OMRÅDEN I BOKSTAVSORDNING KURSER I BOKSTAVSORDNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OMRÅDEN I BOKSTAVSORDNING KURSER I BOKSTAVSORDNING"

Transkript

1 KURSER

2

3 OMRÅDEN I BOKSTAVSORDNING Arbetsterapi...10 Automatiseringsteknik Bild för lärare...15 Biologi...16 Biomedicinsk laboratorievetenskap Datateknik...19 Engelska Filmvetenskap Folkhälsovetenskap Företagsekonomi Genusvetenskap Handikappvetenskap Historia Hälso- och sjukvårdsadministration Hörselvetenskap Idrott Industridesign Informatik Kemi Kriminologi...51 Kulturgeografi Kvalitetsteknik Litteraturvetenskap Logistik Maskinteknik Matematik Medicin Medie- och kommunikationsvetenskap Miljövetenskap Musik Musikpedagogik...76 Musikvetenskap...76 Måltidskunskap och värdskap Nationalekonomi Naturvetenskaplig omvärldsorientering Omvårdnadsvetenskap Pedagogik Psykologi Retorik Rättsvetenskap Samhällskunskap Sjukgymnastik Socialt arbete Sociologi Statistik Statskunskap Svenska som andraspråk Svenska språket Teater drama Teknik Vårdvetenskap Övriga områden KURSER I BOKSTAVSORDNING 3D-grafik för video A, D-grafik och visuella effekter för video A, Aktiv hälsoutveckling, Arbetslivshälsa, Arbetsmiljörätt, Arbetsrätt med arbetsmiljörätt A, Arbetsrätt med arbetsmiljörätt B, Arbetsterapi, avancerad nivå, Arbetsterapi, avancerad nivå, Arbetsterapi för personer med kognitiva funktionsnedsättningar, Arbetsterapi, avancerad nivå, Begrepp och teorier, Arbetsterapi, avancerad nivå, Evidensbaserat arbetssätt inom hälso- och sjukvård, Arbetsterapi, avancerad nivå, Examensarbete - Magister, Arbetsterapi, avancerad nivå, Examensarbete - Master, Arbetsterapi, avancerad nivå, Examensarbete - Master, Arbetsterapi, avancerad nivå, Handledarutbildning II, Arbetsterapi, avancerad nivå, Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder, Arbetsterapi, avancerad nivå, Hälsofrämjande arbete inom arbetsterapi, Arbetsterapi, avancerad nivå, Integrerad kunskapssammanställning, Arbetsterapi, avancerad nivå, Kvalitativ och kvantitativ metod,.. 12 Arbetsterapi, avancerad nivå, Ledarskap och teamarbete som grund för förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård, Arbetsterapi, avancerad nivå, Metoder för utvärdering av hälso- och sjukvård, Arbetsterapi, avancerad nivå, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, Arbetsterapi, avancerad nivå, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, Arbetsterapi B, Handledarutbildning I, Arbetsterapi B, Synnedsättning, Arbetsterapi B, Teori och metodik, Arbetsterapi B, Teori och metodik, Arbetsterapi C, Arbetsterapi C, Arbetsterapi C, Examensarbete, Arbetsterapi C, Examensarbete, Arbetsterapi C, Forskning och praxis, Arbetsterapi C, Forskning och praxis, Arbetsterapi C, Forskningsmetodik, Arbetsterapi C, Forskningsmetodik, Argumentation and Debate, Arrangering i jazz och pop I, Arrangering i jazz och pop II, Att läsa staden, Att läsa staden I - ett teoretiskt perspektiv, Att läsa staden II - ett praktiskt perspektiv, Att skriva filmmanus, Automatiseringsteknik A, Analog reglerteknik, Automatiseringsteknik A, Automatisering med PLC, Automatiseringsteknik A, Inbyggda system med mikroprocessor,.14 Automatiseringsteknik, avancerad nivå, Projektarbete i mekatronik och automation, Automatiseringsteknik, avancerad nivå, Projektarbete inom automatiseringsteknik, Automatiseringsteknik B, Inbyggda system med TCP/IP-kommunikation, Automatiseringsteknik B, Inbyggda system: Reaktiva och tidsdrivna realtidssystem, Automatiseringsteknik B, Industriell robotteknik, Automatiseringsteknik C, Projektarbete inom automatiseringsteknik, Barnets rättigheter - ett förändringsarbete, Barnets rättigheter - ett förändringsarbete II, Barn- och ungdomslitteratur, Barnrättsperspektiv i utvärdering och uppföljning, Barn, ungdomar och samhälle, Beskattningsrätt I, Beskattningsrätt II, Bild för lärare, 1-, Bild för lärare, 16-, Bild för lärare, 16-, Bild för lärare, Grafik, Bild för lärare I, Bild för lärare II, Bild för lärare III, Bild för lärare, Keramik, Biografin som genre ur ett historiskt och litterärt perspektiv, Biologi A, Agroekologi, Biologi A, Ekologi och cellbiologi, Biologi A, Klimatförändringar - orsaker och effekter, Biologi A, Utvecklingsbiologi och fysiologi, Biologi, avancerad nivå, Livsvetenskaplig seminarie- och forskningspresentation I, 3,5 hp Biologi, avancerad nivå, Läkemedelsutveckling, Biologi, avancerad nivå, Modellsystem, Biologi, avancerad nivå, Molekylärmedicinsk metodik, Biologi, avancerad nivå, Nya sjukdomar och globala miljöproblem, Biologi, avancerad nivå, Självständigt arbete, Biologi, avancerad nivå, Självständigt arbete, Biologi, avancerad nivå, Vetenskaplig metodik, Biologi B, Biologiska system I, Biologi B, Biologiska system II, Biologi B, Fysiologi och produktkvalitet,... 16

4 Biologi B, Mat och miljö, Biologi C, Mikrobiologi, Biologi C, Miljötoxikologi, Biologi C, Självständigt arbete, BMLV A, Biomedicinsk laboratoriemetodik I, BMLV, avancerad nivå, Biomedicinsk laboratorievetenskap examensarbete, BMLV, avancerad nivå, Biomedicinsk laboratorievetenskap examensarbete, BMLV B, tillämpad laboratoriemetodik, BMLV C, Biomedicinsk laboratorievetenskap, Examensarbete, BMLV C, Medicinsk diagnostik, BMLV C, Molekylärdiagnostik, Byggteknik A, Byggprocessen, Child protection in emergencies, Comparative Constitutional Law, avancerad nivå, Comparative Social Work Studies, Core Concepts of EU Law, Second Level, Criminology: Causes of Crime, Cross-Cultural Rhetoric, Datateknik A, Databasteknik, Datateknik A, Datorkommunikation för ingenjörer, Datateknik A, Datorkommunikation i Internet, Datateknik A, Persondatornätverk, 4,5 hp Datateknik A, Programmering C, distans, Datateknik A, Programmering grundkurs, Datateknik A, Tillämpad datavetenskap, Datateknik, avancerad nivå, Artificiell intelligens i mobila robotar, Datateknik, avancerad nivå, Digital bildbehandling, Datateknik B, Artificiell intelligens, Datateknik B, Datorkommunikation och nät, Datateknik B, Mobiltelefonapplikationer med Java ME, Datateknik B, Objektorienterad programmering, Datateknik B, PDA-applikationer med.net, Datateknik B, Programmeringsmetodik, Datateknik B, System- och programvaruutveckling, Datateknik B, Tillämpad datavetenskap, Datateknik C, Agentbaserad simulering, Datateknik C, Databasteknik II, Datateknik C, Datoranimering, Datateknik C, Datorgrafik, Datateknik C, Flerkroppssimulering, Datateknik C, Java för gränssnitt och nätverk, Datateknik C, Kompilatorer och interpretatorer, Datateknik C, Realtidsprogrammering, Democracy and Authoritarian Regimes, Det mångkulturella samhället, globalisering och demokrati, Developmental Psychology, Dirigering för orkester- och kammarmusiker, Ekonomisk geografi I, Ekonomisk geografi II, Energisystemteknik A, Energiteknik M, Energisystemteknik A, Miljöteknik, Energisystemteknik A, Miljöteknik, Engelska A, Engelska A, Engelskspråkig barn- och ungdomslitteratur med didaktisk inriktning, Engelska A, Lärande i engelska - språkstruktur, Engelska, avancerad nivå, Litteraturvetenskaplig inriktning, Engelska, avancerad nivå, språkvetenskaplig inriktning, Engelska B, Engelska B, Imperiet berättar, Engelska C, Engelska C, Engelsk lingvistik, Engelska C, Litteratur och litteraturkritik, Engelska C, Självständigt arbete, Engelska, Muntlig kommunikation, Engelska, Skriftlig kommunikation, Entreprenörskap och nyföretagande A, Etnicitet och religion i det mångkulturella samhället, EU Law and the Constitutions of the Member States, Second Level, European Political Integration, Filmberättande och analys A, Filmhistoria och filmanalys med betoning på narrationsteori A, Folkhälsa för barn och unga, Folkhälsa och hälsopromotion, Folkhälsovetenskap A, Folkhälsovetenskap, avancerad nivå, Implementering, Folkhälsovetenskap, avancerad nivå, Kvantitativa analysmetoder,.27 Folkhälsovetenskap, avancerad nivå, Preventionsvetenskap, Folkhälsovetenskap, avancerad nivå, Programutveckling och utvärdering, Folkhälsovetenskap, avancerad nivå, Utvecklingsvetenskap, Folkhälsovetenskap, avancerad nivå, Vetenskaplig metodik, Folkhälsovetenskap, avancerad nivå, Vetenskaplig metodik inom prevention, Folkhälsovetenskap, avancerad nivå, Vetenskaplig skrivkurs, 5 hp Folkhälsovetenskap, avancerad nivå, Vetenskapsteori, Folkhälsovetenskap B, Folkhälsovetenskap C, Folkmordens historia, Förberedande kurs i matematik, 5 hp Företagsekonomi A, Företagsekonomi A, distans, Företagsekonomi A, Ideella organisationer - Att styra, leda, mäta och utvärdera ideell verksamhet, Företagsekonomi, avancerad nivå, Datorbaserad kalkylering och redovisning, Företagsekonomi, avancerad nivå, Ekonomi- och verksamhetsstyrning, Företagsekonomi, avancerad nivå, Externredovisning i tid och rum, Företagsekonomi, avancerad nivå, Kvalitativa forskningsmetoder och vetenskapsteori, Företagsekonomi, avancerad nivå, Kvantitativa analysmetoder,.. 33 Företagsekonomi, avancerad nivå, Leda för affärsförnyelse och tillväxt, Företagsekonomi, avancerad nivå, Ledarskapets identitet och professionalitet, Företagsekonomi, avancerad nivå, Organiseringens dynamik, Företagsekonomi, avancerad nivå, Portföljteori, Företagsekonomi, avancerad nivå, Riskhantering, Företagsekonomi, avancerad nivå, Självständigt arbete, Företagsekonomi, avancerad nivå, Självständigt arbete, Företagsekonomi, avancerad nivå, Strategisk marknadsföring, Företagsekonomi, avancerad nivå, Varumärkesstrategi, Företagsekonomi B, Företagsekonomi B, Affärsutveckling, Företagsekonomi B, Culture and Leadership in International Business, Företagsekonomi B, Företagsstrategi och marknadsföring, Företagsekonomi B, Innovation och entreprenörskap, Företagsekonomi B, Organisationsutveckling och ledarskap, Företagsekonomi B, Redovisning, Företagsekonomi C, Entreprenörskap I - teori och praktik, Företagsekonomi C, Externredovisning i bolag och koncerner, Företagsekonomi C, Finansiering I, Företagsekonomi C, Finansiering II, Företagsekonomi C, Ledning och styrning av tjänsteprocesser, Företagsekonomi C, Management: Ledarskap och organisering,.. 31 Företagsekonomi C, Marknadsföring: Värdeskapande marknadskommunikation, Företagsekonomi C, Uppsats, Gehör I, Gehör II, Gender Equality and the Swedish Welfare State, Genus i skolan, Genus och föräldraskap, Genusvetenskap A, Genusvetenskap A, Kön, makt och politik i Sverige och EU, Genusvetenskap B, Genusvetenskap C, Global kommunikation, Global Marketing, Gotiska berättelser och annan fasaväckande litteratur, Handelsrätt, Handikappvetenskap A, Funktionshinder och handikapp - arbetsliv och sysselsättning, Handikappvetenskap A, Funktionshinder och handikapp - kategorisering och bemästrande, Handikappvetenskap A, Funktionshinder: psykologiska och sociala perspektiv, Handikappvetenskap A, Funktionshinder: synsätt och vardagsliv,..36 Handikappvetenskap A, Samverkan kring barn och ungdomar med flera funktionsnedsättningar i ett delaktighetsperspektiv, Handledningsmetodik inom verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete, Histological and Biochemical Methods in the Assessment of Skeletal Muscle, Historia A, Historia A, Sexualitet genom historien, från 1600-talet till vår tid, Historia, Att förstå sin samtid, Historia, avancerad nivå, Historia, avancerad nivå, Biografin som historisk genre, Historia, avancerad nivå, Historievetenskapens teori och metod,...38 Historia, avancerad nivå, Kontinuitet och förändring - aktör och struktur, Historia B, Historia C,... 37

5 Historia C, Historiedidaktik, Historia C, Historieteori, Human Rights and Refugee Law, Hälsa i arbetslivet, Hälsokommunikation, Hälso- och sjukvårdsadministration A, Hälso- och sjukvårdsadministration B, Hälso- och sjukvårdsadministration C, Hälsoutveckling i arbetslivet, Hörselvetenskap A, Akustik och ljudmiljö, 7 hp Hörselvetenskap, avancerad nivå, Audiologi - från gen till miljö,...40 Hörselvetenskap, avancerad nivå, Dövblindhet och komplexa funktionsnedsättningar i ett livsperspektiv, Hörselvetenskap, avancerad nivå, Evidensbaserat arbetssätt inom hälso- och sjukvård, Hörselvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete - Magister, Hörselvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete - Master, Hörselvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete - Master, Hörselvetenskap, avancerad nivå, Handledarutbildning II, Hörselvetenskap, avancerad nivå, Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder, Hörselvetenskap, avancerad nivå, ICF som tankemodell och verktyg tvärvetenskapligt samarbete, Hörselvetenskap, avancerad nivå, Integrerad kunskapssammanställning, Hörselvetenskap, avancerad nivå, Kvalitativ och kvantitativ metod, Hörselvetenskap, avancerad nivå, Ledarskap och teamarbete som grund för förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård, Hörselvetenskap, avancerad nivå, Metoder för utvärdering av hälso- och sjukvård, Hörselvetenskap, avancerad nivå, Störningar i den centrala auditiva processen, Hörselvetenskap, avancerad nivå, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, Hörselvetenskap, avancerad nivå, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, Hörselvetenskap B, Handledarutbildning I, Hörselvetenskap C, Examensarbete, Hörselvetenskap C, Experimentell hörselvetenskap, Hörselvetenskap C, Forskningsmetodik, Idrott A, Idrott A, Outdoor Education and Recreation, Idrott A, Tränarskap med inriktning mot fotboll, Idrott B, Idrott B, Friluftsliv, Idrott B, Ledarskap och coaching inom idrotten, Idrott B, Socialpsykologi inriktning mot idrott, Idrott B, Tillämpad idrottspsykologi, Idrott B, Träningslära, Idrott C, Idrott C, Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och behandling - i teori och praktik (FaR ), Idrott C, Idrottsfysiologi, Idrott C, Idrottsfysiologiska mätmetoder och psykometri, Idrott C, Idrottsnutrition, Idrott C, Nordiskt friluftsliv, 60 hp Idrott C, Prestationspsykologi, Idrott C, Träning för hälsa och äldre, Idrott C, Träningslära inriktning prestationsidrott, Idrott C, Åldrandet ur ett tvärvetenskapligt perspektiv, Idrottsfysiologi, avancerad nivå, Improvisation I, Industridesign A, Design I, Industridesign B, Design II, Informatik A, Informations- och IT-säkerhet, Informatik A, Introduktionskurs i IT och lärande, 10 hp Informatik A, Introduktion till Informations- och kommunikationsteknik för utveckling (ICT4D), Informatik A, IT grundkurs, Informatik, avancerad nivå, Aktuell forskning, Informatik, avancerad nivå, egovernment, Informatik, avancerad nivå, Informationsteknik som ett naturligt verktyg för lärande, 10 hp Informatik, avancerad nivå, Integritet och säkerhet, Informatik, avancerad nivå, Knowledge Management, Informatik, avancerad nivå, Kvalitativa forskningsmetoder och Vetenskapsteori, Informatik, avancerad nivå, Kvantitativa forskningsmetoder, Informatik, avancerad nivå, Planerad IKT-kommunikation, Informatik, avancerad nivå, Projektarbete, Informatik, avancerad nivå, Projektarbete och projektledning, Informatik, avancerad nivå, Uppsats, Informatik, avancerad nivå, Vetenskapligt skrivande, Informatik A, Webb 2.0 i teori och praktik - wikis, bloggar och social mjukvara, Informatik B, Databashantering med SQL Server, Informatik B, Game Design, Informatik B, Interaktionsdesign, Informatik B, Klientprogrammering för webbsystem, Informatik B, Objektorienterad analys och design med RUP, Informatik B, Objektorienterad programmering med C#, Informatik B, Systemförvaltning, Informatik B, Systemutvecklingsprojekt, Informatik B, systemutvecklingsprojekt med SCRUM och extreme Programming, Informatik B, Test och kvalitetssäkring, Informatik B, Webbsystem med.net, Informatik B, Verksamhetsmodellering med RUP, Informatik med systemvetenskaplig inriktning A, Informatik med systemvetenskaplig inriktning C, International Logistics, International Management, Internationell politik, Internationell politik i en globaliserad värld, Introduktion till utvärdering i socialt arbete, IT och musik I, IT och musik II, Juridisk introduktionskurs, Kemi A, Kemi, avancerad nivå, Livsvetenskaplig seminarie- och forskningspresentation I, 3,5 hp Kemi, avancerad nivå, Självständigt arbete, Kemi, avancerad nivå, Självständigt arbete, Kemi B, Kemi C, Självständigt arbete, Kommunikativt ledarskap A1, Kommunikativt ledarskap A2, Komposition I, Komposition II, Komposition med afroamerikansk inriktning III, Komposition och arrangering I, 60 hp Komposition och arrangering II, avancerad nivå, 60 hp Kreativt gestaltningsarbete, Kriminologi A1, Kriminologi A2, Kriminologi A, Kriminologi A, Kriminologi B, Kriminologi C, Kulturgeografi A, Kulturgeografi A, GIS för samhällsvetare, Kulturgeografi, avancerad nivå, Kulturgeografi B, Kulturgeografi C, Kulturjournalistik, Kultur, turism och regional utveckling, Kvalitetsteknik A, Kvalitetsstyrning av tid, Kvalitetsteknik A, Kvalitetsutveckling I, Kvalitetsteknik A, Kvalitetsutveckling I, distans, Kvalitetsteknik A, Kvalitetsutveckling med vårdinriktning, Kvalitetsteknik A, Lean Grundkurs, distans, Kvalitetsteknik B, Kvalitetsutveckling II, distans, Kvinnofridskunskap, Kvinnors och mäns liv och arbete i ett nutida perspektiv, Kön, makt och sexualitet i historiskt perspektiv, Kördirigering med pedagogisk inriktning I, Kördirigering med pedagogisk inriktning II, avancerad nivå, Körledning I, Körledning II, Litteraturvetenskap A, Litteraturvetenskap, avancerad nivå, Litteraturvetenskap, avancerad nivå, Berättandets teori, Litteraturvetenskap, avancerad nivå, Litteraturens form och funktion. En teoretisk fördjupning, Litteraturvetenskap B, Litteraturvetenskap, Biografin som genre ur ett historiskt och litterärt perspektiv, Litteraturvetenskap B, Uppsats, Litteraturvetenskap C, Livsstil och levnadsvillkor, Ljudteknik I, Ljudteknik II, Logistics IV, Transportledning, Logistik A I, distans, Logistik A III, Transport och fysisk distribution, Logistik A III, Transport och fysisk distribution, distans, Logistik A II, Supply Chain Management, Logistik A II, Supply Chain Management, distans, Logistik A IV, Transportledning, distans, Logistik B III, Inköp i Supply Chain, distans, Logistik B II, Operations Management, distans,... 58

6 Logistik B I, Styrning av lager och materialhantering, distans, Logistik B IV, Logistiksystem, planering och kontroll, distans, Lärande i matematik, Manusproduktion för beställningsfilm A, Maskinteknik A, Konstruktionsmaterial, Maskinteknik A, Mekanik och hållfasthetslära I, Maskinteknik A, Solidmodellering, Maskinteknik, avancerad nivå, Analys och modellering av plastiska formningsprocesser, Maskinteknik, avancerad nivå, Finita elementmetoden II, Maskinteknik, avancerad nivå, Integrerad produktutveckling II,. 60 Maskinteknik, avancerad nivå, Product Lifecycle management (PLM), Maskinteknik, avancerad nivå, Systemkonstruktion, projektkurs,...60 Maskinteknik B, Formningsteknik I, Maskinteknik C, Finita Elementmetoden, Maskinteknik C, Formningsteknik II, Maskinteknik C, Geometrisk modellering och simulering, Maskinteknik C, Integrerad produktutveckling I, Matematik A, Matematik A, Analys A1, Matematik A, Analys A2, Matematik A, Elementär algebra, Matematik A, Linjär algebra L1, Matematik B, Matematik B, Analys B1, Matematik B, Analys B2, Matematik B, Linjär algebra L2, Matematik B, Matematisk statistik, Matematik C, Algebraiska strukturer, Matematik C, Analysens grunder, Matematik C, Självständigt arbete, Matematik för lärare i grundskolan, Matematik III, Matematik, introduktionskurs, 3 hp Matematik IV, Medicin A, Anatomi och fysiologi, Medicin A, Barns synutveckling I, Medicin A, Fysiologi med anatomi, Medicin A, Fysiologi med anatomi och immunologi, Medicin A, Hälsa och vård i ett internationellt perspektiv, Medicin A, Medicinsk mikrobiologi, immunologi, infektionssjukdomar och vårdhygien, Medicin A, Molekylär cellbiologi, Medicin A, Radiologi, metodik I, Medicin A, Strålningsfysik och radiologisk metodik I, Medicin A, Strålningsfysik och radiologisk metodik II, Medicin, avancerad nivå, Akutsjukvård, Medicin, avancerad nivå, Arbetsfysiologi, ergonomi och arbetsmedicin, Medicin, avancerad nivå, Behandling vid maligna sjukdomar, Medicin, avancerad nivå, Bild- och funktionsdiagnostik I, Medicin, avancerad nivå, Bild- och funktionsdiagnostik II, Medicin, avancerad nivå, Bröstdiagnostik, teknik, metodik och diagnostik, Medicin, avancerad nivå, Datortomografi, teknik, metodik och diagnostik, Medicin, avancerad nivå, Examensarbete, Medicin, avancerad nivå, Examensarbete, Medicin, avancerad nivå, Examensarbete, 45 hp Medicin, avancerad nivå, Experimentell medicin, Medicin, avancerad nivå, Farmakologi och sjukdomslära, Medicin, avancerad nivå, Forskningsprocessen, Medicin, avancerad nivå, Forskningsöversikt & design, Medicin, avancerad nivå, Fysiologi och anatomi, Medicin, avancerad nivå, Humangenetik med tillämpad bioinformatik, Medicin, avancerad nivå, Individuell fördjupningskurs i odontologi, Medicin, avancerad nivå, Laboratoriemedicinska metoder, Medicin, avancerad nivå, Magnetisk resonanstomografi, teknik, metodik och diagnostik, Medicin, avancerad nivå, Multimodal imaging, teknik, metodik och diagnostik, Medicin, avancerad nivå, Onkologi, Medicin, avancerad nivå, Patofysiologi på cellulärnivå, Medicin, avancerad nivå, Prehospital akutsjukvård, Medicin, avancerad nivå, Samtidens ohälsa, Medicin, avancerad nivå, Sjukdomstillstånd, farmakologi och funktionshinder, Medicin, avancerad nivå, Synutveckling hos barn II, onormal utveckling, sjukdomar och syndrom, Medicin, avancerad nivå, Synutveckling hos barn I, teori och klinik, Medicin, avancerad nivå, Vetenskaplig metodik i odontologi, Medicin, avancerad nivå, Ålderssyn, teori och klinisk tillämpning,.68 Medicin A, Vetenskaplig grundkurs, Medicin B, Anatomi, Medicin B, Barns synutveckling II, Medicin B, Hjärtsjukdomar, Medicin B, Medicinsk mikrobiologi, Medicin B, Medicinsk statistik, Medicin B, Radiologi, metodik II, 22,5 hp Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi, Medicin B, Strålningsfysik och radiologisk metodik III, Medicin C, Diagnostik inom radiologi, Medicin C, Examensarbete, Medicin C, Examensarbete, Medicin C, Farmakologi, Medicin C, Geriatrik, integrerad hälsoanalys och arbetssätt, Medicin C, Humangenetik, Medicin C, Idrottsfysiologi, Medicin C, Infektionsstrategier och försvarsmekanismer, Medicin C, Klinisk kemi, Medicin C, Medicinsk kemi, Medicin C, Medicinsk toxikologi, Medicin C, Morfologisk cellbiologi och hematologi, Medicin C, Neurobiologi, Medicin C, Radiologi, metodik III, Medicin C, Tumörbiologi, Medicin C, Ultraljudsdiagnostik, Medie- och kommunikationsvetenskap A, Medie- och kommunikationsvetenskap, avancerad nivå, Medie- och kommunikationsvetenskap B, Medie- och kommunikationsvetenskap C, Medie- och kommunikationsvetenskap, inriktning film A, Medie- och kommunikationsvetenskap, inriktning film, avancerad nivå, Medie- och kommunikationsvetenskap, inriktning film B, Medie- och kommunikationsvetenskap, inriktning film C, Medier och samhälle, Miljövetenskap, avancerad nivå, Självständigt arbete, Miljövetenskap, avancerad nivå, Självständigt arbete, Musikdramatisk scenframställning för sångare, Musikhistoria: från antik till wienklassicism, Musikhistoria: jazz, pop och rock, Musikhistoria: konstmusik från romantiken till vår samtid, Musikhistoria: musiketnologi och svensk folkmusik, Musik i grundskolans tidiga år I, Musik i grundskolans tidiga år II, Musikpedagogik, avancerad nivå, Att handleda och utveckla lärarprofessionen i musik, Musikpedagogik I, avancerad nivå, Musikpedagogik I, avancerad nivå, Musikproduktion I, Musikproduktion II, Musikproduktion III, Musikteori med didaktisk inriktning, Musikterapi II: Musik i specialpedagogik och terapi, 20 hp Musikterapi I: Orienteringskurs, 10 hp Musikvetenskap I, Musikvetenskap II, Musikvetenskap med konstnärlig inriktning, avancerad nivå, Måltidskunskap och värdskap A, Ambassadmåltiden och den politiska representationen, Måltidskunskap och värdskap A, Dryckeskunskap I, Måltidskunskap och värdskap A, Sinnena och måltiden med Saperepedagogik, Måltidskunskap och värdskap, avancerad nivå, Individuell läskurs måltidskunskap och värdskap, Måltidskunskap och värdskap, avancerad nivå, Självständigt arbete, Måltidskunskap och värdskap, avancerad nivå, Teori och metod,...79 Måltidskunskap och värdskap, avancerad nivå: Vetenskapliga teorier och metoder, Måltidskunskap och värdskap B, Dryckeskunskap II, Måltidskunskap och värdskap B, Evenemang, Måltidskunskap och värdskap B, Måltidskultur i samhället, Måltidskunskap och värdskap B, Världens vin och sprit I, Måltidskunskap och värdskap B, Världens vin och sprit II, Måltidskunskap och värdskap C, Examensarbete, Måltidskunskap och värdskap C, Världens vin och sprit III, Nationalekonomi A, Nationalekonomi A, Makroekonomi, distans, Nationalekonomi A, Mikroekonomi, distans, Nationalekonomi, avancerad nivå, Det internationella handelssystemet, Nationalekonomi, avancerad nivå, Development Economics: Policymaking in Developing Countries, Nationalekonomi, avancerad nivå, Finansiering: Portföljteori, tillgångspriser och derivat, Nationalekonomi, avancerad nivå, Globalisering,... 82

7 Nationalekonomi, avancerad nivå, Hälsoekonomi, Nationalekonomi, avancerad nivå, Hälso- och miljöekonomisk utvärderingsmetod, Nationalekonomi, avancerad nivå, Makroekonomi, Nationalekonomi, avancerad nivå, Mikroekonomisk teori, Nationalekonomi, avancerad nivå, Miljöekonomi, Nationalekonomi, avancerad nivå, Public Economics, Nationalekonomi, avancerad nivå, Riskhantering, Nationalekonomi, avancerad nivå, Uppsats, Nationalekonomi, avancerad nivå, Uppsats, Nationalekonomi B, Hälsoekonomi, Nationalekonomi B, Konjunktursvängningar och finansiella marknader, Nationalekonomi B, Konjunktursvängningar och finansiella marknader, Nationalekonomi B, Miljöekonomi, Nationalekonomi B, Public Economics, Nationalekonomi B, Strategiska beslut - Mikroteori, Nationalekonomi B, Strategiska beslut - Mikroteori, Nationalekonomi B, Utvecklingsekonomi, Nationalekonomi C, Ekonomisk tillväxt, Nationalekonomi C, Mikroekonomi, Nationalekonomi C, Uppsats, Naturvetenskaplig omvärldsorientering A, Praktisk naturvetenskap, Non-Verbal Communication, Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Arbetspsykologi, organisation och folkhälsa, Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Evidensbaserat arbetssätt inom hälso- och sjukvård, Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete - Magister,.85 Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete - Master,.85 Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete - Master,.85 Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Företagshälsovård, Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Handledarutbildning II,.86 Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Hematologisk vård, Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder, Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Integrerad kunskapssammanställning, Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Katastrofmedicin och triage, Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Kontinens- och inkontinensvård, Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Kontinens- och inkontinensvård, Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Kvalitativ och kvantitativ metod, Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Ledarskap och teamarbete som grund för förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård, Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Metoder för utvärdering av hälso- och sjukvård, Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Omvårdnad av det akut kritiskt sjuka barnet, Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Omvårdnad inom akutsjukvård, Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Omvårdnad inom ambulanssjukvård, Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Onkologisk omvårdnad,.88 Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Palliativ vård, Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Psykosocial omvårdnad vid cancersjukdom, Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Smärta ur ett flerdimensionellt perspektiv; bedömning och behandling, Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Telefonrådgivning, Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Ätande och nutrition, Omvårdnadsvetenskap B, Handledarutbildning I, Omvårdnadsvetenskap B, Patientundervisning, Omvårdnadsvetenskap C, Examensarbete, Omvårdnadsvetenskap C, Forskning och statistik, Omvårdnadsvetenskap C, Teori och vårdutveckling, Omvärldsanalys I, avancerad nivå, Omvärldsanalys II, avancerad nivå, Palliativ vård, Parenting and Childhood in New Families, Pedagogik A, Pedagogik A, Arbetslivspedagogik, Pedagogik A, Att hantera konflikter, Pedagogik A, Bildning och utbildning, Pedagogik A, Kommunikation och lärande, Pedagogik A, Ledarskap för organisation och arbetsliv, Pedagogik A, Pedagogik som vetenskap, Pedagogik A, Pedagogiska perspektiv på arbetslivet, Pedagogik A, Projektledarutbildning, Pedagogik A, Specialpedagogik, Pedagogik A, Specialpedagogik, Pedagogik A, Temaarbete, Pedagogik, avancerad nivå, Pedagogik, avancerad nivå, Att handleda och utveckla lärarprofessionen i SO-ämnen, Pedagogik, avancerad nivå, Handledarutbildning för lärare i förskola och skola, 10 hp Pedagogik B, Att hantera konflikter II, Pedagogik B, Etnisk mångfald i klassrummet, Pedagogik B, Ledarskap för organisation och arbetsliv II, Pedagogik B, Läs- och skrivdidaktik, Pedagogik B, Pedagogiska perspektiv på arbetslivet II, Pedagogik B, Perspektiv på relationen skola/föräldrar, Pedagogik B, Projektledarutbildning II, Pedagogik B, Specialpedagogik, Pedagogik B, Specialpedagogik, Pedagogik B, Specialpedagogik i klassrummet, Pedagogik B, Undervisning och lärande, ett jämförande perspektiv, Pedagogik C, Pedagogik C, Arbetslivspedagogik, Pedagogik C, Specialpedagogik, Percussion inom jazz och rock I, Percussion inom jazz och rock II, Physiological Assessments in Exercise Physiology, Planerad kommunikation I, Planerad kommunikation II, Politik för hållbar utveckling, Politik och förvaltning i Sverige och EU, Politik och historia i Mellanöstern, Politisk Islam förr och nu, Positive Psychology, Praktik för humanister, Praktik för humanister, Praktik för samhällsvetare, Praktik för samhällsvetare, Professionellt skrivande, Promotivt och preventivt arbete med barn och ungdomar, Psykologi A, Psykologi, avancerad nivå, Dialektisk beteendeterapi, Psykologi, avancerad nivå, Implementering, Psykologi, avancerad nivå, Kvantitativa analysmetoder, Psykologi, avancerad nivå, Preventionsvetenskap, Psykologi, avancerad nivå, Programutveckling och utvärdering, Psykologi, avancerad nivå, Utvecklingsvetenskap, Psykologi, avancerad nivå, Vetenskaplig metodik, Psykologi, avancerad nivå, Vetenskaplig metodik inom prevention, Psykologi, avancerad nivå, Vetenskaplig skrivkurs, 5 hp Psykologi, avancerad nivå, Vetenskapsteori, Psykologi B, Psykologi C, Public International Law with Human Rights, Second Level, Public Relations och planerad kommunikation, Religionssociologi, Retorik A, Retorik, avancerad nivå, Retorik B, Retorik C1, Retorikens didaktik och teori, Retorik C2, Självständigt arbete, Retorik för lärare, Romansinterpretation med verkanalys för sångare och pianister,...75 Rytmik I, Rytmik II, Rytmik som metod, Rättsvetenskap, avancerad nivå, Rättsvetenskap, avancerad nivå, Demokratiska processer och rättsstaten, Rättsvetenskap, avancerad nivå, Enskilt arbete, Rättsvetenskap, avancerad nivå, Enskilt arbete, Rättsvetenskap, avancerad nivå, Mervärdesskatterätt med IT-stöd, Rättsvetenskap, avancerad nivå, Upphovsrätten i internationell kontext, Rättsvetenskap B, Europarätt och folkrätt, Rättsvetenskap B, EU-rättslig implementering i svensk arbetsrätt,...99 Rättsvetenskap B, Familjerätt - Distans, Rättsvetenskap B, Folkrätt och mellanstatliga organisationer, Rättsvetenskap B, Komparativ och främmande rätt: Ursprunget, nutiden och framtiden, Rättsvetenskap B, Marknadsrätt och immaterialrätt,... 99

8 Rättsvetenskap B, Svensk och internationell förmögenhetsrätt, Rättsvetenskap C, Samhällsplanering utifrån genus- och ekologiperspektiv, Samtidskonstens teori och bakgrund I, Scenisk produktion, Sjukgymnastik C, Examensarbete, Sjukgymnastik C, Examensarbete, Sjukgymnastik C, Forskningsmetodik, Sjukgymnastik C, Forskningsmetodik, Skriva populärvetenskaplig text, Socialpsykologi A, Socialt arbete, avancerad nivå, Socialt arbete som vetenskapsområde och forskningsfält, avancerad nivå, Sociologi A, Sociologi, avancerad nivå, Uppsats, Sociologi, avancerad nivå, Uppsats, Sociologi och socialpsykologi B, Sociologi och socialpsykologi B, Familj och nära relationer, Sociologi och socialpsykologi B, Kropp, kultur och konsumtion,..105 Sociologi och socialpsykologi B, Risksamhället - sociologiska perspektiv på dagens miljöproblem, Sociologi och socialpsykologi B, Stadens sociala liv, Sociologi och socialpsykologi C, Speech and Presentation Skills, Spela teater, Språklig gestaltning i sång, 10 hp Statistics, Bayesian Statistics, Second Level, 6 hp Statistics, Computational Statistics, Second Level, Statistics, Design of Experiments, Second Level, Statistics, Econometrics II, Second Level, Statistics, Econometrics I, Second Level, Statistics, Estimation under Non-Response, Second Level, Statistics, Financial and Macro Economic Time Series Models, Second Level, Statistics, Mathematics for Statistical and Economic Analysis, Second Level, Statistics, Micro Econometrics, Second Level, Statistics, Model Assisted Survey Sampling II, Second Level, 6 hp Statistics, Model Assisted Survey Sampling I, Second Level, 6 hp Statistics, Multivariate Data Analysis, Second Level, 6 hp Statistics, Registerstatistics and Production of Official Statistics, Second Level, Statistics, Statistical Consulting II, Second Level, 3 hp Statistics, Statistical Consulting I, Second Level, 3 hp Statistics, Statistical Theory II, Inference, Second Level, Statistics, Statistical Theory I, Probability, Second Level, Statistik A, Grundläggande statistik, Statistik A, Regressionsanalys, Statistik A, Undersökningsmetodik, Statistik, avancerad nivå, Magisteruppsats, Statistik, avancerad nivå, Tillämpad ekonometri, Statistik B, Ekonometri, Statistik B, Statistisk teori, Statistik B, Tidsserieanalys och prognosmetodik, Statistik C, Prognosmetoder, Statistik C, Uppsats, Statistik C, Urvalsmetodik, Statskunskap A, Statskunskap AI, Statskunskap AII, Statskunskap, avancerad nivå, Fritt vald specialkurs I, Statskunskap, avancerad nivå, Fritt vald specialkurs II, Statskunskap, avancerad nivå, Magisteruppsats, Statskunskap, avancerad nivå, Masteruppsats, Statskunskap, avancerad nivå, Självständigt forsknings- och utredningsarbete, Statskunskap, avancerad nivå, Statsvetenskapliga kunskapsområden, analysinriktningar och forskningsmetoder, Statskunskap B, Statskunskap C, Stats- och förvaltningsrätt A, Stress och stresshantering, Stress och stresshantering med mental träning, Swedish Language and Culture I, Swedish Language and Culture II, Swedish Politics and Policy, Svenska som andraspråk A, Svenska som andraspråk A, Svenska som andraspråk B, Svenska som andraspråk C, Svenska språket A, Svenska språket, Att tala och samtala i skolan, Svenska språket, avancerad nivå, Svenska språket, avancerad nivå, Att handleda och utveckla lärarprofessionen i svenska, Svenska språket, avancerad nivå, Språkliga och sociala perspektiv på informationsteknik i skolan, Svenska språket B, Svenska språket, Barns tal- och skriftspråkslärande, Svenska språket C, Svenska språket, Lärande på ett andraspråk, Svensk film i fokus, Teater - drama I, Teater - drama II, Teater - drama III, Teaterproduktion, Teknik A, Teknik för lärare, The Rights of the Child, A Work of Change, Tvärkulturell retorik A1, Ungdomar och identitet: intersektionalitet i vardagen, Ungdomar och politik, USA i världspolitiken, Videoproduktion med visuella effekter A, Vårdvetenskap A, Interkulturell kompetens inom hälsa och vård,..118 Världsmusik I,... 74

9 STUDIEVÄGLEDNING Studievägledare finns till för både blivande studenter och studenter som redan läser vid Örebro universitet. Du kan vända dig till studievägledarna med frågor som rör studier, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, programmens och kursernas inriktning och innehåll, upplägg av dina studier, examensbestämmelser, studier utomlands med mera. Allmän studievägledning Vill du diskutera dina studieplaner eller vill veta mer om olika yrkesval och arbetsmarknad kontaktar du de allmänna studievägledarna. E-post: Lärarprogrammen E-post: E-post: E-post: E-post: Handelshögskolan E-post: E-post: E-post: Restaurang- och hotellhögskolan, Grythytte Akademi E-post:

10 Arbetsterapi ARBETSTERAPI Arbetsterapi handlar om hur mänsklig aktivitet inverkar på hälsa och välbefinnande. Ämnet ger kunskap om hur människor väljer och prioriterar aktiviteter utifrån sina resurser och vad de upplever som meningsfullt att göra. Ämnet innefattar också kunskaper om åtgärder som kan vidtas för att öka eller bibehålla möjligheterna att delta i aktiviteter för personer som av olika skäl har nedsatt förmåga att utföra dagliga aktiviteter. Arbetsterapi kan läsas i kurser på A-, B-, C-nivå samt avancerad nivå antingen inom programmet eller som fristående kurser. Studenter som läser fristående kurser i arbetsterapi på A - C-nivå läser tillsammans med programstudenterna. Yrkesverksamma som önskar komplettera tidigare utbildning kan söka till hela kurser och få delar av dessa tillgodoräknade. Arbetsterapi B, Teori och metodik GRUNDNIVÅ B-kurser Höstterminen Anm.kod: ÖU-72015, blandade tider Kursen syftar till att studenten utifrån skilda perspektiv skall tillägna sig kunskap om bedömning, behandling och utvärdering av aktivitetsbegränsningar hos personer med olika funktionshinder av såväl fysisk som psykisk art. Dessutom syftar kursen till att studenten skall tillägna sig kunskaper i anpassning och utvärdering av teknik och miljöfaktorer i avsikt att begränsa aktivitetshinder. Behörighet: Arbetsterapi A,, Arbetsterapi A, Utveckling och hälsa,, Arbetsterapi A, Samhälle och hälsa,, Arbetsterapi B, Bemötande och lärande, samt Arbetsterapi B, Hälsofrämjande arbete,. Antal samlingar: 6 dator med internetanslutning (ADSL eller mer), du behöver också ett headset med Delar av kursen, ca 20 dagar fördelade på fyra till sex tillfällen, är förlagda till campus. Arbetsterapi B, Teori och metodik Vårterminen Anm.kod: ÖU Kursen syftar till att studenten utifrån skilda perspektiv skall tillägna sig kunskap om bedömning, behandling och utvärdering av aktivitetsbegränsningar hos personer med olika funktionshinder av såväl fysisk som psykisk art. Dessutom syftar kursen till att studenten skall tillägna sig kunskaper i anpassning och utvärdering av teknik och miljöfaktorer i avsikt att begränsa aktivitetshinder. Behörighet: Arbetsterapi A,, Arbetsterapi A, Utveckling och hälsa,, Arbetsterapi A, Samhälle och hälsa,, Arbetsterapi B, Bemötande och lärande, samt Arbetsterapi B, Hälsofrämjande arbete,. Arbetsterapi B, Handledarutbildning I Vårterminen Anm.kod: ÖU Vår vecka Kursen vänder sig till dig som är verksam inom hälso- och sjukvård samt omsorgsverksamhet. Du får under kursen möjlighet att utveckla grundläggande kunskaper inom handledningens pedagogiska process. Du skaffar dig förmåga att underlätta integreringen mellan teori och praktik. Att systematiskt reflektera och värdera handledarrollen ingår. I kursen fördjupas även förmågan att genomföra professionella samtal i olika handlednings- och bedömningssituationer. Behörighet: Grundläggande högskoleutbildning inom vård- och omsorgsområdet. Eventuella ändringar i kursutbudet finner du på oru.se/utbildning. Antal samlingar: 3 Arbetsterapi B, Synnedsättning Vårterminen Anm.kod: ÖU Vår vecka 5-14 Kursen syftar till att studenten skall tillägna sig ökad kunskap inom arbetsterapi, med inriktning mot rehabilitering för personer med synnedsättning. Behörighet: Arbetsterapi A, 30 högskolepoäng. Arbetsterapi C C-kurser Höstterminen Anm.kod: ÖU-72016, blandade tider Kursen syftar till att studenten skall tillägna sig fördjupad kunskap inom olika forskningstraditioner med tyngdpunkt på kunskapsutveckling inom arbetsterapi och forskning relaterad till praxis. Kursens syfte är även att studenten skall förvärva fördjupad kunskap i arbetsterapi och vetenskapligt arbetssätt genom att planera och genomföra ett självständigt arbete. Behörighet: Arbetsterapi 60 högskolepoäng varav 30 högskolepoäng på B-nivå. Antal samlingar: 3 dator med internetanslutning (ADSL eller mer), du behöver också ett headset med Vissa moment kräver närvaro på Örebro universitet och du förväntas tillbringa sammanlagt cirka 2,5 veckor på campus. Arbetsterapi C Vårterminen Anm.kod: ÖU Kursen syftar till att studenten skall tillägna sig fördjupad kunskap inom olika forskningstraditioner med tyngdpunkt på kunskapsutveckling inom arbetsterapi och forskning relaterad till praxis. Kursens syfte är även att studenten skall förvärva fördjupad kunskap i arbetsterapi och vetenskapligt arbetssätt genom att planera och genomföra ett självständigt arbete. Behörighet: Arbetsterapi 60 högskolepoäng varav 30 högskolepoäng på B-nivå. Arbetsterapi C, Examensarbete Höstterminen Anm.kod: ÖU Höst vecka 35-2 Kursens syfte är att studenten skall förvärva fördjupad kunskap i arbetsterapi och ett vetenskapligt arbetssätt genom att planera och genomföra ett självständigt arbete. Kursen kan ingå som del i kandidatexamen i arbetsterapi. Behörighet: Arbetsterapi 60 högskolepoäng varav 30 högskolepoäng på B-nivå samt Forskningsmetodik C, 7,5 högskolepoäng. Antal samlingar: 5 dator med internetanslutning (ADSL eller mer), du behöver också ett headset med Vissa moment kräver närvaro på Örebro universitet och du förväntas tillbringa sammanlagt cirka 15 dagar på campus. Arbetsterapi C, Examensarbete Vårterminen Anm.kod: ÖU Örebro universitet 11/12

11 Tänk på att kurser kan ställas in och att du bör gardera med reservalternativ. Arbetsterapi Kursens syfte är att studenten skall förvärva fördjupad kunskap i arbetsterapi och ett vetenskapligt arbetssätt genom att planera och genomföra ett självständigt arbete. Kursen kan ingå som del i kandidatexamen i arbetsterapi. Behörighet: Arbetsterapi 60 högskolepoäng varav 30 högskolepoäng på B-nivå samt Forskningsmetodik C, 7,5 högskolepoäng. Arbetsterapi C, Forskning och praxis Höstterminen Anm.kod: ÖU Höst vecka 50-2, blandade tider Kursen syftar till att studenten skall tillägna sig fördjupad kunskap i evidensbaserat arbetssätt. Kursen kan ingå som del i kandidatexamen i arbetsterapi. Behörighet: Arbetsterapi 60 högskolepoäng varav 30 högskolepoäng på B -nivå. Antal samlingar: 3 dator med internetanslutning (ADSL eller mer), du behöver också ett headset med Vissa moment kräver närvaro på Örebro universitet och du förväntas tillbringa sammanlagt cirka 3 dagar på campus. Övrigt: om utländska utbytesstudenter deltar. Arbetsterapi C, Forskning och praxis Vårterminen Anm.kod: ÖU Vår vecka Kursen syftar till att studenten skall tillägna sig fördjupad kunskap i evidensbaserat arbetssätt. Kursen kan ingå som del i kandidatexamen i arbetsterapi. Behörighet: Arbetsterapi 60 högskolepoäng varav 30 högskolepoäng på B -nivå. Övrigt: om utländska utbytesstudenter deltar. Arbetsterapi C, Forskningsmetodik Höstterminen Anm.kod: ÖU Höst vecka 35-39, blandade tider Kursen syftar till att studenten skall tillägna sig fördjupad kunskap om metodologiska frågeställningar inom olika forskningstraditioner med tyngdpunkt på forskningsmetoder för kunskapsutveckling inom arbetsterapi. Kursen kan ingå som del i kandidatexamen i arbetsterapi. Behörighet: Arbetsterapi 60 högskolepoäng varav 30 högskolepoäng på B-nivå. Antal samlingar: 5 dator med internetanslutning (ADSL eller mer), du behöver också ett headset med Vissa moment kräver närvaro på Örebro universitet och du förväntas tillbringa sammanlagt cirka 5 dagar på campus. Arbetsterapi C, Forskningsmetodik Vårterminen Anm.kod: ÖU Vår vecka 3-7 Kursen syftar till att studenten skall tillägna sig fördjupad kunskap om metodologiska frågeställningar inom olika forskningstraditioner med tyngdpunkt på forskningsmetoder för kunskapsutveckling inom arbetsterapi. Kursen kan ingå som del i kandidatexamen i arbetsterapi. Behörighet: Arbetsterapi 60 högskolepoäng varav 30 högskolepoäng på B-nivå. Arbetsterapi, avancerad nivå AVANCERAD NIVÅ Höstterminen Anm.kod: ÖU Kursen syftar till att studenten skall tillägna sig teoretisk fördjupning inom arbetsterapeutens kompetensområde. Kursen omfattar fördjupning inom arbetsterapi och därtill relevanta forskningsmetoder samt ett självständigt arbete, om 15 högskolepoäng. Kursen kan ingå som del i magisterexamen i arbetsterapi. Behörighet: 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i ämnet arbetsterapi, inklusive självständigt arbete 15 högskolepoäng. Arbetsterapi, avancerad nivå, Examensarbete - Master Vårterminen Anm.kod: ÖU Kursen läses i två delar. Du kommer i den första delen att formulera, avgränsa och precisera en forskningsfråga samt utifrån forskningsfrågan välja relevant metod och självständigt planera en vetenskaplig studie samt påbörja datainsamling. I del två genomförs och examineras studien. Kursen kan ingå som en del i masterexamen i förbättringsarbete inom hälso- och sjukvårdens verksamheter. Behörighet: Arbetsterapi, 30 högskolepoäng på avancerad nivå, varav 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod. Antal samlingar: 5 Arbetsterapi, avancerad nivå, Examensarbete - Magister Vårterminen Anm.kod: ÖU Som student ska Du i kursen formulera, avgränsa och precisera en forskningsfråga samt utifrån forskningsfrågan välja relevant metod, självständigt planera och genomföra en vetenskaplig studie. Vidare ingår att presentera och kommunicera (muntligt och skriftligt) sina resultat på ett vetenskapligt och korrekt sätt, muntligt försvara det egna arbetet samt opponera på ett annat vetenskapligt arbete. Kursen kan ingå som en del i magisterexamen i arbetsterapi. Behörighet: Arbetsterapi, 15 högskolepoäng på avancerad nivå, varav 7,5 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod. Antal samlingar: 5 Arbetsterapi, avancerad nivå, Examensarbete - Master Vårterminen Anm.kod: ÖU Som student skall du i kursen formulera, avgränsa och precisera en forskningsfråga samt utifrån forskningsfrågan välja relevant metod och självständigt planera och genomföra en vetenskaplig studie. Vidare ingår att presentera och kommunicera (skriftligt och muntligt) dina resultat på ett vetenskapligt och språkligt korrekt sätt samt muntligt försvara det egna arbetet samt opponera på annat vetenskapligt arbete. Kursen kan ingå som en del i masterexamen i förbättringsarbete inom hälso- och sjukvårdens verksamheter. Behörighet: Arbetsterapi, 45 högskolepoäng på avancerad nivå, varav 15 högskolepoäng ska avse ett självständigt arbete och 15 högskolepoäng skall avse vetenskaplig metod. Antal samlingar: 5 Örebro universitet 11/12 11

12 Arbetsterapi Eventuella ändringar i kursutbudet finner du på oru.se/utbildning. Arbetsterapi, avancerad nivå, Arbetsterapi för personer med kognitiva funktionsnedsättningar Vårterminen Anm.kod: ÖU Vår vecka 3-12 Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig fördjupade kunskaper och färdigheter (bedömning, åtgärder, utvärdering) i arbetsterapi för äldre personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Kursen behandlar kognitiva hjälpmedel, vardagsteknologi, It-teknologi och anhörigstöd. Behörighet: 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i ämnet arbetsterapi inklusive självständigt arbete. Arbetsterapi, avancerad nivå, Begrepp och teorier Höstterminen Anm.kod: ÖU Kursen syftar till att studenten skall tillägna sig fördjupade kunskaper om olika centrala begrepp i arbetsterapi såsom hälsa, aktivitet, delaktighet och kontextuella faktorer. Studenten ska kunna analysera, dra slutsatser och beskriva dessa begrepp samt värdera och reflektera kring begreppens betydelse i relation till praxis. Kursen innefattar även systematisk analys av teorier användbara i arbetsterapi. Behörighet: 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i ämnet arbetsterapi inklusive självständigt arbete om 15 högskolepoäng. Arbetsterapi, avancerad nivå, Evidensbaserat arbetssätt inom hälso- och sjukvård Vårterminen Anm.kod: ÖU Vår vecka Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper i evidensbaserat arbetssätt inom hälso- och sjukvården. Principer för att genomföra en systematisk kunskapssammanställning samt kännedom om olika teoretiska modeller för implementering belyses. Behörighet: Yrkesexamen/generell examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng inom huvudområdet arbetsterapi, hörselvetenskap, medicin eller omvårdnadsvetenskap varav 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod. Antal samlingar: 5 Arbetsterapi, avancerad nivå, Handledarutbildning II Höstterminen Anm.kod: ÖU Höst vecka Kursen vänder sig till dig som är yrkesverksam inom hälso- och sjukvård samt omsorgsverksamhet och som vill utveckla och fördjupa dina kunskaper inom pedagogik. Kursen omfattar olika teorier och begrepp som anknyter till handledning, handledningsprocessen, strategier för handledning, reflektionsprocesser, samtalsmetodik samt bedömning av studentprestationer. I kursen problematiseras teorier om och perspektiv på kunskap och lärande samt metoder för planering, genomförande och utvärdering av undervisning och handledning. Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom arbetsterapi, hörselvetenskap, omvårdnadsvetenskap, medicin eller motsvarande samt handledarutbildning 7,5 högskolepoäng. Antal samlingar: 5 Arbetsterapi, avancerad nivå, Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder Höstterminen Anm.kod: ÖU Kursen syftar till fördjupad kunskap för ekonomins påverkan vid införandet av ny teknik och fördjupad kunskap inom hälso- och sjukvården samt vilka behov som styr vid förbättringsarbete. Behörighet: Yrkesexamen/generell examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng inom huvudområdet arbetsterapi, hörselvetenskap, medicin eller omvårdnadsvetenskap varav 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod. Antal samlingar: 5 Arbetsterapi, avancerad nivå, Hälsofrämjande arbete inom arbetsterapi Vårterminen Anm.kod: ÖU Vår vecka Kursen syftar till att studenten skall tillägna sig fördjupade kunskaper och färdigheter i hälsofrämjande arbete inom arbetsterapi på individ-, grupp- och samhällsnivå. I kursen ingår metoder för att utveckla olika hälsofrämjande program. Aktuella områden är att utveckla program för ökad aktivitet och delaktighet i samhället. Behörighet: 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i ämnet arbetsterapi inklusive självständigt arbete. Arbetsterapi, avancerad nivå, Integrerad kunskapssammanställning Höstterminen Anm.kod: ÖU Kursen vänder sig till dig som vill göra en kritisk granskning av vetenskaplig litteratur samt en kunskapssammanställning över valt område som förberedelse inför det självständiga arbetet. Behörighet: Yrkesexamen /kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng inriktning arbetsterapi, hörselvetenskap, biomedicinsk laboratorievetenskap, medicin, sjukgymnastik eller omvårdnadsvetenskap, varav 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod. Antal samlingar: 5 Arbetsterapi, avancerad nivå, Kvalitativ och kvantitativ metod Höstterminen Anm.kod: ÖU Höst vecka Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa kunskapen om olika centrala begrepp och metoder som används vid forskning utifrån kvalitativ respektive kvantitativ ansats. Kursen kan ingå som en del i magister/master examen i arbetsterapi. Kursen bygger på förkunskaper i vetenskapsteori och forskningsmetodik. Behörighet: Yrkesexamen/generell examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng inom huvudområdet arbetsterapi, hörselvetenskap, medicin eller omvårdnadsvetenskap, varav 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod. Antal samlingar: 5 12 Örebro universitet 11/12

13 Tänk på att kurser kan ställas in och att du bör gardera med reservalternativ. Arbetsterapi / Automatiseringsteknik Arbetsterapi, avancerad nivå, Ledarskap och teamarbete som grund för förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård Höstterminen Anm.kod: ÖU Höst vecka Kursen vänder sig till dig som vill utveckla och fördjupa ditt kunnande om ledarskapets betydelse för förbättrings- och utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvården. I kursen analyseras ledarstilens betydelse i förändringsprocesser, liksom vilka villkor som krävs för att kunna arbeta med förbättringsarbete. Särskild vikt läggs vid teamarbete, kommunikation och delaktighet. Behörighet: Yrkesexamen/generell examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng inom huvudområdet arbetsterapi, hörselvetenskap, medicin eller omvårdnadsvetenskap varav 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod. Antal samlingar: 5 Arbetsterapi, avancerad nivå, Metoder för utvärdering av hälso- och sjukvård Vårterminen Anm.kod: ÖU Vår vecka 3-12 Kursen vänder sig till dig som vill arbeta med förbättringsarbete och syftar till att du ska tillägna dig fördjupade kunskaper i att analysera, sammanställa och dra slutsatser om olika standardiserade och /eller icke standardiserade metoder för bedömning och utvärdering av arbetet inom hälso- och sjukvård. Vidare syftar kursen till att värdera metodernas lämplighet samt ge fördjupade kunskaper om olika kvalitetssystem, deras konstruktion och användbarhet. Behörighet: Yrkesexamen/generell examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng inom huvudområdet arbetsterapi, hörselvetenskap, medicin eller omvårdnadsvetenskap varav 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod. Antal samlingar: 5 Arbetsterapi, avancerad nivå, Vetenskapsteori och forskningsmetodik Höstterminen Anm.kod: ÖU Vårterminen Anm.kod: ÖU Höst vecka 35-44, Vår vecka 3-12 Kursen vänder sig til dig som vill fördjupa kunskapen i olika vetenskapsteoretiska perspektiv, forskningsetik, forskningdesigner och metoder. Kursen kan ingå som en del i magister/master examen i arbetsterapi. Behörighet: Yrkesexamen/generell examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng inom huvudområdet arbetsterapi varav 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod. Antal samlingar: 5 Arbetsterapi, avancerad nivå, Vetenskapsteori och forskningsmetodik Höstterminen Anm.kod: ÖU Höst vecka 35-2 Kursen vänder sig til dig som vill fördjupa kunskapen i olika vetenskapsteoretiska perspektiv, forskningsetik, forskningdesigner och metoder. Kursen kan ingå som en del i magister/master examen i arbetsterapi. Behörighet: Yrkesexamen/generell examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng inom huvudområdet arbetsterapi varav 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod. Antal samlingar: 5 AUTOMATISERINGSTEKNIK Att automatisera innebär att skapa system som fungerar av sig själva. Automatisering har gjort dagens högproduktiva industrisamhälle möjligt och tillämpas på alla mänskliga aktivitetsområden. Det man kanske tänker på först är automatiserad tillverkning av produkter som fordon, livsmedel och medicin. Men automatisering handlar om mycket annat också såsom automatisk styrning av flygplan och tåg, tvätt- och diskmaskiner, hjälpmedel för funktionshindrade, mjölkningsrobotar och autonoma gräsklippare. Den snabba utvecklingen inom informationstekniken erbjuder ständigt nya möjligheter. För att få kunskap om hur man kan automatisera olika typer av system behöver man studera automatiseringsteknik, så som sensorer och mätteknik, signalbehandling, programmering, robotteknik samt styr- och reglerteknik och informationsteknik. GRUNDNIVÅ A-kurser Automatiseringsteknik A, Analog reglerteknik Höstterminen Anm.kod: ÖU Höst vecka 35-2 Kursen ger grundläggande kunskaper om reglertekniska begrepp och komponenter, orientering om datorns användning i reglerteknik samt exempel på praktiska tillämpningar av reglerteknik. Behörighet: Matematik I, 7,5 högskolepoäng samt Matematik II, 7,5 högskolepoäng. Övrigt: Kursen sträcker sig över hela terminen och ska kunna följas även av yrkesverksamma ingenjörer. Internetbaserade inlärningsverktyg används för att stödja problemorienterat lärande i hög grad i form av självstudier. Gemensamma möten och vissa laborationsövningar äger rum ungefär en eftermiddag (klockan 16-18) var tredje vecka. Automatiseringsteknik A, Automatisering med PLC Höstterminen Anm.kod: ÖU Höst vecka 35-2 Kvartsfart, eftermiddag Kursen ger kunskaper om och praktiska färdigheter i automatisering med PLC-system. Systemen används för att styra anläggningar och maskiner. Kursen behandlar de olika programspråken i standarden IEC , PLC-systems uppbyggnad och funktion samt logiska operationer och programmering av operatörsterminal för process-styrningsuppgifter. Övrigt: Kursen sträcker sig över hela terminen och ska kunna följas även av yrkesverksamma ingenjörer. Internetbaserade inlärningsverktyg används för att stödja problemorienterat lärande i hög grad i form av självstudier. Gemensamma möten och vissa laborationsövningar äger rum ungefär en eftermiddag (klockan 16-18) var tredje vecka. Örebro universitet 11/12 13

14 Automatiseringsteknik Eventuella ändringar i kursutbudet finner du på oru.se/utbildning. Automatiseringsteknik A, Inbyggda system med mikroprocessor Höstterminen Anm.kod: ÖU Vårterminen Anm.kod: ÖU Höst vecka 35-2, En kurs i mikrodatorteknik som ger förståelse för hur datorn fungerar på maskinnivån samt hur en liten mikroprocessor kan användas för att bygga intelligenta produkter. Laborationerna utförs hemma med hjälp av ett datorkort bestyckat med en AVR-mikroprocessor, tryckknappar, lysdioder, LCD-display och en temperatursensor. I laborationsdelen behandlas assemblerprogrammering, hårdvarunära programmering i C samt objektorienterad programmeringsmetodik i C. Behörighet: Grundkurs i programmering, 7,5 högskolepoäng. B-kurser Automatiseringsteknik B, Inbyggda system med TCP/IP-kommunikation Vårterminen Anm.kod: ÖU Kursen är en laborationskurs som handlar om hur små inbyggnadssystem där minnet är en begränsande resurs kan använda TCP/IP-kommunikation. Följande Internetprotokoll kommer att behandlas: ARP, SLIP, IP, UDP, SMTP, ICMP (ping) och TCP protokollen. Tillämpningar som kommer att tas upp inkluderar bland annat web-server, web-klient, sändning, Telnet-server med mera. Tidsdrivna realtidssystem behandlas både med avseende på periodiska uppgifter och sekventiellt tidsdrivna uppgifter. Laborationerna utförs med hjälp av ett mikrodatorkort. Behörighet: Automatiseringsteknik A, Inbyggda system med mikroprocessor, 7,5 högskolepoäng. Övrigt: Kursen sträcker sig över hela terminen och ska kunna följas även av yrkesverksamma ingenjörer. Internetbaserade inlärningsverktyg används för att stödja problemorienterat lärande i hög grad i form av självstudier. Gemensamma möten och vissa laborationsövningar äger rum ungefär en eftermiddag (klockan 16-18) var tredje vecka. Automatiseringsteknik B, Inbyggda system: Reaktiva och tidsdrivna realtidssystem Höstterminen Anm.kod: ÖU Vårterminen Anm.kod: ÖU Höst vecka 35-2, Kursen är en laborationskurs som handlar om konstruktion av realtidssystem och speciellt hur det kan göras på en liten mikroprocessor där minnet är en begränsande resurs. I kursen behandlas händelsedrivna reaktiva realtidssystem, det vill säga system som svarar på yttre händelser från sensorer och inre händelser och utför en specificerad uppgift då denna inträffar. Tidsdrivna realtidssystem behandlas både med avseende på periodiska uppgifter och sekventiellt tidsdrivna uppgifter. Laborationerna utförs med hjälp av ett mikrodatorkort. Behörighet: Automatiseringsteknik A, Inbyggda system med mikroprocessor, 7,5 högskolepoäng och Automatiseringsteknik A, Analog reglerteknik, 7,5 högskolepoäng. Automatiseringsteknik B, Industriell robotteknik Vårterminen Anm.kod: ÖU Kvartsfart, eftermiddag Kursen ger en överblick över industrirobotens utveckling genom tiderna, användningsområden och olika typer av robotar, sensorer och säkerhet. Kunskap förmedlas om robotars uppbyggnad som omfattar mekanik, sensorer, drivsystem och styrsystem. Kinematik och homogena transformationer behandlas. I den praktiska delen förmedlas grundläggande kunskaper i robotprogrammering av robotar innefattande både online- och offline-programmering samt rörelseplanering. Kursen tar upp olika robotapplikationer. Behörighet: Matematik I, 7.5 högskolepoäng, Matematik II, 7,5 högskolepoäng samt minst en A-kurs inom Automatiseringsteknik om 7,5 högskolepoäng. Övrigt: Kursen sträcker sig över hela terminen och ska kunna följas även av yrkesverksamma ingenjörer. Internetbaserade inlärningsverktyg används för att stödja problemorienterat lärande i hög grad i form av självstudier. Gemensamma möten och vissa laborationsövningar äger rum ungefär en eftermiddag (klockan 16-18) var tredje vecka. C-kurser Automatiseringsteknik C, Projektarbete inom automatiseringsteknik Höstterminen Anm.kod: ÖU Höst vecka 35-2 Projektarbetet ska utföras inom huvudområdet Automatiseringsteknik. Arbetet ska stimulera självständighet och ge insikter i forsknings- och utvecklingsprocessen. Kursen genomförs som ett projektarbete enskilt eller i grupp om maximalt två studenter med handledning. Föreläsningar, seminarier, exkursioner och fältarbete kan förekomma. Kursen ges på engelska eller svenska. Du måste själv kontakta personal inom akademin i förväg för att komma överens om lämpligt projekt. Behörighet: 60 högskolepoäng inom Automatiseringsteknik, varav 30 högskolepoäng på lägst B-nivå. Övrigt: Kursen går även att läsa på helfart. Kontakta studievägledare vid om du är intresserad av det. AVANCERAD NIVÅ Automatiseringsteknik, avancerad nivå, Projektarbete i mekatronik och automation Vårterminen Anm.kod: ÖU Projektarbetet ska utföras inom för mekatronik och automation relevant teknik- eller forskningsområde. Arbetet ska stimulera självständighet och ge insikter i forsknings- och utvecklingsprocessen. Kursen genomförs som projektarbete enskilt eller i grupp om maximalt två medlemmar, med handledning. Föreläsningar, seminarier, exkursioner och fältarbete kan förekomma. Projektet utförs i samarbete med AASS forskningscenter och du måste själv ta kontakt med någon av forskarna inom AASS för att hitta ett lämpligt projekt, se under Forskning. Behörighet: 30 högskolepoäng inom Datateknik, Mekatronik eller Automatiseringsteknik på avancerad nivå samt Engelska kurs A från gymnasieskolan. Automatiseringsteknik, avancerad nivå, Projektarbete inom automatiseringsteknik Vårterminen Anm.kod: ÖU Projektarbetet ska utföras inom huvudpmrådet Automatiseringsteknik. Arbetet ska stimulera självständighet och ge insikter i forsknings- och utvecklingsprocessen. Kursen genomförs som ett projektarbete enskilt eller i grupp om maximalt två studenter med handledning. Föreläsningar, seminarier, exkursioner och fältarbete kan förekomma. Kursen ges på engelska eller svenska. Projektet utförs i samarbete med AASS forskningscenter och du måste själv ta kontakt med någon av forskarna inom AASS för att hitta ett lämpligt projekt, se under Forskning. Behörighet: 150 högskolepoäng inom Automatiseringsteknik samt Engelska kurs A från gymnasieskolan. Övrigt: Kursen går även att läsa på helfart. Kontakta studievägledare vid om du är intresserad av det. 14 Örebro universitet 11/12

15 Tänk på att kurser kan ställas in och att du bör gardera med reservalternativ. BILD FÖR LÄRARE Bilder, liksom andra språkliga uttryckssätt, används för att kommunicera och kan berätta om upplevelser och känslor, förklara tankar, ge kunskap och påverka värderingar. Bilder fascinerar och ger estetiska upplevelser. I vår tid får bilder ett växande utrymme i barns och ungdomars liv liksom i hela samhället. Det är därför väsentligt att pedagoger har kunskap om bildspråkets funktion, om olika sätt att framställa bilder och om hur bilder kan tolkas, analyseras och kritiskt granskas. Centrala områden inom kurserna bild för lärare är bilden som språk, praktisk tillämpning av olika tekniker och ämnesdidaktik. Bild finns idag inte inrättat som huvudämne i kandidatexamen vid Örebro universitet, varför någon kandidatexamen i ämnet inte kan utfärdas. Bild för lärare I GRUNDNIVÅ A-kurser Vårterminen Anm.kod: ÖU Kursen ger grundläggande kunskap om att se och tolka, framställa och använda bilder samt didaktisk kompetens inom bildområdet. Olika bildtekniker tillämpas och ses i relation till teorier och aktuell bildpedagogisk forskning. Den studerande ska efter avslutad kurs också ha förståelse för bildämnets betydelse som pedagogisk resurs och för bildens roll i barns och ungdomars liv. Utgångspunkten är att mötet med bilder och bildkonst stimulerar fantasi, reflektion och lust att skapa. Övrigt: Kursen vänder sig till blivande lärare. Bild för lärare, 1- Höstterminen Anm.kod: ÖU Höstterminen Anm.kod: ÖU Höst vecka 35-44, Kursen ger grundläggande kunskap om att se och tolka, framställa och använda bilder samt didaktisk kompetens inom bildområdet. Olika bildtekniker tillämpas och ses i relation till teorier och aktuell bildpedagogisk forskning. Den studerande ska efter avslutad kurs också ha förståelse för bildämnets betydelse som pedagogisk resurs och för bildens roll i barns och ungdomars liv. Utgångspunkten är att mötet med bilder och bildkonst stimulerar fantasi, reflektion och lust att skapa. Övrigt: Kursen vänder sig till blivande lärare som avser att arbeta med yngre barn. Bild för lärare, 16- Vårterminen Anm.kod: ÖU Halvfart, kvällstid Denna kurs vänder sig till dig som vill stärka den didaktiska kompetensen inom bildområdet samt öka förmågan att se och tolka, framställa och använda bilder. Bildkonstnärliga uttrycksmedel tillämpas och ses i relation till teorier inom bildområdet och till aktuell bildpedagogisk forskning. Behörighet: Bild för lärare, 1-15 högskolepoäng. Övrigt: Kursen vänder sig till blivande och verksamma lärare. Bild för lärare, 16- Bild för lärare Vårterminen Anm.kod: ÖU Vår vecka Denna kurs vänder sig till dig som vill stärka den didaktiska kompetensen inom bildområdet samt öka förmågan att se och tolka, framställa och använda bilder. Bildkonstnärliga uttrycksmedel tillämpas och ses i relation till teorier inom bildområdet och till aktuell bildpedagogisk forskning. Behörighet: Bild för lärare, 1-15 högskolepoäng. Övrigt: Kursen vänder sig till blivande och verksamma lärare. Bild för lärare, Grafik Vårterminen Anm.kod: ÖU Kvartsfart, kvällstid Kursen vänder sig till dig som har gått Bild för lärare II och vill fördjupa ämneskunskapen med grundläggande kunskaper i grafiska tekniker. Olika vanligt förekommande tekniker behandlas såsom till exempel linoleumsnitt, torrnål och screentryck. I kursen ingår även konsthistoria med inriktning mot grafiska konstbilder. Efter avslutad kurs ska studenten ha kännedom om och kunna använda grafiska tekniker i ett pedagogiskt sammanhang. Behörighet: Bild för lärare II, 30 högskolepoäng. Övrigt: Undervisningen sker på kvällstid samt två helger lö-sö. Obligatorisk närvaro vid schemalagda positioner. Bild för lärare, Keramik Höstterminen Anm.kod: ÖU Höst vecka 35-2 Kvartsfart, kvällstid Kursen vänder sig till dig som har gått Bild för lärare I och vill stärka kompetensen inom keramikområdet. Efter avslutad kurs ska studenten ha kännedom om och kunna använda keramiska tekniker i ett pedagogiskt sammanhang. Kursens huvudsakliga innehåll: Fri formning med lera samt drejning, glasering och bränntekniker. Behörighet: Bild för lärare I, 30 högskolepoäng. Samtidskonstens teori och bakgrund I Vårterminen Anm.kod: ÖU Vår vecka 3-12 Halvfart, kvällstid I kursen blandas konsthistoria och konstteori och du tillägnar dig en grundläggande orientering i samtidens bildkonst och dess bakgrund. Du kommer att få kännedom om de viktigaste teorierna kring aktuella konstbegrepp. Utifrån konstnärsperspektivet får du dessutom kunskaper i övriga teoribildningar, riktningar, konstnärsrollen och konstmarknaden i samtiden men också under modernismens 1900-tal. Bildkonsten behandlas i sin gränssprängande funktion bland annat utifrån teorin om det vidgade fältet. Kursen ges i samarbete med Örebro Konstskola. Bild för lärare II B-kurser Höstterminen Anm.kod: ÖU Studenten får i den här kursen möjlighet att fördjupa förmågan att se och att tolka, framställa och använda bilder. Målet är också att fördjupa den didaktiska kompetensen inom bildområdet. Kursen innehåller olika avsnitt där praktiskt traditionellt och digitalt bildskapande ses i relation till teorier inom bildområdet och till tillämpandet i skola och barnomsorg. Behörighet: Bild för lärare I, 30 högskolepoäng. Övrigt: Kursen vänder sig till blivande eller yrkesverksamma lärare inom skola och barnomsorg. Örebro universitet 11/12 15

16 Bild för lärare / Biologi Eventuella ändringar i kursutbudet finner du på oru.se/utbildning. Bild för lärare III Vårterminen Anm.kod: ÖU I denna kurs ges möjlighet att förstärka förmågan att se och att tolka, framställa och använda bilder. Även den didaktiska kompetensen inom bildområdet ska höjas. I kursen utvecklas och fördjupas såväl reflektion och medvetenhet gällande ämnets didaktik som insikt i och förmåga beträffande bildskapande processer. Behörighet: Bild för lärare II, 30 högskolepoäng. Övrigt: Kursen vänder sig till blivande eller yrkesverksamma lärare inom skola och barnomsorg. Bild finns idag inte inrättat som huvudämne i kandidatexamen vid Örebro universitet, varför någon kandidatexamen i ämnet inte kan utfärdas. BIOLOGI Biologi, vetenskapen om livet, är ett ämnesområde som är i stark utveckling och som alltmer kommit att prägla det nya millenniet. Forskning på arvets mekanismer och biologiska processer ger nya möjligheter att skräddarsy läkemedel och produkter, samt att förstå hur sjukdomar uppkommer och kan botas. Förståelsen av hur ekosystem fungerar ger upphov till en djupare förståelse av vad som händer när vi människor exploaterar miljön. Den gedigna kunskapen om hur evolutionära processer verkar omkring oss bidrar också till att vi kan förstå hur de förändringar vi iscensätter påverkar levande organismer att anpassa sig eller dö ut. Vid Örebro universitet studeras biologi dels med inriktning mot biologiska processer på molekylär nivå i celler och organismer. Med en stark bas i den laborativa biologin och strävan efter att studera biologiska processer som kan relateras till såväl människors som andra organismers hälsa. Den andra inriktningen är mot ekologi och studier av biologiska processer med naturliga och agrara ekosystem som ram. Båda profilerna syftar till att ge goda ämneskunskaper som förankras i ett vetenskapligt förhållningssätt där experimentlustan är central. Inom grundutbildningen ges en bred översikt av de biologiska vetenskaperna. Inom Biologprogrammet ges fördjupande C-kurser, där erbjuds unika möjligheter till profilering. Efter kandidatexamen finns vid Örebro universitet möjlighet till fortsatta studier till en masterexamen inom Molekylär Medicinsk Biologi. Biologi som ämne är fantastiskt berikande och stimulerar till en ny syn på världen. Biologi A, Ekologi och cellbiologi GRUNDNIVÅ A-kurser Höstterminen Anm.kod: ÖU Kursen syftar till att i teori och praktik ge grundläggande kunskaper och färdigheter för vidare studier i biologi. Kursen behandlar områdena ekologi och evolution och ger en översikt av fältekologi, experimentell metodik, ekologisk och evolutionär teori. Vidare behandlas cellbiologi där biologiska system och processer på molekylär-, mikro- och cellnivå introduceras tillsammans med laboratoriemetodik. Behörighet: Grundläggande behörighet samt Bi B, Fy A, Ke B, Ma D (områdesbehörighet 14). Biologi A, Utvecklingsbiologi och fysiologi Vårterminen Anm.kod: ÖU Kursen behandlar utveckling från encellig till flercellig organism på både individ- och artnivå, inom botanik och zoologi. Vidare ger kursen grundläggande kunskaper om djurs och växters morfologi, systematik, fylogeni samt organsystemens fysiologiska funktion. I kursen ingår projektarbeten med fördjupning, vid redovisning tränas olika typer av presentationsteknik. Behörighet: Grundläggande behörighet samt Bi B, Fy A, Ke B, Ma D (områdesbehörighet 14). Biologi A, Agroekologi Höstterminen Anm.kod: ÖU Höst vecka Kursen ger grundläggande kunskaper i ekologisk teori med tillämpning mot matproduktion/ agroekosystem. Historiska och särskilt nuvarande agroekosystems miljöpåverkan och långsiktiga hållbarhet analyseras och framtida lösningar diskuteras. Evolution liksom markbördighet behandlas. Biologi A, Klimatförändringar - orsaker och effekter Höstterminen Anm.kod: ÖU Höst vecka 35-2 Klimatförändringarna i nutid, dåtid och framtid behandlas liksom de ekologiska effekterna av klimatförändringar på ekosystem. Ekosystemprocessernas effekter på klimatet, samt mänskliga dimensioner på klimatförändringarna är centralt i kursen. Biologi B, Biologiska system I B-kurser Vårterminen Anm.kod: ÖU Vår vecka 3-12 Kursen behandlar intracellulära kommunikationssystem, interna signalvägar, biologiska försvar, immunsystemet samt växter och djurs metabolism av gifter. Behörighet: Biologi A, Utvecklingsbiologi och fysiologi, 30 högskolepoäng. Urval: Platsgaranti. Biologi B, Biologiska system II Vårterminen Anm.kod: ÖU Vår vecka Kursen är uppdelad i två delmoment och behandlar dels zoologisk systematik, beteendebiologi och kommunikation dels ekosystem i förändring med inriktning mot boreala och nemorala biomen. Behörighet: Biologi A, Utvecklingsbiologi och fysiologi, 30 högskolepoäng. Urval: Platsgaranti. Biologi B, Fysiologi och produktkvalitet Vårterminen Anm.kod: ÖU Vår vecka Kursen ger grundläggande kunskaper i växt- och djurfysiologi med tillämpning mot matproduktion. Tillväxt och utveckling av domesticerade arters ätliga vävnader och organ studeras, och hur detta påverkar produktens kvalitet. Fysiologiska processer behandlas, och genmaterial jämförs laborativt. Behörighet: Biologi A, Agroekologi, 15 högskolepoäng. 16 Örebro universitet 11/12

17 Tänk på att kurser kan ställas in och att du bör gardera med reservalternativ. Biologi Biologi B, Mat och miljö Vårterminen Anm.kod: ÖU Vår vecka 3-12 Kursen fokuserar på hur livsmedelskedjan påverkar vår miljö från lokal till global skala. Fördjupande kunskaper ges inom ekologi, agroekologi, klimatfrågor, ekosystemtjänster och biodiversitet. Vidare tar kursen upp livscykelanalys (LCA), miljöekonomi och hållbarhetsaspekter. Behörighet: Biologi A, Agroekologi, 15 högskolepoäng. Biologi C, Mikrobiologi C-kurser Höstterminen Anm.kod: ÖU Höst vecka Kursen fokuserar på de viktiga mikroorganismer som påverkar människors hälsa och livskvalitet, inklusive bakterier, svampar, protozoer och virus. Vi behandlar både patogener och nyttiga mikroorganismer och deras roll för människans hälsa. Kursen är uppdelad i två delar. Den första delen fokuserar på egenskaper hos olika grupper av mikroorganismer med tonvikt på mekanismer som rör patogenes. Den andra delen fokuserar på de positiva aspekter mikroorganismer, inklusive probiotika och functional foods, kan innebära och introducerar utvalda applikationer i livsmedelsberedningar och bioteknik. Praktiska moment inkluderar laborationssäkerhet, grundläggande odlingstekniker, diagnostik med traditionella och molekylärbiologiska metoder samt testning av livsmedel och vattenkvalitet. Behörighet: Biologi B, 30 högskolepoäng. Urval: Platsgaranti. Biologi C, Miljötoxikologi Höstterminen Anm.kod: ÖU Kursen behandlar allmän toxikologi, toxiska effekter på molekylnivå, cellnivå, organism- och populationsnivå samt toxikologisk och ekotoxikologisk metodik. Vidare berörs toxiska ämnens transport, transformation, fördelning och ackumulering i miljön. Globala och regionala kemikalieproblem och åtgärder med koppling till miljögifter och riskbedömning tas upp. Dessutom ingår ett laborativt moment med bioanalytiska studier av persistenta organiska miljögifter i miljöprover. Behörighet: Biologi B, 30 högskolepoäng. Urval: Platsgaranti. Övrigt: Kemi A, 30 högskolepoäng rekommenderas. Kursen ges på engelska om utländska studenter deltar. Biologi C, Självständigt arbete Höstterminen Anm.kod: ÖU Vårterminen Anm.kod: ÖU-52130, Vår vecka Ett projektarbete där studenten tillsammans med handledaren väljer inriktning och sedan självständigt planerar och bedriver det vetenskapliga arbetet som är teoretiskt eller experimentellt. Det ingår att söka och tolka vetenskaplig litteratur, eventuellt designa och genomföra försök samt analysera resultaten. Teoretisk studie har tyngdpunkt på egna analyser, reflektioner och bearbetning av vetenskapliga publikationer. Arbetet presenteras skriftligt och muntligt. Behörighet: Biologi B, 30 högskolepoäng samt Biologi C-kurs/er i tilllämpliga delar av biologiämnet. Urval: Platsgaranti. AVANCERAD NIVÅ Biologi, avancerad nivå, Självständigt arbete Höstterminen Anm.kod: ÖU Vårterminen Anm.kod: ÖU Kursen syftar till att låta den studerande utveckla färdigheter i det vetenskapliga arbetet genom att bedriva självständigt arbete från idé till rapport (examensuppsats och seminarium). Biologi, Självständigt arbete, avancerad nivå ingår som en avslutande del i utbildningen för den som vill avlägga magisterexamen. Kursen är också lämplig som förberedelse till forskarutbildning. Behörighet: Biologi C, 30 högskolepoäng samt Engelska kurs A från gymnasieskolan. Urval: Platsgaranti. Biologi, avancerad nivå, Läkemedelsutveckling Höstterminen Anm.kod: ÖU Höst vecka Kursen är inriktad på att beskriva befintliga och nya metoder för att utveckla läkemedel för behandling av sjukdomar, men går även igenom farmakologiska substansers metabolism. I kursen kommer sjukdomsmekanismer att beskrivas samt hur läkemedel kan påverka sjukdomsförlopp och hur man designar, testar och förbättrar läkemedel. Behörighet: Kandidatexamen om 180 högskolepoäng i biologi, kemi eller biomedicin samt Engelska kurs B från gymnasieskolan. Biologi, avancerad nivå, Modellsystem Vårterminen Anm.kod: ÖU Vår vecka 3-12 Kursen ger en översikt över de olika modellsystem som används inom livsvetenskap, samt belyser vilka typer av biologiska/medicinska frågeställningar som kan studeras i de olika modellsystemen. Kursen omfattar även regelverken kring försöksdjursanvändning samt genmodifierade organismer. I kursen ingår laborativa moment och en teoretisk uppgift där studenten får planera ett forskningsprojekt där ett djurförsök ingår och därefter skriva en etisk ansökan. Behörighet: Kandidatexamen om 180 högskolepoäng i biologi, kemi, medicin, biomedicinsk laboratorieteknik eller motsvarande samt Engelska kurs B från gymnasieskolan. Biologi, avancerad nivå, Molekylärmedicinsk metodik Höstterminen Anm.kod: ÖU Kursen syftar till att ge studenten kunskap om såväl globala metoder (till exempel bioinformatik, funktionsgenomik, proteomik, metabolomstudier) som riktade metoder inom biokemi, molekylärbiologi, sturkturbiologi, med mera. Kursen innehåller såväl teoretiska moment som demonstrationer och laborationer. Behörighet: Kandidatexamen om 180 högskolepoäng i biologi, kemi, medicin, biomedicinsk laboratorieteknik eller motsvarande samt Engelska kurs B från gymnasieskolan. Biologi, avancerad nivå, Nya sjukdomar och globala miljöproblem Vårterminen Anm.kod: ÖU Vår vecka Kursen ger fördjupade kunskaper om virus, bakterier och andra patogener samt deras effekter på inflammation och andra sjukdomseffekter. Vidare kommer globala miljöförändringar att belysas med fokus på nya emitterade kemiska substanser och deras effekter. Kursen innehåller ett teoretiskt projekt där studenterna ges möjlighet att fördjupa sig i en relevant frågeställning. Behörighet: Kandidatexamen om 180 högskolepoäng i biologi, kemi eller biomedicin samt Engelska kurs B från gymnasieskolan. Örebro universitet 11/12 17

18 Biologi / Biomedicinsk laboratorievetenskap Biologi, avancerad nivå, Självständigt arbete Höstterminen Anm.kod: ÖU Syftet med kursen är att den studerande ska lära sig att självständigt bedriva vetenskapligt arbete, att inhämta och förstå litteratur relevant för arbetet, samt att muntligt och skriftligt presentera fullgjort arbete. Behörighet: Biologi, avancerad nivå, 15 högskolepoäng samt Engelska kurs A från gymnasieskolan. Urval: Platsgaranti. Biologi, avancerad nivå, Vetenskaplig metodik Höstterminen Anm.kod: ÖU Höst vecka Kursen tar upp olika aspekter av vetenskaplig metodik, samt hypotesbildning och experimentell design. Studenten får öva färdigheter i att kommunicera vetenskaplig information, undervisa och handleda vetenskapliga projekt. Behörighet: Fördjupning om 90 högskolepoäng, varav 30 högskolepoäng på C-nivå, i biologi eller annat naturvetenskapligt ämne samt Engelska kurs B från gymnasieskolan. Biologi, avancerad nivå, Livsvetenskaplig seminarie- och forskningspresentation I 3,5 hp Höstterminen Anm.kod: ÖU Höst vecka Undervisningen är baserad på aktivt deltagande på seminarier, vilka ofta presenteras av inbjudna gästtalare som är experter inom olika områden av livsvetenskaplig forskning. Studenten ska vara väl förberedd för att kunna diskutera det ämnet som seminariet behandlar. Studenten ger själv ett muntligt seminarium baserat på ett eget projekt. Kursen riktar sig främst till studenter på masterutbildning och doktorander. Behörighet: Fördjupning om 90 högskolepoäng, varav 30 högskolepoäng på C-nivå i biologi eller annat naturvetenskapligt ämne samt Engelska kurs A från gymnasieskolan. Urval: Platsgaranti. Övrigt: Kursen är förlagd till 4 terminer (2 år). Eventuella ändringar i kursutbudet finner du på oru.se/utbildning. BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP Biomedicinsk laboratorievetenskap (BMLV) är ett sammanfattande ämne för den kunskapsmassa som omfattar laboratoriemetodik inom flera olika specialiteter såsom fysiologi, neurofysiologi, nuklearmedicin, ultraljudsdiagnostik, mikrobiologi, klinisk kemi, immunologi, transfusionsmedicin, morfologisk cellbiologi och molekylärbiologi. Kurserna ingår ofta i Biomedicinska analytikerprogrammet som ges vid. Du som är utbildad laboratorieassistent och vill komplettera upp till kandidatexamen, 180 högskolepoäng med 90 högskolepoäng i huvudämnet, kan läsa 30 högskolepoäng biomedicinsk laboratorievetenskap på C-nivå, samt 15 högskolepoäng valfritt ämne. GRUNDNIVÅ A-kurser BMLV A, Biomedicinsk laboratoriemetodik I Höstterminen Anm.kod: ÖU Höst vecka Innehållet i kursen ger grundläggande kunskaper om och färdigheter i biomedicinsk laboratoriemetodik. Behörighet: Grundläggande behörighet samt Bi B, Fy A, Ke B, Ma C (områdesbehörighet 12). B-kurser BMLV B, tillämpad laboratoriemetodik Höstterminen Anm.kod: ÖU Kursen syftar till att ge ökad kunskap om metoder som används inom laboratoriediagnostiken. Kursens syfte är dessutom att kunna tillämpa teoretiska kunskaper till ökad förmåga att ta eget ansvar och att kritiskt värdera analysresultat och uppnå en god laboratoriekvalitet. Kursen ges i intervaller under hösten 2011 / våren Behörighet: Biomedicinsk laboratorievetenskap 30 högskolepoäng och Medicin 60 högskolepoäng där det ska ingå kurser motsvarande medicinsk mikrobiologi 7,5 högskolepoäng, immunologi 7,5 högskolepoäng, morfologisk cellbiologi och hematologi 7,5 högskolepoäng samt molekylärgenetik 7,5 högskolepoäng. C-kurser BMLV C, Biomedicinsk laboratorievetenskap, Examensarbete Höstterminen Anm.kod: ÖU Vårterminen Anm.kod: ÖU Höst vecka 35-2, Kursen syftar till att ge en fördjupad kunskap i något metodikområde och en förståelse för forskningsprocessen. Behörighet: Biomedicinsk laboratorievetenskap 60 högskolepoäng eller motsvarande. Antal samlingar: 4 Övrigt: Viss undervisning ges på engelska om utländska studenter deltar. 18 Örebro universitet 11/12

19 Tänk på att kurser kan ställas in och att du bör gardera med reservalternativ. Biomedicinsk laboratorievetenskap / Datateknik BMLV C, Medicinsk diagnostik Vårterminen Anm.kod: ÖU Vår vecka Kursen behandlar nya och aktuella diagnostiska metoder inom laboratoriemedicin. Ett viktigt moment i kursen är Kvalitetssäkring av olika analyser. Kursen innhåller även informationsökning och statistik. Behörighet: Medicin A+B+C, 82,5 högskolepoäng. BMLV C, Molekylärdiagnostik Höstterminen Anm.kod: ÖU Höst vecka Kursens syfte är att studenten når fördjupade kunskaper om molekylärdiagnostiska metoder och tillämpad bioinformatik. Behörighet: BMLV A, 30 högskolepoäng och Medicin 60 högskolepoäng där det ska ingå kurser motsvarande medicinsk mikrobiologi 7,5 högskolepoäng, immunologi 7,5 högskolepoäng, morfologisk cellbiologi och hematologi 7,5 högskolepoäng samt molekylärgenetik 7,5 högskolepoäng. AVANCERAD NIVÅ BMLV, avancerad nivå, Biomedicinsk laboratorievetenskap examensarbete Höstterminen Anm.kod: ÖU Kursen syftar till att ge en fördjupad kunskap i något metodikområde och en förståelse för forskningsprocessen. Behörighet: Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet biomedicinsk laboratorievetenskap. Antal samlingar: 3 Distansinformation: Kursen bygger på egna studier med tre perioder campusförlagd utbildning (tre gånger en till tre dagar), med föreläsningar, seminarier och vissa examinationer. Administration och övrig utbildning sker via Internet och lärplattform. Kursens genomförande kräver att du har tillgång till dator med internetanslutning (ADSL eller mer). Du ska ha headset med Övrigt: Viss undervisning ges på engelska om utländska studenter deltar. BMLV, avancerad nivå, Biomedicinsk laboratorievetenskap examensarbete Vårterminen Anm.kod: ÖU Kursen syftar till att ge en fördjupad kunskap i något metodikområde och en förståelse för forskningsprocessen. Behörighet: Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet biomedicinsk laboratorievetenskap. Övrigt: Viss undervisning ges på engelska om utländska studenter deltar. DATATEKNIK Idag finns datorer nästan överallt i våra liv: på skrivbordet hemma eller på kontoret, men också inbyggda i bilar, flygplan, diskmaskiner och videokameror. De finns inom industrin där de styr tillverkningsprocesser och modellerar och simulerar nya produkter såsom hus och båtar, de finns på sjukhusen, i filmstudion och i skolorna. Därför är en djupare förståelse av datorer och dataprogram en tillgång inte bara för specialiserade datatekniker, utan också för alla som regelbundet använder datorer i sitt yrkesliv och på sin fritid. Datatekniken behandlar principer för programvara och hårdvara i datorer. Där studeras både programmering och algoritmer, olika typer av system och tillämpningar såsom operativsystem, databaser, inbyggda system och artificiell intelligens. Där studeras också hur datorer är uppbyggda och hur de kan kommunicera med varandra. GRUNDNIVÅ A-kurser Datateknik A, Tillämpad datavetenskap Höstterminen Anm.kod: ÖU Detta är en kurs för dig som vill ha en grundläggande kompetens inom datorer och programmering. Du börjar med datoranvändning och datorteknik och studerar sedan de teoretiska grunderna för datavetenskapen, hur databaser konstrueras och fungerar, samt programmering. Efter kursen har du en grundläggande kunskap om datorer och programmering som du kan tillämpa inom dina intresseområden. Du kan också fortsätta att fördjupa dig och läsa till en kandidatexamen i Datateknik. Behörighet: Grundläggande behörighet samt Ma C (områdesbehörighet 4 med undantag). Datateknik A, Databasteknik Höstterminen Anm.kod: ÖU Databasteknik används nästan överallt idag där stora datamängder behöver lagras och bearbetas, från kundregister till CAD-program och stora webbsökmotorer som Google. I kursen går vi igenom databaser och databashanterare, med tonvikt på relationsdatabaser. I kursinnehållet märks datamodellering, det vill säga hur man modellerar världen i en databas, hur man sedan konstruerar och använder databasen, SQL, nycklar, index, normalisering och ACID-transaktioner. En stor del av kursen utgörs av datorövningar. Behörighet: Datateknik A, Datoranvändning och datorteknik, 7,5 högskolepoäng. Datateknik A, Datorkommunikation för ingenjörer Höstterminen Anm.kod: ÖU Vårterminen Anm.kod: ÖU Höst vecka 35-2, Kursen behandlar klassisk datorkommunikation och ger deltagarna allmän information om datorkommunikation och de termer som förekommer. Dessutom ges kännedom om idag förekommande teknik, protokoll och typer av nätverk samt information om de möjligheter som erbjuds av de publika datorkommunikationsnäten. I synnerhet studeras teori för elektriska ledningar, optiska fiberkablar och fältbussar. Behörighet: Grundläggande behörighet samt Ma D (områdesbehörighet 8 med undantag). Distansinformation: Om du planerar att starta kursen i augusti (hösttermin) eller januari (vårtermin) söker du den med dessa anmälningskoder via studera.nu. Önskar du börja kursen vid annat tillfälle finns anmälningsblankett på Örebro universitet 11/12 19

20 Datateknik Eventuella ändringar i kursutbudet finner du på oru.se/utbildning. Datateknik A, Datorkommunikation i Internet Höstterminen Anm.kod: ÖU Vårterminen Anm.kod: ÖU Höst vecka 35-2, Kursen ger deltagarna information om Internet (datorkommunikation och de termer som förekommer) samt kännedom om i Internet förekommande teknik, protokoll och nätverk. Kursboken har webbstöd med bland annat enkla laborationer (applets). Behörighet: Grundläggande behörighet samt Ma D (områdesbehörighet 8 med undantag). Distansinformation: Om du planerar att starta kursen i augusti (hösttermin) eller januari (vårtermin) söker du den med dessa anmälningskoder via studera.nu. Önskar du börja kursen vid annat tillfälle finns anmälningsblankett på Datateknik A, Programmering C, distans Höstterminen Anm.kod: ÖU Vårterminen Anm.kod: ÖU Höst vecka 35-2, En nybörjarkurs i programmering med språket C, som är ett av de språk som används mest i industrin idag. Det används för alla typer av program men är speciellt bra att använda för program eller system där processorer (datorer) ska samverka med någon annan typ av hårdvara (elektronik). Kursen ger en introduktion i datorers uppbyggnad och användningsområden, genomgång av programspråket C, behandling av grundläggande algoritmer, uttestning, felsökningsmetodik samt problemlösning och tekniska tillämpningar. Behörighet: Grundläggande behörighet samt Ma D (områdesbehörighet 8 med undantag). Antal samlingar: 1 Distansinformation: Om du planerar att starta kursen i augusti (hösttermin) eller januari (vårtermin) söker du den med dessa anmälningskoder via studera.nu. Önskar du börja kursen vid annat tillfälle finns anmälningsblankett på Datateknik A, Programmering grundkurs Höstterminen Anm.kod: ÖU En nybörjarkurs som tar upp programmeringens grundläggande begrepp och metoder. I kursen används språket C, som är vanligt förekommande inom industrin idag. Det används för alla typer av program men är speciellt bra att använda för program eller system där processorer(datorer) ska samverka med någon annan typ av hårdvara(elektronik). Kursen ger en introduktion i datorers uppbyggnad och användningsområden, genomgång av programspråket C, behandling av grundläggande algoritmer, uttestning, felsökningsmetodik samt problemlösning och tekniska tillämpningar. Behörighet: Grundläggande behörighet samt Ma D (områdesbehörighet 8 med undantag). Datateknik A, Persondatornätverk 4,5 hp Höstterminen Anm.kod: ÖU Vårterminen Anm.kod: ÖU Höst vecka 35-2, Kursen ger kännedom om persondatorns uppbyggnad, operativsystem, nätverksoperativsystem, protokollstackar, topologier och grundläggande funktioner i ett lokalt nät. Kursen omfattar bland annat Novell NetWare, Microsoft Windows Servers och Linux. Speciellt behandlas Ethernet, trådlösa lokala nät och virtuella privata nät. Behörighet: Grundläggande behörighet samt Ma D (områdesbehörighet 8 med undantag). Distansinformation: Om du planerar att starta kursen i augusti (hösttermin) eller januari (vårtermin) söker du den med dessa anmälningskoder via studera.nu. Önskar du börja kursen vid annat tillfälle finns anmälningsblankett på B-kurser Datateknik B, Tillämpad datavetenskap Höstterminen Anm.kod: ÖU I denna kurs kan du fördjupa dina datavetenskapliga kunskaper. Du studerar metodik för programmering, det objektorienterade programmeringsparadigmet, samt kommunikation mellan datorer. I kursen ingår också en del som behandlar grunderna för artificiell intelligens, som blir allt viktigare inom många olika områden. Efter kursen kan du läsa vidare till en kandidatexamen i datateknik. Behörighet: Datateknik A, Tillämpad datavetenskap, 30 högskolepoäng. Datateknik B, Artificiell intelligens Höstterminen Anm.kod: ÖU Avancerad databehandling som artificiell intelligens (AI) och expertsystem blir ständigt viktigare inom områden såsom beslutsstöd, produktionsplanering, robotstyrning, byggnadsplanering, dataspel och så vidare. Att förstå AI är nödvändigt för att använda dessa tekniker. Kursen ger kunskaper om grundläggande begrepp och tekniker inom AI som maskininlärning, språkförståelse och intelligenta agenter. Det funktionella programmeringsparadigmet presenteras också. Behörighet: Grundkurs i programmering, 7,5 högskolepoäng. Datateknik B, Datorkommunikation och nät Höstterminen Anm.kod: ÖU Höst vecka Kursen behandlar protokoll och tekniker på Internet, förmågan att lösa matematiska problem om tidsfördröjningar på Internet och kännedom om lokala nät, trådlösa nät och fältbussar. Laborationsdelen av kursen behandlar C-programmering, i både Windows och Linux, av processhantering, klient/server samt fältbuss, och undersökning av paket med Wireshark. Behörighet: Grundkurs i programmering, 7,5 högskolepoäng. Datateknik B, Mobiltelefonapplikationer med Java ME Höstterminen Anm.kod: ÖU Vårterminen Anm.kod: ÖU Höst vecka 35-2, Den snabba utvecklingen av mobiltelefoner har resulterat i att de innehåller allt mer funktionalitet. Det kan ibland till och med vara svårt att bestämma om en mobil enhet är en väldigt avancerad mobiltelefon eller om den är en handdator med telefonimöjlighet. Trots denna utveckling så har mobiltelefoner betydande begränsningar jämfört med traditionella persondatorer. I denna kurs får du lära dig att utveckla Java-applikationer för mobiltelefoner, så kallade Midlets. Programspråket som används är Java på plattformen Java ME, som uttyds Java Platform, Micro Edition. Behörighet: Informatik A, Grundkurs i Java, 7,5 högskolepoäng eller Datateknik C, Java för gränssnitt och nätverk, 7,5 högskolepoäng. Distansinformation: Om du planerar att starta kursen i augusti (hösttermin) eller januari (vårtermin) söker du den med dessa anmälningskoder via studera.nu. Önskar du börja kursen vid annat tillfälle finns anmälningsblankett på 20 Örebro universitet 11/12

Startvecka DETTA GÄLLER ENDAST OM DU INTE WEB.REG DIG!

Startvecka DETTA GÄLLER ENDAST OM DU INTE WEB.REG DIG! REGISTRERINGSINFORMATION Kurserna är indelade i ämne efter bokstavsordning OBS: WEBBREGISTRERING SKA ALLTID GÖRAS I FÖRSTA HAND!!! Du kan inte webbregistrera dig om du är villkorligt behörig eller om du

Läs mer

Våren 2015 15 OKTOBER

Våren 2015 15 OKTOBER KURSER 2014 2015 www.oru.se Postadress: Örebro universitet 701 82 Örebro Telefon: 019-30 30 00 Studieinformation: E-post: studentcentrum@oru.se Direkttelefon: 019-30 37 00 Sista anmälningsdag Hösten 2014

Läs mer

Kan du INTE webbregistrera dig registrerar du dig enligt instruktioner för respektive kurs nedan. Registrering kan variera beroende på typ av kurs.

Kan du INTE webbregistrera dig registrerar du dig enligt instruktioner för respektive kurs nedan. Registrering kan variera beroende på typ av kurs. 1 Registreringsinformation, vt 2015 Kurserna är sorterade efter startvecka och kurskod Distanskurserna presenteras på sidan 5 OBS! WEBBREGISTRERING SKA ALLTID GÖRAS I FÖRSTA HAND! Du kan inte istrera dig

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Programöversikt Uppdaterad: 2010-10-25 Tre års studier på heltid, 180 högskolepoäng (hp) Start både höst- och vårtermin Om du startar programmet på hösten börjar

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi.

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi. Bilaga till utbildningsplan för KPU: naturvetenskapliga antagningsämnen Ämnesspecifika behörighetskrav, omfattning och innehåll, för 45 hp, 90 hp och 120 hp, för naturvetenskapliga antagningsämnen till

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 955 5 558 Företagsekonomi 2 739 2 480 5 219 Teknisk informationsbehandling

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Anmkod Kod Namn Sekt. Stud.takt Stud.form Inställd BII Alla antagna

Anmkod Kod Namn Sekt. Stud.takt Stud.form Inställd BII Alla antagna ANTAGNINGSSTATISTIK VT2013 Kurser BI Sökande med betyg från gymnasieskola och gymnasial vuxenutbildning utan kompletteringsbetyg BII Sökande med betyg från gymnasieskola och gymnasiel vuxenutbildning med

Läs mer

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen.

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Område Ämne Lärosäte Nivå Lön Juridik och samhällsvetenskap Data- och systemvetenskap Uppsala universitet

Läs mer

Aktivitetens betydelse för hälsa I v. 45 Distans HHJ. Arbete, aktivitet och delaktighet v. 45 Distans HHJ

Aktivitetens betydelse för hälsa I v. 45 Distans HHJ. Arbete, aktivitet och delaktighet v. 45 Distans HHJ Namn Kursstart Lokal Fackhögskola Aktivitetens betydelse för hälsa I v. 45 Distans HHJ Arbete, aktivitet och delaktighet v. 45 Distans HHJ Arbetsrehabilitering 29 sept kl. 10.00-15.00 GA527 HHJ Arbetsterapi

Läs mer

Hur utvärderas de mjuka lärandemålen och hur har de fallit ut i Universitetskanslersämbetets utvärderingar?

Hur utvärderas de mjuka lärandemålen och hur har de fallit ut i Universitetskanslersämbetets utvärderingar? Hur utvärderas de mjuka lärandemålen och hur har de fallit ut i Universitetskanslersämbetets utvärderingar? Jeanette Johansen Vad är mjuka mål? Delar av mål t ex: redogöra för information, problem och

Läs mer

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå Programme in Human Resource Management and Labour relations 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet,

Läs mer

Registreringsinformation, ht 2015

Registreringsinformation, ht 2015 Registreringsinformation, ht 2015 Kurserna är sorterade efter startvecka och kurskod Distanskurserna presenteras på sidan 8 OBS! WEBBREGISTRERING SKA ALLTID GÖRAS I FÖRSTA HAND! Du kan inte webbregistrera

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle

Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle Högskolan i Gävle Akademin för utbildning och ekonomi Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle Programstrukturer och kurser Innehåll FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET (campus och distans)... 1 GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3,

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-01-20 liga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, Computer Games Development, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing 1(7) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod Nursing Programme, 180 ECTS Inriktningskod ----- VGSSK Examen Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing Filosofie kandidatexamen

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng Utbildningsplan Master /Magister i Human Resource Management and Development () 120/60 Högskolepoäng Inledning Masterprogrammet i Human Resource Management & Development är ett utvecklingsinriktat program

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-687/2006 Sida 1 (6) PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Personnel Work Programme, 180 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 14

Läs mer

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng HÖSKOLAN I ÄVLE UTBILDNINSPLAN RUNDNIVÅ EKONOMPRORAMMET Programkod: SENK Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Ver.nr. 081208 Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng (Study Programme in Business

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 217 4135/10 Utbildningsplan för Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor s programme in Leadership and in Handicraft

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004 UTILDNINGSPLN SP-PROGRMMET, 80 POÄNG Spa-Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004 1. LLMÄNT Spa-programmet vid Örebro

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

Educational programme. (180 ECTS credits)

Educational programme. (180 ECTS credits) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN THE SCANDINAVIAN BUSINESS PROGRAMME Programkod: SGSBK Fastställd av HVS-nämnden 2008-01-29 Educational programme The Scandinavian Business Programme (180 ECTS credits)

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Att bygga en generell examen

Att bygga en generell examen Att bygga en generell examen - TANKAR OM HUR EN GENERELL EXAMEN FÅR RÄTT INNEHÅLL Anna Selfvén Allmän studievägledare, Lunds universitet Allmän studievägledning LU -Vad kan jag välja utifrån mina intressen?

Läs mer

Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp

Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programkod: Gäller för läsåret 2010/2011 Programschemat är granskat och godkänt av Annika Björklund vid akademin för

Läs mer

Program, huvudområden och examensfordringar för examina på grundnivå, avancerad nivå samt yrkesexamina vid Ekonomihögskolan fr o m 1 juli 2007

Program, huvudområden och examensfordringar för examina på grundnivå, avancerad nivå samt yrkesexamina vid Ekonomihögskolan fr o m 1 juli 2007 Program, huvudområden och examensfordringar för examina på grundnivå, avancerad nivå samt yrkesexamina vid Ekonomihögskolan fr o m 1 juli 2007 Beslutad i 6 februari 2008. Senast reviderad 23 augusti 2011.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia Dnr HS 2015/172 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Webb och multimedia Programkod: SGWOM Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 120/180 Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: TCV20 OINR liga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, General Profile 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Kurser Urvalsgrupper

Kurser Urvalsgrupper Antagningsstatistik efter urval 2 till Stockholms universitets kurser med start höstterminen 2013 Underlag: antagningsstatistik publicerad 2013-09-11 www.uhr.se Stockholms universitet, antagningsenheten

Läs mer

Läkarprogrammet 2015/2016

Läkarprogrammet 2015/2016 Läkarprogrammet 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Förebygga, lindra och läka kraven på läkaren är höga. Du ska behärska vetenskapens senaste landvinningar men även kunna se och möta människan bakom

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Utbildningsplan för. Informationsteknologi, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Informationsteknologi, 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Informationsteknologi, 120 högskolepoäng (Information Technology, 120 ECTS credit points) 1. Allmän information Programmet vänder sig till den som vill bedriva studier i datavetenskap

Läs mer

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 300 högskolepoäng

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 300 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 300 högskolepoäng Master Program in Industrial Engineering and Management, 300 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 12 december 2013. SFS 2013:1118 Utkom från trycket den 20 december 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 MANA Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Business studies, Management, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i bioentreprenörskap

Utbildningsplan för masterprogrammet i bioentreprenörskap Utbildningsplan för masterprogrammet i bioentreprenörskap Inrättad av Styrelsen för utbildning 2007-11-07 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-11-28 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2008-04-22

Läs mer

IT Management, 60 högskolepoäng

IT Management, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZEG24 IT Management, 60 högskolepoäng IT Management, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls och vårdvetenskap

Läs mer

Fakta och information om högskolan

Fakta och information om högskolan 2014-04-01 Fakta och information om högskolan Presentationsmaterial Varför läsa på högskola? En utvecklande tid med nya vänner Du lär dig lära och tänka kritiskt Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan SGITD. IT-Designprogrammet. Study programme in IT-Design

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan SGITD. IT-Designprogrammet. Study programme in IT-Design Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan IT-Designprogrammet Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SGITD IT-Designprogrammet Study programme in IT-Design Affärssystem och

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar HT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Internationella Handelshögskolan Vid internationella HandelsHögskolan (Jibs) bedriver vi forskning och utbildning på kandidat-, magister-, master- och doktorandnivå inom våra huvudsakliga

Läs mer

KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 HT 14

KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 HT 14 Sida 1 (6) Nämnden för lärarutbildning (NLU) KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 HT 14 Undervisningsämne Studiefordringar för ämne I, 90 hp Studiefordringar för ämne II

Läs mer

Utbildningsplan för psykologprogrammet

Utbildningsplan för psykologprogrammet Utbildningsplan för psykologprogrammet 2PS13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08. Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-26 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2015-06-16 Sid 2(8)

Läs mer

Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng. Bachelor Programme in Information Logistics, 180 Higher Education Credits

Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng. Bachelor Programme in Information Logistics, 180 Higher Education Credits Dnr: 463/2009-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom matematik, naturvetenskap och teknik Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Bachelor Programme in Information

Läs mer

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-537/2005 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG Systems Analysis Master Programme, 40/80 points (60/120 ECTS)

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning som fokuserar samspelet mellan

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Filosofi, ekonomi och politik. Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet

Filosofi, ekonomi och politik. Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet Filosofi, ekonomi och politik Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet 2 Filosofi, ekonomi och politik Filosofi, ekonomi och politik 3 Är du intresserad av grundläggande

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg 1 (4) Ur Högskoleverkets författningssamling 2012:6, bilaga 2 Här ser du vilka kurser från komvux som kan höja meritvärdet. Tänk på att den kurs som du måste ha för att bli behörig till en utbildning alltid

Läs mer

Välkommen till Spyken 2015-2016!

Välkommen till Spyken 2015-2016! Välkommen till Spyken 2015-2016! Några värdeord kunskap Så tycker eleverna om skolan 2014: Jag trivs i skolan 89% Det är positiv stämning på skolan 91% Förhållandet mellan personal och elev präglas av

Läs mer

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT-FAKULTETEN Dnr G 2015/357 Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT Management, 120 credits Avancerad nivå/n2itm 1. Fastställande Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsstyrelsen

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Folkhälsoprogrammet, 180 högskolepoäng

Folkhälsoprogrammet, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 Programkod: GKV01 Folkhälsoprogrammet, 180 högskolepoäng Program on Public Health, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 REDO Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Business studies, Accounting and Auditing, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram 1. Identifikation Programmets namn Omfattning Nivå Programkod Beslutsuppgifter Ekonomie kandidatprogram 180 hp/180 ECTS Grundnivå Fakultetsstyrelsen 11 mars

Läs mer

Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, högskolepoäng (hp) Personalvetare, 180 hp

Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, högskolepoäng (hp) Personalvetare, 180 hp UTBILDNINGSPLAN Institutionen för individ och samhälle Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, högskolepoäng (hp) Personalvetare, 180 hp Utbildningsprogrammets engelska namn och omfattning,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 120 Higher Education Credits

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 120 Higher Education Credits Dnr: 1000/2008-5 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 120 Higher Education

Läs mer

Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Utbildningsplan 2010-10-20 Dnr SLU ua 2010.3.0-3372 Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng Environmental

Läs mer

Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Ekonomprogrammet

Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Ekonomprogrammet Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Ekonomprogrammet Programkod: Programmets benämning: SGEEK Ekonomprogrammet Study Programme in Business Administration and Economics Högskolepoäng/ECTS:

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Sid 1 (8) skoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Arbetsrätt Juristexamen Logopedexamen Logopedi Jurist- och logopedexamen samt magisterexamen

Läs mer

Programinformation för. Ekonom Online, 180 högskolepoäng

Programinformation för. Ekonom Online, 180 högskolepoäng Programinformation för Ekonom Online, 180 högskolepoäng (Bachelor Degree Programme in Business Administration, 180 ECTS credit points) 1. Beslut Detta dokument är fastställt av Grundutbildningsrådet på

Läs mer

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, inriktning verksamhetsutveckling Bachelor Programme in Social Work Focusing the Development of Agencies 210 högskolepoäng/ects Programkod: SGSOV Gäller från: 2008-07-01

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

DUC 2006/643/100 HÖGSKOLAN DALARNA

DUC 2006/643/100 HÖGSKOLAN DALARNA Page 1 of 8 DUC 2006/643/100 HÖGSKOLAN DALARNA Lokal examensordning för grundläggande högskoleutbildning vid Högskolan Dalarna Dessa bestämmelser skall tillämpas i fråga om examina som utfärdas efter utgången

Läs mer

Lokala krav för lärarexamen

Lokala krav för lärarexamen Lokala krav för lärarexamen 210/240/270/300/330 högskolepoäng (hp) Fastställd av Utbildningsvetenskapliga nämnden att gälla fr.o.m. 2007-07-01 reviderad 2008-11-13 reviderad 2010-03-24 Innehållsförteckning

Läs mer

Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng Programinformation för Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng (Master (60 credits) in Psychology: Learning, Development and Communication, 60 ECTS credits)

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND Fakultetsnämnd lärande Utbildningsplan Lärarprogrammet Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk: Utbildningsnivå: Examenskategori: LXUND Lärarprogrammet

Läs mer

Studentcentrum. Antagning Examina Ladok International Office Studenthälsan Studievägledning och studentstöd

Studentcentrum. Antagning Examina Ladok International Office Studenthälsan Studievägledning och studentstöd Studentcentrum Antagning Examina Ladok International Office Studenthälsan Studievägledning och studentstöd Studievägledning och studentstöd studie- och karriärplanering Vägledning Drop in, bokade samtal,

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram

Utbildningsplan för. Masterprogram Reviderad av Grundutbildningsnämnden på uppdrag av Styrelsen för utbildningsvetenskap 2014-12-18 Dnr LiU-2014-00707 Utbildningsplan för Masterprogram inom det utbildningsvetenskapliga området med examen

Läs mer

2011-12-16 Bilaga 2. Ämneskoder. Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling

2011-12-16 Bilaga 2. Ämneskoder. Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling 1 Pedagogik och ledarutbildning 4 142 Pedagogik 4 142o Uppfostran / föräldrakunskap 4 142z Pedagogik

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng Dnr: 933/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Mål För den affärsjuridiska utbildningen liksom för all annan högskoleutbildning

Läs mer