Installera genom att klicka på setup.exe som kommer att finnas i mappen aetiming efter du packat upp programmet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installera genom att klicka på setup.exe som kommer att finnas i mappen aetiming efter du packat upp programmet."

Transkript

1 Senast ändrad Manual för aetiming Installation aetiming Programmet kräver operativsystem minst Windows XP och dator (PC). Programmet kräver också att ditt operativsystem är uppdaterat med de senaste versionerna av Microsoft.NET Framework, vilket ingår i Windows Update. Hämta programmet från draghundsport.se via din klubbs administrationssida på Programmet laddas ner i.zip format dvs. komprimerat. Packa upp filen med unzip, alternativt WinZip. Installera genom att klicka på setup.exe som kommer att finnas i mappen aetiming efter du packat upp programmet. OBS: Se till att du har datorn kopplad mot internet vid installationen då programmet behöver kontakta draghundsports databaser. Får du problem är det troligt att du har en brandvägg som blockerar programmet. Vid installationen kommer programmet att begära att koppla upp sig mot Svenska Draghundsportförbundets databas. Det tar sekunder beroende på uppkopplingen. När det är klart kommer en inloggningsruta fram och du kan logga in i programmet med ditt klubbadministrationskonto.

2 Arbetsordning aetiming Importera tävling 1. Starta programmet genom att klicka på ikonen aetiming som lägger sig på skrivbordet och under Alla program efter installation. Du loggar in med ditt klubbadministrationskonto. 2. Vid behov, gå in under menyn Arkiv, klicka på synkronisera. Då sker en uppdatering mot databasen med uppgifter om förare och klubbar. OBS: Anslutning till internet krävs. PS: Du behöver inte ha internetuppkoppling när tävlingen körs, om du inte vill nyttja funktionen Live resultat. Men du måste ha det vid synkning mot draghundsport och vid Import av tävling. 3. Välj Hantera Tävlingar under fliken Arkiv. Klubbens förestående tävlingar, samt en vecka tillbaks i tiden kommer då upp. 4. Välj sedan den tävling det gäller. Klubbens aktuella tävlingar visas, samt en vecka tillbaks i tiden. Sida 2 av 23

3 5. Klicka på lilla pilen till höger, en meny fälls ned. Ställ in starttid/er för tävlingsdagen/dagarna, samt om det är intervall-, jakt- eller masstart. OBS: Om du ändrar starttid, var noga med formatet 09:00:00 (colon). Du kan även ändra starttid senare. Här visas även vilka klasser som ingår i tävlingen. Ändring av startordning för klasser, grupper m.m. görs i ett senare skede. 6. När du är klar, klickar du på knappen Importera. Deltagare till tävlingsklasserna importeras (tar 5-10 sekunder beroende på uppkoppling). Sida 3 av 23

4 Visa/administrera tävlande 7. Det finns en liten pil till vänster om texten Tävling, klicka på den, och tävlingsdagen/arna fälls ut. 8. Klicka på den lilla pilen till vänster om en klass för att öppna grupperna. Sida 4 av 23

5 9. Klicka på den lilla pilen till vänster om grupprutan för att se anmäldas namn. Sida 5 av 23

6 10. För att lägga till ny tävlande, klicka på + till höger i grupprutan. En ruta Ny tävlande kommer då fram. Klicka i rutan, en ny rammarkerad dialogruta kommer fram. Skriv ett namn i rutan. Uppgifter om föraren hämtas då från programmet. Alla registrerade förare finns med som har grönt kort och licens. Du kan även lägga till tävlande (Utland) som inte finns med i programmet. När du är klar tryck på knappen Spara, därefter Esc knappen på datorn för att stänga dialogrutan. Sida 6 av 23

7 11. Genom att klicka på ett namn kan du byta klass eller grupp, seeda, notera NS eller NF, fylla i varning eller diskvalificering mm. Se rutan ovan. Du kan öppna dialogrutan för tävlande genom att klicka på ett namn på olika ställen i programmet under tävlingens gång. Startordning/starttider/startnummer 12. Klicka sedan på knappen Slumpa startordning för dag 1. När du klickar på knappen Slumpa startordning, öppnas en dialogruta som talar om att tomma klasser och grupper raderas från systemet. Om du ska seeda, byte klass eller grupp på en förare, måste du göra det före Slumpa startordning. Ej under tävlingens gång. Nu visas även knappen Tilldela starttider. Sida 7 av 23

8 13. Administrera klasser/grupper Klicka på den lilla pilen till vänster om rutan för tävlingsdagen. Dagens klasser visas. Gör samma med vald klass, grupperna visas. Flytta inbördes startordning på klasserna eller grupperna genom att gå upp eller ned med pilarna till höger. OBS: Du kan bara sortera/flytta grupperna inom klassen. 14. Klicka i en klassruta för att ställa in distans, tidsdifferenser mellan klasser, grupper eller tävlande i den klassen. Viktigt: Tänk på att det är minuter på Diff Heat och Diff Grupp och sekunder Diff Tävlande. Gör du fel här, blir starttiderna konstiga. Väljer du inte någon Diff tid är standardinställningarna 10 min Diff Heat, 5 min Diff Grupp och 60 sekunder Diff Tävlande. Notera att det är Diff Tävlande i sekunder! När du är klar, tryck på Esc knappen på datorn för att stänga dialogrutan. Sida 8 av 23

9 Du kan även ställa in distans för respektive grupp inom vald klass genom att klicka på gruppen. Lämnar du fältet Distans tom är det Distansen som visas om du angett den under klassens dialogruta. Distans visas vid utskrift av resultatlistor. Du kan även välja Diff tider i menyn Arkiv/Inställningar, men det blir då samma Diff tider i alla klasser/grupper/tävlande. Har du angett tidsdifferenser i klassrutan ovan, är den tiden överordnad dialogrutan Inställningar Sida 9 av 23

10 15. När du ställt in allt är det dags att tilldela starttider. OBS: Om du ändrar starttid, var noga med formatet 09:00:00 (colon). Här kan även ändra starttid, t.ex. vid kyla och om du behöver flytta fram starttiden en timme ändrar du det här. 16. Tilldela startnummer (ska alltid ske sist). Till höger kommer du se Tid till start i detta fall 10 timmar, 16 minuter och 30 sekunder till första start. Under Tid till start visas startklockan. Till höger för varje startande visa hur lång tid som de har kvar till start mm. Sida 10 av 23

11 Genom att klicka på de olika utskriftsikonerna kan du välja att skriva ut startlistor, dagresultat och tävlingsresultat. Du kan även skriva ut resultat för varje klass i resultatvyn. Du är nu klar att köra tävlingen! Sida 11 av 23

12 Tidtagning 17. Tidtagning Vyn till vänster visar 3.36 sekunder kvar till start. Vyn till höger visar att tävlingen är i gång och 6 tävlande har startat. Du kan lägga till mellantid 1 (MT1), mellantid 2 (MT2), mellantid 3 (MT3) och sluttid (Slut) genom att antigen klicka på den stora knappen Klicka för att lägga till ( + ), klicka på tangentbordets + tangent eller genom att dubbelklicka på startnumret t.ex. #3. Om du klickat på den stora knappen Klicka för att lägga till ( + ) eller klickat på tangentbordets + knapp när tävlande gått i mål eller om du valt att lägga in en mellantid, ser vyn ut så här (till vänster). Du måste aktivt skriva in det startnummer som du tagit tid på och du väljer i rullmenyn om det är en mellantid eller sluttid. Som standard står den på Slut Du kan klicka fram flera om det kommer flera i mål samtidigt. Om du av misstag klickat på t ex. tangentbordets + knapp kan du ta bort den felaktiga tiden genom att klicka på den röda kryssrutan. Om du valt att dubbelklicka på startnumret t.ex. #4. Så behöver du inte fylla i startnumret, bara välja om det är en mellantid eller sluttid. De olika alternativen används beroende på hur stressigt det är vid målgången. Du kan även lägga till mellantider i efterhand genom att klicka på namnet på den som tävlar. Sida 12 av 23

13 Förskjut tävlande 18. Förskjut tävlande Om en tävlande kommer för sent till start (enligt tävlingsreglerna) så kan du genom att klicka på den lilla pilen till vänster om startnumret annullera starten och förskjuta den tävlande till slutet av gruppen. Sida 13 av 23

14 Liveresultat 19. Liveresultat Under tävlingen kan du om du har Internetuppkoppling nyttja funktionen Live resultat. Genom att klicka på knappen då och då skickas (ftp) då pågående tider till Det möjliggör att besökarna på hemsidan kan följa tävlingen Live via Internet. OBS: Använd endast funktionen då du kör en riktig tävling, inte då du testar (se nedan) aetiming på en gammal tävling. Vill du köra liveresultat, maila Draghundsportförbundet så vi kan göra en blänkare på hemsidan om att ni tänker köra liveresultat. Inställningar 20. Inställningar Under inställningar kan du välja ljud innan tävlande startar, om du vill koppla datorn till ute högtalare. En annan viktig inställning är Avancerade redigeringsmöjligheter. Om du bockar i den åsidosätter du vissa säkerhetsspärrar i programmet, men du kommer att se gamla tävlingar när du väljer Hantera tävlingar. Så om du vill testa aetiming med en gammal tävling (om klubben har någon) bockar du i Avancerade redigeringsmöjligheter och väljer Hantera tävlingar. Välj en gammal tävling, ändra datumet till ett nyare som inte gått ut och starttid. Importera tävlingen och konfigurera tävlingen efter manualen och testkör tävlingen. Då kan du i lugn och ro lära dig programmet innan du kör en riktig tävling. OBS: Ha inte Avancerade redigeringsmöjligheter ikryssad då du kör en riktig tävling. Du kan även efter att du importerat en gammal tävling för test bocka ur rutan direkt. Sida 14 av 23

15 Exportera resultat 21. Exportera resultat OBS: Viktigt! Efter tävlingen är slut och alla regelöverträdelser är inlagda (diskad, varnad, ej startad regelnummer mm) så väljer du att exportera tävlingens resultat. Du kommer att få en fråga om du vill skicka resultatet via mail. Välj ja om du har internetuppkoppling, annars nej. Men glöm inte att maila in filen till så de får föra in resultaten på hemsidan. Välj Hantera Tävlingar under fliken Arkiv. Klicka på knappen Ta bort tävlingen från programmet om du har internetuppkoppling. OBS: Ta bort raderar bara tävlingen från aetiming, så du kan köra en ny tävling sedan. Tävlingen raderas inte från draghundsports databas, utan du kan importera den igen till programmet. Nya tävlingar laddas in och du kan välja en ny tävling till programmet. Om du inte har internetuppkoppling får du en dialogruta om att det inte gick att synkronisera mot draghundsport.se och du kan stänga programmet. Sida 15 av 23

16 2-3 heat/ dagar tävling 22. Om det är en 2-3 heat/ dagar tävling Starta programmet. Flytta klasser och grupper så att de startar i önskad ordning Tilldela starttider OBS: Heat 1 måste först ha genomförts innan starttider kan tilldelas. Samma gäller om det är en 3 dagars tävling. Heat 2 måste först ha genomförts innan starttider kan tilldelas. Tilldela startnummer OBS: Görs endast om du har tagit in nummerlapparna dag 1 och vill att första startande får startnummer 1. Sida 16 av 23

17 Sida 17 av 23

18 Stafett 24. Stafett Välj Skapa stafett tävling under fliken Arkiv. En StafettWizard startar och du ombeds fylla i Namn på stafetten, Arrangör, Datum och starttid. Klicka på knappen Nästa för att gå vidare. Sida 18 av 23

19 Fyll i namnet på laget, Tävlande1, Tävlande2 och Tävlande3. När du skrivit in namnet på tävlande3 och har markören i det fältet, klicka på knappen Enter på tangentbordet (då sparas laget). Lägg till ett nytt lag eller klicka på knappen Skapa för att avsluta wizarden. Du kan sedan som på en vanlig tävling genom att klicka på + till höger i grupprutan lägga till ett nytt stafettlag. Proceduren är sedan densamma som för en vanlig tävling, Slumpa startordning, Tilldela starttider och Tilldela startnummer. Tidtagningen använder sig under stafetten av mellantiderna, så du kan tyvärr inte ange mellantider under stafetten. MT1 = Används vid första växlingen MT2 = Används vid andra växlingen MT3 = OBS: Används inte! Slut = Anger sluttiden för laget Klicka på rubriken Stafett för att se alla tider under tävlingen. Sida 19 av 23

20 Nyheter Sorteringen i resultatvyn är uppdaterad. Datumet stafett wizarden föreslår avrundas. För att förhindra att fel knappar klickas på döljs vissa under pågående tävling och visas endast då man ska ha tillgång till dom. En del andra mindre funktioner uppdaterade. Nyheter Programmet har uppdaterats för att kunna synka mot den nya tävlingskalendern på draghundsport.se (dynamiska hanteringen av klasser), då det tillkommit nya klasser samt klasser har fått nya namn. Tidigare visades bara klasserna efter beteckning, vilket upplevdes som svårt att förstå vilken klass det gällde. Nu visas även beskrivningen av klassen för att göra det mer lättförståeligt, även vid utskrift av startlista och resultat. Grupperna i (A, B och C) kan nu även dom sorteras inom respektive klass. Man kan nu även ange Distans för grupperna i (A, B och C) Nyheter Enligt önskemål finns nu under klockan Tid till start även en klocka som visar aktuell Klocka /tid. Vid installation och inloggning försöker programmet automatiskt synka på draghundsports databas om internet uppkoppling finns. Detta för att tävlandes klubbtillbehörighet, licens och grönkort ska vara aktuella Vid installation och inloggning visas nu även en dialogruta som talar om att synkning pågår. När man skapar en Ny tävlande var man tvungen att spara det valet efteråt. Risk fanns att man glömde det. Nu framtvingas en dialog ruta som uppmanar att spara Ny tävlande En del mindre designkorrigeringar är gjorda. Vid Hantera Tävlingar under fliken Arkiv visades tidigare endast aktuella tävlingar. Nu visas även tävlingar 1 vecka tillbaks i tiden. Sida 20 av 23

21 Nyheter Tidigare fick man välja i rullmenyn om det var en mellantid eller sluttid man valde. Nu är sluttid förvald i rullmenyn. I Placeringsvyn visades Pågående som var heat 1:s pågående tid de kör. Om det var 2 tävling lades heat 1:s Total tid på. Nu visas Pågående heats tid och Pågående (total) till höger i placeringsvyn (tidigare heats tid + pågående). Tidigare importerades endast klasser som det var anmälda i. Nu importeras alla klasser och grupper oberoende om det är anmälda i dom eller inte. Först när man kommer så långt att man tilldelar startnummer öppnas en dialogruta, som man ska bekräfta att alla tomma klasser och grupper rensas bort. OBS: Endast klasser som arrangören har valt att man kan anmäla sig i, importeras. Sida 21 av 23

22 Lathund arbetsordning: Starta programmet Hantera tävling Välj önskad tävlingshelg Välj starttid för respektive dag Välj typ av heat för respektive dag Välj Importera Välj att seeda önskade ekipage Slumpa startordningen för dag 1 (då visas knappen Tilldela starttider). Ändra difftider mellan klasserna/grupperna samt startande om så önskas genom att klicka på inställningar i menyn. Alternativ klicka på respektive klass om du vill ha olika difftider mellan klasserna. Sortera klasser och grupper så att de startar i önskad ordning. Tilldela starttider Tilldela startnummer (ska alltid ske sist). Kör dag 1. Om det är en 2-3 heat/ dagar tävling Starta programmet. Flytta klasser och grupper så att de startar i önskad ordning Tilldela starttider OBS: Heat 1 måste först ha genomförts innan starttider kan tilldelas. Samma gäller om det är en 3 dagars tävling. Heat 2 måste först ha genomförts innan starttider kan tilldelas. Tilldela startnummer OBS: Görs endast om du har tagit in nummerlapparna dag 1 och vill att första startande får startnummer 1. Kör dag 2. Tävling klar Skriv ut hela tävlingshelgens resultat. Exportera resultat till Excel. (funktion utarbetas i detta nu) Skicka in resultatfil i Excel till Ta bort tävling Sida 22 av 23

23 Tips: Genom att klicka på texten Intervall i resultatvyn visas mellantiderna. Efter att du konfigurerat en tävling, ta en backup. Om det är en flerdagarstävling, ta en backup efter varje dag. Support, feedback och önskemål om nya funktioner: Kjell Ek, Owe Johnson, Bugg rapport: Kjell Ek, OBS: Var noga i dina detaljer då du beskriver problemet, gärna med en logg från datorn eller skärmdump. Sida 23 av 23

Mora Datorer AB. Professionellt tidtagningsprogram för skidor, löpning, motorsport m.m. Windows 2000/XP. Revision 2010-02-25

Mora Datorer AB. Professionellt tidtagningsprogram för skidor, löpning, motorsport m.m. Windows 2000/XP. Revision 2010-02-25 Mora Datorer AB Windows 2000/XP Professionellt tidtagningsprogram för skidor, löpning, motorsport m.m. Revision 2010-02-25 Innehållsförteckning Introduktion till Wintid 2002 1 Introduktion till Wintid

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

Hantering av MH och MT i SBK Ta vling och SBK Prov

Hantering av MH och MT i SBK Ta vling och SBK Prov Sida 0 Hantering av MH och MT i SBK Ta vling och SBK Prov Handledning från start till mål Svenska Brukshundklubben har från och med 2014-01-01 övergått till elektronisk resultatrapportering av Mentalbeskrivning

Läs mer

Användarhandbok Individuell Tävling

Användarhandbok Individuell Tävling Användarhandbok Individuell Tävling OE2003 Edition Sverige Version 10.3 MT2003 Version 10.3 Status: 6.3.2007 Vi tar tacksamt emot alla kommentarer, tips och felrapporter på denna handbok. Skriv till författaren!

Läs mer

Steg för steg-guide, individuell tävling

Steg för steg-guide, individuell tävling Svenska Orienteringsförbundet Steg för steg-guide, individuell tävling Baserad på OLA 4.1.6 Dokumentversion: 20080626 Författare: Redigering och layout: Per-Erik Modig, SOFT Henrik Bengtsson, SOFT Niklas

Läs mer

EFT Jakt installations och användarinstruktion

EFT Jakt installations och användarinstruktion EFT Jakt installations och användarinstruktion EFT Jakt installations och användarinstruktion... 1 Inledning... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Att starta programmet första gången... 6 Registrering

Läs mer

Startguide, stafettävling

Startguide, stafettävling Startguide, stafettävling Baserad på OLA 5.0.0-26 Dokumentversion: 20120131 Författare: Redigering och layout: Oskar Berg, Halmstad Henrik Bengtsson, SOFT Niklas Wrane, SOFT Niklas Wrane, SOFT Sid 1 (9)

Läs mer

Användarmanual Tidvis 2014-03-26

Användarmanual Tidvis 2014-03-26 Användarmanual Tidvis 2014-03-26 1 Innehåll Allmänt... 3 Funktioner i Tidvis... 4 Tidrapportera... 6 Tidrapportering när schemat inte är inlagt eller arbete sker utanför schemat... 6 Tidrapportering när

Läs mer

Användarmanual till Lyftning2006

Användarmanual till Lyftning2006 Användarmanual till Lyftning2006 Ett program för att administrera styrkelyft- och bänkpresstävlingar Programversion: 3.1.x.xx Dokumentversion: 1.17 Datum: 2014-04-08 Copyright ABM@Data Design och utveckling:

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB Home Edition Användarmanual LOCKBEE En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Inledning Snabbstart

Inledning Snabbstart 1 2 Inledning Programmet är framtaget för att på ett snabbt och enkelt sätt beräkna resultatet på en kappsegling där handikappet är SRS (tidigare LYS). Programmet hanterar en mängd olika kappseglingsvarianter.

Läs mer

Användarmanual. Enkät. för uppföljning av åtgärder i miljömålsarbetet. www.relationwise.se. Sid 1

Användarmanual. Enkät. för uppföljning av åtgärder i miljömålsarbetet. www.relationwise.se. Sid 1 Användarmanual Enkät för uppföljning av Relationwise Sverigee www.relationwise.se Sid 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 LOGGA IN... 3 AREBETSYTAN... 4 DESIGN modul 1 VÄLJ RÄTT ENKÄTMALL... 5 REDIGERA/LÄGG

Läs mer

Manual för Equipe 4. <2007> Equipe AB (2007-04-02)

Manual för Equipe 4. <2007> Equipe AB (2007-04-02) Manual för Equipe 4 I Equipe 4 - datorprogram för administration av ryttartävlingar Innehållsförteckning 0 Del I INLEDNING OCH LICENSBESTÄMMELSER 2 1 Installation... 3 Produktnyckel... Starta programmet...

Läs mer

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice Installation Hogia Small Office Bokföring 1 Installationsanvisning Hogia Small Office Bokföring Från och med version 2012.2 har vi gått över till licensnummer och du måste därför efter installationen är

Läs mer

Bruksanvisning. Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01. Visa mätresultat. Visa olika slags rapporter

Bruksanvisning. Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01. Visa mätresultat. Visa olika slags rapporter Bruksanvisning Visa mätresultat Visa olika slags rapporter Gör individuella mätarinställningar Spara flera användare Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01 För användning med alla Bayers

Läs mer

Sms&mms i datorn. Desktop. Användarmanual

Sms&mms i datorn. Desktop. Användarmanual Sms&mms i datorn Desktop Användarmanual Introduktion...1 Installation...1 Skicka ett sms-meddelande...3 Mall eller signatur för meddelanden...4 Svar till e-post...5 Skicka ett mms-meddelande...5 Utkorgen...8

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual Vidamic Easy SMS CRM Användarmanual Innehållsförteckning Introduktion 3 1.1 Systemkrav Installation 4 2.1 Första gången du startar Vidamic Easy SMS CRM 2.2 Avinstallera Vidamic Easy SMS CRM Skicka ett

Läs mer

Manual för Remote Travel användare Hur Ni använder er av CRM RemoteTravel

Manual för Remote Travel användare Hur Ni använder er av CRM RemoteTravel Hur Ni använder er av CRM RemoteTravel Lokal uppdatering Funktionen Remote Travel fungerar endast då Ni är ute på Travel (lokal uppdatering). Alltså inte då ni arbetar mot den centrala databasen på kontoret.

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Handledning Octo Anmälan

Handledning Octo Anmälan Handledning Octo Anmälan Senast uppdaterad: 2015-03-30 Introduktion Octo Anmälan har implementerats i Octo Statistik för att underlätta anmälningsförfarandet till en tävling, både för arrangörer och anmälande

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windows Mobile, version 5.1

RemoteX Applications Manual för Windows Mobile, version 5.1 RemoteX Applications Manual för Windows Mobile, version 5.1 RemoteX Technologies Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Installera klienten... 2 2.1 Starta klienten... 2 2.2 Logga in... 2 3 Startvy...

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Instruktioner för beställning och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel

Instruktioner för beställning och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel Sidan 1 av 10 Instruktioner för beställning och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel Version 2.1 Sidan 2 av 10 Innehåll Att logga in och byta lösenord... 3 Logga in... 3 Byta lösenord...

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 INNEHÅLL Kom i gång med Mamut Teamwork 2006 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 3.1 Registrering av ny dator och inloggning på ett befintligt konto...15

Läs mer