TalkOut 844 Tablet Manual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TalkOut 844 Tablet Manual"

Transkript

1 TalkOut 844 Tablet PC Manual SUPPORT Leena Lundgren n Tel: d.se

2 2 Framtagen och utgiven av Picomed AB, Sverige Utgåva: 2, mai 2012 Art.nr: SE-0

3 3 Innehåll Allmänt... 4 TalkOut 844 Funktioner... 5 Tillbehör Funktionsknappar... 6 LEDs indikering Audio Användning... 8 Starta på dator Stänga av dator Ströminställningar Energi Schema Aktivera viloläge Energi knappar... 9 Konfigurations verktyg Funktionsalternativ Spara energi GPS information Generella inställningar Skärmbelysning Pekskärm Kalibrering Handtag Batteri Lågt batteri varning Ta ur batteri Sätta i batteri Ladda batteri Bevara batteristyrkan Back up batteri Byte av hårddisk Byte av SIM-kort Anslutning av yttre enheter Dockningsenhet Anslutningar höger sida Dockningsstation Underhåll Rengöring Tekniska specifikationer

4 4 Allmänt TalkOut 844 Obs! Detta är en manual för TalkOut 844 med Microsoft Windows operativsystem installerat, men det går även att använda andra operativsystem. Kontakta oss för mer information. TalkOut 844 Tablet PC är en liten tålig dator som är byggd för att klara regn, stötar och vibrationer. Den är försedd med ett chassi av aluminiumlegering som gör att den klarar extra tuffa miljöer. TalkOut 844 levereras med batteri och AC adapter.

5 5 Funktioner USB Docking Connector Funktionsknappar Lithium/Ion Batteri 40 Wh Tillbehör 1. Docknings enhet 2. Batteriladdare 230 V 3. Extra batteri 4. Väska med bärrem

6 6 Funktionsknappar PÅ/Av Control+ Alt+ Delete Enter Escape Pil upp Öka ljusstyrka Pil höger Tab Pil Vänster Shift+Tab Pil ned Minska ljusstyrka F n Reset Fn Förval Alt - Tab Inget förval Förval Internet Explorer Inget förval Förval Inget förval

7 7 Status LEDs - indikering LED status Beskrivning Grön/Gul Fast grönt Blinkande grönt Fast gult Blinkande gult Av Röd Fast Blinkande Av Datorn är fullt fungerande Dator är i Stand by läge - pekskärm ej i funktion. Dator fullt fungerande och Fn tangenten är aktiverad. Dator är i Stand by läge - Fn tangenten är aktiverad, pekskärm ej i funktion. Dator är avstängd eller i vänteläge. Batteri håller på att laddas. Låg batterikapacitet. Batteri fulladdat eller ingen yttre strömförsörjning. Audio TalkOut 844 är utrustad med mikrofon (1) två högtalare (2) allt integrerat i ramen. 1 2

8 8 Användning av TalkOut 844 TalkOut 844 används precis som vilken vanlig PC som helst. Starta datorn För att starta datorn tryck på Power knappen i en sekund, se kapitel Funktionsknappar sid 5. LED-indikatorn kommer nu att lysa grönt. Stäng av datorn Innan du stänger av datorn spara alla dina arbeten och stäng samtliga program. För att stänga av välj Stäng från Start menyn. I vissa fall kan även Power knapp användas för att stänga av. Ströminställningar TalkOut 844 är försedd med ACPI BIOS som bevarar energi och sparar batterikapacitet. För att systemet ska fungera bra se till att strömförsörjningen är rätt inställda enligt nedan. För att komma till Strömförsörjning: 1. Öppna Kontrollpanelen från windows startmeny. 2. Välj Energialternativ. 3. Välj fliken Energischema. 4. Under stäng av bildskärm: välj Aldrig. 5. Ställ in Vänteläge så lågt som möjligt för att spara batteri. 6. Tryck OK eller Verkställ för att spara inställningarna. Viloläge 1. Välj fliken Viloläge. 2. Fyll i kryssruta för att aktivera viloläget. 3. Tryck på OK eller Verkställ för att spara inställning. Obs! Viloläget tar en hel del plats på hårddisken.

9 9 Energi knappar 1. Välj fliken Avancerat. 2. Under När jag slår på eller av datorns strömbrytare: finns en drop-down lista med fyra alternativ. Gör ingenting Fråga mig vad jag vill göra Försätt datorn i Viloläge. Talk Out är satt på stand by läge. Data sparas i RAM. Elförbrukning är 4 W och start tid är 7 till 10 sek. Stäng av datorn. Talk Out är avstängd och data har sparats på hårddisk. Elförbrukning är 0 W. Välj: Fråga mig vad jag vill göra Obs! Talk Out har ingen knapp för viloläge så drop-down listen Försätt datorn i viloläge används inte. 3. Tryck på OK eller Verkställ för att spara inställningar.

10 10 Konfigurations verktyg Konfigurationsverktyget innehåller flikar för Funktionsknapparnas inställningar, Energispar alternativ, GPS information och Generella inställningar. För att få tillgång till Konfigurationsverktyget: 1. Öppna Configuration Tool i Windows Start meny. 2. Välj önskad funktion. Funktions alternativ Funktionsflikarna används för kundspecifika tangentbordskommandon för F1, F2, F3, Fn+F1, Fn+F2 och Fn+F3 tangenter. 1. Tryck Assign för den funktionstangent som ska ha ett tangentbordskommando. En dialog box visas. 2. Välj tangent från droplistan i dialogboxen eller använd ett tangentbord. 3. Tryck OK i dialog boxen. 4. Tryck Save keys längst ner till höger i funktionsfliken.

11 11 Spara energi Power Saving fliken innehåller sparalternativ för Bluetooth, GPS, W-Lan (Wireless Local Area network) och Display Brightness. Genom att använda energispar Alternativ förlängs batteritiden. Välj flik för önskad funktion, Bluetooth, GPS och Wireless eller Display Brightness Bluetooth, GPS and Wireless För att stänga av eller sätta på önskad funktion tryck på Enable / Disable. Ramen runt symbolen ändras mellan grön för Enable och röd för Disable. Det finns också en statustext som talar om i vilket läge du är. Snabbknappar till Bluetooth, GPS och W-Lan kan också skapas. 1. Tryck Assign hotkey för den funktion som ska ha ett tangentbordskommando. En dialog box visas. 2. Välj tangent ifrån droplistan i dialogboxen eller använd ett tangentbord. 3. Tryck OK i dialogboxen. 4. Tryck Save längst ner till höger i Bluetooth, GPS and Wireless fliken.

12 12 Ljusstyrka skärm Ljusstyrkan på skärmen kan dras ner för att spara energi. 1. Ställ in tid när skärmen ska gå ner i ljusstyrka då datorn inte används genom att använda indikatorn på Dimm when idle skalan. Dra indikatorn till vänster för att minska tiden och till höger för att öka tiden. 2. Ställ ljusstyrka för dimmat läge genom att dra indikatorn på Brightness in dimm mode skalan. Dra indikatorn till vänster för att minska tiden och till höger för att öka ljusstyrkan. Om viloläge ska kontrolleras av applikationen, fyll i kryssruta Låt applikationen automatiskt bestämma tid för viloläge.

13 13 GPS information GPS informationsfliken innehåller status för GPS funktionen GPS urkopplad Om GPS är urkopplad indikeras detta med en röd ram kring GPS symbolen i fliken Power Saving och texten GPS is disabled. GPS inkopplad GPS symbolen i fliken Power Saving får en grön ram när GPS är inkopplad och texten GPS is enabled. Statusinformation består av: Fixerad Funna satelliter Position Satellitstyrka Ja om GPS har fixerat nuvarande position. Nej om positionen är okänd. När GPS är urkopplad kan det ta några minuter att fixera position. GPS behöver visuell kontakt med GPS satelliter för att fixera positionen. I en byggnad kan det vara problem att fixera positionen. Antal hittade GPS satelliter. Aktuell position. Satelliter som fixerar position och styrka på GPS signal. Generella inställningar General settings innehåller en kryssruta Autostart this application when Windows is started. Den innehåller också Software versionsnummer.

14 14 Ljusstyrka skärm Ljusstyrkan på skärmen har 16 nivåer och kan justeras för användning inomhus/utomhus. För att öka eller minska ljusstyrka börja med att trycka på Fn tangenten, tryck sen på pil upp eller ner på höger front. När ljusstyrkan är på lägsta nivå kommer bakgrundsljus helt att stängas av. Obs! Batteriets livslängd är beroende av ljusinställningen. För att förlänga batteritid, sänk ljusstyrka på skärmen så mycket som möjligt. Pekskärm TalkOut 844 är utrustad med en tålig 4-wire pekskärm för enkel integration, Vilket gör det möjligt för användare att ha handskar. VARNING! Använd inte vassa föremål på pekskärmen. Välj För att välja ett objekt på skärmen, peka på det en gång. Dubbelklicka För att dubbelklicka peka två gånger på objektet. Högerklicka För att högerklicka på ett objekt, placera pekaren över objektet och tryck sedan Shift + Tab knappen på höger front. Drag objekt För att dra ett objekt på skärmen, tryck och håll på objektet samtidigt som du drar det till ny position. Släpp när objektet är på plats.

15 15 Kalibrera När skärmen används för första gången eller om användaren arbetar från andra vinklar, kan skärmen behöva kalibreras. För att kalibrera pekskärmen gör följande: 1. Öppna kontrollpanelen från Windows startmeny. 2. Dubbelklicka på Pointer Devices ikonen. 3. Välj Calibration och klicka på kalibrerings knapp för att sätta igång kalibreringen. 4. Följ instruktionerna på skärmen. För att testa nya inställningen klicka på test knappen. Om du vill ha bättre skärpa öka antalet kalibreringspunkter och välj så liten marginal som möjligt under inställningar.

16 16 Handtag TalkOut 844 levereras med ett multifunktionellt handtag. Handtaget fungerar för både höger och vänsterhänta och gör det möjligt att arbeta från olika kroppsställningar. Handtaget kan justeras med 4 kardborreband. OBS! Om handtaget är monterad vid leverans och inte ska användas, lossa på de 4 skruvarna som håller fast handtaget och ta bort det.

17 17 Batteri När TalkOut 844 inte är kopplad till eluttag drivs den av batteri. Ett internt back up batteri håller datorn igång medan du byter ut batteriet Varning låg batterinivå En röd lampa börjar blinka när datorns batterinivå börjar bli låg. Systemet visar också Stäng fönster i Windows dialogruta. När detta visas välj Avbryt och fortsätt arbeta, byt batteri eller koppla in strömförsörjningen. Stäng fönster kommer att visas var sekund. När batterinivå blir kritiskt låg kommer systemet visa avstängnings signal var sekund. Ta ut batteri För att ta ut batteriet: 1. Vänd upp och ner på din TalkOut För att ta ut batteriet lossar du på spärren (2) så att batteriet glider ut.

18 18 Sätt in batteri För att sätta in batteriet: 1. Vänd upp och ner på din TalkOut Vik ner det tre flikarna (1) på batteripaketet i det skålade utrymmet. 3. Tryck ner batteriet i utrymmet tills spärr (2) hakar i och håller fast batteri. Spärr (2) kan behöva ett ordentligt tryck för att fastna i läge. Ladda batteri Batteriet laddas när strömförsörjningen (nätadaptern) är ansluten. TalkOut kan laddas under användning. Då batteriet laddas lyser röd lampa på framsida. Normalt är batteriet fulladdat på 6 timmar, men första gången eller efter lång förvaring, kan det ta upp till 12 tim för att ladda batteriet fullt. Obs! Ett nytt batteri kan behöva upp till 5 laddningar innan det får full kapacitet. Spara batteri nivå Ett enkelt sätt att spara batterierna är att minska ljusstyrkan på skärmen. För att justera ljusstyrkan använd funktionsknappar beskrivna i kapitel Funktions knappar på sidan 5. Backup batteri TalkOut 844 är försedd med ett Backup batteri som finns internt i datorn. Back up batteriet förser datorn med ström när batteriet byts ut och förser dessutom vissa saker när datorn är avslagen. Obs! Back up batteriet fungerar bara som tillfällig strömförsörjning. Back up batteriet klarar 5 dagars normal användning. Efter det måste datorn kopplas till ström för att laddas. Back up batteriet laddas när strömförsörjningen är ansluten, det laddas inte av batteripaketet. Back up batteriet klarar minst 500 laddningscykler. Efter det börjar det tappa kapacitet.

19 19 Byte av hårddisk Verktyg: Skruvmejsel Torx T8 och Torx T Skruva ur skruv (T8) och ta bort vänstra övre hörndel. 2. Skruva ur det två skruvarna (T8) och ta bort vänster list. 3. Skruva ur de två skruvarna (T10) och ta bort luckan. 4. Vik ut röd spärr och ta ur hårddisk. Sätt in ny hårddisk, fäll tillbaka den röda spärren och skruva tillbaka de olika delarna. Byte av SIM kort Verktyg: skruvmejsel Torx T8 och Torx T Ta ur hård disk, se text ovan "Byte av hårddisk". 2. Dra spärr som sitter på ovansida SIM kort åt sidan. 3. Tryck ner SIM kort så släpper det och kommer ut. När du ska sätta in nytt gör samma sak i omvänd ordning.

20 20 Anslutning av yttre enheter Dockningsuttag Dockningsporten som sitter mitt på underkanten används för att ansluta artikelnr: Dockningsenheten som har 3 USB, 2 Seriella, Spänningsmatning. VIKTIGT! Strömförsörjningen som sitter under gummilocket på höger sida av enheten och dockningsporten får INTE användas samtidigt.

21 21 Anslutningar höger sida Strömförsörjning 2. Ethernet 3. USB 2.0 VIKTIGT! Strömförsörjningen som sitter under gummilocket på höger sida av enheten och dockningsporten får INTE användas samtidigt. Strömförsörjning Strömförsörjning (1) sitter under gummilocket på höger sida av enheten. Används för att ansluta nätadaptern. Ethernet Ethernet (2) sitter under gummilocket på höger sida av enheten. Används för att koppla in mot ett nätverk. USB 2.0 USB (3) sitter under gummilocket på höger sida av enheten Används för att koppla in externa USB - enheter.

22 22 Dockningsstation Seriell A 2. Seriell B 3. Spänningsmatning 9 36V DC 4. Strömförsörjning 5. USB 2.0 Dockningsenheten används för att enkelt kunna ansluta externa enheter och tillbehör. Dockningsenheten innehåller: Dockningsenhet Elkabel Skruv för montering M6 4 pcs Band 6 pcs. Dockningsenheten har en kylande fläkt och kopplingspanel med två strömingångar, 3 USB 2.0 ingångar, 2 COM ingångar. (USB till Seriell Converter type). Dockningsenheten uppfyller standard VESA (75 mm x 75 mm). Fläkten går endast igång om det behövs nedkylning. När dator sätts i dockningsenheten, se till att den sitter på rätt sätt och tryck till så att det hörs ett knäpp när den är inkopplad. För att ta bort dator, tryck på knapp med röd indikation och lyft ur dator.! VIKTIGT Dockningsenheten är endast avsedd för TalkOut 844. Försök inte använda andra apparater i den, det kan skada både dator och dockningsenhet.

23 23 Underhåll TalkOut är underhållsfri, bortsett från vanlig rengöring. All inställning, till exempel datum och tid ska göras i Windows operativsystem, precis som i vilken vanlig PC som helst. VARNING! Förvaring i över 75 C förstör batterier. Rengöring Skärmen ska tvättas med glasrengöring, ämnat för datorskärmar. VIKTIGT! Du måste undvika att få olja på skärmen då det är svårt att få bort. Håll regelbundet din TalkOut ren och fri från damm och smuts med, duk som har antistatisk effekt. VARNING! Använd aldrig vassa verktyg när du rengör bildskärmen.

24 24 Tekniska specifikationer Grundsystem Operating system Microsoft Windows XP or XP Embedded / Linux OS Display 8.4" colour TFT SVGA 800x600, 320Nits Processor Intel Celeron M ULV GHz Alt: AMD Geode LX 800 Processor, 500 MHz Chipset Intel 855 Alt: AMD Geode CS5536 Memory Graphics Audio Pointing device Storage Interfaces Battery Power Supply Housing Standard 512 MB (max 1 GB) Note: Up to 32 MB of graphic memory can be reserved for processor usage Intel Extreme Graphics 2 with shared memory Alt: Integrated in chipset, Unified Memory Architecture (UMA) with a maximum of 16 MB hardware frame buffer compression. Up to 254 MByte graphic memory space Built-in loudspeakers, built-in microphone High resolution resistive touch screen Up to 2 Compact Flash type II One 2.5" HDD 40 GB or one 2.5" ATA IDE Flash Wireless LAN, a/b/g Bluetooth EDR, Class 1 One USB 2.0 One RJ45 Ethernet (10/100 Base-T) One DC power connector, Voltage range 9-21 V One docking connector with USB interface and power One internal expansion slot, i.e. for extra communication module One USB 2.0 connector for grip-integrated expansion module Primary 40 Wh, 8.4 V, hot swappable Internal bridge battery provides power to system while main battery is being replaced. 50 W External Power 9-21 VDC Vehicle Dock 9-36 V 50 W (isolated)* AC/DC Power adaptor 115/230 V 50/60 Hz *Optional accessories Powder coated aluminum with shock absorbing handles.

25 25 Dimensions Weight Stand-alone Power Requirements Charging Battery Power Requirements Temperature Environment Vibration Shock Drop test Option 260 mm (w) x 198 mm (h) x 43 mm (d) 1.9 kg 9-21 VDC 40 W (not charging batteries) 9-21 VDC 20 W (Powered off) 50 W (Powered on) Voltage regulator required for some vehicles 9.0 V to 11.0 V unit is powered but not charged Storage -20 C to 60 C (battery dependent) Operating (from battery) -20 C to 50 C Operating (charging) -20 C to 50 C Non-operating (charging)-30 C to 70 C 10-95% RH, non-condensing, Water & Dust proof, IP65 with all lids closed Hz/4.5 g RMS 3 hours X Y Z Meets Mil Std 810F (with rotating drive g RMS) 30g for 11ms (non rotating disks) Meets MIL-STD-810F:516.5, Procedure I 4 feet on plywood over concrete, 26 directions (drop) Meets Mil Std 810F:516.4 Procedure IV (Flash disk in operating and rotating drive in non-operating mode) Transflective outdoor viewable display Vehicle Docking Battery charger AC/DC Adaptor Carry cases Built-in GPS W-LAN Built-in GSM/GPRS/UMTS/HSDPA

26 Kontakter för mer information: Leena Lundgren Tel: PICOMED AB Skansgatan 9 S Luleå tlf

Innehåll 2 Beskrivning 3 Batteri och strömförsörjning 4 PowerBox Anslutningar 5 Kontakter 6 Omgivningskontroll 7 Rullstolsmontering 8

Innehåll 2 Beskrivning 3 Batteri och strömförsörjning 4 PowerBox Anslutningar 5 Kontakter 6 Omgivningskontroll 7 Rullstolsmontering 8 Powerbox 7 Innehåll PowerBox 7 Innehåll 2 Beskrivning 3 Batteri och strömförsörjning 4 PowerBox Anslutningar 5 Kontakter 6 Omgivningskontroll 7 Rullstolsmontering 8 Datorn Dator Anslutningar 9 Windows

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

Innehåll Motion Backbox

Innehåll Motion Backbox Motion Backbox Innehåll Motion Backbox Innehåll 2 Beskrivning 3 Batteri och strömförsörjning 4 Backbox Anslutningar 5 Kontakter 6 Omgivningskontroll 7 Rullstolsmontering 8 2 Datorn Dator Anslutningar 9

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Kom igång! Lärardatorer. Vårterminen 2009

Kom igång! Lärardatorer. Vårterminen 2009 Kom igång! Lärardatorer Vårterminen 2009 IT-kontoret (Växel: 150 00) Håkan, 0922-152 86, hakan.tapani@haparanda.se Anders, 0922-152 85, anders.aidanpaa@haparanda.se Peter, 0922-152 75, peter.blomqvist@haparanda.se

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN KURSMÅL WINDOWS Detta är en introduktionskurs för dig som är nybörjare. Du kommer att få bekanta dig med datorns viktigaste delar och lära dig grunderna i operativsystemet Windows, vilket är en förutsättning

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Användarmanual Elevdator

Användarmanual Elevdator Användarmanual Elevdator UBG Elev-PC Introduktion Innehållsförteckning 1 GENERELL INFORMATION... 2 1.1 Garanti och försäkring... 2 1.2 Innehåll i datorpaket... 2 2 TIPS FÖR ANVÄNDNING AV DIN DATOR... 2

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Uppackning. Inledning

Uppackning. Inledning 2 Gratulerar till att du har blivit ägare till denna väldesignade bärbara pekdator. Denna alldeles nya, förstklassiga bärbara pekdator kommer att ge dig en utmärkt och professionell användarupplevelse.

Läs mer

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen... 2 Jabra SPEAK 510 ÖVERSIKT... 3 ANSLUTNING... 5 Hur du använder.... 8 Support.... 11 Tekniska specifikationer... 12 1 Välkommen Tack för att du valde.

Läs mer

Ingående delar. I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem. Väska för att transportera IDEA-SOLO

Ingående delar. I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem. Väska för att transportera IDEA-SOLO Ingående delar I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem Väska för att transportera IDEA-SOLO Handkontroll, ett alternativ för zoomning istället för tangentbord, eller då kameran används

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CTS 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3. Nätverksinställningar för datorer med Windows 95, 98, ME

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Återkommande frågor för Transformer TF201

Återkommande frågor för Transformer TF201 Återkommande frågor för Transformer TF201 SW7211 Hantera filer... 2 Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikrosd, SD-kort och USB-enheter?... 2 Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?...

Läs mer

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 SW3674 Snabbguide Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 Starta din Eee PC Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information. 1 1. Installera batteripaketet

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus Snabbguide Överföring av resultat till PC systemsure Plus Så här enkelt sparar du mätresultaten från instumentet till datorn Först måste programvaran installeras på din PC. Sätt CDn i CD-ROM läsaren och

Läs mer

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Bruksanvisning Observera Läs detta före användning: Global position system (GPS) tillhandahålls av American Ministry of National Defense, amerikanska försvarsministeriet, som

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

MAG. GPS Navigationssystem GP1020 ANVÄNDARMANUAL HÅRDVARA. Användarmanual OBSERVERA

MAG. GPS Navigationssystem GP1020 ANVÄNDARMANUAL HÅRDVARA. Användarmanual OBSERVERA MAG GPS Navigationssystem GP1020 ANVÄNDARMANUAL HÅRDVARA Användarmanual OBSERVERA Säkerhet För att denna produkt ska fungera i navigeringsläge krävs satellitsignaler. Det kan finnas situationer i ditt

Läs mer

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516 MANUAL MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE www.medigenic.se rev. 20120516 Innehåll Sid Inledning 3 Anslutning 4 Påminnelsefunktion 4 Rengör när lampan blinkar 4 Bakgrundsbelysning 5

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Dell Latitude E5440/E5540

Dell Latitude E5440/E5540 Dell Latitude E5440/E5540 Information om installation och funktioner Om varningar VARNING: Detta meddelande indikerar risk för skada på egendom eller person, eller livsfara. Latitude E5440 Vy från fram-,

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA

DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA Hur sätter jag på min surfplatta: Strömbrytaren är placerad på kanten av surfplattan, strömbrytaren känns igen på denna symbol skärmen tänds. Tryck och

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE MAC

INSTALLATIONSGUIDE MAC INSTALLATIONSGUIDE MAC TELE2 MOBILT INTERNET Den här guiden beskriver hur du kommer igång med Tele2 Mobilt Internet hur du installerar drivrutinerna samt kopplar upp på Internet. 2 SYSTEMKRAV För att kunna

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card SC016 Sweex 7.1 external USB sound card Introduktion Utsätt inte Sweex 7.1 externa USB ljudkort för extrema temperaturer. Placera inte produkten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar...

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som pinkod eller är helt utan pinkod. Kortet monteras

Läs mer

Kortfattad Bruksanvisning

Kortfattad Bruksanvisning Kortfattad Bruksanvisning IC-F4SR Apparatens framsida AV/PÅ, volymvred PTT- (sändnings-) tangent UPP/NER tangenter för byte av selektivton (även val av öppen trafik) Tangentbordslås Tangent för Monitor

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Nätverkskablar Modem Strömadapter Testplugg Splitter Antenner Väggfäste Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Bruksanvisning i-loview 7 Full HD Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Innehållsförteckning Säkerhetsinformation Uppackning Innan du börjar Konfiguration Funktioner och kommandon Tekniska specifikationer

Läs mer

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 Snabbmanual för installation av bredband och telefoni Den här guiden visar dig hur du installerarr bredband och telefoni med modemet Zyxel 2812. Startboxen innehåller följande utrustning Bredbandsbolaget

Läs mer

DMR-180/184/188 SNABBMANUAL

DMR-180/184/188 SNABBMANUAL DMR-180/184/188 SNABBMANUAL Det första man bör göra är att byta språk. All navigation kan skötas med Fjärrkontroll eller Mus Börja med att trycka på Menu på fjärrkontrollen alternativt högerklicka med

Läs mer

Specifikationer Sweex Trådlöst LAN USB 2.0 Adapter 140 Nitro XM (LW143)

Specifikationer Sweex Trådlöst LAN USB 2.0 Adapter 140 Nitro XM (LW143) LW141 Sweex Wireless LAN PC Card 140 Nitro XM LW142 Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM LW143 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adaptor 140 Nitro XM Inledning Tack till ditt köp av denna Sweex-produkt. Denna

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

emachines D620-serien Snabbguide

emachines D620-serien Snabbguide emachines D620-serien Snabbguide Copyright 2008. Acer Incorporated. Med ensamrätt. emachines D620-serien - Snabbguide Ursprunglig utgåva: 09/2008 Det här företaget lämnar inga uppgifter eller garantier,

Läs mer

SportIdent Radio Application Poller Version 1.2

SportIdent Radio Application Poller Version 1.2 SportIdent Radio Application Poller Version 1.2 SportIdent Radio Application Poller... 1 Krav på datorer... 2 Konfigurering... 3 Installation av ATEN USB till serieportsomvandlare... 3 Instruktioner SIRAP:...

Läs mer

En ny standard för bärbara datorer: VAIO Fit multi-flip PC från Sony

En ny standard för bärbara datorer: VAIO Fit multi-flip PC från Sony Pressrelease 4 september 2013 En ny standard för bärbara datorer: VAIO Fit multi-flip PC från Sony Kompromisslös, komplett och bärbar dator som enkelt konverteras till tre olika lägen Multi-flip-designen

Läs mer

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan:

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan: PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till två seriella portar till din dator.

Läs mer

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Gå till vår hemsida www.taljemat.se Klicka på Ladda ner programvaror Välj IME Välj Nemo96HD/HD+ IDM = Ime Device Manager Ladda ner IDM_WINXP om Du arbetar

Läs mer

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Tel: 031-769 00 60 info@frolundadata.se www.frolundadata.se Introduktion WizKeys är flexibelt och kostnadseffektivt

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

UBIQUITI Powerstation5 - Config

UBIQUITI Powerstation5 - Config UBIQUITI Powerstation5 - Config Har följer en liten beskrivning på hur man snabbt kommer igång för att använda UBIQUITI Powerstation5 trådlös router för att överbrygga mycket stora avstånd. Jag var valt

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Trådlös gateway Två nätverkskablar Två telefonkablar Strömadapter Mellanpropp Testplugg Bredbandsbolaget

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

emachines E725/E525-serien Snabbguide

emachines E725/E525-serien Snabbguide emachines E725/E525-serien Snabbguide Copyright 2009. Acer Incorporated. Med ensamrätt. emachines E725/E525-serien - Snabbguide Ursprunglig utgåva: 02/2009 Det här företaget lämnar inga uppgifter eller

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (23) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CPS 500 b) Aktiv utrustning DRG 58x-serien c) Aktiv utrustning DRG 48x och DRG 46x-serien d) Aktiv utrustning DRG Ease e) Aktiv

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

emachines G720/G520-serien Snabbguide

emachines G720/G520-serien Snabbguide emachines G720/G520-serien Snabbguide Copyright 2008. Acer Incorporated. Med ensamrätt. emachines G720/G520-serien - Snabbguide Ursprunglig utgåva: 08/2008 Det här företaget lämnar inga uppgifter eller

Läs mer

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord Ver 130912 Innehåll 1 Använda Citrix Desktop - Fjärrskrivbord... 2 2 Inställningar i Fjärrskrivbordet... 7 Kontrollera att de applikationer du har tillgång

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA Clubman LiPo Edition Översikt BALANSERINGSPORT Översikt SLPB BALANSERINGSPORTAR BATTERIPORT 2 INKOPPLING AV SPÄNNINGSKÄLLA 10-15V DC ENTER + ÖKA - MINSKA BATTERITYP Team

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Installationsguide Huawei E367

Installationsguide Huawei E367 TA 00 000 Installationsguide Huawei E367 Med vårt mobila bredband ansluter du dig mycket enkelt till internet. Sätt in ditt SIM-kort i modemet Huawei E367 och anslut det till datorns USB-port. Installationsprogrammet

Läs mer

OBS!!! Anslut ej USB kabeln till dator eller GPS innan du först har installerat drivrutinerna för USB kabeln i din dator.

OBS!!! Anslut ej USB kabeln till dator eller GPS innan du först har installerat drivrutinerna för USB kabeln i din dator. Navirad User Tool 3,7 Manual för GPS 1 Easy, GPS 2, GPS 4 samt Navirad Elite. Du kan ladda ner programmet från följande websida: Leta upp fliken Download och följ instruktionerna. http://www.tmobilteknik.com

Läs mer

Användarhandbok för användning med Windows-datorer. Kompatibla produkter: C-Pen 20/3.0/3.5

Användarhandbok för användning med Windows-datorer. Kompatibla produkter: C-Pen 20/3.0/3.5 Användarhandbok för användning med Windows-datorer Kompatibla produkter: C-Pen 20/3.0/3.5 VIKTIGT: C-Pen 3.5 innehåller ett uppladdningsbart Lithium-jon-batteri. Denna batteri-typ bör inte ligga oladdad

Läs mer

Pressrelease. Öka produktiviteten med nya VAIO S. Slimmad, portabel notebook med lång batteritid

Pressrelease. Öka produktiviteten med nya VAIO S. Slimmad, portabel notebook med lång batteritid Pressrelease 22 februari 2011 Öka produktiviteten med nya VAIO S Slimmad, portabel notebook med lång batteritid Tunn och lätt med ny design för ökad mobilitet Arbeta och spela längre med nytt smart batterikoncept

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

CleverTouch S- serien. CleverTouch C- serien ü ü ü ü ü. CleverTouch Plus ü ü ü ü ü ü ü. CleverTouch Fusion

CleverTouch S- serien. CleverTouch C- serien ü ü ü ü ü. CleverTouch Plus ü ü ü ü ü ü ü. CleverTouch Fusion Högupplöst interaktivitet Välj Clevertouch, marknadsledaren inom större interaktiva pekskärmar* med storlekar från 32 till 84. Den senaste tekniken är integrerad med skärmen och ger möjlighet till multitouch

Läs mer

Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling.

Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling. Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling. Arbetsuppgift 1: Skapa storage account. Steg 1: I vänstre delen av Preview Portal, klicka på Browse. Steg 2: I fönstret Browse, klicka på alternativet Storage.

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

Installationsguide. Vennesla Library & Cultural Center, Norway Helen & Hard www.hha.no. Installationsguide för ArchiCAD 16

Installationsguide. Vennesla Library & Cultural Center, Norway Helen & Hard www.hha.no. Installationsguide för ArchiCAD 16 Installationsguide Vennesla Library & Cultural Center, Norway Helen & Hard www.hha.no Installationsguide för ArchiCAD 16 Innehåll Uppgradering Windows/Mac Uppgradering av ArchiCAD-låset. Nyinstallation

Läs mer

ANVÄNDAR INSTRUKTION Räknevåg JCE

ANVÄNDAR INSTRUKTION Räknevåg JCE ANVÄNDAR INSTRUKTION Räknevåg JCE SPECIFIKATIONER Typ JCE-3000 JCE-6000 JCE-15K JCE-30K Kapacitet 3000g 6000g 15kg 30kg Gradering 0.1g 0.2g 0.5g 1g Minsta räknevikt 0.02g 0.04g 0.1g 0.2g Vågplatta 334

Läs mer

Allt du behöver veta om ditt mobila bredband.

Allt du behöver veta om ditt mobila bredband. Allt du behöver veta om ditt mobila bredband. Du är bara ett par minuter från att kunna surfa överallt. Följ bara instruktionerna i den här manualen. Det enda du behöver är en dator och ditt USB-modem.

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Nätverkskabel Strömadapter Splitter Testplugg T0087 Bredbandsbolaget 0770-777 000 www.bredbandsbolaget.se

Läs mer

Templog / TempControl PC

Templog / TempControl PC Templog / TempControl PC Templog är en vidareutveckling av RadioStore där i huvudsak alla funktioner har bibehållits, men där den nya elektronikkonstruktionen medger utrymme för framtida vidareutveckling.

Läs mer

Snabbguide. till Mini-router

Snabbguide. till Mini-router Snabbguide till Mini-router Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa Mini-routern surfar du på ett smartare sätt. Dels kan flera personer surfa på ett och samma abonnemang, dels kan du

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Manual Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Välkommen! Vårt Mobila Bredband erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och anslut USB-modemet till datorn.

Läs mer

snabbmanual för installation av Bredband 60

snabbmanual för installation av Bredband 60 snabbmanual för installation av Bredband 60 Startboxen innehåller följande utrustning Modem Splitter Strömadapter Telefonikabel RJ 11 (små kontakter) Nätverkskabel Rak RJ 45 (stora kontakter) Testplugg

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Två nätverkskablar Strömadapter Splitter Testplugg Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

Back-up av MyTobii P-10

Back-up av MyTobii P-10 Back-up av MyTobii P-10 Tobii Support Team Den här dokumentationen guidar dig genom alla relevanta steg för att göra en back-up av MyTobii P-10. Överföra data från en P10 till en annan P10 eller PC Göra

Läs mer

Problem med ljudet i Adobe Connect

Problem med ljudet i Adobe Connect Problem med ljudet i Adobe Connect Förberedelser Jag hör inte de andra deltagarna De andra deltagarna hör inte mig De andra deltagarna säger att min röst hackar Jag hör inte en av de andra deltagarna Ljudet

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

Introduktion. WR67 Överblick

Introduktion. WR67 Överblick Introduktion Den här snabbmanualen är avsedd att hjälpa dig att komma igång snabbt med WR67. I snabbmanualen går vi igenom flera av de viktigaste funktionerna. Vi rekommenderar att du tar dig tid för att

Läs mer

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB MANUAL CHRONO COMAI 1 Innehållsförteckning 1 Tekniskbeskrivning...3 1.1 Funktionsbeskrivning...3 2 Installation...3 2.1 Installera Chrono Comai via länk...3 2.2 Installera Chrono Comai via minneskort...3

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

Vad finns i paketet. Lär känna ditt modem. Plats för ditt SIM-kort. Plats för ett Micro SD minneskort

Vad finns i paketet. Lär känna ditt modem. Plats för ditt SIM-kort. Plats för ett Micro SD minneskort Vad finns i paketet Ett trådlöst modem av typ MF110 samt denna manual. Lär känna ditt modem ➎ ➋ ➊ ➌ ➍ Plats för ditt SIM-kort Här stoppar du in ditt Tele2 SIM-kort. Plats för ett Micro SD minneskort Här

Läs mer

Tips och idéer för Windows 8

Tips och idéer för Windows 8 Tips och idéer för Windows 8 Läs mer om it i lärandet på webben: www.spsm.se/itochlarande Tips och idéer för Windows 8 Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Skriften kan hämtas

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4 Solo + Standard och HD Nordic SOLO manual version 20090811 4 1 SOLO från Nordiceye finns i 2 olika modeller. För att påverka miljön i varje form har vi valt att skriva denna manual i kombination av de

Läs mer

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Alt. 1. OM DU ANSLUTER EN DATOR 1. Anslut den medföljande

Läs mer

EnergyWatch - Frågor & Svar

EnergyWatch - Frågor & Svar Frågor & Svar EnergyWatch - Frågor & Svar Innehållsförteckning Om Energy Watch. 2 Montering.... 4 Programinstallation.. 4 Start.. 5 Förbrukning... 5 Analys..... 6 Ständigt på...7 Inställningar... 7 Felsökning...

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

GREEN BUTTON SOFTWARE

GREEN BUTTON SOFTWARE HANDBOK SOFTWARE FÖR EXTERNA FREECOM-HÅRDDISKAR Rev. 030 Observera! Samtliga rättigheter förbehålls. De produktnamn som nämns i den här handboken, kan vara registrerade varumärken vars rättigheter ägs

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet.

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet. Funktioner - Automatisk inspelning av telefonsamtal Med inspelningsfunktionen ställd på Auto, kommer samtalen att spelas in automatiskt när luren lyfts och avslutas när telefonluren läggs på. - Anslutning

Läs mer