TalkOut 844 Tablet Manual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TalkOut 844 Tablet Manual"

Transkript

1 TalkOut 844 Tablet PC Manual SUPPORT Leena Lundgren n Tel: d.se

2 2 Framtagen och utgiven av Picomed AB, Sverige Utgåva: 2, mai 2012 Art.nr: SE-0

3 3 Innehåll Allmänt... 4 TalkOut 844 Funktioner... 5 Tillbehör Funktionsknappar... 6 LEDs indikering Audio Användning... 8 Starta på dator Stänga av dator Ströminställningar Energi Schema Aktivera viloläge Energi knappar... 9 Konfigurations verktyg Funktionsalternativ Spara energi GPS information Generella inställningar Skärmbelysning Pekskärm Kalibrering Handtag Batteri Lågt batteri varning Ta ur batteri Sätta i batteri Ladda batteri Bevara batteristyrkan Back up batteri Byte av hårddisk Byte av SIM-kort Anslutning av yttre enheter Dockningsenhet Anslutningar höger sida Dockningsstation Underhåll Rengöring Tekniska specifikationer

4 4 Allmänt TalkOut 844 Obs! Detta är en manual för TalkOut 844 med Microsoft Windows operativsystem installerat, men det går även att använda andra operativsystem. Kontakta oss för mer information. TalkOut 844 Tablet PC är en liten tålig dator som är byggd för att klara regn, stötar och vibrationer. Den är försedd med ett chassi av aluminiumlegering som gör att den klarar extra tuffa miljöer. TalkOut 844 levereras med batteri och AC adapter.

5 5 Funktioner USB Docking Connector Funktionsknappar Lithium/Ion Batteri 40 Wh Tillbehör 1. Docknings enhet 2. Batteriladdare 230 V 3. Extra batteri 4. Väska med bärrem

6 6 Funktionsknappar PÅ/Av Control+ Alt+ Delete Enter Escape Pil upp Öka ljusstyrka Pil höger Tab Pil Vänster Shift+Tab Pil ned Minska ljusstyrka F n Reset Fn Förval Alt - Tab Inget förval Förval Internet Explorer Inget förval Förval Inget förval

7 7 Status LEDs - indikering LED status Beskrivning Grön/Gul Fast grönt Blinkande grönt Fast gult Blinkande gult Av Röd Fast Blinkande Av Datorn är fullt fungerande Dator är i Stand by läge - pekskärm ej i funktion. Dator fullt fungerande och Fn tangenten är aktiverad. Dator är i Stand by läge - Fn tangenten är aktiverad, pekskärm ej i funktion. Dator är avstängd eller i vänteläge. Batteri håller på att laddas. Låg batterikapacitet. Batteri fulladdat eller ingen yttre strömförsörjning. Audio TalkOut 844 är utrustad med mikrofon (1) två högtalare (2) allt integrerat i ramen. 1 2

8 8 Användning av TalkOut 844 TalkOut 844 används precis som vilken vanlig PC som helst. Starta datorn För att starta datorn tryck på Power knappen i en sekund, se kapitel Funktionsknappar sid 5. LED-indikatorn kommer nu att lysa grönt. Stäng av datorn Innan du stänger av datorn spara alla dina arbeten och stäng samtliga program. För att stänga av välj Stäng från Start menyn. I vissa fall kan även Power knapp användas för att stänga av. Ströminställningar TalkOut 844 är försedd med ACPI BIOS som bevarar energi och sparar batterikapacitet. För att systemet ska fungera bra se till att strömförsörjningen är rätt inställda enligt nedan. För att komma till Strömförsörjning: 1. Öppna Kontrollpanelen från windows startmeny. 2. Välj Energialternativ. 3. Välj fliken Energischema. 4. Under stäng av bildskärm: välj Aldrig. 5. Ställ in Vänteläge så lågt som möjligt för att spara batteri. 6. Tryck OK eller Verkställ för att spara inställningarna. Viloläge 1. Välj fliken Viloläge. 2. Fyll i kryssruta för att aktivera viloläget. 3. Tryck på OK eller Verkställ för att spara inställning. Obs! Viloläget tar en hel del plats på hårddisken.

9 9 Energi knappar 1. Välj fliken Avancerat. 2. Under När jag slår på eller av datorns strömbrytare: finns en drop-down lista med fyra alternativ. Gör ingenting Fråga mig vad jag vill göra Försätt datorn i Viloläge. Talk Out är satt på stand by läge. Data sparas i RAM. Elförbrukning är 4 W och start tid är 7 till 10 sek. Stäng av datorn. Talk Out är avstängd och data har sparats på hårddisk. Elförbrukning är 0 W. Välj: Fråga mig vad jag vill göra Obs! Talk Out har ingen knapp för viloläge så drop-down listen Försätt datorn i viloläge används inte. 3. Tryck på OK eller Verkställ för att spara inställningar.

10 10 Konfigurations verktyg Konfigurationsverktyget innehåller flikar för Funktionsknapparnas inställningar, Energispar alternativ, GPS information och Generella inställningar. För att få tillgång till Konfigurationsverktyget: 1. Öppna Configuration Tool i Windows Start meny. 2. Välj önskad funktion. Funktions alternativ Funktionsflikarna används för kundspecifika tangentbordskommandon för F1, F2, F3, Fn+F1, Fn+F2 och Fn+F3 tangenter. 1. Tryck Assign för den funktionstangent som ska ha ett tangentbordskommando. En dialog box visas. 2. Välj tangent från droplistan i dialogboxen eller använd ett tangentbord. 3. Tryck OK i dialog boxen. 4. Tryck Save keys längst ner till höger i funktionsfliken.

11 11 Spara energi Power Saving fliken innehåller sparalternativ för Bluetooth, GPS, W-Lan (Wireless Local Area network) och Display Brightness. Genom att använda energispar Alternativ förlängs batteritiden. Välj flik för önskad funktion, Bluetooth, GPS och Wireless eller Display Brightness Bluetooth, GPS and Wireless För att stänga av eller sätta på önskad funktion tryck på Enable / Disable. Ramen runt symbolen ändras mellan grön för Enable och röd för Disable. Det finns också en statustext som talar om i vilket läge du är. Snabbknappar till Bluetooth, GPS och W-Lan kan också skapas. 1. Tryck Assign hotkey för den funktion som ska ha ett tangentbordskommando. En dialog box visas. 2. Välj tangent ifrån droplistan i dialogboxen eller använd ett tangentbord. 3. Tryck OK i dialogboxen. 4. Tryck Save längst ner till höger i Bluetooth, GPS and Wireless fliken.

12 12 Ljusstyrka skärm Ljusstyrkan på skärmen kan dras ner för att spara energi. 1. Ställ in tid när skärmen ska gå ner i ljusstyrka då datorn inte används genom att använda indikatorn på Dimm when idle skalan. Dra indikatorn till vänster för att minska tiden och till höger för att öka tiden. 2. Ställ ljusstyrka för dimmat läge genom att dra indikatorn på Brightness in dimm mode skalan. Dra indikatorn till vänster för att minska tiden och till höger för att öka ljusstyrkan. Om viloläge ska kontrolleras av applikationen, fyll i kryssruta Låt applikationen automatiskt bestämma tid för viloläge.

13 13 GPS information GPS informationsfliken innehåller status för GPS funktionen GPS urkopplad Om GPS är urkopplad indikeras detta med en röd ram kring GPS symbolen i fliken Power Saving och texten GPS is disabled. GPS inkopplad GPS symbolen i fliken Power Saving får en grön ram när GPS är inkopplad och texten GPS is enabled. Statusinformation består av: Fixerad Funna satelliter Position Satellitstyrka Ja om GPS har fixerat nuvarande position. Nej om positionen är okänd. När GPS är urkopplad kan det ta några minuter att fixera position. GPS behöver visuell kontakt med GPS satelliter för att fixera positionen. I en byggnad kan det vara problem att fixera positionen. Antal hittade GPS satelliter. Aktuell position. Satelliter som fixerar position och styrka på GPS signal. Generella inställningar General settings innehåller en kryssruta Autostart this application when Windows is started. Den innehåller också Software versionsnummer.

14 14 Ljusstyrka skärm Ljusstyrkan på skärmen har 16 nivåer och kan justeras för användning inomhus/utomhus. För att öka eller minska ljusstyrka börja med att trycka på Fn tangenten, tryck sen på pil upp eller ner på höger front. När ljusstyrkan är på lägsta nivå kommer bakgrundsljus helt att stängas av. Obs! Batteriets livslängd är beroende av ljusinställningen. För att förlänga batteritid, sänk ljusstyrka på skärmen så mycket som möjligt. Pekskärm TalkOut 844 är utrustad med en tålig 4-wire pekskärm för enkel integration, Vilket gör det möjligt för användare att ha handskar. VARNING! Använd inte vassa föremål på pekskärmen. Välj För att välja ett objekt på skärmen, peka på det en gång. Dubbelklicka För att dubbelklicka peka två gånger på objektet. Högerklicka För att högerklicka på ett objekt, placera pekaren över objektet och tryck sedan Shift + Tab knappen på höger front. Drag objekt För att dra ett objekt på skärmen, tryck och håll på objektet samtidigt som du drar det till ny position. Släpp när objektet är på plats.

15 15 Kalibrera När skärmen används för första gången eller om användaren arbetar från andra vinklar, kan skärmen behöva kalibreras. För att kalibrera pekskärmen gör följande: 1. Öppna kontrollpanelen från Windows startmeny. 2. Dubbelklicka på Pointer Devices ikonen. 3. Välj Calibration och klicka på kalibrerings knapp för att sätta igång kalibreringen. 4. Följ instruktionerna på skärmen. För att testa nya inställningen klicka på test knappen. Om du vill ha bättre skärpa öka antalet kalibreringspunkter och välj så liten marginal som möjligt under inställningar.

16 16 Handtag TalkOut 844 levereras med ett multifunktionellt handtag. Handtaget fungerar för både höger och vänsterhänta och gör det möjligt att arbeta från olika kroppsställningar. Handtaget kan justeras med 4 kardborreband. OBS! Om handtaget är monterad vid leverans och inte ska användas, lossa på de 4 skruvarna som håller fast handtaget och ta bort det.

17 17 Batteri När TalkOut 844 inte är kopplad till eluttag drivs den av batteri. Ett internt back up batteri håller datorn igång medan du byter ut batteriet Varning låg batterinivå En röd lampa börjar blinka när datorns batterinivå börjar bli låg. Systemet visar också Stäng fönster i Windows dialogruta. När detta visas välj Avbryt och fortsätt arbeta, byt batteri eller koppla in strömförsörjningen. Stäng fönster kommer att visas var sekund. När batterinivå blir kritiskt låg kommer systemet visa avstängnings signal var sekund. Ta ut batteri För att ta ut batteriet: 1. Vänd upp och ner på din TalkOut För att ta ut batteriet lossar du på spärren (2) så att batteriet glider ut.

18 18 Sätt in batteri För att sätta in batteriet: 1. Vänd upp och ner på din TalkOut Vik ner det tre flikarna (1) på batteripaketet i det skålade utrymmet. 3. Tryck ner batteriet i utrymmet tills spärr (2) hakar i och håller fast batteri. Spärr (2) kan behöva ett ordentligt tryck för att fastna i läge. Ladda batteri Batteriet laddas när strömförsörjningen (nätadaptern) är ansluten. TalkOut kan laddas under användning. Då batteriet laddas lyser röd lampa på framsida. Normalt är batteriet fulladdat på 6 timmar, men första gången eller efter lång förvaring, kan det ta upp till 12 tim för att ladda batteriet fullt. Obs! Ett nytt batteri kan behöva upp till 5 laddningar innan det får full kapacitet. Spara batteri nivå Ett enkelt sätt att spara batterierna är att minska ljusstyrkan på skärmen. För att justera ljusstyrkan använd funktionsknappar beskrivna i kapitel Funktions knappar på sidan 5. Backup batteri TalkOut 844 är försedd med ett Backup batteri som finns internt i datorn. Back up batteriet förser datorn med ström när batteriet byts ut och förser dessutom vissa saker när datorn är avslagen. Obs! Back up batteriet fungerar bara som tillfällig strömförsörjning. Back up batteriet klarar 5 dagars normal användning. Efter det måste datorn kopplas till ström för att laddas. Back up batteriet laddas när strömförsörjningen är ansluten, det laddas inte av batteripaketet. Back up batteriet klarar minst 500 laddningscykler. Efter det börjar det tappa kapacitet.

19 19 Byte av hårddisk Verktyg: Skruvmejsel Torx T8 och Torx T Skruva ur skruv (T8) och ta bort vänstra övre hörndel. 2. Skruva ur det två skruvarna (T8) och ta bort vänster list. 3. Skruva ur de två skruvarna (T10) och ta bort luckan. 4. Vik ut röd spärr och ta ur hårddisk. Sätt in ny hårddisk, fäll tillbaka den röda spärren och skruva tillbaka de olika delarna. Byte av SIM kort Verktyg: skruvmejsel Torx T8 och Torx T Ta ur hård disk, se text ovan "Byte av hårddisk". 2. Dra spärr som sitter på ovansida SIM kort åt sidan. 3. Tryck ner SIM kort så släpper det och kommer ut. När du ska sätta in nytt gör samma sak i omvänd ordning.

20 20 Anslutning av yttre enheter Dockningsuttag Dockningsporten som sitter mitt på underkanten används för att ansluta artikelnr: Dockningsenheten som har 3 USB, 2 Seriella, Spänningsmatning. VIKTIGT! Strömförsörjningen som sitter under gummilocket på höger sida av enheten och dockningsporten får INTE användas samtidigt.

21 21 Anslutningar höger sida Strömförsörjning 2. Ethernet 3. USB 2.0 VIKTIGT! Strömförsörjningen som sitter under gummilocket på höger sida av enheten och dockningsporten får INTE användas samtidigt. Strömförsörjning Strömförsörjning (1) sitter under gummilocket på höger sida av enheten. Används för att ansluta nätadaptern. Ethernet Ethernet (2) sitter under gummilocket på höger sida av enheten. Används för att koppla in mot ett nätverk. USB 2.0 USB (3) sitter under gummilocket på höger sida av enheten Används för att koppla in externa USB - enheter.

22 22 Dockningsstation Seriell A 2. Seriell B 3. Spänningsmatning 9 36V DC 4. Strömförsörjning 5. USB 2.0 Dockningsenheten används för att enkelt kunna ansluta externa enheter och tillbehör. Dockningsenheten innehåller: Dockningsenhet Elkabel Skruv för montering M6 4 pcs Band 6 pcs. Dockningsenheten har en kylande fläkt och kopplingspanel med två strömingångar, 3 USB 2.0 ingångar, 2 COM ingångar. (USB till Seriell Converter type). Dockningsenheten uppfyller standard VESA (75 mm x 75 mm). Fläkten går endast igång om det behövs nedkylning. När dator sätts i dockningsenheten, se till att den sitter på rätt sätt och tryck till så att det hörs ett knäpp när den är inkopplad. För att ta bort dator, tryck på knapp med röd indikation och lyft ur dator.! VIKTIGT Dockningsenheten är endast avsedd för TalkOut 844. Försök inte använda andra apparater i den, det kan skada både dator och dockningsenhet.

23 23 Underhåll TalkOut är underhållsfri, bortsett från vanlig rengöring. All inställning, till exempel datum och tid ska göras i Windows operativsystem, precis som i vilken vanlig PC som helst. VARNING! Förvaring i över 75 C förstör batterier. Rengöring Skärmen ska tvättas med glasrengöring, ämnat för datorskärmar. VIKTIGT! Du måste undvika att få olja på skärmen då det är svårt att få bort. Håll regelbundet din TalkOut ren och fri från damm och smuts med, duk som har antistatisk effekt. VARNING! Använd aldrig vassa verktyg när du rengör bildskärmen.

24 24 Tekniska specifikationer Grundsystem Operating system Microsoft Windows XP or XP Embedded / Linux OS Display 8.4" colour TFT SVGA 800x600, 320Nits Processor Intel Celeron M ULV GHz Alt: AMD Geode LX 800 Processor, 500 MHz Chipset Intel 855 Alt: AMD Geode CS5536 Memory Graphics Audio Pointing device Storage Interfaces Battery Power Supply Housing Standard 512 MB (max 1 GB) Note: Up to 32 MB of graphic memory can be reserved for processor usage Intel Extreme Graphics 2 with shared memory Alt: Integrated in chipset, Unified Memory Architecture (UMA) with a maximum of 16 MB hardware frame buffer compression. Up to 254 MByte graphic memory space Built-in loudspeakers, built-in microphone High resolution resistive touch screen Up to 2 Compact Flash type II One 2.5" HDD 40 GB or one 2.5" ATA IDE Flash Wireless LAN, a/b/g Bluetooth EDR, Class 1 One USB 2.0 One RJ45 Ethernet (10/100 Base-T) One DC power connector, Voltage range 9-21 V One docking connector with USB interface and power One internal expansion slot, i.e. for extra communication module One USB 2.0 connector for grip-integrated expansion module Primary 40 Wh, 8.4 V, hot swappable Internal bridge battery provides power to system while main battery is being replaced. 50 W External Power 9-21 VDC Vehicle Dock 9-36 V 50 W (isolated)* AC/DC Power adaptor 115/230 V 50/60 Hz *Optional accessories Powder coated aluminum with shock absorbing handles.

25 25 Dimensions Weight Stand-alone Power Requirements Charging Battery Power Requirements Temperature Environment Vibration Shock Drop test Option 260 mm (w) x 198 mm (h) x 43 mm (d) 1.9 kg 9-21 VDC 40 W (not charging batteries) 9-21 VDC 20 W (Powered off) 50 W (Powered on) Voltage regulator required for some vehicles 9.0 V to 11.0 V unit is powered but not charged Storage -20 C to 60 C (battery dependent) Operating (from battery) -20 C to 50 C Operating (charging) -20 C to 50 C Non-operating (charging)-30 C to 70 C 10-95% RH, non-condensing, Water & Dust proof, IP65 with all lids closed Hz/4.5 g RMS 3 hours X Y Z Meets Mil Std 810F (with rotating drive g RMS) 30g for 11ms (non rotating disks) Meets MIL-STD-810F:516.5, Procedure I 4 feet on plywood over concrete, 26 directions (drop) Meets Mil Std 810F:516.4 Procedure IV (Flash disk in operating and rotating drive in non-operating mode) Transflective outdoor viewable display Vehicle Docking Battery charger AC/DC Adaptor Carry cases Built-in GPS W-LAN Built-in GSM/GPRS/UMTS/HSDPA

26 Kontakter för mer information: Leena Lundgren Tel: PICOMED AB Skansgatan 9 S Luleå tlf

ThinkPad T60 Service och felsökning

ThinkPad T60 Service och felsökning ThinkPad T60 Service och felsökning Innehåller: v Introduktion till andra informationskällor v Viktiga tips om skötseln av datorn v Testning och felsökning v Återställningsalternativ v Hjälp och service

Läs mer

Acer Aspire 1360 / 1520-Serien. Användarhandbok

Acer Aspire 1360 / 1520-Serien. Användarhandbok Acer Aspire 1360 / 1520-Serien Användarhandbok Copyright 2004 Alla Rättigheter Förbehålles Acer Aspire 1360 / 1520-Serien Bärbar Dator, Användarhandbok Originalutgåva: Augusti 2004 Periodiska ändringar

Läs mer

ALIENWARE M17x MOBIL HANDBOK

ALIENWARE M17x MOBIL HANDBOK ALIENWARE M17x MOBIL HANDBOK Upplysningar och varningar Obs! Detta meddelande innehåller viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av datorn. VIKTIGT! Visar sådant som kan skada maskinvara eller

Läs mer

TravelMate 2300/4000/4500- Serien. Användarhandbok

TravelMate 2300/4000/4500- Serien. Användarhandbok TravelMate 2300/4000/4500- Serien Användarhandbok Copyright 2004. Acer Incorporated. Med Ensamrätt TravelMate 2300/4000/4500-Serien - Användarhandbok Ursprunglig Utgåva: Juli 2004 Informationen i den här

Läs mer

Din manual ASUS X32U http://sv.yourpdfguides.com/dref/4230870

Din manual ASUS X32U http://sv.yourpdfguides.com/dref/4230870 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ASUS X32U. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

TravelMate 4400-Serien. Användarhandbok

TravelMate 4400-Serien. Användarhandbok TravelMate 4400-Serien Användarhandbok Copyright 2005. Acer Incorporated. Med Ensamrätt TravelMate 4400-Serien - Användarhandbok Ursprunglig Utgåva: Mars 2005 Informationen i den här publikationen kan

Läs mer

LT1.2 S. Art. No. 142349 7394291020919. onbynetonnet. User s Manual. Laptop 13" Laptop 13" Bärbar dator 13"

LT1.2 S. Art. No. 142349 7394291020919. onbynetonnet. User s Manual. Laptop 13 Laptop 13 Bärbar dator 13 LT1.2 S Art. No. 142349 7394291020919 onbynetonnet User s Manual Laptop 13" Laptop 13" Bärbar dator 13" Copyright NetOnNet AB äger upphovsrätten till den här handboken. Inga delar av hand boken får ändras,

Läs mer

Ferrari 3400. Användarhandbok

Ferrari 3400. Användarhandbok Ferrari 3400 Användarhandbok Copyright 2004 Alla Rättigheter Förbehålles Ferrari 3400 Bärbar Dator, Användarhandbok Originalutgåva: September 2004 Periodiska ändringar av denna publikation kan göras utan

Läs mer

TravelMate 380-serien. Användarhandbok

TravelMate 380-serien. Användarhandbok TravelMate 380-serien Användarhandbok Copyright 2004 Acer Incorporated Med ensamrätt. Användarhandbok för TravelMate 380-serien Originalutgåva: Augusti 2004 Informationen i den här publikationen kan ändras

Läs mer

TravelMate 2350-Serien. Användarhandbok

TravelMate 2350-Serien. Användarhandbok TravelMate 2350-Serien Användarhandbok Copyright 2004 Acer Incorporated Med Ensamrätt. Användarhandbok för Bärbar TravelMate 2350-Serien-Dator Ursprunglig Utgåva: november 2004 Informationen i den här

Läs mer

TravelMate 370-serien. Användarhandbok

TravelMate 370-serien. Användarhandbok TravelMate 370-serien Användarhandbok Copyright 2003 Acer Incorporated Med ensamrätt. Användarhandbok för TravelMate 370-serien Originalutgåva: Oktober 2003 Informationen i den här publikationen kan ändras

Läs mer

SpeakOut/SpeakOut Scan. Bruksanvisning

SpeakOut/SpeakOut Scan. Bruksanvisning SpeakOut/SpeakOut Scan Bruksanvisning Support Picomed AB Skansgatan 9 972 53 Luleå Tel: 0920 281267 Fax: 0920 94900 www.picomed.se Email: leena.lundgren@picomed.se SpeakOut/SpeakOut Scan Bruksanvisning

Läs mer

Dell Latitude ST Ägarens handbok

Dell Latitude ST Ägarens handbok Dell Latitude ST Ägarens handbok Regleringsmodell: T02G Regleringstyp: T02G001 Upplysningar och varningar OBS: Ger viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av datorn. CAUTION: VIKTIGT! Indikerar

Läs mer

Bruksanvisning Tobii C-Series C8 C12 C15 CEye

Bruksanvisning Tobii C-Series C8 C12 C15 CEye Bruksanvisning Tobii C-Series C8 C12 C15 CEye Celebrating Communication Innehållet kan ändras utan föregående meddelande. Uppdaterade versioner av denna bruksanvisning finns på Tobiis webbplats www.tobii.com.

Läs mer

Acer Aspire 1670-Serien. Användarhandbok

Acer Aspire 1670-Serien. Användarhandbok Acer Aspire 1670-Serien Användarhandbok Copyright 2004 Alla Rättigheter Förbehålles Acer Aspire 1670-Serien Bärbar Dator, Användarhandbok Originalutgåva: Augusti 2004 Periodiska ändringar av denna publikation

Läs mer

Lenovo 3000 N200 Service och felsökning

Lenovo 3000 N200 Service och felsökning Lenovo 3000 N200 Service och felsökning Lenovo 3000 N200 Service och felsökning Anmärkning Innan du börjar använda produkten eller handboken bör du läsa följande: v Säkerhets- och garantiinformation som

Läs mer

Ha H nd n b d o b k o B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0

Ha H nd n b d o b k o B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0 Handbok B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0 Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks

Läs mer

Aspire 1650-serien. Användarhandbok

Aspire 1650-serien. Användarhandbok Aspire 1650-serien Användarhandbok Copyright 2005. Acer Incorporated. Med Ensamrätt. Aspire 1650-Serien - Användarhandbok Ursprunglig Utgåva: September 2005 Informationen i den här publikationen kan ändras

Läs mer

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Energidisplay Användarmanual V 02.01.01-02.01.05 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual 2014-01- 01 Version 12 1 1. Montering och installation av terminalen... 5 1.1 Anslut strömadaptern... 5 1.2 Anslut nätverkskabeln...

Läs mer

Intelligaze för Compact Rolltalk

Intelligaze för Compact Rolltalk Bruksanvisning Intelligaze för Compact Rolltalk Artnr: 460880 Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se

Läs mer

Dell Precision Mobile Workstation M6800 Ägarens handbok

Dell Precision Mobile Workstation M6800 Ägarens handbok Dell Precision Mobile Workstation M6800 Ägarens handbok Regleringsmodell: P30F Regleringstyp: P30F001 Copyright 2015 Dell Inc. Med ensamrätt. Denna produkt skyddas av amerikanska och internationella immaterialrättsliga

Läs mer

TalkOut 1040. Manual. Leena Lundgren. Email: leena.lundgren@picomed.se

TalkOut 1040. Manual. Leena Lundgren. Email: leena.lundgren@picomed.se TalkOut 1040 Manual Kontakta för mer information Leena Lundgren Tel: 070-228 2 71 19 Email: leena.lundgren@picomed.se e BRUKSANVISNING Persondator Modellnummer: CF-19 serie Innehåll Introduktion... 2 Läs

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK

INSTALLATIONSHANDBOK INSTALLATIONSHANDBOK INSTALLATIONSHANDBOK Regleringsmodell: P12F Regleringstyp: P12F001 Obs, viktigt och varningar OBS! Kommentarer av den här typen innehåller viktig information som hjälper dig att få

Läs mer

Installations- och snabbreferensguide till Dell Vostro 1310, 1510 och 1710

Installations- och snabbreferensguide till Dell Vostro 1310, 1510 och 1710 Installations- och snabbreferensguide till Dell Vostro 1310, 1510 och 1710 Modellerna PP36S, PP36L och PP36X www.dell.com support.dell.com Noteringar, anmärkningar och varningar OBS! En notering innehåller

Läs mer

Aspire 1690-Serien. Användarhandbok

Aspire 1690-Serien. Användarhandbok Aspire 1690-Serien Användarhandbok Copyright 2005. Acer Incorporated. Med Ensamrätt Aspire 1690-Serien - Användarhandbok Ursprunglig Utgåva: Mars 2005 Informationen i den här publikationen kan ändras utan

Läs mer

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg Användarmanual V 2014 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation 3 4. Användning 4 5. Exportera data 5 6. Felsökning 6 7. FAQ vanliga frågor 7 8. Teknisk specifikation

Läs mer

Aspire 1410/1680-Serien. Användarhandbok

Aspire 1410/1680-Serien. Användarhandbok Aspire 1410/1680-Serien Användarhandbok Copyright 2004. Acer Incorporated. Med Ensamrätt Aspire 1410/1680-Serien - Användarhandbok Ursprunglig Utgåva: Juli 2004 Informationen i den här publikationen kan

Läs mer

Savi W710A/W720A. Trådlöst headsetsystem för flera enheter. Användarhandbok

Savi W710A/W720A. Trådlöst headsetsystem för flera enheter. Användarhandbok Savi W710A/W720A Trådlöst headsetsystem för flera enheter Användarhandbok Contents Välkommen 4 Systemkrav 4 Det här finns i förpackningen 5 Grundläggande fakta om basenheten och headsetet 6 Tillbehör 7

Läs mer

Vostro A840/A860 Installationshandbok och lathund

Vostro A840/A860 Installationshandbok och lathund Vostro A840/A860 Installationshandbok och lathund Noteringar, anmärkningar och varningar OBS! En notering innehåller viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av din dator. ANMÄRKNING: En anmärkning

Läs mer