Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län"

Transkript

1 Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län särskild överenskommelse och anvisning kortversion av dokument med samma namn fastställt (7)

2 Ansvarsfördelning Rehabilitering Patientbehov Rehab/uppföljning Patient på sjukhus i behov av rehab/uppföljning i hemmet/korttidsboende/särskilt boende poliklinisk uppföljning på vårdcentral fortsatt rehab/uppföljning inom specialistsjukvård Patient i behov av vårdcentralens rehabilitering Specialistsjukvårdens Rehabinsatser påbörjas på sjukhus. Överrapporterar behov av fortsatta insatser/uppföljning i hemmet till i kommunen via vårdbegäran*. Rehabinsatser påbörjas på sjukhus. Överrapporterar behov av fortsatta polikliniska insatser/uppföljning till vårdcentralens via vårdbegäran*. Överrapporterar behov av fortsatta insatser via vårdbegäran till ig inom annan specialistverksamhet*. Vid behov överrapportering till vårdcentralens och/eller kommunens Kommunens vårdbegäran och vid behov fortsätter med rehabinsatser /uppföljning polikliniskt på vårdcentralen vårdbegäran/information och vid behov fortsätter med poliklinisk rehabinsats och/eller uppföljning Genomför insats/ följer upp. Vid behov vårdbegäran/information till kommunens vårdbegäran och vid behov fortsätter med rehabinsatser i hemmet, följer upp insatta åtgärder, vårdbegäran/information och vid behov fortsätter med insatser/uppföljning i hemmet. vårdbegäran/information, genomför insats/uppföljning i hemmet. * se bilaga. All information sker skriftligt Patient kan ha behov av insatser från flera håll samtidigt och då gäller riktlinjer för samordning av insatser för habilitering och rehabilitering mellan kommuner och landstinget 2 (7)

3 Patientbehov Rehab/uppföljning Patient i behov av bedömning i hemmet som blir känt hos vårdcentral/jourmottagningar Patient i behov av insatser hemma som tar direkt kontakt med kommunens rehabilitering Specialistsjukvårdens Kommunens Skickar vårdbegäran till kommunens rapport från kommunen vårdbegäran om behov av bedömning/insats i hemmet. Utför bedömning och ev insats i hemmet. Ev vårdbegäran* till vårdcentral Bedömer och genomför insatser inkl uppföljning. Ev vårdbegäran* till vårdcentral Kommunen kan efter bedömning rapportera tillbaka till vårdcentral, om personen inte bedöms ha behov rehabilitering i hemmet Patient i korttids/särskilt boende i behov av rehabinsatser Patient i dagverksamhet i behov av rehabinsatser Patient i hemmet med behov av sjukhusvård/sp palliativt team information/vårdbegäran från kommunens Bedömer och genomför insatser inkl uppföljning Bedömer och genomför insatser inkl uppföljning utifrån behov på vistelsen i dagverksamheten Lämnar information/vårdbegäran till ig inom specialiserad vård 3 (7)

4 Ansvarsfördelning Habilitering Patientbehov Habilitering Patient boende inom särskilda boendeformer och inom dagverksamhet/daglig verksamhet Patienter i eget boende som begärt insats från habilitering Patienter i eget boende som begärt insats från habilitering som ska utföras/användas på daglig verksamhet Habiliteringens (Specialistsjukvård) Kan ge konsultstöd till kommunen. Kan också ge konsultstöd till övrig hälso och sjukvård Bedömer och utför habiliteringsinsats Bedömer och utför habiliteringsinsats på daglig verksamhet i samverkan med kommunen Kommunens Bedömer och utför habiliterings insatser utifrån behov relaterat till vistelsen. Kan få konsultstöd från Habiliteringen När insatsen anses ingå i det dagliga livet övertas uppföljningset Övriga hälso- och sjukvårdsinsatser utförs som för befolkningen i övrigt Se riktlinjer för samordning av insatser för habilitering och rehabilitering mellan kommuner och landsting 4 (7)

5 Ansvarsfördelning Hjälpmedel Hjälpmedelsförskrivning/ Sjukhusets Kommunens Hjälpmedelsutrustning inom olika inrättningar Patient som behövt personliga hjälpmedel på sjukhus och är i fortsatt behov av hjälpmedel hemma Uppföljning kommunen Patient på sjukhus som ej behövt personliga hjälpmedel under vårdtiden men behov av hjälpmedel i hemmet bedömt vid vårdplanering på sjukhus Uppföljning kommunen hjälpmedel (ofta behandlingshjälpmedel) Uppföljning primärvård Miljö och utrustning för normala behov inom sjukhusavdelningar och mottagningar Förskriver och bekostar försäljnings- och hyreshjälpmedel för behov 1:a veckan inomhus. Överrapporterar* behov av uppföljning/hembesök till leg personal i kommunen. Förskriver och bekostar försäljningshjälpmedel för behov 1:a veckan inomhus. Överrapportera* behov av uppföljning/hembesök till leg personal i kommunen. Överrapporterar* behov av uppföljning till vårdcentralen/. Miljö och utrustning för normala behov inom mottagningar Genomför insats/följer upp insatta hjälpmedel. Miljö och utrustning för normala behov inom särskilda boenden, korttidsboenden och dagverksamheter rapportering, följer upp insatta åtgärder i hemmet, bedömer totalbehov av hjälpmedel. Övertar hyres. Vid vårdplaneringen förskriver och bekostar hyreshjälpmedel inkl tillbehör. Följer upp insatta åtgärder i hemmet samt bedömer totalbehov av hjälpmedel. Huvudmannen bedömer behov och är kostnadsig * via vårdbegäran (se undantaget från riktlinjen) 5 (7)

6 Hjälpmedelsförskrivning/ fortsatt uppföljning inom specialistsjukvård. Bedömning hjälpmedelsbehov bör ske i hemmet personliga och/eller medicinska behandlingshjälpmedel med fortsatt uppföljning inom specialistkliniken. Patient i behov av vårdcentralens rehabiliterings insats inkl hjälpmedel Patient i behov av hjälpmedel i hemmet som blir känt hos vårdcentral/primärvårdsjour. Bedömning bör ske i hemmet Sjukhusets Vid behov överrapporterar* till ig inom annan specialistverksamhet. Vid behov överrapporterar* till kommunens och i samråd avgörs vem som gör vad när det gäller hjälpmedelsbedömning/kostnad i hemmet (främst från länsrehab) Förskrivande enhet ar för uppföljningen och hela hjälpmedelskostnaden Förskriver hjälpmedel, följer upp. Ansvarar för hjälpmedelskostna der. Vid behov överrapporterar till kommunens Överrapporterar till kommunens Kommunens överrapportering och i samråd avgörs vem som gör vad när det gäller hjälpmedelsbedömning/ kostnad i hemmet rapportering om uppföljning/hembesök. Utför hembesök. Övertar hyres rapportering och utför hjälpmedelsförskrivning i hemmet. Ansvarar för hjälpmedels. Patient kan ha behov av insatser från flera håll samtidigt och då gäller riktlinjer för samordning av insatser för habilitering och rehabilitering mellan kommuner och landsting I undantagsfall kan enstaka insater göras i hemmet av arbetsterapeut och/eller sjukgymnast från vårdcentral, i de fall där det är medicinskt motiverat, för att bättre kunna belysa det enskilda fallet 6 (7)

7 Hjälpmedelsförskrivning/ Patient inskriven i hemsjukvård i behov av hjälpmedel Patient med hyreshjälpmedel i hemmet som skrivs in på sjukhusklinik sluten eller öppenvård/sp palliativt team Sjukhusets Förskrivande enhet bekostar medicinska behandlingshjälpmedel förskrivna av läkare och hjälpmedel förskrivna av logoped Tar reda på via Web-sesam vilka hjälpmedel som finns hemma, genomför ev ny hjälpmedelsbedömning. Bekostar nya hjälpmedel enl ovan vid utskrivning och överrapporterar vid behov Förskrivande enhet bekostar medicinska behandlingshjälpm edel förskrivna av läkare Kommunens Kommunen förskriver och bekostar övriga personliga hjälpmedel Fortsätter att bekosta hjälpmedel som finns i hemmet. Övertar hyres för ev nytillkomna hjälpmedel vid hemgång Hjälpmedelsförskrivning/ Patient boende inom särskilda boendeformer Habiliteringens (specialistsjukvård) Kommunens Bedömer, förskriver och bekostar alla personliga hjälpmedel och därtill hörande tjänster. Patient inom daglig verksamhet Bedömer, förskriver och bekostar personliga hjälpmedel och därtill hörande tjänster som är nödvändiga för vistelsen Patienter i eget boende som begärt insats från habilitering Förskriver och bekostar alla hjälpmedel och därtill hörande tjänster LDH bistår med konsulent/tekniker stöd LDH bistår med konsulent/tekniker stöd 7 (7)

Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län särskild överenskommelse och anvisning

Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län särskild överenskommelse och anvisning Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län särskild överenskommelse och anvisning SLUTVERSION 120928 GUNILLA LILLHAGER 1 1 BAKGRUND... 3 2 STYRANDE OCH STÖDJANDE DEFINITIONER... 4 2.1 REHABILITERING-

Läs mer

När den ena handen vet vad den andra gör. Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje

När den ena handen vet vad den andra gör. Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje När den ena handen vet vad den andra gör Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje 1 Innehåll Riktlinjer för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård...

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

Generella riktlinjer för förskrivare 2015

Generella riktlinjer för förskrivare 2015 Generella riktlinjer för förskrivare 2015 Förslaget är en sammanställning av följande dokument: 1. Generella riktlinjer 2014 2. Förskrivningsrätt och kostnadsansvar 2014 3. Hjälpmedelsanvändarens ansvar

Läs mer

Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne 2009-12-01

Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne 2009-12-01 Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne 2009-12-01 Postadress: Box 13, 264 21 Klippan. Besöksadress: Storgatan 33,

Läs mer

Praktiska anvisningar för tolkning av hemsjukvårdsavtalet i Östergötland

Praktiska anvisningar för tolkning av hemsjukvårdsavtalet i Östergötland Fastställda av den strategiska ledningsgruppen för kommunerna och landstinget i Östergötland (SLG), den 13 december 2013 Praktiska anvisningar för tolkning av hemsjukvårdsavtalet i Östergötland Ingress

Läs mer

MAS riktlinje - tillika förtydligande av allmänna villkor i kundval i de avsnitt som gäller hemrehabilitering samt basal hemsjukvård.

MAS riktlinje - tillika förtydligande av allmänna villkor i kundval i de avsnitt som gäller hemrehabilitering samt basal hemsjukvård. Dokumentets namn Ansvarsfördelning yrkesgrupper Kommunal Hälsooch sjukvård Riktlinje till KHV och BHV Beslutat styrgrupp kundval 2010 05 17 Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Läs mer

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse Dokumentnamn: Definitioner och ansvarsfördelning (bil till avtal om kommunalisering av hemsjukvård i Västmanlands län) Dokumentnummer: Version: Datum: VKL:s diarienummer: 2012-06-15 2013-045.26 Gäller

Läs mer

för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt

för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt Omvårdnadsförvaltningen 2013-12-03 SID 1 (10) Samverkansrutiner för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt SID 2 (10) Detta dokument har tagits fram under 2012 och 2013 av en arbetsgrupp med

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården 2011-01-20 Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Parter: Stockholms läns landsting genom Hälso- och

Läs mer

Överföring av hemsjukvården från landstinget till kommunerna i Östergötland.

Överföring av hemsjukvården från landstinget till kommunerna i Östergötland. Överföring av hemsjukvården från landstinget till kommunerna i Östergötland. Bakgrund Länets kommuner och Landstinget i Östergötland har sedan en längre tid tillbaka arbetat med frågan om att överföra

Läs mer

Samordnad vårdplanering för sjuka äldre

Samordnad vårdplanering för sjuka äldre Samordnad vårdplanering för sjuka äldre Dnr: Rev 42-2014 Genomförd av: Revisorerna i Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen Behandlad av Revisorskollegiet den 24 mars 2015 Samordnad vårdplanering

Läs mer

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga SUNDBYBERGS STAD OCH STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga Upprättat

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03 ÖVERENSKOMMELSE mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 2011-11-03 2 (20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

Patienter med funktionsnedsättning Överenskommelse vid sjukhusvistelse på akutmottagning och vid inläggning

Patienter med funktionsnedsättning Överenskommelse vid sjukhusvistelse på akutmottagning och vid inläggning Patienter med funktionsnedsättning Överenskommelse vid sjukhusvistelse på akutmottagning och vid inläggning Delregional överenskommelse inom Södra Älvsborg Patienter med funktionsnedsättning Överenskommelse

Läs mer

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD Utarbetade av landstinget i Kalmar län och länets kommuner i samverkan Reviderade av Mall-gruppen

Läs mer

Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården dag

Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården dag Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården dag Inledning Hemsjukvården är en ny verksamhet i kommunens regi sedan 130201. Vi utgår från lilla herrgården på Strömbackaskolans område och har hela kommunen som arbetsfält.

Läs mer

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS)

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS) Gunilla Hjelm-Wahlberg Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS) Kortfattade anteckningar från dialogkonferens 2015-06-02 LÄGESRAPPORT (Elisabeth Höglund) Hälso- och

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: landsting och kommuner (hälso- och sjukvårdshuvudmän), vårdgivare, samverkansnämnder, sjukhus i Sverige, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL

RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL Innehållsförteckning RIKTLINJER HJÄLPMEDEL FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING.1 Definition av hjälpmedel...1 Medicintekniska produkter...2 - CE-märkning...2

Läs mer

Allmänna riktlinjer. Innehållsförteckning. Allmänna riktlinjer

Allmänna riktlinjer. Innehållsförteckning. Allmänna riktlinjer Gilitigt från och med 2008-05-15 Reviderad den 2012-juni Innehållsförteckning Ansvarsfördelning Vem har rätt till hjälpmedel Vem har rätt att förskriva hjälpmedel Vad gäller vid förskrivning av hjälpmedel

Läs mer

Slutrapport projekt. Flöden och resurser. Bild. Timmerflottning i Nässeforsen, Långsele, 1921. Projektledare: Ingela Oscarsson

Slutrapport projekt. Flöden och resurser. Bild. Timmerflottning i Nässeforsen, Långsele, 1921. Projektledare: Ingela Oscarsson Slutrapport projekt Flöden och resurser Bild. Timmerflottning i Nässeforsen, Långsele, 1921 Projektledare: Ingela Oscarsson Innehållsförteckning Inledning...1 Bakgrund...1 Problemformulering...3 Syfte...4

Läs mer

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Föredragningslista för landstingsstyrelsen onsdagen den 30 januari 2013

Föredragningslista för landstingsstyrelsen onsdagen den 30 januari 2013 Landstingsstyrelsen peder.bjorn@lio.se Föredragningslista för landstingsstyrelsen onsdagen den 30 januari 2013 Plats: Sessionssalen, Landstingshuset i Linköping. Gruppmöten: (M), (VL), (C), (KD), (FP):

Läs mer