Fyrbodal växer på träd Uddevalla, 11 mars 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fyrbodal växer på träd Uddevalla, 11 mars 2015"

Transkript

1 Fyrbodal växer på träd Sammanställning av föredrag vid seminariet Fyrbodal växer på träd Uddevalla, 11 mars 2015 Se powerpointbilder på Skribent Anton Stenlund, Jägmästarprogrammet, Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU

2 Miljönytta globalt, affärsnyttta lokalt Den 11 mars samlades representanter för företag inom skogs-, trä- och pappersbranschen, politiker och tjänstemän i kommun och region, kommunala och privata bostadsbolag arkitekter, designers och konstruktörer på Riverside i Uddevalla. Dagens seminarium anordnades av Fyrbodals kommunalförbund under parollen Fyrbodal växer på träd. Syftet var enligt Karin Stenlund, moderator för dagen och affärs- och miljöstrateg för Fyrbodals kommunalförbund, att minska människors avtryck på miljön samtidigt som det skapas affärs- och jobbmöjligheter för företagen i kommunalförbundets 14 kommuner. Miljönyttan kan ske var som helst på jorden men affärsnyttan ska skapas i regionen, enligt Karin. Deltagarna var ungefär till hälften från offentlig sektor och hälften från privat sektor, en blandning av människor som bidrog till intensiva diskussioner och samtal hela dagen. KARIN STENLUND, Affärsdriven Milljöutveckling, Fyrbodals kommunalförbund

3 JOHAN FREIJ, Affärsområdeschef Skog och Lantbruk på Danske Bank Biodrivmedel är mer lönsamt än vaniljglass Johan Freij - Johan Freij, Affärsområdeschef Skog och Lantbruk på Danske Bank, presenteras som en person med förmåga att lyfta blicken men samtidigt ha fötterna på jorden. Johan beskriver den situation världen befinner sig i idag där både förbrukning av naturresurser och skulder under de senaste åren stigit kraftigt. Han målar upp en bild av en värld som lånat och lånat av framtida generationer och till slut tar det stopp. Tidpunkten då det tar stopp skulle kunna vara nu, säger Johan och pekar på både sjunkande reporäntor och tillväxttakt. Skogen har inte däremot inte lyssnat på Stefan Ingves och fortsätter växa oavsett världsekonomin. Förutsättningarna i världen kommer att se annorlunda ut i framtiden vilket skapar oändliga möjligheter för skogen. Johan menar att det inom den närmaste framtiden inte längre kommer att pratas om räntor på tre till fyra procent samtidigt som skogen kommer att fortsätta ha samma volymförräntning som tidigare. Skogsägarna är därmed i en stark maktposition, denna maktposition är dock beroende av en lönsam och framgångsrik skogsindustri. Under de senaste åren har efterfrågan på tryckpapper minskat kraftigt och vedbehovet hos svensk industri har minskat med omkring två miljoner skogskubikmeter per år. Johan menar att det krävs nya innovativa användningsområden för vedråvaran för att fylla detta glapp och räknar upp exempel på innovationer framställda av skogsråvara som textilmassa, vanillin, plaster med mera. Han säger dock att Man får käka otroligt mycket vaniljglass för att väga upp att någon säger upp sin prenumeration på Bohuslänningen.

4 FORTS. JOHAN FREIJ, Affärsområdeschef Skog och Lantbruk på Danske Bank För att lösa detta dilemma önskar Johan se mer satsningar på biodrivmedel från skogen. Att tillverka el, säger han, innebär för stora förluster i form av värme och på biobränsle för värme konkurreras skogsråvaran ut av sopor från Italien. Även tillverkning av mjukpapper är något som han ser som en viktig del av skogsindustrin i framtiden. Mjukpappersanvändningen per capita ökar i samband med att inkomsten per capita ökar och livsmedelsproduktionen i världen har ju inte heller gått Ytterligare ett sortiment som han anger har goda förutsättningar för i framtiden är modulhusen, som enligt Johan, är något fantastiskt och som han liknar med byggsektorns iphone. Avslutningsvis skickar Johan med publiken dessa punkter: tänk globalt, men agera lokalt lär av omvärlden när vi fattar beslut arbeta nära kunden och styr efter demografi.... ner, menar Johan. Träbyggnad - från röda stugor till motorväg Träbyggnader är inte längre bara den röda stugan med vita knutar. Trä som byggnadsmaterial har stora fördelar med bland annat god styrka i förhållande till materialets vikt, förutsägbart brandförlopp, lätt att förtillverka och klarar fuktiga miljöer bäst då trä till exempel inte rostar. Lars Atterfors från Sverige Träbyggnadskansli visar upp en mängd olika exempel där trä används som byggnadsmaterial, allt från idrottshallar, höghus och djurstallar till bensinmackar, vägbroar och järnvägsperronger. Redan i slutet av 1800-talet kunde vi bygga hus i trä som var över 100 meter höga men stora stadsbränder innebar att träbyggnader högre än två våningar förbjöds under 100 år. Teknikutvecklingen inom området stannade av i Sverige och återupptogs inte förrän Sverige gick med i EU och förbudet upphörde. Träbyggandet började däremot inte på allvar förrän 2004 och idag byggs ungefär tio procent av svenska flervåningshus av trä. Lars berättar att nya bostäder behöver byggas i Sverige till 2020 och 3500 broar är i behov av att bytas ut. LARS ATTERFORS, Sverige Träbyggnadskansli

5 FORTS. LARS ATTERFORS, Sverige Träbyggnadskansli Allt detta behöver göras med så liten miljöpåverkan som möjligt för att de svenska mil- framtidens träbyggande då det ger möjlighet Modulhus, menar Lars, är ett bra verktyg för jömålen i möjligaste mån ska kunna uppnås. att fortsätta att bygga på höjden utan vidare Han menar att det inte finns några begränsningar för hur trä kan användas men att tradi- de hus som redan finns. Det är också en snabb förstärkningar av den befintliga grunden på tioner måste brytas så att trä kan konkurrera byggnadsmetod då stora delar av modulhusen på samma villkor som andra material. kan färdigställas i fabrik innan de monteras på Lars hävdar att trä utan problem kan användas till motorvägsbroar och att det byggs tial för utbyggnad av skolor och kommersiella byggnadsplatsen. Modulhus har stor poten våningshus i trä. fastigheter men även som bostadshus. Han säger samtidigt att det optimala är att En stor brist hos den svenska träbyggnadsindustrin är, enligt Lars, bristen på tillverkare bygga trähus i mellan fyra och sex våningar. Trä ska användas i så stor utsträckning som av massivträelement. Utvecklingen av denna möjligt där det har sina fördelar och inte till typ av industri bromsas framför allt av relativt överdrift till allt. liten hemmamarknad men har goda förutsätt-... ningar i framtiden. Trä är Skellefteås framtida identitet SAMUEL FORSMAN, projektledare för Trästad Skellefteå Industriellt träbyggande ska sätta Skellefteå på kartan säger Samuel Forsman, projektledare för Trästad Skellefteå, som finns med över länk från Skellefteå. Sedan 1995 har Skellefteå varit pionjärer i Sverige inom träbyggnad med tidiga höghus och vägbroar av trä och det finns idag mer än 50 referensobjekt för träbyggnation i staden. Skellefteå kommun antog under 2014 en träbyggnadsstrategi för att uppmuntra aktörer inom både offentlig och privat sektor att i större utsträckning välja trä som material. Träbyggnadsstrategin ska enligt Samuel hjälpa till att ännu mer förankra trä som en del av Skellefteås identitet. Kommunen ska genom strategin dels på bred front lära sig själva att välja trä dels vara en förebild för privata aktörer att göra detsamma. Trästaden Skellefteå har en vision som de delat upp i tre olika perspektiv. Klimatperspektiv som bland annat omfattar att verka för noll-netto-utsläpp av koldioxid och att använda förnyelsebara material. Näringslivsperspektiv som till exempel omfattar att använda sig av, marknadsföra och utveckla trä som en regional naturresurs som har en lokal tillväxt motsvarande timmerbilar per år. Samhällsperspektivet som omfattar att bygga ett hållbart samhälle med attraktiva, hälsosamma och giftfria miljöer. Skellefteås mål är att ha invånare till år 2030 vilket innebär byggnationer för mer än tre miljarder kronor och Samuel säger att tillsammans ska vi verka för att välja trä.

6 Falun kommunen med krav på innovation OLLE WIKING, teknisk chef på Falu kommun Kommunalrådet ville få verkstad i träbyggandet säger Olle Wiking, teknisk chef på Falu kommun. Detta blev upptakten till den träbyggnadsstrategi som finns i kommunen sedan Strategin går ut på att trä alltid ska prövas och att det ska byggas kostnadseffektivt, tidseffektivt och energieffektivt. För att ha kunna uppnå de energimål som finns för 2020 och 2050 säger Olle att det som byggs idag ska vara nollutsläpp för att nå målen. Trä, menar han, är ett bra alternativ för att i alla fall komma en liten bit på vägen. Olle pratar också om vikten av att ställa krav och tar som exempel upp den planerade energiförbrukningen som angavs vid byggandet av Aspeboda skola i Falun. Efter första omgången med anbud fick uppgiftstagarna?? order om att gå hem och gör om och på det sättet lyckades de få ner energiförbrukningen med nästan 40 procent. Det går enligt Olle att förbättra bara rätt energi- och miljökrav ställs vid upphandlingen. Falun deltar också i EU-projektet Innobuild tillsammans med norska Lyngdal. Projektet handlar om att fånga upp innovativa lösningar vid byggande av ett vård- och omsorgsboende i Falun respektive Lyngdal. För att göra detta arbetar kommunen med att även ge plats för innovation i de konsultupphandlingar som genomförs. Några av de metoder kommunen arbetar med är Ice och Delade Entreprenader. Ice, Integrated construction engineering, innebär bland annat att de konsulter som kommunen upphandlar sätts i samma rum för att lösa saker snabbare. Det leder till snabbare projektering och mindre fel. Och det är mycket fel i byggbranschen menar Olle. Delad Entreprenad innebär bland annat att alla får lägga anbud på det man är duktig på. Detta ställer stora krav på byggherren, men man måste våga sticka ut för att skapa förändring, säger Olle Wiking.

7 Zlatan förstår både egna laget och motståndarna THOMAS LÖÖB, Rexcell Thomas Lööb är inbjuden som talare under rubriken Därför lyckas Rexcell. Han själv börjar däremot sitt seminarium med att försöka vara något mer ödmjuk och lägger till underrubriken Eller förutsättningar för att lyckas. Rexcell är ett dotterbolag till företaget Duni, med verksamhet inom framför allt hemmiljö, restaurang- och hotellbranschen samt catering- och take-awaybranschen. Rexcells verksamhet fokuserar framförallt på tillverkning av olika sorters tissue- och bordsduksmaterial och har sin tillverkning i Dalsland, Fyrbodal. Ett problem som ofta förekommer i de industrier som arbetar med skogsråvara är det stora avstånd som vanligtvis finns mellan tillverkaren och kunden, vi finns här uppe och kunden är där nere, säger Thomas och pekar på en Europakarta. För att skapa mervärde säger han att man måste förstå kunden och ge kunden det den är beredd att betala för, varken mer eller mindre. Dunikoncernen har 300 säljare runt om i världen och genom att lyssna på dem får företaget mycket feedback och kan skapa unika produkter anpassade för kunden. Företaget använder sig av fyra förhållningssätt; Ta ägarskap genom att utveckla helt nya produkter och inte bara någon liten twist; Visa öppenhet då ingen spelare är bättre än hela laget, testa att sätta Zlatan i ett division-tre lag så får ni se hur det går ; Skapa mervärde genom att ge kunden det den vill ha och Ha vinnarinstinkt och vila aldrig på en seger. För att avsluta föreläsningen kommer Thomas fram till det som hans underrubrik från början handlar om, Eller förutsättningar för att lyckas. Företaget måste ha en bra kundförståelse och veta av vem och hur en produkt kommer att användas. Det medför att man vet vilka krav som behöver ställas eller inte behöver ställas och man får också en mer engagerad personal. Företaget måste även förstå sina egna styrkor för man kan inte tro att man ska vara bäst på allt. Det här, menar Thomas, är förutsättningar som alla vet om och det är därför det är så svårt att genomföra. Erik Wallin, Omställningskontoret+ och Anna Lärk Ståhlberg, näringsliv, Fyrbodals kommunalförbund. Malin Dahlstedt, distriktschef på Skanska Sverige AB.

8 Innovationer behöver en Pippi Långstrump ANNA ALTNER, kemiingenjör på Södra Skogsägarna En av de mest kända innovationer som skogsindustrin tagit fram under de senaste åren är Södra Skogsägarnas material DuraPulp. Anna Altner, kemiingenjör på Södra sedan tolv år tillbaka har varit med på stora delar av den resa mot kommersialisering som materialet gjort. Anna börjar sin presentation med att säga att det tar tid att skapa stora flöden och man måste börja i det lilla. Arbetet med att produktifiera DuraPulp började på allvar ta fart under ett examensarbete år 2007 då en student tillsammans med några av Sveriges mest kända designers tog fram en produkt i form av en stol i materialet. Stolen ställdes ut vid Milanomässan och fick stor uppmärksamhet, framför allt för processen genom vilken Dura- Pulp framställs, och har sedan dess varit ett naturligt inslag i Södras marknadsföring. Det problem som enligt Anna nu uppstod var att de hade ett gyllene ägg som ingen visste vad de skulle göra med. Hon säger att Södra som företag traditionellt sett var vana vid att sälja kvantiteter i miljoner ton per år och att nu istället fokusera på en produkt som säljs i mycket små volymer var nytt för dem. Trots detta beslutades det att projektet skulle få tillstånd att starta en pilot i Värö. Tillverkningen började som specialpapper men det fanns, som Anna uttrycker det, svårigheter med att sälja in en ny produkt till en kund som bara var van vid att göra trygga och säkra drag. Det var inte lätt att få skogsindustrin att gå lite snabbare och våga göra något nytt. Anna menar att en förutsättning för kommersialisering av nya produkter från skogsindustrin är att vara modig och våga ta risker, ha en budget för det och en pilotanläggning med en produkt att visa upp, ingå partnerskap med företag inom andra branscher, jobba interaktivt och dynamiskt med utveckling, att utveckla en produkt först när man arbetat ordentligt för att förstå kunden samt att precis som Pippi Långstrump, våga vara annorlunda och ställa annorlunda frågor. Frågor från publiken. Mickael Brunberg, Brunbergs Bygg AB.

9 Flytta H&M till Wargön MARIA STRÖM, verksamhetsledare för utvecklingsprojektet Wargön Innovation Maria Ström har, precis som Anna Altner, under många år arbetat för Södra med bland annat DuraPulp. Idag arbetar hon istället som verksamhetsledare för utvecklingsprojektet Wargön Innovation. Projektet är en femårig satsning som enligt Maria syftar till att skapa innovation inom området Wargön i Vänersborg. Hon beskriver projektet som både en plats och process och ett samverkansprojekt enligt Triple Helix, vilket innebär samverkan mellan näringslivet, offentlig sektor och akademin, med avsikten att jobba nära kund och marknad. Fokus ligger till stor del på process- och produktionsteknik för nya, hållbara och biobaserade material. Maria berättar om hur hon ständigt möter människor, verksamma inom både offentlig och privat sektor, med mycket idéer om utveckling och innovationer men det händer ju aldrig något! Ett problem som hon menar måste lösas är att det finns väldigt mycket i gram i laboratorium och forskningsanläggningar, men det finns aldrig plats för piloter och demon för de idéer som finns. Wargön Innovation vill skapa bättre förutsättningar för innovatörerna att genomföra just sådana pilot- och demonstrationsanläggningar. Ett framgångsrikt projekt för Wargön Innovation är återvinning av textilfibrer och tillverkningen av nya tyger från dessa. För att illustrera visar Maria upp en gul klänning tillverkad till 30 procent av gamla jeans och 70 procent av träfibrer. Det förutspås en stor brist på textilfibrer i framtiden då det inte längre finns möjlighet att odla mer bomull. Detta är enligt Maria en jättechans för skogsindustrin att ta marknadsandelar och pekar på den fantastiska potential som därmed finns i den svenska skogen. En viktig del av Wargön Innovation är att skapa partnerskap mellan olika aktörer. Ett problem som ofta uppstår vid dessa partnerskap är att de ofta enbart blir en ren affärsrelation mellan de olika parterna. Wargön Innovation vill därför verka som en neutral part i samarbetet som vill att alla ska lyckas. Två av Fyrbodals näringslivsutvecklare. Sophie Carling, Uddevalla kommun och Helena Stor Hansson, Melleruds kommun.

10 Vind i seglen från barnsben LASSE JONSSON, formgivaren 3D Form Enligt formgivaren Lasse Jonsson, 3D Form kan vi lägga grunden för trä som en intressant produkt redan från barnsben. Han pekar på vår tradition att ta barn på allvar som gett oss framstående positioner inom litteraturen och att vi nu skulle kunna utvidga det till barnens livsmiljö i övrigt. För att bidra till sådan utveckling har han utvecklat lekplatser för barn i trämaterial. Lekplatserna har utformas framförallt som träskepp i olika former, färger och storlekar. Upplevelsen och äventyret för barnen med att få känna på träet och se det estetiska med mycket viktiga delar i projekten. Säkerheten uppfylls enligt de normer som finns precis som på andra lekplatser. Företaget har idag levererat 60 skepp och även lekplatser i form av Trojanska kor. Nu finns en utvecklingsidé kring Björnen Blåbärsmums där Lasse fått förfrågningar från bland annat bibliotek som vill att en berättelse skapas kring Björnen. Kanske kan björnen åka från kommun till kommun i Fyrbodal? Lasse avslutar med att ställa frågan Varför ska vi köpa in lekutrustning från andra länder när vi har en så fantastisk egen potential?.... kvistar som föreställer figurer med mera är Fredrik Johansson, Bengtsforshus AB och Annika Andersson, SJ Bygg. Stig Fredriksson, Wargön Innovation. Maria Ström, Wargön Innovation och Elin Guldåker, Elin Guldåker EF. Erik Wallin, Omställningskontoret och Peter Eriksson, Trollhättans Stad.

11 Biobaserade produkter 2.0 HANS HOLMBERG, representant för SP Hållbar Samhällsbyggnad Hans Holmberg, representant för SP Hållbar Samhällsbyggnad, presenteras som en person som ska hjälpa oss att bli á jour med forskningsframkanten. Själv beskriver han SP:s verksamhet som kittet mellan forskning och företag. SP arbetar dels på uppdrag från stora, statliga program men också med eller åt företag. Svensk skogsindustri står idag inför ett antal problem med bland annat låga energipriser, minskad efterfrågan på journalpapper och minskad efterfrågan på talltimmer från sågverken. Det medför att det finns stora volymer råvara som behöver nya användningsområden. I dagsläget blir dessutom ungefär hälften av träråvaran energi, vilket Hans anser är en stor förlust som borde tas tillvara. Som exempel på nya användningsområden och produkter nämner han elektriskt ledande papper, acetylerat och furfurylerat trä med bland annat ökad beständighet och hållfasthet, underhållsfria biokompositer för utomhusbruk, textilmaterial av träfibrer, träplattor för våtrum med mera. Problemet är dock att få det som finns i provrör att bli kommersiellt. För att lösa detta måste avstånden mellan alla aktörer i värdekedjan bli kortare. Andra utmaningar han nämner som skogsindustrin måste hantera är dels problem som handlar om attityd och användande av trä, vi måste lära våra barn att svensk skog inte är samma sak som regnskog och att den svenska skogen ska användas, men också rent tekniska utmaningar som att till exempel få biobaserade material att inte vara bionedbrytbara. Hans Holmberg beskriver en rad olika program och projekt för att lösa olika utmaningar och komma fram med nya innovativa lösningar. Ett exempel är BioInnovation som delar ut 100 miljoner kronor per år till innovativa projekt inom kemi och energi, material, konstruktion och design samt nya användningsområden. Ytterligare exempel han tar upp är Internet of Things, Mobile Flip, EnWoBio, Nordic Built och Trash2Cash som handlar om att återvinna textilier. Han avslutar sina 45 minuter med ett citat från Agenda Trä 2013 Trä har alla förutsättningar för att vara det material som löser flera av de utmaningar världen idag står inför. Per Wennberg, Eidar AB och Christian Carlsson, Trollhättans Stad.

12 Man brinner inte upp i trähus JONAS CARLSSON, arkitekt på CaseStudio Arkitektur och trä är en outnyttjad möjlighet säger Jonas Carlsson, arkitekt på CaseStudio och delaktig i projektet UR SKOG Arkitektur som syftar till att öka värdet på skogen. Han beskriver trä som ett material som vi alltid tyckt om, med en historisk och stark kulturell förankring. Trä ligger rätt i tiden då människor vill kunna förstå vad det är de äter, klär sig i, bor i med mera. Den tekniska och formmässiga potentialen för trä som material beskriver han som otrolig med möjliga användningsområden i allt från minsta möbel till tiovåningshus. Förädlingsmöjligheterna för trä är fortfarande till stora delar ett outforskat område och Jonas menar att Sverige ligger långt efter i utvecklingen av bearbetningsmetoder. Han säger att Sverige måste bli bättre på att få saker byggda, skapa goda exempel och få folk att förstå att de inte brinner upp i ett trähus. Kommunikationen mellan branscher måste bli bättre för att skapa utveckling. Jonas hävdar att det idag är alldeles för långa avstånd mellan till exempel akademin, arkitekter, samhället och industrin. Fördelarna av bättre kommunikation och samarbeten genom är att samtliga talare vid dagens tidigare föreläsningar har sagt att man måste våga och man vågar mer när man inte står ensam och därmed inte riskerar lika mycket. För att visa på några framgångsrika projekt där trä varit huvudmaterialet tar Jonas upp tre olika exempel där samarbetet mellan arkitektur och trämaterial varit lyckosamt. Det första exemplet är den norska fjällstationen vid Predikstolen. Fjällstationen är ritad av arkitekterna Helen & Hard och utförd i massivträteknik. Genom att kombinera både innovativt, tekniskt och arkitektonisk tänkande har de lyckats skapa en konstruktion som är både estetiskt tilltalande, miljövänlig och funktionell. Lars Atterfors, Sveriges Träbyggnadskansli, Ante Flygare, Nils Andreasson Arkitektkontor och Mats Häggner, Trollhättans Stad.

13 FORTS JONAS CARLSSON, arkitekt på CaseStudio Korgen. Istället för att ta till enkla lösningar för att Allt gick inte helt och hållet som planerat skapa till exempel styvhet i konstruktionen under byggandet och saker gick sönder vilket genom att bara skruva på en plåtskiva som Johan uppger att de är jätteglada över, för det ytlager har Helen och Hard istället hållit sig innebar att de lärde sig mycket. till trä som konstruktionsmaterial och hittat Det tredje exemplet är projektet BUS:STOP lösningar genom att till exempel ändra ordning på olika lager i massivträkonstruktionen. mans med lokala arkitekter från det lilla öster- där världskända arkitekter arbetat tillsam- Det andra exemplet Jonas tar upp är Korgen rikiska samhället Krumbach för att skapa sju som är skapad av CaseStudio och ställdes ut olika busstationer med trä som grundmaterial. vid WoodFusion på Svenska mässan Projektet skapade unika exempel på arkitektoniska lösningar och som lön för arbetet bjöds Korgen togs fram genom att en tredimensionell modell omarbetades till en tvådimensionell ritning med hjälp av datorprogram. området. Johan menar att detta är ett projekt arkitekterna på en veckas gratis semester i Trälister sågades sedan ut efter ritningen och som deltagarna på seminariet borda ta efter monterades ihop till den tredimensionella för vem skulle inte uppskatta en veckas semester i Fyrbodal... RASMUS MALBERT, designer och lärare på HDK Steneby Massproduktion av unika produkter Stickning är det häftigaste som finns säger Rasmus Malbert, designer och lärare på HDK Steneby. Han syftar inte på den typ av stickning som farmor sysslade med utan istället den stickning som bland annat Nike och Adidas använder sig av. Budskapet från Rasmus är att ny teknik gör det möjligt att tillverka produkter på nya sätt, med nya egenskaper och med möjligheter att tillgodose kunders önskan om unikitet. Som exempel tar han under föreläsningen upp företaget Knittan som arbetar med att sticka tröjor och scarfar där kunderna har möjlighet att designa sin egen unika produkt på företagets hemsida. Ett unikt system tillverkar sedan just den specifika tröjan kunden önskar. Denna massproduktion av unika produkter kallas för Mass-customization. Ytterligare ett exempel Rasmus tar upp är produkterna som kallas Smart Textiles. Detta är textilier med speciella egenskaper, såsom att rena vatten med hjälp av solljus, mäta EKG eller blir svala i extrem hetta. Han uttrycker att textilindustrin ligger väldigt långt före skogsindustrin gällande innovation, design och kundanpassning.

14 sina bilar eller då träull och betong blandats... och tillverkats i stora skivor vilket var ett nytt SARA VOGEL RÖDIN, verksamhetsledare för Mötesplats Steneby Stenebyskolan Tillverkningsmetoder kan delas upp i två olika system med en egen design och därmed en ny kategorier; dels additiv tillverkning som innebär att material läggs till, exempelvis genom cess skapar enligt Rasmus unika möjligheter. produkt. Ett material, ett system och en pro- 3D-printing dels subtraktiv tillverkning som Han säger samtidigt att det idag inte bara innebär att material tas bort, exempelvis när går att fokusera på bästa tänkbara tillverkningsprocess utan att det idag också måste tas man hyvlar en planka. En produkt bildas enligt Rasmus genom hänsyn till miljöpåverkan. Det vi gör idag är olika förädlingssteg då ett material sätts i ett enligt honom för människor och kommande system. Nyskapande skapas då ett material generationer. sätts i en ny kontext, till exempel då BMW Rasmus ger exempel på den kompetens och använde spandex som ytmaterial på en av spännande arbeten som studenter vid Stenebyskolans möbeldesignutbildning skapar. Stenebyskolan har både universitets- högskoleförberedande samt yrkeshögskoleutbild- i potten varje år för att fördela mellan olika Mötesplats Steneby har tre miljoner kronor ningar i bland annat textil, trä och metall. samarbetsprojekt och uppmanar oss att ta Dessutom arbetar man för samverkan mellan kontakt med henne för att diskutera samarbeten. Sara säger att det är viktigt att förädla mer forskning, samhälle och företag och på det viset skapa utveckling och hållbarhet. av vår egen råvara och att syftet med arbetet Sara Vogel Rödin, verksamhetsledare för Mötesplats Steneby, berättar om hur skolan bland den designkompetens som finns i området. är att göra detta samtidigt som de fångar upp annat skapar miniinkubatorer för att stötta egenföretagande bland studenterna genom olika projekt och samarbeten. Sara Vogel-Rödin, Steneby och Maria Ström, Wargön Innovation.

15 Bygga studentbostäder som pepparkakshus BJÖRN LIER OCH LARS-ERIK BORGE, norska TreBruk respektive itre Företag på andra sidan norska gränsen utgör en naturlig affärspartner men också möjlig förebild för de verksamma inom både offentlig och privat sektor inom Fyrbodal. Björn Lier och Lars Erik Borge, representanter för norska TreBruk respektive itre, är inbjudna för att informera om de projekt inom träbyggnation som bedrivs i Norge. Björn Lier berättar om norska politikers uttalanden om att göra träbyggnation till ett huvudfokusområde i Norge. Nyligen offentliggjordes två norska rapporter, vilka pekar på den stora potentialen för att i större utsträckning bruka trä i landet. Björn berömmer Sverige för den höga nyttjandegrad av skog som finns i landet och för att skogen nyttjas både bättre och mer än vad våra norska grannar gör. Samtidigt menar han att detta innebär att utvecklingspotentialen i Norge är extra stor då det finns så mycket outnyttjade skogsresurser. Målet är att öka värdet på norsk skogsnäring från dagens 43 miljarder norska kronor till ett framtida värde om 180 miljarder norska kronor. Norsk träindustri har, precis som Sverige, under mer än 100 år varit begränsad av förbud mot att bygga flervåningshus i trä. Förbudet togs bort 1997 men fram till dess har utvecklingen för trähusbyggnation stått stilla även i Norge. Detta innebär enligt Björn att entreprenörer tänker traditionellt och inte vill göra något nytt och därmed undviker att välja trä som byggnadsmaterial. Målsättningen med det arbete som både Björn och Lars Erik arbetar med är därför att berätta för byggherrar, beslutsfattare och offentligheten att det är möjligt att bygga i trä. En viktig del i deras arbete är enligt de båda att försöka få beställare att beställa byggnad i trä istället för i något klimatbra eller liknande, det är det som skapar mer träbyggnation. Det är också viktigt att hitta en byggherre som är intresserad och vill bygga i trä för att skapa trygghet hos entreprenörerna. Lars Erik Borge beskriver hur han åkt runt i Europa för att se hur de gjort där och sen åkt hem och gjort likadant i Norge. De projekt han fastnade mest för och som idag också är de som han fokuserar mest på i Norge, är byggande av studentbostäder i trä. De båda företaget TreBruk och itre arbetar idag tillsammans i många av de olika projekt med byggande av studentbostäder i trä som pågår. Ett av de färdigställda projekt som Lars Erik tar upp är byggandet av 500 studentbostäder i Ås. Han beskriver hur åttavåningshuset byggdes som ett pepparkakshus med trämoduler på upp till 50 kvadratmeter. Hyran per studentrum uppgår till 3500 norska kronor per månad, ett pris som är betydligt lägre om de norska kronor per månad som diskuterades innan projektet påbörjades. Lars Erik tar också upp ett flertal andra projekt som är planerade, bland annat byggandet av 354 studentbostäder i Halden med en ener-

16 FORTS BJÖRN LIER OCH LARS-ERIK BORGE, norska TreBruk respektive itre giförbrukning mindre än passivhusstandard, Trä som byggnadsmaterial har ett förutsägbart brandförlopp och kolnar bara två centi- 900 hyreslägenheter i upp till tolv våningar i Tromsö, 15-våningshus med studentbostäder meter in och temperaturökningen på andra i Oslo till 2017 och Norges första sjukhem i sidan väggen vid brand är mycket liten. massivträ. Väggarna behöver heller inte innehålla plast Enligt både Björn och Lars Erik finns det vilket innebär att de andas och därmed inte många fördelar med att bygga i trä. Priset är drabbas av mögelangrepp. lågt om man tar hänsyn till effekterna av att Massivträ klarar också av en något högra bygga i trä. Det är en bättre arbetsmiljö för de fuktpåverkan vilket innebär att byggnationen som arbetar med materialet då till exempel inte måste ske med tak över tak. Det går också arbetsbelastningen blir mindre, det går att att bygga med hög precision vilket Björn beskriver lite som att bygga med LEGO. tillverka stora moduler i fabrik som monteras på plats och ljudnivån vid byggplatsen blir Trä anses också av många som mer estetiskt lägre. Det krävs dessutom färre arbetare på tilltalande jämfört med andra material. Den byggplatsen jämfört med byggnationer i andra enda nackdelen som Björn och Lars Erik kan material. uppge att de stött på är att materialet inte är optimalt i egenskap av ljudisoleringsförmåga....

17 Några deltagare om dagens behållning CHRISTIAN NILSSON, planeringssekreterare, Dals Ed Det bästa under dagen tyckte jag har varit arkitekten och jag har även lärt mig en hel del om skogsnäringen som jag inte visste tidigare. Jag kommer börja med att informera där hemma om dagen. Sedan ska jag ordna ett arkitektmöte för den nya järnvägsstationen och undersöka om man kan bygga den i trä. PÄR WENNERBERG, ordförande, AB Eidar Jag har fått lite nya inblickar i designfrågor och utvecklingsfrågor med till exempel trähus. Det vore ju väldigt intressant om man kunde bygga hyresrätter i trä. Dagen har gett mig många nya kontakter med regionala byggföretag som kommer vara viktiga i de framtida bodialogerna jag kommer föra. DAVID SVEDBERG, platschef FTG, Forest Technology Group Jag har blivit väldigt inspirerad av dagen, det är så mycket som händer i branschen. Thomas Lööf föreläsning var extra bra, man måste ju kunna marknadsföra och sälja sina produkter. Jag vet ännu inte riktigt vad jag ska göra rent konkret, men jag har fått mycket nya tankar under dagen som jag måste ta vara på och det här är en viktig del i min omvärldsbevakning. SARA VOGEL RÖDIN, verksamhetsledare, Mötesplats Steneby. Det var en väldigt bra grund med Danske Bank och att få med ett sådant perspektiv. Sedan tycker jag Lasse (Jonsson, 3D Form) är så härlig att lyssna på, han brinner så mycket för frågorna med lekskeppen. Givetvis var Rasmus var väldigt bra också. Det har varit en bra dag för att lära sig mer och en bra omvärldsanalys. Sen har jag också fått knyta en del nya kontakter och vissa av dem kommer jag säkert bjuda in till Steneby i framtiden.

18 Samarbete är ett sätt att minska riskerna För att sammanfatta dagen har Peter Eriksson, oppositionsråd i Trollhättan, och Per Eriksson, kommunalråd i Bengtsfors, ombetts göra korta reflektioner över dagen. De uttrycker gemensamt att dagen varit oerhört inspirerande och visat på vilken stor potential som finns i Fyrbodal. Per Eriksson uttrycker därför vikten av att gräva där du står och uppger att i regionen finns råvaran, kunnandet och ambitionen att göra något. För att hjälpa till säger han att politiken måste ge förutsättningar och finnas som smörjmedel för att skapa möjligheter att göra bussiness. Peter Eriksson fyller i med vad politiken kan göra rent praktiskt. Han menar att politiken kan verka för att ha bra kontakter och skapa kontaktytor samt sammanfoga idéer. Det är också viktigt att skapa en debatt för att bygga i trä där kommunerna kan vara förebilder genom att själva bygga visningsobjekt med trä som material. Per Eriksson fortsätter på det spåret och pekar på vikten av prototypande där han menar att det även är Fyrbodals ansvar att knyta ihop den här dagen och komma vidare. Han uppmanar deltagarna vid seminariet att avsätta en liten stund och höra av sig så att vi kan få en fortsättning och fortsätta diskutera. Dagens avslutningsreplik blir att samarbete är ett sätt att minska riskerna. PER ERIKSSON, kommunalråd i Bengtsfors PETER ERIKSSON, oppositionsråd i Trollhättan Fyrbodals kommunalförbund 14 kommuner samarbetar för tillväxt Museigatan 2 Box Uddevalla Vxl Fax

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Tid: Fredagen den 18 oktober 2013, kl. 09:00 15:15 Plats: Närvarande: Förhindrade: Ordförande: Sekreterare: Innovatum hus 74 och företagsbesök

Läs mer

INNOBUILD. EU-projekt (1 av 11 pågående projekt) Samordnad upphandling för flera EU-länder www.innobuild.eu

INNOBUILD. EU-projekt (1 av 11 pågående projekt) Samordnad upphandling för flera EU-länder www.innobuild.eu EU-projekt (1 av 11 pågående projekt) Samordnad upphandling för flera EU-länder www.innobuild.eu Lyngdal kommune Norge och Falu kommun Sverige Framtidens äldreboende Krav på - Byggnad, material, energi,

Läs mer

Industriell livskraft. i Fyrbodal

Industriell livskraft. i Fyrbodal Industriell livskraft i Fyrbodal IUC Väst en partner för industriell utveckling Industriföretagen i Sverige utgör en stor del av landets tillväxt och sysselsätter idag över en halv miljon svenskar. Branschen

Läs mer

Setra Limträ. För små och stora konstruktioner. Starkt. Vackert. Formbart.

Setra Limträ. För små och stora konstruktioner. Starkt. Vackert. Formbart. Setra Limträ För små och stora konstruktioner. Starkt. Vackert. Formbart. 1 Genial produkt med tradition Limträ är en enkel och genial byggprodukt som använts ända sedan antiken. Precis som namnet antyder

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Stadens beroende av omlandet i en biobaserad samhällsekonomi

Stadens beroende av omlandet i en biobaserad samhällsekonomi Stadens beroende av omlandet i en biobaserad samhällsekonomi Samspel stad och land - avgörande för en hållbar samhällsutveckling? Magnus Ljung SLU i Skara 2014-10-16 Framtiden? Vill vi ta ledartröjan och

Läs mer

Svensk trä- och skogsindustris framtid i Sverige

Svensk trä- och skogsindustris framtid i Sverige www.avesta.se/traskog Avestasamtalen: Svensk trä- och skogsindustris framtid i Sverige Trä- och skogsindustrin är hörnstenar för svensk export. Tillväxten är hög och landets växande skogar är viktiga kuggar

Läs mer

SPs Samhällsbyggnadsdag. Smart Housing Småland 100000 bostäder per år? Per-Erik Eriksson, SP Trä Processledare Smart Housing Småland

SPs Samhällsbyggnadsdag. Smart Housing Småland 100000 bostäder per år? Per-Erik Eriksson, SP Trä Processledare Smart Housing Småland SPs Samhällsbyggnadsdag Smart Housing Småland 100000 bostäder per år? Per-Erik Eriksson, SP Trä Processledare Smart Housing Småland FÖRSTA VINNXÄXT-MILJÖN INOM SAMHÄLLSBYGGNAD! Vision: Smart Housing Småland

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas.

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. 1 Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. Att växa upp i en miljö där goda idéer uppskattas har lagt

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

Affärsmodeller i de Nordiska träbyggindustrierna

Affärsmodeller i de Nordiska träbyggindustrierna Affärsmodeller i de Nordiska träbyggindustrierna Tomas Nord Industriell Marknadsföring, IEI Linköpings universitet LWE Forskarkonferens Stockholm, 26-27 oktober, 2011 Innehåll Bakgrund till studien Vad

Läs mer

Kreativa Kraftfält Fyrbodal Kulturen som tillväxtfaktor KKF. Sammanställning av kick-off. Kreativa Kraftfält Fyrbodal Kulturen som tillväxtfaktor

Kreativa Kraftfält Fyrbodal Kulturen som tillväxtfaktor KKF. Sammanställning av kick-off. Kreativa Kraftfält Fyrbodal Kulturen som tillväxtfaktor Kreativa Kraftfält Fyrbodal Kulturen som tillväxtfaktor KKF Sammanställning av kick-off Kreativa Kraftfält Fyrbodal Kulturen som tillväxtfaktor 14 april 2015 CHRISTER GUSTAFSSON, professor vid Konstvetenskapliga

Läs mer

Branschkritik sprids i sociala medier

Branschkritik sprids i sociala medier Branschkritik sprids i sociala medier 1 av 5 Hem Redaktionsbloggen GOD FORTSÄTTNING MED NY SAJT! Branschkritik sprids i sociala medier Marie Bergström 22 Aug 2013 I ett debattinlägg på Byggvärlden går

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

På följande sidor kommer bilder från arbetet i Sydafrika och de prototyper vi tagit fram. Tor & Mattias

På följande sidor kommer bilder från arbetet i Sydafrika och de prototyper vi tagit fram. Tor & Mattias I mitten på februari började vi diskutera att göra examensarbetet tillsammans. Vi hade tidigare pratat om att arbeta ihop och det kändes då självklart att börja samarbetet med ett större projekt. Vi började

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Ort Plats och Resultat vid fler aktiviteter Plats och Resultat Luleå Kulturens Hus Antal besökare/deltagare: ca 6-7 personer stannade

Läs mer

Industriellt (trä)byggande Nuläge och framtida potential

Industriellt (trä)byggande Nuläge och framtida potential Industriellt (trä)byggande Nuläge och framtida potential Potential 2020 - positivt scenario Totala bostadsbyggandet omkring 40 000 lgh 45 % småhusbyggande, trästommeandel 90% 12 000 trähus 55 % flerbostadsbyggande,

Läs mer

INDUSTRIELLT TRÄBYGGANDE OCH DESS DRIVKRAFTER SUSANNE RUDENSTAM AVESTA 141119

INDUSTRIELLT TRÄBYGGANDE OCH DESS DRIVKRAFTER SUSANNE RUDENSTAM AVESTA 141119 INDUSTRIELLT TRÄBYGGANDE OCH DESS DRIVKRAFTER SUSANNE RUDENSTAM AVESTA 141119 VAD ÄR MODERN TRÄBYGGNADSTEKNIK? 2 www.trabyggnadskansliet.se Skid transportled Branäs Sweden VÄRLDEN BÖRJAR FÖRSTÅ! 5 www.trabyggnadskansliet.se

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

ett nytt steg i energiforskningen

ett nytt steg i energiforskningen ett nytt steg i energiforskningen MAGNUS OLOFSSON, VD Ett samlat forsknings och kunskapsföretag Vår nya verksamhet spänner över hela energisystemet. Att kunna möta efterfrågan på ny kunskap från forskningen

Läs mer

BYGG STORT OCH SPÄNNANDE I TRÄ

BYGG STORT OCH SPÄNNANDE I TRÄ BYGG STORT OCH SPÄNNANDE I TRÄ Nationella träbyggnadsstrategin 2006-2008 Kv Styrmannen, Umeå Innehåll 1. Byggfakta... 1 2. Bakgrund... 2 Varför byggs detta i trä?... 2 Tidigare erfarenheter... 2 Träets

Läs mer

Vi bygger bättre boenden för de många människorna

Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi måste bygga mer Det råder stor brist på bostäder och det måste byggas mer, det vet vi alla. Sedan början av 90-talet, då vi senast hade balans, har

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION )))

FÖRETAGSPRESENTATION ))) FÖRETAGSPRESENTATION ))) Information som ska spridas och information som ska sparas Det började under femtiotalets byggboom. Information i form av mått och material behövde mångfaldigas och distribueras

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

Chalmers. Steg tre. Kartlägg kundens röst. Emelie Nyberg 88-02-21. Martina Thomasson 85-02-22. Mikael Carlsson 86-03-04. Robert Eriksson 89-01-04

Chalmers. Steg tre. Kartlägg kundens röst. Emelie Nyberg 88-02-21. Martina Thomasson 85-02-22. Mikael Carlsson 86-03-04. Robert Eriksson 89-01-04 Chalmers Steg tre Kartlägg kundens röst Emelie Nyberg 88-02-21 Martina Thomasson 85-02-22 Mikael Carlsson 86-03-04 Robert Eriksson 89-01-04 Stefan Bröyn 89-01-11 2010-02-12 Integrerad Konstruktion och

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

VÄXJÖ BYGGER MED TRE i en sammenhällskontekst som berør Trebiennalen Mandal 17 september 2014

VÄXJÖ BYGGER MED TRE i en sammenhällskontekst som berør Trebiennalen Mandal 17 september 2014 VÄXJÖ BYGGER MED TRE i en sammenhällskontekst som berør Trebiennalen Mandal 17 september 2014 Hans Andrén Växjö kommun; planering, stadsbyggnad Växjö Kommunföretag AB Bra bostäder för små hus håll till

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

NÄRMARE VERKLIGHETEN STADSPLANERING MED BIM

NÄRMARE VERKLIGHETEN STADSPLANERING MED BIM NÄRMARE VERKLIGHETEN STADSPLANERING MED BIM Hur Linz i Österrike blev pionjär inom stadsplanering i 3D 5 MINUTERS LÄSTID INLEDNING Linz pionjär inom stadsplanering i 3D 2 3D-modeller och sofistikerade

Läs mer

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson Praktikrapport Kurs: Ingenjörsinriktad yrkesträning Namn: Olof Rydman Företag: Allbygg i Höganäs AB Handledare: Annika Mårtensson Presentation av företaget Allbygg i Höganäs AB är ett byggföretag som huvudsakligen

Läs mer

En svår konst. modellen för Alingsås konsthall?

En svår konst. modellen för Alingsås konsthall? En svår konst modellen för Alingsås konsthall? EN UTREDANDE RAPPORT AV Jousette Carlsson Kulturverkstan 2010 SAMMANFATTNING Med väldigt små medel har Alingsås konsthall lyckats placera sig på Sveriges

Läs mer

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc.

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc. Efter visning Följande fördjupningsuppgifter syftar till att följa upp och fördjupa de tankar och idéer kring hållbar samhällsutveckling som lyftes vid visningen av utställningen Framtidsland. Fördjupningsuppgift

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Det industriella byggandets historia. Helena Johnsson

Det industriella byggandets historia. Helena Johnsson Det industriella byggandets historia Helena Johnsson Japan 700-talet Traditionella byggnader följde ett modulsystem för mått Fredrik Blom 1820-1840 Stockholm Flyttbara hus England The Portable Manning

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv Årsredovisning verksamheter 2013 Näringsliv Näringsliv, Årsredovisning verksamheter 2013 2(8) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Verksamhetområdet för näringslivseneheten omfattar till största delen stöd till befintliga

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Skog- og treseminar. 10.mai 2007. Johanna Blom, Skogsindustrierna

Skog- og treseminar. 10.mai 2007. Johanna Blom, Skogsindustrierna Skog- og treseminar 10.mai 2007 Johanna Blom, Skogsindustrierna Plantera ett höghus! Skogen upplevelse och kulturarv men också hypermoderna bostadshus Fördelar med tekniken Kortare byggtider Torrt och

Läs mer

Innovationer i Motala kommun Förhållningssätt och system

Innovationer i Motala kommun Förhållningssätt och system Innovationer i Motala kommun Förhållningssätt och system Motala en del av östgötaregionen 42 000 invånare Medarbetare Drygt 3600 medarbetare Bred kompetens inom exempelvis: skola omsorg kultur bibliotek

Läs mer

Fusilli. Bidrag av Jonathan Hansson och Filip Hemberg från Polhemskolan i Lund, teknikprogrammet 2B.

Fusilli. Bidrag av Jonathan Hansson och Filip Hemberg från Polhemskolan i Lund, teknikprogrammet 2B. Fusilli Vi har en produkt som skall bidra till minskad energikostnad och minskad miljöpåverkan i samband med omvandlingen av energi. Vi har då valt att utveckla produkten vindkraftverk på så vis att alla

Läs mer

Isolering och klimatfrågan

Isolering och klimatfrågan Isolering och klimatfrågan T1-03 2008-03 B1-02 2008-03 Med isolering bidrar vi till ett bättre globalt klimat Klimatförändringarna är vår tids stora miljöfråga. Utsläppen av växthusgaser, framförallt koldioxid,

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Vi har i Fyrbodal ett nytt tillväxtprogram för perioden 2008 2013, framtaget i dialog mellan kommunerna och partnerskapen. Där har våra gemensamma prioriteringar

Läs mer

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson 2011-01-20 Asfaltdagen 2011 Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige Per Andersson Varför bildades Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

DIN MEST KOMPLETTA LEVERANTÖR.

DIN MEST KOMPLETTA LEVERANTÖR. DIN MEST KOMPLETTA LEVERANTÖR. VÄLKOMMEN TILL VÅR VÄRLD Att delta på mässor är en investering, och som med alla investeringar ska den naturligtvis ge resultat. Vi på L-Konsult Exhibition är specialister

Läs mer

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4 David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Kartläggning av användarens röst... 3 Marknadssegment... 3 Kundkedja... 4 Kundundersökning...

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Vi är framtidens byggande.

Vi är framtidens byggande. Vi är framtidens byggande. Vi är din leverantör. Vad du än ska bygga. Helprefabricerat eller industriellt platsgjutet, det är frågan. Hos oss är valet enkelt. Vi har både och. Det är vi ensamma om på marknaden.

Läs mer

Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong

Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong Maskiner, konstruktioner och anläggningar utsätts för slitage i form av mekanisk nötning, korrosion, kemiska angrepp och så vidare.

Läs mer

Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network

Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network Vårt gemensamma mål är att vi tillsammans skall vara en kompetent resurs för alla företag, och vi ser sammanslagningen som ett viktigt strategiskt steg för

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer

Miljö och folkhälsa.

Miljö och folkhälsa. Hållbarhet hos oss. Nyköpings kommun: jobbar för en ekonomi i balans en förutsättning för att kunna leverera god service även i framtiden är en av Sveriges främsta kommuner med 37 förskolor och skolor

Läs mer

BYGG STORT. och spännande i trä. Välkommen till en unik möjlighet att följa modernt träbyggande i praktiken.

BYGG STORT. och spännande i trä. Välkommen till en unik möjlighet att följa modernt träbyggande i praktiken. BYGG STORT och spännande i trä Välkommen till en unik möjlighet att följa modernt träbyggande i praktiken. Introduktion till Nationella träbyggnadsstrategins FORTBILDNINGSPROGRAM. VÄXJÖ UNIVERSITET. OMSLAGSBILD:

Läs mer

INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS

INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS För att ge studenter en extra möjlighet att lära om branschen anordnar TUR ett speciellt seminarieprogram med intressanta föreläsare från olika delar av branschen.

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

Cradle to Cradle för barn. Författare: Rinus van den Berg Illustrationer: Pauline Meijer. Svensk version

Cradle to Cradle för barn. Författare: Rinus van den Berg Illustrationer: Pauline Meijer. Svensk version Cradle to Cradle för barn Författare: Rinus van den Berg Illustrationer: Pauline Meijer Svensk version Cradle to Cradle för barn Den här boken har blivit skapad av anställda vid Royal DSM och Centre for

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Beredningsgrupp Näringsliv

Beredningsgrupp Näringsliv Beredningsgrupp Näringsliv Minnesanteckningar Plats och tid Sjögården, Ellös på Orust den 16 oktober 2008 kl 15.00-17.30. Ledamöter Övriga deltagande ledamöter Ej närvarande ledamöter Övriga deltagande

Läs mer

Nu måste vi bygga en hållbar

Nu måste vi bygga en hållbar Nu måste vi bygga en hållbar Mälarenergi har sedan starten för 150 år sedan varit med och format framtiden. I tidigare artiklar har vi kunnat följa utvecklingen från de första gaslyktorna i Västerås till

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i företagets elproduktion. Vinden är en oändlig naturresurs

Läs mer

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig!

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! 1VI VÅGAR TÄNKA NYTT JSB vågar tänka nytt. På så sätt kan vi leverera vad samhället behöver både idag och imorgon. Det är ett nytänkande

Läs mer

Bioenergikombinat Status och Framtid

Bioenergikombinat Status och Framtid Bioenergikombinat Status och Framtid Bränsle Kraftvärmeverk Material/ Energi Ny anläggning Råvara Ny produkt Andra produkter / Biprodukter Ingrid Nohlgren El Värme Värme- och Kraftkonferensen 2010-11-10

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

SKOG OG TRE 2014 GARDERMOEN. Johan Freij Affärsområdeschef Skog & Lantbruk

SKOG OG TRE 2014 GARDERMOEN. Johan Freij Affärsområdeschef Skog & Lantbruk SKOG OG TRE 2014 GARDERMOEN Johan Freij Affärsområdeschef Skog & Lantbruk 1 En nordisk finansiell koncern med ett globalt synsätt Fakta Marknadsledare i Danmark, Finland och Nordirland 3,8 miljoner kunder

Läs mer

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Affärsskolorna helt rätt i tidens kundförväntningar Reflektioner från Automotive World

Läs mer

HUR BYGGER MAN SMART?

HUR BYGGER MAN SMART? HUR BYGGER MAN SMART? HUR KAN ALLA TJÄNA PÅ BYGGPROCESSEN? Vi har tänkt mycket på det här. Enkelt uttryckt handlar bra byggnation om att bygga med genomtänkta lösningar som gör det så svårt som möjligt

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Viktiga årtal i Julas historia 1979 Jula industri startas på gården Jultorp. 1984 Jula Postorder startas. 1985 Jula Postorder flyttar till Skara. 1992 butik

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet Långsiktighet och målmedvetenhet Boråspusslet Nyckeltal 106 000 INVÅNARE 12 000 FÖRETAG 1/3 INTERNATIONELL MARKNAD 54 % AV ALL TEXTIL PASSERAR BORÅS >750 000 m² YTOR FÖR LOGISTIK CENTRUM FÖR E-HANDEL 1

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Innehållsförteckning Kort presentation av Västra Götalandsregionen Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen Inköpsprocessen Miljökrav tunga transporter Rätt

Läs mer

Så byggde man förr. Mårten Sjöbeck vid ängsladan som numera finns på Fredriksdal museer och trädgårdar.

Så byggde man förr. Mårten Sjöbeck vid ängsladan som numera finns på Fredriksdal museer och trädgårdar. Så byggde man förr Mårten Sjöbeck vid ängsladan som numera finns på Fredriksdal museer och trädgårdar. Att söka i landskapet I denna handledning möter du Mårten Sjöbeck och tre av de byggnader han inventerade,

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Redovisning Student Green Day

Redovisning Student Green Day Redovisning Student Green Day 2014-12-22 Sammanfattning Student Green Day är en mötesplats i form av en tävling. En mötesplats för studenter, lärare, näringsliv och offentlig sektor. För att få en tvärvetenskaplig

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Teknik i vår vardag - vad är teknik? Att använda föremål för ett bestämt syfte

Teknik i vår vardag - vad är teknik? Att använda föremål för ett bestämt syfte Teknik i vår vardag - vad är teknik? Att använda föremål för ett bestämt syfte 1 Den kunskap och erfarenhet som krävs för att göra alla föremål Allt som människan sätter mellan sig själv och sin omgivning

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 VÄSTSVENSKA KONTAKTNÄTET 16 april 2007 FÖR FLEXIBELT LÄRANDE MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 Lena Johansson, värd för dessa två dagar, öppnar konferensen och

Läs mer