Årsberättelse (25) Styrelsen för. Konstfrämjandet Skåne Org. nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse 2014 1 (25) Styrelsen för. Konstfrämjandet Skåne Org. nr 846002-1812"

Transkript

1 1 (25) Styrelsen för Konstfrämjandet Skåne Org. nr får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2014 Innehåll Sida Verksamhetsberättelse 2 Underskrifter 22 Bilaga 1 Konst i Skåne medverkande arrangörer 23 Bilaga 2 Malmö Gallerinatt - medverkande gallerier 25 Resultaträkning 26 Balansräkning 27 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 28 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 29

2 2 (25) VERKSAMHETSBERÄTTELSE KONSTFRÄMJANDET SKÅNE 2014 Konstfrämjandet Skåne har en spännande och omfattande verksamhet där publiken och konsten står i centrum. Vår breda erfarenhet av att arbeta med projekt och vårt stora kontaktnät gör det möjligt att genomföra vitt skilda konstprojekt i olika skånska miljöer. Konstprojekt som finner nya publikgrupper och arbetsmetoder inom bland annat vård och omsorg, skola, arbetsplatser och det offentliga rummet. Genom att samarbeta med olika parter, finna flexibla lösningar och målmedvetet arbeta med konsten i centrum skapar vi ständigt nya möten mellan konsten och människan. ORGANISATION Konstfrämjandet Skåne är en egen juridisk person, en ideell förening med 14 medlemsorganisationer. Konstfrämjandet Skåne ingår som en del av riksorganisationen Folkrörelsernas Konstfrämjande. Föreningen har expedition, lager och galleri i det gamla kulturminnesmärkta kvarteret S:t Gertrud i Malmö. MEDLEMSORGANISATIONER ABF Malmö ABF Skåne Byggnads Södra Skåne Folkets Hus i Malmö HSB Malmö HRF Skåneavdelningen Hyresgästföreningen i södra Skåne IF Metall Sydvästra Skåne LO-distriktet i Skåne Malmö Folkhögskola

3 3 (25) SAP Skåne-distrikt Studieförbundet Vuxenskolans Skåne-distrikt Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Skåne län Verdandi VERKSAMHET Ur stadgarna: Organisationens ändamål är att främja konstintresset genom konstbildning, och andra verksamheter, som leder till ökad delaktighet samt kunskaper om och förståelse för bildkonsten och dess villkor i vid mening. MÅLGRUPP Konstfrämjandets verksamhet vänder sig till alla, men framför allt till dem som sällan besöker konstutställningar eller intresserar sig för konst som uttrycksmedel. Vissa specifika målgrupper arbetar vi med i projektform. Vi vill ge konst till människor i deras vardag. STYRELSEN Under verksamhetsperioden har följande ingått i styrelsen för Konstfrämjandet Skåne: Ordförande Susanne Simonsson ABF Skåne Vice ordförande Bengt Skånhamre HSB Malmö Kassör Mikael Widéen IF Metall Sydvästra Skåne Övriga ledamöter Stig Hellemarck Studieförbundet Vuxenskolan Ingrid Ahlqvist Kommunal Centrum Syd

4 4 (25) Torbjörn Salenius Lundberg ABF Malmö (avgick under året) Suppleant Åsa Petersson Kommunal Nordöstra Rickard Stenberg Verdandi Malmö KRO-representant Gudrun Bartels KRO ordinarie KRO-representant Charlotte Strömberg Eliasson KRO suppleant Revisorer, ordinarie Helen Persson LO-distriktet i Skåne Tore Vestergård Godkänd revisor Revisor, suppleant Gertrud Eriksson ABF Skåne Arbetsutskott Susanne Simonsson Ordförande Bengt Skånhamre Vice ordförande Mikael Widéen Kassör Valberedning Claes Bloch PRO Catrin Hansen Verdandi Styrelsen har under året samlats till sex protokollförda möten. AU har samlats till fem protokollförda möten. ÅRSMÖTE Årsmötet för verksamhetsåret, 1/1-31/ , hölls den 13 mars 2014 i Verdandi Malmös lokaler.

5 5 (25) PERSONAL Konstfrämjandet Skåne har haft följande anställda under året: Lotta Elmros Maria Nyberg Stina Bülow Anna-Maria Olsson Petra Mölstad Susanne Persson Isabell Dahlberg Samt timanställda Verksamhetsledare Verksamhetsutvecklare Projektanställd Assistent Assistent Projektanställd Projektanställd Under året har vi sagt upp personal vilket innebär att det från och med den 1 december är en person á 75% mindre på arbetsplatsen. FOLKRÖRELSERNAS KONSTFRÄMJANDE Ett par gånger under året har vår riksorganisations verksamhetsledare Per Hasselberg varit i Malmö och träffat personalen för att diskutera aktuella frågor gällande utvecklingen i Skåne samt nya riktlinjer för ansökningar och bidrag. MARKNADSFÖRING/MEDIA/SOCIALA MEDIER Under året har vi fortsatt att arbeta med en bred och omfattande verksamhet, projekt, utställningar och uppdrag samt marknadsföring av dessa. Vi har kontinuerligt arbetat med uppdateringen av vår hemsida och med sociala medier såsom Facebook och Instagram. Synligheten i

6 6 (25) pressen har under året varit god. Exempelvis har årets Malmö Gallerinatt synts i Metro och i Sydsvenska Dagbladet. Inom projektet Konst i skolan har Sydsvenska Dagbladet gjort reportage om Lövestadsskolans gjutna bänk. Konst i Skåne Facebook är Konst i Skånes andra fönster mot publiken förutom själva hemsidan och här har Konst i Skåne ökat sin närvaro markant: I juli 2014 hade sidan 432 gillare, och har stadigt ökat antalet gillare och var i december 710 st. På Facebook knyter vi kontinuerligt nya kontakter, vilket gör att sidan och dess innehåll sprids. På Facebook-sidan lägger vi minst en gång per vecka upp nya tips på utställningar och arrangemang, och /eller delar andras arrangemang osv. Dessa inlägg når i regel ca personer men vi har även haft inlägg med räckvidd på över 210 personer. Konst i Skåne har även ett Instagram-konto men söker ännu efter formen/användningen i detta forum. Funderingar finns på att låna ut kontot till personer som sysslar med konst i Skåne, såväl konstnärer som beslutsfattare och skribenter, pedagoger mm. Malmö Gallerinatt Vi arbetade även med ytterligare riktad marknadsföring mot media och press jämfört med tidigare. Ett samarbete med Malmö turism inleddes och kommer att resultera i mer gratis marknadsföring under Andra samarbetspartners var Malmö Citysamverkan, HSB och Kopenhagen.dk genom utbyte av annonsmaterial. Då Sydsvenskan sa upp det långvariga samarbetet kring annonser för Malmö Gallerinatt samarbetade vi med tidningen Metro. Malmö Gallerinatt fick där en helsidesannons i Metro Bostad. UTSTÄLLNINGSVERKSAMHET PÅ GALLERI S: T GERTRUD På Galleri S:t Gertrud i Malmö har Konstfrämjandet Skåne kontor, expedition för utlåning av tavlor, galleri samt grafikbank med omkring 400 konstnärer representerade. Vi höll öppet dagtid vardagar och lördagar samt på söndagar och kvällar efter önskemål från både enskilda besökare och grupper. Inför varje

7 7 (25) utställning har vi haft vernissage för inbjudna, t.ex. vår konstklubb genom medlemsbrev och för allmänheten genom exempelvis Facebook. Följande utställningar visades på Galleri S:t Gertrud: januari Konst i Skolan projekt mars Marie Bergman Mer gran i stan måleri april Östra Grevie Folkhögskola grafik installation maj Konst i Skolan projekt juni/augusti Grafik ur samlingarna grafik september Malin Astner och Henrik Andersson installation och performance oktober/november Susanne Persson Moments of reflection akvarell och keramik december Grafik ur samlingarna grafik UTSTÄLLNINGAR I DISTRIKTET En omfattande del av Konstfrämjandets verksamhet består av att arrangera konstutställningar på arbetsplatser, skolor, sjukhus och dylika platser. Utställningarna lånas delvis ut via våra konstombud. Vi har ca 1000 inramade grafiska blad för denna verksamhet. Vi ger även, med hjälp av den statliga utställningsersättning som utgår till konstnären, möjlighet för olika arbetsplatser och organisationer att erhålla platsspecifika separatutställningar och samlingsutställningar direkt från konstnärerna. Totalt har distriktet haft 51 utställningar utanför galleriet under år 2014 varav 11 stycken i Malmö. Nedan följer en förteckning över platser där vi haft utställningar under år 2014 och antalet utställningar.

8 8 (25) Till våra utställningar på Galleri S:t Gertrud kommer mestadels ca besökande per utställning. På våra utställningar utanför galleriet har vi vanligtvis ca 300 besökande per utställning. Nedan följer en sammanställning av årets utställningar. UTSTÄLLNINGAR VIA VÅRA OMBUD I MALMÖ Utställningsplatser Antal utställningar Bergaskolans Konstförening 2 BUP Öster 1 Brf HSB Södertorp 1 Byggadministration Harald Olsson 3 Sysav 3 Sjukvårdsupplysningen 1 Totalt i Malmö 11 UTSTÄLLNINGAR VIA VÅRA OMBUD I ÖVRIGA REGION SKÅNE Utställningsplatser Antal utställningar ABF Nordskåne, Hässleholm 1 Arbetsförmedlingen Ängelholm, Ängelholm 1 Barn- och ungdomsmedicinska, USIL, Lund 1 Migrationsverket Kristianstad, Kristianstad 1 Rinnebäcksskolan, Kävlinge 2 Stenforsaskolan, Broby 1

9 9 (25) Vårdcentral Linero Östra torn, Lund 1 Ängslyckan, Teckomatorp 1 Totalt i övriga Region Skåne 9 UTSTÄLLNINGAR I PROJEKTET KONST I VÅRDEN Svalöv Asgården 1 Solgården 1 Ängslyckan 1 Vellinge Eskilsgården 1 St. Knut 1 Bäckagårdens Servicehus 1 Postiljonen 1 Kronodalsgården 1 LSS dagl. Verksamhet Änga 1 Kornet 1 Månstorpshemmet 1 Staffanstorp Magnoliagården 5 Sjöbo Blentarpsgården 1 Ängsgården 1 Björkbacken 1 Kärnan 1 Solkullen 1

10 10 (25) Rosenlund 1 Sandbäcksgården 1 Träffpunkten 1 Höör Björken särskilt boende 1 Åtorp 1 Skogsgläntan 1 Orupslund 1 Totalt 28 UTSTÄLLNINGAR I PROJEKTET KONST I NÄRHETEN Vellinge S:t Knuts äldreboende 1 Lomma Jonasgården 1 Vega 1 Sjöbo Solkullen 1 Rosenlund 1 Totalt 5 Totalt antal utställningar utanför Galleri S:t Gertrud: 42 stycken.

11 11 (25) STATLIG UTSTÄLLNINGSERSÄTTNING Distrikten i Folkrörelsernas Konstfrämjande har förmånen att kunna förmedla statlig utställningsersättning till konstnärer för utställningar arrangerade i distrikten. Vissa fastlagda villkor ska vara uppfyllda för att konstnären ska kunna erhållna ersättning. Ersättning kan utgå för separat- eller samlingsutställning. Konstfrämjandets Skånes verksamhet har bidragit till att utställningsersättning har utbetalats till konstnärer enligt följande år 2014: Totalt antal utställningar med ersättning 15 Varav separatutställningar 13 Totalt har konstnärerna erhållit: kr i statlig utställningsersättning via Konstfrämjandet Skånes verksamhet. och vi har också arbetat med att höja kvaliteten och ytterligare följa MU-avtalet. MU-avtalet står för Medverkans- och utställningsersättningsavtal. MU-avtalet kallas ramavtalet för konstnärers ersättning för medverkan vid utställningar. Avtalets syfte är att skapa bättre förutsättningar för bild- och formkonstnärer att få betalt för utfört arbete. MU-avtalet gäller för statliga institutioner men principerna är vägledande för samtliga utställningsarrangörer som mottar offentligt stöd. För de konstnärer vi samarbetar med så ger vi, förutom utställningsersättning, bland annat timersättning för närvaro vid vernissage och ersättning för transport enkel väg. I de fall det finns projektmedel avsatta för material får konstnärerna även ersättning för detta.

12 12 (25) KONSTOMBUD Vi har 14 stycken konstombud på arbetsplatser runt om i Skåne som lånar konstutställningar av oss. KONSTKLUBBEN Antalet medlemmar i konstklubben 2014 var 14 stycken, 13 st. privata och 1 st. företag. Aktiviteter under året: Konstklubbslotteri; lördagen den 13 december. Kaffe och pepparkakor samt dragning av lotteriet. Förutom detta har konstklubbens medlemmar bjudits in till samtliga av galleriets konstutställningar samt till två stycken konstkvällar med konstnärssamtal. MEDLEMSORGANISATIONER Organisationerna har bjudits in till konstutställningar samt till två stycken konstkvällar med konstnärssamtal. Vi har också aktivt sökt upp nya organisationer och bjudit in till konstkvällar samt till att bli medlem hos oss. UTBILDNING Vi har under året deltagit i Region Skånes utbildning Kultur i äldreomsorgen vilket varit mycket givande och gett oss en ökad kunskap för att kunna arbeta vidare med och utveckla projektet Konst i Vården. Vi ser det som ett utmärkt steg att närma oss boendena och har hämtat kunskap om exempelvis demens och hur kultur ökar vårdtagares livskvalité. Vi har varit på Utbildningsdygn i Västerås. Det arrangeras av konstkonsulenterna kring Mälaren, tillsammans med Konstfrämjandets förbund. Värd i år var Landstinget Västmanland och Västerås Konstmuseum. Programmet innehöll kortare och längre föreläsningar, workshops och ett avslutande samtal om konstens

13 13 (25) plats i media. En fantastisk möjlighet att få ta del av olika konstaktörers erfarenheter så väl som att få lära sig om t.ex. marknadsföring. Samt att vi också träffar samtliga konstfrämjandedistrikt och kan ha givande diskussioner. Vi deltog i förbundets, Folkrörelsernas Konstfrämjande, årsmöte, den 26 maj i Stockholm samt i Arbetarrörelsens arkivs årsmöte och repmöte. Verksamhetsledaren har deltagit i en fördjupande endagsutbildning i medarbetarsamtal. KONST I SKÅNE För att mer effektivt tillgängliggöra Skånes och Öresundsregionens bild- och formutbud ansvarar vi för ett digitalt konstkalendarium. Konstkalendariet heter Konst i Skåne och webbadressen är Hemsidan tillhandahåller information om utställningar, utställningsplatser, publika arrangemang, arrangemang för barn och unga, vernissager och består av en bred sökmotor och en kalender. Under 2014 har Konst i Skåne utvecklats och växt på alla håll och kanter och samlar nu både de stora institutionerna och små ideella utställningsrum. Responsen från arrangörer är mycket positiv: de uppskattar att Konst i Skåne finns och har uttryckt gillande av hur arrangemangen presenteras på hemsidan, samt interagerar gärna även via sociala medier. Antal medverkande i kalendariet Arrangörerna finns på 30 orter runtom i Skåne och är 91 stycken. Se alla användare i Bilaga 1. Ytterligare kontakter Vi har skickat ut förfrågningar till ytterligare konsthallar och gallerirum och söker ständigt fler kontakter för att inkludera så mycket som möjligt av bildkonst- och formutbudet i hela Skåne.

14 14 (25) Kontaktformulär Från början var avsikten att användarna själva skulle lägga in sin information men vi har under andra halvan av 2014 beslutat att istället begagna oss av ett digitalt formulär som med jämna mellanrum sänds ut till användarna, likt Gallerinattsformuläret som redan används. Avsikten är att detta ska förenkla både användarnas och Konst i Skånes administratörers arbete med att hålla informationen på hemsidan aktuell. Hemsidan Informationsbredden gäller även för hemsidan. Att ständigt vara medveten om att ge utrymme åt stora såväl som små aktörer, i större städer såväl som långt från periferin, är mycket viktigt. Inte minst då större institutioner ofta har egna marknadsföringskanaler. Och samtidigt kan publikens intresse för vad som sker på en större konsthall också medföra att de på upptäcker utställningar, workshops, arrangemang för barn osv på mindre/andra platser. Under 2014 har vi haft möjlighet att utvärdera hemsidan ur olika synvinklar och arbete har inletts för att förbättra sökresultat, tydlighet, geografisk information mm. Vårt mål har varit att sidan ska upplevas som enkel och attraktiv att använda. MALMÖ GALLERINATT ARRANGEMANG I DET OFFENTLIGA RUMMET Malmö gallerinatt genomfördes lördag den 27 september mellan kl Det deltog 38 gallerier och sex aktörer som fanns under rubriken Andra rum för konst. Det är roligt att vi för varje år får nya gallerier som deltar i Malmö Gallerinatt. Det totala antalet medverkande gallerier var samma som Inom ramen för Andra rum för konst deltog evenemang som tog plats på andra ställen än inom gallerirummets fyra väggar, såsom en utställning på Malmö central och Malmö Kommunalanställdas Konstförenings årliga utställning.

15 15 (25) Under kvällen genomfördes visningar. Dessa kan bli av tack vare ett mycket bra och produktivt samarbete med ABF Malmö. Visningarna genomfördes till fots, på cykel och med buss, på svenska, engelska, danska, arabiska och persiska. Konstnären Jenny Grönwall genomförde också en välbesökt visning på Moderna Museet Malmö. Publikundersökningen som genomfördes 2013 visade att en stor andel av Malmö gallerinatts publik var ungdomar under 26, och dessa visningar från Möllevångstorget var välbesökta. Vi valde därför att fortsätta ha visningar därifrån. Vi arbetade i år mer med riktad information och marknadsföring om de guidade turerna på andra språk än svenska. Det genom att kontakta ett antal föreningar, konstföreningar, SFI klasser och personer inom Malmö stad som informationen kunde tänkas relevant för. Resultatet blev ett högre antal besökare på dessa visningar. Det genomfördes totalt 16 visningar, sju stycken till fots på svenska, två med cykel, fyra på andra språk än svenska och tre visningar med buss. Totalt antal besökare på visningarna var 260 stycken. Vi gjorde i år ett försök med att göra en app till både Iphones och Androider. Apparna lyckades vi göra tack vara ett bra samarbete med Tove Waldén och appen till androiden blev mycket uppskattad och välanvänd under kvällen. Tyvärr godkändes inte appen till Iphone av Apple i tid trots att allt var klart långt innan tidsgränsen. Totala antalet besökare under Malmö gallerinatt var Se lista över medverkande gallerier och aktörer i Bilaga 2. PROJEKTVERKSAMHET Vi har en omfattande projektverksamhet och genom att arbeta med projekt parallellt med den ordinarie verksamheten finner vi nya vägar för att nå våra målgrupper. Verksamheten är viktig för att skapa en dynamisk organisation. Vi vänder oss både till specifikt avgränsade målgrupper och till allmänheten. Nedan presenterar vi de projekt som vi har arbetat med under året.

16 16 (25) Konst i Skolan Konst i Skolan var ett projekt där elever på skoltid tillsammans med en konstnär skapat olika konstprojekt. De har sedan haft utställning på Konstfrämjandets galleri S:t Gertrud och fått ta del av den konst de själva skapat. På vårterminen 2014 var det två skolor i Sjöbo Kommun med i projektet: Färsingaskolan med två klasser uppdelade på konstnär Marianne Bramsen och Joanna Thede samt Emanuelskolan med konstnär Magnus Ottertun. Konstnärerna mötte sina respektive klasser fem - sju gånger. I vissa klasser jobbade man med ett speciellt tema. På Färsingaskolan var temat Hållbar utveckling och på Lövestadsskolan Barns miljö i olika delar av världen. Projektets utformning tog sig olika ut för klasserna. Klassen på Lövestadskolan gjöt en skulptur i form av en bänk, som invigdes till ljudet av en raplåt som eleverna egenhändigt författat. På Storkskolan valde man att trycka upp elevernas konstverk på t-shirts. På Vollsjöskolan blev det många videoinspelningar, vilket resulterade i ett tjugotal filmer. Marianne Bramsens klass på Färsingaskolan byggde en installation hållbarhetsträd som integrerades med skolans arkitektur. Joanna Thedes elever på Färsingaskolan återanvände skräp för att skapa nya konstverk. På Emanuelsskolan arbetade eleverna med foton för att skapa sina konstverk. Alla grupper redovisade sina respektive projekt på sin skola. På en skola valde man att ha egen vernissage. På Konstfrämjandets Skånes galleri S:t Gertrud visade höstens tre grupper upp sina konstverk på en utställning i början på januari (På höstterminen 2013 var det tre skolor i Sjöbo Kommun med i projektet: Lövestad skolan med konstnär Fredrik Norén, Storkskolan med konstnär Fredrik Weerasinghe och Vollsjöskolan med konstnär Emma Philipsson.) Vårens tre grupper hade sin utställning i maj.

17 17 (25) Efter avslutade utställningar på Konstfrämjandets Skånes galleri S:t Gertrud fick alla skolor tillbaka sina elevers konstverk, för att hänga på lämplig plats på skolan, om den inte redan fanns där (som till exempel den gjutna parkbänken på Lövestadskolan som redan nämnts). I samband med ovanstående vernissager ingick också ett besök på Moderna Museet i Malmö med workshops, som Sjöbo Kommun stod för. Sydsvenska Dagbladet gjorde en stor artikel om Lövestadskolans gjutna parkbänk, vilket kan bidra till förändring av konstnärens kompetens och betydelse samt synen på konstens roll i skolan. Konstfrämjandet Skåne har spridit projektet via hemsidan och även bjudit in till vernissage genom vernissagekort. I samband med mötet konstnär och elev, fick eleverna möta samtidskonst. För vissa elever var detta första gången de fått besöka ett stort konstmuseum (Moderna Museet) och ett litet galleri (Konstfrämjandets Skånes galleri S:t Gertrud). En av eleverna frågade en konstnär om hon bodde på galleriet. Vi är glada att ha varit med att bredda kunskapen! Konst i Vården Konst i Vården har under 2014 utvecklats till att ha samma form som projektet Konst i Närheten haft. Fokus har legat på att konstnärer arbetat på plats inom äldreomsorgen. En omgång av projektet avslutades under våren De deltagande kommunerna då var Vellinge, Staffanstorp, Sjöbo, Höör och Svalöv. Konstnärerna som deltog var Gunilla Rentzing, Gunilla Widholm, Lotten Pålsson, Lage Pergon, Silvia Weiser, Åsa Lindsjö och Loanna Ibarra. Den nya formen av Konst i Vården drog igång under hösten 2014, till skillnad från tidigare då Konst i Vården dragit igång under vårarna. Inom projektet finns det mer tid för kommunikation och utvärdering med deltagarna. Kommunerna som deltar under 2014/2015 är Vellinge, Höör och Sjöbo.

18 18 (25) I början av december anordnandes en föreläsning med konsthistorikern Linda Fagerström i samarbete med ABF Malmö och ABF Skåne. Föreläsningen genomfördes på Gemenskapen i Malmö och handlade om projektet Konst i Vården och om möjligheter med att använda sig av konst inom vård och omsorg. Antalet besökare på föreläsningen var ca 30 personer. Konst i Närheten Under 2014 har projektet Konst i Vården och Konst i Närheten löpt parallellt. Projektet Konst i Närheten har fungerat som ett sätt att undersöka utvecklingsmöjligheter med Konst i Vården. Tanken med Konst i Närheten var att konstnärer skulle få möjlighet att arbeta på plats inom äldreomsorgen, något vi märkt att det fanns intresse för. I arbetet har vi sett behovet av flexibilitet från vår sida och därför har arbetet och genomförandet anpassats till vad som passat konstnär och boende bäst. Deltagande kommuner i projektet har varit Lomma, Vellinge och Sjöbo. I Vellinge har konstnären Birgitta Nelson Clauss arbetat, i Lomma konstnären och äldrepedagogen Anna Heji och i Sjöbo konstnären Elna Jolom. Vi har i Konst i Närheten haft möjligheten att ha mer kontakt och göra fler besök inom äldreomsorgen. Det här är en viktig del av projektet för att skapa förankring, och kommer att bli grundstenen i Konst i Vården i fortsättningen. Vi vässar Konst i Skåne Vi ville med projektet Vi vässar Konst i Skåne utveckla den konstfrämjande app som sedan tidigare är initierad, till hemsidan Konst i Skåne - och göra specifik marknadsföring och producera konstfrämjande redaktionellt material. Vi har under året skrivit flertalet artiklar som vi fått god

19 19 (25) respons på och vi gjorde en särskild marknadsföringssatsning under Malmö Gallerinatt. Vi initierade kontakt med kultursekreterare i de skånska kommunerna som föll väl ut. Vi har parallellt med appen, efter önskemål från både besökare och Kultur Skåne, förbättrat hemsidan och beställt uppdateringar och förbättrande förändringar för att hemsidan ska fungera mer tillfredsställande för besökarna. Detta har gjorts vid sidan om projektet men appen har varit beroende av dessa förändringar. Därför är appen ännu inte lanserad. Konst i Vardagen Under året har vi vidareutvecklat hur Konstfrämjandet Skåne arbetar med arbetsplatsutställningar. Vi har arbetat med att få utställningarna att finansiera sig själva och höja kvalitén på utställningarna. Vi har också sökt nya samarbetspartners inom våra medlemsorganisationer. En av de största förändringarna vad gäller arbetsplatsutställningar med den nya metodiken är att arbetsplatsen får en platsspecifik utställning i dialog med den utställande konstnären till skillnad mot att arbetsplatsen har fått inramad grafik. Det innebär att det numera kan vara grafik likväl som exempelvis skulpturer, ljudkonst och fotografier. När det gäller de nya arbetsplatsutställningarna har utvärderingarna varit översvallande positiva, vilket delvis har att göra med att arbetsplatserna varit mycket engagerade, men också med att de faktiskt valt konstnär vilket haft en engagerande inverkan på konstnärerna. Vi är nöjda med arbetsmetoden. Vi har, förutom samlingsutställningarna med grafik, genomfört två stora separatutställningar ute på arbetsplatser. För att tillmötesgå önskemål från våra gamla ombud så har vi också inlett ett samarbete med multipel.nu som arbetar från mediaverkstaden. De lånar ut glasmontrar med verk mot kommissionsförsäljning. Multipel.nu arbetar med multipeln som konstnärlig produkt. Multipel.nu tror på att multipeln är en produkt som har framtiden för sig eftersom många har tröttnat på massproducerade reproduktioner, affischer och hur gärna man än vill har svårt att betala priset för originalkonst. Dom vill

20 20 (25) skapa en ny marknad för konsten. Grafik Detta år har vi haft som mål att få överblick och organisera vår grafik för att kunna arbeta mer effektivt med försäljning. Under året har vi till viss del minskat vårt lager genom att returnera grafik till de konstnärer som äger dem och som bor i Skåne och själva har kunnat hämta. Vi har också organiserat och packat grafik för returnering. Vi har mött och fört samtal med representanter för andra konstfrämjandedistrikt och tagit reda på hur de arbetat med sitt grafiklager. Vi har också upptäckt ett behov hos dem som tidigare varit konstombud hos oss men inte velat fortsätta med Konst i vardagen att köpa in verk för att kompensera för ombudsutställningarna. Därför har vi lagt energi på att leta upp verk som tillhör vårt eget lager och också haft möjlighet att återanvända gamla ramar. Vi har genomfört fem större försäljningsevent. Under juni och december ställde vi ut vår egen grafik i galleriet. Under dessa utställningar har vi lyft fram både gamla och nya verk och fyllt galleriet med olika grafiska uttryck. Vi har också fotograferat utställningarna och publicerat bilder på sociala medier, som ett led i att marknadsföra vår grafiksamling och stärka grafiken i Skåne. Utställningarna har varit uppskattade och vi kommer att göra liknande utställningar varje år. ÖVRIGA ARRANGEMANG Vernissageguiden Två gånger om året ger vi ut Vernissageguiden, en guide till konstlivet i Malmö och Lund. I guiden ges information om vilka utställningar som visas under våren respektive hösten på gallerier och konstinstitutioner i Malmö och Lund, och om vernissagedatum och tider. I foldern finns en karta som gör att

21 21 (25) besökarna enkelt kan finna sitt favoritgalleri. Vernissageguiden ges ut i samarbete med HSB Malmö och trycks i ca exemplar vid varje tillfälle. Bästa Biennalen En grundläggande tanke med biennalen är att visa konst för barn och unga men som inte är producerad specifikt för barn och unga, d.v.s. att vilken utställning som helst kan ingå, men däremot kan gärna en pedagog visa utställningen. Moderna Museet Malmö är huvudman för Barnens Bästa Biennal Vi har under året fört en dialog med ansvariga på Moderna Museet Malmö och undersökt förutsättningarna för om och hur vi kan vara delhuvudman/samarbetspartner för Bästa Biennalen! från 2016 och framåt. Vi har också under året sökt medel för att göra en specifik barn- och unga-vandringsutställning under Bästa Biennalen! nästa år. Julmarknad Vi fortsatte samarbetet kring Kulturkvarteret S:t Gertruds och Kvarteret Carolis julmarknad. Vi medverkade i den gemensamma julmarknaden genom att hålla öppet under båda marknadsdagarna, den 13 och 14 december. Vi bjöd på kaffe, julmust och pepparkakor och hade förutom vår grafikutställning även valt ut och visade ytterligare grafik som i prisklass skulle kunna lämpa sig som julklappar. TACK Konstfrämjandet Skåne vill rikta ett stort tack till Kultur Skåne, Malmö Kulturstöd, alla våra medlemsorganisationer och ett speciellt tack till ABF Malmö och ABF Skåne och HSB som vi har ett långvarigt och givande samarbete med. Vi välkomnar Malmö Folkhögskola och Verdandi Malmö som har blivit nya medlemmar hos oss.

22 22 (25) Slutord 2014 Konstfrämjandet i Skåne har under ännu ett år gjort avtryck i konsten i Skåne. Det digitala konstkalendariet, Konst i Skåne, är nu ett verktyg som allt fler väljer att använda när de planerar sina konstupplevelser. Det har tagit mycket tid och kraft att få ihop så många olika aktörer (idag 91 st) och fler är på gång att vara med. Vi finns på en stor arena där det finns plats för alla som vill ta del av konsten och även hos dom som kanske inte visste att det var konst de saknade i det offentliga rummet. Att vara ett rum för våra konstnärer är också en viktig verksamhet. Vår otroliga grafiksamling gör vi allt mer för att visa och få allt fler att upptäcka, både gamla och nya verk. Verksamhetsberättelsen är omfattande och visar den otroligt stora och breda verksamhet vilken Konstfrämjandet i Skåne genomför. Styrelsen tackar all personal för det viktiga och väl genomförda arbete som de utför i vår förening för att nå våra gemensamma mål. Vi vill också framföra vårt stora tack till alla som med bidrag, stöd och på annat sätt har stärkt verksamheten samt tacka alla medlemmar för det förtroende ni har visat oss. Malmö i mars 2015 Styrelsen för Konstfrämjandet i Skåne Susanne Simonsson Bengt Skånhamre Mikael Widéen Stig Hellemarck Ingrid Ahlqvist

23 23 (25) BILAGA 1 Konst i Skåne användare: Arrangörerna finns på 30 orter runtom i Skåne och är 91 stycken. Mer än hälften av arrangörerna finns i Malmö: 54 st. I Lund finns 5 st., i Skanör 3 st., Landskrona och Ven 2 st. I resterande 24 orter finns 1 arrangör per ort: d.v.s. Baskemölla, Beddingestrand, Brantevik, Bromölla, Båstad, Eslöv, Falsterbo, Helsingborg, Höganäs, Höör, Kivik, Klippan, Knislinge, Kåseberga, Munka Ljungby, Osby, Ronneby, Röstånga, Simrishamn, Simris, Sjöbo, Staffanstorp, Tomelilla, Ystad, Ängelholm, Östra Karup. Baskemölla: Tjörnedala konsthall/öskg Östra Skånes konstnärsgille. Detaljerad lista: Beddingestrand: Galleri Estesio Brantevik: Mårten Pers Källa Bromölla: IFÖ Center Båstad: Galleri Arnstedt Eslöv: Galleri M Falsterbo: Falsterbo konsthall Helsingborg: Dunkers kulturhus Höganäs: Höganäs Museum och Konsthall Höör: Stiftsgården Åkersberga Kivik: Kivik Art Center Klippan: Klippans konstförening Knislinge: Wanås Konst Kåseberga: 912Kåseberga Landskrona: Landskrona Konsthall, Landskrona Museum Lund: Galleri Pictura, Jäger & Jansson, Krognoshuset, Martin Bryder Gallery, Skissernas Museum Malmö: Breadfield, Cirkulationscentralen, Eight Art Gallery, Filialen Konsthantverk, Form/Design Center, Formargruppen, Fotogalleriet format, Formgalleriet Elleroch, Fotografins rum, Galleri21, Galleri4U, Galleri

24 24 (25) David Hall, Galleri Engleson, Galleri Estetica, Galleri Final, Galleri Gordon, Galerie Holm, Galerie Leger, Galleri Lilith Waltenberg, Galleri Minerva, Galleri Olson, Galleri Opus, Galleri Persson, Galleri Ping Pong, Galleri Sagoy, Seved, Galleri S:t Gertrud, Galleri Tapper Popermajer, Galleri Ting, Galleriet, Gallery101, Inter Arts center, Johan Berggren Gallery, Konstfrämjandet Skåne, Krets, Lilith Performance Studio, Limhamns konstförening, Macerate, Malmö Konsthall, Malmö konstmuseum, Miva Gallery, Moderna Museet Malmö, Molekyl, NWW43, Petra Lilja Designgalleri, Rostrum, Signal Center för samtidskonst, Skånes konstförening, Still Kicking Gallery, Studio Gynning, Teatermuseet, Wall St Gallery, Vasli Souza, Woodpecker Projects. Munka Ljungby: Galleri Pictor Osby: Osby konsthall Ronneby: Kulturcentrum Ronneby Röstånga: Röstånga konsthall Simrishamn: Österlenskolan Simris: Galleri Thomas Wallner Sjöbo: Sjöbo konsthall Skanör: Galleri Englesson, Mästers Galleri, Wadström Tönnheim Gallery Staffanstorp: Staffanstorp Konsthall Tomelilla: Tomelilla konsthall Ven: Hvens kulturförening, Anis Galleri Ystad: Ystads konstmuseum Ängelholm: Galleri Moment Östra Karup: Galleri Arnstedt

25 25 (25) BILAGA 2 Deltagare Malmö Gallerinatt: Gallerier: CirkulationsCentralen, Filialen, Formargruppen, Form/Design Center, Fotogalleriet [format], Galleriet, Galleri 21, Galleri Estetica, Galleri Final, Galleri Gordon, Galerie Holm, Galerie Leger, Galleri Persson, Galleri Ping-Pong, Galleri Rostrum, Galleri Sagoy, Gallery101 Gia Lindstam, Johan Berggren Gallery, Konstfrämjandet Skånes galleri S:t Gertrud, KRETS, NWW43, Petra Lilja Design Galleri, Breadfield, Galleri David Hall, Vasli Souza, Makeriet, Eight art Gallery, Fotografins rum, Moderna Museet Malmö, Skånes konstförening, Teatermuseet, Galleri Ting, Lilith performance Studio, Galleri Minerva, Molekyl Gallery, Studio Gynning, Galleri Seved och Malmö Konsthall. Andra rum för konst : Galleri Etikett, Inter Art Center, Lübeck Art Studio, Studenternas Galleri Malmö Högskola, Döviana/Galleri G6, Malmö Kommunalanställdas Konstförening.

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER INFORMATION FÖR KONSTNÄRER Vill du vara med? Om du är konstnär och vill vara med på hemsidan Konst i Västmanland, eller ändra dina befintliga uppgifter, är du välkommen att skicka in dina uppgifter genom

Läs mer

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014 Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförening Styrelsen för Lidköpings Konstförening avger följande verksamhetsberättelse för 2014 föreningens

Läs mer

Vill du vara med? Kontakt & frågor

Vill du vara med? Kontakt & frågor Vill du vara med? Är du yrkesverksam konstnär/konsthantverkare och vill vara med på webbplatsen Konst i Örebro län är du välkommen att skicka in dina uppgifter genom att fylla i formulären Examen/meriter

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

LONE LARSEN. Född 1955 bor och verkar i Höganäs Autodidakt UTSTÄLLNINGAR OCH PROJEKT I URVAL. 2007 Corpus Galleri Mårtenson & Persson, Stockholm

LONE LARSEN. Född 1955 bor och verkar i Höganäs Autodidakt UTSTÄLLNINGAR OCH PROJEKT I URVAL. 2007 Corpus Galleri Mårtenson & Persson, Stockholm LONE LARSEN Född 1955 bor och verkar i Höganäs Autodidakt UTSTÄLLNINGAR OCH PROJEKT I URVAL. 2007 Corpus Galleri Mårtenson & Persson, Stockholm 2006 Galleri Mårtenson & Persson. Båstad Dunkers Kulturhus.

Läs mer

Vi dokumenterar Er konst

Vi dokumenterar Er konst Vi dokumenterar Er konst För oss är det viktigt att konsten syns Konst finns överallt, vi vill hjälpa er att dokumentera den. Vi dokumenterar konst genom virtuella gallerier, konst genom hemsidor filmningsdokumentation

Läs mer

Ansökan om utställningsersättning 2015 (2014-10-06)

Ansökan om utställningsersättning 2015 (2014-10-06) (2014-10-06) Ansökan om utställningsersättning 2015 Ansökan, i original, skickas senast en månad före aktuell utställning till: Sveriges Konstföreningar, Tegnérgatan 60 A, 216 12 Limhamn. För sent inkommen

Läs mer

AVTAL OM UPPHOVSMÄNS RÄTT TILL ERSÄTTNING VID VISNING AV VERK SAMT MEDVERKAN VID UTSTÄLLNING M M

AVTAL OM UPPHOVSMÄNS RÄTT TILL ERSÄTTNING VID VISNING AV VERK SAMT MEDVERKAN VID UTSTÄLLNING M M 1 AVTAL OM UPPHOVSMÄNS RÄTT TILL ERSÄTTNING VID VISNING AV VERK SAMT MEDVERKAN VID UTSTÄLLNING M M mellan svenska staten, representerad av Statens kulturråd å ena sidan och Konstnärernas Riksorganisation,

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011 Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011 Närvarande: Caroline Ekblad, Hanna Olin Petersson, Kristina Frisell, Konrad Ekenberg, och

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ en dag om genus kommun Lunds vi kvinnor? LBRÅ gör Hur tryggare för Ystads kom mun Vellinge kommun Äng elholms kommun Simrishamns kom mun

Läs mer

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004 Beställningscentralerna Behöver du anlita taxifordon för din sjukresa, måste du alltid beställa denna genom beställningscentralen i ditt distrikt: Bor du i (kommun): Burlöv, Lomma, Lund, Kävlinge, Staffanstorp,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkande parter: Kommunerna i Skåne och Kommunförbundet Skåne Inledning Avtalande kommuner i Skåne har

Läs mer

Hållbar Utveckling Skåne i samarbete med Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Finansiärer är

Hållbar Utveckling Skåne i samarbete med Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Finansiärer är ällar, företagserbjudanden och serar på att ge information och energianvändning. Du bestämut. Det finns tusentals möjlighema vad och hur mycket man vill holm av hushåll är välkomna i Klimatushåll som kan

Läs mer

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Styrelsen Ordförande Vakant Vice ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening 1(5) Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2014. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2014. 1 Styrelsens sammansättning: Ordinarie

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning Förbundsmöte 2011-05-13 1 (22) Plats och tid Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00 Beslutande Enligt bilagda närvaroförteckning Övriga deltagare Stig Ålund Marianne Ivarsson Utses att justera

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Galleri Final ställer ut i

Galleri Final ställer ut i 5-ÅRS JUBILEUM Galleri Final ställer ut i Henrik Johansson, olja på duk BÄSTEKILLE 3/4-6/4, 11/4-12/4 2015 Välkommen till Galleri Finals påskutställning i FABRIKEN Bästekille Vi säger det varje år, vår

Läs mer

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se TÄNK JAKT 2015 www.studieframjandet.se Studiefrämjandet Svenska Jägareförbundets studieförbund! Studiefrämjandet värdesätter samarbetet med våra medlemsorganisationer, där Svenska Jägareförbundet är ett

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade

Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade Skåne län i utveckling Ingrid Andersson Annalena Holmgren Rapport 2001: 40 Kerstin Jonsson Kerstin Olsson ISSN 1402-3393 Eva Wallengren

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 Plats: SV:s lokaler, Fabriksgatan 8, Örebro Innehållsförteckning Sid Föredragningslista 1 Styrelsen 2 Revisorer 2 Verksamhet 2 Seniorfestivalen 2 SeniorNet

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Brf Fagotten i Lund. Förvaltningsberättelse 2005

Brf Fagotten i Lund. Förvaltningsberättelse 2005 Brf Fagotten i Lund Förvaltningsberättelse 2005 gällande räkenskapsåret 1 januari 31 december 2005 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fagotten i Lund avger härmed redovisning för föreningens verksamhet

Läs mer

Hyllie Station/Malmö Arena

Hyllie Station/Malmö Arena Fastpris Person- och transport Fastpris Person- och transport Malmö Hyllie Station/Malmö Arena Arlöv 9 14 Rullande taxa 208 260 Bjärred/Borgeby/Flädie 24 22 460 690 435 544 *Bjärred/Borgeby/Flädie 19 25

Läs mer

Näringsliv Skåne. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Konjunktur och Näringsliv Skåne Konjunktur och arbetsmarknad Rapport november 2011 1 Sverige inför osäkra tider Det kommande året ter sig allt mer dystert när vi studerar de senaste prognoserna för Sveriges ekonomiska

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 hrf VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR2014 Styrelsen för HÖRSELSKADADES DISTRIKT I VÄSTERBOTTENS LÄNfår härmed lämna följande verksamhetsberättelse. Hörselskadades distrikt i Västerbottens

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Förslag till Dagordning vid ordinarie årsmöte (föreningsstämma) med Villaägarna Nordöstra Skåne- Österlen. Dag: 19/4 2011 Plats: Furuboda konferensanläggning 1

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2013-2014

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2013-2014 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2013-2014 VERKSAMHETSPLAN 2013-2014 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Distrikt Skåne Rädda Barnen Verksamhetsberättelse 2014-2015

Distrikt Skåne Rädda Barnen Verksamhetsberättelse 2014-2015 Distrikt Skåne Rädda Barnen Verksamhetsberättelse 2014-2015 Styrelse Kerstin Labbé Simrishamn ordförande Omar Akkache Helsingborg vice ordförande Cornelia Olsson Helsingborg kassör Bertil Larsson Lund

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

DYVEKE ZADIG www.zadigart.se - mail@zadigart.se REPRESENTERAD

DYVEKE ZADIG www.zadigart.se - mail@zadigart.se REPRESENTERAD DYVEKE ZADIG www.zadigart.se - mail@zadigart.se REPRESENTERAD Region Skåne Simrishamns Kommun Västra Götalands Regionen Statens Konstråd Malmö Museum Ystad Konstmuseum Kalmar kommun och Landsting Umeå

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer

Under våren har medlemmarna i vårt program erbjudits varierande och intressanta aktiviteter. Vårprogrammet erbjöd ett uppskattat utbud som

Under våren har medlemmarna i vårt program erbjudits varierande och intressanta aktiviteter. Vårprogrammet erbjöd ett uppskattat utbud som Ordförande har ordet! Vilken start för vår konstförenings 65:e år, en vår full med aktiviteter som varit fulltecknade och som ny ordförande i föreningen har det varit mycket att sätta sig in i. Vår konstförening

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

RAPPORT 2015-05-31. Rapport från Sveriges Konstföreningars Förbundsstämma 2015

RAPPORT 2015-05-31. Rapport från Sveriges Konstföreningars Förbundsstämma 2015 Rapport från Sveriges Konstföreningars Förbundsstämma 2015 Förbundet kallade till förbundsstämma i Linköping den 29-31 maj 2015. Ett mycket omfattande program för stämman presenterades. Stämman omfattade

Läs mer

Kvälls- och helgöppna vårdcentraler

Kvälls- och helgöppna vårdcentraler Kvälls- och helgöppna vårdcentraler Du vet väl om att din vårdcentral har öppet även kvällar och helger? Här hittar du alla de vårdcentraler som har öppet på kvällar efter klockan 17 samt på helgen. Ofta

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Camilla Hansson Hans Cedergren Lars Gustafsson Sara Thunell Helén Rosengren, sekreterare.

Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Camilla Hansson Hans Cedergren Lars Gustafsson Sara Thunell Helén Rosengren, sekreterare. LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF SKÅNE PROTOKOLL Nr 1/2015 Valberedningen LRF Skåne Datum Tid 09.00-11.00 Plats Närvarande Förhinder LRF-kontoret Höör Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Camilla Hansson

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Skådebanan Västmanlands verksamhetsberättelse för år 2010 www.skadebanan.se

Skådebanan Västmanlands verksamhetsberättelse för år 2010 www.skadebanan.se Skådebanan Västmanlands verksamhetsberättelse för år 2010 www.skadebanan.se Skådebanan Västmanlands verksamhetsberättelse år 2010 www.skadebanan.se Styrelsen för Skådebanan Västmanland år 2010 Ordförande

Läs mer

Leader Timråbygd. Org nr 802441-9189. får härmed avge. Årsbokslut. för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009

Leader Timråbygd. Org nr 802441-9189. får härmed avge. Årsbokslut. för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009 Org nr 802441-9189 får härmed avge Årsbokslut för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009 Innehåll: sida Verksamhetsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Underskrifter styrelse/lag 6

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag Årsredovisning 2010 01 22 2011 06 30 Årets verksamhet i sammandrag Summa inbetalningar och räntor kr 1 304 954:51 Avsatt till forskningen kr 1 100 000:- Uppstartskostnader kr 23 914:- = 1,83 % Information

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Verksamhets- berättelse

Verksamhets- berättelse Verksamhets- berättelse 2014 Verksamhetsberättelse för Celiakiföreningen i Kronobergs län 1 januari 31 december 2014. Medlemmar: Vid årets slut hade Celiakiföreningen i Kronobergs län medlemmar enligt

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 Demokrati Givarguiden har valt att betygsätta ideella föreningars och trossamfunds demokratiska nivå utifrån organisationernas stadgar. Givarguidens bedömning utgår

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2014 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.akervadden.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen Åkervädden kallas

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE

PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE KONTAKT Telefon: Mathias Worbin 0768 652 305 Mail: mr_wigmannen@bildfobi.se Hemsidor: www.nilssoncrwth.se, www.bildfobi.se Facebook: Konstgruppen Bildfobi

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

2. Kravspecifikation. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 2.1. Bakgrund. 2.2. Uppdrag 2013-11-26

2. Kravspecifikation. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 2.1. Bakgrund. 2.2. Uppdrag 2013-11-26 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2013-11-26 Upphandlande organisation Region Skåne, Koncerninköp Upphandling Flyttjänst Camilla Johnsson 1302617 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Arrangerar läger för personer med funktionsnedsättning 12-25 år 29 juni- 3 juli 2015

Arrangerar läger för personer med funktionsnedsättning 12-25 år 29 juni- 3 juli 2015 Tomelilla, Simrishamn, Skurup, Sjöbo och Ystads kommun Arrangerar läger för personer med funktionsnedsättning 12-25 år 29 juni- 3 juli 2015 Tomelilla, Sjöbo, Skurup, Ystad kommun Fritidskonsulent Eva Åkesson

Läs mer

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014.

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Årsmötet inleddes med morgonkaffe följt av morgonbön, ledd av Ulf Berggren. 1 Mötets öppnande Ordföranden Ulf Berggren

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö Verksamhetsberättelse 2014 Utrikespolitiska Föreningen, Växjö 1 Sammanfattning av 2014 2014 har varit ett intressant och framgångsrikt år för Utrikespolitiska Föreningen, Växjö. Ny styrelse valdes in i

Läs mer

Analysmetod och bedömning

Analysmetod och bedömning Analysmetod och bedömning 1 Innehåll Vilka organisationer finns med i Givarguiden?... 3 Varifrån inhämtas informationen i Givarguiden?... 3 Hur granskar Givarguiden organisationerna?... 4 Demokrati...

Läs mer

ÖRESUNDSKONST Ett digitalt kalendarium över Skånes bild- och formutbud

ÖRESUNDSKONST Ett digitalt kalendarium över Skånes bild- och formutbud ÖRESUNDSKONST Ett digitalt kalendarium över Skånes bild- och formutbud Rapport över uppdraget Tillgängliggöra Öresundsregionens bild- och formutbud Konstfrämjandet Skåne Anna Lönnquist 2012-01-16 Innehåll

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

Kommunförbundet Skåne, Porfyrvägen 8, Lund kl. 09.30-12.00

Kommunförbundet Skåne, Porfyrvägen 8, Lund kl. 09.30-12.00 Styrelsen 2011-04-08 1 (13) Plats och tid Närvarande Ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Kommunförbundet Skåne, Porfyrvägen 8, Lund kl. 09.30-12.00 Stefan Lundgren (m), ordförande Thomas Håkansson (m)

Läs mer

Stockholms Amerikanska Fotbollsförbund Verksamhetsberättelse 2013

Stockholms Amerikanska Fotbollsförbund Verksamhetsberättelse 2013 Stockholms Amerikanska Fotbollsförbund Verksamhetsberättelse 2013 Härmed avges verksamhetsberättelsen för Stockholms Amerikanska Fotbollsförbund ( STAFF ) för tiden 1 januari till 31 december 2013. Föregående

Läs mer

Konstnärsnämnden ISBN 978-91-977435-0-1

Konstnärsnämnden ISBN 978-91-977435-0-1 Konstnärsnämnden ISBN 978-91-977435-0-1 Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 118 53 Stockholm Tel: 08-50 65 50 00 Fax: 08-50 65 50 90 E-post: info@konstnarsnamnden.se Hemsida: www.konstnarsnamnden.se Illustrationer:

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

KLUBBAR I SKÅNE 2015 BK GRIPEN HELSINGBORGS BK HÄSSLEHOLMS BK

KLUBBAR I SKÅNE 2015 BK GRIPEN HELSINGBORGS BK HÄSSLEHOLMS BK KLUBBAR I SKÅNE 2015 BK GRIPEN, Box 30091, 200 61 Limhamn, ordförande 0708-776615, klubblokalen 040-164716 E-post: sekreterare@bkgripen.org, Hemsida: www.bkgripen.org Klubbtröja: Orange Plusgiro: 430262-6,

Läs mer

Verksamhetsberättelse Skådebanan Västmanland

Verksamhetsberättelse Skådebanan Västmanland Verksamhetsberättelse Skådebanan Västmanland 2011 www.skadebanan.se Skådebanan Västmanlands verksamhetsberättelse år 2011 Styrelsen för Skådebanan Västmanland år 2011 Ordförande : Sekreterare Ordinarie:

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Verksamhetsplan för 2015

Verksamhetsplan för 2015 Verksamhetsplan för 2015 Antidiskrimineringsbyrån MRO-Diskanti Antidiskrimineringsbyrån MRO-Diskanti i Helsingborg har etablerat sig som en trovärdig aktör dit individer såväl som organisationer, företag,

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 19 februari 2012 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november Höstprogram 2014 Torsdag 4 september Tisdag 30 september Helgen 4-5 oktober Onsdag 5 november Onsdag 12 november Torsdag 20 november Dramat i Arles - om van Gogh, Gaugin och Bernhard Föredrag av intendent

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

Centrum för Konflikthantering Verksamhetsberättelse 2013

Centrum för Konflikthantering Verksamhetsberättelse 2013 Centrum för Konflikthantering Verksamhetsberättelse 2013 fotoakuten.se 1 Innehållsförteckning Vision och mål för Centrum för Konflikthantering... 3 Ledning och samordning... 3 Styrelsens mål för 2013...

Läs mer