Årsberättelse (25) Styrelsen för. Konstfrämjandet Skåne Org. nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse 2014 1 (25) Styrelsen för. Konstfrämjandet Skåne Org. nr 846002-1812"

Transkript

1 1 (25) Styrelsen för Konstfrämjandet Skåne Org. nr får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2014 Innehåll Sida Verksamhetsberättelse 2 Underskrifter 22 Bilaga 1 Konst i Skåne medverkande arrangörer 23 Bilaga 2 Malmö Gallerinatt - medverkande gallerier 25 Resultaträkning 26 Balansräkning 27 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 28 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 29

2 2 (25) VERKSAMHETSBERÄTTELSE KONSTFRÄMJANDET SKÅNE 2014 Konstfrämjandet Skåne har en spännande och omfattande verksamhet där publiken och konsten står i centrum. Vår breda erfarenhet av att arbeta med projekt och vårt stora kontaktnät gör det möjligt att genomföra vitt skilda konstprojekt i olika skånska miljöer. Konstprojekt som finner nya publikgrupper och arbetsmetoder inom bland annat vård och omsorg, skola, arbetsplatser och det offentliga rummet. Genom att samarbeta med olika parter, finna flexibla lösningar och målmedvetet arbeta med konsten i centrum skapar vi ständigt nya möten mellan konsten och människan. ORGANISATION Konstfrämjandet Skåne är en egen juridisk person, en ideell förening med 14 medlemsorganisationer. Konstfrämjandet Skåne ingår som en del av riksorganisationen Folkrörelsernas Konstfrämjande. Föreningen har expedition, lager och galleri i det gamla kulturminnesmärkta kvarteret S:t Gertrud i Malmö. MEDLEMSORGANISATIONER ABF Malmö ABF Skåne Byggnads Södra Skåne Folkets Hus i Malmö HSB Malmö HRF Skåneavdelningen Hyresgästföreningen i södra Skåne IF Metall Sydvästra Skåne LO-distriktet i Skåne Malmö Folkhögskola

3 3 (25) SAP Skåne-distrikt Studieförbundet Vuxenskolans Skåne-distrikt Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Skåne län Verdandi VERKSAMHET Ur stadgarna: Organisationens ändamål är att främja konstintresset genom konstbildning, och andra verksamheter, som leder till ökad delaktighet samt kunskaper om och förståelse för bildkonsten och dess villkor i vid mening. MÅLGRUPP Konstfrämjandets verksamhet vänder sig till alla, men framför allt till dem som sällan besöker konstutställningar eller intresserar sig för konst som uttrycksmedel. Vissa specifika målgrupper arbetar vi med i projektform. Vi vill ge konst till människor i deras vardag. STYRELSEN Under verksamhetsperioden har följande ingått i styrelsen för Konstfrämjandet Skåne: Ordförande Susanne Simonsson ABF Skåne Vice ordförande Bengt Skånhamre HSB Malmö Kassör Mikael Widéen IF Metall Sydvästra Skåne Övriga ledamöter Stig Hellemarck Studieförbundet Vuxenskolan Ingrid Ahlqvist Kommunal Centrum Syd

4 4 (25) Torbjörn Salenius Lundberg ABF Malmö (avgick under året) Suppleant Åsa Petersson Kommunal Nordöstra Rickard Stenberg Verdandi Malmö KRO-representant Gudrun Bartels KRO ordinarie KRO-representant Charlotte Strömberg Eliasson KRO suppleant Revisorer, ordinarie Helen Persson LO-distriktet i Skåne Tore Vestergård Godkänd revisor Revisor, suppleant Gertrud Eriksson ABF Skåne Arbetsutskott Susanne Simonsson Ordförande Bengt Skånhamre Vice ordförande Mikael Widéen Kassör Valberedning Claes Bloch PRO Catrin Hansen Verdandi Styrelsen har under året samlats till sex protokollförda möten. AU har samlats till fem protokollförda möten. ÅRSMÖTE Årsmötet för verksamhetsåret, 1/1-31/ , hölls den 13 mars 2014 i Verdandi Malmös lokaler.

5 5 (25) PERSONAL Konstfrämjandet Skåne har haft följande anställda under året: Lotta Elmros Maria Nyberg Stina Bülow Anna-Maria Olsson Petra Mölstad Susanne Persson Isabell Dahlberg Samt timanställda Verksamhetsledare Verksamhetsutvecklare Projektanställd Assistent Assistent Projektanställd Projektanställd Under året har vi sagt upp personal vilket innebär att det från och med den 1 december är en person á 75% mindre på arbetsplatsen. FOLKRÖRELSERNAS KONSTFRÄMJANDE Ett par gånger under året har vår riksorganisations verksamhetsledare Per Hasselberg varit i Malmö och träffat personalen för att diskutera aktuella frågor gällande utvecklingen i Skåne samt nya riktlinjer för ansökningar och bidrag. MARKNADSFÖRING/MEDIA/SOCIALA MEDIER Under året har vi fortsatt att arbeta med en bred och omfattande verksamhet, projekt, utställningar och uppdrag samt marknadsföring av dessa. Vi har kontinuerligt arbetat med uppdateringen av vår hemsida och med sociala medier såsom Facebook och Instagram. Synligheten i

6 6 (25) pressen har under året varit god. Exempelvis har årets Malmö Gallerinatt synts i Metro och i Sydsvenska Dagbladet. Inom projektet Konst i skolan har Sydsvenska Dagbladet gjort reportage om Lövestadsskolans gjutna bänk. Konst i Skåne Facebook är Konst i Skånes andra fönster mot publiken förutom själva hemsidan och här har Konst i Skåne ökat sin närvaro markant: I juli 2014 hade sidan 432 gillare, och har stadigt ökat antalet gillare och var i december 710 st. På Facebook knyter vi kontinuerligt nya kontakter, vilket gör att sidan och dess innehåll sprids. På Facebook-sidan lägger vi minst en gång per vecka upp nya tips på utställningar och arrangemang, och /eller delar andras arrangemang osv. Dessa inlägg når i regel ca personer men vi har även haft inlägg med räckvidd på över 210 personer. Konst i Skåne har även ett Instagram-konto men söker ännu efter formen/användningen i detta forum. Funderingar finns på att låna ut kontot till personer som sysslar med konst i Skåne, såväl konstnärer som beslutsfattare och skribenter, pedagoger mm. Malmö Gallerinatt Vi arbetade även med ytterligare riktad marknadsföring mot media och press jämfört med tidigare. Ett samarbete med Malmö turism inleddes och kommer att resultera i mer gratis marknadsföring under Andra samarbetspartners var Malmö Citysamverkan, HSB och Kopenhagen.dk genom utbyte av annonsmaterial. Då Sydsvenskan sa upp det långvariga samarbetet kring annonser för Malmö Gallerinatt samarbetade vi med tidningen Metro. Malmö Gallerinatt fick där en helsidesannons i Metro Bostad. UTSTÄLLNINGSVERKSAMHET PÅ GALLERI S: T GERTRUD På Galleri S:t Gertrud i Malmö har Konstfrämjandet Skåne kontor, expedition för utlåning av tavlor, galleri samt grafikbank med omkring 400 konstnärer representerade. Vi höll öppet dagtid vardagar och lördagar samt på söndagar och kvällar efter önskemål från både enskilda besökare och grupper. Inför varje

7 7 (25) utställning har vi haft vernissage för inbjudna, t.ex. vår konstklubb genom medlemsbrev och för allmänheten genom exempelvis Facebook. Följande utställningar visades på Galleri S:t Gertrud: januari Konst i Skolan projekt mars Marie Bergman Mer gran i stan måleri april Östra Grevie Folkhögskola grafik installation maj Konst i Skolan projekt juni/augusti Grafik ur samlingarna grafik september Malin Astner och Henrik Andersson installation och performance oktober/november Susanne Persson Moments of reflection akvarell och keramik december Grafik ur samlingarna grafik UTSTÄLLNINGAR I DISTRIKTET En omfattande del av Konstfrämjandets verksamhet består av att arrangera konstutställningar på arbetsplatser, skolor, sjukhus och dylika platser. Utställningarna lånas delvis ut via våra konstombud. Vi har ca 1000 inramade grafiska blad för denna verksamhet. Vi ger även, med hjälp av den statliga utställningsersättning som utgår till konstnären, möjlighet för olika arbetsplatser och organisationer att erhålla platsspecifika separatutställningar och samlingsutställningar direkt från konstnärerna. Totalt har distriktet haft 51 utställningar utanför galleriet under år 2014 varav 11 stycken i Malmö. Nedan följer en förteckning över platser där vi haft utställningar under år 2014 och antalet utställningar.

8 8 (25) Till våra utställningar på Galleri S:t Gertrud kommer mestadels ca besökande per utställning. På våra utställningar utanför galleriet har vi vanligtvis ca 300 besökande per utställning. Nedan följer en sammanställning av årets utställningar. UTSTÄLLNINGAR VIA VÅRA OMBUD I MALMÖ Utställningsplatser Antal utställningar Bergaskolans Konstförening 2 BUP Öster 1 Brf HSB Södertorp 1 Byggadministration Harald Olsson 3 Sysav 3 Sjukvårdsupplysningen 1 Totalt i Malmö 11 UTSTÄLLNINGAR VIA VÅRA OMBUD I ÖVRIGA REGION SKÅNE Utställningsplatser Antal utställningar ABF Nordskåne, Hässleholm 1 Arbetsförmedlingen Ängelholm, Ängelholm 1 Barn- och ungdomsmedicinska, USIL, Lund 1 Migrationsverket Kristianstad, Kristianstad 1 Rinnebäcksskolan, Kävlinge 2 Stenforsaskolan, Broby 1

9 9 (25) Vårdcentral Linero Östra torn, Lund 1 Ängslyckan, Teckomatorp 1 Totalt i övriga Region Skåne 9 UTSTÄLLNINGAR I PROJEKTET KONST I VÅRDEN Svalöv Asgården 1 Solgården 1 Ängslyckan 1 Vellinge Eskilsgården 1 St. Knut 1 Bäckagårdens Servicehus 1 Postiljonen 1 Kronodalsgården 1 LSS dagl. Verksamhet Änga 1 Kornet 1 Månstorpshemmet 1 Staffanstorp Magnoliagården 5 Sjöbo Blentarpsgården 1 Ängsgården 1 Björkbacken 1 Kärnan 1 Solkullen 1

10 10 (25) Rosenlund 1 Sandbäcksgården 1 Träffpunkten 1 Höör Björken särskilt boende 1 Åtorp 1 Skogsgläntan 1 Orupslund 1 Totalt 28 UTSTÄLLNINGAR I PROJEKTET KONST I NÄRHETEN Vellinge S:t Knuts äldreboende 1 Lomma Jonasgården 1 Vega 1 Sjöbo Solkullen 1 Rosenlund 1 Totalt 5 Totalt antal utställningar utanför Galleri S:t Gertrud: 42 stycken.

11 11 (25) STATLIG UTSTÄLLNINGSERSÄTTNING Distrikten i Folkrörelsernas Konstfrämjande har förmånen att kunna förmedla statlig utställningsersättning till konstnärer för utställningar arrangerade i distrikten. Vissa fastlagda villkor ska vara uppfyllda för att konstnären ska kunna erhållna ersättning. Ersättning kan utgå för separat- eller samlingsutställning. Konstfrämjandets Skånes verksamhet har bidragit till att utställningsersättning har utbetalats till konstnärer enligt följande år 2014: Totalt antal utställningar med ersättning 15 Varav separatutställningar 13 Totalt har konstnärerna erhållit: kr i statlig utställningsersättning via Konstfrämjandet Skånes verksamhet. och vi har också arbetat med att höja kvaliteten och ytterligare följa MU-avtalet. MU-avtalet står för Medverkans- och utställningsersättningsavtal. MU-avtalet kallas ramavtalet för konstnärers ersättning för medverkan vid utställningar. Avtalets syfte är att skapa bättre förutsättningar för bild- och formkonstnärer att få betalt för utfört arbete. MU-avtalet gäller för statliga institutioner men principerna är vägledande för samtliga utställningsarrangörer som mottar offentligt stöd. För de konstnärer vi samarbetar med så ger vi, förutom utställningsersättning, bland annat timersättning för närvaro vid vernissage och ersättning för transport enkel väg. I de fall det finns projektmedel avsatta för material får konstnärerna även ersättning för detta.

12 12 (25) KONSTOMBUD Vi har 14 stycken konstombud på arbetsplatser runt om i Skåne som lånar konstutställningar av oss. KONSTKLUBBEN Antalet medlemmar i konstklubben 2014 var 14 stycken, 13 st. privata och 1 st. företag. Aktiviteter under året: Konstklubbslotteri; lördagen den 13 december. Kaffe och pepparkakor samt dragning av lotteriet. Förutom detta har konstklubbens medlemmar bjudits in till samtliga av galleriets konstutställningar samt till två stycken konstkvällar med konstnärssamtal. MEDLEMSORGANISATIONER Organisationerna har bjudits in till konstutställningar samt till två stycken konstkvällar med konstnärssamtal. Vi har också aktivt sökt upp nya organisationer och bjudit in till konstkvällar samt till att bli medlem hos oss. UTBILDNING Vi har under året deltagit i Region Skånes utbildning Kultur i äldreomsorgen vilket varit mycket givande och gett oss en ökad kunskap för att kunna arbeta vidare med och utveckla projektet Konst i Vården. Vi ser det som ett utmärkt steg att närma oss boendena och har hämtat kunskap om exempelvis demens och hur kultur ökar vårdtagares livskvalité. Vi har varit på Utbildningsdygn i Västerås. Det arrangeras av konstkonsulenterna kring Mälaren, tillsammans med Konstfrämjandets förbund. Värd i år var Landstinget Västmanland och Västerås Konstmuseum. Programmet innehöll kortare och längre föreläsningar, workshops och ett avslutande samtal om konstens

13 13 (25) plats i media. En fantastisk möjlighet att få ta del av olika konstaktörers erfarenheter så väl som att få lära sig om t.ex. marknadsföring. Samt att vi också träffar samtliga konstfrämjandedistrikt och kan ha givande diskussioner. Vi deltog i förbundets, Folkrörelsernas Konstfrämjande, årsmöte, den 26 maj i Stockholm samt i Arbetarrörelsens arkivs årsmöte och repmöte. Verksamhetsledaren har deltagit i en fördjupande endagsutbildning i medarbetarsamtal. KONST I SKÅNE För att mer effektivt tillgängliggöra Skånes och Öresundsregionens bild- och formutbud ansvarar vi för ett digitalt konstkalendarium. Konstkalendariet heter Konst i Skåne och webbadressen är Hemsidan tillhandahåller information om utställningar, utställningsplatser, publika arrangemang, arrangemang för barn och unga, vernissager och består av en bred sökmotor och en kalender. Under 2014 har Konst i Skåne utvecklats och växt på alla håll och kanter och samlar nu både de stora institutionerna och små ideella utställningsrum. Responsen från arrangörer är mycket positiv: de uppskattar att Konst i Skåne finns och har uttryckt gillande av hur arrangemangen presenteras på hemsidan, samt interagerar gärna även via sociala medier. Antal medverkande i kalendariet Arrangörerna finns på 30 orter runtom i Skåne och är 91 stycken. Se alla användare i Bilaga 1. Ytterligare kontakter Vi har skickat ut förfrågningar till ytterligare konsthallar och gallerirum och söker ständigt fler kontakter för att inkludera så mycket som möjligt av bildkonst- och formutbudet i hela Skåne.

14 14 (25) Kontaktformulär Från början var avsikten att användarna själva skulle lägga in sin information men vi har under andra halvan av 2014 beslutat att istället begagna oss av ett digitalt formulär som med jämna mellanrum sänds ut till användarna, likt Gallerinattsformuläret som redan används. Avsikten är att detta ska förenkla både användarnas och Konst i Skånes administratörers arbete med att hålla informationen på hemsidan aktuell. Hemsidan Informationsbredden gäller även för hemsidan. Att ständigt vara medveten om att ge utrymme åt stora såväl som små aktörer, i större städer såväl som långt från periferin, är mycket viktigt. Inte minst då större institutioner ofta har egna marknadsföringskanaler. Och samtidigt kan publikens intresse för vad som sker på en större konsthall också medföra att de på upptäcker utställningar, workshops, arrangemang för barn osv på mindre/andra platser. Under 2014 har vi haft möjlighet att utvärdera hemsidan ur olika synvinklar och arbete har inletts för att förbättra sökresultat, tydlighet, geografisk information mm. Vårt mål har varit att sidan ska upplevas som enkel och attraktiv att använda. MALMÖ GALLERINATT ARRANGEMANG I DET OFFENTLIGA RUMMET Malmö gallerinatt genomfördes lördag den 27 september mellan kl Det deltog 38 gallerier och sex aktörer som fanns under rubriken Andra rum för konst. Det är roligt att vi för varje år får nya gallerier som deltar i Malmö Gallerinatt. Det totala antalet medverkande gallerier var samma som Inom ramen för Andra rum för konst deltog evenemang som tog plats på andra ställen än inom gallerirummets fyra väggar, såsom en utställning på Malmö central och Malmö Kommunalanställdas Konstförenings årliga utställning.

15 15 (25) Under kvällen genomfördes visningar. Dessa kan bli av tack vare ett mycket bra och produktivt samarbete med ABF Malmö. Visningarna genomfördes till fots, på cykel och med buss, på svenska, engelska, danska, arabiska och persiska. Konstnären Jenny Grönwall genomförde också en välbesökt visning på Moderna Museet Malmö. Publikundersökningen som genomfördes 2013 visade att en stor andel av Malmö gallerinatts publik var ungdomar under 26, och dessa visningar från Möllevångstorget var välbesökta. Vi valde därför att fortsätta ha visningar därifrån. Vi arbetade i år mer med riktad information och marknadsföring om de guidade turerna på andra språk än svenska. Det genom att kontakta ett antal föreningar, konstföreningar, SFI klasser och personer inom Malmö stad som informationen kunde tänkas relevant för. Resultatet blev ett högre antal besökare på dessa visningar. Det genomfördes totalt 16 visningar, sju stycken till fots på svenska, två med cykel, fyra på andra språk än svenska och tre visningar med buss. Totalt antal besökare på visningarna var 260 stycken. Vi gjorde i år ett försök med att göra en app till både Iphones och Androider. Apparna lyckades vi göra tack vara ett bra samarbete med Tove Waldén och appen till androiden blev mycket uppskattad och välanvänd under kvällen. Tyvärr godkändes inte appen till Iphone av Apple i tid trots att allt var klart långt innan tidsgränsen. Totala antalet besökare under Malmö gallerinatt var Se lista över medverkande gallerier och aktörer i Bilaga 2. PROJEKTVERKSAMHET Vi har en omfattande projektverksamhet och genom att arbeta med projekt parallellt med den ordinarie verksamheten finner vi nya vägar för att nå våra målgrupper. Verksamheten är viktig för att skapa en dynamisk organisation. Vi vänder oss både till specifikt avgränsade målgrupper och till allmänheten. Nedan presenterar vi de projekt som vi har arbetat med under året.

16 16 (25) Konst i Skolan Konst i Skolan var ett projekt där elever på skoltid tillsammans med en konstnär skapat olika konstprojekt. De har sedan haft utställning på Konstfrämjandets galleri S:t Gertrud och fått ta del av den konst de själva skapat. På vårterminen 2014 var det två skolor i Sjöbo Kommun med i projektet: Färsingaskolan med två klasser uppdelade på konstnär Marianne Bramsen och Joanna Thede samt Emanuelskolan med konstnär Magnus Ottertun. Konstnärerna mötte sina respektive klasser fem - sju gånger. I vissa klasser jobbade man med ett speciellt tema. På Färsingaskolan var temat Hållbar utveckling och på Lövestadsskolan Barns miljö i olika delar av världen. Projektets utformning tog sig olika ut för klasserna. Klassen på Lövestadskolan gjöt en skulptur i form av en bänk, som invigdes till ljudet av en raplåt som eleverna egenhändigt författat. På Storkskolan valde man att trycka upp elevernas konstverk på t-shirts. På Vollsjöskolan blev det många videoinspelningar, vilket resulterade i ett tjugotal filmer. Marianne Bramsens klass på Färsingaskolan byggde en installation hållbarhetsträd som integrerades med skolans arkitektur. Joanna Thedes elever på Färsingaskolan återanvände skräp för att skapa nya konstverk. På Emanuelsskolan arbetade eleverna med foton för att skapa sina konstverk. Alla grupper redovisade sina respektive projekt på sin skola. På en skola valde man att ha egen vernissage. På Konstfrämjandets Skånes galleri S:t Gertrud visade höstens tre grupper upp sina konstverk på en utställning i början på januari (På höstterminen 2013 var det tre skolor i Sjöbo Kommun med i projektet: Lövestad skolan med konstnär Fredrik Norén, Storkskolan med konstnär Fredrik Weerasinghe och Vollsjöskolan med konstnär Emma Philipsson.) Vårens tre grupper hade sin utställning i maj.

17 17 (25) Efter avslutade utställningar på Konstfrämjandets Skånes galleri S:t Gertrud fick alla skolor tillbaka sina elevers konstverk, för att hänga på lämplig plats på skolan, om den inte redan fanns där (som till exempel den gjutna parkbänken på Lövestadskolan som redan nämnts). I samband med ovanstående vernissager ingick också ett besök på Moderna Museet i Malmö med workshops, som Sjöbo Kommun stod för. Sydsvenska Dagbladet gjorde en stor artikel om Lövestadskolans gjutna parkbänk, vilket kan bidra till förändring av konstnärens kompetens och betydelse samt synen på konstens roll i skolan. Konstfrämjandet Skåne har spridit projektet via hemsidan och även bjudit in till vernissage genom vernissagekort. I samband med mötet konstnär och elev, fick eleverna möta samtidskonst. För vissa elever var detta första gången de fått besöka ett stort konstmuseum (Moderna Museet) och ett litet galleri (Konstfrämjandets Skånes galleri S:t Gertrud). En av eleverna frågade en konstnär om hon bodde på galleriet. Vi är glada att ha varit med att bredda kunskapen! Konst i Vården Konst i Vården har under 2014 utvecklats till att ha samma form som projektet Konst i Närheten haft. Fokus har legat på att konstnärer arbetat på plats inom äldreomsorgen. En omgång av projektet avslutades under våren De deltagande kommunerna då var Vellinge, Staffanstorp, Sjöbo, Höör och Svalöv. Konstnärerna som deltog var Gunilla Rentzing, Gunilla Widholm, Lotten Pålsson, Lage Pergon, Silvia Weiser, Åsa Lindsjö och Loanna Ibarra. Den nya formen av Konst i Vården drog igång under hösten 2014, till skillnad från tidigare då Konst i Vården dragit igång under vårarna. Inom projektet finns det mer tid för kommunikation och utvärdering med deltagarna. Kommunerna som deltar under 2014/2015 är Vellinge, Höör och Sjöbo.

18 18 (25) I början av december anordnandes en föreläsning med konsthistorikern Linda Fagerström i samarbete med ABF Malmö och ABF Skåne. Föreläsningen genomfördes på Gemenskapen i Malmö och handlade om projektet Konst i Vården och om möjligheter med att använda sig av konst inom vård och omsorg. Antalet besökare på föreläsningen var ca 30 personer. Konst i Närheten Under 2014 har projektet Konst i Vården och Konst i Närheten löpt parallellt. Projektet Konst i Närheten har fungerat som ett sätt att undersöka utvecklingsmöjligheter med Konst i Vården. Tanken med Konst i Närheten var att konstnärer skulle få möjlighet att arbeta på plats inom äldreomsorgen, något vi märkt att det fanns intresse för. I arbetet har vi sett behovet av flexibilitet från vår sida och därför har arbetet och genomförandet anpassats till vad som passat konstnär och boende bäst. Deltagande kommuner i projektet har varit Lomma, Vellinge och Sjöbo. I Vellinge har konstnären Birgitta Nelson Clauss arbetat, i Lomma konstnären och äldrepedagogen Anna Heji och i Sjöbo konstnären Elna Jolom. Vi har i Konst i Närheten haft möjligheten att ha mer kontakt och göra fler besök inom äldreomsorgen. Det här är en viktig del av projektet för att skapa förankring, och kommer att bli grundstenen i Konst i Vården i fortsättningen. Vi vässar Konst i Skåne Vi ville med projektet Vi vässar Konst i Skåne utveckla den konstfrämjande app som sedan tidigare är initierad, till hemsidan Konst i Skåne - och göra specifik marknadsföring och producera konstfrämjande redaktionellt material. Vi har under året skrivit flertalet artiklar som vi fått god

19 19 (25) respons på och vi gjorde en särskild marknadsföringssatsning under Malmö Gallerinatt. Vi initierade kontakt med kultursekreterare i de skånska kommunerna som föll väl ut. Vi har parallellt med appen, efter önskemål från både besökare och Kultur Skåne, förbättrat hemsidan och beställt uppdateringar och förbättrande förändringar för att hemsidan ska fungera mer tillfredsställande för besökarna. Detta har gjorts vid sidan om projektet men appen har varit beroende av dessa förändringar. Därför är appen ännu inte lanserad. Konst i Vardagen Under året har vi vidareutvecklat hur Konstfrämjandet Skåne arbetar med arbetsplatsutställningar. Vi har arbetat med att få utställningarna att finansiera sig själva och höja kvalitén på utställningarna. Vi har också sökt nya samarbetspartners inom våra medlemsorganisationer. En av de största förändringarna vad gäller arbetsplatsutställningar med den nya metodiken är att arbetsplatsen får en platsspecifik utställning i dialog med den utställande konstnären till skillnad mot att arbetsplatsen har fått inramad grafik. Det innebär att det numera kan vara grafik likväl som exempelvis skulpturer, ljudkonst och fotografier. När det gäller de nya arbetsplatsutställningarna har utvärderingarna varit översvallande positiva, vilket delvis har att göra med att arbetsplatserna varit mycket engagerade, men också med att de faktiskt valt konstnär vilket haft en engagerande inverkan på konstnärerna. Vi är nöjda med arbetsmetoden. Vi har, förutom samlingsutställningarna med grafik, genomfört två stora separatutställningar ute på arbetsplatser. För att tillmötesgå önskemål från våra gamla ombud så har vi också inlett ett samarbete med multipel.nu som arbetar från mediaverkstaden. De lånar ut glasmontrar med verk mot kommissionsförsäljning. Multipel.nu arbetar med multipeln som konstnärlig produkt. Multipel.nu tror på att multipeln är en produkt som har framtiden för sig eftersom många har tröttnat på massproducerade reproduktioner, affischer och hur gärna man än vill har svårt att betala priset för originalkonst. Dom vill

20 20 (25) skapa en ny marknad för konsten. Grafik Detta år har vi haft som mål att få överblick och organisera vår grafik för att kunna arbeta mer effektivt med försäljning. Under året har vi till viss del minskat vårt lager genom att returnera grafik till de konstnärer som äger dem och som bor i Skåne och själva har kunnat hämta. Vi har också organiserat och packat grafik för returnering. Vi har mött och fört samtal med representanter för andra konstfrämjandedistrikt och tagit reda på hur de arbetat med sitt grafiklager. Vi har också upptäckt ett behov hos dem som tidigare varit konstombud hos oss men inte velat fortsätta med Konst i vardagen att köpa in verk för att kompensera för ombudsutställningarna. Därför har vi lagt energi på att leta upp verk som tillhör vårt eget lager och också haft möjlighet att återanvända gamla ramar. Vi har genomfört fem större försäljningsevent. Under juni och december ställde vi ut vår egen grafik i galleriet. Under dessa utställningar har vi lyft fram både gamla och nya verk och fyllt galleriet med olika grafiska uttryck. Vi har också fotograferat utställningarna och publicerat bilder på sociala medier, som ett led i att marknadsföra vår grafiksamling och stärka grafiken i Skåne. Utställningarna har varit uppskattade och vi kommer att göra liknande utställningar varje år. ÖVRIGA ARRANGEMANG Vernissageguiden Två gånger om året ger vi ut Vernissageguiden, en guide till konstlivet i Malmö och Lund. I guiden ges information om vilka utställningar som visas under våren respektive hösten på gallerier och konstinstitutioner i Malmö och Lund, och om vernissagedatum och tider. I foldern finns en karta som gör att

21 21 (25) besökarna enkelt kan finna sitt favoritgalleri. Vernissageguiden ges ut i samarbete med HSB Malmö och trycks i ca exemplar vid varje tillfälle. Bästa Biennalen En grundläggande tanke med biennalen är att visa konst för barn och unga men som inte är producerad specifikt för barn och unga, d.v.s. att vilken utställning som helst kan ingå, men däremot kan gärna en pedagog visa utställningen. Moderna Museet Malmö är huvudman för Barnens Bästa Biennal Vi har under året fört en dialog med ansvariga på Moderna Museet Malmö och undersökt förutsättningarna för om och hur vi kan vara delhuvudman/samarbetspartner för Bästa Biennalen! från 2016 och framåt. Vi har också under året sökt medel för att göra en specifik barn- och unga-vandringsutställning under Bästa Biennalen! nästa år. Julmarknad Vi fortsatte samarbetet kring Kulturkvarteret S:t Gertruds och Kvarteret Carolis julmarknad. Vi medverkade i den gemensamma julmarknaden genom att hålla öppet under båda marknadsdagarna, den 13 och 14 december. Vi bjöd på kaffe, julmust och pepparkakor och hade förutom vår grafikutställning även valt ut och visade ytterligare grafik som i prisklass skulle kunna lämpa sig som julklappar. TACK Konstfrämjandet Skåne vill rikta ett stort tack till Kultur Skåne, Malmö Kulturstöd, alla våra medlemsorganisationer och ett speciellt tack till ABF Malmö och ABF Skåne och HSB som vi har ett långvarigt och givande samarbete med. Vi välkomnar Malmö Folkhögskola och Verdandi Malmö som har blivit nya medlemmar hos oss.

22 22 (25) Slutord 2014 Konstfrämjandet i Skåne har under ännu ett år gjort avtryck i konsten i Skåne. Det digitala konstkalendariet, Konst i Skåne, är nu ett verktyg som allt fler väljer att använda när de planerar sina konstupplevelser. Det har tagit mycket tid och kraft att få ihop så många olika aktörer (idag 91 st) och fler är på gång att vara med. Vi finns på en stor arena där det finns plats för alla som vill ta del av konsten och även hos dom som kanske inte visste att det var konst de saknade i det offentliga rummet. Att vara ett rum för våra konstnärer är också en viktig verksamhet. Vår otroliga grafiksamling gör vi allt mer för att visa och få allt fler att upptäcka, både gamla och nya verk. Verksamhetsberättelsen är omfattande och visar den otroligt stora och breda verksamhet vilken Konstfrämjandet i Skåne genomför. Styrelsen tackar all personal för det viktiga och väl genomförda arbete som de utför i vår förening för att nå våra gemensamma mål. Vi vill också framföra vårt stora tack till alla som med bidrag, stöd och på annat sätt har stärkt verksamheten samt tacka alla medlemmar för det förtroende ni har visat oss. Malmö i mars 2015 Styrelsen för Konstfrämjandet i Skåne Susanne Simonsson Bengt Skånhamre Mikael Widéen Stig Hellemarck Ingrid Ahlqvist

23 23 (25) BILAGA 1 Konst i Skåne användare: Arrangörerna finns på 30 orter runtom i Skåne och är 91 stycken. Mer än hälften av arrangörerna finns i Malmö: 54 st. I Lund finns 5 st., i Skanör 3 st., Landskrona och Ven 2 st. I resterande 24 orter finns 1 arrangör per ort: d.v.s. Baskemölla, Beddingestrand, Brantevik, Bromölla, Båstad, Eslöv, Falsterbo, Helsingborg, Höganäs, Höör, Kivik, Klippan, Knislinge, Kåseberga, Munka Ljungby, Osby, Ronneby, Röstånga, Simrishamn, Simris, Sjöbo, Staffanstorp, Tomelilla, Ystad, Ängelholm, Östra Karup. Baskemölla: Tjörnedala konsthall/öskg Östra Skånes konstnärsgille. Detaljerad lista: Beddingestrand: Galleri Estesio Brantevik: Mårten Pers Källa Bromölla: IFÖ Center Båstad: Galleri Arnstedt Eslöv: Galleri M Falsterbo: Falsterbo konsthall Helsingborg: Dunkers kulturhus Höganäs: Höganäs Museum och Konsthall Höör: Stiftsgården Åkersberga Kivik: Kivik Art Center Klippan: Klippans konstförening Knislinge: Wanås Konst Kåseberga: 912Kåseberga Landskrona: Landskrona Konsthall, Landskrona Museum Lund: Galleri Pictura, Jäger & Jansson, Krognoshuset, Martin Bryder Gallery, Skissernas Museum Malmö: Breadfield, Cirkulationscentralen, Eight Art Gallery, Filialen Konsthantverk, Form/Design Center, Formargruppen, Fotogalleriet format, Formgalleriet Elleroch, Fotografins rum, Galleri21, Galleri4U, Galleri

24 24 (25) David Hall, Galleri Engleson, Galleri Estetica, Galleri Final, Galleri Gordon, Galerie Holm, Galerie Leger, Galleri Lilith Waltenberg, Galleri Minerva, Galleri Olson, Galleri Opus, Galleri Persson, Galleri Ping Pong, Galleri Sagoy, Seved, Galleri S:t Gertrud, Galleri Tapper Popermajer, Galleri Ting, Galleriet, Gallery101, Inter Arts center, Johan Berggren Gallery, Konstfrämjandet Skåne, Krets, Lilith Performance Studio, Limhamns konstförening, Macerate, Malmö Konsthall, Malmö konstmuseum, Miva Gallery, Moderna Museet Malmö, Molekyl, NWW43, Petra Lilja Designgalleri, Rostrum, Signal Center för samtidskonst, Skånes konstförening, Still Kicking Gallery, Studio Gynning, Teatermuseet, Wall St Gallery, Vasli Souza, Woodpecker Projects. Munka Ljungby: Galleri Pictor Osby: Osby konsthall Ronneby: Kulturcentrum Ronneby Röstånga: Röstånga konsthall Simrishamn: Österlenskolan Simris: Galleri Thomas Wallner Sjöbo: Sjöbo konsthall Skanör: Galleri Englesson, Mästers Galleri, Wadström Tönnheim Gallery Staffanstorp: Staffanstorp Konsthall Tomelilla: Tomelilla konsthall Ven: Hvens kulturförening, Anis Galleri Ystad: Ystads konstmuseum Ängelholm: Galleri Moment Östra Karup: Galleri Arnstedt

25 25 (25) BILAGA 2 Deltagare Malmö Gallerinatt: Gallerier: CirkulationsCentralen, Filialen, Formargruppen, Form/Design Center, Fotogalleriet [format], Galleriet, Galleri 21, Galleri Estetica, Galleri Final, Galleri Gordon, Galerie Holm, Galerie Leger, Galleri Persson, Galleri Ping-Pong, Galleri Rostrum, Galleri Sagoy, Gallery101 Gia Lindstam, Johan Berggren Gallery, Konstfrämjandet Skånes galleri S:t Gertrud, KRETS, NWW43, Petra Lilja Design Galleri, Breadfield, Galleri David Hall, Vasli Souza, Makeriet, Eight art Gallery, Fotografins rum, Moderna Museet Malmö, Skånes konstförening, Teatermuseet, Galleri Ting, Lilith performance Studio, Galleri Minerva, Molekyl Gallery, Studio Gynning, Galleri Seved och Malmö Konsthall. Andra rum för konst : Galleri Etikett, Inter Art Center, Lübeck Art Studio, Studenternas Galleri Malmö Högskola, Döviana/Galleri G6, Malmö Kommunalanställdas Konstförening.

DE SKÅNSKA KONSTRUNDORNA. en förstudie

DE SKÅNSKA KONSTRUNDORNA. en förstudie DE SKÅNSKA KONSTRUNDORNA en förstudie Denna förstudie är gjord med stöd av Region Skånes kulturnämnd. Förstudien är skriven av Susanne Lindblad Puerto, intendent på Tjörnedala konsthall/öskg, på uppdrag

Läs mer

Konstnärsnämnden ISBN 978-91-977435-0-1

Konstnärsnämnden ISBN 978-91-977435-0-1 Konstnärsnämnden ISBN 978-91-977435-0-1 Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 118 53 Stockholm Tel: 08-50 65 50 00 Fax: 08-50 65 50 90 E-post: info@konstnarsnamnden.se Hemsida: www.konstnarsnamnden.se Illustrationer:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 2013

Verksamhetsberättelse 2012 2013 Verksamhetsberättelse 2012 2013 1 På omslaget: Ruben Wätte - Visit Norrtuna 2 Styrelsen för Konstfrämjandet Sverige vill avge följande verksamhetsberättelse för tiden 2012-2013. 3 Art Kod, Konstfrämjandet

Läs mer

Stiftelsen Konsthantverkscentrum verksamhetsberättelse för 2011

Stiftelsen Konsthantverkscentrum verksamhetsberättelse för 2011 Stiftelsen Konsthantverkscentrum verksamhetsberättelse för 2011 STIFTELSEN KONSTHANTVERKSCENTRUM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 1 Det finns mycket som talar för konsthantverket just nu. Inte minst tycks all

Läs mer

skapande skola en första uppföljning

skapande skola en första uppföljning skapande skola en första uppföljning Statens kulturråd 2009 Dokumentation och forskarsamtal är utförda av Amelie Tham, Ord, Ljud och Bildbyrån Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo.

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo. SIGNERAD 2014-01-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-01-23 Vår referens Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Tjänsteskrivelse Per-Erik.Ebbestahl@malmo.se Ansökan från STK-2013-1156 Sammanfattning

Läs mer

INNEHÅLL. DISTRIKTET Distriktens funktioner...22. FÖRBUNDET Vision, mål och handlingsplan...25 Stadgar för Sveriges Konstföreningar...

INNEHÅLL. DISTRIKTET Distriktens funktioner...22. FÖRBUNDET Vision, mål och handlingsplan...25 Stadgar för Sveriges Konstföreningar... I konst finns inget som är givet INNEHÅLL INLEDNING: Med glädje och lust... 4 Bejaka lusten!...5 PARAPLYET: Konstföreningar Distrikt Förbund... 6 Kurser, seminarier, konstresor och mycket mer...7 KONSTFÖRENINGAR

Läs mer

Ett medskapande projekt för barn och alla andra

Ett medskapande projekt för barn och alla andra Ett medskapande projekt för barn och alla andra DOKUMENTATION OCH INSPIRATION FÖR NYA SATSNINGAR 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Konst för barn 3 Rivstart 4 Hammarkullen Folkets Hus 6 Hallunda Folkets Hus

Läs mer

godkänna årsanalysen för 2013 enligt förslag i ärendet

godkänna årsanalysen för 2013 enligt förslag i ärendet Malmö stad Kulturförvaltningen Datum 2014-02-26 Vår referens Anne Mattsson Ekonomichef anne.mattsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Årsanalys 2013 [Diarienummer] Sammanfattning Förvaltningen har sammanställt

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 2014.01.01-2014.12.31

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 2014.01.01-2014.12.31 och årsredovisning 2014 2014.01.01-2014.12.31 2 Organisationsnummer 846001-4882 2014 Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 3 Vision och mål... 4 Konstbildning... 4 Konstens Vecka... 5 Seminarier...

Läs mer

ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND SKÅNE

ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND SKÅNE ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND SKÅNE Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 ABF SKÅNE 3 Inledning ABF Skåne har under åren 2010-2012 arbetar utifrån den långsiktiga plan som

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 2012.01.01-2012.12.31

Verksamhetsberättelse 2012 2012.01.01-2012.12.31 Verksamhetsberättelse 2012 2012.01.01-2012.12.31 2 3 Organisationsnummer 846001-4882 Verksamhetsberättelse 2012 Innehåll 4 Ordförande har ordet 5 Vision och mål 6 Konstbildning, årets tema 7 Seminarier,

Läs mer

Språngbrädan 1.0. En kartläggning av möjligheter inom kreativ näring i Öresundsregionen. Av Cecilia Andersson, Werk Ltd

Språngbrädan 1.0. En kartläggning av möjligheter inom kreativ näring i Öresundsregionen. Av Cecilia Andersson, Werk Ltd Språngbrädan 1.0 En kartläggning av möjligheter inom kreativ näring i Öresundsregionen Av Cecilia Andersson, Werk Ltd Omslagsbild: Turkey s Nest av Elin Lundgren och Petter Pettersson 2009. Foto: Jonna

Läs mer

Verksamheten 2014. Inledning. Verksamheten 2014 ABF Malmö. antogs. Ytterligare information kring verksamheten finns på vår hemsida

Verksamheten 2014. Inledning. Verksamheten 2014 ABF Malmö. antogs. Ytterligare information kring verksamheten finns på vår hemsida Verksamheten 2014 ABF Malmö Inledning Den genomförda verksamheten spänner över ett mycket brett folkbildningsfält. Vi har under 2014 arbetat med studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet, kulturprogram,

Läs mer

Visioner om konstens framtid

Visioner om konstens framtid Visioner om konstens framtid Handlingsprogram för bildkonstområdet i Västernorrland Konsten är en angelägenhet för alla och en demokratifråga. Den är också ett viktigt verktyg för att hålla det offentliga

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

Sveriges Konstföreningar, Malmö, 2012. Tryckt i 1200 exemplar av Livonia Print, Latvia

Sveriges Konstföreningar, Malmö, 2012. Tryckt i 1200 exemplar av Livonia Print, Latvia Kolofon Utgiven av: Sveriges Konstföreningar Tegnérgatan 60A 216 12 Limhamn www.sverigeskonstforeningar.nu info@sverigeskonstforeningar.nu Sveriges Konstföreningar, Malmö, 2012 Tryckt i 1200 exemplar av

Läs mer

ÖRESUNDSKONST Ett digitalt kalendarium över Skånes bild- och formutbud

ÖRESUNDSKONST Ett digitalt kalendarium över Skånes bild- och formutbud ÖRESUNDSKONST Ett digitalt kalendarium över Skånes bild- och formutbud Rapport över uppdraget Tillgängliggöra Öresundsregionens bild- och formutbud Konstfrämjandet Skåne Anna Lönnquist 2012-01-16 Innehåll

Läs mer

EN RAPPORT OM FÖRSTUDIEN GÄLLANDE NATIONELL KOMPETENS FÖR KONSTNÄRER I SKOLAN

EN RAPPORT OM FÖRSTUDIEN GÄLLANDE NATIONELL KOMPETENS FÖR KONSTNÄRER I SKOLAN EN RAPPORT OM FÖRSTUDIEN GÄLLANDE NATIONELL KOMPETENS FÖR KONSTNÄRER I SKOLAN 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 3 INLEDNING 4 GENOMFÖRANDE 5 KULTURRÅDET Skapande skola vad är det? 6-7 KICK_OFF 8-11 NUVA CASE

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n?

Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Seminarium på Nordiska akvarellmuseet den 20 21 november 2003 Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev

Läs mer

Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst

Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst Rapport från projektet Postmodern konstpedagogik och premoderna samlingar Jamtli 2011 2012 Innehåll 1. Bakgrund... 3 Inledning... 3 Projektets mål...

Läs mer

- ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 19 kommuner i Stockholms län 2009-01-01 2012-03-31

- ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 19 kommuner i Stockholms län 2009-01-01 2012-03-31 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 19 kommuner i Stockholms län 2009-01-01 2012-03-31 2 Innehåll 4 Inledning 5 Syfte och mål 6 Deltagande aktörer

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

EN ATTRAKTIVARE VÅRD- OCH OMSORGSSEKTOR

EN ATTRAKTIVARE VÅRD- OCH OMSORGSSEKTOR MÖTAS EN ATTRAKTIVARE VÅRD- OCH OMSORGSSEKTOR Ansvarig utgivare: Kommunförbundet Skåne Redaktör: Jessica Tranquist, Tranquist Utvärdering AB Texter: Lotta Solding, ORDSPRÅK, Joakim Tranquist, Tranquist

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, juni 2014. Uppföljningsrapport. Transfer Väst

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, juni 2014. Uppföljningsrapport. Transfer Väst Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, juni 2014 Uppföljningsrapport Transfer Väst Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 8 Regionutvecklingsnämndens medverkan... 8 Organisation... 9 Transfer

Läs mer

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar!

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning 1/10 2010 1/5 2012 SCUF för Mångfald Ett processorienterat inkluderingsprojekt för att förebygga rasism och intolerans

Läs mer

I din hand håller du Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2010

I din hand håller du Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2010 I din hand håller du Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2010 8Kvinnoboende Stadsmissionens stödboende 9 Logi och stödboende i Lund 10 11 Nattjouren akuthärbärgen 12 13 Stadsmissionshälsan 14

Läs mer

Tillväxtmotor för det regionala och lokala näringslivet. ess max iv i regionen tita

Tillväxtmotor för det regionala och lokala näringslivet. ess max iv i regionen tita GGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGG Tillväxtmotor för det regionala GGGGGGGGGGGGGGG och lokala näringslivet GGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGG

Läs mer