Årsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse 2012 2013"

Transkript

1 Årsberättelse Årsberättelse

2

3 Årsberättelse Innehåll 1. Allmän översikt 4 Det naturvetenskapliga området 5 Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området 5 Kultur 6 Naturbruk och miljöområdet 7 Social-, hälso- och idrottsområdet 7 Teknik och kommunikation 8 Turism, kosthåll och ekonomi 10 Yrkesförberedande utbildning för invandrare Fakta om Yrkesakademin i Österbotten Organisationsmodell Yrkesakademin i siffror Förvaltning 5.1 Direktionen för Yrkesakademin Ledningsgruppen för Yrkesakademin Avgående grupper läsåret Enheten i 15 Enheterna i 20 Enheten i 21 Enheterna i 22 Enheten i 23 Enheten i 24 Annan ort 27 Pärmbild: Campus Kungsgården. Foto: Niklas Forsberg.

4 4 Årsberättelse Även detta år deltog YA! i Taitaja Mästare tävlingarnas finaler, som ordnades i Lahtis under april månad. Två studerande representerade YA! i finalerna detta år och de nådde placeringarna fyra och sju. Under läsåret kvalificerade sig två av våra Mästare finalister från i fjol till EuroSkills, som går av stapeln i Lille, Frankrike, nästa höst. 1. Allmän översikt Det gångna läsåret har präglats av arbete med fokus på förändring. Andra stadiets yrkesutbildning står inför många stora förändringar inom de närmaste åren, både verksamhetsmässigt och strukturellt. Samtidigt som antalet åriga studerande minskar och finanseringar skärs ner behöver skolan satsa på förnyelse; avtal för fristående examina har varit föremål för förnyelse och uppdatering samt läroplansgrunderna för ungdomarnas yrkesutbildningar kommer att ändras och förnyas. Under läsåret har nya upplägg inom ungdomars utbildningar introducerats och utvecklingsarbetet fortsätter. Allt detta har krävt arbete av samtliga branscher. Utbildningar för över 18-åringar - dvs. vuxenutbildningar - ordnas allt mer som regelrätta yrkesutbildningar i stället för kortkurser eller arbetskraftsutbildningar. Samtidigt har antalet en-två dagars kurser också ökat. YA hade beviljats en kvot på studerande inom den grundläggande utbildningen under Tillströmmingen av studerande har varit god under året. Studerandekvoten inom den grundläggande yrkesutbildningen överskreds med i medeltal 9 studerande år Inom vuxenutbildningscentret producerades via andra finansieringsformer 525 årsverken (2012: 557). Studerande och kursdeltagare totalt inom YA (antal personer) år 2013 uppgick till (2012: 7.001). Trots stora ekonomiska utmaningar kunde YA! nå ett positivt bokslut år 2013 och det första mellanbokslutet år 2014 bådar för en väl hållen ekonomi. Utmaningarna med budgetarbetet är fortfarande stora, men de redan vidtagna anpassningsåtgärderna har haft effekt. Detta leder till bättre förutsättningar för verksamheten framöver. Intern auditering av verksamheten samt studerande utvärderingar visar att våra studerande är nöjda med sina studier och värdesätter sin skola, vilket också är positivt. YA! placerade sig på andra plats i den nationella jämförelse Utbildningsstyrelsen gör bland stora yrkesutbildningsanordnare i landet för året Detta är ett beaktansvärt resultat och stärker bilden av en verksamhet av god kvalitet. I jämförelsen beaktas bland annat hur studerande sysselsätts efter avslutad utbildning. Arbetet med att se över YA:s organisationsmodell har fortsatt i syfte att organisationen ska effektivare kunna möta de ständigt kommande kraven på förändring. Samarbetet med arbetslivet är i ständigt fokus och i en central roll inom Yrkesakademins alla utbildningar. Exempelvis efterfrågan på närvårdarutbildningar, både bland unga och vuxna, är konstant hög medan efterfrågan på andra utbildningar varierar stort från år till år. Inom logistikutbildningen i har stora satsningar på en egen ny fordonspark gjorts vilket har lett tid ett förbättrat utbud av körundervisningen. Under läsåret har nya examensrättigheter sökts inom olika branscher där efterfrågan på examen och utbildning finns. För att stödja personalen i att möta förändringar har fas två inom Yrkesakademins Aktivt lärande program inletts. Den pedagogiska ådran har implementerats i lärarteam och bland förmän. Ett IKT-program har utarbetats för YA! och starten för att målmedvetet utveckla personalens IKT kunnande har påbörjats under våren. Utvecklingsarbete inom YA! har till stor del skett med hjälp av ett digert antal utvecklingsprojekt läroanstalten är ansvarig för eller delaktig inom. Yrkesakademins kulturutbildningar i har verkat sitt första hela läsår i nya färdigställda utrymmen i Campus Allegro. Samanvändning av utrymmen tillsammans med övriga kulturutbildningar ger goda synergieffekter för utbildningarna att erbjuda undervisning av hög kvalitet. Yrkesakademin har fortsatt arbetet med att effektivera användningen av utrymmen genom att inleda arbetet med att flytta verksamheterna i, samt på Ahlholmsgatan i till Yrkesakademins befintliga utrymmen. Skede III av bygget på Campus Kungsgården i färdigställdes enligt tidtabell och Brändö enheten flyttade in i nya utrymmen i årsskiftet. Planering och anskaffning av maskiner och utrustning till avdelningen har varit intensiv under hösten Nu kan både avdelningen och administrationen glädjas av nya, moderna utrymmen. Arbetet med nybyggen och omorganiseringar i utrymmen samt flyttarbete har under läsåret krävt en stor arbetsinsats och flexibilitet av både personal och studerande. Ett stort tack till personalen, våra samarbetsparter samt till direktionen för det värdefulla arbete ni genomför! Allt till gagn för våra studerandes och regionens bästa! Till Dig som har avlagt en examen inom YA! under läsåret vill jag rikta ett stort grattis och önska Dig lycka till i framtiden med allt Du företar dig. Var stolt över ditt yrke! Maria Slotte Rektor

5 Årsberättelse Det naturvetenskapliga området Datanomerna vid enheten i har under läsåret tillsammans med merkonomerna aktivt engagerat sig bland annat i marknadsföringen av Yrkesakademin. Man har bland annat gjort olika kortfilmer och presentationer om skolan. Inom det naturvetenskapliga området har också flera vuxenutbildningar och kortkurser hållits både dagtid, kvällstid och helger. Från vänster: Utbildarna Johnny Forsman och Mats Österman firar tillsammans med Simon Sandvik och Jeanette Samuelsson från Fixura vid dimissionen för specialyrkesexamen i företagsledning. Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området Ledarskapsutbildningarna har under läsåret ökat i popularitet och flera företag i regionen har anlitat Yrkesakademin i Österbotten för att fortbilda och utbilda bland annat arbetsledare, företagsledare och företagsrådgivare. YA:s merkonomstuderande har förutom att aktivt delta i mässplanering och marknadsföringen av YA! även gjort olika utställningsarbeten vid enheten i.

6 6 Årsberättelse Studieresa till Venedig. Foto: Maria Westerlund. Kultur I september åkte bildartesanernas årskurs 3 på studieresa till Venedig, Biennalen. Där besökte man utställningar och genomförde yrkesprov. Under året har man också genomfört det entreprenöriella Leonardo-projektet EL-Art (tre musikstuderande, tre bildartesanstuderande samt lärare) med tre andra skolor från Sverige och Holland. I mars visades slutshowen igod meets John Doe i Groninger Forum, Groningen, Holland. Under det gångna läsåret har bildartesanerna tillsammans med musikstuderande också producerat musikvideon Stolen time i samarbete med Jimmy Westerlund. I december ordnades en julshow med musikstuderande samt inbjudna solister. Julshowen såldes även som julfestprogram och som slutsåld egen show i Schaumansalen. Projektionerna under showen var gjorda av bildartesanstuderande. I mars ordnades en konsert i Schaumansalen som avslutning på ett genreöverskridande projekt i form av beställningsverk av Christian Gull. I mars firade också Campus Allegro 1-årsfirande med konserter och utställningar. JMAP-festivalen. Foto: Mika Tervaskangas. Under läsåret har man också hunnit med en skivreleasehappening av cd:n MAYA, som musikstuderande på åk 3 producerat. Bildartesanstuderande tolkar även de 8 låtarna i 8 konstverk.

7 Årsberättelse Naturbruk och miljöområdet Vid Naturbruksavdelningen har man under året som gått satsat mycket på att genomföra Naturbruks- och naturvårdsstigen inom fritt valbara studier. Studiestigen var helt ny och den väckte stort intresse och lockade många deltagare från flera olika avdelningar inom YA!. Utöver det har man också satsat extra mycket på olika studiebesök till branschföretag i regionen. Under vårterminen jobbade skogsmaskinsförarna med två lite annorlunda projekt: att röja vid infarten till Campus Kungsgården samt med att bygga andholkar vid dammen på Kungsgårdsområdet. Österbottens ELY-central beviljade i maj YA! medel för ett EU-delfinansierat fortbildningsprojekt KursGården. Projektet arrangerade 12 fortbildningsdagar inom lantbruksoch grönsaksproduktion, hästhushållning och småskalig livsmedelsproduktion. Därtill ordnade man en studieresa inom mikrobryggeriverksamhet. Sammanlagt 194 personer deltog i kurserna. YA:s utbildning för landsbygdsföretagare lockar rekordmånga studerande just nu. YA! har också utdimitterat en grupp med 14 läroavtalsstuderande som deltagit i vår 1-åriga lantbruksutbildning på Åland i samarbete med Ålands gymnasium. För att utveckla sättet att sköta utbildningen har Yrkesakademin i Österbotten gått med i ett två-årigt samnordiskt utvecklingsprojekt Naturbruksutdanning for voksne. Några skolor från varje land deltar för att dela med sig av sina erfarenheter och för att lära sig av varandras sätt att arbeta. Den första sammankomsten hölls i Norge på hösten. Den första gruppen på 12 personer inom utbildningsprogrammet Yrkesexamen för skogsmaskinsförare utdimitterades under året Lantbruksutbildningen vid Yrkesakademin i Österbotten firar 155 år under Social-, hälso och idrottsområdet Under året som gått har två närvårdarstuderande kvalificerat sig till Euroskills, Europamästerskapen i yrkesskicklighet. Närvårdarstuderande vid Yrkesakademins olika enheter har dessutom varit mycket samhällsaktiva under det gångna läsåret och bland annat ordnat olika evenemang ute på orterna där man mätt blodtryck, blodsocker och sålt olika produkter för välgörenhet. Dessutom har man ordnat många olika projekt ute på verksamhetsenheterna (till exempel rekreationsdagar, hälsodagar, temadagar, samarbete med lågstadieskolor kring hälsa och välmående). m

8 8 Årsberättelse Närvårdarstuderande Ellinor Ahlvik-Fors och Josefine Björkström under fyra veckors praktik på Malta. Foto: Gunilla Husberg. Närvårdarstuderande vid Yrkesakademins olika enheter har under läsåret också ordnat Super-dagarna tillsammans med fackföreningen Super. Syftet med dagarna var bland annat att öka yrkesstoltheten bland närvårdarna och programmet bestod bland annat av olika föreläsningar och produktutställningar. Studerande både från och har deltagit i Mästare2014 semifinalerna och åkt på utlands-ia till Indien, Malta och Portugal. Vid vuxenutbildningens välfärdsavdelning har läsåret präglats av ett digert utvecklingsarbete som gjorts för att stärka möjligheterna för vuxna till personliga vägar fram till examen. Många vuxna som önskar stärka sitt kunnande söker sig till YA! för att nå sina mål och fler organsationer ute i arbetslivet ser gärna YA! som samarbetspart och beställer utbildningar av YA!. I syfte att stärka samarbetet inom de olika regionerna och samordna resurserna har också arbete påbörjats för att flytta olika verksamheter inom välfärden bland annat från enheterna i och till enheten i och enheten i. Frisörernas år har, precis som de övriga utbildningslinjerna i, präglats av flytten från Brändö till Campus Kungsgården i Gamla. Tack vare flytten och nya, bättre utrymmen och bättre möjligheter har frisörerna fått en ökad kundtillströmning. Teknik och kommunikation Flytten från Brändö till Campus Kungsgården har för bil, maskin-, metall- och elsidan inneburit möjlighet till att förnya utrustningen i alla undervisningsutrymmen. Fordonsteknik har dessutom under våren ingått ett avtal med AD-bilverkstadskedjan. Avtalet ger YA:s bilverkstad fadderverkstadsstatus och tillgång till det senaste inom teknologin och utbildningen. På maskin- och metallsidan har man fortsatt samarbetet med HAAS Automation kring CNC- bearbetning. YA! har

9 Årsberättelse Svenskfinlands första HAAS center, som betyder att skolan har tillgång till det senaste inom automationstekniken. Under året har man också tagit i bruk VVS- undervisningsutrymmen och nationellt uppmärksammade undervisningsutrymmen och utrustning för elteknik och automation. Under hösten valdes Kari Rintalankila till en av två Årets vuxenstuderande vid Yrkesakademin i Österbotten. Han avlade en fristående grundexamen för elmontör vid enheten i. I har man också under året jobbat hårt med flera olika projekt. Inom projektet i framtidén, ett information- och utbildningsprojekt för företagande och näringslivet i, har man tillsammans med företagen i orten jobbat för att upprätta en funktion som utvecklar, BT utrymmen, som stått avdelningen till förfogande sedan december Målarna och snickarna har under året stärkt sin verksamhet genom att införa vuxenutbildning vid sidan av grundutbildningarna och inredarna antas numera endast som vuxenstuderande. Avdelningen hade även deltagare i Mästare2014, FM-mästerskapen i yrkesskicklighet. Studerande från två branscher, husbyggnads- och byggnadsmålarbranschen deltog i semifinalerna. Målarstuderanden tog sig till final och slutade på en sjunde plats. Vid enheten i har man under läsåret bland annat tagit emot en ny, leasad fordonsflotta till logistikutbildningen. Fordonsflottan består av tre Volvobilar och en buss och ses Fordons- och transportteknik. Foto: Annika Holm. säkerställer och möjliggör nödvändiga förutsättningar för företagens existens. Likaså har man vid enheten i jobbat mycket med projektet Finnmet parters, inom vilket man vill lyfta fram regionens metallindustri på ett positivt sätt. Inom ramarna för Innovindprojektet har man jobbat tillsammans med för att utveckla vindkraften och vindkraftsutbildningen i regionen. Vid enheten i har man bland annat byggt ett klättertorn som används både i undervisningen av vindkraftsmontörer och i fortbildningen av till exempel brandmän. ofta på vägarna både i Österbotten och i Nyland. Yrkesakademins logistikcentrum ordnar utbildning inte bara för Yrkesakademins studerande, utan bland annat också för beväringarna i Dragsvik. I mars påbörjades planeringen av flytten av en del av teknikutbildningarna vid Yrkesakademins enheter i och till enheten i. Under det gångna läsåret har man vid bygg och träavdelningen i anpassat och till fullo tagit i bruk de så kallade

10 10 Årsberättelse Turism, kosthåll och ekonomi En av årets två vuxenstuderande Ulrika Krooks som jobbar som kock vid Tallmo vårdcenter. Foto: Sara Mannsén. Studeranderestaurangen Fyrklövern flyttade från Brändö till Campus Kungsgården vid årsskiftet. Restaurangen fungerar nu i nya, fräscha utrymmen och tack vare flytten har antalet matgäster i Fyrklövern ökat. Ett exempel på arbetslivsnära examen är en av årets två vuxenstuderande, Ulrika Krooks, som avlagt en specialyrkesexamen för dietkock vid Yrkesakademin för att stärka och bygga på sitt yrkeskunnande. Ulrika är bosatt i och jobbar som kock vid Tallmo vårdcenter sedan Hon valde utbildningen vid Yrkesakademin i Österbotten för att fördjupa sina kunskaper inom kockbranschen. Ulrika har nu varit med och förverkligat en hel del förändringar i maten vid Tallmo vårdcenter. Yrkesförberedande utbildning för invandrare I på Sofiedahlsgatan har RIV-avdelningen bland annat ordnat förberedande utbildning för grundläggande yrkesutbildning för invandrare, finska för asylsökande och startat tre nya grupper inom en ny vägledande utbildning: Karriärträning. På Alholmsgatan har man i sin tur ordnat två grupper integrationsutbildning. I har utbildarna bland annat besökt över 250 företag i regionen för att söka arbetsplatser och arbetsövningsplatser, främst till personer som faller inom ramen för ungdomsgarantin. Ungdomsgarantin och den uppsökande verksamheten har också varit starkt på agendan för RIV-avdelningen under året. I har man under året startat två grupper med förberedande utbildning för grundläggande yrkesutbildning för invandrare.

11 Årsberättelse Fakta om Yrkesakademin i Österbotten Yrkesakademin i Österbotten (YA!) inledde sitt arbete YA! har fasta verksamhetspunkter i,,,, samt i och ägs av samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur. Totalt har Yrkesakademin i Österbotten ca 2500 studerande, såväl unga som vuxna och 321 anställda. Inom den grundläggande yrkesutbildningen har YA! ett utbud som omfattar grundexamina för ca 20 olika yrken som alla omfattar 120 studieveckor. Som YA! studerande kan du kombinera din grundexamen med gymnasiestudier, s.k. kombistudier. Det är också möjligt att utföra internationell praktik under studietiden vid Yrkesakademin. Förutom grundexamina erbjuder YA! även yrkesinriktad tilläggsutbildning. Där ingår yrkesexamina, specialyrkesexamina, kortkurser och inte examensledande utbildningar. Inom yrkesutbildningen för vuxna finns tre examensnivåer: YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN visar att du har de kunskaper och färdigheter som yrket förutsätter. YRKESEXAMEN visar att du har den yrkesskicklighet som krävs av yrkesmän på området. SPECIALYRKESEXAMEN visar att du behärskar de mest krävande arbetsuppgifterna på området. Förutom ovan nämnda examensnivåer, som man kan studera till inom ett flertal branscher, anordnas även inom YA:s vuxenutbildningscenter förberedande utbildning för invandrare, vägledande utbildning samt företagsanpassad rekryteringsutbildning. Utbildningen inom vuxenutbildningscentret finansieras via statsandel, arbets- och näringsbyråns arbetskraftspolitiska köp samt genom övrig extern finansiering. Utbildningar kan också avläggas genom läroavtal. FÖR FÖRETAG OCH ORGANISATIONER Yrkesakademin i Österbotten erbjuder även företag och organisationer utbildning och utvecklingstjänster. YA! skräddarsyr tjänster som utvecklar företagets/organisationens kompetens. Hit hör till exempel analys av företagets/organisationens utvecklingsbehov och kartläggning av personalens kompetens. YA! gör upp utbildningsplaner åt företaget och/eller organisationen och hjälper även till med att förverkliga dem. För mer information gå in på: 3. Organisationsmodell Direktion Rektor Arbetslivets rådgivande organ Biträdande rektor vuxenutbildningscenter Avdelningschefer Stödtjänster Biträdande rektor grundläggande yrkesutbildning Avdelningschefer Teknik och kommunikation Det humanistiska och pedagogiska området Rekryterings-, invandrar- och vägledningsutbildning Det humanistiska och pedagogiska området Kultur Social-, hälso- och idrottsområdet Turism, kosthåll och ekonomi Det naturvetenskapliga området Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området Näringslivstjänster Naturbruk och miljö Utvecklingstjänster Studiebyrå Studerandetjänster Matserveringar Lantbruk, hästhushållning, skogsbruk, trädgårdsskötsel Maskin-, metall- och energiteknik Fordons- och transportteknik Arkitektur och byggnad Databehandling Företagsekonomi och handel El- och automationsteknik Social- och hälsoområdet Farmaci och annan läkemedelsförsörjning Musik Mediekultur och informationsvetenskaper Process-, kemi- och materialteknik Hantverk och konstindustri Skönhetsområdet Inkvarterings- och kosthållsbranschen Restaurang Fyrklövern Yrkesstarten

12 12 Årsberättelse Yrkesakademin i siffror läsåret ANTAL STUDERANDE ENLIGT UTBILDNINGSOMRÅDE Utbildningsområde II-stadiet unga läroplansbaserade II-stadiet vuxna läroplansbaserade II-stadiet vuxna fristående Totalt Antal inkvarterade Naturbruk och miljö Gamla Teknik och kommunikation Brändö Gamla Turism, kosthåll och ekonomi Brändö Gamla Social-, hälso- och idrottsområdet Brändö Gamla Kultur Gamla Det naturvetenskapliga området Gamla (Gamla ) Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området Yrkesförber. utb. för invandrare Gamla Orienterande och förberedande utb. inför den grundl. yrkesutbildn. Gamla Sammanlagt

13 Årsberättelse STUDERANDE ENLIGT HEMKOMMUN Yrkesinriktade grundexamina (grundplatser) Kommun Stud.antal Kaskö 9 Karleby Kronoby 28 Larsmo Övriga Finland 46 Utländska studerande 4 Alla studerande sammanlagt 1440 LÄROPLANSBASERAD UTBILDNING Grundexamina Andra stadiet unga 964 vuxna 171 UTBILDNING FÖR VUXNA SOM LEDER TILL FRISTÅENDE EXAMEN Grundexamina Andra stadiet vuxna 305

14 14 Årsberättelse Förvaltning 5.1 DIREKTIONEN FÖR YRKESAKADEMIN I ÖSTERBOTTEN Direktionen för Yrkesakademin i Österbotten (mandatperiod , i praktiken fram till samkommunstämman våren 2017) består av: Ordinarie Henrik Ingo Karita Blom Stefan Kulp Sven-Erik Bernas Åsa Snickars Ann-Charlott Kjerp Jan Mitts Marianne Hakala Björn Öst Personalens representanter Carina Storhannus Göran Östberg Ersättare Elof Granholm Viktor Kock Carola Bengs-Lattunen Anita Ismark Johanna Borg Bo Kronqvist Hannah Kekäle Peter Grannas Ing-Marie Björkstrand Johanna Lindholm David Käld Studeranderepresentanter Julia Eronen Heidi Isomäki Styrelsens representant Roger Eriksson Henrik Antfolk 5.2 LEDNINGSGRUPPEN FÖR YRKESAKADEMIN I ÖSTERBOTTEN Ordförande, föredragande Rektor Maria Slotte Biträdande rektor Linda Öhman Biträdande rektor Boris Ståhl Utvecklingschef Kenneth Heimdahl Kvalitetschef Carina Mattsson Ekonom Marina Nyman Byråchef Camilla Källberg Informatör Sara Mannsén Personalens representant Göran Östberg Sekreterare rektorsassistent Anette Railio

15 Årsberättelse Avgående grupper läsåret Ungdomsutbildning och examinerade grund-, yrkes- och specialyrkesexamina inom vuxenutbildning ( ) Vid enheten i KULTUR Grundexamen inom hantverk och konstindustri Utbildningsprogrammet för produktplanering och -tillverkning Artesan Gruppansvaring: Andreas Sjöblom Ahlbäck Anne Dahl Simon Ketola-Enholm Sebastian Lund Sabina Öling Victoria Kombi SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET Grundexamen inom hårbranschen Utbildningsprogrammet för frisör Frisör Gruppansvaring: Johanna Nykamb Arro Egne Björkman Jenny Eklund Carolina Enlund Ida Grundvall Emelie Kronoby Hansson Emma Utomlands Johansson Madeleine Liljedahl Carina Lindström Rebecca Larsmo Löfgren Jessica Mylläri Vanessa Möller Sara Nordstedt Emma Norrgård Jennifer Nyåker Lina Pada Elinne Kombi Pakkanen Julia Petander Elina Plogman Fanny Kombi Sand Sofia Larsmo Svenn Isabelle Kombi Söderholm Linda Walderman Eleonora Westerback Angélica Kombi Westermark Gabriella Vikström Ronja Larsmo Vocational Qualification in Social and Health Care Study Programme in Care for the Elderly Practical Nurse Gruppansvarig: Eva-Maria Löfqvist Arnego Kristine Baltazar Genesis Buenaventura Paul Constantino Arra Dela Cruz JP Deseo David Estestes Kirby Galo Hicel Jorge Robelle Liwanag Eunice Paurom Jaferson Philip Dona Ramos Elijah Regio Eunice Sanglay Ramona Simon Jickson Tering-Urquia Rapunzel Valenzuela Anthony Vallespin Ruth y Elisagen Wattang Bernadette Yu Taira Grundexamen inom läkemedelsbranschen Utbildningsprogrammet för apoteksbranschen Läkemedelstekniker Gruppansvarig: Camilla Lindqvist Ahlskog Sonja Back Stephanie Gullholm Britt-Helene Hultholm Charlotte Rausk Malin Sadak Farag Snickars Ann-Christin LA Österman Birgitta Raseborg Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen Utbildningsprogrammet för akutvård Gruppansvarig: Christian Almén Björk Sebastian Borgå Björkskog Nathalie Larsmo Byggmästar Rickard Larsmo Enkvist Johanna Larsmo Eriksson Lina Forsbacka Sara Kombi Haapamäki Emmi Kombi Hjulfors Hanna

16 16 Årsberättelse Hjulfors Jennifer Isomäki Heidi Mellin Sonja Meriheinä Jessica Rydell Anette Sundelin Eva-Maria Kyrkslätt Lovisa Mariehamn Larsmo Utbildningsprogrammet för sjukvård och omsorg Gruppansvarig: Carina Gref-Hiekkanen Berlin Simone Eronen Julia Finneman Micaela Flöijer Nadja Grahn Alexandra Hildén Erika Högkulla Ida Kombi Karlsson Jenna Borgå Klicic Sandi Kulmala Timo-Pekka Karleby Lindfors Miriam Kombi Nyman Tom Renkonen Sara Storfors Rebecka Sundén Anna Kombi Sundsten Erika Träskvik Johanna Weckman Victoria Raseborg Westerback Isabelle Wiksjö Josefin Utbildningsprogrammet för vård och fostran av barn och unga Gruppansvarig: Iris Nabb-Hammarström Aljasem Sarah Andersson Juliana Backman Carin Beijar Erika Flygare Ronja Hjortman Linnéa Kombi Kronkvist Linnéa Rosenlund Charlotta Sten Sandra Stenström Patricia Waxlax Camilla Westerlund Emilia Raseborg Östman Jessica Östman Linda för äldreomsorg Gruppansvarig: Estrid Jakobsson Fogde Emma Nylund Monica Raskala Heidi Svartsjö Tina Öhman Markus Örn Ann-Charlotte Kompetensområdet för vård och fostran av barn och unga Ansvarig utbildare: Iris Nabb-Hammarström Asplund Josefine Bertell Anneli LA Björkgren Annevi LA Borg Anita LA Forss Åsa LA Gull Josefine Lindholm Roger LA Nordgren Ann-Christine LA Ojala Bernice LA Råholm Anna LA Rönnholm Erika Rönnlöv Susanne LA Smedman Karina LA Träskbäck Anna LA Tunkkari Daniela LA Wörgren Jonna Kompetensområdet för äldreomsorg Ansvarig utbildare: Birgitta Schoultz-Ekblad, Estrid Jakobson, Eva Foxxell, Johanna Nyby Björkqvist Carita LA Björnvik Martha LA Ek Gunilla LA Haglund Madelaine LA Jakobsson Rosa Larsmo LA Lindén Erika LA Lundström Josefine LA Nyström Anja LA Sandvik Margita LA Småros Sarita LA Ståhl Anneli LA Ahlnäs Camilla LA Björkskog Monica LA Humell-Blomberg Anna Sund LA Nyberg Sharon LA Sissala Mikael LA Yrkesexamen för familjedagvårdare Ansvarig utbildare: Ann-Louise Ljung Håkans Josefine Korpi Åsa Lehtonen Camilla Mattsson Marie West Angelica Wikars-Backholm Lotta Oasis Kabrehla Rönnqvist Agneta Hammarland Yrkesexamen för instrumentskötare Ansvarig utbildare: Ebba Granström Majors Susanne

17 Årsberättelse Yrkesexamen i arbete bland missbrukare Ansvarig utbildare: Anette Rönnlund Brännudd Sara Storgård Malin Bäcklund Ann-Sofi Westberg Kent LA Specialyrkesexamen för tolk för talhandikappade Ansvarig utbildare: Ann-Louise Ljung Bagge Jeanette Specialyrkesexamen i äldreomsorg Ansvarig utbildare: Johanna Nyby Alfthan Birgitta Blomqvist Carola Larsmo Granqvist Cecilia Granqvist Marianne Nyman Tuija Ivars-Häggqvist Therése LA TEKNIK OCH KOMMUNIKATION Grundexamen inom bilbranschen Utbildningsprogrammet för bilplåtslagning Bilplåtslagare Gruppansvarig: Kari Lapveteläinen Antus Linus Granskog Niklas Grägg Benjamin Kujala Mathias Nyberg Tony Nyman Alexander Nyman Richard Perjus Tommy Suomalainen Joel Wistbacka Kevin Grundexamen inom bilbranschen Utbildningsprogrammet för bilteknik Fordonsmekaniker Gruppansvarig: Niklas Martois Dalgren Johan Fredman Pontus Kombi Hanner Pontus Häggblom Niclas Kettu Sebastian Lindholm Linus Kombi Ljungkvist Ove Mitts Simon Kombi Nordmyr Glenn Norrgård Niklas Nyman Conny Rönngård Johnny Sandelin Christopher Sparf Emil Österåker Adam Grundexamen inom byggnadsbranschen Utbildningsprogrammet för husbyggnad Husbyggare Gruppansvarig: Daniel Ström, Peter Nyman Ekman Amadeus Finneman Mathias Gädda Fredrik Harju Alexander Htay Reh Häggdahl Simon Hägglund Frida Härus Jonas Kantola Marcus Keko Tommy Kombi Klicic Aldin Lervik Jim Lindell Mathias Lithén Sebastian Ljung Johan Långgård Andreas Nyman Jimmy Nyman Joakim Nyman Karl-Johan Näsman Marcus Puska Aleksi Snygg Tobias Sten Alexander Söderman Lucas Utter Kevin Kombi West Kim Öst Niklas Kombi Grundexamen inom byggnadsbranschen Kompetensområde för husbyggnad Husbyggare Ansvarig utbildare: Jan Hjort Korpi Michael Vilén Janne Knuts Simone Grundexamen inom el- och automationsteknik Utbildningsprogrammet för el- och automationsteknik Elmontör och Automationsmontör Gruppansvariga: Carl-Olof Åbonde/Johan Bertlin Ahlskog Adrian Kombi Bäckström Jim Enlund Jonathan Erlands William Fagerbakk Amund Kombi Holm Jonas Huhtamäki Jimmy Krus Dan Kuusisto Kevin Kombi Lidman Hugo Lindgård Daniel Lindlöf Tim Kombi Mannfolk Thomas Marins Kim Kombi Martin Jimmy

18 18 Årsberättelse Nessler Christian Nixholm Kevin Norrbutts Joakim Kombi Norrgård Filip Nyman Andreas Roddis Philip Kombi Rönnholm Jonatan Sandvik Mathias Kombi Sten Sebastian Södergård Jonas Sörhannus André Kombi Ura Joel Grundexamen inom maskin- och metallbranschen Utbildningsprogrammet för tillverkningsteknik Verkstadsmekaniker Gruppansvarig: Stefan Myntti Bergman Kim Björkell Jonas Blom Linus Båsk Victor Bäck Joni Eriksson Simon Kjötar Fredrik Lindberg Anton Lågas Sebastian Majors Linus Nylund Oscar Pått Jerry Vesterback Robert Williamsson Tobias Grundexamen inom träbranschen Utbildningsprogrammet för industrisnickare Snickare Gruppansvarig: Andreas Sjöblom Antila Sami Grundexamen inom ytbehandlingsbranschen Utbildningsprogrammet för ytbehandling inom byggbranschen Målare Gruppansvarig: Charles Söderman, Bjarne Aspnäs Backlund Janette Berts Evelina Båsk Emma Dahlroos Johanna Kombi Eklund Lars Granholm Britt-Mari Haglund Heidi Heir Jim Ingves Marica Kombi Kakkonen Minna Lassfolk Marina Kombi Linman Marie-Louise Myllyniemi Michelle Nedermo Sara Rönnlöf Johannes Kronoby Sjöberg Isabella Yrkesexamen för väktare Ansvarig utbildare: Hasse Berglund Finne Annsofie Pampur Volodymyr Arbetsledare Gruppansvarig: Mats Österman Back Stefan Fagerholm Sonja Gädda Markus Herrgård Roger Härmälä Mikael Nordström Ben Norrback André Snellman Markus Östberg Jonas Larsmo TURISM-, KOSTHÅLLS- OCH EKONOMIBRANSCHEN Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Utbildningsprogrammet för kock Kock Gruppansvarig: Anna Gripenberg Bergfors Tommy Koivisto Robin Kullas Tommy Lehesvuo Lassi Pellfolk Angelica Söderberg Benny Westerlund Josefine Virkama Anton Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Kompetensområdet för kock Kock Ansvarig utbildare: Gun-Britt Strandholm-Genberg Hägg Mikaela LA Nordh Joacim Mariehamn LA Priscilla Priscilla Pyhäjärvi Petter Strömsnäs Robin Yrkesexamen för anstaltsvårdare Ansvarig utbildare: Gun-Britt Strandholm-Genberg Bergfors Gunilla LA Långkvist Ann-Sofi Revahl Agneta LA Sten Ann-Christin LA Söderback Evonne LA

19 Årsberättelse Yrkesexamen för kock i storhushåll Ansvarig utbildare: Carola Sjödahl Grundvall Maj-Britt Kronoby Kumpulainen Terese Pitkänen Mia Sjundeå LA Uusimäki Gunilla Söderman Pia LA Yrkesexamen för restaurangkock Ansvarig utbildare: Monika Stark-Krooks Välimaa Petri Yrkesexamen inom hushållsservice Ansvarig utbildare: Gun-Britt Strandholm-Genberg Häggman Terese Specialyrkesexamen för dietkock Ansvarig utbildare: Carila Sjödahl Salo Laila Specialyrkesexamen för föreståndare inom inkvarterings- och kosthållsbranschen Ansvarig utbildare: Carola Sjödahl Back Karin Westerholm Gun Kyrkslätt DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET Yrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet Ansvarig utbildare: Carina Kekäle Holm Camilla Qvist Sarah Rönnqvist Therecia DET SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA, FÖRETAGSEKONO- MISKA OCH ADMINISTRATIVA OMRÅDET Yrkesexamen för företagare Ansvarig utbildare: Cecilia Stenholm Backgren Ann-Sofi Karlsson Martin Kuhlberg Anton Lindberg Jan Långbacka Matias West Jenna Specialyrkesexamen i företagsledning Ansvarig utbildare: Johnny Forsman Hellström Peter Samuelsson Jeanette Sandvik Simon Wasberg Alexandra Westerlund Tony Viljamaa Jonny Specialyrkesexamen i ledarskap Ansvarig utbildare: Mats Österman Ahlsved Mona Backlund Eva Brännkärr-Friberg Nina Gleisner Susann Gröndahl Kristina Ingves Ann-Christine Järf Charlotta Segervall Jan Kronoby NATURBRUK OCH MILJÖOMRÅDET Grundexamen inom hästhushållning Utbildningsprogrammet för hästhushållning Hästskötare Gruppansvarign: Katarina Martonen Håkans Annamari Rodas Maria Kombi Åman Rebecka Kombi Grundexamen inom lantbruksbranschen Utbildningsprogrammet för lantbruksteknologi Landsbygdsföretagare Gruppansvarig: Lars Hermans Andtfolk Fredrik Antfolk Kim Bäck Rickard Dalkarl Fredrik Ek Mats-Henrik Ekholm Conny Ekman Thomas Fogde Jonas Herrgård Henrik Högback Kenneth Salonen Jannika Skog Daniel Grundexamen inom lantbruksbranschen Kompetensområdet för pälsdjursuppfödning Pälsdjursuppfödare Ansvarig utbildare: Nina Vide Ahlvik André LA Anderson Kaj Andersson Thomas Antell Martin LA Back Tobias Backman Mathias Björkroth Martin LA Blomqvist Daniel LA Blomström Daniel LA

20 20 Årsberättelse Envik Roger LA Granvik Nicklas LA Groop Daniel LA Ingman Tommy Karlsson Jens LA Mattbäck Jim LA Mård Tommi LA Nordmyr Mikael LA Renlund Kaj LA Sarin Kim LA Sigfrids Jimmy LA Ulfvens Andreas LA West Johan Wik Fredrik LA Wikblom Otto LA Vägar Andreas Grundexamen inom skogsbranschen Utbildningsprogrammet för körning av skogsmaskiner Skogsmaskinsförare Gruppansvarig: Jonny Bertell Berglund Christoffer Bäck Simon Hellman Christoffer Holm Mathias Nyblom Alex Nygård Robin Sandvik Conny Snickars Sebastian Stens Emil Äppel Robin Kronoby Ingå Kronoby Grundexamen inom trädgårdsskötsel Utbildningsprogrammet för blomster- och trädgårdshandel Utbildningsprogrammet/kompetensområdet för grönsektorn Utbildningsprogrammet för trädgårdsproduktion Trädgårdsmästare Gruppansvariga/Ansvariga utbildare: Meira-Pia Lohiluoma, Owe Salmela, Sanna Rönn, Jan-Anders Barkar Aaltonen Lukas Mariehamn LA Finskas Robin Lundström Ylva Grankulla Lövdahl Linda Niemi Seija Sulkakoski Katarina Timgren Mika Vesterlund Kristine Överholm Nina Yrkesexamen för skogsmaskinsförare Ansvarig utbildare: Pernilla Kvist Ek Pontus Jomala LA Kull Mikael Kvist Kaj LA Lundström Kim Väståboland LA Vesterback Ann-Christin Westerlund Stefan LA Vid enheterna i KULTUR Grundexamen i musik Utbildningsprogrammet för musik Musiker Gruppansvarig: Caroline Lillmåns Braun Arne Halonen Fanny Kojola Malin Käldström Robin Kombi Lassila Jonathan Lökström Jennifer Mikander Michael Nyberg Tove Kombi Paananen Mika Rönn Adam Sten Johan Tran Vu Larsmo Vanda Raseborg Grundexamen i visuell framställning Utbildningsprogrammet för bild- och mediekonst Bildartesan Gruppansvarig: Majlen Nylund Björkqvist Hanna Fagerholm Niku Fonselius Jutta Forss Cajsa Helantie Julia Hodgson Naomi Hänninen Maria Iilahti Johannes Ray Lillemo Svartsjö Jennie Särs Laura Lojo Larsmo Yrkesexamen för florist Ansvarig utbildare: Owe Salmela Neuman Sandra LA Vikstrand Lena

21 Årsberättelse SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET Grundexamen inom hårbranschen Utbildningsprogrammet för frisör Frisör Gruppansvarig: Ann-Charlotte Cederlöf Borén Malena Hästbacka Ida Lindfors Josefine Lönnvik Marja Melarti Sanna Rönnqvist Ida Sjöbacka Madeleine Slotte Ronja Sundqvist Annemo Åbrandt Minna Kronoby Kronoby Larsmo Larsmo Kronoby Yrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda Ansvarig utbildare: Ulrica Krook Björk Carina Haga Karina Krook Maria Paananen Marianne Sundström Barbro Sundström Harriet Yrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet Ansvarig utbildare: Yvonne Wannäs Brunell Anders Gäddnäs Jenny Helsing Malin Karf Charlotta Larsmo Yrkesexamen för specialhandledare av barn och ungdom Ansvarig utbildare: Yvonne Wannäs Wargh Mattias Björklund Tanja LA Hyytiäinen-Koskela Monica Karlsson-Nygård Camilla Larsmo LA Lehtinen Henna LA Sundkvist Barbro LA Överfors Katarina Yrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet Ansvarig utbildare: Yvonne Wannäs Uusitalo Jennamia LA Yrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda Ansvarig utbildare: Ulrica Krook Blomström Maria Holmström Siv Larsmo TEKNIK OCH KOMMUNIKATION Grundexamen inom maskin- och metallbranschen Kompetensområdet för tillverkningsteknik Verkstadsmekaniker Ansvarig utbildare: Börje Björklund Nynäs Sören Söderbacka Ronni Vid enheten i Larsmo Kronoby DET NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik Kompetensområdet för mikrostöd Datanom Ansvarig utbildare: Gustav Nordmyr Andersson Andreas Backman Roland Lindvall Nina Mattsson Ove Nordmyr Maria Norras Lolan Nyberg Michael Ålgars Anneli SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET Yrkesexamen i fotvård Ansvarig utbildare: Ann-Marie Jansson Yrkesexamen för familjedagvårdare Ansvarig utbildare: Ann-Louise Ljung Envik Mariana Sarwar Shammi Björkholm Anneli Erkas Anna-Carin Forsström Mikaela Haga Eva-Lotta Johansson Katarina Lindblad Hanna Lindroos Erica Nordlund Märta Raseborg Jomala Raseborg Saltvik

22 22 Årsberättelse Peltola Maj-Len Vikman Dan Yrkesexamen för installatör av hushållsmaskiner Ansvarig utbildare: Kenneth Lolax TEKNIK OCH KOMMUNIKATION Röösgren Rolf Wikman Johan Grundexamen inom datateknik och datakommunikationsteknik Kompetensområdet för datateknik och datakommunikation Elektronikmontör Ansvarig utbildare: Tomas Hansson Olli Mattias Lundén Johan Grundexamen inom datateknik och datakommunikationsteknik Kompetensområdet för datateknik och datakommunikation ICT-montör Ansvarig utbildare: Tomas Hansson Bäckström Matts Hartvik Conny Grundexamen inom el- och automationsteknik Kompetensområdet för el- och automationsteknik Elmontör Ansvarig utbildare: Boris Sjöstrand, Tomas Hansson Backman Mats Karleby LA Åbonde Tomas LA Granqvist Robert Norrgård Andreas Peltonen Andreas Sebbas Niklas Westerlund Alexander Westerlund Marcus Vozzhaiev Oleksandr Grundexamen inom fastighetsservice Kompetensområdet för fastighetsskötsel Fastighetsskötare Ansvarig utbildare: Fredrik Bäcklund, Marin Nygårdas Knös Tomas Lillbäck Peter Kock Tommy LA Grundexamen inom husteknik Kompetensområdet för rörmontering Rörmontör Ansvarig utbildare: Marin Nygårdas, Fredrik Bäcklund Karlå Anders Dahlin Patrik LA Hedman Jonas LA Häggback Stefan LA Örn Lucas LA Yrkesexamen för kylmontör Ansvarig utbildare: Kenneth Lolax Palmqvist Jonas Mariehamn Vid enheterna i TEKNIK OCH KOMMUNIKATION Grundexamen inom maskin- och metallbranschen Kompetensområdet för tillverkningsteknik Plåtslagare-svetsare Ansvarig utbildare: Niklas Thomasfolk, Ronny Lillmals Lassfolk Mathias SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen Utbildningsprogrammet/Kompetensområdet för rehabilitering Ansvarig utbildare: Guy Rosenholm, Anikki Rossi Antfolk Henrietta Arnautovic Senada LA Gull Ulrika Lagerström Katri Nordström Sofia Nyberg Madelene Nygårds Marie-Louise LA Palmberg Patricia LA Stenholm Josefin Söderholm Susann Söderlund Mikael Wilson Eva Utbildningsprogrammet/Kompetensområdet för äldreomsorg Ansvarig utbildare: Guy Rosenholm Appel Monica Eriksson Nina Kaas Yvonne Sundqvist Maria Söderman Ejvor

23 Årsberättelse Vid enheten i DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET Yrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet Ansvarig utbildare: Carina Kekäle Kosic Mirjana Storsved Tatiana Yrkesexamen för specialhandledare av barn och ungdom Ansvarig utbildare: Anette Rönnlund Ahlnäs-Njie Heidi Björklund Maria Heikkinen Caroline Lindström Ann-Sofi Rönnlöf Eva-Sofia Ådjers Nina DET NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik Utbildningsprogrammet för programmering Datanom Gruppansvarig: Jan Berglund Dahlgren Tobias Kankaanpää Linus Rautamäki Jesse Kombi Teir Sebastian van Aarle Kevin Kombi DET SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA, FÖRETAGSEKONO- MISKA OCH ADMINISTRATIVA OMRÅDET Grundexamen inom företagsekonomi Utbildningsprogrammet för kundbetjäning och försäljning Merkonom Gruppansvarig: Cecilia Stenholm Söderback Linda Uusimäki Anna Yrkesexamen för företagare Gruppansvarig: Cecilia Stenholm Berglund Rasmus Enlund Hanna Uusimäki Anna Vesterback Agneta NATURBRUK OCH MILJÖOMRÅDET Yrkesexamen för odlingsträdgårdsmästare Ansvarig utbildare: Meira-Pia Lohiluoma Eller Kersty LA Hannus Markus LA Lassander Kajsa LA Lohberg Eleri LA Öström Sabina LA SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen Utbildningsprogrammet för sjukvård och omsorg Gruppansvarig: Sofie Berg Isuls Madeleine Kombi Malm Anna Stenman Anette Kombi Uljens Emilia Kombi Westerlund Emma Kombi Åhman Mariah Kombi TEKNIK OCH KOMMUNIKATION Grundexamen i logistik Utbildningsprogrammet för transportservice Chaufför Gruppansvarig: Ole Svarvar Henriks Alexandra Johansson Pontus Westergård Ida Ömossa Malin Grundexamen i logistik Utbildningsprogrammet för transportservice Kombinationsfordonsförare Gruppansvarig: Ole Svarvar Backlund Conny Kiisk Jim Kiisk Simon Launokorpi Benjamin Kimitoön Kombi Mannström Marina Kombi Melic Nermin Nygårds Robert Påhls Markus Sandström Kim Sandvik Fredrik Siili Jimi

24 24 Årsberättelse Grundexamen inom byggnadsbranschen Utbildningsprogrammet för husbyggnad Husbyggare Gruppansvarig: Sune Nybacka Berglund Sebastian Dahl Rasmus Ehrström Timmy Kombi Ekman Marcus Kombi Kalberg Jesper Kombi Lindqvist Alex Metso Marcus Kaskö Kombi Nordlund Christoffer Rosenlund Christopher Sjökvist Kevin Kombi Thill Mårten Westerback Emil Kombi Wikström Andreas Åbonde Simon Grundexamen inom husteknik Utbildningsprogrammet för rörmontering Rörmontör Gruppansvarig: Mats Sjöblom Aakula Samuel Kimitoön Aspholm Joel Bergfors Dennis Bodö Hugo Kimitoön Enlund Oskar Granith Philip Kombi Johansson Lucas Kimitoön Lund Robin Miemois Simon Näsman Martin Sabi Eddi Kaskö Östman Joel Grundexamen inom maskin- och metallbranschen Utbildningsprogrammet för tillverkningsteknik Plåtslagare-svetsare Gruppansvarig: Tommy Lindedahl Bergvik Kim Bertell Markus Bjurs Joel Grandell Christoffer Granfors Sam Holmqvist Roger Häggblom Jonas Järvistö Joel Karlsson Linus Kastus Joel Mitts Sebastian Påfs Jan Qvist Simon Sjöberg Jonas Kombi Söderblom Jim Yliranta Kristian TURISM-, KOSTHÅLLS- OCH EKONOMIBRANSCHEN Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Utbildningsprogrammet för kock Kock Gruppansvarig: Marina Granh Berg Carmela Kombi Hellberg Ellinor Höglund Robin Långfors Eddie Kaskö Malm Tobias Rönnqvist Jonas Kombi Westman Charlotta Wilson Jonas Kombi Vuong Mai Åkerman Kenny Vid enheten i SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen Utbildningsprogrammet för rehabilitering Gruppansvarig: Gunilla Husberg Ahlvik-Fors Ellinor Asplund Jannike Kombi Björkström Josefine Larsmo Byggmästar Ida Grankulla Johanna Heselius Ylva Holm Erica Liljekvist Emilia Larsmo Kombi Penttinen Sandra LA Rönnvall Carina Kronoby Sundström Jessica Wannäs Pernilla Östman Lena Östman Mia Utbildningsprogrammet för sjukvård och omsorg Gruppansvarig: Lotta Brännkärr, Maria Nyberg Ahlvik Elina Backlund Mikaela Enkvist Victoria Larsmo Kombi Enqvist Nina Larsmo Kombi Granholm Elias Hellstrand Niklas Hässjebacka Jenna Kronoby Kombi Hästbacka Lina Karleby Högholm Josefin Kombi

25 Årsberättelse Julin Sandra Järndahl Jonas Karjalainen sini Norrback Linda Sandkulla Mikaela Karleby Snellman Gabriella Snellman Rune Sundqvist Charlotta Larsmo Kombi Sundström Fanny Svenlin Monica Larsmo Södö Louise Kombi Vesternäs Louise Larsmo Kombi Wiklund Mathilda Kombi Wärn Bettina Utbildningsprogrammet för vård och fostran av barn och unga Gruppansvarig: Ann-Christine Eklund Blom Janica Byggmästar Malena Larsmo Furu Sabina Häggman Ellen Krokvik Charlotta Ljunggren Gabriella Sund Peltola Senny Pesämaa Amanda Sandström Jennie Larsmo Kombi Snellman Janina Svenfelt Amanda Stor Elisabet Kronoby Kompetensområdet för handikappomsorg Ansvarig utbildare: Ann-Kristin Svenlin Cederström-Kalliosaari Marina Perttu Jenni Borgå Kompetensområdet för rehabilitering Ansvarig utbildare: Gunilla Husberg Sundelin Gunilla Larsmo LA Westman Stefan Kompetensområdet för sjukvård och omsorg Ansvarig utbildare: Annica Haldin, Lotta Brännkärr, Tom Nyman Vikström Monica LA Kompetensområdet för äldreomsorg Ansvarig utbildare: Monica Ståhlberg Ahlö Gunilla Larsmo LA Andersson Gunilla LA Backlund Solbritt LA Björklund Tua LA Bodbacka Majen Kronoby LA Eklund Susann LA Enkvist Marianne Larsmo LA Enqvist-Wiik Johanna LA Granholm Susanne Larsmo LA Grönhage Monica LA Haga Marianne LA Hermans Eivor LA Lindberg Tuula LA Pulkkis Solveig Kronoby LA Rosenkvist Adele Kronoby LA Sahlin Pia LA Salin Madeleine LA Thylin Karina LA Vidjeskog Susanne Kronoby LA Vid annan ort DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET Yrkesexamen för specialhandledare av barn och ungdom Ansvarig utbildare: Carina Kekäle Hildén Denise Nordlund Annette Esbo Hammarland NATURBRUK OCH MILJÖOMRÅDET Yrkesexamen för företagare inom skogsbruk Ansvarig utbildare: Tomas Lundström Dahlin Karl-Erik LA Enlund Ann-Catrine LA Gullholm Siri LA Haga Glenn Kronoby LA Levander Birgitta Mahdi Mariama Snellman Anna-Maria Westerlund Linda-Marie Granholm Ulf Häger Roland Jungersten Marcus Jåfs Harry Kvist Roger Nysund Klaus Rönnqvist Tomas Sandström Fredrik Wärnman Olav

26 26 Årsberättelse SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET Specialyrkesexamen i äldreomsorg Ansvarig utbildare: Johanna Nyby Olofsson Jenny Vårdö LA TURISM-, KOSTHÅLLS- OCH EKONOMIBRANSCHEN Specialyrkesexamen för dietkock Ansvarig utbildare: Carola Sjödahl Karlman Lise-Lott Lönn Lena Kökar Sjundeå Specialyrkesexamen för ledare av städarbete Ansvarig utbildare: Gun-Britt Strandholm-Genberg Bolos Dan Mariehamn LA Häggblom Ann-Sofi Finström LA LA = Läroavtalsstudier

27 Årsberättelse STIPENDIER Stipendier har beviljats av bl.a: Agri Market Ahlsell Oy Aktia Aktiastiftelsen i Aktiastiftelsen i Bengt Prins minnesfond Byggfix Ulf Österback Byggnadsförbund no 168 r.y. Byggnadsförbundets avd. 338 stipendiefond Coloria Daniel Granborgs minnesfond Dynamo Net Ekenäs 1:a apotek Finlands svenska byggare r.f. Finnes minnesfond Företagshuset Dynamo Ab Granlidens Trä GVK Coating Technology Hairmail Hintz Industrins stipendiefond för Vocana JHL Kalax samfällighet KIB Trans Ab Nykarlebud Kuvaverkko Käyttöauto Oy Lars Ekroos Ab Larsmo kommun LC Three Towns Lennart Nordins stipendiefond Lions Club, Lions Club, Lions Club, Yttermark-Övermark Loréal Sparbank Näsby-Finby Företagare Ove Södermans stipendiefond Oy Rackman Ab PAM Pjelax Ringservice Ab Ponsse Oyj Puutavaraliike J Alanko Oy Retex Oy RS Bygg & Schakt Rudus Oy Sand s Marketing Ab Servi Trade Ab Simons L Transport Ab Skogskultur r.f. St1 Sigg Oil Ab Suomen Teollisuustyökalut Oy Super Svenska Kulturfonden Svenska Kulturfonden / Henry och Martta Bertells minnesfond Svenska Studiefonden Sydösterbottens yrkesskolas 10-års jubileumsfond Söderback Talonrakennusteollisuuden Pohjanmaan Piiri r.y. Tehy Trädgårdsodlingens vänner Elektriska Ab nejdens bilbranscharbetare r.f. VVS Föreningen i Finland r.f. Österbottens Husdjursklubb Tack till alla stipendiedonatorer! Metsämiesten Säätiö När-Bok Närko Ab Area Zontaklubb Bilcentrals stipendiefond Biltillbehör Ab kommunalanställda JHL 473 Kraft Ishockeyförening r.f. metallarbetares fackavd. 274 r.f. nejdens lokalorganisation r.f. Rotaryklubb

28

29 Yrkesakademin i Österbotten Telefon växel // Hemsida // Facebook //

För nya utmaningar! VUXENUTBILDNINGSCENTER

För nya utmaningar! VUXENUTBILDNINGSCENTER För nya utmaningar! VUXENUTBILDNINGSCENTER Välkommen till Vuxenutbildningscentret! Idag är kompetensutveckling i form av utbildning eller personlig utveckling under ledning av en handledare eller coach

Läs mer

Björksta Open 2006 Luftgevär Resultat L 7

Björksta Open 2006 Luftgevär Resultat L 7 Re: 9 av 19 2006-01-08 21:21 Lättare att hitta drömresan med MSN Resor http://www.msn.se/resor/ Resultat L 7 1 Tobias Jansson Ludvika Skf (W) 398 0.0 2 Mattias Pettersson Björksta Skf (U) 387 0.0 3 Alexandra

Läs mer

SFI:s seriefinal 2009 WHA, Mariehamn

SFI:s seriefinal 2009 WHA, Mariehamn SFI:s seriefinal 2009 WHA, Mariehamn 19.09.09 1 IK Falken 246,5 (poäng) 2 Esbo IF 212 3 IF Sibbo-Vargarna 172 4 IF Åland 160,5 5 Vasa IS 142 Höjd H-17 1 Silvennoinen -93, Tommi Esbo IF 1.74 2 Mattsson

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

SFI seriefinal Mariehamn. HS 400 m Sammanställning

SFI seriefinal Mariehamn. HS 400 m Sammanställning 2015-09-19 SFI seriefinal Mariehamn HS 1 Christoffer Envall IK Falken 50.65 2 Lucas Mattsson -94 IF Åland 52.04 3 Marko Vendelin IF Raseborg 52.54 4 Jimmy Finnholm IK Falken 52.88 5 Tommi Eerola Esbo IF

Läs mer

Namn Förening Omg. 3 Bärfendal Harestad Bärfendal Kville Kville Bärfendal Bärfendal Uddevalla Bärfendal Herrestad Bärfendal Uddevalla Uddevalla

Namn Förening Omg. 3 Bärfendal Harestad Bärfendal Kville Kville Bärfendal Bärfendal Uddevalla Bärfendal Herrestad Bärfendal Uddevalla Uddevalla Namn Förening Omg. 3 1 Oliver Blad Bärfendal 182 2 Annie Andersson Harestad 182 3 Oscar Hansson Bärfendal 180 4 Neo Carlqvist Kville 180 5 Jesper Linsten Kville 175 6 Filip Forsberg Bärfendal 174 7 Gabriel

Läs mer

Banlängd 1.5 km. Banlängd 1.5 km

Banlängd 1.5 km. Banlängd 1.5 km RESULTATLISTOR för Måttsundsloppet 2000 2000-02-05 Resultat DH 8 motion ======= 1 8 Martin Bergström Strömnäs GIF 9:12. 0 2 9 Sara Westman Sävast Ski Team 9:39.27 3 10 Jesper Lindgren Byske SK 11:14 2.02

Läs mer

MÄN 200 M lördag Vind - 0,36 1 Erik Grahn -89 Riviera Friidrott 25,35 2 Andreas Berglund -72 Luleå Friidrott 25,64

MÄN 200 M lördag Vind - 0,36 1 Erik Grahn -89 Riviera Friidrott 25,35 2 Andreas Berglund -72 Luleå Friidrott 25,64 MÄN 100 M söndag Vind + 1,55 1 Erik Grahn -89 Riviera Friidrott 12,17 2 Peter Svedlund -90 Haparanda SKT 12,38 3 Erik Johansson -90 Luleå Friidrott 12,56 4 Roger Westin -64 Haparanda SKT 13,06 MÄN 200

Läs mer

Knattar -6 år 500 m, K (ej stafett)

Knattar -6 år 500 m, K (ej stafett) Starttlista Vårbyfläkten knattar 2009 Knattar -6 år 500 m, K (ej stafett) 2009-02-28 Startnr Namn Klubbnamn Starttid 1 Love Wagman Sollefteå SK 11.00.00 2 Isak Karlsson Anundsjö IF 11.00.30 3 Johan Söderholm

Läs mer

RESULTAT CREW CHALLENGE FESTIVALEN 2006. 104 Morgan Nygren MK Team Westom Saab 7 7 7 7 7 35 A

RESULTAT CREW CHALLENGE FESTIVALEN 2006. 104 Morgan Nygren MK Team Westom Saab 7 7 7 7 7 35 A CREW / MK TEAM WESTOM SENIORER PLAC. NR NAMN / ANMÄLARE 1 52 Andreas Dahlberg Team Pekka Power RESULTAT KLUBB BIL O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 TOT FINAL Mora MK Saab 7 7 7 7 7 35 A 2 67 Robert Engelbrektsson Lidköpings

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

XXVII Knattekarnevalen Karlsplan Kilpailijat

XXVII Knattekarnevalen Karlsplan Kilpailijat 400 Djupsund Ina Gamlakarleby If 1.3.1996 F13 1000 m 32215300 401 Djupsund Nea Gamlakarleby If 14.4.1999 F11 1000 m 32215326 402 Westman Nathalie Gamlakarleby If 28.4.1998 F11 60 m 32221462 402 Westman

Läs mer

Jaktvårdsföreningens förslag över personer som skall utses till offentliga förvaltningsuppgifter

Jaktvårdsföreningens förslag över personer som skall utses till offentliga förvaltningsuppgifter Jaktvårdsföreningens förslag över personer som skall utses till offentliga förvaltningsuppgifter Framställande jvf: Malaxnejdens jvf, 506 Datum 25.7.2011 Uppgift: Skjutprovsövervakare Namn Adress Tel.

Läs mer

STARTLISTA EFTERMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK

STARTLISTA EFTERMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK 13:00 01 - J Broberg / P Broberg 42,3 Gul BROBERG, Jonas Enköpings Golfklubb 560105-020 16,4 Gul BROBERG, Peter Enköpings Golfklubb 540525-047 25,9 - A Broberg / S Fredman 50,5 Röd FREDMAN, Susanne Capital

Läs mer

Namn Förening Omg. 2 Bärfendal Bärfendal Kville Kville Uddevalla Uddevalla Herrestad Bärfendal Herrestad Kville Uddevalla Bärfendal Uddevalla

Namn Förening Omg. 2 Bärfendal Bärfendal Kville Kville Uddevalla Uddevalla Herrestad Bärfendal Herrestad Kville Uddevalla Bärfendal Uddevalla Namn Förening Omg. 2 1 Oliver Blad Bärfendal 193 2 Oscar Hansson Bärfendal 183 3 Jesper Linsten Kville 180 4 Neo Carlqvist Kville 180 5 Freddy Johansson Uddevalla 179 6 Marcus Hansen Uddevalla 174 7 Albin

Läs mer

Startlista KRETSTÄVLING I ÄLVDALEN. Sida HERRAR 0-6 ÅR DAMER 0-6 ÅR

Startlista KRETSTÄVLING I ÄLVDALEN. Sida HERRAR 0-6 ÅR DAMER 0-6 ÅR 1 HERRAR 0-6 ÅR 400 M 201 18:00:00. 202 18:00:00. 203 18:00:00. 204 18:00:00. 205 18:00:00. 206 18:00:00 JACOB LARSSON 207 18:00:00 TORE JOHANSSON 208 18:00:00 ALEXANDER ANDERSSON 209 18:00:00 LINUS SJÖDÉN

Läs mer

Trekamp Torsdag Skoltävlingen 2014 Elevens namn Skola Jerkerspel Fackboll Hörnboll

Trekamp Torsdag Skoltävlingen 2014 Elevens namn Skola Jerkerspel Fackboll Hörnboll Elevens namn Skola Jerkerspel Fackboll Hörnboll Tobias Funk Björknäsgymnasiet Boden 33 13 21 Ulrika Funk Hampos Björk Björknäsgymnasiet Boden 25 8 15 Ella Hug Gällivare 48 18 Felicia Vikfjäll Gällivare

Läs mer

Svenskars rekord i NHL

Svenskars rekord i NHL Svenskars rekord i NHL Uppdaterad: 2015-06-16 SLUTSPELET Flest matcher av en svensk i NHL-slutspelet Nicklas Lidström 263 Tomas Holmström 159 Bob Nystrom 157 Peter Forsberg 151 Tomas Sandström 139 Ulf

Läs mer

19, 20, 21, Hjalmar Lundin

19, 20, 21, Hjalmar Lundin 3 2017-01-17 tis Alicia Hörnberg 0660-77344 Emma Holma 070-897 68 99 Hanna Hultén 0730-261262 0660-433810 2017-01-18 ons Hans Jørgen Skogheim 0709740 Julius Sondell 070-2123028 Anders Sondell 066033 070-3192379

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

Österlenspelen. 11-12 december 2010 RESULTAT

Österlenspelen. 11-12 december 2010 RESULTAT Österlenspelen 11-12 december 2010 RESULTAT HERRSINGEL A 9 deltagare Korsavadshallen POOL A Linus Conrad, Carlskrona - Dennis Schön, Aura 20 10.15 21-17, 21-15 Dennis Schön, Aura - Karl Fredlund, Christianstad

Läs mer

Vännäs Motorklubb - Laitis 2-dagars 2016

Vännäs Motorklubb - Laitis 2-dagars 2016 Kvalresultat debutanter Sida Utskriven 206-06-0 2:0:0 Startnr Förare Kvalomgång Kvalomgång 2 Kvalomgång 3 Kvalomgång 33 Alexandra Karlsson - 7 - - 2 Anton Lind - 5 - - 2 Kvalresultat juniorer Sida 2 Utskriven

Läs mer

Årsbästa inomhus 2012 Herrar

Årsbästa inomhus 2012 Herrar Årsbästa inomhus 2012 Herrar Statistiken sammanställd av Yngve Nilsson på resultat gjorda inomhus vintern 2011/2012 60 m 6.79 O Dain Rose -92 IFK Umeå Malmö 28.1 7.09 André Brännström -87 Skellefteå AIK

Läs mer

IF DROTT SERIETÄVLING 2 Måndag 1.7. Pojkar 7 år 400m

IF DROTT SERIETÄVLING 2 Måndag 1.7. Pojkar 7 år 400m IF DROTT SERIETÄVLING 2 Måndag 1.7 Pojkar 7 år 400m 1) Nestor Räikkönen 1.35.4 2) Nosa Omoruji 1.37 3) Filip Forsbacka 1.38.3 4) Casper Laaksonen 1.42.8 5) Miro Auvinen 1.46.4 6) Aleksi Pekkarinen 1.53.5

Läs mer

P Gymn U, SO 3000 M 1 Yavar Birandvand Idrottsgymnasiet Bollnäs 10.57,29 2 Alexander Lindholm Idrottsgymnasiet Bollnäs 13.02,72

P Gymn U, SO 3000 M 1 Yavar Birandvand Idrottsgymnasiet Bollnäs 10.57,29 2 Alexander Lindholm Idrottsgymnasiet Bollnäs 13.02,72 P Gymn U 60 M HEAT 1 1 Robin Nygren Idrottsgymnasiet Bollnäs 7,95 Final 2 Johan Sörlander Idrottsgymnasiet Bollnäs 8,32 3 Mattias Jönsson Norrängsskol Hässleholm 8,68 4 Andreas Jönsson Idrottsgymnasiet

Läs mer

SFS mästerskapstävling

SFS mästerskapstävling Borgå 01.03.2009 9:31:30 Ilmakivääri 20 ls, sarja 8IT 1. Erik Valkamo KSF 96 95 191 2. Daniel Liewendahl ÅSSF 91 93 184 Ilmakivääri 20 ls, sarja 10IT 1. Rasmus Lagerström RS 98 98 196 2. Martin Nyholm

Läs mer

8617 Up för musiker 8618 Up för instrumentreparation 10098 Musikteknolog och musikteknologi 10099 Pianostämmare

8617 Up för musiker 8618 Up för instrumentreparation 10098 Musikteknolog och musikteknologi 10099 Pianostämmare 3193 YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA Bilaga Examen Utbildningsprogram Examensbenämning DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET Grundexamen i teckenspråkshandledning 8619 Up för teckenspråkshandledning Grundexamen

Läs mer

RESULTATLISTA TEAM SPORTIA-SPELEN 8/

RESULTATLISTA TEAM SPORTIA-SPELEN 8/ RESULTATLISTA TEAM SPORTIA-SPELEN 8/12 1996 60 M P 16 1 Mikael Jakobsson -81 KFUM Örebro 7.42 2 Patrik Lado -82 Stocksäters IF 7.86 3 Johan Roth -82 Stocksäters IF 8.34 4 Roy Lilja -82 Stocksäters IF 8.73

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

Anmälda lyftare Seniorer

Anmälda lyftare Seniorer Anmälda lyftare Seniorer Klass -52kg: Miia Liimatainen Örebrok KK 80 kg Klass -57kg: Angelica Brage Öjeby AK 108 kg Nina Eriksson Kiruna AK 105 kg Klass -63kg: Josephine Werngren Sundbybergs TK 120 kg

Läs mer

RESULTATLISTA SPARBANKEN CUP

RESULTATLISTA SPARBANKEN CUP RESULTATLISTA SPARBANKEN CUP CHRISTIANSTADS SKYTTESÄLLSKAP 170 år 011208-09 Resultat Klassvist 011208-09 L9 1 Henrik Nilsson Bromölla 50 50 49 50 50 49 49 48 = 395 2 Mattias Lindell Christianstad 48 50

Läs mer

GREN: 1 50 m FJÄRIL 9.30 ÅLDERSGRUPP: 16 ÅR OCH ÄLDRE

GREN: 1 50 m FJÄRIL 9.30 ÅLDERSGRUPP: 16 ÅR OCH ÄLDRE R E S U L T A T Å L D E R S G R U P P E R SIDA: 1 TÄVLING : HOFORS CUP DATUM: 1999-09-21 PLATS : HOFORSHALLEN TID: 10:17 ARRANGÖR : SIM 77 BASSÄNG : 25m-BASSÄNG GREN: 1 50 m FJÄRIL 9.30 1. Rikard Täpp

Läs mer

Final Gevär Liggande Klass 15 Final Gevär Liggande Klass 17

Final Gevär Liggande Klass 15 Final Gevär Liggande Klass 17 RESULTAT Final Gevär Liggande Klass 15 1 Victor Isaksson Los/LOS (GÄ) 196 50 50 296 2 Oscar Klemmedsson Slättäng/Kristianstad (SK) 198 49 47 294 3 Rasmus Barrsten Los/LOS (GÄ) 194 49 50 293 4 Anna Eklöf

Läs mer

Storvretaloppet / UNT-Cupen OFFICIELL STARTLISTA

Storvretaloppet / UNT-Cupen OFFICIELL STARTLISTA 2010-01-23 Storvretaloppet / UNT-Cupen D 9-10 Intervallstart fri stil tid 1 11:00:00 2 11:00:30 3 11:01:00 4 11:01:30 5 11:02:00 6 11:02:30 7 MELÉN-OLSSON Lisa 11:03:00 8 SÖDERQVISTT Madeleine Bälinge

Läs mer

-2, YA 2015-05-22 09:00

-2, YA 2015-05-22 09:00 -2, YA 2015-05-22 09:00 Sammanträdestid: 22.5.2015 kl. 09.00 Sammanträdesplats: Campus Kungsgården A1010 Närvarande: Ordinarie Ersättare Ledamöter: Henrik Ingo, ordförande Karita Blom, viceordförande Sven-Erik

Läs mer

ÅID Friidrottsstatistik 1995 Utomhus 60 m 100 m ChJ-statistics 2012 Senaste uppdatering: den 27 maj 2013

ÅID Friidrottsstatistik 1995 Utomhus 60 m 100 m ChJ-statistics 2012 Senaste uppdatering: den 27 maj 2013 60 m 8,70 Pero Josefin -79 LUIA D17 8,71 Andersson Linda -79 IFK D17 9,00 Roiha Malin -79 JIK D17 9,08 Granberg Linda -84 IFFK F11 8,9 m Vest Ninni -81 IFK F15 9,2 m Sjölund Annica -85 IFFK F11 9,2 m Lindholm

Läs mer

Resultat. Färs & Frosta Cup Kävlinge 7-8 februari 2009

Resultat. Färs & Frosta Cup Kävlinge 7-8 februari 2009 Resultat L9 1 Marcus Ekdahl Åkarps Sportskyttar 419.6 2 Hampus Bokelund Össjö Skf 419.0 3 Niklas Jogmark Eslövs Skg 409.4 4 Olof Gränsbo Vellinge Ssk 408.5 5 Dennis Oscarsson Åkarps Sportskyttar 405.8

Läs mer

Klass H 8 200 m + Tek Pl. Namn Klubb 1 Tobias Karlsson Norrfjärdens IF 2 Johannes Hortlund Älvsby IF Skidor 3 Axel Sjölund Älvsby IF Skidor 4 Filip

Klass H 8 200 m + Tek Pl. Namn Klubb 1 Tobias Karlsson Norrfjärdens IF 2 Johannes Hortlund Älvsby IF Skidor 3 Axel Sjölund Älvsby IF Skidor 4 Filip Klass H 8 200 m + Tek Pl. Namn Klubb 1 Tobias Karlsson Norrfjärdens IF 2 Johannes Hortlund Älvsby IF Skidor 3 Axel Sjölund Älvsby IF Skidor 4 Filip Stenberg Bolidens SK 5 Viktor Ström Hortlax SK 6 Anton

Läs mer

Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle OFFICIELLA RESULTAT

Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle OFFICIELLA RESULTAT 2008-02-02 Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle H 8 år 1 104 ÅSTOT Simon IFK Umeå 6:48 0:01.0 6:49.0 2 103 LIND Anton Vännäs SK 7:47 0:01.0 7:48.0 59.0 3 105 LJUNGHOLM Lukas Täfteå IK 10:24 0:01.0 10:25.0

Läs mer

Linköping Värnamo Div Ligg 1A Motala 2 Kvistbro Division 1 A

Linköping Värnamo Div Ligg 1A Motala 2 Kvistbro Division 1 A ALLSVENSKAN 50m 2013 Omgång 4 Omgång 4 (Redovisas tillsammans med omgång 6) Div Veteran Elit Linköping Värnamo 1107 1106 Div Ligg Elit Eskilstuna 2 Eskilstuna 3 1174 1178 Div Ligg 1A Motala 2 Kvistbro

Läs mer

Måndag. Bana: Grus 1 Bana: Grus 2 Bana: Plexi 1 Tränare: Olof Tränare: Peter Tränare: David 14.45-15.30 olof/david 14.45-15.

Måndag. Bana: Grus 1 Bana: Grus 2 Bana: Plexi 1 Tränare: Olof Tränare: Peter Tränare: David 14.45-15.30 olof/david 14.45-15. Måndag Tränare: Olof Tränare: Peter Tränare: David 14.45-15.30 olof/david 14.45-15.30 olof/david Evelina Rosendahl Axel Rosendahl Carl Reinhardt Jacob Van Hollebeke Samuel Gradén Evelina Rosendahl Axel

Läs mer

Nordic Open Championship 2012

Nordic Open Championship 2012 Vänster Flickor juniorer Pojkar Juniorer 2 1. Jonathan Rhenberg 1. Denise Backlund 2.Emil Ekström 2. Sofie Davidsson 3. Karolin Andersson 4. Tove Norelius 5. Therese Nilsson 3. Philip Östman 4. Linus Rönnholm

Läs mer

Resultat från Vinterspelen i Arvidsjaur april Längdåkning och skidskytte

Resultat från Vinterspelen i Arvidsjaur april Längdåkning och skidskytte Resultat från Vinterspelen i Arvidsjaur 21-22 april 2001 Längdåkning och skidskytte Resultat Jaktstart (Dag 1, gammaldags ski-cross klassisk stil, Dag 2, fri stil) OBS! Vi är medvetna om att totaltiderna

Läs mer

1 Ronny Jansson 1 Janne Kull Kenneth Hedberg. 2 Andreas Jirhäll 6 Hans Örtholm Björn Warrebäck. 3 Thomas Karlström 4 Fredrik Damm Thomas Karlström

1 Ronny Jansson 1 Janne Kull Kenneth Hedberg. 2 Andreas Jirhäll 6 Hans Örtholm Björn Warrebäck. 3 Thomas Karlström 4 Fredrik Damm Thomas Karlström Omgång 1 Stege A Omgång 2 Stege A Omgång 2 Stege B 1 Sista speldag - 4 Juni Sista speldag - 30 Juni Sista speldag - 30 Juni Christian Westerman 0 Tomas Guldbäck Micke Helgesson 1 1 Ronny Jansson 1 Janne

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - brutto:

Resultatlista, enskild rond - brutto: F12-klassen 1 Emelie Ferlin MÄLARÖ GK SKYTTEHOLM 0,0 95 2 Johanna Tillström STOCKHOLMS GK 0,0 96 3 Maria Kjelldorff SALTSJÖBADENS GK 0,0 98 4 Magdalena Sjöqvist WÄSBY GK 0,0 103 5 Rebecka Surtevall WERMDÖ

Läs mer

HIFK Jokerit Kärpät Blues

HIFK Jokerit Kärpät Blues HIFK Orange 0 Jokerit Ljus Blå 0 0 Kärpät Blå 1 Jimi Kuoppala Sport 1 Joel Blomqvist Muik 1 Niko Lehtinen Sport 35 Ben Boström IFK 20 Juho Kiviaho Jeppis 5 2 Robin Snellman Sport 2 6 Eemeli Rosing Sport

Läs mer

10:00 upprop för skjutlag 1 [L13 och L15S]. 11:35 upprop för skjutlag 2 [L11, L20 och L25]. 13:10 upprop för skjutlag 3 [L15R, L20 och L17].

10:00 upprop för skjutlag 1 [L13 och L15S]. 11:35 upprop för skjutlag 2 [L11, L20 och L25]. 13:10 upprop för skjutlag 3 [L15R, L20 och L17]. JÖNKÖPINGS LÄNS UNGDOMSSKYTTEFÖRBUND inbjuder till SKYTTIADENS REGIONFINAL lördagen den 7 februari i Sävsjö Skyttecentrum Tider Skjutlagslistor finns på kommande sidor. Programmet för dagen i stort ser

Läs mer

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup Klass: Dam 1 Anette Bergman 183 1 4 4 2 Emma Hannebo 183 1 4 3 3 Erica Jansson 182 1 2 3 4 Anna Tängmark 179 1 3 4 5 Marie martinsson 175 2 0 4 6 Birgitté Andersson 174 0 4 3 7 Hanna Wärn 173 0 1 4 8 Pernilla

Läs mer

LYCKSELE-TERRÄNGEN 2005

LYCKSELE-TERRÄNGEN 2005 LYCKSELE-TERRÄNGEN 2005 (Grand Prix nr 9) Terräng-DM, kort terräng UDM-JDM-SDM-VDM Lördagen den 13 augusti på Tannens Idrottsplats KLASS: FLICKOR FÖDDA 2000 eller senare : 400 m 1 Elvira Fjällström Betsele

Läs mer

Andersson Ulf Andra Långgatan 34 413 27 Göteborg 031-3156734 0707-315331 ulf@goton.se Förbund

Andersson Ulf Andra Långgatan 34 413 27 Göteborg 031-3156734 0707-315331 ulf@goton.se Förbund Adresser Väst Efternamn Förnamn Adress Postadress Tel bostad Mobiltelefon E-postadress Domarnivå Referee Andersson Ulf Andra Långgatan 34 413 27 Göteborg 031-3156734 0707-315331 ulf@goton.se Förbund Angervall

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

Officiell resultatlista Strängnäs AMS SAMS-cupen Folkrace 10 april 2010 Seniorer

Officiell resultatlista Strängnäs AMS SAMS-cupen Folkrace 10 april 2010 Seniorer SAMS-cupen Folkrace 0 april 00 Seniorer 7 8 9 0 7 8 9 0 Nr Namn/Bil Klubb/Anmälare Omg Omg Total Semi Tobias Hising MSK Hammaren Janne Rotko 7 Gustaf Jansson Anders Avelin MSK Hammaren Niklas Blidberg

Läs mer

DM Fri stil OFFICIELLA RESULTAT

DM Fri stil OFFICIELLA RESULTAT 2011-01-15 DM Fri stil D -8 Intervallstart klassisk stil 1 12 FOGELSTRÖM Emma - H -8 Intervallstart klassisk stil 1 13 SKÖLD Loke - 2 14 ÖSTERMAN Isak - 3 15 BORELL Lucas IK Rex - D 9-10 Intervallstart

Läs mer

Herr Grand Master -75 Höger. Mats Ottosson - Skåne Armsport. Totte Lundgren - Vätternbrytarna Motala. Herr Grand Master -75 Vänster

Herr Grand Master -75 Höger. Mats Ottosson - Skåne Armsport. Totte Lundgren - Vätternbrytarna Motala. Herr Grand Master -75 Vänster Herr Grand Master -75 Höger Mats Ottosson - Skåne Armsport Totte Lundgren - Vätternbrytarna Motala Herr Grand Master -75 Vänster Mats Ottosson - Skåne Armsport Totte Lundgren - Vätternbrytarna Motala Herr

Läs mer

STARTLISTA FÖRMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK

STARTLISTA FÖRMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK 07:00 01 - L Hillerstig / U Lindblom 32,7 Gul HILLERSTIG, Lars Enköpings Golfklubb 670504-041 8,1 Gul LINDBLOM, Urban Enköpings Golfklubb 481121-012 24,6 - K Johansson / A Wåhlstedt 31,6 Röd JOHANSSON,

Läs mer

Gren Namn Klubb Vikt Resultat Öpiad år

Gren Namn Klubb Vikt Resultat Öpiad år ÖPIADREKORD t o m 2016 P19 100m Fredrik Svedberg 73 ÖGIF 11,21 1991 400m Fredrik Lindberg -73 ÖGIF 49,12 1991 1500m Daniel Olsson -82 Trångsviken 4,12,3m 2000 110mh Fredrik Lindberg -73 ÖGIF 100,0 14,11

Läs mer

Helena Abrahamsson. Richard Jonsson. Jimmy Lindqvist. Rolf Wennberg. Peter Morin. Rickard EK. Victor Belting. Stig Öhlund.

Helena Abrahamsson. Richard Jonsson. Jimmy Lindqvist. Rolf Wennberg. Peter Morin. Rickard EK. Victor Belting. Stig Öhlund. Richard Jonsson Rolf Wennberg Rickard EK Stig Öhlund Robin Lindqvist Anton Barsk Alexandra Fransson Robert Sandberg Daniel Sakko Lina Lindqvist Mikael Gustavsson Anders Karlsson Zolland Tanja Gustavsson

Läs mer

Resultatlista Kanot SM 2015

Resultatlista Kanot SM 2015 17:00 91 D 18 K-1 1000 m B-Final 1 1 Evelina Höglund Fagervik 05:56,28 2 Johanna Kühne Fagervik 06:00,16 3 Elin Fransson Malmö 06:11,40 4 Moa Kolvereid Hofors 06:13,24 5 Emma Havner Kungälv 06:32,54 6

Läs mer

St nr Debutant Klubb Bil Anmälare Omg 1 Omg 2 Omg 3 St nr Juniorer Klubb Bil Anmälare Omg 1 Omg 2 Omg 3 Total Final / Plac

St nr Debutant Klubb Bil Anmälare Omg 1 Omg 2 Omg 3 St nr Juniorer Klubb Bil Anmälare Omg 1 Omg 2 Omg 3 Total Final / Plac St nr Debutant Klubb Bil Anmälare Omg 1 Omg 2 Omg 3 oo Sebastian Jansson Botkyrka Mk Saab Fullföljt Fullföljt Fullföljt St nr Juniorer Klubb Bil Anmälare Omg 1 Omg 2 Omg 3 Total Final / Plac 2 Marcus Svärd

Läs mer

Gren 1, 200m Frisim Damer, Finaler. Plac.Namn Född Poäng FINA 50m 100m 150m Tid Status Förening

Gren 1, 200m Frisim Damer, Finaler. Plac.Namn Född Poäng FINA 50m 100m 150m Tid Status Förening Sida: 1 Resultat Totalt - Med poäng och mellantider Tävling: Septembersim Tävlingsort: Tyresö Arrangör: Tyresö SS Tävlingsledare: Christina Bruhn Tävlingssekreterare: Mikael Grindbo Gren 1, 200m Frisim

Läs mer

Partävling Deltagarlista

Partävling Deltagarlista Partävling Deltagarlista Banda VK 1 19 Ulrica Pettersson 16 Kenneth Pettersson Banda VK 2 1 Linnéa Appelqvist 14 Leif Olsson Banda VK 3 8 Malin Karlsson 18 Tommy Pettersson Banda VK 4 12 Karin Olofsson

Läs mer

AKILLES FRIIDROTTSSTATISTIK ÅREN AKILLEKSEN YLEISURHEILUTILASTOT VUOSINA

AKILLES FRIIDROTTSSTATISTIK ÅREN AKILLEKSEN YLEISURHEILUTILASTOT VUOSINA AKILLES FRIIDROTTSSTATISTIK ÅREN 1902-2015 AKILLEKSEN YLEISURHEILUTILASTOT VUOSINA 1902-2015 Leif Rikberg 11.11.2015 FLICKOR 15 ÅR - TYTÖT 15 V. 80 M 10,94 +1,4 Nadja Forsell 94 2009 11,28 +0,7 Nanna Wackström

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Flickor 1 24-8-1 Antal pristagare: 4 1 Madeleine Yström ÖSTERHANINGE GK, 83 2 Johanna Lennberg SALEMS GK, 84 3 Sandra Sohlberg TROXHAMMAR GK, 4 Natalie Wille BRO-BÅLSTA GK, 88 5 Lina Elmsäter TROXHAMMAR

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Kvinnor 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Kvinnor 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Kvinnor 100m 94 Evelina Nilsson 12.17 2015 86 Lisa Rönnqvist 12.18 2003 95 Fanny Panboon 12.32 2013 67 Elisabeth Hamrin 12.34 1986 73 Annica Johansson 12.36 1992 93 Johanna

Läs mer

NORRFJÄRDENS IF SKIDOR

NORRFJÄRDENS IF SKIDOR NORRFJÄRDENS IF SKIDOR NORRSKENSSPELEN 2011-02-12 RESULTAT: D9 1 1 Elsa Holmbom Sävast Ski Team IF 2 5 Sanna Wallon Norrfjärdens IF 3 4 Sanna Nordholme Norrfjärdens IF 4 3 Cornelia Nilsson Hemmingsmarks

Läs mer

Resultat. Färs & Frosta Cup. 6-7 februari 2010 Kävlinge

Resultat. Färs & Frosta Cup. 6-7 februari 2010 Kävlinge Resultat Färs & Frosta Cup 6-7 februari 2010 Kävlinge Resultat L9 1 Fanny Johansson Sjöbo Usg 419.6 2 Moa Theodersson Sjöbo Usg 409.4 3 Max Andersson Vellinge Ssk 396.9 4 Linus Lindén Veberöds Skf 374.9

Läs mer

Huvudsponsor:. LAITIS BIL & INDUSTRI AB

Huvudsponsor:. LAITIS BIL & INDUSTRI AB 1 1 Tobias Nordin 7 7 7 21 MS Opel 2 52 Jonathan Karlsson 7 7 7 21 Skellefteå MS WV 3 55 Oskar Olofsson 7 5 7 19 MS Volvo 4 110 Fredrik Eliasson 7 5 7 19 S.Lappmarkens MK Toyota 5 3 Jonas Isaksson 7 7

Läs mer

Resultatlista. Röbäcksspelen. Umåker Knatte, pojkar och flickor. Anmälda: 4 Startande: 4 Ant kontroller 0. Herrar, 8 år.

Resultatlista. Röbäcksspelen. Umåker Knatte, pojkar och flickor. Anmälda: 4 Startande: 4 Ant kontroller 0. Herrar, 8 år. Knatte, pojkar och flickor Startnr Vakant NOTEAM Startnr Vakant NOTEAM Niklas Edlund Maja Stenmark Samuel Adolfsson Viktor Strömberg Elin Widestedt Maja Hedström Jenny Adelsson Tvärålunds IF Hugo Andersson

Läs mer

Klubbrekord i Skellefteå AIK Friidrott. Män m 87 André Brännström Lennarth Johnsson 10.5m 1988

Klubbrekord i Skellefteå AIK Friidrott. Män m 87 André Brännström Lennarth Johnsson 10.5m 1988 Män 2016 100m 87 André Brännström 10.83 2007 63 Lennarth Johnsson 10.5m 1988 200m 72 Anders Öström 21.81 1992 26 Gösta Brännström 21.5m 1953 400m 67 Fredrik Söderlund 49.80 1987 26 Gösta Brännström 47.4m

Läs mer

Innebandy Pojkar 03. Sidan 1 2016-02-09. Värmdö Idrottsförening. Innebandy 2015. Aktiv (32) Adress Telefon Målsman

Innebandy Pojkar 03. Sidan 1 2016-02-09. Värmdö Idrottsförening. Innebandy 2015. Aktiv (32) Adress Telefon Målsman Sidan 1 Akhter, Daniel Äppelblomsvägen25 Hem 087159785 Maria lundholm (Mamma) 0736456605 Lundis@msn.com Sohail akhter (Pappa) 0704377311 Andersson, Ludvig Hemmesta Dalväg 11 Andersson, Robin Fiskarvägen

Läs mer

MÅNDAG. Tävlingsgrupp Utvecklingsgrupp Träningsgrupp. Tennisskola Mini & miditennis

MÅNDAG. Tävlingsgrupp Utvecklingsgrupp Träningsgrupp. Tennisskola Mini & miditennis Tävlingsgrupp Utvecklingsgrupp Träningsgrupp MÅNDAG Tennisskola Mini & miditennis 08.00-10.00 TP 07.45-10.00 SAMUEL 16.00-17.00 16.00-17.00 SAMUEL Amanda Sjöholm Elin Kumlin Olivia Svensson Saga Alenäs

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Segrare 2017 Carl Eklund

Segrare 2017 Carl Eklund Stegfinal Match om 3:e plats Jonatan Liew Carl Eklund 182 214 Finalmatch Carl Eklund Markus Lenefjäll 254 202 Segrare 2017 Carl Eklund Stort Grattis!!! 1 2 3 4 Resultatlista Hajen Cup 2017, klass 1 P Namn

Läs mer

Deltagarlista Östersjöspelen 2009

Deltagarlista Östersjöspelen 2009 Deltagarlista Östersjöspelen 2009 Karlskrona 2009-10-17-2009-10-18 Älmhults BMK (Älm) Olivia Gunnarsson Emelie Hansson Sofia Gustafsson Amanda Karlsson Selma Hansson Hilda Gunnarsson Emma Karlsson Erika

Läs mer

Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015)

Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015) Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015) Ledning Ulf-Lennart Gertz Johansson 08-684 12 354, 073-707 32 14 ulf-lennart.gertz.johansson@modernaforsakringar.se

Läs mer

Hemmabaneserien Luft

Hemmabaneserien Luft Hemmabaneserien 2015-2016 Luft Omgång 1 av 5 1 2 3 4 5 1 Rebecka Backesten Tyresö L9 188 2 Marcus Karlsson Frösunda L9 188 3 Anastasia Åberg Djurö L9 184 4 Kalle Ehrsson Djurö L9 181 5 Adam Sandgren Ununge

Läs mer

Startlista DM Lång Norrbotten Sida

Startlista DM Lång Norrbotten Sida Startlista DM Lång Norrbotten Sida 2 H21 11270 meter 7 anmälda 1 434 131548 Mats Luspa IFK Kiruna 12:00 435 488189 Anders Bennitz OK Renen 12:03 436 80943 Peter Westin Vittjärvs IK 12:06 437 73813 Erik

Läs mer

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. den maj Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Sandberg / Mattsson SANDBERG, Jonatan Götaströms Golfklubb MATTSSON, Felix Götaströms Golfklubb Golfhäftet Trophy 2 Jansson / Trofast TROFAST, Niklas

Läs mer

Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll

Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll 10/8 2008 (Inom parentes: Platssiffra sträcka i klass,/totalt) Plats Startnr Förare/Kartläsare Ungdomsrally 1 2 Mattias Adielsson / Peter

Läs mer

Resultatlista Besättningsregattan 2013

Resultatlista Besättningsregattan 2013 09:30 1 D 16 K-4 500 m Final 1 1 Hannah Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersso Östra Sverige 02:02,24 2 Andrea Möller / Hanna Falk / My Lindén / Jessica Löf KC Stockholm / 02:04,48

Läs mer

1. Cecilia Sandqvist-94 Vännäs FI 3.19 2. Pernilla Sundberg-94 Öråns SK 3.07 3. Sara Olsson-94 Vännäs FI 2.78 4. Sabina Tellström-95 Öråns SK 2.

1. Cecilia Sandqvist-94 Vännäs FI 3.19 2. Pernilla Sundberg-94 Öråns SK 3.07 3. Sara Olsson-94 Vännäs FI 2.78 4. Sabina Tellström-95 Öråns SK 2. Konsum Cup 2 i Friidrott 25 juni 2003. Vännäsborgs IP i Vännäs Arrangör: Vännäs Friidrott Tävlingsledare: Bertil.Lundquist Väder: Växlande molnighet, + 20, totalt vindstilla Längd F9 1. Cecilia Sandqvist-94

Läs mer

GRANINGERUNDAN/Distriktsfinal Kalle Anka Cup OFFICIELLA RESULTAT

GRANINGERUNDAN/Distriktsfinal Kalle Anka Cup OFFICIELLA RESULTAT 2008-02-02 GRANINGERUNDAN/Distriktsfinal Kalle Anka Cup H 10 år Intervallstart fri stil 1,5 km 1 6 STRÖMBÄCK Elis Nätra SK 4:48 0 2 4 STARK Jacob Sollefteå SK 5:15 27 3 8 MODIN Jonathan Remsle Skidklubb

Läs mer

SKRIDSKOKLUBBEN TROLLHÄTTAN

SKRIDSKOKLUBBEN TROLLHÄTTAN SKRIDSKOKLUBBEN TROLLHÄTTAN STATISTIK ÖVER DISTANSER 1988 / 1989 ----- 2011 / 2012 DISTANSER Tider inom parentes är utlandstid 300 m 1 David Andersson 94 12-01-21 Trollhättan 25,05 2 Mattias Olofsson 78

Läs mer

RESULTAT FRÅN NOLIASPELEN MARS 2005 I PITEÅ

RESULTAT FRÅN NOLIASPELEN MARS 2005 I PITEÅ F7 40 M 1 Jenny Lestander-98 Piteå IF 7,84 2 Klara Enberg-98 Piteå IF 8,35 3 Wilma Eliasson-98 Luleå FIF 8,83 4 Malin Johansson -98 Riviera FI 9,24 5 Hanna Lundholm -98 Riviera FI 9,33 6 Natalie Boström

Läs mer

RESULTAT TEAM SPORTIA-SPELEN 13/

RESULTAT TEAM SPORTIA-SPELEN 13/ RESULTAT TEAM SPORTIA-SPELEN 13/12 1997 60 M P 16 1 Johan Hesselbäck -82 IKW Friidrott 7.63 2 Mattias Örlén -83 IFK Nora 7.68 3 Thomas Norling -83 IF Spartacus 8.10 200 M P 16 1 Mattias Örlén -83 IFK Nora

Läs mer

Klubbrekord

Klubbrekord DAMER 100 m Birgitta Fredriksson -60 12,48 1989 100 m Birgitta Fredriksson -60 12,3 1988 200 m Birgitta Fredriksson -60 25,47 1989 400 m Emilia Österman -88 58,41 2004 800 m Marina Danielsson -56 2.15,39

Läs mer

PROTOKOLL. 1 Mötets öppnande Mötet öppnades klockan av nationens ordförande Carl-Erik Strandberg.

PROTOKOLL. 1 Mötets öppnande Mötet öppnades klockan av nationens ordförande Carl-Erik Strandberg. HÖSTMÖTE Tisdagen den 26.11.2013 Kl. 19:00 i Armfelt, Arken ÖSTERBOTTNISKA NATIONEN VID ÅBO AKADEMI r.f. PROTOKOLL Närvarande: Sara Fagerlund, Hanna Ingman, Emilia Holm, Madelene Berglund, Jennifer Norrvik,

Läs mer

IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus

IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus 2*30 m 9.3 Marisel Björkman-73 1988 9.3 Sofia Nilsson-72 1988 9.3 Hanna Jonasson-79 1993 9.4 Emma Hansson-93 2007 9.5 Malin Johansson-90 2007 9.6 Emelie Andersson-83

Läs mer

Jämtlands Motorklubb - Autoexprten Swedish Open Östersund

Jämtlands Motorklubb - Autoexprten Swedish Open Östersund debutanter Kvalomgång 1 1 1 Alvin Andersson Krokoms - - - - juniorer A-final (Heat 89) 1 19 Max Lindberg Krokoms MK 4 --- Ej start --- 7 7 Great Lake Racing B-final 2 12 Oscar Jansson Krokoms - 7 4 - Team

Läs mer

Flen Armfighters Competition IV Vänster

Flen Armfighters Competition IV Vänster Competition IV 2010 Vänster Subjunior öppen klass tjejer Filippa Andersson Rebecca Svensson Ronja Åberg Wande pojkar Pontus Andersson Jacob Karlén Anton Ekman Junior flickor -55-61 Angelica Wernersson

Läs mer

Mudrace OFFICIELLA RESULTAT

Mudrace OFFICIELLA RESULTAT 2015-06-10 Man Löpning 1 83 SÖDERGREN Anders Trångsviken IF 25:50.6 0.0 2 25 OLSSON-BAD Olle Hallkutarna 25:55.7 5.1 3 81 KRISTIANSSON Martin Trångsvikens IF 26:01.1 10.5 4 75 KARDIN Oskar Sportsgym SportsClub

Läs mer

Seriematch 2, div. 3, i Karlshamn

Seriematch 2, div. 3, i Karlshamn Seriematch 2, div. 3, i Karlshamn 2011-06-12 Män 100m Vind 2,8 m/s 1 Per Strandquist-87 Öresunds FK 11,13 2 Fredrik Ottosson-84 Alvesta Friidrott 11,20 3 Simon Tofft-93 FIF Gnistan 11,39 4 Adam Axelsson-93

Läs mer

Scramble för Fyra. Rond:

Scramble för Fyra. Rond: Datum 2012-07-27 Klass A-klassen Rond 1 Placering Namn Spelhcp Resultat Särskiljning 1 Mikael Jonsson 2,3 55.7 1 Mikael Jonsson Veckefjärdens GC 55.7 1 Martin Hagström Veckefjärdens GC 55.7 1 Peter Selin

Läs mer

Resultatlista från VINTERSPELEN 26 JANUARI 2008

Resultatlista från VINTERSPELEN 26 JANUARI 2008 Resultatlista från VINTERSPELEN 26 JANUARI 2008 Resultat från Umedalens Vinterspel 26/1 2008 Friidrottshallen Dragonens Idrottscentrum, Umeå Tävlingsledare: Henning Eriksson Starter: Åke Larsson, Henning

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

Resultatlista. RådaSiö regattan. 18-19 augusti 2007. Rådasjön, Mölndal. Arrangör: Regattaföreningen RådaSiö

Resultatlista. RådaSiö regattan. 18-19 augusti 2007. Rådasjön, Mölndal. Arrangör: Regattaföreningen RådaSiö Resultatlista RådaSiö regattan 18-19 augusti 2007 Rådasjön, Mölndal Arrangör: Regattaföreningen RådaSiö Göteborgs RK, Mölndals RK, Göteborgs RF, Kungälvs RK den 19 augusti 2007 Sida 1 av 13 lördag Lopp

Läs mer

Vintercuppen 2016 deltävling

Vintercuppen 2016 deltävling C-Vapen Klass Vintercuppen 06 deltävling 06-0-06 Tomas Pekkala 44 47 45 46 49 46 77 Silver Rolf Strömberg 46 46 4 4 40 44 6 Brons Ronnie Larsson 40 44 45 7 46 46 58 4 Sjöberg Magnus 40 45 4 46 4 40 57

Läs mer

DM Medel. Resultatlista. DM-Klassisk distans (15 km, kortad 3-mil) Knutby IF Skidor

DM Medel. Resultatlista. DM-Klassisk distans (15 km, kortad 3-mil) Knutby IF Skidor Resultatlista DM Medel DM-Klassisk distans (, kortad 3-mil) Tid Söndag den 18 Januari 2009 Plats Vegavallen, Tierp Teknik Klassisk teknik Väder Mulet, svag vind Temperatur -2 DM Antal anmälda 157 Antal

Läs mer

Mattias Danielsson 1985 IK NocOut.se 19:23, Torbjörn Annell 1974 IK NocOut.se 19:24, Erik Olsson 1983 IK NocOut.

Mattias Danielsson 1985 IK NocOut.se 19:23, Torbjörn Annell 1974 IK NocOut.se 19:24, Erik Olsson 1983 IK NocOut. DM/KM 5000 m, Campusarenan 20 april 2016 118 Löpare kom till start Nedan finns preliminära resultat Heat 1 # Namn Född Klubb Tid Placering 1 212 Gunilla Ekholm 1969 IK Akele 20:15,1 2 213 Anna-Sofie Bark

Läs mer