FAN FICTION. Vi ska ha skoj länge än! Det är omoraliskt att inte patentera Uppfinnare med passion för odling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FAN FICTION. Vi ska ha skoj länge än! Det är omoraliskt att inte patentera 2011-2012. Uppfinnare med passion för odling"

Transkript

1 FAN FICTION BLIR FILM MED NY TJÄNST Vi ska ha skoj länge än! 10-års jubilerande ScandiDos Uppfinnare med passion för odling Möt Mats Andersson Mapro Systems Ny toppnotering. UIC ger 14,2 gånger pengarna Det är omoraliskt att inte patentera Åsa Wheelock, forskare och vd Hikari Bio Resultat, reportage och intervjuer. UIC-året har summerats.

2 INNEHÅLL 3. Vd har ordet 7. UIC får idéer och företag att växa 8. Uppsala Innovation Centre inkubatorprogram 10. Passion för odling Mapro Systems 18. WorldFoto - appen från bitcycle 19. Beactica a rising star 19. Valueguards HOX-index ger svar 20. Halo Genomics blir Agilent Technologies 20. Denator breddar ägandet 21. Hallå världen UIC internationellt 22. Utan patentering ingenting Hikari Bio 28. Vi ska ha skoj länge än 10-års jubilerande Scandidos 34. UIC Business Prep nytt UIC-program 37. Historien om Svensk Tradition 37. MultiPro till Sveaskog 37. ngenic och Kalmar Energi 38. Fan Fiction blir film med ny tjänst Fanchinima. 43. UIC på Relationsdagen UIC-program & bolag 52. Snabbgenomgång UIC-året UIC-året i siffror 56. Personal 57. Resultat Styrelse 59. Summary UIC Annual Report VD OCH ANSVARIG UTGIVARE: PER BENGTSSON, UPPSALA INNOVATION CENTRE (UIC) COPYWRITER/SKRIBENT: ELISABETH LÖFQVIST, WOC MARKETING STINA THOR, UPPSALA INNOVATION CENTRE ART DIRECTOR: TONY LINDSTRAND, WOC MARKETING FOTO: ALEX & MARTIN PHOTOGRAPHERS TONY LINDSTRAND, WOC MARKETING GERTRUD HENRICSON TRYCK & PREPRESS: SANDVIKENS TRYCKERI MEDVERKANDE UIC ÅRSBERÄTTELSE: PER BENGTSSON, UPPSALA INNOVATION CENTRE MATS ANDERSSON, MAPRO SYSTEMS JENS PERSSON, BITCYCLE PER KÄLLBLAD, BEACTICA OLLE ERICSSON, HALO GENOMICS (AGILENT TECHNOLOGIES) OLOF SKÖLD, DENATOR ÅSA WHEELOCK, HIKARI BIO GÖRGEN NILSSON, SCANDIDOS ANDERS NORDSTRÖM, UPPSALA INNOVATION CENTRE ANNA SJÖBERG, FACILITATE PARTNER ANDERS WESTERMARK, NOVORTEX LINA BÖRJESSON, LINA DESIGN FREDRIK FERNLUND, NGENIC CHRISTOPHER KINGDON, FANCHINIMA JOHN NILSSON, DIVISION BY ZERO KJELL BOHLIN, ÅAC MICROTEC THOMAS BERGFJORD, ELECTROENGINE ANNA SÖDERHOLM, ALMI INVEST UPPSALA INNOVATION CENTRE UPPSALA SCIENCE PARK UPPSALA BESÖKSADRESS: DAG HAMMARSKJÖLDS VÄG 10B TELEFON

3 Vd har ordet Under 2011 blev vårt ROI 14,2 gånger pengarna. En toppnotering. Året som gått har varit ett ekonomiskt mycket turbulent år. Börserna har fallit och fallit, gått upp och fallit igen. Hela nationers ekonomier har havererat och frågor som kan ett land gå i konkurs? har ställts. Med den omvärldsbilden påverkas självklart även förutsättningarna för att lyckas med att starta nya företag här i Sverige. Osäkerheten i hur den så kallade marknaden ska utvecklas gör det svårare att bedöma marknadspotentialen för en ny produkt eller tjänst. Investeringsviljan hos privatpersoner och institutionella investerare ökar inte med dessa förtecken som världsekonomin har visat. Trots detta har de bolag som utvecklats genom att få kvalificerat affärsutvecklingsstöd från Uppsala Innovation Centre (UIC) under året lyckats mycket bra. För er som följt UIC och våra bolag under en längre tid minns kanske år 2008/2009 då vi hamnade i en lågkonjunktur. Under den perioden lyckades UIC-bolagen tillsammans att nå större investeringar än tidigare. Det investerades då 210 miljoner kronor, vilket var en rekordnivå. Förklaringen till det stora intresset för investeringar i våra UICbolag är lika aktuell då som nu. Vi har flera mycket bra och intressanta företag i vår närhet som investerare gärna tar del av. Vårt arbete i UIC-bolagen utgör en kvalitetssäkring för investerare, som vet hur vi på ett strukturerat sätt utvecklar företagen genom vårt affärsutvecklingsstöd. Vi vet också att flera investerare uppskattar den kontinuerliga genomlysningen som vi gör i våra bolag för att minska risker och öka värdet efter bästa förmåga. Nu slår vi rekord igen. Investeringarna i våra UIC-bolag under denna period slår tidigare års nivåer med råge. Stort grattis till alla våra bolag som tillsammans attraherat hela 314 miljoner kronor i investeringar under det gångna året. Ett år som vi gick in i med befogad oro för hur vi skulle lyckas nå behövligt kapital till våra företag. Under 2011 har flera UIC-bolag fått välförtjänt uppmärksamhet genom utmärkelser och priser. Några exempel som kan nämnas är BioChromix och Division By Zero som valdes ut att delta i Svenska institutets satsning på en internationell innovationsturné som besöker flera länder i världen. Almi Företagspartners årliga regionala innovationspris Årets unga innovatör gick till Jonas Wamstad och Fredrik Edström, Airwatergreen. Airwatergreen tilldelades även Almi Företagspartners stipendium SKAPA Framtidens Innovatörer. Tre UIC-bolag erhöll finansiering från VINNOVA:s program Forska & Väx: Gradientech, Valueguard och Olink. Beactica kom på femte plats i Deloittes Rising Stars med en tillväxt på 508 procent över en treårsperiod 3

4 Vd har ordet 4 Per Bengtsson, vd Uppsala Innovation Centre

5 Vd har ordet I år påbörjar vi en stor satsning på IT-bolag. Vi vill attrahera ännu fler nya IT-företag. och utsågs till det snabbast växande bioteknikföretaget. Utmärkelserna har fortsatt under 2012 då Wavecraft och ngenic erhöll företagspriset Bona Postulata. Nordeas resestipendium gick i år till Episentec och PEPTONIC medical. Dessutom tog Q-linea och Spiber Technologies plats på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för landets mest lovande unga teknikföretag. En stor händelse under det gångna året blev Agilent Technologies köp av UIC-bolaget Halo Genomics. Halo Genomics är leverantör av innovativ teknik för provberedning i nästa generations sekvensering av DNA. Bolaget bildades så sent som 2008 då det antogs till UIC. Det är en mycket snabb utveckling som skett av bolaget med en framgångsrik exit efter tre år. Agilent Technologies har anställda och en försäljning på 6,6 miljarder dollar i 100 länder. Att företaget nu väljer att fortsätta utvecklingen inom Halo Genomics område i Uppsala är ett starkt bevis på den spetskompetens som finns i regionen. En viktig affär på flera sätt den korta tiden från bolagsstart till affär, vikten av internationella kontakter och värdet av att de tidigare ägarna till bolaget är mycket nöjda med försäljningen. Det skapar intresse och möjligheten till fler investeringar med förnyat uppväxlat kapital. UIC har förstärkt och utvecklat sin modell under året. Kärnan i UIC-modellen är våra affärscoacher. Ett drygt 50- tal personer som finns tillgängliga för affärscoachuppdrag i våra bolag. Personer med lång erfarenhet av att driva och utveckla stora som små bolag inom respektive bransch. UICs affärscoachmodell bidrar stort till framgångskonceptet. Affärscoachernas arbete med UIC-bolagen gör att vi kan driva UIC som en breddinkubator, det vill säga en branschoberoende företagsinkubator. Det innebär att vi kan vända oss till företag inom alla branscher. Vi har byggt upp en erfarenhet som gör att vi kan nyttja våra affärscoachers kompetenser mycket effektivt. Modellen gör oss flexibla och kostnadseffektiva då affärscoacherna anlitas efter behov. Vi har idag ett mycket nära och effektivt samarbete mellan oss aktörer i innovationssystemet i Uppsala, vilket är närmast unikt i Sverige. Det är det starka samarbetet mellan aktörerna i innovationssystemet som bidragit till framgångarna i våra gemensamma bolag. Jag ser framför mig att samarbetet inom innovationssystemet bara kommer att öka. Behåller vi bara tydligheten i våra roller blir det ett fortsatt effektivt system. En viktig ingrediens för bolagens framgångar är också våra partner. Vi har ett mycket bra och givande samarbete med våra partner, som supporterar utvecklingen i våra företag genom tjänster, kunskap och finansiering. Tillsammans med privata och offentliga partner har vi byggt upp ett starkt innovationssystem med stor kunskap om de projekt och företag som vi arbetar med. En kunskap som jag tror kan utvecklas och komma till gagn på nationell nivå. Ett konkret exempel är Uppsala BIOs modell för BIO-X som nu implementeras i Västra Götalandsregionen. UIC har haft stor nytta av samarbetet med Uppsala BIO inom life science. Projekt som befinner sig i gränslandet mellan forskning och kommersialisering har genom BIO-X kunnat nå ytterligare resurser för förberedelser före ingången i UIC. Detta är en bidragande orsak till de goda resultaten för våra bolag inom life science. Andelen projekt från Akademiska sjukhuset till UIC har ökat under året tack vare det fortsatta samarbetet med Innovation Akademiska. Vi har fått fortsatt förtroende att arbeta extra fokuserat i Östhammar tillsammans med kommunen och Svensk Kärnbränslehantering (SKB). En satsning som nu pågått under två års tid och resulterat i ett flertal bolag som antagits till UIC. Det har också skapat nya utmaningar för UIC vilket bland annat lett till utvecklingen av ett nytt programsteg inom UIC. UIC Business Prep är ett steg mellan UIC Business Lab och UIC Business Accelerator. Det är ett förberedande steg för de bolag som söker till UIC Business Accelerator, men där något av kriterierna för att antas måste slipas. UIC Business Prep introducerades under våren 2011 och är nu i full gång. Vi berättar mer om vårt nya programsteg på sidorna I år påbörjar vi en stor satsning på ITbolag. Vi vill attrahera ännu fler nya IT-företag då vi vet att vi kan bidra på ett positivt sätt även till dessa bolags utveckling. Vi har därför tagit fram en handlingsplan och startat samarbete med flera aktörer, däribland Uppsala kommun. UIC har förstärkt med en ny tjänst med ansvar för vår IT-satsning. I arbetet med Sveriges Innovationsstrategi 2020 har UIC bjudits in till flera regionala dialoger och möten med tjänstemän och politiker. Under året har vi också fått besök av partiledare och riksdagsledamöter. Vid dessa möten framhåller jag min syn på att 5

6 Vd har ordet UIC ska vara hjärtat i arbetet med att stimulera fler livskraftiga tillväxtföretag i Södertälje. innovationspolitik inte får sammanblandas med regionalpolitik. Båda är viktiga men var för sig. Innovationspolitiken måste innehålla ett visst mått av prestationsbaserad fördelning och den ska baseras på de förutsättningar som finns i en region med hänsyn taget till antalet invånare, företag och flöde av nya företagsidéer. Innovationspolitiken bör inte styras efter geografiska områden. Det är viktigt att kunna visa på att satsningarna ger effekt både på kort och lång sikt. Idag är det mycket svårt att finna finansiering till att förstärka vårt system. Pengarna finns inte här. Ändå har vi under flera år kunnat visa på en god utveckling. I år kan vi visa på ett mycket bra return on investment (ROI) på offentligt satsade medel till UIC. Under 2011 blev vårt ROI 14,2 gånger pengarna. Det innebär att en offentlig krona till UIC återbetalades under samma år med 14,2 kronor från våra bolag till staten. En toppnotering! Vi kan också visa att av de bolag som genomgått UIC Business Accelerator är nio av tio bolag fortsatt aktiva på marknaden efter att de lämnat UIC. Men hur kan vi växla upp så att resurserna till vår region ökar gällande support av nya företag och tillgången till tidigt riskkapital? Förutsättningarna finns, men inte kapitalet. Den frågan kvarstår, men jag hoppas att den når ett svar i Sveriges nya innovationsstrategi och kommande FoU-propositioner från regeringen. Med dessa resultat och med den omfattning som UIC idag har måste vi också nå 6 en långsiktig finansiering av verksamheten. I oktober startade det nya nationella inkubatorprogrammet Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G Sweden) under ledning av Innovationsbron. Baserat på presterade resultat och intyg om regional medfinansiering kunde inkubatorer erhålla driftsfinansiering. UIC är en av de inkubatorer som kvalificerat sig till detta. För att skapa en långsiktighet i systemet garanterades två års framförhållning i finansieringen. Under våren har ett arbete påbörjats angående sammanslagningen av Innovationsbron och Almi. Nyligen annonserades det att riksdagen bemyndigade regeringen att överlåta statens aktier i Innovationsbron AB till Almi Företagspartner AB och vidta de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra transaktionen. För inkubatorsverige blir det nu viktigt att detta leder till en sömlös övergång. Vi var precis på väg att få en långsiktighet i finansieringen, men idag vet vi inte var inkubatorprogrammet hamnar. Det kan gå till Almi, Tillväxtverket eller kanske tillbaka till VINNOVA där det en gång startades som ett pilotprojekt år Jag hoppas att denna förändring genomförs på ett effektivt och bra sätt så att utvecklingen går i en positiv riktning även fortsättningsvis. Efter ett besök från regeringens utredare gällande nedläggningen av AstraZeneca i Södertälje tog STUNS kontakt med Södertälje kommun. Det visade sig att behovet av de tjänster som UIC erbjuder är av stort intresse för kommunen. Den 15 juni beslutade Södertälje kommun att utse UIC till den företagsinkubator som ska vara hjärtat i arbetet med att stimulera fler livskraftiga tillväxtföretag i Södertälje. Behovet av stöd inom entreprenörskap och affärsutveckling i kölvattnet efter AstraZenecas nedskärningar är i fokus, men också att skapa förutsättningar för nyföretagande och avknoppningar hos regionens stora arbetsgivare. Samarbetet innebär att UIC öppnar ett kontor i området Snäckviken med närhet till Astra- Zeneca. Vi är ödmjuka inför uppdraget och samtidigt väldigt stolta över detta erkännande av vår UIC-modell. Jag ser fram mot ett nytt spännande år med ett starkt UIC-team, framgångsrika UIC-bolag, värdefulla partner och ägare. Tack för det förtroende vi fått under det gångna året! Nu siktar vi mot nya UIC-mål. Per Bengtsson vd Uppsala Innovation Centre

7 UIC får idéer och företag att växa Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-bolagen. UIC erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för entreprenörer och tillväxtföretag både inom och utanför Uppsalaregionen. Uppsala Innovation Centre stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och affärsmän i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. Vi är en neutral och branschoberoende företagsinkubator och erbjuder en dynamisk och väl beprövad process för att utveckla människor, affärer och tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad etableras. UIC-modellen skapar framgångsrika företag UIC-modellen formades 2004 och har visat sig fungera bra än i dag eftersom hela nio av tio UIC-bolag som har genomfört UIC Business Accelerator är fortsatt aktiva på marknaden. UIC-modellen innefattar fem program för olika faser i utvecklingen från idé till ett väl fungerande företag. Efter avslutat program ska affärsidén eller företaget kunna ta nästa steg i sin affärsutveckling. Resultatet blir kortare tid till marknad. UIC Business Start UIC Business Lab UIC Business Prep UIC Business Accelerator UIC Alumni I UIC-modellen innefattas även vårt framgångsrika affärscoachsystem där 50 handplockade personer från ledande positioner i näringslivet vägleder bolagen i deras affärsutveckling. Affärscoacherna stödjer de nystartade företagens ledningsgrupp samt styrelse och bidrar med sin kunskap, erfarenhet och sina etablerade kontakter med viktiga nätverk. Den stora bredden av affärscoacher gör det möjligt för oss att vara branschoberoende och företagen får därmed expertstöd från en erfaren person UIC tar inte några ägarandelar i UIC-bolagen och står inte för uthyrning av lokaler. På detta sätt kan vi vara en neutral samarbetspartner till våra bolag. Ägare till UIC är till lika delar Almi Företagspartner Uppsala AB, Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS), SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC ingår i Innovationsbrons inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden, B.I.G. Sweden, samt deltar i EU-projektet Industrialiseringsprocesser i UIC är även medlem i Swedish Incubators & Science Parks, SISP, som är en branschorganisation för Sveriges inkubatorer och science parks. UIC tar inte några ägarandelar i bolagen. nätverk. igång på allvar. UIC har också en grupp specialister, industrialiseringscoacher. Dessa personer har erfarenhet av att ta steget från prototyp till serieproduktion. 7

8 Uppsala Innovation Centre - inkubatorprogram Inspirera & förbereda Utvärdera & förädla UIC BUSINESS START UIC BUSINESS LAB UIC BUSINESS PREP UIC BUSINESS ACCELERATOR UIC ALUMNI Utveckla & förbereda UIC RESURS UIC PARTNER AFFÄRSCOACHER Genomföra Återkoppla UIC Business Start UIC Business Start riktar sig till blivande entreprenörer med en önskan om att starta och driva företag. UIC Business Start ger också möjlighet att bekräfta den affärsmässiga bärkraften i idén. UIC Business Lab UIC Business Lab syftar till att stärka den tidiga affärsutvecklingsprocessen i projekt på väg mot bolagisering eller i redan startade bolag. UIC Business Prep UIC Business Prep är ett nytt program för särskilt utvalda företag med hög och förberedas ytterligare så att kriterierna för programmet UIC Business Accelerator kan uppfyllas. UIC Business Accelerator UIC Business Accelerator vänder sig till nystartade bolag som är nära marknadsintroduktion av en produkt eller tjänst. UIC Business Accelerator är ett stimulerande och utvecklande inkubatorprogram som ger företaget tillgång till viktiga resurser i affärsutvecklingsprocessen såsom affärscoachning, rådgiv- UIC Alumni UIC Alumni vänder sig till företag som avslutat UIC Business Lab eller UIC Business Accelerator. UIC Alumni skapar tillfällen för erfarenhetsutbyte mellan företag inom Uppsala Innovation Centre. UIC Partner UICs breda spektrum av partner bidrar med kunskap och kompetens genom Uppsala Innovation Centre. UIC Resurs UIC Resurs är ett nätverk av utvalda resurser som erbjuder avancerad teknologisk utrustning, laboratorier, renrum, verktyg för informationsinhämtning och analyser, proof-of-concept studier och mycket mer. Idén är att tidiga företag eller projekt snabbt ska få tillgång till resurser som de själva saknar. Resurser som är viktiga för utvecklingen av företagets produkter och tjänster. 8

9 14,2 UICs return on investment, ROI för 2011 Offentlig ROI är ett mått på uppväxlingen av den erhållna finansieringen som UIC fått i förhållande till skatter och avgifter som UIC-bolagen återbetalat till staten under För varje satsad krona i UIC under 2011 har UIC-bolagen gett 14,2 gånger pengarna tillbaka. 9

10 Lätt att köra och lätt att använda. Mactrac är en lätt traktor som kan ta sig fram och göra nytta i skogen, på vindfällen, på åkrarna och på snöiga vägar. Den utvecklas ständigt. Idag finns det en mängd redskap för odling och skogsbruk och fler kommer. - Det är en kompetent maskin som utvecklar en enorm kraft för sin storlek, säger Mats Andersson, Mapro Systems. 10

11 Passion för odling Samarbetet med Uppsala Innovation Centre har gett Mats Andersson nya möjligheter och ny kunskap. Han är ingen nybörjare. Företaget har funnits i mer än 20 år. Utmaningen är att expandera. Få igång serietillverkning och utvecklas i sin roll som vd. Han är galen i jordbruk. Mats Andersson har en passion för odling. Han är också en maskinkonstruktör som ser möjligheter. skiner är hans specialitet. Mapro Systems har funnits under många år. Företaget har är företagets smidiga och smarta maskin lad, jordgubbar, ris och mycket mer. ett litet jordbruk i Afrika, risodlingar i Sydostasien eller på de gigantiska fälten - gaste sättet att skörda att böja sig ner och inom industrin har det hänt mycket mer. det oftast till som det alltid har gjort. 11

12 Passion för odling Mats Andersson

13 Passion för odling Mats. Liksom att hitta sätt att göra arbetet enklare. En kombination som gjort honom - båda sidorna tror han är nyckeln till framgången hos de konstruktioner som han har gjort. Och hittills har kunderna hittat ar, rekommendationer och möjligheter den går nu i pension och intresset för att odla är inte så stort. Men att kunna odla maskiner är tänkta till de mindre gårdar- - fälten rena från ogräs. Maskinen Mats tänker på går under det mage med stöd för pannan och med armarna fria att rensa ogräs eller skörda det regleras med pedaler som man styr med - pen. Bästsäljaren är traktorn Mactrac, en mul- ten och i skogen. En frömaskin som kla- få fram nya fröer och odlingstekniker. - Vi har några riktigt bra maskiner. Nu är - vi allt här i verkstaden. Att expandera kräver att vi kommer igång och kan serietillverka det vi gör idag. Det kräver serar vårt marknadsarbete. Tillsammans med Uppsala Innovation Centre håller jag på att lära mig det som krävs. Verkstaden är en liten lokal som ger in- kaos. Två personer arbetar på Mapro sett inte har någon tid att själv, som han - kvalitet i allt är 100 procent. Jag hatar en maskin ska den aldrig komma tillbaka 13

14 Kontoret ligger vägg i vägg med verkstaden. Mapros maskiner används idag både på de stora farmerna i Nordamerika och på de små utvecklingsjordbruken i Afrika. 14

15 Passion för odling Jag vet att jag har kunskapen att bygga maskiner. Nu är min uppgift att få andra att bygga dem ännu bättre en är antagen och Mats är mer än nöjd - maximalt och helst vill jag ha ett löpande band. Siktet är inställt på att vi ska mon- men måste lära oss att göra det på ett an- Volvo Lastvagnar i Göteborg. Under året har Mapro Systems ingått i UICs nystartade program UIC Business erfarne entreprenören och företagaren Mats njutit. är det enkelt att ta emot det jag lär mig gör också att jag får hjälp att ta mig tid att mitt företag. Lätt att köra. Lätt att använda. Mats på en av Mapros populära maskiner Mactrac. Utmaningen för Mats nu är att arbeta produkter. ser stora potentialer på de stora farmerna - Om fem år tror jag att produktionen sker fram och konstruera nya maskiner kunskapen att bygga maskiner. Nu är min uppgift att få andra att bygga dem ännu - 15

16 Passion för odling På kontoret finns mötet med en annan odlare förevigat. Idag tillverkar Mapro allt i sin egen verkstad. Förutom Mats jobbar två andra personer där. Drängen, maskinen som bland annat Sveriges största morotsodlare använder står i en del av lokalen. Riktigt bekväm visade det sig vid ett test. 16

17 Passion för odling Mapro Systems erbjuder egna konstruktioner av jord- och skogsbruksmaskiner som kan möta de ökande kraven på ekologi och ergonomi. Mapro Systems har genomgått UIC Business Lab och UIC Business Prep. Fakta Östhammarprojektet 17

18 Notiser Sommaren 2011 rusade bitcycles mest populära app hittills, WordFoto, på listorna och utsågs till App of the Week på Apples lista av mest nedladdade appar. - WordFoto blev riktigt bra. Appen fungerade precis som vi ville, då den marknadsför sig själv genom att de som laddat ner appen gärna visar upp bilderna de gjort för sina kompisar. På så vis sprids intresset för appen vidare och fler laddar ner den, säger Jens Persson som tillsammans med Gustaf Jorlin driver bitcycle. Succén med WordFoto har inneburit att bitcycle fått en ekonomisk buffert och kan fortsätta att både uppdatera de appar som redan är släppta och kreera nya. Utan en internationell succé hade det blivit svårt för företaget att fortsätta sin verksamhet. Den första iphone-appen som bitcycle utvecklade och lanserade, Drunkalizer, nådde ut brett, men bara på den svenska marknaden. WordFoto har nått både den europeiska och den amerikanska marknaden. - Vi är inga traditionella företagsbyggare som vill växa och bli stora. Vi prioriterar att kunna göra det vi tycker om, att leva ett fritt liv och ha kul. Kontakten med UIC och vårt deltagande i UIC Business Lab var bra för oss. Det bästa var att vi gjorde en affärsplan där vi tydligt formulerade vår idé och vad som krävdes av oss för att lyckas. Att inte bara vara diffust överens om vad vi skulle göra utan vara tydliga mot varandra har betytt mycket för oss. bitcycle kommersialiserar underhållande och kreativa applikationer för mobiltelefoner. bitcycle har genomgått UIC Business Lab. 18

19 Notiser Beactica a rising star Beactica kom på femte plats i Deloittes Rising Stars med en tillväxt på 508 procent över en treårsperiod. Rising Stars är en kategori av teknikföretag med kort verksamhetstid och snabb tillväxt. De har potential att bli morgondagens Fast 50-företag och utgör en viktig del i svenskt näringslivs framtid. Under året har Beactica fortsatt sitt framgångsrika arbete. Flera nya avtal har tecknats. - Vi är glada att kunna erbjuda vår egen plattform för arbetsavtal där vi i ett tidigt skede kommer att ta fram läkemedelssubstanser som har större chans att utvecklas till färdiga läkemedel och fungera som intressanta startpunkter för framtida läkemedel, säger Per Källblad, vd på Beactica. ende upptäckt, optimering och utveckling av nya läkemedel. Beactica har deltagit i UIC Business Lab och UIC Business Accelerator och ingår idag i UIC Alumni. Di.se väljer Valueguards HOX-index som underlag för sin bevakning av de månatliga prisförändringarna på bostadsmarknaden. Därmed kreditnämnd och Eurostat. I första hand kommer Di.se att skriva om de månatliga bostadsprisförändringarna utifrån siffrorna från Valueguard och Statistiska centralbyrån. Valueguard erbjuder en lösning för säkring av och handel med värden på fastighetsmarknaden. Valueguard har deltagit i UIC Business Lab och UIC Business Accelerator och ingår idag i UIC Alumni. 19

20 Notiser Den danska läkemedelsjätten Novo AS investerar i Denator och är nu näst största ägaren i företaget. Den totala finansieringsrundan innefattar även statliga Almi Invest samt befintliga ägare. Agilent Technologies förvärvar UIC-bolaget Halo Genomics Agilent Technologies är ett spin-off företag från HP och är en ledande leverantör av system för DNA-forskning. Under 2012 börjar Agilent Technologies att sälja Halo Genomics teknik på världsmarknaden. Forskning och utveckling stannar i Uppsala och väntas växa de närmaste åren. Det var inget svårt val att säga ja. Agilent Technologies vill behålla forskningen i Uppsala samtidigt som vi inlemmas i ett stort forskningsnätverk och ett globalt försäljningsnätverk. Agilent har också ett produktionskunnande som vi successivt upptäckt att vi inte har, säger Olle Ericsson, en av de fem forskarna bakom Halo Genomics, vd och initiativtagare till bolaget. De fem forskarna vid Uppsala universitet som bildade bolaget 2008 har utvecklat ett viktigt led i DNA-sekvensiering, en nyckel till att utnyttja de nya maskinernas fulla kapacitet. Halo Genomics har varit en bra investering för grundteamet. Investerare och alla parter ser transaktionen som framgångsrik. Efter endast tre års utveckling tar en grupp forskare språnget ut på världsmarknaden med en unik teknik för DNA-analys. Att en färdig produkt inom ett så komplicerat område tagits fram på några få år är i det närmaste unikt. En viktig förklaring är att idén vuxit fram i en stark forskarmiljö vid Uppsala universitet. En bidragande orsak är också det stöd som bolaget fått genom innovationssystemet i Uppsala. Uppsala Innovation Centre har varit en viktig tillgång i arbetet att utveckla och hitta finansiering till bolaget. Vi är kanske ett mönsterexempel på att ta vara på alla resurser inom UIC, säger Olle Ericsson. Halo Genomics (Agilent Technologies) utvecklar metoder för provpreparering i samband med genetiska sekvensieringsanalyser. Halo Genomics (Agilent Technologies) ingår i UIC Business Accelerator. - Det här är en viktig milstolpe i vår kommersiella utveckling som stärker våra expansionsplaner. Novo AS är en stark aktör med bra kontakter och erfarenhet inom läkemedelsindustrin och life science. Vi har jobbat hårt i många år och den här investeringen ger oss ett kvitto på att vi har gjort rätt saker, säger Olof Sköld, vd på Denator. - Detta är vår första investering i ett instrumentbolag och bekräftar vårt fortsatta intresse för att finansiera innovativ vetenskap och entreprenörskap i hela Skandinavien, säger Søren Møller, Managing Investment Director på Novo Seeds, som nu går in i Denators styrelse. Denator har sitt huvudkontor i Göteborg medan forskning och utveckling bedrivs i Uppsala. Denator utvecklar innovativa instrument och engångsartiklar för att kvalitetssäkra biologiska prover för effektivare diagnostik och läkemedelsutveckling. Denator har deltagit i UIC Business Accelerator och ingår idag i UIC Alumni. 20

21 Hallå världen! UIC-bolag. Många har redan etablerade interna- Att tänka internationellt redan från start är en strategi som genomsyrar UICs arbete. Att bolagets produkt eller tjänst bedöms ha god internationell potential är också avgörande för att bolaget ska få tillgång till en affärscoach och ta en plats i UIC Business Accelerator. och intressanta nätverk som kompletterar och matchar företagens behov. Vi har också samarbetsavtal med partner på olika marknader, framförallt i USA och Kina, säger Per Bengtsson, vd på UIC. Även på hemmaplan knyts hela tiden nya kontakter. näringslivsdelegationer är på besök i Sverige och Uppsala. Under det senaste året har UIC bland annat fått besök av delegationer från Nya Zeeland, Turkiet, Japan, Sydkorea och Vallonien i Belgien. - Intresset för UIC är stort. Vårt fokus är på våra UICbolag. På sikt hoppas vi att vår medverkan kan gynna våra företag när det gäller värdefulla kontakter och samarbeten över gränserna. Under året har UIC också medverkat på konferenser och seminarier i bland annat Spanien och Brasilien. Uppsala Innovation Centre har idag samarbeten med en rad noder ute i världen. Flera av dessa tillsammans med Uppsala BIO. Så här ser samarbetet ut idag: Base Development Company (ZJBPB), Kina Technologies, North Brunswick, USA 21

22 Det japanska sättet att leva inspirerar Åsa Wheelock. Inte bara när det gäller namnet på företaget. I sitt arbetsrum har Åsa också en meditationsplats helt enligt japansk modell med ett zen koan som fritt översatt betyder ungefär vintertall har samma färg i tusen år. Enligt zen-tradition är det upp till var och en att meditera på vad detta kan betyda!

23 Det är omoraliskt att inte patentera Åsa Wheelock, forskare och vd Hikari Bio Utan tidig patentering ingenting. Att tidigt patentera sin forskning har gett Åsa Wheelock frihet och möjligheter. Frihet att välja när forskningsresultaten ska publiceras. Möjlighet och resurser att utveckla det instrument hon alltid saknat i sin egen forskning. För Åsa har vägen från forskare till vd gått via projektet Mentor4Research och Uppsala Innovation Centre. Åsa Wheelock är vd på Hikari Bio. Företagets japanskt klingande namn är ingen slump. Åsa har bott i Japan och har tagit med sig mycket inspiration hem från livet i Japan. Det är också vid Kyoto University i Japan och University of California, USA, som hon har arbetat med sin forskning och lagt grunden till sin innovation. Hikari är ett glatt positivt tecken och det första tecknet i det japanska ordet som betyder laserstråle. Idag har Åsa en forskartjänst på Karolinska Institutet, KI. Det instrument hon utvecklat är något hon själv saknat i sitt eget arbete. - Mitt forskningsområde handlar om lungsjukdomen KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Idag upptäcks att göra. Mitt arbete är inriktat på att hitta metoder som gör att vi tidigare kan upptäcka sjukdomen och utveckla nya behandlingsformer. En nyckel i det arbetet är att hitta nya biomarkörer. Med hjälp av biomarkörer kan vi hitta molekyler som indikerar att en individ håller på att få sjukdomen. Utifrån min forskning har jag utvecklat ett nytt, bättre och känsligare instrument, CuTEDGE som gör att man kan se och mäta alla proteiner också de ovanliga som är de bästa och mest användbara i ett sådant här arbete. Vi använder bland annat laserteknik, därav nam- censteknik lyckats lägga till en ny dimension tiden för precis det vi vill utan att bakgrundsbruset, som alltid Arbetet med att hitta nya biomarkörer är ett stort forskningsfält. Det nya mätinstrumentet CuTEDGE är ett hjälpmedel som många kan få stor nytta av. För Åsa har utvecklingsarbetet inneburit kontakt med en ny värld. 23

24 Åsa Wheelock

25 Utan patentering - ingenting Det japanska tecknet Hikari Hikari är ett glatt positivt tecken som bland annat används för att beskriva en glad och utåtriktad personlighet och är även första tecknet i det japanska ordet som betyder laserstråle. Vi använder detta tecken i vår logga. - Jag har kommit i kontakt med en helt ny värld. Entreprenörernas värld. Det har varit en härlig energiinjektion som inspirerat och engagerat mig. Jämfört med den akademiska världen som ibland kan upplevas pretentiös och just akademisk är det här en otroligt positiv miljö. Avgörande för Åsas beslut att utveckla sin idé till en konkret produkt, som öppnar nya möjligheter för att diagnostisera och utveckla nya läkemedel, har varit två saker: mentorprogrammet Mentor4Research och företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre. - Mentor4Research och UIC har varit de två absolut viktigaste stegen i jobbet att utveckla mitt instrument och utveckla mitt företag. I Mentor4Research arbetade jag med en otroligt bra mentor, Bo Möllstam. I UIC har jag bland annat fått ta del av det fantastiska nätverket och inkubatorprogrammen UIC Business Start och UIC Business Lab. viktigt det är att i ett mycket tidigt skede patentera min forskning. Utan det hade jag inte haft något att kommersialisera eller något att erbjuda intresserade investerare. Forskare fokuserar ofta på själva upptäckten, men nästa steg är att snabbt presentera sin forskning i rätt vetenskapliga tidskrifter och på konferenser. För industrin är inte upptäckten i sig det viktigaste utan hur bra affärsidén runtomkring upptäckten är. Vill du gå vidare med din forskning kommersiellt måste du därför beskriva för industrin varför din produkt är bra med rätt argument. För mig var det en stor omvälvning att tänka så. Det gäller att ha ett välpaketerat koncept som är patenterat och validerat. I den akademiska världen är vi inte vana att tänka så. Vi är vana att publicera våra resultat. Men, publicerar du din favoritmolekyl innan den är patenterad kommer den aldrig att kunna bli ett läkemedel. Ingen kan investera i något som inte är skyddat om du inte patenterar tar du död på dina vackra fynd, och det kan aldrig komma samhället eller patienterna till nytta. Rent resursslöseri med andra ord. Nästa steg var att utveckla företaget och affärsmodellen. - Valet var enkelt för min del. Uppsala Innovation Centre är unikt på många sätt. Det är också den inkubator i landet med bäst track-record när det gäller att få fram företag som är vinstdrivande. För mig är det viktigt att arbetet kan ske på distans. Många inkubatorer kräver delägande och att man förväntas sitta i lokalerna. Jag vill ha kvar mitt engagemang i forskningen och har redan en bra utgångspunkt för mitt jobb. UIC har samma syn som jag i den frågan. Tillsammans med UIC har jag lärt mig att prioritera min tid och sätta mål för mitt företag. Arbetet i UIC är mycket professionellt och man har otroligt kompetenta partner och nätverk. 25

26 Utan patentering - ingenting Att delta i UIC Business Lab har lärt mig att tänka mer affärsmässigt. Så här i efterhand inser jag att jag var ganska naiv i början. Fokus i UIC Business Lab är att skriva en affärsplan. Det har tvingat mig att avsätta tid och gett mig en struktur i jobbet och fått mig att inse hur nyttig och viktig affärsplanen är. Styrkan är också att vi som ingår i programmet är så olika. Jag tror inte att det skulle vara lika bra om alla hade samma bakgrund. Vi jobbar med olika saker och har olika erfarenhet av att omsätta våra idéer och innovationer kommersiellt. Det det är samma regler som gäller oavsett om du jobbar med en högteknologisk produkt eller en hemsida. Den kunskapen ger UIC Business Lab. Nästa steg för Åsa och Hikari Bio är att tillsammans med en internationell biotech-partner paketera och utveckla det nya instrumentet CuTEDGE. Förhandlingar med en av marknadsledarna i branschen inleddes för något år sedan och kontrakt är på gång. Målet är att inom den akademiska forskningen ändrar sina villkor när det gäller att använda bidrag till patentering. I nu- forskningsmedel för att skydda sina fynd och idéer, ett kortsiktigt tänkande som tyvärr gör att många forskningsfynd inte kommer samhället till nytta. 26 det gemensamma utvecklingsarbetet ska leda till att CuTEDGE licensieras ut för tillverkning och marknadsföring av biotech-partnern. - Jag tycker att det är en rolig process att utveckla min forskning. Jag gav mig in i forskningen med ambition att det skulle bli något av det, att mitt arbete skulle komma till nytta. Jag har hittat en modell och rätt samarbetspartner som gör att jag kan förverkliga det. På sikt hoppas och tror Åsa att det ska vara natur- hon att det handlar om en generationsfråga. Hon tror - Idag är det bara en liten del som forskarna kan använda för immaterialrättsfrågor. Att patentera kostar pengar som det sällan är gott om i ett tidigt skede. Mer pengar som kan användas till patent skulle betyda mycket. Ökad kunskap är också viktigt. De här frågorna borde komma in i doktorandutbildningen. Idag ligger fokus på att utbilda för den akademiska forskningen, men i reali- sina framtida arbeten inom industrin. Hikari Bio utvecklar en ny teknologi för proteindetektion -

27 Utan patentering - ingenting Mentor4Research Mentor4Research drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien Projektet ska ge duktiga forskare bättre kontaktnät inom näringslivet samt lära dem se den egna forskningens kommersiella potential. Tanken är att match-making mellan forskare och mentorer ska öka kommersialiseringen av svenska forskningsresultat. 27

28 Görgen Nilsson och Ingemar Wiberg

29 Vi ska ha skoj länge än ScandiDos är en global aktör. Företaget utvecklar och säljer system för att kvalitetssäkra avancerad strålbehandling av cancer och har idag installationer i mer än 35 länder världen över. Fler står på tur. Det går bra nu. Men vägen har inte varit spikrak. En som följt bolaget under alla år är Uppsala Innovation Centre. Idag är ScandiDos ett av UICs alumnföretag. ScandiDos var ett av de första bolagen som antogs i UIC efter att den nya UICmodellen formades S åstadkomma när de bestämde sig för att köra ett företag Görgen Nilsson Ingemar Wiberg, marknadschef. Ytterligare tre personer från deras tidigare

30 Vi ska ha skoj länge än - cancerbehandling. Innan behandlingen påbörjas görs en tekniskt fel uppstår. Vårt fyrdimensionella system kla- ökar möjligheten att snabbt upptäcka felkällor och åt- och behandlingsresultatet. Snabbheten i både mätning den modernaste behandlingstekniken och köerna kortas. Om man backar några år kan man konstatera att det tog den position företaget har idag. - erbjuda, men de hade ett större och bredare sortiment och gjorde snabbt klart för sina återförsäljare att om de - har fått arbeta mycket med att hitta nya unika lösningar. - - Att hitta rätt kanaler tog längre tid än beräknat men nu - terfrågade. Min erfarenhet är att man lätt underskat- sätta prototypen. Rådet till andra i liknande situation

31 Vi ska ha skoj länge än att lansera produkten när den funktionsmässigt klarar de produkten. Vi har sett många ofullständiga produkter komma ut på marknaden, men man har ändå lyckats få snurr på - - deltagit på möten med politiker. Vi har i alla lokala Våren 2004 antogs ScandiDos som ett av de första företagen i Uppsala Innovation Centre efter att den nya UIC-modellen formades färscoach hade stor kunskap om sälj och marknadsföring och det har hjälpt oss. Man kan inte få nog med hjälp. Att - med dunder och brak och riskkapitalisterna snabbt konstaterade att de förlorat rejält med pengar. Vä- änglar, Industrifonden och några andra större aktörer. 31

32 Vi ska ha skoj länge än förhandla om hur mycket makt en partner ska ha i förhållande till sitt ägande. Vi tog inte in några större summor man söker lägre belopp är inte de stora aktörerna intres- - Karolinska. moduler, uppdateringar med mera. Våra produkter hakar aktörer när det gäller strålterapiutrustning. Utmaningen till marknaden och kommer absolut inte luta oss tillbaka. också att fortsätta med en del egen forskning. Vi ska ha ScandiDos utvecklar ett unikt mätsystem inom strålterapiområdet för behandling av cancer. ScandiDos ingår i dag i UIC Alumni och har tidigare genomfört UIC Business Accelerator. 32

33 Vi ska ha skoj länge än Först går det ganska lugnt till, men efter tio minuter ökar tempot, målen börjar rulla in, det är mer adrenalin på plan, mer fajt och mer flåsande. något tillsammans utanför jobbet. Vi får röra på oss, spela dy, jag cyklar och tycker om att röra på mig och försöker 33

34 Anders Nordström

35 UIC Business Prep Lättare ta nästa steg med nytt program UIC Business Prep heter det nya programmet från Uppsala Innovation Centre verksamhet och bli antagen till en av de åtråvärda platserna i UIC Business Accelerator. Det nya programmet fungerar som ett förberedande program för handplockade företag inför UIC Business Accelerator. Ansvarig för programmet är UICs Anders Nordström minskar glappet mellan UIC Business Lab och UIC Business Accelerator. UIC Business Prep startade i april Alla företag som ingår i UIC Business Prep har hög potential att utvecklas vidare. Alla med en vilja att utveckla sitt företag och alla med en del kvar att arbeta med och åtgärda innan de uppfyller kraven för en plats i UIC Business Accelerator. - UIC Business Prep är ett individuellt program som man inte kan söka till. Vi väljer ut de företag som vi ser kan vara aktuella för programmet. Vad företagen behöver arbeta med för att kunna ta sig vidare och utvecklas till ett tillväxtföretag med internationell potential varierar. Det kan gälla utveckling av affärsplanen, ring eller ekonomistyrning. Det kan också handla om att få tillgång till expertnätverk, frågor om industrialisering, internationalisering och kommunikationsutveckling, säger Anders Nordström på UIC och som ansvarar för programmet. Eftersom behoven är så olika är också lösningarna olika. Upplägget är individuellt. - Bolagen i UIC Business Prep får 30 timmar tillsammans med en affärscoach som har erfarenhet av just det som bolaget står inför och behöver lösa för att komma vidare. Tidsrymden för coachningen är planerad till ett halvår. Resultaten har inte låtit vänta på sig. Två bolag har efter individuell coachning tagit steget in i UIC Business och det har företaget lyckats ordna. För ett annat bolag handlade det om att förstärka teamet, få företagsledningen på plats och ta nödvändiga strategiska steg framåt. Det är också åtgärdat. Merparten av företagen kommer via UIC Business Lab, men det är inget krav. - Vi är nöjda med hur programmet verkligen har fasats in i nuvarande program och affärscoachernas arbete för att förstärka bolagen. Det är viktigt att man som fö- stöd med. Att generellt erbjuda affärscoachning utan lösning. En egen insikt, att se vad som krävs härnäst, är avgörande för att kunna utveckla en egen hållbar affärsidé. Så här tycker två av företagen som gått UIC Business Prep. 35

36 UIC Business Prep Anna Sjöberg driver företaget Facilitate Anna gick UIC Business Lab för ett år sedan och är ett av företagen som ingår i UIC Business Prep. - Fokus för mig i UIC Business Prep är till- sieringsfrågan och vilka alternativen är. Valet är gjort och jag arbetar nu vidare med egen växtkraft. Vi har också arbetat med att bygga upp vår försäljningsverksamhet och just nu är fokus på hur vi ska agera på exportmarknaden, säger Anna Sjöberg, vd på Facilitate Partner. Erfarenheten av att ingå i programmet är positiv. - Det ger mig trygghet. Jag har någon att bolla frågorna med och får tillgång till erfarenhet och kunskap. Arbetet driver mig framåt och jag får kraft att orka ta nästa steg. Det blir helt enkelt mer fokus i arbetet och jag blir säkrare i det jag gör. Att tillhöra något och ha stöd från UIC är betydelsefullt. Det är skönt att ha någon att diskutera med och som man verkligen kan lita på. Facilitate Partner står bakom varumärket Anna PS, ett nytt underklädeskoncept på marknaden. Foto: Lönnabackafotograferna 36 Under våren 2012 avslutade de UIC Business Prep och planen är nu att komma ut på marknaden med sin produkt. - UIC Business Prep har varit en guide på vägen för att få ut vår produkt på marknaden. Vi har jobbat konkret med frågor kring vem vi behöver kontakta, vad vi ska fokusera på, vad som behöver göras och vad som krävs för att vi ska nå marknaden, säger Andreas Lundin, Novortex. Delar av teamet har gått UIC Business Start och UIC Business Lab. I UIC Business Prep har hela teamet varit samlat. - UIC Business Prep är en skön fålla att vara i. Man blir riktad åt rätt håll och kommer snabbare till målet. Uppsala har ett bra nätverk när det gäller att guida nystartade företag. Det har vi fått uppleva. Vi har fått ett kraftfullt stöd, säger Andreas. Novortex utvecklar produkter till sjukhus och vårdcentraler som gör vården snabbare, enklare och effektivare.

37 Notiser Lina Börjesson Sveaskog har förvärvat rättigheterna till det mekaniska snytbaggeskyddet MultiPro MultiPro skyddar skogsplantor mot angrepp av insekten snytbagge. MultiPro har utvecklats av UIC-bolaget ProForestry och består av en papphylsa som appliceras manuellt på plantan. Papphylsan hindrar snytbaggen från att äta på plantans stam. Produkten är ännu inte färdig för försäljning utan kräver ytterligare utveckling. Skyddet har universitet och uppvisat en bra skyddseffekt. - Sveaskog har som mål att helt komma ifrån användning av insekticider vid skogsföryngring. Tillsammans med Conni- vi med MultiPro att nå det målet. Det är positivt för hela branschen, säger Herman Sundqvist, skogschef på Sveaskog. Historien om Svensk Tradition Allt startade med den hopfällbara julbocken Bocken Bo. Tidningarna skrev om Bocken Bo och Grand Hôtel i Stockholm köpte ett antal till sin Veranda. När julen var över kände formgivaren Lina Börjesson att det kunde vara en god idé att följa upp Bocken Bo med Till påsk kom Tuppen Ture. En stor och stolt tupp, cirka 50 cm åt alla håll. - Jag vill värna om gamla traditioner men de kan behöva möta nya former. Mitt mål har egentligen aldrig varit att bli egen företagare. Jag har bara kommit på en smart idé som ser ut att hålla. Jag startade för drygt ett år sedan och det börjar rulla på bra nu, säger Lina Börjesson. Lina blev nominerad till utmärkelsen Årets kvinnliga tuppen pryda fönstren på Grand Hôtels Veranda. Lagom till ta som dekoration till Grand Hôtels berömda skaldjursbuffé. Svaret blev ja. Kräftan Karl var född. - Jag vill förmedla och öka kunskapen om våra svenska namnet Svensk Tradition. I höst kommer den fjärde traditionsbäraren Älgen Ärling, lagom till älgjakten. Lina Design designar och säljer exklusiva hopfällbara form. Lina Design har genomgått UIC Business Lab. ProForestry Sweden utvecklar nyckelinnovationer för lönsammare skogsföryngring, bland annat snytbaggeskyddet MultiPro. ProForestry har deltagit i UIC Business Lab och UIC Business Accelerator och ingår idag i UIC Alumni. ngenic tecknar avtal med Kalmar Energi I sin satsning på framtidens energitjänster har Kalmar Energi skrivit ett tvåårsavtal med ngenic. - Vårt koncept bygger på win-win mellan kund och leverantör där vi optimerar fjärrvärmeleveranser för både fastighetsägaren och värmeleverantören vilket gynnar miljö såväl som ekonomi. Tillsammans kan parterna uppnå större fördelar än om de arbetat separat, säger Fredrik Fernlund, vd ngenic. Projektet rymmer produktutveckling baserad på ngenics lösning för optimering av fjärrvärmeleveranser. - Vi vill gärna bidra till energilösningar som optimerar våra kunders värmeförbrukning samtidigt som vi själva vill utveckla tjänster som är trovärdiga. ngenic erbjuder ett bra verktyg för att ta oss in i framtiden säger Anna Karlsson, vd för Kalmar Energi. ngenic kommersialiserar intelligent styrning av uppvärmningssystem. ngenic har genomgått UIC Business Lab. 37

38 38

39 Författaren och nobelpristagaren Mario Vargas Llosa började sitt författarskap med att skriva spännande fortsättningar på böcker han själv läst. Fan Fiction. lockar miljoner fans att fortsätta berättandet. Allt publiceras på nätet i olika forum, kommenteras och bedöms. Med UIC-bolaget Fanchinimas tjänst öppnas en ny spännande möjlighet för alla Fan Fiction författare. Att inte Hos Uppsala Innovation Centre har Fanchinima mött stöd, kunskap och en förståelse för framtidens företagande med nätet som plattform och arbetet har kommit igång på allvar. Christopher Kingdon, vd Fanchinima Fanchinima. Lägg namnet på minnet. Fanchinima plats i UICs inkubatorprogram UIC Business Accelera- - allt händer. 39

40 - - på den amerikanska bokjätten amazon.com Trilogy, säger Christopher Kingdon, on är klar och en grupp Fan Fiction-författare ingår i teamet, tycker till, ger förslag på för- i Las Vegas där tio Fan Fiction-författare och Fan Fiction-författare. intresset för machinima är otroligt stort. Bara i - - sin egen dator. Fanchinimas tjänst. Först importeras och be- skådespelare som ska spela de olika rollerna. och när alla inställningar är klara animerar Fanchinima allt i olika tagningar. Repliker tas från manus och läpprörelser och ansiktsuttryck synkas automatiskt. Tagningarna redigeras, ljudeffekter och musik läggs till och grammet. Enkelt eller hur? Fanchinima har bestämt sig tyg. Och som alltid ligger det smart teknik och smarta lösningar bakom.

41 Fan Fiction är en genre som är på stark frammarsch. UIC-bolaget Fanchinima tänker ta det till en helt ny nivå. Hos UIC har de mött stöd, kunskap och förståelse för framtidens företagande med nätet som plattform.

42 Fan Fiction blir film med ny tjänst ingenjör från Kungliga Tekniska högskolan, KTH, och med erfarenhet från bland annat Ericsson, där han ledde animatörer och tekniker från de baltiska länderna som Fanchinima knutit till sig i sitt estländska dotterbolag. ny forskning och forskningens riktning kommer också att trott på konceptet, och med deras stöd har Fanchinima som fått oss att snegla åt Business to Business-sektorn, - kunder. För att ha tid att arbeta riktigt nära sina kunder - - och marknadsföra. och arbetar tillsammans med Fanchinima. - Samarbetet med UIC har också gett en annan pluseffekt för Fanchinima enligt Christopher. - Christopher. - Fanchinima har genomgått UIC Business Prep och ingår i UIC Business Accelerator. 42

FAN FICTION. Vi ska ha skoj länge än! Det är omoraliskt att inte patentera 2011-2012. Uppfinnare med passion för odling

FAN FICTION. Vi ska ha skoj länge än! Det är omoraliskt att inte patentera 2011-2012. Uppfinnare med passion för odling 2011-2012 FAN FICTION BLIR FILM MED NY TJÄNST Vi ska ha skoj länge än! 10-års jubilerande ScandiDos Uppfinnare med passion för odling Möt Mats Andersson Mapro Systems Ny toppnotering. UIC ger 14,2 gånger

Läs mer

KUNSKAP OCH NÄTVERK FÖR SNABBARE TILLVÄXT OCH FRAMGÅNG

KUNSKAP OCH NÄTVERK FÖR SNABBARE TILLVÄXT OCH FRAMGÅNG KUNSKAP OCH NÄTVERK FÖR SNABBARE TILLVÄXT OCH FRAMGÅNG Per Bengtsson vd 2017-02-01 Vad är UIC? En av landets främsta företagsinkubatorer. Världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med

Läs mer

Utveckla din ide. Utveckla ditt foretag. Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286.

Utveckla din ide. Utveckla ditt foretag. Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. Utveckla din ide Utveckla ditt foretag Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. Har du en idé eller vill utveckla ditt företag? Hos oss får du hjälp på vägen med att förverkliga dina planer. Oavsett

Läs mer

Innovationsbron SiSP 17/11

Innovationsbron SiSP 17/11 Innovationsbron SiSP 17/11 Katarina Segerborg Vision Innovationsbron medverkar till att Sverige är internationellt ledande i att omsätta forskning och innovation till framgångsrika och hållbara affärer

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Är du intresserad av en bra affär?

Är du intresserad av en bra affär? Är du intresserad av en bra affär? IUC i Kalmar län erbjuder coachning inom strategiarbete för produktionsutveckling och affärsutveckling med fokus på produkter och marknader. Strategier för hållbar tillväxt

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2014

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2014 Almis rapportserie om inkubation helår 2014 Almi satsar på Sveriges inkubatorer Almis program Business Incubation for Growth Sweden, BIG Sweden, riktade sig till inkubatorer som arbetar med utveckling

Läs mer

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2013

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2013 Almis rapportserie om inkubation helår 2013 Almi satsar på Sveriges inkubatorer Almis program Business Incubation for Growth Sweden, BIG Sweden, riktar sig till inkubatorer som arbetar med utveckling av

Läs mer

UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG

UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. HAR DU EN IDÉ ELLER VILL UTVECKLA DITT FÖRETAG? I Uppsala är vi många företagsfrämjande aktörer som kan hjälpa dig vidare

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 2014

Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 2014 Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 21 Inkubatorer har etablerats över hela världen som ett viktigt verktyg för att utveckla nya innovativa tillväxtföretag. Det totala antalet inkubatorer i

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige. Sjuhärad

Vi skapar tillväxt i Västsverige. Sjuhärad Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E Sjuhärad Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra

Läs mer

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H.

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. SWElife SIO Folksjukdomar Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius Uppdraget 1. Identifiera lösning som väsentligt ökar möjligheterna

Läs mer

Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner AB Almi Företagspartner AB 40 kontor över hela landet med 500 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Finansiering och rådgivning Riskkapital (expansion)

Läs mer

I rätt miljö och med rätt affärscoachning utvecklas företagen mycket snabbare

I rätt miljö och med rätt affärscoachning utvecklas företagen mycket snabbare www.movexum.se Gävleborgs innovationsaktörer satsar på en gemensam företagsinkubator för tillväxtföretag I rätt miljö och med rätt affärscoachning utvecklas företagen mycket snabbare - kompetens - kontakter

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Agenda Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Nuläge Rampens nuvarande projektfinansiering avslutas sommaren 2012 Hösten 2012 finansieras verksamheten

Läs mer

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1)

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012 STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2012 STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Stockholm, 2015-02-1617 Bokslutskommuniké 2014 Hållbart värdeskapande i tillväxtbolag Avyttring av LeanNova Engineering i Trollhättan Viktiga händelser under helåret 2014 och fjärde kvartalet Fouriertransform

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010 Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010 Ingen försäljning har skett under år 2010 eller i perioden 1 oktober - 31 december 2010. Hyresintäkter och övriga intäkter uppgår till 649 KSEK

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige

Vi skapar tillväxt i Västsverige Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två tillväxtprocesser

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv 2008-03-28 i Sve Kvinnors företagande

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre

Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Linder Cecilia Datum 2016-11-14 Diarienummer KSN-2016-2333 Kommunstyrelsen Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre 2017-2019

Läs mer

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Få din idé utvärderad av Produktledens experter Har du kommit på en ny innovativ idé, som många kunde ha

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013

VERKSAMHETSPLAN 2013 VERKSAMHETSPLAN 2013 STUNS Verksamhetsplan 2013 1(6) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2013 1. STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag Från idé till lönsamt företag ALMI Företagspartner AB 40 kontor över hela landet. 450 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Riskapital genom

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Västerås Science Parks finansieringsdag Västerås Science Park verkar för att ge företagare och entreprenörer i Västmanland inblick i vilka finansieringsalternativ

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation

Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation v Innovationsklimatet i Sverige Sverige hamnar ofta högt på rankingar Innovation Scoreboard Anses svaga på Kommersialisering. Har bra infrastruktur och resurser

Läs mer

- ett västsvenskt perspektiv

- ett västsvenskt perspektiv Nya möjligheter för små och medelstora företag - ett västsvenskt perspektiv Informationsdag, VINNOVA 27 november 2009 Helena L Nilsson, Enhetschef, h FoU, Regional utveckling 1 Näringslivets satsning på

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige. Skaraborg

Vi skapar tillväxt i Västsverige. Skaraborg Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E Skaraborg Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra

Läs mer

Innovationsbron AB Anders Nilsson, manager Incubation development www.innovationsbron.se 2012 INNOVATIONSBRON

Innovationsbron AB Anders Nilsson, manager Incubation development www.innovationsbron.se 2012 INNOVATIONSBRON Innovationsbron AB Anders Nilsson, manager Incubation development www.innovationsbron.se 2012 INNOVATIONSBRON Vår vision Sverige är internationellt ledande på att omsätta forskning & innovation till framgångsrika

Läs mer

Från forskning till företag

Från forskning till företag Från forskning till företag LUIS Lunds Universitets innovationssystem Vi skapar tillväxt av forskning LUIS är navet för innovation och kommersialisering vid Lunds universitet. Med vår hjälp omvandlas värdefull

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se

Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se Ibland är det avgörande med rätt partner. Vi heter det vi är: Inkubatorn i Borås. En partner för dig som vill utveckla idéer och

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering 1 Innehåll Bröllop mellan Innovationsbron och Almi Innovationsbrons uppdrag och strategi Almis uppdrag och nya innovationsstrategin Möjligheter

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 2007-09-04 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv i Sve de stärk Kvinnors

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

Pressmeddelande: Priserna för Årets Nybyggare i Gävleborg går till Salar Saidi i Sandviken och Mira Jonsson i Hudiksvall

Pressmeddelande: Priserna för Årets Nybyggare i Gävleborg går till Salar Saidi i Sandviken och Mira Jonsson i Hudiksvall Pressmeddelande: Priserna för Årets Nybyggare i Gävleborg går till Salar Saidi i Sandviken och Mira Jonsson i Hudiksvall SEBs representanter, Salar Saidi, Årets Nybyggare, Mira Jonsson, Årets Pionjär,

Läs mer

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar 1. Utgångspunkter Tillväxtföretag behöver tillgång till både kompetens och kapital för att utvecklas. Därför krävs en väl fungerande

Läs mer

Innovationssystem för alla? Kent Mrozek, Licensieringsansvarig

Innovationssystem för alla? Kent Mrozek, Licensieringsansvarig Innovationssystem för alla? Kent Mrozek, Licensieringsansvarig LTU Business AB är en regional huvudaktör för innovation och tillväxt. Vi främjar samverkan mellan Luleå tekniska universitet, näringsliv

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Tina Yildirim Yrke: Entreprenör, har startat och drivit två företag, artistförmedling inom musik och InvivoPlay, sajt och app för ökat välbefinnande genom att koppla ihop användare med coacher Utbildning:

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag

Från idéer till framgångsrika företag UPPDRAG TILLVÄXT Från idéer till framgångsrika företag ALMI FÖRETAGSpartner När idéer ska utvecklas och företag ska växa. Svenska innovationer och affärsidéer har lagt grunden till många små och medelstora

Läs mer

SAMVERKAN KTP DALARNA

SAMVERKAN KTP DALARNA SAMVERKAN KTP DALARNA FRAMTIDENS SÄTT ATT REKRYTERA DE FRÄMSTA HÖGSKOLESTUDENTERNA TILL FÖRETAGEN! Inledning KTP Dalarna är ett pilotprojekt som går ut på att för första gången i Sverige praktiskt testa

Läs mer

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt N2015/4705/KF C 2015-1127 SC 2015-0085 Regeringskansliet Näringsdepartementet Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt SOU 2015:64 Chalmers tekniska högskola 412 96

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen.

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Vår verksamhet 2007 Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Underlättar för innovationer och nytänkande Det är i mötet mellan olika kompetenser

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council BUSINESS SWEDEN VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN The Swedish Trade and Invest Council Business Sweden bildades den 1 januari 2013, sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden Vi verkar för att stärka

Läs mer

Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma

Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma 1 (9) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Utveckling & styrning Landstingsstyrelsen Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma Ärendebeskrivning

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Välkommen att växa med oss!

Välkommen att växa med oss! Välkommen att växa med oss! Vi växer i Flemingsberg One giant leap for Här skapar vi en miljö där idéer kan växa till innovativa företag. health technology Den närmaste femårsperioden investeras cirka

Läs mer

Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad

Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad Företag: Hazrats Bureau Affärskoncept: Check IDEA Center AB Alla har rätt att drömma. Alla har rätt att förverkliga sina drömmar. Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad Affärsidé

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM

INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM AUDITION SPEED DATE FÖRBEREDANDE AKTIVITETER FÖR STUDENTER Inför Audition Kartlägg

Läs mer

Innovativa Mindre Life Sciencebolag

Innovativa Mindre Life Sciencebolag Innovativa Mindre Life Sciencebolag Innovativa Mindre Life Science bolag, IML, är en sammanslutning av mindre och medelstora svenska företag som bedriver avancerad forskning inom läkemedel och medicinteknik.

Läs mer

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft?

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft? Business Assurance DNV GL Merger - Frågor och Svar Här finner du svar på generella frågor om sammanslagningen av DNV och GL, samt frågor som gäller dig som kund till DNV Business Assurance. Hör gärna av

Läs mer

Strategiskt styrelsearbete starkare företag. Erfarenheter från olika projekt

Strategiskt styrelsearbete starkare företag. Erfarenheter från olika projekt Strategiskt styrelsearbete starkare företag Erfarenheter från olika projekt Externa ledamöter sporrar bolagen Blekinge Business Incubator Anders Cronholm www.b-b-i.se Som inkubator har vi fått chans att

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Steget in på den största marknaden

Steget in på den största marknaden Steget in på den största marknaden I oktober 2008 är det 20 år sedan Konftel registrerades hos det svenska bolagsverket. 1998 var drömmen hos två affärsmän och två unga uppfinnare att deras konferenstelefon

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Kronoberg nov 2013 maj 2014 Camilla Bengtsson Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se

Läs mer

Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen

Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen FÖR FÖRETAG SOM VILL VÄXA Entreprenörskap skapar jobb. Jobb stärker tillväxt och framtidstro och minskar segregation och utanförskap. Med denna

Läs mer

C5 Kommittémotion. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge

C5 Kommittémotion. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:351 av Helena Lindahl m.fl. (C) Kvinnors företagande Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kursen entreprenörskap,

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle"

Remiss av rapporten Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle Regeringskansliet Remiss 2017-01-31 N2017/00055/IFK Näringsdepartementet Enheten för innovation, forskning och kapitalförsörjning Michael Jacob Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning

Läs mer

I HUVUDET PÅ EN RISKKAPITALIST LARS ÖJEFORS

I HUVUDET PÅ EN RISKKAPITALIST LARS ÖJEFORS I HUVUDET PÅ EN RISKKAPITALIST LARS ÖJEFORS Riskkapital Investeringar i eget kapital Public equity i noterade bolag Privat equity i onoterade bolag Venture capital aktivt och tidsbegränsat engagemang Buy-out

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

Rapport 2015 Powered by

Rapport 2015 Powered by Rapport 2015 Bakgrund undersökning Konstaterades att ingen frågat hela målgruppen tidigare Få fram mer innovationsdata/statistik Målgruppsdata PRV registerutdrag PRV patent och designskyddsregister, urval

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator

SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator BoostChamber 2013 är ett unikt tillfälle för dig som vill investera och komma i kontakt med spännande innovationer, utveckla affärsmöjligheter, och

Läs mer

Är du redo att ta ditt företag till nya höjder?

Är du redo att ta ditt företag till nya höjder? Är du redo att ta ditt företag till nya höjder? ETT TILLVÄXTPROGRAM SOM DRIVS AV BUSINESS REGION GÖTEBORG Marknadslyftet ger dig redskapen till fokusering och expansion Bra kan bli bättre Är du ledare

Läs mer

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0)

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Respiratorius AB Kvartalsrapport, januari-mars, 2010 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för första kvartalet var -0,3 (-0,5) MSEK. Resultat per aktie: 0 (0)

Läs mer

Swedencare Bolagspresentation

Swedencare Bolagspresentation Swedencare Bolagspresentation SWEDENCARE EVENTUELL NOTERING PÅ FIRST NORTH Swedencare AB ( Swedencare eller Bolaget ) utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter inom hälsa på den globala husdjursmarknaden

Läs mer

Förverkliga din företagardröm!

Förverkliga din företagardröm! Förverkliga din företagardröm! Dags att gå vidare med din idé! Du får hjälp med att starta eller utveckla ditt företag. Välkommen med din ansökan senast 19 maj. www.kickstart2011.se Västerås Science Park

Läs mer