Simrishamn 8 augusti You must become the change you want to see

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Simrishamn 8 augusti 2012. You must become the change you want to see"

Transkript

1 Simrishamn 8 augusti 2012 You must become the change you want to see

2 Vårt erbjudande Vi driver utvecklingsprocesser för platser, organisationer och företag som vill stärka sin attraktionskraft och konkurrenskraft.

3 Vårt specialområde Att driva utvecklingsprocesser i komplexa system som saknar maktstruktur och där utveckling kräver samverkan mellan flera intressenter och grupperingar

4 Platsutveckling och platsmarknadsföring För regioner och kommuner utvecklar vi platser och stärker deras varumärken för att attrahera fler besökare, företagsetableringar, investeringar och invånare.

5 Exempel på tidigare uppdrag

6 Agenda Inledning Turismindustrin, dess förutsättningar, trender och konsumtionsmönster Platsers attraktionskraft och varumärken Utvecklingsprocesser i samverkande system DIalog Avslutning

7 Turismindustrin Betydelsen, trender, efterfrågan

8 Turismen är världens största näring Turismen, världens största och snabbast växande näring Idag står 5% av världens befolkning för 95% av resandet Enligt WTO kommer denna siffra fördubblas inom de kommande 7-8 åren Enligt WTO så kommer den årliga tillväxten i näringen öka med mellan 4-8 % per år Sverige har tagit marknadsandelar och har större tillväxt än våra konkurrenter Vad kan det innebära för er plats?

9 Turismen i Sverige 250 miljarder kronor 95,9 miljarder kronor är exportintäkter Största marknader Norge, Tyskland, Danmark Holland, Storbritannien 154,1 miljarder inhemsk turism - 50 miljarder affärsturism - 104,1 miljarder privatturism sysselsatta (årsverken)

10 Turismens exportvärde i jämförelse Exportvärdets utveckling i jämförelse

11 Turismen betyder mer än siffror Sysselsättning direkta och indirekta Ingång till arbetsmarknaden för ungdomar, lågutbildade, våra nya svenskar etc. Turismens arbetsplatser kan inte flytta utomlands Skatteintäkter direkta och indirekta Skyltfönster omvärldens första kontakt och ingång till potentiell inflyttning, etablering, investering Attraktionskraft för besökare är attraktionskraft för alla målgrupper Turism bidrar till bättre livskvalitet för de fast bosatta genom bl a service och större utbud av kultur, aktiviteter, restauranger, shopping mm

12 Jämförelse av antal sysselsatta i Sverige Figur juni -08, PT

13 Turism skapar jobb! 4,7 mkr 4,4 mkr 3,3 mkr 2,8 mkr 2,1 mkr 1,4 mkr 0,8 mkr Läkemedel Telekom Fordon IT Elektronik Turism- och besöksnäring Hotell och restaurang 13

14 Vad driver framtidens resande? Vi reser till platser som vi vill förknippas med, som uppfattas som både autentiska och gärna exotiska. Vi bygger våra egna varumärken genom vårt val av resor/upplevelser. Platser behöver en tydlig identitet och berätta sin story. Vi reser till platser som vi har en relation till - familj/vänner, minnen o traditioner eller eget fritidshus. Vi reser efter värderingar och livsstil. Det som ökar mest är att vi reser efter intressen.

15 Besökare till en genomsnittlig svensk destination Platsbundet resande Påverkbara Intressebundet resande Eget fritidshus, Släkt & vänner, Lång tradition Val utifrån: Livsstil, värderingar, behov & INTRESSE 15

16 Trender GLOKALT, samtidigt som vi blir allt mer internationella så söker vi trygghet i vår närhet. En ökad medvetenhet om miljö och etik ställer allt högre krav på arrangörerna. Sverige väldigt rätt enligt många trendgurus, såväl avseende vårt samhällsbyggande som värderingar, standard, säkerhet, service och språkkunskaper. Våra råvaror, natur, kultur, livsmedel och vårt värdskap ligger i absolut världsklass. Tystnad och tid för reflektion är lyx!!! Den nya tekniken skapar helt andra möjligheter samtidigt som den driver hyperkonkurrens och nya rese- och konsumtionsmönster.

17 Trender Fenomenet Ullared, Sveriges största besöksmål, bygger nu boende, äventyrsbad och andra aktiviteter. IKEA bygger museum och Visitorscentrum. Branschglidning, komplementära kluster bildas, Co Branding med andra branscher. Volvo vann marknadsföringspriset på årets Turistgala. LKAB är med i Swedish Laplands monter på Vildmarksmässan Från råvara/produktion, via service/tjänst till kunskap och nu upplevelseindustri, Förädlingstrappan. Mackmyra, producerar whiskey, men också upplevelser till den. Bjäre tar betalt för att besökare plockar och sorterar deras potatis och därefter köper deras chips och vodka.

18 Många olika aktiviteter på kort tid Oftare men kortare tid Tillgängligheten allt viktigare Autentiska upplevelser kopplat till natur och kultur i kombination med lärande TRENDER Interaktivitet och delaktighet Lågprisflyg Bokar allt senare och via internet 18

19 Nationella turismstrategin Vi skall dubblera turismomsättningen från 250 miljarder kr till 500 miljarder kronor till år 2020 Sverige skall ha minst 35 exportmogna destinationer år 2020 Sverige skall vara världens mest hållbara destination (vi konkurrerar fr a med Norge, Kanada och Nya Zeeland)

20 Mördande konkurrens...

21 TURISTDELEGATIONEN Swedish Tourist Authority

22 Konkurrenssituationen Dalarna projekterar för nya turistbäddar till 2020 Ex; x 365 dagar x 50% (beläggningsgrad) = nya gäster / år 2, 5 (genomsnittlig vistelsetid) för att belägga de nya sängarna till 50% Experium (450 miljoner), multiarena i Sälen med bl a inomhusvågsurfning, 2 x 108 m vattenruschbanor, 3D-biograf, Bowlinghall, 3 restauranger, 5 barer, SPAH, butiker mm (PEAB, Stadion, Malungs kommun, Turismintressenter i Sälen).

23

24 Att stärka attraktions- & konkurrenskraften Platsvarumärken Vad, varför, hur?

25 Att stärka attraktionskraften Framgångsfaktorer Vision Varumärke Profil Profilbärare Position Attraktion Hinder & utmaningar Nuläge & potential

26 Den goda spiralen Ökad attraktionskraft Förbättrat & utvecklat utbud Ökad livskvalitet Bättre kommunal service Ökad tillväxt Ökad - omsättning - lönsamhet - sysselsättning - skattekraft 26

27 Analys Eget system Nuläge - framtid Aktörernas bilder av Platsen, utmaningar och framgångsfaktorer Marknad Befintlig marknads- och Kunddata varumärkesanalys marknadsanalyser, konkurrentanalys Omvärld Makroanalys Trender, konsumtions- och resandemönster Beslutsunderlag Nuläge och potential som grund för varumärkes- & strategiutveckling

28 Om man vägrar se bakåt och inte vågar se framåt så måste man se upp - Tage Danielsson-

29 KraftProcessen frågor och uppmaningar Vad hände & varför? Nu gör vi det! Så här gör vi! Hit vill vi! Var står vi? Vilken potential har vi? Vill vi något? Initiering Analys Strategi Implementering Genomförande Utvärdering

30 Varumärke & strategi Input Extern marknadsföring Vision & Varumärke Output Varumärkesanalys Intervjuundersökning Kundundersökningar Marknadsanalys Omvärldsanalys Trender Intern marknadsföring Personal och kompetens Kultur, normer och värderingar Marknader & målgrupper Utbud, produkter och tjänster Attraktionskraft Livskraft Konkurrenskraft Finans och ekonomi Ledning och styrning Organisation, ansvar och samverkan 30

31

32 Livskraft Vad vi själva vill uppnå och känna stolthet över Vision Varumärke Attraktionskraft Hur vi vill uppfattas och vad vi skall stå för KÄRNVÄRDEN Profil BO/LEVA Profil VERKA & ETABLERA Profil BESÖKA Profilbärare Profilbärare Profilbärare Profilbärare Profilbärare Profilbärare Positionering = Konkurrenskraft Position Position Position

33 Film Imagemarknadsföring av Swedish Lapland Prioriterad målgrupp, B2B, researrangörer, återförsäljare på internationella marknader

34 Gemensam satsning på Vildmarksmässan i Stockholm LKAB i samma monter som Swedish Lapland 34

35 Vad är ett varumärke? En bild i kundens medvetande Ett löfte som måste kunna levereras Inte bara en grafisk profil, slogan eller en logga!

36 En plats har alltid ett varumärke! Kristianstad Dalarna Åre Knutby Österlen Göteborg Teckomatorp Gotland Småland

37 Varumärket finns där cirklarna möts! Identitet vad vi är Image hur andra uppfattar oss Profil hur vi vill vara & uppfattas

38 Vad bygger en plats varumärke? Produkter, tjänster och service privat och offentlig Agerande och attityder, vårt värdskap Den fysiska miljön, tillgänglighet och kommunikationer Myter, berättelser och kultur Pris och tillgänglighet Marknadskommunikation

39 Platsers varumärke speciella förutsättningar Ett system utan formell maktstruktur Ingen äger varumärket men alla är en del av det Historiskt bagage Naturliga förutsättningar

40 Varför ett varumärke? BOENDE NÄRINGSLIV BESÖKARE Vi konkurrerar med kommuner och regioner i Europa om boende, besökare, företag, investeringar & kompetens Varumärket är vårt viktigaste konkurrensmedel! En positiv bild av Platsen för upp oss på valbar plats.

41 Vad innehåller varumärkesplattformen? Vision vad vill vi att Platsen ska bli och stå för? Kärnvärden kärnan i Platsens identitet och personlighet, det som skiljer ut oss från andra Varumärkeslöfte summan av Platsen till kunden det här lovar vi! Position Våra konkurrensfördelar jämfört med konkurrenterna Profilbärare de bilder och ikoner som förmedlar kärnvärdena bäst till omvärlden. Våra unika företeelser, största dragare Marknader & målgrupper Teman, profilbärare, reseanledningar

42 Marknadsstrategi

43 Utbudsstrategi

44 Corporate Affärsresenärer MICE Leisure FIT Group Profilbärare Reseanledning Värt en omväg Värt ett stopp c Den globale resenären DINKs WHOPs ACTIVE FAMILIES GLOBAL Enterprises Nischande/intressestyrda målgrupper Exportmogen destination Tematiserat utbud

45 PM-matris, exempel på hur vi kan använda verktyget för att göra fler & bättre affärer Teman Profilbärare Barn & Familj Natur & Äventyr Kultur & Design Evenemang Möten & Konferenser Det goda livet Reseanledningar Marknader Målgrupper

46 Kännedom i världen Vilka attraktioner/sevärdheter känner du till i Sverige? ICEHOTEL 57% Gamla Stan 56% Astrid Lindgrens värld 42% Vasamuseet 35% Drottningholms slott 34% Göta kanal 29% Liseberg 25% Glasriket 24% respondenter i 10 länder svarade på frågorna Källa: VisitSweden/

47 Affärsprocessen Producenter & utbud Kompetens Kvalitet Kapital Affärsutveckling Nya erbjudanden Paketering Intern M.F. Trender Marknadsanalyser, Gästundersökningar Res- & konsumtionsmönster Strategisk samordning Extern M.F. Imagemarknadsföring Målgruppsanpassad riktad produktmarknadsföring Relationsmarknadsföring PR Marknad Samverkan med: andra stora destinationer Visit Sweden Agenter & återförsäljare Transportörer Researrangörer 47

48 Vilka behöver engageras? Triple Helix, en framgångsmodell Offentliga aktörer Universitet / Högskolan Ideella sektorn Föreningslivet NÄRINGSLIV Föreningslivet, en viktig faktor (kultur, idrott, byalag m fl)! Glöm inte de bofasta, de är kulturbärare, värdar och ambassadörer.

49 Bo & Leva Inflyttarservice 49 Image varumärke Verka, Etablera, Investera Näringslivsorganisation Turismorganisation Besöka Möten & Konferenser Event FIT Turistbyrå

50 Finansieringsmodell En basverksamhet som finansieras gemensamt (1 kr offentlig -1 kr näringsliv) Riktade insatser finansieras utifrån grad av nytta Projekt och tjänsteförsäljning 50

51 Processen Utmaningar och framgångsfaktorer

52 Hur skapas ansvarstagande? Tid Ansvarstagande Delegering Delaktighet Acceptans Kunskap Info Engagemang 52

53 Förändringsprojekt 75 % av alla förändringsprojekt som initieras misslyckas Över 50 % läggs ned efter halva tiden 53

54 Varför misslyckas man? Oklara mål och syften Ser ej nyttan Ej planerat hela kedjan från initiering till genomslag Saknar strategi för strategin Ledningen går ej i bräschen för förändring Ledningen inte tillräckligt uthållig Processerna ej tillräckligt djupa 54

55 Utmaningar i samverkansprojekt Många och små enheter Starka entreprenörer, livsstilsföretag Låg lönsamhet Uppdragsgivare och finansiärer ej samma person Saknar linjeorganisationens maktstruktur Ovilja / rädsla att släppa kontrollen över den egna verksamheten Brist på tillit, jantelag, myter Tidigare misslyckanden föder avvaktan och ibland misstro 55

56 Sex blinda bröder 56

57 Byta bilder Konflikt Situation Problem Tolkning baserad på: Roll Person Position 57

58 Linjär orsak / verkan 58

59 Cirkulära samband 59

60 Att byta dans Varför begreppet självklart bör förses med varningstriangel Vill du förändra dansen, börja med dig själv Var tydlig med att det är en lärprocess, alla kommer göra fel och det är ok! KISS, keep it simple, stupid Mod, tydlighet, konsekvens och uthållighet 60

61 Tänkt utveckling Resultat Förväntat resultat Historiskt resultat Uppstart Tid 61

62 Faktisk utveckling Resultat Förväntat resultat Historiskt resultat Uppstart Anpassningskostnader Tid 62

63 Ansvarstagande Tid Ansvarstagande Delegering Delaktighet Acceptans Kunskap Info Engagemang 63

64 Associationer till Simrishamn - inflyttade

65 Tudelad bild I grunden positiv, men med Skansenvarning Hav, bad, sommar, turism, kultur, mat Inte lika positivt i det vanliga vardagslunket Utmaningar när det gäller arbetsmarknad, företagsklimat, omsorg, skola, kommunikationer, kommersiell service

66 Sammanfattning Simrishamn kommun får bra och dåligt betyg Hav & strand, natur, lugn&ro, ren miljö och attraktiv boendemiljö är de starkaste generella argumenten Särskilt attraktivt för äldre/pensionärer Skola, barnomsorg, uppväxtmiljö för barn OK, men inte utmärkande plusfaktor

67 Sammanfattning Näst högst totalbetyg av de 4 kommunerna Relativt hög vilja att rekommendera Simrishamn kommun Studier, arbetsmarknad, kommunikationer förutom relationer viktiga orsaker till utflytt

68 Sammanfattning Områden som är tydliga svagheter arbetsmarknad, företagsklimat kommunikationer nöje, (kultur), fritidsaktiviteter kommersiell service Punkterna ovan ger sammantaget lite lägre värde för optimism och framtidsanda Tydligt polariserad bild av kommunen - fritidsidyllen kontra den funktionella vardagskommunen

69 Slutsatser - rekommendationer Simrishamn har ett starkt och positivt laddat varumärke, men i en smal målgrupp I nuläget en målgrupp som är äldre och söker en attraktiv pensionärsmiljö låg sysselsättningsgrad och hög medelålder på de inflyttade Behov av ett strategiskt val runt vilken typ av boendekommun man vill vara, och vilka målgrupper man vill attrahera

70 Slutsatser - rekommendationer Behov av att komplettera varumärket Simrishamn med värden som attraherar andra målgrupper En utmaning är att utnyttja de starka värden kommunen har för att också attrahera företag Åre är ett exempel på hur ett besöksvarumärke kan utvidgas för att skapa livsstilsetableringar

71 Dialog För vilka besökare (målgrupper) skall Simrishamn vara ett attraktivt resmål och vad behöver vi göra för att få dem att välja oss? (sommar respektive övriga året) Tid för dialog, 10 minuter

72 Dialog Vilka är de tre viktigaste frågorna att driva gemensamt för att stärka Simrishamns attraktionskraft för; - etableringar och investeringar Vilka typer av verksamheter vill vi primärt locka till oss? Tid för dialog, 10 minuter

73 Dialog Vilka målgrupper vill vi primärt skall flytta till Simrishamn? Vad behöver vi stärka / utveckla för att kunna attrahera dem? Tid för dialog, 10 minuter

74

75 Film Att marknadsföra en helt okänd plats på ett nytt sätt! 6TTxs

76 You must become the change you whant to see Tack för visat intresse

Turismindustrin, Trender & omvärlden

Turismindustrin, Trender & omvärlden Turismindustrin, Trender & omvärlden 4 Turismen är världens största näring Turismen, världens största och snabbast växande näring Idag står 5% av världens befolkning för 95% av resandet Enligt WTO kommer

Läs mer

Varumärkesplattform Småland 2012

Varumärkesplattform Småland 2012 Varumärkesplattform Småland 2012 2 Varumärkesplattform Småland Innehåll Inledning... 5 Välkommen till Smålands framtid!... 5 Vad är ett varumärke?... 6 Smålands varumärkesarbete... 8 Varför varumärke Småland?...

Läs mer

INLEDNING...3 MÅL OCH INDIKATORER... 5 VISION, PROFIL OCH VARUMÄRKE... 7 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER...12 UTBUD PRODUKTER, TJÄNSTER OCH UPPLEVELSER...

INLEDNING...3 MÅL OCH INDIKATORER... 5 VISION, PROFIL OCH VARUMÄRKE... 7 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER...12 UTBUD PRODUKTER, TJÄNSTER OCH UPPLEVELSER... INNEHÅLL INLEDNING...3 Bakgrund och syfte varför en plan för destinationen Blekinge?... 3 Nuläget var startar vi någonstans?... 4 MÅL OCH INDIKATORER... 5 Effekt målsättningar och indikatorer... 6 Resultat

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Besöksplan Kristinehamn

Besöksplan Kristinehamn Besöksplan Kristinehamn 3 Besöksplan Kristineham 2014 Innehållsförteckning Inledning... 5 Bakgrund och syfte varför en plan för Kristinehamn som besöksdestination? 5 Nuläge och målsättningar... 6 Var startar

Läs mer

Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling

Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling September 2012 Innehåll INNEHÅLL...1 INLEDNING EN STRATEGISK PLAN FÖR DESTINATION SORSELE...3 VISION...4 SORSELES TURISTISKA VISION...4

Läs mer

Ystad-Österlenregionen. Strategisk plan

Ystad-Österlenregionen. Strategisk plan Ystad-Österlenregionen Strategisk plan Juni 2009 Innehåll Innehåll... 1 Inledning om strategiplanen... 2 Varför en strategisk plan - syftet... 2 Detta är ett arbetsmaterial... 2 Ett system utan makt...

Läs mer

STRATEGIPLAN FÖR UTVECKLING AV TURISMEN I VÄRMLAND

STRATEGIPLAN FÖR UTVECKLING AV TURISMEN I VÄRMLAND STRATEGIPLAN FÖR UTVECKLING AV TURISMEN I VÄRMLAND 2009 Det här är första gången som vi formulerar och dokumenterar en gemensam strategisk utvecklingsplan för turismen i Värmland. Syftet är att vi genom

Läs mer

STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN

STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Bakgrund och syfte varför en strategi för Uppsalas besöksnäring? 3 NULÄGE OCH MÅLSÄTTNINGAR 5 Var startar vi någonstans? 5 Övergripande mål

Läs mer

Kustnära Mötesplatser - strategiutredning 2

Kustnära Mötesplatser - strategiutredning 2 *************************** Förord Denna analys- och bakgrundsrapport för Kustnära Mötesplatser är framtagen under ledning av Graffman AB i en analys- och strategiprocess som har omfattat arbetsmöten med

Läs mer

2007-2009. En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland. Välkommen att ta del

2007-2009. En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland. Välkommen att ta del WHOPS ACTIVE FAMILY En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland 2007-2009 DINKS ACTIVE YOUTH Vill du vara med och skapa en attraktivare och konkurrenskraftigare besöksnäring för våra

Läs mer

Turismstrategi. för Åland 2012 2022

Turismstrategi. för Åland 2012 2022 Turismstrategi för Åland 2012 2022 Innehåll INLEDNING EN STRATEGISK PLAN FÖR ÅLAND 2012 2022... 3 VISION & PROFIL... 4 ÅLANDS TURISTISKA VISION... 4 PROFIL OCH POSITION... 5 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER...

Läs mer

Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020

Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020 Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020 Innehållsförteckning Sid Bakgrund 3 Värmland 2020 en hållbar besöksnäring 6 Vision 7 Profil 8 Mål 10 Marknadsutveckling 11 a) Teman 11 b) Målgrupper 1 c) Marknader

Läs mer

kommunikationsguide Besöksnäringens Vem ska vi prata med Vad ska vi berätta Hur marknadsför vi Sverige Var kommunicerar vi

kommunikationsguide Besöksnäringens Vem ska vi prata med Vad ska vi berätta Hur marknadsför vi Sverige Var kommunicerar vi Besöksnäringens kommunikationsguide för internationell marknadsföring av sverige och SWEDISH LAPLAND. För ökad tillväxt och lönsamhet. 6 9 14 17 Vem ska vi prata med Vad ska vi berätta Hur marknadsför

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Värmdö

Strategi för besöksnäringen i Värmdö Strategi för besöksnäringen i Värmdö Innehåll Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-28, 68 Inledning Varför en lokal strategi? Strategi för vem? Vad är turism och besöksnäring? Vision 2020 Mål, strategiska

Läs mer

BLEKINGE. Strategi för besöksnäringen

BLEKINGE. Strategi för besöksnäringen BLEKINGE Strategi för besöksnäringen FÖRORD Allt hänger på Nässelfrossan. På Orranäs mejeri, Kreativum, Sandvikens badplats, Ronneby Brunnspark och på alla Skärgårdsbåtarna. Blekinges besöksnäring står

Läs mer

Strategi för en hållbar besöksnäring i Uppsala län 2013-2022. Stockholm 2013-02-11

Strategi för en hållbar besöksnäring i Uppsala län 2013-2022. Stockholm 2013-02-11 Strategi för en hållbar besöksnäring i Uppsala län 2013-2022 Stockholm 2013-02-11 2 Innehåll Innehåll... 2 Kontigos förord till utkast till strategi... 4 1 Inledning... 5 2 Fokus på besöksnäringens utveckling...

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 5 februari 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 5 februari 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-01-27 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 5 februari 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

sweden det är hos målgruppen det börjar Allt fler vill resa till Sverige partnerskap, en framgångsrik affärsmodell Dela risk och växla upp insatsen

sweden det är hos målgruppen det börjar Allt fler vill resa till Sverige partnerskap, en framgångsrik affärsmodell Dela risk och växla upp insatsen sweden marknadsför Sverige i världen det är hos målgruppen det börjar Allt fler vill resa till Sverige partnerskap, en framgångsrik affärsmodell Dela risk och växla upp insatsen HÅLLBARHET POSITIONERAR

Läs mer

VisitSweden. med års redo visning 2012. VisitSweden sprider berättelsen om Sverige

VisitSweden. med års redo visning 2012. VisitSweden sprider berättelsen om Sverige 2012 VisitSweden med års redo visning 2012 VisitSweden sprider berättelsen om Sverige å r e t 2012 på V i s i tsweden 15 Food blind date, London u t l ä n d s k tu r i s m i s v e r i g e 2012 12,8 Isevent

Läs mer

BILAGA 2 VARUMÄRKESPLATTFORM - VÄRMLANDSSTRATEGIN 2014-2020 REMISSUTGÅVA. Bilaga 2. Varumärkesplattform. Värmlandsstrategin 2014-2020

BILAGA 2 VARUMÄRKESPLATTFORM - VÄRMLANDSSTRATEGIN 2014-2020 REMISSUTGÅVA. Bilaga 2. Varumärkesplattform. Värmlandsstrategin 2014-2020 Bilaga 2 Varumärkesplattform Värmlandsstrategin 2014-2020 Innehållsförteckning 1 Utvecklingen och profileringen av Värmland går hand i hand 3 2 Hur vill vi att Värmland ska uppfattas 2020? 5 3 Varumärkesplattform

Läs mer

Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige IDROTTENS OCH BESÖKSNÄRINGENS STRATEGI FÖR INTERNATIONELLA EVENEMANG

Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige IDROTTENS OCH BESÖKSNÄRINGENS STRATEGI FÖR INTERNATIONELLA EVENEMANG Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige IDROTTENS OCH BESÖKSNÄRINGENS STRATEGI FÖR INTERNATIONELLA EVENEMANG Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige Idrotten och besöksnäringens

Läs mer

turismstrategi Öland 2012-2020 www.oland.se

turismstrategi Öland 2012-2020 www.oland.se turismstrategi Öland 2012-2020 www.oland.se En introduktion Ölands turismstrategi 2012-2020 Den lokala besöksnäringen och de offentliga aktörerna går med denna turismstrategi samman kring målet om fördubblade

Läs mer

Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination

Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination Ölands Näringslivskontor Maj 2012 Version 1 Processledare: Per Ekman, Tendensor AB Innehållsförteckning Introduktion 3 Utvecklingsprocessen

Läs mer

Vetlanda Turismstrategi 2013-2016

Vetlanda Turismstrategi 2013-2016 Dokumenttyp Policy Beslutad av (datum och ) Kommunfullmäktige (2012-10-17 126) Giltig fr.o.m. 2012-10-17 Dokumentansvarig Turismchef, Vetlanda Turistbyrå Gäller för Alla kommunens verksamheter Senast reviderad

Läs mer

Den svenska shoppingturismen 2011

Den svenska shoppingturismen 2011 Den svenska shoppingturismen 2011 Augusti 2012 svenskhandel.se Förord Turisternas konsumtion ökar stadigt och besöksnäringen befäster sin ställning som en basnäring i den svenska ekonomin. Exportvärdet

Läs mer

Den svenska shoppingturismen 2011

Den svenska shoppingturismen 2011 Den svenska shoppingturismen 2011 Augusti 2012 svenskhandel.se Förord Turisternas konsumtion ökar stadigt och besöksnäringen befäster sin ställning som en basnäring i den svenska ekonomin. Exportvärdet

Läs mer

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Fastställd av Turismutskottet 120516 Bakgrund Besöksnäringen i Skaraborg har under de senaste åren präglats av höga ambitioner. Redan

Läs mer