CITY CARD IDÉKATALOG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CITY CARD IDÉKATALOG"

Transkript

1 CITY CARD UTVECKLINGSMÖJLIGHETER FÖR ETT DIGITALT CITY CARD FÖR MOBILA PLATTFORMAR

2 FRAMTIDENS CITY CARD Denna idékatalog har utarbetats med bas i en utvecklingsworkshop den 16. maj 2013 och en löpande dialog med Göteborg & Co om deras erfarenheter med Göteborg City Card. City Card är välkänt och kortet finns i flera storstäder över hela världen. Men det är inte många städer som har en digital version anpassad. Hur kan man integrera City Card i den digitala tidsåldern och samtidigt förbättra relationen mellan turistaktörerna och turisterna? Denna idékatalog är tänkt att fungera som inspiration för Göteborg & Co, turistaktörerna och tredjepartsleverantörer så att tvärgående samarbeten kan leda till utveckling av nya mobila produkter. Göteborg & Co, #2 Seismonaut

3 VAD ÄR EGENTLIGEN CITY CARD ETT CITY CARD? Ett City Card är en produkt som turister köper för att få enklare tillgång till de attraktioner, upplevelser och shoppingmöjligheter som en stad erbjuder. Kortet kan exempelvis ge gratis inträde, rabatter eller föreslå specialerbjudanden. Det ger även ofta rabatt på kommunala färdmedel, stadscyklar och parkering. Med ett City Card köper man helt enkelt förmånliga paketerbjudanden under en begränsad period samtidigt som man får en överblick över stadens erbjudanden. Läs mer om Göteborg City Card här: Göteborg & Co, #3 Seismonaut

4 DEN DIGITALA TURISTEN Den moderna turisten är ofta väldigt aktiv på mobila enheter. Smarttelefoner och surfplattor är idag en del av hela resupplevelsen. Därför är det viktigt att utveckla en digital mobilprodukt som tillgodoser turisternas digitala behov. Den digitala turisten: 51 procent av alla resenärer har skrivit en recension online 86 procent av resenärerna säger att gratis Wi-Fi är en bidragande faktor till deras val av resmål (som jämförelse säger 70 procent det samma om gratis parkering) 96 procent av resenärerna säger att onlinerecensioner har inflytande när de ska boka En genomsnittlig grupp av resenärer har idag med sig fyra enheter som de kan använda för att använda Internet (exempelvis smarttelefon, surfplatta och bärbar dator) 72 procent av resenärerna säger att möjligheten att kunna boka via mobilen är bra, dock erbjuder bara 25 procent av turistföretagen mobila tjänster Källa: TripBarometer by Tripadvisor, September 2013, by StrategyOne (Edelman Berland) Procent av en nationalitet som har en smarttelefon: Sverige: 63 procent Storbritannien: 62 procent Danmark: 59 procent Tyskland: 40 procent USA: 56 procent Procent av en nationalitet som har letat efter resinformation med sin smarttelefon: Sverige: 50 procent Storbritannien: 38 procent Danmark: 47 procent Tyskland: 34 procent USA: 40 procent Källa: Google Our Mobile Network Nov Göteborg & Co, #4 Seismonaut

5 NYA IDÉER GER NYA FÖRETAGS- MÖJLIGHETER FÖR AKTÖRERNA Turistaktörerna är centrum i hela City Cardprodukten. City Card är en plattform för kommunikation mellan turisterna och alla områdets attraktioner, upplevelser och shoppingmöjligheter. Idag är det huvudsakligen en envägskommunikation. Turisterna köper kortet och kan se vilka erbjudanden de kan använda sig av och väljer därefter de platser, attraktioner och butiker som de vill besöka. Den här idékatalogen öppnar upp för en dialog om hur turistaktörerna kan skapa en ny dynamisk kommunikation med turisterna genom en digital plattform som exempelvis ett digitalt och mobilt City Card. Dialogen bör ha sin utgångspunkt i den här idékatalogen! Det kommer naturligtvis uppstå många frågor. Med en digital plattform finns det en möjlighet att aktörerna på daglig basis lägger upp nya erbjudanden. De kan exempelvis vara anpassade till vädret: idag är det fint väder - få rabatt på solstolar, glass eller dagens regnerbjudande. Eller är det bättre att ha en City Cardmedarbetare som letar efter bra erbjudanden eller ska det vara en kombination? Hur ser arbetsgången ut i stort och måste man arbeta fram en helt ny organisationsform för att hantera ett City Card? Ska det finnas olika prisstrukturer för olika aktörer i förhållande till hur mycket de vill använda ett City Card som en plattform? Det är frågor som dessa som måste besvaras i en vanlig utvecklingsprocess. Idékatalogen visar att det finns helt nya sätt att interagera med turister på och därför också helt nya sätt att tjäna pengar på turister. Det kan ge aktörerna ny motivation till att engagera sig i City Card-plattformen där värdeerbjudandet idag inte nödvändigtvis är det mest attraktiva för alla aktörer i turistbranschen. Göteborg & Co, #5 Seismonaut

6 HUR SKA DET GENOM- FÖRAS? Den här idékatalogen kommer inte med konkreta tips på hur en samlad lösning för ett digitalt City Card ska utvecklas och inte heller vad det kostar. Utgångspunkten ska vara en process som de personer som arbetar med City Card-produkten kan gå igenom. Här måste man tänka på vilken kontext som man arbetar i: vilken organisationsplattform finns? Vilka personalresurser har företaget? Vilka ekonomiska medel vill man avsätta till digital kommunikation med kunderna och turisterna? Vilket stöd finns det bland aktörerna när det gäller en digital produkt? Och inte minst - vilken målgrupp ska man rikta in sig på och känner man dem tillräckligt väl? en app eller en kombination? Ska det finnas en backend-plattform (onlineåtkomst till administrationssystemet) som är tillgänglig för alla aktörer, eller är det bara City Card-arrangören som har tillgång till den? Idékatalogen innehåller idéer som tillsammans eller var för sig kan användas för ett digitalt City Card. Den kan även användas som inspiration till att utveckla framtidens City Card - trevlig läsning! Sedan kan man avgöra om utvecklingen ska hänga samman med andra digitala plattformar eller produkter (egna eller externa), och vilka funktioner man vill satsa på. Ska City Cardprodukten vara en mobiloptimerad webbplats, Göteborg & Co, #6 Seismonaut

7 PUSHMEDDELANDEN TILL TURISTER Baserat på en turists personliga intressen kan man få specialerbjudanden och påminnelser när man befinner sig på en viss plats. Detta kallas pushmeddelanden och turisten måste tillåta att vi skickar dessa till deras smarttelefon eller surfplatta. På så sätt kan vi ge turisterna en dynamisk, platsspecifik och kanske till och med individuell service. När turisten exempelvis har fått åtkomst till en attraktion så kommer ett digitalt City Card veta var turisten är, och vilka erbjudanden som kan vara relevanta för utifrån turistens intressen. Det är viktig att den samlade bilden av de meddelanden som skickas ger turisten en upplevelse av bra och relevant service. Därför ska det finnas en blandning av bra erbjudanden, spännande upplevelser i närheten eller påminnelser om att köpa en present på resan. Det är den nya tekniken som gör det här möjligt och här bör man definitivt undersöka teknik som Apples ibeacon - en billig lösning som kommer att ändra vår användning av smarttelefoner på många sätt, bland annat när vi handlar. Att ge en målinriktad service som optimerar möjligheterna för merförsäljning hos alla aktörer. Turister som är intresserade av specialerbjudanden, shoppingupplevelser eller som vill ha en dynamisk och överraskande upplevelse. 1. Att själva City Card-plattformen får mer fokus på merförsäljning för de aktörer som är delaktiga. 2. Att vi kan optimera möjligheterna att ge en skräddarsydd och personlig service. 3. Att vi kan reagera snabbt på de saker som sker här och nu, och skicka aktuell information till turisten. Det är professionell och närvarande service. ERNA FÖR 1. Att varje besök hos aktörerna förvandlas till merköp och en upplevelse av att få bättre service. 2. Att turisten upplever det som en service och inte som irriterande reklam. 3. Att turisten upplever det som en personlig service som vänder sig direkt till dem, deras behov och intressen. 1. Bra och strukturerad indelning av erbjudanden (så att turisten själv kan välja vad som är intressant) och bra innehållsplanering. 2. En live-redaktion eller en resursperson som kan aktivera nyheter när de uppstår. 3. Att tekniken utvecklas - jämför exempelvis Apples ibeacon. #7

8 INFORMATION OM TURISTENS BETEENDE Som en del av företagsmodellen kan man se på ett City Card som en källa till mer kunskap om turisten. Genom att använda kortet som en källa till information om turistens beteende och konsumtion får vi ett helt nytt sätt att kostnadseffektivt och kontinuerligt få viktig information om turisternas användning av staden. Den här informationen är otroligt värdefullt för vidare utveckling av City Card-produkten men kan även användas i samband med andra turistprodukter. Varje gång turisten använder en rabatt, en service eller ett erbjudande i sitt City Card så vet vi var personen är och hur kortet har använts. All information samlas in av databasen som administrerar City Card-upplevelsen. Utöver platsbaserad information och shoppingmönster, kan man även be turisten att svara på andra frågor, eventuellt mot en belöning. Vi har möjligheter att göra omfattande kvantitativa undersökningar när turisterna går runt med en direkt kommunikationskanal i fickan. Att få ny kunskap om turistens beteende och konsumtion för att på så sätt kunna optimera våra produkter och tjänster. City Card-arangörerna och alla aktörer som är involverade i kortet. 1. Det ger en ny dimension till City Cardprodukten - information om turisten är värdefullt kapital. 2. Möjlighet att med utgångspunkt i konkret feedback från användarna kontinuerligt optimera City Card-produkten och aktörernas erbjudanden. ERNA FÖR 1. Att insamlingen av information är tydlig - man ingår ett integritetsavtal med användarna av kortet. 2. Att den insamlade information löpande distribueras till alla relevanta aktörer, och att de kan använda den här informationen i sin vardag. 1. Undersökning av hur information ska samlas in och visualiseras på bästa sätt så att det ska vara användbart för aktörerna. 2. En backend som bara används för att visualisera och förmedla den insamlade informationen. #8

9 DESIGNAT UTSEENDE TILL ETT SPECIFIKT EVENEMANG Till skillnad från ett fysiskt kort så kan vi med ett digitalt kort anpassa många fler detaljer i förhållande till aktörernas önskningar och olika säsonger. Tanken är att vi ska kunna specialdesigna utseendet av City Card inför exempelvis ett särskilt evenemang och lägga in specialerbjudanden som har med evenemangets tema att göra. Man ändrar inte på själva grunddesignen eller funktionaliteten utan lägger bara så att säga ett nytt "utseende" över City Card-skelettet. Det kan användas under ett stort internationellt sportevenemang - då passar det perfekt med en unik upplaga av ett City Card. Andra tillfällen kan vara stora helger, som exempelvis julupplaga av ett City Card, med juldesign och specialerbjudanden. Kortet kan även fungera som en effektiv tilläggsprodukt till konferenser och kongresser för att ge extra service till deltagarna. Att utnyttja de digitala möjligheterna att kostnadseffektivt producera specialdesignade produkter. City Card-arrangörer och alla aktörer som finns med på kortet, och eventuellt arrangörer av konferenser. 1. Vi utvidgar företagsmodellen för City Card genom att möjliggöra enkel anpassning vid ett specifikt evenemang. 2. Större igenkänning hos turisten i förhållande till att knyta samman City Card och evenemang. ERNA FÖR 1. Att vi uppnår en starkare kommunikationskanal mellan evenemang och turist. 2. Att vi uppnår merförsäljning och en bättre service gentemot turisten. 1. En användarvänlig hantering för att ge City Card ett nytt utseende. En designmanual ska göra det lätt för varje medarbetare. 2. Att möjligheten marknadsförs som en produkt eller en extraservice som återförsäljarna av ett City Card kan erbjuda aktörerna. #9

10 PERSONLIG ANPASSNING Användarna ska kunna anpassa sitt City Card till sina personliga önskemål. Vi rekommenderar att användarna får välja utifrån olika teman som passar deras personliga intressen och behov. Det kan exempelvis vara teman som "För hela familjen", "Sport och rörelse", "Lyxvistelse" eller liknande. När turisten beställer ett City Card ska kortet anpassas utifrån bland annat intressen, hur många personer de är, ålder och kön. Då får de en så målinriktad produkt som möjligt. Den moderna turisten förväntar sig produkter som är anpassade efter just deras behov. När man har valt en skräddarsydd produkt så måste man ha möjlighet att ta bort övriga erbjudanden. Man kan även få möjlighet att skicka en översikt till andra familjemedlemmar, vänner eller kollegor man reser med. Att ge användaren en upplevelse av individuell anpassning inriktad mot deras behov. Det gäller speciellt de turistgrupper som är medvetna om specifika behov och krav på turistupplevelsen. 1. Vi skapar en bättre och mer målinriktad serviceupplevelse för turisten och därmed en större lojalitet hos turisten. 2. Att vi i högre grad kan dela in och målinrikta våra erbjudanden till relevanta målgrupper. ERNA FÖR 1. Att vi uppnår en starkare personlig och individuell upplevelse hos turisten. 2. Att vi uppnår merförsäljning och en bättre service gentemot turisten. 3. Att vi uppnår en större lojalitet hos turisten på grund av en bättre serviceupplevelse. 1. Ett backend-system som kan hantera att användarna leds till olika grupperingar av erbjudanden utifrån ett visst tema. 2. Att det finns ett inbjudande och överskådligt gränssnitt som användarna lätt och snabbt kan interagera med. #10

11 KONFERENSER City Card som produkt är en grundservice som man i många andra sammanhang också kan använda. Det kan fungera som ett City Conference Card där vi kan återanvända grundfunktionaliteten för att erbjuda tjänster till konferensgästerna (som även är turister i vårt område). Då kommer det att finnas möjlighet att skräddarsy upplevelser till konferensprogrammet så att vi hjälper gästerna att fylla den fritid de har under själva konferensen. Vi kan erbjuda dem extratjänster som är särskilt intressanta för konferensgäster som reser mycket - exempelvis gym eller liknande. En kund som exempelvis Svenska Mässan kan få ett erbjudande om ett City Conference Card till alla konferenser de har under loppet av en säsong. En service till konferensvärden kan bland annat vara de kan marknadsföra konferenserbjudanden och tjänster direkt till konferensgästerna via det digitala kortet. Därmed kan de själv bestämma hur många erbjudanden de ska presentera för gästerna. Att utvidga företagsområdet för ett City Card. Konferensarrangörer, konferensvärdar och företagsturister. 1. Vi skapar en bättre och mer målinriktad serviceupplevelse för företagsturisten. 2. Att vi ökar sannolikheten för att förvandla företagsturister till vanliga turister genom en mer effektiv exponering av områdets erbjudanden. ERNA FÖR 1. Att vi får ett bredare företagsområde för ett City Card. 2. Att vi skapar en bättre serviceupplevelse hos konferensgästen/företagsturisten. 3. Att vi utnyttjar områdets konferenser till att utvidga kunskaper om destinationens upplevelse och turismutbud. 1. Ett system med en funktionalitet som säkrar att vi kan erbjuda ett unikt digitalt kort till en särskild kundgrupp. 2. En B2B-strategi för City Card-platformen som säkrar den nödvändiga förmedlingen och marknadsföringen av konferensarrangörerna och värdarna. #11

12 PERSONLIG RÅDGIVNING Med ett digitalt City Card finns det en bra utgångspunkt att integrera en chattfunktion mellan användare och återförsäljare av ett City Card, eller en annan turistinformation i området. Här finns det möjlighet att skapa en särskild samtalsfunktionalitet i själva programvaran till ett City Card eller koppla upp sig på sociala plattformar som Facebook eller Twitter, som därmed kan leverera den nödvändiga samtalsinfrastrukturen. Det kommer att ge användaren en serviceupplevelse utöver det vanliga och löpande få en direkt personlig support från City Cardåterförsäljaren. En utbyggnad av den här funktionaliteten skulle kunna vara att ge en målinriktad rådgivning utifrån de teman som användarna kan välja, som att en medarbetare som har en särskild kunskap om vissa teman, exempelvis "Sport och fritid" och hanterar kommunikationen. Hela den här funktionaliteten kan man eventuellt förmedla som en särskild tilläggstjänst. Att ge turisterna en optimal service och målinriktad rådgivning när de är gäster i området. Framför allt den målgrupp som vill ha en extraordinär serviceupplevelse. 1. Att vi undviker att turisterna hamnar i situationer där de saknar hjälp. 2. Att vi gör turistrådgivningen tydligare och synligare. Dessutom bör vi flytta rådgivningen direkt till turisten via deras smarttelefon. 3. Att vi i högre grad kan guida turisterna till rätt plats i förhållande till deras önskemål och att vi kan säkra att fler erbjudanden potentiellt utnyttjas. ERNA FÖR 1. Att turisten får en målinriktad serviceupplevelse. 2. Att fler turister får rätt hjälp och rådgivning. 3. Att vi genom korrekt och målinriktad rådgivning säkrar ett bättre utnyttjande av vårt erbjudande och därmed en högre omsättning hos aktörerna. 1. Det måste finnas personal som kan sköta den här direktkommunikationen med City Card-användarna. 2. Att vi utnyttjar det faktum att man med en genomarbetad strategi för sociala medier kan lägga en ut del av rådgivningsarbetet till användarna som kan ge råd till varandra via olika plattformar under uppsikt av City Cardarrangören. #12

13 KARTA, VÄGLEDNING OCH PLANERING Vi kan hjälpa turisten genom att integrera en enkel kartfunktion i ett digitalt City Card, en detaljerad, geografisk karta över området. På kartan ska man kunna se de erbjudanden som finns på City Card, exempelvis genom att användarna filtrerar de erbjudanden som de har valt eller från teman som "shoppingmöjligheter", "attraktioner" eller "restauranger/caféer". Turisten kan via kartan direkt anmäla sig till evenemang och aktiviteter, och snabbt får en överblick över vilka aktiviteter som är populära - antingen genom att ta del i det eller hitta en dag då det är färre besökare. Dessutom skulle en funktion kunna vara att kartan kan ange bästa och snabbaste vägen i ett visst område. Det kan vara utifrån turistens aktuella position och den plats som de vill besöka, men kartan ska även hjälpa dem att hitta den bästa vägen genom de upplevelseerbjudanden som användaren har valt ut. Att hjälpa användarna att hitta i området för att uppnå en bättre serviceupplevelse och att kunna utnyttja tiden på bästa sätt. Alla användare av ett digitalt City Card har tillgång till den här funktionen. 1. Användarna kan planera sin rutt och inte minst vara spontana i förhållande till händelser och situationer som ofta uppstår längs med vägen när man turistar. 2. Att vi säkrar ett effektivare utnyttjande av den tid som turisten befinner sig i området. 3. Att minimera köbildning. ERNA FÖR 1. Att ge turisten en bättre serviceupplevelse. 2. Att fler turister guidas fram till rätt destination. 3. Att vi säkrar en större omsättning genom att turisterna kommer fram till flera aktörer. 1. Ett geografiskt kartsystem som stödjer en funktion där vi kan lägga till olika nyckelpunkter. 2. Att det finns ett inbjudande och överskådligt gränssnitt som användarna lätt och snabbt kan interagera med. 3. Ett backendsystem som kan hantera turistens bokning av de olika erbjudandena. #13

14 DYNAMISKA REKOMMENDATIONER Som det ser ut idag recenserar användarna de destinationer och platser (attraktioner, övernattningsställen, restauranger etc.) som de besöker. Denna praxis bör även vara en del av ett digitalt City Card. Dynamiska rekommendationer kan innebära två saker. Dels ska det finnas möjlighet för användarna att recensera via ett slags poängsystem. Alternativt kan vi hämta ett utdrag från exempelvis Tripadvisor, Yelp eller andra liknande plattformar där det redan finns recensioner. På så sätt kan turisterna i området se vad andra turister tycker om platserna och olika erbjudanden. Det kan det även fungera så att City Card kan komma ihåg val och inställningar från tidigare köp av eller via ett City Card. På så sätt kan man få specialrekommendationer: om du gillar X kanske även Y kan vara intressant. Genom att tänka på det här sättet öppnar vi även upp för nya sätt att tänka samarbete över flera destinationer! Har en destination haft en gäst på besök så kan ett City Card spara de här inställningarna när gästen besöker en ny destination - detta kräver naturligtvis ett samarbete mellan destinationerna och en gemensam City Card-plattform. Att skapa synlighet och trovärdighet genom att ge användarna en möjlighet att välja erbjudanden på bakgrund av andra användares tips. Alla användare av ett digitalt City Card har tillgång till den här funktionen. 1. Att City Card-återförsäljarna och hela konceptet framstår som mer trovärdigt och tryggt för användaren. 2. Att användarna exponeras för flera populära erbjudanden än vad de skulle i ett traditionellt system. ERNA FÖR 1. Att användarna ser City Card-produkten som en trovärdig produkt. 2. Att uppnå att fler säger vad de tycker och bidrar till kvaliteten av City Cardprodukten. 1. Ett användarvänligt poängsystem som granskas för att undvika missbruk av de arrangörer som medverkar i City Card. 2. Eller att vi integrerar existerande välkända plattformar för recensioner i City Card-systemet. 3. Det ska huvudsakligen skydda användarna. Vi sparar bara den information som användaren har gett tillstånd till. #14

15 GAMIFICATION Gamification betyder att man använder delar från spelvärlden för att göra en produkt mer interaktiv. Vi kan exempelvis ge användarna möjlighet att tjäna poäng varje gång de besöker en plats eller använder sig av ett erbjudande. Därmed kan de tjäna "badges" (virtuella priser som ger en speciell status - exempelvis den som har besökt flest platser på en dag) precis som med Foursquare eller liknande tjänster. Poängen är att det skapar motivation eller tävlingsanda av underhållningskaraktär i City Card-konceptet. Vi kan ge användarna möjlighet att tjäna poäng som de sedan kan växla in till konkreta produkter hos utvalda aktörer. Det kan även handla om mer traditionella spel som en skattjakt genom staden - här kan Geocaching fungera som inspiration (Med Geocoaching kan man med hjälp av en GPS-mottagare eller en smarttelefon hitta en viss plats i ett område). Kanske kan det finnas möjlighet att spela med andra turister i området från det egna landet eller andra länder. Att få in delar i City Card-konceptet som är motiverande och underhållande. Framför allt den målgrupp som vill ha ett starkt upplevelsemoment i sina produkter. 1. Att City Card-produkten ger användarna flera möjligheter för interaktion. 2. Att ge användarna flera orsaker till att återkomma till City Card om det finns en inbyggd poängprincip. ERNA FÖR 1. Att flera användare upplever City Card-produkten som mer än bara en rabatt- och serviceplattform. 2. Att flera användare upplever att de har fler orsaker till att använda City Card igen vid nästa resa till området. 1. Ett utvecklingsarbete med spelutvecklare och hitta nya sätt att integrera spel i City Card-produkten. 2. Ett system ska utvecklas som kan spara turisternas intjäning av poäng eller liknande. #15

16 AUDIOGUIDES Det kan finnas flera syften med att använda ljudinslag i City Cardprodukten. Dels kan man tillgodose synskadade turister med ett ljudspår som via GPS-registrering av den geografiska positionen kan berätta var man befinner sig och vad som finns i närheten - och kanske till och med hjälpa turisten att hitta rätt. En annan aspekt av att arbeta med ljud kan vara att fokusera på själva upplevelsen. Med ett välproducerat ljudspår kan vi ge användaren extra djup i upplevelse av att gå runt i området Ljudeffekter, musik och en berättarröst kan ge nya dimensioner till turistupplevelsen och det kanske till och med går att lägga in ett ljudspår i skattjakten via Geocoaching som vi tog upp tidigare. Det är även ett bra sätt att engagera lokalbefolkningen - en lokal värd berättar en autentisk historia om området eller liknande. Detta kan även anpassas till olika målgrupper så att det finns berättelser för barn, unga, äldre och familjer. Att få in nya delar i City Card-konceptet som är motiverande och underhållande. Speciellt de användare som är synskadade och/eller de som vill ha ett upplevelsemoment i sina produkter. 1. Att flera nischade målgrupper kan använda City Card. 2. Att City Card använder sig av alla de kommunikationsmöjligheter som de digitala plattformarna erbjuder. ERNA FÖR 1. Att vi lockar en ny målgrupp (synskadade) till City Card-produkten. 2. Att vi får en större användning av City Card-produkten i olika sammanhang. 1. Konkret produktion av en audioversion av City Card. Detta kan dock innebära en del omkostnader - vilket även indikerar att ljuddelen kan vara ett specialinköp för turisten. 2. Möjlighet för att ladda ner alla ljudspår på förhand så att användarna inte är beroende av Internet för att kunna använda audioguiden. #16

17 UTVECKLINGSMÖJLIGHETER FÖR ETT DIGITALT CITY CARD FÖR MOBILA PLATTFORMAR City Card är välkänt och kortet finns i flera storstäder över hela världen. Men det är inte många städer som har en digital version anpassad. Hur kan man integrera City Card i den digitala tidsåldern och samtidigt förbättra relationen mellan turistaktörerna och turisterna? Denna idékatalog är tänkt att fungera som inspiration för Göteborg & Co, turistaktörerna och tredjepartsleverantörer så att tvärgående samarbeten kan leda till utveckling av nya mobila produkter. För mer information var vänlig kontakta: Anders Fahl, Göteborg & Co. - Peter Boesen, ACTIVE institute - Idékatalogen är utvecklad i samarbete mellan nedanstående parter i regi av interreg IVA KASK projektet EVINN - evenemangsbaserad Innovation.

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus.

De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus. Sociala medier De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus. Dessutom finns Linkedin, där man kan återknyta kontakten med gamla vänner och kollegor och StayFriends,

Läs mer

Vi skapar din digitala närvaro - och vi älskar det

Vi skapar din digitala närvaro - och vi älskar det Vi skapar din digitala närvaro - och vi älskar det Mscompanion.se We guide you in to the digital world for your business Ta steget in i den digitala världen med en mobilapp och/eller en hemsida Om oss

Läs mer

RAPPORT FRÅN FÖRSTUDIE. i Västerbotten

RAPPORT FRÅN FÖRSTUDIE. i Västerbotten RAPPORT FRÅN FÖRSTUDIE i Västerbotten Rapporten är framtagen av Länsbiblioteket i Västerbotten, 2015 Bakgrund Västerbotten är ett län med en framstående litterär tradition, med författare som har starka

Läs mer

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler.

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler. Mobilt & shopping on demand Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln tradedoubler.com Prestationsbaserade mobila kanaler har drastiskt förändrat shoppingupplevelsen

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal

Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal Med en social HotSpot från Idékonsulten får ni möjligheten att bygga en egen unik marknadsföringskanal till personer

Läs mer

Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening MARKNADSFÖRING

Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening MARKNADSFÖRING Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening 2014 MARKNADSFÖRING INNEHÅLL 1 MEDIA... 3 2 ANNONSER... 4 3 SOCIALA MEDIER OCH WEBBEN... 5 4 TRYCKSAKER... 7 5 KOM IHÅG-LISTOR...

Läs mer

UPPLEVA Ett smart val av tv, ljud och möbel

UPPLEVA Ett smart val av tv, ljud och möbel 2014 UPPLEVA Ett smart val av tv, ljud och möbel UPPLEVA tv, ljudsystem och 3D-glasögon har 5 års kostnadsfri garanti. nyhet BESTÅ/UPPLEVA kombination med tv 55 /2.1 ljudsystem 17 175:B240xD40, H202cm.

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Erbjudande VisitSörmland nätbutik och besöksguide

Erbjudande VisitSörmland nätbutik och besöksguide Erbjudande VisitSörmland nätbutik och besöksguide På följande sidor beskriver vi hur erbjudandet för dig som företagare ser ut, hur arbetet kommer att gå till och hur vi i samverkan skapar framgång och

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

fem områden för smartare marknadsföring

fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring Strukturerad information Sättet du lagrar information om dina kunder och prospekts beteenden, kontaktuppgifter och demografi

Läs mer

Sociala medier och delaktighet i museiverksamheten

Sociala medier och delaktighet i museiverksamheten Sociala medier och delaktighet i museiverksamheten Digikult 2013-04-11 Kajsa Hartig Digital navigatör, Nya medier, Nordiska museet kajsa.hartig@nordiskamuseet.se Om mig: Digital navigatör Förmodligen Sveriges

Läs mer

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se Max Wimnell Handelshögskolan Be Better Online Digital strateg på More Data Digital strategi och beslutsstöd Undervisar på IHM Business School Bokia, Intersport, Castellum, Veidekke, Jollyroom Ställ gärna

Läs mer

Samhandel. & lojalitet

Samhandel. & lojalitet Samhandel - det nya sättet att handla på & lojalitet - enkla lösningar Merförsäljning Inköpsfördelar Lojalitet Marknadsföring Nätverk - det nya sättet att handla på Enkla lösningar är det bästa alternativet.

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

KAi SENSEMAKING SYSTEM

KAi SENSEMAKING SYSTEM Alexander Hall, 791023-8554 Individuellt mjukvaruutvecklingsprojekt 7,5 hp Linnéuniversitetet 2013-06-09 KAi SENSEMAKING SYSTEM ABSTRAKT KAi Sensemaking System är en webbapplikation för feedback/återkoppling

Läs mer

Vilka trender kommer att vara viktiga för din business under 2011

Vilka trender kommer att vara viktiga för din business under 2011 Vilka trender kommer att vara viktiga för din business under 2011 Av Alice Christensson/ BarfotaChefen BarfotaChefen Häng på innovationerna För dina konsumenter är det viktigt med innovationer. Apples

Läs mer

2013-04-09. Vem är vi? Magnus Äng

2013-04-09. Vem är vi? Magnus Äng 1 2 Vem är vi? Magnus Äng 3 14 år 4 5 TopVisible 6 Kunder Digital byrå ü Grundandes 2012 ü 7 st i TopVisible-team ü +50 år samlad erfarenhet inom Digital Marketing ü Omsättning ca 5,1 Mkr ü Resultat ca

Läs mer

Smukke Baghave Danmark 2015

Smukke Baghave Danmark 2015 Smukke Baghave Danmark 2015 SKÅNE KØBENHAVNS SMUKKE BAGHAVE Vi marknadsför Skåne under konceptet Skåne Københavns Smukke Baghave. Målgruppen är WHOPS Geografiskt fokus Själland Skånes dragningskraft är

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket Axiell Arena Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Idag är webben den moderna människans

Läs mer

Skillnader mellan design för tryck och webbdesign

Skillnader mellan design för tryck och webbdesign Vad är en webbtext? Webbtexter är inte en specifik texttyp i likhet med protokoll, rapporter eller artiklar. Istället kan webbtexter vara precis vilken texttyp som helst, och det enda som förenar dem är

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Snabbguide Interaktiv bok steg för steg

Snabbguide Interaktiv bok steg för steg Snabbguide Interaktiv bok steg för steg I SAMARBETE MED DIG Gleerups interaktiva böcker utvecklas i samarbete med elever och lärare runtom i Sverige. Det gör att innehåll och funktioner är framtagna för

Läs mer

Kampanjsidor. Hör av er till oss så kan vi tillsammans hitta något som passar just er.

Kampanjsidor. Hör av er till oss så kan vi tillsammans hitta något som passar just er. Kampanjsidor Tävlingar kan göra underverk för ert varumärke. Vi har många års erfarenhet av att göra framgångsrika kampanjer där flera har haft teckning i hela norden men också i Spanien. Med våra tjänster

Läs mer

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org En kort vägledning för vuxna Ta del av mer råd och tips kring ungas användning av nätet på www.surfalugnt.se 2015 ConnectSafely.org Fem vanliga frågor från vuxna om Instagram 1. Varför gillar tonåringar

Läs mer

UpplevRoslagen.se, du också! Med hopp om ett givande samarbete! Carina Gustavsson, grundare UpplevRoslagen.se

UpplevRoslagen.se, du också! Med hopp om ett givande samarbete! Carina Gustavsson, grundare UpplevRoslagen.se I maj 2011 lanserades Roslagens första affärsdrivna destinationssajt, UpplevRoslagen.se. I dagsläget är det Roslagens enda flerspråkiga destinationssajt, välj polska, kinesiska, spanska, eller vad du vill.

Läs mer

Slott & Herrgårdskampanj. på den norska marknaden 2012. VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge

Slott & Herrgårdskampanj. på den norska marknaden 2012. VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge Fotograf: Mattias Leppäniemi/imagebank.sweden.se Slott & Herrgårdskampanj på den norska marknaden 2012 VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge Slott & Herrgårdskampanj Vid gränsövergången

Läs mer

Välkommen! Visit Ålands Medlemslunch

Välkommen! Visit Ålands Medlemslunch Välkommen! Visit Ålands Medlemslunch Agenda 1. Kort marknadsanalys 2. Visitaland.com 3. Fokus i höst 4. Enkäten Kort marknadsanalys Övernattningsstatistik Låg tillväxt Vissa marknader till och med vikande

Läs mer

Conventum Arena, Örebro

Conventum Arena, Örebro TRAVEL&TASTE Boka monte Conventum Arena, Örebro Resemässa 14 februari i Örebro 201514 februari En mässa med resor och världens kök SMAKA PÅ VÄRLDEN! Lördagen den 14 februari 2015 går den tredje upplagan

Läs mer

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Johan Holmström & Lars Åkesson Introduktion Denna rapport beskriver projektet och delmomentet Kommersiell Design i kursen Interaktionsdesign 2 på KTH i Stockholm. Detta

Läs mer

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord Direkt effekt 0 - PostNord Om rapporten Rapporten DR-monitorn 0 bygger på resultaten från en undersökning av svenskarnas attityder till och vanor kring att ta emot reklam i olika kanaler, främst direktreklam

Läs mer

DIGITAL 2015 ANNONSERING

DIGITAL 2015 ANNONSERING Annonsfakta och priser. DIGITAL 2015 ANNONSERING Camping.se, Camping.se Mobil och Camping.se Nyhetsbrev De digitala kanalerna till Semestersveriges största målgrupp Camping.se är sajten för Sveriges största

Läs mer

Vi skapar din digitala närvaro - och vi älskar det

Vi skapar din digitala närvaro - och vi älskar det Vi skapar din digitala närvaro - och vi älskar det Mscompanion.se We guide you in to the digital world for your business Ta steget in i den digitala världen med en mobilapp och/eller en hemsida Om oss

Läs mer

MOBIL KREATIVITET FÖR INSAMLINGSORGANISATIONER PATRIK HAGGREN

MOBIL KREATIVITET FÖR INSAMLINGSORGANISATIONER PATRIK HAGGREN MOBIL KREATIVITET FÖR INSAMLINGSORGANISATIONER PATRIK HAGGREN MOBIL KREATIVITET FÖR INSAMLINGSORGANISATIONER PATRIK HAGGREN Ansvarig för utveckling av nytt givande. Mobilt givande sedan 2004 Svenska Röda

Läs mer

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler.

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler. Handel på nätet & Konvertering Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket Europas shoppare vänder sig först till prestationsbaserade marknadsföringskanaler när de

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Svensk Biblioteksförenings studiepaket Barn berättar En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Välkommen till studiepaketet Barn berättar! Svensk Biblioteksförening ska främja biblioteksutveckling.

Läs mer

ANALYS & KONCEPT ETT DOKUMENT FRÅN NOC WEBBYRÅ

ANALYS & KONCEPT ETT DOKUMENT FRÅN NOC WEBBYRÅ ANALYS & KONCEPT ETT DOKUMENT FRÅN NOC WEBBYRÅ ANALYS För att vi ska kunna hjälpa er att ta fram en webbplats som uppfyller era mål och förväntningar måste vi lära känna er och er verksamhet så mycket

Läs mer

Booking, Dispatch and Tracking system. birssi.net

Booking, Dispatch and Tracking system. birssi.net Booking, Dispatch and Tracking system Birssi.net har utvecklats i samarbete med yrkesmänniskor från taxi-branschen och drar nytta av modern teknologi. Ett av målen med Birssi.net är att ge taxiförmedlings-centralen

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

Innehållsförteckning. SoftOne Mobil

Innehållsförteckning. SoftOne Mobil Innehållsförteckning Om SoftOne Mobil... 3 Snabbstartsguide... 4 Aktivera mobilanvändare... 4 Bestäm synliga fält i mobilen... 4 Ladda ner appen... 4 Fakturering... 5 Mina ordrar... 5 Orderdetaljer...

Läs mer

Den mobila handelslösningen som förenklar din affär

Den mobila handelslösningen som förenklar din affär Den mobila handelslösningen som förenklar din affär Stärk kundrelationerna och marknadsför relevanta erbjudanden som ökar din försäljning. Snabbt, enkelt, och säkert! Med Payair kan dina kunder med mobilen

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster 14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster Varför marknadsföring? Nätverksarbete med bibliotekscheferna 2005: Vilken är den viktigaste utvecklingsfrågan för biblioteket?

Läs mer

Sommarkampanj. på den norska marknaden 2012. VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge

Sommarkampanj. på den norska marknaden 2012. VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge Sommarkampanj Fotograf: Lena Granfelt/ imagebank.sweden.se på den norska marknaden 2012 VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge Sommarkampanj på den norska marknaden 2012 Bland

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

Mobil marknadsföring för köpcenter

Mobil marknadsföring för köpcenter Mobil marknadsföring för köpcenter Genom att erbjuda butikerna ökad synlighet inom ert köpcenter ger ni möjlighet till ökad försäljning för dem och en ny intäktskälla för er. CliqTags tillsammans med beacons

Läs mer

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet Sverige - Norden - Världen Företagskategorisering för ökad exportmognad Västsvenska Turistrådet Sverige Norden Världen Västsvenska Turistrådet (VT) arbetar, sedan 1999, med affärsutveckling och marknadsföring

Läs mer

Resor, attraktioner & utmaningar. Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! www.upplevsverigemassan.

Resor, attraktioner & utmaningar. Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! www.upplevsverigemassan. Resor, attraktioner & utmaningar Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! Upplev Sverige är helt klart intressant. Vi har fokus på möten, privatresor och evenemang. De senare

Läs mer

Skapa epublikationer för Webben & Mobila Enheter

Skapa epublikationer för Webben & Mobila Enheter emag PRODUKTION Skapa epublikationer för Webben & Mobila Enheter Med emag kan du omvandla statiska PDF-dokument till interaktiva on-linepublikationer för vanliga webbläsare och mobila enheter, och detta

Läs mer

VÄLKOMMEN PÅ UTSTÄLLARMÖTE INFÖR INDUSTRIMÄSSORNA 25-26 MARS

VÄLKOMMEN PÅ UTSTÄLLARMÖTE INFÖR INDUSTRIMÄSSORNA 25-26 MARS VÄLKOMMEN PÅ UTSTÄLLARMÖTE INFÖR INDUSTRIMÄSSORNA 25-26 MARS Agenda för mötet easyfairs marknadsföring inför mässorna Enkla knep i er marknadsföring inför mässan Vilka talare, aktiviteter, tävlingar etc.

Läs mer

GREEN STATE ANALYS BESLUT LÖNSAMHET. Vi sköter din marknadsföring, kostnadsfritt.

GREEN STATE ANALYS BESLUT LÖNSAMHET. Vi sköter din marknadsföring, kostnadsfritt. Vi sköter din marknadsföring, kostnadsfritt. DIGITAL PRESENCE Innehållsförteckning Detta dokument är till för att ge dig en förståelse i vilka vi är, vad vi erbjuder & hur vi arbetar för att gör din digitala

Läs mer

Allt inom tv för hotell

Allt inom tv för hotell Allt inom tv för hotell Vi kan hotell-tv! Vi erbjuder helhetslösningar som inkluderar varje element i en fungerande hotelltv-lösning, från tv-apparater, mottagning, tv-kanaler och infokanal till installation,

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

» Det är viktigt för oss att synas kontinuerligt

» Det är viktigt för oss att synas kontinuerligt » Det är viktigt för oss att synas kontinuerligt och på rätt sätt. Stora format på sajter med hög «räckvidd är navet i vår närvarostrategi Åsa Bergendorf Olsson, marketing co-ordinator, Fritidsresor AB.

Läs mer

QR-KODER. En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer.

QR-KODER. En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer. QR-KODER En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer. Vad är QR-koder? QR-koder, (Quick Response-koder), har blivit oerhört populära på senare tid. Varför? QR-koden har

Läs mer

Resledaren Användarguide Android Innehåll

Resledaren Användarguide Android Innehåll Resledaren Användarguide Android Innehåll Planera Ny Resa... 3 Visa Mina Resor... 13 Ta bort sparad resa... 14 Ändra planerad resa... 15 Påminnelser... 16 Under Resan... 17 Inaktivera Pågående Resa...

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

360 emeetings. Papperslösa möten på ipad eller iphone

360 emeetings. Papperslösa möten på ipad eller iphone 360 emeetings Papperslösa möten på ipad eller iphone 360 emeetings ver. 1.0-2014 360 emeetings för Apple ios Papperslösa möten på ipad eller iphone 360 emeetings hjälper dig och din verksamhet att minska

Läs mer

Resledaren Användarguide iphone Innehåll

Resledaren Användarguide iphone Innehåll Resledaren Användarguide iphone Innehåll Planera Ny Resa... 3 Visa Mina Resor... 13 Ta bort sparad resa... 14 Ändra planerad resa... 15 Påminnelser... 15 Under Resan... 17 Inaktivera Pågående Resa... 20

Läs mer

lösningar som hjälper arbetslag att samarbeta tillsammans i SharePoint

lösningar som hjälper arbetslag att samarbeta tillsammans i SharePoint lösningar som hjälper arbetslag att samarbeta tillsammans i SharePoint DEN STÖRSTA UTMANINGEN INOM FÖRETAGSLEDNING Ett företag som vill hålla sig i framkanten måste effektivt planera och följa sin strategi.

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Bakgrund Nordmalings kommun använder idag sociala medier för att kommunicera med allmänheten. Syftet med särskilda riktlinjer är att säkerställa

Läs mer

Comfort Digisystem Microphone DM90. - Återupptäck glädjen med att tala i telefon

Comfort Digisystem Microphone DM90. - Återupptäck glädjen med att tala i telefon Comfort Digisystem Microphone DM90 - Återupptäck glädjen med att tala i telefon Välkommen till den mobila revolutionen Idag är mobiltelefonen en stor del av vår vardag, vi använder den i arbetet, på fritiden

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering är en applikation som gör det möjligt för dig att enkelt reglera värmen i huset. Därefter ska man kunna följa statistiken över sin elförbrukning och dess kostnader. Möjligheten att ställa värmen inom en

Läs mer

Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval...

Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval... Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval... 4 Justering och genomförande... 4 Produktbeskrivning... 4 En

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

Synlighet under hela året

Synlighet under hela året X--paket Synlighet under hela året Jan Feb Genom att dela med oss av personliga tips och lyfta reseanledningar på olika teman skapar vi synlighet för Stockholm med kampanjer i media och PR under hela året!

Läs mer

En unik plattform för förskola och fritids, utvecklad i Sverige

En unik plattform för förskola och fritids, utvecklad i Sverige En unik plattform för förskola och fritids, utvecklad i Sverige 08-51 90 90 00 www.vklass.com Synliggjort lärande med Vklass - föräldrar och barn älskar det Tänk dig att kunna ta upp din surfplatta eller

Läs mer

TappaTrampet 2015. Höstens stora aktivitetstävling. Utmana dina kollegor i. Klarar ni att gå 7 storstäder på 7 veckor?

TappaTrampet 2015. Höstens stora aktivitetstävling. Utmana dina kollegor i. Klarar ni att gå 7 storstäder på 7 veckor? Utmana dina kollegor i Höstens stora aktivitetstävling TappaTrampet 2015 17 sep tem 5 nove ber mber Klarar ni att gå 7 storstäder på 7 veckor? Gör något roligt och aktivt tillsammans på jobbet! Läs om

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

VISIT ROSLAGEN. Bilaga 1, KHR/KPR 2014-04-28 Sidan 1 av 27

VISIT ROSLAGEN. Bilaga 1, KHR/KPR 2014-04-28 Sidan 1 av 27 VISIT ROSLAGEN Bilaga 1, KHR/KPR 2014-04-28 Sidan 1 av 27 Sidan 2 av 27 DET HÄR ÄR ROSLAGEN Roslagen spännande små destinationer som tillsammans bildar Roslagen som destination! Sidan 3 av 27 Det är varje

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Boknings- och värderingssajter Ida Blixt

Boknings- och värderingssajter Ida Blixt Boknings- och värderingssajter Ida Blixt Boknings- och va rderingssajter Internet kan kännas som en djungel, det finns oändligt många sajter som erbjuder dig som boendeanläggning möjlighet att öka din

Läs mer

Välkommen till American Express

Välkommen till American Express Välkommen till American Express Din guide för försäljning online www.americanexpress.se/affarspartners Innehåll Välkommen som ny Affärspartner till American Express Visa vägen för American Express Kortmedlemmar

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

INTRODUKTION TILL AM SYSTEM. en molntjänst för kvalitetsledning

INTRODUKTION TILL AM SYSTEM. en molntjänst för kvalitetsledning INTRODUKTION TILL AM SYSTEM en molntjänst för kvalitetsledning INTRO TILL AM SYSTEM - ÖVERBLICK Vad är AM System? Argument för AM System AM Systems referenser Vilka ligger bakom? Mer om de 3 programmen

Läs mer

I din hand håller du... Innehåll. - En hälso- och motionssatsning - En samhällssatsning - En skolsatsning. I din hand håller du

I din hand håller du... Innehåll. - En hälso- och motionssatsning - En samhällssatsning - En skolsatsning. I din hand håller du 1 Innehåll I din hand håller du De sex sammanhangen - Samhälle - Skola - Trafik - Hälsa - Teknik - Ungdom Idé och syfte Det här har hänt och detta kommer att hända Aktivitetskoncept och genomförda aktiviteter

Läs mer

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Gränssnittsdesign eller Webbutveckling 1 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se

Läs mer

TRUE BLU GÖTEBORG HOTELS DESIGNED TO SAY YES!

TRUE BLU GÖTEBORG HOTELS DESIGNED TO SAY YES! TRUE BLU GÖTEBORG RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL Södra Hamngatan 59, S-401 24 Göteborg, Sverige T: +46 (0)31 7585 000 F: +46 (0)31 7585 001 reservations.gothenburg@radissonblu.com radissonblu.com/hotel-gothenburg

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

annonsinformation Annonsera på en av landets mest besökta turistportaler!

annonsinformation Annonsera på en av landets mest besökta turistportaler! sid 1/5 Annonsera på en av landets mest besökta turistportaler! annonsinformation Gotland.net marknadsför Gotland 365 dagar om året. Med i snitt 27.700 besök och nära 100.000 sidvisningar på sajten varje

Läs mer

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE Annika Molin är projektledare för Västtrafiks satsning på digitala skärmar. Infotainmentsystemet

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

Min sida = startsida där du ser eventuelle vänner, meddelanden med mera. Här kan du även redigera din egen profil.

Min sida = startsida där du ser eventuelle vänner, meddelanden med mera. Här kan du även redigera din egen profil. Basetool version 3 Genom att lägga in information om ditt företag/verksamhet i Basetool syns du automatiskt på vastgotalandet.se, skaraborg.nu, vastergotland.se och vastsverige.com Webbadress: www.basetool.se

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner. För iphone & Android SmartPhones

ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner. För iphone & Android SmartPhones ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner För iphone & Android SmartPhones Innehållsförteckning LADDA NER ER APP OCH KOM IGÅNG...3 INSTALLATION...3 SKAPA ERT SOFTALARM KONTO I APPEN...3 KOMMA IGÅNG...4

Läs mer

Så här funkar det i mobilen!

Så här funkar det i mobilen! Så här funkar det i mobilen! Hur köper jag Idrottsrabatten i mobilen? Du kan ladda ner Idrottsrabatten i din mobil på följande vis: 1. Ladda ner appen i App Store eller på Google Play. Sök appen med namnet

Läs mer

SÄLJGUIDE. - så lyckas du med din försäljning

SÄLJGUIDE. - så lyckas du med din försäljning SÄLJGUIDE - så lyckas du med din försäljning Hej! I den här guiden vill vi dela med oss av några tips och råd som vi tror att du och dina kompisar kan ha nytta av när webbutiken ska öppna och försäljningen

Läs mer

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Av alla besökare i en webbutik är det statistiskt sett bara en liten andel som handlar något. Tänk om du kunde återengagera den stora andelen potentiella

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer