Miljömärkning Sverige AB Stockholm Besöksadress: S:t Paulsgatan 6 Tel: Fax:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljömärkning Sverige AB 118 80 Stockholm Besöksadress: S:t Paulsgatan 6 Tel: 08-55 55 24 00 Fax: 08-55 55 24 01 svanen@svanen.nu www.svanen."

Transkript

1 Miljömärkt trycksak Miljömärkning Sverige AB Stockholm Besöksadress: S:t Paulsgatan 6 Tel: Fax:

2 MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2009 ECOLABELLING SWEDEN ANNUAL REPORT 2009

3 Svanens turné Hur Svanlig är Du? drog under 2009 fram genom flera svenska städer. Denna bild är från Linköping, september This year Ecolabelling Sweden arranged the tour "How much of a Swan are you?" - which visited several Swedish cities. The picture is from Linköping, September NYCKELTAL KEY FACTS Netto omsättning (tsek) Net Turnover Antalet Svanenlicenser Number of Nordic Ecolabelled licences Antalet EU Ecolabel licenser i Sverige Number of EU Ecolabel licences Antalet anställda Number of employees Omslag: Svan från sjön Tysslingen utanför Örebro som varje år tar emot en mellanlandande Cygnus Cygnus, Miljömärkning Sveriges adopterade sångsvan, på väg mot häckningsplatserna i norr. Cover: Ecolabelling Sweden has adopted a swan, Cygnus Cygnus, and supports the Tysslingen project. INNEHÅLL CONTENT ETT NYTT DECENNIUM...03 A NEW DECADE HÅLLBARHET PÅ REGERINGENS UPPDRAG...04 Ecolabelling Sweden our work with sustainability SVANEN OCH EU ECOLABEL...07 NORDIC ECOLABEL AND EU ECOLABEL KRITERIER OCH LICENSER CRITERIA AND LICENSES GILTIGA KRITERIER VALID CRITERIA PR & KOMMUNIKATION...15 PR & COMMUNICATION BUSINESS TO BUSINESS/B2B...18 BUSINESS TO BUSINESS/B2B BYGG OCH ENERGI BUILDING AND ENERGY DAGLIGVARUHANDEL...22 RETAIL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE RESULTATRÄKNING...25 BALANSRÄKNING SIGNATURER REVISIONSBERÄTTELSE MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING 2009

4 NYTT DECENNIUM MED OANADE MÖJLIGHETER År 2009 avslutades med att Svanen fyllde 20 år. I november 1989 beslutade Nordiska Ministerrådet att införa en samnordisk miljömärkning. Och året efter drog arbetet igång. Efter hand växte dock kritik och skepticism: Svanen kommer inte att lyfta; för tung och för långsam var den allegori som ofta användes. 20 år senare står vi nu här med kriterier för 65 produktgrupper, drygt licenser (nordiska), och ett av Sveriges starkaste varumärken med en kännedom på över 97 %. Tillsammans har vi förbättrat miljöprestanda på varor och tjänster som årligen säljs för många miljarder svenska kronor. Nöjda, men fortfarande engagerade och drivande, står vi nu inför ett jubileumsår 2010 och blickar framåt. Inriktningen är att gå in på de mest miljöcentrala områdena. Därför arbetar vi för närvarande bl a med transporter, en förstudie på livsmedel och så fastställde vi i höstas kriterier för flerbostadshus. Det blir spännande att se vad vår märkning kan åstadkomma på dessa viktiga områden. Under året som gick avslutade vi vår landsomfattande kampanj Hur Svanlig är du? och besökte ytterligare sju städer. Turnén blev en succé. På alla orter fick vi fullt engagemang från de lokala licensinnehavarna, och kommunerna med skolor, näringsliv, politiker m fl ställde upp mangrant. Vi hade välbesökta frukostmöten, och vårt nätverk Köp Miljömärkt är nu uppe i över 150 företag. Allt bevakades välvilligt av medierna, som hjälpte oss med syftet att stärka våra miljömärken och öka engagemanget för miljöfrågor och för hållbar konsumtion. Att Svanen stod stark visste vi redan, men en kännedomsmätning visade också att EU Ecolabel (Blomman) nått 22 %, och därmed fått ett fotfäste att kliva vidare ifrån. A new decade with unlimited possibilities Nordic Ecolabel turned 20 in 2009 having being established in 1989 by the Nordic Council of Ministers. But there were sceptics. Would this work? Now, 20 years later, there are 65 product groups, a little over Nordic licences, and a recognition rate of 97 %. The environmental prestanda of products that annually sell for billions of Swedish crowns is greatly improved. Our focus now turns in 2010 to the environmentally key areas of transportation, the food sector and the housing market. What can a Nordic Ecolabelling accomplish in these areas? During 2009 we completed our nation-wide campaign, How much of a Swan are you with strong involvement from customers, the business sector, politicians and schools. Good publicity reinforced our trademarks with EU Ecolabel recognition growing to 22 %. Ecolabelling Sweden represented Sweden in the EU Ecolabelling Board where I was chairperson. New regulations were adopted and our hope is that this will give the EU Ecolabel a good new start. The year was also a year of recession and financial crises. Thankfully this was not reflected in our business with hundreds of new Nordic Ecolabel licences and an ever-increasing consumer interest in environmental issues will be a year of unlimited possibilities with new focus areas that have great potential to contribute to a better future. Our personnel, customers, companies and environmental organisations have built the world s strongest Ecolabel. We are very proud! Ragnar Unge CEO, Miljömärkning Sverige AB Sverige var också genom Miljömärkning Sverige AB (vårt nya bolagsnamn sedan i somras) och mig ordförande i EU:s miljömärkningsnämnd. Efter många års arbete och diskussioner antogs under vår period den nya förordningen som styr arbetet med EU Ecolabel. Nu får vi se om EU kan ge märkningen den nystart vi hoppas på var också ytterligare ett år med lågkonjunktur och efterdyningar av finanskris. Men glädjande då att se att detta inte satt något spår i företags och konsumenters vilja att engagera sig i miljöfrågor. Vi har fullt upp med att ta hand om alla önskemål om miljömärkningslicens och förfrågningar om märkta produkter blir spännande. Vi går vidare mot nya områden och har en stor potential att bidra till en bättre framtid. Tack vare våra konsumenter, företag, myndigheter, och miljöorganisationer har vi tillsammans med vår engagerade personal byggt upp världens starkaste miljömärkning. Vi är stolta. Tack! Ragnar Unge VD, Miljömärkning Sverige AB MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING

5 Hållbarhet På regeringens uppdrag Det Nordiska Ministerrådet beslöt 1989 om en enhetlig officiell nordisk miljömärkning, Svanen. Syftet var att ge konsumenter ett verktyg för att kunna välja miljömärkta produkter som uppfyller stränga miljökrav fattade EU-kommissionen beslut om att starta EU:s officiella miljömärkning, EU-Blomman, numera EU Ecolabel. Miljömärkning Sverige AB har fått regeringens uppdrag att sköta Svanen och EU Ecolabel för svensk räkning. Den nordiska miljömärkningen (Svanen) är även medlem i Global Ecolabelling Network (GEN) som är ett internationellt nätverk av tredjepartskontrollerade miljömärken. Om Miljömärkning Sverige AB 1998 bildades bolaget SIS Miljömärkning AB, som under 2009 bytte namn till Miljömärkning Sverige AB. Det ägs av staten och Sveriges Standardiseringsråd (SSR) och leds av en bolagsstyrelse. Verksamheten har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras dels genom en avgift från de företag som har miljömärkningslicens, dels genom ett statligt bidrag. Miljömärkning Sverige AB agerar som ett opartiskt kontrollorgan. Bolaget återrapporterar till Integrations- och jämställdhetsdepartementet med konsumentminister Nyamko Sabuni som högsta chef. Vår verksamhet är inriktad på att få företag att miljömärka sina produkter för att kunna åstadkomma en hållbar utveckling. Vår vision är ett hållbart samhälle. Med frivillig miljömärkning som instrument ska vi bidra till ett konsumtions- och produktionsmönster som minskar påfrestningarna på miljön och främjar en hållbar konsumtion. Vi väljer ut miljöcentrala produktgrupper, utvecklar progressiva kriterier, marknadsför våra märken samt kontrollerar licensansökningar. Med miljömärkningens grundtanke som bas, dvs att utnyttja marknadskrafterna för att skapa miljövinster, förklarar vi vår affärsidé såsom: Vi erbjuder företag att på ett enkelt och trovärdigt sätt använda miljö som ett konkurrensmedel: vi gör miljöarbete lönsamt. Vi har även formulerat detta i kundlöftet, där vi lovar våra kunder rätten att använda ett av marknadens starkaste varumärken, att vi ger dem tillgång till djup och bred miljökunskap samt att de blir en del av Nordens största miljönätverk. 20år Svanen firar 20 år under Nordic Ecolabel celebrates its 20th jubileum during Vårt hållbarhetsarbete Miljömärkning Sverige har en Kvalitetsoch Miljöpolicy med det övergripande målet att bidra till ett hållbart samhälle. ISO 14024, den internationella stan darden för miljömärkning, är en central del i vårt kvalitetsarbete och är inskriven i vårt regelverk. Externa revisorer kon t rollerar regelbundet att vårt kvali tetsoch miljöledningssystem lever upp till våra åtaganden och standarderna. Externa revisorer granskar vår rapporte ring till regeringen. Vårt interna miljö arbete är viktigt för oss och styrs av en policy för varje aspekt. Ecolabelling Sweden our work with sustainability The Nordic Council of Ministers initiated the official Nordic Ecolabel in The purpose was to give Nordic consumers a tool to choose ecolabelled products that fulfilled stringent environmental criteria The EU Commission initiated the EU Flower (now known as the EU Ecolabel) in Ecolabelling Sweden AB, founded 1998 (in 2009 the name was changed from SIS Ecolabelling) has the Swedish government s consignment to administer both the Nordic Ecolabel and the EU Ecolabel in Sweden. It is owned by both the Swedish Standardization Council (SSR) and the government, and is a non-profit company without any branch affiliation. It is financed partly by licence fees from Nordic Ecolabelled products and partly by the Swedish government. The Nordic Ecolabelling organisation is also a member of Global Ecolabelling Network (GEN) which is an international network of third-party controlled Ecolabel companies and organisations. 04 MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING 2009

6 Foto: Kasper Dudzik Vi prioriterar resor med tåg i vår resepolicy. Train travel is prioritized in our travel policy. Definierade mål» I vår arbetsmiljöpolicy har vi som mål att ha en hög kvalitet på arbetsmiljön med utvecklande arbetsuppgifter för vår personal samtidigt som vi driver vår verksamhet under sunda ekonomiska former.» Vi har inköps- och resepolicyer där vi i största möjliga utsträckning köper miljömärkta varor och tjänster till vår kontorsverksamhet, reser på ett miljöanpassat sätt, bor på Svanenmärkta anläggningar samt använder videokonferenser. Vår totala CO2-förbrukning som klimatkompenserats är ca 78,6 ton.» Vi har i vår mångfalds- och jämställdhetspolicy som mål att arbeta för en väl åldersmässigt fördelad personal med olika bakgrund, samt att båda könen ska representeras i balans.» Eftersom vi är en nordisk organisation har vi som mål att anordna ett nordiskt personalmöte var 18:e månad. Under 2009 träffades hela den nordiska Logotyp för den europeiska miljömärkningen EU Ecolabel Logotype for the European Ecolabel EU Ecolabel personalen i Fredriksstad, Norge. För att ytterligare underlätta det nordiska samarbetet finns tvärgrupper, regelbundna videokonferenser och en gemensam nordisk hemsida. Miljömärkning Sverige följer aktivt hållbarhetsfrågorna genom medlemskap i bland annat Social Venture Network och Näringslivets Miljöchefer. Vår interna organisation: Ragnar Unge är vd för Miljömärkning Sverige AB. Inom sitt respektive område ansvarar varje affärsområde för kriterieutveckling, marknadsföring, samt licensieringsfrågor. Karin Carlsson är chef för affärsområde dagligvaruhandel. Gun Nycander är chef för affärsområde Bygg och Energi, Cecilia Ehrenborg Williams är chef för affärsområde Business to Business (B2B). Nancy Holm är chef för PR & Kommunikationsenheten. Pernilla Hedberg är chef för den administrativa enheten. Organisation structure: Ragnar Unge, CEO, Ecolabelling Sweden AB Karin Carlsson, head, Retail Gun Nycander, head, Building and Energy Cecilia Ehrenborg Williams, head, B2B Nancy Holm, head, PR & Communication and Pernilla Hedberg, head, Administrative Dept. Vår kompletta hållbarhetsredovisning finns att läsa på Our Ecolabels' vision is a sustainable society. We offer companies a credible, voluntary Ecolabel that is an effective environmental marketing tool, can give a competitive edge in the marketplace as well as making their environmental work profitable. Our mission is a sustainable consumerism and the Nordic Ecolabel is a viable tool in changing consumer buying patterns and production processes. Our company s promise to the customer is: companies have the right to use of the markets strongest and most well-known logotypes, our personnel have a broad and in-depth environmental knowledge, and companies are given the opportunity to join one of the largest environmental networks in the Nordic countries. MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING

7 HÅLLBARHET our work with sustainability Miljömärkning Sverige AB:s nyrenoverade kontor är till stora delar inrett med Svanenmärkta möbler. The newly renovated office of Ecolabelling Sweden is mainly decorated with Ecolabelled furniture. Vår kompletta hållbarhetsredovisning finns att läsa på vår hemsida, Nyamko Sabuni, Integrations- och jämställdhetsminister, är ansvarigt statsråd för Miljömärkning Sverige AB Ecolabelling Sweden is politically organized under the Ministry of Integration and Gender Equality, with Mrs. Nyamko Sabuni as Minister. Foto: Pawel Flato Ecolabelling Sweden our work with sustainability Sustainability policies Ecolabelling Sweden has a quality and environmental policy. The international standard ISO is an integral part of our Ecolabelling work. External auditors review and report to the government. Our company has travel, work place, equality and non-discriminating policies. Our purchasing policy prioritizes Ecolabelled products, and we buy cleaning services from Nordic Ecolabelled company, print our brochures at Nordic Ecolabelled printing houses, buy Nordic Ecolabelled and EU Ecolabel furniture, computers and textiles, and in our travel policy we prioritize environmental taxis, trains and mass transportation. We also climate compensate our C02 emissions, which were circa 78,6 tonnes Because we work within a Nordic organisation, every 18 months we organise a Nordic personnel conference with our sister organisations in the Nordic countries. Ecolabelling Sweden is also a member of Social Venture Network and the business network for environmental heads (Näringslivets Miljöchefer). 06 MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING 2009

8 Svanen och EU Ecolabel våra miljömärkningar Den överordnade visionen för miljömärkningar är ett hållbart samhälle. Den nordiska miljömärkningsordningen är en frivillig, positiv märkning av produkter (varor och tjänster), med ett gemensamt nordiskt inregistrerat varumärke, miljömärket Svanen. På motsvarande sätt fungerar EU Ecolabel i Europa. Miljömärkningen är baserad på:» specifika kriterier för olika produktgrupper» en öppenhet för alla intresserade parter i arbetsprocesserna» licensiering av miljömärket till produkter efter ansökan» ömsesidigt godkännande av utfärdade licenser mellan de nationella miljömärkningsorganisationerna. Svanen en nordisk organisation Den nordiska organisationen omfattar ett sekretariat i varje nordiskt land (Danmark, Norge, Island, Finland och Sverige). I varje land finns en miljömärkningsnämnd som ansvarar för det egna landets ställningstagande i produktgrupps- och kriteriefrågor. Det är sedan den nordiska miljömärkningsnämnden som beslutar om gällande grupper och kriterier. Förslagen till kriterier tas fram av grupper inom Svanen. Detta är en öppen process där förslagen är ute på bred remiss innan besluten tas. De beslutade kriterierna gäller sedan i alla nordiska länder. Under 2009 fanns 65 produktområden allt från hotell och butiker till rengöringsmedel och drivmedel. Utomhusinstallation under Svanens kampanj "Hur Svanlig är Du? Outdoor display during the "How much of a Swan are you?"- tour Nordic Ecolabel and EU Ecolabel our Ecolabels The overriding vision for Ecolabelling Sweden is a sustainable society. Ecolabelling is a voluntary, positive ecolabelling of products and services. In the Nordic countries there is a joint Nordic registered trademark, the Nordic Ecolabel and in Europe it is the EU Ecolabel. Both are a consumer and environmental tool to help consumers with clear and concise environmental product information as well as a tool to stimulate an environmentally-sound product development. The concept behind Ecolabelling is to provide extra value to a product. Ecolabelling is primarily based on: Specific criteria for different product groups An openness for all interested parties in the work processes Licence Ecolabelled products after an application» Joint acceptance by the national Ecolabelling organisations for issued licences. MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING

9 SVANEN OCH EU ECOLABEL NORDIC ECOLABEL AND EU ECOLABEL Miljömärkning Sveriges styrelse 2009 Ecolabelling Sweden s Board 2009 Eva Smith, ordförande/chairman Britta Ahmné Kågerman, Integrations- och jämställdhetsdepartementet Svante L Axelsson, SILF Yvonne Ingman, Svensk Handel Leif Löf, Kemibolaget i Bromma Ulla Sahlberg, arbetstagarrepresentant Maria Sundesten Zacharias, arbetstagarrepresentant EU Ecolabel ett europeiskt miljömärke 1992 beslutade EU Kommissionen om att starta ett gemensamt europeiskt miljömärke. Kraven för märkningen tas fram av ansvariga organ i EU: s medlemsländer. Arbetet sker på uppdrag av EU-kommissionen. EU Ecolabel fungerar på samma sätt som Svanen. Det är ett Typ 1-miljömärke och kraven höjs kontinuerligt. 28 olika varor och tjänster kan märkas med EU Ecolabel. Eftersom Svanen är så etablerad i Sverige finns det inte så många produkter med EU Ecolabel här. I några andra europeiska länder är utbudet större. Man kan finna alla EU Ecolabelmärkta produkter i Green Store, den Europeiska miljömärkningskatalogen på I Sverige är det Miljömärkning Sverige AB som på regeringens uppdrag ansvarar för Svanens och EU Ecolabels kriterieutveckling, licensansökningar, kontroller, licenserutfärdande. Den svenska miljömärkningsnämnden yttrar sig även Svenska Miljömärkningsnämnden 2009 Swedish Ecolabelling Board 2009 Eva Smith, Naturvårdsverket, ordförande/chairman Anita Aspegren, Energimyndigheten Per Baummann, Svensk Handel Helena Bergström, Konsumentverket Anki Elken, Sveriges Konsumenter Henry Kenamets, Miljöförbundet Jordens Vänner Lena Lundberg, Svenskt Näringsliv Anita Lundström, Naturvårdsverket Karin Thorán, Kemikalieinspektionen Viveca Reimers, Sveriges Kommuner och Landsting Anders Finnson, Svenskt Vatten i frågor rörande EU:s miljö märke. Ledamöterna utses av Miljö märk ning Sverige AB:s styrelse. Miljömärkta produkter Det är viktigt att prioritera de produktområden som har störst potential att minska miljöbelastningen. Produktgrupper väljs utifrån tre aspekter: relevans, potential och styrbarhet. Det betyder att vi undersöker om det finns ett stort miljöproblem kopplat till produkten, (relevans), om det finns utrymme för förbättringar (potential) och om miljömärkningen av produkten kan påverka produktens utveckling (styrbarhet). Hänsyn tas även till om produkten används i stor mängd och av många människor. Livscykelperspektiv och klimataspekter En produkts miljöpåverkan bedöms under hela livscykeln från råvara till avfall. Kriterier omfattar produktens innehåll, kemikalier, resursanvändning, utsläpp till luft, vatten och mark. Det finns ofta krav på förnybara råvaror och energieffektivitet. Ett exempel på en ergikravet är Svanens arbete under 2009 med att utveckla ett energiverktyg för att hjälpa Svanenmärkta butiker att få bättre styrning på sin energiförbrukning. Utvärderingar och revideringar Kriterierna för Svanen och EU Ecolabel revideras kontinuerligt. De utvärderas och omarbetas utifrån ny kunskap, teknisk utveckling, externa synpunkter och erfarenhet. Kriterierna skickas därefter ut på remiss och publiceras på och på Genom att kontinuerligt skärpa kriterierna driver miljömärkningen på omställningen till en hållbar produktion. Licensiering Ansökningsavgiften för en licens är kr. De inlämnade testerna och dokumentationen granskas och ett kontrollbesök görs oftast i samband med licensansökan. Licensierade produkter får säljas och marknadsföras med Svanens- respektive EU Ecolabels logotype. Den årliga licens kostnaden är baserad på försäljnings intäkterna från den miljömärkta produkten (normalt 0,3 % för Svanenmärkta varor, 0,15 % för Svanenmärkta tjänster samt 0,15 % för EU Eco label. Under 2010 kommer nya licensavgifter för EU Ecolabel att tas i bruk.) Licensen gäller så länge kriterierna för produkten är giltiga. När nya kriterier införs måste företaget klara de nya kraven och ansöka om en ny licens. The Nordic Ecolabel a Nordic organisation In each Nordic country (Sweden Norway, Denmark, Finland, and Iceland) there is an Ecolabelling secretariat and a national Ecolabelling committee. Each national Ecolabelling committee prioritizes and makes Nordic Ecolabel project criteria recommendations to the Nordic Ecolabelling Board. This Board makes the final product group and criteria decisions. In 2009 there were 65 product groups. In Sweden it is the non-profit company Ecolabelling Sweden that, on consignment of the Swedish government, develops criteria, licences and controls products, as well as markets the Nordic Ecolabel and EU Ecolabel. Representatives to the Swedish Ecolabelling committee are appointed by the Ecolabelling Sweden Board. In Sweden the Swedish Ecolabelling committee and Ecolabelling Sweden are also responsible for the EU Ecolabel. 08 MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING 2009

10 Karin Carlsson från Miljömärkning Sverige och Pär Svahnberg, seniorkonsult på Goodpoint förbereder sig inför Svanens Kosmetikseminarium, Historiska Museet. Ecolabelling Sweden's Karin Carlsson and senior consultant Pär Svahnberg at Goodpoint, at Cosmetic seminar at The Museum of National Antiquities. EU Ecolabel A European Ecolabel In 1992 the EU Commission initiated the EU Ecolabel, known as the EU Flower until late Criteria are decided on by competent bodies within the EU:s member states. This is a Type 1 ecolabel and the criteria are continually reviewed. There are 28 product groups. EU Ecolabelled products can be found at Green Store, the European Ecolabel catalogue at Ecolabelled products life-cycle perspective The product groups that are prioritized for Ecolabelling are the ones that have significant environmental effects and are frequently used by a large number of people. A product group that might be relevant for Ecolabelling is analyzed from a life-cycle perspective, from source to waste, and from the aspects of relevance, potential and steering of production. It takes several years to carry out an environmental analysis and create criteria for each product group. Criteria often have chemical, water and energy usage, as well as quality, health and functional aspects The Ecolabel criteria are continually revised, and this is an open process that can be followed on nu and MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING

11 kriterier och LICENSER Miljömärkning Sverige AB arbetar kontinuerligt med kriterieutvecklingen. Både Svanen och EU Ecolabel höjer regelbundet sina krav och detta redovisas nedan i antalet reviderade kriterier som gjordes under Varje år påbörjas nya revideringar. Nya kriterier utvecklades under 2009 för trämöbler (EU Ecolabel). För Svanens del ut vidgades kriterierna för småhus och inkluderar nu även flerbostadshus och förskolebyggnader. Antalet licenser för Svanen ökade markant under året. Vid årets slut 2009 fanns totalt aktiva licenser och registreringar (1 241 Svanenlicenser och 21 EU Ecolabellicenser). Svanen 2009 Nordic Ecolabel Pågående revidering Being revised Byggskivor (Panels for the building, decorating and furniture industry) Dagligvarubutiker (Grocery stores) Kosmetika (Cosmetic products) Maskindiskmedel för professionellt bruk (Dishwasher detergents for professional use) Mikrofibertrasor och moppar (Micro fibre cloths and mops) Möbler och inredningar (Furniture and fitments) Schampo och tvål (Shampoo, conditioner, body shampoo, liquid and solid soap) Slutna eldstäder (Closed fireplaces) Utemöbler och lekredskap (Outdoor furniture and playground equipment) Reviderade Revised Datorer (Computers) Fordonsdäck (Vehicle tyres) Ljud- och bildapparater (Audiovisual equipment) Maskindiskmedel (Dishwasher detergent) Småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader (Houses, flats and pre-schools) Städtjänster (Cleaning services) Textilservice (Tvätterier och system för tyghandduksrullar) (Textile services/laundries) Textiltvättmedel för professionellt bruk (Laundry detergent for professional use) Kontorsmaskiner (Office machines) EU Ecolabel 2009 Utveckling av nya kriterier New Criteria Development Byggnader (pågår) Buildings (under development) Pågående revidering Being revised Bärbara datorer (Portable computers) Persondatorer (Personal computers) Lampor (Light bulbs) Maskindiskmedel (Dishwashing detergents) Tvättmaskiner(Washing machines) Kyl och frys (Refrigerators) Textiltvättmedel (Laundry detergents) Handdiskmedel (Hand dishwashing detergents) Allrent och sanitetsrent (All purpose and sanitary cleaners) Fett och smörjoljor (Lubricants and hydraulic fluids) Kopieringspapper och grafiskt papper (Copying and graphic paper) Reviderade Revised Bäddmadrasser (Bed mattresses) Skor (Footwear) Textilgolv (Textile floor coverings) Textilier (Textile products) Golvbeläggningar (Hard floor coverings) Trägolv (Wooden floors) Campingplatser (Campsite services) Hotell och vandrarhem (Tourist accommodations) Mjukpapper (Tissue paper) Nya kriterier New criteria Trämöbler (Wooden furniture) Criteria and LICENcES 2009 The Nordic Ecolabelling organisation is responsible for Nordic Ecolabel criteria development. Ecolabelling Sweden participates in the European criteria work for the EU Ecolabel. Every year revisions are made, and new criteria were developed in 2009 for Nordic Ecolabel houses and the EU Ecolabel product group Wooden Furniture. At the end of year 2009 there were 1262 active licences and registrations (1241 Nordic Ecolabel licences and 21 EU Ecolabel licences.) Nordic Ecolabel In 2009 eight product groups for the Nordic Ecolabel were revised. The newly-revised Cleaning Services have more stringent criteria for chemical usage, and Laundries and textile services have become one product group, Textile Service. During 2010 all Nordic Ecolabelled launderies will be reviewed. A hearing among vehicle tyre branch representatives was held. During the spring of 2009 revision work was started on cosmetics and shampoo and soap, as well as on grocery stores, that also organised a branch hearing. In total 9 product group revisions were started during the year. A Nordic pre-study of transportation will be made done during 2010 and a Nordic pre- study of the food sector was 10 MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING 2009

12 EU Ecolabel 2009 Pågående revidering: Bärbara datorer Being revised: Portable computers Svanen- och eu ecolabel-licenser i Sverige nordic ecolabel and eu ecolabel licences in sweden EU ECOLABEL-LICENSER i EUROPA EU ecolabel licences IN EURoPE st st st st st 969 st st st st 386 st 514 st started during There are 65 product groups. EU Ecolabel EUEB s conference: Planning for Success As part of the Swedish EU chairmanship during the autumn of 2009, the Swedish governemnt gave Ecolabelling Sweden the responsibility of organising the European Union Ecolabelling Board- (EUEB)conference Planning for Success. This meeting took place in September with the purpose of preparing policies for the EUEB, benchmarking the Nordic Ecolabel, and discussing future criteria development and product categories for the EU Ecolabel. Revisions for EU Ecolabel Nine product groups were revised There are now 28 product groups. Revision work started for eleven product groups, and new criteria work began for houses. MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING

13 KRITERIER OCH LICENSER Criteria and LICENCES Revideringsarbete för Svanenkriterier Under 2009 reviderades åtta produktgrupper. Småhus utvidgades och inkluderar nu även flerbostadshus och förskolebyggnader. Nya krav har till kommit, bland annat om nanomaterial, lufttäthet, fuktsäkring och belys ning. Det reviderade dokumentet för Städtjänster har hårdare krav gällande bland annat kemikalieförbrukning och transporter och arbetet med omprövning har påbörjats. Tvätterier och system för tyghandduksrullar är två produktgrupper som under 2009 slogs ihop till en, textilservice. Samtidigt stramades energi- och kemikaliekraven åt. Under 2010 ska därför samtliga Svanenmärkta tvätterier omprövas. Under året reviderades även fordonsdäck och under remissperioden genomfördes en hearing med olika aktörer inom däcksbranschen. Även produktgrupperna ljud- och bildapparater, datorer, tex tiltvättmedel för professionellt bruk och maskindiskmedel reviderades. Våren 2009 startades revideringen av produktgrupperna kosmetika och schampo och tvål med tanken att de ska slås ihop till en, kosmetika. Revisionsarbete har under året också skett för dagligvarubutiker som hade ett remiss-seminarium i maj med många intressenter representerade. Det har även tagits kontakt med flera testbutiker för att se hur kriterierna fungerar i praktiken. Under 2009 har även revisionsarbete för maskindiskmedel för professionellt bruk, mikrofiberdukar, byggskivor, möbler och inredningar, utemöbler och lekredskap, slutna eldstäder och basmodulen för papper startats upp. Nordisk Miljömärkning har även startat upp en områdesstudie för livsmedel under EU-konferens Som en del av det svenska EU-ordförandeskapet ordnade Miljömärkning Sverige mötet Planning for Success, en EU-konferens om miljö märkning för den europeiska unionens miljömärkningsstyrelse. (European Union Ecolabelling Board, EUEB). Mötet ägde rum i september och syftet var att förbereda policies för EUEB, benchmarka den nordiska miljömärkningen Svanen samt diskutera framtidens kriterieutveckling och produktkategorier för EU Ecolabel. Revideringsarbete för EU Ecolabel Under 2009 reviderades 9 produktgrupper. Nya kriterier togs fram för trämöbler. Det finns nu 28 produktgrupper som gäller för EU Ecolabelmärk ning. Samtidigt påbörjades arbetet med att utveckla nya kriterier för byggnader och revideringsarbete pågår för elva produktgrupper. Miljömärkning Sverige deltog aktivt i allt kriteriearbete för EU Ecolabel. Miljömärkning Sveriges VD Ragnar Unge delar ut certifkat till Carina Nilsson, butikschef på City Gross i Höganäs, Helsingborg maj Ragnar Unge (CEO of Ecolabelling Sweden) congratulates Carina Nilsson, manager of the retail store City Gross i Höganäs in Helsingborg, May MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING 2009

14 GILTIGA kriterier 2009 VALID CRITERIA 2009 Giltiga kriteriedokument Svanen Valid criteria documents Nordic Ecolabel Alternativ kemtvätt (Alternative dry cleaning) Avloppsfria toaletter (Closed toilet systems) Bil- och båtvårdsprodukter (Car or boat care products) Byggskivor (Panels for the building, decorating and furniture industry) Dagligvarubutiker (Grocery stores) Datorer (Computers) Digital fotoframkallning (Digital photographic development services) Diskmaskiner (Dish washers) Drivmedel (Fuels) Engångsbatterier (Primary batteries) Engångspåsar, -slangar och -tillbehör för medicinskt bruk (Disposable bags, tubes and assessories for health care) Fettäta papper (Grease-proof paper) Fordonsdäck (Vehicle tyres) Fordonstvättar (Vehicle wash installations) Fönster och ytterdörrar (Windows and exterior doors) Golvbeläggningar (Floor coverings) Golvvårdsmedel (Floor care products) Handdiskmedel (Hand dishwashing detergents) Hotell och vandrarhem (Hotels and youth hostels) Hygienprodukter (Sanitary products) Hållbart/beständigt trä (Durable wood) Industriella rengörings- och avfettningsmedel (Industrial cleaning and degreasing agents) Inomhusmålarfärg och lack (Indoor paints and varnishes) Isbekämpningsmedel (De-icers) Kaffefilter (Coffee filters) Kemiska byggprodukter (Chemical building products) Kompostbehållare (Compost bins) Kompressorer (Compressors) Kontorsmaskiner (Imaging equipment) Kosmetika (Cosmetic products) Kylar och frysar (Refrigeratos and freezers) Leksaker (Toys) Lim (Adhesives) Ljud- och bildapparater (Audiovisual equipment) Ljus (Candles) Maskindiskmedel (Dishwasher detergent) Maskindiskmedel för professionellt bruk (Dishwasher detergents for professional use) Maskiner för park och trädgård (Machines for parks and gardens) Mikrofibertrasor och -moppar (Micro fibre cloths and mops) Mjukpapper (Tissue paper) Möbler och inredningar (Furniture and fitments) Pannor för fasta biobränslen (Solid biofuel boilers) Papperskuvert (Paper envelopes) Pellets (Biofuel Pellets) Rengöringsmedel (Cleaning products) Rengöringsmedel för livsmedelsindustrin (Cleaning agents for use in the food industry) Restauranger (Restaurants) Schampo och tvål (Shampoo, conditioner, body shampoo, liquid and solid soap) Skrivredskap (Writing instruments) Slutna eldstäder för biobränsle (Closed biofuel fireplaces) Småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader (Houses, flats and preschools) Smörjolja (Lubricants) Städtjänster (Cleaning services) System för tyghandduksrullar (Hand towel roll services) Textilier, skinn och läder (Textiles, skins and leather) Textilservice/Tvätterier (Laundries/ textile services) Textiltvättmedel för professionellt bruk (Laundry detergent for professional use) Textiltvättmedel och fläckborttagningsmedel (Laundry detergents and stain removers) Tonerkassetter (Toner cartidges) Tryckerier (Printing companies) Tryck- och kopieringspapper (Copy and Printing paper) Tvättmaskiner (Washing machines) Uppladdningsbara Batterier / Batteriladdare (Rechargeable batteries and battery chargers) Utemöbler och lekredskap (Outdoor furniture and playground equipment) Värmepumpar (Heat pumps) Giltiga kriteriedokument EU Ecolabel Valid criteria documents EU Ecolabel Allrent och sanitetsrent (All purpose and sanitary cleaners) Bäddmadrasser (Bed mattresses) Bärbara datorer (Portable computers) Campingplatser (Campsite services) Diskmaskiner (Dishwashers) Fett och smörjoljor (Lubricants and hydraulic fluids) Golvbeläggningar (Hard floor coverings) Handdiskmedel (Hand dishwashing detergents) Hotell och vandrarhem (Tourist accommodations) Inomhusfärg och lack (Indoor paint and varnishes) Jordförbättringsmedel (Soil improvers) Kopieringspapper och grafiskt papper (Copying and graphic paper) Lampor (Light bulbs) Maskindiskmedel (Dishwashing detergents) Mjukpapper (Tissue paper) Odlingssubstrat (Growing media) Persondatorer (Personal computers) Skor (Footwear) Textilgolv (Textile floor coverings) Textilier (Textile products) Textiltvättmedel (Laundry detergents) Trägolv (Wooden floors) Trämöbler (Wooden furniture) TV-apparater (Television sets) Tvål och shampo (Soaps and shampoo) Tvättmaskiner (Washing machines) Utomhusfärg (Outdoor paints and varnishes) Värmepumpar (Heat pumps) MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING

15 Henrik Fexeus (programledare och författare) var moderator för vårt marknadsseminarium på Hasselbacken, Stockholm i oktober Henrik Fexeus (TV host and author) moderated the market seminar arranged by Ecolabelling Sweden at Hasselbacken Stockholm in October Tone Bekkestad (till vardags meteorolog i TV4) höll flera uppskattade föreläsningar under olika seminarier 2009 Tone Bekkestad (TV4 meteorologist) held several appreciated lectures during various Ecolabelling Sweden Seminars MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING 2009

16 Air Wipp, världsmästarna i freerunning en form av den franska sporten le parkour följde med Svanen till både Helsingborg och Linköping och hade två välbesökta och uppskattade uppvisningar Air Wipp, the world champions of freerunning, a type of the French sport/art le parkour, accompanied us to both Helsingborg and Linköping to perform two well visited shows. PRK PR & Kommunikation Kommunikation är centralt för Miljömärkning Sverige och utgör en del av kärnverksamheten. PR- & Kommunikationsenheten (PRK) har det övergripande ansvaret för varumärkena Svanen och EU Ecolabel. Den viktigaste arbetsuppgiften för PRK är att stärka våra varumärken. Enheten stödjer också våra licensinnehavare med riktlinjer för användning av våra miljömärken och ansvarar för företagets webb, grafiska profil, broschyrer, annonser, utställningar/mässor samt nyhetsbrev. MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING

17 Vårt marknadsseminarium på Svanenmärkta Scandic Hasselbacken blev fullsatt. The seminar on how to promote environmental work was popular. Kampanjen Hur Svanlig är du? fick mycket publicitet i lokal media. The trademark campaign How much of a Swan are you got a lot of media coverage. Miljömärkning Sveriges vision är ett hållbart samhälle. Vårt uppdrag är att främja en hållbar konsumtion för att på sikt nå ett hållbart samhälle. Vi riktar vår övergripande kommunikation främst till åldersgruppen år. Våra främsta budskap är Köp miljömärkt till konsumenter, och Bli miljömärkt till företag. Kännedomen om Svanen fortsatt hög Svanen är det i särklass mest kända miljömärket i Sverige och hela Norden. Enligt 2009 års mätning *) har Svanen en unik position med hög kännedom och stor trovärdighet bland konsumenter. Hela 97 procent av svenskarna känner till Svanenmärket när de ser loggan. Svanen ligger också mycket högt i sve nska konsumenters medvetande. På frågan om vilka miljömärkningar man känner till nämner tre av fem (58 %) Svanen som det första de kommer att tänka på, det vill säga top of mind. Kännedomen för EU Ecolabel är fortfarande lägre än för Svanen, men ökar. 22,5 procent av de svenska konsumenterna uppger att de känner till märket när de ser loggan. *) Nordisk konsumentundersökning utförd av Respons Analyse i Oslo under november Satsningar under 2009 Under 2009 arbetade PR- och Kommunikationsenheten framför allt med att på olika sätt stärka våra varumärken och att lyfta fram våra licensinnehavare. Vi drev också bolagets övergripande varumärkeskampanj Hur Svanlig är du?.» Ny hemsida är bolagets främsta kommunikationskanal. Under året påbörjade vi ett omfattande arbete med att ta fram en helt ny hemsida som ska lanseras i början på Den nya hemsidan ska bli mer inriktad mot konsumenter och det ska bli lättare för våra besökare att interagera med Svanen.» Nyhetsbrev & annonser PRK publicerade nyhetsbrev riktade till allmänheten (på svenska och engelska) och till Svanenmärkta butiker. Vi ansvarade också för bolagets annonseringar i flera av de största dagstidningarna. Annonser för att profilera varumärket publicerades i bland annat Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen, Metro och City.» Press Pressen är ett prioriterat område och en viktig kanal för att spri da budskapet om vad Svanen och EU Ecolabel står för. Under året fortsatte vi arbetet med att skapa nära kontakter med nyhetsjournalister och utvald fackpress. Det är viktigt att journalister och medier får en ökad förståelse och kunskap om hur miljömärkning fungerar. Under 2009 gick vi ut med 125 nyheter som resulterade i tusentals pressklipp, som nästan uteslutande beskriver miljömärkningen och våra licensinnehavare i en positiv ton.» Fullsatta seminarier Vår affärsidé är att erbjuda företag ett enkelt och trovärdigt sätt att använda miljö som konkurrensmedel. Under 2009 ord PR & Communications The PR & Communication Department has the overriding responsibility for the Nordic Ecolabel and EU Ecolabel trademarks. It gives guidance to customers in how to market these logotypes, and is responsible for Ecolabelling Sweden s web, press contacts, and graphic profile. It also coordinates marketing campaigns and ads. Key facts Nordic Ecolabel s vision is a sustainable society with a sustainable consumerism. Our main audience goal is people between the ages of Our primary message to this audience is Buy Ecolabelled products. Our message to companies that can apply for the Nordic Ecolabel and EU Ecolabel is Become Ecolabelled. A Demoskop market research study was conducted in November, 2009 and showed that 97 % of the Swedish people recognize the Nordic Ecolabel trademark. Marketing the Nordic Ecolabel is one of the PR departments primary work areas. In 2009 a marketing seminar was organised to give easy-to-follow guidelines on how to market the Nordic Ecolabel logo. It was also a way to inspire companies to use the Nordic Ecolabel in their own marketing campaigns. Our Green Procurement seminar focused on giving guidelines as to how procurement officers can formulate their procurement requirements to promote Ecolabelled products. 16 MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING 2009

18 Svanen är fortfarande väldigt välkänd bland svenskarna. 97% känner till Svanens logotyp. The Nordic Ecolabel's level of recognition among Swedish people is extremely high. Under året hade vi flera annonser i bland annat DN, Expressen och Metro. Last year we published several ads in newspapers such as DN and Metro personer har Svanlighetstestats persons took our test. nade vi ett seminarium för våra licensinnehavare och nätverksmedlemmar där vi bland annat tipsade om hur de kan använda miljömärkningar i sin marknadsföring. Flera av våra licensinnehavare visade upp sina reklamkampanjer och delade med sig av sina erfarenheter av att använda Svanen och EU Ecolabel i sin kommunikation. Under 2010 anordnar vi ett nytt liknande seminarium. Vårt Grön Upphandling -seminarium riktade sig till offentliga uppköpare. Temat var att lära sig hur man kan ställa krav i offentliga upphandlingar för att främja miljömärkta inköp.» Svanenklubben blev Nätverket: Köp miljömärkt Under 2009 bytte vi namn på Svanenklubben till Nätverket Köp miljömärkt. Med namnbytet vill vi förtydliga att det hand lar om ett nätverk av företag och organisationer som prioriterar miljömärkt vid sina inköp. Flera uppskattade seminarier och aktiviteter anordnades med olika gästföreläsare och nätverksmedlemmar. Under året växte nätverket kraftigt och vid årets slut bestod det av 150 medlemsföretag. Att nätverket expanderar stärker vår tro att det finns många som vill ändra sina inköps- och miljöpolicyer för att köpa miljömärkta produkter och stödja utvecklingen mot ett hållbart samhälle.» Hur Svanlig är du? Satsningen på vår stora varumärkeskampanj "Hur Svanlig är du?" fortsatte under året. Kampanjen startade hösten 2007 och av slutades i december Syftet med kampanjen var att öka kännedomen och kunskapen om miljömärkning samt öka efterfrågan på miljömärkta produkter. Vi ville också ge våra licensinnehavare en möjlighet att visa upp sina produkter tillsammans med oss. Under året besökte vi Luleå, Gävle, Helsingborg, Stockholm, Åre, Linköping och Trollhättan. Här bjöd vi in våra licensinnehavare, det lokala näringslivet och kommunanställda till klimatseminarier med meteorologen Tone Bekkestad. I samarbete med Natur & Miljöpärmen och Riks idrott förbundets utbildade och engagerade vi mellanstadieelever och idrottsungdomar i miljökunskap och miljömärkning i de besökta städerna. I Helsingborg och Linköping sände vi lokal tvreklam med vår tecknade och animerade svan Cygnus Cygnus. Här genomförde vi också utfrågningar med lokala kommunpolitiker som fick ge sin syn på miljömärk ning och hållbarhetsfrågor i sin stad ur en politisk synvinkel. Kampanjen fick mycket publicitet i de lokala medierna. Cygnus Cygnus, sångsvan på latin och även namnet på vår tecknade svan, följde med oss på vår Svanlighetsturné genom Sverige. Cygnus Cygnus is Latin for swan. It is also the name of our animated mascot that came with us on our campaign How much of a Swan are you Communication channels Our primary communication channel is In 2009 we began planning for a new site which will be launched early in The new website will be more consumer-oriented as well as clearer regarding the application process. We also publish English newsletters. Our media focus is on news reporters and trade press journalists, as well as bloggers. Trademark Campaign, How much of a Swan are you? During 2009 the trademark campaign, How much of a Swan are you was localized to seven Swedish cities. The purpose was to tighten our contacts with our customers and show their Ecolabelled products, as well as contacting more companies to interest them in Ecolabelling their products and services. The general public was also given an opportunity to meet representatives from Ecolabelling Sweden, and school events were organized. Network: Buy Ecolabelled grew stronger 150 companies and oganisations joined the Network: Buy Ecolabelled during the year, thus stating that they prioritize Ecolabelled purchases. The Network has regular events and the goal is to have an even stronger and larger network in MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING

19 B2B BUSINESS 2 Business Vårt mål är att Svanen och EU Ecolabel ska vara de mest efterfrågade miljömärkningarna för hållbar produktutveckling inom tjänstesektorn och vara ett självklart val för de företag som vill profilera sig med miljö. B2B ansvarar för varor och tjänster som huvudsakligen köps in av professionella inköpare, såsom ljud- och bildapparater, kontorsmaskiner, tryckerier, hotell, tvätterier, städtjänster och restauranger. Målgrupper Våra målgrupper är professionella inköpare och beställare inom de tjänste- och produktområden där vi har kriterier. Dessa målgrupper kan även delas in i offentliga upphandlare och inköpare på privata företag. Vår strategi är att påverka dessa att köpa Svanen och EU Ecolabelmärkta produkter. För de företag som har ett miljöledningssystem blir det ett tydligt och mätbart mål att öka andelen miljömärkta inköp av de totala inköpen. Satsningar under 2009 En av affärsområdets prioriterade arbetsuppgifter är att stödja våra licensinnehavare i sin marknadsföring av Svanen och EU Ecolabel. Detta gör vi bland annat i form av, annonsunderlag, pressmeddelanden och PR-aktiviteter. Många licensinnehavare deltog aktivt i Svanens varumärkeskampanj Hur Svanlig är du? B2B prioriterade följande branscher under 2009: Hotell, restauranger, tryckerier, kontorsprodukter (tv, kontorsmaskiner, PC-laptops och digitalboxar), städtjänster och tvätterier.» Hotell Arbetet med att Svanenmärka samtliga konferensanläggningar från Svenska Möten och samtliga Best Westernhotell fortsatte under Båda kedjorna väntas bli klara under Abisko Fjällstation och Båstad Camping blev under året märkta med EU Ecolabel. Flera informationsträffar och föredrag där vi informerade om miljömärkning av hotell och restauranger genomfördes runt om i landet. Vi deltog även på Konfexmässan i Göteborg och Nores leverantörsdag i Södertälje.» Restauranger Arbetet med miljömärkning av restauranger blev fortsatt framgångsrikt under Vid årets slut hade vi 30 Svanenmärkta restauranger. Bland annat Svanenmärkte Nobiskoncernen alla sina restauranger i Stockholm: Operakällaren, Stallmästaregården, Restaurant J samt det nyöppnade Hotel Skeppshol Foto: Louise Billgert Miljömärkning Sverige höll ett seminarium på tryckeriernas branschmässa Time to Market. Ecolabelling Sweden participated in the printing companies' trade fair Time to Market. Hotell Skeppsholmen i Stockholm var Svanenmärkta redan när de öppnade i oktober. Hotell Skeppsholmen in central Stockholm was Ecolabelled from opening day. business -2-business (B2B) B2B is responsible for products that are primarily purchased by professional procurement purchasers (public and private). These product groups are audiovisual equipment and office machines, as well as hotels, printing houses, cleaning and laundry services, and restaurants. The business strategy is to actively promote Nordic Ecolabelled and EU Ecolabelled products for these purchasers to buy, since these products have a life-cycle perspective, and measurable environmental and climate criteria. Accomplishments 2009 The following areas were prioritized 2009: Hotels & Restaurants, Printing Houses, Office products (TV, office machines, PC laptops and digital boxes), cleaning and laundry services. One of B2B s marketing goals is to support its customers in their marketing of Nordic Ecolabelled products and services. B2B participated for this purpose in the Book Fair in Gothenburg, Print 09 Konfex Trade Show and Nores Supplier s Day. Customers were also given the opportunity to participate in the campaign How much of a Swan are you with events in several cities. The purpose of this campaign was to focus on Nordic Ecolabelled products. Hotel Licensing of Svenska Möten, a chain of meeting and conference centres throughout Sweden and the hotel chain Best Western continued and both chains are 18 MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING 2009

20 men. I slutet av året Svanenmärktes också Kafé Satir, Nobelmuséets restaurang som varje år traditionsenligt får besök av årets Nobelpristagare. Vi deltog även med olika aktiviteter på evenemanget Smaka på Stockholm i Kungsträdgården.» Tryckerier För andra året i rad deltog B2B med egen monter på Bokmässan i Göteborg. I samband med detta publicerade vi ett öppet brev i en helsidesannons i Expressen, Kvällsposten och GT med en uppmaning till tryckerier och bokförlag att de ska börja kommunicera med varandra angående Svanenmärkning av böcker. Trots ett starkt intresse från författare och konsumenter finns det fortfarande alldeles för få Svanenmärkta böcker. Med brevet ville vi få tryckerier och bokförlag att gå från ord till handling. 1 Vi deltog även på mässan Print 09 i Kista.» Ljud & Bild Under året Svanenmärkte Samsung samtliga LED-TV-modeller. Dessa har en extremt låg energiförbrukning och är helt fria från kvicksilver. Samma bolag miljömärkte även 237 modeller av sina LED- och LCD-TV med EU Ecolabel.» Städtjänster Städverksamheten Effekt blev Svanenlicensierad under året.» Tvätterier Arbetet med att licensera hela Rikstvättkedjan fortsatte under året. Ambitionen är att de ska bli klara under Efterkontroller Vårt arbete med efterkontroll av hotellen fortsatte under Vi gjorde 78 efterkontrollbesök på hotell och vandrarhem. Vi fokuserade också på efterkontroller av tryckerier. Vi besökte 44 tryckerier i detta syfte under året. 1: Miljömärkning Sverige deltog för andra året i rad med en egen monter på Bokmässan. 1: For the second year in a row we participated in the International Book Fair. 2: Samsung Svanenmärkte samtliga LED-tv-modeller och märkte även totalt 237 LEDoch LCD-tv-modeller med EU Ecolabel. 2: Samsung Ecolabelled all LED TV models and in addition branded a total of 237 LED and LCD TV s with the EU Ecolabel. 3: Under året klarade stjärnkrogen Operakällaren i Stockholm Svanens kriterier. 3: Guide Rouge restaurant Operakällaren received the Nordic Ecolabellast last year. 33 expected to be Nordic Ecolabelled in Abisko Mountain Lodge and Båstad Camping also received EU Ecolabels in control visits were made. Restaurants Over 30 restaurants received the Nordic Ecolabel in 2009, and the Nobis chain applied and received licences for Operakällaren, Stallmästaregården, Restaurant J and the newly-opened Hotell Skeppsholmen, (both hotel and restaurant). The Nobel Museum s Kafé Satir, was also licensed, a café that has the tradition of being a meeting place for Nobel prize laureates. The Taste of Stockholm event was also a part of the year s marketing activities. Printing Houses B2B participation in the annual Book Fair in Gothenburg was focused on encouraging both book companies and printing houses to publish Nordic Ecolabelled books. An ad in one of the largest dailies, Expressen, was also published on this theme. 44 printing houses received control visits during the year. LED TV Samsung received Nordic Ecolabel licenses for all their LED-TV models. These TV s have extremely low energy levels and are completely free from quick silver. At the same time Samsung received the EU Ecolabel for 237 LED and LCD TV models. MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2010

MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2010 Miljömärkt trycksak 341 001 2 MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2010 ECOLABELLING SWEDEN ANNUAL REPORT 2010 10 märk skillnaden 0 Miljömärkning Sverige AB 118 80 Stockholm Besöksadress: S:t Paulsgatan

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Miljömärkning Sverige Bolagsstyrningsrapport 2013

Miljömärkning Sverige Bolagsstyrningsrapport 2013 42 43 Miljömärkning Sverige Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningen i Miljömärkning Sverige AB utgår ifrån statens riktlinjer för statliga företag, svenska aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Det finns flera olika märke Å andra sidan räcker det Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014 Sommarturismen 2014 The Summer Tourism in Sweden 2014 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2014/Provisional data for

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Tryckerier Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Tryckerier Varför Svanen? Fem enkla skäl Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte bara tid och

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

Visa vad du gör. Nu släpper vi årets kollektion! NYHET! Ett antal Svanenmärkta städprodukter från Smart.

Visa vad du gör. Nu släpper vi årets kollektion! NYHET! Ett antal Svanenmärkta städprodukter från Smart. Nu släpper vi årets kollektion! Nu är vårt nya sortiment på plats i butiken. Köken är Svanenmärkta, har tio års garanti och priserna ligger som vanligt på en nivå som de flesta har råd med. Kom hit och

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Sustainable Healthcare. Daniel Eriksson TEM at Lund University

Sustainable Healthcare. Daniel Eriksson TEM at Lund University Sustainable Healthcare Daniel Eriksson TEM at Lund University Konsulttjänster Ledningssystem & lagtjänster Hållbar sjukvård Samhällsansvar/ CSR Miljö & Klimat Utbildningar Öppna Interna Föreläsningar Nätverk

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hållbar Besöksnäring. Nordisk workshop 11 september 2012

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hållbar Besöksnäring. Nordisk workshop 11 september 2012 Hållbar Besöksnäring Nordisk workshop 11 september 2012 1 Tillväxtverket Innovation in companies and regions Easier for companies 2 From Arjeplog to Malmö 9 locations Approx. 350 employees 3 Organisation

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation of NFIL becomes central for matching individuals to the

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Om IR Nordic Markets 2014

Om IR Nordic Markets 2014 Nordic Markets 2014 Om IR Nordic Markets 2014 Omfattning Totalt: 1561 bolagsspecifika bedömningar 160 Nordiska bolag 545 sell-side analytiker I Sverige: 580 bolagsspecifika bedömningar 62 Svenska bolag

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Supplier of complete biofuel installations

Supplier of complete biofuel installations Supplier of complete biofuel installations PETRO ETT Company is a part of PETRO group Petrokraft AB in Gothenburg Supplier of oil burners within output range of 2-45MW PPES(Petro Powder Energy System),

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

NORDISKA MILJÖMÄRKNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2010. years

NORDISKA MILJÖMÄRKNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2010. years NORDISKA MILJÖMÄRKNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2010 20 years NORDISKA MILJÖMÄRKNINGSNÄMNDEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Denna rapport om nordisk miljömärkning beskriver den del av verksamheten som styrs

Läs mer

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 Arla Foods UC som innovationsskapare Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 2 01 May 2014 Arla Foods Business Groups Consumer Denmark Denmark Consumer Sweden Sweden Finland Consumer UK UK plc AFF Consumer

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Informationsinsatser om biogas som fordonsbränsle i Västerås 610416 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten Svenska Biogasföreningen Telefon

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC Copyright IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den Annsofie Petersson IDC 2 3 4 5 6

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

Tidningsannonser. E-mail. Sms. Events. Sociala medier. Diskussionsgrupper. Bannerannonsering med DM-princip. Undersökningar. Sök

Tidningsannonser. E-mail. Sms. Events. Sociala medier. Diskussionsgrupper. Bannerannonsering med DM-princip. Undersökningar. Sök Vilka kanaler pratas det mest om? E-mail Tidningsannonser Sms Events Sociala medier Diskussionsgrupper Bannerannonsering med DM-princip Sök LinkedIn, Twitter, Facebook mfl Undersökningar 1 Vad tycker jag?

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Ansvar. Seriöst. Miljö. Ansvar. Rent. Framtid. Framtid. Svan. Välkänt. Års- & hållbarhetsredovisning. Känt. Svan. Välkänt. Trovärdigt Kvalitet.

Ansvar. Seriöst. Miljö. Ansvar. Rent. Framtid. Framtid. Svan. Välkänt. Års- & hållbarhetsredovisning. Känt. Svan. Välkänt. Trovärdigt Kvalitet. Bra God Miljö Framtid Seriöst Välkänt Hållbart Krav Grönt Tryggt Certifiering Känt Krav Känt Trovärdigt Kvalitet Välkänt Kostnader Känt Trovärdigt Framtid Säkert Kostnader Tryggt Ansvar Rent Svan Seriöst

Läs mer

Ansvar. Seriöst. Miljö. Ansvar. Rent. Framtid. Framtid. Svan. Välkänt. Års- & hållbarhets- redovisning 2014. Känt. Svan. Välkänt. Trovärdigt Kvalitet

Ansvar. Seriöst. Miljö. Ansvar. Rent. Framtid. Framtid. Svan. Välkänt. Års- & hållbarhets- redovisning 2014. Känt. Svan. Välkänt. Trovärdigt Kvalitet Bra God Miljö Framtid Seriöst Välkänt Hållbart Krav Grönt Tryggt Certifiering Känt Krav Känt Trovärdigt Kvalitet Välkänt Kostnader Känt Trovärdigt Framtid Säkert Kostnader Ansvar Rent Svan Seriöst Krav

Läs mer

Det är betydligt billigare att bo i Norrsundet. Grundläggande principer för framgång: Backcasting från en position i framtiden då vi lyckats.

Det är betydligt billigare att bo i Norrsundet. Grundläggande principer för framgång: Backcasting från en position i framtiden då vi lyckats. Det är betydligt billigare att bo i Norrsundet Grundläggande principer för framgång: 1. Läge 2. Ekonomi 3. Utrymme Backcasting från en position i framtiden då vi lyckats. 4. Till salu De 4 hållbarhetsprinciperna

Läs mer

Swedish ports. A linchpin in Swedish industry

Swedish ports. A linchpin in Swedish industry Swedish ports A linchpin in Swedish industry 95% of Swedish foreign trade is transported through a port Continuously increasing foreign trade 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 Total imports

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Kommunikation som verktyg

Kommunikation som verktyg Kommunikation som verktyg Barbara Evaeus WWF Manager Climate Communications Malmö, 14-06-10 Världsnaturfonden WWF En av världens ledande, ideella och partipolitiskt obundna miljö- och naturvårdsorganisationer

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Landsmót 2014. 30 juni 6 juli Hella Rangárvellir. 30.6.2014 GOT-KEF DK7283 07:00 07:55 (lokal tid) 7.7.2014 KEF-GOT DK7286 09:15 12:00 (lokal tid)

Landsmót 2014. 30 juni 6 juli Hella Rangárvellir. 30.6.2014 GOT-KEF DK7283 07:00 07:55 (lokal tid) 7.7.2014 KEF-GOT DK7286 09:15 12:00 (lokal tid) Landsmót 2014 30 juni 6 juli Hella Rangárvellir FLYG OCH ENTRÉKORT SEK 4.400 30.6.2014 GOT-KEF DK7283 07:00 07:55 (lokal tid) 7.7.2014 KEF-GOT DK7286 09:15 12:00 (lokal tid) Hekla Travel AB önskar er välkomna

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

Företagens anseende i Sverige 2011. Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag

Företagens anseende i Sverige 2011. Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag Företagens anseende i Sverige 2011 Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag 1 TNS SIFOs Anseendeindex 2011 Denna rapport innehållet Fakta om studien och kontaktuppgifter

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager rlindstedt@novell.com Alternativ för Fildelning Enkel fildelning à la 1990. Mycket rörmokeri och döda filer Samerbetsverktyg

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

Nätstudie Resebranschen 2009 Peter Hellman pwh@telia.com 0709-503878

Nätstudie Resebranschen 2009 Peter Hellman pwh@telia.com 0709-503878 Nätstudie Resebranschen 2009 Peter Hellman pwh@telia.com 0709-503878 2009-08-03 Alf Hedlund & Peter Hellman 1 AFFÄRSRESOR Reseindustrins affärsområden 2007 Total omsättning 236 miljarder Sysselsätter 160

Läs mer

Transporter och handel med utsläppsrättigheter. Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG

Transporter och handel med utsläppsrättigheter. Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG Transporter och handel med utsläppsrättigheter Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG 1 Drivmedel och koldioxid Alla fossila bränslen ger CO 2 -utsläpp vid förbränning 1 l bensin 2.3

Läs mer

Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål.

Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål. Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål. Bengt Wånggren, Vd 131024 Sweden Green Building Council 1 Sweden Green Building Council hanterar miljösystemen för byggnader Ideell förening för företag

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24 We love what we do Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Östersund Örebro Västerås Stockholm Vasa Click to edit Master subtitle style Click to edit Master subtitle style 3 Click

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Join the international movement of American football You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Varför ett internationellt mästerskap? SM-Final III 1988 Superbowl Att lyfta en sport 2013 2014

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS DRIVERS PG 2-9 Glasögonen i vårt Drivers sortiment har Blue blocker linser som passar bra för bilkörning. Linsen har ett gul-orange filter som förhöjer kontrasterna. Baksidan av linsen har en blå spegel-yta

Läs mer

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft Miljardkonferensen 29 April Lång tradition och ledande position Sveriges ranking Innovation Union Scoreboard 2014 Switzerland Sweden Denmark Germany Finland Luxembourg

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

Sr Copywriter & Strategic Business Developer. (+46) 70-165 35 46 peo@form68.com form68.com. Portfolio 2015

Sr Copywriter & Strategic Business Developer. (+46) 70-165 35 46 peo@form68.com form68.com. Portfolio 2015 Peo Olsson Sr Copywriter & Strategic Business Developer (+46) 70-165 35 46 peo@form68.com form68.com Portfolio 2015 Client Mora Armatur Mora Armatur Position Mora Armatur as a premium brand. Homeowners

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Elpris för småhusägare. En promemoria till Villaägarnas Riksförbund 2012-03-02

Elpris för småhusägare. En promemoria till Villaägarnas Riksförbund 2012-03-02 En promemoria till Villaägarnas Riksförbund 2012-03-02 2012-03-02 2 Disclaimer Även om Sweco Energuide AB ("Sweco") anser att den information och synpunkter som ges i detta arbete är riktiga och väl underbyggda,

Läs mer

Incitament för effektivitet och kvalitet

Incitament för effektivitet och kvalitet Incitament för effektivitet och kvalitet Trafikanalys 20 april 2012 Björn Hasselgren Arkitektur och samhällsbyggnad Vägar och järnvägar - historien Transportinfrastrukturens utveckling Offentlig sektor

Läs mer

Välj Svanen-märkta kuvert, helst utan fönster. Dessa har vattenlösligt lim och kan sorteras som papper. Välj adressetiketter med vattenlösligt lim.

Välj Svanen-märkta kuvert, helst utan fönster. Dessa har vattenlösligt lim och kan sorteras som papper. Välj adressetiketter med vattenlösligt lim. Upprättat av Carmen Sosa Caroline Orback Ingrid Nordmark Fastställt av Mats Linde Ansvarig för uppdatering Miljösamordnare Fastställt datum 2013-09-30 1 (7) Version 1 Allmänt om inköp Vid inköp ska lagen

Läs mer

Att marknadsföra miljöteknik på export

Att marknadsföra miljöteknik på export 19,06 cm X 12,3 cm Att marknadsföra miljöteknik på export Energisession 2008 Jonas Törnblom Envac Vad är speciellt med miljöteknik? Miljöattribut/miljöfördelar betingar sällan ett högre pris kan sällan

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Aiste Asdranias Ekonomiassistent

Aiste Asdranias Ekonomiassistent E-faktura, Matchning är det ett gammalt av inköpsorder rostigt spår? mot faktura Mats Carlsson KEY ACCOUNT MANAGER +46 73 4170 253 mats.carlsson@palette.se Aiste Asdranias Ekonomiassistent Palette Software

Läs mer

Utomhusprodukter. Satsa på portabla displayer med kvalitet. Det är skillnad, vi lovar! sida 1/18

Utomhusprodukter. Satsa på portabla displayer med kvalitet. Det är skillnad, vi lovar! sida 1/18 medlem i Sveriges EXPOförbund, OSPI (Octanrom Service Partner International) och Stockholm Vistior Board Utomhusprodukter NÄR DU BEHÖVER KVALITET Dohrns har ett stort urval av utomhusprodukter, från flera

Läs mer

PACT Webinar. Göteborg 120903

PACT Webinar. Göteborg 120903 PACT Webinar Göteborg 120903 Agenda Bakgrund Ramverket I praktiken Exempel Gothenburg 2012 Bakgrund Gothenburg 2012 Vad är? PACT är ett empiriskt ramverk utvecklat för att utvärdera och utveckla kapaciteten

Läs mer