Miljömärkning Sverige AB Stockholm Besöksadress: S:t Paulsgatan 6 Tel: Fax:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljömärkning Sverige AB 118 80 Stockholm Besöksadress: S:t Paulsgatan 6 Tel: 08-55 55 24 00 Fax: 08-55 55 24 01 svanen@svanen.nu www.svanen."

Transkript

1 Miljömärkt trycksak Miljömärkning Sverige AB Stockholm Besöksadress: S:t Paulsgatan 6 Tel: Fax:

2 MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2009 ECOLABELLING SWEDEN ANNUAL REPORT 2009

3 Svanens turné Hur Svanlig är Du? drog under 2009 fram genom flera svenska städer. Denna bild är från Linköping, september This year Ecolabelling Sweden arranged the tour "How much of a Swan are you?" - which visited several Swedish cities. The picture is from Linköping, September NYCKELTAL KEY FACTS Netto omsättning (tsek) Net Turnover Antalet Svanenlicenser Number of Nordic Ecolabelled licences Antalet EU Ecolabel licenser i Sverige Number of EU Ecolabel licences Antalet anställda Number of employees Omslag: Svan från sjön Tysslingen utanför Örebro som varje år tar emot en mellanlandande Cygnus Cygnus, Miljömärkning Sveriges adopterade sångsvan, på väg mot häckningsplatserna i norr. Cover: Ecolabelling Sweden has adopted a swan, Cygnus Cygnus, and supports the Tysslingen project. INNEHÅLL CONTENT ETT NYTT DECENNIUM...03 A NEW DECADE HÅLLBARHET PÅ REGERINGENS UPPDRAG...04 Ecolabelling Sweden our work with sustainability SVANEN OCH EU ECOLABEL...07 NORDIC ECOLABEL AND EU ECOLABEL KRITERIER OCH LICENSER CRITERIA AND LICENSES GILTIGA KRITERIER VALID CRITERIA PR & KOMMUNIKATION...15 PR & COMMUNICATION BUSINESS TO BUSINESS/B2B...18 BUSINESS TO BUSINESS/B2B BYGG OCH ENERGI BUILDING AND ENERGY DAGLIGVARUHANDEL...22 RETAIL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE RESULTATRÄKNING...25 BALANSRÄKNING SIGNATURER REVISIONSBERÄTTELSE MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING 2009

4 NYTT DECENNIUM MED OANADE MÖJLIGHETER År 2009 avslutades med att Svanen fyllde 20 år. I november 1989 beslutade Nordiska Ministerrådet att införa en samnordisk miljömärkning. Och året efter drog arbetet igång. Efter hand växte dock kritik och skepticism: Svanen kommer inte att lyfta; för tung och för långsam var den allegori som ofta användes. 20 år senare står vi nu här med kriterier för 65 produktgrupper, drygt licenser (nordiska), och ett av Sveriges starkaste varumärken med en kännedom på över 97 %. Tillsammans har vi förbättrat miljöprestanda på varor och tjänster som årligen säljs för många miljarder svenska kronor. Nöjda, men fortfarande engagerade och drivande, står vi nu inför ett jubileumsår 2010 och blickar framåt. Inriktningen är att gå in på de mest miljöcentrala områdena. Därför arbetar vi för närvarande bl a med transporter, en förstudie på livsmedel och så fastställde vi i höstas kriterier för flerbostadshus. Det blir spännande att se vad vår märkning kan åstadkomma på dessa viktiga områden. Under året som gick avslutade vi vår landsomfattande kampanj Hur Svanlig är du? och besökte ytterligare sju städer. Turnén blev en succé. På alla orter fick vi fullt engagemang från de lokala licensinnehavarna, och kommunerna med skolor, näringsliv, politiker m fl ställde upp mangrant. Vi hade välbesökta frukostmöten, och vårt nätverk Köp Miljömärkt är nu uppe i över 150 företag. Allt bevakades välvilligt av medierna, som hjälpte oss med syftet att stärka våra miljömärken och öka engagemanget för miljöfrågor och för hållbar konsumtion. Att Svanen stod stark visste vi redan, men en kännedomsmätning visade också att EU Ecolabel (Blomman) nått 22 %, och därmed fått ett fotfäste att kliva vidare ifrån. A new decade with unlimited possibilities Nordic Ecolabel turned 20 in 2009 having being established in 1989 by the Nordic Council of Ministers. But there were sceptics. Would this work? Now, 20 years later, there are 65 product groups, a little over Nordic licences, and a recognition rate of 97 %. The environmental prestanda of products that annually sell for billions of Swedish crowns is greatly improved. Our focus now turns in 2010 to the environmentally key areas of transportation, the food sector and the housing market. What can a Nordic Ecolabelling accomplish in these areas? During 2009 we completed our nation-wide campaign, How much of a Swan are you with strong involvement from customers, the business sector, politicians and schools. Good publicity reinforced our trademarks with EU Ecolabel recognition growing to 22 %. Ecolabelling Sweden represented Sweden in the EU Ecolabelling Board where I was chairperson. New regulations were adopted and our hope is that this will give the EU Ecolabel a good new start. The year was also a year of recession and financial crises. Thankfully this was not reflected in our business with hundreds of new Nordic Ecolabel licences and an ever-increasing consumer interest in environmental issues will be a year of unlimited possibilities with new focus areas that have great potential to contribute to a better future. Our personnel, customers, companies and environmental organisations have built the world s strongest Ecolabel. We are very proud! Ragnar Unge CEO, Miljömärkning Sverige AB Sverige var också genom Miljömärkning Sverige AB (vårt nya bolagsnamn sedan i somras) och mig ordförande i EU:s miljömärkningsnämnd. Efter många års arbete och diskussioner antogs under vår period den nya förordningen som styr arbetet med EU Ecolabel. Nu får vi se om EU kan ge märkningen den nystart vi hoppas på var också ytterligare ett år med lågkonjunktur och efterdyningar av finanskris. Men glädjande då att se att detta inte satt något spår i företags och konsumenters vilja att engagera sig i miljöfrågor. Vi har fullt upp med att ta hand om alla önskemål om miljömärkningslicens och förfrågningar om märkta produkter blir spännande. Vi går vidare mot nya områden och har en stor potential att bidra till en bättre framtid. Tack vare våra konsumenter, företag, myndigheter, och miljöorganisationer har vi tillsammans med vår engagerade personal byggt upp världens starkaste miljömärkning. Vi är stolta. Tack! Ragnar Unge VD, Miljömärkning Sverige AB MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING

5 Hållbarhet På regeringens uppdrag Det Nordiska Ministerrådet beslöt 1989 om en enhetlig officiell nordisk miljömärkning, Svanen. Syftet var att ge konsumenter ett verktyg för att kunna välja miljömärkta produkter som uppfyller stränga miljökrav fattade EU-kommissionen beslut om att starta EU:s officiella miljömärkning, EU-Blomman, numera EU Ecolabel. Miljömärkning Sverige AB har fått regeringens uppdrag att sköta Svanen och EU Ecolabel för svensk räkning. Den nordiska miljömärkningen (Svanen) är även medlem i Global Ecolabelling Network (GEN) som är ett internationellt nätverk av tredjepartskontrollerade miljömärken. Om Miljömärkning Sverige AB 1998 bildades bolaget SIS Miljömärkning AB, som under 2009 bytte namn till Miljömärkning Sverige AB. Det ägs av staten och Sveriges Standardiseringsråd (SSR) och leds av en bolagsstyrelse. Verksamheten har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras dels genom en avgift från de företag som har miljömärkningslicens, dels genom ett statligt bidrag. Miljömärkning Sverige AB agerar som ett opartiskt kontrollorgan. Bolaget återrapporterar till Integrations- och jämställdhetsdepartementet med konsumentminister Nyamko Sabuni som högsta chef. Vår verksamhet är inriktad på att få företag att miljömärka sina produkter för att kunna åstadkomma en hållbar utveckling. Vår vision är ett hållbart samhälle. Med frivillig miljömärkning som instrument ska vi bidra till ett konsumtions- och produktionsmönster som minskar påfrestningarna på miljön och främjar en hållbar konsumtion. Vi väljer ut miljöcentrala produktgrupper, utvecklar progressiva kriterier, marknadsför våra märken samt kontrollerar licensansökningar. Med miljömärkningens grundtanke som bas, dvs att utnyttja marknadskrafterna för att skapa miljövinster, förklarar vi vår affärsidé såsom: Vi erbjuder företag att på ett enkelt och trovärdigt sätt använda miljö som ett konkurrensmedel: vi gör miljöarbete lönsamt. Vi har även formulerat detta i kundlöftet, där vi lovar våra kunder rätten att använda ett av marknadens starkaste varumärken, att vi ger dem tillgång till djup och bred miljökunskap samt att de blir en del av Nordens största miljönätverk. 20år Svanen firar 20 år under Nordic Ecolabel celebrates its 20th jubileum during Vårt hållbarhetsarbete Miljömärkning Sverige har en Kvalitetsoch Miljöpolicy med det övergripande målet att bidra till ett hållbart samhälle. ISO 14024, den internationella stan darden för miljömärkning, är en central del i vårt kvalitetsarbete och är inskriven i vårt regelverk. Externa revisorer kon t rollerar regelbundet att vårt kvali tetsoch miljöledningssystem lever upp till våra åtaganden och standarderna. Externa revisorer granskar vår rapporte ring till regeringen. Vårt interna miljö arbete är viktigt för oss och styrs av en policy för varje aspekt. Ecolabelling Sweden our work with sustainability The Nordic Council of Ministers initiated the official Nordic Ecolabel in The purpose was to give Nordic consumers a tool to choose ecolabelled products that fulfilled stringent environmental criteria The EU Commission initiated the EU Flower (now known as the EU Ecolabel) in Ecolabelling Sweden AB, founded 1998 (in 2009 the name was changed from SIS Ecolabelling) has the Swedish government s consignment to administer both the Nordic Ecolabel and the EU Ecolabel in Sweden. It is owned by both the Swedish Standardization Council (SSR) and the government, and is a non-profit company without any branch affiliation. It is financed partly by licence fees from Nordic Ecolabelled products and partly by the Swedish government. The Nordic Ecolabelling organisation is also a member of Global Ecolabelling Network (GEN) which is an international network of third-party controlled Ecolabel companies and organisations. 04 MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING 2009

6 Foto: Kasper Dudzik Vi prioriterar resor med tåg i vår resepolicy. Train travel is prioritized in our travel policy. Definierade mål» I vår arbetsmiljöpolicy har vi som mål att ha en hög kvalitet på arbetsmiljön med utvecklande arbetsuppgifter för vår personal samtidigt som vi driver vår verksamhet under sunda ekonomiska former.» Vi har inköps- och resepolicyer där vi i största möjliga utsträckning köper miljömärkta varor och tjänster till vår kontorsverksamhet, reser på ett miljöanpassat sätt, bor på Svanenmärkta anläggningar samt använder videokonferenser. Vår totala CO2-förbrukning som klimatkompenserats är ca 78,6 ton.» Vi har i vår mångfalds- och jämställdhetspolicy som mål att arbeta för en väl åldersmässigt fördelad personal med olika bakgrund, samt att båda könen ska representeras i balans.» Eftersom vi är en nordisk organisation har vi som mål att anordna ett nordiskt personalmöte var 18:e månad. Under 2009 träffades hela den nordiska Logotyp för den europeiska miljömärkningen EU Ecolabel Logotype for the European Ecolabel EU Ecolabel personalen i Fredriksstad, Norge. För att ytterligare underlätta det nordiska samarbetet finns tvärgrupper, regelbundna videokonferenser och en gemensam nordisk hemsida. Miljömärkning Sverige följer aktivt hållbarhetsfrågorna genom medlemskap i bland annat Social Venture Network och Näringslivets Miljöchefer. Vår interna organisation: Ragnar Unge är vd för Miljömärkning Sverige AB. Inom sitt respektive område ansvarar varje affärsområde för kriterieutveckling, marknadsföring, samt licensieringsfrågor. Karin Carlsson är chef för affärsområde dagligvaruhandel. Gun Nycander är chef för affärsområde Bygg och Energi, Cecilia Ehrenborg Williams är chef för affärsområde Business to Business (B2B). Nancy Holm är chef för PR & Kommunikationsenheten. Pernilla Hedberg är chef för den administrativa enheten. Organisation structure: Ragnar Unge, CEO, Ecolabelling Sweden AB Karin Carlsson, head, Retail Gun Nycander, head, Building and Energy Cecilia Ehrenborg Williams, head, B2B Nancy Holm, head, PR & Communication and Pernilla Hedberg, head, Administrative Dept. Vår kompletta hållbarhetsredovisning finns att läsa på Our Ecolabels' vision is a sustainable society. We offer companies a credible, voluntary Ecolabel that is an effective environmental marketing tool, can give a competitive edge in the marketplace as well as making their environmental work profitable. Our mission is a sustainable consumerism and the Nordic Ecolabel is a viable tool in changing consumer buying patterns and production processes. Our company s promise to the customer is: companies have the right to use of the markets strongest and most well-known logotypes, our personnel have a broad and in-depth environmental knowledge, and companies are given the opportunity to join one of the largest environmental networks in the Nordic countries. MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING

7 HÅLLBARHET our work with sustainability Miljömärkning Sverige AB:s nyrenoverade kontor är till stora delar inrett med Svanenmärkta möbler. The newly renovated office of Ecolabelling Sweden is mainly decorated with Ecolabelled furniture. Vår kompletta hållbarhetsredovisning finns att läsa på vår hemsida, Nyamko Sabuni, Integrations- och jämställdhetsminister, är ansvarigt statsråd för Miljömärkning Sverige AB Ecolabelling Sweden is politically organized under the Ministry of Integration and Gender Equality, with Mrs. Nyamko Sabuni as Minister. Foto: Pawel Flato Ecolabelling Sweden our work with sustainability Sustainability policies Ecolabelling Sweden has a quality and environmental policy. The international standard ISO is an integral part of our Ecolabelling work. External auditors review and report to the government. Our company has travel, work place, equality and non-discriminating policies. Our purchasing policy prioritizes Ecolabelled products, and we buy cleaning services from Nordic Ecolabelled company, print our brochures at Nordic Ecolabelled printing houses, buy Nordic Ecolabelled and EU Ecolabel furniture, computers and textiles, and in our travel policy we prioritize environmental taxis, trains and mass transportation. We also climate compensate our C02 emissions, which were circa 78,6 tonnes Because we work within a Nordic organisation, every 18 months we organise a Nordic personnel conference with our sister organisations in the Nordic countries. Ecolabelling Sweden is also a member of Social Venture Network and the business network for environmental heads (Näringslivets Miljöchefer). 06 MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING 2009

8 Svanen och EU Ecolabel våra miljömärkningar Den överordnade visionen för miljömärkningar är ett hållbart samhälle. Den nordiska miljömärkningsordningen är en frivillig, positiv märkning av produkter (varor och tjänster), med ett gemensamt nordiskt inregistrerat varumärke, miljömärket Svanen. På motsvarande sätt fungerar EU Ecolabel i Europa. Miljömärkningen är baserad på:» specifika kriterier för olika produktgrupper» en öppenhet för alla intresserade parter i arbetsprocesserna» licensiering av miljömärket till produkter efter ansökan» ömsesidigt godkännande av utfärdade licenser mellan de nationella miljömärkningsorganisationerna. Svanen en nordisk organisation Den nordiska organisationen omfattar ett sekretariat i varje nordiskt land (Danmark, Norge, Island, Finland och Sverige). I varje land finns en miljömärkningsnämnd som ansvarar för det egna landets ställningstagande i produktgrupps- och kriteriefrågor. Det är sedan den nordiska miljömärkningsnämnden som beslutar om gällande grupper och kriterier. Förslagen till kriterier tas fram av grupper inom Svanen. Detta är en öppen process där förslagen är ute på bred remiss innan besluten tas. De beslutade kriterierna gäller sedan i alla nordiska länder. Under 2009 fanns 65 produktområden allt från hotell och butiker till rengöringsmedel och drivmedel. Utomhusinstallation under Svanens kampanj "Hur Svanlig är Du? Outdoor display during the "How much of a Swan are you?"- tour Nordic Ecolabel and EU Ecolabel our Ecolabels The overriding vision for Ecolabelling Sweden is a sustainable society. Ecolabelling is a voluntary, positive ecolabelling of products and services. In the Nordic countries there is a joint Nordic registered trademark, the Nordic Ecolabel and in Europe it is the EU Ecolabel. Both are a consumer and environmental tool to help consumers with clear and concise environmental product information as well as a tool to stimulate an environmentally-sound product development. The concept behind Ecolabelling is to provide extra value to a product. Ecolabelling is primarily based on: Specific criteria for different product groups An openness for all interested parties in the work processes Licence Ecolabelled products after an application» Joint acceptance by the national Ecolabelling organisations for issued licences. MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING

9 SVANEN OCH EU ECOLABEL NORDIC ECOLABEL AND EU ECOLABEL Miljömärkning Sveriges styrelse 2009 Ecolabelling Sweden s Board 2009 Eva Smith, ordförande/chairman Britta Ahmné Kågerman, Integrations- och jämställdhetsdepartementet Svante L Axelsson, SILF Yvonne Ingman, Svensk Handel Leif Löf, Kemibolaget i Bromma Ulla Sahlberg, arbetstagarrepresentant Maria Sundesten Zacharias, arbetstagarrepresentant EU Ecolabel ett europeiskt miljömärke 1992 beslutade EU Kommissionen om att starta ett gemensamt europeiskt miljömärke. Kraven för märkningen tas fram av ansvariga organ i EU: s medlemsländer. Arbetet sker på uppdrag av EU-kommissionen. EU Ecolabel fungerar på samma sätt som Svanen. Det är ett Typ 1-miljömärke och kraven höjs kontinuerligt. 28 olika varor och tjänster kan märkas med EU Ecolabel. Eftersom Svanen är så etablerad i Sverige finns det inte så många produkter med EU Ecolabel här. I några andra europeiska länder är utbudet större. Man kan finna alla EU Ecolabelmärkta produkter i Green Store, den Europeiska miljömärkningskatalogen på I Sverige är det Miljömärkning Sverige AB som på regeringens uppdrag ansvarar för Svanens och EU Ecolabels kriterieutveckling, licensansökningar, kontroller, licenserutfärdande. Den svenska miljömärkningsnämnden yttrar sig även Svenska Miljömärkningsnämnden 2009 Swedish Ecolabelling Board 2009 Eva Smith, Naturvårdsverket, ordförande/chairman Anita Aspegren, Energimyndigheten Per Baummann, Svensk Handel Helena Bergström, Konsumentverket Anki Elken, Sveriges Konsumenter Henry Kenamets, Miljöförbundet Jordens Vänner Lena Lundberg, Svenskt Näringsliv Anita Lundström, Naturvårdsverket Karin Thorán, Kemikalieinspektionen Viveca Reimers, Sveriges Kommuner och Landsting Anders Finnson, Svenskt Vatten i frågor rörande EU:s miljö märke. Ledamöterna utses av Miljö märk ning Sverige AB:s styrelse. Miljömärkta produkter Det är viktigt att prioritera de produktområden som har störst potential att minska miljöbelastningen. Produktgrupper väljs utifrån tre aspekter: relevans, potential och styrbarhet. Det betyder att vi undersöker om det finns ett stort miljöproblem kopplat till produkten, (relevans), om det finns utrymme för förbättringar (potential) och om miljömärkningen av produkten kan påverka produktens utveckling (styrbarhet). Hänsyn tas även till om produkten används i stor mängd och av många människor. Livscykelperspektiv och klimataspekter En produkts miljöpåverkan bedöms under hela livscykeln från råvara till avfall. Kriterier omfattar produktens innehåll, kemikalier, resursanvändning, utsläpp till luft, vatten och mark. Det finns ofta krav på förnybara råvaror och energieffektivitet. Ett exempel på en ergikravet är Svanens arbete under 2009 med att utveckla ett energiverktyg för att hjälpa Svanenmärkta butiker att få bättre styrning på sin energiförbrukning. Utvärderingar och revideringar Kriterierna för Svanen och EU Ecolabel revideras kontinuerligt. De utvärderas och omarbetas utifrån ny kunskap, teknisk utveckling, externa synpunkter och erfarenhet. Kriterierna skickas därefter ut på remiss och publiceras på och på Genom att kontinuerligt skärpa kriterierna driver miljömärkningen på omställningen till en hållbar produktion. Licensiering Ansökningsavgiften för en licens är kr. De inlämnade testerna och dokumentationen granskas och ett kontrollbesök görs oftast i samband med licensansökan. Licensierade produkter får säljas och marknadsföras med Svanens- respektive EU Ecolabels logotype. Den årliga licens kostnaden är baserad på försäljnings intäkterna från den miljömärkta produkten (normalt 0,3 % för Svanenmärkta varor, 0,15 % för Svanenmärkta tjänster samt 0,15 % för EU Eco label. Under 2010 kommer nya licensavgifter för EU Ecolabel att tas i bruk.) Licensen gäller så länge kriterierna för produkten är giltiga. När nya kriterier införs måste företaget klara de nya kraven och ansöka om en ny licens. The Nordic Ecolabel a Nordic organisation In each Nordic country (Sweden Norway, Denmark, Finland, and Iceland) there is an Ecolabelling secretariat and a national Ecolabelling committee. Each national Ecolabelling committee prioritizes and makes Nordic Ecolabel project criteria recommendations to the Nordic Ecolabelling Board. This Board makes the final product group and criteria decisions. In 2009 there were 65 product groups. In Sweden it is the non-profit company Ecolabelling Sweden that, on consignment of the Swedish government, develops criteria, licences and controls products, as well as markets the Nordic Ecolabel and EU Ecolabel. Representatives to the Swedish Ecolabelling committee are appointed by the Ecolabelling Sweden Board. In Sweden the Swedish Ecolabelling committee and Ecolabelling Sweden are also responsible for the EU Ecolabel. 08 MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING 2009

10 Karin Carlsson från Miljömärkning Sverige och Pär Svahnberg, seniorkonsult på Goodpoint förbereder sig inför Svanens Kosmetikseminarium, Historiska Museet. Ecolabelling Sweden's Karin Carlsson and senior consultant Pär Svahnberg at Goodpoint, at Cosmetic seminar at The Museum of National Antiquities. EU Ecolabel A European Ecolabel In 1992 the EU Commission initiated the EU Ecolabel, known as the EU Flower until late Criteria are decided on by competent bodies within the EU:s member states. This is a Type 1 ecolabel and the criteria are continually reviewed. There are 28 product groups. EU Ecolabelled products can be found at Green Store, the European Ecolabel catalogue at Ecolabelled products life-cycle perspective The product groups that are prioritized for Ecolabelling are the ones that have significant environmental effects and are frequently used by a large number of people. A product group that might be relevant for Ecolabelling is analyzed from a life-cycle perspective, from source to waste, and from the aspects of relevance, potential and steering of production. It takes several years to carry out an environmental analysis and create criteria for each product group. Criteria often have chemical, water and energy usage, as well as quality, health and functional aspects The Ecolabel criteria are continually revised, and this is an open process that can be followed on nu and MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING

11 kriterier och LICENSER Miljömärkning Sverige AB arbetar kontinuerligt med kriterieutvecklingen. Både Svanen och EU Ecolabel höjer regelbundet sina krav och detta redovisas nedan i antalet reviderade kriterier som gjordes under Varje år påbörjas nya revideringar. Nya kriterier utvecklades under 2009 för trämöbler (EU Ecolabel). För Svanens del ut vidgades kriterierna för småhus och inkluderar nu även flerbostadshus och förskolebyggnader. Antalet licenser för Svanen ökade markant under året. Vid årets slut 2009 fanns totalt aktiva licenser och registreringar (1 241 Svanenlicenser och 21 EU Ecolabellicenser). Svanen 2009 Nordic Ecolabel Pågående revidering Being revised Byggskivor (Panels for the building, decorating and furniture industry) Dagligvarubutiker (Grocery stores) Kosmetika (Cosmetic products) Maskindiskmedel för professionellt bruk (Dishwasher detergents for professional use) Mikrofibertrasor och moppar (Micro fibre cloths and mops) Möbler och inredningar (Furniture and fitments) Schampo och tvål (Shampoo, conditioner, body shampoo, liquid and solid soap) Slutna eldstäder (Closed fireplaces) Utemöbler och lekredskap (Outdoor furniture and playground equipment) Reviderade Revised Datorer (Computers) Fordonsdäck (Vehicle tyres) Ljud- och bildapparater (Audiovisual equipment) Maskindiskmedel (Dishwasher detergent) Småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader (Houses, flats and pre-schools) Städtjänster (Cleaning services) Textilservice (Tvätterier och system för tyghandduksrullar) (Textile services/laundries) Textiltvättmedel för professionellt bruk (Laundry detergent for professional use) Kontorsmaskiner (Office machines) EU Ecolabel 2009 Utveckling av nya kriterier New Criteria Development Byggnader (pågår) Buildings (under development) Pågående revidering Being revised Bärbara datorer (Portable computers) Persondatorer (Personal computers) Lampor (Light bulbs) Maskindiskmedel (Dishwashing detergents) Tvättmaskiner(Washing machines) Kyl och frys (Refrigerators) Textiltvättmedel (Laundry detergents) Handdiskmedel (Hand dishwashing detergents) Allrent och sanitetsrent (All purpose and sanitary cleaners) Fett och smörjoljor (Lubricants and hydraulic fluids) Kopieringspapper och grafiskt papper (Copying and graphic paper) Reviderade Revised Bäddmadrasser (Bed mattresses) Skor (Footwear) Textilgolv (Textile floor coverings) Textilier (Textile products) Golvbeläggningar (Hard floor coverings) Trägolv (Wooden floors) Campingplatser (Campsite services) Hotell och vandrarhem (Tourist accommodations) Mjukpapper (Tissue paper) Nya kriterier New criteria Trämöbler (Wooden furniture) Criteria and LICENcES 2009 The Nordic Ecolabelling organisation is responsible for Nordic Ecolabel criteria development. Ecolabelling Sweden participates in the European criteria work for the EU Ecolabel. Every year revisions are made, and new criteria were developed in 2009 for Nordic Ecolabel houses and the EU Ecolabel product group Wooden Furniture. At the end of year 2009 there were 1262 active licences and registrations (1241 Nordic Ecolabel licences and 21 EU Ecolabel licences.) Nordic Ecolabel In 2009 eight product groups for the Nordic Ecolabel were revised. The newly-revised Cleaning Services have more stringent criteria for chemical usage, and Laundries and textile services have become one product group, Textile Service. During 2010 all Nordic Ecolabelled launderies will be reviewed. A hearing among vehicle tyre branch representatives was held. During the spring of 2009 revision work was started on cosmetics and shampoo and soap, as well as on grocery stores, that also organised a branch hearing. In total 9 product group revisions were started during the year. A Nordic pre-study of transportation will be made done during 2010 and a Nordic pre- study of the food sector was 10 MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING 2009

12 EU Ecolabel 2009 Pågående revidering: Bärbara datorer Being revised: Portable computers Svanen- och eu ecolabel-licenser i Sverige nordic ecolabel and eu ecolabel licences in sweden EU ECOLABEL-LICENSER i EUROPA EU ecolabel licences IN EURoPE st st st st st 969 st st st st 386 st 514 st started during There are 65 product groups. EU Ecolabel EUEB s conference: Planning for Success As part of the Swedish EU chairmanship during the autumn of 2009, the Swedish governemnt gave Ecolabelling Sweden the responsibility of organising the European Union Ecolabelling Board- (EUEB)conference Planning for Success. This meeting took place in September with the purpose of preparing policies for the EUEB, benchmarking the Nordic Ecolabel, and discussing future criteria development and product categories for the EU Ecolabel. Revisions for EU Ecolabel Nine product groups were revised There are now 28 product groups. Revision work started for eleven product groups, and new criteria work began for houses. MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING

13 KRITERIER OCH LICENSER Criteria and LICENCES Revideringsarbete för Svanenkriterier Under 2009 reviderades åtta produktgrupper. Småhus utvidgades och inkluderar nu även flerbostadshus och förskolebyggnader. Nya krav har till kommit, bland annat om nanomaterial, lufttäthet, fuktsäkring och belys ning. Det reviderade dokumentet för Städtjänster har hårdare krav gällande bland annat kemikalieförbrukning och transporter och arbetet med omprövning har påbörjats. Tvätterier och system för tyghandduksrullar är två produktgrupper som under 2009 slogs ihop till en, textilservice. Samtidigt stramades energi- och kemikaliekraven åt. Under 2010 ska därför samtliga Svanenmärkta tvätterier omprövas. Under året reviderades även fordonsdäck och under remissperioden genomfördes en hearing med olika aktörer inom däcksbranschen. Även produktgrupperna ljud- och bildapparater, datorer, tex tiltvättmedel för professionellt bruk och maskindiskmedel reviderades. Våren 2009 startades revideringen av produktgrupperna kosmetika och schampo och tvål med tanken att de ska slås ihop till en, kosmetika. Revisionsarbete har under året också skett för dagligvarubutiker som hade ett remiss-seminarium i maj med många intressenter representerade. Det har även tagits kontakt med flera testbutiker för att se hur kriterierna fungerar i praktiken. Under 2009 har även revisionsarbete för maskindiskmedel för professionellt bruk, mikrofiberdukar, byggskivor, möbler och inredningar, utemöbler och lekredskap, slutna eldstäder och basmodulen för papper startats upp. Nordisk Miljömärkning har även startat upp en områdesstudie för livsmedel under EU-konferens Som en del av det svenska EU-ordförandeskapet ordnade Miljömärkning Sverige mötet Planning for Success, en EU-konferens om miljö märkning för den europeiska unionens miljömärkningsstyrelse. (European Union Ecolabelling Board, EUEB). Mötet ägde rum i september och syftet var att förbereda policies för EUEB, benchmarka den nordiska miljömärkningen Svanen samt diskutera framtidens kriterieutveckling och produktkategorier för EU Ecolabel. Revideringsarbete för EU Ecolabel Under 2009 reviderades 9 produktgrupper. Nya kriterier togs fram för trämöbler. Det finns nu 28 produktgrupper som gäller för EU Ecolabelmärk ning. Samtidigt påbörjades arbetet med att utveckla nya kriterier för byggnader och revideringsarbete pågår för elva produktgrupper. Miljömärkning Sverige deltog aktivt i allt kriteriearbete för EU Ecolabel. Miljömärkning Sveriges VD Ragnar Unge delar ut certifkat till Carina Nilsson, butikschef på City Gross i Höganäs, Helsingborg maj Ragnar Unge (CEO of Ecolabelling Sweden) congratulates Carina Nilsson, manager of the retail store City Gross i Höganäs in Helsingborg, May MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING 2009

14 GILTIGA kriterier 2009 VALID CRITERIA 2009 Giltiga kriteriedokument Svanen Valid criteria documents Nordic Ecolabel Alternativ kemtvätt (Alternative dry cleaning) Avloppsfria toaletter (Closed toilet systems) Bil- och båtvårdsprodukter (Car or boat care products) Byggskivor (Panels for the building, decorating and furniture industry) Dagligvarubutiker (Grocery stores) Datorer (Computers) Digital fotoframkallning (Digital photographic development services) Diskmaskiner (Dish washers) Drivmedel (Fuels) Engångsbatterier (Primary batteries) Engångspåsar, -slangar och -tillbehör för medicinskt bruk (Disposable bags, tubes and assessories for health care) Fettäta papper (Grease-proof paper) Fordonsdäck (Vehicle tyres) Fordonstvättar (Vehicle wash installations) Fönster och ytterdörrar (Windows and exterior doors) Golvbeläggningar (Floor coverings) Golvvårdsmedel (Floor care products) Handdiskmedel (Hand dishwashing detergents) Hotell och vandrarhem (Hotels and youth hostels) Hygienprodukter (Sanitary products) Hållbart/beständigt trä (Durable wood) Industriella rengörings- och avfettningsmedel (Industrial cleaning and degreasing agents) Inomhusmålarfärg och lack (Indoor paints and varnishes) Isbekämpningsmedel (De-icers) Kaffefilter (Coffee filters) Kemiska byggprodukter (Chemical building products) Kompostbehållare (Compost bins) Kompressorer (Compressors) Kontorsmaskiner (Imaging equipment) Kosmetika (Cosmetic products) Kylar och frysar (Refrigeratos and freezers) Leksaker (Toys) Lim (Adhesives) Ljud- och bildapparater (Audiovisual equipment) Ljus (Candles) Maskindiskmedel (Dishwasher detergent) Maskindiskmedel för professionellt bruk (Dishwasher detergents for professional use) Maskiner för park och trädgård (Machines for parks and gardens) Mikrofibertrasor och -moppar (Micro fibre cloths and mops) Mjukpapper (Tissue paper) Möbler och inredningar (Furniture and fitments) Pannor för fasta biobränslen (Solid biofuel boilers) Papperskuvert (Paper envelopes) Pellets (Biofuel Pellets) Rengöringsmedel (Cleaning products) Rengöringsmedel för livsmedelsindustrin (Cleaning agents for use in the food industry) Restauranger (Restaurants) Schampo och tvål (Shampoo, conditioner, body shampoo, liquid and solid soap) Skrivredskap (Writing instruments) Slutna eldstäder för biobränsle (Closed biofuel fireplaces) Småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader (Houses, flats and preschools) Smörjolja (Lubricants) Städtjänster (Cleaning services) System för tyghandduksrullar (Hand towel roll services) Textilier, skinn och läder (Textiles, skins and leather) Textilservice/Tvätterier (Laundries/ textile services) Textiltvättmedel för professionellt bruk (Laundry detergent for professional use) Textiltvättmedel och fläckborttagningsmedel (Laundry detergents and stain removers) Tonerkassetter (Toner cartidges) Tryckerier (Printing companies) Tryck- och kopieringspapper (Copy and Printing paper) Tvättmaskiner (Washing machines) Uppladdningsbara Batterier / Batteriladdare (Rechargeable batteries and battery chargers) Utemöbler och lekredskap (Outdoor furniture and playground equipment) Värmepumpar (Heat pumps) Giltiga kriteriedokument EU Ecolabel Valid criteria documents EU Ecolabel Allrent och sanitetsrent (All purpose and sanitary cleaners) Bäddmadrasser (Bed mattresses) Bärbara datorer (Portable computers) Campingplatser (Campsite services) Diskmaskiner (Dishwashers) Fett och smörjoljor (Lubricants and hydraulic fluids) Golvbeläggningar (Hard floor coverings) Handdiskmedel (Hand dishwashing detergents) Hotell och vandrarhem (Tourist accommodations) Inomhusfärg och lack (Indoor paint and varnishes) Jordförbättringsmedel (Soil improvers) Kopieringspapper och grafiskt papper (Copying and graphic paper) Lampor (Light bulbs) Maskindiskmedel (Dishwashing detergents) Mjukpapper (Tissue paper) Odlingssubstrat (Growing media) Persondatorer (Personal computers) Skor (Footwear) Textilgolv (Textile floor coverings) Textilier (Textile products) Textiltvättmedel (Laundry detergents) Trägolv (Wooden floors) Trämöbler (Wooden furniture) TV-apparater (Television sets) Tvål och shampo (Soaps and shampoo) Tvättmaskiner (Washing machines) Utomhusfärg (Outdoor paints and varnishes) Värmepumpar (Heat pumps) MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING

15 Henrik Fexeus (programledare och författare) var moderator för vårt marknadsseminarium på Hasselbacken, Stockholm i oktober Henrik Fexeus (TV host and author) moderated the market seminar arranged by Ecolabelling Sweden at Hasselbacken Stockholm in October Tone Bekkestad (till vardags meteorolog i TV4) höll flera uppskattade föreläsningar under olika seminarier 2009 Tone Bekkestad (TV4 meteorologist) held several appreciated lectures during various Ecolabelling Sweden Seminars MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING 2009

16 Air Wipp, världsmästarna i freerunning en form av den franska sporten le parkour följde med Svanen till både Helsingborg och Linköping och hade två välbesökta och uppskattade uppvisningar Air Wipp, the world champions of freerunning, a type of the French sport/art le parkour, accompanied us to both Helsingborg and Linköping to perform two well visited shows. PRK PR & Kommunikation Kommunikation är centralt för Miljömärkning Sverige och utgör en del av kärnverksamheten. PR- & Kommunikationsenheten (PRK) har det övergripande ansvaret för varumärkena Svanen och EU Ecolabel. Den viktigaste arbetsuppgiften för PRK är att stärka våra varumärken. Enheten stödjer också våra licensinnehavare med riktlinjer för användning av våra miljömärken och ansvarar för företagets webb, grafiska profil, broschyrer, annonser, utställningar/mässor samt nyhetsbrev. MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING

17 Vårt marknadsseminarium på Svanenmärkta Scandic Hasselbacken blev fullsatt. The seminar on how to promote environmental work was popular. Kampanjen Hur Svanlig är du? fick mycket publicitet i lokal media. The trademark campaign How much of a Swan are you got a lot of media coverage. Miljömärkning Sveriges vision är ett hållbart samhälle. Vårt uppdrag är att främja en hållbar konsumtion för att på sikt nå ett hållbart samhälle. Vi riktar vår övergripande kommunikation främst till åldersgruppen år. Våra främsta budskap är Köp miljömärkt till konsumenter, och Bli miljömärkt till företag. Kännedomen om Svanen fortsatt hög Svanen är det i särklass mest kända miljömärket i Sverige och hela Norden. Enligt 2009 års mätning *) har Svanen en unik position med hög kännedom och stor trovärdighet bland konsumenter. Hela 97 procent av svenskarna känner till Svanenmärket när de ser loggan. Svanen ligger också mycket högt i sve nska konsumenters medvetande. På frågan om vilka miljömärkningar man känner till nämner tre av fem (58 %) Svanen som det första de kommer att tänka på, det vill säga top of mind. Kännedomen för EU Ecolabel är fortfarande lägre än för Svanen, men ökar. 22,5 procent av de svenska konsumenterna uppger att de känner till märket när de ser loggan. *) Nordisk konsumentundersökning utförd av Respons Analyse i Oslo under november Satsningar under 2009 Under 2009 arbetade PR- och Kommunikationsenheten framför allt med att på olika sätt stärka våra varumärken och att lyfta fram våra licensinnehavare. Vi drev också bolagets övergripande varumärkeskampanj Hur Svanlig är du?.» Ny hemsida är bolagets främsta kommunikationskanal. Under året påbörjade vi ett omfattande arbete med att ta fram en helt ny hemsida som ska lanseras i början på Den nya hemsidan ska bli mer inriktad mot konsumenter och det ska bli lättare för våra besökare att interagera med Svanen.» Nyhetsbrev & annonser PRK publicerade nyhetsbrev riktade till allmänheten (på svenska och engelska) och till Svanenmärkta butiker. Vi ansvarade också för bolagets annonseringar i flera av de största dagstidningarna. Annonser för att profilera varumärket publicerades i bland annat Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen, Metro och City.» Press Pressen är ett prioriterat område och en viktig kanal för att spri da budskapet om vad Svanen och EU Ecolabel står för. Under året fortsatte vi arbetet med att skapa nära kontakter med nyhetsjournalister och utvald fackpress. Det är viktigt att journalister och medier får en ökad förståelse och kunskap om hur miljömärkning fungerar. Under 2009 gick vi ut med 125 nyheter som resulterade i tusentals pressklipp, som nästan uteslutande beskriver miljömärkningen och våra licensinnehavare i en positiv ton.» Fullsatta seminarier Vår affärsidé är att erbjuda företag ett enkelt och trovärdigt sätt att använda miljö som konkurrensmedel. Under 2009 ord PR & Communications The PR & Communication Department has the overriding responsibility for the Nordic Ecolabel and EU Ecolabel trademarks. It gives guidance to customers in how to market these logotypes, and is responsible for Ecolabelling Sweden s web, press contacts, and graphic profile. It also coordinates marketing campaigns and ads. Key facts Nordic Ecolabel s vision is a sustainable society with a sustainable consumerism. Our main audience goal is people between the ages of Our primary message to this audience is Buy Ecolabelled products. Our message to companies that can apply for the Nordic Ecolabel and EU Ecolabel is Become Ecolabelled. A Demoskop market research study was conducted in November, 2009 and showed that 97 % of the Swedish people recognize the Nordic Ecolabel trademark. Marketing the Nordic Ecolabel is one of the PR departments primary work areas. In 2009 a marketing seminar was organised to give easy-to-follow guidelines on how to market the Nordic Ecolabel logo. It was also a way to inspire companies to use the Nordic Ecolabel in their own marketing campaigns. Our Green Procurement seminar focused on giving guidelines as to how procurement officers can formulate their procurement requirements to promote Ecolabelled products. 16 MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING 2009

18 Svanen är fortfarande väldigt välkänd bland svenskarna. 97% känner till Svanens logotyp. The Nordic Ecolabel's level of recognition among Swedish people is extremely high. Under året hade vi flera annonser i bland annat DN, Expressen och Metro. Last year we published several ads in newspapers such as DN and Metro personer har Svanlighetstestats persons took our test. nade vi ett seminarium för våra licensinnehavare och nätverksmedlemmar där vi bland annat tipsade om hur de kan använda miljömärkningar i sin marknadsföring. Flera av våra licensinnehavare visade upp sina reklamkampanjer och delade med sig av sina erfarenheter av att använda Svanen och EU Ecolabel i sin kommunikation. Under 2010 anordnar vi ett nytt liknande seminarium. Vårt Grön Upphandling -seminarium riktade sig till offentliga uppköpare. Temat var att lära sig hur man kan ställa krav i offentliga upphandlingar för att främja miljömärkta inköp.» Svanenklubben blev Nätverket: Köp miljömärkt Under 2009 bytte vi namn på Svanenklubben till Nätverket Köp miljömärkt. Med namnbytet vill vi förtydliga att det hand lar om ett nätverk av företag och organisationer som prioriterar miljömärkt vid sina inköp. Flera uppskattade seminarier och aktiviteter anordnades med olika gästföreläsare och nätverksmedlemmar. Under året växte nätverket kraftigt och vid årets slut bestod det av 150 medlemsföretag. Att nätverket expanderar stärker vår tro att det finns många som vill ändra sina inköps- och miljöpolicyer för att köpa miljömärkta produkter och stödja utvecklingen mot ett hållbart samhälle.» Hur Svanlig är du? Satsningen på vår stora varumärkeskampanj "Hur Svanlig är du?" fortsatte under året. Kampanjen startade hösten 2007 och av slutades i december Syftet med kampanjen var att öka kännedomen och kunskapen om miljömärkning samt öka efterfrågan på miljömärkta produkter. Vi ville också ge våra licensinnehavare en möjlighet att visa upp sina produkter tillsammans med oss. Under året besökte vi Luleå, Gävle, Helsingborg, Stockholm, Åre, Linköping och Trollhättan. Här bjöd vi in våra licensinnehavare, det lokala näringslivet och kommunanställda till klimatseminarier med meteorologen Tone Bekkestad. I samarbete med Natur & Miljöpärmen och Riks idrott förbundets utbildade och engagerade vi mellanstadieelever och idrottsungdomar i miljökunskap och miljömärkning i de besökta städerna. I Helsingborg och Linköping sände vi lokal tvreklam med vår tecknade och animerade svan Cygnus Cygnus. Här genomförde vi också utfrågningar med lokala kommunpolitiker som fick ge sin syn på miljömärk ning och hållbarhetsfrågor i sin stad ur en politisk synvinkel. Kampanjen fick mycket publicitet i de lokala medierna. Cygnus Cygnus, sångsvan på latin och även namnet på vår tecknade svan, följde med oss på vår Svanlighetsturné genom Sverige. Cygnus Cygnus is Latin for swan. It is also the name of our animated mascot that came with us on our campaign How much of a Swan are you Communication channels Our primary communication channel is In 2009 we began planning for a new site which will be launched early in The new website will be more consumer-oriented as well as clearer regarding the application process. We also publish English newsletters. Our media focus is on news reporters and trade press journalists, as well as bloggers. Trademark Campaign, How much of a Swan are you? During 2009 the trademark campaign, How much of a Swan are you was localized to seven Swedish cities. The purpose was to tighten our contacts with our customers and show their Ecolabelled products, as well as contacting more companies to interest them in Ecolabelling their products and services. The general public was also given an opportunity to meet representatives from Ecolabelling Sweden, and school events were organized. Network: Buy Ecolabelled grew stronger 150 companies and oganisations joined the Network: Buy Ecolabelled during the year, thus stating that they prioritize Ecolabelled purchases. The Network has regular events and the goal is to have an even stronger and larger network in MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING

19 B2B BUSINESS 2 Business Vårt mål är att Svanen och EU Ecolabel ska vara de mest efterfrågade miljömärkningarna för hållbar produktutveckling inom tjänstesektorn och vara ett självklart val för de företag som vill profilera sig med miljö. B2B ansvarar för varor och tjänster som huvudsakligen köps in av professionella inköpare, såsom ljud- och bildapparater, kontorsmaskiner, tryckerier, hotell, tvätterier, städtjänster och restauranger. Målgrupper Våra målgrupper är professionella inköpare och beställare inom de tjänste- och produktområden där vi har kriterier. Dessa målgrupper kan även delas in i offentliga upphandlare och inköpare på privata företag. Vår strategi är att påverka dessa att köpa Svanen och EU Ecolabelmärkta produkter. För de företag som har ett miljöledningssystem blir det ett tydligt och mätbart mål att öka andelen miljömärkta inköp av de totala inköpen. Satsningar under 2009 En av affärsområdets prioriterade arbetsuppgifter är att stödja våra licensinnehavare i sin marknadsföring av Svanen och EU Ecolabel. Detta gör vi bland annat i form av, annonsunderlag, pressmeddelanden och PR-aktiviteter. Många licensinnehavare deltog aktivt i Svanens varumärkeskampanj Hur Svanlig är du? B2B prioriterade följande branscher under 2009: Hotell, restauranger, tryckerier, kontorsprodukter (tv, kontorsmaskiner, PC-laptops och digitalboxar), städtjänster och tvätterier.» Hotell Arbetet med att Svanenmärka samtliga konferensanläggningar från Svenska Möten och samtliga Best Westernhotell fortsatte under Båda kedjorna väntas bli klara under Abisko Fjällstation och Båstad Camping blev under året märkta med EU Ecolabel. Flera informationsträffar och föredrag där vi informerade om miljömärkning av hotell och restauranger genomfördes runt om i landet. Vi deltog även på Konfexmässan i Göteborg och Nores leverantörsdag i Södertälje.» Restauranger Arbetet med miljömärkning av restauranger blev fortsatt framgångsrikt under Vid årets slut hade vi 30 Svanenmärkta restauranger. Bland annat Svanenmärkte Nobiskoncernen alla sina restauranger i Stockholm: Operakällaren, Stallmästaregården, Restaurant J samt det nyöppnade Hotel Skeppshol Foto: Louise Billgert Miljömärkning Sverige höll ett seminarium på tryckeriernas branschmässa Time to Market. Ecolabelling Sweden participated in the printing companies' trade fair Time to Market. Hotell Skeppsholmen i Stockholm var Svanenmärkta redan när de öppnade i oktober. Hotell Skeppsholmen in central Stockholm was Ecolabelled from opening day. business -2-business (B2B) B2B is responsible for products that are primarily purchased by professional procurement purchasers (public and private). These product groups are audiovisual equipment and office machines, as well as hotels, printing houses, cleaning and laundry services, and restaurants. The business strategy is to actively promote Nordic Ecolabelled and EU Ecolabelled products for these purchasers to buy, since these products have a life-cycle perspective, and measurable environmental and climate criteria. Accomplishments 2009 The following areas were prioritized 2009: Hotels & Restaurants, Printing Houses, Office products (TV, office machines, PC laptops and digital boxes), cleaning and laundry services. One of B2B s marketing goals is to support its customers in their marketing of Nordic Ecolabelled products and services. B2B participated for this purpose in the Book Fair in Gothenburg, Print 09 Konfex Trade Show and Nores Supplier s Day. Customers were also given the opportunity to participate in the campaign How much of a Swan are you with events in several cities. The purpose of this campaign was to focus on Nordic Ecolabelled products. Hotel Licensing of Svenska Möten, a chain of meeting and conference centres throughout Sweden and the hotel chain Best Western continued and both chains are 18 MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING 2009

20 men. I slutet av året Svanenmärktes också Kafé Satir, Nobelmuséets restaurang som varje år traditionsenligt får besök av årets Nobelpristagare. Vi deltog även med olika aktiviteter på evenemanget Smaka på Stockholm i Kungsträdgården.» Tryckerier För andra året i rad deltog B2B med egen monter på Bokmässan i Göteborg. I samband med detta publicerade vi ett öppet brev i en helsidesannons i Expressen, Kvällsposten och GT med en uppmaning till tryckerier och bokförlag att de ska börja kommunicera med varandra angående Svanenmärkning av böcker. Trots ett starkt intresse från författare och konsumenter finns det fortfarande alldeles för få Svanenmärkta böcker. Med brevet ville vi få tryckerier och bokförlag att gå från ord till handling. 1 Vi deltog även på mässan Print 09 i Kista.» Ljud & Bild Under året Svanenmärkte Samsung samtliga LED-TV-modeller. Dessa har en extremt låg energiförbrukning och är helt fria från kvicksilver. Samma bolag miljömärkte även 237 modeller av sina LED- och LCD-TV med EU Ecolabel.» Städtjänster Städverksamheten Effekt blev Svanenlicensierad under året.» Tvätterier Arbetet med att licensera hela Rikstvättkedjan fortsatte under året. Ambitionen är att de ska bli klara under Efterkontroller Vårt arbete med efterkontroll av hotellen fortsatte under Vi gjorde 78 efterkontrollbesök på hotell och vandrarhem. Vi fokuserade också på efterkontroller av tryckerier. Vi besökte 44 tryckerier i detta syfte under året. 1: Miljömärkning Sverige deltog för andra året i rad med en egen monter på Bokmässan. 1: For the second year in a row we participated in the International Book Fair. 2: Samsung Svanenmärkte samtliga LED-tv-modeller och märkte även totalt 237 LEDoch LCD-tv-modeller med EU Ecolabel. 2: Samsung Ecolabelled all LED TV models and in addition branded a total of 237 LED and LCD TV s with the EU Ecolabel. 3: Under året klarade stjärnkrogen Operakällaren i Stockholm Svanens kriterier. 3: Guide Rouge restaurant Operakällaren received the Nordic Ecolabellast last year. 33 expected to be Nordic Ecolabelled in Abisko Mountain Lodge and Båstad Camping also received EU Ecolabels in control visits were made. Restaurants Over 30 restaurants received the Nordic Ecolabel in 2009, and the Nobis chain applied and received licences for Operakällaren, Stallmästaregården, Restaurant J and the newly-opened Hotell Skeppsholmen, (both hotel and restaurant). The Nobel Museum s Kafé Satir, was also licensed, a café that has the tradition of being a meeting place for Nobel prize laureates. The Taste of Stockholm event was also a part of the year s marketing activities. Printing Houses B2B participation in the annual Book Fair in Gothenburg was focused on encouraging both book companies and printing houses to publish Nordic Ecolabelled books. An ad in one of the largest dailies, Expressen, was also published on this theme. 44 printing houses received control visits during the year. LED TV Samsung received Nordic Ecolabel licenses for all their LED-TV models. These TV s have extremely low energy levels and are completely free from quick silver. At the same time Samsung received the EU Ecolabel for 237 LED and LCD TV models. MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING

MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2010

MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2010 Miljömärkt trycksak 341 001 2 MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2010 ECOLABELLING SWEDEN ANNUAL REPORT 2010 10 märk skillnaden 0 Miljömärkning Sverige AB 118 80 Stockholm Besöksadress: S:t Paulsgatan

Läs mer

Ansvar. Seriöst. Miljö. Ansvar. Rent. Framtid. Framtid. Svan. Välkänt. Års- & hållbarhetsredovisning. Känt. Svan. Välkänt. Trovärdigt Kvalitet.

Ansvar. Seriöst. Miljö. Ansvar. Rent. Framtid. Framtid. Svan. Välkänt. Års- & hållbarhetsredovisning. Känt. Svan. Välkänt. Trovärdigt Kvalitet. Bra God Miljö Framtid Seriöst Välkänt Hållbart Krav Grönt Tryggt Certifiering Känt Krav Känt Trovärdigt Kvalitet Välkänt Kostnader Känt Trovärdigt Framtid Säkert Kostnader Tryggt Ansvar Rent Svan Seriöst

Läs mer

Ansvar. Seriöst. Miljö. Ansvar. Rent. Framtid. Framtid. Svan. Välkänt. Års- & hållbarhets- redovisning 2014. Känt. Svan. Välkänt. Trovärdigt Kvalitet

Ansvar. Seriöst. Miljö. Ansvar. Rent. Framtid. Framtid. Svan. Välkänt. Års- & hållbarhets- redovisning 2014. Känt. Svan. Välkänt. Trovärdigt Kvalitet Bra God Miljö Framtid Seriöst Välkänt Hållbart Krav Grönt Tryggt Certifiering Känt Krav Känt Trovärdigt Kvalitet Välkänt Kostnader Känt Trovärdigt Framtid Säkert Kostnader Ansvar Rent Svan Seriöst Krav

Läs mer

MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Innehåll 04 Vd har ordet 30 Förvaltningsberättelse 06 Vår verksamhet 32 Resultat- & balansräkning 11 Miljömärkning över gränserna 41 Revisionsberättelse

Läs mer

Den eskalerande organiseringen bakom skapandet av en trovärdig miljömärkning exemplet Svanen

Den eskalerande organiseringen bakom skapandet av en trovärdig miljömärkning exemplet Svanen Scores rapportserie 2015:2 Den eskalerande organiseringen bakom skapandet av en trovärdig miljömärkning exemplet Svanen Kristina Tamm Hallström & Emelie Adamsson Den eskalerande organiseringen bakom skapandet

Läs mer

THE HYPER BUS PROJECT

THE HYPER BUS PROJECT THE HYPER BUS PROJECT Introducing plug-in hybrids in the city of Gothenburg - Layman s report 2014 LIFE10 ENV/SE/000041 With the financial support of the European Commission Page Content Innehåll /Sida

Läs mer

Hur ett trovärdigt miljöarbete skapas inom hotell- och konferensbranschen

Hur ett trovärdigt miljöarbete skapas inom hotell- och konferensbranschen Hur ett trovärdigt miljöarbete skapas inom hotell- och konferensbranschen Ingrid Wadman 2014 Miljövetenskap Examensarbete för kandidatexamen 15 hp Lunds universitet Hur ett trovärdigt miljöarbete skapas

Läs mer

Finansmarknaden, miljön och redovisningen

Finansmarknaden, miljön och redovisningen miljön och redovisningen RAPPORT 5521 DECEMBER 2005 NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen, Box 110 93, 161 11 Bromma

Läs mer

Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007

Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007 Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007 341 279 Sveriges Redareförenings verksamhet Sjöfartsåret 2006 2007 Innehåll VD har ordet...4 Näringsvillkor...6 Miljö...8 Sjösäkerhet & teknik...

Läs mer

Pinfo. Ragn-Sells. Erik Sellberg: Vi ska komma närmare våra kunder We need to come closer to customers. Annedalssamlingen - vitaminfyllt frukostmöte

Pinfo. Ragn-Sells. Erik Sellberg: Vi ska komma närmare våra kunder We need to come closer to customers. Annedalssamlingen - vitaminfyllt frukostmöte Pinfo Ragn-Sells September 2009 Erik Sellberg: Vi ska komma närmare våra kunder We need to come closer to customers Annedalssamlingen - vitaminfyllt frukostmöte Annedal breakfast a healthy start Samlat

Läs mer

Effektivare miljöledningssystem

Effektivare miljöledningssystem Effektivare miljöledningssystem en studie om brister, behov och möjligheter till förbättring Rapport 5304 September 2003 Ett samarbetsprojekt mellan: Naturvårdsverket Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

Läs mer

Sjöfartsåret. Sveriges Redareförenings verksamhet

Sjöfartsåret. Sveriges Redareförenings verksamhet 08 09 Sjöfartsåret Sveriges Redareförenings verksamhet 341 279 Sveriges Redareförenings verksamhet Sjöfartsåret 2008 2009 Innehåll VD har ordet...4 Näringsvillkor...6 Forskning och utbildning...9 Miljö...10

Läs mer

Års- och hållbarhetsredovisning 2014 ANNUAL AND SUSTAINABILITY REPORT. EN RESA I TID A travel on time

Års- och hållbarhetsredovisning 2014 ANNUAL AND SUSTAINABILITY REPORT. EN RESA I TID A travel on time Års- och hållbarhetsredovisning 2014 ANNUAL AND SUSTAINABILITY REPORT EN RESA I TID A travel on time MTR I KORTHET MTR IN BRIEF Frågor eller synpunkter? Undrar du över något eller vill dela med dig av

Läs mer

Förnybara drivmedel. Möjligheter och hinder sett utifrån privatbilisters och aktörers perspektiv

Förnybara drivmedel. Möjligheter och hinder sett utifrån privatbilisters och aktörers perspektiv VTI rapport 845 Utgivningsår 2015 www.vti.se/publikationer Förnybara drivmedel VTI rapport 845 Förnybara drivmedel Möjligheter och hinder sett utifrån privatbilisters och aktörers perspektiv Möjligheter

Läs mer

En mer miljöanpassad offentlig upphandling. förslag till handlingsplan

En mer miljöanpassad offentlig upphandling. förslag till handlingsplan En mer miljöanpassad offentlig upphandling förslag till handlingsplan RAPPORT 5520 DECEMBER 2005 En mer miljöanpassad offentlig upphandling förslag till handlingsplan NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel:

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle IVAs projekt ett energieffektivt

Läs mer

Svar på motion om giftfri kommun

Svar på motion om giftfri kommun Tjänsteskrivelse Sida 1(3) Kansliavdelningen Stefan Johansson,0550-858 97 stefan.johansson@kristinehamn.se Datum 2014-08-01 Ks/2013:186 008 Motioner/enkel fråga/medb.förslag Svar på motion om giftfri kommun

Läs mer

Arbetsrapport R2006:005. Grön offentlig upphandling i Japan och USA

Arbetsrapport R2006:005. Grön offentlig upphandling i Japan och USA Arbetsrapport R2006:005 Grön offentlig upphandling i Japan och USA Lärdomar för Sverige Eva Ahlner Susanna Hurtig Izumi Tanaka ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier Studentplan 3, 831 40 Östersund

Läs mer

Hållbart agerande inom Facilities Management

Hållbart agerande inom Facilities Management Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 292 Fastighetsutveckling med finansiella tjänster Masternivå, 30 hp. Fastighetsföretagande Hållbart agerande inom Facilities Management Fem

Läs mer

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE TA ANSVAR I EUROPA för mångfald, rättvisa och fred Take responsibility in Europe FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE Innehåll Förord 1 Detta vill vi 3 Grunden för kyrkornas agerande 7 Kyrkor i samverkan 10

Läs mer

Köpbeteende, livsstil och varumärken

Köpbeteende, livsstil och varumärken Köpbeteende, livsstil och varumärken En forskningsöversikt över hållbar konsumtion med fokus på dagligvaror RAPPORT 5492 JUNI 2005 Köpbeteende Varumärke Livsstil Köpbeteende, livsstil och varumärken En

Läs mer

EXAMENSARBETE. Analys av möjligheterna att Svanenmärka flerbostadshus

EXAMENSARBETE. Analys av möjligheterna att Svanenmärka flerbostadshus EAMENSARBETE 2006:316 CIV Analys av möjligheterna att Svanenmärka flerbostadshus Olle Strandsäter Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Väg- och vattenbyggnadsteknik Institutionen för Samhällsbyggnad

Läs mer

nordicinnovation page 11 English summary sida 5 Design: Tänk miljö redan från början sida 2 SME-Forum: Verdiskaping og vekst

nordicinnovation page 11 English summary sida 5 Design: Tänk miljö redan från början sida 2 SME-Forum: Verdiskaping og vekst nordicinnovation SME-Forum special Nr 3:2001 Årgang 4 page 11 English summary sida 2 SME-Forum: Verdiskaping og vekst sida 5 Design: Tänk miljö redan från början Nordikarapport: Verktyg för Intellektuellt

Läs mer

Miljöanpassade inköp. Verktyg för att nå de nationella miljökvalitetsmålen

Miljöanpassade inköp. Verktyg för att nå de nationella miljökvalitetsmålen Verktyg för att nå de nationella miljökvalitetsmålen rapport 6591 november 13 verktyg för att nå de nationella miljökvalitetsmålen Kristna von Oelreich och Märta Philp NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel:

Läs mer

Miljömärkning av hotell

Miljömärkning av hotell Södertörns högskola Institutionen för Livsvetenskaper Kandidatuppsats 15 hp Miljövetenskap Höstterminen 2011 Programmet för Miljö och utveckling Miljömärkning av hotell En studie av miljömässiga och ekonomiska

Läs mer

STREET ART BORÅS SWEDEN

STREET ART BORÅS SWEDEN 2015 STREET ART BORÅS SWEDEN 3 6th OF SEPTEMBER 2015 nolimitboras.com facebook.com/nolimitboras @nolimitboras @nolimitboras Magazine från Svenska Stadskärnor Box 186, 201 21 Malmö Besök Jörgen Kocksgatan

Läs mer

Lagledare. Vill du bli en i vårt team? Gå in på www.linklaters.com/careers för mer information om dina framtida möjligheter hos oss på Linklaters.

Lagledare. Vill du bli en i vårt team? Gå in på www.linklaters.com/careers för mer information om dina framtida möjligheter hos oss på Linklaters. Lagledare. Vill du bli en i vårt team? Gå in på www.linklaters.com/careers för mer information om dina framtida möjligheter hos oss på Linklaters. Linklaters lämnar juridiska råd till några av världens

Läs mer

Nationell utvärdering av Europeiska trafikantveckan i Sverige

Nationell utvärdering av Europeiska trafikantveckan i Sverige Nationell utvärdering av Europeiska trafikantveckan i Sverige 2002-2014 Förord Föregångaren till European Mobility Week kallades In town without my car och var en kampanj som genomfördes i Frankrike 22

Läs mer

Hållbar bankverksamhet? En studie av (den ihåliga) hållbarhetsdiskursen i den svenska banksektorn

Hållbar bankverksamhet? En studie av (den ihåliga) hållbarhetsdiskursen i den svenska banksektorn Scores rapportserie 2013:1 Hållbar bankverksamhet? En studie av (den ihåliga) hållbarhetsdiskursen i den svenska banksektorn Susanna Alexius & Leina Löwenberg Hållbar bankverksamhet? En studie av (den

Läs mer

Klimatomställning Göteborg

Klimatomställning Göteborg Mistra Urban Futures Reports 2013:5 Klimatomställning Göteborg Tekniska möjligheter och livsstilsförändringar Lisa Bolin, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Jörgen Larsson, Chalmers, Fysisk resursteori

Läs mer