Update Q Makroekonomiska reflektioner Negativa räntor, fortsatt geo-politisk stress, Grexit, Rysslandsspöket och QE-paket.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Update Q2 2015. Makroekonomiska reflektioner Negativa räntor, fortsatt geo-politisk stress, Grexit, Rysslandsspöket och QE-paket."

Transkript

1 P a g e 1 Update Q Makroekonomiska reflektioner Negativa räntor, fortsatt geo-politisk stress, Grexit, Rysslandsspöket och QE-paket. Inga konstigheter Under kvartalet har WTI crude oil priset pendlat kring $50/barrel, med en möjlig botten kring $45/barrel i mars. Som skrivs i föregående kvartalsbrev ser vi i kvartalsrapporterna att energiberoende företag har gynnats av lägre kostnader. Rapporter visar att de Amerikanska skiffer-brunnarna har minskat från 1600 till 800 det senaste halvåret, vilket kan indikera på att vi kan se högre oljepriser framöver. Dock är det främst de äldre riggarna som tas ur bruk och den totala produktionen har samtidigt ökat med c. 8 % på årsbasis, vilka belastar förvaringskapaciteten. Olje-förråden är i princip maxade, där 1,4 miljoner barrrels skickas till förvaring varje vecka i USA. I nuvarande takt kommer den resterande förvaringskapaciteten på 70 miljoner barrels att vara fylld inom ett år, dock sker samtidigt en viss utökning av den totala förvaringskapaciteten, vilket troligen fördröjer detta datum. Vidare har det även skett diskussioner om sanktionerna på Iran kommer att lyftas, vilket i så fall kan ge ett ökat utbud på 4,8 miljoner barrels per dag inom ett par månader, vilket naturligt skulle sätta ytterligare press på oljepriset. Sammanfattningsvis kommer oljepriset fortsatt att vara volatilt, men av produktion, tillgång och efterfrågan kommer den sannolikt ligga i intervallet mellan $30 och $80 per barrel framöver. Generellt har bolagsrapporterna visat en god utvecklig, dock tyvärr av fel anledning då kronförsvagningen har dopat vinsterna utan att det egentligen finns en underliggande efterfrågeökning från konsumenterna. Den Svenska aktiemarknadens uppgång har varit historiskt stark i år. Men ur en Amerikansk investerares perspektiv har den efter valutakorrigering varit kring noll. En svag svensk valuta är gynnsam för exportbolag med kostnader i SEK och intäkter i utländsk valuta. Men det är lätt att luras av denna effekt då de svenska storbolagen är så pass globala och snarare missgynnas av stora kostnader i dollar. Vidare är vi troligen i den sista uppgångsfasen där vi sannolikt ser en kulmen inom två år, troligen tidigare. ECB fortsätter föga förvånande att trycka pengar och utöva sitt annonserade QE-mandat vilket första månaden uppgått till 47,4 miljarder. Det uppstår dock en problematik då Tyskland visar ett överskott och kommer således inte att utfärda obligationer i stor grad, vilket kan få effekten att ECB kan behöva minska sitt QE-program då c. 11 miljarder tyska papper köps månatligen och kommer således att dränera marknaden. Då durationen på återköpen är 10 år i genomsnitt påverkas hela räntekurvan och negativa räntor på långa löptider blir således en realitet. Förutom detta är Grexit åter igen på tapeten och frågan är om det kanske är lika bra att rycka plåstret? Dock finns det en stor rädsla för effekten av en sådan exit och vilken magnitud efterföljande ekonomipåverkan skulle få. Samtidigt är det ett stort fokus på vad FED kommer att göra med räntan och den starka dollarn framöver. Räntekänsligheten är så pass stor att det talas om att vid nästa uttalande skall ordvalet ändras kring när en eventuell ränteökning kommer att träda i kraft. Marknaden kommer alltså sannolikt att reagera på centralbankens ordval utan att de egentligen infört en åtgärd. Mycket intressant. Fastighetsbolagen stortrivs i det låga ränteklimatet samtidigt som investerarkollektivet värderat upp sektorns stamaktier samt till viss del tillhörande preferensaktier. Det har även nyemitterats flertalet fastighetspreffar den senaste tiden. Dock har de nya bolagens balansräkningar sett svaga ut och den höga direktavkastningen försvarar inte riktigt den riskexponering som finns. Om man vidare beaktar Oscar Properties pref ser vi att värderingen sprungit iväg över inlösenkursen (likt flertalet andra preffar) och inlösen har åberopats samtidigt som nya preferensaktier ges ut med nya villkor. Om vi ser en större korrigering i fastighetspriserna är det troligt dessa cowboy-entreprenörer som ryker först.

2 P a g e 2 Det finns en risk att den goda likviditeten leder till att företagens investeringar görs i projekt som inte är lönsamma i normala räntenivåer vilket definitivt kan förvärra läget vid en större ekonomisk korrigering. Detta kan ses genom att investment grade obligationer i Europa har fallit till c. 1 % mot 3 % i USA. Skuld i Europa är så pass billig att amerikanska giganter tjänar på att utfärda på den Europeiska marknaden och samtidigt köpa valuta-terminer, vilka dessutom blivit dyra i samband med volatiliteten i valutaparet. Man ser även att ränteskillnaden mellan kvalitativa obligationer och junk-bonds minskar, vilket påvisar marknadens överlikviditet och ökade riskvilja. Ovanstående makroekonomiska reflektioner kan sammanfattas i att stora problem kvarstår på flertalet fronter och att det finns stora risker i den extremt goda lån- och kapitaltillgången på marknaden. Det ser inte direkt fantastiskt ljust ut. I vanlig ordning förblir vi långsiktiga och ämnar i Unga Aktiesparares räkning förvalta kapitalet väl samtidigt som vissa justeringar görs efter rådande marknadsläge. Vi lägger fortsatt vikt på att köpa relativt billigt och att se över portföljens risk. Alternativavkastning är horribel, vilket ändå gör aktier till det bästa tillgångsslaget långsiktigt, men det finns en idé att hålla en viss likviditet för en kommande större sättning i marknaden. Slutligen, sover björnen i sitt lugna bo. Åtminstone för stunden. Investeringsmandat Sedan slutet av 90-talet tillbaka har överskott från Unga Aktiesparares verksamhet investerats i en långsiktig aktieportfölj enligt de fem gyllene reglerna. Bolag på Stockholmsbörsen eller Large Cap Nordic får placeras i med begränsning att inget innehav får stå för mer än 15 % av portföljens totala storlek. Förvaltningen rapporteras löpande till förbundsstyrelsen och årligen till kongressen. Presentation av UA Asset Management Tidigare har portföljen förvaltats av ett utskott till förbundsstyrelsen men från och med hösten 2014 har kapitalförvaltningen tagits över av ett team bestående av både interna och externa medlemmar för att öka fokus på förvaltning samt transparens. President of UAAM Head of IR Head of Research Equity Research External contacts Johan Janson Gustav Sällberg Anders Björkståhl Nicklas Andersson Alexej Hidalgo Frågor, förslag och åsikter skickas till

3 P a g e 3 Portföljsammansättning och transaktioner Sedan föregående update har vi valt att acceptera Canons bud på Axis vilket medför att likvida medel ökar med c. 170 kkr. Majoriteten av dessa likvider kommer till pass då vi beslutat att ta en mindre position i Bahnhof, vilka visar både god lönsamhet och tillväxt inom internetinfrastrukturtjänster. En del av likviden har även placerats i Spiltan Räntefond Sverige. Vidare har vi valt att öka 200 kkr i Lundbergs vilken fortsatt besitter defensiva, långsiktiga kvalitéer som UA Asset Management uppskattar, samtidigt som värderingen är konkurrenskraftig mot börsen som helhet. Portföljen uppgår till cirka 6 miljoner, där runt 1 miljon är likviditet (kassa samt korta räntefonder). Portföljsammansättning

4 P a g e 4 Presentation av några befintliga innehav samt köpcase En översiktlig genomgång av några intressanta bolag i den nuvarande portföljen samt några bolag som vi har under bevakning och ser som potentiellt intressanta att öka eller investera i. Lundbergs B Formellt sett heter bolaget L E Lundbergföretagen AB och startade av nuvarande vd Fredrik Lundbergs far, då med inriktning mot bygg och fastigheter med Norrköping som bas. Bolaget har växt stabilt sedan starten på 1940-talet och har numera ett börsvärde på ca 50 miljarder. Lundbergs har av flera journalister även fått en stämpel att vara Sveriges svar på Warren Buffetts framgångssaga Berkshire Hathaway. Fredrik Lundberg har en unik affärsnäsa och beryktad långsiktighet och har investerat överskotten från fastighetsförvaltningen i bland annat skogsbolaget Holmen, Industrivärden, Handelsbanken samt gjort lyckade investeringar i exempelvis Stadium. Även Hufvudstaden måste lyftas fram, som exempelvis äger NK-huset samt prestigefastigheterna runt Innehavsfördelning Lundbergs Norrmalmstorg där Lundbergs är största ägare. Investeringscase Lundbergs har en låg kostnad i förvaltningen (ca 0,1 % av substansvärdet per år), en mycket fin direktägd fastighetsportfölj samt kontrollposter i flera välskötta svenska storbolag. Substansrabatten är ca % beroende på hur man värderar bolagets onoterade fastigheter. Det är attraktivt för ett så välskött bolag och genom att man även har en substansrabatt i Industrivärden så får man rabatt-på-rabatt. Genom att rabatten i Industrivärden är ca % så blir rabatten i den delen ca 30 % om man multiplicerar de båda substansrabatterna. Nedsida Låg utdelning (ca 1,2 % direktavkastning) samt att Fredrik Lundbergs familj kontrollerar 93 % av rösterna i bolaget gör att man som aktieägare inte har mycket att säga till om. Men med den försiktiga hållningen och att Lundbergs lyckats väldigt väl historiskt är vi beredda att ta den risken.

5 P a g e 5 Wallenstam Wallenstam är ett fastighetsbolag med stort fokus på bostadsfastigheter i centrala lägen i främst Stockholm, Göteborg och till viss del Helsingborg med familjen Wallenstam representerade på flera ledande befattningar. Beståndet är för närvarande c lägenheter och deras mål är att dubbla denna siffra Hyresvärdet är fördelat på 44 % bostäder, 27 % kontor, 16 % butik och resterande är lager utbildning och övrigt. Genom att satsa på bostäder i attraktiva områden är Wallenstam ett av fastighetsbolagen med minst risk. Den totala uthyrningsbara utan är runt 1,1 miljon kvm fördelat på 250 fastigheter med ett fastighetsvärde på 29 miljarder kronor. Wallenstam har även ett väletablerat miljötänk där de har investerat i 64 vindkraftsverk vilka gör dem självförsörjande på el samtidigt som åtgärder görs på fastigheterna för att minska energiförbrukningen. Dessa investeringar minskar den operationella risken, men samtidigt återkommer risken i el-priset då de blir nettoförsäljare. Satsningen på förnyelsebara källor anses dock vara mindre lönsam än de andra investeringarna som Wallenstam bedriver. Den lönsamma projektverksamheten i kombination med den lägre risken i de lägre avkastande fastigheterna har gjort att Wallenstam värderas högt i förhållande till konkurrenterna. I projektportföljen brukar 75 % vara hyreslägenheter och 25 bostadsrätter. Vid projekteringen av hyresfastigheter sikar de på en direktavkastning på minst 7 %, vilket är betydligt högre än vad de skulle kunna förvärva för i de orter som de verkar i. Wallenstam väljer att återinvestera sitt kassaflöde och lämnar en blygsam utdelning på c. 2 %. Deras ambition är att substansvärdet skall öka med 10 % årligen Resultat e. skatt msek ROE (%) 17,0 7,4 17,6 10,3 4,6 Belåningsgrad (%) Räntetäckningsgrad 2,7 2,5 3,3 4,0 5,3 Räntekostnad (%) 3,81 3,92 3,51 3,11 2,56 Eget Kapital msek Uthyrningsgrad EPS 9,11 4,30 11,30 7,50 3,50 DPS 1,17 1,20 1,25 2,00 2,25 Substansvärde Börskurs/substans (%)

6 P a g e 6 Investeringscase och nedsida Efter den senaste tidens börsuppgång har marknadens värdering av Wallenstams ökat kraftigt. Denna uppjustering i pris medför att Wallenstam inte är ett kap till nuvarande nivåer. Dock kapitaliserar de likt övriga fastighetsbolag på en stark efterfrågan på fastigheter i ett lågt ränteklimat. I synnerhet eftersom de har en stor och ambitiös projektportfölj. Dock har inte bolagets utveckling (mätt i ROE samt substans) riktigt följt prisutvecklingen och således är Wallenstam inget köp. Wallenstam kvarstår dock för närvarande i portföljen då den har en attraktiv defensiv räntetäckningsgrad och stabilitet i bostadsportföljen samtidigt som projektportföljen motiverar en del av premievärderingen.

7 P a g e 7 Net Entertainment NetEnt is a premium, world-leading B2B supplier of digitally distributed casino systems and games, used by many of the industry s most successful operators. The cornerstones of NetEnt s success are relationships built on trust and solutions built on innovation. Continued innovation is intrinsic in the Company s ethos, which is realized in the delivery of first-class gaming products and services Net Entertainment har under senaste åren levererat stora värden till aktieägare och det är uppenbart att man har en av marknadens bästa produkt då man lyckats knyta till sig allt fler kunder i de marknader som man försökt ta sig in på. Senast 31 Mars annonserades att man lyckats knyta till sig ett avtal i Spanien, vilket också var senaste marknaden man valt att ta sig an. Dessutom tecknades ett avtal med Danske Spill, Full Tilt Poker samt Gamesys veckan innan och vi kan se att 2015 startat starkt för Net Ent och förmodligen kommer bolaget att fortsätta att leverera i linje med guidance och analytikers förväntningar. I takt med att nya marknader luckras upp kommer Net Ent troligtvis att kunna plocka ytterligare kontrakt med aktörer som levererar onlinespel och jag tror säkerligen att man kommer att fortsätta leverera en dubbelsiffrig tillväxt på top-line, med alltjämt förbättrade rörelsemarginaler. Tittar vi på estimaten så är det dock en tuff uppgift att överprestera förväntningarna som finns på bolaget även om dessa uppfylls, ser multiplarna allt annat än billigt ut. Rekommendation: Behåll de aktier som vi har i portföljen. Att öka exponeringen vid nuvarande värdering känns svårt att motivera samtidigt som stora insiderköp (20 MSEK) ger indikationer om att det kan finnas ytterligare kurspotential då det historiskt visat sig vara väldigt attraktivt att ta rygg på insiders. MSEK E 2016E 2017E Sales Sales Growth (%) 20% 35% 26% 19% 16% EBIT EBIT Margin (%) 29% 29% 31% 32% 34% 35% EBT Net Income Profit Margin (%) 25% 27% 29% 30% 39% 32% EPS 3,37 4,21 6,09 7,91 10,2 12 P/E 49,3x 37,9x 29,4x 25,0x EV/EBIT 45,7x 34,7x 27,5x 23,1x

8 MSEK P a g e 8 Kopparbergs Kopparbergs har haft en fantastisk resa på börsen de senaste två åren och i samband med att ett avtal skrevs med SAB- Miller, världens näst största dryckeskoncern, rusade aktien i förhoppning om att avtalet skulle innebära en ytterligare dimension i Kopparbergs internationella expansion. Idag handlas aktien till ca 120 SEK/aktie på Nordic MTF. Börsvärdet är ungefärligen 2,3 miljarder och under 2014 omsatte bolaget 2,634 MSEK (2,403) inkl. dryckesskatter. Kopparbergs kurs rusade, liksom värderingen, när avtalet med SAB-Miller offentliggjordes i Juni 2013 och aktien handlades efter uppvärderingen till ca 70 SEK/aktie. I takt med att bolaget växte dubbelsiffrigt och dessutom med förhöjd lönsamhet sjönk värderingen snabbt. Senaste månaderna har dock kursen återigen dragit iväg efter en riktigt stark Q4 som visar på att Kopperbergs operationella lönsamhet påverkas oerhört positivt av att den svenska kronan försvagats avsevärt. Den geografiska risken har sjunkit genom expansion till nya marknader och man finns nu i 30 olika länder. Genom expansionen som samarbetet med SAB-Miller inneburit, har Kopparbergs breddat sin geografiska exponering och försäljningen är inte längre lika fokuserad till sommarmånaderna. Det gör att man inte heller är lika beroende av kortsiktig upplåning i form av kredit och belånade fakturor. Kopparbergs har dock visat sig vara historiskt duktiga på att arbeta med upplåning, för att parera svängningarna i kassaflödet, och en ROE som legat över 40 % de senaste tre åren och under 2014 uppgick till 56 %, vittnar om det. Kopparbergs B 2015e Net Sales Sales Growth (%) 12% 10% 8% 12% 23% 6% 41% EBT EBT-margin (%) 8% 7% 5% 4% 5% 4% 2% Earnings ROE (%) 57% 55% 46% 42% 49% 36% 24% P/E 14,1x 18,7x 18,7x 8,9x 7,9x 7,3x 8,6x EV/EBT 13,5x 15,9x 16,8x 12,2x 10,9x 12,2x 19,0x % % % % % % 2% % 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% e Net Sales EBT-margin (%) 0%

9 P a g e 9 Framtidsutsikterna för Kopparbergs ser goda ut, i takt med att man expanderar sin ciderförsäljning utomlands och samtidigt prenumererar på förstaplatsen på systembolagetsförsäljningslistor, med både sin päroncider och med Sofiero starköl. Vad som dock är oroande är att Sofiero starköl och Kopparbergs päroncider under 2013 minskade med 7,5 % respektive 1,4 %, jämfört med Höjer vi blicken ytterligare, kan vi konstatera att Kopparbergs mest troligt kommer att fortsätta växa lönsamt. Huruvida samarbetet med SAB-Miller påverkar marginalerna är svårt att säga, eftersom bolaget lämnar väldigt knapphändig information, men hittills går det inte att urskilja att så skulle vara fallet. Den kraftiga geografiska expansionen i kombination med förbättrad lönsamhet gör att Kopparbergs fortsätter att vara ett intressant case. Multiplarna för 2015e ser inte överdrivet attraktiva ut, men om valutan fortsätter att spela Kopparbergs i händerna under 2015 kommer troligtvis VPA att hamna runt 8 SEK och P/E-ration sjunker snabbt. På lång sikt tror jag att det finns en idé att äga Kopparbergs och även om kursen rusat det senaste, är det fortfarande värderat mer attraktivt än många andra alternativ. Dessutom kommer de ökande kassaflödena att kunna bidra till en intressant utdelning till under En utdelning om 3 kronor/aktie bör inte vara något problem likviditetsmässigt. För UA Asset Managements räkning tycker jag att vi börjar köpa in aktier och vid en kursnedgång så fortsätter vi att fylla på. Om vi köper till dagens kurs så är min rekommendation att köpa ytterligare aktier vid 100 SEK/aktie.

10 P a g e 10 Intrum Justitia Intrum Justitia har bedrivit kredithantering i mer än 100 år. Från början grundades bolaget under namnet Oy Credit AB och hade till uppgift att samarbeta med Finlands Kreditgivarförening. Enligt den ansökan som skickades till Kejserliga senaten för Finland 1910 var bolagets syfte att verka som organisatör och justerare för landets kreditärenden genom att bedriva kredit-, underrättelse-, och inkassoverksamhet samt juridiska frågor inom affärslivet. Dessa faktorer utgör fortfarande grundstenar för Intrum Justitias verksamhet idag. Dagens Intrum Justitia tog form 1923 vilket också formellt räknas som året då bolaget grundades. Idag har bolaget anställda i 20 länder och en årlig omsättning på 5,2 miljarder kronor. Börsvärdet är MSEK och bolaget är noterat på Stockholmsbörsens Large Cap. Intrum Justitia åtnjuter tronen som det ledande kredithanteringsföretaget i Europa med verksamhet inom kredithantering och finansiella tjänster med en stark inkassoverksamhet som bas. Kredithanteringstjänster avser hela värdekedjan från kreditoptimering och betalningstjänster till inkassoverksamhet. Alltså från att bedöma om ett företag bör sälja till en viss kund i annan form än kontant betalning för att sedan sköta fakturahantering och slutligen den inkassohantering som kan bli aktuell vid utebliven betalning. Affärsområdet står för närmare 64% av omsättning och 44% av resultat dessutom sysselsätts närmare 95% av bolagets personal här. Finansiella tjänster innefattar fakturaköp och betalningslösningar för e-handel samt köp av förfallna fordringar. Marknaden fokuserar ofta på bolagets förvärv av PD-portföljer samt dess implicita avkastningsnivå, här menas köp av portföljer med förfallna fordringar. Ett av bolagets finansiella mål är att avkastningen på dessa portföljer skall vara minst 15%. Föregående år lyckades bolaget uppnå 20%. År 2014 var ett rekordår för bolaget där både nettomsättning och rörelseresultat var det högsta någonsin i företagets historia. Koncernens nettomsättning uppgick till MSEK (4 566) under året, alltså en ökning med imponerande 13,53%. Den organiska tillväxten uppgick till 6% medan förvärv, omvärderingar av fordringar och valutaeffekter stod för resten. Som riktmärke kan nämnas att den genomsnittliga totala omsättningsökningen den senaste 10-årsperioden uppgår till 7,52%. Rörelseresultatet steg med 18% och uppgick till MSEK (1 207). EBIT-marginalen landade på 28% en marginalexpansion från föregående års 26%. Tioårssnittet uppgår till 21,07% och de senaste fem åren uppgår till 23,41% varpå en stigande trend infinner sig. Nettoresultatet för 2014 landade på MSEK (819) vilket motsvarar en vinst per aktie på 13,48 kr (10,30kr). En ökning av nettoresultatet med delikata 30,87% är värt en applåd av investerarkollektivet. Anledningen till diskrepansen mellan vinsttillväxten på topline och på aktienivå är att bolaget genomfört aktieåterköp under 2014 motsvarande 6% av utestående aktier vid ingången av Nettoresultatet slås alltså ut på ett mindre antal aktier än året dessförinnan. Vinstmarginalen har varit starkt ökande den senaste 10-årsperioden förutom en marginell törn under finanskrisens mest turbulenta period. Föregående år uppmättes vinstmarginalen till 19,89% och avkastning på eget kapital till 33,9%, snittet de senaste 5 åren uppgår till 23,05% Bolaget har närmare kunder i 20 länder där de 30 enskilt största kunderna sammantaget står för cirka 15% av bolagets omsättning. Ingen enskild kund står för mer än 2% av intäkterna varpå en intäktsdiversifiering återfinns och minskar den implicita risken. Bolagets finansiella mål är: 1. Resultat per aktie skall öka med minst 10% per år. 2. Avkastningen på köpta fordringar skall minst uppgå till 15% per år. 3. Nettoskuld i relation till EBITDA skall vara inom intervallet 2,0-3,0.

11 P a g e 11 Utdelningspolicyn säger att aktieägarna skall erhålla en utdelning eller motsvarande form av utskiftning över tid som motsvarar minst hälften av årets nettovinst efter skatt delade bolaget ut 7kr vilket motsvarade 50% av vinsten. Den senaste tioårsperioden har utdelningstillväxten uppgått till 12,01% per år. Intrum Justitia har en solid och konjunkturokänslig verksamhet som agerar katalysator i en sund ekonomi och effektiviserar densamme. Ledningen har trots sin avsaknad på starka huvudägare visat prov på mycket skickligt värdeskapande där aktieägarnytta varvas med kundnytta. Detta är extra viktigt i ett bolag likt Intrum då många kundrelationer rör enskilda individer och hushåll i ekonomiskt utsatta situationer. Bolaget har som ett av de viktigaste verksamhetsmålen att vara bland de tre största aktörerna i varje land de finns representerade. Ett rimligt mål som också borgar för att skapa en kritisk massa och åtnjuta stordriftsfördelar. Den geografiska intäktsmixen vittnar om att Norra Europa står för 49% av omsättningen medan Centrala Europa uppnår 28% och slutligen Västra Europa med 23%. Norra Europa står för en stabil intäktsbas som är relativt oförändrad medan de övriga två bidrar med tillväxt. Det är branscher som telekom, energi, bank och detaljhandel som favoriseras. Enligt VD Lars Wollung har utbudet av PD-portföljer under året varit relativt gott men med en viss tendens till tilltagande priskonkurrens på marknaden. Detta gjorde att investeringsnivån sjönk med 21% relativt Just detta har varit en het potatis bland analytikerkåren och delat in kollektivet i två läger. Antingen anser man att bolaget köper för lite PD-portföljer och således tappar marknadsandelar eller så uppskattar man bolagets delikata näsa för bra affärer. Undertecknad tenderar att tillhöra det sistnämnda och uppskattar det faktum att det syns i marginalerna. En sliten klyscha..hellre kvalité än kvantitet passar rätt bra in i denna kontext. Intrums egen undersökning European Payment Index (EPI) som anordnats sedan 1998 och årligen mäter betalningsbeteenden i Europa visar på att mängden uteblivna betalningar den senaste 10-årsperioden ökat från 1,9% till 3,1% vilket motsvarar en ökning om EUR 360 miljarder. Intrum Justitia har en flexibel kapitalstruktur, hög lönsamhet på fordringar och ett nytt affärsområde genom det samägda riskbolaget Avarda som skall konkurrera med Klarna. Bolaget är välskött och har en förtroendeingivande ledning. Den historiska utvecklingen har varit stabil och lönsamheten god. Detta borgar för att även framtiden skall te sig ljus, speciellt efter den period med lågränteklimat vi nu genomlever där skuldsättningen ökar Nettoomsättning Resultat e. skatt msek Rörelsemarginal (%) 19,40 21,97 21,71 26,43 27,58 Vinstmarginal (%) 12 13,96 14,44 17,89 19,89 Kassaflöde löpande verk EPS 5,67 6,91 7,32 10,30 13,48 DPS 4,10 4,50 5 5,75 7 ROE (%) 17,54 19,60 19,57 24,64 33,90 Avk. Köpta fordringar (%)

12 P a g e 12

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 18 augusti 2015 Sammanfattning Mr Green (MRG.ST) Lönsamhetsexpansion Mr Green rapporterade ett kvartal som var något under våra förväntningar för omsättningen om

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 13 maj 2015 Sammanfattning Mr Green (MRG.ST) Tillväxtresan fortsätter Mr Green rapporterade ett starkt kvartal med hög försäljningstillväxt om hela 27 procent på

Läs mer

Innehåll. Kort om 2014 4. Intrum Justitia i korthet 6. VD-ord 8. Affärsidé, mission, vision, kundnytta, strategier och mål.

Innehåll. Kort om 2014 4. Intrum Justitia i korthet 6. VD-ord 8. Affärsidé, mission, vision, kundnytta, strategier och mål. INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll Kort om 2014 4 Intrum Justitia i korthet 6 VD-ord 8 Affärsidé, mission, vision, kundnytta, strategier och mål 10 Våra tjänster 14 Corporate Social Responsibility

Läs mer

Rottneros (RROS) Bull or Bear Full Analysis. Value Drivers

Rottneros (RROS) Bull or Bear Full Analysis. Value Drivers Bull or Bear Full Analysis Rottneros (RROS) Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Stigande massapriser och hög dollarkurs förstärker resultatet. Massapriserna som anges i

Läs mer

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 20 13 INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 2 XXXXXXXXXXX 1923 2013 INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia hjälper sedan 90 år kunder inom många branscher med kredithantering.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 19 februari 2015 Sammanfattning Cherry (Cherb.st) Ljus framtid för Cherry Cherry rapporterade ett Q4 som var över våra förväntningar omsättningsmässigt för både

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Mars 2015

MARKNADSINSIKT. Mars 2015 MARKNADSINSIKT Mars 2015 Aktiemarknaden fortsätter sin starka trend och bara i år har stockholmsbörsen nu stigit med drygt 15 procent. Efter en exceptionellt stark börsuppgång väljer vi nu att vikta ned

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Juni 2015

MARKNADSINSIKT. Juni 2015 MARKNADSINSIKT Juni 2015 Även om flera aktiemarknader stängde på plus för maj så blev det trots allt en lite skakig resa. Efter en exceptionellt stark börsuppgång under första kvartalet har volatiliteten

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 8 maj 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Förvärvsmaskin med edge Under de senaste tio åren har Lagercrantz rört sig från att främst domineras av sina handelsrörelser,

Läs mer

Bråkiga politiker och euforiska marknader

Bråkiga politiker och euforiska marknader Marknadsbrev november 2013 Bråkiga politiker och euforiska marknader Bråkiga politiker och euforiska marknader: Hösten har dominerats av politiska låsningar. Särskilt fokus har riktats mot det amerikanska

Läs mer

Kappahl kan få revansch

Kappahl kan få revansch Rekordnivåer Enligt vissa index var Stockholmsbörsen uppe över rekordnivåerna från mars 2000 i veckan. Vi tar hem vinsten i NCC och satsar återigen på ett av våra utdelnings-case. sdan 14 10% Värden kopplas

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 7 november 2014 Sammanfattning Cherry (Cherb.st) Stark omsättningstillväxt i Q3 Cherry rapporterade ett Q3 som var över våra förväntningar för omsättningen för

Läs mer

AVANZA ÅRSREDOVISNING 2007

AVANZA ÅRSREDOVISNING 2007 007 AVANZA ÅRSREDOVISNING 2007 Året i korthet Rörelseintäkterna ökade med 22 (60) procent till 557 (455) MSEK. Rörelseresultatet ökade till 307 (244) MSEK. Resultat per aktie förbättrades till 8,51 (6,85)

Läs mer

Pris/ha Sverige, genomsnitt. Pris/ha Finland. Substansvärde. Pris/ha Lettland. Genomsnittligt förvärvspris*antal hektar

Pris/ha Sverige, genomsnitt. Pris/ha Finland. Substansvärde. Pris/ha Lettland. Genomsnittligt förvärvspris*antal hektar SEK/aktie Bull or Bear Full Analysis Latvian Forest Co. Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Kassa om 1,8 M vid utgången av Q2-15 möjliggör 10 % ökning av fastighetsbeståndet.

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Snabbt växande kassako

DIBS (DIBS.ST) Snabbt växande kassako BOLAGSANALYS 8 september 2009 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Snabbt växande kassako DIBS är verksamma inom internetbaserade betalningslösningar och är marknadsledande i Norden. Bolaget verkar på en strukturellt

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Februari 2015

MARKNADSINSIKT. Februari 2015 MARKNADSINSIKT Februari 2015 Börsåret 2015 har fått en flygande start med uppgångar över 10 procent sedan årsskiftet. De flesta börsbolag har också hunnit rapportera sina bokslut och vi kan konstatera

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS 2 18 oktober 2013 American Residential Fastigheter AB (publ) Viktig information Detta Informationsmemorandum ( IM ) har upprättats av American Residential Fastigheter AB

Läs mer

Investmentbolag med substans +38% Tokhausse på börsen

Investmentbolag med substans +38% Tokhausse på börsen Tokhausse på börsen Torsdagen bjöd på en riktig rökare med en uppgång på dryga 3 procent. Det var en välkommen återhämtning, men dylika spurter brukar sällan hålla i längden. sidan 22 +38% Hög rabatt på

Läs mer

Buy. Nordic Camping. Ledning 7 Avk. pot. 7 Trygg Placering 8. Target price: 24,00 SEK

Buy. Nordic Camping. Ledning 7 Avk. pot. 7 Trygg Placering 8. Target price: 24,00 SEK Expansivt bolag med historisk tillväxt på 30-4 Har de senaste åren haft en stabil tillväxt på ca 30-4 per år på en marknad som växer med 5-6 % årligen, detta tyder på att Nordic Camping snabbt tar marknadsandelar.

Läs mer

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 2 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 3 Innehåll Kort om 2012 4 VD-ord 6 Intrum Justitia i korthet 10 Affärsidé, mission, vision, kundnytta, strategier och mål 12 Våra tjänster

Läs mer

Marknadsbrev. En årsavkastnin på två månader. mars 2013. Marknaden i korthet

Marknadsbrev. En årsavkastnin på två månader. mars 2013. Marknaden i korthet Marknadsbrev mars 2013 En årsavkastnin på två månader Under årets första månader steg den svenska börsen drygt 8 procent. Det motsvarar ungefär en årsavkastning på två månader. Och faktum är att den svenska

Läs mer

Grundarna och fortsatt majoritetsägarna av bolaget startade tidigare upp Betsson och är vana entreprenörer.

Grundarna och fortsatt majoritetsägarna av bolaget startade tidigare upp Betsson och är vana entreprenörer. BOLAGSANALYS 14 januari 2014 Sammanfattning Mr Green (MRG.ST) En grön jackpot Mr Green erbjuder casinospel om pengar på internet sedan 2008. Bolaget redovisar en hög organisk tillväxt och stark underliggande

Läs mer

De starkaste. Välkomna! Utbombat. Viktig nivå. Två byten. En omvänd kreditprövning Sidan 2

De starkaste. Välkomna! Utbombat. Viktig nivå. Två byten. En omvänd kreditprövning Sidan 2 Veckan som gått OMX SPI NASDAQ DOW JONES -15% -15% -17% Nummer 34 okt 2008 De starkaste Det är i tider som dessa som stora värden byter ägare. Och vinnarna av krisen blir de med starka finanser. I lågkonjunktur

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 17 juli 2014 Sammanfattning (CYBC.ST) Tillväxt runt hörnet Cybercom var med en -omsättning på 312 MSEK en hårsmån från att stänga försäljningsgapet från förra årets 313 MSEK. Intäkterna låg

Läs mer

INTRODUKTION TILL INTRUM JUSTITIA

INTRODUKTION TILL INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia i korthet INTRODUKTION TILL INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia är Europas ledande företag för tjänster inom kredithantering, Credit Management Services (CMS). Vårt erbjudande spänner över

Läs mer

NIBE Industrier AB 2006-12-19. Analytiker: Alexandra Fornander, Lars Holgersson, Frida Karlsson och Nicklas Pettersson RIC-kod: NIBEb.

NIBE Industrier AB 2006-12-19. Analytiker: Alexandra Fornander, Lars Holgersson, Frida Karlsson och Nicklas Pettersson RIC-kod: NIBEb. NIBE Industrier AB Rekommendation Sälj Nu börjar resan gå mot sitt slut, dags att kliva av tåget SEK 90 Analytiker: Alexandra Fornander, Lars Holgersson, Frida Karlsson och Nicklas Pettersson RIC-kod:

Läs mer

MSEK 2010A 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E

MSEK 2010A 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E Independent Analysis Latvian Forest Buy Target price: 1,5 SEK Skog är en attraktiv investering. En stabil tillgång som bra komplement till portföljen då korrelationen med aktier är låg. Skog erbjuder en

Läs mer

Avanza bank Årsredovisning 2008

Avanza bank Årsredovisning 2008 008 Avanza bank Årsredovisning 2008 Året i korthet Rörelseintäkterna minskade med 9 (+22) procent till 509 (557) MSEK. Rörelseresultatet minskade till 239 (307) MSEK. Resultat per aktie minskade till 6,78

Läs mer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer ÅRSREDOVISNING 2006 Intrum Justitia i korthet INTRODUKTION TILL INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia är Europas ledande företag för tjänster inom kredithantering,

Läs mer