Update Q Makroekonomiska reflektioner Negativa räntor, fortsatt geo-politisk stress, Grexit, Rysslandsspöket och QE-paket.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Update Q2 2015. Makroekonomiska reflektioner Negativa räntor, fortsatt geo-politisk stress, Grexit, Rysslandsspöket och QE-paket."

Transkript

1 P a g e 1 Update Q Makroekonomiska reflektioner Negativa räntor, fortsatt geo-politisk stress, Grexit, Rysslandsspöket och QE-paket. Inga konstigheter Under kvartalet har WTI crude oil priset pendlat kring $50/barrel, med en möjlig botten kring $45/barrel i mars. Som skrivs i föregående kvartalsbrev ser vi i kvartalsrapporterna att energiberoende företag har gynnats av lägre kostnader. Rapporter visar att de Amerikanska skiffer-brunnarna har minskat från 1600 till 800 det senaste halvåret, vilket kan indikera på att vi kan se högre oljepriser framöver. Dock är det främst de äldre riggarna som tas ur bruk och den totala produktionen har samtidigt ökat med c. 8 % på årsbasis, vilka belastar förvaringskapaciteten. Olje-förråden är i princip maxade, där 1,4 miljoner barrrels skickas till förvaring varje vecka i USA. I nuvarande takt kommer den resterande förvaringskapaciteten på 70 miljoner barrels att vara fylld inom ett år, dock sker samtidigt en viss utökning av den totala förvaringskapaciteten, vilket troligen fördröjer detta datum. Vidare har det även skett diskussioner om sanktionerna på Iran kommer att lyftas, vilket i så fall kan ge ett ökat utbud på 4,8 miljoner barrels per dag inom ett par månader, vilket naturligt skulle sätta ytterligare press på oljepriset. Sammanfattningsvis kommer oljepriset fortsatt att vara volatilt, men av produktion, tillgång och efterfrågan kommer den sannolikt ligga i intervallet mellan $30 och $80 per barrel framöver. Generellt har bolagsrapporterna visat en god utvecklig, dock tyvärr av fel anledning då kronförsvagningen har dopat vinsterna utan att det egentligen finns en underliggande efterfrågeökning från konsumenterna. Den Svenska aktiemarknadens uppgång har varit historiskt stark i år. Men ur en Amerikansk investerares perspektiv har den efter valutakorrigering varit kring noll. En svag svensk valuta är gynnsam för exportbolag med kostnader i SEK och intäkter i utländsk valuta. Men det är lätt att luras av denna effekt då de svenska storbolagen är så pass globala och snarare missgynnas av stora kostnader i dollar. Vidare är vi troligen i den sista uppgångsfasen där vi sannolikt ser en kulmen inom två år, troligen tidigare. ECB fortsätter föga förvånande att trycka pengar och utöva sitt annonserade QE-mandat vilket första månaden uppgått till 47,4 miljarder. Det uppstår dock en problematik då Tyskland visar ett överskott och kommer således inte att utfärda obligationer i stor grad, vilket kan få effekten att ECB kan behöva minska sitt QE-program då c. 11 miljarder tyska papper köps månatligen och kommer således att dränera marknaden. Då durationen på återköpen är 10 år i genomsnitt påverkas hela räntekurvan och negativa räntor på långa löptider blir således en realitet. Förutom detta är Grexit åter igen på tapeten och frågan är om det kanske är lika bra att rycka plåstret? Dock finns det en stor rädsla för effekten av en sådan exit och vilken magnitud efterföljande ekonomipåverkan skulle få. Samtidigt är det ett stort fokus på vad FED kommer att göra med räntan och den starka dollarn framöver. Räntekänsligheten är så pass stor att det talas om att vid nästa uttalande skall ordvalet ändras kring när en eventuell ränteökning kommer att träda i kraft. Marknaden kommer alltså sannolikt att reagera på centralbankens ordval utan att de egentligen infört en åtgärd. Mycket intressant. Fastighetsbolagen stortrivs i det låga ränteklimatet samtidigt som investerarkollektivet värderat upp sektorns stamaktier samt till viss del tillhörande preferensaktier. Det har även nyemitterats flertalet fastighetspreffar den senaste tiden. Dock har de nya bolagens balansräkningar sett svaga ut och den höga direktavkastningen försvarar inte riktigt den riskexponering som finns. Om man vidare beaktar Oscar Properties pref ser vi att värderingen sprungit iväg över inlösenkursen (likt flertalet andra preffar) och inlösen har åberopats samtidigt som nya preferensaktier ges ut med nya villkor. Om vi ser en större korrigering i fastighetspriserna är det troligt dessa cowboy-entreprenörer som ryker först.

2 P a g e 2 Det finns en risk att den goda likviditeten leder till att företagens investeringar görs i projekt som inte är lönsamma i normala räntenivåer vilket definitivt kan förvärra läget vid en större ekonomisk korrigering. Detta kan ses genom att investment grade obligationer i Europa har fallit till c. 1 % mot 3 % i USA. Skuld i Europa är så pass billig att amerikanska giganter tjänar på att utfärda på den Europeiska marknaden och samtidigt köpa valuta-terminer, vilka dessutom blivit dyra i samband med volatiliteten i valutaparet. Man ser även att ränteskillnaden mellan kvalitativa obligationer och junk-bonds minskar, vilket påvisar marknadens överlikviditet och ökade riskvilja. Ovanstående makroekonomiska reflektioner kan sammanfattas i att stora problem kvarstår på flertalet fronter och att det finns stora risker i den extremt goda lån- och kapitaltillgången på marknaden. Det ser inte direkt fantastiskt ljust ut. I vanlig ordning förblir vi långsiktiga och ämnar i Unga Aktiesparares räkning förvalta kapitalet väl samtidigt som vissa justeringar görs efter rådande marknadsläge. Vi lägger fortsatt vikt på att köpa relativt billigt och att se över portföljens risk. Alternativavkastning är horribel, vilket ändå gör aktier till det bästa tillgångsslaget långsiktigt, men det finns en idé att hålla en viss likviditet för en kommande större sättning i marknaden. Slutligen, sover björnen i sitt lugna bo. Åtminstone för stunden. Investeringsmandat Sedan slutet av 90-talet tillbaka har överskott från Unga Aktiesparares verksamhet investerats i en långsiktig aktieportfölj enligt de fem gyllene reglerna. Bolag på Stockholmsbörsen eller Large Cap Nordic får placeras i med begränsning att inget innehav får stå för mer än 15 % av portföljens totala storlek. Förvaltningen rapporteras löpande till förbundsstyrelsen och årligen till kongressen. Presentation av UA Asset Management Tidigare har portföljen förvaltats av ett utskott till förbundsstyrelsen men från och med hösten 2014 har kapitalförvaltningen tagits över av ett team bestående av både interna och externa medlemmar för att öka fokus på förvaltning samt transparens. President of UAAM Head of IR Head of Research Equity Research External contacts Johan Janson Gustav Sällberg Anders Björkståhl Nicklas Andersson Alexej Hidalgo Frågor, förslag och åsikter skickas till

3 P a g e 3 Portföljsammansättning och transaktioner Sedan föregående update har vi valt att acceptera Canons bud på Axis vilket medför att likvida medel ökar med c. 170 kkr. Majoriteten av dessa likvider kommer till pass då vi beslutat att ta en mindre position i Bahnhof, vilka visar både god lönsamhet och tillväxt inom internetinfrastrukturtjänster. En del av likviden har även placerats i Spiltan Räntefond Sverige. Vidare har vi valt att öka 200 kkr i Lundbergs vilken fortsatt besitter defensiva, långsiktiga kvalitéer som UA Asset Management uppskattar, samtidigt som värderingen är konkurrenskraftig mot börsen som helhet. Portföljen uppgår till cirka 6 miljoner, där runt 1 miljon är likviditet (kassa samt korta räntefonder). Portföljsammansättning

4 P a g e 4 Presentation av några befintliga innehav samt köpcase En översiktlig genomgång av några intressanta bolag i den nuvarande portföljen samt några bolag som vi har under bevakning och ser som potentiellt intressanta att öka eller investera i. Lundbergs B Formellt sett heter bolaget L E Lundbergföretagen AB och startade av nuvarande vd Fredrik Lundbergs far, då med inriktning mot bygg och fastigheter med Norrköping som bas. Bolaget har växt stabilt sedan starten på 1940-talet och har numera ett börsvärde på ca 50 miljarder. Lundbergs har av flera journalister även fått en stämpel att vara Sveriges svar på Warren Buffetts framgångssaga Berkshire Hathaway. Fredrik Lundberg har en unik affärsnäsa och beryktad långsiktighet och har investerat överskotten från fastighetsförvaltningen i bland annat skogsbolaget Holmen, Industrivärden, Handelsbanken samt gjort lyckade investeringar i exempelvis Stadium. Även Hufvudstaden måste lyftas fram, som exempelvis äger NK-huset samt prestigefastigheterna runt Innehavsfördelning Lundbergs Norrmalmstorg där Lundbergs är största ägare. Investeringscase Lundbergs har en låg kostnad i förvaltningen (ca 0,1 % av substansvärdet per år), en mycket fin direktägd fastighetsportfölj samt kontrollposter i flera välskötta svenska storbolag. Substansrabatten är ca % beroende på hur man värderar bolagets onoterade fastigheter. Det är attraktivt för ett så välskött bolag och genom att man även har en substansrabatt i Industrivärden så får man rabatt-på-rabatt. Genom att rabatten i Industrivärden är ca % så blir rabatten i den delen ca 30 % om man multiplicerar de båda substansrabatterna. Nedsida Låg utdelning (ca 1,2 % direktavkastning) samt att Fredrik Lundbergs familj kontrollerar 93 % av rösterna i bolaget gör att man som aktieägare inte har mycket att säga till om. Men med den försiktiga hållningen och att Lundbergs lyckats väldigt väl historiskt är vi beredda att ta den risken.

5 P a g e 5 Wallenstam Wallenstam är ett fastighetsbolag med stort fokus på bostadsfastigheter i centrala lägen i främst Stockholm, Göteborg och till viss del Helsingborg med familjen Wallenstam representerade på flera ledande befattningar. Beståndet är för närvarande c lägenheter och deras mål är att dubbla denna siffra Hyresvärdet är fördelat på 44 % bostäder, 27 % kontor, 16 % butik och resterande är lager utbildning och övrigt. Genom att satsa på bostäder i attraktiva områden är Wallenstam ett av fastighetsbolagen med minst risk. Den totala uthyrningsbara utan är runt 1,1 miljon kvm fördelat på 250 fastigheter med ett fastighetsvärde på 29 miljarder kronor. Wallenstam har även ett väletablerat miljötänk där de har investerat i 64 vindkraftsverk vilka gör dem självförsörjande på el samtidigt som åtgärder görs på fastigheterna för att minska energiförbrukningen. Dessa investeringar minskar den operationella risken, men samtidigt återkommer risken i el-priset då de blir nettoförsäljare. Satsningen på förnyelsebara källor anses dock vara mindre lönsam än de andra investeringarna som Wallenstam bedriver. Den lönsamma projektverksamheten i kombination med den lägre risken i de lägre avkastande fastigheterna har gjort att Wallenstam värderas högt i förhållande till konkurrenterna. I projektportföljen brukar 75 % vara hyreslägenheter och 25 bostadsrätter. Vid projekteringen av hyresfastigheter sikar de på en direktavkastning på minst 7 %, vilket är betydligt högre än vad de skulle kunna förvärva för i de orter som de verkar i. Wallenstam väljer att återinvestera sitt kassaflöde och lämnar en blygsam utdelning på c. 2 %. Deras ambition är att substansvärdet skall öka med 10 % årligen Resultat e. skatt msek ROE (%) 17,0 7,4 17,6 10,3 4,6 Belåningsgrad (%) Räntetäckningsgrad 2,7 2,5 3,3 4,0 5,3 Räntekostnad (%) 3,81 3,92 3,51 3,11 2,56 Eget Kapital msek Uthyrningsgrad EPS 9,11 4,30 11,30 7,50 3,50 DPS 1,17 1,20 1,25 2,00 2,25 Substansvärde Börskurs/substans (%)

6 P a g e 6 Investeringscase och nedsida Efter den senaste tidens börsuppgång har marknadens värdering av Wallenstams ökat kraftigt. Denna uppjustering i pris medför att Wallenstam inte är ett kap till nuvarande nivåer. Dock kapitaliserar de likt övriga fastighetsbolag på en stark efterfrågan på fastigheter i ett lågt ränteklimat. I synnerhet eftersom de har en stor och ambitiös projektportfölj. Dock har inte bolagets utveckling (mätt i ROE samt substans) riktigt följt prisutvecklingen och således är Wallenstam inget köp. Wallenstam kvarstår dock för närvarande i portföljen då den har en attraktiv defensiv räntetäckningsgrad och stabilitet i bostadsportföljen samtidigt som projektportföljen motiverar en del av premievärderingen.

7 P a g e 7 Net Entertainment NetEnt is a premium, world-leading B2B supplier of digitally distributed casino systems and games, used by many of the industry s most successful operators. The cornerstones of NetEnt s success are relationships built on trust and solutions built on innovation. Continued innovation is intrinsic in the Company s ethos, which is realized in the delivery of first-class gaming products and services Net Entertainment har under senaste åren levererat stora värden till aktieägare och det är uppenbart att man har en av marknadens bästa produkt då man lyckats knyta till sig allt fler kunder i de marknader som man försökt ta sig in på. Senast 31 Mars annonserades att man lyckats knyta till sig ett avtal i Spanien, vilket också var senaste marknaden man valt att ta sig an. Dessutom tecknades ett avtal med Danske Spill, Full Tilt Poker samt Gamesys veckan innan och vi kan se att 2015 startat starkt för Net Ent och förmodligen kommer bolaget att fortsätta att leverera i linje med guidance och analytikers förväntningar. I takt med att nya marknader luckras upp kommer Net Ent troligtvis att kunna plocka ytterligare kontrakt med aktörer som levererar onlinespel och jag tror säkerligen att man kommer att fortsätta leverera en dubbelsiffrig tillväxt på top-line, med alltjämt förbättrade rörelsemarginaler. Tittar vi på estimaten så är det dock en tuff uppgift att överprestera förväntningarna som finns på bolaget även om dessa uppfylls, ser multiplarna allt annat än billigt ut. Rekommendation: Behåll de aktier som vi har i portföljen. Att öka exponeringen vid nuvarande värdering känns svårt att motivera samtidigt som stora insiderköp (20 MSEK) ger indikationer om att det kan finnas ytterligare kurspotential då det historiskt visat sig vara väldigt attraktivt att ta rygg på insiders. MSEK E 2016E 2017E Sales Sales Growth (%) 20% 35% 26% 19% 16% EBIT EBIT Margin (%) 29% 29% 31% 32% 34% 35% EBT Net Income Profit Margin (%) 25% 27% 29% 30% 39% 32% EPS 3,37 4,21 6,09 7,91 10,2 12 P/E 49,3x 37,9x 29,4x 25,0x EV/EBIT 45,7x 34,7x 27,5x 23,1x

8 MSEK P a g e 8 Kopparbergs Kopparbergs har haft en fantastisk resa på börsen de senaste två åren och i samband med att ett avtal skrevs med SAB- Miller, världens näst största dryckeskoncern, rusade aktien i förhoppning om att avtalet skulle innebära en ytterligare dimension i Kopparbergs internationella expansion. Idag handlas aktien till ca 120 SEK/aktie på Nordic MTF. Börsvärdet är ungefärligen 2,3 miljarder och under 2014 omsatte bolaget 2,634 MSEK (2,403) inkl. dryckesskatter. Kopparbergs kurs rusade, liksom värderingen, när avtalet med SAB-Miller offentliggjordes i Juni 2013 och aktien handlades efter uppvärderingen till ca 70 SEK/aktie. I takt med att bolaget växte dubbelsiffrigt och dessutom med förhöjd lönsamhet sjönk värderingen snabbt. Senaste månaderna har dock kursen återigen dragit iväg efter en riktigt stark Q4 som visar på att Kopperbergs operationella lönsamhet påverkas oerhört positivt av att den svenska kronan försvagats avsevärt. Den geografiska risken har sjunkit genom expansion till nya marknader och man finns nu i 30 olika länder. Genom expansionen som samarbetet med SAB-Miller inneburit, har Kopparbergs breddat sin geografiska exponering och försäljningen är inte längre lika fokuserad till sommarmånaderna. Det gör att man inte heller är lika beroende av kortsiktig upplåning i form av kredit och belånade fakturor. Kopparbergs har dock visat sig vara historiskt duktiga på att arbeta med upplåning, för att parera svängningarna i kassaflödet, och en ROE som legat över 40 % de senaste tre åren och under 2014 uppgick till 56 %, vittnar om det. Kopparbergs B 2015e Net Sales Sales Growth (%) 12% 10% 8% 12% 23% 6% 41% EBT EBT-margin (%) 8% 7% 5% 4% 5% 4% 2% Earnings ROE (%) 57% 55% 46% 42% 49% 36% 24% P/E 14,1x 18,7x 18,7x 8,9x 7,9x 7,3x 8,6x EV/EBT 13,5x 15,9x 16,8x 12,2x 10,9x 12,2x 19,0x % % % % % % 2% % 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% e Net Sales EBT-margin (%) 0%

9 P a g e 9 Framtidsutsikterna för Kopparbergs ser goda ut, i takt med att man expanderar sin ciderförsäljning utomlands och samtidigt prenumererar på förstaplatsen på systembolagetsförsäljningslistor, med både sin päroncider och med Sofiero starköl. Vad som dock är oroande är att Sofiero starköl och Kopparbergs päroncider under 2013 minskade med 7,5 % respektive 1,4 %, jämfört med Höjer vi blicken ytterligare, kan vi konstatera att Kopparbergs mest troligt kommer att fortsätta växa lönsamt. Huruvida samarbetet med SAB-Miller påverkar marginalerna är svårt att säga, eftersom bolaget lämnar väldigt knapphändig information, men hittills går det inte att urskilja att så skulle vara fallet. Den kraftiga geografiska expansionen i kombination med förbättrad lönsamhet gör att Kopparbergs fortsätter att vara ett intressant case. Multiplarna för 2015e ser inte överdrivet attraktiva ut, men om valutan fortsätter att spela Kopparbergs i händerna under 2015 kommer troligtvis VPA att hamna runt 8 SEK och P/E-ration sjunker snabbt. På lång sikt tror jag att det finns en idé att äga Kopparbergs och även om kursen rusat det senaste, är det fortfarande värderat mer attraktivt än många andra alternativ. Dessutom kommer de ökande kassaflödena att kunna bidra till en intressant utdelning till under En utdelning om 3 kronor/aktie bör inte vara något problem likviditetsmässigt. För UA Asset Managements räkning tycker jag att vi börjar köpa in aktier och vid en kursnedgång så fortsätter vi att fylla på. Om vi köper till dagens kurs så är min rekommendation att köpa ytterligare aktier vid 100 SEK/aktie.

10 P a g e 10 Intrum Justitia Intrum Justitia har bedrivit kredithantering i mer än 100 år. Från början grundades bolaget under namnet Oy Credit AB och hade till uppgift att samarbeta med Finlands Kreditgivarförening. Enligt den ansökan som skickades till Kejserliga senaten för Finland 1910 var bolagets syfte att verka som organisatör och justerare för landets kreditärenden genom att bedriva kredit-, underrättelse-, och inkassoverksamhet samt juridiska frågor inom affärslivet. Dessa faktorer utgör fortfarande grundstenar för Intrum Justitias verksamhet idag. Dagens Intrum Justitia tog form 1923 vilket också formellt räknas som året då bolaget grundades. Idag har bolaget anställda i 20 länder och en årlig omsättning på 5,2 miljarder kronor. Börsvärdet är MSEK och bolaget är noterat på Stockholmsbörsens Large Cap. Intrum Justitia åtnjuter tronen som det ledande kredithanteringsföretaget i Europa med verksamhet inom kredithantering och finansiella tjänster med en stark inkassoverksamhet som bas. Kredithanteringstjänster avser hela värdekedjan från kreditoptimering och betalningstjänster till inkassoverksamhet. Alltså från att bedöma om ett företag bör sälja till en viss kund i annan form än kontant betalning för att sedan sköta fakturahantering och slutligen den inkassohantering som kan bli aktuell vid utebliven betalning. Affärsområdet står för närmare 64% av omsättning och 44% av resultat dessutom sysselsätts närmare 95% av bolagets personal här. Finansiella tjänster innefattar fakturaköp och betalningslösningar för e-handel samt köp av förfallna fordringar. Marknaden fokuserar ofta på bolagets förvärv av PD-portföljer samt dess implicita avkastningsnivå, här menas köp av portföljer med förfallna fordringar. Ett av bolagets finansiella mål är att avkastningen på dessa portföljer skall vara minst 15%. Föregående år lyckades bolaget uppnå 20%. År 2014 var ett rekordår för bolaget där både nettomsättning och rörelseresultat var det högsta någonsin i företagets historia. Koncernens nettomsättning uppgick till MSEK (4 566) under året, alltså en ökning med imponerande 13,53%. Den organiska tillväxten uppgick till 6% medan förvärv, omvärderingar av fordringar och valutaeffekter stod för resten. Som riktmärke kan nämnas att den genomsnittliga totala omsättningsökningen den senaste 10-årsperioden uppgår till 7,52%. Rörelseresultatet steg med 18% och uppgick till MSEK (1 207). EBIT-marginalen landade på 28% en marginalexpansion från föregående års 26%. Tioårssnittet uppgår till 21,07% och de senaste fem åren uppgår till 23,41% varpå en stigande trend infinner sig. Nettoresultatet för 2014 landade på MSEK (819) vilket motsvarar en vinst per aktie på 13,48 kr (10,30kr). En ökning av nettoresultatet med delikata 30,87% är värt en applåd av investerarkollektivet. Anledningen till diskrepansen mellan vinsttillväxten på topline och på aktienivå är att bolaget genomfört aktieåterköp under 2014 motsvarande 6% av utestående aktier vid ingången av Nettoresultatet slås alltså ut på ett mindre antal aktier än året dessförinnan. Vinstmarginalen har varit starkt ökande den senaste 10-årsperioden förutom en marginell törn under finanskrisens mest turbulenta period. Föregående år uppmättes vinstmarginalen till 19,89% och avkastning på eget kapital till 33,9%, snittet de senaste 5 åren uppgår till 23,05% Bolaget har närmare kunder i 20 länder där de 30 enskilt största kunderna sammantaget står för cirka 15% av bolagets omsättning. Ingen enskild kund står för mer än 2% av intäkterna varpå en intäktsdiversifiering återfinns och minskar den implicita risken. Bolagets finansiella mål är: 1. Resultat per aktie skall öka med minst 10% per år. 2. Avkastningen på köpta fordringar skall minst uppgå till 15% per år. 3. Nettoskuld i relation till EBITDA skall vara inom intervallet 2,0-3,0.

11 P a g e 11 Utdelningspolicyn säger att aktieägarna skall erhålla en utdelning eller motsvarande form av utskiftning över tid som motsvarar minst hälften av årets nettovinst efter skatt delade bolaget ut 7kr vilket motsvarade 50% av vinsten. Den senaste tioårsperioden har utdelningstillväxten uppgått till 12,01% per år. Intrum Justitia har en solid och konjunkturokänslig verksamhet som agerar katalysator i en sund ekonomi och effektiviserar densamme. Ledningen har trots sin avsaknad på starka huvudägare visat prov på mycket skickligt värdeskapande där aktieägarnytta varvas med kundnytta. Detta är extra viktigt i ett bolag likt Intrum då många kundrelationer rör enskilda individer och hushåll i ekonomiskt utsatta situationer. Bolaget har som ett av de viktigaste verksamhetsmålen att vara bland de tre största aktörerna i varje land de finns representerade. Ett rimligt mål som också borgar för att skapa en kritisk massa och åtnjuta stordriftsfördelar. Den geografiska intäktsmixen vittnar om att Norra Europa står för 49% av omsättningen medan Centrala Europa uppnår 28% och slutligen Västra Europa med 23%. Norra Europa står för en stabil intäktsbas som är relativt oförändrad medan de övriga två bidrar med tillväxt. Det är branscher som telekom, energi, bank och detaljhandel som favoriseras. Enligt VD Lars Wollung har utbudet av PD-portföljer under året varit relativt gott men med en viss tendens till tilltagande priskonkurrens på marknaden. Detta gjorde att investeringsnivån sjönk med 21% relativt Just detta har varit en het potatis bland analytikerkåren och delat in kollektivet i två läger. Antingen anser man att bolaget köper för lite PD-portföljer och således tappar marknadsandelar eller så uppskattar man bolagets delikata näsa för bra affärer. Undertecknad tenderar att tillhöra det sistnämnda och uppskattar det faktum att det syns i marginalerna. En sliten klyscha..hellre kvalité än kvantitet passar rätt bra in i denna kontext. Intrums egen undersökning European Payment Index (EPI) som anordnats sedan 1998 och årligen mäter betalningsbeteenden i Europa visar på att mängden uteblivna betalningar den senaste 10-årsperioden ökat från 1,9% till 3,1% vilket motsvarar en ökning om EUR 360 miljarder. Intrum Justitia har en flexibel kapitalstruktur, hög lönsamhet på fordringar och ett nytt affärsområde genom det samägda riskbolaget Avarda som skall konkurrera med Klarna. Bolaget är välskött och har en förtroendeingivande ledning. Den historiska utvecklingen har varit stabil och lönsamheten god. Detta borgar för att även framtiden skall te sig ljus, speciellt efter den period med lågränteklimat vi nu genomlever där skuldsättningen ökar Nettoomsättning Resultat e. skatt msek Rörelsemarginal (%) 19,40 21,97 21,71 26,43 27,58 Vinstmarginal (%) 12 13,96 14,44 17,89 19,89 Kassaflöde löpande verk EPS 5,67 6,91 7,32 10,30 13,48 DPS 4,10 4,50 5 5,75 7 ROE (%) 17,54 19,60 19,57 24,64 33,90 Avk. Köpta fordringar (%)

12 P a g e 12

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 213 12 februari 214 Per Strömberg, VD Merlin Poljak, tf CFO Strategiska prioriteringar ger effekt Fortsatt positiv utveckling under Q4 Nettoomsättningen ökade med 1,5%* EBIT exklusive

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Update Q1 2015. Mario Draghi, ordförande ECB 2. People s Bank of China

Update Q1 2015. Mario Draghi, ordförande ECB 2. People s Bank of China Update Q1 2015 Makroekonomiska reflektioner En händelserik höst och vinter. Börsen går på högvarv, Ebola-larm, oljepriskollaps, geopolitiska stökigheter med Ryssland i spetsen. Konsumtionsindikationer,

Läs mer

Global Private Equity I AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Private Equity I AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Private Equity I AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Precio Systemutveckling AB.

Precio Systemutveckling AB. Bull or Bear Independent Analysis Precio Systemutveckling AB. Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Störst i Sverige Genom förvärvet skapas Sveriges största special företag

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

Extrastämma Eniro 7 juni 2012 Johan Lindgren, Koncernchef & VD

Extrastämma Eniro 7 juni 2012 Johan Lindgren, Koncernchef & VD Extrastämma Eniro 7 juni 2012 Johan Lindgren, Koncernchef & VD ENIRO VIDTAR ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA NETTOSKULDEN En av de långivande bankerna i konsortiet har erbjudit Eniro förtida återbetalning av ett

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Söderberg & Partners Wealth Management

Söderberg & Partners Wealth Management DJUPANALYS Söderberg & Partners Söderberg & Partners Wealth Management SEKTORUPPDATERING: NORDISKA BANKER December 2012 Sid 1 Var god läs informationen på sista sidan. Övergripande neutral syn på bankerna

Läs mer

Q2-rapport 2014. 20 augusti 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO

Q2-rapport 2014. 20 augusti 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Q2-rapport 2014 20 augusti 2014 Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Fortsatt ökad försäljning och resultat i Q2 Omsättningen ökade med 4,7%. Justerat för valutaförändringar +4,4%. Rörelseresultat exklusive

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Hyresfastigheter Holding II AB. Kvartalsrapport mars 2014

Hyresfastigheter Holding II AB. Kvartalsrapport mars 2014 Hyresfastigheter Holding II AB Kvartalsrapport mars 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar 7 2

Läs mer

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj Informationsbroschyr Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj 1 Sammanfattning... 2 2 Bakgrund och inledning... 3 3 Transaktionen...

Läs mer

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Vi gör varje dag lite enklare Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 213 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Ett starkt kvartal för ICA Gruppen Sammantaget var ett starkt

Läs mer

Hyresfastigheter Holding II AB

Hyresfastigheter Holding II AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Hyresfastigheter Holding II AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Q2 2010. Serendip Invest. Kvartalsrapport

Q2 2010. Serendip Invest. Kvartalsrapport Q2 2010 Serendip Invest Kvartalsrapport Serendip Invest Hej vänner! Andelsvärde per 30 juni 2010 10 083 SEK Andelsvärdet steg under årets första halvår med 0,83%. Detta var bättre både i jämförelse med

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

HomeMaid AB. Satsning på expandering

HomeMaid AB. Satsning på expandering Independent Analysis HomeMaid AB Ökad trend för hushållsnära tjänster. Hushållens intresse av att köpa RUT-tjänster är fortfarande hög.t Antalet RUT-köpare förra året ökade med 12 %. Rörelsemarginal om

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Förnyelsebar Energi I AB

Förnyelsebar Energi I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Förnyelsebar Energi I AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Om rapporten

Läs mer

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial Nolato Medical Andra kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-7-21 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q2 Koncernen Omsättningen ökade till 1 28 MSEK (965) - Justerat för valuta

Läs mer

Förnyelsebar Energi I AB. Kvartalsrapport december 2014

Förnyelsebar Energi I AB. Kvartalsrapport december 2014 Förnyelsebar Energi I AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen för

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Global Private Equity 1 AB

Global Private Equity 1 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity 1 AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Fastigheter till ett värde av

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Nordic Secondary 2 AB

Nordic Secondary 2 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary 2 AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utbetalinger 4 Kursutveckling 5 Portföljöversikt 6

Läs mer

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie

Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie Exekutiv sammanfattning: Boliden är ett välskött bolag med bra operationell effektivtet. Bolaget verkar på en måttligt attraktiv marknad men har dock en stabil position

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige Juli/Augusti 2003 Valutawarranter sverige in troduktion Valutamarknaden är en av de mest likvida finansiella marknaderna, där många miljarder omsätts i världens olika valutor varje dag. Marknaden drivs

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om bolaget 7 2 Kvartalsrapport

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2011 - juni 2012 Nettoresultat av valutahandel: 95 tkr. Resultat före extraordinär kostnad: -718 tkr Extraordinär kostnad har belastat resultatet före

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januari-mars 2015 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari mars 2015 Första kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 17 procent Nettoomsättning första

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

755686001 Svenska aktier:

755686001 Svenska aktier: 755686001 Svenska aktier: +9,53 % (SIXPRX: +10,05 %) Carnegie är värdeförvaltare och investerar främst i större stabila bolag på Stockholmsbörsen. Småbolagen har gått betydligt bättre än de större bolagen

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 43,6 procent för ODIN Sverige. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008)

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008) Göteborg 2008-04-25 Delårsrapport perioden januari mars 2008 Kvartal 1, 2008 Omsättningen ökade med 7 procent till 7,9 (7,4) Mkr, en ökning med 0,5 Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,9 (2,7)

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden SKAGEN m 2 En andel i den globala fastighetsmarknaden Förvaltarna av SKAGEN m 2 Peter Almström Michael Gobitschek Harald Haukås Vad är SKAGEN m 2? En global aktiefond med syfte att skapa god långsiktig

Läs mer

2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna.

2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna. 2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna. 2013: +79,6% Diskretionär aktieförvaltning Diskretionär av småbolag aktieförvaltning av Diskretionär

Läs mer

Global Private Equity 2 AB

Global Private Equity 2 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity 2 AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling 5 Allmänt om

Läs mer

Global Private Equity I AB

Global Private Equity I AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Global Private Equity I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 5

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Online Brands fokuserar på smycken Sammanfattning första kvartalet 2011 Fotoverksamheten, d.v.s. inkråmet i Önskefoto AB såldes för 12 MSEK plus möjlighet till tilläggsköpeskilling

Läs mer

www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Studie mars 2012 Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Innehåll Introduktion... 3 Sammanfattning av årets studie... 4 Undersökningsmetodik...

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling 5 Drift och förvaltning 5 Portföljöversikt

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef Årsstämma 2015 Håkan Jeppsson VD och koncernchef 2 Europas största fönsterkoncern på en fragmenterad marknad Största europeiska fönsterkoncernen Tydlig marknadsledare i Norden Ung koncern med en lång historia

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 Nolato Medical Första kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-4-3 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q1 Koncernen! Omsättningen ökade till 1 73 MSEK (932) - Justerat för

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Stockholm 2008-10-22. Jan Bengtsson VD Uniflex

Stockholm 2008-10-22. Jan Bengtsson VD Uniflex Stockholm 2008-10-22 Jan Bengtsson VD Uniflex Uniflexaktien 2008-10-22 3 368 000 Aktier Börskurs 80 kr = 270 MSEK Uthyrning och rekrytering av personal Yrkesområden 1. Industri 2. Lager 3. El & Tele 4.

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt

Läs mer

Hyresfastigheter Holding IV AB

Hyresfastigheter Holding IV AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Hyresfastigheter Holding IV AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Aqeri Holding AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Aqeri Holding AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Aqeri Holding AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Vinstökning med 1750 % ger goda framtidsutsikter Efter några tunga år med förluster

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT SAMMANFATTNING VD-ord Resultatbrygga Utfall - nyckeltal Mounir Tajiou, VD Exerton Verksamheten har under Q1 2015 präglats av förvaltningsarbete i fastigheten

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Jays - Företagets bästa kvartal

Jays - Företagets bästa kvartal Jays - Företagets bästa kvartal I oktober i fjol lanserade Jays sin nya hörlur - a-jays Five - individuellt anpassad för Android, ios samt Windows Phone. Oktober var sista månaden i kvartal två 2013, vilket

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12%

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12% Månadsbrev Maj 2012 Strategi under maj Politisk och finansiell instabilitet Rekylen som startade i april på aktiemarknaderna tilltog i omfattning under maj. Politisk oro inför nyvalet i Grekland med dess

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2011. 26 januari 2012 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Bokslutskommuniké januari-december 2011. 26 januari 2012 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Bokslutskommuniké januari-december 2011 26 januari 2012 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari december 2011 Under fjärde kvartalet ökade Byggmax rörelseintäkterna med 12,6 procent

Läs mer