Update Q Makroekonomiska reflektioner Negativa räntor, fortsatt geo-politisk stress, Grexit, Rysslandsspöket och QE-paket.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Update Q2 2015. Makroekonomiska reflektioner Negativa räntor, fortsatt geo-politisk stress, Grexit, Rysslandsspöket och QE-paket."

Transkript

1 P a g e 1 Update Q Makroekonomiska reflektioner Negativa räntor, fortsatt geo-politisk stress, Grexit, Rysslandsspöket och QE-paket. Inga konstigheter Under kvartalet har WTI crude oil priset pendlat kring $50/barrel, med en möjlig botten kring $45/barrel i mars. Som skrivs i föregående kvartalsbrev ser vi i kvartalsrapporterna att energiberoende företag har gynnats av lägre kostnader. Rapporter visar att de Amerikanska skiffer-brunnarna har minskat från 1600 till 800 det senaste halvåret, vilket kan indikera på att vi kan se högre oljepriser framöver. Dock är det främst de äldre riggarna som tas ur bruk och den totala produktionen har samtidigt ökat med c. 8 % på årsbasis, vilka belastar förvaringskapaciteten. Olje-förråden är i princip maxade, där 1,4 miljoner barrrels skickas till förvaring varje vecka i USA. I nuvarande takt kommer den resterande förvaringskapaciteten på 70 miljoner barrels att vara fylld inom ett år, dock sker samtidigt en viss utökning av den totala förvaringskapaciteten, vilket troligen fördröjer detta datum. Vidare har det även skett diskussioner om sanktionerna på Iran kommer att lyftas, vilket i så fall kan ge ett ökat utbud på 4,8 miljoner barrels per dag inom ett par månader, vilket naturligt skulle sätta ytterligare press på oljepriset. Sammanfattningsvis kommer oljepriset fortsatt att vara volatilt, men av produktion, tillgång och efterfrågan kommer den sannolikt ligga i intervallet mellan $30 och $80 per barrel framöver. Generellt har bolagsrapporterna visat en god utvecklig, dock tyvärr av fel anledning då kronförsvagningen har dopat vinsterna utan att det egentligen finns en underliggande efterfrågeökning från konsumenterna. Den Svenska aktiemarknadens uppgång har varit historiskt stark i år. Men ur en Amerikansk investerares perspektiv har den efter valutakorrigering varit kring noll. En svag svensk valuta är gynnsam för exportbolag med kostnader i SEK och intäkter i utländsk valuta. Men det är lätt att luras av denna effekt då de svenska storbolagen är så pass globala och snarare missgynnas av stora kostnader i dollar. Vidare är vi troligen i den sista uppgångsfasen där vi sannolikt ser en kulmen inom två år, troligen tidigare. ECB fortsätter föga förvånande att trycka pengar och utöva sitt annonserade QE-mandat vilket första månaden uppgått till 47,4 miljarder. Det uppstår dock en problematik då Tyskland visar ett överskott och kommer således inte att utfärda obligationer i stor grad, vilket kan få effekten att ECB kan behöva minska sitt QE-program då c. 11 miljarder tyska papper köps månatligen och kommer således att dränera marknaden. Då durationen på återköpen är 10 år i genomsnitt påverkas hela räntekurvan och negativa räntor på långa löptider blir således en realitet. Förutom detta är Grexit åter igen på tapeten och frågan är om det kanske är lika bra att rycka plåstret? Dock finns det en stor rädsla för effekten av en sådan exit och vilken magnitud efterföljande ekonomipåverkan skulle få. Samtidigt är det ett stort fokus på vad FED kommer att göra med räntan och den starka dollarn framöver. Räntekänsligheten är så pass stor att det talas om att vid nästa uttalande skall ordvalet ändras kring när en eventuell ränteökning kommer att träda i kraft. Marknaden kommer alltså sannolikt att reagera på centralbankens ordval utan att de egentligen infört en åtgärd. Mycket intressant. Fastighetsbolagen stortrivs i det låga ränteklimatet samtidigt som investerarkollektivet värderat upp sektorns stamaktier samt till viss del tillhörande preferensaktier. Det har även nyemitterats flertalet fastighetspreffar den senaste tiden. Dock har de nya bolagens balansräkningar sett svaga ut och den höga direktavkastningen försvarar inte riktigt den riskexponering som finns. Om man vidare beaktar Oscar Properties pref ser vi att värderingen sprungit iväg över inlösenkursen (likt flertalet andra preffar) och inlösen har åberopats samtidigt som nya preferensaktier ges ut med nya villkor. Om vi ser en större korrigering i fastighetspriserna är det troligt dessa cowboy-entreprenörer som ryker först.

2 P a g e 2 Det finns en risk att den goda likviditeten leder till att företagens investeringar görs i projekt som inte är lönsamma i normala räntenivåer vilket definitivt kan förvärra läget vid en större ekonomisk korrigering. Detta kan ses genom att investment grade obligationer i Europa har fallit till c. 1 % mot 3 % i USA. Skuld i Europa är så pass billig att amerikanska giganter tjänar på att utfärda på den Europeiska marknaden och samtidigt köpa valuta-terminer, vilka dessutom blivit dyra i samband med volatiliteten i valutaparet. Man ser även att ränteskillnaden mellan kvalitativa obligationer och junk-bonds minskar, vilket påvisar marknadens överlikviditet och ökade riskvilja. Ovanstående makroekonomiska reflektioner kan sammanfattas i att stora problem kvarstår på flertalet fronter och att det finns stora risker i den extremt goda lån- och kapitaltillgången på marknaden. Det ser inte direkt fantastiskt ljust ut. I vanlig ordning förblir vi långsiktiga och ämnar i Unga Aktiesparares räkning förvalta kapitalet väl samtidigt som vissa justeringar görs efter rådande marknadsläge. Vi lägger fortsatt vikt på att köpa relativt billigt och att se över portföljens risk. Alternativavkastning är horribel, vilket ändå gör aktier till det bästa tillgångsslaget långsiktigt, men det finns en idé att hålla en viss likviditet för en kommande större sättning i marknaden. Slutligen, sover björnen i sitt lugna bo. Åtminstone för stunden. Investeringsmandat Sedan slutet av 90-talet tillbaka har överskott från Unga Aktiesparares verksamhet investerats i en långsiktig aktieportfölj enligt de fem gyllene reglerna. Bolag på Stockholmsbörsen eller Large Cap Nordic får placeras i med begränsning att inget innehav får stå för mer än 15 % av portföljens totala storlek. Förvaltningen rapporteras löpande till förbundsstyrelsen och årligen till kongressen. Presentation av UA Asset Management Tidigare har portföljen förvaltats av ett utskott till förbundsstyrelsen men från och med hösten 2014 har kapitalförvaltningen tagits över av ett team bestående av både interna och externa medlemmar för att öka fokus på förvaltning samt transparens. President of UAAM Head of IR Head of Research Equity Research External contacts Johan Janson Gustav Sällberg Anders Björkståhl Nicklas Andersson Alexej Hidalgo Frågor, förslag och åsikter skickas till

3 P a g e 3 Portföljsammansättning och transaktioner Sedan föregående update har vi valt att acceptera Canons bud på Axis vilket medför att likvida medel ökar med c. 170 kkr. Majoriteten av dessa likvider kommer till pass då vi beslutat att ta en mindre position i Bahnhof, vilka visar både god lönsamhet och tillväxt inom internetinfrastrukturtjänster. En del av likviden har även placerats i Spiltan Räntefond Sverige. Vidare har vi valt att öka 200 kkr i Lundbergs vilken fortsatt besitter defensiva, långsiktiga kvalitéer som UA Asset Management uppskattar, samtidigt som värderingen är konkurrenskraftig mot börsen som helhet. Portföljen uppgår till cirka 6 miljoner, där runt 1 miljon är likviditet (kassa samt korta räntefonder). Portföljsammansättning

4 P a g e 4 Presentation av några befintliga innehav samt köpcase En översiktlig genomgång av några intressanta bolag i den nuvarande portföljen samt några bolag som vi har under bevakning och ser som potentiellt intressanta att öka eller investera i. Lundbergs B Formellt sett heter bolaget L E Lundbergföretagen AB och startade av nuvarande vd Fredrik Lundbergs far, då med inriktning mot bygg och fastigheter med Norrköping som bas. Bolaget har växt stabilt sedan starten på 1940-talet och har numera ett börsvärde på ca 50 miljarder. Lundbergs har av flera journalister även fått en stämpel att vara Sveriges svar på Warren Buffetts framgångssaga Berkshire Hathaway. Fredrik Lundberg har en unik affärsnäsa och beryktad långsiktighet och har investerat överskotten från fastighetsförvaltningen i bland annat skogsbolaget Holmen, Industrivärden, Handelsbanken samt gjort lyckade investeringar i exempelvis Stadium. Även Hufvudstaden måste lyftas fram, som exempelvis äger NK-huset samt prestigefastigheterna runt Innehavsfördelning Lundbergs Norrmalmstorg där Lundbergs är största ägare. Investeringscase Lundbergs har en låg kostnad i förvaltningen (ca 0,1 % av substansvärdet per år), en mycket fin direktägd fastighetsportfölj samt kontrollposter i flera välskötta svenska storbolag. Substansrabatten är ca % beroende på hur man värderar bolagets onoterade fastigheter. Det är attraktivt för ett så välskött bolag och genom att man även har en substansrabatt i Industrivärden så får man rabatt-på-rabatt. Genom att rabatten i Industrivärden är ca % så blir rabatten i den delen ca 30 % om man multiplicerar de båda substansrabatterna. Nedsida Låg utdelning (ca 1,2 % direktavkastning) samt att Fredrik Lundbergs familj kontrollerar 93 % av rösterna i bolaget gör att man som aktieägare inte har mycket att säga till om. Men med den försiktiga hållningen och att Lundbergs lyckats väldigt väl historiskt är vi beredda att ta den risken.

5 P a g e 5 Wallenstam Wallenstam är ett fastighetsbolag med stort fokus på bostadsfastigheter i centrala lägen i främst Stockholm, Göteborg och till viss del Helsingborg med familjen Wallenstam representerade på flera ledande befattningar. Beståndet är för närvarande c lägenheter och deras mål är att dubbla denna siffra Hyresvärdet är fördelat på 44 % bostäder, 27 % kontor, 16 % butik och resterande är lager utbildning och övrigt. Genom att satsa på bostäder i attraktiva områden är Wallenstam ett av fastighetsbolagen med minst risk. Den totala uthyrningsbara utan är runt 1,1 miljon kvm fördelat på 250 fastigheter med ett fastighetsvärde på 29 miljarder kronor. Wallenstam har även ett väletablerat miljötänk där de har investerat i 64 vindkraftsverk vilka gör dem självförsörjande på el samtidigt som åtgärder görs på fastigheterna för att minska energiförbrukningen. Dessa investeringar minskar den operationella risken, men samtidigt återkommer risken i el-priset då de blir nettoförsäljare. Satsningen på förnyelsebara källor anses dock vara mindre lönsam än de andra investeringarna som Wallenstam bedriver. Den lönsamma projektverksamheten i kombination med den lägre risken i de lägre avkastande fastigheterna har gjort att Wallenstam värderas högt i förhållande till konkurrenterna. I projektportföljen brukar 75 % vara hyreslägenheter och 25 bostadsrätter. Vid projekteringen av hyresfastigheter sikar de på en direktavkastning på minst 7 %, vilket är betydligt högre än vad de skulle kunna förvärva för i de orter som de verkar i. Wallenstam väljer att återinvestera sitt kassaflöde och lämnar en blygsam utdelning på c. 2 %. Deras ambition är att substansvärdet skall öka med 10 % årligen Resultat e. skatt msek ROE (%) 17,0 7,4 17,6 10,3 4,6 Belåningsgrad (%) Räntetäckningsgrad 2,7 2,5 3,3 4,0 5,3 Räntekostnad (%) 3,81 3,92 3,51 3,11 2,56 Eget Kapital msek Uthyrningsgrad EPS 9,11 4,30 11,30 7,50 3,50 DPS 1,17 1,20 1,25 2,00 2,25 Substansvärde Börskurs/substans (%)

6 P a g e 6 Investeringscase och nedsida Efter den senaste tidens börsuppgång har marknadens värdering av Wallenstams ökat kraftigt. Denna uppjustering i pris medför att Wallenstam inte är ett kap till nuvarande nivåer. Dock kapitaliserar de likt övriga fastighetsbolag på en stark efterfrågan på fastigheter i ett lågt ränteklimat. I synnerhet eftersom de har en stor och ambitiös projektportfölj. Dock har inte bolagets utveckling (mätt i ROE samt substans) riktigt följt prisutvecklingen och således är Wallenstam inget köp. Wallenstam kvarstår dock för närvarande i portföljen då den har en attraktiv defensiv räntetäckningsgrad och stabilitet i bostadsportföljen samtidigt som projektportföljen motiverar en del av premievärderingen.

7 P a g e 7 Net Entertainment NetEnt is a premium, world-leading B2B supplier of digitally distributed casino systems and games, used by many of the industry s most successful operators. The cornerstones of NetEnt s success are relationships built on trust and solutions built on innovation. Continued innovation is intrinsic in the Company s ethos, which is realized in the delivery of first-class gaming products and services Net Entertainment har under senaste åren levererat stora värden till aktieägare och det är uppenbart att man har en av marknadens bästa produkt då man lyckats knyta till sig allt fler kunder i de marknader som man försökt ta sig in på. Senast 31 Mars annonserades att man lyckats knyta till sig ett avtal i Spanien, vilket också var senaste marknaden man valt att ta sig an. Dessutom tecknades ett avtal med Danske Spill, Full Tilt Poker samt Gamesys veckan innan och vi kan se att 2015 startat starkt för Net Ent och förmodligen kommer bolaget att fortsätta att leverera i linje med guidance och analytikers förväntningar. I takt med att nya marknader luckras upp kommer Net Ent troligtvis att kunna plocka ytterligare kontrakt med aktörer som levererar onlinespel och jag tror säkerligen att man kommer att fortsätta leverera en dubbelsiffrig tillväxt på top-line, med alltjämt förbättrade rörelsemarginaler. Tittar vi på estimaten så är det dock en tuff uppgift att överprestera förväntningarna som finns på bolaget även om dessa uppfylls, ser multiplarna allt annat än billigt ut. Rekommendation: Behåll de aktier som vi har i portföljen. Att öka exponeringen vid nuvarande värdering känns svårt att motivera samtidigt som stora insiderköp (20 MSEK) ger indikationer om att det kan finnas ytterligare kurspotential då det historiskt visat sig vara väldigt attraktivt att ta rygg på insiders. MSEK E 2016E 2017E Sales Sales Growth (%) 20% 35% 26% 19% 16% EBIT EBIT Margin (%) 29% 29% 31% 32% 34% 35% EBT Net Income Profit Margin (%) 25% 27% 29% 30% 39% 32% EPS 3,37 4,21 6,09 7,91 10,2 12 P/E 49,3x 37,9x 29,4x 25,0x EV/EBIT 45,7x 34,7x 27,5x 23,1x

8 MSEK P a g e 8 Kopparbergs Kopparbergs har haft en fantastisk resa på börsen de senaste två åren och i samband med att ett avtal skrevs med SAB- Miller, världens näst största dryckeskoncern, rusade aktien i förhoppning om att avtalet skulle innebära en ytterligare dimension i Kopparbergs internationella expansion. Idag handlas aktien till ca 120 SEK/aktie på Nordic MTF. Börsvärdet är ungefärligen 2,3 miljarder och under 2014 omsatte bolaget 2,634 MSEK (2,403) inkl. dryckesskatter. Kopparbergs kurs rusade, liksom värderingen, när avtalet med SAB-Miller offentliggjordes i Juni 2013 och aktien handlades efter uppvärderingen till ca 70 SEK/aktie. I takt med att bolaget växte dubbelsiffrigt och dessutom med förhöjd lönsamhet sjönk värderingen snabbt. Senaste månaderna har dock kursen återigen dragit iväg efter en riktigt stark Q4 som visar på att Kopperbergs operationella lönsamhet påverkas oerhört positivt av att den svenska kronan försvagats avsevärt. Den geografiska risken har sjunkit genom expansion till nya marknader och man finns nu i 30 olika länder. Genom expansionen som samarbetet med SAB-Miller inneburit, har Kopparbergs breddat sin geografiska exponering och försäljningen är inte längre lika fokuserad till sommarmånaderna. Det gör att man inte heller är lika beroende av kortsiktig upplåning i form av kredit och belånade fakturor. Kopparbergs har dock visat sig vara historiskt duktiga på att arbeta med upplåning, för att parera svängningarna i kassaflödet, och en ROE som legat över 40 % de senaste tre åren och under 2014 uppgick till 56 %, vittnar om det. Kopparbergs B 2015e Net Sales Sales Growth (%) 12% 10% 8% 12% 23% 6% 41% EBT EBT-margin (%) 8% 7% 5% 4% 5% 4% 2% Earnings ROE (%) 57% 55% 46% 42% 49% 36% 24% P/E 14,1x 18,7x 18,7x 8,9x 7,9x 7,3x 8,6x EV/EBT 13,5x 15,9x 16,8x 12,2x 10,9x 12,2x 19,0x % % % % % % 2% % 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% e Net Sales EBT-margin (%) 0%

9 P a g e 9 Framtidsutsikterna för Kopparbergs ser goda ut, i takt med att man expanderar sin ciderförsäljning utomlands och samtidigt prenumererar på förstaplatsen på systembolagetsförsäljningslistor, med både sin päroncider och med Sofiero starköl. Vad som dock är oroande är att Sofiero starköl och Kopparbergs päroncider under 2013 minskade med 7,5 % respektive 1,4 %, jämfört med Höjer vi blicken ytterligare, kan vi konstatera att Kopparbergs mest troligt kommer att fortsätta växa lönsamt. Huruvida samarbetet med SAB-Miller påverkar marginalerna är svårt att säga, eftersom bolaget lämnar väldigt knapphändig information, men hittills går det inte att urskilja att så skulle vara fallet. Den kraftiga geografiska expansionen i kombination med förbättrad lönsamhet gör att Kopparbergs fortsätter att vara ett intressant case. Multiplarna för 2015e ser inte överdrivet attraktiva ut, men om valutan fortsätter att spela Kopparbergs i händerna under 2015 kommer troligtvis VPA att hamna runt 8 SEK och P/E-ration sjunker snabbt. På lång sikt tror jag att det finns en idé att äga Kopparbergs och även om kursen rusat det senaste, är det fortfarande värderat mer attraktivt än många andra alternativ. Dessutom kommer de ökande kassaflödena att kunna bidra till en intressant utdelning till under En utdelning om 3 kronor/aktie bör inte vara något problem likviditetsmässigt. För UA Asset Managements räkning tycker jag att vi börjar köpa in aktier och vid en kursnedgång så fortsätter vi att fylla på. Om vi köper till dagens kurs så är min rekommendation att köpa ytterligare aktier vid 100 SEK/aktie.

10 P a g e 10 Intrum Justitia Intrum Justitia har bedrivit kredithantering i mer än 100 år. Från början grundades bolaget under namnet Oy Credit AB och hade till uppgift att samarbeta med Finlands Kreditgivarförening. Enligt den ansökan som skickades till Kejserliga senaten för Finland 1910 var bolagets syfte att verka som organisatör och justerare för landets kreditärenden genom att bedriva kredit-, underrättelse-, och inkassoverksamhet samt juridiska frågor inom affärslivet. Dessa faktorer utgör fortfarande grundstenar för Intrum Justitias verksamhet idag. Dagens Intrum Justitia tog form 1923 vilket också formellt räknas som året då bolaget grundades. Idag har bolaget anställda i 20 länder och en årlig omsättning på 5,2 miljarder kronor. Börsvärdet är MSEK och bolaget är noterat på Stockholmsbörsens Large Cap. Intrum Justitia åtnjuter tronen som det ledande kredithanteringsföretaget i Europa med verksamhet inom kredithantering och finansiella tjänster med en stark inkassoverksamhet som bas. Kredithanteringstjänster avser hela värdekedjan från kreditoptimering och betalningstjänster till inkassoverksamhet. Alltså från att bedöma om ett företag bör sälja till en viss kund i annan form än kontant betalning för att sedan sköta fakturahantering och slutligen den inkassohantering som kan bli aktuell vid utebliven betalning. Affärsområdet står för närmare 64% av omsättning och 44% av resultat dessutom sysselsätts närmare 95% av bolagets personal här. Finansiella tjänster innefattar fakturaköp och betalningslösningar för e-handel samt köp av förfallna fordringar. Marknaden fokuserar ofta på bolagets förvärv av PD-portföljer samt dess implicita avkastningsnivå, här menas köp av portföljer med förfallna fordringar. Ett av bolagets finansiella mål är att avkastningen på dessa portföljer skall vara minst 15%. Föregående år lyckades bolaget uppnå 20%. År 2014 var ett rekordår för bolaget där både nettomsättning och rörelseresultat var det högsta någonsin i företagets historia. Koncernens nettomsättning uppgick till MSEK (4 566) under året, alltså en ökning med imponerande 13,53%. Den organiska tillväxten uppgick till 6% medan förvärv, omvärderingar av fordringar och valutaeffekter stod för resten. Som riktmärke kan nämnas att den genomsnittliga totala omsättningsökningen den senaste 10-årsperioden uppgår till 7,52%. Rörelseresultatet steg med 18% och uppgick till MSEK (1 207). EBIT-marginalen landade på 28% en marginalexpansion från föregående års 26%. Tioårssnittet uppgår till 21,07% och de senaste fem åren uppgår till 23,41% varpå en stigande trend infinner sig. Nettoresultatet för 2014 landade på MSEK (819) vilket motsvarar en vinst per aktie på 13,48 kr (10,30kr). En ökning av nettoresultatet med delikata 30,87% är värt en applåd av investerarkollektivet. Anledningen till diskrepansen mellan vinsttillväxten på topline och på aktienivå är att bolaget genomfört aktieåterköp under 2014 motsvarande 6% av utestående aktier vid ingången av Nettoresultatet slås alltså ut på ett mindre antal aktier än året dessförinnan. Vinstmarginalen har varit starkt ökande den senaste 10-årsperioden förutom en marginell törn under finanskrisens mest turbulenta period. Föregående år uppmättes vinstmarginalen till 19,89% och avkastning på eget kapital till 33,9%, snittet de senaste 5 åren uppgår till 23,05% Bolaget har närmare kunder i 20 länder där de 30 enskilt största kunderna sammantaget står för cirka 15% av bolagets omsättning. Ingen enskild kund står för mer än 2% av intäkterna varpå en intäktsdiversifiering återfinns och minskar den implicita risken. Bolagets finansiella mål är: 1. Resultat per aktie skall öka med minst 10% per år. 2. Avkastningen på köpta fordringar skall minst uppgå till 15% per år. 3. Nettoskuld i relation till EBITDA skall vara inom intervallet 2,0-3,0.

11 P a g e 11 Utdelningspolicyn säger att aktieägarna skall erhålla en utdelning eller motsvarande form av utskiftning över tid som motsvarar minst hälften av årets nettovinst efter skatt delade bolaget ut 7kr vilket motsvarade 50% av vinsten. Den senaste tioårsperioden har utdelningstillväxten uppgått till 12,01% per år. Intrum Justitia har en solid och konjunkturokänslig verksamhet som agerar katalysator i en sund ekonomi och effektiviserar densamme. Ledningen har trots sin avsaknad på starka huvudägare visat prov på mycket skickligt värdeskapande där aktieägarnytta varvas med kundnytta. Detta är extra viktigt i ett bolag likt Intrum då många kundrelationer rör enskilda individer och hushåll i ekonomiskt utsatta situationer. Bolaget har som ett av de viktigaste verksamhetsmålen att vara bland de tre största aktörerna i varje land de finns representerade. Ett rimligt mål som också borgar för att skapa en kritisk massa och åtnjuta stordriftsfördelar. Den geografiska intäktsmixen vittnar om att Norra Europa står för 49% av omsättningen medan Centrala Europa uppnår 28% och slutligen Västra Europa med 23%. Norra Europa står för en stabil intäktsbas som är relativt oförändrad medan de övriga två bidrar med tillväxt. Det är branscher som telekom, energi, bank och detaljhandel som favoriseras. Enligt VD Lars Wollung har utbudet av PD-portföljer under året varit relativt gott men med en viss tendens till tilltagande priskonkurrens på marknaden. Detta gjorde att investeringsnivån sjönk med 21% relativt Just detta har varit en het potatis bland analytikerkåren och delat in kollektivet i två läger. Antingen anser man att bolaget köper för lite PD-portföljer och således tappar marknadsandelar eller så uppskattar man bolagets delikata näsa för bra affärer. Undertecknad tenderar att tillhöra det sistnämnda och uppskattar det faktum att det syns i marginalerna. En sliten klyscha..hellre kvalité än kvantitet passar rätt bra in i denna kontext. Intrums egen undersökning European Payment Index (EPI) som anordnats sedan 1998 och årligen mäter betalningsbeteenden i Europa visar på att mängden uteblivna betalningar den senaste 10-årsperioden ökat från 1,9% till 3,1% vilket motsvarar en ökning om EUR 360 miljarder. Intrum Justitia har en flexibel kapitalstruktur, hög lönsamhet på fordringar och ett nytt affärsområde genom det samägda riskbolaget Avarda som skall konkurrera med Klarna. Bolaget är välskött och har en förtroendeingivande ledning. Den historiska utvecklingen har varit stabil och lönsamheten god. Detta borgar för att även framtiden skall te sig ljus, speciellt efter den period med lågränteklimat vi nu genomlever där skuldsättningen ökar Nettoomsättning Resultat e. skatt msek Rörelsemarginal (%) 19,40 21,97 21,71 26,43 27,58 Vinstmarginal (%) 12 13,96 14,44 17,89 19,89 Kassaflöde löpande verk EPS 5,67 6,91 7,32 10,30 13,48 DPS 4,10 4,50 5 5,75 7 ROE (%) 17,54 19,60 19,57 24,64 33,90 Avk. Köpta fordringar (%)

12 P a g e 12

Bokslutskommuniké Telefonkonferens den 23 februari 2016

Bokslutskommuniké Telefonkonferens den 23 februari 2016 Bokslutskommuniké 2015 Telefonkonferens den 23 februari 2016 Portföljens utveckling 2015 Portföljbolagen 2015 Investeringsverksamheten Fokus 2016 Sammanfattning 2 Portföljens utveckling 2015 3 Förändring

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Detta är ingen analys utan endast en förstudie/screening för att bekanta sig med ett antal bolag.

Detta är ingen analys utan endast en förstudie/screening för att bekanta sig med ett antal bolag. Genomgång av sportmärken Detta är ingen analys utan endast en förstudie/screening för att bekanta sig med ett antal bolag. Varför ett Amerikanskt klädmärke? - Det finns en underliggande tillväxt i sekton.

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11,3 MSEK (17,8) Substansvärdet 30 september 248 kronor Substansvärdet 8 november

Läs mer

S Delårsrapport Januari Juni 2003

S Delårsrapport Januari Juni 2003 S 2003 Delårsrapport Januari Juni 2003 Delårsrapport Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28,1 MSEK (19,4) Substansvärdet den 30 juni var 152 kronor (270) Substansvärdet den 18 augusti är 167

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

Delårsrapport. Januari September 2002

Delårsrapport. Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 13,4 MSEK (11,3) Substansvärdet 30 september 171 kronor Substansvärdet 12 november

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Analys av Electra Gruppen

Analys av Electra Gruppen Rättelse, jag har fått många synpunkter på min analys, tidigare har de blivit ganska bra, främst på slutsumman. Efter många synpunkter så har jag lagt än mer tid på att få fakta på siffrorna och reviderar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ) Göteborg 2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015 för Kvartal 4 (oktober december) 2015 Omsättningen uppgick till 13,5 (14,8) Mkr en minskning med 1,3 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,4 (3,0) Mkr Rörelsemarginalen

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 1999-12-01--2000-05-31 Koncernens försäljning uppgick till MSEK 17.242 (MSEK 15.683), en ökning med 10%. Justerat för valutakursförändringar blev ökningen 16%. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Bokslutskommuniké Telefonkonferens den 20 februari 2015

Bokslutskommuniké Telefonkonferens den 20 februari 2015 Bokslutskommuniké 2014 Telefonkonferens den 20 februari 2015 Portföljens utveckling 2014 Portföljbolagen 2014 Investeringsverksamheten Fokus 2015 Sammanfattning 2 Förändring Bures substansvärde per aktie

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län.

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Verksamhetspresentation 2016 Affärsidé Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Övergripande mål Målsättningen är att uppnå en kritisk

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj Informationsbroschyr Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj 1 Sammanfattning... 2 2 Bakgrund och inledning... 3 3 Transaktionen...

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2002-12-01--2003-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 12.636 (11.246), en ökning med 12 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 15 procent. Periodens bruttoresultat

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2016

Halvårsrapport januari juni 2016 Stockholm 2016-08-23 Halvårsrapport januari juni 2016 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen ökade till 16,7 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 2,7 (-0,1) MSEK Resultatet efter skatt uppgick för

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-02-29 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 11.756 (10.771), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 12 procent.

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2001-12-01--2002-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 11.246 (9.634), en ökning med 17 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 11 procent. Rörelsens bruttoresultat

Läs mer

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport 2011-06-30 Högre elproduktion, intäkter och resultat i intressebolaget än föregående år. Nedskrivning på innehavet av elcertifikat pga sjunkande elcertifikatpriser. Nyemission

Läs mer

Det välskötta dataspelsbolaget Paradox fick en raketstart vid

Det välskötta dataspelsbolaget Paradox fick en raketstart vid Börsplus Aktieanalys Daniel Hniopek: Sugen på Paradox? Köp Spiltan Följ skribent Det välskötta dataspelsbolaget Paradox fick en raketstart vid noteringen i våras. För den som är intresserad av att vara

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj Informationsbroschyr Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj 1 Sammanfattning... 2 2 Bakgrund och inledning... 3 3 Transaktionen...

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014 Göteborg 2014-08-15 Delårsrapport perioden januari-juni 2014 Kvartal 2 (april juni) 2014 Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2002

Delårsrapport. Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 19,4 MSEK (15,5) Substansvärdet den 30 juni var 270 kronor (288) Substansvärdet den 21 augusti

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Extrastämma Eniro 7 juni 2012 Johan Lindgren, Koncernchef & VD

Extrastämma Eniro 7 juni 2012 Johan Lindgren, Koncernchef & VD Extrastämma Eniro 7 juni 2012 Johan Lindgren, Koncernchef & VD ENIRO VIDTAR ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA NETTOSKULDEN En av de långivande bankerna i konsortiet har erbjudit Eniro förtida återbetalning av ett

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Januari - juni 2012

Mekonomen. Mekonomen. Januari - juni 2012 Mekonomen Mekonomen Januari - juni 2012 Andra kvartalet 2012 Intäkter: 1 341 MSEK (1 169) Rörelseresultat: 141 MSEK (173) Rörelsemarginal: 11 % (15) Resultat efter finansiella poster: 132 MSEK (167) Resultat

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Genomgång av snabbmatskedjor

Genomgång av snabbmatskedjor Genomgång av snabbmatskedjor Detta är ingen analys utan endast en förstudie/screening för att bekanta sig med ett antal bolag. Varför en amerkansk snabbmatskedja? - I och med det stora intresset för noteringen

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AB Kvartalsrapport juni 2016 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat aktie per värde och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Portföljöversikt

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AB Kvartalsrapport mars 2016 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat aktie per värde och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Portföljöversikt

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016 för Diadrom Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2016 för Diadrom Holding AB (publ) Göteborg 2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016 för Kvartal 4 (oktober december) 2016 Omsättningen uppgick till 13,6 (13,5) Mkr en ökning med 0,1 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,2 (1,4) Mkr en ökning

Läs mer

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011 Välkommen till Kungsleden Tredje kvartalet, 2011 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas kategori och läge Avkastning

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016 Pressmeddelande Stockholm 2017-01-17 Bokslutskommuniké 2016 Dividend Sweden publicerar sin bokslutskommuniké tidigare än planerat, med anledning av den kallelse till årsstämma som sker idag. Styrelsen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Drift

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Spiltan på Alternativa aktiemarknaden. Alternativa Bolagsdag 12 September 2012

Spiltan på Alternativa aktiemarknaden. Alternativa Bolagsdag 12 September 2012 Spiltan på Alternativa aktiemarknaden Alternativa Bolagsdag 12 September 2012 Spiltan Historik 1986 Aktiesparklubb med 40 000 kr och 40 medlemmar 1997 Professionellt investmentbolag med fokus på onoterade

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER FEBRUARI 2016 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER FEBRUARI 2016 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER FEBRUARI 216 SVERIGE- BAROMETERN Sammanfattning 215 blev ännu ett starkt år för fastighetsbranschen. Stigande fastighetsvärden drev upp totalavkastningen till drygt 14

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

US Recovery AB. Kvartalsrapport december 2014

US Recovery AB. Kvartalsrapport december 2014 US Recovery AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om bolaget 7 2

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. -08-21 All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni Nettoomsättningen uppgick till 92,0 (139,4) Mkr. Rörelseresultat

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport januari september DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - september ökade med 4% jämfört med samma period föregående

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008 för Oden Control AB

Bokslutskommuniké 2008 för Oden Control AB Bokslutskommuniké 2008 för Denna rapport omfattar perioden 1 januari 31 december 2008 för (publ). Perioden i korthet Intäkterna uppgick till 4 429 TSEK (3 993 TSEK) Bruttomarginalen uppgick till 49 procent

Läs mer

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30 Delårsrapport -01-01 -06-30 Rörelsens intäkter uppgick till 841,6 Mkr (694,6 Mkr), en ökning med 21,2 procent. Resultat efter finansnetto ökade till 11,7 Mkr (7,8 Mkr). Rörelseresultatet steg till 14,4

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer