Ung pensionär! s. 14. Tema: Trygghet s Intervju med Håkan Littzell s. 6 Pensionärsföreningar s

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ung pensionär! s. 14. Tema: Trygghet s. 8-13 Intervju med Håkan Littzell s. 6 Pensionärsföreningar s. 34-43"

Transkript

1 Ung pensionär! s. 14 Tema: Trygghet s Intervju med Håkan Littzell s. 6 Pensionärsföreningar s

2 Innehåll Kommunala pensionärsrådet - KPR 4 Socialnämndens öppna samanträden 4 Fakta om kommunen 5 Telefonlista-nära till hands! 5 Intervju med Håkan Littzell 6 Färdtjänst Riksfärdtjänst 7 Tema: Trygghet 8-13 Intervju med nybliven pensionär 14 Information om busstrafiken 15 Hemtjänst 16 Hemtjänstinsatser utan behovsprövning 16 Äldreomsorgens organisation 17 Kommunens boendeformer för äldre 18 Så ansöker du om hjälp 19 Aktivitetscenter 19 Avgifter 20 Förtroendenämnden 21 Stipendium 21 Intervju med Anita Bdioui 22 Ansvaret för distriktsköterskorna 23 Matserveringar och öppettider 24 Parkeringstillstånd & Bostadsanpassning 25 Ledsagarna 26 Träffpunkten 26 Tjänsterdeklarationer 27 Utvecklingsprojekt inom äldreomsorgen 28 Fotvård 29 Stöd till anhöriga 30 Anhörig/frivillig-center 31 Uppsökande verksamhet 31 Kostnadsfri avlösning 31 Pensionärsbridgen 32 Pensionärsbiljard 32 Pensionärsbowling 32 Pensionärsboule 32 Pensionärsföreningar Nu är den äntligen klar! Du som har fått tidningen Sextiofem+ förr, vet säkert att den brukar komma i brevlådan kring Valborg. I år hann vi inte riktigt få den klar till dess. Mycket händer nämligen i kommunens verksamheter just nu. Anpassning av verksamhet efter plånbok. Det skriver Lena Österlund, socialnämndens ordförande mer om på nästa sida. Utveckling av nya sätt att jobba för att möta dagens och morgondagens behov i samhället och så vidare. Hur som helst så har allt anpassnings- och utvecklingsarbete gjort att vi dröjt lite extra med årets tidning. I år har vi valt att ha några artiklar med temat trygghet, förebyggande och säkerhet. Vi tycker att det är viktigt, inte minst eftersom det är viktiga ledstjärnor i kommunens mål och utvecklingsplaner. Vi hälsar också nytillkomna läsare välkomna genom att ha med en intervju med en person som just har blivit pensionär. Vi hoppas att årets tidning blir till nytta, nöje och belåtenhet! Ann-Britt Nilsson, redaktionsgruppen I redaktionen för Sextiofem+ ingår: Inga-Lis Sirenius, tfn , Torgny Höglund, SPRF, tfn Från Socialtjänsten ingår: Ann-Margret Östman, tfn och Ann-Britt Nilsson, tfn Ansvarig utgivare: Ann-Britt Nilsson. Illustrationer: Arne Larsson. Omslagsfoto: Ove Jansson. Layout och produktion: Midälva Information. Tryck: Tryckeribolaget. Upplaga: ex. 2

3 Vi ser framåt Alla årstider har sin charm och det gör att ett år går ganska fort. Nu ser vi alla fram emot olika händelser under året som ligger framför oss. Hoppas att du som läser årets Sextiofem+ har sett fram emot årets nummer och det intressanta innehållet. Kämpig tid Under senare tid har Sveriges ekonomi försämrats kraftigt och det drabbar naturligtvis också kommunens ekonomi. Den ökade arbetslösheten gör att skatteinkomsterna minskar och att socialbidragskostnaderna ökar. För att möta detta måste vi se över hur vi använder våra pengar till den verksamhet vi bedriver varje dag. Vi behöver förändra Socialnämnden hanterar varje år ca miljoner kronor av kommunens skattepengar. Den försämrade ekonomin gör att vi, av dessa miljoner, måste effektivisera för 28 miljoner under Det kan innebära att vi måste ta bort viss verksamhet som vi inte enligt lag behöver bedriva. Vi måste nu koncentrera oss på att värna kvalitet och utveckling inom den verksamhet som lagen säger att vi måste bedriva. Alla beslut om förändringar skall följas av en handlingsplan och konsekvensbeskrivningar innan de genomförs. Bra utveckling trots allt Trots de besvärligheter vi just nu ser, så måste vi också se framåt. Vi har många spännande projekt igång för att göra vår verksamhet kvalitetsmässigt säkrare och bättre. Det handlar bl.a. om att förbättra den fina verksamhet som bedrivs inom socialtjänsten. Under våren har socialtjänsten genomfört en total brukarundersökning. Där har varje brukare i alla verksamhetsområden fått möjlighet att säga vad de tycker om tjänsternas kvalitet och om hur de blivit bemötta. Resultatet av undersökningen kommer att vara ett värdefullt underlag för varje verksamhets utvecklingsarbete. Vi planerar också att förändra vissa boenden vi har inom äldreomsorgen. Socialnämnden har fattat beslut om att lägga ner vissa boenden och ersätta dessa med nyare och mer funktionsdugliga. Jag ser fram emot att kunna vara med om att genomföra dessa förändringar. Ljusare tider Våren är här, även om det i skrivande stund blåser kalla vindar. Koltrasten sjunger envetet och bofinken letar frön under fågelbordet. Vi går mot ljusare tider det är jag säker på, både i Sverige och i vår vackra kommun. Lena Österlund, Socialnämndens ordförande 3

4 Kommunala pensionärsrådet KPR Kommunstyrelsen: Claes Stockhaus Hans Brynielsson Socialnämnden: Lena Österlund ordf Marianne Nilsson PRO: Inga-Lis Sirenius v.ordf Ove Bodin Harald Wallin Tage Söder Trygve Eriksson SPF: Birgit Lundgren Vera Johansson Kommunalarb. Pens.: Monika Hedblom SPRF: Torgny Höglund RPG: Gullan Ågren Socialtjänsten: Ann-Margrete Östman Pensionärsrådet består av fjorton ledamöter varav två utses av kommunstyrelsen, två av socialnämnden och tio av pensionärsorganisationerna. Kommunens pensionärsråd är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärernas riksorganisationer inom kommunen. Rådet har en ställning som remiss/referensorgan. Pensionärerna får genom rådet en större delaktighet i samhällets insatser. Pensionärsrepresentanterna i rådet äger rätt att hos samtliga kommunala nämnder och styrelser begära överläggning i principiella frågor som rör gruppen äldre. Kommunen ges genom rådet möjlighet att få pensionärsorganisationernas synpunkter samt samråda med dem i ett tidigt skede av beredningsprocessen. Socialnämndens öppna sammanträden Följande datum har socialnämnden sina öppna sammanträden under återstoden av 2009: 17 juni, 26 augusti, 23 september, 21 oktober, 18 november, 16 december. Plats: Kommunhusets KS-sal. Tid: kl Dagordning får du på plats eller skriver ut från kommunens hemsida på Där finns 4 också information om andra nämnders öppna sammanträden. Frågor till politikerna inför Allmänhetens frågestund ska inlämnas skriftligt dagen före sammanträdet till Margareta Wikström, socialnämndens kansli Sundsvall eller via e-post: Välkommen!

5 Fakta om kommunen Siffrorna bygger på 2008 års underlag Kommunen som helhet Folkmängd Antal 0-20 år Antal år Antal år Antal invånare 80 och äldre 4972 Anställda i kommunal verksamhet Kommunens budget milj kr Finansierat med skattemedel milj kr Finansierat med avgifter, bidrag etc 250 milj kr Antal förtroendevalda 319 Antal heltidsarvoderade 5 Antal deltidsarvoderade > 40% 10 Antal deltidsarvoderade < 40% 40 Äldreomsorgen, socialtjänstens största verksamhetsområde Kostnad 916 milj kr Varav personalkostnad 80% Finansierat med skattemedel 91% Finansierat med avgifter, bidrag etc 9% Antal hushåll med hemtjänst ca 2000 Antal beviljade hemtjänsttimmar/mån ca Antal platser i äldreboende 1175 Varav korttidsplatser 74 Antal anställda 2003 Heltidsanställda 1347 Deltidsanställda 656 Män 6% Kvinnor 94% Telefonlista nära till hands! Sundsvalls kommun, växel Anhörigvårdarförening Bibliotek, Kulturmag Demensvårdsutvecklare Fixar n Fjärrvärme, el, felanm Färdtjänst, ansöka om Försäkringskassan Gator, grönomr. felanm Handläggningsenhetens - mottagningsgrupp Konsumentinformation Ledsagarna Parkera Plusboende, Mitthem Polis Anhörig/frivilligcenter vx Renhållning, kundtjänst Senioruniversitetet Sjukresor, Info om Sjukvårdsrådgivning Sundsvalls sjukhus Taltidningen, pren Taxi Kurir Taxi Sundsvall Telia kundtjänst Tolk/Taltjänst för döva Vatten, avlopp, felanmälan

6 En tid av förändring Håkan Littzell började som chef för Äldreomsorgen på Sundsvalls kommun den 1 september Han kom då närmast från Länsstyrelsen där han varit avdelningschef i fem år. Totalt har Håkan över 20 års erfarenhet som chef, även inom den privata sektorn. Jag tycker det är mycket givande att jobba inom den offentliga sektorn då det vi gör har sådan påverkan på andra människor. Det känns verkligen positivt att arbeta för att de ska få det så bra som möjligt. Tyvärr för Håkan kommer han in i en bister tid då kostnaden för hela verksamheten överskridit budgeten i flera år och nu är man tvingad att göra något åt detta. Om vi jämför hur vi står oss mot andra kommuner så kan vi se att vi satsar mer än de flesta på äldreomsorgen utan att brukarna för det är mer nöjda. Det måste vi ändra på! En annan sak är att brukarna kanske har för stora och orealistiska förväntningar på vad de kan få av kommunen. Nytt system på gång Något som Håkan varit med och initierat är ett nytt system för att bättre använda den personal som finns t ex inom Hemtjänsten. Vad som bl a har hänt är att vikarier har använts på så sätt att de utan egentlig kontroll blivit heltidsanställda. Det finns en del att göra både när det gäller organisationen och styrning av till exempel ekonomin. 6 Håkan Littzell, chef för Äldreomsorgen. Håkan har genom åren kommit fram till en sak som högre chef och det är att första linjens chefer är viktiga! Visst är det så och det gäller alla typer av organisationer, även inom en kommun. Därför är det mycket viktigt att man på dessa poster har rätt människor och att man strävar åt samma håll. Ändrade förutsättningar Hur ser då framtiden ut för äldreomsorgen? Undersökningar visar att om fem år kommer befolkning i Sundsvall att ha ökat med 0,4 % samtidigt som antalet pensionärer har ökat med 13,8 %, säger Håkan Littzell. Visserligen blir vi genomsnittligt friskare och äldre, men vårdbehovet

7 kommer inte att minska. Däremot kommer de som behöver vård och särskilt boende att ha en högre ålder och bli fler. Jag tror att det är viktigt att alla i kommunen ser samma bild och att de förväntningar som vi har på kommunen stäms av. När det gäller vissa typer av boenden finns det ju andra lösningar genom att fastighetsbolag bygger och vi sedan bistår med hemtjänst i mån av behov. Ove Jansson Färdtjänst Riksfärdtjänst Du kan beviljas riksfärdtjänst om: du ska resa utanför Sundsvalls och Timrå kommuner du har ett stort funktionshinder som är bestående i minst ett år du inte klarar av att resa ensam med allmänna kommunikationsmedel trots den hjälp som normalt erhålls av trafikföretagens personal Ansökan Ansökan ska ske i god tid till avdelningen för Kollektivtrafik och Tillgänglighet, senast åtta veckor före avresedagen. Vid storhelger samt under perioden juni-augusti, ta kontakt senast tio veckor innan. Färdtjänst Färdtjänst är avsedd för den person som har ett funktionshinder fysiskt, psykiskt, medicinskt som inte endast är tillfälligt. Personen ska ha väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Dåliga kommunikationer eller att du inte kan bära/ transportera hem dina varor är inget skäl som berättigar till färdtjänst. Vart får du åka? Ditt färdtjänstkort får du använda inom Sundsvall och Timrå kommun samt när du vistas i övriga kommuner i Västernorrlands län. För resor i övriga kommuner i landet krävs en ansvarsförbindelse. Den får du från avdelningen för Kollektivtrafik och Tillgänglighet på Sundsvalls kommun. Länstrafikens busslinjer Färdtjänstberättigade får utan kostnad, ta med sig en ledsagare på alla Länstrafikens busslinjer. Den färdtjänstberättigade visar sitt färdtjänstkort och betalar sin biljett. Sjukresor Du får inte anlita färdtjänst när du ska åka till och från läkare, sjukgymnastik, tandläkare, optiker eller någon annan sjukvårdande behandling. Vid dessa tillfällen beställs sjukresa på tfn För upplysning om sjukresor, ring För mer information eller ansökan om färdtjänst och riksfärdtjänst kontakta Sundsvalls kommun Kollektivtrafik och tillgänglighet Telefon: Telefontid: Kl

8 TEMA Trygghet Med tryggheten i fokus Startade eget företag efter pensionen Karin Nyberg är ute och går med sin dotters hund Sheela uppe på Norra Berget. 8 Karin Nyberg började arbeta som sjuksköterska Från 1982 till pensioneringen 1997 var hon chef för ett sjukhem i Skottsund. I två år vårdade hon sin man i hemmet då han 2002 drabbades av afasi. När han gick bort frågade hennes döttrar hur hon ville ha det ifall hon skulle drabbas av något liknande. Då föddes tanken på ett framtidskontrakt där man kan skriva ned lite fakta om sig själv. Det kan vara vad man har för intressen, vad man tycker om för mat och vilken musik man gillar. Allt för att underlätta för dem som ska ta hand om oss när vi inte längre kan uttrycka oss så bra. Många äldre kan bli oroliga och elaka för att de som är vårdare vet för litet om dem som personer, menar Karin. Efter mycket funderande blev det till en trycksak som kallas för Framtidskontrakt. Den har i dag sålts i exemplar varav stycken i Sundsvall. Det blev så stort att jag var tvungen att registrera in ett kommanditbolag, med namnet Livskontrakt KB, berättar Karin Nyberg. Hon brukar också åka runt och prata om sin idé hos olika pensionärsorganisationer. Passion för livet Karin är även mycket aktiv inom pensionsorganisation SPF Freja, där hon bland annat tillsammans med Anna Hedqvist och Yvonne Åström planerat och haft en studiecirkel som heter Passion för livet med underrubriken Bästa möjliga liv hela livet. Studiecirkeln har tagits fram av landstinget, kommunen och pensionärsorganisationerna i Jönköping. Det är en mycket bra cirkel som jag varmt rekommenderar för alla pensionärer, säger Karin. De ämnen man går igenom är bland annat: Normalt åldrande

9 TEMA Förebyggande mot olycksfall Sjukgymnastik, motion Mat Socialt nätverk Vi var nio personer i cirkeln. Den var mycket givande och vi hade väldigt roligt tillsammans säger Karin. Det material vi fick från Jönköping var dock rätt mastigt så vi valde att göra en egen lite bantad version och den tyckte vi fungerade bra, säger Karin Nyberg. Tar kontakt med äldre äldre En annan aktivitet är 80+. Den går ut på att en grupp på tio aktiva pensionärer i SPF Freja ringer upp äldre över 80 år och frågar hur de har det och om det Att ha ordning på sin ekonomi betyder mycket för tryggheten. Personer som inte själva kan bevaka sin rätt i samhället, sköta sin ekonomi eller sina personliga angelägenheter på grund av sjukdom, psykisk ohälsa, försvagat hälsotillstånd eller liknande har möjlighet att få en god man eller en förvaltare. God man eller förvaltare En god man, liksom en förvaltare, fungerar som din förlängda arm i samhället. Gode mannen eller förvaltaren hjälper dig att ha ordning på ekonomin och ser till att du får det stöd du har rätt till. Att ha god man är frivilligt. Det är något du själv eller en anhörig kan ansöka om. Även socialtjänsten, sjukvården eller någon annan kan anmäla att du har ett behov av god man. Att ha en förvaltare är inte alltid God man 9 Vid frågor Vänd dig till Överförmyndarkontoret Telefon: E-post: Besöksadress: Torggatan 4, Sundsvall. Besökstider: , Trygghet är något de behöver hjälp med. Detta uppskattas mycket av de ensamma, som vi ibland hämtar och tar med till några av våra aktiviteter. Två gånger per år träffas gruppen till någon gemensam aktivitet. Tidigare har Karin Nyberg varit med och lett studiecirklar i datorkunskap för äldre, men trots alla dessa aktiviteter är Karins slutord till andra aktiva pensionärer: Visst är det väldigt bra att man orkar göra en massa saker och då även hjälpa till med barnbarnen, men glöm inte bort dig själv! Ove Jansson frivilligt. Om du blir utnyttjad ekonomiskt eller missköter din ekonomi kan en förvaltare utses åt dig. Det är tingsrätten som fattar beslut om både godmanskap och förvaltarskap. Gode mannen eller förvaltaren är inte anställd av kommunen utan arbetar på ditt uppdrag. Överförmyndarkontorets roll är att se till att gode män och förvaltare utför sitt uppdrag på ett bra sätt.

10 TEMA Trygghet Förebyggande arbete minskar antalet bränder Socialtjänsten i Sundsvall har som policy att all personal ska ha genomgått en 3 timmars utbildning vart flärde år. Det innebär att Räddningstjänsten utbildar ca 25% av socialtjänstens personal varje år. Om man tittar på brandrisken så är levande ljus alltid något man bör vara försiktig med. För äldre kan enbart elektriska ljusstakar vara något att föredra, men vill man absolut ha levande ljus ska de stå i ljusstakar som inte är av brännbart material. Dessutom bör man undvika olika lättantändliga arrangemang runt ljusen. Det finns olika typer av ljussläckare, bl a en som ser ut som en strumpa som träs på ljusen. Ännu bättre är att köpa en sorts ljus där veken slutar en bit upp i ljuset, säger Erik Hedlund, chef för skyddsavdelningen inom Räddningstjänsten. Kontrollera brandvarnarna Cigarettrökning förorsakar också en hel del bränder hos äldre. Grundregeln bör vara att inte röka inne. Om man nu ändå gör det är det viktigt att man använder rejäla askkoppar och inte röker i sängen. Alla cigaretter skall enligt lag bli självslocknande under år 2010 vilket innebär att cigaretten skall slockna efter ett tag, om den blir liggande. För att förebygga bränder orsakade av rökning finns speciella flamsäkra lakan och speciell spray som man kan 10 Erik Hedlund, chef för skyddsavdelningen på Räddningstjänsten i Sundsvall-Timrå arbetar bl a med brandförebyggande åtgärder för äldre. Foto: Therese Persson. spraya på möbler så att de inte antänder så lätt. Brandvarnare är ett måste och det är viktigt att batterierna byts regelbundet. En bra regel är att alltid byta batterierna varje jul. Genom Fixarn i Sundvalls kommun kan alla pensionärer i Sundsvall få hjälp med jobb där man måste klättra t ex byta batteri i sin brandvarnare. Man bör med rök kontrollera att brandvarnaren fungerar. Med knappen på brandvarnaren kontrollerar man enbart batterifunktionen.

11 TEMA Trygghet Spisar är alltid orosmoment då många lägenhetsbränder beror på bortglömda kastruller på spisen. Det enklaste är att montera in en timer eller spisvakt, en spisvakt fungerar som så att det är en brandvarnare kopplat till spisen så när brandvarnaren larmar stängs spisen av, men det finns även s.k rörelsevakter som stänger av spisen om man lämnar köket en längre tid. Förebyggande hälsosamtal I samarbete mellan landstinget, kommunerna och räddningstjänsten erbjuder en distriktssköterska ett hälsosamtal med alla som fyller 75 år i Västernorrlands län. Ett speciellt frågeformulär har tagits fram och i detta formulär finns en checklista under rubriken Hur har du det med säkerheten/tryggheten i ditt hem? Bland frågorna kan nämnas dessa: Har du en telefon vid sängen? Har du starka glödlampor i dina lampor? Har du ljusstakar av brännbart material? Hör du brandvarnaren från sovrummet? Har du mattor som utgör en halkrisk? Har du en stadig innesko? Räddningstjänsten har varit med och utformat denna checklista och vi ser detta som ett viktigt led i att förhindra både lägenhetsbränder och fallolyckor i hemmet, säger Erik Hedlund. Ove Jansson Så undviker du halkolyckor i hemmet Förutom brandfaran är ett annat stort riskmoment för äldre, fall i hemmet. Här kommer några tips och råd hur du kan undvika onödiga fall: Använd inneskor med bakkappa Ta bort mindre mattor eller köp halkskydd för dessa Köp en antihalkmatta för badkaret/ duschen Byt ut mattor med hög kant Se till att det inte finns några el- och telefonsladdar som du kan snubbla över. Låt en hallampa vara tänd under natten Byt inte gardiner eller lampor själv Be någon ersätta dina taklampor med starkare (60W) Gör en synundersökning Drick vatten regelbundet Var fysiskt aktiv minst en gång per dag, t ex gå en promenad Be någon ta bort trösklarna Be någon montera ett handtag på väggen bredvid duschen/badkaret Har du en trappa, köp halkskydd för hela stegen Kolla att bromsarna på ev rollator fungerar bra. Beställ ett par höftskyddsbyxor Undersök möjligheterna till trygghetslarm 11

12 TEMA Trygghet Tryggare ute och hemma! Äldre löper inte som många tror större risk att bli utsatta för brott ute på gator och torg. Detta visar brottsstatistiken helt tydligt. Det är alltså inte farligare för äldre att gå ut, däremot drabbas fler äldre av stöld i hemmet utan inbrott, t ex när de släpper in okända i sitt hem. För att minska risken för att drabbas av s.k tillgreppsbrott utomhus och stöld innomhus, finns det några enkla råd man kan följa: Så skyddar du dig för stöld utomhus: Lär dig betala dina räkningar via giro eller Internet. Använd betalkort och förvara koden säkert, inte i plånboken. Ha aldrig mer pengar på dig än nödvändigt. Gå ej ensam de gånger du har mycket kontanter på dig. Öppna inte plånboken så att dina pengar syns väl. Använd plånboken enbart för pengar och kort och inte som allmän förvaringsplats för inköpslistor, telefonnummer m.m. Ha aldrig plånboken i bakfickan utan helst i en innerficka eller väska. Ha axelremmen på din väska/hand väska på motsatta axeln. Ha aldrig handväskan öppen och se till att locket är mot kroppen. 12 Lägg aldrig en väska med plånbok i en kundvagn eller på en rullator. Ställ aldrig ifrån dig en väska obevakad. Undvik trängsel och var extra uppmärksam när du får knuffar. Så skyddar du dig för stöld inomhus: Släpp aldrig in någon helt okänd i ditt hem, även om de bara vill dricka vatten eller låna telefon eller liknande. Köp aldrig något av en dörrförsäljare. Låt montera en säkerhetskedja eller bygel på ytterdörren och använd denna jämt. Begär legitimation i dörrens springa om någon säger sig vara reparatör, fastighetsskötare eller liknande. Hantverkare kommer aldrig utan tidigare kontakt. Om du har ett tittöga i dörren, och ser att det står någon okänd där, öppna inte. Förvara smycken och pengar så att är svåra att hitta Märk och fotografera dina värdeföremål. Lämna aldrig ut dina bankkoder till någon.

13 TEMA Trygghet Vill du göra en volontärinsats? Med volontär menas här någon som på sin fritid engagerar sig och gör en frivilliginsats för en annan människa. Volontärskap bygger på en ömsesidig överenskommelse och är ett komplement som tillför ett mervärde för den enskilde. Frivilligengagemanget kan skapa nya, positiva livsmönster och ge möjlighet att bryta ofrivillig ensamhet. Att vara någons guldkant på tillvaron gör gott. Exempel på uppdrag gå promenader umgås vara någon att prata med gå med på bio, teater eller andra kulturella engagemang läsa, spela spel eller lösa korsord göra en insats vid ett boende eller en Träffpunkt Vill du ha hjälp av en volontär? Insatserna är kostnadsfria och våra volontärer har tystnadslöfte. Vid första mötet görs en ömsesidig överenskommelse om vad man ska göra tillsamman och hur ofta. Om du vill veta mer om att ta emot en volontär eller själv bli volontär, kontakta Ann-Margrete Östman på tfn eller via e-post: När inte armarna räcker till Ring Fixar n Många fallolyckor i hemmet bland äldre, sjuka och handikappade skulle kunna undvikas om de hade någon som kunde hjälpa till med sysslor där armarna inte räcker till. Du som är äldre eller har en sjukdom eller ett handikapp som gör det svårt att nå överallt ring och boka Fixarn! Fixarn kan hjälpa dig att byta lampor och gardiner eller fixa något annat som du har svårt att komma åt i din bostad. Han kommer hem till dig på den tid ni kommer överens om och det kostar ingenting. Fixarn ingår i Hillsta Centers utslussningsverksamhet för långtidsarbetslösa. Du kan numer även få hjälp att installera brandvarnare tack vare ett nytt samarbete med Räddningstjänsten. Telefon: Dagtid, måndag-fredag 13

14 Ingen abstinens vid pensionen Det gäller att förbereda sig mentalt i god tid! Yvonne Åström, har jobbat på Sundsvalls sjukhus hela sitt verksamma liv. Först var hon sjuksköterska och sedan enhetschef på lungkliniken i hela 32 år innan hon gick i pension Jag måste säga att jag har haft ett stimulerande jobb där jag lärt mig mycket och arbetat med många trevliga människor. Ingen större omställning Angående pensioneringen så bestämde Yvonne sig redan tio år innan att vid 65 år så skulle hon gå direkt även om hon fortfarande var pigg och trivdes. Jag tror att detta tidiga beslut gjorde allt mindre dramatiskt och det gick mycket lättare att gå i pension än vad jag trodde det skulle göra, säger Yvonne. Något extrajobbande har det inte blivit även om erbjudanden funnits. Nej, det kändes som om jag gjort mitt och då jag har en allmänt positiv läggning har jag inte oroat mig så mycket över att bli pensionär. Fast lite förvånad blev jag att det inte kändes som någon större omställning. Reser med väninnor Det nya livet består av många promenader, bl a runt Sidsjön, aktiviteter i pensionärsföreningen, bokläsning och kontakt med väninnor, barn och barnbarn. Apropå barnbarnen så är det tre som är på dagis och när de är lite krassliga eller om det händer något annat ställer Yvonne gärna upp. Dessutom är vi nio äldre sjuksköterskor som brukar träffas en gång i månaden. Det började som en syjunta 14

15 för 26 år sedan, men numera handarbetar vi inte så mycket på våra träffar utan vi fikar och pratar mest, berättar Yvonne. Vid varje träff samlar de in pengar till en weekendresa. De har bland annat varit i London, Prag, Barcelona och Rom, men i år funderar de på en resa till Norge. Många intressen Genom pensionärsföreningen har Yvonne gått en mobiltelefonkurs och hon brukar också vara med på föreningens gymnastikpass. Det känns alltid bra att få röra sig och när det är i en grupp blir det genast mycket roligare, säger Yvonne. Ett annat intresse är musik och då gärna jazz, så på måndagar händer det att hon syns på jazzklubbens evenemang på Aveny. Jag tycker också om motionsdans och danserna på Norra Berget är trevliga så på sommarhalvåret händer det att jag går dit med några väninnor. Lagom med aktiviteter Några problem att fylla tiden har Yvonne alltså inte och hon kan ge följande råd till de som just blivit pensionärer: Tag gärna kontakt med någon pensionärsorganisation och se vad de har för aktiviteter, men säg inte ja till alla utan välj ut lagom många. Njut av de egna stunderna. Yvonne har hela tiden varit omgiven av läkare på sitt jobb, men hon har aldrig behövt besöka någon som patient. Nej, jag har haft turen att aldrig ha varit riktigt sjuk och det är bara att hoppas att jag fortsätter vara frisk så länge som möjligt, avslutar Yvonne. Ove Jansson Information om busstrafiken När vinterturlistan startar i augusti kommer trafikutbudet att utökas på linje 1 4. Under högtrafik på morgon och eftermiddag kan du åka buss var 10:e minut. Mitt över dagen körs bussarna varje kvart och på kvällstid och helger varje halvtimme. OBS att detta endast gäller för Stadsbusslinjerna 1 4. Rabatt på bussen Du som har färdtjänst eller är pensionär får denna sommar liksom förra sommaren åka för halva priset på bussarna och på Mittlinjen inom 15 Västernorrlands län. Rabatten gäller endast om du har reskort och kan visa giltig legitimation. Har du reskort ställs det om till barnkort (= 50%), under perioden. Det görs på bussen eller på Navet. Du måste själv ansvara för att det ställs tillbaka till vuxenkort när vintertabellen startar. Inga kontanter på bussarna Du vet väl att du inte längre kan betala med kontanter i bussarna inom tätorten, men betal- och kreditkort går bra.

16 Hemtjänst För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet även om ditt behov av hjälp och omvårdnad ökar, finns det möjlighet för dig att bli beviljad hjälp från kommunens hemtjänst. Ansökan Om du behöver hemtjänst ska du ansöka om det, muntligt eller skriftligt hos socialtjänstens handläggningsenhet. (Se sid 19). Du har alltid rätt att ansöka om sådan hjälp som du anser att du behöver och få din ansökan prövad. En handläggare gör en bedömning av dina behov och en prövning av vilka behov som kan tillgodoses på annat sätt, till exempel om någon annan än kommunens hemtjänst kan utföra hjälpen. Den hjälp som kommunens hemtjänst kan ge dig grundas i huvudsak på Socialtjänstlagen. Omfattning beror på behoven Den hjälp du kan få är individuell. Det vill säga att omfattning och innehåll beror på vad just du behöver och på vad du inte kan utföra själv. Det går alltså inte att säga exakt vad hemtjänsten kan hjälpa till med och vad de inte utför. När du fått ett beslut om hemtjänstinsatser ska där tydligt framgå vilken hjälp du beviljats och/eller vad som avslagits och varför. Hemtjänstens uppgift är sedan att tillsammans med dig planera och utföra de sysslor du inte klarar av. En viktig utgångspunkt är att uppmuntra, träna och ge stöd. Har du behov av hjälp på kvällar och nätter så ansvarar hemtjänsten också för denna. Är du 80 år eller äldre kan du utan individuell behovsprövning få ett antal praktiska insatser som du själv väljer, läs mer under rubriken Hemtjänstinsatser utan behovsprövning Du kan överklaga Om du får ett avslag på hela, eller delar av din ansökan om hemtjänst kan du överklaga till länsrätten. Bostadsanpassning Du kan söka bostadsanpassningsbidrag för att handikappanpassa din bostad efter dina behov. Läs mer på sidan 25. Hemtjänstinsatser utan behovsprövning Är du över 80 år, bosatt i Sundsvalls kommun och ingen annan i hushållet är under 80 kan du utan individuell behovsprövning bli beviljad ett antal praktiska insatser. Du kan välja en eller flera av följande insatser: Städning var tredje vecka, tvätt och klädvård var 14:e dag, inköp en gång per vecka samt aktivitet en gång per vecka. Detta kallas Hemtjänst genom förenklad handläggning. För att få denna insats räcker det med att ringa handläggningsenhetens mottagningsgrupp eller lämna in en 16

17 ansökan på en särskild blankett. För hemtjänst med förenklad handläggning gäller den vanliga hemtjänsttaxan. Ring eller beställ blankett från Handläggningsenhetens mottagningsgrupp. De hanterar ansökningarna och svarar på dina frågor. Behöver du mer hjälp eller andra insatser görs en sedvanlig individuell behovsprövning. Ansökningsblanketter kan du få hemskickade från Handläggningsenheten. Har du dator med Internetuppkoppling kan du också skriva ut dem från kommunens hemsida. Handläggningsenhetens mottagningsgrupp: Telefontid mån-fre kl och Telefon Äldreomsorgens organisation Äldreomsorgen är socialtjänstens största programområde med drygt 2000 anställda. De största verksamhetsområdena är hemtjänst och särskilda boenden. Inom äldreomsorgen finns också en del andra verksamheter som fotvård, anhörigstöd och rehabilitering. Äldreomsorgen omsätter årligen nästan 1 miljard kronor av socialtjänstens 1,6 miljarder. Ansvaret Det övergripande ansvaret för hela äldreomsorgens utveckling, måluppfyllelse och ekonomi har äldreomsorgschef Håkan Littzell. Läs mer om honom i intervjun på sid 6. Ansvaret för verksamheten delas av två verksamhetschefer. Ute i verksamheterna har områdescheferna det operativa ansvaret för budget, personal och för att drygt 3000 äldre får service, stöd och omvårdnad. I arbetslagen inom hemtjänst och äldreboenden arbetar sjuksköterskor och undersköterskor. Hemtjänsten: Omfattar 21 hemtjänstområden med 2-4 arbetslag i varje, samt sju servicehus. Hemtjänstchefen ansvarar också för stödverksamhet för anhöriga samt träffpunkterna. Verksamhetschef hemtjänst: tfn Äldreboenden: Omfattar 900 lägenheter i äldreboenden inklusive platser för korttidsvård. Inom äldreboendechefens ansvar finns också fotvård, rehabilitering demensvårdsutveckling, och aktivitetscenter. Verksamhetschef äldreboenden: tfn

18 Kommunens boendeformer för äldre Samlingsnamnet på Sundsvalls kommuns boendeformer för äldre är särskilda boenden. Bland dessa skiljer man på serviceboenden och äldreboenden. Med serviceboende menas att du bor i en lägenhet i ett servicehus och har närhet till viss service inom huset samt kan ha hemtjänst på samma villkor som den som bor i ordinärt boende. Äldreboende innebär lägenheter för kroppsligt sjuka eller demenssjuka, med omvårdnadspersonal inom boendet dygnet runt. I Sundsvall kommun finns också runt 74 korttidsplatser. Ansökan Om behoven av tillsyn, omsorg och vård inte kan tillgodoses i den egna bostaden trots hjälp av hemtjänst, kan du beviljas plats i något av kommunens boenden för äldre. Om du vill flytta till ett äldreboende eller servicehus ska du vända dig till socialtjänstens handläggningsenhet som gör en prövning av dina behov. Det finns i Sundsvall inget kösystem för plats i särskilda boenden. Möjlighet att välja Rätten till att få flytta till en särskild boendeform innebär inte någon egentlig rätt att välja vilket boende eller typ av boendeform. Däremot ska handläggningsenhetens boendesamordnare ta hänsyn till dina önskemål och i möjligaste mån tillgodose dem. Om du redan bor i en särskild boendeform och vill byta till ett annat boende kan du få hjälp av områdeschefen att kontakta handläggningsenhetens boendesamordnare som hanterar ditt önskemål. Boenderåd/anhörigråd Inom särskilda boenden finns anhörig/ boenderåd. Syftet är att öka de boendes inflytande över vården och ge anhöriga och intresseorganisationer möjlighet att komma till tals. Råden ska bidra till ökad delaktighet och större engagemang hos alla parter. Om avgifter kan du läsa på sidan 20. På kommunens hemsida, finns en räknefunktion där du kan knappa in dina egna uppgifter och få ett ungefärligt besked om månadskostnad om du beviljas hemtjänst eller plats i äldreboende. Räknefunktionen hittar du under rubriken E-tjänster och blanketter. 18

19 Så ansöker du om hjälp Om du vill ansöka eller har frågor om äldreboende, hemtjänst eller andra insatser från kommunens äldreomsorg ska du kontakta socialtjänstens handläggningsenhet. De handlägger också ansökningar om insatser för personer med funktionsnedsättningar. Handläggaren tar emot din ansökan och gör en utredning utifrån dina behov. Tillsammans pratar ni då igenom behoven och olika lösningar. Därefter får du ett beslut om vilka insatser du kan beviljas. Det är sedan områdeschefen eller ansvarig i den verksamhet det gäller som ansvarar för att verkställa beslutet, alltså se till att du får den hjälp du blivit beviljad. Känner du dig inte nöjd med beslutet kan det överklagas. Information om hur det går till lämnas av handläggningsenheten. 19 Telefontid Handläggarna har telefontid dagligen kl , telefon vxl Uppge din bostadsadress så kopplas du till rätt handläggare. Mottagningsgruppen har telefontid dagligen kl , kl , telefon Här får du råd och information kring ansökningar samt svar på allmänna frågor. Genom mottagningsgruppen kan du lämna meddelande till handläggare efter telefontid. Receptionen har telefontid kl , telefon Besöksadress: Kommunhusets entréplan, anmäl dig i handläggningsenhetens reception. Aktivitetscenter samvaro och stimulans vid demens Aktivitetscenter är en verksamhet som riktar sig till personer med mild till måttlig demenssjukdom. Syftet med verksamheten att ge personer med demenssjukdom tillfälle till social samvaro och stimulerande aktiviteter. Verksamheten fungerar även som avlastning för anhöriga. För vistelse vid aktivitetscenter krävs en ansökan. Handläggningsenheten (se ovan) gör en utredning av behovet och fattar ett beslut. Aktivitetscenter i Sundsvall Klubb Bojen, Lindgården Lasarettsvägen 11 Sundsvall Klubb Stödegården, Knushemmet Stödevägen 249 Stöde Klubb Grönborg (yngre) Storgatan 73 Sundsvall

20 Avgifter 2009 Hemtjänst Avgiften beräknas utifrån inkomst, boendekostnad och beviljade insatser, t ex antal hemtjänsttimmar, trygghetslarm (250 kr/mån), telefontjänst (100 kr/mån) medicinska insatser (250 kr/ mån) eller matdistribution (250 kr/ mån, för gifta makar på samma adress, där båda har matdistibution är kostnaden 125 kr per person och månad). Den sammanlagda avgiften varierar mellan 0 kr till högsta avgift maxtaxa som är 1712 kr per person och månad. Särskilt boende Avgiften består av tre delar: Hyra enligt uppgift på hyreskontraktet, mat (2850 kr/mån) och en hemtjänstavgift (tidigare benämnt omvårdnadsavgift) som är individuell och varierar mellan 0 kr till högsta avgiften som är 1712 kr per person och månad. Bostadstillägg Om du har hemtjänst eller bor i särskilt boende är det viktigt att du söker eller förnyar ansökan om bostadstillägg till pensionärer (BTP). BTP räknas som en del av din inkomst. Du ansöker om BTP hos din lokala försäkringskassa. Överklagande Med det skriftliga beskedet om din avgift följer en anvisning om hur du går tillväga om du vill överklaga avgiftsbeslutet hos länsrätten. Förseningsavgift När avgiften inte betalas in i tid läggs 50 kronor i förseningsavgift till, redan vid första påminnelsen. Frågor och information På kommunens hemsida, finns en räknefunktion där du kan knappa in dina egna uppgifter och få ett ungefärligt besked om månadskostnad om du beviljas hemtjänst eller plats i äldreboende. Räknefunktionen hittar du under rubriken E-tjänster och blanketter. Har du frågor kan du kontakta avgiftshandläggarna: Carina Olsson Kerstin Karlsson Inger Wingh Gudrun Uhlin

21 Förtroendenämnden Till förtroendenämnden (kommunal patientnämnd) kan patienter, anhöriga och personal helt kostnadsfritt vända sig med frågor om, eller synpunkter på den kommunala hälso- och sjukvården. Om du inte är nöjd med den kommunala hälso- och sjukvården, börja där felet uppstod. Tala med den eller de som vårdat dig. Hjälper inte det - tala med ansvarig chef. Om du fortfarande inte känner dig nöjd kan du vända dig till Förtroendenämnden. Föredrar du att vända dig till Förtroendenämnden först, går det också bra. Alla som är verksamma vid förtroendenämnden och dess kansli har tystnadsplikt. Vad förtroendenämnden kan göra för dig: Ge dig den information du behöver för att kunna ta vara på dina intressen och rättigheter som patient inom den kommunala vården. Underlätta en god kontakt mellan dig och vårdpersonalen. Hjälpa dig att komma i kontakt med rätt myndighet. Rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för vårdtagarna till vårdgivaren och vårdenheterna. Vi ser till att dina upplevelser återförs till vården för att de där ska kunna ligga till grund för de förändringar som kan vara motiverade. Vill du kontakta förtroendenämnden? Besöksdress: Förtroendenämndens kansli Torggatan 4 Postadress: Förtroendenämnden Sundsvall Handläggare: Anja Haara tfn E-post: Vill du belöna goda idéer I juni och december varje år delar socialnämnden ut ett stipendium på kronor till personal, föreningar eller privatpersoner som tagit goda initiativ eller bidragit till positiva händelser inom socialnämndens ansvarsområde. Har du ett förslag på en stipendiat, låt oss få ta del av det! Lämna ditt förslag senast 31 maj för junistipendiet och senast 30 november för decemberstipendiet till: 21 Socialnämndens kansli Margareta Wikström Sundsvall E-post: Du kan också ringa tfn , faxa eller nominera via kommunens hemsida under Stöd, vård och omsorg. Obs! För att ditt förslag ska gälla krävs att du lämnar en motivering!

22 Intervju med kommunalrådet Anita Bdioui Vi måste se på helheten! Redan på hösten 2008 insåg kommunstyrelsen att den budget man lagt i juni 2008 inte skulle hålla på grund av det förändrade ekonomiska läget. Vi har mindre skattemedel att röra oss med samtidigt som kostnader inom främst socialtjänsten blir högre för att arbetslösheten ökar. Eftersom kommunalskatten redan är hög är höjda skatter inget bra alternativ, säger kommunalrådet Anita Bdioui. Rätt kompetens När det gäller äldreomsorgen har man gett socialtjänsten två uppdrag och dessa är att: Se över organisationen och hela verksamheten Se till att man har väl anpassad kompetens inom personalstyrkan Det gäller att vara mer flexibla och 22 anpassa verksamheten efter den ekonomiska verkligheten. Vi ska försöka få ned kostnaderna och ändå behålla kvaliteten. Ett sätt kan vara att samarbeta med andra aktörer, som t ex frivilligorganisationer och pensionärsföreringar. Skrytbyggen Vad säger du till de pensionärer som blir upprörda över inskränkningar i äldreomsorgen samtidigt som det ska satsas 350 miljoner på ett nytt kulturoch teaterhus? En kommun måste kunna erbjuda mer än bara kärnverksamheter som barnomsorg och äldreomsorg. Vi är tvungna att attrahera människor i år och få dem att flytta hit alternativt stanna kvar för det är ju de som ska försörja kommunen med skattein-

23 täkter, nu och 30 år framåt i tiden. Vad vill då dessa människor ha av kommunen? Jo, bra barnomsorg och skolor förstås, men flera undersökningar visar på att det man tittar mest på är vad det finns för möjligheter till aktiviteter på fritiden och kulturevenemang ligger högt upp på listan. Med det planerade kultur- och teaterhuset vill vi ge ett mervärde för kommunens alla invånare inte minst de äldre och skapa fler arbetstillfällen. Dessutom görs det ungefär var 20:e år nya större satsningar inom en kommun och de ska inte ställas mot kärnverksamheten som vi också behöver. Vill skapa trygghet Det finns även en stadsplaneringsaspekt på denna satsning och det är att kommunen vill skapa ett sammanhållet kulturkvarter för både Sundsvall och regionen genom ett nytt kultur- och teaterhus, tillsammans med Kulturmagasinet. En kommun måste ha visioner och en vision i Sundsvall är att skapa flera och bättre flöden av människor. Navet och omgivande parkeringsplatser upplevs som otrygga och därför vill vi ändra på detta och skapa en helt ny stadsmiljö för framtiden med bland annat kultur- och kulturhuset och även andra byggnader för kontor och bostäder, avslutar Anita Bdioui. Ove Jansson Landstinget får tillbaka ansvaret för distriktssköterskorna Sundsvalls kommun har sedan 1997 haft ansvar att för primärvårdens räkning utföra distriktssköterskeinsatser inom hemsjukvården. Avtalet går ut 31 december 2009 och Socialnämnden fattade beslut, den 15 april 2009, om att inte förlänga avtalet Kommunens verksamhet har sedan avtalet upprättades förändrats med utökade hemtjänsttimmar samt även en utökning av ärenden inom personlig assistans och omsorgens boenden. Det nu gällande avtalet kompenserar inte denna utveckling enligt socialnämndens bedömning. Därmed återgår ansvaret att utföra 23 dessa tjänster till primärvården. Primärvården och socialtjänsten är dock överens om att en förlängning av avtalet till och med 31 januari 2010 behövs för att förändringen inte ska ske under jul och nyårshelgen. Under hösten kommer berörda vårdtagare att få mer information om vad förändringen kommer att innebära. Båda parter är överens om att de tillsammans ska göra sitt bästa för att övergången ska ske så smidigt som möjligt. Det ligger i båda parters intresse att agera med vårdtagarnas och patienternas bästa som främsta ledstjärna.

24 Matserveringar Alla pensionärer i kommunen hälsas välkomna till restaurangerna. Matkuponger säljs på respektive servering. Matsedlar införs i dagstidningarna en gång i veckan samt på Internet: På grund av alltför få besökare har restaurangerna från och med 2009 stängt helgtid. Galant kost & städ Galant kost & städ är kommunens måltidsverksamhet som sköter tillagning och leverans av mat till skolor, äldreboenden och pensionärsrestauranger. Om du har önskemål eller synpunkter på maten kan du vända dig till serveringspersonalen eller chefen för respektive kök. Du som vill veta mera om Galant kost & städ är välkommen att kontakta oss: Margareta Frisentorp, avdelningschef Ingrid Nilsson, kostekonom Postadress: Galant kost & städ Fastighetskontoret Sundsvall Telefon: växel Kiosker/bokningar Bokning av möteslokaler kan göras via kioskerna, som också kan sälja förtäring till mötet. Det går även bra att kontakta Galant kost & städ för beställning av förtäring allt från smörgåsar till festmenyer. Allégården: Kristinelund: Matfors: Café Alnöiten: Stöde: Serveringarnas öppettider 2009 Restaurang Öppettider (vardagar) Telefon Allérestaurangen, Allégården Anemonen, Alnö Attmarhem, Lucksta Matglädjen, Kristinelund Matknuten, Stöde Tomtegränd, Haga Moklockan, Skönsmohuset Vagott, Matfors

25 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade För att vara berättigad till parkeringstillstånd ska rörelsehindret vara varaktigt och innebära väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand. Enbart svårigheter att bära tunga varor är i sig inte skäl till att beviljas parkeringstillstånd. Parkeringstillstånd är i första hand till för den som kör fordonet själv. Avgörande är den sökandes begränsade förmåga att gå mellan parkeringsplats och tänkbara målpunkter för normala aktiviteter i samhället. Vid de flesta målpunkter finns ofta möjligheten för den som medföljer som passagerare att bli körd fram till en plats nära målpunkten. Endast i undantagsfall kan tillstånd beviljas för passagerare. Så ansöker du Du ansöker om parkeringstillstånd för rörelsehindrade hos avdelningen för Kollektivtrafik och tillgänglighet. Ansökan ska vara skriftlig och görs på en särskild ansökningsblankett som kan beställas från kommunen eller hämtas från kommunens hemsida. Ansökan ska alltid kompletteras med ett läkarutlåtande. För mer information om parkeringstillstånd, kontakta Sundsvalls kommun, Kollektivtrafik och tillgänglighet. Telefon: Telefontid: Kl Bostadsanpassning Du kan få bostadsanpassningsbidrag om du har ett handikapp som kräver att din bostad anpassas för att du ska klara ett självständigt boende. Du kan få bidrag för anpassning av bostadens fasta funktioner eller för åtgärder som har samband med din hobbyverksamhet, rehabilitering, funktionsträning och sjukvård, om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Du ansöker om bidraget på en särskild blankett. Beställ den från kommunen eller skriv ut från kommunens hemsida. Ansökan ska bland annat kompletteras med ett intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig. För mer information, kontakta handläggare vid stadsbyggnadskontoret. Telefon eller

26 Ledsagarna Vi erbjuder dig ledsagarstöd. Verksamheten bedrivs i privat regi, på uppdrag av Sundsvalls kommun. Bor du i vår kommun är du äldre och/eller funktionshindrad? Vi ger dig ledsagarstöd när du: vill gå en promenad ska uträtta ärenden ska besöka läkare eller tandläkare vill träffa en bekant eller gå på bio eller liknande Vår policy är att öka din tillgänglighet till samhället. Vi ska visa respekt och ödmjukhet. Har du behov av ledsagare, hör av dig! Välkommen att kontakta ledsagarna Tfn: Telefontid: Mån-tors, kl och Fredag kl Adress: Fridhemsgatan 2b Sundsvall Verksamhetsansvarig: Bengt Risby Träffpunkten finns idag vid sju enheter i kommunen. Verksamheten som riktar sig till kommunsns äldre invånare ska ge besökarna möjlighet att delta i en social gemenskap och få stimulans i sin vardag genom olika aktiviteter. Träffpunkten Alnö: Färjevägen 32, Alnö, tfn Öppet mån-fre, kl Träffpunkten Träffpunkten Stöde: Knutsgården, Stöde, tfn Öppet mån-tors, kl Träffpunkten Matfors: Skölevägen 15, Matfors, tfn Öppet mån, tis, tors, fre, kl Träffpunkten Kristinelund: Axvägen 7, Sundsvall, tfn Öppet mån-fre, kl Träffpunkten Kvissleby: Affärsgatan 4, Kvissleby, tfn Öppet mån- fre, kl Träffpunkten Skönsmon: Fridhemsgatan 71, Sundsvall, tfn Öppet mån-fre, kl Träffpunkt Solgården: Solgårdsvägen 7, Indal, tfn , , öppet tors, kl

27 Vad du kan förvänta dig av kommunens tjänster Tjänstedeklarationer I Sundsvall införs nu ett antal tjänstedeklarationer. Det vill säga kortfattade, enkla men tydliga beskrivningar av vad medborgare eller kunder kan förvänta sig av en viss kommunal service, tjänst eller verksamhet. Varje år ska tjänstedeklarationerna följas upp och resultatet ska finnas med i kommunens årsredovisning. Inom äldreomsorgen har tjänstedeklarationer för hemtjänst och äldreboenden ersatt de tidigare kvalitetsgarantierna. Äldreboende Äldreomsorgens första tjänstedeklaration handlar om äldreboende. Den beskriver vad äldreboende innebär och innehåller följande löften till den som bor i äldreboende: vi gör tillsammans med dig en individuell plan utifrån dina behov inom en månad från det att du flyttat in. Detta sker genom ett välkomstsamtal du ska inom våra äldreboenden möta engagerad personal och du kommer att ha en egen kontaktansvarig de som är anhöriga ska känna sig trygga med den vård vi ger vi erbjuder dig veckoaktiviteter i utemiljö, speciellt under sommartid Hemtjänst Hemtjänstens tjänstedeklaration som trädde i kraft 1 mars 2009 innehåller 27 förutom en beskrivning av vad hemtjänst innebär, följande löften till den som har hemtjänst: du får den hjälp som du fått beslut om tillsammans med dig påbörjar vi en genomförandeplan utifrån dina behov och önskemål inom två veckor från att du fått beslut om hjälp du får hjälp på de tider som vi kommit överens om du får en kontaktansvarig bland personalen inom sju dagar efter det att hjälpinsatsen påbörjats personalen hjälper dig att se vad du själv kan utföra för att behålla dina egna förmågor Kunden i fokus Tjänstedeklarationer ska alltid utgå från medborgarnas och kundernas perspektiv och upplevelse av en viss service eller tjänst. I arbetet med att ta fram tjänstedeklarationen för äldreboende och hemtjänst har därför flera träffar med anhöriga och brukare genomförts där de har beskrivit sina behov, förväntningar och önskemål. Alla gällande tjänstedeklarationer finns publicerade på kommunens hemsida: Se under rubriken Om Sundsvalls kommun. Du kan också ringa kommunens växel, tfn och beställa de tjänstedeklarationer du är intresserad av.

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun Trygghet och glädje hela livet Äldreomsorg i Karlskrona kommun Hej senior! I den här broschyren berättar vi om de olika insatser som Karlskrona kommun erbjuder dig som fyllt 65 år. Sveriges pensionärer

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med Äldreomsorg i NYNÄSHAMN En guide till vad du kan få hjälp med Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Att ansöka om hjälp och stöd 3 Hemtjänst 4 Stöd 5 Färdtjänst 6 Särskilt boende 7 I hemmet 8 Tryggt

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare.

HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare. HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare. Biståndshandläggare De personer som har hand om Din ansökan kallas för biståndshandläggare. Biståndshandläggaren

Läs mer

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd DALS-EDS KOMMUN Socialförvaltningen Biståndsenheten Vem kan ansöka om hjälp? Enligt Socialtjänstlagen har man rätt till bistånd om man inte själv

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning Individuell prövning Alla insatser inom äldreomsorgen prövas individuellt och utgår från dina specifika behov. Varje område har en biståndshandläggare som utreder dina behov vid hembesök och/eller vårdplanering.

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Avgifter för äldre- och handikappomsorg

Avgifter för äldre- och handikappomsorg Avgifter för äldre- och handikappomsorg Vad kostar hjälpen jag får? Maj 2004 FALKÖPINGS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN 2 Det stöd och den hjälp du kan få av äldre- och handikappomsorgen är behovsprövad. Kommunen

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedömningen

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN

SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN 20 5 SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN Äldreenheten Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar. Innehåll Service till dig som är äldre

Läs mer

Sextiofem+ Valfrihet TEMA SIDAN 14. Magnus Sjödin tror på frihet SIDAN 6. Information till pensionärer i Sundsvalls kommun 2011

Sextiofem+ Valfrihet TEMA SIDAN 14. Magnus Sjödin tror på frihet SIDAN 6. Information till pensionärer i Sundsvalls kommun 2011 Sextiofem+ Information till pensionärer i Sundsvalls kommun 2011 TEMA Valfrihet SIDAN 14 Magnus Sjödin tror på frihet SIDAN 6 Innehåll Du får lov! 3 Kommunala pensionärsrådet 4 Socialnämndens sammanträden

Läs mer

Tema: Aktiv pensionär sid 8-13 Satsningar inom demensvården sid 28 Pensionärsföreningar sid 34-43

Tema: Aktiv pensionär sid 8-13 Satsningar inom demensvården sid 28 Pensionärsföreningar sid 34-43 Tema: Aktiv pensionär sid 8-13 Satsningar inom demensvården sid 28 Pensionärsföreningar sid 34-43 Innehåll Kommunala pensionärsrådet - KPR 4 Fakta om äldreomsorgen 5 Telefonlista-nära till hands! 5 Intervju

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Innehåller även information om omsorgsgaranti. för äldreboende och hemtjänst. Avgifter. för vård, omsorg och service.

Innehåller även information om omsorgsgaranti. för äldreboende och hemtjänst. Avgifter. för vård, omsorg och service. Innehåller även information om omsorgsgaranti för äldreboende och hemtjänst Avgifter för vård, omsorg och service Foto: Scandinav 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg och service till äldre och

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg

Avgifter för vård och omsorg Avgifter för vård och omsorg i Sundsvalls kommun 2014 Alla människor i Sverige har rätt att ansöka om stöd och service från kommunen när de behöver det. För den hjälp du blir beviljad, sedan du fått dina

Läs mer

Hemtjänst. i Lessebo kommun

Hemtjänst. i Lessebo kommun Hemtjänst i Lessebo kommun Hemtjänst Hemtjänst är till för att du som har behov av stöd och omsorg ska klara dig i hemmet och kunna bo kvar. Hemtjänst innebär att omsorgspersonal från kommunen kommer och

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun falun.se/omvårdnadsförvaltningen Trygghet Inflytande Gott bemötande Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun Innehåll Anvisning av lägenhet...5 Att ansöka om och få lägenhet...4 Att bo i vård- och

Läs mer

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Krokoms kommun, socialnämnden Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Vad är hemtjänst? Med hemtjänst avses den sociala service och omvårdnad som utförs i din bostad eller i särskilt boende, utifrån

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

LOV. >> Gör dina egna val. - frihet att bestämma. Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten

LOV. >> Gör dina egna val. - frihet att bestämma. Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten LOV - frihet att bestämma >> Gör dina egna val Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten >> Nu införs Lagen om Valfrihetssystem (LOV) i hemtjänsten Det innebär att du själv väljer vem som ska utföra

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet i Luleå kommun Stöd i hemmet innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt

Läs mer

En samlad guide om tjänster och stöd för äldre i Karlskoga

En samlad guide om tjänster och stöd för äldre i Karlskoga office.microsoft.com stock.xchng En samlad guide om tjänster och stöd för äldre i Karlskoga www.karlskoga.se Vård och omsorg i Karlskoga syftar till att möjliggöra ett så självständigt och värdigt liv

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten 2012-01-16 Reviderad 2012-03-12 2012-05-30 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör en ansökan

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

INFORMATION OM. Hemtjänst. Hemsjukvård. Särskilda boendeformer. Rehabilitering. Tandvård. September 2012

INFORMATION OM. Hemtjänst. Hemsjukvård. Särskilda boendeformer. Rehabilitering. Tandvård. September 2012 1 INFORMATION OM Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård September 2012 2 HEMTJÄNST Den som av någon anledning har svårt att klara sig själv hemma kan ansöka om hemtjänst.

Läs mer

Älvgården. Information till den enskilde och anhöriga

Älvgården. Information till den enskilde och anhöriga Älvgården särskilt boende Information till den enskilde och anhöriga Varmt välkommen till Älvgården I denna broschyr har vi samlat information till dig som flyttar till oss samt till dina anhöriga. Tveka

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Omvårdnad och service

Omvårdnad och service Omvårdnad och service i hemtjänsten www.ronneby.se 1 Innehåll Hemtjänst detta erbjuds... 3 Avgifter för hemtjänst... 5 Betalningsperiod... 6 Avdrag på avgift... 6 Hemtjänstavgift för makar/sambos... 6

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

AVGIFTER ÅR 2015. Avgifter gällande hemtjänst och hemsjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN

AVGIFTER ÅR 2015. Avgifter gällande hemtjänst och hemsjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN AVGIFTER ÅR 2015 Avgifter gällande hemtjänst och hemsjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Centrala begrepp är: förbehållsbelopp, minimibelopp, individuellt tillägg, avgiftsutrymme, inkomst, boende-kostnad, hemtjänst,

Läs mer

Tåsjögården. Här kan du nå oss! Information till den enskilde och anhöriga. Tåsjögården Hemvägen 6 830 80 Hoting

Tåsjögården. Här kan du nå oss! Information till den enskilde och anhöriga. Tåsjögården Hemvägen 6 830 80 Hoting Här kan du nå oss! Vårdpersonal......... 0671-202 18 Enhetschef Verksamhets- och personalansvarig... 0671-71 66 02 Distriktssköterska/sjuksköterska... 0671-71 66 07 Frågor angående avgifter och faktura:

Läs mer

Information om färdtjänst

Information om färdtjänst Information om färdtjänst Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsten är till för personer med ett varaktigt funktionshinder och som har

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Samuelsbergs korttidsboende

Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Vi önskar dig välkommen till ditt tillfälliga boende i form av växelvård eller korttidsboende. Vår förhoppning är att du ska trivas här tillsammans

Läs mer

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad.

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad. Sida 1(5) Avgifter för hemtjänst i eget boende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom hemtjänsten. I denna skrift kan du läsa

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende. Reviderad 2011-04-19

Kvalitetsdeklaration. för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende. Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration hemtjänst Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen anger vilka grundläggande kvalitetskrav

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare Februari 2007 Hemtjänst, ledsagning, avlösning Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare 1. Hemtjänst 1.1 Kunddebiterad tid sid

Läs mer

Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Skärlundagatan 8! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län Kalmar Länstrafik Serviceresor Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst En del av Landstinget i Kalmar län Inledning Sjukresor Färdtjänst Riksfärdtjänst Så här betalar du Hur du ansöker Kontaktuppgifter

Läs mer

Granbacken. Information till den enskilde och anhöriga

Granbacken. Information till den enskilde och anhöriga Granbacken särskilt boende Information till den enskilde och anhöriga Varmt välkommen till Granbacken I denna broschyr har vi samlat information till dig som flyttar till oss samt till dina anhöriga. Tveka

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Information kring avgifter och beräkningar enligt maxtaxan Gäller fr o m 2015-03-01-2016-02-29 Maxtaxa gällande avgifter för vård och omsorg och avgifter för

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

AVGIFTER 2015 Stöd & service

AVGIFTER 2015 Stöd & service AVGIFTER 2015 Stöd & service Det stöd och den hjälp du kan få av äldre- och handikappomsorgen är behovsprövad. I denna broschyr kan du läsa om vad du skall betala när du får hemtjänst och annan hjälp inom

Läs mer

Välkommen till. Vikadamms särskilda boende

Välkommen till. Vikadamms särskilda boende Välkommen till Vikadamms särskilda boende Vikadamms särskilda boende Vikadamm är ett särskilt boende i Älvängen som sammanlagt har 26 lägenheter för personer med ett omfattande omvårdnadsbehov. Lägenheterna

Läs mer

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014 STORFORS KOMMUN Avgifter Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014 Välfärdsnämnden Vård och omsorg Hemvårdstaxa broschyr 2014 1 Hemvårdstaxa broschyr 2014 2 HUR MYCKET KOSTAR DET? Hälso- och sjukvård

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Hemtjänst Vem kan få hemtjänst? Funktionsnedsättning eller sjukdom kan göra att du behöver stöd och omsorg från andra för att leva ett bra liv i vardagen. Då kan du få

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Information till dig som har fått Färdtjänsttillstånd

Information till dig som har fått Färdtjänsttillstånd Information till dig som har fått Färdtjänsttillstånd Innehållsförteckning Vad står i beslutet? 3 Var och när får jag åka, vad gäller vid resa? 3 Medresenär, ledsagare 4 Beställning av resa 5 Resegaranti

Läs mer

Trygga seniorer. - Enkla råd för att förebygga olyckor och missöden

Trygga seniorer. - Enkla råd för att förebygga olyckor och missöden Trygga seniorer - Enkla råd för att förebygga olyckor och missöden Några enkla tips som får dig att må bättre! Rör dig regelbundet, det stärker benstomme och muskler, motverkar yrsel och ger bra allmän

Läs mer

Hemtjänstinsatser och särskilt boende

Hemtjänstinsatser och särskilt boende Hemtjänstinsatser och särskilt boende i Svalövs kommun SVALÖVS KOMMUN Joan Wikander och Lotta Ekstrand hälsar välkommen till Åsgården i Kågeröd. Innehåll Stöd och hjälp i hemmet 3 Hemtjänst 4 Särskilt

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Hemtjänstinsatser och särskilt boende. i Svalövs kommun

Hemtjänstinsatser och särskilt boende. i Svalövs kommun Hemtjänstinsatser och särskilt boende i Svalövs kommun Joan Wikander och Lotta Ekstrand hälsar välkommen till Åsgården i Kågeröd. Innehåll Stöd och hjälp i hemmet 3 Hemtjänst 4 Särskilt boende 5 Ansöka

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

1 (5) Vägledarens. Årsrapport 2010. Februari 2010. Ewa Karlsson Vägledare

1 (5) Vägledarens. Årsrapport 2010. Februari 2010. Ewa Karlsson Vägledare 1 (5) Vägledarens Årsrapport 2010 Februari 2010 Ewa Karlsson Vägledare 2 (5) Inledning I Oskarshamns kommun finns, sedan 2006, en tjänst som Vägledare inrättad. Vägledarens arbetsplats finns i Kulturhuset

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Kommunal färdtjänst. Samhällsbyggnad

Kommunal färdtjänst. Samhällsbyggnad Kommunal färdtjänst 2015 Samhällsbyggnad Vad är färdtjänst? FÄRDTJÄNST är en form av kollektivtrafik för människor med väsentliga funktionsnedsättningar. Många människor med rörelsehinder eller annan funktionsnedsättning

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Uppsökande verksamhet bland äldre i Trollhättans kommun. Information om olika former av stöd inom äldreomsorgen. 1 2013-02-01

Uppsökande verksamhet bland äldre i Trollhättans kommun. Information om olika former av stöd inom äldreomsorgen. 1 2013-02-01 Uppsökande verksamhet bland äldre i Trollhättans kommun. Information om olika former av stöd inom äldreomsorgen. 1 2013-02-01 Stöd för äldre och funktionshindrade i Trollhättan Gemenskap, sysselsättning

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

Socialförvaltningens grundsyn

Socialförvaltningens grundsyn Trygghetsboende Trygghetsboende Trygghetsboende erbjuder boende för dig med omfattande behov av vård, omsorg, stöd, service och en trygghetsskapande vardags miljö. Syftet är att kombinera ett självständigt

Läs mer