Hållbart. Avfallshantering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbart. Avfallshantering"

Transkript

1 Hållbart Avfallshantering

2 Innehåll Inledning sid 3 Gemensam avfallsplan sid 4 Miljöpolicy sid 5 Avfallstaxa sid 6 Hushållsavfall sid 8 Lär dig sortera rätt sid 10 Sortering av matavfall sid 11 Källsortering sid 12 Hitta din återvinningsstation sid 14 Miljöstation sid 15 Elavfall sid 18 Grovavfall sid 20 Underlätta för sophämtarna sid 21 Trädgårdsavfall sid 22 Återvinningscentraler sid 24 Latrin sid 26 Slam sid 28 Information till företag sid 30 Avfallshantering i Vallentuna Vallentuna ska vara en ren, snygg och trygg kommun att vistas i. Sopsortering är något som vi alla vinner på. Dina sopor är inte vilket skräp som helst. Både boende och besökare ska trivas i kommunen. Alla kan vi göra något för miljön och hjälps vi åt kan vi spara pengar. Avfall är en resurs som kan tas tillvara och återvinnas. Denna broschyr riktar sig främst till hushåll. Här finns grundläggande information som du behöver för att hitta rätt i avfallsdjungeln. Du som vill veta mer kan besöka kommunens webbplats 2 3

3 Gemensam plan för avfallshanteringen Vallentuna har i samarbete med SÖRAB och kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby och Upplands Väsby tagit fram en gemensam avfallsplan. Den sätter upp mål för avfallshanteringen i kommunerna fram till år 2020 med delmål för år I planen ingår att planera för hur allt avfall ska tas omhand och hur vi ska minska mängden. Vi ska undvika att lägga avfall på soptippen och istället använda avfallet som en resurs. På så sätt blir mijöbelastningen mindre när avfallet sorteras rätt. I SÖRAB-kommunernas gemensamma avfallsplan finns åtta övergripande mål som ska vara uppnådda år Matavfallet är i fokus när de nya delmålen för tagits fram. Delmål finns även för att öka återanvändning och materialåtervinning samt en ännu säkrare hantering av farligt avfall. Genomgripande i hela avfallsplanen och alla mål är att människan sätts i centrum. Det ska vara lätt att göra rätt helt enkelt! För att nå målen behöver vi alla hjälpas åt. Läs mer om SÖRAB-kommunernas avfallsplan på avfallsplan.sorab.se. Tyck till om din avfallshantering! Vad tycker du är bra med dagens avfallshantering och vad skulle du vilja ändra på? Vi vill gärna ta del av dina synpunkter. Mejla dina förslag till Miljöpolicy De globala klimatförändringarna påverkar livsvillkoren vilket gör att miljöfrågorna alltid är aktuella. Kommunen arbetar för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling, såväl ekologiskt och ekonomiskt som socialt. Miljöpolicyn utgår från kommunens vision och lyfter bland annat fram att det långsiktigt goda livet i Vallentuna förutsätter ren luft och rent vatten, att det finns lättillgängliga oförstörda naturområden och låga bullernivåer. Den utgör en viktig pusselbit i kommunens miljöarbete. 4 5

4 Avfallstaxa 2013 Avgiften för avfallshantering gäller från och med den 1 juli Avgiften består av en grundavgift och en hämtningsavgift. Grundavgift för permanentboende är 550 kr per år (inkl moms) och för fritidsboende 363 kr per år (inkl moms). Avgifter för de vanligaste abonnemangen Småhus, permanentboende Kärl Tömningar per år Årsavgift (inkl moms) 140 liter kr kr 13* kr 190 liter kr kr 13* kr *Komposttillstånd för hemkompostering av matavfall krävs. Grovavfall, trädgårdsavfall och elavfall hämtas högst två gånger per år. Extra hämtning kan beställas mot avgift. Småhus, fritidsboende Kärl Tömningar per år Årsavgift (inkl moms) 140 liter kr kr 7* 649 kr 190 liter kr kr 7* 725 kr *Komposttillstånd för hemkompostering av matavfall krävs. Grovavfall, trädgårdsavfall och elavfall hämtas högst en gång per år. Extra hämtning kan beställas mot avgift. Flerbostadshus För varje lägenhet tas en fast grundavgift ut på 431 kr inklusive moms. I den ingår kostnadsfri hämtning av elavfall och batterier en gång per månad, om det finns gemensamt hämtningsställe anordnat. Hyresvärden kan hyra en elbur för mindre elavfall, inklusive behållare för lampor och batterier, mot en avgift. Hämtning av grovavfall och trädgårdsavfall från flerbostadshus kan ske mot avgift. För avlämning av det farliga avfallet hänvisas lägenhetsinnehavare till någon av kommunens miljöstationer, se sidan 15. Slamtömning, avgift per tömning (inkl moms) 0-3 kbm behållare 775 kr 3-6 kbm behållare kr Slam hämtas regelbundet eller efter beställning. En grundavgift på 269 kr per år (inkl moms) debiteras per abonnemang. Det tillkommer en avgift för eventuell extra slangdragning utöver 10 meter. Latrintömning, avgift per år (inkl moms) Permanentboende 13 hämtningar per år kr Fritidsboende 6 hämtningar per år kr Latrin hämtas regelbundet var fjärde vecka. För fritidshus sker hämtning endast under sommarhalvåret. Hämtning av extra behållare vid ordinarie hämtning eller extra hämtning vid annat tillfälle kan beställas mot avgift, se sidan 26. Beställ gällande avfallstaxa Gällande avfallstaxa kan du ladda ner på eller beställa från samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna kommun. När kommer fakturan? Det är kommunens entreprenör Ragn-Sells som har uppdraget att fakturera avgifterna för avfallshanteringen, enligt kommunens avfallstaxa. Om du bor permanent i småhus med egen sophämtning får du faktura för sophämtningsabonnemang två gånger per år. Fritidsboende faktureras en gång per år. Vid frågor kan du kontakta Ragn-Sells kundtjänst, tfn

5 Hämtning av hushållsavfall Normalt hämtas soporna måndag-fredag mellan kl. 06 och 17. Vid enstaka tillfällen kan hämtning förekomma fram till kl. 22. Sopkärlet ska vara utrullat till fastighetsgränsen senast kl. 06 på hämtningsdagen. Det ska stå max två meter från den plats där sopbilen stannar och med hjulen och handtaget vända mot sopbilen. Är du osäker på din ordinarie hämtningsdag eller hämtningsvecka, kontakta Ragn-Sells kundtjänst, tfn Permanentboende: Hämtning sker en gång per vecka eller en gång varannan vecka. För den som komposterar och anmält det till kommunen finns även möjlighet till månadshämtning. Foto: Ylva Grill, SÖRAB Hushållsavfall Hur den vanliga sophämtningen går till beror på vilken typ av hus du bor i och vilket abonnemang du har. Du har möjlighet att välja olika abonnemangstyper beroende på vilket behov du har. Småhus och fritidshus med eget abonnemang Om du bor i småhus eller har fritidshus i Vallentuna lägger du de vanliga hushållssoporna i ett sopkärl av plast som hör till fastigheten. Avfallet ska paketeras, annars kan lukt uppstå i kärlet. Lägg aldrig farligt avfall i kärlet. Fritidsboende: Hämtning sker varje eller varannan vecka under veckorna Byte av abonnemang och kärl Du kan göra ändringar av ditt abonnemang, det vill säga ändra storlek på kärl och hämtningsintervall. Du har möjlighet att byta kärlstorlek kostnadsfritt upp till två gånger per år. Ändringar gör du direkt hos Ragn-Sells kundtjänst, tfn Uppehåll i hämtningen Om ditt hus står obebott i mer än sex månader kan du ansöka om uppehåll i sophämtningen. När du fått uppehållet beviljat av kommunen reduceras hämtningsavgiften och du betalar endast grundavgiften. Blanketten för uppehåll i hämtningen hittar du på När fastigheten byter ägare Om du ska sälja din bostad är du skyldig att anmäla det till Ragn-Sells. Blanketten för ägarbyte hittar du på Tvättning av kärl Fastighetsägaren/abonnenten ansvarar för rengöring av kärlet. Rengör ditt sopkärl invändigt vid behov men minst en gång per år. Om du inte vill rengöra ditt kärl själv kan du beställa rengöring av en tvättbil hos Ragn-Sells kundtjänst, tfn

6 Bildtext. Foto: Ylva Grill, SÖRAB Foto: Ylva Grill, SÖRAB Lär dig sortera rätt Dina sopor innehåller både farliga och värdefulla ämnen. Genom att sopsortera hindrar du att farliga ämnen kommer ut i naturen. Om soporna sorteras väl, så kan de tas omhand på ett säkert sätt och det mesta kan återvinnas. Vi kan också spara energi och naturresurser genom att använda materialen flera gånger. Om du vill veta mer om hur du kan sortera dina sopor, läs mer i sorteringsguiden på Lämna begagnat till välgörenhet Genom att skänka dina begagnade kläder, skor, dukar och accessoarer till ideella organisationer bidrar du till att människor i fattiga delar av världen får tillgång till nödvändiga kläder. De gåvor du lämnar går till en biståndsverksamhet. Dina tvättade användbara kläder lägger du i behållare för klädinsamling som finns på vissa återvinningsstationer och alla SÖRAB:s återvinningscentraler. Sortering av matavfall Matavfallet är i fokus när nya delmål för tagits fram i SÖRABkommunernas gemensamma avfallsplan. Ambitionen är att år 2016 ska minst 30 kilo matavfall per invånare och år samlas in. Det insamlade matavfallet ska hålla hög kvalitet och behandlas biologiskt för att producera biogas och växtnäring. Vi planerar att införa separat hämtning av matavfall från hushållen i centrala delar av Vallentuna under hösten Målet är att fånga upp mer av det matavfall som verkligen är avfall och som idag hamnar i soppåsarna, exempelvis potatisskal, äggskal, fiskrens och dylikt. Samtidigt finns även en ambition att minska det onödiga matsvinnet. Saker som egentligen skulle kunna ha ätits upp om man till exempel planerat sina inköp lite bättre eller tagit hand om middagsresterna

7 Källsortering På återvinningsstationer kan du källsortera ditt avfall. Stora mängder som inte går ner i behållarna kan du lämna till Hagby eller Löt återvinningscentral. Tidningar och trycksaker Tidningar, kataloger, reklamblad, broschyrer och liknande lämnas i behållare för tidningar. Ta bort plastpåsar och påklistrade reklamlappar innan trycksaken läggs i behållaren. Kuvert och enstaka böcker läggs i kärlet för hushållsavfall. Glasförpackningar Flaskor och burkar av färgat och ofärgat glas lämnas i glasinsamlingen. Sortera kapsyler, lock och korkar efter materialslag. Porslin, keramik och annat glas som inte är förpackningsglas får inte lämnas i glasinsamlingen. De lämnas som icke brännbart hushållsavfall. Glödlampor och lysrör får inte lämnas i glasinsamlingen. De utgör farligt avfall och lämnas till en miljöstation eller i din box för elavfall. Foto: Sonia Blom Plastförpackningar Flaskor, burkar, dunkar, hinkar, kassar, paket och annat av plast lägger du lösa i behållaren för plast. Sortera korkar och lock av andra materialslag för sig. Pappersförpackningar Presentpapper, mjölkpaket, skokartonger, toarullar och annat pappersmaterial plattar du till och viker ihop. Lägg mindre förpackningar i större. Kuvert läggs i hushållsavfallet. Tidningar, reklamblad och liknande läggs i behållaren för tidningar. Metallförpackningar Konservburkar, tuber, kapsyler, engångsgrillar, folieformar, värmeljus och liknande lämnar du i behålleren för metall. Burkar med färg- och limrester lämnas som farligt avfall. Stekpannor med mera lämnas som icke brännbart grovavfall. Källsortera mer och påverka din hämtningsavgift En stor del av det vi slänger kan tas tillvara och bli nya produkter. Det sparar massor med energi och resurser, som annars hade gått åt till att producera nytt material. Att sortera avfallet rätt gör det mycket enklare att återvinna det. Genom att källsortera mer så minskar mängden avfall i ditt sopkärl. Vi erbjuder olika kärlstorlekar som kan kombineras med tömning varje eller varannan vecka. Har du små mängder avfall kan du dela 190-liters kärl med en närliggande granne. Ju mindre sopkärl och ju mer sällan kärlet töms, desto lägre avgift betalar du för hämtningen

8 Hitta din återvinningsstation På återvinningsstationer kan du källsortera ditt avfall. Stora mängder som inte går ner i behållarna kan du lämna till Hagby eller Löt återvinningscentral. Kommunen ansvarar inte för tömning av containrar eller städning runt återvinningsstationerna. Har du synpunkter på överfulla behållare eller vill anmäla nedskräpning på en återvinningsstation, kontakta Förpacknings- och Tidningsinsamlingens kundtjänst, tfn Brottby Pendelparkering, vid ICA Brottby Centrum Lindholmsvägen/Parkvägen Centrumparkeringen Ekeby Ekebyvägen, mittemot Västergården Ekskogen Ekskogens reningsverk Kragsta Tallåsvägen/Bällstalundsvägen Kårsta Kårsta station Lindholmen Lindholmens station Ormsta Ormsta station Sörgården Gamla Väsbyvägen Farligt avfall till en miljöstation Farligt avfall är sådant som är giftigt, frätande, ekotoxiskt och brandfarligt. Du lämnar farligt avfall till en miljöstation. Nyckel till stationen lånar du i butiken. Brottby Brottby café, Brottby Torg Bällsta Statoil, Stockholmsvägen/Gamla Karlbergsvägen Centrum Shell, Vallentuna Motor (bakom tvätthallen) Kårsta Kårsta stationsväg, nära Kårsta station Lindholmen ICA Lindholmen 14 15

9 Detta lämnar du på miljöstationen Färg, lack och lim Färgrester, båtfärg, lackfärg, alkylfärg, nagellack, kontaktlim och kristallolja. Lösningsmedel Lacknafta, bensin, terpentin, glykol, T-sprit, aceton och fotogen. Rengöringsmedel Starka rengöringsmedel, blekmedel, fläckborttagningsmedel, silverputs, rostskyddsmedel samt golv- och möbelpolish. Bekämpningsmedel Råttgift, insektsmedel, ogräsmedel, algmedel, träskyddsmedel med mera. Frätande ämnen Ammoniak, saltsyra, svavelsyra, batterisyra, avkalkningsmedel med mera. Foto: Ylva Grill, SÖRAB Kvicksilver Lysrör, lågenergilampor, barometrar, kvartslampor, termometrar med mera. Bly Glödlampor och bilbatterier. Sprayburkar Alla sorter. Batterier Alla sorter. Se mer information på nästa sida. Detta lämnar du inte på miljöstationen Smällare, raketer, gasoltuber Hänvisas till återförsäljare. Gasoltuber kan också lämnas på Hagby återvinningscentral. Batterier I allt som rör sig, lyser eller låter, finns ett batteri som ska lämnas åter! Hushållsbatterier Batterier från klockor, ficklampor, leksaker, radio och hörapparater, kameror, spelande gratulationskort med mera lämnar du till en batteriholk. Information om din närmaste batteriholk hittar du på Batteriinsamlingens webbplats, Anmäl behov av tömning av batteriholk till El-Kretsen AB, tfn Bil- och båtbatterier Blybatterier, till exempel bil-, båt- och mc-batterier, kan du kostnadsfritt lämna på någon av SÖRAB:s återvinningscentraler eller vid miljöstationen för farligt avfall, se sidan 15. Läkemedelsrester och kanyler Lämnas till apotek. Apoteket tillhandahåller kostnadsfritt särskilda behållare för förvaring av kanyler

10 Elavfall Exempel på skrymmande elavfall är TV-apparater, diskmaskiner, vitvaror, spisar, element och elgräsklippare. Dammsugare, strykjärn, datorer, brandvarnare, lampor, hårtorkar och annat är exempel på smått elavfall. Lysrör, lågenergilampor och glödlampor räknas också till elavfall. Du som bor i småhus/fritidshus Elavfall lämnas vid fastighetsgränsen och hämtas av Ragn-Sells utan särskild avgift, två gånger per år hos permanentboende och en gång per år hos fritidsboende. Du beställer hämtning genom att ringa Ragn-Sells kundtjänst, tfn Smått elavfall ska ligga i den röda boxen vid hämtning. Du som bor i flerbostadshus och i grupphusområden Elavfall lämnas på särskilt anordnad hämtningsplats i bostadsområdet, efter entreprenörens anvisningar. Din hyresvärd/boendeförening kan ge dig information om var du ska lämna elavfall där du bor. Boxar för småelektronik För att underlätta insamling och avlämning av små kasserade elprylar har hushållen försetts med var sin box för småelektronik. Saknar du din box kan du kontakta Ragn-Sells kundtjänst, tfn Byggavfall hämtas inte kostnadsfritt Fast installerad elutrustning för värme, kyla eller ventilation i byggnader, till exempel värmepumpar och varmvattenberedare, räknas som byggavfall och hämtas inte kostnadsfritt av kommunens entreprenör. Byggavfall kan du lämna på någon av SÖRAB:s återvinningscentraler. Hantering av trasiga lågenergilampor Lågenergilampor innehåller kvicksilver. Gör så här om en lampa går sönder: Varm lampa Öppna fönstren, lämna rummet och stäng alla dörrar till rummet där lampan gått sönder i minuter. Samla därefter ihop lampresterna med en bit kartong. Torka golvet med en fuktig trasa. Lägg lampresterna och trasan i en glasburk med lock, märk locket med en tydlig text att den kan innehålla kvicksilver från en lågenergilampa. Lämna sedan burken som farligt avfall till en miljöstation. Även glödlampor kan lämnas på en miljöstation, se sidan 15. Kall lampa Om en kall lampa spricker sprids kvicksilver som små droppar i rummet. De faller till golvet tillsammans med de trasiga lampdelarna. Gör på samma sätt som med den varma lampan. Foto: Ylva Grill, SÖRAB Använd inte dammsugare Tänk på att inte dammsuga upp resterna av lampan, vare sig den gått sönder kall eller varm! Det finns risk att dammsugaren finfördelar och förångar kvicksilverdropparna och sprider dem i luften. Det ökar risken för inandning

11 Grovavfall Grovavfallet ska lämnas sorterat i brännbart grovavfall respektive obrännbart/blandat grovavfall. Exempel på skrymmande brännbart grovavfall är trämöbler, plast, gummi, frigolit, pulkor, skidor, soffor och plastmöbler. Exempel på obrännbart grovavfall är cyklar, kastruller, föremål av gips, porslin och keramik, handgräsklippare, termosar och spegelglas. Du som bor i småhus/fritidshus Kommunens entreprenör Ragn-Sells hämtar grovavfall vid fastighetsgränsen utan särskild avgift, två gånger per år hos permanentboende och en gång per år hos fritidsboende. Du beställer hämtning genom att ringa Ragn-Sells kundtjänst, tfn Varje hushåll får lämna maximalt 1,5 kbm grovavfall vid varje tillfälle. Du som bor i flerbostadshus och i grupphusområden Hyresvärden/bostadsrättsföreningen/boendeföreningen kan abonnera på hämtning av grovavfall i större kärl eller containrar. Hämtningen utförs av Ragn-Sells och kan vara schemalagd eller ske efter beställning. Bra att veta! Stora elapparater som exempelvis spisar, diskmaskiner, tvättmaskiner och kylskåp får inte blandas med grovavfall. Avfallet ska inte förpackas i svarta sopsäckar eller förslutas i kartonger. Avfall som du inte kan lämna till grovavfallsinsamlingen är till exempel avfall efter renovering av byggnad, bildelar, bildäck, oljefat, toalettstolar, badkar, handfat, varmvattenberedare, stängsel och tryckimpregnerat virke. Sådant avfall kan du istället lämna på någon av SÖRAB:s återvinningscentraler. Underlätta för sophämtarna På sommaren behöver buskar och träd klippas så att de inte är i vägen. Se till att din parkerade bil inte blockerar eller hindrar framkomligheten. På vintern måste vägen som du ansvarar för vara snöröjd och halkfri. Kärlen, och platsen där kärlen ska stå, ska också vara fria från snö och is. Din sopsäck får inte väga mer än 15 kg enligt Arbetsmiljöverkets regler. Kärlen får inte vara för tunga att dra. Släng inte din fallfrukt i sopbehållaren, den blir snabbt för tung. Olyckor inträffar ofta i trånga områden. Sopbilen behöver minst 3,6 meter bred väg

12 Trädgårdsavfall Som trädgårdsavfall räknas gräs, löv, kvistar och andra växtdelar som uppstår vid normal trädgårdsskötsel. Tänk på att trädgårdsavfall inte får slängas i det vanliga sopkärlet. Det bästa är att du själv komposterar ditt trädgårdsavfall. Det är ganska enkelt och dessutom blir du självförsörjande på gödning till dina rabatter. Du som bor i småhus och fritidshus Under april-november får du som bor i småhus och fritidshus med eget sopabonnemang beställa kostnadsfri hämtning av rent trädgårdsavfall. Hämtning kan beställas två gånger per år för permanentboende och en gång per år för fritidsboende. Du beställer hämtning genom att ringa Ragn-Sells kundtjänst, tfn Foto: Ylva Grill, SÖRAB Avfallet ska ligga i komposterbara papperssäckar på 160 liter eller vara buntade i en längd av max 120 cm och med en omkrets av 100 cm. Säckar eller buntar får väga högst 15 kg och du får lämna maximalt 20 stycken per tillfälle. De ska stå vid tomtgränsen eller på överenskommen plats. Du som bor i flerbostadshus och i grupphusområden Kostnadsfri hämtning av trädgårdsavfallet ingår inte för boende i flerbostadshus och i grupphusområden. Bostadsrättsföreningar och samfälligheter kan beställa en container för rent trädgårdsavfall mot avgift. Extra hämtning Extra hämtning av trädgårdavfall kan beställas mot särskild avgift. Kontakta Ragn-Sells kundtjänst, tfn Hushållen får lämna trådgårdsavfall kostnadsfritt på återvinningscentralerna i Hagby och Löt. Hantering av fallfrukt Släng inte din fallfrukt i soptunnan. Den blir för tung att dra och kan dessutom spricka. På Hagby återvinningscentral finns ett kompostområde med separat insamling av fallfrukt. Fallfrukten blir sedan biogas tillsammans med regionens utsorterade matavfall. Elda inte trädgårdsavfall Inom område med detaljplan för bostäder eller annat område med samlad bebyggelse får trädgårdsavfall i bara eldas på Valborgsmässoafton. Eldning sker alltid på eget ansvar. Ta hänsyn till eventuellt eldningsförbud samt vindriktning och väderlek. Stockholms brandförsvar ger aktuella svar på hur hög risk det är att elda för tillfället. Kontakta Storstockholms brandförsvar, tfn eller besök Tippa inte trädgårdsavfall i skog och mark Du får inte slänga trädgårdsavfall i kommunens parker eller naturområden. Det förfular miljön och kan påverka den naturliga växtligheten negativt. Det kallas nedskräpning och är olagligt

13 Återvinningscentraler Välkomen till SÖRAB:s återvinningscentraler där du som privatperson kan lämna ditt grovavfall, elavfall, trädgårdsavfall eller farligt avfall kostnadsfritt. SÖRAB är ett regionalt avfallsbolag som ägs gemensamt av tio kommuner, däribland Vallentuna. De närmaste återvinningscentralerna Våra närmaste återvinningscentraler är Löt och Hagby. Återvinningscentralen Hagby har öppet Måndag - torsdag kl * Fredag kl Lördag - söndag kl * *För företag gäller särskilda öppettider, se under rubriken Företag. Återvinningscentralen Löt har öppet Måndag - fredag kl Lördag - söndag stängt Söndagsöppet var tredje söndag varje månad kl ; 16 juni, 21 juli, 18 aug, 15 sept, 20 okt, 17 nov, 15 dec. För vägbeskrivning och mer information, se Sortera avfallet enligt anvisningar Avfallet ska sorteras enligt anvisningar. Fråga personalen om du är osäker. Du är välkommen med fordon som väger upp till 3,5 ton med eller utan släp. Företag måste ha klippkort för att få lämna avfall på återvinningscentraler. Mottagning av trädgårdsavfall Saknar du egen kompost kan trädgårdsavall lämnas till någon av återvinningscentralerna. Trädgårdsavfallet ska sorteras som återvinning till kompost eller bränsleflis. Tänk på att alla säckar ska tömmas och får inte lämnas kvar på anläggningen. Återvinning till kompost I avdelningen för kompost kan du till exempel lämna löv, gräsklipp, rabattrens, fallfrukt, hö och halm, mindre kvistar och grenar. Återvinning till bränsleflis Till bränsleflis räknas kvistar och grenar som är större än 1 cm i diameter och stammar från träd. Stora stubbar tas endast emot på Löt återvinningscentral. Foto: Ylva Grill, SÖRAB 24 25

14 Foto: Ylva Grill, SÖRAB Latrin Latrin kan antingen hämtas eller komposteras. Om du inte har latrinkompost så är hämtning obligatoriskt på din fastighet. Hämtning av latrin Hos permanentboende hämtas latrin var fjärde vecka utan förbeställning. Hos fritidsboende sker hämtning under veckorna 20, 24, 28, 32, 36 och 40. Resten av året måste du beställa hämtning hos Ragn-Sells kundtjänst. Tänk på att inte fylla kärlet ända upp till kanten när du ställer ut det vid tomtgränsen där hämtningsfordonet stannar. Du ställer ut latrinkärlet, väl tillslutet, måndag morgon kl. 06 i den angivna hämtningsveckan. Kompostering av latrin Att kompostera latrin är inte svårt. Det tar lite tid att sköta komposten men vinsten är en näringsrik kompostmull. Kontakta kommunens enhet för miljö och bygglov om du vill veta hur en latrinkompost kan anordnas. För att få kompostera måste du ha tillstånd från kommunen. Ansökningsblanketter för latrinkompostering hittar du på Beställ latrinkärl av Ragn-Sells Kommunens entreprenör Ragn-Sells tillhandahåller latrinkärl. Du får lika många tomma kärl som du har ställt ut vid varje tömning. Du kan beställa fler genom att ringa Ragn-Sells kundtjänst, tfn Extra hämtning Extra hämtning av latrin kan beställas mot särskild avgift. Den extra hämtningen utförs efter förbeställning som ska göras senast fem vardagar före önskad hämtningsdag. För extra beställning, ring Ragn-Sells kundtjänst, tfn Tänk på att kärlet inte ska fyllas ända upp till kanten, ställa latrinkärlet vid tomtgränsen där hämtningsfordonet stannar, ställ ut kärlet måndag morgon kl. 06 i den angivna hämtningsveckan, tillslut kärlet väl, kärlet endast ska innehålla latrin

15 Du spolar väl inte ner färg i avloppet? Färg kan innehålla skadliga kemikalier, som inte fångas upp i reningsverket. De sköljs vidare ut i våra hav och blir kvar i vårt ekosystem. Slam Alla enskilda avloppsanläggningar ska tömmas minst en gång per år. Kommunens entreprenör Ragn-Sells hämtar enligt schema och lämnar information om när tömningen ska ske hos dig. Foto: Sonia Blom All överbliven färg ska hanteras som farligt avfall och lämnas till en återvinningscentral eller miljöstation. Det är enkelt att bli miljövänligare tips och råd hittar du på Slamavskiljare och tankar ska vara väl markerade så att de är lätta att hitta. Alla som har en egen avloppsanläggning ska ha en röd skylt märkt SLAM. Den här skylten ska sättas upp vid anläggningen när det är dags för tömning. Saknar du en sådan skylt kan du beställa en från Ragn-Sells kundtjänst, tfn Gör vägen fri för slamsugningsbilarna Slamsugningsbilarna måste kunna ta sig fram till fastigheten för att tömma avloppsanläggningen utan hinder. På sommaren måste buskar och träd klippas så att de inte är i vägen. Det går inte att tömma om till exempel parkerade bilar blockerar vändplanen. Lock och manluckor som behöver öppnas av hämtningspersonal får inte vara övertäckta eller låsta inför tömningen. Brunnslock får väga max 15 kg. Det får inte finnas några hinder där slangar ska dras fram. Käppalaförbundet renar avloppsvatten från mer än en halv 28 miljon människor i elva kommuner norr och öster om Stockholm. Vi tar också tillvara den näring och energi som finns i avloppsvattnet och återför slam och biogas till samhällets kretslopp. För renare sjöar och skärgård 29

16 Information till företag och verksamheter Allt avfall ska sorteras, hanteras och omhändertas på rätt sätt. För farligt avfall gäller speciella regler. Det är viktigt att farligt avfall skiljs ut, hanteras och omhändertas separat. Kommunens ansvar Kommunens ansvar för avfall från företag är begränsat till det avfall som är jämförligt med hushållsavfall, det vill säga avfall som uppstår i personalutrymmen, på toaletter, avfall från restauranger och liknande. Detta avfall ska hämtas av kommunens renhållningsentreprenör Ragn-Sells. Utsorterat matavfall Utsorterat rent matavfall från restauranger, storkök och butiker kan hämtas via kommunen. Matavfall återvinns genom rötning till biogas. Utsorterat matavfall samlas i 140-liters kärl och hämtas varje vecka. Vill du börja sortera ut matavfall, kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen i Vallentuna kommun. Förpackningsavfall Glas, kartong/well, plast, metall och tidningar i små mängder får transporteras i egen regi till en återvinningscentral. Foto: Ylva Grill, SÖRAB Farligt avfall och elavfall Företag måste beställa hämtning av farligt avfall eller elavfall av en godkänd entreprenör. Om du anmäler egen transport av farligt avfall till länsstyrelsen får du själv årligen transportera farligt avfall som uppkommit i verksamheten. Mindre mänder farligt avfall kan även lämnas på Hagby återvinningscentral. Grovavfall Företag kan lämna grovavfall på någon av SÖRAB:s återvinningscentraler mot avgift. Företagskortet med tio besök behövs som betalning. Annat avfall Så kallat verksamhetsavfall, till exempel produktionsspill, ansvarar företagaren själv för. Olika entreprenörer kan utföra hämtning och SÖRAB tillhandahåller behandling mot avgift. Matavfall från verksamheter Är ni med? Tillsammans med SÖRAB erbjuder vi separat insamling av matavfall från verksamheter. Vi erbjuder även hämtning av förpackat matavfall. Lämna matavfallet så ser vi till att det blir till biogas och biogödsel. Kontakta avfallsansvarig på Vallentuna kommun för mer information. För mer information, besök under rubriken Företag

17 Kontakta oss Har du frågor om avfallshantering är du välkommen att vända dig till någon av oss. Ragn-Sells AB Tfn kundtjänst: E-post: Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB Tfn kundtjänst: E-post: Hämtning av hushållsavfall; abonnemang, fakturor, hämtningsdagar, utebliven hämtning, extra hämtning samt beställning av ordinarie hämtningar av grovavfall, trädgårdsavfall, elavfall, slam och latrin. Insamling, städning och tömning av behållare för förpackningar och tidningar på återvinninsstationer. Söderhalls Renhållningsverk AB (SÖRAB) Tfn växel: E-post: Vallentuna kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Tfn växel: E-post: Återvinningscentraler samt omhändertagande av kommunens hushållsavfall. Avfallsplanen, avfallsföreskrifter, uppehåll i hämtningen, miljöstationer, kompostering, eldning med mera. Omslagsfoto: Ylva Grill, SÖRAB Samhällsbyggnadsförvaltningen Tuna torg 2 2 tr, Vallentuna Tfn Fax

Avfallshantering 2012

Avfallshantering 2012 Hållbart Avfallshantering 2012 Innehåll Inledning sid 3 Nyheter 2012 sid 4 Hushållsavfall sid 6 Källsortering sid 8 Hitta din återvinningsstation sid 10 Farligt avfall sid 11 Elavfall sid 14 Grovavfall

Läs mer

Avfalls- och VA-information 2010

Avfalls- och VA-information 2010 Avfalls- och VA-information 2010 Tillsammans håller vi Nacka rent Vi som ansvarar för vatten och avlopp och insamling av hushållsavfall i Nacka kommun, vill att alla hjälps åt att tänka på miljön. Jordens

Läs mer

Avfall,vatten och avlopp. Guide 2009

Avfall,vatten och avlopp. Guide 2009 Avfall,vatten och avlopp Guide 2009 Allmän information om avfall Överallt där människor bor eller arbetar bildas avfall. Den här broschyren riktar sig främst till våra kommuninvånare som bor i småhus,

Läs mer

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 Återvinningscentralernas öppettider sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare VIVAB ansvarar för att du

Läs mer

Sigtuna kommun, renhållning

Sigtuna kommun, renhållning INNEHÅLL Hushållsavfall 27 Brännbart och matavall 27 Grovavfall 28 Trädgårdshelg i Sigtuna 28 Latrinhämtning 28 Slamtömning 28 Farligt avfall 29 Farligt avfall från hushåll 29 Miljöstationer 29 Insamling

Läs mer

För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier

För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier 2010 1 Återvinn för en bättre miljö! Vad är Soptips? Biogasanläggningen i Västerås och din kommun

Läs mer

Soptips. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier

Soptips. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Soptips För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Skinnskatteberg 2015 1 Hjälp till att minska avfallet Vad är Soptips? Soptips delas ut av

Läs mer

Soptips. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier

Soptips. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Soptips För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Norberg 2015 Skinnskatteberg 2014 Hjälp till att minska avfallet Vad är Soptips? Soptips

Läs mer

Soptips. Heby 2014. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier. VA- & Avfallsenheten

Soptips. Heby 2014. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier. VA- & Avfallsenheten Soptips För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Heby 2014 VA- & Avfallsenheten 1 Hjälp till att minska avfallet Sortera ut matavfall Vad

Läs mer

Miljökalender 2014. Gott nytt år!

Miljökalender 2014. Gott nytt år! Miljökalender 2014 Gott nytt år! Du håller just nu i Miljökalendern för 2014. I denna kalender får du information om avfallshantering, källsortering, hämtningsrutiner, viktigare kontaktuppgifter m.m. Vatten-,

Läs mer

För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier

För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Västerås 2011 Återvinn för en bättre miljö! Vad är Soptips? och din kommun och innehål- sortering

Läs mer

Soptips. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier

Soptips. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Soptips För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Hallstahammar 2013 1 Hjälp till att minska avfallet Vad är Soptips? och din kommun och innehåller

Läs mer

Soptips. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier

Soptips. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Soptips För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Skinnskatteberg Enköping 2015 2014 1 Hjälp till att minska avfallet Vad är Soptips? Soptips

Läs mer

Soptips. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier

Soptips. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Soptips För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Skinnskatteberg Surahammar 2015 2014 1 Hjälp till att minska avfallet Vad är Soptips? Soptips

Läs mer

Guide 2014. Avfall, vatten och avlopp

Guide 2014. Avfall, vatten och avlopp Guide 2014 Avfall, vatten och avlopp Innehåll Miljövänlig kommun... 3 Vattnet i din kommun... 4 VA-taxan... 5 Goda råd för användning av ditt avloppsledningsnät... 6 Slamtömning... 8 Allmän information

Läs mer

Avfall, vatten och avlopp

Avfall, vatten och avlopp Avfall, vatten och avlopp Guide 2013 Foto: Bildarkivet/ Lars Owesson Innehåll Miljövänlig kommun... 3 Vattnet i din kommun... 4 VA-taxan... 5 Goda råd för användning av ditt avloppsledningsnät... 6 Slamtömning...

Läs mer

Information om avfallshantering i kommunen

Information om avfallshantering i kommunen Information om avfallshantering i kommunen Mål för avfallshanteringen Målet är att minska mängden avfall till deponi, öka insamlingen av hushållens farliga avfall samt ge våra abonnenter möjlighet att

Läs mer

Sopsorteringsguide. Sortera rätt, miljösmart och enkelt

Sopsorteringsguide. Sortera rätt, miljösmart och enkelt Sopsorteringsguide Sortera rätt, miljösmart och enkelt 1 Innehållsförteckning Sigtuna kommun, renhållning 3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 3 Allmän information 3 Almanacka Förpacknings- och Tidningsinsamlingen,

Läs mer

Lilla Sopboken 4 Om konsten att källsortera

Lilla Sopboken 4 Om konsten att källsortera Lilla Sopboken 4 Om konsten att källsortera Lilla Sopboken 4 Om konsten att källsortera Texter Norrköpings kommun, tekniska kontoret Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Layout Rüsen Yildiz Camilla Neve

Läs mer

Den roliga delen, det är att lära sig sopsortera rätt!! En konst som tar högst 4 minuter om dagen efter lite träning.

Den roliga delen, det är att lära sig sopsortera rätt!! En konst som tar högst 4 minuter om dagen efter lite träning. BRF Hängboken 2011-10-06 Soprummets är en av de viktigaste funktionerna för de boende men också ett klassiskt ämne för diskussion och irritation. Hur det än informerats och beslutats kommer det alltid

Läs mer

KÄLLSORTERING Vad, Var, Hur, Varför och Vad händer sen?

KÄLLSORTERING Vad, Var, Hur, Varför och Vad händer sen? KÄLLSORTERING Vad, Var, Hur, Varför och Vad händer sen? Källsortering ENKLARE ATT SORTERA DINA SOPOR Ställ dig denna fråga: Är det här en förpackning? JA Då hör den hemma i något av förpackningsinsamlingens

Läs mer

Råd och tips om dina avfallskärl. För dig som bor i villa eller radhus

Råd och tips om dina avfallskärl. För dig som bor i villa eller radhus Råd och tips om dina avfallskärl För dig som bor i villa eller radhus ABONNEMANG Välj gärna abonnemang med sortering av matavfall. AVFALLSABONNEMANG FÖR VILLOR Du som bor i villa eller radhus ska ha ett

Läs mer

Svedala Kommuns 1:23 Författningssamling 1(25)

Svedala Kommuns 1:23 Författningssamling 1(25) Författningssamling 1(25) Föreskrifter om avfallshantering för Svedala kommun antagen av kommunfullmäktige 2007-09-12, 104 Dessa Föreskrifter om avfallshantering bildar tillsammans med dokumentet Avfallsplan

Läs mer

från aceton till örontops

från aceton till örontops Sopsorteringsguide från aceton till örontops Tionde rev upplagan, feb 2010 STOCKHOLM Winner 2010 EUROPAS MILJÖHUVUDSTAD Stockholm Europas miljöhuvudstad 2010 EU-kommissionen har utnämnt Stockholm till

Läs mer

Information till hushållen om avfallshantering i Sigtuna kommun. ALMANACKA 2012

Information till hushållen om avfallshantering i Sigtuna kommun. ALMANACKA 2012 Information till hushållen om avfallshantering i Sigtuna kommun. ALMANACKA 2012 Viby by. Foto: Hans Kündig JANUARI V52 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 1 Nyårsdagen V1 2 3 Svea Alfred

Läs mer

Klart med avtal Biogasanläggning i drift vid årsskiftet. Ur innehållet. Vår region. 2012 renhållningsnytt. Vd har ordet... 2

Klart med avtal Biogasanläggning i drift vid årsskiftet. Ur innehållet. Vår region. 2012 renhållningsnytt. Vd har ordet... 2 SAMHÄLLSINFORMATION TILL HUSHÅLLEN FRÅN 2012 renhållningsnytt Vi finns också på www.vmab.se Ur innehållet Vd har ordet... 2 Klart med avtal Biogasanläggning i drift vid årsskiftet Kundtjänst... 3 Hushållen

Läs mer

Det är lätt att sortera rätt! Mölndals källsorteringsguide

Det är lätt att sortera rätt! Mölndals källsorteringsguide Det är lätt att sortera rätt! Mölndals källsorteringsguide Utgiven av tekniska förvaltningen, Mölndals stad. Oktober 2014. Text och layout: Tekniska förvaltningen. Foto: Hans Wretlin, FTI, Sansac, tekniska

Läs mer

Renhållningsordning för Vaggeryds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38

Renhållningsordning för Vaggeryds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38 Renhållningsordning för Vaggeryds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38 1 Renhållningsordning för Vaggeryds kommun INNEHÅLL Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Inledande bestämmelser Ansvar och skyldigheter

Läs mer

Återvinning för hushållen. med avfallsordlista

Återvinning för hushållen. med avfallsordlista Återvinning för hushållen med avfallsordlista Här kan du återvinna: Återvinningscentral, ÅVC På återvinningscentralerna kan hushållen kostnadsfritt lämna in grov- och trädgårdsavfall samt farligt avfall.

Läs mer

Värmdö en plats för möten mellan människor

Värmdö en plats för möten mellan människor Till alla hushåll i Värmdö kommun Värmdö en plats för möten mellan människor Vår kommun fortsätter att växa och det är mycket positivt att fler vill bo i vår vackra kommun. Här erbjuds närhet till naturen

Läs mer