Säkerhetsledning. Ringhals AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säkerhetsledning. Ringhals AB 2006-08-28"

Transkript

1 Säkerhetsledning 1

2 Säkerhetsledning Vad är det? 2

3 Syftet med denna presentation Informera chefer och medarbetare om hur säkerhetsledning inom Ringhals tillämpas Kan även användas för att: visa för omgivning (myndigheter, ägare) hur säkerhetsledning tillämpas utgöra diskussionsunderlag för förbättring 3

4 Säkerhetsledning Vad menas med Säkerhetsledning Med säkerhetsledning förstår man de aktiviteter som behövs inom ett företag eller på en anläggning för att en tillfredsställande säkerhet skall nås (Prof. Björn Wahlström, NSMI, VF Safety Management Institute) Ringhals tillämpar Vattenfalls princip för säkerhetsledning som beskriver en struktur för säkerhetsledning (driftledningsnivåer), säkerhetsmässig tillsyn och överprövningsprincipen. 4

5 Vad är reaktorsäkerhet? Att se till att haverier och tillbud som kan leda till utsläpp undviks. Att se till att radioaktivitet inte okontrollerat sprids i och utanför anläggningen. Att se till att förtroendet för verksamheten inte äventyras. 5

6 Kravhierarki - med avseende på reaktorsäkerhet 1. Svensk lag avseende kärnteknisk verksamhet 2. Av myndigheten (SSM) utfärdade föreskrifter (Övergripande föreskrift SSMFS 2008:1) 3. Krav ställda i Säkerhetsredovisningen för aktuell reaktor 6

7 Säkerhetsledning SSM:s föreskrifter anger inte direkta krav på säkerhetsledning men vid granskningar har man ibland kommenterat säkerhetsledningen i termer av brister eller beröm (tillsammans med säkerhetskultur). Mot bakgrund av kraven i SSMFS 2008:1 menar SSM att säkerhetsledning omfattar: policies och säkerhetsmål definierade ansvar, befogenheter och samarbetsförhållanden att ständigt övervaka och följa upp säkerheten att identifiera och hantera avvikelser, genomföra nödvändiga förbättringar beslutsfattande Därutöver även krav på: planering, kompetens och bemanning, kontinuerligt utnyttjande av och kommunicerande av erfarenheter, att organisationen ska ha tillräckliga ekonomiska och personella resurser och vara utformad för att upprätthålla säkerheten. I grunden ligger också kravet på att ett ledningssystem skall finnas som styr verksamheten 7

8 Säkerhetsledning i RVS Ringhals Verksamhetsstyrsystem RVS Innehåller de delar som skall säkerställa att säkerhetsledningen utövas med kvalitet och effektivitet: Organisation med tydlig ansvarsfördelning Hantering av krav (Fackområden) Driftledning Behandling av Säkerhetsfrågor Erfarenhetsåterföring - Ringhals Management manual - Requirements - Excecutive directives Business area - Plant Decommissioning - Plant Development - Configuration Management/Documentation Management - Operations and Maintenance - Finances - Facility Management - Research & Development - Ringhals Management - IS/IT and Telecom Business - IT security - Communications - Conventional security - Quality and HTO - Procurement - Environment - Human Resources - Process Development - Production Planning Ringhals Integrated Management System (RVS) - Policy - Strategy - Assignment documents/balanced Scorecard/Business plan Line organization - R - President and CEO - RC - VP and Staff - RQ - Safety, Quality and Environment - R1 - Production Unit 1 - R2 - Production Unit 2 - R34 - Production Unit 3 and 4 - RS - Protection and Environment - RU - Maintenance - RT - Nuclear Engineering and Services - RP - Projects - RZ - Procurement and Logistics - RH - Human Resources - RK - Information and Communications - RV - IS/IT and Business Support - RE - Finance Innehåller även delar som skall säkerställa att övrig verksamhet (företagsekonomi, miljöarbete, personalutveckling etc) utövas med kvalitet och effektivitet: 8

9 Ledningsstruktur inom Ringhals Styrelse FL AL TL DL VD / vvd RSK Ringhals Säkerhets kommitté Linjeorganisation Blockchef R1 R2 R34 RQ Drift-chef R1D R2D R3D R4D RQX Fristående granskning Drift-SÄK Gemensam Prod-SÄK Gemensam Överprövning Oberoende Forum för erfarenhetsåterföring 9

10 Säkerhetsledning, DL-möten Fokus på säkerhet och drift. Behandlar veckan som gått samt förutsättningar för kommande veckas säkra drift Uppföljning av åtgärder Mötena hålls varje vecka och leds av VD, Övriga deltagare är chefer för blocken, teknisk service, säkerhetsstaben samt infochef Kvartalsvis ställer staben RQ samman en säkerhetsbedömning Sammanställning av inträffade händelser Trendning och värdering DL gör ställningstagande map åtgärdsbehov 10

11 Ringhals Säkerhetskommitté RSK Fokus på viktiga principiella säkerhetsfrågor i ett långsiktigt perspektiv. Behandlar bla: Ändringar i organisation, verksamhet, arbetsmetoder samt utrustning av säkerhetsmässig betydelse Tolkning av krav Blockens årsrapporter och säkerhetsprogram Utöver ovan utpekade ärendetyper kan organisationen när som helst uppmärksamma frågor och ärenden, som kan vara lämpliga att lyfta till RSK. Mötena hålls varje månad och leds av VD Övriga deltagare är representanter för drift, UH, teknisk service samt RQ (både chefer och medarbetare) Ledamöterna är tillsatta med personligt mandat 11

12 Hantering av Säkerhetsfrågor Krav på säkerhetsgranskning i SSMFS 2008:1 En säkerhetsgranskning enligt bestämmelserna i dessa föreskrifter skall utföras för kontroll av att tillämpliga säkerhetsaspekter är beaktade, och att tillämpliga säkerhetskrav på anläggningens konstruktion, funktion, organisation och verksamhet är uppfyllda En säkerhetsgranskning skall göras i två steg. primär säkerhetsgranskning, PSG, fristående säkerhetsgranskning, FSG Den primära säkerhetsgranskningen, PSG, skall göras inom de delar av anläggningens organisation som ansvarar för den aktuella sakfrågan. PSG ska verifiera att vald åtgärd/lösning är tillräckligt bra. 12

13 Hantering av Säkerhetsfrågor Det andra steget, den fristående säkerhetsgranskningen, FSG, skall göras inom en för ändamålet inrättad granskningsfunktion, som skall ha en fristående ställning i förhållande till sakansvariga delar av organisationen. FSG ska i första hand värdera, genom att utföra en s.k. verksamhetsgranskning, om vald åtgärd/lösning är tillräckligt bra. En viktig del i FSG är att värdera att PSG genomförts på ett tillräckligt bra sätt avseende djup, bredd och kompetens i granskningen. För (gråzons)ärenden som kan medföra viss reaktorsäkerhetspåverkan, men ej erfordrar säkerhetsgranskning, kan vidare hantering ske genom Säkerhetsvärdering I Linjen (SIL). Ärenden för SIL kommer normalt från drift- och underhållsverksamheten men kan också komma från RT (härd, analys, anläggningsutveckling). 13

14 Dokumentstruktur (röd tråd) Ringhals Ledningshandbok Referenser (en del av handboken) Verksamhetspolicy inkl säkerhetspolicy * Tolkning av föreskriftskrav Ringhals strategiska inriktning Övergripande mål och förhållnings-sätt för reaktorsäkerhet. Verksamhetsstyrningsprocessen m fl. Verksamhetshandböcker Instruktioner Målbrev 200X Riktlinjer för reaktorsäkerhetsarbetet 200X RX Säkerhetsprogram 200X RAB Säkerhetskulturprogram RX Verksamhetsplaner 200X * Finns på INSIDAN under vänstra fliken Ledning id

15 15

16 16

Granskning av Forsmarks Kraftgrupp AB:s anmälan av organisatorisk ändring avseende VDsituation

Granskning av Forsmarks Kraftgrupp AB:s anmälan av organisatorisk ändring avseende VDsituation Forsmarks Kraftgrupp AB 742 03 Östhammar Tillsynsrapport Datum: 2014-10-03 Er referens: FQ-2014-0497 Diarienr: SSM2014-2547 Granska i tillsyn Forsmarks Kraftgrupp AB Ansvarig handläggare: Lars Axelsson

Läs mer

Inspektion av internrevisionsverksamheten vid OKG Aktiebolag

Inspektion av internrevisionsverksamheten vid OKG Aktiebolag Tillsynsrapport Vårt datum: 2012-12-18 Er referens: Diarienr: SSM2012-1681 Förrättningsdatum: 2012-11-06 Inspektera OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Anna Bärjegård Arbetsgrupp: Anna Bärjegård, Markus

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 SSMFS 2008:1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i kärntekniska anläggningar Konsoliderad version med ändringar

Läs mer

Ansökan enligt kärntekniklagen

Ansökan enligt kärntekniklagen Bilaga SR-Drift Säkerhetsredovisning för drift av slutförvarsanläggningen Kapitel 1 Introduktion Kapitel 2 Förläggningsplats Kapitel 3 Krav och konstruktionsförutsättningar Kapitel 4 Kvalitetssäkring och

Läs mer

Inspektion av OKG kravhantering, PLEX

Inspektion av OKG kravhantering, PLEX TILLSYNSRAPPORT 2011-05-25 Process: Granska i tillsyn Vår referens: Tillståndshavare: OKG Aktiebolag Objekt: OKG AB Förrättningsdatum: 2010-09-(15-17) Filnamn: 508202 27.0 Arbetsgrupp: Jan Gällsjö KD,

Läs mer

Inspektion av OKG:s program för förebyggande underhåll

Inspektion av OKG:s program för förebyggande underhåll OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Tillsynsrapport Datum: 2015-05-19 Er referens: Diarienr: SSM2015-539 Förrättningsdatum: 2015-03-19 Inspektera OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Marcus Gustavsson Arbetsgrupp:

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD Upprättat/fastställt 2013-11-13 av Socialnämnden Senast reviderat Revideringsintervall

Läs mer

OKG inspektion - inställningar till säkerhetshöjande

OKG inspektion - inställningar till säkerhetshöjande TILLSYNSRAPPORT 2011-06-21 Process: Inspektera Vår referens: SSM2011-451-6 Tillståndshavare: OKG Aktiebolag Objekt: OKG Förrättningsdatum: 2011-04-12 Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund, Klas Idehaag, Per Chaikiat

Läs mer

Granskningsrapport OKG:s svar på föreläggande om genomförande av åtgärder samt särskilda villkor för drift avseende Oskarshamn 1-3

Granskningsrapport OKG:s svar på föreläggande om genomförande av åtgärder samt särskilda villkor för drift avseende Oskarshamn 1-3 OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Tillsynsrapport Datum: 2013-10-02 Er referens: Diarienr: SSM2012-5780 Granska i tillsyn OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Lars Axelsson, Anna Bärjegård, Karoline Gotlén

Läs mer

Vägledning. för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning

Vägledning. för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning Vägledning för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning Internrevisionen är tillsammans med styrelsen, ledningen och externrevisionen de viktiga hörnstenarna för bolagsstyrning.

Läs mer

2015:17. Forskning. Kännetecken för välfungerande ledningssystem i säkerhetskritisk verksamhet. Roland Akselsson. Författare:

2015:17. Forskning. Kännetecken för välfungerande ledningssystem i säkerhetskritisk verksamhet. Roland Akselsson. Författare: Författare: Roland Akselsson Forskning 2015:17 Kännetecken för välfungerande ledningssystem i säkerhetskritisk verksamhet Rapportnummer: 2015:17 ISSN: 2000-0456 Tillgänglig på www.stralsakerhetsmyndigheten.se

Läs mer

Verksamhetsmanual. Luleå Hamn AB

Verksamhetsmanual. Luleå Hamn AB Godkännes av: Sida 1 av 19 Luleå Hamn AB Till Luleå Hamns kunder, leverantörer, medarbetare samt övriga intressenter Vår förmåga att motsvara våra kunders behov, krav och förväntningar är helt avgörande

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting LS 1112-1733 Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting 2013-02-01 Beslutad av landstingsfullmäktige 2013-03-19 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål... 4 3 Omfattning... 4 4

Läs mer

Sida 2 (83) Dokumentnr: 13-3285. Innehållsförteckning

Sida 2 (83) Dokumentnr: 13-3285. Innehållsförteckning Bilaga 1 Datum: 2014-06-26 Arbetsgrupp: Ulf Andersson, Pål Andersson, Johan Berg, Erica Brewitz, Simon Carroll, Marika Enmark, Pia Eriksson, Peter Frisk, Parviz Ghasemi, Christian Karlsson, Daniel Kjellin,

Läs mer

Överenskommelse om samarbete avseende statistik mellan. Sveriges riksbank (Riksbanken) och Statistiska centralbyrån (SCB)

Överenskommelse om samarbete avseende statistik mellan. Sveriges riksbank (Riksbanken) och Statistiska centralbyrån (SCB) Överenskommelse om samarbete avseende statistik mellan Sveriges riksbank (Riksbanken) och Statistiska centralbyrån (SCB) Överenskommelse Bakgrund Riksbanken har enligt lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank,

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion

Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion 1 (8) 2014-05-05 Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion För de flesta organisationer idag är information en förutsättning för att skapa affärsvärde eller verksamhetsnytta. Information

Läs mer

Samlad strålsäkerhetsvärdering 2015 OKG Aktiebolag

Samlad strålsäkerhetsvärdering 2015 OKG Aktiebolag Dokumentstatus: Godkänt Tillsynsrapport Datum: 2015-06-15 Diarienr: SSM2015-89 Samlad strålsäkerhetsvärdering OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Anna Bärjegård, Klas Idehaag Arbetsgrupp: Martin Amft,

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering Version 2.0, 2014-09-18 FSPOS AG KON, Fokusgrupp Kontinuitetshantering Dokumenthistorik Utgåva Datum Kommentar

Läs mer

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av intern kontroll - Kommunstyrelsen Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Mattias Johansson Auktoriserad revisor/ Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Emelie Lönnblad

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Hoist Kredit AB Hoist Kredit AB (publ) Bolagsstyrningsrapport 014 Bolagsstyrningsrapport God bolagsstyrning syftar till att skapa förutsättningar för ett aktivt engagemang från ägarna med en tydlig och

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2012 FÖR INTELLECTA AB (PUBL)

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2012 FÖR INTELLECTA AB (PUBL) BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2012 FÖR INTELLECTA AB (PUBL) Bolagsstyrningen i Intellecta syftar till att skapa goda förutsättningar för en aktiv och ansvarstagande ägarroll, fastställa en lämplig ansvarsfördelning

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport På de följande sidorna lämnas information om bolagsstyrning, enligt lag och Svensk kod för bolagsstyrning, för räken skapsåret 2014. Bolagsordning, tidigare bolags - styrningsrapporter

Läs mer

Policy och strategi för informationssäkerhet

Policy och strategi för informationssäkerhet Styrdokument Dokumenttyp: Policy och strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2014-10-23, 20 Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år eller vid behov Följas upp: Vartannat år Policy

Läs mer

KVALITETS- MANUAL. Ansvarig: Jonas Danielsson. Senast reviderad: Kvalitetsmanual: 2006-10-01 Kvalitetssystemets dokumentation: 2006-09-30

KVALITETS- MANUAL. Ansvarig: Jonas Danielsson. Senast reviderad: Kvalitetsmanual: 2006-10-01 Kvalitetssystemets dokumentation: 2006-09-30 KVALITETS- MANUAL Ansvarig: Jonas Danielsson Senast reviderad: Kvalitetsmanual: 2006-10-01 Kvalitetssystemets dokumentation: 2006-09-30 B2B IT-Partner AB Box 1018, Svetsarvägen 8, 171 21 Solna Telefon

Läs mer