Fredsteknik Säkerhetspolitiska och kommersiella möjligheter Bilaga 3 presentationer vid seminariet vid FHS den 8 september 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fredsteknik Säkerhetspolitiska och kommersiella möjligheter Bilaga 3 presentationer vid seminariet vid FHS den 8 september 2014"

Transkript

1 Bo Janzon Kungl Krigsvetenskapsakademien Avdelningen för Militärteknisk vetenskap 1) Fredsteknik Säkerhetspolitiska och kommersiella möjligheter Bilaga 3 presentationer vid seminariet vid FHS den 8 september Rubrikfotot: Michos Tzovaras, UN Photo. Non-Violence, Skulptur av Carl-Fredrik Reuterswärd (1980) vid FN-huset i New York 1

2 Two dangers associated with unsecure ammunition stockpiles International Ammunition Technical Guidelines (IATG) Gillian Goh United Nations Office for Disarmament Affairs Diversion Unsecured or poorly-monitored national ammunition stockpiles lead to massive diversion into illicit markets. Diverted conventional ammunition is increasingly used to assemble improvised explosive devices (IEDs). Explosions In over 60 countries during the last decade, poorly-stored ammunition stockpiles have inadvertently exploded. Thousands of people have died, and the livelihoods of entire communities were disrupted. 2 IEDs made from mortars and anti-tank rounds Source: Report of Security Council Monitoring Group on Somalia (S/2010/91) Two dangers associated with unsecure ammunition stockpiles Diversion Unsecured or poorly-monitored national ammunition stockpiles lead to massive diversion into illicit markets. Diverted conventional ammunition is increasingly used to assemble improvised explosive devices (IEDs). Explosions In over 60 countries during the last decade, poorlystored ammunition stockpiles have inadvertently exploded. Thousands of people have died, and the livelihoods of entire communities were disrupted ammunition depot explosion in Brazzaville, Congo Ammunition depot explosions No. of explosions Number of unplanned explosions at munitions sites Year Source: Erwan Morand. 5 Source: Small Arms Survey 6 1

3 DEMILITARISERING Återanvända sprängämnen I går I dag I morgon Dumpning Inga krav Destruktion Återvinning Måttliga miljökrav Återvinning Ökade miljökrav talet Vådasprängda explosivämnesförråd Totalt 507 st 11 September Internationalisering Globalisering Mines IED Improvised explosive devices Döda och skadade av minor och vådasprängda explosivämnesförråd 500 x BM21 Etats Major Abidjan CBD Min of Education. Min of Health 2

4 24 augusti talet UNODA ATT SaferGuard IATG ISACS Jämför ADR Internet Smart Phones 3

5 SWEDEC - ETT NEDSLAG I VÅR VERKLIGHET HOTBILD övlt Fredrik Johnsson Chef Operativt Stöd SWEDEC XX Presentation XXX 2 VÅR UPPGIFT VAD GÖR OSS UNIKA? EXPERTSTÖD ANLÄGGNINGAR SWEDEC EOD EXERCISE UTBILDNING 1

6 2

7 Seminarium om Fredsteknik Internationell samordning och insats MSB och humanitära insatser inom minhantering Stöd till samordning Katastrofriskreducering Humanitära insatser Humanitär minhantering Tidig återuppbyggnad Civil konflikthantering Experter Metoder Materiel Förmågor Katastrofriskreducering Humanitär koordinering Sök & Räddning Minröjning Basläger Sjukvård Vatten, sanitet och hygien Miljöhantering Boende & Kontor Transport & Logistik Exempel på minhanteringsinsatser ICRC Stöd med teknisk expertis Brazzaville Stöd till UNMAS med RR röjning och kvalitetssäkring av röjningsverksamhet i Brazzaville Mali Stöd till UNMAS med kartläggning, RR röjning och utbildning i syfte att förstärka lokal kapacitet Centralafrikanska republiken CAR Stöd till UNMAS och nationella myndigheter med röjning av ERW och övergiven- eller lagrade ammunitionseffekter samt etablering av långsiktiga riskreduceringsåtgärder inom ammunitions- och lagerhantering. Somalia (planering) Stöd till UNMAS och nationella myndigheter med teknisk expertis i syfte att stärka nationell kapacitet inom EOD området och vapen/förrådshantering Kortfattad analys.. Efterfrågan bedöms vara samma eller öka, sannolikheten för fler insatser pga. pågående kriser kommer att utmynna i fler och troligen mer omfattande minhanteringsinsatser under överskådlig tid. MSB upplever en tydlig trend mot behov av annan tekniskt kvalificerad kompetens och tekniska lösningar vid sidan av befintlig traditionell EOD Rapid Response tex ; Motverka spridning av vapen och ammunition (SALW, small arms light weapons) vilket i sin tur hämmar säkerhetsuppbyggnad i konfliktområden och; Arbetet med omedelbar riskreducering inom ammunitionshantering 1

8 Definitioner Finkalibriga vapen: pistoler och revolvrar, gevär och karbiner, kulsprutepistoler och automatkarbiner, lätta kulsprutor Finkalibriga vapen i världen Kategori Låg skattning Medelvärde Hög skattning Andel Polis etc Militär Civila Global summa Lätta vapen: tunga kulsprutor, granat- och raketkastare, rekylfria vapen, manburna pansarvärns- och luftvärnsrobotar, pansarvärnsgevär Källa: UN Panel of Governmental Experts, 1997 (A/52/298) Small Arms Survey Global fördelning mest civila vapen människor dör av våld varje år Bedömda innehav av lätta och finkalibriga vapen Militära: Polis m fl: 200 Miljoner, 26 Miljoner, 23% 3% Civila: 650 Miljoner, 23% Inkl brottsligor (2-10 M) Privata säkerhetsföretag (1,7-3,7 M) Väpnade grupper (1,1 1,8 M) Antal dödade per 100,000, , GBAV 2011 Förskingrade vapen och ammunition Förskingrade vapen och ammunition Många vägar Stöd till brott, uppror och terrorism Beror mest på försumlighet 1

9 Förskingrade vapen Det finns 76 miljoner militära överskottsvapen Exempel på vapen och överskott som omdirigerats vid transporter Nationer exporterar hellre än förstör överskott Överskottsammunition är en nyckelvara för olaglig handel Det kostar pengar att förbättra registrering, fysisk säkerhet, övervakning och att förstöra eller återvinna! Katastrofala förluster av statsägda vapen Civila finkalibriga vapen per 100 personer Nation år antal förlorade vapen återfunna källor Kambodja de flesta Ezell, 1988; Roberts, 2010 Uganda nej SAS, 2008 Somalia Okänt nej SAS, 2004 Albanien en del Gobinet, 2011 Irak nej SAS, 2004 Libyen 2011 okänt nej Robinson, 2011 Afghanistan *? Nyhetsrapporter, Sept *) vapen som överlämnats av USA. Två register finns, men kan inte samköras, varför man inte alls vet var vapnen finns (max skattning) /Wikipedia Intern statlig kontroll av vapen Antal illegala vapen som funktion av antalet legala Brett spektrum av interna regler "Hemgjorda" standarder för hantering av vapen- och ammunitionsförråd Indikatorer på graden av organisatorisk kontroll Viktiga ingångsvärden för vapenkontroll efter konflikt Antal illegala vapen [miljoner] Antal registrerade vapen [miljoner] 2

10 Finkalibrig ammunition Märkning av vapen förslag Trace-in-Metal Ltd., UK, Märkning av vapen stämplar Märkning av vapen - annat Märkning av vapen - nålstämplar Märkning av vapen - gravyr Gravyr används oftast för dekoration av vapen (se ovan) Också lasergravyr förekommer, och kan användas för märkning 3

11 Märkning av vapen Normala stämplar förändrar stålmaterielet på djupet, och kan oftast återfinnas med standardmetoder, även om de utplånats Nålstämplad märkning kan ibland vara möjlig att återfinna, men med lägre sannolikhet Separata märkskyltar kan tas bort eller bytas ut mot andra Graverad märkning som avlägsnats kan oftast inte återfinnas Lasergraverad märkning kan vara möjlig att återfinna Märkning eller spårtecken Märkt ammunition Tillverkarkoder Produktionsdatum Batch-/lot-nummer Omärkt ammunition Metallurgisk analys av komponenter Kemisk analys av primer, krut och explosivämnen Tillverkningsprocesser Slutledningar Identifiera ammunition Förklaring Spåra genom tillverkarens unika koder Identifiera tillverkningsdatum Identifiera särkilda satser ammunition, ofta angivna på transportdokument etc. Söka spårelement som kan avslöja vem som tillverkat Kemiska fotspår, typiska för viss tillverkare Analys av vilka verktyg som använts och deras unika spår Finna slutanvändaren och avgöra om ammunitionen kommer därifrån Märkning av vapen Trace-in-Metal Tusentals mikropunkter av nickel, med 0.5 mm, anbringas Sprayas eller injiceras/skjuts in i vapnets delar Om en enda mikropunkt kan återfinnas räcker det för identifiering Märkning av vapen Trace-in-Metal Unikt nummer ingraverat på mikropunkten Hologram på ena sidan omöjliggör förfalskning Mikropunkten överlever bränning, t o m finns hologrammet kvar efter exponering i hög temperatur Märkning av vapen Trace-in-Metal Märkning av vapen Trace-in-Metal Ak-47 Mer än 100 miljoner finns i världen Märkning på några eller alla visade ställen med mikopunkter, som fixeras med lim/lack. Att avlägsna alla märkpunkter är omöjligt eller åtminstone synnerligen svårt! Mikropunkter kan injiceras i mjukare material genom att skjutas in på passande ställen En normal TiM-applikator kan användas 4

12 Märkning av ammunition Trace-in-Metal Varje patron kan inte märkas lätt, annat än vid tillverkningen Märkningar utelämnas eller saknas ganska ofta Burkar och lådor kan lätt märkas med mikropunkter In- eller utvändig märkning! Riskabla innehav! Beväpnade grupper innehar bara cirka 1,4 miljoner finkalibriga och lätta vapen, världen runt men Mer än 55 grupper har eller har haft luftvärnsrobotar ( MANPADS ) Omkring 20 grupper har eller har haft pansarvärnsrobotar Det finns grupper som innehar robotsystem i mer än 35 områden och nationer (minns vad som hände med Malaysia Airlines plan i östra Ukraina) Viktiga budskap Väpnat våld förhindrar samhällsutveckling! Utvecklingsstöd och hjälpinsatser i känsliga och våldsamma miljöer måste ta hänsyn till säkerheten Det krävs en noggrann analys av det väpnade våldets karaktär! Det väpnade våldets vem, vad, var, när, hur och varför? Något kan göras, ändå! Kan man varaktigt märka och registrera legala vapen och ammunition går det att spåra och lagföra källorna när de stjäls eller försvinner! Källa: bl a Small Arms Survey 5

13 1

14 2

15 3

16 14/09/2014 Make the world a safer place Eliminating Threats from Explosives Dynasafe Company Overview Slide 1 March 2014 Slide 2 March 2014 What we stand for Global presence Our Vision Dynasafe Group protects mankind from threats caused by explosive devices and hazardous materials. Our Mission We make the world a safer and cleaner place. Dynasafe Group covers the complete disposal value chain with the most comprehensive and technologically superior range of integrated solutions, equipment and services. Headquarters Stockholm (Sweden) Main sites Dartford (UK) Ross on Wye (UK) Karlskoga (Sweden) Mülheim (Germany) Ludwigsfelde (Germany) Subsidiaries and branch offices Reston (United States), Langenselbold (Germany), Winsen (Germany), Vienna (Austria), Erbil (Kurdistan Region of Iraq), Kuwait City (Kuwait), Dubai (United Arab Emirates), Kabul (Afghanistan),Vientianne (Laos), Phnom Penh (Cambodia), Juba (South Sudan), Goma (Democratic Republic of Congo), Pretoria (South Africa), Maputo (Mozambique), Brookvale NSW (Australia) Slide 3 March 2014 Slide 4 March 2014 Business units Area Clearance Survey Locate Clear Render safe Contain Transport Dismantle Disposal Recycle Survey Locate Clear Disposal Value Chain Render safe Contain Transport Dismantle Disposal Recycle Disposal Value Chain Our services and products are offered across three primary business units: Area Clearance surveying, locating and clearing of UXO, on land and under water Business model: clearance service delivery Protection Systems render safe, containing and transporting of CBRNe material Business model: design, engineering and manufacturing of EOD systems, bomb disposal and explosion protection equipment, training and service Demil Systems dismantling, disposing and recycling of conventional and chemical munitions Business model: ranging from plant design, engineering, construction to DBO Area clearance offers the technologies, skills, services and education for effective surveying, locating and clearing of UXOs on land and underwater: Surveying complete service range of consulting, investigation, risk assessment, project management Locating detection solutions for commercial and humanitarian sectors, training and site support, provision of canine services to the security industry Clearing global execution of UXO clearance and demining projects, on land and under water Slide 5 March 2014 Slide 6 March

17 14/09/2014 Protection Systems Demil Systems Survey Locate Clear Render safe Contain Transport Dismantle Disposal Recycle Survey Locate Clear Render safe Contain Transport Dismantle Disposal Recycle Disposal Value Chain Disposal Value Chain Dynasafe Protection Systems offers solutions for protection against the effects of explosions: Render Safe solutions for handling of devices such as IEDs Containing gas-tight and non gas-tight containment chambers, customer tailored solutions for unique needs. Transporting containment chambers can be mounted upon and within different carriers such as: frame, wheeled frame, trailer, container, directly on a truck or on a remote controlled vehicle. Demil Systems design, build and operate solutions for the safe and environmentally friendly disposal of munitions including dismantling and destruction of both conventional and chemical munitions, from small arms to large calibres: Disposing key destruction machinery Dismantling equipment, stationary and mobile plants together with off-gas treatment, tailor-made and environmental solutions, services Recycling solutions and consultancy. Slide 7 March 2014 Slide 8 March 2014 Demil Systems Demil Systems Dynasafe SDC Dynasafe SDC Armored indirectly heated detonation chamber Automatic feeding Gastight Temperature in the system above auto-initiation temperature of all known military explosives and propellants Insures COMPLETE destruction: in one step without dismantling destroyed shells assured free from explosives and other organic contamination( >> 5X) Scrap Bed Armored indirectly heated detonation chamber Automatic feeding Gastight Temperature in the system above auto-initiation temperature of all known military explosives and propellants Insures COMPLETE destruction: in one step without dismantling destroyed shells assured free from explosives and other organic contamination( >> 5X) Scrap Bed Slide 9 March 2014 Slide 10 March 2014 Make the world a safer place Slide 11 March

18 X-modul = Shelter for various applications 14 to 36 square meters in 30 minutes 1 2 X-modul + MRE = reliable & environmental friendly energy Big size MRE for electrification of communities, water purification and economic development Supporting small-scale dairy farms and agro-industries in Tanga region 3 minor MRE units adapted for milk collection centres 3 4 Contact Kimmo Frondelius Managing Director phone (dir) mobile Anders Kjellqvist Sales & Marketing phone (dir) mobile

19 Handlingsplan för Fredsteknik Bilda en teknisk expertgrupp för fred bestående av personer med lång erfarenhet från arbete med vapen, ammunition och explosivämnen. Expertgruppen får i uppdrag att söka samarbete med FNs IATG och Safer Guard Expertgruppen skall översiktligt sammanställa den relevanta erfarenhet och kunskap som finns i Sverige kring militära lämningar, deras återvinning och kartläggning av miljöfaktorer. Expertgruppen skall kartlägga och sammanhålla ett nätverk av personer, företag, organisationer och högskolor som kan utveckla spetsteknik inom fredsområdet. Expertgruppen skall stödja bildandet av en Fredsindustriförening Hans Wallin, Cesium AB Centrum för Fredsteknik Nätverk Värd: Sektionen för Detonik och förbränning SDF Hemsida Politisk acceptans och stöd Framtida organisation 1

Insatsverksamheten 2012

Insatsverksamheten 2012 Insatsverksamheten 2012 Insatsverksamheten 2012 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Utgivningsår: 2013 Publ.nr: MSB517 - mars 2013 ISBN: 978-91-7383-313-4 Produktion: Advant Produktionsbyrå

Läs mer

Humanitär Logistik - Best Practises

Humanitär Logistik - Best Practises Humanitär Logistik - Best Practises FREDRIK LIND Möjliga användningar inom militär logistik FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet. Kärnverksamheten är forskning,

Läs mer

Lätta vapen Svåra problem Malin Berggren

Lätta vapen Svåra problem Malin Berggren Lätta vapen Svåra problem Malin Berggren gren 1 2 Lätta vapen Svåra problem Malin Berggren PAX Förlag Sverige, Stockholm, november 2002 ISBN: 91-85678-98-8 Distribution: Kristna Fredsrörelsen Starrbäcksgatan

Läs mer

Perfect location smart solutions

Perfect location smart solutions Perfect location smart solutions Do you want to lower your costs? The companies that are already established in the Industry Park of Sweden (IPOS) are the reason why we can offer attractive solutions for

Läs mer

Politik för global v a p e n utveckling

Politik för global v a p e n utveckling Politik för global v a p e n utveckling Militär upprustning eller Mänsklig utveckling? 1 2 Politik för global vapenutveckling Rolf Lindahl Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen Januari 2009 www.fred.se

Läs mer

Behov av styrbar multispektral signaturanpassning vid internationella operationer

Behov av styrbar multispektral signaturanpassning vid internationella operationer Behov av styrbar multispektral signaturanpassning vid internationella operationer Behov av styrbar multispektral signaturanpassning vid internationella operationer HANS KARIIS, CHRISTINA NILSSON HANS KARIIS,

Läs mer

Produktval, substitution och tillsyn

Produktval, substitution och tillsyn Rapport Nr 1/08 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Produktval, substitution och tillsyn redovisning från ett regeringsuppdrag K E M I K A L I E I N S P E K

Läs mer

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial KEMIKALIEINSPEKTIONEN Rapport Nr 2/07 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial redovisning från ett regeringsuppdrag Bättre information om farliga

Läs mer

Afghanistan lärdomar och påverkan på nationell militär utveckling

Afghanistan lärdomar och påverkan på nationell militär utveckling I denna rapport undersöks vilka lärdomar Norge, Danmark och Nederländerna har dragit under insatserna i Afghanistan. Vidare studeras hur lärdomarna har påverkat synen på framtida insatser och dessa staters

Läs mer

2014 Clarion Arlanda Airport 25-26 Mars. Exempelbroschyr Utställare vid WTC

2014 Clarion Arlanda Airport 25-26 Mars. Exempelbroschyr Utställare vid WTC 2014 Clarion Arlanda Airport 25-26 Mars broschyr Utställare vid WTC 2 m 37 m 12 m 0,26 m 12 m 0,26 m 12 m 1,2 m 6,7 m 1,4 m 6,1 m 0,95 m 9,3 m 1,7 m 3,1 m 1,7 m 3,1 m 1,7 m 1. accure 10. Epam 12. Advectas

Läs mer

Praktiska råd om hur du kan öka kvinnors deltagande och säkerhet i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1325

Praktiska råd om hur du kan öka kvinnors deltagande och säkerhet i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1325 säkerhet på marken Praktiska råd om hur du kan öka kvinnors deltagande och säkerhet i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1325 DEL 1 DETTA KAN DU GÖRA för att stärka kvinnors säkerhet och deltagande

Läs mer

Otillåten hantering av radioaktivt material och kärnämne

Otillåten hantering av radioaktivt material och kärnämne SKI Rapport 2003:42 SSI-rapport 2003:18 Forskning Otillåten hantering av radioaktivt material och kärnämne Hotanalys och förslag till åtgärder Lena Oliver Lena Melin Jan Prawitz Anders Ringbom Björn Sandström

Läs mer

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 451 Avd. för Bygg- och Fastighetsekonomi. Hyresgästers miljökrav vid val av ny lokal

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 451 Avd. för Bygg- och Fastighetsekonomi. Hyresgästers miljökrav vid val av ny lokal Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 451 Avd. för Bygg- och Fastighetsekonomi Hyresgästers miljökrav vid val av ny lokal Författare Kristofer van der Schaaf Martin Sandgärde Stockholm

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Anna Liljeblad Hanna Paradis 2011-02-01 Förord Nätverket Olja & Gas har sedan starten 2001 arrangerat ett antal seminarium per år i syfte att skapa en plattform för utbyte och

Läs mer

Incitament som kan öka intresse och betalningsvilja för miljövänliga kontorslokaler JONAS OLSSON

Incitament som kan öka intresse och betalningsvilja för miljövänliga kontorslokaler JONAS OLSSON Incitament som kan öka intresse och betalningsvilja för miljövänliga kontorslokaler Examensarbete inom kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggsektorn JONAS OLSSON Institutionen

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle IVAs projekt ett energieffektivt

Läs mer

Tjänsteskrivelse. 16 april) Anstånd begärt till 29 april. 2015-04-10 Vår referens. Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.

Tjänsteskrivelse. 16 april) Anstånd begärt till 29 april. 2015-04-10 Vår referens. Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo. Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-04-10 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från miljö- och energidepartementet - slutbetänkande från Samordningsrådet

Läs mer

Ansökan enligt kärntekniklagen

Ansökan enligt kärntekniklagen Bilaga SR-Drift Säkerhetsredovisning för drift av slutförvarsanläggningen Kapitel 1 Introduktion Kapitel 2 Förläggningsplats Kapitel 3 Krav och konstruktionsförutsättningar Kapitel 4 Kvalitetssäkring och

Läs mer

Svar på motion om giftfri kommun

Svar på motion om giftfri kommun Tjänsteskrivelse Sida 1(3) Kansliavdelningen Stefan Johansson,0550-858 97 stefan.johansson@kristinehamn.se Datum 2014-08-01 Ks/2013:186 008 Motioner/enkel fråga/medb.förslag Svar på motion om giftfri kommun

Läs mer

Planera för effekt! Slutbetänkande från Samordningsrådet för smarta elnät SOU 2014:84

Planera för effekt! Slutbetänkande från Samordningsrådet för smarta elnät SOU 2014:84 Planera för effekt! Slutbetänkande från Samordningsrådet för smarta elnät SOU 2014:84 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

Läs mer

GRUVOR & METALLER nr 04.09

GRUVOR & METALLER nr 04.09 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Raw Materials Group i samarbete med Provisa Information AB ANNONS TOMAS FROM TÄNKER STORT OCH SMÅTT NYHETER sidan 6 MAGNUS ERICSSON OM MELLANÅRET ANALYS

Läs mer

Innehållsförteckning. Redaktör: Jane Karlsson Omslagsfoto: Christoffer Hjalmarsson Svenska Afghanistankommittén 2012

Innehållsförteckning. Redaktör: Jane Karlsson Omslagsfoto: Christoffer Hjalmarsson Svenska Afghanistankommittén 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Information om projektet Vems säkerhet?... 3 Temaarbete i projektet Vems säkerhet?... 3 Förslag på upplägg:... 3 Inläsning:... 3 Klassrumsövningar:... 3 Intervjuer:...

Läs mer

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE. VINNOVA Analys VA 2012:03 FRISKA SYSTEM. ehälsa som lösning på hälsooch sjukvårdens utmaningar

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE. VINNOVA Analys VA 2012:03 FRISKA SYSTEM. ehälsa som lösning på hälsooch sjukvårdens utmaningar FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2012:03 FRISKA SYSTEM ehälsa som lösning på hälsooch sjukvårdens utmaningar Titel: Friska system - ehälsa som lösning på hälso- och sjukvårdens

Läs mer

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN KEMI Rapport 6/04 Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen KEMIKALIEINSPEKTIONEN Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen ISSN: 0284-1185 Best.nr. 360 804 Sundbyberg i mars

Läs mer

Rapport från konferens Urban Krigföring 2004-01-21- - 22

Rapport från konferens Urban Krigföring 2004-01-21- - 22 FOI-R--1189 --SE Mars 2004 ISSN 1650-1942 Underlagsrapport Lars Berglund, Åsa Waern Rapport från konferens Urban Krigföring 2004-01-21- - 22 Ledningssystem 581 11 Linköping TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT

Läs mer

Presentationsmaterial från complianceseminariuim

Presentationsmaterial från complianceseminariuim Presentationsmaterial från complianceseminariuim Kära läsare, Nu har det gått några dagar sedan vi hade vårt seminarium om compliance och vi hoppas att all ny information har hunnit sjunka in. Som vi alla

Läs mer

Supply Chain Management

Supply Chain Management Stockholms universitet Stockholm 2003-06-06 Företagsekonomiska institutionen Redovisning och informationsteknologi PM 4 Kursansvarig: Pontus Hedlin Supply Chain Management Jenny Axelsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

IT utan gränser. ett konkurrenskraftigt Sverige i en global IT-värld EN PROJEKTRAPPORT FRÅN KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA)

IT utan gränser. ett konkurrenskraftigt Sverige i en global IT-värld EN PROJEKTRAPPORT FRÅN KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) IT utan gränser ett konkurrenskraftigt Sverige i en global IT-värld EN PROJEKTRAPPORT FRÅN KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) Förord Sverige behöver ett uthålligt och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-05-21

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-05-21 PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-05-21 Forskningsnämnd 1 Närvarande ledamöter: Björn Regnell Anders Gustafsson Thomas Johansson Stefan Kröll Boris Magnusson Hans W Persson Karl-Erik Årzén Kalle Åström

Läs mer

Lab Tour med Data3:s 40-årsjubileum

Lab Tour med Data3:s 40-årsjubileum Lab Tour med Data3:s 40-årsjubileum NR 179 OKTOBER 2006 ÅRGÅNG 22 Har din organisation ordning och reda på alla dokument? Multi-Supportgruppen har under 20 år förädlat IDM-konceptet med helhetslösning

Läs mer