Slutrapport ROVER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport 2007-2008 ROVER"

Transkript

1 Slutrapport ROVER 1 Inledning Detta är ett dokument som beskriver verksamheten under 2007 och 2008 inom forskningsprojektet ROVER, som stöds av.se. Projektrapportering sker enligt den mall som specificerats i projektbeskrivningen för ROVER. Projektet startade och slutade Projektet ROVER, Routing in Overlay Networks, är ett projekt för forskning med inriktning på mediadistribution i overlay-nätverk, speciellt forskas kring QoS-medvetna algoritmer och mekanismer för vägval i overlaynätverk. Huvudfrågorna handlar om implementering av middleware, forskning kring olika relevanta protokoll, exempelvis distributionsprotokoll för strömmande media och vägvalsprotokoll som tillåter mjuka QoS-garantier för noder i ROVER. Vidare testas några av dessa protokoll med hjälp av en testbädd. 2 Mål och syfte Projektets syfte är att utveckla teorin för att understödja en overlay-baserad testbädd där olika idéer och koncept för utveckling av overlay-vägval som stödjer exempelvis minimering av parametrar som fördröjning eller maximering av bandbredd kan implementeras och testas. Målet är att bedriva forskning på en tjänsteorienterad nätverksarkitektur som är öppen för både forskare och i förlängningen aktörer från industrin. Det övergripande syftet för projektet är att åstadkomma en alternativ lösning för mediadistribution som fungerar i en verklig miljö och som kan användas för att erbjuda tjänster relevanta för Content Distribution Network (CDN), exempelvis strömmande video och on-demand tjänster. Målsättningen är att iordningställa en testbädd för forskning och testning av overlay-vägval för mediadistribution samt även att implementera och forska på vägvalsalgoritmer. 3 Projektbeskrivning Detta är ett projekt för forskning med inriktning på multimedia distribution i overlay-nätverk, speciellt forskas det på QoS-medvetna algoritmer och mekanismer för vägval i overlay-nätverk. Tekniken som används är multicast overlay-vägval med mjuka QoS-garantier kombinerat med avancerad nätverksdiagnostik och automatisk felrapportering till abonnenterna. Särskild fokus läggs på strömmande data och on-demand tjänster. Vi utvecklar nya vägvalsmekanismer med garantier för tjänstekvalitet samt funktionalitet för en-till-flera vägval (multicast). Huvudmålen med projektet är att identifiera trafikegenskaper hos overlay-nätverk samt de relaterade Peer-to-Peer (P2P) nätverken, härleda nya kvantitativa resultat, kostnadseffektiva algoritmer och mjukvara för prestandaanalys och prediktering av vägvalen i overlay-nätverk. Projektet ämnar även tillämpa optimeringsmetoder för att studera och föreslå overlay vägvalsprotokoll med optimala vägval. Overlay-vägval drar nytta av kunskap om prestandan i det underliggande nätverket för att kunna anpassa end-to-end (e2e) beteeendet hos noder som är asymmetriska med avseende på exempelvis konnektivitet, tillgänglig bandbredd och processorkapacitet, samt även brist på struktur mellan dem. Overlay-vägval har möjlighet att tillhandahålla tjänstekvalitet för specifika applikationer utan att göra avkall på Internets besteffort modell. Det är exempelvis möjligt att kringgå de vägval som görs av BGP (Border Gateway Protocol) för att öka prestanda och feltolerans. Vidare kan dessa overlay-nätverk anpassas till det underliggande fysiska 1

2 nätverket genom kommunikation mellan lagren i nätverksstacken. Detta medför stora fördelar, då det drastiskt minskar mängden signaleringstrafik i dessa. Projektet ämnar utveckla teorin för att understödja en overlay-baserad testädd där olika ider och koncept för utveckling av overlay-vägval som stödjer exempelvis minimering av parametrar som fördröjning eller maximering av bandbredd i multicast miljö kan implementeras och testas. Målet är att bedriva forskning på en tjänsteorienterad nätverksarkitektur som är öppen för både forskare och i förlängningen aktörer från industrin. Projektet är särkild relevant för individer och organisationer med intresse och behov av kvalitetssäkrad överföring av media samt mediadistribution, tex distributionsmekanismer, topologiska konstruktioner och congestion control. Projektet omfattar forskning inom flera relevanta områden, såsom P2P nätverk, optimala overlay-vägval i multicast-miljö, QoS mekanismer, tjänstekvalitetsgarantier, congestion control, insikter om BGP-problematik, topologi och resursupptäckt, tålighet mot förändringar och avbrott i konnektivitet, modellering och prestandaanalys, management och resursorkestrering. Projektet tar däremot inte upp frågor gällande admission control, trust management, samt kryptering och authentisering, t ex Digital Rights Management (DRM). Idag finns det några få, om ens några alls, öppna protokoll för QoS-medvetna overlay-vägval. Samma sak gäller implementationer för IPTV och dess protokoll. Vi vill därför åstadkomma en alternativ lösning för mediadistribution som fungerar i riktig miljö och som kan användas för tjänster relevanta för Content Distribution Networks (CDN), t ex videoströmmande och on-demand tjänster. Dessa tjänster sammankopplas med en mängd nya krav, t ex, multicast, hög och mycket hög bandbredd, låg fördröjning, små paketförluster, billing, autentisering, upphovsrätten osv. Detta gör i sin tur att det krävs arkitekturella lösningar som är oberoende av eventuella förändringar i morgondagens Internet. Dessa lösningar måste vara skalbara, robusta samt kunna erbjuda mjuka kvalitetsgarantier för multimediatjänster. 4 Organisation ROVER-gruppen består av följande personer: 1. Adrian Popescu, projektledare, professor Blekinge Tekniska Högskola (BTH), Karlskrona 2. Doru Constantinescu, TeknDr, idag anställd på HiQ, Karlskrona 3. David Erman, TeknDr, universitetslektor BTH, Karlskrona 4. Dragos Ilie, TeknDr, idag anställd på Business Security, Lund 5. Alex Popescu, doktorand BTH och University of Bradford, Storbritannien 6. Karel de Vogeleer, doktorand BTH, Karlskrona 7. Emiliano Pecchia, exjobbare BTH, på besök från University of Pisa, Italien 8. Elmokashfi Ahmed, exjobbare BTH, på besök vid FOKUS, Berlin, Tyskland 2

3 5 Leverabler Nr Namn leverabel Beskrivning Leveransdatum Status 1 Start Projektet startar OK 2 Arkitekturell beskrivning Kravställning, kravdokumentation, OK högnivåbeskrivning av testbädden, komponentval, implementationsplan 3 Gränsnittsbeskrivning Dokument som beskriver vilka OK gränssnitt som finns till ROVER-middleware, hur man använder dem, samt stub-gränssnitt för punkt 2 4 Färdigt implementerat Fungerande testbädd för testning av OK testbädd overlay-protokoll, med bl a stöd för topologi-, nod- och meddelandehantering 5 Protokollförslag och Distribution för strömmande OK specifikationer media på regional och lokal nivå som tillåter mjuka QoS garantier 6 Protokollimplementationer Initiala implementationer OK 7 Teoretiska modeller Teoretisk modellering, OK och prestandavalidering protokollvalidering, samt publicering i vetenskapliga forum 8 Installation PlanetLab Installation av BTHs OK knutpunkt inom PlanetLab 9 Simulatorimplementation Design och implementation av OK unicast overlay-vägval en simulator under OMNet++ för overlay-vägval som tillåter mjuka QoS garantier i unicasttopologier 10 Design multicast Design av overlay-vägval som OK overlay-vägval tillåter mjuka QoS garantier i multicasttopologier 11 Implementation av PlanetLab Implementation av PlanetLab Delvis versionen versionen för overlay-vägval som tillåter mjuka QoS garantier i unicasttopologier 12 Testning av Testning av ROVER Delvis ROVER protokoll protokoll i PlanetLab 6 Resultat Vi rapporterar följande resultat: 1. Design av testbädd som används för design och implementering av overlay-algoritmer 2. Implementation av testbädd, dvs middleware infrastruktur 3. Design och implementation av algoritmer för mediadistribution 4. Implementation av PlanetLab versionen samt testning (delvis) 5. Teoretisk modellering samt prestandavalidering av våra modeller 6. Idag deltar vi i två europeiska projekt där vi direkt tillämpar våra i ROVER uppnådda resultat: MOBICOME: EU EUREKA projekt med elva partners från Norge, Spanien och Sverige, 3

4 PERIMETER: EU FP7 STREP projekt med tio partners från Spanien, Israel, Schweitz, Österrike, Irland, Sverige, Tyskland, Turkiet och Italien, 7. Ett annat projekt där man direkt tillämpar våra i ROVER uppnådda resultat är Implementation av mekanismer för mediadistribution. TeknDr David Erman är projektledare för detta projekt, som stöds av.se. Mer detaljerade resultat är följande: 1. Middleware för design och implementering av overlay-algoritmer 2. Overlay Routing Protocol (ORP) protokollet, som kan användas för att forska fram och utveckla nya overlay-vägval protokoll med mjuka QoS garantier. ORP protokollet består av två protokoll, Route Discovery Protocol (RDP) och Routing Maintainance Protocol (RMP). 3. Prestandavalidering av ORP via simulering 4. Prestandavalidering av BitTorrent (BT) protokollet via trafikmätningar och simulering 5. Delvis implementation av PlanetLab versionen av ORP samt testning (gäller bara för RDP protokollet) 6. Vi föreslår små ändringar till BT som gör att protokollet kan även användas för videodistribution. Dessa frågor forskas vidare i ett fortsättningsprojekt som kallas Mekanismer för mediadistribution, och som finansieras av.se under tiden till Prestandavalidering via simulering av de tre viktigaste kategorier multicastprotokoll för overlay-nätverk: Application Layer Multicast Infrastructure (ALMI), Narada och NICE 7 Vetenskapliga resultat Vi rapporterar följande vetenskapliga resultat: 1. Tre doktorsavhandlingar 2. Fyra journal-publikationer 3. Fyra tutorial/föredrag 4. Tretton konferens-publikationer 5. Sex tekniska rapport 6. Tre exjobb (MSc) PhD thesis 1. Dragos Ilie, On Unicast QoS Routing in Overlay Networks, October 2008, BTH, Karlskrona 2. David Erman, On BitTorrent Media Distribution, March 2008, BTH, Karlskrona 3. Doru Constantinescu, Overlay Multicast Networks: Elements, Architectures and Performance, December 2007, BTH, Karlskrona Refereed journals and magazines 1. Constantinescu D. and Popescu A., A Comparative Study of Overlay Multicast Networks, submitted for publication to Computer Networks journal, Elsevier, January 2009, still pending 2. Erman D., Saavedra D., Sanchez J.A. and Popescu A., Validating and Extending BitTorrent Models, Telecommunication Systems journal, Springer Netherlands, DOI /s z, ISSN (Print) and (Online),

5 3. Ilie D. and Popescu A., Statistical Models for Gnutella Signaling Traffic, Computer Networks journal, Elsevier, Vol. 51, Issue 17, pp , December Erman D., Ilie D. and Popescu A., BitTorrent Session Characteristics and Models (Extended Version), accepted for publication, to appear in the special journal issue dedicated to Performance Modelling and Evaluation of Heterogeneous Networks HET-NETs 05 and HET-NETs 06, Elsevier, COMCOM HET- NETs Special Issue 2 Invited tutorials and talks 1. Popescu A., Media Distribution in IP Networks, invited speech, Internetdagarna, Stockholm, Sweden, October Popescu A., Seamless Mobility, invited speech, Universidad Politecnica de Valencia, Spain, June Popescu A., Towards the Next Generation Handover, keynote speech, 5th International Working Conference on Performance Modeling and Evaluation of Heterogeneous Networks (HET-NETs 2008), Karlskrona, Sweden, February Popescu A., ROVER: Towards a New Generation of Content Distribution Networks, tutorial, NoE Euro-FGI Plenary Meeting, Sophia Antipolis, France, February 2007 Refereed conference 1. Pecchia E., Erman D. and Popescu A., Simulation and Analysis of a Combined Mobility Model with Obstacles, 2nd International Conference on Simulation Tools and Techniques (SIMULTOOLS) 2009, Rome, Italy, March Popescu Adrian, Ilie D., Erman D., Fiedler M., Popescu Alex and de Vogeleer K., An Application Layer Architecture for Seamless Roaming, 6th International Conference on Wireless On-Demand Network Systems and Services, Snowbird, Utah, USA, February Popescu Adrian, Erman D., Ilie D., Fiedler M., Popescu Alex and de Vogeleer K., Seamless Roaming: Developments and Challenges, Euro-NF Workshop on Wireless and Mobility, Stockholm, Sweden, October Constantinescu D. and Popescu A., On the Performance of Overlay Multicast Networks, 5th Swedish National Computer Networking Workshop SNCNW2008, Karlskrona, Sweden, April Erman D., De Vogeleer K. and Popescu A., On Piece Selection for Streaming BitTorrent, 5th Swedish National Computer Networking Workshop SNCNW2008, Karlskrona, Sweden, April De Vogeleer K., Erman D. and Popescu A., Simulating BitTorrent, 1st International Workshop on the Evaluation of Quality of Service through Simulation in the Future Internet (QoSIM), Marseille, France, De Vogeleer K., Ilie D. and Popescu A., Constrained-Path Discovery by Selective Diffusion, 5th International Working Conference on Performance Modeling and Evaluation of Heterogeneous Networks (HET-NETs 2008), Karlskrona, Sweden, February Popescu Alex, Ilie D. and Kouvatsos D., On the Implementation of a Content-Addressable Network, 5th International Working Conference on Performance Modeling and Evaluation of Heterogeneous Networks (HET-NETs 2008), Karlskrona, Sweden, February Elmokashfi A., Kleis M. and Popescu A., NetForecast: A Delay Prediction Scheme for Provider Controlled Networks, IEEE GLOBECOM 2007, Washington DC, USA, November Ilie D. and Popescu A., A Framework for Overlay QoS Routing, 4th Euro-FGI Workshop on New Trends in Modelling, Quantitative Methods and Measurements (WP IA.7.1), Ghent, Belgium, May/June

6 11. Constantinescu D. and Popescu A., Implementation of Application Layer Multicast in OverSim, 4th Euro-FGI Workshop on New Trends in Modelling, Quantitative Methods and Measurements (WP IA.7.1), Ghent, Belgium, May/June Erman D., Extending BitTorrent for Streaming Applications, 4th Euro-FGI Workshop on New Trends in Modelling, Quantitative Methods and Measurements (WP IA.7.1), Ghent, Belgium, May/June Popescu A., Constantinescu D., Erman D. and Ilie D., A Survey of Reliable Multicast Communication, 3rd Euro-FGI Conference on Next Generation Internet Networks NGI 2007, Trondheim, Norway, May 2007 Diverse 1. Ilie, D., Optimization Algorithms with Applications to Unicast QoS Routing in Overlay Networks, technical report Blekinge Institute of Technology, ISSN , No. 2007:09, Karlskrona, Sweden, Constantinescu D., Erman D., Ilie D. and Popescu A., Congestion Control in Overlay Networks, research report Blekinge Institute of Technology, ISSN , No. 2007:01, Karlskrona, Sweden, Popescu, A., Multimedia Distribution over IP, technical report Blekinge Institute of Technology, ISSN , No. 2007:02, Karlskrona, Sweden, Erman, D., Replication Strategies for Streaming Media, technical report Blekinge Institute of Technology, ISSN , No. 2007:03, Karlskrona, Sweden, Ilie D. and Erman D., ROVER Middleware API, internal report Blekinge Institute of Technology, February Ilie D. and Erman D., ROVER High-Level Architecture, internal report Blekinge Institute of Technology, January 2007 MSc thesis 1. Emiliano Pecchia, Simulation and Analysis of a Combined Mobility Model with Obstacles, November Karel de Vogeleer, QoS Routing in Overlay Networks, June Ahmed Elmokashfi, Scalable, Decentral QoS Verification Based on Prediction Techniques and Active Measurements, January Utvärdering och analys Med referens till ovan nämnda resultat, kan man påstå att ROVER är ett framgångsrikt projekt. summera, våra resultat består av följande: För att Leverans av utlovade leverabler Tre doktorsavhandlingar Stort antal publikationer Tillämpning av i ROVER uppnådda resultat i två europeiska projekt samt i ett.se fortsättningsprojekt Ett mindre positivt resultat är att PlanetLab implementationen av våra overlay-vägval protokoll samt deras testning i PlanetLab inte blev färdigt. Detta beror på stor arbetsbelastning samt även generations skifte av våra doktorander. 6

7 9 Framtida arbeten Våra resultat i ROVER projektet används nu i två europeiska projekt samt ett.se fortsättningsprojekt. Dessa projekt handlar om IMS (MOBICOME), sömlös kommunikation (PERIMETER) och mekanismer för mediadistribution (.SE projektet). Vi planerar dessutom för att söka om ytterliggare stöd till ROVER projektet för att kunna implementera färdigt och testa ORP protokollet i PlanetLab. Ett annat fortsättningsprojekt där vi kan använda ROVER resultaten handlar om styrning av kognitiva radionätverk. Vi planerar därför för att söka stöd (EU FP7 Call 5) även för detta projektet. 7

Mekanismer för mediadistribution

Mekanismer för mediadistribution Mekanismer för mediadistribution Slutrapport David Erman, Revision: 1121 1 Inledning Detta dokument beskriver kort resultaten för projektet Mekanismer för mediadistribution, som finansierats

Läs mer

Winternet Ett svenskt inititativ för avancerad Internetforskning. Grand Finale workshop IVA, Stockholm 18 augusti 2005

Winternet Ett svenskt inititativ för avancerad Internetforskning. Grand Finale workshop IVA, Stockholm 18 augusti 2005 Winternet Ett svenskt inititativ för avancerad Internetforskning Grand Finale workshop IVA, Stockholm 18 augusti 2005 Kombination av: Presentationer Demonstrationer Posters Grand finale workshop Med middag

Läs mer

Towards Blocking---resistant Communication on the Internet

Towards Blocking---resistant Communication on the Internet Towards Blocking---resistant Communication on the Internet SLUTRAPPORT Stefan Lindskog Karlstads universitet SE---651 88 Karlstad stefan.lindskog@kau.se 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3

Läs mer

EFFEKTIVARE KOMMUNIKATION FÖR FRAMTIDENS INTERNET

EFFEKTIVARE KOMMUNIKATION FÖR FRAMTIDENS INTERNET Slutrapport EFFEKTIVARE KOMMUNIKATION FÖR FRAMTIDENS INTERNET 31 maj 2012 Per Hurtig Karlstads universitet Avdelningen för Datavetenskap per.hurtig@kau.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Mål och syfte 3 2.1 Problembeskrivning

Läs mer

Tekniken bakom IPTV Tanja Kauppinen 25 oktober 2005

Tekniken bakom IPTV Tanja Kauppinen 25 oktober 2005 Tekniken bakom IPTV Tanja Kauppinen 25 oktober 2005 Agenda» Introduktion Bredband och Multi Play» IPTV vad är det och varför?» Tekniken bakom IPTV» Krav på IPTV» Kvalitet i IP-nät» Komprimering» Multicast»

Läs mer

Slutrapport: Statistisk Identifiering av Protokoll

Slutrapport: Statistisk Identifiering av Protokoll Erik Hjelmvik Gävle, 2009-06-16 Innehåll 1 Inledning...1 2 Mål och syfte...1 3 Projektbeskrivning...1 4 Leverabler och milstolpar...2 5 Resultat...3 5.1 Positiva resultat...3 5.2 Mindre positiva resultat...3

Läs mer

Anna Brunström. Hur kan man minska fördröjningarna över Internet? Karlstad University Computer Science

Anna Brunström. Hur kan man minska fördröjningarna över Internet? Karlstad University Computer Science Anna Brunström Hur kan man minska fördröjningarna över Internet? Problemet Agenda Bakgrund Bandbredd snabbhet Vikten av fördröjningar och var de kan uppstå RITE Exempel på resultat Summering Innan Internet

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Simulering av brand i Virtual Reality

Simulering av brand i Virtual Reality Simulering av brand i Virtual Reality Bakgrund Användningen av virtual reality (VR, virtuell verklighet) som ett forskningsverktyg inom brandteknik och utrymning har på senare tid visat sig vara mycket

Läs mer

Transportstyrelsen Ingela Sundin Maria Marton

Transportstyrelsen Ingela Sundin Maria Marton Transportstyrelsen Ingela Sundin Maria Marton 1 Fyra trafikslag men samma ansvar Regler Tillstånd Tillsyn Register Statistik över olyckor 2 I internationellt -EU EU-direktiv 2010/40/EU I optimal användning

Läs mer

Arrowhead - Process- och energisystem- automation

Arrowhead - Process- och energisystem- automation Arrowhead - Process- och energisystem- automation Mats Johansson Project Manager ProcessIT.EU/LTU ARTEMIS Industry Association The association for R&D actors in embedded systems Bakgrund Ökad automa2on

Läs mer

Internet of Things (IoT) Sara Noman, SIS

Internet of Things (IoT) Sara Noman, SIS Internet of Things (IoT) Sara Noman, SIS SARA NORMAN IoT Joint Technical Committee 1, arbetsgrupp Internet of Things Två års förberedande arbete IoT rapport presenterad i nov 2014 Uppdrag IoT referensarkitektur

Läs mer

Den Nationella Forskarskolan i Intelligenta Transportsystem

Den Nationella Forskarskolan i Intelligenta Transportsystem Den Nationella Forskarskolan i Intelligenta Transportsystem Koordineras av Prof. Jan Lundgren Dr. Johanna Törnquist Krasemann Varför en forskarskola i ITS? I Sverige sker akademisk ITS forskning vid ett

Läs mer

IPv6 i Mobilnät. Mattias Karlsson. mattias.karlsson@telenor.com

IPv6 i Mobilnät. Mattias Karlsson. mattias.karlsson@telenor.com IPv6 i Mobilnät Mattias Karlsson mattias.karlsson@telenor.com Agenda Varför behöver vi IPv6? Kort historia om Standardisering kring IP i mobilnät. Snabb genomgång om mobilnät Speciella utmaningar med IPv6

Läs mer

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008.

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 1 Professor Anders Pehrsson 14 January 2009 PUBLICATIONS A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 2 Strategy in Emerging Markets:

Läs mer

KTH Royal Institute of Technology

KTH Royal Institute of Technology Ny teknik för kvalitetssäkring av utmattningsbelastade svetsade konstruktioner Thomas Holmstrand Instutitionen för Farkost och Flyg Forskargrupp Design och tillverkning av svetsade konstruktioner Senior

Läs mer

TREFpunkt Linköping 2-33 april 2003

TREFpunkt Linköping 2-33 april 2003 TREFpunkt Linköping 2-33 april 2003 Status SUNET och NORDUnet Hans Wallberg SUNET UMDAC/Umeå universitet Dagsläget GigaSunet har nu varit i full drift i ett halvår Under denna period har det förekommit

Läs mer

Föreläsning 7. Varför Standardisera? Standarder

Föreläsning 7. Varför Standardisera? Standarder Föreläsning 7 förstå varför standardisering är viktig känna till standardiseringsorganisationer inom tele/datakommunikationsbranschen känna till varifrån specifikationer för centrala protokoll hittas Varför

Läs mer

Datasäkerhet och integritet

Datasäkerhet och integritet Chapter 4 module A Networking Concepts OSI-modellen TCP/IP This module is a refresher on networking concepts, which are important in information security A Simple Home Network 2 Unshielded Twisted Pair

Läs mer

Nätverkslagret - Intro

Nätverkslagret - Intro Nätverkslagret - Intro Uppgifter Erbjuda unika adresser för varje nod Veta hur nätet är uppbyggt Hitta bästa vägen Olika datalänksprotokoll Undvika stockningar (congestion) Nätverkslagret - Intro Principer

Läs mer

Christer Scheja TAC AB

Christer Scheja TAC AB Byggnadsautomation för ingenjörer Byggnadsautomation för ingenjörer VVS-tekniska föreningen, Nordbygg 2004 Christer Scheja TAC AB resentation, No 1 Internet/Intranet Ihopkopplade datornät ingen ägare Internet

Läs mer

Europa standardiserar BIM. 25 november, 2014 ULI

Europa standardiserar BIM. 25 november, 2014 ULI Europa standardiserar BIM 25 november, 2014 ULI SIS, Swedish Standards Institute Sveriges medlem i CEN (europastandarder) och ISO (globala standarder) SS Svensk standard Ideell förening, ägs av medlemmar

Läs mer

Virtuella kretskopplade nät Virtual circuit networks. Virtuella kretskopplade nät. Virtuella kretskopplade nät. Virtuella kretskopplade nät

Virtuella kretskopplade nät Virtual circuit networks. Virtuella kretskopplade nät. Virtuella kretskopplade nät. Virtuella kretskopplade nät Virtual circuit networks Blandning mellan kretskoppling och datagram Förbindelser har tre faser: Initiering Dataöverföring Nerkoppling Data skickas i paket med adress Alla paket i en förbindelse går samma

Läs mer

Instuderingsfrågor ETS052 Datorkommuniktion - 2014

Instuderingsfrågor ETS052 Datorkommuniktion - 2014 Instuderingsfrågor ETS052 Datorkommuniktion - 2014 October 13, 2014 Fråga 1. Beskriv de två komponenterna i PCM. Fråga 2. Förklara hur länklagret kan skilja på olika inkommande paket från det fysiska lagret.

Läs mer

Var finns kunderna, branschen, Sverige?

Var finns kunderna, branschen, Sverige? Reflektioner påp Var finns kunderna, branschen, Sverige? Anders Comstedt, Turnover AB anders@ssvl.kth.se Internetdagarna 2006 Rica Talk Hotel 2006-10 10-24 Layered networks model Nästan allt tänkande utgår

Läs mer

Real-time requirements for online games

Real-time requirements for online games Real-time requirements for online games En undersökning om protokoll, tekniker och metoder som datorspel använder för att kommunicera över Internet Victor Grape Milad Hemmati Linköpings universitet Linköping

Läs mer

European Collaborative Innovation Centres. for Broadband Media Services

European Collaborative Innovation Centres. for Broadband Media Services European Collaborative Innovation Centres for Broadband Media Services E-CLIC En samverkande ring av Europeiska Innovationscenter för bredband, tjänster och mediaproduktioner Ett projekt inom Interreg

Läs mer

openbim Stockholm 22 april 2013 Kraven på BIM är här

openbim Stockholm 22 april 2013 Kraven på BIM är här openbim Stockholm 22 april 2013 Kraven på BIM är här Vi fick några frågor Kan gemensamma, formella och neutrala krav formuleras? Hur kommer sådana krav att påverka och befästa arbetssätt, processer, informations-

Läs mer

Utträdesåldern från arbetslivet. ett internationellt perspektiv

Utträdesåldern från arbetslivet. ett internationellt perspektiv Utträdesåldern från arbetslivet ett internationellt perspektiv Utträdesåldern från arbetslivet ett internationellt perspektiv Hans Olsson 2012-11-30 Utträdesåldern från arbetslivet - ett internationellt

Läs mer

Plats för projektsymbol. Tjänsteknutpunkt PILOT

Plats för projektsymbol. Tjänsteknutpunkt PILOT Tjänsteknutpunkt PILOT NSII Nätverket för Svensk Internet-Infrastruktur Medlemmar: FMV, Frobbit, Netnod, STUPI, SUNET och TU-Stiftelsen Vi har några av världens ledande experter inom områdena DNS, tid,

Läs mer

Namn: (Ifylles av student) Personnummer: Tentamensdatum: 2014-06-03 Tid: 09.00 12.00. Hjälpmedel: Inga hjälpmedel

Namn: (Ifylles av student) Personnummer: Tentamensdatum: 2014-06-03 Tid: 09.00 12.00. Hjälpmedel: Inga hjälpmedel Datakommunikation Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen 21DK1B Systemarkitektprogrammet 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 2014-06-03

Läs mer

Robust och energieffektiv styrning av tågtrafik

Robust och energieffektiv styrning av tågtrafik 1 Robust och energieffektiv styrning av tågtrafik - CATO - Forskning inom OnTime - Vidareutveckling och möjligheter KAJT, temadag om punktlighet 2014-11-13 Tomas Lidén Transrail Sweden AB Dagens trafikledning

Läs mer

Säkerhet. Säker kommunikation - Nivå. Secure e-mail. Alice wants to send secret e-mail message, m, to Bob.

Säkerhet. Säker kommunikation - Nivå. Secure e-mail. Alice wants to send secret e-mail message, m, to Bob. Säkerhet Förra gången Introduktion till säkerhet och nätverkssäkerhet Kryptografi Grunder Kryptografiska verktygslådan Symmetriska algoritmer Envägs hashfunktioner Asymmetriska algoritmer Digitala signaturer

Läs mer

Repetition DK2 Middleware, P2P, Multimediatransport. Stefan Alfredsson 18 Mars 2005

Repetition DK2 Middleware, P2P, Multimediatransport. Stefan Alfredsson 18 Mars 2005 Repetition DK2 Middleware, P2P, Multimediatransport Stefan Alfredsson 18 Mars 2005 Några definitioner på middleware Klistret som gör det möjligt för en klient att få betjäning av en server / i klient/server

Läs mer

Smarter Analytics med rätt infrastruktur

Smarter Analytics med rätt infrastruktur Smarter Analytics med rätt infrastruktur Valet av infrastruktur avgör slutresultatet! Vi visar hur det kan påverka kostnader, risk och hur man kan öka affärsnyttan. Patrik Gunnersten, Client Technical

Läs mer

ETS052 Internet Routing. Jens A Andersson

ETS052 Internet Routing. Jens A Andersson ETS052 Internet Routing Jens A Andersson Routing Routing-konceptet Unicast Routing Multicast Routing (en kort översikt) Läsanvisning: Kapitel 8 Nätverkslagret /Lager 3 Olika länkprotokoll! Datagram och

Läs mer

Hållbar efterbehandling NICOLE s vision

Hållbar efterbehandling NICOLE s vision Hållbar efterbehandling NICOLE s vision Bertil Grundfelt Nätverket Renare Marks vårmöte Göteborg 28-29 Mars 2012 www.nicole.org 1 Innehåll Historisk återblick Nicole s definition av Hållbar Efterbehandling

Läs mer

Publikationer Vetenskapliga artiklar

Publikationer Vetenskapliga artiklar Publikationer Vetenskapliga artiklar Larsson, G., Sjöberg, M., Vrbanjac, A., & Björkman, T. (). Indirect leadership in a military context: A qualitative study on how to do it. The Leadership & Organizational

Läs mer

Mot en ny (?) Internet-arkitektur

Mot en ny (?) Internet-arkitektur Mot en ny (?) Internet-arkitektur Dr. Bengt Ahlgren Bengt.Ahlgren@sics.se SICS Öppet hus den 9 maj 2003 1 Introduktion Internet skapades i enklare tider dess skapare delade ett gemensamt mål Framgången

Läs mer

Lär dig sälja framtidens trådlösa. idag

Lär dig sälja framtidens trådlösa. idag Lär dig sälja framtidens trådlösa. idag Customer presentation 1 Agenda Förändringar Ny standard Vad kan vi göra Hur går vi vidare 2 Hur vi kopplar upp oss är under förändring. Antalet switchportar som

Läs mer

Sammanfattning. Icke-visuella audio-haptiska datorgränssnitt MICOLE. Gränssnitt

Sammanfattning. Icke-visuella audio-haptiska datorgränssnitt MICOLE. Gränssnitt Sammanfattning Icke-visuella audio-haptiska datorgränssnitt Charlotte Magnusson Kirsten Rassmus-Gröhn Presentation av EU-projekt Flera olika tillämpningar Audio-haptiskt ritprogram Audio-haptisk trafikmiljö

Läs mer

Gränslös kommunikation

Gränslös kommunikation Ericsson enterprise multimedia server Gränslös kommunikation Den nya generationen multimedielösningar för företagskommunikation Kunnig personal och högeffektiva arbetssätt är viktiga faktorer om ett företag

Läs mer

Ad-hoc-nätverk och spontana nätverk

Ad-hoc-nätverk och spontana nätverk 1 Ad-hoc-nätverk och spontana nätverk CNA Computer and Network Architectures laboratory 2 Översikt Inledning Ad-hoc-nätverk Vägval och vägvalsprotokoll Strömförbrukning Prestandautvärdering Spontana nätverk

Läs mer

Regressionstestning teori och praktik

Regressionstestning teori och praktik Regressionstestning teori och praktik Lic. Emelie Engström emelie.engstrom@cs.lth.se Software Engineering Research Group LUND UNIVERSITY Sweden SWELL the Swedish Research School in Software Verification

Läs mer

Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader

Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader Krister B Andersson Oktober, 2002 International Outlook Wages, Salaries, Labour Costs October 2002 2 Innehåll / Contents Innehåll / Contents SIDA

Läs mer

Kaj Kjellgren Netnod Netnod

Kaj Kjellgren Netnod Netnod Kaj Kjellgren 2006 - Netnod AB @ Netnod Varför Multicast? Förhoppningsvis har detta redan täckts in av tidigare talare. Men i korthet ger Multicast möjlighet att: Spara stora mängder bandbredd både i corenät

Läs mer

Solcellsanläggningar i världsklass en workshop om prestanda och tillförlitlighet

Solcellsanläggningar i världsklass en workshop om prestanda och tillförlitlighet Solcellsanläggningar i världsklass en workshop om prestanda och tillförlitlighet IEA PVPS Task 13 Nätverk: guest.stockholm.se kod: BGkaukZ9 International Energy Agency Photovoltaic Power Systems Programme

Läs mer

Processimulering --- I teori och i praktik

Processimulering --- I teori och i praktik Processimulering --- I teori och i praktik Bernt Nilsson, LTH 1 Kursen Processimulering Avancerad kurs på 7,5 hp Jan-mars, årskurs 4 En av studenternas sista kurs (innan Xjobb) (15 hp oblig. projektering

Läs mer

Trafikverkets. Nytt trafikverk, ny. Susanne Ingo

Trafikverkets. Nytt trafikverk, ny. Susanne Ingo Trafikverkets omvärldsanalys Nytt trafikverk, ny omvärld äld Susanne Ingo Stockholm 11 april 2012 2 2012-04-13 Stora demografiska utmaningar i världen. The Demographic transition Deat h rat e Birt h rat

Läs mer

FM marknaden och trender

FM marknaden och trender FM marknaden och trender IFMA Dagen 6 november 2008 Magnus Kuchler Ansvarig FM rådgivning Ernst & Young i Norden World Workplace October 2008 in Dallas Lots of opportunities! 2 Mest frekventa ämnen på

Läs mer

LEVERANTÖR AV DET GODA MÖTET INNEHÅLL

LEVERANTÖR AV DET GODA MÖTET INNEHÅLL LEVERANTÖR AV DET GODA MÖTET INNEHÅLL OM TELETECH SNABB LEVERANS I SKANDINAVIEN TOLKUTRUSTNING FÖR MÖTEN OCH KONFERENSER AV-UTRUSTNING FÖR MÖTEN OCH EVENEMANG RÖSTNING UTRUSTNING VIDEOKONFERENS VILL DU

Läs mer

Informationssystem och databasteknik, 2I-1100

Informationssystem och databasteknik, 2I-1100 Informationssystem och databasteknik, 2I-1100 Introduktion till informationssystem - användning, teknik och utveckling Vad är ett informationssystem? Informationssystem: datoriserat system som stödjer

Läs mer

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden på From Requirements in Excel - to development of profitable products Strategic Technology PRODUCT PRODUCT Market PLANNING MARKETING på Operational Product planning = Define and Develop Product marketing

Läs mer

HAN interface Thomas Pehrsson, Ordf SEK 13 samt Metering Specialist, E.ON Elnät

HAN interface Thomas Pehrsson, Ordf SEK 13 samt Metering Specialist, E.ON Elnät HAN interface 2017-03-17 Thomas Pehrsson, Ordf SEK 13 samt Metering Specialist, E.ON Elnät Standardiseringen arbetar både för ökad interoperabilitet och för att stödja teknikutvecklingen avseende kommunikation

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 12944-2 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1998-11-27 1 1 (1+13) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 1432

SVENSK STANDARD SS-EN 1432 SVENSK STANDARD SS-EN 1432 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1997-09-19 1 1 (1+37) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA

Läs mer

Kvarvarande utmattningskapacitet hos nitade metallbroar sammanfattning SBUF-projekt 12049

Kvarvarande utmattningskapacitet hos nitade metallbroar sammanfattning SBUF-projekt 12049 Kvarvarande utmattningskapacitet hos nitade metallbroar sammanfattning SBUF-projekt 12049 Många av dagens järnvägssträckningar byggdes i början av 1900-talet och de flesta av broarna som uppfördes är fortfarande

Läs mer

REGBIE+, RADAR och Agriforenergy- Tre EU-projekt kring bioenergi och regional utveckling. Hans Gulliksson, Energikontor Sydost

REGBIE+, RADAR och Agriforenergy- Tre EU-projekt kring bioenergi och regional utveckling. Hans Gulliksson, Energikontor Sydost REGBIE+, RADAR och Agriforenergy- Tre EU-projekt kring bioenergi och regional utveckling Hans Gulliksson, Energikontor Sydost 1 EU-program med anknytning till bioenergi IEE Intelligent Energy Europe programme

Läs mer

Lars Söderlund Lüning Consulting AB Uppsala Informationssäkerhet IT-säkerhet 7 Konsulter www.luning-consulting.se www.logeye.se

Lars Söderlund Lüning Consulting AB Uppsala Informationssäkerhet IT-säkerhet 7 Konsulter www.luning-consulting.se www.logeye.se 17799 27000 Översikt och aktuell status ISO/IEC 27000-serien Lars Söderlund, Lüning Consulting Lars Söderlund Lüning Consulting AB Uppsala Informationssäkerhet IT-säkerhet 7 Konsulter www.luning-consulting.se

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät. Mobila nätverk (1/5) Mobila nätverk (2/5)

Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät. Mobila nätverk (1/5) Mobila nätverk (2/5) Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät Material Bengt Sahlin (2004) Föreläsning Ursula Holmström 01.11.2004 Bengt Sahlin 1 Mobila nätverk (1/5)

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Slutrapport Vertikala Sökmotorer Uppdrag från.se:s Internetfond Våren 2008

Slutrapport Vertikala Sökmotorer Uppdrag från.se:s Internetfond Våren 2008 Slutrapport Vertikala Sökmotorer Uppdrag från.se:s Internetfond Våren 2008 Anders Ardö Elektro- och informationsteknik Lunds Universitet Box 118, 221 00 Lund June 18, 2009 1 Inledning Digitala bibliotek

Läs mer

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker Hälsan tiger still och medborgaren samtycker En betraktelse över medborgarsamverkan i två regionala projekt inom e hälsa och e government Annelie Ekelin och Sara Eriksén Det europeiska perspektivet Genom

Läs mer

VINNOVA & egovernment. Sundsvall 07-10-16

VINNOVA & egovernment. Sundsvall 07-10-16 VINNOVA & egovernment Sundsvall 07-10-16 VINNOVAs uppgift VINNOVA är en statlig myndighet, budget 1,8 mrd Ansvarsområde innovationer kopplade till forskning och utveckling det vill säga nyskapande, framgångsrika

Läs mer

www.enclose.eu Nummer 10, 1 november 2014 Det här nyhetsbrevet är ett specialnummer som finns på 12 språk! Ur innehållet

www.enclose.eu Nummer 10, 1 november 2014 Det här nyhetsbrevet är ett specialnummer som finns på 12 språk! Ur innehållet Nummer 10, 1 november 2014 Hej alla läsare Dags för ENCLOSE sista nyhetsbrev! Projektet ENCLOSE, Energismart stadslogistik i kulturhistorisk miljö i små och medelstora europeiska städer, är nu klart för

Läs mer

Tentamen, Distribuerade System/Programvaruarkitektur 2001-08-24

Tentamen, Distribuerade System/Programvaruarkitektur 2001-08-24 Tentamen, Distribuerade System/Programvaruarkitektur 2001-08-24 FÖRSÄTTSBLAD Inlämnas ifyllt tillsammans med tentan. Skriv namn på samtliga blad. Ange nedan vilka uppgifter du besvarat. Uppgift Besvarad

Läs mer

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Inför projektuppgiften Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Agenda Möjligheter,ll samarbete Enterprise Architecture för beslutsfa8ande Modell Analys Resultat Projektuppgi? Möjligheter -ll samarbete Examensarbeten

Läs mer

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI 2 ASCOM IP-DECT Ascom är ledande inom trådlös telefoni för professionella användare. Våra lösningar är kända för sin flexibilitet, tillförlitlighet

Läs mer

PEER TO PEER STREAMING

PEER TO PEER STREAMING PEER TO PEER STREAMING Eric Lundmark och Charlotte Tamm Linköpings universitet Linköping 23/2-11 Sammanfattning Att sända musik och video över internet kräver mycket bandbredd. För att effektivisera strömningstekniken

Läs mer

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater Utveckling av energimarknader i EU Utveckling av energimarknader i EU politik och framgångsrika medlemsstater Jonas Norrman & Anders Ahlbäck Vision för Västsverige Visionen är att göra Västsverige till

Läs mer

Plats för projektsymbol. Nätverket för svensk Internet- Infrastruktur

Plats för projektsymbol. Nätverket för svensk Internet- Infrastruktur Nätverket för svensk Internet- Infrastruktur NSII Nätverket för Svensk Internet-Infrastruktur Medlemmar: FMV, Frobbit, Netnod, STUPI, SUNET och TU-Stiftelsen Vi har några av världens ledande experter inom

Läs mer

Kort om internationellt arbete. Nummerforum

Kort om internationellt arbete. Nummerforum Kort om internationellt arbete Nummerforum Internationellt arbete inom nummeroch adresseringsområdet PTS bevakar internationellt arbete aktivt/passivt inom nummer- och adresseringsområdet CEPT ECC WG NNA

Läs mer

FFI - Learning Fleet. Transporteffektivitetsdagen 2014 09 11. Hans.Deragarden@Volvo.com

FFI - Learning Fleet. Transporteffektivitetsdagen 2014 09 11. Hans.Deragarden@Volvo.com FFI - Learning Fleet Transporteffektivitetsdagen 2014 09 11 Hans.Deragarden@Volvo.com Bakgrund Varför Learning Fleet? Möjlighet: Rutt- och fordonsadaptation mot dynamiska vägattribut som trafikflöden,

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-4

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-4 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-4 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Byggstandardiseringen, BST 1999-01-15 1 1 (1+27) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT PÅ

Läs mer

Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret

Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret Copyright 2002 - Xware AB. All rights reserved. xtrade is a registered trademark of Xware AB. Version

Läs mer

Twitter från ett informetriskt perspektiv

Twitter från ett informetriskt perspektiv Twitter från ett informetriskt perspektiv Metod, etik, praktik David Gunnarsson Lorentzen Following tweets around En informetrisk studie av metod Utgångspunkt: Twitter som demokratiskt verktyg lösning

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Fakta om IPnett. Grundat 1999. Nordiskt företag kontor i Stockholm, Oslo, Stavanger och Köpenhamn. Mer än 100 anställda i Norden

Fakta om IPnett. Grundat 1999. Nordiskt företag kontor i Stockholm, Oslo, Stavanger och Köpenhamn. Mer än 100 anställda i Norden Fakta om IPnett Grundat 1999 Nordiskt företag kontor i Stockholm, Oslo, Stavanger och Köpenhamn Mer än 100 anställda i Norden Nordiskt tekniskt team med ca 60 seniorkonsulter Systemintegratör infrastruktur,

Läs mer

Din manual NOKIA C111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824115

Din manual NOKIA C111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824115 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA C111. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Nortel har ordet Nortel Användarförening 26-27 maj

Nortel har ordet Nortel Användarförening 26-27 maj Nortel har ordet Nortel Användarförening 26-27 maj Petter Urum Säljdirektör 1 Vi fortsätter att lita på Nortel Vancouver London Official Converged Network Equipment Supplier for the Vancouver 2010 Olympic

Läs mer

Nätverket Den viktigaste faktorn för ökad produktivitet och kvalité.

Nätverket Den viktigaste faktorn för ökad produktivitet och kvalité. Nätverket Den viktigaste faktorn för ökad produktivitet och kvalité. Henrik Vikberg Business development manager Håkan Kallenberg Solution Architect Hur kan nätverket ha en så central roll? 1. Idag är

Läs mer

Protokoll PRTP Workshop 2002-10-16

Protokoll PRTP Workshop 2002-10-16 Protokoll PRTP Workshop 2002-10-03 Närvarande: Stefan Alfredsson, Katarina Asplund, Anna Brunström, Johan Garcia, Karl-Johan Grinnemo, Annika Wennström 1. Projektmöte DISCO-gruppen (i st f det projektmöte

Läs mer

Nätverksteknik A - Introduktion till Routing

Nätverksteknik A - Introduktion till Routing Föreläsning 10 - Dynamisk Routing Nätverksteknik A - Introduktion till Routing Lennart Franked Information och Kommunikationssystem (IKS) Mittuniversitetet 2014-12-19 Lennart Franked (MIUN IKS) Nätverksteknik

Läs mer

UTMANINGSBASERAT LÄRANDE I FÖRSTA PROGRAMMERINGSKURSEN

UTMANINGSBASERAT LÄRANDE I FÖRSTA PROGRAMMERINGSKURSEN Fokus: Studenters lärande 2015, 26-27 nov, Malmö UTMANINGSBASERAT LÄRANDE I FÖRSTA PROGRAMMERINGSKURSEN Jeanette Eriksson, Olle Lindeberg BAKGRUND Programmering är en nyckelkompetens inom datavetenskap.

Läs mer

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation ELN-0600-v1.4 Version: 1.4 2015-08-14 1 (10) 1 INTRODUKTION 3 1.1 IDENTITETSFEDERATIONER FÖR SVENSK E- LEGITIMATION 3 1.2 TILLITSRAMVERK OCH SÄKERHETSNIVÅER

Läs mer

Bringing user experience to health care improvement: the concepts, methods and practices of experience-based design. Oxford; Radcliffe Publishing

Bringing user experience to health care improvement: the concepts, methods and practices of experience-based design. Oxford; Radcliffe Publishing Mer läsning om erfarenhetsbaserad co-design Observera att allt material är på engelska Material om hur man går tillväga med erfarenhetsbaserad co-design Bate SP och Robert G (2007) Bringing user experience

Läs mer

Datakommunikation. Nätskiktet. Routers & routing

Datakommunikation. Nätskiktet. Routers & routing Datakommunikation Nätskiktet Eric Malmström eric.malmstrom@globalone.net OH 1 Nätskiktet Uppgift förmedla paket från källa/sändare till destination, välja bästa (i någon mening) väg Tjänster till Transportskiktet

Läs mer

IP Routing Technical Underleverantör: IP-Solutions

IP Routing Technical Underleverantör: IP-Solutions IP Routing Technical Underleverantör: IP-Solutions Datum 15-17 Maj, 2013 Stockholm I den här 3 dagars kursen inom avancerad routing kommer du att utveckla avancerade färdigheter, som hjälper dig att optimera

Läs mer

Informationssäkerhet och medicintekniska produkter eller Information security with respect to safety considerations

Informationssäkerhet och medicintekniska produkter eller Information security with respect to safety considerations Informationssäkerhet och medicintekniska produkter eller Information security with respect to safety considerations Mats Ohlson Informationssäkerhet = Information security Informationssäkerhet the preservation

Läs mer

Modul 3 Föreläsningsinnehåll

Modul 3 Föreläsningsinnehåll 2015-02-03 2015 Jacob Lindehoff, Linnéuniversitetet 1 Modul 3 Föreläsningsinnehåll Vad är ett certifikat? Användningsområden Microsoft Certificate Services Installation Laboration Ingår i Klustringslabben

Läs mer

Praktiska tillämpningar av QoS-teknologi

Praktiska tillämpningar av QoS-teknologi Praktiska tillämpningar av QoS-teknologi Inlämningsuppgift till seminariekursen i datakommunikation och distribuerade system. Ola Lundgren d99eol@dtek.chalmers.se 790502-8531 Mattias Thorén d99torez@dtek.chalmers.se

Läs mer

En gemensam nordisk slutkundsmarknad

En gemensam nordisk slutkundsmarknad En gemensam nordisk slutkundsmarknad Anne Vadasz Nilsson Energimarknadsinspektionen Vår vision Att skapa förutsägbarhet på ständigt föränderliga marknader. Vår största utmaning är att både säkra spelreglerna

Läs mer

Testmiljö för utvärdering av Digitala trygghetslarm

Testmiljö för utvärdering av Digitala trygghetslarm Testmiljö för utvärdering av Digitala trygghetslarm 1 Sammanfattning IT Norrbotten ska tillsammans med lämpliga partners för regeringsuppdragets räkning studera och publicera rapporter om hur nya digitala

Läs mer

HDMI Extender över Ethernet

HDMI Extender över Ethernet HDMI Extender över Ethernet MODEL: IP-1000 TX/RX Bäste kund Tack för att du köpt denna produkt. För optimal prestanda och säkerhet bör du läsa dessa instruktioner noggrant innan du ansluter, använder eller

Läs mer

Förslag på examensarbete

Förslag på examensarbete Förslag på examensarbete 2011 Allmän information - exjobb på Aros utvecklar och producerar kundanpassad industriell elektronik. Motorstyrningar, sensorer och fältbussteknologi är våra specialområden. Inom

Läs mer

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Cross-border www.msb.se/eucrossborder Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se Fakta och resultat 4 nordiska länder: Danmark, Beredskabsstyrelsen Norge, DSB Sverige, MSB, Finland, MoI Två år Budget: 546 754

Läs mer

Installationsguide TV-IP301 TV-IP301W

Installationsguide TV-IP301 TV-IP301W Installationsguide TV-IP301 TV-IP301W Table Innehållsförteckning of Contents 1. Innan du börjar... 2. Hårdvaruinstallation... 3. Konfigurera kameran... 1 2 3 Felsökning... 5 Version 05.05.2006 1. Innan

Läs mer

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region GreCOR Green Corridor in the North Sea Region Interreg Nordsjön Halmstad 20 november 2014 Sofie Vennersten, CLOSER Lindholmen Science Park CLOSER - Nationell arena för transporteffektivitet Closer är en

Läs mer

Rapport avseende projektet STES

Rapport avseende projektet STES RAPPORT 1 (6) Informationskopia LiTH Zebo Peng Chalmers Peter Dahlgren HJ Bengt Magnhagen DST/U/HR Lars-Olov Eriksson Mottagare NUTEK Håkan Håkansson Combitech Jan-Olof Andersson Rapport avseende projektet

Läs mer