SVERIGES ÅKERIFÖRETAG NÄTVERK BYGG- OCH ANLÄGGNINGSTRANSPORTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVERIGES ÅKERIFÖRETAG NÄTVERK BYGG- OCH ANLÄGGNINGSTRANSPORTER"

Transkript

1 1 SVERIGES ÅKERIFÖRETAG NÄTVERK BYGG- OCH ANLÄGGNINGSTRANSPORTER

2 2 Marcus Wendel SÅ Sveriges Åkeriföretag ABC Stockholm/Uppsala län Transportrådgivning, Transportekonomi, Utbildning, YKB-lärare Remisshantering, Allmänna branschfrågor Sektioner: Miljötransportsektionen, Kransektionen, Bilbärgningssektionen, (Tanksektionen) Fokusgruppen Effektiva Transporter Nätverket BAT, Bygg- och Anläggningstransporter

3 3 Åkeriföretagens verksamhet

4 4 Bygg- och Anläggningsåkerier, ca 4200 företag med ca fordon Utgör den största andelen av medlemsåkerier i Sveriges Åkeriföretag Majoriteten anslutna till Lastbilscentraler Ca 1500 av åkerierna sköter snöröjning och halkbekämpning

5 5 Nystart 2013/2014 Riktlinjer för nätverket Bygg- och Anläggningstransporter att vara ett nätverk där transport och logistikfrågor som är relaterade till byggoch anläggning och samordnas för största möjliga medlemsnytta. att främja ändamålsenlig utveckling av medlemmarnas verksamhet. att arbeta med konkurrensneutrala frågor inom BAT, exempelvis hantering/transport av bergmaterial, grus, jord asfalt, betong, återvinningsmaterial mm. att verka för att medlemsföretagen arbetar under sunda och lagliga verksamhetsformer att stärka branschens anseende och renommé att verka för god utbildning och förkovra medlemmarna att fungera som remiss- och utredningsorgan i ärenden, där ett representativt uttryck för medlemmarnas gemensamma uppfattning är erforderlig, samt bevaka näringens intressen hos regering/riksdag, myndigheter och institutioner inom verksamhetsområdet.

6 6 Exempel på verksamheter Drift- och underhåll på landets vägnät Beställaransvarsfrågor Täktverksamhet inklusive återvinning med mer Miljötransporter Fordon/Miljö/Bränsle med mer Regelfrågor, myndighetsbevakning/remissorgan Utbildning Samverkan SBMI, ME med fler Representera SÅ i BEAst

7 7 Personer i BAT Styrgrupp Anders Ökvist Ökvist Åkeri Kalix-Nyborg AB Arne Helmersson Maserfrakt AB Ingemar Holmen Spånga Mälarö LBC Kenneth Wageby Haga Mölndal LBC Magnus Lindby Roma Grus AB Per-Åke Liljergren PÅ Liljergrens Åkeri AB Peter Svensson Swerock AB (Cliffton) Pär Börjesson Västvermlands LBC Från Helsingborg i syd till Gällivare i nord.

8 8 Frågor som Nätverket har arbetat med, arbetar med och kommer att arbeta vidare med : Remissinstans för kommande förändringar i Trafikverkets upphandlingar av vinterväghållning. Nya miljökrav för entreprenader (Trafikverket, Malmö, Göteborg och Stockholms stad). Reviderades Konsekvenser? (Ex miljöanpassad Hydraulolja) Nya utbildningskrav Säker arbetsplats webbaserad utbildning för arbete inom byggarbetsplatser (Sveriges Byggindustrier)

9 9 EN SÄKER BYGGARBETSPLATS En obligatorisk utbildning för samtliga som vistas på byggarbetsplatser E-LEARNING En branschgemensam webbutbildning Skall gälla hos samtliga större byggföretag

10 10 EN SÄKER BYGGARBETSPLATS Sveriges Byggindustrier meddelade i fredags (23/1) att det nu finns en färdig utbildning.

11 11 SVERIGES BYGGINDUSTRIER FINSK OCH SVENSK KOMPETENSDATABAS

12 12 Frågor som Nätverket har arbetat med, arbetar med och kommer att arbeta vidare med : BEAst Byggbranschens elektroniska affärsstandard NeC standard Vi har skapat ett Artikelnummerregister som skall fungera som standard för hela branschen. Detta register finns på SÅ hemsida: I projektet har medverkat: NCC, Peab, Skanska och Svevia tillsammans med ett antal åkerier, och Lastbilscentraler

13 13 Register inkluderar..: Maskiner, maskintillbehör EWC-Koder Detta register finns på SÅ hemsida:

14 14 Register uppdateras 2-4 ggr/år, med tillkommande artiklar. Innehåller företagsspecifika artiklar Önskemål om kompletterande artiklar: SÅ Nätverk för Bygg- och Anläggningstransporter 2015 BEAst medverka och påverka arbete med ny Portallösning BEAst elektroniska standard, medverka och påverka arbete i kommande lösningar kopplade till miljökrav och redovisning.

15 15 Håll kontakten med oss!!