Användarmanual för nytt Byggläromedel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarmanual för nytt Byggläromedel"

Transkript

1 Användarmanual för nytt Byggläromedel Innehållsförteckning Häften ersätts av böcker och onlinetjänster 1 Nya faktaböcker 1 Yrkesspecifika faktaböcker 2 Bygg online ett nytt e-läromedel 3 Kom igång med Bygg online 4 Såhär gör du första gången 5 De olika arbetsredskapen i Bygg online 8 Personligt 8 Funktioner 9 Kommunikation 10 Kursadministration 11 Rätta frågor till faktaböckerna 13 Kursinnehåll 16 Byggstart 16 Att tillverka en sula 16 Inledning 17 Bygga lågform 17 Förtest 18 Ritning 18 Material och utrustning 19 Arbetsmoment 19 Arkiv 19 Att arbeta praktiskt med Bygg online 20 Grupper 20 Inlämningsuppgifter 22 Framsteg och Resultat 27 Ta bort och lägg till kurser 28 Nya lärare på befintlig klasskod 29

2 Häften ersätts av böcker och onlinetjänster Libers läromedel för Byggprogrammet har under ett antal år bestått av olika temahäften, men nu tycker vi att det är dags att förnya oss och vill därför erbjuda ett modernt och varierande läromedel. Det nya materialet består av en serie faktaböcker och webbaserade tjänster på Bygg online. Nya faktaböcker Det kommer att finnas 5 grundläggande faktaböcker för område Bygg och ett antal yrkesspecifika böcker för de olika yrkesvalen på Byggprogrammet. Nu finns grundböckerna att beställa och samtliga delar kommer att vara klara under höstterminen Under vårterminen 2010 kommer de yrkesspecifika böckerna ut. För att få en bild av vad böckerna innehåller och vilka häften de ersätter följer här en kort beskrivning. Byggstart Det här är ny faktabok som beskriver hela byggprocessen med dess olika aktörer. Den tar upp eget företagande och kvalitetstänkande samt presenterar historik om olika byggnadsstilar. I kombination med boken Byggstart finns det på Bygg online grundläggande arbetsmoment inom träarbete, betongarbete, murning, mattläggning, målning och plåtarbete. Där hittar man också frågor på bokens olika kapitel samt frågor till övningarna i form av förtest. Byggstart ska ge en inblick i byggandet och en beskrivning av olika yrkeskategoriers roll och arbetsuppgifter. Ersätter delar av häften: Byggmiljö och säkerhet (Bs 1+3) Byggnadslära (Bl 1+8) Arbetsmiljö för byggare Boken tar upp frågeställningar kring arbetsmiljö, säkerhet och regelverk i allmänhet och specifikt för byggare. Den behandlar också ämnet hållbar utveckling. Till boken finns ett fördjupningsmaterial med uppgifter i Bygg online. Ersätter tidigare häften: Byggmiljö och säkerhet (Bs 1-7) 1

3 Byggteknik Boken tar upp byggfysik med fakta för beräkningar av sådant som påverkar en byggnad. Den beskriver också olika byggnadskonstruktioner med lösningar och begrepp inom husbyggnads- och anläggningsområdet. Kontrollfrågor finns i Bygg online. Ersätter tidigare häften: Byggfysik (Bf 1-2) Byggnadslära (Bl 1-9) Ritningsläsning och mätningsteknik Den här faktaboken ger grunderna som behövs för att kunna tyda och förstå en byggnadsritning. Kontrollfrågorna är av allmän karaktär för att passa på många olika ritningar. Ritningarna tas från den lokala byggarbetsplatsen! Det finns även möjlighet för läraren att lägga in specifika frågor för just det aktuella objektet. Frågor och uppgifter finns i Bygg online. Ersätter tidigare häften: Ritningsläsning (Rl 1-2) + ritningssatserna Mätteknik (Mt1-3) Material, verktyg, utrustning Här beskrivs material, verktyg och utrustning samt en del historik. Boken tar upp hantering och risker med framförallt eldrivna handmaskiner och stationära maskiner, t.ex. byggsåg, samt ger en konsekvensbeskrivning vid felaktigt användande. Även skötsel av verktyg och maskiner behandlas. Delar av maskiner, verktyg och utrustning kommer att ligga i Bygg online så att vi hela tiden redovisar det senaste inom området. Ersätter tidigare häften: Maskiner och verktyg (Mv 1-5) Yrkesspecifika faktaböcker År 2-3 Inriktningar Under vårterminen 2010 kommer böckerna med inriktning på Träarbete, Betongarbete, Anläggning, Murning, putsning och plattsättning samt en allmän byggfaktabok, Byggnadsarbete. Uppgifter i Bygg online kommer att vara kopplat till faktaböckerna. Ett stort antal arbetsmoment kommer också att beskrivas i Bygg online. 2

4 Ersätter tidigare häften: Betongarbete: Armering (A1-7), Betong (B1-5), Formsättning (F1-7), Byggnadsmaterial (Bm). Träarbete: Snickerier och inredning (Sn1-5), Stolpverk (St1-8), Isolering (I1-3), Byggnadsmaterial (Bm). Murning: Murning (M1-5), Putsning (P1-3), Byggnadsmaterial (Bm). Anläggning: Gatu- och väg (GV1-3) Markbyggnad (Mb 1-5) VA (VA1-5) Bygg online ett nytt e-läromedel Nu tar vi steget in i den digitala världen på allvar. Bygg online är ett webbaserat e-läromedel som ska ses som ett komplement till faktaböckerna i serien BYGG. Materialet är inte självinstruerande utan ett stöd för lärare och elever. Bygg online är ett arbetsredskap som kan användas på flera olika sätt. Eleven kan arbeta självständigt på webben med att läsa och se bilder från olika arbetsmoment, göra övningar och testa sig själv. Läraren kan ha materialet som ett stöd vid genomgångar av nya arbetsmoment. Här finns frågor på faktaböckerna som motsvarar repetitionsuppgifterna i häftena. Läraren har möjlighet att lägga in inlämningsuppgifter och prov till eleverna. Det finns förberedande test som eleven gör innan arbetet med det praktiska momentet påbörjas. Både lärare och elev ser snabbt elevens resultat på frågorna i de förberedande testen eftersom de rättas automatiskt. När läraren har rättat kontrolluppgifterna utifrån faktaböckerna kan eleven direkt se resultaten. Uppföljningen av elevernas studieresultat redovisas automatiskt. Som lärare kan du enkelt följa framstegen. Ersätter: Arbetsinstruktionerna i häftena Repetitions- och tillämpningsuppgifterna i häftena 3

5 Kom igång med Byggonline Beställning När ni ska komplettera era läromedel har vi nu förenklat rutinerna för inköp. Gå in på Skriv in bygg online i snabbsök Välj Bygg Tommy Svensson m.fl. Se lista med produkter i den nya serien. Välj genom att klicka på kundvagnen. Vid köp av böcker får du gå hit igen när du har gjort din beställning av Bygg online. Fyll i uppgifter. Bekräftelse kommer via e-post. Elevlogin kommer via brev till läraren. 4

6 Skola gatuadress, ort. Referens Namn eller Rek.nr. Kundnummer skolan har ett kundnummer hos Liber AB. Klassens namn - antal lägg till klass. Lärares namn och E-postadress lägg till lärare. Beställ! Så här gör du första gången När du har beställt licenser får du ett kuvert med aktiveringskod för registrering samt en klasskod av den som beställt abonnemanget (den personen har fått klasskoden till sin e-post). Gå till Gå in på Till registrera 5

7 Fyll i ditt namn, skriv in ett lösenord och din e- postadress. Fyll i aktiveringskoden som står längst ner på kuvertet, klicka på Aktivera. Fyll i Klasskoden som du får av den som har beställt abonnemanget. 6

8 När du har registrerat sparas uppgifterna och nästa gång du går in gör du så här. Logga in: Användarnamn: Din e-postadress Lösen: Ditt personliga lösenord Välj Byggonline. 7

9 De olika arbetsredskapen i Bygg online Personligt Visar: Framsteg och Resultat. Framsteg och resultat. Här visas statistik över resultatet på frågorna till faktaböckerna samt resultatet på frågorna i Förtest som finns att göra inför de praktiska momenten. Frågorna till faktaböckerna rättas av läraren (se sid.6). Förtest rättas däremot automatiskt. Här kan läraren och eleven se hur han/hon ligger till resultatmässigt. Eleven kan också se om det finns någon inlämningsuppgift att göra samt se kommentarer och betyg på tidigare uppgifter. 8

10 Funktioner Visar: Kalender och Inlämningsuppgifter Kalender. Här kan eleven göra en planering och lägga in egna aktiviteter genom att välja Ny händelse. Eleven kan också se om du som lärare har lagt in någon aktivitet i kalendern. Inlämningsuppgifter. Här ser eleven vilka aktuella inlämningsuppgifter han/hon ska göra, datum för inlämning samt resultat från tidigare uppgifter. Läraren skapar uppgifterna i Kursadministration. 9

11 Kommunikation Visar: Meddelande och Deltagare Meddelande. Fungerar som ett enkelt e-postprogram. Här kan du skicka och ta emot meddelanden från/till dina elever. Deltagare. Här ser du dina elever som du kan skicka e-post till. 10

12 Kursadministration Visar: Kurskalender, Grupper, Inlämningsuppgifter, Framsteg och resultat Kurskalender. Här kan du skriva in aktuella händelser för dig och dina elever. Grupper. Här kan du skapa olika grupper, t.ex. klasser eller projektgrupper. 11

13 Inlämningsuppgifter Här kan du skriva inlämningsuppgifter direkt i programmet och/eller bifoga redan färdiga uppgifter som du skrivit i word. Du får upp listan med deltagare/grupp genom att klicka på Status. Framsteg och resultat. Här ser du resultaten från de olika testen för varje elev. Här kan du även rätta frågorna till faktaböckerna samt inlämningsuppgifterna. 12

14 Rätta frågor till faktaböckerna Gå in på Framsteg och resultat. Välj elev. Välj vad som ska rättas. 13

15 Välj avsnitt som ska rättas. Välj det test som ska rättas genom att klicka på datumet för testet. Rätta, poängsätt och skriv in eventuell kommentar. 14

16 Välj sätt att informera eleven via e-post och/eller meddelande. Spara! 15

17 Kursinnehåll Visar: Byggstart, Att tillverka en sula, Mura slamma putsa, Matta i våtutrymme, Måla och tapetsera, Plåt, Anläggning och Arkiv. Byggstart. Här ligger kontrollfrågorna till varje avsnitt i boken Byggstart. Eleven väljer avsnitt och besvarar frågorna med fritext i rutan. Att tillverka en sula. Under denna flik ligger en Inledning, Bygga lågform, Armera och Gjuta. 16

18 Inledning. Här visas kortfattat vad som ska göras i kursen. I det här fallet ska eleven bygga lågform, armera och gjuta. Bygga lågform. I momentet ingår Inledning, Förtest, Ritning, Material, Utrustning och Arbetsmoment. Bygga lågform talar om för eleven vad som ska göras innan han/hon påbörjar sitt praktiska arbete med att bygga lågform. 17

19 Förtest. Här gör eleven ett test innan han/hon börjar jobba praktiskt med momentet. Testet består av frågor på bl.a. arbetsmiljö, material och matematik. Testet rättas automatiskt. Eleven måste klicka på OK för att gå vidare till nästa fråga. Ritning. Visar en enkel ritning av lågformen. 18

20 Material och utrustning. Visar vilka material och vilken utrustning som är aktuella för arbetsmomentet. De understrukna orden förklaras med bild och text när man klickar på dem. Arbetsmoment. Visar arbetsgången steg för steg. Samma princip som gäller för Bygga lågform gäller även för momenten: Armera, Gjuta, Mura, Slamma, Putsa, Matta i våtrum, Måla och tapetsera, Plåt samt Anläggning. Arkiv. Här finns bilder och text på material och utrustning som man träffar på i arbetsmomenten. 19

21 Att arbeta praktiskt med Bygg online Nu har du fått en överblick över funktionerna i Bygg online och här kommer vi att visa hur du använder dem praktiskt i ditt arbete. Som lärare kan du skapa grupper, inlämningsuppgifter samt läsa av elevens framsteg och resultat. Grupper För att skapa nya elevgrupper går du in på Kursadministration. Välj Grupper. Tryck därefter på Ny så skapas en ny grupp. Skriv in Titel, t.ex. klass Bp1a. Skriv in uppgift om klassen, t.ex. mentor, under Beskrivning. När du har skrivit färdigt klickar du på Spara. 20

22 För att välja deltagare klickar du på Lägg till. Du får nu upp en lista på de deltagare som du har tillgängliga. Markera vilka som ska vara med i gruppen genom att klicka i rutan framför namnet. Spara valda. 21

23 Nu finns en lista över de elever som ingår i gruppen. Den har fått det namn som du angav tidigare. Inlämningsuppgifter För att skapa en inlämningsuppgift till eleverna kan du göra på två sätt, antingen skriva in uppgiften i ett meddelande eller bifoga en fil med en uppgift. Börja med att klicka på Inlämningsuppgifter under kursadministration. Välj Ny. 22

24 Här kan du skriva in Titel och Beskrivning av uppgiften. Du kan också bestämma när du vill att eleverna ska få uppgiften och när den ska lämnas in genom att bestämma vilken Deadline som ska gälla. Du kan hämta en fil med en uppgift genom att klicka på Bläddra. Spara. För att välja vilka elever som ska få uppgiften väljer du Status för aktuell uppgift. 23

25 Välj elever. För att välja alla elever på listan klickar du i rutan framför Förnamn. För att skicka uppgiften väljer du Exportera. Eleverna har nu fått uppgiften och kan öppna den genom att gå in under Funktioner och välja uppgift. 24

26 Här är ett exempel på hur uppgiften ser ut för eleven. Här står Titel och Beskrivning av uppgiften. Det finns också en Bilaga som eleven kan öppna. Eleven gör uppgiften och sparar den på sin dator. För att lämna in uppgiften väljer eleven Bläddra och hämtar sin fil. Eleven klickar därefter på Lämna in. Du kan nu gå in under Kursadministration och titta på Status. 25

27 Här ser du vilka elever som har lämnat in sina uppgifter och när de har gjort det. För att rätta uppgiften kan du öppna filen och rätta. För att meddela eleven resultatet på uppgiften går du in på Elevens namn. Här kan du ge poäng, Kommentera och ge Betyg på uppgiften innan du Skickar den till eleven. 26

28 Framsteg och resultat För att se vilka inlämningsuppgifter eleverna har gjort och fått bedömda går du in på Framsteg och resultat. Välj elev. Här får du upp resultaten på elevernas kurser. Klicka på Inlämningsuppgifter för att kunna se resultaten på dem. 27

29 Här ser du vilka inlämningsuppgifter eleven har gjort. Du kan se uppgifternas Titel, Inlämningsdatum, Fil, Betyg och Kommentar. Ta bort och lägg till kurser Du har möjlighet att ta bort kurser så att eleverna inte ser alla kurser på en gång. Detta gör du genom att låta kurserna vara synliga eller inte. Markera den kurs som du vill ändra till synlig eller inte synlig. Därefter kan du klicka på Ändra egenskaper 28

30 Genom att klicka i rutan för Synlig väljer du om eleverna ska se kursen eller inte. När du har gjort ditt val klickar du på uppdatera. Nya lärare på befintlig klasskod Om det kommer till lärare som ska jobba med klassen kan man lägga till dessa kostnadsfritt genom att gå in på följande adress. Lycka till! 29