Konstprojekt Skapande skola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konstprojekt Skapande skola"

Transkript

1 Kreativ Utveckling Konstprojekt Skapande skola Jag är konstnär sedan tjugo år tillbaka och har arbetat bildpedagogiskt med barn, ungdomar och personal inom förskola/skola samt med vuxna människor med intellektuella och psykiska funktionsnedsättningar sedan Flyttade till Skellefteå från Gällivare sommaren Jag arbetar med inspiration från Levande Verkstad och Reggio Emilia och följer grundtanken att: Alla kan skapa och har ett behov av att uttrycka sig Inget är rätt eller fel. Det viktiga är vad som händer när man skapar. Alla ska synas. Arbetsgången är välplanerad och följer en röd tråd ett tema. Vi experimenterar och undersöker både individuellt och i grupp. Arbetet vävs ihop till en helhet med hjälp av inspirerande övningar, samtal och berättande. Metoden stärker modet och lusten att kommunicera kring olika frågeställningar och utvecklar elevernas bildspråk och kreativitet. Läs mer på min hemsida: Löpande Band, Kyrkhelgen 2011, Bonnstan. Foto: Christofer Falkman Jag utformar projekt och workshops inom bild och måleri och erbjuder bland annat: Sagoworkshop i bild. Vi arbetar med härligt måleri och experimenterar fram en hel sagovärld. Vi skapar fantastiska sagofigurer som vi befolkar sagovärlden med. Väcker kreativiteten och skaparlusten. Kom-igång-måleri med rådgivning Jag går igenom ert materialförråd och ger tips och råd om nytt och gammalt material. Vi målar tillsammans och hittar inspiration och nya idéer för verksamhetens fortsatta bildskapande. Återvinning/Handgjort papper En workshop i att tillverka eget papper för hand av enhetens insamlade returpapperskopior. Av det färdiga pappret experimenterar deltagarna fram spännande bilder i collageteknik. Barns Rättigheter Döda staden får liv Grundfärger Kärlek Jag skräddarsyr långa eller korta projekt tillsammans med uppdragsgivaren. Varje projekt kan följas upp och avslutas med en utställning om önskemål finns. Kostnad: Beror på projektets omfattning. Skolan kan söka finansiering från Skapande skola som täcker kostnaderna. Kontakta mig gärna för mer information. MaJo Kreativ Utveckling Marlene Josefsson Klutmark Skellefteå tel: mail: Innehar F-skattsedel Bankgiro:

2 Titeln på verket Månda idag vefver som vanligt. Tack och lof är också en dagboksanteckning av Julia Englund som föddes 1882 och skrev dagbok hela sitt vuxna liv. Under 2002 inleddes ett samarbete med FD Ann-Catrine Edlund, språkvetare vid Umeå Universitet i projektet Mobila tidsrum där konstnärlig och vetenskaplig metod möts. Vi har utforskat sex norrländska dagböcker som skrevs åren av fyra kvinnor och två män. Vårt samarbete resulterade bl. a i min utställning Mobila tidsrum och i Edlunds bok Ett rum för dagen (2007). Konstsamtal i offentlig miljö Vi är alla omgivna av offentlig konst, även om de flesta av oss inte ser den. Att utforska den offentliga konsten är ett spännande sätt att lära känna sin närmiljö som med fördel kan knytas till platsen där man bor. Ett konstsamtal har en filosofisk karaktär och öppnar för nya möjligheter för utforskandet av offentlig konst. Med utgångspunkt i mitt verk Månda idag vefver som vanligt. Tack och lof på Norrlands universitetssjukhus vill jag tillsammans med elever genomföra konstsamtal i offentlig miljö. Tanken är att undersöka konstens betydelse i de offentliga rum vi rör oss. Varför finns konsten där? Kan man prata om en nyttoaspekt i sammanhanget? Kan konsten konkurera med reklam? Frågan är varför offentlig konst väcker så mycket ilska och engagemang. Vem bestämmer och beställer konst? I konstsamtalet ingår också flera andra offentliga verk med helt andra konstnärliga uttryck. Tidplan: Studiebesök plats där konstsamtalen äger rum Workshop I: Används ett konstverk/offentligt verk som utgångspunkt i eget skapande. Workshop II: Fördjupar vi oss i konst som fått stor utrymme i media, svensk som internationell. Skolämnen som berörs och som kan integreras i Konstsamtal i offentlig miljö är svenska, bild, historia, samhällskunskap och folkhälsa (biologi).

3 Skuggspel I ett mörklagt rum spelar en skuggteater. På ett långbord har konstnären byggt roterande plattor som sedan belyses av starka lampor. På plattorna är allsköns bråte fästat: leksaker, prylar och figurer. I deras snurrande skugga på väggen uppenbarar sig den yttre ramen till utställningen. Här är souvenirernas och låtsasvärldens kontur. Här svävar flygplan, växer blommor, rör sig djur och människor. Med utgångspunkt i verken Schattenspeil/Skuggspel och $ Bills av den tyske konstnären Hans-Peter Feldmann undersöker vi genren installationskonst i samtidskonsten. Feldmann är född 1941 i Düsseldorf och var en av Tysklands mest uppmärksammade konstnärer redan under talen. Samhällets överflöd av bilder har varit en av Feldmanns utgångspunkter och han har enträget samlat, samplat och reproducerat andras material igen och igen. Med konsekvens undviker han att signera några verk och gör aldrig original bara kopior. Vår hjärna registrerar och kategoriserar utan medveten ansträngning dessa bilders hemvist: konstbild, reklambild, dokumentärbild eller porrbild. Feldmann leker med och lånar helt fritt ur denna gemensamma minnesbank. Han vill visa hur vårt kollektiva minne speglas i hans bildbanksarkiv. Tidplan: Föreläsning Workshop I: Schattenspiel används som utgångspunkt i det egna skapandet. Workshop II: Utifrån Feldmanns verk $ Bills som fått stor utrymme i media och politiken utvecklar eleverna kollektiva verk. I vår skuggverkstad experimenterar vi med ljus och skuggor i rörelse. Något som är litet och ryms i en hand kan plötsligt med olika ljuskällor fylla en hel vägg. Skuggspelsvärldar skapas i olika material och dimensioner. Eleverna arbetar med fotografi, rörlig bild och installationer. Från årskurs 6. Skolämnen som berörs i projektet Skuggspel är teknik, samhällskunskap, fysik och bild.

4 Konstsamtal i offentlig miljö Bland annat med utgångspunkt i mitt verk Månda ida väfver som vanligt som nyligen satts upp på Norrlands universitetssjukhus vill jag tillsammans med högstadieelever genomföra konstsamtal i offentlig miljö i Umeå. Dels i inomhusmiljön på NUS, dels i Östra station. Tanken är att undersöka konstens betydelse i vår dagliga miljö och i de offentliga rum vi rör oss. Varför finns konsten där? Kan man prata om en nyttoaspekt i sammanhanget? Jag har valt ut fem olika offentliga verk med helt olika uttryck av konstnärerna Mats Caldeborg, Järnäsklubb, Annika Sandström, Holmön, Hanna Stahle, Gotland, Mårten Medbo, Gotland, Astrid Sylwan, Stockholm och mig själv som bor i Hörnefors. Målet med mina konstsamtal är att skapa förutsättningar för ett intensivt arbete i form av 3 workshops kring frågeställningar om offentliga miljöer, konstnärlig utsmyckning och gestaltning. Att eleverna får en fördjupad förståelse och kunskap om samtidskonst i den miljö som omger dem. (utbildad på Konsthögskolan i Umeå konstpedagogik på Konstfack ) Innehar FA-skattsedel, Momsreg. VAT. SE Vid varje workshop diskuterar vi arbetets genomförande och försöker tillsammans hitta beröringspunkter som kan vara av intresse för alla. Jag kommer att presentera olika konstnärskap och litteratur som relaterar till elevernas arbeten. Och jag kommer att vara tillgänglig för individuella samtal. Tidplan Vi gör ett studiebesök på plats där konstsamtalen äger rum. 1 3 workshops utvecklas tillsammans med eleverna. Lokal: i skolan, bildsalen eller i min ateljé i Hörnefors Företagscentrum. Skolämnen som berörs och som skulle kunna integreras i projektet Konstsamtal i offentlig miljö är svenska, bild, historia, samhällskunskap och folkhälsa (biologi).

5 Wiedergutmachung är ett konst projekt som handlar om ha tysk bakgrund och om att koppla samman fördomar från dåtid med nutid i lokalsamhället. (Wiedergutmachung betyder gottgörelse och är tyska statens namn för den kompensation som ges till romer, judar, hbt-personer m fl.) Wiedergutmachung Rasism och främlingsfientlighet är ett växande samhällsproblem som skolan måste ta på största allvar. Mot bakgrund av detta faktum vill jag tillsammans med högstadieelever arbeta vidare i ett projekt som jag kallat Wiedergutmachung. Projektet handlar om att jag, med tysk bakgrund min morfar var nazist och min vän journalisten Elisabet Blomberg med sitt tysk judiska ursprung har föresatt oss att med konstnärlig och journalistisk metod söka både kunskap och känslan för det oerhörda. Att med perspektiv och minnen göra det privata till något allmängiltigt. Wiedergutma - chung är ett pågående projekt som igångsattes 1998 av Elisabet Blomberg och mig och det handlar om att söka sina rötter. Men är krig och nazism långt borta? Tillsammans med högstadieeleverna vill jag visualisera konstprojektet Wiedergutmachung genom ett antal skulptur, video- och fotografiska verk. Och därmed väcka tankar kring vårt Sverige, med sin självbild av att ha varit neutralt och inte med rasism som signum/bakgrund, genom estetiskt lärande som metod. Tidplan Föreläsning och konstsamtal Workshop I: Hur nära finns det krigserfarenheter bland oss? Eleverna får forska i sin närmiljö, rekonstruera och skapa bilder som verbaliseras och sedan diskuteras i grupp. Workshop II: Nazism och främlingsfientlighet. Eleverna arbetar med utgångspunkt i värdegrunder genom rörlig bild och ljudinstallationer. Skolämnen som berörs i projektet Wiedergutmachung är svenska, tyska, historia, samhällskunskap, religionskunskap och bild.