Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2014 2014"

Transkript

1 2014 Årsredovisning 2014

2 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör 15 Tuve Snickeri 16 Tuve Byggservice 17 Förvaltningsberättelse 20 Flerårsöversikt 21 Förslag till vinstdisposition 21 Resultaträkning 22 Balansräkning 23 Kassaflödesanalys 25 Noter 26 Revisionsberättelse 38 Styrelse 39

3 ÅRET I KORTHET 1146 MKR Årets nettoomsättning i koncernen uppgick till (864) Mkr 788 MKR Orderstocken i koncernen uppgick vid årsskiftet till 788 (1 151) Mkr 40,2 MKR Resultat efter finansiella poster i k oncernen uppgick till 40,2 (31,1) Mkr 28% Soliditeten i koncernen var vid årsskiftet 28% (34%) 96,4 MKR Eget kapital i koncernen per den 31 december 2014 uppgick till 96,4 (92,8) Mkr 151 Medelantal anställda under 2014 i koncernen var 151 (171) personer Kunder Omsättningens fördelning i koncernen Offentliga kunder 57 % Privata kunder 43 % TUVE BYGGS ÅRSREDOVISNING

4 VD har ordet Lönsamhet är en viktig förutsättning för framgång och utveckling för såväl verksamhet som med arbetare Engagemang, lojalitet, kunskap, laganda. Ja, listan på ord som beskriver vad som gör Tuve Bygg till ett framgångsrikt bolag är lång, och den kan göras ännu längre. Att vi 2014 återigen redovisar ett bra resultat har inte kommit av sig själv. Våra duktiga och engagerade medarbetare har gjort detta möjligt och vi är därför glada över att kunna betala ut bonus till våra anställda. Lönsamhet är en av de viktigaste förutsättningarna för att nå framgång och utveckling av såväl verksamhet som med arbetare. Det kommer vi att fortsätta fokusera på under I årsredovisningen för 2013 poängterade min företrädare, Johan Eriksson, att koncernen haft en stark tillväxt sedan Resultatet efter finansiella poster för 2013 var 31 Mkr med en omsättning på 864 Mkr och för 2014 är resultatet 40 Mkr med en omsättning på Mkr. Johans arbete har i allra högsta grad varit avgörande för denna positiva utveckling och därför är det glädjande att han fortsätter som styrelseledamot i Tuve Bygg AB. Fler projekt i samverkan Under 2014 har vi fortsatt att utveckla projekt i samverkan med nya kunder. Vi har exempelvis inlett vårt första större samverkansprojekt i Trestadsområdet, vilket bekräftar att vi är väl etablerade där. Även i Göteborgsområdet har vi under året påbörjat ytterligare projekt i samverkan. Det gläder oss att denna typ av samarbete fortsätter att vara attraktivt för våra kunder. Genom ett nära samarbete mellan kund och projektorganisation kan vi i högre utsträckning leverera i enlighet med våra kunders önskemål gällande kvalitet, miljö och ekonomi. Vi ser också att denna samarbetsform skapar en öppenhet som gör att människor växer och vågar ta för sig. Våra medarbetare utvecklas med bolaget Koncernens tillväxt och utveckling hänger nära samman med våra medarbetares möjlighet att växa och utvecklas. Därför är vi måna om att visa förtroende för våra medarbetare och ge dem mycket eget ansvar. Därmed ökar möjligheterna för varje enskild medarbetare att utvecklas i sin yrkesroll och komma vidare i karriären, samtidigt som kompetensen inom företaget växer. Detta gör oss till en attraktiv arbetsgivare. Under 2014 har vi anställt flera nya medarbetare, både tjänstemän och yrkesarbetare. Vi har också tillsatt nya arbetschefer för entreprenadverksamheten samt en ny chef för byggserviceverksamheten. Flera av dessa har arbetat hos oss under ett antal år. I hjärtat på Tuve Bygg Personligt engagemang som värnar om kunder och projekt. Trivsel på jobbet genom korta beslutsvägar och gott samarbete med arbetskamrater, kunder och leverantörer. Bred kompetens att driva projekt, där medarbetarna stimuleras till utveckling. 4 TUVE BYGGS ÅRSREDOVISNING 2014

5 VD HAR ORDET Vår tillväxt och utveckling hänger nära samman med våra medarbetares möjlighet att växa och utvecklas Vi är stolta och glada över att ha medarbetare som kan och vill ta möjligheten att prova på nya uppdrag inom företaget. Samhällsansvar ger nya möjligheter Begrepp som social hänsyn och samhällsansvar har under 2014 blivit alltmer vanligt förekommande i de projekt vi har i samarbete med Göteborgs Stad. Under året har vi startat flera sådana projekt, vilket är värdefullt både för den enskilde och för oss som företag. Det handlar bland annat om att ge människor, som under en tid varit utanför arbetsmarknaden, möjlighet att få användning för sina kunskaper. Att som företag arbeta med socialt ansvar på detta vis ser vi som en självklarhet och förmån eftersom vi därigenom kan knyta till oss nya medarbetare sam tidigt som vi bidrar till ett mer hållbart samhälle. Att ständigt utvecklas Under året har samtliga verksamheter inom bolaget utvecklats starkt. Tuve Byggservice är en av våra verksamheter som genomgått stora förändringar och som nu redovisar ett fantastiskt resultat. Vi har under 2014 fortsatt att i än större omfattning än tidigare driva och ansvara för projekt där byggnaderna skall kvalitetsoch miljöcertifieras. En ökning av denna typ av projekt medför att ytterligare krav ställs på oss som entreprenörer. Tack vare vår breda kompetens kan vi leva upp till kraven utan problem. Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO och ser det som en självklarhet att även fortsättningsvis vara det. Det innebär att vi kontinuerligt måste jobba med en ständig förbättring av vår organisation och hela tiden bli ännu bättre på det vi gör. Det goda resultatet som våra revisioner visar är en bekräftelse på att detta fungerar väl. Nu blickar vi framåt Tuve Bygg firade under året hela 35 år vilket i sig tyder på en lång erfarenhet och kontinuitet. Vi står på en stark grund som skall ta oss vidare. Marknaden kommer under 2015 att visa en fortsatt god tillväxt, och det skall vi utnyttja. Bland annat kommer vår avdelning för egenutvecklade projekt ges stora möjligheter att utöka antalet affärer, framförallt genom nya förvärv men även i pågående projekt. Att kunna erbjuda en kombination av externa och egenutvecklade projekt är en styrka som vi vill dra än mer nytta av. Med en god orderstock en fortsatt mycket bra likviditet samt våra engagerade medarbetare, har vi de allra bästa förutsättningarna att lyckas. Henrik Ekman VD och koncernchef Henrik Ekman, VD och koncernchef TUVE BYGGS ÅRSREDOVISNING

6 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? Under året som gått har flera nyutbildade ingenjörer tagit steget in i bolaget. Två av dem är Josefine Häll och Anton Oscarsson som båda tog examen från Väg och Vattenbyggnad vid Chalmers tekniska högskola i våras. Vi har intervjuat dem om deras första tid som arbetsledare. Det märks genast att Josefine och Anton känner varandra väl. Atmosfären är så avslappnad och självklar att man hade kunnat tro att de var syskon. Men förklaringen är en annan. Under fem års tid har de studerat ihop på Väg och Vattenbyggnadsprogrammet vid Chalmers tekniska högskola. Båda valde masterinriktningen Design and Construction Project Management och i juni tog de examen ihop. Platsen för vårt samtal är ett café i centrala Göteborg. Volymen är högre här än på bygget, skojar Josefine när Anton dyker upp bara några minuter efter henne. Hon är arbetsledare vid vårt projekt i Kvillebäcken där 202 lägenheter och en förskola håller på att byggas. Just nu arbetar hon främst med utsättning av pre fabricerade element men har också ett visst logistiskt ansvar. Anton är också arbetsledare men inom en nybildad arbetsgrupp som just nu projekterar bygget av Landamäreskolan. Landamäre betyder landsgräns, säger Anton och förklarar att skolan kommer ligga där gränsen mellan Norge och Sverige en gång gått. Hur hamnade ni på Tuve Bygg? Anton lockades först till Tuve Bygg när han på en föreläsning fick ta del av en presentation av Tuve Byggs arbetssätt. Jag skrev ett brev till dem efteråt och berättade att jag uppskattade deras sätt att arbeta med planering av logistik i ett tidigt skede. Resultatet blev tio veckors praktik på byggnationen av en karossfabrik i Torslanda sommaren För mig var det jätteskönt att ha gjort praktiken först. En trygghet man visste vad man gav sig in på, säger han. Ramar för vår verksamhet Regional entreprenör som sätter lönsamhet före omsättning. Tillräckligt stora för att vinna över de största bolagen i Sverige. Affärer och projekten i centrum. Tillräckligt små för att vara personliga. Roligt att arbeta på Tuve Bygg. Man har ett försprång jämfört med dem som börjar helt nya, instämmer Josefine. Hon har också gjort praktik hos Tuve Bygg vid projekt Studio 58 i Eriksberg vars projektchef hon träffade under ett studiebesök inom utbildningen. Jag sa att jag var intresserad och han nappade på det, berättar hon glatt. Eftersom praktik inte ingår i utbildningen läste Josefine motsvarande två terminer under vårterminen Sedan praktiserade hon hela kommande hösttermin. Den största fördelen med praktiken menar Josefine och Anton var att den gav dem själva såväl som Tuves anställda möjlighet att lära känna varandra och utveckla ett ömsesidigt förtroende. Det är till hjälp att vara social Hur har ni upplevt arbetsklimatet? Jag tycker jag har hamnat i en fantastisk grupp verkligen, svarar Josefine. Projektchefen har ända från början pushat och uppmuntrat mig och varit noga med att be mig fråga och säga till så fort något är otydligt eller inte känns bekvämt. Också platschefen har varit en god mentor. Han stöttar mig och ger mig hela tiden nya uppgifter så att jag utvecklas och går framåt, berättar Josefine. Det är lustigt även om det är olika grupper känner jag exakt samma som Josefine, säger Anton. Jag har också en engagerad platschef som hela tiden uppmuntrar mig att komma med och lära mig nya saker. Anton berättar att han på vägen till caféet tänkt att det skulle komma att låta så smörigt, men att sanningen är att han sällan har trivts så bra. Josefine nickar instämmande. Man har ju hört att andra kan få en klump i magen, men det har jag aldrig känt, säger hon. Vi talar lite om jargonger och Anton och Josefine menar att även om de finns ute på byggena och kan vara ganska grova används de sällan som maktmedel utan snarare som ett sätt att skapa gemenskap. Själva är de mest bekanta med dynamiken bland de närmaste kollegorna. Det är nog snarare jag som sätter vår jargong, skrattar Josefine. Hur är det att vara ny i ledarrollen? Ibland möts man av skepticism för att man inte kan något vilket brukar visa sig extra tydligt när man nämner för yrkesmän att man läst fem år på Chalmers, berättar Anton. Då brukar han försöka vara ödmjuk och säga att det därför är jättebra att han 6 TUVE BYGGS ÅRSREDOVISNING 2014

7 HUR ÄR DET ATT VARA NY PÅ TUVE BYGG? De två nyexaminerade civilingenjörerna Josefine Häll och Anton Oscarsson som har tagit steget in i bolaget. kan vända sig till dem tillsammans kan de göra det bra. Så länge Anton är öppen med vad han kan och inte kan bemöts han av respekt. Josefine håller med och menar att det är viktigt att vara villig att fråga och lära. Hon har fått höra att hon passar bra in på sin arbetsplats, vilket hon sätter i samband med att hon är driven och framåt. Det är till hjälp att vara social, bekräftar Anton. Genom att snacka med varandra skapar man lättare en gemenskap vilket blir roligare för alla. Jag tror även att det ger ett bättre resultat. Samtidigt vet han att han kommer att utvecklas jättemycket som arbetsledare både vad gäller teknisk kunskap och hantering av människor och jargong. Man är aldrig fullärd. Det finns också rena fördelar med att vara nyanställd. Det är mycket enklare att ställa frågor som ny. De äldre kanske kan känna en annan press på sig att redan kunna allt, menar Josefine. En annan fördel tror de båda är att de som nyutexaminerade har en god förståelse för det administrativa och abstrakta. Sådant som strategi och planering känns självklart medan det finns många praktiska saker som jag måste lära mig längs vägen, säger Josefine. Vilka är de största utmaningarna? Det dyker ständigt upp oförutsedda situationer som man måste hantera. Det svarar Josefine och nämner som exempel att hon häromdagen hade ansvar för att få upp en bygghiss men att ingen dök upp. Då var det tufft, säger hon. Men man får bara lösa det helt enkelt, tillägger hon med ett stort leende. Det är tydligt att hon tycker problemlösning är roligt. En annan utmaning är att det är mycket att komma ihåg på samma gång. Man börjar med en sak och längs vägen dyker det upp fler och fler saker, säger Anton. Utan post-it-lappar, telefon och anteckningsblock hade det varit svårt enas Josefine och Anton om. Vad är roligast i ert dagliga arbete? Att träffa och samarbeta med kollegorna, svarar Josefine omedelbart vilket får Anton att skratta: Då får jag väl säga den oändliga variationen då. Han är tacksam över att ha fått vara med från dag ett och tycker det är givande att arbeta i en ny startad grupp. Vi lär oss tillsammans, säger han. Josefine kommenterar att det är skönt att hela tiden kunna följa utvecklingen och se de konkreta resultaten när man jobbar ute på bygget. Om några veckor när projekteringsfasen är över ska också Anton ut. Det blir spännande, säger han. Under samtalets gång har Antons och Josefines lust att lära och utvecklas nästan fysiskt spridit sig ut i rummet, liksom känslan av att saker händer i en rasande fart. När de lämnar caféet går de högst sannolikt en mycket ljus framtid till mötes. TUVE BYGGS ÅRSREDOVISNING

8 Våra arbetschefer är ansvariga för projekten i sina respektive grupper inom entreprenadverksamheten. Från vänster: Sebastian Bleckert, Peter Gustafsson, Mikael Hallberg, Ronnie Forsberg och Lars Elfast. 8 TUVE BYGGS ÅRSREDOVISNING 2014

9 Projekt i Tuve Bygg under året Tuve Bygg AB utför olika typer av byggentreprenader i Göteborgs- och Trestadsregionen och angränsade kommuner. Vi arbetar huvudsakligen med projekt i storleken miljoner kronor. Några av de entreprenaduppdrag som vi har arbetat med under 2014: Nya Stadshuset i Göteborg För Higab har vi utfört en större ombyggnad av Rådhuset vid Gustaf Adolfs Torg i Göteborg. Projektet omfattade m² och var en generalentreprenad. Arbetet påbörjades hösten 2012 och var färdigställt mars Rådhuset renoverades för att bli funktionellt och anpassat till rollen som stadshus. Stadens politiska ledning flyttade sedan in i byggnaden och nu är Rådhuset Göteborgs nya stadshus. Ombyggnaden rönte stort intresse långt utanför Göteborg och flera studiebesök genomfördes under byggtiden. Kollaskolan i Kungsbacka För Eksta Bostads AB har vi på totalentreprenad i samverkan byggt en ny skola med tillhörande idrottshall. Projektet på börjades i februari 2013 och skolan stod klar i juni Bruttoytan för de nya byggnaderna är cirka m². Genom den nya skoldelen som sammanförts med den befintliga Kollaskolan inryms plats för ytterligare cirka 725 elever från förskoleklass till och med årskurs 9. Skolbyggnaden är en av Sveriges största passivhus. TUVE BYGGS ÅRSREDOVISNING

10 PROJEKT I TUVE BYGG UNDER ÅRET STUDIO 58, GÖTEBORG KOLLASKOLAN, KUNGSBACKA NYA STADSHUSET, GÖTEBORG HEDLUNDGRUPPEN, GÖTEBORG Hedlundgruppen Under 2013 påbörjade vi på totalentreprenad i samverkan en byggnation av ny logistikhall för Hedlundgruppen om cirka m². Byggnaden som ligger på Holmvägen var färdigställd i maj Studio 58 För Aspelin & Ramm har vi uppfört en byggnad om 58 bostadsrätter. Projektet omnämns som Studio 58 och ligger bredvid Juvelkvarnen i Eriksberg. Projektet utfördes som totalentreprenad, startade i mars 2013 och var klart augusti Posten, Torsvik i Jönköping På uppdrag av Newsec utförde vi på totalentreprenad om- och tillbyggnad av en distributionscentral för Posten, Torsvik i Jönköping. Entreprenaden var totalt cirka m² byggnad, varav m² var en ny distributionshall. Markentreprenaden omfattade cirka m². Projektet startade i juni 2013 och var färdigställt i juni Stadshuset i Kungälv På uppdrag av Kungälvs kommun påbörjade vi i november 2013 förvandlingen av Nämndhuset i Kungälv till kommunens nya 10 TUVE BYGGS ÅRSREDOVISNING 2014

11 PROJEKT I TUVE BYGG UNDER ÅRET STENSJÖN, MÖLNDAL POSTEN, TORSVIK I JÖNKÖPING STENSJÖN, MÖLNDAL STADSHUSET, KUNGÄLV Stadshus. Fastigheten som är från 1960-talet inrymmer två befintliga byggnader som byggs om och höjs två respektive tre våningar. De två befintliga byggnaderna sammankopplas med en nybyggd entré i glas. Arbetet har pågått under hela 2014 och ska slutföras under våren Flerbostadshus vid Stensjön i Mölndal, etapp 2 Vid Stensjön i Mölndal har vi för Riksbyggen på totalentreprenad fått uppdraget att uppföra ytterligare fyra femvåningshus om totalt 36 bostadsrätter med tillhörande komplementsbyggnader. Byggnationen påbörjades våren 2014 och ska vara klart sommaren Under 2014 färdigställde vi för Riksbyggen också en gemensamhetsanläggning i området. Flerbostadshus i Kvillebäcken För Ivar Kjellberg Fastighets AB har vi fått fortsatt förtroende att bygga ytterligare 202 lägenheter innehållande både bostadsoch hyresrätter samt en förskola. Arbetsformen är en totalentreprenad i samverkan. Byggnationen påbörjades hösten 2013 och ska vara klart till november TUVE BYGGS ÅRSREDOVISNING

12 PROJEKT I TUVE BYGG UNDER ÅRET KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Lägenheterna är placerade i fyra huskroppar med mellan fem och tio våningar inklusive källare med garage. Husen är placerade runt en innergård. Under husen finns källare och garage. Bruttoytan är cirka m². Projektet genomförs enligt Göteborgs Stads program för miljöanpassat byggande och miljöklassningssystemet Miljöbyggnad, klass silver. Akuten, Östra sjukhuset För Västfastigheter utför vi en om- och tillbyggnad av akutmottagningen på Östra Sjukhuset i Göteborg. De befintliga lokalerna skall byggas om samt att lokalytan skall utökas. Vi bygger också en ny ambulanshall i anslutning till den nya akutmottagningen. Ombyggnadsytan är cirka m² och tillbyggnaden är cirka 900 m². Arbetet utförs på generalentreprenad och påbörjades i januari 2014 och skall vara färdigställt hösten Trenova i Vänersborg För Trenova Fastigheter AB utför vi en om- och tillbyggnad av Trenova Center, etapp 1, i Vänersborg. Byggnaden som ligger mitt i centrala Vänersborg är idag ett företagscenter, som till stora delar skall utvecklas till ett köpcenter och en ny matbutik. 12 TUVE BYGGS ÅRSREDOVISNING 2014

13 PROJEKT I TUVE BYGG UNDER ÅRET LÅGHUSET, SAHLGRENSKA SJUKHUSET, GÖTEBORG TRENOVA, VÄNERSBORG LANDAMÄRESKOLAN, GÖTEBORG Vårt uppdrag, etappen 1, omfattar cirka m². Projektet utförs som en totalentreprenad i samverkan. Byggstarten var maj 2014 och projektet ska vara klart i april Låghuset, Sahlgrenska sjukhuset På uppdrag av Västfastigheter utför vi en ombyggnad av Låghuset, etapp 4, på Sahlgrenska. Omfattningen är cirka m² fördelat på två byggnader samt ett nytt fläktrum. Arbetet utförs på generalentreprenad och påbörjades under maj 2014 och ska vara klart december Efter ombyggnationen ska byggnaderna inrymma mottagningsverksamhet, intensivvård och administrativa avdelningar. Landamäreskolan, Länsmansgården Vi har från Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad, fått i uppdrag att bygga den nya Landamäreskolan i Länsmansgården, Göteborg. Byggnaden omfattar cirka m² i två plan samt källare. Skolan ska bli en F-3 skola med en träningssärskola. Byggstart var december 2014 och skolan ska vara klar i mars 2016, projektet genomförs på totalentreprenad. Lokalerna omfattar även ett nytt storkök, mediatek och idrottshall. TUVE BYGGS ÅRSREDOVISNING

14 PROJEKT I TUVE BYGG UNDER ÅRET OXLED, SÄVEDALEN KULTURHUSET VINGEN, TORSLANDA FYRVÄPPLINGEN, GÖTEBORG Oxled, Sävedalen I området Oxled i Sävedalen uppför vi för Partillebo fyra bostadshus om totalt 92 lägenheter, parkeringsplatser samt tillhörande markarbeten. Arbetet utförs som en totalentreprenad och påbörjades i augusti Inflyttning i det första huset var i september 2014, det fjärde och sista huset ska vara klart juni Fyrväpplingen, Hisingen För Familjebostäder bygger vi i Kyrkbyn på Hisingen två huskroppar om 52 st hyresrätter. Projektet utförs i partnering där vi tillsammans med Familjebostäder har tagit fram utformning och lägenhetstyper etc. Byggstart var i januari 2014 och det ska vara klart i mars Kulturhuset Vingen, Torslanda Vid Amhults torg i Torslanda utför vi för Torslanda Kulturhus AB en om- och tillbyggnad av Kulturhuset Vingen. De nya lokalerna färdigställs i början av 2015 och ska inrymma bibliotek och kontorsrum. Tillbyggnaden är cirka m² och ombyggnaden är cirka 400 m². Projektet utförs på totalentreprenad i samverkan och påbörjades i februari TUVE BYGGS ÅRSREDOVISNING 2014

15 Årets Betongentreprenör 2014 Leif Einarsson, platschef betongarbeten Vid den årliga Betonggalan på Berns i Stockholm utsågs vår kollega Leif Einarsson till årets betongentreprenör. En modern entreprenör med hållbarhet i fokus. Leif Einarsson på Tuve Bygg har på allvar tagit tag i betongens koldioxidutsläpp. Han har vid ett flertal projekt visat att det genom ett aktivt val av material är möjligt att halvera dagens koldioxidavtryck med bibehållen eller förbättrad betongkvalitet. Motiveringen från Svenska Betongföreningens jury TUVE BYGGS ÅRSREDOVISNING

16 TUVE SNICKERI Hantverk för inredning i toppklass I vår snickeriverksamhet använder vi senaste tekniken för att med elegans och finess förverkliga våra kunders visioner. Med genuin hantverksskicklighet och lyhördhet för kundens önskemål skapar vi såväl funktionell som designstark kvalitets inredning. Vi utför både inredningar för restauranger, hotell, kontor, kyrkor och andra offentliga miljöer, samt enstaka delar såsom exempelvis trappor, dörrar, diskar och hyllor. Vi är ett gott gäng som med skicklighet förverkligar idé till färdig möbel Roger Kärrbring, ansvarig för Tuve Snickeri 16 TUVE BYGGS ÅRSREDOVISNING 2014

17 TUVE BYGGSERVICE Lokalanpassning, nybyggnad och ombyggnad i nära samverkan med kunden Vår byggserviceverksamhet är inriktad mot kunder som har återkommande projekt i varierande storlek. Vi är ett sammansvetsat gäng som arbetar med om- och tillbyggnader, reparationer och lokalanpassningar. Tack vare en lokal närvaro och ett brett kontaktnät med projektörer, underentreprenörer och leverantörer kan vi arbeta snabbt och effektivt och erbjuda en högkvalitativ service. En kontinuerlig dialog mellan våra kunder, hantverkare och arbetsledare ser vi som en självklarhet. En stor del av verksamheten bygger på ramavtal med såväl privata som offentliga kunder. Inget uppdrag är omöjligt för Tuve Byggservice Tomas Brogren, ansvarig för Tuve Byggservice TUVE BYGGS ÅRSREDOVISNING

18 18 TUVE BYGGS ÅRSREDOVISNING 2014

19 Innehåll Förvaltningsberättelse 20 Flerårsöversikt 21 Förslag till vinstdisposition 21 Resultaträkning 22 Balansräkning 23 Kassaflödesanalys 25 Noter 26 Revisionsberättelse 38 Styrelse 39 TUVE BYGGS ÅRSREDOVISNING

20 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tuve Bygg AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Information om verksamheten Moderbolaget Tuve Bygg AB är ett privatägt Göteborgsbaserat byggföretag som tillsammans med dotterbolag bedriver verksamhet inom byggoch fastighetsservice, fastighetsförvaltning samt snickeri. Tuve Bygg AB har sitt huvudkontor i Mölndal med lokalkontor i Uddevalla. Tuve Bygg AB bedriver entreprenadverksamhet i Göteborg med kranskommuner, Trestadsområdet och Halland samt svarar för koncernens gemensamma funktioner och administration. Dotterbolagen Tuve Byggservice AB bedriver byggserviceverksamhet i Göteborg och Trestadsområdet. Våra kunder är privata fastighetsförvaltande företag och kommunala beställare. Vi utför om- och tillbyggnader samt lokalanpassningar på ramavtal och i mindre entreprenader. Tuve Snickeri AB tar fram helhetslösningar för snickeriuppdrag och utför special- och måttbeställda inredningar för privata och offentliga miljöer. Tuve Förvaltning AB äger andelar i bolag som exploaterar fastigheter för framtida produktion. Året i sammanfattning Koncernen arbetar med såväl offentliga som privata kunder. Utöver detta har vi uppfört projekt i egen regi. Våra offentliga kunder utgör cirka 57 % av omsättningen. Exempel på uppdrag åt offentliga kunder är nybyggnation av skolor, äldreboenden och bostäder samt ombyggnation av sjukhus och förvaltningsbyggnader. För våra privata kunder har vi genomfört projekt innefattande byggnation av kontor, logistikhallar och bostäder. Våra privata kunder utgör cirka 43 % av omsättningen. Finansiell ställning Den starka tillväxten från 2012 och 2013 fortsatte även under 2014 med ett nytt omsättnings- och resultatrekord. Koncernens omsättning för 2014 ökade från 864 Mkr till Mkr vilket är en ökning med 33 %. Rörelsemarginalen har ökat från 2,3 % till 3,5 %. Likviditeten och soliditeten är fortsatt god. Bolaget förväntas ha fortsatt god lönsamhet under Orderingång och orderstock Orderingången i Tuve Bygg AB för 2014 uppgick till 518 Mkr. Den totala orderstocken kvar att producera vid utgången av året uppgick till 788 Mkr. Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång Tuve Bygg AB har under året fått ny VD och flera nyckelpositioner i företaget har tillsats genom interna rekryteringar. Under året har dotterbolaget Tuve Förvaltning AB renodlat verksamheten och avyttrat dotterbolaget Utvecklingsbolaget Magna Nova AB. Ägarförhållanden Tuve Bygg AB är ett helägt dotterbolag till Tuve Holding AB (org. nr ). Tuve Holding AB ingår i den koncern där Tre Son Förvaltning AB (org. nr ) är moderbolag. Tuve Holding AB ägs av Tre Son Förvaltning AB (org.nr ) tillsammans med ledande befattningshavare i Tuve Bygg AB. 20 TUVE BYGGS ÅRSREDOVISNING 2014

21 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Flerårsöversikt (kkr) Koncernen Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Antal anställda Balansomslutning Eget kapital Soliditet (%) Moderbolaget Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Antal anställda Balansomslutning Eget kapital Soliditet (%) Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst årets vinst disponeras så att: till aktieägare utdelas i ny räkning överföres Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser med tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i tusental svenska kronor där ej annat anges. STADSHUSET, KUNGÄLV Arbetet med Kungälvs nya Stadshus påbörjades i slutet av 2013 och har pågått under hela Projektet i sin helhet ska vara färdigställt våren TUVE BYGGS ÅRSREDOVISNING

22 Resultaträkning Koncernen Moderbolaget KKR NOT Nettoomsättning 2, Rörelsens kostnader Produktionskostnader 2, Övriga externa kostnader 4, Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från andelar i intresseföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat Uppskjuten skatt Årets resultat TUVE BYGGS ÅRSREDOVISNING 2014

23 Balansräkning Koncernen Moderbolaget KKR NOT TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 16, Fordringar hos koncernföretag Andelar i intresseföretag 19, Fordringar hos intresseföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Upparbetad ej fakturerad intäkt Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR TUVE BYGGS ÅRSREDOVISNING

24 Balansräkning Koncernen Moderbolaget KKR NOT EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 24 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Avsättningar för uppskjuten skatt Övriga avsättningar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Fakturerad ej upparbetad intäkt Skulder till koncernföretag Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga För egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga Ansvar som komplementär i kommanditbolag Borgensförbindelse till förmån för koncernföretag TUVE BYGGS ÅRSREDOVISNING 2014