Årsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2014 2014"

Transkript

1 2014 Årsredovisning 2014

2 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör 15 Tuve Snickeri 16 Tuve Byggservice 17 Förvaltningsberättelse 20 Flerårsöversikt 21 Förslag till vinstdisposition 21 Resultaträkning 22 Balansräkning 23 Kassaflödesanalys 25 Noter 26 Revisionsberättelse 38 Styrelse 39

3 ÅRET I KORTHET 1146 MKR Årets nettoomsättning i koncernen uppgick till (864) Mkr 788 MKR Orderstocken i koncernen uppgick vid årsskiftet till 788 (1 151) Mkr 40,2 MKR Resultat efter finansiella poster i k oncernen uppgick till 40,2 (31,1) Mkr 28% Soliditeten i koncernen var vid årsskiftet 28% (34%) 96,4 MKR Eget kapital i koncernen per den 31 december 2014 uppgick till 96,4 (92,8) Mkr 151 Medelantal anställda under 2014 i koncernen var 151 (171) personer Kunder Omsättningens fördelning i koncernen Offentliga kunder 57 % Privata kunder 43 % TUVE BYGGS ÅRSREDOVISNING

4 VD har ordet Lönsamhet är en viktig förutsättning för framgång och utveckling för såväl verksamhet som med arbetare Engagemang, lojalitet, kunskap, laganda. Ja, listan på ord som beskriver vad som gör Tuve Bygg till ett framgångsrikt bolag är lång, och den kan göras ännu längre. Att vi 2014 återigen redovisar ett bra resultat har inte kommit av sig själv. Våra duktiga och engagerade medarbetare har gjort detta möjligt och vi är därför glada över att kunna betala ut bonus till våra anställda. Lönsamhet är en av de viktigaste förutsättningarna för att nå framgång och utveckling av såväl verksamhet som med arbetare. Det kommer vi att fortsätta fokusera på under I årsredovisningen för 2013 poängterade min företrädare, Johan Eriksson, att koncernen haft en stark tillväxt sedan Resultatet efter finansiella poster för 2013 var 31 Mkr med en omsättning på 864 Mkr och för 2014 är resultatet 40 Mkr med en omsättning på Mkr. Johans arbete har i allra högsta grad varit avgörande för denna positiva utveckling och därför är det glädjande att han fortsätter som styrelseledamot i Tuve Bygg AB. Fler projekt i samverkan Under 2014 har vi fortsatt att utveckla projekt i samverkan med nya kunder. Vi har exempelvis inlett vårt första större samverkansprojekt i Trestadsområdet, vilket bekräftar att vi är väl etablerade där. Även i Göteborgsområdet har vi under året påbörjat ytterligare projekt i samverkan. Det gläder oss att denna typ av samarbete fortsätter att vara attraktivt för våra kunder. Genom ett nära samarbete mellan kund och projektorganisation kan vi i högre utsträckning leverera i enlighet med våra kunders önskemål gällande kvalitet, miljö och ekonomi. Vi ser också att denna samarbetsform skapar en öppenhet som gör att människor växer och vågar ta för sig. Våra medarbetare utvecklas med bolaget Koncernens tillväxt och utveckling hänger nära samman med våra medarbetares möjlighet att växa och utvecklas. Därför är vi måna om att visa förtroende för våra medarbetare och ge dem mycket eget ansvar. Därmed ökar möjligheterna för varje enskild medarbetare att utvecklas i sin yrkesroll och komma vidare i karriären, samtidigt som kompetensen inom företaget växer. Detta gör oss till en attraktiv arbetsgivare. Under 2014 har vi anställt flera nya medarbetare, både tjänstemän och yrkesarbetare. Vi har också tillsatt nya arbetschefer för entreprenadverksamheten samt en ny chef för byggserviceverksamheten. Flera av dessa har arbetat hos oss under ett antal år. I hjärtat på Tuve Bygg Personligt engagemang som värnar om kunder och projekt. Trivsel på jobbet genom korta beslutsvägar och gott samarbete med arbetskamrater, kunder och leverantörer. Bred kompetens att driva projekt, där medarbetarna stimuleras till utveckling. 4 TUVE BYGGS ÅRSREDOVISNING 2014

5 VD HAR ORDET Vår tillväxt och utveckling hänger nära samman med våra medarbetares möjlighet att växa och utvecklas Vi är stolta och glada över att ha medarbetare som kan och vill ta möjligheten att prova på nya uppdrag inom företaget. Samhällsansvar ger nya möjligheter Begrepp som social hänsyn och samhällsansvar har under 2014 blivit alltmer vanligt förekommande i de projekt vi har i samarbete med Göteborgs Stad. Under året har vi startat flera sådana projekt, vilket är värdefullt både för den enskilde och för oss som företag. Det handlar bland annat om att ge människor, som under en tid varit utanför arbetsmarknaden, möjlighet att få användning för sina kunskaper. Att som företag arbeta med socialt ansvar på detta vis ser vi som en självklarhet och förmån eftersom vi därigenom kan knyta till oss nya medarbetare sam tidigt som vi bidrar till ett mer hållbart samhälle. Att ständigt utvecklas Under året har samtliga verksamheter inom bolaget utvecklats starkt. Tuve Byggservice är en av våra verksamheter som genomgått stora förändringar och som nu redovisar ett fantastiskt resultat. Vi har under 2014 fortsatt att i än större omfattning än tidigare driva och ansvara för projekt där byggnaderna skall kvalitetsoch miljöcertifieras. En ökning av denna typ av projekt medför att ytterligare krav ställs på oss som entreprenörer. Tack vare vår breda kompetens kan vi leva upp till kraven utan problem. Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO och ser det som en självklarhet att även fortsättningsvis vara det. Det innebär att vi kontinuerligt måste jobba med en ständig förbättring av vår organisation och hela tiden bli ännu bättre på det vi gör. Det goda resultatet som våra revisioner visar är en bekräftelse på att detta fungerar väl. Nu blickar vi framåt Tuve Bygg firade under året hela 35 år vilket i sig tyder på en lång erfarenhet och kontinuitet. Vi står på en stark grund som skall ta oss vidare. Marknaden kommer under 2015 att visa en fortsatt god tillväxt, och det skall vi utnyttja. Bland annat kommer vår avdelning för egenutvecklade projekt ges stora möjligheter att utöka antalet affärer, framförallt genom nya förvärv men även i pågående projekt. Att kunna erbjuda en kombination av externa och egenutvecklade projekt är en styrka som vi vill dra än mer nytta av. Med en god orderstock en fortsatt mycket bra likviditet samt våra engagerade medarbetare, har vi de allra bästa förutsättningarna att lyckas. Henrik Ekman VD och koncernchef Henrik Ekman, VD och koncernchef TUVE BYGGS ÅRSREDOVISNING

6 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? Under året som gått har flera nyutbildade ingenjörer tagit steget in i bolaget. Två av dem är Josefine Häll och Anton Oscarsson som båda tog examen från Väg och Vattenbyggnad vid Chalmers tekniska högskola i våras. Vi har intervjuat dem om deras första tid som arbetsledare. Det märks genast att Josefine och Anton känner varandra väl. Atmosfären är så avslappnad och självklar att man hade kunnat tro att de var syskon. Men förklaringen är en annan. Under fem års tid har de studerat ihop på Väg och Vattenbyggnadsprogrammet vid Chalmers tekniska högskola. Båda valde masterinriktningen Design and Construction Project Management och i juni tog de examen ihop. Platsen för vårt samtal är ett café i centrala Göteborg. Volymen är högre här än på bygget, skojar Josefine när Anton dyker upp bara några minuter efter henne. Hon är arbetsledare vid vårt projekt i Kvillebäcken där 202 lägenheter och en förskola håller på att byggas. Just nu arbetar hon främst med utsättning av pre fabricerade element men har också ett visst logistiskt ansvar. Anton är också arbetsledare men inom en nybildad arbetsgrupp som just nu projekterar bygget av Landamäreskolan. Landamäre betyder landsgräns, säger Anton och förklarar att skolan kommer ligga där gränsen mellan Norge och Sverige en gång gått. Hur hamnade ni på Tuve Bygg? Anton lockades först till Tuve Bygg när han på en föreläsning fick ta del av en presentation av Tuve Byggs arbetssätt. Jag skrev ett brev till dem efteråt och berättade att jag uppskattade deras sätt att arbeta med planering av logistik i ett tidigt skede. Resultatet blev tio veckors praktik på byggnationen av en karossfabrik i Torslanda sommaren För mig var det jätteskönt att ha gjort praktiken först. En trygghet man visste vad man gav sig in på, säger han. Ramar för vår verksamhet Regional entreprenör som sätter lönsamhet före omsättning. Tillräckligt stora för att vinna över de största bolagen i Sverige. Affärer och projekten i centrum. Tillräckligt små för att vara personliga. Roligt att arbeta på Tuve Bygg. Man har ett försprång jämfört med dem som börjar helt nya, instämmer Josefine. Hon har också gjort praktik hos Tuve Bygg vid projekt Studio 58 i Eriksberg vars projektchef hon träffade under ett studiebesök inom utbildningen. Jag sa att jag var intresserad och han nappade på det, berättar hon glatt. Eftersom praktik inte ingår i utbildningen läste Josefine motsvarande två terminer under vårterminen Sedan praktiserade hon hela kommande hösttermin. Den största fördelen med praktiken menar Josefine och Anton var att den gav dem själva såväl som Tuves anställda möjlighet att lära känna varandra och utveckla ett ömsesidigt förtroende. Det är till hjälp att vara social Hur har ni upplevt arbetsklimatet? Jag tycker jag har hamnat i en fantastisk grupp verkligen, svarar Josefine. Projektchefen har ända från början pushat och uppmuntrat mig och varit noga med att be mig fråga och säga till så fort något är otydligt eller inte känns bekvämt. Också platschefen har varit en god mentor. Han stöttar mig och ger mig hela tiden nya uppgifter så att jag utvecklas och går framåt, berättar Josefine. Det är lustigt även om det är olika grupper känner jag exakt samma som Josefine, säger Anton. Jag har också en engagerad platschef som hela tiden uppmuntrar mig att komma med och lära mig nya saker. Anton berättar att han på vägen till caféet tänkt att det skulle komma att låta så smörigt, men att sanningen är att han sällan har trivts så bra. Josefine nickar instämmande. Man har ju hört att andra kan få en klump i magen, men det har jag aldrig känt, säger hon. Vi talar lite om jargonger och Anton och Josefine menar att även om de finns ute på byggena och kan vara ganska grova används de sällan som maktmedel utan snarare som ett sätt att skapa gemenskap. Själva är de mest bekanta med dynamiken bland de närmaste kollegorna. Det är nog snarare jag som sätter vår jargong, skrattar Josefine. Hur är det att vara ny i ledarrollen? Ibland möts man av skepticism för att man inte kan något vilket brukar visa sig extra tydligt när man nämner för yrkesmän att man läst fem år på Chalmers, berättar Anton. Då brukar han försöka vara ödmjuk och säga att det därför är jättebra att han 6 TUVE BYGGS ÅRSREDOVISNING 2014

7 HUR ÄR DET ATT VARA NY PÅ TUVE BYGG? De två nyexaminerade civilingenjörerna Josefine Häll och Anton Oscarsson som har tagit steget in i bolaget. kan vända sig till dem tillsammans kan de göra det bra. Så länge Anton är öppen med vad han kan och inte kan bemöts han av respekt. Josefine håller med och menar att det är viktigt att vara villig att fråga och lära. Hon har fått höra att hon passar bra in på sin arbetsplats, vilket hon sätter i samband med att hon är driven och framåt. Det är till hjälp att vara social, bekräftar Anton. Genom att snacka med varandra skapar man lättare en gemenskap vilket blir roligare för alla. Jag tror även att det ger ett bättre resultat. Samtidigt vet han att han kommer att utvecklas jättemycket som arbetsledare både vad gäller teknisk kunskap och hantering av människor och jargong. Man är aldrig fullärd. Det finns också rena fördelar med att vara nyanställd. Det är mycket enklare att ställa frågor som ny. De äldre kanske kan känna en annan press på sig att redan kunna allt, menar Josefine. En annan fördel tror de båda är att de som nyutexaminerade har en god förståelse för det administrativa och abstrakta. Sådant som strategi och planering känns självklart medan det finns många praktiska saker som jag måste lära mig längs vägen, säger Josefine. Vilka är de största utmaningarna? Det dyker ständigt upp oförutsedda situationer som man måste hantera. Det svarar Josefine och nämner som exempel att hon häromdagen hade ansvar för att få upp en bygghiss men att ingen dök upp. Då var det tufft, säger hon. Men man får bara lösa det helt enkelt, tillägger hon med ett stort leende. Det är tydligt att hon tycker problemlösning är roligt. En annan utmaning är att det är mycket att komma ihåg på samma gång. Man börjar med en sak och längs vägen dyker det upp fler och fler saker, säger Anton. Utan post-it-lappar, telefon och anteckningsblock hade det varit svårt enas Josefine och Anton om. Vad är roligast i ert dagliga arbete? Att träffa och samarbeta med kollegorna, svarar Josefine omedelbart vilket får Anton att skratta: Då får jag väl säga den oändliga variationen då. Han är tacksam över att ha fått vara med från dag ett och tycker det är givande att arbeta i en ny startad grupp. Vi lär oss tillsammans, säger han. Josefine kommenterar att det är skönt att hela tiden kunna följa utvecklingen och se de konkreta resultaten när man jobbar ute på bygget. Om några veckor när projekteringsfasen är över ska också Anton ut. Det blir spännande, säger han. Under samtalets gång har Antons och Josefines lust att lära och utvecklas nästan fysiskt spridit sig ut i rummet, liksom känslan av att saker händer i en rasande fart. När de lämnar caféet går de högst sannolikt en mycket ljus framtid till mötes. TUVE BYGGS ÅRSREDOVISNING

8 Våra arbetschefer är ansvariga för projekten i sina respektive grupper inom entreprenadverksamheten. Från vänster: Sebastian Bleckert, Peter Gustafsson, Mikael Hallberg, Ronnie Forsberg och Lars Elfast. 8 TUVE BYGGS ÅRSREDOVISNING 2014

9 Projekt i Tuve Bygg under året Tuve Bygg AB utför olika typer av byggentreprenader i Göteborgs- och Trestadsregionen och angränsade kommuner. Vi arbetar huvudsakligen med projekt i storleken miljoner kronor. Några av de entreprenaduppdrag som vi har arbetat med under 2014: Nya Stadshuset i Göteborg För Higab har vi utfört en större ombyggnad av Rådhuset vid Gustaf Adolfs Torg i Göteborg. Projektet omfattade m² och var en generalentreprenad. Arbetet påbörjades hösten 2012 och var färdigställt mars Rådhuset renoverades för att bli funktionellt och anpassat till rollen som stadshus. Stadens politiska ledning flyttade sedan in i byggnaden och nu är Rådhuset Göteborgs nya stadshus. Ombyggnaden rönte stort intresse långt utanför Göteborg och flera studiebesök genomfördes under byggtiden. Kollaskolan i Kungsbacka För Eksta Bostads AB har vi på totalentreprenad i samverkan byggt en ny skola med tillhörande idrottshall. Projektet på börjades i februari 2013 och skolan stod klar i juni Bruttoytan för de nya byggnaderna är cirka m². Genom den nya skoldelen som sammanförts med den befintliga Kollaskolan inryms plats för ytterligare cirka 725 elever från förskoleklass till och med årskurs 9. Skolbyggnaden är en av Sveriges största passivhus. TUVE BYGGS ÅRSREDOVISNING

10 PROJEKT I TUVE BYGG UNDER ÅRET STUDIO 58, GÖTEBORG KOLLASKOLAN, KUNGSBACKA NYA STADSHUSET, GÖTEBORG HEDLUNDGRUPPEN, GÖTEBORG Hedlundgruppen Under 2013 påbörjade vi på totalentreprenad i samverkan en byggnation av ny logistikhall för Hedlundgruppen om cirka m². Byggnaden som ligger på Holmvägen var färdigställd i maj Studio 58 För Aspelin & Ramm har vi uppfört en byggnad om 58 bostadsrätter. Projektet omnämns som Studio 58 och ligger bredvid Juvelkvarnen i Eriksberg. Projektet utfördes som totalentreprenad, startade i mars 2013 och var klart augusti Posten, Torsvik i Jönköping På uppdrag av Newsec utförde vi på totalentreprenad om- och tillbyggnad av en distributionscentral för Posten, Torsvik i Jönköping. Entreprenaden var totalt cirka m² byggnad, varav m² var en ny distributionshall. Markentreprenaden omfattade cirka m². Projektet startade i juni 2013 och var färdigställt i juni Stadshuset i Kungälv På uppdrag av Kungälvs kommun påbörjade vi i november 2013 förvandlingen av Nämndhuset i Kungälv till kommunens nya 10 TUVE BYGGS ÅRSREDOVISNING 2014

11 PROJEKT I TUVE BYGG UNDER ÅRET STENSJÖN, MÖLNDAL POSTEN, TORSVIK I JÖNKÖPING STENSJÖN, MÖLNDAL STADSHUSET, KUNGÄLV Stadshus. Fastigheten som är från 1960-talet inrymmer två befintliga byggnader som byggs om och höjs två respektive tre våningar. De två befintliga byggnaderna sammankopplas med en nybyggd entré i glas. Arbetet har pågått under hela 2014 och ska slutföras under våren Flerbostadshus vid Stensjön i Mölndal, etapp 2 Vid Stensjön i Mölndal har vi för Riksbyggen på totalentreprenad fått uppdraget att uppföra ytterligare fyra femvåningshus om totalt 36 bostadsrätter med tillhörande komplementsbyggnader. Byggnationen påbörjades våren 2014 och ska vara klart sommaren Under 2014 färdigställde vi för Riksbyggen också en gemensamhetsanläggning i området. Flerbostadshus i Kvillebäcken För Ivar Kjellberg Fastighets AB har vi fått fortsatt förtroende att bygga ytterligare 202 lägenheter innehållande både bostadsoch hyresrätter samt en förskola. Arbetsformen är en totalentreprenad i samverkan. Byggnationen påbörjades hösten 2013 och ska vara klart till november TUVE BYGGS ÅRSREDOVISNING

12 PROJEKT I TUVE BYGG UNDER ÅRET KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Lägenheterna är placerade i fyra huskroppar med mellan fem och tio våningar inklusive källare med garage. Husen är placerade runt en innergård. Under husen finns källare och garage. Bruttoytan är cirka m². Projektet genomförs enligt Göteborgs Stads program för miljöanpassat byggande och miljöklassningssystemet Miljöbyggnad, klass silver. Akuten, Östra sjukhuset För Västfastigheter utför vi en om- och tillbyggnad av akutmottagningen på Östra Sjukhuset i Göteborg. De befintliga lokalerna skall byggas om samt att lokalytan skall utökas. Vi bygger också en ny ambulanshall i anslutning till den nya akutmottagningen. Ombyggnadsytan är cirka m² och tillbyggnaden är cirka 900 m². Arbetet utförs på generalentreprenad och påbörjades i januari 2014 och skall vara färdigställt hösten Trenova i Vänersborg För Trenova Fastigheter AB utför vi en om- och tillbyggnad av Trenova Center, etapp 1, i Vänersborg. Byggnaden som ligger mitt i centrala Vänersborg är idag ett företagscenter, som till stora delar skall utvecklas till ett köpcenter och en ny matbutik. 12 TUVE BYGGS ÅRSREDOVISNING 2014

13 PROJEKT I TUVE BYGG UNDER ÅRET LÅGHUSET, SAHLGRENSKA SJUKHUSET, GÖTEBORG TRENOVA, VÄNERSBORG LANDAMÄRESKOLAN, GÖTEBORG Vårt uppdrag, etappen 1, omfattar cirka m². Projektet utförs som en totalentreprenad i samverkan. Byggstarten var maj 2014 och projektet ska vara klart i april Låghuset, Sahlgrenska sjukhuset På uppdrag av Västfastigheter utför vi en ombyggnad av Låghuset, etapp 4, på Sahlgrenska. Omfattningen är cirka m² fördelat på två byggnader samt ett nytt fläktrum. Arbetet utförs på generalentreprenad och påbörjades under maj 2014 och ska vara klart december Efter ombyggnationen ska byggnaderna inrymma mottagningsverksamhet, intensivvård och administrativa avdelningar. Landamäreskolan, Länsmansgården Vi har från Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad, fått i uppdrag att bygga den nya Landamäreskolan i Länsmansgården, Göteborg. Byggnaden omfattar cirka m² i två plan samt källare. Skolan ska bli en F-3 skola med en träningssärskola. Byggstart var december 2014 och skolan ska vara klar i mars 2016, projektet genomförs på totalentreprenad. Lokalerna omfattar även ett nytt storkök, mediatek och idrottshall. TUVE BYGGS ÅRSREDOVISNING

14 PROJEKT I TUVE BYGG UNDER ÅRET OXLED, SÄVEDALEN KULTURHUSET VINGEN, TORSLANDA FYRVÄPPLINGEN, GÖTEBORG Oxled, Sävedalen I området Oxled i Sävedalen uppför vi för Partillebo fyra bostadshus om totalt 92 lägenheter, parkeringsplatser samt tillhörande markarbeten. Arbetet utförs som en totalentreprenad och påbörjades i augusti Inflyttning i det första huset var i september 2014, det fjärde och sista huset ska vara klart juni Fyrväpplingen, Hisingen För Familjebostäder bygger vi i Kyrkbyn på Hisingen två huskroppar om 52 st hyresrätter. Projektet utförs i partnering där vi tillsammans med Familjebostäder har tagit fram utformning och lägenhetstyper etc. Byggstart var i januari 2014 och det ska vara klart i mars Kulturhuset Vingen, Torslanda Vid Amhults torg i Torslanda utför vi för Torslanda Kulturhus AB en om- och tillbyggnad av Kulturhuset Vingen. De nya lokalerna färdigställs i början av 2015 och ska inrymma bibliotek och kontorsrum. Tillbyggnaden är cirka m² och ombyggnaden är cirka 400 m². Projektet utförs på totalentreprenad i samverkan och påbörjades i februari TUVE BYGGS ÅRSREDOVISNING 2014

15 Årets Betongentreprenör 2014 Leif Einarsson, platschef betongarbeten Vid den årliga Betonggalan på Berns i Stockholm utsågs vår kollega Leif Einarsson till årets betongentreprenör. En modern entreprenör med hållbarhet i fokus. Leif Einarsson på Tuve Bygg har på allvar tagit tag i betongens koldioxidutsläpp. Han har vid ett flertal projekt visat att det genom ett aktivt val av material är möjligt att halvera dagens koldioxidavtryck med bibehållen eller förbättrad betongkvalitet. Motiveringen från Svenska Betongföreningens jury TUVE BYGGS ÅRSREDOVISNING

16 TUVE SNICKERI Hantverk för inredning i toppklass I vår snickeriverksamhet använder vi senaste tekniken för att med elegans och finess förverkliga våra kunders visioner. Med genuin hantverksskicklighet och lyhördhet för kundens önskemål skapar vi såväl funktionell som designstark kvalitets inredning. Vi utför både inredningar för restauranger, hotell, kontor, kyrkor och andra offentliga miljöer, samt enstaka delar såsom exempelvis trappor, dörrar, diskar och hyllor. Vi är ett gott gäng som med skicklighet förverkligar idé till färdig möbel Roger Kärrbring, ansvarig för Tuve Snickeri 16 TUVE BYGGS ÅRSREDOVISNING 2014

17 TUVE BYGGSERVICE Lokalanpassning, nybyggnad och ombyggnad i nära samverkan med kunden Vår byggserviceverksamhet är inriktad mot kunder som har återkommande projekt i varierande storlek. Vi är ett sammansvetsat gäng som arbetar med om- och tillbyggnader, reparationer och lokalanpassningar. Tack vare en lokal närvaro och ett brett kontaktnät med projektörer, underentreprenörer och leverantörer kan vi arbeta snabbt och effektivt och erbjuda en högkvalitativ service. En kontinuerlig dialog mellan våra kunder, hantverkare och arbetsledare ser vi som en självklarhet. En stor del av verksamheten bygger på ramavtal med såväl privata som offentliga kunder. Inget uppdrag är omöjligt för Tuve Byggservice Tomas Brogren, ansvarig för Tuve Byggservice TUVE BYGGS ÅRSREDOVISNING

18 18 TUVE BYGGS ÅRSREDOVISNING 2014

19 Innehåll Förvaltningsberättelse 20 Flerårsöversikt 21 Förslag till vinstdisposition 21 Resultaträkning 22 Balansräkning 23 Kassaflödesanalys 25 Noter 26 Revisionsberättelse 38 Styrelse 39 TUVE BYGGS ÅRSREDOVISNING

20 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tuve Bygg AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Information om verksamheten Moderbolaget Tuve Bygg AB är ett privatägt Göteborgsbaserat byggföretag som tillsammans med dotterbolag bedriver verksamhet inom byggoch fastighetsservice, fastighetsförvaltning samt snickeri. Tuve Bygg AB har sitt huvudkontor i Mölndal med lokalkontor i Uddevalla. Tuve Bygg AB bedriver entreprenadverksamhet i Göteborg med kranskommuner, Trestadsområdet och Halland samt svarar för koncernens gemensamma funktioner och administration. Dotterbolagen Tuve Byggservice AB bedriver byggserviceverksamhet i Göteborg och Trestadsområdet. Våra kunder är privata fastighetsförvaltande företag och kommunala beställare. Vi utför om- och tillbyggnader samt lokalanpassningar på ramavtal och i mindre entreprenader. Tuve Snickeri AB tar fram helhetslösningar för snickeriuppdrag och utför special- och måttbeställda inredningar för privata och offentliga miljöer. Tuve Förvaltning AB äger andelar i bolag som exploaterar fastigheter för framtida produktion. Året i sammanfattning Koncernen arbetar med såväl offentliga som privata kunder. Utöver detta har vi uppfört projekt i egen regi. Våra offentliga kunder utgör cirka 57 % av omsättningen. Exempel på uppdrag åt offentliga kunder är nybyggnation av skolor, äldreboenden och bostäder samt ombyggnation av sjukhus och förvaltningsbyggnader. För våra privata kunder har vi genomfört projekt innefattande byggnation av kontor, logistikhallar och bostäder. Våra privata kunder utgör cirka 43 % av omsättningen. Finansiell ställning Den starka tillväxten från 2012 och 2013 fortsatte även under 2014 med ett nytt omsättnings- och resultatrekord. Koncernens omsättning för 2014 ökade från 864 Mkr till Mkr vilket är en ökning med 33 %. Rörelsemarginalen har ökat från 2,3 % till 3,5 %. Likviditeten och soliditeten är fortsatt god. Bolaget förväntas ha fortsatt god lönsamhet under Orderingång och orderstock Orderingången i Tuve Bygg AB för 2014 uppgick till 518 Mkr. Den totala orderstocken kvar att producera vid utgången av året uppgick till 788 Mkr. Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång Tuve Bygg AB har under året fått ny VD och flera nyckelpositioner i företaget har tillsats genom interna rekryteringar. Under året har dotterbolaget Tuve Förvaltning AB renodlat verksamheten och avyttrat dotterbolaget Utvecklingsbolaget Magna Nova AB. Ägarförhållanden Tuve Bygg AB är ett helägt dotterbolag till Tuve Holding AB (org. nr ). Tuve Holding AB ingår i den koncern där Tre Son Förvaltning AB (org. nr ) är moderbolag. Tuve Holding AB ägs av Tre Son Förvaltning AB (org.nr ) tillsammans med ledande befattningshavare i Tuve Bygg AB. 20 TUVE BYGGS ÅRSREDOVISNING 2014

21 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Flerårsöversikt (kkr) Koncernen Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Antal anställda Balansomslutning Eget kapital Soliditet (%) Moderbolaget Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Antal anställda Balansomslutning Eget kapital Soliditet (%) Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst årets vinst disponeras så att: till aktieägare utdelas i ny räkning överföres Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser med tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i tusental svenska kronor där ej annat anges. STADSHUSET, KUNGÄLV Arbetet med Kungälvs nya Stadshus påbörjades i slutet av 2013 och har pågått under hela Projektet i sin helhet ska vara färdigställt våren TUVE BYGGS ÅRSREDOVISNING

22 Resultaträkning Koncernen Moderbolaget KKR NOT Nettoomsättning 2, Rörelsens kostnader Produktionskostnader 2, Övriga externa kostnader 4, Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från andelar i intresseföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat Uppskjuten skatt Årets resultat TUVE BYGGS ÅRSREDOVISNING 2014

23 Balansräkning Koncernen Moderbolaget KKR NOT TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 16, Fordringar hos koncernföretag Andelar i intresseföretag 19, Fordringar hos intresseföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Upparbetad ej fakturerad intäkt Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR TUVE BYGGS ÅRSREDOVISNING

24 Balansräkning Koncernen Moderbolaget KKR NOT EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 24 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Avsättningar för uppskjuten skatt Övriga avsättningar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Fakturerad ej upparbetad intäkt Skulder till koncernföretag Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga För egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga Ansvar som komplementär i kommanditbolag Borgensförbindelse till förmån för koncernföretag TUVE BYGGS ÅRSREDOVISNING 2014

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB Årsredovisning och Koncernredovisning för Abelco AB 556775-2745 Räkenskapsåret 2015 1 (18) Styrelsen och verkställande direktören för Abelco AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2012 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret Årsredovisning fö r Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) 556879-4134 Räkenskapsåret 2012-01-02-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ.) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Fastighets AB Gäddan

Årsredovisning. Fastighets AB Gäddan KG aly6 or 9-3 Årsredovisning för Fastighets AB Gäddan 556115-3999 Räkenskapsåret 2015-01 01-2015-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ)

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ) Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ) 556879-4134 Räkenskapsåret 2014 07 01 2015 06 30 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB Årsredovisning och Koncernredovisning för Abelco AB 556775-2745 Räkenskapsåret 2014 1 (21) Styrelsen och verkställande direktören för Abelco AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Brf Stenskvättan 15

Årsredovisning. Brf Stenskvättan 15 Årsredovisning för Brf Stenskvättan 15 769630-1485 Räkenskapsåret 2015 05 30 2015 12 31 2 (7) Styrelsen för Brf Stenskvättan 15, med säte i Hägersten, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer