Serie 200. Hårdvaruplattform

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Serie 200. Hårdvaruplattform"

Transkript

1 Serie 00 Hårdvaruplattform Serie 00 är en kraftfull, modern och flexibel hårdvaruplattform. Serie 00 består av centralsystemenheter, kommunikationsenheter, I/O-enheter i en distribuerad hierarki, I/O-adaptrar och basplattor. nheterna i Serie 00 används i de distribuerade styrsystemen Satton 00 och SattLine i olika konfigurationer, se respektive datablad. en modulära och platsbesparande konstruktionen hos Serie 00 underlättar konfiguration och expansion av centralsystemet och I/O-systemet. tt stort antal systemkonfigurationer kan åstadkommas med en minimal uppsättning av systemenheter. Flexibiliteten i I/O-systemet utsträcker sig även till central- och kommunikationsenheterna. Till exempel kan thernet, Sattus och seriell kommunikation läggas till vilken tillämpning som helst. I/O-enheterna är kompatibla med I/O 00-enheter och kan blandas med dessa i vilken ordning som helst på samma IN-skena. Förutom I/O-systemet i Serie 00, kan rackbaserade I/O-system och lert I/O-system anslutas till centralsystemet i Serie 00. Serie 00 har följande huvudfunktioner: Kompakt och modulär design, lätt att utvidga. Optimering för varje särskild användning, tack vare ett stort urval av centralsystemenheter med varierande prestanda. nheterna fästs på basplattor försedda med skruvplintblock. etta reducerar ledningsdragningen, vilket förenklar installationen och ökar tillförlitligheten. nheterna monteras på IN-skenor för att reducera installations- och underhållskostnader. Samma I/O-enheter i centrala och distribuerade konfigurationer. I/O-enheternas funktioner konfigureras med programvara. Kontinuitet och kompatibilitet med centrala och distribuerade rackbaserade I/O. Kompatibilitet med I/O 00. nheterna har mekaniska kodnycklar vilket förhindrar fel vid utbyte. xtern kommunikation med olika kommunikationsenheter, som seriell kommunikation (RS och RS), ontrolnet, Sattus, thernet och PROFIUS-P. Säkerhetsfunktion på utgångarna i distribuerade konfigurationer.

2 Systemöversikt tt Serie 00 styrsystem består av ett centralsystem och ett eller flera I/Osystem. I/O-systemen kan vara både centrala och distribuerade. nheterna i Serie 00-systemet snäpps fast på bakplan monterade på IN-skenor eller montageprofiler. entralsystem entral I/O IN -skena entralsystem entralsystemet kan ha upp till enheter av vilka en är centralenhet, PU, som kan erhållas med olika prestanda och minnesstorlek. Kommunikation mellan enheterna i centralsystemet och centrala I/O sker via centralsystemets buss kallad NNbus. Varje bakplan har plats för två enheter. Skruvplintblock för signalanslutningar (00-PP) monteras på bakplanet vid behov. PU-enheter nheterna PU0/0/0 baseras på en Motorola M00-processor och inkluderar en flyttalsprocessor. PUenheterna har,,, eller Mbyte RM-minne, realtidsklocka och batteribackup. PU-enheterna innehåller en Sattus-kanal och två seriella kanaler (RS), av vilka den ena är avsedd för service och underhåll. PU0 baseras på en Motorola M00-processor och inkluderar en flyttalsprocessor. PU-enheterna har,, eller 0 Mbyte RM-minne, realtidsklocka och batteri-backup. PU0 innehåller en seriell kanal för service och underhåll, men ingen Sattuskanal. Kommunikationsenheter Kommunikation till och från centralsystemet sker via gränssnittsenheter för thernet, Sattus, RS, RS, ontrolnet och PROFIUS-P. Nätverkskommunikation sker via 0. thernet, UI, med gränssnittsenheten 00-I. Fältbusskommunikation sker via Sattus-protokollet med gränssnittsenheten 00-IS. synkron seriell kommunikation, t ex OMLI-protokollet, sker med hjälp av gränssnittsenheterna 00-I och/ eller 00-IG. Kommunikation med distribuerade I/O via ontrolnet sker med hjälp av gränssnittsenheten 00-IN. Kommunikation med distribuerade I/O via PROFIUS-P Gateway sker med hjälp av gränssnittsenheten 00-IP/P. I/O-system Serie 00 har i sitt I/O-system ett antal I/O-enheter för processapplikationer av varierande slag. nheterna kan monteras centralt vid centralsystemet eller distribuerat i processen. nheterna i Serie 00 och enheterna i I/O 00 kan blandas fritt. Konfiguration av I/O-enheternas funktioner och mätområden görs via systemprogramvaran. In- och utgångarna, vilka har statusindikeringar, är filtrerade och galvaniskt skilda med optokopplare. Tillgängliga enheter är uppräknade i tabellen Översikt av delarna nedan. efintliga rackbaserade I/O kan anslutas till centralsystemet via rackadapterkorten 00-RNN eller 00-RN. lert I/O-systemenheter kan anslutas via gränssnittsenheten 00-IL. entralt I/O entralt I/O, anslutet till centralsystemet, kan hantera upp till sex adaptrar 00-NN, vardera med upp till åtta I/Oenheter, totalt max. Varje I/O-enhet har upp till in/utgångar. istribuerat I/O För att spara kablage kan I/O-systemet placeras närmare processen med hjälp av distribuerade I/O-enheter. Maximalt distribuerade I/Oadaptrar 00-N, vardera med upp till åtta I/O-enheter, kan anslutas till ett ontrolnet. ontrolnet är ett seriellt nätverk som börjar i centralsystemet vid en 00-IN-enhet. Maximal längd är 00 till 000 meter, beroende på antalet distribuerade I/O-adaptrar. Vid användning av repeterare kan längden ökas upp till 000 meter, typiskt 000 meter och distribuerade adaptrar. istribuerat I/O PROFIUS-P I/O-systemet kan även anslutas till ett PROFIUS-P-nätverk via PROFIUS-P Gateway. Kraftförsörjning För intern kraftförsörjning behövs en eller flera kraftenheter 00-PSMG eller 00-PSSG. Tillbehör tt centralsystem kan behöva ett antal tillbehör, som t ex bakplan, blindenhet, skruvplintblock, bussavslutare och kablar.

3 Systemkonfiguration entralsystemet entralsystemet kan ha upp till åtta bakplan, vilka ger till platser för PUenheter, kraftenheter, backup-enheter och kommunikationsenheter. entrala I/O-systemet I/O-systemet i Serie 00 ansluts centralt och/eller distribuerat till centralsystemet. När ett centralt I/O-system används, förlängs bussen med en kabel från bakplanet längst till vänster till den första centrala I/O-adaptern 00-NN. ndra kablar används för att förlänga bussen mellan adaptrarna. entralt I/O thernet Sattus et rekommenderas att digitala och analoga enheter installeras i separata rader. et centrala I/O-systemet måste installeras tillsammans med centralsystemet i ett skåp. istribuerat I/O ontrolnet När ett distribuerat I/O-system används tillsammans med ett ontrolnetnätverk, görs anslutningen via kommunikations- och gränssnittsenheten 00-IN, placerad på ett av bakplanen i centralsystemet. ontrolnet förbinder centralsystemet med det distribuerade I/O-systemet. daptern 00-N används på I/Osidan. PROFIUS-P Seriell kommunikation istribuerat I/O ontrolnet istribuerat I/O PROFIUS-P När ett distribuerat I/O-system används tillsammans med PROFIUS-P, görs anslutningen via kommunikations- och gränssnittsenheten 00-IP/P-G, placerad på ett av bakplanen i centralsystemet. Kommunikation etableras med hjälp av PROFIUS-P Gateway. ndra PROFIUS-slavprodukter på marknaden kan också anslutas. daptern 00-P används på I/O-sidan. Kraftenheter och beräkning Systemet fordrar både interna och externa kraftenheter. n eller flera interna kraftenheter 00-PSMG/00-PSSG försörjer centralsystemets bakplan och enheter, de centrala I/O-adaptrarna (00-NN) och I/O-enheter. xtern kraftförsörjning med V erfordras för de interna kraftenheterna, för några enheter i centralsystemet och för in- och utgångslasten i I/O-systemet. n 00-PSMG (master) krävs alltid. För extra kraftförsörjning behövs en 00-PSSG (slav). eräkning av intern och extern strömförbrukning måste utföras. etta sker enklast genom att använda en tabell i manualen Serie 00 entralsystem, Installation och underhåll. Varje enhet i systemet har en bestämd strömförbrukning. Summan av enheternas strömbehov bestämmer antalet interna kraftenheter, 00-PSMG/00- PSSG, samt storleken på och antalet externa kraftenheter. Om extra kraft behövs, lägg till ytterligare en 00-PSSG. en totala interna strömförbrukningen för det centrala I/O-systemet får inte överskrida. vslutning åda ändarna av centralsystemets buss måste avslutas med ett par bussavslutare för bakplan, 00-PT (en grön startplugg och en röd stopplugg). riftskrav I normala installationer och vid driftsförhållanden inom givna temperaturspecifikationer behövs inte kylfläkt. entralt rackbaserat I/O lert I/O istribuerat rackbaserat I/O Illustration av möjliga kombinationer, men det är inte alla som kan användas i samma installation. e enhetstyper som kan användas och det högsta tillåtna antalet av dem bestäms av de olika systemprogramvarupaketen.

4 Fail Översikt av delarna eställningskoder och tekniska data för enheterna i Serie 00. PU-system Fail Stop Reset S T 0 S R 0 T R T 0 R 0 Mode h PU 0/0 entral Processing Unit Sattus lla PU-enheter har flyttalsprocessor (FPU), realtidsklocka, batteri-backup, två RS seriella kanaler och en Sattus-kanal med övervakningsfunktion, om inte annat anges. Satton 00-enheter: 00-PU0/0, MHz / M RM utan FPU och Sattus 00-PU0/0, MHz / M RM 00-PU0/0, MHz / M RM 00-PU0/0, MHz / M RM 00-PU0/0, MHz / M RM 00-PU0/0, MHz / M RM 00-PU0/0 0 MHz / M RM n RS och ingen Sattus-kanal 00-PU0/0 0 MHz / M RM n RS och ingen Sattus-kanal SattLine-enheter: 00-PU0/0-SL, MHz / M RM 00-PU0/0-SL, MHz / M RM 00-PU0/0-SL, MHz / M RM 00-PU0/0-SL, MHz / M RM 00-PU0/0-SL 0 MHz / M RM n RS och ingen Sattus-kanal 00-PU0/00-SL 0 MHz / 0 M RM n RS och ingen Sattus-kanal T 0 R 0 T R 00 -IS ommunication Interface xsattus Fail T 0 R 0 NT ddress x000 x00 x0 x UI 00 -I ommunication Interface thernet Fail om om Mode x0 x 00 -IN ommunication Interface ontrolnet 00-IS Kommunikationsenhet med två Sattus-kanaler med övervakningsfunktion för varje kanal. e två kanalerna är individuellt galvaniskt skilda och tillgängliga via skruvplintblock. 00-I Kommunikationsenhet med en I 0. thernet-kanal för UI-anslutning till en extern MU-mottagare. 00-IN Kommunikationsenhet med ontrolnet-anslutning för distribuerat I/O-system. 00-IP/P-G Kommunikationsenhet med PROFIUS-Panslutning för distribuerat I/O-system. nheten är en port mellan OMLI och PROFIUS-P. 00-UP ackup-enhet som använder ett minneskort SmartMedia för att lagra applikationsprogrammet i Serie 00. Kort med eller M minne kan erhållas. 00-IL Kommunikationsenhet med två kommunikationsgränssnitt för två lert I/O-rackar motsvarande digitala I/O eller analoga ingångar eller analoga utgångar eller en kombination av dessa. T 0 R 0 RTS 0 h0 T R RTS h 00-I Kommunikationsenhet med två RS- asynkrona seriella kanaler. e två kanalerna är tillgängliga via två niopoliga honkontakter (-typ) på enhetens front eller via skruvplintblock. 00 -IL us Interface lert Fail lock 00-PSMG Intern kraftenhet (master). Ingång V (, 0 V med max % rippel), max,. Utgång max, (, när en eller flera PSSG används). 00 -I ommunication Interface xrs T 0 R 0 RTS 0 T R RTS 00-IG Kommunikationsenhet med två RS asynkrona seriella kanaler. e två kanalerna är individuellt galvaniskt skilda och tillgängliga via skruvplintblock. 00 -PSG Supply V Galvanic Separated 00-PSSG Intern kraftenhet (slav). Ingång V (, 0 V med max % rippel), max,. Utgång max,. 00 -IG ommunication Interface xrs Galvanic Separated

5 V Modular lock I/O 0 0 I/O-system 00-NN dapter för centralt I/O-system. 00-IT ingångar för termoelement. nheten har bitars upplösning och stöder olika typer av givare. 00-N dapter för distribuerat I/O-system anslutet via ontrolnet. 00-P dapter för distribuerat I/O-system anslutet via PROFIUS-P. 00-IR ingångar med tretråds RT-signal (typ Pt00). nheten har bitars upplösning och stöder olika typer av givare. 00-IRR ingångar med fyrtråds RT-signal. nheten har bitars upplösning och stöder en typ av givare (pt00). 00-I digitala ingångar för 0 V -signaler. lla I/O är galvaniskt skilda. 00-I digitala ingångar. Nominellt V / m per ingång. n ingång är utrustad med en -bitars räknare för maximalt 00 Hz. 00-O digitala utgångar för 0 V -signaler, max ( utgångar vid 00 m). 00-OW reläutgångar V / resistivt, 0 V / resistivt. 00-O digitala utgångar. Nominellt V / 0, per utgång. Utgångar kan anslutas parallellt. Kablar 00-OP digitala kortslutningssäkra utgångar. Nominellt V / 0, per utgång. Utgångar kan anslutas parallellt. 00-I0xO 0 digitala ingångar V / m per ingång, digitala utgångar V / per utgång (max 0 per enhet). 00-OP digitala utgångar, kortslutningsskyddade. Nominellt V / per utgång. 00-IP pulsräknargränssnitt med ingångar vardera. Maximal räknarfrekvens är 00 khz. V ( m). 00-IP pulsräknargränssnitt med ingångar vardera. Maximal räknarfrekvens är 00 khz. V ( m). 00-I analoga ingångar med gemensam nolla. bitars upplösning. Områden: ingångsström 0, 0 0 m, ingångsspänning 0, ±0 eller 0 0 V. 00-/R0 Kabel för bakplan till bakplan med ett centrumavstånd på 0 mm. 00-/L0 Kabel för bakplan till adapter med ett centrumavstånd på 0 mm. 00-/L0V Kabel för bakplan till adapter vid vertikalt montage, mm. 00-/L0 Kabel för adapter till adapter med ett centrumavstånd på 0 mm. 00-/L0 Kabel för adapter till adapter med ett centrumavstånd på 0 mm. 00- Förlängningskabel för I/O, 00 mm. 00- Förlängningskabel för I/O, 00 mm. 00-O analoga utgångar. bitars upplösning + tecken. Områden: utgångsström 0, 0 0 m. Utgångsspänning 0, ±0 eller 0 0 V. 00-IxO analoga ingångar, utgångar. Upplösning och områden som för 00-I och 00-O.

6 0 Tillbehör PT STRT 0 PT STOP 0 00-PT tt bussavslutarpar för bakplan med en grön STRT -plugg och en röd STOP -plugg. 00-U lindenhet för centralsystemet. 00-UT lindenhet för I/O-systemet. 00-PN akplan för centralsystemet. Varje bakplan har två platser med snäpplås för enheter. n 00-PF ingår för att koppla ihop bakplanen med varandra. 00-GS Jordningsenhet för skärmade kablar. 00-MOUNTKIT/IL n utrustningssats för montering av Serie 00 i en rack för anslutning till lert I/O. 00-PP Skruvplintblock för anslutning av kraft och kommunikationssignaler. MP00 Montageprofil, 00 mm, med integrerad kabelkanal för I/O-enheter och adaptrar. MP0 Montageprofil, 0 mm, med integrerad kabelkanal för I/O-enheter och adaptrar. asplattor för I/O-enheter: 00-T plintar för I/O-signaler. plintar för gemensam 0 V. plintar för matningsspänning V eller V. 00-T plintar för I/O-signaler. plintar för gemensam 0 V. plintar för matningsspänning V eller V. 00-TT Specialbasplatta för I/O-enhet 00-IT. 00-TN plintar för I/O-signaler. plintar för gemensam 0 V. plintar för matningsspänning V eller 0 V. 00-TNF Samma som för 00-TN, förutom att plintar för I/O-signaler har säkringar. 00-TS Fjäderkraftsplintar för I/O-signaler. fjäderkraftsplintar för gemensam 0 V. fjäderkraftsplintar för matningsspänning V eller V. Reservdelar MP0 Montageprofil, 0 mm, med integrerad kabelkanal för I/O-enheter och adaptrar. MP0 Montageprofil, 0 mm, med integrerad kabelkanal för I/O-enheter och adaptrar. MP-LIPS Klämmor till kabelkanal, 0 st. 00-J Kompensator för kallt lödställe som används med 00-IT. 00-PF Kontaktstycke för att koppla ihop centralsystemets bakplan med varandra 00-MM* SmartMedia-minneskort för 00-UP, Mbyte 00-MM* SmartMedia-minneskort för 00-UP, Mbyte T00-PU atteri för 00-PU0,PU0 och PU0 T00-PU0 atteri för 00-PU0 T00-I atteri för 00-I FUS.0T Säkring för 00-PSMG och PSSG FUS.T Säkring för 00-I * Tillgänglig inom snar framtid

7 omm Installation Systemet är avsett att monteras på INskenor eller montageprofiler på montageplåten i ett skåp enligt figur. Minsta djup är 00 mm. System som består av ett mindre antal enheter kan installeras i ett väggmonterat standardskåp. Större system monteras företrädesvis i ett golvskåp. redden är mindre än 00 mm för ett centralsystem med enheter på en IN-skena. redden är 000 mm för ett centralt I/O-system med adapter och åtta I/O-enheter på en IN-skena. en totala höjden är omkring 0 mm för ett centralsystem och ett centralt I/O-system med fyra rader av I/Oenheter på IN-skenor, åtskilda med ett avstånd av 0 mm. För smalare skåp kan I/O-raderna delas på två IN-skenor med förlängningskabeln 00-. I ett centralsystem, med ett programvarupaket som tillåter en delning till två IN-skenor, kan systembussen också förlängas med kabeln 00-/R0. Installationskrav etta avsnitt ger en översikt. Före installation måste installationsmanualen läsas. xterna V -aggregat, nätsäkring och nätfilter måste monteras i skåpet. et rekommenderas att nätmatningen är överspänningsskyddad och åskskyddad. Vissa jordningskrav bör också vara uppfyllda. ) entralsystem ) xternt kraftaggregat för centralsystemet ) entralt I/O-system ) xternt kraftaggregat för I/O ) Huvudströmbrytare och säkring ) Nätfilter Mått >= 00 0 nheter i centralsystemet 0 00-NN NNbus dapter lfa Laval utomation jup Skruvplintblock 00-PP Kabelkanal akplan 00-PN I/O-adapter asplatta för I/O lla mått anges i mm

8 llmänna tekniska data Temperatur I drift + till + I vila till +0 Fuktighet Max 0%, icke-kondenserande Skyddsklass IP0 Miljö Industriella förhållanden Godkännande (när produkt eller förpackning // enligt N 00- -märkt och möter M-direktiv är märkt) och N 00-. Lågspänningsdirektiv // med tillägg // enligt N - (endast tillämpligt på enheter anslutna till V och/eller 00 V ). UL-listad för US och Kanada enligt UL 0, med undantag för 00-IP/P-G. Klass div. riskfyllda placeringar. Montage xtern kraftförsörjning På IN-skenor x, mm enligt standarden N 00 xterna kraftenheters specifikationer måste vara enligt standarden I--; dvs V +0%, % + maximalt % rippel (, 0 V inkl. % rippel) ontrolnet är ett varumärke från llen-radley ompany, Inc., ett företag inom Rockwell International. Regional enter Sweden Västerås, Sweden Phone: + (0) 0 00 Fax: + (0) Regional enter mericas Wickliffe, OH, US Phone: + (0) 00 Fax: + (0) Specifications subject to change without notice. Printed in Sweden. 000 utomation Products. ll rights to trademarks reside with their respective owners. Regional enter Germany Internet: Mannheim, Germany Phone: + (0) 0 Fax: + (0) 0 mail: ndersson Grafiska. Printed in Sweden v. -

Teknisk specifikation

Teknisk specifikation Teknisk specifikation APP 700/APX 700 Styr- och övervakningsenheter 97019_01 Data Produkt APP 700/APX 700-serien är särskilt utformad för avloppsoch renvattensystem, både vad gäller konstruktion och funktionalitet.

Läs mer

Innovation för system integration

Innovation för system integration Innovation för system integration PERFORMANCE MADE SMARTER PR-bakplan En användarvänlig och tillförlitlig montagelösning mellan DCS/PLC/SIS systemet och isolatorer/i.s. gränssnitten TEMPERATUR EX GRÄNSSNITT

Läs mer

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul Allmänt 12 digitala ingångar, 8 digitala utgångar, 8 analoga ingångar, 8 analoga utgångar Optimal beträffande storlek och funktion Jackbara anslutningsplintar RS-485

Läs mer

Styrsystem. PLC kompakt... 590

Styrsystem. PLC kompakt... 590 Styrsystem Vi har ett brett sortiment av styrsystem och kan leverera allt från enkla maskinstyrningar till komplexa processystem. Välj mellan att göra styrningen i ett PLC-system eller i en PC. Vi har

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

TEKNISK DATA & PRISLISTA 2004-11

TEKNISK DATA & PRISLISTA 2004-11 TEKNISK DATA A & PRISLISTA A 2004-11 MyLoc 100 Komplett datorsystem i kompakt utförande med 6,2 tum monochome skärm. HMI Bildskärm och (alfa-) numeriskt tangentbord för operatörskommunikation. Skärmen

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Installationsmanual ATU 301

Installationsmanual ATU 301 Installationsmanual ATU 301 Manualen gäller för följande: Hårdvara: 2.05 Program: 2.20 Copyright 2004 ITT Flygt AB. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna dokumentation får reproduceras eller

Läs mer

DC-UPS/DC-system. Komplett serie av DC-system DC-UPS med batteribackup DC-UPS med kondensatorbuffring Strömförsörjning

DC-UPS/DC-system. Komplett serie av DC-system DC-UPS med batteribackup DC-UPS med kondensatorbuffring Strömförsörjning DC-UPS/DC-system Komplett serie av DC-system DC-UPS med batteribackup DC-UPS med kondensatorbuffring Strömförsörjning 2015-2016 91 DC-System / Likströmssystem 48 VDC 220 VDC Elrond kan nu även erbjuda

Läs mer

produktöversikt OptiMaster III

produktöversikt OptiMaster III produktöversikt III Vision-teknologi på en ny nivå III är en vision-mjukvara som är lika avancerad som användarvänlig. Allt för att hjälpa dig att reducera tiden från projektstart till fullskalig produktion.

Läs mer

Normer: EMC: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 LVD: EN 60950 Matning:

Normer: EMC: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 LVD: EN 60950 Matning: Datoriserad Styr- och Övervakningsenhet (DUC) för Fastighetsautomation Teknisk Beskrivning Operatörspanel UCF48 / UCF32 UCF32 Max 96/48 signaler med lokal indikering, 3-färgade lysdioder (röd-gul-grön)

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mjuka starter smarta stopp Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mycket mer än mjuka starter Att starta en elektrisk motor medför en mängd utmaningar, såsom hög startström och mekanisk påfrestning på utrustningen.

Läs mer

Typ Beskrivning Kraftmatning

Typ Beskrivning Kraftmatning webscada: webserver för Modbussystem webscada är en Linux-baserad webbserver avsedd för distansövervakning av Modbusenheter ex. ergoflex eller EQJW värmeregulatorer eller andra Modbusenheter som kopplats

Läs mer

System4 videohanteringssystem i serierna LTC 2682/90

System4 videohanteringssystem i serierna LTC 2682/90 CCTV System4 videohanteringssystem i serierna LTC 2682/90 System4 videohanteringssystem i serierna LTC 2682/90 Fullständig triplexdrift Samtidig uppspelning och livevisning på flera skärmar Uppspelning

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1. VARNING... 3 2.2. TYP C... 3 3.

Läs mer

M-Bus Fjärravläsningssystem M-Bus master, GSM/GPRS, TCP/IP

M-Bus Fjärravläsningssystem M-Bus master, GSM/GPRS, TCP/IP M-Bus Utgåva produktkatalog master, 3, 2015-06-02 GSM/GPRS, TCP/IP Sidhuvud1 produktkatalog M-Bus Fjärravläsningssystem produktkatalog produktkatalog Användningsområde Serien består av flexibla och kostnadseffektiva

Läs mer

Light Control LC 2. Handbok

Light Control LC 2. Handbok Light Control LC 2 Handbok L I G H T C O N T R O L L C 2 Light Control LC 2 är enkel att installera och kräver endast en beröring av handen eller en signal från en fjärrkontroll för att styra din belysning.

Läs mer

Nu är den här! ELS Vision. All kommunikation i en enhet! Med 5 års garanti!

Nu är den här! ELS Vision. All kommunikation i en enhet! Med 5 års garanti! Nu är den här! ELS Vision All kommunikation i en enhet! Med 5 års garanti! (Electrolux) Bokningstavla ELS Vision ELS Vision är en kommunikationscentral för alla berörda i en fastighet. Inomhusanvändning.

Läs mer

ELKO Link Home ANVÄNDARMANUAL

ELKO Link Home ANVÄNDARMANUAL TM ELKO Link Home ANVÄNDARMANUAL Ett smidigt och strukturerat nätverk för privat boende ELKO Link Home är ett flexibelt och framtidssäkert nätverk för bostäder och lägenheter. Det ger en universell och

Läs mer

ATEX-klassad detektor

ATEX-klassad detektor SDF007SE Version. 05/05/05 Brandlarm ATEXklassad detektor 05EISE en intelligent, optisk rökdetektor 05EISEdetektorn används i FX brandlarmsystem tillsammans med protokollöversättaren IST00 och zenerbarriär

Läs mer

BV220. Bruksanvisning

BV220. Bruksanvisning BV220 Bruksanvisning VIGIL BV220 Vigil 2 BV220 är fysiskt kompatibel med den befintliga serien, men med 220W uteffekt. Det är en klass D-förstärkare och har därmed 80% verkningsgrad. Sådana switchade slutsteg

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Levereras med transportväska Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för

Läs mer

Kortläsare PT-3315. Kompakt beröringsfri kortläsare (MIFARE ) Diskret design Ingjuten elektronik

Kortläsare PT-3315. Kompakt beröringsfri kortläsare (MIFARE ) Diskret design Ingjuten elektronik Kortläsare PT-3315 Kompakt beröringsfri kortläsare (MIFARE ) Diskret design Ingjuten elektronik Lysdioder för indikering En av marknadens minsta kortläsare för avläsning av beröringsfria MIFARE -kort.

Läs mer

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System Sid 1 0 Teknisk manual NASA CLIPPER Sid 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Installation av vindgivaren...

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Aspirerande rökdetektorer

Aspirerande rökdetektorer TM LaserSense branddetektering Aspirerande rökdetektorer Edwards LaserSense är en mycket avancerad högkänslighetsaspirerade rökdetetektor som kan användas i en mängd olika applikationer för att upptäcka

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

KSFa ----------------------------------------------------------

KSFa ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- Elektronisk luftflödesmätare ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION KSF är en elektronisk luftflödesmätare

Läs mer

Serie V20 & V22, Fieldbus II (VE2) System PROFIBUS-DP, INTERBUS-S, DeviceNet, CANOpen

Serie V20 & V22, Fieldbus II (VE2) System PROFIBUS-DP, INTERBUS-S, DeviceNet, CANOpen Ventilserie V20 och V22 kan kopplas direkt till Fieldbus II och därmed skapa ett IP nätverk som kan användas för att centralisera eller distribuera ventilramper och ingångskontroll. Norgren erbjuder två

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kompakt format Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för 42 timmars drift Temperaturområde -40 till 250 C Flödeshastighet -12 till

Läs mer

E-Nummer katalog. Batteribackup för brand och rökluckor

E-Nummer katalog. Batteribackup för brand och rökluckor E-Nummer katalog Batteribackup för brand och rökluckor EN 54-4: 1997+A1:2002+A2:2006: Fire detection and fire alarm systems. Part 4: Power supply equipment EN 12101-10:2005 Smoke and heat control systems.

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt 2000

Läs mer

Kombi-instrument UPM 3010 PK1

Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Beskrivning Flexibiltet UPM 3010 PK1 är ett programmerbart kombi-instrument med extremt höga prestanda samt oöverträffad flexibilitet då hela 4 st tilläggs-moduler samtidigt

Läs mer

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien -produktserien Fjärrstyrning och mätning Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer UTVECKLAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Serien av -produkter är anpassad för alla behov

Läs mer

Temperaturregulatorer Drews Electronic. Komponenter för automation. Nordela V08.04

Temperaturregulatorer Drews Electronic. Komponenter för automation. Nordela V08.04 Temperaturregulatorer Drews Electronic Komponenter för automation Indikerings & kontrollinstrument Indikering och kontrollinstrument Basfunktion antal absolutvärdeslarm programmerbar givaringång analog

Läs mer

FCK KAPSLINGSSYSTEM. KAPSLINGSSYSTEM - Katalog 9. Golvskåp PCE. Bänk- och golvskåp. Sidorna 46-49 i katalogen

FCK KAPSLINGSSYSTEM. KAPSLINGSSYSTEM - Katalog 9. Golvskåp PCE. Bänk- och golvskåp. Sidorna 46-49 i katalogen KAPSLINGSSYSTEM - Katalog 9 KAPSLINGSSYSTEM Sidorna 46-49 i katalogen FCK Golvskåp PCE Bänk- och golvskåp Box 18 - SE-841 21 Ånge Telefon: +46 (0)690 76 30 00 Telefax: +46 (0)690 76 30 01 E-post: info@elkapsling.se

Läs mer

BEAT HF Högpresterande elsvetsenhet för att sammanfoga PE och PP rör och rördelar

BEAT HF Högpresterande elsvetsenhet för att sammanfoga PE och PP rör och rördelar BEAT HF Högpresterande elsvetsenhet för att sammanfoga PE och PP rör och rördelar BEAT HF Högpresterande elsvetsenhet för att sammanfoga PE och PP rör och rördelar INFORMATION > Egenskaper Elsvetsenheten

Läs mer

LEC. LEC startrutin. Temperaturreglering. Grundläggande drift / Avancerad inställning / Felsökning C K. Version 1.0 Swedish

LEC. LEC startrutin. Temperaturreglering. Grundläggande drift / Avancerad inställning / Felsökning C K. Version 1.0 Swedish LEC startrutin Torka verktyget, lägg på full låskraft, - gånger (kläm fast ev. kablar före drift). Ställ huvudströmbrytaren på Till. automatiskt börvärde. zon, zon eller båda. Skriv in automatiskt börvärde.

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet JEFF SE92NTC och Ni-1000 Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet INSTALLATION OCH ANSLUTNING Funktionell beskrivning Innehållsförteckning

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

Inbrottslarm med mervärde

Inbrottslarm med mervärde ATS Advanced med mervärde Vi presenterar löpande spännande nyheter till ATS Advanced inbrottslarm. ATS Advanced-serien har fantastisk och pålitlig prestanda, med ursprung från många års erfarenheter och

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Rackbaserad I/O. I/O-system. Det rackbaserade I/O-systemet består av en centralrack och en eller två 19tums expansionsrackar avsedda för kort

Rackbaserad I/O. I/O-system. Det rackbaserade I/O-systemet består av en centralrack och en eller två 19tums expansionsrackar avsedda för kort Rackbaserad I/O I/O-system Det rackbaserade I/O-systemet består av en centralrack och en eller två 19tums expansionsrackar avsedda för kort i dubbelt Europaformat. Varje rack är utrustad med ett kraftaggregat

Läs mer

Jabra BIZ 2400. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra BIZ 2400. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra BIZ 2400 Bruksanvisning 1 www.jabra.com 2012 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Den här bruksanvisningen är publicerad av GN Netcom A/S. Informationen i den här bruksanvisningen är endast sammansatt i

Läs mer

JABRA CLASSIC BRUKS ANVISNING. jabra.com/classic

JABRA CLASSIC BRUKS ANVISNING. jabra.com/classic BRUKS ANVISNING jabra.com/classic INNEHÅLL 1. VÄLKOMMEN... 3 2. HEADSET ÖVERSIKT... 4 3. HUR DU BÄR DET... 5 3.1 BYTA EARGELS 3.2 FÄSTA ÖRONKROKEN 4. HUR DU LADDAR BATTERIET... 7 5. HUR DU ANSLUTER DET...

Läs mer

TIDOMAT smartone - kortläsare Mifare

TIDOMAT smartone - kortläsare Mifare TIDOMAT smartone - kortläsare Mifare SO-3393 (Mifare ) Elegant designad kortläsare med bakgrundsbelyst touchpanel. n läser beröringsfria kort (Mifare ) och kan indikera t.ex. öppen eller spärrad dörr med

Läs mer

OptiLine installationssystem. Snabb, snabbare, snabbast! En snabb-guide till snabba installationer med snabbkopplingar

OptiLine installationssystem. Snabb, snabbare, snabbast! En snabb-guide till snabba installationer med snabbkopplingar OptiLine installationssystem Snabb, snabbare, snabbast! En snabb-guide till snabba installationer med snabbkopplingar Att installera har aldrig varit enklare Mitt naturliga val Snabbkoppling: Ett nytt

Läs mer

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning,

Läs mer

Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning

Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning Innehållsförteckning Introduktion...2 Produktbeskrivning...2 Installation av SiTool programvara och start av modem...3 Installation av padvisor

Läs mer

Magnetkontakter diskret, effektivt skydd för moderna anläggningar

Magnetkontakter diskret, effektivt skydd för moderna anläggningar Magnetkontakter diskret, effektivt skydd för moderna anläggningar Larmsignaler och passagekontroll för dörrar, grindar och fönster www.siemens.com/securityproducts Answers for infrastructure MK-serien

Läs mer

Flödesmätare. Magnetisk induktiv AT 7184

Flödesmätare. Magnetisk induktiv AT 7184 Dimensionsområde PN Temperaturområde Material DN 25-200 16-40 - 160 ºC Rostfritt stål Användningsområde För mätning av flöden på elektriskt ledande vätskor i slutna rörsystem. Klarar de flesta medier såsom

Läs mer

Energy Managment Tillbehör Typ SIU-DL

Energy Managment Tillbehör Typ SIU-DL Energy Managment Tillbehör Typ Universell webbserver för loggning och presentation av mätarvärden Läser in data via RS232/RS485 Modbus RTU Färdiga drivrutiner för EM21, EM24, EM26, EM33, WM14 ADV, CPT

Läs mer

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X Innehållsförteckning Avsnitt Sid 1. Allmänt 2 2. Säkerhetsinstruktioner 2 3. Installation 3 4. Felsökning 5 5. Tekniska data 5 Reservation för ändringar.

Läs mer

SVM F4 Integreringsverk

SVM F4 Integreringsverk DATABLAD 5 optionskortsplatser Flera parallella kommunikationsutgångar 2 extra pulsingångar 2 pulsutgångar för energi och volym 2- eller 4-trådsanslutning av temperaturgivare Väl tilltagna skruvplintar

Läs mer

Tekniska data REGLER-DUC SRD3211B

Tekniska data REGLER-DUC SRD3211B SID 1/5 Ver 1.0 SRD3211 är en DUC för styr, regler och övervakning av fastigheter. SRD3211 har inbyggd kommunikationsmodul för modem eller fast förbindelse (RS485). Denna modell innehåller fjärrstyrning

Läs mer

Torfors LonWorks System X4

Torfors LonWorks System X4 Torfors LonWorks System X4 Reglersystemet för fastigheten byggs upp så att intelligensen distribueras d.v.s. man placerar en s.k. reglernod där något skall utföras (övervakning, inhämtning av data m.m.).

Läs mer

UNI. Kvalitet Effektivitet Engagemang Trygghet. www.gerdins.com

UNI. Kvalitet Effektivitet Engagemang Trygghet. www.gerdins.com UNI Gerdins Components Västerås AB tillhör familjeägda Gerdins Group. Våra ledord är Kvalitet, Effektivitet, Engagemang och Trygghet. Det gäller i såväl kundkontakter och organisation som i produktion

Läs mer

MP3 Spelare. Digital Signage. 23 Feb 2015. AU320 MP3 spelare. LS422 HD digital signage spelare. HD222 HD digital signage spelare.

MP3 Spelare. Digital Signage. 23 Feb 2015. AU320 MP3 spelare. LS422 HD digital signage spelare. HD222 HD digital signage spelare. MP3 Spelare AU320 MP3 spelare LS422 HD digital signage spelare AU320 spelar upp ljudfiler i formaten: MP2, MP3, AAC, WAV och AC3 passes through. Presentationer skapas enkelt med PC-mjukvaran BrightAuthor

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

Snabbrullport Albany RR200. ASSA ABLOY Entrance Systems

Snabbrullport Albany RR200. ASSA ABLOY Entrance Systems Snabbrullport Albany RR200 ASSA ABLOY Entrance Systems Snabbrullport Albany RR200 Albany RR200 snabbrullport med innovativa styrskenor för universell användning inomhus. PVC-väv med dragkedjesystem Självsmörjande

Läs mer

Enkel och effektiv hantering av processvärden för ditt företag

Enkel och effektiv hantering av processvärden för ditt företag Enkel och effektiv hantering av processvärden för ditt företag PERFORMANCE MADE SMARTER Funktioner Övervakning av processvärden Diagnostik Programmering av enheter Simulering av processvärden TEMPERATUR

Läs mer

Serviceinstrument för tryck

Serviceinstrument för tryck Utförande Portabelt serviceinstrument för tryck med digitalt handinstrument passande tryckgivare CPT 6210. Ex-utförande enligt ATEX. Standardutförande eller med dubbla ingångar. Typ 1 CPH 6210 Ex-utförande

Läs mer

Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option

Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option Bruksanvisning Svensk Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option Bruksanvisning - Svensk Dokumentnummer: 01-5920-00 Utgåva: r0 Utgivningsdatum: 01-03-2012 Copyright CG Drives

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

TAC Xenta 103-A Zonregulator med luftkvalitetsstyrning

TAC Xenta 103-A Zonregulator med luftkvalitetsstyrning TAC Vista TAC Xenta 103-A Zonregulator med luftkvalitetsstyrning TAC Xenta 103-A är en zonregulator som främst är avsedd för kyltaksapplikationer. Regulatorn konstanthåller temperaturen genom att modulera

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

ISAC. Tel. 08/ 544 404 00 styrlogic@styrlogic.se

ISAC. Tel. 08/ 544 404 00 styrlogic@styrlogic.se 1 2 ISAC är en väl beprövad produkt som har utvecklats av Styrlogic AB. ISAC grundar sig på många års erfarenhet under ett flertal installationer. Den första ISAC-applikationen levererades 1990. ISAC betyder

Läs mer

Drift & Skötsel HIO545

Drift & Skötsel HIO545 Drift & Skötsel HIO545 141124_080924:3 Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 02 00 Telefax +46(0)480 44 00 10 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com Innehållsförteckning

Läs mer

Huvudmus till Compact Rolltalk Tracker Pro

Huvudmus till Compact Rolltalk Tracker Pro Bruksanvisning Huvudmus till Compact Rolltalk Tracker Pro Art.nr.: 105 660 Rev D SE Innehåll Detta följer med produkten... 3 Installera Tracker Pro... 4 Anslutning av Tracker Pro... 4 Montera Tracker Pro...

Läs mer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer Egenskaper För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Flödeshastighet -12-12 m/s Temperaturområde

Läs mer

Ljusbom Orion2 Base. Godkännande: Användning: Funktioner: För detektering av människa När lång räckvidd eller avspegling krävs.

Ljusbom Orion2 Base. Godkännande: Användning: Funktioner: För detektering av människa När lång räckvidd eller avspegling krävs. Ljusbom Orion ase Godkännande: nvändning: För detektering av människa När lång räckvidd eller avspegling krävs. Funktioner: Finns med, eller strålar Sändare + mottagarenhet 50 m räckvidd Kompakt utförande

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

Industriell Datakommunikation. Allt du behöver veta om RS-232

Industriell Datakommunikation. Allt du behöver veta om RS-232 Industriell Datakommunikation Allt du behöver veta om RS-232 Email info@foxcomputer.se, Website http://www.foxcomputer.se Ulf Rääf Datakommunikation och Industriell IT enligt standard RS-232 Teori och

Läs mer

Användarmanual del 2, KTC COM1012-0800. Användarmanual COM1012-0800. Användarmanual del 2, COM1012-0800, T-V 2014-08-20 KTC Tech

Användarmanual del 2, KTC COM1012-0800. Användarmanual COM1012-0800. Användarmanual del 2, COM1012-0800, T-V 2014-08-20 KTC Tech Användarmanual COM1012-0800 1 Innehåll Användarmanual COM1012-0800... 1 Introduktion... 2 Manualens upplägg... 2 Användarmanual del 1, KTC Objekt och Funktioner... 2 Användarmanual del 2... 3 Beskrivning

Läs mer

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Allmän beskrivning HygroFlex3-seriens enheter är universella transmitters för överföring av luftfuktighet och temperatur mätningar. Dessa korta instruktioner är begränsade till en beskrivning

Läs mer

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 946-080-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna i enlighet

Läs mer

Centralenhet Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Centralenhet Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se Touchpoint 1 Centralenhet Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 SIDA 2. SÄKERHET 3 2.1 DIMENSIONER 3 3. INTRODUKTION 4 4. INSTALLATION 5 4.1. ANSLUTNINGAR 7 4.2. ANSLUTNINGAR

Läs mer

Att koppla in TV, telefon och dator i Bodikasnätverk

Att koppla in TV, telefon och dator i Bodikasnätverk Att koppla in TV, telefon och dator i Bodikasnätverk Denna skrift utgör det försök att ge information och instruktion om hur olika apparater kopplas in på vårt nätverk. Bodikas nätverk Från Stadsnätet

Läs mer

adage solutions ADAGE NEREID Handburen Läsare RFID RFID-SYSTEM OCH PRODUKTER TEKNISKA DATA

adage solutions ADAGE NEREID Handburen Läsare RFID RFID-SYSTEM OCH PRODUKTER TEKNISKA DATA står för Radio Frequency Identifi cation och innebär en transponder (tagg). Genom vårt unika -koncept gör vi det på blir därför mycket robusta och fl exibla. Förutom serienumret -SYSTEM OCH PRODUKTER ADAGE

Läs mer

SYSTEM MANUAL R M S D D 1

SYSTEM MANUAL R M S D D 1 SYSTEM MANUAL R M S D D 1 RMS-DD1 SYS SE.docx 2001-09-15 1(6) INNEHÅLL 1. ENHETER 2. BLOCKSCHEMA 3. BLOCKSCHEMA BESKRIVNING 4. KABELSCHEMA RGP-68DD 5. KABELSCHEMA RGPA-68DD RMS-DD1 SYS SE.docx 2001-09-15

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel.

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. Oljeavskiljarlarm 1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. 1 st Larmcentral (display), 1 st 220V strömadapter, 1 st påse

Läs mer

Att koppla in TV, telefon och dator i Bodikasnätverk

Att koppla in TV, telefon och dator i Bodikasnätverk Att koppla in TV, telefon och dator i Bodikasnätverk Denna skrift utgör det försök att ge information och instruktion om hur olika apparater kopplas in på vårt nätverk. Bodikas nätverk Från Stadsnätet

Läs mer

Aluminium (svarteloxerad)

Aluminium (svarteloxerad) SPACEGUARD SG 0 Beskrivning Räckvidd -0 meter till 9 korsade ljusstrålar Aktiv höjd 60 mm till 800 mm Totalhöjd 80 mm till 0 mm Fast kabel eller kontaktdon Automatisk känslighetsjustering Vattentät kapsling,

Läs mer

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 1. ALLMÄNT Kommunikationsenhet TBLZ-1/2-1-3-41 är avsedd att användas till luftbehandlingsaggregat GOLD version 4, A och B. Enheten består av: 1. 4-modulers normkapsling

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

RETROFITKIT FÖR KONE KRM. Generellt sett så räcker detta kit för att ta över larmhantering på en hiss med Kone KRM.

RETROFITKIT FÖR KONE KRM. Generellt sett så räcker detta kit för att ta över larmhantering på en hiss med Kone KRM. INSTALLATIONSMANUAL R E T RO F I T K I T FÖR KO N E K RM Ert installationspaket RETROFITKIT FÖR KONE KRM Artikelnummer: 252325 Vikt: 540gram Ingående artiklar: FältCom ECII Flex - 202187-01 Retrofit Kone

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook INNEHÅLL 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Sensorboxen... 4 5. Transformator... 4 6. Sensorer... 5 7. Skruvinfästningar... 5 8. Montering av handstyrd IR-sensor...

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

SPA-ZC22 Bussanslutningsmodul

SPA-ZC22 Bussanslutningsmodul SPA-ZC Bussanslutningsmodul Bruksanvisning och teknisk beskrivning ON ON 3 4 6 7 8 3 4 RS Ser. No POWER UAUX 0//0 V DC 0/0/30/40 V AC 4/48/60 V DC AUX INT Tx 3 4 SPA-ZC B0M 4BM 3BM B3M B4M SC RS 48 SPA

Läs mer

Super WISE. Router Intern kommunikationsenhet för Modbus Forwarding

Super WISE. Router Intern kommunikationsenhet för Modbus Forwarding Super WISE Router Intern kommunikationsenhet för Modbus Forwarding Snabbfakta Möjliggör intern kommunikation mellan Super WISE (Gateway) och rumsregulatorer Hanterar 60 rum per Används främst i ventilationssystem

Läs mer

Optimerande kontrollenheter Vakuumvakter

Optimerande kontrollenheter Vakuumvakter Vakuumvakter, pneumatiska Omvandlar en vakuumnivå till en pneumatisk signal. Vakuumaktiverat membran som är sammanlänkat med en pneumatisk brytare. Finns förinställd eller med justerbar vakuumnivå. Enhet

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

IKUSI STG Produktöversikt

IKUSI STG Produktöversikt Produktöversikt Följande moduler finns att tillgå i STG serien: Typ Benämning Art. nr. BAS-120 Basplatta 715201 COF-120 Skåp 715202 SPI-300 Programmeringsenhet 709009 STG-200 Nätdel/kontrollenhet 715200

Läs mer

dametric RMS-EX1 VAL0123042 / SKC9068177 REFINER MONITOR SYSTEM EX EXPANDABLE RACK ANVÄNDARMANUAL RMS-EX1 SE.docx 2014-07-31 / BL 1(16)

dametric RMS-EX1 VAL0123042 / SKC9068177 REFINER MONITOR SYSTEM EX EXPANDABLE RACK ANVÄNDARMANUAL RMS-EX1 SE.docx 2014-07-31 / BL 1(16) dametric RMS EX VAL00 / SKC90 RMS-EX REFINER MONITOR SYSTEM EX EXPANDABLE RACK ANVÄNDARMANUAL RMS-EX SE.docx 0-0- / BL () RMS-EX Innehåll TEKNISKA DATA... KONTAKT... INTERNA ENHETER i RACKEN... EXTERNA

Läs mer