Serie 200. Hårdvaruplattform

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Serie 200. Hårdvaruplattform"

Transkript

1 Serie 00 Hårdvaruplattform Serie 00 är en kraftfull, modern och flexibel hårdvaruplattform. Serie 00 består av centralsystemenheter, kommunikationsenheter, I/O-enheter i en distribuerad hierarki, I/O-adaptrar och basplattor. nheterna i Serie 00 används i de distribuerade styrsystemen Satton 00 och SattLine i olika konfigurationer, se respektive datablad. en modulära och platsbesparande konstruktionen hos Serie 00 underlättar konfiguration och expansion av centralsystemet och I/O-systemet. tt stort antal systemkonfigurationer kan åstadkommas med en minimal uppsättning av systemenheter. Flexibiliteten i I/O-systemet utsträcker sig även till central- och kommunikationsenheterna. Till exempel kan thernet, Sattus och seriell kommunikation läggas till vilken tillämpning som helst. I/O-enheterna är kompatibla med I/O 00-enheter och kan blandas med dessa i vilken ordning som helst på samma IN-skena. Förutom I/O-systemet i Serie 00, kan rackbaserade I/O-system och lert I/O-system anslutas till centralsystemet i Serie 00. Serie 00 har följande huvudfunktioner: Kompakt och modulär design, lätt att utvidga. Optimering för varje särskild användning, tack vare ett stort urval av centralsystemenheter med varierande prestanda. nheterna fästs på basplattor försedda med skruvplintblock. etta reducerar ledningsdragningen, vilket förenklar installationen och ökar tillförlitligheten. nheterna monteras på IN-skenor för att reducera installations- och underhållskostnader. Samma I/O-enheter i centrala och distribuerade konfigurationer. I/O-enheternas funktioner konfigureras med programvara. Kontinuitet och kompatibilitet med centrala och distribuerade rackbaserade I/O. Kompatibilitet med I/O 00. nheterna har mekaniska kodnycklar vilket förhindrar fel vid utbyte. xtern kommunikation med olika kommunikationsenheter, som seriell kommunikation (RS och RS), ontrolnet, Sattus, thernet och PROFIUS-P. Säkerhetsfunktion på utgångarna i distribuerade konfigurationer.

2 Systemöversikt tt Serie 00 styrsystem består av ett centralsystem och ett eller flera I/Osystem. I/O-systemen kan vara både centrala och distribuerade. nheterna i Serie 00-systemet snäpps fast på bakplan monterade på IN-skenor eller montageprofiler. entralsystem entral I/O IN -skena entralsystem entralsystemet kan ha upp till enheter av vilka en är centralenhet, PU, som kan erhållas med olika prestanda och minnesstorlek. Kommunikation mellan enheterna i centralsystemet och centrala I/O sker via centralsystemets buss kallad NNbus. Varje bakplan har plats för två enheter. Skruvplintblock för signalanslutningar (00-PP) monteras på bakplanet vid behov. PU-enheter nheterna PU0/0/0 baseras på en Motorola M00-processor och inkluderar en flyttalsprocessor. PUenheterna har,,, eller Mbyte RM-minne, realtidsklocka och batteribackup. PU-enheterna innehåller en Sattus-kanal och två seriella kanaler (RS), av vilka den ena är avsedd för service och underhåll. PU0 baseras på en Motorola M00-processor och inkluderar en flyttalsprocessor. PU-enheterna har,, eller 0 Mbyte RM-minne, realtidsklocka och batteri-backup. PU0 innehåller en seriell kanal för service och underhåll, men ingen Sattuskanal. Kommunikationsenheter Kommunikation till och från centralsystemet sker via gränssnittsenheter för thernet, Sattus, RS, RS, ontrolnet och PROFIUS-P. Nätverkskommunikation sker via 0. thernet, UI, med gränssnittsenheten 00-I. Fältbusskommunikation sker via Sattus-protokollet med gränssnittsenheten 00-IS. synkron seriell kommunikation, t ex OMLI-protokollet, sker med hjälp av gränssnittsenheterna 00-I och/ eller 00-IG. Kommunikation med distribuerade I/O via ontrolnet sker med hjälp av gränssnittsenheten 00-IN. Kommunikation med distribuerade I/O via PROFIUS-P Gateway sker med hjälp av gränssnittsenheten 00-IP/P. I/O-system Serie 00 har i sitt I/O-system ett antal I/O-enheter för processapplikationer av varierande slag. nheterna kan monteras centralt vid centralsystemet eller distribuerat i processen. nheterna i Serie 00 och enheterna i I/O 00 kan blandas fritt. Konfiguration av I/O-enheternas funktioner och mätområden görs via systemprogramvaran. In- och utgångarna, vilka har statusindikeringar, är filtrerade och galvaniskt skilda med optokopplare. Tillgängliga enheter är uppräknade i tabellen Översikt av delarna nedan. efintliga rackbaserade I/O kan anslutas till centralsystemet via rackadapterkorten 00-RNN eller 00-RN. lert I/O-systemenheter kan anslutas via gränssnittsenheten 00-IL. entralt I/O entralt I/O, anslutet till centralsystemet, kan hantera upp till sex adaptrar 00-NN, vardera med upp till åtta I/Oenheter, totalt max. Varje I/O-enhet har upp till in/utgångar. istribuerat I/O För att spara kablage kan I/O-systemet placeras närmare processen med hjälp av distribuerade I/O-enheter. Maximalt distribuerade I/Oadaptrar 00-N, vardera med upp till åtta I/O-enheter, kan anslutas till ett ontrolnet. ontrolnet är ett seriellt nätverk som börjar i centralsystemet vid en 00-IN-enhet. Maximal längd är 00 till 000 meter, beroende på antalet distribuerade I/O-adaptrar. Vid användning av repeterare kan längden ökas upp till 000 meter, typiskt 000 meter och distribuerade adaptrar. istribuerat I/O PROFIUS-P I/O-systemet kan även anslutas till ett PROFIUS-P-nätverk via PROFIUS-P Gateway. Kraftförsörjning För intern kraftförsörjning behövs en eller flera kraftenheter 00-PSMG eller 00-PSSG. Tillbehör tt centralsystem kan behöva ett antal tillbehör, som t ex bakplan, blindenhet, skruvplintblock, bussavslutare och kablar.

3 Systemkonfiguration entralsystemet entralsystemet kan ha upp till åtta bakplan, vilka ger till platser för PUenheter, kraftenheter, backup-enheter och kommunikationsenheter. entrala I/O-systemet I/O-systemet i Serie 00 ansluts centralt och/eller distribuerat till centralsystemet. När ett centralt I/O-system används, förlängs bussen med en kabel från bakplanet längst till vänster till den första centrala I/O-adaptern 00-NN. ndra kablar används för att förlänga bussen mellan adaptrarna. entralt I/O thernet Sattus et rekommenderas att digitala och analoga enheter installeras i separata rader. et centrala I/O-systemet måste installeras tillsammans med centralsystemet i ett skåp. istribuerat I/O ontrolnet När ett distribuerat I/O-system används tillsammans med ett ontrolnetnätverk, görs anslutningen via kommunikations- och gränssnittsenheten 00-IN, placerad på ett av bakplanen i centralsystemet. ontrolnet förbinder centralsystemet med det distribuerade I/O-systemet. daptern 00-N används på I/Osidan. PROFIUS-P Seriell kommunikation istribuerat I/O ontrolnet istribuerat I/O PROFIUS-P När ett distribuerat I/O-system används tillsammans med PROFIUS-P, görs anslutningen via kommunikations- och gränssnittsenheten 00-IP/P-G, placerad på ett av bakplanen i centralsystemet. Kommunikation etableras med hjälp av PROFIUS-P Gateway. ndra PROFIUS-slavprodukter på marknaden kan också anslutas. daptern 00-P används på I/O-sidan. Kraftenheter och beräkning Systemet fordrar både interna och externa kraftenheter. n eller flera interna kraftenheter 00-PSMG/00-PSSG försörjer centralsystemets bakplan och enheter, de centrala I/O-adaptrarna (00-NN) och I/O-enheter. xtern kraftförsörjning med V erfordras för de interna kraftenheterna, för några enheter i centralsystemet och för in- och utgångslasten i I/O-systemet. n 00-PSMG (master) krävs alltid. För extra kraftförsörjning behövs en 00-PSSG (slav). eräkning av intern och extern strömförbrukning måste utföras. etta sker enklast genom att använda en tabell i manualen Serie 00 entralsystem, Installation och underhåll. Varje enhet i systemet har en bestämd strömförbrukning. Summan av enheternas strömbehov bestämmer antalet interna kraftenheter, 00-PSMG/00- PSSG, samt storleken på och antalet externa kraftenheter. Om extra kraft behövs, lägg till ytterligare en 00-PSSG. en totala interna strömförbrukningen för det centrala I/O-systemet får inte överskrida. vslutning åda ändarna av centralsystemets buss måste avslutas med ett par bussavslutare för bakplan, 00-PT (en grön startplugg och en röd stopplugg). riftskrav I normala installationer och vid driftsförhållanden inom givna temperaturspecifikationer behövs inte kylfläkt. entralt rackbaserat I/O lert I/O istribuerat rackbaserat I/O Illustration av möjliga kombinationer, men det är inte alla som kan användas i samma installation. e enhetstyper som kan användas och det högsta tillåtna antalet av dem bestäms av de olika systemprogramvarupaketen.

4 Fail Översikt av delarna eställningskoder och tekniska data för enheterna i Serie 00. PU-system Fail Stop Reset S T 0 S R 0 T R T 0 R 0 Mode h PU 0/0 entral Processing Unit Sattus lla PU-enheter har flyttalsprocessor (FPU), realtidsklocka, batteri-backup, två RS seriella kanaler och en Sattus-kanal med övervakningsfunktion, om inte annat anges. Satton 00-enheter: 00-PU0/0, MHz / M RM utan FPU och Sattus 00-PU0/0, MHz / M RM 00-PU0/0, MHz / M RM 00-PU0/0, MHz / M RM 00-PU0/0, MHz / M RM 00-PU0/0, MHz / M RM 00-PU0/0 0 MHz / M RM n RS och ingen Sattus-kanal 00-PU0/0 0 MHz / M RM n RS och ingen Sattus-kanal SattLine-enheter: 00-PU0/0-SL, MHz / M RM 00-PU0/0-SL, MHz / M RM 00-PU0/0-SL, MHz / M RM 00-PU0/0-SL, MHz / M RM 00-PU0/0-SL 0 MHz / M RM n RS och ingen Sattus-kanal 00-PU0/00-SL 0 MHz / 0 M RM n RS och ingen Sattus-kanal T 0 R 0 T R 00 -IS ommunication Interface xsattus Fail T 0 R 0 NT ddress x000 x00 x0 x UI 00 -I ommunication Interface thernet Fail om om Mode x0 x 00 -IN ommunication Interface ontrolnet 00-IS Kommunikationsenhet med två Sattus-kanaler med övervakningsfunktion för varje kanal. e två kanalerna är individuellt galvaniskt skilda och tillgängliga via skruvplintblock. 00-I Kommunikationsenhet med en I 0. thernet-kanal för UI-anslutning till en extern MU-mottagare. 00-IN Kommunikationsenhet med ontrolnet-anslutning för distribuerat I/O-system. 00-IP/P-G Kommunikationsenhet med PROFIUS-Panslutning för distribuerat I/O-system. nheten är en port mellan OMLI och PROFIUS-P. 00-UP ackup-enhet som använder ett minneskort SmartMedia för att lagra applikationsprogrammet i Serie 00. Kort med eller M minne kan erhållas. 00-IL Kommunikationsenhet med två kommunikationsgränssnitt för två lert I/O-rackar motsvarande digitala I/O eller analoga ingångar eller analoga utgångar eller en kombination av dessa. T 0 R 0 RTS 0 h0 T R RTS h 00-I Kommunikationsenhet med två RS- asynkrona seriella kanaler. e två kanalerna är tillgängliga via två niopoliga honkontakter (-typ) på enhetens front eller via skruvplintblock. 00 -IL us Interface lert Fail lock 00-PSMG Intern kraftenhet (master). Ingång V (, 0 V med max % rippel), max,. Utgång max, (, när en eller flera PSSG används). 00 -I ommunication Interface xrs T 0 R 0 RTS 0 T R RTS 00-IG Kommunikationsenhet med två RS asynkrona seriella kanaler. e två kanalerna är individuellt galvaniskt skilda och tillgängliga via skruvplintblock. 00 -PSG Supply V Galvanic Separated 00-PSSG Intern kraftenhet (slav). Ingång V (, 0 V med max % rippel), max,. Utgång max,. 00 -IG ommunication Interface xrs Galvanic Separated

5 V Modular lock I/O 0 0 I/O-system 00-NN dapter för centralt I/O-system. 00-IT ingångar för termoelement. nheten har bitars upplösning och stöder olika typer av givare. 00-N dapter för distribuerat I/O-system anslutet via ontrolnet. 00-P dapter för distribuerat I/O-system anslutet via PROFIUS-P. 00-IR ingångar med tretråds RT-signal (typ Pt00). nheten har bitars upplösning och stöder olika typer av givare. 00-IRR ingångar med fyrtråds RT-signal. nheten har bitars upplösning och stöder en typ av givare (pt00). 00-I digitala ingångar för 0 V -signaler. lla I/O är galvaniskt skilda. 00-I digitala ingångar. Nominellt V / m per ingång. n ingång är utrustad med en -bitars räknare för maximalt 00 Hz. 00-O digitala utgångar för 0 V -signaler, max ( utgångar vid 00 m). 00-OW reläutgångar V / resistivt, 0 V / resistivt. 00-O digitala utgångar. Nominellt V / 0, per utgång. Utgångar kan anslutas parallellt. Kablar 00-OP digitala kortslutningssäkra utgångar. Nominellt V / 0, per utgång. Utgångar kan anslutas parallellt. 00-I0xO 0 digitala ingångar V / m per ingång, digitala utgångar V / per utgång (max 0 per enhet). 00-OP digitala utgångar, kortslutningsskyddade. Nominellt V / per utgång. 00-IP pulsräknargränssnitt med ingångar vardera. Maximal räknarfrekvens är 00 khz. V ( m). 00-IP pulsräknargränssnitt med ingångar vardera. Maximal räknarfrekvens är 00 khz. V ( m). 00-I analoga ingångar med gemensam nolla. bitars upplösning. Områden: ingångsström 0, 0 0 m, ingångsspänning 0, ±0 eller 0 0 V. 00-/R0 Kabel för bakplan till bakplan med ett centrumavstånd på 0 mm. 00-/L0 Kabel för bakplan till adapter med ett centrumavstånd på 0 mm. 00-/L0V Kabel för bakplan till adapter vid vertikalt montage, mm. 00-/L0 Kabel för adapter till adapter med ett centrumavstånd på 0 mm. 00-/L0 Kabel för adapter till adapter med ett centrumavstånd på 0 mm. 00- Förlängningskabel för I/O, 00 mm. 00- Förlängningskabel för I/O, 00 mm. 00-O analoga utgångar. bitars upplösning + tecken. Områden: utgångsström 0, 0 0 m. Utgångsspänning 0, ±0 eller 0 0 V. 00-IxO analoga ingångar, utgångar. Upplösning och områden som för 00-I och 00-O.

6 0 Tillbehör PT STRT 0 PT STOP 0 00-PT tt bussavslutarpar för bakplan med en grön STRT -plugg och en röd STOP -plugg. 00-U lindenhet för centralsystemet. 00-UT lindenhet för I/O-systemet. 00-PN akplan för centralsystemet. Varje bakplan har två platser med snäpplås för enheter. n 00-PF ingår för att koppla ihop bakplanen med varandra. 00-GS Jordningsenhet för skärmade kablar. 00-MOUNTKIT/IL n utrustningssats för montering av Serie 00 i en rack för anslutning till lert I/O. 00-PP Skruvplintblock för anslutning av kraft och kommunikationssignaler. MP00 Montageprofil, 00 mm, med integrerad kabelkanal för I/O-enheter och adaptrar. MP0 Montageprofil, 0 mm, med integrerad kabelkanal för I/O-enheter och adaptrar. asplattor för I/O-enheter: 00-T plintar för I/O-signaler. plintar för gemensam 0 V. plintar för matningsspänning V eller V. 00-T plintar för I/O-signaler. plintar för gemensam 0 V. plintar för matningsspänning V eller V. 00-TT Specialbasplatta för I/O-enhet 00-IT. 00-TN plintar för I/O-signaler. plintar för gemensam 0 V. plintar för matningsspänning V eller 0 V. 00-TNF Samma som för 00-TN, förutom att plintar för I/O-signaler har säkringar. 00-TS Fjäderkraftsplintar för I/O-signaler. fjäderkraftsplintar för gemensam 0 V. fjäderkraftsplintar för matningsspänning V eller V. Reservdelar MP0 Montageprofil, 0 mm, med integrerad kabelkanal för I/O-enheter och adaptrar. MP0 Montageprofil, 0 mm, med integrerad kabelkanal för I/O-enheter och adaptrar. MP-LIPS Klämmor till kabelkanal, 0 st. 00-J Kompensator för kallt lödställe som används med 00-IT. 00-PF Kontaktstycke för att koppla ihop centralsystemets bakplan med varandra 00-MM* SmartMedia-minneskort för 00-UP, Mbyte 00-MM* SmartMedia-minneskort för 00-UP, Mbyte T00-PU atteri för 00-PU0,PU0 och PU0 T00-PU0 atteri för 00-PU0 T00-I atteri för 00-I FUS.0T Säkring för 00-PSMG och PSSG FUS.T Säkring för 00-I * Tillgänglig inom snar framtid

7 omm Installation Systemet är avsett att monteras på INskenor eller montageprofiler på montageplåten i ett skåp enligt figur. Minsta djup är 00 mm. System som består av ett mindre antal enheter kan installeras i ett väggmonterat standardskåp. Större system monteras företrädesvis i ett golvskåp. redden är mindre än 00 mm för ett centralsystem med enheter på en IN-skena. redden är 000 mm för ett centralt I/O-system med adapter och åtta I/O-enheter på en IN-skena. en totala höjden är omkring 0 mm för ett centralsystem och ett centralt I/O-system med fyra rader av I/Oenheter på IN-skenor, åtskilda med ett avstånd av 0 mm. För smalare skåp kan I/O-raderna delas på två IN-skenor med förlängningskabeln 00-. I ett centralsystem, med ett programvarupaket som tillåter en delning till två IN-skenor, kan systembussen också förlängas med kabeln 00-/R0. Installationskrav etta avsnitt ger en översikt. Före installation måste installationsmanualen läsas. xterna V -aggregat, nätsäkring och nätfilter måste monteras i skåpet. et rekommenderas att nätmatningen är överspänningsskyddad och åskskyddad. Vissa jordningskrav bör också vara uppfyllda. ) entralsystem ) xternt kraftaggregat för centralsystemet ) entralt I/O-system ) xternt kraftaggregat för I/O ) Huvudströmbrytare och säkring ) Nätfilter Mått >= 00 0 nheter i centralsystemet 0 00-NN NNbus dapter lfa Laval utomation jup Skruvplintblock 00-PP Kabelkanal akplan 00-PN I/O-adapter asplatta för I/O lla mått anges i mm

8 llmänna tekniska data Temperatur I drift + till + I vila till +0 Fuktighet Max 0%, icke-kondenserande Skyddsklass IP0 Miljö Industriella förhållanden Godkännande (när produkt eller förpackning // enligt N 00- -märkt och möter M-direktiv är märkt) och N 00-. Lågspänningsdirektiv // med tillägg // enligt N - (endast tillämpligt på enheter anslutna till V och/eller 00 V ). UL-listad för US och Kanada enligt UL 0, med undantag för 00-IP/P-G. Klass div. riskfyllda placeringar. Montage xtern kraftförsörjning På IN-skenor x, mm enligt standarden N 00 xterna kraftenheters specifikationer måste vara enligt standarden I--; dvs V +0%, % + maximalt % rippel (, 0 V inkl. % rippel) ontrolnet är ett varumärke från llen-radley ompany, Inc., ett företag inom Rockwell International. Regional enter Sweden Västerås, Sweden Phone: + (0) 0 00 Fax: + (0) Regional enter mericas Wickliffe, OH, US Phone: + (0) 00 Fax: + (0) Specifications subject to change without notice. Printed in Sweden. 000 utomation Products. ll rights to trademarks reside with their respective owners. Regional enter Germany Internet: Mannheim, Germany Phone: + (0) 0 Fax: + (0) 0 mail: ndersson Grafiska. Printed in Sweden v. -

Serie 200. Tillbehör för I/O-systemet

Serie 200. Tillbehör för I/O-systemet Serie 200 Tillbehör för I/O-systemet Serie 200 I/O-system erbjuder ett antal tillbehör för olika tillämpningar, såsom adaptrar, kablar, basplattor och blindenheter. De centrala I/O-enheterna, anslutna

Läs mer

Advant OCS. Det kompakta och kostnadseffektiva I/O-systemet S200L I/O. Open Control System

Advant OCS. Det kompakta och kostnadseffektiva I/O-systemet S200L I/O. Open Control System Advant OCS Open Control System S200L I/O Det kompakta och kostnadseffektiva I/O-systemet S200L I/O är en serie kostnadseffektiva I/O-enheter som är busskompatibla med S200 I/O och kan blandas med dessa

Läs mer

I/O 200C. Upp till åtta I/O-enheter kan kopplas ihop på en DIN-skena, men de kan även delas i två rader med hjälp av förlängningskablarna

I/O 200C. Upp till åtta I/O-enheter kan kopplas ihop på en DIN-skena, men de kan även delas i två rader med hjälp av förlängningskablarna I/O 200C I/O 200C är en samling kostnadseffektiva I/O-enheter som är busskompatibla med I/O-enheterna i Serie 200 och som kan blandas med dessa i valfri ordning på samma DINskena. I/O 200C-enheter kan

Läs mer

Serie 200. Centralsystemenheter. Serie 200 centralsystemenheter har följande huvuddrag:

Serie 200. Centralsystemenheter. Serie 200 centralsystemenheter har följande huvuddrag: Serie 200 Centralsystemenheter Serie 200 är ett kompakt och modulärt system byggt runt små bakplan som kan kopplas ihop till önskad systemkonfiguration. Centralsystemet har gränssnittsenheter för kommunikation

Läs mer

Teknisk specifikation

Teknisk specifikation Teknisk specifikation APP 700/APX 700 Styr- och övervakningsenheter 97019_01 Data Produkt APP 700/APX 700-serien är särskilt utformad för avloppsoch renvattensystem, både vad gäller konstruktion och funktionalitet.

Läs mer

5-29 Distribuerade I/O

5-29 Distribuerade I/O 5-29 Distribuerade I/O XFL 521, 522, 523 AND 524 MODULER AMA 8, UFB.5 BESKRIVNING SPECIFIKATION DATA 2-tråds LON bus mellan regulatorer och I/O Inga ytterligare plintar behövs Addresseras med hexadecimal

Läs mer

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul Allmänt 12 digitala ingångar, 8 digitala utgångar, 8 analoga ingångar, 8 analoga utgångar Optimal beträffande storlek och funktion Jackbara anslutningsplintar RS-485

Läs mer

SmartSlice. Systemkonfiguration

SmartSlice. Systemkonfiguration SmartSlice Det smartaste moduluppbyggda I/O-systemet Omrons SmartSlice I/O-system är kompakt intelligent och enkelt. När det används med Omrons CS/CJ DeviceNet mastermoduler behövs inget konfigurationsverktyg.

Läs mer

Innovation för system integration

Innovation för system integration Innovation för system integration PERFORMANCE MADE SMARTER PR-bakplan En användarvänlig och tillförlitlig montagelösning mellan DCS/PLC/SIS systemet och isolatorer/i.s. gränssnitten TEMPERATUR EX GRÄNSSNITT

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

S 103 Induktiv elektromagnetisk flödesmätare

S 103 Induktiv elektromagnetisk flödesmätare S 103 Induktiv elektromagnetisk flödesmätare Mätrör DN20 till DN1 Analog utsignal 0/4-20 ma Pulsutgång, öppen kollektor Automatisk nollpunktskalibrering Stort urval av mätrör och elektrodmaterial Beskrivning

Läs mer

Styrsystem. PLC kompakt... 590

Styrsystem. PLC kompakt... 590 Styrsystem Vi har ett brett sortiment av styrsystem och kan leverera allt från enkla maskinstyrningar till komplexa processystem. Välj mellan att göra styrningen i ett PLC-system eller i en PC. Vi har

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

TEKNISK DATA & PRISLISTA 2004-11

TEKNISK DATA & PRISLISTA 2004-11 TEKNISK DATA A & PRISLISTA A 2004-11 MyLoc 100 Komplett datorsystem i kompakt utförande med 6,2 tum monochome skärm. HMI Bildskärm och (alfa-) numeriskt tangentbord för operatörskommunikation. Skärmen

Läs mer

DC-UPS/DC-system. Komplett serie av DC-system DC-UPS med batteribackup DC-UPS med kondensatorbuffring Strömförsörjning

DC-UPS/DC-system. Komplett serie av DC-system DC-UPS med batteribackup DC-UPS med kondensatorbuffring Strömförsörjning DC-UPS/DC-system Komplett serie av DC-system DC-UPS med batteribackup DC-UPS med kondensatorbuffring Strömförsörjning 2015-2016 91 DC-System / Likströmssystem 48 VDC 220 VDC Elrond kan nu även erbjuda

Läs mer

Omgivningsavkännande termostat Energibesparande reglerenhet för frostskydd

Omgivningsavkännande termostat Energibesparande reglerenhet för frostskydd DIGITRACE RAYSTAT-ECo-10 Omgivningsavkännande termostat Energibesparande reglerenhet för frostskydd Temperaturreglerenheten RAYSTAT-ECO-10 är avsedd för att reglera värmekablar i frostskyddsanläggningar.

Läs mer

TAC Xenta 102-VF VAV-regulator med värmevattenbatteri

TAC Xenta 102-VF VAV-regulator med värmevattenbatteri TAC Vista TAC Xenta 102-VF VAV-regulator med värmevattenbatteri TAC Xenta 102-VF är en zonregulator som främst är avsedd för VAV-applikationer med värme och kyla som har värmevattenbatteri och till-frånstyrning

Läs mer

Exigo. Den enkla vägen till kontroll av värmeanläggningar i bostadshus

Exigo. Den enkla vägen till kontroll av värmeanläggningar i bostadshus revision 03 2016 Exigo Den enkla vägen till kontroll av värmeanläggningar i bostadshus Regulator för värme- och pannstyrning Exigo gör alla steg från installation till handhavande och underhåll enklare

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 2 (16) Innehåll 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Trajexia Motionenhet

Trajexia Motionenhet TJ1- Trajexia Motionenhet Motion Fristående avancerad motionstyrning med hjälp av Mechatrolink-II motionbuss 16-axlig avancerad motionkoordination över en robust och snabb motionlänk MECHATROLINK-II Stöder

Läs mer

Bussmodulregulator BMR Den nya med manöverratt

Bussmodulregulator BMR Den nya med manöverratt Bussmodulregulator BMR Den nya med manöverratt Bussmodulregulator BMR Universellt användbar enkelt att använda Bussmodulregulator BMR är en kompakt enhet för styrning, övervakning och optimering av värme-,

Läs mer

Micro-PLC em4. 3G, GPRS eller Ethernet Loggar och larmar Analoga in-/utgångar Fullständig fjärråtkomst

Micro-PLC em4. 3G, GPRS eller Ethernet Loggar och larmar Analoga in-/utgångar Fullständig fjärråtkomst El-skåp Micro-PLC Micro-PLC em4 3G, GPRS eller Ethernet Loggar och larmar Analoga in-/utgångar Fullständig fjärråtkomst www.oemautomatic.se, info@aut.oem.se, Tel: 075-242 41 00, Fax: 075-242 41 19 1 /

Läs mer

Digitala ingångsmoduler

Digitala ingångsmoduler 8 AMA 8 Styr- och övervakningssystem SGC In- och utgångsmoduler 172 TX-I/O modulsystem Digitala ingångsmoduler TXM1.8D TXM1.16D Två fullt kompatibla modeller: TXM1.8D: 8 ingångar med varsin lysdiod i tre

Läs mer

Instruktionsbok. Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16

Instruktionsbok. Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16 Instruktionsbok Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16 ExciControl Innehåll ExciControl 16-16 styrenhet 1 Inledning Sida 1 1.1 Systemöversikt 1 2 Säkerhetsföreskrifter 2 2.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

modu533: I/O modul, universal/digitala ingångar, S0 ingång

modu533: I/O modul, universal/digitala ingångar, S0 ingång SAUTER EY-modulo 5 PDS 92.046 se Produktdatablad EY-IO533 modu533: I/O modul, universal/digitala ingångar, S0 ingång Din fördel för mer energieffektivitet SAUTER EY-modulo 5 teknologi: modulär, snabb och

Läs mer

GDW-11 GSM/GPRS modem. Teknisk specifikation

GDW-11 GSM/GPRS modem. Teknisk specifikation GDW-11 GSM/GPRS modem Teknisk specifikation Innehållsförteckning Innehållsförteckning GDW 11 GSM/GPRS modem...2 Produkt... 2 Beteckning... 2 Tillbehör...2 Godkända standarder...2 Miljö...2 Kapsling...

Läs mer

Gigabit PoE+-förlängare med 1 port at och 802.3af m

Gigabit PoE+-förlängare med 1 port at och 802.3af m Gigabit PoE+-förlängare med 1 port - 802.3at och 802.3af - 100 m Product ID: POEEXT1GAT Denna Gigabit PoE+-förlängare förlänger din Power over Ethernet-enhet (PoE) över större avstånd och låter dig dubblera

Läs mer

Tillverkardeklaration

Tillverkardeklaration Tillverkardeklaration ENT 7 Kapacitiv Nivåvakt Härmed försäkras att ovanstående produkt helt överenstämmer med kraven i följande harmoniserade Europeiska standarder. EN50081-1 : Elektromagnetisk kompabilitet

Läs mer

Normer: EMC: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 LVD: EN 60950 Matning:

Normer: EMC: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 LVD: EN 60950 Matning: Datoriserad Styr- och Övervakningsenhet (DUC) för Fastighetsautomation Teknisk Beskrivning Operatörspanel UCF48 / UCF32 UCF32 Max 96/48 signaler med lokal indikering, 3-färgade lysdioder (röd-gul-grön)

Läs mer

Installationsmanual ATU 301

Installationsmanual ATU 301 Installationsmanual ATU 301 Manualen gäller för följande: Hårdvara: 2.05 Program: 2.20 Copyright 2004 ITT Flygt AB. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna dokumentation får reproduceras eller

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

living connect och Danfoss Link CC Trådlös temperaturreglering. Total kontroll på temperaturen från en plats.

living connect och Danfoss Link CC Trådlös temperaturreglering. Total kontroll på temperaturen från en plats. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect och Danfoss Link CC Trådlös temperaturreglering. Total kontroll på temperaturen från en plats. living connect och Danfoss Link CC för total kontroll, komfort

Läs mer

wallox Utanpåliggande Flödesmätare DMTFB Ultraljud Clamp-On

wallox Utanpåliggande Flödesmätare DMTFB Ultraljud Clamp-On Utanpåliggande, ingen påverkan på flödet. Kompakt format Robust konstruktion. Skyddsklass IP 68 Flödeshastighet -12 till 12 m/s Utvecklad för att tåla mycket tuffa mijöer Temperaturområde -40 till 250

Läs mer

Instruktionsbok. ExciControl CAN-brygga

Instruktionsbok. ExciControl CAN-brygga Instruktionsbok ExciControl CAN-brygga 0001- ExciControl CAN-brygga 1 Inledning Sida 1 2 Säkerhetsföreskrifter 2 2.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter 2 3 Installation 3 3.1 Installationsanvisning 3 3.2

Läs mer

Installation av digitala enheter

Installation av digitala enheter Installation av digitala enheter Wallpad Digital fastighetsbox Integration DinBox 02 DinBox Installation av digitala produkter 2015 Generella riktlinjer för kabeldragning Allmän information Elektroniska

Läs mer

GYLT/GYLS. Manual. Sid 1(6) Smidig och enkel anslutning med M12-kontakten. Mekanisk specifikation

GYLT/GYLS. Manual. Sid 1(6) Smidig och enkel anslutning med M12-kontakten. Mekanisk specifikation Sid 1(6) GY-serien från Regal Components erbjuder givare som möter de absolut högsta kraven på marknaden, producerade av ledande givartillverkare i Japan. Årtionden av erfarenhet borgar för högsta kvalitet.

Läs mer

DisplayPort KVM-switch med 4 portar - USB 3.0-4K 30 Hz

DisplayPort KVM-switch med 4 portar - USB 3.0-4K 30 Hz DisplayPort KVM-switch med 4 portar - USB 3.0-4K 30 Hz Product ID: SV431DPU3A2 Med denna USB 3.0 DisplayPort KVM-switch med 4 portar kan du kontrollera fyra DisplayPort-datorer (DP) med en enda uppsättning

Läs mer

Installation. Powerline 500 Modell XAVB5622

Installation. Powerline 500 Modell XAVB5622 Installation Powerline 500 Modell XAVB5622 Förpackningens innehåll I vissa regioner medföljer en resurs-cd produkten. Obs! Adaptrar varierar beroende på region. Din adapter kan se annorlunda ut. 2 Komma

Läs mer

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mjuka starter smarta stopp Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mycket mer än mjuka starter Att starta en elektrisk motor medför en mängd utmaningar, såsom hög startström och mekanisk påfrestning på utrustningen.

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

Automatisk HDMI video-switch med 2 portar - 4K med snabbväxling

Automatisk HDMI video-switch med 2 portar - 4K med snabbväxling Automatisk HDMI video-switch med 2 portar - 4K med snabbväxling Product ID: VS221HD4KA Skapa en kraftfull visuell upplevelse med möjlighet att växla mellan två 4K-videokällor sömlöst. Med denna HDMI -switch

Läs mer

Aspirerande rökdetektorer

Aspirerande rökdetektorer TM LaserSense branddetektering Aspirerande rökdetektorer Edwards LaserSense är en mycket avancerad högkänslighetsaspirerade rökdetetektor som kan användas i en mängd olika applikationer för att upptäcka

Läs mer

Modul för motståndsmätning TXM1.8P

Modul för motståndsmätning TXM1.8P 8 AMA 8 Styr- och övervakningssystem SGC In- och utgångsmoduler 176 TX-I/O Modul för motståndsmätning TXM1.8P 8 ingångar med lysdiod för signal-/felindikering. 8 ingångar för motståndsmätning som kan konfigureras

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

O P T I G O R E G U L A T O R R E A D Y - S T E A D Y - G O

O P T I G O R E G U L A T O R R E A D Y - S T E A D Y - G O Optigo Den kompakta och mångsidiga regulatorn för reglering av ventilation, värme, kyla eller tappvarmvatten Ratta dig enkelt fram Optigo har en ratt (1) som gör det mycket enkelt att ratta igenom menyn.

Läs mer

ELKO Link Home ANVÄNDARMANUAL

ELKO Link Home ANVÄNDARMANUAL TM ELKO Link Home ANVÄNDARMANUAL Ett smidigt och strukturerat nätverk för privat boende ELKO Link Home är ett flexibelt och framtidssäkert nätverk för bostäder och lägenheter. Det ger en universell och

Läs mer

Drift & Skötsel Masterwatch 5

Drift & Skötsel Masterwatch 5 Drift & Skötsel Masterwatch 5 141117_130204:5 Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 02 00 Telefax +46(0)480 44 00 10 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com Innehållsförteckning

Läs mer

produktöversikt OptiMaster III

produktöversikt OptiMaster III produktöversikt III Vision-teknologi på en ny nivå III är en vision-mjukvara som är lika avancerad som användarvänlig. Allt för att hjälpa dig att reducera tiden från projektstart till fullskalig produktion.

Läs mer

Originalbruksanvisning AS-i Safety-kretskort E7015S 7390842/00 07/2010

Originalbruksanvisning AS-i Safety-kretskort E7015S 7390842/00 07/2010 Originalbruksanvisning AS-i Safety-kretskort E7015S 7390842/00 07/2010 Innehåll Säkerhetsanvisningar 3 Installation/idriftsättning 4 Montering/elektrisk anslutning 5 Reaktionstider 8 Anmärkning angående

Läs mer

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1. VARNING... 3 2.2. TYP C... 3 3.

Läs mer

FGC 211. Teknisk specifikation

FGC 211. Teknisk specifikation FGC 211 Teknisk specifikation Innehållsförteckning Innehållsförteckning Flygt allmän pumpstyrning... 2 Produkt... 2 Beteckning... 2 Strömförsörjning...2 Godkännanden och standarder... 2 Miljö...2 Material...

Läs mer

EC-PU4. Processorenhet med 4 kommunikationsportar. Central processorenhet i EXOclever-serien. Utrustad med tre seriella portar och en TCP/IP-port.

EC-PU4. Processorenhet med 4 kommunikationsportar. Central processorenhet i EXOclever-serien. Utrustad med tre seriella portar och en TCP/IP-port. revision 02 2016 EC-PU4 Processorenhet med 4 kommunikationsportar Central processorenhet i EXOclever-serien. Utrustad med tre seriella portar och en TCP/IP-port. EXOclever EXOclever är en serie fritt programmerbara

Läs mer

M-Bus Fjärravläsningssystem M-Bus master, GSM/GPRS, TCP/IP

M-Bus Fjärravläsningssystem M-Bus master, GSM/GPRS, TCP/IP M-Bus Utgåva produktkatalog master, 3, 2015-06-02 GSM/GPRS, TCP/IP Sidhuvud1 produktkatalog M-Bus Fjärravläsningssystem produktkatalog produktkatalog Användningsområde Serien består av flexibla och kostnadseffektiva

Läs mer

GYGS/GYGCC-01. Manual. Sid 1(6) Orderinformation

GYGS/GYGCC-01. Manual. Sid 1(6) Orderinformation GYGS/GYGCC-01 Sid 1(6) GYGS-givaren är med sitt lilla format mycket tacksam att montera i cylindrar som kräver litet installationsmått. De erbjuder dig slaglängder upp till 3500 mm samt spänning/strömsignal.

Läs mer

Nu är sändarfamiljen komplett.

Nu är sändarfamiljen komplett. 780 45 Björbo, Sweden phone +46 241 250 00 fax +46 241 232 99 www.akerstroms.se www.akerstroms.com Björbo 2010-11-30 Nu är sändarfamiljen komplett. Sesam 800 LARGE 99 är vårat mest avancerade Sesam system.

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Flera ingångar till automatisk HDMI-switch och konverterare - 4K

Flera ingångar till automatisk HDMI-switch och konverterare - 4K Flera ingångar till automatisk HDMI-switch och konverterare - 4K Product ID: HDVGADP2HD Med denna konverteringsswitch med flera ingångar kan du ansluta dina DisplayPort- (DP), HDMI - och VGA-källor till

Läs mer

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt 2000

Läs mer

Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE

Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE Trådlöst styr- och övervakningssystem Det trådlösa Styr- och övervakningssystemet EKO-TME/TSE används för automatisk övervakning och funktionskontroll av olika brandspjäll

Läs mer

DCU605. Tekniska Data. Datablad SDA00178SE Version 1.1 2015/02/18 Passersystem. Dörrcentral med direkt IP-anslutning till ESMIKKO-server

DCU605. Tekniska Data. Datablad SDA00178SE Version 1.1 2015/02/18 Passersystem. Dörrcentral med direkt IP-anslutning till ESMIKKO-server DCU605 Dörrcentral med direkt IP-anslutning till ESMIKKO-server DCU605 är en dörrcentral med en inbyggd IP-modul som kan anslutas direkt till en ESMIKKO-server via företags-lan. Det finns två produktmodeller.

Läs mer

RS485-gateway Trådlöst

RS485-gateway Trådlöst Trådlöst Dokument översatt från engelska -se 2014-04-22 A001 Innehåll 1 Produktbeskrivning... 1 2 Riktlinjer för installation... 1 3 Beskrivning av gränssnitt... 3 3.1 Anslutningar... 3 3.2 Start... 5

Läs mer

Nu är den här! ELS Vision. All kommunikation i en enhet! Med 5 års garanti!

Nu är den här! ELS Vision. All kommunikation i en enhet! Med 5 års garanti! Nu är den här! ELS Vision All kommunikation i en enhet! Med 5 års garanti! (Electrolux) Bokningstavla ELS Vision ELS Vision är en kommunikationscentral för alla berörda i en fastighet. Inomhusanvändning.

Läs mer

SHARKY 775 KOMPAKT ENERGIMÄTARE ULTRALJUD. Applikationer. Egenskaper

SHARKY 775 KOMPAKT ENERGIMÄTARE ULTRALJUD. Applikationer. Egenskaper KOMPAKT ENERGIMÄTARE ULTRALJUD Applikationer 775 är en digital, kompakt värmemängdsmätare För värme och kyla i fastighetssystem, närvärme eller fjärvärme. Tilläggsmoduler möjliggör ett brett användningsområde

Läs mer

Mätteknik 2016 Mätsystem

Mätteknik 2016 Mätsystem Mätteknik 2016 Mätsystem Per Augustsson [per.augustsson@bme.lth.se] Inst. för Biomedicinsk Teknik 1 Upplägg I dag Mätsystem Gränssnitt - LabView - introduktion I morgon LabView fortsättning Om laborationen

Läs mer

ATEX-klassad detektor

ATEX-klassad detektor SDF007SE Version. 05/05/05 Brandlarm ATEXklassad detektor 05EISE en intelligent, optisk rökdetektor 05EISEdetektorn används i FX brandlarmsystem tillsammans med protokollöversättaren IST00 och zenerbarriär

Läs mer

ANVÄNDAR. RPSbox1 Manual SE rev2. YTTRE FASÖVERVAKNINGSENHET RPS-BOX 1 FÖR PL5000 och DL8000 DIGITAL

ANVÄNDAR. RPSbox1 Manual SE rev2. YTTRE FASÖVERVAKNINGSENHET RPS-BOX 1 FÖR PL5000 och DL8000 DIGITAL ANVÄNDAR Manual RPSbox1 Manual SE rev2 YTTRE FASÖVERVAKNINGSENHET RPS-BOX 1 FÖR PL5000 och DL8000 DIGITAL INNEHÅLLSFÖRTÄCKNING Fasövervakningsenhet, PS-Box1 Innehållsförteckning...2 Introduktion...3 Beskrivning...4

Läs mer

DC UPS, 24 V DC. För externt batteri 3,9-40 Ah

DC UPS, 24 V DC. För externt batteri 3,9-40 Ah Batteri DC-DC-omvandlare Puls DC UPS, 24 V DC. För externt batteri 3,9-40 Ah Lastström 10 A Endast 1 st 12 V batteri Optimerad laddning av batteriet Valbara backup-tider Reläutgångar för status Användningsområde

Läs mer

Temperaturregulatorer Drews Electronic. Komponenter för automation. Nordela V08.04

Temperaturregulatorer Drews Electronic. Komponenter för automation. Nordela V08.04 Temperaturregulatorer Drews Electronic Komponenter för automation Indikerings & kontrollinstrument Indikering och kontrollinstrument Basfunktion antal absolutvärdeslarm programmerbar givaringång analog

Läs mer

USB 2.0 över Gigabit LAN eller direkt Cat5e/Cat6 Ethernet-förlängningssystem med 4 portar upp till 100 m

USB 2.0 över Gigabit LAN eller direkt Cat5e/Cat6 Ethernet-förlängningssystem med 4 portar upp till 100 m USB 2.0 över Gigabit LAN eller direkt Cat5e/Cat6 Ethernet-förlängningssystem med 4 portar upp till 100 m Product ID: USB2G4LEXT2 USB2G4LEXT2 USB 2.0-förlängningssystem med 4 portar gör att du kan förlänga

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

Typ Beskrivning Kraftmatning

Typ Beskrivning Kraftmatning webscada: webserver för Modbussystem webscada är en Linux-baserad webbserver avsedd för distansövervakning av Modbusenheter ex. ergoflex eller EQJW värmeregulatorer eller andra Modbusenheter som kopplats

Läs mer

Kortläsare PT-3315. Kompakt beröringsfri kortläsare (MIFARE ) Diskret design Ingjuten elektronik

Kortläsare PT-3315. Kompakt beröringsfri kortläsare (MIFARE ) Diskret design Ingjuten elektronik Kortläsare PT-3315 Kompakt beröringsfri kortläsare (MIFARE ) Diskret design Ingjuten elektronik Lysdioder för indikering En av marknadens minsta kortläsare för avläsning av beröringsfria MIFARE -kort.

Läs mer

Drift och skötselanvisningar

Drift och skötselanvisningar Drift och skötselanvisningar VoltAir System, Styrutrustning för VSEi, VSEt Regulator: Siemens Climatix Objekt: 2013 01 25 Sida 1 av 8 Dok. Nr. D1034 03 Innehåll 1. Allmänt... 3 Användningsområde... 3 Översikt

Läs mer

VDSL2 Ethernet förlängarpaket över enkeltrådig kabel - 10/100 Mbps - 1,5 km

VDSL2 Ethernet förlängarpaket över enkeltrådig kabel - 10/100 Mbps - 1,5 km VDSL2 Ethernet förlängarpaket över enkeltrådig kabel - 10/100 Mbps - 1,5 km Product ID: 110VDSLEX2EU StarTech.coms VDSL2 Ethernet förlängarpaket gör att du kan ansluta ett fjärrnätverkssegment eller en

Läs mer

KSFa ----------------------------------------------------------

KSFa ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- Elektronisk luftflödesmätare ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION KSF är en elektronisk luftflödesmätare

Läs mer

Installation av digitala enheter. Wallpad Läsare Digital fastighetsbox Integration

Installation av digitala enheter. Wallpad Läsare Digital fastighetsbox Integration Installation av digitala enheter Wallpad Läsare Digital fastighetsbox Integration DinBox 2015 02 03 Åtaganden vid beställning av digitala produkter Boenderegistret I och med beställning av någon av DinBox

Läs mer

Teknisk specifikation. Esc. Reset. Autamatic Pump Pilot APP 541 APP 541

Teknisk specifikation. Esc. Reset. Autamatic Pump Pilot APP 541 APP 541 Teknisk specifikation Esc OK Reset Autamatic Pump Pilot APP 541 APP 541 Innehållsförteckning Innehållsförteckning APP541... 2 Produkt... 2 Text...2 Godkända standarder...2 Strömförsörjning...2 Miljö...3

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Levereras med transportväska Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för

Läs mer

TRITON. Styrutrustning för brandskydd

TRITON. Styrutrustning för brandskydd Styrutrustning för brandskydd TRITON KSUE TRITON SUSB-E8 TRITON KSUA TRITON KSUB TRITON KSUC TRITON SUSA Kopplingsbox TRITON KBOX Rökdetektor TRITON KD Rökdetektor TRITON RD Styrsystem TRITON KSUA Hanterar

Läs mer

QFM31.. Kanalgivare. Symaro. för relativ fuktighet (hög noggrannhet) och temperatur

QFM31.. Kanalgivare. Symaro. för relativ fuktighet (hög noggrannhet) och temperatur 1 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UBA Givare med sammansatt funktion 882 1882P01 1882P02 1859P02 1859P04 1882P01 QFM31.. QFM3160D / QFM3171D AQF3150 AQF3153 Symaro Kanalgivare för relativ fuktighet

Läs mer

THANGRAM STILRENT OCH SLIMMAD PORTTELEFON FÖR MEDELSTORA FASTIGHETER

THANGRAM STILRENT OCH SLIMMAD PORTTELEFON FÖR MEDELSTORA FASTIGHETER THNGRM STILRENT OCH SLIMM PORTTELEFON FÖR MEELSTOR FSTIGHETER INTERNETPROTOKOLL 2-trådsbus Thangram är vår tunnaste porttelefon. Bygger endast 25 mm utanpåliggande och 2 mm vid infällt montage. Porttelefonen

Läs mer

I/O-kort 2.0 Tillval. För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare och Emotron TSA mjukstartare. Bruksanvisning Svensk

I/O-kort 2.0 Tillval. För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare och Emotron TSA mjukstartare. Bruksanvisning Svensk I/O-kort 2.0 Tillval För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare och Emotron TSA mjukstartare Bruksanvisning Svensk Emotron I/O-kort 2.0 Tillval För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare och Emotron TSA

Läs mer

Defender Series Surge + PDU bruksanvisning

Defender Series Surge + PDU bruksanvisning Grattis till ditt SurgeX-köp och tack för att du handlat av oss. Vår Defender Series flerstegsskyddsteknologi kommer att öka användningstiden för din server genom att skydda din utrustning från farliga

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

iloq S10 ONLINESYSTEM RIKTLINJER PLANERING

iloq S10 ONLINESYSTEM RIKTLINJER PLANERING S10 OLISYSM RIKLIJR PLRIG Detta dokument innehåller instruktioner, installationsexempel och kopplingsscheman för S10 Onlinesystem. Systemet består av 100 et ridge och anslutna -busenheter. Dessa instruktioner

Läs mer

DisplayPort KVM-switch med 2 portar - USB 2.0-4K 30 Hz

DisplayPort KVM-switch med 2 portar - USB 2.0-4K 30 Hz DisplayPort KVM-switch med 2 portar - USB 2.0-4K 30 Hz Product ID: SV231DPU2 Med denna mångsidiga USB KVM-switch kan du dela en DisplayPort-arbetsstation med två datorsystem för kontroll över en DP-skärm,

Läs mer

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System Sid 1 0 Teknisk manual NASA CLIPPER Sid 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Installation av vindgivaren...

Läs mer

Light Control LC 2. Handbok

Light Control LC 2. Handbok Light Control LC 2 Handbok L I G H T C O N T R O L L C 2 Light Control LC 2 är enkel att installera och kräver endast en beröring av handen eller en signal från en fjärrkontroll för att styra din belysning.

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning 5070 09 2009 Uponor Control System Radio Dynamic Energy Management (DEM) Uponor Control System

Läs mer

Hyllmonterbar LCD-enhet - 1U - 17" skärm - UStangentbord

Hyllmonterbar LCD-enhet - 1U - 17 skärm - UStangentbord Hyllmonterbar LCD-enhet - 1U - 17" skärm - UStangentbord - 1080p Product ID: RKCOND17HDEU Denna 1U LCD-enhet är en platssparande lösning för att hantera och övervaka dina DVI- eller VGAservrar och KVM-switchar

Läs mer

Produkter & system MANAGE YOUR ENERGY

Produkter & system MANAGE YOUR ENERGY Produkter & system MC-Web.se Nu kan du se var, när och hur energin förbrukas Det talas idag mycket om att vi måste hushålla med våra energiresurser. Hur skall vi kunna göra det om vi inte på ett rimligt

Läs mer

Utbyggnadsmodul för belysningsstyrning

Utbyggnadsmodul för belysningsstyrning AMA 8 UCA Styr- och övervakningssystem 3 Styrfunktionsenheter med sammansatt funktion 842 DESIGO RXC Utbyggnadsmodul för belysningsstyrning Tillsats till rumsregulator RXC30 / RXC31 RXC40.5 Utbyggnadsmodul

Läs mer

Adash 3900 Omvandlare för vibrationer till 4 20 ma strömloop. Ref: RS

Adash 3900 Omvandlare för vibrationer till 4 20 ma strömloop. Ref: RS " Användarmanual Adash 3900 Omvandlare för vibrationer till 4 20 ma strömloop Tillämpningar:! Grundläggande vibrationsdiagnostikmätning! Förebyggande underhåll! Mätning av lagerkondition Egenskaper:! Mätning

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

Industriell USB 3.0-hubb med 7 portar och ESDskydd

Industriell USB 3.0-hubb med 7 portar och ESDskydd Industriell USB 3.0-hubb med 7 portar och ESDskydd Product ID: ST7300USBME Denna USB 3.0-hubb är utformad att klara av utmaningarna som finns i tuffa industrimiljöer och ger dig flera anslutningsmöjligheter

Läs mer

TEKNISK DOKUMENTATION

TEKNISK DOKUMENTATION TEKNISK DOKUMENTATION AC500 Produktfamilj Installationsanvisningar Läs alltid igenom instruktionsboken, innan något arbete påbörjas! ABB Automation Products GmbH Eppelheimer Straße 82 69123 Heidelberg,

Läs mer

Teknisk specifikation. APP 700/APX 700 Styr- och övervakningsenheter

Teknisk specifikation. APP 700/APX 700 Styr- och övervakningsenheter Teknisk specifikation APP 700/APX 700 Styr- och övervakningsenheter Innehållsförteckning Innehållsförteckning Data...2 Produkt... 2 Beteckning... 2 Godkända standarder...2 Miljö...2 Skåp...3 Material...

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

VISY-X Cisternövervakning VISY-Stick och VISY-Command

VISY-X Cisternövervakning VISY-Stick och VISY-Command Teknisk dokumentation VISY-X Cisternövervakning VISY-Stick och VISY-Command 10/2003 Utgåva: 1 mcd AB Östra Storgatan 30 611 34 Nyköping Tel. 0155-222790 Fax. 0155-222799 epost: info@mcd.se Copyright: Reproduction

Läs mer