Serie 200. Hårdvaruplattform

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Serie 200. Hårdvaruplattform"

Transkript

1 Serie 00 Hårdvaruplattform Serie 00 är en kraftfull, modern och flexibel hårdvaruplattform. Serie 00 består av centralsystemenheter, kommunikationsenheter, I/O-enheter i en distribuerad hierarki, I/O-adaptrar och basplattor. nheterna i Serie 00 används i de distribuerade styrsystemen Satton 00 och SattLine i olika konfigurationer, se respektive datablad. en modulära och platsbesparande konstruktionen hos Serie 00 underlättar konfiguration och expansion av centralsystemet och I/O-systemet. tt stort antal systemkonfigurationer kan åstadkommas med en minimal uppsättning av systemenheter. Flexibiliteten i I/O-systemet utsträcker sig även till central- och kommunikationsenheterna. Till exempel kan thernet, Sattus och seriell kommunikation läggas till vilken tillämpning som helst. I/O-enheterna är kompatibla med I/O 00-enheter och kan blandas med dessa i vilken ordning som helst på samma IN-skena. Förutom I/O-systemet i Serie 00, kan rackbaserade I/O-system och lert I/O-system anslutas till centralsystemet i Serie 00. Serie 00 har följande huvudfunktioner: Kompakt och modulär design, lätt att utvidga. Optimering för varje särskild användning, tack vare ett stort urval av centralsystemenheter med varierande prestanda. nheterna fästs på basplattor försedda med skruvplintblock. etta reducerar ledningsdragningen, vilket förenklar installationen och ökar tillförlitligheten. nheterna monteras på IN-skenor för att reducera installations- och underhållskostnader. Samma I/O-enheter i centrala och distribuerade konfigurationer. I/O-enheternas funktioner konfigureras med programvara. Kontinuitet och kompatibilitet med centrala och distribuerade rackbaserade I/O. Kompatibilitet med I/O 00. nheterna har mekaniska kodnycklar vilket förhindrar fel vid utbyte. xtern kommunikation med olika kommunikationsenheter, som seriell kommunikation (RS och RS), ontrolnet, Sattus, thernet och PROFIUS-P. Säkerhetsfunktion på utgångarna i distribuerade konfigurationer.

2 Systemöversikt tt Serie 00 styrsystem består av ett centralsystem och ett eller flera I/Osystem. I/O-systemen kan vara både centrala och distribuerade. nheterna i Serie 00-systemet snäpps fast på bakplan monterade på IN-skenor eller montageprofiler. entralsystem entral I/O IN -skena entralsystem entralsystemet kan ha upp till enheter av vilka en är centralenhet, PU, som kan erhållas med olika prestanda och minnesstorlek. Kommunikation mellan enheterna i centralsystemet och centrala I/O sker via centralsystemets buss kallad NNbus. Varje bakplan har plats för två enheter. Skruvplintblock för signalanslutningar (00-PP) monteras på bakplanet vid behov. PU-enheter nheterna PU0/0/0 baseras på en Motorola M00-processor och inkluderar en flyttalsprocessor. PUenheterna har,,, eller Mbyte RM-minne, realtidsklocka och batteribackup. PU-enheterna innehåller en Sattus-kanal och två seriella kanaler (RS), av vilka den ena är avsedd för service och underhåll. PU0 baseras på en Motorola M00-processor och inkluderar en flyttalsprocessor. PU-enheterna har,, eller 0 Mbyte RM-minne, realtidsklocka och batteri-backup. PU0 innehåller en seriell kanal för service och underhåll, men ingen Sattuskanal. Kommunikationsenheter Kommunikation till och från centralsystemet sker via gränssnittsenheter för thernet, Sattus, RS, RS, ontrolnet och PROFIUS-P. Nätverkskommunikation sker via 0. thernet, UI, med gränssnittsenheten 00-I. Fältbusskommunikation sker via Sattus-protokollet med gränssnittsenheten 00-IS. synkron seriell kommunikation, t ex OMLI-protokollet, sker med hjälp av gränssnittsenheterna 00-I och/ eller 00-IG. Kommunikation med distribuerade I/O via ontrolnet sker med hjälp av gränssnittsenheten 00-IN. Kommunikation med distribuerade I/O via PROFIUS-P Gateway sker med hjälp av gränssnittsenheten 00-IP/P. I/O-system Serie 00 har i sitt I/O-system ett antal I/O-enheter för processapplikationer av varierande slag. nheterna kan monteras centralt vid centralsystemet eller distribuerat i processen. nheterna i Serie 00 och enheterna i I/O 00 kan blandas fritt. Konfiguration av I/O-enheternas funktioner och mätområden görs via systemprogramvaran. In- och utgångarna, vilka har statusindikeringar, är filtrerade och galvaniskt skilda med optokopplare. Tillgängliga enheter är uppräknade i tabellen Översikt av delarna nedan. efintliga rackbaserade I/O kan anslutas till centralsystemet via rackadapterkorten 00-RNN eller 00-RN. lert I/O-systemenheter kan anslutas via gränssnittsenheten 00-IL. entralt I/O entralt I/O, anslutet till centralsystemet, kan hantera upp till sex adaptrar 00-NN, vardera med upp till åtta I/Oenheter, totalt max. Varje I/O-enhet har upp till in/utgångar. istribuerat I/O För att spara kablage kan I/O-systemet placeras närmare processen med hjälp av distribuerade I/O-enheter. Maximalt distribuerade I/Oadaptrar 00-N, vardera med upp till åtta I/O-enheter, kan anslutas till ett ontrolnet. ontrolnet är ett seriellt nätverk som börjar i centralsystemet vid en 00-IN-enhet. Maximal längd är 00 till 000 meter, beroende på antalet distribuerade I/O-adaptrar. Vid användning av repeterare kan längden ökas upp till 000 meter, typiskt 000 meter och distribuerade adaptrar. istribuerat I/O PROFIUS-P I/O-systemet kan även anslutas till ett PROFIUS-P-nätverk via PROFIUS-P Gateway. Kraftförsörjning För intern kraftförsörjning behövs en eller flera kraftenheter 00-PSMG eller 00-PSSG. Tillbehör tt centralsystem kan behöva ett antal tillbehör, som t ex bakplan, blindenhet, skruvplintblock, bussavslutare och kablar.

3 Systemkonfiguration entralsystemet entralsystemet kan ha upp till åtta bakplan, vilka ger till platser för PUenheter, kraftenheter, backup-enheter och kommunikationsenheter. entrala I/O-systemet I/O-systemet i Serie 00 ansluts centralt och/eller distribuerat till centralsystemet. När ett centralt I/O-system används, förlängs bussen med en kabel från bakplanet längst till vänster till den första centrala I/O-adaptern 00-NN. ndra kablar används för att förlänga bussen mellan adaptrarna. entralt I/O thernet Sattus et rekommenderas att digitala och analoga enheter installeras i separata rader. et centrala I/O-systemet måste installeras tillsammans med centralsystemet i ett skåp. istribuerat I/O ontrolnet När ett distribuerat I/O-system används tillsammans med ett ontrolnetnätverk, görs anslutningen via kommunikations- och gränssnittsenheten 00-IN, placerad på ett av bakplanen i centralsystemet. ontrolnet förbinder centralsystemet med det distribuerade I/O-systemet. daptern 00-N används på I/Osidan. PROFIUS-P Seriell kommunikation istribuerat I/O ontrolnet istribuerat I/O PROFIUS-P När ett distribuerat I/O-system används tillsammans med PROFIUS-P, görs anslutningen via kommunikations- och gränssnittsenheten 00-IP/P-G, placerad på ett av bakplanen i centralsystemet. Kommunikation etableras med hjälp av PROFIUS-P Gateway. ndra PROFIUS-slavprodukter på marknaden kan också anslutas. daptern 00-P används på I/O-sidan. Kraftenheter och beräkning Systemet fordrar både interna och externa kraftenheter. n eller flera interna kraftenheter 00-PSMG/00-PSSG försörjer centralsystemets bakplan och enheter, de centrala I/O-adaptrarna (00-NN) och I/O-enheter. xtern kraftförsörjning med V erfordras för de interna kraftenheterna, för några enheter i centralsystemet och för in- och utgångslasten i I/O-systemet. n 00-PSMG (master) krävs alltid. För extra kraftförsörjning behövs en 00-PSSG (slav). eräkning av intern och extern strömförbrukning måste utföras. etta sker enklast genom att använda en tabell i manualen Serie 00 entralsystem, Installation och underhåll. Varje enhet i systemet har en bestämd strömförbrukning. Summan av enheternas strömbehov bestämmer antalet interna kraftenheter, 00-PSMG/00- PSSG, samt storleken på och antalet externa kraftenheter. Om extra kraft behövs, lägg till ytterligare en 00-PSSG. en totala interna strömförbrukningen för det centrala I/O-systemet får inte överskrida. vslutning åda ändarna av centralsystemets buss måste avslutas med ett par bussavslutare för bakplan, 00-PT (en grön startplugg och en röd stopplugg). riftskrav I normala installationer och vid driftsförhållanden inom givna temperaturspecifikationer behövs inte kylfläkt. entralt rackbaserat I/O lert I/O istribuerat rackbaserat I/O Illustration av möjliga kombinationer, men det är inte alla som kan användas i samma installation. e enhetstyper som kan användas och det högsta tillåtna antalet av dem bestäms av de olika systemprogramvarupaketen.

4 Fail Översikt av delarna eställningskoder och tekniska data för enheterna i Serie 00. PU-system Fail Stop Reset S T 0 S R 0 T R T 0 R 0 Mode h PU 0/0 entral Processing Unit Sattus lla PU-enheter har flyttalsprocessor (FPU), realtidsklocka, batteri-backup, två RS seriella kanaler och en Sattus-kanal med övervakningsfunktion, om inte annat anges. Satton 00-enheter: 00-PU0/0, MHz / M RM utan FPU och Sattus 00-PU0/0, MHz / M RM 00-PU0/0, MHz / M RM 00-PU0/0, MHz / M RM 00-PU0/0, MHz / M RM 00-PU0/0, MHz / M RM 00-PU0/0 0 MHz / M RM n RS och ingen Sattus-kanal 00-PU0/0 0 MHz / M RM n RS och ingen Sattus-kanal SattLine-enheter: 00-PU0/0-SL, MHz / M RM 00-PU0/0-SL, MHz / M RM 00-PU0/0-SL, MHz / M RM 00-PU0/0-SL, MHz / M RM 00-PU0/0-SL 0 MHz / M RM n RS och ingen Sattus-kanal 00-PU0/00-SL 0 MHz / 0 M RM n RS och ingen Sattus-kanal T 0 R 0 T R 00 -IS ommunication Interface xsattus Fail T 0 R 0 NT ddress x000 x00 x0 x UI 00 -I ommunication Interface thernet Fail om om Mode x0 x 00 -IN ommunication Interface ontrolnet 00-IS Kommunikationsenhet med två Sattus-kanaler med övervakningsfunktion för varje kanal. e två kanalerna är individuellt galvaniskt skilda och tillgängliga via skruvplintblock. 00-I Kommunikationsenhet med en I 0. thernet-kanal för UI-anslutning till en extern MU-mottagare. 00-IN Kommunikationsenhet med ontrolnet-anslutning för distribuerat I/O-system. 00-IP/P-G Kommunikationsenhet med PROFIUS-Panslutning för distribuerat I/O-system. nheten är en port mellan OMLI och PROFIUS-P. 00-UP ackup-enhet som använder ett minneskort SmartMedia för att lagra applikationsprogrammet i Serie 00. Kort med eller M minne kan erhållas. 00-IL Kommunikationsenhet med två kommunikationsgränssnitt för två lert I/O-rackar motsvarande digitala I/O eller analoga ingångar eller analoga utgångar eller en kombination av dessa. T 0 R 0 RTS 0 h0 T R RTS h 00-I Kommunikationsenhet med två RS- asynkrona seriella kanaler. e två kanalerna är tillgängliga via två niopoliga honkontakter (-typ) på enhetens front eller via skruvplintblock. 00 -IL us Interface lert Fail lock 00-PSMG Intern kraftenhet (master). Ingång V (, 0 V med max % rippel), max,. Utgång max, (, när en eller flera PSSG används). 00 -I ommunication Interface xrs T 0 R 0 RTS 0 T R RTS 00-IG Kommunikationsenhet med två RS asynkrona seriella kanaler. e två kanalerna är individuellt galvaniskt skilda och tillgängliga via skruvplintblock. 00 -PSG Supply V Galvanic Separated 00-PSSG Intern kraftenhet (slav). Ingång V (, 0 V med max % rippel), max,. Utgång max,. 00 -IG ommunication Interface xrs Galvanic Separated

5 V Modular lock I/O 0 0 I/O-system 00-NN dapter för centralt I/O-system. 00-IT ingångar för termoelement. nheten har bitars upplösning och stöder olika typer av givare. 00-N dapter för distribuerat I/O-system anslutet via ontrolnet. 00-P dapter för distribuerat I/O-system anslutet via PROFIUS-P. 00-IR ingångar med tretråds RT-signal (typ Pt00). nheten har bitars upplösning och stöder olika typer av givare. 00-IRR ingångar med fyrtråds RT-signal. nheten har bitars upplösning och stöder en typ av givare (pt00). 00-I digitala ingångar för 0 V -signaler. lla I/O är galvaniskt skilda. 00-I digitala ingångar. Nominellt V / m per ingång. n ingång är utrustad med en -bitars räknare för maximalt 00 Hz. 00-O digitala utgångar för 0 V -signaler, max ( utgångar vid 00 m). 00-OW reläutgångar V / resistivt, 0 V / resistivt. 00-O digitala utgångar. Nominellt V / 0, per utgång. Utgångar kan anslutas parallellt. Kablar 00-OP digitala kortslutningssäkra utgångar. Nominellt V / 0, per utgång. Utgångar kan anslutas parallellt. 00-I0xO 0 digitala ingångar V / m per ingång, digitala utgångar V / per utgång (max 0 per enhet). 00-OP digitala utgångar, kortslutningsskyddade. Nominellt V / per utgång. 00-IP pulsräknargränssnitt med ingångar vardera. Maximal räknarfrekvens är 00 khz. V ( m). 00-IP pulsräknargränssnitt med ingångar vardera. Maximal räknarfrekvens är 00 khz. V ( m). 00-I analoga ingångar med gemensam nolla. bitars upplösning. Områden: ingångsström 0, 0 0 m, ingångsspänning 0, ±0 eller 0 0 V. 00-/R0 Kabel för bakplan till bakplan med ett centrumavstånd på 0 mm. 00-/L0 Kabel för bakplan till adapter med ett centrumavstånd på 0 mm. 00-/L0V Kabel för bakplan till adapter vid vertikalt montage, mm. 00-/L0 Kabel för adapter till adapter med ett centrumavstånd på 0 mm. 00-/L0 Kabel för adapter till adapter med ett centrumavstånd på 0 mm. 00- Förlängningskabel för I/O, 00 mm. 00- Förlängningskabel för I/O, 00 mm. 00-O analoga utgångar. bitars upplösning + tecken. Områden: utgångsström 0, 0 0 m. Utgångsspänning 0, ±0 eller 0 0 V. 00-IxO analoga ingångar, utgångar. Upplösning och områden som för 00-I och 00-O.

6 0 Tillbehör PT STRT 0 PT STOP 0 00-PT tt bussavslutarpar för bakplan med en grön STRT -plugg och en röd STOP -plugg. 00-U lindenhet för centralsystemet. 00-UT lindenhet för I/O-systemet. 00-PN akplan för centralsystemet. Varje bakplan har två platser med snäpplås för enheter. n 00-PF ingår för att koppla ihop bakplanen med varandra. 00-GS Jordningsenhet för skärmade kablar. 00-MOUNTKIT/IL n utrustningssats för montering av Serie 00 i en rack för anslutning till lert I/O. 00-PP Skruvplintblock för anslutning av kraft och kommunikationssignaler. MP00 Montageprofil, 00 mm, med integrerad kabelkanal för I/O-enheter och adaptrar. MP0 Montageprofil, 0 mm, med integrerad kabelkanal för I/O-enheter och adaptrar. asplattor för I/O-enheter: 00-T plintar för I/O-signaler. plintar för gemensam 0 V. plintar för matningsspänning V eller V. 00-T plintar för I/O-signaler. plintar för gemensam 0 V. plintar för matningsspänning V eller V. 00-TT Specialbasplatta för I/O-enhet 00-IT. 00-TN plintar för I/O-signaler. plintar för gemensam 0 V. plintar för matningsspänning V eller 0 V. 00-TNF Samma som för 00-TN, förutom att plintar för I/O-signaler har säkringar. 00-TS Fjäderkraftsplintar för I/O-signaler. fjäderkraftsplintar för gemensam 0 V. fjäderkraftsplintar för matningsspänning V eller V. Reservdelar MP0 Montageprofil, 0 mm, med integrerad kabelkanal för I/O-enheter och adaptrar. MP0 Montageprofil, 0 mm, med integrerad kabelkanal för I/O-enheter och adaptrar. MP-LIPS Klämmor till kabelkanal, 0 st. 00-J Kompensator för kallt lödställe som används med 00-IT. 00-PF Kontaktstycke för att koppla ihop centralsystemets bakplan med varandra 00-MM* SmartMedia-minneskort för 00-UP, Mbyte 00-MM* SmartMedia-minneskort för 00-UP, Mbyte T00-PU atteri för 00-PU0,PU0 och PU0 T00-PU0 atteri för 00-PU0 T00-I atteri för 00-I FUS.0T Säkring för 00-PSMG och PSSG FUS.T Säkring för 00-I * Tillgänglig inom snar framtid

7 omm Installation Systemet är avsett att monteras på INskenor eller montageprofiler på montageplåten i ett skåp enligt figur. Minsta djup är 00 mm. System som består av ett mindre antal enheter kan installeras i ett väggmonterat standardskåp. Större system monteras företrädesvis i ett golvskåp. redden är mindre än 00 mm för ett centralsystem med enheter på en IN-skena. redden är 000 mm för ett centralt I/O-system med adapter och åtta I/O-enheter på en IN-skena. en totala höjden är omkring 0 mm för ett centralsystem och ett centralt I/O-system med fyra rader av I/Oenheter på IN-skenor, åtskilda med ett avstånd av 0 mm. För smalare skåp kan I/O-raderna delas på två IN-skenor med förlängningskabeln 00-. I ett centralsystem, med ett programvarupaket som tillåter en delning till två IN-skenor, kan systembussen också förlängas med kabeln 00-/R0. Installationskrav etta avsnitt ger en översikt. Före installation måste installationsmanualen läsas. xterna V -aggregat, nätsäkring och nätfilter måste monteras i skåpet. et rekommenderas att nätmatningen är överspänningsskyddad och åskskyddad. Vissa jordningskrav bör också vara uppfyllda. ) entralsystem ) xternt kraftaggregat för centralsystemet ) entralt I/O-system ) xternt kraftaggregat för I/O ) Huvudströmbrytare och säkring ) Nätfilter Mått >= 00 0 nheter i centralsystemet 0 00-NN NNbus dapter lfa Laval utomation jup Skruvplintblock 00-PP Kabelkanal akplan 00-PN I/O-adapter asplatta för I/O lla mått anges i mm

8 llmänna tekniska data Temperatur I drift + till + I vila till +0 Fuktighet Max 0%, icke-kondenserande Skyddsklass IP0 Miljö Industriella förhållanden Godkännande (när produkt eller förpackning // enligt N 00- -märkt och möter M-direktiv är märkt) och N 00-. Lågspänningsdirektiv // med tillägg // enligt N - (endast tillämpligt på enheter anslutna till V och/eller 00 V ). UL-listad för US och Kanada enligt UL 0, med undantag för 00-IP/P-G. Klass div. riskfyllda placeringar. Montage xtern kraftförsörjning På IN-skenor x, mm enligt standarden N 00 xterna kraftenheters specifikationer måste vara enligt standarden I--; dvs V +0%, % + maximalt % rippel (, 0 V inkl. % rippel) ontrolnet är ett varumärke från llen-radley ompany, Inc., ett företag inom Rockwell International. Regional enter Sweden Västerås, Sweden Phone: + (0) 0 00 Fax: + (0) Regional enter mericas Wickliffe, OH, US Phone: + (0) 00 Fax: + (0) Specifications subject to change without notice. Printed in Sweden. 000 utomation Products. ll rights to trademarks reside with their respective owners. Regional enter Germany Internet: Mannheim, Germany Phone: + (0) 0 Fax: + (0) 0 mail: ndersson Grafiska. Printed in Sweden v. -

TAC Xenta 280 Programmerbar regulator

TAC Xenta 280 Programmerbar regulator TAC Vista TAC Xenta 280 Programmerbar regulator TAC Xenta 280 är en serie programmerbara regulatorer för zonstyrning eller styrning av mindre värme- och ventilationssystem. I en TAC Xenta 280 ingår grundläggande

Läs mer

Panelmonterat elektroniskt system för reglering, övervakning och kraftdistribution i värmekabelapplikationer

Panelmonterat elektroniskt system för reglering, övervakning och kraftdistribution i värmekabelapplikationer DIGITRACE NGC-30 Panelmonterat elektroniskt system för reglering, övervakning och kraftdistribution i värmekabelapplikationer Kabelkanal Kortrackmoduler PLINTSKENA PLINT HUVUDSTRÖM- BRYTARE 800 mm OPERATÖRS-

Läs mer

SIGBI System AB. HANDBOK Kapitel 5 DISTRIBUERADE AUTOMATISERINGSSSYSTEM DIAS DISTRIBUERADE AUTOMATISERINGSSYSTEM

SIGBI System AB. HANDBOK Kapitel 5 DISTRIBUERADE AUTOMATISERINGSSSYSTEM DIAS DISTRIBUERADE AUTOMATISERINGSSYSTEM HANDBOK Kapitel 5 DISTRIBUERADE AUTOMATISERINGSSSYSTEM DIAS DIAS DISTRIBUERADE AUTOMATISERINGSSYSTEM Nov-00 http://www.sigbi.se med länkar till LUST, SULZER, SIGMATEK och MTE Wärdshusvägen 20 263 93 HÖGANÄS

Läs mer

PneuAlpha - Omfattande fun

PneuAlpha - Omfattande fun PneuAlpha - Omfattande fun Behöver du kontroll? Ska du automatisera din process, implementera säkerhetsfunktioner, eller har du ett pneumatikprojekt som kräver fler händer än du har? Välkommen till PneuAlpha,

Läs mer

Installationsmanual ATU 301

Installationsmanual ATU 301 Installationsmanual ATU 301 Manualen gäller för följande: Hårdvara: 2.05 Program: 2.20 Copyright 2004 ITT Flygt AB. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna dokumentation får reproduceras eller

Läs mer

PowerFlex 750-seriens frekvensomriktare. Konstruerade för enkel användning, integration och flexibla tillämpningar

PowerFlex 750-seriens frekvensomriktare. Konstruerade för enkel användning, integration och flexibla tillämpningar PowerFlex 750-seriens frekvensomriktare Konstruerade för enkel användning, integration och flexibla tillämpningar PowerFlex 750-seriens frekvensomriktare för effekten och styrningen du behöver Med ett

Läs mer

LexCom Home. Det mest flexibla hemnätverket med TV, Tele och Data i samma kabel

LexCom Home. Det mest flexibla hemnätverket med TV, Tele och Data i samma kabel . et mest flexibla hemnätverket med, Tele och ata i samma kabel TEKNISK INFORMTION/PROJEKTERING 2002:03 LEX22660 Ett strukturerat nätverk för privat boende är ett flexibelt och framtidssäkert nätverk för

Läs mer

AP55 Autopilot System V2

AP55 Autopilot System V2 AP55 Autopilot System V2 Användarmanual och Installationsanvisningar www.flotecmarin.se 1 Innehållsförteckning INTRODUKTION...6 ÖVERSIKT...6 FUNKTIONALITET OCH HANDHAVANDE...9 Igångsättning av AP55...9

Läs mer

Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare. Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS

Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare. Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS SK 700E med option parameter box T. Nr. 0603 7162 BU 0710 SE Last Update: Januari

Läs mer

Avsnitt 1 Allmänt om RSM-02/R. RSM-02/R Rackmodell. rev 1.0 (08-05-27) Sidan 1 av 89

Avsnitt 1 Allmänt om RSM-02/R. RSM-02/R Rackmodell. rev 1.0 (08-05-27) Sidan 1 av 89 Avsnitt 1 Allmänt om RSM-02/R RSM-02/R Rackmodell rev 1.0 (08-05-27) Sidan 1 av 89 Avsnitt 1 Allmänt om RSM-02/R Innehållsförteckning 1 Allmänt om RSM-02/R...4 1.1 Vad är en RSM-02/R...4 1.2 Systembeskrivning...5

Läs mer

FG5000. Brandlarmsystem. Installationshandbok

FG5000. Brandlarmsystem. Installationshandbok FG5000 Brandlarmsystem Installationshandbok Consilium Säkerhet Syd AB Telefon: 040-36 50 60 Consilium Säkerhet Väst AB Telefon: 031-710 79 00 Consilium Säkerhet Öst AB Telefon: 08-563 052 00 Innehållet

Läs mer

Handbok CC-familjen Version 2.82

Handbok CC-familjen Version 2.82 Handbok CC-familjen Version.8 Innehåll Allmänt...5. Uppbyggnad...7. Funktioner...7 Hårdvara...9. Cpu-Kort...9. I/O-Kort...9. I/O-Expansion...0.4 Status Kort...0.5 Kraftaggregat...0 Installation/Idrifttagning....

Läs mer

ELKO Living System Net. Nätverk för funktionella hem

ELKO Living System Net. Nätverk för funktionella hem ELKO Living System Net Nätverk för funktionella hem ELKO hela vägen Under 60 år har vi lyssnat och lärt av vad installatörer och montörer tycker om det installationsmateriel vi fått förtroendet att leverera.

Läs mer

Allt du behöver för att ansluta industriutustning till nätverk

Allt du behöver för att ansluta industriutustning till nätverk Slitstarka och pålitliga industriprodukter Produktkatalog 2011 Upplaga 20 Allt du behöver för att ansluta industriutustning till nätverk Seriekonverterare. Optisk isolering Kommunicera trådlöst med ZlinX

Läs mer

Bewator Entro Projektering MP6.55. 81103-15 Siemens AB 02.01.2012 Security Products - M T O T F L S 41. node1 SR34i version 4.90.1 1.10.200.

Bewator Entro Projektering MP6.55. 81103-15 Siemens AB 02.01.2012 Security Products - M T O T F L S 41. node1 SR34i version 4.90.1 1.10.200. 6012345789 6012345789 ESC 6012345789 - < V e c k a > M T O T F L S 41 < D ag > - Fredag 2004-10-08 - 15:00-18:00 Logga ut Meny Hjälp Boka + + + node1 SR34i version 4.90.1 1.10.200.101 Bewator

Läs mer

Att använda PC-logger 3100i Hårdvara med tillbehör

Att använda PC-logger 3100i Hårdvara med tillbehör Att använda PClogger 3100i Hårdvara med tillbehör INTAB InterfaceTeknik AB info@intab.se www.intab.se Rev B, Jan 2004 INNEHÅLL GRUNDENHET... 1 1 ÖVERSIKT...1 1.1 ALLMÄNT...1 1.2 ONLINEMÄTNINGAR...2 1.3

Läs mer

Bewator Entro. Projektplanering. Building Technologies MP6.5. Fire Safety & Security Products. node1 SR34iversion 4.90.1 1.10.200.

Bewator Entro. Projektplanering. Building Technologies MP6.5. Fire Safety & Security Products. node1 SR34iversion 4.90.1 1.10.200. 6012345789 6012345 789 6012345789 ESC < Vec k a > M T O T F L S 41 < Dag > Fredag 2004-10-08 < Tid> 15:00-18:00 Log ga ut Meny Hjälp Boka - - - + + + 7 8 9 0 node1 SR34iversion 4.90.1 1.10.200.101

Läs mer

2014-07-09 www.intab.se info@intab.se

2014-07-09 www.intab.se info@intab.se Intab InterfaceTeknik AB PClogger 31000usb Manual 20140709 www.intab.se info@intab.se INNEHÅLL GRUNDENHET... 1 1 ÖVERSIKT... 1 1.1 ALLMÄNT... 1 1.2 ONLINEMÄTNINGAR... 2 1.3 OFFLINEMÄTNINGAR... 2 2 DISPLAY

Läs mer

ELKO Living System Net. Nätverk för funktionella hem

ELKO Living System Net. Nätverk för funktionella hem ELKO Living System Net Nätverk för funktionella hem ELKO hela vägen Under 60 år har vi lyssnat och lärt av vad installatörer och montörer tycker om det installationsmateriel vi fått förtroendet att leverera.

Läs mer

Innovation för system integration

Innovation för system integration Innovation för system integration PERFORMANCE MADE SMARTER PR-bakplan En användarvänlig och tillförlitlig montagelösning mellan DCS/PLC/SIS systemet och isolatorer/i.s. gränssnitten TEMPERATUR EX GRÄNSSNITT

Läs mer

Remotus. Robust radiostyrning för säkerhetskritiska industriella applikationer ROBUST SVENSK DESIGN SEDAN 1918

Remotus. Robust radiostyrning för säkerhetskritiska industriella applikationer ROBUST SVENSK DESIGN SEDAN 1918 Remotus Robust radiostyrning för säkerhetskritiska industriella applikationer ROBUST SVENSK DESIGN SEDAN 1918 Innehåll INLEDNING... 4 REMOTUS JUPITER... 6 SÄNDARE MOTTAGARE REMOTUS MERCURY... 16 SÄNDARE

Läs mer

ASSA. ARX Projektering ASSAABLOY. Med Funktionsguide. ASSAABLOY the global leader in door opening solutions

ASSA. ARX Projektering ASSAABLOY. Med Funktionsguide. ASSAABLOY the global leader in door opening solutions ARX Projektering Med Funktionsguide ASSA ASSAABLOY ASSAABLOY the global leader in door opening solutions Vi reserverar oss för eventuella fel i produkt- och funktionsbeskrivningar, samt förbehåller oss

Läs mer

AKUSTISK DETEKTOR AD-500/600, version 5.3 Installationsanvisning

AKUSTISK DETEKTOR AD-500/600, version 5.3 Installationsanvisning KUSTISK ETEKTOR 500/600, version 5.3 Installationsanvisning est.nr: 500, 13095; 600, 13091 Svenskt patent nr 92014935 Installationsanvisningen till detektorerna 500/600 är omfattande: en ger bland annat

Läs mer

SWEDEN COMMON COMPONENTS

SWEDEN COMMON COMPONENTS SWEDEN COMMON COMPONENTS AutomotivE Sense it! Connect it! Bus it! Solve it! TURCK Sweden Office E A Rosengrensgata 32 SE-421 31 Västra Frölunda Tel. 031-47 16 05 Fax 031-47 16 30 www.turck.se 1 /1109 TURCK

Läs mer

VLT 6000 HVAC. Introduktion till

VLT 6000 HVAC. Introduktion till Innehåll Introduktion till HVAC Programvaruversion... 4 Säkerhetsföreskrifter... 5 Varning för oavsiktlig start... 5 Presentation av driftsinstruktioner... 6 Fördelar med VLT 6 i en HVAC-installation...

Läs mer

Bewator Entro. Projekteringshandbok

Bewator Entro. Projekteringshandbok Bewator Entro Projekteringshandbok SV Copyright 2006 Bewator AB, Solna. Kopiering ur Bewator Entro Projekteringshandbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig

Läs mer

351204.012. Fire & Safety

351204.012. Fire & Safety 351204.012 Fire & Safety Informationen i detta dokument kan ändras utan att Novar AB - Eltek har några förpliktelser att anmäla att så sker. Ingen del av detta dokument får reproduceras eller översändas

Läs mer

Copyright 2003-2008, ASSA ABLOY ASSA ABLOY Förmansvägen 11 SE-117 43 Stockholm Phone: +46 (0)8-775 16 00 Fax: +46 (0)8-775 16 20

Copyright 2003-2008, ASSA ABLOY ASSA ABLOY Förmansvägen 11 SE-117 43 Stockholm Phone: +46 (0)8-775 16 00 Fax: +46 (0)8-775 16 20 Installationsguide Copyright 2003-2008, ASSA ABLOY ASSA ABLOY Förmansvägen 11 SE-117 43 Stockholm Phone: +46 (0)8-775 16 00 Fax: +46 (0)8-775 16 20 IG559 050 930PA1 Innehåll ARX passersystem 9 Om ARX passersystem

Läs mer

Innehåll dimmerguidentm 2012 Sid

Innehåll dimmerguidentm 2012 Sid Innehåll dimmerguiden TM 2012 Sid Om dimmerguiden TM 1 Laster och reglering 2 LED-belysning, drift- och dimringsteknik 5-9 Så här dimras ljusdioder 10-11 LED-styrdon, kombinerat driftdon och dimmer för

Läs mer

Förord, innehåll. Montage, inkoppling, spänningssättning 2. Funktionsbeskrivningar 4. Parametrering 5. LOGO! mjukvara och programmering med PC 7

Förord, innehåll. Montage, inkoppling, spänningssättning 2. Funktionsbeskrivningar 4. Parametrering 5. LOGO! mjukvara och programmering med PC 7 SIEMENS Förord, innehåll Produktöversikt 1 i Montage, inkoppling, spänningssättning 2 Programmera LOGO! med knappsats 3 Funktionsbeskrivningar 4 Parametrering 5 LOGO! Minnesmodul (Card) 6 LOGO! mjukvara

Läs mer