LOKALEKONOMI Norr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOKALEKONOMI 2014. Norr"

Transkript

1 EN DOKUMENTATION LOKALEKONOMI 2014 Norr 2014 arrangerades fyra regionala Lokalekonomidagar över hela landet. Det här är en dokumentation från konferensen i Vilhelmina, Storuman, Dorotea, Sorsele, Skellefteå, Nordanstig och Arvidsjaur.

2 Lokalekonomidagarna Norr Ett femtiotal personer fanns på sju olika platser för att delta på Lokalekonomidagen. Föreläsningarna sändes från Vilhelmina och Arvidsjaur och förmedlades via internetuppkoppling. Lokalekonomidagen genomfördes i samarbete med Akademi Norr som driver lärcentrum i 13 kommuner i övre Norrland. Gustav Edman Fabel Crowdfunding handlar om att få många att bidra till finansieringen av en gemensam idé. Metoden är enkel och innebär ett smidigt sätt att medfinansiera. De som ger något får också något tillbaka, allt från ett tack till exempelvis färdig must eller sitt namn på en skylt. Insatsen styr motprestationen. Jag brukar säga folkfinansiering eftersom det knyts samman med begrepp som folkrörelse och folkbildning. För den som vill skapa en handelsplats för bensin och mat kan rabatt på inköpen vara en motprestation. Poängen är att involvera människor i ett tidigt skede och skapa delaktighet. Insatserna sker redan på idéstadiet och om det blir tillräckligt många som är intresserade då förverkligas idén. Om projektet inte genomförs får de pengarna tillbaka. Därför finns få risker. Det fina med folkfinansiering är att marknadsföringen på sätt och vis också görs först, vilket går på tvärs med det som vi vanligen gör: skriver en projektplan, lånar pengar, bygger och sätter marknadsföringen sist. När människor är med i ett tidigt skede och investerar så är delaktigheten i projektet hög redan innan start. Det brukar innebära fördelar i nästa steg, när försäljning eller vad det nu kan vara drar igång, eftersom då har de involverade i princip sett till att marknadsföringen redan pågår. Det behövs sociala mål för att projekten ska bli framgångsrika. En landsortbutik i Robertsfors och ett dataspel har olika mål, men just den sociala dimensionen gör dem lika. De som satsar pengar vill göra något konkret, göra skillnad, för något som de tycker är viktigt. Det kan handla om idealism eller att man tycker att en kul idé känns spännande att genomföra. Det krävs också en marknadsmässighet, en finansiell dimension. Delaktigheten här kan handla om allt från aktieandelar för att tjäna pengar eller återbäring för att stötta lokalt företagande. Inom crowdfunding finns allt från idéer som handlar om världssäljande koncept till att skapa hem för autistiska barn i Uganda. I Wenngarn utanför Sigtuna vill exempelvis Hagha hembygdsförening starta ett föreningsdrivet musteri. De har en äppelpress men ingen pastöriseringsmaskin och därför vänder de sig nu till intresserade i bygden för att söka finansiering. Forskning visar att de flesta människor stödjer med kronor. Men den största delen av intäkterna kommer från dem som satsar mer. Metoden är egentligen inte ny, Beethoven och Mozart finansierade många projekt genom folkfinansiering. Men genom crowdfun-

3 När människor är med i ett tidigt skede och investerar så är delaktigheten i projektet högt redan innan start. FAKTA Lokalekonomidagarna är en mötesplats för nätverkande och kunskapsutbyten. De arrangerades första gången 2003 vid Växjö universitet. Initiativtagare är Hela Sverige ska leva i samarbete med Coompanion Sverige, Ekobanken och JAK Medlemsbank arrangerades Lokalekonomidagarna för andra gången i rad, i samarbete med lokala aktörer på fyra olika platser: 4 mars i Uppland/Knivsta, 18 mars i Småland/Vimmerby, 25 april i Västra götaland/göteborg och 5 maj i Norr- och Västerbotten/ Vilhelmina, Arvidsjaur. lokalekonomidagarna.se Guvstav Edman, Fabel, informerade om crowdfunding.

4 Koncentrerade deltagare tar del av nya idéer och metoder för lokal ekonomi. ding är metoden mer formaliserad och utvecklad. 350 personer kan ofta generera kronor i medfinansiering. Majoriteten av dem som stöttar lokala projekt brukar inte bo lokalt, men de har någon typ av relation till bygden eller idén. Konsten är att nå ut till dem som kan ha intresse av att stödja ett projekt eller en idé. Uppmärksamheten för projektet måste komma från dem som är engagerade ut till andra. Det är också viktigt att man vet som vilka står bakom insamlingen. Trovärdighet är grunden för att folk ska vilja satsa några pengar. Det som skiljer crowdfunding från traditionella finansieringssätt är kort sagt att många fler blir engagerade. För mer information, kontakta: eller gå till: Björn Forsberg forskare och författare inom miljö- och utvecklingsfrågor Tillväxtepoken har nått vägs ände: Vi kan fortfarande få tillfälliga återhämtningsperioder, men global tillväxt kommer inte att ske eftersom våra naturresurser inte räcker till för det. Vi kommer inte heller att kunna lösa tillgången genom att bara använda förnyelsebara resurser eftersom vårt ekonomiska system inte är anpassat för de utmaningar som vi står inför. För att klara det här behöver vi organisera oss på lokal nivå. Krasst finns två alternativ: Att inte göra något alls eller att erkänna att vi står inför stora utmaningar och börja agera. Om vi väljer att fortsätta som vi lever nu, kommer konflikterna att öka i världen. Idag driver oljan världsekonomin och därför styrs ekonomin av pris och tillgång på olja. Det blir allt svårare och dyrare att utvinna fyndigheter. Oljeindustrin satsar nu på djuphavsbottnar, skifferolja och tjärsand. Utvinningen måste betala sig och priserna blir högre än vad världen klarar. När vi inte längre klarar notan, knäcks de globala ekonomierna. Det andra alternativet är att börja skapa bättre samhällen än de vi lever i idag. Tillväxten ger oss inte det

5 Cecilia Andersson, projektledare Hela Sverige ska leva (tv)och Anne Åberg, verksamhetsledare från Akademi Norr. välmående och välstånd som vi tror. Det visar många undersökningar. Och då finns inga andra alternativ än att skapa fler långsiktiga lösningar i lokala sammanhang. Livsmedel och andra förnödenheter behöver produceras mer lokalt. Därför tillhör de lokala ekonomierna framtiden. Allt kommer inte att tillverkas lokalt, men en stor del av våra förnödenheter behöver göra det, om vi ska säkerställa vår livskraft. Vi behöver arbeta långsiktigt och våga utmana samhällsplaneringens grundantaganden och komma ifrån alla kortsiktiga brandkårsutryckningar. Omställningsrörelsen växer i Sverige och i många länder och med den lokala ekonomin. Jag ser många tecken i tiden. Biltrafiken i Aten har minskat med procent på grund av krisen och samma trend ser vi även i USA och Sverige. Outsourcing av jobb har minskat eftersom transportkostnaderna ökat. Grekerna har fortfarande en väl utbyggd närproduktion av mat vilket underlättat livet för dem trots deras svåra ekonomiska kris. Samma scenario i USA skulle haft mycket större konsekvenser. Men fortfarande byggs vårt samhälle utifrån gamla synsätt. Stora köpcentrum speglar exempelvis en ytlig syn på utveckling. Argument som att det här skapar tillväxt, ökad konsumtion och fler etableringar är det som används för att fortsätta den utvecklingen. Sanningen, om man tittar på forskning, är att det är mycket tveksamt om det fungerar. Däremot vet vi att köpcentrum orsakar att handeln i bostadsområden försvinner. Det slår undan benen från lanthandel och andra affärer i mindre kommuner. I sin tur innebär det längre bilresor för att handla och att tillvaron för många blir allt mer komplicerad. Är det den utvecklingen som vi vill ha? Stämmer samhällets verklighetsbeskrivningar och människornas verklighet? Att ställa om samhället så att det fungerar bättre lokalt är också att vitalisera demokratin. När vi inser vår makt och våra möjligheter att forma utvecklingen, då kommer också intresset för att göra det att öka. Omställningen ger grunden för det. Hur får vi då fart på utvecklingen? De platser som kommit längst i omställningsarbetet och är mest radikala är samhällen i kris. Där finns utrymme att tänka utanför boxen. Man gör det när man sitter tillräckligt mycket i skiten. Detroit i Nordamerika är en väldigt drabbad bilstad. Staden i gick i konkurs förra året och nu är

6 det den stad i västvärlden som är mest uppodlad. En cykelboom har exempelvis uppstått som efterdyning av krisen. Deras väg bort från industrisamhället var tuff, men i dess ruiner byggde de något nytt. Den utmaningen står vi alla inför. Och givetvis behövs mänskliga drivkrafter inte bara kriser. I Samsö i Danmark har de fått med sig hela befolkningen, personer, i omställningsarbetet. En förklaring till framgången är den kompromisslöshet som de genomför arbetet med. Allt ska kontrolleras lokalt, därför äger de exempelvis alla vindsnurrorna lokalt. Åre Fjällbete ekonomiska förening ställer också om den lokala ekonomin. De utmanar etablerade system och ordnar lokala finansieringslösningar, lokal markförvaltning med mera. De har stark tilltro till sin egen förmåga och säljer bland annat lokalproducerad mjölk som en slags revolt mot Arlas satsningar. Det här är några exempel på vad jag tror kan behövas. Vi behöver stärka tron på oss själva mera. Vi har förmågan och vi kan jobba långsiktigt med andra typer av visioner. Men vi kan inte förvänta oss ett ledarskap om det här från våra höga och mycket traditionella beslutsfattare. Förändringen behöver göras underifrån, enskilt och tillsammans. Vi behöver organisera oss på lokal nivå. Och vi behöver börja nu! Arbetet behöver göras vare sig vi vill se det eller inte. Roger Filipsson projektansvarig vid Västerbottens Idrottsförbund Svårigheten för oss inom idéburen verksamhet är ofta att se vår koppling till att målen ska nås i olika program. Det är därför vi behöver vara kreativa och tänka: Vilken lucka kan vi hjälpa till att fylla? Just nu är ett gyllene tillfälle att lära sig mer om stöd och mål, eftersom många stödprogram är under bearbetning och ännu inte öppnade för ansökningar. Det finns tusentals offentliga program som svenska företag och organisationer kan söka finansiering ifrån. Pengarna kanaliseras via olika organisationer och myndigheter och det finns en röd tråd hela vägen från EU till lokal nivå. I princip är syftet med alla att de ska försöka kompensera eller komplettera de områden där marknaden inte förmår lösa problemen. Det fina är att det är vi, som jobbar lokalt, som kan göra det som behövs för att målen kan nås! Därför är det också viktigt att vi som ska göra jobbet är med, ja till och med tar initiativet, när utvecklingsstrategierna skrivs. För där behövs for- muleringar som passar för det som vi anser vara viktigt att göra för att nå målen. Nästan alla lösningar på lokala utmaningar innebär sociala innovationer. Det finns program även för det. En viktig förutsättning för att nå framgång är att samverka. Dessutom behöver vi tänka igenom hur vi presenterar våra idéer för stödgivaren. Hur kan min idé passa in i de ramar som finns? Ibland handlar det bara om att byta perspektiv var kreativa! Dessutom är det klokt att ta hjälp av rådgivare. Jordbruksverket ger hjälp och utbildning i att skriva lokala handlingsprogram och strategier. Se info från Jordbruksverket, nyhetsbrev 3 och 4. Gå till:

7 Offentliga medel är inte ett tecken på svaghet utan ett bevis på styrka de bästa får dem. Roger Filipsson berättar om offentlig finansiering och visar upp floran av program som kan vara av intresse för den ideella sektorn.

8 Ulla Herlitz, Hela Sverige ska leva, och Gustav Edman, Fabel, berättar om olika sätt att finansiera projekt. Ulla är också en av de experter som kan ge stöd och hjälp i projektskrivande tack vare ett initiativ från Jordbruksverket Ulla Herlitz projektledare Regionala mikrofonder, Hela Sverige ska leva Alla resurser behövs men hur hittar vi lokal finansiering? Det är jättebra att det finns projektpengar, men långsiktigt behöver vi skapa lokala kretslopp även för pengar. Tavelsjöborna gick inte till banken för att låna utan fann resurserna lokalt. Det gav dem styrka. De flesta människorna som bor i ett lokalsamhälle har på ett eller annat sätt pengar i fonder, aktier och i privat kapital. Det gäller att hitta modeller för att det kapitalet även ska verka lokalt. Det finns statistik som visar att varje person i snitt har kronor på banken och kronor i aktier och fonder. Tillsammans blir det i runda slängar kronor per person. I en bygd med 100 personer innebär det 27, 5 miljoner kronor i eget kapital. Det skapar makt och möjligheter att påverka. Tänk vad som skulle kunna hända om tio procent av de pengarna skulle användas till lokala utvecklingsprojekt. Men förutom att skapa egna system går det förstås även att förändra de etablerade strukturerna. Om människorna i en bygd enas och säger: Vi vill att våra pengar ska öronmärkas så att de bara lånas ut till projekt i bygden kan de vanliga bankerna också påverkas!

9 Göran Sundqvist Tavelsjö och Rödåbygdens utveckling ek. för. Huvudmotivet för oss är att höja värdet på vår hembygd. Därför byggde vi exempelvis ett eget bredbandsnät 2002 i samarbete med 84 byar. Just nu har föreningen köpt ett område som vi vill utveckla till ett servicecenter för bygden. Vi vill utöka äldreomsorgen från åtta platser till det dubbla, utveckla friskvården och bygga en idrottshall av multityp så att det passar många intressen. Vi har behov av ungdomsbostäder och dessutom av en restaurang. Tavelsjö ligger utanför centralorterna, Umeå, Vännäs och Vindeln, men det räcker inte att bo nära för att skapa inflyttning. Vårt framgångsrecept är att starta med förankring. Det första vi gjorde var att tala med kommunala företrädare och bybor och skicka ut en enkät för att se vilket intresse som fanns för idéerna. Därefter gjorde den lokala församlingen en ansökan om utvecklingspengar från Luleå stift och vår förening ansökte från Umeå kommun. På så vis kunde vi bland annat anlita en arkitekt som ritade upp förslag på nybyggnaden och som visade helheten för området. Under den här processen bestämde sig kyrkan för att sälja prästgården som fanns i området vi var intresserade av. Vi var intresserade av att köpa den, men insåg att det behövdes pengar. Vårt sätt att skapa finansiering och kapital var att sälja tomtmarker. Dessutom gick vi ut till 19 privatpersoner och frågade dem om de ville låna ut kronor mot att de fick tre procents ränta och hade tre månaders uppsägningstid. 18 personer svarade ja. Bredbandföreningen, som behövde avsätta pengar för återinvesteringar, lånade ut en miljon kronor. Det beslutet fick de senare lite kritik för trots att det bara motsvarade kronor per medlem, en låg summa i jämförelse med de som varje medlem tidigare satsat för att få sitt bredband. Jag tror därför inte att oron handlade om pengarna utan grunden för kritiken var troligen bristen på information till medlemmarna. Vi lyckades i alla fall skrapa ihop hela kapitalet genom privat finansiering med 40 procent, bredbandföreningens 47 procent och kyrkans insats på 13 procent. Men det viktigaste kapitalet var vårt förtroendekapital! Och det kommer vi att förvalta. Vi kommer att ro iland våra idéer och projektet. Värsta scenariot är om vi behöver sälja prästhuset igen, men då får vi med all säkerhet tillbaka insatsen och kanske mer därtill. Ett råd som jag vill ge andra är att sätta upp tydliga mål och ha en klar strategi. Informera ofta, skaffa säkerhet och bygg upp ert förtroendekapital. Det kommer om arbetet ni gör är seriöst. Just nu pågår planarbetet för området och där är kommunen med. En husläkare har redan öppnat en mottagning och kunderna finns eftersom alla vill få tillbaka en den servicen i bygden. Ett Bed & Breakfast och uthyrning av prästgården hjälper till att kortsiktigt finansiera driften. Målet att höja värdet på vår hembygd kan mätas och är uppnått. Vårt arbete har skapat fler aktiviteter i bygden och det höjer i sin tur värdet på alla fastigheter i bygden. Göran Sundqvist, Tavelsjö och Rödåbygdens utveckling ek. för., arbetar med att höja värdet på sin hembygd.

10 Jens Sperens kommunikatör för vindkooperativ.se Det finns många åsikter om vindkraften, men för mig är det en del av omställningen. Vindkraften i exempelvis den stora parken i Markbygden utanför Piteå motsvarar, när den är färdigbyggd, två Barsebäcksreaktorers årliga elproduktion (1 101 vindkraftverk med 8-12 TWh/år i elproduktion). Det är även tillräcklig effekt för att försörja vårt samhälle, fabriker, industri och serverhallar. Vindkraftsutbyggnaden fortsätter och kommer, som det ser ut, att fördubblas världen över inom de kommande fem åren. Ett vindkraftverk är dock fortfarande tillräckligt småskaligt för att vi människor lokalt ska kunna gå ihop och äga ett eller flera. Det är också den generation som bygger vindkraften som är med om återställning av marken eller beslut om uppgradering. Idag räknar man med en ekonomisk livslängd på år. Det finns flera sätt att göra sin investering i vindkraft. Coompanion och LRF är duktiga på att hjälpa till med det, både i form av rådgivning och genom goda exempel. Som privatperson eller litet företag sker investeringarna ofta genom andelsägande, det vill säga att man köper in andelar i ett vindkooperativ motsvarande sitt elbehov. Varje andel brukar motsvara kwh medlemsel. En andel kostar idag cirka kronor. Hos flera kooperativ återinvesteras en del av överskottet/avkastningen ifrån produktionen så att medlemmarna får bestående värde av sin investering. Bygderna gynnas av vindkraftsbyggen genom att cirka procent av investeringen hamnar lokalt, men även genom att det dras in bredband och att vägnätet behöver förstärkas. Det jag tycker är viktigast för störst lokal nytta är delägarskap, samt att man engagerar sig i affären och verkligen jobbar för att så stor del av investering samt av drift- och underhåll ska hamna lokalt. Vill du läsa mer om hur hela marknaden fungerar och hur ägandet av svensk vindkraft ser ut så finns en avhandling författade av Tore Wizelius: Windpower ownership in Sweden business models and motives. På portalen för andelsägd vindkraft finns information om andelsföreningar och andelsägd vindkraft, både för dig som redan är andelsägare och för dig som vill investera i förnybar elproduktion. Gå till:

11 Peter Manner Tillväxtenheten, Arvidsjaur De flesta som flyttar till Arvidsjaur stannar kvar och blir företagare. Inflyttningen sker mestadels till byarna. Det är så de vill bo, inte inne i tätorten. I Holland finns särskilda mässor för inflyttare och generellt kan man säga att det finns ett tryck från många länder ute i Europa från människor som vill flytta för att få frihet. Tyskland är ett av dem och de uppskattar verkligen saker som vi tar för givet. I Schweiz behövs exempel licens för att fiska abborre! Vem kunde tro för några år sedan att det fanns stora affärsmöjligheter med bilkörning på is eller hundspann? Vi får också allt fler besökare som vill gå med snöskor. Hundspann och snöskor hör ju mer till Alaska och alperna än till vår kultur, men där har de snart varken utrymme eller snö. Men det finns här uppe hos oss. världen via internet och medier. Därför är internetbaserade fastighetsmäklare viktiga. Det är inte alls ovanligt numera att vi köper hus i ett annat land. Tyskar är den stora gruppen inflyttare. Helt naturligt eftersom Tyskland är ett stort och industrialiserat land med 80 miljoner invånare. Globaliseringen går fort. I Arvidsjaur har vi sett att våra nya medborgare behöver rådgivning om allt från att skaffa personnummer till hur man gör en skogsavverkning. De nyanlända tar också med sig en ny typ av företagskultur, där de har kvar sin hemmamarknad men arbetar ifrån Arvidsjaur. Deras intresse och kärlek till orten gör också att vi har många säljare av kommunen utomlands. I Arvidsjaur är det tydligt att tillväxten sker i byarna. Den sociala rörligheten ökar och en tydlig trend är att par i 50-årsåldern flyttar för att bo närmare sina barn och barnbarn. Vi flyttar mer och får influenser från

12 Birgitta Garbom, ordförande i Docksta bordtennisklubb, kan hålla många bollar i luften.

13 Birgitta Garbom ordförande i Docksta bordtennisklubb I Docksta, som för några år sedan utsågs till Årets by, finns en lång tradition av att ta över och utveckla verksamheter. Kapital var förut en brist, men är det inte längre. Pengarna används till att få rull på andras engagemang och för nya former att driva verksamheterna och utvecklingen på. I Docksta har det funnits en skofabrik i många år. Vi brukar säga att där tillverkas bland annat utvecklingsskor tofflor som man bara kan gå framåt i. När skofabriken gick i konkurs på 90-talet blev det kris i bygden. Medierna frågade: Vad tror ni kommunen kan göra? De flesta Dockstabor hade inga större förhoppningar på att den skulle kunna göra något. Tilltron fanns däremot på att Docksta bordtennisklubb skulle kunna fixa det. Och så blev det på sätt och vis. Docksta utvecklingsaktiebolag bildades där och bordtennisklubben ägde 50 procent och boende i bygden kunde köpa in sig på resten. Och skofabriken är fortfarande kvar. Under åren som gått har vi varit engagerade i många olika projekt. Det har skapat jobb och gett intäkter till klubben, men mest av allt har det varit vårt sätt att säkra utvecklingen. När landstinget i mitten av 90-talet inte längre ville anordna Skulefestivalen så tog vi över även den. Vi har nu haft 30-årsjubileum och just det evenemanget omsätter flera miljoner. Sista torsdagen varannan månad bjuds alla in till ett informationsmöte. I Docksta bor det 800 personer och i princip alla är med i Docksta bordtennisklubb. Årsav- giften är 200 kronor per familj. Trots att det skett stor utflyttning från Ådalen så är folkmängden den samma som förut, vi har till och med ökat lite. Men det har inte varit utan arbete. I början av 2000-talet köptes hyreshusen också och då bildades ett fastighetsbolag som sköter om förvaltningen. I samband med det fick vi veta att ålderdomshemmet skulle läggas ner. Då köpte vi det också och tecknade ett kontrakt med kommunen på fyra plus två år. Men efter sex år drog sig kommunen ur. Det var ett besvärligt läge, men så småningom kunde vi hyra ut några av lokalerna till bärplockare. Företaget har utvecklats och nu driver de produktion i andra lokaler, men verksamheten kommer att stanna i bygden och de har köpt ålderdomshemmet. Linbanan i Skuleberget tog vi över från kommunen som inte kunde driva det. Från början drev vi den tillsammans med andra föreningar men sedan köpte vi ut dem så vi blev ensam ägare. Just nu arrenderar vi ut linbanan. Det är en viktig verksamhet, för även om verksamheten näppeligen går ihop så är det många som kommer och klättrar och de bor och äter någonstans tack vare den. Det genererar pengar till bygden. När skolan och förskolan skulle lägga ner 2005 för att det blev för dyrt att rusta upp den köpte vi lokalerna och rustade upp dem med hjälp av frivilliga krafter. Numera är förskolan integrerad i skollokalen. När nästa varv kom med prat om nedläggning igen var vi beredda och medverkade till att det startades en friskola. Så hos oss blir skolan kvar. Fastighetsbolaget tar ut en låg hyra för skollokalen så räkenskaperna går runt.

14 Ja, vi har räddat, byggt upp och samordnat mycket i bygden. Men nu har vi faktiskt gått in i ett nytt skede i föreningen. På kommunen är vi ganska omtyckta, trots att de genom åren fått lära sig att när vi kommer med några idéer, då blir det dyrt. Men vi har fått hjälp med att investera i exempelvis pistmaskiner och förråd trots att Kramfors är en liten kommun med små resurser. Vi har haft ett bra samarbete med kommunen. De har stöttat oss där de kunnat. Men vi har skött om massor med service som egentligen legat på deras bord, exempelvis legat på för att för busstrafiken ska gynna oss. Ja, vi har räddat, byggt upp och samordnat mycket i bygden. Men nu har vi faktiskt gått in i ett nytt skede i föreningen. Vi fick en förfrågan om vi ville sälja festivalplatsen där Skulefestivalen genomförs. Först visste vi inte alls hur vi skulle göra, men till slut bestämde vi oss ändå för att göra det. samverkar och det ser ut som om det kommer att fungera bra. Vi driver fortfarande Skulefestivalen, men den nye ägaren tar exempelvis upp Tomas Ledin i år. Vi har också sålt ut Rövarbyn till en som varit marknadschef tidigare för Fjällräven. Han har ett kontaktnät i hela världen och drar även in folk som vill vandra i Skule nationalpark. Att vi sålt och arrenderat ut verksamheter innebär att vi har pengar på banken. Dem lånar vi ibland ut till andra föreningar som vill göra något. Så på sätt och vis kan man säga att det sker ett generationsskifte där nya människor och nya föreningar tar vid efter oss. Vi försöker också påverka så att de hus som blir tomma när folk dör i alla fall hyrs ut. Under många år spelades det inte speciellt mycket pingis i bordtennisklubben, men nu är det faktiskt den stora grejen igen. Det tar tid och kostar pengar att klippa gräs etcetera. Nu har vi sålt ägorna till en man med rötter från orten, men vi har rätt att använda lokalerna och området. Vi

15

16 Ovanligt bra energi i grupperna. Man kände sig ju hög när man gick därifrån. När jag kom till Jörn träffade jag en grupp bybor inne i det gamla, nedlagda järnvägshotellet som undrade hur de kunde få fram kapital till att rusta upp hotellet och göra det till en attraktion. Det kändes kul att kunna återföra kunskaper från Lokalekonomidagen så direkt inpå. Citat Björn Forsberg läs mer på Omställning Sverige transitionsweden.se

Tavelsjö- och Rödåbygdens utveckling, ek. för. tel: 070 646 57 73 1

Tavelsjö- och Rödåbygdens utveckling, ek. för. tel: 070 646 57 73 1 Tavelsjön, flygbild Foto: Lars Lind 1 Centralort i området Vindeln Vännäs Gemensamma intressen i tre kommuner Umeå 2 tel: 070 646 57 73 1 Huvudmotivet - utveckling av en bygd är värdehöjande Enskilda -

Läs mer

Jobba lokalt och rädda vårt klot!

Jobba lokalt och rädda vårt klot! Jobba lokalt och rädda vårt klot! Och en levande skärgård! NAGU 6 juni 2016 Ulla Herlitz GLOBAL EKONOMI EU NATIONEN REGIONEN KOMMUNEN LOKAL EKONOMI Lokalt kretslopp för kapital Där det finns människor,

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

LOKALT ÄGD VINDKRAFT. Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org November 2011

LOKALT ÄGD VINDKRAFT. Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org November 2011 LOKALT ÄGD VINDKRAFT Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org November 2011 Introduktion Presentation Nätverket för Vindbruk Vindkraftens utveckling globalt och i Sverige Vem äger vindkraft? Vindkraft

Läs mer

LOKALT ÄGD VINDKRAFT. Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org Mars 2011

LOKALT ÄGD VINDKRAFT. Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org Mars 2011 LOKALT ÄGD VINDKRAFT Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org Mars 2011 Introduktion Presentation Nätverket för Vindbruk Vindkraftens utveckling globalt och i Sverige Vem äger vindkraft? Vindkraft

Läs mer

Jobba lokalt och rädda vårt klot! Och en levande skärgård!

Jobba lokalt och rädda vårt klot! Och en levande skärgård! Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 (Omtryk - 14-04-2015 - Præsentationer fra konferencen vedlagt) ULØ Alm.del Bilag 76 Offentligt Jobba lokalt och rädda vårt klot! Och en levande skärgård! Lokalt

Läs mer

Introduktion LOKALT ÄGD VINDKRAFT 2010-10-22. Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org Oktober 2010. Presentation. Nätverket för Vindbruk

Introduktion LOKALT ÄGD VINDKRAFT 2010-10-22. Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org Oktober 2010. Presentation. Nätverket för Vindbruk 2010-10-22 LOKALT ÄGD VINDKRAFT Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org Oktober 2010 Introduktion Presentation Nätverket för Vindbruk Vindkraftens utveckling globalt och i Sverige Vem äger vindkraft?

Läs mer

Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening

Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening Dalarna, Gävleborg och Värmland i samverkan ... Ekonomisk förening - en företagsform för er? En ekonomisk förening ägs och drivs av minst tre medlemmar. Medlemmar

Läs mer

Lokala energistrategier

Lokala energistrategier Lokala energistrategier Kommunens roll att stimulera och främja en hållbar energianvändning och tillförsel på lokal nivå Presentationen Varför energi är en strategisk fråga för en kommun? Hur kan den omsättas

Läs mer

Landsbygdforum 2009 i Värmland Fredag 27 nov Dömle Herrgård

Landsbygdforum 2009 i Värmland Fredag 27 nov Dömle Herrgård Landsbygdforum 2009 i Värmland Fredag 27 nov Dömle Herrgård Föredrag Så kan man göra om lokal kapitalbildning och mikrolån Ulla Herlitz Hela Sverige ska leva Projekt Lokal finansiering för landsbygdens

Läs mer

Hur främjas den lokala ekonomin av kooperativt ägd vindkraft? Lokalekonomidagarna, 5 maj 2014

Hur främjas den lokala ekonomin av kooperativt ägd vindkraft? Lokalekonomidagarna, 5 maj 2014 Hur främjas den lokala ekonomin av kooperativt ägd vindkraft? Lokalekonomidagarna, 5 maj 2014 Jens Sperens Punkter för idag Hur vindkraften påverkar den lokala ekonomin Vindkraften i stort fördubblas de

Läs mer

Niemisel - Råneälvdal Norrbotten

Niemisel - Råneälvdal Norrbotten Niemisel - Råneälvdal Norrbotten Programöversikt 17.15 Introduktion, Cecilia Andersson, Hela Sverige ska leva. Janne Forsmark talar om Omställning Lotta Friberg, JAK Medlemsbank, berättar om stödspar och

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Kvalitet före driftsform

Kvalitet före driftsform Kvalitet före driftsform - Ett program för valmöjligheter med ansvar för framtiden Socialdemokraterna i Haninge, Handenterminalen 3 plan 8 136 40 Haninge. Tel 745 40 74 socialdemokraterna.haninge@telia.com

Läs mer

Agenda. Ekonomiskt hållbar utveckling J A K Lokalekonomisk utveckling och omställning JAK Medlemsbank

Agenda. Ekonomiskt hållbar utveckling J A K Lokalekonomisk utveckling och omställning JAK Medlemsbank Agenda Ekonomiskt hållbar utveckling J A K Lokalekonomisk utveckling och omställning JAK Medlemsbank J Jord alla naturresurser A Arbete skapande, kunnande och arbetsförmåga K Kapital produkten av jord

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Om oss. * Projektet påbörjades hösten 2002. *!7 jan. 2004 Föreningen bildades formellt. * 1 febr. 2005 Föreningen startklar

Om oss. * Projektet påbörjades hösten 2002. *!7 jan. 2004 Föreningen bildades formellt. * 1 febr. 2005 Föreningen startklar Om oss * Över 780 företagare i Norr- och Västerbotten har bildat en ek. förening vars uppgift är att ställa kreditgarantier i form av borgen till föreningens medlemmar * Projektet påbörjades hösten 2002

Läs mer

Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge

Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge Fyra markägare från bygden har tillsammans med, prästlönetillgångar i Växjö stift bildat UppVind ekonomisk förening, som avser att uppföra nio vindkraftverk norr och

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

En andel i Ekobanken är en investering i en positiv framtid

En andel i Ekobanken är en investering i en positiv framtid En andel i Ekobanken är en investering i en positiv framtid Nu ska vi utveckla Ekobanken ytterligare ett steg in i framtiden. Målet är att erbjuda fler banktjänster till alla kunder i banken. Var med och

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Brainstorming med många intresserade på Omställningskonferensen i Malmö.

Brainstorming med många intresserade på Omställningskonferensen i Malmö. Vad är bakgrunden till TINYHOUSESWEDEN? Brainstorming med många intresserade på Omställningskonferensen i Malmö. Sökte lösning på ställa om till ny livsstil. Ett svar på vanliga omställningsfrågor; hur

Läs mer

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA Vi står alltid på din sida På Sparbanken Öresund tänker vi annorlunda. Vi sätter alltid dig och regionen där du lever och verkar i fokus. Våra rådgivare

Läs mer

Energi, klimat och miljö

Energi, klimat och miljö Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén Från turnén i Värmland våren 2014 Värmlandsstrategin

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Programöversikt Cecilia Andersson programöversikt, tidplan och workshopidé Anders Persson Omställning Söderhamn

Programöversikt Cecilia Andersson programöversikt, tidplan och workshopidé Anders Persson Omställning Söderhamn Programöversikt 17.15 - Cecilia Andersson programöversikt, tidplan och workshopidé. 17.30 -Anders Persson Omställning Söderhamn 18.05 -Jonas Lundmark Vindkrafts Centrum Barentsregionen. - Minikort bensträckare.

Läs mer

Historik INTRAPRENADEN RAMSJÖBYGDEN

Historik INTRAPRENADEN RAMSJÖBYGDEN INTRAPRENADEN RAMSJÖBYGDEN Historik 1952-1971 2500 invånare Egen kommun med god ekonomi. Inkomster från skog, järnväg och industri och Bolidens guldgruva Järnvägsstation. Skola, Barnomsorg. Äldreboende

Läs mer

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1 Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1. Projektnamn Den 1 juni 2009 beslöt LAG Mellansjölandet att bevilja oss ett projektstöd för att arrangera besökshelgen Upplev Kilsbergskanten (LAG:s dnr M2009-0095,

Läs mer

Carlshem: Flintvägen 2-6, 3-15, 10-72, Gnejsvägen 1 47, 2 14, Kvartsvägen 5 13 och Kvartsvägen 3 (tomtmark).

Carlshem: Flintvägen 2-6, 3-15, 10-72, Gnejsvägen 1 47, 2 14, Kvartsvägen 5 13 och Kvartsvägen 3 (tomtmark). 2017-11-16 Ska Bostaden sälja fastigheter? Ja, vi säljer 1 601 lägenheter på Mariehem och Carlshem. Vi säljer alla våra fastigheter på Carlshem och stora delar av Mariehem. De adresser som ingår i försäljningen

Läs mer

Finansiering för lokal utveckling

Finansiering för lokal utveckling Finansiering för lokal utveckling Eftermiddagen 14:15 Om att påverka sitt eget investeringskapital, Röstånga Utvecklings AB (svb) och Flyinge Utveckling 15:00 Banken som lokal utvecklingsaktör, Christina

Läs mer

Julmyra Horse Center framtidens hästhållning

Julmyra Horse Center framtidens hästhållning Julmyra Horse Center framtidens hästhållning Hagar vid Julmyra Horse Center. Projektägare: Julmyras vänner, ideell förening Projektledare: Carin Barrsäter Kommun: Heby Dnr: 81 Jnr: 2011 2137 Projekttid:

Läs mer

Sensommarhälsningar från regionen

Sensommarhälsningar från regionen Ser mailet konstigt ut? Klicka här för att öppna i webbläsare Nyhetsbrev augusti/september 2013 Sensommarhälsningar från regionen Tillbaka efter semestern och med förnyade krafter ser vi fram emot en inspirerande

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-08-25 RS140295 Johan Lindberg, utvecklingsledare Näringslivsavdelningen 072-216 26 75 johan.hansson-lindberg@regionhalland.se Regionstyrelsen

Läs mer

Adelöv - LIVET PÅ LANDET

Adelöv - LIVET PÅ LANDET 2010-02-23 Projekt Adelöv - LIVET PÅ LANDET Projektägare Adelövs Framtidsgrupp Kontaktperson. Ingemar Karlsson, ordf Adelövs Framtidsgrupp Telefon 0140-730 30 Mobil 070-632 61 60 ingemarslantbruksredovisning@hotmail.com

Läs mer

Att leva och bo med vindkraft

Att leva och bo med vindkraft Att leva och bo med vindkraft Nytta för bygden. Förändras boendet? Blir det några lokala jobb? Några funderingar Av Göte Niklasson, vindkraftveteran www.vindstat.nu Statistik över svensk vindkraft samt:

Läs mer

presenterar sin slutkundsmodell för Västerbotten

presenterar sin slutkundsmodell för Västerbotten presenterar sin slutkundsmodell för Västerbotten Jan-Erik Lundberg Verkställande ledamot i AC-Nets styrelse Lars-Erik Christoffersson Projektledare för AC-Net 350 km Västerbotten Invånare: 256 000 Areal:

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Sammanfattning. Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från

Sammanfattning. Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från välfärdsstat till välfärdssamhälle handlar om de faktorer som påverkar privatiseringen av skattefinansierade välfärdstjänster. I analysen

Läs mer

Byagruppen. Ett hållbart framtidskoncept som skapar gemensam uthållighet inom Piteå Snöskoterklubb

Byagruppen. Ett hållbart framtidskoncept som skapar gemensam uthållighet inom Piteå Snöskoterklubb Byagruppen Ett hållbart framtidskoncept som skapar gemensam uthållighet inom Piteå Snöskoterklubb 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid 2 Bakgrund sid 3 Varför pratar vi så mycket om begreppet

Läs mer

Själv är bäste dräng

Själv är bäste dräng Själv är bäste dräng nationell strategi för lokal utveckling september 2006 www.centerpartiet.se Sammanfattning Sverige behöver fler människor som arbetar, fler jobb och mer tillväxt. Den socialdemokratiska

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Utveckling av bredband via Landsbygdsprogrammet Definition av bredband enligt Landbygdsförordningen: IT-infrastruktur med hög överföringshastighet (Gäller mobilt, ADSL och

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Framgångsrik projektering när fler blir vinnare

Framgångsrik projektering när fler blir vinnare Framgångsrik projektering när fler blir vinnare Presentation av en modell för samverkan mellan stor o liten Ett föredrag av Andreas Wickman, Wickman Wind AB VIND 2014, Stockholm Waterfront Gotland det

Läs mer

Entrécoop Värmland, Dalarna och Gävleborg i samverkan

Entrécoop Värmland, Dalarna och Gävleborg i samverkan Entrécoop Värmland, Dalarna och Gävleborg i samverkan Vi startade kooperativ och lyckades! Vill ni starta företag... Vad skulle ni säga om ni kunde starta ett företag där ni blir delägare på lika villkor

Läs mer

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Centerpartiet är redan ett parti att räkna med i Örnsköldsvik. Vi har inte den formella makten, däremot

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

Vindbruk - en möjlighet för landsbygden

Vindbruk - en möjlighet för landsbygden Vindbruk - en möjlighet för landsbygden Global vindkraft Installerad effekt i MW 2010 Land Installerad effekt totalt, MW Utbyggnad 2010, MW Tyskland 27 214 1.493 Spanien 20 676 1.516 Italien 5 797 948

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Råne älvdal 14 mars 2013

Råne älvdal 14 mars 2013 Råne älvdal 14 mars 2013 Yngve Johansson Bjurå Företagare Projektledare Föreningsaktiv Mångårig erfarenhet av att leda förnyelsearbete i syfte att stärka individer och organisationer för framtiden med

Läs mer

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Ideologisk ram :s arbete utgår alltid från -rörelsens grundsatser. Grundsatserna slår fast att -rörelsen är en del av en världsomspännande folk- och bildningsrörelse

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Header. Body Text. Svensk vindkraftförening. Ideell förening med ca 2000 medlemmar. Verkar för en långsiktigt hållbar vindkraftanvändning

Header. Body Text. Svensk vindkraftförening. Ideell förening med ca 2000 medlemmar. Verkar för en långsiktigt hållbar vindkraftanvändning Innehåll: Vad är en andel vindkraft? Olika sätt att bli andelsägare Starta ett vindkraftskooperativ Olika modeller för vindkooperativ Köpa vindkraftverk Uttagsskatten, vad hände? Om du vill veta mer...

Läs mer

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Är finanskrisen ett resultat av bristande kompetens? Det låter spontant som om frågan borde besvaras ja, med tanke på att om det går

Läs mer

Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets ungdomssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: s entertainmentcenter Journalnummer: 2011-4719 Namn på

Läs mer

Fakta om The Glass Factory i Boda. the glass factory. Fakta om emmaboda kommuns satsning på ett glasmuseum i boda

Fakta om The Glass Factory i Boda. the glass factory. Fakta om emmaboda kommuns satsning på ett glasmuseum i boda the glass factory Fakta om emmaboda kommuns satsning på ett glasmuseum i boda 1 Bakgrund Hösten 2008 köpte Emmaboda kommun Kosta Bodas historiska glas. Glassamlingen omfattar 30 000 unika konstglasobjekt

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OK ekonomisk förening

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OK ekonomisk förening Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OK ekonomisk förening Hej! Jag undrar varför vårat gamla system med återbäring har försämrats, Det kunde generera återbäring årligen mellan 2-3 % på inköp

Läs mer

COLL. Ali Tabrizi. Affärsutvecklare & rådgivare. Dag 1; Introduktion & grunderna i hållbarhet

COLL. Ali Tabrizi. Affärsutvecklare & rådgivare. Dag 1; Introduktion & grunderna i hållbarhet COLL Dag 1; Introduktion & grunderna i hållbarhet Ali Tabrizi Affärsutvecklare & rådgivare Ali Tabrizi ali@coompanion.se +46 703 103 304 9 april 1975 Mina fynd: teman i korthet Presentation av Coompanion

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Lokal Utvecklingsplan för Rydsnäs, Ydre kommun 2010

Lokal Utvecklingsplan för Rydsnäs, Ydre kommun 2010 Lokal Utvecklingsplan för Rydsnäs, Ydre kommun 2010 Antagen av invånarna i Rydsnäs 2010-11-03. Ansvarig förtroendevald politiker: Anders Andersson Handläggare: Lennart Jonsson Arbetsmetod Planen har tagits

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Stenkyrka Affären Journalnummer: 2010-3948 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Gotland Kontaktperson

Läs mer

Lugnås Björkängen 1 542 94 Mariestad. Fråga 3 - Kontaktperson/ den som svarar på enkäten. Namn. mail och telefonnummer:

Lugnås Björkängen 1 542 94 Mariestad. Fråga 3 - Kontaktperson/ den som svarar på enkäten. Namn. mail och telefonnummer: Välkommen att delta i denna enkätundersökning! Denna enkät är avsedd att kartlägga nuläget inom regionens arbetslivsmuseer/industrihistoriska föreningar för att ge ett bra underlag för NAV:s fortsatta

Läs mer

Leaderprojektet möjliggjorde för ass att allt som planerades i projektansökan har kunnat genomföras.

Leaderprojektet möjliggjorde för ass att allt som planerades i projektansökan har kunnat genomföras. PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

VÄXTKRAFT FRÅN VINDEN

VÄXTKRAFT FRÅN VINDEN BYGDEPENG VÄXTKRAFT FRÅN VINDEN Glötesvålens Vindpark TILLKOMST REGLER & FÖRVALTNING Glöte Byalag Version 2.4 INNEHÅLL Glötesvålens Vindkraftspark - Bakgrund... 3 Bygdepengens tillkomst... 3 Förvaltning

Läs mer

Välkomna till informationsmöte Norra Gotland 2017

Välkomna till informationsmöte Norra Gotland 2017 Välkomna till informationsmöte Norra Gotland 2017 18.00 Dörrarna öppnar 18.30 Välkommen önskar Siral med bakgrund till satsningen och visionen med projektet. Triventus Consulting beskriver sedan processen

Läs mer

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 1 (8) MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 WORKSHOP Vilka möjligheter finns för unga på landsbygd? Grupp 1 1. Trygghet och stark gemenskap 2. Föreningar aktiva starka grupper 3. Företagandet

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Servicepunkter Journalnummer: 2009-7580 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag nr

Förbundsstyrelsens förslag nr Ärende Förbundsstyrelsens förslag nr :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Förslag på Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 avser mellanperioden i strategi 2016 2021. Förslaget innehåller färre

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad!

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! 10-11 september 2015 Ung kreativitet på landsbygden Vilka möjligheter finns det för unga att verka på landsbygden? Skapa tidig framtidstro genom nätverk/relationer

Läs mer

Lycksele, hotell Lappland 23 februari. Västerbottens Framtidsdag 2012

Lycksele, hotell Lappland 23 februari. Västerbottens Framtidsdag 2012 Lycksele, hotell Lappland 23 februari Västerbottens Framtidsdag 2012 Framtidsdag 2012 program 09:00 Registrering och kaffe 09:30 Välkommen och inledning på konferensen Ewa-May Karlsson, Regionstyrelsens

Läs mer

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här.

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Kör igång, och var inte rädd för att begå misstag. Ha alltid i bakhuvudet varför

Läs mer

Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Skepparslo v den 20 oktober 2014

Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Skepparslo v den 20 oktober 2014 Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Skepparslo v den 20 oktober 2014 För att kunna bilda ett utvecklingsområde för Lokalt ledd utveckling med leadermetoden och få medel till framtida projekt skrivs

Läs mer

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Gordon Hahn Jobbar för en organisation som heter Serus och har varit med och tagit fram en plattform för hur man kan jobba

Läs mer

Utvärdering Bygd och stad i balans

Utvärdering Bygd och stad i balans Utvärdering Bygd och stad i balans UTIFRÅN-PERSPEKTIV UTVÄRDERINGENS UTFORMNING SNABBGENOMGÅNG AV UTFALL SLUTSATSER & REKOMMENDATIONER Etapp 1: Utveckla servicegrad utanför centralorten Syfte: Att utveckla

Läs mer

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel Hot & Cold Grupp F!! Hur gick det för er? Jämförelse med tidigare plan Initialt följde vi vår plan fram till det första marknadsmötet då vi

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Samhällsservice i byarna, utveckling av landsbygden

Samhällsservice i byarna, utveckling av landsbygden Bilaga 13KS65-18 Samhällsservice i byarna, utveckling av landsbygden berikar kommunen. Piteå kommun arbetar kontinuerligt med att utveckla landsbygdens olika områden och skapa vitala och tilltalande miljöer

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020.

Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020. Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020. Tillsammans. Ju fler som drar åt samma håll, desto större är chansen att lyckas. Så enkel är den grundläggande idén bakom

Läs mer

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät PROCESSBESKRIVNING BYALAG Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät Bredband i hela Sverige Målet för bredbandspolitiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att kunna realisera

Läs mer

Landsbygdsfotbollen som bygdeutvecklare

Landsbygdsfotbollen som bygdeutvecklare Landsbygdsfotbollen som bygdeutvecklare Projektledare Mikael Israelsson Dalslands Fotbollförbund e-post: mi.famis@telia.com telefon: 070-227 53 85 Layoutarbete Ingela Gustavsson e-post: ingela.gustavsson@westgotasport.se

Läs mer

Hållbara bygder vår framtid

Hållbara bygder vår framtid Hållbara bygder vår framtid Projektet utgjorde grunden för att ta fram en ny utvecklingsstrategi för bygden. Projektägare: Svartådalens Bygdeutveckling ekonomisk förening Projektledare: Jan Forsmark Kommun:

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Projekt Järnkraft Journalnummer: 2009:7722 (2009 och 2010) 2010:7771 (2011) Namn på LAG

Läs mer

Skulle du? sponsra en 50 åring med hcp 10 som spelar 5 rundor om året och säger att han vill satsa på golfen?

Skulle du? sponsra en 50 åring med hcp 10 som spelar 5 rundor om året och säger att han vill satsa på golfen? Skulle du? sponsra en 50 åring med hcp 10 som spelar 5 rundor om året och säger att han vill satsa på golfen? men om det inte rör sig om hans eget spel, utan om att bygga upp Världens roligaste golftävling?

Läs mer