SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Atriumsalen, Utvandrarnas hus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Atriumsalen, Utvandrarnas hus"

Transkript

1 Tid och plats Kl Atriumsalen, Utvandrarnas hus Beslutande Ledamöter Benny Johansson (M), ordförande Marie-Louise Gustavsson (S) 1;e vice ordförande Lena Wibroe (M) 2:e vice ordförande Tobias Adersjö (MP) Patricia Aguilera (S) Camilla Albinsson (KD) Lars Alm (M) Iréne Bladh (M) Maria Carlsson (S) Martin Edberg (S) 1-24 Lars Edqvist (MP) Andreas Ekman (M) Ann-Christin Eriksson (V) Bo Frank (M) 1-26 Nils Fransson (FP) Sara Fransson (S) Anna Gustbée (M) Rose-Marie Holmqvist (S) Anna Hultstein (M) Andreas Håkansson (C) Carin Högstedt (V) Sigvard Jakopsson (M) Ulf Hedin (M) Eva Johansson (C) Cheryl Jones Fur (MP) Neira Kahrimanovic (MP) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Malin Lauber (S) 1-12 Anders Lindoff (S) Ann-Kristin Lindquist (S) Tony Lundstedt (S) Ola Löfquist (S) Johanna Martin (C) Sarchel Mohammad (C) Pontus Nordfjell (SD) Kjell Olsson (S) Ola Palmgren (S) Jan Pyrell (C) 1(62)

2 Eva-Marie Rasmusson (S) Oliver Rosengren (M) Jenny Samuelsson (M) Per Schöldberg (C) Denice Sigvardsson (M) Alf Skogmalm (S) Annika Stacke (FP) Gunnar Storbjörk (S) Gullvi Strååt (S) Sofia Stynsberg (M) Jon Malmqvist (KD) Eva-Britt Svensson (V) Anna Tenje (M) Pernilla Tornéus (M) Pierre Wiberg (M) 1-23 Catharina Winberg (M) Emelie Öberg (S) Pontus Kindenäs (SD) Örjan Mossberg (V) Andreas Sjösten (SD) Hugo Hermansson (S) Björn Svensson (M) Yusuf Isik (S) Cenneth Quick (M) Andreas Lindström (M) Anton Dackenberg (S) Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Erik Jansson (MP) Håkan Frizén (V) Cecilia Lundin Danielsson (S) Anette Nerlie-Anderberg (S) Julia Berg (S) Jonas Ek (S) Pia Philipsson (M) Torgny Klasson (FP) Lennart Adell Kind (FP) Gunnel Jansson (MP) Martin Fransson, sekreterare Julia Ahlrot, miljöstrategisk chef 4 2(62)

3 Övriga Peter Norrman (M), ordförande Wexnet AB 3 Justering Justerare Marie-Louise Gustavsson (S) Tony Lundstedt (S) Plats och tid Kommunkansliet den 26 februari kl Justerade paragrafer 1-34 Ajournering Allmänhetens frågestund Allmänhetens frågestund Hans Zetterström frågar kommunstyrelsens ordförande Bo Frank vad kommunen kan göra för att motarbeta värvningar till olika terrororganisationer. Bo Frank svarar. Daniel Svedbjörk, ordförande i Linnéstudenterna, frågar kommunstyrelsens ordförande om byggnation av studentlägenheter och om kommunen kommer bygga lägenheter som studenter har råd med. Bo Frank svarar. 3(62)

4 Underskrifter Sekreterare Martin Fransson Ordförande Benny Johansson Justerare Marie-Louise Gustavsson Tony Lundstedt 4(62)

5 Bevis om anslag av protokoll s protokoll från sammanträdet är justerat. Anslagsdag Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom tre veckor från anslagsdagen Underskrift Martin Fransson 5(62)

6 Förteckning över kommunfullmäktige ärenden den 24 februari Dnr Justering av protokoll Dnr Fastställande av dagordning Dnr Information om Wexnet AB Dnr Information om Earth Week Dnr Ledamöternas och ersättarnas frågestund Dnr Överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom medborgarförslag Dnr Motion om att införa bostadsgaranti för studenter i Växjö- Nils Fransson (FP), Torgny Klasson (FP), Gunnar Nordmark (FP), Annika Stacke (FP), Stefan Bergström (FP) och Jimmie Johnsson (FP) Dnr Motion om avloppsslam i Växjö kommun - Sigvard Jakobsson (M) Dnr Motion om att göra förbättringar rörande Sydostleden - Carin Högstedt (V) Dnr Motion om beräkning av ekonomiskt bistånd i Växjö kommun - Eva-Britt Svensson (V) Dnr Motion om tak över huvudet för hemlösa EU-migranter samt skolgång för deras barn - Carin Högstedt (V) Dnr Motion om en oberoende kommission för ett socialt hållbart Växjö - Åsa Karlsson Björkmarker (S) Dnr Antagande av detaljplan för Växjö 10:54 m.fl., Regementsstaden i Växjö, Växjö kommun samt förvärv av del av Kompaniet (62)

7 14 Dnr Ny avfallsplan för Växjö kommun Dnr Ombildning av fastigheten Kräftan 9 till bostadsrättsförening Dnr Rättelse av taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning år Dnr Revidering av ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB och dess dotterbolag Dnr Strategi för fristadsprogrammet Dnr Om- och tillbyggnad av Sörabyskola Dnr Revidering av Smaland Airport ABs bolagsordning Dnr Rapporter från revisionen Dnr Framställda interpellationer Dnr Interpellationssvar från kommunstyrelsens ordförande, Bo Frank (M), till Ola Palmgren (S) rörande studentbostadslöften Dnr Interpellationssvar från utbildningsnämndens ordförande, Anna Tenje (M) till Carin Högstedt (V) om utökade rättigheter att studera minoritetsspråk Dnr Interpellationssvar från utbildningsnämndens ordförande, Anna Tenje (M) till Eva-Britt Svensson (V) om krafttag mot ungas droganvändning Dnr Interpellationssvar från utbildningsnämndens ordförande, Anna Tenje (M) till Carin Högstedt (V) om ett aktivt arbete för att höja pojkars skolresultat till flickors nivå Dnr Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Johanna Cronwall (M) (62)

8 28 Dnr Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Selma Beglerbegovic Canpolat (V) Dnr Avsägelse från uppdrag som nämndeman i Växjö Tingsrätt- Sten-Erik Håkansson (M) Dnr Avsägelse från uppdrag som nämndeman i Växjö Tingsrätt- Pia Philipsson (M) Dnr Avsägelse av uppdrag som ersättare i kulur- och fritidsnämnden - Anton Ortiz Holmberg (S) Dnr Avsägelse från uppdrag som ersättare i överförmyndarnämnden- Sofi Poulsen (MP) Dnr Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag Dnr Meddelanden till kommunfullmäktige (62)

9 1 Dnr Justering av protokoll s beslut beslutar att Marie-Louise Gustavsson (S) och Tony Lundstedt (S) justerar dagens protokoll. Bakgrund Justeringen av kommunfullmäktiges protokoll sker torsdagen den 26 februari kl på kommunkansliet. utser vilka som jämte ordförande ska justera protokollet. 9(62)

10 2 Dnr Fastställande av dagordning s beslut beslutar att göra följande tillägg och ändringar i kommunfullmäktiges dagordning: Nytt ärende: Avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige - Johanna Cronwall (M) Nytt ärende: Avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige - Selma Beglerbegovic Canpolat (V) Ärende 20 Rapporter från revisionen behandlas efter punkt 4 Ledamöternas och ersättarnas frågestund. Bakgrund Ordförande Benny Johansson (M) redogör för förslag till tillägg och ändringar i kommunfullmäktiges dagordning. 10(62)

11 3 Dnr Information om Wexnet AB s beslut noterar informationen i protokollet. Bakgrund Peter Norrman (M), ordförande i Wexnet AB, informerar om bolagets verksamhet och bredband i Växjö kommun. Norrman informerar också om den senaste tidens driftstörningar och svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter. 11(62)

12 4 Dnr Information om Earth Week s beslut noterar informationen i protokollet. Bakgrund Julia Ahlrot, miljöstrategisk chef, redogör för de aktiviteter som kommer genomföras under Earth Week Earth Week genomfördes i Växjö kommun första gången 2014 men konceptet har nu utvecklats. Under veckan, mars, kommer en rad aktiviteter genomföras på temat Växjö tänker globalt, agerar lokalt, tillsammans gör vi Växjö grönare. Under veckan kommer bland annat Växjödeklarationen tillkännages. 12(62)

13 5 Dnr Ledamöternas och ersättarnas frågestund Martin Edberg (S) frågar utbildningsnämndens ordförande Anna Tenje (M) hur arbetet med mindre barngrupper ska genomföras med den internbudget som är lagd i utbildningsnämnden. Anna Tenje svarar. Gullvi Strååt (S) frågar Sofia Stynsberg (M), tekniska nämndens ordförande, om genomförande av trafikplanen och de problem med trafikstockningar som finns på t.ex. Kungtorpsvägen och Fritidsvägen. Sofia Stynsberg svarar. Eva-Britt Svensson (V) frågar ordförande i Växjöbostäder AB, Jan Pyrell (C) om styrelsen i Växjöbostäder delar den kritik mot den lokala Hyresgästföreningen som Växjöbostäder AB framfört till Hyresnämnden. Jan Pyrell svarar. Malin Lauber (S) frågar Oliver Rosengren (M), ordförande i nämnden för arbete och välfärd, varför nämnden har beslutat att höja avgiften för att delta i föräldrautbildning vid adoption. Oliver Rosengren svarar. Åsa Karlsson Björkmarker (S) frågar kultur- och fritidsnämndens ordförande Eva Johansson (C) om e-lån på biblioteket och om lånemönster har förändrats och om nämnden jobbar mot att attrahera nya grupper låntagare. Eva Johansson svarar. Carin Högstedt (V) frågar utbildningsnämndens ordförande Anna Tenje om skolan i Tävelsås, vad kommer att hända med skolan och när? 13(62)

14 5 fortsättning Anna Tenje svarar. 14(62)

15 6 Dnr Överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom medborgarförslag s beslut överlämnar beslutanderätten i följande ärenden väckta genom medborgarförslag: 1. Medborgarförslag om tillgång till handikapp-parkeringsplatser för tillfälligt handikapp överlämnas till tekniska nämnden 2. Medborgarförslag om namn på skolan på Storgatan 50 i Växjö överlämnas till utbildningsnämnden 3. Medborgarförslag om att tilldela Bredvikskolan i Bergunda namnet Lagerkvistskolan överlämnas till utbildningsnämnden 4. Medborgarförslag om att undersöka förekomsten av mikrofiber i Norra Bergundasjön överlämnas till tekniska nämnden 5. Medborgarförslag om att lägga om linjesträckningen för busslinje 9 överlämnas till kommunstyrelsen 6. Medborgarförslag om alkoholpolicy överlämnas till kommunstyrelsen 7. Medborgarförslag om att inrätta en katastroffond i händelse av kärnkraftsolycka överlämnas till kommunstyrelsen 8. Medborgarförslag om att Växjö kommun undersöker möjligheterna att satsa på gröna obligationer överlämnas till kommunstyrelsen 9. Medborgarförslag om att köpa fastigheten Djäknen 2 överlämnas till kommunstyrelsen 10. Medborgarförslag om att sanera marken och vattendrag i och kring Böksholm överlämnas till tekniska nämnden 11. Medborgarförslag om att avstå från att ge tillstånd till uppförande av politiska partiers skyltar längs med gator och vägar överlämnas till tekniska nämnden 12. Medborgarförslag om att avlägsna förhöjning i gatuplan i korsningen mellan Borgmästaregatan och Vikingagatan överlämnas till tekniska nämnden 13. Medborgarförslag om att anlägga övergångsställen på Vikinggatans anslutningar till Storgatan överlämnas till tekniska nämnden 15(62)

16 6 fortsättning Bakgrund Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 3 kan fullmäktige i vissa fall, utan föregående beredning, överlåta till kommunstyrelsen eller till annan nämnd att besluta i ärende väckta genom medborgarförslag. I de fall ärendet är av principiell art eller av större vikt för kommunen får beslutanderätten inte överlåtas. Enligt ny rutin ska förslagställaren tillfrågas om förslaget ska hanteras av kommunfullmäktige eller ansvarig nämnd Kommunstyrelsens beredning har föreslagit kommunfullmäktige att överlämna beslutanderätten enligt följande: 1. Medborgarförslag om tillgång till handikapp-parkeringsplatser för tillfälligt handikapp överlämnas till tekniska nämnden 2. Medborgarförslag om namn på skolan på Storgatan 50 i Växjö överlämnas till utbildningsnämnden 3. Medborgarförslag om att tilldela Bredvikskolan i Bergunda namnet Lagerkvistskolan överlämnas till utbildningsnämnden 4. Medborgarförslag om att undersöka förekomsten av mikrofiber i Norra Bergundasjön överlämnas till tekniska nämnden 5. Medborgarförslag om att lägga om linjesträckningen för busslinje 9 överlämnas till kommunstyrelsen 6. Medborgarförslag om alkoholpolicy överlämnas till kommunstyrelsen 7. Medborgarförslag om att inrätta en katastroffond i händelse av kärnkraftsolycka överlämnas till kommunstyrelsen 8. Medborgarförslag om att Växjö kommun undersöker möjligheterna att satsa på gröna obligationer överlämnas till kommunstyrelsen 9. Medborgarförslag om att köpa fastigheten Djäknen 2 överlämnas till kommunstyrelsen 10. Medborgarförslag om att sanera marken och vattendrag i och kring Böksholm överlämnas till tekniska nämnden 11. Medborgarförslag om att avstå från att ge tillstånd till uppförande av politiska partiers skyltar längs med gator och vägar överlämnas till tekniska nämnden 12. Medborgarförslag om att avlägsna förhöjning i gatuplan i korsningen mellan Borgmästaregatan och Vikingagatan överlämnas till tekniska nämnden 13. Medborgarförslag om att anlägga övergångsställen på Vikinggatans anslutningar till Storgatan överlämnas till tekniska nämnden 16(62)

17 6 fortsättning Yrkanden Carin Högstedt (V): beslutar att inte överlämna beslutanderätten för de aktuella ärendena Bo Frank (M) med instämmande av Cheryl Jones Fur (MP): Bifall till kommunstyrelsens berednings förslag. Beslutsordning Ordförande Benny Johansson (M) ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt Bo Franks yrkande. Beslutet skickas till För åtgärd Tekniska nämnden Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden 17(62)

18 7 Dnr Motion om att införa bostadsgaranti för studenter i Växjö- Nils Fransson (FP), Torgny Klasson (FP), Gunnar Nordmark (FP), Annika Stacke (FP), Stefan Bergström (FP) och Jimmie Johnsson (FP) s beslut besvarar motionen genom att uppdra åt kommunsstyrelsen att tillsammans med studentkåren, universitetet och VKAB under år 2015 utreda förutsättningarna för att införa en bostadsgaranti för studenter. Reservation Ledamöterna för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. Bakgrund Folkpartiet Liberalerna har i en motion som inkom till kommunkansliet den 26 augusti 2014 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att införa en bostadsgaranti för studenter vid Linnéuniversitetet under mandatperioden Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 1 december 2014 yttrat sig över motionen. Av yttrandet framgår att Växjö Kommunföretag AB i 98/2014 yttrat sig över motionen. VKAB menar att det inte är några problem att införa en bostadsgaranti då det inom kommunen och i närbelägna kommuner finns tillgängliga bostäder som sannolikt skulle kunna ta emot studenterna i Växjö. Värdet av en sådan garanti är emellertid mycket begränsad eftersom de flesta studenter vill bo i Växjös tätort, och att inom tätorten erbjuda bostadsgaranti för studenter låter sig knappast göras. VKAB anser att kommunsstyrelsen kan ges i uppdrag att tillsammans med bland annat studentkåren, universitetet och VKAB under år 2015 utreda förutsättningarna för att eventuellt införa en bostadsgaranti för studenter. 18(62)

19 7 fortsättning Kommunledningsförvaltningen vill framhålla att det pågår annonseringsoch informationsinsatser riktade till villaägare om andrahandsuthyrning till studenter och att Videum har identifierat mark för nya studentbostäder på campus samt har godkänt en försäljning av kv Forskaren till Växjöbostäder vilket ska generera 80 nya studentbostäder. Dessutom har kommunchefen fått i uppdrag av kommunstyrelsen att tillsätta en projektledare med uppdraget att i samverkan med intresserade byggherrar och berörda kommunala organ och bolag utveckla nya studentbostadsprojekt. Kommunstyrelsen har i 26/2015 föreslagit kommunfullmäktige att besvara motionen genom att uppdra åt kommunsstyrelsen att tillsammans med studentkåren, universitetet och VKAB under år 2015 utreda förutsättningarna för att införa en bostadsgaranti för studenter. Yrkanden Nils Fransson (FP) med instämmande av Catarina Winberg (M): Bifall till kommunstyrelsens beslut. Emelie Öberg (S) med instämmande av Eva-Britt Svensson (V): beslutar att besvara motionen genom att uppdra åt kommunsstyrelsen att tillsammans med studentkåren, universitetet och VKAB under år 2015 utreda förutsättningarna för att eventuellt införa en bostadsgaranti för studenter. Beslutsordning Ordförande Benny Johansson (M) ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Beslutet skickas till För åtgärd Kommunstyrelsen För kännedom Växjö Kommunföretag AB Kommunchefen (planeringschefen) Linnéstudenterna Linnéuniversitetet 19(62)

20 8 Dnr Motion om avloppsslam i Växjö kommun - Sigvard Jakobsson (M) s beslut besvarar motionen med att det redan idag finns en tillräcklig kunskap i organisationen kring frågeställningen som tas upp i motionen. En särskild utredning i frågan anses inte motiverad för närvarande. Växjö kommun bör också i fortsättningen sträva för att återföra slammet till naturen för att sluta kretsloppet. Genom att sprida slammet på åkermark finns också ett tydligt incitament att verka för att kontinuerligt förbättra kvaliteten på slammet och därmed minimera miljö- och hälsoskadliga ämnen. Målsättningen ska vara att inget giftigt avloppsslam ska spridas på åkermark. Reservation Ledamöterna för Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. Bakgrund Sigvard Jakopson (M) har inkommit med en motion om avloppsslam där tekniska nämnden föreslås få i uppdrag att utreda hur avloppsslammet på bästa och säkraste sätt tas omhand samt att målsättningen ska vara att inget giftigt slam ska spridas på åkermark. Kommunledningsförvaltningen har hämtat in yttranden i frågan från tekniska nämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 9 december 2014 redogjort för ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att miljö- och hälsoskyddsnämnden och tekniska nämnden yttrat sig över remissen, och att vid en sammanvägd bedömning bedömer kommunledningsförvaltningen att det idag finns en tillräcklig kunskap i organisationen kring frågeställningen som tas upp i motionen. En särskild utredning i frågan anses inte motiverad för närvarande. Växjö kommun bör också i fortsättningen sträva för att återföra slammet till naturen för att sluta kretsloppet. Genom att sprida 20(62)

21 8 fortsättning slammet på åkermark finns också ett tydligt incitament att verka för att kontinuerligt förbättra kvaliteten på slammet och därmed minimera miljöoch hälsoskadliga ämnen. Kommunstyrelsen har i 28/2015 föreslagit kommunfullmäktige besluta att besvara motionen med att det redan idag finns en tillräcklig kunskap i organisationen kring frågeställningen som tas upp i motionen. En särskild utredning i frågan anses inte motiverad för närvarande. Växjö kommun bör också i fortsättningen sträva för att återföra slammet till naturen för att sluta kretsloppet. Genom att sprida slammet på åkermark finns också ett tydligt incitament att verka för att kontinuerligt förbättra kvaliteten på slammet och därmed minimera miljö- och hälsoskadliga ämnen. Målsättningen ska vara att inget giftigt avloppsslam ska spridas på åkermark. Yrkanden Bo Frank (M) med instämmande av Annika Stacke (FP), Per Schöldberg (C), Malin Lauber (S) och Cheryl Jones Fur (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Örjan Mossberg (V) med instämmande av Andreas Sjösten (SD): bifaller motionen. Beslutsordning Ordförande Benny Johansson (M) ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. godkänner följande omröstningsordning: Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej för bifall till Örjan Mossbergs yrkande. Omröstningsresultat beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 51 röster mot 8 röster för Örjan Mossbergs yrkande. En ledamot avstod från att rösta och en ledamot var frånvarade. Se omröstningsbilaga 1. Beslutet skickas till Sigvard Jakobsson Tekniska nämnden 21(62)

22 9 Dnr Motion om att göra förbättringar rörande Sydostleden - Carin Högstedt (V) s beslut besvarar motionen med hänvisning till tekniska nämndens bedömning att kommunen bör avvakta kommande uppföljningar av standarden på leden innan man beslutar om vidare åtgärder. Reservation Ledamöterna för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. Ledamöterna för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. Bakgrund Carin Högstedt (V) har i en motion den 8 oktober 2014 föreslagit att kommunfullmäktige bör ge kommunstyrelsen/tekniska nämnden i uppdrag att vidta åtgärder för att åstadkomma en bekväm, attraktiv och väl skyltad Sydostled genom Växjö kommun. Enligt Högstedt har det kommit många klagomål på ledens standard genom kommunen och för att den ska väcka nationellt och internationellt intresse bör kvaliteten höjas. Beslutsunderlag Tekniska nämnden har i 117/2014 yttrat sig över motionen. Nämnden anser att man bör avvakta den uppföljningen av standarden på Sydostleden som kommer till våren Kommunchefen har i en skrivelse, den 5 januari 2015, redogjort för ärendet. Växjö kommun har sedan 2009 medverkat i projektet Sydostleden. Målet är att skapa en nationell cykelled mellan Växjö och Simrishamn. Kommunen har med andra intressenter finansierat projektet mellan För Växjös del är investeringarna i ledens infrastruktur genomförda. 22(62)

23 9 fortsättning På Regionförbundet södra Smålands begäran beslutade kommunstyrelsen i 317/2014 att medfinansiera fortsättningen av projektet, Sydostleden växlar upp, med överskottsmedel, kronor, från det nyligen avslutade Sydostledsprojektet. Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att avvakta med beslut om långsiktig finansiering tills det att frågan om huvudman, väghållaransvar, organisationsstruktur och dess omfattning, samt kostnader i detalj är klarlagda. Kommunstyrelsen har i 57/2015 föreslagit kommunfullmäktige att besvara motionen med hänvisning till tekniska nämndens bedömning att kommunen bör avvakta kommande uppföljningar av standarden på leden innan man beslutar om vidare åtgärder. Yrkanden Carin Högstedt (V): beslutar att avvakta den uppföljning av standarden som kommer under våren 2015 och uppdrar åt berörda nämnder att därefter vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma en Sydostled av hög klass genom Växjö kommun. Sofia Stynsberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag Malin Lauber (S): beslutar att avvakta den uppföljning av standarden som kommer under våren Beslutsordning Ordförande Benny Johansson (M) ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Beslutet skickas till För kännedom Carin Högstedt Tekniska nämnden 23(62)

24 10 Dnr Motion om beräkning av ekonomiskt bistånd i Växjö kommun - Eva-Britt Svensson (V) s beslut avslår motionen med hänvisning till nämnden för arbete och välfärds bedömning att det just nu föreligger ändrade nationella förutsättningar samt att man anser att det inte finns något stöd för en lokal variant då underhållsstödet betraktas som en inkomst. Reservation Ledamöterna för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. Bakgrund Eva-Britt Svensson (V) har i en motion den 25 oktober 2014 föreslagit att Växjö kommun inte ska räkna med den höjning av underhållsstödet till ensamstående föräldrar som regeringen föreslagit i sin budgetproposition för 2015 i beräkningen av ekonomiskt bistånd. Enligt motionären medför detta inga extra kostnader för kommunen men betyder väldigt mycket för de mest utsatta barnfamiljerna. Beslutsunderlag Nämnden för arbete och välfärd har i 207/2014 yttrat sig över motionen. Av beslutet framgår att nämnden avstryker motionen främst på grund av ändrade nationella förutsättningar, samt att man anser att det inte finns något stöd för en lokal variant då det betraktas som en inkomst. Kommunstyrelsen har i 58/2015 föreslagit kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till nämnden för arbete och välfärds bedömning att det just nu föreligger ändrade nationella förutsättningar samt att man anser att det inte finns något stöd för en lokal variant då underhållsstödet betraktas som en inkomst. 24(62)

25 10 fortsättning Yrkanden Eva-Britt Svensson (V) med instämmande av Martin Edberg (S): konstaterar att motionen för närvarande är inaktuell. Oliver Rosengren (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutsordning Ordförande Benny Johansson (M) ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Beslutet skickas till För kännedom Eva-Britt Svensson Nämnden för arbete och välfärd 25(62)

26 11 Dnr Motion om tak över huvudet för hemlösa EU-migranter samt skolgång för deras barn - Carin Högstedt (V) s beslut besvarar motionen med att EU-migranterna enligt 2 kap 1 socialtjänstlagen redan har rätt till insatser för att avhjälpa en akut nödsituation. Kommunens skyldigheter enligt skollagen är oklara. Skolverket har vänt sig till regeringen för förtydligande. Växjö kommun följer utvecklingen i frågan. Reservation Ledamöterna för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. Ledamöterna för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. Bakgrund Carin Högstedt (V) har i en motion den 14 november 2014 föreslagit att kommunfullmäktige ska ge berörda nämnder i uppdrag att ordna med hemlösa EU-migranters behov av tak över huvudet samt skolgång för eventuella barn till EU-migranterna. Motionären anser att uppdraget kan utföras i samarbete med frivilligorganisationer. Beslutsunderlag Kommunjuristen har i en skrivelse den 23 januari yttrat sig över motionen. Av yttrandet framgår bland annat att under förutsättning att de personer som berörs i motionen vänder sig till socialtjänsten med en begäran om bistånd kan kommunen ha en skyldighet att lämna bistånd. För att bistånd ska kunna beviljas förutsätts dock att det i varje enskilt fall ska bedömas föreligga en akut nödsituation som inte kan lösas på annat sätt. Biståndet ska i sådant fall vara utformat utifrån vad som behövs för att lösa den akuta nödsituationen. Av skrivelsen framgår även att de barn som berörs i motionen får anses sakna rätt utbildning i Växjö kommun enligt gällande lagar. 26(62)

27 11 fortsättning Kommunstyrelsen har i 59/2015 föreslagit kommunfullmäktige besluta att besvara motionen med att EU-migranterna enligt 2 kap 1 socialtjänstlagen redan har rätt till insatser för att avhjälpa en akut nödsituation. Kommunens skyldigheter enligt skollagen är oklara. Skolverket har vänt sig till regeringen för förtydligande. Växjö kommun följer utvecklingen i frågan. Yrkanden Carin Högstedt (V) med instämmande av Ola Palmgren (S), Gunnar Storbjörk (S) och Eva-Britt Svensson (V): bifaller motionen. Oliver Rosengren (M) med instämmande av Cheryl Jones Fur (MP) och Anna Tenje (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutsordning Ordförande Benny Johansson (M) ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. godkänner följande omröstningsordning: Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej för bifall till Carin Högstedts yrkande. Omröstningsresultat beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 36 röster mot 24 röster för Carin Högstedts yrkande. En ledamot var frånvarande. Se omröstningsbilaga 2. Beslutet skickas till För kännedom Carin Högstedt Kommunjuristen 27(62)

28 12 Dnr Motion om en oberoende kommission för ett socialt hållbart Växjö - Åsa Karlsson Björkmarker (S) s beslut beslutar att ärendet utgår då delar av underlaget saknas. Ärendet hanteras på nästkommande sammanträde. Bakgrund Åsa Karlsson Björkmarker (S) har i en motion den 18 november 2014 föreslagit att kommunfullmäktige ska inrätta en Växjökommission med syfte att minska klyftorna och öka jämlikheten mellan kommunens invånare. Motionären anser att en sådan kommission bör vara opolitisk och bestå av forskare och praktiker. Kommissionen ska samla kunskap om nuläget i Växjö samt komma med förslag på hur kommunen kan bli mer jämlik. 28(62)

29 13 Dnr Detaljplan för Växjö 10:54 m.fl., Regementsstaden i Växjö, Växjö kommun s beslut 1. antar del av detaljplan Växjö 10:54 mf. Regementsstaden i Växjö, enligt bilagd plankarta. 2. godkänner köpekontrakt avseende förvärv av del av Kompaniet 2 i enlighet med bilaga. 3. ger kommunchefen i uppdrag att underteckna godkänt köpekontrakt avseende del av Kompaniet 2 Beslutet om antagande av detaljplanen kan överklagas av den som senast under granskningsskedet framfört synpunkter som inte har beaktats. Bakgrund Byggnadsnämnden godkände detaljplan för Växjö 10:54 m. fl Regementsstaden, Växjö stad. Då detaljplanen innebär en stor kommunal investering samt är beroende av ett kommunalt köp av del av fastigheten Kompaniet 2, har byggnadsnämnden överlämnat detaljplanens antagande till kommunfullmäktige för beslut. Detaljplanen bygger på att Växjö kommun förvärvar del av Kompaniet 2 för att möjliggöra en ny sträckning av Sambandsvägen till Bäckaslövsområdet via en ny vägbro över järnvägen. Då avtalsdiskussionen mellan Växjö kommun och fastighetsägaren Cordea Savills drog ut på tiden antog fullmäktige i december del av detaljplan Växjö 10:54 för att Norrporten, som initierat planen, inte skulle drabbas tidsmässigt. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 13 november 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att den nya detaljplanen innebär att Sambandsvägen dras rakt över del av Kompaniet 2. Växjö kommun förvärvar ett område planlagt som allmän gata samt handel, kontor och lager. Diskussionen om avtalsvillkor har förts mellan Cordea Savills, planeringskontoret och kommunjuristen sedan sommaren Aktuellt område för förvärv är 2784 m2, se bilaga till köpekontrakt. 29(62)

30 Cordea Savills har låtit CBRE göra en värdering av marken. Utgångspunkten har varit att värdera marken utifrån den detaljplan som gällde under framtagande av den nu aktuella detaljplanen. Den detaljplanen innebar att aktuellt markområde hade en byggrätt på 35 % av byggbar yta (BYA). Värderingen gav ett markpris för handelsändamål på mellan kr/m2 BTA. Planeringskontoret lät låtit Svefa kommentera värderingen och de kom inte med några invändningar kring värderingens slutsatser. Efter förhandling med Cordea Savills så hamnar den överenskomna köpeskillingen på 2200 kr/bta. Med en tomtyta på 2784 m2 och en exploateringsgrad på 35% ger detta en köpeskilling på kr. Kommunstyrelsen har i 27/2015 föreslagit kommunfullmäktige besluta följande: 1. antar del av detaljplan Växjö 10:54 mf. Regementsstaden i Växjö, enligt bilagd plankarta. 2. godkänner köpekontrakt avseende förvärv av del av Kompaniet 2 i enlighet med bilaga. 3. ger kommunchefen i uppdrag att underteckna godkänt köpekontrakt avseende del av Kompaniet 2 Yrkanden Nils Fransson (FP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutsordning Ordförande Benny Johansson (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Beslutet skickas till Länsstyrelsen i Kronobergs län För kännedom Berörda sakägare Cordea Savills Byggnadsnämnden Kommunchefen (planeringschefen) 30(62)

31 14 Dnr Ny avfallsplan för Växjö kommun s beslut antar förslag till Avfallsplan för Växjö kommun Bakgrund Tekniska nämnden har i översänt förslag till ny avfallsplan för Växjö kommun för antagande av kommunfullmäktige. Av förslaget till avfallsplan framgår bland annat att avfallshanteringen är en viktig del av samhällets infrastruktur som engagerar och berör många. Enligt Miljöbalken ska alla kommuner ha en avfallsplan som omfattar allt avfall i kommunen, både det som kommunen har ansvar för och övrigt avfall. Avfallsplanen redovisar kommunens långsiktiga mål och planerade åtgärder för att avfallets mängd och farlighet ska minska. Planen ska också innehålla uppgifter om allt avfall som uppkommer inom kommunen. Avfallsplanen utgör ena delen av kommunens renhållningsordning, medan den andra delen utgörs av föreskrifter. De två delarna kan förnyas vid olika tidpunkter. Föreskrifterna för avfallshanteringen i Växjö kommun reviderades Beslutsunderlag Kommunstyrelsen har i 29/2015 föreslagit kommunfullmäktige besluta att antar förslag till Avfallsplan för Växjö kommun Yrkanden Sofia Stynsberg (M) med instämmande av Örjan Mossberg (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutsordning Ordförande Benny Johansson (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 31(62)

32 14 fortsättning Beslutet skickas till För åtgärd Tekniska nämnden Kommunkansliet 32(62)

33 15 Dnr Ombildning av fastigheten Kräftan 9 till bostadsrättsförening s beslut 1. godkänner att fastigheten Kräftan 9 får säljas ner till ett av Växjöbostäder helägt dotterbolag och att aktierna i dotterbolaget därefter får säljas till bostadsrättsföreningen. 2. godkänner att Växjöbostäder AB för detta ändamål får förvärva ett bolag. 3. godkänner förslag till bolagsordning för Kräftan beslutar att i särskilt beslut utse styrelseledamöter och ersättare i bolaget för Kräftan 9 för tiden intill slutet av årsstämman Om aktierna i bolaget överlåts dessförinnan ska styrelseledamöternas och ersättarnas uppdrag upphöra den dag då den nye ägaren tillträder aktierna. 5. beslutar att i ett särskilt beslut utse lekmannarevisorer i bolaget för Kräftan 9 för tiden intill slutet av årsstämman Om aktierna i bolagen överlåts dessförinnan ska lekmannarevisorernas och suppleanternas uppdrag upphöra den dag då den nye ägaren tillträder aktierna. 6. medger att dotterbolaget, sedan aktierna överlåtits, till och med utgången av 2019 får behålla vården av de allmänna handlingar som förvaras hos bolagen och som övergångsvis behövs i verksamheten. Reservation Ledamöterna för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. 33(62)

34 15 fortsättning Ledamöterna för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. Bakgrund I budget för 2012 uttalade kommunfullmäktige att hyresgäster i Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informeras om möjligheten att ombilda sina hyresrätter till bostadsrätter och att eventuella försäljningar kommer ske på marknadsmässiga villkor. Intresse har anmälts av hyresgästerna i kv. Mariahemmet och Nannyhemmet där en köpstämma hållits och 79 % av hyresgästerna röstat ja till ett förvärv. Växjöbostäder har i 75/2014 föreslagit kommunfullmäktige att godkänna att Kräftan 9 omvandlas till bostadsrättsförening. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse, den 14 november 2014, redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Försäljningen föreslås ske genom den av kommunfullmäktige beslutade rutinen paketering ( 244/2008), vilket innebär att Växjöbostäder köper ett aktiebolag till vilket fastigheterna sedan överlåts. Aktierna i bolaget säljs sedan till den blivande bostadsrättsföreningen efter det att VKAB godkänt köpeskillingen. Tillvägagångssättet gynnar både köpare och säljare. Kommunstyrelsen har i 61/2015 föreslagit kommunfullmäktige besluta följande: 1. godkänner att fastigheten Kräftan 9 får säljas ner till ett av Växjöbostäder helägt dotterbolag och att aktierna i dotterbolaget därefter får säljas till bostadsrättsföreningen. 2. godkänner att Växjöbostäder AB för detta ändamål får förvärva ett bolag. 3. godkänner förslag till bolagsordning för Kräftan beslutar att i särskilt beslut utse styrelseledamöter och ersättare i bolaget för Kräftan 9 för tiden intill slutet av årsstämman Om aktierna i bolaget överlåts dessförinnan ska styrelseledamöternas och ersättarnas uppdrag upphöra den dag då den nye ägaren tillträder aktierna. 34(62)

35 15 fortsättning 5. beslutar att i ett särskilt beslut utse lekmannarevisorer i bolaget för Kräftan 9 för tiden intill slutet av årsstämman Om aktierna i bolagen överlåts dessförinnan ska lekmannarevisorernas och suppleanternas uppdrag upphöra den dag då den nye ägaren tillträder aktierna. 6. medger att dotterbolaget, sedan aktierna överlåtits, till och med utgången av 2019 får behålla vården av de allmänna handlingar som förvaras hos bolagen och som övergångsvis behövs i verksamheten. Yrkanden Jan Pyrell (C) med instämmande av Catarina Winberg (M) och Nils Fransson (FP): Bifall till kommunstyrelsens förslag Ola Palmgren (S) med instämmande av Eva-Britt Svensson (V), Gunnar Storbjörk (S), Åsa Karlsson Björkmarker (S) och Alf Skogmalm (S): avslår begäran om ombildning. Beslutsordning Ordförande Benny Johansson (M) ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. godkänner följande omröstningsordning: Ja för bifall till kommunstyrelsen förslag. Nej för bifall till Ola Palmgrens yrkande Omröstningsresultat beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 36 röster mot 24 röster för Ola Palmgrens yrkade. En ledamot var frånvarande. Se omröstningsbilaga 3. Beslutet skickas till För åtgärd Växjöbostäder AB Växjö Kommunföretag AB 35(62)

36 16 Dnr Rättelse av taxa för Växjö kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning år 2015 s beslut gör följande ändringar i Taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2015: Andra stycket i 5.3 ändras från Avgift enligt 5.1 c) tas endast ut intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och c) till Avgift enligt 5.1 c) tas endast ut intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och d). Tabellen i 18 kompletteras med texten Byte av vattenmätare 1000 kr. exkl. moms. Bakgrund antog i Va-taxan för 2015 i enlighet med tekniska nämndens förslag. Tekniska förvaltningen har i en skrivelse den 15 januari 2015 påtalat behovet av två mindre rättelser i taxan. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 20 januari 2015 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att tekniska förvaltningen föreslår att ett syftningsfel rättas till genom att andra stycket i 5.3 ändras från Avgift enligt 5.1 c) tas endast ut intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och c) till Avgift enligt 5.1 c) tas endast ut intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och d). Tekniska förvaltningen vill även att taxans 18 förtydligas angående byte av vattenmätare genom att texten Byte av vattenmätare 1000 kr. exkl. moms läggs till i tabellen i 18. Kommunstyrelsen har i 62/2015 föreslagit kommunfullmäktige besluta göra följande ändringar i Taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2015: Andra stycket i 5.3 ändras från Avgift enligt 5.1 c) tas endast ut 36(62)

37 16 fortsättning intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och c) till Avgift enligt 5.1 c) tas endast ut intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och d). Tabellen i 18 kompletteras med texten Byte av vattenmätare 1000 kr. exkl. moms. Beslutet skickas till För kännedom Tekniska nämnden Kommunkansliet 37(62)

38 17 Dnr Revidering av ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB och dess dotterbolag s beslut antar bilagda förslag till ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB, Videum AB, Vidingehem AB, Växjö Energi AB, Växjö Fastighetsförvaltning AB och Växjöbostäder AB att antas på årsstämmor år 2015 med följande tillägg och ändringar: Under avsnitt 2 i förslaget till ägardirektiv för Växjö Energi AB: Bolaget skall genom Wexnet AB utveckla IT-infrastrukturen genom att aktivt bidra till de av fullmäktige uppsatta målen i Landsbygdsprogrammet I samtliga ägardirektiv där det är aktuellt ska första meningen under rubriken Investeringar överstigande 10 miljoner kronor ha följande lydelse: Innan Bolaget verkställer investeringar överstigande 10 miljoner kronor ska Växjö Kommunföretag AB beredas tillfälle att yttra sig över investeringen samt i övrigt besluta om uppföljning av investeringen ska göras på visst sätt. Reservation Ledamöterna för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. Ledamöterna för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. Bakgrund Ägardirektiven har inte uppdaterats sedan år 2012 varför det finns ett behov av en uppdatering. Dels på grund av en del lagändringar i kommunallagen och dels då ytterligare ägardirektiv har tillkommit där det underlättar om dessa finns samlade på ett ställe. Därtill finns ett behov av att mer tydligt reglera sådant som görs idag utan formellt stöd i ägardirektiv. 38(62)

39 17 fortsättning Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 7 januari 2015 redogjort för de förslag till förändringar som föreligger för respektive bolags ägardirektiv. Kommunstyrelsen har i 63/2015 föreslagit kommunfullmäktige besluta att anta bilagda förslag till ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB, Videum AB, Vidingehem AB, Växjö Energi AB, Växjö Fastighetsförvaltning AB och Växjöbostäder AB att antas på årsstämmor år 2015 med följande tillägg och ändringar: Under avsnitt 2 i förslaget till ägardirektiv för Växjö Energi AB: Bolaget skall genom Wexnet AB utveckla IT-infrastrukturen genom att aktivt bidra till de av fullmäktige uppsatta målen i Landsbygdsprogrammet I samtliga ägardirektiv där det är aktuellt ska första meningen under rubriken Investeringar överstigande 10 miljoner kronor ha följande lydelse: Innan Bolaget verkställer investeringar överstigande 10 miljoner kronor ska Växjö Kommunföretag AB beredas tillfälle att yttra sig över investeringen samt i övrigt besluta om uppföljning av investeringen ska göras på visst sätt. Yrkanden Åsa Karlsson Björkmarker (S) med instämmande av Carin Högstedt (V): Kommunstyrelsen antar bilagda förslag till ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB, Videum AB, Vidingehem AB, Växjö Energi AB, Växjö Fastighetsförvaltning AB och Växjöbostäder AB att antas på årsstämmor år 2015 med följande ändringar: I samtliga ägardirektiv: Under punkten 11, andra stycket stryks, Bolaget ska senast år 2016 gå med i arbetsgivarorganisationen Pacta i syfte att uppnå en enhetlig personalpolitik i hela kommunkoncernen. I ägardirektiv för Växjöbostäder AB: Under punkten 2, sista stycket stryks, För att minska kommunens dominerande ställning som fastighetsägare och för att säkra koncernens finansiella styrka att bygga, underhålla och delta i utvecklingen ska bolaget aktivt sälja lägenheter och ställa sig positivt till bildandet av bostadsrättsföreningar, särskilt i områden där hyresrätten dominerar som boendeform och där en ombildning i övrigt framstår som ändamålsenlig. 39(62)

40 17 fortsättning I ägardirektiv för Vidingehem AB: Under punkten 2, tredje sista stycket stryks, Bolaget ska ställa sig positivt till bildandet av bostadsrättsföreningar, särskilt i områden där hyresrätten dominerar som boendeform och där en ombildning i övrigt framstår som ändamålsenlig. I samtliga ägardirektiv: Under punkten 5 Ekonomi, stycket Effektivisering ändras första meningen från Bolaget ska fortlöpande undersöka möjligheterna att effektivisera sin verksamhet vilket också inkluderar att pröva om delar av den kan konkurrensutsättas till Bolaget ska fortlöpande undersöka möjligheterna att effektivisera sin verksamhet. I ägardirektiven för Växjöbostäder AB och Vidingehem AB läggs följande text till: Bolaget ska ha rätt att bygga samtliga upplåtelseformer. Catharina Winberg (M) med instämmande av Per Schöldberg (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutsordning Ordförande Benny Johansson (M) ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt Catharina Winbergs yrkande Beslutet skickas till För åtgärd Växjö Kommunföretag AB Videum AB Vidingehem AB Växjö Energi AB, Växjö Fastighetsförvaltning AB Växjöbostäder AB För kännedom Kommunkansliet 40(62)

41 18 Dnr Strategi för fristadsprogrammet inom projektet Fristadsförfattare s beslut 1. antar strategi för fristadsprogrammet i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag från den 16 januari uppdrar åt kultur- och fritidsnämnden att upprätta styrdokument i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 3. Komunfullmäktige beslutar att kultur-och fritidsnämndens reglemente får följande tillägg: Punkt 4.10 Kultur-och fritidsnämnden ansvarar för Fristadsprogrammet i Växjö. 4. ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda hur kommunen kan hjälpa fristadsförfattaren efter att den tvååriga programperioden är slut. Reservation Ledamöterna för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. Bakgrund Växjö kommun har sedan 1990-talet uppmärksammat frågan kring att etablera Växjö som en fristad för utsatta författare. Efter beslut i kulturnämnden välkomnade Växjö sin första fristadsförfattare under hösten Fristadsförfattaren erbjuds vistelse i kommunen, främjande av sitt yrkesutövande samt deltagande i ett aktivt kulturliv inom kommunen. Arbetet sker i samarbete med The International Cities of Refuge Network ICORN och följer cykler om två år. Vid tvåårsperiodens slut kan kommunen ta emot en ny författare. 41(62)

42 18 fortsättning Kulturnämnden har via 62/2014 väckt ärendet om att kommunfullmäktige ska besluta om att anta den strategi för fristadsprogrammet som förvaltningen har skrivit fram. Kommunchefen har i en skrivelse den 16 januari 2015 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att kommunledningsförvaltningen delar kulturnämndens intention men anser att strategin behöver förtydligas för att ärenden och ansvar inte kan hamna mellan stolarna. Tydlig ansvarsfördelning är av yttersta vikt för att strategin ska fungera väl och kommunledningsförvaltningen har därför tagit fram ett förslag till revidering av strategin. Kultur- och fritidsnämndens övergripande ansvar i frågan har även den förtydligats i det nya förslaget. Kommunledningsförvaltningens förslag har tagits fram i samråd mellan tjänstemän på den egna förvaltningen samt förvaltningschefer för förvaltningen arbete och välfärd och från kultur- och fritidsförvaltningen. Kommunstyrelsen har i 64/2015 föreslagit kommunfullmäktige besluta följande: 1. antar strategi för fristadsprogrammet i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag från den 16 januari uppdrar åt kultur- och fritidsnämnden att upprätta styrdokument i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 3. Komunfullmäktige beslutar att kultur-och fritidsnämndens reglemente får följande tillägg: 4.10 Kultur-och fritidsnämnden ansvarar för Fristadsprogrammet i Växjö. 4. ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda hur kommunen kan hjälpa fristadsförfattaren efter att den tvååriga programperioden är slut. Yrkanden Eva Johansson (C) med instämmande av Rose-Marie Holmqvist (S) och Lena Wibroe (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Ann-Christin Eriksson (V) med instämmande av Carin Högstedt (V): återremitterar ärendet för att utreda hur kommunen kan hjälpa fristadsförfattare efter att den tvååriga programperioden är slut. 42(62)

43 18 fortsättning Beslutsordning Ordförande Benny Johansson (M) frågar först om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska återremitteras och konstaterar att ärendet ska avgöras idag. Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag och konstaterar att kommunfullmäktige gör detsamma. Beslutet skickas till För åtgärd Kultur- och fritidsnämnden För kännedom Kommunkansliet Nämnden för arbete och välfärd Kommunchefen (säkerhetschefen) 43(62)

44 19 Dnr Om- och tillbyggnad av Sörabyskola s beslut godkänner att utbildningsnämnden i samarbete med Vidingehem genomför om- och tillbyggnad av Söraby skola till en investeringsutgift, baserad på anbud, av totalt 43,2 mkr och med en preliminär tillkommande hyra på 3,5 mkr/år. Bakgrund Dåvarande skol- och barnomsorgsnämnden beslutade i 124/2014 att begära hos fullmäktige begära att få genomföra om- och tillbyggnad av Söraby skola till en investeringsutgift, baserad på anbud, av totalt 43,2 mkr och med en preliminär tillkommande hyra på 3,5 mkr/år. Utbildningsnämndens lokaler i Rottne är idag inte effektiva för verksamheten. Genom att koncentrera lokalåtgärderna till Söraby skola kan större flexibilitet mellan förskola och skola skapas för att bättre kunna hantera varierande barn och elevtal. Samhällets utbyggnad är svår att helt förutse men troligen kommer ytterligare bostadsbyggnation att ske i framtiden. Med om- och tillbyggnad av Söraby skola skapas beredskap för ökat barnantal. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 16 januari 2015 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att i tidigt skede i projektet fanns en kalkyl på 20 mkr för nybyggnad av en förskola i Rottne. Efter programarbete och översyn av skollokalerna ändrades inriktningen på projektet till att avse ny- och ombyggnad av skolan samt att tillskapa fler förskoleplatser intill nuvarande förskolan Fantasia. Investeringsutgift, baserad på anbud, är 43,2 mkr med en beräknad tillkommande hyra på ca 3,5 mkr/år som når full effekt Kommunstyrelsen har i 65/2015 föreslagit kommunfullmäktige besluta att godkänna att utbildningsnämnden i samarbete med Vidingehem genomför om- och tillbyggnad av Söraby skola till en investeringsutgift, baserad på 44(62)

45 19 fortsättning anbud, av totalt 43,2 mkr och med en preliminär tillkommande hyra på 3,5 mkr/år. Beslutet skickas till För åtgärd Utbildningsnämnden För kännedom Vidingehem AB Kommunchefen (gruppledare lokalförsörjningsgrupp) 45(62)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-10-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-10-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 16:30 17:20 Beslutande Ledamöter Benny Johansson M Alf kogmalm Anders Lindoff Andreas Ekman M Andreas C Håkansson Anna Gustbée M Anna Hultstein M Anna Tenje

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-13. Klockan 10.00 i A-salen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-13. Klockan 10.00 i A-salen Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Klockan 10.00 i A-salen Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Anna Tenje (M) Catharina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Tid och plats Atriumsalen, Utvandrarnas Hus, kl. 14.00 20.20 Beslutande Ledamöter Benny Johansson (M), ordförande Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e vice ordförande Lena Wibroe (M), 2:e vice ordförande Tobias

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. KALLELSE Kommunstyrelsen 2016-12-14 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. Tid och plats tisdagen den 20 december 2016 kl. 15.30 (i samband

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. KALLELSE Kommunstyrelsen 2016-06-07 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. Tid och plats tisdagen den 14 juni 2016 kl. 10.30 i Utvandrarnas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2015-09-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2015-09-15 Tid och plats Atriumsalen, Utvandrarnas Hus, kl. 14:00 20:05 Beslutande Ledamöter Benny Johansson (M), Ordförande 167-179, 181-213 Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e vice ordförande Lena Wibroe (M), 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10 Tid och plats A-salen klockan 10.00 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C) ordförande Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Gunnar Storbjörk (S) Malin Lauber (S) Cheryl Jones Fur (MP) Tomas Thornell (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-27 Tid och plats A-salen klockan 10.00 11.30 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Gunnar Storbjörk (S) Tomas Thornell (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S) Tid och plats VKABs sammanträdesrum, kl. 13.30 16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S),

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. KALLELSE 2016-12-14 kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. Tid och plats tisdagen den 20 december 2016 kl. 15.30 (i samband med pausen av kommunfullmäktige)

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 16.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats och tid Atriumsalen, Utvandrarnas hus Kl. 09.00 22.30 Beslutande Ledamöter Benny Johansson (M) Ordförande Carl-Olof Bengtsson (S) 1:e vice ordförande Lena Wibroe (M) 2:e vice ordförande Anders Lindoff

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige , Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige , Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid och plats 14.00 18.15, Atriumsalen, Utvandrarnas hus Beslutande Ledamöter Benny Johansson, ordf. M Marie-Louise Gustavsson S Lena Wibroe M 35-41 Andreas Ekman M Anna Gustbée M Anna Hultstein M Anna

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric

Läs mer

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VKAB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VKAB Tid och plats Sammanträdesrum, kl. 14.00-16.10 Beslutande Ledamöter Catharina Winberg (M), Ordförande Maria Carlsson (S), 1:e vice ordförande Tobias Adersjö (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.50 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S) Lennart Adell Kind (L)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S) Lennart Adell Kind (L) Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M) Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Växjös starkaste lag. Ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder 2015-2018. Blå markering betyder att valet förrättades 3/11

Växjös starkaste lag. Ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder 2015-2018. Blå markering betyder att valet förrättades 3/11 Växjös starkaste lag Ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder 2015-2018 Blå markering betyder att valet förrättades 3/11 KOMMUNSTYRELSEN (+AU) Bo Frank + AU Anna Tenje + AU Catharina Winberg Oliver

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04. Klockan 10.00 i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04. Klockan 10.00 i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker Plats och tid Beslutande Ledamöter Klockan 10.00 i A-salen Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell Kind (C) Nils Fransson (FP)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell Kind (C) Nils Fransson (FP) Plats A-salen Tid Kl. 10:00 11:00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell

Läs mer

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S)

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Växjö Kommunföretag AB Organisationsnummer:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Växjö Kommunföretag AB Organisationsnummer: Tid och plats Sammanträdesrum Växjö Kommunföretag AB, kl. 14.00 17.15 Beslutande Ledamöter Catharina Winberg (M), Ordförande Maria Carlsson (S) 8-23 Elisabeth Risedal (V) 1-7 Tobias Adersjö (MP) Martin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-06-18. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-06-18. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Plats Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Tid Kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Nils Posse (M), ordförande Marie-Louise Gustavsson (S) Berith Swalander (M) Patricia Aguilera (S) Ann Albertsen (C) Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-17 Tid och plats A-salen klockan 09.30 11.20 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) 1:e vice ordförande Anna Tenje (M) Gunnar Storbjörk (S) Malin Lauber (S) Eva Johansson

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Catharina Winberg (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Catharina Winberg (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg. Per Schöldberg (C) Nils Fransson (FP) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Ulf Hedin (M)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg. Per Schöldberg (C) Nils Fransson (FP) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Ulf Hedin (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), Tony Lundstedt (S), 18 21

Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), Tony Lundstedt (S), 18 21 Plats C-salen Tid Kl. 13.30 16.05 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), 11 17 Tony

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-08-18. Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-08-18. Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30-15. Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30-15.05 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 16

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 16 KALLELSE Kommunfullmäktige 2016-03-08 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 16 Tid och plats Ledamöter Benny Johansson (M), Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Växjö Kommunföretag AB Organisationsnummer: 556602-4641 2015-12-03

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Växjö Kommunföretag AB Organisationsnummer: 556602-4641 2015-12-03 Tid och plats Sammanträdesrum Växjö Kommunföretag AB, kl. 14.00 17.10 Beslutande Ledamöter Catharina Winberg (M), Ordförande Maria Carlsson (S) Tobias Adersjö (MP) Martin Edberg (S) Ulf Hedin (M) Rose-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-06-09. kl. 15.00-16.29 i VKAB:s styrelserum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-06-09. kl. 15.00-16.29 i VKAB:s styrelserum Tid och plats Beslutande Ledamöter kl. 15.00-16.29 i VKAB:s styrelserum Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S), 83-91 Martin Edberg (S),

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2 KALLELSE Kommunstyrelsen 2015-06-11 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2 Tid och plats tisdagen den 16 juni 2015 kl. 12.50 i Utvandrarnas

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Tid och plats Atriumsalen, Utvandrarnas Hus, kl. 09:00 12:20 Beslutande Ledamöter Benny Johansson (M), Ordförande 145-150, 152-178 Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e vice ordförande Lena Wibroe (M), 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2014-12-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2014-12-09 Tid och plats C-salen klockan 13.30-14.45 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S), 103, 108, 114, 104, 115 Ann-Christin Eriksson (V), 105-107, 109-113 Ulf Hedin (M) Oliver

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) René Jaramillo (KD) Åsa Karlsson Björkmarker (S)

A-salen, kommunhuset. Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) René Jaramillo (KD) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

A-salen, kommunhuset

A-salen, kommunhuset Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:15 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) 194-199, 201-214 Charlotta Svanberg (S) 194-211, 213-214 Per Schöldberg (C) 194-198, 200-214 Anna Tenje (M) 194-197, 199-214

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Växjö Kommunföretag AB (VKAB) Organisationsnummer:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Växjö Kommunföretag AB (VKAB) Organisationsnummer: Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 16:30 17:05 Beslutande Ledamöter Catharina Winberg, ordförande Maria Carlsson, 1:e vice ordförande Tobias Adersjö, 2:e vice ordförande Martin Edberg Ulf Hedin Rose-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-15. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-15. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Plats Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Tid Kl. 14:00-18.50 Beslutande Ledamöter Nils Posse (M), ordförande Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e v. ordf. Berith Swalander (M), 2:e v. ordf. Patricia Aguilera

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lennart Adell Kind (FP) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lennart Adell Kind (FP) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2015-10-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2015-10-20 Tid och plats Atriumsalen, Utvandrarnas Hus, kl. 14.00 20.20 Beslutande Ledamöter Benny Johansson (M), Ordförande Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e vice ordförande Lena Wibroe (M), 2:e vice ordförande Tobias

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-11-20. B-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-11-20. B-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats B-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00-16.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Wibroe (M), ordförande Wirginia Bogatic (V), vice ordförande Ann Albertsen

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

A-salen. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S)

A-salen. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.40 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.50 Beslutande Ledamöter Bert Sundström (S), ordförande Anna Hultstein (M) Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik Carlström (FP) Therese Graesén (S) 2 13 Jonas Danielsson

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:10 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Tid och plats Atriumsalen, Utvandrarnas Hus, kl. 14:00-19:40 Beslutande Ledamöter Benny Johansson (M), Ordförande Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e vice ordförande Lena Wibroe (M), 2:e vice ordförande Tobias

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400 Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 9:00 11:15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Tid och plats Utvandrarnas hus klockan 14.10 19:30 Beslutande Ledamöter Benny Johansson (M) Ordförande Carl-Olof Bengtsson (S) 1:e vice ordförande Lena Wibroe (M) 2:e vice ordförande Gunnel Jansson (MP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00-17:30 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordf. M Örjan Mossberg V Gunnar Storbjörk S 141-154 Elisabeth Risedal V Bo Svensson MP Yusuf Isik S Pontus Nordfjell

Läs mer

Omedelbart justerat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-21

Omedelbart justerat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-21 Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7 Växjö klockan 14.00-16.00 Eva Johansson (C), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid: Kl. 18:00-18:35

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid: Kl. 18:00-18:35 KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid: Kl. 18:00-18:35 Plats: Stenungsbaden Yacht Club konferenslokal Kungsholm Beslutande Sofia Westergren (M) Kent Sylvan (M) - ersättare Gunnar Lidén (M) Sofie Folkesson (M) Carl-Henrik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-21 Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7 Växjö, klockan 14.00-16.00 Eva Johansson

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S) Tid och plats H-salen, kl. 13.30 16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus 1(8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:30-11:20 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Charlotta Svanberg

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Charlotta Svanberg Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 11.40 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

UPPDRAG PÅ 4 ÅR: Ola Gustafsson. Kommunstyrelsen (KS) Gunnar Storbjörk Rose-Marie Holmqvist. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) Krisledningsnämnd

UPPDRAG PÅ 4 ÅR: Ola Gustafsson. Kommunstyrelsen (KS) Gunnar Storbjörk Rose-Marie Holmqvist. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) Krisledningsnämnd Valberedningens förslag till medlemsmötet 141117 En enig valberedning överlämnar härmed nedanstående förslag till medlemsmötet. Valberedningen består av följande personer; Åke Eriksson (ordförande), Marianne

Läs mer

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare KOMMUNSTYRELSEN Tid: 16:30-16:40 Plats: Skeppet Beslutande Sofia Westergren (M), ordförande Bo Pettersson (S), vice ordförande Gunnar Lidén (M) ersätter Linda Ekdahl (M), jäv 59, 61 Roger Andersson (S)

Läs mer

Tekniska nämnden (9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration Tn 101. Budgetuppföljning per den 30 juni 2010

Tekniska nämnden (9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration Tn 101. Budgetuppföljning per den 30 juni 2010 Tekniska nämnden 2010-08-23 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration 2009.001-206 Tn 101. Budgetuppföljning per den 30 juni 2010 2010.001-206 Tn 102. Budget 2011 2010.008-200 Tn 103. Meddelande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid kl. 13.30 13.55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande Bert Sundström (S) Nils-Erik Carlström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Tid och plats B-salen, kl. 09.00-09.55 Beslutande Ledamöter Anna Hultstein (M), Ordförande Bengt-Göran Sandell (S) Ulla Svensson (M) Yvonne Ekaremål (C) Eva Kjellberg (S) Tjänstepersoner Justering Justerare

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-11-09 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 17:00 19:50 Utses att justera Alma Nilsson Justeringens plats och tid Kommunhuset, Skärhamn 2015-11-10

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Lena Wibroe (M)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Lena Wibroe (M) Plats C-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 15:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

C-salen, Växjö kommun. Beslutande Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

C-salen, Växjö kommun. Beslutande Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13:30 15.45 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag Kommunstyrelsen 2009-02-24 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 12.30 12.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.25 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bert Sundström (S), ordförande Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik Carlström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-08-28. Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-08-28. Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7, Växjö Plats Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7, Växjö Tid Kl. 13.30-17.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Lena Wibroe

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Ulf Hedin (M), ordförande. Bert Sundström

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Ulf Hedin (M), ordförande. Bert Sundström Plats C-salen Tid Kl. 13.30 14.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik

Läs mer