VÄRT ATT VETA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄRT ATT VETA 2014. www.vasa.fi"

Transkript

1 VÄRT ATT VETA 2014

2 Bild: Ann-Britt Pada Vasa ~ Värt att veta 2014 Allmän information...4 Befolkning...7 Näringsstruktur...9 Stadens affärsverksamhet Boende och byggande Social och hälsovårdsservice Småbarnsfostran...25 Utbildning...25 Kultur Fritid...35 Trafik VASA STAD MEDBORGARINFO Sandra Nestorova PB 3 (Biblioteksgatan 13) VASA Pärm bild: Ann-Britt Pada Layout: Mikael Matikainen Vasa stads Grafiska tjänster

3 Stadsfullmäktige och kommunalvalet medlemmar, ordförande Joakim Strand (SFP). 1:a vice ordförande Arja Miettinen (SDP), 2:a vice ordförande Markku Mäntymaa (Saml.) ALLMÄN INFORMATION Vasa är en vacker, historisk stad, där det finns någonting för var och en. Energin, ett bra sysselsättningsläge och lyckliga människor gör att man vill komma hit och stanna här. Bland stadens invånare finns hundra olika nationaliteter. Tvåspråkigheten syns i vardagen. I det över 400-åriga Vasa möts historia och nutid, kultur och natur, köpcenter och saluhall. Staden är också en port till Finlands enda naturarvsobjekt Kvarkens skärgård. Växande företagsområden, utveckling av logistiken samt innovationer och samarbete skapar en grund för framtidens Vasa. Bild: Jaakko J. Salo Areal km² landareal km² vattenområde km² Strandlinjens längd km fastlandsstrand km skärgårdsstrand km sjö- och älvstrand km Detaljplanerat område ha Parti Platser Kvinnor Män Röstetal SFP Saml SDP Sannfinl Vänst Cent KD Gröna Övriga Sammanl Stadsstyrelsen medlemmar, ordförande Seppo Rapo (Saml.). Platsfördelning: SFP 4 (Hans Frantz, Lars-Erik Wägar, Anna-Lena Ahlnäs, Anne Salovaara-Kero), Saml. 4 (Seppo Rapo, Raija Kujanpää, Kari Pastuhov, Anne-Marie Viinamäki), SDP 3 (Anita Niemi-Iilahti, Matias Mäkynen, Marjatta Kiviranta), Sannf. 2 (Jukka Mäkynen, Mauri Ollila), Vänst. 1 (Jorma Katajamäki), Cent.1 (Merja Rintamäki). Stadsdirektör: Tomas Häyry Sektordirektörer: Markku Järvelä...teknisk direktör Christina Knookala... bildningsdirektör Jukka Kentala...vård- och omsorgsdirektör Områdesdirektör: Liisa Räty...Lillkyros områdesdirektör 4 VÄRT ATT VETA

4 BEFOLKNING Folkmängden % % % Invånarantal Finskspråkiga , , ,1 Svenskspråkiga , , ,7 Övriga språk , , ,2 Kvinnor , , ,2 Män , , ,8 Bild: Ann-Britt Pada Folkmängden enligt ålder % % % 0-6 år , , , år , , , år , , , år , , ,0 65- år , , ,1 Sammanlagt Budget (inklusive affärsverken)...(1.000 euro)... (1.000 euro) Verksamhetsbidrag Skatteinkomster Statsandelar Årsbidrag Investeringar (netto) Språk ,2% Ålder ,8% 18,1% 9,3% Investeringarnas inkomstfinansiering, %... 10,1...13,3 Lånebelopp, /invånare ,7% 13,8% Kommunalbeskattning ,1% Kommunalskatt 19,5% % Andel av samfundsskatten Finskspråkiga Fastighetsskatt Svenskspråkiga 0-6 år 7-15 år år Totalt Övriga språk år 65- år 6 VÄRT ATT VETA

5 Befolkningsförändring 2013 Födda Avlidna Födelseöverskott Invandring (netto) Flyttning mellan kommuner (netto) Korrigering av befolkningsantal Befolkningsförändring Utbildningsnivå år fyllda personer ,2 % ,1 % Personer som avlagt examen ,7 % ,8 % mellanstadiet ,3 % ,2 % högskolenivå ,4 % ,6 % Bild: Jaakko J. Salo NÄRINGSSTRUKTUR Arbetskraft och arbetsplatser Arbetsplatser enligt näringsgrenar Näringsgren Samhällsservice Tillverkning Handel, transport och inkvarteringstjänster Professionell, vetenskaplig och teknisk verksamhet samt administrativa tjänster Kultur, nöje och fritid samt övrig service 2007 % , , , , , % , , , , , % , , , , , % , , , , , % , , , , ,0 Byggverksamhet , , , , ,8 Information och kommunikation , , , , ,9 Finansiering och försäkring 650 1, , , , ,8 VVS-, el- och avfallshantering 357 1, , , , ,0 Fastighetsverksamhet 277 0, , , , ,7 Primärproduktion Totalt 230 0, , , , , , , , , ,0 8 VÄRT ATT VETA

6 Självförsörjning i fråga om arbetsplatser år ,1 % Genomsnittlig arbetslöshetsgrad...år år år 2014 Vasa... 7,8 %...8,9 %... 9,5 % hela landet...9,8 %...11,3 %...12,3 % Bild: Mikko Lehtimäki Förändring i antalet arbetsplatser år år år Sysselsatt arbetskraft i Vasa 1/ / / De största arbetsgivarna Arbetsplatser 2013 Vasa stad (affärsverken medräknade) Wärtsilä-koncernen Vasa sjukvårdsdistrikt skn/centralsjukhuset ABB Ab Staten Vacon Abp Vasa universitet KPO-koncernen Svenska Österbottens Förbund för utbildning och kultur (SÖFUK) VEO Ab Citec Vasa-enheterna Anvia-koncernen KWH-koncernen Ab TeliaSonera Finland Abp Koncernen Vasa Elektriska Uponor Infra Oy (KWH Pipe fusionerades med bolaget 6/13) Nordens ledande koncentration av energiteknologi En betydande del av Finlands och hela Nordens energiindustri har koncentrerats till Vasaregionen och energibranschen sysselsätter över personer. Av produktionen inom energiteknologin går 70 % på export från vårt område, vilket är 30 % av hela Finlands export inom teknologiindustrin. Se vidare: 10 VÄRT ATT VETA

7 Bild: Jaakko J. Salo STADENS AFFÄRSVERKSAMHET Vasa stad äger samfund och andelar i olika samfund och bildar på basen av sitt ägande och inflytande en stadskoncern. Till koncernen hör 21 dotterbolag, 6 samkommuner och 13 intressebolag, genom vilka bl.a. energi-, boende-, fritids-, utbildnings-, specialsjukvårdsoch avfallshanteringsservice produceras. Affärsverken Vasa Hamn Godstrafik ton ton Import ton ton Export ton ton Fartyg st st. Passagerare st st. Omsättning...2,34 milj.... 2,98 milj. Farledsdjup...9 m...9 m Vasa Vatten Omsättning...14,11 milj ,86 milj. Vattenledningsnätets längd km km Vattenförbrukning... 5,35 milj.m3...5,48 milj.m 3 Förbrukning per invånare/dygn liter liter Vattenavgift...1,25 /m3...1,26 /m 3 Anslutningsprocent till vattenledningsnätet (Vasa)...99,5%... 99,5 % Avloppsnätets längd km km Behandlad avloppsvattenmängd... 7,38 milj.m 3...6,77 milj.m 3 Avloppssvattenavgift...2,03 /m3...2,05 /m 3 Anslutningsprocent till avloppsledningsnätet...96,8 %...92,1 % 12 VÄRT ATT VETA

8 Bild: Jaakko J. Salo Vasa Hussektor Vasa hussektor-koncernens...32,0 milj milj. omsättning Investeringsfinansieringen,... 23,3 milj ,8 milj. varav nybyggandets andel...4,6 milj....5,1 milj. renoveringarnas andel...18,7 milj ,7 milj. Förvaltat lokalbestånd, n-m² n-m² av vilket eget lokalbestånd n-m² n-m² externt hyrt lokalbestånd n-m² n-m² stadens eget bruk n-m² n-m² uthyrt n-m² n-m² Österbottens räddningsverk Omsättning...15,2 milj....16,5 milj. Räddningsuppdrag Förstavårduppdrag Trygghetstelefonuppdrag För den prehospitala akutsjukvården (förstavårdsuppdrag) svarar från Vasa sjukvårdsdistrikt och servicen produceras i samarbete med Österbottens räddningsverk. Vasa regionala företagshälsovård Omsättning...3,96 milj.... 4,29 milj. Kunder enhetvis: Verksamhetspunkten i Vasa Verksamhetspunkten i Korsholm (fr.o.m ) Verksamhetspunkten i Laihela Verksamhetspunkten i Lillkyro Vasa Regionala Företagshälsovård fungerar som personalhälsostation för Vasa stad, Vasa sjukvårdsdistrikt och Laihela kommun och Korsholms kommun samt som personalhälsostation för anställda på de företag som ingått avtal och också som hälsocentral för sjömän. Koncernbolag Vasa Elektriska Ab Vasa Elektriska-koncernens omsättning milj milj. Elförsäljning Elförsäljning GWh GWh Kunder st st. Fjärrvärme Såld värme GWh GWh Kunder st st. Vasa Elnät Ab Elanslutningar st st. Elöverföring GWh GWh Elöverföringskunder st st. Ab Stormossen Oy Omsättning...11,3 milj....11,5 milj. Mottagna mängder avfall ton ton Återvinningsgraden för kommunalf avfall... 95,1 %... 96,1 % Investeringar... 0,997 milj....1,683 milj. 14 VÄRT ATT VETA

9 Studentbostadsplatser (VOAS) år c Pikipruukki Förvaltas Pikipruukki bostäder Omsättning... 22,1 milj. Bostadsrätt bostäder Omsättning... 2,0 milj. Vähäkyrön Vuokratalot Kiinteistö Oy Förvaltas bostäder Omsättning... c. 1 milj. Bostadsproduktion 2013 Bostäder egnahemshus st...35,9 % radhus st...15,4 % flervåningshus st...48,7 % Sammanlagt st ,0 % BOENDE OCH BYGGANDE Bild: Jaakko J. Salo Bostadsbestånd I fristående småhus ,0 % I rad- eller kedjehus ,2 % I flervåningsbostadshus ,4 % I övriga byggnader ,4 % Sammanlagt ,0 % Kommunaltekniska arbeten Sanering av gamla gator (grundläggning) m² m² Nya gator m² m² Nya cykel och gångvägar m² m² Asfaltarbeten m² m² Asfaltmängd ,5 ton ,5 ton Vattenledningar m m Avloppsledningar m m Regnvattenledningar m m Trafik- och skyddsgrönområden m m 2 16 VÄRT ATT VETA

10 Underhållna trafikleder Gator...320,6 km ,4 km Cykelvägar ,3 km ,3 km Fristående gång- och cykelvägar...64 km km Privatvägar...116,2 km...120,6 km Underhållna grönområden 2013 Anlagda parkområden ha Lekparker st. Skog ha SOCIAL OCH HÄLSOVÅRDSSERVICE Socialarbete och familjeservice Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten 2013 Psykosocial service Serviceområdet producerar öppen-, anstalts- och boendeservice som stöder hantering av rusmedels-, mentalvårds-och livskompetensproblem enligt lågtröskelprincipen för personer i alla åldrar och familjer som bor i Vasa och på samarbetsområdet Vasa-Laihela. Ungdomsstationen Klaara (antal besök) Familjerådgivningen (antal besök) Missbrukarstationen vårddygn substitutionsbehandling (besök) Håven, Missbrukarhållplatsen för unga (besök) Socialarbete Uppgiften för serviceområdet för socialarbete är att förebygga, minska och reparera individers, familjers och gruppers problem som anknyter till social välfärd, funktionsförmåga och livskompetens genom socialt stöd, handledning och rehabilitering Hushåll/utkomststöd Barnskyddsarbete Serviceområdets verksamhetsidé är att stöda välmåendet hos barn och familjer som är i behov av särskilt stöd rättidigt, med yrkeskunskap och förtroende, genom tryggande av individens och familjens behov och 18 delaktighet. VÄRT ATT VETA Bild: Jaakko J. Salo av dessa hushåll som erhåller utkomststöd Rehabiliterande arbetsverksamhet (verksamhetsdagar)

11 Handikappservicen Handikappservicens verksamhetsidé är att erbjuda handikappade människor möjligheter att leva ett fullödigt liv och att ge stöd, handledning och vård som motsvarar den enskilda individens situation och behov. Som stadens egen verksamhet ordnas bl.a. boendeservice, dag- och arbetsverksamhet samt morgon- och eftermiddagsvård. Mängden klienter Färdtjänst (enligt handikappservicelagen) klienter Personlig assistans klienter Ändringsarbeten i bostäder och hjälpmedel klienter Boendeservice (egen verksamhet)...7 enheter/ 88 klienter Dag- och arbetsverksamhet (egen verksamhet)... 2 enheter/ 152 klienter Invandrararbete Serviceområdets uppgift är att främja och stöda integreringen av personer som får och söker internationellt skydd i Vasa samt att främja en positiv atmosfär gentemot invandrare. Till serviceområdet hör följande service: aktualisering av barnskyddsärende, öppenvård, vård utom hemmet och eftervård, hemservice för barnfamiljer, familjerättsliga ärenden och Österbottens medlingsbyrå. Bild: Jouko Keto Utlänningsbyrån (nya klienter) Mottagningscentralen (klienter) Socialjouren i Österbotten (kontakter) Startade barnskyddsärenden Utredning av barnskyddsbehov Barnskyddsklienter (bs-barn) Medlingsverksamhet VÄRT ATT VETA

12 Bild: Jaakko J. Salo Hem- och anstaltsvården Seniorcentret Seniorcentrets mål är att stöda äldre i Vasa, vars fysiska, psykiska eller sociala funktionsförmåga är nedsatt, eller vars funktionsförmåga hotar att bli nedsatt. Genom bedömning, handledning samt ordnande av rättidig rehabilitering, service och vård främjas de äldres hemmaboende. Servicen i Seniorcentret omfattar dagverksamhet, badservice inom hemvården, minnespolikliniken, socialarbete och SAS-byrå, rekreationsverksamhet, gymverksamhet, frivilligarbete och servicerådgivning. Hemvård Hemvården inkluderar personlig omsorg, vård och service inom sjukvården, som stöder hemmaboende bland Vasaborna. Syftet med hemvården är att stöda och handleda klienterna i att klara sig i de vardagliga sysslorna så självständigt som möjligt. Serviceboende Med serviceboende avses en boendeform, där det förutom boende även ingår den service som behövs i situationer där boendet med hjälp av hemvård inte längre är möjligt. Inom serviceboendet finns vårdpersonal närvarande dygnet runt. I Vasa finns 482 olika servicebostäder för åldringar. Anstaltsvård Stadssjukhuset har 221 sjukbäddar, av vilka 86 är avsedda för kortvarig vård. På avdelning 1 finns 20 platser för kortvarig vård. Avdelningarna 8 och 9 är för personer som behöver akut sjukvård och rehabiliterande kortvarig vård. Därtill har psykogeriatrisk vård koncentrerats till två avdelningar och två avdelningar har platser för vård i livets slutskede. Personer som behöver långvarig vård har man för avsikt att flytta från sjukhuset till serviceboende. På bäddavdelningen i Lillkyro finns 16 patientplatser. Där sköts akuta sjukdomar, rehabiliterings-, terminalvårds-, undersöknings- och långvårdspatienter. 22 VÄRT ATT VETA

13 Hälsovårdsservice Mottagningsservice Den öppna hälsovården fungerar på sju hälsostationer: Gerby, Sandvikens, Roparnäs, Kyrkoesplanadens, Brändö, Korsnästågets och Lillkyro hälsostationer. På hälsostationerna finns läkarmottagningar, mödra- och barnrådgivningar. SMÅBARNSFOSTRAN Barn i dagvård... daghem...familjedagvård heldagsvård deltidsvård Av barnen i åldern 0-6 år deltar 622 i förskoleundervisning. Skolhälsovården har sin verksamhet vid läroanstalterna för grundläggande utbildning. Till studerandehälsovården i Vasa stad hör ca studerande, som studerar vid yrkesinstitut, gymnasier eller yrkeshögskolor. Hälsovården för universitetsstuderandena sköts av Studenternas hälsovårdsstiftelse. Läkarjouren fungerar centraliserat på Huvudhälsostationen (Smedsbyvägen 14 16). Från fungerar läkar- och skötarjourmottagningen på hälsostationerna vardagar under tjänstetid. På kvällar, nätter och veckoslut är jourmottagningen koncentrerad till Vasa centralsjukhus samjour. Tandvård Tandvården har åtta områdesvisa verksamhetsenheter samt en undervisningsenhet. Alla kommuninvånare har rätt till vård. Vasa Centralsjukhus I Vasa verkar även Vasa Centralsjukhus, som hör till Vasa sjukvårdsdistrikt. 13 medlemskommuner upprätthåller sjukvårdsdistriktets samkommun. Vasa Matservice Svarar för organiseringen och produktionen av måltidsservice till daghemmen, den grundläggande utbildningen, utbildningen på andra stadiet, hem- och anstaltsvården, handikappservicen och stadssjukhuset. Även personalbespisning ingår i verksamheten. Det kalkylmässiga antalet måltider är ca 3,1 miljoner i året. Köpservicedaghem... barn i dagvård heldagsvård deltidsvård Av barnen i åldern 0-6 år deltar 41 i förskoleundervisning. Stadens daghem st. Barn i skötsel tot barn Antalet är ca 62 % av alla barn under 7 år Familjedagvårdare Inom den öppna daghemsverksamheten barn Hemvårdsstöd betalas i genomsnitt till. 947 familjer/mån. Privatvårdsstöd i genomsnitt till familjer/mån. Selektivt tillägg betalas i genomsnitt till familjer/mån. Steinerdaghemmet, förskoleundervisning...4 barn UTBILDNING Grundläggande utbildning... Skolor...Elever Åk 1-6, finskspr Åk 1-6, svenskspr Åk 7-9, finskspr Flexibel grundläggande utbildning...17 Åk 7-9, svenskspr Flexibel grundläggande utbildning...9 Specialskolor, finskspr Specialskolor åk 1-10, svenskspr Förberedande undervisning, finskspr Förberedande undervisning, svenskspr VÄRT ATT VETA

14 Bild: Vasa yrkesinstitut/esa Siltaloppi Andra stadiets utbildning Studerande Vaasan lyseon lukio Vaasan lyseon lukion aikuislinja Vasa gymnasium Vasa svenska aftonläroverk...69 Vasa övningsskolas gymnasium med IB Steiner-lukio...37 Vasa yrkesinstitut Teknik Service Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen Social-, hälso- och idrottsområdet Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området Kultur Det naturvetenskapliga området Säkerhetsbranschen...86 Förberedande utbildning för invandrare...22 Förberedande och rehabiliterande utbildning för handikappade... 3 Handledande och förberedande utbildning för grundläggande yrkesutbildning Rudolf Steinerskolan åk Vasa övningsskola, åk 1-9 och förskoleundervisningen Vaasan kristillinen koulu YA! Yrkesakademin i Österbotten Teknik och kommunikation Turism-, kosthålls- och ekonomibranchen Social-, hälso- och idrottsområdet Naturbruk och miljöområdet Kultur Det naturvetenskaplig området Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området Orienterande och förberedande utbildning inför grundläggande yrkesutbildningen...4 Förberedande utbildning för invandrare Yrkesinriktad tilläggsutbildning YA! har även en omfattande kursverksamhet. 26 VÄRT ATT VETA

15 Bild: Jaakko J. Salo Vasa kustregions läroavtalsbyrå Finskspråkiga Svenskspråkiga Övriga språk VAKK - Vasa vuxenutbildningscenter El och byggnadsarbete, metall Ledarskap och affärsverksamhet Språk och mångkultur Turism-, kosthålls- och rengöringsbranschen Social- och hälsovårdsbranschen Utbildning på högre nivå Studerande Vasa yrkeshögskola Teknik och kommunikation Företagsekonomi och turism Hälsovård och det sociala området Yrkeshögskolan Novia Teknik Vård Kultur (Vasa, Jakobstad) Vasa universitet Examensstuderande Filosofiska fakulteten Handelsvetenskapliga fakulteten Tekniska fakulteten Öppna universitetet Levón-institutet (fortbildning) Personer som avlägger fristående studier Helsingfors universitet Juridiska utbildning i Vasa...74 Åbo Akademi, Vasa Pedagogiska fakulteten varav forskarstuderande...73 Statsvetenskapliga och socialvetenskapliga institutionen varav forskarstuderande Institutionen för kemiteknik/energiteknik Centret för livslångt lärande, CLL, fortbildning Öppna universitetet (hela ÅA) VÄRT ATT VETA

16 Svenska handelshögskolan (Hanken) Ekonomiemagister och -kandidat Ekonomiedoktor Hanken fortbildning Vasa Öppna Hanken Andra läroanstalter Studerande Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland...33 Fria Kristliga Folkhögskolan Grundläggande konstundervisning Kuula institutet Vaasan työväenopisto/vaasa-opisto Vasa Arbis Vasa sommaruniversitet Andra kunskapsaktörer Västra Finlands designcentrum MUOVA, Teknologicentret Oy Merinova Ab, Gemensamma laboratoriet Technobothnia, Levón-institutet (Vasa universitets forsknings-, utbildnings- och utvecklingscentral) Vasa energiinstitut VEI (Vasa universitets, Vasa yrkeshöskolas och Yrkeshögskolan Novias forskningsinstitut), Tritonia (gemensamt bibliotek för högskolorna i Vasa) KULTUR Teaterkonst 2013 Föreställningar Besökare Vaasan kaupunginteatteri* Wasa Teater Dockteatern Lilla Åsnan ca Studentteater Rampen Vasa Operastiftelse * i siffrorna ingår operetten Iloinen leski Bild: Sami Heiskanen Vasa stadsorkester 2013 Föreställningar Besökare Konserter Beställda konserter Operaföreställningar* * i siffrorna ingår operetten Iloinen leski 30 VÄRT ATT VETA

17 Vasa stadsbibliotek-landskapsbibliotek 2013 Sammanlagt Vasa Lillkyro Total utlåning Lån/invånare...19,98 Fysiska besök Webbplatsbesök Sidöppningar (på webbsidan) Biblioteksmaterial tot Böcker Anskaffningar Öppethållningstimmar Museer Besökare Bleckslagarmuseet Kuntsis museum för modern konst Tikanojas konsthem Österbottens museum och Terranova Konsthallen Gamla Vasa museum Övriga museer Brage friluftsmuseum, Edvins konstpark och Korsumuseet, Finlands biblioteksmuseum, Lillkyro hembygdsmuseum, Mejerimuseet, Nelin-Cronströms konsthem, Savilahti hembygdsmuseum, Vasa arbetarmuseum, Vasa bil- och motormuseum, Vasa krigsveteranmuseum, Vasa sjöfartsmuseum Bild: Jaakko J. Salo 32 VÄRT ATT VETA

18 Kulturcentret 2013 Vasa XXI Körfestival ( ): 68 körer, c uppträdare 78 konserter publik c Konstens Natt ( ): besöksantal c Kulturcentrets uppgift är att svara för stadens allmänna kulturväsende. Kulturcentret är ett stöd för olika kulturaktörer och skapar nätverk lokalt, regionalt och internationellt. Till verksamhet hör att upprätthålla och utveckla Kasern 13, att producera kulturevenemang och -tillställningar samt att fungera som hemvist för kulturtidningen KultTour. Kulturcentret skapar förutsättningar för ett mångsidigt kulturarbete, medverkar till att Vasa utvecklas till en allt rikare kulturstad, deltar i förvaltningen av understöden som beviljas för kultur samt informerar om kulturverksamhet och service i området. Bild: Jaakko J. Salo Grundläggande konstundervisning Elever FRITID Idrotts- och friluftsanläggningar Botniahallen användare användare Vaasa Arena användare användare Simhallen besökare besökare Öjberget - vintersportcentrum utförsåkare utförsåkare Uteidrottsplatser: Gräsplaner...36 st. Konstgräsplaner...4 st. Sandplaner...19 st. Friidrottsplaner...3 st. Isplaner/rinkar st. Badstränder st. Motionsbanor/skidspår st. Naturmotionsområden...6 st. Närmotionsområden...4 st. Inneidrottsplatser: Gymnastiksalar i skolor st. Stadens gym...2 st. Idrottshallar...6 st. Redskapsgymnastiksal...1 st. Privata anläggningar: Tennis-/squashhall...1 st. Utomhustennisbanor...5 st. Minigolfbanor...4 st. Ridstall...5 st. Gym...14 st. Idrottsföreningar st. 34 VÄRT ATT VETA

19 Ungdomsavdelningens verksamhet Vasa stads ungdomsavdelning erbjuder klubb- och lägerverksamhet samt ungdomsevenemang för ungdomar i Vasa. Det finns 8 ungdomsgårdar, i centrum (Kultsa), i Storviken (Sumppu), i Gerby (Villa Gerby), i Sunnanvik (Suviboxi), i Roparnäs (Sun House), i Korsnäståget (Ristikka), i Vapenbrödrabyn (Jukoboxi) och i Lillkyro (Kyrölä). I ungdomarnas kulturhus Kultsa (Rådhusgatan 30, 2 vån.) finns ungdomarnas informations- och rådgivningsservice Reimari, uppsökande ungdomsarbete Origo samt ett Walkers-ungdomscafé. Ungdomsavdelningen erbjuder också musikoch bandundervisning för unga i Rockskolan i Rockverkstaden och möjligheter till skejting i skejthallen i Roparnäs. Samarbete med Vaasan 4H. I Vasa finns ett ungdomsfullmäktige, som har som uppgift att främja ungdomarnas möjligheter till deltagande, påverkan och aktiviteter i Vasa. I Vasa stads ungdomsfullmäktige finns 25 ordinarie representanter och personliga ersättare för dem. Tilläggsuppgifter: 36 VÄRT ATT VETA Bild: Mikael Matikainen

20 Turismen Hotell:... 8 st....8 st. rum... c c. 793 bäddar...c c övernattningar beläggningsgrad... 56,1 %... 53,5 % Vasklots Campingområde Nöjesparken Wasalandia Nöjesbadet Tropiclandia * * statistik för 8 månader, då badinrättningen varit stängd 4 månader på grund av renovering Gästbåtplatser...20 st st. Gästbåthamn... 1 st... 1 st. I Vasa finns flera småbåtsleder. På sommaren regelbundna skärgårdskryssningar. Sammanträdes- och kongressutrymmen 2013 Största auditorium: personer Största hall: personer I Vasa arrangerades det år internationella kongresser och antalet mötesdagar var Vasas vänorter Bild: Jaakko J. Salo Från och med Invånare Harstad (Norge) Helsingör (Danmark) Kiel (Tyskland) Malmö (Sverige, fadderort) Morogoro (Tanzania, vänstad) Pärnu (Estland) Schwerin (Tyskland) Sumperk (Republiken Tjeckien) Umeå (Sverige) Vädret 2013* Årets medeltemperatur...5,9 oc Varmaste månaden: juli, medeltal... 16,4 oc Kallaste månaden: mars, medeltal...-6,4 oc Nederbörd, hela året...581,5 mm *uppgifterna från Meteorologiska institutet De största tidningarna som utkommer i Vasa 2013 Totalupplaga Läsarmängd Fördelning av totalupplaga %* Pohjalainen /2/1 Vasabladet /4/3 *Print/Kombination/Enbart digiupplaga 38 VÄRT ATT VETA

21 Offentliga byggnader Allaktivitetshuset Variska... (Halme, 1990) Brändö kyrka... (A.W. Stenfors, 1910) Domus Bothnica... (Aitoaho, Viljanen, 2008) Dragnäsbäcks kyrka...(g. Bergman, 1961) Gerby församlingscenter...(aitoaho, Viljanen, 1992) Hovrätten... (Setterberg, 1862) Huvudbiblioteket.. (Schoultz, Flickenberg, Serenius, 1936) Huvudbibliotekets nya del... (Lahdelma, Mahlamäki, 2001) Justitiehuset...(Laiho, Pulkkinen, Raunio, 1996) Korsholms kyrka...(adelcrantz, 1786) Länsskatteverket...(Nurminen, 1990) Ortodoxa kyrkan...(setterberg, 1864) Polishuset...(Pertti Neva, 2003) Roparnäs kyrka...(ruusuvuori, 1962) Stadshuset... (Isaeus, 1883) Statens ämbetshus...(nurminen, 1984) Styrelsegården...(Setterberg, 1860) Tekniska verket...(halme, 1979) Trefaldighetskyrkan... (Setterberg, 1862) Tritonia, Vasas veten- skaps- och inlärningscenter...(k. och S. Paavilainen, 2001) Vasa universitet... (K. och S. Paavilainen, 1994) Vägverkets ämbetshus...(nurminen, 1989) Statyer Jägarstatyn (Leppäinen, 1958) Minnesmärket över finländska flyget (Kallio, 1969) Finlands frihetsstaty (Liipola, 1938) Information om Vasas statyer och minnesmärken finns på stadens sidor: visitvasa.fi 40 VÄRT ATT VETA Bild: Jaakko J. Salo

22 Bild: Jaakko J. Salo TRAFIK Flygtrafik 2013 Antalet passagerare av vilka utlandsresenärer Trafikflyglandningar av vilka från utlandet Järnvägstrafik 2013 Ankommande och avresande passagerare totalt Ankommande och avgående frakt ton Passagerarfärjtrafik 2013 Antalet passagerare 2013 var personer. Över personbilar och nästan 700 bussar körde med Wasaline över Kvarken år NLC Ferry Ab Oy, med marknadsföringsnamnet Wasaline, är det rederi som trafikerar mellan Vasa och Umeå med fartyget M/S Wasa Express. Verksamheten inleddes i början av år Busstrafik 2013 Lokaltrafik: sålda månadskort st. sålda seriebiljetter st. antalet passagerare i kollektivtrafik tot...c. 1,1 milj.st. Matkahuolto: sålda biljetter...c st. sålda månadskort/årskort st. pakettrafik... c försändelser Registrerade motorfordon Personbilar Övriga bilar Övriga motorfordon Wasaline sköter både frakt-, kryssnings- och konferenstrafik. På färjan finns restaurang, café, bar och butik. Resan tar fyra timmar och det finns också hytter till förfogande. 42 VÄRT ATT VETA

23 Värt att veta 2014

Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt. Kommunförbundet. Kommunens verksamhet:

Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt. Kommunförbundet. Kommunens verksamhet: Kommunförbundet Kommunens verksamhet: Kommunens organisation FULLMÄKTIGE Revisionsnämnden KOMMUNSTYRELSEN NÄMNDERNA Primära uppgifter: Undervisning och kultur Social- och hälsovård Miljöfrågor och teknisk

Läs mer

Kuntaliitto Kommunförbundet

Kuntaliitto Kommunförbundet Kuntaliitto Kommunförbundet Kommunerna ansvarar för basservicen och sörjer för invånarnas välfärd www.kommunerna.net Kommunens organisation FULLMÄKTIGE Revisionsnämnden KOMMUNSTYRELSEN NÄMNDERNA Primära

Läs mer

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia CLL 20.1.2012 2 CLL:s

Läs mer

Arbetsplatserna i Vasaregionen

Arbetsplatserna i Vasaregionen Arbetsplatserna i Vasaregionen 2000 2014 Specialplanerare Teemu Saarinen, Stadsutvecklingen, 29.9.2016 Arbetsplatserna i Vasaregionen åren 2000 2014* *) Statistikcentralen publicerar arbetsplatsuppgifterna

Läs mer

VAL AV SPRÅK UR FAMILJENS PERSPEKTIV

VAL AV SPRÅK UR FAMILJENS PERSPEKTIV VAL AV SPRÅK UR FAMILJENS PERSPEKTIV Ann-Jolin Grüne Projektledare Delaktig i Finland i huvudstadsregionen Helsingfors arbis DE SVENSKA DELAKTIG-PROJEKTEN Utveckling av språkbadsmetoder, Delaktig i Finland

Läs mer

Målsättningar för den regionala kommunikationen

Målsättningar för den regionala kommunikationen Målsättningar för den regionala kommunikationen 202020 Vasaregionens image bland Finlands topp 6 regioner En nationellt stark bild av Vasaregionen som sysselsättare av kunniga personer i synnerhet inom

Läs mer

VÄRT ATT VETA

VÄRT ATT VETA VÄRT ATT VETA 2016 www.vasa.fi Vasa ~ Värt att veta 2016 Allmänt... 4 - stadens ledning...5 - budget... 6 Befolkning... 7 Näringsstruktur... 9 Stadens affärsverksamhet...12 Boende och byggande...16 Social

Läs mer

ENKÄT OM MINSKNING AV KOMMUNERNAS UPPGIFTER

ENKÄT OM MINSKNING AV KOMMUNERNAS UPPGIFTER ENKÄT OM MINSKNING AV KOMMUNERNAS UPPGIFTER Dnro 32/83/2013 Vilken kommun eller annan organisation representerar du? * Vilken är din ställning? * Kommun-/stadsfullmäktigeledamot Annan förtroendevald i

Läs mer

Kuntaliitto Kommunförbundet

Kuntaliitto Kommunförbundet Kuntaliitto Kommunförbundet Kommunerna ansvarar för basservicen och sörjer för invånarnas välfärd www.kommunerna.net Kommunens organisation FULLMÄKTIGE Revisionsnämnden KOMMUNSTYRELSEN NÄMNDERNA Huvudsakliga

Läs mer

FINLANDS SOLIGASTE STAD

FINLANDS SOLIGASTE STAD V A S A FINLANDS SOLIGASTE STAD Inre hamnen Foto: Rita Lukkarinen Solig pärla vid Kvarken! Vasa stad grundades av Karl IX år 1606 på den äldsta hamnoch handelsplatsen i Österbotten. År 1852 förstördes

Läs mer

Vad innebär socialoch

Vad innebär socialoch Vad innebär socialoch hälsovårdsreformen för mig? Social- och hälsotjänsterna 2019 enligt utkastet till regeringens proposition 11/2016 1 Detta är social- och hälsovårdsreformen Social- och hälsovårdsreformen

Läs mer

VASAREGIONENS LOGISTIKOMRÅDE

VASAREGIONENS LOGISTIKOMRÅDE VASAREGIONENS LOGISTIKOMRÅDE NORDENS LEDANDE KONCENTRATION AV ENERGITEKNOLOGI ERBJUDER ETT TOPPLÄGE FÖR LOGISTIKFÖRETAG EnergyVaasa LEDANDE PÅ ENERGI Vasaregionen är ledande i Norden på energiteknologi.

Läs mer

PRIVAT SOCIAL SERVICE 2008

PRIVAT SOCIAL SERVICE 2008 Verksamhetsenhet: Namn Adress Postnummer Ort RETURNERAS SENAST 15.2.2009 i bifogade svarskuvert utan frimärke, eller till adress: THL / Information / Anne Forss PB 30, 00271 HELSINGFORS Den elektroniska

Läs mer

AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012

AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012 UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET 12.11.2010 AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012 GEMENSAMMA MÅLSÄTTNINGAR

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2009

Utländska dotterbolag i Finland 2009 Företag 2010 Utländska dotterbolag i Finland Omsättningen för utländska dotterbolag i Finland sjönk år Enligt Statistikcentralen var den sammanlagda omsättningen för utländska dotterbolag i Finland ungefär

Läs mer

INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN. Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad ( 9)

INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN. Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad ( 9) Kristinestad Instruktion för vård- och omsorgscentralen 1 INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad 31.1.2011 ( 9) Samarbetsförfarande 7.12.2010 Vård- och omsorgsnämnd

Läs mer

Statistik om Helsingfors

Statistik om Helsingfors Statistik om Helsingfors Innehåll Helsingfors... 2 Geografi och miljö... 4 Huvudstäderna kring Östersjön... 5 Befolkning... 6 Boende... 8 Byggande... 9 Hälsovården...10 Social välfärd... 11 Kultur och

Läs mer

Socialarbete och familjeservice/handikappservice. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009

Socialarbete och familjeservice/handikappservice. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009 Socialarbete och familjeservice/handikappservice GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009 Långtidssjuka eller handikappade barn och unga under 18 år, samt utvecklingsstörda personer

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom det humanistiska och pedagogiska området

Vägen till yrkeskunskap inom det humanistiska och pedagogiska området Utbildningsprogram > Arbetsplatser Vägen till yrkeskunskap inom det humanistiska och pedagogiska området Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen i teckenspråkshandledning Grundexamen i barn- och familjearbete

Läs mer

Hänvisning: Undervisningsministeriets beslut 25.6.2002 och 27.9.2002 (36/400/2002) Ändring av undervisningsförvaltningens utbildningsklassificering

Hänvisning: Undervisningsministeriets beslut 25.6.2002 och 27.9.2002 (36/400/2002) Ändring av undervisningsförvaltningens utbildningsklassificering Dnr 19/400/2004 Datum 25.3.2004 Enligt sändlista Hänvisning: Undervisningsministeriets beslut 25.6.2002 och 27.9.2002 (36/400/2002) Ärende: Ändring av undervisningsförvaltningens utbildningsklassificering

Läs mer

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx.

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx. BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998 Utbildningsanordnarens namn Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt dag.månad.xxxx xxx/430/xxxx TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING Undervisningsministeriet

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

Utbildning som inte leder till examen vid läroanstalten år 2013 Läroanstaltskod 12345

Utbildning som inte leder till examen vid läroanstalten år 2013 Läroanstaltskod 12345 Utbildning som inte leder till examen vid läroanstalten år 2013 Läroanstaltskod 12345 Läroanstaltens namn Ifyllarens släktnamn Ifyllarens förnamn Telefon t.ex. 015-12345678 Telefax t.ex. 015-12345678 Datum

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2008

Utländska dotterbolag i Finland 2008 Företag 2009 Utländska dotterbolag i Finland 2008 16 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2008 2008 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i Finland

Läs mer

Kommunernas nyckeltal 2010 efter Nyckeltal, År och Region

Kommunernas nyckeltal 2010 efter Nyckeltal, År och Region Tilastotietokannat Statistical databases Bruksanvisning PC-Axis / PX-Web Synpunkter Kontaktinformation Statistikcentralens PX-Web databaser Statistikdatabaser > Database: PX-Web StatFin på svenska > Offentlig

Läs mer

Svenska handelshögskolan Vasa yrkeshögskola Mars 2009 Vasa universitet Yrkeshögskolan Novia Åbo Akademi

Svenska handelshögskolan Vasa yrkeshögskola Mars 2009 Vasa universitet Yrkeshögskolan Novia Åbo Akademi Svenska handelshögskolan Vasa yrkeshögskola Mars 2009 Vasa universitet Yrkeshögskolan Novia Åbo Akademi AVTAL OM TRITONIA 0. Tritonias uppgift Tritonia är ett gemensamt bibliotek och lärocenter för nedan

Läs mer

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 1.1 Samkommun... 2 1.2 Medlemskommuner... 2 1.3 Samkommunens uppgifter... 2 1.4 Samkommunens utbildningsenheter... 2 1.5 Undervisningsspråk... 3 2 SAMKOMMUNENS ORGAN... 3 2.1

Läs mer

Vi hjälper dig hitta nya vägar.

Vi hjälper dig hitta nya vägar. Vi hjälper dig hitta nya vägar. En enda handling kan göra hela skillnaden i en människas liv. En enda medmänsklig gärning kan betyda allt. En så stor makt över en annan människas liv kan vi ha. (Stefan

Läs mer

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher Befolkning 2012 Sysselsättning 2010 Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher År 2010 var andelen jobb inom servicebranscher 72,9 procent

Läs mer

- på väg mot något nytt -

- på väg mot något nytt - - på väg mot något nytt - Kyrkslätt i siffror 2010 En framgångsrik havskommun Kyrkslätt utvecklas ständigt. Här möts det rika kulturarvet och dagens utmaningar. Kommunen erbjuder utmärkta tjänster och

Läs mer

Verksamhetsuppgifter om sociala tjänster anvisningar för datainsamlingen 2015

Verksamhetsuppgifter om sociala tjänster anvisningar för datainsamlingen 2015 Verksamhetsuppgifter om sociala tjänster anvisningar för datainsamlingen 2015 Innehållsförteckning STATISTIK ÖVER VERKSAMHETEN INOM SOCIALA TJÄNSTER... 4 BEGREPP OCH DEFINITIONER, ALLMÄNNA ANVISNINGAR...

Läs mer

Rapport!om!den!svenskspråkiga!yrkesutbildningen! med!förslag!till!förändringar!

Rapport!om!den!svenskspråkiga!yrkesutbildningen! med!förslag!till!förändringar! Lärarensmotto:Manlärsålängemanharelever Rapportomdensvenskspråkigayrkesutbildningen medförslagtillförändringar OleNorrback Utredningsman 9.1.2015 Innehåll Uppdraget...4 Nulägetinomsvenskspråkigyrkesutbildning...5

Läs mer

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och hälsotjänster till rimliga kostnader.

Läs mer

Hälsa för helsingforsbor. Helsingfors hälsovårdscentral

Hälsa för helsingforsbor. Helsingfors hälsovårdscentral Hälsa för helsingforsbor Helsingfors hälsovårdscentral 2012 Finlands största hälsovårdscentral Hälsovårdscentralen har över 9 000 anställda och över 90 verksamhetsställen på olika håll i Helsingfors. Hälsovårdscentralen

Läs mer

ANSÖKAN OM SERVICE ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN

ANSÖKAN OM SERVICE ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN 1 ANSÖKAN OM SERVICE ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN Ansökan inkom: Organ/ verksamhetsenhet Vasa stad Handikappservice Pb 241, Vörågatan 46 65100 Vasa Tel. 06 325 1111/ växel Personuppgifter Efternamn och

Läs mer

Lund NorthEast i siffror

Lund NorthEast i siffror NorthEast i siffror Området Det kunskapstäta området som sträcker sig från C i sydväst till de kommande forskningsanläggningarna MAX IV och ESS i nordost går under benämningen NorthEast i vilket kunskapsstråket,

Läs mer

Statsandelar. Statsandelsreform. statsbidrag statsunderstöd. Mars 2013 Mikael Enberg

Statsandelar. Statsandelsreform. statsbidrag statsunderstöd. Mars 2013 Mikael Enberg Statsandelar statsbidrag statsunderstöd Statsandelsreform Mars 2013 Mikael Enberg Skattefinansiering år 2011, md Ersättning för lagstadgade uppgifter Statsandelar 7,7 KOMMUNER skatteink. 19,1 1,7 STATEN

Läs mer

Vuxenutbildningen i Svenskfinland

Vuxenutbildningen i Svenskfinland Vuxenutbildningen i Svenskfinland 25 64-åringar 9,0 % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3,0 % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Källa: Statistikcentralen Innehåll Vuxenutbildningen i Svenskfinland 261 Inledning 264 1 Beskrivning av

Läs mer

I frågor om sifferuppgifter kommer du vidare genom att ange noll (0) vid punkter gällande utbildning som läroinrättningen inte arrangerande 2014.

I frågor om sifferuppgifter kommer du vidare genom att ange noll (0) vid punkter gällande utbildning som läroinrättningen inte arrangerande 2014. Inledning DENNA ENKÄT GENOMFÖRS för att kartlägga mängden invandrarutbildning, invandrar och också invandrarpersonal vid läroinrättningar inom det fria bildningsarbetet 2014. Kartläggningen har beställts

Läs mer

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013.

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013. HANINGE I SIFFROR VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor är

Läs mer

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 4900 Nr 1241 Bilaga ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 1. Institutionsvård Vård som ordnas för en person är alltid institutionsvård då vården har ordnats

Läs mer

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2015

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2015 Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 215 4,5 %, %,7 % 2, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Verksamhetens kostnader 36,75 md : Löner och arvoden 16,13 md Lönebikostnader 4,88 md

Läs mer

ÅRSBOK FÖR UTBILDNINGSSTATISTIK 2014

ÅRSBOK FÖR UTBILDNINGSSTATISTIK 2014 Annika Westerholm ÅRSBOK FÖR UTBILDNINGSSTATISTIK 2014 Den svenskspråkiga utbildningen Den svenskspråkiga utbildningen Utbildningsstatistik - Den svenskspråkiga utbildningen i en nationell helhet Specialsakkunnig

Läs mer

Kort om Kårkulla Verksamheten inleddes Upprätthålls av alla 33 svensk- och tvåspråkiga kommuner i Finland (utom Åland). Vår primära uppgift

Kort om Kårkulla Verksamheten inleddes Upprätthålls av alla 33 svensk- och tvåspråkiga kommuner i Finland (utom Åland). Vår primära uppgift KÅRKULLA SAMKOMMUN Kort om Kårkulla Verksamheten inleddes 20.8.1960. Upprätthålls av alla 33 svensk- och tvåspråkiga kommuner i Finland (utom Åland). Vår primära uppgift är att ordna svenskspråkig omsorg

Läs mer

Raseborgs stad i ett nötskal Stefan Fri

Raseborgs stad i ett nötskal Stefan Fri Raseborgs stad i ett nötskal 1 Allmänt Raseborg skapades 1.1.2009 då Ekenäs stad, Karis stad och Pojo kommun gick samman och bildade Raseborgs stad. Namnet härstammar från det medeltida slottet Raseborg

Läs mer

Grundtrygghetsnämndens instruktion. Godkänd av stadsfullmäktige 3 / Grundtrygghetsnämndens verksamhetsidé och -område

Grundtrygghetsnämndens instruktion. Godkänd av stadsfullmäktige 3 / Grundtrygghetsnämndens verksamhetsidé och -område 1 (5) Grundtrygghetsnämndens instruktion Godkänd av stadsfullmäktige 3 / 21.1.2014 1 Grundtrygghetsnämndens verksamhetsidé och -område Grundtrygghetsnämndens verksamhetsidé är, att utveckla förhållandena

Läs mer

Kriterier för hemvården fr. o. m

Kriterier för hemvården fr. o. m Kriterier för hemvården fr. o. m 1.1 2017 Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite Kriterier för hemvården Funktionsförmåga Servicebehov Servicemängd Målsättning för servicen Serviceform

Läs mer

SOCIALSERVICE OCH HEMVÅRD

SOCIALSERVICE OCH HEMVÅRD GRANKULLA STAD SOCIALSERVICE OCH HEMVÅRD Social- och hälsovård 22.1.2010 Social- och hälsovård 1 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Målet för social- och hälsovården är att upprätthålla och främja kommuninvånarnas

Läs mer

Serviceenkät 2015. Ja Inte tillräckligt Nej Vet inte Jag har fått information om mina rättigheter på ett sådant sätt som jag förstår

Serviceenkät 2015. Ja Inte tillräckligt Nej Vet inte Jag har fått information om mina rättigheter på ett sådant sätt som jag förstår Serviceenkät 2015 1. Är du kvinna eller man? Jag är kvinna. Jag är man. 2. Hur gammal är du? Jag är under 30 år Jag är 30-45 år Jag är 46-60 år Jag är över 60 år 3. Till vilken grupp hör du? Jag är DUV-medlem

Läs mer

Lag. om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Lag. om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet Lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Läs mer

VERKSAMHETSSTADGA. Social- och hälsosektorns. Vasa stad Social- och hälsosektorn

VERKSAMHETSSTADGA. Social- och hälsosektorns. Vasa stad Social- och hälsosektorn Vasa stad Social- och hälsosektorn Social- och hälsosektorns VERKSAMHETSSTADGA Godkänd i social- och hälsovårdsnämnden 23.4.2013 75 Ikraftträdande fr.o.m. 1.5.2013 Uppdatering i social- och hälsovårdsnämnden

Läs mer

SOCIALSEKTORN Administration 323 521 226 799 550 320 377 806 252 587 630 393 114,55 % 194 595-183 211 Socialarbete och handikappvård Socialarbete Missbrukarvård 23 000 0 23 000 21 087 0 21 087 91,68 %

Läs mer

STADSDIREKTÖRENS BUDGETFÖRSLAG FÖRÄNDRINGAR I SEKTORERNA OCH INVESTERINGAR

STADSDIREKTÖRENS BUDGETFÖRSLAG FÖRÄNDRINGAR I SEKTORERNA OCH INVESTERINGAR STADSDIREKTÖRENS BUDGETFÖRSLAG FÖRÄNDRINGAR I SEKTORERNA OCH INVESTERINGAR KONCERNLEDNING OCH CENTRALEN FÖR FÖRVALTNINGSTJÄNSTER Beredning av stadens strategi och beslutsfattande. Uppdatering av principerna

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

Kommuninvånarenkäten 2015

Kommuninvånarenkäten 2015 Våren 2015 (Enkät 10/2015) Finlands Kommunförbund Kommunutveckling, demokrati och ledning Marianne Pekola-Sjöblom PB 200, 00101 Helsingfors Kommuninvånarenkäten 2015 A BAKGRUNDSFRÅGOR (frågorna 1 12) 1

Läs mer

STUDERANDE, examensinriktad utbildning

STUDERANDE, examensinriktad utbildning 2 Yrkeshögskolorna AMMATTIKORKEAKOULUT Innehåll 4 Förord 6 Utbildningssystemet STUDERANDE, examensinriktad utbildning 8 Nybörjare, studerande och examina 1997-2003 10 Nybörjare, studerande och examina

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom turism-, kosthållsoch ekonomibranschen

Vägen till yrkeskunskap inom turism-, kosthållsoch ekonomibranschen Utbildningsprogram > Vägen till yrkeskunskap inom turism-, kosthållsoch ekonomibranschen Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen i turism Grundexamen inom cateringbranschen Grundexamen inom hotell- och

Läs mer

Rutdatabasen 2014: 250m x 250m

Rutdatabasen 2014: 250m x 250m Rutdatabasen 2014: 250m x 250m och invånare 2013. 250m x 250m. 1 invånare 54 503 54 503 2-10 invånare 782 991 206 376 11-99 invånare 1 785 241 55 073 100-499 invånare 2 112 513 11 224 500-999 invånare

Läs mer

NYA TIDER, UTMANINGAR OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT. Åsa Hagberg-Andersson PhD (econ) Novia Vasa, Finland e-mail: asa.hagberg-andersson@novia.

NYA TIDER, UTMANINGAR OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT. Åsa Hagberg-Andersson PhD (econ) Novia Vasa, Finland e-mail: asa.hagberg-andersson@novia. NYA TIDER, UTMANINGAR OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT Åsa Hagberg-Andersson PhD (econ) Novia Vasa, Finland e-mail: asa.hagberg-andersson@novia.fi Vem? Nätverksbyggare Projekt näringsliv Förändring Konkurrenskraft

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2013

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2013 Offentlig ekonomi 04 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 0 Ökningen av kommunernas driftskostnader avtog år 0 Kommunernas driftskostnader, exkl. affärsverk, ökade med,7 procent år 0,

Läs mer

1. Bildning. Bilaga 2: Kommunal service

1. Bildning. Bilaga 2: Kommunal service Bilaga 2: Kommunal service 1. Bildning Verksamheten inom bildningssektorn är med undantag av andra stadiets utbildning närservice. Genom specialisering, samordning och gemensam förvaltning uppnås fördelar

Läs mer

Social- och hälsovårds- och landskapsreformen

Social- och hälsovårds- och landskapsreformen Social och hälsovårds och landskapsreformen Centrala ändringar i lagstiftningen om social och hälsovårds och landskapsreformen samt om kundens valfrihet 1 Sinikka Salo Social och hälsovårdsreformens mål

Läs mer

UTREDNINGSBYRÅ. Att leva och bo som inflyttad på Åland STATISTIK ÅLANDS OCH

UTREDNINGSBYRÅ. Att leva och bo som inflyttad på Åland STATISTIK ÅLANDS OCH UTREDNINGSBYRÅ OCH STATISTIK ÅLANDS Att leva och bo som inflyttad på Åland Syfte och metod Syftet med barometern är att ge en överblick av de inflyttades möjligheter att delta aktivt i det åländska samhällslivet

Läs mer

Fax E-post. 7 Social-, hälso- och idrottsområdet. 6 Naturbruk och miljöområdet. 5 Teknik och kommunikation

Fax E-post. 7 Social-, hälso- och idrottsområdet. 6 Naturbruk och miljöområdet. 5 Teknik och kommunikation UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansiering BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande 20.9.2016 1.Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

VASA STADS BOKSLUT 2014

VASA STADS BOKSLUT 2014 VASA STADS BOKSLUT BOKSLUT Vasa stads ekonomisektor Stadsstyrelsen 31.3.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Stadsdirektörens översikt 1 I VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 1. VASA STADS FÖRVALTNING 3 1.1 Stadens organisation

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2007

Utländska dotterbolag i Finland 2007 Företag 2008 Utländska dotterbolag i Finland 2007 14 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2007 2007 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i Finland

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2013

Utländska dotterbolag i Finland 2013 Företag 2014 Utländska dotterbolag i Finland 2013 Svenska bolag sysselsatte i synnerhet inom servicebranscherna Omkring 71 000 personer arbetade i svenska bolag år 2013, de flesta inom servicebranscherna.

Läs mer

LYKEION LUKIOKAMPUS VAASA - GYMNASIECAMPUS VASA VAASAN LYSEON LUKIO VASA GYMNASIUM

LYKEION LUKIOKAMPUS VAASA - GYMNASIECAMPUS VASA VAASAN LYSEON LUKIO VASA GYMNASIUM LYKEION LUKIOKAMPUS VAASA - GYMNASIECAMPUS VASA VAASAN LYSEON LUKIO VASA GYMNASIUM VAASAN LYSEON LUKIO perustettu v. 1880 Etelä-Pohjanmaan vanhin suomenkielinen oppikoulu opiskelijoita n. 740 Kombi-opiskeljoita

Läs mer

Målgruppen för Attitude 2012 är andra årets studerande på andra stadiet. 22 gymnasier och yrkesskolor från Österbotten och Mellersta Österbotten

Målgruppen för Attitude 2012 är andra årets studerande på andra stadiet. 22 gymnasier och yrkesskolor från Österbotten och Mellersta Österbotten Attitude 2012 Målgruppen för Attitude 2012 är andra årets studerande på andra stadiet. 22 gymnasier och yrkesskolor från Österbotten och Mellersta Österbotten deltog. Totalt 1094 svar. Av de svarande var

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning 2013

Yrkeshögskoleutbildning 2013 Utbildning 2014 Yrkeshögskoleutbildning 2013 Yrkeshögskoleexamina Antalet yrkeshögskoleexamina ökade ytterligare Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik för år 2013 avlades 24 800 examina vid yrkeshögskolor,

Läs mer

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR Förberedande och orienterande utbildningar Med hjälp av förberedande utbildningar kan de studerande förbättra sina studiefärdigheter och förbereda sig för en

Läs mer

Individuella behov var får jag stöd?

Individuella behov var får jag stöd? Individuella behov var får jag stöd? Vates 3.12.2015 Sixten Snellman, rektor 18.12.2015 Esittäjä 1 Aktivera resurserna utbildning eller arbete? Studier efter grundläggande utbildningen Vilket stöd erbjuds

Läs mer

Tjänster inom funktionshinderområdet. Reumaförbundet 10.11.2014

Tjänster inom funktionshinderområdet. Reumaförbundet 10.11.2014 Tjänster inom funktionshinderområdet Reumaförbundet 10.11.2014 Innehåll Varför behöver jag en serviceplan? Vilken service kan jag få enligt handikappservicelagen och socialvårdslagen? Vad händer just nu

Läs mer

NORDENS ENERGIHUVUDSTAD

NORDENS ENERGIHUVUDSTAD NORDENS ENERGIHUVUDSTAD -flöde för ett gott liv Vasa stads strategi 2015 Fg 10.11.2014 VAD BYGGER VI PÅ? Välfärd Vasabornas välfärd tryggas genom högklassig och närbelägen basservice i alla livsskeden.

Läs mer

Servicesedel. nya alternativ inom socialservicen. Information om servicesedlar

Servicesedel. nya alternativ inom socialservicen. Information om servicesedlar Servicesedel nya alternativ inom socialservicen Information om servicesedlar 1 Servicesedel Användningen av servicesedlar innebär ett nytt sätt att ordna och erhålla stadens tjänster. Vid Helsingfors socialverk

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL CAMPUS LYKEION

VÄLKOMMEN TILL CAMPUS LYKEION VÄLKOMMEN TILL CAMPUS LYKEION LYKEION GYMNASIECAMPUS I VASA VASA GYMNASIUM VAASAN LYSEON LUKIO BAKGRUND Vasa stads förvaltning för andra stadiets utbildning tvåspråkig sedan år 2004 År 2009 gjordes ett

Läs mer

Åbo en traditionsrik och modern skolstad! turku.fi/undervisning

Åbo en traditionsrik och modern skolstad! turku.fi/undervisning Åbo en traditionsrik och modern skolstad! turku.fi/undervisning 9 500 Småbarnsfostran Småbarnsfostran är växelverkan Åbo har ca 50 dagvårdsenheter, som kan bestå av flera olika daghem eller till exempel

Läs mer

Energiska. Vasaregionen

Energiska. Vasaregionen Energiska Vasaregionen BILD: Pekka Mäkynen Välkommen till Vasaregionen Energisk Mångsidig Multimodal Kunnig Öppen Unik 3 Det här är Vasaregionen. Läs vidare för att se vad vi menar med de här orden. BILD:

Läs mer

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Momenten 30 och 31 i detta kapitel omfattas av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992). Dessutom

Läs mer

MUOKKAA PERUSTYYLEJÄ NAPS. - Muokkaa tekstin perustyylejä napsauttamalla - toinen taso kolmas taso neljäs taso viides taso

MUOKKAA PERUSTYYLEJÄ NAPS. - Muokkaa tekstin perustyylejä napsauttamalla - toinen taso kolmas taso neljäs taso viides taso MUOKKAA PERUSTYYLEJÄ NAPS. - Muokkaa tekstin perustyylejä napsauttamalla - toinen taso kolmas taso neljäs taso viides taso MUOKKAA PERUSTYYLEJÄ NAPS. - Muokkaa tekstin perustyylejä napsauttamalla - toinen

Läs mer

Statsbudgeten Studiestöd

Statsbudgeten Studiestöd 70. Studiestöd Studiestöd enligt lagen om studiestöd (65/1994) består av studiepenning, studiestödets bostadstillägg samt statsborgen för studielån. Studiepenningen är en skattepliktig förmån. Dessutom

Läs mer

Uppgifterna för servicecentralen för socialvårdstjänster har fastställts i grundtrygghetsnämndens instruktion

Uppgifterna för servicecentralen för socialvårdstjänster har fastställts i grundtrygghetsnämndens instruktion VERKSAMHETSSTADGA SERVICECENTRALEN FÖR SOCIALVÅRDSTJÄNSTER Uppgifterna för servicecentralen för socialvårdstjänster har fastställts i grundtrygghetsnämndens instruktion 9. LEDNINGSGRUPP Vid servicecentralen

Läs mer

Handikappservicens klientavgifter

Handikappservicens klientavgifter Social- och hälsovårdssektorns klientavgifter från 7.3.2016 Stadsstyrelsens beslut 29.2.2016, 75 Handikappservicens klientavgifter 1. Färdtjänst 1.1 För färdtjänst för en person med grav funktionsnedsättning

Läs mer

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter din kommun som en plats att bo och leva på. Frågorna handlar bl. a. om arbetsmöjligheter,

Läs mer

helsingfors universitet

helsingfors universitet Juridiska fakulteten vid helsingfors universitet JURIDISKA UTBILDNINGEN I VASA JURIST? JURISTYRKET Juridisk examen ger befogenhet att arbeta både inom den privata och den offentliga sektorn Traditionella

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖRFARINGSSÄTT I BORGÅ STAD BRÅDSKANDE SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD FÖR PERSONER SOM VISTAS OLAGLIGT I LANDET

FÖRSLAG TILL FÖRFARINGSSÄTT I BORGÅ STAD BRÅDSKANDE SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD FÖR PERSONER SOM VISTAS OLAGLIGT I LANDET FÖRSLAG TILL FÖRFARINGSSÄTT I BORGÅ STAD BRÅDSKANDE SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD FÖR PERSONER SOM VISTAS OLAGLIGT I LANDET PERSON SOM VISTAS OLAGLIGT I LANDET En person som inte har rätt att vistas i landet enligt

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 december 2011 1511/2011 Lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

BÄSTA POSITION MITT I ENERGIKLUSTRET

BÄSTA POSITION MITT I ENERGIKLUSTRET SVE BÄSTA POSITION MITT I ENERGIKLUSTRET NLC Vaasa är ett modernt logistik- och företagsområde som planerats för att gynna särskilt Vasaregionens exportoch energiindustri. Tack vare läget nära riksvägarna

Läs mer

Migrationsinstitutet

Migrationsinstitutet Krister Björklund Forskare Migrationsinstitutet Eriksgatan 34 20100 Åbo Tel. 02-2840453, 040-7478953 krister.bjorklund@utu.fi Migrationsinstitutet http://www.migrationinstitute.fi Tio procent av Närpes

Läs mer

Struktur- och bokslutsstatistik över

Struktur- och bokslutsstatistik över Företag 2015 Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2014 Industrins produktionskapital minskade alltjämt år 2014 Investeringarna i anläggningstillgångar inom tillverkning (C) uppgick till 7,5 miljarder

Läs mer

Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn Stefan Svenfors

Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn Stefan Svenfors Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn 16.11.2007 Stefan Svenfors Ca 289 000 = 5,5% av befolkningen (2005) Svenskfinland de områden där majoriteten av finlandssvenskarna lever och verkar Svenskfinland

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1998 Utgiven i Helsingfors den 12 november 1998 Nr 804 807 INNEHÅLL Nr Sidan 804 Förordning om skatteredovisning... 2195 805 Förordning om fritt bildningsarbete... 2197 806

Läs mer

UTBILDNING EFTER GRUNDSKOLAN HÖSTEN 2000

UTBILDNING EFTER GRUNDSKOLAN HÖSTEN 2000 Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 25.5.2001 Tel. 25497 Utbildning 2001:1 Pb 187, 22101 MARIEHAMN http://www.asub.aland.fi UTBILDNING EFTER GRUNDSKOLAN HÖSTEN 2000 Ny statistikserie ÅSUB

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom social-, hälso- och idrottsområdet

Vägen till yrkeskunskap inom social-, hälso- och idrottsområdet Utbildningsprogram > Vägen till yrkeskunskap inom social-, hälso- och idrottsområdet Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen Grundexamen i tandteknik Grundexamen inom

Läs mer

VASA STADS UTVECKLINGSPLAN FÖR CYKLINGEN 2013

VASA STADS UTVECKLINGSPLAN FÖR CYKLINGEN 2013 VASA STADS UTVECKLINGSPLAN FÖR CYKLINGEN 2013 MÅLET EN FUNGERANDE CYKELSTAD MÅLET EN FUNGERANDE CYKELSTAD Vasa stad har som mål att få folk att cykla mera. Trafikmiljön i Vasa börjar utvecklas så att man

Läs mer

Gränsöverskridande hälsovårdstjänster / den utländska personalens språkkunsskap (tjänster skaffas från ett annat land)

Gränsöverskridande hälsovårdstjänster / den utländska personalens språkkunsskap (tjänster skaffas från ett annat land) Gränsöverskridande hälsovårdstjänster / den utländska personalens språkkunsskap (tjänster skaffas från ett annat land) Nordisk tillsynskonferens 2015 Helsingfors den 2 Oktober Parallellsession C1 Chef

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2010 Nr 1377 1385 INNEHÅLL Nr Sidan 1377 Lagomändringavlagenomhemkommun... 4585 1378 Lagomändringavsocialvårdslagen... 4587 1379

Läs mer

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD Social- och hälsovårdsnämnden Godkänd 18.5.2006, trädde i kraft 1.6.2006 Godkänd

Läs mer

1. UTSLAGNING KAN HINDRAS GENOM OMSORG...3 2. EN SUND EKONOMI ÄR EN GARANTI FÖR SERVICEN...4

1. UTSLAGNING KAN HINDRAS GENOM OMSORG...3 2. EN SUND EKONOMI ÄR EN GARANTI FÖR SERVICEN...4 Kristdemokraternas kommunprogram 2012-2016 Innehåll 1. UTSLAGNING KAN HINDRAS GENOM OMSORG...3 2. EN SUND EKONOMI ÄR EN GARANTI FÖR SERVICEN...4 3. SERVICEN SKALL PRODUCERAS NÄRA MÄNNISKAN...5 3.1. Ordnandet

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2014:4 16.5.2014 Inkvarteringsstatistik för hotell April 2014 Färre hotellgästnätter i april Totala antalet övernattningar på hotellen

Läs mer