VÄRT ATT VETA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄRT ATT VETA 2014. www.vasa.fi"

Transkript

1 VÄRT ATT VETA 2014

2 Bild: Ann-Britt Pada Vasa ~ Värt att veta 2014 Allmän information...4 Befolkning...7 Näringsstruktur...9 Stadens affärsverksamhet Boende och byggande Social och hälsovårdsservice Småbarnsfostran...25 Utbildning...25 Kultur Fritid...35 Trafik VASA STAD MEDBORGARINFO Sandra Nestorova PB 3 (Biblioteksgatan 13) VASA Pärm bild: Ann-Britt Pada Layout: Mikael Matikainen Vasa stads Grafiska tjänster

3 Stadsfullmäktige och kommunalvalet medlemmar, ordförande Joakim Strand (SFP). 1:a vice ordförande Arja Miettinen (SDP), 2:a vice ordförande Markku Mäntymaa (Saml.) ALLMÄN INFORMATION Vasa är en vacker, historisk stad, där det finns någonting för var och en. Energin, ett bra sysselsättningsläge och lyckliga människor gör att man vill komma hit och stanna här. Bland stadens invånare finns hundra olika nationaliteter. Tvåspråkigheten syns i vardagen. I det över 400-åriga Vasa möts historia och nutid, kultur och natur, köpcenter och saluhall. Staden är också en port till Finlands enda naturarvsobjekt Kvarkens skärgård. Växande företagsområden, utveckling av logistiken samt innovationer och samarbete skapar en grund för framtidens Vasa. Bild: Jaakko J. Salo Areal km² landareal km² vattenområde km² Strandlinjens längd km fastlandsstrand km skärgårdsstrand km sjö- och älvstrand km Detaljplanerat område ha Parti Platser Kvinnor Män Röstetal SFP Saml SDP Sannfinl Vänst Cent KD Gröna Övriga Sammanl Stadsstyrelsen medlemmar, ordförande Seppo Rapo (Saml.). Platsfördelning: SFP 4 (Hans Frantz, Lars-Erik Wägar, Anna-Lena Ahlnäs, Anne Salovaara-Kero), Saml. 4 (Seppo Rapo, Raija Kujanpää, Kari Pastuhov, Anne-Marie Viinamäki), SDP 3 (Anita Niemi-Iilahti, Matias Mäkynen, Marjatta Kiviranta), Sannf. 2 (Jukka Mäkynen, Mauri Ollila), Vänst. 1 (Jorma Katajamäki), Cent.1 (Merja Rintamäki). Stadsdirektör: Tomas Häyry Sektordirektörer: Markku Järvelä...teknisk direktör Christina Knookala... bildningsdirektör Jukka Kentala...vård- och omsorgsdirektör Områdesdirektör: Liisa Räty...Lillkyros områdesdirektör 4 VÄRT ATT VETA

4 BEFOLKNING Folkmängden % % % Invånarantal Finskspråkiga , , ,1 Svenskspråkiga , , ,7 Övriga språk , , ,2 Kvinnor , , ,2 Män , , ,8 Bild: Ann-Britt Pada Folkmängden enligt ålder % % % 0-6 år , , , år , , , år , , , år , , ,0 65- år , , ,1 Sammanlagt Budget (inklusive affärsverken)...(1.000 euro)... (1.000 euro) Verksamhetsbidrag Skatteinkomster Statsandelar Årsbidrag Investeringar (netto) Språk ,2% Ålder ,8% 18,1% 9,3% Investeringarnas inkomstfinansiering, %... 10,1...13,3 Lånebelopp, /invånare ,7% 13,8% Kommunalbeskattning ,1% Kommunalskatt 19,5% % Andel av samfundsskatten Finskspråkiga Fastighetsskatt Svenskspråkiga 0-6 år 7-15 år år Totalt Övriga språk år 65- år 6 VÄRT ATT VETA

5 Befolkningsförändring 2013 Födda Avlidna Födelseöverskott Invandring (netto) Flyttning mellan kommuner (netto) Korrigering av befolkningsantal Befolkningsförändring Utbildningsnivå år fyllda personer ,2 % ,1 % Personer som avlagt examen ,7 % ,8 % mellanstadiet ,3 % ,2 % högskolenivå ,4 % ,6 % Bild: Jaakko J. Salo NÄRINGSSTRUKTUR Arbetskraft och arbetsplatser Arbetsplatser enligt näringsgrenar Näringsgren Samhällsservice Tillverkning Handel, transport och inkvarteringstjänster Professionell, vetenskaplig och teknisk verksamhet samt administrativa tjänster Kultur, nöje och fritid samt övrig service 2007 % , , , , , % , , , , , % , , , , , % , , , , , % , , , , ,0 Byggverksamhet , , , , ,8 Information och kommunikation , , , , ,9 Finansiering och försäkring 650 1, , , , ,8 VVS-, el- och avfallshantering 357 1, , , , ,0 Fastighetsverksamhet 277 0, , , , ,7 Primärproduktion Totalt 230 0, , , , , , , , , ,0 8 VÄRT ATT VETA

6 Självförsörjning i fråga om arbetsplatser år ,1 % Genomsnittlig arbetslöshetsgrad...år år år 2014 Vasa... 7,8 %...8,9 %... 9,5 % hela landet...9,8 %...11,3 %...12,3 % Bild: Mikko Lehtimäki Förändring i antalet arbetsplatser år år år Sysselsatt arbetskraft i Vasa 1/ / / De största arbetsgivarna Arbetsplatser 2013 Vasa stad (affärsverken medräknade) Wärtsilä-koncernen Vasa sjukvårdsdistrikt skn/centralsjukhuset ABB Ab Staten Vacon Abp Vasa universitet KPO-koncernen Svenska Österbottens Förbund för utbildning och kultur (SÖFUK) VEO Ab Citec Vasa-enheterna Anvia-koncernen KWH-koncernen Ab TeliaSonera Finland Abp Koncernen Vasa Elektriska Uponor Infra Oy (KWH Pipe fusionerades med bolaget 6/13) Nordens ledande koncentration av energiteknologi En betydande del av Finlands och hela Nordens energiindustri har koncentrerats till Vasaregionen och energibranschen sysselsätter över personer. Av produktionen inom energiteknologin går 70 % på export från vårt område, vilket är 30 % av hela Finlands export inom teknologiindustrin. Se vidare: 10 VÄRT ATT VETA

7 Bild: Jaakko J. Salo STADENS AFFÄRSVERKSAMHET Vasa stad äger samfund och andelar i olika samfund och bildar på basen av sitt ägande och inflytande en stadskoncern. Till koncernen hör 21 dotterbolag, 6 samkommuner och 13 intressebolag, genom vilka bl.a. energi-, boende-, fritids-, utbildnings-, specialsjukvårdsoch avfallshanteringsservice produceras. Affärsverken Vasa Hamn Godstrafik ton ton Import ton ton Export ton ton Fartyg st st. Passagerare st st. Omsättning...2,34 milj.... 2,98 milj. Farledsdjup...9 m...9 m Vasa Vatten Omsättning...14,11 milj ,86 milj. Vattenledningsnätets längd km km Vattenförbrukning... 5,35 milj.m3...5,48 milj.m 3 Förbrukning per invånare/dygn liter liter Vattenavgift...1,25 /m3...1,26 /m 3 Anslutningsprocent till vattenledningsnätet (Vasa)...99,5%... 99,5 % Avloppsnätets längd km km Behandlad avloppsvattenmängd... 7,38 milj.m 3...6,77 milj.m 3 Avloppssvattenavgift...2,03 /m3...2,05 /m 3 Anslutningsprocent till avloppsledningsnätet...96,8 %...92,1 % 12 VÄRT ATT VETA

8 Bild: Jaakko J. Salo Vasa Hussektor Vasa hussektor-koncernens...32,0 milj milj. omsättning Investeringsfinansieringen,... 23,3 milj ,8 milj. varav nybyggandets andel...4,6 milj....5,1 milj. renoveringarnas andel...18,7 milj ,7 milj. Förvaltat lokalbestånd, n-m² n-m² av vilket eget lokalbestånd n-m² n-m² externt hyrt lokalbestånd n-m² n-m² stadens eget bruk n-m² n-m² uthyrt n-m² n-m² Österbottens räddningsverk Omsättning...15,2 milj....16,5 milj. Räddningsuppdrag Förstavårduppdrag Trygghetstelefonuppdrag För den prehospitala akutsjukvården (förstavårdsuppdrag) svarar från Vasa sjukvårdsdistrikt och servicen produceras i samarbete med Österbottens räddningsverk. Vasa regionala företagshälsovård Omsättning...3,96 milj.... 4,29 milj. Kunder enhetvis: Verksamhetspunkten i Vasa Verksamhetspunkten i Korsholm (fr.o.m ) Verksamhetspunkten i Laihela Verksamhetspunkten i Lillkyro Vasa Regionala Företagshälsovård fungerar som personalhälsostation för Vasa stad, Vasa sjukvårdsdistrikt och Laihela kommun och Korsholms kommun samt som personalhälsostation för anställda på de företag som ingått avtal och också som hälsocentral för sjömän. Koncernbolag Vasa Elektriska Ab Vasa Elektriska-koncernens omsättning milj milj. Elförsäljning Elförsäljning GWh GWh Kunder st st. Fjärrvärme Såld värme GWh GWh Kunder st st. Vasa Elnät Ab Elanslutningar st st. Elöverföring GWh GWh Elöverföringskunder st st. Ab Stormossen Oy Omsättning...11,3 milj....11,5 milj. Mottagna mängder avfall ton ton Återvinningsgraden för kommunalf avfall... 95,1 %... 96,1 % Investeringar... 0,997 milj....1,683 milj. 14 VÄRT ATT VETA

9 Studentbostadsplatser (VOAS) år c Pikipruukki Förvaltas Pikipruukki bostäder Omsättning... 22,1 milj. Bostadsrätt bostäder Omsättning... 2,0 milj. Vähäkyrön Vuokratalot Kiinteistö Oy Förvaltas bostäder Omsättning... c. 1 milj. Bostadsproduktion 2013 Bostäder egnahemshus st...35,9 % radhus st...15,4 % flervåningshus st...48,7 % Sammanlagt st ,0 % BOENDE OCH BYGGANDE Bild: Jaakko J. Salo Bostadsbestånd I fristående småhus ,0 % I rad- eller kedjehus ,2 % I flervåningsbostadshus ,4 % I övriga byggnader ,4 % Sammanlagt ,0 % Kommunaltekniska arbeten Sanering av gamla gator (grundläggning) m² m² Nya gator m² m² Nya cykel och gångvägar m² m² Asfaltarbeten m² m² Asfaltmängd ,5 ton ,5 ton Vattenledningar m m Avloppsledningar m m Regnvattenledningar m m Trafik- och skyddsgrönområden m m 2 16 VÄRT ATT VETA

10 Underhållna trafikleder Gator...320,6 km ,4 km Cykelvägar ,3 km ,3 km Fristående gång- och cykelvägar...64 km km Privatvägar...116,2 km...120,6 km Underhållna grönområden 2013 Anlagda parkområden ha Lekparker st. Skog ha SOCIAL OCH HÄLSOVÅRDSSERVICE Socialarbete och familjeservice Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten 2013 Psykosocial service Serviceområdet producerar öppen-, anstalts- och boendeservice som stöder hantering av rusmedels-, mentalvårds-och livskompetensproblem enligt lågtröskelprincipen för personer i alla åldrar och familjer som bor i Vasa och på samarbetsområdet Vasa-Laihela. Ungdomsstationen Klaara (antal besök) Familjerådgivningen (antal besök) Missbrukarstationen vårddygn substitutionsbehandling (besök) Håven, Missbrukarhållplatsen för unga (besök) Socialarbete Uppgiften för serviceområdet för socialarbete är att förebygga, minska och reparera individers, familjers och gruppers problem som anknyter till social välfärd, funktionsförmåga och livskompetens genom socialt stöd, handledning och rehabilitering Hushåll/utkomststöd Barnskyddsarbete Serviceområdets verksamhetsidé är att stöda välmåendet hos barn och familjer som är i behov av särskilt stöd rättidigt, med yrkeskunskap och förtroende, genom tryggande av individens och familjens behov och 18 delaktighet. VÄRT ATT VETA Bild: Jaakko J. Salo av dessa hushåll som erhåller utkomststöd Rehabiliterande arbetsverksamhet (verksamhetsdagar)

11 Handikappservicen Handikappservicens verksamhetsidé är att erbjuda handikappade människor möjligheter att leva ett fullödigt liv och att ge stöd, handledning och vård som motsvarar den enskilda individens situation och behov. Som stadens egen verksamhet ordnas bl.a. boendeservice, dag- och arbetsverksamhet samt morgon- och eftermiddagsvård. Mängden klienter Färdtjänst (enligt handikappservicelagen) klienter Personlig assistans klienter Ändringsarbeten i bostäder och hjälpmedel klienter Boendeservice (egen verksamhet)...7 enheter/ 88 klienter Dag- och arbetsverksamhet (egen verksamhet)... 2 enheter/ 152 klienter Invandrararbete Serviceområdets uppgift är att främja och stöda integreringen av personer som får och söker internationellt skydd i Vasa samt att främja en positiv atmosfär gentemot invandrare. Till serviceområdet hör följande service: aktualisering av barnskyddsärende, öppenvård, vård utom hemmet och eftervård, hemservice för barnfamiljer, familjerättsliga ärenden och Österbottens medlingsbyrå. Bild: Jouko Keto Utlänningsbyrån (nya klienter) Mottagningscentralen (klienter) Socialjouren i Österbotten (kontakter) Startade barnskyddsärenden Utredning av barnskyddsbehov Barnskyddsklienter (bs-barn) Medlingsverksamhet VÄRT ATT VETA

12 Bild: Jaakko J. Salo Hem- och anstaltsvården Seniorcentret Seniorcentrets mål är att stöda äldre i Vasa, vars fysiska, psykiska eller sociala funktionsförmåga är nedsatt, eller vars funktionsförmåga hotar att bli nedsatt. Genom bedömning, handledning samt ordnande av rättidig rehabilitering, service och vård främjas de äldres hemmaboende. Servicen i Seniorcentret omfattar dagverksamhet, badservice inom hemvården, minnespolikliniken, socialarbete och SAS-byrå, rekreationsverksamhet, gymverksamhet, frivilligarbete och servicerådgivning. Hemvård Hemvården inkluderar personlig omsorg, vård och service inom sjukvården, som stöder hemmaboende bland Vasaborna. Syftet med hemvården är att stöda och handleda klienterna i att klara sig i de vardagliga sysslorna så självständigt som möjligt. Serviceboende Med serviceboende avses en boendeform, där det förutom boende även ingår den service som behövs i situationer där boendet med hjälp av hemvård inte längre är möjligt. Inom serviceboendet finns vårdpersonal närvarande dygnet runt. I Vasa finns 482 olika servicebostäder för åldringar. Anstaltsvård Stadssjukhuset har 221 sjukbäddar, av vilka 86 är avsedda för kortvarig vård. På avdelning 1 finns 20 platser för kortvarig vård. Avdelningarna 8 och 9 är för personer som behöver akut sjukvård och rehabiliterande kortvarig vård. Därtill har psykogeriatrisk vård koncentrerats till två avdelningar och två avdelningar har platser för vård i livets slutskede. Personer som behöver långvarig vård har man för avsikt att flytta från sjukhuset till serviceboende. På bäddavdelningen i Lillkyro finns 16 patientplatser. Där sköts akuta sjukdomar, rehabiliterings-, terminalvårds-, undersöknings- och långvårdspatienter. 22 VÄRT ATT VETA

13 Hälsovårdsservice Mottagningsservice Den öppna hälsovården fungerar på sju hälsostationer: Gerby, Sandvikens, Roparnäs, Kyrkoesplanadens, Brändö, Korsnästågets och Lillkyro hälsostationer. På hälsostationerna finns läkarmottagningar, mödra- och barnrådgivningar. SMÅBARNSFOSTRAN Barn i dagvård... daghem...familjedagvård heldagsvård deltidsvård Av barnen i åldern 0-6 år deltar 622 i förskoleundervisning. Skolhälsovården har sin verksamhet vid läroanstalterna för grundläggande utbildning. Till studerandehälsovården i Vasa stad hör ca studerande, som studerar vid yrkesinstitut, gymnasier eller yrkeshögskolor. Hälsovården för universitetsstuderandena sköts av Studenternas hälsovårdsstiftelse. Läkarjouren fungerar centraliserat på Huvudhälsostationen (Smedsbyvägen 14 16). Från fungerar läkar- och skötarjourmottagningen på hälsostationerna vardagar under tjänstetid. På kvällar, nätter och veckoslut är jourmottagningen koncentrerad till Vasa centralsjukhus samjour. Tandvård Tandvården har åtta områdesvisa verksamhetsenheter samt en undervisningsenhet. Alla kommuninvånare har rätt till vård. Vasa Centralsjukhus I Vasa verkar även Vasa Centralsjukhus, som hör till Vasa sjukvårdsdistrikt. 13 medlemskommuner upprätthåller sjukvårdsdistriktets samkommun. Vasa Matservice Svarar för organiseringen och produktionen av måltidsservice till daghemmen, den grundläggande utbildningen, utbildningen på andra stadiet, hem- och anstaltsvården, handikappservicen och stadssjukhuset. Även personalbespisning ingår i verksamheten. Det kalkylmässiga antalet måltider är ca 3,1 miljoner i året. Köpservicedaghem... barn i dagvård heldagsvård deltidsvård Av barnen i åldern 0-6 år deltar 41 i förskoleundervisning. Stadens daghem st. Barn i skötsel tot barn Antalet är ca 62 % av alla barn under 7 år Familjedagvårdare Inom den öppna daghemsverksamheten barn Hemvårdsstöd betalas i genomsnitt till. 947 familjer/mån. Privatvårdsstöd i genomsnitt till familjer/mån. Selektivt tillägg betalas i genomsnitt till familjer/mån. Steinerdaghemmet, förskoleundervisning...4 barn UTBILDNING Grundläggande utbildning... Skolor...Elever Åk 1-6, finskspr Åk 1-6, svenskspr Åk 7-9, finskspr Flexibel grundläggande utbildning...17 Åk 7-9, svenskspr Flexibel grundläggande utbildning...9 Specialskolor, finskspr Specialskolor åk 1-10, svenskspr Förberedande undervisning, finskspr Förberedande undervisning, svenskspr VÄRT ATT VETA

14 Bild: Vasa yrkesinstitut/esa Siltaloppi Andra stadiets utbildning Studerande Vaasan lyseon lukio Vaasan lyseon lukion aikuislinja Vasa gymnasium Vasa svenska aftonläroverk...69 Vasa övningsskolas gymnasium med IB Steiner-lukio...37 Vasa yrkesinstitut Teknik Service Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen Social-, hälso- och idrottsområdet Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området Kultur Det naturvetenskapliga området Säkerhetsbranschen...86 Förberedande utbildning för invandrare...22 Förberedande och rehabiliterande utbildning för handikappade... 3 Handledande och förberedande utbildning för grundläggande yrkesutbildning Rudolf Steinerskolan åk Vasa övningsskola, åk 1-9 och förskoleundervisningen Vaasan kristillinen koulu YA! Yrkesakademin i Österbotten Teknik och kommunikation Turism-, kosthålls- och ekonomibranchen Social-, hälso- och idrottsområdet Naturbruk och miljöområdet Kultur Det naturvetenskaplig området Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området Orienterande och förberedande utbildning inför grundläggande yrkesutbildningen...4 Förberedande utbildning för invandrare Yrkesinriktad tilläggsutbildning YA! har även en omfattande kursverksamhet. 26 VÄRT ATT VETA

15 Bild: Jaakko J. Salo Vasa kustregions läroavtalsbyrå Finskspråkiga Svenskspråkiga Övriga språk VAKK - Vasa vuxenutbildningscenter El och byggnadsarbete, metall Ledarskap och affärsverksamhet Språk och mångkultur Turism-, kosthålls- och rengöringsbranschen Social- och hälsovårdsbranschen Utbildning på högre nivå Studerande Vasa yrkeshögskola Teknik och kommunikation Företagsekonomi och turism Hälsovård och det sociala området Yrkeshögskolan Novia Teknik Vård Kultur (Vasa, Jakobstad) Vasa universitet Examensstuderande Filosofiska fakulteten Handelsvetenskapliga fakulteten Tekniska fakulteten Öppna universitetet Levón-institutet (fortbildning) Personer som avlägger fristående studier Helsingfors universitet Juridiska utbildning i Vasa...74 Åbo Akademi, Vasa Pedagogiska fakulteten varav forskarstuderande...73 Statsvetenskapliga och socialvetenskapliga institutionen varav forskarstuderande Institutionen för kemiteknik/energiteknik Centret för livslångt lärande, CLL, fortbildning Öppna universitetet (hela ÅA) VÄRT ATT VETA

16 Svenska handelshögskolan (Hanken) Ekonomiemagister och -kandidat Ekonomiedoktor Hanken fortbildning Vasa Öppna Hanken Andra läroanstalter Studerande Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland...33 Fria Kristliga Folkhögskolan Grundläggande konstundervisning Kuula institutet Vaasan työväenopisto/vaasa-opisto Vasa Arbis Vasa sommaruniversitet Andra kunskapsaktörer Västra Finlands designcentrum MUOVA, Teknologicentret Oy Merinova Ab, Gemensamma laboratoriet Technobothnia, Levón-institutet (Vasa universitets forsknings-, utbildnings- och utvecklingscentral) Vasa energiinstitut VEI (Vasa universitets, Vasa yrkeshöskolas och Yrkeshögskolan Novias forskningsinstitut), Tritonia (gemensamt bibliotek för högskolorna i Vasa) KULTUR Teaterkonst 2013 Föreställningar Besökare Vaasan kaupunginteatteri* Wasa Teater Dockteatern Lilla Åsnan ca Studentteater Rampen Vasa Operastiftelse * i siffrorna ingår operetten Iloinen leski Bild: Sami Heiskanen Vasa stadsorkester 2013 Föreställningar Besökare Konserter Beställda konserter Operaföreställningar* * i siffrorna ingår operetten Iloinen leski 30 VÄRT ATT VETA

17 Vasa stadsbibliotek-landskapsbibliotek 2013 Sammanlagt Vasa Lillkyro Total utlåning Lån/invånare...19,98 Fysiska besök Webbplatsbesök Sidöppningar (på webbsidan) Biblioteksmaterial tot Böcker Anskaffningar Öppethållningstimmar Museer Besökare Bleckslagarmuseet Kuntsis museum för modern konst Tikanojas konsthem Österbottens museum och Terranova Konsthallen Gamla Vasa museum Övriga museer Brage friluftsmuseum, Edvins konstpark och Korsumuseet, Finlands biblioteksmuseum, Lillkyro hembygdsmuseum, Mejerimuseet, Nelin-Cronströms konsthem, Savilahti hembygdsmuseum, Vasa arbetarmuseum, Vasa bil- och motormuseum, Vasa krigsveteranmuseum, Vasa sjöfartsmuseum Bild: Jaakko J. Salo 32 VÄRT ATT VETA

18 Kulturcentret 2013 Vasa XXI Körfestival ( ): 68 körer, c uppträdare 78 konserter publik c Konstens Natt ( ): besöksantal c Kulturcentrets uppgift är att svara för stadens allmänna kulturväsende. Kulturcentret är ett stöd för olika kulturaktörer och skapar nätverk lokalt, regionalt och internationellt. Till verksamhet hör att upprätthålla och utveckla Kasern 13, att producera kulturevenemang och -tillställningar samt att fungera som hemvist för kulturtidningen KultTour. Kulturcentret skapar förutsättningar för ett mångsidigt kulturarbete, medverkar till att Vasa utvecklas till en allt rikare kulturstad, deltar i förvaltningen av understöden som beviljas för kultur samt informerar om kulturverksamhet och service i området. Bild: Jaakko J. Salo Grundläggande konstundervisning Elever FRITID Idrotts- och friluftsanläggningar Botniahallen användare användare Vaasa Arena användare användare Simhallen besökare besökare Öjberget - vintersportcentrum utförsåkare utförsåkare Uteidrottsplatser: Gräsplaner...36 st. Konstgräsplaner...4 st. Sandplaner...19 st. Friidrottsplaner...3 st. Isplaner/rinkar st. Badstränder st. Motionsbanor/skidspår st. Naturmotionsområden...6 st. Närmotionsområden...4 st. Inneidrottsplatser: Gymnastiksalar i skolor st. Stadens gym...2 st. Idrottshallar...6 st. Redskapsgymnastiksal...1 st. Privata anläggningar: Tennis-/squashhall...1 st. Utomhustennisbanor...5 st. Minigolfbanor...4 st. Ridstall...5 st. Gym...14 st. Idrottsföreningar st. 34 VÄRT ATT VETA

19 Ungdomsavdelningens verksamhet Vasa stads ungdomsavdelning erbjuder klubb- och lägerverksamhet samt ungdomsevenemang för ungdomar i Vasa. Det finns 8 ungdomsgårdar, i centrum (Kultsa), i Storviken (Sumppu), i Gerby (Villa Gerby), i Sunnanvik (Suviboxi), i Roparnäs (Sun House), i Korsnäståget (Ristikka), i Vapenbrödrabyn (Jukoboxi) och i Lillkyro (Kyrölä). I ungdomarnas kulturhus Kultsa (Rådhusgatan 30, 2 vån.) finns ungdomarnas informations- och rådgivningsservice Reimari, uppsökande ungdomsarbete Origo samt ett Walkers-ungdomscafé. Ungdomsavdelningen erbjuder också musikoch bandundervisning för unga i Rockskolan i Rockverkstaden och möjligheter till skejting i skejthallen i Roparnäs. Samarbete med Vaasan 4H. I Vasa finns ett ungdomsfullmäktige, som har som uppgift att främja ungdomarnas möjligheter till deltagande, påverkan och aktiviteter i Vasa. I Vasa stads ungdomsfullmäktige finns 25 ordinarie representanter och personliga ersättare för dem. Tilläggsuppgifter: 36 VÄRT ATT VETA Bild: Mikael Matikainen

20 Turismen Hotell:... 8 st....8 st. rum... c c. 793 bäddar...c c övernattningar beläggningsgrad... 56,1 %... 53,5 % Vasklots Campingområde Nöjesparken Wasalandia Nöjesbadet Tropiclandia * * statistik för 8 månader, då badinrättningen varit stängd 4 månader på grund av renovering Gästbåtplatser...20 st st. Gästbåthamn... 1 st... 1 st. I Vasa finns flera småbåtsleder. På sommaren regelbundna skärgårdskryssningar. Sammanträdes- och kongressutrymmen 2013 Största auditorium: personer Största hall: personer I Vasa arrangerades det år internationella kongresser och antalet mötesdagar var Vasas vänorter Bild: Jaakko J. Salo Från och med Invånare Harstad (Norge) Helsingör (Danmark) Kiel (Tyskland) Malmö (Sverige, fadderort) Morogoro (Tanzania, vänstad) Pärnu (Estland) Schwerin (Tyskland) Sumperk (Republiken Tjeckien) Umeå (Sverige) Vädret 2013* Årets medeltemperatur...5,9 oc Varmaste månaden: juli, medeltal... 16,4 oc Kallaste månaden: mars, medeltal...-6,4 oc Nederbörd, hela året...581,5 mm *uppgifterna från Meteorologiska institutet De största tidningarna som utkommer i Vasa 2013 Totalupplaga Läsarmängd Fördelning av totalupplaga %* Pohjalainen /2/1 Vasabladet /4/3 *Print/Kombination/Enbart digiupplaga 38 VÄRT ATT VETA

21 Offentliga byggnader Allaktivitetshuset Variska... (Halme, 1990) Brändö kyrka... (A.W. Stenfors, 1910) Domus Bothnica... (Aitoaho, Viljanen, 2008) Dragnäsbäcks kyrka...(g. Bergman, 1961) Gerby församlingscenter...(aitoaho, Viljanen, 1992) Hovrätten... (Setterberg, 1862) Huvudbiblioteket.. (Schoultz, Flickenberg, Serenius, 1936) Huvudbibliotekets nya del... (Lahdelma, Mahlamäki, 2001) Justitiehuset...(Laiho, Pulkkinen, Raunio, 1996) Korsholms kyrka...(adelcrantz, 1786) Länsskatteverket...(Nurminen, 1990) Ortodoxa kyrkan...(setterberg, 1864) Polishuset...(Pertti Neva, 2003) Roparnäs kyrka...(ruusuvuori, 1962) Stadshuset... (Isaeus, 1883) Statens ämbetshus...(nurminen, 1984) Styrelsegården...(Setterberg, 1860) Tekniska verket...(halme, 1979) Trefaldighetskyrkan... (Setterberg, 1862) Tritonia, Vasas veten- skaps- och inlärningscenter...(k. och S. Paavilainen, 2001) Vasa universitet... (K. och S. Paavilainen, 1994) Vägverkets ämbetshus...(nurminen, 1989) Statyer Jägarstatyn (Leppäinen, 1958) Minnesmärket över finländska flyget (Kallio, 1969) Finlands frihetsstaty (Liipola, 1938) Information om Vasas statyer och minnesmärken finns på stadens sidor: visitvasa.fi 40 VÄRT ATT VETA Bild: Jaakko J. Salo

22 Bild: Jaakko J. Salo TRAFIK Flygtrafik 2013 Antalet passagerare av vilka utlandsresenärer Trafikflyglandningar av vilka från utlandet Järnvägstrafik 2013 Ankommande och avresande passagerare totalt Ankommande och avgående frakt ton Passagerarfärjtrafik 2013 Antalet passagerare 2013 var personer. Över personbilar och nästan 700 bussar körde med Wasaline över Kvarken år NLC Ferry Ab Oy, med marknadsföringsnamnet Wasaline, är det rederi som trafikerar mellan Vasa och Umeå med fartyget M/S Wasa Express. Verksamheten inleddes i början av år Busstrafik 2013 Lokaltrafik: sålda månadskort st. sålda seriebiljetter st. antalet passagerare i kollektivtrafik tot...c. 1,1 milj.st. Matkahuolto: sålda biljetter...c st. sålda månadskort/årskort st. pakettrafik... c försändelser Registrerade motorfordon Personbilar Övriga bilar Övriga motorfordon Wasaline sköter både frakt-, kryssnings- och konferenstrafik. På färjan finns restaurang, café, bar och butik. Resan tar fyra timmar och det finns också hytter till förfogande. 42 VÄRT ATT VETA

23 Värt att veta 2014

Kuntaliitto Kommunförbundet

Kuntaliitto Kommunförbundet Kuntaliitto Kommunförbundet Kommunerna ansvarar för basservicen och sörjer för invånarnas välfärd www.kommunerna.net Kommunens organisation FULLMÄKTIGE Revisionsnämnden KOMMUNSTYRELSEN NÄMNDERNA Primära

Läs mer

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia CLL 20.1.2012 2 CLL:s

Läs mer

VASAREGIONENS LOGISTIKOMRÅDE

VASAREGIONENS LOGISTIKOMRÅDE VASAREGIONENS LOGISTIKOMRÅDE NORDENS LEDANDE KONCENTRATION AV ENERGITEKNOLOGI ERBJUDER ETT TOPPLÄGE FÖR LOGISTIKFÖRETAG EnergyVaasa LEDANDE PÅ ENERGI Vasaregionen är ledande i Norden på energiteknologi.

Läs mer

- på väg mot något nytt -

- på väg mot något nytt - - på väg mot något nytt - Kyrkslätt i siffror 2010 En framgångsrik havskommun Kyrkslätt utvecklas ständigt. Här möts det rika kulturarvet och dagens utmaningar. Kommunen erbjuder utmärkta tjänster och

Läs mer

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx.

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx. BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998 Utbildningsanordnarens namn Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt dag.månad.xxxx xxx/430/xxxx TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING Undervisningsministeriet

Läs mer

Hänvisning: Undervisningsministeriets beslut 25.6.2002 och 27.9.2002 (36/400/2002) Ändring av undervisningsförvaltningens utbildningsklassificering

Hänvisning: Undervisningsministeriets beslut 25.6.2002 och 27.9.2002 (36/400/2002) Ändring av undervisningsförvaltningens utbildningsklassificering Dnr 19/400/2004 Datum 25.3.2004 Enligt sändlista Hänvisning: Undervisningsministeriets beslut 25.6.2002 och 27.9.2002 (36/400/2002) Ärende: Ändring av undervisningsförvaltningens utbildningsklassificering

Läs mer

Serviceenkät 2015. Ja Inte tillräckligt Nej Vet inte Jag har fått information om mina rättigheter på ett sådant sätt som jag förstår

Serviceenkät 2015. Ja Inte tillräckligt Nej Vet inte Jag har fått information om mina rättigheter på ett sådant sätt som jag förstår Serviceenkät 2015 1. Är du kvinna eller man? Jag är kvinna. Jag är man. 2. Hur gammal är du? Jag är under 30 år Jag är 30-45 år Jag är 46-60 år Jag är över 60 år 3. Till vilken grupp hör du? Jag är DUV-medlem

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

Målgruppen för Attitude 2012 är andra årets studerande på andra stadiet. 22 gymnasier och yrkesskolor från Österbotten och Mellersta Österbotten

Målgruppen för Attitude 2012 är andra årets studerande på andra stadiet. 22 gymnasier och yrkesskolor från Österbotten och Mellersta Österbotten Attitude 2012 Målgruppen för Attitude 2012 är andra årets studerande på andra stadiet. 22 gymnasier och yrkesskolor från Österbotten och Mellersta Österbotten deltog. Totalt 1094 svar. Av de svarande var

Läs mer

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013.

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013. HANINGE I SIFFROR VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor är

Läs mer

SOCIALSEKTORN Administration 323 521 226 799 550 320 377 806 252 587 630 393 114,55 % 194 595-183 211 Socialarbete och handikappvård Socialarbete Missbrukarvård 23 000 0 23 000 21 087 0 21 087 91,68 %

Läs mer

Tjänster inom funktionshinderområdet. Reumaförbundet 10.11.2014

Tjänster inom funktionshinderområdet. Reumaförbundet 10.11.2014 Tjänster inom funktionshinderområdet Reumaförbundet 10.11.2014 Innehåll Varför behöver jag en serviceplan? Vilken service kan jag få enligt handikappservicelagen och socialvårdslagen? Vad händer just nu

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom social-, hälso- och idrottsområdet

Vägen till yrkeskunskap inom social-, hälso- och idrottsområdet Utbildningsprogram > Vägen till yrkeskunskap inom social-, hälso- och idrottsområdet Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen Grundexamen i tandteknik Grundexamen inom

Läs mer

VASA STADS BOKSLUT 2013

VASA STADS BOKSLUT 2013 VASA STADS BOKSLUT 2 BOKSLUT Vasa stads ekonomisektor Stadsstyrelsen 31.3.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Stadsdirektörens översikt 1 I VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 1. VASA STADS FÖRVALTNING 3 1.1 Stadens organisation

Läs mer

helsingfors universitet

helsingfors universitet Juridiska fakulteten vid helsingfors universitet JURIDISKA UTBILDNINGEN I VASA JURIST? JURISTYRKET Juridisk examen ger befogenhet att arbeta både inom den privata och den offentliga sektorn Traditionella

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL CAMPUS LYKEION

VÄLKOMMEN TILL CAMPUS LYKEION VÄLKOMMEN TILL CAMPUS LYKEION LYKEION GYMNASIECAMPUS I VASA VASA GYMNASIUM VAASAN LYSEON LUKIO BAKGRUND Vasa stads förvaltning för andra stadiets utbildning tvåspråkig sedan år 2004 År 2009 gjordes ett

Läs mer

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Anvisningar 1(7) Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Användning av uppgifterna Statistikcentralen sänder uppgifterna på blanketten Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning

Läs mer

Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012

Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012 Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012 Juridiskt ombud Johanna Lindholm inledde kvällen med att berätta lite allmänt om hur den grundläggande socialvården och handikappservicen

Läs mer

Kommunekonomi övriga ekonomiuppgifter INNEHÅLLSBESKRIVNING

Kommunekonomi övriga ekonomiuppgifter INNEHÅLLSBESKRIVNING 2015 Kommunekonomi övriga ekonomiuppgifter INNEHÅLLSBESKRIVNING 1(84) Innehåll Inledning 6 Innehållet i insamlingen av uppgifter för statistik över kommunernas och samkommunernas ekonomi fr.o.m. statistikåret

Läs mer

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR Förberedande och orienterande utbildningar Med hjälp av förberedande utbildningar kan de studerande förbättra sina studiefärdigheter och förbereda sig för en

Läs mer

FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER. Arbete nära människan

FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER. Arbete nära människan FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER Arbete nära människan SuPer Närvårdarens och primärskötarens eget förbund Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer är Finlands största fackförbund

Läs mer

VAASAN SEUTU PALVELUSETELI 1

VAASAN SEUTU PALVELUSETELI 1 VAASAN SEUTU PALVELUSETELI 1 ANSÖKAN OM ATT FÅ PRODUCERA SERVICE SOM ANSKAFFAS MED SERVICESEDLAR Med denna ansökan kan företag inom social- och/eller hälsovårdsbranschen ansöka om att bli serviceproducent

Läs mer

Helsingfors stads bokslut för 2012

Helsingfors stads bokslut för 2012 Helsingfors stads bokslut för 2012 25.3.2013 Finansieringsdirektör Tapio Korhonen 28.11.2012 Skatteintäkter och statsandelar (mn euro) BSL 2010 BSL 2011 BDG 2012 BSL 2012 Kommunalskatt 2 064,2 2 218,1

Läs mer

En översikt om nuläge och trender hur äldre bor idag och hur de kan bo i framtiden

En översikt om nuläge och trender hur äldre bor idag och hur de kan bo i framtiden Nordiskt seminarium kring bostäder och boendemiljö för äldre Stockholm 11.12.2012 En översikt om nuläge och trender hur äldre bor idag och hur de kan bo i framtiden Kirsti Pesola, tekn.lic., arkitekt SAFA

Läs mer

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna en viktig del i resenäringen Passagerarrederierna har en betydande roll i den

Läs mer

Förslag till ny universitetslag

Förslag till ny universitetslag Förslag till ny universitetslag Ändringar sker... Autonomin stärks: universiteten blir juridiska personer Universiteten ersätter staten som arbetsgivare: tjänsterna blir arbetsavtalsförhållanden Relationerna

Läs mer

LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE

LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE Kontaktinformation för Helsingfors läroavtalsbyrå Helsingfors stad Utbildningsverket Läroavtalsbyrån PB 3000 00099 Helsingfors stad Besöksadress Tavastvägen

Läs mer

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna marknadsför Sverige och färjetrafiken håller ställningarna! Passagerarrederierna

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

Tritonia 2010. Tritonia Pentonia från tre 'll fem. Chris'na Flemming FSBF Korsholm 10.9 2010

Tritonia 2010. Tritonia Pentonia från tre 'll fem. Chris'na Flemming FSBF Korsholm 10.9 2010 Tritonia 2010 Tritonia Pentonia från tre 'll fem Chris'na Flemming FSBF Korsholm 10.9 2010 Tritonia 2001-2009 Vasa vetenskapliga bibliotek Tritonia, grundat 2001, eher decennier av planering Gemensamt

Läs mer

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi www.speres.fi www.blindskolan.fi FORTBILDNING HÖSTEN 2015 SPERES I 040 809 17 53 Svenska skolan för synskadade I 040 809 17 54 Parisgränden 2 A 2, 00560 Helsingfors Svenska skolan för synskadade PRAKTISK

Läs mer

Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby. Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015

Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby. Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015 Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015 Procedurbestämmelser Äldreomsorgslagen medförde inga subjektiva nya rättigheter

Läs mer

Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007

Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007 Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007 Välkomna till Åbo för att möta kolleger från andra universitet och fundera på det öppna universitetets framtid! Tina Engblom Fortbildningscentralens

Läs mer

PERS NLIG ASSISTANS FÖR STÖRRE DELAKTIGHET OCH FLERE ALTERNATIV

PERS NLIG ASSISTANS FÖR STÖRRE DELAKTIGHET OCH FLERE ALTERNATIV PERS NLIG ASSISTANS FÖR STÖRRE DELAKTIGHET OCH FLERE ALTERNATIV :) VAD ÄR PERSONLIG ASSISTANS? Personlig assistans ordnas för personer med grav funktionsnedsättning som på grund av ett långvarigt handikapp

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

LIVSKVALITET OCH FRAMTIDSPLANER

LIVSKVALITET OCH FRAMTIDSPLANER Enkäten för 50 år fyllda LIVSKVALITET OCH FRAMTIDSPLANER 1. Vi skulle först vilja veta vad för slags aktiviteter Ni deltar i. Har Ni under sistlidna sex månader utfört något som helst avlönat arbete? Vilket

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2015 579/2015 Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 21 maj 2012 235/2012 Tilläggsbudgeten för 2012 Riksdagen har godkänt följande tilläggsbudget för 2012: INKOMSTPOSTER Avdelning 11 11. SKATTER OCH

Läs mer

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat Stadsstyrelsen 109 30.03.2015 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2014 STST 30.03.2015 109 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Enligt 68 i kommunallagen

Läs mer

RÖDA TRÅDEN SEMINARIUM

RÖDA TRÅDEN SEMINARIUM LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA FINLANDS LÄN Social- och hälsoavdelningen 13.5.2009 Till de i distributionen nämnda Länsstyrelsen i Västra Finlands län och samarbetsgruppen NÅVÅ arrangerar RÖDA TRÅDEN SEMINARIUM

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nedlagda företag ökade avsevärt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 9,1 procent under tredje kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period

Läs mer

Uddevalla är centrum

Uddevalla är centrum Uddevalla Fyrbodal Uddevallas historia 1998 firade Uddevalla 500 år som stad. Det har varit 500 dramatiska år. En ansenlig ålder för en stad som både bitit i nederlagets äpple och smakat framgångens sötma,

Läs mer

Statistik om Helsingfors Helsingfors2004

Statistik om Helsingfors Helsingfors2004 Statistik om Helsingfors Helsingfors 2004 Wien Budapest Bukarest Reykjavik Dublin London Paris Oslo Helsingfors Stockholm Tallinn Köpenhamn Riga Vilna Berlin Bryssel Warszava Prag Kiev Moskva Lissabon

Läs mer

Norrköping i siffror 2013

Norrköping i siffror 2013 Norrköping i siffror 2013 Innehållsförteckning Norrköpings kommun sid Färgstarka Norrköping 4-5 Folkmängd och befolkningsförändringar 6-7 Befolkningsstruktur 8-9 Förvärvsarbete och arbetstillfällen 10-11

Läs mer

Anita Lehikoinen Kanslichef

Anita Lehikoinen Kanslichef Strukturen och finansieringen inom gymnasieutbildningen och andra stadiets yrkesinriktade grund- och tilläggsutbildning samt det fria bildningsarbetet förnyas Anita Lehikoinen Kanslichef Centrala beredningar

Läs mer

Forskning och utveckling En del av vardagen vid yrkeshögskolan Mångprofessionell social- och hälsovård resursförstärkande arbetssätt

Forskning och utveckling En del av vardagen vid yrkeshögskolan Mångprofessionell social- och hälsovård resursförstärkande arbetssätt Forskning och utveckling En del av vardagen vid yrkeshögskolan Mångprofessionell social- och hälsovård resursförstärkande arbetssätt Åbo, 30.10-1.11.2012 Överlärare Pia Liljeroth PD, barnmorska Innehåll

Läs mer

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Presskonferens 11.2.2015 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 7,0 6,0 Kommunernas

Läs mer

Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan

Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan Rättsväsende 2014 2014, november Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari november 2014 totalt

Läs mer

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Mot en spännande framtid Barkarby College i ärfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Framåt inom natur och teknik Stockholm Väst är ett av de hetaste tillväxtområdena

Läs mer

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 46 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,4 1,2 1,0 0, % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 2012 Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963 Folkmängd 31 december 2011 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre

Socialstyrelsens författningssamling. Grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre SOSFS 2011:12 (S) Allmänna råd Grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Ny funktionshinderlag och socialvårdslag vadå? Funktionshinderpolitiskdag 13.11.2014

Ny funktionshinderlag och socialvårdslag vadå? Funktionshinderpolitiskdag 13.11.2014 Ny funktionshinderlag och socialvårdslag vadå? Funktionshinderpolitiskdag 13.11.2014 Varför en reform av lagstiftningen? Förändringar som har skett i verksamhetsmiljön FN:s konvention om rättigheter för

Läs mer

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Hälsopolitiskt program

Hälsopolitiskt program Hälsopolitiskt program 2007 Hälso- och sjukvården Hälso- och sjukvården skall karakteriseras av god tillgänglighet och snabbt omhändertagande. Den medicinska teknologin utvecklas snabbt. Kostnaderna speciellt

Läs mer

Handikappservicelagen och aktuella frågor

Handikappservicelagen och aktuella frågor Handikappservicelagen och aktuella frågor Nykarleby handikappråd 11.11.2010 Johanna Lindholm för det finlandssvenska handikappområdet johanna.lindholm@juridisktombud.fi Tel. 09-43423626, 040-5196598 Om

Läs mer

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0, 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL vad ÄR UTKOMSTSTÖD? ett ekonomiskt stöd som beviljas av kommunen ett stöd som beviljas i sista hand utgår från bestämmelserna i lagen om utkomststöd avsedd

Läs mer

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:16 Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Antalet förvärvsarbetande fortsatte att öka i Linköping också under 2008. Lågkonjunkturen hade inte börjat slå igenom

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 011 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 010 Kommunernas ekonomiska situation förbättrades år 010 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 2010 Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2009 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2009

Nationalräkenskapsdata 2009 Jouko Kinnunen, Ekonom/statistiker Tel. 018-25494 Nationalräkenskaper 2011:2 2.11.2011 Nationalräkenskapsdata 2009 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna

Läs mer

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Tibro Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2013 Män Ålder Kvinnor 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År

Läs mer

Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling ( ) registrerat partnerskap ( ) särbo (gift)

Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling ( ) registrerat partnerskap ( ) särbo (gift) Situationsbedömning SOS-projektet PILOT 1. Grunduppgifter Klientens namn: Adress: Socialarbetare: Datum: Personsignum: Telefonnummer: Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling

Läs mer

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna

Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna Handelns försäljning 2012 Tot. 129 md euro (exkl. moms) i omsättning 13% 12% 30 % Bilhandel Partihandel Detaljhandel Dagligvaruhandel

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:2 20.3.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Februari 2015 Fler övernattade på hotellen i februari Totala antalet övernattningar

Läs mer

Bostäder och boendeförhållanden

Bostäder och boendeförhållanden Boende 2015 Bostäder och boendeförhållanden, översikt Mer än hälften av 20 29 -åringarna bodde på hyra år Enligt Statistikcentralen bodde 55 procent av alla 20 29-åringar, dvs. 6 000 personer självständigt

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom naturbruk och miljöområdet

Vägen till yrkeskunskap inom naturbruk och miljöområdet Utbildningsprogram > Vägen till yrkeskunskap inom naturbruk och miljöområdet Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen inom lantbruksbranschen Grundexamen i trädgårdsskötsel Grundexamen i fiskeri Grundexamen

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Presskonferens 13.2.2013 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2011-2012 (inkl. särredovisade

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv M

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 Andel 7 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings-

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

25.3 2014 Finlandspaket 4

25.3 2014 Finlandspaket 4 13.11 2013 Finlandspaket 2 svenskspråkiga utbildningar 11.12 2013 Finlandspaket 3 ansökan & antagning 25.3 2014 Finlandspaket 4 gör din ansökan till vidare utbildning Gör din ansökan till universitet,

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland 1 Flytta till Finland

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR METALLKLUSTRET I ÖSTERBOTTEN

PROJEKTPLAN FÖR METALLKLUSTRET I ÖSTERBOTTEN 1(12) PROJEKTPLAN FÖR METALLKLUSTRET I ÖSTERBOTTEN Österbottens förbund kommer att finansiera ett kluster (utvecklingsprojekt för metallbranschen) som har en utbredning ifrån Kristinestad till och med

Läs mer

Detaljplan Glommen/Hamnen

Detaljplan Glommen/Hamnen Sammanställning av de punkter och åsikter som diskuterades och föreslogs på Samhällsföreningens möte den 12 April 2014. (totalt deltog ca: 90-100 personer på mötet) Detaljplan Glommen/Hamnen Punkter och

Läs mer

VASA STADS BOKSLUT 2012

VASA STADS BOKSLUT 2012 VASA STADS BOKSLUT VASA STAD BOKSLUT Stadsstyrelsen 27.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Stadsdirektörens översikt 1 I VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 1. VASA STADS FÖRVALTNING 3 1.1 Stadens organisation 3 1.2 Stadens

Läs mer

VÄLFÄRDSPLAN FÖR BARN OCH UNGA I HELSINGFORS. Bergen 18-20.9.2011 Bettina von Kraemer, Minna Tikanoja

VÄLFÄRDSPLAN FÖR BARN OCH UNGA I HELSINGFORS. Bergen 18-20.9.2011 Bettina von Kraemer, Minna Tikanoja VÄLFÄRDSPLAN FÖR BARN OCH UNGA I HELSINGFORS Bergen 18-20.9.2011 Bettina von Kraemer, Minna Tikanoja Bakgrund Den omarbetade barnskyddslagen (417/2007, 12 ) ålägger kommunerna att varje fullmäktigeperiod

Läs mer

01HAL033 Kommunledning och förvaltning, lönegrupp B: 25 000-75 000 invånare

01HAL033 Kommunledning och förvaltning, lönegrupp B: 25 000-75 000 invånare 01HAL031 Kommunledning och förvaltning, lönegrupp B: 15 000 invånare 01HAL032 Kommunledning och förvaltning, lönegrupp B: 15 001-25 000 invånare 01HAL033 Kommunledning och förvaltning, lönegrupp B: 25

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt.

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt. REVISIONSBERÄTTELSE 2008 Till Karleby stadsfullmäktige Vi har granskat Kelviå kommuns förvaltning, bokföring och bokslut för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2008. Bokslutet omfattar kommunens balansräkning,

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 508/2011 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad ============================================================= VERKSAMHETSSTADGA FÖR TEKNISKA NÄMNDEN, CENTRALEN FÖR TEKNISKA TJÄNSTER, SEKTIONEN

Läs mer

2. Antal elever under 18 år i den grundläggande utbildningen

2. Antal elever under 18 år i den grundläggande utbildningen UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation BASUPPGIFTER/Grundläggande utbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2008 Läroanstaltstyp Utlandsskola Folkhögskola

Läs mer

Förvaltningsdomstolarnas avgöranden 2012

Förvaltningsdomstolarnas avgöranden 2012 Rättsväsende 2013 Förvaltningsdomstolarnas avgöranden 2012 Förvaltningsdomstolarna avgjorde 20 600 ärenden år 2012 Förvaltningsdomstolarna behandlade år 2012 totalt 20 600 ärenden, dvs. 6 procent färre

Läs mer

hemtjänsterna i skick

hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick Vi har i Finland lyckats i vårt gemensamma mål, möjligheten ett njuta av allt längre liv med god hälsa och livskvalitet. Å andra sidan är vi den nation i europa

Läs mer

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDARE AV TAXI från den 1 oktober 2013 FÄRDTJÄNST ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN LÄS NOGA & SPARA

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDARE AV TAXI från den 1 oktober 2013 FÄRDTJÄNST ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN LÄS NOGA & SPARA ANVISNINGAR TILL ANVÄNDARE AV TAXI från den 1 oktober 2013 FÄRDTJÄNST ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN LÄS NOGA & SPARA Färdtjänsten är avsedd för resor för skötsel av ärenden, rekreation och/eller arbete

Läs mer