VÄRT ATT VETA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄRT ATT VETA 2014. www.vasa.fi"

Transkript

1 VÄRT ATT VETA 2014

2 Bild: Ann-Britt Pada Vasa ~ Värt att veta 2014 Allmän information...4 Befolkning...7 Näringsstruktur...9 Stadens affärsverksamhet Boende och byggande Social och hälsovårdsservice Småbarnsfostran...25 Utbildning...25 Kultur Fritid...35 Trafik VASA STAD MEDBORGARINFO Sandra Nestorova PB 3 (Biblioteksgatan 13) VASA Pärm bild: Ann-Britt Pada Layout: Mikael Matikainen Vasa stads Grafiska tjänster

3 Stadsfullmäktige och kommunalvalet medlemmar, ordförande Joakim Strand (SFP). 1:a vice ordförande Arja Miettinen (SDP), 2:a vice ordförande Markku Mäntymaa (Saml.) ALLMÄN INFORMATION Vasa är en vacker, historisk stad, där det finns någonting för var och en. Energin, ett bra sysselsättningsläge och lyckliga människor gör att man vill komma hit och stanna här. Bland stadens invånare finns hundra olika nationaliteter. Tvåspråkigheten syns i vardagen. I det över 400-åriga Vasa möts historia och nutid, kultur och natur, köpcenter och saluhall. Staden är också en port till Finlands enda naturarvsobjekt Kvarkens skärgård. Växande företagsområden, utveckling av logistiken samt innovationer och samarbete skapar en grund för framtidens Vasa. Bild: Jaakko J. Salo Areal km² landareal km² vattenområde km² Strandlinjens längd km fastlandsstrand km skärgårdsstrand km sjö- och älvstrand km Detaljplanerat område ha Parti Platser Kvinnor Män Röstetal SFP Saml SDP Sannfinl Vänst Cent KD Gröna Övriga Sammanl Stadsstyrelsen medlemmar, ordförande Seppo Rapo (Saml.). Platsfördelning: SFP 4 (Hans Frantz, Lars-Erik Wägar, Anna-Lena Ahlnäs, Anne Salovaara-Kero), Saml. 4 (Seppo Rapo, Raija Kujanpää, Kari Pastuhov, Anne-Marie Viinamäki), SDP 3 (Anita Niemi-Iilahti, Matias Mäkynen, Marjatta Kiviranta), Sannf. 2 (Jukka Mäkynen, Mauri Ollila), Vänst. 1 (Jorma Katajamäki), Cent.1 (Merja Rintamäki). Stadsdirektör: Tomas Häyry Sektordirektörer: Markku Järvelä...teknisk direktör Christina Knookala... bildningsdirektör Jukka Kentala...vård- och omsorgsdirektör Områdesdirektör: Liisa Räty...Lillkyros områdesdirektör 4 VÄRT ATT VETA

4 BEFOLKNING Folkmängden % % % Invånarantal Finskspråkiga , , ,1 Svenskspråkiga , , ,7 Övriga språk , , ,2 Kvinnor , , ,2 Män , , ,8 Bild: Ann-Britt Pada Folkmängden enligt ålder % % % 0-6 år , , , år , , , år , , , år , , ,0 65- år , , ,1 Sammanlagt Budget (inklusive affärsverken)...(1.000 euro)... (1.000 euro) Verksamhetsbidrag Skatteinkomster Statsandelar Årsbidrag Investeringar (netto) Språk ,2% Ålder ,8% 18,1% 9,3% Investeringarnas inkomstfinansiering, %... 10,1...13,3 Lånebelopp, /invånare ,7% 13,8% Kommunalbeskattning ,1% Kommunalskatt 19,5% % Andel av samfundsskatten Finskspråkiga Fastighetsskatt Svenskspråkiga 0-6 år 7-15 år år Totalt Övriga språk år 65- år 6 VÄRT ATT VETA

5 Befolkningsförändring 2013 Födda Avlidna Födelseöverskott Invandring (netto) Flyttning mellan kommuner (netto) Korrigering av befolkningsantal Befolkningsförändring Utbildningsnivå år fyllda personer ,2 % ,1 % Personer som avlagt examen ,7 % ,8 % mellanstadiet ,3 % ,2 % högskolenivå ,4 % ,6 % Bild: Jaakko J. Salo NÄRINGSSTRUKTUR Arbetskraft och arbetsplatser Arbetsplatser enligt näringsgrenar Näringsgren Samhällsservice Tillverkning Handel, transport och inkvarteringstjänster Professionell, vetenskaplig och teknisk verksamhet samt administrativa tjänster Kultur, nöje och fritid samt övrig service 2007 % , , , , , % , , , , , % , , , , , % , , , , , % , , , , ,0 Byggverksamhet , , , , ,8 Information och kommunikation , , , , ,9 Finansiering och försäkring 650 1, , , , ,8 VVS-, el- och avfallshantering 357 1, , , , ,0 Fastighetsverksamhet 277 0, , , , ,7 Primärproduktion Totalt 230 0, , , , , , , , , ,0 8 VÄRT ATT VETA

6 Självförsörjning i fråga om arbetsplatser år ,1 % Genomsnittlig arbetslöshetsgrad...år år år 2014 Vasa... 7,8 %...8,9 %... 9,5 % hela landet...9,8 %...11,3 %...12,3 % Bild: Mikko Lehtimäki Förändring i antalet arbetsplatser år år år Sysselsatt arbetskraft i Vasa 1/ / / De största arbetsgivarna Arbetsplatser 2013 Vasa stad (affärsverken medräknade) Wärtsilä-koncernen Vasa sjukvårdsdistrikt skn/centralsjukhuset ABB Ab Staten Vacon Abp Vasa universitet KPO-koncernen Svenska Österbottens Förbund för utbildning och kultur (SÖFUK) VEO Ab Citec Vasa-enheterna Anvia-koncernen KWH-koncernen Ab TeliaSonera Finland Abp Koncernen Vasa Elektriska Uponor Infra Oy (KWH Pipe fusionerades med bolaget 6/13) Nordens ledande koncentration av energiteknologi En betydande del av Finlands och hela Nordens energiindustri har koncentrerats till Vasaregionen och energibranschen sysselsätter över personer. Av produktionen inom energiteknologin går 70 % på export från vårt område, vilket är 30 % av hela Finlands export inom teknologiindustrin. Se vidare: 10 VÄRT ATT VETA

7 Bild: Jaakko J. Salo STADENS AFFÄRSVERKSAMHET Vasa stad äger samfund och andelar i olika samfund och bildar på basen av sitt ägande och inflytande en stadskoncern. Till koncernen hör 21 dotterbolag, 6 samkommuner och 13 intressebolag, genom vilka bl.a. energi-, boende-, fritids-, utbildnings-, specialsjukvårdsoch avfallshanteringsservice produceras. Affärsverken Vasa Hamn Godstrafik ton ton Import ton ton Export ton ton Fartyg st st. Passagerare st st. Omsättning...2,34 milj.... 2,98 milj. Farledsdjup...9 m...9 m Vasa Vatten Omsättning...14,11 milj ,86 milj. Vattenledningsnätets längd km km Vattenförbrukning... 5,35 milj.m3...5,48 milj.m 3 Förbrukning per invånare/dygn liter liter Vattenavgift...1,25 /m3...1,26 /m 3 Anslutningsprocent till vattenledningsnätet (Vasa)...99,5%... 99,5 % Avloppsnätets längd km km Behandlad avloppsvattenmängd... 7,38 milj.m 3...6,77 milj.m 3 Avloppssvattenavgift...2,03 /m3...2,05 /m 3 Anslutningsprocent till avloppsledningsnätet...96,8 %...92,1 % 12 VÄRT ATT VETA

8 Bild: Jaakko J. Salo Vasa Hussektor Vasa hussektor-koncernens...32,0 milj milj. omsättning Investeringsfinansieringen,... 23,3 milj ,8 milj. varav nybyggandets andel...4,6 milj....5,1 milj. renoveringarnas andel...18,7 milj ,7 milj. Förvaltat lokalbestånd, n-m² n-m² av vilket eget lokalbestånd n-m² n-m² externt hyrt lokalbestånd n-m² n-m² stadens eget bruk n-m² n-m² uthyrt n-m² n-m² Österbottens räddningsverk Omsättning...15,2 milj....16,5 milj. Räddningsuppdrag Förstavårduppdrag Trygghetstelefonuppdrag För den prehospitala akutsjukvården (förstavårdsuppdrag) svarar från Vasa sjukvårdsdistrikt och servicen produceras i samarbete med Österbottens räddningsverk. Vasa regionala företagshälsovård Omsättning...3,96 milj.... 4,29 milj. Kunder enhetvis: Verksamhetspunkten i Vasa Verksamhetspunkten i Korsholm (fr.o.m ) Verksamhetspunkten i Laihela Verksamhetspunkten i Lillkyro Vasa Regionala Företagshälsovård fungerar som personalhälsostation för Vasa stad, Vasa sjukvårdsdistrikt och Laihela kommun och Korsholms kommun samt som personalhälsostation för anställda på de företag som ingått avtal och också som hälsocentral för sjömän. Koncernbolag Vasa Elektriska Ab Vasa Elektriska-koncernens omsättning milj milj. Elförsäljning Elförsäljning GWh GWh Kunder st st. Fjärrvärme Såld värme GWh GWh Kunder st st. Vasa Elnät Ab Elanslutningar st st. Elöverföring GWh GWh Elöverföringskunder st st. Ab Stormossen Oy Omsättning...11,3 milj....11,5 milj. Mottagna mängder avfall ton ton Återvinningsgraden för kommunalf avfall... 95,1 %... 96,1 % Investeringar... 0,997 milj....1,683 milj. 14 VÄRT ATT VETA

9 Studentbostadsplatser (VOAS) år c Pikipruukki Förvaltas Pikipruukki bostäder Omsättning... 22,1 milj. Bostadsrätt bostäder Omsättning... 2,0 milj. Vähäkyrön Vuokratalot Kiinteistö Oy Förvaltas bostäder Omsättning... c. 1 milj. Bostadsproduktion 2013 Bostäder egnahemshus st...35,9 % radhus st...15,4 % flervåningshus st...48,7 % Sammanlagt st ,0 % BOENDE OCH BYGGANDE Bild: Jaakko J. Salo Bostadsbestånd I fristående småhus ,0 % I rad- eller kedjehus ,2 % I flervåningsbostadshus ,4 % I övriga byggnader ,4 % Sammanlagt ,0 % Kommunaltekniska arbeten Sanering av gamla gator (grundläggning) m² m² Nya gator m² m² Nya cykel och gångvägar m² m² Asfaltarbeten m² m² Asfaltmängd ,5 ton ,5 ton Vattenledningar m m Avloppsledningar m m Regnvattenledningar m m Trafik- och skyddsgrönområden m m 2 16 VÄRT ATT VETA

10 Underhållna trafikleder Gator...320,6 km ,4 km Cykelvägar ,3 km ,3 km Fristående gång- och cykelvägar...64 km km Privatvägar...116,2 km...120,6 km Underhållna grönområden 2013 Anlagda parkområden ha Lekparker st. Skog ha SOCIAL OCH HÄLSOVÅRDSSERVICE Socialarbete och familjeservice Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten 2013 Psykosocial service Serviceområdet producerar öppen-, anstalts- och boendeservice som stöder hantering av rusmedels-, mentalvårds-och livskompetensproblem enligt lågtröskelprincipen för personer i alla åldrar och familjer som bor i Vasa och på samarbetsområdet Vasa-Laihela. Ungdomsstationen Klaara (antal besök) Familjerådgivningen (antal besök) Missbrukarstationen vårddygn substitutionsbehandling (besök) Håven, Missbrukarhållplatsen för unga (besök) Socialarbete Uppgiften för serviceområdet för socialarbete är att förebygga, minska och reparera individers, familjers och gruppers problem som anknyter till social välfärd, funktionsförmåga och livskompetens genom socialt stöd, handledning och rehabilitering Hushåll/utkomststöd Barnskyddsarbete Serviceområdets verksamhetsidé är att stöda välmåendet hos barn och familjer som är i behov av särskilt stöd rättidigt, med yrkeskunskap och förtroende, genom tryggande av individens och familjens behov och 18 delaktighet. VÄRT ATT VETA Bild: Jaakko J. Salo av dessa hushåll som erhåller utkomststöd Rehabiliterande arbetsverksamhet (verksamhetsdagar)

11 Handikappservicen Handikappservicens verksamhetsidé är att erbjuda handikappade människor möjligheter att leva ett fullödigt liv och att ge stöd, handledning och vård som motsvarar den enskilda individens situation och behov. Som stadens egen verksamhet ordnas bl.a. boendeservice, dag- och arbetsverksamhet samt morgon- och eftermiddagsvård. Mängden klienter Färdtjänst (enligt handikappservicelagen) klienter Personlig assistans klienter Ändringsarbeten i bostäder och hjälpmedel klienter Boendeservice (egen verksamhet)...7 enheter/ 88 klienter Dag- och arbetsverksamhet (egen verksamhet)... 2 enheter/ 152 klienter Invandrararbete Serviceområdets uppgift är att främja och stöda integreringen av personer som får och söker internationellt skydd i Vasa samt att främja en positiv atmosfär gentemot invandrare. Till serviceområdet hör följande service: aktualisering av barnskyddsärende, öppenvård, vård utom hemmet och eftervård, hemservice för barnfamiljer, familjerättsliga ärenden och Österbottens medlingsbyrå. Bild: Jouko Keto Utlänningsbyrån (nya klienter) Mottagningscentralen (klienter) Socialjouren i Österbotten (kontakter) Startade barnskyddsärenden Utredning av barnskyddsbehov Barnskyddsklienter (bs-barn) Medlingsverksamhet VÄRT ATT VETA

12 Bild: Jaakko J. Salo Hem- och anstaltsvården Seniorcentret Seniorcentrets mål är att stöda äldre i Vasa, vars fysiska, psykiska eller sociala funktionsförmåga är nedsatt, eller vars funktionsförmåga hotar att bli nedsatt. Genom bedömning, handledning samt ordnande av rättidig rehabilitering, service och vård främjas de äldres hemmaboende. Servicen i Seniorcentret omfattar dagverksamhet, badservice inom hemvården, minnespolikliniken, socialarbete och SAS-byrå, rekreationsverksamhet, gymverksamhet, frivilligarbete och servicerådgivning. Hemvård Hemvården inkluderar personlig omsorg, vård och service inom sjukvården, som stöder hemmaboende bland Vasaborna. Syftet med hemvården är att stöda och handleda klienterna i att klara sig i de vardagliga sysslorna så självständigt som möjligt. Serviceboende Med serviceboende avses en boendeform, där det förutom boende även ingår den service som behövs i situationer där boendet med hjälp av hemvård inte längre är möjligt. Inom serviceboendet finns vårdpersonal närvarande dygnet runt. I Vasa finns 482 olika servicebostäder för åldringar. Anstaltsvård Stadssjukhuset har 221 sjukbäddar, av vilka 86 är avsedda för kortvarig vård. På avdelning 1 finns 20 platser för kortvarig vård. Avdelningarna 8 och 9 är för personer som behöver akut sjukvård och rehabiliterande kortvarig vård. Därtill har psykogeriatrisk vård koncentrerats till två avdelningar och två avdelningar har platser för vård i livets slutskede. Personer som behöver långvarig vård har man för avsikt att flytta från sjukhuset till serviceboende. På bäddavdelningen i Lillkyro finns 16 patientplatser. Där sköts akuta sjukdomar, rehabiliterings-, terminalvårds-, undersöknings- och långvårdspatienter. 22 VÄRT ATT VETA

13 Hälsovårdsservice Mottagningsservice Den öppna hälsovården fungerar på sju hälsostationer: Gerby, Sandvikens, Roparnäs, Kyrkoesplanadens, Brändö, Korsnästågets och Lillkyro hälsostationer. På hälsostationerna finns läkarmottagningar, mödra- och barnrådgivningar. SMÅBARNSFOSTRAN Barn i dagvård... daghem...familjedagvård heldagsvård deltidsvård Av barnen i åldern 0-6 år deltar 622 i förskoleundervisning. Skolhälsovården har sin verksamhet vid läroanstalterna för grundläggande utbildning. Till studerandehälsovården i Vasa stad hör ca studerande, som studerar vid yrkesinstitut, gymnasier eller yrkeshögskolor. Hälsovården för universitetsstuderandena sköts av Studenternas hälsovårdsstiftelse. Läkarjouren fungerar centraliserat på Huvudhälsostationen (Smedsbyvägen 14 16). Från fungerar läkar- och skötarjourmottagningen på hälsostationerna vardagar under tjänstetid. På kvällar, nätter och veckoslut är jourmottagningen koncentrerad till Vasa centralsjukhus samjour. Tandvård Tandvården har åtta områdesvisa verksamhetsenheter samt en undervisningsenhet. Alla kommuninvånare har rätt till vård. Vasa Centralsjukhus I Vasa verkar även Vasa Centralsjukhus, som hör till Vasa sjukvårdsdistrikt. 13 medlemskommuner upprätthåller sjukvårdsdistriktets samkommun. Vasa Matservice Svarar för organiseringen och produktionen av måltidsservice till daghemmen, den grundläggande utbildningen, utbildningen på andra stadiet, hem- och anstaltsvården, handikappservicen och stadssjukhuset. Även personalbespisning ingår i verksamheten. Det kalkylmässiga antalet måltider är ca 3,1 miljoner i året. Köpservicedaghem... barn i dagvård heldagsvård deltidsvård Av barnen i åldern 0-6 år deltar 41 i förskoleundervisning. Stadens daghem st. Barn i skötsel tot barn Antalet är ca 62 % av alla barn under 7 år Familjedagvårdare Inom den öppna daghemsverksamheten barn Hemvårdsstöd betalas i genomsnitt till. 947 familjer/mån. Privatvårdsstöd i genomsnitt till familjer/mån. Selektivt tillägg betalas i genomsnitt till familjer/mån. Steinerdaghemmet, förskoleundervisning...4 barn UTBILDNING Grundläggande utbildning... Skolor...Elever Åk 1-6, finskspr Åk 1-6, svenskspr Åk 7-9, finskspr Flexibel grundläggande utbildning...17 Åk 7-9, svenskspr Flexibel grundläggande utbildning...9 Specialskolor, finskspr Specialskolor åk 1-10, svenskspr Förberedande undervisning, finskspr Förberedande undervisning, svenskspr VÄRT ATT VETA

14 Bild: Vasa yrkesinstitut/esa Siltaloppi Andra stadiets utbildning Studerande Vaasan lyseon lukio Vaasan lyseon lukion aikuislinja Vasa gymnasium Vasa svenska aftonläroverk...69 Vasa övningsskolas gymnasium med IB Steiner-lukio...37 Vasa yrkesinstitut Teknik Service Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen Social-, hälso- och idrottsområdet Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området Kultur Det naturvetenskapliga området Säkerhetsbranschen...86 Förberedande utbildning för invandrare...22 Förberedande och rehabiliterande utbildning för handikappade... 3 Handledande och förberedande utbildning för grundläggande yrkesutbildning Rudolf Steinerskolan åk Vasa övningsskola, åk 1-9 och förskoleundervisningen Vaasan kristillinen koulu YA! Yrkesakademin i Österbotten Teknik och kommunikation Turism-, kosthålls- och ekonomibranchen Social-, hälso- och idrottsområdet Naturbruk och miljöområdet Kultur Det naturvetenskaplig området Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området Orienterande och förberedande utbildning inför grundläggande yrkesutbildningen...4 Förberedande utbildning för invandrare Yrkesinriktad tilläggsutbildning YA! har även en omfattande kursverksamhet. 26 VÄRT ATT VETA

15 Bild: Jaakko J. Salo Vasa kustregions läroavtalsbyrå Finskspråkiga Svenskspråkiga Övriga språk VAKK - Vasa vuxenutbildningscenter El och byggnadsarbete, metall Ledarskap och affärsverksamhet Språk och mångkultur Turism-, kosthålls- och rengöringsbranschen Social- och hälsovårdsbranschen Utbildning på högre nivå Studerande Vasa yrkeshögskola Teknik och kommunikation Företagsekonomi och turism Hälsovård och det sociala området Yrkeshögskolan Novia Teknik Vård Kultur (Vasa, Jakobstad) Vasa universitet Examensstuderande Filosofiska fakulteten Handelsvetenskapliga fakulteten Tekniska fakulteten Öppna universitetet Levón-institutet (fortbildning) Personer som avlägger fristående studier Helsingfors universitet Juridiska utbildning i Vasa...74 Åbo Akademi, Vasa Pedagogiska fakulteten varav forskarstuderande...73 Statsvetenskapliga och socialvetenskapliga institutionen varav forskarstuderande Institutionen för kemiteknik/energiteknik Centret för livslångt lärande, CLL, fortbildning Öppna universitetet (hela ÅA) VÄRT ATT VETA

16 Svenska handelshögskolan (Hanken) Ekonomiemagister och -kandidat Ekonomiedoktor Hanken fortbildning Vasa Öppna Hanken Andra läroanstalter Studerande Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland...33 Fria Kristliga Folkhögskolan Grundläggande konstundervisning Kuula institutet Vaasan työväenopisto/vaasa-opisto Vasa Arbis Vasa sommaruniversitet Andra kunskapsaktörer Västra Finlands designcentrum MUOVA, Teknologicentret Oy Merinova Ab, Gemensamma laboratoriet Technobothnia, Levón-institutet (Vasa universitets forsknings-, utbildnings- och utvecklingscentral) Vasa energiinstitut VEI (Vasa universitets, Vasa yrkeshöskolas och Yrkeshögskolan Novias forskningsinstitut), Tritonia (gemensamt bibliotek för högskolorna i Vasa) KULTUR Teaterkonst 2013 Föreställningar Besökare Vaasan kaupunginteatteri* Wasa Teater Dockteatern Lilla Åsnan ca Studentteater Rampen Vasa Operastiftelse * i siffrorna ingår operetten Iloinen leski Bild: Sami Heiskanen Vasa stadsorkester 2013 Föreställningar Besökare Konserter Beställda konserter Operaföreställningar* * i siffrorna ingår operetten Iloinen leski 30 VÄRT ATT VETA

17 Vasa stadsbibliotek-landskapsbibliotek 2013 Sammanlagt Vasa Lillkyro Total utlåning Lån/invånare...19,98 Fysiska besök Webbplatsbesök Sidöppningar (på webbsidan) Biblioteksmaterial tot Böcker Anskaffningar Öppethållningstimmar Museer Besökare Bleckslagarmuseet Kuntsis museum för modern konst Tikanojas konsthem Österbottens museum och Terranova Konsthallen Gamla Vasa museum Övriga museer Brage friluftsmuseum, Edvins konstpark och Korsumuseet, Finlands biblioteksmuseum, Lillkyro hembygdsmuseum, Mejerimuseet, Nelin-Cronströms konsthem, Savilahti hembygdsmuseum, Vasa arbetarmuseum, Vasa bil- och motormuseum, Vasa krigsveteranmuseum, Vasa sjöfartsmuseum Bild: Jaakko J. Salo 32 VÄRT ATT VETA

18 Kulturcentret 2013 Vasa XXI Körfestival ( ): 68 körer, c uppträdare 78 konserter publik c Konstens Natt ( ): besöksantal c Kulturcentrets uppgift är att svara för stadens allmänna kulturväsende. Kulturcentret är ett stöd för olika kulturaktörer och skapar nätverk lokalt, regionalt och internationellt. Till verksamhet hör att upprätthålla och utveckla Kasern 13, att producera kulturevenemang och -tillställningar samt att fungera som hemvist för kulturtidningen KultTour. Kulturcentret skapar förutsättningar för ett mångsidigt kulturarbete, medverkar till att Vasa utvecklas till en allt rikare kulturstad, deltar i förvaltningen av understöden som beviljas för kultur samt informerar om kulturverksamhet och service i området. Bild: Jaakko J. Salo Grundläggande konstundervisning Elever FRITID Idrotts- och friluftsanläggningar Botniahallen användare användare Vaasa Arena användare användare Simhallen besökare besökare Öjberget - vintersportcentrum utförsåkare utförsåkare Uteidrottsplatser: Gräsplaner...36 st. Konstgräsplaner...4 st. Sandplaner...19 st. Friidrottsplaner...3 st. Isplaner/rinkar st. Badstränder st. Motionsbanor/skidspår st. Naturmotionsområden...6 st. Närmotionsområden...4 st. Inneidrottsplatser: Gymnastiksalar i skolor st. Stadens gym...2 st. Idrottshallar...6 st. Redskapsgymnastiksal...1 st. Privata anläggningar: Tennis-/squashhall...1 st. Utomhustennisbanor...5 st. Minigolfbanor...4 st. Ridstall...5 st. Gym...14 st. Idrottsföreningar st. 34 VÄRT ATT VETA

19 Ungdomsavdelningens verksamhet Vasa stads ungdomsavdelning erbjuder klubb- och lägerverksamhet samt ungdomsevenemang för ungdomar i Vasa. Det finns 8 ungdomsgårdar, i centrum (Kultsa), i Storviken (Sumppu), i Gerby (Villa Gerby), i Sunnanvik (Suviboxi), i Roparnäs (Sun House), i Korsnäståget (Ristikka), i Vapenbrödrabyn (Jukoboxi) och i Lillkyro (Kyrölä). I ungdomarnas kulturhus Kultsa (Rådhusgatan 30, 2 vån.) finns ungdomarnas informations- och rådgivningsservice Reimari, uppsökande ungdomsarbete Origo samt ett Walkers-ungdomscafé. Ungdomsavdelningen erbjuder också musikoch bandundervisning för unga i Rockskolan i Rockverkstaden och möjligheter till skejting i skejthallen i Roparnäs. Samarbete med Vaasan 4H. I Vasa finns ett ungdomsfullmäktige, som har som uppgift att främja ungdomarnas möjligheter till deltagande, påverkan och aktiviteter i Vasa. I Vasa stads ungdomsfullmäktige finns 25 ordinarie representanter och personliga ersättare för dem. Tilläggsuppgifter: 36 VÄRT ATT VETA Bild: Mikael Matikainen

20 Turismen Hotell:... 8 st....8 st. rum... c c. 793 bäddar...c c övernattningar beläggningsgrad... 56,1 %... 53,5 % Vasklots Campingområde Nöjesparken Wasalandia Nöjesbadet Tropiclandia * * statistik för 8 månader, då badinrättningen varit stängd 4 månader på grund av renovering Gästbåtplatser...20 st st. Gästbåthamn... 1 st... 1 st. I Vasa finns flera småbåtsleder. På sommaren regelbundna skärgårdskryssningar. Sammanträdes- och kongressutrymmen 2013 Största auditorium: personer Största hall: personer I Vasa arrangerades det år internationella kongresser och antalet mötesdagar var Vasas vänorter Bild: Jaakko J. Salo Från och med Invånare Harstad (Norge) Helsingör (Danmark) Kiel (Tyskland) Malmö (Sverige, fadderort) Morogoro (Tanzania, vänstad) Pärnu (Estland) Schwerin (Tyskland) Sumperk (Republiken Tjeckien) Umeå (Sverige) Vädret 2013* Årets medeltemperatur...5,9 oc Varmaste månaden: juli, medeltal... 16,4 oc Kallaste månaden: mars, medeltal...-6,4 oc Nederbörd, hela året...581,5 mm *uppgifterna från Meteorologiska institutet De största tidningarna som utkommer i Vasa 2013 Totalupplaga Läsarmängd Fördelning av totalupplaga %* Pohjalainen /2/1 Vasabladet /4/3 *Print/Kombination/Enbart digiupplaga 38 VÄRT ATT VETA

21 Offentliga byggnader Allaktivitetshuset Variska... (Halme, 1990) Brändö kyrka... (A.W. Stenfors, 1910) Domus Bothnica... (Aitoaho, Viljanen, 2008) Dragnäsbäcks kyrka...(g. Bergman, 1961) Gerby församlingscenter...(aitoaho, Viljanen, 1992) Hovrätten... (Setterberg, 1862) Huvudbiblioteket.. (Schoultz, Flickenberg, Serenius, 1936) Huvudbibliotekets nya del... (Lahdelma, Mahlamäki, 2001) Justitiehuset...(Laiho, Pulkkinen, Raunio, 1996) Korsholms kyrka...(adelcrantz, 1786) Länsskatteverket...(Nurminen, 1990) Ortodoxa kyrkan...(setterberg, 1864) Polishuset...(Pertti Neva, 2003) Roparnäs kyrka...(ruusuvuori, 1962) Stadshuset... (Isaeus, 1883) Statens ämbetshus...(nurminen, 1984) Styrelsegården...(Setterberg, 1860) Tekniska verket...(halme, 1979) Trefaldighetskyrkan... (Setterberg, 1862) Tritonia, Vasas veten- skaps- och inlärningscenter...(k. och S. Paavilainen, 2001) Vasa universitet... (K. och S. Paavilainen, 1994) Vägverkets ämbetshus...(nurminen, 1989) Statyer Jägarstatyn (Leppäinen, 1958) Minnesmärket över finländska flyget (Kallio, 1969) Finlands frihetsstaty (Liipola, 1938) Information om Vasas statyer och minnesmärken finns på stadens sidor: visitvasa.fi 40 VÄRT ATT VETA Bild: Jaakko J. Salo

22 Bild: Jaakko J. Salo TRAFIK Flygtrafik 2013 Antalet passagerare av vilka utlandsresenärer Trafikflyglandningar av vilka från utlandet Järnvägstrafik 2013 Ankommande och avresande passagerare totalt Ankommande och avgående frakt ton Passagerarfärjtrafik 2013 Antalet passagerare 2013 var personer. Över personbilar och nästan 700 bussar körde med Wasaline över Kvarken år NLC Ferry Ab Oy, med marknadsföringsnamnet Wasaline, är det rederi som trafikerar mellan Vasa och Umeå med fartyget M/S Wasa Express. Verksamheten inleddes i början av år Busstrafik 2013 Lokaltrafik: sålda månadskort st. sålda seriebiljetter st. antalet passagerare i kollektivtrafik tot...c. 1,1 milj.st. Matkahuolto: sålda biljetter...c st. sålda månadskort/årskort st. pakettrafik... c försändelser Registrerade motorfordon Personbilar Övriga bilar Övriga motorfordon Wasaline sköter både frakt-, kryssnings- och konferenstrafik. På färjan finns restaurang, café, bar och butik. Resan tar fyra timmar och det finns också hytter till förfogande. 42 VÄRT ATT VETA

23 Värt att veta 2014

VASA STADS BOKSLUT 2013

VASA STADS BOKSLUT 2013 VASA STADS BOKSLUT 2 BOKSLUT Vasa stads ekonomisektor Stadsstyrelsen 31.3.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Stadsdirektörens översikt 1 I VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 1. VASA STADS FÖRVALTNING 3 1.1 Stadens organisation

Läs mer

VASA STADS BOKSLUT 2012

VASA STADS BOKSLUT 2012 VASA STADS BOKSLUT VASA STAD BOKSLUT Stadsstyrelsen 27.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Stadsdirektörens översikt 1 I VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 1. VASA STADS FÖRVALTNING 3 1.1 Stadens organisation 3 1.2 Stadens

Läs mer

BORGÅ STADS HANDIKAPPOLITISKA PROGRAM FÖR ÅREN 2014-2020

BORGÅ STADS HANDIKAPPOLITISKA PROGRAM FÖR ÅREN 2014-2020 BORGÅ STADS HANDIKAPPOLITISKA PROGRAM FÖR ÅREN 2014-2020 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Bakgrund... 6 2.1 Att definiera funktionsnedsättning... 6 2.2 Funktionshindrade personers rättigheter... 7 2.3 Funktionshindrade

Läs mer

P E R S O N A L R A P P O R T 2 0 1 2

P E R S O N A L R A P P O R T 2 0 1 2 P E R S O N A L R A P P O R T 2 0 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kuva Foto: Jaakko J Salo 1. INLEDNING 3 2. PERSONALSTRATEGI 4 3. PERSONALMÄNGD OCH PERSONALSTRUKTUR 5 Personalmängd 5 Personalens ålder 8 Personalomsättning

Läs mer

Statistik om Helsingfors

Statistik om Helsingfors Statistik om Helsingfors Innehåll Helsingfors... 2 Geografi och miljö... 4 Huvudstäderna kring Östersjön... 5 Befolkning... 6 Boende... 8 Byggande... 9 Hälsovården...10 Social välfärd... 11 Kultur och

Läs mer

Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020

Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020 GOD ÅLDERDOM I BORGÅ Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020 Stadsstyrelsen 28.6.2010 Innehåll 1 Sammandrag... 3 2 Inledning... 5 3 Invånarantal och prognoser... 6 4 Borgå stad och dess äldre invånare...

Läs mer

Verksamhetsberättelse och bokslut 2010 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010

Verksamhetsberättelse och bokslut 2010 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010 Verksamhetsberättelse och bokslut 2010 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010 Godkänt i fullmäktige 16.6.2011 86 INNEHÅLL Kommundirektörens översikt... 2 Grunduppgifter om kommunen... 4 Verksamhetsberättelse...

Läs mer

Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013. Kristinestads Stad Budget 2014 1

Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013. Kristinestads Stad Budget 2014 1 Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013 Kristinestads Stad Budget 2014 1 Kristinestads Stad Budget 2014 2 Innehållsförteckning Innehåll sida 1 Förord sida 3 1. Allmänna uppgifter om Kristinestad sida 4

Läs mer

H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING

H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING SAMMANSLAGNINGSUTREDNING FÖR KIMITOÖNS KOMMUN OCH PARGAS STAD MELLANRAPPORT STYRGRUPPEN 11.2.2014 Marcus Henricson H&M Henricson Management Consulting Neoviusgatan 29,

Läs mer

Statistik om Helsingfors

Statistik om Helsingfors Statistik om Helsingfors Innehåll Helsingfors... 2 Geografi och miljö... 4 Huvudstäderna kring Östersjön... 5 Befolkning... 6 Boende... 8 Byggande... 9 Hälsovården...10 Social välfärd... 11 Kultur och

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 Godkänd i stadsfullmäktige 15.12.2014 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 STADSFULLMÄKTIGE, STADSSTYRELSEN, KONCERNFÖRVALTNING...

Läs mer

Klassificeringar för statistik över ekonomi och verksamhet 2012

Klassificeringar för statistik över ekonomi och verksamhet 2012 Klassificeringar för statistik över ekonomi och verksamhet 2012 Finlands Kommunförbund Helsingfors 2012 REDAKTÖRER Mikko Mehtonen Anneli Heinonen PÄRMBILD Juha Pesonen / Vastavalo.fi ISBN 978-952-213-897-2

Läs mer

3.2.1. Driftsekonomidelens utfall 1

3.2.1. Driftsekonomidelens utfall 1 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING del II 3.2.1. Driftsekonomidelens utfall 1 STADSFULLMÄKTIGE, STADSSTYRELSEN, KONCERNFÖRVALTNING 1 STADSSTYRELSEN 2 CENTRALVALNÄMNDEN 27 REVISIONSNÄMNDEN 28 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1/2014 1.1 30.4.2014

DELÅRSRAPPORT 1/2014 1.1 30.4.2014 DELÅRSRAPPORT 1/2014 1.1 30.4.2014 Stadsfullmäktige 16.6.2014 51 Pärmbild: Elina Paavola Uppnåendet av verksamhetsmålen REVISIONSNÄMNDEN 1.1.-30.4.2014 budget 1.1.-30.4.2013 BS 2013 bokslut Uppgiftsområde

Läs mer

UTBILDNING OCH FORSKNING ÅREN 2007 2012

UTBILDNING OCH FORSKNING ÅREN 2007 2012 UTBILDNING OCH FORSKNING ÅREN 2007 2012 Utvecklingsplan Undervisningsministeriet 2 Enligt förordningen den 14 december 1998 om en plan för utveckling av utbildningen och forskningen vid universiteten (978/1998)

Läs mer

Statistik om Helsingfors Helsingfors2004

Statistik om Helsingfors Helsingfors2004 Statistik om Helsingfors Helsingfors 2004 Wien Budapest Bukarest Reykjavik Dublin London Paris Oslo Helsingfors Stockholm Tallinn Köpenhamn Riga Vilna Berlin Bryssel Warszava Prag Kiev Moskva Lissabon

Läs mer

BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017

BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 LARSMO KOMMUN BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 sid. Inledning 1 Driftshushållning 14 Centralvalnämnden 15 Revisionsnämnden 16 Kommunstyrelsen 17 Nämnden för barnomsorg och bildning 31 Miljönämnden

Läs mer

VASA STADSBIBLIOTEK LANDSKAPSBIBLIOTEK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VASA STADSBIBLIOTEK LANDSKAPSBIBLIOTEK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 VASA STADSBIBLIOTEK LANDSKAPSBIBLIOTEK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 SISÄLLYSLUETTELO VASA STADSBIBLIOTEK LANDSKAPSBIBLIOTEK SISÄLLYSLUETTELO VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Innehållsförteckning Ledare 5 Biblioteksnämnden

Läs mer

Det övergripande målet för äldreomsorgen i Korsholms kommun är att erbjuda trygghet och livskvalitet för de äldre.

Det övergripande målet för äldreomsorgen i Korsholms kommun är att erbjuda trygghet och livskvalitet för de äldre. Förord Vid uppgörandet av en strategi som sträcker sig ända fram till 2014 finns det ett stort antal fakta som bör tas i beaktande. Att dessa fakta p.g.a. yttre omständigheter kan komma att förändras bör

Läs mer

Grankullas äldrepolitiska strategi 2011 2016

Grankullas äldrepolitiska strategi 2011 2016 Grankullas äldrepolitiska strategi 2011 2016 KV STF 21.3.2011 INNEHÅLL 1. Inledning 2. Den äldrepolitiska strategins struktur 3. Utgångspunkter i Grankulla 3.1. Värderingar och vision som styr Grankulla

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Godkänd i stadsfullmäktige 9.12.2013 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 FINANSIERINGSKALKYL... 12 STADSFULLMÄKTIGE,

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN 2010-2011

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN 2010-2011 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN 2010-2011 Godkänd av stadsfullmäktige 15.12.2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ 12 RESULTATRÄKNING 13 FINANSIERINGSKALKYL 15 BALANSRÄKNING

Läs mer

VÖRÅ. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 KOMMUN. Godkänd av fullmäktige 14.06.2012

VÖRÅ. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 KOMMUN. Godkänd av fullmäktige 14.06.2012 VÖRÅ KOMMUN Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 Godkänd av fullmäktige 14.06.2012 GODKÄND AV KST 26.3.2012 Innehållsförteckning 1. KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 4 1.2 EKONOMI... 5 1.3 FRAMTIDSUTSIKTER...

Läs mer

Innehåll. 1 Strategin utarbetades tillsammans... 3

Innehåll. 1 Strategin utarbetades tillsammans... 3 Borgås stadsstrategi 2013-2017 Utkast 2.10.2013 Innehåll 1 Strategin utarbetades tillsammans... 3 2 Verksamhetsomgivningen förändras kraftigt... 4 Den ekonomiska situationen förblir svår... 4 Staden utvecklas

Läs mer

Utredning gällande mottagande av flyktingar till Pargas

Utredning gällande mottagande av flyktingar till Pargas Utredning gällande mottagande av flyktingar till Pargas 9.5.2014 Innehållsförteckning 1. Introduktion 3 1.1. Uttagning av flyktingar 4 2. Information 4 3. Boende 5 4. Hälsovård 5 5. Socialvård 6 5.1. Initiala

Läs mer

Bilaga 1: Blankett för ansökan om tillstånd för yrkeshögskola

Bilaga 1: Blankett för ansökan om tillstånd för yrkeshögskola Bilaga 1: Blankett för ansökan om tillstånd för yrkeshögskola 1. Basuppgifter om huvudmannen och den yrkeshögskola för vilken tillstånd söks 1.1. Huvudmannens namn organisationens officiella namn Ab Yrkeshögskolan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2/2014 1.1 31.8.2014

DELÅRSRAPPORT 2/2014 1.1 31.8.2014 DELÅRSRAPPORT 2/2014 1.1 31.8.2014 Stadsfullmäktige 27.10.2014 Pärmbild: Elina Paavola REVISIONSNÄMNDEN 1.1.-31.8.2014 budget 1.1.-31.8.2013 BS 2013 bokslut Uppgiftsområde TA 2014 REVISIONSNÄMNDEN Revisionsväsendet

Läs mer

Budgeten 2015 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014

Budgeten 2015 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014 Budgeten 2015 och ekonomiplanen Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014 Innehåll FÖRORD 1 BERÄTTELSEN OM ESBO 3 MOTIVERINGAR TILL BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 13 BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 28 Översiktstabeller

Läs mer

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE sfullmäktige 13.6.2011 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1.1. ÖVERBLICK ÖVER ÅR 2010...1 1.2. s förvaltning...4 1.2.1. sfullmäktige...4 1.2.3. s personal...6 2. DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH UTVECKLINGEN

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1/2015 1.1 30.4.2015

DELÅRSRAPPORT 1/2015 1.1 30.4.2015 DELÅRSRAPPORT 1/2015 1.1 30.4.2015 Stadsfullmäktige 15.6.2015 Pärmbild: Emmi Hyyppä REVISIONSNÄMNDEN BUDGET 2015 Uppnåendet av verksamhetsmålen 1.1.-30.4.2015 budget 1.1.-30.4.2014 BS 2014 bokslut Uppgiftsområde

Läs mer