Sammanträdesdatum Sida 1-12

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum Sida 1-12"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida 1-12 Kulturnämnden Plats och tid Kulturhuset, Mora Kl Beslutande Bigitta Sohlberg (S) Ulla Rombo (KD) Jaakko Mattila (C) Gunilla Helene Olsson (S) Inge Tomth (S) Titti Detlofsson (MOP) Elsie Hammarlund (M) tjänstgörande ersättare Kerstin Broström (M) tjänstgörande ersättare Jan Erik Larsén (C) tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Caroline Smids, kulturchef Anneli Larsson, nämndsekreterare Mikael Jäderlund, kulturskolan Miranda 2 Bernd Janusch, kulturintendent 2 Yvonne Haag, barn- & ungdomsbibliotekarie Jan Rova, bibliotekarie Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Jaakko Mattila Kulturhuset 28/1 kl Anneli Larsson Paragrafer 1-11 Ordförande Bigitta Sohlberg Justerande Jaakko Mattila ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kulturnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kanslienheten Datum för anslags nedtagande Underskrift

2 Sammanträdesdatum Sida 2 Kulturnämnden Genomgång av föregående protokoll Kulturnämnden lägger protokollet till handlingarna Mötets ajourneras klockan för föredrag om besök på Umeå stadsbibliotek av barn- och ungdomsbibliotekarie Yvonne Haag och bibliotekarie Jan Rova Mötet återupptas klockan 14.40

3 Sammanträdesdatum Sida 3 Kulturnämnden Sedan sist i verksamheten Verksamhetscheferna redovisar sina respektive verksamheter Biblioteket Ökat utlån av media med Facklitteratur för vuxna har ökat mest. Barn och ungdomslitteratur har också ökat. Allmänkulturen MUR har blivit inbjudna av ungdomsrådet i Umeå. Ungdomssamordnare Åke Nyström har varit i Istanbul som representant för årets ungdomskommun. Åke har även varit i Amsterdam för att representera LUPP-undersökningen. Julsalongen har ägt rum. Bildspel av Mora bygdearkiv som visats på Hyllan: Mora Noret samt Mora med omnejd diabilder av Anders Flodin. Barnens julfest har ägt rum. Soppoperan hade konsert i tidskriftsrummet. Författarbesök av Elsie Johansson Sin ensamma kropp. Julkonsert med trion Amazing bestående av Imola Mokos, Anneli Norell och Malin Norell till förmån för ett barnhem i Rumänien. Vinterfest planering håller på. Brita Holvid Fastlund är anställd i två år med stöd från arbetsförmedlingen. Kulturskolan Miranda Elevkonserter har ägt rum. I plus-it finns sammanställning, kommer i årsredovisningen. Barn och ungdomskulturgrupp har skapats mellan kulturskolan, bibliotek och allmänkulturen. Man arbetar för att kunna visa på Det här får man som ung kommuninvånare i Mora av kulturförvaltningen. Det stora arbetet handlar om flytten till Rosa huset. I förändringsarbetet har bland annat ingått att alla har fått beskriva sin verksamhet i detalj. SWOT-analys i grupper. Nämnden framför sitt tack till personalen för ett väl utfört arbete kring Rosa huset. Kulturnämnden lägger informationen till handlingarna

4 Sammanträdesdatum Sida 4 Kulturnämnden Ekonomisk uppföljning Kulturchef Caroline Smids föredrar Bokslutet för 2009 är inte helt klart ännu, men Kulturnämndens verksamheter ser sammantaget ut att gå enligt budget. En osäkerhet är de uppsägningar som gjorts 2009 av besparingsskäl, och som börjar gälla Dessa kan komma att påverka nämndens resultat för 2010 negativt. Kulturnämnden lägger informationen till handlingarna

5 Sammanträdesdatum Sida 5 Kulturnämnden Musik vid Siljan Kulturchef Caroline Smids informerar Det blir ett Musik vid Siljan även 2010 om än i mindre skala. De egna produktionerna kommer att koncentreras till tre dagar. Utvärdering ska ske efter arrangemanget. Kulturnämnden godkänner informationen

6 Sammanträdesdatum Sida 6 Kulturnämnden / Ansökan från Zornspelet Sammanfattning/förslag till beslut Föreningen Zornspelet ansöker om ett stöd på kronor för uppsättningen av 2010 års Zornspel i vilket makarna Zorns 150-årsjubileum firas. Zornspelet bidrar till att det under sommaren finns ett utbud av sommarteater för både turister och kommuninvånare, och engagerar många människor ideellt. Zornspelet utgör även en arena för ungdomars konstnärliga utveckling. Förslag till beslut: Kulturnämnden beviljar Föreningen Zornspelets ansökan om kronor för uppsättningen av Zornspelet Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse av kulturchef Caroline Smids Ansökan till Mora Kulturnämnd från Föreningen Zornspelet, Tjänsteförslag Kulturnämnden beviljar Föreningen Zornspelets ansökan om kronor för uppsättningen av Zornspelet 2010 Beslut Kulturnämnden beslutar enligt tjänsteförslaget att bevilja Föreningen Zornspelets ansökan om kronor för uppsättning av Zornspelet 2010.

7 Sammanträdesdatum Sida 7 Kulturnämnden Ungkulturhuset Projektledare Anneli Larsson informerar om läget Ombyggnationen Lokalgruppen bestående av Bernd Janusch, Tord Bengtsson, Magnus Drotz och MUR-representant har arbetat fram lokalbehov för befintliga och uppskattade verksamheter i huset och i samarbete med arkitekt Björn Hagelby tagit fram ritningar för all inre och yttre miljö i Rosa huset. Efter total genomgång av husets lokaler tillsammans med Mats Jansson från tekniska förvaltningen är ritningarna nära sin slutgiltiga utformning. Dessa ritningar skall MBL-förhandlas med facken förslagsvis 26 januari för att vara definitivt klara 1 februari då allt underlag till anbudshandlingar ska vara klart för utskick till entreprenörer. Kommunikation En utställning finns på kulturhuset 11/1-11/2 med syfte att presentera projektet för allmänheten och ungdomarna i synnerhet, samt att samla in önskemål, idéer och åsikter om den framtida verksamheten/aktiviteterna i Rosa huset. Utställningen innehåller ritningar och möjlighet att tycka till, samt hörna med soffa och dator med skärm. I salen finns även möjlighet att utöva aktiviteter som schack, bridgebord, boxboll, minipingis, syhörna, tv-spel med mera. För att nå ut ytterligare för så mycket engagemang som möjligt har även en Facebooksida skapats- Rosa huset Mora. I skrivande stund har sidan 162 fans och det ökar dagligen. På sidan kan man fråga och tycka eller bara visa sitt stöd. En artikel om utställningen kom i Mora tidning 18 januari. Länkar till facebooksidan finns även från kommunens hemsida, bland annat från Åke Nyströms blogg. Information till personalen läggs ut på egen ikon Projekt Rosa huset i First Class. Styrgruppsmöte ägde rum 15 januari och man ansåg att projektet följer planen och att det material som tagits fram hittills är väl genomarbetat. Kommande händelser i projektet MBL ritningar. Anbudsförfarande (sköts av tekniska förvaltningen) Bildande av arbetsgrupper för verksamhetsdelen i projektet Kulturnämnden lägger informationen till handlingarna

8 Sammanträdesdatum Sida 8 Kulturnämnden SMOK konferens i Malmö mars Kulturchef Caroline Smids, kulturnämndens ordförande Bigitta Sohlberg och kulturnämndens andre vice ordförande Ulla Rombo åker som representanter från Mora kulturförvaltning tillsammans med personal från kulturskolan Miranda. Informationen lades till handlingarna

9 Sammanträdesdatum Sida 9 Kulturnämnden / / Ansökan från Van Gogh-museet om förlängd lånetid av Zorns Mora marknad och låneförfrågan från Zornmuseet Sammanfattning Tavlan är beslutad att utlånas till Van Gogh-museet i Amsterdam från hösten 2010 till jan De vill utöka lånet för att de ska ha ett samarbete med Helsingfors dit de vill flytta utställningen mellan 17 februari tom 15 maj. Zornmuseet anhåller om att få låna Mora marknad till utställningen Zorns mästerverk 12 maj 14 september med anledning av Anders och Emma Zorns 150-årsjubileum. Underlag Ansökan från Van Gogh-museet Tjänsteskrivelse av kulturintendent Bernd Janusch Låneförfrågan från Zornmuseet Tjänsteförslag Kulturnämnden beviljar ansökan Beslut Kulturnämnden beviljar ansökan från Van Gogh-museet och Zornmuseet om utlån av Mora marknad.

10 Sammanträdesdatum Sida 10 Kulturnämnden Information Brottarklubbens hyreskontrakt ska sägas upp. Kontraktet är skrivet så att brottarklubben får hela sin hyra täckt genom bidrag från kommunen. Enligt gällande riktlinjer kan högst 75% av lokalkostnader subventioneras av kommun. Därför sägs kontraktet i upp.

11 Sammanträdesdatum Sida 11 Kulturnämnden Delgivningar Underrättelse Ändring, del av detaljplan, Morkarlby 554:5 dnr 112/09 215

12 Sammanträdesdatum Sida 12 Kulturnämnden Övriga frågor Mötets avslutande

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Solveig Eriksson, Hallsbergs kommun. Ulf Westerlund Anna Lindqvist, sekreterare. Sekreterare Paragrafer 47-55 Anna Lindqvist

Solveig Eriksson, Hallsbergs kommun. Ulf Westerlund Anna Lindqvist, sekreterare. Sekreterare Paragrafer 47-55 Anna Lindqvist SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) 2011-10-06 Plats och tid Hallsberg Valvet, kl 9:00-12:00 Ledamöter Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun Sari Harju, Arbetsförmedlingen Annelie Moilanen, Försäkringskassan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Högarps by, den 15 juni 2010, kl. 16.50 17.35 Beslutande Övriga deltagande Björn Rydén Ann-Charlotte Andersson Ing-Britt Lingmerth Anna-Greta

Läs mer

Plats och tid Dubbelgöken 1 och 2, den 24 februari 2014, kl. 13.00 17.00 ANSLAG/BEVIS

Plats och tid Dubbelgöken 1 och 2, den 24 februari 2014, kl. 13.00 17.00 ANSLAG/BEVIS : Plats och tid Dubbelgöken 1 och 2, den, kl. 13.00 17.00 Beslutande Tina Bergström-Darrell (S), ordförande Marianne Åkerblad (M), vice ordförande Bo Herou (KD) 2 vice ordförande Övriga närvarande Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-13 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 13 mars 2013, kl. 08.00-11.50 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 17 juni 2014 kl. 10:00 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S) Jan Eric

Läs mer

Bengt-Åke Rehn (S) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Malin Höglund (M) Peter Helander (C), 2 och 4 Åke Knutz (C), tjänstgörande ersättare 1 och 3

Bengt-Åke Rehn (S) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Malin Höglund (M) Peter Helander (C), 2 och 4 Åke Knutz (C), tjänstgörande ersättare 1 och 3 2014-03-04 Sida 1-7 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2014-03-04, kl. 08:15-10:453. Beslutande Bengt-Åke Rehn (S) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Malin Höglund (M) Peter Helander (C), 2

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

2014-05-20. Annelie Cederberg (S) Gunnel Bruhn (SD) 29 gick kl.16.00

2014-05-20. Annelie Cederberg (S) Gunnel Bruhn (SD) 29 gick kl.16.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) 2014-05-20 Plats och tid Socialkontoret, kl.15.00-17.15 ajournering kl.16.30-16.35 ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Robin Gustavsson (KD) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunala ungdomsrådet 2012-04-16 1(8) Stinsen klockan 17.00 19.00

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunala ungdomsrådet 2012-04-16 1(8) Stinsen klockan 17.00 19.00 Nr 2 Kommunala ungdomsrådet 2012-04-16 1(8) Plats och tid Beslutande Stinsen klockan 17.00 19.00 Albin Jansson Emma Doverhäll Annie Hedlund Övriga deltagande Glenn Nordling, folkhälsosamordnare Erdin Pirqe,

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-03-13 1

Kommunfullmäktige 2013-03-13 1 Kommunfullmäktige 2013-03-13 1 Plats och tid Nora Stadshotell, 2013-03-13 kl 18.00-20.30 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Jan Forsmark, Omställning Sverige Hela Sverige ska leva

Läs mer

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Elin Lestander, sekreterare Siw Lidström, sekreterare Anna-Karin Lundberg, 4,5,11 Marika Nilsson, 5

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Elin Lestander, sekreterare Siw Lidström, sekreterare Anna-Karin Lundberg, 4,5,11 Marika Nilsson, 5 Sammanträdesdatum Sida 2011-01-20 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Fyrkanten, stadshuset, Piteå, torsdag den 20 januari 2011, kl. 08:00 12:00 ande Björn Berglund, S, ordförande Christer Berglund, S Daniel

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden 2010-12-15 Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl 10.30-11.15 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid "Hyllan" Centrumhuset, kl. 13.00-16.00 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Janet Kling (S) Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Birgitta Åstrand

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Biblioteks- och kulturnämnden 2005-03-15

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Biblioteks- och kulturnämnden 2005-03-15 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kulturcentrum, Ronneby, kl 14.00 17.00 Beslutande Ingemar Oscarsson, s Jusuf Nepola, s Håkan Robertsson, s Svetlana Sukhova, s Peter Bowin, v Ann-Kristin

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Kulturnämnden. Innehållsförteckning

Kulturnämnden. Innehållsförteckning Sida Innehållsförteckning Presentation av nya enhetschefer... 1 Delårsrapport 2010-06-30 med prognos 2010-08-31... 2 Yttrande över På väg mot en ny roll övervägande och förslag om Riksutställningar....

Läs mer

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Sida Sammanträdesdatum 2007-08-31 1 Plats och tid ande Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Pratima Åslund, Norbergs kommun, ordförande Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen (24) Tid och plats 204-04-02 - i Kommunhuset klockan 3.30-5.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande, 37-39, 4 klockan 3.30-4.40. Christer Olsson (S) - andre

Läs mer

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V)

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Plats och tid Brunna konferenslokaler Humlevägen 4, kl 19:00-21:10 ande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Staffan Sundin (M) tjg ersättare Selin

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Christina Walles (S) ordförande Ola Granath (KOSA) Tomas Neijbert (KOSA) Jan Wiklund (M)

Christina Walles (S) ordförande Ola Granath (KOSA) Tomas Neijbert (KOSA) Jan Wiklund (M) Kultur- och fritidsnämnden 2015-04-14 1 (19) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 17.30-20.10 Beslutande Ledamöter Christina Walles (S) ordförande Ola Granath (KOSA) Tomas Neijbert (KOSA) Jan Wiklund

Läs mer

Aulan i Johannesbergshuset, Underskrifter Sekreterare Paragrafer 116-133 Lise-Lott Mineur

Aulan i Johannesbergshuset, Underskrifter Sekreterare Paragrafer 116-133 Lise-Lott Mineur 1(26) Plats och tid Aulan i Johannesbergshuset, onsdagen den 9 september 2015 kl 08:00 Beslutande Ledamöter Anders Byquist (S), Ordförande Anette Lindström (V) ers för Anders Bergqvist (V), Christina Lindberg

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 16 Uppföljning av intern kontrollplan för 2011... 19 17 Ansökan om projektbidrag till studieförbund - ABF... 20 18 Ansökan om bidrag till lägerresa Wettern Taekwondo och Habo Judoklubb...

Läs mer

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Oskarshamnsalen, kl 09.00 15.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Susanne Davidsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Stellan Lindeberg (S) Ledamot

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den. Upprop och justering

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den. Upprop och justering Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 6 september 2005, kl. 9.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Göran

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-26 1 (18) Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 26 augusti 2014, kl 15.30-17.00 Beslutande Börje Wilsborn Rolf Axelsson Lars-Inge Lundgren, tjänstgörande ersättare Lena Åhrén Sören Eriksson Monika

Läs mer