Information till nämnden Malmö Kulturskola Maj 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information till nämnden Malmö Kulturskola Maj 2013"

Transkript

1 Information till nämnden Malmö Kulturskola Maj 2013 Bild Dans Film Musik Teater Serier Vi är del av schlagerfesten! Under eurovisionsveckan underhåller vi på gator och torg och i Eurovision Village: 1317 dvs rekordmånga glada barn och entusiastiska anhöriga besökte vårt Öppet Hus den 27 april! De prövade på allt vad vi har att erbjuda och anmälningarna inför nästa termin strömmar in. Den 15 maj är det sista dag för första antagningen. 12/5 Vid invigningsceremonin på Malmö Opera och Musikteater dansade 35 fjärilar från våra danskurser. 13/5 Blockflöjtsensemble Centralstationen/Blå hallen. 14/5 Jag bor i Malmö-kören kl 14 Eurovision Village, Accordeonensemble kl 16 Centralstationen/ Blå hallen, Big Jam stråk kl 17 utanför Victoriateatern. 15/5 Loreendansarna kl Baltzarsgatan/ Södergatan, Tvåornas Kör kl Eurovision Village, Accordeonensemble kl 16 Centralstationen/ Blå hallen, Big Jam stråk kl 17 utanför Victoriateatern, Alexanderkören kl Centralstationen/Blå hallen. 17/5 Amazing Drummers kl 16 Södertull vid kanalen och kl Lilla torg, Worldmusic/Slagverk kl 18 Södertull vid kanalen. Tillsammans med Illmar Reepalu tog våra El Sistemabarn första spadtaget för badhuset i Hyllie den 9 april. Utöver spadtaget var detta den stora premiären för El Sistema Malmö på scen! Och det gick lysande, fyra sånger framfördes av glada och stolta barn. Se filmen. Nästa gång på scen blir nu på onsdag den 15 maj kl 16 på Bellevuebiblioteket, dagen därpå 16 maj är det förskolebarnens tur på Holma på Folkets Hus scen kl 14. Rekrytering Vi fortsätter med målsättningen att nå hela stan. Vi startar en digital pianostudio och tillsätter en tjänst. På slagverk utökar vi med en tjänst. Vi vidareutvecklar serieteckning med en lärartjänst på 20 % i manga. Blåsorkestersatsningen har i vår varit i en trea på Videdalsskolan och avslutades med konsert i förra veckan. Genom satsningen har vi nu tre nya elever på klarinett! Korsdrag var en stor blåsorkesterkonsert på en näst intill fullsatt Malmö Opera där Skånes kulturskolors ca 300 blåselever mötte operans orkester. 100 db vår äldsta blåsorkester medverkade. Öresundskonsert 1 & 2 Den 4 maj hölls stråkkonsert 1 i St Johanneskyrkan med vår TNT-orkester & Kammarorkester i samspel med danska Rødderne & Sydkystens Strygerorkester. Den 25 maj ges konsert 2 i Köpenhamn i Vor Frelsers Kirke kl 16. Bästa film i Pixel 2013! Stort grattis till Alice Petersson som med sin film Ägget vann KLASS 1 - Bästa Film i Pixel Junior Alice har varit elev på Malmö Kulturskola sedan fem år. I fjor vann hon tredje pris med filmen Hålet. Läs mer i pressmeddelandet!

2 INFORMATION FRÅN MALMÖ MUSEER Utställningar Purity David Magnusson Den 27 april invigdes David Magnussons fotoutställning Purity i Fotografins rum på Kommendanthuset, som en del av Malmö Nordic Under en Purity Ball lovar unga flickor att leva "pure lives before God" och att avstå sex innan äktenskapet. Samtidigt skriver deras fäder under ett dokument där de lovar att beskydda sina döttrars kyskhet. Många av dem byter ringar med varandra, som symbol för sina löften. Utställningen har fått mycket uppmärksamhet i media. Fotot till höger: David Magnusson Nyheter på Teknikens och Sjöfartens hus Även på Teknikens och Sjöfartens hus finns nya inslag för museets besökare. Den 5 april stod Stadsbyggnads-kontorets utställning om Malmös nya översiktsplan färdig i Tidernas stad. Utställningen Framtidens fordon har dessutom kompletterats med två nyförvärv. Det ena är en nytillverkad modell av världens första bil, en trehjulig Benz Patent-Motorwagen, med en spännande bakgrundshistoria. Modellen är inlånad från Mercedes Benz AB till och med september Den andra bilen är en Rolls-Royce Silver Shadow från 1973, som donerades till Malmö Museer av privatpersonen Jan Thereström. Med Thereström vid ratten har den deltagit i ett oräkneligt antal rallyn över hela Europa och även i Mellanöstern. Under månaden har också en blogg till utställningen Din Historia, som är planerad att öppna 2015, lanserats. Där kan man följa arbetet med utställningen bakom kulisserna, och besökarna får en fördjupning kring olika ämnen, som till exempel historiska personer och föremål. Fotografi Seved Under 2013 kommer Malmö Museer att tillsammans med intresserade sevedsbor arbeta med ett dokumentationsprojekt om Seved. Resultatet ska bli en digital utställning vid Sevedplan i november. Projektet har fått pengar beviljade av såväl Statens Kulturråd samt genom stöd för områdesprogrammen. Pengarna ska användas för att under sommar och tidig höst arbeta fram en förhoppningsvis mångfacetterad bild av området, där alla intresserade kan bidra och fotografera.

3 Besöksstatistik SLOTT. KOMM EBBAS T&S TOTALT DIFF. JANUARI FEBRUARI MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUSTI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER TOTALT Diff mot Akvariet = Konst = Statistik kön: Kvinnor = 56.25% Män=43.75% BESÖKSSTATISTIK SLOTT KOMM EBBAS T&S TOTALT JANUARI FEBRUARI MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUSTI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER TOTALT

4 MALMÖ KONSTMUSEUM Maj 2013 INFORMATION TILL KULTURNÄMNDEN Den nordiska modellen - en utställning om samlande, inköp och donationer En central del i utställningen är konstnären Matts Leiderstams gestaltning av hela museets samling. Resultatet är en inventering av samtliga museiföremål som är utskrivna på A4-ark med 16 konstverk på varje. Tillsammans täcker de väggarna i mer än en hel sal. Foto: Anna Sandberg-Falk/Malmö Konstmuseum Malmö Konstmuseums bidrag till Malmö Nordic 2013 har titeln Den nordiska modellen och handlar om Malmö Konstmuseums samling, dess historia och framtid. Utställningen är en första etapp i ett längre arbete som undersöker hur samlingen blivit till och hur den kan utvecklas i dialog med konsten av idag. De utställda verken är hämtade ur museets samling och visas tillsammans med tre projekt skapade unikt för projektet. Titeln Den nordiska modellen anspelar på Malmö Konstmuseums nordiska profil, men utställningen resonerar också kring hur begreppet Norden används idag. Det första konstverket som besökarna möts av i konstgalleriet är Kino Claw, en biograf där den animerade filmen Whaled Women av Ewa Einhorn och Jeuno JE Kim visas. Med en drastisk svart humor som påminner om tv-serien South Park ironiserar den över nordiskt samarbete i Krabstadt, en fiktiv arktisk stad. I utställningen visas också konstverk som diskuterar begrepp som välfärdsstat, konsensuskultur, nordisk kolonialism och alternativa samhällsmodeller. Flera av verken i utställningen berör även de komplexa frågor som föreställningen om en nationell identitet för med sig. I samband med utställningen har ett program med performance och visningar satts samman. Under öppningshelgen framfördes The Discreet Charm, en performance av Goldin + Senneby där ämnet är den globala meta-finansvärlden, samt The Nordic Sound av skånskdanska konstnären Olof Olsson. Den andra delen av Olssons performance äger rum den 25 maj kl. 15. Under utställningsperioden an man följa med på visningar av utställningen varje söndag men även under flera av onsdagskvällarna då museet håller öppet fram till kl. 19. Lördagen den 17 augusti blir det finissage med performance av norska Marianne Heier.

5 Whaled Women och Kino Claw, av Ewa Einhorn och Jeuno JE Kim. Foto Anna Sandberg-Falk/Malmö Konstmuseum Utställningen visas mellan den 3 maj till 18 augusti i de nyrenoverade lokalerna på 3:e våningen på Slottsholmen där det just frigjorts totalt 300 nya kvadratmeter yta att visa konst i form av 12 st sidokabinett. Museet har producerat en shortguide med korta texter om alla utställda konstverk på svenska och engelska. Trycksaken är gratis för alla museets besökare. Medverkande konstnärer i utställningen är: Pia Arke, Kajsa Dahlberg, Ewa Einhorn och Jeuno JE Kim, Annika Eriksson, Goldin + Senneby, Sidsel Meineche Hansen, Marianne Heier, Bo Hultén, Sture Johannesson, Jane Jin Kaisen, Joachim Koester, Runo Lagomarsino, J O Mallander, Olof Olsson, Olivia Plender, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Meriç Algün Ringborg, Vassil Simittchiev, Superflex, Magnus Thierfelder och Unnar Örn Stipendieutdelning Välkommen till stipendieutdelning tisdagen den 21 maj kl i konstgalleriet på Malmö Konstmuseum. Stipendierna delas ut av kulturnämndens ordförande Daniel Sestrajcic. År 2013 delas totalt ut kronor från de tre konststipendieoch bidragsfonder som Malmö Konstmuseum förvaltar. Under 2013 har 121 konstnärer sökt stipendier och 60 konstnärer har sökt bidrag. Fem unga konstnärer tilldelas kronor vardera samt åtta konstnärer får kronor vardera i konstnärsstöd. Ellen Trotzig, Självporträtt, 1915 Nedan följer information om årets stipendiater och mottagare av konstnärsstöd års stipendiater Ellen Trotzigs fond à kr vardera: Johan Eldrot Johan Eldrot, född 1983 i Falun, bor och arbetar i Malmö. I sina verk använder sig Eldrot av litteraturens och filmens sätt att berätta, ofta i form av installation. Det kan handla om att följa en karaktär från t.ex. en film där huvudpersonen kan vara såväl fiktiv som dokumentär. Konstverken lämnar en öppenhet mot betraktaren som kan göra sin egen subjektiva tolkning. Johan Eldrots intresse för novellen och för det fragmentariska berättandet öppnar upp för associativa läsningar hos betraktaren. Johan Eldrot tog en kandidatexamen 2011 på Konstfack i Stockholm och tar nu en magisterexamen vid Malmö Konsthögskola Han har ställt ut på bl.a. Haymarket 52 i London, Casa Encendida, Madrid, DAAP Gallery, Cincinnati,USA och Pianissimo Gallery, Milano, Italien.

6 Johanna Fjaestad Johanna Fjaestad, född 1979 i Stockholm, bor och arbetar i Malmö. Hon arbetar med målningen som språk där färgen får ta plats och genom sin materialitet leder betraktaren vidare genom egna associationer. Genom en poetisk bildvärld dras man in i motivet och får låta känslor och stämningar komma fram. I sin strävan att få abstraktion och figuration att mötas, och se vad som uppstår i det mötet, uppnår hon en rörelse som ger en känsla av att vara närvarande när en bild blir till. Hon har tidigare även arbetat med videokonst. Johanna Fjaestad tog sin magisterexamen 2012 vid Malmö Konsthögskola. Hon har ställt ut på bl.a. Loop Festival i Barcelona, Galleri N i Wien, Studio 44 i Stockholm och nu senast på Galleri S:t Gertrud i Malmö års stipendiater Aase och Richard Björklunds fond à kr vardera: Hanna Sjöstrand Hanna Sjöstrand, född 1978 i Karlskoga, är verksam och bosatt i Malmö. Hon använder måleriets och bildens möjligheter att antyda samband mellan kroppslighet och något ogripbart. Kroppen tycks lösas upp i en abstraktion, medan målningarna blir det konkreta poetiska materialet. Hon arbetar oftast i serier med ämnen som i sig kan tyckas frånstötande som exempelvis blåmärken, men i Hanna Sjöstrands måleri omvandlas de till ett abstrakt måleri där det motbjudande försvinner. Hon har även arbetat med performance och videokonst. Hanna Sjöstrand tog sin examen 2009 vid Malmö Konsthögskola. Hon bor och arbetar i Malmö. Hon har ställt ut på bl.a. Stene Projects, Stockholm, Malmö Konstmuseum och nu senast på Galleri Thomas Wallner, Simris. Beata Berggren Konstnären och författaren Beata Berggren, född 1976 i Huaröd och bosatt i Stockholm, undersöker språket som konstnärlig uttrycksform i form av performance- och videokonst samt texter. Till det absurdistiska draget i hennes texter hör också ett genomgående spel med identiteter och genus. Hennes verk framförs ofta i form av en uppläsning av en text eller en dialog. Hon har som en del av sitt konstnärskap hittills gett ut tre böcker på förlag som OEI-Editör och Chateaux. Beata Berggren tog sin examen vid Umeå Konsthögskola, Hon har ställt ut och framfört sina verk under de senaste åren på bl.a. Moderna Museet, Stockholm, OEI Colour Project, Stockholm, Vita Kuben, Umeå, Stanza, Malmö, In the Act, Malmö Konsthall, Gråzoner, Tjörnedala Konsthall m.fl. John Skoog John Skoog, född 1985 i Kvidinge och verksam bl a i Frankfurt, arbetar med film, video och fotografi av en dokumentär karaktär. Hans poetiska användning av det svenska landskapet och studier av karaktärer och känsloregister refererar till svenska klassiska filmverk regisserade av Victor Sjöström och Mauritz Stiller. Konstnären har inspirerats i sina verk av så skilda företeelser som en dikt av Gunnar Ekelöf, ett fascinerande möte mellan Josephine Baker och Le Corbusier på en atlantångare samt olika berättelser från konstnärens hemtrakt. John Skoog är utbildad vid Staatliche Hochschule für bildende Kunst i Frankfurt am Main där han tog sin examen Han har bl.a. ställt ut på: Pilar Corrias gallery, London (2012), Lisbon International Film Festival, Lisbon, (2012), Torino International Film Festival, (2011), Centre Pompidou, Paris, (2011), Schirn Kunsthalle, Frankfurt am Main, (2011), Goethe Institute, New York City, (2008) och PS1 Contemporary Art Center, Long Island City, New York, (2007), Malmö Konsthall, Malmö (2004) års mottagare av konstnärsstöd Aase & Richard Björklunds fond à kronor vardera: Anders A. Andersson Anders A. är född 1951 i Trelleborg och är idag bosatt i Malmö. I sin konst har han alltid gått sin egen väg, utan att snegla åt trender och konstriktningar. Med stort hantverkskunnande och tålamod väver han samman influenser från vitt skilda håll, från underground, musik och serier lik väl som folklore och rituellt hantverksarbete. Han plockar upp, återanvänder och för samman material i olika nya konstellationer där han ställer bland annat existentiella frågor.

7 Lena Mattsson Lena Mattsson, född 1966 i Kungshamn, bor och arbetar i Malmö. Hon är i första hand video- och performancekonstnär. Hon började dock med måleri och i de verken finns många referenser till konsthistorien och till filmens värld. I hennes tidiga videokonst var tilltalet ofta tydligt och direkt för att numera ha övergått till att få betraktaren att stanna upp och reflektera över vad som är illusion och vad som är verkligt. Seendet är centralt i hennes verk, men också vad det innebär med att ta med sig egna kulturella referenser och erfarenheter till mötet med hennes konst. Kianoosh Vahabi Kianoosh Vahabi, född 1973 i Teheran, Iran, är verksam och bosatt i Malmö. Hans bakgrund som arkitekt i Teheran är en viktig del i utvecklingen av hans konstnärliga arbete som oftast undersöker komplicerade sociopolitiska och kulturella frågor. Under de senaste åren har han mestadels arbetat med installationer, video, fotografi och text. Vahabi har bl.a. undersökt den islamska bild- och skrifttraditionen, där man genom att skriva in bokstäver på ytan av ett ting även skriver in tinget i det heligas sfär. Hans verk har i sin enkelhet en suggestiv kraft. Ola Åstrand Ola Åstrand, född 1959 i Helsingborg, bor och arbetar i Tomelilla. Hans konst handlar ofta om en samhällskritik som övergår till civilisationskritik. Med svartvita teckningar, ofta i collageform, sätter han samman installationer med ibland både skulptur och ljud. Musik, undergroundrörelser och subkulturer är ständigt närvarande i hans konst och som inspiration till hans bildvärld. Som en röd tråd genom hans livslånga projekt löper viljan till ifrågasättande av rådande normer, ofta kombinerad med en svart humor års mottagare av konstnärsstöd Emil Olssons fond à kronor vardera: Margareta Grip Holmes Margareta Grip Holmes, född i Lund 1946, är bosatt och verksam i Lund. Hon inspireras av resor och naturens förlopp. Hennes måleri är personligt och har ett säkert färg- och formspråk där hon har skapat tolkningar av människan och landskapet. I målningarna blandas lek och allvar. Bilderna lockar fram erfarenheter, minnen och associationer. Gränser suddas ut mellan det föreställande och en teckenlek som söker en förklaring. Hans Krondahl Konstnären Hans Krondahl, född 1929 i Brösarp på Österlen, är en av pionjärerna inom svensk textilkonst och hans konstnärliga verksamhet omfattar både fri textil och textil formgivning. Han har hämtat inspiration från sina resor i bl.a. Japan och Indonesien samt från den äldre folkliga textilkonsten i Skåne. Hans Krondahls konst kännetecknas av stor färgprakt och ett expressivt formspråk. Man finner Hans Krondahls verk (exempelvis vävnader, ridåer och textiltryck) i ett flertal offentliga miljöer. Elisabeth Moritz Elisabeth Moritz, född 1956 i Lund, bor och arbetar i Malmö. Teckningen är central i hennes konstnärskap. Men det handlar inte om något som ögat känner igen utan om former som har växt fram genom sökande, något som talar till henne. För henne handlar inte seendet om ögonen utan om hjärnan, en insikt som har växt fram. Formerna prövas i olika konstellationer tills de får en laddning och kan göras fysiskt påtagliga. Den ena formen föder den andra och en svit bilder blir till. Känslan av något kroppsligt är påtaglig, men det är en del av ett inre, tidigare okänt landskap som har presenterats och gjorts synligt. Magnus Wallin Magnus Wallin, född 1965 i Kåseberga på Österlen, bor samt arbetar idag i Malmö. Han arbetar främst med video där han i sina datoranimerade videofilmer arbetar med datorspelens bildspråk men även med objekt och installationer. Sedan 1996 har Wallin skapat 3D-animerade videofilmer och fotografier redigerade på dator med inriktning på människans förhållande till den mänskliga kroppen i samhället, skönhetsidealen, de missbildade och handikappade, människans fysik etc. I sitt budskap om respekt för de annorlunda och utsatta ställer Wallin, omedvetet eller medvetet, frågor kring vår syn på oss själva. Text: Marika Reuterswärd och Marcus Pompeius/Malmö Kopnstmuseum

8 MALMÖ KONSTHALL utställningar 13 april pedagogik/program SVEN AUGUSTIJNEN Spectres DAVE HULLFISH BAILEY Broken Country ALFREDO JAAR The Sound of Silence som alla ingick i Fotografi i Fokus pågick t.o.m. 7 april liksom VIDEOKONST FRÅN AFRIKA i C-salen och hade då haft besökare. 8 april-2 maj UT MED DET GAMLA OCH IN MED DET NYA Ovanstående utställningar revs och inte mindre än 24 nya utställningar har byggts upp. En utmaning av stora mått med inte mindre än 189 konstnärer... SENASTE NYTT Malmö Nordic lärarintroduktion onsdag 10 april Presentation av Malmö Nordics utställningar samt föreläsning om vad nordisk konst är idag av Kristine Kern, chef för Fotografiskt Center i Köpenhamn. Samarr. Skoletjenesten Öresund och Malmö Nordic. Malmö Konsthall inbjuden till The MoMA Alzheimer s Project Exchange: Practice & Progress april En internationell konferens på MoMA (Museum of Modern Art) i New York, där vårt pågående projekt Konst som uttrycksmedel konstpedagogik för yngre personer med Alzheimers sjukdom, presenterades med en efterföljande workshop. Projektet har bland annat uppmärksammats med ett reportage i Sveriges Radio P1 och i Sydsvenskan. FORTSÄTTNING FÖLJDE Bildspel: Light Walk t.o.m 7 april Bilder tagna under fotovandringen Light Walk visas i ett bildspel på Malmö Konsthall. Now City (högstadiet) torsdag 4 april Besök på konsthallen med workshop. Samarbete Malmö Kulturskola. Öppen bildverkstad (från 5 år) Lördagar kl i Kreativa Hörnet. Gratis. T.o.m. 6 april. Planritning med alla de 24 utställningarna, varav en är placerad ute i Magistratsparken. Konsthallen delades in i 23 rum om vardera ca 80 kvadratmeter med vita, streckade linjer. Workshop Fotografi i fokus (från 8 år) Söndagar kl i Kreativa Hörnet. Fri entré. T.o.m. 7 april.

9 Konst som uttrycksmedel 4 och 18 april Konstpedagogik för yngre personer med Alzheimers sjukdom. Samarbete Club Cefalon och Minneskliniken Malmö, SUS. Konstlyftet Miniträff med minstingen (6-24 mån) 3 april Upplev den aktuella utställningen utifrån barnets perspektiv. Gratis, föranmälan. Dagismåleri (forts) onsdagar vecka Förskolans femårsgrupper besöker Malmö Konsthall och arbetar med måleri. Samarbete Kultur för Barn och Unga. Konstlyftet fortsättning vecka Ny omgång av Konstlyftet för Daglig Verksamhet LSS med Kulladal, Informationsgruppen och Framtiden. Visning och workshop på konsthallen. Samarr. KKV Grafik. Hampus Mazin VI ERBJUDER ALLTID Offentliga visningar alla dagar kl 14, onsdagar även Lör & sön barnvisning kl 13. Gratis. Skolvisningar kan bokas alla dagar (från 5 år). Gratis för Malmöskolor. Öppet alla dagar och fri entré! Patrik Veijo

10 Maj Malmö stad Kulturförvaltningen Sommarscen Malmö Sommarscens produktionsteam jobbar på högvarv med både stundande Sommarscen-säsong samt brinnande Eurovision-arrangemang, under vilket flera av medarbetarna även jobbar operativt på stan under veckan maj. Under maj månad pågår överlämning och utbildning för de säsongsanställda tekniker och publikvärdar som ska verkställa Sommarscens program ute i stadsrummet under sommaren. Sommarscen förhandsvisade en av sommarens livekonstverk under invigningen av Malmö Nordic 2013 som ägde rum i Magistratsparken den 3 maj. Verket av Saralunden kommer även att visas i Kungsparken den 27 juni. Ditte Nielsen kommer under Scenkonstbiennalen i Jönköping i slutet av maj att representera Sommarscen och informera om verksamheten för andra intresserade kommuner. Sommarscen Malmö. Foto: Rikard Grönkvist

11 MAj Malmö stad Kulturförvaltningen Kultur för barn och unga För att bättre kunna tillgodose förskolans och skolans behov av lång framförhållning så att kulturen bättre kan implementeras i det ordinarie lärandet presenterar Kultur för barn och unga under maj månad hela programmet för höstterminen I samband med detta knyter vi också transport till det erbjudande om kulturupplevelse som går ut i första erbjudandet/släppet. Just nu finns det möjlighet att besöka Pildammsparken för att besöka Barnens konstrunda ett projekt som gjorts tillsammans med Västra Innerstadens förskolor med anledning av Eurovision. 5-åringar kan på Palladium gå på 5-års konsert och lyssna på Busbandet som är välkända från BolliBompa och Bacillakuten. På Mazetti erbjuds Sjöflickans dotter en produktion av Teater Sagohuset. För barn i åk 6 finns det en fantastisk möjlighet att besöka Cirkus Cirkör och föreställningen Knitting Peace. Who let the dogs out är en dansproduktion av Skånes Dansteater som erbjuds för barn i åk 5. Våra filmare är under denna period då det är goda vädermöjligheter ute på Filmrally på skolorna. Under en dag får en åk 8 besök av två filmare som under en heldag guidar eleverna i filmens underbara värld. Under dagen får eleverna skriva manus, lära sig att spela in film, lägga på ljud och redigera och innan dagen är slut blir det filmvisning av klassens små filmer i klassrummet. En mycket populär workshop. Knitting Peace, Cirkus Cirkör. Foto: Mats Bäcker

12 Maj Malmö stad Kulturförvaltningen Dialogmöte om scenkonstlokaler på Inkonst den 29 april. Foto: Kulturstödet Kulturstödet Kulturstödet arrangerade dialogmöte med fria kulturlivet om scenkonstlokaler den 29 april. Mötet samlade ett trettiotal deltagare, som bland annat diskuterade hur man kan förbättra tillgången till scener och repetitionslokaler. Kulturstödet deltog i den årliga konferensen Musik och Samhälle på Malmö Högskola. Handläggning av en ny omgång projektstöd pågår, totalt inkom ett 90-tal ansökningar. Handläggningen av verksamhetsstöd för 2014 har påbörjats. Totalt har ett 50-tal ansökningar inkommit vid sista ansökningsdag 2 maj. Redovisningar av 2012 års verksamhet har också inkommit 2 maj. Sofia Moberg tillträder som enhetschef på halvtid på Kulturstödet maj-dec

13 Malmö stad Stadsbiblioteket malmo.se/stadsbiblioteket Datum Rapport från Stadsbiblioteket till kulturnämndens möte torsdag 23 maj 2013 Foto: SVT SVT:s Sommarlovsredaktion vågade språnget och gästade Lärcentrums Open Office april SVT:s Sommarlovsredaktion flyttade in och använde Stadsbiblioteket som arbetsplats och de fick en inspirerande vecka full av nya möten med besökare som svängde förbi deras kontor på plan 2 i Slottet. Redaktionen ville ha tips till årets Sommarlovsprogram, alla barns morgonshow som sänds i Barnkanalen varje morgon kl 9.00 hela sommaren. Programledarna Malin Olsson och Kringlan Svensson livesänder programmet från Västra hamnen och det är fyllt av aktuella gäster, artister och sommarlovsfirande barn. I år kommer programmet ha ett Gör det själv och dela med dig -tema som bland annat går ut på att dela med sig av sina skills, vilket kan vara allt från att laga en cykelpunka och sjunga med stängd mun till att plantera frön. SVT:s sommarlovsredaktion hade en aktiv vecka med presentation av SVT:s Sommarlovsredaktion: en eftermiddag kunde besökare träffa chefer från SVT och Barnkanalen och ställa sina frågor, en annan eftermiddag fanns levande böcker att låna så att besökare kunde bekanta sig med yrken som projektledare, producent, redaktör, castare och scenograf. SVT hade även ett morgonsamtal med bibliotekspersonalen, där barnperspektivet i de olika i verksamheten diskuterades. Stadsbiblioteket april-maj 2013

14 2 (7) Full fart på Balagan De två sista dagarna av SVT:s Open Office flyttade man över till Balagan, där alla 6-12-åringar fick vara med på en tittarundersökning under fredagen och på lördagen avslutade SVT sin vecka med att ha en releasefest för Sommarlov Full rulle under releasefesten för Sommarlov Foto: SVT De båda programledarna Malin och Kringlan presenterade sin nye programledarkompis, Rijal Mbamba och fick träffa väldigt många malmöbarn! Besökssiffran stannade på 967 besökare, mer än en fördubbling jämfört med en vanlig lördag. Fredagens tittarundersökning lockade 609 besökare. Under påsklovet ordnades Påskverkstad för 7-13-åringar i Barnens verkstad, där de bland annat gjorde Malmös största påskris. Så många som 50 barn engagerade sig i att göra påskpynt till bokhäcken utanför biblioteket och över 30 barn fick lära sig hur man förvandlar marsipan till påskfigurer under sockerbagare Calle Widells kunniga ledning. Under våren har Balagan haft på studiebesök för årskurs 4 på temat Hållbart. Studiebesöken har innefattat samtal om olika medier och en verkstad där barnen får göra nya omslag till sina favoritböcker. - Hittills har vi tagit emot ca 220 barn, säger bibliotekarie Anne Jönsson. Vi har även haft vanliga visningar där vi visat biblioteket och tipsat om böcker sammanlagt har Balagan hittills tagit emot 537 skolelever i år! Balagan har fått sin första utställning på direkt initiativ av en ung besökare: som älskar att teckna. Mitt intresse för Japan samt manga och anime (exempelvis Another samt Elfen Lied, mina favorit-animes) gjorde så att jag började teckna på allvar någon gång under förra året. Jag är väldigt insatt i japansk subkultur samt stilarna som följer med (t.ex Lolita, Fairy-kei men framförallt Pastelgoth).

15 3 (7) - Tolvåriga Thea Holmdahl Arnman tog kontakt med oss och ställer nu ut sina fina alster på en av anslagstavlorna, berättar Anna Falk. - Därmed inviger vi Balagan som 9 12-åringarnas egen utställningsplats och hoppas förstås på fortsatt kreativitet av alla slag i framtiden! Under maj kan man också beskåda konstverk och filmer gjorda av unga konstnärer från årskurs 4 på Kroksbäcksskolan och Djupadalsskolan, där de visar sina tankar om framtidens Europa. Titeln är Krokiga bäckar och djupa dalar och är ett projekt som arbetar med barns rätt att uttrycka sig genom konst och film, och vill bygga broar mellan invånarna i två närliggande områden där de socioekonomiska skillnaderna är stora. Fler utställningar I Ljusets kalender visas just nu en utställning från gatukontorets stadsmiljöavdelning och visar tävlingsbidrag med förslag om hur ett minnesmärke över malmöartister kan gestaltas nitton bortgångna artister med scenanknytning ska hyllas i minnesmärket som ska uppföras på Davidshallsbron våren Fem konstnärer har tävlat med förslag på hur minnesmärken kan gestaltas och vinnaren blev Åsa Maria Bengtsson med förslaget Way to go. På ungdomsbalkongen på plan 3 visas fram till den 14 juni utställningen Nordiska multiplar, som är en del av Malmö Nordic Barnboksmässan Bologna mars 2013 Under tre dagar i mars besökte vi den årliga barnboksmässan i Bologna. Mässan är världens största barnboksevenemang med utställare från 66 olika länder. Den drar till sig förlag och barnboksfolk från hela världen, och är den internationellt viktigaste arenan för barn- och ungdomslitteratur. Extra roligt i år var att Sverige som första nordiska land bjudits in som hedersgäst. Temat för i år var barn och ungas rätt till kultur. Under de här otroligt intensiva, men samtidigt fantastiskt roliga och inspirerande dagarna bjöds man som besökare på en rad olika evenemang kring litteratur, både på och utanför mässan. Det svenska programmet innehöll bland annat en stor utställning över 31 samtida svenska barnboksillustratörer, alla noggrant utvalda av Kulturrådet. Samtliga illustratörer har som gemensamt att de alla under de senaste 20 åren publicerat viktiga böcker och fortfarande är verksamma. Bland annat fanns Anna-Clara Tidholm, Pernilla Stalfelt, Gunna Grähs, Emma Adbåge, Lena Sjöberg och Anna Bengtsson representerade. Det hölls även författarpresentationer, seminarier, workshoppar med tecknare, diskussioner på museum och gallerier och utställningar, allt med fokus på barnboken i Sverige. Mässans höjdpunkt var tillkännagivandet av den årliga Almapristagaren. Almapriset som är världens största barnbokspris, med en prissumma på fem miljoner kronor, gick i år till den argentinska bilderbokskonstnären Isol. Jenny Funestad och Kristina Wihlney, Stadsbiblioteket Småbarnsbiblioteket har fått en projektledare Bibliotekarie Karin Johansson, som tidigare varit projektledare för Godnattsagor inifrån, har tackat ja till det spännande uppdraget som projektledare för Småbarnsbiblioteket, i hård konkurrens med många externa sökande drygt hundra personer sökte tjänsten och ovanligt många var kvalificerade. - Rekryteringsgruppen har haft ett svårt, men bra, utgångsläge. Extra glädjande är det naturligtvis att se hur väl vår personal i huset står sig i en jämförelse med externa sökande, säger Åsa Sandström, enhetschef för Unik förmedling. - Det är verkligen stärkande och entusiasmerande att ta del av det stora intresse som finns för det här projektet!

16 4 (7) Nu börjar rekryteringen av projektmedarbetare och projektet startar under maj. Det första året ägnas åt research och konceptutveckling: Vilka funktioner ska ett modernt småbarnsbibliotek ha för att vara en bra verksamhet för Malmös barn? Hur ska man arbeta och vilka kompetenser behövs? Godnattsagor inifrån Kirsebergsanstalten Vårens studiecirkel på Kirsebergsanstalten har precis haft avslutning med några väldigt belåtna pappor, rapporterar bibliotekarie Margareta Schöld. Så här tyckte en av mammorna vars barn fått ett sagopaket: Min dotter hör sin pappas röst varje dag. Hon får höra honom säga jag älskar dig varje dag. Hon äter bättre, skrattar oftare och är i balans. Därför är hon gladare när hon pratar med sin pappa och tack vare sagorna så har de interna skämt. Jätteskön känsla för även mig att höra hans röst varje kväll. Det har blivit en rutin för oss. Helt enkelt bra för barnens psykiska hälsa. Ungdomsbalkongen som ungdomarna vill ha den Under våren arbetar en grupp på biblioteket med att skapa en tilltalande miljö för tonåringar på biblioteket. Som ett led i detta har man haft dialoger med ungdomar för att få deras synpunkter. - Vi har pratat med tre grupper, en grupp bestod av deltagare i den bokfika för tonåringar vi har på biblioteket, en annan var en klass på Maria Montessori grundskola i Husie och en tredje en klass på Lindängenskolan, berättar Christina Möller, en av de ansvariga bibliotekarierna. Arbetsgruppen åkte ut till de två skolorna och fick på så sätt synpunkter både från stamkunder, sällan-besökare och icke-besökare. I det stora hela är ungdomarna eniga, även om det sedan skiljer sig i detaljfrågor. - Men det verkar klart att komponenterna myshörna, datorhörna och bord ska ingå. Närmast fortsätter arbetet med en arkitektkonsult och sedan sätter arbetsgruppen igång med att förverkliga ungdomarnas önskningar så långt det går. Att Malmö under Hansatiden kallades Elbogen eller Ellenbogen känner de flesta till, men hur många vet att staden en gång benämndes Skvalperup? Ja, om den nu gjorde det? Svaret finns i Kulturarv Malmö A-Ö (malmo.se/kulturarv) där man nu också kan läsa tre artiklar av Anette Sarnäs, arkivarie på Stadsarkivet. Anette har med utgångspunkt i arkivets akter forskat i Malmös mörka historia. Änglamakerskor heter en av hennes artiklar, en annan Rånmordet i Monte Carlo. Den tredje artikeln behandlar de amerikanska flygare som begravdes i Malmö under andra världskriget och kan läsas rubriken under Krigsgravar. Med idag 220 artiklar är Kulturarv Malmö A-Ö den största existerande digitala uppslagsboken om Malmö. Bo Gentili, ansvarig för Malmösamlingen och Kulturarv Malmö på Stadsbiblioteket

17 5 (7) I mitten Sofi Oksanen. Foto: Suzanne Ahrling. Sofi Oksanen och Olga Grjasnowa på Internationell författarscen Den 23 april gästades Internationell författarscen av den finska författaren Sofi Oksanen i samtal med Ingrid Elam, dekan vid Konstnärliga fakulteten på Göteborgs universitet. Programmet besöktes av 520 personer, som också fick höra uppläsningar med poeterna Sohrab Rahimi och Nimao Ahmed Bulaleh. Samtalet sändes också live över internet och visades på storbild på biblioteken i Bunkeflostrand, Eslöv, Löddeköpinge, Tomelilla och Svalöv inför ca 80 åskådare. Den 2 maj fick Internationell författarscen besök av den tyska författaren Olga Grjasnowa som gjorde en hyllad debut i hemlandet Grjasnowa samtalade med kulturjournalisten och översättaren Margareta Flygt och skådespelaren Harald Leander läste ur romanen "Ryssar är såna som gillar björkar". Samtalet lockade 101 åskådare, en överväldigande majoritet kvinnor, bara 13 män hade hittat till Stadsbiblioteket den kvällen. Läsecirklar för vuxna - Under våren har vi haft tre läsecirklar riktade till litteraturintresserade vuxna. Glädjande nog har intresset tagit fart och ökat, berättar bibliotekarie Christina Möller, en av de ansvariga, som berättar att det till en del beror på att man bytt rubrik från boksamtal till läsecirkel. - Vi valde boksamtal eftersom vi tyckte att ordet cirkel signalerade en sluten grupp, men det uppfattades snarare tvärtom - tänk så mycket ett ord kan betyda Med bibliotekets vårtema Hållbart kändes det naturligt att diskutera hållbara böcker, det vill säga klassiker, i en litterär bokcirkel. Böckerna som valdes var Den allvarsamma leken, Den store Gatsby och Dödssynden. Även bokvalet har visat sig öka intresset, antingen har man läst boken för längesen och vill gärna prata om den, eller så tar man tillfället i akt att äntligen läsa det man missat. - Uppmuntrade av detta fortsätter vi på liknande sätt till hösten. Besökarmedverkan och möjlighet till fördjupning är hörnstenarna.

18 6 (7) Charlotte Zackariasson (även känd som Saga ) på Lindängenbiblioteket. Foto: Stadsbiblioteket. Saga & Pyssla på turné Under våren har Stadsbibliotekets Saga & Pyssla hunnit med att ha program både på Stadsbiblioteket och ute i områdesprogrammen. Lördagen den 2 mars bjöds barnen på teater med Sagofén Isadora, sagostunder och hållbart pyssel på Stadsbiblioteket och fler än 200 barn deltog i aktiviteterna. Lördagen den 23 mars anordnades hållbart pyssel på Lindängens bibliotek, där ett 50-tal barn och föräldrar medverkade. I påskveckan åkte Bokbussen tillsammans med Saga & Pyssla ut till äventyrslekplatsen i Kroksbäck och påskpysslade och där deltog 26 barn. Projektet Ditt liv, dina drömmar, ditt bibliotek Projektet har genomfört åtta dialogtillfällen med malmöbor om deras syn på digital delaktighet, biblioteket som fysisk plats och om det mångspråkiga biblioteket. - Vi har anteckningsböcker och Ipads fulla med bra synpunkter och strålande idéer, säger projektledaren Anna Åkerberg. - Det talades bland annat om vikten av litteratur på andra språk, men lika mycket, om inte mer, om vikten av att få träna svenska och om biblioteket som mötesplats och en plats där man vill vara med och skapa. Deltagarnas engagemang och generositet imponerar och gör att vi känner oss stärkta i det vi gör, både inom projektet och på Stadsbiblioteket i stort.

19 7 (7) Unik förmedling några nedslag Till Linnéhusets dagliga verksamhet (som vänder sig till personer med måttlig intellektuell funktionsnedsättning) kom 25 personer för att lyssna när bibliotekarierna läste högt om en klantig superhjälte i vardagen och äventyr bland babianer i Afrika. - Det blev både glada skratt och spännande samtal, säger bibliotekarie Hillevi Andreasson. - Trots att det vackra vårvädret lockade utanför var det många som hittade in till Röda rummet för vårens andra Boktips för seniorer. Efteråt var det kö för att titta på läsplattor och kanske till och med få låna med sig en hem för att testa. Eva Jönsson Informationssekreterare Ledarskap & Utveckling

20 Malmö Stad Malmö Stadsarkiv Information från Stadsarkivet till Kulturnämndens sammanträde den 23 maj Redovisningen avser perioden 5 april till 8 maj. I Arkivpedagogik Seniorerna i Seved Pedagogerna har, tillsammans med Malmö museers pedagoger, arrangerat både en filmvisning och en bussrundtur för seniorerna i Seved på temat Malmö förr. Filmvisningen, som innehöll ett antal kortfilmer från Mitt hjärtas Malmö, väckte många minnen och samtal till liv. Bussrundturen började med att seniorerna fick besöka gamla välkända platser såsom Strumpfabriken, Folkets park och Pildammarna. I samband med stoppen bjöds på gamla historier och bilder från arkivet. Kaffet intogs uppe på Kronprinsen. Programmet avslutades med en tur i Västra hamnen samt förbi Zlatans villa och Emporia! Besöksadress: Isbergs gata 13 Postadress: Box 548, SE Malmö, Sweden Telefon Fax Momsregistreringsrnummer SE Organisationsnummer Postgiro Bankgiro

21 Lärarfortbildning Enligt de nya läroplanerna skall skolelever få större kännedom om originalkällor, och information kring möjligheterna att använda arkivmaterial har efterfrågats. Därför har en fortbildning på kvällstid för lärare påbörjats, där lärarna tillsammans med arkivets personal tar fram ett material kring industrialismen i Malmö på 1900-talet att användas i klassrummen. Arkivet har tagit emot besök av skolklasser från bl.a. Slottstadens skola, Rörsjöskolan, Pauliskolan och Malmö högskola. En av pedagogerna har deltagit vid ABM-studenternas redovisning av pedagogiska arbeten som de gjort inom ramen för delkursen pedagogiska aspekter vid ABM-mastern på Lunds universitet och en pedagog har intervjuats för en blogg kring yrkesval på Pauliskolan. Flykten över sundet Pedagogerna har bjudits in att delta i möten med Malmö museer, Skoletjensten Öresund och Dragörs kommunarkiv, Amagers museum och Judiska museet i Köpenhamn rörande 70- årsjubileet av när danska flyktingar flydde över sundet Stadsarkivet kommer att utarbeta en workshop på temat som ska erbjudas skolorna under hösten. Minns du? Berätta! Arbetet med minnesinsamlingen Minns du? Berätta! är nu i full gång. Kontakter har tagits med olika personer och föreningar, och ett antal intervjuer har genomförts. I samband med insamlingen har man även besökt teaterföreställningen Fragment av liv som bygger på minnen från kriget. Nytta & nöje Under aprilmånad har arkivet arrangerat två kvällsföredrag. Den 9 april kom Ulrika Holgersson från Lunds universitet och visade hembiträdesfilmer från 1940-talet. Den 23 april kom Johan Lundin från Malmö högskola och berättade om Frälsningsarméns dramatiska ankomst till Malmö år Månadens besökare Månadens besökare på hemsidan är arkivets måndagsstammisar Patric och Georg. Möten och tillsynsbesök Besök vid SDF Hyllie, SDF Oxie, SDF Centrum, SDF Limhamn/Bunkeflo. Möte rörande Origo (med systemadministratörer), Kulturarv Malmö, INK = Nätverket för kommunikatörer inom Kulturförvaltningen,. Personal har deltagit i Medverka-projektets frukostmöte och även hållit ett föredrag med rubriken Konsten att avsluta ett arkiv.

22 Studiebesök vid Stockolms stadsarkiv för visning av Stockholms stads e-arkiv samt besök vid stadsdel Enskede-Årstad-Vantör för diskussioner kring arkivfrågor och sammanslagning. Förutom ovanstående har sedvanligt arbete som riktar sig till allmänheten utförts såsom expeditionstjänster, besvarande av skriftliga forskarförfrågningar, bildbeställningar och bildbearbetningar. Vi har också tagit emot studiebesök. Enligt uppdrag Cecilia Jansson

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND STADSBIBLIOTEKET Budget Budget Budget Utfall Utfall Utfall Prognos 2014 2014 2014 jan-aug jan-aug jan-aug 2014 Antal öppettimmar per vecka: Kvinnor Män Kvinnor Män Stadsbiblioteket

Läs mer

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet Konstpedagogiska Program 2012 Hogstadiet & Gymnasiet Upplev, skapa och kommunicera Bror Hjorths Hus erbjuder visningar på olika teman utifrån konstnären Bror Hjorths konst eller med utgångspunkt i de tillfälliga

Läs mer

Talboksklubben Vi träffas och berättar om nya DAISY-böcker. Fika. Onsdagen den 19 september kl 14.00-15.00

Talboksklubben Vi träffas och berättar om nya DAISY-böcker. Fika. Onsdagen den 19 september kl 14.00-15.00 Bibliotekets höstprogram 2012 Cecilia Gyllenhammar Vad säger Maja Ekelöfs blick? Rapporter från en skurhink 2012. Karlskoga kommunarkiv bjuder in till föreläsning med Cecilia Persson. Onsdagen den 12 september

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Konstpedagogik i Bror Hjorths Hus

Konstpedagogik i Bror Hjorths Hus Konstpedagogik i Bror Hjorths Hus Visningar och verkstäder i Bror Hjorths Hus är gratis för förskolor och skolor. Alla elever är välkomna, vi anpassar programmen efter din grupps förutsättningar. Vi ser

Läs mer

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008 Det finns restaurang, café och espressobar i museet. Det finns plats för att sitta och äta matsäck på plan 1. Dit kommer man genom ingången som ligger mot vattnet. 30 personer får plats. Det går inte att

Läs mer

Barnteater. Bokfrukost

Barnteater. Bokfrukost Karlskoga biblioteks vårprogram 2013 Barnteater Foto: Martin Skoog Hemma hos med Teater TR3 Söndag 27 januari kl 11.00 och kl 13.00 Ålder 3-6 år. Cirka 35 minuter. En liten man i ett litet hus. En alldeles

Läs mer

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Evenemangslista Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Folkrörelsernas arkiv för Värmland firar 60-årsjubileum fredagen den 8 maj 2009 kl 14.00 i Arkivcentrum Värmland,

Läs mer

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED PROGRAM BARN/UNGA VÅREN 2015 Sagostunder från 3 år Ingen föranmälan behövs! Lomma Bibliotek Följ med Vilda Hilda och Gurra Aktersnurra in i sagornas förtrollade värld! SAGOSKOJ

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

Moderna Museet på egen hand Lättläst vuxna

Moderna Museet på egen hand Lättläst vuxna Lättläst vuxna Välkommen till Moderna Museet! På Moderna Museet finns konst från sent 1800-tal fram till idag. I samlingen finns ca 130 000 konstverk. Det finns till exempel 5000 målningar och 100 000

Läs mer

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 1 Innehållsförteckning 1. Information om undersökningen s 3-7 2. Resultat s 8-30 Sommarscen Malmö s 9-16 Valet s17-25 Öka cyklandet s26-27 Förskolor s28-30 3. Vägning

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE

PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE KONTAKT Telefon: Mathias Worbin 0768 652 305 Mail: mr_wigmannen@bildfobi.se Hemsidor: www.nilssoncrwth.se, www.bildfobi.se Facebook: Konstgruppen Bildfobi

Läs mer

UKM Riksfestival 2014 Halmstad

UKM Riksfestival 2014 Halmstad UKM Riksfestival 2014 Halmstad Program UKM riksfestival 2014 Halmstad Lördag 14 juni 14.00 16.00 Incheckning på Sturegymnasiet 14.00 16.00 Målning och kostympimp på Nolltrefem 16.00-17.30 Middag på Sturegymnasiet

Läs mer

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen Människan är större Samtalshandledning för studiecirkeln Kerstin Selen Människan är större en bok för samtal om livet Skåne Stadsmission har med bidrag av författare, fotografer och illustratörer skapat

Läs mer

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED PROGRAM BARN HÖSTEN 2014 SAGOSKOJ PÅ LOMMA BIBLIOTEK BIBLIOTEKEN! Sagostunder från 3 år Ingen föranmälan behövs Följ med Saga och Vilda Hilda in i sagornas förtrollade värld!

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil.

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil. Arbetsplan 2010/2011 Under läsåret arbetar vi med ett tema som i år är sagan Bockarna Bruse. Den följer med som en röd tråd genom de flesta av våra mål. Vår arbetsplan innefattar mål inom våra prioriterade

Läs mer

Seminarium på Mångkulturellt centrum 13/6 2006

Seminarium på Mångkulturellt centrum 13/6 2006 Seminarium på Mångkulturellt centrum 13/6 2006 År 2006 har av regeringen utsetts till Mångkulturåret. Man menar att det offentliga kulturlivet måste bli bättre på att spegla och ta tillvara medborgarnas

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer

Inbjudan. FALK:s konferens

Inbjudan. FALK:s konferens Inbjudan FALK:s konferens Eskilstuna 8-10 maj 2012 Arkivimpulser! Välkommen till FALK:s konferens 2012 som hålls i Eskilstuna. Arkivimpulser är rubriken på årets konferens och vi hoppas kunna ge er ett

Läs mer

MELLANDAGSREA PÅ KONST

MELLANDAGSREA PÅ KONST Lördag 28/12 Program 12.00 Arrangörerna Sanni Breisch och Emma Weidenhielm hälsar välkomna Bo Nils Sebastian Lindén / Bildkonst DYSTOPI/UTOPI/DJUR/SKOGEN/MÖRKER/ LYCKA/GLÄDJE/SKRÄCK/ HUMOR/VÅLD/ MYSTIK/MÄNNISKOR/MAGI/RÄDSLA/

Läs mer

Datum 2013-11-26. Dnr 1302615. Eurovision School Contest 2014 - samverkan med Danmark

Datum 2013-11-26. Dnr 1302615. Eurovision School Contest 2014 - samverkan med Danmark Gemensamma presidiet för internationella frågor och representation Chris Marschall Enhetschef 040-675 33 01, 0721-99 81 71 christina.marschall@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-11-26 Dnr 1302615 1 (5)

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V03. Vecka 03 201301 19-20. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V03. Vecka 03 201301 19-20. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V03 Vecka 03 201301 19-20 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

DRÖMHUSET. Veckans höjdpunkt: TRAKTORNS LAMPOR. Gruppens projekt vår Närmiljö Rinkeby rullar på för fullt.

DRÖMHUSET. Veckans höjdpunkt: TRAKTORNS LAMPOR. Gruppens projekt vår Närmiljö Rinkeby rullar på för fullt. TORGET, RINKEBY DRÖMHUSET Veckans höjdpunkt: TRAKTORNS LAMPOR Gruppens projekt vår Närmiljö Rinkeby rullar på för fullt. Traktorerna i området är fortfarande det mest intressanta för barnen. För att utöka

Läs mer

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande. Ett bra bemötande kan rädda bristande

Läs mer

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande. Ett bra bemötande kan rädda bristande

Läs mer

Kulturskolans kurser

Kulturskolans kurser Kulturskolans kurser Vad får barn och ungdomar att gå till skolan igen när de redan tillbringat halva dagen där? Dagens barn och ungdomar kommer att leva ett liv som ställer stora krav på kreativitet,

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Sammanställning av svaren

Sammanställning av svaren Sammanställning av svaren Utvärderingsfrågor Barnboksveckorna 2009 1. Hur tycker ni att det länsövergripande samarbetet kring Barnboksveckorna har fungerat? Vad var bra? Vad var dåligt? Tanken på ett länsövergripande

Läs mer

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Inledning Med utgångspunkt från det lyckade projektet Fantasystafetten som avslutades i augusti 2010, vill vi genomföra ett läsfrämjande projekt

Läs mer

Program för Fritidsgårdarna i Sjöbo Kommun vecka 11-16 med temat Skapande och konst

Program för Fritidsgårdarna i Sjöbo Kommun vecka 11-16 med temat Skapande och konst Program för Fritidsgårdarna i Sjöbo Kommun vecka 11-16 med temat Skapande och konst Vecka 11, 10/3-15/3 Vollsjö har öppet onsdag 17-21 och fredag 18-22 Lövestad har öppet tisdag 17-21 och torsdag 17-21

Läs mer

Släktforskarhjälp med KLGF. Måndag 10 februari kl. 13.00-15.00. Plats: Huvudbiblioteket Arr: Kalmar läns genealogiska förening

Släktforskarhjälp med KLGF. Måndag 10 februari kl. 13.00-15.00. Plats: Huvudbiblioteket Arr: Kalmar läns genealogiska förening Välkommen till bibliotekets program våren 2014 Kalmar Stadsbibliotek Alla evenemang anordnas i Huvudbibliotekets samlingssal om inget annat anges. FEBRUARI Måndag 10 februari kl. 13.00-15.00 Tisdag 11

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

VERKSAMHETSMÅTT DR1 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND

VERKSAMHETSMÅTT DR1 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND KULTURNÄMND STADSBIBLIOTEKET Budget Budget Budget Utfall Utfall Utfall Prognos 2014 2014 2014 Jan-april Jan-april Jan-april 2014 Antal öppettimmar per vecka: Kvinnor Män Kvinnor Män Stadsbiblioteket 66,5

Läs mer

kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre

kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre 1 Sommar 2015 kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre KULTURGUIDE Kultur- och fritidsförvaltningen, sommar 2015 Välkommen att ta del av sommarens kulturguide 2015! I Simrishamns kulturguide

Läs mer

Lärarhandledning Svanens trumpet E.B. White

Lärarhandledning Svanens trumpet E.B. White Lärarhandledning Svanens trumpet E.B. White www.atriumforlag.se info@atriumforlag.se Innehåll Om boken 2 Om författaren 2 Ingångar till läsningen 3 Analys Berättare Karaktärer Läsdagbok Språket Teman 4

Läs mer

Tema världen åk 7-9. Anna-Lena leder oss med på en spännande resa till Sydafrika

Tema världen åk 7-9. Anna-Lena leder oss med på en spännande resa till Sydafrika Afrika! Tema världen åk 7-9 Anna-Lena leder oss med på en spännande resa till Sydafrika Tisdagen den 8 november påbörjade alla elever på Centralskolan sin resa ut i världen. Tema världen inleddes med en

Läs mer

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET Bokleffe i Älvdalen 1 Det är såklart viktigt att alla människor läser, inte bara unga män. Men denna kategori ligger extra risigt till när det gäller läsning. 2 3 Bokleffe

Läs mer

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk!

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! Evenemangslista NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! www.konsthantverkarnakarlstad.se Vår förhoppning är att kunder från när och fjärran skall

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014 Plan för fritidsen 2013-2014 Stockholm International Academy Sulvägen 52 A-B 126 40 Hägersten 08-646 46 98 www.stockholmskolan.se info@stockholmskolan.se Sammanfattning Inför HT 2013 har vi vidtagit en

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Moa Israelsson Forsberg

Moa Israelsson Forsberg Monday Art Ateljébesök hos Moa Israelsson Forsberg Posted on mån 24 Feb 2014 by Eleonora Ånhammar Moa Israelsson Forsberg både bor och arbetar i det lilla samhället Åkers Styckebruk utanför Strängnäs.

Läs mer

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER INFORMATION FÖR KONSTNÄRER Vill du vara med? Om du är konstnär och vill vara med på hemsidan Konst i Västmanland, eller ändra dina befintliga uppgifter, är du välkommen att skicka in dina uppgifter genom

Läs mer

Eksjö bibliotek med filialer. Vårprogram. med 100-årsfirande Eksjö stadsbibliotek och filialer

Eksjö bibliotek med filialer. Vårprogram. med 100-årsfirande Eksjö stadsbibliotek och filialer Vårprogram Eksjö bibliotek med filialer Vå r p r o g r a m med 100-årsfirande Eksjö stadsbibliotek och filialer Vårprogram 2015 www.eksjo.se/biblioteket stadsbiblioteket@eksjo.se 0381-361 00 Biblioteket

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

LONE LARSEN. Född 1955 bor och verkar i Höganäs Autodidakt UTSTÄLLNINGAR OCH PROJEKT I URVAL. 2007 Corpus Galleri Mårtenson & Persson, Stockholm

LONE LARSEN. Född 1955 bor och verkar i Höganäs Autodidakt UTSTÄLLNINGAR OCH PROJEKT I URVAL. 2007 Corpus Galleri Mårtenson & Persson, Stockholm LONE LARSEN Född 1955 bor och verkar i Höganäs Autodidakt UTSTÄLLNINGAR OCH PROJEKT I URVAL. 2007 Corpus Galleri Mårtenson & Persson, Stockholm 2006 Galleri Mårtenson & Persson. Båstad Dunkers Kulturhus.

Läs mer

TISDAG 19 NOVEMBER, KL 18-20 MUSIK LIVE & ONLINE TORSDAG 21 NOVEMBER, KL 18-20

TISDAG 19 NOVEMBER, KL 18-20 MUSIK LIVE & ONLINE TORSDAG 21 NOVEMBER, KL 18-20 MAKRAMÉ & VIRKNING MUSIK LIVE & ONLINE ON/OFF I LJUSDAL BRÄDSPEL & KINECT LÄSA PÅ OLIKA SÄTT TISDAG 12 NOVEMBER, KL 18-20 MAKRAMÉ & VIRKNING För alla som vill prova på handarbete. Du som redan kan, kom

Läs mer

Anvisningar för din ansökan Följande handlingar ska alltid bifogas din ansökan. Personbevis från Skattemyndigheten Betyg Arbestprover

Anvisningar för din ansökan Följande handlingar ska alltid bifogas din ansökan. Personbevis från Skattemyndigheten Betyg Arbestprover nya media KONST & DESIGn FRIA FÖRBEREDANDE KONSTLINJEN Du söker med 5-10 verk digitalt. Det är valfritt att söka med måleri, skulptur, teckning, video, foto, ljud, objekt osv. Digitala arbetsprover kan

Läs mer

skrivar LINJEN FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA

skrivar LINJEN FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA skrivar LINJEN FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA skrivar Skrivarlinjen är en utbildning för dig som har skrivit en hel del och vill bli en säkrare skribent på vägen mot publicering. Du träffar likasinnade i en kreativ

Läs mer

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Sidan 1 av 1 Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015 Möte i: Datum: 14/1 2015 Plats: Närvarande Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Rosa rummet Dagny, Malin, Ingela, Johannes, Lennart,

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Kompetensinventering:

Kompetensinventering: Kompetensinventering: Redan som ung kom bilder till mig naturligt. Min far utbildade poliser att fotografera och allt annat som rör sig runt det. Jag ville också kunna ta bilder, frysa de viktiga och mindre

Läs mer

KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM

KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM Jaume Plensa, Barcelona (f. 1955) Jaume Plensa tillhör de mest uppmärksammade skulptörerna internationellt efter sin Crown Fountain i Millenium Park i Chicago,

Läs mer

Mässprojektet 2011. Programbok och samlingsdvd. Vilka platser kommer ni/du att medverka på? Hejsan!

Mässprojektet 2011. Programbok och samlingsdvd. Vilka platser kommer ni/du att medverka på? Hejsan! Mässprojektet 2011 Hejsan! Vi är mycket glada över att ni har valt att ansluta er till Mässprojektet 2011! Nästa steg för er är att nu läsa igenom följande information kring projektet. Vi har försökt att

Läs mer

Stort 30-års jubileum 1983-2013

Stort 30-års jubileum 1983-2013 RSMH Mittpunkten Malmö RIKSFÖRBUNDET FÖR SOCIAL OCH MENTAL HÄLSA Stort 30-års jubileum 1983-2013 Vi är alla människor, ej bara diagnoser Inflytande - Återhämtning - Självbestämmande Välkomna på konferens,

Läs mer

Hygienveckan vecka 38 på Orust

Hygienveckan vecka 38 på Orust Hygienveckan vecka 38 på Orust 16-20 september, 2013 Det är en vecka med extra fokus på hygien för att öka kunskapen om hur vi kan undvika onödig smittspridning. I år är det en större satsning för att

Läs mer

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet.

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet. Vi i skolan har inte längre monopol på kunskap. Idag går det att lära sig saker mycket bra även utanför skolans värld. Inte minst genom den nya tekniken. Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden

Läs mer

Projekt Synliggör Biblioteket

Projekt Synliggör Biblioteket Projekt Synliggör Biblioteket Projektet drivs av Region Halland 2009-2010. Kulturrådet har beviljat medel. Projektbibliotek: Hylte, Laholm, Onsala och Vallås Syfte: göra biblioteken och biblioteksverksamheterna

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Jag fångar er kärlek, glädje och personlighet och ger er minnen för livet. Bröllop 2015

Jag fångar er kärlek, glädje och personlighet och ger er minnen för livet. Bröllop 2015 Jag fångar er kärlek, glädje och personlighet och ger er minnen för livet Bröllop 2015 Ert Bröllop & Er fotograf En bröllopsdag är en av de lyckligaste dagarna i våra liv. Med er under den dagen vill ni

Läs mer

Vill du vara med? Kontakt & frågor

Vill du vara med? Kontakt & frågor Vill du vara med? Är du yrkesverksam konstnär/konsthantverkare och vill vara med på webbplatsen Konst i Örebro län är du välkommen att skicka in dina uppgifter genom att fylla i formulären Examen/meriter

Läs mer

Slutrapport folkhälsonämndens visualiseringsprojekt 2014-2015

Slutrapport folkhälsonämndens visualiseringsprojekt 2014-2015 Tjänsteskrivelse 2015-03-20 Handläggare: Lena Edlund FHN 2014.0082 Folkhälsonämnden Slutrapport folkhälsonämndens visualiseringsprojekt 2014-2015 Sammanfattning Projektet har handlat om att skapa nya kanaler

Läs mer

Rapport. Science Center Tänknikhuset. Axplock från verksamheten under våren 2015. Vårterminen 2015.

Rapport. Science Center Tänknikhuset. Axplock från verksamheten under våren 2015. Vårterminen 2015. Rapport Science Center Tänknikhuset Vårterminen 2015. Tänknikhuset har regelbundna tekniklektioner och teknikprojekt för cirka 50 klasser /1000 elever i Vårgårda kommun. Vi arbetar efter en strukturerad

Läs mer

Give me five barn, böcker, berättelser

Give me five barn, böcker, berättelser För bibliotek och förskolor: Give me five barn, böcker, berättelser Give me five är ett bok- och berättarprojekt i Världen och Västerbotten med femåringar i fokus. Tillsammans gör barn, bibliotekarier,

Läs mer

Mitt bibliotek Hösten 2014

Mitt bibliotek Hösten 2014 Mitt bibliotek Hösten 2014 För dig som är runt 1 till 13 år Tillhör:... BIBLIOTEKEN I MÖLNDAL Skaffa lånekort! Har du hittat till vår fina bokbuss? Kom och hälsa på! Det här är jag: Jag heter... Jag gillar...

Läs mer

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november Höstprogram 2014 Torsdag 4 september Tisdag 30 september Helgen 4-5 oktober Onsdag 5 november Onsdag 12 november Torsdag 20 november Dramat i Arles - om van Gogh, Gaugin och Bernhard Föredrag av intendent

Läs mer

Maj 2015 Nyhetsblad med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda.

Maj 2015 Nyhetsblad med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda. > VD har ordet: Martins film har betydelse för oss > Frösunda-assistenter Årets pusselbit > Månadens profil: Karin Stålhandske > Tävla och vinn i Frösundas sommarquiz Maj 2015 Nyhetsblad med aktuell information

Läs mer

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Firat Nemrud Projekt ledaren Kurdiska föreningen i Eskilstuna Ali Karimi Projektledaren Kurdiska föreningen i Eskilstun SLUTRAPPORT OM PROJEKTET

Läs mer

GÖTEBORG KONST. mette dalsgård souvenirs no 2,1 Objekt, 49 cm. mette dalsgård

GÖTEBORG KONST. mette dalsgård souvenirs no 2,1 Objekt, 49 cm. mette dalsgård GÖTEBORG KONST mette dalsgård souvenirs no 2,1 Objekt, 49 cm. mette dalsgård daniel ekta götesson self contained Målning, 77 x 55 cm. daniel ekta götesson göran lantz den röda stugan Målning, 56 x 72 cm.

Läs mer

Fotografering att se och bli berörd

Fotografering att se och bli berörd Fotografering att se och bli berörd Jag började fotografera i samband med mina Norgeresor. Från början var mycket av motivationen att dela med mig av mina upplevelser men efterhand som motiven blev fler

Läs mer

RADIOSKRIVARKLUBBEN LÄRARHANDLEDNING AV: ANDERS EDGREN ILLUSTRATION: VERONICA GRÖNTE/ PENNVÄSSAREN

RADIOSKRIVARKLUBBEN LÄRARHANDLEDNING AV: ANDERS EDGREN ILLUSTRATION: VERONICA GRÖNTE/ PENNVÄSSAREN RADIOSKRIVARKLUBBEN LÄRARHANDLEDNING AV: ANDERS EDGREN ILLUSTRATION: VERONICA GRÖNTE/ PENNVÄSSAREN 1 RADIOSKRIVARKLUBBEN Radioskrivarklubben är ett projekt som UR drivit sedan mitten av 1990-talet. Målet

Läs mer

BRUKSANVISNING. Varje människa kan göra skillnad. www.raoulwallenberg.se

BRUKSANVISNING. Varje människa kan göra skillnad. www.raoulwallenberg.se Varje människa kan göra skillnad www.raoulwallenberg.se VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD Det finns idag en bristande kunskap om de mänskliga rättigheterna bland elever i Sverige, trots att de står inskrivna

Läs mer

Rivstarta ditt skrivprojekt!

Rivstarta ditt skrivprojekt! Rivstarta ditt skrivprojekt! Introduktionsbrev Välkommen till distanskursen för dig som vill rivstarta ditt skrivprojekt! Du vill skriva men har troligen inte kommit igång än eller så kanske det tagit

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

KAN BARN VISIONERA? 26 Tema: Barn & Unga

KAN BARN VISIONERA? 26 Tema: Barn & Unga KAN BARN VISIONERA? Barnperspektivet har fått särskild tyngd i Göteborgs stads budget de senaste åren. Där framgår att barnperspektivet ska tillgodoses och tidigt arbetas in i planprocessen. Otraditionella

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

Länsbiblioteket Västernorrland 2006-03-28 Box 1045 871 29 HÄRNÖSAND. BILAGA: Ansökan till Kulturrådet om bidrag till Läsfrämjande insatser.

Länsbiblioteket Västernorrland 2006-03-28 Box 1045 871 29 HÄRNÖSAND. BILAGA: Ansökan till Kulturrådet om bidrag till Läsfrämjande insatser. Länsbiblioteket Västernorrland 2006-03-28 Box 1045 871 29 HÄRNÖSAND BILAGA: Ansökan till Kulturrådet om bidrag till Läsfrämjande insatser. PPP POJKAR, PAPPOR OCH PRAT OM BÖCKER ett läsprojekt i fyra västernorrländska

Läs mer

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 17/9 kl. 13-19. 24/9 kl. 13-19 GRAFFITISKOLAN. 1/10 kl. 13-19 GRAFFITISKOLAN

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 17/9 kl. 13-19. 24/9 kl. 13-19 GRAFFITISKOLAN. 1/10 kl. 13-19 GRAFFITISKOLAN Program workshops FRISPEL Halmstads Konsthall, 16 sept-1 nov Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 17/9 kl. 13-19 19/9 kl. 11-16 ORIGAMI v. 38 16/9 kl. 15-19 VERNISSAGE 18/9 kl. 13-18 KOLLEKTIV

Läs mer

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan 2015-2016 Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Vi hoppas du förstår vilken förmån du som är ung och bor i Skinnskatteberg har. Du har chansen att utan avgift få lära dig att:

Läs mer

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)!

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger

Läs mer

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Communicare är en unik konferens där yrkesverksamma, forskare samt studenter inom kommunikationsbranschen samlas för att diskutera aktuella frågor. Konferensen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS RIKSTEATERFÖRENING KULTURPROJEKTET OPEN MINDS Styrgrupp Minnesanteckningar 2013-09-02 Datum: 2013-09-02 Tid: 18.30-21.00 Plats: ABF:s verksamhetskontor i Markaryd Drottninggatan 18 Närvarande

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Fölet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan skall

Läs mer

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen Projekt Sörmlands museum Spelhagen vision maj 2010 Ett öppet hus för mångfald, möten och delaktighet där många olika människor kan mötas, delta, göra och uppleva. Ett hus för möten mellan historia, nutid

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2015 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Handbok för En snabb slant En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan man söka för? 3 Hur

Läs mer

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Skriven av Elisabeth Fors Normer och värden 1. Alla barn ska i maj 2013 ha fått möjlighet att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. Halvtidsutvärdering:

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Medlemsbrev Januari 2014

Medlemsbrev Januari 2014 Sid 1 av 5 Medlemsbrev Januari 2014 Naturfotografen Magnus Elander Magnus Elander är kanske mest känd för sina bilder från Arktis. Sammanlagt har han bott tre år på Grönland. Sedan sju år är han bosatt

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer