Information till nämnden Malmö Kulturskola Maj 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information till nämnden Malmö Kulturskola Maj 2013"

Transkript

1 Information till nämnden Malmö Kulturskola Maj 2013 Bild Dans Film Musik Teater Serier Vi är del av schlagerfesten! Under eurovisionsveckan underhåller vi på gator och torg och i Eurovision Village: 1317 dvs rekordmånga glada barn och entusiastiska anhöriga besökte vårt Öppet Hus den 27 april! De prövade på allt vad vi har att erbjuda och anmälningarna inför nästa termin strömmar in. Den 15 maj är det sista dag för första antagningen. 12/5 Vid invigningsceremonin på Malmö Opera och Musikteater dansade 35 fjärilar från våra danskurser. 13/5 Blockflöjtsensemble Centralstationen/Blå hallen. 14/5 Jag bor i Malmö-kören kl 14 Eurovision Village, Accordeonensemble kl 16 Centralstationen/ Blå hallen, Big Jam stråk kl 17 utanför Victoriateatern. 15/5 Loreendansarna kl Baltzarsgatan/ Södergatan, Tvåornas Kör kl Eurovision Village, Accordeonensemble kl 16 Centralstationen/ Blå hallen, Big Jam stråk kl 17 utanför Victoriateatern, Alexanderkören kl Centralstationen/Blå hallen. 17/5 Amazing Drummers kl 16 Södertull vid kanalen och kl Lilla torg, Worldmusic/Slagverk kl 18 Södertull vid kanalen. Tillsammans med Illmar Reepalu tog våra El Sistemabarn första spadtaget för badhuset i Hyllie den 9 april. Utöver spadtaget var detta den stora premiären för El Sistema Malmö på scen! Och det gick lysande, fyra sånger framfördes av glada och stolta barn. Se filmen. Nästa gång på scen blir nu på onsdag den 15 maj kl 16 på Bellevuebiblioteket, dagen därpå 16 maj är det förskolebarnens tur på Holma på Folkets Hus scen kl 14. Rekrytering Vi fortsätter med målsättningen att nå hela stan. Vi startar en digital pianostudio och tillsätter en tjänst. På slagverk utökar vi med en tjänst. Vi vidareutvecklar serieteckning med en lärartjänst på 20 % i manga. Blåsorkestersatsningen har i vår varit i en trea på Videdalsskolan och avslutades med konsert i förra veckan. Genom satsningen har vi nu tre nya elever på klarinett! Korsdrag var en stor blåsorkesterkonsert på en näst intill fullsatt Malmö Opera där Skånes kulturskolors ca 300 blåselever mötte operans orkester. 100 db vår äldsta blåsorkester medverkade. Öresundskonsert 1 & 2 Den 4 maj hölls stråkkonsert 1 i St Johanneskyrkan med vår TNT-orkester & Kammarorkester i samspel med danska Rødderne & Sydkystens Strygerorkester. Den 25 maj ges konsert 2 i Köpenhamn i Vor Frelsers Kirke kl 16. Bästa film i Pixel 2013! Stort grattis till Alice Petersson som med sin film Ägget vann KLASS 1 - Bästa Film i Pixel Junior Alice har varit elev på Malmö Kulturskola sedan fem år. I fjor vann hon tredje pris med filmen Hålet. Läs mer i pressmeddelandet!

2 INFORMATION FRÅN MALMÖ MUSEER Utställningar Purity David Magnusson Den 27 april invigdes David Magnussons fotoutställning Purity i Fotografins rum på Kommendanthuset, som en del av Malmö Nordic Under en Purity Ball lovar unga flickor att leva "pure lives before God" och att avstå sex innan äktenskapet. Samtidigt skriver deras fäder under ett dokument där de lovar att beskydda sina döttrars kyskhet. Många av dem byter ringar med varandra, som symbol för sina löften. Utställningen har fått mycket uppmärksamhet i media. Fotot till höger: David Magnusson Nyheter på Teknikens och Sjöfartens hus Även på Teknikens och Sjöfartens hus finns nya inslag för museets besökare. Den 5 april stod Stadsbyggnads-kontorets utställning om Malmös nya översiktsplan färdig i Tidernas stad. Utställningen Framtidens fordon har dessutom kompletterats med två nyförvärv. Det ena är en nytillverkad modell av världens första bil, en trehjulig Benz Patent-Motorwagen, med en spännande bakgrundshistoria. Modellen är inlånad från Mercedes Benz AB till och med september Den andra bilen är en Rolls-Royce Silver Shadow från 1973, som donerades till Malmö Museer av privatpersonen Jan Thereström. Med Thereström vid ratten har den deltagit i ett oräkneligt antal rallyn över hela Europa och även i Mellanöstern. Under månaden har också en blogg till utställningen Din Historia, som är planerad att öppna 2015, lanserats. Där kan man följa arbetet med utställningen bakom kulisserna, och besökarna får en fördjupning kring olika ämnen, som till exempel historiska personer och föremål. Fotografi Seved Under 2013 kommer Malmö Museer att tillsammans med intresserade sevedsbor arbeta med ett dokumentationsprojekt om Seved. Resultatet ska bli en digital utställning vid Sevedplan i november. Projektet har fått pengar beviljade av såväl Statens Kulturråd samt genom stöd för områdesprogrammen. Pengarna ska användas för att under sommar och tidig höst arbeta fram en förhoppningsvis mångfacetterad bild av området, där alla intresserade kan bidra och fotografera.

3 Besöksstatistik SLOTT. KOMM EBBAS T&S TOTALT DIFF. JANUARI FEBRUARI MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUSTI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER TOTALT Diff mot Akvariet = Konst = Statistik kön: Kvinnor = 56.25% Män=43.75% BESÖKSSTATISTIK SLOTT KOMM EBBAS T&S TOTALT JANUARI FEBRUARI MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUSTI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER TOTALT

4 MALMÖ KONSTMUSEUM Maj 2013 INFORMATION TILL KULTURNÄMNDEN Den nordiska modellen - en utställning om samlande, inköp och donationer En central del i utställningen är konstnären Matts Leiderstams gestaltning av hela museets samling. Resultatet är en inventering av samtliga museiföremål som är utskrivna på A4-ark med 16 konstverk på varje. Tillsammans täcker de väggarna i mer än en hel sal. Foto: Anna Sandberg-Falk/Malmö Konstmuseum Malmö Konstmuseums bidrag till Malmö Nordic 2013 har titeln Den nordiska modellen och handlar om Malmö Konstmuseums samling, dess historia och framtid. Utställningen är en första etapp i ett längre arbete som undersöker hur samlingen blivit till och hur den kan utvecklas i dialog med konsten av idag. De utställda verken är hämtade ur museets samling och visas tillsammans med tre projekt skapade unikt för projektet. Titeln Den nordiska modellen anspelar på Malmö Konstmuseums nordiska profil, men utställningen resonerar också kring hur begreppet Norden används idag. Det första konstverket som besökarna möts av i konstgalleriet är Kino Claw, en biograf där den animerade filmen Whaled Women av Ewa Einhorn och Jeuno JE Kim visas. Med en drastisk svart humor som påminner om tv-serien South Park ironiserar den över nordiskt samarbete i Krabstadt, en fiktiv arktisk stad. I utställningen visas också konstverk som diskuterar begrepp som välfärdsstat, konsensuskultur, nordisk kolonialism och alternativa samhällsmodeller. Flera av verken i utställningen berör även de komplexa frågor som föreställningen om en nationell identitet för med sig. I samband med utställningen har ett program med performance och visningar satts samman. Under öppningshelgen framfördes The Discreet Charm, en performance av Goldin + Senneby där ämnet är den globala meta-finansvärlden, samt The Nordic Sound av skånskdanska konstnären Olof Olsson. Den andra delen av Olssons performance äger rum den 25 maj kl. 15. Under utställningsperioden an man följa med på visningar av utställningen varje söndag men även under flera av onsdagskvällarna då museet håller öppet fram till kl. 19. Lördagen den 17 augusti blir det finissage med performance av norska Marianne Heier.

5 Whaled Women och Kino Claw, av Ewa Einhorn och Jeuno JE Kim. Foto Anna Sandberg-Falk/Malmö Konstmuseum Utställningen visas mellan den 3 maj till 18 augusti i de nyrenoverade lokalerna på 3:e våningen på Slottsholmen där det just frigjorts totalt 300 nya kvadratmeter yta att visa konst i form av 12 st sidokabinett. Museet har producerat en shortguide med korta texter om alla utställda konstverk på svenska och engelska. Trycksaken är gratis för alla museets besökare. Medverkande konstnärer i utställningen är: Pia Arke, Kajsa Dahlberg, Ewa Einhorn och Jeuno JE Kim, Annika Eriksson, Goldin + Senneby, Sidsel Meineche Hansen, Marianne Heier, Bo Hultén, Sture Johannesson, Jane Jin Kaisen, Joachim Koester, Runo Lagomarsino, J O Mallander, Olof Olsson, Olivia Plender, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Meriç Algün Ringborg, Vassil Simittchiev, Superflex, Magnus Thierfelder och Unnar Örn Stipendieutdelning Välkommen till stipendieutdelning tisdagen den 21 maj kl i konstgalleriet på Malmö Konstmuseum. Stipendierna delas ut av kulturnämndens ordförande Daniel Sestrajcic. År 2013 delas totalt ut kronor från de tre konststipendieoch bidragsfonder som Malmö Konstmuseum förvaltar. Under 2013 har 121 konstnärer sökt stipendier och 60 konstnärer har sökt bidrag. Fem unga konstnärer tilldelas kronor vardera samt åtta konstnärer får kronor vardera i konstnärsstöd. Ellen Trotzig, Självporträtt, 1915 Nedan följer information om årets stipendiater och mottagare av konstnärsstöd års stipendiater Ellen Trotzigs fond à kr vardera: Johan Eldrot Johan Eldrot, född 1983 i Falun, bor och arbetar i Malmö. I sina verk använder sig Eldrot av litteraturens och filmens sätt att berätta, ofta i form av installation. Det kan handla om att följa en karaktär från t.ex. en film där huvudpersonen kan vara såväl fiktiv som dokumentär. Konstverken lämnar en öppenhet mot betraktaren som kan göra sin egen subjektiva tolkning. Johan Eldrots intresse för novellen och för det fragmentariska berättandet öppnar upp för associativa läsningar hos betraktaren. Johan Eldrot tog en kandidatexamen 2011 på Konstfack i Stockholm och tar nu en magisterexamen vid Malmö Konsthögskola Han har ställt ut på bl.a. Haymarket 52 i London, Casa Encendida, Madrid, DAAP Gallery, Cincinnati,USA och Pianissimo Gallery, Milano, Italien.

6 Johanna Fjaestad Johanna Fjaestad, född 1979 i Stockholm, bor och arbetar i Malmö. Hon arbetar med målningen som språk där färgen får ta plats och genom sin materialitet leder betraktaren vidare genom egna associationer. Genom en poetisk bildvärld dras man in i motivet och får låta känslor och stämningar komma fram. I sin strävan att få abstraktion och figuration att mötas, och se vad som uppstår i det mötet, uppnår hon en rörelse som ger en känsla av att vara närvarande när en bild blir till. Hon har tidigare även arbetat med videokonst. Johanna Fjaestad tog sin magisterexamen 2012 vid Malmö Konsthögskola. Hon har ställt ut på bl.a. Loop Festival i Barcelona, Galleri N i Wien, Studio 44 i Stockholm och nu senast på Galleri S:t Gertrud i Malmö års stipendiater Aase och Richard Björklunds fond à kr vardera: Hanna Sjöstrand Hanna Sjöstrand, född 1978 i Karlskoga, är verksam och bosatt i Malmö. Hon använder måleriets och bildens möjligheter att antyda samband mellan kroppslighet och något ogripbart. Kroppen tycks lösas upp i en abstraktion, medan målningarna blir det konkreta poetiska materialet. Hon arbetar oftast i serier med ämnen som i sig kan tyckas frånstötande som exempelvis blåmärken, men i Hanna Sjöstrands måleri omvandlas de till ett abstrakt måleri där det motbjudande försvinner. Hon har även arbetat med performance och videokonst. Hanna Sjöstrand tog sin examen 2009 vid Malmö Konsthögskola. Hon bor och arbetar i Malmö. Hon har ställt ut på bl.a. Stene Projects, Stockholm, Malmö Konstmuseum och nu senast på Galleri Thomas Wallner, Simris. Beata Berggren Konstnären och författaren Beata Berggren, född 1976 i Huaröd och bosatt i Stockholm, undersöker språket som konstnärlig uttrycksform i form av performance- och videokonst samt texter. Till det absurdistiska draget i hennes texter hör också ett genomgående spel med identiteter och genus. Hennes verk framförs ofta i form av en uppläsning av en text eller en dialog. Hon har som en del av sitt konstnärskap hittills gett ut tre böcker på förlag som OEI-Editör och Chateaux. Beata Berggren tog sin examen vid Umeå Konsthögskola, Hon har ställt ut och framfört sina verk under de senaste åren på bl.a. Moderna Museet, Stockholm, OEI Colour Project, Stockholm, Vita Kuben, Umeå, Stanza, Malmö, In the Act, Malmö Konsthall, Gråzoner, Tjörnedala Konsthall m.fl. John Skoog John Skoog, född 1985 i Kvidinge och verksam bl a i Frankfurt, arbetar med film, video och fotografi av en dokumentär karaktär. Hans poetiska användning av det svenska landskapet och studier av karaktärer och känsloregister refererar till svenska klassiska filmverk regisserade av Victor Sjöström och Mauritz Stiller. Konstnären har inspirerats i sina verk av så skilda företeelser som en dikt av Gunnar Ekelöf, ett fascinerande möte mellan Josephine Baker och Le Corbusier på en atlantångare samt olika berättelser från konstnärens hemtrakt. John Skoog är utbildad vid Staatliche Hochschule für bildende Kunst i Frankfurt am Main där han tog sin examen Han har bl.a. ställt ut på: Pilar Corrias gallery, London (2012), Lisbon International Film Festival, Lisbon, (2012), Torino International Film Festival, (2011), Centre Pompidou, Paris, (2011), Schirn Kunsthalle, Frankfurt am Main, (2011), Goethe Institute, New York City, (2008) och PS1 Contemporary Art Center, Long Island City, New York, (2007), Malmö Konsthall, Malmö (2004) års mottagare av konstnärsstöd Aase & Richard Björklunds fond à kronor vardera: Anders A. Andersson Anders A. är född 1951 i Trelleborg och är idag bosatt i Malmö. I sin konst har han alltid gått sin egen väg, utan att snegla åt trender och konstriktningar. Med stort hantverkskunnande och tålamod väver han samman influenser från vitt skilda håll, från underground, musik och serier lik väl som folklore och rituellt hantverksarbete. Han plockar upp, återanvänder och för samman material i olika nya konstellationer där han ställer bland annat existentiella frågor.

7 Lena Mattsson Lena Mattsson, född 1966 i Kungshamn, bor och arbetar i Malmö. Hon är i första hand video- och performancekonstnär. Hon började dock med måleri och i de verken finns många referenser till konsthistorien och till filmens värld. I hennes tidiga videokonst var tilltalet ofta tydligt och direkt för att numera ha övergått till att få betraktaren att stanna upp och reflektera över vad som är illusion och vad som är verkligt. Seendet är centralt i hennes verk, men också vad det innebär med att ta med sig egna kulturella referenser och erfarenheter till mötet med hennes konst. Kianoosh Vahabi Kianoosh Vahabi, född 1973 i Teheran, Iran, är verksam och bosatt i Malmö. Hans bakgrund som arkitekt i Teheran är en viktig del i utvecklingen av hans konstnärliga arbete som oftast undersöker komplicerade sociopolitiska och kulturella frågor. Under de senaste åren har han mestadels arbetat med installationer, video, fotografi och text. Vahabi har bl.a. undersökt den islamska bild- och skrifttraditionen, där man genom att skriva in bokstäver på ytan av ett ting även skriver in tinget i det heligas sfär. Hans verk har i sin enkelhet en suggestiv kraft. Ola Åstrand Ola Åstrand, född 1959 i Helsingborg, bor och arbetar i Tomelilla. Hans konst handlar ofta om en samhällskritik som övergår till civilisationskritik. Med svartvita teckningar, ofta i collageform, sätter han samman installationer med ibland både skulptur och ljud. Musik, undergroundrörelser och subkulturer är ständigt närvarande i hans konst och som inspiration till hans bildvärld. Som en röd tråd genom hans livslånga projekt löper viljan till ifrågasättande av rådande normer, ofta kombinerad med en svart humor års mottagare av konstnärsstöd Emil Olssons fond à kronor vardera: Margareta Grip Holmes Margareta Grip Holmes, född i Lund 1946, är bosatt och verksam i Lund. Hon inspireras av resor och naturens förlopp. Hennes måleri är personligt och har ett säkert färg- och formspråk där hon har skapat tolkningar av människan och landskapet. I målningarna blandas lek och allvar. Bilderna lockar fram erfarenheter, minnen och associationer. Gränser suddas ut mellan det föreställande och en teckenlek som söker en förklaring. Hans Krondahl Konstnären Hans Krondahl, född 1929 i Brösarp på Österlen, är en av pionjärerna inom svensk textilkonst och hans konstnärliga verksamhet omfattar både fri textil och textil formgivning. Han har hämtat inspiration från sina resor i bl.a. Japan och Indonesien samt från den äldre folkliga textilkonsten i Skåne. Hans Krondahls konst kännetecknas av stor färgprakt och ett expressivt formspråk. Man finner Hans Krondahls verk (exempelvis vävnader, ridåer och textiltryck) i ett flertal offentliga miljöer. Elisabeth Moritz Elisabeth Moritz, född 1956 i Lund, bor och arbetar i Malmö. Teckningen är central i hennes konstnärskap. Men det handlar inte om något som ögat känner igen utan om former som har växt fram genom sökande, något som talar till henne. För henne handlar inte seendet om ögonen utan om hjärnan, en insikt som har växt fram. Formerna prövas i olika konstellationer tills de får en laddning och kan göras fysiskt påtagliga. Den ena formen föder den andra och en svit bilder blir till. Känslan av något kroppsligt är påtaglig, men det är en del av ett inre, tidigare okänt landskap som har presenterats och gjorts synligt. Magnus Wallin Magnus Wallin, född 1965 i Kåseberga på Österlen, bor samt arbetar idag i Malmö. Han arbetar främst med video där han i sina datoranimerade videofilmer arbetar med datorspelens bildspråk men även med objekt och installationer. Sedan 1996 har Wallin skapat 3D-animerade videofilmer och fotografier redigerade på dator med inriktning på människans förhållande till den mänskliga kroppen i samhället, skönhetsidealen, de missbildade och handikappade, människans fysik etc. I sitt budskap om respekt för de annorlunda och utsatta ställer Wallin, omedvetet eller medvetet, frågor kring vår syn på oss själva. Text: Marika Reuterswärd och Marcus Pompeius/Malmö Kopnstmuseum

8 MALMÖ KONSTHALL utställningar 13 april pedagogik/program SVEN AUGUSTIJNEN Spectres DAVE HULLFISH BAILEY Broken Country ALFREDO JAAR The Sound of Silence som alla ingick i Fotografi i Fokus pågick t.o.m. 7 april liksom VIDEOKONST FRÅN AFRIKA i C-salen och hade då haft besökare. 8 april-2 maj UT MED DET GAMLA OCH IN MED DET NYA Ovanstående utställningar revs och inte mindre än 24 nya utställningar har byggts upp. En utmaning av stora mått med inte mindre än 189 konstnärer... SENASTE NYTT Malmö Nordic lärarintroduktion onsdag 10 april Presentation av Malmö Nordics utställningar samt föreläsning om vad nordisk konst är idag av Kristine Kern, chef för Fotografiskt Center i Köpenhamn. Samarr. Skoletjenesten Öresund och Malmö Nordic. Malmö Konsthall inbjuden till The MoMA Alzheimer s Project Exchange: Practice & Progress april En internationell konferens på MoMA (Museum of Modern Art) i New York, där vårt pågående projekt Konst som uttrycksmedel konstpedagogik för yngre personer med Alzheimers sjukdom, presenterades med en efterföljande workshop. Projektet har bland annat uppmärksammats med ett reportage i Sveriges Radio P1 och i Sydsvenskan. FORTSÄTTNING FÖLJDE Bildspel: Light Walk t.o.m 7 april Bilder tagna under fotovandringen Light Walk visas i ett bildspel på Malmö Konsthall. Now City (högstadiet) torsdag 4 april Besök på konsthallen med workshop. Samarbete Malmö Kulturskola. Öppen bildverkstad (från 5 år) Lördagar kl i Kreativa Hörnet. Gratis. T.o.m. 6 april. Planritning med alla de 24 utställningarna, varav en är placerad ute i Magistratsparken. Konsthallen delades in i 23 rum om vardera ca 80 kvadratmeter med vita, streckade linjer. Workshop Fotografi i fokus (från 8 år) Söndagar kl i Kreativa Hörnet. Fri entré. T.o.m. 7 april.

9 Konst som uttrycksmedel 4 och 18 april Konstpedagogik för yngre personer med Alzheimers sjukdom. Samarbete Club Cefalon och Minneskliniken Malmö, SUS. Konstlyftet Miniträff med minstingen (6-24 mån) 3 april Upplev den aktuella utställningen utifrån barnets perspektiv. Gratis, föranmälan. Dagismåleri (forts) onsdagar vecka Förskolans femårsgrupper besöker Malmö Konsthall och arbetar med måleri. Samarbete Kultur för Barn och Unga. Konstlyftet fortsättning vecka Ny omgång av Konstlyftet för Daglig Verksamhet LSS med Kulladal, Informationsgruppen och Framtiden. Visning och workshop på konsthallen. Samarr. KKV Grafik. Hampus Mazin VI ERBJUDER ALLTID Offentliga visningar alla dagar kl 14, onsdagar även Lör & sön barnvisning kl 13. Gratis. Skolvisningar kan bokas alla dagar (från 5 år). Gratis för Malmöskolor. Öppet alla dagar och fri entré! Patrik Veijo

10 Maj Malmö stad Kulturförvaltningen Sommarscen Malmö Sommarscens produktionsteam jobbar på högvarv med både stundande Sommarscen-säsong samt brinnande Eurovision-arrangemang, under vilket flera av medarbetarna även jobbar operativt på stan under veckan maj. Under maj månad pågår överlämning och utbildning för de säsongsanställda tekniker och publikvärdar som ska verkställa Sommarscens program ute i stadsrummet under sommaren. Sommarscen förhandsvisade en av sommarens livekonstverk under invigningen av Malmö Nordic 2013 som ägde rum i Magistratsparken den 3 maj. Verket av Saralunden kommer även att visas i Kungsparken den 27 juni. Ditte Nielsen kommer under Scenkonstbiennalen i Jönköping i slutet av maj att representera Sommarscen och informera om verksamheten för andra intresserade kommuner. Sommarscen Malmö. Foto: Rikard Grönkvist

11 MAj Malmö stad Kulturförvaltningen Kultur för barn och unga För att bättre kunna tillgodose förskolans och skolans behov av lång framförhållning så att kulturen bättre kan implementeras i det ordinarie lärandet presenterar Kultur för barn och unga under maj månad hela programmet för höstterminen I samband med detta knyter vi också transport till det erbjudande om kulturupplevelse som går ut i första erbjudandet/släppet. Just nu finns det möjlighet att besöka Pildammsparken för att besöka Barnens konstrunda ett projekt som gjorts tillsammans med Västra Innerstadens förskolor med anledning av Eurovision. 5-åringar kan på Palladium gå på 5-års konsert och lyssna på Busbandet som är välkända från BolliBompa och Bacillakuten. På Mazetti erbjuds Sjöflickans dotter en produktion av Teater Sagohuset. För barn i åk 6 finns det en fantastisk möjlighet att besöka Cirkus Cirkör och föreställningen Knitting Peace. Who let the dogs out är en dansproduktion av Skånes Dansteater som erbjuds för barn i åk 5. Våra filmare är under denna period då det är goda vädermöjligheter ute på Filmrally på skolorna. Under en dag får en åk 8 besök av två filmare som under en heldag guidar eleverna i filmens underbara värld. Under dagen får eleverna skriva manus, lära sig att spela in film, lägga på ljud och redigera och innan dagen är slut blir det filmvisning av klassens små filmer i klassrummet. En mycket populär workshop. Knitting Peace, Cirkus Cirkör. Foto: Mats Bäcker

12 Maj Malmö stad Kulturförvaltningen Dialogmöte om scenkonstlokaler på Inkonst den 29 april. Foto: Kulturstödet Kulturstödet Kulturstödet arrangerade dialogmöte med fria kulturlivet om scenkonstlokaler den 29 april. Mötet samlade ett trettiotal deltagare, som bland annat diskuterade hur man kan förbättra tillgången till scener och repetitionslokaler. Kulturstödet deltog i den årliga konferensen Musik och Samhälle på Malmö Högskola. Handläggning av en ny omgång projektstöd pågår, totalt inkom ett 90-tal ansökningar. Handläggningen av verksamhetsstöd för 2014 har påbörjats. Totalt har ett 50-tal ansökningar inkommit vid sista ansökningsdag 2 maj. Redovisningar av 2012 års verksamhet har också inkommit 2 maj. Sofia Moberg tillträder som enhetschef på halvtid på Kulturstödet maj-dec

13 Malmö stad Stadsbiblioteket malmo.se/stadsbiblioteket Datum Rapport från Stadsbiblioteket till kulturnämndens möte torsdag 23 maj 2013 Foto: SVT SVT:s Sommarlovsredaktion vågade språnget och gästade Lärcentrums Open Office april SVT:s Sommarlovsredaktion flyttade in och använde Stadsbiblioteket som arbetsplats och de fick en inspirerande vecka full av nya möten med besökare som svängde förbi deras kontor på plan 2 i Slottet. Redaktionen ville ha tips till årets Sommarlovsprogram, alla barns morgonshow som sänds i Barnkanalen varje morgon kl 9.00 hela sommaren. Programledarna Malin Olsson och Kringlan Svensson livesänder programmet från Västra hamnen och det är fyllt av aktuella gäster, artister och sommarlovsfirande barn. I år kommer programmet ha ett Gör det själv och dela med dig -tema som bland annat går ut på att dela med sig av sina skills, vilket kan vara allt från att laga en cykelpunka och sjunga med stängd mun till att plantera frön. SVT:s sommarlovsredaktion hade en aktiv vecka med presentation av SVT:s Sommarlovsredaktion: en eftermiddag kunde besökare träffa chefer från SVT och Barnkanalen och ställa sina frågor, en annan eftermiddag fanns levande böcker att låna så att besökare kunde bekanta sig med yrken som projektledare, producent, redaktör, castare och scenograf. SVT hade även ett morgonsamtal med bibliotekspersonalen, där barnperspektivet i de olika i verksamheten diskuterades. Stadsbiblioteket april-maj 2013

14 2 (7) Full fart på Balagan De två sista dagarna av SVT:s Open Office flyttade man över till Balagan, där alla 6-12-åringar fick vara med på en tittarundersökning under fredagen och på lördagen avslutade SVT sin vecka med att ha en releasefest för Sommarlov Full rulle under releasefesten för Sommarlov Foto: SVT De båda programledarna Malin och Kringlan presenterade sin nye programledarkompis, Rijal Mbamba och fick träffa väldigt många malmöbarn! Besökssiffran stannade på 967 besökare, mer än en fördubbling jämfört med en vanlig lördag. Fredagens tittarundersökning lockade 609 besökare. Under påsklovet ordnades Påskverkstad för 7-13-åringar i Barnens verkstad, där de bland annat gjorde Malmös största påskris. Så många som 50 barn engagerade sig i att göra påskpynt till bokhäcken utanför biblioteket och över 30 barn fick lära sig hur man förvandlar marsipan till påskfigurer under sockerbagare Calle Widells kunniga ledning. Under våren har Balagan haft på studiebesök för årskurs 4 på temat Hållbart. Studiebesöken har innefattat samtal om olika medier och en verkstad där barnen får göra nya omslag till sina favoritböcker. - Hittills har vi tagit emot ca 220 barn, säger bibliotekarie Anne Jönsson. Vi har även haft vanliga visningar där vi visat biblioteket och tipsat om böcker sammanlagt har Balagan hittills tagit emot 537 skolelever i år! Balagan har fått sin första utställning på direkt initiativ av en ung besökare: som älskar att teckna. Mitt intresse för Japan samt manga och anime (exempelvis Another samt Elfen Lied, mina favorit-animes) gjorde så att jag började teckna på allvar någon gång under förra året. Jag är väldigt insatt i japansk subkultur samt stilarna som följer med (t.ex Lolita, Fairy-kei men framförallt Pastelgoth).

15 3 (7) - Tolvåriga Thea Holmdahl Arnman tog kontakt med oss och ställer nu ut sina fina alster på en av anslagstavlorna, berättar Anna Falk. - Därmed inviger vi Balagan som 9 12-åringarnas egen utställningsplats och hoppas förstås på fortsatt kreativitet av alla slag i framtiden! Under maj kan man också beskåda konstverk och filmer gjorda av unga konstnärer från årskurs 4 på Kroksbäcksskolan och Djupadalsskolan, där de visar sina tankar om framtidens Europa. Titeln är Krokiga bäckar och djupa dalar och är ett projekt som arbetar med barns rätt att uttrycka sig genom konst och film, och vill bygga broar mellan invånarna i två närliggande områden där de socioekonomiska skillnaderna är stora. Fler utställningar I Ljusets kalender visas just nu en utställning från gatukontorets stadsmiljöavdelning och visar tävlingsbidrag med förslag om hur ett minnesmärke över malmöartister kan gestaltas nitton bortgångna artister med scenanknytning ska hyllas i minnesmärket som ska uppföras på Davidshallsbron våren Fem konstnärer har tävlat med förslag på hur minnesmärken kan gestaltas och vinnaren blev Åsa Maria Bengtsson med förslaget Way to go. På ungdomsbalkongen på plan 3 visas fram till den 14 juni utställningen Nordiska multiplar, som är en del av Malmö Nordic Barnboksmässan Bologna mars 2013 Under tre dagar i mars besökte vi den årliga barnboksmässan i Bologna. Mässan är världens största barnboksevenemang med utställare från 66 olika länder. Den drar till sig förlag och barnboksfolk från hela världen, och är den internationellt viktigaste arenan för barn- och ungdomslitteratur. Extra roligt i år var att Sverige som första nordiska land bjudits in som hedersgäst. Temat för i år var barn och ungas rätt till kultur. Under de här otroligt intensiva, men samtidigt fantastiskt roliga och inspirerande dagarna bjöds man som besökare på en rad olika evenemang kring litteratur, både på och utanför mässan. Det svenska programmet innehöll bland annat en stor utställning över 31 samtida svenska barnboksillustratörer, alla noggrant utvalda av Kulturrådet. Samtliga illustratörer har som gemensamt att de alla under de senaste 20 åren publicerat viktiga böcker och fortfarande är verksamma. Bland annat fanns Anna-Clara Tidholm, Pernilla Stalfelt, Gunna Grähs, Emma Adbåge, Lena Sjöberg och Anna Bengtsson representerade. Det hölls även författarpresentationer, seminarier, workshoppar med tecknare, diskussioner på museum och gallerier och utställningar, allt med fokus på barnboken i Sverige. Mässans höjdpunkt var tillkännagivandet av den årliga Almapristagaren. Almapriset som är världens största barnbokspris, med en prissumma på fem miljoner kronor, gick i år till den argentinska bilderbokskonstnären Isol. Jenny Funestad och Kristina Wihlney, Stadsbiblioteket Småbarnsbiblioteket har fått en projektledare Bibliotekarie Karin Johansson, som tidigare varit projektledare för Godnattsagor inifrån, har tackat ja till det spännande uppdraget som projektledare för Småbarnsbiblioteket, i hård konkurrens med många externa sökande drygt hundra personer sökte tjänsten och ovanligt många var kvalificerade. - Rekryteringsgruppen har haft ett svårt, men bra, utgångsläge. Extra glädjande är det naturligtvis att se hur väl vår personal i huset står sig i en jämförelse med externa sökande, säger Åsa Sandström, enhetschef för Unik förmedling. - Det är verkligen stärkande och entusiasmerande att ta del av det stora intresse som finns för det här projektet!

16 4 (7) Nu börjar rekryteringen av projektmedarbetare och projektet startar under maj. Det första året ägnas åt research och konceptutveckling: Vilka funktioner ska ett modernt småbarnsbibliotek ha för att vara en bra verksamhet för Malmös barn? Hur ska man arbeta och vilka kompetenser behövs? Godnattsagor inifrån Kirsebergsanstalten Vårens studiecirkel på Kirsebergsanstalten har precis haft avslutning med några väldigt belåtna pappor, rapporterar bibliotekarie Margareta Schöld. Så här tyckte en av mammorna vars barn fått ett sagopaket: Min dotter hör sin pappas röst varje dag. Hon får höra honom säga jag älskar dig varje dag. Hon äter bättre, skrattar oftare och är i balans. Därför är hon gladare när hon pratar med sin pappa och tack vare sagorna så har de interna skämt. Jätteskön känsla för även mig att höra hans röst varje kväll. Det har blivit en rutin för oss. Helt enkelt bra för barnens psykiska hälsa. Ungdomsbalkongen som ungdomarna vill ha den Under våren arbetar en grupp på biblioteket med att skapa en tilltalande miljö för tonåringar på biblioteket. Som ett led i detta har man haft dialoger med ungdomar för att få deras synpunkter. - Vi har pratat med tre grupper, en grupp bestod av deltagare i den bokfika för tonåringar vi har på biblioteket, en annan var en klass på Maria Montessori grundskola i Husie och en tredje en klass på Lindängenskolan, berättar Christina Möller, en av de ansvariga bibliotekarierna. Arbetsgruppen åkte ut till de två skolorna och fick på så sätt synpunkter både från stamkunder, sällan-besökare och icke-besökare. I det stora hela är ungdomarna eniga, även om det sedan skiljer sig i detaljfrågor. - Men det verkar klart att komponenterna myshörna, datorhörna och bord ska ingå. Närmast fortsätter arbetet med en arkitektkonsult och sedan sätter arbetsgruppen igång med att förverkliga ungdomarnas önskningar så långt det går. Att Malmö under Hansatiden kallades Elbogen eller Ellenbogen känner de flesta till, men hur många vet att staden en gång benämndes Skvalperup? Ja, om den nu gjorde det? Svaret finns i Kulturarv Malmö A-Ö (malmo.se/kulturarv) där man nu också kan läsa tre artiklar av Anette Sarnäs, arkivarie på Stadsarkivet. Anette har med utgångspunkt i arkivets akter forskat i Malmös mörka historia. Änglamakerskor heter en av hennes artiklar, en annan Rånmordet i Monte Carlo. Den tredje artikeln behandlar de amerikanska flygare som begravdes i Malmö under andra världskriget och kan läsas rubriken under Krigsgravar. Med idag 220 artiklar är Kulturarv Malmö A-Ö den största existerande digitala uppslagsboken om Malmö. Bo Gentili, ansvarig för Malmösamlingen och Kulturarv Malmö på Stadsbiblioteket

17 5 (7) I mitten Sofi Oksanen. Foto: Suzanne Ahrling. Sofi Oksanen och Olga Grjasnowa på Internationell författarscen Den 23 april gästades Internationell författarscen av den finska författaren Sofi Oksanen i samtal med Ingrid Elam, dekan vid Konstnärliga fakulteten på Göteborgs universitet. Programmet besöktes av 520 personer, som också fick höra uppläsningar med poeterna Sohrab Rahimi och Nimao Ahmed Bulaleh. Samtalet sändes också live över internet och visades på storbild på biblioteken i Bunkeflostrand, Eslöv, Löddeköpinge, Tomelilla och Svalöv inför ca 80 åskådare. Den 2 maj fick Internationell författarscen besök av den tyska författaren Olga Grjasnowa som gjorde en hyllad debut i hemlandet Grjasnowa samtalade med kulturjournalisten och översättaren Margareta Flygt och skådespelaren Harald Leander läste ur romanen "Ryssar är såna som gillar björkar". Samtalet lockade 101 åskådare, en överväldigande majoritet kvinnor, bara 13 män hade hittat till Stadsbiblioteket den kvällen. Läsecirklar för vuxna - Under våren har vi haft tre läsecirklar riktade till litteraturintresserade vuxna. Glädjande nog har intresset tagit fart och ökat, berättar bibliotekarie Christina Möller, en av de ansvariga, som berättar att det till en del beror på att man bytt rubrik från boksamtal till läsecirkel. - Vi valde boksamtal eftersom vi tyckte att ordet cirkel signalerade en sluten grupp, men det uppfattades snarare tvärtom - tänk så mycket ett ord kan betyda Med bibliotekets vårtema Hållbart kändes det naturligt att diskutera hållbara böcker, det vill säga klassiker, i en litterär bokcirkel. Böckerna som valdes var Den allvarsamma leken, Den store Gatsby och Dödssynden. Även bokvalet har visat sig öka intresset, antingen har man läst boken för längesen och vill gärna prata om den, eller så tar man tillfället i akt att äntligen läsa det man missat. - Uppmuntrade av detta fortsätter vi på liknande sätt till hösten. Besökarmedverkan och möjlighet till fördjupning är hörnstenarna.

18 6 (7) Charlotte Zackariasson (även känd som Saga ) på Lindängenbiblioteket. Foto: Stadsbiblioteket. Saga & Pyssla på turné Under våren har Stadsbibliotekets Saga & Pyssla hunnit med att ha program både på Stadsbiblioteket och ute i områdesprogrammen. Lördagen den 2 mars bjöds barnen på teater med Sagofén Isadora, sagostunder och hållbart pyssel på Stadsbiblioteket och fler än 200 barn deltog i aktiviteterna. Lördagen den 23 mars anordnades hållbart pyssel på Lindängens bibliotek, där ett 50-tal barn och föräldrar medverkade. I påskveckan åkte Bokbussen tillsammans med Saga & Pyssla ut till äventyrslekplatsen i Kroksbäck och påskpysslade och där deltog 26 barn. Projektet Ditt liv, dina drömmar, ditt bibliotek Projektet har genomfört åtta dialogtillfällen med malmöbor om deras syn på digital delaktighet, biblioteket som fysisk plats och om det mångspråkiga biblioteket. - Vi har anteckningsböcker och Ipads fulla med bra synpunkter och strålande idéer, säger projektledaren Anna Åkerberg. - Det talades bland annat om vikten av litteratur på andra språk, men lika mycket, om inte mer, om vikten av att få träna svenska och om biblioteket som mötesplats och en plats där man vill vara med och skapa. Deltagarnas engagemang och generositet imponerar och gör att vi känner oss stärkta i det vi gör, både inom projektet och på Stadsbiblioteket i stort.

19 7 (7) Unik förmedling några nedslag Till Linnéhusets dagliga verksamhet (som vänder sig till personer med måttlig intellektuell funktionsnedsättning) kom 25 personer för att lyssna när bibliotekarierna läste högt om en klantig superhjälte i vardagen och äventyr bland babianer i Afrika. - Det blev både glada skratt och spännande samtal, säger bibliotekarie Hillevi Andreasson. - Trots att det vackra vårvädret lockade utanför var det många som hittade in till Röda rummet för vårens andra Boktips för seniorer. Efteråt var det kö för att titta på läsplattor och kanske till och med få låna med sig en hem för att testa. Eva Jönsson Informationssekreterare Ledarskap & Utveckling

20 Malmö Stad Malmö Stadsarkiv Information från Stadsarkivet till Kulturnämndens sammanträde den 23 maj Redovisningen avser perioden 5 april till 8 maj. I Arkivpedagogik Seniorerna i Seved Pedagogerna har, tillsammans med Malmö museers pedagoger, arrangerat både en filmvisning och en bussrundtur för seniorerna i Seved på temat Malmö förr. Filmvisningen, som innehöll ett antal kortfilmer från Mitt hjärtas Malmö, väckte många minnen och samtal till liv. Bussrundturen började med att seniorerna fick besöka gamla välkända platser såsom Strumpfabriken, Folkets park och Pildammarna. I samband med stoppen bjöds på gamla historier och bilder från arkivet. Kaffet intogs uppe på Kronprinsen. Programmet avslutades med en tur i Västra hamnen samt förbi Zlatans villa och Emporia! Besöksadress: Isbergs gata 13 Postadress: Box 548, SE Malmö, Sweden Telefon Fax Momsregistreringsrnummer SE Organisationsnummer Postgiro Bankgiro

21 Lärarfortbildning Enligt de nya läroplanerna skall skolelever få större kännedom om originalkällor, och information kring möjligheterna att använda arkivmaterial har efterfrågats. Därför har en fortbildning på kvällstid för lärare påbörjats, där lärarna tillsammans med arkivets personal tar fram ett material kring industrialismen i Malmö på 1900-talet att användas i klassrummen. Arkivet har tagit emot besök av skolklasser från bl.a. Slottstadens skola, Rörsjöskolan, Pauliskolan och Malmö högskola. En av pedagogerna har deltagit vid ABM-studenternas redovisning av pedagogiska arbeten som de gjort inom ramen för delkursen pedagogiska aspekter vid ABM-mastern på Lunds universitet och en pedagog har intervjuats för en blogg kring yrkesval på Pauliskolan. Flykten över sundet Pedagogerna har bjudits in att delta i möten med Malmö museer, Skoletjensten Öresund och Dragörs kommunarkiv, Amagers museum och Judiska museet i Köpenhamn rörande 70- årsjubileet av när danska flyktingar flydde över sundet Stadsarkivet kommer att utarbeta en workshop på temat som ska erbjudas skolorna under hösten. Minns du? Berätta! Arbetet med minnesinsamlingen Minns du? Berätta! är nu i full gång. Kontakter har tagits med olika personer och föreningar, och ett antal intervjuer har genomförts. I samband med insamlingen har man även besökt teaterföreställningen Fragment av liv som bygger på minnen från kriget. Nytta & nöje Under aprilmånad har arkivet arrangerat två kvällsföredrag. Den 9 april kom Ulrika Holgersson från Lunds universitet och visade hembiträdesfilmer från 1940-talet. Den 23 april kom Johan Lundin från Malmö högskola och berättade om Frälsningsarméns dramatiska ankomst till Malmö år Månadens besökare Månadens besökare på hemsidan är arkivets måndagsstammisar Patric och Georg. Möten och tillsynsbesök Besök vid SDF Hyllie, SDF Oxie, SDF Centrum, SDF Limhamn/Bunkeflo. Möte rörande Origo (med systemadministratörer), Kulturarv Malmö, INK = Nätverket för kommunikatörer inom Kulturförvaltningen,. Personal har deltagit i Medverka-projektets frukostmöte och även hållit ett föredrag med rubriken Konsten att avsluta ett arkiv.

22 Studiebesök vid Stockolms stadsarkiv för visning av Stockholms stads e-arkiv samt besök vid stadsdel Enskede-Årstad-Vantör för diskussioner kring arkivfrågor och sammanslagning. Förutom ovanstående har sedvanligt arbete som riktar sig till allmänheten utförts såsom expeditionstjänster, besvarande av skriftliga forskarförfrågningar, bildbeställningar och bildbearbetningar. Vi har också tagit emot studiebesök. Enligt uppdrag Cecilia Jansson

Innehåll. Förord Sid 4. 1 Kulturnämnd och kulturförvaltning Sid 6. 2 Malmö Konsthall Sid 24. 3 Malmö Konstmuseum Sid 32. 4 Malmö Kulturskola Sid 40

Innehåll. Förord Sid 4. 1 Kulturnämnd och kulturförvaltning Sid 6. 2 Malmö Konsthall Sid 24. 3 Malmö Konstmuseum Sid 32. 4 Malmö Kulturskola Sid 40 Malmö kulturen 2012 Malmö kulturen Innehåll Förord Sid 4 1 Kulturnämnd och kulturförvaltning Sid 6 2 Malmö Konsthall Sid 24 3 Malmö Konstmuseum Sid 32 4 Malmö Kulturskola Sid 40 5 Malmö Museer Sid 46 6

Läs mer

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer?

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Med utgångspunkt från Moderna Museets utställning Konstplaneten Bild: Moderna Museet, Stockholm 1 Rapport i Konstpedagogik, Stockholms Universitet

Läs mer

Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n?

Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Seminarium på Nordiska akvarellmuseet den 20 21 november 2003 Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev

Läs mer

INNEHÅLL. KLIV kultur och lärande i vardagen är ett projekt som har undersökt hur skolan och kulturlivet kan samverka för att öka elevernas lärande.

INNEHÅLL. KLIV kultur och lärande i vardagen är ett projekt som har undersökt hur skolan och kulturlivet kan samverka för att öka elevernas lärande. Att skapa tillit 1 INNEHÅLL Inledning sid 4 KLIV kultur och lärande i vardagen är ett projekt som har undersökt hur skolan och kulturlivet kan samverka för att öka elevernas lärande. Uppdraget KLIV sid

Läs mer

Kultur en lösning på lärarbristen?

Kultur en lösning på lärarbristen? Kultur en lösning på lärarbristen? En seminarieserie i tre delar: Karlskrona den 28-29 september 2000 Umeå den 11-12 oktober 2000 Karlstad den 16-17 november 2000 Stiftelsen framtidens kultur Förord Att

Läs mer

Att teckna är stort ATT TECKNA ÄR STORT. - om tecknandets möjligheter och kraft -

Att teckna är stort ATT TECKNA ÄR STORT. - om tecknandets möjligheter och kraft - ATT TECKNA ÄR STORT Att teckna är stort - om tecknandets möjligheter och kraft - Projektledning: Pia Wretlind, Lena Eriksson, Anna Berglund, Jesper Norda, Kristian Berglund ATT TECKNA ÄR STORT 1 2 INNEHÅLL

Läs mer

godkänna årsanalysen för 2013 enligt förslag i ärendet

godkänna årsanalysen för 2013 enligt förslag i ärendet Malmö stad Kulturförvaltningen Datum 2014-02-26 Vår referens Anne Mattsson Ekonomichef anne.mattsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Årsanalys 2013 [Diarienummer] Sammanfattning Förvaltningen har sammanställt

Läs mer

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan Politik Stabil ekonomi trots ovanligt läge Samhälle Din nya mötesplats Orangeriet såklartborås Kultur Slow Fashion på Textilmuseet Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan VÅR 2015» De har nyckeln till

Läs mer

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1 Framsidan Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008 Från triss till ess En ny förvaltning tar form Framsidan 2/2008 1 Utlåningen av böcker och annat material sjunker på de flesta

Läs mer

KONSTEN OCH PUBLIKEN

KONSTEN OCH PUBLIKEN KONSTEN OCH PUBLIKEN Regionalt konstpedagogiskt forum 2007: Konsten och publiken Välkommen till en dokumentation av seminariet Konsten och publiken på Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn den 19 november

Läs mer

Fotografi i Skåne. En förstudie om Kulturskatt skånsk fotografi gjord på uppdrag av

Fotografi i Skåne. En förstudie om Kulturskatt skånsk fotografi gjord på uppdrag av Jenny Lindhe Fotografi i Skåne En förstudie om Kulturskatt skånsk fotografi gjord på uppdrag av Region Skånes kulturförvaltning, signerad Björn Andersson och Tomas Eriksson, byggd på en enkät och ett antal

Läs mer

VÅREN KULTUR SEMINARIER & KURSER RETREAT & SAMTAL BIBLIOTEK & ARKIV FORSKNING & UTVECKLING HOTELL & KONFERENS

VÅREN KULTUR SEMINARIER & KURSER RETREAT & SAMTAL BIBLIOTEK & ARKIV FORSKNING & UTVECKLING HOTELL & KONFERENS VÅREN 2015 KULTUR SEMINARIER & KURSER RETREAT & SAMTAL BIBLIOTEK & ARKIV FORSKNING & UTVECKLING HOTELL & KONFERENS KALENDARIUM Januari 7 Frälsarkransens mystik, Martin Lönnebo 20 8 Högmässa som motkultur

Läs mer

Stödmaterial. Lgr 11 och webbpublicering. Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen

Stödmaterial. Lgr 11 och webbpublicering. Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen Stödmaterial Lgr 11 och webbpublicering Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen Vi på Webbstjärnan har frågat ett antal lärare om hur de ser på kopplingen

Läs mer

Redovisning av förstudie till projektet KULTURAKADEMIN i Stockholm

Redovisning av förstudie till projektet KULTURAKADEMIN i Stockholm Redovisning av förstudie till projektet KULTURAKADEMIN i Stockholm 1 Innehållsförteckning Sid Bakgrund 3 Genomförande 4 Resultat 6-31 Göra studiebesök och skapa kontaktnät. 8 Undersöka och få ökad kännedom

Läs mer

VÅRT MALMÖ. MalmöKalendern MED SID 19-21. Arnesa Malmös ansikte i Europa SID 10. Rade sätter regler SIDAN 12-13

VÅRT MALMÖ. MalmöKalendern MED SID 19-21. Arnesa Malmös ansikte i Europa SID 10. Rade sätter regler SIDAN 12-13 VÅRT MALMÖ En tidning för dig som bor i Malmö Årgång 36 Nr 4 Oktober 2003 En tidning för dig som bor i Malmö Årgång 36 Nr 4 Oktober 2003 HÖGSKOLAN KOSTRÅD FÖR SVÄLTANDE STUDENTER HITFABRIKEN STJÄRNOR KÖPER

Läs mer

Stereotyper, typ. Makerspaces på bibliotek. KUB-samarbete Möt Anna Söderbäck Knäck kreativitetskoden! nummer01-022013. tema

Stereotyper, typ. Makerspaces på bibliotek. KUB-samarbete Möt Anna Söderbäck Knäck kreativitetskoden! nummer01-022013. tema Ett magasin från länsbibliotek Uppsala nummer01-022013 KUB-samarbete Möt Anna Söderbäck Knäck kreativitetskoden! Stereotyper, typ MOOC och TED vad är det? Makerspaces på bibliotek tema medarbetare ledare

Läs mer

#1/10. Lärcentrum i startgroparna, sid 6-7 Paradigmskifte i skolan, sid 4-5 35 år på Bulltoftafältet, sid 12-13 rapport från framtiden, sid 16

#1/10. Lärcentrum i startgroparna, sid 6-7 Paradigmskifte i skolan, sid 4-5 35 år på Bulltoftafältet, sid 12-13 rapport från framtiden, sid 16 #1/10 Lärcentrum i startgroparna, sid 6-7 Paradigmskifte i skolan, sid 4-5 35 år på Bulltoftafältet, sid 12-13 rapport från framtiden, sid 16 Utbildningsförvaltningens personaltidning BJÖRN WESTERSTRÖM

Läs mer

Nyfiken på matte. Största kullen tar studenten. Många goda idéer för Rosengård. Hemlösas bilder på Konsthallen. Klättrare från hela Europa

Nyfiken på matte. Största kullen tar studenten. Många goda idéer för Rosengård. Hemlösas bilder på Konsthallen. Klättrare från hela Europa Klättrare från hela Europa BILD: Ewa levau Största kullen tar studenten BILD: Ewa levau Hemlösas bilder på Konsthallen Många goda idéer för Rosengård SIDAN 15 SIDAN 4 Mitten SIDAN 5 En tidning för dig

Läs mer

Medlemsblad för Jönköpings läns hemslöjdsförbund och information från Utvecklarna inom hemslöjd. Gå på Finissage 24/5 Sätt ut mig till vargarna

Medlemsblad för Jönköpings läns hemslöjdsförbund och information från Utvecklarna inom hemslöjd. Gå på Finissage 24/5 Sätt ut mig till vargarna Gå på Finissage 24/5 Sätt ut mig till vargarna Sommarens kalendarium Medlemsresa till Borås i augusti Medlemsblad för Jönköpings läns hemslöjdsförbund och information från Utvecklarna inom hemslöjd Händer

Läs mer

Åt de minsta ingenting annat än det bästa. Operaverkstans pedagogiska arbete kring föreställningen Andrejs längtan

Åt de minsta ingenting annat än det bästa. Operaverkstans pedagogiska arbete kring föreställningen Andrejs längtan Åt de minsta ingenting annat än det bästa Operaverkstans pedagogiska arbete kring föreställningen Andrejs längtan Åt de minsta ingenting annat än det bästa Operaverkstans pedagogiska arbete kring föreställningen

Läs mer

skola jobb pension 3situationer i livet som utlandssvensk Sommar Entreprenörer i UK

skola jobb pension 3situationer i livet som utlandssvensk Sommar Entreprenörer i UK Nr. 3 2010 Fotograf: Emma Wieslander skola jobb pension 3situationer i livet som utlandssvensk Sommar Entreprenörer i UK Michelles rader Hej läsare till SVEN nummer 3! Våren är här och hoppet om sommar

Läs mer

Projektdokumentationen finns även att ladda ner som pdf på www.muserna.bohusmus.se samt via www.bohusmus.se och www.vitlycke.bohusmus.

Projektdokumentationen finns även att ladda ner som pdf på www.muserna.bohusmus.se samt via www.bohusmus.se och www.vitlycke.bohusmus. 1 musernas museum Redigering och layout: Viveka Overland och Lina Carlsson. 2 Bildredaktör: Pia Hansson. Illustrationer Pia Hansson s 41, 45, 55, 59, 61, 63, 65, 69, 71 och 75. Pia Hansson, Anita Larsson

Läs mer

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet Metoder & ideér som fungerar i projekt för unga om jämställdhet Skriften kan rekvireras kostnadsfritt från fritidsförvaltningen i Jönköpings kommun, telefon 036-10 69 00. Kontaktperson: Liz Modin. Texter

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Tanum. Besök mässan Det goda livet. TEMA: Kultur och fritid. Tanums Tillväxtråd. Information från Tanums kommun Nummer 30 Juni 2010

Tanum. Besök mässan Det goda livet. TEMA: Kultur och fritid. Tanums Tillväxtråd. Information från Tanums kommun Nummer 30 Juni 2010 Tanum Information från Tanums kommun Nummer 30 Juni 2010 4 12 19 TEMA: Kultur och fritid Besök mässan Det goda livet Tanums Tillväxtråd INNEHÅLL TEMA: Kultur och fritid Nyheter för föreningarna... 4 Tonerna

Läs mer

Ledarskap. Malmös nye stadsbibliotekarie. Pia Sundhage en hyllad ledare. Behrang Miri skriver nytt kapitel

Ledarskap. Malmös nye stadsbibliotekarie. Pia Sundhage en hyllad ledare. Behrang Miri skriver nytt kapitel Framsidan Aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Kultur i Väst Nr 1 2013 Ledarskap Malmös nye stadsbibliotekarie Pia Sundhage en hyllad ledare Behrang Miri skriver nytt kapitel Ny satsning på bibliotekschefer

Läs mer

Fiskarna sjunger sid 14. Vår Teater sid 4. Teaterlärare. Palatset sid 16. Rolf Knutsson sid 21. Harry Oliver sid 12. Nr 5 Sep 2011.

Fiskarna sjunger sid 14. Vår Teater sid 4. Teaterlärare. Palatset sid 16. Rolf Knutsson sid 21. Harry Oliver sid 12. Nr 5 Sep 2011. Vår Teater sid 4 Teaterlärare sid 8 Harry Oliver sid 12 Nr 5 Sep 2011 Fiskarna sjunger sid 14 Palatset sid 16 Rolf Knutsson sid 21 S L A G K R A F T I G K U LT U R T I D N I N G BLIR DU LÖNSAM, LILLE VÄN?

Läs mer

I läsningens landskap

I läsningens landskap Framsidan Fram Aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Kultur i Väst Nr 3 I läsningens landskap Naturen ökar läskunnigheten I huvudet på en läsambassadör Maja Lundgren om sitt bibliotek www.framsidan.net

Läs mer

ÅRSTRYCK GÖTEBORGS KONSTMUSEUM ÅRSTRYCK 2013. Göteborgs konstmuseum Götaplatsen 412 56 Göteborg. Telefon: +46 31 368 35 00 www.konstmuseum.goteborg.

ÅRSTRYCK GÖTEBORGS KONSTMUSEUM ÅRSTRYCK 2013. Göteborgs konstmuseum Götaplatsen 412 56 Göteborg. Telefon: +46 31 368 35 00 www.konstmuseum.goteborg. GÖTEBORGS KONSTMUSEUM ÅRSTRYCK 2013 ÅRSTRYCK 13 Göteborgs konstmuseum Götaplatsen 412 56 Göteborg Telefon: +46 31 368 35 00 www.konstmuseum.goteborg.se ISSN 0432-126X GÖTEBORGS KONSTMUSEUM ÅRSTRYCK 2013

Läs mer

skapande skola en första uppföljning

skapande skola en första uppföljning skapande skola en första uppföljning Statens kulturråd 2009 Dokumentation och forskarsamtal är utförda av Amelie Tham, Ord, Ljud och Bildbyrån Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen

Läs mer