Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO"

Transkript

1 Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO Nr 4 December 2005 Stor förskoleinvigning i Bunkeflostrand Förbättrad kösituation till förskolorna Utbyggnaden fortsätter Lillgrund 48 vindkraftverk i Öresund Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 4/2005 1

2 Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO Nyheter och information från Malmö stad Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning Nr 4 December 2005 Årgång 8 Postadress Malmö stad Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning MALMÖ Besöksadress: Apoteksgatan 7 Öppet: Måndag fredag 8 16 E-post: Hemsida: malmo.se/limhamnbunkeflo Telefon: Telefax: Ansvarig utgivare Stadsdelschef Inger Björkqvist telefon Redaktion Stadsdelsförvaltningens ledningsgrupp Redaktör Anita Andersson telefon E-post: Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera insänt material. Produktion, layout, redigering och klarspråksbearbetning Anita Andersson Omslagsbild: Vinterdag Foto: Anita Andersson Upplaga och distribution: ex varav ex distribueras av Posten till samtliga hushåll och företag i stadsdelen. Tidningen finns även som PDF-fil på malmo.se/limhamnbunkeflo Tryck: AB Malmö Centraltryckeri Nästa nummer av tidningen utkommer den 16 mars Material inlämnas till redaktionen senast den 26 januari Välkommen till Medborgarkontoret! Medborgarkontoret i Limhamn- Bunkeflo på Apoteksgatan 7 har öppet helgfria mån fredagar klockan Jul- och nyårshelgen Den 23 december och den 5 januari har vi öppet klockan Julafton 24 december och den 6 januari har vi stängt. Stadsdelsfullmäktiges ordförande Birthe Sörestedt (s) vid förskoleinvigningen i Bunkeflostrand. Då tänker jag inte bara på byggnader, gator, parker eller havet utan på alla invånare i stadsdelen. Jag är glad över det engagemang som visas och att alla ställer upp när något händer. Jag tycker mig se en inställning problem är till för att lösas. När vi med förfäran fick läsa om stenkastning mot bussarna, en fara inte bara för passagerare och chaufför utan för alla som rör sig ute i trafiken, då samlades till ett stormöte för att tillsammans reda ut det och få bukt med problemet. Skolan, föräldrar, kyrkan, föreningar och många fler ville bidra till att samhället fungerar. Det finns omtanke och engagemang inte bara om sig själv utan också om sina medmänniskor. Vilken fin stadsdel vi har! I detta nummer läser du bland annat om 2 Vilken fin stadsdel vi har ordförande Birthe Sörestedt 3 Offensiva satsningar stadsdelschef Inger Björkqvist 4 Invigning av förskolor gav 20 träd till Vi-skogen Den 12 november var det stor invigning av förskolor på området kring Ängslätts gård. Läs mer på sidan 4. 5 Förbättrad kösituation till stadsdelens förskolor 6 COPE utbildning till alla föräldrar som har småbarn 7 Elever lär sig mer om arabisk kultur 8 Miljötemadag på Skolan på Ön 9 Träffpunkten och Boendestödet läs mer om verksamheterna som hjälper till i vardagen 10 Gåinggäng har gått 100 mil i Limhamnskvarteren I oktober firade gåinggänget på Limhamn femårsjubileum. Läs mer på sidan 10. Föreningslivet i stort är som ett kitt i samhället, det förenar människor, ger gemenskap och utvecklar samhället. Dessutom är föreningsaktivitet och engagemang en de viktigaste ingredienserna för att hålla oss friska och alerta. Våra fritidsgårdar, föreningar av alla de slag har en viktig uppgift att ge meningsfull fritid för barn och ungdomar och kanske främst fostrar våra unga till individer med hänsyn och respekt för varandra. De gör värdefulla insatser som inte alltid uppskattas till fullo. Den 12 november hade rektorsområdet på Ängslätt ordnat med stor invigningsfest för våra nyöppnade förskolor i området. I stället för att överlämna den traditionella blomman från Limhamn-Bunkeflo stadsdelsfullmäktige valde vi att överlämna ett bevis på att 20 träd planterats i Afrika. Tack alla för Hopp om fortsatt engagemang framöver. Jag vill önska er alla God Jul och Gott Nytt År 11 Så ser stadsdelsfullmäktige på utbyggnaden av södra Bunkeflostrand 12 Skånska vindar ger el till hushåll läs mer om Lillgrund, Sveriges största vindkraftpark 14 Jul i Malmö city 15 Julkrysset 2005 Birthe Sörestedt (s) ordförande 2 Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 4/2005

3 Offensiva satsningar för höjd kvalitet i verksamheterna Vid stadsdelsfullmäktiges senaste sammanträdet hanterade våra politiker årets sista utfallsprognos. Det ekonomiska utfallet ser positivt ut och även i år beräknar vi ett överskott. Det mesta av överskottet har uppstått genom att tyvärr inte alla medel, som är avsatta till förskoleverksamhetens befolkningsansvar, har kunnat nyttjats fullt ut. På grund av olika omständigheter, som till exempel beviljande av bygglov och överklagande har en viss tidsmässig förskjutning avseende utbyggnaden uppstått. Det är glädjande att vi nu kunnat utöka platsantalet så mycket att vi kan erbjuda samtliga barn en förskoleplats inom rimlig tid. De olika verksamhetsområdena i vår stadsdel håller, enligt min mening, kvalitetsmässigt en god standard. Mycket bra arbete utförs men naturligtvis kvarstår ambitionen att fortsätta vidarutveckla vår service. Skolverket har under året gjort inspektioner i alla våra skolor och två av förskolorna. Deras rapport, som presenteras för oss nu i december, kommer säkert att utgöra ett bra material att reflektera över för att se hur vi kan vidareutveckla verksamheterna. Spännande! Det viktiga arbetet inom Välfärd för alla det dubbla åtagandet innebär, förutom uppdraget att skapa ökad välfärd, också att bidra till tillväxt inom vår stad. Vår stadsdel bidrar genom att ha tillgång till god förskoleverksamhet och bra skolor. För att kunna ge så god service som möjligt till er som bor i stadsdelen har arbetet i förvaltningen den senaste tiden präglats av att ta fram åtagande i förhållande till de politiskt formulerade målen. Genom detta arbete hoppas vi kunna konkretisera de insatser som Träffa politiker! På måndagskvällar klockan har du möjlighet att träffa någon av de förtroendevalda i stadsdelsfullmäktige på Medborgarkontoret, Apoteksgatan 7 på Limhamn. Stadsdelschef Inger Björkqvist Är du nyinflyttad i Limhamn-Bunkeflo? Hämta ditt välkomstpaket på Medborgarkontoret eller på biblioteken! Malmö stad ger ut en välkomnande mapp till alla nya Malmöbor. I den finns information om vad Malmö har att erbjuda och ansvarar för. Här finns också erbjudanden och ett antal rabattkuponger till teaterföreställningar, andra kulturevenemang och fritidsaktiviteter i Malmö. Mappen kan du hämta på Medborgarkontoret, Apoteksgatan 7, eller på stadsdelsbiblioteken. planeras för Den resursfördelade verksamhetens ram inför nästa år är 48 miljoner kronor större än ramen för innevarande år och den anslagsfinansierade ramen har utökats med 7,5 miljoner. Totalt uppgår medlen till drygt 868 miljoner. Mycket av pengarna går naturligtvis åt till att räkna upp kostnaderna och att utöka antalet insatser eftersom den kraftiga utbyggnadstakten av bostäder fortsätter inom vår stadsdel och att invånarantalet ökar. Det känns positivt att vara en expanderande stadsdel i stället för att tvingas avveckla verksamhet på grund av till exempel ett minskat antal elever i skolorna. Ramförslaget för 2006 medger att olika offensiva satsningar kan göras för att höja kvaliteten i stadsdelens verksamheter. Som exempel på möjliga satsningar kan nämnas demensteam i hemtjänsten, mindre undervisningsgrupper i skolorna, fortsatt satsning på hälsofrämjande insatser för medarbetare och olika insatser avseende kultur och folkhälsa inom stadsdelen. Detta känns verkligen positivt och jag hoppas tillsammans med övriga medarbetare att utföra arbetet så bra som möjligt! En önskan till er alla om en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! Inger Björkqvist stadsdelschef Besök oss på hemsidan malmo.se/limhamnbunkeflo På vår hemsida kan du förutom nyheter och information se rubriker på den post som kommer till stadsdelsförvaltningen. På hemsidan finns också stadsdelsfullmäktiges handlingar och protokoll. I Limhamn-Bunkeflo har vi samlat en del information på hemsidan till våra nyinflyttade medborgare. Välkommen in och titta! Vi finns också på malmo.se/limhamnbunkeflo Gissa vikten på grisen! Var med i tävlingen Gissa vikten på grisen och vinn grisen. Kom in på Medborgarkontoret, Apoteksgatan 7, och fyll i din talong senast den 21 december klockan Tröstpriser till de två som gissar närmast. Den lycklige vinnaren får grisen lagom till julbordet. Danskar i Malmö Allt oftare hör vi danska talas i Malmö; på gågator, på utställningar, i butiker, på restauranger och inte minst i bostadsområdena. Inte så märkligt sedan broförbindelsen blev klar har gruppen Malmöbor födda i Danmark ökat med 60 %, som motsvarar mer än personer. Nu bor cirka danskfödda i Malmö. Flyttströmmen ökar kraftigt Under de fem senaste åren har personer flyttat till Malmö från Danmark och i motsatt riktning. Detta har gett ett flyttningsöverskott gentemot Danmark på personer. Flyttströmmen har ökat kraftigt sedan Öresundsförbindelsen öppnades (juni 2000). Många stannar i Malmö och en del flyttar vidare till andra kommuner i regionen och övriga Sverige. De som stannar i Skåne blir en viktig del i den pågående integrationen inom Öresundsregionen. Det skapas snabbt ringar på vattnet när släkt, vänner, bekanta och kollegor besöker varandra på båda sidor sundet. År 2004 utgjorde inflyttarna från Danmark den största gruppen från utlandet. År 2000 fanns i Limhamn-Bunkeflo stadsdel 439 danskfödda och 2005 har siffran ökat till 741, en ökning med 302 personer. Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 4/2005 3

4 Invigning av förskolor gav 20 träd till skogen i Afrika Lördagen den 12 november var det invigning och Öppet hus på Gottorps och Ängslätts gårds förskola, Mullvadens uteförskola och familjedaghemmen. Det bjöds på sång och musik, kaffe och saft med dopp, invigningsceremoni av stadsdelsfullmäktiges ordförande Birthe Sörestedt (s), aktiviteter och annat kul. Rektor Conny Lindvall hälsade alla hundratals besökare välkomna till invigningen. Här fanns barn från förskolorna, syskon, föräldrar, mor- och farföräldrar, grannar och andra boende som var intresserade av det nya förskoleområdet. Dessa nya förskolor ligger inbäddade i en uppväxt gammal trädgård med stora träd och massor av möjligheter för utelek under alla årstider. På invigningsdagen fanns en bädd av vackra löv över hela området. Efter ballonguppsläpp startade invigningen med gemensam sång av alla barnen. Conny Lindvall överlämnade ordet till dagens invigningstalare, stadsdelsfullmäktiges ordförande Birthe Sörestedt (s). Det är med stor glädje jag idag inviger dessa förskolor. Denna gamla jordbruksbygd i Bunkeflostrand har nu blivit en stor stadsdel och många nya bostäder växer fram. Detta kräver också utbyggnad av den kommunala servicen och området kring Ängslätts gård är idag förvandlat till en pedagogisk verksamhet för våra barn. Här finns nu nybyggda Gottorps förskola och Ängslätts gårds förskola där byggnaden är från Mullvadens uteförskola och familjedaghemmen har också sin hemvist här. Vårdträdet på gårdsplanen är typiskt från denna tid. Allt detta har ett stort lokal- och kulturhistoriskt värde. Det är både spännande och intressant att gamla miljöer kan användas i verksamheter som präglar vår framtid, sa Birthe Sörestedt. Förskolorna fick på invigningsdagen en hund att leka med. Hunden kommer framöver att placeras på väl vald plats i trädgården. Många barn och föräldrar samlades i trädgården på Ängslätts gård för att gemensamt delta i invigningen och se till att alla uppblåsta ballonger syntes över stora delar av Bunkeflostrand. Stadsdelsfullmäktige brukar uppvakta med en blomma vid invigning av nya verksamheter, men vid detta tillfälle frångicks principerna. I denna vackra trädgård med olika sorters träd kan man fundera över vilken nytta ett träd gör. Vi tänker kanske inte alltid på det när vi njuter av den spirande grönskan på våren eller beundrar den vackra färgskalan på hösten. På platser i Afrika där det är ont om träd råder det torka. Här måste det planteras fler träd för att människor ska kunna leva och för att jorden inte ska spolas bort vid stora regn. I Afrika måste ett enda träd ha många funktioner. Det ska kunna växa utan särskilt mycket vatten, hålla jorden på plats, ge skugga, mat, bränsle och inte minst ge bra virke till byggnation. Stadsdelsfullmäktige överlämnar därför ett bevis till de fyra verksamheterna på att det planterats 20 träd till Vi-skogen i Afrika. Där finns inte den fina miljö som vi står i här idag, sa Birthe Sörestedt och förklarade därmed förskolorna invigda. TEXT OCH FOTO: ANITA ANDERSSON FAKTA Plantera träd i Afrika Vi-skogen planterar miljontals träd om året. Träden håller svälten borta och hjälper människorna att skapa sig en hållbar och långsiktig framtid. Träden skapar en häpnadsväckande kedja av positiv förändring. De ger bördighet, ved, inkomster, vitaminer, skugga, foder, mat, mediciner och lä. Länderna Uganda, Kenya och Tanzania förenas i Victoriasjön. I detta område bor över 10 miljoner människor, de allra flesta fattiga småbönder. Jordarna förstörs av ett alltför intensivt brukande. Vapnet i vår hand heter agroforestry, vilket betyder att man odlar träd och grödor tillsammans. Det gröna bälte som skapas kring Victoriasjön består ännu bara av spridda gröna fläckar. Oändligt mycket finns kvar att göra. Sedan starten beräknas att nästan 200 miljoner träd planterats. Med nuvarande metoder planteras mer än 15 miljoner träd per år. Om vi skulle planterat skog efter svenska normer, skulle det täckt en yta på ha. Hos bönderna i Afrika planteras träden i rader i fälten. Tre träd per meter ger 500 mil vilket motsvarar tre varv kring Victoriasjön per år. Är du intresserad finns mer information på Vi-skogen Insamlingsstiftelsen Vi planterar träd Box Stockholm 4 Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 4/2005

5 Förbättrad kösituation till förskolor i stadsdelen Det händer mycket i förskoleverksamheten i Limhamn-Bunkeflo. Under oktober kunde vi glädjande konstatera att vi för första gången på länge inte hade några barn som väntat 4 månader eller längre. I början av nästa år öppnar vi ytterligare platser, säger utbildningschef Mats Bååth. Utbildningschef Mats Bååth 161 nya förskoleplatser Under perioden januari november 2005 har vi startat 161 nya förskoleplatser i stadsdelen. Detta har underlättat kösituationen väsentligt. Målet att inga barn ska stå i kö mer än fyra månader uppnåddes under oktober. Inflyttningen till stadsdelen fortsätter att öka och våra ansträngningar att följa befolkningsutvecklingen och tillskapa fler förskoleplatser fortsätter. I februari 2006 kommer den nybyggda förskolan Sannaparken med 72 platser att tas i bruk. Ytterligare två enheter om vardera 36 platser på Solrosen på Öresundsgården i Limhamn och i gamla församlingshemmet i Vintrie. Dessa beräknas stå klara under första delen av Skola Den nya skolan som byggs i Klagshamn följer tidplanen och beräknas vara klar till höstterminsstarten Skolan rymmer cirka 350 elever i skolår 6 9. Det gemensamma utvecklingsarbetet i våra skolor kring kursplanerna fortsätter. Kursplanerna ska visa hur ett ämne eller en kurs kan bidra till att eleverna utvecklas enligt de värden och mål som anges i läroplanen. Kursplanerna är utformade så att de lämnar stort utrymme för en lokal och professionell tolkning. Det är denna lokala tolkning som nu utarbetas där det tydligt ska framgå hur vi tolkar målet, hur eleven visar att målet är uppnått och vad som krävs för att målet ska vara uppnått. Arbetet beräknas vara klart till det nya läsåret 2006/07. Nya skolledare Vi hälsar Truls Katsler, ny biträdande rektor vid Djupadals rektorsområde och Marianne Thees, ny biträdande rektor vid Ängslätts rektorsområde, välkomna till Utbildning Limhamn Bunkeflo. TEXT: MATS BÅÅTH Flest invånare i Limhamn-Bunkeflo år 2010 Cirka barn förväntas bo i Limhamn- Bunkeflo år 2010 varav 987 barn i åldern 1-5 år och 642 barn i åldern 6-15 år. Malmö stad har tagit fram en befolkningsprognos som visar att Limhamn- Bunkeflo kommer att ha flest invånare år 2010 och det beräknas byggas nya bostäder i stadsdelen. Samma år förväntas det bo cirka barn i åldern upp till 15 år i Limhamn-Bunkeflo. Förskolebarnen förväntas under prognosperioden öka i alla stadsdelar, mest i Limhamn-Bunkeflo, medan skolbarnen förväntas minska i nästan alla stadsdelar. Under prognosperioden beräknas folkmängden i Limhamn-Bunkeflo öka med nästan personer eller 25 % till Denna ökning motsvarar mer än hälften av hela Malmös ökning. Stadsdelen kommer att tillsammans med Centrum under år 2010 bli först med att passera gränsen på invånare. I hela Malmö stad beräknas antalet förskolebarn i åldern 1 5 år öka under hela prognosperioden med drygt barn eller 21 %. För gruppen skolbarn 6 15 år förutses en kraftig minskning på totalt drygt barn eller 10 %. Antalet barn 6 9 år beräknas öka med drygt 100 barn fram till och med år Övriga barngrupper förväntas minska. Den största ökningen uppvisar Limhamn-Bunkeflo med nästan barn i åldern 1 5 år eller en fördubbling av denna barngrupp under perioden. Antalet skolbarn beräknas bara öka i stadsdelarna Limhamn-Bunkeflo och Husie och ökningarna blir här drygt 600 respektive nästan 200 barn i vardera stadsdel. TEXT: MALMÖ STAD FOTO: ANITA ANDERSSON Förskolekön i hela Malmö fortsätter att minska Kön till förskolorna i Malmö stad minskar drastiskt. I dagsläget står 99 barn i förskolekön. 34 av dessa har väntat i mer än fyra månader, en klar förbättring jämfört med föregående år när kön hade 334 barn och 153 barn som väntat mer än fyra månader. Anledningen till att kön minskar är kommunens satsning på utbyggnad av barnomsorgen. Åtta av de tio stadsdelarna har inget eller ett fåtal barn som väntat mer än fyra månader. Stadsdelarna Rosengård och Fosie har barn vardera. Under resten av 2005 räknar stadsdelarna med att fortsätta utbyggnaden och på så sätt beräknar Malmö stad att helt bygga bort kön. Utbyggnaden detta år beräknas skapa nya förskoleplatser. Från och med nästa år sker ytterligare satsningar på förskolan, dels i form av statligt bidrag för att öka antalet personal per barn, dels får stadsdelarna mer pengar för att ytterligare kunna höja kvaliteten i förskolan. Med denna kraftiga utbyggnad ökar behovet av förskolepersonal väsentligt och skapar många nya arbetstillfällen. Elever på Djupadalsskolan deltar i projekt Mötesplats Operaverkstan Under höstterminen har åtta lärare från Djupadalsskolan fortbildats i en metod för inlärning baserad på praktisk erfarenhet. Metoden innebär att eleverna agerar i olika roller och därigenom ges möjlighet att själva utveckla sina egna tolkningar, oavsett om det handlar om opera eller något annat ämne. Operaverkstan har tillsammans med en referensgrupp tagit fram ett pedagogiskt material som lärarna fick efter utbildningen. Lärarna har nu tillsammans med eleverna i skolår 4 varit på en bakom kulisserna föreställning på Malmö Opera och Musikteater. Denna föreställning bygger vidare på metoden och materialet. Både elever och lärare fick en inblick i hur en föreställning växer fram och fick vara med i det som hände i teaterrummet. Projektet kommer att avslutas med en operaföreställning i mars Föreställningen är framtagen i samarbete med tonsättarelever på Malmö Musikhögskola och består av fem korta operor som sätts samman till en följetongsopera. Innan föreställningen kommer elever och lärare att arbeta tematiskt med föreställningens tema, en sägen om sälfolket. TEXT: TRULS KATSLER Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 4/2005 5

6 COPE stöd till föräldrar Känns det ibland som en omöjlighet att få ditt barn att borsta tänderna, klä på sig, äta upp maten? Känner du ibland att tålamodet och orken tryter som förälder? Har du funderingar kring hur ni löser konflikterna i er familj och vilka konsekvenserna blir? Iså fall är du välkommen att delta i en föräldrautbildning i grupp för föräldrar till förskolebarn 3 6 år i Limhamn-Bunkeflo. Utbildningen heter COPE, vilket står för Community-based Parent Education. COPE är en kanadensisk föräldrautbildning som vänder sig till föräldrar till barn med svårhanterligt beteende, till exempel trots och koncentrationssvårigheter. Den teoretiska basen för COPE är social inlärningsteori och bygger på antagandet att barn lär sig sociala beteenden i samspel med sina föräldrar och andra viktiga vuxna i sin omgivning. Det viktigaste målet för föräldrautbildning är att bryta negativa samspelsmönster och istället förstärka positiva beteenden. Vi träffas i två timmar vid tio tillfällen för att arbeta med frågor kring barn och föräldrars samspel. Utifrån videofilmer och egna erfarenheter diskuterar vi tillsammans hur man kan hantera olika situationer som kan uppstå i det dagliga livet, med envisa, trotsiga barn och trötta och tålamodsprövade föräldrar. Vid varje tillfälle diskuteras en specifik strategi att hantera vardagliga konflikter i familjen. Varje lektion har ett specifikt tema såsom uppmärksamhet och beröm, att bortse från negativt beteende, belöningssystem. COPE-utbildningar har funnits i Malmö i sex år. Flera utvärderingar har gjorts av COPE, bland annat av Institutionen för psykologi, vid Uppsala universitet. Det visade sig att barnens hyperaktivitet/impulsivitet och trotsbeteende minskade. Föräldrarna rapporterade att deras stressnivå hade minskat efter genomgången kurs. De kände sig mer kompetenta och den sociala isoleringen hade minskat. COPE-utbildningarna leds av utbildade COPEgruppledare med erfarenhet av barn och föräldrar. Varje grupp består av föräldrar. Det är bra om båda föräldrarna kan delta. Till vårterminen planerar vi att hålla en kurs för föräldrar med barn i åldern 3 6 år. Urval till utbildningen sker efter datum för intresseanmälan. De som inte får plats detta tillfälle, ställs på kö inför höstterminen. OBS! För att COPE-utbildningen ska starta i Limhamn-Bunkeflo krävs att stadsdelsfullmäktige tar beslut om budget Alla föräldrar till förskolebarn i åldern 3 6 år i Limhamn-Bunkeflo är välkomna att delta i föräldrautbildning i grupp. Bilden har inget samband med artikeln. Utbildningen planeras att starta i februari, vardagkvällar klockan i 10 veckor. Den är kostnadsfri med fika till självkostnad. Datum och lokal meddelas via bekräftelse om deltagande under januari månad Har du frågor kan du kontakta vår COPEsamordnare Ulla Larsson, tel: , eller via e-post Välkommen med din intresseanmälan! TEXT: MALENA ÅSARD FOTO: ANITA ANDERSSON Intresseanmälan Ja, jag/vi vill gärna delta i en COPE-kurs Namn: Adress: Telefon dagtid: Telefon kvällstid: Ålder på barn: Intresseanmälan skickas senast den 8 januari 2006 till Individ- och familjeomsorg Getgatan 48 C Limhamn SENAST E-post 6 Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 4/2005

7 Elever får lära sig mer om arabisk kultur Projektet Spiritus Mundi bygger på ett samarbete mellan kulturerna i Sverige och i arabvärlden. Det handlar om musik. I augusti månad engagerades Skolan på Ön och Karl Johanskolan i Limhamn och Möllevångsskolan i ett pilotprojekt. Välkomna till biblioteket! På biblioteken har du tillgång till medier av olika slag, som du antingen kan låna hem eller använda på plats. Här kan du låna böcker, cd-skivor, videofilmer för barn samt cd-rom. Du kan också läsa och låna tidningar och tidskrifter. Här kan du söka information på Internet och på Limhamns- och Bunkeflostrandsbiblioteket kan du boka tid med bibliotekarie för att lära dig sökmetoder och hur man skickar e-post. Kom in till oss på biblioteken just nu har vi många nya böcker att låna! Öppet på biblioteken Limhamnsbiblioteket Linnégatan 41, tel Öppet: Mån-onsdag Torsdag Fredag Sagostund Torsdagar 9.30 På Limhamnsbiblioteket kan du boka tid för att använda dator för ordbehandling och spara på diskett. Du kan också ta med egen diskett för att få ut ditt material på papper. Boka tid per telefon eller kom bara in och se om det finns ledig tid. Spiritus Mundi vid den bejublade föreställningen i Röda rummet på Stadsbiblioteket. Eleverna har under höstterminen arbetat intensivt med arabisk musik, konst och teater. Elevernas arbete kulminerade i en utställning på Malmö Stadsbibliotek med invigning i Röda rummet den 24 oktober då det bland annat visades en film från Spiritus Mundi-musikernas upplevelser i Jordanien. I filmen fick man bland annat se Thomas Holst, basist i Malmö bandet Wilmer X spela Peps Perssons Falsk Matematik till ackompanjemang av jordanska sångare. Thomas Holst ingår i gruppen Spiritus Mundi som under 2004 reste runt i Bahrain, Oman och Jordanien och träffade lokala musiker, regeringsmedlemmar och barn. Ett flertal konserter arrangerades i respektive land. På inbjudan av Spiritus Mundis projektledare Henrik Melius väntas nästa år en folkmusikgrupp från Jordanien besöka Malmö. Projektet har stöttats av Oman, Bahrain och Jordaniens regeringar samt ett flertal stora företag i regionen. Under 2006 startar ett större EU finansierat projekt (Svenska ESF rådet) i Malmö stad som sträcker sig över flera år. I slutet av vårterminen 2006 kommer nästa del av kultursatsningen. Då blir det konsert där eleverna i blandade grupper ska få skapa text och musik tillsammans med musikerna i Spiritus Mundi. Ett annat av syftena med det kommande EU projektet är att skapa en neutral mötesplats för elever i olika stadsdelar. Karl Birgersson från Skolan på Ön håller här på att måla en gitarr. Eleverna möts med musik och kultur Danica Srnic, fritidspedagog på Karl Johansskolan, vill ge en positivare syn på arabvärlden och har varit med eleverna i mötet med den arabiska musiken och konsten. Spiritus Mundi använder musiken och kulturens kraft vid besöken i skolorna. Målet är att barn från olika stadsdelar ska medverka i en CDproduktion. På den konstutställning som besökarna kunde beskåda på Stadsbiblioteket i samband med besöket av Spiritus Mundi fanns sagoböcker, doftkuddar, smaragdgrönt öga och mycket annat. TEXT: ANITA ANDERSSON, DANICA SRNIC FOTO: DANICA SRNIC Bunkeflostrandsbiblioteket Klagshamnsvägen 46 Gottorpsvägen tel Öppet: Måndag Onsdag Fredag Sagostund Onsdagar 9.30 Tygelsjöbiblioteket Tygelsjö skolväg 11 i Tygelsjö tel Öppet: Tisdag Fredag Annandag jul årsdagen av tsunamin Annandag jul är det exakt ett år sen den fruktansvärda flodvågskatastrofen i Sydostasien. Den drabbade många, också här i vår stadsdel. Det är så tomt efter familjemedlemmar, släktingar, vänner, arbetskamrater, kompisar, skolkamrater och elever. Orden kommer aldrig att räcka till för att uttrycka det vi känner, men gång på gång får vi erfara hur viktigt det är att finnas till för varandra. Gudstjänsten i Limhamns kyrka på Annandag jul kommer att präglas av att det är årsdagen. Det blir en stilla och högtidlig mässa med ganska få ord, bön, ljus, psalmer, sång och musik. Varmt välkomna den 26 december klockan Karin Håkansson Limhamns församling Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 4/2005 7

8 Miljötemadag på Skolan på Ön I oktober fick eleverna på Skolan på Ön vara med om en temadag där syftet var att öka förståelsen för den speciella miljö som finns på Ön. Under dagen anordnades olika stationer där frågor om sopsortering, nedskräpning och miljö diskuterades. På temadagen fick eleverna på Skolan på Ön information om vår miljö, allt från sopsortering och kretslopp till förståelse av vår närmiljö skolgården och miljön på Ön. Personalen och elevrådet på skolan hade under en längre tid pratat om att öka elevernas förståelse för den speciella miljö som finns på Ön. Skolans miljöombud, Tina Olhardt och Eva Sundberg, började därför planera för en miljödag, som skulle vara både lärorik och kreativ. Under dagen arbetade eleverna stationsvis i blandade grupper från F-klass till skolår 5. Eleverna samlade skräp i omgivningarna kring Skolan på Ön. De hittade allt från plastpåsar till bildäck och blev uppmärksammade på hur mycket folk slänger och hur detta påverkar miljön på Ön. Av detta skräp gjorde de sedan skräpskulpturer och målade stillében, berättar Marie Cederborg som är biträdande rektor. Andra grupper jobbade med sopsortering. Några frågor som barnen pratade om efter att ha sett en film om sopsortering var: Vad ska vi göra med batterier, papper, plast, glas med mera? Var slänger vi detta? Hur gör vi hemma? En station arbetade med kretsloppet. Här fick eleverna lära sig hur naturen bryter ner löv. Men vad händer med skräp vi slänger som naturen inte kan bryta ner? Detta pratade gruppen om, och sedan gjorde eleverna tavlor av löven de samlat in. För att få eleverna att vara mer rädda om skolans rabatter planterades lökar som ska blomma under till våren i mars till juni. Samtidigt blev det fint i rabatterna på skolan. Vi avslutade dagen med en tipsrunda med frågor som rörde miljön och hur vi kan förbättra och tänka mer på vår miljö. Eleverna uppskattade temadagen och lärde sig nya saker och framförallt att vi alla måste hjälpas åt att vara rädda om vår natur, säger Marie Cederborg. Eleverna hittade allt från plastpåsar till bildäck och av detta skräp blev det sedan skräpskulpturer. TEXT: ANITA ANDERSSON, MARIE CEDERBORG FOTO: JIMMY P NORDSTRÖM På temadagen planterade eleverna lökar inför vårens blomning och gjorde samtidigt höstfint i rabatterna på skolan. Kapsylracet 2005 Den skola i Malmö som under Malmö Skolrestaurangers miljövecka den 3 7 oktober 2005 samlade mest kapsyler i kilo per elev vann kronor. När kapsylracet gick förra gången, år 2001, vann Hyllieskolan. I år vann Karlshögsskolan i Kirseberg och Hyllieskolan kom på andra plats och fick kronor. Malmö Skolrestauranger arbetar med ett miljöledningssystem för att varje år uppmärksamma och informera om vad som görs och vad andra kan göra för att arbeta för en bättre miljö. Detta sker under några dagar per år i samtliga matsalar på Malmö skolor. Ragn Sells och IL-recykling hjälpte till att samla alla kapsyler när tävlingen var slut och vägde dessa så att vi fick en totalsumma av vad Malmös skolor lyckats samla in, kilo. Den 26 oktober delades blommor och prischeckar ut och vinnarskolorna fick tala om hur de hade samlat så mycket och varför de hade gjort det. Här får Oscar Sauer, 1 g, på Hyllieskolan ta emot en check på kronor. Malmö Skolrestauranger har en unik roll i att varje dag träffa av Malmös elever som äter i våra matsalar och därmed stor chans att nå ut med olika budskap. Förhoppningen är att tävlingar som Kapsylracet ska föra med sig budskapet om källsortering även till föräldrar, grannar, släktingar etc. Tre skolor i Limhamn-Bunkflo placerade sig på de tio första platserna. Totalt deltog 53 skolor. Resultat Skola Vikt Antal elever Vikt/elev kg skolår 0 6 cirka 1. Karlshögsskolan ,5 2. Hyllieskolan ,2 3. Oxiegårdens skola ,4 4. Karl Johansskolan ,0 8. Skolan på Ön ,5 8 Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 4/2005

9 Träffpunkten och Boendestödet brukarinflytande och samverkan På Hemtjänstens Hus i Limhamn finns Träffpunkten och Boendestödet. Detta är verksamheter för personer med psykiska funktionshinder som på olika sätt behöver hjälp med den dagliga livsföringen och motivation för att vara med i olika aktiviteter. Denna målning är gjord av Jonas Hagén, en av brukarna på Limhamns Träffpunkt. Limhamns Träffpunkt Limhamns Träffpunkt är en mötesplats för personer med psykiska funktionshinder. Lokalen ligger i nära anslutning till Boendestödet i Hemtjänstens hus på Birger Jarlsgatan 46. Syftet med Träffpunkten är att vara en mötesplats med brukarinflytande, det vill säga besökarna är delaktiga i planering och utformning av aktiviteter. Hit kan personer komma för att bryta isolering och skapa kontakt med andra. Vi informerar om utbudet i samhället, olika organisationer, föreläsningar, studiebesök med mera. På Träffpunkten har vi kontakt med psykiatrimottagningar i hela Malmö och Boendestödet från Västra Innerstaden och Hyllie stadsdel. Brukare härifrån, som har behov av att bryta sin isolering och behov av sysselsättning, kommer kontinuerligt till vår verksamhet. En gång i månaden träffar vi Blekingsborgs psykiatrimottagning för att spela bandy tillsammans. På Träffpunkten erbjuds nyttig kost i caféet och för att underlätta för en hälsosammare livsstil finns möjlighet att vara med på fysiska aktiviteter. Musik är en av de populära aktiviteterna på Limhamns Träffpunkt. Få ord beskriver verksamheten Vi frågade brukare som besöker Träffpunkten om de med få ord ville beskriva vad verksamheten betyder för dem. Här är några svar: Bryta ensamheten och få stöd Slappnar av och trivs Skapande målarkurs Komma hemifrån Trygghet, gemenskap Nya vänner och trivsel Laga mat, umgås, ta promenader Harmoni och samtal Minska sjukhusvistelse Värme och förståelse Finns inget annat Boendestödet Boendestödet riktar sig, med utgångspunkt från Socialtjänstlagen, till personer med psykiska funktionshinder. Boendestödet syftar till att ge ökad livskvalitet, hjälpa och stödja brukaren att klara vardagen i eget, självständigt boende och försöka bryta isolering och knyta sociala kontakter. Målsättningen är att utifrån individuellt utformade planer stödja brukarna i den dagliga livsföringen samt stimulera och motivera till deltagande i olika aktiviteter. Boendestödjarna utgår också från lokalerna på Birger Jarlsgatan 46. Både Boendestödet och Limhamns Träffpunkt har nära samarbete med LSS-inspektör, Integrerad Närsjukvård i Malmö, Individ och familjeomsorg med flera. Medverkan på Vård- och omsorgsdagarna Träffpunkten och Boendetstödet medverkade vid Vård och omsorgsdagarna i Malmö stad den november på Kockum Fritid. Under seminariet Träffpunkten och Boendestödet samverkan och brukarinflytande berättade brukare och personal tillsammans om verksamheternas arbete med olika vårdgrannar. Brukare i Boendestödet och besökare på Träffpunkten berättade, med stöd av personalen, med egna ord om betydelsen av verksamheterna. Seminariedeltagarna fick se bilder från olika aktiviteter och en brukare berättade om upplevelsen av taktil stimulering som börjat användas i Boendestödet. Genom utställning av till exempel målningar gjorda på Träffpunktens målartimme, foto och dikter presenterades olika aktiviteter på Träffpunkten. TEXT OCH FOTO: SUSANNA AGERIUS, CHARLOTTA LARSSON Korttidshem i Malmö övergår till Husie SDF Inom Malmö stad finns vissa verksamheter som är kommunövergripande, det vill säga verksamheten vänder sig till alla boende i Malmö oavsett vilken stadsdel man bor i. Ofta har en av stadsdelsförvaltningarna det övergripande ansvaret för verksamheten. En sådan verksamhet är korttidshem enligt LSS (Lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade). Från den 1 januari 2006 kommer Husie stadsdelsförvaltning att ansvara för att driva verksamheten för alla Malmö stads korttidshem enligt LSS. I Limhamn-Bunkeflo är det korttidshemmen på Elinelundsvägen 52 och Högsåkerringen 49 som övergår till Husie stadsdelsförvaltning. Det betyder att vi har personal-, budget- och kvalitetsansvar för verksamheten. Ansvaret för att fördela platserna till dem som har behov av korttidshem ligger som tidigare på stadsdelsförvaltning Centrum, Bo LSS, berättar Marlene Martinsson-Viktor, enhetschef för den nya organisationen. Ett korttidshem är till för barn, ungdomar och vuxna med olika typer av funktionshinder som behöver komma hemifrån en kortare period för att ges möjlighet till miljöombyte och rekreation. Samtidigt får den övriga familjen möjlighet att koppla av. Korttidshemmen i Malmö är bemannade dygnet runt och håller öppet årets alla dagar. Vi har totalt sex korttidshem enligt LSS i Malmö stad, och de finns för närvarande i Husie, Södra Innerstaden, Limhamn-Bunkeflo och Rosengård. FAKTA LSS står för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lagen är främst avsedd för barn, ungdomar och personer i yrkesverksam ålder med stora, varaktiga och ofta livslånga funktionshinder. Detta ger dem ett stort behov av stöd och service. Ställ frågor till politikerna! Stadsdelsfullmäktiges sammanträden inleds alltid med en allmän frågestund där du kan ställa frågor till de förtroendevalda. Nästa sammanträde Kom till 2006 års första sammanträde onsdagen den 25 januari kl 17 och ställ dina frågor direkt till politikerna! Lokal: Mathildenborgs aula, Rudbecksgatan 1 i Limhamn. På vår hemsida kan du ta del av dagordning och alla handlingar som ska behandlas på sammanträdet. Läs mer på Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 4/2005 9

10 Larmcentralen finns för dig hela dygnet Malmö stads Larmcentral finns på Krossverksgatan 5 i Limhamn. Huvuddelen av verksamheten på Larmcentralen är trygghetslarm och här är cirka trygghetslarm i Malmö anslutna. exempel skolor, förskolor, fritidshem, parkeringshus mot skadegörelse. Larmcentralen har under 2005 utvecklats till en renodlad Larmcentral och vi hjälper gärna till med tips och råd om olika former av bevakning. Larmcentralens uppgift är att erbjuda trygghet till kommunens äldre och funktionshindrade genom att ta emot larm från trygghetstelefoner. Med trygghetstelefon kan man dygnet runt tillkalla olika slags hjälp. Larmcentralen finns här för dig som har trygghetslarm 24 timmar per dygn. Vi har specialutbildad personal med lång erfarenhet från larmmottagning. Vi installerar och utför service av din trygghetstelefon och kan erbjuda handikappanpassade larmklockor. Vi erbjuder också personaltrygghet i form av överfallslarm och åtgärder vid larm eller insatser efter överenskommelse, säger Eva Jonson som är sektionschef på Larmcentralen. Viktigt vid byte av teleoperatör! För dig som har trygghetstelefon och byter teleoperatör är det viktigt att tänka på att ta reda på vilket prefix (fyra siffror) som din operatör använder. För att ditt larm ska fungera måste du meddela Larmcentralen som programmerar om trygghetslarmet. Trygghetstelefonen är inkopplad på telefonnätet och påverkas därför vid byte av teleoperatör, detta kan orsaka att larmet inte fungerar, påpekar Eva Jonson. Nyheter Nyheter för året är att LarmCentralen nu erbjuder personlarm trygghet vid ensamarbete och i utsatt arbetsmiljö. Vi har också kamerabevakning en tjänst där vi övervakar till Prova larmet! För dig som har trygghetslarm är det viktigt att prova larmet en gång i månaden. Är det något du undrar över eller som inte fungerar kan du omgående kontakta Larmcentralen så hjälper vi gärna till, tel TEXT: ANITA ANDERSSON, EVA JONSON Nytt färdtjänstavtal och nytt telefonnummer Från 1 november 2005 gäller nya avtal på personbilstransporterna för färdtjänst i Malmö stad. Avtalsparter är Taxi Kurir (50%) och Taxi Skåne (50%). Från 1 november ska också färdtjänstbeställningarna för personbil göras på nytt telefonnummer: Beställning och kostnad påverkas inte. Svarstiderna kommer att mätas för att förbättra servicen. Hundra mil i Limhamnskvarteren Varje onsdag under fem år har gåinggänget samlats på Medborgarkontoret för att promenera sina fem kilometer. Kom med du också! Den 26 oktober firade gåinggänget på Limhamn femårsjubileum. Under årens lopp har de gått hundra mil samtidigt som de bränt kalorier och fått fart på blodcirkulationen. Initiativtagaren, före detta distriktssköterskan Kerstin Helgesson, startade gåingen i samband med Folkhälsoinstitutets kampanj år 2000 Sätt Sverige i rörelse. Turen är på fem kilometer och startar varje onsdag klockan 14 från Medborgarkontoret på Apoteksgatan. Under dessa fem åren har det inte någon gång hänt att gåingen blivit inställd. Efter en timmes vandring smakar det bra med frukt och dricka på Medborgarkontoret. Och så får vi prata av oss lite! Det finns plats för fler, det är bara att komma en onsdag klockan 14 och hänga med på rundan. Vi startar igen 11 januari! Qi Gong och tårta Firandet började med att jubilarerna fick prova på Qi Gong, ett mjukt sätt att hålla kroppen stark och rörlig. Därefter blev det, dagen till ära, samkväm med kaffe och tårta. TEXT: KRISTIN FÄRDIGH, ANITA ANDERSSON FOTO: KRISTIN FÄRDIGH 10 Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 4/2005

11 Planprogram för södra Bunkeflostrand Planprogrammets syfte är att skapa ett underlag för den fortsatta fysiska planeringen för södra Bunkeflostrand och att utveckla och förankra ett hållbart utbyggnadsförslag. Därefter utarbetas detaljplaner. Målsättningen med planprogrammet är att beskriva förutsättningarna för att möjliggöra förändringen från befintligt åkerlandskap till ett attraktivt och välfungerande bostadsområde i södra Bunkeflostrand. Limhamn-Bunkeflo stadsdelsfullmäktige har yttrat sig över planprogrammet. Planprogrammet omfattar ett område i södra Bunkeflostrand, öster om Klagshamnsvägen och på ömse sidor om Naffentorpsvägen. Stadsbyggnadsnämnden har gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för området Södra Bunkeflostrand. Limhamn-Bunkeflo stadsdelsfullmäktige behandlade ärendet den 28 oktober och lämnade följande skrivelse till stadsbyggnadsnämnden. Sammanfattning Det aktuella planområdet ligger i södra Bunkeflostrand och innehåller två stora bebyggelseområden. Det ena ligger direkt i anslutning till den befintliga södra delen av Bunkeflostrand och det andra är beläget öster om Strandhem. Den föreslagna bebyggelsen är småskalig och består av enfamiljshus med eventuella inslag av mindre flerfamiljshus. Planprogrammet möjliggör en exploatering med cirka 300 villatomter. Av dessa är 130 fastigheter på kommunägd mark och huvuddelen ska förmedlas via kommunens tomtkö. Inom respektive område reserveras mark för förskola i anslutning till parkyta. Planområdet begränsas i öster och söder av Ekostråket. Stadsdelsfullmäktiges synpunkter Limhamn-Bunkeflo stadsdelsfullmäktige har tagit del av planprogrammet och tillstyrker i huvudsak förslaget om nybebyggelse, då det är av stor betydelse att Malmö stad kan möta Malmöbornas efterfrågan på bostäder. Det planerade området har dessutom goda förutsättningar att erbjuda en bra livsmiljö för både barn och vuxna. Planen överensstämmer vidare väl med de övergripande målen och riktlinjerna i Malmö stads översiktsplan och Grönplan. Den stora utbyggnad av bostäder som för närvarande sker och planeras framöver i Bunkeflostrand kommer att innebära en inflyttning av cirka personer till området. Detta ställer krav på att det i planeringen ges förutsättningar för stadsdelens service att kompletteras i takt med utbyggnaden. Stadsdelsfullmäktige ser det därför som positivt att man i planprogrammet möjliggör bebyggelse av två förskolor, en i respektive område. Stadsdelsfullmäktige vill dock poängtera att uppgiften om behov av ytterligare 2 4 förskolor avser perioden Den stora utbyggnad av bostäder som för närvarande sker och planeras framöver i Bunkeflostrand kommer att innebära en inflyttning av cirka personer till området. Stadsdelens lokalförsörjningsplan sträcker sig fram till 2014 och har där redovisat planering för nybyggnationer och andra alternativa lösningar som bedöms täcka behoven. Under förutsättning att Bunkeflostrand byggs ut än mer och i takt med att inflyttning till området fortskrider framöver, kommer det eventuellt att finnas behov av fler förskoleplatser. Enligt nuvarande lokalförsörjningsplan bedöms drift av ytterligare förskolor i södra Bunkeflostrand först under Lokalförsörjningsplanen tas fram årligen och för närvarande pågår framtagandet av en ny. Gällande lokalförsörjningsplan stäms av i samband med delårsrapporterna och där nya övervägande kan göras. De planerade förskolorna i planprogrammet ligger i anslutning till park- och grönområden, vilket gör läget mycket lämpligt för denna verksamhet. Närheten till grönområdena möjliggör dessutom ett mer effektivt användande av lokalerna genom alternativa förskoleformer som till exempel uteförskola. Stadsdelsfullmäktige vill dock påpeka att utbyggnaden av bostäder i Bunkeflostrand även kommer att innebära en ökad efterfrågan på verksamheter som till exempel äldrevård, kultur, fritid och idrott. Det vore därför önskvärt att man i programmet möjliggör för stadsdelen att använda den reserverade marken även för annan kommunal verksamhet än förskola beroende på hur behoven ser ut längre fram i utbyggnadsprocessen. Utbyggnaden i Bunkeflostrand ställer krav på en väl fungerande och utökad kollektivtrafik. Stadsdelsfullmäktige vill i detta sammanhang särskilt poängtera vikten av att det finns goda förbindelser till både skolorna i Bunkeflostrand och Klagshamn för att möjliggöra en mer flexibel skolplanering. I dagsläget finns det i Limhamn-Bunkeflo betydande brister i kollektivtrafiknätet, särskilt i de södra delarna. Daglig arbetspendling med kollektivtrafik är inte alltid möjlig och barn, ungdomar och pensionärer har svårt att nå olika delar av stadsdelen och staden. Stadsdelsfullmäktige framför också betydelsen av ett sammanhängande och väl fungerande stråk för cyklister och gående. Ett välutvecklat och skyddat trafiksystem, för dessa trafikanter, separerat ifrån motortrafiken är avgörande utifrån ett säkerhets- och hälsoperspektiv. I planprogrammet finns två parker inritade. Parkerna ligger centralt i utbyggnadsområdena och med anslutning till uppsamlingsgator. Stadsdelsfullmäktige vill understryka betydelsen av de hälsofrämjande faktorer som dessa gröna lungor innebär för lokalbefolkningen. Positivt i förslaget är dessutom det sedan länge planerade Ekostråket som sammanbinder det nya bostadsområdet med strandängarna och har ett högt natur- och rekreationsvärde. Stadsdelsfullmäktige vill dock framhäva vikten av att allmänna ytor utformas på ett sådant sätt att de känns trygga att vistas i även kvälls- och nattetid. I övrigt hade inte stadsdelsfullmäktige något att tillägga i ärendet. Reservation inlämnades av Moderaterna och Folkpartiet med instämmande av Kristdemokraterna. Läs mer på FOTO: ANITA ANDERSSON Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 4/

12 Skånska vindar ger el till hem Hösten 2007 kommer Lillgrund vindkraftpark att börja producera el som täcker behovet av hushållsel för drygt hem. Med sina 48 vindkraftverk cirka en mil utanför Skånes kust blir Lillgrund Sveriges största vindkraftpark och en av de största i världen. Därmed blir Sverige och Skåne föregångare när det gäller förnybar energi och vindkraft till havs. Byggstart sker under våren Vattenfall satsar på vindkraft till havs I november 2004 förvärvade Vattenfall rättigheterna att bygga Lillgrund vindkraftpark i Öresund. Samtidigt driver man fler projekt med vindkraft till havs i Sverige. Vindkraft är ett bra sätt att producera el. Den har många fördelar genom att den är förnybar. I drift är vindkraften fri från utsläpp. På Vattenfall tycker vi att vindkraften är ett bra komplement till den svenska basproduktionen med vattenkraft och kärnkraft. Till havs har vindkraften särskilt goda förutsättningar att ge mycket el och att vara konkurrenskraftig, säger Anders Dahl som är projektledare för Lillgrund vindkraftpark. Andelen förnybar el ska öka Riksdagen har beslutat att andelen förnybar elproduktion i Sverige ska öka kraftigt. Att bygga ny kraftproduktion är dyrt, det gäller också vindkraft till havs. I och med att vindkraften är förnybar har den rätt till ekonomiskt stöd via bland annat en särskild miljöbonus och via elcertifikatsystemet, som alla elkunder i Sverige är med och betalar. På så sätt kan vindkraften som den ser ut idag konkurrera med befintlig kraftproduktion. Tekniken för vindkraft till havs är förhållandevis ny och den genomgår fortfarande en stark utvecklingsfas, säger Anders Dahl. Varför just i Skåne? Alla intressen måste noggrant vägas samman inför planeringen av en vindkraftpark. Det gäller att hitta rätt plats med starka, jämna vindar som ger mycket energi. De platserna finns oftast till havs. Ett inte alltför stort vattendjup är också viktigt för att det inte ska bli orimligt dyrt att bygga vindkraftparken. Vy från Klagshamns hamn. Lillgrund i Öresund är ett av de områden som anses ha de allra bästa förutsättningarna för vindkraft, säger Anders Dahl. Kommunikation Vi vill nå ut brett med tydlig information och helst ha personliga kontakter för att kunna svara på alla typer av frågor. Vi håller återkommande informationsmöten med de närboende och träffar lokala föreningar för personlig information, säger Ingegerd Bills informationsansvarig för Lillgrund vindkraftpark. Med start i december kommer information att finnas i lokala tidningar och på medborgarkontor, bibliotek, bensinstationer och butiker med mera i Klagshamn, Bunkeflostrand, Limhamn, Malmö, Vellinge, Höllviken, Skanör och Kävlinge. Senare kommer det också att finnas en permanent utställning i Klagshamns hamn som blir utgångspunkt för den personal som kommer att arbeta med Lillgrunds vindkraftpark, säger Ingegerd Bills. Vår hemsida är ett viktigt verktyg för oss att kommunicera med närboende och andra intressenter. Där samlar vi all information om Lillgrund vindkraftpark och redovisar bland annat vanliga frågor med svar, säger Ingegerd Bills. Läs mer på TEXT: MAGNUS PETTERSSON FOTO: HANS BLOMBERG Guldbagge och torn ger nya gatunamn i stadsdelen Limhamn-Bunkeflo stadsdelsfullmäktige tog vid sammanträde den 28 oktober del av de åtta förslag som rör stadsdelen och hade inget att invända mot de förslagna gatunamnen. Namnen anknyter till platser och händelser i stadsdelens historia och detta medverkar till att bibehålla traktens identitet. Här är de nya gatunamnen: Sundskajen namnet gäller även för lokalgata från Ö-vägen till Kronolotsgatan Hammars parkväg lokalgata från Kalkbrottsgatan västerut Bomhögsgatan förlängs österut Guldbaggegatan ringgata med infart från Per Josephssons väg och Bomhögsgatan Kvarndalavägen gata från Gamla Borrebackevägen västerut Tornväktaregatan gata österut från Tygelsjövägen Tornkammaregatan gata norrut från Laavägen Tornparken parkområde mellan ovanstående gator 12 Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 4/2005

Lillgrund vindkraftpark

Lillgrund vindkraftpark Lillgrund vindkraftpark I juni 2008 invigdes Lillgrund vindkraftpark. Den ligger en knapp mil utanför den skånska kusten, strax söder om Öresundsbron. Lillgrund är med sina 48 vindkraftverk Sveriges största

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14!

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Hej och välkommen till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Fritidshemsverksamheten tar vid när skolan slutar för dagen och i dagsläget håller vi öppet till 17.30. (De dagar det är behov och efter överenskommelse

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger

Läs mer

Omsorg, vård och stöd. Information för teckenspråkiga döva och dövblinda

Omsorg, vård och stöd. Information för teckenspråkiga döva och dövblinda Omsorg, vård och stöd Information för teckenspråkiga döva och dövblinda 1 Omsorg, vård och stöd Den här broschyren är tänkt som en vägledning till vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad för dig som

Läs mer

UTVÄRDERING. Läsåret 2016/2017

UTVÄRDERING. Läsåret 2016/2017 UTVÄRDERING Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger i samma hus som förskolan mitt i

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014

UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 Österängs öppna förskola Läsåret 2013/2014 sida 1 UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs

Läs mer

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an Namn: Klass: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta frågorna handlar

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Augusti 2006 Lillsjöparken sluter sig som en grön ring kring Lillsjön i Ulvsunda. Den är en omistlig del i Lillsjöns rekreationsområde och måste bevaras för framtiden.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Gnistan

VERKSAMHETSPLAN Gnistan VERKSAMHETSPLAN Gnistan Hösten -09 Våren -10 Sanna Alvén Anna Stengard Ann-Kristin Lilja Marianne Fredriksson En dag på Gnistan 6:30 Förskolan öppnar, öppningsavdelning Gnistan 8:00 Frukost 8:30 lek ute/inne

Läs mer

Välkomna till Midgårds förskola!

Välkomna till Midgårds förskola! Välkomna till Midgårds förskola! Midgårds förskola är en förskola för barn i åldern 1-5 år. Vi finns på Östergatan 24 som ligger centralt med närhet till allt. Förskolans verksamhet bedrivs i stora ljusa

Läs mer

Förskoleklass en trygg skolvärld. Förskoleklassens arbetssätt. Språk

Förskoleklass en trygg skolvärld. Förskoleklassens arbetssätt. Språk Förskoleklass en trygg skolvärld Det år ditt barn fyller sex är det dags att välja plats i förskoleklass. De flesta föräldrar låter sitt barn gå i förskoleklass eftersom det ger en mjuk och trygg övergång

Läs mer

UTVÄRDERING. Läsåret 2014/2015

UTVÄRDERING. Läsåret 2014/2015 UTVÄRDERING Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger i samma hus som förskolan mitt i

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-08-10 FRN 2009/82 Fritidsnämnden Redovisning av fritidsvanor bland personer med viss funktionsnedsättning, genomförd i samarbete med FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/11 1. Redovisning för läsåret 2010/11 2. Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson 3. Hustomtens förskola är en verksamhet som drivs

Läs mer

Behov av förskola och skola på nordvästra Kungsholmen Hemställan från Kungsholmens stadsdelsnämnd

Behov av förskola och skola på nordvästra Kungsholmen Hemställan från Kungsholmens stadsdelsnämnd PM 2008:52 RIV (Dnr 322-3817/2006) Behov av förskola och skola på nordvästra Kungsholmen Hemställan från Kungsholmens stadsdelsnämnd Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Hemställan

Läs mer

UTVÄRDERING. Läsåret 2015/2016

UTVÄRDERING. Läsåret 2015/2016 UTVÄRDERING Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger i samma hus som förskolan mitt i

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012

Kvalitetsredovisning 2012 Kvalitetsredovisning 2012 Läsåret 2011/2012 Klöverträsk förskola Ansvarig rektor: 2:1 Normer och värden Kvalitetsredovisning 2011-2012 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för att

Läs mer

Björnbärets Pedagogisk planering Läsåret 13-14

Björnbärets Pedagogisk planering Läsåret 13-14 Björnbärets Pedagogisk planering Läsåret 13-14 Skriven av Elisabeth Fors, Ulrika Söderström Normer och värden - Förskolan ska sträva efter att varje barn utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.

Läs mer

Årsta 2 förskolor. Vi som arbetar i Årsta 2 strävar efter att verksamheten i våra förskolor ska vara trygg, rolig och lärorik.

Årsta 2 förskolor. Vi som arbetar i Årsta 2 strävar efter att verksamheten i våra förskolor ska vara trygg, rolig och lärorik. K V A L I T E T S G A R A N T I 1 (7) Årsta 2 förskolor Vi som arbetar i Årsta 2 strävar efter att verksamheten i våra förskolor ska vara trygg, rolig och lärorik. Pedagogisk verksamhet, omvårdnad och

Läs mer

Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an

Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta

Läs mer

TROLLEBODA VINDKRAFTPARK

TROLLEBODA VINDKRAFTPARK TROLLEBODA VINDKRAFTPARK VINDKRAFTPARK I TROLLEBODA Vi undersöker möjligheten att bygga mer vindkraft i Kalmarsund. Våren 2008 fick vi tillstånd av miljödomstolen att bygga 30 vindkraftverk med totalhöjden

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-15!

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-15! Hej och välkommen till Fjälkestads fritidshem, ht-15! Fritidshemsverksamheten tar vid när skolan slutar för dagen och i dagsläget håller vi öppet till 17.30. (De dagar det är behov och efter överenskommelse

Läs mer

Samt fjärilslarver till våren

Samt fjärilslarver till våren Grovplanering för Trulleskogen hösten 2010 Våra gemensamma mål för Äsperöds fritidsverksamhet och som vi fokuserar på denna höst utifrån vår arbetsplan är: Delaktighet Vi vill utveckla barnens medvetenhet

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 2012-12-17 Dnr Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 Jung och Kvänums förskolor Välkomnar tisdag 22 januari och torsdag 24 januari 09.00 11. 30 och 14.00 16.30. Guider finns som tar hand

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek Program hösten 2013 Sjöbo bibliotek Biblioteket - allt från böcker till barnteater Biblioteket erbjuder böcker inom många olika ämnesområden. Här finns ljudböcker, e-böcker, film, tv-spel, tidningar och

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2012-09-07 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR ÅNÄSETS FÖRSKOLA 2009/2010

LOKAL ARBETSPLAN FÖR ÅNÄSETS FÖRSKOLA 2009/2010 LOKAL ARBETSPLAN FÖR ÅNÄSETS FÖRSKOLA 2009/2010 VÄLKOMMEN TILL ÅNÄSETS FÖRSKOLA Ånäsets förskola ligger i en underbar miljö där vi är omgiven av skog och sjö. Vi har nära till badplats, härliga skidspår,

Läs mer

Förskolan Rödkulla K V A L I T E T S G A R A N T I

Förskolan Rödkulla K V A L I T E T S G A R A N T I K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (6) Dnr 1,2.1.11-2012 Förskolan Rödkulla Förskolan som utvecklar miljön utifrån barns idéer och tankar Förskolan Rödkulla ligger mitt i Herrängens villaområde med

Läs mer

Fritidshemmen ligger i en stimulerande miljö som erbjuder närhet till park, hav, skog och äng.

Fritidshemmen ligger i en stimulerande miljö som erbjuder närhet till park, hav, skog och äng. 2011/2012 Välkommen till Löddesnässkolans Fritidshem. Löddesnässkolans fritidshem består av 4 avdelningar, Idun Saga, Freja och Embla. Alla fritidshemmen ligger integrerade i skolans lokaler. Embla är

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Förskolan Sjöstjärnan

Förskolan Sjöstjärnan K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (6) Förskolan Sjöstjärnan Förskolan med fokus på sång och musik En verksamhetsidé har tagits fram för förskoleverksamheten i Älvsjö - Förskolebarnens framtidstro vår

Läs mer

Välkommen till Löddesnässkolan Förskoleklass 2013/2014

Välkommen till Löddesnässkolan Förskoleklass 2013/2014 Välkommen till Löddesnässkolan Förskoleklass 2013/2014 2015/2016 Välkommen till Område Löddesnäs Förskoleklass Område Löddesnäs består av förskola, förskoleklass, skola årskurs 1-6 och fritidshem. Alla

Läs mer

Nyhetsbrev med senaste nytt. Bilderna är länkade. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev med senaste nytt. Bilderna är länkade. Problem att visa det? Se det i webbläsaren. Nyhetsbrev med senaste nytt. Bilderna är länkade. Problem att visa det? Se det i webbläsaren. I Rydebäck arbetar vi tillsammans för att skapa en attraktiv livsmiljö för människor, natur, kultur och rekreation.

Läs mer

Vi planerar för framtidens kollektivtrafik i Malmö

Vi planerar för framtidens kollektivtrafik i Malmö Vi planerar för framtidens kollektivtrafik i Malmö Fakta Malmö 290 000 invånare (2008) Ökande befolkning för 22 året i rad 174 nationaliteter 47 % är under 35 år 28 000 arbetstillfällen 55 000 arbetspendlar

Läs mer

Vi erbjuder en förskoleverksamhet som lägger grunden för barnets livslånga lärande

Vi erbjuder en förskoleverksamhet som lägger grunden för barnets livslånga lärande K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Dalens förskolor Vi erbjuder en förskoleverksamhet som lägger grunden för barnets livslånga lärande Barn, föräldrar och besökare skall känna sig välkomna till

Läs mer

Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi!

Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi! Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi! Under november månad har vi fortsatt med demokratiutbildning för ledningsgrupperna i förvaltningarna. Detta var årets sista tillfälle för demokratiutbildning!

Läs mer

BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2015

BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2015 BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2015 En vanlig vecka på Blomman: Vi går ut varje morgon efter frukost, kl.9.30 äter vi frukt tillsammans ute. Efter detta går vi in i våra grupper och arbetar till 10.45.

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Rubinens förskola. Lek är utveckling och barnets arbete. Genom lek utvecklar barn sin fantasi och. problem eller konfl ikter.

Rubinens förskola. Lek är utveckling och barnets arbete. Genom lek utvecklar barn sin fantasi och. problem eller konfl ikter. Rubinens förskola Lokal arbetsplan Lek är utveckling och barnets arbete. Genom lek utvecklar barn sin fantasi och kreativitet. Här lär de sig att själva lösa problem eller konfl ikter. Ylva Ellneby Rubinen

Läs mer

LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015

LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015 LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015 Av: Michael Hjelt Act Now for Climate Justice är en kampanj som leds av ACT Alliance, en koalition av mer än 140 organisationer och kyrkor som jobbar tillsammans

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2014/2015

Kvalitetsredovisning Läsåret 2014/2015 Kvalitetsredovisning Läsåret 2014/2015 Vilans öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Vilans öppna förskola finns på andra våningen i Vilans gamla skola. Vi delar

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Till dig som funderar på VFU. i Upplands Väsby

Till dig som funderar på VFU. i Upplands Väsby Till dig som funderar på VFU i Upplands Väsby Marie Asmar utbildar sig till lärare för grundskolans tidigare skolår: - På VFU* möter vi eleverna och får se hur flexibla vi måste vara som lärare. Ett kort

Läs mer

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Skriven av Elisabeth Fors Normer och värden 1. Alla barn ska i maj 2013 ha fått möjlighet att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. Halvtidsutvärdering:

Läs mer

Uppdaterad. Tisdag v 47. Torsdag v 46. Tisdag v 45. Måndag v 43. Tisdag v 42

Uppdaterad. Tisdag v 47. Torsdag v 46. Tisdag v 45. Måndag v 43. Tisdag v 42 Uppdaterad Vill du vara med från starten, rulla då ner till slutet av dokumentet. Nya inlägg alltid först. Tisdag v 47 Utvärdering Avslutning Torsdag v 46 Vattnets kretslopp Tisdag v 45 Kretslopp Tippen

Läs mer

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Medlemmar SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS MEDLEMMAR Varför är det viktigt för din klubb att ha många

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Det händer hos oss! program. vår/sommar. Anhörigstödsverksamheten Omvårdnadsförvaltningen

Det händer hos oss! program. vår/sommar. Anhörigstödsverksamheten Omvårdnadsförvaltningen Det händer hos oss! program vår/sommar 2014 Anhörigstödsverksamheten Omvårdnadsförvaltningen Vem berörs av anhörigstöd? Kommunen erbjuder anhörigstöd till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en person

Läs mer

Grönflaggarbete på Stralsund och Naturförskolan

Grönflaggarbete på Stralsund och Naturförskolan Grönflaggarbete på Stralsund och Naturförskolan Grön Flagg representanterna tillsammans med Barnrådet spelar en viktig roll i att driva Grön Flagg-arbetet framåt. Grön Flagg representanter (pedagogerna)

Läs mer

Kvalitet på Sallerups förskolor

Kvalitet på Sallerups förskolor Kvalitet på Sallerups förskolor Våra förskolor på Sallerups förskolors rektorsområde är, Munkeo förskola, Nunnebo förskola, Jonasbo förskola och Toftabo förskola. Antalet avdelningar är 12 och antalet

Läs mer

Ung Fritid kongress & dialogmöte hösten 2010

Ung Fritid kongress & dialogmöte hösten 2010 Ung Fritid kongress & dialogmöte hösten 2010 Fritidsförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2010-12-09 1.0 Malin Midler Norén Fritidsförvaltningen Fritidsförvaltningen Syfte

Läs mer

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013 RAPPORT Stadskontoret Folkmängd i Malmö Preliminär januari 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering Arbetsgrupp: Maria Kronogård (Befolkningsutveckling) Elisabeth Pålsson (Malmöbor födda

Läs mer

Brukets skola där idéer blir till handling

Brukets skola där idéer blir till handling Brukets skola där idéer blir till handling På Brukets skola är allt möjligt! Som rektor på Brukets skola är det mitt mål att varje elev ska känna trygghet, engagemang, inflytande och handlingskraft. Tillsammans

Läs mer

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014 Plan för fritidsen 2013-2014 Stockholm International Academy Sulvägen 52 A-B 126 40 Hägersten 08-646 46 98 www.stockholmskolan.se info@stockholmskolan.se Sammanfattning Inför HT 2013 har vi vidtagit en

Läs mer

Förskoleklassens verksamhetsplan

Förskoleklassens verksamhetsplan Förskoleklassens verksamhetsplan Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång skall skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande citat

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2013/2014

Kvalitetsredovisning Läsåret 2013/2014 Kvalitetsredovisning Läsåret 2013/2014 Vilans öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Vilans öppna förskola finns på andra våningen i Vilans gamla skola. Vi delar

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola 1(7) Lokal arbetsplan Lövåsens förskola 2010/2011 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 4 2.4 Förskola och

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2015/2016 Österängs öppna förskola

UTVÄRDERING Läsåret 2015/2016 Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger i samma hus som förskolan mitt i

Läs mer

Maj 2011 FÖR DIG SOM SÖKER VILLATOMT I MALMÖ

Maj 2011 FÖR DIG SOM SÖKER VILLATOMT I MALMÖ Maj 2011 FÖR DIG SOM SÖKER VILLATOMT I MALMÖ ATT KÖPA TOMT I MALMÖ I Malmö kommun är det fastighetskontoret som tillhandahåller kommunala tomter för de som önskar bygga sitt eget hus. administrerar den

Läs mer

Förstärkt rehabilitering. Projektplan. Upprättad

Förstärkt rehabilitering. Projektplan. Upprättad Förstärkt rehabilitering Upprättad stärkt rehabilitering20071126.doc Ansvarig: Krister Nerman Förvaltning: Södra Innerstaden stadsdelsförvaltning Enhet: Vård och omsorg för Innehållsförteckning 1. Bakgrund...

Läs mer

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 9 2014 Till elever

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 9 2014 Till elever Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande VECKOBLAD v. 9 2014 Till elever Veckans ordspråk: Det största förtroende en människa kan ge en annan människa är självförtroende. Stig Johansson Hej! Välkomna

Läs mer

KVALITETSREDOVISNIG ARKENS FÖRSKOLA HÖLLVIKENS FÖRSAMLING

KVALITETSREDOVISNIG ARKENS FÖRSKOLA HÖLLVIKENS FÖRSAMLING KVALITETSREDOVISNIG ARKENS FÖRSKOLA HÖLLVIKENS FÖRSAMLING Kvalitetsredovisning för 2009 Arkens förskola Höllvikens församling. Beskrivning av verksamheten. Förskolan Arken består av 27 barn i åldrarna

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Likabehandlingsplan - TROLLÄNGENS FÖRSKOLA

Likabehandlingsplan - TROLLÄNGENS FÖRSKOLA 1 Likabehandlingsplan - TROLLÄNGENS FÖRSKOLA "Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens alla pensionärer där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för dig att träffas

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

Förskolan är till för ditt barn. En broschyr om förskolans läroplan

Förskolan är till för ditt barn. En broschyr om förskolans läroplan Förskolan är till för ditt barn En broschyr om förskolans läroplan Förskolan är till för ditt barn Skolverket, reviderad upplaga 2007 Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Under vårdnadshavarens semester är barnet ledigt. Eventuella undantag görs i samråd med förskolechef.

Under vårdnadshavarens semester är barnet ledigt. Eventuella undantag görs i samråd med förskolechef. MAXTAXA Förskola i Ockelbo kommun Verksamhet i förskolegrupp omfattar barn från 1 års ålder fram till och med vecka 31 det år barnet fyller 6 år. Verksamhet i förskola styrs av skollag, läroplan för förskolan

Läs mer

Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08

Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08 Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08 DEMOKRATI OCH INTEGRATION: UPPDRAG Att vi ger möjlighet till ett aktivt skolråd Att vi gör informationen från enheten tillgänglig på olika hemspråk. Att

Läs mer

Kommentarer till Nyköpings parkenkät 2012

Kommentarer till Nyköpings parkenkät 2012 Kommentarer till Nyköpings parkenkät 2012 Under sommaren 2012 gjordes en enkätundersökning bland Nyköpings befolkning angående stadens parker. Totalt fick man in 188 svar. Detta dokument är ett tillägg

Läs mer

KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER

KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER Dikt av Bengt Bratt för att illustrera hur vi definierar kultur när vi arbetar med kultur och hälsa. Kultur är att arbeta, bo och bygga. Kultur är skrattet och gråten tillsammans.

Läs mer

Västra Harg förskola. Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan

Västra Harg förskola. Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan Västra Harg förskola Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan 2014/2015 Dokumentation Mål: Vårt mål med dokumentationen är att utveckla verksamheten och ge barnen bästa möjliga förutsättningar i sitt

Läs mer

Vår verksamhet under läsåret

Vår verksamhet under läsåret Avdelningsdeklaration 2014/2015 Skåre skolområde Förskola: Skåre Herrgårds förskola Vision: Genom leken vill vi ge barnen aptit på livet Avdelning: Kastanjen Personal: Anita 85%, Carina 30%, Christina

Läs mer

Att intressera medborgare för sopsortering

Att intressera medborgare för sopsortering Att intressera medborgare för sopsortering Dagens presentation Målsättningar för sopsortering/matavfallssortering Hur vi kommunicerar om sopsortering Vilka framgångar vi har sett Vilka utmaningar vi har

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun

Aktiviteter i Eslövs kommun Aktiviteter i Eslövs kommun höst och vinter 2013 Öppet för alla! AKTIVITETER I ESLÖV Aktivitetshuset Karidal Karidal är en mötesplats för kommunens invånare där alla är lika välkomna. Här finns möjlighet

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Inomhus vill vi öka den fysiska aktiviteten genom att använda oss av miniröris och sångoch danslekar.

Inomhus vill vi öka den fysiska aktiviteten genom att använda oss av miniröris och sångoch danslekar. Grön Flagg Vi arbetar med tre mål inom temat Livsstil och Hälsa. Arbetet kommer att fortgå under terminerna ht 2013/vt 2015 Grön Flagg handlingsplan 2013-2015 - Tranbäret Utvecklingsområde 1 - Öka de fysiska

Läs mer

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre!

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre! Varför tjänstedeklarationer? Vi vill förtydliga vad våra olika tjänster innebär och vad du kan förvänta dig av oss. Vi beskriver också vilka förväntningar vi har på dig. Vårt mål är att din insats ska

Läs mer

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Så fungerar Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2011-12-21 Senast reviderad 2014-11-18 Hej förälder! I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Kvalitetsgaranti Öppna förskolan

Kvalitetsgaranti Öppna förskolan ÖPPNA FÖRSKOLAN Sid 1 (6) Giltig 2015 Genom öppna förskolan erbjuds familjer möjlighet att möta andra föräldrar och barn. Här erbjuds en planerad pedagogisk och social verksamhet vars innehåll påverkas

Läs mer

Miljöredovisning 2007

Miljöredovisning 2007 Miljöredovisning 2007 Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008-01-08 1.0 Eva Fröding Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen

Läs mer

FV-NYTT. Årgång 56 nr 5. 2014

FV-NYTT. Årgång 56 nr 5. 2014 FV-NYTT Årgång 56 nr 5. 2014 Ordföranden har ordet. Hösten är här, regnet och den starka vinden märks nästan varje dag! 26:an har tagit in vatten i överflöd och vi står inför många nya utmaningar! Kvällarna

Läs mer

Intern impelmentering

Intern impelmentering Intern impelmentering sid 1 Hur kliver vi vinnande in i morgondagen? Vi tror det kan vara en framkomlig väg att tänka basutbud som grundefundament och istället för att diskutera en mängd mindre produkter

Läs mer

Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg, Familjedaghem

Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg, Familjedaghem Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg, Familjedaghem Gruppens sammansättning Vi har 12 barn, 10 flickor och 2 pojkar 3 barn födda 14 1 barn födda 13 4 barn födda 12 1 barn födda 11 3 barn födda 10 Personal

Läs mer

Till dig som stödjer någon i din omgivning

Till dig som stödjer någon i din omgivning Till dig som stödjer någon i din omgivning En presentation av stödinsatser som kan underlätta både för dig som är anhörig och för den du stödjer Köpings kommun, Vård & Omsorg Vi ger stöd när det behövs

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Barnantal Gubbo Förskola Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo Förskola Födda -08 Födda -09 Födda -10 Födda -11 Födda -12 7 st 5 st 5 st 2 st 3 st Personal

Läs mer