BIBLIOTEKSKATALOG. Kävlingebygdens Släkt- och Folklivsforskare Förening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BIBLIOTEKSKATALOG. Kävlingebygdens Släkt- och Folklivsforskare Förening"

Transkript

1 BIBLIOTEKSKATALOG Kävlingebygdens Släkt- och Folklivsforskare Förening November 2013

2 Kävlingebygdens Släkt-och Folklivsforskare Förening Bibliotekskatalog November Arkiv... sid 3 2. Genealogiska hjälpmedel Bibliografi Etnologi Historia, exkl Skånes och Militärhistoria Skånes Historia Militärhistoria Historiska romaner Biografier Memoarer Släktböcker Juridik Forskareförteckningar Jubiléumsskrifter Årsböcker Arkivbox...24 Böcker märkta med ¹ är så kallade rödmärkta böcker och är ej för hemlån. Böcker märkta med ² är deponerade och får bara användas i lokalen.

3 3. 1.Arkiv 643 Anderö, Henrik Ordbok för släktforskare 476 Ankarloo Bengt Ronneby Stadsbok Blekinges Domstolsprotokoll. 148¹ Aurelius, Thomas Svensk Arkivguide. Topologisk katalog över olika arkivbestånd. 513 Berg Gösta (red) Kulturvård och arkivväsen. Svensk lagsamling, författningar ¹ Bringéus, Nils-Arvid Folklivsarkivet i Lund Carlsson, Ingemar Kungens Familjearkiv. Bernadotteska Arkivet. En översikt av arkivet för forskningens tjänst. 7² Hökstrand L, Åkerlind J Jakten på skräddarmästare C F Molander. så hittar Du i Stockholms arkiv. 423¹ Kävlinge hembygdsförening. Förteckning över böcker och tidskrifter juni Ljung, Sven Hembygdsforskaren och de offentliga arkiven. 15¹ Lunds Landsarkiv. Landsarkivet i Lund, del I. Domstolarnas, städernas och fångvårdsanstalternas arkiv i Skåne, Halland och Blekinge. 595 Nilsson, Kurt Barsebäcksby Fastigheter och deras bebyggare. 198² Malmö fornminnesförening. Malmö stadsarkiv. Handledning till judiciella arkiv. 345 Persson, Kjell-Ove Sjömanshusarkiv. En handledning för forskning om sjömän, som arbetat i handelssjöfart inom Lunds Landsarkivs distrikt. 346 Reuterswärd, Elisabeth Handlingar om utlänningar, resande, gästgiverier och skjutsning i svenska arkiv.en exempelsamling. 376¹ Reuterswärd, Elisabeth Ett massmedium för folket. Studier i de allmänna kungörelsernas funktion i 1700-talets samhälle. 149¹ Riksarkivet Källor till den svenska historien. 96¹ Salomonsson, Anders Folklivsarkivet i Lund. 558 Skansjö,Sten Decimantboken 1651 för Skåne, Blekinge och Bornholm. 383¹ Skånes Arkivförbund En vägvisare till skånska arkiv. Denna vägvisare till de skånska arkiven vill inspirera och stimulera till ökad användning av det spännande arkivmaterial som finns bevarat runt om i landskapet. 384¹ Skånes Arkivförbund Arkivbildare hos Skånes Arkivförbund. Förteckning över de ca 1300 arkiv, som finns hos Skånes Arkivförbund. Arkiv från företag, föreningar, fackföreningar, förbund, loger, privata, etc. 385 Skånes Arkivförbund Arkivbildare, Kävlinge kommun. 347 Thorell, Charlotta Polisunderrättelser. En källa till uppgifter om brottslingar och brott. 348 Utdrag ur Nationell Arkiv. Information rörande följande arkiv mm. barnmorska, domkapital, fattigvårdsstyrelse, folkskola, fängelse, häradsrätt, kronofogde, kronolänsman, kyrkoarkiv, kyrkoråd, landsfiskal, länsstyrelse, läroverk, realskola, polis, rådhusrätt, sjömanshus, sockenstämma, stadsfiskal.

4 Register över kyrkomötets protokoll Folkrörelsearkivet i Blekinge. Katalog Arkiv & Arkivens dag, tidningsnummer 3/ Över Öresund. En vägledning för släktforskaren på Svenska och Danska. 576 Dödslista för Lund. 2. Genealogiska hjälpmedel, 652 Släktforskarna och krigsarkivet 514 Sveriges familjenamn Supplement Nr.9. Statistiska centralbyrån. 377¹ Svenska Fattigvårds- och Barnavårdsförbundets Kalender , ¹ Svensk Uppslagsbok, 1932 års upplaga, 31 band. 308¹ Svensk bebyggelse, Malmöhus län. Tryckt Omfattar foton, beskrivningar och ägaren, av 4500 fastigheter, mest småhus- och villabebyggelse, samt artiklar om länets städer, kommuner, municipalsamhällen etc. 341¹ Skånes bebyggelse,del IV. Ger en bild av den skånska bebyggelsen före och fram till samt en uppfattning om de förhållanden under vilka skåningar lever och arbetar. 135¹ Matrikel öfver Civile embets- och tjenstemän i Riket år Faksimilupplaga Statistisk matrikel över Svenska kyrkans Prästerskap Statistisk matrikel över Svenska kyrkans Prästerskap Statistisk matrikel över Svenska kyrkans Prästerskap Statistisk matrikel över Svenska kyrkans Prästerskap The American Primer. 599 Anander A. (utgivare) Sveriges Lantbrukskalender Beskrivning över Sveriges alla församlingar samt de Större gårdarna. 6¹ Andersson, Björn Vårda och bevara bilder. 201² Aurelius, Thomas Gården och hembygdens historia, del 1 Forntid, medeltid och 1500-talet. 202² Aurelius,Thomas Gården och hembygdens historia, del 2 Från 1600-talet till våra dagar. 654 Berggren Ulf Smedforska. Hur jag finner smederna i släkten. 532 Bender, Birgit Gator i Malmö. 392 Bergman, Bo Ordna ditt släktarkiv. 578 Beskow, W.B. Matrikel över Sveriges folkskolelärare. Utgiven år ¹ Blixt, Sam Almanacka Bååth K, Svensson Anna Att finna uppgifter om barn födda utom äktenskapet.

5 Classon Roland Släktjakten. Reportage och tips om konsten att hitta sina rötter. 349¹ Clemensson P, Andersson K Emigrantforska steg för steg. 195¹ Clemensson P, Andersson K Hembygdsforska steg för steg. 196¹ Clemensson P, Andersson K Släktforska steg för steg. 296 Cserhalmi, Niklas Fårad mark. Handbok för tolkning av historiska kartor och landskap 66¹ Ejdestam Julius Svenskt folklivs lexikon. Beskriver sådana trosföreställningar,begrep och uttryck, som har sitt upphov i gången tid men som än nu lever kvar. 631 Ericson Wolke, Lars Soldatforska. Hur jag finner mina militära förfäder. 350¹ Fryklund B, Marelius N Kyrkobokföringshistorik. En beskrivning av pastorsämbetenas arbetsuppgifter fram t o m med vissa sidoblickar, samt utkast till stolpar i arbetsbeskrivning. 160¹ Grill, C Svenska Indelningsverket, del I och del II. 161¹ Grill, C Statistisk sammandrag. Faksimilutgåvor med register. 108² Gustafsson J, Holdar C G På jakt efter en hembygd. Boken ger dig möjlighet att leta i t ex olika arkiv, använda kartan som historisk källa, få kunskap om hembygdsforskningens hjälpvetenskaper. 426 Haskå, Gunno Kvalitet inom släktforskningen. 630 Klintberg af. Bengt Namnen i almanackan 395 Lagerkrantz Gunnar Svenska sjukdommar i gågna tider. 611 Lewenhaupt, Adam Sveriges ridderskaps och adels kalender ¹ Leijonhufvud, Karl Svensk Adelskalender Sveriges Adelskalender Sveriges Ridderskap och Adelskalender Lintrup, Jorge Latin för släktforskare. En hjälpreda för kyrkoboksläsare och personer som forskar 657 Svensk Adelskalender Lintrup, Jorge Släktforskarens arbetsbok 215 Mormonkyrkan Från dig till dina förfäder. 179 Mormonkyrkan Förbundets bok. 5¹ Nilsson, Ingrid Föreläsarbanken, febr Nilsson Ingrid Föreläsarbanken Ottosson Lars Generalstabskartan Sandberg Allan 586 Persson, Stefan Vem brukade Gården? Hur man söker uppgifter i mantalslängderna. 158¹ Pauli Ulf Mark blir karta Kartor som källa till lokalhistorisk och släkthistorisk forskning 585 Reuterswärd E. Så söker man i Domböcker. En vägledning för Släkt-och Hembygdsforskaren.

6 6. 153¹ Riksskatteverket. Sveriges församlingar genom tiderna. Systematiserar uppgifter från äldsta tid fram till 1989 om indelning,förande och förvaring av kyrkoböcker mm. 154¹ Rosenberg, C M Geografiskt statistiskt handlexikon A-G Faksimilutgåva ¹ Rosenberg, C M Geografiskt statistiskt handlexikon H - K 156¹ Rosenberg, C M Geografiskt statistiskt handlexikon L Sn. 157¹ Rosenberg, C M Geografiskt statistiskt handlexikon So Ö. 180¹ Skogsjö, Håkan Så stavar Du namnen Försöker skapa en gemensam norm för hur förnamn ska stavas. 340¹ Skogsjö, Håkan Mantalslängderna & Släktforskaren 434 Sjöstedt Gösta Ordbok över folkmålen i Västra Göinge Härad. Del ¹ STF Känn ditt land Svenska Pengar Ingår i en orienteringsserie om svensk natur och kultur. 471¹ Svantesson Rune Gravvårdar på Högs kyrkogård. Högs by skifteslag ¹ Sveriges Släktforskarförb Det anno 1729 florerade Sverige Ett verk, som kom ut första gången år 1729 och som då var den första svenska statskalendern. Upptar alla personer som då var i statlig tjänst, såsom kyrkoherdar, rådmän, officerare etc. Faksimilupplaga ¹ Ullgren, Peter Att söka i Landsböcker. Något om bakgrunden och hur man söker i skattematerialet från äldre tid, ca ¹ Enskiftet i Hög Bibliografi 209² Litteratur om Skåne. 210² Ortshistorisk litteratur om Blekinge. 211² Litteratur om Småland och Öland. 212² Litteratur om Södermanland. 213² Litteratur om Uppland. 208² Litteratur om Östergötland. Samtliga ( ) omfattar tiden från 1600-talet till Andersson Per Skånska kyrkor. Kapell,kloster och andra kyrkliga byggnader. 119 Bringéus, N-A Ethnologica Scandinavica Bringéus, N-A Ethnologica Scandinavica ¹ Cronberg O, Gottfries I, Skånsk litteratur för släktforskare. Haskå G 103 Fridolf, Gunborg Litteratur om Lomma Kommun. 109¹ Hjord, Bengt Alf Åbergs tryckta skrifter Holmberg, E, Bergström, I Litteratur om Ö Ryd, Rydboholm och Bogesund. 315 Varia och genealogi. Antikvariat Olivia Dahl Katalog Vadstena Antikvariat. Katalog våren 1998.

7 7. 4.Etnologi 379 Referat från V internationella kongressen om geneologi och heraldik På franska och engelska. 112 Från bygge till bygge En studie över vattenkraftbyggandet från 1940-talet till 1970-talet. 187 Balgård, Gunnar Resan till aran. Foto och lyrik från resor genom Irland. 220 Beijbom, Ulf Transatlantiska Rötter. Släktforskning i Utvandrarnas spår. Rapporter från ett Släktforskningssymposium i Växjö Beijbom,Ulf Utvandrarkvinnor. Svenska kvinnoöden i Amerika. 309 Bergkvist B, Göransson I Fyra kvinnor - två sekler. Funderingar om livet i Tjusts skärgård under 1800 talet 570 Blomstrand Christer Afrikafararna. Om Svenskar som utvandrade till Sydafrika. 287 Bringéus, Nils-Arvid Människan som kulturvarelse. 307 Bringéus, Nils-Arvid Kistebrev Kistebrev kallas de kolorerade träsnitt, som utgavs för en lantlig publik, medan kopparsticken hade en borgerlig köpkrets. 452¹ Bruchfeld Stéphane om detta må ni berätta. Ett häfte om förintelsen i Europa Byggforskningsrådet Att bygga på kultur. Hur lokala iniativ och medborgarnas egna drivkrafter kan påverka planeringen och bygdens miljö - i Jämtland och Härjedalen. 603 Cronholm, Cristopher Blekinges beskrivning. Utg.Rosencrants, T. Författad år c:a Nytryck Daun, Torsten Gothemsborna. Om Folket i Gothem på Gotland. 231 Dejke, Ingrid Boken om Märta och Maria. Ett tidsdokument, som lyfter fram två kvinnor under andra. världskriget, en svensk och en av tyskt ursprung, för att visa hur djupt krig ingriper också i vanliga människors liv. 74 Eidlitz-Kouljok, Kerstin Nordsamojediska folk. Nordsamojediska folkens kultur och historia, som den presenterats i sovjetisk etnologisk forskning under de tre senaste årtiondena Utgiven Eje Anders Landsmän i förskingringen. Svenska öden i främmande länder. 67 Ekvall, Sven Tidig småskollärar-utbildning. En studie med särskilt avseende på Malmölänet Fors, Georg Sandsjö Socken och samhälle. En beskrivning av Sandsjö socken i Småland.

8 Granholm, Tore Guta Lagh, med Gutasagan. Gutarnas historia har mycket lite gemensamt med svensk historia. När Sverige annekterade Gotland 1679 blev gutisk historia tabu och har varit så tills Gutarnas Historia publicerades 1990.Guta Lagh utgavs Graninger Göran Emigranter. En bok om den stora utvandringen till Amerika. 445¹ Hahn Stefan Judarnas historia. Översikt över det Judiska folkets historia. 422¹ Hansson Lars. Slakt i takt. Klassformateringen i de bondekooperativa slaktindustrierna. I Skåne Helsingfors Släktforskare Uppsatser XI. 233 Helsingfors Släktforskare Uppsatser XII. 230 Hemgård, Sarah Ständigt vidare. En uppgörelse med åkerblomsrörelsen - en extrem religiös rörelse i norra Finland. 68 Hedqvist, Karl Arbetets döttrar och deras söner. Arbets- och levnadsförhållanden under 1800-talet. Berättelser om några enskilda männislor som levat då, spec. några kvinnoöde. 289 Hellström, Sven Herrskapsfolk och mantalsbönder - lån, pengar, politik. Landsbygdens omdaning, skiften, nyodlingar, nya redskap, bättre transportsystem mm krävde givetvis för sin tid väldiga. investerringar. Hur skaffade man pengar? 442¹ Holmqvist Lasse New Sweden. Bass Britt. En liten bit av Amerika. 444 Howard Irene Vancouver`s Svenskar. A history of the Swedish community in Vancouver. 427 Hälleberg, Thea Sorsele, Bok 1. Samesläkter i Ammarnäsområdet, med rötter i Tärna och Arjeplog. 63 Högbom, Ruben Skogen och människorna. 291 Johansson, Nilla En resa i bygdeutveckling. Möt tio av de totalt 2400 lokala utvecklingsgrupper, som engagerar sig och tar ansvar för t ex vägar, bostäder, skola, dagis, affärer. 21 Karupää, Mari-Ann En koffert i Tallinn. Estniska pensionärer i Stockholm berättar. De har levt nästan hela sitt vuxna liv i exil i Sverige men har kvar kulturella rötter i Estland. 173 Konsumentverket Boende förr, nu och i framtiden. Beskriver vanliga människors boende i Sverige - från de jordlösas backstugor till våra dagars bostäder. 590 Lundh, Christer Statarliv-i myt och verklighet. Olsson, Mats(red) En antologi som fördjupar och breddar våra kunskaper om Statarlivet. 450 Lannestock Gustaf Vilhelm Moberg i Amerika. Berättelsen om hur Vilhelm Moberg skrev böckerna om utvandrarna. 190 Moberg, John Barrstigens folk. Skildrar livet i ett torp utanför Norrköping i början av talet.

9 9. 81 Nilsson, Bertil Kvinnor, män och barn på medeltida begravningsplatser 69 Olsson I, Hult Chr Arbetets historia. Kvinnans arbete och könsrelationer i arbetet. 111 Paulsson, Thomas Den glömda staden. Stadsplaneringen i Stockholm under 1900-talets första decennier. Arkitekt var Per-Olof Hallman, en av Stockholms största stadsplanerare i modern tid. 588 Persson Bengt-Arne Den roterande märgelhackan. Ett försök till märglingens mekanisering. 11 Pettersson, Margareta Hertha och skolan. 591 Reuterswärd,Elisabeth Ett massmedium för folket. Studier i de allmänna kungörelsernas funktion i 1700-talets samhälle. 609 Reuterswärd, Elisabeth Fader okänd. Sveriges Släktforskarförbunds Handböcker Richette, Christian (red) Poliominnen. Polioskadade skriver om sitt liv och sitt arbete. 596 Rosvall, Ted Emigrantforskning Hultman, Anna-Lena Sveriges Släktforskarförbunds Handböcker Rudberg, Eva Folkhemmets byggande. 443 Sjunnesson Karl Visitors views. Swedish travellers in the US from the seventeenth to the Twentieth century. 432 Sjöberg, Bengt Rötter i Anundsjö. En bygd i Nolaskog Ångermanland. 189 Solberg, Britt (red) Kvinnors hälsa. 372 Sveriges Släktforskare- Jakten på min släkt. förbund Eleverna i landets alla skolor inbjöds att delta i en uppsatstävling med ämnet Jakten på min släkt. De bästa bidragen är samlade i detta häfte. 77 Svensson, Birgitta Bortom all ära och redlighet Tattarnas spel med rättvisan. 221 Tempte, Thomas Lilla Arbetets ära. Om hantverk, arbete, några rekonstruerade verktyg och maskiner. 317 Ungermark Sven Samtal på Sigyn. 314 Wannerdt, Arvid Den svenska folkbokföringens historia under tre sekler. 610 Westerborn, Magnus Bikeriders for Jesus. Bland bikers i USA. 229 Widgren, Mats Bysamfällighet och tegskifte i Bohuslän Boken visar att både jordvärderingen, bystrukturen och tegsplittringen i Bohuslän uppkommit under medeltiden. Alltså inte som man tidigare antagit att bohuslänska byar med åkrarna i tegskifte skulle vara en relativt sen företeelse. 16 Åberg, Gustaf Blick på gåramålare - efter 25 år 390 Det Skånska kulturlandskapet. 203 Ödman, Maj När Elströmmen kom till byn. 479 Den gamla svenska bondepraktikan.

10 Historia exkl. Skånes och Militärhistoria 671 Kyrkan firar Lomma 900 år 660 Västra Göinge Hembygdsförenings skriftserie XVI ABF Södra Närke Glasfolket del II Buteljglasbruket i Hammar Andersson, Per Under nordisk flagg Nordens historia, samtid, och framtid speglade i korsflaggor. 24 Arnelund, Hans Uppsalafängelsets historia Beijbom, Ulf Hos okända släkten i Estland. Några intryck från tre resor i österled under åren närmast befrielsen från det sovjetiska oket. 435 Emilsson, Anders Livet kring kalk och sten i Hellvi under 300 år. 481 Eriksson Gunilla Fajanserna kring Östersjön. 555 Fischerström Sven (red) Ung och gammal. Utgiven med anledning av SPP:s 50-års jubileum. 298 Fredholm, Christer Marielund under tre sekler. Marielund i Nättraby, en mil väster om Karlskrona. 72 Geber S, Hedbom A Catharina E. Lagerhjelms räkenskaper på Malmsjö gård Hammarskiöld Hans Minnets Stigar. Theorell Anita En resa bland Svenska kyrkogårdar. Wästberg Per 551 Harrison Dick Uppror och allianser. Politiskt våld i 1400-talets Svenska bondesamhälle. 207 Johansson, Åsa En utvandring i dikt och verklighet Emigrationen från Ljuder 672 Karlsson Torsten Mariakyrkan i Brönnestad 288 Labarre, Albert Bokens historia. 98 Larsson, Laurentius Ilingetorp, Torsås. En liten by, i sydöstra Småland, och dess bebyggare. 553 Liljegren Bengt Regenter i Sverige. En kortfattad bok om Svenska monarker. 8 Lindström G, Sundell Å Snickarminnen i Virserum. Berättelser mm från möbelepoken. 13 Ljungmark, Lars Svenskarna i Winnepeg. Winnepeg - porten till de Canadensiska prärierna, Lundin Allan-Sigvard Det var I Hässleholm det hände 530 Nilsson Peraxel (Red.) Kockums med våra egna ord. Gamla Kockumsarbetare berättar om sin forna arbetsplats. 204 Rothelius, Birger Hästön-Hästholmen. En krönika om den ö, som sedan blev kallad Vikingsborgsön och som är del av lägenheten Stegesund - på norra Vaxholmsfjärden. 114² Skogsjö, Håkan Ångermanlands äldsta skattelängd (1535) 433 Sporback, Sven-Gunnar Hagelsrums Masugnar Järnhanteringen i Kalmar Län.

11 Sturlausson Snorre Eddan. 23¹ Tollstorp, T P Kongl. Djurgården. Historisk statistik. Boken utgavs 1844, den blandar poetiska utgjutelser med statistiska upplysningar och byggnadshistoriska fakta. 302 Torwald, Anita och Rune Bergum - en västgötasocken i omstridd gränsbygd. Kompletteringar till den 1989 utgivna sockenboken. 447 Wallmark Torkel 100 viktiga Svenska innovationer. Under tiden 1945 till Widding Lars Svenska äventyr. En härva av kungliga skurkstreck: Håtunaleken. 670 Widmark G.W. S:ta Maria kyrkas tidstavla 300 Vikström, Eva Bruksandan och modernismen. Brukssamhälle och folkhemsbygge i Bergslagen ¹ Källor till kansli- och arkivväsendets historia, del 1 Handlingar till belysning av det svenska kansliväsendets historia. (1931) 331¹ Källor till kansli- och arkivväsendets historia, del Åkerman, Petter mfl. Ankarsrums Bruk 350 år. 6. Skånes historia 593 Lilla Harrie redskapsverkstad En minnesskrift utgiven med anledning av företagets 60-års jubileum. 584 Ett Knivslagsmål på Kiviks marknad för 94 år sedan. Polisförhörsprotokoll Kronolänsmannen i Brösarp distrikt arkiv från år ¹ Västra Karaby genom tiderna. 382¹ Andersson, Bertil Bilder från Löddeköpinge. En samling vykort och fotografier från Löddeköpinge. 82 Andersson, Erik Byn vid vägkorset. Om Åstorp genom tiderna. 334¹ André A, Högstedt Ch Kartornas Lund talet till Barsebäcksverket Hur var det egentligen med koens gamla skinn. En resa i ord och bild genom Kävlingebygden. 246¹ Bergström, Paul H De som i nämnden nämndes. En studie om motiv kring nämndemannatillsättningar i Frosta härad Bergkvist Karl Salig prosten berättar 645 Rönnebergs härads skolhistoria

12 Bringéus, Nils-Arvid Hjelmsjö. En berättelse om ett familjeföretag och en samhällsmiljö i Örkelljunga. 19 Bringéus, Nils-Arvid Minnesbilder från järnvägens tid. Skåne - Smålands järnväg från Stidsvig till Markaryd. 76 Bringéus, Nils-Arvid Ur släktens sekretär. Författaren ger en rad släktporträtt i och kring Örkelljunga. 294 Bringéus, Nils-Arvid Vallfärder till S:t Olof. S:t Olof i Sydöstra Skåne var alltsedan medeltiden Skånes förnämsta vallfärdsort för fromma pilgrimer. Boken berättar om kulten i S:t Olof från medeltiden till våra dagar. 573 Burman, Mattias Tobacksdoft, minnen och mångfald. Tobackslador i skåne Classon, Christer Fornminnen i södra och västra Skåne. 572 Derbring, Irma Stora Harrie min barndomsby. 126 Drameus I, Martinsson G Skånska Arbetsbilder. Från tiden före andra världskriget. 252¹ Ebelin H, Haskå G Torrlösa. Hindersprövning Erlandsson, Bjerle, Jönsson Kvidinge sockens hembygdsförenings skriftserie III, Fredriksson, Jan Målare i Skåne En historisk dokumentation om målaryrkets rika traditioner. 299 Fredriksson, Jan Folkets Hus arbetarborgen. En bok om Folkets Hus och dess verksamhet i Helsingborg. 199¹ Grahn, Patrik Västar Hoby - Tidsbilder Ur en skånsk sockens utveckling från freden i Roskilde till tiden för första världskriget 606 Gidstam, Björn Skåne. Kultur och landskap. 557 Gustafsson Ragnar(red) Skånska kinematografen. En bok om film i Skåne och skånska filmare. 290 Görnebrand, John Kyrka och församlingsliv. Glimåkra. 566 Göthesson,Lars-Åke Ställningen vid Norrvidinge hösten Erik Dahlberghs bataljplan över Karl XI:s fältläger vid. Norrvidinge och Dagstorp. 621 Hansson Torsten Norrvidinge kyrka och kyrkoliv. 110 Hannrup, Algot Klippanboken. 20¹ Harbe, Daniel Hemma i Harbäckshult. 251¹ Haskå, Guno (red) Allmänna Kunggörelser och Efterlysningar. Malmö Lands- Cancelllie och Lands-Contor ¹ Hollertz Magnus Omkring en mycket liten del av Jorden. På sidan 37 i häftet beskrivs en flottfärd över Lödde å år Hägglund, Cecilia Sjöbobanan. Wändel, Rolf. En historisk beskrivning om järnvägen mellar Barsebäck och Sjöbo. 400¹ Hägglund, Cecilia Motiv från Furulund. En historisk bildkavalkad.

13 ¹ Högs bys skifteslag En bok om Höj 95 Johnsson, Olofsson Kvidinge sockens hembygdsförenings skriftserie V, Pottemakare i Kvidinge. 163¹ Karlsjö, Bertil Hallänska riksgränsen. Dokumentation av den gamla gränsen mellan Sverige och Danmark. Gränsen presenteras i ord och bild och många ålderdomliga ortsnamn förklaras. Med dess hjälp kan läsaren själv återfinna medeltida gränsstenar etc. 646 Lilla Ekenäs 164¹ Karlsjö, Bertil Skånes och Blekinges riksgräns. Den gamla riksgränsen presenteras i ord och bild och de närmare 200 gränsmärkenas läge återges på överskådliga kartor. 397 Karlsson, Bengt Mårtenstorget i våra hjärtan. 91 Klippans kommun Kulturhistoriskt värdefulla objekt och miljöer i Klippan. 328 Klippans kommun Kulturminnesvård i Klippans kummun - Bonnarp, Klippans kommun Kulturminnesvård i Klippans kommun - Färingtofta, Kävlinge Släkt- o Folklivsf. Leva eller dö? Tärningen fick avgöra. Händelser i vår omgivning, som våra förfäder kanske bevittnat. 255 Kävlinge Släkt- o Folklivsf. Gåramålningar från Kjeflingebygden. 335¹ Kävlinge kommun Lackalänga Stävie Sockenbok. 616 Kävlinge Kommun Historien om Mårtensgatan. 353¹ Kävlinge Släkt- o Folklivsf. Gåramålningsutställningen Foton av och uppgifter om utställningens tavlor. 378¹ Lackalänga skola Skolan mitt i Byn. Bondekultur på 1890-talet. En bok skriven av barn i Lackalänga, för barn. 101² Landskrona Muséum Minne från Ven (utställningskatalog 1994). 639 Lewan Nils Ett skåne i förändring. Kartor och landskap genmom 200 år 97 Liedman, Elvir Vittskövle kyrka. 146¹ Lindal, Harald Skånes historia fram till Lindblad A, Lundahl T Herrevadskloster. 389 Lund, Christer Gatehus och Gatehusfolk i Skånska godsmiljöer. 159¹ Lunds Landsarkiv (red) Biskopsvisitationer i Skåne Församlingsmedlemmarna kunde till biskopen framföra sina synpunkter på kyrkan och prästerna fick redovisa sitt arbete. 628 Lomma komun Flädie-inventeringen Den gamla kyrkbyn Flädie 352¹ Lunds Landsarkivs skifts. 5 Biskopsvisitationer i Skåne Bl a i Hög och Kävlinge åren 1699, 1706 och Ljunggren K.G. Utgiv. Lunds stifts landebog. Skånsk senmedeltid och renässans. 478 Lönnäng Ragnar Handbok för resor till Skånska slott.

14 ¹ Malmsten B B Sjöfolk och fartyg från Nordvästskåne ¹ Malmsten B B Sjöfolk och fartyg från Viken ¹ Malmsten B B Sjöfolk och fartyg från Viken ¹ Malmö Stadsbibliotek Att läsa om Skånes historia. Lista över litteratur om Skånes historia med tyngdpunkt på danska tiden och övergången till Sverige. Utkom Martinsdotter, Kerstin Med Malmö i minnet. 152 Mårtensson, Malte Oplöjd ostkustmark. Brantevik under de 50 första åren på Cimbris och Nöbbelöf 608 Nilsson Birgitta Se till den som liten är. uppfostringshjelp 650 Nilsson,Börje. (red) Vårt gamla Höganäs. 651 Nilsson,Börje. (red) Vårt gamla Höganäs. Del 2. 27¹ Nilsson J, Tyge S Gåramålningar från Oxie Härad 254¹ Ohlsson Karl-Hugo Min hembygd Kävlinge kommun Lackalänga med Furulund Olsson Kerstin Vikhögs fiskeläge 200 år. 623 Persson, Kjell-Åke Dagstorps socken...en tillbakablick. 627 Persson,Bengt Arne Dagstorps gamla Kyrka 106² Rosenberg, S-Å Herrevadskloster Fakta - Fantasier Funderingar. 87² Rosenberg, S-Å Hällkista och Helgedom. Brottstycken ur Gråmanstorps kyrkas och kyrksockens historia. 554 Ryden Daniel Där tiden står still. En nostalgisk återblick. 232 Samuelsson, Owe Härslövs och Säby kyrkors historia. Byggnads- och patronatshistoria. 607 Riseberga och Färingtofta Hembygdsbok ¹ Sjöstedt, Margareta Barsebäck -en bygd i förvandling 371 Skansjö, Sten Skånes historia Från den äldsta kända boplatsen i Mölleröd fram till 200-talet. Boken belönades 1998 med Lengertz kulturpris för bästa skildring av Skåne, dess kultur och människor. 318 Skånes Arkivförbund Baptism och fribaptism i Skåne. Skåne var ett av de tidiga och starka fästena för baptisterna och senare även för fribaptisterna. 386 Skåne Arkivförbund Tur och retur på minnenas spår. red: Eva Sjögren Berättelsen om banarbetarnas slit, om doften i barndomens väntsalar, om livet i banvaktstugan, om den kvinnliga konduktörens minnen. Boken baseras på ett trettiotal personers egna berättelser om sina liv och erfarenheter. 387 Skånes Arkivförbund Tösabitar, saxat ur livet. red: Maria Larsson Eva Sjögren Möt Kristine som fick krama Lasse i Arvingarna. Sifferflickan som bröt upp från det gamla jobbet. Ester, mjölkerskans dotter, som fick slita ont hos herrskap. Wilma, som vimsar med väninnor. Iris Persson från Löddeköpinge har skrivit på sidan 266.

15 Skånes Arkivförbund Orostid,Ofredsår. red: Maria Larsson Beredskap, ransoneringskort, gengas, cellullstyg och Eva Nyberg mörkläggningsgardiner. I Skåne var man hotfullt nära krigets Eva Sjögren verklighet. I boken berättar 27 män och kvinnor om sina upplevelser krigsåren. 177¹ Skånes Genealogiska Förb Skånska jordeböger og mantal samt annat källmaterial före och efter ² Stenberg, Bertil Öppet Landskap, Djur och gårder. Herrevadsklostersgården, Andersbygget, Snälleröd. Bygden, odlingen, människorna under 350 år 571 Svensson, Bertil Solidar en 100-årig historia. 574 Swahn, Jan-Öjvind Bondelif vardagsvärv och helgdagsvila. Bilder ur Skånskt bondeliv med citat av ff. 477 Tveiten Hallvard Gullarp,Trollenäs och Västra strö socknars historia. Trollenäs gods äldsta historia. 565 Tveiten Hallvard Västra Sallerup och Remmarlöv socknars och Eslöv gårdar Historia. Och Ellinge gods historia. 46¹ Törne E, m fl Säasä, skånsk samling, del X Med berättelser från 1800-talets Kävlinge, bl a av och om Johanna Woll. 94 Wilhelmsson Kvidinge sockens hembygdsförenings skriftserie II, ¹ Kävlinge KGI 60 år. 399¹ Stora Harrie idrottsförening 50 år. 7. Militärhistoria 249¹ Södra Skåningarna. Nr 2, Jubiléumsnummer. 99 Artéus, Gunnar Till militärstatens förhistoria. Krig, professionalisering och social förändring under Vasasönernas regering. 129 Bandholtz C, Löfgren B Hemvärnet Kristianstads försvarsområde Bohusläns muséum Backamo Lägerplats. Kulturhistorisk utredning. 226¹ Clemensson P, Ericsson L Soldatforskning, en kort handledning. Frohnert P, Lippold B Häftet visar på material, som den, som vill forska djupare om varje soldat, kan använda. 181 Dahlberg, Eric Skåne och regementet. En bok om Skånes land och folk och om Kungl Norra skånska infanteriregementet för dess soldater. 172¹ Ericsson, Lars Källor för soldatforskaren. De viktigaste källorna för den, som vill forska i arkiven efter försvarets personal från 1500-talet till 1800-talet. Exemplen är främst hämtade från Kronobergs län.

16 ¹ Lagerberg, Sven Livgardet i Stockholm. En Stockholmskrönika - om Kungl Svea Livgarde, Sveriges äldsta regemente 182¹ Larsson, Göran Soldatforskning i Skåne, Halland och Blekinge. Om källor i Landsarkivet i Lund och i Krigsarkivet. 130¹ Larsson, Göran (red) Norra Skånska Regementet, del I, ¹ Larsson, Göran (red) Norra Skånska Regementet, del II, Löwenhielm Fredrik Svenska ordnar och medaljer. 100 Widén, Albin Underbefälets historia. 8.Historiska romaner 425 Andersson Jöns. Där Lärkorna sjunger. En romantiserad berättelse om Lilla Harrie vid 1800-talets slut. 354 Carlenfelt, Per O W Gästgivaren. 339 Fredriksson, Allan Väl mött igen i Alfreds hage. En promenad i naturen genom de fyra årstiderna. 105 Fäldt, Stig Skatten i Karaby backar. 355 Fäldt, Stig Folk och fä kring Karaby Backar. 104² Gustafsson, Algot Em. Gamle Bruces kvarlåtenskap. Folklivsskildring. 391 Larsson Axel Historier från Torskabäck. Historiska berättelser från ett Fiskeläge vid talets början. 25 Nordberg, Sigvard Marmorborgen. Det är makten som Sigvard Nordberg klär av i romanen. Ända in på bara skinnet. 90 Paulsson, Albin Sagan om Bue. 9. Biografier 644 Porträttgalleri från Malmöhuslän 552 Bergsten Magnus (red) Svenska kungar och mäktiga män. En antologi över 10 Svenska män med makt. 185 Björk, Kaj Carle eller vägen till vänster 579 Carlquist, Gunnar Lunds stifts herdaminnen. Ser.II Biografier. Onsjö, Harjagers och Rönnebergs kontrakt. 253 Eriksson, Ulla Ärkebiskop Nathan Söderbloms fäderneanor. 75 Fernebring, L, Robertsson, C. Aug. Cederborg. Snapphanetidens berättare. 641 Herrlin, Gunnar. et.al. Lunds stift i ord och bild. Del Herrlin, Gunnar. et.al. Lunds stift i ord och bild. Del Höglund, Gunhild Stridbar kvinna. Anna Visborgs liv och svensk kvinnorörelse.

17 Jarlert, Anders (red) Arkiv Fakultet Kyrka. Festskrift till Ingmar Broheds minne. 605 Lindqvist, Herman Jean Bernadotte, Mannen vi valde. Få människor har gjort en lika lång klassresa som Jean Bernadotte Han började sitt vuxenliv som en enkel faderlös soldat i en av Frankrikes utkanter, och slutade som kung av Sverige och Norge. 637 Löfström, Tomas William Arnes dröm om frihet. och andra betraktelser från österlen 183 Ljungberg, Tore Malte-Musik, Minnen, Magi. En bok om Malte Johnsson, orkesterledare i Göteborg sedan mitten av 1930-talet. 22 Mattson, Inge Dan Andersson och Rebecka Svensson En bok om finnmarkspoeten Dan Andersson och hans kontakt med blekingeflickan Rebecka Svensson. 647 Rosvall, Ted Bernadotte-ättlingar 446 Rystad Göran Karl XI. En biografi. 73 Trofast, Jan Jacob Berzelius. I de kungliga kretsarna. 295 Trofast, Jan Dygden utgör vår sällhet. Jacob Berzelius dagbok från gymnasietiden i Linköping. 648 Weibull Jörgen Bernadotterna En krönika om vårt kungahus i kultur och politik. 649 Welinder, Lars (red) Skånes män och kvinnor. 10. Memoarer 65 Andersson, Tage En metallare i Norrtälje. 228 Berggren, Rut Den dolda rikedomen. Forsbacka - ett bruk och dess historia. 292 Bäck, Håkan Någon andas bakom väggen. På en ödegård i Värö (Finland) berättar Håkan Bäck om gångna tiders människor och händelser för en skara ättlingar till dem, som hade bott på platsen. 205¹ Davidsson, Folke Från dåtid till nutid. 64 Ekström-Persson, Nancy Lycka och skräck i Skara. Litet barns tidiga minnesbilder Ingemansson, Axel En torparsons levnadsöden. 633 Rosvall Ted Teds tankar. Släktforskningskåserier Samuelsson, Owe Johan Tärnströms levnadsminnen.

18 Släktböcker 168¹ Svensk Slägtkalender och svenskt ättartal Personregister. 171¹ Alexandersson, Börje Börje Alexanderssons släkt. Med anor i bl a Barsebäcks Fiskeläge. 107¹ Appelkvist, Jan (red) Släkten.. 1 4¹ Björkman, Lars G Lovisa Christiensdotter von Vogelsang och hennes ättlingar. 636 Centervall Senta Av hugenotternas stam. Ur en gammal släkts krönika. 84² Euler-Chelpin, Sten von Släkten Kjersén. 216¹ Genealogiska föreningen Svenska Släkter, häfte 1:2. 428¹ Hernelind, Marc Bureätten Del ¹ Nilsson. Per G. Gästgivareättlingarna från Everlöv, del II:* 304¹ Nilsson, Per G Gästgivareättlingarna från Everlöv, del III:a Bengtas dotter Bollas avkomlingar 305¹ Nilsson, Per G Gästgivareättlingarna från Everlöv, del III:b Bengtas son Nils avkomlingar. 402¹ Nilsson, Per G. Hellestad nr; Även kallat "Vasaholm" 602 Norlindh Tycho Björnstorp-släkten, förteckning över. Upprättad av Tycho Norlind, kompletterad av Karl-Axel Olin. 169¹ Olsson, Helge Min Fars anor. 170¹ Olsson, Helge Min Mors anor. 145 Ottoson, Nils Hanna Asmundsläkten från Stångby år. 70¹ Rugholm, Winther Aarhus-Winther-Släkten. 115² Segerstad, Nils Hård af Släkten Berg från Söderhamn. 587 Sjöström, Lennart Skriftställaren och religionshistorikern Lennart Sjöström från Furulund Har sammanställt sitt forskningsmaterial i ett häfte med tre underrubriker. 1; The Vikings and other free men. 2; Ätten Des Réaux 3; Lennart Sjöström`s släktforskning. 116 Skogsjö, Håkan Familjer i Edsele. 218¹ Stridh, Alva Påls-släkten från sydvästra Skåne. 174¹ Thorsell, E (red) Svenska Släktkalendern ¹ Thorsell, E (red) Svenska Släktkalendern ² Trägårdh, Kurt G Släkten Trägårdh från Skåne. 403¹ Ullgren Peter Lantadel. Adliga godsägare i Östergötland. och Skåne vid 1600-talets slut. 592 Flensmarck T. (red) Skandinavisk vapenrulla Svenska ätterna Hamilton del Svenska ätterna Hamilton del Rothschild v. Lazarus Svenska Grevar och Baroner. Band I 663 Band II 664 Band III

19 Juridik 310¹ Domstolsverket Brottmålsdomar och dess följder. Förfarandet i tingsrätten, påföljder, överklagande. 311¹ Domstolsverket Skolan i domstolen. Handledning för skolinformation vid tingsrätterna. 381¹ Sveriges Rikes Lag Thurgren J.A. Utgiv. Sveriges rikes Kyrkolag. Med tillägg av de stadganden som utkommit till. Den 1 oktober Nordlöf, Barbro Rättshistoria för släktforskare. 13. Forskareförteckninga 9¹ Släktforskarförteckning för Finland ¹ Vasanejdens släktforskare. 86² Möller, Pontus Svensk Släktforskarförteckning ² Olsson, Mari-Anne Svensk Släktforskarförteckning ² Olsson, Mari-Anne Svensk Släktforskarförteckning ¹ Skånes Genealogiska Förb Skånsk Släktforskarförteckning ¹ Kävlingebygdens Släkt- Forskareförteckning ¹ och Folklivsforskare Forskareförteckning Jubiléumsskrifter 655 SGF Jubileumsskrift ² Individ och historia. En festskrift som hyllning till Hans Gillingstam på hans 65-årsdag. Den behandlar ämnen från 1200-talet till modern tid med inriktning på personhistorik. 80² Landskrona muséum 50 år, ² Studier i modern historia. Boken är tillägnad Jarl Torbacke vid hans 60-årsdag. Den behandlar inrikes- utrikes- och försvarpolitik, ideologier och massmediaforskning Kävlinge Kommun. Minnesskrift vid 30års firandet av Kommunsammanslagningen 356¹ En bok om Scan

20 Genealogiska Föreningen Genealogiska Föreningen Gärds Härads Hembygdsför. Gärds Härads Hembygdsförening Hellspong, Mats (red) Lusthusporten. En forskningsinstitution och dess framväxt Festskrift till Hallwylska professuren i folklivsforskning. 194 Nelson, Axel Några glimtar ur Dövas historia. 638 SGF Jubileumsskrift ¹ Skånes Genealogiska Förb Skånsk Släktforskning. Utgiven vid SGF:s 50-årsjubiléum, Boken ger exempel på något mera ovanliga källor för släktforskning, varav de flesta hänför sig till Skåne. 188 Åstrand, Göran Kyrkomötet 125 år Årsböcker 509 Välkommen till Landskrona. 45 Svenska Naturskyddsför. Sveriges natur, årsbok Gislaveds hembygdsför. Gislavedsboken Gärds härads hembygdsför. Gärds härads hembygdsförenings årsbok Gärds härads hembygdsför. Årsbok Sandklef, Albert Vår bygd, Hallands hembygdsförbunds årsskrift Smålands Gille i Göreborg, årsbok Bager, Elsebeth Elbogen, Malmö Fornminnesförenings årsskrift Johansson, Arnold Tingås hembygdsförenings årsskrift Älghultskrönikan,utg av Älghults sockens hembygdförening 1989 Landskronaboken. 501 Landskronaboken Landskronaboken Landskronaglimtar Jubileumsåret I barnaminne Hven Att spara på minnen Se vår historia Landskronaprofiler Fiskarbacken.

21 21. Meddelanden från Riksheraldikerämbetet III IV V VI VII VIII IX X. Bygd och natur Kävlingebygden då och nu. En årsbok från Kävlinge kulturnämnd. 238¹ 1978 Hög 239¹ 1979 Löddeköpinge 359¹ 1980 Lilla Harrie 240¹ 1981 Västra Karaby 241¹ 1982 Södervidinge 242¹ 1983 Hofterup. 243¹ 1984 Barsebäck 244¹ Stora Harrie 245¹ Kävlinge

22 22. Kulturens årsbok 360 Bengtsson, Bengt (red) Skånsk miljö 361 Bengtsson, Bengt (red) Bröd och bostad 1 Kjellberg, Sven T (red) Ödets käril 2 Bengtsson, Bengt (red) Över gränserna. 3 Bengtsson, Bengt (red) Silver och fajans 362 Bengtsson, Bengt (red) Möbler 363 Bengtsson, Bengt (red) 1968 Möbler keramik 364 Bengtsson, Bengt (red) 1969 Metallarbete Hem och hushåll Hantverk Renässans. 365 Bengtsson, Bengt (red) talet. 366 Bengtsson, Bengt (red) Mera 1700-tal. 367 Bengtsson Bengt, Gerber Jan (red) talet. 368 Nordensson Eva, Gerber Jan (red) Mera 1800-tal. 369 Nordensson Eva, Berber Jan (red) talet. 559 Nordensson Eva (red) 1981 Brukat och glömt. 560 Nordensson Eva (red) år. 561 Mårtensson Anders (red) 1983 Ljus och lykta Eldstad och värme Förpackningar Konst och bilder Folkligt-Hantverksmässigt Lund Eriksson, Wahlöö Tidens rum Karlin och Kulturen. 61 Mårtensson, Anders (red) 1993 Bröllop. 62 Wahlöö, Claes (red) 1994 Världskulturen Bokkulturen i Lund Intill Paradislyckan Aspekter på modernismen Metrpolis Daniae. 511 Landberg Anna (red) 1999 Perspektiv på traditionen. 512 Hansen Kjell (red) 2000 Skånes renässans.

23 Skånes Hembygdsförb. Årsbok Arbman, Carlqvist m fl Evald Gustafsson (red) Arbman, Noreen, Svensson Skånsk väg. 48 Arbman, Bringéus m fl Bringéus, Cinthio m fl Hus och gårda.r 50 Bringéus, Cinthio m fl Bygd och bebyggelse Skånska matvanor. 52 Thun, E Nytt om fornt i Skåne. 53 Bringéus, Nils-Arvid Skånska årsfester. 54 Tunander J Skånskt brännvin. 55 Bunte, C Skånsk byggnadsvård. 56 Bunte C, Werdenfels Å Skånsk kust. 57 Werdenfels, Åke Skånsk hembygdsrörelse. 58 Werdenfels, Åke Skånska industriminnen. 59 Werdenfels, Åke Arkeologi och samhälle. 60 Werdenfels, Åke Skånska vattenkvarnar och vädermöllor. 18 Werdenfels, Åke Skånskt tegel. 247 Werdenfels Å, Åström H 1985/86 - Skånska minnesbilder. 17 Cinthio, Erik 1987/88 - Skånska kloster. 12 Stattin, Jockum Folktro i Skåne. 342 Bauman K, Hallberg G Skånes kyrkor. 23.

24 24. Stifthistoriska sällskapet i Lunds stift 357¹ Ahrén, Per Olov (red) Förändra och bevara Lunds stift under senare hälften av Talet. 374¹ Ahre'n P 0, Sjöstrand Lena Från S:t Olof till S:t Anna Kyrkobyggande i Lunds stift under andra hälften av 1900-talet. 394¹ Ahrèn P,O Om sammanläggningar av församlingar i Lunds stift ¹ Ahrèn P.O Lund Medeltida kyrkmetropol. 424¹ 2005 Kyrkomusik i Lunds stift. 510¹ Aggedal, Nilsson Lundabiskopar och deras omvärld Om kyrkligt ungdomsarbete. 562 Alenäs, Stig Roskildefreden 350 år. 589 Mörck, Erkki 2009 Psalm 1, ett vers. 604 Ek Hjalmar 2010 Prosten Hjalmar Ek s levnadsminnen Sveriges släktforskarförbunds årsbok Båtsmän, ryttare och soldater - Släktforskaren och de militära källorna Stadsbor i gångna tider - Släktforskaren och staden Inte bara kyrkböcker, alternativa källor i släktforskn Bland bergsmän och bruksfolk Migration Skurkar och vanligt folk. Brott och straff Arkivskatter, Riksarkivet och släktforskaren Framtiden, Ångermanland, Varia Resor, Östergötland, Varia Släktforskarens årsbok Släktforskarens årsbok Släktforskarens årsbok Släktforskarens årsbok Skogsjö, Håkan (red) Släktforskarens årsbok Släktforskarens årsbok Släktforskarens årsbok Släktforskarens årsbok 2004

25 Släktforskarens årsbok Släktforskarens årsbok Släktforskarens årsbok Släktforskarens årsbok Släktforskarnas årsbok Släktforskarnas årsbok Släktforskarnas årsbok Släktforskarnas årsbok Svenska Turistföreningens Årsskrift Fries, Carl (red) Jämtland 454 Fries, Carl (red) Västerbottens län 455 Fries,Carl (red) 1938 Östergötland 456 Lundquist, Gösta (red) 1939 Medelpadd 457 Billow, Anders (red) 1946 Förhistorisk tid 458 Billow, Anders (red) talet 459 Lundquist, Gösta (red) 1952 Våren 472 Thaning, Olof (red) 1953 Sommaren 473 Thaning, Olof (red) 1954 Hösten 474 Thaning, Olof (red) 1955 Vintern. 460 Thaning, Olof (red) 1956 Staden 461 Thaning, Olof (red) 1957 Berget.

26 Thaning, Olof (red) 1958 Stranden 463 Thaning, Olof (red) 1959 Skogen 464 Thaning, Olof (red) 1960 Bygden 465 Thaning, Olof (red) 1961 Skåne Uppland. 466 Thaning, Olof (red) 1963 Norrbotten Bohuslän Hälsingland. 467 Thaning, Olof (red) 1966 Gotland 468 Thaning, Olof (red) 1967 Västmanland Småland Ångermanland Västergötland. 469 Thaning, Olof (red) 1971 Blekinge Dalarna. 475 Thaning, Olof (red) 1973 Stockholm 470 Thaning, Olof (red) 1974 Öland Närke. 488 Sehlin, Halvar (red) 1986 STF 100 år 489 Janson, Erik (red) 1987 Levande trä. 490 Janson, Erik (red) 1988 Levande textil. 491 Janson, Erik (red) 1989 Mest om järn 492 Janson, Erik (red) 1990 Sten. 493 Johansson, Ulf (red) 1991 De stora sjöarna. 494 Johansson, Ulf (red) 1992 Bohuskust 495 Johansson, Ulf (red) 1993 Norrlandsälvar. 496 Johansson, Ulf (red) 1994 Roslagen. 497 Johansson, Ulf (red) 1995 Kanaler. 498 Bauer, Hans (red) 1996 Skåne. 499 Bauer, Hans (red) 1997 Dalarna.

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

0733-375468 Flommen 2. 0706-698857 0733-374717 Hässlegården Patrik Fröderberg Poppe.jennie@gmail.com 0768-650211 Kristianstad

0733-375468 Flommen 2. 0706-698857 0733-374717 Hässlegården Patrik Fröderberg Poppe.jennie@gmail.com 0768-650211 Kristianstad 2014 Kontaktpersoner Email Tel.nr Abbekås Lasse Stark klubbchef@abbekasgk.se 0705-813135 Araslöv Mats Persson mp@t-kartor.se 0733-206818 Assartorp Rasmus Fransson Rasmus.fransson@malmoaviation.se 0702-626991

Läs mer

Alliansen Ringen - Adresser till klubbar och lagledare

Alliansen Ringen - Adresser till klubbar och lagledare Alliansen Ringen - Adresser till klubbar och lagledare Hjälp oss att hålla denna lista uppdaterad genom att meddela felaktigheter, ändringar och kompletteringar med ett e-mail till goran@strandqvist.se.

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 Dahlberg Evy 77 108 Hellström Anna-Lena 109 140 Hellström Bo

Läs mer

2007-05-17 Sida 1. Generation I

2007-05-17 Sida 1. Generation I 2007-05-17 Sida 1 1 Maria Nilsdotter (500:3). Född 1881-02-14 i Harabygget, Hörja (L). Död av Cancer 1946-07-09 i Barkhult, Hörja (L). (Far 2, Mor 3) Gift vid borglig vigsel 1900-12-23 i Osby med Sven

Läs mer

Del 2 De första åren i Sverige

Del 2 De första åren i Sverige Del 2 De första åren i Sverige 1 Del 2 Här följer bilder och kommentarer till estlandssvenskarnas första tid i Sverige Bildtexterna är alla exakt avskrivna från albumet. Familjen Österbloms hem i Spånga

Läs mer

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Månsson, Lund 17-19 grader, växlande molnighet, lätt

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Inga Frida Olivia Grönlund. Skollärarinna. Född 1896-03-28 i Kall (Z). Död 1967-07-24 i Åsmon, Ådals-Liden (Y). (Far I:1, Mor

Läs mer

Lagtävling Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2007. 1 Ranåsen &Dise kapital AB 222 Patrik Dise Owe Persson Patrik Fahlgren Sonny Karlsson

Lagtävling Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2007. 1 Ranåsen &Dise kapital AB 222 Patrik Dise Owe Persson Patrik Fahlgren Sonny Karlsson Lagtävling Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2007 1 Ranåsen &Dise kapital AB 222 Patrik Dise Owe Persson Patrik Fahlgren Sonny Karlsson 2 Gösta Anderssons Byggnadsfirma AB 228 228 Margareta Olofsson Bengt Axgren

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Anneli Petersson & Claes Westling Landsarkivet i Vadstena

Anneli Petersson & Claes Westling Landsarkivet i Vadstena Anneli Petersson & Claes Westling Landsarkivet i Vadstena Småland, Öland & Östergötland, fyra län, sedan 1908 Riksarkivet Den statliga arkivorganisationen KULTURDEPARTEMENTET Björn Jordell RIKSARKIVET

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Haninge Bibliotek. Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER

Haninge Bibliotek. Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER Haninge Bibliotek Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER Haninge Kulturhus Bibliotek erbjuder följande resurser för släktforskning På CD-ROM installerade på släktforskningsdatorerna På dator 1 Röd markering På

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Stellan Kramer Cup 2006 Klass A-klassen Rond 3 Spelform Blandat Datum 2006-08-09 Antal pristagare Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat Särskiljning CUT 1 P Lindberg/O Lindberg 23,5 20-19.0-21.5

Läs mer

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Vapengrupp A 1 Lars-Erik Myrberg Elitskyttesällskapet ESS 47 47 46 46 48 47 50 331 49 47 45 141 472 S 375 2 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 47 47 48 48 49 45 48

Läs mer

ARKIVCENTRUM SYD Program

ARKIVCENTRUM SYD Program ARKIVCENTRUM SYD Program våren 2015 Välkomna till Arkivcentrum Syd I vår händer det mycket på Arkivcentrum Syd. Förutom spännande onsdagscaféer, med kaffe och dopp från kl. 14.30, kommer vi att ha extra

Läs mer

EXEMPEL PÅ CD-PRODUKTIONER OCH DATABASER PÅ INTERNET

EXEMPEL PÅ CD-PRODUKTIONER OCH DATABASER PÅ INTERNET EXEMPEL PÅ CD-PRODUKTIONER OCH DATABASER PÅ INTERNET Med undantag av Genline gäller generellt att praktiskt taget all information som hämtas från Internet och CD-skivor är andrahands-information av varierande

Läs mer

Att dokumentera och känna till sin egen historia 4 Komma i gång en introduktion 7 Intervjuteknik 8

Att dokumentera och känna till sin egen historia 4 Komma i gång en introduktion 7 Intervjuteknik 8 nytt_original_0914 06-09-14 11.30 Sida 3 Innehåll Att dokumentera och känna till sin egen historia 4 Komma i gång en introduktion 7 Intervjuteknik 8 Mitt liv min barndom 10 min ungdom 22 mitt vuxenliv

Läs mer

Ensemble. Hasse Andersson. Micke Andersen. Emelie Bengtsson. Martina Olofsson. Mats Olofsson. Göran Cronholm. Jeannette Storm.

Ensemble. Hasse Andersson. Micke Andersen. Emelie Bengtsson. Martina Olofsson. Mats Olofsson. Göran Cronholm. Jeannette Storm. Ensemble Micke Andersen Martina Olofsson Emelie Bengtsson Göran Cronholm Mats Olofsson Hasse Andersson Jeannette Storm Rosita Elfving Pelle Svensson Jessica Persson Ingen publik ingen revy 1987 träffades

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837 Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf IngridMaria Isaksdotter Föräldrar till Lars Peter Isaksson: Isac Jonasson och Brita Maria Knutsdotter i Ryd Mormor

Läs mer

Bilaga 1 Myndigheter och militärhistoriska föreningar med vilka SFHM har samarbetsavtal, eller på annat sätt samarbetar med. Avd Samarbetspartner Ort Län Samverkansområde FVM F17 Kamratförening Kallinge

Läs mer

Älvsborgs Trädgårdsförbund. Valsamverkan Västernorrlands Län Gulli Hedin

Älvsborgs Trädgårdsförbund. Valsamverkan Västernorrlands Län Gulli Hedin Deltagare Fullmäktige 6/4 2014 Bilaga 1 Röstberättigade Västerbottens Läns Trädgårdsförbund Yvonne Lundqvist Västerbottens Läns Trädgårdsförbund Hans Lövgren Västerbottens Läns Trädgårdsförbund Kaisa Lövgren

Läs mer

Hannover Svenska Brevduve Förbundet

Hannover Svenska Brevduve Förbundet 1 av 10 2011-07-26 20:38 Hannover Svenska Brevduve Förbundet Date Info 2011-07-16 07:00 National Pigeons About 614 Söder mästerskapet Plc Id Loft/Name Pigeon Distance (m) Speed (m/min) Clocked Points 1

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

OBS! Samtliga handlingar till ärendena finns på Stadsarkitektkontoret.

OBS! Samtliga handlingar till ärendena finns på Stadsarkitektkontoret. KALLELSE www.simrishamn.se Stadsarkitektkontoret 1 (6) SAMMANTRÄDE: Byggnadsnämnden Tid och plats: Onsdagen den 8 november 2006, kl. 16.00 Björkegrenska gården KALLADE Ledamöter: Matts Karlsson (m) Anders

Läs mer

Stockholms Skolors Veteranförening 1979-2014

Stockholms Skolors Veteranförening 1979-2014 Stockholms Skolors Veteranförening 1979-2014 Veteranförening - kan det va' nå't? Frågan ställdes en gång av en skribent i tidningen Skol-Stockholm. I april 1979 bildades Stockholms Skolförvaltnings Veteranförening

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ###

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Klass: Open Damer Rond: 1 Spelform: Scratch Datum: 2009-09-07 Placering: Namn: Klubb: S-HCP: Resultat: 1 Maria Lokrantz Gustavsviks GK

Läs mer

121 77 Globen - Stockholm 070-576 19 10

121 77 Globen - Stockholm 070-576 19 10 Denna förteckning omfattar de personer som DNV GL har certifierat som byggarbetsmiljösamordnare enligt "Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare". Förteckningen är sorterad efter

Läs mer

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge Ett varmt tack till alla deltagare, vår tävlingsarrangör samt våra sponsorer. Sponsorförteckning RM 2011 Företag ABC-Åkarna ABKATI Alviks

Läs mer

Varumärkesundersökning: Tourism in Skåne våren 2010

Varumärkesundersökning: Tourism in Skåne våren 2010 1 Extra pressmaterial Varumärkesundersökning: Tourism in Skåne våren 2010 Urval: 1000 svenskar fördelat på 250 respondenter per följande urval: - Mälardalen inkl Stockholm, Göteborgsregionen, Sydsverige

Läs mer

Druidordens Riksmästerskap Golf 2011 Riksmästare

Druidordens Riksmästerskap Golf 2011 Riksmästare Logen Idris Druidordens Riksmästerskap Golf 0 Riksmästare (Endast deltagare med bruttoslag

Läs mer

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29)

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) OK Denseln Adress: Mårängen, Orgavägen 2, 617 31 Skärblacka Tel: 011-586 00 Fax:011-586 00 E-post: ok.denseln@bostream.nu PG: 46 96 57-1 : Jan Berggren,

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Börja släktforska. Genvägar till din släkts historia. Per Clemensson / Kjell Andersson. Natur & Kultur

Börja släktforska. Genvägar till din släkts historia. Per Clemensson / Kjell Andersson. Natur & Kultur Börja släktforska Börja släktforska Genvägar till din släkts historia Per Clemensson / Kjell Andersson Natur & Kultur www.nok.se info@nok.se Omslagsbild: Per Clemensson Omslag: Niklas Lindblad Grafisk

Läs mer

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet.

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 1 mars 2014 kl. 11.10 12.45 Riddarsalen, Riddarhuset, Stockholm Närvarande: se bilaga Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar

Läs mer

NJC / SCANDIC CUP STAFETT

NJC / SCANDIC CUP STAFETT Start : 09:45 Technical Delegate AssistantTechnical Delegate Chief of Competition Assistant TD Nat. Jury Information EKBLOM Gudrun MARTINSSON Hans ÅBERG Gabriel CAN Name: Height Difference (HD): Maximum

Läs mer

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014.

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Årsmötet inleddes med morgonkaffe följt av morgonbön, ledd av Ulf Berggren. 1 Mötets öppnande Ordföranden Ulf Berggren

Läs mer

Lite om. Släktforskning idag med datorer och Internet

Lite om. Släktforskning idag med datorer och Internet Lite om Släktforskning idag med datorer och Internet Program - Släktforskning på Internet Att tänka på Vad händer? - SVAR och Statens Arkiv - Visning - NAD - Visning - Nytt och nyttigt i SVAR - BONUS-material

Läs mer

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Nr Lag Start Namn Klubb 1 1 Lundin Jim Östhammars Jaktskytteklubb 2 1 Bohlin Viktor Uppsala Jaktskytteklubb 3 1 Skogsberg Jerry För.jaktskyttarna

Läs mer

Stark utveckling för skogspriser i Götaland

Stark utveckling för skogspriser i Götaland Pressmeddelande 040907 Ny statistik från LRF Konsult: Stark utveckling för skogspriser i Götaland Efter att i flera år ha legat en bra bit över riksgenomsnittet, ökar nu skogspriserna ytterligare för södra

Läs mer

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker Denna förteckning omfattar de personer som DNV GL har certifierat som värdeförvaringstekniker enligt "Kravspecifikation för certifiering av Värdeförvaringstekniker". Förteckningen är sorterad efter postort.

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Årsredovisning. Skånes hembygdsförbund

Årsredovisning. Skånes hembygdsförbund Årsredovisning för Skånes hembygdsförbund Räkenskapsåret 2008 Skånes hembygdsförbund 1(9) Styrelsen för Skånes hembygdsförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande FÖRENINGEN SVERIGES KYRKOGÅRDSCHEFER OCH SVENSKA KYRKANS ARBETSGIVARORGANISATION inbjuder till kyrkogårdskongress den 5 7 september 2011 i Varberg Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

Husarviken - den lugna viken. Medeltiden

Husarviken - den lugna viken. Medeltiden Husarviken - den lugna viken Uppgifterna och bilderna nedan är hämtade från följande böcker, flera av dem bara tillgängliga på bibliotek eller antikvariskt. Staffan Tjerneld: En bok om Djurgården under

Läs mer

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning.

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ju djupare man dyker in i ärendet mellan Ellös Buss och Stenungssunds kommun finnar man hur öppet vänskapskorruptionen tar sig när risken

Läs mer

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista 25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista Flickor 09 1 Clara Erlandsson, Ärtemarks IF 2 Emma Söderlund, Sjömarkens IF 3 Jennifer Jonsson, Lekstorps IF 4 Jennie Ohlin, Sjömarkens IF Clara Erlandsson

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Rapport 2011:15 Arkeologisk förundersökning Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Intill RAÄ 16 Unnerstad 2:1 Gammalkils socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S M U

Läs mer

Sällskapet Strömstierna - Verksamhetsbilaga år 2010

Sällskapet Strömstierna - Verksamhetsbilaga år 2010 Sällskapet Strömstierna - Verksamhetsbilaga år 2010 Inledning Detta dokument kompletterar Sällskapet Strömstiernas Verksamhetsberättelse för år 2010 och sammanfattar de aktiviteter som Sällskapet genomfört

Läs mer

Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen?

Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen? Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen? Annica Henelund Åsa Holmdahl Gunnar Selberg Ansvaret ska ligga på kommunen, alltså om ingen annan bygger så måste kommunen bygga. Under

Läs mer

SEW-EURODRIVE AB. SEW-EURODRIVE AB i Jönköping Box 3100, 550 03 Jönköping Gnejsvägen 6-8, 553 03 Jönköping Växel: 036-34 42 00

SEW-EURODRIVE AB. SEW-EURODRIVE AB i Jönköping Box 3100, 550 03 Jönköping Gnejsvägen 6-8, 553 03 Jönköping Växel: 036-34 42 00 SEW-EURODRIVE AB SEW-EURODRIVE AB i Jönköping Växel: 036-34 42 00 Central säljstödsgrupp i Jönköping Växel: 036-34 42 00 Telefax: 036-34 42 84 Utöver produktbeställningar hanteras även ändringar, annulleringar,

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Degerfors OK c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors tore.martinsson@gmail.com Degerfors OK, c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors

Läs mer

Onsdag 5 maj 2010 kl.18.30 på Gafsele Bygdegård.

Onsdag 5 maj 2010 kl.18.30 på Gafsele Bygdegård. Protokoll fört vid ordinarie bystämma i Gafsele Byamän. Onsdag 5 maj 2010 kl.18.30 på Gafsele Bygdegård. Enligt bilaga. Tid/plats Närvaro Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens stämma Öppnande

Läs mer

Svenska Missionskyrkan / SMU i Södra Götaland

Svenska Missionskyrkan / SMU i Södra Götaland Svenska Missionskyrkan / SMU i Södra Götaland Protokoll: Distriktets årsmöte Plats & tid: Örestrand 2007-04-14 Närvarande: 52 ombud från församlingar 24 ombud från SMU-föreningar 6 ledamöter ur distriktsstyrelsen

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

REDOVISNING AV INSPIRATIONSFORUM JÖNKÖPING 21-22 JANUARI 2010

REDOVISNING AV INSPIRATIONSFORUM JÖNKÖPING 21-22 JANUARI 2010 REDOVISNING AV INSPIRATIONSFORUM JÖNKÖPING 21-22 JANUARI 2010 INNEHÅLL Föreningskunskap IdrottOnline LOK-stödet Utbyte mellan skol-if Idrottsskador PRAKTIK Curling Idrottsskador Elitishockeymatch Lennart

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer

Vinterlägret, Åhus 4 000 700 SSM, Blekinge + läger 8 000 1 575 (575 enbart SSM) Unionsmatch, Norge 4 000 1 400 Breddläger Glimåkra 40 000 1 400

Vinterlägret, Åhus 4 000 700 SSM, Blekinge + läger 8 000 1 575 (575 enbart SSM) Unionsmatch, Norge 4 000 1 400 Breddläger Glimåkra 40 000 1 400 Välkommen till höstens Ungdomsledarkonferens Lör6 dec 2014 Dagordning 1. Öppnande av mötet 2. Presentation samt genomgång av dagordning 3. Genomgång av årets verksamhet 4. Verksamhetsplan 2015 5. Uppföljare

Läs mer

1. Vårens kurser från Skånes hembygdsförbund För mer information och anmälan: http://www.skaneshembygdsforbund.se, klicka på Kalendarium och kurser

1. Vårens kurser från Skånes hembygdsförbund För mer information och anmälan: http://www.skaneshembygdsforbund.se, klicka på Kalendarium och kurser Visa nyhetsbrevet i webbläsaren Nyhetsbrev nr. 9, december 2010 För optimal distribution av julklappar bör tomten bo på ett berg i Kirgizistan enligt uträkning av teknikkonsultföretag. Men han måste ändå

Läs mer

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se Namn 1 Siv Finndin Mellansjövägen 60B 184 95 Ljusterö Skärdalavägen 1, 184 95 Ljusterö 08 54242049, 072 2397716 till Lena 2 Kerstin Göras Erik Dahlbergsgatan 49, 115 57 Stockholm Skärdalavägen 54 184 95

Läs mer

LONE LARSEN. Född 1955 bor och verkar i Höganäs Autodidakt UTSTÄLLNINGAR OCH PROJEKT I URVAL. 2007 Corpus Galleri Mårtenson & Persson, Stockholm

LONE LARSEN. Född 1955 bor och verkar i Höganäs Autodidakt UTSTÄLLNINGAR OCH PROJEKT I URVAL. 2007 Corpus Galleri Mårtenson & Persson, Stockholm LONE LARSEN Född 1955 bor och verkar i Höganäs Autodidakt UTSTÄLLNINGAR OCH PROJEKT I URVAL. 2007 Corpus Galleri Mårtenson & Persson, Stockholm 2006 Galleri Mårtenson & Persson. Båstad Dunkers Kulturhus.

Läs mer

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel Resultat Saabiaden 2007 Resultat Badminton mästerskap i Badminton. Deltagare Singel Namn Claus Christensen Anders Nylén Stefan Ericsson Anders Bilde Magnus Eriksson Jonas Wingård Hans Klarström Thomas

Läs mer

förarkiv Program för våren 2008 Landsarkivet i Lund Malmö stadsarkiv Skånes Arkivförbund

förarkiv Program för våren 2008 Landsarkivet i Lund Malmö stadsarkiv Skånes Arkivförbund förarkiv nytta &nöje Program för våren 2008 Landsarkivet i Lund Malmö stadsarkiv Skånes Arkivförbund Dödsstraff åt bankdirektörer? Malmö diskonts fall 1817 Tisdag 29 januari Malmö diskont hann med att

Läs mer

PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060109 PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 8 Mål nr M 9650-12 RÄTTEN Hovrättsrådet Lars Borg, tekniska rådet Bengt Jonsson och hovrättsrådet

Läs mer

Arkivförteckning för Eksjö Folkets Park vid Eksjö museum

Arkivförteckning för Eksjö Folkets Park vid Eksjö museum Arkivförteckning för Eksjö Folkets Park vid Eksjö museum Arkivförvarare: Eksjö museum 57580 Eksjö Arkivbildare: Jan Engdahl, Eksjö museum Titel: Eksjö Folkets Park Omfång: 0.25 hyllmeter Tid: 1940-tal

Läs mer

e 1 s e för Arbetsåret 1961

e 1 s e för Arbetsåret 1961 A r s b e r ä t e 1 s e B l e k i n g e för B o w l i g f ö r b u n d Arbetsåret 1961 1962 Blekinge bowlirigförbunds styrelseberättelse för arbetsåret 1961-1962 Styrelsen för Blekinge bowlingförbund får

Läs mer

KLUBBAR I SKÅNE 2015 BK GRIPEN HELSINGBORGS BK HÄSSLEHOLMS BK

KLUBBAR I SKÅNE 2015 BK GRIPEN HELSINGBORGS BK HÄSSLEHOLMS BK KLUBBAR I SKÅNE 2015 BK GRIPEN, Box 30091, 200 61 Limhamn, ordförande 0708-776615, klubblokalen 040-164716 E-post: sekreterare@bkgripen.org, Hemsida: www.bkgripen.org Klubbtröja: Orange Plusgiro: 430262-6,

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Protokoll. fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga)

Protokoll. fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga) Sockenråd 2015-04-15 Sida 1(3) fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga) Närvarande ur sockenstyrelsen:, Pia N. Svensson, Rolf Erlandsson, Örjan Riis

Läs mer

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna.

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna. FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 2003 Protokoll fört vid Svenska Golfförbundets Förbundsmöte lördagen den 5 april 2003 på Hilton Stockholm Infra City, Upplands Väsby. INLEDNING Förbundsordförande Christer Örning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖSTERGÖTLANDS SCHACKFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1/8 2013 31/7 2014 Styrelsen för Östergötlands Schackförbund lämnar följande berättelse för det gångna verksamhetsåret. Styrelse: Ordförande: Ingvar Carlsson

Läs mer

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Hässleholm höghastighetstågstation - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Höghastighetstågstation i Hässleholm En ny stambana för höghastighetståg planeras Stockholm Göteborg/Malmö. Sträckningen

Läs mer

FRITT SKÅNE NR 7 ÅRG 2 SKÅNEPARTIETS TIDNING AUGUSTI 2004

FRITT SKÅNE NR 7 ÅRG 2 SKÅNEPARTIETS TIDNING AUGUSTI 2004 FRITT SKÅNE NR 7 ÅRG 2 SKÅNEPARTIETS TIDNING AUGUSTI 2004 SKÅNEPARTIET är en ideell förening, som verkar för Skåne och frihet och som med detta syfte i särskilt program tar ställning i alla frågor av politisk

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 HASSLEHOLMS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Ledamöter Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande 90-95 Tommy Nilsson (S) Robin

Läs mer