BIBLIOTEKSKATALOG. Kävlingebygdens Släkt- och Folklivsforskare Förening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BIBLIOTEKSKATALOG. Kävlingebygdens Släkt- och Folklivsforskare Förening"

Transkript

1 BIBLIOTEKSKATALOG Kävlingebygdens Släkt- och Folklivsforskare Förening November 2013

2 Kävlingebygdens Släkt-och Folklivsforskare Förening Bibliotekskatalog November Arkiv... sid 3 2. Genealogiska hjälpmedel Bibliografi Etnologi Historia, exkl Skånes och Militärhistoria Skånes Historia Militärhistoria Historiska romaner Biografier Memoarer Släktböcker Juridik Forskareförteckningar Jubiléumsskrifter Årsböcker Arkivbox...24 Böcker märkta med ¹ är så kallade rödmärkta böcker och är ej för hemlån. Böcker märkta med ² är deponerade och får bara användas i lokalen.

3 3. 1.Arkiv 643 Anderö, Henrik Ordbok för släktforskare 476 Ankarloo Bengt Ronneby Stadsbok Blekinges Domstolsprotokoll. 148¹ Aurelius, Thomas Svensk Arkivguide. Topologisk katalog över olika arkivbestånd. 513 Berg Gösta (red) Kulturvård och arkivväsen. Svensk lagsamling, författningar ¹ Bringéus, Nils-Arvid Folklivsarkivet i Lund Carlsson, Ingemar Kungens Familjearkiv. Bernadotteska Arkivet. En översikt av arkivet för forskningens tjänst. 7² Hökstrand L, Åkerlind J Jakten på skräddarmästare C F Molander. så hittar Du i Stockholms arkiv. 423¹ Kävlinge hembygdsförening. Förteckning över böcker och tidskrifter juni Ljung, Sven Hembygdsforskaren och de offentliga arkiven. 15¹ Lunds Landsarkiv. Landsarkivet i Lund, del I. Domstolarnas, städernas och fångvårdsanstalternas arkiv i Skåne, Halland och Blekinge. 595 Nilsson, Kurt Barsebäcksby Fastigheter och deras bebyggare. 198² Malmö fornminnesförening. Malmö stadsarkiv. Handledning till judiciella arkiv. 345 Persson, Kjell-Ove Sjömanshusarkiv. En handledning för forskning om sjömän, som arbetat i handelssjöfart inom Lunds Landsarkivs distrikt. 346 Reuterswärd, Elisabeth Handlingar om utlänningar, resande, gästgiverier och skjutsning i svenska arkiv.en exempelsamling. 376¹ Reuterswärd, Elisabeth Ett massmedium för folket. Studier i de allmänna kungörelsernas funktion i 1700-talets samhälle. 149¹ Riksarkivet Källor till den svenska historien. 96¹ Salomonsson, Anders Folklivsarkivet i Lund. 558 Skansjö,Sten Decimantboken 1651 för Skåne, Blekinge och Bornholm. 383¹ Skånes Arkivförbund En vägvisare till skånska arkiv. Denna vägvisare till de skånska arkiven vill inspirera och stimulera till ökad användning av det spännande arkivmaterial som finns bevarat runt om i landskapet. 384¹ Skånes Arkivförbund Arkivbildare hos Skånes Arkivförbund. Förteckning över de ca 1300 arkiv, som finns hos Skånes Arkivförbund. Arkiv från företag, föreningar, fackföreningar, förbund, loger, privata, etc. 385 Skånes Arkivförbund Arkivbildare, Kävlinge kommun. 347 Thorell, Charlotta Polisunderrättelser. En källa till uppgifter om brottslingar och brott. 348 Utdrag ur Nationell Arkiv. Information rörande följande arkiv mm. barnmorska, domkapital, fattigvårdsstyrelse, folkskola, fängelse, häradsrätt, kronofogde, kronolänsman, kyrkoarkiv, kyrkoråd, landsfiskal, länsstyrelse, läroverk, realskola, polis, rådhusrätt, sjömanshus, sockenstämma, stadsfiskal.

4 Register över kyrkomötets protokoll Folkrörelsearkivet i Blekinge. Katalog Arkiv & Arkivens dag, tidningsnummer 3/ Över Öresund. En vägledning för släktforskaren på Svenska och Danska. 576 Dödslista för Lund. 2. Genealogiska hjälpmedel, 652 Släktforskarna och krigsarkivet 514 Sveriges familjenamn Supplement Nr.9. Statistiska centralbyrån. 377¹ Svenska Fattigvårds- och Barnavårdsförbundets Kalender , ¹ Svensk Uppslagsbok, 1932 års upplaga, 31 band. 308¹ Svensk bebyggelse, Malmöhus län. Tryckt Omfattar foton, beskrivningar och ägaren, av 4500 fastigheter, mest småhus- och villabebyggelse, samt artiklar om länets städer, kommuner, municipalsamhällen etc. 341¹ Skånes bebyggelse,del IV. Ger en bild av den skånska bebyggelsen före och fram till samt en uppfattning om de förhållanden under vilka skåningar lever och arbetar. 135¹ Matrikel öfver Civile embets- och tjenstemän i Riket år Faksimilupplaga Statistisk matrikel över Svenska kyrkans Prästerskap Statistisk matrikel över Svenska kyrkans Prästerskap Statistisk matrikel över Svenska kyrkans Prästerskap Statistisk matrikel över Svenska kyrkans Prästerskap The American Primer. 599 Anander A. (utgivare) Sveriges Lantbrukskalender Beskrivning över Sveriges alla församlingar samt de Större gårdarna. 6¹ Andersson, Björn Vårda och bevara bilder. 201² Aurelius, Thomas Gården och hembygdens historia, del 1 Forntid, medeltid och 1500-talet. 202² Aurelius,Thomas Gården och hembygdens historia, del 2 Från 1600-talet till våra dagar. 654 Berggren Ulf Smedforska. Hur jag finner smederna i släkten. 532 Bender, Birgit Gator i Malmö. 392 Bergman, Bo Ordna ditt släktarkiv. 578 Beskow, W.B. Matrikel över Sveriges folkskolelärare. Utgiven år ¹ Blixt, Sam Almanacka Bååth K, Svensson Anna Att finna uppgifter om barn födda utom äktenskapet.

5 Classon Roland Släktjakten. Reportage och tips om konsten att hitta sina rötter. 349¹ Clemensson P, Andersson K Emigrantforska steg för steg. 195¹ Clemensson P, Andersson K Hembygdsforska steg för steg. 196¹ Clemensson P, Andersson K Släktforska steg för steg. 296 Cserhalmi, Niklas Fårad mark. Handbok för tolkning av historiska kartor och landskap 66¹ Ejdestam Julius Svenskt folklivs lexikon. Beskriver sådana trosföreställningar,begrep och uttryck, som har sitt upphov i gången tid men som än nu lever kvar. 631 Ericson Wolke, Lars Soldatforska. Hur jag finner mina militära förfäder. 350¹ Fryklund B, Marelius N Kyrkobokföringshistorik. En beskrivning av pastorsämbetenas arbetsuppgifter fram t o m med vissa sidoblickar, samt utkast till stolpar i arbetsbeskrivning. 160¹ Grill, C Svenska Indelningsverket, del I och del II. 161¹ Grill, C Statistisk sammandrag. Faksimilutgåvor med register. 108² Gustafsson J, Holdar C G På jakt efter en hembygd. Boken ger dig möjlighet att leta i t ex olika arkiv, använda kartan som historisk källa, få kunskap om hembygdsforskningens hjälpvetenskaper. 426 Haskå, Gunno Kvalitet inom släktforskningen. 630 Klintberg af. Bengt Namnen i almanackan 395 Lagerkrantz Gunnar Svenska sjukdommar i gågna tider. 611 Lewenhaupt, Adam Sveriges ridderskaps och adels kalender ¹ Leijonhufvud, Karl Svensk Adelskalender Sveriges Adelskalender Sveriges Ridderskap och Adelskalender Lintrup, Jorge Latin för släktforskare. En hjälpreda för kyrkoboksläsare och personer som forskar 657 Svensk Adelskalender Lintrup, Jorge Släktforskarens arbetsbok 215 Mormonkyrkan Från dig till dina förfäder. 179 Mormonkyrkan Förbundets bok. 5¹ Nilsson, Ingrid Föreläsarbanken, febr Nilsson Ingrid Föreläsarbanken Ottosson Lars Generalstabskartan Sandberg Allan 586 Persson, Stefan Vem brukade Gården? Hur man söker uppgifter i mantalslängderna. 158¹ Pauli Ulf Mark blir karta Kartor som källa till lokalhistorisk och släkthistorisk forskning 585 Reuterswärd E. Så söker man i Domböcker. En vägledning för Släkt-och Hembygdsforskaren.

6 6. 153¹ Riksskatteverket. Sveriges församlingar genom tiderna. Systematiserar uppgifter från äldsta tid fram till 1989 om indelning,förande och förvaring av kyrkoböcker mm. 154¹ Rosenberg, C M Geografiskt statistiskt handlexikon A-G Faksimilutgåva ¹ Rosenberg, C M Geografiskt statistiskt handlexikon H - K 156¹ Rosenberg, C M Geografiskt statistiskt handlexikon L Sn. 157¹ Rosenberg, C M Geografiskt statistiskt handlexikon So Ö. 180¹ Skogsjö, Håkan Så stavar Du namnen Försöker skapa en gemensam norm för hur förnamn ska stavas. 340¹ Skogsjö, Håkan Mantalslängderna & Släktforskaren 434 Sjöstedt Gösta Ordbok över folkmålen i Västra Göinge Härad. Del ¹ STF Känn ditt land Svenska Pengar Ingår i en orienteringsserie om svensk natur och kultur. 471¹ Svantesson Rune Gravvårdar på Högs kyrkogård. Högs by skifteslag ¹ Sveriges Släktforskarförb Det anno 1729 florerade Sverige Ett verk, som kom ut första gången år 1729 och som då var den första svenska statskalendern. Upptar alla personer som då var i statlig tjänst, såsom kyrkoherdar, rådmän, officerare etc. Faksimilupplaga ¹ Ullgren, Peter Att söka i Landsböcker. Något om bakgrunden och hur man söker i skattematerialet från äldre tid, ca ¹ Enskiftet i Hög Bibliografi 209² Litteratur om Skåne. 210² Ortshistorisk litteratur om Blekinge. 211² Litteratur om Småland och Öland. 212² Litteratur om Södermanland. 213² Litteratur om Uppland. 208² Litteratur om Östergötland. Samtliga ( ) omfattar tiden från 1600-talet till Andersson Per Skånska kyrkor. Kapell,kloster och andra kyrkliga byggnader. 119 Bringéus, N-A Ethnologica Scandinavica Bringéus, N-A Ethnologica Scandinavica ¹ Cronberg O, Gottfries I, Skånsk litteratur för släktforskare. Haskå G 103 Fridolf, Gunborg Litteratur om Lomma Kommun. 109¹ Hjord, Bengt Alf Åbergs tryckta skrifter Holmberg, E, Bergström, I Litteratur om Ö Ryd, Rydboholm och Bogesund. 315 Varia och genealogi. Antikvariat Olivia Dahl Katalog Vadstena Antikvariat. Katalog våren 1998.

7 7. 4.Etnologi 379 Referat från V internationella kongressen om geneologi och heraldik På franska och engelska. 112 Från bygge till bygge En studie över vattenkraftbyggandet från 1940-talet till 1970-talet. 187 Balgård, Gunnar Resan till aran. Foto och lyrik från resor genom Irland. 220 Beijbom, Ulf Transatlantiska Rötter. Släktforskning i Utvandrarnas spår. Rapporter från ett Släktforskningssymposium i Växjö Beijbom,Ulf Utvandrarkvinnor. Svenska kvinnoöden i Amerika. 309 Bergkvist B, Göransson I Fyra kvinnor - två sekler. Funderingar om livet i Tjusts skärgård under 1800 talet 570 Blomstrand Christer Afrikafararna. Om Svenskar som utvandrade till Sydafrika. 287 Bringéus, Nils-Arvid Människan som kulturvarelse. 307 Bringéus, Nils-Arvid Kistebrev Kistebrev kallas de kolorerade träsnitt, som utgavs för en lantlig publik, medan kopparsticken hade en borgerlig köpkrets. 452¹ Bruchfeld Stéphane om detta må ni berätta. Ett häfte om förintelsen i Europa Byggforskningsrådet Att bygga på kultur. Hur lokala iniativ och medborgarnas egna drivkrafter kan påverka planeringen och bygdens miljö - i Jämtland och Härjedalen. 603 Cronholm, Cristopher Blekinges beskrivning. Utg.Rosencrants, T. Författad år c:a Nytryck Daun, Torsten Gothemsborna. Om Folket i Gothem på Gotland. 231 Dejke, Ingrid Boken om Märta och Maria. Ett tidsdokument, som lyfter fram två kvinnor under andra. världskriget, en svensk och en av tyskt ursprung, för att visa hur djupt krig ingriper också i vanliga människors liv. 74 Eidlitz-Kouljok, Kerstin Nordsamojediska folk. Nordsamojediska folkens kultur och historia, som den presenterats i sovjetisk etnologisk forskning under de tre senaste årtiondena Utgiven Eje Anders Landsmän i förskingringen. Svenska öden i främmande länder. 67 Ekvall, Sven Tidig småskollärar-utbildning. En studie med särskilt avseende på Malmölänet Fors, Georg Sandsjö Socken och samhälle. En beskrivning av Sandsjö socken i Småland.

8 Granholm, Tore Guta Lagh, med Gutasagan. Gutarnas historia har mycket lite gemensamt med svensk historia. När Sverige annekterade Gotland 1679 blev gutisk historia tabu och har varit så tills Gutarnas Historia publicerades 1990.Guta Lagh utgavs Graninger Göran Emigranter. En bok om den stora utvandringen till Amerika. 445¹ Hahn Stefan Judarnas historia. Översikt över det Judiska folkets historia. 422¹ Hansson Lars. Slakt i takt. Klassformateringen i de bondekooperativa slaktindustrierna. I Skåne Helsingfors Släktforskare Uppsatser XI. 233 Helsingfors Släktforskare Uppsatser XII. 230 Hemgård, Sarah Ständigt vidare. En uppgörelse med åkerblomsrörelsen - en extrem religiös rörelse i norra Finland. 68 Hedqvist, Karl Arbetets döttrar och deras söner. Arbets- och levnadsförhållanden under 1800-talet. Berättelser om några enskilda männislor som levat då, spec. några kvinnoöde. 289 Hellström, Sven Herrskapsfolk och mantalsbönder - lån, pengar, politik. Landsbygdens omdaning, skiften, nyodlingar, nya redskap, bättre transportsystem mm krävde givetvis för sin tid väldiga. investerringar. Hur skaffade man pengar? 442¹ Holmqvist Lasse New Sweden. Bass Britt. En liten bit av Amerika. 444 Howard Irene Vancouver`s Svenskar. A history of the Swedish community in Vancouver. 427 Hälleberg, Thea Sorsele, Bok 1. Samesläkter i Ammarnäsområdet, med rötter i Tärna och Arjeplog. 63 Högbom, Ruben Skogen och människorna. 291 Johansson, Nilla En resa i bygdeutveckling. Möt tio av de totalt 2400 lokala utvecklingsgrupper, som engagerar sig och tar ansvar för t ex vägar, bostäder, skola, dagis, affärer. 21 Karupää, Mari-Ann En koffert i Tallinn. Estniska pensionärer i Stockholm berättar. De har levt nästan hela sitt vuxna liv i exil i Sverige men har kvar kulturella rötter i Estland. 173 Konsumentverket Boende förr, nu och i framtiden. Beskriver vanliga människors boende i Sverige - från de jordlösas backstugor till våra dagars bostäder. 590 Lundh, Christer Statarliv-i myt och verklighet. Olsson, Mats(red) En antologi som fördjupar och breddar våra kunskaper om Statarlivet. 450 Lannestock Gustaf Vilhelm Moberg i Amerika. Berättelsen om hur Vilhelm Moberg skrev böckerna om utvandrarna. 190 Moberg, John Barrstigens folk. Skildrar livet i ett torp utanför Norrköping i början av talet.

9 9. 81 Nilsson, Bertil Kvinnor, män och barn på medeltida begravningsplatser 69 Olsson I, Hult Chr Arbetets historia. Kvinnans arbete och könsrelationer i arbetet. 111 Paulsson, Thomas Den glömda staden. Stadsplaneringen i Stockholm under 1900-talets första decennier. Arkitekt var Per-Olof Hallman, en av Stockholms största stadsplanerare i modern tid. 588 Persson Bengt-Arne Den roterande märgelhackan. Ett försök till märglingens mekanisering. 11 Pettersson, Margareta Hertha och skolan. 591 Reuterswärd,Elisabeth Ett massmedium för folket. Studier i de allmänna kungörelsernas funktion i 1700-talets samhälle. 609 Reuterswärd, Elisabeth Fader okänd. Sveriges Släktforskarförbunds Handböcker Richette, Christian (red) Poliominnen. Polioskadade skriver om sitt liv och sitt arbete. 596 Rosvall, Ted Emigrantforskning Hultman, Anna-Lena Sveriges Släktforskarförbunds Handböcker Rudberg, Eva Folkhemmets byggande. 443 Sjunnesson Karl Visitors views. Swedish travellers in the US from the seventeenth to the Twentieth century. 432 Sjöberg, Bengt Rötter i Anundsjö. En bygd i Nolaskog Ångermanland. 189 Solberg, Britt (red) Kvinnors hälsa. 372 Sveriges Släktforskare- Jakten på min släkt. förbund Eleverna i landets alla skolor inbjöds att delta i en uppsatstävling med ämnet Jakten på min släkt. De bästa bidragen är samlade i detta häfte. 77 Svensson, Birgitta Bortom all ära och redlighet Tattarnas spel med rättvisan. 221 Tempte, Thomas Lilla Arbetets ära. Om hantverk, arbete, några rekonstruerade verktyg och maskiner. 317 Ungermark Sven Samtal på Sigyn. 314 Wannerdt, Arvid Den svenska folkbokföringens historia under tre sekler. 610 Westerborn, Magnus Bikeriders for Jesus. Bland bikers i USA. 229 Widgren, Mats Bysamfällighet och tegskifte i Bohuslän Boken visar att både jordvärderingen, bystrukturen och tegsplittringen i Bohuslän uppkommit under medeltiden. Alltså inte som man tidigare antagit att bohuslänska byar med åkrarna i tegskifte skulle vara en relativt sen företeelse. 16 Åberg, Gustaf Blick på gåramålare - efter 25 år 390 Det Skånska kulturlandskapet. 203 Ödman, Maj När Elströmmen kom till byn. 479 Den gamla svenska bondepraktikan.

10 Historia exkl. Skånes och Militärhistoria 671 Kyrkan firar Lomma 900 år 660 Västra Göinge Hembygdsförenings skriftserie XVI ABF Södra Närke Glasfolket del II Buteljglasbruket i Hammar Andersson, Per Under nordisk flagg Nordens historia, samtid, och framtid speglade i korsflaggor. 24 Arnelund, Hans Uppsalafängelsets historia Beijbom, Ulf Hos okända släkten i Estland. Några intryck från tre resor i österled under åren närmast befrielsen från det sovjetiska oket. 435 Emilsson, Anders Livet kring kalk och sten i Hellvi under 300 år. 481 Eriksson Gunilla Fajanserna kring Östersjön. 555 Fischerström Sven (red) Ung och gammal. Utgiven med anledning av SPP:s 50-års jubileum. 298 Fredholm, Christer Marielund under tre sekler. Marielund i Nättraby, en mil väster om Karlskrona. 72 Geber S, Hedbom A Catharina E. Lagerhjelms räkenskaper på Malmsjö gård Hammarskiöld Hans Minnets Stigar. Theorell Anita En resa bland Svenska kyrkogårdar. Wästberg Per 551 Harrison Dick Uppror och allianser. Politiskt våld i 1400-talets Svenska bondesamhälle. 207 Johansson, Åsa En utvandring i dikt och verklighet Emigrationen från Ljuder 672 Karlsson Torsten Mariakyrkan i Brönnestad 288 Labarre, Albert Bokens historia. 98 Larsson, Laurentius Ilingetorp, Torsås. En liten by, i sydöstra Småland, och dess bebyggare. 553 Liljegren Bengt Regenter i Sverige. En kortfattad bok om Svenska monarker. 8 Lindström G, Sundell Å Snickarminnen i Virserum. Berättelser mm från möbelepoken. 13 Ljungmark, Lars Svenskarna i Winnepeg. Winnepeg - porten till de Canadensiska prärierna, Lundin Allan-Sigvard Det var I Hässleholm det hände 530 Nilsson Peraxel (Red.) Kockums med våra egna ord. Gamla Kockumsarbetare berättar om sin forna arbetsplats. 204 Rothelius, Birger Hästön-Hästholmen. En krönika om den ö, som sedan blev kallad Vikingsborgsön och som är del av lägenheten Stegesund - på norra Vaxholmsfjärden. 114² Skogsjö, Håkan Ångermanlands äldsta skattelängd (1535) 433 Sporback, Sven-Gunnar Hagelsrums Masugnar Järnhanteringen i Kalmar Län.

11 Sturlausson Snorre Eddan. 23¹ Tollstorp, T P Kongl. Djurgården. Historisk statistik. Boken utgavs 1844, den blandar poetiska utgjutelser med statistiska upplysningar och byggnadshistoriska fakta. 302 Torwald, Anita och Rune Bergum - en västgötasocken i omstridd gränsbygd. Kompletteringar till den 1989 utgivna sockenboken. 447 Wallmark Torkel 100 viktiga Svenska innovationer. Under tiden 1945 till Widding Lars Svenska äventyr. En härva av kungliga skurkstreck: Håtunaleken. 670 Widmark G.W. S:ta Maria kyrkas tidstavla 300 Vikström, Eva Bruksandan och modernismen. Brukssamhälle och folkhemsbygge i Bergslagen ¹ Källor till kansli- och arkivväsendets historia, del 1 Handlingar till belysning av det svenska kansliväsendets historia. (1931) 331¹ Källor till kansli- och arkivväsendets historia, del Åkerman, Petter mfl. Ankarsrums Bruk 350 år. 6. Skånes historia 593 Lilla Harrie redskapsverkstad En minnesskrift utgiven med anledning av företagets 60-års jubileum. 584 Ett Knivslagsmål på Kiviks marknad för 94 år sedan. Polisförhörsprotokoll Kronolänsmannen i Brösarp distrikt arkiv från år ¹ Västra Karaby genom tiderna. 382¹ Andersson, Bertil Bilder från Löddeköpinge. En samling vykort och fotografier från Löddeköpinge. 82 Andersson, Erik Byn vid vägkorset. Om Åstorp genom tiderna. 334¹ André A, Högstedt Ch Kartornas Lund talet till Barsebäcksverket Hur var det egentligen med koens gamla skinn. En resa i ord och bild genom Kävlingebygden. 246¹ Bergström, Paul H De som i nämnden nämndes. En studie om motiv kring nämndemannatillsättningar i Frosta härad Bergkvist Karl Salig prosten berättar 645 Rönnebergs härads skolhistoria

12 Bringéus, Nils-Arvid Hjelmsjö. En berättelse om ett familjeföretag och en samhällsmiljö i Örkelljunga. 19 Bringéus, Nils-Arvid Minnesbilder från järnvägens tid. Skåne - Smålands järnväg från Stidsvig till Markaryd. 76 Bringéus, Nils-Arvid Ur släktens sekretär. Författaren ger en rad släktporträtt i och kring Örkelljunga. 294 Bringéus, Nils-Arvid Vallfärder till S:t Olof. S:t Olof i Sydöstra Skåne var alltsedan medeltiden Skånes förnämsta vallfärdsort för fromma pilgrimer. Boken berättar om kulten i S:t Olof från medeltiden till våra dagar. 573 Burman, Mattias Tobacksdoft, minnen och mångfald. Tobackslador i skåne Classon, Christer Fornminnen i södra och västra Skåne. 572 Derbring, Irma Stora Harrie min barndomsby. 126 Drameus I, Martinsson G Skånska Arbetsbilder. Från tiden före andra världskriget. 252¹ Ebelin H, Haskå G Torrlösa. Hindersprövning Erlandsson, Bjerle, Jönsson Kvidinge sockens hembygdsförenings skriftserie III, Fredriksson, Jan Målare i Skåne En historisk dokumentation om målaryrkets rika traditioner. 299 Fredriksson, Jan Folkets Hus arbetarborgen. En bok om Folkets Hus och dess verksamhet i Helsingborg. 199¹ Grahn, Patrik Västar Hoby - Tidsbilder Ur en skånsk sockens utveckling från freden i Roskilde till tiden för första världskriget 606 Gidstam, Björn Skåne. Kultur och landskap. 557 Gustafsson Ragnar(red) Skånska kinematografen. En bok om film i Skåne och skånska filmare. 290 Görnebrand, John Kyrka och församlingsliv. Glimåkra. 566 Göthesson,Lars-Åke Ställningen vid Norrvidinge hösten Erik Dahlberghs bataljplan över Karl XI:s fältläger vid. Norrvidinge och Dagstorp. 621 Hansson Torsten Norrvidinge kyrka och kyrkoliv. 110 Hannrup, Algot Klippanboken. 20¹ Harbe, Daniel Hemma i Harbäckshult. 251¹ Haskå, Guno (red) Allmänna Kunggörelser och Efterlysningar. Malmö Lands- Cancelllie och Lands-Contor ¹ Hollertz Magnus Omkring en mycket liten del av Jorden. På sidan 37 i häftet beskrivs en flottfärd över Lödde å år Hägglund, Cecilia Sjöbobanan. Wändel, Rolf. En historisk beskrivning om järnvägen mellar Barsebäck och Sjöbo. 400¹ Hägglund, Cecilia Motiv från Furulund. En historisk bildkavalkad.

13 ¹ Högs bys skifteslag En bok om Höj 95 Johnsson, Olofsson Kvidinge sockens hembygdsförenings skriftserie V, Pottemakare i Kvidinge. 163¹ Karlsjö, Bertil Hallänska riksgränsen. Dokumentation av den gamla gränsen mellan Sverige och Danmark. Gränsen presenteras i ord och bild och många ålderdomliga ortsnamn förklaras. Med dess hjälp kan läsaren själv återfinna medeltida gränsstenar etc. 646 Lilla Ekenäs 164¹ Karlsjö, Bertil Skånes och Blekinges riksgräns. Den gamla riksgränsen presenteras i ord och bild och de närmare 200 gränsmärkenas läge återges på överskådliga kartor. 397 Karlsson, Bengt Mårtenstorget i våra hjärtan. 91 Klippans kommun Kulturhistoriskt värdefulla objekt och miljöer i Klippan. 328 Klippans kommun Kulturminnesvård i Klippans kummun - Bonnarp, Klippans kommun Kulturminnesvård i Klippans kommun - Färingtofta, Kävlinge Släkt- o Folklivsf. Leva eller dö? Tärningen fick avgöra. Händelser i vår omgivning, som våra förfäder kanske bevittnat. 255 Kävlinge Släkt- o Folklivsf. Gåramålningar från Kjeflingebygden. 335¹ Kävlinge kommun Lackalänga Stävie Sockenbok. 616 Kävlinge Kommun Historien om Mårtensgatan. 353¹ Kävlinge Släkt- o Folklivsf. Gåramålningsutställningen Foton av och uppgifter om utställningens tavlor. 378¹ Lackalänga skola Skolan mitt i Byn. Bondekultur på 1890-talet. En bok skriven av barn i Lackalänga, för barn. 101² Landskrona Muséum Minne från Ven (utställningskatalog 1994). 639 Lewan Nils Ett skåne i förändring. Kartor och landskap genmom 200 år 97 Liedman, Elvir Vittskövle kyrka. 146¹ Lindal, Harald Skånes historia fram till Lindblad A, Lundahl T Herrevadskloster. 389 Lund, Christer Gatehus och Gatehusfolk i Skånska godsmiljöer. 159¹ Lunds Landsarkiv (red) Biskopsvisitationer i Skåne Församlingsmedlemmarna kunde till biskopen framföra sina synpunkter på kyrkan och prästerna fick redovisa sitt arbete. 628 Lomma komun Flädie-inventeringen Den gamla kyrkbyn Flädie 352¹ Lunds Landsarkivs skifts. 5 Biskopsvisitationer i Skåne Bl a i Hög och Kävlinge åren 1699, 1706 och Ljunggren K.G. Utgiv. Lunds stifts landebog. Skånsk senmedeltid och renässans. 478 Lönnäng Ragnar Handbok för resor till Skånska slott.

14 ¹ Malmsten B B Sjöfolk och fartyg från Nordvästskåne ¹ Malmsten B B Sjöfolk och fartyg från Viken ¹ Malmsten B B Sjöfolk och fartyg från Viken ¹ Malmö Stadsbibliotek Att läsa om Skånes historia. Lista över litteratur om Skånes historia med tyngdpunkt på danska tiden och övergången till Sverige. Utkom Martinsdotter, Kerstin Med Malmö i minnet. 152 Mårtensson, Malte Oplöjd ostkustmark. Brantevik under de 50 första åren på Cimbris och Nöbbelöf 608 Nilsson Birgitta Se till den som liten är. uppfostringshjelp 650 Nilsson,Börje. (red) Vårt gamla Höganäs. 651 Nilsson,Börje. (red) Vårt gamla Höganäs. Del 2. 27¹ Nilsson J, Tyge S Gåramålningar från Oxie Härad 254¹ Ohlsson Karl-Hugo Min hembygd Kävlinge kommun Lackalänga med Furulund Olsson Kerstin Vikhögs fiskeläge 200 år. 623 Persson, Kjell-Åke Dagstorps socken...en tillbakablick. 627 Persson,Bengt Arne Dagstorps gamla Kyrka 106² Rosenberg, S-Å Herrevadskloster Fakta - Fantasier Funderingar. 87² Rosenberg, S-Å Hällkista och Helgedom. Brottstycken ur Gråmanstorps kyrkas och kyrksockens historia. 554 Ryden Daniel Där tiden står still. En nostalgisk återblick. 232 Samuelsson, Owe Härslövs och Säby kyrkors historia. Byggnads- och patronatshistoria. 607 Riseberga och Färingtofta Hembygdsbok ¹ Sjöstedt, Margareta Barsebäck -en bygd i förvandling 371 Skansjö, Sten Skånes historia Från den äldsta kända boplatsen i Mölleröd fram till 200-talet. Boken belönades 1998 med Lengertz kulturpris för bästa skildring av Skåne, dess kultur och människor. 318 Skånes Arkivförbund Baptism och fribaptism i Skåne. Skåne var ett av de tidiga och starka fästena för baptisterna och senare även för fribaptisterna. 386 Skåne Arkivförbund Tur och retur på minnenas spår. red: Eva Sjögren Berättelsen om banarbetarnas slit, om doften i barndomens väntsalar, om livet i banvaktstugan, om den kvinnliga konduktörens minnen. Boken baseras på ett trettiotal personers egna berättelser om sina liv och erfarenheter. 387 Skånes Arkivförbund Tösabitar, saxat ur livet. red: Maria Larsson Eva Sjögren Möt Kristine som fick krama Lasse i Arvingarna. Sifferflickan som bröt upp från det gamla jobbet. Ester, mjölkerskans dotter, som fick slita ont hos herrskap. Wilma, som vimsar med väninnor. Iris Persson från Löddeköpinge har skrivit på sidan 266.

15 Skånes Arkivförbund Orostid,Ofredsår. red: Maria Larsson Beredskap, ransoneringskort, gengas, cellullstyg och Eva Nyberg mörkläggningsgardiner. I Skåne var man hotfullt nära krigets Eva Sjögren verklighet. I boken berättar 27 män och kvinnor om sina upplevelser krigsåren. 177¹ Skånes Genealogiska Förb Skånska jordeböger og mantal samt annat källmaterial före och efter ² Stenberg, Bertil Öppet Landskap, Djur och gårder. Herrevadsklostersgården, Andersbygget, Snälleröd. Bygden, odlingen, människorna under 350 år 571 Svensson, Bertil Solidar en 100-årig historia. 574 Swahn, Jan-Öjvind Bondelif vardagsvärv och helgdagsvila. Bilder ur Skånskt bondeliv med citat av ff. 477 Tveiten Hallvard Gullarp,Trollenäs och Västra strö socknars historia. Trollenäs gods äldsta historia. 565 Tveiten Hallvard Västra Sallerup och Remmarlöv socknars och Eslöv gårdar Historia. Och Ellinge gods historia. 46¹ Törne E, m fl Säasä, skånsk samling, del X Med berättelser från 1800-talets Kävlinge, bl a av och om Johanna Woll. 94 Wilhelmsson Kvidinge sockens hembygdsförenings skriftserie II, ¹ Kävlinge KGI 60 år. 399¹ Stora Harrie idrottsförening 50 år. 7. Militärhistoria 249¹ Södra Skåningarna. Nr 2, Jubiléumsnummer. 99 Artéus, Gunnar Till militärstatens förhistoria. Krig, professionalisering och social förändring under Vasasönernas regering. 129 Bandholtz C, Löfgren B Hemvärnet Kristianstads försvarsområde Bohusläns muséum Backamo Lägerplats. Kulturhistorisk utredning. 226¹ Clemensson P, Ericsson L Soldatforskning, en kort handledning. Frohnert P, Lippold B Häftet visar på material, som den, som vill forska djupare om varje soldat, kan använda. 181 Dahlberg, Eric Skåne och regementet. En bok om Skånes land och folk och om Kungl Norra skånska infanteriregementet för dess soldater. 172¹ Ericsson, Lars Källor för soldatforskaren. De viktigaste källorna för den, som vill forska i arkiven efter försvarets personal från 1500-talet till 1800-talet. Exemplen är främst hämtade från Kronobergs län.

16 ¹ Lagerberg, Sven Livgardet i Stockholm. En Stockholmskrönika - om Kungl Svea Livgarde, Sveriges äldsta regemente 182¹ Larsson, Göran Soldatforskning i Skåne, Halland och Blekinge. Om källor i Landsarkivet i Lund och i Krigsarkivet. 130¹ Larsson, Göran (red) Norra Skånska Regementet, del I, ¹ Larsson, Göran (red) Norra Skånska Regementet, del II, Löwenhielm Fredrik Svenska ordnar och medaljer. 100 Widén, Albin Underbefälets historia. 8.Historiska romaner 425 Andersson Jöns. Där Lärkorna sjunger. En romantiserad berättelse om Lilla Harrie vid 1800-talets slut. 354 Carlenfelt, Per O W Gästgivaren. 339 Fredriksson, Allan Väl mött igen i Alfreds hage. En promenad i naturen genom de fyra årstiderna. 105 Fäldt, Stig Skatten i Karaby backar. 355 Fäldt, Stig Folk och fä kring Karaby Backar. 104² Gustafsson, Algot Em. Gamle Bruces kvarlåtenskap. Folklivsskildring. 391 Larsson Axel Historier från Torskabäck. Historiska berättelser från ett Fiskeläge vid talets början. 25 Nordberg, Sigvard Marmorborgen. Det är makten som Sigvard Nordberg klär av i romanen. Ända in på bara skinnet. 90 Paulsson, Albin Sagan om Bue. 9. Biografier 644 Porträttgalleri från Malmöhuslän 552 Bergsten Magnus (red) Svenska kungar och mäktiga män. En antologi över 10 Svenska män med makt. 185 Björk, Kaj Carle eller vägen till vänster 579 Carlquist, Gunnar Lunds stifts herdaminnen. Ser.II Biografier. Onsjö, Harjagers och Rönnebergs kontrakt. 253 Eriksson, Ulla Ärkebiskop Nathan Söderbloms fäderneanor. 75 Fernebring, L, Robertsson, C. Aug. Cederborg. Snapphanetidens berättare. 641 Herrlin, Gunnar. et.al. Lunds stift i ord och bild. Del Herrlin, Gunnar. et.al. Lunds stift i ord och bild. Del Höglund, Gunhild Stridbar kvinna. Anna Visborgs liv och svensk kvinnorörelse.

17 Jarlert, Anders (red) Arkiv Fakultet Kyrka. Festskrift till Ingmar Broheds minne. 605 Lindqvist, Herman Jean Bernadotte, Mannen vi valde. Få människor har gjort en lika lång klassresa som Jean Bernadotte Han började sitt vuxenliv som en enkel faderlös soldat i en av Frankrikes utkanter, och slutade som kung av Sverige och Norge. 637 Löfström, Tomas William Arnes dröm om frihet. och andra betraktelser från österlen 183 Ljungberg, Tore Malte-Musik, Minnen, Magi. En bok om Malte Johnsson, orkesterledare i Göteborg sedan mitten av 1930-talet. 22 Mattson, Inge Dan Andersson och Rebecka Svensson En bok om finnmarkspoeten Dan Andersson och hans kontakt med blekingeflickan Rebecka Svensson. 647 Rosvall, Ted Bernadotte-ättlingar 446 Rystad Göran Karl XI. En biografi. 73 Trofast, Jan Jacob Berzelius. I de kungliga kretsarna. 295 Trofast, Jan Dygden utgör vår sällhet. Jacob Berzelius dagbok från gymnasietiden i Linköping. 648 Weibull Jörgen Bernadotterna En krönika om vårt kungahus i kultur och politik. 649 Welinder, Lars (red) Skånes män och kvinnor. 10. Memoarer 65 Andersson, Tage En metallare i Norrtälje. 228 Berggren, Rut Den dolda rikedomen. Forsbacka - ett bruk och dess historia. 292 Bäck, Håkan Någon andas bakom väggen. På en ödegård i Värö (Finland) berättar Håkan Bäck om gångna tiders människor och händelser för en skara ättlingar till dem, som hade bott på platsen. 205¹ Davidsson, Folke Från dåtid till nutid. 64 Ekström-Persson, Nancy Lycka och skräck i Skara. Litet barns tidiga minnesbilder Ingemansson, Axel En torparsons levnadsöden. 633 Rosvall Ted Teds tankar. Släktforskningskåserier Samuelsson, Owe Johan Tärnströms levnadsminnen.

18 Släktböcker 168¹ Svensk Slägtkalender och svenskt ättartal Personregister. 171¹ Alexandersson, Börje Börje Alexanderssons släkt. Med anor i bl a Barsebäcks Fiskeläge. 107¹ Appelkvist, Jan (red) Släkten.. 1 4¹ Björkman, Lars G Lovisa Christiensdotter von Vogelsang och hennes ättlingar. 636 Centervall Senta Av hugenotternas stam. Ur en gammal släkts krönika. 84² Euler-Chelpin, Sten von Släkten Kjersén. 216¹ Genealogiska föreningen Svenska Släkter, häfte 1:2. 428¹ Hernelind, Marc Bureätten Del ¹ Nilsson. Per G. Gästgivareättlingarna från Everlöv, del II:* 304¹ Nilsson, Per G Gästgivareättlingarna från Everlöv, del III:a Bengtas dotter Bollas avkomlingar 305¹ Nilsson, Per G Gästgivareättlingarna från Everlöv, del III:b Bengtas son Nils avkomlingar. 402¹ Nilsson, Per G. Hellestad nr; Även kallat "Vasaholm" 602 Norlindh Tycho Björnstorp-släkten, förteckning över. Upprättad av Tycho Norlind, kompletterad av Karl-Axel Olin. 169¹ Olsson, Helge Min Fars anor. 170¹ Olsson, Helge Min Mors anor. 145 Ottoson, Nils Hanna Asmundsläkten från Stångby år. 70¹ Rugholm, Winther Aarhus-Winther-Släkten. 115² Segerstad, Nils Hård af Släkten Berg från Söderhamn. 587 Sjöström, Lennart Skriftställaren och religionshistorikern Lennart Sjöström från Furulund Har sammanställt sitt forskningsmaterial i ett häfte med tre underrubriker. 1; The Vikings and other free men. 2; Ätten Des Réaux 3; Lennart Sjöström`s släktforskning. 116 Skogsjö, Håkan Familjer i Edsele. 218¹ Stridh, Alva Påls-släkten från sydvästra Skåne. 174¹ Thorsell, E (red) Svenska Släktkalendern ¹ Thorsell, E (red) Svenska Släktkalendern ² Trägårdh, Kurt G Släkten Trägårdh från Skåne. 403¹ Ullgren Peter Lantadel. Adliga godsägare i Östergötland. och Skåne vid 1600-talets slut. 592 Flensmarck T. (red) Skandinavisk vapenrulla Svenska ätterna Hamilton del Svenska ätterna Hamilton del Rothschild v. Lazarus Svenska Grevar och Baroner. Band I 663 Band II 664 Band III

19 Juridik 310¹ Domstolsverket Brottmålsdomar och dess följder. Förfarandet i tingsrätten, påföljder, överklagande. 311¹ Domstolsverket Skolan i domstolen. Handledning för skolinformation vid tingsrätterna. 381¹ Sveriges Rikes Lag Thurgren J.A. Utgiv. Sveriges rikes Kyrkolag. Med tillägg av de stadganden som utkommit till. Den 1 oktober Nordlöf, Barbro Rättshistoria för släktforskare. 13. Forskareförteckninga 9¹ Släktforskarförteckning för Finland ¹ Vasanejdens släktforskare. 86² Möller, Pontus Svensk Släktforskarförteckning ² Olsson, Mari-Anne Svensk Släktforskarförteckning ² Olsson, Mari-Anne Svensk Släktforskarförteckning ¹ Skånes Genealogiska Förb Skånsk Släktforskarförteckning ¹ Kävlingebygdens Släkt- Forskareförteckning ¹ och Folklivsforskare Forskareförteckning Jubiléumsskrifter 655 SGF Jubileumsskrift ² Individ och historia. En festskrift som hyllning till Hans Gillingstam på hans 65-årsdag. Den behandlar ämnen från 1200-talet till modern tid med inriktning på personhistorik. 80² Landskrona muséum 50 år, ² Studier i modern historia. Boken är tillägnad Jarl Torbacke vid hans 60-årsdag. Den behandlar inrikes- utrikes- och försvarpolitik, ideologier och massmediaforskning Kävlinge Kommun. Minnesskrift vid 30års firandet av Kommunsammanslagningen 356¹ En bok om Scan

20 Genealogiska Föreningen Genealogiska Föreningen Gärds Härads Hembygdsför. Gärds Härads Hembygdsförening Hellspong, Mats (red) Lusthusporten. En forskningsinstitution och dess framväxt Festskrift till Hallwylska professuren i folklivsforskning. 194 Nelson, Axel Några glimtar ur Dövas historia. 638 SGF Jubileumsskrift ¹ Skånes Genealogiska Förb Skånsk Släktforskning. Utgiven vid SGF:s 50-årsjubiléum, Boken ger exempel på något mera ovanliga källor för släktforskning, varav de flesta hänför sig till Skåne. 188 Åstrand, Göran Kyrkomötet 125 år Årsböcker 509 Välkommen till Landskrona. 45 Svenska Naturskyddsför. Sveriges natur, årsbok Gislaveds hembygdsför. Gislavedsboken Gärds härads hembygdsför. Gärds härads hembygdsförenings årsbok Gärds härads hembygdsför. Årsbok Sandklef, Albert Vår bygd, Hallands hembygdsförbunds årsskrift Smålands Gille i Göreborg, årsbok Bager, Elsebeth Elbogen, Malmö Fornminnesförenings årsskrift Johansson, Arnold Tingås hembygdsförenings årsskrift Älghultskrönikan,utg av Älghults sockens hembygdförening 1989 Landskronaboken. 501 Landskronaboken Landskronaboken Landskronaglimtar Jubileumsåret I barnaminne Hven Att spara på minnen Se vår historia Landskronaprofiler Fiskarbacken.

21 21. Meddelanden från Riksheraldikerämbetet III IV V VI VII VIII IX X. Bygd och natur Kävlingebygden då och nu. En årsbok från Kävlinge kulturnämnd. 238¹ 1978 Hög 239¹ 1979 Löddeköpinge 359¹ 1980 Lilla Harrie 240¹ 1981 Västra Karaby 241¹ 1982 Södervidinge 242¹ 1983 Hofterup. 243¹ 1984 Barsebäck 244¹ Stora Harrie 245¹ Kävlinge

22 22. Kulturens årsbok 360 Bengtsson, Bengt (red) Skånsk miljö 361 Bengtsson, Bengt (red) Bröd och bostad 1 Kjellberg, Sven T (red) Ödets käril 2 Bengtsson, Bengt (red) Över gränserna. 3 Bengtsson, Bengt (red) Silver och fajans 362 Bengtsson, Bengt (red) Möbler 363 Bengtsson, Bengt (red) 1968 Möbler keramik 364 Bengtsson, Bengt (red) 1969 Metallarbete Hem och hushåll Hantverk Renässans. 365 Bengtsson, Bengt (red) talet. 366 Bengtsson, Bengt (red) Mera 1700-tal. 367 Bengtsson Bengt, Gerber Jan (red) talet. 368 Nordensson Eva, Gerber Jan (red) Mera 1800-tal. 369 Nordensson Eva, Berber Jan (red) talet. 559 Nordensson Eva (red) 1981 Brukat och glömt. 560 Nordensson Eva (red) år. 561 Mårtensson Anders (red) 1983 Ljus och lykta Eldstad och värme Förpackningar Konst och bilder Folkligt-Hantverksmässigt Lund Eriksson, Wahlöö Tidens rum Karlin och Kulturen. 61 Mårtensson, Anders (red) 1993 Bröllop. 62 Wahlöö, Claes (red) 1994 Världskulturen Bokkulturen i Lund Intill Paradislyckan Aspekter på modernismen Metrpolis Daniae. 511 Landberg Anna (red) 1999 Perspektiv på traditionen. 512 Hansen Kjell (red) 2000 Skånes renässans.

23 Skånes Hembygdsförb. Årsbok Arbman, Carlqvist m fl Evald Gustafsson (red) Arbman, Noreen, Svensson Skånsk väg. 48 Arbman, Bringéus m fl Bringéus, Cinthio m fl Hus och gårda.r 50 Bringéus, Cinthio m fl Bygd och bebyggelse Skånska matvanor. 52 Thun, E Nytt om fornt i Skåne. 53 Bringéus, Nils-Arvid Skånska årsfester. 54 Tunander J Skånskt brännvin. 55 Bunte, C Skånsk byggnadsvård. 56 Bunte C, Werdenfels Å Skånsk kust. 57 Werdenfels, Åke Skånsk hembygdsrörelse. 58 Werdenfels, Åke Skånska industriminnen. 59 Werdenfels, Åke Arkeologi och samhälle. 60 Werdenfels, Åke Skånska vattenkvarnar och vädermöllor. 18 Werdenfels, Åke Skånskt tegel. 247 Werdenfels Å, Åström H 1985/86 - Skånska minnesbilder. 17 Cinthio, Erik 1987/88 - Skånska kloster. 12 Stattin, Jockum Folktro i Skåne. 342 Bauman K, Hallberg G Skånes kyrkor. 23.

24 24. Stifthistoriska sällskapet i Lunds stift 357¹ Ahrén, Per Olov (red) Förändra och bevara Lunds stift under senare hälften av Talet. 374¹ Ahre'n P 0, Sjöstrand Lena Från S:t Olof till S:t Anna Kyrkobyggande i Lunds stift under andra hälften av 1900-talet. 394¹ Ahrèn P,O Om sammanläggningar av församlingar i Lunds stift ¹ Ahrèn P.O Lund Medeltida kyrkmetropol. 424¹ 2005 Kyrkomusik i Lunds stift. 510¹ Aggedal, Nilsson Lundabiskopar och deras omvärld Om kyrkligt ungdomsarbete. 562 Alenäs, Stig Roskildefreden 350 år. 589 Mörck, Erkki 2009 Psalm 1, ett vers. 604 Ek Hjalmar 2010 Prosten Hjalmar Ek s levnadsminnen Sveriges släktforskarförbunds årsbok Båtsmän, ryttare och soldater - Släktforskaren och de militära källorna Stadsbor i gångna tider - Släktforskaren och staden Inte bara kyrkböcker, alternativa källor i släktforskn Bland bergsmän och bruksfolk Migration Skurkar och vanligt folk. Brott och straff Arkivskatter, Riksarkivet och släktforskaren Framtiden, Ångermanland, Varia Resor, Östergötland, Varia Släktforskarens årsbok Släktforskarens årsbok Släktforskarens årsbok Släktforskarens årsbok Skogsjö, Håkan (red) Släktforskarens årsbok Släktforskarens årsbok Släktforskarens årsbok Släktforskarens årsbok 2004

25 Släktforskarens årsbok Släktforskarens årsbok Släktforskarens årsbok Släktforskarens årsbok Släktforskarnas årsbok Släktforskarnas årsbok Släktforskarnas årsbok Släktforskarnas årsbok Svenska Turistföreningens Årsskrift Fries, Carl (red) Jämtland 454 Fries, Carl (red) Västerbottens län 455 Fries,Carl (red) 1938 Östergötland 456 Lundquist, Gösta (red) 1939 Medelpadd 457 Billow, Anders (red) 1946 Förhistorisk tid 458 Billow, Anders (red) talet 459 Lundquist, Gösta (red) 1952 Våren 472 Thaning, Olof (red) 1953 Sommaren 473 Thaning, Olof (red) 1954 Hösten 474 Thaning, Olof (red) 1955 Vintern. 460 Thaning, Olof (red) 1956 Staden 461 Thaning, Olof (red) 1957 Berget.

26 Thaning, Olof (red) 1958 Stranden 463 Thaning, Olof (red) 1959 Skogen 464 Thaning, Olof (red) 1960 Bygden 465 Thaning, Olof (red) 1961 Skåne Uppland. 466 Thaning, Olof (red) 1963 Norrbotten Bohuslän Hälsingland. 467 Thaning, Olof (red) 1966 Gotland 468 Thaning, Olof (red) 1967 Västmanland Småland Ångermanland Västergötland. 469 Thaning, Olof (red) 1971 Blekinge Dalarna. 475 Thaning, Olof (red) 1973 Stockholm 470 Thaning, Olof (red) 1974 Öland Närke. 488 Sehlin, Halvar (red) 1986 STF 100 år 489 Janson, Erik (red) 1987 Levande trä. 490 Janson, Erik (red) 1988 Levande textil. 491 Janson, Erik (red) 1989 Mest om järn 492 Janson, Erik (red) 1990 Sten. 493 Johansson, Ulf (red) 1991 De stora sjöarna. 494 Johansson, Ulf (red) 1992 Bohuskust 495 Johansson, Ulf (red) 1993 Norrlandsälvar. 496 Johansson, Ulf (red) 1994 Roslagen. 497 Johansson, Ulf (red) 1995 Kanaler. 498 Bauer, Hans (red) 1996 Skåne. 499 Bauer, Hans (red) 1997 Dalarna.

Underlaget kommer successivt att uppdateras då nya källor tas med i Gamlestans Historia och Lysekils Kalendarium.

Underlaget kommer successivt att uppdateras då nya källor tas med i Gamlestans Historia och Lysekils Kalendarium. KÄLLMATERIAL Inledning Denna sammanställning av framtagen av Per Stenros i samband med att dokumentationen av Gamlestans Historia och Lysekils Kalendarium, med olika teman, startat under 1993 och fram

Läs mer

Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare. Tema - Åstorp med omnejd

Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare. Tema - Åstorp med omnejd Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare årg. 16 december 2003 nr. 2 Tema - Åstorp med omnejd Ur innehållet: Åstorps gamla gästgivaregård, Skanne killa, O. D. Krook, Elsa Andersson,

Läs mer

Medlemsblad för Föreningen SLÄKTDATA Nr 3 2003. Nu är den här: CD:n med över. registerposter och mycket mer för föreningen. www.slaktdata.

Medlemsblad för Föreningen SLÄKTDATA Nr 3 2003. Nu är den här: CD:n med över. registerposter och mycket mer för föreningen. www.slaktdata. Medlemsblad för Föreningen SLÄKTDATA Nr 3 2003 Nu är den här: CD:n med över 1100000 registerposter och mycket mer för föreningen www.slaktdata.org LEDAREN ÄNTLIGEN HÖST! Så säger du säkert som släktforskare

Läs mer

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Integrationsverket På lätt svenska Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Trafikregler i Sverige Sverige en pocketguide

Läs mer

Wåra Rötter. Tjust Släktforskarförening Nummer 1 2013 Årgång 27. Sveriges äldste präst i Törnsfall 1909 sidan 6

Wåra Rötter. Tjust Släktforskarförening Nummer 1 2013 Årgång 27. Sveriges äldste präst i Törnsfall 1909 sidan 6 Föredrag om skrivarkurs på årets första månadsmöte Wåra Rötter Tjust största masugn sid. 4 sid. 3 Gamlebyveckan Tjust Släktforskarförening Nummer 1 2013 Årgång 27 Sveriges äldste präst i Törnsfall 1909

Läs mer

1262 AMS; Titel: Historia kring Aske; År: 1974 Placering: p7 Flik2:15; Tema: ortbeskr.aske; Källa: hist.aske; Typ: stenc

1262 AMS; Titel: Historia kring Aske; År: 1974 Placering: p7 Flik2:15; Tema: ortbeskr.aske; Källa: hist.aske; Typ: stenc UKF: s HEMBYGDSSAMLING Innehållsförteckning böcker, skrifter, artiklar, excerpter, anteckningar m.m. Placering i bokhyllor och pärmar Se register över pärmar Använd Adobes sökfunktion Ctrl+Shift+F Alla

Läs mer

Lästips Tahvanainen, K.V. 140 år i ledningen: Televerket 1853-1993. Stockholm 1993

Lästips Tahvanainen, K.V. 140 år i ledningen: Televerket 1853-1993. Stockholm 1993 TIPS PÅ UPPSATSÄMNEN När Värmland sattes på hjul Genom SFS 1906:90 ålades länsstyrelserna att upprätta register över automobiler och motorcyklar från och med 1907. I landskansliets arkiv, volymerna C IX:1-3

Läs mer

ESIAS TEGNÉR SAMLADE SKRIFTER, TREDJE BANDET, Dikter. Mindre dikter. Malmö Världsliteraturens förlag, Vitus Peterssons Bokindustri, 1928

ESIAS TEGNÉR SAMLADE SKRIFTER, TREDJE BANDET, Dikter. Mindre dikter. Malmö Världsliteraturens förlag, Vitus Peterssons Bokindustri, 1928 RYDEBÄCKS MUSEUM - BÖCKER i helfranskt läderomslag: ARKEOLOGISKA FORSKNINGAR OCH FYND Tillägnad Konung Gustav VI Adolf, Utgiven av Svenska Arkeologiska Samfundet som minne av kungens 70-årsdag den 11 november

Läs mer

Släktforskardagar i Halmstad Sid 4 14

Släktforskardagar i Halmstad Sid 4 14 diskulogen med Släktforskarnytt Nr 78 Oktober 2007 Släktforskardagar i Halmstad Sid 4 14 Var noga med källkritiken 4 En procent är Långarydssläktingar 7 Dis skakade om förbundsledningen 10 Arkiv Digital

Läs mer

Eskilstuna - Strängnäs Släktforskarförening Anbudet Informationsblad för Eskilstuna - Strängnäs släktforskarförening Nr. 3 år 2003 Arkivet hos Lantmäteriet i Gävle En bild från vinkällaren hos Codorniu

Läs mer

Skriv din historia själv!

Skriv din historia själv! Skriv din historia själv! Till historielärarna I detta häfte presenterar Landsarkivet i Östersund ett antal forskningsuppgifter avsedda för studerande i årskurs 9 i grundskolan och på gymnasiet. erna varierar

Läs mer

Anbudet. Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening. Foto: Richard Atter

Anbudet. Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening. Foto: Richard Atter Anbudet Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening Foto: Eskilstuna Nr 2 2015 Vykortsförening Klosters kyrka, Eskilstuna Foto: Richard Atter ed Innehåll Ordförandespalten... 2 Kalendarium...3

Läs mer

Denlillasocknen i Det Stora Swerige Folket i Döderhult på 1600-talet Gunnar Källenius har skrivit en bok om Döderhults. Februari 2000 Nr 52

Denlillasocknen i Det Stora Swerige Folket i Döderhult på 1600-talet Gunnar Källenius har skrivit en bok om Döderhults. Februari 2000 Nr 52 Februari 2000 Nr 52 PERSON- och LOKALHISTORISKT FORSKARCENTRUM OSKARSHAMN VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTET Vad är nu detta? frågar sig säkert mången medlem, som bor långt från Oskarshamn. Tror han verkligen att

Läs mer

-.~11ensku ArldvaamfundetM.Sicrlftaerle ur 'l - SVENSK ARI(IVBIDLIOGRAFI 1945-1959 STOCKHOLM 1962

-.~11ensku ArldvaamfundetM.Sicrlftaerle ur 'l - SVENSK ARI(IVBIDLIOGRAFI 1945-1959 STOCKHOLM 1962 -.~11ensku ArldvaamfundetM.Sicrlftaerle ur 'l - SVENSK ARI(IVBIDLIOGRAFI 1945-1959 STOCKHOLM 1962 - Svenska Arkivsamfundets Skriftserie "r 7 - SVENSI( ARI(IVBIBLIOGRAFI 1945-1959 Sammanställd av Olof Jägerskiöld

Läs mer

KLGF-bladet. Medlemsblad för Kalmar läns Genealogiska Förening. Adress: Alva Lilja, Björkenäsvägen 41, 393 59 Kalmar. Detta nummer innehåller:

KLGF-bladet. Medlemsblad för Kalmar läns Genealogiska Förening. Adress: Alva Lilja, Björkenäsvägen 41, 393 59 Kalmar. Detta nummer innehåller: KLGF-bladet Medlemsblad för Kalmar läns Genealogiska Förening Adress: Alva Lilja, Björkenäsvägen 41, 393 59 Kalmar nr 56 Årgång 14, Augusti 2005 ISSN 1653-087X Ordförandens sida... 2 Höstens program...

Läs mer

TEMA - EMIGRATION. årg.21 dec 2008 nr.2. Ur innehållet: Emigration till Amerika & Nya Zeeland. Söka emigranter i USA & Tyskland.

TEMA - EMIGRATION. årg.21 dec 2008 nr.2. Ur innehållet: Emigration till Amerika & Nya Zeeland. Söka emigranter i USA & Tyskland. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare årg.21 dec 2008 nr.2 TEMA - EMIGRATION Ur innehållet: Emigration till Amerika & Nya Zeeland Söka emigranter i USA & Tyskland Guldkungen

Läs mer

Nr 4-2007. Föreningens höstmöte. Porträttfynd leder till fynd av nya släktingar. Lantmäteriets digitala arkiv

Nr 4-2007. Föreningens höstmöte. Porträttfynd leder till fynd av nya släktingar. Lantmäteriets digitala arkiv Föreningens höstmöte Nr 4-2007 Lantmäteriets digitala arkiv Porträttfynd leder till fynd av nya släktingar O r d f ö r a n d e n h a r o r d e t Det är dags att önska God Jul och Gott Nytt År!!! men detta

Läs mer

Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS. Du har väl uppdaterat din DISGEN 7 till senaste versionen DISGEN 7.0d!

Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS. Du har väl uppdaterat din DISGEN 7 till senaste versionen DISGEN 7.0d! DIS med SLÄKTFORSKARNYTT Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS Rapport från släktforskarnas DATARIKSDAG i Linköping En av höjdpunkterna var databasen om Söder i Stockholm som kommer på

Läs mer

VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN. Del I: Vad är världsarv? Del II: Världsarv i skolan. Del III: Världsarv i Sverige.

VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN. Del I: Vad är världsarv? Del II: Världsarv i skolan. Del III: Världsarv i Sverige. VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN Del I: Vad är världsarv? Del II: Världsarv i skolan Del III: Världsarv i Sverige Bilagor Bilagor Producerad av: Svenska Unescorådet 103 33 Stockholm Telefon:

Läs mer

ÖREBRO 2010. DisKULOGEN. Vår ordförande. Släktforskardagarna. med Släktforskarnytt. Personuppgiftslagen. nr 90 2010-09 25 kr

ÖREBRO 2010. DisKULOGEN. Vår ordförande. Släktforskardagarna. med Släktforskarnytt. Personuppgiftslagen. nr 90 2010-09 25 kr nr 90 2010-09 25 kr DisKULOGEN med Släktforskarnytt Personuppgiftslagen Vår ordförande Medlemstidning för Föreningen Dis: Föreningen för datorhjälp i släktforskningen ÖREBRO 2010 Släktforskardagarna innehåll

Läs mer

Hör. och. Medlemsblad för Föreningen SLÄKTDATA Nr 4 2004

Hör. och. Medlemsblad för Föreningen SLÄKTDATA Nr 4 2004 Medlemsblad för Föreningen SLÄKTDATA Nr 4 2004 Hör och Se Hösten 2004 pågår två rikstäckande massmediala släktforskarbegivenheter. Sveriges Radios program heter SLÄKTBAND. Det går i P1 söndagar kl 12.

Läs mer

Stiftelsen Havsbris. Ordföranden har ordet 2

Stiftelsen Havsbris. Ordföranden har ordet 2 Vi på Domsten 2011 Ordföranden har ordet Stiftelsen Havsbris Bästa Domstens- och Grålägebor! Ytterligare ett år har passerat. Här kommer Vi på Domsten 2011 och sommaren är på G. Lite tillbakablick på vädret

Läs mer

Verner Lindblom funderar sidan 18 Hänt på bögda... sidan 24

Verner Lindblom funderar sidan 18 Hänt på bögda... sidan 24 Tidskrift för hembygdsarbete, natur- och kulturminnesvård utgiven av Västergötlands Hembygdsförbund Nr 3 Årgång 65 2010 Julia Frölich spelade Idas sommarvisa i Kinna kyrka. Foto Leif Brunnegård Från vår

Läs mer

Medlemsblad för Föreningen SLÄKTDATA Nr 1 2002

Medlemsblad för Föreningen SLÄKTDATA Nr 1 2002 Medlemsblad för Föreningen SLÄKTDATA Nr 1 2002 Om släktporträtt Krogarna i Gamla Göteborg Historiska porträtt i bild och textarkiv Så här använder du datorn till dina fotografier - del 3 Mordet på snickare

Läs mer

September 1999. Medlemsblad nr 37. Gränsbygdens Släktforskare. i Dalsland, Bohuslän och 0stfold.

September 1999. Medlemsblad nr 37. Gränsbygdens Släktforskare. i Dalsland, Bohuslän och 0stfold. September 1999 Medlemsblad nr 37. Gränsbygdens Släktforskare i Dalsland, Bohuslän och 0stfold. o Redaktion: Monika Ahlund-Efraimsson, Taxvikens kvarn 23, 660 10 Dals Långed, Bo Rask, Lärksoppsväg. 5, 452

Läs mer

OKNY. Medlemsblad för Johan Nordlander - s Red: Lars-Erik Edlund Nr 1-2 198- f k ( H

OKNY. Medlemsblad för Johan Nordlander - s Red: Lars-Erik Edlund Nr 1-2 198- f k ( H OKNY Medlemsblad för Johan Nordlander - s Red: Lars-Erik Edlund Nr 1-2 198- f k ( H INNEHÅLL LEDARE Lars-Göran Tedebrand. Medelpad i blickpunkten 1 ARTIKLAR Helge Nyberg. Medelpads familjeregister 7 Valter

Läs mer

Årsmötet sid 4-5 Den vittbereste Carl Klein sid 8 Statens kontrollbehov hjälper släktforskare sid 14

Årsmötet sid 4-5 Den vittbereste Carl Klein sid 8 Statens kontrollbehov hjälper släktforskare sid 14 Wåra Rötter Tjust Släktforskarförening Nummer 2 2011 Årgång 25 Årsmötet sid 4-5 Den vittbereste Carl Klein sid 8 Statens kontrollbehov hjälper släktforskare sid 14 föreningsnytt Tjust Släktforskarförening

Läs mer

Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 2 2006 Årg 8. Styrelsen år 2006

Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 2 2006 Årg 8. Styrelsen år 2006 Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 2 2006 Årg 8 Styrelsen år 2006 ÖÖSF Ordförande Sture Olofsson 96 14 51 V ordförande Hans Taremark 96 73 25 Kassör Helene Sörensson 96 71 55 Sekreterare

Läs mer

DISkutabelt. DIS SYD önskar sina medlemmar en skön sommar

DISkutabelt. DIS SYD önskar sina medlemmar en skön sommar DISkutabelt Medlemsblad för DIS SYD Nr 2, 2011 DIS SYD önskar sina medlemmar en skön sommar 2 DISkutabelt medlemsblad för Föreningen för Datorhjälp I Släktforskningen, region syd. DIS Syd. Utgivningsbevis

Läs mer

Sida Förord 3. Så här började det 5. Stamfar Anders personhistoria 6. Stammor Elnas personhistoria 14. Stamtavlor för släktgrenarna 17

Sida Förord 3. Så här började det 5. Stamfar Anders personhistoria 6. Stammor Elnas personhistoria 14. Stamtavlor för släktgrenarna 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Förord 3 Så här började det 5 Stamfar Anders personhistoria 6 Stammor Elnas personhistoria 14 Stamtavlor för släktgrenarna 17 Antavlor för stamfar Anders och stammor Elna 19 Från

Läs mer