Bibliotek. Torbjörn Lundgren: Först ut med DAISY direkt. DAISY och KURT på café. Hyllad debutant på TPB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bibliotek. Torbjörn Lundgren: Först ut med DAISY direkt. DAISY och KURT på café. Hyllad debutant på TPB"

Transkript

1 Bibliotek Nummer Utgiven av Talboks- och punktskriftsbiblioteket för alla Torbjörn Lundgren: Först ut med DAISY direkt DAISY och KURT på café Hyllad debutant på TPB 1

2 Innehåll nr Ledare: Goda nyheter i förslag om ny upphovsrätt Ingar Beckman Hirschfeldt. 4 Integrerad service på Malmö högskola Malmö högskola ligger långt framme med service till funktionshindrade studenter Forskning om synskadades läsning Nya forskningsrön om bland annat vad som händer i hjärnan vid blindas och seendes läsning. 7 Notiser Bland annat ny affisch om vilka som är talboksberättigade Rutten, blodig och skön - direkt som DAISY Torbjörn Lundgrens bok är första skönlitterära bok att ges ut samtidigt som tryckt bok och DAISY- cd Vad tycker du om DAISY? Fem bibliotekarier ger sina åsikter om bra och dåligt med DAISY. 10 Tidskriftscafé med DAISY och KURT Försök pågår att ge läshandikappade tillgång till fler kulturtidskrifter. 12 Kort och gott om DAISY Fakta och notiser. 13 Uppmärksammad författare på TPB TPB-bibliotekarien Maria Tapaninen har gjort uppmärksammad debut med boken Vid Lärkvatten. 14 Tekniken förenklar Evas vardag Eva Björk är blind och skulle inte klara vardagen utan tekniska hjälpmedel. 15 Om och för barn Notiser om bland annat taktila barnböcker Filmade böcker Tips om talböcker som har blivit film. 2

3 Ledare Bibliotek för alla utges av Talboksoch punktskriftsbiblioteket Utgivning: 3 ggr/år Nästa nummer beräknas utkomma i februari 2004 Ansvarig utgivare: Ingar Beckman Hirschfeldt Vik redaktör: Inger Öhrqvist Layout: Annika Sundin Redaktion: Beatrice Christensen Sköld Jesper Klein Jenny Nilsson Cia Sutinen Adress: Talboks- och punktskriftsbiblioteket Enskede Besöksadress: Sandsborgsvägen 52 Prenumeration (gratis) Telefon: (vx) Telefax: E-post: Internet: För att läsa Bibliotek för alla på webbplatsen, klicka på länken Om TPB och välj Tidskriften Bibliotek för alla. Bibliotek för alla finns även på kassett och cd-rom (DAISY-format). ISSN Omslagsfoto: Erik Öhman Läs om Torbjörn Lundgrens nya bok. Citera oss gärna, men glöm inte att ange källan! Information om Bibliotek för alla Bibliotek för alla speglar biblioteksvärlden ur läshandikappades perspektiv. Här presenteras olika verksamheter på TPB och ute i landet, intervjuer med låntagare, boktips, information om ny teknik och mycket mer. Goda nyheter i förslag om ny upphovsrätt Produktionen av talböcker har sedan 1960 varit reglerad som en inskränkning i upphovsmannens rättigheter. Paragraf 17 har haft stor betydelse för talboks- och punktskriftsverksamhet i Sverige. Ett nytt och uppdaterat förslag, Upphovsrätten i informationssamhället, är nu på väg till riksdagen med en omarbetad paragraf 17. Tidigare kunde var och en framställa exemplar i punktskrift. Denna rättighet utvidgas nu och innebär att böcker, Foto: Erik Öhman tidskrifter, noter, bilder och annan information kan anpassas till den läshandikappade målgruppens behov. Text får skannas in för att läsas med läsprogram eller tolkas till teckenspråk. Detta kan man göra inte enbart som enskild person utan även för spridning i en verksamhet. Det får dock inte ske i förvärvssyfte. Målgruppen ska vara personer med funktionshinder som annars inte kan ta del av verket. Förslaget innefattar, enligt författningskommentaren, även personer med svåra läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, som nu alltså skulle omfattas av lagen och inte bara av det avtal som staten har med Författarförbundet om utvidgad lånerätt av talböcker. Produktion av talböcker och andra ljudupptagningar kommer att även i fortsättningen vara förbehållet de bibliotek och organisationer som får särskilt tillstånd av regeringen. Möjligheten att i DAISY producera talböcker med synkroniserad elektronisk text är ett efterlängtat resultat av en ny lagstiftning. De framställda talböckerna kan enligt förslaget inte bara lånas ut som idag utan även överlåtas och överföras över Internet. Dessa möjligheter kommer säkert att väcka diskussion om den rådande biblioteksmodellen. Det föreslås också att förbudet att framställa talböcker av ljudböcker som har kommit i handeln skall tas bort vilket är glädjande. Bäst vore naturligtvis om förlagen själva gav ut i DAISY-format. En komplikation jämfört med nuvarande förhållanden är betonandet av att framställningen enligt paragraf 17 inte får ske i förvärvssyfte vilket kan drabba två av dagens talboksproducenter. En övergångsbestämmelse ger dock dessa rätten att producera enligt den äldre lagstiftningen. TPB har i sitt remissvar, som finns på framfört att Bibliotekstjänst i kraft av sin centrala ställning i den svenska talboksmodellen borde kunna omfattas av den nya paragraf 17 om Bibliotekstjänst kan visa att framställningen inte är vinstgivande. Planen är att lagen ska träda i kraft 1 januari 2004 så innan dess bör riksdagen ha fattat sitt beslut och vi får hoppas att det blir lika välavvägt som förslaget. Ingar Beckman Hirschfeldt Bibliotekschef 3

4 själva skulle söka och låna litteratur. Högskolebibliotekets personal skulle assistera studenterna när det behövdes. Lotta Wogensen kom in i arbetet under projektets planeringsstadium våren Under denna vår deltog alla de av högskolans instanser som på något sätt hade kontakt med funktionshindrade studenter i arbetet. Man ville vara säker på att man fick kunskap om alla led som måste finnas med och anpassas för den nya servicen. Mitt i biblioteket har supportansvarige Peter Leanderz och bibliotekarie Lotta Wogensen placerat datorer med hjälpmedelsprogram så att alla studenter kan använda dem. Integrerad service på Malmö högskolebibliotek Sedan våren 2002 erbjuder Malmö högskolebibliotek en ny och förbättrad service till sina läshandikappade studenter. Frontfigurerna i genomförandet är bibliotekarie Lotta Wogensen och supportansvarige Peter Leanderz. Idén att införa en ny service för funktionshindrade studenter på Malmö högskolebibliotek kom våren Talboks- och punktskriftsbiblioteket, TPB, höll en utbildning i hur högskolebiblioteken skulle kunna ta över en del av den service som TPB då tillhandahöll. Med på utbildningen var Peter Leanderz, supportansvarig på Bibliotek och IT (som ansvarar för högskolans informationsförsörjning och IT-service). Peter äskade pengar ur högskolans budget och drog sedan igång ett projekt för att kunna genomföra idén. Den nya servicen skulle bestå i att studerande med funktionshinder i så stor utsträckning som möjligt Studenterna i fokus Peter och Lotta betonar särskilt ett område som stod i centrum för diskussionerna i arbetet med projektet. Nämligen bemötandet av de funktionshindrade studenterna. Vi ville att servicen till de funktionshindrade studenterna helt skulle integreras i vår allmänna service och inte vara utpekande på något sätt, säger Lotta. Därför bestämde man sig för att inte skapa speciella resursrum. I dag finns datorer med hjälpmedelsprogram som alla studenter får använda utplacerade mitt i biblioteket. Under hösten 2001 anlitade man i ett annat projekt - DTV, digital tillgänglighet - tekniska konsulter inom området hjälpmedel för olika typer av läshandikapp. Det är något vi verkligen är tacksamma för idag, säger Peter. Genom konsulterna fick vi kunskapen som behövdes för att göra den nya tekniken så enkel som möjligt att använda för studenterna. Arbete på bred front I dag hoppas vi att det nya sättet att tänka kring funktionshinder och tillgänglighet genomsyrar all verksamhet inom Bibliotek och IT, säger Lotta. Allt från tillgänglighetsanpassade webbplatser till bemötande av funktionshindrade studenter. Personalen som i dag arbetar på Malmö högskolebibliotek har fått en halvdags utbildning i den nya servicen. Varje delbibliotek har en bibliotekarie som fungerar som kontaktperson till TPB. Dessutom har man 4

5 sedan 1998 en verksamhet som heter Helpdesk i alla delbibliotek. Bemanningen vid dessa utgörs av 30 anställda studenter som hjälper andra studenter med frågor kring ITsupport och användning av teknisk utrustning, till exempel på de anpassade datorerna. Lotta anser att arbetet med projektet har flutit på mycket bra och att det till stor del beror på att högskolebiblioteket arbetar på bred front tillsammans med andra områden och avdelningar på högskolan. Exempelvis genomförde tio elever på medie- och kommunikationsutbildningen sina examensarbeten genom att göra in- formations- och instruktionsfilmer om hur den nya servicen fungerar. Dessa finns idag tillgängliga för alla på Bibliotek och IT: s webbplats. Engagemang viktigt En faktor tycks dock ha varit avgörande för projektets framgång. Peters engagemang och förmåga att förmedla kunskap till både personal och studenter gav de bästa av förutsättningar. Det är absolut nödvändigt att den supportansvarige är en god pedagog, säger Lotta. Trots goda förberedelser menar Peter och Lotta att man ändå blivit överraskad av den stora mängden arbete som den nya servicen innebär. Mest tyngd har legat på de bibliotekarier som fungerat som kontaktpersoner. Det beror på att man i dag har många fler användare än man först räknade med. Det är med andra ord tydligt att det tidigare funnits ett mörkertal av läshandikappade studenter som nu har möjlighet att utnyttja de nya tekniska hjälpmedlen och bibliotekets service. Text och foto: Mia Peterson Läs mer om hur Bibliotek och IT: s service fungerar på: Helpdesk- Studenter som hjälper studenter Alexandra Ernberg läser sitt tredje år på programmet för medie- och kommunikationsvetenskap vid Malmö högskola. Hon arbetar vid högskolebibliotekets Helpdesk, en del av flera, i den nya service för funktionshindrade som erbjuds på Malmö högskolebibliotek. Alexandra kom i kontakt med arbetet i Helpdesk genom en annons på bibliotekets webbplats. Där sökte man studenter som ville hjälpa andra studenter genom att arbeta i studenternas Helpdesk. Jag har själv dyslexi och tänkte att det här skulle vara ett bra sätt att lära mig och få tillgång till den hjälp som erbjöds, berättar Alexandra. Hon har genomgått en kortare utbildning i de programvaror som används samt litteratursökning i bibliotekskatalogerna. Men inte bara dessa moment ingår när man står och arbetar i Helpdesk. Jag pratar med studenterna om det mesta som rör studierna och jag hoppas kunna vara en kontakt som stödjer och ger uppmuntran. Alexandra är mycket nöjd med den nya servicen, som hon själv till Alexandra Ernberg med blanketten för studenternas datorbokning. stor del använder som studerande. Hon nämner exempelvis workshops, som anordnas två gånger per termin, dit studenterna bjuds in för att få information och utbyta kunskap med varandra och personalen. Att ha ett funktionshinder innebär att man måste vara aktiv inom alla områden som rör studierna. Tyvärr drar sig många studenter för att söka upp den hjälp som faktiskt finns, säger Alexandra. Det fina med Helpdesk är att man slipper det eventuella obehaget att prata med en datatekniker, som är ett proffs, utan istället kan prata med andra studenter med samma bakgrund och erfarenheter. Lika villkor? Joakim Nordell läser sedan tre år tillbaka elektroteknikprogrammet vid Malmö högskola. Han välkomnar den nya service som syftar till att skapa lika villkor för tillgång till litteratur och studiehjälpmedel för alla som studerar. Joakim är student och synskadad. Han ser positivt på utvecklingen av den nya service som erbjuds på Malmö högskolebibliotek. Just i dagarna fick Joakim tillgång till en ny skrivare, Ultima, som varit mycket efterlängtad. Den skriver ut taktila bilder (upphöjda linjer och punkter) på speciella svällpapper. Joakim använder den bland annat till att skriva ut kopplingsscheman, något som han tidigare fått ordna med själv. 5

6 Joakim Nordell har fått tillgång till efterlängtad skrivare för taktila bilder. Mitt funktionshinder kräver stor framförhållning i studierna, säger Joakim. Mina seende kurskamrater får en litteraturlista, går till studentbokhandeln i stan och kan redan samma kväll börja läsa sin litteratur. Jag måste låna talböcker och tyvärr finns litteraturen ofta inte ens inläst. Att få en nyinläst bok från TPB kan ta mellan sex och tio veckor från och med att man beställt den. Utvalda delar av boken kan man få inläst inom två veckor. Därför efterlyser Joakim en förbättring av den nya servicen när det gäller samarbetet mellan kursansvariga och biblioteket. Han menar att det borde vara deras uppgift att tillsammans diskutera hur kurslitteraturen bäst kan anpassas till den enskilda studenten och i god tid ordna så att litteratur finns tillgänglig på anpassade media när kursen startar. Då skulle servicen fungera likadant för alla, såväl för funktionshindrade, som för andra studenter, menar Joakim. Text och foto: Mia Peterson Forskning om synskadades läsning Vid en konferens arrangerad av IFLA:s Libraries for the Blind Section, i Marburg i Tyskland under månadsskiftet juli - augusti kom det fram intressanta forskningsrön från hela världen. Vad händer i hjärnan? Läsforskaren Birgitte Röder, biträdande professor på psykologiska institutionen vid Phillipsuniversitetet i Marburg, redogjorde för ett projekt som rör blindas läsförmåga. Projektets ena del gick ut på att se hur barndomsblinda läste jämfört med seende. Man ville veta vad som händer i hjärnan när blinda respektive seende läser. Undersökningen visade att blinda och seende använder exakt samma del av hjärnan vid läsning även om den förra gruppen läser med fingrarna och den senare med ögonen. Det var inte heller någon skillnad i hastighet. Talboksläsning Professor Röder redovisade också resultatet av ett projekt med talboksläsning. Det som skilde den blinda gruppen från den seende var att blinda använde både auditivt centrum och läscentrum i hjärnan då de lyssnade till talböcker. Den seende gruppen använde bara auditivt centrum. Synproblem för hälften av fyrtiotalisterna Om tio år kommer hälften av fyrtiotalisterna att ha problem med maculadegeneration, spår Frances Cutler från Canadian Institute for the Blind. Sjukdomen innebär att gula fläcken i ögat långsamt förstörs och man får bland annat svårt att fokusera. Många med denna sjukdom kan läsa stor stil men är på grund av begränsat utbud hänvisade till talböcker. Verdana bästa typsnittet Det bästa typsnittet på marknaden för personer med maculadegeneration är, enligt Cutler, Verdana. Också i två andra projekt har man kommit fram till att Verdana är det typsnitt som fungerar bäst: i det schweiziska blindbibliotekets XML-projekt, och i det av Europakommissionen finansierade projektet Tiresias. Men Verdana är inte perfekt. Därför arbetar Tiresias med att få fram ett annat som är helt anpassat för personer med maculadegeneration. Nya typsnitt Man har kommit fram till att det i de flesta typsnitt är svårt att skilja mellan siffran 1 och bokstaven l. Därför har man utarbetat en hel familj av typfonter, bland annat en font för tv och en för dataterminaler som kassaregister och biljettautomater, berättade dr John Gill, som lett projektet. Dessutom finns en font, Tiresias LP-font, med alla bokstäver i europeiska språk. Det är en fetstil som passar bra i storstilsböcker och informationsmaterial för personer med maculadegeneration. Fonten finns att köpa via nätet på adress Där kan man också läsa projektledarnas rapporter. Föredragen från hela konferensen finns på IFLA:s webbplats Text: Beatrice Christensen Sköld Fotnot: IFLA, International Federation of Library Associations and Institutions, är bibliotekens internationella samarbetsorganisation. 6

7 Affisch med talboksberättigade TPB:s textaffisch med en lista över vilka grupper av personer som har rätt att låna talböcker kom på försommaren och har haft en strykande åtgång. Affischen finns i A3- och A4-format och kan beställas på klicka på Om TPB sedan Informationsmaterial. Hitta till punktskriften! En folder om synskadade barn och läsning har tagits fram av TPB. Den är tänkt för vuxna som kommer i kontakt med synskadade barn och ungdomar och som inte har några förkunskaper på området. Till exempel föräldrar, lärare, elevassistenter, bibliotekarier, informatörer och andra. Foldern tar upp de olika former av punktskriftsböcker och taktila böcker som finns på TPB och hur man bär sig åt för att låna och köpa dem. Den kan beställas på Nobelpris Årets Nobelpristagare i litteratur är den sydafrikanske författaren J.M. Coetzee. Han är en kompromisslös författare, som i sina romaner med glasklar logik skriver om hur de värderingar och beteenden som det sydafrikanska apartheidsystemet skapat, kan uppstå överallt. Alla hans böcker finns att låna som talbok på TPB. Många av dem finns även på biblioteken ute i landet. TPB-katalogen på nätet Snart går TPB över till ett nytt utlåningssystem. I slutet av november kommer TPB:s låntagare att få tillgång till TPB-katalogen på nätet. Där kan man se om en önskad bok finns inne eller om det är kö på boken. Det går också att förlänga lån, reservera en utlånad bok eller låna andra böcker i väntan på de reserverade. Biblioteken kommer att få låntagar-id och pin-kod för att kunna boka och låna i den nya TPB-katalogen. Katalogen ska även anpassas för personer med läshandikapp. Handikat-katalogen finns kvar för sökning precis som tidigare. Tills vidare kan läshandikappade studenter med låne-id fortsätta att boka lån hos TPB via Handikat. 7

8 Rutten, blodig och skön direkt som DAISY Den första skönlitterära svenska bok som ges ut samtidigt som tryckt bok och digitalbok i DAISY-format har nu sett dagens ljus. Med Torbjörn Lundgrens Rutten, blodig och skön, en bok om en dyslektikers resa till läsning och författande, följer cd-romskivan som gör att också läshandikappade kan läsa boken direkt utan att den behöver förvandlas till talbok på TPB. För en dyslektiker kan tanken på att läsa en hel bok förefalla oöverstiglig. Orden tornar upp sig i ogenomträngliga murar, bokstäver byter plats, texten myllrar fram över sidorna Att erövra en skriven text kan kräva lång tid och mycket tålamod. Men det innebär inte att förståelsen av orden i sig erbjuder motstånd det är det skrivna ordet, texten på papper eller skärm som är problemet. Därför är inläsningar av texter ett viktigt hjälpmedel för en person med läsoch skrivsvårigheter. Jag hade något jag ville säga. Jag ville säga det på mitt sätt skriver Torbjörn Lundgren i sin bok om varför han blev författare, trots sina läs- och skrivsvårigheter. Profil först i Sverige Att just Torbjörn Lundgren är den förste författaren i Sverige vars bok samtidigt kommer ut som tryckt bok och som digitalbok en DAISY-cd med både text och ljud - förklarar han med att han helt enkelt har seglat i medvind. - Det hänger ihop med rollen: min egen dyslexi, mitt författarskap, mitt engagemang i FMLS... Jag har befunnit mig mitt i vad som har hänt. Torbjörn Lundgren är en känd profil bland dem som själva är eller har anknytning till personer med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter. Han har tidigare givit ut bland annat Det skrivna ordets tystnad, en roman om en pojke med dyslexi, och På spaning efter ordblindheten, en stridsskrift om upplevelser bland ordblinda. Han är också en drivande kraft i FMLS (Förbundet Funktionshindrade Med 8

9 Läs och Skrivsvårigheter) och projektet Språka loss. De senaste åren har han ägnat en stor del av sin tid åt att resa runt i Sverige och sprida kunskap om dyslexi. Vägen till läslusten Boken Rutten, blodig och skön till litteraturens och dyslexins försvar är vad Torbjörn Lundgren själv kallar ett hopkok, en blandning av skönlitteratur och debatt. Där undersöker han sin egen komplicerade väg in i litteraturen. Skolan hade inte givit honom den nyckel han skulle ha behövt. Då, på femtio- och sextiotalen, var kunskapen om läs- och skrivsvårigheter inte så stor, även om viljan visst fanns där. De lässvaga eleverna skulle hjälpas av läsklasser och speciallärare. Men det hjälpte inte Torbjörn. - I sjuan gav jag upp, jag valde att bli en aktiv icke-läsare, säger han. Hans räddning när läraren kom med klassupplaga och Hemsöborna landade på skolbänken var att den samtidigt gick som tv-serie. Men inte gav det läslust. Lusten fann han istället flera år senare. En kompis gav honom en bok av Dylan Thomas. Jag hoppade in och var där. Förälskad. I orden. I litteraturen, skriver Torbjörn i sin bok Rutten, blodig och skön. Han var sjutton år och hade hittat tillbaka till litteraturen. Börja tidigt viktigt Torbjörn Lundgrens val i sjuan att bli en aktiv icke-läsare medförde ett utanförskap som följde honom i flera år. För så är det, dyslexin är inte bara ett problem med praktiska konsekvenser. I boken skriver han om hur den i värsta fall också kan få sociala följder. Idag ska inga barn och ungdomar behöva hamna i det utanförskapet, säger han. Med hjälp av talböcker kan de läsa samma böcker som sina jämnåriga, med anpassade läromedel kan de hålla jämna steg i skolarbetet. - Det är därför det är så viktigt att börja tidigt med talböcker, säger han. När nu hans egen bok har kommit ut i tryck och som DAISY-cd i samma paket ser han det som ett första steg mot att också dyslektiker direkt får tillgång till nyutkommen litteratur. Men han anser att den viktiga prioriteringen just nu ändå är att läromedelsförlagen förser läromedlen med DAISY-cd. - Ansvaret för att det blir en sådan efterfrågan ligger på kommunerna. De ska anslå tillräckliga resurser till skolan för det här, säger han. Däremot tycker han inte att pengar ska öronmärkas för ändamålet. - Det ska ingå som en naturlig del. Dessutom blir kostnaden ganska låg om man regelmässigt gör det och slår ut det på stora upplagor, säger han. Framtidens bok som DAISY-cd Det var han själv som föreslog att Rutten, blodig och skön skulle ges ut som tryckt bok och talbok samtidigt. Förläggaren ställde sig positiv när han kom med förslaget, men det dröjer nog innan det förlaget ger ut nya böcker med DAISY-cd. Det är dyrt i små upplagor. Någon gång i framtiden kanske ändå alla böcker läromedel, fackböcker, skönlitteratur, uppslagsverk - har en DAISY-cd i en liten ficka på omslagets insida. I alla fall om Torbjörn Lundgren och många med honom får som de vill. Text: Inger Öhrqvist Foto: Erik Öhman I vimlet på Bok & Biblioteksmässan passade vi på att fråga några besökare: VAD TYCKER DU OM DAISY? Karin Sold, barnbibliotekarie, Rättvik Smart format. Ger möjlighet att sätta bokmärken, att spola, att leta. Suveränt. Mycket bättre än talböcker på kassett. Hanna Stein, bibliotekarie, Olympiaskolan, Helsingborg Det verkar vara ett modernt sätt att läsa talböcker. De flesta har ju dator nu och man kan hoppa mellan avsnitten. Jag jobbar mest med dyslektiker i gymnasiet och de har behov av att läsa samma böcker som sina kompisar och där verkar DAISY jättebra. Nackdelen är att man inte kan lyssna i freestyle. Det skulle vara precis vad dom behöver. Carina Ljung, bibliotekarie, Norrköpings stadsbibliotek Jag är förvånad över att det har gått så fort att acceptera den nya tekniken det är ju många gamla människor som använder den. De flesta tycker den är jättebra och kan inte tänka sig att återgå till kassetter. Gunnel Christensson, bibliotekarie, Färgelanda kommunbibliotek Jag tycker det är ett alldeles utmärkt nytt medium. Lätthanterligt, mera hållbart än de gamla kassetterna men det finns ett aber: att det är så få gamla som förstår sig på ny teknik. Calle Sundewall, bibliotekarie, Landskrona Jag tycker inte om DAISY. Vi har problem med det. Folk har inte råd att köpa DAISYspelare. Förut köpte jag in Bok och band, men nu köper jag inget eftersom allt ligger på DAISY. Det positiva är att det blir lättare att hantera och förvara och för den nya generationen är det bra. Men de gamla tanterna har kommit i kläm. 9

10 Försök pågår: Tidskriftscafé med DAISY och KURT DAISY och KURT, ett äkta par? Ja, just nu är det precis vad de är men det har ingenting med kärlek att göra. Istället handlar det om ett försök att med ny teknik ge läshandikappade möjligheter att läsa fler kulturtidskrifter. Denna onsdagkväll ska den första utgåvan av en tidskrift i DAISY format diskuteras på Tidskriftscaféet på Malmö Stadsbibliotek. Det är Forskning & Framsteg som är först ut. Men det är inte innehållet som diskuteras. Här är det strukturer, nivåer, hastighet, Playback 2000 hit och TPB Reader dit. Deltagarna utgör testgrupp för projektet KURT, Kulturtidskrifter i DAISY format. - Är det någon mer än jag som tycker att talsyntesen är för långsam? - Nää, jag tycker det är bra när det går långsamt. - Hur vet man när rubriken är slut? - Man kan väl varva manlig och kvinnlig röst? Frågor, synpunkter och förslag på problemlösningar korsar luften. Det mesta handlar om strukturen - det är svårt att veta vad som är vad när man inte ser layouten. Kulturrådet finansierar Projektet KURT föddes efter många års fruktlösa försök att göra kulturtidskrifter mer tillgängliga för läshandikappade. Nu kanske tiden äntligen är mogen. Med ny teknik och finansiering av Kulturrådet har TPB fått uppdraget att utveckla, testa och utvärdera en metod att enkelt, snabbt och till låg kostnad göra tidskrifter i format som även läshandikappade kan ta till sig. En tidning - en cd En av fördelarna med tidning på cd-rom jämfört med kassett är att på en cd-skiva får hela tidningen plats medan en kassett ofta endast rymmer ett urval av tidningens innehåll. DAISY-formatet gör det dessutom möjligt att söka, bläddra och lägga bokmärken. Men ännu är inte tekniken för att överföra tidning till DAISY utvecklad. Det är här projektet KURT kommer in i bilden. Ann-Margret Järås förbereder kvällens Tidskriftscafé Teknik på frammarsch Tanken är att man ska utnyttja det faktum att redan i dag finns det mesta av allt tryckt material någon gång under processen i digitalt format. Ett sådant format som nu är på frammarsch är XML. Enkelt uttryckt kan man säga att XML är ett uppmärkningsspråk ett språk för att märka upp text - som gör det möjligt att från ett och samma dokument producera både tryckt text - och text i DAISY-format. Ett XML-dokument, till exempel en tidskrift, kan då lätt och snabbt struktureras om till DAISY format. Från förlag till prenumerant I projektet KURT skickar förlaget sin tidskrift i XML-format till TPB. Därifrån sänds tidskriftstexten över Internet till en server som omvandlar det med talsyntes och spelar in det i DAISY-format. När detta är gjort återsänds det till TPB. Hela proceduren tar inte mer än någon timme och arbetsinsatsen bara några minuter. På TPB kopieras dokumentet på cd-romskivor och så distribueras den färdiga tidskriften till läsarna. - Utmaningen är att få förlagen att använda XML så att så få ingrepp som möjligt behöver göras för att överföra förlagstexter till DAISY-format, säger Jesper Klein, projektledare för KURT-projektet på TPB. Om vi får det här att fungera bra kan det bli mycket billigare att anpassa tidskrifter, och då kommer ju utbudet kunna bli mycket större, säger han. 10

11 Marianne Johnsson, Ulla-Britt Rönnhage och Sten Nilsson är några av deltagarna på Tidskriftscaféet där alla åldrar finns representerade. Tidskriftscafé för påtryckning Ann-Margret Järås på Malmö stadsbibliotek kopplades in på projektet våren Hon och Christina Herder, som är den på Kulturrådet som ansvarar för att öka anpassningen av kultur för funktionshindrade, hade då redan haft kontakt i andra frågor om tillgänglighet för läshandikappade. Ann-Margret sökte och fick bidrag av Svensk Biblioteksförening för Tidskriftscaféer på biblioteket en idé som hon hade haft länge. Tidskriftscaféerna startade i januari i år. De ska fungera som testgrupp i KURT-projektet tillsammans med en grupp i Stockholm. Men inte bara det. - Vi ser som en av våra stora uppgifter att agera påtryckargrupp, säger Ann-Margret. Det är viktigt att alla tidningsutgivare får upp ögonen för möjligheten att göra tidningar och tidskrifter tillgängliga för alla, att göra det känt inte bara bland de smala tidskrifterna, säger hon. Hennes engagemang går inte att ta miste på. Och kanske är hon rätt person att lyckas, i våras fick hon Svensk Biblioteksförenings och Greta Renborgs pris som utdelas till person som utmärkt sig speciellt på marknadsföringsområdet. Fler att välja på - Det här öppnar nya dimensioner, säger Sten Nilsson, en av deltagarna i Tidskriftscaféet. Jag kommer kunna läsa tidningen precis som seende gör, i hängmattan eller på stranden, i stället för att vara hänvisad till datorn. Och DAISY är ju helt överlägsen kassetten. - Om det här funkar bra så får vi tillgång till fler tidskrifter, säger Ulla-Britt Rönnhage, en annan av deltagarna i Tidskriftscaféet och blind sedan födseln. - Det är jätteviktigt att kunna välja själv vilka tidningar man vill läsa, säger Marianne Johnsson, som också deltar i Tidskriftscaféet. Att göra fler tidskrifter tillgängliga är ett av de viktigaste målen med KURT-projektet. När tekniken väl är utvecklad kommer varje publikation att bli billigare. Det gör att de pengar som nu fördelas av Statens Kulturråd till kassettidningar, det så kallade kassettstödet, kommer att räcka till fler tidningar. Utvärdering visar vägen Christina Herder på Kulturrådet vill inte ge några utfästelser om hur snabbt en sådan utveckling kan gå, eller ens om det faktiskt är DAISY som är lösningen. - Om vi ska ersätta kassettstödet med ett stöd till tidskrifter i DAISY - format beror på vad läsarna tycker och vad projektet KURT visar. Projektet ska svara på frågorna om vilka vägar som finns att gå. Nu testar vi, sen utvärderar vi hur vi kan ta nästa steg. Caféprotokoll - Jag har inte en susning om vad som är rubrik. - Och jag lyckas inte börja om från början! - Man vet inte längden på artikeln - eller är det en notis? - Vad är NCC för något? De flesta av deltagarna på Tidskriftscaféet har läst tidskriften noga och kommer med synpunkter. På Tidskriftscaféerna är det inte bara KURT som utvärderas utan också programvaran som man använder för att läsa tidskriften. Det blir ett digert protokoll efter kvällens möte som Jesper Klein och hans medarbetare på TPB kommer att få ta del av och många problem återstår att lösa. Men det är ju också meningen med denna testgrupp: att hjälpa teknikerna på TPB att utveckla en metod för struktur och läsbarhet som enkelt kan överföras till fler tidskrifter. Kulturrådet avgör Vad prenumeranterna tycker har undersökts i en studie av Zanyar Adami på Kungliga Tekniska Högskolan. Sista juli 2004 ska hela projektet vara klart och utvärderat. Sedan är det Kulturrådets sak att bedöma hur utvecklingen ska gå vidare; om det ska satsas på DAISY eller om någon annan teknisk lösning är bättre. Text och foto: Inger Öhrqvist Fotnot: Bibliotek för alla och SRF:s tidning Perspektiv kommer redan nu i DAISY-format 11

12 Kort och gott om DAISY DAISY gav i prispengar Upphovsmännen bakom DAISY, Kjell Hansson, Jan Lindholm och Lars Sönnebo, har fått kronor vardera från Stiftelsen Märta och Nils Barthelssons samt deras föräldrars minne. De tre pionjärerna har sedan början av 90-talet arbetat med att ta fram, utveckla och sprida kunskap om DAISY, bland annat genom det internationella DAISY-konsortiet. Kjell Hansson och Lars Sönnebo arbetar på TPB med att fortsätta utveckla DAISY. Jan Lindholm är tidigare chef för Labyrinten Data AB som utvecklade programvaran för TPB. Underlag för nomineringen kan läsas på under Nytt, frågor. Mänsklig talsyntes på heldag om framtidens DAISY Snart finns talsyntes som knappt går att skilja från vanlig inläsning. Ett smakprov gavs på Hjälpmedelsinstitutets årligen återkommande ID-dagar, där DAISY i år var ett av flera teman. Exemplet på talsyntes av mycket hög kvalitet, närmast jämförbar med mänsklig inläsning, var på engelska. Ännu finns inte fullt så högkvalitativ talsyntes på svenska. Att utveckla talsyntes är kostsamt och varje språk kräver sina lexikon och regler, till exempel för uttal. I ett litet språkområde som det svenska med relativt få användare går därför utvecklingen lite långsammare. Inom en inte alltför avlägsen framtid är det dock möjligt att DAISY böcker spelas in med hjälp av talsyntes som är omöjlig att skilja från traditionell inläsning. Nya talboksspelare och gamla I somras kom de bärbara DAISY-spelarna Victor Vibe och Telex Scholar. Den enkla spelaren Victor Classic 102 har ett nytt utseende på knapparna för volym, ton och hastighet och ersätter Victor Classic. Den avancerade Victor Classic Plus ersätter Victor Pro. Spelaren har nytt utseende men har kvar alla tidigare finesser. Plextalk-spelarna finns inte längre i handeln. Tidigare återförsäljaren Iris Hadar AB har support på Plextalk-spelarna under ett antal år framåt. Spelarna finns till utlåning på TPB och på många bibliotek i landet. Bästa sättet att informera sig om de spelare som är aktuella på marknaden är att kontakta återförsäljarna direkt. På under Talböcker - Läsprogram och spelare finns adresser till svenska återförsäljare. TPB Reader TPB Reader, det lätthanterliga läsprogrammet i dator för att läsa DAISY-böcker, finns nu i en ny version (TPB Reader RC3). Programmet har funnits tillgängligt en längre tid, men nu är också den viktiga delen med reglerbar uppspelningshastighet färdig. Man kan beställa den nya programversionen på cd-rom från TPB på klicka på Talböcker, sedan Läsprogram och spelare. Därifrån kan det också laddas ner. Programmet är 9,49 megabyte och med 56k modem tar det 23 min att ladda ner. Svenska DAISY-konsortiet håller utbildning Sedan juni 2003 håller det svenska DAISY-konsortiet återkommande utbildningar för sina medlemmar inom det senaste i tillämpningar och nyheter i DAISY-teknik. Hittills har man avverkat två kurstillfällen. Det senaste ägde rum den oktober på TPB i Stockholm. Då tog man bland annat upp produktionsverktyg för DAISY-produktion. Deltog gjorde personal från Skånes taltidning i söder till Jämtlandsbandet i norr. För mer information, gå in på se.daisy.org, Utbildning. För anmälan, kontakta Fakta om DAISY DAISY (Digital Accessible Information System) är ett standardiserat sätt att lagra textinformation på en cd-rom som gör att man både kan läsa den på datorn - som tal, som vanlig text, som storstil eller med punktskriftsskärm - och lyssna på den i en speciell DAISY-spelare. En viktig fördel jämfört med talbok på kassett är att man kan bläddra och söka i texten på ett enkelt sätt. En annan fördel är att mycket mer text ryms på en cd-rom än på kassetter. DAISY-standarden används i dag vid produktion av alla TPB:s talböcker. 12

13 Om skrivandet Tidigare har du deltagit med ett bidrag i en antologi men det här är din egentliga debut. Hur länge har du skrivit? Inte speciellt länge. Jag skrev på finska när jag var yngre. Flytten till Sverige gjorde att jag tappade språket. Måleriet blev istället min uttrycksform. Men sedan gick jag en skrivarkurs på Biskops-Arnö folkhögskola och då började jag skriva igen. Cirkeln är sluten kan man säga. Uppmärksammad författare på TPB Maria Tapaninen arbetar sedan 1989 på TPB som internationell bibliotekarie. Men här ska vi möta henne i en annan roll: författarens. I höstas debuterade hon nämligen med boken Vid lärkvatten. Den möttes av idel lovord och fick stor uppmärksamhet. Vi ställde några frågor till författaren Maria Tapaninen. Om boken Det här är en bok som är svår att genrebestämma, den benämns i recensionerna som lyrik, prosalyrik, poetisk berättelse, prosadiktsamling, sagofragment På försättsbladet kallas den Album. Hur vill du själv definiera den? Som en prosalyrisk berättelse. Om man läser den som ren prosa kan man uppleva den som stillastående men om man läser den som lyrik kanske man inte förväntar sig så mycket handling utan istället ser mer bilder. Jag ville kalla den Album därför att den består av bilder men bilder som hänger ihop och bildar en enhet. Boken är väldigt fragmentariskt skriven. Du lämnar mycket åt läsaren och åt dennes associationer. Texten har stora hål som läsaren själv får fylla i. Hur har du hittat fram till den här högst personliga formen? Det har varit en lång process. Huvudtexterna kom väldigt snabbt men sedan tog det över ett år att sortera och skriva sjötexterna - de texter som binder ihop boken till en helhet. Anledningen till att det blev den här formen kanske är att jag gillar att röra mig på osäker mark, att experimentera lite. Att jag känner mig hemma i ett gränsland kan hänga ihop med att jag har två länder i mig Finland och Sverige. Om förhållandet till naturen De sju systrarna som bor vid Lärkvattnet lever i och genom naturen och dess växlingar. Hur är ditt eget förhållande till djur och natur? Jag är väldigt beroende av natur, det är min miljö. Som man säger i Finland skogen är min kyrka och min meditationsplats och människan är ett stycke natur. Sen har jag ju läst och hört många sagor där djuren har sina egna epitet och naturen spelar en viktig roll. Jag har lärt mig mycket om människans psykologi genom sagorna. Vad är din drivkraft? I samband med en svår period i mitt liv året efter att jag hade gått skrivarkursen - började texter trängas i mitt huvud. Jag hade inget val, texterna måste bara ut, de kom som en källa från underjorden. Det var inget planerat eller medvetet. Så var det just för den här boken. Om det blir någon mer bok blir det på ett annat sätt. Om framtiden Har du nya böcker på gång? Jag har texter men efter de recensioner jag fick för boken har ju ribban höjts. Kraven har ökat och man är rädd att falla. Jag inser att det måste få ta tid med en ny bok. Vill du berätta något om det? Vad som intresserar mig är platsernas poesi. Jag har bott en del under kortare perioder i andra länder där jag har funnit platser som jag vårdar inom mig. Text: Inger Öhrqvist Foto: Annika Sundin Skrivet om Till Lärkvatten min läsning präglas av den lockande osäkerheten och den stillsamma suggestionen hos den poetiska trakt som är Vid Lärkvatten Jesper Olsson, Svenska Dagbladet Lika ljuvlig som förrädisk Henriette Zorn, Södra Dalarnes tidning Vid Lärkvatten är fascinerande men alltför kortfattad läsning Björn Gunnarsson, Göteborgsposten Tapaninen har skrivit en högst läsvärd och suggestiv berättelse Agneta Rosendal, Nerikes Allehanda Vid Lärkvatten finns som talbok, inläst av Maria Tapaninen själv, från december

14 Tekniken förenklar Evas vardag DAISY, punktskriftstjänst, lässervice... Med hjälpmedel och ny teknik blir vardagen betydligt enklare för Eva Björk, blind sedan födseln och chef för Synskadades Riksförbunds informations- och IT-avdelningar. Följ henne en helt vanlig dag. Klockan sex på morgonen väcks jag av min talande väckarklocka. Jag har inte bestämt vilken tröja jag ska ta idag, den röda eller den beiga. De är likadana, bortsett från färgen förstås, så jag använder min färgindikator för att skilja dem åt. Jag vacklar in i köket och öppnar kylskåpet. Förhoppningsvis har barnen satt in mjölkpaketen på rätt ställe. Dem kan jag inte skilja åt, om jag inte själv märker dem. Det är jag oftast för lat för. Jag stoppar ner min cd/mp3-spelare i ryggsäcken tillsammans med styrelseinformationen på DAISYskiva. Jag har läst den, men vill repetera ett par ärenden. Jag tar upp min vita käpp ur fickan och ger mig iväg till jobbet. Framme på jobbet läser jag min e- post med syntetiskt tal och punktskrift. Jag lyssnar av min röstbrevlåda via telefonen. Mitt arbetsbiträde och jag går igenom min post i svartskrift. Efter lunch ska jag på styrelsemöte i Sigtuna. Jag beställer färdtjänst. I taxin tar jag upp cd/mp3- spelaren och snabbläser styrelsehandlingarna igen. Skönt att slippa plocka med kassetter, för de ramlar alltid ner på golvet när man är ute och reser, och det är så besvärligt att hitta dem igen. Mötet gick ovanligt fort, men det är ingen idé att åka tillbaka till jobbet. Så jag kommer hem igen redan klockan fyra. Det har kommit en hel del post i brevlådan. En veckotidning i punktskrift, denna gång med månadens korsord, ett nyhetsbrev för synskadade kvinnor på kassett och TPB:s tidning Bibliotek för alla på DAISY. Det är den enda DAISY-tidningen än så länge. I brevlådan ligger också två DAISY-romaner jag beställde från kommunbiblioteket i förrgår. Ett tjockt kuvert med punktskrift innehåller bruksanvisningen till min nya mikrovågsugn. Jag skickade På punktskrift kan Eva läsa både sin almanacka och bruksanvisningen till mikron som kom med posten. bruksanvisningen till TPB:s punktskriftstjänst för några veckor sen, och nu har den kommit i punktskrift. Det gör det möjligt för mig att använda alla finesserna på mikron. Från ett studieförbund har jag fått höstens studieprogram på kassett. Jag läser lite snabbt och fastnar för en studiecirkel om min hembygd. Jag ska ringa SRF och beställa studieboken. Den finns inte inläst, men de läser in den på DAISY åt mig så jag får den i tid inför cirkeln. Sen är det förstås en del svartskriftspost. Jag abonnerar på SRF:s tjänst Lässervice via telefax. För en låg kostnad har jag fått låna en förprogrammerad telefax. Så jag sätter mig vid telefaxen och skickar de båda breven och reklamen via fax till Läscentralen som har öppet ända till tio på kvällen. Efter några minuter ringer de upp mig och berättar att det första brevet var en räkning och det andra en kallelse till läkaren. Jag skriver upp läkartiden i min punktskriftsalmanacka. Reklamen innehöll bl.a. extrapriser från min matvaruaffär. Jag lägger till de matvaror jag ska köpa på min köplista, i punktskrift förstås. Idag var det ingen post jag ville spara i datorn. I så fall skannar jag in den. Jag tar med mig köplistan och käppen och går till mataffären. Där får jag hjälp av personalen att plocka ihop varorna. Jag betalar med mitt kort, som jag har på en bestämd plats i plånboken, och bär sedan hem varorna. Vi ska ha tjejträff i kväll. Jag tar fram min DAISY-spelare och min favoritkokbok. Jag har redan valt recept och lagt in bokmärken på rätt ställen. Jag stoppar spelaren i en plastpåse, så jag inte ska kladda ner 14

15 Om och för barn En plastpåse skyddar DAISY-spelaren när Eva lagar mat efter recept. den, och sätter igång med matlagningen. Det är mycket lätt att förflytta sig mellan de olika recepten i DAISY-boken, och bokmärkena flyttar jag med mig vartefter matlagningen framskrider. Det är underbart att slippa ha hela köksbordet fullt av kokböcker i punktskrift, för recepten är ju alltid i olika volymer. Recept på kassett har jag aldrig lärt mig använda. Det är ju helt omöjligt om man ska använda två recept som finns på olika ställen på samma kassett. En av mina gäster är blind precis som jag, en är synsvag och två är fullt seende. Jag har med hjälp av datorn plockat ihop ett sånghäfte, som jag tagit ut i punktskrift, på storstil och i vanlig skrift. Det underlättar när vi ska sjunga tillsammans. Innan de kommer tänder jag mysbelysningen i vardagsrummet. Med min ljusindikator kollar jag om lamporna är tända eller släckta. Jag väljer duk och servetter med hjälp av färgindikatorn. Hur klarade man sig innan den fanns? När jag kryper i säng vid tvåtiden lägger jag in ett bokmärke i DAISYboken, för jag kommer nog att somna fort, när jag haft en så jäktig dag. Jag orkar inte läsa min punktskriftsbok som jag fick från bokklubben Club Braille i går. Det är lättare att somna till en talbok. På natten vaknar jag till. Talboken läser snällt på. Jag går tillbaka till bokmärket jag satte innan jag somnade, startar läsningen och somnar om lika fort igen. Foto: Annika Sundin Fotnot: Sedan september i år kommer även tidningen Perspektiv ut som DAISY. Taktila bilderböcker Nalle heter en ny taktil bilderbok för små barn. Boken bygger på den klassiska pekboken av Grete Janus Hertz. I boken beskrivs bland annat färgen på alla de kläder och saker som omger Nalle. Den taktila bilderboken Hej, titta här! bygger på Ilon Wiklands pekbok och avbildar några vanliga föremål i ett litet barns vardag. Båda böckerna passar mycket bra att använda för synsvaga barn och barn med synrester. Låna gärna böckerna från TPB. Barntåget i österled Foto: Studio Lindström Barntåget, en utställning från Hjälpmedelsinstitutet, visar med praktiska exempel hur barn med funktionshinder kan leka och ha roligt om de får rätt hjälpmedel. Våren 2002 turnerade Barntåget i Sverige. Därefter har utställningen varit i Bryssel och S:t Petersburg och skall våren 2004 vidare till Estland, Lettland, Litauen och Polen. TPB deltar med DAISY-spelare och exempel på barnböcker. Lästips för barn med utvecklingsstörning Vi vill också läsa! heter en ny och moderniserad upplaga av Britt Nedestams antologi med lästips för barn med utvecklingsstörning (utg. Bibliotekstjänst). I boken presenteras bland annat LL-böcker, böcker med symbolspråken pictogram och bliss, talböcker, taktila böcker, datorprogram, specialbibliotek och äppelhyllor på barnbibliotek. En användbar bok för alla som arbetar med funktionshindrade barn och deras rätt till kulturell stimulans. 15

16 Posttidning B Talboks- och punktskriftsbiblioteket Enskede ENSKEDE 1 Porto betalt Port payé P 3 Filmade böcker Det är ganska vanligt att en film börjar sitt liv som bok. Film i all ära, men den är trots allt alltid en tolkning av den skrivna texten. Därför vill man ibland gå till källan till boken. Här presenteras ett urval av de böcker som de senaste åren har resulterat i filmer och som finns på TPB. Vuxenböcker Cunningham, Michael Timmarna Speltid 6 tim 27 min/1 cd-rom Inläsare Cecilia Agrell Romanen är en kärleksfull hyllning till Virginia Woolfs roman Mrs Dalloway. Den första berättelsen handlar om Virginia Woolf själv. I den andra förbereder Clarissa Vaughan en fest för Richie Brown, en aidssjuk, döende poet. Den tredje historien handlar om Richies mor, Laura Brown, som i Los Angeles 1949 hamnar i en virvel av tvivel och livssmärta. Inläst ur Bonnier, Hce Harris, Joanne Choklad Speltid 11 tim 32 min/1 cd-rom Inläsare Maj-Britt Remper Till en liten by i södra Frankrike kommer Vianne och hennes dotter Anouk. Vianne öppnar en chokladbutik vid torget inom syn- och dofthåll för byprästen curé Reynaud. Bara namnet gör prästen arg: den himmelska pralinen, La Céleste Praline. Alla oheliga allianser till trots så kan prästen inte stoppa den förändring som byn och dess invånare genomgår. Inläst ur Richter, Hce Highsmith, Patricia En man med onda avsikter : samt novellen Vem dör, vem lever? Speltid 10 tim 3 min/1 cd-rom Inläsare Leif Liljeroth En roman om den känslokalle och amoraliske Tom Ripley. Han lever ett lugnt liv i sin villa i Frankrike när han kontaktas av en bekant som ber om hjälp. Efter diverse förvecklingar åtar sig Tom några mord på beställning, och råkar därmed i konflikt med maffian. Inläst ur Spektra, Hce Mazetti, Katarina Grabben i graven bredvid Omfång punktskrift 4 volymer Fullskrift Desirée är nybliven änka vid drygt 30 år. På kyrkogården träffar hon lantbrukaren Benny. De är totalt olika i stil och intressen, hon är bibliotekarie och han läser inte böcker. Men attraktionen är stark och kanske, kanske räcker den för att överbrygga olikheterna. Kopierad från Alfabeta, 1998 Hc Szpilman, Wladyslaw Pianisten Speltid 6 tim 45 min/5 kassetter Inläsare Bert Kolker I september 1939 ockuperas Polen av nazisterna. Den judiska befolkningen interneras och förs till olika förintelseläger. Pianisten Wladyslaw Szpilman räddas från lägren av en tysk officer. Szpilman skrev sina memoarer 1945 men när de publicerades förbjöds de omgående. Utdrag ur den tyske kaptenens dagbok avslutar boken. Inläst ur Bra böcker, Ijz Szpilman, Wladyslaw. Under överföring till DAISY. Barnböcker Johansson, Kerstin Som om jag inte fanns Omfång punktskrift 2 volymer. Fullskrift Elina bor i Tornedalen på 1930-talet. Hennes pappa har just dött och familjen har det fattigt och besvärligt. Elinas hemspråk är finska men i skolan måste hon tala svenska. I fantasin kan hon tala med sin pappa. Kopierad från A&W, 1978 Hcg Sindbad Sjöfararen Del 1 Omfång punktskrift 1 volym. Fullskrift. Glestryck Speltid 2 tim 45 min/3 kassetter. Inläsare Ulf Håkan Jansson. I den första delen berättar Sindbad om fyra resor. På sin första resa kom han till en ö som visar sig vara en fisk. Sindbad hann inte tillbaka till skeppet utan fick tag på en träbalja och kom snart iland och fick träffa sin gamle kapten. Bearbetad och förkortad upplaga. Kopierad från och inläst ur Hegas, Hcg Thor, Annika Sanning eller konsekvens Speltid 2 tim 36 min/1 cd-rom Inläsare Marianne Ekenbjörn När Nora börjar sexan är ingenting sig likt. Sabina, bästisen, vill bara vara med Fanny och klassens tuffa gäng. Karin däremot, vill vara med Nora men vill Nora vara med Karin? En berättelse om mobbning, vänskap, stöld, svek samt övergivenhet. Boken bygger på manuskriptet till filmen med samma namn. Inläst ur Bonnier Carlsen, 1997 Hcg Foto: Studio Lindström 16

SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund

SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund Stadsbiblioteket S:t Petri Kyrkogata 6 221 00 Lund tel. 046-35 59 90 folkbiblioteken@lund.se ÖPPET: sept - april mån - to 10-20 fre 10-19 lör 10-16 sön 13-17 maj

Läs mer

Ö ppna svar MTM Taktila Barnbö cker 7-12 a r

Ö ppna svar MTM Taktila Barnbö cker 7-12 a r Ö ppna svar MTM Taktila Barnbö cker 7-12 a r Innehåll Utveckla gärna varför ni inte tycker att "Punktskriftsböcker som innehåller punktskrift och svällpappersbilder" är bra, vad kan göras för att förbättra

Läs mer

Matris över tillämpning av 17 upphovsrättslagen

Matris över tillämpning av 17 upphovsrättslagen Matris över tillämpningar 2013-12-13 Matris över tillämpning av 17 upphovsrättslagen Matrisen ger en kortare sammanställning av några frågor om hur man kan använda 17 upphovsrättslagen. Svaren reflekterar

Läs mer

Dagordning. Om Inläsningstjänst AB. Talböcker och Ljudböcker. Egna anpassningar enligt paragraf 17. Inlästa läromedel som kommunabonnemang

Dagordning. Om Inläsningstjänst AB. Talböcker och Ljudböcker. Egna anpassningar enligt paragraf 17. Inlästa läromedel som kommunabonnemang Dagordning Om Inläsningstjänst AB Talböcker och Ljudböcker Egna anpassningar enligt paragraf 17 Inlästa läromedel som kommunabonnemang Nya DAISY-spelare på marknaden Inläsningstj sningstjänst nst AB Specialisering

Läs mer

Ge alla möjlighet att läsa Talböcker Lättläst Punktskrift Taltidningar

Ge alla möjlighet att läsa Talböcker Lättläst Punktskrift Taltidningar Ge alla möjlighet att läsa Talböcker Lättläst Punktskrift Taltidningar 1 MTMI 0017 Broschyr bibliotek.indd 1 2017-01-09 15:30 Jag gjorde det, kom in på drömgymnasiet! För mig hoppar orden runt. Jag kan

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping 2 Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Varför talboksplan?..

Läs mer

Ladda ner en talbok på biblioteket.stockholm.se

Ladda ner en talbok på biblioteket.stockholm.se Ladda ner en talbok på biblioteket.stockholm.se Manual för Stockholms stadsbiblioteks talbokslåntagare STOCKHOLMS STADSBIBLIOTEK den 6 februari 2013 Framtagen av: Stockholms stadsbibliotek Ladda ner en

Läs mer

MTM Tillgängliga medier Talböcker Legimus Forskning Samarbete Frågestund

MTM Tillgängliga medier Talböcker Legimus Forskning Samarbete Frågestund Helena Nordqvist 1 MTM Tillgängliga medier Talböcker Legimus Forskning Samarbete Frågestund MTM ska vara ett nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier och arbeta för att alla ska ha tillgång till

Läs mer

Talböcker på skolbiblioteket. Helena Nordqvist

Talböcker på skolbiblioteket. Helena Nordqvist Helena Nordqvist 1 Den här timmen Varför talböcker? Det här kan biblioteket göra Talbokstillstånd Bibliotekskonto hos MTM Olika sätt att läsa talböcker Egen nedladdning Hitta på legimus.se Demokonto Ur

Läs mer

Ladda ner en talbok på biblioteket.stockholm.se

Ladda ner en talbok på biblioteket.stockholm.se Ladda ner en talbok på biblioteket.stockholm.se Manual för Stockholms stadsbiblioteks talbokslåntagare STOCKHOLMS STADSBIBLIOTEK den 6 juli 2012 Framtagen av: Stockholms stadsbibliotek Ladda ner en talbok

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Våra medier. Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund

Våra medier. Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund Våra medier Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948) Artikel 19. var och en har rätt till åsiktsfrihet

Läs mer

Nya låntagare, nya behov

Nya låntagare, nya behov Nya låntagare, nya behov TPB och biblioteken i framtiden Bitte Kronkvist bitte.kronkvist@tpb.se www.tpb.se katalog.tpb.se TPB:s uppdrag och strategi..att i samverkan med andra bibliotek tillgodose de behov

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Regional talboksplan 2011 Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Inledning Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar län har ett långtgående samarbete som fördjupats genom ett politiskt

Läs mer

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 8-9 oktober 2003 Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län Resursbibliotek för döva I Örebro pågår sedan oktober 2001 projektet Resursbibliotek för döva. Initiativtagare

Läs mer

Fakta om E-böckEr Specialpedagogiska skolmyndigheten För information: www.sit.se

Fakta om E-böckEr Specialpedagogiska skolmyndigheten För information: www.sit.se Fakta om E-böcker Fakta om e-böcker 2008, Specialpedagogiska skolmyndigheten Projektledare: Maritha Angermund Manus: Maritha Angermund Illustrationer: Per Matsson Formgivning: Plan 2 Tryck: Edita 2008

Läs mer

läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER

läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER 1 Att kunna läsa och skriva Verksamhetsområde Utbildning genomgick år 2007 en organisationsförändring med syfte att underlätta för verksamheten

Läs mer

Olika sätt att läsa, om Legimus talböcker och lättlästa böcker -

Olika sätt att läsa, om Legimus talböcker och lättlästa böcker - Olika sätt att läsa, om Legimus talböcker och lättlästa böcker - för dig som möter barn och ungdomar som har dyslexi Dysleximässan 2017-10-20 Helena Nordqvist 1 MTM Vårt uppdrag är att ge människor möjlighet

Läs mer

TALBOKSPLAN 2008 för biblioteken på Gotland

TALBOKSPLAN 2008 för biblioteken på Gotland 1 2 TALBOKSPLAN 2008 för biblioteken på Gotland 3 Innehåll Målsättning... 5 Policy... 5 Vad är talböcker och vad är ljudböcker?... 5 Talboksverksamheten på Gotland... 6 Ansvarsfördelning... 6 Från förskola

Läs mer

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Bibliotekslagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. I lagen redovisas

Läs mer

Vad kan jag låna på biblioteket?

Vad kan jag låna på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag låna på biblioteket? Vad kan jag låna på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker böcker och tidningar på andra språk e-böcker e-ljudböcker lättlästa böcker böcker med extra

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Hitta till talböckerna

Hitta till talböckerna MTM:S INFORMATIONSSERIE Hitta till talböckerna Om barn och talböcker för föräldrar och lärare Läsa på samma villkor Har du ett barn i din närhet som längtar efter att läsa samma böcker som sina kamrater,

Läs mer

Talboken kommer utvärdering med testpersoner i Uppsala

Talboken kommer utvärdering med testpersoner i Uppsala December 2016 Avdelningen för Utveckling och IT Talboken kommer utvärdering med testpersoner i Uppsala Utvärderingen av projektet Talboken Kommer för taltidningsläsare visar att testpersonerna är mycket

Läs mer

Bruksanvisning Milestone 311 Daisy

Bruksanvisning Milestone 311 Daisy Bruksanvisning Milestone 311 Daisy Juni 2006 Vi gratulerar dig till ditt val av Milestone 311 Daisy. Vi hoppas att denna bruksanvisning ska hjälpa dig att använda din daisyspelare på bästa sätt. Bones

Läs mer

Talböcker på biblioteket

Talböcker på biblioteket Talböcker på biblioteket Helena Nordqvist 2015-03-19 1 Talböcker på biblioteket Den här timmen Det här kan biblioteket göra Talbokstillstånd Bibliotekskonto hos MTM Olika sätt att läsa talböcker Talbok

Läs mer

Inte bara för. syns skull

Inte bara för. syns skull Inte bara för syns skull För ett tillgängligt samhälle Vet du att bankomaten kan prata med dig? Det har vi på Syn skadades Riksförbund (SRF) arbetat fram för att vi med synnedsättning ska kunna ta ut pengar

Läs mer

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning Respondenterna är komvux studerande från Kalmar/Nybro, Växjö/Uppvidinge/Älmhult och Karlskrona/Ronneby/Olofström. 2005 svarade 229 komvux

Läs mer

LÄS FÖR MIG PAPPA! ultur i arbetslivet. Pappadagen Erbjudande till våra medlemmar som har barn i åldern 0-10 år. Västra Skaraborg

LÄS FÖR MIG PAPPA! ultur i arbetslivet. Pappadagen Erbjudande till våra medlemmar som har barn i åldern 0-10 år. Västra Skaraborg LÄS FÖR MIG PAPPA! K K 2012 ultur i arbetslivet Pappadagen Erbjudande till våra medlemmar som har barn i åldern 0-10 år Västra Skaraborg Vet du... - att ditt barn utvecklar sitt språk redan från födseln?

Läs mer

Vi ger alla möjlighet att läsa. Talböcker Lättläst Punktskrift Taltidningar

Vi ger alla möjlighet att läsa. Talböcker Lättläst Punktskrift Taltidningar Vi ger alla möjlighet att läsa Talböcker Lättläst Punktskrift Taltidningar Jag gjorde det, kom in på drömgymnasiet! För mig hoppar orden runt. Jag kan behöva läsa om sidor tre gånger för att förstå. Med

Läs mer

Version lättläst. Så här använder du Legimus app. för Android

Version lättläst. Så här använder du Legimus app. för Android Så här använder du Legimus app för Android Innehåll Vad är Legimus?... 3 Talsyntes... 3 Legimus webb... 3 Kom igång med appen Legimus... 4 Logga in... 4 Bokhyllan... 4 Så här söker du en talbok... 5 Ladda

Läs mer

Talböcker på biblioteket. Helena Nordqvist

Talböcker på biblioteket. Helena Nordqvist Talböcker på biblioteket Helena Nordqvist 1 Det här passet Talboken och bibliotekens roll Kom igång med talböcker Våra konton Att läsa talböcker Frågestund 2 Talboken - en inläst version av en utgiven

Läs mer

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer

Läs mer

Lathund. Tal-och ljudböcker från. Inläsningstjänst. Kommunabonnemang på inlästa läromedel sida 3

Lathund. Tal-och ljudböcker från. Inläsningstjänst. Kommunabonnemang på inlästa läromedel sida 3 Lathund Tal-och ljudböcker från Inläsningstjänst Innehåll: Inlästa läromedel sida 2 Kommunabonnemang på inlästa läromedel sida 3 Vem kan hämta hem inlästa böcker från Inläsningstjänst? sida 3 Inläsningstjänst-

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Den här utredningen ger förslag på en plan för hur vi ska fortsätta att tala och skriva svenska, fast vi har börjat använda mer engelska. Texten är omskriven

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Välkommen. till biblioteken i Nässjö

Välkommen. till biblioteken i Nässjö Välkommen till biblioteken i Nässjö Lånekort Det är gratis att skaffa bibliotekskort, men du måste visa legitimation. Bibliotekskortet kan användas på alla bibliotek i Nässjö kommun. Du är ansvarig för

Läs mer

Tillgängliga medier och läsfrämjande inom omsorgen! David Södergren Medin och Åsa Wallström

Tillgängliga medier och läsfrämjande inom omsorgen! David Södergren Medin och Åsa Wallström Tillgängliga medier och läsfrämjande inom omsorgen! MTM:s uppdrag Arbeta för att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar oavsett läsförmåga eller

Läs mer

Beskrivning av biblioteksorganisationen: Bibliotek: Adress: Kontaktperson/samordnare: Telefonnummer: E-post: Antal filialer: Antal anställda:

Beskrivning av biblioteksorganisationen: Bibliotek: Adress: Kontaktperson/samordnare: Telefonnummer: E-post: Antal filialer: Antal anställda: Detta är en bearbetad version av Kulturrådets Handledning inför arbetet med Handlingsplan för ökad tillgänglighet till biblioteksservice för personer med funktionshinder. Ambitionen är att alla kulturinstitutioner

Läs mer

Handlingsplan för ökad tillgänglighet till biblioteksservice för personer med funktionshinder

Handlingsplan för ökad tillgänglighet till biblioteksservice för personer med funktionshinder HALLSTAHAMMARS KOMMUN Kultur & Fritid 2006-03-06 F Ö R S L A G Handlingsplan för ökad tillgänglighet till biblioteksservice för personer med funktionshinder BAKGRUND Handikapplan för Hallstahammar kommun

Läs mer

SVERIGES LÄNSBIBLIOTEKARIER

SVERIGES LÄNSBIBLIOTEKARIER SVERIGES LÄNSBIBLIOTEKARIER Sverige ska vara en ledande biblioteksnation Välkomna! MTM Statlig myndighet sedan 1980 Huvudman är Kulturdepartementet Uppdrag och medel från Utbildningsdepartementet Antal

Läs mer

Ett samarbete mellan

Ett samarbete mellan Ett samarbete mellan VARA FOLKBIBLIOTEK VARA KOMMUN Västra Skaraborg Tema: Barnböcker i en digital värld! Torsdagen den 4 maj 2017 Vara Folkbibliotek Erbjudande till LO-medlemmar som har barn eller barnbarn

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

Talböcker på biblioteket. Helena Nordqvist

Talböcker på biblioteket. Helena Nordqvist Talböcker på biblioteket Helena Nordqvist 1 Det här passet Talboken och bibliotekens roll Kom igång med talböcker Våra konton Att läsa talböcker MTM:s rekommendationer Frågestund 2 Talboken - en inläst

Läs mer

Ale för alla. Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan.

Ale för alla. Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan. Ale för alla Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan. I planen står det vad som ska göras i år, nästa år, 2013 och 2014. Varje år ska politikerna

Läs mer

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 1 Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun Markaryds kommun har skrivit en plan om kulturen och biblioteken i kommunen. Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli och vad kommunen ska

Läs mer

Så här använder du Legimus app för Iphone och Ipad

Så här använder du Legimus app för Iphone och Ipad Så här använder du Legimus app för Iphone och Ipad Innehåll Vad är Legimus?... 3 Legimus webb... 3 Kom igång med appen Legimus... 4 Logga in... 4 Bokhyllan... 5 Så här söker du en talbok... 5 Ladda ner

Läs mer

Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson

Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

Kapitel 1 Hej Hej jag heter Henke. Min bäste vän heter Ludvig, men han kallas Ludde. Vi är lika gamla, vi är 8år. Vi är rädda för städerskan.

Kapitel 1 Hej Hej jag heter Henke. Min bäste vän heter Ludvig, men han kallas Ludde. Vi är lika gamla, vi är 8år. Vi är rädda för städerskan. Av Agaton Kapitel 1 Hej Hej jag heter Henke. Min bäste vän heter Ludvig, men han kallas Ludde. Vi är lika gamla, vi är 8år. Vi är rädda för städerskan. Hon är gammal och hon har stora tänder. Vi går på

Läs mer

Snabbguide Interaktiv bok steg för steg

Snabbguide Interaktiv bok steg för steg Snabbguide Interaktiv bok steg för steg I SAMARBETE MED DIG Gleerups interaktiva böcker utvecklas i samarbete med elever och lärare runtom i Sverige. Det gör att innehåll och funktioner är framtagna för

Läs mer

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Kultur & Fritid Sundsvalls stadsbibliotek Kerstin Sjöström 2006-12-06 INKÖPSPOLICY vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Mål och riktlinjer 2 Urvalsprinciper 3 Sid. 2 MÅL OCH RIKTLINJER Biblioteket skall värna

Läs mer

Studieplan/handledning för cirkeledare till. Läsa tillsammans med äldre!

Studieplan/handledning för cirkeledare till. Läsa tillsammans med äldre! Studieplan/handledning för cirkeledare till Läsa tillsammans med äldre! Studieplan och handledning till Läsa tillsammans med äldre Det här är en handledning och studieplan till Centrum för lättlästs utbildningsmaterial

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer Fråga 1 6 Barnens kommentarer Detta är en sammanställning av barnens kommentarer som lämnats i enkäten. Kommentarerna har grupperats efter fråga. För bättre läsbarhet har stavfel korrigerats. Ett stort

Läs mer

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012 26 september 2012 Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 Inledning Syfte Det är en demokratisk rättighet att den enskilde individen, var man än bor i landet och vilket format man än behöver, ska ha tillgång

Läs mer

Kapitel 1 - Hej Hej! Jag heter Lola. Och jag är 10 år och går på vinbärsskolan som ligger på Gotland. Jag går i skytte och fotboll. Jag älskar min bästa vän som heter Moa. Jag är rädd för våran mattant

Läs mer

Joel är död Lärarmaterial

Joel är död Lärarmaterial sidan 1 Författare: Hans Peterson Vad handlar boken om? Den 9 maj förändras Linus liv. Linus är i skogen med mamma, pappa och storebror Joel. Linus ser upp till Joel och en dag vill han också vara stor

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

Välkommen till biblioteket

Välkommen till biblioteket Välkommen till biblioteket Utbud på Simrishamns bibliotek Kultur- och fritidsförvaltningen informerar Biblioteken i Simrishamn Folkbiblioteken i Simrishamns kommun finns på följande orter: Borrby, Gärsnäs,

Läs mer

Skrivträning skriv olika sorters texter

Skrivträning skriv olika sorters texter Skrivträning skriv olika sorters texter form Regler för stor bokstav - namn - ny mening Skiljetecken - punkt - frågetecken - utropstecken - kommatecken Stycken - lämna en tom rad innehåll Det ska synas

Läs mer

Olika barn, olika sätt att läsa. Helena Nordqvist

Olika barn, olika sätt att läsa. Helena Nordqvist Olika barn, olika sätt att läsa Helena Nordqvist Det här ska jag berätta om MTM Talboken Bibliotekens roll Våra konton Att läsa talböcker Legimus Egen nedladdning Ur elevens perspektiv Samarbete Frågestund

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Talböcker på biblioteket. Helena Nordqvist

Talböcker på biblioteket. Helena Nordqvist Talböcker på biblioteket Helena Nordqvist Den här timmen Det här kan biblioteket göra Talbokstillstånd Bibliotekskonto hos MTM Olika sätt att läsa talböcker Egen nedladdning Så här gör man Demokonto Biblioteken

Läs mer

Talboks- och punkskriftsbibliotekets studentenkät år 2010

Talboks- och punkskriftsbibliotekets studentenkät år 2010 Talboks- och punkskriftsbibliotekets studentenkät år 2010 En rapport genomförd av Utredningsinstitutet HANDU AB på uppdrag av Talboks- och punktskriftsbiblioteket, TPB. Texten är bearbetad av TPB 1 Innehåll

Läs mer

Information till specialpedagoger. tillsammans med Lerums bibliotek

Information till specialpedagoger. tillsammans med Lerums bibliotek Information till specialpedagoger tillsammans med Lerums bibliotek 2017-09-12 Presentation Heidi Carlsson Asplund Lerum/Sjövik IFLA Kultur i Väst, konsulent Jag ska prata om Kort om biblioteken i Lerum

Läs mer

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm ELEVFRÅGOR International Association for the Evaluation of Educational Achievement Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig själv och

Läs mer

Hon vill få Skåne att cykla

Hon vill få Skåne att cykla Page 1 of 5 Detta är en utskriftsvänlig version av artikeln. Hon vill få Skåne att cykla Av Anna Lindblom 28 MAJ 13.39 Kristin Nilsson är tyskan som vill ge sitt nya hemland Sverige den cykelturism hon

Läs mer

Läsutveckling med talböcker

Läsutveckling med talböcker Läsutveckling med talböcker av Anita Hildén speciallärare Inledning Talböcker är inläsningar av tryckta böcker. Framställning och användning av talböcker regleras i 17 upphovsrättslagen. Elever med läshinder

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Försök låta bli att jämföra

Försök låta bli att jämföra Skoldags! Det är inte bara ditt barn som börjar skolan nu. Det gör du också som förälder. Du minns din egen skolstart, din lärare, hur motigt det var ibland men också ljusa minnen. Nu är det nya tider

Läs mer

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

Framsida På framsidan finns:

Framsida På framsidan finns: Framsida På framsidan finns: Rubriken på hela arbetet Namnet på den eller de som gjort arbetet Klass Någon form av datering, t.ex. datum för inlämning eller vilken termin och vilket år det är: HT 2010

Läs mer

Hitta till talböckerna

Hitta till talböckerna MTM:S INFORMATIONSSERIE Hitta till talböckerna Om barn med läsnedsättning för föräldrar och lärare Läsa på samma villkor En läsnedsättning kan ha många orsaker. Vanligast är läs- och skrivsvårigheter inklusive

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N BYGG- LITTERATUR

V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N BYGG- LITTERATUR V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N BYGG- LITTERATUR - bokhyllan för byggsverige! För proffs av specialister För att göra ett bra jobb måste du känna till vissa regler. Du behöver också aktuella

Läs mer

Kapitel 1 - Hörde ni ljudet? sa Felicia. - Nej det är ju bara massa bubbel och pys som hörs här, sa Jonathan. Felicia och Jonathan var bästisar och

Kapitel 1 - Hörde ni ljudet? sa Felicia. - Nej det är ju bara massa bubbel och pys som hörs här, sa Jonathan. Felicia och Jonathan var bästisar och MONSTRET AV: Freja Kapitel 1 - Hörde ni ljudet? sa Felicia. - Nej det är ju bara massa bubbel och pys som hörs här, sa Jonathan. Felicia och Jonathan var bästisar och gick på skolan Röda hornet. Felicia

Läs mer

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken 1 Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken En huvudsats kan ensam bilda en mening Flera huvudsatser kan bilda en mening En huvudsats + en bisats kan bilda en mening

Läs mer

Allmänt. 30 % allmän litteratur som ges ut av kommersiella förlag överförs till tillgängliga format budget ca 7 me ca 60 medarbetare

Allmänt. 30 % allmän litteratur som ges ut av kommersiella förlag överförs till tillgängliga format budget ca 7 me ca 60 medarbetare Celia-biblioteket ett specialbibliotek som betjänar hela landet näkövammaisten ja lukemisesteisten tasa-arvon edistäminen kirjallisuuden ja tiedon saannissa Verksamhet producera och låna talböcker, elektroniska

Läs mer

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ.

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. Höra 1 Varför kommer de för sent? Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. A Ursäkta mig, jag skyndade mig så mycket jag

Läs mer

Strategier för TPB:s taktila verksamhet 2012-2016

Strategier för TPB:s taktila verksamhet 2012-2016 Strategier för TPB:s taktila verksamhet 2012-2016 En strategisk plan med inriktning på att utöka användarnas tillgång till och användning av TPB:s taktila produkter och tjänster Innehåll 1. Uppdrag och

Läs mer

Instruktioner för att använda Daisy-talböcker med programmet EasyReader Express

Instruktioner för att använda Daisy-talböcker med programmet EasyReader Express Instruktioner för att använda Daisy-talböcker med programmet EasyReader Express VAD ÄR EN DAISY-TALBOK? En Daisy-talbok innehåller texten i en tryckt bok som läses upp högt. Du kan flytta dig i en Daisy-talbok

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland En av Länsbibliotek Sörmlands uppgifter är att i samråd med de kommunala biblioteken komplettera, samordna och utveckla medieförsörjningen i länet.

Läs mer

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST Kulturrådet, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se Illustration omslag: Lehån

Läs mer

Att söka information (med betoning på Internet)

Att söka information (med betoning på Internet) Att söka information (med betoning på Internet) - en sökguide för distansstuderande 1. Var finns informationen? 2. Hur söker man? Sökstrategier 3. Olika informationskällor, hjälpmedel vid informationssökning

Läs mer

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET Bokleffe i Älvdalen 1 Det är såklart viktigt att alla människor läser, inte bara unga män. Men denna kategori ligger extra risigt till när det gäller läsning. 2 3 Bokleffe

Läs mer

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna.

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Jag vill fördjupa mig i vikingatiden. Vad de åt, hur de levde, o.s.v. Jag tänkte dessutom jämföra med hur vi lever idag. Detta ska jag ta reda på: Vad var städerna

Läs mer

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel.

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kapitel 1 Hej Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kalle är min bästis. Vi går i samma klass. Kalle har massor av coola tv och dataspel. Jag är rädd för

Läs mer

Nätverksträff Baby Space i Borås 2014-03-28

Nätverksträff Baby Space i Borås 2014-03-28 Nätverksträff Baby Space i Borås 2014-03-28 Dagen handlade om våra minsta biblioteksanvändare, bebisarna, och fokus för dagen var frågor som -Hur kommer jag igång med aktiviteter på biblioteket för bebisar?

Läs mer

Hitta till punktskriften

Hitta till punktskriften MTM:S INFORMATIONSSERIE Hitta till punktskriften Om barn och punktskrift för föräldrar och lärare Innan barnet kan läsa Högläsning stimulerar barns språkutveckling och det gäller förstås även barn med

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips Så här gör du för att vuxna ska lyssna på dig Läs våra tips Vuxna kan lära sig mycket av oss. Vi tänker på ett annat sätt och vet grejer som de inte tänkt på. Det här är en tipsbok Du träffar många vuxna

Läs mer

Enkät 1; Om din läsning (7-11 år)

Enkät 1; Om din läsning (7-11 år) Modul: Stimulera läsintresse Del 1: Att stimulera elevers läsintresse ett samverkansuppdrag Enkät 1; Om din läsning (7-11 år) 1. Vem är du? Hur gammal är du? På vilka språk läser du? 2. Hur mycket tycker

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 3 En fördjupningsstudie av e-böcker

Läs mer

Markaryds kommun 7DOERNVSODQ. för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ

Markaryds kommun 7DOERNVSODQ. för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ Markaryds kommun 7DOERNVSODQ för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ 6W\UGRNXPHQWI U0DUNDU\GVWDOERNVSODQ Enligt den regionala talboksplanen ska lokala talboksplaner upprättas, och enligt Markaryds kommuns Kultur-

Läs mer

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa:

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa: RESAN År 6 I år 6 är målet att du ska kunna kommunicera på mycket enkel franska. För att nå målet lär du dig ord och uttryck inom många olika områden, t.ex. familjen, djur, frukter, klockan, sporter och

Läs mer