MÖLNDALS STADSBIBLIOTEK PROGRAMHANDLING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MÖLNDALS STADSBIBLIOTEK PROGRAMHANDLING 2014-02-28"

Transkript

1 Ett nytt bibliotek för nyfikna Invigningen av det nya stadsbiblioteket är en efterlängtad händelse som markerar början på en ny era i Mölndal. Innerstaden blomstrar igen efter att ha genomgått några år av stora om- och nybyggnader. Det nya biblioteket är en av de viktigaste pusselbitarna som lagts i arbetet med att skapa en livfull och attraktiv stadskärna. Redan på långt håll märks det att något nytt har hänt i Mölndal. En modern byggnad sticker upp bredvid Fässbergskyrkans välkända silhuett och avtecknar sig mot horisonten. Byggnadens formgivning symboliserar mötet mellan gammalt och nytt, mellan tradition och innovation, och speglar ett Mölndal i förändring. Här samsas de kreativa verksamheterna i Kvarnbyn med högteknologiska, multinationella företag inom medicin, kommunikationsteknologi, papper och fiberteknologi, handel, mode och design. Stadsbiblioteket är en del av en ombyggd multifunktionsbyggnad som också inrymmer nya bostäder, butiker och kontorslokaler. Biblioteksdelen av huset är faktiskt helt nybyggd något som tydligt syns på den moderna gestaltningen och den kröns av ett sexton våningar högt punkthus. Längst upp i punkthuset, med en fantastisk utsikt över Mölndal, finns Röda rummet som används för läsecirklar och andra sammankomster. På Biblioteksplatsen framför biblioteket pågår i stort sett alltid någon aktivitet. Kvällstid kan man njuta av den spännande ljussättningen från det angränsande caféets uteservering. Men kom i tid, för det kan ta en stund att få bord här. Inne i biblioteket pågår ofta något evenemang som hänger ihop med bibliotekets profilering inom litteratur, innovation och kreativitet för barn och ungdomar. De nya rymliga lokalerna är fokuserade på aktiviteter och möten mellan människor, medier och idéer. Med tät samverkan med organisationer, föreningsliv och företag blir biblioteket den smältdegel alla mölndalsbor ser som sitt vardagsrum i staden. Det blir en plats där framtidens Mölndalsbor kan mötas, växa och utvecklas, en del av Mölndals identitet och något att vara stolt över. MÖLNDALS STADSBIBLIOTEK PROGRAMHANDLING

2

3 INNEHÅLL PROGRAM FUNKTIONSSAMBAND ÖVERGRIPANDE GESTALTNINGSIDÉER DISPOSITION SKYLTPROGRAM FUNKTIONER - ÖVERSIKT TORG LOBBY GALLERI / AKTIVITETSTORG FÖRELÄSNINGSSAL RÖDA RUMMET BARN KREATIV VERKSTAD / MAKERSPACE GRUPPRUM UNGDOM SKÖNLITTERATUR FACKLITTERATUR TYST AVDELNING ADMINISTRATION & PERSONAL BILAGOR (BIFOGAS DIGITALT PÅ USB-MINNE) Mölndals nya attraktiva biblioteksrum, Petra Trobäck Biblioteket og den ny puls i Mölndal: en mötesplats för hele befolkningen? Jens Thorhauge Specifikation städutrymmen Specifikation IT, el, inventarier Säkerhetskrav från Mölndals Stad PROGRAMHANDLING REV

4 PROGRAM Under 2013 genomfördes en förstudie med syfte att utreda förutsättningarna för ett nytt stadsbibliotek i Mölndals innerstad, vid Brogatan. Förstudien genomfördes av Mölndals stad, Kultur- och Fritidsförvaltningen, Mölndalsbostäder och Fredblad Arkitekter. Programhandlingen tar sin utgångspunkt i de slutsatser som drogs under arbetet med förstudien. Mölndals stad och biblioteket Mölndal ligger nära Göteborg och beräknas växa de närmsta åren. Det finns inte längre något högskolebibliotek i staden och företagsbiblioteken avvecklas. Av de ca mölndalsborna har nästan en tredjedel besökt biblioteken i Mölndal, dvs. i Balltorp, Kållered, Lindome, bokbussen eller centrum det senaste året. Genomsnittligt antal besökare på Stadsbiblioteket i i Möndal är ca 700 besök per dag. Mölndals innerstad behöver ett nytt bibliotek. Det gamla bibliotekets lokaler i Möllan är från 1959 och även om lokalerna utvidgats under åren är trångt och dåligt anpassat för en modern verksamhet. Tillgängligheten för funktionshindrade, som är en prioriterad grupp besökare, fungerar mycket dåligt. Idag är behoven helt annorlunda än för femtio år sedan. Unga mölndalsbor behöver bättre och större utrymmen. Ytor för aktiviteter, debatt och kreativ verksamhet behövs. Studieplatser och grupprum saknas och efterfrågas mycket av mölndalsborna. Trots att böcker blivit billigare och att många nu har tillgång till datorer och internet hemma och på arbetet, ökar besök, utlån och datoranvändning på biblioteken. Förr fanns mest tryckta böcker, nu kommer berättelser och information i alla möjliga format, ljudböcker, e-böcker, film, musik, lättläst, talböcker, databaser, information på nätet och så vidare. En berättelse kan ges ut som bok, cd-skiva, MP3, inläst på olika språk, i extra stor stil mm. Utgivning av litteratur och information ökar i enorm fart och i takt med det behöver man hjälp att välja rätt, att hitta guldkornen, variation eller fördjupning, en medie- eller informationscoach. Dessutom ökar behoven av en öppen, neutral och kravfri plats i samhället. Bibliotek är komplexa institutioner med mångsidig verksamhet. De används idag som studie- och arbetsplats, för att få lästips, lära sig söka information, lyssna på föreläsningar, samhällsinformation, möta medmänniskor, använda datorer, läsa tidningar eller tidskrifter, botanisera i lugn och ro, bara vara, och slutligen för att låna böcker. Bara hälften av de som använder bibliotek i storstäder lånar någonting. Ungefär hälften av bibliotekets besökare är studerande. Barn och unga står för hälften av bibliotekets utlån. Det digitala biblioteket kompletterar biblioteken. Ny teknik underlättar mediehanteringen, så att bibliotekets yrkeskompetens kan användas till att guida och vägleda människor som söker information och upplevelser. En utmaning är att öka delaktighet, engagemang och inflytande i partnerskap med civilsamhälle och lokalsamhället. Nya bibliotek Nya bibliotek är rymliga, ljusa och luftiga, med mycket plats för möten och aktiviteter. Nya biblioteksbyggnader kan utgöra ikoner som en central del i stadsutvecklingen, t ex i Seattle, Köpenhamn eller Halmstad. Bibliotek kan vara en katalysator för förändring i ett lokalsamhälle, som t ex Idea Stores i London, eller lärcentret i Malmö stadsbibliotek. Som ett levande stadsrum utgör biblioteket en unik plats för gränsöverskridande möten. I Halmstad mer än fördubblades antalet besökare när man fått ett nytt stadsbibliotek. När nya bibliotek byggs placeras de där människor befinner sig. Ofta i köpcentrum, nära handel och kollektivtrafik. Studier visar att handelns omsättning ökar nära bibliotek. Ca människor besöker årligen Mölndals stadsbibliotek ( i hela systemet 2012). Biblioteket i centrum har öppet 53 timmar per vecka. Gestaltning i staden och inuti Biblioteket är viktigt för Mölndal och bör därför få synas, helst redan från motorvägen, spårvagnen och tåget! Med en placering centralt mellan Brogatan och Bergmansgatan blir det den självklara publika mötes- och informationsplatsen, biblioteket finns där mölndalsborna är. Huset är vackert, rymligt, luftigt och öppet, det är lätt att utifrån se vad som pågår innanför. Utsidan präglas av ett välkomnande intryck och har en utformning som ligger före sin tid. Användarna ska kunna identifiera sig med huset och med platsen framför biblioteket som lockar till att sitta ner för en kopp kaffe och läsning - en träffpunkt och mötesplats som växlar inifrån och ut. Ett nytt bibliotek för de nyfikna Man välkomnas in i ett levande och dynamiskt hus. Biblioteket överraskar med omväxlande exponering och aktiviteter, inspirerar och engagerar. De arkitektoniska lösningarna ska bygga på en generell samtida och flexibel grund som medger föränderlig inredning för att kunna anpassas till kommande generationers behov. Rum i rummet skapas för olika funktioner och kläs med bokhyllor. Rummen kan öppnas och slutas efter behov. Inredningen utmärker sig av nyskapande lösningar, hållbarhet, goda materialval och att den konstnärliga gestaltningen finns med i ett tidigt stadium i planeringsprocessen. Det är en plats att mötas på i lugn och ro och som samtidigt engagerar i viktiga frågor. Bibliotekets verksamhet möta & vägleda besökare projekt i nätverk med andra bokprat, workshops & program LÄSFRÄMJANDE webben & digitala tjänster tillgängliggöra litteratur och andra media omvärldsbevaka Nyfikenhet Jag svävar bland molnen, lätt som en fjäder. En vindpust kan ta mig vart jag vill på en sekund. Jag kryper upp i soffan bredvid den gamla damen som sitter och läser tidningen. Tänker på farmor. Det är vår och vi tävlar om vem som kan hitta de första vitsipporna. -Vad heter du lilla vän? -Agnes Cecilia. Den gamla damen lär mig att virka de mest fantastiska spetsar. Jag svingar mig i lianer mellan olika kontinenter. Människor pratar olika språk, men det är som om jag kan förstå alla. Jag känner mig stark och oövervinnlig. Vem är du egentligen? -Pippi Långstrump. Älvorna dansar runt omkring mig och jag svävar. Älvorna byter skepnad, blir mer lika åskmoln, oberäkneliga och hotfulla. Jag vill bli stor. Klättrar upp för regnbågen. Hittar en skatt. En skatt av berättelser, som gjort mig rik. Rik av fantasi, kunskap och upptäckarglädje. 4 PROGRAMHANDLING REV

5 Lomma bibliotek (2008), Lomma kommun (ca invånare) Mölndals biblioteks uppdrag och mål Uppdraget för Mölndals stadsbibliotek är att erbjuda mölndalsborna information och kunskap, litteratur och andra medier, kulturella upplevelser samt mötesplatser för alla, med särskilt fokus på barn och unga. Biblioteket verkar för läsfrämjande, informationsfrihet och demokrati. Biblioteket erbjuder fysiska och digitala arenor för odling av nya erfarenheter, engagemang, möten, lärande och inspiration. En plats där man kan uppleva, utforska och utvecklas. Bibliotekens verksamhet regleras i Bibliotekslagen, SFS 2013:801, som bland annat säger: Prioriterade grupper 4 Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information. 5 Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på 1. de nationella minoritetsspråken, 2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och 3. lättläst svenska. Folkbibliotek 6 Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov. Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet. 7 Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. 8 Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar. PROGRAM Som bedömningsgrund för om biblioteket lyckas med sitt uppdrag används idag statistik på fysiska och virtuella besök per invånare, nettokostnad per besök, och mått på besökarnas nöjdhet med bibliotekens service. Från och med 2013 sattes nya mål för biblioteken utifrån Kultur och Fritidsförvaltningens målbild Tillsammans gör vi det möjligt. Värdeorden i målbilden är engagemang, delaktighet, kreativitet samt humor och glädje. Fem strategiska inriktningar har förvaltningen valt för de kommande åren: Utveckla nyskapande samarbeten, utveckla attraktiva arenor för möten, öka medborgarens möjlighet till delaktighet och inflytande, nå nya målgrupper med fokus på åringar samt att utveckla den goda arbetsplatsen. Mål för biblioteken utgår ifrån inriktningarna. Unescos Folkbiblioteksmanifest och Barnkonventionen är två andra viktiga styrdokument för biblioteken. Allianser och partnerskap Biblioteket samarbetar idag med förskolor, studieförbund, skolor, BVC osv. För att öka delaktighet och engagemang behöver nya allianser byggas. Viktiga övriga samarbetsparter är den civila sektorn. Exempel på medarrangörer och möjliga tillfälliga eller beständiga partnerskap är föreningsliv, ungdomsorganisationer, kulturorganisationer, volontär- och frivilligverksamhet, medborgarservice, företag, arbetsplatser, vård och omsorg, nyföretagarservice, studievägledare, utbildningsaktörer t ex SFI och Komvux, förskolor, skolor etc. Många sammanslutningar behöver arenor att möta allmänheten på. Biblioteket kan vara en sådan arena, en mingelplats för nya spännande möten. Grundidé och värdeord Bibliotekets traditioner bygger sedan många tusen år på delande och spridande av kunskap och utveckling av nya idéer om världen och människan. Långsiktighet och hållbarhet är kärnvärden för biblioteket, liksom mångfald och tillgänglighet. Värdeord är fristad och gemenskap, demokrati och informationsfrihet, kultur och upplevelser, inspiration och utveckling samt kunskap och lärande. Ny digital teknik ifrågasätter bibliotekens traditionella roll, bibliotekspersonalen utmanas att använda nya medier och former i takt med människors förändrade vanor. Biblioteket på Rentemestervej (2011), filialbibliotek i Bispebjerg bydel (ca invånare) i Köpenhamn PROGRAMHANDLING REV

6 PROGRAM Under arbetet med programhandlingen har ett antal aktiviteter genomförts för att samla information som sedan har legat till grund för utformningen av biblioteket: Studieresa till bibliotek i Skåne och Danmark Erfarenheterna från resan gav några viktiga områden att fokusera på: Överblickbarhet, orienteringsförmåga och tydlig skyltning. Hållbara material och goda tekniska lösningar som tål höga flöden av besökare. Utformningen av reception/infoplats viktigt att möta besökarna på lika villkor. Ett välfungerande café i eller i direkt anslutning till biblioteket. Idétavlan i bibliotekslabbet Bokhyllor på rätt höjd för att de böcker som finns ska vara tillgängliga för alla. Mjuka material i barnavdelningen. Barn sitter på golvet och klättrar på möbler. Byggnadens teknik och installationer kan vara synliga om de utformas på rätt sätt. Seminarium med Petra Trobäck Petra Trobäck har lång erfarenhet av butiksplanering. Hur planerar vi ett nytt bibliotek för att ge besökaren en bra upplevelse? Hur gör vi så att besökaren får ta del av allt som biblioteket har att erbjuda? Presentation från seminariet bifogas denna programhandling. Logistik - kundvarvet Exponering och utställningsytor Besökarperspektivet Föreläsning och workshop med Thorhauge Jens Thorhauge har varit direktör i danska Biblioteksstyrelsen och har som sådan arbetat med utformningen av nya bibliotek i Danmnark. Han gav sin syn på bibliotekens roll i ett samhälle som är i kraftig förändring på grund av internet, smartphones, och en tilltagande rotlöshet och brist på identitet. En workshop genomfördes som handlade om hur biblioteket ska nå grupper av användare som man inte når idag. Bildspel från föreläsningen bifogas denna programhandling. Örestads bibliotek Biblioteket vid Rentemestervej, ungdomsavdelning Biblioteket vid Rentemestervej, barnavdelning Workshop med barn 6 PROGRAMHANDLING REV

7 PROGRAM Open office i bibliotekslabbet Fredblad Arkitekter fanns under en vecka i december på plats i bibliotekslabbet för att informera och inhämta synpunkter från allmänhet och inbjudna gäster. Synpunkter och idéer som framkom under open office är inarbetade i programhandlingen. Malmö stadsbibliotek, lärcenter Seminarium med bibliotekschefer om nybyggda bibliotek Bibliotekschefer från Lidköping, Varberg, Halmstad och Göteborg har aktuell erfarenhet från större byggprojekt. Seminariet syftade till att ta del av deras erfarenheter och tankar om byggprocessen och resultatet. Vad blev bra och vad blev mindre bra? Vad hade man gjort annorlunda idag? Synpunkter från seminariet är inarbetade i programhandlingen. Flera rum för möten, grupparbeten och enskilt ostört arbete. Biblioteket blir mycket mer attraktivt när man bygger om eller bygger nytt. Det sätter biblioteket på kartan och genererar en stor ökning av besökarantalet. Kulturvaerftet, Helsingör, arbetsplatser Ett välfungerande café i eller i anslutning till biblioteket. Bibliotekets roll förändras när samhället förändras. Lomma bibliotek, barnavdelning Yta för evenemang och aktiviteter. Workshop med barn i bibliotekslabbet Under en förmiddag genomförde Fredblad arkitekter en workshop med barn. Med enkla medel fick barnen skapa sin vision av vad en barnavdelning i det nya biblioteket skulle kunna vara. Resultatet ställdes ut i Bibliotekslabbet. Biblioteket vid Rentemestervej, café Kulturvaerftet, Helsingör, barnavdelning Djungel Titthål Åka rutschkana Seminarium angående säkerhet, IT och städ Representanter från Mölndals stad klargjorde krav och lämnade synpunkter på utformningen av det nya biblioteket. Specifikationer från lokalförsörjningsavdelningen och serviceförvaltningen bifogas denna programhandling. Presentation och workshop om biblioteket som arbetsplats Jojo Park presenterade en undersökning om hur man arbetar i bibioteket idag och idéer om aktivitetsbaserade arbetsplatser. Fredblad ledde en workshop om personalens tankar vad gäller viktiga arbetsområden i biblioteket i framtiden. PROGRAMHANDLING REV

8 FUNKTIONS-SAMBAND BARN MAKERSPACE BARN GRUPPRUM BESÖKARVARVET PERSONAL GRUPPRUM SMÅ BESÖKARVARVET SKÖNLITTERATUR PERSONAL BARN UTLÅNING SERVICESTATION HÖRSAL AKTUELLA TEMAN FACKLITTERATUR AKTIVITETSTORG LOBBY TRAPPA MEDHAVD MAT KAPPRUM WC TYSTAVDELNING TIDSKRIFTER STUDIEPLATSER TIDNINGAR STUDIEPLATSER CAFÉ UNGDOM STUDIEPLATSER TORG PLAN 1 PLAN 2 8 PROGRAMHANDLING REV

9 BIBLIOTEKETS HUVUDAVDELNINGAR GESTALTAS MED OLIKA KARAKTÄR - FÄRG, FORM OCH MATERIAL PLAN 1 BARN PLAN 2 LOBBY CAFE FÖRELÄSNINGSSAL AKTIVITETSTORG / GALLERI FACKLITTERATUR TYST DEL UNGDOM SKÖNLITTERATUR TRAPPA FRÅN DEN CENTRALA LOBBYN ÖVERBLICKAR MAN HELA BIBLIOTEKET OCH DE OLIKA AVDELNINGARNA SKÖNLITTERATUR TYST DEL BARN FACKLITTERATUR UNGDOM PÅ VARJE AVDELNING FINNS VOLYMER SOM SKAPAR RUMSLIGHETER INUTI OCH UTANFÖR SIG VOLYMERNA FÅR UTBLICKAR OCH PASSAGER Vad är bibliotek? Biblioteken länkar samman människors tankar och berättelser mellan tider, mellan olika människor. Biblioteken är för många en tredje plats mellan arbete/ studier och hem. En öppen offentlig plats som man inte behöver ha en särskild anledning för att besöka eller använda, man kan använda platsen på sitt eget sätt. Man kan se biblioteket som en allmänning eller som en stad i staden. Bibliotek är tankens restaurang. Biblioteken är en samlingsplats för människors längtan. Biblioteken utjämnar människors livschanser. Biblioteken finns för de nyfikna. Väcka intresse och förväntningar Mölndals nya stadsbibliotek skall inspirera. När man passerar eller är på väg till Mölndal väcks nyfikenheten av en hög byggnad med spännande arkitektur. När man står på biblioteksplatsen lockas man att upptäcka vad som finns inne i biblioteket. Den arkitektoniska gestaltningen berättar en historia om Mölndal, om mötet mellan tradition och innovation, mellan gammalt och nytt. Att ge byggnaden en spännande och okonventionell gestaltning blir ett kraftfullt sätt att förmedla bibliotekets budskap. Utformningsprinciper Biblioteket ska vara robust, hållbart och föränderligt. För att besökaren ska känna igen sig i hela biblioteket går de övergripande tankarna igenom i golvmaterial, undertak och väggar, glaspartier, räcken mm. För att skilja på bibliotekens olika avdelningar får möbler, textilier, belysning och annan inredning skilja sig mellan avdelningarna. Till sist finns det ytterligare en nivå där mindre rum kan få ett alldeles eget tema med tillhörande gestaltning som ändå förhåller sig till de övergripande tankarna. Resultatet blir överblickbart och tryggt, men ändå spännande och oväntat. De material som används skall vara miljövänliga, tåla ett högt slitage och upplevas som homogena och genuina. Exempel är betong, cortenstål, trä, glas och sten. En robust estetisk utformning gör att byggnaden tål förändringar och tillägg över tiden. Välordnade installationer kan med fördel vara synliga hellre än döljas av nedpendlade undertak. Inom den robusta övergripande gestaltningen ryms mysiga, mjuka och varma miljöer för besökare i alla åldrar. Det skall vara inspirerande, lockande och spännande att besöka biblioteket. Inspirerad blir besökaren av miljön, personal, medier och evenemang. Miljön utformas för att ge möjligheter för personal och besökare att skapa en spännande mötesplats i Mölndal. Nyfikenheten väcks och lockar dig vidare på en resa i berättelsernas värld genom ÖVERGRIPANDE GESTALTNINGSIDÉER att du ser något spännande som händer längre fram, längre upp. Du lockas av ljuset från växthuset längst in på fackavdelningen, eller av den lilla trappan som leder upp till en utsiktlanternin dit du kan ta med dig en bok och sitta och titta ut över gårdslandskapet. Det är spännande att komma till biblioteket för det händer alltid något nytt där. Det ordnas varierande och intressanta föreläsningar och utställningar. Tillgängliggörandet av modern teknik ingår i bibliotekets uppdrag och detta har en självklar plats i den nya byggnaden. Traditionell skyltning ersätts på vissa platser med bildskärmar som också kan fungera som sökstationer med hjälp av pekskärmar eller tangentbord. Glasväggar som blir opaka, ogenomsiktliga med en strömbrytare, går att projicera på eller använda som whiteboard. Smartboardteknologi gör att man kan måla eller skriva virtuellt direkt i projektionen. Biblioteket skall ha en egen grafisk profil som syftar till att besökare ska känna igen sig och utan hjälp kunna förstå funktioner och samband i biblioteket. Den kommer igen i fasadskyltning, orienteringsskyltning i interiören, på bokhyllor och i informationsmaterial. Den är en essentiell del i gestaltningsarbetet, eftersom bibliotekets verksamhet bygger på att hjälpa besökaren att söka och hitta rätt information. Ambitionen är att skapa minnesvärda besök så att ryktet sprids och fler lockas att upptäcka biblioteket. Det bidrar till Mölndals identitet och stärker varumärket Mölndals Innerstad. PROGRAMHANDLING REV

10 DISPOSITON Biblioteksplatsen och utemiljön Redan på Biblioteksplatsen väcks nyfikenheten. Genom glasfasaden ser man in i det stora, ljusa, dubbelhöga entrérummet där en generös trappa med spännande form leder blickarna till andra våningen. Byggnaden samverkar med torgplatsen utanför - maximal visuell koppling genom fasaden, rätt funktioner frontar mot platsen. Torget fungerar som en förlängning av biblioteket. Funktioner och konstnärlig utsmyckning på torget får besökarens tankar att påbörja en resa i litteraturens värld. Entrén är särskilt utformad med tanke på tillgänglighet för människor med funktionsnedsättningar och med belysning skapas en vacker och trygg miljö. B Plan 1 Markplanet kännetecknas av en livlig, dynamisk miljö med välkomnande bemannad lobby och spännande medier. Här visas det moderna bibliotekets utbud upp. Man får ett personligt bemötande och svar på sina frågor. Snabbt och lätt ska man kunna dyka in och få det man behöver. På flera platser i biblioteket kan man låna en dator och/eller ansluta sig till det trådlösa nätverket. Skyltningen är tydlig och välplacerad. Du förstår direkt att bottenvåningen till största delen är dedikerad till barnen och att fack- och skönlitteratur finns på andra våningen. Här finns också ytor för utställningar och evenemang och en stor föreläsningssal. PLAN 1 Förskolegrupper och skolklasser som besöker biblioteket behöver en plats att hänga av sig kläder på och äta medhavd fika. I föreläsningssalen finns möjligheter att ha uppträdanden eller utställningar, gärna på initiativ av förskolan, föreningar eller andra som behöver en plats att visa upp intressanta saker på. Kopplat till biblioteket, nära föreläsningssalen, finns ett café med ett bra utbud. Kanske finns också en bokhandel som samverkar med biblioteket. A PLAN 1 A Barnens bibliotek finns på entréplan så att det är lätt att komma in med barnvagnar och barngrupper på sagostunder och bokprat. En särskild plats för amning gör det enkelt att ta med barnen och stanna en stund. Mitt i bottenvåningen finns en rumsskapande volym som är uppbyggd av bokhyllor. Inuti och runt den finns platser för barn att själva eller tillsammans med sina föräldrar leka, läsa, mysa, spela tv-spel, använda datorer mm. På aktivitetstorget händer det olika saker under dagen. Någon läser ett stycke, berättar om en resa, litteratur-, musik- eller filmnyheter etc. Här finns också aktuella utställningar som byts ut ofta, så att det har hänt något nytt nästan varje gång du besöker biblioteket. Material och möbler som tål ett stort flöde av besökare är extra viktigt här. Rörligt, öppet och överraskande är ord som kännetecknar entréplanet! PLANSKISS 1 SKALA 1:300 ca 1200 m 2 BRA B 10 PROGRAMHANDLING REV

11 B DISPOSITION Plan 2 På andra våningen, runt lobbyns dubbelhöga rumsvolym, placeras läs- och arbetsplatser, ytor för exponering av media och ytterligare en informationsplats. Ungdomarna får en egen avdelning, strategiskt placerad nära trappan med bästa spanläge mot Brogatan och Biblioteksplatsen. Här är det skönt att hänga, läsa, titta på film eller spela spel. A A Facklitteraturavdelningen lockar med ett orangeri med växter och utemöbler under ett stort takfönster. Rum i rummen skapas av bokhyllorna. Mellanväggar ska gå att öppna upp eller avgränsa flexibelt efter behov. Gott om sittplatser för enskilda eller mindre grupper placeras runt om i rummet. Hyllorna i mitten är låga för att skapa överblick. Längs väggarna kan de högre hyllorna finnas, flera med bokhandelsskyltning för att visa upp medierna på ett lockande sätt. Skönlitteraturavdelningen får en egen karaktär och olika typer av läsplatser placeras med utsikt mot Bergmansgatan. Författarbesök, bokcirklar, debatter, musikuppträdanden, föreläsningar osv ska kunna försiggå mitt i biblioteket. Här finns flera grupprum för studier och möten för mindre grupper, plats bokas via lånekortet direkt av användaren själv. En tyst avdelning skapas mot Biblioteksplatsen för tidningar, tidskrifter och Mölndals lokalsamling. Här är det fokus på det enskilda läsandet i lugn och ro. Möbler och inredning inbjuder till att du stannar länge. På plan två samlas också arbetsplatser, mötesrum och övriga utrymmen för personal. B PLANSKISS 2 SKALA 1:300 ca 2000 m 2 BRA PROGRAMHANDLING REV

12 DISPOSITON SEKTION A,A SKALA 1:300 SEKTION B,B SKALA 1: PROGRAMHANDLING REV

13 SKYLTPROGRAM All skyltning skall inordna sig i en enhetlig grafisk profil som genomsyrar allt från fasadskyltar till grafiskt material och hemsida. Det är viktigt att den grafiska profilen signalerar bibliotekets inriktning och verksamhet på ett tydligt och intresseväckande sätt. Miljöer ska utformas för att skapa en intuitiv förståelse om hur de ska användas. Självinlärning ska uppmuntras. I och på byggnaden skall skyltning omfatta åtminstone: Utvändig skyltning MÖLNDALS STADSBIBLIOTEK i genomlysta bokstäver. Folie på insida entrédörr med öppettider och kontaktinformation. Invändig skyltning Orienteringstavlor (minst en per plan) samt rumsskyltning av publika rum med taktil, kontrasterande text, pictogram och blindskrift. Vägvisning Målat eller folie på väggar och glaspartier. Visar vägen till och annonserar bibliotekets olika avdelningar. Skyltning av enstaka rum/funktioner Till exempel musikrum. Folie på glaspartier. Här kan den grafiska profilen få blomma ut med grafiska mönster och färger. Skyltning av media, på bokhyllor, väggar mm. Här behövs ett flexibelt, hållbart och användbart system. Skyltningen ska kunna ändras relativt ofta men får ändå inte ha en tillfällig karaktär. Skyltning av evenemang, utställningar mm Biblioteket används dagligen för flera olika evenemang BIBLIOTEK föreläsningar, bokprat, förskolegrupper mm. Det kan också vara en utställning som pågår i flera veckor. Olika typer av skyltar behövs för olika behov. Digitala skärmar, projicerade bilder, vepor mm. BIBLIOTEK BIBLIOTEK OTEK Prelminärhandling Landvetter Kulturhus Inredning Grafik / kontrastmarkeringar BIBLIOTEK IBLIOTEK BIBLIOTEK BIBLIOTEK Prelminärhandling Landvetter Kulturhus Inredning Grafik / kontrastmarkeringar PROGRAMHANDLING REV

14 FUNKTIONER - ÖVERSIKT makerspace inlastning små barn äldre barn samlingsal lobby galleri/ aktivitetstorg entré café administration & personal torg PLAN 1 skönlitteratur facklitteratur tyst avdelning ungdom PLAN 2 14 PROGRAMHANDLING REV

15 FUNKTIONSKRAV Uppskattad yta: enligt lokalförteckning Personantal: Ljudmiljö: Akustikdämpande fasadmaterial? Ljusmiljö: Ljussättning, orientering, trygghet Samband: - Rumsvolym: - Inredning och utrustning: - Material: Hårdgjord yta Övrigt: - Konstverk som lockar och leder in besökare Angöring för funktionsnedsatta Parkering för rörelsehindrade Belysning för orienterbarhet och trygghet Uteservering café Eluttag för ljud- och ljusanläggning Plats för mobil scen Cykelplatser Sittplatser Grönska grönska konstverk entré TORG / BIBLIOTEKSPLATSEN En plats där människor kan koppla av, ta en kopp kaffe, läsa en bok eller tidning. Det är en plats där barn kan leka och upptäcka. En mötesplats mellan generationer som fungerar för den ensamma besökaren och för en större grupp av människor. Bibliotekstorget är en förlängning av biblioteket, och bibliotekets verksamhet gör ett tydligt avtryck på platsen. Konstverk på torget Konstverket skall skapa nyfikenhet på litteraturens värld och vara föränderligt över tid. Till exempel ett sagoträd, skattjakt eller lek med vatten. Plats för evenemang Bibliotekets verksamhet kan använda torget för evenemang när vädret tillåter. Det bör finnas eluttag på några platser för inkoppling av ljud- och ljusanläggningar. Möjlighet att ordna en tillfällig scen? café med uteservering Centrum är så nedgånget och tråkigt. Biblioteket behövs så att Mölndalsborna kan återta sin stad. PROGRAMHANDLING REV

16 LOBBY Det första du möter när du kommer in i biblioteket är ett rum som känns välkomnande och väcker nyfikenhet. Entrérummet är öppet i två plan så att du kan se vad som finns på andra våningen. Du orienterar dig snabbt med hjälp av tydlig skyltning. Här finns utställningar med aktuell media och sittplatser. Stor omsorg läggs på utformning och gestaltning av trappan till plan 2. I direkt anslutning till entrérummet finns informationsplats, automater och vagnar för återlämning och utlåning, hylla för reserverade böcker, toaletter och kapprum med låsbara skåp för besökare. info expo automater FUNKTIONSKRAV Uppskattad yta: enligt lokalförteckning Personantal: flöde 1000 besökare per dag Ljudmiljö: Rumsakustik Ljusmiljö: Allmänbelysning, punktbelysning av utställningar och servicefunktioner Samband: Café, galleri, hörsal och aktivitetstorg Rumsvolym: Dubbel takhöjd Ett taktilt stråk leder fram till informationsplatsen varifrån besökaren kan ledsagas vidare i biblioteket. plats för medhavd fika Inredning och utrustning: Expomöbler, sittplatser, infostation, teknikstation, utlåning/återlämning, Här är det viktigt med material som tål ett stort flöde av människor, både i byggnad och inredning. God allmänbelysning kombinerat med flexibel punktbelysning av utställningar. Här kommer behövas akustikåtgärder både på väggar och i tak för att skapa en god ljudmiljö. Färgsättningen i lobbyn är dämpad och neutral för att inte konkurrera med den stora mängden övriga intryck. expo trappa reserverathylla, pentry med mikro och vask, cafémöbler. Material: Betong/stengolv, robusta material Övrigt: Särskild vikt vid tillgänglighet för funktionsnedsatta. Inredningen skall ha en sammanhållen design som är unik för Mölndals bibliotek. Taktilt stråk med kontrast från vindfång till informationsplats. Möjligt att använda köksön för matlagning, vinprovning, etc? Möjlighet att Tänk på att anpassa biblioteket för personer med olika funktionsnedsättningar. använda del av hörsalen för att göra fler sittplatser. Stora flöden av besökare kräver utrymme och hållbara material. 16 PROGRAMHANDLING REV

17 LOBBY Informationsplats Höj- och sänkbar bemannad disk eller ö med möjlighet att sitta eller stå där bibliotekspersonal kan möta besökare på lika villkor. Dator och rfid-platta. Utlåning Automat för utlåning av böcker. Återlämning Automater för utlåning av böcker där besökaren själv sorterar återlämnade böcker genom att ställa dem i särskilda bokvagnar. Bokvagnarna är parkerade i garage med tydlig skyltning för respektive avdelning. Reserverat Hylla för reserverade böcker, i anslutning till utlåning. Självservice, kopiering Multifunktionsprinter (kopiera, scanna, skriva ut, faxa) med möjlighet att betala med lånekort. PROGRAMHANDLING REV

18 LOBBY Plats för medhavd fika, uppehållsyta I anslutning till kafet finns det möjlighet att sitta och äta medhavd matsäck, värma barnmat i mikro eller samla en grupp inför ett bokat evenemang. Fungerar som en förlängning av caféet när det är öppet. När det inte pågår något evenemang i hörsalen så kan den öppnas upp för att skapa fler sittplatser. pentry Om pentryt utformas som en köksö så kanske den kan användas för vinprovning, ostafton, matlagning, mm? lobby Café med ekologisk, näringsriktig och prisvärd mat och dryck Ostafton 18 PROGRAMHANDLING REV

19 Uppläsning av tidning ar för gamla med dålig syn GALLERI / AKTIVITETSTORG FUNKTIONSKRAV Uppskattad yta: enligt lokalförteckning Personantal: - Ljudmiljö: Rumsakustik, högtalaranläggning. Ljusmiljö: Flexibel ljussättning, skensystem eller motsvarande. Färgsatt belysning. Samband: Med entré och torg Rumsvolym: Takhöjd min 3 meter. Inredning och utrustning: Flexibla möbler för utställningar, flyttbara sittplatser, mobil scen. Projektorer fast monterade i tak. Material: Vita väggar, neutrala kulörer Övrigt: Högtalare för liveframträdanden och inspelat ljud. Uttag för tillfällig teknisk utrustning, belysning, datorer, projektorer mm. Här finns plats för alla sorters utställningar från konst till samhällsinformation. Flexibla skärmar och utställningsmöbler samt system för att hänga på väggarna. Dessutom enkelt flyttbara sittplatser i form av låga bänkar eller puffar. Här ska också gå att ha lunchdisco, föreläsning, teater, workshop, mm. Kombinationen av utställning och aktivitetstorg innebär att möblemanget måste vara flexibelt och enkelt att flytta runt för att skapa olika scenarion. Rummets utseende förändras ofta, kanske så ofta som från dag till dag. Belysningen måste vara mycket flexibel. Ett skensystem med möjlighet till flera olika belysningscenarion. Spotlights som går att vrida och flytta. Möjlighet till färgsatt belysning. Utställningar och föreläsningar om flugfiske Vi vill ha konstutställningar, föreläsningar, bokprat och evenemang i biblioteket Jag vill dansa PROGRAMHANDLING REV

20 SAMLINGSAL Ett avskiljbart flexibelt rum som skall kunna användas till föreläsningar, teater, dans mm och då skärmas av från resten av bibliotektet. Skall då ha akustik för ändamålet och inte störa övrig verksamhet. När föreläsningssalen inte används för något arrangemang kan den öppnas mot lobbyn och fungera som en utökad plats för medhavd fika. Möjlig att hyra ut till externa aktörer. FUNKTIONSKRAV Uppskattad yta: enligt lokalförteckning Personantal: 200 i biosittning, 150 personer i cafésittning eller 100 personer i konferens. Ljudmiljö: Akustik för musik, föreläsning, teater. Ljuddämpat mot bibliotek. Högtalaranläggning. Ljusmiljö: Allmänbelysning och scenbelysning Samband: Lobby Rumsvolym: Takhöjd min 4 m Inredning och utrustning: Möblering för biosittning, konferens- och cafésittning. Stapelbara stolar och fällbara bord. Talarstol, mobil scen. Projektor fast monterad i tak. Material: Blackboxkaraktär Övrigt: Möjlighet att förändra rumsakustiken beroende på arrangemang. Scenteknikrum och möbelförråd i direkt anslutning. Det viktigaste med biblioteket är att det är en öppen och demokratisk plats där man får vara utan att det ställs krav på att man ska betala eller prestera något En modig stad med tydlig historia Locka med kända föreläsare 20 PROGRAMHANDLING REV

21 RÖDA RUMMET FUNKTIONSKRAV Uppskattad yta: enligt lokalförteckning Personantal: sittplatser Ljudmiljö: Rumsakustik Ljusmiljö: Allmänbelysning, hyllbelysning, punktbelysning över mötesbord. Samband: - Rumsvolym: Takhöjd 3 m Inredning och utrustning: Dolt pentry med mikro, kyl och vask. Konferensmöbler. Bokhyllor längs väggar. Projektor fast monterad i tak. Material: Trägolv, panelväggar, tapeter. Övrigt: Låsning som fungerar med uthyrning. Ett rum längst upp i höghuset, med vidunderlig utsikt över staden. Kan med fördel sticka ut ur höghuset och synas på håll. Inredning och material får sin karaktär från slutet av 1800-talet. Plats för litteraturseminarier, bokcirklar och långa heta diskussioner. Ett rum för att planera en revolution. Möjligt att hyra ut till externa aktörer. Ett par stora fåtöljer i skinn och en öppen spis. Stora inramade porträtt av kända Mölndalsbor från förr och nu. Varför inte röda rummet, längst upp i höghuset, för bokcirklar, med utblick över staden PROGRAMHANDLING REV

22 BARN 0-6 Gott om plats för barn tillsammans med sina föräldrar. Läsa, leka, mysa, ligga, springa, klättra, balansera. Några platser för de riktigt små. Boklådor och hyllor i en höjd som låter barnen själva upptäcka böckerna. Viktigt att den här avdelningen är trygg och säker och att föräldrar lätt kan ha uppsikt över sina barn. Plats för barnvagnar med sovande barn och plats för amning. Ett landskap med spännande topografi öar, berg och mjuka kullar, vikar och stränder. FUNKTIONSKRAV Uppskattad yta: enligt lokalförteckning Personantal: 40 sittplatser Ljudmiljö: Rumsakustik Ljusmiljö: Allmänbelysning, hyllbelysning, punktbelysning av sittgrupp. Samband: Café, lobby, wc och kapprum Rumsvolym: Takhöjd min 3 meter Inredning och utrustning: Fristående bokhyllor i barnhöjd, boklådor, lekmöbler, mjuka möbler att ligga och sitta i och på. Material: Delvis textilgolv (skofri zon) och textil på väggarna. Lekmöbler i material som tål ett mycket högt slitage. Övrigt: Lugn plats för amning finns följande media i barnavdelningen: 68 hyllmeter Hcg (mellanålder) 79 hyllmeter Hcf (förskola, lågstadium) 71 hyllmeter barnfack 40 hyllmeter modersmålsbiblioteket 10 hyllmeter Äpplehylla Mjuka delar uppmuntrar till lek Bollhav med bokstäver Djungel Titthål Vandra över en bäck 22 PROGRAMHANDLING REV

23 BARN 7-9, För de lite äldre barnen som läser själva skapas många olika platser att sitta och ligga och läsa. Koppling till maker space och grupprum med olika teman tv-spel, musikrum, lugnt läsrum mm. Mot fasaden finns ett antal små kojor där två personer kan sitta och läsa eller prata. Två barn eller ett barn och en vuxen. Ett stort bord fungerar som arbetsbord för pyssel, läxläsning eller datorarbete. Åka rutschkana ner i ett kuddhav Mysig sagofotölj Scen och läktare för ett litet framträdande, för förskola eller annan verksamhet. En lekskulptur med titthål, som man kan klättra på och krypa in i. En djungel med lianer och ormar. I den fortsatta formgivningen skall ges möjlighet för barnen att själva ha delaktighet och inflytande. Klättra upp i en mast PROGRAMHANDLING REV

24 KREATIV VERKSTAD / MAKERSPACE A Makerspace (also called hackspace / fab lab) is a location where people with common interests, often in computers, technology, science, digital or electronic art (but also in many other realms) can meet, socialise and/ or collaborate. Tanken är att vem som helst skall kunna komma och arbeta på sina eller andras projekt, dela erfarenheter och kunskap, samarbeta eller bara bolla idéer med varandra. Lokalen och verksamheten är därför helt dynamisk och formas och förändras efter de personer som deltar i verksamheten samt de behov som finns och uppstår. Här kan man få hjälp och tips om hur man lagar en dator eller en tv. Verksamheten är dock inte begränsad till just elektronik eller teknik, utan omfattar alla praktiskt kreativa uttryck. Här står nyfikenhet i fokus. Man kan pyssla med papper, färg, sy, löda, göra kretskort. Kanske några små enkla maskiner, en diskbänk och punktutsug. Makerspace är ett led i att motivera människor i alla åldrar att söka information. Om du vill bygga en robot så måste du söka information på nätet eller i en bok om hur man gör. Rummet uppmuntrar kreativitet och innovation. FUNKTIONSKRAV Uppskattad yta: enligt lokalförteckning Personantal: 15 sittplatser Ljudmiljö: Rumsakustik Ljusmiljö: Allmänbelysning, pendlad belysning över bord och köksö Samband: Med barnavdelning Rumsvolym: Takhöjd min 3 meter Inredning och utrustning: Diskbänk med gipsavskiljare. Förberett för punktutsug. Stor arbetsbänk med förvaring av material. Verktygstavlor. Material: Betong/stengolv, robusta material Övrigt: Eluttag och datauttag. Med fördel teleskopanslutning från taket. Rummet kan gestaltas som ett fristående rum i rummet men bör ha tillgång till dagsljus. 24 PROGRAMHANDLING REV

25 GRUPPRUM FUNKTIONSKRAV Uppskattad yta: enligt lokalförteckning Personantal: ca 8 rum 4-8 sittplatser per rum Ljudmiljö: Rumsakustik, ljuddämpat mot bibliotek. Ljusmiljö: Allmänbelysning, pendlad belysning över bord Samband: Respektive avdelning Rumsvolym: Takhöjd min 3 meter Inredning och utrustning: Varierar efter tema, men generösa förvaringsmöjligheter, whiteboard som går att projicera på, sittmöbler och bord. Material: Olika teman, utrycksfull gestaltning. Helglaspartier med folie mot bibliotek. Textilier. Övrigt: Möjlighet att ansluta datorer, projektor. Exempel på funktion/tema: Spela musik trummor, piano, gitarr, sång, MIDI Lyssna-rummet koppla in hörlurar och sitta skönt Världen rum med kartor och media Gameroom Sköna sittplatser och tv-spel LAN-rummet koppla in 8 datorer vid ett bord Redaktionsrummet - författartema, skrivmaskin Rum för grupparbete, möten, avskildhet. I olika storlekar med vitt skilda karaktär nyfiken på musik, kropp och själ, dataspel, trädgård, friluftsliv, världen, släktforskning mm. Rummen har olika innehåll men kan alltid också användas för möten eller arbete. Det finns rum för stillhet och rum som lockar till rörelse och skratt. Rummen är uppglasade för att kännas inbjudande och visa upp sin karraktär. Erfarenheter från andra nybyggda bibliotek visar att det finns en stor efterfrågan på bokningsbara rum för möten och grupparbeten. Grupprummens antal, placering och utformning ska gå att förändra över tid. Dreamhack för seniorer Jag är nyfiken på musik PROGRAMHANDLING REV

26 UNGDOM En plats där ungdomar tycker om att vara, ensamma och i grupp. Här finns det möjlighet att göra läxor, läsa, titta på film eller bara snacka. Här kan ungdomar planera och genomföra projekt med stöd av bibliotekets personal. Det här utrymmet ska konkurrera med alla andra platser som vill dra till sig ungdomar och inreds därför med fördel av ungdomarna själva, med hjälp av arkitekt eller konstnär. FUNKTIONSKRAV Uppskattad yta: enligt lokalförteckning Personantal: 30 sittplatser Ljudmiljö: Rumsakustik Ljusmiljö: Allmänbelysning, hyllbelysning, punktbelysning av utställning och sittgrupper, arbetsbelysning vid arbetsplatser. Samband: Med studiplatser, grupprum Rumsvolym: Takhöjd min 3 meter. Inredning och utrustning: Bokhyllor längs vägg, fristående bokhyllor höjd max 1500, läsplatser, arbetsplatser vid stora bord, mjuka sittplatser, projektor, datorer. Material: stål, gummi, plast, glas Övrigt: En miljö som med fördel skall kunna förändras utefter rådande trender och vara ett annorlunda inslag i biblioteket 70 hyllmeter ungdom Minecraft! Hur ska ni kunna locka ungdomarna och bli en plats där de vill vara? De hänger ju på caféer och hamburgerrestauranger idag... Jag tycker om att läsa serietidningar 26 PROGRAMHANDLING REV

27 SKÖNLITTERATUR FUNKTIONSKRAV Uppskattad yta: enligt lokalförteckning Personantal: 50 sittplatser Ljudmiljö: Rumsakustik Ljusmiljö: Allmänbelysning, hyllbelysning, punktbelysning av utställning och sittgrupper, arbetsbelysning vid arbetsplatser. Samband: med studieplatser, grupprum, tidskrifter Rumsvolym: Takhöjd min 3 meter. Inredning och utrustning: Fristående bokhyllor höjd max 1500, läsplatser, sittgrupper, arbetsplatser, Material: Trä, textilier Övrigt: Skönlitteratur är en av de avdelningar i biblioteket som rymmer flest media. Här är äpple-sortimentet integrerat men tydligt placerat för den som söker lättläst litteratur, ljudböcker eller böcker med stor stil. Bokhyllor placeras framför allt längs väggar och skapar rum i rummet. Där de står fritt är de låga så att man ser över dem. Mitt i skönlitteraturavdelningen står en bokhyllevolym i mörkt trä, vars insida är inspirerad av deckare och mordgåtor ett sällskapsrum på ett engelskt gods, orientexpressen eller varför inte en brottsplats? Olika typer av arbetsplatser, läsplatser och mjuka fåtöljer finns på flera platser i skönlitteraturavdelningen. Här finns också ett antal grupprum som är möjliga att boka. Här ska också det digitala biblioteket manifesteras på något sätt - skärmar, datorer mm finns följande media på skönlitteraturavdelningen: 440 hyllmeter skönlitteratur Nedanstående media som finns på särskild plats idag skall integreras på respektive avdelning: 76 hyllmeter (skolspråken) 50 hyllmeter (övriga språk) 54 hyllmeter Ljudböcker 8 hyllmeter Spel TV-spel, PC-spel 30 hyllmeter Film 74 hyllmeter Vuxen äpple (storstil, lättläst, talböcker) Sagostund för vuxna PROGRAMHANDLING REV

28 FACKLITTERATUR Bibliotekets faktaavdelning inrymmer förutom en stor mängd media studieplatser och plats för arbete med och utan dator. Material och inredning inspireras av Mölndals industriella historia hårda material som stål, glas och gummi kontrasterar mot övriga avdelningar. Ett orangeri med stora gröna växter under en taklanternin möbleras med utemöbler och hyllor med böcker om trädgård, växter, djur och natur. I facklitteraturavdelningen finns också ett öppet magasin för säsongsbetonad media och sådant som inte lånas ut så mycket men som ändå måste bevaras. Här ska också det digitala biblioteket manifesteras på något sätt - skärmar, datorer mm. FUNKTIONSKRAV Uppskattad yta: enligt lokalförteckning Personantal: 50 sittplatser Ljudmiljö: Rumsakustik Ljusmiljö: Allmänbelysning, pendlad belysning över bord, hyllbelysning Samband: ungdom, skönlitteratur Rumsvolym: Takhöjd min 3 meter. Inredning och utrustning: Fristående bokhyllor höjd max 1500 mm, läsplatser, sittgrupper, arbetsplatser, kompakthyllor (öppet magasin) Material : Stål, gummi, glas Övrigt: 2014 finns följande media på facklitteraturavdelningen: 780 hyllmeter facklitteratur 28 PROGRAMHANDLING REV

29 TYST AVDELNING FUNKTIONSKRAV Uppskattad yta: enligt lokalförteckning Personantal: 40 sittplatser Ljudmiljö: Höga krav på rumsakustik och ljuddämpning mot övriga biblioteket Ljusmiljö: Allmänbelysning, punktbelysning, hyllbelysning, platsbelysning vid läsplatser Samband: Skönlitteratur och facklitteratur Rumsvolym: min 3 meter takhöjd Inredning och utrustning: Bokhyllor längs väggar, sköna sittmöbler, enskilda läsplatser, förvaring för tidskrifter och tidningar. Material: Trä Övrigt: - På plan 2 mot biblioteksplatsen finns en särskild avdelning med tidningar, tidskrifter, släktforskning och Mölndals lokalsamling. Det är också en tyst avdelning där man kan få sitta och läsa ostört. Enskilda läsplatser med bra stolar och platsbelysning för långa läspass. Inreds som ett universitetsbibliotek eller brukspatrons bibliotek. Viktigt med tysta delar En modig stad med tydlig historia PROGRAMHANDLING REV

30 ADMINISTRATION & PERSONAL I plan 1 har biblioteket tillgång till ett eget lastintag som kopplas till personalens utrymmen i plan 2 med trappa och transporthiss. Vid lastintaget finns också städcentral, IKT-verkstad, personal-wc och plats för upp- och nedpackning av böcker. Wellpapp, knivar, packtejp, plats för uppställning av boklådor och pallar. Ytor för administration och personal samlas på plan två. I direkt anslutning till trapphuset finns ett utrymme för mediahantering med en stor arbetsbänk där man kan packa upp, sortera, märka och registrera media. Här finns det datorer eller så tar man med sig sin bärbara dator hit. Intill mediehanteringsrummet finns ett kreativt rum med kopieringsmaskin, plotter, skärmatta och förvaring för papper och kontorsmateriel. Rummet är förberett med verktyg för att skapa utställningar och exponera media. Mot fasaden placeras arbetsplatserna som fördelas mellan rum för enskilda arbetsplatser, rum för flera arbetsplatser och grupper av arbetsplatser i öppet landskap. I en inre fil finns mötesrum i olika storlekar - tyst rum för en person, samtalsrum för 4-6 personer och mötesrum för 25 personer. Det stora mötesrummet kan också nås från biblioteket och kan bokas av allmänheten. Ett pausrum med pentry förläggs rakt under en stor lanternin. Här flödar dagsljuset och det finns stora gröna växter. Fikabord med stolar och en soffgrupp. Omklädningsrum, WC med dusch och vilrum finns i anslutning till pausrummet. I vilrummet finns det en fåtölj som kan användas för inläsning av litteratur i lugn och ro. PLAN 1 SKALA 1:200 FUNKTIONSKRAV Uppskattad yta: enligt lokalförteckning Personantal: 25 personer Ljudmiljö: Höga krav på rumsakustik och ljuddämpning mot övriga biblioteket. Ljusmiljö: Allmänbelysning, platsbelysning, pendlad belysning vid mötesbord och sittgrupper i pausrum. Samband: Skönlitteratur och facklitteratur, inlastning Rumsvolym: min 2.70 takhöjd Inredning och utrustning: Skrivbord, arbetsstolar, besöksstolar, förvaringsmöbler, skärmväggar, konferensbord, konferensstolar, whiteboard, filmduk, sittmöbler och bord för pausrum, arbetsbänkar och pentryinredning. Material: - Övrigt: Arbetsplatser för 25 personer Tysta rum 1 person Samtalsrum 4-6 personer (sekretess) Mötesrum 25 personer med ingång från bibliotek Mediehanteringsrum Kreativt rum med kopiering och tryck Pausrum Kapprum med förvaring för ytterkläder Vilrum Omklädning med skåp, WC och dusch RWC PLAN 2 SKALA 1: PROGRAMHANDLING REV

Kulturhus Skellefteå BILAGA 7 - underlag till lokalprogram och tävlingsprogram från Stadsbiblioteket

Kulturhus Skellefteå BILAGA 7 - underlag till lokalprogram och tävlingsprogram från Stadsbiblioteket 2014-12-04 Kulturhus Skellefteå BILAGA 7 - underlag till lokalprogram och tävlingsprogram från Stadsbiblioteket Skol- och kulturkontoret Susanne Sinclair Sammanfattning De berörda verksamheterna i det

Läs mer

Förnyat Stadsbibliotek i Stockholm

Förnyat Stadsbibliotek i Stockholm Förnyat Stadsbibliotek i Stockholm Verksamhetsprogram 2014 1 Förnyat Stadsbibliotek i Stockholm Verksamhetsprogram 2014 Det förnyade Stadsbiblioteket ska spegla och möta det mångspråkiga, mångkulturella

Läs mer

Ett nytt stadsbibliotek som en del av en kulturväv i området Staden mellan broarna

Ett nytt stadsbibliotek som en del av en kulturväv i området Staden mellan broarna Ett nytt stadsbibliotek som en del av en kulturväv i området Staden mellan broarna Lokalbehovsanalys enligt checklista Version: 2.0 Version Datum Till vem 0.1 2010-12-08 Projektgruppen 0.2 2011-01-14 Personalmöte

Läs mer

Programhandling för Kulturväven i Umeå

Programhandling för Kulturväven i Umeå Programhandling för Kulturväven i Umeå KONST Konstnärligt Campus Bildmuseet KONST- STRÅK skulpturpark vinterträdgård KNOW-HOW sambandscentral projektstöd KULINARISK logistik restauranger intern service

Läs mer

Kulturhus Skellefteå Sammanställning av dialog kring framtidens bibliotek

Kulturhus Skellefteå Sammanställning av dialog kring framtidens bibliotek 2014-11-27 Kulturhus Skellefteå Sammanställning av dialog kring framtidens bibliotek savdelningen Therese Bäckström Zidohli savdelningen Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.2 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Medborgardialog om. Framtidens bibliotek

Medborgardialog om. Framtidens bibliotek Medborgardialog om Framtidens bibliotek Innehållsförteckning DEL 1 Inledning 3 DEL 2 Bakgrund och metod 4 DEL 3 Resultat fokusgruppssamtal 6 DEL 4 Avslutande analys 21 bilaga A Verksamheter 25 bilaga B

Läs mer

konceptbeskrivning för Lilla Slottet

konceptbeskrivning för Lilla Slottet konceptbeskrivning för Lilla Slottet Malmö Stadsbibliotek Unsworn Industries Testbedstudio Arkitekter HéLEN PHAN OCH ERIKA LINDMARK, HDK Juni 2014 Lilla slottet - en magisk plats för alla Här finns upplevelser,

Läs mer

Invändigt gestalningsprogram med typrum för Kulturväven i Umeå 2012-10-23

Invändigt gestalningsprogram med typrum för Kulturväven i Umeå 2012-10-23 Invändigt gestalningsprogram med typrum för Kulturväven i Umeå 2012-10-23 Förord Detta dokument är framtaget i syfte att sammanfatta föreslagna lösningar avseende gestaltning, funktion och tekniska lösningar

Läs mer

Framtidens barnbibliotek rum, struktur och fantasi - konferensanteckningar

Framtidens barnbibliotek rum, struktur och fantasi - konferensanteckningar Framtidens barnbibliotek rum, struktur och fantasi - konferensanteckningar Hur hittar man strukturen i biblioteksrummet, samtidigt som man får in det fantasifulla? Hur kan man göra bibliotekskatalogen

Läs mer

Det ska vara så stort så att alla som vill komma in får plats

Det ska vara så stort så att alla som vill komma in får plats RAPPORT 1 av 24 2010-04-09 Det ska vara så stort så att alla som vill komma in får plats Förutsättningar för ett eventuellt kulturens centrum inom eller i anslutning till området Staden mellan broarna

Läs mer

Fråga 13 Har du övriga synpunkter, kommentarer eller förbättringsförslag kring bibliotekens verksamhet?

Fråga 13 Har du övriga synpunkter, kommentarer eller förbättringsförslag kring bibliotekens verksamhet? Fråga 13 Har du övriga synpunkter, kommentarer eller förbättringsförslag kring bibliotekens verksamhet? Redovisning av kommentarer med svar på inkomna synpunkter Detta är en sammanställning av de avslutande

Läs mer

VISIONSRAPPORT. Fördjupad konsekvensbeskrivning. Styrgruppen för kulturhus i Karlskrona

VISIONSRAPPORT. Fördjupad konsekvensbeskrivning. Styrgruppen för kulturhus i Karlskrona 2013 VISIONSRAPPORT Fördjupad konsekvensbeskrivning Arkitektförslag till utveckling av Pottholmen, White Arkitekter Styrgruppen för kulturhus i Karlskrona Innehåll Karlskronaen stad som vågar? 3 Sammanfattning

Läs mer

Kulturcentrumsamverkan. medborgardialog

Kulturcentrumsamverkan. medborgardialog Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(27) Marcus Strand 11-06-23 Kulturcentrum samverkan och medborgardialog Projekt: Kulturcentrumsamverkan Beställare: Bosse Eriksson Skriven av: Marcus Strand Datum:

Läs mer

Förslag till ny struktur för biblioteksverksamheten i Västerås Inger Eide-Jensen 2014-03-01

Förslag till ny struktur för biblioteksverksamheten i Västerås Inger Eide-Jensen 2014-03-01 Förslag till ny struktur för biblioteksverksamheten i Västerås Inger Eide-Jensen 2014-03-01 Nätverkstan Kultur AB Lagerhuset Box 31120, 40032 Göteborg, www.natverkstan.net Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är Namn Antal % Man 480 29,7 Kvinna 1077 66,6 Annan 59 3,7 Total 1616 100 Svarsfrekvens 100% (1616/1616) Min ålder Namn Antal % yngre än 25 år 333 20,6 26 45 år 457

Läs mer

Framsidan Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2006

Framsidan Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2006 Framsidan Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2006 Framsidan 2/2006 1 Ledare Detta nummer av Framsidan vill ta som vi bara kan ana som viktiga och centrala mötesplatser i kunskapssamhället.

Läs mer

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva!

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Del 2 Handlingsplan Kommunens mest inspirerande plats 1 2 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken

Läs mer

Biblioteket har ju varit en livräddare hela tiden

Biblioteket har ju varit en livräddare hela tiden Biblioteket har ju varit en livräddare hela tiden Analys av fyra fokusgruppsintervjuer med studenter från Stockholms universitet som nyttjar både SSB och SUB Hösten 2005 Sammanställd av Ewa Andersson,

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20. Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB

MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20. Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20 Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB INNEHÅLL Sida 1. MÖJLIGHETERNAS RUM 1 2. UTGÅNGSPUNKTER 2 3. BIBLIOTEKETS UPPGIFTER 3 4.

Läs mer

Biblioteksbesökets värde

Biblioteksbesökets värde Biblioteksbesökets värde En studie av besökarna vid Södertörns högskolebibliotek, Huddinges huvudbibliotek och Flemingsbergs områdesbibliotek Djuna Franzén, Karin Grönvall, Pamela Schultz Nybacka & Ann-Sofie

Läs mer

Anhållan om att uppföra Göteborgs nya kulturhus i Bergsjön

Anhållan om att uppföra Göteborgs nya kulturhus i Bergsjön Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2014-11-27 Diarienummer: N132-0474/12 Sektor Kultur och fritid Åsa Schöier, Ann-Charlotte Gustafsson Telefon: 365 30 37 E-post: asa.schoier@ostra.goteborg.se Anhållan om att

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 95 36,3 B. Kvinna 152 58 C. Annan 15 5,7 Min ålder A. yngre än 25 år 56 21,4 B. 26 45 år 97 37 C. 46 65 år 57 21,8 D. äldre än 65 52 19,8 Tid för mitt besök

Läs mer

Rapport från en studieresa i april 2012 Några nedslag i den nederländska biblioteksvärlden

Rapport från en studieresa i april 2012 Några nedslag i den nederländska biblioteksvärlden Rapport från en studieresa i april 2012 Några nedslag i den nederländska biblioteksvärlden Hösten 2011 sökte vi och fick resebidrag från Svensk Biblioteksförening för en studieresa till Nederländerna.

Läs mer

KUNSKAP OCH UPPLEVELSE STRATEGISK BIBLIOTEKSPLAN FÖR BOTKYRKA KOMMUN. 2005-06-21 Kommunfullmäktige BIBLIOTEKEN I BOTKYRKA

KUNSKAP OCH UPPLEVELSE STRATEGISK BIBLIOTEKSPLAN FÖR BOTKYRKA KOMMUN. 2005-06-21 Kommunfullmäktige BIBLIOTEKEN I BOTKYRKA KUNSKAP OCH UPPLEVELSE STRATEGISK BIBLIOTEKSPLAN FÖR BOTKYRKA KOMMUN 2005-06-21 Kommunfullmäktige BIBLIOTEKEN I BOTKYRKA 1 [1] Kultur- och fritidsförvaltningen Biblioteken i Botkyrka 2005-02-23 Referens

Läs mer

Stadsbiblioteket Malmö

Stadsbiblioteket Malmö Stadsbiblioteket Malmö Strategiuppdatering 2012 2016 Datum: Ansvarig: Enhet: Förvaltning: 2012-03-07 Elsebeth Tank Stadsbiblioteket Kulturförvaltningen Foto: Lotte Lekholm 1 Innehållsförteckning Stadsbiblioteket

Läs mer

Ett öppet och nyfiket bibliotek som inspirerar besökarna att vidga sina vyer.

Ett öppet och nyfiket bibliotek som inspirerar besökarna att vidga sina vyer. PM Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(15) Marcus Strand 2012-05-22 Ett öppet och nyfiket bibliotek som inspirerar besökarna att vidga sina vyer. Sandvikens folkbibliotek är en öppen, demokratisk

Läs mer

BESÖK bibliotekspersonal i utveckling

BESÖK bibliotekspersonal i utveckling BESÖK bibliotekspersonal i utveckling ISBN 978-91-981516-1-9 Länsbibliotek Östergötland, 2014 Redaktör: Lena Udd Grafisk form: Rolf A Olsson Tryckeri: Exaktaprinting AB Skribenter: Niclas Siljedahl Annika

Läs mer

Att möta världen. Ett ljus i vardagen. Verktyg för mångfald. Ett modigt bibliotek. Aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Kultur i Väst Nr 2 2015

Att möta världen. Ett ljus i vardagen. Verktyg för mångfald. Ett modigt bibliotek. Aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Kultur i Väst Nr 2 2015 Framsidan Aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Kultur i Väst Nr 2 2015 Att möta världen Ett ljus i vardagen Verktyg för mångfald Ett modigt bibliotek www.framsidan.net Översättningens utmaningar Norrbotten

Läs mer

UB:s fysiska studiemiljö - En attraktiv kunskapsmiljö?

UB:s fysiska studiemiljö - En attraktiv kunskapsmiljö? Lokalöversynsrapport UB:s fysiska studiemiljö - En attraktiv kunskapsmiljö? Platssamordnare: Ida Henriksson och Marie Fredriksson, UB Datum:2013-11-19 Innehåll Inledning 3 Om syfte och uppdrag 3 Om lokalöversynsrapporten

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN KS 8, 2014-01-07. Biblioteksplan 2014-2016

BIBLIOTEKSPLAN KS 8, 2014-01-07. Biblioteksplan 2014-2016 BIBLIOTEKSPLAN KS 8, 2014-01-07 Biblioteksplan 2014-2016 Innehåll 1. Inledning 5 2. Nulägesbeskrivning 6 Folkbibliotek 6 Skolbibliotek 8 3. Samverkan 10 4. Omvärldsfaktorer 9 5. Utvecklingsområden 10

Läs mer