MÖLNDALS STADSBIBLIOTEK PROGRAMHANDLING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MÖLNDALS STADSBIBLIOTEK PROGRAMHANDLING 2014-02-28"

Transkript

1 Ett nytt bibliotek för nyfikna Invigningen av det nya stadsbiblioteket är en efterlängtad händelse som markerar början på en ny era i Mölndal. Innerstaden blomstrar igen efter att ha genomgått några år av stora om- och nybyggnader. Det nya biblioteket är en av de viktigaste pusselbitarna som lagts i arbetet med att skapa en livfull och attraktiv stadskärna. Redan på långt håll märks det att något nytt har hänt i Mölndal. En modern byggnad sticker upp bredvid Fässbergskyrkans välkända silhuett och avtecknar sig mot horisonten. Byggnadens formgivning symboliserar mötet mellan gammalt och nytt, mellan tradition och innovation, och speglar ett Mölndal i förändring. Här samsas de kreativa verksamheterna i Kvarnbyn med högteknologiska, multinationella företag inom medicin, kommunikationsteknologi, papper och fiberteknologi, handel, mode och design. Stadsbiblioteket är en del av en ombyggd multifunktionsbyggnad som också inrymmer nya bostäder, butiker och kontorslokaler. Biblioteksdelen av huset är faktiskt helt nybyggd något som tydligt syns på den moderna gestaltningen och den kröns av ett sexton våningar högt punkthus. Längst upp i punkthuset, med en fantastisk utsikt över Mölndal, finns Röda rummet som används för läsecirklar och andra sammankomster. På Biblioteksplatsen framför biblioteket pågår i stort sett alltid någon aktivitet. Kvällstid kan man njuta av den spännande ljussättningen från det angränsande caféets uteservering. Men kom i tid, för det kan ta en stund att få bord här. Inne i biblioteket pågår ofta något evenemang som hänger ihop med bibliotekets profilering inom litteratur, innovation och kreativitet för barn och ungdomar. De nya rymliga lokalerna är fokuserade på aktiviteter och möten mellan människor, medier och idéer. Med tät samverkan med organisationer, föreningsliv och företag blir biblioteket den smältdegel alla mölndalsbor ser som sitt vardagsrum i staden. Det blir en plats där framtidens Mölndalsbor kan mötas, växa och utvecklas, en del av Mölndals identitet och något att vara stolt över. MÖLNDALS STADSBIBLIOTEK PROGRAMHANDLING

2

3 INNEHÅLL PROGRAM FUNKTIONSSAMBAND ÖVERGRIPANDE GESTALTNINGSIDÉER DISPOSITION SKYLTPROGRAM FUNKTIONER - ÖVERSIKT TORG LOBBY GALLERI / AKTIVITETSTORG FÖRELÄSNINGSSAL RÖDA RUMMET BARN KREATIV VERKSTAD / MAKERSPACE GRUPPRUM UNGDOM SKÖNLITTERATUR FACKLITTERATUR TYST AVDELNING ADMINISTRATION & PERSONAL BILAGOR (BIFOGAS DIGITALT PÅ USB-MINNE) Mölndals nya attraktiva biblioteksrum, Petra Trobäck Biblioteket og den ny puls i Mölndal: en mötesplats för hele befolkningen? Jens Thorhauge Specifikation städutrymmen Specifikation IT, el, inventarier Säkerhetskrav från Mölndals Stad PROGRAMHANDLING REV

4 PROGRAM Under 2013 genomfördes en förstudie med syfte att utreda förutsättningarna för ett nytt stadsbibliotek i Mölndals innerstad, vid Brogatan. Förstudien genomfördes av Mölndals stad, Kultur- och Fritidsförvaltningen, Mölndalsbostäder och Fredblad Arkitekter. Programhandlingen tar sin utgångspunkt i de slutsatser som drogs under arbetet med förstudien. Mölndals stad och biblioteket Mölndal ligger nära Göteborg och beräknas växa de närmsta åren. Det finns inte längre något högskolebibliotek i staden och företagsbiblioteken avvecklas. Av de ca mölndalsborna har nästan en tredjedel besökt biblioteken i Mölndal, dvs. i Balltorp, Kållered, Lindome, bokbussen eller centrum det senaste året. Genomsnittligt antal besökare på Stadsbiblioteket i i Möndal är ca 700 besök per dag. Mölndals innerstad behöver ett nytt bibliotek. Det gamla bibliotekets lokaler i Möllan är från 1959 och även om lokalerna utvidgats under åren är trångt och dåligt anpassat för en modern verksamhet. Tillgängligheten för funktionshindrade, som är en prioriterad grupp besökare, fungerar mycket dåligt. Idag är behoven helt annorlunda än för femtio år sedan. Unga mölndalsbor behöver bättre och större utrymmen. Ytor för aktiviteter, debatt och kreativ verksamhet behövs. Studieplatser och grupprum saknas och efterfrågas mycket av mölndalsborna. Trots att böcker blivit billigare och att många nu har tillgång till datorer och internet hemma och på arbetet, ökar besök, utlån och datoranvändning på biblioteken. Förr fanns mest tryckta böcker, nu kommer berättelser och information i alla möjliga format, ljudböcker, e-böcker, film, musik, lättläst, talböcker, databaser, information på nätet och så vidare. En berättelse kan ges ut som bok, cd-skiva, MP3, inläst på olika språk, i extra stor stil mm. Utgivning av litteratur och information ökar i enorm fart och i takt med det behöver man hjälp att välja rätt, att hitta guldkornen, variation eller fördjupning, en medie- eller informationscoach. Dessutom ökar behoven av en öppen, neutral och kravfri plats i samhället. Bibliotek är komplexa institutioner med mångsidig verksamhet. De används idag som studie- och arbetsplats, för att få lästips, lära sig söka information, lyssna på föreläsningar, samhällsinformation, möta medmänniskor, använda datorer, läsa tidningar eller tidskrifter, botanisera i lugn och ro, bara vara, och slutligen för att låna böcker. Bara hälften av de som använder bibliotek i storstäder lånar någonting. Ungefär hälften av bibliotekets besökare är studerande. Barn och unga står för hälften av bibliotekets utlån. Det digitala biblioteket kompletterar biblioteken. Ny teknik underlättar mediehanteringen, så att bibliotekets yrkeskompetens kan användas till att guida och vägleda människor som söker information och upplevelser. En utmaning är att öka delaktighet, engagemang och inflytande i partnerskap med civilsamhälle och lokalsamhället. Nya bibliotek Nya bibliotek är rymliga, ljusa och luftiga, med mycket plats för möten och aktiviteter. Nya biblioteksbyggnader kan utgöra ikoner som en central del i stadsutvecklingen, t ex i Seattle, Köpenhamn eller Halmstad. Bibliotek kan vara en katalysator för förändring i ett lokalsamhälle, som t ex Idea Stores i London, eller lärcentret i Malmö stadsbibliotek. Som ett levande stadsrum utgör biblioteket en unik plats för gränsöverskridande möten. I Halmstad mer än fördubblades antalet besökare när man fått ett nytt stadsbibliotek. När nya bibliotek byggs placeras de där människor befinner sig. Ofta i köpcentrum, nära handel och kollektivtrafik. Studier visar att handelns omsättning ökar nära bibliotek. Ca människor besöker årligen Mölndals stadsbibliotek ( i hela systemet 2012). Biblioteket i centrum har öppet 53 timmar per vecka. Gestaltning i staden och inuti Biblioteket är viktigt för Mölndal och bör därför få synas, helst redan från motorvägen, spårvagnen och tåget! Med en placering centralt mellan Brogatan och Bergmansgatan blir det den självklara publika mötes- och informationsplatsen, biblioteket finns där mölndalsborna är. Huset är vackert, rymligt, luftigt och öppet, det är lätt att utifrån se vad som pågår innanför. Utsidan präglas av ett välkomnande intryck och har en utformning som ligger före sin tid. Användarna ska kunna identifiera sig med huset och med platsen framför biblioteket som lockar till att sitta ner för en kopp kaffe och läsning - en träffpunkt och mötesplats som växlar inifrån och ut. Ett nytt bibliotek för de nyfikna Man välkomnas in i ett levande och dynamiskt hus. Biblioteket överraskar med omväxlande exponering och aktiviteter, inspirerar och engagerar. De arkitektoniska lösningarna ska bygga på en generell samtida och flexibel grund som medger föränderlig inredning för att kunna anpassas till kommande generationers behov. Rum i rummet skapas för olika funktioner och kläs med bokhyllor. Rummen kan öppnas och slutas efter behov. Inredningen utmärker sig av nyskapande lösningar, hållbarhet, goda materialval och att den konstnärliga gestaltningen finns med i ett tidigt stadium i planeringsprocessen. Det är en plats att mötas på i lugn och ro och som samtidigt engagerar i viktiga frågor. Bibliotekets verksamhet möta & vägleda besökare projekt i nätverk med andra bokprat, workshops & program LÄSFRÄMJANDE webben & digitala tjänster tillgängliggöra litteratur och andra media omvärldsbevaka Nyfikenhet Jag svävar bland molnen, lätt som en fjäder. En vindpust kan ta mig vart jag vill på en sekund. Jag kryper upp i soffan bredvid den gamla damen som sitter och läser tidningen. Tänker på farmor. Det är vår och vi tävlar om vem som kan hitta de första vitsipporna. -Vad heter du lilla vän? -Agnes Cecilia. Den gamla damen lär mig att virka de mest fantastiska spetsar. Jag svingar mig i lianer mellan olika kontinenter. Människor pratar olika språk, men det är som om jag kan förstå alla. Jag känner mig stark och oövervinnlig. Vem är du egentligen? -Pippi Långstrump. Älvorna dansar runt omkring mig och jag svävar. Älvorna byter skepnad, blir mer lika åskmoln, oberäkneliga och hotfulla. Jag vill bli stor. Klättrar upp för regnbågen. Hittar en skatt. En skatt av berättelser, som gjort mig rik. Rik av fantasi, kunskap och upptäckarglädje. 4 PROGRAMHANDLING REV

5 Lomma bibliotek (2008), Lomma kommun (ca invånare) Mölndals biblioteks uppdrag och mål Uppdraget för Mölndals stadsbibliotek är att erbjuda mölndalsborna information och kunskap, litteratur och andra medier, kulturella upplevelser samt mötesplatser för alla, med särskilt fokus på barn och unga. Biblioteket verkar för läsfrämjande, informationsfrihet och demokrati. Biblioteket erbjuder fysiska och digitala arenor för odling av nya erfarenheter, engagemang, möten, lärande och inspiration. En plats där man kan uppleva, utforska och utvecklas. Bibliotekens verksamhet regleras i Bibliotekslagen, SFS 2013:801, som bland annat säger: Prioriterade grupper 4 Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information. 5 Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på 1. de nationella minoritetsspråken, 2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och 3. lättläst svenska. Folkbibliotek 6 Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov. Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet. 7 Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. 8 Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar. PROGRAM Som bedömningsgrund för om biblioteket lyckas med sitt uppdrag används idag statistik på fysiska och virtuella besök per invånare, nettokostnad per besök, och mått på besökarnas nöjdhet med bibliotekens service. Från och med 2013 sattes nya mål för biblioteken utifrån Kultur och Fritidsförvaltningens målbild Tillsammans gör vi det möjligt. Värdeorden i målbilden är engagemang, delaktighet, kreativitet samt humor och glädje. Fem strategiska inriktningar har förvaltningen valt för de kommande åren: Utveckla nyskapande samarbeten, utveckla attraktiva arenor för möten, öka medborgarens möjlighet till delaktighet och inflytande, nå nya målgrupper med fokus på åringar samt att utveckla den goda arbetsplatsen. Mål för biblioteken utgår ifrån inriktningarna. Unescos Folkbiblioteksmanifest och Barnkonventionen är två andra viktiga styrdokument för biblioteken. Allianser och partnerskap Biblioteket samarbetar idag med förskolor, studieförbund, skolor, BVC osv. För att öka delaktighet och engagemang behöver nya allianser byggas. Viktiga övriga samarbetsparter är den civila sektorn. Exempel på medarrangörer och möjliga tillfälliga eller beständiga partnerskap är föreningsliv, ungdomsorganisationer, kulturorganisationer, volontär- och frivilligverksamhet, medborgarservice, företag, arbetsplatser, vård och omsorg, nyföretagarservice, studievägledare, utbildningsaktörer t ex SFI och Komvux, förskolor, skolor etc. Många sammanslutningar behöver arenor att möta allmänheten på. Biblioteket kan vara en sådan arena, en mingelplats för nya spännande möten. Grundidé och värdeord Bibliotekets traditioner bygger sedan många tusen år på delande och spridande av kunskap och utveckling av nya idéer om världen och människan. Långsiktighet och hållbarhet är kärnvärden för biblioteket, liksom mångfald och tillgänglighet. Värdeord är fristad och gemenskap, demokrati och informationsfrihet, kultur och upplevelser, inspiration och utveckling samt kunskap och lärande. Ny digital teknik ifrågasätter bibliotekens traditionella roll, bibliotekspersonalen utmanas att använda nya medier och former i takt med människors förändrade vanor. Biblioteket på Rentemestervej (2011), filialbibliotek i Bispebjerg bydel (ca invånare) i Köpenhamn PROGRAMHANDLING REV

6 PROGRAM Under arbetet med programhandlingen har ett antal aktiviteter genomförts för att samla information som sedan har legat till grund för utformningen av biblioteket: Studieresa till bibliotek i Skåne och Danmark Erfarenheterna från resan gav några viktiga områden att fokusera på: Överblickbarhet, orienteringsförmåga och tydlig skyltning. Hållbara material och goda tekniska lösningar som tål höga flöden av besökare. Utformningen av reception/infoplats viktigt att möta besökarna på lika villkor. Ett välfungerande café i eller i direkt anslutning till biblioteket. Idétavlan i bibliotekslabbet Bokhyllor på rätt höjd för att de böcker som finns ska vara tillgängliga för alla. Mjuka material i barnavdelningen. Barn sitter på golvet och klättrar på möbler. Byggnadens teknik och installationer kan vara synliga om de utformas på rätt sätt. Seminarium med Petra Trobäck Petra Trobäck har lång erfarenhet av butiksplanering. Hur planerar vi ett nytt bibliotek för att ge besökaren en bra upplevelse? Hur gör vi så att besökaren får ta del av allt som biblioteket har att erbjuda? Presentation från seminariet bifogas denna programhandling. Logistik - kundvarvet Exponering och utställningsytor Besökarperspektivet Föreläsning och workshop med Thorhauge Jens Thorhauge har varit direktör i danska Biblioteksstyrelsen och har som sådan arbetat med utformningen av nya bibliotek i Danmnark. Han gav sin syn på bibliotekens roll i ett samhälle som är i kraftig förändring på grund av internet, smartphones, och en tilltagande rotlöshet och brist på identitet. En workshop genomfördes som handlade om hur biblioteket ska nå grupper av användare som man inte når idag. Bildspel från föreläsningen bifogas denna programhandling. Örestads bibliotek Biblioteket vid Rentemestervej, ungdomsavdelning Biblioteket vid Rentemestervej, barnavdelning Workshop med barn 6 PROGRAMHANDLING REV

7 PROGRAM Open office i bibliotekslabbet Fredblad Arkitekter fanns under en vecka i december på plats i bibliotekslabbet för att informera och inhämta synpunkter från allmänhet och inbjudna gäster. Synpunkter och idéer som framkom under open office är inarbetade i programhandlingen. Malmö stadsbibliotek, lärcenter Seminarium med bibliotekschefer om nybyggda bibliotek Bibliotekschefer från Lidköping, Varberg, Halmstad och Göteborg har aktuell erfarenhet från större byggprojekt. Seminariet syftade till att ta del av deras erfarenheter och tankar om byggprocessen och resultatet. Vad blev bra och vad blev mindre bra? Vad hade man gjort annorlunda idag? Synpunkter från seminariet är inarbetade i programhandlingen. Flera rum för möten, grupparbeten och enskilt ostört arbete. Biblioteket blir mycket mer attraktivt när man bygger om eller bygger nytt. Det sätter biblioteket på kartan och genererar en stor ökning av besökarantalet. Kulturvaerftet, Helsingör, arbetsplatser Ett välfungerande café i eller i anslutning till biblioteket. Bibliotekets roll förändras när samhället förändras. Lomma bibliotek, barnavdelning Yta för evenemang och aktiviteter. Workshop med barn i bibliotekslabbet Under en förmiddag genomförde Fredblad arkitekter en workshop med barn. Med enkla medel fick barnen skapa sin vision av vad en barnavdelning i det nya biblioteket skulle kunna vara. Resultatet ställdes ut i Bibliotekslabbet. Biblioteket vid Rentemestervej, café Kulturvaerftet, Helsingör, barnavdelning Djungel Titthål Åka rutschkana Seminarium angående säkerhet, IT och städ Representanter från Mölndals stad klargjorde krav och lämnade synpunkter på utformningen av det nya biblioteket. Specifikationer från lokalförsörjningsavdelningen och serviceförvaltningen bifogas denna programhandling. Presentation och workshop om biblioteket som arbetsplats Jojo Park presenterade en undersökning om hur man arbetar i bibioteket idag och idéer om aktivitetsbaserade arbetsplatser. Fredblad ledde en workshop om personalens tankar vad gäller viktiga arbetsområden i biblioteket i framtiden. PROGRAMHANDLING REV

8 FUNKTIONS-SAMBAND BARN MAKERSPACE BARN GRUPPRUM BESÖKARVARVET PERSONAL GRUPPRUM SMÅ BESÖKARVARVET SKÖNLITTERATUR PERSONAL BARN UTLÅNING SERVICESTATION HÖRSAL AKTUELLA TEMAN FACKLITTERATUR AKTIVITETSTORG LOBBY TRAPPA MEDHAVD MAT KAPPRUM WC TYSTAVDELNING TIDSKRIFTER STUDIEPLATSER TIDNINGAR STUDIEPLATSER CAFÉ UNGDOM STUDIEPLATSER TORG PLAN 1 PLAN 2 8 PROGRAMHANDLING REV

9 BIBLIOTEKETS HUVUDAVDELNINGAR GESTALTAS MED OLIKA KARAKTÄR - FÄRG, FORM OCH MATERIAL PLAN 1 BARN PLAN 2 LOBBY CAFE FÖRELÄSNINGSSAL AKTIVITETSTORG / GALLERI FACKLITTERATUR TYST DEL UNGDOM SKÖNLITTERATUR TRAPPA FRÅN DEN CENTRALA LOBBYN ÖVERBLICKAR MAN HELA BIBLIOTEKET OCH DE OLIKA AVDELNINGARNA SKÖNLITTERATUR TYST DEL BARN FACKLITTERATUR UNGDOM PÅ VARJE AVDELNING FINNS VOLYMER SOM SKAPAR RUMSLIGHETER INUTI OCH UTANFÖR SIG VOLYMERNA FÅR UTBLICKAR OCH PASSAGER Vad är bibliotek? Biblioteken länkar samman människors tankar och berättelser mellan tider, mellan olika människor. Biblioteken är för många en tredje plats mellan arbete/ studier och hem. En öppen offentlig plats som man inte behöver ha en särskild anledning för att besöka eller använda, man kan använda platsen på sitt eget sätt. Man kan se biblioteket som en allmänning eller som en stad i staden. Bibliotek är tankens restaurang. Biblioteken är en samlingsplats för människors längtan. Biblioteken utjämnar människors livschanser. Biblioteken finns för de nyfikna. Väcka intresse och förväntningar Mölndals nya stadsbibliotek skall inspirera. När man passerar eller är på väg till Mölndal väcks nyfikenheten av en hög byggnad med spännande arkitektur. När man står på biblioteksplatsen lockas man att upptäcka vad som finns inne i biblioteket. Den arkitektoniska gestaltningen berättar en historia om Mölndal, om mötet mellan tradition och innovation, mellan gammalt och nytt. Att ge byggnaden en spännande och okonventionell gestaltning blir ett kraftfullt sätt att förmedla bibliotekets budskap. Utformningsprinciper Biblioteket ska vara robust, hållbart och föränderligt. För att besökaren ska känna igen sig i hela biblioteket går de övergripande tankarna igenom i golvmaterial, undertak och väggar, glaspartier, räcken mm. För att skilja på bibliotekens olika avdelningar får möbler, textilier, belysning och annan inredning skilja sig mellan avdelningarna. Till sist finns det ytterligare en nivå där mindre rum kan få ett alldeles eget tema med tillhörande gestaltning som ändå förhåller sig till de övergripande tankarna. Resultatet blir överblickbart och tryggt, men ändå spännande och oväntat. De material som används skall vara miljövänliga, tåla ett högt slitage och upplevas som homogena och genuina. Exempel är betong, cortenstål, trä, glas och sten. En robust estetisk utformning gör att byggnaden tål förändringar och tillägg över tiden. Välordnade installationer kan med fördel vara synliga hellre än döljas av nedpendlade undertak. Inom den robusta övergripande gestaltningen ryms mysiga, mjuka och varma miljöer för besökare i alla åldrar. Det skall vara inspirerande, lockande och spännande att besöka biblioteket. Inspirerad blir besökaren av miljön, personal, medier och evenemang. Miljön utformas för att ge möjligheter för personal och besökare att skapa en spännande mötesplats i Mölndal. Nyfikenheten väcks och lockar dig vidare på en resa i berättelsernas värld genom ÖVERGRIPANDE GESTALTNINGSIDÉER att du ser något spännande som händer längre fram, längre upp. Du lockas av ljuset från växthuset längst in på fackavdelningen, eller av den lilla trappan som leder upp till en utsiktlanternin dit du kan ta med dig en bok och sitta och titta ut över gårdslandskapet. Det är spännande att komma till biblioteket för det händer alltid något nytt där. Det ordnas varierande och intressanta föreläsningar och utställningar. Tillgängliggörandet av modern teknik ingår i bibliotekets uppdrag och detta har en självklar plats i den nya byggnaden. Traditionell skyltning ersätts på vissa platser med bildskärmar som också kan fungera som sökstationer med hjälp av pekskärmar eller tangentbord. Glasväggar som blir opaka, ogenomsiktliga med en strömbrytare, går att projicera på eller använda som whiteboard. Smartboardteknologi gör att man kan måla eller skriva virtuellt direkt i projektionen. Biblioteket skall ha en egen grafisk profil som syftar till att besökare ska känna igen sig och utan hjälp kunna förstå funktioner och samband i biblioteket. Den kommer igen i fasadskyltning, orienteringsskyltning i interiören, på bokhyllor och i informationsmaterial. Den är en essentiell del i gestaltningsarbetet, eftersom bibliotekets verksamhet bygger på att hjälpa besökaren att söka och hitta rätt information. Ambitionen är att skapa minnesvärda besök så att ryktet sprids och fler lockas att upptäcka biblioteket. Det bidrar till Mölndals identitet och stärker varumärket Mölndals Innerstad. PROGRAMHANDLING REV

10 DISPOSITON Biblioteksplatsen och utemiljön Redan på Biblioteksplatsen väcks nyfikenheten. Genom glasfasaden ser man in i det stora, ljusa, dubbelhöga entrérummet där en generös trappa med spännande form leder blickarna till andra våningen. Byggnaden samverkar med torgplatsen utanför - maximal visuell koppling genom fasaden, rätt funktioner frontar mot platsen. Torget fungerar som en förlängning av biblioteket. Funktioner och konstnärlig utsmyckning på torget får besökarens tankar att påbörja en resa i litteraturens värld. Entrén är särskilt utformad med tanke på tillgänglighet för människor med funktionsnedsättningar och med belysning skapas en vacker och trygg miljö. B Plan 1 Markplanet kännetecknas av en livlig, dynamisk miljö med välkomnande bemannad lobby och spännande medier. Här visas det moderna bibliotekets utbud upp. Man får ett personligt bemötande och svar på sina frågor. Snabbt och lätt ska man kunna dyka in och få det man behöver. På flera platser i biblioteket kan man låna en dator och/eller ansluta sig till det trådlösa nätverket. Skyltningen är tydlig och välplacerad. Du förstår direkt att bottenvåningen till största delen är dedikerad till barnen och att fack- och skönlitteratur finns på andra våningen. Här finns också ytor för utställningar och evenemang och en stor föreläsningssal. PLAN 1 Förskolegrupper och skolklasser som besöker biblioteket behöver en plats att hänga av sig kläder på och äta medhavd fika. I föreläsningssalen finns möjligheter att ha uppträdanden eller utställningar, gärna på initiativ av förskolan, föreningar eller andra som behöver en plats att visa upp intressanta saker på. Kopplat till biblioteket, nära föreläsningssalen, finns ett café med ett bra utbud. Kanske finns också en bokhandel som samverkar med biblioteket. A PLAN 1 A Barnens bibliotek finns på entréplan så att det är lätt att komma in med barnvagnar och barngrupper på sagostunder och bokprat. En särskild plats för amning gör det enkelt att ta med barnen och stanna en stund. Mitt i bottenvåningen finns en rumsskapande volym som är uppbyggd av bokhyllor. Inuti och runt den finns platser för barn att själva eller tillsammans med sina föräldrar leka, läsa, mysa, spela tv-spel, använda datorer mm. På aktivitetstorget händer det olika saker under dagen. Någon läser ett stycke, berättar om en resa, litteratur-, musik- eller filmnyheter etc. Här finns också aktuella utställningar som byts ut ofta, så att det har hänt något nytt nästan varje gång du besöker biblioteket. Material och möbler som tål ett stort flöde av besökare är extra viktigt här. Rörligt, öppet och överraskande är ord som kännetecknar entréplanet! PLANSKISS 1 SKALA 1:300 ca 1200 m 2 BRA B 10 PROGRAMHANDLING REV

11 B DISPOSITION Plan 2 På andra våningen, runt lobbyns dubbelhöga rumsvolym, placeras läs- och arbetsplatser, ytor för exponering av media och ytterligare en informationsplats. Ungdomarna får en egen avdelning, strategiskt placerad nära trappan med bästa spanläge mot Brogatan och Biblioteksplatsen. Här är det skönt att hänga, läsa, titta på film eller spela spel. A A Facklitteraturavdelningen lockar med ett orangeri med växter och utemöbler under ett stort takfönster. Rum i rummen skapas av bokhyllorna. Mellanväggar ska gå att öppna upp eller avgränsa flexibelt efter behov. Gott om sittplatser för enskilda eller mindre grupper placeras runt om i rummet. Hyllorna i mitten är låga för att skapa överblick. Längs väggarna kan de högre hyllorna finnas, flera med bokhandelsskyltning för att visa upp medierna på ett lockande sätt. Skönlitteraturavdelningen får en egen karaktär och olika typer av läsplatser placeras med utsikt mot Bergmansgatan. Författarbesök, bokcirklar, debatter, musikuppträdanden, föreläsningar osv ska kunna försiggå mitt i biblioteket. Här finns flera grupprum för studier och möten för mindre grupper, plats bokas via lånekortet direkt av användaren själv. En tyst avdelning skapas mot Biblioteksplatsen för tidningar, tidskrifter och Mölndals lokalsamling. Här är det fokus på det enskilda läsandet i lugn och ro. Möbler och inredning inbjuder till att du stannar länge. På plan två samlas också arbetsplatser, mötesrum och övriga utrymmen för personal. B PLANSKISS 2 SKALA 1:300 ca 2000 m 2 BRA PROGRAMHANDLING REV

12 DISPOSITON SEKTION A,A SKALA 1:300 SEKTION B,B SKALA 1: PROGRAMHANDLING REV

13 SKYLTPROGRAM All skyltning skall inordna sig i en enhetlig grafisk profil som genomsyrar allt från fasadskyltar till grafiskt material och hemsida. Det är viktigt att den grafiska profilen signalerar bibliotekets inriktning och verksamhet på ett tydligt och intresseväckande sätt. Miljöer ska utformas för att skapa en intuitiv förståelse om hur de ska användas. Självinlärning ska uppmuntras. I och på byggnaden skall skyltning omfatta åtminstone: Utvändig skyltning MÖLNDALS STADSBIBLIOTEK i genomlysta bokstäver. Folie på insida entrédörr med öppettider och kontaktinformation. Invändig skyltning Orienteringstavlor (minst en per plan) samt rumsskyltning av publika rum med taktil, kontrasterande text, pictogram och blindskrift. Vägvisning Målat eller folie på väggar och glaspartier. Visar vägen till och annonserar bibliotekets olika avdelningar. Skyltning av enstaka rum/funktioner Till exempel musikrum. Folie på glaspartier. Här kan den grafiska profilen få blomma ut med grafiska mönster och färger. Skyltning av media, på bokhyllor, väggar mm. Här behövs ett flexibelt, hållbart och användbart system. Skyltningen ska kunna ändras relativt ofta men får ändå inte ha en tillfällig karaktär. Skyltning av evenemang, utställningar mm Biblioteket används dagligen för flera olika evenemang BIBLIOTEK föreläsningar, bokprat, förskolegrupper mm. Det kan också vara en utställning som pågår i flera veckor. Olika typer av skyltar behövs för olika behov. Digitala skärmar, projicerade bilder, vepor mm. BIBLIOTEK BIBLIOTEK OTEK Prelminärhandling Landvetter Kulturhus Inredning Grafik / kontrastmarkeringar BIBLIOTEK IBLIOTEK BIBLIOTEK BIBLIOTEK Prelminärhandling Landvetter Kulturhus Inredning Grafik / kontrastmarkeringar PROGRAMHANDLING REV

14 FUNKTIONER - ÖVERSIKT makerspace inlastning små barn äldre barn samlingsal lobby galleri/ aktivitetstorg entré café administration & personal torg PLAN 1 skönlitteratur facklitteratur tyst avdelning ungdom PLAN 2 14 PROGRAMHANDLING REV

15 FUNKTIONSKRAV Uppskattad yta: enligt lokalförteckning Personantal: Ljudmiljö: Akustikdämpande fasadmaterial? Ljusmiljö: Ljussättning, orientering, trygghet Samband: - Rumsvolym: - Inredning och utrustning: - Material: Hårdgjord yta Övrigt: - Konstverk som lockar och leder in besökare Angöring för funktionsnedsatta Parkering för rörelsehindrade Belysning för orienterbarhet och trygghet Uteservering café Eluttag för ljud- och ljusanläggning Plats för mobil scen Cykelplatser Sittplatser Grönska grönska konstverk entré TORG / BIBLIOTEKSPLATSEN En plats där människor kan koppla av, ta en kopp kaffe, läsa en bok eller tidning. Det är en plats där barn kan leka och upptäcka. En mötesplats mellan generationer som fungerar för den ensamma besökaren och för en större grupp av människor. Bibliotekstorget är en förlängning av biblioteket, och bibliotekets verksamhet gör ett tydligt avtryck på platsen. Konstverk på torget Konstverket skall skapa nyfikenhet på litteraturens värld och vara föränderligt över tid. Till exempel ett sagoträd, skattjakt eller lek med vatten. Plats för evenemang Bibliotekets verksamhet kan använda torget för evenemang när vädret tillåter. Det bör finnas eluttag på några platser för inkoppling av ljud- och ljusanläggningar. Möjlighet att ordna en tillfällig scen? café med uteservering Centrum är så nedgånget och tråkigt. Biblioteket behövs så att Mölndalsborna kan återta sin stad. PROGRAMHANDLING REV

16 LOBBY Det första du möter när du kommer in i biblioteket är ett rum som känns välkomnande och väcker nyfikenhet. Entrérummet är öppet i två plan så att du kan se vad som finns på andra våningen. Du orienterar dig snabbt med hjälp av tydlig skyltning. Här finns utställningar med aktuell media och sittplatser. Stor omsorg läggs på utformning och gestaltning av trappan till plan 2. I direkt anslutning till entrérummet finns informationsplats, automater och vagnar för återlämning och utlåning, hylla för reserverade böcker, toaletter och kapprum med låsbara skåp för besökare. info expo automater FUNKTIONSKRAV Uppskattad yta: enligt lokalförteckning Personantal: flöde 1000 besökare per dag Ljudmiljö: Rumsakustik Ljusmiljö: Allmänbelysning, punktbelysning av utställningar och servicefunktioner Samband: Café, galleri, hörsal och aktivitetstorg Rumsvolym: Dubbel takhöjd Ett taktilt stråk leder fram till informationsplatsen varifrån besökaren kan ledsagas vidare i biblioteket. plats för medhavd fika Inredning och utrustning: Expomöbler, sittplatser, infostation, teknikstation, utlåning/återlämning, Här är det viktigt med material som tål ett stort flöde av människor, både i byggnad och inredning. God allmänbelysning kombinerat med flexibel punktbelysning av utställningar. Här kommer behövas akustikåtgärder både på väggar och i tak för att skapa en god ljudmiljö. Färgsättningen i lobbyn är dämpad och neutral för att inte konkurrera med den stora mängden övriga intryck. expo trappa reserverathylla, pentry med mikro och vask, cafémöbler. Material: Betong/stengolv, robusta material Övrigt: Särskild vikt vid tillgänglighet för funktionsnedsatta. Inredningen skall ha en sammanhållen design som är unik för Mölndals bibliotek. Taktilt stråk med kontrast från vindfång till informationsplats. Möjligt att använda köksön för matlagning, vinprovning, etc? Möjlighet att Tänk på att anpassa biblioteket för personer med olika funktionsnedsättningar. använda del av hörsalen för att göra fler sittplatser. Stora flöden av besökare kräver utrymme och hållbara material. 16 PROGRAMHANDLING REV

17 LOBBY Informationsplats Höj- och sänkbar bemannad disk eller ö med möjlighet att sitta eller stå där bibliotekspersonal kan möta besökare på lika villkor. Dator och rfid-platta. Utlåning Automat för utlåning av böcker. Återlämning Automater för utlåning av böcker där besökaren själv sorterar återlämnade böcker genom att ställa dem i särskilda bokvagnar. Bokvagnarna är parkerade i garage med tydlig skyltning för respektive avdelning. Reserverat Hylla för reserverade böcker, i anslutning till utlåning. Självservice, kopiering Multifunktionsprinter (kopiera, scanna, skriva ut, faxa) med möjlighet att betala med lånekort. PROGRAMHANDLING REV

18 LOBBY Plats för medhavd fika, uppehållsyta I anslutning till kafet finns det möjlighet att sitta och äta medhavd matsäck, värma barnmat i mikro eller samla en grupp inför ett bokat evenemang. Fungerar som en förlängning av caféet när det är öppet. När det inte pågår något evenemang i hörsalen så kan den öppnas upp för att skapa fler sittplatser. pentry Om pentryt utformas som en köksö så kanske den kan användas för vinprovning, ostafton, matlagning, mm? lobby Café med ekologisk, näringsriktig och prisvärd mat och dryck Ostafton 18 PROGRAMHANDLING REV

19 Uppläsning av tidning ar för gamla med dålig syn GALLERI / AKTIVITETSTORG FUNKTIONSKRAV Uppskattad yta: enligt lokalförteckning Personantal: - Ljudmiljö: Rumsakustik, högtalaranläggning. Ljusmiljö: Flexibel ljussättning, skensystem eller motsvarande. Färgsatt belysning. Samband: Med entré och torg Rumsvolym: Takhöjd min 3 meter. Inredning och utrustning: Flexibla möbler för utställningar, flyttbara sittplatser, mobil scen. Projektorer fast monterade i tak. Material: Vita väggar, neutrala kulörer Övrigt: Högtalare för liveframträdanden och inspelat ljud. Uttag för tillfällig teknisk utrustning, belysning, datorer, projektorer mm. Här finns plats för alla sorters utställningar från konst till samhällsinformation. Flexibla skärmar och utställningsmöbler samt system för att hänga på väggarna. Dessutom enkelt flyttbara sittplatser i form av låga bänkar eller puffar. Här ska också gå att ha lunchdisco, föreläsning, teater, workshop, mm. Kombinationen av utställning och aktivitetstorg innebär att möblemanget måste vara flexibelt och enkelt att flytta runt för att skapa olika scenarion. Rummets utseende förändras ofta, kanske så ofta som från dag till dag. Belysningen måste vara mycket flexibel. Ett skensystem med möjlighet till flera olika belysningscenarion. Spotlights som går att vrida och flytta. Möjlighet till färgsatt belysning. Utställningar och föreläsningar om flugfiske Vi vill ha konstutställningar, föreläsningar, bokprat och evenemang i biblioteket Jag vill dansa PROGRAMHANDLING REV

20 SAMLINGSAL Ett avskiljbart flexibelt rum som skall kunna användas till föreläsningar, teater, dans mm och då skärmas av från resten av bibliotektet. Skall då ha akustik för ändamålet och inte störa övrig verksamhet. När föreläsningssalen inte används för något arrangemang kan den öppnas mot lobbyn och fungera som en utökad plats för medhavd fika. Möjlig att hyra ut till externa aktörer. FUNKTIONSKRAV Uppskattad yta: enligt lokalförteckning Personantal: 200 i biosittning, 150 personer i cafésittning eller 100 personer i konferens. Ljudmiljö: Akustik för musik, föreläsning, teater. Ljuddämpat mot bibliotek. Högtalaranläggning. Ljusmiljö: Allmänbelysning och scenbelysning Samband: Lobby Rumsvolym: Takhöjd min 4 m Inredning och utrustning: Möblering för biosittning, konferens- och cafésittning. Stapelbara stolar och fällbara bord. Talarstol, mobil scen. Projektor fast monterad i tak. Material: Blackboxkaraktär Övrigt: Möjlighet att förändra rumsakustiken beroende på arrangemang. Scenteknikrum och möbelförråd i direkt anslutning. Det viktigaste med biblioteket är att det är en öppen och demokratisk plats där man får vara utan att det ställs krav på att man ska betala eller prestera något En modig stad med tydlig historia Locka med kända föreläsare 20 PROGRAMHANDLING REV

21 RÖDA RUMMET FUNKTIONSKRAV Uppskattad yta: enligt lokalförteckning Personantal: sittplatser Ljudmiljö: Rumsakustik Ljusmiljö: Allmänbelysning, hyllbelysning, punktbelysning över mötesbord. Samband: - Rumsvolym: Takhöjd 3 m Inredning och utrustning: Dolt pentry med mikro, kyl och vask. Konferensmöbler. Bokhyllor längs väggar. Projektor fast monterad i tak. Material: Trägolv, panelväggar, tapeter. Övrigt: Låsning som fungerar med uthyrning. Ett rum längst upp i höghuset, med vidunderlig utsikt över staden. Kan med fördel sticka ut ur höghuset och synas på håll. Inredning och material får sin karaktär från slutet av 1800-talet. Plats för litteraturseminarier, bokcirklar och långa heta diskussioner. Ett rum för att planera en revolution. Möjligt att hyra ut till externa aktörer. Ett par stora fåtöljer i skinn och en öppen spis. Stora inramade porträtt av kända Mölndalsbor från förr och nu. Varför inte röda rummet, längst upp i höghuset, för bokcirklar, med utblick över staden PROGRAMHANDLING REV

22 BARN 0-6 Gott om plats för barn tillsammans med sina föräldrar. Läsa, leka, mysa, ligga, springa, klättra, balansera. Några platser för de riktigt små. Boklådor och hyllor i en höjd som låter barnen själva upptäcka böckerna. Viktigt att den här avdelningen är trygg och säker och att föräldrar lätt kan ha uppsikt över sina barn. Plats för barnvagnar med sovande barn och plats för amning. Ett landskap med spännande topografi öar, berg och mjuka kullar, vikar och stränder. FUNKTIONSKRAV Uppskattad yta: enligt lokalförteckning Personantal: 40 sittplatser Ljudmiljö: Rumsakustik Ljusmiljö: Allmänbelysning, hyllbelysning, punktbelysning av sittgrupp. Samband: Café, lobby, wc och kapprum Rumsvolym: Takhöjd min 3 meter Inredning och utrustning: Fristående bokhyllor i barnhöjd, boklådor, lekmöbler, mjuka möbler att ligga och sitta i och på. Material: Delvis textilgolv (skofri zon) och textil på väggarna. Lekmöbler i material som tål ett mycket högt slitage. Övrigt: Lugn plats för amning finns följande media i barnavdelningen: 68 hyllmeter Hcg (mellanålder) 79 hyllmeter Hcf (förskola, lågstadium) 71 hyllmeter barnfack 40 hyllmeter modersmålsbiblioteket 10 hyllmeter Äpplehylla Mjuka delar uppmuntrar till lek Bollhav med bokstäver Djungel Titthål Vandra över en bäck 22 PROGRAMHANDLING REV

23 BARN 7-9, För de lite äldre barnen som läser själva skapas många olika platser att sitta och ligga och läsa. Koppling till maker space och grupprum med olika teman tv-spel, musikrum, lugnt läsrum mm. Mot fasaden finns ett antal små kojor där två personer kan sitta och läsa eller prata. Två barn eller ett barn och en vuxen. Ett stort bord fungerar som arbetsbord för pyssel, läxläsning eller datorarbete. Åka rutschkana ner i ett kuddhav Mysig sagofotölj Scen och läktare för ett litet framträdande, för förskola eller annan verksamhet. En lekskulptur med titthål, som man kan klättra på och krypa in i. En djungel med lianer och ormar. I den fortsatta formgivningen skall ges möjlighet för barnen att själva ha delaktighet och inflytande. Klättra upp i en mast PROGRAMHANDLING REV

24 KREATIV VERKSTAD / MAKERSPACE A Makerspace (also called hackspace / fab lab) is a location where people with common interests, often in computers, technology, science, digital or electronic art (but also in many other realms) can meet, socialise and/ or collaborate. Tanken är att vem som helst skall kunna komma och arbeta på sina eller andras projekt, dela erfarenheter och kunskap, samarbeta eller bara bolla idéer med varandra. Lokalen och verksamheten är därför helt dynamisk och formas och förändras efter de personer som deltar i verksamheten samt de behov som finns och uppstår. Här kan man få hjälp och tips om hur man lagar en dator eller en tv. Verksamheten är dock inte begränsad till just elektronik eller teknik, utan omfattar alla praktiskt kreativa uttryck. Här står nyfikenhet i fokus. Man kan pyssla med papper, färg, sy, löda, göra kretskort. Kanske några små enkla maskiner, en diskbänk och punktutsug. Makerspace är ett led i att motivera människor i alla åldrar att söka information. Om du vill bygga en robot så måste du söka information på nätet eller i en bok om hur man gör. Rummet uppmuntrar kreativitet och innovation. FUNKTIONSKRAV Uppskattad yta: enligt lokalförteckning Personantal: 15 sittplatser Ljudmiljö: Rumsakustik Ljusmiljö: Allmänbelysning, pendlad belysning över bord och köksö Samband: Med barnavdelning Rumsvolym: Takhöjd min 3 meter Inredning och utrustning: Diskbänk med gipsavskiljare. Förberett för punktutsug. Stor arbetsbänk med förvaring av material. Verktygstavlor. Material: Betong/stengolv, robusta material Övrigt: Eluttag och datauttag. Med fördel teleskopanslutning från taket. Rummet kan gestaltas som ett fristående rum i rummet men bör ha tillgång till dagsljus. 24 PROGRAMHANDLING REV

25 GRUPPRUM FUNKTIONSKRAV Uppskattad yta: enligt lokalförteckning Personantal: ca 8 rum 4-8 sittplatser per rum Ljudmiljö: Rumsakustik, ljuddämpat mot bibliotek. Ljusmiljö: Allmänbelysning, pendlad belysning över bord Samband: Respektive avdelning Rumsvolym: Takhöjd min 3 meter Inredning och utrustning: Varierar efter tema, men generösa förvaringsmöjligheter, whiteboard som går att projicera på, sittmöbler och bord. Material: Olika teman, utrycksfull gestaltning. Helglaspartier med folie mot bibliotek. Textilier. Övrigt: Möjlighet att ansluta datorer, projektor. Exempel på funktion/tema: Spela musik trummor, piano, gitarr, sång, MIDI Lyssna-rummet koppla in hörlurar och sitta skönt Världen rum med kartor och media Gameroom Sköna sittplatser och tv-spel LAN-rummet koppla in 8 datorer vid ett bord Redaktionsrummet - författartema, skrivmaskin Rum för grupparbete, möten, avskildhet. I olika storlekar med vitt skilda karaktär nyfiken på musik, kropp och själ, dataspel, trädgård, friluftsliv, världen, släktforskning mm. Rummen har olika innehåll men kan alltid också användas för möten eller arbete. Det finns rum för stillhet och rum som lockar till rörelse och skratt. Rummen är uppglasade för att kännas inbjudande och visa upp sin karraktär. Erfarenheter från andra nybyggda bibliotek visar att det finns en stor efterfrågan på bokningsbara rum för möten och grupparbeten. Grupprummens antal, placering och utformning ska gå att förändra över tid. Dreamhack för seniorer Jag är nyfiken på musik PROGRAMHANDLING REV

26 UNGDOM En plats där ungdomar tycker om att vara, ensamma och i grupp. Här finns det möjlighet att göra läxor, läsa, titta på film eller bara snacka. Här kan ungdomar planera och genomföra projekt med stöd av bibliotekets personal. Det här utrymmet ska konkurrera med alla andra platser som vill dra till sig ungdomar och inreds därför med fördel av ungdomarna själva, med hjälp av arkitekt eller konstnär. FUNKTIONSKRAV Uppskattad yta: enligt lokalförteckning Personantal: 30 sittplatser Ljudmiljö: Rumsakustik Ljusmiljö: Allmänbelysning, hyllbelysning, punktbelysning av utställning och sittgrupper, arbetsbelysning vid arbetsplatser. Samband: Med studiplatser, grupprum Rumsvolym: Takhöjd min 3 meter. Inredning och utrustning: Bokhyllor längs vägg, fristående bokhyllor höjd max 1500, läsplatser, arbetsplatser vid stora bord, mjuka sittplatser, projektor, datorer. Material: stål, gummi, plast, glas Övrigt: En miljö som med fördel skall kunna förändras utefter rådande trender och vara ett annorlunda inslag i biblioteket 70 hyllmeter ungdom Minecraft! Hur ska ni kunna locka ungdomarna och bli en plats där de vill vara? De hänger ju på caféer och hamburgerrestauranger idag... Jag tycker om att läsa serietidningar 26 PROGRAMHANDLING REV

27 SKÖNLITTERATUR FUNKTIONSKRAV Uppskattad yta: enligt lokalförteckning Personantal: 50 sittplatser Ljudmiljö: Rumsakustik Ljusmiljö: Allmänbelysning, hyllbelysning, punktbelysning av utställning och sittgrupper, arbetsbelysning vid arbetsplatser. Samband: med studieplatser, grupprum, tidskrifter Rumsvolym: Takhöjd min 3 meter. Inredning och utrustning: Fristående bokhyllor höjd max 1500, läsplatser, sittgrupper, arbetsplatser, Material: Trä, textilier Övrigt: Skönlitteratur är en av de avdelningar i biblioteket som rymmer flest media. Här är äpple-sortimentet integrerat men tydligt placerat för den som söker lättläst litteratur, ljudböcker eller böcker med stor stil. Bokhyllor placeras framför allt längs väggar och skapar rum i rummet. Där de står fritt är de låga så att man ser över dem. Mitt i skönlitteraturavdelningen står en bokhyllevolym i mörkt trä, vars insida är inspirerad av deckare och mordgåtor ett sällskapsrum på ett engelskt gods, orientexpressen eller varför inte en brottsplats? Olika typer av arbetsplatser, läsplatser och mjuka fåtöljer finns på flera platser i skönlitteraturavdelningen. Här finns också ett antal grupprum som är möjliga att boka. Här ska också det digitala biblioteket manifesteras på något sätt - skärmar, datorer mm finns följande media på skönlitteraturavdelningen: 440 hyllmeter skönlitteratur Nedanstående media som finns på särskild plats idag skall integreras på respektive avdelning: 76 hyllmeter (skolspråken) 50 hyllmeter (övriga språk) 54 hyllmeter Ljudböcker 8 hyllmeter Spel TV-spel, PC-spel 30 hyllmeter Film 74 hyllmeter Vuxen äpple (storstil, lättläst, talböcker) Sagostund för vuxna PROGRAMHANDLING REV

28 FACKLITTERATUR Bibliotekets faktaavdelning inrymmer förutom en stor mängd media studieplatser och plats för arbete med och utan dator. Material och inredning inspireras av Mölndals industriella historia hårda material som stål, glas och gummi kontrasterar mot övriga avdelningar. Ett orangeri med stora gröna växter under en taklanternin möbleras med utemöbler och hyllor med böcker om trädgård, växter, djur och natur. I facklitteraturavdelningen finns också ett öppet magasin för säsongsbetonad media och sådant som inte lånas ut så mycket men som ändå måste bevaras. Här ska också det digitala biblioteket manifesteras på något sätt - skärmar, datorer mm. FUNKTIONSKRAV Uppskattad yta: enligt lokalförteckning Personantal: 50 sittplatser Ljudmiljö: Rumsakustik Ljusmiljö: Allmänbelysning, pendlad belysning över bord, hyllbelysning Samband: ungdom, skönlitteratur Rumsvolym: Takhöjd min 3 meter. Inredning och utrustning: Fristående bokhyllor höjd max 1500 mm, läsplatser, sittgrupper, arbetsplatser, kompakthyllor (öppet magasin) Material : Stål, gummi, glas Övrigt: 2014 finns följande media på facklitteraturavdelningen: 780 hyllmeter facklitteratur 28 PROGRAMHANDLING REV

29 TYST AVDELNING FUNKTIONSKRAV Uppskattad yta: enligt lokalförteckning Personantal: 40 sittplatser Ljudmiljö: Höga krav på rumsakustik och ljuddämpning mot övriga biblioteket Ljusmiljö: Allmänbelysning, punktbelysning, hyllbelysning, platsbelysning vid läsplatser Samband: Skönlitteratur och facklitteratur Rumsvolym: min 3 meter takhöjd Inredning och utrustning: Bokhyllor längs väggar, sköna sittmöbler, enskilda läsplatser, förvaring för tidskrifter och tidningar. Material: Trä Övrigt: - På plan 2 mot biblioteksplatsen finns en särskild avdelning med tidningar, tidskrifter, släktforskning och Mölndals lokalsamling. Det är också en tyst avdelning där man kan få sitta och läsa ostört. Enskilda läsplatser med bra stolar och platsbelysning för långa läspass. Inreds som ett universitetsbibliotek eller brukspatrons bibliotek. Viktigt med tysta delar En modig stad med tydlig historia PROGRAMHANDLING REV

30 ADMINISTRATION & PERSONAL I plan 1 har biblioteket tillgång till ett eget lastintag som kopplas till personalens utrymmen i plan 2 med trappa och transporthiss. Vid lastintaget finns också städcentral, IKT-verkstad, personal-wc och plats för upp- och nedpackning av böcker. Wellpapp, knivar, packtejp, plats för uppställning av boklådor och pallar. Ytor för administration och personal samlas på plan två. I direkt anslutning till trapphuset finns ett utrymme för mediahantering med en stor arbetsbänk där man kan packa upp, sortera, märka och registrera media. Här finns det datorer eller så tar man med sig sin bärbara dator hit. Intill mediehanteringsrummet finns ett kreativt rum med kopieringsmaskin, plotter, skärmatta och förvaring för papper och kontorsmateriel. Rummet är förberett med verktyg för att skapa utställningar och exponera media. Mot fasaden placeras arbetsplatserna som fördelas mellan rum för enskilda arbetsplatser, rum för flera arbetsplatser och grupper av arbetsplatser i öppet landskap. I en inre fil finns mötesrum i olika storlekar - tyst rum för en person, samtalsrum för 4-6 personer och mötesrum för 25 personer. Det stora mötesrummet kan också nås från biblioteket och kan bokas av allmänheten. Ett pausrum med pentry förläggs rakt under en stor lanternin. Här flödar dagsljuset och det finns stora gröna växter. Fikabord med stolar och en soffgrupp. Omklädningsrum, WC med dusch och vilrum finns i anslutning till pausrummet. I vilrummet finns det en fåtölj som kan användas för inläsning av litteratur i lugn och ro. PLAN 1 SKALA 1:200 FUNKTIONSKRAV Uppskattad yta: enligt lokalförteckning Personantal: 25 personer Ljudmiljö: Höga krav på rumsakustik och ljuddämpning mot övriga biblioteket. Ljusmiljö: Allmänbelysning, platsbelysning, pendlad belysning vid mötesbord och sittgrupper i pausrum. Samband: Skönlitteratur och facklitteratur, inlastning Rumsvolym: min 2.70 takhöjd Inredning och utrustning: Skrivbord, arbetsstolar, besöksstolar, förvaringsmöbler, skärmväggar, konferensbord, konferensstolar, whiteboard, filmduk, sittmöbler och bord för pausrum, arbetsbänkar och pentryinredning. Material: - Övrigt: Arbetsplatser för 25 personer Tysta rum 1 person Samtalsrum 4-6 personer (sekretess) Mötesrum 25 personer med ingång från bibliotek Mediehanteringsrum Kreativt rum med kopiering och tryck Pausrum Kapprum med förvaring för ytterkläder Vilrum Omklädning med skåp, WC och dusch RWC PLAN 2 SKALA 1: PROGRAMHANDLING REV

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012 Datum: 1114 Sida: 1 (9) Enkät Mariestads Stadsbibliotek 12 Mariestads Stadsbibliotek fick i uppdrag av kulturnämnden att göra en enkät om bibliotekets verksamhet. Enkäten fanns på biblioteket samt kommunens

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen Projekt Sörmlands museum Spelhagen vision maj 2010 Ett öppet hus för mångfald, möten och delaktighet där många olika människor kan mötas, delta, göra och uppleva. Ett hus för möten mellan historia, nutid

Läs mer

Husbok för Bilprovningens huvudkontor. Så fungerar vårt flexkontor

Husbok för Bilprovningens huvudkontor. Så fungerar vårt flexkontor Husbok för Bilprovningens huvudkontor Så fungerar vårt flexkontor Med ansvarskänsla, närhet och kunden i fokus är Bilprovningen din trygghet för säkra fordon och bättre miljö. Välkommen till Bilprovningens

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster 14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster Varför marknadsföring? Nätverksarbete med bibliotekscheferna 2005: Vilken är den viktigaste utvecklingsfrågan för biblioteket?

Läs mer

Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare

Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare 300 telefonintervjuer med användare De som under de senaste 12 månaderna besökt Linköpings stadsbibliotek eller dess webbplats. (inklusive närbibliotek/bokbuss,

Läs mer

60/30 Klassisk Stålhylla DESIGN BCI

60/30 Klassisk Stålhylla DESIGN BCI 60/30 Klassisk Stålhylla DESIGN BCI 60/30 KLASSISK STÅLHYLLA Funktionell, flexibel och estetisk 60/30 klassisk stålhylla är ett fristående hyllsystem som är resultatet av många års erfarenhet och framgång.

Läs mer

Reserapport från studiebesök Örebro läkarutbildning 3 mars 2014

Reserapport från studiebesök Örebro läkarutbildning 3 mars 2014 Reserapport från studiebesök Örebro läkarutbildning 3 mars 2014 från Anita Wisén I Örebro har man byggt ett separat 3-vånings hus för läkarutbildningen (primärt att fn användas från termin 4 och framåt).

Läs mer

Västfastigheter. mail. lunch. entré. team-arbete. Fika. paus fly. möten. idéer. projektarbete vilorum prata i telefon. växter.

Västfastigheter. mail. lunch. entré. team-arbete. Fika. paus fly. möten. idéer. projektarbete vilorum prata i telefon. växter. Västfastigheter förråd toalett entré projektplancher sitta skönt checka in information idéer lunch större möte konst konferens konsulter frukostklubb färg paus fly team-arbete Fika växter personlig yta

Läs mer

Rofyllt på Höjden HEMMA HOS MY HOME I HÖST 2014

Rofyllt på Höjden HEMMA HOS MY HOME I HÖST 2014 Rofyllt på Höjden Att köpa ett hus från 1940-talet och försöka hinna med att såväl renovera som inreda med två små barn är inte det lättaste. Bekvämt ska blandas med funktionellt och så gärna lite snygg

Läs mer

Projekt Synliggör Biblioteket

Projekt Synliggör Biblioteket Projekt Synliggör Biblioteket Projektet drivs av Region Halland 2009-2010. Kulturrådet har beviljat medel. Projektbibliotek: Hylte, Laholm, Onsala och Vallås Syfte: göra biblioteken och biblioteksverksamheterna

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Nya Fristadstorget - ditt torg! Ditt torg Eskilstuna utvecklas! Det nya Fristadstorget

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017 för 2015-2017 2014-08-12 1(8) Biblioteksplan Kultur- och fritidsförvaltningen Biblioteket Kerstin Nordén, Telefon 0155-383 50 kerstin.norden@oxelosund.se Biblioteksplan för 2015-2017 1. Bibliotekets verksamhet

Läs mer

din självklara mötesplats

din självklara mötesplats din självklara mötesplats WTC SKEPPSGATAN 040-627 83 80 WTC JUNGMANSGATAN 040-627 11 00 www.wtcmalmo.se WTC JUNGMANSGATAN: TOKYO TOKYO är vår största konferenslokal som lämpar sig väl för konferenser,

Läs mer

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning sid. 3 NYbyggnad 1. Jag Älskar kollektiv sid. 4 2. Hohögsparken hela malmös vardagsrum sid. 9 3. Legoheter sid. 14 4. Bikupan.

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun 1 Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun Bibliotekslagen: Alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

PFIZER HUVUDKONTOR Första kontorsetableringen i Silverdal

PFIZER HUVUDKONTOR Första kontorsetableringen i Silverdal artikel ur: Nordisk Interiör projekt 2-06 text: Kristian Palm foto: Åke E:son Lindman PFIZER HUVUDKONTOR Första kontorsetableringen i Silverdal Mänskligt och varmt var ledorden när Pfizer byggde nytt huvudkontor

Läs mer

Res tillsammans. Gruppresor och charter

Res tillsammans. Gruppresor och charter Res tillsammans Gruppresor och charter Vi skräddarsyr den perfekta gruppresan Ska ni ut på äventyr eller bara resa iväg tillsammans? Om ni är fler än tio personer hjälper vi till med allt från tågresor

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

din självklara mötesplats

din självklara mötesplats din självklara mötesplats WTC Skeppsgatan 040-627 83 80 WTC jungmansgatan 040-627 11 00 www.wtcmalmo.se WTC jungmansgatan: tokyo Tokyo är vår största konferenslokal som lämpar sig väl för konferenser,

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Biblioteksplan 2014-2017

Biblioteksplan 2014-2017 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2014-2017 Version: 3.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 29 Uppdateras: 2016 Biblioteksplan 2014-2017 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Uppdrag och roller

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

DALSLANDSSTUGAN SOM BOSTAD

DALSLANDSSTUGAN SOM BOSTAD DALSLANDSSTUGAN SOM BOSTAD BENGTSFORS SITUATIONSPLAN :800 EN NY KLASSIKER I LANDSKAPET Med klassiska proportioner och en renodlad gestaltning hittar vi en ny och igenkännlig klassiker i natursköna Dalsland.

Läs mer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer malmö Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom

Läs mer

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se Tiunda Park www.rosendaluppsala.se : 55 55 20 MITT I STADEN Ditt nya hem i Tiunda Park Mitt i Uppsalas historiska studentkvarter, ca fem minuter från Universitetshuset, Ekonomikum, Carolina Rediviva och

Läs mer

KREATIVA MÖTEN VID HAVET

KREATIVA MÖTEN VID HAVET KREATIVA MÖTEN VID HAVET STORA OCH SMÅ KONFERENSER PÅ SCANDIC I KARLSKRONA VÄLKOMMEN TILL SCANDIC KARLSKRONA HOTELLET VID VATTNET De som inte kommer från Blekinge tror inte att det är sant när dom ser

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Våra idéer till ett nytt. Stadsbibliotek. av 5a, Knutbyskolan, Rinkeby

Våra idéer till ett nytt. Stadsbibliotek. av 5a, Knutbyskolan, Rinkeby Våra idéer till ett nytt Stadsbibliotek av 5a, Knutbyskolan, Rinkeby Stockholms Stadsbibliotek är för litet. Det världsberömda biblioteket vid Odenplan i Stockholm ritades av Gunnar Asplund för 80 år sedan.

Läs mer

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Barn och unga i Gullspångs kommun påverkar sina liv och bidrar till en hållbar värld (Vision) I visionen betonas vikten av individens ansvar för sin

Läs mer

Palm Village, Strömstad

Palm Village, Strömstad Exclusive Living Detta designprogram omfattar 12 vackra tomter intill Strömstads Golfklubb, granne med nybyggda Strömstad Quality Spa. Designprogrammet ger en gemensam minimalistisk karaktär åt husen på

Läs mer

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat Hyllie Connect Tågstation 50 m Garage Miljöcertifierat Vad händer i Hyllie? Tolv minuter från Kastrup och sex minuter från Malmö central växer Hyllie fram. En ny och klimatsmart stadsdel med kontor, handel

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera 24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera Paret föll handlöst för det vackra huset som vid visningen var väldigt nedgånget. Renoveringen utfördes varsamt med målet att bevara husets charm. Text Micaela Nordberg

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Tillgänglighet i bygglovsärenden, några typfall

Tillgänglighet i bygglovsärenden, några typfall Tillgänglighet i bygglovsärenden, några typfall osv Eva Björklund Arkitekt SAR/MSA Sakkunnig i tillgänglighet Tillgänglighet i bygglovsärenden, typfall 2 Nybyggnad flerbostadshus, på tomt Vilka handlingar

Läs mer

tillgänglighetsstandard

tillgänglighetsstandard Scandics tillgänglighetsstandard Här kan du ta del av vår tillgänglighetsstandard på 110 punkter. Den har tagits fram genom att vi noga följt gästens väg ända från parkeringen och vidare genom hela hotellet.

Läs mer

Visioner och möjligheter

Visioner och möjligheter Visioner och möjligheter I området där Folkets hem finns idag, skapas en liten park och en grön parkering. Cykelbanan från öster kopplas ihop med parkeringen och den allé som leder ner till Ovanåker Kulturum.

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

MER ÄN EN SKOLA VÄNDA TRENDER

MER ÄN EN SKOLA VÄNDA TRENDER KVARTERET MESSINGEN MESSINGEN MER ÄN EN SKOLA Messingen är ett multifunktionellt hus med utrymme för varje behov. Mitt i centrum har ett kreativt kunskapscentrum vuxit fram med Väsby Nya Gymnasium i spetsen.

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun Biblioteksplan 2009-2012 Laxå kommun Förord Biblioteket har betydelse för medborgarna. Det är inte enbart skolan som står för lärandet utan där har också biblioteket och skolbiblioteken en stor central

Läs mer

Ledamöterna i stadsbyggnadsnämnden har 30 procent av rösterna, Södertälje Byggmästareförening 30 procent och allmänheten resterande 40 procent.

Ledamöterna i stadsbyggnadsnämnden har 30 procent av rösterna, Södertälje Byggmästareförening 30 procent och allmänheten resterande 40 procent. Varje år utses Årets byggnad och Årets renovering i Södertälje. Syftet med utmärkelserna är att uppmärksamma god bebyggelse och uppmuntra till varsam renovering i Södertälje, så att vi bygger en stad att

Läs mer

Lokalerna är perfekta för vår bolagsstämma och servicen är utmärkt, vi har ett mycket gott samarbete. Ove Köhler

Lokalerna är perfekta för vår bolagsstämma och servicen är utmärkt, vi har ett mycket gott samarbete. Ove Köhler Lokalerna är perfekta för vår bolagsstämma och servicen är utmärkt, vi har ett mycket gott samarbete. Alla skapa Dina personliga Kreativa Ove Köhler LKAB möten När människor möts händer något. Nya idéer

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kista Entré Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kontorsyta 10-60 kvm Antal arbetsplatser Ca 1-6 TILLTRÄDE Omgående Adress Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 Fastighetsbeteckning Knarrarnäs 2 Byggår

Läs mer

Figeholm Konferens. Välkommen till. Figeholm Konferens

Figeholm Konferens. Välkommen till. Figeholm Konferens Figeholm Konferens Välkommen till Figeholm Konferens En familjär känsla Många gäster bor under långa perioder här. Därför känns det viktigt för oss att vi kan skapa en familjär känsla >>> Figeholm konferens

Läs mer

Uteserveringar. Råd och riktlinjer. Antagen av miljö- och samhällsnämnden 2011-12-14

Uteserveringar. Råd och riktlinjer. Antagen av miljö- och samhällsnämnden 2011-12-14 Uteserveringar Råd och riktlinjer Antagen av miljö- och samhällsnämnden 2011-12-14 Vi vill ha en vacker stadsmiljö Alla har ett gemensamt ansvar för att göra staden vacker. Det är viktigt att vi behandlar

Läs mer

Radisson Blu Riverside Hotel

Radisson Blu Riverside Hotel M O D E R N I N T E R I Ö R www.inredningsnyheter. se En specialbilaga från Modern Interiör Radisson Blu Riverside Hotel SPEKTAKULÄRT OCH INNOVATIVT IFS KONTOR MICROSOFT Intrum Justitia inreds med grön

Läs mer

UKM Riksfestival 2014 Halmstad

UKM Riksfestival 2014 Halmstad UKM Riksfestival 2014 Halmstad Program UKM riksfestival 2014 Halmstad Lördag 14 juni 14.00 16.00 Incheckning på Sturegymnasiet 14.00 16.00 Målning och kostympimp på Nolltrefem 16.00-17.30 Middag på Sturegymnasiet

Läs mer

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd Brf lomma läge Bofakta 6,2 takhöjd Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009

E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009 E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009 Bakgrund! Bibliotekens tjänster på nätet www.ostgotabibliotek.se Biblioteket hemifrån Sök i bibliotekens kataloger Låna om och beställ Ladda ner e-böcker Lyssna

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 NYBYGGT KONTOR I HÖG STANDARD 5 MINUTER FRÅN FRÅN SLUSSEN Ljusa, öppna ytor om 850 kvm i nybyggda Sickla Front. I bottenplan finns möjlighet att ha butiker, showroom, konferensavdelning

Läs mer

Butikskommunikation kundbeteende och varuexponering. Sammanställd av Elisabeth Aquilonius

Butikskommunikation kundbeteende och varuexponering. Sammanställd av Elisabeth Aquilonius Butikskommunikation kundbeteende och varuexponering Jag har tänkt att tala om Kundbeteende Butikslayout Varuexponering Kännedom om kunden bidrar till att du enklare kan Förändra miljön så att den passar

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Skyltprogram för kommunala skyltar

Skyltprogram för kommunala skyltar Skyltprogram för kommunala skyltar 2013 02 21 Projektgrupp: Uppdragsledare: Eva-Marie Samuelson, planarkitekt Conny Svensson, informationschef Sivan Tegnhammar, informatör Magnus Sundén, näringslivschef

Läs mer

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Folkets Park. För våra ögon och skissande händer ett lugnt och underbart skönt område där lummighet och stillhet blandas med öppenhet och vilja. Dessa

Läs mer

FUNKTIONSPROGRAM FÖRSKOLA 100621

FUNKTIONSPROGRAM FÖRSKOLA 100621 För att verksamheten i förskolan skall kunna bedrivas i riktning mot läroplanens mål är det viktigt att skapa miljöer, där barnen inspireras till olika typer av verksamheter och handlingar, till utforskande

Läs mer

Gamla Brogatan 34 359 kvm kontor Stockholm

Gamla Brogatan 34 359 kvm kontor Stockholm Gamla Brogatan 34 359 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Gamla Brogatan 34 Här finns ledig lokal på 359 kvm. Yta 359 kvm Plan 1 Våning Husets karaktär Huset byggdes 1890 och 1989 skedde en

Läs mer

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA ARBETSPLAN NOLBYKULLENS FÖRSKOLA Inledning Vi är alla olika individer och genom att jobba med hälsa rörelse, språk och genus som de tre största byggstenarna kan vi ge barnen en bra grund att stå på. I

Läs mer

VI HAR MÖTES PLATSEN FÖR DIG!

VI HAR MÖTES PLATSEN FÖR DIG! VI HAR MÖTES PLATSEN FÖR DIG! För er som letar efter funktionella lokaler mitt i city! KFUK-KFUM Centrals café är ett alldeles nyrenoverat och arkitektritat café på 170 km2 och har ett femtital sittplatser

Läs mer

Vad kan jag låna på biblioteket?

Vad kan jag låna på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag låna på biblioteket? Vad kan jag låna på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker böcker och tidningar på andra språk e-böcker e-ljudböcker lättlästa böcker böcker med extra

Läs mer

Må bättre på Hennickehammars Herrgård

Må bättre på Hennickehammars Herrgård Må bättre på Hennickehammars Herrgård Hennickehammrs Herrgård väntar på att få välkomna dig! En Värmländsk saga HENNICKEHAMMARS HERRGÅRD är en plats att bli förälskad i. Mjukt inbäddad i den trolska skogen,

Läs mer

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg Guide och riktlinjer för uteserveringar i Falkenberg Denna guide och dessa riktlinjer är framtagna av Stadsbyggnadskontoret inom Falkenbergs kommun och antagna av Kommunstyrelsen 2015-02-03. Guide och

Läs mer

Stadsbiblioteket. En ny tid, nya möjligheter och ett nytt bibliotek

Stadsbiblioteket. En ny tid, nya möjligheter och ett nytt bibliotek Stadsbiblioteket En ny tid, nya möjligheter och ett nytt bibliotek Tiden förändras och vi med den Vi lever i en värld av förändringar. Det kan tyckas självklart, men aldrig har det varit så påtagligt som

Läs mer

Långholmens Folkhögskola Våra konferens- och möteslokaler. Inte bara Folkhögskola

Långholmens Folkhögskola Våra konferens- och möteslokaler. Inte bara Folkhögskola Långholmens Folkhögskola Våra konferens- och möteslokaler Inte bara Folkhögskola Våra konferensrum Lusthuset hela 70-150 pers bv Lusthuset del 1 24-40 pers Lusthuset del 2 24-40 pers Moa-rummet 16-20 pers

Läs mer

Välkommen till biblioteket

Välkommen till biblioteket Välkommen till biblioteket Utbud på Simrishamns bibliotek Kultur- och fritidsförvaltningen informerar Biblioteken i Simrishamn Folkbiblioteken i Simrishamns kommun finns på följande orter: Borrby, Gärsnäs,

Läs mer

NACKA STRAND. Fabrikörvägen 8, plan 3, 782 kvm

NACKA STRAND. Fabrikörvägen 8, plan 3, 782 kvm NACKA STRAND Fabrikörvägen 8, plan 3, 782 kvm LOKALEN KONTOR MED HÖRSAL FÖR 40 PERSONER + UTSTÄLLNINGSYTA Area: 782 kvm, plan 3 Antal arbetsplatser: 36 arbetsplatser Byggår: 1997 Teknisk info: Mekanisk

Läs mer

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1)

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Antal respondenter: 2458 : 378 Svarsfrekvens: 15,38 % Hur ofta besöker du biblioteket? Hur ofta besöker du biblioteket? Minst en gång i veckan 53 (14,1%)

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Rumsfunktionsprogram OM- OCH TILLBYGGNAD POLISFLYGET ARLANDA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Stockholm 2012-03-30

Rumsfunktionsprogram OM- OCH TILLBYGGNAD POLISFLYGET ARLANDA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Stockholm 2012-03-30 Rumsfunktionsprogram Stockholm 37 2 Hänvisningar För fullständig kravställan se även: Administrativa föreskrifter A-ritningar E- handlingar VVS-handlingar Ljudhandling Brandskyddsdokumentation med Brandritningar

Läs mer

Utopia. KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen

Utopia. KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen KomBo är ett koncept för modernt kollektivboende framtaget av Järntorget och Arkitekter. Den 17 juni presenterades ett första förslag

Läs mer

TISDAG 19 NOVEMBER, KL 18-20 MUSIK LIVE & ONLINE TORSDAG 21 NOVEMBER, KL 18-20

TISDAG 19 NOVEMBER, KL 18-20 MUSIK LIVE & ONLINE TORSDAG 21 NOVEMBER, KL 18-20 MAKRAMÉ & VIRKNING MUSIK LIVE & ONLINE ON/OFF I LJUSDAL BRÄDSPEL & KINECT LÄSA PÅ OLIKA SÄTT TISDAG 12 NOVEMBER, KL 18-20 MAKRAMÉ & VIRKNING För alla som vill prova på handarbete. Du som redan kan, kom

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Gå med + www.plushuset.com

Gå med + www.plushuset.com Gå med + Tanken med Plushuset är ganska enkel. Du som hyr kontor här ska alltid få lite extra i form av service, valmöjligheter och lägre hyra. Första inflyttning är planerad att ske vid årsskiftet 2015/16.

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

7 NYA HUS. Välkommen in i våra nya hemtrevliga hus. Sedan 1947

7 NYA HUS. Välkommen in i våra nya hemtrevliga hus. Sedan 1947 7 NYA HUS Välkommen in i våra nya hemtrevliga hus Sedan 1947 Läs om våra 7 nya hus VARMT VÄLKOMMEN TILL VISNING AV VÅRA HEMTREVLIGA HUS SOM BYGGS AV TRÄ FRÅN VÅRA EGNA OCH NÄRLIGGANDE SKOGAR. BLÄDDRA GÄRNA

Läs mer

Sveavägen 44. under utveckling. Huvudarkitekt: Wingårdh Arkitektkontor AB

Sveavägen 44. under utveckling. Huvudarkitekt: Wingårdh Arkitektkontor AB Sveavägen 44 under utveckling Huvudarkitekt: Wingårdh Arkitektkontor AB Nu och då Diligentia genomför för närvarande en genomgripande nybyggnation av Sveavägen 44. Ett modernt kontorshus växer fram. Granne

Läs mer

Kulturväven. Informationskväll. Kulturväven. 7 juni

Kulturväven. Informationskväll. Kulturväven. 7 juni Informationskväll Kulturväven 7 juni Kulturväven Agenda Kulturväven Tomas Wennström (S) Kulturnämndens ordförande Bakgrund till beslut, politisk vision Fredrik Lindegren Kulturchef Visionen för Kulturväv

Läs mer