Grundutbildning SUS Arrangör: Nationella rådet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grundutbildning SUS 2014-03-24. Arrangör: Nationella rådet"

Transkript

1 Grundutbildning SUS Arrangör: Nationella rådet

2 SUS Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet Försäkringskassan är systemägare, men ansvaret är myndighetsgemensamt. SUS tillhör socialförsäkringsdatabasen. Nya SUS 2010

3 Varför SUS? I regleringsbreven för budgetåret 2004 fick RFV, AMS och SoS uppdraget att: [ ] i samverkan [ ] fortsatt utforma ett sektorsövergripande system för löpande uppföljning av resultaten av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Systemet skall utformas på ett sådant sätt att det även kan utgöra en riksomfattande struktur för lokal uppföljning.

4 Vilken samverkan följs upp i SUS? FINSAM (AF, FK, kommun och region/landsting), 83 samordningsförbund AF/FK-samarbetet (tidigare också Handlingsplan) Tvåparts-FINSAM (FK och region/landsting)

5 Vad följs upp i SUS? Budget/utfall Vilken typ av aktiviteter/insatser samordningsförbunden finansierar Deltagare

6 Vem gör vad i SUS? Samverkansadministratörer Samverkansorganisation Budget Insatskostnader Insatsansvariga Insats Kostnader Insats Adm. kostnader Kostnader R a p p o r t e r SUSrapport Deltagaransvariga Deltagare Deltagare

7 Behörigheter Behörigheter hanteras inom den egna organisationen Försäkringskassan är super-admin Utfärdare (Arbetsförmedlingen tex) Beställare Användare

8 Behörigheter Det finns olika hanteringar för att beställa behörighet: Användare på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Användare kommun och landsting/region Användare anställda i Samordningsförbund Alla behörighetsblanketter finns på och på FK:s blankettlager

9 Söka behörigheter

10 Behörigheter Info på susam.se/arbeta i SUS/Behörigheter Gäller i 2 år Behöver sökas om i god tid Även beställare behöver söka om sin behörighet Ta bort när någon slutar, skicka in blankett Enklare administration på gång - överenskommelser

11 Behörigheter - inloggning Identifiering i SUS (dvs. inloggning) görs genom e-legitimation/bank-id eller sms-inloggning FK och Af har inloggning via sina tjänstekort Kommun och landsting - sms-inloggning rekommenderas OBS! Inskick av blankett - masterlösenordkoppla person till insats

12 Utbildningar Användarhandledningar (för alla användare) Finns på Webbutbildning (för alla användare) Är nåbar från oavsett vilken myndighet användaren är anställd vid. Användare från AF och FK ska göra webbutbildningen via respektive intranät (Vis och Fia)

13 Support och förbättringsförslag Frågor och svar om SUS (FAQ) Kundcenter för Partner hos FK tfn: eller e-post FK-anställda kontaktar FK:s helpdesk Förbättringsförslag

14 Supportkanaler Nationella rådet Kundcenter Partner Partners Strukturella frågor Samverkansfrågor Nya krav etc. Systemägare Helpdesk FK-användare Förvaltning/drift etc. Felanmälan Behörigheter Handhavande

15

16 Registrera i SUS Registrera samverkansorganisation (budget-utfall administrativa kostnader, ingående organisationer, lägga till insatsansvariga) Registrera insatser (budget-utfall, deltagare i volyminsatser, lägga till deltagaransvariga) Registrera deltagare (med personuppgifter, anonyma)

17 Budget för samordningsförbund Alla parters medlemsinsatser för året registreras Arbetsförmedlingen är en medlem men har ingen medlemsinsats Förbundets överskott från föregående år läggs in med förbundet som finansiär. Skriv in att det är Eget kapital.

18 Ingående org Medlem Finansiär Konsument Försäkringskassan X X Arbetsförmedlingen X Landsting X X Kommun X X Samordningsförbundet X X ESF X

19 ESF-medel Samverkansorganisation ESF läggs till som ingående organisation Summan anges under Finansiering som medelstillgångar Insats med ESF-medel Under Budgetfliken läggs summan till som Insatskostnad ESF

20 Administrativa kostnader d v s kostnader som krävs för att driva förbundet Kring Lokalkostnad, städning, telefoni, inköp kontorsmaterial o s v Personal Lönekostnad för samordnare/förbundschef samt andra som anställts av styrelsen, arvoden till ledamöter och revisorer, utbildning/kompetensutveckling av samordningsförbundets personal (inkl styrelsen), köp av ekonomiadministration, köp av SUS-registrering Övrig Informationsmaterial, köp av utvärderingar mm Ej uppdelad

21 FINSAM - inriktningar

22 Strukturövergripande insatser Insatser som vänder sig till de samverkande myndigheterna eller insatser för att öka kunskap om gruppers behov av arbetslivsinriktad rehabilitering Medarbetare hos parterna, chefer, styrelser Endast antal (pinnstatistik) Unika deltagare? Eller utbildningstillfällen? OBS! ESF - strukturövergripande insats eller individinriktad insats

23 Individriktade insatser uppföljning av deltagare Personuppgifter Deltagarinsats där deltagare registreras in med uppgifter om personnummer, bakgrundsinformation, försörjning för och efter insats etc. Anonyma Kan registrera anonyma deltagare med enbart kön och inregistreringsår. Gäller framför allt nej-sägare och personer med skyddad identitet. Endast antal Volyminsats pinnstatistik, t.ex. för konsultationer. Dessa uppgifter registreras av den insatsansvarige.

24 Insatser uppföljning av deltagare/deltagande Principer för att välja individinriktad eller strukturövergripande aktivitet deltagarregistrering med personnummer/anonymt eller endast antal (volyminsats) specifik målgrupp OBS! ej ny aktivitet varje år

25 Samtycket Blanketten i original skickas till Försäkringskassan Diariet Samtycket Östersund Eventuell kopia förvaras hos insatsen När det gäller underåriga så är huvudprincipen att den unges mognad och utveckling i kombination med samtyckets omfattning är avgörande i frågan om samtycket ska anses vara giltigt eller inte. Ur Datainspektionens information.. En tumregel kan vara att den som fyllt 15 år normalt är kapabel att ta ställning i samtyckesfrågan. Se vidare FAQ.

26 Deltagarblanketterna Vem är deltagaren? Start- och avslutsdatum Utbildningsnivå - högsta genomförda Hur noga ska vi kolla upp? Försörjning - offentlig försörjning i Sverige Tid i offentlig försörjning Inskriven som aktivt arbetssökande på af Kunna ta ett anvisat arbete.

27 Deltagarblanketterna Avslutningsanledning Utskrivning arbete, studier eller arbetssökande Utskrivning fortsatt rehabilitering Utskrivning pga sjukdom(ej rehab mot arbete i dagsläget) Utskrivning utan mätning Utskrivning övrigt (om deltagaren ej hörs av)

28 Deltagarblanketterna Vem som är huvudman för din organisation avgör vad du får/ska göra med ifyllda deltagarblanketter Om din organisation tillhör kommun eller landsting/region - fråga företrädaren för din arkivmyndighet vad som gäller för din organisation. Om du arbetar på Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan ska underlag för inregistrering och omregistrering av deltagare i SUS gallras omedelbart efter att in-/omregistrering gjorts i SUS.

29 Kompletterande frågor Formuleras och registreras av samverkansadministratör Gäller för samtliga insatser i förbundet Känsliga personuppgifter får inte förekomma uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser, medlemskap i fackförening samt uppgifter som rör deltagarnas hälsa eller sexualliv. ur Frågor och svar Tänk över hur svaren kommer att presenteras i rapporten

30 Rutiner för uppföljning Utbildning för handläggare - återkoppling av resultat Tolkning av begrepp SUS-stödjare Registrera fortlöpande Kvalitetssäkrade resultat kräver kvalitetsarbete på flera plan!

31 Rapporter Insats Deltagare Kostnad - flöden - deltagare med personuppgifter - budget och utfall Kompletterande frågor Registrering Standardrapport status - Af/FK-samarbetet Standardrapport resultat - Af/FK-samarbetet

32 Tack! Helena Johansson Processtöd SUS Samordningsförbunden i Väst Tfn: ,

SUS Lathund Arbetsgången i SUS FINSAM och Tvåpartsfinsam

SUS Lathund Arbetsgången i SUS FINSAM och Tvåpartsfinsam SUS Arbetsgången i SUS FINSAM och Tvåpartsfinsam Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 LÄSANVISNING... 3 2 SAMVERKANSORGANISATION... 4 2.1 BESTÄLL OCH LÄGG UPP SAMVERKANSORGANISATION...

Läs mer

SUS Finsam och Tvåpartsfinsam Användarhandledning

SUS Finsam och Tvåpartsfinsam Användarhandledning SUS Finsam och Tvåpartsfinsam Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 8 1.1 SYFTE... 9 1.2 SKILLNADER MELLAN SAMVERKANSFORMERNA... 10 1.3 REFERENSER... 10 1.4 LÄSANVISNING... 10 2 OM SUS... 11 2.1 SAMVERKANSFORMER...

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

2013-05-15. Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost

2013-05-15. Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost 2013-05-15 Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost Denna arkivbeskrivning, upprättad enligt 6 arkivlagen (SFS 1990:782) och 7 arkivreglemente för Göteborgs Stad. Den har till uppgift

Läs mer

Lathund Personuppgiftslagen (PuL)

Lathund Personuppgiftslagen (PuL) Lathund Personuppgiftslagen (PuL) Behandling Alla former av åtgärder där man hanterar personuppgifter oavsett om det sker via datorn eller inte. Detta kan vara till exempel insamling, registrering och

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7.

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7. VERKSAMHETSPLAN 2013 Innehållsförteckning Inledning 1 Övergripande mål och syfte 1 Organisation Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer 2 Verksamhetens inriktning

Läs mer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Övergripande mål och syfte 3 Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer Verksamhetens inriktning

Läs mer

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 1 AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Mottagare Lokala Ledningsgruppen i Stenungsund PROJEKTETS NAMN: Stenungsunds Teamet Insatser

Läs mer

Årsberättelse med bokslut

Årsberättelse med bokslut Årsberättelse med bokslut 2010 2011 FINNVEDENS SAMORDNINSGFÖRBUND BYGGER BROAR FÖR EN HÅLLBAR SAMVERKAN Organisationsnummer 222000-2873 Innehållsförteckning Syftet med samordningsförbundets verksamhet

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsrapport 2014-01-01 2014-08-31

Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsrapport 2014-01-01 2014-08-31 Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsrapport 2014-01-01 2014-08-31 Innehållsförteckning SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST... 4 UPPFÖLJNING... 5 BUDGET MED INRIKTNING FÖR 2014-2016... 5 REVISION

Läs mer

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-87541-21-6 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2015 Förord Den 15 april 2014 beslutade socialförsäkringsutskottet

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår landstingsstyrelsen att föreslå Landstingsfullmäktige

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår landstingsstyrelsen att föreslå Landstingsfullmäktige Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-06-01 1 (3) HSN 1501-0188 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-09-01, p 4 Årsredovisning 2014 för samordningsförbunden Huddinge,

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 1 222 000-2048 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 1 222 000-2048 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 2 Verksamhetsberättelse 2008 för Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

Verksamhetsberättelse och bokslut 2013

Verksamhetsberättelse och bokslut 2013 Verksamhetsberättelse och bokslut 2013 Finspångs Samordningsförbund Bergslagsvägen 13-15 612 80 Finspång Org.nr. 222000-2170 1 Innehållsförteckning 1 Förbundet... 3 1.1 Samordningsförbundets organisation

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

En verksamhet i samverkan mellan Försäkringskassan, Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting REHABSTEGET

En verksamhet i samverkan mellan Försäkringskassan, Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting REHABSTEGET En verksamhet i samverkan mellan Försäkringskassan, Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting REHABSTEGET Plan från och med 2012 och tillsvidare Rehabsteget är en verksamhet i samverkan

Läs mer

Samordningsförbundet i Blekinge Sammanfattande redogörelse av 2014 års granskning

Samordningsförbundet i Blekinge Sammanfattande redogörelse av 2014 års granskning Samordningsförbundet i Blekinge Sammanfattande redogörelse av 2014 års granskning 2015-04-24 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna från medlemmarna Landstinget Blekinge, Blekinge läns

Läs mer

ÅRSREDOVISNING med tillhörande VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

ÅRSREDOVISNING med tillhörande VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Org. nr 222 000-2030 Finansiell samordning av rehabilitering mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och kommunerna Lysekil, Munkedal,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Samordningsförbundet i Blekinge län Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2012

Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2012 Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2012 Sida: 2 av 31 2 Sida: 3 av 31 Dnr: Af 2011/414101,

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2009/008-01 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Läs mer

Förprojektering av ESF-projekt inom FINSAM

Förprojektering av ESF-projekt inom FINSAM Förprojektering av ESF-projekt inom FINSAM Rapport 2011-06-10 I samverkan med: 1 Sammanfattning Studieförbundet Sensus har på uppdrag av SKL analyserat förutsättningar och intresse från samordningsförbund

Läs mer

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Omsorgsförvaltningen Beslutad ON 131217 On 212. Gäller från och med 140101 sdfasdsfasf Innehåll Inledning... 4 Personuppgift... 4 Känsliga uppgifter...

Läs mer

Borås 2010-08-18. Direktionen för. Sjuhärads Kommunalförbund. Olovholmsgatan 32, Borås. Sammanträdesrum; Stinas rum plan 1

Borås 2010-08-18. Direktionen för. Sjuhärads Kommunalförbund. Olovholmsgatan 32, Borås. Sammanträdesrum; Stinas rum plan 1 KALLELSE Borås 2010-08-18 Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund Härmed kallas till sammanträde Tid: Torsdag 26 augusti kl 13.15 Plats: Sjuhärads Kommunalförbund Olovholmsgatan 32, Borås Sammanträdesrum;

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 27 (29) 2015-04-13 Ks 23. Årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Kalmar län 2014 samt val av kommunal revisor för mandatperioden

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 OCH LÅNGSIKTIG INRIKTNING 2016-2018 FÖR NORRA VÄSTMANLANDS SAMORDNINGSFÖRBUND (Antagen av styrelsen för NVSam 2014-11-26)

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 OCH LÅNGSIKTIG INRIKTNING 2016-2018 FÖR NORRA VÄSTMANLANDS SAMORDNINGSFÖRBUND (Antagen av styrelsen för NVSam 2014-11-26) 1 Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 19 737 80 Fagersta Telefon: 0736-498 499 www.samordningvastmanland.se/nv www.facebook.com/norravastmanlandssamordningsforbund VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015

Läs mer

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter Regel BESLUTSDATUM: 2013-11-06 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Åsa Sydén HANTERINGSKLASS Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK SE-103

Läs mer