Kurshandbok Inventering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurshandbok Inventering"

Transkript

1 Kurshandbok Inventering Copyright 2015 FDT AB Köpmangatan LULEÅ Försäljning Support Fax Hemsida Innehållet i denna programmanual kan ändras utan meddelande och representerar inte en förbindelse från FDT: s sida.

2 Innehållsförteckning Total eller Rullande inventering?... 1 Total inventering är standard i programmet Rullande inventering... 1 Vad bör man tänka på innan man börjar inventera?... 1 Hur komplett är mitt artikelregister?... 2 Lagersaldo... 2 Olika metoder... 3 Manuell registrering... 3 Inventering med handdator:... 3 Inventering med fil:... 4 Inventering med inventeringsförslag på papper:... 4 Vad bör du tänka på under en pågående inventeringen... 5 När du genomfört en inventering... 6 Arbetsgången... 6 Vid manuell inventering... 6 Vid inventering med handdator:... 6 Vid inventering med fil:... 7 Vid inventeringsförslag på papper:... 7 Gör kontroller under pågående inventering... 8 Avsluta inventering... 9 Inventering kan genomföras till ett specifikt datum Underlag till bokföringen Arbetsgång Rullande inventering Ställda frågor till FDT support... 15

3 Total eller Rullande inventering? Det finns två sätt att inventera på som i grunden handlar om hur många gånger per år man inventerar hela lagret. Lagen säger att hela lagret ska inventeras minst en gång per år. Om man gör detta vid ett tillfälle eller flera gånger under året spelar ingen roll så länge allt har inventerats minst en gång. Total inventering är standard i programmet Hela inventeringen görs vid ett tillfälle och alla artiklar räknas. Detta kräver inget aktivt val i programmet utan är standard. Om en inventering har pågått mer än 30 dagar kommer du få en varning. Rullande inventering Om man inventerar delar av lagret vid flera tillfällen som tillsammans gör att hela lagret har räknats ska man välja rullande inventering. Rekommenderas t ex vid säsongsvaror och inventeringen pågår under en sexmånadersperiod till ett år. Om samma artikel finns med på två olika delinventeringar vid rullande inventering så sätter programmet den sista delinventeringen som artikelns inventerade värde. Alltså programmet räknar inte ihop artikeln i varje delinventering. Vad bör man tänka på innan man börjar inventera? Inleveranser skall tas omhand innan inventeringen. Viktigt att förbereda, ska artiklarna med eller inte i årets inventering? Märk upp det som inte ska tas med. o t ex Varor på väg varor på godsmottagningen men ingen leverantörsfaktura har ännu inte anlänt leverantörsfaktura som anlänt men inga varor Installera senaste programversionen av Avance för senaste uppdateringen av funktionerna. Kontrollera inställningar i Avance Verktyg under Arkiv-Programinställningar- Fakturering-Anskaffning, TG/TB, vilket värde av inpris eller medelvärde som överförts till bokföringen under året. 1

4 Ta alltid en Backup innan inventeringen genomförs (ev avvakta nattlig Backup). Om du har Fdt Backup Express sker en Backup varje natt. Önskar du hjälp kan Fdt hjälpa till Accessdatabas (support) eller SQL (Teknik support) mot debitering. Hur markerar man rent fysiskt vad som är inventerat i lagret eller butiken? Hur har ni gjort tidigare år? t ex Post-IT lappar på de hyllor som är inventerade, karta över butiken/lagret. Hur komplett är mitt artikelregister? Innan inventering registrera alla artiklar i butiken/lagret. Varje artikel ska registreras på eget artikelnr, enligt den standard som gäller på företaget. Lagersaldo Gå igenom dina lagerplatser, huvudlager, reklamationslager (Id 88) och kassaktionslager (Id 89). Om du har tilläggsmodulen Flerlagerställen gå även igenom de lagren. Gör alltid urval på lagersaldo.lager <> 0 för att undvika att få med artiklar utan lagersaldo. 2

5 Lagerlistan innehåller både Inpris och Medelpris. Se i Avance Verktyg programinställningar vilket pris som överförts till bokföringen under året. Olika metoder Du kan registrera artiklar manuellt, använda inventeringsförslag på papper, inläst fil samt handdator inom samma inventering. Manuell registrering I registreringsbilden kan du registrera artikel för artikel manuellt. Inventering med handdator: Fördelar med handdator: Du skannar artiklenr eller EANkod och registrerar direkt i handddatorn antalet per artikel. Det förutsätter att du har alla dina artiklar registrerade i artikelregistret. Du behöver inte notera på papper. Inläst fil kommer att flyttas till Backup mapp efter inläsning. Det går att läsa in den på nytt genom att byta namn på den 3

6 Installera handdatorn själv enligt medföljande instruktioner eller via FDTs tekniker. De hjälper dig mot debitering. Testa din handdator i god tid inför inventeringen. Gör såhär: Scanna in en artikel, läs in i inventeringsbilden. Radera sedan förslaget genom att klicka på Hämta och Hämta godkänt förslag. Radera i tabellen. Om inte handdatorn fungerar behöver du ta kontakt med Fdt Teknik för att rätta till problemet. Handdatorn kan t ex vara trasig, dåligt batteri, sökvägar har försvunnit, mm Inventering med fil: Även textfiler eller Excel-filer kan importeras. Textfiler består av två kolumner separerade med pipe, ex: I Excelfiler måste första arket användas, kolumn A och B används för information. Första kolumnen (gäller både text och excel) innehåller artikelnummer och andra kolumnen antal. Inventering med inventeringsförslag på papper: För att man ska få en hjälp i samband med manuell inventering kan man skriva ut inventeringsförslag. När man räknar artiklarna fyller man i antalet som finns för varje artikel på inventeringsförslaget. I detta fall måste alla artiklar på pappret räknas innan man för in värdena i programmet. När man ska registrera inventeringen hämtar man förslaget genom att klicka på knappen Hämta högst upp till höger i bild och väljer Hämta förslag och ändrar de värden som inte stämmer. Inventeringsförslag skrivs ut från Rapportbilden. Fundera igenom hur du vill inventera artiklarna och hur de därmed ska skrivas ut på papper t ex per artikelgrupp, per varugrupp, per leverantör etc. Kontrollera inställningar i Avance Verktyg under Arkiv-Programinställningar fakturering Inventering o Inventeringsförslag på papper: o Ange sorteringsordning o Ange urval artiklar som finns i lager/order/inköp eller rörda under senaste året (ett år tillbaka i tiden fr.o.m. det datum som förslaget tas fram) o Ange Urval artiklar som finns i lager/order/inköp eller rörda på mitt lagerställe. Det har endast betydelse för de med modulen lagerställe/filial. De båda urvalen stör inte varandra, dvs man kan markera båda två 4

7 o Inventeringsförslag på papper skrivs ut från: Avance Fakturering/ Rapport/Inventering Tips: o Dokumentera till nästa år. o Skriv inte ut listorna långt i förväg, de ska skrivas ut och godkännas strax innan inventeringen startar. Vad bör du tänka på under en pågående inventeringen Allt går att ändra tills man genomför inventeringen, d.v.s. du behöver inte vara orolig att det du sparar inte kan ändras. Se till att det finns en back-up innan inventeringen genomförs. Inventeringen behöver inte genomföras en viss tidpunkt utan du kan alltid göra den senare så länge datum/klockslag är korrekt i registreringen. Om du inte vet chansa inte, be om hjälp. Ring Fdt Support. Kontrollera rapporten godkända förslag innan du genomför en inventering så allt verkar rimligt. 5

8 Det är bara godkända förslag som kommer att ingå i inventeringen, ej godkända förslag kommer att raderas. Se till att datumet/klockslaget är korrekt i registreringen, det är det datumet/klockslaget som angivet antal gäller för. Alla sätt kan användas samtidigt, d.v.s. man kan föra in artiklar manuellt, använda inventeringsförslag samt handdator. Om samma artikel förekommer på flera förslag kommer det bli summan av alla registreringar som förs in på lagret. När du genomfört en inventering Om du upptäcker att du gjort fel efter genomförandet, t ex inventerat felaktigt antal på några viktiga artiklar, kan detta korrigeras med en komplettering. Man kan registrera om de felaktiga artiklarna och välja att göra en komplettering till senast genomförd inventering. Se mer information i F1 avsnitt Visa avancerat alternativ i manualen Arbetsgången Vid manuell inventering Påbörja inventeringen Flik Påbörja Registrera artiklarna i Flik Registrera Spara Vid inventering med handdator: Skanna in artiklarna och ange räknat lagerantal, scanna in max 100 artiklar åt gången Läs in handdatorfilerna genom att klicka på Hämta i högra hörnet, välj Hämta från handdator. En dialogruta med information om den inlästa filen visas, t ex Förslag nr 4 skapat med information från handdatorn. Inlästa förslag blir automatiskt markerade som godkända, förutsatt att alla artiklar finns i artikelregistret. Se statuslisten högst upp i bilden med information om hur många förslag som är godkända och hur många artiklar som har räknats. 6

9 Om den inlästa handdatorfilen innehåller artiklar som inte är upplagda i artikelregistret visas istället meddelandet Förslag nr 4 skapat med information från handdatorn. Alla rader kunde inte godkännas eftersom alla artiklar inte fanns. Klicka på Hämta och välj Hämta förslag. Välj förslag ur tabellen och klicka på OK. Inlästa artiklar som inte finns i artikelregistret blir rödmarkerade. Justera dessa rader genom att ändra till rätt artikelnummer eller lägg upp artikeln i artikelregistret. Du kan även ange artikelnumret som ett alias på en befintlig artikel. När du hämtar upp förslaget på nytt hämtas artikeln. Markera fältet Godkänd och spara förslaget. När en registrering är klar och du tänker spara måste du se till att lagerdatum och klockslag är korrekt eftersom det antal som du angivit ska gälla för det lagerdatumet och klockslaget. Kontrollera kontinuerligt lagervärdet via rapporten Godkända förslag, total visas på sista sidan Du kan hämta upp godkända förslag och korrigera uppgifterna om de skulle vara felaktiga. Klicka på Hämta, välj Hämta förslag (här kan du även skriva ut förslaget igen) och genomför ändringarna, spara. Vid inventering med fil: För att hämta en fil till registreringsformuläret, klicka på knappen Hämta högst upp till höger i bild och välj Hämta fil. Inläsningen kommer att skapa förslag, finns artikeln i Artikelregistret kommer förslaget att bli godkänt, saknas artikeln kommer det inte att bli godkänt. Eftersom detta sker per rad kan man på samma förslagsnummer både ha godkända och ej godkända rader. Vid inventeringsförslag på papper: Utskrift, Ctrl-P, för att skapa ett inventeringsförslag. Skriv ut från Rapport / Invent/Retur Godkänn utskriften i dialogrutan för att skapa 7

10 inventeringsförslaget. Räkna/Fysisk inventering, Notera på inventeringsförslaget korrekt antal. Viktigt att notera datum och klockslag när inventeringen sker. Hämta fram inventeringsförslag - Registrera inventerat antal enligt resultatet av den fysiska inventeringen. Registrera datum och klockslag i Fältet Lagerdatum i nedre vänstra hörnet av bilden. Välj Godkänd och Spara. Programmet sparar det inventerade antalet per artikel i det godkända förslaget. Gör kontroller under pågående inventering Gå igenom Godkända förslag = kontrollera om någon felregistrering är gjord Analysera Saknade artiklar = vid handator eller läst in från fil, som fångar upp de artiklar som inte finns i artikelregistret = registrera/lägga upp dessa artiklar korrekt Ej godkända förslag = för att fånga upp de förslag som inte är godkända för att godkänna dessa Differensrapport, visar diff mellan registrerat antal i godkänt förslag och antalet enligt lagerrapporten/innan inventering = för att fånga upp ev fel inventeringar. - Dessa Rapporter visar lagrets medelvärde. 8

11 Avsluta inventering När du anser att inventeringen är klar - Kontrollera lagervärdet via rapporten Godkända förslag. Totalt lagervärde visas på sista sidan. Välj fliken Genomför. - Nr 1 i fliken Genomför. Gå igenom alla förslag och se till att det inte finns några ej godkända förslag. När alla förslag är godkända blir knappen grå och du kan hoppa över denna punkt. - Nr 2 i Genomför: Hämta ej registrerade artiklar för att nollställa de artiklar som ej har räknats men som har lagersaldo i systemet, klicka på utför. Programmet skapar ett godkänt förslag. Gå tillbaka till registrera fliken. Hämta förslaget som skapats. Gå igenom detta förslag för att kontrollera att det är korrekt. Korrigera förslaget. Godkänn, Spara. 9

12 Välj utför igen och du får upp nedan dialogruta. Ta en Backup innan du genomför inventeringen, vänta till nästa dag om den tas automatiskt nattetid. Vänta tills nästa dag med att Genomföra inventeringen dvs Back-up. Ange Inventeringsdatum. Inventering kan genomföras till ett specifikt datum Om du väntar några dagar med att genomföra en inventering, kan du välja ett datum mellan senast godkända förslag och dagens datum. Vid genomförandet Genomför uppdateras lagret med ett nytt lagersaldo från godkända förslag. Varje lagerrörelse, in- och utleveranser, som skett efter angivet lagerdatum och klockslag för varje godkänt förslag tar programmet hänsyn till. Lagerantalet kommer att uppdateras efter faktiska lagerrörelser för att nå korrekt lagersaldo vid det datum som väljs som genomförande datum. Klicka på Genomför - en dialog ruta kommer upp 10

13 När du svarar Ja visas Ny dialogruta. Genomfört inventering och skapat löpnummer xx. Anteckna löpnumret. Önskas en egen anteckning kan den noteras i Notat som kommer att sparas tillsammans med skapat löpnummer. Underlag till bokföringen Direkt efter genomförandet tar du fram lagerrapporter. Rapport Inventerat lagervärde och Inventerad differens. Gör urval på det löpnummer som du erhåller vid genomförande av inventeringen. Rapporten kan skrivas ut med beräkning på inpris eller medelpris, beroende på vad som är aktuellt för ditt företag. Se programinställning Fdt verktyg. 11

14 Tips - Exportera lagerlistan (innan butiken har hunnit öppna efter inventeringen) och Inventerat lagervärde till Excel eller som pdf-fil. 12

15 Arbetsgång Rullande inventering Flik Påbörja. Vid rullande inventering markerar man kryssboxen och klickar sedan på Utför för att starta en rullande inventering. När en rullande inventering är startad visas istället följande: Fliken Avsluta rullande används när man är klar med alla delinventeringar i en rullande inventering. Varje delinventering registreras och genomförs enskilt. När alla delinventeringar under en period (mer än 6 månader, oftast 1 år) är klara väljer man att avsluta den rullande inventering, man ska alltså INTE avsluta rullande inventering vid varje delinventering. Registrera artiklarna manuellt eller via handdator. Om samma artikel finns med på två olika delinventeringar vid rullande inventering så väljer programmet den sista delinventeringen som artikelns inventerade värde. Alltså programmet räknar inte ihop artikeln i varje delinventering. Genomför. - Tänk på att Godkänna alla förslag innan du genomför. De båda funktionerna Utför ska vara grå. - Funktionen Nollställ artiklar på ej godkända förslag, klicka på Utför. Programmet kommer att skapa ett förslag - Uppdatera lagret Genomför När man klickar på Genomför uppdateras lagret med nytt lagersaldo från godkända förslag för angivet lagerdatum. Lagerrörelser som skett efter angivet lagerdatum för varje förslag kommer det tas hänsyn till. Lagret kommer att uppdateras med en lagerändring för att nå korrekt lagersaldo. Notat kommer att sparas med löpnumret. Urval på löpnummer kan göras i Rapportbilden. 13

16 Avsluta rullande När alla delinventeringar är klara för en period (mer än 6 månader, oftast 1 år )avslutar man den rullande inventeringen. Ej registrerade artiklar. Artiklar som inte har ingått i någon delinventeringen men som har ett lagersaldo, skapa ett förslag på dessa med noll i antal. Ange ett lagerdatum och klicka på utför. För att kunna fortsätta måste detta förslag genomföras, vill man titta på det kan det hämtas upp i registreringen. Genomför förslaget på fliken Genomför. Avsluta. Det finns nu två val, båda avslutar inventeringen men man har alternativet att skapa ett nytt inventeringslöpnr för valt datum. Detta används om man har flera delinventeringar och vill ha ett inventerinslöpnr som innehåller summan av alla delinventeringar. Programmet kommer i detta fall att räkna ut vad lagersaldot skulle vara för alla artiklar som har ingått i någon delinventering vid valt datum. Datum måste ligga idag eller bakåt i tiden. 14

17 Ställda frågor till FDT support Hur ställer jag in behörigheter? Under menyn Arkiv, Inställningar och fliken Rättigheter kan man välja två funktioner: Genomföra inventering innebär att man har tillgång till fliken Genomför. Ska funktionen inte vara tillgänglig för en grupp väljer man Ta bort. Inventeringsadministratör innebär att man kan göra allting. Ska funktionen inte vara tillgänglig för en grupp väljer man Ta bort, flikarna Påbörja och Avsluta rullande kommer då aldrig att vara tillgängliga. Förslag på upplägg för två olika roller: Den som - Registrerar Genomför Startar/lägger upp Genomföra Ta bort Administratör Handdatorn fungerar inte för att den gamla datorn har bytts ut, tekniker från FDT installerar. Har fått in konstiga värden granska rapporten Godkända förslag innan inventeringen utförs för att fånga upp felregistreringar, ta fram det godkända förslaget och spara med korrekt värde. Får inte upp inventeringsförslag på vissa artiklar. Kontrollera att artikeln inte ligger på ett förslag. Detta kan du söka reda på i rapport inventering sök artiklenr godkänna förslag eller ej godkända förslag. Kontrollera även inställningar i verktyg. Har tagit fram inventeringsförslag men får inte upp förslagen i inventeringen. Det berodde på att de inte har godkänt utskriften (ev skrivit ut från Granska-bilden och då far man inte upp godkännandefrågan). Får skriva ut på nytt och godkänna utskriften samt vara noga med lagerdatum de registrerar in antalet. Hur kan man kontrollera vad som har inventerats för en viss artikel? Välj rapport Godkända förslag eller Ej godkända förslag, gör urval på artikelnummer. Hur skriver jag ut inventeringsförslag som redan har registrerats? Välj rapport Godkända förslag eller Ej godkända förslag, (du kan göra urval på inventeringsförslagets löpnummer. Godkända förslag kan även skrivas ut på nytt via funktionen Hämta, Godkänt förslag. 15

18 Vill ta ut inventeringsförslag igen. Går ej - får antingen radera inventeringsförslaget eller skriva ut ej godkända förslag. En inläsning från handdatorn gick fel, kan jag läsa in den på nytt? Filen sparas i en mapp som heter Backup och finns under den katalog där handdatorn har installerats. Filnamnet innehåller datum och klockslag då den lästes in och är en textfil (*.in), den kan exempelvis heta txt.in. Kopiera tillbaka den till katalogen som den läses in från och hämta upp den på nytt via inventeringsbilden, fliken Registrering. Inventeringen har gett fel lagersaldo vid rullande inventering. Inventeringsförslagen var godkända, men den aktuella delinventeringen hade inte genomförts. Vill ta ut en lista på artiklar som inte finns i någon rullande inventering. Klicka på Nollställ alla artiklar som inte finns i registerringen och där ändra antalet till korrekt. Vid utskrift av inventeringslistor så kommer endast artiklar som är rörda under året. Ändra inställning i Avance Verktyg, programinställningar/inventering och sätt att den även ska rörda på mitt lagerställe. Hur får jag ut det inventerade lagervärdet efter att inventeringen utförts? När du genomförde din inventering fick du ett löpnummer av systemet, t ex 4. Du kan ta ut lagervärdet på det löpnumret i Avance Fakturering under Rapporter, gör urval på Löpnr=4 Behöver hjälp att radera ej godkända inventeringsförslag. Markera "Visa avancerade alternativ i registrering och genomför". Därefter kan de i registrerabilden radera ej godkända förslag genom Hämta-knappen. Ska inventera endast en varugrupp och den varugruppen ska inventeras med handdator. Resterande artiklar ska det skrivas ut inventeringsförslag på och därefter ska lagersaldot nollas på dessa artiklar eftersom dessa inte finns på lager/i butiken. Hur göra urval på dessa artiklar då inventeringsförslaget ska skrivas ut? Gör urval på varugrupp, då kommer resterande artiklar som ej har räknats med på nya inventeringsförslag. En artikel visas inte i registreringsbilden i inventeringen. Får meddelande om att artikeln inte finns. Det berodde på att artikeln hade Sortimentstatus = Utgått. Vill nolla minuslagersaldon innan inventeringen startas, men det behöver/ska inte göras. Det görs i slutet av inventeringen under fliken Genomför via funktionen Artiklar som inte har ingått i registreringen. Skapa godkänt förslag och sätt antal till 0. Utförs inte detta kommer ingen ändring att ske på dessa artiklar. Vill få ut rapport över artiklar som inte blivit inventerade. Välj att ta ut inventeringsförslag där datum är mindre än det datum inventering gjordes. Om man råkat genomföra inventering flera ggr Detta inträffar 0m man först genomför inventeringen och därefter hämtar alla ej registrerade artiklar och efter det genomför inventeringen en gång till. Då kommer man att nollställa alla artiklars lagersaldo. Lösning: Ta reda på korrekt löpnummer i inventeringen, ex yyy. Gå till inventering flik 1, markera avancerade alternativ. Välj ominventering (på flik 1)och ange löpnumret yyy. Man kan därefter tabort den felaktiga inventeringen i Avance verktyg, specialkommando, Xxx är det felaktiga löpnumret som inte gäller. Ange sql: Delete from inventering where löpnummer=xxx 16

Snabbinstruktion Inventering ver 8.5

Snabbinstruktion Inventering ver 8.5 Steg 1: Val av inventeringsmetod Det finns två sätt att inventera på som i grunden handlar om hur många gånger per år man inventerar hela lagret. Total inventering Total inventering innebär att man gör

Läs mer

FDT WebbVerktyg. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax

FDT WebbVerktyg. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax FDT WebbVerktyg Copyright 2012 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual

Läs mer

Avance 8.3 Individmodul

Avance 8.3 Individmodul Avance 8.3 Individmodul 2007-05-24 Copyright 2007 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering.

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering. På detta sätt kan du påverka hur Inventeringsunderlaget kommer att se ut. Om du behåller markeringen Ingen skrivs bara artikelns Artikelnummer ut på listan, alltså ingen Benämning. Om du inte vill ha ut

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Presentkort. Tillgodoreskontra. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax

Presentkort. Tillgodoreskontra. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax Presentkort Tillgodoreskontra Copyright 2016 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna

Läs mer

InExchange. Copyright 2015. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

InExchange. Copyright 2015. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. InExchange Copyright 2015 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual

Läs mer

SMS-funktionen. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax

SMS-funktionen. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax SMS-funktionen Copyright 2012 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual

Läs mer

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio 2 december 2004 Memo för årsskifte Pyramid Business Studio Denna sammanställning innehåller de vanligast förekommande frågorna inför och efter årsskiftet och redovisar

Läs mer

Arbetsgång vid inventering

Arbetsgång vid inventering Arbetsgång vid inventering Pyramid Business Studio 3.40A (2011-01-03) Vid inventering i Pyramid Business Studio från och med 3.40A finns det möjlighet att välja olika alternativ beroende på när inventeringsanmodan

Läs mer

Arbetsgång vid inventering

Arbetsgång vid inventering Arbetsgång vid inventering Pyramid Business Studio från och med 3.40A (2015-02-19) Vid inventering i Pyramid Business Studio från och med 3.40A finns det möjlighet att välja olika alternativ beroende på

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

Inventering med NordicID - handdator

Inventering med NordicID - handdator Inventering med NordicID - handdator 1. Kontrollera kontakten till datorn. Nätverkskopplad: Detta kontrollerar du under Inställningar på handdatorn. IP-adressen står i fältet IP adress. Står det 127.0.0.1

Läs mer

Välj Avdelningar - Lager Lagerjournaler - Inventeringsjournaler

Välj Avdelningar - Lager Lagerjournaler - Inventeringsjournaler Inventering För att kunna inventera ska man först beräkna lagersladot. Man använder samma inventeringsjournal oavsett om man inventerar per artikel eller per lagerställe och lagerplats. (D.v.s. om man

Läs mer

LAGERSYSTEM MED FLERA LAGERPLATSER... 2 LAGRETS STRUKTUR... 3 HUR FUNKTIONER PÅVERKAR LAGRET... 4 RESERVATION OCH FÖRDELNING I BESTÄLLNING...

LAGERSYSTEM MED FLERA LAGERPLATSER... 2 LAGRETS STRUKTUR... 3 HUR FUNKTIONER PÅVERKAR LAGRET... 4 RESERVATION OCH FÖRDELNING I BESTÄLLNING... INNEHÅLLSFÖRTECKNING LAGERSYSTEM MED FLERA LAGERPLATSER... 2 LAGRETS STRUKTUR... 3 HUR FUNKTIONER PÅVERKAR LAGRET... 4 RESERVATION OCH FÖRDELNING I BESTÄLLNING... 5 LAGERRÖRELSER OCH KONTERINGAR...6 ATT

Läs mer

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB Supportdokument från Visma Spcs Tips för användare av lagermodulen Copyright 2009 Visma SPCS AB Visma Compact version 5.1.3 april 2009 Innehåll Inledning... 3 Förberedande inställningar... 3 Lagerrörelser...

Läs mer

Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem.

Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem. Generellt Allmänt Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem. Tilläggsmodul Pocket är en tilläggsmodul till Näsgård

Läs mer

Husavdrag. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax Hemsida

Husavdrag. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax Hemsida Husavdrag Copyright 2016 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Inventering/Rullande. iscala? Hur ställer man in iscala för att använda sig av rullande inventering? Lennart Andersson

Inventering/Rullande. iscala? Hur ställer man in iscala för att använda sig av rullande inventering? Lennart Andersson Inventering/Rullande Inventering Vilka olika inventeringsmöjligheter erbjuder iscala? Hur ställer man in iscala för att använda sig av rullande inventering? Lennart Andersson Inventering Inventering görs

Läs mer

Elmia Mässkatalog för PocketPC

Elmia Mässkatalog för PocketPC Elmia Mässkatalog för PocketPC Version 1.1 Licensinformation... 2 Systemkrav... 2 Installation... 2 Kom igång... 3 Utställare A-Ö... 4 Sök utställare... 5 Sök Produkt... 6 Företagsinformation... 7 Mina

Läs mer

Novaschem Integration. Procapita Education Grundskola

Novaschem Integration. Procapita Education Grundskola Novaschem Integration Procapita Education Grundskola Augusti 2013 Education Sida 2/15 Innehåll FÖRBEREDELSER... 3 Nytt läsår... 3 Pågående läsår... 3 Förberedelser övrigt... 3 Procapita... 4 Export från

Läs mer

Inventering per lagerställe. Inventering per lagerställe. De angivna hänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision.

Inventering per lagerställe. Inventering per lagerställe. De angivna hänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inventering per lagerställe De angivna hänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Börja med att beräkna lagersaldo för de artiklar som finns på lagerhyllan som ska inventeras. Beräkna lagersaldo

Läs mer

Ange eventuellt sökväg till

Ange eventuellt sökväg till Materialplanering Materialplaneringen används som ett kraftfullt hjälpmedel vid planering och inköp av materiel. I materialplanering kan du hämta underlag från en rad delsystem i Entré, exempelvis från

Läs mer

Datum Skapad av Dokument ID Sida Thomas Moström WH (13) Företag Titel Version. Polgate Manual & rutinbeskrivning 1.

Datum Skapad av Dokument ID Sida Thomas Moström WH (13) Företag Titel Version. Polgate Manual & rutinbeskrivning 1. 2014-09-01 Thomas Moström WH-101 1 (13) Inventeringsrutiner 2014-09-01 Thomas Moström WH-101 2 (13) 1 Introduktion 1.1 Scope Detta dokument är beskrivning av inpris förändringar vid inköp i lagerbok samt

Läs mer

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet

Läs mer

Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne

Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne 2016-03-01 Tips! Skriv ut de lathundar ni vill ha lätt tillgängliga och häfta ihop dem som egna häften. Innehåll Lathund 1 - Översikt kassabilden... 3 Lathund

Läs mer

[INVENTERINGSMANUAL]

[INVENTERINGSMANUAL] DdD [INVENTERINGSMANUAL] Summerande manual i förberedande syfte innan inventering, handhavande av inventeringsscanner, samt hantering i backoffice i samband med inventering. Inledning För att genomföra

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i imovie 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med imovie. 1.1 Förutsättningar imovie

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Skapa betalningar Lista skapade betalningar Korrigera/skicka skapade betalningar Utskrift skapade betalningar Godkänna betalningar Leverantörsbetalningar Inställningar

Läs mer

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual.

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual. Utgåva 2-2015 Prodtime AB Fabriksgatan 4 LIDKÖPING 0510-260 70 info@prodtime.se www.prodtime.se Prodtime Nyhetsbrev - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0 Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas

Läs mer

INNEHÅLL. INNEHÅLL 26 mars 2009. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Konfigurering av SHOPsync 2

INNEHÅLL. INNEHÅLL 26 mars 2009. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Konfigurering av SHOPsync 2 INNEHÅLL 26 mars 2009 INNEHÅLL 1 Installation av SHOPsync 1 2 Konfigurering av SHOPsync 2 3 Övriga inställningar i webbutiken & ekonomiprogrammet 13 i SHOPsync manual Nordisk e-handel AB KAPITEL 1 INSTALLATION

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.5.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Koppling SPCS...2-3 2.1 Förutsättningar...2-3 2.1.1...Allmänt...2-3 2.1.2...Småregister

Läs mer

Beställning/inköp. Beställning/inköp

Beställning/inköp. Beställning/inköp Beställning/inköp Om du har Visma Administration 2000 kan du skriva beställningar till din leverantör. När leveransen sedan kommer kan du göra inleverans i lagret från leverantörens följesedel. Slutligen

Läs mer

131218/mti. Snabbguide

131218/mti. Snabbguide 131218/mti Snabbguide Välkommen till MOR Online Detta häfte kommer att hjälpa dig igång med MOR Online. Här kommer du kunna läsa dig till hur du söker, kopierar artiklar, bygger upp din inventering och

Läs mer

SCB Räkenskapssammandrag

SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag 1 1. KOMMA IGÅNG MED PROGRAMMET... 2 1.1 ÖVERSIKT FÖRBEREDELSER... 2 1.2 STARTA PROGRAMMET... 3 1.3 ÖVERSIKT SCB MENY... 5 1.4 INSTÄLLNINGAR... 6 1.5 KOLUMNER...

Läs mer

FDT Kundportal. Copyright 2012. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99

FDT Kundportal. Copyright 2012. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 FDT Kundportal Copyright 2012 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual

Läs mer

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin EVO DEV EvodevExcel.GarpReportAddin Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697 Innehåll Installera programmet 1 Installation 1 Registerinställningar 1 Start av

Läs mer

SystemQ affärssystem. Grundkurs

SystemQ affärssystem. Grundkurs SystemQ affärssystem Grundkurs Lära oss att hitta Snabbkommandon Knep Nyttiga funktioner Handboken: www.cyberstore.se/handbok Komma in i SystemQ-tänket Affärsprocesser Order registrering Utleveranser Fakturering

Läs mer

Så här inventerar du med Serveras inventeringswebb.

Så här inventerar du med Serveras inventeringswebb. Logga in Gå in på www.servera.se Klicka på Inventeringswebben. Eller klicka på Tjänster i menyn och välj Inventering. Logga in på Skriv in ditt användarnamn och lösenord. Första gången har du fått det

Läs mer

Årsbyte och kontrolluppgifter i BL Lön

Årsbyte och kontrolluppgifter i BL Lön Årsbyte och kontrolluppgifter i BL Lön Arbetsgång 1. Registrera först klart alla löner med utbetalningsdatum under 2010 och se till att dessa är registrerade och uppdaterade. 2. Du måste installera version

Läs mer

Filimport till Norstedts Byrå

Filimport till Norstedts Byrå Filimport till Norstedts Byrå Det är viktigt att du följer dessa anvisningar noga för att överföringen av filer till Norstedts Byrå ska bli korrekt. Tänk på att starta tidigt på dagen då det kan ta lång

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Skärmbilder med beskrivningar från EasyCashier

Skärmbilder med beskrivningar från EasyCashier Skärmbilder med beskrivningar från EasyCashier Ett axplock av funktioner, inställningar, rapporter m.m. som finns i kassasystemet Det första man möts av i EasyCashier är inloggningsrutan. Här väljs vilken

Läs mer

med Office 365 i Dynamics NAV 2015

med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Arbeta Arbeta med med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Office 365 i Dynamics NAV 2015. - En guide för att enkelt komma igång Innehåll Kom igång med Office 365 i Dynamics NAV 2015... 1 Använd Word i Dynamics

Läs mer

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se WebitRental Uthyrningssystem WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se Instruktioner INSTALLATION... 3 FRÅN CD... 3 FRÅN NÄTET... 3 KOMMA IGÅNG... 4 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4 HYRTIDER... 4 SJÄLVRISKREDUCERING...

Läs mer

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2 RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2 RemoteX Technologies Innehållsförteckning Förord... 3 Systemkrav för Visma Connect... 4 Installation av Visma Connect... 4 Uppgradering av Visma Connect...

Läs mer

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening Versionsnyheter I denna text får du information om nyheterna i den senaste versionen av programmet. För mer utförlig hjälp om programmet i övrigt,

Läs mer

Lagerstyrning & Transportekonomi 2012

Lagerstyrning & Transportekonomi 2012 Administration av lagret. www.logistikprogrammet.org 3 Företaget KoS har nu etablerat ett nytt centrallager. De tidigare manuella rutinerna ska nu ersättas av ett administrativt affärssystem. Volymerna

Läs mer

Patrik Calén 2012-09-13

Patrik Calén 2012-09-13 PVF PLÅT VENT FORU AB PVF-Entreprenad Manual Patrik Calén 2012-09-13 Inneha ll Stödregister o Registervård 3 o Max resurser 6 o Resursfärger 7 o Arbetsvecka 8 o Arbetsvecka undantag 8 o Grunduppgifter

Läs mer

Dokumentation Optitec RS Artikelhantering & Inventering

Dokumentation Optitec RS Artikelhantering & Inventering Dokumentation Optitec RS Artikelhantering & Inventering 1 Innehållsförteckning Artiklar... 3 Lager... 8 Lager historik... 9 Leverantörer... 9 Integration... 12 Prishantering... 12 Varugrupper... 13 Huvudvarugrupper...

Läs mer

ELKEDJAN. Prisinläsning i Entré Windows

ELKEDJAN. Prisinläsning i Entré Windows ELKEDJAN Prisinläsning i Entré Windows 2002-02-05 Generellt Elkedjan Prisinläsning i Entré Windows Elkedjans Prisfiler Elkedjan distribuerar ett flertal olika prisfiler med olika innehåll och för olika

Läs mer

Skicka information från MONITOR till Unifaun Orderkoppling

Skicka information från MONITOR till Unifaun Orderkoppling Skicka information från MONITOR till Unifaun Orderkoppling Denna instruktion visar hur en integration mellan MONITOR och Unifaun skapas. Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling är en tilläggstjänst

Läs mer

MegTax CardCenterPro

MegTax CardCenterPro 09-09-25 n 1 1 (7) MegTax CardCenterPro 1. Installation... 2 2. Hantering... 3 2.1. Tömning... 3 2.2. Fliken Kortrutiner... 4 2.3. Visa logg & Visa ej tömda... 5 2.4. Fliken Fakturafil... 5 2.5. Fliken

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

PigWin. integrerat med. SKIOLD-Datamix Transponder

PigWin. integrerat med. SKIOLD-Datamix Transponder PigWin integrerat med SKIOLD-Datamix Transponder Innehållsförteckning Installation och inställningar 3 Installation av PigWin 3 Programinställningar 5 Transponder 6 Allmänt om Transponder/PigWin 6 Alarmbild

Läs mer

AdmiPro. Scanpal2. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se

AdmiPro. Scanpal2. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se AdmiPro Scanpal2 Copyright 2015 AdmiPro 2 Innehåll Introduktion... 3 Installation... 4 Programmera Scanpal2... 5 Ladda data till Optimus... 6 Hämta data från Scanpal2... 7 Uppdatera lager... 9 Index...

Läs mer

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Vyer anpassa det du

Läs mer

Ominstallation av handyman på handdator. Steg 1. Byt ID i handdator. Användarhandbok. Entré Business Connect - 1 -

Ominstallation av handyman på handdator. Steg 1. Byt ID i handdator. Användarhandbok. Entré Business Connect - 1 - Ominstallation av handyman på handdator Om en handdator har nollställts av olika anledningar tex om batteriet laddats ur så kan handyman behövas installeras på nytt. Nedan följer en beskrivning med inledande

Läs mer

Leverantörsbetalningar 2014.Q4

Leverantörsbetalningar 2014.Q4 Leverantörsbetalningar 3L Pro 2014 Leverantörsbetalningar 2014.Q4 Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Leverantörsbetalningar... 3 Leverantörsbetalningar... 4 Skapa betalningar... 5

Läs mer

Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad

Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad 2012 Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad Adra Match 2012-03-30 CONTENTS Om detta dokumen... 4 Förberedelser... 5 Skapa kontoutdrag från ERP... 5 Exportera / Hämta kontoutdrag från din bank....

Läs mer

Installationsanvisning från Visma Spcs. Visma löneprogram. Innehåll. Inledning

Installationsanvisning från Visma Spcs. Visma löneprogram. Innehåll. Inledning Installationsanvisning från Visma Spcs Visma löneprogram Innehåll Inledning... 1 Standardinstallation... 2 Steg 1... 2 Steg 2... 2 Steg 3... 3 Steg 4... 3 Steg 5... 3 Steg 6... 4 Installation på arbetsstation...

Läs mer

Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter)

Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter) Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter) 1 (15) Innehållsförteckning Etikettplatser och Handdator... 3 Etiketthantering... 3 Skapa etikettplats/förråd... 4 Administrera artiklar...

Läs mer

Inställning För att inläsning ska kunna köras måste det göras inställningar i systemet.

Inställning För att inläsning ska kunna köras måste det göras inställningar i systemet. Inläsning av försäljningspriser till katalogartiklar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Funktionen Inläsning av försäljningspriser till katalogartiklar hittar du

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

Hogia Small Office Kassa

Hogia Small Office Kassa Hogia Small Office Kassa Innehållsförteckning Försäljning...................................2 Logga in........................................... 2 Registrera växelkassa............................5 Registrera

Läs mer

Räkneprogram för stomiartiklar HANDLEDNING

Räkneprogram för stomiartiklar HANDLEDNING Räkneprogram för stomiartiklar HANDLEDNING 1 Innehåll Inledning... 3 Installation... 3 Programstart... 4 Huvudformulärets menysystem... 5 Arkiv/användarförteckning... 5 Arkiv/Avsluta... 5 Om/Manual...

Läs mer

Arbeta löpande med ekonomisystemets Tid- och projektredovisning

Arbeta löpande med ekonomisystemets Tid- och projektredovisning Arbeta löpande med ekonomisystemets Tid- och projektredovisning Tid- & Projekt är anpassningsbart och kan tjäna flera olika syften. Den arbetsgång som beskrivs i detta dokument kan läsas som en allmän

Läs mer

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Utgåva: 1 Web Supply Manager Web Supply Manager (WSM) är webb-baserat och ett komplement till EDI. Med hjälp av WSM kan man skicka leveransplaner,

Läs mer

Handledning för Artikelimport

Handledning för Artikelimport Handledning för Artikelimport Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterad: 11-03-02 Exder Artikelimport Sida 2 av 7 Importera Artikelregister I Exder

Läs mer

Smartair System. TS1000 Version 4.23

Smartair System. TS1000 Version 4.23 Smartair System TS1000 Version 4.23 Denna manual är ett komplement till: 2069-1001 Smartair System Installations och driftsättningsmanual version 4.20A Denna manual beskriver nyheter i Smartair TS1000

Läs mer

Startdokument! Novaschem. Koppling Novaschem - Extens

Startdokument! Novaschem. Koppling Novaschem - Extens 1. Förberedande arbete Innan någon överföring startas mellan Extens och Novaschem bör Extensadministratören och schemaläggaren vara överens om benämning av klasser och grupper samt lärarsignaturer. Det

Läs mer

På denna dialog på fliken Avancerat kan man även byta databas samt skapa en ny databas.

På denna dialog på fliken Avancerat kan man även byta databas samt skapa en ny databas. Nyheter i Norstedts Tidbok 2010.1 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Tidbok. I denna version har väldigt mycket hänt. Vi har lyssnat på er kunder och åtgärdat det som

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.1.2 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Jyckedata Drevprovsredovisning

Jyckedata Drevprovsredovisning 1. INSTALLATION Förutsatt att du har en godkänd Jyckedata installerad på din dator uppdaterar du drevprovsprogrammet till senaste version med hjälp av följande länk. Klicka på länkarna och följ instruktionerna

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Internettjänsten Skolmjölk

Internettjänsten Skolmjölk Jordbruksverkets vägledning Internettjänsten Skolmjölk Mars 2008 VG 2:34 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår hemsida: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 4 2. Vad krävs för att söka stöd med hjälp

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Software Translator 6.1 Manual

Software Translator 6.1 Manual Software Translator 6.1 Manual 1 Innehåll Sidan Inledning 3 Installation 4 Auktorisation 4 Översikt Programfönster 5 Menyer Arkiv 5 Visa 6 Språk 6 Verktyg 7 Hjälp 7 Handhavande Att lägga till ett program

Läs mer

Lagervärdesdifferens mot bokfört värde

Lagervärdesdifferens mot bokfört värde Lagervärdesdifferens mot bokfört värde Gäller Pyramid Business Studio Version 1.1 - (130911) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version

Läs mer

Användarhandledning. Svenska Turistföreningen. Wordmallar Office 2010 2013-03-01

Användarhandledning. Svenska Turistföreningen. Wordmallar Office 2010 2013-03-01 Användarhandledning Svenska Turistföreningen Wordmallar Office 2010 2013-03-01 Inledning Nedan följer en kort instruktion om hur man går till väga för att använda STFs Wordmallar för Office 2010. Handledning

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2

ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2 1. FAKTURERING... 4 1.1 SINGEL- OCH SAMLINGSFAKTURERING... 4 1.2 FAKTURERING AV EN ORDER ELLER EN KUND... 6 2. BOKFÖRINGSORDER... 8 3. KREDITERING OCH BORTTAGNING

Läs mer

INNEHÅLL. INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhet 2 MENYERNA Huvudmeny 3 Register 3 Fakturering 4 Rapporter 4

INNEHÅLL. INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhet 2 MENYERNA Huvudmeny 3 Register 3 Fakturering 4 Rapporter 4 FAKTURERING-MINI 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhet 2 MENYERNA Huvudmeny 3 Register 3 Fakturering 4 Rapporter 4 SNABBSTART Artikelgrupper 5 Inmatningsrutor 5 Registrera artikelgrupper

Läs mer

Så här gör du en reklamation!

Så här gör du en reklamation! Så här gör du en reklamation! Innehåll: 1.1 Inledning 1.2 Så här hittar du till reklamationsformuläret 1.3 Översikt reklamationsformuläret 2.1 Kund 2.2 Fordon 2.3 Artikel 2.4 Utfört arbete och arbetsrelaterat

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.40B sp5 (2010-03-09) Husarbete/ROT-avdrag Övergångsbestämmelsen att kunden själv kunde ansöka om skattereduktion i sin deklaration upphörde

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.0

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.0 1(2) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.0 BSAN-89PARS - Om man ändrade kund- eller leverantörspriser i rutinerna Uppdatering kunder eller leverantörer, så visade prisändringsloggen att priset

Läs mer

Aktiviteter markeras som borttagna i databasen istället för att raderas

Aktiviteter markeras som borttagna i databasen istället för att raderas Vad är nytt i Easy Planning 6.61 Detta är en större uppdatering som innehåller ett antal förbättringar samt en del nya funktioner. Vi rekommenderar alla våra kunder att uppdatera till denna version. 1.

Läs mer

Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014

Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014 SEPTEMBER 2014 Må nådsskifte Innehåll Bokför klart allt i månaden... 2 Avstämning... 3 Kundfodringar... 3 ROT-fordran kund... 3 ROT-fordran Skatteverket... 4 Leverantörsskulder... 5 Avstämning reskontror...

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER Innehållsförteckning ENHETER...2 MAPPAR...2 VISNINGSLÄGEN...3 SORTERING...4 MAPPAR OCH FILER...5 FILNAMN...6 FILTILLÄGG...6 FILHANTERING KOPIERA FLYTTA BYTA NAMN

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs

Versionsnyheter från Visma Spcs Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Lön Special version 2016.00 Vanliga frågor vid årsavslut Måste jag uppdatera till version 2016.00 innan jag gör januarilönen? Ja, du måste uppdatera till version 2016.00

Läs mer

Licenshantering i HogiaLön Plus

Licenshantering i HogiaLön Plus Licenshantering i HogiaLön Plus I HogiaLön Plus finns tillägget licens (observera att detta inte är detsamma som den licens du hämtar via ditt sexsiffriga licensnummer) som har arbetats fram för att du

Läs mer

PNSPO! Exporterar och Importerar texter från CX- Designer. 20 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! Exporterar och Importerar texter från CX- Designer. 20 mars 2012 OMRON Corporation Exporterar och Importerar texter från CX- Designer 20 mars 2012 OMRON Corporation 2/25 Läs detta innan du bläddrar vidare: PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för

Läs mer

Analys - Rapportprofiler

Analys - Rapportprofiler Analys - Rapportprofiler Rapportering går ofta i cykler och det är vanligt att samma rapporter efterfrågas varje månad. För att underlätta detta kan du i löneprogrammet markera de rapporter du önskar och

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 Eva Rehnberg 2014-01-10 Innehåll Ny elev... 2 Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län eller Håbo... 2 Elev med

Läs mer

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Avdraget för husarbeten gäller för både reparations- och ombyggnadsarbete samt hushållsarbete. För mer detaljerad beskrivning besök skatteverkets hemsida

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer