IK - Itella Posti Oy Offentligt meddelande. Kursprogram Foto: Jaakko Leinonen, deltagare i MI:s fotokurs. Kristinestads.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IK - Itella Posti Oy Offentligt meddelande. Kursprogram 2014-2015. Foto: Jaakko Leinonen, deltagare i MI:s fotokurs. Kristinestads."

Transkript

1 Kursprogram IK - Itella Posti Oy Offentligt meddelande Foto: Jaakko Leinonen, deltagare i MI:s fotokurs Kristinestads medborgarinstitut

2 VÄLKOMMEN TILL KRISTINESTADS MEDBORGARINSTITUT! Kristinestads medborgarinstitut grundades år 1966 och i år inleds institutets 49:nde verksamhetsperiod. Institutet upprätthålls av staden Kristinestad och erhåller 57 % statsunder stöd för verksamheten. Genom kurser, studiecirklar och föredrag i olika ämnen erbjuder institutet varje medborgare en möjlighet att öka sina kunskaper och färdigheter samt berika sin fritid. Institutet är tvåsprå kigt. MEDLEMMAR I BILDNINGS- OCH FRITIDSNÄMNDEN: Medlem Peter Grannas, ordf. Jessica Bårdsnes, viceordf. Mats Backlund Ida Haapamäki Nina Jolkkonen-Porander Karl-Henrik Nikula Janne Smeds Anders Wahlberg Lena Wissander Stadsstyrelsens representant Ersättare Kim Lillås Pia Patoranta-Wiik Per-Elof Boström Tony Lehto Lea Anttila Mauri Jansson Heimo Norrgård Madeleine Teir Simoné Bergvik Thomas Söderlund INTRÄDESKRAV Var och en kan delta i kursverksam heten oberoende av ålder! I vävkurserna kan man delta endast under två på varan dra följan de arbetsår. KANSLIET finns på (i tredje våningen). Rektor Sven Rosendahl, säkrast anträffbar under förmiddagen. Kanslist Leena Bergvik är anträffbar på kansliet må-fre i september, oktober och december kl. 8-16, i november må, ti och to kl Textillärare Ann-Christine Lundell träffas på kansliet ti kl Byråsekreterare Ebba Nygård, ansvarar för kansliuppgifterna. INSTITUTETS ARBETSÅR Den egentliga kursverksamheten inleds den 15 september, vecka 38, om inget annat datum meddelas i program met. Vårterminen inleds den 12 januari Under höstlovet vecka 42, d.v.s samt under sportlovet vecka 9, förekommer ingen undervisning i stadens skollokaliteter. ANMÄLAN Kursanmälan sker antingen via nätet adress eller tfn , eller Kursledarna sköter om inskrivningen till kurserna. ANNULLERINGAR Kurser med förhandsanmälan är bindande. Om du trots allt inte kan delta i en kurs är det ytterst viktigt att du meddelar kansliet senast tre arbetsdagar innan kursen inleds. I annat fall faktureras kursavgiften, även om du inte deltar.! Ifall du inte tänker fortsätta under vårterminen i en kurs som pågår hela läsåret skall du meddela kansliet i god tid före höstterminens slut. Alla annulleringar görs till kansliet (INTE till läraren!). Det är speciellt viktigt att annullera en kurs i tid eftersom det ofta finns någon annan som står på väntelistan. eller tfn , eller OBS! Inte via e-post. 1

3 TERMINS-/KURSVISA AVGIFTER OBS!!! Termins-/kursavgifterna faktureras från kansliet. Avgifterna omnämns skilt för varje kurs i studieprogrammet. För kurser som pågår hela läsåret numreras kurserna terminsvis: xxxxxxh för höstterminen och xxxxxxv för vårterminen. STUDIEINTYG Studieintyg utfärdas efter fullföljd kurs om deltagaren så önskar före arbets periodens eller kursens slut. FÖRSÄKRINGAR Eleverna är inte försäkrade från institutets sida. Eleverna i "farliga" kurser t.ex. trä- och metallslöjd, bör notera detta! Elever under 16 år är försäkrade. INFORMATION Institutet meddelar om sin verksamhet genom annonser och notiser i lokalpressen. Kursutbudet finns också på Internet under adress: www. kristinestad.fi/medborgarinstitut NYA KURSER Förslag till nya kurser kan meddelas på ett lösklippbart blad i studieprogrammet eller enligt nedanstående kontaktuppgifter. KONTAKTUPPGIFTER: Adress Besöksadress: Lappfjärdsvägen 163 C; Postadress: Pb 13, KRS Telefon eller (Sven), (även på gsm: Ann-Christine och Leena ), eller (Ebba) e-post Internet Fax KONTAKTUPPGIFTER TILL GRANNINSTITUTEN OCH FOLKHÖGSKOLORNA: Kaskö medborgarinstitut: Adress: Bladhska gården, Cneifs stig Kaskö tfn , fax e-post: Web-sida: > Bildnings- och fritidstjänster > Medborgarinstitutet Kauhajoen kansalaisopisto: Adress: Hallintotie Kauhajoki tfn e-post: Web-sida: Axxell, Lappfjärds folkhögskola: Adress: Lappfjärdsvägen Lappfjärd tfn , e-post: Web-sida: Vasa sommaruniversitet: Adress: Wolffskavägen VASA tfn e-post: Web-sida: 2 Närpes vuxeninstitut / SÖFF: Adress: Vasavägen Yttermark tfn , , e-post: Web-sida: OBS! Kurser utmärkta > Vuxeninstitutet med kräver förhandsanmälan fr.o.m kl eller tfn , eller OBS! Inte via e-post.

4 a) Grunderna för MI:s kur savgifter för arbetsperioden : 1) Enskilda föreläsningar, seminarier och specialkurser; ) Kursavgifter utgående från antalet lektioner: 1-3 lektioner Datakurser 1-3 lektioner individuell undervisning på musikinstrument (15 min/person/vecka) 30 familjekurser öppna universitetskurser 15 /studiepoäng 3) för deltagande i gymnastikkurser kan ett terminskort köpas för 45 som berättigar till att delta i alla gymnastikkurser Rektor har rätt att avgöra i vissa gränsfall. b) För den grundläggande konstundervisningen uppbärs följande avgifter: bildkonst 50,- /termin + materialavgift (40 lektioner/termin) hantverk 50,- /termin + materialavgift (40 lektioner/termin) teaterkonst 35,- /termin + ev. materialkostnader (30 lektioner/termin) För den grundläggande konstundervisningen gäller syskonrabatt för andra barnet 10 /termin. VÄLKOMMEN! Welcome to Kristinestads medborgarinstitut Kristinestads medborgarinstitut is an adult education centre that was founded in Lifelong and life wide learning is the leading concept for the adult education centre. Anyone can attend the courses, irrespective of their age, profession or educational background. The adult education centre promote cultural and educational equality by offering anyone opportunities for learning citizenship skills and developing their personality. For further information please contact the office, phone , gsm , mi(at)krs.fi or visit eller tfn , eller OBS! Inte via e-post. 3

5 DET ÖPPNA UNIVERSITETET Det öppna universitetet är en studieform som ger dig möjlighet att bedriva universitetsstudier och avlägga akademiska kurser utan att vara inskriven vid ett universitet. Kurserna ordnas i samarbete med Närpes vuxeninstitut samt med Centret för livslångt lärande (CLL) vid Åbo Akademi i Vasa och CLL vid Åbo Akademi (http://www.cll.fi). Terminsavgiften till ÅA är 50 /termin/studerande och MI-avgiften är 15 /sp (studiepoäng). Ytterligare information eller kontakta oss på kansliet. Grundkurs i psykologi, 5 sp Kristinestads MI, Anmälan senast 10.9 Kursen ger en första inblick i psykologins grunder, teorier och delområden. Träning av sociala färdigheter hos barn, 5 sp Stadshuset Anmälan senast Kursens målsättning är att ge en inblick i hur man kan träna barns sociala färdigheter. Arbetsplatsmobbning, 5 sp Stadshuset / streamad kurs Anmälan senast 9.1 Att ge studeranden kunskaper om arbetsplatsmobbning och hur sådan kan motverkas. Finlands offentliga förvaltning,10 sp Kristinestads MI, /Nätstudier Anmälan senast 22.1 Kursens målsättning är att deltagarna skall förstå hur olika förvaltningsnivåer i Finland hänger ihop och hur de har utvecklats över tid fre 19.9 kl , lör 20.9 och sön 21.9 kl 9-15 Föreläsare: Margita Sundstedt fre 23.1 och 6.2 kl , lör 24.1 och 7.2 kl Föreläsare: Eeva-Liisa Salmi tors 29.1 och 5.2, fre 30.1 och 6.2 Föreläsare: Jessica Hemberg Föreläsare: Håkan Hemberg Affärsjuridik, 3 sp Kristinestads MI, Anmälan senast Studieperioden är avsedd att ge de studerande färdigheter för att tolka och tillämpa normer inom sådana privaträttsliga områden som är särskilt relevanta för näringslivet. Hälsovårdsadministration, 25 sp Inleds som nätstudier läsåret med nedanstående delkurser. Närmare information hittar du via länken fre kl , lör kl Föreläsare: Kurt Långqvist Introduktion till hälsovårdsadministration och ledarskap, 5 sp (23.9, och 21.10) Häslovårdsjuridik, 5 sp ( , ej nätkurs) Organisationsteorier, 5 sp (9.12), Häslovårdsekonomi o. budgetering, 5 sp ( ) Ledarskapsteorier, 5 sp (19.3 och 26.3) 4 eller tfn , eller OBS! Inte via e-post.

6 MI erbjuder kurser för abiturienter och gymnasieelever som kan godkännas som tillvalsämnen, t.ex språk, datakurser, musik, konst. Du kan komma överens med Din rektor varefter Du kan anmäla Dig till institutet. STUDIESEDEL, LÄSÅRET ger möjlighet att delta avgiftsfritt i kurser! Utbildningsstyrelsen har beviljat Kristinestads medborgarinstitut s.k. studiesedlar för verksamhetsperioden Projektet riktar sig till invandrare, arbetssökande och pensionärer. De som hör till någon av grupperna har möjlighet att delta avgiftsfritt i en del av institutets kurser. Studiesedlarna delas ut så långt medlen räcker. Invandrare (personer som bott högst 3 år i Finland) får avgiftsfritt delta i en kurs antingen i finska, svenska eller data per termin. asylsökande kan inte få studiesedel. Arbetslösa arbetssökande får delta avgiftsfritt i en kurs eller föreläsning per termin. Pensionärer får delta avgiftsfritt i en valfri kurs antingen inom data eller språk per termin. OBS! Om avgiften för en kurs överskrider 40, betalar deltagaren själv den resterande summan. Studiesedeln gäller enbart för kurser med kursnummer. Inga speciella studiesedlar delas ut. Då du anmäler dig till eller påbörjar en kurs/ föreläsning ska du uppge att du hör till någon av de berörda grupperna. Kontakta institutets kansli för mer information, per telefon ( /MI) eller e-post Education for immigrants This autumn courses will start that give young immigrants in Kristinestad an opportunity to improve their basic language and educational skills. Courses starts in august and will continue until the end of Among the courses that will be offered includes Finish and Swedish language discussion groups, a computer course, practical work orientation, a field trip into Finish history, sports, culture and much more. The program is intended for immigrants of all ages. Participants will receive certificates when completing the courses. The project is founded by Opetushallitus/Utbildningsstyrelsen. Welcome! For signing up or more information please contact Markus Blomqvist on: or eller tfn , eller OBS! Inte via e-post. 5

7 KRISTINESTAD FÖRELÄSNINGAR FÖRELÄSNING OM KOSTVANOR: Viktminskning på hälsosam väg lö kl Dagens modedieter fungerar och man går ner i vikt. Kan man hålla vikten efter dieten? Hur mår kroppen efter en diet? Kan man lyckas med viktminskning utan diet? Svaren på frågorna är: man går snabbt ner i vikt med olika dieter men efter det går man snabbt upp igen, ofta med några bonuskilon "på köpet" och kroppen mår tyvärr inte bra av dessa jo-jo bantningar. Men man kan lyckas med viktminskning och dessutom hålla vikten samt få en sundare kropp, som mår bättre och är starkare. Socker i våra livsmedel: lö kl Vi äter allt mera hel- och halvfabrikat för att vi inte har tid att laga mat från början. Men vad döljer sig bakom innehållsförteckningarna? Hur mycket socker finns det i våra livsmedel utan att vi tänker på det? Tips om hur man ska förhålla sig till "färdig" mat och vad ska man se efter på innehållsförteckningen. Fetter och deras sammansättningar lö kl Vad är fett och vad gör det i våra kroppar. Vad behöver vi och vad ska vi akta oss för. GL-glykemisk belastning lö kl Det pratas mycket om gi-värden i våra livsmedel, men är det verkligen det vi ska se upp med eller är det den glykemiska belastningen (hur vårt blodsocker påverkas), som vi ska ge akt på. Plats: Föreläsare: EDFELT ANN-CATRINE Avgift: 5,00 /föreläsning MÅ BRA MED RÄTT KOST UTAN SPECIALDIETER! Avgift 5,00 Kostrådgivare Jenny Julin berättar om varför/hur man bör äta enligt nordiska kostrekommendationerna och varför olika dieter livligt diskuteras. Vad är den rätta vägen? on Föreläsare: JULIN JENNY 6 eller tfn , eller OBS! Inte via e-post.

8 RENA DIN KROPP Avgift 10,00 Varifrån kommer alla gifter och kemikalier som samlas i vår kropp och hur kan vi rena kroppen? Jag berättar om den bästa detoxmaten: RAW FOOD, samt demonstrerar och bjuder smoothies som vi avnjuter tillsammans. Detox kan användas för att rensa ut läkemedel, tungmetaller eller andra gifter ur kroppen, samtidigt som det ökar näringsupptaget i tarmen och gör dig piggare, friskare och starkare. Raw smoothies är enkla att göra och kan göras i oändligt många variationer! Dessutom är de fulla med vitaminer, mineraler, antioxidanter och goda fetter. Ersätt frukosten, lunchen eller middagen eller ta den som ett energigivande mellanmål. Vi bekantar oss sen med olika metoder för att rena kroppen, såsom fasta, lever-, tarm-, njuroch lymfrening och några andra sätt vi kan ta till för att få bort toxiner och slaggämnen. VAD ÄTER DIN HUD? Avgift 5,00 Huden äter allt den tvättas, smörjs och sminkas med och det har betydande roll för vår inre och yttre miljö och hälsa. Varje dag bär en kvinna i medeltal 13 produkter, vilket ger ca 260 kemikalier. Vissa kemikalier är hormonstörande, andra är cancerframkallande eller starkt allergena, men vi vet väldigt lite om effekterna då de blandas med varandra, Cocktail-effekten. Kom med på en resa genom ett vanligt badrumsskåp. Du får tips på bättre alternativ och lär dig vad du ska undvika! BRUDKISTAN FRÅN PARASCHIN Kristinestads högstadieskola, Skolbrinken 4 Avgift 5,00 En tysk familjs historia under 200 år av krig och fred. Brudkistan, som ägdes av sex generationer kvinnor, är den röda tråden i berättelsen om en tysk familj i Preussen. De upplevde kejsarriket, år av turbulent demokrati och våldsam diktatur, två världskrig och den smärtsamma förlusten av hem, identitet och en splittrad familj, som nu är bosatt i Syd-Afrika och flera länder i Europa. Typiskt för dagens multinationella samhälle lö Föreläsare: NORDMAN ILA on Föreläsare: NORDMAN ILA on Föreläsare: VON TYSZKA-UTHARDT DAGMAR eller tfn , eller OBS! Inte via e-post. 7

9 KVINNOHÄLSA: KVINNOHJÄRTATS HÄLSA OCH OHÄLSA Kulturhuset DUX, Strandgatan må kl Avgift 5,00 JUNELL-KOUSA LILI-ANN Den vanligaste sjukdomen, likaså dödsorsaken bland kvinnor är hjärt-kärlsjukdomar, inte cancer som flertalet kvinnor har trott. Kvinnans hjärta drabbas av sjukdom i samma utsträckning som mannens, men tio år senare, på grund av att risken ökar efter klimakteriet. Sjukdomsorsakerna avviker till en del från männens, det samma gäller symptomen. Nästan enbart kvinnor drabbas av tysta infarkter, brustet-hjärta syndrom, rytmstörningar och plötslig död efter en hjärtesorg eller extrem mental stress. Forskarna tror att det kanske kan hänga ihop med att kvinnohjärtat också har ett emotionellt och ett socialt rum med plats för känslor och nära relationer. Här hittar vi också riskfaktorerna till olika hjärtstörningar. KVINNOR OCH STRESS Kulturhuset DUX, Strandgatan ti Avgift 5,00 JUNELL-KOUSA LILI-ANN Stress förekommer av många olika slag och antalet stressfaktorer ökar i takt med samhällsutvecklingen och kraven. Även om vi människor reagerar olika på stress och påfrestningar, så är stress likaväl den vanligaste orsaken till sjukdom i dag. Kvinnokroppen var faktiskt aldrig menad för långvarig stress, allra minst s.k. hemstress. Utan tid för återhämtning blir följden ett hormonkaos i kroppen, som i värsta fall leder till ohälsa och sjukdom. Är det därför som stressrelaterade sjukdomar är så mycket vanligare hos kvinnor än hos män? Finns det något vi själva kan göra? CHOKLADFÖRELÄSNING OCH PROVSMAKNING Avgift 10,00 Vi på hemgården har tillverkat handgjord chokladkonfekt sedan Idag har vi ca 18 olika smaker i vårt sortiment. Finska råvaror som man hittar runt om oss i Österbotten ligger oss nära hjärtat och det avspeglar sig också i vårt produktutbud. Vi försöker värna om de fina smaker som vår natur ger och kombinerar dessa med kvalitetschoklad. Vi håller dessutom chokladprovningar där vi berättar om kakaons och chokladens ursprung, historia och tillverkning. Under en chokladprovning har vi möjlighet att berätta om kvalitetschoklad och vad det innebär, kunden får en insikt i kakaons och chokladens värld, samt får möjlighet att uppleva olika kvalitetschokladers karaktärer. Vi strävar efter att ge alla en smakupplevelse! Provsmakning ingår i priset. Föreläsare: SUNDQVIST KENNY ti eller tfn , eller OBS! Inte via e-post.

10 NÄR FINLAND VAR SVERIGE Kulturhuset DUX, Strandgatan 22 Avgift 10,00 Herman Lindqvist är historieexpert och författare till bl.a. Historien om Sverige som utgivits i elva delar, och också känd från tv-serien Hermans historia. För boken När Finland var Sverige (2013) belönades Herman Lindqvist av Svenska Litteratursällskapet i Finland. Under sin föreläsning berättar Herman om de sjuhundra åren då Finland och Sverige var samma land. Finland hade aldrig blivit Finland utan Sverige och Sverige hade inte blivit Sverige utan Finland ti Föreläsare: LINDQVIST HERMAN RESESKILDRINGAR: En safariresa till Sydafrika och en till Kenya i ord och bild Kulturhuset DUX, Strandgatan on Avgift 5,00 NYLUND CHRISTIAN En safariresa till Sydafrika och en till Kenya i ord och bild. Nordkorea Kristinestads gymnasium, auditoriet, Ulrika Eleonoravägen on Avgift 5,00 GRANNAS PETER En skildring av världens mest stängda land. Under kvällen diskuteras bl.a. hur diktaturen i Nordkorea lyckas hålla folket i järngrepp, hur vardagen ter sig för medborgaren och eventuella framtidsscenarion för landet. Sydafrika och Mozambique Kristinestads gymnasium, auditoriet, Ulrika Eleonoravägen on Avgift 5,00 GRANNAS PETER Kontrasternas Afrika. Sydafrikas moderna historia presenteras i form av bilder och diskussion och i fokus är Nelson Mandela och proteströrelsen mot Apartheid-regimen. Även grannlandet Mozambique diskuteras. KUTSUMATON VIERAS - Kristiinankaupungin kaupunkipalo vuonna 1859 Kulturhuset DUX, Strandgatan 22 Avgift 5,00 Föreläsningen på finska. Se kursinnehållet i finskspråkiga programmet. Föreläsare: ULFVES MIKKO må eller tfn , eller OBS! Inte via e-post. 9

11 MUSIK TEATER, LEK OCH MUSIK 4-6 -åringar Kantakaupungin koulu, Repslagaregatan 16 Terminsavgift 22,00 Glada visor och sånger samt rörelselekar. Spel på olika skolinstrument. Undervisning på finska. PIANO Kristinestads gymnasium, musikrum, Ulrika Eleonoravägen 3 Terminsavgift 30,00 Alla nivåer, alla stilar - allt från klassiskt till pop/rock/jazz, notläsning, ackord, fritt ackompanjemang. Ring direkt till Tomas för överenskommelse om tidsreservering. GITARR, ELBAS, UKULELE, TRUMMOR Kristinestads gymnasium, musikrum, Ulrika Eleonoravägen 3 Terminsavgift 30,00 Ring direkt till Tomas för överenskommelse om tidsreservering. LÅTSKRIVARKURS Kristinestads gymnasium, musikrum, Ulrika Eleonoravägen 3 Pop/rock, jazz, schlager/ hit -musik, teater/film/tv-musik, musik för konstutställningar. För alla åldrar, man måste dock vara beredd att sjunga eller spela ett instrument olika sätt att arbeta med egen musik, datorprogram, inspelning eleverna får öva sig i att skriva olika typer av låtar, vi kan också spela in elevernas låtar. DAMKÖR Brahegården, Östra långgatan 45 Damkör med inriktning på populärmusik H / V må HURSKAINEN SEIJA H / V on KARLSSON TOMAS H / V to KARLSSON TOMAS H / V to KARLSSON TOMAS TEIR ANDERS H / V ti eller tfn , eller OBS! Inte via e-post.

12 KRISTINESTADS MUSEIVÄSENDE/MUSEIKLUBBEN ARRANGERAR: Museiklubben börjar! Här är klubbens program för hösten: Den 9.10 klo berättar Kajsa Snickars om den intressanta världen kring sociala medier och Instagram på rådhuset i Kristinestad. Diskussion kring temat: Varför behövs sociala medier inom museivärlden? Hur kan man använda sig av sociala medier? Mer information om evenemang på kommande. Du får också uppgifter på adress: https://www.facebook.com/pages/kristinestad-bildning-fritid-kristiinankaupunki-sivistys-vapaa-aika eller via DEN STORA BERÄTTELSEN kursnr Boris Salo från Jakobstad har under en längre tid memorerat världslitteraturens mest översatta text, Markusevangeliet och turnerar nu med föreställningen Den stora berättelsen där han återger texten ord för ord i en berättande stil med en del teatrala inslag i regi av Lasse Hjelt. Han har blanda annat uppfört föreställningen på Nässjö teater i Sverige, biografen Bio Rex i Karleby och en del kyrkor. Lördagen den kl framför Boris Salo Den stora berättelsen i Kulturhuset DUX. Avgift 10 inklusive kaffeservering. Föreställningen sker i samarbete med Kristinestads svenska församling eller tfn , eller OBS! Inte via e-post. 11

13 BILDKONST MÅLNINGSKURS (9 ggr/termin) Spectra, Skolgatan 16 Terminsavgift 40,00 Undervisning på finska. PORTRÄTT-MÅLNINGSKURS (4 ggr/termin) Spectra, Skolgatan 16 Närmare Undervisning på finska H / V fr KALEVA NATALIA H / V sö ,5.10,26.10 och , 1.2, 8.2 och KALEVA NATALIA FORMGIVNING OCH MANUELLA FÄRDIGHETER WENDELINSKA JULKORSET Krs högstadieskola, slöjdsalen, Skolbrinken 4 Terminsavgift 40,00 Wendelinska julkors tillverkas i två storlekar: 260 cm och 125 cm höjd. NÄRVÄ AULIS H / V ti TRÄARBETEN Krs högstadieskola, slöjdsalen, Skolbrinken 4 Terminsavgift 40,00 Kursen lämpar sig även för nybörjare. Max 8 deltagare. Undervisning på finska. NÄRVÄ AULIS H / V ti VÄVNING Kursgården Kristina, Västra långgatan 34 Terminsavgift 40,00 Vävar i olika svårighetsgrad. Lämpar sig också för nybörjare. Trasmattor är ekologiska och populära H / V to PESONEN TERTTU 12 eller tfn , eller OBS! Inte via e-post.

14 SILVERARBETE Kristinestads skola, slöjdsal, Skolgatan 13 Kursavgift 40,00 Lö 11.10, sö och lö 25.10, sö Arbetet är skapande och man får uppleva känslan av att lyckas. Silver är ett vackert material att forma. Vi använder 925 smyckesilver och ev. återanvänt silver. Vi studerar olika tekniker genom praktiskt arbete. Materialavgift tillkommer. Undervisning på finska. SILVERARBETE Kristinestads skola, slöjdsal, Skolgatan 13 Kursavgift 40,00 Lö 7.3, sö 8.3 och lö 21.3, sö Vi planerar smycken och lär oss grundtekniker för arbete med silver 925(sterling). Genom att bekanta oss med de rätta verktygen och teknikerna lär vi oss känna materialets formbarhet. Materialkostnader tillkommer. Undervisning på finska. SVETS OCH METALL Krs högstadieskola, slöjdsalen, Skolbrinken 4 Terminsavgift 40,00 Grunderna inom svetsning, metallbearbetning och säkerhetsaspekter, träsvarvning m.m. MIG, MAG, elektrod- och gasskärning (svetsning). KAFFEFILTER-ROSOR (8 h) Kursavgift 15,00 Vi gör rosor i två storlekar av kaffefilter (vit, 1x4). De kan användas i krans, vas eller som smycke. De målas med akvarell- eller vattenfärg. Ledaren tillhandahåller också material. GLASARBETE Kristinestads skola/slöjdsal, Skolgatan 13 Terminsavgift 40,00 Tiffanyarbeten, mosaik samt mindre glassmältningsarbeten. KALLIONPÄÄ ARTO KALLIONPÄÄ ARTO lö sö lö sö H / V to SKOGMAN, BROR RAITTILA SIRPA fr lö H / V ti LUNDELL ANN-CHRISTINE eller tfn , eller OBS! Inte via e-post. 13

15 HANDARBETE Kristinestads gymnasium, musikrum, Ulrika Eleonoravägen 3 Terminsavgift 40,00 Tovning, yllebroderi och fritt broderi, mosaik, solfärgning, juloch påskpynt, flätning med olika material. TOVNING Kristinestads gymnasium, musikrum, Ulrika Eleonoravägen 3 Kursavgift 27,00 Traditionell tovning, nål- och nunotovning. Varannan vecka. MÖBELTAPETSERING A Kursgården Kristina, snickarverkstaden, Västra långgatan 34 Terminsavgift 40,00 Möbeltapetsering av tex. bil-, båt-, lusthus-, husbils- och husvagnsinredning. MÖBELTAPETSERING B Kursgården Kristina, snickarverkstaden, Västra långgatan 34 Terminsavgift 40,00 Möbeltapetsering av tex. bil-, båt-, lusthus-, husbils- och husvagnsinredning. KERAMIK Kursgården Kristina, Västra långgatan 34 Kursavgift 40,00 Undervisning på finska H / V on LUNDELL ANN-CHRISTINE to LUNDELL ANN-CHRISTINE H / V on SALMIKIVI MERJA H / V on SALMIKIVI MERJA PERÄSAARI MIRJA ti HANDARBETE i samarbete med DUV Kristinestads gymnasium, musikrum, Ulrika Eleonoravägen 3 Terminsavgift 22,00 Varannan vecka. Pappers-, garn- och lerarbeten H / V on LUNDELL ANN-CHRISTINE En förteckning över lokala föreningar hittar du på stadens hemsida -> För invånare -> Kultur och fritid -> Föreningar Uppdateringar görs av Harriet Lindelöf-Sahl eller Riitta Raikio-Söderlund fornamn.efternamn(at)krs.fi eller tfn (växel) 14 eller tfn , eller OBS! Inte via e-post.

16 DANS LAVA-DANS Brahegården, Östra långgatan 45 Terminsavgift 40,00 Avslappnat umgänge i dansens tecken: bugg, vals, tango, foxtrot. Handledning på finska H / V sö ERÄMAA PERTTI BELLY DANCE, magdans (10 ggr) Kursgården Kristina, Västra långgatan 34 Kursavgift 27,00 Belly dance (magdans) är en fantastisk övning som ger kvinnor en chans att lära sig älska sin kropp. Det är också ett utmärkt sätt att göra kroppen spänstig, att bekämpa depression, att lära sig trivas med sig själv och att förbättra sin mentala hälsa oavsett ålder. Handledning på engelska. BOUMNICH MARIA to FINNISH FOR FOREIGNERS Kristinestads högstadieskola, Skolbrinken 4 Easy Finnish for beginners SPRÅK H / V to STORSJÖ-KORPIHALKOLA MAJ-LIS ENGELSKA I Kristinestads högstadieskola, Skolbrinken 4 Lärobok: English for you, too 1. Material och undervisning på finska H / V må KIUASPERÄ MERVI ENGELSKA II Kristinestads högstadieskola, Skolbrinken 4 Vi fortsätter studierna i engelska. Teman: resa, hälsa, mat och andra vardagssituationer. Bok: Steps into English II. Material och undervisning på finska H / V on KIUASPERÄ MERVI eller tfn , eller OBS! Inte via e-post. 15

17 Läs språk utomlands! Genom att läsa språket i landet där det talas lär du dig snabbare. Ju mer du förstår av både språk och kultur desto rikare och mer givande blir dina upplevelser och dina utländska kontakter. Kristinestads medborgarinstitut erbjuder i samarbete med IS Internationella Skolorna språkkurser utomlands för kursdeltagare som deltar i en språkkurs vid Kristinestads medborgarinstitut. Du kan välja mellan 6 språk i 7 länder. Engelska i Eastbourne eller Dublin Franska i Aix-en-Provence Tyska i Berlin Spanska i Barcelona eller Málaga Italienska i Florens Ryska i St. Petersburg Språkkurserna utomlands pågår under en eller två veckor och finns på alla nivåer, från nybörjare till avancerad nivå. Kurserna startar året runt, oftast flera gånger i månaden. Välj datum när det passar dig. Inkvartering sker i inhemsk värdfamilj. Anmälan sker till din lokala arrangör på särskild blankett. För mer information och priser, vänligen kontakta Sven Rosendahl, e-post eller se broschyren Språkkurser utomlands. IS Internationella Skolorna är en stiftelse som är knuten till Folkuniversitetet, kursverksamheten vid Stockholms universitet. ENGELSKA 4 Kristinestads högstadieskola, Skolbrinken 4 Engelska på kunskapsnivå B1. Bok: English for you too, 4. Rese- och vardagssituationer betonas, tema USA. Material och undervisning på finska. ENGELSKA 5 Kristinestads högstadieskola, Skolbrinken 4 Vi befäster tidigare inlärt, utökar ordförrådet och diskuterar på engelska. Kunskapsnivå B1 - B2. Bok: English for yuo, too 5. Material på finska och engelska. Undervisning på finska H / V on KIUASPERÄ MERVI H / V må KIUASPERÄ MERVI 16 eller tfn , eller OBS! Inte via e-post.

18 TURISTFRANSKA Kristinestads högstadieskola, Skolbrinken 4 Bok: Ranskaa matkailijoille. Nivå: A1. Material och undervisning på finska. RYSKA FORTSÄTTNINGSKURS Kristinestads högstadieskola, Skolbrinken 4 Kurs för dem som kan ryska alfabetet och behärskar grunderna i ryska. Bok: Pora 2. Undervisning på finska. SPANSKA 1 Kristinestads högstadieskola, Skolbrinken 4 Grunderna i spanska. Bok: Mucho gusto H / V ti KIUASPERÄ MERVI H / V ti KALEVA NATALIA H / V on STORSJÖ-KORPI HALKOLA MAJ-LIS SPANSKA III Kristinestads högstadieskola, Skolbrinken 4 Bok: Mucho gusto 1, kpl 20 ->. Fortsätter där kursen slutade föregående år. Nya studeranden välkomna. Teman: mat, restauranger, uppköp, vardagsliv H / V on STORSJÖ-KORPI HALKOLA MAJ-LIS ITALIENSKA, nybörjarkurs Kristinestads högstadieskola, Skolbrinken 4 ITALIENSKA, fortsättningskurs 1 Kristinestads högstadieskola, Skolbrinken 4 Bok: Espresso 1. ITALIENSKA fortsättningskurs 2 konversationskurs Kristinestads högstadieskola, Skolbrinken H / V ti UTTER MARGARETHA H / V to UTTER MARGARETHA H / V to UTTER MARGARETHA eller tfn , eller OBS! Inte via e-post. 17

19 HISTORIA SLÄKTFORSKNING Stadsbiblioteket, Salutorget 1 Släktforskning med mircofisher, internet samt andra tillgängliga medel. SJÖQVIST LEIF H / V ti DATATEKNIK GRUNDERNA I ipadens ANVÄNDNING (2 ggr.) Kursavgift 17,00 Släktforskning med mircofisher, internet samt andra tillgängliga medel. GRUNDKURS I ADB FÖR SENIORER Terminsavgift 52,00 Vi lär oss använda e-post och internet samt bekantar oss med textbehandlingsprogram. Inga förhandskunskaper behövs. Undervisning på finska. TURUNEN JARI to H / V on MÄNTYLÄ LEENA NYBÖRJARKURS I DATA FÖR SENIORER Kursavgift 52,00 Vi börjar från början och bekantar oss med datorn för att senare ta oss en titt på vad nätet har att erbjuda. För dig som inte använt dator tidigare och nyfikna nybörjare. Inga förkunskaper behövs. LILLANDT TOBIAS ti Vi söker intresserade personer som vill delta i ett Big Band-inspirerat projekt som startar våren Anmäl om intresse till MI:s kansli e-post eller tfn och meddela samtidigt vilket instrument du spelar. 18 eller tfn , eller OBS! Inte via e-post.

20 INTRODUKTION TILL GEOCACHING Ungdomsgården, Strandgatan 37 Kursavgift 10,00 NATURVETENSKAPER Söker du en ny fritidssysselsättning? Välkommen med att prova på Geocaching! Det är en typ av modern skattjakt som kan utövas av vem som helst som äger en telefon med GPS funktion eller en bärbar GPS-enhet. Vi behandlar allt som är värt att veta om Geocaching; hur man finner sin första geocache, vad man gör när man funnit den, hur man går tillväga när man gömmer egna geocachar m.m. Avslutningsvis söker vi efter riktiga geocachar som finns gömda i närområdet. Kursen försiggår främst utomhus så anpassa kläder efter väderlek. Deltagarna tar med egen mat lö GRINDGÄRDS ROBIN VATTENTRAFIK SKÄRGÅRDSNAVIGATION (14 ggr/läsår) Kristinestads högstadieskola, Skolbrinken 4 Läsårsavgift 45,00 Varannan vecka. OBS! Avgiften omfattar både höstens och vårens timmar. NORRBY MATS LV ti HÄLSOVÅRD DEMENS - för anhöriga till minnessjuka (3 ggr) Kristinestads högstadieskola, Skolbrinken 4 Kursavgift 15,00 En stödgrupp för anhöriga till minnessjuka. Innehållet anpassas utgående från gruppens behov men teman som behandlas är bl.a. olika minnessjukdomar, beteendeförändring och psykiska symptom, bemötande och kommunikation, anhörigrollen m.m. Guy har lång erfarenhet av demensvård och sitter även med i ledningsgruppen för expert- och stödcentret Österbottens Minneslots. Han är en av grundarna till Demensföreningen TRIVAS i Närpes med omnejd för vilken han fungerat som ordförande sedan on , 8.10, ROSENHOLM GUY eller tfn , eller OBS! Inte via e-post. 19

21 GYMNASTIK OCH IDROTT YOGA, forts.grupp Kristiinanseudun koulu, Stationsgatan 4-6 Handledning på finska H / V må MÄKINEN ULLA-MAIJA GRUNDERNA I HATHA-YOGA Kristiinanseudun koulu, Stationsgatan 4-6 Hatha-Yoga ökar kroppens rörlighet och smidighet. Lämpar sig för alla. Stretchande, varma kläder och eget underlag med. Handledning på finska. DAG-YOGA Kristiinanseudun koulu, Stationsgatan 4-6 Hatha-Yoga ökar kroppens rörlighet och smidighet. Lämpar sig för alla. Stretchande varma kläder och eget underlag med. Handledning på finska. MUSKELKONDITIONS- OCH BALANSTRÄNING FÖR SENIORER Bottenhavets sjukhem / seniorkonditionssalen Terminsavgift 22,00 Vi tränar balans och stärker muskler i cirkelträning. Salavgift 5 /gång tillkommer. SEGA GUBBAR Sportiga aktiviteter för pigga friska män. Målet med denna kurs är att aktivera daglediga män och inspirera till kamratskap, friskvård och sunda levnadsvanor i gott sällskap. Kursteman är bl.a. olika utomhusaktiviteter, besök i konditionssal, simning, föreläsningar, kulturella inslag och givande diskussioner. Kom med redan från början och planera detaljprogrammet. Avgifter för olika specialaktiviteter kan tillkomma. Samling på Högåsen må Kursen ordnas i samarbete med Folkhälsan. HAKALA AUNE HAKALA AUNE H / V on H / V to H / V ti PATORANTA PIA H / V må ENLUND BÖRJE 20 eller tfn , eller OBS! Inte via e-post.

22 KONDITIONSCIRKEL 55+ I Positive/KrisSport Ky, Repslagaregatan 16 Terminsavgift 22,00 Mångsidig konditionscirkel till visselpipans takt. Tänjning som avslutning. Salavgift 3 /ggr. OBS! Tisdagar öppnas simhallen kl. 14 för konditionscirklarna! KONDITIONSCIRKEL 55+ II Positive/KrisSport Ky, Repslagaregatan 16 Terminsavgift 22,00 Mångsidig konditionscirkel till visselpipans takt. Tänjning som avslutning. Salavgift 3 /ggr. KONDITIONSCIRKEL 55+ III Positive/KrisSport Ky, Repslagaregatan 16 Terminsavgift 22,00 Mångsidig konditionscirkel till visselpipans takt. Tänjning som avslutning. Salavgift 3 /ggr. KONDITIONSCIRKEL FÖR DAMER Positive/KrisSport Ky, Repslagaregatan 16 Mångsidig konditionscirkel med delvis varierande rörelser. Tänjning som avslutning. Salavgift 4 /gång. KONDITIONSCIRKEL FÖR MÄN Positive/KrisSport Ky, Repslagaregatan 16 Mångsidig konditionscirkel med delvis varierande rörelser. Tänjning som avslutning. Salavgift 4 /gång. BTA (Butt/Thighs/Abs) City Fitness Center, Salutorget Terminsavgift 22,00 Träna RUMPA, LÅR och MAGE. Ett konditions- och toningspass som fokuserar på att stärka rumpa, lår och mage. Det ger den mest effektiva träningen för att få din bål smal, vältränad och stark. Vi startar passet med grundläggande aerobicuppvärmning och fortsätter med mellansektionens träning. Alla kan delta i det här passet oavsett ålder, förmåga eller kondition(det betyder att du också kan!). Salavgift 4 /gång H / V ti VIRTANEN MARIA H / V ti VIRTANEN MARIA H / V ti VIRTANEN MARIA H / V to VIRTANEN MARIA H / V to VIRTANEN MARIA H / V må STRÖMBERG ANNA eller tfn , eller OBS! Inte via e-post. 21

23 PUMP City Fitness Center, Salutorget Terminsavgift 22,00 Styrketräning för hela kroppen. På passet används hantlar, fria vikter och skivstång. Passar både män och kvinnor i alla åldrar. Salavgift 4 /gång. PILATES City Fitness Center, Salutorget Terminsavgift 22,00 Varva ner och förbättra din flexibilitet och bålstyrka med hjälp av pilatesträning. Kontrollerad andning, koncentration, strukturerade strecthningserier och -rörelser skapar en holistisk träning som för kroppen in i ett tillstånd av harmoni och balans. Salavgift 4 /gång. KONDITIONSJUMPPA / STRETCHNING City Fitness Center, Salutorget Terminsavgift 22,00 Salavgift 4 /gång H / V ti STRÖMBERG ANNA H / V on STRÖMBERG ANNA H / V on MANTERE MARKKU VATTENGYMNASTIK: VATTENLÖPNING Simhallen, Repslagaregatan må Kursavgift 22,00 WEGELIUS-AHONEN MARJO Stora bassängen. Obs! Finns 15 st. flytbälten i simhallen så meddela vid anmälan om du har eget bälte då kan max 30 delta till kursen. Bälten kan köpas från simhallen. Simhallsavgift tillkommer. VATTENGYMNASTIK, reuma A Simhallen, Repslagaregatan fr Kursavgift 22,00 WAHLROOS KIRSI Mångsidig vattengymnastik för personer som lider av led- och reumatiska besvär. Terapibassängen. Max 12 deltagare! Simhallsavgift tillkommer. VATTENGYMNASTIK A Simhallen, Repslagaregatan fr Kursavgift 22,00 WAHLROOS KIRSI Ledda övningar i bassängen för personer som har besvär med stöd- och rörelseorgan. Terapibassängen. Max 12 deltagare! Simhallsavgift tillkommer. fortsätter på följande sida 22 eller tfn , eller OBS! Inte via e-post.

24 VATTENGYMNASTIK B Simhallen, Repslagaregatan ti Kursavgift 22,00 HOXELL ANNA Mångsidiga konditionshöjande övningar till musik. Max 12 deltagare! Terapibassängen. Simhallsavgift tillkommer. VATTENGYMNASTIK C Simhallen, Repslagaregatan ti Kursavgift 22,00 HOXELL ANNA Fysiskt tyngre vattengymnastik, effektiv träning. Dricksflaska rekommenderas. Terapi-bassängen. Max 12 deltagere! Simhallsavgift tillkommer. DJUPVATTENGYMNASTIK Simhallen, Repslagaregatan on Kursavgift 22,00 HOXELL ANNA Ledd vattengymnastik i konditionsbassängens djupa del. Mångsidiga konditionshöjande övningar i takt till musik. Ta med eget flytbälte om du har. Max 15 deltagare! Simhallsavgift tillkommer. MUSKELSTÄRKANDE VATTENGYMNASTIK Simhallen, Repslagaregatan on Kursavgift 22,00 LÄHTEENMÄKI RICHARD Muskelstärkande vattengymnastik för hela kroppen, görs i egen takt. Terapibassängen. Max 12 deltagare! Simhallsavgift tillkommer. VATTENGYMNASTIK, reuma B Simhallen, Repslagaregatan on Kursavgift 22,00 LÄHTEENMÄKI RICHARD Mångsidig vattengymnastik för personer som lider av led- och reumatiska besvär. Terapibassängen. Max 12 deltagare! Simhallsavgift tillkommer. SLOWFOOD I VARDAGEN 1. Vad är Slowfood? Tid: To kl Plats: Kulturhuset DUX Inledare: Matfilosof Björn Helsing, odlarrepresentant Åsa Norrvik samt eko-odlare från orten, projektansvarig Åsa Blomstedt samt kursledare Minna-Maria Mäenpää. Avgift: 5 2. Potatisens nya användningsmöjligheter Torsdagar kl i svenska högstadiets undervisningskök Kursledare: Minna-Maria Mäenpää Kvällsteman Potatis och fisk (to 23.10) Vegetariska rätter av potatis (to 20.11) Potatis och kött (to 6.11) Potatisgourmet (to 4.12) Avgift: 5 /tema + ersättning för ingredienser tillkommer Kursen genomförs i samarbete med projektet Utveckling av potatisnäringen och Kristinestads näringslivscentral. Nyckelord: närproducerat, slowfood, lokalt eller tfn , eller OBS! Inte via e-post. 23

25 KUNNIG-programmet KUNNIG i Väst ATT KOMMA TILL ETT NYTT LAND Dr. Riyadh Al-Baldawi Docent, överläkare och psykoterapeut. Född och uppvuxen i Irak. Orienthälsan, Stockholm Center för psykosocial bedömning och rehabilitering av individer och familjer. Fortbildningstillfälle , Kulturhuset DUX För personal inom utbildnings- och vårdsektorn samt för övriga intresserade. Avgift: 10 /dag, För kaffeservering 5. Torsdagens lunch har reserverats i restaurang Jungman för 8 /portion (sopplunch) eller 9,20 /portion (normal lunch). Onsdag 1.10 kl (kursnr ) Migration och anpassning samt dess inverkan på barn och vuxna, psykosocial utveckling. Torsdag 2.10 kl (kursnr ) fortsättning, fokus på migrationsrelaterad stress, PTSD (posttraumatiskt stressyndrom), smärta och sjukdomsuppfattning i ett kulturellt perspektiv. Dr. Riyadh Al-Baldawi har utbildats och arbetat som kirurg i Ryssland i många år. Efter ankomsten till Sverige 1986 har han arbetat som vikarie på kirurgiska kliniken Löwenströmska sjukhuset. Arbetade under som läkare på narkomanvårdsklinken på Sabbatsbergs sjukhus och sedan1992 inom allmänpsykiatrin. Efter sin specialistkompetens i psykiatri 1994 fick han tjänst som överläkare och arbetade både inom sluten och öppen psykiatrisk vård på olika kliniker inom Stockholm läns landsting (SLL). År 1999 var han med och startade transkulturellt centrum inom SLL och arbetade fram till 2002 som enhetschef där. Sedan 2002 arbetar han på heltid som verksamhetschef och medicinskt ansvarig på Orienthälsan. Anmälan senast 26.9 via https://www.opistopalvelut.fi/kristinestad/ per e-post eller tfn Fortbildningstillfället sker i samarbete med K5 och projektet KUNNIG vid Kusten i Väst. OBS! Den 30.9 kl föreläser Mina Zandkarimi på finska under rubriken MAAHANMUUTTAJIEN KOHTAAMINEN i föräldracentrets möteslokal, Lappfjärdsvägen eller tfn , eller OBS! Inte via e-post.

26 HÄLSA INDISK HUVUDMASSAGE Kursavgift 22,00 Handledning på finska. Se finskspråkiga programmet. ALAVILLAMO AULI lö sö REIKI 1 - grundkurs A Kursavgift 27,00 Reiki är en naturlig metod för tillfrisknande. Vårdmetoden ger livskraft för vår kropp genom att fylla dess egna energilager varvid kroppen själv har de bästa förutsättningarna att tillfriskna, fräscha upp sig och få kraft för livets utmaningar. Vi aktiverar förmågan att förmedla energi, vi lär oss reikivårdens principer och vi lär oss egenvård samt att ge vård åt andra. Materialkostnader 10 euro. Max 16 deltagare. Hemsida Handledning på finska. REIKI 1 - grundkurs B Kursavgift 27,00 Kursinnehållet samma som grundkurs A. KIVELÄ ARJA KIVELÄ ARJA lö sö lö sö Kristinestads simhall Repslagaregatan Kristinestad e-post: Hemsida: Tfn: Öppettider Morgonsimning Måndag och Onsdag kl Allmän öppethållning Måndag-Fredag kl Lördag kl Vuxenkväll från 18 år Onsdag kl OBS! Öppettiderna kan ändras under lov och helgdagar eller tfn , eller OBS! Inte via e-post. 25

27 REIKI 1 - grundkurs C Kursavgift 27,00 Kursinnehållet samma som grundkurs A. KIVELÄ ARJA lö sö REIKI 2 - fortsättningskurs A Kursavgift 27,00 Kursen riktar sig till personer som gått Reikis grundkurs. Mellan grundkursen och fortsättningskursen rekommenderas att en paus på 1-3 månaders hålls. Vi får användning av 3 energisymboler som har förmågan att harmonisera andra energier. Vi lär oss symbolernas betydelse och användningsmöjligheter. Vi lär oss sändningsvård och andra tekniker för att använda denna naturliga livsenergi i vårt liv. Materialkostnader 10 euro. Max 10 deltagare. Hemsida Handledning på finska. REIKI 2 - fortsättningskurs B Kursavgift 27,00 Kursinnehållet samma som fortsättningkurs A. REIKI 2 - fortsättningskurs C Kursavgift 27,00 Kursinnehållet samma som fortsättningskurs A. REIKI 1 - repetionskurs Kursavgift 27,00 Kursen är avsedd för de som gått Reiki 1. Praktiska övningar och repetition. Hemsida Max 20 deltagare. Handledning på finska. REIKI 2 - repetionskurs Kursavgift 27,00 Kursen är avsedd för de som gått Reiki 1 och 2. Praktiska övningar och repetition. Max 20 deltagare. Hemsida www. valonkoti.com. Handledning på finska. KIVELÄ ARJA KIVELÄ ARJA KIVELÄ ARJA KIVELÄ ARJA KIVELÄ ARJA lö sö lö sö lö sö lö sö lö sö eller tfn , eller OBS! Inte via e-post.

28 Kristinestads medborgarinstitut Kristiinankaupungin kansalaisopisto Pb 13 Pl Kristinestad Kristiinankaupunki Tfn / Puh / Fax Fax KURSFÖRSLAG * KURSSIEHDOTUKSIA 1. Jag önskar att följande kurs/kurser fortsätter: Toivon seuraavan kurssin/seu raavien kurssien jatkuvan: 2. Jag föreslår följande kurs/kurser, föreläsningar och seminarier: Ehdotan seuraavia kursseja, luentoja ja seminaareja: Ämne Aine Plats Paikka Lärare Opettaja Tidpunkt Ajankohta 3. Jag önskar delta i följande öppna högskolekurser: Toivon osallistua seuraaviin avoimen korkeakoulun kurs sei hin: 4. Andra synpunkter eller önskemål gällande institutets verk sam het: Muita toiveita tai näkökohtia opiston toiminnasta: 5. Namn (Du kan också svara anonymt) Tel. Nimi (Voit myös vastata nimettömänä) Puh eller tfn , eller OBS! Inte via e-post. 27

29 LAPPFJÄRD MUSIK GITARR, ELBAS, UKULELE, TRUMMOR Lappfjärd finska skola, Skolvägen 5 Terminsavgift 30,00 Ring direkt till Tomas för överenskommelse om tidsreservering H / V on KARLSSON TOMAS BOPCATZ Kantilena, Kyrktået 54 Ta dina gamla instrument ur garderoben och kom med och spela eller sjung. Vi spelar musik från olika årtionden. Nya intresserade är också välkomna! H / V to BERGQVIST ROGER FORMGIVNING OCH MANUELLA FÄRDIGHETER JULKORSTILLVERKNING AXXELL / Lappfjärds Folkhögskola, Lappfjärdsvägen 765 Terminsavgift 40,00 Lappfjärds julkors, 5 storlekar. Materialkostnader tillkommer. PORSLINSMÅLNING, HOBBY OCH ÅTERANVÄNDNING Lappfjärd skola, Södra Lappfjärdsvägen 40 Terminsavgift 40,00 Porslinsmålning för nybörjare men också längre hunna. Hobbyarbeten av bl.a. återvunnet material. Vi piffar upp saker i hemmet och färdigställer halvfärdiga handarbeten. Undervisning på finska H / V ti HEMGÅRD TOMMY RAITTILA SIRPA H / V ti eller tfn , eller OBS! Inte via e-post.

30 HANDARBETE Lappfjärds pensionärshem Terminsavgift 40,00 Solfärgning, tovning, yllebroderi och fritt broderi, mosaik, glassmältning, jul- och påskpynt, flätning med olika material. KNYPPLING (6 ggr/termin) Lappfjärd skola, Södra Lappfjärdsvägen 40 Terminsavgift 27,00 Varannan vecka H / V to LUNDELL ANN-CHRISTINE H / V on NYHOLM ANNEL DANS SENIORDANS (6 ggr/termin) Lappfjärd skola, Södra Lappfjärdsvägen 40 Terminsavgift 22,00 Varannan vecka. Ta med inneskor H / V on LILLKULL LILLI, WAHLBERG MARGOT MOTIONSGYMNASTIK FÖR DAMER Lappfjärd skola, Södra Lappfjärdsvägen 40 Terminsavgift 22,00 GYMNASTIK Gymnastik till musik. Passet innehåller uppvärmning, muskelstyrka och avslappning/stretchning H / V on LINDSTRÖM ANN-KATRIN, LILLMALS MINNA KARAJUMPPA Lappfjärds finska skola, Skolvägen H / V ti WAHLBERG ANDERS eller tfn , eller OBS! Inte via e-post. 29

VÄLKOMMEN TILL KRISTINESTADS MEDBORGARINSTITUT!

VÄLKOMMEN TILL KRISTINESTADS MEDBORGARINSTITUT! VÄLKOMMEN TILL KRISTINESTADS MEDBORGARINSTITUT! Kristinestads medborgarinstitut grundades år 1966 och i år inleds institutets 50:nde verksamhetsperiod. Institutet upprätthålls av staden Kristinestad och

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KRISTINESTADS MEDBORGARINSTITUT!

VÄLKOMMEN TILL KRISTINESTADS MEDBORGARINSTITUT! - 1 - VÄLKOMMEN TILL KRISTINESTADS MEDBORGARINSTITUT! Kristinestads medborgarinstitut grundades år 1966 och i år inleds institutets 48:de verksamhetsperiod. Institutet upprätthålls av staden Kristinestad

Läs mer

Hösten 2012. Kurser och Öppen verksamhet

Hösten 2012. Kurser och Öppen verksamhet KURSER Hösten 2012 HÖSTEN Kurser och Öppen verksamhet ÖPPET HUS Under hösten har Agora Öppet hus på torsdagar från den 30 augusti. Till Öppet hus är barn, ungdomar och vuxna välkomna. Vi har öppet klockan

Läs mer

Dansstudion. För hela Östergötland! FÖR mer information och anmälan folkuniversitetet.se/motala, linkoping, norrkoping

Dansstudion. För hela Östergötland! FÖR mer information och anmälan folkuniversitetet.se/motala, linkoping, norrkoping 1 Dansstudion För hela Östergötland! GRATIS PROVA-PÅ kurser! 2 Språk Konst Se hela vårt kursutbud i vårens kurskatalog samt på våra hemsidor: folkuniversitetet.se/motala, folkuniversitetet.se/linkoping,

Läs mer

LAGSTADS SKOLAS FRITIDSVERKSAMHET FÖR LÅG- och HÖGKLASSERNA LÄSÅRET 2013 2014

LAGSTADS SKOLAS FRITIDSVERKSAMHET FÖR LÅG- och HÖGKLASSERNA LÄSÅRET 2013 2014 LAGSTADS SKOLAS FRITIDSVERKSAMHET FÖR LÅG- och HÖGKLASSERNA LÄSÅRET 2013 2014 Bästa elever och föräldrar, På din fritid har Du som elev möjlighet att delta i olika aktiviteter och mångsidig verksamhet

Läs mer

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi www.speres.fi www.blindskolan.fi FORTBILDNING HÖSTEN 2015 SPERES I 040 809 17 53 Svenska skolan för synskadade I 040 809 17 54 Parisgränden 2 A 2, 00560 Helsingfors Svenska skolan för synskadade PRAKTISK

Läs mer

Kursprogram våren 2015

Kursprogram våren 2015 Hej Alla boende i föreningen! Våra kurser i glasmålning (och porslin) söker nya deltagare, både yngre och äldre är välkomna att anmäla sig. Antalet är begränsat (p.g.a. att brandmyndigheten inte tillåter

Läs mer

KNYPPELKURSER I VADSTENA 2014

KNYPPELKURSER I VADSTENA 2014 KNYPPELKURSER I VADSTENA 2014 Utöver våra populära traditionella kurser kan vi i år erbjuda: KNYPPLADE BILDER tema I VATTEN - PÅ MARKEN - I LUFTEN KNYPPLA MED METALLTRÅD SYDD OCH BRODERAD SPETS KURS I

Läs mer

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat angår oss alla! Hushållningssällskapets matkonsulter bygger sin verksamhet på kunskap,

Läs mer

kursprogram våren 2012 Örebro

kursprogram våren 2012 Örebro kursprogram våren 2012 Örebro välkommen till vårens kursprogram som fackförbundet Vision, i samverkan med sensus studieförbund, erbjuder dig som medlem! genom att erbjuda dig utbildningar, vill vi ge dig

Läs mer

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat angår oss alla! Hushållningssällskapets matkonsulter bygger sin verksamhet på kunskap,

Läs mer

Kulturskolans kurser

Kulturskolans kurser Kulturskolans kurser Vad får barn och ungdomar att gå till skolan igen när de redan tillbringat halva dagen där? Dagens barn och ungdomar kommer att leva ett liv som ställer stora krav på kreativitet,

Läs mer

Coaching Stresshantering Presentationsteknik. Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter

Coaching Stresshantering Presentationsteknik. Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter Coaching Stresshantering Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter 2015 Bergqvist Massage & Friskvårdsutbildningar Ett familjeföretag som erbjudit utbildningar inom massage och friskvård

Läs mer

Valbara kurser för åk 7-9

Valbara kurser för åk 7-9 2010-2012 Svenska samskolan i Tammerfors Valbara kurser för åk 7-9 SST Koulukatu 14 33200 Tammerfors Tfn: 03-212 37 94 www.samskolan.fi Årskurs 7 De gemensamma ämnenas timfördelning (veckotimmar) är enligt

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM KRISTINESTAD 2015

SPORTLOVSPROGRAM KRISTINESTAD 2015 SPORTLOVSPROGRAM KRISTINESTAD 2015 Kristinestads Bildnings- och fritidscentral har sammanställt programbladet för sportlovsveckan i Kristinestad som innehåller en mängd olika aktiviteter. Sportlovsprogram

Läs mer

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015 EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015 Dalkarlså Folkhögskola ligger vackert belägen i Västerbottens kustland, fyra mil norr om Umeå. Låt den kreativa miljön prägla studieåret

Läs mer

Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008

Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008 Transkulturellt Centrum inbjuder till fördjupningskurs i Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008 behandling i den mångkulturella vården Innehåll Transkulturell psykiatri är ett kunskapsområde inom

Läs mer

Som medlem i Hälsas Viktklubb får du:

Som medlem i Hälsas Viktklubb får du: Visst vill vi vara friska och hålla trivselvikten, men ibland hinner eller orkar man inte ta hand om sig själv så bra som man borde. I Hälsa Viktklubb får du den inspiration och motivation du behöver för

Läs mer

JULENS AKTIVITETER 2014

JULENS AKTIVITETER 2014 JULENS AKTIVITETER 2014 BLANDAT PONNY HÄST PRIVATLEKTION Välkommen till stallet VARJE DAG!! On 24 Juliga dagar i stallet! To 25 Fr 26 Lö 27 2 5 2 5 Barnkurs de små Julkurs för de små!! Ridning och pyssel

Läs mer

Utbud hösten 2012. Nora. vt - 2013

Utbud hösten 2012. Nora. vt - 2013 Utbud hösten 2012 Nora vt - 2013 Hej Nytt år, nya möjligheter! Folkbildningens kulturskola fortsätter med nya spännande och kreativa studiecirklar. Studieförbunden har gemensamt arbetat fram vårens utbud

Läs mer

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008)

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet Socialdemokraterna i Gävle Studieprogram 2008 INNEHÅLL Arbetarekommunens studieverksamhet

Läs mer

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Allmän information» Inga formella krav på tidigare utbildning» Undervisningen motsvarar Hankens examensfordringar, det är dock inte möjligt

Läs mer

MOTION KÄNNS BRA. effekter, men förvänta dig inga mirakel. Effekterna av motionen märks så småningom. 2 Ledvänlig motion

MOTION KÄNNS BRA. effekter, men förvänta dig inga mirakel. Effekterna av motionen märks så småningom. 2 Ledvänlig motion Ledvänlig motion MOTION KÄNNS BRA Människan är skapad för att röra på sig. Även om psoriasis ofta medför många olika ledsymptom, såsom stelhet och smärta i lederna, så kan och bör man ändå motionera. Anpassa

Läs mer

Kom och fira 100 år med

Kom och fira 100 år med Kom och fira 100 år med BUBBEL & TÅRTA 11 september kl 16-20 i Medborgarhuset, Ånge PROVA-PÅ-VERKSAMHET: - yoga - linedance - qui gong - keramik - hantverk - knivslöjd - släktforskning - bildhantering

Läs mer

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS Foto: Fredrik Petersson VÄLKOMMEN TILL SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG! Utbildningshelgen är en ny och stor satsning

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

RÖDA TRÅDEN SEMINARIUM

RÖDA TRÅDEN SEMINARIUM LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA FINLANDS LÄN Social- och hälsoavdelningen 13.5.2009 Till de i distributionen nämnda Länsstyrelsen i Västra Finlands län och samarbetsgruppen NÅVÅ arrangerar RÖDA TRÅDEN SEMINARIUM

Läs mer

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Centret för språk och kommunikation utbildningschef Jan Jylhä tf. avdelningsföreståndare Marjaana Laaksonen 27.8.2015 Informationen kan läsas

Läs mer

Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning?

Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning? Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning? Management Då är det här rätt utbildning för dig... 40 sp CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE VID

Läs mer

Då är det här rätt utbildning för dig...

Då är det här rätt utbildning för dig... Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning? Då är det här rätt utbildning för dig... CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen 2013-02-15 13/35 Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen Engelska för kommun och offentlig sektor Utveckla ditt ordförråd i engelska med inriktning på kommun och

Läs mer

Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015

Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015 KÖRFEST Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015 Välkommen på körfest! På den här platsen är det lätt att sjunga bra! Orden kom från en kvinna som hade

Läs mer

VÄXTKRAFT 14 KURSHELG I SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT 7-9/11 2014 I SAMARBETE MED SENSUS. Lär dig spela ukulele steg 1. Kursledare: Gitten Abramsson

VÄXTKRAFT 14 KURSHELG I SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT 7-9/11 2014 I SAMARBETE MED SENSUS. Lär dig spela ukulele steg 1. Kursledare: Gitten Abramsson VÄXTKRAFT 14 KURSHELG I SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT 7-9/11 2014 I SAMARBETE MED SENSUS Lär dig spela ukulele steg 1 Kursledare: Gitten Abramsson Materialkostnad: Ukulele finns för 295:- om du inte har egen.

Läs mer

Dansstudion. För hela Östergötland! Gratis. Norrköping 25/8 v. 34 Linköping 31/8 v. 35 Motala 16/9 v. 38

Dansstudion. För hela Östergötland! Gratis. Norrköping 25/8 v. 34 Linköping 31/8 v. 35 Motala 16/9 v. 38 Dansstudion För hela Östergötland! Gratis Prova-på Norrköping 25/8 v. 34 Linköping 31/8 v. 35 Motala 16/9 v. 38 FÖR mer information och anmälan folkuniversitetet.se/motala, linkoping, norrkoping 1 Språk

Läs mer

HUNDENS HUS KURSPROGRAM STOCKHOLM VÅRTERMINEN 2013 P Å RÄTT KURS MED

HUNDENS HUS KURSPROGRAM STOCKHOLM VÅRTERMINEN 2013 P Å RÄTT KURS MED KURSPROGRAM STOCKHOLM VÅRTERMINEN 2013 P Å RÄTT KURS MED HUNDENS HUS tel: 08-29 17 74, Årsta e-post: stockholm@hundenshus.com www.hundenshus.com PUPPY PARTY Informationskväll för dig som ska eller har

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Som medlem i Hälsas Viktklubb får du:

Som medlem i Hälsas Viktklubb får du: Visst vill vi vara friska och hålla trivselvikten, men ibland hinner eller orkar man inte ta hand om sig själv så bra som man borde. I Hälsa Viktklubb får du den inspiration och motivation du behöver för

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Fortsättningskurs i litterär gestaltning

Fortsättningskurs i litterär gestaltning Fortsättningskurs i litterär gestaltning Ystad 29 okt 3 nov Fördjupningskurs. Att skriva färdigt. Fördjupningskursen vänder sig till dig som har kommit en bit i ditt skrivande och vill få djuplodande feedback

Läs mer

STORSTUGANS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013-2014

STORSTUGANS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013-2014 STORSTUGANS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013-2014 1. Gruppfamiljedaghemmet Storstugan Storstugan är en gruppfamiljedagvårdsenhet med plats för 12 barn och tre vuxna. Vi är belägna i Lillhoplax på Korpasbackavägen

Läs mer

Mangateckning, 9-12 år

Mangateckning, 9-12 år Utbud våren 2015 Hej Folkbildningens kulturskola fortsätter med nya spännande studiecirklar i vår. Studieförbunden har gemensamt arbetat fram utbudet så att DU ska hitta något som passar just dig. Bläddra

Läs mer

Studieprogram höst & vår 2014/2015

Studieprogram höst & vår 2014/2015 Studieprogram höst & vår 2014/2015 För dig som har en funktionsnedsättning Viktigt att veta för dig som går i en studiecirkel Vill du anmäla dig till en studiecirkel så kan du fylla i och skicka in blanketten

Läs mer

HÄLSOVECKA. Den 6-13 september ordnar Hofors kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR

HÄLSOVECKA. Den 6-13 september ordnar Hofors kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR HÄLSOVECKA Den 6-13 september ordnar kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR Hälsoveckan inleds söndagen den 6/9 med Aktivera loppet, och avslutas

Läs mer

Centret för språk och kommunikation/åbo

Centret för språk och kommunikation/åbo Centret för språk och kommunikation/åbo Kansli: Fabriksgatan 2 (Arken), 20500 Åbo, tfn 215 4365. Kanslitid: må to 9 12, www.abo.fi/csk, csk-direktor@abo.fi, csk-kansli@abo.fi Utbildningschef: Jylhä, Jan,

Läs mer

Kreta 7-14 maj. Hälsoresa med Maria och Anna -en resa full av energi, kraft och balans.

Kreta 7-14 maj. Hälsoresa med Maria och Anna -en resa full av energi, kraft och balans. Kreta 7-14 maj Hälsoresa med Maria och Anna -en resa full av energi, kraft och balans. Tillsammans med Anna Hallén och Maria Helander får du hjälp och inspiration att skapa balans i ditt liv, samla kraft

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL ÅR 1 Läsåret 2015/2016

INDIVIDUELLT VAL ÅR 1 Läsåret 2015/2016 INDIVIDUELLT VAL ÅR 1 Läsåret 2015/2016 Alla elever i gymnasieskolan ska välja individuellt val, totalt omfattar valet 200 poäng, fördelat på två år. Valen görs inför år 2 och år 3. På Finnvedens Gymnasium

Läs mer

Svenska samskolan i Tammerfors. Kursbeskrivningar för valbara kurser. i grundskolan åk 7-9. läsåret 2009-2010

Svenska samskolan i Tammerfors. Kursbeskrivningar för valbara kurser. i grundskolan åk 7-9. läsåret 2009-2010 Svenska samskolan i Tammerfors Kursbeskrivningar för valbara kurser i grundskolan åk 7-9 läsåret 2009-2010 Uppdaterad 27.1.2009 Årskurs 7 De gemensamma ämnenas timfördelning (veckotimmar) är enligt den

Läs mer

Einar Hansen. Natur. gymnasiet. Hör elever och lärare berätta skanna QR-koderna i broschyren! 1

Einar Hansen. Natur. gymnasiet. Hör elever och lärare berätta skanna QR-koderna i broschyren! 1 Einar Hansen gymnasiet Natur 2014 Hör elever och lärare berätta skanna QR-koderna i broschyren! 1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

Program för Studiefrämjandet i Sundsvall

Program för Studiefrämjandet i Sundsvall Program för Studiefrämjandet i Sundsvall Obligatorisk anmälan till Ammi Gyllenquist 060-785 59 11 eller ammi.gyllenquist@studieframjandet.se 27 september Bonde i butik Naturskyddsföreningen visar, tipsar

Läs mer

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan Spanska för nöjets skull UF Affärsplan 2005-2006 Magdalena Andersson Soltorgsgymnasiet Borlänge Innehållsförteckning 1. Spanska för nöjets skull UF 1.1 Affärsidé 1.2 Bakgrund 1.3 Tjänsten 2. Företaget

Läs mer

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS!

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! TVSPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! HÖSTLOVSPROGRAM 2014! 1 Hej! I din hand håller du ett program med spännande aktiviteter som du kan ta del av under höstlovet. Om det inte

Läs mer

Hej. Känner du att de är något som du vill göra men som inte finns med i foldern, kontakta Elin!

Hej. Känner du att de är något som du vill göra men som inte finns med i foldern, kontakta Elin! Utbud hösten 2015 Hej Folkbildningens kulturskola fortsätter med nya spännande studiecirklar i höst. Studieförbunden har gemensamt arbetat fram utbudet så att du ska hitta något som passar just dig. Bläddra

Läs mer

Hej. Känner Du att de är något som du vill göra men som inte finns med i foldern, kontakta Kristine

Hej. Känner Du att de är något som du vill göra men som inte finns med i foldern, kontakta Kristine Utbud hösten 2014 Hej Folkbildningens kulturskola fortsätter med nya spännande studiecirklar i höst. Studieförbunden har gemensamt arbetat fram utbudet så att DU ska hitta något som passar just dig. Bläddra

Läs mer

Julshow 2013 alla 3-6

Julshow 2013 alla 3-6 2013 / 2014 Spela i band åk 4-6 Om du redan spelar något instrument och kan det lite så är det här valet för dig. Tillsammans med Lasse väljer du och resten av bandet ut vilka låtar ni vill spela. Replokalen

Läs mer

Vi ger ditt företag ett lyft!

Vi ger ditt företag ett lyft! Vi ger ditt företag ett lyft! www.lsc.nu Friska människor bygger starka företag Att sprida en hälsosam livssyn och få fler människor att uppleva fördelarna med ett aktivt och sunt liv. Det är drivkraften

Läs mer

KERAMIK DAG- OCH KVÄLLSKURSER SOMMARKURSER 1-ÅRIG KERAMIKSKOLA VÅREN 2014 GÖTEBORG DAG- OCH KVÄLLSKURSER 1-ÅRIG KERAMIKSKOLA

KERAMIK DAG- OCH KVÄLLSKURSER SOMMARKURSER 1-ÅRIG KERAMIKSKOLA VÅREN 2014 GÖTEBORG DAG- OCH KVÄLLSKURSER 1-ÅRIG KERAMIKSKOLA KERAMIK DAG- OCH KVÄLLSKURSER SOMMARKURSER 1-ÅRIG KERAMIKSKOLA VÅREN 2014 GÖTEBORG DAG- OCH KVÄLLSKURSER 1-ÅRIG KERAMIKSKOLA skapa i lera ett spännande material I vår ljusa och trivsamma keramikverkstad

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2014/2015

Individuellt val. Läsår 2014/2015 Individuellt val Läsår 2014/2015 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val under dina år på gymnasiet. De flesta

Läs mer

Som medlem i Hälsoklubben får du:

Som medlem i Hälsoklubben får du: Visst vill vi vara friska och må bra, men ibland hinner eller orkar man inte ta hand om sig själv så bra som man borde. I Hälsoklubben får du den inspiration och motivation du behöver för att steg för

Läs mer

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

Kort om act2lead. Pernilla Svantesson

Kort om act2lead. Pernilla Svantesson Kort om act2lead Act2lead är ett samarbets-nätverk av konsulter i regionen. Vi vill med vår breda kompetens bidra till långsiktig hållbarhet hos organisationer, grupper och individer. Kort om Pernilla

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 GRUPPER och informationstillfällen HÖSTEN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.se 1(17) Grupper för person som har en

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 10 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Unik utbildning! Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur

Läs mer

Assyriska Föreningen i Södertälje inviger sina lokaler

Assyriska Föreningen i Södertälje inviger sina lokaler Nr 114, oktober 2013 Assyriska Föreningen i Södertälje inviger sina lokaler Assyriska föreningen i Södertälje inbjuder alla till invigningen av nya Assyriska Kulturhuset. Invigningen firas med ett fullspäckat

Läs mer

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an Namn: Klass: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta frågorna handlar

Läs mer

Preliminärt Schema Vår 2012

Preliminärt Schema Vår 2012 Preliminärt Schema Vår 2012 Dagar Tider Pass & Kurser Vem kan komma? Nivå Inspiratör Pågår MÅNDAG 10.15 11.45 Yoga, Stresshantering & God Sömn** För alla ingen yogaerfarenhet krävs 1 Jennie v 10 21 16.45

Läs mer

Presentation av val till År 6 och 7

Presentation av val till År 6 och 7 Presentation av val till År 6 och 7 STENSTORP Språkval År 5 Du som är elev i år 5 skall till år 6 göra ett språkval: Franska, Spanska eller Tyska. Undervisningen omfattar då två 40-minuters lektionspass

Läs mer

Kursmål och kostnader för respektive kurs

Kursmål och kostnader för respektive kurs Bilaga 4 Kursmål och kostnader för respektive kurs Mål för Allmän kurs Vårt mål är att oavsett din bakgrund, förutsättningar och intressen, skapa bästa möjliga villkor för studier och kunskapsutveckling.

Läs mer

Varför ska vi vara fysiskt aktiva? Eva Eurenius

Varför ska vi vara fysiskt aktiva? Eva Eurenius Varför ska vi vara fysiskt aktiva? Eva Eurenius Hälsoutvecklare & Med dr i sjukgymnastik FoUU-staben, VLL Epidemiologi och Global hälsa, UmU Varför ska vi vara fysiskt aktiva? För att må bra. Kroppens

Läs mer

Släktforskarhjälp med KLGF. Måndag 10 februari kl. 13.00-15.00. Plats: Huvudbiblioteket Arr: Kalmar läns genealogiska förening

Släktforskarhjälp med KLGF. Måndag 10 februari kl. 13.00-15.00. Plats: Huvudbiblioteket Arr: Kalmar läns genealogiska förening Välkommen till bibliotekets program våren 2014 Kalmar Stadsbibliotek Alla evenemang anordnas i Huvudbibliotekets samlingssal om inget annat anges. FEBRUARI Måndag 10 februari kl. 13.00-15.00 Tisdag 11

Läs mer

F R I T I D S P R O G R A M 2 0 1 5

F R I T I D S P R O G R A M 2 0 1 5 F R I T I D S P R O G R A M 2 0 1 5 F Ö R B A R N O C H U N G D O M M E D S Ä R S K I L D A B E H O V 2015! Välkommen till ett aktivt år med OMS-fritid! Vad gör du på din fritid? Fritiden är viktig! Då

Läs mer

En träningsform på väg tillbaka

En träningsform på väg tillbaka Spinning En träningsform på väg tillbaka När spinningen slog igenom för snart 20 år sedan blev konditionscykling i grupp snabbt det självklara valet för många träningsentusiaster. Och det är inte så svårt

Läs mer

13 nycklar för viktminskning

13 nycklar för viktminskning 13 nycklar för viktminskning En kalori är INTE en kalori Tänk på din viktresa de senaste åren. Ställ dig frågan: "Var min vikt ett problem för mig förra månaden också? För ett halvår sen? Ett år? Fem år?

Läs mer

Elever med annan språk och kulturbakgrund

Elever med annan språk och kulturbakgrund Elever med annan språk och kulturbakgrund En guide för rektorn och skolan 2010 Pedersöre kommun Glenn Sundstedt Elever med annan språk och kulturbakgrund en guide för rektorn och skolan Hur kan vi från

Läs mer

Höstprogram 2015 ANHÖRIGLOTS. - För dig som stödjer en person som är äldre, funktionsnedsatt eller långvarigt sjuk och själv är i behov av stöd.

Höstprogram 2015 ANHÖRIGLOTS. - För dig som stödjer en person som är äldre, funktionsnedsatt eller långvarigt sjuk och själv är i behov av stöd. - För dig som stödjer en person som är äldre, funktionsnedsatt eller långvarigt sjuk och själv är i behov av stöd. ANHÖRIGLOTS Höstprogram 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen, Mölndals stad Anhörig? En

Läs mer

Du läser ämnen som ger grundläggande

Du läser ämnen som ger grundläggande Allmän kurs Allmän kurs med extra svenska 2012/2013 Allmän kurs På Allmän kurs på Sigtuna folkhögskola gäller samarbete och du arbetar nära dina lärare och kurskompisar. Den här kursen är ett bra alternativ

Läs mer

Tomelilla och Simrishamn i januari 2012

Tomelilla och Simrishamn i januari 2012 PROGRAM VÅREN 2012 Tomelilla och Simrishamn i januari 2012 Bästa medlemmar. Nytt år och nya förväntningar och förändringar. Åren går verkligen fort speciellt sedan man blev pensionär. När jag tittar tillbaka

Läs mer

Kurser för dig med intellektuell funktionsnedsättning

Kurser för dig med intellektuell funktionsnedsättning Sommaren 2015 Kurser för dig med intellektuell funktionsnedsättning Främst för dig som omfattas av LSS, till exempel går i särskolan, på Lärvux, arbetar i daglig verksamhet eller bor i gruppbostad. Studieförbundet

Läs mer

Meditation Chi Yoga YogiCho och Tina Hédren för perfekt harmoni i livet som rymmer glädje, lycka, hälsa,

Meditation Chi Yoga YogiCho och Tina Hédren för perfekt harmoni i livet som rymmer glädje, lycka, hälsa, INFINITE TAI JI Meditation Chi Yoga YogiCho och Tina Hédren för perfekt harmoni i livet som rymmer glädje, lycka, hälsa, TREÅRIG UTBILDNING I UPPSALA Infinite Tai Ji Infinite Tai Ji Infinite Tai Ji är

Läs mer

Allt du behöver veta om smart viktminskning

Allt du behöver veta om smart viktminskning Allt du behöver veta om smart viktminskning Hitta produkterna som passar dig Naturdiets produkter är framtagna för att du ska kunna gå ner i vikt på ett tryggt och säkert sätt. Du får i dig lagom mycket

Läs mer

Träffpunkt Storgatan 11 PROGRAM HÖSTEN 2013

Träffpunkt Storgatan 11 PROGRAM HÖSTEN 2013 Träffpunkt Storgatan 11 PROGRAM HÖSTEN 2013 Träffpunkten är öppen för alla 65+ måndag-fredag kl 8-17 och lördagar med här angivna program. Titta in när Du har lust, tidningar, böcker, kaffe/te och andra

Läs mer

Convent 2013 ÖSTERSUND 24 augusti 2013

Convent 2013 ÖSTERSUND 24 augusti 2013 Convent 2013 ÖSTERSUND 24 augusti 2013 Schema: Tider Hall 1 (stora salen PC) 2 (Lilla salen PC) 3 (Körfältskolan) 8.30-9.00 Inskrivning 9.00-9.30 Gemensam uppvärmning HALL 1 Kersti 9.40-10.30 1. Gymmix

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare SFI

Utbildning i svenska för invandrare SFI Utbildning i svenska för invandrare SFI Läsåret 2015/2016 Allmän information För dig som har annat hemspråk än svenska och behöver lära dig svenska finns utbildning i svenska för invandrare (Sfi) och därefter

Läs mer

Rembo Skidor Presenterar

Rembo Skidor Presenterar Rembo Skidor Presenterar HUGO JACOBSSON Ålder: 16 år Skidgymnasiets ort: Mora kommun Gren: Längdskidor Vilket år går du på skidgymnasiet: Första året Program: Naturvetenskapliga programmet Hugos tips:

Läs mer

Kom i form med oss på Mallorca

Kom i form med oss på Mallorca Kom i form med oss på Mallorca Pernilla Lisa Vicky Välkomna att åka med oss till denna underbara plats Can Martorell 11 18 oktober 2014 Här ger vi dig ett utbud av härlig träning för både kropp och själ.

Läs mer

Finspång. Studieprogram hösten 2010

Finspång. Studieprogram hösten 2010 Finspång Studieprogram hösten 2010 Data Känner du dig som en slav under tekniken emellanåt? Bli herre över den istället! Oavsett om du är nybörjare som vill lära dig skicka e-post och betala dina räkningar

Läs mer

Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg.

Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg. INFÖR Läsåret 2013-2014 Förskoleklass - Åk 6 Varje elev till nästa nivå. Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg. 1 Välkommen till JENSEN - skolan som tränar

Läs mer

SVENSKA SKOLAN I NAIROBI

SVENSKA SKOLAN I NAIROBI SVENSKA SKOLAN I NAIROBI Upplev Afrika under din gymnasietid! Ta klivet ut i världen och var med om något som du inte hade upplevt någon annanstans än i just Nairobi, Kenya. Fortsätt samtidigt med dina

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Stockholm 15 16 november 2007 Utvärdering Motsvarade konferensen 1-10 dina förväntningar? 0 ---------------------------------------------/-------- ------------10 Sammanfattning

Läs mer

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg Välkommen till Vänersborg! I år går intresseföreningen FoU Välfärds konferens

Läs mer

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan 2015-2016 Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Vi hoppas du förstår vilken förmån du som är ung och bor i Skinnskatteberg har. Du har chansen att utan avgift få lära dig att:

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11

Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11 Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11 SPANIEN 2012 OM SANTA ELENA CLINIC Santa Elena Clinic är uppriktad 1970. Sjukhuset ligger i Los Alamos, mellan Malaga och Torremolinos. Sedan dess har

Läs mer

Upplandslättens scoutdistrikt inbjuder till. Lördagen den 28 februari till söndagen den 1 mars 2015

Upplandslättens scoutdistrikt inbjuder till. Lördagen den 28 februari till söndagen den 1 mars 2015 Upplandslättens scoutdistrikt inbjuder till Upplandskurserna Lördagen den 28 februari till söndagen den 1 mars 2015 Upplandsslättens scoutdistrikt bjuder nu till 2015 års upplaga av Upplandskurserna. Det

Läs mer

Program på Hälsans dag den 30 sept. 2006

Program på Hälsans dag den 30 sept. 2006 Program på Hälsans dag den 30 sept. 2006 Biblioteket Hörsalen 10.15 Det är bråttom nu Ett personligt kåseri om tid av Nils Uddenberg 11.15 Feng Shui En urgammal kinesisk teknik för att skapa harmoni. Dauri

Läs mer

Välkommen till Internationella Kvinnoföreningen i Malmö PROGRAM HÖSTEN 2015

Välkommen till Internationella Kvinnoföreningen i Malmö PROGRAM HÖSTEN 2015 Välkommen till Internationella Kvinnoföreningen i Malmö PROGRAM HÖSTEN 2015 Föreläsningar Studiecirklar - Öppet Hus MÖTESPLATSEN IKF KÄRNVERKSAMHETEN IKF i Malmö grundades år 1970 som en politiskt och

Läs mer

Intuitiv Ledarskapsutbildning 2:årig - 5 helger/år med Fokus på Frigörande Andning

Intuitiv Ledarskapsutbildning 2:årig - 5 helger/år med Fokus på Frigörande Andning Intuitiv Ledarskapsutbildning 2:årig - 5 helger/år med Fokus på Frigörande Andning Utbildningen är intensiv och kan vara personligt utmanande. Vågar och kan du vara dig själv, visa dina starka och svaga

Läs mer