IK - Itella Posti Oy Offentligt meddelande. Kursprogram Foto: Jaakko Leinonen, deltagare i MI:s fotokurs. Kristinestads.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IK - Itella Posti Oy Offentligt meddelande. Kursprogram 2014-2015. Foto: Jaakko Leinonen, deltagare i MI:s fotokurs. Kristinestads."

Transkript

1 Kursprogram IK - Itella Posti Oy Offentligt meddelande Foto: Jaakko Leinonen, deltagare i MI:s fotokurs Kristinestads medborgarinstitut

2 VÄLKOMMEN TILL KRISTINESTADS MEDBORGARINSTITUT! Kristinestads medborgarinstitut grundades år 1966 och i år inleds institutets 49:nde verksamhetsperiod. Institutet upprätthålls av staden Kristinestad och erhåller 57 % statsunder stöd för verksamheten. Genom kurser, studiecirklar och föredrag i olika ämnen erbjuder institutet varje medborgare en möjlighet att öka sina kunskaper och färdigheter samt berika sin fritid. Institutet är tvåsprå kigt. MEDLEMMAR I BILDNINGS- OCH FRITIDSNÄMNDEN: Medlem Peter Grannas, ordf. Jessica Bårdsnes, viceordf. Mats Backlund Ida Haapamäki Nina Jolkkonen-Porander Karl-Henrik Nikula Janne Smeds Anders Wahlberg Lena Wissander Stadsstyrelsens representant Ersättare Kim Lillås Pia Patoranta-Wiik Per-Elof Boström Tony Lehto Lea Anttila Mauri Jansson Heimo Norrgård Madeleine Teir Simoné Bergvik Thomas Söderlund INTRÄDESKRAV Var och en kan delta i kursverksam heten oberoende av ålder! I vävkurserna kan man delta endast under två på varan dra följan de arbetsår. KANSLIET finns på (i tredje våningen). Rektor Sven Rosendahl, säkrast anträffbar under förmiddagen. Kanslist Leena Bergvik är anträffbar på kansliet må-fre i september, oktober och december kl. 8-16, i november må, ti och to kl Textillärare Ann-Christine Lundell träffas på kansliet ti kl Byråsekreterare Ebba Nygård, ansvarar för kansliuppgifterna. INSTITUTETS ARBETSÅR Den egentliga kursverksamheten inleds den 15 september, vecka 38, om inget annat datum meddelas i program met. Vårterminen inleds den 12 januari Under höstlovet vecka 42, d.v.s samt under sportlovet vecka 9, förekommer ingen undervisning i stadens skollokaliteter. ANMÄLAN Kursanmälan sker antingen via nätet adress eller tfn , eller Kursledarna sköter om inskrivningen till kurserna. ANNULLERINGAR Kurser med förhandsanmälan är bindande. Om du trots allt inte kan delta i en kurs är det ytterst viktigt att du meddelar kansliet senast tre arbetsdagar innan kursen inleds. I annat fall faktureras kursavgiften, även om du inte deltar.! Ifall du inte tänker fortsätta under vårterminen i en kurs som pågår hela läsåret skall du meddela kansliet i god tid före höstterminens slut. Alla annulleringar görs till kansliet (INTE till läraren!). Det är speciellt viktigt att annullera en kurs i tid eftersom det ofta finns någon annan som står på väntelistan. eller tfn , eller OBS! Inte via e-post. 1

3 TERMINS-/KURSVISA AVGIFTER OBS!!! Termins-/kursavgifterna faktureras från kansliet. Avgifterna omnämns skilt för varje kurs i studieprogrammet. För kurser som pågår hela läsåret numreras kurserna terminsvis: xxxxxxh för höstterminen och xxxxxxv för vårterminen. STUDIEINTYG Studieintyg utfärdas efter fullföljd kurs om deltagaren så önskar före arbets periodens eller kursens slut. FÖRSÄKRINGAR Eleverna är inte försäkrade från institutets sida. Eleverna i "farliga" kurser t.ex. trä- och metallslöjd, bör notera detta! Elever under 16 år är försäkrade. INFORMATION Institutet meddelar om sin verksamhet genom annonser och notiser i lokalpressen. Kursutbudet finns också på Internet under adress: www. kristinestad.fi/medborgarinstitut NYA KURSER Förslag till nya kurser kan meddelas på ett lösklippbart blad i studieprogrammet eller enligt nedanstående kontaktuppgifter. KONTAKTUPPGIFTER: Adress Besöksadress: Lappfjärdsvägen 163 C; Postadress: Pb 13, KRS Telefon eller (Sven), (även på gsm: Ann-Christine och Leena ), eller (Ebba) e-post Internet Fax KONTAKTUPPGIFTER TILL GRANNINSTITUTEN OCH FOLKHÖGSKOLORNA: Kaskö medborgarinstitut: Adress: Bladhska gården, Cneifs stig Kaskö tfn , fax e-post: Web-sida: > Bildnings- och fritidstjänster > Medborgarinstitutet Kauhajoen kansalaisopisto: Adress: Hallintotie Kauhajoki tfn e-post: Web-sida: Axxell, Lappfjärds folkhögskola: Adress: Lappfjärdsvägen Lappfjärd tfn , e-post: Web-sida: Vasa sommaruniversitet: Adress: Wolffskavägen VASA tfn e-post: Web-sida: 2 Närpes vuxeninstitut / SÖFF: Adress: Vasavägen Yttermark tfn , , e-post: Web-sida: OBS! Kurser utmärkta > Vuxeninstitutet med kräver förhandsanmälan fr.o.m kl eller tfn , eller OBS! Inte via e-post.

4 a) Grunderna för MI:s kur savgifter för arbetsperioden : 1) Enskilda föreläsningar, seminarier och specialkurser; ) Kursavgifter utgående från antalet lektioner: 1-3 lektioner Datakurser 1-3 lektioner individuell undervisning på musikinstrument (15 min/person/vecka) 30 familjekurser öppna universitetskurser 15 /studiepoäng 3) för deltagande i gymnastikkurser kan ett terminskort köpas för 45 som berättigar till att delta i alla gymnastikkurser Rektor har rätt att avgöra i vissa gränsfall. b) För den grundläggande konstundervisningen uppbärs följande avgifter: bildkonst 50,- /termin + materialavgift (40 lektioner/termin) hantverk 50,- /termin + materialavgift (40 lektioner/termin) teaterkonst 35,- /termin + ev. materialkostnader (30 lektioner/termin) För den grundläggande konstundervisningen gäller syskonrabatt för andra barnet 10 /termin. VÄLKOMMEN! Welcome to Kristinestads medborgarinstitut Kristinestads medborgarinstitut is an adult education centre that was founded in Lifelong and life wide learning is the leading concept for the adult education centre. Anyone can attend the courses, irrespective of their age, profession or educational background. The adult education centre promote cultural and educational equality by offering anyone opportunities for learning citizenship skills and developing their personality. For further information please contact the office, phone , gsm , mi(at)krs.fi or visit eller tfn , eller OBS! Inte via e-post. 3

5 DET ÖPPNA UNIVERSITETET Det öppna universitetet är en studieform som ger dig möjlighet att bedriva universitetsstudier och avlägga akademiska kurser utan att vara inskriven vid ett universitet. Kurserna ordnas i samarbete med Närpes vuxeninstitut samt med Centret för livslångt lärande (CLL) vid Åbo Akademi i Vasa och CLL vid Åbo Akademi (http://www.cll.fi). Terminsavgiften till ÅA är 50 /termin/studerande och MI-avgiften är 15 /sp (studiepoäng). Ytterligare information eller kontakta oss på kansliet. Grundkurs i psykologi, 5 sp Kristinestads MI, Anmälan senast 10.9 Kursen ger en första inblick i psykologins grunder, teorier och delområden. Träning av sociala färdigheter hos barn, 5 sp Stadshuset Anmälan senast Kursens målsättning är att ge en inblick i hur man kan träna barns sociala färdigheter. Arbetsplatsmobbning, 5 sp Stadshuset / streamad kurs Anmälan senast 9.1 Att ge studeranden kunskaper om arbetsplatsmobbning och hur sådan kan motverkas. Finlands offentliga förvaltning,10 sp Kristinestads MI, /Nätstudier Anmälan senast 22.1 Kursens målsättning är att deltagarna skall förstå hur olika förvaltningsnivåer i Finland hänger ihop och hur de har utvecklats över tid fre 19.9 kl , lör 20.9 och sön 21.9 kl 9-15 Föreläsare: Margita Sundstedt fre 23.1 och 6.2 kl , lör 24.1 och 7.2 kl Föreläsare: Eeva-Liisa Salmi tors 29.1 och 5.2, fre 30.1 och 6.2 Föreläsare: Jessica Hemberg Föreläsare: Håkan Hemberg Affärsjuridik, 3 sp Kristinestads MI, Anmälan senast Studieperioden är avsedd att ge de studerande färdigheter för att tolka och tillämpa normer inom sådana privaträttsliga områden som är särskilt relevanta för näringslivet. Hälsovårdsadministration, 25 sp Inleds som nätstudier läsåret med nedanstående delkurser. Närmare information hittar du via länken fre kl , lör kl Föreläsare: Kurt Långqvist Introduktion till hälsovårdsadministration och ledarskap, 5 sp (23.9, och 21.10) Häslovårdsjuridik, 5 sp ( , ej nätkurs) Organisationsteorier, 5 sp (9.12), Häslovårdsekonomi o. budgetering, 5 sp ( ) Ledarskapsteorier, 5 sp (19.3 och 26.3) 4 eller tfn , eller OBS! Inte via e-post.

6 MI erbjuder kurser för abiturienter och gymnasieelever som kan godkännas som tillvalsämnen, t.ex språk, datakurser, musik, konst. Du kan komma överens med Din rektor varefter Du kan anmäla Dig till institutet. STUDIESEDEL, LÄSÅRET ger möjlighet att delta avgiftsfritt i kurser! Utbildningsstyrelsen har beviljat Kristinestads medborgarinstitut s.k. studiesedlar för verksamhetsperioden Projektet riktar sig till invandrare, arbetssökande och pensionärer. De som hör till någon av grupperna har möjlighet att delta avgiftsfritt i en del av institutets kurser. Studiesedlarna delas ut så långt medlen räcker. Invandrare (personer som bott högst 3 år i Finland) får avgiftsfritt delta i en kurs antingen i finska, svenska eller data per termin. asylsökande kan inte få studiesedel. Arbetslösa arbetssökande får delta avgiftsfritt i en kurs eller föreläsning per termin. Pensionärer får delta avgiftsfritt i en valfri kurs antingen inom data eller språk per termin. OBS! Om avgiften för en kurs överskrider 40, betalar deltagaren själv den resterande summan. Studiesedeln gäller enbart för kurser med kursnummer. Inga speciella studiesedlar delas ut. Då du anmäler dig till eller påbörjar en kurs/ föreläsning ska du uppge att du hör till någon av de berörda grupperna. Kontakta institutets kansli för mer information, per telefon ( /MI) eller e-post Education for immigrants This autumn courses will start that give young immigrants in Kristinestad an opportunity to improve their basic language and educational skills. Courses starts in august and will continue until the end of Among the courses that will be offered includes Finish and Swedish language discussion groups, a computer course, practical work orientation, a field trip into Finish history, sports, culture and much more. The program is intended for immigrants of all ages. Participants will receive certificates when completing the courses. The project is founded by Opetushallitus/Utbildningsstyrelsen. Welcome! For signing up or more information please contact Markus Blomqvist on: or eller tfn , eller OBS! Inte via e-post. 5

7 KRISTINESTAD FÖRELÄSNINGAR FÖRELÄSNING OM KOSTVANOR: Viktminskning på hälsosam väg lö kl Dagens modedieter fungerar och man går ner i vikt. Kan man hålla vikten efter dieten? Hur mår kroppen efter en diet? Kan man lyckas med viktminskning utan diet? Svaren på frågorna är: man går snabbt ner i vikt med olika dieter men efter det går man snabbt upp igen, ofta med några bonuskilon "på köpet" och kroppen mår tyvärr inte bra av dessa jo-jo bantningar. Men man kan lyckas med viktminskning och dessutom hålla vikten samt få en sundare kropp, som mår bättre och är starkare. Socker i våra livsmedel: lö kl Vi äter allt mera hel- och halvfabrikat för att vi inte har tid att laga mat från början. Men vad döljer sig bakom innehållsförteckningarna? Hur mycket socker finns det i våra livsmedel utan att vi tänker på det? Tips om hur man ska förhålla sig till "färdig" mat och vad ska man se efter på innehållsförteckningen. Fetter och deras sammansättningar lö kl Vad är fett och vad gör det i våra kroppar. Vad behöver vi och vad ska vi akta oss för. GL-glykemisk belastning lö kl Det pratas mycket om gi-värden i våra livsmedel, men är det verkligen det vi ska se upp med eller är det den glykemiska belastningen (hur vårt blodsocker påverkas), som vi ska ge akt på. Plats: Föreläsare: EDFELT ANN-CATRINE Avgift: 5,00 /föreläsning MÅ BRA MED RÄTT KOST UTAN SPECIALDIETER! Avgift 5,00 Kostrådgivare Jenny Julin berättar om varför/hur man bör äta enligt nordiska kostrekommendationerna och varför olika dieter livligt diskuteras. Vad är den rätta vägen? on Föreläsare: JULIN JENNY 6 eller tfn , eller OBS! Inte via e-post.

8 RENA DIN KROPP Avgift 10,00 Varifrån kommer alla gifter och kemikalier som samlas i vår kropp och hur kan vi rena kroppen? Jag berättar om den bästa detoxmaten: RAW FOOD, samt demonstrerar och bjuder smoothies som vi avnjuter tillsammans. Detox kan användas för att rensa ut läkemedel, tungmetaller eller andra gifter ur kroppen, samtidigt som det ökar näringsupptaget i tarmen och gör dig piggare, friskare och starkare. Raw smoothies är enkla att göra och kan göras i oändligt många variationer! Dessutom är de fulla med vitaminer, mineraler, antioxidanter och goda fetter. Ersätt frukosten, lunchen eller middagen eller ta den som ett energigivande mellanmål. Vi bekantar oss sen med olika metoder för att rena kroppen, såsom fasta, lever-, tarm-, njuroch lymfrening och några andra sätt vi kan ta till för att få bort toxiner och slaggämnen. VAD ÄTER DIN HUD? Avgift 5,00 Huden äter allt den tvättas, smörjs och sminkas med och det har betydande roll för vår inre och yttre miljö och hälsa. Varje dag bär en kvinna i medeltal 13 produkter, vilket ger ca 260 kemikalier. Vissa kemikalier är hormonstörande, andra är cancerframkallande eller starkt allergena, men vi vet väldigt lite om effekterna då de blandas med varandra, Cocktail-effekten. Kom med på en resa genom ett vanligt badrumsskåp. Du får tips på bättre alternativ och lär dig vad du ska undvika! BRUDKISTAN FRÅN PARASCHIN Kristinestads högstadieskola, Skolbrinken 4 Avgift 5,00 En tysk familjs historia under 200 år av krig och fred. Brudkistan, som ägdes av sex generationer kvinnor, är den röda tråden i berättelsen om en tysk familj i Preussen. De upplevde kejsarriket, år av turbulent demokrati och våldsam diktatur, två världskrig och den smärtsamma förlusten av hem, identitet och en splittrad familj, som nu är bosatt i Syd-Afrika och flera länder i Europa. Typiskt för dagens multinationella samhälle lö Föreläsare: NORDMAN ILA on Föreläsare: NORDMAN ILA on Föreläsare: VON TYSZKA-UTHARDT DAGMAR eller tfn , eller OBS! Inte via e-post. 7

9 KVINNOHÄLSA: KVINNOHJÄRTATS HÄLSA OCH OHÄLSA Kulturhuset DUX, Strandgatan må kl Avgift 5,00 JUNELL-KOUSA LILI-ANN Den vanligaste sjukdomen, likaså dödsorsaken bland kvinnor är hjärt-kärlsjukdomar, inte cancer som flertalet kvinnor har trott. Kvinnans hjärta drabbas av sjukdom i samma utsträckning som mannens, men tio år senare, på grund av att risken ökar efter klimakteriet. Sjukdomsorsakerna avviker till en del från männens, det samma gäller symptomen. Nästan enbart kvinnor drabbas av tysta infarkter, brustet-hjärta syndrom, rytmstörningar och plötslig död efter en hjärtesorg eller extrem mental stress. Forskarna tror att det kanske kan hänga ihop med att kvinnohjärtat också har ett emotionellt och ett socialt rum med plats för känslor och nära relationer. Här hittar vi också riskfaktorerna till olika hjärtstörningar. KVINNOR OCH STRESS Kulturhuset DUX, Strandgatan ti Avgift 5,00 JUNELL-KOUSA LILI-ANN Stress förekommer av många olika slag och antalet stressfaktorer ökar i takt med samhällsutvecklingen och kraven. Även om vi människor reagerar olika på stress och påfrestningar, så är stress likaväl den vanligaste orsaken till sjukdom i dag. Kvinnokroppen var faktiskt aldrig menad för långvarig stress, allra minst s.k. hemstress. Utan tid för återhämtning blir följden ett hormonkaos i kroppen, som i värsta fall leder till ohälsa och sjukdom. Är det därför som stressrelaterade sjukdomar är så mycket vanligare hos kvinnor än hos män? Finns det något vi själva kan göra? CHOKLADFÖRELÄSNING OCH PROVSMAKNING Avgift 10,00 Vi på hemgården har tillverkat handgjord chokladkonfekt sedan Idag har vi ca 18 olika smaker i vårt sortiment. Finska råvaror som man hittar runt om oss i Österbotten ligger oss nära hjärtat och det avspeglar sig också i vårt produktutbud. Vi försöker värna om de fina smaker som vår natur ger och kombinerar dessa med kvalitetschoklad. Vi håller dessutom chokladprovningar där vi berättar om kakaons och chokladens ursprung, historia och tillverkning. Under en chokladprovning har vi möjlighet att berätta om kvalitetschoklad och vad det innebär, kunden får en insikt i kakaons och chokladens värld, samt får möjlighet att uppleva olika kvalitetschokladers karaktärer. Vi strävar efter att ge alla en smakupplevelse! Provsmakning ingår i priset. Föreläsare: SUNDQVIST KENNY ti eller tfn , eller OBS! Inte via e-post.

10 NÄR FINLAND VAR SVERIGE Kulturhuset DUX, Strandgatan 22 Avgift 10,00 Herman Lindqvist är historieexpert och författare till bl.a. Historien om Sverige som utgivits i elva delar, och också känd från tv-serien Hermans historia. För boken När Finland var Sverige (2013) belönades Herman Lindqvist av Svenska Litteratursällskapet i Finland. Under sin föreläsning berättar Herman om de sjuhundra åren då Finland och Sverige var samma land. Finland hade aldrig blivit Finland utan Sverige och Sverige hade inte blivit Sverige utan Finland ti Föreläsare: LINDQVIST HERMAN RESESKILDRINGAR: En safariresa till Sydafrika och en till Kenya i ord och bild Kulturhuset DUX, Strandgatan on Avgift 5,00 NYLUND CHRISTIAN En safariresa till Sydafrika och en till Kenya i ord och bild. Nordkorea Kristinestads gymnasium, auditoriet, Ulrika Eleonoravägen on Avgift 5,00 GRANNAS PETER En skildring av världens mest stängda land. Under kvällen diskuteras bl.a. hur diktaturen i Nordkorea lyckas hålla folket i järngrepp, hur vardagen ter sig för medborgaren och eventuella framtidsscenarion för landet. Sydafrika och Mozambique Kristinestads gymnasium, auditoriet, Ulrika Eleonoravägen on Avgift 5,00 GRANNAS PETER Kontrasternas Afrika. Sydafrikas moderna historia presenteras i form av bilder och diskussion och i fokus är Nelson Mandela och proteströrelsen mot Apartheid-regimen. Även grannlandet Mozambique diskuteras. KUTSUMATON VIERAS - Kristiinankaupungin kaupunkipalo vuonna 1859 Kulturhuset DUX, Strandgatan 22 Avgift 5,00 Föreläsningen på finska. Se kursinnehållet i finskspråkiga programmet. Föreläsare: ULFVES MIKKO må eller tfn , eller OBS! Inte via e-post. 9

11 MUSIK TEATER, LEK OCH MUSIK 4-6 -åringar Kantakaupungin koulu, Repslagaregatan 16 Terminsavgift 22,00 Glada visor och sånger samt rörelselekar. Spel på olika skolinstrument. Undervisning på finska. PIANO Kristinestads gymnasium, musikrum, Ulrika Eleonoravägen 3 Terminsavgift 30,00 Alla nivåer, alla stilar - allt från klassiskt till pop/rock/jazz, notläsning, ackord, fritt ackompanjemang. Ring direkt till Tomas för överenskommelse om tidsreservering. GITARR, ELBAS, UKULELE, TRUMMOR Kristinestads gymnasium, musikrum, Ulrika Eleonoravägen 3 Terminsavgift 30,00 Ring direkt till Tomas för överenskommelse om tidsreservering. LÅTSKRIVARKURS Kristinestads gymnasium, musikrum, Ulrika Eleonoravägen 3 Pop/rock, jazz, schlager/ hit -musik, teater/film/tv-musik, musik för konstutställningar. För alla åldrar, man måste dock vara beredd att sjunga eller spela ett instrument olika sätt att arbeta med egen musik, datorprogram, inspelning eleverna får öva sig i att skriva olika typer av låtar, vi kan också spela in elevernas låtar. DAMKÖR Brahegården, Östra långgatan 45 Damkör med inriktning på populärmusik H / V må HURSKAINEN SEIJA H / V on KARLSSON TOMAS H / V to KARLSSON TOMAS H / V to KARLSSON TOMAS TEIR ANDERS H / V ti eller tfn , eller OBS! Inte via e-post.

12 KRISTINESTADS MUSEIVÄSENDE/MUSEIKLUBBEN ARRANGERAR: Museiklubben börjar! Här är klubbens program för hösten: Den 9.10 klo berättar Kajsa Snickars om den intressanta världen kring sociala medier och Instagram på rådhuset i Kristinestad. Diskussion kring temat: Varför behövs sociala medier inom museivärlden? Hur kan man använda sig av sociala medier? Mer information om evenemang på kommande. Du får också uppgifter på adress: https://www.facebook.com/pages/kristinestad-bildning-fritid-kristiinankaupunki-sivistys-vapaa-aika eller via DEN STORA BERÄTTELSEN kursnr Boris Salo från Jakobstad har under en längre tid memorerat världslitteraturens mest översatta text, Markusevangeliet och turnerar nu med föreställningen Den stora berättelsen där han återger texten ord för ord i en berättande stil med en del teatrala inslag i regi av Lasse Hjelt. Han har blanda annat uppfört föreställningen på Nässjö teater i Sverige, biografen Bio Rex i Karleby och en del kyrkor. Lördagen den kl framför Boris Salo Den stora berättelsen i Kulturhuset DUX. Avgift 10 inklusive kaffeservering. Föreställningen sker i samarbete med Kristinestads svenska församling eller tfn , eller OBS! Inte via e-post. 11

13 BILDKONST MÅLNINGSKURS (9 ggr/termin) Spectra, Skolgatan 16 Terminsavgift 40,00 Undervisning på finska. PORTRÄTT-MÅLNINGSKURS (4 ggr/termin) Spectra, Skolgatan 16 Närmare Undervisning på finska H / V fr KALEVA NATALIA H / V sö ,5.10,26.10 och , 1.2, 8.2 och KALEVA NATALIA FORMGIVNING OCH MANUELLA FÄRDIGHETER WENDELINSKA JULKORSET Krs högstadieskola, slöjdsalen, Skolbrinken 4 Terminsavgift 40,00 Wendelinska julkors tillverkas i två storlekar: 260 cm och 125 cm höjd. NÄRVÄ AULIS H / V ti TRÄARBETEN Krs högstadieskola, slöjdsalen, Skolbrinken 4 Terminsavgift 40,00 Kursen lämpar sig även för nybörjare. Max 8 deltagare. Undervisning på finska. NÄRVÄ AULIS H / V ti VÄVNING Kursgården Kristina, Västra långgatan 34 Terminsavgift 40,00 Vävar i olika svårighetsgrad. Lämpar sig också för nybörjare. Trasmattor är ekologiska och populära H / V to PESONEN TERTTU 12 eller tfn , eller OBS! Inte via e-post.

14 SILVERARBETE Kristinestads skola, slöjdsal, Skolgatan 13 Kursavgift 40,00 Lö 11.10, sö och lö 25.10, sö Arbetet är skapande och man får uppleva känslan av att lyckas. Silver är ett vackert material att forma. Vi använder 925 smyckesilver och ev. återanvänt silver. Vi studerar olika tekniker genom praktiskt arbete. Materialavgift tillkommer. Undervisning på finska. SILVERARBETE Kristinestads skola, slöjdsal, Skolgatan 13 Kursavgift 40,00 Lö 7.3, sö 8.3 och lö 21.3, sö Vi planerar smycken och lär oss grundtekniker för arbete med silver 925(sterling). Genom att bekanta oss med de rätta verktygen och teknikerna lär vi oss känna materialets formbarhet. Materialkostnader tillkommer. Undervisning på finska. SVETS OCH METALL Krs högstadieskola, slöjdsalen, Skolbrinken 4 Terminsavgift 40,00 Grunderna inom svetsning, metallbearbetning och säkerhetsaspekter, träsvarvning m.m. MIG, MAG, elektrod- och gasskärning (svetsning). KAFFEFILTER-ROSOR (8 h) Kursavgift 15,00 Vi gör rosor i två storlekar av kaffefilter (vit, 1x4). De kan användas i krans, vas eller som smycke. De målas med akvarell- eller vattenfärg. Ledaren tillhandahåller också material. GLASARBETE Kristinestads skola/slöjdsal, Skolgatan 13 Terminsavgift 40,00 Tiffanyarbeten, mosaik samt mindre glassmältningsarbeten. KALLIONPÄÄ ARTO KALLIONPÄÄ ARTO lö sö lö sö H / V to SKOGMAN, BROR RAITTILA SIRPA fr lö H / V ti LUNDELL ANN-CHRISTINE eller tfn , eller OBS! Inte via e-post. 13

15 HANDARBETE Kristinestads gymnasium, musikrum, Ulrika Eleonoravägen 3 Terminsavgift 40,00 Tovning, yllebroderi och fritt broderi, mosaik, solfärgning, juloch påskpynt, flätning med olika material. TOVNING Kristinestads gymnasium, musikrum, Ulrika Eleonoravägen 3 Kursavgift 27,00 Traditionell tovning, nål- och nunotovning. Varannan vecka. MÖBELTAPETSERING A Kursgården Kristina, snickarverkstaden, Västra långgatan 34 Terminsavgift 40,00 Möbeltapetsering av tex. bil-, båt-, lusthus-, husbils- och husvagnsinredning. MÖBELTAPETSERING B Kursgården Kristina, snickarverkstaden, Västra långgatan 34 Terminsavgift 40,00 Möbeltapetsering av tex. bil-, båt-, lusthus-, husbils- och husvagnsinredning. KERAMIK Kursgården Kristina, Västra långgatan 34 Kursavgift 40,00 Undervisning på finska H / V on LUNDELL ANN-CHRISTINE to LUNDELL ANN-CHRISTINE H / V on SALMIKIVI MERJA H / V on SALMIKIVI MERJA PERÄSAARI MIRJA ti HANDARBETE i samarbete med DUV Kristinestads gymnasium, musikrum, Ulrika Eleonoravägen 3 Terminsavgift 22,00 Varannan vecka. Pappers-, garn- och lerarbeten H / V on LUNDELL ANN-CHRISTINE En förteckning över lokala föreningar hittar du på stadens hemsida -> För invånare -> Kultur och fritid -> Föreningar Uppdateringar görs av Harriet Lindelöf-Sahl eller Riitta Raikio-Söderlund fornamn.efternamn(at)krs.fi eller tfn (växel) 14 eller tfn , eller OBS! Inte via e-post.

16 DANS LAVA-DANS Brahegården, Östra långgatan 45 Terminsavgift 40,00 Avslappnat umgänge i dansens tecken: bugg, vals, tango, foxtrot. Handledning på finska H / V sö ERÄMAA PERTTI BELLY DANCE, magdans (10 ggr) Kursgården Kristina, Västra långgatan 34 Kursavgift 27,00 Belly dance (magdans) är en fantastisk övning som ger kvinnor en chans att lära sig älska sin kropp. Det är också ett utmärkt sätt att göra kroppen spänstig, att bekämpa depression, att lära sig trivas med sig själv och att förbättra sin mentala hälsa oavsett ålder. Handledning på engelska. BOUMNICH MARIA to FINNISH FOR FOREIGNERS Kristinestads högstadieskola, Skolbrinken 4 Easy Finnish for beginners SPRÅK H / V to STORSJÖ-KORPIHALKOLA MAJ-LIS ENGELSKA I Kristinestads högstadieskola, Skolbrinken 4 Lärobok: English for you, too 1. Material och undervisning på finska H / V må KIUASPERÄ MERVI ENGELSKA II Kristinestads högstadieskola, Skolbrinken 4 Vi fortsätter studierna i engelska. Teman: resa, hälsa, mat och andra vardagssituationer. Bok: Steps into English II. Material och undervisning på finska H / V on KIUASPERÄ MERVI eller tfn , eller OBS! Inte via e-post. 15

17 Läs språk utomlands! Genom att läsa språket i landet där det talas lär du dig snabbare. Ju mer du förstår av både språk och kultur desto rikare och mer givande blir dina upplevelser och dina utländska kontakter. Kristinestads medborgarinstitut erbjuder i samarbete med IS Internationella Skolorna språkkurser utomlands för kursdeltagare som deltar i en språkkurs vid Kristinestads medborgarinstitut. Du kan välja mellan 6 språk i 7 länder. Engelska i Eastbourne eller Dublin Franska i Aix-en-Provence Tyska i Berlin Spanska i Barcelona eller Málaga Italienska i Florens Ryska i St. Petersburg Språkkurserna utomlands pågår under en eller två veckor och finns på alla nivåer, från nybörjare till avancerad nivå. Kurserna startar året runt, oftast flera gånger i månaden. Välj datum när det passar dig. Inkvartering sker i inhemsk värdfamilj. Anmälan sker till din lokala arrangör på särskild blankett. För mer information och priser, vänligen kontakta Sven Rosendahl, e-post eller se broschyren Språkkurser utomlands. IS Internationella Skolorna är en stiftelse som är knuten till Folkuniversitetet, kursverksamheten vid Stockholms universitet. ENGELSKA 4 Kristinestads högstadieskola, Skolbrinken 4 Engelska på kunskapsnivå B1. Bok: English for you too, 4. Rese- och vardagssituationer betonas, tema USA. Material och undervisning på finska. ENGELSKA 5 Kristinestads högstadieskola, Skolbrinken 4 Vi befäster tidigare inlärt, utökar ordförrådet och diskuterar på engelska. Kunskapsnivå B1 - B2. Bok: English for yuo, too 5. Material på finska och engelska. Undervisning på finska H / V on KIUASPERÄ MERVI H / V må KIUASPERÄ MERVI 16 eller tfn , eller OBS! Inte via e-post.

18 TURISTFRANSKA Kristinestads högstadieskola, Skolbrinken 4 Bok: Ranskaa matkailijoille. Nivå: A1. Material och undervisning på finska. RYSKA FORTSÄTTNINGSKURS Kristinestads högstadieskola, Skolbrinken 4 Kurs för dem som kan ryska alfabetet och behärskar grunderna i ryska. Bok: Pora 2. Undervisning på finska. SPANSKA 1 Kristinestads högstadieskola, Skolbrinken 4 Grunderna i spanska. Bok: Mucho gusto H / V ti KIUASPERÄ MERVI H / V ti KALEVA NATALIA H / V on STORSJÖ-KORPI HALKOLA MAJ-LIS SPANSKA III Kristinestads högstadieskola, Skolbrinken 4 Bok: Mucho gusto 1, kpl 20 ->. Fortsätter där kursen slutade föregående år. Nya studeranden välkomna. Teman: mat, restauranger, uppköp, vardagsliv H / V on STORSJÖ-KORPI HALKOLA MAJ-LIS ITALIENSKA, nybörjarkurs Kristinestads högstadieskola, Skolbrinken 4 ITALIENSKA, fortsättningskurs 1 Kristinestads högstadieskola, Skolbrinken 4 Bok: Espresso 1. ITALIENSKA fortsättningskurs 2 konversationskurs Kristinestads högstadieskola, Skolbrinken H / V ti UTTER MARGARETHA H / V to UTTER MARGARETHA H / V to UTTER MARGARETHA eller tfn , eller OBS! Inte via e-post. 17

19 HISTORIA SLÄKTFORSKNING Stadsbiblioteket, Salutorget 1 Släktforskning med mircofisher, internet samt andra tillgängliga medel. SJÖQVIST LEIF H / V ti DATATEKNIK GRUNDERNA I ipadens ANVÄNDNING (2 ggr.) Kursavgift 17,00 Släktforskning med mircofisher, internet samt andra tillgängliga medel. GRUNDKURS I ADB FÖR SENIORER Terminsavgift 52,00 Vi lär oss använda e-post och internet samt bekantar oss med textbehandlingsprogram. Inga förhandskunskaper behövs. Undervisning på finska. TURUNEN JARI to H / V on MÄNTYLÄ LEENA NYBÖRJARKURS I DATA FÖR SENIORER Kursavgift 52,00 Vi börjar från början och bekantar oss med datorn för att senare ta oss en titt på vad nätet har att erbjuda. För dig som inte använt dator tidigare och nyfikna nybörjare. Inga förkunskaper behövs. LILLANDT TOBIAS ti Vi söker intresserade personer som vill delta i ett Big Band-inspirerat projekt som startar våren Anmäl om intresse till MI:s kansli e-post eller tfn och meddela samtidigt vilket instrument du spelar. 18 eller tfn , eller OBS! Inte via e-post.

20 INTRODUKTION TILL GEOCACHING Ungdomsgården, Strandgatan 37 Kursavgift 10,00 NATURVETENSKAPER Söker du en ny fritidssysselsättning? Välkommen med att prova på Geocaching! Det är en typ av modern skattjakt som kan utövas av vem som helst som äger en telefon med GPS funktion eller en bärbar GPS-enhet. Vi behandlar allt som är värt att veta om Geocaching; hur man finner sin första geocache, vad man gör när man funnit den, hur man går tillväga när man gömmer egna geocachar m.m. Avslutningsvis söker vi efter riktiga geocachar som finns gömda i närområdet. Kursen försiggår främst utomhus så anpassa kläder efter väderlek. Deltagarna tar med egen mat lö GRINDGÄRDS ROBIN VATTENTRAFIK SKÄRGÅRDSNAVIGATION (14 ggr/läsår) Kristinestads högstadieskola, Skolbrinken 4 Läsårsavgift 45,00 Varannan vecka. OBS! Avgiften omfattar både höstens och vårens timmar. NORRBY MATS LV ti HÄLSOVÅRD DEMENS - för anhöriga till minnessjuka (3 ggr) Kristinestads högstadieskola, Skolbrinken 4 Kursavgift 15,00 En stödgrupp för anhöriga till minnessjuka. Innehållet anpassas utgående från gruppens behov men teman som behandlas är bl.a. olika minnessjukdomar, beteendeförändring och psykiska symptom, bemötande och kommunikation, anhörigrollen m.m. Guy har lång erfarenhet av demensvård och sitter även med i ledningsgruppen för expert- och stödcentret Österbottens Minneslots. Han är en av grundarna till Demensföreningen TRIVAS i Närpes med omnejd för vilken han fungerat som ordförande sedan on , 8.10, ROSENHOLM GUY eller tfn , eller OBS! Inte via e-post. 19

21 GYMNASTIK OCH IDROTT YOGA, forts.grupp Kristiinanseudun koulu, Stationsgatan 4-6 Handledning på finska H / V må MÄKINEN ULLA-MAIJA GRUNDERNA I HATHA-YOGA Kristiinanseudun koulu, Stationsgatan 4-6 Hatha-Yoga ökar kroppens rörlighet och smidighet. Lämpar sig för alla. Stretchande, varma kläder och eget underlag med. Handledning på finska. DAG-YOGA Kristiinanseudun koulu, Stationsgatan 4-6 Hatha-Yoga ökar kroppens rörlighet och smidighet. Lämpar sig för alla. Stretchande varma kläder och eget underlag med. Handledning på finska. MUSKELKONDITIONS- OCH BALANSTRÄNING FÖR SENIORER Bottenhavets sjukhem / seniorkonditionssalen Terminsavgift 22,00 Vi tränar balans och stärker muskler i cirkelträning. Salavgift 5 /gång tillkommer. SEGA GUBBAR Sportiga aktiviteter för pigga friska män. Målet med denna kurs är att aktivera daglediga män och inspirera till kamratskap, friskvård och sunda levnadsvanor i gott sällskap. Kursteman är bl.a. olika utomhusaktiviteter, besök i konditionssal, simning, föreläsningar, kulturella inslag och givande diskussioner. Kom med redan från början och planera detaljprogrammet. Avgifter för olika specialaktiviteter kan tillkomma. Samling på Högåsen må Kursen ordnas i samarbete med Folkhälsan. HAKALA AUNE HAKALA AUNE H / V on H / V to H / V ti PATORANTA PIA H / V må ENLUND BÖRJE 20 eller tfn , eller OBS! Inte via e-post.

22 KONDITIONSCIRKEL 55+ I Positive/KrisSport Ky, Repslagaregatan 16 Terminsavgift 22,00 Mångsidig konditionscirkel till visselpipans takt. Tänjning som avslutning. Salavgift 3 /ggr. OBS! Tisdagar öppnas simhallen kl. 14 för konditionscirklarna! KONDITIONSCIRKEL 55+ II Positive/KrisSport Ky, Repslagaregatan 16 Terminsavgift 22,00 Mångsidig konditionscirkel till visselpipans takt. Tänjning som avslutning. Salavgift 3 /ggr. KONDITIONSCIRKEL 55+ III Positive/KrisSport Ky, Repslagaregatan 16 Terminsavgift 22,00 Mångsidig konditionscirkel till visselpipans takt. Tänjning som avslutning. Salavgift 3 /ggr. KONDITIONSCIRKEL FÖR DAMER Positive/KrisSport Ky, Repslagaregatan 16 Mångsidig konditionscirkel med delvis varierande rörelser. Tänjning som avslutning. Salavgift 4 /gång. KONDITIONSCIRKEL FÖR MÄN Positive/KrisSport Ky, Repslagaregatan 16 Mångsidig konditionscirkel med delvis varierande rörelser. Tänjning som avslutning. Salavgift 4 /gång. BTA (Butt/Thighs/Abs) City Fitness Center, Salutorget Terminsavgift 22,00 Träna RUMPA, LÅR och MAGE. Ett konditions- och toningspass som fokuserar på att stärka rumpa, lår och mage. Det ger den mest effektiva träningen för att få din bål smal, vältränad och stark. Vi startar passet med grundläggande aerobicuppvärmning och fortsätter med mellansektionens träning. Alla kan delta i det här passet oavsett ålder, förmåga eller kondition(det betyder att du också kan!). Salavgift 4 /gång H / V ti VIRTANEN MARIA H / V ti VIRTANEN MARIA H / V ti VIRTANEN MARIA H / V to VIRTANEN MARIA H / V to VIRTANEN MARIA H / V må STRÖMBERG ANNA eller tfn , eller OBS! Inte via e-post. 21

23 PUMP City Fitness Center, Salutorget Terminsavgift 22,00 Styrketräning för hela kroppen. På passet används hantlar, fria vikter och skivstång. Passar både män och kvinnor i alla åldrar. Salavgift 4 /gång. PILATES City Fitness Center, Salutorget Terminsavgift 22,00 Varva ner och förbättra din flexibilitet och bålstyrka med hjälp av pilatesträning. Kontrollerad andning, koncentration, strukturerade strecthningserier och -rörelser skapar en holistisk träning som för kroppen in i ett tillstånd av harmoni och balans. Salavgift 4 /gång. KONDITIONSJUMPPA / STRETCHNING City Fitness Center, Salutorget Terminsavgift 22,00 Salavgift 4 /gång H / V ti STRÖMBERG ANNA H / V on STRÖMBERG ANNA H / V on MANTERE MARKKU VATTENGYMNASTIK: VATTENLÖPNING Simhallen, Repslagaregatan må Kursavgift 22,00 WEGELIUS-AHONEN MARJO Stora bassängen. Obs! Finns 15 st. flytbälten i simhallen så meddela vid anmälan om du har eget bälte då kan max 30 delta till kursen. Bälten kan köpas från simhallen. Simhallsavgift tillkommer. VATTENGYMNASTIK, reuma A Simhallen, Repslagaregatan fr Kursavgift 22,00 WAHLROOS KIRSI Mångsidig vattengymnastik för personer som lider av led- och reumatiska besvär. Terapibassängen. Max 12 deltagare! Simhallsavgift tillkommer. VATTENGYMNASTIK A Simhallen, Repslagaregatan fr Kursavgift 22,00 WAHLROOS KIRSI Ledda övningar i bassängen för personer som har besvär med stöd- och rörelseorgan. Terapibassängen. Max 12 deltagare! Simhallsavgift tillkommer. fortsätter på följande sida 22 eller tfn , eller OBS! Inte via e-post.

24 VATTENGYMNASTIK B Simhallen, Repslagaregatan ti Kursavgift 22,00 HOXELL ANNA Mångsidiga konditionshöjande övningar till musik. Max 12 deltagare! Terapibassängen. Simhallsavgift tillkommer. VATTENGYMNASTIK C Simhallen, Repslagaregatan ti Kursavgift 22,00 HOXELL ANNA Fysiskt tyngre vattengymnastik, effektiv träning. Dricksflaska rekommenderas. Terapi-bassängen. Max 12 deltagere! Simhallsavgift tillkommer. DJUPVATTENGYMNASTIK Simhallen, Repslagaregatan on Kursavgift 22,00 HOXELL ANNA Ledd vattengymnastik i konditionsbassängens djupa del. Mångsidiga konditionshöjande övningar i takt till musik. Ta med eget flytbälte om du har. Max 15 deltagare! Simhallsavgift tillkommer. MUSKELSTÄRKANDE VATTENGYMNASTIK Simhallen, Repslagaregatan on Kursavgift 22,00 LÄHTEENMÄKI RICHARD Muskelstärkande vattengymnastik för hela kroppen, görs i egen takt. Terapibassängen. Max 12 deltagare! Simhallsavgift tillkommer. VATTENGYMNASTIK, reuma B Simhallen, Repslagaregatan on Kursavgift 22,00 LÄHTEENMÄKI RICHARD Mångsidig vattengymnastik för personer som lider av led- och reumatiska besvär. Terapibassängen. Max 12 deltagare! Simhallsavgift tillkommer. SLOWFOOD I VARDAGEN 1. Vad är Slowfood? Tid: To kl Plats: Kulturhuset DUX Inledare: Matfilosof Björn Helsing, odlarrepresentant Åsa Norrvik samt eko-odlare från orten, projektansvarig Åsa Blomstedt samt kursledare Minna-Maria Mäenpää. Avgift: 5 2. Potatisens nya användningsmöjligheter Torsdagar kl i svenska högstadiets undervisningskök Kursledare: Minna-Maria Mäenpää Kvällsteman Potatis och fisk (to 23.10) Vegetariska rätter av potatis (to 20.11) Potatis och kött (to 6.11) Potatisgourmet (to 4.12) Avgift: 5 /tema + ersättning för ingredienser tillkommer Kursen genomförs i samarbete med projektet Utveckling av potatisnäringen och Kristinestads näringslivscentral. Nyckelord: närproducerat, slowfood, lokalt eller tfn , eller OBS! Inte via e-post. 23

25 KUNNIG-programmet KUNNIG i Väst ATT KOMMA TILL ETT NYTT LAND Dr. Riyadh Al-Baldawi Docent, överläkare och psykoterapeut. Född och uppvuxen i Irak. Orienthälsan, Stockholm Center för psykosocial bedömning och rehabilitering av individer och familjer. Fortbildningstillfälle , Kulturhuset DUX För personal inom utbildnings- och vårdsektorn samt för övriga intresserade. Avgift: 10 /dag, För kaffeservering 5. Torsdagens lunch har reserverats i restaurang Jungman för 8 /portion (sopplunch) eller 9,20 /portion (normal lunch). Onsdag 1.10 kl (kursnr ) Migration och anpassning samt dess inverkan på barn och vuxna, psykosocial utveckling. Torsdag 2.10 kl (kursnr ) fortsättning, fokus på migrationsrelaterad stress, PTSD (posttraumatiskt stressyndrom), smärta och sjukdomsuppfattning i ett kulturellt perspektiv. Dr. Riyadh Al-Baldawi har utbildats och arbetat som kirurg i Ryssland i många år. Efter ankomsten till Sverige 1986 har han arbetat som vikarie på kirurgiska kliniken Löwenströmska sjukhuset. Arbetade under som läkare på narkomanvårdsklinken på Sabbatsbergs sjukhus och sedan1992 inom allmänpsykiatrin. Efter sin specialistkompetens i psykiatri 1994 fick han tjänst som överläkare och arbetade både inom sluten och öppen psykiatrisk vård på olika kliniker inom Stockholm läns landsting (SLL). År 1999 var han med och startade transkulturellt centrum inom SLL och arbetade fram till 2002 som enhetschef där. Sedan 2002 arbetar han på heltid som verksamhetschef och medicinskt ansvarig på Orienthälsan. Anmälan senast 26.9 via https://www.opistopalvelut.fi/kristinestad/ per e-post eller tfn Fortbildningstillfället sker i samarbete med K5 och projektet KUNNIG vid Kusten i Väst. OBS! Den 30.9 kl föreläser Mina Zandkarimi på finska under rubriken MAAHANMUUTTAJIEN KOHTAAMINEN i föräldracentrets möteslokal, Lappfjärdsvägen eller tfn , eller OBS! Inte via e-post.

26 HÄLSA INDISK HUVUDMASSAGE Kursavgift 22,00 Handledning på finska. Se finskspråkiga programmet. ALAVILLAMO AULI lö sö REIKI 1 - grundkurs A Kursavgift 27,00 Reiki är en naturlig metod för tillfrisknande. Vårdmetoden ger livskraft för vår kropp genom att fylla dess egna energilager varvid kroppen själv har de bästa förutsättningarna att tillfriskna, fräscha upp sig och få kraft för livets utmaningar. Vi aktiverar förmågan att förmedla energi, vi lär oss reikivårdens principer och vi lär oss egenvård samt att ge vård åt andra. Materialkostnader 10 euro. Max 16 deltagare. Hemsida Handledning på finska. REIKI 1 - grundkurs B Kursavgift 27,00 Kursinnehållet samma som grundkurs A. KIVELÄ ARJA KIVELÄ ARJA lö sö lö sö Kristinestads simhall Repslagaregatan Kristinestad e-post: Hemsida: Tfn: Öppettider Morgonsimning Måndag och Onsdag kl Allmän öppethållning Måndag-Fredag kl Lördag kl Vuxenkväll från 18 år Onsdag kl OBS! Öppettiderna kan ändras under lov och helgdagar eller tfn , eller OBS! Inte via e-post. 25

27 REIKI 1 - grundkurs C Kursavgift 27,00 Kursinnehållet samma som grundkurs A. KIVELÄ ARJA lö sö REIKI 2 - fortsättningskurs A Kursavgift 27,00 Kursen riktar sig till personer som gått Reikis grundkurs. Mellan grundkursen och fortsättningskursen rekommenderas att en paus på 1-3 månaders hålls. Vi får användning av 3 energisymboler som har förmågan att harmonisera andra energier. Vi lär oss symbolernas betydelse och användningsmöjligheter. Vi lär oss sändningsvård och andra tekniker för att använda denna naturliga livsenergi i vårt liv. Materialkostnader 10 euro. Max 10 deltagare. Hemsida Handledning på finska. REIKI 2 - fortsättningskurs B Kursavgift 27,00 Kursinnehållet samma som fortsättningkurs A. REIKI 2 - fortsättningskurs C Kursavgift 27,00 Kursinnehållet samma som fortsättningskurs A. REIKI 1 - repetionskurs Kursavgift 27,00 Kursen är avsedd för de som gått Reiki 1. Praktiska övningar och repetition. Hemsida Max 20 deltagare. Handledning på finska. REIKI 2 - repetionskurs Kursavgift 27,00 Kursen är avsedd för de som gått Reiki 1 och 2. Praktiska övningar och repetition. Max 20 deltagare. Hemsida www. valonkoti.com. Handledning på finska. KIVELÄ ARJA KIVELÄ ARJA KIVELÄ ARJA KIVELÄ ARJA KIVELÄ ARJA lö sö lö sö lö sö lö sö lö sö eller tfn , eller OBS! Inte via e-post.

28 Kristinestads medborgarinstitut Kristiinankaupungin kansalaisopisto Pb 13 Pl Kristinestad Kristiinankaupunki Tfn / Puh / Fax Fax KURSFÖRSLAG * KURSSIEHDOTUKSIA 1. Jag önskar att följande kurs/kurser fortsätter: Toivon seuraavan kurssin/seu raavien kurssien jatkuvan: 2. Jag föreslår följande kurs/kurser, föreläsningar och seminarier: Ehdotan seuraavia kursseja, luentoja ja seminaareja: Ämne Aine Plats Paikka Lärare Opettaja Tidpunkt Ajankohta 3. Jag önskar delta i följande öppna högskolekurser: Toivon osallistua seuraaviin avoimen korkeakoulun kurs sei hin: 4. Andra synpunkter eller önskemål gällande institutets verk sam het: Muita toiveita tai näkökohtia opiston toiminnasta: 5. Namn (Du kan också svara anonymt) Tel. Nimi (Voit myös vastata nimettömänä) Puh eller tfn , eller OBS! Inte via e-post. 27

29 LAPPFJÄRD MUSIK GITARR, ELBAS, UKULELE, TRUMMOR Lappfjärd finska skola, Skolvägen 5 Terminsavgift 30,00 Ring direkt till Tomas för överenskommelse om tidsreservering H / V on KARLSSON TOMAS BOPCATZ Kantilena, Kyrktået 54 Ta dina gamla instrument ur garderoben och kom med och spela eller sjung. Vi spelar musik från olika årtionden. Nya intresserade är också välkomna! H / V to BERGQVIST ROGER FORMGIVNING OCH MANUELLA FÄRDIGHETER JULKORSTILLVERKNING AXXELL / Lappfjärds Folkhögskola, Lappfjärdsvägen 765 Terminsavgift 40,00 Lappfjärds julkors, 5 storlekar. Materialkostnader tillkommer. PORSLINSMÅLNING, HOBBY OCH ÅTERANVÄNDNING Lappfjärd skola, Södra Lappfjärdsvägen 40 Terminsavgift 40,00 Porslinsmålning för nybörjare men också längre hunna. Hobbyarbeten av bl.a. återvunnet material. Vi piffar upp saker i hemmet och färdigställer halvfärdiga handarbeten. Undervisning på finska H / V ti HEMGÅRD TOMMY RAITTILA SIRPA H / V ti eller tfn , eller OBS! Inte via e-post.

30 HANDARBETE Lappfjärds pensionärshem Terminsavgift 40,00 Solfärgning, tovning, yllebroderi och fritt broderi, mosaik, glassmältning, jul- och påskpynt, flätning med olika material. KNYPPLING (6 ggr/termin) Lappfjärd skola, Södra Lappfjärdsvägen 40 Terminsavgift 27,00 Varannan vecka H / V to LUNDELL ANN-CHRISTINE H / V on NYHOLM ANNEL DANS SENIORDANS (6 ggr/termin) Lappfjärd skola, Södra Lappfjärdsvägen 40 Terminsavgift 22,00 Varannan vecka. Ta med inneskor H / V on LILLKULL LILLI, WAHLBERG MARGOT MOTIONSGYMNASTIK FÖR DAMER Lappfjärd skola, Södra Lappfjärdsvägen 40 Terminsavgift 22,00 GYMNASTIK Gymnastik till musik. Passet innehåller uppvärmning, muskelstyrka och avslappning/stretchning H / V on LINDSTRÖM ANN-KATRIN, LILLMALS MINNA KARAJUMPPA Lappfjärds finska skola, Skolvägen H / V ti WAHLBERG ANDERS eller tfn , eller OBS! Inte via e-post. 29

VÄLKOMMEN TILL KRISTINESTADS MEDBORGARINSTITUT!

VÄLKOMMEN TILL KRISTINESTADS MEDBORGARINSTITUT! VÄLKOMMEN TILL KRISTINESTADS MEDBORGARINSTITUT! Kristinestads medborgarinstitut grundades år 1966 och i år inleds institutets 50:nde verksamhetsperiod. Institutet upprätthålls av staden Kristinestad och

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KRISTINESTADS MEDBORGARINSTITUT!

VÄLKOMMEN TILL KRISTINESTADS MEDBORGARINSTITUT! - 1 - VÄLKOMMEN TILL KRISTINESTADS MEDBORGARINSTITUT! Kristinestads medborgarinstitut grundades år 1966 och i år inleds institutets 48:de verksamhetsperiod. Institutet upprätthålls av staden Kristinestad

Läs mer

OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1! to 18.00-20.30 Anita Wisén Kursavgift 14 GRUNDERNA I SVENSKA FÖR RYSKSPRÅKIGA

OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1! to 18.00-20.30 Anita Wisén Kursavgift 14 GRUNDERNA I SVENSKA FÖR RYSKSPRÅKIGA SPRÅK OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1! SVENSKA FÖR SPRÅKEXAMEN (120211) to 18.00-20.30 Anita Wisén Kursavgift 14 5.3.2009-2.4.2009, 15 lektioner Vad är allmän språkexamen?

Läs mer

Hösten 2012. Kurser och Öppen verksamhet

Hösten 2012. Kurser och Öppen verksamhet KURSER Hösten 2012 HÖSTEN Kurser och Öppen verksamhet ÖPPET HUS Under hösten har Agora Öppet hus på torsdagar från den 30 augusti. Till Öppet hus är barn, ungdomar och vuxna välkomna. Vi har öppet klockan

Läs mer

Pensionärer får delta avgiftsfritt i en valfri kurs antingen inom data eller språk per termin. får delta avgiftsfritt i en föreläsning per termin.

Pensionärer får delta avgiftsfritt i en valfri kurs antingen inom data eller språk per termin. får delta avgiftsfritt i en föreläsning per termin. STUDIESEDEL 2011-2012 ger möjlighet att delta avgiftsfritt i kurser! Undervisningsministeriet har beviljat vuxen- och medborgarinstituten i Kaskö, Kristinestad och Närpes specialunderstöd för ett gemensamt

Läs mer

LAGSTADS SKOLAS FRITIDSVERKSAMHET FÖR LÅG- och HÖGKLASSERNA LÄSÅRET 2013 2014

LAGSTADS SKOLAS FRITIDSVERKSAMHET FÖR LÅG- och HÖGKLASSERNA LÄSÅRET 2013 2014 LAGSTADS SKOLAS FRITIDSVERKSAMHET FÖR LÅG- och HÖGKLASSERNA LÄSÅRET 2013 2014 Bästa elever och föräldrar, På din fritid har Du som elev möjlighet att delta i olika aktiviteter och mångsidig verksamhet

Läs mer

Dansstudion. För hela Östergötland! FÖR mer information och anmälan folkuniversitetet.se/motala, linkoping, norrkoping

Dansstudion. För hela Östergötland! FÖR mer information och anmälan folkuniversitetet.se/motala, linkoping, norrkoping 1 Dansstudion För hela Östergötland! GRATIS PROVA-PÅ kurser! 2 Språk Konst Se hela vårt kursutbud i vårens kurskatalog samt på våra hemsidor: folkuniversitetet.se/motala, folkuniversitetet.se/linkoping,

Läs mer

Kursprogram hösten 2014

Kursprogram hösten 2014 Kursprogram hösten 2014 Välkommen till Zwing it Dans- och Musikskola! Vill du uppleva glädje och samhörighet, och ge uttryck för din kreativa och konstnärliga sida? Vill du att din kropp skall bli starkare,

Läs mer

Dansskolan nära dig. www.dansgarage

Dansskolan nära dig. www.dansgarage Välkomna till Dansskolan nära dig Vårterminen 2011 11 www.dansgarage.dansgaraget.se Vårterminen 2011 11 Börjar vecka 5 (31 januari) pågår 14 veckor med sportlov vecka 9 & påsklov 16. Slutar vecka 20 (22

Läs mer

Kursprogram våren 2015

Kursprogram våren 2015 Hej Alla boende i föreningen! Våra kurser i glasmålning (och porslin) söker nya deltagare, både yngre och äldre är välkomna att anmäla sig. Antalet är begränsat (p.g.a. att brandmyndigheten inte tillåter

Läs mer

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat angår oss alla! Hushållningssällskapets matkonsulter bygger sin verksamhet på kunskap,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL 1. KLASSEN!

VÄLKOMMEN TILL 1. KLASSEN! VÄLKOMMEN TILL 1. KLASSEN! ANMÄLAN TILL DEN SVENSKSPRÅKIGA GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN OCH ANSÖKAN TILL EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN I KARLEBY STAD 2014-2015 ANMÄLAN TILL DEN SVENSKSPRÅKIGA GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN

Läs mer

Valbara kurser för åk 7-9

Valbara kurser för åk 7-9 2012-2013 Svenska samskolan i Tammerfors Valbara kurser för åk 7-9 SST Koulukatu 14 33200 Tammerfors Tfn: 050-432 71 89 kansli@samskolan.fi www.samskolan.fi Årskurs 7 De gemensamma ämnenas timfördelning

Läs mer

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat angår oss alla! Hushållningssällskapets matkonsulter bygger sin verksamhet på kunskap,

Läs mer

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi www.speres.fi www.blindskolan.fi FORTBILDNING HÖSTEN 2015 SPERES I 040 809 17 53 Svenska skolan för synskadade I 040 809 17 54 Parisgränden 2 A 2, 00560 Helsingfors Svenska skolan för synskadade PRAKTISK

Läs mer

Som medlem i Hälsas Viktklubb får du:

Som medlem i Hälsas Viktklubb får du: Visst vill vi vara friska och hålla trivselvikten, men ibland hinner eller orkar man inte ta hand om sig själv så bra som man borde. I Hälsa Viktklubb får du den inspiration och motivation du behöver för

Läs mer

JULENS AKTIVITETER 2014

JULENS AKTIVITETER 2014 JULENS AKTIVITETER 2014 BLANDAT PONNY HÄST PRIVATLEKTION Välkommen till stallet VARJE DAG!! On 24 Juliga dagar i stallet! To 25 Fr 26 Lö 27 2 5 2 5 Barnkurs de små Julkurs för de små!! Ridning och pyssel

Läs mer

Studie-/Kurskatalog. Anmäl dig enkelt till våra cirklar: VIA INTERNET: www.abf.se/norravarmland

Studie-/Kurskatalog. Anmäl dig enkelt till våra cirklar: VIA INTERNET: www.abf.se/norravarmland NORRA VÄRMLAND Studie-/Kurskatalog 2011 Anmäl dig enkelt till våra cirklar: VIA INTERNET: VIA TELEFON: Hagfors 0563-14250 Sunne 0565-12125 Torsby 0560-12707 Sysslebäck 0564-10156 DETTA ÄR ABF ABF är Sveriges

Läs mer

Utbud hösten 2012. Nora. vt - 2013

Utbud hösten 2012. Nora. vt - 2013 Utbud hösten 2012 Nora vt - 2013 Hej Nytt år, nya möjligheter! Folkbildningens kulturskola fortsätter med nya spännande och kreativa studiecirklar. Studieförbunden har gemensamt arbetat fram vårens utbud

Läs mer

Kursprogram Våren 2015

Kursprogram Våren 2015 Kursprogram Våren 2015 VUXENSKOLAN BORÅS OBS! Ny adress Druveforsvägen 8 504 33 Borås växel 0771-50 20 20 Välkommen till Vuxenskolan Sjuhärad Studieförbundet Vuxenskolan verkar för att personer med intellektuella

Läs mer

kursprogram våren 2012 Örebro

kursprogram våren 2012 Örebro kursprogram våren 2012 Örebro välkommen till vårens kursprogram som fackförbundet Vision, i samverkan med sensus studieförbund, erbjuder dig som medlem! genom att erbjuda dig utbildningar, vill vi ge dig

Läs mer

KNYPPELKURSER I VADSTENA 2014

KNYPPELKURSER I VADSTENA 2014 KNYPPELKURSER I VADSTENA 2014 Utöver våra populära traditionella kurser kan vi i år erbjuda: KNYPPLADE BILDER tema I VATTEN - PÅ MARKEN - I LUFTEN KNYPPLA MED METALLTRÅD SYDD OCH BRODERAD SPETS KURS I

Läs mer

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST 1 MUSIK UNG TEATER KONST - Är glädje, gemenskap och kreativitet! Alla Täbys barn och ungdomar från år 1 i grundskolan till och med gymnasiet får hos oss möjlighet

Läs mer

SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS

SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS VALBARA KURSER FÖR ÅK 7 9 LÄSÅRET 2014 2015 Svenska samskolan i Tammerfors Koulukatu 14 33200 Tammerfors Kansli tfn: 050 432 71 89 Rektor: 050 549 94 49 Studiehandledare:

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015 EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015 Dalkarlså Folkhögskola ligger vackert belägen i Västerbottens kustland, fyra mil norr om Umeå. Låt den kreativa miljön prägla studieåret

Läs mer

Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008

Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008 Transkulturellt Centrum inbjuder till fördjupningskurs i Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008 behandling i den mångkulturella vården Innehåll Transkulturell psykiatri är ett kunskapsområde inom

Läs mer

Verksamhetsidé. Fem ledande principer

Verksamhetsidé. Fem ledande principer Borgå medborgarinstitut ägs av Borgå stad och är administrativt en enhet som lyder under det svenska skolväsendet inom stadens bildningssektor. Institutet är juridiskt en skola inom den fria bildningen

Läs mer

Kulturskolans kurser

Kulturskolans kurser Kulturskolans kurser Vad får barn och ungdomar att gå till skolan igen när de redan tillbringat halva dagen där? Dagens barn och ungdomar kommer att leva ett liv som ställer stora krav på kreativitet,

Läs mer

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008)

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet Socialdemokraterna i Gävle Studieprogram 2008 INNEHÅLL Arbetarekommunens studieverksamhet

Läs mer

Valbara kurser för åk 7-9

Valbara kurser för åk 7-9 2010-2012 Svenska samskolan i Tammerfors Valbara kurser för åk 7-9 SST Koulukatu 14 33200 Tammerfors Tfn: 03-212 37 94 www.samskolan.fi Årskurs 7 De gemensamma ämnenas timfördelning (veckotimmar) är enligt

Läs mer

Coaching Stresshantering Presentationsteknik. Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter

Coaching Stresshantering Presentationsteknik. Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter Coaching Stresshantering Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter 2015 Bergqvist Massage & Friskvårdsutbildningar Ett familjeföretag som erbjudit utbildningar inom massage och friskvård

Läs mer

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Allmän information» Inga formella krav på tidigare utbildning» Undervisningen motsvarar Hankens examensfordringar, det är dock inte möjligt

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS Foto: Fredrik Petersson VÄLKOMMEN TILL SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG! Utbildningshelgen är en ny och stor satsning

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM KRISTINESTAD 2015

SPORTLOVSPROGRAM KRISTINESTAD 2015 SPORTLOVSPROGRAM KRISTINESTAD 2015 Kristinestads Bildnings- och fritidscentral har sammanställt programbladet för sportlovsveckan i Kristinestad som innehåller en mängd olika aktiviteter. Sportlovsprogram

Läs mer

HÄLSA OCH MOTION. OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1!

HÄLSA OCH MOTION. OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1! HÄLSA OCH MOTION OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1! FÖRSTA HJÄLP I (610101) Gymnasiet Rita Kaarla ons 18.00-21.00 17.9.2008-8.10.2008, 16 lektioner Kursavgift 14 Max 20

Läs mer

VÄXTKRAFT 14 KURSHELG I SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT 7-9/11 2014 I SAMARBETE MED SENSUS. Lär dig spela ukulele steg 1. Kursledare: Gitten Abramsson

VÄXTKRAFT 14 KURSHELG I SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT 7-9/11 2014 I SAMARBETE MED SENSUS. Lär dig spela ukulele steg 1. Kursledare: Gitten Abramsson VÄXTKRAFT 14 KURSHELG I SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT 7-9/11 2014 I SAMARBETE MED SENSUS Lär dig spela ukulele steg 1 Kursledare: Gitten Abramsson Materialkostnad: Ukulele finns för 295:- om du inte har egen.

Läs mer

HUNDENS HUS KURSPROGRAM STOCKHOLM VÅRTERMINEN 2014 P Å R Ä T T K U R S M E D

HUNDENS HUS KURSPROGRAM STOCKHOLM VÅRTERMINEN 2014 P Å R Ä T T K U R S M E D KURSPROGRAM STOCKHOLM VÅRTERMINEN 2014 P Å R Ä T T K U R S M E D HUNDENS HUS tel: 08-29 17 74, Årsta e-post: VALPKURS för valpar 2,5-5 mån Du bygger upp relationen till din valp och träna kontakt, koppel,

Läs mer

Hälsoteket i Angered

Hälsoteket i Angered A K T I V I T E T S P R O G R A M VI N T E R Hälsoteket i Angered 27 Januari 28 Maj 204 VÅ R H Ö S T S O M M A R Vi som jobbar på Hälsoteket Drop-in hälsa och FaR (Fysisk aktivitet på recept) Emma Helena

Läs mer

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen 2013-02-15 13/35 Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen Engelska för kommun och offentlig sektor Utveckla ditt ordförråd i engelska med inriktning på kommun och

Läs mer

Kom och fira 100 år med

Kom och fira 100 år med Kom och fira 100 år med BUBBEL & TÅRTA 11 september kl 16-20 i Medborgarhuset, Ånge PROVA-PÅ-VERKSAMHET: - yoga - linedance - qui gong - keramik - hantverk - knivslöjd - släktforskning - bildhantering

Läs mer

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte!

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte! Kapitel 21 Språkförhållanden Aktivering 21.1. Vi förstår varandra! Vi lär oss om likheter och olikheter mellan svenska språket i Sverige och Finland. Gruppen läser texten till övning 21.1. och lyssnar

Läs mer

Som medlem i Hälsas Viktklubb får du:

Som medlem i Hälsas Viktklubb får du: Visst vill vi vara friska och hålla trivselvikten, men ibland hinner eller orkar man inte ta hand om sig själv så bra som man borde. I Hälsa Viktklubb får du den inspiration och motivation du behöver för

Läs mer

Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015

Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015 KÖRFEST Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015 Välkommen på körfest! På den här platsen är det lätt att sjunga bra! Orden kom från en kvinna som hade

Läs mer

OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1! MÖBELRENOVERING (höst 110410, vår 110411)

OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1! MÖBELRENOVERING (höst 110410, vår 110411) ÖVRIGT PRAKTISKT OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1! MÖBELRENOVERING (höst 110410, vår 110411) må 18.00-21.00 8.9.2008-1.12.2008, 48 lektioner 5.1.2009-30.3.2009, 48 lektioner

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept. FaR

Fysisk aktivitet på Recept. FaR Fysisk aktivitet på Recept FaR Aktivitetskatalog för Hylte Kommun Höstterminen 2011 1 Hänvisningsnivåer i FaR-verksamhet Nivå 1 Recept till anpassade FaR-verksamheter med FaR-ledare Nivå 2 Recept till

Läs mer

EFTERMIDDAGSAKTIVITETER 4 april 17 juni 2011 SKANDINAVISKA SKOLAN MADRID

EFTERMIDDAGSAKTIVITETER 4 april 17 juni 2011 SKANDINAVISKA SKOLAN MADRID EFTERMIDDAGSAKTIVITETER 4 april 17 juni 2011 SKANDINAVISKA SKOLAN MADRID Eftermiddagsaktiviteter 4 april 17 juni. Välkomna till eftermiddagsaktiviteternas tredje period som börjar den 4 april och håller

Läs mer

MOTION KÄNNS BRA. effekter, men förvänta dig inga mirakel. Effekterna av motionen märks så småningom. 2 Ledvänlig motion

MOTION KÄNNS BRA. effekter, men förvänta dig inga mirakel. Effekterna av motionen märks så småningom. 2 Ledvänlig motion Ledvänlig motion MOTION KÄNNS BRA Människan är skapad för att röra på sig. Även om psoriasis ofta medför många olika ledsymptom, såsom stelhet och smärta i lederna, så kan och bör man ändå motionera. Anpassa

Läs mer

RÖDA TRÅDEN SEMINARIUM

RÖDA TRÅDEN SEMINARIUM LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA FINLANDS LÄN Social- och hälsoavdelningen 13.5.2009 Till de i distributionen nämnda Länsstyrelsen i Västra Finlands län och samarbetsgruppen NÅVÅ arrangerar RÖDA TRÅDEN SEMINARIUM

Läs mer

HUNDENS HUS KURSPROGRAM STOCKHOLM VÅRTERMINEN 2013 P Å RÄTT KURS MED

HUNDENS HUS KURSPROGRAM STOCKHOLM VÅRTERMINEN 2013 P Å RÄTT KURS MED KURSPROGRAM STOCKHOLM VÅRTERMINEN 2013 P Å RÄTT KURS MED HUNDENS HUS tel: 08-29 17 74, Årsta e-post: stockholm@hundenshus.com www.hundenshus.com PUPPY PARTY Informationskväll för dig som ska eller har

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

Fortsättningskurs i litterär gestaltning

Fortsättningskurs i litterär gestaltning Fortsättningskurs i litterär gestaltning Ystad 29 okt 3 nov Fördjupningskurs. Att skriva färdigt. Fördjupningskursen vänder sig till dig som har kommit en bit i ditt skrivande och vill få djuplodande feedback

Läs mer

Dansstudion. För hela Östergötland! Gratis. Norrköping 25/8 v. 34 Linköping 31/8 v. 35 Motala 16/9 v. 38

Dansstudion. För hela Östergötland! Gratis. Norrköping 25/8 v. 34 Linköping 31/8 v. 35 Motala 16/9 v. 38 Dansstudion För hela Östergötland! Gratis Prova-på Norrköping 25/8 v. 34 Linköping 31/8 v. 35 Motala 16/9 v. 38 FÖR mer information och anmälan folkuniversitetet.se/motala, linkoping, norrkoping 1 Språk

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

NORRA VÄRMLAND. Mästerkock Datasnille eller stor Skaparkrat. Vi öppnar dörrarna. Välkommen till ABF. Studieprogram

NORRA VÄRMLAND. Mästerkock Datasnille eller stor Skaparkrat. Vi öppnar dörrarna. Välkommen till ABF. Studieprogram NORRA VÄRMLAND Mästerkock Datasnille eller stor Skaparkrat. Vi öppnar dörrarna. Välkommen till ABF Studieprogram VÅREN 2013 VÄLKOMMEN TILL ABF NORRA VÄRMLAND Folkbildningen finns till för att alla oavsett

Läs mer

Cirkelledarutbildningar hösten 2011

Cirkelledarutbildningar hösten 2011 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Västra Götaland Cirkelledarutbildningar hösten 2011 Välkommen till Cirkelledarutveckling i höst! Temadagarna Skrattet i studiecirkeln motivation och lust att lära Hur hänger

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

Studieprogram höst & vår 2014/2015

Studieprogram höst & vår 2014/2015 Studieprogram höst & vår 2014/2015 För dig som har en funktionsnedsättning Viktigt att veta för dig som går i en studiecirkel Vill du anmäla dig till en studiecirkel så kan du fylla i och skicka in blanketten

Läs mer

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Centret för språk och kommunikation utbildningschef Jan Jylhä tf. avdelningsföreståndare Marjaana Laaksonen 27.8.2015 Informationen kan läsas

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept

Fysisk aktivitet på Recept Fysisk aktivitet på Recept Aktivitetshäfte för Malmberget/Gällivare Vårterminen 2008 DELTAGANDE AKTÖRER Korpen Järnvägsgatan 3 tel. 0970-22703 Gällivare/ Malmberget 983 32 Malmberget www.korpen.se/gallivare_malmberget

Läs mer

8 9 oktober. Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65

8 9 oktober. Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65 8 9 oktober Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65 Livsglädje att leva livet hela livet Det finns så mycket att njuta av och bli glad av i livet,

Läs mer

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS!

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! TVSPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! HÖSTLOVSPROGRAM 2014! 1 Hej! I din hand håller du ett program med spännande aktiviteter som du kan ta del av under höstlovet. Om det inte

Läs mer

Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning?

Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning? Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning? Management Då är det här rätt utbildning för dig... 40 sp CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE VID

Läs mer

Preliminärt Schema Vår 2012

Preliminärt Schema Vår 2012 Preliminärt Schema Vår 2012 Dagar Tider Pass & Kurser Vem kan komma? Nivå Inspiratör Pågår MÅNDAG 10.15 11.45 Yoga, Stresshantering & God Sömn** För alla ingen yogaerfarenhet krävs 1 Jennie v 10 21 16.45

Läs mer

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur ett medicinskt perspektiv! Så här

Läs mer

Då är det här rätt utbildning för dig...

Då är det här rätt utbildning för dig... Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning? Då är det här rätt utbildning för dig... CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN

Läs mer

15-20 juli 2014. Afrikansk dans, indisk yoga& massage

15-20 juli 2014. Afrikansk dans, indisk yoga& massage 15-20 juli 2014 Afrikansk dans, indisk yoga& massage Med Umeå utsedd till Europas kulturhuvudstad 2014 så bidrar vi denna sommar starkt till det internationella kulturella utbytet! Underbara sommarön Norrbyskär

Läs mer

hosten 2014 Motion för barn, ungdomar och vuxna Liikuntaa lapsille, nuorille ja aikuisille Aktiv Positiv

hosten 2014 Motion för barn, ungdomar och vuxna Liikuntaa lapsille, nuorille ja aikuisille Aktiv Positiv hosten 2014 Motion för barn, ungdomar och vuxna Liikuntaa lapsille, nuorille ja aikuisille Aktiv Positiv Sund KUNNIG Gymnastik DANS Pilates BODYTRIM Satsa på dig själv och din familj med en sund veckostruktur

Läs mer

STORSTUGANS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013-2014

STORSTUGANS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013-2014 STORSTUGANS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013-2014 1. Gruppfamiljedaghemmet Storstugan Storstugan är en gruppfamiljedagvårdsenhet med plats för 12 barn och tre vuxna. Vi är belägna i Lillhoplax på Korpasbackavägen

Läs mer

Mangateckning, 9-12 år

Mangateckning, 9-12 år Utbud våren 2015 Hej Folkbildningens kulturskola fortsätter med nya spännande studiecirklar i vår. Studieförbunden har gemensamt arbetat fram utbudet så att DU ska hitta något som passar just dig. Bläddra

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014 1 Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014 1 Foto Taina Ahola ANSLAGSTAVLAN Ört och Kryddcafé Kom på vårt första Ört

Läs mer

Studiecirklar på din fritid våren 2009

Studiecirklar på din fritid våren 2009 Studiecirklar på din fritid våren 2009 Studiecirklar och kultur för personer med intellektuell funktionsnedsättning SV Stockholm Sektionen för personer med funktionsnedsättningar SV Stockholm har studiecirklar

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola Augusti 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckans program finns att hämta på Medelpunkten, Rådhuset och

Läs mer

NISSAN HÄLSOCENTER. Meditation. Yoga & QiGong. Personlig utveckling. Healing. Färglära. Hypnos & Regression Tänk kreativt! Lev positivt!

NISSAN HÄLSOCENTER. Meditation. Yoga & QiGong. Personlig utveckling. Healing. Färglära. Hypnos & Regression Tänk kreativt! Lev positivt! NISSAN HÄLSOCENTER Yoga & QiGong Meditation Personlig utveckling Healing Färglära Hypnos & Regression Tänk kreativt! Lev positivt! KURSER VÅREN 2015 YOGA & QIGONG nybörjar- och fortsättningskurs HATHA-YOGA

Läs mer

Assyriska Föreningen i Södertälje inviger sina lokaler

Assyriska Föreningen i Södertälje inviger sina lokaler Nr 114, oktober 2013 Assyriska Föreningen i Södertälje inviger sina lokaler Assyriska föreningen i Södertälje inbjuder alla till invigningen av nya Assyriska Kulturhuset. Invigningen firas med ett fullspäckat

Läs mer

Kreta 7-14 maj. Hälsoresa med Maria och Anna -en resa full av energi, kraft och balans.

Kreta 7-14 maj. Hälsoresa med Maria och Anna -en resa full av energi, kraft och balans. Kreta 7-14 maj Hälsoresa med Maria och Anna -en resa full av energi, kraft och balans. Tillsammans med Anna Hallén och Maria Helander får du hjälp och inspiration att skapa balans i ditt liv, samla kraft

Läs mer

Norrberga Kulturhus Hösten 2013

Norrberga Kulturhus Hösten 2013 Norrberga Kulturhus Hösten 2013 1 Lust mod engagemang! Innehåll 2 Innehåll 3 Välkommen till oss! 4-5 Norra Vätterns Musikskola, barn - ungdom 6 Barnrytmik 7 Bollywood Global Beat- vuxengrupp 8 Vinyasa

Läs mer

Centret för språk och kommunikation/åbo

Centret för språk och kommunikation/åbo Centret för språk och kommunikation/åbo Kansli: Fabriksgatan 2 (Arken), 20500 Åbo, tfn 215 4365. Kanslitid: må to 9 12, www.abo.fi/csk, csk-direktor@abo.fi, csk-kansli@abo.fi Utbildningschef: Jylhä, Jan,

Läs mer

Solglimtens verksamhetsplan

Solglimtens verksamhetsplan Solglimtens verksamhetsplan Väderlekens förskola Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda

Läs mer

Som medlem i Hälsoklubben får du:

Som medlem i Hälsoklubben får du: Visst vill vi vara friska och må bra, men ibland hinner eller orkar man inte ta hand om sig själv så bra som man borde. I Hälsoklubben får du den inspiration och motivation du behöver för att steg för

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 GRUPPER och informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.nu 1(18) Grupper för person som har en

Läs mer

VÄXTKRAFT 15 KURSHELG I SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT 13-15/11 2015 I SAMARBETE MED SENSUS

VÄXTKRAFT 15 KURSHELG I SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT 13-15/11 2015 I SAMARBETE MED SENSUS VÄXTKRAFT 15 KURSHELG I SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT 13-15/11 2015 I SAMARBETE MED SENSUS Trygga Möten Kursledare: Södertörns kursteam Fredag kl 18.00-21.00 Våra scouter tillbringar mycket av sin tid i scoutverksamheten.

Läs mer

Ilmoittautuminen. Kursprogram våren 2014. www.kokkola.fi/kso-kni

Ilmoittautuminen. Kursprogram våren 2014. www.kokkola.fi/kso-kni Ilmoittautuminen Kursprogram våren 2014 www.kokkola.fi/kso-kni Anmälan till kurserna Till alla nya kurser görs förhandsanmälan om inget annat nämns i kurstexten. SPRÅK, DATATEKNIK, MOTION OCH DANS fr o

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 GRUPPER och informationstillfällen HÖSTEN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.se 1(17) Grupper för person som har en

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Träningsdagbok. OBS! minst varannan dags träningsuppehåll för din återhämtning! Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Träningsdagbok. OBS! minst varannan dags träningsuppehåll för din återhämtning! Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Träningsdagbok Träningsdagboken har många fördelar Du kan följa din egen utveckling i träningen och vet hur du tränat tidigare. Du kan jämföra träningen med tidigare resultat och få reda på vilken träningsform

Läs mer

HÄLSOVECKA. Den 6-13 september ordnar Hofors kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR

HÄLSOVECKA. Den 6-13 september ordnar Hofors kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR HÄLSOVECKA Den 6-13 september ordnar kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR Hälsoveckan inleds söndagen den 6/9 med Aktivera loppet, och avslutas

Läs mer

Aktiviteter Hösten 2015 Rådgivning för personer med funktionsnedsättning

Aktiviteter Hösten 2015 Rådgivning för personer med funktionsnedsättning Aktiviteter Hösten 2015 Bildtext: Träd i höstfärger Rådgivning för personer med funktionsnedsättning LaSSe Brukarstödcenter för dig som söker information & kvalificerad rådgivning LaSSe Brukarstödcenter

Läs mer

Välkommen till Rehabcentrum!

Välkommen till Rehabcentrum! Välkommen till Rehabcentrum! Att drabbas av en sjukdom eller skada innebär ofta ett nytt läge i livet. När livsvillkoren förändras kan du behöva professionell hjälp på vägen tillbaka. Vi erbjuder dig aktiv

Läs mer

Program för Studiefrämjandet i Sundsvall

Program för Studiefrämjandet i Sundsvall Program för Studiefrämjandet i Sundsvall Obligatorisk anmälan till Ammi Gyllenquist 060-785 59 11 eller ammi.gyllenquist@studieframjandet.se 27 september Bonde i butik Naturskyddsföreningen visar, tipsar

Läs mer

Erasmus-utbyte jan juli 2010

Erasmus-utbyte jan juli 2010 Erasmus-utbyte jan juli 2010 Hogeschool van Amsterdam, Nederländerna Varför valde du att studera utomlands? Jag ville uppleva annan, ny kultur, träffa människor från olika platser i världen och byta ut

Läs mer

IDROTTARENS HÄLSA. Anna Julin, Hösten 2015

IDROTTARENS HÄLSA. Anna Julin, Hösten 2015 IDROTTARENS HÄLSA Anna Julin, Hösten 2015 - Friidro8are, sprinter - 100m: 12.04 200m: 24,57-21 år gammal - Född i Jeppo, studerar i Vasa - PosiCv, målinriktad och envis - Har Cdigare spelat fotboll, skidat

Läs mer

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 2012-12-17 Dnr Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 Jung och Kvänums förskolor Välkomnar tisdag 22 januari och torsdag 24 januari 09.00 11. 30 och 14.00 16.30. Guider finns som tar hand

Läs mer

Kom i form med oss på Mallorca

Kom i form med oss på Mallorca Kom i form med oss på Mallorca Pernilla Lisa Vicky Välkomna att åka med oss till denna underbara plats Can Martorell 11 18 oktober 2014 Här ger vi dig ett utbud av härlig träning för både kropp och själ.

Läs mer

Hej. Känner du att de är något som du vill göra men som inte finns med i foldern, kontakta Elin!

Hej. Känner du att de är något som du vill göra men som inte finns med i foldern, kontakta Elin! Utbud hösten 2015 Hej Folkbildningens kulturskola fortsätter med nya spännande studiecirklar i höst. Studieförbunden har gemensamt arbetat fram utbudet så att du ska hitta något som passar just dig. Bläddra

Läs mer

HundAkutens kurschema för våren 2015

HundAkutens kurschema för våren 2015 HundAkutens Kurser, våren 2015 HundAkutens kurschema för våren 2015 Valp- och unghundskurs Den här kursen vänder sig till dig som har en valp eller unghund, 8 veckor 10 månader. Vi tar tillvara på den

Läs mer

Central utbildningskatalog. Central utbildningskatalog CHÖSTEN 2010

Central utbildningskatalog. Central utbildningskatalog CHÖSTEN 2010 C Central utbildningskatalog Central utbildningskatalog CHÖSTEN 2010 C Centralt arrangerade utbildningar för ABFs centrala medlems organisationer och organisationer med samarbetsavtal hösten 2010 Arbetarnas

Läs mer

Hej. Känner Du att de är något som du vill göra men som inte finns med i foldern, kontakta Kristine

Hej. Känner Du att de är något som du vill göra men som inte finns med i foldern, kontakta Kristine Utbud hösten 2014 Hej Folkbildningens kulturskola fortsätter med nya spännande studiecirklar i höst. Studieförbunden har gemensamt arbetat fram utbudet så att DU ska hitta något som passar just dig. Bläddra

Läs mer