IK - Itella Posti Oy Offentligt meddelande. Kursprogram Foto: Jaakko Leinonen, deltagare i MI:s fotokurs. Kristinestads.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IK - Itella Posti Oy Offentligt meddelande. Kursprogram 2014-2015. Foto: Jaakko Leinonen, deltagare i MI:s fotokurs. Kristinestads."

Transkript

1 Kursprogram IK - Itella Posti Oy Offentligt meddelande Foto: Jaakko Leinonen, deltagare i MI:s fotokurs Kristinestads medborgarinstitut

2 VÄLKOMMEN TILL KRISTINESTADS MEDBORGARINSTITUT! Kristinestads medborgarinstitut grundades år 1966 och i år inleds institutets 49:nde verksamhetsperiod. Institutet upprätthålls av staden Kristinestad och erhåller 57 % statsunder stöd för verksamheten. Genom kurser, studiecirklar och föredrag i olika ämnen erbjuder institutet varje medborgare en möjlighet att öka sina kunskaper och färdigheter samt berika sin fritid. Institutet är tvåsprå kigt. MEDLEMMAR I BILDNINGS- OCH FRITIDSNÄMNDEN: Medlem Peter Grannas, ordf. Jessica Bårdsnes, viceordf. Mats Backlund Ida Haapamäki Nina Jolkkonen-Porander Karl-Henrik Nikula Janne Smeds Anders Wahlberg Lena Wissander Stadsstyrelsens representant Ersättare Kim Lillås Pia Patoranta-Wiik Per-Elof Boström Tony Lehto Lea Anttila Mauri Jansson Heimo Norrgård Madeleine Teir Simoné Bergvik Thomas Söderlund INTRÄDESKRAV Var och en kan delta i kursverksam heten oberoende av ålder! I vävkurserna kan man delta endast under två på varan dra följan de arbetsår. KANSLIET finns på (i tredje våningen). Rektor Sven Rosendahl, säkrast anträffbar under förmiddagen. Kanslist Leena Bergvik är anträffbar på kansliet må-fre i september, oktober och december kl. 8-16, i november må, ti och to kl Textillärare Ann-Christine Lundell träffas på kansliet ti kl Byråsekreterare Ebba Nygård, ansvarar för kansliuppgifterna. INSTITUTETS ARBETSÅR Den egentliga kursverksamheten inleds den 15 september, vecka 38, om inget annat datum meddelas i program met. Vårterminen inleds den 12 januari Under höstlovet vecka 42, d.v.s samt under sportlovet vecka 9, förekommer ingen undervisning i stadens skollokaliteter. ANMÄLAN Kursanmälan sker antingen via nätet adress eller tfn , eller Kursledarna sköter om inskrivningen till kurserna. ANNULLERINGAR Kurser med förhandsanmälan är bindande. Om du trots allt inte kan delta i en kurs är det ytterst viktigt att du meddelar kansliet senast tre arbetsdagar innan kursen inleds. I annat fall faktureras kursavgiften, även om du inte deltar.! Ifall du inte tänker fortsätta under vårterminen i en kurs som pågår hela läsåret skall du meddela kansliet i god tid före höstterminens slut. Alla annulleringar görs till kansliet (INTE till läraren!). Det är speciellt viktigt att annullera en kurs i tid eftersom det ofta finns någon annan som står på väntelistan. eller tfn , eller OBS! Inte via e-post. 1

3 TERMINS-/KURSVISA AVGIFTER OBS!!! Termins-/kursavgifterna faktureras från kansliet. Avgifterna omnämns skilt för varje kurs i studieprogrammet. För kurser som pågår hela läsåret numreras kurserna terminsvis: xxxxxxh för höstterminen och xxxxxxv för vårterminen. STUDIEINTYG Studieintyg utfärdas efter fullföljd kurs om deltagaren så önskar före arbets periodens eller kursens slut. FÖRSÄKRINGAR Eleverna är inte försäkrade från institutets sida. Eleverna i "farliga" kurser t.ex. trä- och metallslöjd, bör notera detta! Elever under 16 år är försäkrade. INFORMATION Institutet meddelar om sin verksamhet genom annonser och notiser i lokalpressen. Kursutbudet finns också på Internet under adress: www. kristinestad.fi/medborgarinstitut NYA KURSER Förslag till nya kurser kan meddelas på ett lösklippbart blad i studieprogrammet eller enligt nedanstående kontaktuppgifter. KONTAKTUPPGIFTER: Adress Besöksadress: Lappfjärdsvägen 163 C; Postadress: Pb 13, KRS Telefon eller (Sven), (även på gsm: Ann-Christine och Leena ), eller (Ebba) e-post Internet Fax KONTAKTUPPGIFTER TILL GRANNINSTITUTEN OCH FOLKHÖGSKOLORNA: Kaskö medborgarinstitut: Adress: Bladhska gården, Cneifs stig Kaskö tfn , fax e-post: Web-sida: > Bildnings- och fritidstjänster > Medborgarinstitutet Kauhajoen kansalaisopisto: Adress: Hallintotie Kauhajoki tfn e-post: Web-sida: Axxell, Lappfjärds folkhögskola: Adress: Lappfjärdsvägen Lappfjärd tfn , e-post: Web-sida: Vasa sommaruniversitet: Adress: Wolffskavägen VASA tfn e-post: Web-sida: 2 Närpes vuxeninstitut / SÖFF: Adress: Vasavägen Yttermark tfn , , e-post: Web-sida: OBS! Kurser utmärkta > Vuxeninstitutet med kräver förhandsanmälan fr.o.m kl eller tfn , eller OBS! Inte via e-post.

4 a) Grunderna för MI:s kur savgifter för arbetsperioden : 1) Enskilda föreläsningar, seminarier och specialkurser; ) Kursavgifter utgående från antalet lektioner: 1-3 lektioner Datakurser 1-3 lektioner individuell undervisning på musikinstrument (15 min/person/vecka) 30 familjekurser öppna universitetskurser 15 /studiepoäng 3) för deltagande i gymnastikkurser kan ett terminskort köpas för 45 som berättigar till att delta i alla gymnastikkurser Rektor har rätt att avgöra i vissa gränsfall. b) För den grundläggande konstundervisningen uppbärs följande avgifter: bildkonst 50,- /termin + materialavgift (40 lektioner/termin) hantverk 50,- /termin + materialavgift (40 lektioner/termin) teaterkonst 35,- /termin + ev. materialkostnader (30 lektioner/termin) För den grundläggande konstundervisningen gäller syskonrabatt för andra barnet 10 /termin. VÄLKOMMEN! Welcome to Kristinestads medborgarinstitut Kristinestads medborgarinstitut is an adult education centre that was founded in Lifelong and life wide learning is the leading concept for the adult education centre. Anyone can attend the courses, irrespective of their age, profession or educational background. The adult education centre promote cultural and educational equality by offering anyone opportunities for learning citizenship skills and developing their personality. For further information please contact the office, phone , gsm , mi(at)krs.fi or visit eller tfn , eller OBS! Inte via e-post. 3

5 DET ÖPPNA UNIVERSITETET Det öppna universitetet är en studieform som ger dig möjlighet att bedriva universitetsstudier och avlägga akademiska kurser utan att vara inskriven vid ett universitet. Kurserna ordnas i samarbete med Närpes vuxeninstitut samt med Centret för livslångt lärande (CLL) vid Åbo Akademi i Vasa och CLL vid Åbo Akademi (http://www.cll.fi). Terminsavgiften till ÅA är 50 /termin/studerande och MI-avgiften är 15 /sp (studiepoäng). Ytterligare information eller kontakta oss på kansliet. Grundkurs i psykologi, 5 sp Kristinestads MI, Anmälan senast 10.9 Kursen ger en första inblick i psykologins grunder, teorier och delområden. Träning av sociala färdigheter hos barn, 5 sp Stadshuset Anmälan senast Kursens målsättning är att ge en inblick i hur man kan träna barns sociala färdigheter. Arbetsplatsmobbning, 5 sp Stadshuset / streamad kurs Anmälan senast 9.1 Att ge studeranden kunskaper om arbetsplatsmobbning och hur sådan kan motverkas. Finlands offentliga förvaltning,10 sp Kristinestads MI, /Nätstudier Anmälan senast 22.1 Kursens målsättning är att deltagarna skall förstå hur olika förvaltningsnivåer i Finland hänger ihop och hur de har utvecklats över tid fre 19.9 kl , lör 20.9 och sön 21.9 kl 9-15 Föreläsare: Margita Sundstedt fre 23.1 och 6.2 kl , lör 24.1 och 7.2 kl Föreläsare: Eeva-Liisa Salmi tors 29.1 och 5.2, fre 30.1 och 6.2 Föreläsare: Jessica Hemberg Föreläsare: Håkan Hemberg Affärsjuridik, 3 sp Kristinestads MI, Anmälan senast Studieperioden är avsedd att ge de studerande färdigheter för att tolka och tillämpa normer inom sådana privaträttsliga områden som är särskilt relevanta för näringslivet. Hälsovårdsadministration, 25 sp Inleds som nätstudier läsåret med nedanstående delkurser. Närmare information hittar du via länken fre kl , lör kl Föreläsare: Kurt Långqvist Introduktion till hälsovårdsadministration och ledarskap, 5 sp (23.9, och 21.10) Häslovårdsjuridik, 5 sp ( , ej nätkurs) Organisationsteorier, 5 sp (9.12), Häslovårdsekonomi o. budgetering, 5 sp ( ) Ledarskapsteorier, 5 sp (19.3 och 26.3) 4 eller tfn , eller OBS! Inte via e-post.

6 MI erbjuder kurser för abiturienter och gymnasieelever som kan godkännas som tillvalsämnen, t.ex språk, datakurser, musik, konst. Du kan komma överens med Din rektor varefter Du kan anmäla Dig till institutet. STUDIESEDEL, LÄSÅRET ger möjlighet att delta avgiftsfritt i kurser! Utbildningsstyrelsen har beviljat Kristinestads medborgarinstitut s.k. studiesedlar för verksamhetsperioden Projektet riktar sig till invandrare, arbetssökande och pensionärer. De som hör till någon av grupperna har möjlighet att delta avgiftsfritt i en del av institutets kurser. Studiesedlarna delas ut så långt medlen räcker. Invandrare (personer som bott högst 3 år i Finland) får avgiftsfritt delta i en kurs antingen i finska, svenska eller data per termin. asylsökande kan inte få studiesedel. Arbetslösa arbetssökande får delta avgiftsfritt i en kurs eller föreläsning per termin. Pensionärer får delta avgiftsfritt i en valfri kurs antingen inom data eller språk per termin. OBS! Om avgiften för en kurs överskrider 40, betalar deltagaren själv den resterande summan. Studiesedeln gäller enbart för kurser med kursnummer. Inga speciella studiesedlar delas ut. Då du anmäler dig till eller påbörjar en kurs/ föreläsning ska du uppge att du hör till någon av de berörda grupperna. Kontakta institutets kansli för mer information, per telefon ( /MI) eller e-post Education for immigrants This autumn courses will start that give young immigrants in Kristinestad an opportunity to improve their basic language and educational skills. Courses starts in august and will continue until the end of Among the courses that will be offered includes Finish and Swedish language discussion groups, a computer course, practical work orientation, a field trip into Finish history, sports, culture and much more. The program is intended for immigrants of all ages. Participants will receive certificates when completing the courses. The project is founded by Opetushallitus/Utbildningsstyrelsen. Welcome! For signing up or more information please contact Markus Blomqvist on: or eller tfn , eller OBS! Inte via e-post. 5

7 KRISTINESTAD FÖRELÄSNINGAR FÖRELÄSNING OM KOSTVANOR: Viktminskning på hälsosam väg lö kl Dagens modedieter fungerar och man går ner i vikt. Kan man hålla vikten efter dieten? Hur mår kroppen efter en diet? Kan man lyckas med viktminskning utan diet? Svaren på frågorna är: man går snabbt ner i vikt med olika dieter men efter det går man snabbt upp igen, ofta med några bonuskilon "på köpet" och kroppen mår tyvärr inte bra av dessa jo-jo bantningar. Men man kan lyckas med viktminskning och dessutom hålla vikten samt få en sundare kropp, som mår bättre och är starkare. Socker i våra livsmedel: lö kl Vi äter allt mera hel- och halvfabrikat för att vi inte har tid att laga mat från början. Men vad döljer sig bakom innehållsförteckningarna? Hur mycket socker finns det i våra livsmedel utan att vi tänker på det? Tips om hur man ska förhålla sig till "färdig" mat och vad ska man se efter på innehållsförteckningen. Fetter och deras sammansättningar lö kl Vad är fett och vad gör det i våra kroppar. Vad behöver vi och vad ska vi akta oss för. GL-glykemisk belastning lö kl Det pratas mycket om gi-värden i våra livsmedel, men är det verkligen det vi ska se upp med eller är det den glykemiska belastningen (hur vårt blodsocker påverkas), som vi ska ge akt på. Plats: Föreläsare: EDFELT ANN-CATRINE Avgift: 5,00 /föreläsning MÅ BRA MED RÄTT KOST UTAN SPECIALDIETER! Avgift 5,00 Kostrådgivare Jenny Julin berättar om varför/hur man bör äta enligt nordiska kostrekommendationerna och varför olika dieter livligt diskuteras. Vad är den rätta vägen? on Föreläsare: JULIN JENNY 6 eller tfn , eller OBS! Inte via e-post.

8 RENA DIN KROPP Avgift 10,00 Varifrån kommer alla gifter och kemikalier som samlas i vår kropp och hur kan vi rena kroppen? Jag berättar om den bästa detoxmaten: RAW FOOD, samt demonstrerar och bjuder smoothies som vi avnjuter tillsammans. Detox kan användas för att rensa ut läkemedel, tungmetaller eller andra gifter ur kroppen, samtidigt som det ökar näringsupptaget i tarmen och gör dig piggare, friskare och starkare. Raw smoothies är enkla att göra och kan göras i oändligt många variationer! Dessutom är de fulla med vitaminer, mineraler, antioxidanter och goda fetter. Ersätt frukosten, lunchen eller middagen eller ta den som ett energigivande mellanmål. Vi bekantar oss sen med olika metoder för att rena kroppen, såsom fasta, lever-, tarm-, njuroch lymfrening och några andra sätt vi kan ta till för att få bort toxiner och slaggämnen. VAD ÄTER DIN HUD? Avgift 5,00 Huden äter allt den tvättas, smörjs och sminkas med och det har betydande roll för vår inre och yttre miljö och hälsa. Varje dag bär en kvinna i medeltal 13 produkter, vilket ger ca 260 kemikalier. Vissa kemikalier är hormonstörande, andra är cancerframkallande eller starkt allergena, men vi vet väldigt lite om effekterna då de blandas med varandra, Cocktail-effekten. Kom med på en resa genom ett vanligt badrumsskåp. Du får tips på bättre alternativ och lär dig vad du ska undvika! BRUDKISTAN FRÅN PARASCHIN Kristinestads högstadieskola, Skolbrinken 4 Avgift 5,00 En tysk familjs historia under 200 år av krig och fred. Brudkistan, som ägdes av sex generationer kvinnor, är den röda tråden i berättelsen om en tysk familj i Preussen. De upplevde kejsarriket, år av turbulent demokrati och våldsam diktatur, två världskrig och den smärtsamma förlusten av hem, identitet och en splittrad familj, som nu är bosatt i Syd-Afrika och flera länder i Europa. Typiskt för dagens multinationella samhälle lö Föreläsare: NORDMAN ILA on Föreläsare: NORDMAN ILA on Föreläsare: VON TYSZKA-UTHARDT DAGMAR eller tfn , eller OBS! Inte via e-post. 7

9 KVINNOHÄLSA: KVINNOHJÄRTATS HÄLSA OCH OHÄLSA Kulturhuset DUX, Strandgatan må kl Avgift 5,00 JUNELL-KOUSA LILI-ANN Den vanligaste sjukdomen, likaså dödsorsaken bland kvinnor är hjärt-kärlsjukdomar, inte cancer som flertalet kvinnor har trott. Kvinnans hjärta drabbas av sjukdom i samma utsträckning som mannens, men tio år senare, på grund av att risken ökar efter klimakteriet. Sjukdomsorsakerna avviker till en del från männens, det samma gäller symptomen. Nästan enbart kvinnor drabbas av tysta infarkter, brustet-hjärta syndrom, rytmstörningar och plötslig död efter en hjärtesorg eller extrem mental stress. Forskarna tror att det kanske kan hänga ihop med att kvinnohjärtat också har ett emotionellt och ett socialt rum med plats för känslor och nära relationer. Här hittar vi också riskfaktorerna till olika hjärtstörningar. KVINNOR OCH STRESS Kulturhuset DUX, Strandgatan ti Avgift 5,00 JUNELL-KOUSA LILI-ANN Stress förekommer av många olika slag och antalet stressfaktorer ökar i takt med samhällsutvecklingen och kraven. Även om vi människor reagerar olika på stress och påfrestningar, så är stress likaväl den vanligaste orsaken till sjukdom i dag. Kvinnokroppen var faktiskt aldrig menad för långvarig stress, allra minst s.k. hemstress. Utan tid för återhämtning blir följden ett hormonkaos i kroppen, som i värsta fall leder till ohälsa och sjukdom. Är det därför som stressrelaterade sjukdomar är så mycket vanligare hos kvinnor än hos män? Finns det något vi själva kan göra? CHOKLADFÖRELÄSNING OCH PROVSMAKNING Avgift 10,00 Vi på hemgården har tillverkat handgjord chokladkonfekt sedan Idag har vi ca 18 olika smaker i vårt sortiment. Finska råvaror som man hittar runt om oss i Österbotten ligger oss nära hjärtat och det avspeglar sig också i vårt produktutbud. Vi försöker värna om de fina smaker som vår natur ger och kombinerar dessa med kvalitetschoklad. Vi håller dessutom chokladprovningar där vi berättar om kakaons och chokladens ursprung, historia och tillverkning. Under en chokladprovning har vi möjlighet att berätta om kvalitetschoklad och vad det innebär, kunden får en insikt i kakaons och chokladens värld, samt får möjlighet att uppleva olika kvalitetschokladers karaktärer. Vi strävar efter att ge alla en smakupplevelse! Provsmakning ingår i priset. Föreläsare: SUNDQVIST KENNY ti eller tfn , eller OBS! Inte via e-post.

10 NÄR FINLAND VAR SVERIGE Kulturhuset DUX, Strandgatan 22 Avgift 10,00 Herman Lindqvist är historieexpert och författare till bl.a. Historien om Sverige som utgivits i elva delar, och också känd från tv-serien Hermans historia. För boken När Finland var Sverige (2013) belönades Herman Lindqvist av Svenska Litteratursällskapet i Finland. Under sin föreläsning berättar Herman om de sjuhundra åren då Finland och Sverige var samma land. Finland hade aldrig blivit Finland utan Sverige och Sverige hade inte blivit Sverige utan Finland ti Föreläsare: LINDQVIST HERMAN RESESKILDRINGAR: En safariresa till Sydafrika och en till Kenya i ord och bild Kulturhuset DUX, Strandgatan on Avgift 5,00 NYLUND CHRISTIAN En safariresa till Sydafrika och en till Kenya i ord och bild. Nordkorea Kristinestads gymnasium, auditoriet, Ulrika Eleonoravägen on Avgift 5,00 GRANNAS PETER En skildring av världens mest stängda land. Under kvällen diskuteras bl.a. hur diktaturen i Nordkorea lyckas hålla folket i järngrepp, hur vardagen ter sig för medborgaren och eventuella framtidsscenarion för landet. Sydafrika och Mozambique Kristinestads gymnasium, auditoriet, Ulrika Eleonoravägen on Avgift 5,00 GRANNAS PETER Kontrasternas Afrika. Sydafrikas moderna historia presenteras i form av bilder och diskussion och i fokus är Nelson Mandela och proteströrelsen mot Apartheid-regimen. Även grannlandet Mozambique diskuteras. KUTSUMATON VIERAS - Kristiinankaupungin kaupunkipalo vuonna 1859 Kulturhuset DUX, Strandgatan 22 Avgift 5,00 Föreläsningen på finska. Se kursinnehållet i finskspråkiga programmet. Föreläsare: ULFVES MIKKO må eller tfn , eller OBS! Inte via e-post. 9

11 MUSIK TEATER, LEK OCH MUSIK 4-6 -åringar Kantakaupungin koulu, Repslagaregatan 16 Terminsavgift 22,00 Glada visor och sånger samt rörelselekar. Spel på olika skolinstrument. Undervisning på finska. PIANO Kristinestads gymnasium, musikrum, Ulrika Eleonoravägen 3 Terminsavgift 30,00 Alla nivåer, alla stilar - allt från klassiskt till pop/rock/jazz, notläsning, ackord, fritt ackompanjemang. Ring direkt till Tomas för överenskommelse om tidsreservering. GITARR, ELBAS, UKULELE, TRUMMOR Kristinestads gymnasium, musikrum, Ulrika Eleonoravägen 3 Terminsavgift 30,00 Ring direkt till Tomas för överenskommelse om tidsreservering. LÅTSKRIVARKURS Kristinestads gymnasium, musikrum, Ulrika Eleonoravägen 3 Pop/rock, jazz, schlager/ hit -musik, teater/film/tv-musik, musik för konstutställningar. För alla åldrar, man måste dock vara beredd att sjunga eller spela ett instrument olika sätt att arbeta med egen musik, datorprogram, inspelning eleverna får öva sig i att skriva olika typer av låtar, vi kan också spela in elevernas låtar. DAMKÖR Brahegården, Östra långgatan 45 Damkör med inriktning på populärmusik H / V må HURSKAINEN SEIJA H / V on KARLSSON TOMAS H / V to KARLSSON TOMAS H / V to KARLSSON TOMAS TEIR ANDERS H / V ti eller tfn , eller OBS! Inte via e-post.

12 KRISTINESTADS MUSEIVÄSENDE/MUSEIKLUBBEN ARRANGERAR: Museiklubben börjar! Här är klubbens program för hösten: Den 9.10 klo berättar Kajsa Snickars om den intressanta världen kring sociala medier och Instagram på rådhuset i Kristinestad. Diskussion kring temat: Varför behövs sociala medier inom museivärlden? Hur kan man använda sig av sociala medier? Mer information om evenemang på kommande. Du får också uppgifter på adress: https://www.facebook.com/pages/kristinestad-bildning-fritid-kristiinankaupunki-sivistys-vapaa-aika eller via DEN STORA BERÄTTELSEN kursnr Boris Salo från Jakobstad har under en längre tid memorerat världslitteraturens mest översatta text, Markusevangeliet och turnerar nu med föreställningen Den stora berättelsen där han återger texten ord för ord i en berättande stil med en del teatrala inslag i regi av Lasse Hjelt. Han har blanda annat uppfört föreställningen på Nässjö teater i Sverige, biografen Bio Rex i Karleby och en del kyrkor. Lördagen den kl framför Boris Salo Den stora berättelsen i Kulturhuset DUX. Avgift 10 inklusive kaffeservering. Föreställningen sker i samarbete med Kristinestads svenska församling eller tfn , eller OBS! Inte via e-post. 11

13 BILDKONST MÅLNINGSKURS (9 ggr/termin) Spectra, Skolgatan 16 Terminsavgift 40,00 Undervisning på finska. PORTRÄTT-MÅLNINGSKURS (4 ggr/termin) Spectra, Skolgatan 16 Närmare Undervisning på finska H / V fr KALEVA NATALIA H / V sö ,5.10,26.10 och , 1.2, 8.2 och KALEVA NATALIA FORMGIVNING OCH MANUELLA FÄRDIGHETER WENDELINSKA JULKORSET Krs högstadieskola, slöjdsalen, Skolbrinken 4 Terminsavgift 40,00 Wendelinska julkors tillverkas i två storlekar: 260 cm och 125 cm höjd. NÄRVÄ AULIS H / V ti TRÄARBETEN Krs högstadieskola, slöjdsalen, Skolbrinken 4 Terminsavgift 40,00 Kursen lämpar sig även för nybörjare. Max 8 deltagare. Undervisning på finska. NÄRVÄ AULIS H / V ti VÄVNING Kursgården Kristina, Västra långgatan 34 Terminsavgift 40,00 Vävar i olika svårighetsgrad. Lämpar sig också för nybörjare. Trasmattor är ekologiska och populära H / V to PESONEN TERTTU 12 eller tfn , eller OBS! Inte via e-post.

14 SILVERARBETE Kristinestads skola, slöjdsal, Skolgatan 13 Kursavgift 40,00 Lö 11.10, sö och lö 25.10, sö Arbetet är skapande och man får uppleva känslan av att lyckas. Silver är ett vackert material att forma. Vi använder 925 smyckesilver och ev. återanvänt silver. Vi studerar olika tekniker genom praktiskt arbete. Materialavgift tillkommer. Undervisning på finska. SILVERARBETE Kristinestads skola, slöjdsal, Skolgatan 13 Kursavgift 40,00 Lö 7.3, sö 8.3 och lö 21.3, sö Vi planerar smycken och lär oss grundtekniker för arbete med silver 925(sterling). Genom att bekanta oss med de rätta verktygen och teknikerna lär vi oss känna materialets formbarhet. Materialkostnader tillkommer. Undervisning på finska. SVETS OCH METALL Krs högstadieskola, slöjdsalen, Skolbrinken 4 Terminsavgift 40,00 Grunderna inom svetsning, metallbearbetning och säkerhetsaspekter, träsvarvning m.m. MIG, MAG, elektrod- och gasskärning (svetsning). KAFFEFILTER-ROSOR (8 h) Kursavgift 15,00 Vi gör rosor i två storlekar av kaffefilter (vit, 1x4). De kan användas i krans, vas eller som smycke. De målas med akvarell- eller vattenfärg. Ledaren tillhandahåller också material. GLASARBETE Kristinestads skola/slöjdsal, Skolgatan 13 Terminsavgift 40,00 Tiffanyarbeten, mosaik samt mindre glassmältningsarbeten. KALLIONPÄÄ ARTO KALLIONPÄÄ ARTO lö sö lö sö H / V to SKOGMAN, BROR RAITTILA SIRPA fr lö H / V ti LUNDELL ANN-CHRISTINE eller tfn , eller OBS! Inte via e-post. 13

15 HANDARBETE Kristinestads gymnasium, musikrum, Ulrika Eleonoravägen 3 Terminsavgift 40,00 Tovning, yllebroderi och fritt broderi, mosaik, solfärgning, juloch påskpynt, flätning med olika material. TOVNING Kristinestads gymnasium, musikrum, Ulrika Eleonoravägen 3 Kursavgift 27,00 Traditionell tovning, nål- och nunotovning. Varannan vecka. MÖBELTAPETSERING A Kursgården Kristina, snickarverkstaden, Västra långgatan 34 Terminsavgift 40,00 Möbeltapetsering av tex. bil-, båt-, lusthus-, husbils- och husvagnsinredning. MÖBELTAPETSERING B Kursgården Kristina, snickarverkstaden, Västra långgatan 34 Terminsavgift 40,00 Möbeltapetsering av tex. bil-, båt-, lusthus-, husbils- och husvagnsinredning. KERAMIK Kursgården Kristina, Västra långgatan 34 Kursavgift 40,00 Undervisning på finska H / V on LUNDELL ANN-CHRISTINE to LUNDELL ANN-CHRISTINE H / V on SALMIKIVI MERJA H / V on SALMIKIVI MERJA PERÄSAARI MIRJA ti HANDARBETE i samarbete med DUV Kristinestads gymnasium, musikrum, Ulrika Eleonoravägen 3 Terminsavgift 22,00 Varannan vecka. Pappers-, garn- och lerarbeten H / V on LUNDELL ANN-CHRISTINE En förteckning över lokala föreningar hittar du på stadens hemsida -> För invånare -> Kultur och fritid -> Föreningar Uppdateringar görs av Harriet Lindelöf-Sahl eller Riitta Raikio-Söderlund fornamn.efternamn(at)krs.fi eller tfn (växel) 14 eller tfn , eller OBS! Inte via e-post.

16 DANS LAVA-DANS Brahegården, Östra långgatan 45 Terminsavgift 40,00 Avslappnat umgänge i dansens tecken: bugg, vals, tango, foxtrot. Handledning på finska H / V sö ERÄMAA PERTTI BELLY DANCE, magdans (10 ggr) Kursgården Kristina, Västra långgatan 34 Kursavgift 27,00 Belly dance (magdans) är en fantastisk övning som ger kvinnor en chans att lära sig älska sin kropp. Det är också ett utmärkt sätt att göra kroppen spänstig, att bekämpa depression, att lära sig trivas med sig själv och att förbättra sin mentala hälsa oavsett ålder. Handledning på engelska. BOUMNICH MARIA to FINNISH FOR FOREIGNERS Kristinestads högstadieskola, Skolbrinken 4 Easy Finnish for beginners SPRÅK H / V to STORSJÖ-KORPIHALKOLA MAJ-LIS ENGELSKA I Kristinestads högstadieskola, Skolbrinken 4 Lärobok: English for you, too 1. Material och undervisning på finska H / V må KIUASPERÄ MERVI ENGELSKA II Kristinestads högstadieskola, Skolbrinken 4 Vi fortsätter studierna i engelska. Teman: resa, hälsa, mat och andra vardagssituationer. Bok: Steps into English II. Material och undervisning på finska H / V on KIUASPERÄ MERVI eller tfn , eller OBS! Inte via e-post. 15

17 Läs språk utomlands! Genom att läsa språket i landet där det talas lär du dig snabbare. Ju mer du förstår av både språk och kultur desto rikare och mer givande blir dina upplevelser och dina utländska kontakter. Kristinestads medborgarinstitut erbjuder i samarbete med IS Internationella Skolorna språkkurser utomlands för kursdeltagare som deltar i en språkkurs vid Kristinestads medborgarinstitut. Du kan välja mellan 6 språk i 7 länder. Engelska i Eastbourne eller Dublin Franska i Aix-en-Provence Tyska i Berlin Spanska i Barcelona eller Málaga Italienska i Florens Ryska i St. Petersburg Språkkurserna utomlands pågår under en eller två veckor och finns på alla nivåer, från nybörjare till avancerad nivå. Kurserna startar året runt, oftast flera gånger i månaden. Välj datum när det passar dig. Inkvartering sker i inhemsk värdfamilj. Anmälan sker till din lokala arrangör på särskild blankett. För mer information och priser, vänligen kontakta Sven Rosendahl, e-post eller se broschyren Språkkurser utomlands. IS Internationella Skolorna är en stiftelse som är knuten till Folkuniversitetet, kursverksamheten vid Stockholms universitet. ENGELSKA 4 Kristinestads högstadieskola, Skolbrinken 4 Engelska på kunskapsnivå B1. Bok: English for you too, 4. Rese- och vardagssituationer betonas, tema USA. Material och undervisning på finska. ENGELSKA 5 Kristinestads högstadieskola, Skolbrinken 4 Vi befäster tidigare inlärt, utökar ordförrådet och diskuterar på engelska. Kunskapsnivå B1 - B2. Bok: English for yuo, too 5. Material på finska och engelska. Undervisning på finska H / V on KIUASPERÄ MERVI H / V må KIUASPERÄ MERVI 16 eller tfn , eller OBS! Inte via e-post.

18 TURISTFRANSKA Kristinestads högstadieskola, Skolbrinken 4 Bok: Ranskaa matkailijoille. Nivå: A1. Material och undervisning på finska. RYSKA FORTSÄTTNINGSKURS Kristinestads högstadieskola, Skolbrinken 4 Kurs för dem som kan ryska alfabetet och behärskar grunderna i ryska. Bok: Pora 2. Undervisning på finska. SPANSKA 1 Kristinestads högstadieskola, Skolbrinken 4 Grunderna i spanska. Bok: Mucho gusto H / V ti KIUASPERÄ MERVI H / V ti KALEVA NATALIA H / V on STORSJÖ-KORPI HALKOLA MAJ-LIS SPANSKA III Kristinestads högstadieskola, Skolbrinken 4 Bok: Mucho gusto 1, kpl 20 ->. Fortsätter där kursen slutade föregående år. Nya studeranden välkomna. Teman: mat, restauranger, uppköp, vardagsliv H / V on STORSJÖ-KORPI HALKOLA MAJ-LIS ITALIENSKA, nybörjarkurs Kristinestads högstadieskola, Skolbrinken 4 ITALIENSKA, fortsättningskurs 1 Kristinestads högstadieskola, Skolbrinken 4 Bok: Espresso 1. ITALIENSKA fortsättningskurs 2 konversationskurs Kristinestads högstadieskola, Skolbrinken H / V ti UTTER MARGARETHA H / V to UTTER MARGARETHA H / V to UTTER MARGARETHA eller tfn , eller OBS! Inte via e-post. 17

19 HISTORIA SLÄKTFORSKNING Stadsbiblioteket, Salutorget 1 Släktforskning med mircofisher, internet samt andra tillgängliga medel. SJÖQVIST LEIF H / V ti DATATEKNIK GRUNDERNA I ipadens ANVÄNDNING (2 ggr.) Kursavgift 17,00 Släktforskning med mircofisher, internet samt andra tillgängliga medel. GRUNDKURS I ADB FÖR SENIORER Terminsavgift 52,00 Vi lär oss använda e-post och internet samt bekantar oss med textbehandlingsprogram. Inga förhandskunskaper behövs. Undervisning på finska. TURUNEN JARI to H / V on MÄNTYLÄ LEENA NYBÖRJARKURS I DATA FÖR SENIORER Kursavgift 52,00 Vi börjar från början och bekantar oss med datorn för att senare ta oss en titt på vad nätet har att erbjuda. För dig som inte använt dator tidigare och nyfikna nybörjare. Inga förkunskaper behövs. LILLANDT TOBIAS ti Vi söker intresserade personer som vill delta i ett Big Band-inspirerat projekt som startar våren Anmäl om intresse till MI:s kansli e-post eller tfn och meddela samtidigt vilket instrument du spelar. 18 eller tfn , eller OBS! Inte via e-post.

20 INTRODUKTION TILL GEOCACHING Ungdomsgården, Strandgatan 37 Kursavgift 10,00 NATURVETENSKAPER Söker du en ny fritidssysselsättning? Välkommen med att prova på Geocaching! Det är en typ av modern skattjakt som kan utövas av vem som helst som äger en telefon med GPS funktion eller en bärbar GPS-enhet. Vi behandlar allt som är värt att veta om Geocaching; hur man finner sin första geocache, vad man gör när man funnit den, hur man går tillväga när man gömmer egna geocachar m.m. Avslutningsvis söker vi efter riktiga geocachar som finns gömda i närområdet. Kursen försiggår främst utomhus så anpassa kläder efter väderlek. Deltagarna tar med egen mat lö GRINDGÄRDS ROBIN VATTENTRAFIK SKÄRGÅRDSNAVIGATION (14 ggr/läsår) Kristinestads högstadieskola, Skolbrinken 4 Läsårsavgift 45,00 Varannan vecka. OBS! Avgiften omfattar både höstens och vårens timmar. NORRBY MATS LV ti HÄLSOVÅRD DEMENS - för anhöriga till minnessjuka (3 ggr) Kristinestads högstadieskola, Skolbrinken 4 Kursavgift 15,00 En stödgrupp för anhöriga till minnessjuka. Innehållet anpassas utgående från gruppens behov men teman som behandlas är bl.a. olika minnessjukdomar, beteendeförändring och psykiska symptom, bemötande och kommunikation, anhörigrollen m.m. Guy har lång erfarenhet av demensvård och sitter även med i ledningsgruppen för expert- och stödcentret Österbottens Minneslots. Han är en av grundarna till Demensföreningen TRIVAS i Närpes med omnejd för vilken han fungerat som ordförande sedan on , 8.10, ROSENHOLM GUY eller tfn , eller OBS! Inte via e-post. 19

21 GYMNASTIK OCH IDROTT YOGA, forts.grupp Kristiinanseudun koulu, Stationsgatan 4-6 Handledning på finska H / V må MÄKINEN ULLA-MAIJA GRUNDERNA I HATHA-YOGA Kristiinanseudun koulu, Stationsgatan 4-6 Hatha-Yoga ökar kroppens rörlighet och smidighet. Lämpar sig för alla. Stretchande, varma kläder och eget underlag med. Handledning på finska. DAG-YOGA Kristiinanseudun koulu, Stationsgatan 4-6 Hatha-Yoga ökar kroppens rörlighet och smidighet. Lämpar sig för alla. Stretchande varma kläder och eget underlag med. Handledning på finska. MUSKELKONDITIONS- OCH BALANSTRÄNING FÖR SENIORER Bottenhavets sjukhem / seniorkonditionssalen Terminsavgift 22,00 Vi tränar balans och stärker muskler i cirkelträning. Salavgift 5 /gång tillkommer. SEGA GUBBAR Sportiga aktiviteter för pigga friska män. Målet med denna kurs är att aktivera daglediga män och inspirera till kamratskap, friskvård och sunda levnadsvanor i gott sällskap. Kursteman är bl.a. olika utomhusaktiviteter, besök i konditionssal, simning, föreläsningar, kulturella inslag och givande diskussioner. Kom med redan från början och planera detaljprogrammet. Avgifter för olika specialaktiviteter kan tillkomma. Samling på Högåsen må Kursen ordnas i samarbete med Folkhälsan. HAKALA AUNE HAKALA AUNE H / V on H / V to H / V ti PATORANTA PIA H / V må ENLUND BÖRJE 20 eller tfn , eller OBS! Inte via e-post.

22 KONDITIONSCIRKEL 55+ I Positive/KrisSport Ky, Repslagaregatan 16 Terminsavgift 22,00 Mångsidig konditionscirkel till visselpipans takt. Tänjning som avslutning. Salavgift 3 /ggr. OBS! Tisdagar öppnas simhallen kl. 14 för konditionscirklarna! KONDITIONSCIRKEL 55+ II Positive/KrisSport Ky, Repslagaregatan 16 Terminsavgift 22,00 Mångsidig konditionscirkel till visselpipans takt. Tänjning som avslutning. Salavgift 3 /ggr. KONDITIONSCIRKEL 55+ III Positive/KrisSport Ky, Repslagaregatan 16 Terminsavgift 22,00 Mångsidig konditionscirkel till visselpipans takt. Tänjning som avslutning. Salavgift 3 /ggr. KONDITIONSCIRKEL FÖR DAMER Positive/KrisSport Ky, Repslagaregatan 16 Mångsidig konditionscirkel med delvis varierande rörelser. Tänjning som avslutning. Salavgift 4 /gång. KONDITIONSCIRKEL FÖR MÄN Positive/KrisSport Ky, Repslagaregatan 16 Mångsidig konditionscirkel med delvis varierande rörelser. Tänjning som avslutning. Salavgift 4 /gång. BTA (Butt/Thighs/Abs) City Fitness Center, Salutorget Terminsavgift 22,00 Träna RUMPA, LÅR och MAGE. Ett konditions- och toningspass som fokuserar på att stärka rumpa, lår och mage. Det ger den mest effektiva träningen för att få din bål smal, vältränad och stark. Vi startar passet med grundläggande aerobicuppvärmning och fortsätter med mellansektionens träning. Alla kan delta i det här passet oavsett ålder, förmåga eller kondition(det betyder att du också kan!). Salavgift 4 /gång H / V ti VIRTANEN MARIA H / V ti VIRTANEN MARIA H / V ti VIRTANEN MARIA H / V to VIRTANEN MARIA H / V to VIRTANEN MARIA H / V må STRÖMBERG ANNA eller tfn , eller OBS! Inte via e-post. 21

23 PUMP City Fitness Center, Salutorget Terminsavgift 22,00 Styrketräning för hela kroppen. På passet används hantlar, fria vikter och skivstång. Passar både män och kvinnor i alla åldrar. Salavgift 4 /gång. PILATES City Fitness Center, Salutorget Terminsavgift 22,00 Varva ner och förbättra din flexibilitet och bålstyrka med hjälp av pilatesträning. Kontrollerad andning, koncentration, strukturerade strecthningserier och -rörelser skapar en holistisk träning som för kroppen in i ett tillstånd av harmoni och balans. Salavgift 4 /gång. KONDITIONSJUMPPA / STRETCHNING City Fitness Center, Salutorget Terminsavgift 22,00 Salavgift 4 /gång H / V ti STRÖMBERG ANNA H / V on STRÖMBERG ANNA H / V on MANTERE MARKKU VATTENGYMNASTIK: VATTENLÖPNING Simhallen, Repslagaregatan må Kursavgift 22,00 WEGELIUS-AHONEN MARJO Stora bassängen. Obs! Finns 15 st. flytbälten i simhallen så meddela vid anmälan om du har eget bälte då kan max 30 delta till kursen. Bälten kan köpas från simhallen. Simhallsavgift tillkommer. VATTENGYMNASTIK, reuma A Simhallen, Repslagaregatan fr Kursavgift 22,00 WAHLROOS KIRSI Mångsidig vattengymnastik för personer som lider av led- och reumatiska besvär. Terapibassängen. Max 12 deltagare! Simhallsavgift tillkommer. VATTENGYMNASTIK A Simhallen, Repslagaregatan fr Kursavgift 22,00 WAHLROOS KIRSI Ledda övningar i bassängen för personer som har besvär med stöd- och rörelseorgan. Terapibassängen. Max 12 deltagare! Simhallsavgift tillkommer. fortsätter på följande sida 22 eller tfn , eller OBS! Inte via e-post.

24 VATTENGYMNASTIK B Simhallen, Repslagaregatan ti Kursavgift 22,00 HOXELL ANNA Mångsidiga konditionshöjande övningar till musik. Max 12 deltagare! Terapibassängen. Simhallsavgift tillkommer. VATTENGYMNASTIK C Simhallen, Repslagaregatan ti Kursavgift 22,00 HOXELL ANNA Fysiskt tyngre vattengymnastik, effektiv träning. Dricksflaska rekommenderas. Terapi-bassängen. Max 12 deltagere! Simhallsavgift tillkommer. DJUPVATTENGYMNASTIK Simhallen, Repslagaregatan on Kursavgift 22,00 HOXELL ANNA Ledd vattengymnastik i konditionsbassängens djupa del. Mångsidiga konditionshöjande övningar i takt till musik. Ta med eget flytbälte om du har. Max 15 deltagare! Simhallsavgift tillkommer. MUSKELSTÄRKANDE VATTENGYMNASTIK Simhallen, Repslagaregatan on Kursavgift 22,00 LÄHTEENMÄKI RICHARD Muskelstärkande vattengymnastik för hela kroppen, görs i egen takt. Terapibassängen. Max 12 deltagare! Simhallsavgift tillkommer. VATTENGYMNASTIK, reuma B Simhallen, Repslagaregatan on Kursavgift 22,00 LÄHTEENMÄKI RICHARD Mångsidig vattengymnastik för personer som lider av led- och reumatiska besvär. Terapibassängen. Max 12 deltagare! Simhallsavgift tillkommer. SLOWFOOD I VARDAGEN 1. Vad är Slowfood? Tid: To kl Plats: Kulturhuset DUX Inledare: Matfilosof Björn Helsing, odlarrepresentant Åsa Norrvik samt eko-odlare från orten, projektansvarig Åsa Blomstedt samt kursledare Minna-Maria Mäenpää. Avgift: 5 2. Potatisens nya användningsmöjligheter Torsdagar kl i svenska högstadiets undervisningskök Kursledare: Minna-Maria Mäenpää Kvällsteman Potatis och fisk (to 23.10) Vegetariska rätter av potatis (to 20.11) Potatis och kött (to 6.11) Potatisgourmet (to 4.12) Avgift: 5 /tema + ersättning för ingredienser tillkommer Kursen genomförs i samarbete med projektet Utveckling av potatisnäringen och Kristinestads näringslivscentral. Nyckelord: närproducerat, slowfood, lokalt eller tfn , eller OBS! Inte via e-post. 23

25 KUNNIG-programmet KUNNIG i Väst ATT KOMMA TILL ETT NYTT LAND Dr. Riyadh Al-Baldawi Docent, överläkare och psykoterapeut. Född och uppvuxen i Irak. Orienthälsan, Stockholm Center för psykosocial bedömning och rehabilitering av individer och familjer. Fortbildningstillfälle , Kulturhuset DUX För personal inom utbildnings- och vårdsektorn samt för övriga intresserade. Avgift: 10 /dag, För kaffeservering 5. Torsdagens lunch har reserverats i restaurang Jungman för 8 /portion (sopplunch) eller 9,20 /portion (normal lunch). Onsdag 1.10 kl (kursnr ) Migration och anpassning samt dess inverkan på barn och vuxna, psykosocial utveckling. Torsdag 2.10 kl (kursnr ) fortsättning, fokus på migrationsrelaterad stress, PTSD (posttraumatiskt stressyndrom), smärta och sjukdomsuppfattning i ett kulturellt perspektiv. Dr. Riyadh Al-Baldawi har utbildats och arbetat som kirurg i Ryssland i många år. Efter ankomsten till Sverige 1986 har han arbetat som vikarie på kirurgiska kliniken Löwenströmska sjukhuset. Arbetade under som läkare på narkomanvårdsklinken på Sabbatsbergs sjukhus och sedan1992 inom allmänpsykiatrin. Efter sin specialistkompetens i psykiatri 1994 fick han tjänst som överläkare och arbetade både inom sluten och öppen psykiatrisk vård på olika kliniker inom Stockholm läns landsting (SLL). År 1999 var han med och startade transkulturellt centrum inom SLL och arbetade fram till 2002 som enhetschef där. Sedan 2002 arbetar han på heltid som verksamhetschef och medicinskt ansvarig på Orienthälsan. Anmälan senast 26.9 via https://www.opistopalvelut.fi/kristinestad/ per e-post eller tfn Fortbildningstillfället sker i samarbete med K5 och projektet KUNNIG vid Kusten i Väst. OBS! Den 30.9 kl föreläser Mina Zandkarimi på finska under rubriken MAAHANMUUTTAJIEN KOHTAAMINEN i föräldracentrets möteslokal, Lappfjärdsvägen eller tfn , eller OBS! Inte via e-post.

26 HÄLSA INDISK HUVUDMASSAGE Kursavgift 22,00 Handledning på finska. Se finskspråkiga programmet. ALAVILLAMO AULI lö sö REIKI 1 - grundkurs A Kursavgift 27,00 Reiki är en naturlig metod för tillfrisknande. Vårdmetoden ger livskraft för vår kropp genom att fylla dess egna energilager varvid kroppen själv har de bästa förutsättningarna att tillfriskna, fräscha upp sig och få kraft för livets utmaningar. Vi aktiverar förmågan att förmedla energi, vi lär oss reikivårdens principer och vi lär oss egenvård samt att ge vård åt andra. Materialkostnader 10 euro. Max 16 deltagare. Hemsida Handledning på finska. REIKI 1 - grundkurs B Kursavgift 27,00 Kursinnehållet samma som grundkurs A. KIVELÄ ARJA KIVELÄ ARJA lö sö lö sö Kristinestads simhall Repslagaregatan Kristinestad e-post: Hemsida: Tfn: Öppettider Morgonsimning Måndag och Onsdag kl Allmän öppethållning Måndag-Fredag kl Lördag kl Vuxenkväll från 18 år Onsdag kl OBS! Öppettiderna kan ändras under lov och helgdagar eller tfn , eller OBS! Inte via e-post. 25

27 REIKI 1 - grundkurs C Kursavgift 27,00 Kursinnehållet samma som grundkurs A. KIVELÄ ARJA lö sö REIKI 2 - fortsättningskurs A Kursavgift 27,00 Kursen riktar sig till personer som gått Reikis grundkurs. Mellan grundkursen och fortsättningskursen rekommenderas att en paus på 1-3 månaders hålls. Vi får användning av 3 energisymboler som har förmågan att harmonisera andra energier. Vi lär oss symbolernas betydelse och användningsmöjligheter. Vi lär oss sändningsvård och andra tekniker för att använda denna naturliga livsenergi i vårt liv. Materialkostnader 10 euro. Max 10 deltagare. Hemsida Handledning på finska. REIKI 2 - fortsättningskurs B Kursavgift 27,00 Kursinnehållet samma som fortsättningkurs A. REIKI 2 - fortsättningskurs C Kursavgift 27,00 Kursinnehållet samma som fortsättningskurs A. REIKI 1 - repetionskurs Kursavgift 27,00 Kursen är avsedd för de som gått Reiki 1. Praktiska övningar och repetition. Hemsida Max 20 deltagare. Handledning på finska. REIKI 2 - repetionskurs Kursavgift 27,00 Kursen är avsedd för de som gått Reiki 1 och 2. Praktiska övningar och repetition. Max 20 deltagare. Hemsida www. valonkoti.com. Handledning på finska. KIVELÄ ARJA KIVELÄ ARJA KIVELÄ ARJA KIVELÄ ARJA KIVELÄ ARJA lö sö lö sö lö sö lö sö lö sö eller tfn , eller OBS! Inte via e-post.

28 Kristinestads medborgarinstitut Kristiinankaupungin kansalaisopisto Pb 13 Pl Kristinestad Kristiinankaupunki Tfn / Puh / Fax Fax KURSFÖRSLAG * KURSSIEHDOTUKSIA 1. Jag önskar att följande kurs/kurser fortsätter: Toivon seuraavan kurssin/seu raavien kurssien jatkuvan: 2. Jag föreslår följande kurs/kurser, föreläsningar och seminarier: Ehdotan seuraavia kursseja, luentoja ja seminaareja: Ämne Aine Plats Paikka Lärare Opettaja Tidpunkt Ajankohta 3. Jag önskar delta i följande öppna högskolekurser: Toivon osallistua seuraaviin avoimen korkeakoulun kurs sei hin: 4. Andra synpunkter eller önskemål gällande institutets verk sam het: Muita toiveita tai näkökohtia opiston toiminnasta: 5. Namn (Du kan också svara anonymt) Tel. Nimi (Voit myös vastata nimettömänä) Puh eller tfn , eller OBS! Inte via e-post. 27

29 LAPPFJÄRD MUSIK GITARR, ELBAS, UKULELE, TRUMMOR Lappfjärd finska skola, Skolvägen 5 Terminsavgift 30,00 Ring direkt till Tomas för överenskommelse om tidsreservering H / V on KARLSSON TOMAS BOPCATZ Kantilena, Kyrktået 54 Ta dina gamla instrument ur garderoben och kom med och spela eller sjung. Vi spelar musik från olika årtionden. Nya intresserade är också välkomna! H / V to BERGQVIST ROGER FORMGIVNING OCH MANUELLA FÄRDIGHETER JULKORSTILLVERKNING AXXELL / Lappfjärds Folkhögskola, Lappfjärdsvägen 765 Terminsavgift 40,00 Lappfjärds julkors, 5 storlekar. Materialkostnader tillkommer. PORSLINSMÅLNING, HOBBY OCH ÅTERANVÄNDNING Lappfjärd skola, Södra Lappfjärdsvägen 40 Terminsavgift 40,00 Porslinsmålning för nybörjare men också längre hunna. Hobbyarbeten av bl.a. återvunnet material. Vi piffar upp saker i hemmet och färdigställer halvfärdiga handarbeten. Undervisning på finska H / V ti HEMGÅRD TOMMY RAITTILA SIRPA H / V ti eller tfn , eller OBS! Inte via e-post.

30 HANDARBETE Lappfjärds pensionärshem Terminsavgift 40,00 Solfärgning, tovning, yllebroderi och fritt broderi, mosaik, glassmältning, jul- och påskpynt, flätning med olika material. KNYPPLING (6 ggr/termin) Lappfjärd skola, Södra Lappfjärdsvägen 40 Terminsavgift 27,00 Varannan vecka H / V to LUNDELL ANN-CHRISTINE H / V on NYHOLM ANNEL DANS SENIORDANS (6 ggr/termin) Lappfjärd skola, Södra Lappfjärdsvägen 40 Terminsavgift 22,00 Varannan vecka. Ta med inneskor H / V on LILLKULL LILLI, WAHLBERG MARGOT MOTIONSGYMNASTIK FÖR DAMER Lappfjärd skola, Södra Lappfjärdsvägen 40 Terminsavgift 22,00 GYMNASTIK Gymnastik till musik. Passet innehåller uppvärmning, muskelstyrka och avslappning/stretchning H / V on LINDSTRÖM ANN-KATRIN, LILLMALS MINNA KARAJUMPPA Lappfjärds finska skola, Skolvägen H / V ti WAHLBERG ANDERS eller tfn , eller OBS! Inte via e-post. 29

VÄLKOMMEN TILL KRISTINESTADS MEDBORGARINSTITUT!

VÄLKOMMEN TILL KRISTINESTADS MEDBORGARINSTITUT! - 1 - VÄLKOMMEN TILL KRISTINESTADS MEDBORGARINSTITUT! Kristinestads medborgarinstitut grundades år 1966 och i år inleds institutets 48:de verksamhetsperiod. Institutet upprätthålls av staden Kristinestad

Läs mer

PARGAS. Stadshuset - Bryggan Anne Linder Kursavgift 20,00 Ons. 16.30-18.15 10.9.2014

PARGAS. Stadshuset - Bryggan Anne Linder Kursavgift 20,00 Ons. 16.30-18.15 10.9.2014 FÖRELÄSNINGAR 0001109 Glädjens pedagogik Livsglädje är en viktigt del inom välmåendet. Barn behöver relationer som är fyllda av positiva känslor för att må som bäst. Anne Linder är pedagog och psykolog

Läs mer

Ilmoittautuminen. Kursprogram 2015 2016. www.kokkola.fi/kso-kni

Ilmoittautuminen. Kursprogram 2015 2016. www.kokkola.fi/kso-kni Ilmoittautuminen Kursprogram 2015 2016 www.kokkola.fi/kso-kni Anmälan till kurserna Till alla kurser görs förhandsanmälan om inget annat nämns i kurstexten. SPRÅK, DATATEKNIK, DIGIFOTOGRAFERING OCH BILDHANTERING

Läs mer

LOVISA SVENSKA MEDBORGARINSTITUT

LOVISA SVENSKA MEDBORGARINSTITUT LOVISA SVENSKA MEDBORGARINSTITUT Offentligt meddelande 1 2 LOVISA SVENSKA MEDBORGARINSTITUT 3 Innehåll 5 Inledning 6 Anmälning 7 Allmän information 10 Mi-föreningen r.f. 11 Dataöppet, gåvotips och bokbytarhörnan

Läs mer

FÖR ALLA UTVECKLA DIG SJÄLV KOM I FORM ÖVERRASKA HITTA PÅ NÅT NYTT

FÖR ALLA UTVECKLA DIG SJÄLV KOM I FORM ÖVERRASKA HITTA PÅ NÅT NYTT FÖR ALLA UTVECKLA DIG SJÄLV KOM I FORM ÖVERRASKA HITTA PÅ NÅT NYTT Kurskatalog 2015-2016 personal hälsar dig välkommen till läsåret 2015-2016! Här lär du känna fastanställda personal: FOTO: Catrin Jansson

Läs mer

Hösten. Studieprogram. Någonting för alla! www.korsholm.fi/vuxeninstitutet. Offentligt meddelande, delas ut till alla hushåll.

Hösten. Studieprogram. Någonting för alla! www.korsholm.fi/vuxeninstitutet. Offentligt meddelande, delas ut till alla hushåll. www.korsholm.fi/vuxeninstitutet Offentligt meddelande, delas ut till alla hushåll. Hösten Studieprogram 2010 Medborgarinstitut Grundundervisning i konst för barn och ungdom Uppdragsutbildning Projekt Någonting

Läs mer

Nykarleby Arbis Vi gör det möjligt!

Nykarleby Arbis Vi gör det möjligt! Nykarleby Arbis Vi gör det möjligt! Kursprogram 2011 2012 Anmälan till alla kurser NYKARLEBY ARBETARINSTITUT KANSLI Seminariegatan 17, 66900 Nykarleby Tel. 78 56 470 e-post: arbis@nykarleby.fi Internet:

Läs mer

våren 2013 Trollhättan och Uddevalla

våren 2013 Trollhättan och Uddevalla våren 2013 Trollhättan och Uddevalla Revolutionen är här. Den digitala alltså. Den är större än när TV kom in i våra liv. Mer omfattande än elektricitetens intåg. Kanske som boktryckarkonsten eller kristnandet

Läs mer

Läs om våra. Besök våra. The spirit of Jordbro. Vad gör du i höst? samarbetspartners! populära lunchföreläsningar! demokratidagar!

Läs om våra. Besök våra. The spirit of Jordbro. Vad gör du i höst? samarbetspartners! populära lunchföreläsningar! demokratidagar! Läs om våra samarbetspartners! Besök våra populära lunchföreläsningar! The spirit of Jordbro demokratidagar! Vad gör du i höst? här hittar du våra cirklar och kurser! HÖSTEN 2015 ABF SÖDERTÖRN PÅ GÅNG

Läs mer

ATT BLI SMARTARE ÄR INTE SÅ DUMT Kursprogram våren 2014 Östergötland

ATT BLI SMARTARE ÄR INTE SÅ DUMT Kursprogram våren 2014 Östergötland ATT BLI SMARTARE ÄR INTE SÅ DUMT Kursprogram våren 2014 Östergötland FÖR mer information och anmälan www.folkuniversitetet.se/motala, linkoping, norrkoping 1 4 6 10 Ekonomi Språk Konst Hantverk Du borde

Läs mer

Hösten 2012 Distrikt Väst

Hösten 2012 Distrikt Väst Hösten 2012 Distrikt Väst Alla har en dröm, liten eller stor. Kanske vill du bredda kompetensen, kanske börja en helt ny karriär. Eller så vill du bara göra något nytt på tisdagkvällar mellan sju och åtta.

Läs mer

Nyheter! VÄRMLANDS LÄN vår/sommar 2013

Nyheter! VÄRMLANDS LÄN vår/sommar 2013 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDBORGARSKOLAN / GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLLEN Kurser! Nyheter! Sommarkul - Grisaille - Ragga Ekoodling - Fotocafé - Hemmastudio Tecken som stöd - Stresshantering

Läs mer

Gör ditt val! Kurser. Nyheter!

Gör ditt val! Kurser. Nyheter! Hela denna bilaga är en annons från medborgarskolan / gruppförsändelse till hushållen Kurser Gör ditt val! Nyheter! Poledance, amningscafé, rallylydnad, brasilianska köket, Mac för nybörjare, aktiekunskap,

Läs mer

Kurser! Nyheter! Stockholm. Norrtälje Kursprogram våren 2013. Kursprogram hösten 2012 www.medborgarskolan.se/norrtalje

Kurser! Nyheter! Stockholm. Norrtälje Kursprogram våren 2013. Kursprogram hösten 2012 www.medborgarskolan.se/norrtalje Nyheter! Vinresa, kör för män, life coaching, teckenspråk, positiv psykologi, dressyrkurs, skammen dödar, disco för vuxna, matlagning för ungdomar, hundmassage. Kurser! Stockholm Norrtälje Kursprogram

Läs mer

Studieprogram. Våren 2010 T R E L L E B O R G S V E D A L A V E L L I N G E

Studieprogram. Våren 2010 T R E L L E B O R G S V E D A L A V E L L I N G E Studieprogram Våren 2010 T R E L L E B O R G S V E D A L A V E L L I N G E SV TRELLEBORG SV Trelleborg Språk Så här anmäler du dig Hemsida: www.sv.se/trelleborg E-mail: trelleborg@sv.se Telefon: 0410-184

Läs mer

GULA PRESSEN. tema barnfamilj* Triumf att finnas till s. 14. Melkers unika diagnos s. 10. BILAGA: SOMMARLÄGER 2013 LÄTTLÄST s. 17

GULA PRESSEN. tema barnfamilj* Triumf att finnas till s. 14. Melkers unika diagnos s. 10. BILAGA: SOMMARLÄGER 2013 LÄTTLÄST s. 17 gp GULA PRESSEN NUMMER 1 februari 2013 medlemsblad för FDUV och duv-föreningar tema barnfamilj* Triumf att finnas till s. 14 Melkers unika diagnos s. 10 BILAGA: SOMMARLÄGER 2013 LÄTTLÄST s. 17 innehåll

Läs mer

Gör ditt val! BLAND HÖSTENS KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR. RETORIK OCH KROPPSSPRÅK Med Paula Ternström. BLI ARTIST Kurser i måleri och musik

Gör ditt val! BLAND HÖSTENS KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR. RETORIK OCH KROPPSSPRÅK Med Paula Ternström. BLI ARTIST Kurser i måleri och musik Gör ditt val! BLAND HÖSTENS KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR RETORIK OCH KROPPSSPRÅK Med Paula Ternström BLI ARTIST Kurser i måleri och musik BOOSTA DIN SJÄLVKÄNSLA Lär dig skapa det liv du vill ha LÄR KÄNNA HUNDENS

Läs mer

Nyheter! SKRIVER MED blod! MUSIKPRoDUKTIoN Joakim Molitor. CHoKLADPRoVNING. INREDNING & DESIGN Inspirationskväll på AKEBA.

Nyheter! SKRIVER MED blod! MUSIKPRoDUKTIoN Joakim Molitor. CHoKLADPRoVNING. INREDNING & DESIGN Inspirationskväll på AKEBA. Nyheter! elgitarr, trummor, elbas, Studioteknik, mineralsmink, trädgårdsdesign, Skriv en deckare! SKRIVER MED blod! Erik Eriksson, författare MUSIKPRoDUKTIoN Joakim Molitor CHoKLADPRoVNING Camilla Sandin,

Läs mer

Medlemstidning 2007:1

Medlemstidning 2007:1 Medlemstidning 2007:1 Sid 2 Styrelsen Sid 3 Ordförandeordet Sid 4 Höstens program, Data med ABF Sid 5 - - HRF-kurser, Seniorer Sid 6 Hörcentralens föreläsningar Soppteater i Uppsala Sid 7 Textat i Stockholm

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR och SPECIALKURSER

FÖRELÄSNINGAR och SPECIALKURSER FÖRELÄSNINGAR och SPECIALKURSER 1. Fimpa nu! Tänkt på att sluta röka? 24 x 60 min. Vuxeninstitutet Träffar 19.9, 22.9, 26.9, 29.9, i fortsättningen en gång/vecka i okt-nov. kl. 16.30-17.30 och därefter

Läs mer

Kursprogram Våren 2013 Södertälje

Kursprogram Våren 2013 Södertälje 1 Kursprogram Våren 2013 Södertälje 2 Alla har en dröm, liten eller stor. Kanske vill du bredda kompetensen, kanske börja en helt ny karriär. Eller så vill du bara göra något nytt på tisdagkvällar mellan

Läs mer

SV Söderslätt Studieprogram våren 2015

SV Söderslätt Studieprogram våren 2015 För anmälan och mer information: 0410-184 25 sv.se/soderslatt soderslatt@sv.se 1 SV Söderslätt Studieprogram våren 2015 Vellinge Svedala Sätt kurs mot en roligare vår! 2 För anmälan och mer information:

Läs mer

NÄRHET, RELATION och KÄRLEK. Pedagogiska tips för dig som vill arbeta med kurser och cirklar med detta tema

NÄRHET, RELATION och KÄRLEK. Pedagogiska tips för dig som vill arbeta med kurser och cirklar med detta tema NÄRHET, RELATION och KÄRLEK Pedagogiska tips för dig som vill arbeta med kurser och cirklar med detta tema M ånga cirkelledare och andra intresserade av temat; Närhet, Relation och Kärlek har hört av sig

Läs mer

GÖTEBORG 101 ÅR AV FOLKBILDNING & KULTUR

GÖTEBORG 101 ÅR AV FOLKBILDNING & KULTUR GÖTEBORG 101 ÅR AV FOLKBILDNING & KULTUR Välkommen till ABF! Vi tror på folkbildningens möjligheter att utmana och vara en demokratisk förändringskraft. Vi är övertygade om att framtiden är påverkbar och

Läs mer

Kursprogram våren 2012

Kursprogram våren 2012 Kursprogram våren 2012 Natur & Trädgård Hälsa Teater & Musikal Sång & Musik Dans Skriv God man Foto & Data Konst Jakt Föreläsningar VÄLKOMMEN! FÖRELÄSNINGAR VÅR HOS Följ med på en trädgårdsresa STUDIEFRÄMJANDET!

Läs mer

Kurser! Nyheter! Teater, Airbrush, Poledance, Lunchkonversation, Babysång, Globalyoga, Blogga, Wäxa medidance, Geocaching...och mycket mer. Se filmen!

Kurser! Nyheter! Teater, Airbrush, Poledance, Lunchkonversation, Babysång, Globalyoga, Blogga, Wäxa medidance, Geocaching...och mycket mer. Se filmen! Hela denna bilaga är en annons från medborgarskolan / gruppförsändelse till hushållen Kurser! Nyheter! Teater, Airbrush, Poledance, Lunchkonversation, Gatufoto, Laga tapas, Babysång, Globalyoga, Blogga,

Läs mer

Gå på upptäcktsfärd bland. höstens kurser. Väck leklusten! kursprogram. Det är något speciellt med våra kursledare.

Gå på upptäcktsfärd bland. höstens kurser. Väck leklusten! kursprogram. Det är något speciellt med våra kursledare. Hela denna bilaga är en annons från medborgarskolan / gruppförsändelse till hushållen Hösten 2011 kursprogram Örebro län Det är något speciellt med våra kursledare. Styla dig från topp till tå, läs mer

Läs mer

Vad vill du vara bra på? Kursprogram hösten 2013 Södertälje

Vad vill du vara bra på? Kursprogram hösten 2013 Södertälje Vad vill du vara bra på? Kursprogram hösten 2013 Södertälje 2 Du borde inte läsa den här texten. Bara genom att öppna katalogen har du nämligen tagit första steget till att bli lite smartare, lite kunnigare,

Läs mer

Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan Studieförbundet Vuxenskolan Kursprogram Halland Hösten 2015 www.sv.se/ halland 375 tips för inspiration, lust och lärande! Anmäl dig nu! Välkommen till en plats för nytänkande! Sommaren brukar vara en

Läs mer

Finlands Svenska Socialförbund r.f.

Finlands Svenska Socialförbund r.f. Finlands Svenska Socialförbund r.f. Medlemsbrev 3/2012 ORDFÖRANDENS SPALT Kognitiv ergonomi arbetsgivarens trumfkort? Sommaren är kort, det mesta regnar bort... sjunger Thomas Ledin. Så kanske det känns

Läs mer