meddelad i Karlstad. Åklagare Kammaråklagarna Pia Hammar och Marcus Nyman Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-07-05 meddelad i Karlstad. Åklagare Kammaråklagarna Pia Hammar och Marcus Nyman Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad"

Transkript

1 Mål nr meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagarna Pia Hammar och Marcus Nyman Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad 1. Målsägande Sekretess C Sekretess Målsägandebiträde: Advokat Mari Kilman Carlstads Advokatbyrå HB Drottninggatan Karlstad 2. Sekretess D Sekretess Målsägandebiträde: Advokat Mari Kilman Carlstads Advokatbyrå HB Drottninggatan Karlstad Tilltalad Kjell JIMMY Jansson, Frihetsberövande: Häktad Sundängsvägen Sunnemo Offentlig försvarare: Advokat Per Eriksson Advokatbyrån Per Eriksson AB Box Karlstad Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 188 Västra Torggatan måndag - fredag Karlstad E-post: 08:00-16:00 -

2 2 SLUT Begångna brott Grovt sexuellt utnyttjande av underårig Lagrum 6 kap 4 2 st brottsbalken i dess lydelse före den 1 april 2005 Påföljd m.m. Fängelse 1 år 9 månader Andra lagrum som åberopas 29 kap 7 1 st brottsbalken Skadestånd Jimmy Jansson ska utge skadestånd till målsäganden C med kr och målsäganden D med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 31 december 2005 till dess betalning sker. Häktning m.m. 1. Jimmy Jansson ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. 2. Tingsrättens beslut om tillstånd till restriktioner enligt 24 kap 5 a rättegångsbalken ska alltjämt gälla. Sekretess Sekretessen enligt 35 kap. 12 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska bestå i målet för de uppgifter som har förebringats vid förhanling inom stängda dörrar och som kan röja målsägandenas och vittnena E samt H-T identiteter. Detsamma gäller målsägandenas och de vittnen identiteter som finns i bilaga 4 och 5 till denna dom och sekretessmarkerad del av domskälen i bilaga 6 samt för ljud- och bildupptagningar från förhandlingen i tingsrätten. Sekretess ska även bestå för identitetsuppgifter i de handlingar som föredragits ur förundersökningsprotokollet och tilläggsprotokollen inför stängda dörrar och som särskilt markerats, aktbil. 44, 79, 81 och 92 samt i aktbil. 109 och 110. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Advokat Per Eriksson tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, tidsspillan och utlägg och kr mervärdesskatt.

3 Advokat Mari Kilman tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde med kr. Av beloppet avser kr arbete, tidsspillan och utlägg och kr mervärdesskatt. Kostnaderna för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.

4 Mål nr meddelad i Karlstad 4 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagarna Pia Hammar och Marcus Nyman Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad 1. Målsägande Sekretess C Sekretess Målsägandebiträde: Advokat Mari Kilman Carlstads Advokatbyrå HB Drottninggatan Karlstad 2. Sekretess D Sekretess Målsägandebiträde: Advokat Mari Kilman Carlstads Advokatbyrå HB Drottninggatan Karlstad Tilltalad Ulf JERRY Jansson, Frihetsberövande: Häktad Duvenäs Sunnemo Offentlig försvarare: Advokat Stefan Liliebäck Advokaterna Olsson & Liliebäck Box Arvika Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 188 Västra Torggatan måndag - fredag Karlstad E-post: 08:00-16:00 -

5 5 SLUT Begångna brott Grovt sexuellt utnyttjande av underårig Lagrum 6 kap 4 2 st brottsbalken i dess lydelse före den 1 april 2005 Påföljd m.m. Fängelse 1 år Andra lagrum som åberopas 29 kap 7 1 st brottsbalken Skadestånd Jerry Jansson ska utge skadestånd till målsäganden C med kr och målsäganden D med jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 31 december 2004 till dess betalning sker. Häktning m.m. 1. Jerry Jansson ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. 2. Tingsrättens beslut om tillstånd till restriktioner enligt 24 kap 5 a rättegångsbalken ska alltjämt gälla. Sekretess Beslut om sekretess se domslut avseende Jimmy Jansson. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Advokat Stefan Liliebäck tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, tidsspillan och utlägg och kr mervärdesskatt. 2. För ersättning till målsägandebiträdet advokat Mari Kilman se domslut avseende Jimmy Jansson. 3. Kostnaderna för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.

6 6 YRKANDEN Åklagaren har yrkat ansvar enligt den justerade gärningsbeskrivningen, bilaga 1, och åberopat bevisning enligt bilaga 2. Åklagaren har även åberopat vittnesförhör med Jan Erik Nyberg, arbetskamrat till Jimmy Jansson. Målsägandena C och D har yrkat skadestånd enligt bilaga 3. Åklagarens vittne H har med hänvisning till att hon är närstående enligt 36 kap. 3 rättegångsbalken avstått från att vittna. Jerry Jansson har åberopat vittnesförhör med sin sambo Helena Raimosson, kontrakterade rättsläkaren Lars Lundman samt med företrädare för sin arbetsgivare Roger Källman. Han har avstått från förhöret med Roger Källmans sambo Alice Larsson, varvid åklagaren istället åberopat förhör med henne. Han har vidare åberopat rättsintyg avseende målsäganden C i tilläggsprotokoll och facebookchatt mellan målsäganden C och Helena Raimosson, utskrivet i samma tilläggsprotokoll som ovan angetts. Han har avstått från förhöret med vittne E. Jimmy Jansson har åberopat vittnesförhör med sin bror Andreas Jansson, vittnet Jan-Erik Nyberg som angivits ovan, medåtalade Jerry Jansson, sin sambo Ida Lövstrand samt med kontrakterade rättsläkaren Lars Lundman. Han har vidare åberopat samma rättsintyg som Jerry Jansson och ett PM upprättat polismannen Annika Hedelin i tilläggsprotokoll angående tider för Jimmy Janssons praktik/arbete. Jerry och Jimmy Jansson har även åberopat vittnesförhör med polismannen Mikael Asker angående det förhör han höll med målsäganden C den 4 april 2013 samt markerade delar i detta förhör, vilket finns intaget i huvudprotokollet.

7 7 Det antecknas att detta mål handlagts gemensamt med tingsrättens mål B mellan åklagaren m fl och Alexander Jansson, vilket innebär att vissa förhör som hållits har åberopats i båda målen. SKÄL Inställningar Jerry Jansson har förnekat gärningen och bestritt samtliga påstådda gärningsmoment, förutom att han varit barnvakt vid olika tillfällen fram till senvåren Därefter har han inte varit ensam någon gång med målsägandena fram till Från och med mitten av 2001 har det inte heller funnits behov av barnvakt. Han har bestritt skadeståndsskyldighet. Jimmy Jansson har förnekat gärningen och bestritt skadeståndsskyldighet. Bakgrund Jerry Jansson och Jimmy Jansson är bröder. De har ytterligare flera syskon av vilka Alexander Jansson är yngst. Släktrelationer mm mellan åtalade samt sekretessmarkerade målsäganden och förhörspersoner (sekretess). Härutöver framgår vissa övriga släktrelationer som berörs i målet av bilaga 4 (sekretess). Vilka sekretessmarkeringar som hör till hörda personer framgår av bilaga 5 (sekretess).

8 8 Upprinnelsen till polisutredningen Den 3 april 2013 gjorde socialtjänsten i Hagfors polisanmälan om misstanke att barnen målsägandena A och B utsatts för våldtäkt av Alexander Jansson. Samma dag hade en separat polisanmälan gjorts om misstanke att deras äldre kusiner, målsägandena C och D, flera år tidigare utsatts för upprepade sexuella övergrepp av Jerry Jansson och Jimmy Jansson. Bakgrunden till polisanmälan som avser detta mål har uppgetts vara att en moster (J) till målsägandena C och D berättat att även hon som liten utsatts för sexuella övergrepp av en äldre släkting. För att få slut på övergreppen i släkten beslöt de nu att inte längre hålla tyst om vad som hänt. Något om de tilltalades bakgrund Jerry, Jimmy och Alexander Jansson är tillsammans med flera andra syskon uppvuxna på en gård utanför Sunnemo. Jimmy Jansson är äldst av de tre bröderna. Han gick ut grundskolan som 16-åring år 1998 och började då på gymnasiets IV-program i Hagfors, som ligger några mil från hemmet. Detta program följde han genom praktik på Munkfors Åkeri AB fram till juni 2001 då han blev anställd på samma företag och där han alltjämt är anställd. Under praktiktiden bodde han i perioder hos sin en arbetskamrat. År 2000 flyttade han hemifrån och år 2001 köpte han hus i Munkfors. Han träffade E och flyttade hop med henne i ett hus knappt två kilometer från föräldragården. De var sedan ett par under cirka 10 års tid. I februari 2012 tog deras förhållande slut. Han har därefter bott kvar i den tidigare gemensamma bostaden. Vid separationen flyttade E med barnen till skyddad boende där de bodde under cirka en månads tid. De ansökte om äktenskapsskillnad i april 2012 men var då oeniga om hos vem barnen skulle bo. I juli 2012 beslutade Värmlands tingsrätt interimistiskt att barnen skulle bo hos Jimmy Jansson. I praktiken hade dock barnen

9 9 då bott växelvis hos föräldrarna sedan någon månad efter separationen. I oktober 2012 dömde tingsrätten till äktenskapsskillnad samt förordnade i enlighet med parternas överenskommelse att barnen skulle bo växelvis hos dem varannan vecka, något som därefter fortsatt. Parternas oenighet i målet gällde till stor del vilken skola barnen skulle gå i. Jimmy Jansson har uppgett att han var barnvakt åt målsägandena C och D vid kanske 6 7 tillfällen fram till år 1998 och inte alls därefter. Jerry Jansson, näst äldst av de tre bröderna, gick ut högstadiet år 2001 och var då 16 år gammal. Under våren 2001 var han skoltrött och avslutade terminen med praktik på samma arbetsplats i Hagfors som hans syster L arbetade på. Hösten 2001 började han på gymnasiets IV-program och fick då också praktik på Munkfors Åkeri AB. Hans bror Jimmy Jansson arbetade då redan där och även P sedan en kortare tid. I juni 2003 blev han anställd på åkeriet och arbetar fortfarande kvar där. Han bodde kvar hemma på gården till i november 2003 då han flyttade till egen lägenhet i Munkfors. Samtidigt flyttade han samman med Q som han sedan fick två barn med. I september 2010 tog deras förhållande slut och i april 2011 blev han tillsammans med sin nuvarande sambo, som han har ett barn med. Under 2004 flyttade han och Q till eget hus i Munkfors och i oktober 2010 flyttade han till ett hus han nu hyr av en släkting på tomten intill föräldragården. UTREDNINGEN Från förhöret med målsäganden C har följande antecknats Hon och hennes syster målsäganden D har alltid stått varandra nära, även om de är olika som personer. Målsäganden D är den mer busiga och själv är hon mer ordningsmänniska. När de var små bodde deras mormor och morfar cirka en

10 10 kilometer ifrån dem och de vistades därför mycket hos dem. Detta började redan när hon var bebis eftersom hennes mamma drabbades av en förlossningspsykos. Så långt tillbaka hon kan minnas brukade Jerry och Jimmy vara barnvakter åt dem. Hon har minnen av detta från det att hon och systern börjat i skola/förskolan. En vanlig dag brukade hennes mamma skjutsa dem till mormor och morfar. Därifrån åkte de till skolan. Efter skolan tillbaka till mormor och morfar för att sedan efter middagen bli hemskjutsade av antingen Jimmy eller Jerry som sedan såg efter dem tills deras mamma kom hem från jobbet. Anledningen till att de behövde så mycket barnpassning var att deras pappa (P) ofta låg ute på arbete eller var verksam som ishockey och fotbollsdomare samtidigt som hennes mamma (L) arbetade inom äldreomsorgen. Pappa låg ute på jobb även efter det att han började på Munkfors åkeri. Hon uppskattar att de satt barnvakt till dem två till tre dagar i veckan fram till dess att hon gick i sexan. I början när de satt barnvakt så var det alltid båda två sedan var det bara Jimmy ett tag och på slutet var det bara Jerry som passade dem. Till en början tyckte de att det var roligt när Jimmy och Jerry passade dem men senare förstod hon att de utnyttjades sexuellt. De brukade bli hemskjutsade på antingen moped eller i en skogsbil som är en vanlig bil man bara kör i skogen med. Väl hemma fick de kvällsmat. För att få kvällsmat var de tvungna att utföra vissa sexuella handlingar. På Jerry var de tvungna att suga på hans penis, ta på hans penis, bli slickad i underlivet eller duscha tillsammans med honom. Jerry kunde även använda cigaretter som muta i utbyte mot sexuella handlingar. Jerry var den mjukare och snällare av de två. Jimmy var mer hårdhänt, det gjorde ondare och de uppfattade därför honom som värre. När hon ser tillbaka nu efter polisförhören har hon dock förstått att Jerry var

11 11 den som var värst eftersom det var som många gånger med honom. Det var Jerry som slickade och som var där med fingrarna och grävde. Hon vet att målsäganden D när hon var runt sex år berättade för vittne H om övergreppen men att hon inte blev trodd, precis på samma sätt som målsäganden A inte blev trodd av vittne H när hon berättade om Alexanders övergrepp. Vittne H påstod vid tillfället att målsäganden D hade en livlig fantasi. Det kändes inte som att det var någon mening att berätta vad som hände eftersom ingen skulle tro dem. Jimmy och Jerry var även barnvakt till vittne K, men han var inte med vid de tillfällen som hon och målsäganden D blev utnyttjade. När de gick i tredje fjärde klass var det märkbart att hon och hennes syster visste mycket mer om sex än deras klasskamrater. De pratade om avsugning och runkning, något som deras klasskompisar inte visste vad det var. Idag skäms hon för hur de pratade om detta. Det var så att varje gång Jimmy och Jerry satt barnvakt så skulle de utföra vissa handlingar och det blev till sist en del av deras vardag. Det hände även att Jimmy och Jerry förgrep sig på henne och hennes syster i Roger Källmans arbetsfordon. De var vid flera tillfällen med sin pappa när han arbetade och under lov. Hon minns inte det första tillfället som hon blev utsatt för något sexuellt. Det är vissa händelser som hon minns mer specifikt och hon har redogjort närmare för dessa tillfällen under förhöret. Nedan följer de mer specifika händelserna. Jimmy Jansson Skogsbilen

12 12 Hon var 11 år vid händelsen och var hemma på gården där hon satt på skogsbilens motorhuv. Jimmy kör iväg med henne till ett gammalt flygfält som låg ca meter från deras bostad. Jimmy stannade bilen och började ta på henne och gav henne ett val. Hon fick välja mellan munnen eller hålet. Hon valde munnen. Hon satt i förarsätet medan Jimmy stod utanför vänd mot henne medan hon sög på hans penis. Efter ett tag vände han på henne. Hon fick stå med händerna mot förarsätet när han stoppade in sin penis i hennes anal och tryckte den in och ut några gånger. Hon minns händelsen särskilt eftersom det gjorde så himla ont. Hon vet inte om han fick utlösning. När han var färdig satte de sig i bilen och åkte hem igen. Det var vinter vid tillfället och kväll. Hon gick i Sunnemoskolan och hon hade inte börjat årskurs sju. Det var inte första gången han var i baken på henne. Hon visste därför att det skulle göra ont, varför hon valde munnen. Hon kan inte säga hur många gånger Jimmy utsatt henne för anala övergrepp i skogsbilen men det är i vart fall fem gånger. Hon satt i hans knä när han satt i förarsätet med rumpan vänd mot honom på huk med fötterna på sätet bredvid hans lår. Det kunde hända på fotbollsplanen eller en skogsbilväg. Dra ihop sängar Vid ett tillfälle när både Jimmy och Jerry passade dem sköt de ihop hennes och hennes systers sängar så de stod placerade i mitten av deras gemensamma rum. Jimmy slickade då först henne i den ena sängen medan Jerry låg i den andra sängen med målsäganden D som sög på hans penis. Sedan blev de tillsagda att byta plats så hon sög på Jerrys penis och målsäganden D blev slickad i sitt underliv av Jimmy. Händelsen ägde rum i deras barnsängar där de skulle känna sig trygga. Hon uppskattar att hon då var runt åtta år. Vittne K hade vid tillfället fått ett eget rum. Arbetsfordonen Hon åkte med Jimmy och målsäganden D åkte med i Jerrys fordon. De var på olika platser i Värmland såsom utanför Filipstad, Sunnehöjden och Persberg. Han hade då

13 13 händerna innanför hennes byxor och hon skulle klämma på hans snopp. Dessa tillfällen ägde rum innan hon slutade årskurs sex, kanske i tredje eller fjärde klass. Det var vid dessa tillfällen aldrig fråga om att suga av dem eftersom deras pappa fanns i ett arbetsfordon i närheten. Detta hände vid flera olika tillfällen. Tvättmaskinen Det var sista gången som Jimmy försökte göra något mot henne. Jimmy bodde då i hus i Munkfors. Han hade gått isär med sin flickvän, vittne R, och behövde hjälp med en tvättmaskin. Hon ville inte åka dit men hennes mamma uppmanade henne att följa med Jimmy hem för att visa honom hur maskinen fungerade. När hon kom upp från tvättstugan i källaren satt Jimmy i soffan och tittade på porrfilm och drog i sin snopp. Jimmy sa till henne att de skulle göra som på filmen men hon sa nej. Hon uppskattar att hon då gick i sexan eller sjuan. Det var första gången hon sak nej till Jimmy och därefter försökte han aldrig göra något mot henne igen. Hon tror detta skedde omkring år På fråga hur många gånger olika saker har skett vad gäller Jimmy har hon svårt att uppskatta detta. Hon har sugit av honom i vart fall minst 10 gånger men det kan vara allt däremellan och upp till 100 gånger. Han har slickat henne i underlivet i hennes bostad i Granfallet och i skogsbilarna minst 8 10 gånger men det kan också vara gånger, hon vet inte. Hon uppskattar att hon vid minst 5 tillfällen blivit utsatt för anala övergrepp i Jimmys skogsbil. Vid dessa tillfällen har hon även ofta haft oralt sex med Jimmy som ett förspel. I Jimmys arbetsfordon uppskattar hon att vid 8 tillfällen blivit utsatt för övergrepp. Hon misstänker dessutom att Jimmy har utnyttjat Alexander sexuellt.

14 14 Jerry Jansson Väckningar Hon berättar att hon och målsäganden D ibland hjälpte till att väcka Jerry på morgonen hemma hos mormor och morfar, när de kommit dit och väntade på skolbussen. De fick ibland då gå upp på hans lillrum på övervåningen. Han var väldigt mycket för att ta på musa och slicka men hon upplevde honom inte som farlig eftersom de ju var hemma hos mormor. Han nöp tag om hennes mus och det var mycket slicka. Sådan förekom bara när ingen vuxen fanns i närheten. Hon vet inte vid hur många tillfällen detta hänt. Kissa i munnen Hon och målsäganden D låg i sitt rum i sina barnsängar när Jerry kom till och började ta på henne. Hon var så trött så hon bad honom gå till målsäganden D istället, d.v.s. hon gav bort tjänsten till sin egen lillasyster. Hon såg sedan hur Jerry slickade målsäganden D i hennes underliv. Hon hörde att målsäganden D sa till Jerry att hon var kissnödig varpå han svarade att hon skulle kissa honom i munnen. Målsäganden D var ett barn och förstod inte att det var fel så hon skrattade och kissade Jerry i munnen. Barnvakt till målsäganden B Vid ett tillfälle i början av år 2004 skulle Jerry vara barnvakt åt målsäganden B som då var ca ett halvår gammal i sin lägenhet i Munkfors. Hans sambo var då inte hemma därför att hon var inlagd för operation. För att skydda målsäganden B bad hon sin mamma om att få sova hos Jerry i hans lägenhet eftersom hon visste vad han var kapabel till. Den kvällen lekte de mamma, pappa, barn. Jerry slickade henne i underlivet och hon tog på hans penis och onanerade åt honom. Det var ingen avsugning vid detta tillfälle. Hon beskriver att hon alltid försökt skydda barnen i släkten genom att vara barnvakt och bett om att få byta blöjor och på så sätt kunnat

15 15 kontrollera att inget hänt med barnen. Detta var sista gången Jerry gjorde något mot henne. Jerrys lägenhet Hon berättar om ett tillfälle då Jerry flyttat in i en egen lägenhet. Jerry bjöd henne och målsäganden D på cigaretter och öl och de sov alla tre i hans säng. Hon uppskattar sin ålder vid tillfället till elva år och Jerry hade inte haft lägenheten så länge. Hon berättar att det var målsäganden D som var i Jerrys fokus denna kväll och hon såg hur Jerry slickade målsäganden D i underlivet. När de hade oralt sex hörde det även till att de sög på Jerrys penis. Kurragömma Hon minns ett tillfälle då hon lekte kurragömma hos sin mormor och morfar på övervåningen. De var på övervåningen och någon av Jimmy och Jerry, hon minns inte vem, hade gömt sig i det stora rummet. När hon hittade honom tog han henne utanpå kläderna på hennes kön och hon fick göra samma sak på honom. Suga på penis hos Jerry Detta har skett med Jerry bara en gång hemma hos mormor och morfar. Hon kan inte säga sin egen ålder, hur gammal Jerry var eller om han fyllt 15 år På fråga hur många gånger olika saker har skett vad gäller Jerry har hon svårt att minnas exakt vilka sexuella handlingar som ägt rum vid vilka tillfällen och förklarar att det mer eller mindre alltid var oralsex såväl som att onanera åt Jerry. Hon har sugit av Jerry hemma i sin bostad vid minst vid 10 tillfällen, men det kan vara allt mellan tillfällen och ibland hände det flera gånger på en kväll. Det är ännu svårare att uppskatta hur många tillfällen Jerry slickat henne i underlivet, då det hände mer eller mindre varje gång han var barnvakt, det vill säga

16 16 två till tre gånger i veckan. Hon minns att hon sugit på Jerrys penis hemma hos hans föräldrar och att han vid flera tillfällen uppe på sitt rum kände henne mellan hennes ben och tvingade henne ta på hans snopp Hon har tidigare inte velat göra anmälan eftersom Jerry och Jimmy är så nära släkt och det därför finns ett band till dem. Anledningen till att polisanmälan ändå blev gjord var att hon fått reda på av sin moster, vittne J, att hon blivit sexuellt utnyttjad som barn av sin styvfar. Efter samtalet med J pratade hon med målsäganden D och de kom fram till att de var tvungna att göra något för att rädda de barn som finns kvar i släkten. Det var därmed fyra personer i släkten som ägnat sig åt pedofili och hon ville få stopp på det. Samma kväll pratade hon även med vittne E och berättade vad hon varit med om som barn och bad att få ta med målsäganden A ut på en fika för hon ville samtala med henne om vad hon varit med om. Anmälan gjordes sedan i påskveckan. Hon har inte berättat om vad hon varit utsatt för som barn till särskilt många. För fyra år sedan berättade hon för sin dåvarande sambo, vittne I, eftersom han reagerat på att hon inte klarade av att ha ett normalt sexliv. Hon har även talat om för sin mamma, vittne L, vid ett tillfälle för några år sedan att hon och målsäganden D blivit utnyttjade sexuellt. Detta eftersom L beklagat sig över att målsäganden D mått så dåligt. Utöver vittne I och sin mamma har hon inte pratat med någon. Hon kan ha sagt till vittne J vid något tillfälle att Jimmy och Jerry tafsat på henne och målsäganden D när de var små. Hon berättar att hon tycker att den här processen är mycket jobbig och hon känner skuld för att hon anmält Jimmy och Jerry som är personer som hon vuxit upp med. Det är personer hon har haft roligt med och hon känner sig elak som anmält. På frågan om det kan finnas ett annat motiv så som t.ex. vårdnadstvister uppger hon att hon aldrig skulle gå igenom detta för den sakens skull. Hon sitter och blottar sitt sexliv och talar om sin anal. För det fall att hon skulle vilja hjälpa vittne E i en

17 17 eventuell vårdnadstvist har hon annan information som skulle räcka utan att blanda in sig själv, såsom att Jimmy misshandlat vittne E, att han kallat henne hora, att han bjudit målsäganden B på öl, att han kört berusad med barnen i bilen. Efter övergreppen har hon haft svåra problem med förstoppning. Så länge hon minns har hon haft ont vid toalettbesök och hon fick som liten lavemang för att underlätta avföringen. Som liten var hon alltid tvungen att ha någon med in på toaletten annars fick hon panik. Istället för att gå på toaletten har hon hållit sig för att det gör så ont. Hennes mormor lät henne aldrig undersökas för sina bekymmer. Idag förstår hon att dessa problem har uppstått till följd av de anala övergreppen som hon var med om som barn. Idag lever hon ensam och har svårt att slappna av. Hon har svårt att lita på män och är överbeskyddande mot sina barn. Hon är nu sjukskriven med anledning av målet och hon har varit i kontakt med läkare för att få hjälp att hantera sina psykiska besvär. Hon känner sig värdelös. Hon har nu blivit remitterad till Centrum För Posttraumatisk Stress. Beträffande målsäganden D:s mående har hon blivit utåtagerande. Hon har inte skött skolan och det har varit mycket alkohol. Hon har skurit sig och inte velat leva mer. Hon har haft ätstörningar. Hon har två barn tillsammans med vittnet I, nu fyra och två år gamla. Hon vill minnas att Jerry var bjuden på båda barndopen och att han var med på ett av dem. Själv var hon med när Jerrys yngsta barn döptes nu i mars i år. På sådana familjetillställningar har hon försökt vara som vanligt. Hennes förhållande med I tog slut i mars i år. Hon var då ledsen och var hemma hos Jerrys nuvarande sambo Helena Raimosson. Jerry kom då hem och han gav henne en kram.

18 18 Beträffande det samtal hon hade med målsäganden A på ett kafé så berömde hon A för att ha varit så duktig och berättat vad som hänt. Hon sa även att hon trodde på henne. Det är riktigt att Jimmy hjälpt henne och hennes dåvarande sambo med reparation av ett tak när hon bodde i hus i Munkfors. Från förhöret med målsäganden D har följande antecknats Hon bor idag tillsammans med vittne O och sin dotter. Sedan hon fick barn för 1 ½ år sedan har hon besökt sin mormor vid något tillfälle men när de var små var hon där varje dag. Idag har hon ingen bra relation med sin mormor och morfar. Jerry och Jimmy har hon inte sett så mycket de senaste åren. När hon var 14 år gammal flyttade hon med sin mamma till Munkfors. Därefter har inga övergrepp skett. Som hon minns det började övergreppen när hon gick i förskolan och hon kan inte säkert säga vad som hänt innan Jerry fyllde 15 år. Hon kan inte heller säga hur länge övergreppen pågick. Jerry och Jimmy som barnvakt Under sin barndom var Jerry och Jimmy ofta barnvakt åt henne, hennes syster och bror. Detta skedde cirka två till tre gånger i veckan då deras mamma och pappa var borta och arbetade. Hennes pappa brukade på kvällar och helger döma i fotboll och ishockey. Själva bodde de cirka 1 2 km från gården där mormor och morfar bodde. Till en början var Jerry och Jimmy barnvakter tillsammans och det första minnet hon har av dem som barnvakter är från att hon var sex år och hade börjat i förskolan i Sunnemo. Efter att de kommit hem till mormor och morfar på eftermiddagarna brukade de äta där och vara ute och leka. Vid fem sextiden brukade Jerry eller Jimmy skjutsa

19 19 hem dem till deras bostad. Jerry brukade skjutsa på moped och Jimmy i skogsbil. Vid det tillfälle då hon berättade för sin mormor och mamma om övergreppen var Jimmy och Jerry barnvakter tillsammans men sedan minns hon mest Jerry. Hon minns att hon lyssnade på och såg upp till dem. Till en början upplevde hon allt som normalt. När de kommit hem till sin bostad och ordnade med disken efter kvällsmat brukade Jerry blöta ena änden av diskhandduken och snärta dem på röva. Det var mest som ett skojbråk, en rolig grej. Jerry var den busiga och lekfulla av de två, Jimmy var med hårdhänt. Jerry började också bjuda henne på cigaretter och hon har rökt sedan hon var sex sju år. Sedan började han pussas och kramas. Hon tyckte inte att det var något konstigt, hon var ett barn och han var den snälla morbrodern som lekte med henne. Det övergick till att hon skulle ta på hans snopp utanpå byxorna. Oftast var det kravet att de skulle göra något sådant för att få kvällsmat. Sedan blev det grövre och hon blev tillsagd att suga på snoppen. Vid denna tidpunkt minns hon Jerry mest. Hon blev också tillsagd att inte säga något till någon. Hon var bara ett barn och upplevde det som en lek. Sedan började de peta och ta henne mellan benen och här minns hon att Jimmy kom in i bilden. Jerry började slicka henne i underlivet. När hon duschade brukade Jerry komma in och spruta med duschslangen mellan hennes ben på klitoris, och efter duschen ville han torka henne samtidigt som han tog henne mellan benen. Vid ett tillfälle när hon var sex år gammal låg Jimmy ovanpå henne och tog henne mellan benen. Hon berättade detta för sin mormor och mamma men blev nedtystad av vittne H som sa att hon hade en livlig fantasi och sluta ljuga. Det talades sedan inte mer om detta. Hon beskriver att vittne H alltid tagit sina barn i försvar och hon är inte särskilt förtjust i vittne H. Skjutit ihop sängarna i deras sovrum Vid minst ett tillfälle var både Jimmy och Jerry med när övergrepp skedde hemma hos dem. Vid det tillfället hon nu menar sköt Jerry och Jimmy ihop deras sängar

20 20 mitt på golvet. Hon satt i sin säng och målsäganden C i sin säng. Jerry sa därefter till henne att suga av honom, vilket hon gjorde. Samtidigt såg hon att Jimmy slickade målsäganden C i underlivet. Därefter bytte de plats med varandra och hon sög av Jimmy och Jerry slickade målsäganden C i underlivet. Hon kan inte säga hur länge detta pågick. Hon uppskattar att hon då var cirka åtta eller nio år gammal. Nedan följer några andra mer specifika händelser. Jimmy Hos mormor Hon minns att hon väckt Jimmy någon enstaka gång och att han vid ett tillfälle tog henne på musa. Hon minns inte om det var innanför eller utanpå kläderna eller hur gammal hon var då. Barnvakt Hon uppfattade att Jimmy inte var på henne så mycket och förklarar att hon mer drogs till Jerry som var den snälla. Hon minns Jimmy som hårdhänt när han tog henne på klitoris och mellan hennes ben. Hon uppskattar att han tagit henne på klitoris innanför hennes kläder vid i vart fall 10 tillfällen när han var barnvakt men minns inte att han fört in sina fingrar i hennes slida. Hon har sugit av Jimmy en två gånger. En gång är hon säker på att det skett i hennes eller målsäganden C:s säng. Hon vet då inte var målsäganden C eller Jerry var. Hon törs inte säga säkert om det också skett i TV-soffan. Hon vet också säkert att han vid ett tillfälle slickat henne i underlivet men vågar inte säga om det hänt flera gånger.

21 21 Sex SMS Hon minns ett tillfälle när hon var cirka 13 år gammal och sov över hos Jimmy och hans sambo. Hon ville själv sova över där då hon trivdes med hans sambo och tyckte det var roligt att komma hemifrån. När de lagt sig på kvällen och sambon somnat hade Jimmy skickat ett SMS till henne och frågat om han skulle komma till henne och om de skulle ha samlag. Hon svarade att hon ville sova och han kom aldrig. Vid ett annat tillfälle när hon var 14 år och hon tillsammans med familjen var på festligheterna på Höljes camping skrev han ett SMS till henne och frågade om de skulle gå till toaletten och ha samlag. Hon svarade att hon inte ville och det hände sedan inget mer. Det var sista gången som Jimmy gjorde eller frågade något liknande. Jerry Hon beskriver att Jerry alltid krävde att hon skulle ta på honom när han var barnvakt, att han kom in duschen, att hon skulle suga på hans penis, smeka på hans kön, att han skulle slicka henne i hennes underliv. Hon beskriver att samtliga handlingar ofta genomfördes vid varje tillfälle och uppskattar att hon sugit på hans penis och att han slickat henne vid minst 15 tillfällen. Jerry har haft sina fingrar inuti hennes slida vid minst 3 tillfällen, kanske tillfällen som mest. Hon uppger vidare att Jerry vid ett tillfälle som hon minns fått utlösning som han tvingat henne att smaka på. Hon har svårt att minnas en säker tidpunkt för när vissa saker har hänt och kan inte utesluta att vissa händelser ägt rum innan Jerry fyllde 15 år. Sista gången som Jerry gjorde något mot henne var hon 13 år och hade praktik vid Munkfors åkeri. Vid det tillfället smekte hon hans kön utanpå hans kläder och han smekte på hennes kön utanpå hennes kläder.

22 22 Hon har berättat om några mer specifika händelser som hon minns. I föräldrarnas sovrum Hon berättar om ett tillfälle då hon sugit på Jerrys penis hemma i hennes föräldrars sovrum. Jerry hade legat i föräldrarnas säng och tagit på snoppen. Han bad henne att suga på snoppen, vilket hon gjorde. Målsäganden C var då ute i köket, var K var vet hon inte. Väcka Jerry hos mormor Hon berättar om att hon vid flera tillfällen varit i Jerrys rum på morgonen för att väcka honom, kanske gånger. De kom till mormor redan vid halvsex sextiden på morgonen när deras mamma arbetade inom hemtjänsten, vilket hon gjorde ofta. Hon gick då i skolan i Sunnemo och Jerry i skolan i Hagfors, men det var ofta som han inte gick i skolan. När hon skulle väcka honom ville han pussas och kramas. Han smekte henne på hennes kön både innanför och utanpå hennes kläder. Han hade sina fingrar inuti henne och tog på hennes klitoris. Hon fick också runka av honom innanför hans kalsonger. Vid ett tillfälle vet hon att hon sög på hans penis. Det kan ha hänt vid två tillfällen. Vid det tillfället som hon minns säkert visade han henne hur hon skulle gå tillväga när hon skulle suga på penisen och att hon inte fick använda sina tänder. Hon vet inte om han fick utlösning. Hon minns att det var sommar och uppskattar att hon gick i årskurs två eller tre. Hon är säker på att han hemma hos mormor när hon skulle väcka honom vid i vart fall två tillfällen haft sina fingrar inne i hennes underliv och hållit på med hennes klitoris.

23 23 Jerrys lägenhet Hon berättar om ett tillfälle när hon och målsäganden C sov över hos Jerry i hans lägenhet. De sov alla tre i hans säng. Vid detta tillfälle sög hon på hans penis, han slickade i hennes underliv, hon runkade av honom, han hade sina fingrar i hennes underliv och tog henne på klitoris. Hon var då ca 11 år. Jerry sambo vittne Q var då inte hemma. Kissat i munnen Hon minns att hon vid ett tillfälle kissat i Jerrys mun. Jerry hade då först varit hos hennes syster i hennes säng. Systern bad Jerry gå över till henne, vilket han gjorde. Hon förklarade att hon var kissnödig och ville gå på toaletten, varvid Jerry sa till henne att istället kissa honom i munnen, vilket hon då gjorde. Han låg då i hennes säng och hon satte över ansiktet på honom. Trots att hon var ett barn förstod hon att detta var något konstigt. Hon var vid tillfället sju nio år gammal. I arbetsfordon När hon var 13 år var hon med sin pappa och Jerry på praktik på deras arbete. Det hade hon varit flera gånger tidigare och då hade även målsäganden C varit med. Hon brukade då åka med Jerry och målsäganden C med Jimmy. När hon med Jerry i lastmaskinen smekte han hennes kön utanpå kläderna och ville även att hon skulle smaka på hans kön När det gäller vad hon sett eller hört av vad målsäganden C varit utsatt för har hon berättat följande. Hon stod med ute när Jimmy körde iväg med målsäganden C på motorhuven av skogsbilen till flygfältet. Målsäganden C berättade sedan för henne att hon sugit på Jimmys snopp och att han stoppat snoppen i hennes rumpa och att hon hade ont i rumpan efteråt.

24 24 Anledningen till att hon och hennes syster valt att nu anmäla övergreppen är för att de fått reda på att målsägandena A och B blivit utsatta för övergrepp och de kände att detta måste få ett slut. De vill inte att något mer barn blir utsatt. Hon och hennes syster har talat om det som hänt dem under flera år men hon har aldrig vågat berätta för hon varit rädd att inte bli trodd. Hon har inte velat anmäla och hon har stor respekt för Jimmy och Jerry. Mest respekt har hon för Jimmy för hon har sett hur han blir när han blir arg. Därför har hon inte vågat anmäla. Efter att de anmälde har det varit väldigt jobbigt men det känns rätt att allt kommit fram. Hon vill kunna leva ett normalt liv och sluta tänka på detta. Hittills har hon inte kunnat leva ett normalt liv och hon har sedan hon var mycket liten lidit av sömnproblem. Hon vaknar upp flera gånger under natten och får upp bilder av de övergrepp som hon varit utsatt för. Innan de anmälde övergreppen har hon aldrig berättat för någon om vad som hänt henne som barn. Hon har berättat för sin pojkvän nu efteråt men innan har hon bara sagt att det hänt saker med henne när hon var barn när han har ställt frågor om deras sexliv. Hon uppger att hennes sexliv är förstört. Hon hade aldrig tänkt berätta detta för någon. Hon har mått mycket dålig. Hon var i kontakt med en kurator när hon gick i årskurs sju. Hon har skött skolan dåligt då hon ofta låg vaken på nätterna och tänkte på vad som hänt. I sjunde klass gick hon nästan ingenting i skolan men kom sedan igång och fick slutbetyg. Hon har också druckit mycket alkohol. Hon har haft sömnproblem sedan hon var sju åtta år och har det alltjämt. Hon har även skurit sig flera gånger och lider än idag av ätstörningar. Hon berättade aldrig för kuratorn om vad hon varit utsatt för eftersom kuratorn sa att hon hade anmälningsplikt för det fall hon berättade något olämpligt och hon var så rädd att kuratorn skulle anmäla. Hon har haft kontakt med en familjeterapeut, vilket var väldigt bra. Idag har hon ingen vård eller får något stöd men önskar att få hjälp. Hon tror inte att hon fått fysiska skador från övergreppen.

25 25 Det är riktigt att Jerry träffat hennes dotter en gång. Hon var då med dottern hos mormor, varvid däven Jerry var där och träffade henne. Från förhöret med Jerry Jansson har följande antecknats. Han bor i ett hus som ligger ett stenkast från barndomshemmet tillsammans med sin sambo vittnet Helena Raimosson. Han anser att han har bäst kontakt med sina bröder Jimmy, Alexander och med vittne S men anser inte att han har haft någon direkt dålig relation med sina övriga släktingar. Han började i förskolan när han var fem år och gick till ut mellanstadiet i Sunnemoskolan. Högstadiet gick han i Hagfors och han gick ut nionde klass år På våren i nionde klass hade han praktik under en månads tid på vittne L:s arbetsplats. Hösten 2001 började han på gymnasiets individuella program och var då på praktik på Munkfors åkeri, där han började i mitten av augusti Vid den tidpunkten arbetade redan Jimmy och vittne P där. Vittne P hade börja någon vecka före honom. Våren 2002 fick han börja köra hjullastare. Den 16 juni 2003 blev han anställd på åkeriet och har sedan dess arbetat där. Han bodde till en början kvar hos sina föräldrar men fick den 1 november 2003 sin första egna lägenhet som han flyttade in i mitten av november Samma år den 28 november träffade han sin första flickvän, vittne Q, och han förlorade fyra dagar därefter sin oskuld. Dessförinnan hade han aldrig varit med en kvinna sexuellt överhuvudtaget. Han och vittne Q flyttade ihop straxt efter att de träffats och var sedan ett par till den 20 september De har fått två barn. I juni 2009 köpte de hus i Munkfors. Den 25 april 2011 träffade han den kvinna som är hans nuvarande sambo och de har tillsammans en son. I oktober 2010 flyttade han till sin nuvarande bostad och vid påskhelgen 2012 flyttade han nuvarande sambo in med honom.

26 26 Han anser att han och hans flickvänner har haft ett helt normalt sexliv där det mesta skett på kvinnans villkor. Han har således sedan han träffat vittne Q haft ett normalt sexualliv och har därför aldrig haft något behov av att söka sex någon annanstans. Han menar att han aldrig haft några sexuellt avvikande intressen och han uppskattar att han under sitt förhållande med vittne Q slickade henne i underlivet vid ca tre tillfällen. Han berättar vidare att han ger sin nuvarande sambo oralsex något oftare men han anser sig inte särskilt intresserad av att slicka en kvinna i underlivet. Han minns att målsägandena C och D tillsammans med sin mamma vittne L ofta var hemma hos honom när han var yngre. Han uppskattar att de var där en till två gånger i veckan på morgonen och vissa dagar var de där när han kom hem på eftermiddagarna. Flickornas skolbuss hämtade och lämnade dem vid hans hem och inte från flickornas egen bostad. Men flickornas mamma var då oftast där och tog emot dem. Han uppger att flickornas påstående att de varit uppe på hans rum på morgonen för att väcka honom inte stämmer. Det var hans mamma som stod i trappan och skrek att han skulle gå upp. Hon väckte honom runt kl på morgonen eftersom han skulle med bussen till Hagfors. målsägandena C och D kom oftast runt kl Angående påståendet att han suttit barnvakt åt flickorna har han uppgett i huvudsak följande. Han var alltid barnvakt själv och han uppskattar att han var det en till tre gånger i veckan under de perioder då barnens föräldrar behövde hans hjälp. Han berättar att han tyckte det var ganska kul att vara barnvakt och han fick betalt. Anledningen till att det fanns ett behov av barnvakt var för att barnens pappa arbetade i Norge och deras mamma arbetade kvällar ett par dagar i veckan. Vad han minns har ingen annan av hans syskon varit barnvakt till barnen. Han passade vid dessa tillfällen målsägandena C och D och deras storebror vittne K. Han började passa barnen när han själv gick i årskurs sju, år 1999, och han slutade att vara barnvakt tidigt våren Efter att flickornas pappa, vittne P, började arbeta vid Munkfors åkeri fanns det inte längre något behov av barnpassning. Han har arbetat

27 27 tillsammans med vittne P på Munkfors åkeri från augusti 2003 till maj Under denna tidsperiod har han legat kvar på jobb i Kristinehamn någon gång tillsammans med vittne P och under år 2007 låg både han, Jimmy och vittne P kvar i Årjäng vid något tillfälle. Han uppskattar att vittne P under den tiden han var anställd på Munkfors åkeri endast vid ett fåtal tillfällen spenderat nätterna borta från sin bostad. Han har aldrig hört något om att målsäganden D i ung ålder berättat för hans mamma och vittne L om att Jimmy legat på henne eller något i den stilen. När han var barnvakt till flickorna tog han med dem från sitt hem till deras bostad någon gång på kvällen mellan kl De tog sig mellan husen till fots, med cykel eller moped. Sedan lekte de en stund, såg på tv för att sedan äta kvällsmat och få dem i säng till kl Vittne K delade rum med målsägandena C och D fram till år 1999 eller år Han poängterar att även vittne K var med vid kvällsmaten. Han lekte mest med vittne K och det kan hända att de var i garaget tillsammans någon gång. Han vill minnas att vittne K höll på en del med TV-spel och inte att han var i garaget. Garaget är en fristående byggnad som ligger ca 25 meter från boningshuset. Barnen var vid det här laget såpass stora att själva klarade av att borsta tänderna och klä på sig pyjamas. Det förekom ingen duschning de kvällar som han satt barnvakt och de lekte aldrig mamma, pappa, barn. Han uppger att han inte har varit barnvakt tillsammans med Jimmy och han har heller inget minne av att Jimmy kommit förbi någon gång när han suttit barnvakt. Han och Jimmy har inte varit barnvakt tillsammans efter det att han börjat i årskurs sju. Han är osäker om de varit barnvakt tillsammans. Gällande flickorna och deras fysiska och psykiska hälsa har han fått veta att målsäganden C har haft problem med att gå på toaletten och hans mamma har vid något tillfälle berättat att målsäganden D haft problem med spriten. Han förnekar att han någonsin gett målsäganden D cigaretter men han minns ett tillfälle då målsäganden D och Alexander stal ett paket cigaretter från honom.

28 28 Beträffande sin relation på senare år till målsägandena C och D har målsäganden C ringt honom uppskattningsvis tre till fem gånger under år Hon har då haft problem med sin bil och han har hjälpt henne. Vidare har han vid flera släktträffar och dop träffat målsägandena C och D. Han har alltid varit bjuden till dem och han har i sin tur alltid bjudit dem till sig. Senaste gången de träffades var vid hans yngsta sons dop den 2 mars Han träffade målsäganden C även dagen innan dopet. Hon lämnade några saker till dopet och berättade samtidigt gråtande - att hon och vittne I skulle separera. Han kramade om henne och hon var då inte avvisande. Vid ett annat tillfälle var målsäganden C hemma hos honom och hans sambo varvid han satt på köksgolvet och lekte med målsäganden C:s dotter. Han tycker att det är väldigt konstigt att hon låtit honom komma nära hennes dotter om han gjort allt det som hon anklagar honom för. Han var även med på målsäganden C:s barndop år Gällande sina alkoholvanor och påstådda bråk i släkten så dricker han inte särskilt mycket och han dricker sig aldrig full. Han ser sig själv som positiv när han dricker och uppfattar även att Jimmy oftast är positiv när han dricker. Det har hänt vid ett tillfälle att de råkat i luven på varandra men det var på grund av ett missförstånd. Gällande målsäganden C:s vittnesmål där hon berättade om ett tillfälle då han passade målsäganden B har så har han passat målsäganden B vid tre tillfällen, två gånger i sin dåvarande lägenhet och en gång i hans och vittne Q:s hus. Målsäganden C har inte varit närvarande vid något av dessa tillfällen. Målsäganden B har då inte heller sovit över där. Målsägandena C och D har varit tillsammans i hans lägenhet vid ett tillfälle våren 2004 och då i sällskap med deras pappa vittne P. Han själv, Jimmy, Alexander och vittne S har alla haft en skogsbil. Han har tagit med vittne K i sin skogsbil någon gång men aldrig målsägandena C eller D. Han har heller aldrig sett målsäganden C i någon annans skogsbil.

29 29 Målsäganden C har heller aldrig varit med honom på jobbet eller befunnit sig i något arbetsfordon men han tror sig minnas att målsäganden D var med och praktiserade under en vecka på hans arbete. Det var i mars eller april 2008 och hon var med under fyra dagar. Hon satt till stor del tillsammans med honom i en hjullastare men det förekom ingen fysisk kontakt. På fråga från åklagaren varför han tror flickorna anklagar honom för dessa gärningar tror han att målsägandena C och D antingen är ute efter pengar i form av det stora skadestånd de krävt eller att de hjälper antingen vittne E eller vittne Q, mamman till hans barn, i en potentiell framtida vårdnadstvist mot honom. Han har hört från vittne E att hon vill flytta Jimmys barn från den skola de går på idag till en skola som ligger närmare hennes hem. Han vet att Jimmy inte vill att flickorna ska byta skola. Han är inte heller säker på att vittne Q inte tänker starta en vårdnadstvist. De har än så länge varit överens om sina barns vårdnad respektive boende men han tror att hon nu ser en chans att ta barnen. Han misstänker att det kan vara någon form av komplott mot honom och Jimmy. Vittnena E och Q känner varandra. Vittne E tog vid något tillfälle i december 2012 februari 2013 upp frågan med dem om att byta skola för hennes och Jimmys barn och hur han skulle reagera. Han har dock inte hört något mer om detta därefter. Han uppger vidare att hans ekonomi för tillfället är mycket ansträngd. Han har skulder hos Kronofogden och han har fått sin bil och husvagn utmätta på grund av sina skulder. Han har därför inga pengar att betala ett eventuellt skadestånd och det vet vittne Q om men han är tveksam till om målsägandena C och D har någon kunskap om hans ekonomiska status. Det är riktigt att hans tidigare sambo vittne Q berättat att Jimmy hånglat med henne. Jimmy nekade och det blev då bråk mellan dem.

30 30 Från förhöret med Jimmy Jansson har följande antecknats. Han har tre barn tillsammans med vittne E som han gick isär med den 14 februari Innan han träffade vittne E hade han en relation med vittne R och efter vittne E har han i december 2012 träffat en ny kvinna som han är tillsammans med idag, vittnet Ida Lövstrand. Han beskriver sitt förhållande med vittne E som stormigt men att de efter separationen har haft en god kontakt efter det att barnens boende blivit utrett. Idag bor barnen varannan vecka hos dem. Han har hört att vittne E vill flytta barnen från deras nuvarande skola till en skola som ligger närmare hennes bostad. Skolan som hon vill placera barnen i ligger tolv kilometer från den skolan som de går i idag. Han anser inte att han har någon dålig relation till någon i sin släkt. Men han beskriver släkten som infekterad, att alla pratar skit, att personer stör sig på varandra och att de håller med den personen de sist pratat med. Han har varit i slagsmål med två av sina bröder, Jerry och Jörgen. Han blev misshandlad av Jörgen år 2002 efter en diskussion som uppstått efter att Jörgen och vittne R suttit nära varandra. Han anser sig inte ha något häftigt humör som folk kan vara rädda för, han kan dock bli arg om han tycker att något är orättvist. Vid det tillfället då han hamnade i slagsmål med Jerry, vilket var år 2007/08, berodde det på att Jerrys dåvarande flickvän vittne Q påstått att han kysst henne, vilket han inte hade gjort. Vittne R har han inte haft någon kontakt med på elva år. På fråga om någon i familjen skulle kunna vilja honom illa svarar han att det kan Jörgen och hans syster vittne J. Han beskriver vittne J som en arbetsam person som alltid vill vara bäst och som pratar skit om alla. Han uppger att han inte har någon kontakt med vittne J och att han tror att hon tycker att han är en dålig pappa. Jörgen har han heller inte haft någon kontakt med sedan sommaren 2012 efter att Jörgen anklagat honom att ha ett förhållande med hans tidigare flickvän, som Jörgen idag är tillsammans med igen.

31 31 Målsägandena C och D var ofta i hans barndomshem när de var yngre tillsammans med sin mamma vittne L. Han och Jerry hade separata sovrum. Det var alltid deras mamma som väckte dem på mornarna vid kvart över sex. Målsägandena C och D kom senare och har aldrig väckt honom. Flickornas skolbuss gick utanför hans barndomshem och hans mamma passade flickorna och deras bror när vittne L arbetade. Han minns inte när barnen började vara hos sin mormor eller vilken klass han själv gick i då men han vet att han själv satt barnvakt vid sex till åtta tillfällen under högstadiet. När han slutade nian fick han en praktikplats vid Munkfors åkeri och genomgick gymnasiets individuella program där under åren År 2001 blev han anställd vid åkeriet. Under sin högstadietid bodde han hemma hos sina föräldrar men under gymnasietiden bodde han även mycket hos Jan-Erik Nyberg eftersom han själv inte hade körkort och inte tog sig till arbetet. Han bodde även hemma hos sin dåvarande flickväns, vittne R, föräldrar. Sedan år 2000 har han inte bott hemma hos sina föräldrar och år 2001 köpte han sitt första hus. Han vet att målsägandena C och D även efter att han flyttade hemifrån var mycket hos hans föräldrar men han passade dem inte fler gånger. När han passade flickorna och deras bror var det hemma i deras bostad. De uppgifter som vittne K lämnat om att han inte alltid var med stämmer inte. Vittne K var också liten och behövde uppsikt. Han tror att vittne K delade rum med flickorna under den tid som han satt barnvakt. Han tog med dem från sin bostad på cykel, moped eller till fots. Han gav dem kvällsmat men i övrigt behövde barnen inte hjälp med något. De fick en godnatt kram. Han vill minnas att han passade flickorna tillsammans med Jerry vid några tillfällen men han vet inte om Jerry har passat barnen själv utan honom. Han har aldrig varit och hälsat på när Jerry varit barnvakt. Anledningen till att barnen behövde barnvakt var för att deras föräldrar arbetade. Deras mamma vittne L arbetade kvällar inom hemtjänsten och deras pappa vittne P låg ute på arbete under veckorna ibland. Han uppger att de uppgifter som vittne P lämnat i förhör inte stämmer och menar att vittne P har legat ute på jobb i mindre utsträckning än vad han har sagt i förhör. Han har aldrig hört att målsäganden D ska

2013-01-30 meddelad i Jönköping

2013-01-30 meddelad i Jönköping Mål nr meddelad i Jönköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Brokelind Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Jönköping 1. Målsägande Sweeta Hafi Gröna Vägen 20 Lgh 1206 332

Läs mer

DOM 2014-05-05 meddelad i Västerås. Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn 6 kap 4 1 st brottsbalken i dess lydelse före 1 juli 2013

DOM 2014-05-05 meddelad i Västerås. Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn 6 kap 4 1 st brottsbalken i dess lydelse före 1 juli 2013 meddelad i Västerås Mål nr PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Karolin Hellsberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Västerås Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

DOM 2013-02-27 Malmö. Klagande och motpart (Målsägande) Målsägande A, sekretesskyddad uppgift, se bilaga B

DOM 2013-02-27 Malmö. Klagande och motpart (Målsägande) Målsägande A, sekretesskyddad uppgift, se bilaga B 1 Rotel 15 Malmö Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 14 december 2012 i mål nr B 2326-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande och motpart (Åklagare) Kammaråklagare Marie

Läs mer

DOM 2010-02-08 Stockholm. Ombud och offentlig försvarare: Advokat Per Olof Almer Box 239 541 25 Skövde

DOM 2010-02-08 Stockholm. Ombud och offentlig försvarare: Advokat Per Olof Almer Box 239 541 25 Skövde 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 10 Rotel 1005 2010-02-08 Stockholm Mål nr B 10088-09 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den 7 december 2009 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande

Läs mer

2013-07-10 meddelad i Skövde. Tilltalad Thomas PIERRÉ Kent Netterstedt Björklund, 971202-5338 Tengenevägen 9 Lgh 1101 467 35 Grästorp

2013-07-10 meddelad i Skövde. Tilltalad Thomas PIERRÉ Kent Netterstedt Björklund, 971202-5338 Tengenevägen 9 Lgh 1101 467 35 Grästorp Mål nr meddelad i Skövde 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Mats-Olov Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Skövde Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

2010-07-30 meddelad i Huddinge

2010-07-30 meddelad i Huddinge Mål nr meddelad i Huddinge 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Tf. chefsåklagare Håkan Roswall Riksenheten för polismål, Malmö 1. Målsägande Sekretess A Målsägandebiträde: Advokat Caroline Reiner Advokatfirman

Läs mer

DOM 2009-12-23 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts dom den 5 november 2009 i mål nr B 2384-09, se bilaga A

DOM 2009-12-23 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts dom den 5 november 2009 i mål nr B 2384-09, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND rotel 3 2009-12-23 Umeå Mål nr B 860-09 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts dom den 5 november 2009 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare) Kammaråklagaren

Läs mer

2012-07-02 meddelad i Malmö

2012-07-02 meddelad i Malmö Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Rogland Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare 1. Målsägande Bertil Månsson Målsägandebiträde: Advokat Sophie Palmgren

Läs mer

DOM 2012-03-27 Göteborg

DOM 2012-03-27 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel 24 2012-03-27 Göteborg Mål nr B 1192-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 4 januari 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2010-01-11 meddelad i Malmö. Tilltalad DAN Rickard Mikael Nilsson Mårtensson, 860424-3918 Frihetsberövande: Häktad Klörupsvägen 31 A 23151 Trelleborg

2010-01-11 meddelad i Malmö. Tilltalad DAN Rickard Mikael Nilsson Mårtensson, 860424-3918 Frihetsberövande: Häktad Klörupsvägen 31 A 23151 Trelleborg Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lena Körner Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Jur.kand. Karin Schånberg Advokat Per Schånberg

Läs mer

DOM 2012-08-30 Stockholm

DOM 2012-08-30 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2012-08-30 Stockholm Mål nr B 2476-12 Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 22 februari 2012 i mål nr B 12-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2012-05-09 meddelad i Eskilstuna

2012-05-09 meddelad i Eskilstuna Mål nr meddelad i Eskilstuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Thomas Bergström Åklagarkammaren i Eskilstuna 1. Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde: Advokat Lucie H Skantz Advokat

Läs mer

2013-04-29 meddelad i Vänersborg

2013-04-29 meddelad i Vänersborg VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Mål nr meddelad i Vänersborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Carina Gustafsson och vice chefsåklagare Sune Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uddevalla

Läs mer

2012-02-24 meddelad i Örebro

2012-02-24 meddelad i Örebro Mål nr meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Eva Grandestedt Kinell Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde: Advokat Hilda Bokvist Advokatbyrån

Läs mer

2011-07-05 meddelad i Skövde

2011-07-05 meddelad i Skövde Mål nr meddelad i Skövde 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Per Lind Riksenheten för polismål, Göteborg 1. Målsägande Folksam 106 60 Stockholm Företrädd av åklagaren 2. Isabell Härmark Sankt Sigfridsgatan

Läs mer

2010-06-11 meddelad i Göteborg

2010-06-11 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 2840-10 2010-06-11 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Thomas Ahlstrand Internationella åklagarkammaren i Göteborg 1. Målsägande Catrine. Målsägandebiträde:

Läs mer

Kriminellt.com. KRISTIANSTADS TINGSRÄTT Rotel 7. 2010-04-07 meddelad i Kristianstad. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. KRISTIANSTADS TINGSRÄTT Rotel 7. 2010-04-07 meddelad i Kristianstad. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i Kristianstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Pär Andersson Åklagarkammaren i Kristianstad 1. Målsägande Elin Pettersson Målsägandebiträde: Advokat Ingrid Björnwid

Läs mer

DOM 2013-01-23 Göteborg

DOM 2013-01-23 Göteborg HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning l Rotel 13 DOM 2013-01-23 Göteborg Mål nr B 5238-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 4 december 2012 i mål nr B 13437-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

2010-06-17 meddelad i Solna. Åklagare kammaråklagare Marie Lind Thomsen Internationella åklagarkammaren i Stockholm

2010-06-17 meddelad i Solna. Åklagare kammaråklagare Marie Lind Thomsen Internationella åklagarkammaren i Stockholm Mål nr meddelad i Solna 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare kammaråklagare Marie Lind Thomsen Internationella åklagarkammaren i Stockholm 1. Målsägande Ewelina Anna Bialon c/o Caroline Reiner Box 19153

Läs mer

2013-04-24 meddelad i Eskilstuna

2013-04-24 meddelad i Eskilstuna DOM Mål nr B 2324-12 meddelad i Eskilstuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Laila Bagge Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Eskilstuna Målsägande Målsägande A A Målsägandebiträde:

Läs mer

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2015-04-15 meddelad i Lund

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2015-04-15 meddelad i Lund 1 meddelad i Lund Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad IBRAHIM Ahmed Mohamud, 19950111-2719 Kvarngatan 14 D Lgh 1401 241 39 Eslöv Medborgare i Somalia Offentlig försvarare: Advokat Leif Persson

Läs mer

2009-01-30 meddelad i Stockholm. Åklagare Kammaråklagarna Marianne Nordström och Gunnar Merkel Internationella åklagarkammaren i Stockholm

2009-01-30 meddelad i Stockholm. Åklagare Kammaråklagarna Marianne Nordström och Gunnar Merkel Internationella åklagarkammaren i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 5) Åklagare Kammaråklagarna Marianne Nordström och Gunnar Merkel Internationella åklagarkammaren i Stockholm Målsägande Pavlo Nikitin Okänd adress

Läs mer

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2498-11 2012-04-16 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1)

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2498-11 2012-04-16 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Pernilla Åström Åklagarkammaren i Karlskrona 1. Målsägande Dödsboet efter Peter Ivarsson c/o Inge Petersson Ronnebygatan

Läs mer

DOM 2014-12-09 Stockholm

DOM 2014-12-09 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 01 Rotel 0111 DOM 2014-12-09 Stockholm Mål nr B 5675-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 14 maj 2014 i mål nr B 9617-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 03 2012-10-19 B 6519-12 Rotel 0301 Stockholm Sid l (7) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2014-04-17 meddelad i Varberg. Åklagare Kammaråklagarna Gisela Sjövall och Klas Lundgren Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad

2014-04-17 meddelad i Varberg. Åklagare Kammaråklagarna Gisela Sjövall och Klas Lundgren Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Mål nr meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 4) Åklagare Kammaråklagarna Gisela Sjövall och Klas Lundgren Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad Abdulkerim Akgun, 880301-5752

Läs mer

2013-01-31 meddelad i Gävle

2013-01-31 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 3043-12 2013-01-31 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Krister Frykman Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande Haythem Dridi c/o Denise

Läs mer

Begångna brott Försök till mord

Begångna brott Försök till mord Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Erik Wendeby Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Linda Willix c/o Advokatfirman Bastling & Partners

Läs mer

DOM 2015-03-24 Stockholm

DOM 2015-03-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 04 040205 2015-03-24 Stockholm Mål nr B 649-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den 12 december 2013 i mål nr B 4472-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

DOM 2012-07-27 meddelad i Västerås

DOM 2012-07-27 meddelad i Västerås VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT DOM 2012-07-27 meddelad i Västerås Mål nr B 5756-11 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Extra åklagare Bengt Kulin Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Västerås Målsägande Försäkringskassan

Läs mer