! Välkomna! Well-being, Wellness & Wisdom! Jonas!Nordström,!PhD,!MSc! Tel:!072A001!67!66!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "! Välkomna! Well-being, Wellness & Wisdom! Jonas!Nordström,!PhD,!MSc! www.minskadinstress.se! jonas@minskadinstress.se! Tel:!072A001!67!66!"

Transkript

1 Välkomna Well-being, Wellness & Wisdom JonasNordström,PhD,MSc Tel:072A

2 ModerTeresas MissionariesofCharity Althoughthisintensecommunitylife meansthatwehaveli1leactual privacy,wetrytokeepan atmosphereofquiet the5hoursofdailyprayer/ meditamon,theweeklyrestday, monthlydayofprayer,andannual8= dayretreathelptokeepthebalance betweencommunitydemandsand ourneedforsilenceandsolitude, bothimportantinourspirituality.

3 NeuroplasMcitet; MeditaMonresulterarimergråsubstans Prefrontalacortex:Arbetsminnet,exekuFvbeslutsfa1ning, empaf,inlärning/anpassning,impulskontroll. Lazaretal,2005

4 Förhindra/minskanormaltåldrande? Lazaretal,2005

5 Studietvå:8veckoravmeditaMonochMRI Vänstrahippocampus:Underlä1arvidinlärningoch minnesbildning(korfdsminnet),bearbeta/reglerakänslor. MindregråsubstansvidPTSD,depressionochalkoholism Hölzel,Lazaret al,2011

6 Studietvå:8veckoravmeditaMonochMRI TemporoAparietaljuncMon:Skiljapåjag/andra(perspekFv, gränser),empam(theoryofmind),omtanke(compassion) Hälzel,Lazaretal,2011

7 Minskadenivåeravstressresulteradei mindregråmateriaiamygdala Amygdala:ProcessaremoMonelldata,styrfight/flight/freeze mekanismen;aggression,ångest,aufsm,depression,fobier,ptsd. Hälzel,Lazaretal,2010

8 Vidhot,faraellerstresspåslag reagerarkroppenscorea/stress muskulatur meda1draihopsigoch vårtinsfnkfvaförsvarför överlevnadakfveras. Viddennalarmsignalkopplar vibortfllgångenflllogik, förmåganfllresonemang samtsuntförnuwfllförmån föra1såsnabbtsommöjligt reageraisywea1överleva.

9 Densekundära stressmuskulaturen De sekundära stressmusklerna KOMPENSERAR för den framåtroterande rörelsen orsakad av utdragen stress och därmed sammandragning av de primära stressmusklerna. Spinotransversales (flytta huvud/nacke) (Splenius capitis, Splenius cervicis Transversospinales (rotera och extendera ryggraden) (semispinalis, multifidus,, rotatores) Suboccipitala muskler Trapezius Levator scapula (lyfta skulderbladen) Rhomboideus (dra samma skulderbladen) Serratus posterior (eleverar och kompremerar revben vid andning) Erector spinae (böja ryggraden bakåt) (Iliocostalis, Longissimus Spinalis)

10 FemfunkMonerhos bindvävnaden 1.Fasciahållermuskelnsammangenoma1skapaenförpackning runtmuskeln,ungefärsome1korvhölje. 2.Fasciafungerarsome1sinnesorgansomgermusklerna informafon(lä1/tung,står/trillar,posifon)föra1dessrörelserska kunnakordinerasfllsammans. 3.Bindvävnadendrassammanavpsykiskstressävenutan påverkanavmuskler(mhamyofibroblasts).stressadfascia utsöndraräveninflammatoriskasubstanser. 4.FasciaformarsigöverMdenberoendepåhurkroppenanvänds. OmenpersonharkutryggighållningöverFdenkommerfascia gradvisa1formakroppenflldenhållningen. 5.Vätskaniickesammandragen/stressadbindvävnad transporterarbortslaggproduktervialymfsystemet. Källa:(Garfinetal.,1981;Schleip,Klingler,Horn,2006;Varela&Frenk,1987)

11

12 =Huvudetframföraxlarna =Nackennågotextenderad =Övreryggenökadkonvex kurvatur =Nedreryggenökadkonkav kurvatur =Bäckenetframförlodlinjen =Knänaärhyper= extenderade(översträckta) =Kroppsviktenliggerbak mothälarna Dålighållning OpFmalhållning Enbrahållning ärenposifondär viktdistribueringenär JÄMNÖVERKROPPEN såa1ingenstruktur utsä1sförmerstress ÄNNÅGONANNAN, precissomenbra byggnad.

13 Wabern WAve+viBE WavesofVibraMons (1) toallowthetremorstomovemorefreely (2)toincreaseflexibilityinthespine (3)forgroundingandreleasingtension Releasetensionin: Masseter Chest Pectoralis HYPO Intercostalmuscles Diaphragm Hipandgluteus SUB Lateralthigh Hamstrings/calves TheleWtwoimagesshowthesevenhorizontalbandsofmyofascialFssue accordingtoschultzandfeifs,whiletherightimageshowsthesameseven bandsasdepictedbykeleman(keleman,1985;schultzandfeifs,1996).

14 WabingClass the$good$vibra-ons$ The$natural$way$to$reach$relaxa-on$$ $Just$shake$it$off$with$wabing$ FocusUpperBody 1. Ligganerochslappnaav 2. Towgrab + SirngPress (calves/hamstring)+ Towgrab 3. ITBandet(IlioFbial) 4. Kamelen+ GreatChestOpener +Kamelen 5. NeckTurner + NeckPress + NeckTurner 6. JawOpener + JawPress + JawOpener 7. TheGreatSpinalTwist 8. Wabesforall 9. KanskekortmeditaFon

15 Slide&prepared&by&John&Chi1y,&Colorado&School&of&Energy&Studies,&www.energyschool.com& Polyvagal Teorin och det Tredelade Autonoma Nervsystemet Web$search$*ps Keywords:Stephen Porges,Polyvagal, TraumaPages,AuFsm CompletePorgesbiography&bibliography: h1p://www.psych.uic.edu/faculty/porges.htm Stephen Porges, PhD Director, Brain-Body Center University of Illinois, Chicago

16 Vagusnerverna (Polyvagal) DorsalMotorNucleusofCNX Back&of&Body& NucleusSolitarius NucleusAmbiguus Spinal Trigeminal Nucleus VAGUSNERVE Skin,ExternalEar Viscera,abdomen&thorax Viscera,abdomen&thorax Muscles$of$pharnyx,$larnyx,$ esophagus& Front&of&Body& Vagusnerven,kranialnervX,eller"denkringirrandenerven",ärmänniskokroppenslängsta kranialnerv.nervenutgårfrånförlängdamärgensomdenfondekranialnerven.vagusnerven ingåridetparasympafskanervsystemet.genomvagusnervenpåverkasstruphuvudet, hjärtat,lungorna,magsäckenochtarmarnapåe1omedvetatplan.

17 NeurologiskaFörsvarsmekanismer ParasympaFskaNS OMOTIVATION AVSTÄNGDHET MOTIVATION SympaFskaNS Kontroll/Skydd INSTINKTIVT/ Rädslor,förhoppningar AUTOMATISKT ochönsketänkar INSPIRATION SocialaNS Tillit,Nyfikenhet,Flow, GLÄDJE/KLARTÄNKTHET Lekfullhet,Hälsa,Nöjdhet

18 StressresponseridetAutonomaNervsystemet ParasympaMskaIndikatorer: Långsammare,djupareandning Långsammarepuls Minskatblodtryck Pupillernadrassamman Rödarehudfärg Hudenvanligenvarmare Matsmältningökar Neurotransmimorer: serotonin,dopamin,endorfin SympaMskaIndikatorer: Snabbareandning&puls Vidgadepupiller Blekhudfärg Ökadsvemning Kallhud(eventuelltfukMg) Matsmältningminskar Neurotransmimorer: kormsol,adrenalin,noradrenalin SocialaIndikatorer: Känslighetiansiktet,underkäken,läppar, svalgochmun Mellanmänskligkontakt viaögon,öron,mun,armar Interpersonellmedvetenhetökar (sympam/empam/comapssion) Klartänkthet IntuiMonenförstärks Signalsubstanser:oxytocin,vasopressin Frys MobFllhandling Slide&prepared&by&John&Chi1y,&Colorado&School&of&Energy&Studies,&www.energyschool.com& SocialaNS KLARTÄNKTHET SympaFskaNS INSTINKTIVT ParasympaFskaNS AVSTÄNGDHET SocialaNervsystemet(VentralaVagusnerven): 1.Känslighetiansiktet,underkäken,läppar,svalgochmun 2.Mellanmänskligkontakt viaögon,öron,mun,armar 3.Interpersonellmedvetenhetökar (sympam/empam/comapssion) 4.Klartänkthet 5.FörstärktintuiMon Signalsubstanser:Oxytocin,vasopressin DET$ VISA $NERVSYSTEMET$

19 Slide&prepared&by&John&Chi1y,&Colorado&School&of&Energy&Studies,&www.energyschool.com& SocialaNS: Embryologisktursprung SympaMskaNS: Nervernairyggmärgen ParasympaMskaNS: Vagusnerven

20 Övning1 Skapanärvaroochavslappnatfokus 1. AkFveradeneurogenaskakningarnaica10minuter 2. Sä1asigmotvägenoch mjukt repeterae1ord Exglädje,värme,flöde,kärlek,klartänkhet, ishvara,brensama,brugidula 3.Nå1e1Fllståndföra1förnimmaintuiFvasignaler (IntuiFveRecepFonMode:IRM)

21

22 FeltSense Thetermfelt$sense$referstothediscovery psychotherapisteugenegendlin,phd(1982),didwhen hediscoveredthatsuccessfulpamentsoftherapy intuimvely focusonasubtleinternalbodily awareness,whichcontainsinformafonabouthowto resolvetheproblemtheclientisexperiencing. Thefelt$senseistheunclear,preAverbalsenseof 'something' theinnerknowledgeorawarenessthathas neverbeenconsciouslythoughtorverbalized asthat 'something'isexperiencedinthebody. Thisbodilyfelt'something'maybeanawarenessofa situafonoranoldhurt,orofsomethingthatis'coming' perhapsanideaorinsight.crucialtotheconcept,as definedbygendlin,isthatitisunclearandvague.

23 Ickeprocessadesinnesintryck CORTEX & NEOCORTEX Gnostiskt område: En berättelse sätts samman och ett sammanhang skapas. 3.Enberä1elseharskapatsochLÄRDOMARoch INSIKTERblirslutresultatet. LIMBISKA SYSTEMET Associerings område: Minnen och känslor från gamla och nya händelser jämförs. 2.IckeprocessadesensoriskaintryckKÄNNSINoch JÄMFÖRSmedliknadehändelser(nyahändelsen länkassammanmedallaandraupplevelser). HJÄRNSTAMMEN Somato-sensoriska områden: Miljoner bytes av data från omvärlden tas emot via sinnesreceptorer varje dag. STRESSIG HÄNDELSE 1.StressigaochtraumaFskahändelserharstarkt ochöverväldigandearousalvilketlederflla1 PULS sensoriskaintrycklagrasfragmenmskt.icke BLODTRYCK processaddatalagrasisomato=sensoriskadelarav ANDNING hjärnanföra1processassenare. Copyright 2005byDavidBerceli

24 IckeAprocessadeSensoriskaIntryck LagrassomUtspriddaFragment

25 Övning2 FeltSense AlternaMv1:Tänkpåen oklar situamon därdutexkännerirritafon,frustrafon ellerallmäntmissnöje. AlternaMv2:TänkpåensituaFondär dubehöverfamaembeslut.tex rörandejobbet,fly1,semestern,eller någotannat.

26 Foursimplestepstobeginusing FeltASense Step1AConnectwithyourselfusing feltasense : Ask"Whatdoesthiswholethingfeellike?"."Whatisthewholefeelofit?"Don't answerwithwhatyoualreadyknowaboutit.listentoyourbody.sensetheissue freshly.giveyourbody30secondstoaminuteforthefeelof"allofthat"toform. Step2ALocaMnganddeepeningthe feltasense : a) WhereinthebodyareyoursensaFonslocated? b) Howbigistheareayouraresensing? c) Ifyouwantto,putamatchingcolortotheareaofthesensaFon. Step3APutanametothesensaMon: Findaword,phrase,orimagethatfeelslikeitmatchesthefeltsense,thewholefeel ofit.keepyoura1enfonontheareainyourbodywhereyoufeelit,andjustleta word,phrase,orimageappearthatfeelslikeagoodfit.seeifthereisasenseof "rightness toyournameofit,aninner"yes,that'sit" Step4ARemainpresentwiththefeltAsense: NoFceiforhowthefelt=sensechanges.Justremainpresentandfollowalonginthe process(inastateofself=observafonandself=reverie).

27 Övning3 AlltMllsammans 1. AkMveradeneurogenaskakningarnaica10minuter 2.NåemMllståndföramförnimmaintuiMvasignaler 1. Förfly1anärvaronFllmi1enavhuvudet 2. Mjukt repeterae1ord 3.FeltASense: Alt1:Tänkpåen oklar situamon därdutexkännerirritafon, frustrafonellerallmäntmissnöje. Alt2:TänkpåensituaFondärdu behöverfamaembeslut.tex rörandejobbet,fly1,ellernågot annat. INTROSPEKTION: Steg1:Förnimikroppen Steg2:Var?Hurstort?Färg? Steg3:Namngeförnimmelsen Steg4:Förblinärvarande Taemotinfo Ställfrågor(30spåsvar)

28 Tack&... Happyshaking Web:www.minskadinstress.se Tel:072A

Axlar Prova första gången efter din första promenad eller cykeltur. Du måste vara varm i musklerna innan du stretchar.

Axlar Prova första gången efter din första promenad eller cykeltur. Du måste vara varm i musklerna innan du stretchar. Stretching Det är bindväven som omger muskeln som man stretchar. Det är den som har tendens att bli kort. Först när muskeln är helt avslappnad kan man stretcha bindväven. Det är därför nödvändigt att ha

Läs mer

Handbok för Terapeuter

Handbok för Terapeuter Handbok för Terapeuter Behandling av Ledproblem, Nackbesvär och Ryggont Johnny Grimståhl Titel: HANDBOK FÖR TERAPEUTER Behandling av ledproblem, nackbesvär och ryggont. 2:a omarbetade upplagan 2009 Johnny

Läs mer

Sjukgymnastisk behandling vid subakromiell smärta

Sjukgymnastisk behandling vid subakromiell smärta Sjukgymnastisk behandling vid subakromiell smärta Fredrikstad, Norge 20110926 Ingrid Hultenheim Klintberg, RPT, PhD Sahlgrenska Universitetssjukhuset & Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet Impingement

Läs mer

Nacksmärta och motorisk kontroll

Nacksmärta och motorisk kontroll Nacksmärta och motorisk kontroll - den cervikala muskulaturens betydelse i fysioterapeutisk träning Mikaela Schultz Examensarbete Fysioterapi 2010 Examensarbete Fysioterapi 2010 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram:

Läs mer

Ergonomi. Ola Bergengren Fystränare SS04 och AIK Fotboll

Ergonomi. Ola Bergengren Fystränare SS04 och AIK Fotboll Ergonomi Ola Bergengren Fystränare SS04 och AIK Fotboll Ergonomi Samspelet mellan människa, arbetsuppgifter och den omgivande miljön Anatomi Läran om kroppens uppbyggnad, utseende och funktion Skelettet

Läs mer

Mångfaldigande av innehållet i denna video e- bok, helt eller delvis, är enligt lag om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av författaren.

Mångfaldigande av innehållet i denna video e- bok, helt eller delvis, är enligt lag om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av författaren. Mångfaldigande av innehållet i denna video e- bok, helt eller delvis, är enligt lag om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av författaren. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning,

Läs mer

Mångfaldigande av innehållet i denna video e- bok, helt eller delvis, är enligt lag om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av författaren.

Mångfaldigande av innehållet i denna video e- bok, helt eller delvis, är enligt lag om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av författaren. Mångfaldigande av innehållet i denna video e- bok, helt eller delvis, är enligt lag om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av författaren. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning,

Läs mer

Qi Gong och akupressur

Qi Gong och akupressur Qi Gong och akupressur Vad är Qi Gong? Qi Gong betyder helt enkelt "Qi-energi övning" och har utvecklats parallellt med den kinesiska medicinen under tusentals år. Det är alltså ett samlingsnamn på ett

Läs mer

Övning 3 A. Sittande rodd med gummiband/bakåtförande av axel och skulderblad

Övning 3 A. Sittande rodd med gummiband/bakåtförande av axel och skulderblad 1 Styrketräningsprogram för axlarna i tre steg Basprogram I Övning 1. Hållningsträning/Axlar Ta ett djupt andetag och höj axlarna. Andas ut, sucka ut luften och sänk samtidigt axlarna. Övning 2. Hållningsträning/Skulderblad

Läs mer

NACKSKADESYMPOSIUM. Våra studier har visat att "whip lash patienterna" är en sådan riskgrupp.

NACKSKADESYMPOSIUM. Våra studier har visat att whip lash patienterna är en sådan riskgrupp. NACKSKADESYMPOSIUM Åre Sjukhus 12 febr. 1985 FOLKSAM FoU FÖRORD Folksam har sedan slutet av 60 talet aktivt arbetat med skadepreventiv verksamhet inom trafiksäkerhetsområdet. Sedan 1 juli 1985 har den

Läs mer

Om en annan symbol dyker upp, då är det dags att ta reda på innebörden och ta till dig insikten men att vänta en tid med att agera.

Om en annan symbol dyker upp, då är det dags att ta reda på innebörden och ta till dig insikten men att vänta en tid med att agera. BIM Introduktionsprogram 6 steg till att ta reda på vad du vill och hur du kommer dit. 1. Ta reda på vad du vill 2. Följ universums tecken 3. Ta dig själv och det du gör på allvar 4. Gör en ceremoni 5.

Läs mer

Goda råd till föräldrar. Bli inte rädd om ditt barn klagar över ryggsmärtor, men lyssna till barnet och följ förloppet över några dagar.

Goda råd till föräldrar. Bli inte rädd om ditt barn klagar över ryggsmärtor, men lyssna till barnet och följ förloppet över några dagar. Goda råd till föräldrar Bli inte rädd om ditt barn klagar över ryggsmärtor, men lyssna till barnet och följ förloppet över några dagar. Sök rådgivning och behandling hos en kiropraktor om smärtorna varar

Läs mer

Aptitreglering. Stress

Aptitreglering. Stress Aptitreglering Stress Aptiten styrs: Kortidsreglering start och slut Långtidsreglering upprätthåller kroppsvikten Fettvävens och hjärnan Insulin-Leptin Stress och det moderna samhället Jag arbetar från

Läs mer

Kan fiskar känna smärta och/eller uppleva lidande?

Kan fiskar känna smärta och/eller uppleva lidande? Kan fiskar känna smärta och/eller uppleva lidande? Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW) Maria Jalmlöv 1, Margareta Stéen 1 och Helena Röcklinsberg 2 1 Nationellt centrum för djurvälfärd, SLU, Box

Läs mer

Effekter av vibrationsträning med Flexi-Bar på individer med vingscapula

Effekter av vibrationsträning med Flexi-Bar på individer med vingscapula Effekter av vibrationsträning med Flexi-Bar på individer med vingscapula - En fallstudie utförd på sjukgymnaststudenter Emelie Petersson Linda Tellström Examensarbete i Sjukgymnastik, 15 hp (grundnivå)

Läs mer

Startpaket 3. 60 min. Medicinsk Yoga - Forskning - Kunskap - Utbildning. från ca

Startpaket 3. 60 min. Medicinsk Yoga - Forskning - Kunskap - Utbildning. från ca Startpaket 3 från ca 60 min Medicinsk Yoga - Forskning - Kunskap - Utbildning Innehållsförteckning MediYoga - Startpaket 3 Innehåll häfte: Vad är MediYoga? Att tänka på innan du börjar Om yoga och meditation

Läs mer

Tonårsutveckling och cannabis det psykologiska perspektivet

Tonårsutveckling och cannabis det psykologiska perspektivet Tonårsutveckling och cannabis det psykologiska perspektivet Karlstad september 2012 Thomas Lundqvist Leg psykolog & docent i psykologi Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor i Lund Psykiatri Skåne Psykologiska

Läs mer

BÖRJA PÅ GYM. Lisbet Olofsson. Du hittar fler e-böcker, onlinekurser på: www.halsozam.com

BÖRJA PÅ GYM. Lisbet Olofsson. Du hittar fler e-böcker, onlinekurser på: www.halsozam.com BÖRJA PÅ GYM Lisbet Olofsson Börja på Gym Det första du ska göra är att tänka över om du verkligen vill träna på gym och om du tror att det passar just dig. Verkligheten är nämligen att det inte passar

Läs mer

Lär dig Andas rätt Träningsprogram för dig som har astma. Övningarna är en hjälp till god andningsteknik,

Lär dig  Andas rätt  Träningsprogram för dig som har astma. Övningarna är en hjälp till god andningsteknik, Lär dig Andas rätt Träningsprogram för dig som har astma. Övningarna är en hjälp till god andningsteknik, ökad rörlighet och styrka i muskulaturen, bättre kondition och avslappning. ANDNINGSTEKNIK Övningar

Läs mer

Alternativa metoder för att hantera ADHD

Alternativa metoder för att hantera ADHD UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Moment B, uppsats 15 hp Termin 6 Höstterminen 2014 Alternativa metoder för att hantera ADHD Alternative methods for dealing with ADHD Handledare: Daniel

Läs mer

Kan man tänka sig frisk? Lite fakta om hjärnans fantastiska kapaciteten

Kan man tänka sig frisk? Lite fakta om hjärnans fantastiska kapaciteten Kan man tänka sig frisk? Lite fakta om hjärnans fantastiska kapaciteten DET ÄR INTE FRÅGA OM ATT BOTA INBILLNINGSSJUKA Titeln på det här kåseriet syftar inte på dem som lider av inbillningssjuka, hypokondrikerna,

Läs mer

Medlemsbladet I D E T H Ä R N U M R E T : O K T O B E R 2 0 1 3. Nya styrelsen. UBC = Fastum. Bedrägeriförsök. Städdagen. Hängrännor.

Medlemsbladet I D E T H Ä R N U M R E T : O K T O B E R 2 0 1 3. Nya styrelsen. UBC = Fastum. Bedrägeriförsök. Städdagen. Hängrännor. Brf. Oden 2 i Märsta Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Medlemsbladet O K T O B E R 2 0 1 3 I D E T H Ä R N U M R E T : Nya styrelsen UBC = Fastum Bedrägeriförsök Städdagen Hängrännor Stadgar Valberedning

Läs mer

Varför ska vi vara fysiskt aktiva? Eva Eurenius

Varför ska vi vara fysiskt aktiva? Eva Eurenius Varför ska vi vara fysiskt aktiva? Eva Eurenius Hälsoutvecklare & Med dr i sjukgymnastik FoUU-staben, VLL Epidemiologi och Global hälsa, UmU Varför ska vi vara fysiskt aktiva? För att må bra. Kroppens

Läs mer

Sömnapné. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden

Sömnapné. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Sömnapné En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Hjärt-Lungfonden är en ideell opolitisk insamlingsorganisation som finansierar huvuddelen av den fristående forskningen kring hjärt-, kärl- och lungsjukdomar

Läs mer

Ryggsträckare Högskolan på Gotland

Ryggsträckare Högskolan på Gotland Ryggsträckare Högskolan på Gotland 2010/ 09 Examensarbete Författare: Therese Henriksson Avdelningen för Industriell design Handledare: Bo Löfgren Katinka Kundler Lena Lorentzen Titelblad Utbildning: Design

Läs mer

Sömnapné. En skrift om andningsuppehåll i sömnen

Sömnapné. En skrift om andningsuppehåll i sömnen Sömnapné En skrift om andningsuppehåll i sömnen Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag arbetar vi för att besegra hjärt- och lungsjukdom. Vi samlar in och fördelar pengar till

Läs mer

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Gör övningarna i den takt som känns bäst för dig. Skippa övningar som inte känns bra eller som du får mer ont av. Du ska känna dig pigg efter programmet! 1. Övningar

Läs mer

ThinkCentre. Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428 Modellerna 8171, 8172, 8173

ThinkCentre. Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428 Modellerna 8171, 8172, 8173 ThinkCentre Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428 Modellerna 8171, 8172, 8173 ThinkCentre Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428

Läs mer

Tidshantering. Effektiva studievanor och aktivt lärande

Tidshantering. Effektiva studievanor och aktivt lärande Tidshantering Effektiva studievanor och aktivt lärande Effektiva studier/aktivt lärande Planering Terminsplanering Läsperiodplanering Veckoplanering Att göra-listor Resurser 50 h/vecka = 25 h/kurs Tidshantering

Läs mer