Årsberättelse / 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse / 2014"

Transkript

1 Årsberättelse /2014

2 Vårt uppdrag Natur att må bra i Att människor mår bra av att vistas i naturen visar forskning. De som har ett naturligt förhållande till naturen känner också oftast ett större engagemang för vår miljö. Därför är det inte så konstigt att vi vill inspirera fler att ge sig ut i den skånska naturen. Och det är precis det Stiftelsen Skånska Landskaps verksamhet handlar om. Vi vill inspirera både naturfrälsta och naturovana att upptäcka och besöka naturen, och vi ska skapa förutsättningar för att våra besökare ska få en så bra naturupplevelse som möjligt. Arenan har vi närmare hektar mark och 19 strövområden spridda över hela Skåne, där närmre tjugo procent är skyddat som naturreservat. Delar av marken äger Stiftelsen Skånska Landskap, men vi förvaltar också fem andra stiftelsers mark. På våra marker bedriver vi ett aktivt skogsbruk som ska lämna avkastning till stiftelserna. Marken arrenderas också ut för jordbruk, jakt och fiske vilket gynnar många boende på landsbygden. Där markerna används för strövområden har vi byggt upp en infrastruktur med markerade stigar, informationstavlor, toaletter och iordningställda rastplatser allt för att göra naturen tillgänglig för fler besökare. I tre områden har vi besökscentrum med bemanning, service och information. Och genom vår utom- huspedagogik får barn årligen uppleva naturen tillsammans med utomhuspedagoger. Men vi är fortfarande okända för många. Ute i våra strövområden är slitaget högt och behovet av underhåll stort. Samtidigt ser vi en utveckling där alltfler efterfrågar mer tillrättalagd natur, organiserade naturupplevelser och bättre service ute i naturen. Vår utmaning är att hela tiden förbättra besökarnas möte med oss ute i våra strövområden. Det handlar om att se över infrastruktur och skyltning, erbjuda olika aktiviteter i våra strövområden, vårda våra natur- och kulturmiljöer och försöka bedriva ett uthålligt skogsbruk som samtidigt ger oss skogar som är trevliga att vistas i. Men det handlar också om att öka kännedomen om oss och de platser och naturupplevelser som vi kan erbjuda. Det är ett långsiktigt arbete som måste få ta tid. Under 2014 har vi tagit flera steg i rätt riktning! Stefan Olsson Vd, Stiftelsen Skånska Landskap Stefan Brandt, Styrelseordförande Foto: johan hammar Stiftelsen Skånska Landskap: bildades 2004 av Region Skåne med uppdrag att skydda, bevara, restaurera och utveckla natur- och kulturmiljöer samt stimulera det rörliga friluftslivet. är sedan 2010 en självständig organisation, med ett årligt anslag från Region Skåne för den del av verksamheten som rör rekreation och friluftsliv. förvaltar fem stiftelser med anknytning till Region Skåne där vi bedriver näringsverksamhet (skogsbruk).

3 Våra strövområden Stigar kräver omvård Att göra våra strövområden attraktiva och tillgängliga för så många som möjligt tycker vi är viktigt. Det ska vara lätt att ta sig runt och lätt att hitta till aktiviteter och platser värda ett besök. Det kräver bra infrastruktur, skyltning och information. I alla våra områden finns en uppbyggd infrastruktur i form av stigar, informationstavlor, toaletter, grillplatser, bord och bänkar, fågel- och utsiktstorn. Väder, vind och besökare sliter hårt, och behovet av regelbunden skötsel och underhåll är stort. Vid sidan om det löpande underhållet gör vi punktinsatser varje år för att höja kvaliteten och öka tillgängligheten i utvalda områden. Fokus under året har varit att höja standarden i sex av våra strövområden: Bockeboda, Djurholmen, Finstorp, Järavallen, Vedema och Vedby. I Bockeboda har två års upprustning inom ramen för ett eu-projekt avslutats. Här finns nu flera nya stigar, varav en är rullstolsvänlig, nya rastplatser, parkeringar, toaletter och informationstavlor, hinderbana för barn och natur- och kulturstig. I Järavallen har arbetet fortsatt med att bygga upp infrastrukturen runt den badsjö som anlades Här har vi också påbörjat arbetet med att göra iordning två nya entréer och dra nya stigar i anslutning till bussförbindelser. Förseningar gör att allt blir klart först I Djurholmen har vi bland annat märkt om alla stigar och knutit ihop småstigar till längre slingor. Vi har också lagt ny spång över Djurholmamossen, med virke från egna skogar. Runt Barsjön i Vedema har grillplatserna och hinderbanan rustats upp. Alla sex områden utom Järavallen har fått helt nya skyltar med bättre information och karta. Helt nya foldrar har tagits fram för Vedby, Finstorp, Djurholmen och Bockeboda. I Snogeholms strövområde har vi gjort om Landskapslabbet, inom ramen för ett EU-projekt. Helt nya och mer tilltalande skyltar finns nu längs den två kilometer långa stigen, och visar på de olika trädslagsförsöken i området. Under året påbörjade vi också renoveringar av alla utsiktstorn i våra områden. Det fina sommarvädret med många besökare medförde generellt stort tryck på sophantering och problem med nedskräpning, och vi fick därför öka skötseln i flera strövområden. Foto: jenny brandt I siffror*: Besökare Fulltofta strövområde: (baserat på 20 personräknare) Besökare Arriesjöns strövområde: (baserat på 6 personräknare) * Sedan 2014 gör vi grundligare mätningar i utvalda strövområden, eftersom tidigare besöksstatistik inte varit tillfredställande (se mer under Gör vi rätt?). Foto: johan hammar

4 Nystart Fulltofta Naturcentrum i ny kostym I augusti tog vi formellt över nycklarna till Fulltofta Naturcentrum och tackade av den entreprenör som drivit café och naturcentra de senaste fem åren. Samtidigt påbörjade vi vårt långsiktiga arbete med att utveckla utställning, café, besökscentrum och närområde. Foto: jenny brandt Sedan augusti 2014 driver vi Fulltofta Naturcentrum i egen regi. När avtalet med Edskog Natur gick ut valde vi att anställa egen personal, för att få ökat ägarskap i utveckling av café, konferens, utställning och närområde, och få bättre direktkontakt med våra besökare. Målet är att göra Fulltofta Naturcentrum mer känt och attraktivt som utflyktsmål och vandringscentrum både för boende i närområdet, från övriga Skåne och för naturintresserade turister. Möjligheten att äta gott i en trevlig miljö stärker Fulltofta Naturcentrum som besöksmål, och kan också locka en mer naturovan målgrupp till området. Vi har därför fokuserat på att utveckla caféet under hösten 2014 både inredning, serveringsytor, meny och rutiner. Nya stolar har fått flytta in, de gamla borden har fått nya bordsskivor av virke från våra egna skogar och serveringsdisken har gjorts mer välkomnande. En utmaning är de små ytorna och begränsade möjligheterna att baka och tillaga mat. Här har vi kommit en bra bit på väg: idag är ungefär hälften av det vi serverer tillagat på plats, resten är i så hög grad det går lokalproducerat. Stor del av det vi serverar är ekologiskt, krav-märkt och/eller Fairtrade. För att nå en bred målgrupp har vi satsat på flera olika evenemang. Besöksantalet har generellt varit högt, vi har nått nya besökare som upptäckt Fulltofta Naturcentrum för första gången och har överlag fått väldigt positiv feedback (se mer under evenemang). Vi har lanserat en facebooksida och en blogg, för att de som aktivt följer oss ska få inspirerande och uppdaterad information som lockar till besök, men också kunna ha en dialog med oss, vara våra ambassadörer och dela våra inlägg. Vi har också inlett ett nära samarbete med Hörby kommun, bland annat för att gemensamt marknadsföra Fulltofta Naturcentrum gentemot kommuninvånare och turister. Under 2015 ligger fokus på att utveckla närområdet och skyltningen. Foto: johan hammar I siffror: Besökare Fulltofta Naturcentrum utomhus: , varav besökt utställningen Turridningar i Fulltofta: personer (2013: 1 958; 2012: 1 700; 2011: 1 100)

5 Evenemang Höstdag på Fulltofta Naturcentrum Kul i skogen För stora och små! Söndag 12 oktober kl och Gör lövkronapyssel annat höst e Snickra lholk n fåge Våra besökare söker sig till naturen av olika skäl. För en del är det tystnaden och ensamheten som lockar. För andra är det olika organiserade naturaktiviteter som inbjuder till naturbesök. För att nå den senare gruppen har vi satsat på flera olika evenemang under året. Klättra i träd Gör din egen äppelmust ner i arbete Se skogsmaski I år deltog vi för första gången på Bokskogens dag i Torups rekreationsområde, som Malmö stad arrangerar tillsammans med olika aktörer. Inför detta tog vi fram färgpaletter för barn ( 8 nyanser av skog ), vi arrangerade en klurig bokrunda där barn fick leta efter guldfärgade böcker i träden och delade ut informationsmaterial. Drygt hundra familjer valde att delta i bokrundan och vi mötte hundratals intresserade besökare som inte kände till oss tidigare. Leta skogens färger Rid isla nd shä st För andra året i rad arrangerade vi en Höstdag i Fulltofta med en rad olika aktiviteter. Drygt tusen besökare kom, trots regnig start på dagen, och vi fick mycket positiv respons både under dagen och efteråt. Besökare kunde bland annat skapa konst med en konstnär, prova att klättra i träd, rida islandshäst, göra egen äppelmust, snickra fågelholk, göra naturpyssel och se skogsmaskiner i Fika i vårt nya café Flyer: giv akt arbete. Skåneleden, Friluftsfrämjandet Höör/ Hörby och Hörby Scoutkår var på plats och hade olika aktiviteter. Vi fanns på plats vid Hovdala vandringsfestival tillsammans med Skåneleden i september. Under våren arrangerade naturfotografen Johan Hammar bildvisningen Vilda Skåne på bibliotek och föreningslokaler runt om i Skåne - i samarbete med Stiftelsen Skånska Landskap, Studiefrämjandet och Naturskyddsföreningen, där flera av bilderna är tagna i våra strövområden. För sjätte året i rad arrangerades midsommarfirande i Fulltofta tillsammans med Drömmarnas Hus, där familjer från Rosengård i Malmö deltog. Utöver det har ett 40-tal aktiviteter skett, bland annat genom nära samarbete med lokala entreprenörer och ideella organisationer inom aktivitets- och turistnäringen kommer Eurorando till Skåne, ett av Europas största vandringsevenemang, där Skåne och Svenska Turistföreningen (stf) står värd. Av alla förslag som kommit in har 80 vandringar valts ut, som håller rätt standard och kvalitet. Våra tre vandringar i Fulltofta, Klåveröd och Snogeholm kom med bland dessa. I siffror: Ta bussen och få gratis dryck! Aktiviteter i våra områden (som genomförts av oss eller samarbetspartners): ca 40 Organiserade aktiviteter (föreningar, hundklubbar och andra organisationer): ca i 8 av våra strövområden Buss 469 går hela vägen till naturcentrat från Höör och Hörby. Bussen i Höör är synkad med tåg från Malmö/Lund. Vi bjuder alla som kommer med buss på valfri dryck i caféet under dagen _Fulltoftadagen flyer A4.indd 1 Att erbjuda organiserade aktiviteter är ett sätt att stärka våra strövområden som besöksmål och också nå en bredare publik. Flera lyckade evenemang under året har lockat både naturälskare och mer naturovana, och vi har nått helt nya besökare :54

6 Tillgänglighet Naturen är till för alla Att alla ska ges möjlighet att uppleva naturen tycker vi är viktigt och vi försöker anpassa så många strövområden som möjligt för att underlätta för personer med funktionsnedsättning eller behov av mer lättillgängliga stigar. Tio av våra strövområden har idag tillgänglighetsanpassade strukturer, som hårdgjorda stigar och gångbroar, bord och bänkar, grillplatser, fiske- och utsiktsplattformar, parkeringar och toaletter. Här ska det gå att ta sig fram med rullstol, rullator eller barnvagn. Vi arbetar systematiskt med inventering och tillgänglighetscertifiering av våra strövområden. Certifieringen utförs av Turism för alla, en självständig aktör som kvalitetskontrollerar tillgängligheten genom Equality tillgänglighetsregistrering på Under året har den tillgänglighetsanpassade promenaden från Frisebodas norra parkering ut till havet lagts om, och vi har gjort ny spång och utsiktsplattform nere vid stranden. Det utemuseum som Länsstyrelsen satt upp inom ramen för eu-projektet SandLife kan också nås från den nya spången. Klåveröds strövområde har fått en ny tillgänglighetsanpassad utsiktplattform på Traneröds mosse, som byggts i samarbete med Länsstyrelsen. Flera broar och spänger i strövområdena har nätats för att förbättra framkomligheten. Vi vill också göra naturen tillgänglig för dem som inte kan komma ut i den. Studier visar att inte enbart besök i naturen utan även möjligheten att titta på naturbilder gynnar välbefinnandet och kan ha en läkande kraft. Under 2014 har en avdelning på Skånes universitetssjukhus i Malmö (sus) fört in naturbilder på avdelningen att användas som en del i patienternas läkeprocess och för att förbättra miljön för både patienter och personal. Stiftelsen Skånska Landskap har finansierat tre väggtapeter, med motiv från våra strövområden. Satsningen är en fortsättning på det projekt som initierades under på Centralsjukhuset i Kristianstad (csk). Att göra naturen tillgänglig för invånare med andra kulturella ursprung än det svenska är också en del i vårt tillgänglighetsarbete. Via två projekt har både elever inom sfiundervisningen och arbetssökande med psykisk ohälsa i form av svår posttraumatisk stress fått komma ut i naturen med guide. Under hösten har vi gemensamt med ptsd- Center Jobb Malmö, sökt nya möjligheter för att kunna fortsätta med vårt gemensamma samarbete, trots brist på finansiering. I siffror: 8 av våra strövområden är certifierade och publicerade på (Arriesjön, Breanäs, Finstorp, Fulltofta, Friseboda, Järavallen, Klåveröd och Snogeholm) Totalt har 170 vuxenelever från SFI Komvux Södervärn samt PTSD-center i Malmö deltagit naturguidade utflykter till Skrylle, Fulltofta, Arrie och Skäralid. Foto: lena arenbo

7 Buss och boende Lätt att ta sig ut och stanna över Vi vill uppmuntra våra besökare att stanna ute lite längre. Och gärna lämna bilen hemma. Därför är vi glada att kunna erbjuda bekvämt boende i stuga eller på vandrarhem i tre av våra områden och bättre buss till Fulltofta Naturcentrum. Att kunna ta med sig familj eller vänner ut i naturen och sen få sova bekvämt i fint inredda hus med skogen utanför husknuten och till ett rimligt pris stärker våra strövområden som besöksmål. Under flera år har våra sex stugor i Fulltofta och Snogeholm totalrenoverats är året då alla stugor varit upprustade och möjliga att boka hela året. Stugorna har främst marknadsförts via sociala medier, vid evenemang och har lagts in som icke-bokningsbara stugor på visitskane.com (blir bokningsbara under 2015). Beläggningen har varit god, särskilt under vår, sommar och höst. Vi har dock svårare att hyra ut under vintermånaderna och särskilt vardagar. Gästutvärderingar, delningar på facebook, betyg på webben och responsen i de gästböcker som ligger i stugorna visar att våra gäster överlag är väldigt positiva. Att kunna ta sig ut i naturen med buss och tåg tycker vi är viktigt. Det gynnar vår miljö och gör det möjligt för besökare utan bil att uppleva naturen. I dag går det att ta sig till tio av våra strövområden med buss eller tåg, där det är 1 3 kilometer att gå mellan hållplats och strövområde. Vi önskar såklart att våra besökare ska komma så nära våra stigar som möjligt och slippa gå på trafikerade vägar. Den nya busslinjen till Fulltofta Naturcentrum, som började gå i februari, var därför extra välkommen. Resultatet blev tyvärr inte vad vi hade hoppats på. Avgångarna var för få och besökare som tog bussen var tvungna att vara ute skogen i drygt fem timmar innan det fanns en buss tillbaka. Vi uppskattar därför att Skånetrafiken lyssnat på våra önskemål. Med den nya tidtabellen, som började gälla i december 2014, blir tider och anslutning till andra bussar bättre. Fler avgångar har vi förstås kvar på önskelistan, liksom bättre bussförbindelse till Arriesjöns strövområde. För att hjälpa våra besökare att välja bussen har vi också förbättrat informationen om bussförbindelser till varje strövområde, särskilt på webben. foto: JENNY BRANDT Foto: Lena arenbo I siffror: Stugor i Snogeholm: 523 övernattningsdygn (2013: 433; 2012: 396; 2011: 552)* Stugor i Fulltofta: 161 övernattningsdygn (2013: 195; 2012: 160; 2011: 136)** Klåveröds vandrarhem: övernattningsgäster (2013: 1826; 2012: 1588; 2011: 782 under juni dec) * Jocksborg kunde inte hyras ut under renoveringen, långtidsuthyrning i en stuga ** Bjeverödshuset har inte hyrts ut under renoveringen. Jägarbostaden hyrdes ut från oktober 2012, inte alls under foto: JENNY BRANDT

8 Hjälp att hitta ut Hämta inspiration Ibland behövs lite extra inspiration för att ta det där steget och ge sig ut i naturen. En guide för barn som uppmuntrar till skogsäventyr och besöksguiden Ut i Skåne är två satsningar under året. Foto: jenny brandt Vi vill visa att naturen är en kul plats för familjen, en spännande plats för skogsäventyr, en plats för avkoppling och återhämtning, en plats för träning och en plats för umgänge med vänner. Oavsett naturvana. Och vi ska hjälpa våra besökare att välja strövområde, stig, vandring, boende eller aktivitet beroende på intresse, behov och förutsättningar. Vi har särskilt satsat på barnfamiljer under året. För att ge föräldrar inspiration på vad man kan göra med barn i skogen har vi tagit fram barnens egen guide Skogen är en skatt dra ut på äventyr. Guiden innehåller pyssel, skattjakt, tips på lekar, recept och sådant som är bra att veta, och finns både i tryckt och digital version. Vi har också tagit fram en ny ingång på webben: För barn. Under våren blev vår huvudbroschyr Ut i Skåne din guide till 19 strövområden klar. Guiden ger en snabb överblick och en bra bild av vad man kan se och göra i varje strövområde. Den kan beställas i tryckt version eller laddas ner som pdf på webben. Intresset har varit stort och två omtryck har gjorts. I oktober vann guiden Svenska Publishing-Priset (Populär Kommunikation) för bästa besöksguide. Båda guiderna har spridits via sociala medier, bloggare och samarbetspartners. De finns på flera turistbyråer och naturum, liksom utvalda platser/caféer/butiker i närheten av våra strövområden. Vi har också satt upp postrar på bibliotek och museer. Den stora spridningen har också ökat kännedomen om oss och generat trafik till vår webb. Sedan augusti 2014 delar vi webbshop med Skåneleden och Tourism in Skåne, där alla våra trycksaker kan beställas. I siffror: Unika besökare på vår webbplats: drygt (2013: : ; 2011: ) 44 procent av våra besökare kom från mobil enhet (telefon eller surfplatta) Skogen är en skatt: upplaga 4 000, laddats ner gånger Ut i Skåne: upplaga 8 000, laddats ner gånger kollage: giv akt

9 Utomhuspedagogik När klassrummet flyttar ut i naturen Utevistelse påverkar barns hälsa och miljöengagemang och eleverna tränar sin förmåga att samarbeta, får röra sig och ökar sin förståelse för naturen och hur vi påverkar den. Med vår utomhuspedagogiska verksamhet kan vi hjälpa lärare att flytta ut klassrummet i naturen. Foto: peter hartman Foto: åsa johansson Vi erbjuder varje år skånska elever i olika åldrar en rad olika aktiviteter i utemiljö, delvis med anslag från Region Skåne och i samarbete med och på uppdrag av olika aktörer. Gemensamt för alla projekt är ett lärande baserat på upplevelser i utemiljö. Eleverna ska få kunskap om - och bygga upp en relation till naturen. De ska få inspiration, vara kreativa och gärna få både sociala och fysiska utmaningar. Allt arbete kopplas till skolans läroplan och uppfyllandemål. Under året har cirka elever och närmare 600 pedagoger deltagit i vår utomhuspedagogiska verksamhet. Äventyret För sjätte året i rad har skånska elever varit hjältar i ett upplevelsebaserat äventyrsspel i Fulltoftas skogar, iscensatt och producerat av Drömmarnas Hus elever från 17 skånska kommuner har fått stiga in i en okänd värld, där de fått medla i konflikter och lösa problem med hjälp av de förberedelser som gjorts i klassrummet innan. Årets Äventyr var en del av InnoCarnival Skåne som Malmö Stad arrangerade, vilket gjorde att dubbelt så många elever kunde delta. Äventyrspedagogiken bygger på idén om att sätta lärandet i ett sammanhang via en ramberättelse. Äventyret finansierades av Stiftelsen Skånska Landskap (med anslag från Region Skåne) samt Malmö Stad. Naturskolan Gladan I Snogeholm har elever fått leta skatter i skogen med hjälp av gps, tillverka kolkrita, laga mat i kokgrop och lära sig att göra upp eld med Naturskolan Gladan. Klassen har kunnat välja bland en rad olika aktiviteter tillsammans med kunniga naturvägledare, där dagen skräddarsytts efter klassens behov och önskemål. Flera klasser har också valt att stanna över i någon av lägergårdarna i Snogeholm. Som ett resultat av minskade bokningar inom Naturskolan Gladan har medel omfördelats till Flygande Gladan. Naturskolan Gladan flyger istället ut till utvalda skolor i Skåne, och aktiviteterna sker vid skolan och i närbeläget strövområde. Denna verksamhet har pågått sedan Under året har Trelleborg, Svedala och Burlövs kommun har fått besök av Flygande Gladan.

10 Utomhuspedagogik Naturskolan drivs av Skogssällskapet på uppdrag av Stiftelsen Skånska Landskap (med anslag från Region Skåne). En dag på Skåneleden Femteklassare från tolv kommuner har för femtonde året i rad kunnat vandra på Skåneleden med naturvägledare i projektet En dag på Skåneleden. Vandringarna har skett i Fulltofta, Snogeholm eller Klåveröds strövområde, där eleverna fått kunskap om allemansrätt, näringskedjan och hälsa. Eleverna har också medverkat i en fototävling på temat naturens mönster, där vinsten är en lägervistelse med övernattning i Snogeholms strövområde och aktiviteter med Naturskolan Gladan. En dag på Skåneleden är ett samarbetsprojekt mellan Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, Sparbanken Skåne och Stiftelsen Skånska Landskap. Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta står för största delen av finansieringen. Skogssällskapet planerar och genomför dagarna på Stiftelsen Skånska Landskaps uppdrag. Naturdagarna Klasser från Ängelholm, Höganäs, Landskrona och Kristianstad har fått möta yrkesverksamma jägare, skogsarbetare och naturvägledare. De har bland annat fått följa trädets väg från planta till virke och matens väg från jord till bord. Aktiviteterna har skett i strövområdena Breanäs, Grytåsa och Arrie, och har genomförts tillsammans med Skogssällskapet, Jägareförbundet Skåne, Skogsstyrelsen, Södra och Sydved. Dessutom har en naturdag genomförts speciellt för naturskolepedagoger i Snogeholms strövområde. Trädprojekt Orups skog Hösten 2014 inledde vi en större pedagogisk satsning vid Sätoftaskolan i Höör. Satsningen hängde ihop med en avverkning precis bredvid skolan, som utvecklades till en pedagogisk möjlighet och ett samarbetsprojekt med skolans 20 lärare och 400 elever. I projektet får lärarna inspiration och kunskap om utomhuspedagogik samt naturoch skogsvård. Eleverna får möta både skogsarbetare och utomhuspedagoger i ett fördjupat ämnesövergripande arbete om träd, avverkning, biologisk mångfald, historia och berättelser om skogen. Projektet genomfördes i samarbete med Skogsstyrelsen och Osby Naturbruksgymnasium. I siffror: Totalt antal elever: (2013: 8 967; 2012: 7 724; 2011: 7 697) Totalt antal lärare/pedagoger: 587 Äventyret: elever (2013: 1 050; 2012: 1 006; 2011: 1 033) Naturskolan Gladan: elever (2013: 1 770; 2012: 1 148; 2011: 1 449) Flygande Gladan 504 elever (2013: 468; 2012: 418; 2011: 227) Naturdagarna: elever (2013: 1 639; 2012: 1 440; 2011: 1 231) Trädprojekt Orups skog: 330 elever En dag på Skåneleden: elever (2013: 3 492; 2012: 3 479; 2011: 3 237) Lägergårdar i Snogeholm: 234 övernattningsdygn (2013: 258; 2012: 247; 2011: 241) Foto: åsa johansson

11 Vårda skog och kulturminnen Att vårda naturoch kulturmiljöer Vi månar om att sköta våra marker så att biologisk mångfald och olika landskapstyper bevaras och utvecklas. Men vi vill också vårda, synliggöra och öka framkomligheten till platser som är intressanta för våra besökare, både kultur- och fornminnen och värdefulla landskapsmiljöer. Foto: stefan olsson Foto: lena arenbo De största insatserna görs på de naturreservat och Natura 2000-områden som stiftelsen förvaltar. Sedan 2012 deltar vi i EU-projektet SandLife, ett restaureringsprojekt för att göra sandmarker mer öppna och som drivs av Länsstyrelsen. Tre av våra områden är med i projektet: Friseboda, Kronoskogen och Vitemölla. I Kronoskogen har dynområden restaurerats, där bland annat vresros och bergtall tagits bort. I Vitemölla har vi haft en arbetsdag under året tillsammans med frivilliga och det skötselråd som bildats, då vi röjt och avverkat tall och skapat sandblottor. Tanken är att gynna äldre vresiga tallar och återskapa öppna sand- och gräsområden. Även i Friseboda har vi tagit bort främmande trädarter, bland annat bergtall. I flera av våra områden hjälper betande djur till att bevara landskapet öppet och skapa förutsättningar för att unika växter ska trivas. Årligen utförs naturvårdsåtgärder på flera av de olika stiftelsernas betesmarker. Vid Vasahus i Fulltofta strövområde har vi röjt för att kunna återuppta betet i den gamla torpmiljön. Vi har också röjt bort ört- och buskvegetation från fornminnen och kulturlämningar i Klåveröd, I siffror: Naturvårdsröjning: 28 hektar mark (2013: 49; 2012: 29; 2011: 40) Stängsling av betesmark: 6 hektar (2013: 39; 2012: 78; 2011: 95) Åtgärdade kultur- och fornlämningsobjekt: 28 (2013: 28; 2012: 28; 2011: 23) Fulltofta, Snogeholm och Finstorp. Röjningen här är också viktig för att bevara traditionella slåttermarker. I Orup har olika åtgärder gjorts inom ett område med höga naturvärde, för att gynna vidkroniga ädellövträd och avveckla inväxande gran. Det handlar också om att glesa ut träd för att öka sikten och förbättra besöksupplevelsen i det välbesökta strövområdet. Vid Sätoftaskolan i Orup har också ett mindre område med gran avverkats. Tanken är att avveckla granen som blivit gammal med vindfällen och insektsangrepp som följd och istället plantera lövskog för att förstärka de redan höga naturvärdena. Avverkningen blev startskottet för ett trädprojekt där hela skolan involverades (se under utomhuspedagogik). Vi har fortsatt tidigare påbörjat arbete med att utveckla 18 anlagda våtmarker och dammar i Snogeholm och Fulltofta, för att upprätthålla och förbättra våtmarkernas naturvårdsnytta inför framtiden. Vi har även bidragit till inventeringen av Skånes kronhjortar.

12 Skogsbruk Att avverka skog med omsorg Vid sidan om den del av vår verksamhet som rör rekreation och friluftsliv och som är bidragsfinansierad har vi ett uppdrag att förvalta egen och fem andra stiftelsers mark. På delar av marken bedriver vi skogsbruk, som inte bara ger avkastning till stiftelserna utan också tar hänsyn till miljön och sociala värden. Stiftelsen Skånska Landskap är markägare till drygt ha skog, åker och övrig mark, som omfattar delar av strövområdet Fulltofta och Fulltofta Naturcentrum. Enligt avtal med fem andra skogs- och fritidsstiftelser med anknytning till Region Skåne förvaltar vi ytterligare hektar mark (se sidan 16). Här bedriver vi ett skogsbruk, som är miljöcertifierat genom de båda certifieringssystemen fsc och pefc. Under hösten 2013 drabbades södra Sverige av stormarna Simone och Sven, med stora skador och vindfälld skog i flera av våra områden. Första halvåret 2014 präglades därför helt av att ta hand om vindfällen efter stormarna. Arbetet tog tid eftersom så stora ytor med stor spridning drabbades. Nedfallna träd i anslutning till vägar och stigar prioriterades först. Att gynna de trädslag som är naturliga för landskapet är viktigt när vi planterar ny skog. Särskilda insatser görs för att gynna ädellövskog som bok, ek, ask, lind och lönn. Under året har vi planterat två större områden med ek i Fulltofta strövområde och ett med bok i Blinkarp (totalt ca 9,5 ha). Det har bland annat varit möjligt tack vare bidrag från Landsbygdsprogrammet. I ett mindre område i Orup avverkades äldre och insektsangripen gran till förmån för ek (se under natur- och kulturvård). Vi har röjt stora arealer ungskog i Fulltofta och Orup. Vi använder en mindre skonsam skotare/skördare till åtgärder på fuktiga områden och vid naturvårdsåtgärder. Vid föryngring i områden med forn- och kulturminnen använder vi en liten och smidig fläckmarkberedare för minsta möjliga påverkan på marken. I siffror Avverkat volym (alla stiftelser): m3fub (2013: ; 2012: ; 2011: ) Föryngringsareal som är lövskog (på Stiftelsen Skånska Landskaps mark): 78 % (2013: 14 %; 2012: 57 %) Foto: lena arenbo

13 Gör vi rätt? På rätt väg Vi vill såklart ha nöjda besökare i våra strövområden. Och vi vill ha en verksamhet som har så liten miljöpåverkan som möjligt. Men är vi på rätt väg? För att få svar har vi satsat på en större utvärdering av Fulltofta Naturcentrum och har antagit en ny handlingsplan för vårt miljöarbete. Vi månar om att sköta våra marker och ha en verksamhet som i så liten grad som möjligt påverkar miljön negativt. Där det går vill vi snarare påverka miljön i positiv riktning. Vi jobbar mot de regionala miljömålen och har bland annat anslutit oss till Region Skånes initiativ om ett 100 % fossilbränslefritt Skåne år Samtidigt har vi verksamhet, inte minst inom skogsbruket, där utmaningar är stora inom miljöområdet. För att få en bättre bild av vår miljöpåverkan gjorde vi 2013 en kartläggning av vår och våra förvaltade stiftelsers miljöpåverkan. Resultatet hjälper oss att planera framtida åtgärder och prioriteringar. Vi ser också var i vår verksamhet de största miljöbovarna finns. Kartläggningen låg till grund för den handlingsplan Miljön i fokus En handlingsplan för Stiftelsen Skånska Landskaps miljöarbete, som antogs av vår styrelse i oktober Det är ett viktigt styrdokument som vi jobbar aktivt med på både kort och lång sikt. Då vi i princip kommit i mål vad gäller förnyelsebar el och värme har fokus under året varit på verksamhetens transporter. De flesta av våra strövområden är obemannade och vårt enda redskap hittills har varit de besöksräknare som finns utplacerade på utvalda platser. För att få bättre kännedom om våra besökare och deras upplevelser har vi under perioden oktober 2013 till maj 2014 utvärderat Fulltofta strövområde och Fulltofta Naturcentrum. Enkäten har kunnat besvaras i pappersform på naturcentrat och via webben, och totalt har 230 personer deltagit. Ett 40-tal intervjuer har också gjorts på olika platser och vid olika tillfällen i strövområdet. Tack vara enkäten får vi en bättre bild av var våra besökare kommer ifrån, hur man tar sig till Fulltofta och med vem, och vad man helst gör här. Vi får en indikation på vad besökare tycker är bra och vad som kan bli bättre. I de öppna svaren får vi förslag på vad vi kan förändra och vad man vill se och uppleva i Fulltofta i framtiden. En studentmedarbetare har varit anställda för att genomföra undersökningen. Under 2014 gjorde vi också en mer noggrann besöksräkning i Fulltofta och Arriesjön. Tidigare års mätningar baseras på ett trettiotal trafikräknare. Utifrån rådatan har beräkningar gjorts för att uppskatta totalt antal besökare i våra strövområden. Under 2014 beslutade vi att istället göra mer grundliga och mer tillförlitliga beräkningar i utvalda strövområden. Foto: lena arenbo

14 Skåneleden Skåneled i förändring Exportmogen led år 2020 och en ordentlig kvalitetshöjning. Det är fokus när Skåneleden ska uppgraderas för att motsvara internationella besökares behov. Under 2014 togs flera steg i rätt riktning. Stiftelsen Skånska Landskap bidrog i detta arbete. Region Skåne har huvudansvaret för Skåneleden, Stiftelsen Skånska Landskap ansvarar för förvaltningen av leden och totalt 26 kommuner ansvarar för all skötsel. Mellan Region Skåne och Stiftelsen Skånska Landskap görs årligen en överenskommelse, där stiftelsens uppdrag beskrivs. Tyngdpunkten för Stiftelsen Skånska Landskaps under året har varit att arbeta fram en kvalitetsstandard, och hitta former för att säkerställa och samordna kvalitetsarbetet i alla Skåneledskommuner. Under 2015 går denna ut på remiss, för att sedan vara ett styrdokument för ledansvariga att jobba efter, tillsammans med den skyltstandard och monteringsmanual som Skåneledsgruppen tagit fram. En skötselutbildning för alla ledansvariga håller också på att ta form. Under den årliga Skåneledsträffen presenterades samtliga kvalitetsdokument för ledansvariga. Träffen skedde i Helsingborg i samarbete med Eurorandos projektgrupp och Kullaledens avslutande seminarium. Stiftelsen samordnar arbetet med kommunansvariga och ansvarar tillsammans med huvudmannen för dialogen med Skåneledens besökare via webb, sociala medier, e-post och telefon. Vi har också på olika sätt deltagit i det arbete som Region Skåne lett kring att utveckla leden och är med på alla styrgruppsmöten. Under året har det gjorts en statusinventering på sl5 Öresundsleden samt den norra delen av sl2 Nord-Sydleden. Uppföljande träffar kring kvalitet har skett i Vellinge och Höörs kommuner. Delledsträffar har genomförts för kommunansvariga för sl1, sl3 och sl4. Mycket tid har lagts på att stödja huvudmannen i kommunkontakter gällande skyltstandard och ungdomssatsning. Som en del i arbetet med att kvalitetssäkra leden har Stiftelsen Skånska Landskap fått ett utökat ansvar framöver. Arbetet med att rekryterera en ny tjänst skåneledskoordinator påbörjades i slutet av året och utannonseras i februari För mer utförlig beskrivning av Skåneledsarbetet 2014 hänvisar vi till Skåneledens årsberättelse. Foto: johan hammar

15 Personal Stefan Olsson, vd (100 %) Katarina Johansson, administratör (80 %) Anders Rosell, skogsförvaltare (100 %) Eva Tronarp, strateg natur och friluftsliv (50 %) t o m januari. Åsa Johansson, strateg natur och friluftsliv (100%) fr o m april. Nina Syde, strateg natur och friluftsliv (100 %) Lena Arenbo, kommunikationsansvarig (80 %) Ina Dodd, skogs- och miljöutvecklare (75 %) Linda Knöös, verksamhetschef Fulltofta Naturcentrum (100%) fr o m april Carina Eriksson, cafébiträde/receptionist (75%) fr o m augusti Marie Nordqvist, cafébiträde/receptionist (timanställd) fr o m augusti Ann-Christine Grönberg, cafébiträde/receptionist (timanställd) fr o m augusti Julia Göransson, studentmedarbetare (utvärdering Fulltofta) Styrelse Ordförande Carin Wredström (m) Vice ordförande Gunnar Jönsson (s) Ledamöter Staffan Appelros (m) Lars Johnsson (m) Sam Skällberg (mp) Pia Jönsson (s) Jan-Erik Andersson (s) Ersättare Rune Andersson (fp) Staffan Fredlund (c) Lennart Svensson (kd) Mathias Persson (s) Ulrika Tollgren (s) Foto: johan hammar

16 Båstad DJURHOLMEN Ängelholm KRONOSKOGEN GRYTÅSA Höganäs VEDBY Åstorp S L 5 Ö r e sundsl e d e n Helsingborg KLÅVERÖD SL1 K u s t t FINSTORP FROSTAVALLEN Höör Landskrona i ll Kustleden MÖLLERÖDSJÖ VEDEMA SL2 Nord t ill S y leden d FULLTOFTA Hässleholm BOCKEBODA BREANÄS Åhus Kristianstad Stiftelser Av stiftelsernas totala markinnehav på hektar äger Stiftelsen Skånska Landskap totalt 2366 ha, varav Fulltofta strövområde (på 2076 ha). Övrig mark förvaltar vi åt fem andra stiftelser med anknytning till Region Skåne. Genom avtal görs stiftelsernas marker tillgängliga för allmänheten samtidigt som Stiftelsen Skånska Landskap ensam blir ansvarig för drift och underhåll. Avtal är tecknade med: Stiftelsen för Fritidsområden i Skåne, totalt ha, varav ha är strövområden (Breanäs, Friseboda, Järavallen, Kronoskogen, Frostavallen, Skrylle, Vitemölla, del av Fulltofta, Arrie och Tjörnedala). Stiftelsen O D Krooks donation i M-län, totalt ha, varav ha är strövområden (Snogeholm, Klåveröd och del av Fulltofta). JÄRAVALLEN Lund Eslöv Hörby SL3 Ås t i l FRISEBODA l Åsleden Stiftelsen O D Krooks donation i L-län, totalt ha, varav ha är strövområden (Djurholmen, Vedema, Vedby, Möllerödssjö, Grytåsa och Bockeboda). SKRYLLE SNOGEHOLM VITEMÖLLA TJÖRNEDALA Stiftelsen Jur Dr H Cavallis donationsfond, totalt 112 ha som är strövområdet Finstorp. Malmö ARRIESJÖN Skanör Falsterbo Trelleborg Malmö Airport Ystad Tomelilla Simrishamn S L 4 Ö s t e rlenleden Stiftelsen Emil Bondessons skogsvårdsfond, totalt 50 ha, Lärkeröd, som inte är strövområde. Grafisk formgivning: giv akt skåne.

17

Koncernkontoret Enheten för Miljöstrategier

Koncernkontoret Enheten för Miljöstrategier Koncernkontoret Enheten för Miljöstrategier Område Samhällsplanering Oddvar Fiskesjö Enhetschef Oddvar.fiskesjo@skane.se BILAGA Verksamhetsinformation Datum 2014-11-25 1 (10) 1. s Miljövårdsfond sid 1

Läs mer

Ut i Skåne. Din guide till. strövområden

Ut i Skåne. Din guide till. strövområden Ut i Skåne Din guide till strövområden Titta in i våra 19 strövområden DJURHOLMEN KRONOSKOGEN VEDBY GRYTÅSA MÖLLERÖDSJÖ VEDEMA BREANÄS KLÅVERÖD FINSTORP BOCKEBODA FROSTAVALLEN FULLTOFTA JÄRAVALLEN FRISEBODA

Läs mer

Bilaga 1. Definition av exportmognad. Region Skåne, 2013 Bilaga 1. Definition av exportmognad

Bilaga 1. Definition av exportmognad. Region Skåne, 2013 Bilaga 1. Definition av exportmognad Bilaga 1. Definition av exportmognad Bilaga 1 Definition av exportmognad Begreppet exportmognad är definierat av Visit Sweden, ett kommunikationsföretag i Sverige som ansvarar för att marknadsföra Sverige

Läs mer

Handbok. Schysst sommar

Handbok. Schysst sommar Handbok Schysst sommar 1 Varmt tack till Lars Vaste Andersson, Naturskyddsföreningen, vars engagemang och förtroende gjorde detta projekt möjligt, och särskilt tack till Linnéa Falk som skapade och idéutvecklade

Läs mer

Svenska naturreservat och nationalparker - En outnyttjad resurs!

Svenska naturreservat och nationalparker - En outnyttjad resurs! Svenska naturreservat och nationalparker - En outnyttjad resurs! Innehållsförteckning Värna, vårda visa att förvalta och nyttja skyddad natur...2 När folket kom till naturreservaten i Östergötland...3

Läs mer

Information från Sjöbo kommun #1 2014. Träna under bar himmel Leader blir LLU Två nya kulturföreningar. Sjöbo - en plats för tillväxt.

Information från Sjöbo kommun #1 2014. Träna under bar himmel Leader blir LLU Två nya kulturföreningar. Sjöbo - en plats för tillväxt. Information från Sjöbo kommun #1 2014 Träna under bar himmel Leader blir LLU Två nya kulturföreningar Sjöbo - en plats för tillväxt. Varsågod! Sjöbomagasinet delas ut till alla hushåll i Sjöbo kommun.

Läs mer

LIVET PÅ LANDET. Tillsammans in i framtiden. Special Edition: Foto: Hans Nilsson

LIVET PÅ LANDET. Tillsammans in i framtiden. Special Edition: Foto: Hans Nilsson LIVET PÅ LANDET Foto: Hans Nilsson 2013 Special Edition: Tillsammans in i framtiden 1. Nominerade Årets Landsbygdsprojekt En klar strategi ska ge Tomelillas landsbygd fiberbredband Strategisk planering

Läs mer

EN ATTRAKTIVARE VÅRD- OCH OMSORGSSEKTOR

EN ATTRAKTIVARE VÅRD- OCH OMSORGSSEKTOR MÖTAS EN ATTRAKTIVARE VÅRD- OCH OMSORGSSEKTOR Ansvarig utgivare: Kommunförbundet Skåne Redaktör: Jessica Tranquist, Tranquist Utvärdering AB Texter: Lotta Solding, ORDSPRÅK, Joakim Tranquist, Tranquist

Läs mer

Sammanfattning av projektet med. Vombsänkan som. pilotområde

Sammanfattning av projektet med. Vombsänkan som. pilotområde Sammanfattning av projektet med Vombsänkan som pilotområde Innehåll Sammanfattning Bakgrund Pilotområdet Vombsänkan Delaktig landskapsplanering Aktiviteter Landskapsanalys Informationsåtgärder Studieresor

Läs mer

L A N D S B Y G D E N S B Ä S T A 2013

L A N D S B Y G D E N S B Ä S T A 2013 LANDSBYGDENS BÄSTA 2013 Fakta om Landsbygdsnätverket: Drivs inom ramen för Sveriges landsbygdsprogram 2007 2013 och ska stärka genomförandet. Samlar myndigheter och organisationer som är engagerade i arbetet

Läs mer

Fritt fram. för friluftsliv. Tema 2015: Utomhus i stan NATUR FÖR ALLA PRISADE PÅ SMEDJAN FIGHTEN OM MARKEN. Tillgänglighet. Örnsköldsvik knep priset

Fritt fram. för friluftsliv. Tema 2015: Utomhus i stan NATUR FÖR ALLA PRISADE PÅ SMEDJAN FIGHTEN OM MARKEN. Tillgänglighet. Örnsköldsvik knep priset Fritt fram för friluftsliv Tema 2015: Utomhus i stan 8 PRISADE PÅ SMEDJAN NATUR FÖR ALLA 16 FIGHTEN OM MARKEN Örnsköldsvik knep priset Tillgänglighet Så kan staden Sveriges Friluftskommun 11på tapeten

Läs mer

Svenskt Hästmuseum förstudierapport

Svenskt Hästmuseum förstudierapport Svenskt Hästmuseum förstudierapport av Gunnar Petersson November 2009 ISBN-978-91-977299-2-5 2 Förord Uppdraget är att ge ett allsidigt underlag inför beslut att etablera ett levande svenskt hästmuseum

Läs mer

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat 1 (23) Rapport Datum 2015-03-31 Diarienummer KTN 40-2014 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Maria Larsson, Tomas Zeljko Telefon: 010-4412032, 010-441 21 84 E-post: maria.a.larsson@vgregion.se,

Läs mer

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter SÄG JA LITE OFTARE Summerade projektrapporter Innehållsförteckning Bakgrund 2 Projektsammanfattning 3-13 Projektrapport period 1 14-18 Projektrapport period 2 19-27 Projektrapport period 3 28-31 Projektrapport

Läs mer

Information från kommunstyrelsen till Dig som bor i Lomma kommun

Information från kommunstyrelsen till Dig som bor i Lomma kommun Lommaaktuellt Nr 3, september 2011 Information från kommunstyrelsen till Dig som bor i Lomma kommun ÄNNU EN FÖRSKOLA INVIGD Behovet av förskoleplatser i kommunen är fortsatt mycket stort. För någon vecka

Läs mer

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DOKUMENTATION GÖTEBORG DE UNGAS SOMMARAKADEMI 2010 GULLSPÅNG PICCOLOKULTURUTVECKLARE 2010 MARIESTAD GRAFFITI MARIESTAD SKÖVDE KULTURLABB PÅ HJUL 2010 2 INTRO Detta är

Läs mer

Västergatan i förvandling Erfarenhetsutbyte i LIFEscape Nyföretagandet ökar

Västergatan i förvandling Erfarenhetsutbyte i LIFEscape Nyföretagandet ökar Information från Sjöbo kommun #3 2012 I detta nummer: Västergatan i förvandling Erfarenhetsutbyte i LIFEscape Nyföretagandet ökar Sjöbo - en plats för tillväxt. Varsågod! Sjöbomagasinet delas ut till alla

Läs mer

Tema: Näringsliv. Näringslivskontoret skapar förutsättningar. Älvsbyn bäst på Ung Företagsamhet. Åsa tog över åkerifirman Hit & Dit

Tema: Näringsliv. Näringslivskontoret skapar förutsättningar. Älvsbyn bäst på Ung Företagsamhet. Åsa tog över åkerifirman Hit & Dit Näringslivskontoret skapar förutsättningar Älvsbyn bäst på Ung Företagsamhet Teknik i skolan med Pia och Therese Åsa tog över åkerifirman Hit & Dit NR 1 / 2010 INFORMATION FRÅN ÄLVSBYNS KOMMUN Tema: Näringsliv

Läs mer

Verksamhetsberättelse för naturum Vattenriket År 2013

Verksamhetsberättelse för naturum Vattenriket År 2013 1 (22) KRISTIANSTADS KOMMUN B IO SF ÄR E N H E T E N Naturvårdsverkets ärendenr: NV-07102-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE för naturum Vattenriket 2014-02-14 Verksamhetsberättelse för naturum Vattenriket År 2013

Läs mer

naturlig rekreation - utveckling i samverkankan Naturlig rekreation utveckling i samverkan

naturlig rekreation - utveckling i samverkankan Naturlig rekreation utveckling i samverkan Naturlig rekreation utveckling i samverkan Dokumentation från Stadshallen och Krankesjön 18 maj 2004 Vi har behov v av v återfödelse Kommunalråd Rolf Englesson från Lund inledde konferensen: ensen: - Rekreation

Läs mer

Naturinformation och tillgänglighet

Naturinformation och tillgänglighet Naturinformation och tillgänglighet Ett LONA projekt i Lunds kommun 2005.06.30-2009.06.30 Innehåll Sammanfattning 1 Kunskapsuppbyggnad 2 Inventeringen 2 Utbildning 3 Vård och förvaltning 4 Handikaappgrill

Läs mer

POPULÄRA 2013. Varför regnar det guld ÖVER DESSA PERSONER? Läs om LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄNS ÅRSREDOVISNING

POPULÄRA 2013. Varför regnar det guld ÖVER DESSA PERSONER? Läs om LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄNS ÅRSREDOVISNING LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄNS POPULÄRA 2013 ÅRSREDOVISNING Varför regnar det guld ÖVER DESSA PERSONER? Läs om Landsbygdsprogrammets effekter Smart Housing Småland Natur och levande kulturhistoria Så

Läs mer

Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne. tema Produkt- och destinationsutveckling

Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne. tema Produkt- och destinationsutveckling Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne tema Produkt- och destinationsutveckling 16 dec 2010 Samarbete gör Skåne till vinnare tack för stort engagemang och många konkreta idéer för

Läs mer

Landskapsbilder: N-A Andersson; Konsertbild: SommarRock; Valborgsbål: Svedala kommun; Workshopbild A Ranger & K Westerberg

Landskapsbilder: N-A Andersson; Konsertbild: SommarRock; Valborgsbål: Svedala kommun; Workshopbild A Ranger & K Westerberg Leader d l Landskapsbilder: N-A Andersson; Konsertbild: SommarRock; Valborgsbål: Svedala kommun; Workshopbild A Ranger & K Westerberg Utvecklingsstrategi för Leader Söderslätt mellan 2008 och 2013 I Leader

Läs mer

Skånetrafiken satsar i Sjöbo Nytt liv kring Möllers mosse Integrationsminister besökte Sjöbo

Skånetrafiken satsar i Sjöbo Nytt liv kring Möllers mosse Integrationsminister besökte Sjöbo Information från Sjöbo kommun #3 2014 Skånetrafiken satsar i Sjöbo Nytt liv kring Möllers mosse Integrationsminister besökte Sjöbo Sjöbo - en plats för tillväxt. Varsågod! Sjöbomagasinet delas ut till

Läs mer

Svenska FSC Årsredovisning 2013

Svenska FSC Årsredovisning 2013 med verksamhetsberättelse FSC, A.C. All rights reserved. FSC F000229 Rapport 1:14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsberättelse Ett FSC världen över 4 5 Ökad kännedom om- och breddat engagemang för FSC! 6

Läs mer

Flyinge Utveckling i projekt TreFas

Flyinge Utveckling i projekt TreFas Flyinge Utveckling i projekt TreFas av Gunnar Petersson Oktober 2011 2 Förord Denna rapport beskriver hur den ideella Flyinge Utveckling i projekt TreFas arbetat med att stärka andra föreningar från den

Läs mer

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete 312 94 Laholm Möllans Förskola Brödåkravägen 10 31294 Laholm Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete Föräldrakooperativet Möllan Sammanfattning Förskolan Möllan drivs som ett föräldrakooperativ

Läs mer

Stiftelsen Håll Sverige Rent. Miljöredovisning 2013

Stiftelsen Håll Sverige Rent. Miljöredovisning 2013 Stiftelsen Håll Sverige Rent Miljöredovisning 2013 Stiftelsen Håll Sverige Rent Juni 2014 INNEHÅLL Sammanfattning...4 1. Håll Sverige Rent-kampanjen...6 1.1 De Nationella Skräpplockardagarna 2013...7 1.2

Läs mer

skogen & kraften juni 08 Information från Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar

skogen & kraften juni 08 Information från Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar Information från Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar skogen & kraften juni 08 NYA JORDFÖRVÄRVSLAGEN KAN PÅVERKA BESPARINGENS FRAMTID RÖJNING EFTER VÄGAR STARTAR I SOMMAR VAD HÄNDE SEDAN? VI GER DIG

Läs mer