Årsberättelse / 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse / 2014"

Transkript

1 Årsberättelse /2014

2 Vårt uppdrag Natur att må bra i Att människor mår bra av att vistas i naturen visar forskning. De som har ett naturligt förhållande till naturen känner också oftast ett större engagemang för vår miljö. Därför är det inte så konstigt att vi vill inspirera fler att ge sig ut i den skånska naturen. Och det är precis det Stiftelsen Skånska Landskaps verksamhet handlar om. Vi vill inspirera både naturfrälsta och naturovana att upptäcka och besöka naturen, och vi ska skapa förutsättningar för att våra besökare ska få en så bra naturupplevelse som möjligt. Arenan har vi närmare hektar mark och 19 strövområden spridda över hela Skåne, där närmre tjugo procent är skyddat som naturreservat. Delar av marken äger Stiftelsen Skånska Landskap, men vi förvaltar också fem andra stiftelsers mark. På våra marker bedriver vi ett aktivt skogsbruk som ska lämna avkastning till stiftelserna. Marken arrenderas också ut för jordbruk, jakt och fiske vilket gynnar många boende på landsbygden. Där markerna används för strövområden har vi byggt upp en infrastruktur med markerade stigar, informationstavlor, toaletter och iordningställda rastplatser allt för att göra naturen tillgänglig för fler besökare. I tre områden har vi besökscentrum med bemanning, service och information. Och genom vår utom- huspedagogik får barn årligen uppleva naturen tillsammans med utomhuspedagoger. Men vi är fortfarande okända för många. Ute i våra strövområden är slitaget högt och behovet av underhåll stort. Samtidigt ser vi en utveckling där alltfler efterfrågar mer tillrättalagd natur, organiserade naturupplevelser och bättre service ute i naturen. Vår utmaning är att hela tiden förbättra besökarnas möte med oss ute i våra strövområden. Det handlar om att se över infrastruktur och skyltning, erbjuda olika aktiviteter i våra strövområden, vårda våra natur- och kulturmiljöer och försöka bedriva ett uthålligt skogsbruk som samtidigt ger oss skogar som är trevliga att vistas i. Men det handlar också om att öka kännedomen om oss och de platser och naturupplevelser som vi kan erbjuda. Det är ett långsiktigt arbete som måste få ta tid. Under 2014 har vi tagit flera steg i rätt riktning! Stefan Olsson Vd, Stiftelsen Skånska Landskap Stefan Brandt, Styrelseordförande Foto: johan hammar Stiftelsen Skånska Landskap: bildades 2004 av Region Skåne med uppdrag att skydda, bevara, restaurera och utveckla natur- och kulturmiljöer samt stimulera det rörliga friluftslivet. är sedan 2010 en självständig organisation, med ett årligt anslag från Region Skåne för den del av verksamheten som rör rekreation och friluftsliv. förvaltar fem stiftelser med anknytning till Region Skåne där vi bedriver näringsverksamhet (skogsbruk).

3 Våra strövområden Stigar kräver omvård Att göra våra strövområden attraktiva och tillgängliga för så många som möjligt tycker vi är viktigt. Det ska vara lätt att ta sig runt och lätt att hitta till aktiviteter och platser värda ett besök. Det kräver bra infrastruktur, skyltning och information. I alla våra områden finns en uppbyggd infrastruktur i form av stigar, informationstavlor, toaletter, grillplatser, bord och bänkar, fågel- och utsiktstorn. Väder, vind och besökare sliter hårt, och behovet av regelbunden skötsel och underhåll är stort. Vid sidan om det löpande underhållet gör vi punktinsatser varje år för att höja kvaliteten och öka tillgängligheten i utvalda områden. Fokus under året har varit att höja standarden i sex av våra strövområden: Bockeboda, Djurholmen, Finstorp, Järavallen, Vedema och Vedby. I Bockeboda har två års upprustning inom ramen för ett eu-projekt avslutats. Här finns nu flera nya stigar, varav en är rullstolsvänlig, nya rastplatser, parkeringar, toaletter och informationstavlor, hinderbana för barn och natur- och kulturstig. I Järavallen har arbetet fortsatt med att bygga upp infrastrukturen runt den badsjö som anlades Här har vi också påbörjat arbetet med att göra iordning två nya entréer och dra nya stigar i anslutning till bussförbindelser. Förseningar gör att allt blir klart först I Djurholmen har vi bland annat märkt om alla stigar och knutit ihop småstigar till längre slingor. Vi har också lagt ny spång över Djurholmamossen, med virke från egna skogar. Runt Barsjön i Vedema har grillplatserna och hinderbanan rustats upp. Alla sex områden utom Järavallen har fått helt nya skyltar med bättre information och karta. Helt nya foldrar har tagits fram för Vedby, Finstorp, Djurholmen och Bockeboda. I Snogeholms strövområde har vi gjort om Landskapslabbet, inom ramen för ett EU-projekt. Helt nya och mer tilltalande skyltar finns nu längs den två kilometer långa stigen, och visar på de olika trädslagsförsöken i området. Under året påbörjade vi också renoveringar av alla utsiktstorn i våra områden. Det fina sommarvädret med många besökare medförde generellt stort tryck på sophantering och problem med nedskräpning, och vi fick därför öka skötseln i flera strövområden. Foto: jenny brandt I siffror*: Besökare Fulltofta strövområde: (baserat på 20 personräknare) Besökare Arriesjöns strövområde: (baserat på 6 personräknare) * Sedan 2014 gör vi grundligare mätningar i utvalda strövområden, eftersom tidigare besöksstatistik inte varit tillfredställande (se mer under Gör vi rätt?). Foto: johan hammar

4 Nystart Fulltofta Naturcentrum i ny kostym I augusti tog vi formellt över nycklarna till Fulltofta Naturcentrum och tackade av den entreprenör som drivit café och naturcentra de senaste fem åren. Samtidigt påbörjade vi vårt långsiktiga arbete med att utveckla utställning, café, besökscentrum och närområde. Foto: jenny brandt Sedan augusti 2014 driver vi Fulltofta Naturcentrum i egen regi. När avtalet med Edskog Natur gick ut valde vi att anställa egen personal, för att få ökat ägarskap i utveckling av café, konferens, utställning och närområde, och få bättre direktkontakt med våra besökare. Målet är att göra Fulltofta Naturcentrum mer känt och attraktivt som utflyktsmål och vandringscentrum både för boende i närområdet, från övriga Skåne och för naturintresserade turister. Möjligheten att äta gott i en trevlig miljö stärker Fulltofta Naturcentrum som besöksmål, och kan också locka en mer naturovan målgrupp till området. Vi har därför fokuserat på att utveckla caféet under hösten 2014 både inredning, serveringsytor, meny och rutiner. Nya stolar har fått flytta in, de gamla borden har fått nya bordsskivor av virke från våra egna skogar och serveringsdisken har gjorts mer välkomnande. En utmaning är de små ytorna och begränsade möjligheterna att baka och tillaga mat. Här har vi kommit en bra bit på väg: idag är ungefär hälften av det vi serverer tillagat på plats, resten är i så hög grad det går lokalproducerat. Stor del av det vi serverar är ekologiskt, krav-märkt och/eller Fairtrade. För att nå en bred målgrupp har vi satsat på flera olika evenemang. Besöksantalet har generellt varit högt, vi har nått nya besökare som upptäckt Fulltofta Naturcentrum för första gången och har överlag fått väldigt positiv feedback (se mer under evenemang). Vi har lanserat en facebooksida och en blogg, för att de som aktivt följer oss ska få inspirerande och uppdaterad information som lockar till besök, men också kunna ha en dialog med oss, vara våra ambassadörer och dela våra inlägg. Vi har också inlett ett nära samarbete med Hörby kommun, bland annat för att gemensamt marknadsföra Fulltofta Naturcentrum gentemot kommuninvånare och turister. Under 2015 ligger fokus på att utveckla närområdet och skyltningen. Foto: johan hammar I siffror: Besökare Fulltofta Naturcentrum utomhus: , varav besökt utställningen Turridningar i Fulltofta: personer (2013: 1 958; 2012: 1 700; 2011: 1 100)

5 Evenemang Höstdag på Fulltofta Naturcentrum Kul i skogen För stora och små! Söndag 12 oktober kl och Gör lövkronapyssel annat höst e Snickra lholk n fåge Våra besökare söker sig till naturen av olika skäl. För en del är det tystnaden och ensamheten som lockar. För andra är det olika organiserade naturaktiviteter som inbjuder till naturbesök. För att nå den senare gruppen har vi satsat på flera olika evenemang under året. Klättra i träd Gör din egen äppelmust ner i arbete Se skogsmaski I år deltog vi för första gången på Bokskogens dag i Torups rekreationsområde, som Malmö stad arrangerar tillsammans med olika aktörer. Inför detta tog vi fram färgpaletter för barn ( 8 nyanser av skog ), vi arrangerade en klurig bokrunda där barn fick leta efter guldfärgade böcker i träden och delade ut informationsmaterial. Drygt hundra familjer valde att delta i bokrundan och vi mötte hundratals intresserade besökare som inte kände till oss tidigare. Leta skogens färger Rid isla nd shä st För andra året i rad arrangerade vi en Höstdag i Fulltofta med en rad olika aktiviteter. Drygt tusen besökare kom, trots regnig start på dagen, och vi fick mycket positiv respons både under dagen och efteråt. Besökare kunde bland annat skapa konst med en konstnär, prova att klättra i träd, rida islandshäst, göra egen äppelmust, snickra fågelholk, göra naturpyssel och se skogsmaskiner i Fika i vårt nya café Flyer: giv akt arbete. Skåneleden, Friluftsfrämjandet Höör/ Hörby och Hörby Scoutkår var på plats och hade olika aktiviteter. Vi fanns på plats vid Hovdala vandringsfestival tillsammans med Skåneleden i september. Under våren arrangerade naturfotografen Johan Hammar bildvisningen Vilda Skåne på bibliotek och föreningslokaler runt om i Skåne - i samarbete med Stiftelsen Skånska Landskap, Studiefrämjandet och Naturskyddsföreningen, där flera av bilderna är tagna i våra strövområden. För sjätte året i rad arrangerades midsommarfirande i Fulltofta tillsammans med Drömmarnas Hus, där familjer från Rosengård i Malmö deltog. Utöver det har ett 40-tal aktiviteter skett, bland annat genom nära samarbete med lokala entreprenörer och ideella organisationer inom aktivitets- och turistnäringen kommer Eurorando till Skåne, ett av Europas största vandringsevenemang, där Skåne och Svenska Turistföreningen (stf) står värd. Av alla förslag som kommit in har 80 vandringar valts ut, som håller rätt standard och kvalitet. Våra tre vandringar i Fulltofta, Klåveröd och Snogeholm kom med bland dessa. I siffror: Ta bussen och få gratis dryck! Aktiviteter i våra områden (som genomförts av oss eller samarbetspartners): ca 40 Organiserade aktiviteter (föreningar, hundklubbar och andra organisationer): ca i 8 av våra strövområden Buss 469 går hela vägen till naturcentrat från Höör och Hörby. Bussen i Höör är synkad med tåg från Malmö/Lund. Vi bjuder alla som kommer med buss på valfri dryck i caféet under dagen _Fulltoftadagen flyer A4.indd 1 Att erbjuda organiserade aktiviteter är ett sätt att stärka våra strövområden som besöksmål och också nå en bredare publik. Flera lyckade evenemang under året har lockat både naturälskare och mer naturovana, och vi har nått helt nya besökare :54

6 Tillgänglighet Naturen är till för alla Att alla ska ges möjlighet att uppleva naturen tycker vi är viktigt och vi försöker anpassa så många strövområden som möjligt för att underlätta för personer med funktionsnedsättning eller behov av mer lättillgängliga stigar. Tio av våra strövområden har idag tillgänglighetsanpassade strukturer, som hårdgjorda stigar och gångbroar, bord och bänkar, grillplatser, fiske- och utsiktsplattformar, parkeringar och toaletter. Här ska det gå att ta sig fram med rullstol, rullator eller barnvagn. Vi arbetar systematiskt med inventering och tillgänglighetscertifiering av våra strövområden. Certifieringen utförs av Turism för alla, en självständig aktör som kvalitetskontrollerar tillgängligheten genom Equality tillgänglighetsregistrering på Under året har den tillgänglighetsanpassade promenaden från Frisebodas norra parkering ut till havet lagts om, och vi har gjort ny spång och utsiktsplattform nere vid stranden. Det utemuseum som Länsstyrelsen satt upp inom ramen för eu-projektet SandLife kan också nås från den nya spången. Klåveröds strövområde har fått en ny tillgänglighetsanpassad utsiktplattform på Traneröds mosse, som byggts i samarbete med Länsstyrelsen. Flera broar och spänger i strövområdena har nätats för att förbättra framkomligheten. Vi vill också göra naturen tillgänglig för dem som inte kan komma ut i den. Studier visar att inte enbart besök i naturen utan även möjligheten att titta på naturbilder gynnar välbefinnandet och kan ha en läkande kraft. Under 2014 har en avdelning på Skånes universitetssjukhus i Malmö (sus) fört in naturbilder på avdelningen att användas som en del i patienternas läkeprocess och för att förbättra miljön för både patienter och personal. Stiftelsen Skånska Landskap har finansierat tre väggtapeter, med motiv från våra strövområden. Satsningen är en fortsättning på det projekt som initierades under på Centralsjukhuset i Kristianstad (csk). Att göra naturen tillgänglig för invånare med andra kulturella ursprung än det svenska är också en del i vårt tillgänglighetsarbete. Via två projekt har både elever inom sfiundervisningen och arbetssökande med psykisk ohälsa i form av svår posttraumatisk stress fått komma ut i naturen med guide. Under hösten har vi gemensamt med ptsd- Center Jobb Malmö, sökt nya möjligheter för att kunna fortsätta med vårt gemensamma samarbete, trots brist på finansiering. I siffror: 8 av våra strövområden är certifierade och publicerade på (Arriesjön, Breanäs, Finstorp, Fulltofta, Friseboda, Järavallen, Klåveröd och Snogeholm) Totalt har 170 vuxenelever från SFI Komvux Södervärn samt PTSD-center i Malmö deltagit naturguidade utflykter till Skrylle, Fulltofta, Arrie och Skäralid. Foto: lena arenbo

7 Buss och boende Lätt att ta sig ut och stanna över Vi vill uppmuntra våra besökare att stanna ute lite längre. Och gärna lämna bilen hemma. Därför är vi glada att kunna erbjuda bekvämt boende i stuga eller på vandrarhem i tre av våra områden och bättre buss till Fulltofta Naturcentrum. Att kunna ta med sig familj eller vänner ut i naturen och sen få sova bekvämt i fint inredda hus med skogen utanför husknuten och till ett rimligt pris stärker våra strövområden som besöksmål. Under flera år har våra sex stugor i Fulltofta och Snogeholm totalrenoverats är året då alla stugor varit upprustade och möjliga att boka hela året. Stugorna har främst marknadsförts via sociala medier, vid evenemang och har lagts in som icke-bokningsbara stugor på visitskane.com (blir bokningsbara under 2015). Beläggningen har varit god, särskilt under vår, sommar och höst. Vi har dock svårare att hyra ut under vintermånaderna och särskilt vardagar. Gästutvärderingar, delningar på facebook, betyg på webben och responsen i de gästböcker som ligger i stugorna visar att våra gäster överlag är väldigt positiva. Att kunna ta sig ut i naturen med buss och tåg tycker vi är viktigt. Det gynnar vår miljö och gör det möjligt för besökare utan bil att uppleva naturen. I dag går det att ta sig till tio av våra strövområden med buss eller tåg, där det är 1 3 kilometer att gå mellan hållplats och strövområde. Vi önskar såklart att våra besökare ska komma så nära våra stigar som möjligt och slippa gå på trafikerade vägar. Den nya busslinjen till Fulltofta Naturcentrum, som började gå i februari, var därför extra välkommen. Resultatet blev tyvärr inte vad vi hade hoppats på. Avgångarna var för få och besökare som tog bussen var tvungna att vara ute skogen i drygt fem timmar innan det fanns en buss tillbaka. Vi uppskattar därför att Skånetrafiken lyssnat på våra önskemål. Med den nya tidtabellen, som började gälla i december 2014, blir tider och anslutning till andra bussar bättre. Fler avgångar har vi förstås kvar på önskelistan, liksom bättre bussförbindelse till Arriesjöns strövområde. För att hjälpa våra besökare att välja bussen har vi också förbättrat informationen om bussförbindelser till varje strövområde, särskilt på webben. foto: JENNY BRANDT Foto: Lena arenbo I siffror: Stugor i Snogeholm: 523 övernattningsdygn (2013: 433; 2012: 396; 2011: 552)* Stugor i Fulltofta: 161 övernattningsdygn (2013: 195; 2012: 160; 2011: 136)** Klåveröds vandrarhem: övernattningsgäster (2013: 1826; 2012: 1588; 2011: 782 under juni dec) * Jocksborg kunde inte hyras ut under renoveringen, långtidsuthyrning i en stuga ** Bjeverödshuset har inte hyrts ut under renoveringen. Jägarbostaden hyrdes ut från oktober 2012, inte alls under foto: JENNY BRANDT

8 Hjälp att hitta ut Hämta inspiration Ibland behövs lite extra inspiration för att ta det där steget och ge sig ut i naturen. En guide för barn som uppmuntrar till skogsäventyr och besöksguiden Ut i Skåne är två satsningar under året. Foto: jenny brandt Vi vill visa att naturen är en kul plats för familjen, en spännande plats för skogsäventyr, en plats för avkoppling och återhämtning, en plats för träning och en plats för umgänge med vänner. Oavsett naturvana. Och vi ska hjälpa våra besökare att välja strövområde, stig, vandring, boende eller aktivitet beroende på intresse, behov och förutsättningar. Vi har särskilt satsat på barnfamiljer under året. För att ge föräldrar inspiration på vad man kan göra med barn i skogen har vi tagit fram barnens egen guide Skogen är en skatt dra ut på äventyr. Guiden innehåller pyssel, skattjakt, tips på lekar, recept och sådant som är bra att veta, och finns både i tryckt och digital version. Vi har också tagit fram en ny ingång på webben: För barn. Under våren blev vår huvudbroschyr Ut i Skåne din guide till 19 strövområden klar. Guiden ger en snabb överblick och en bra bild av vad man kan se och göra i varje strövområde. Den kan beställas i tryckt version eller laddas ner som pdf på webben. Intresset har varit stort och två omtryck har gjorts. I oktober vann guiden Svenska Publishing-Priset (Populär Kommunikation) för bästa besöksguide. Båda guiderna har spridits via sociala medier, bloggare och samarbetspartners. De finns på flera turistbyråer och naturum, liksom utvalda platser/caféer/butiker i närheten av våra strövområden. Vi har också satt upp postrar på bibliotek och museer. Den stora spridningen har också ökat kännedomen om oss och generat trafik till vår webb. Sedan augusti 2014 delar vi webbshop med Skåneleden och Tourism in Skåne, där alla våra trycksaker kan beställas. I siffror: Unika besökare på vår webbplats: drygt (2013: : ; 2011: ) 44 procent av våra besökare kom från mobil enhet (telefon eller surfplatta) Skogen är en skatt: upplaga 4 000, laddats ner gånger Ut i Skåne: upplaga 8 000, laddats ner gånger kollage: giv akt

9 Utomhuspedagogik När klassrummet flyttar ut i naturen Utevistelse påverkar barns hälsa och miljöengagemang och eleverna tränar sin förmåga att samarbeta, får röra sig och ökar sin förståelse för naturen och hur vi påverkar den. Med vår utomhuspedagogiska verksamhet kan vi hjälpa lärare att flytta ut klassrummet i naturen. Foto: peter hartman Foto: åsa johansson Vi erbjuder varje år skånska elever i olika åldrar en rad olika aktiviteter i utemiljö, delvis med anslag från Region Skåne och i samarbete med och på uppdrag av olika aktörer. Gemensamt för alla projekt är ett lärande baserat på upplevelser i utemiljö. Eleverna ska få kunskap om - och bygga upp en relation till naturen. De ska få inspiration, vara kreativa och gärna få både sociala och fysiska utmaningar. Allt arbete kopplas till skolans läroplan och uppfyllandemål. Under året har cirka elever och närmare 600 pedagoger deltagit i vår utomhuspedagogiska verksamhet. Äventyret För sjätte året i rad har skånska elever varit hjältar i ett upplevelsebaserat äventyrsspel i Fulltoftas skogar, iscensatt och producerat av Drömmarnas Hus elever från 17 skånska kommuner har fått stiga in i en okänd värld, där de fått medla i konflikter och lösa problem med hjälp av de förberedelser som gjorts i klassrummet innan. Årets Äventyr var en del av InnoCarnival Skåne som Malmö Stad arrangerade, vilket gjorde att dubbelt så många elever kunde delta. Äventyrspedagogiken bygger på idén om att sätta lärandet i ett sammanhang via en ramberättelse. Äventyret finansierades av Stiftelsen Skånska Landskap (med anslag från Region Skåne) samt Malmö Stad. Naturskolan Gladan I Snogeholm har elever fått leta skatter i skogen med hjälp av gps, tillverka kolkrita, laga mat i kokgrop och lära sig att göra upp eld med Naturskolan Gladan. Klassen har kunnat välja bland en rad olika aktiviteter tillsammans med kunniga naturvägledare, där dagen skräddarsytts efter klassens behov och önskemål. Flera klasser har också valt att stanna över i någon av lägergårdarna i Snogeholm. Som ett resultat av minskade bokningar inom Naturskolan Gladan har medel omfördelats till Flygande Gladan. Naturskolan Gladan flyger istället ut till utvalda skolor i Skåne, och aktiviteterna sker vid skolan och i närbeläget strövområde. Denna verksamhet har pågått sedan Under året har Trelleborg, Svedala och Burlövs kommun har fått besök av Flygande Gladan.

10 Utomhuspedagogik Naturskolan drivs av Skogssällskapet på uppdrag av Stiftelsen Skånska Landskap (med anslag från Region Skåne). En dag på Skåneleden Femteklassare från tolv kommuner har för femtonde året i rad kunnat vandra på Skåneleden med naturvägledare i projektet En dag på Skåneleden. Vandringarna har skett i Fulltofta, Snogeholm eller Klåveröds strövområde, där eleverna fått kunskap om allemansrätt, näringskedjan och hälsa. Eleverna har också medverkat i en fototävling på temat naturens mönster, där vinsten är en lägervistelse med övernattning i Snogeholms strövområde och aktiviteter med Naturskolan Gladan. En dag på Skåneleden är ett samarbetsprojekt mellan Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, Sparbanken Skåne och Stiftelsen Skånska Landskap. Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta står för största delen av finansieringen. Skogssällskapet planerar och genomför dagarna på Stiftelsen Skånska Landskaps uppdrag. Naturdagarna Klasser från Ängelholm, Höganäs, Landskrona och Kristianstad har fått möta yrkesverksamma jägare, skogsarbetare och naturvägledare. De har bland annat fått följa trädets väg från planta till virke och matens väg från jord till bord. Aktiviteterna har skett i strövområdena Breanäs, Grytåsa och Arrie, och har genomförts tillsammans med Skogssällskapet, Jägareförbundet Skåne, Skogsstyrelsen, Södra och Sydved. Dessutom har en naturdag genomförts speciellt för naturskolepedagoger i Snogeholms strövområde. Trädprojekt Orups skog Hösten 2014 inledde vi en större pedagogisk satsning vid Sätoftaskolan i Höör. Satsningen hängde ihop med en avverkning precis bredvid skolan, som utvecklades till en pedagogisk möjlighet och ett samarbetsprojekt med skolans 20 lärare och 400 elever. I projektet får lärarna inspiration och kunskap om utomhuspedagogik samt naturoch skogsvård. Eleverna får möta både skogsarbetare och utomhuspedagoger i ett fördjupat ämnesövergripande arbete om träd, avverkning, biologisk mångfald, historia och berättelser om skogen. Projektet genomfördes i samarbete med Skogsstyrelsen och Osby Naturbruksgymnasium. I siffror: Totalt antal elever: (2013: 8 967; 2012: 7 724; 2011: 7 697) Totalt antal lärare/pedagoger: 587 Äventyret: elever (2013: 1 050; 2012: 1 006; 2011: 1 033) Naturskolan Gladan: elever (2013: 1 770; 2012: 1 148; 2011: 1 449) Flygande Gladan 504 elever (2013: 468; 2012: 418; 2011: 227) Naturdagarna: elever (2013: 1 639; 2012: 1 440; 2011: 1 231) Trädprojekt Orups skog: 330 elever En dag på Skåneleden: elever (2013: 3 492; 2012: 3 479; 2011: 3 237) Lägergårdar i Snogeholm: 234 övernattningsdygn (2013: 258; 2012: 247; 2011: 241) Foto: åsa johansson

11 Vårda skog och kulturminnen Att vårda naturoch kulturmiljöer Vi månar om att sköta våra marker så att biologisk mångfald och olika landskapstyper bevaras och utvecklas. Men vi vill också vårda, synliggöra och öka framkomligheten till platser som är intressanta för våra besökare, både kultur- och fornminnen och värdefulla landskapsmiljöer. Foto: stefan olsson Foto: lena arenbo De största insatserna görs på de naturreservat och Natura 2000-områden som stiftelsen förvaltar. Sedan 2012 deltar vi i EU-projektet SandLife, ett restaureringsprojekt för att göra sandmarker mer öppna och som drivs av Länsstyrelsen. Tre av våra områden är med i projektet: Friseboda, Kronoskogen och Vitemölla. I Kronoskogen har dynområden restaurerats, där bland annat vresros och bergtall tagits bort. I Vitemölla har vi haft en arbetsdag under året tillsammans med frivilliga och det skötselråd som bildats, då vi röjt och avverkat tall och skapat sandblottor. Tanken är att gynna äldre vresiga tallar och återskapa öppna sand- och gräsområden. Även i Friseboda har vi tagit bort främmande trädarter, bland annat bergtall. I flera av våra områden hjälper betande djur till att bevara landskapet öppet och skapa förutsättningar för att unika växter ska trivas. Årligen utförs naturvårdsåtgärder på flera av de olika stiftelsernas betesmarker. Vid Vasahus i Fulltofta strövområde har vi röjt för att kunna återuppta betet i den gamla torpmiljön. Vi har också röjt bort ört- och buskvegetation från fornminnen och kulturlämningar i Klåveröd, I siffror: Naturvårdsröjning: 28 hektar mark (2013: 49; 2012: 29; 2011: 40) Stängsling av betesmark: 6 hektar (2013: 39; 2012: 78; 2011: 95) Åtgärdade kultur- och fornlämningsobjekt: 28 (2013: 28; 2012: 28; 2011: 23) Fulltofta, Snogeholm och Finstorp. Röjningen här är också viktig för att bevara traditionella slåttermarker. I Orup har olika åtgärder gjorts inom ett område med höga naturvärde, för att gynna vidkroniga ädellövträd och avveckla inväxande gran. Det handlar också om att glesa ut träd för att öka sikten och förbättra besöksupplevelsen i det välbesökta strövområdet. Vid Sätoftaskolan i Orup har också ett mindre område med gran avverkats. Tanken är att avveckla granen som blivit gammal med vindfällen och insektsangrepp som följd och istället plantera lövskog för att förstärka de redan höga naturvärdena. Avverkningen blev startskottet för ett trädprojekt där hela skolan involverades (se under utomhuspedagogik). Vi har fortsatt tidigare påbörjat arbete med att utveckla 18 anlagda våtmarker och dammar i Snogeholm och Fulltofta, för att upprätthålla och förbättra våtmarkernas naturvårdsnytta inför framtiden. Vi har även bidragit till inventeringen av Skånes kronhjortar.

12 Skogsbruk Att avverka skog med omsorg Vid sidan om den del av vår verksamhet som rör rekreation och friluftsliv och som är bidragsfinansierad har vi ett uppdrag att förvalta egen och fem andra stiftelsers mark. På delar av marken bedriver vi skogsbruk, som inte bara ger avkastning till stiftelserna utan också tar hänsyn till miljön och sociala värden. Stiftelsen Skånska Landskap är markägare till drygt ha skog, åker och övrig mark, som omfattar delar av strövområdet Fulltofta och Fulltofta Naturcentrum. Enligt avtal med fem andra skogs- och fritidsstiftelser med anknytning till Region Skåne förvaltar vi ytterligare hektar mark (se sidan 16). Här bedriver vi ett skogsbruk, som är miljöcertifierat genom de båda certifieringssystemen fsc och pefc. Under hösten 2013 drabbades södra Sverige av stormarna Simone och Sven, med stora skador och vindfälld skog i flera av våra områden. Första halvåret 2014 präglades därför helt av att ta hand om vindfällen efter stormarna. Arbetet tog tid eftersom så stora ytor med stor spridning drabbades. Nedfallna träd i anslutning till vägar och stigar prioriterades först. Att gynna de trädslag som är naturliga för landskapet är viktigt när vi planterar ny skog. Särskilda insatser görs för att gynna ädellövskog som bok, ek, ask, lind och lönn. Under året har vi planterat två större områden med ek i Fulltofta strövområde och ett med bok i Blinkarp (totalt ca 9,5 ha). Det har bland annat varit möjligt tack vare bidrag från Landsbygdsprogrammet. I ett mindre område i Orup avverkades äldre och insektsangripen gran till förmån för ek (se under natur- och kulturvård). Vi har röjt stora arealer ungskog i Fulltofta och Orup. Vi använder en mindre skonsam skotare/skördare till åtgärder på fuktiga områden och vid naturvårdsåtgärder. Vid föryngring i områden med forn- och kulturminnen använder vi en liten och smidig fläckmarkberedare för minsta möjliga påverkan på marken. I siffror Avverkat volym (alla stiftelser): m3fub (2013: ; 2012: ; 2011: ) Föryngringsareal som är lövskog (på Stiftelsen Skånska Landskaps mark): 78 % (2013: 14 %; 2012: 57 %) Foto: lena arenbo

13 Gör vi rätt? På rätt väg Vi vill såklart ha nöjda besökare i våra strövområden. Och vi vill ha en verksamhet som har så liten miljöpåverkan som möjligt. Men är vi på rätt väg? För att få svar har vi satsat på en större utvärdering av Fulltofta Naturcentrum och har antagit en ny handlingsplan för vårt miljöarbete. Vi månar om att sköta våra marker och ha en verksamhet som i så liten grad som möjligt påverkar miljön negativt. Där det går vill vi snarare påverka miljön i positiv riktning. Vi jobbar mot de regionala miljömålen och har bland annat anslutit oss till Region Skånes initiativ om ett 100 % fossilbränslefritt Skåne år Samtidigt har vi verksamhet, inte minst inom skogsbruket, där utmaningar är stora inom miljöområdet. För att få en bättre bild av vår miljöpåverkan gjorde vi 2013 en kartläggning av vår och våra förvaltade stiftelsers miljöpåverkan. Resultatet hjälper oss att planera framtida åtgärder och prioriteringar. Vi ser också var i vår verksamhet de största miljöbovarna finns. Kartläggningen låg till grund för den handlingsplan Miljön i fokus En handlingsplan för Stiftelsen Skånska Landskaps miljöarbete, som antogs av vår styrelse i oktober Det är ett viktigt styrdokument som vi jobbar aktivt med på både kort och lång sikt. Då vi i princip kommit i mål vad gäller förnyelsebar el och värme har fokus under året varit på verksamhetens transporter. De flesta av våra strövområden är obemannade och vårt enda redskap hittills har varit de besöksräknare som finns utplacerade på utvalda platser. För att få bättre kännedom om våra besökare och deras upplevelser har vi under perioden oktober 2013 till maj 2014 utvärderat Fulltofta strövområde och Fulltofta Naturcentrum. Enkäten har kunnat besvaras i pappersform på naturcentrat och via webben, och totalt har 230 personer deltagit. Ett 40-tal intervjuer har också gjorts på olika platser och vid olika tillfällen i strövområdet. Tack vara enkäten får vi en bättre bild av var våra besökare kommer ifrån, hur man tar sig till Fulltofta och med vem, och vad man helst gör här. Vi får en indikation på vad besökare tycker är bra och vad som kan bli bättre. I de öppna svaren får vi förslag på vad vi kan förändra och vad man vill se och uppleva i Fulltofta i framtiden. En studentmedarbetare har varit anställda för att genomföra undersökningen. Under 2014 gjorde vi också en mer noggrann besöksräkning i Fulltofta och Arriesjön. Tidigare års mätningar baseras på ett trettiotal trafikräknare. Utifrån rådatan har beräkningar gjorts för att uppskatta totalt antal besökare i våra strövområden. Under 2014 beslutade vi att istället göra mer grundliga och mer tillförlitliga beräkningar i utvalda strövområden. Foto: lena arenbo

14 Skåneleden Skåneled i förändring Exportmogen led år 2020 och en ordentlig kvalitetshöjning. Det är fokus när Skåneleden ska uppgraderas för att motsvara internationella besökares behov. Under 2014 togs flera steg i rätt riktning. Stiftelsen Skånska Landskap bidrog i detta arbete. Region Skåne har huvudansvaret för Skåneleden, Stiftelsen Skånska Landskap ansvarar för förvaltningen av leden och totalt 26 kommuner ansvarar för all skötsel. Mellan Region Skåne och Stiftelsen Skånska Landskap görs årligen en överenskommelse, där stiftelsens uppdrag beskrivs. Tyngdpunkten för Stiftelsen Skånska Landskaps under året har varit att arbeta fram en kvalitetsstandard, och hitta former för att säkerställa och samordna kvalitetsarbetet i alla Skåneledskommuner. Under 2015 går denna ut på remiss, för att sedan vara ett styrdokument för ledansvariga att jobba efter, tillsammans med den skyltstandard och monteringsmanual som Skåneledsgruppen tagit fram. En skötselutbildning för alla ledansvariga håller också på att ta form. Under den årliga Skåneledsträffen presenterades samtliga kvalitetsdokument för ledansvariga. Träffen skedde i Helsingborg i samarbete med Eurorandos projektgrupp och Kullaledens avslutande seminarium. Stiftelsen samordnar arbetet med kommunansvariga och ansvarar tillsammans med huvudmannen för dialogen med Skåneledens besökare via webb, sociala medier, e-post och telefon. Vi har också på olika sätt deltagit i det arbete som Region Skåne lett kring att utveckla leden och är med på alla styrgruppsmöten. Under året har det gjorts en statusinventering på sl5 Öresundsleden samt den norra delen av sl2 Nord-Sydleden. Uppföljande träffar kring kvalitet har skett i Vellinge och Höörs kommuner. Delledsträffar har genomförts för kommunansvariga för sl1, sl3 och sl4. Mycket tid har lagts på att stödja huvudmannen i kommunkontakter gällande skyltstandard och ungdomssatsning. Som en del i arbetet med att kvalitetssäkra leden har Stiftelsen Skånska Landskap fått ett utökat ansvar framöver. Arbetet med att rekryterera en ny tjänst skåneledskoordinator påbörjades i slutet av året och utannonseras i februari För mer utförlig beskrivning av Skåneledsarbetet 2014 hänvisar vi till Skåneledens årsberättelse. Foto: johan hammar

15 Personal Stefan Olsson, vd (100 %) Katarina Johansson, administratör (80 %) Anders Rosell, skogsförvaltare (100 %) Eva Tronarp, strateg natur och friluftsliv (50 %) t o m januari. Åsa Johansson, strateg natur och friluftsliv (100%) fr o m april. Nina Syde, strateg natur och friluftsliv (100 %) Lena Arenbo, kommunikationsansvarig (80 %) Ina Dodd, skogs- och miljöutvecklare (75 %) Linda Knöös, verksamhetschef Fulltofta Naturcentrum (100%) fr o m april Carina Eriksson, cafébiträde/receptionist (75%) fr o m augusti Marie Nordqvist, cafébiträde/receptionist (timanställd) fr o m augusti Ann-Christine Grönberg, cafébiträde/receptionist (timanställd) fr o m augusti Julia Göransson, studentmedarbetare (utvärdering Fulltofta) Styrelse Ordförande Carin Wredström (m) Vice ordförande Gunnar Jönsson (s) Ledamöter Staffan Appelros (m) Lars Johnsson (m) Sam Skällberg (mp) Pia Jönsson (s) Jan-Erik Andersson (s) Ersättare Rune Andersson (fp) Staffan Fredlund (c) Lennart Svensson (kd) Mathias Persson (s) Ulrika Tollgren (s) Foto: johan hammar

16 Båstad DJURHOLMEN Ängelholm KRONOSKOGEN GRYTÅSA Höganäs VEDBY Åstorp S L 5 Ö r e sundsl e d e n Helsingborg KLÅVERÖD SL1 K u s t t FINSTORP FROSTAVALLEN Höör Landskrona i ll Kustleden MÖLLERÖDSJÖ VEDEMA SL2 Nord t ill S y leden d FULLTOFTA Hässleholm BOCKEBODA BREANÄS Åhus Kristianstad Stiftelser Av stiftelsernas totala markinnehav på hektar äger Stiftelsen Skånska Landskap totalt 2366 ha, varav Fulltofta strövområde (på 2076 ha). Övrig mark förvaltar vi åt fem andra stiftelser med anknytning till Region Skåne. Genom avtal görs stiftelsernas marker tillgängliga för allmänheten samtidigt som Stiftelsen Skånska Landskap ensam blir ansvarig för drift och underhåll. Avtal är tecknade med: Stiftelsen för Fritidsområden i Skåne, totalt ha, varav ha är strövområden (Breanäs, Friseboda, Järavallen, Kronoskogen, Frostavallen, Skrylle, Vitemölla, del av Fulltofta, Arrie och Tjörnedala). Stiftelsen O D Krooks donation i M-län, totalt ha, varav ha är strövområden (Snogeholm, Klåveröd och del av Fulltofta). JÄRAVALLEN Lund Eslöv Hörby SL3 Ås t i l FRISEBODA l Åsleden Stiftelsen O D Krooks donation i L-län, totalt ha, varav ha är strövområden (Djurholmen, Vedema, Vedby, Möllerödssjö, Grytåsa och Bockeboda). SKRYLLE SNOGEHOLM VITEMÖLLA TJÖRNEDALA Stiftelsen Jur Dr H Cavallis donationsfond, totalt 112 ha som är strövområdet Finstorp. Malmö ARRIESJÖN Skanör Falsterbo Trelleborg Malmö Airport Ystad Tomelilla Simrishamn S L 4 Ö s t e rlenleden Stiftelsen Emil Bondessons skogsvårdsfond, totalt 50 ha, Lärkeröd, som inte är strövområde. Grafisk formgivning: giv akt skåne.

17

Årsberättelse / 2012

Årsberättelse / 2012 Årsberättelse /2012 Foto: Johan Hammar Vårt uppdrag Natur att må bra i Att människor mår bra av att vistas i naturen visar forskning. De som har ett naturligt förhållande till naturen känner också ett

Läs mer

Koncernkontoret Enheten för Miljöstrategier

Koncernkontoret Enheten för Miljöstrategier Koncernkontoret Enheten för Miljöstrategier Område Samhällsplanering Oddvar Fiskesjö Enhetschef Oddvar.fiskesjo@skane.se BILAGA Verksamhetsinformation Datum 2014-11-25 1 (10) 1. s Miljövårdsfond sid 1

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Nya målgrupper Åtgärder för att nå nya målgrupper, för integration

Nya målgrupper Åtgärder för att nå nya målgrupper, för integration 2016 Tjänster Utvecklare Skåneleden Projektledare Skåneleden Skåneleden marknadsföring/webb ca 50 % Skåneleden koordinator 75 % på Studentmedarbetare Nya målgrupper Åtgärder för att nå nya målgrupper,

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Vandringsturism i Vindelfjällen Journalnummer: 2010-1118 Namn på länsstyrelse

Läs mer

Bifogat ser du en sammanfattad projektplan anpassad för markägare. Där framgår hur vi tänkt oss det fortsatta samarbetet.

Bifogat ser du en sammanfattad projektplan anpassad för markägare. Där framgår hur vi tänkt oss det fortsatta samarbetet. INFORMATION TILL MARKÄGARE UTMED KULLALEDEN. Hej alla markägare Vandringsleden runt hela Kullahalvön (Kullaleden) är nu inne i genomförandefasen. Vi i projektgruppen vill därför informera er om vad som

Läs mer

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se TÄNK JAKT 2015 www.studieframjandet.se Studiefrämjandet Svenska Jägareförbundets studieförbund! Studiefrämjandet värdesätter samarbetet med våra medlemsorganisationer, där Svenska Jägareförbundet är ett

Läs mer

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets integrationssatsning. Namn på förslaget: ECO trails LAG Doboj-Maglaj- LAG Söderslätt Journalnummer: 2011-1261

Läs mer

Information från. Informationsbrev 13, den 2 juli 2015

Information från. Informationsbrev 13, den 2 juli 2015 Båttur i Sankt Anna skärgård Följ med på båtutflykt i Sankt Annas skärgård söndag 5 juli. Vår naturvårdsförvaltare guidar bland djur och växter, berättar om livet i skärgården och vad det är som gör Sankt

Läs mer

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004 Beställningscentralerna Behöver du anlita taxifordon för din sjukresa, måste du alltid beställa denna genom beställningscentralen i ditt distrikt: Bor du i (kommun): Burlöv, Lomma, Lund, Kävlinge, Staffanstorp,

Läs mer

Sammanfattning av Allmän Rapport Avseende utvärderingen av: NACKA KOMMUNS SKOGAR Nacka Kommun 131 81 Nacka, Sweden

Sammanfattning av Allmän Rapport Avseende utvärderingen av: NACKA KOMMUNS SKOGAR Nacka Kommun 131 81 Nacka, Sweden Sammanfattning av Allmän Rapport Avseende utvärderingen av: NACKA KOMMUNS SKOGAR Nacka Kommun 131 81 Nacka, Sweden Under SCS Program för Uthålligt Skogsbruk Certifikat Nummer: SCS-FM-00022N Utfärdat Juni

Läs mer

Påsklov 2015. Påsklov. Hörby 30 mars-6 april 2015

Påsklov 2015. Påsklov. Hörby 30 mars-6 april 2015 Påsklov 2015 Hörby 30 mars-6 april 2015 Bada och lek på Lågedammsbadet Vi kommer ha vår populära leksak, bläckfisken, i vattnet måndag-torsdag 11.00-15.00 (ingen motionssimning denna tid). Skärtorsdag

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Positiva vinterupplevelser för barn och ungdomar från andra länder

Positiva vinterupplevelser för barn och ungdomar från andra länder Rapportering till SKANDIA- idéer för livet gällande projekt Positiva vinterupplevelser för barn och ungdomar från andra länder Projektets namn: Positiva Vinterupplevelser för barn och ungdomar från andra

Läs mer

1. Bakgrundsfaktorer och förutsättningar för lärande

1. Bakgrundsfaktorer och förutsättningar för lärande 1. Bakgrundsfaktorer och förutsättningar för lärande Föräldrakooperativet Stensödens ekonomiska förenings förskola ligger otroligt vackert vid skog och berg 5km från Idbynskolan, 1,5 mil norr om Örnsköldsvik.

Läs mer

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Förvaltningsavtal både tryggt, enkelt och utvecklande En överenskommelse som säkerställer att din skog sköts på bästa sätt, både ekonomiskt och miljömässigt.

Läs mer

Hyresgäster. Rapporturval. Cavillis Donation Stiftelsen E Bondesson Stiftelsen för Fritidsområden i Stiftelsen o D Krooks Donatio

Hyresgäster. Rapporturval. Cavillis Donation Stiftelsen E Bondesson Stiftelsen för Fritidsområden i Stiftelsen o D Krooks Donatio er Rapporturval Valda Egenskaper för rapporten 1.Bolag Cavillis Donation Stiftelsen E Bondesson Stiftelsen för Fritidsområden i Stiftelsen O D Krooks Donatio Stiftelsen o D Krooks Donatio Stiftelsen Skånska

Läs mer

Sigtunaprojektet - Ett landskap För alla

Sigtunaprojektet - Ett landskap För alla Sammanfattning från uppföljande kvällsseminarium 13 juni 2013 på Sigtuna golfklubb Sigtunaprojektet - Ett landskap För alla SEMINARIUM 2 13 juni 2013 kl. 18.00-21.00 Sigtuna golfklubb Arrangörer: Seminariet

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Personalen ska arbeta efter: läroplanens värdegrund mål och riktlinjer för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Mål för I Ur och Skur Personalen ska se

Läs mer

Välkomna till Framtidslandskapet!

Välkomna till Framtidslandskapet! Välkomna till Framtidslandskapet! Vad är meningen med projektet Framtidslandskapet? Framtidslandskapet är ett projekt som syftar till att öka samarbetet mellan myndighet och folk som bor och verkar i området

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare: Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Hans Wiklander Journalnummer:

Läs mer

SANDMARKSSEMINARIUM I SKÅNE 28-30 MAJ

SANDMARKSSEMINARIUM I SKÅNE 28-30 MAJ SANDMARKSSEMINARIUM I SKÅNE 28-30 MAJ Studiefrämjandet, Länsstyrelsen i Skåne, Naturvårdsverket, Centrum för biologisk mångfald, Region Skåne, Högskolan Kristianstad och Biosfärområde Kristianstads Vattenrike

Läs mer

Skogsbruksplan. Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län Ägare Adress Dagrun Fransson Hjälmseryd 570 02 Stockaryd Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 20120823

Läs mer

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ en dag om genus kommun Lunds vi kvinnor? LBRÅ gör Hur tryggare för Ystads kom mun Vellinge kommun Äng elholms kommun Simrishamns kom mun

Läs mer

Naturskolans program är en upplevelsebaserad undervisning där eleverna får lära med hela kroppen och alla sinnen ute i naturen.

Naturskolans program är en upplevelsebaserad undervisning där eleverna får lära med hela kroppen och alla sinnen ute i naturen. VÅRBREV 1 Naturskolans program är en upplevelsebaserad undervisning där eleverna får lära med hela kroppen och alla sinnen ute i naturen. Genom systematiska undersökningar och naturvetenskapliga arbetsmetoder

Läs mer

Sammanställning rådgivare/handläggare

Sammanställning rådgivare/handläggare Bilaga 3 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning rådgivare/handläggare 1. Vad anser du om att vi har använt demonstrationsgårdar inom projektet Mångfald på slätten? Medelvärde 4,63

Läs mer

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne Bättre liv i Skåne Bättre liv i Skåne Grafisk formgivning: Annelie Christensen, Enheten för kommunikation, Region Skåne Fotograf: Kasper Dudzik, Ingram, Dan Ljungsvik, Håkan Sandbring Tryck: AM-Tryck &

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Ut i Skåne. Din guide till. strövområden

Ut i Skåne. Din guide till. strövområden Ut i Skåne Din guide till strövområden Titta in i våra 19 strövområden DJURHOLMEN KRONOSKOGEN VEDBY GRYTÅSA MÖLLERÖDSJÖ VEDEMA BREANÄS KLÅVERÖD FINSTORP BOCKEBODA FROSTAVALLEN FULLTOFTA JÄRAVALLEN FRISEBODA

Läs mer

Strukturplan för Skåne Nordväst - Gemensamma ställningstaganden för översiktlig planering

Strukturplan för Skåne Nordväst - Gemensamma ställningstaganden för översiktlig planering Strukturplan för Skåne Nordväst - Gemensamma ställningstaganden för översiktlig planering Skåne Nordväst Syfte och mål Uttrycker samsyn kring gemensamma fysiska utvecklingsfrågor och ställningstaganden.

Läs mer

Asp - vacker & värdefull

Asp - vacker & värdefull Asp - vacker & värdefull Asp blir alltmer sällsynt i Sverige. I den här foldern berättar vi hur du med några enkla åtgärder kan hjälpa aspen. Du känner nog till hur en asp ser ut. Aspen lyser som en brinnande

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Gröna skolgårdar 2014

Tjänsteskrivelse. Förslag till Gröna skolgårdar 2014 SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (3) Datum 2014-06-03 Handläggare Carin Antonson Utvecklingssekreterare carin.antonson@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Gröna skolgårdar 2014 GRF-2014-6072

Läs mer

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten RÅDGIVNINGSKVITTO 1(7) Datum 2014-02-21 Ärendenr R 390-2014 Stefan Eklund Stockholms distrikt Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se 08-51451462 Värmdö-Evlinge fast ägare för.

Läs mer

Slutredovisning av förstudie

Slutredovisning av förstudie Slutredovisning av förstudie 1. Projektet Färdvägar vid Rönne å Journalnummer 20103168, stödmottagare Naturskyddsföreningen Söderåsen 2. Kontaktpersoner Bengt Hertzman, Naturskyddsföreningen Söderåsens

Läs mer

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halland g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halland Workshops i Halland Under september och oktober 2013 genomfördes 6 workshops i Halland, en i

Läs mer

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Marint centrum i Simrishamn Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Simrishamn ett marint centrum Östersjön är ett av världens känsligaste hav, ett hav som står inför

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Gustav Thane, renovering och anpassning av smedja Journalnummer:

Läs mer

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil?

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil? SAMMANSTÄLLNING ENKÄT OM GRÖNA FRÅGOR INFÖR VALET 2014 Nätverket Ny Grön Våg består av ett 30-tal natur-, miljö-, och friluftsorganisationer i sområdet. Bland dessa ingår Naturskyddsföreningen i s län,

Läs mer

Er billig kollektivtransport godt nok? Kerstin Gustafsson, Planeringschef, Skånetrafiken

Er billig kollektivtransport godt nok? Kerstin Gustafsson, Planeringschef, Skånetrafiken Er billig kollektivtransport godt nok? Kerstin Gustafsson, Planeringschef, Skånetrafiken Skånetrafikens affärsmodell Våra värderingar Skånenytta KundSkap Tydlighet Glädje Tillsammans Vision Skånetrafiken

Läs mer

Ta med en kompis ut i naturen!

Ta med en kompis ut i naturen! Information från Naturskyddsföreningen i Skåne Ta med en kompis ut i naturen! Vad vet du om oss i Skåne? 350 events i år hänger du med? Har du en natursnok där hemma? En krets i varje kommun. Yes! Häng

Läs mer

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkande parter: Kommunerna i Skåne och Kommunförbundet Skåne Inledning Avtalande kommuner i Skåne har

Läs mer

Grön Flagg Tema Närmiljö 2011-2012

Grön Flagg Tema Närmiljö 2011-2012 Grön Flagg Tema Närmiljö 2011-2012 Våra 5 mål Vi ska lära oss vad som gäller Allemansrätt Vi ska kunna hitta med hjälp av kartor och GPS Vi ska lära oss om vad man kan göra i naturen Vi ska lära oss vad

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade

Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade Skåne län i utveckling Ingrid Andersson Annalena Holmgren Rapport 2001: 40 Kerstin Jonsson Kerstin Olsson ISSN 1402-3393 Eva Wallengren

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

Skogsägande på nya sätt

Skogsägande på nya sätt Skogsägande på nya sätt Sätt guldkant på arbete och ledighet I din egen skog har du plats för såväl fritidsintressen som ett stabilt sparande åt kommande generationer. Nu har du som privatperson chans

Läs mer

4. Delområde B. Kravspecifikation Redovisning

4. Delområde B. Kravspecifikation Redovisning Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2014-04-17 Upphandlande organisation Upphandling Region Skåne, Koncerninköp Förvaltning och rekreationsverksamhet för Stiftelsen Skånska Landskap Sofie Arebom 1400496

Läs mer

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared FÖRELÄSNINGAR MODESHOW KONTAKTER INSPIRATION ETABLERINGAR HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 MODESHOW MED BUTIKER INSPIRERANDE FÖRELÄSARE Fotograf: Gekås Ullared VÄLKOMMEN TILL HANDELNS

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

Sammanställning regionala projektledare

Sammanställning regionala projektledare Bilaga 1 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning regionala projektledare 1. Hur nöjd är du med att arbeta i projektet? Samtliga var nöjda med att ha jobbat i projektet och tycker att

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen PEFC Skogscertifiering Vi tar ansvar i skogen Det är en bra känsla att vara certifierad, dels miljömässigt för att det känns bra i hjärtat, men också ekonomiskt för att vi får mer betalt för virket. BIRGITTA

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Turism AB (svb) Affärsplan 2014

Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Övergripande målsättning - fördubbla omsättningen i besöksnäringen i MittSkåne till 1 miljard 2020 Fo k u s b e s ö k s n ä r i n g e n s o m basindustri och samhällsbyggare

Läs mer

Ingår i... Ekologiskt lantbruk. Konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar

Ingår i... Ekologiskt lantbruk. Konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar Bibliografiska uppgifter för Naturvård för samhällsutveckling - lärdomar från Kristianstad och världen Tidskrift/serie Utgivare Utgivningsår 2005 Författare Schultz L. SLU, Centrum för uthålligt lantbruk

Läs mer

Marin nedskräpning. Håll Sverige Rent

Marin nedskräpning. Håll Sverige Rent Marin nedskräpning Håll Sverige Rent Index Om undersökningen 3 Sammanfattning 4 Resultat 9 Omfattning nedskräpning 10 Strandstädning 15 Uppföljning/förebyggande arbete 19 Kampanjaktivitet 23 Övriga kommentarer

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

Vandra i Sverige. Kullaleden, 5 nätter Ängelholm Helsingborg

Vandra i Sverige. Kullaleden, 5 nätter Ängelholm Helsingborg Kullaleden, Ängelholm Helsingborg, 5 nätter Sida 1 av 5 Vandra i Sverige Kullaleden, 5 nätter Ängelholm Helsingborg Kullaleden, en vandring som bjuder på lite av allt. Sandstränder, klappersten, ängar,

Läs mer

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning Förbundsmöte 2011-05-13 1 (22) Plats och tid Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00 Beslutande Enligt bilagda närvaroförteckning Övriga deltagare Stig Ålund Marianne Ivarsson Utses att justera

Läs mer

Året som gått och framtiden

Året som gått och framtiden Året som gått och framtiden Sundsvall en stolt friluftskommun Vi är stolta över att vara Sveriges friluftskommun 2010 och stolta över att leva i Sundsvall. I Sundsvall bor vi vid kusten och vid våra älvdalar.

Läs mer

16 Natur- och kulturmiljövård

16 Natur- och kulturmiljövård 16 Natur- och kulturmiljövård Natur- och kulturmiljövård är i många fall nära förbundna med och beroende av varandra. Människans bruk av de nyttor som naturen förmedlar ska ske på ett sådant sätt att arters

Läs mer

EKOTURISMDESTINATION EVENTUELL RUBRIK VERSAL 24 PUNKTER

EKOTURISMDESTINATION EVENTUELL RUBRIK VERSAL 24 PUNKTER EVENTUELL RUBRIK VERSAL 24 PUNKTER Vänerskärgården med Kinnekulle Projektpresentation Ove Ringsby 2012-01-17 Bakgrund Besöksnäringen är en av våra stora framtidsbranscher. Självklart skall också den bidra

Läs mer

Bredband Post, gods- och frakt Skärgårdsskolor och skolskjutsar Kommunikationer Strandskydd Besöksnäring

Bredband Post, gods- och frakt Skärgårdsskolor och skolskjutsar Kommunikationer Strandskydd Besöksnäring SIKO organiserar de fastboende - en brokig skara av t ex hantverkare med småbarn, servicepersonal, pendlare och utflyttade pensionärer - och prioriterar följande frågor: Bredband Post, gods- och frakt

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Vårträff för arbetsmarknadsansvariga

Vårträff för arbetsmarknadsansvariga Vårträff för arbetsmarknadsansvariga i Skåne 13-14 maj 2014 Vivi Jacobson-Libietis SKL vivi.libietis@skl.se 08-452 78 20 Kommunal arbetsmarknadsstatistik 2013 NYSTART Syftet med databasen är att erbjuda

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING BUSINESS TALK - TURNÉN 2012 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Business Talk Turnén (Arvika, Filipstad, Forshaga, Hagfors, Kristinehamn)

Läs mer

UTVECKLING AV ÖVERNATTNINGSMÖJLIGHETER FÖR PADDLARE I KÅLLAND OCH EKENS SKÄRGÅRDAR Sammanställning av föreslagna platser.

UTVECKLING AV ÖVERNATTNINGSMÖJLIGHETER FÖR PADDLARE I KÅLLAND OCH EKENS SKÄRGÅRDAR Sammanställning av föreslagna platser. UTVECKLING AV ÖVERNATTNINGSMÖJLIGHETER FÖR PADDLARE I KÅLLAND OCH EKENS SKÄRGÅRDAR Sammanställning av föreslagna platser Rapport 2014:5 BIOSFÄROMRÅDE VÄNERSKÄRGÅRDEN MED KINNEKULLE Ove Ringsby Biosfärkontoret

Läs mer

Policy för skötsel av Borlänge kommuns skogar och träd

Policy för skötsel av Borlänge kommuns skogar och träd Policy för skötsel av Borlänge kommuns skogar och träd Kommunens markinnehav är en grundsten i utvecklingen av det hållbara Borlänge 2 Skogen en del av vår framtid Borlänges väg mot visionen det hållbara

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

www.valhallpark.se Fritid Kommunikationer Handel Arbete Boende - den goda miljön Valhall Park 110822.indd 1 2011-08-22 15:32:02

www.valhallpark.se Fritid Kommunikationer Handel Arbete Boende - den goda miljön Valhall Park 110822.indd 1 2011-08-22 15:32:02 www.valhallpark.se Boende Arbete Fritid Kommunikationer Handel - den goda miljön Valhall Park 110822.indd 1 2011-08-22 15:32:02 Var ligger Valhall Park? Valhall Park ligger ett stenkast från havet, 5 kilometer

Läs mer

Grönt konfererande. - En studie kring hur konferensanläggningar använder sina utomhusmiljöer. Av Åsa Nylander

Grönt konfererande. - En studie kring hur konferensanläggningar använder sina utomhusmiljöer. Av Åsa Nylander Grönt konfererande - En studie kring hur konferensanläggningar använder sina utomhusmiljöer Av Åsa Nylander Syfte Syftet med den här studien är att undersöka hur konferensanläggningar använder sig av sina

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Plats och tid Sessionssalen Nya Rådhuset Kl. 15:00-16:00. Kristina Strömbeck Kardoud Projektledare. Ordförande... Nicklas Ljungström (MP)

Plats och tid Sessionssalen Nya Rådhuset Kl. 15:00-16:00. Kristina Strömbeck Kardoud Projektledare. Ordförande... Nicklas Ljungström (MP) Miljöutskottet Datum 2013-11-27 Plats och tid Sessionssalen Nya Rådhuset Kl. 15:00-16:00 Beslutande Nicklas Ljungström (MP) Ordförande Stefan Malmberg (S) Vice ordförande Sune Mårtensson (M) Ledamot Övriga

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Hela Vellinge kommun ska leva

Hela Vellinge kommun ska leva Nya Listan i Vellinges näringslivsprogram för Vellinge kommun: Hela Vellinge kommun ska leva Fler företag, fler invånare och fler besökare skapar fler jobb och ökat underlag för handeln! 1 Inledning Vellinge

Läs mer

Välkommen till. Forum Oskarshamn. Hotell - Vandrarhem - Konferenscenter - Stadsteater - Restaurang

Välkommen till. Forum Oskarshamn. Hotell - Vandrarhem - Konferenscenter - Stadsteater - Restaurang Välkommen till Forum Oskarshamn Hotell - Vandrarhem - Konferenscenter - Stadsteater - Restaurang Hotell Rum Oscar är ett hotell med stjärnstatus. För att hela tiden hålla hög kvalitet är vi granskade av

Läs mer

Nyhetsbrev. Maj 2015. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 4 [År]

Nyhetsbrev. Maj 2015. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 4 [År] Sida 1av 4 Maj 2015 Medlemsmöte Den 18 maj (måndag) är det dags för medlemsmöte! Se bifogad kallelse. Handlingar till mötet kommer att finnas tillgängliga i klubbstugan i enlighet med stadgarna (1 vecka

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Österlenkryddor, Eva Olsson

Läs mer

MITT I NATUREN. Uppdrag för åk f-3. Välkommen till uppdraget Mitt i naturen i Universeums utställning Vattnets väg på plan 4.

MITT I NATUREN. Uppdrag för åk f-3. Välkommen till uppdraget Mitt i naturen i Universeums utställning Vattnets väg på plan 4. MITT I NATUREN Uppdrag för åk f-3 Välkommen till uppdraget Mitt i naturen i Universeums utställning Vattnets väg på plan 4. Lärarhandledningen är till för att ge dig som lärare en möjlighet att förbereda

Läs mer

underlag i pressmeddelanden mm. Texten kan även användas som underlag för juryns motivering. Nomineringstexten bör vara högst 35 ord lång.

underlag i pressmeddelanden mm. Texten kan även användas som underlag för juryns motivering. Nomineringstexten bör vara högst 35 ord lång. Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Peter och Jonna Jakobsson

Läs mer

Patrik Zimonyi Projektledare Föreningen Forsviks Varv 0505-412 50 / 0709-40 22 53 / varvet@nordevall.com

Patrik Zimonyi Projektledare Föreningen Forsviks Varv 0505-412 50 / 0709-40 22 53 / varvet@nordevall.com Projekt ERIKSGATA Slutrapport Journalnummer 2010-637 Sökande Föreningen Forsviks Varv. Kontakt Patrik Zimonyi Projektledare Föreningen Forsviks Varv 0505-412 50 / 0709-40 22 53 / varvet@nordevall.com Projektets

Läs mer

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS SKOGAR Nästan en tredjedel av hela jordens landyta är täckt av skog. Jordens skogsområden kan delas in i tre olika grupper: Regnskogar Skogar som är gröna

Läs mer

DJUNGELPOSTEN 1, 2013. Nytt från Serraniagua i Colombia

DJUNGELPOSTEN 1, 2013. Nytt från Serraniagua i Colombia DJUNGELPOSTEN 1, 2013 Vi hoppas att du haft en härlig sommar och fått ny energi inför hösten. I detta nyhetsbrev bjuder vi på korta notiser om föreningens arbete och framförallt det viktiga arbete våra

Läs mer

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram SLUTRAPPORT 2010-07-12 Länsstyrelsen i Skåne län Miljöavdelningen 205 15 Malmö Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram Projektets namn: Naturvårdsprogram Kontaktperson på kommunen:

Läs mer

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 INFORMATION 1 [9] Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 Under vintern 2011/2012 kommer gallring att ske på flera platser inom kommunen. Åtgärderna startar som tidigast i mitten av december och kommer att

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna 2011 01 26 Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Arbetet med Eslövs stadskärna Inspirationsseminarium 25 november 2010 Bearbetning och analys Uppföljningsmöte

Läs mer

TEAMPLAN FÖR HT-2010 VT 2011

TEAMPLAN FÖR HT-2010 VT 2011 TEAMPLAN FÖR HT-2010 VT 2011 Avdelning Vildvittran -Timmerslätts förskola- Teamplanen beskriver den pedagogiska verksamheten utifrån de mål och målområden som anges i den lokala arbetsplanen. Den lokala

Läs mer

Nyhetsbrev Nr 2 2014

Nyhetsbrev Nr 2 2014 Innehåll 1. Höstträff Store Mosse 2. Utställningar Vårgårda och Stockholm 3. Höstens fototävling 4. Medlemsregister Webben 5. Inlägg o bilder på webben Hur gör man? 6. Nya medlemmar 7. Samarbete med Biofoto

Läs mer

Aktivitetsguide för norra Öland 2015

Aktivitetsguide för norra Öland 2015 Aktivitetsguide för norra Öland 2015 Fyren Långe Erik Böda Skogsjärnväg Fyren Långe Erik ÖPPETTIDER 5 juli - 16 augusti 11.00-16.00 Lördagar stängt Entré till fyren Vuxna 40 kr Barn 20 kr FYRSHOPEN Försäljning

Läs mer

INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER

INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2014-15... 4 1. STUDIERESA... 4 2. MARKNADSFÖRING... 4 3. KILINVENTERING... 5 4. VANDRINGSLEDER... 5 MÖTESSCHEMA 2014... 6 2 Inledning

Läs mer