Årsberättelse / 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse / 2014"

Transkript

1 Årsberättelse /2014

2 Vårt uppdrag Natur att må bra i Att människor mår bra av att vistas i naturen visar forskning. De som har ett naturligt förhållande till naturen känner också oftast ett större engagemang för vår miljö. Därför är det inte så konstigt att vi vill inspirera fler att ge sig ut i den skånska naturen. Och det är precis det Stiftelsen Skånska Landskaps verksamhet handlar om. Vi vill inspirera både naturfrälsta och naturovana att upptäcka och besöka naturen, och vi ska skapa förutsättningar för att våra besökare ska få en så bra naturupplevelse som möjligt. Arenan har vi närmare hektar mark och 19 strövområden spridda över hela Skåne, där närmre tjugo procent är skyddat som naturreservat. Delar av marken äger Stiftelsen Skånska Landskap, men vi förvaltar också fem andra stiftelsers mark. På våra marker bedriver vi ett aktivt skogsbruk som ska lämna avkastning till stiftelserna. Marken arrenderas också ut för jordbruk, jakt och fiske vilket gynnar många boende på landsbygden. Där markerna används för strövområden har vi byggt upp en infrastruktur med markerade stigar, informationstavlor, toaletter och iordningställda rastplatser allt för att göra naturen tillgänglig för fler besökare. I tre områden har vi besökscentrum med bemanning, service och information. Och genom vår utom- huspedagogik får barn årligen uppleva naturen tillsammans med utomhuspedagoger. Men vi är fortfarande okända för många. Ute i våra strövområden är slitaget högt och behovet av underhåll stort. Samtidigt ser vi en utveckling där alltfler efterfrågar mer tillrättalagd natur, organiserade naturupplevelser och bättre service ute i naturen. Vår utmaning är att hela tiden förbättra besökarnas möte med oss ute i våra strövområden. Det handlar om att se över infrastruktur och skyltning, erbjuda olika aktiviteter i våra strövområden, vårda våra natur- och kulturmiljöer och försöka bedriva ett uthålligt skogsbruk som samtidigt ger oss skogar som är trevliga att vistas i. Men det handlar också om att öka kännedomen om oss och de platser och naturupplevelser som vi kan erbjuda. Det är ett långsiktigt arbete som måste få ta tid. Under 2014 har vi tagit flera steg i rätt riktning! Stefan Olsson Vd, Stiftelsen Skånska Landskap Stefan Brandt, Styrelseordförande Foto: johan hammar Stiftelsen Skånska Landskap: bildades 2004 av Region Skåne med uppdrag att skydda, bevara, restaurera och utveckla natur- och kulturmiljöer samt stimulera det rörliga friluftslivet. är sedan 2010 en självständig organisation, med ett årligt anslag från Region Skåne för den del av verksamheten som rör rekreation och friluftsliv. förvaltar fem stiftelser med anknytning till Region Skåne där vi bedriver näringsverksamhet (skogsbruk).

3 Våra strövområden Stigar kräver omvård Att göra våra strövområden attraktiva och tillgängliga för så många som möjligt tycker vi är viktigt. Det ska vara lätt att ta sig runt och lätt att hitta till aktiviteter och platser värda ett besök. Det kräver bra infrastruktur, skyltning och information. I alla våra områden finns en uppbyggd infrastruktur i form av stigar, informationstavlor, toaletter, grillplatser, bord och bänkar, fågel- och utsiktstorn. Väder, vind och besökare sliter hårt, och behovet av regelbunden skötsel och underhåll är stort. Vid sidan om det löpande underhållet gör vi punktinsatser varje år för att höja kvaliteten och öka tillgängligheten i utvalda områden. Fokus under året har varit att höja standarden i sex av våra strövområden: Bockeboda, Djurholmen, Finstorp, Järavallen, Vedema och Vedby. I Bockeboda har två års upprustning inom ramen för ett eu-projekt avslutats. Här finns nu flera nya stigar, varav en är rullstolsvänlig, nya rastplatser, parkeringar, toaletter och informationstavlor, hinderbana för barn och natur- och kulturstig. I Järavallen har arbetet fortsatt med att bygga upp infrastrukturen runt den badsjö som anlades Här har vi också påbörjat arbetet med att göra iordning två nya entréer och dra nya stigar i anslutning till bussförbindelser. Förseningar gör att allt blir klart först I Djurholmen har vi bland annat märkt om alla stigar och knutit ihop småstigar till längre slingor. Vi har också lagt ny spång över Djurholmamossen, med virke från egna skogar. Runt Barsjön i Vedema har grillplatserna och hinderbanan rustats upp. Alla sex områden utom Järavallen har fått helt nya skyltar med bättre information och karta. Helt nya foldrar har tagits fram för Vedby, Finstorp, Djurholmen och Bockeboda. I Snogeholms strövområde har vi gjort om Landskapslabbet, inom ramen för ett EU-projekt. Helt nya och mer tilltalande skyltar finns nu längs den två kilometer långa stigen, och visar på de olika trädslagsförsöken i området. Under året påbörjade vi också renoveringar av alla utsiktstorn i våra områden. Det fina sommarvädret med många besökare medförde generellt stort tryck på sophantering och problem med nedskräpning, och vi fick därför öka skötseln i flera strövområden. Foto: jenny brandt I siffror*: Besökare Fulltofta strövområde: (baserat på 20 personräknare) Besökare Arriesjöns strövområde: (baserat på 6 personräknare) * Sedan 2014 gör vi grundligare mätningar i utvalda strövområden, eftersom tidigare besöksstatistik inte varit tillfredställande (se mer under Gör vi rätt?). Foto: johan hammar

4 Nystart Fulltofta Naturcentrum i ny kostym I augusti tog vi formellt över nycklarna till Fulltofta Naturcentrum och tackade av den entreprenör som drivit café och naturcentra de senaste fem åren. Samtidigt påbörjade vi vårt långsiktiga arbete med att utveckla utställning, café, besökscentrum och närområde. Foto: jenny brandt Sedan augusti 2014 driver vi Fulltofta Naturcentrum i egen regi. När avtalet med Edskog Natur gick ut valde vi att anställa egen personal, för att få ökat ägarskap i utveckling av café, konferens, utställning och närområde, och få bättre direktkontakt med våra besökare. Målet är att göra Fulltofta Naturcentrum mer känt och attraktivt som utflyktsmål och vandringscentrum både för boende i närområdet, från övriga Skåne och för naturintresserade turister. Möjligheten att äta gott i en trevlig miljö stärker Fulltofta Naturcentrum som besöksmål, och kan också locka en mer naturovan målgrupp till området. Vi har därför fokuserat på att utveckla caféet under hösten 2014 både inredning, serveringsytor, meny och rutiner. Nya stolar har fått flytta in, de gamla borden har fått nya bordsskivor av virke från våra egna skogar och serveringsdisken har gjorts mer välkomnande. En utmaning är de små ytorna och begränsade möjligheterna att baka och tillaga mat. Här har vi kommit en bra bit på väg: idag är ungefär hälften av det vi serverer tillagat på plats, resten är i så hög grad det går lokalproducerat. Stor del av det vi serverar är ekologiskt, krav-märkt och/eller Fairtrade. För att nå en bred målgrupp har vi satsat på flera olika evenemang. Besöksantalet har generellt varit högt, vi har nått nya besökare som upptäckt Fulltofta Naturcentrum för första gången och har överlag fått väldigt positiv feedback (se mer under evenemang). Vi har lanserat en facebooksida och en blogg, för att de som aktivt följer oss ska få inspirerande och uppdaterad information som lockar till besök, men också kunna ha en dialog med oss, vara våra ambassadörer och dela våra inlägg. Vi har också inlett ett nära samarbete med Hörby kommun, bland annat för att gemensamt marknadsföra Fulltofta Naturcentrum gentemot kommuninvånare och turister. Under 2015 ligger fokus på att utveckla närområdet och skyltningen. Foto: johan hammar I siffror: Besökare Fulltofta Naturcentrum utomhus: , varav besökt utställningen Turridningar i Fulltofta: personer (2013: 1 958; 2012: 1 700; 2011: 1 100)

5 Evenemang Höstdag på Fulltofta Naturcentrum Kul i skogen För stora och små! Söndag 12 oktober kl och Gör lövkronapyssel annat höst e Snickra lholk n fåge Våra besökare söker sig till naturen av olika skäl. För en del är det tystnaden och ensamheten som lockar. För andra är det olika organiserade naturaktiviteter som inbjuder till naturbesök. För att nå den senare gruppen har vi satsat på flera olika evenemang under året. Klättra i träd Gör din egen äppelmust ner i arbete Se skogsmaski I år deltog vi för första gången på Bokskogens dag i Torups rekreationsområde, som Malmö stad arrangerar tillsammans med olika aktörer. Inför detta tog vi fram färgpaletter för barn ( 8 nyanser av skog ), vi arrangerade en klurig bokrunda där barn fick leta efter guldfärgade böcker i träden och delade ut informationsmaterial. Drygt hundra familjer valde att delta i bokrundan och vi mötte hundratals intresserade besökare som inte kände till oss tidigare. Leta skogens färger Rid isla nd shä st För andra året i rad arrangerade vi en Höstdag i Fulltofta med en rad olika aktiviteter. Drygt tusen besökare kom, trots regnig start på dagen, och vi fick mycket positiv respons både under dagen och efteråt. Besökare kunde bland annat skapa konst med en konstnär, prova att klättra i träd, rida islandshäst, göra egen äppelmust, snickra fågelholk, göra naturpyssel och se skogsmaskiner i Fika i vårt nya café Flyer: giv akt arbete. Skåneleden, Friluftsfrämjandet Höör/ Hörby och Hörby Scoutkår var på plats och hade olika aktiviteter. Vi fanns på plats vid Hovdala vandringsfestival tillsammans med Skåneleden i september. Under våren arrangerade naturfotografen Johan Hammar bildvisningen Vilda Skåne på bibliotek och föreningslokaler runt om i Skåne - i samarbete med Stiftelsen Skånska Landskap, Studiefrämjandet och Naturskyddsföreningen, där flera av bilderna är tagna i våra strövområden. För sjätte året i rad arrangerades midsommarfirande i Fulltofta tillsammans med Drömmarnas Hus, där familjer från Rosengård i Malmö deltog. Utöver det har ett 40-tal aktiviteter skett, bland annat genom nära samarbete med lokala entreprenörer och ideella organisationer inom aktivitets- och turistnäringen kommer Eurorando till Skåne, ett av Europas största vandringsevenemang, där Skåne och Svenska Turistföreningen (stf) står värd. Av alla förslag som kommit in har 80 vandringar valts ut, som håller rätt standard och kvalitet. Våra tre vandringar i Fulltofta, Klåveröd och Snogeholm kom med bland dessa. I siffror: Ta bussen och få gratis dryck! Aktiviteter i våra områden (som genomförts av oss eller samarbetspartners): ca 40 Organiserade aktiviteter (föreningar, hundklubbar och andra organisationer): ca i 8 av våra strövområden Buss 469 går hela vägen till naturcentrat från Höör och Hörby. Bussen i Höör är synkad med tåg från Malmö/Lund. Vi bjuder alla som kommer med buss på valfri dryck i caféet under dagen _Fulltoftadagen flyer A4.indd 1 Att erbjuda organiserade aktiviteter är ett sätt att stärka våra strövområden som besöksmål och också nå en bredare publik. Flera lyckade evenemang under året har lockat både naturälskare och mer naturovana, och vi har nått helt nya besökare :54

6 Tillgänglighet Naturen är till för alla Att alla ska ges möjlighet att uppleva naturen tycker vi är viktigt och vi försöker anpassa så många strövområden som möjligt för att underlätta för personer med funktionsnedsättning eller behov av mer lättillgängliga stigar. Tio av våra strövområden har idag tillgänglighetsanpassade strukturer, som hårdgjorda stigar och gångbroar, bord och bänkar, grillplatser, fiske- och utsiktsplattformar, parkeringar och toaletter. Här ska det gå att ta sig fram med rullstol, rullator eller barnvagn. Vi arbetar systematiskt med inventering och tillgänglighetscertifiering av våra strövområden. Certifieringen utförs av Turism för alla, en självständig aktör som kvalitetskontrollerar tillgängligheten genom Equality tillgänglighetsregistrering på Under året har den tillgänglighetsanpassade promenaden från Frisebodas norra parkering ut till havet lagts om, och vi har gjort ny spång och utsiktsplattform nere vid stranden. Det utemuseum som Länsstyrelsen satt upp inom ramen för eu-projektet SandLife kan också nås från den nya spången. Klåveröds strövområde har fått en ny tillgänglighetsanpassad utsiktplattform på Traneröds mosse, som byggts i samarbete med Länsstyrelsen. Flera broar och spänger i strövområdena har nätats för att förbättra framkomligheten. Vi vill också göra naturen tillgänglig för dem som inte kan komma ut i den. Studier visar att inte enbart besök i naturen utan även möjligheten att titta på naturbilder gynnar välbefinnandet och kan ha en läkande kraft. Under 2014 har en avdelning på Skånes universitetssjukhus i Malmö (sus) fört in naturbilder på avdelningen att användas som en del i patienternas läkeprocess och för att förbättra miljön för både patienter och personal. Stiftelsen Skånska Landskap har finansierat tre väggtapeter, med motiv från våra strövområden. Satsningen är en fortsättning på det projekt som initierades under på Centralsjukhuset i Kristianstad (csk). Att göra naturen tillgänglig för invånare med andra kulturella ursprung än det svenska är också en del i vårt tillgänglighetsarbete. Via två projekt har både elever inom sfiundervisningen och arbetssökande med psykisk ohälsa i form av svår posttraumatisk stress fått komma ut i naturen med guide. Under hösten har vi gemensamt med ptsd- Center Jobb Malmö, sökt nya möjligheter för att kunna fortsätta med vårt gemensamma samarbete, trots brist på finansiering. I siffror: 8 av våra strövområden är certifierade och publicerade på (Arriesjön, Breanäs, Finstorp, Fulltofta, Friseboda, Järavallen, Klåveröd och Snogeholm) Totalt har 170 vuxenelever från SFI Komvux Södervärn samt PTSD-center i Malmö deltagit naturguidade utflykter till Skrylle, Fulltofta, Arrie och Skäralid. Foto: lena arenbo

7 Buss och boende Lätt att ta sig ut och stanna över Vi vill uppmuntra våra besökare att stanna ute lite längre. Och gärna lämna bilen hemma. Därför är vi glada att kunna erbjuda bekvämt boende i stuga eller på vandrarhem i tre av våra områden och bättre buss till Fulltofta Naturcentrum. Att kunna ta med sig familj eller vänner ut i naturen och sen få sova bekvämt i fint inredda hus med skogen utanför husknuten och till ett rimligt pris stärker våra strövområden som besöksmål. Under flera år har våra sex stugor i Fulltofta och Snogeholm totalrenoverats är året då alla stugor varit upprustade och möjliga att boka hela året. Stugorna har främst marknadsförts via sociala medier, vid evenemang och har lagts in som icke-bokningsbara stugor på visitskane.com (blir bokningsbara under 2015). Beläggningen har varit god, särskilt under vår, sommar och höst. Vi har dock svårare att hyra ut under vintermånaderna och särskilt vardagar. Gästutvärderingar, delningar på facebook, betyg på webben och responsen i de gästböcker som ligger i stugorna visar att våra gäster överlag är väldigt positiva. Att kunna ta sig ut i naturen med buss och tåg tycker vi är viktigt. Det gynnar vår miljö och gör det möjligt för besökare utan bil att uppleva naturen. I dag går det att ta sig till tio av våra strövområden med buss eller tåg, där det är 1 3 kilometer att gå mellan hållplats och strövområde. Vi önskar såklart att våra besökare ska komma så nära våra stigar som möjligt och slippa gå på trafikerade vägar. Den nya busslinjen till Fulltofta Naturcentrum, som började gå i februari, var därför extra välkommen. Resultatet blev tyvärr inte vad vi hade hoppats på. Avgångarna var för få och besökare som tog bussen var tvungna att vara ute skogen i drygt fem timmar innan det fanns en buss tillbaka. Vi uppskattar därför att Skånetrafiken lyssnat på våra önskemål. Med den nya tidtabellen, som började gälla i december 2014, blir tider och anslutning till andra bussar bättre. Fler avgångar har vi förstås kvar på önskelistan, liksom bättre bussförbindelse till Arriesjöns strövområde. För att hjälpa våra besökare att välja bussen har vi också förbättrat informationen om bussförbindelser till varje strövområde, särskilt på webben. foto: JENNY BRANDT Foto: Lena arenbo I siffror: Stugor i Snogeholm: 523 övernattningsdygn (2013: 433; 2012: 396; 2011: 552)* Stugor i Fulltofta: 161 övernattningsdygn (2013: 195; 2012: 160; 2011: 136)** Klåveröds vandrarhem: övernattningsgäster (2013: 1826; 2012: 1588; 2011: 782 under juni dec) * Jocksborg kunde inte hyras ut under renoveringen, långtidsuthyrning i en stuga ** Bjeverödshuset har inte hyrts ut under renoveringen. Jägarbostaden hyrdes ut från oktober 2012, inte alls under foto: JENNY BRANDT

8 Hjälp att hitta ut Hämta inspiration Ibland behövs lite extra inspiration för att ta det där steget och ge sig ut i naturen. En guide för barn som uppmuntrar till skogsäventyr och besöksguiden Ut i Skåne är två satsningar under året. Foto: jenny brandt Vi vill visa att naturen är en kul plats för familjen, en spännande plats för skogsäventyr, en plats för avkoppling och återhämtning, en plats för träning och en plats för umgänge med vänner. Oavsett naturvana. Och vi ska hjälpa våra besökare att välja strövområde, stig, vandring, boende eller aktivitet beroende på intresse, behov och förutsättningar. Vi har särskilt satsat på barnfamiljer under året. För att ge föräldrar inspiration på vad man kan göra med barn i skogen har vi tagit fram barnens egen guide Skogen är en skatt dra ut på äventyr. Guiden innehåller pyssel, skattjakt, tips på lekar, recept och sådant som är bra att veta, och finns både i tryckt och digital version. Vi har också tagit fram en ny ingång på webben: För barn. Under våren blev vår huvudbroschyr Ut i Skåne din guide till 19 strövområden klar. Guiden ger en snabb överblick och en bra bild av vad man kan se och göra i varje strövområde. Den kan beställas i tryckt version eller laddas ner som pdf på webben. Intresset har varit stort och två omtryck har gjorts. I oktober vann guiden Svenska Publishing-Priset (Populär Kommunikation) för bästa besöksguide. Båda guiderna har spridits via sociala medier, bloggare och samarbetspartners. De finns på flera turistbyråer och naturum, liksom utvalda platser/caféer/butiker i närheten av våra strövområden. Vi har också satt upp postrar på bibliotek och museer. Den stora spridningen har också ökat kännedomen om oss och generat trafik till vår webb. Sedan augusti 2014 delar vi webbshop med Skåneleden och Tourism in Skåne, där alla våra trycksaker kan beställas. I siffror: Unika besökare på vår webbplats: drygt (2013: : ; 2011: ) 44 procent av våra besökare kom från mobil enhet (telefon eller surfplatta) Skogen är en skatt: upplaga 4 000, laddats ner gånger Ut i Skåne: upplaga 8 000, laddats ner gånger kollage: giv akt

9 Utomhuspedagogik När klassrummet flyttar ut i naturen Utevistelse påverkar barns hälsa och miljöengagemang och eleverna tränar sin förmåga att samarbeta, får röra sig och ökar sin förståelse för naturen och hur vi påverkar den. Med vår utomhuspedagogiska verksamhet kan vi hjälpa lärare att flytta ut klassrummet i naturen. Foto: peter hartman Foto: åsa johansson Vi erbjuder varje år skånska elever i olika åldrar en rad olika aktiviteter i utemiljö, delvis med anslag från Region Skåne och i samarbete med och på uppdrag av olika aktörer. Gemensamt för alla projekt är ett lärande baserat på upplevelser i utemiljö. Eleverna ska få kunskap om - och bygga upp en relation till naturen. De ska få inspiration, vara kreativa och gärna få både sociala och fysiska utmaningar. Allt arbete kopplas till skolans läroplan och uppfyllandemål. Under året har cirka elever och närmare 600 pedagoger deltagit i vår utomhuspedagogiska verksamhet. Äventyret För sjätte året i rad har skånska elever varit hjältar i ett upplevelsebaserat äventyrsspel i Fulltoftas skogar, iscensatt och producerat av Drömmarnas Hus elever från 17 skånska kommuner har fått stiga in i en okänd värld, där de fått medla i konflikter och lösa problem med hjälp av de förberedelser som gjorts i klassrummet innan. Årets Äventyr var en del av InnoCarnival Skåne som Malmö Stad arrangerade, vilket gjorde att dubbelt så många elever kunde delta. Äventyrspedagogiken bygger på idén om att sätta lärandet i ett sammanhang via en ramberättelse. Äventyret finansierades av Stiftelsen Skånska Landskap (med anslag från Region Skåne) samt Malmö Stad. Naturskolan Gladan I Snogeholm har elever fått leta skatter i skogen med hjälp av gps, tillverka kolkrita, laga mat i kokgrop och lära sig att göra upp eld med Naturskolan Gladan. Klassen har kunnat välja bland en rad olika aktiviteter tillsammans med kunniga naturvägledare, där dagen skräddarsytts efter klassens behov och önskemål. Flera klasser har också valt att stanna över i någon av lägergårdarna i Snogeholm. Som ett resultat av minskade bokningar inom Naturskolan Gladan har medel omfördelats till Flygande Gladan. Naturskolan Gladan flyger istället ut till utvalda skolor i Skåne, och aktiviteterna sker vid skolan och i närbeläget strövområde. Denna verksamhet har pågått sedan Under året har Trelleborg, Svedala och Burlövs kommun har fått besök av Flygande Gladan.

10 Utomhuspedagogik Naturskolan drivs av Skogssällskapet på uppdrag av Stiftelsen Skånska Landskap (med anslag från Region Skåne). En dag på Skåneleden Femteklassare från tolv kommuner har för femtonde året i rad kunnat vandra på Skåneleden med naturvägledare i projektet En dag på Skåneleden. Vandringarna har skett i Fulltofta, Snogeholm eller Klåveröds strövområde, där eleverna fått kunskap om allemansrätt, näringskedjan och hälsa. Eleverna har också medverkat i en fototävling på temat naturens mönster, där vinsten är en lägervistelse med övernattning i Snogeholms strövområde och aktiviteter med Naturskolan Gladan. En dag på Skåneleden är ett samarbetsprojekt mellan Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, Sparbanken Skåne och Stiftelsen Skånska Landskap. Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta står för största delen av finansieringen. Skogssällskapet planerar och genomför dagarna på Stiftelsen Skånska Landskaps uppdrag. Naturdagarna Klasser från Ängelholm, Höganäs, Landskrona och Kristianstad har fått möta yrkesverksamma jägare, skogsarbetare och naturvägledare. De har bland annat fått följa trädets väg från planta till virke och matens väg från jord till bord. Aktiviteterna har skett i strövområdena Breanäs, Grytåsa och Arrie, och har genomförts tillsammans med Skogssällskapet, Jägareförbundet Skåne, Skogsstyrelsen, Södra och Sydved. Dessutom har en naturdag genomförts speciellt för naturskolepedagoger i Snogeholms strövområde. Trädprojekt Orups skog Hösten 2014 inledde vi en större pedagogisk satsning vid Sätoftaskolan i Höör. Satsningen hängde ihop med en avverkning precis bredvid skolan, som utvecklades till en pedagogisk möjlighet och ett samarbetsprojekt med skolans 20 lärare och 400 elever. I projektet får lärarna inspiration och kunskap om utomhuspedagogik samt naturoch skogsvård. Eleverna får möta både skogsarbetare och utomhuspedagoger i ett fördjupat ämnesövergripande arbete om träd, avverkning, biologisk mångfald, historia och berättelser om skogen. Projektet genomfördes i samarbete med Skogsstyrelsen och Osby Naturbruksgymnasium. I siffror: Totalt antal elever: (2013: 8 967; 2012: 7 724; 2011: 7 697) Totalt antal lärare/pedagoger: 587 Äventyret: elever (2013: 1 050; 2012: 1 006; 2011: 1 033) Naturskolan Gladan: elever (2013: 1 770; 2012: 1 148; 2011: 1 449) Flygande Gladan 504 elever (2013: 468; 2012: 418; 2011: 227) Naturdagarna: elever (2013: 1 639; 2012: 1 440; 2011: 1 231) Trädprojekt Orups skog: 330 elever En dag på Skåneleden: elever (2013: 3 492; 2012: 3 479; 2011: 3 237) Lägergårdar i Snogeholm: 234 övernattningsdygn (2013: 258; 2012: 247; 2011: 241) Foto: åsa johansson

11 Vårda skog och kulturminnen Att vårda naturoch kulturmiljöer Vi månar om att sköta våra marker så att biologisk mångfald och olika landskapstyper bevaras och utvecklas. Men vi vill också vårda, synliggöra och öka framkomligheten till platser som är intressanta för våra besökare, både kultur- och fornminnen och värdefulla landskapsmiljöer. Foto: stefan olsson Foto: lena arenbo De största insatserna görs på de naturreservat och Natura 2000-områden som stiftelsen förvaltar. Sedan 2012 deltar vi i EU-projektet SandLife, ett restaureringsprojekt för att göra sandmarker mer öppna och som drivs av Länsstyrelsen. Tre av våra områden är med i projektet: Friseboda, Kronoskogen och Vitemölla. I Kronoskogen har dynområden restaurerats, där bland annat vresros och bergtall tagits bort. I Vitemölla har vi haft en arbetsdag under året tillsammans med frivilliga och det skötselråd som bildats, då vi röjt och avverkat tall och skapat sandblottor. Tanken är att gynna äldre vresiga tallar och återskapa öppna sand- och gräsområden. Även i Friseboda har vi tagit bort främmande trädarter, bland annat bergtall. I flera av våra områden hjälper betande djur till att bevara landskapet öppet och skapa förutsättningar för att unika växter ska trivas. Årligen utförs naturvårdsåtgärder på flera av de olika stiftelsernas betesmarker. Vid Vasahus i Fulltofta strövområde har vi röjt för att kunna återuppta betet i den gamla torpmiljön. Vi har också röjt bort ört- och buskvegetation från fornminnen och kulturlämningar i Klåveröd, I siffror: Naturvårdsröjning: 28 hektar mark (2013: 49; 2012: 29; 2011: 40) Stängsling av betesmark: 6 hektar (2013: 39; 2012: 78; 2011: 95) Åtgärdade kultur- och fornlämningsobjekt: 28 (2013: 28; 2012: 28; 2011: 23) Fulltofta, Snogeholm och Finstorp. Röjningen här är också viktig för att bevara traditionella slåttermarker. I Orup har olika åtgärder gjorts inom ett område med höga naturvärde, för att gynna vidkroniga ädellövträd och avveckla inväxande gran. Det handlar också om att glesa ut träd för att öka sikten och förbättra besöksupplevelsen i det välbesökta strövområdet. Vid Sätoftaskolan i Orup har också ett mindre område med gran avverkats. Tanken är att avveckla granen som blivit gammal med vindfällen och insektsangrepp som följd och istället plantera lövskog för att förstärka de redan höga naturvärdena. Avverkningen blev startskottet för ett trädprojekt där hela skolan involverades (se under utomhuspedagogik). Vi har fortsatt tidigare påbörjat arbete med att utveckla 18 anlagda våtmarker och dammar i Snogeholm och Fulltofta, för att upprätthålla och förbättra våtmarkernas naturvårdsnytta inför framtiden. Vi har även bidragit till inventeringen av Skånes kronhjortar.

12 Skogsbruk Att avverka skog med omsorg Vid sidan om den del av vår verksamhet som rör rekreation och friluftsliv och som är bidragsfinansierad har vi ett uppdrag att förvalta egen och fem andra stiftelsers mark. På delar av marken bedriver vi skogsbruk, som inte bara ger avkastning till stiftelserna utan också tar hänsyn till miljön och sociala värden. Stiftelsen Skånska Landskap är markägare till drygt ha skog, åker och övrig mark, som omfattar delar av strövområdet Fulltofta och Fulltofta Naturcentrum. Enligt avtal med fem andra skogs- och fritidsstiftelser med anknytning till Region Skåne förvaltar vi ytterligare hektar mark (se sidan 16). Här bedriver vi ett skogsbruk, som är miljöcertifierat genom de båda certifieringssystemen fsc och pefc. Under hösten 2013 drabbades södra Sverige av stormarna Simone och Sven, med stora skador och vindfälld skog i flera av våra områden. Första halvåret 2014 präglades därför helt av att ta hand om vindfällen efter stormarna. Arbetet tog tid eftersom så stora ytor med stor spridning drabbades. Nedfallna träd i anslutning till vägar och stigar prioriterades först. Att gynna de trädslag som är naturliga för landskapet är viktigt när vi planterar ny skog. Särskilda insatser görs för att gynna ädellövskog som bok, ek, ask, lind och lönn. Under året har vi planterat två större områden med ek i Fulltofta strövområde och ett med bok i Blinkarp (totalt ca 9,5 ha). Det har bland annat varit möjligt tack vare bidrag från Landsbygdsprogrammet. I ett mindre område i Orup avverkades äldre och insektsangripen gran till förmån för ek (se under natur- och kulturvård). Vi har röjt stora arealer ungskog i Fulltofta och Orup. Vi använder en mindre skonsam skotare/skördare till åtgärder på fuktiga områden och vid naturvårdsåtgärder. Vid föryngring i områden med forn- och kulturminnen använder vi en liten och smidig fläckmarkberedare för minsta möjliga påverkan på marken. I siffror Avverkat volym (alla stiftelser): m3fub (2013: ; 2012: ; 2011: ) Föryngringsareal som är lövskog (på Stiftelsen Skånska Landskaps mark): 78 % (2013: 14 %; 2012: 57 %) Foto: lena arenbo

13 Gör vi rätt? På rätt väg Vi vill såklart ha nöjda besökare i våra strövområden. Och vi vill ha en verksamhet som har så liten miljöpåverkan som möjligt. Men är vi på rätt väg? För att få svar har vi satsat på en större utvärdering av Fulltofta Naturcentrum och har antagit en ny handlingsplan för vårt miljöarbete. Vi månar om att sköta våra marker och ha en verksamhet som i så liten grad som möjligt påverkar miljön negativt. Där det går vill vi snarare påverka miljön i positiv riktning. Vi jobbar mot de regionala miljömålen och har bland annat anslutit oss till Region Skånes initiativ om ett 100 % fossilbränslefritt Skåne år Samtidigt har vi verksamhet, inte minst inom skogsbruket, där utmaningar är stora inom miljöområdet. För att få en bättre bild av vår miljöpåverkan gjorde vi 2013 en kartläggning av vår och våra förvaltade stiftelsers miljöpåverkan. Resultatet hjälper oss att planera framtida åtgärder och prioriteringar. Vi ser också var i vår verksamhet de största miljöbovarna finns. Kartläggningen låg till grund för den handlingsplan Miljön i fokus En handlingsplan för Stiftelsen Skånska Landskaps miljöarbete, som antogs av vår styrelse i oktober Det är ett viktigt styrdokument som vi jobbar aktivt med på både kort och lång sikt. Då vi i princip kommit i mål vad gäller förnyelsebar el och värme har fokus under året varit på verksamhetens transporter. De flesta av våra strövområden är obemannade och vårt enda redskap hittills har varit de besöksräknare som finns utplacerade på utvalda platser. För att få bättre kännedom om våra besökare och deras upplevelser har vi under perioden oktober 2013 till maj 2014 utvärderat Fulltofta strövområde och Fulltofta Naturcentrum. Enkäten har kunnat besvaras i pappersform på naturcentrat och via webben, och totalt har 230 personer deltagit. Ett 40-tal intervjuer har också gjorts på olika platser och vid olika tillfällen i strövområdet. Tack vara enkäten får vi en bättre bild av var våra besökare kommer ifrån, hur man tar sig till Fulltofta och med vem, och vad man helst gör här. Vi får en indikation på vad besökare tycker är bra och vad som kan bli bättre. I de öppna svaren får vi förslag på vad vi kan förändra och vad man vill se och uppleva i Fulltofta i framtiden. En studentmedarbetare har varit anställda för att genomföra undersökningen. Under 2014 gjorde vi också en mer noggrann besöksräkning i Fulltofta och Arriesjön. Tidigare års mätningar baseras på ett trettiotal trafikräknare. Utifrån rådatan har beräkningar gjorts för att uppskatta totalt antal besökare i våra strövområden. Under 2014 beslutade vi att istället göra mer grundliga och mer tillförlitliga beräkningar i utvalda strövområden. Foto: lena arenbo

14 Skåneleden Skåneled i förändring Exportmogen led år 2020 och en ordentlig kvalitetshöjning. Det är fokus när Skåneleden ska uppgraderas för att motsvara internationella besökares behov. Under 2014 togs flera steg i rätt riktning. Stiftelsen Skånska Landskap bidrog i detta arbete. Region Skåne har huvudansvaret för Skåneleden, Stiftelsen Skånska Landskap ansvarar för förvaltningen av leden och totalt 26 kommuner ansvarar för all skötsel. Mellan Region Skåne och Stiftelsen Skånska Landskap görs årligen en överenskommelse, där stiftelsens uppdrag beskrivs. Tyngdpunkten för Stiftelsen Skånska Landskaps under året har varit att arbeta fram en kvalitetsstandard, och hitta former för att säkerställa och samordna kvalitetsarbetet i alla Skåneledskommuner. Under 2015 går denna ut på remiss, för att sedan vara ett styrdokument för ledansvariga att jobba efter, tillsammans med den skyltstandard och monteringsmanual som Skåneledsgruppen tagit fram. En skötselutbildning för alla ledansvariga håller också på att ta form. Under den årliga Skåneledsträffen presenterades samtliga kvalitetsdokument för ledansvariga. Träffen skedde i Helsingborg i samarbete med Eurorandos projektgrupp och Kullaledens avslutande seminarium. Stiftelsen samordnar arbetet med kommunansvariga och ansvarar tillsammans med huvudmannen för dialogen med Skåneledens besökare via webb, sociala medier, e-post och telefon. Vi har också på olika sätt deltagit i det arbete som Region Skåne lett kring att utveckla leden och är med på alla styrgruppsmöten. Under året har det gjorts en statusinventering på sl5 Öresundsleden samt den norra delen av sl2 Nord-Sydleden. Uppföljande träffar kring kvalitet har skett i Vellinge och Höörs kommuner. Delledsträffar har genomförts för kommunansvariga för sl1, sl3 och sl4. Mycket tid har lagts på att stödja huvudmannen i kommunkontakter gällande skyltstandard och ungdomssatsning. Som en del i arbetet med att kvalitetssäkra leden har Stiftelsen Skånska Landskap fått ett utökat ansvar framöver. Arbetet med att rekryterera en ny tjänst skåneledskoordinator påbörjades i slutet av året och utannonseras i februari För mer utförlig beskrivning av Skåneledsarbetet 2014 hänvisar vi till Skåneledens årsberättelse. Foto: johan hammar

15 Personal Stefan Olsson, vd (100 %) Katarina Johansson, administratör (80 %) Anders Rosell, skogsförvaltare (100 %) Eva Tronarp, strateg natur och friluftsliv (50 %) t o m januari. Åsa Johansson, strateg natur och friluftsliv (100%) fr o m april. Nina Syde, strateg natur och friluftsliv (100 %) Lena Arenbo, kommunikationsansvarig (80 %) Ina Dodd, skogs- och miljöutvecklare (75 %) Linda Knöös, verksamhetschef Fulltofta Naturcentrum (100%) fr o m april Carina Eriksson, cafébiträde/receptionist (75%) fr o m augusti Marie Nordqvist, cafébiträde/receptionist (timanställd) fr o m augusti Ann-Christine Grönberg, cafébiträde/receptionist (timanställd) fr o m augusti Julia Göransson, studentmedarbetare (utvärdering Fulltofta) Styrelse Ordförande Carin Wredström (m) Vice ordförande Gunnar Jönsson (s) Ledamöter Staffan Appelros (m) Lars Johnsson (m) Sam Skällberg (mp) Pia Jönsson (s) Jan-Erik Andersson (s) Ersättare Rune Andersson (fp) Staffan Fredlund (c) Lennart Svensson (kd) Mathias Persson (s) Ulrika Tollgren (s) Foto: johan hammar

16 Båstad DJURHOLMEN Ängelholm KRONOSKOGEN GRYTÅSA Höganäs VEDBY Åstorp S L 5 Ö r e sundsl e d e n Helsingborg KLÅVERÖD SL1 K u s t t FINSTORP FROSTAVALLEN Höör Landskrona i ll Kustleden MÖLLERÖDSJÖ VEDEMA SL2 Nord t ill S y leden d FULLTOFTA Hässleholm BOCKEBODA BREANÄS Åhus Kristianstad Stiftelser Av stiftelsernas totala markinnehav på hektar äger Stiftelsen Skånska Landskap totalt 2366 ha, varav Fulltofta strövområde (på 2076 ha). Övrig mark förvaltar vi åt fem andra stiftelser med anknytning till Region Skåne. Genom avtal görs stiftelsernas marker tillgängliga för allmänheten samtidigt som Stiftelsen Skånska Landskap ensam blir ansvarig för drift och underhåll. Avtal är tecknade med: Stiftelsen för Fritidsområden i Skåne, totalt ha, varav ha är strövområden (Breanäs, Friseboda, Järavallen, Kronoskogen, Frostavallen, Skrylle, Vitemölla, del av Fulltofta, Arrie och Tjörnedala). Stiftelsen O D Krooks donation i M-län, totalt ha, varav ha är strövområden (Snogeholm, Klåveröd och del av Fulltofta). JÄRAVALLEN Lund Eslöv Hörby SL3 Ås t i l FRISEBODA l Åsleden Stiftelsen O D Krooks donation i L-län, totalt ha, varav ha är strövområden (Djurholmen, Vedema, Vedby, Möllerödssjö, Grytåsa och Bockeboda). SKRYLLE SNOGEHOLM VITEMÖLLA TJÖRNEDALA Stiftelsen Jur Dr H Cavallis donationsfond, totalt 112 ha som är strövområdet Finstorp. Malmö ARRIESJÖN Skanör Falsterbo Trelleborg Malmö Airport Ystad Tomelilla Simrishamn S L 4 Ö s t e rlenleden Stiftelsen Emil Bondessons skogsvårdsfond, totalt 50 ha, Lärkeröd, som inte är strövområde. Grafisk formgivning: giv akt skåne.

17

Årsberättelse / 2015

Årsberättelse / 2015 Årsberättelse /2015 Vårt uppdrag Natur att må bra i Att människor mår bra av att vistas i naturen visar forskning. De som har ett naturligt förhållande till naturen känner också oftast ett större engagemang

Läs mer

Årsberättelse / 2013

Årsberättelse / 2013 Årsberättelse /2013 Vårt uppdrag Natur att må bra i Att människor mår bra av att vistas i naturen visar forskning. De som har ett naturligt förhållande till naturen känner också oftast ett större engagemang

Läs mer

Undervisning under bar himmel

Undervisning under bar himmel FOTO: PETER HARTMAN FOTO: SVEN PERSSON 6 Naturskolan Gladan i Snogeholms strövområde 8 Naturdagar med yrkeskunniga 10 Vandring på Skåneleden med naturvägledare 12 Sagoäventyr i Fulltofta strövområde 14

Läs mer

Årsberättelse / 2012

Årsberättelse / 2012 Årsberättelse /2012 Foto: Johan Hammar Vårt uppdrag Natur att må bra i Att människor mår bra av att vistas i naturen visar forskning. De som har ett naturligt förhållande till naturen känner också ett

Läs mer

Årsberättelse / 2011

Årsberättelse / 2011 Årsberättelse /2011 Natur att vara stolt över Det skånska landskapet är unikt. Det finns få platser där det går att uppleva så varierad natur på en så liten yta. Det är en fantastisk tillgång som vi skåningar

Läs mer

Grytåsa rullande kullar och betade backar

Grytåsa rullande kullar och betade backar VANDRINGSLEDER 1(11) Örkelljunga kommun turism@orkelljunga.se Hitta till Grytåsa parkeringar med gps: Grytåsa centrum: N 56 15.335 E 013 13.648 X: 1340249 Y: 6239380 Flinka sjö: N 56 15.320 E 013 15.283

Läs mer

Koncernkontoret Enheten för Miljöstrategier

Koncernkontoret Enheten för Miljöstrategier Koncernkontoret Enheten för Miljöstrategier Område Samhällsplanering Oddvar Fiskesjö Enhetschef Oddvar.fiskesjo@skane.se BILAGA Verksamhetsinformation Datum 2014-11-25 1 (10) 1. s Miljövårdsfond sid 1

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1)

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-08 Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare sofia.sjodin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan från Transfer Syd GYVF-2015-3852

Läs mer

Hela Skånes sparbank

Hela Skånes sparbank Hela Skånes sparbank Tillsammans ger vi tillbaka Sparbanksidén har drygt 200 år på nacken och är mer aktuell än någonsin. Genom våra tre ägarstiftelser fortsätter vi en stolt tradition att ge tillbaka

Läs mer

Företagsklimatet i Klippans kommun 2017

Företagsklimatet i Klippans kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen är Sveriges skogliga myndighet. Vår uppgift är att bidra till ett hållbart skogsbruk med god miljöhänsyn. mer information finns på www.skogsstyrelsen.se

Läs mer

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2017

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Tomelilla kommun 2017

Företagsklimatet i Tomelilla kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Bevara barnens skogar

Bevara barnens skogar Bevara barnens skogar Verksamhetsriktlinjer STÄMMANS BESLUT OM RIKTLINJER 2011-2014 Naturskyddsföreningen ska verka för: att barn- och familjeverksamhet på sikt bedrivs av minst hälften av kretsarna en

Läs mer

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Distrikt 1 Kommun antal uppdrag *1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 Malmö 9476 02:50 00:22 03:12 07:16 10:28 20:04 09:28 23:58 01:00:09 Trelleborg 1288 02:43 01:04 03:47

Läs mer

Företagsklimatet i Kristianstads kommun 2017

Företagsklimatet i Kristianstads kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Landsbygdsprojektet Vandringsturism i Vindelfjällen.

Landsbygdsprojektet Vandringsturism i Vindelfjällen. Landsbygdsprojektet Vandringsturism i Vindelfjällen. Systemtänkande för kvalitetssäkring. Vi har ett antal BESÖKSMÅL i området och dessa kan föranleda Vandringsturism. Vandringen går på LEDEN och den som

Läs mer

Ansökan om bidrag för Lyckåleden

Ansökan om bidrag för Lyckåleden BILAGA 1 050214 Ansökan om bidrag för Lyckåleden Karlskrona kommun ansöker om bidrag med 345.100 kronor för projekt Lyckåleden enligt beskrivning nedan. Projektets namn: Sökande kommun/er: Karlskrona Organisationsnummer:

Läs mer

Upptäck lederna i. Biskopstorp!

Upptäck lederna i. Biskopstorp! Upptäck lederna i Biskopstorp! Välkommen till våra vandringsleder i Biskopstorp Det finns för närvarande sex slingor i naturreservatet. Ytterligare tre planeras vara klara 2014. Längs fyra av slingorna

Läs mer

Företagsklimatet i Landskrona stad 2017

Företagsklimatet i Landskrona stad 2017 Företagsklimatet i stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Skogens trivsel- och upplevelsevärden

Skogens trivsel- och upplevelsevärden Skogsstyrelsen, Jönköping 2010 Författare: Sofia Blomquist Illustrationer: Bo Persson Grafisk form: Bo Persson Upplaga: 7000 ex Tryck: DanagårdLiTHO, Ödeshög Skog att trivas i 1 Skogens trivsel- och upplevelsevärden

Läs mer

Nya målgrupper Åtgärder för att nå nya målgrupper, för integration

Nya målgrupper Åtgärder för att nå nya målgrupper, för integration 2016 Tjänster Utvecklare Skåneleden Projektledare Skåneleden Skåneleden marknadsföring/webb ca 50 % Skåneleden koordinator 75 % på Studentmedarbetare Nya målgrupper Åtgärder för att nå nya målgrupper,

Läs mer

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2017

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Startande av gårdsbutik Journalnummer: 2009-2821 Kontaktperson,

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Hagestad inom Natura 2000-området, SE0430093 Sandhammaren i Ystads kommun

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Hagestad inom Natura 2000-området, SE0430093 Sandhammaren i Ystads kommun 1 Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Hagestad inom Natura 2000-området, SE0430093 Sandhammaren i Ystads kommun Glänta i naturreservatet Hagestad där solen kan värma upp marken. Bilaga

Läs mer

Samråd II om utvecklingen av strövområdet Friseboda

Samråd II om utvecklingen av strövområdet Friseboda Regionstaben Centrum för folkhälsa och miljö Avdelning för miljöstrategier Eerika Olausson Utveckling av natur- och rekreationsområden 042-17 61 12, 0768-93 01 96 eerika.olausson@skane.se MINNESANTECKNINGAR

Läs mer

Naturvårdsprogram Uppdaterad kortversion 2014

Naturvårdsprogram Uppdaterad kortversion 2014 Naturvårdsprogram Uppdaterad kortversion 2014 Naturvårdsprogram för Hällefors kommun Uppdaterad kortversion Ett naturvårdsprogram för Hällefors kommun antogs i komunfullmäktige 2010-11-16. I denna kortversion

Läs mer

Ingegerd Ljungblom På uppdrag av Rååns vattendragsförbund

Ingegerd Ljungblom På uppdrag av Rååns vattendragsförbund Guidade turer till anlagda våtmarker inom Rååns avrinningsområde 2012 Ingegerd Ljungblom På uppdrag av Rååns vattendragsförbund Sammanfattning Under 2012 har 1447 personer deltagit i guidade informationsturer

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Bifogat ser du en sammanfattad projektplan anpassad för markägare. Där framgår hur vi tänkt oss det fortsatta samarbetet.

Bifogat ser du en sammanfattad projektplan anpassad för markägare. Där framgår hur vi tänkt oss det fortsatta samarbetet. INFORMATION TILL MARKÄGARE UTMED KULLALEDEN. Hej alla markägare Vandringsleden runt hela Kullahalvön (Kullaleden) är nu inne i genomförandefasen. Vi i projektgruppen vill därför informera er om vad som

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Vandringsturism i Vindelfjällen Journalnummer: 2010-1118 Namn på länsstyrelse

Läs mer

Datum Dnr Den administrativa och organisatoriska kopplingen mellan Region Skåne och skogs- och fritidsstiftelserna

Datum Dnr Den administrativa och organisatoriska kopplingen mellan Region Skåne och skogs- och fritidsstiftelserna Regionstyrelsen BESLUTSFÖRSLAG Datum 2010-06-10 Dnr 0902297 1 (3) Regionfullmäktige Den administrativa och organisatoriska kopplingen mellan Region Skåne och skogs- och fritidsstiftelserna Regionstyrelsens

Läs mer

ÅTGÄRDSPLAN SKÅNELEDEN Region Skåne (RS), Tourism in Skåne (TIS), Event in Skåne (EiS), Stiftelsen Skånska Landskap (SSL)

ÅTGÄRDSPLAN SKÅNELEDEN Region Skåne (RS), Tourism in Skåne (TIS), Event in Skåne (EiS), Stiftelsen Skånska Landskap (SSL) Förslag på utökat utvecklingsarbete för Skåneleden 2016 ÅTGÄRDSPLAN SKÅNELEDEN 2016-2020 Region Skåne (RS), Tourism in Skåne (TIS), Event in Skåne (EiS), Stiftelsen Skånska Landskap () Tjänster Utvecklare

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer

Abborraleden. Projektplan

Abborraleden. Projektplan Abborraleden Projektplan Örkelljunga september 2013 1 Innehåll Projektnamn... 3 Projektägare... 3 Journalnummer... 3 Kontaktperson... 3 Kontaktuppgifter... 3 Projektidé... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 5 Mål...

Läs mer

NATURRESERVAT I HALLANDS LÄN. Upptäck. Biskopstorp

NATURRESERVAT I HALLANDS LÄN. Upptäck. Biskopstorp NATURRESERVAT I HALLANDS LÄN Upptäck Biskopstorp Välkommen till Biskopstorp och våra vandringsleder Det är inte bara osten som gjort Kvibille vida omtalat och omtyckt. Bland biologer är de lövskogsbeklädda

Läs mer

Skogspolicy Finspångs kommun

Skogspolicy Finspångs kommun Skogspolicy Finspångs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-10-05 F I N S P Å N G S K O M M U N Skogspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

skärgårdsstiftelsens pärlor

skärgårdsstiftelsens pärlor skärgårdsstiftelsens pärlor Lena Nyberg Lena Nyberg Vd SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN Syfte och stadgar Skärgårdsstiftelsen ska verka för att bevara skärgårdens egenart, naturvärden och landskapsbild och samtidigt

Läs mer

Skyddad natur i Skåne Skötsel och förvaltning. Jörgen Nilsson Karl Johan Pålsson Naturvårdsenheten Länsstyrelsen Skåne

Skyddad natur i Skåne Skötsel och förvaltning. Jörgen Nilsson Karl Johan Pålsson Naturvårdsenheten Länsstyrelsen Skåne Skyddad natur i Skåne Skötsel och förvaltning Jörgen Nilsson Karl Johan Pålsson Naturvårdsenheten Länsstyrelsen Skåne 9.00 Välkomst med fika. 9.30 Presentation mm Paul Eric Jönsson Lst 9.45 Skötsel av

Läs mer

Utflyktsprogram 31 maj - 3 juni

Utflyktsprogram 31 maj - 3 juni 31 maj - 3 juni 1. Matresa med ekolunch på Osaby 2. Skogsbruk och stormskog på Osaby 3. Gökotta i hagarna på Höö 4. Söndagmorgon i Bokhultet 5. Huseby bruk och nationalparken Åsnen 6. Biparadiset i Bokhultet

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING December 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2014 och det ackumulerade antalet gästnätter för januaridecember

Läs mer

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004 Beställningscentralerna Behöver du anlita taxifordon för din sjukresa, måste du alltid beställa denna genom beställningscentralen i ditt distrikt: Bor du i (kommun): Burlöv, Lomma, Lund, Kävlinge, Staffanstorp,

Läs mer

Skogsstrategi Arvika kommun

Skogsstrategi Arvika kommun Skogsstrategi Arvika kommun Skogsstrategi för Arvika kommun Arvika kommuns skogsinnehav ska skötas med målsättningen att ha en hög och uthållig avkastning. Skogsbruket ska ta stor hänsyn till skogarnas

Läs mer

Information från. Informationsbrev 13, den 2 juli 2015

Information från. Informationsbrev 13, den 2 juli 2015 Båttur i Sankt Anna skärgård Följ med på båtutflykt i Sankt Annas skärgård söndag 5 juli. Vår naturvårdsförvaltare guidar bland djur och växter, berättar om livet i skärgården och vad det är som gör Sankt

Läs mer

Strategi för formellt skydd av skog i Gotlands län

Strategi för formellt skydd av skog i Gotlands län www.i.lst.se Strategi för formellt skydd av skog i Gotlands län Bilaga 1: Sammanfattning av den nationella strategin Sammanfattning Nationell strategi för formellt skydd av skog Detta dokument redovisar

Läs mer

Företagsamheten 2017 Skåne län

Företagsamheten 2017 Skåne län Företagsamheten 2017 Skåne län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och strategiskt

Läs mer

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS)

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) 1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) (Listan ska även användas för generella naturvårdhuggningar) Man kan grovt dela upp NS bestånd i två kategorier. Dels en kategori som utgörs

Läs mer

MILJÖMÅL: LEVANDE SKOGAR

MILJÖMÅL: LEVANDE SKOGAR MILJÖMÅL: LEVANDE SKOGAR Lektionsupplägg: Behöver vi skogen? Varför behövs skogen och varför behövs olika typer av skogar? Vad har eleverna för relation till skogen? Ta med eleverna ut i skogen, upptäck

Läs mer

Datum 2014-03-04 Katarina Johansson Till Styrelsen INTERNKONTROLL PLAN 2014 Bakgrund Internkontroll enligt plan genomfördes för tredje gången år 2013 och rapporten visar inte på några större brister. Planen

Läs mer

Nominering - Årets miljösatsning Med checklista

Nominering - Årets miljösatsning Med checklista Nominering - Årets miljösatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets miljösatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Naturvårdande jordbruk/utvald miljö i Ammarnäs Journalnummer:

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Lunne, kl. 13.00 16.00. 2. Johanna M går igenom föregående anteckningar.

Plats och tid Sammanträdesrum Lunne, kl. 13.00 16.00. 2. Johanna M går igenom föregående anteckningar. Natur- och friluftsråd 2015-04-10 1(5) Plats och tid Sammanträdesrum Lunne, kl. 13.00 16.00 Närvarande Se bifogad deltagarlista Per N hälsar välkommen och inleder mötet. 1. Dagordningen godkänds. 2. Johanna

Läs mer

Vad är skogsstrategin? Dialog

Vad är skogsstrategin? Dialog Vad är skogsstrategin? Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har tillsammans tagit fram en strategi för bevarande av biologiskt värdefulla skogar i Västmanlands län. Skogsstrategin ska ge Länsstyrelsen och

Läs mer

Hej Millan! Bästa hälsningar. Bengt Lundquist. Ordförande i Magnarps Intresseförening Tel 070-6091609

Hej Millan! Bästa hälsningar. Bengt Lundquist. Ordförande i Magnarps Intresseförening Tel 070-6091609 Från: Bengt Lundquist Till: Millan Hagström Ärende: Grönstrukturplanen Datum: den 9 april 2013 13:43:32 Bilagor: Idébeskrivning nov 2012-MW.doc Magnarps Intresseförenings visionsplan för Magnarp 2013.docx

Läs mer

Länsnaturträff. Helsingborg 5 oktober Malin Andersson Friluftslivssamordnare

Länsnaturträff. Helsingborg 5 oktober Malin Andersson Friluftslivssamordnare Länsnaturträff Helsingborg 5 oktober 2016 Malin Andersson Friluftslivssamordnare Friluftslivspolitiken & friluftsmålen Länsstyrelsens uppdrag Ledinventering Riksintresse Friluftsliv Vad är friluftsliv?

Läs mer

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm Vad är Upplev Lundaland? Under Kristi himmelfärd den 13-16 maj arrangeras Upplev Lundaland. Arrangemanget vänder sig till alla besökare och invånare som bor i Lundaland ( Kävlinge, Staffanstorp, Lund,

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå

Regeltillämpning på kommunal nivå Regeltillämpning på kommunal nivå Undersökning av Sveriges kommuner 2016 Skåne län Har kommunen en företagslots och kan lotsen agera samordnande respektive pådrivande? Företagens väg in till kommunen Har

Läs mer

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257 AUGUSTI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på augusti 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-augusti 2013, samt en jämförelse över

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Erfarenheter från Kometområdet Kronobergs län, 2010-2014

Erfarenheter från Kometområdet Kronobergs län, 2010-2014 Erfarenheter från Kometområdet Kronobergs län, 2010-2014 Foto: Mats Blomberg. Kometprogrammet Vad är det? Kronobergs län har under perioden 2010 till 2014 varit ett av fem försöksområden i projektet Kometprogrammet

Läs mer

Företagsklimat Ranking Malmö

Företagsklimat Ranking Malmö Företagsklimat Ranking 2012 Malmö 2012 04 23 Varför är företagsklimatet viktigt? Bättre företagsklimat Fler och växande företag Fler jobb arbetsmarknaden vidgas Grupper som stängs ute kommer in 1 Unga

Läs mer

Påsklov 2015. Påsklov. Hörby 30 mars-6 april 2015

Påsklov 2015. Påsklov. Hörby 30 mars-6 april 2015 Påsklov 2015 Hörby 30 mars-6 april 2015 Bada och lek på Lågedammsbadet Vi kommer ha vår populära leksak, bläckfisken, i vattnet måndag-torsdag 11.00-15.00 (ingen motionssimning denna tid). Skärtorsdag

Läs mer

Upptäck lederna i. Biskopstorp!

Upptäck lederna i. Biskopstorp! Upptäck lederna i Biskopstorp! Välkommen till Biskopstorp och våra vandringsleder! Det är inte bara osten som gjort Kvibille vida omtalat och omtyckt. Bland biologer är de lövskogsbeklädda bergen ovanför

Läs mer

Skydda skogen runt knuten. Den tätortsnära skogens värden

Skydda skogen runt knuten. Den tätortsnära skogens värden Skydda skogen runt knuten Den tätortsnära skogens värden EN PROMENAD I DIN NÄRSKOG ger dig både avkoppling och motion. Du njuter av tystnaden, vilar hjärnan och blir befriad från vardagsstressen. Du hämtar

Läs mer

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturstig vid Hållnäskusten

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturstig vid Hållnäskusten SLUTRAPPORT 2006-08-15 Länsstyrelsen i Uppsala län 751 86 Uppsala Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturstig vid Hållnäskusten Projektets namn: Naturstig vid Hållnäskusten Kontaktperson på

Läs mer

Skogspolitik. (ur Okända djur Text: Beppe Wolgers, Musik: Olle Adolphson)

Skogspolitik. (ur Okända djur Text: Beppe Wolgers, Musik: Olle Adolphson) DET HÄR GÖR VI Vilka är vi? Skogsstyrelsen är en statlig myndighet för frågor som rör skog. Vi är en lokalt förankrad myndighet vilket innebär att vi har kunskap om det område där du bor och de specifika

Läs mer

Mål för skogsskötsel och naturvård i Timrå kommun

Mål för skogsskötsel och naturvård i Timrå kommun Mål för skogsskötsel och naturvård i Timrå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-24 109 2(5) Skogsbrukets mål Bedriva skogsbruk enligt reglerna för miljöcertifiering enligt FSC-standard. Bevara och

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER JULI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på juli 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-juli 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Välkomna till Tankesmedjan för friluftsliv 2014

Välkomna till Tankesmedjan för friluftsliv 2014 Välkomna till Tankesmedjan för friluftsliv 2014 Vägar ut friluftslivets fysiska, rättsliga och känslomässiga förutsättningar. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2014-04-23 1 Johanna

Läs mer

Friluftsliv och naturturism i skyddad natur. Tips, råd och regler för organiserad verksamhet

Friluftsliv och naturturism i skyddad natur. Tips, råd och regler för organiserad verksamhet Friluftsliv och naturturism i skyddad natur Tips, råd och regler för organiserad verksamhet Naturpärlor för fler med friluftsliv och naturturism Naturturismföretag, ideella organisationer och skolor erbjuder

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Landsbygdsprogrammet för skogens alla värden

Landsbygdsprogrammet för skogens alla värden -Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Skogens Mångfald och Ädellöv idag - Förslag Nya stöd 2014-2020 Landsbygdsprogrammet för skogens alla värden Sånga-Säby 10-11 nov. 2010 Stöd för att bevara och utveckla skogens

Läs mer

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Förvaltningsavtal både tryggt, enkelt och utvecklande En överenskommelse som säkerställer att din skog sköts på bästa sätt, både ekonomiskt och miljömässigt.

Läs mer

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets integrationssatsning. Namn på förslaget: ECO trails LAG Doboj-Maglaj- LAG Söderslätt Journalnummer: 2011-1261

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Inventering av upplevelsevärden och värden för rörligt friluftsliv och rekreation i Vidbynäs

Inventering av upplevelsevärden och värden för rörligt friluftsliv och rekreation i Vidbynäs Inventering av upplevelsevärden och värden för rörligt friluftsliv och rekreation i Vidbynäs Sammanfattning Innehållsförteckning Inventering av upplevelsevärden och faktorer av värde för friluftsliv och

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken Att Christina Frimodig Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Stockholm 2011-11-17 Ert dnr: NV-00636-11 Vårt dnr: 214/2011 Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Läs mer

Skogskunskap med LRF. Studiehandledning

Skogskunskap med LRF. Studiehandledning Skogskunskap med LRF Studiehandledning Det här är en studiehandledning för dig som är medlem i LRF och vill lära dig mer om skogskunskap. Till dig som leder studiecirkeln Upplägget för en studiecirkel

Läs mer

Därför har vi fått utmärkelsen Sveriges Friluftskommun 2010

Därför har vi fått utmärkelsen Sveriges Friluftskommun 2010 SUNDSVALL Sveriges Friluftskommun 2010 Därför har vi fått utmärkelsen Sveriges Friluftskommun 2010 Sundsvalls kommun är sverigebäst på friluftsliv genom en medveten satsning på att öka sundsvallsbornas

Läs mer

STABBY BACKE STABBYSKOGEN EN AV STADENS OASER

STABBY BACKE STABBYSKOGEN EN AV STADENS OASER STABBY BACKE STABBYSKOGEN EN AV STADENS OASER INLANDSISEN HAR FORMAT TERRÄNGEN Fina slipade berghällar, många med isräfflor, vittnar om inlandsisens nötning på berggrunden för cirka 10 000 år sedan. När

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Förstudie Kullaleden och Skåneleden Nordväst Kullaleden under tiden mellan projekten har

Läs mer

Strategi för kollektivtrafiken i Region Skåne

Strategi för kollektivtrafiken i Region Skåne Strategi för kollektivtrafiken i Region Skåne Therese Kropp, Ledningsstrateg Skånetrafiken therese.kropp@skanetrafiken.se 0451-288502 Det går inte riktigt att trampa gasen i botten på samma sätt Skånetrafiken

Läs mer

Välkomna till vårens Geodataseminarium

Välkomna till vårens Geodataseminarium Välkomna till vårens Geodataseminarium Info från GDSS Styrgrupp den 18 mars Enkäten om våra träffar Resultat Slutsatser Möten med Lantmäteriet Allmän info/diskussioner Arbetet med Nationellt/Regionalt

Läs mer

Ansökan om bidrag för delprojekt 7 - Mossadammarna

Ansökan om bidrag för delprojekt 7 - Mossadammarna BILAGA 7 2004-09-06 Ansökan om bidrag för delprojekt 7 - Mossadammarna Olofströms Kommun ansöker om bidrag med 24 962 kronor för delprojektet Mossadammarna Projektets namn: Mossadammarna Sökande kommun:

Läs mer

Beslut om bildande av naturreservatet Karsvreta träsk i Österåkers kommun

Beslut om bildande av naturreservatet Karsvreta träsk i Österåkers kommun Österåkers kommun Samhällsbyggnadsnämnden Datum: 2015-09-18 Ärende/nr: 2012/0210-0043 Beslut om bildande av naturreservatet Karsvreta träsk i Österåkers kommun (3 bilagor) Uppgifter om naturreservatet

Läs mer

Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog

Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen, Box 110 93, 161 11

Läs mer

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark.

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Omslagsbild: Typografitti Tryck: DanagårdLitho, november

Läs mer

Rapportering till Roslagens Sparbanks Stiftelser för projekt Färsna Naturcentrums naturdagar 2013- ett läromedel för alla elever i Roslagen

Rapportering till Roslagens Sparbanks Stiftelser för projekt Färsna Naturcentrums naturdagar 2013- ett läromedel för alla elever i Roslagen Norrtälje 140101 Rapportering till Roslagens Sparbanks Stiftelser för projekt Färsna Naturcentrums naturdagar 2013- ett läromedel för alla elever i Roslagen Biologi i fält- elever får under olika naturdagar

Läs mer

PSYKOTERAPEUTER. Verksamma enligt vårdavtal

PSYKOTERAPEUTER. Verksamma enligt vårdavtal PSYKOTERAPEUTER Verksamma enligt vårdavtal April 2009 Kontaktpersoner: Owe Johansohn, 040-33 30 86 Stefan Karlegärd, 044-309 28 72 Framtagen av Hälso- och sjukvårdsenheten, Avdelningen för privata vårdgivare

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER APRIL 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på april 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-april 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

24 25 september 2008. Kulturhuset i Hässleholm

24 25 september 2008. Kulturhuset i Hässleholm Inventering av lavar. Foto Johan Johnmark Miljöövervakningsdagarna 2008 24 25 september 2008 Kulturhuset i Hässleholm Vid årets miljöövervakningsdagar presenteras nyheter inom miljöövervakningen av nationella

Läs mer

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14!

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Hej och välkommen till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Fritidshemsverksamheten tar vid när skolan slutar för dagen och i dagsläget håller vi öppet till 17.30. (De dagar det är behov och efter överenskommelse

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Skogspolicy Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunfullmäktige Miljö & Teknik Antagen 2011-05-09, Kf 80/2011 Ansvar Samhällsbyggnadschef POLICY FÖR KÄVLINGE

Läs mer

Arbetet med biologisk mångfald måste fortsätta

Arbetet med biologisk mångfald måste fortsätta Pressmeddelande 67/2017 2017-05-18 Miljö- och energidepartementet Hanna Björnfors Pressekreterare hos miljöminister Karolina Skog 072-500 92 11 Arbetet med biologisk mångfald måste fortsätta Regeringen

Läs mer

Naturturism. Turism i Örebroregionen. En möjlighet till utveckling av Örebroregionen. Ökning i Örebroregionen från många länder under 2006-2008

Naturturism. Turism i Örebroregionen. En möjlighet till utveckling av Örebroregionen. Ökning i Örebroregionen från många länder under 2006-2008 Naturturism En möjlighet till utveckling av Örebroregionen Turism i Örebroregionen Ökning i Örebroregionen från många länder under 2006-2008 Norge + 30 % Finland + 30 % Holland + 34 % Ryssland + 17 % Italien

Läs mer

Äntligen! Äntligen har en av Sveriges vackraste platser blivit naturreservat.

Äntligen! Äntligen har en av Sveriges vackraste platser blivit naturreservat. Mina damer och herrar Äntligen! Äntligen har en av Sveriges vackraste platser blivit naturreservat. Se så vackert här är.. På de branta sluttningarna växer ädellövskog med en fantastisk blomning av ramslök

Läs mer

PRIO Hur gick det i Skåne?

PRIO Hur gick det i Skåne? PRIO 2015 Hur gick det i Skåne? Tabell 5. Kommuner som inte uppfyller grundkraven Kommuner Grundkrav 1 Grundkrav 2 Bjurholm Ej skickat underlag Ej skickat underlag Båstad Ej skickat underlag Ej skickat

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING Augusti 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i augusti 2014 samt en jämförelse mot läget i augusti månad

Läs mer

Sammanställning av SFV:s skogsbruk 2012

Sammanställning av SFV:s skogsbruk 2012 Sammanställning av SFV:s skogsbruk 2012 Sammanställning av SFV:s skogsbruk 2012... 1 Bakgrund... 3 SFV:s skogsbruk... 3 Skogsskötsel... 4 Avverkningsnivå... 4 Skogsmarkens läge... 4 Ägoslagsfördelning...

Läs mer