MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906"

Transkript

1 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Helårsberättelse 2014

2 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund. Öhman är ett familjeägt företag som har funnits i drygt 100 år. Ett företag som bygger verksamheten på långsiktiga relationer. Familjetraditionerna lever vidare och idag är tredje generationen Dinkelspiel verksam inom koncernen. Hos oss kan du välja att vara kund i Sverige eller i Luxemburg. Vi finns alltid nära till hands för dig som kund.

3 Innehåll Vi vill understryka att samtliga index som används i denna rapport inkluderar utdelningar, liksom tidigare rapporter från Öhman Fonder. Inledning VD har ordet... 4 Öhman är en ansvarsfull investerare... 6 Ditt sparande stödjer forskning kring barns hjärtsjukdomar... 7 Aktiefonder Hjärt-Lungfond... 8 Fondbolagens Förening har antagit en Svensk kod för fondbolag. Syftet med koden är att verka för en sund fondverksamhet och därmed värna om förtroendet. är medlemmar i Fondbolagens Förening och har för avsikt att följa Svensk kod för fondbolag. Det finns inga garantier för att en investering i fonder ger en god avkastning trots en positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Det finns inga garantier för att en investering i fonder inte kan leda till förlust. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att man får tillbaka hela det insatta kapitalet. En investering i fonder bör betraktas som en långsiktig investering. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond. Faktablad och fullständig informationsbroschyr hittar du på Global Growth Nordisk Miljöfond Sverigefond Varumärkesfond Indexfonder Etiska indexfonder Nordnet Nordnet superfonder Nordnet räntefond Nordnet fond-i-fonder SBAB SBAB Fri den avgiftsfria fonden SBAB fond-i-fonder Räntefonder Företagsobligationsfond Obligationsfond Realobligationsfond Penningmarknadsfond Övrig information Skatteregler Redovisningsprinciper Fondbolaget

4 Bästa fondsparare, 2014 var ett hyggligt år för de flesta aktiemarknader i lokal valuta, och ett mycket bra år om man räknar om utvecklingen till svenska kronor. Valutaeffekten hade således stor påverkan, och kronan försvagades till exempel med över 20 procent mot US-dollarn. Aktieindex i USA dominerade uppgången i världsindex och stod för tre fjärdedelare av värdeförändringen på knappt 38 procent. Den svenska aktiemarknaden steg med 15 procent och svenska statsobligationer med 12 procent. De globala aktiemarknaderna präglades också under det andra halvåret av en tilltagande volatilitet vilket berodde på flera faktorer där en av de viktigaste var att den amerikanska riksbanken Federal Reserve avslutade sina obligationsköp och signalerade att man ville börja höja styrräntan under Även det kraftigt fallande oljepriset skapade ekonomisk turbulens i länder med stor produktion eller konsumtion av olja. Rysslands konflikt med Ukraina är även en starkt bidragande orsak till ökad generell osäkerhet och tillsammans med oljeprisfallet huvudskälet till att den ryska aktiemarknaden hade ett svagt år även om hela tillväxtmarknadskomplexet tappade i värde mätt i US-dollar. Räntemarknaderna steg i värde under året då räntor föll från redan rekordlåga nivåer, drivna av lägre inflations- och tillväxtförväntningar, fallande oljepris och en mycket stark US-dollar. Bland annat sjönk vissa räntor för första gången till nivåer under noll, även i Sverige. I denna miljö är det utmanande att hitta placeringar som ger tillräcklig avkastning. För har året varit utmanande men framgångsrikt. Flera av våra fonder har levererat mycket god avkastning och har dessutom attraherat kapital från både nya och befintliga kunder. Det förvaltade kapitalet i våra Sverigeregistrerade fonder har under 2014 ökat från 16,8 miljarder kronor till 22,0 miljarder kronor. Förändringar i fondutbudet har tidigare startat och drivit fyra fonder på uppdrag av SBAB. SBAB har under året valt att avsluta samarbetet på fondsidan för att fokusera på sin bolåneaffär. De fyra fonderna har därefter slagits samman med motsvarande Nordnet-fonder, så att andelsägarna fått möjlighet att behålla bra fondprodukter till bra priser. Även fonden Öhman Nordisk Miljöfond har slagits ihop med Öhman Varumärkesfond och bildat Öhman Global Sustainable Brands. Denna fond investerar genom en strukturerad urvalsprocess i bolag som både tillhör världens starkaste varumärken, och som samtidigt klarar våra tuffa hållbarhetskriterier. Resultatet kan vara marknadens mest intressanta fonder! 4

5 Öhman är en ansvarsfull investerare har gjort en stor satsning inom ansvarsfulla investeringar under året. Sedan länge har vi förvaltat etiska indexfonder, där vi med ett etiskt filter har valt bort bolag i vissa sektorer. Nu har vi tagit vårt ansvar för hållbarhet till en ny nivå. Efter sommaren anställdes Fredric Nyström som chef för ansvarsfulla investeringar, och hela investeringsprocessen för samtliga fonder är nu omarbetad för att ge dig som andelsägare fonder där vi samtidigt; 1) väljer bolag som lever upp till våra krav 2) väljer bort olämpliga bolag 3) aktivt påverkar ägda bolag i syfte att förmå dem att förändra sin verksamhet till det bättre Ny varumärkesprofil och hemsida Under året har vi även passat på att förtydliga Öhmans erbjudande till våra kunder genom att samla fondoch kapitalförvaltningstjänster under en gemensam varumärkesprofil, oavsett vilka dotterbolag som juridiskt representerar olika produkter och tjänster. Du som andelsägare märker detta tydligast på vår nya hemsida med adress Välkommen att titta in när det passar dig. Det fungerar lika bra med dator, surfplatta eller mobiltelefon. Välkommen att kontakta oss! Avslutningsvis vill jag lyfta fram att du alltid är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter. Enklast är att ringa oss kostnadsfritt på telefonnummer eller skicka ett e-brev till Vårt arbete med ansvarsfulla investeringar är långsiktigt och kommer att utvecklas vidare. Lars Melander, VD E. Öhman J:or Fonder AB 5

6 Öhman först i Sverige att gå med i Access to Medicine Index Öhman har gått med i initiativet Access to Medicin Index, som verkar för att fler ska få tillgång till läkemedel i fattiga länder. Medfinansiärer till Access to Medicin Index är Bill och Melinda Gates samt regeringarna i Storbritannien och Nederländerna. Det här steget är ett led i vår satsning inom ansvarsfulla investeringar. Genom Access to Medicin Index är vi och våra fondkunder med och påverkar de globala läkemedelsbolagen och därigenom kan vi vara med och rädda liv. Sedan Fredric Nyström anställdes som chef för ansvarsfulla investeringar i höstas har vi både undertecknat PRI, som är FN:s initiativ för ansvarsfulla investeringar, och skrivit under Montreal Pledge vilket innebär att vi kommer att börjar mäta och redovisa koldioxidavtrycket i fonderna. Att vi går med i Access to Medicine Index innebär bland annat att våra fondförvaltare och hållbarhetsanalytiker tar del av företagsprofilerna som indexet har tagit fram för att vara med och utveckla en strategi för aktivt ägande i läkemedelsbolagen. Genom Access to Medicin Index får vi och andra investerare möjlighet att samtala med bolagen i dessa frågor. Förutom att vi bidrar till att ge människor tillgång till medicin hjälper vi också läkemedelsbolag att nå ut på nya marknader. Det leder också till att våra fondkunder får bättre skötta bolag i fondportföljerna. Access to Medicin Index startade 2008 och Öhman var första nordiska aktör att gå med i initiativet. I vårt fondutbud finns Öhman Hjärt-Lungfond varifrån en fjärdedel av de årliga intäkterna går till medicinsk forskning genom insamlingsorganisationen Hjärt- Lungfonden. Access to Medicine Index publicerar vartannat år ett index som visar vad läkemedelsbolagen gör för att förbättra situationen för människor som inte har tillgång till läkemedel. I indexet finns de 20 största globala läkemedelsbolagen, 18 av dessa bolag finns som fondinnehav i Öhman Hjärt-Lungfond. Fredric Nyström, chef ansvarsfulla investeringar 6

7 Ditt sparande stödjer forskning kring barns hjärtsjukdomar Varje år föds tusen barn med hjärtfel i Sverige. För att rädda barns liv samlar Hjärt-Lungfonden in pengar till forskning om barnhjärtan. stödjer årligen Hjärt-Lungfondens arbete. Det kan du också göra genom att spara i aktiefonden Öhman Hjärt-Lungfond. Läs mer om aktiefonden på sidan 6. Medfödda hjärtfel är inte alls ovanliga. Bara i Sverige föds ungefär 1000 barn med hjärtfel varje år, det vill säga tre barn om dagen med ett hjärta som inte är helt friskt. Många barn med hjärtfel har forskningen att tacka för att de lever idag. För bara några decennier sedan överlevde endast drygt hälften av de barn som föddes med svåra hjärtfel. I dag är överlevnaden mer än 95 procent, tack vare bättre operationsteknik och mer effektiv sjukvård. De förbättrade resultaten är frukten av tusentals timmar av hängivet forskningsarbete. Genom att spara i aktiefonden Öhman Hjärt-Lungfond kan du också stödja den livsviktiga forskningen. Som fondsparare ger du ditt bidrag till forskningen utan att avstå en enda krona, eftersom varje år avstår en fjärdedel av aktiefondens förvaltningsintäkter till Hjärt-Lungfonden. Barn med hjärtsjukdomar har länge varit en bortglömd grupp och Hjärt-Lungfonden, tillsammans med, tar ansvar för att utveckla och stödja forskning som kan ge dem ett längre och friskare liv. De barn som varje år föds med hjärtfel i Sverige kan delas in i tre grupper. Den första tredjedelen har hjärtfel som inte kräver någon åtgärd, som ett litet hål mellan de två kamrarna, vilket kan läka av sig själv. Den andra tredjedelen har hjärtfel som kräver åtgärder med tiden. Detta kan exempelvis vara ett hål mellan förmaken som med ett ganska enkelt ingrepp kan täppas till med en liten propp som förs in i ljumsken. Något man ofta gör vid tre till fyra års ålder. Den tredje gruppen har komplexa och komplicerade hjärtfel som ofta måste opereras akut. För barn som skickas hem med oupptäckta hjärtfel kan det få dramatiska konsekvenser när det egna hjärtat inte har förmåga att syresätta eller pumpa blodet rätt i kroppen. Genombrott för forskning om barnhjärtan Hjärt-Lungfonden har sedan 2007 finansierat ett stort antal forskningsprojekt och inrättat flertalet forskartjänster på heloch deltid som bidrar till att trygga återväxten bland barnkardiologer i Sverige. Hjärt-Lungfonden har även finansierat tre stycken 3D-ultraljudsmaskiner i Stockholm, Göteborg och Lund vilket medfört att man kan ställa en tidig och säker diagnos hos hjärtsjuka barn. Även Gertrud, ett unikt videonätverk som knyter samman 34 barnhjärtmottagningar i Sverige, har finansierats av Hjärt-Lungfonden. Tack vare Gertrud kan alla barn med hjärtsjukdom få tillgång till samma medicinska kompetens oavsett om de befinner sig 100 mil från närmaste specialist. Forskningen har även resulterat i att de flesta sjukhus har förbättrat sina rutinundersökningar med bättre fosterdiagnostik och pox-screening (syremättnadsundersökningar av nyfödda) vilket lett till att hälften så många barn lämnar BB med ett oupptäckt hjärtfel idag jämfört med för några år sedan. Forskningsutmaningar En viktig forskningsutmaning inom området barnkardiologi är att identifiera barn med hjärtsjukdom redan i fosterlivet för att kunna sätta in behandling omedelbart. Ett problem i Sverige är att det finns få barnhjärtläkare och att expertisen inom fosterdiagnostik är ojämnt fördelad över landet. Fosterdiagnostik kan möjliggöra bättre förberedelser så som transport till opererande center innan födseln. Hjärt-Lungfonden stöder forskning kring fosterdiagnostik för en mer jämlik vård i vårt land. En annan utmaning är att utveckla bättre behandlingsmetoder som kan öka livskvaliteten för barn som lever med hjärtsjukdom. Tack vare forskningen är antalet unga vuxna med medfödda hjärtfel idag större än antalet barn och ungdomar med samma problem. Unga vuxna med medfött hjärtfel utgör en helt ny och växande patientgrupp som följs upp och behandlas av vuxenkardiologer specialiserade på GUCH, förkortning för grown-up congenital heart disease. GUCH-mottagningarna fungerar som kunskapscentra inom ett område där det finns tusentals olika diagnoser, och där nästan varje patient har en unik variant av hjärtproblemet. Genom att spara i aktiefonden Öhman Hjärt-Lungfond är du med och bidrar till Hjärt-Lungfondens långsiktiga mål att alla allvarliga hjärtfel ska upptäckas och åtgärdas i tid så att hjärtsjuka barn får ett bra liv både som barn och vuxna. Läs mer om insamlingsorganisationen Hjärt-Lungfondens livsviktiga arbete på 7

8 Hjärt-Lungfond Placeringsinriktning Fonden är en global aktiefond med inriktning mot den globala läkemedels- och hälsovårdsektorn samt den svenska aktiemarknaden. Fondfakta Fondens startdatum Andelsvärde, ,25 kr Fondförmögenhet kr Utveckling sedan ,2% Kursnotering Daglig Inträdesavgift Utträdesavgift Förvaltningsavgift/år 1,60%* Utdelning Nej Förvaltare Tobias Övelius Jämförelseindex 50% OMXSBCAPGI och 50% MSCI Health Care Bankgiro Fondnummer hos PPM Organisationsnummer * Fondbolaget lämnar årligen en fjärdedel (efter provisioner till PPM) av förvaltningsintäkterna till Föreningen Hjärt-Lungfondens forskningsinsatser. Förvaltningsberättelse Fondens andelsvärde ökade under året med 25,2 procent vilket kan jämföras med fondens jämförelseindex som steg med 28,7 procent. Fonden uppvisar kraftiga uppgångar för tredje året i rad med en avkastning på totalt 82,7 procent. Avvikelsen mot index har under denna tid varit negativ med fondens kassaandel i svenska kronor som huvudsaklig orsak. Under den senaste treårsperioden har MCSI:s världsindex stigit med 78 procent och MSCI:s hälsovårdsindex med hela 118,5 procent, omräknat i svenska kronor och inklusive utdelningar. Båda dessa index är nu historiskt högt värderade, möjligheterna för fortsatta uppgångar är goda med bland annat låga räntor som agerar inkastare av kapital till aktiemarknaden. Fondens förvaltning kommer närmaste tiden ändå fortsatt hålla en viss andel kassa som stötdämpare vid eventuella nedgångar. Större värdemässiga förändringar i fondinnehaven har bland andra varit försäljning av den stora delen av innehavet i det amerikanska bolaget Gilead Sciences där vi dels tar hem en betydande vinst visavi index samtidigt som vi befarar ett tryck nedåt på företagets marginaler. Innehavet i Medivir såldes av där vi tror att konkurrensen för läkemedel inom hepatit, Medivirs största intäktskälla, kommer att hårdna. Både Scania och Coastal Contacts blev uppköpta vilket medförde att båda bolagen fick en mycket bra utveckling under året, Scania var upp 57,7 procent och Coastal 39,2 procent. Fonden har under året investerat brett i flera sektorer och länder med en viss övervikt mot mindre bolag samt sökt att öka fondens konjunkturkänsliga exponering. Fonden har utökat innehaven i bland andra Axis, Cavotec, Doro och Roche. De största nyinvesteringarna i fonden har varit i Bakkafrost med laxproduktion på Färöarna, i Xvivo Perfusion AB, IFS, Tribona, Actavis och Hexpol. Xvivo Perfusion är ett svensk bolag som är specialiserade på produkter och metoder inom hjärt- och lungtransplantationer. Med Xvivos produkter kommer mängden av tillgängliga organ som kan tas tillvara och användas för transplantationer öka kraftigt. IFS är ett svensk mjukvaruföretag där vi anser att marknaden undervärderar företagets tillväxtmöjligheter. Fastighetsbolaget Tribona är inriktat på logistikfastigheter i Sverige där vi tycker att aktien uppvisat för svag utveckling i relation till svenska fastighetsaktier generellt. Actavis är ett internationellt läkemedelsbolag inom generika som haft en stark utveckling de senaste åren och där vi anser det finns goda möjligheter att företagets tillväxttakt kan komma att öka ytterligare. Sektormässigt så blev hälsovård bästa sektor i världsindex med en uppgång på 43,4 procent och svagast utveckling hade energiaktier med en uppgång om 7,9 procent, där kraftiga fall i oljepriset under hösten tryckte ned kurserna för bolag inom oljesektorn. En detalj värd att nämna kring dessa avkastningssiffror är valutakursernas påverkan, den svenska kronan försvagades med cirka 20,6 procent mot den amerikanska dollar vilket innebär att för en amerikansk placerare uppvisade samma energisektor som ovan en negativ avkastning om cirka 11 procent. Fonden har deltagit i tre nyintroduktoner och liksom för övriga nyinvesteringar har dessa varit i flera olika sektorer. Gränges är en underleverantör till fordonsindustrin, cancerforskningsbolaget Immunicum samt Lifco, ett något spretigt investmentbolag inom flera verksamhetsområden men där dentalprodukter står för merparten av bolagets intäkter. Fonden har inte deltagit i nyintroduktioner, som hanterats av närstående bolag, under perioden. Fondförmögenheten ökade under året från 1 696,0 Mkr till 2 165,2 Mkr. Väsentliga risker som är förknippade med de innehav som fonden har per balansdagen Fonden är exponerad mot aktiekursrisk då den placerar kapitalet på aktiemarknaden. Aktiemarknaden förknippas med hög risk men också möjlighet till hög avkastning. Genom att placeringarna i fonden sprids mellan flertalet olika aktier, så kallad diversifiering, minskas aktiekursrisken i fonden. Fonden kan investera i småbolagsaktier med lägre omsättning vilket medför att viss likviditetsrisk kan uppstå för ett enskilt innehav vilket dock motverkas av den diversifiering som fonden har genom att vara investerad i ett stort antal innehav. Investeringar sker i aktier i utländsk och svensk valuta varför viss valutarisk finns i fonden. I syfte att följa upp och kontrollera fondens risktagande används ett riskbegränsningssystem innehållande limiter för hur fonden får placera fondmedel. Riskbegränsningssystemet innefattar både regler hänförliga till Lagen om värdepappersfonder (2004:46) såväl som av fondbolaget fastställda regler. Utöver riskbegränsningssystemet följs fonden upp genom beräkning av standardavvikelse i enlighet med standarden för SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) med tillhörande riskklassificering. Fonden strävar efter att ligga i riskkategori 5-6 där skalan går från 1 till 7 med 7 som högst risk. Fondens absoluta risk i termer av standardavvikelse har sedan införandet av SRRI-klassificering legat i intervallet 5-6 motsvarande en årlig standardavvikelse överstigande 10 procent men understigande 25 procent. Fondens framtidsstrategi Inom ramen för befintlig placeringsinriktning kan investeringar komma att göras inom ett vidare område inom hälsa och välbefinnande. Exempel på detta är investeringar i företag som tillhandahåller sportprodukter, livsmedel och metoder som förebygger fetma. Fondens målsättning är fortfarande att uppnå högsta möjliga värdetillväxt genom investeringar med inriktning mot den globala läkemedels- och hälsovårdssektorn samt genom investeringar på den svenska aktiemarknaden. 8

9 Finansiella instrument, kr Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller Antal Kurs Marknads- Andel av motsvarande marknad utanför EES värde förmögenhet ENERGI LUNDIN PETROLEUM % % RÅVAROR & MATERIAL BOLIDEN % LUNDIN MINING % SCA B % SSAB B % % VERKSTAD ABB LTD (SEK) % ALFA LAVAL % ASSA ABLOY % ATLAS COPCO A % ATLAS COPCO B % CAVOTEC SA % CONCENTRIC AB % GRÄNGES AB % HEXAGON B % HEXPOL B % LINDAB INTERNATIONAL % NIBE INDUSTRIER B % PEAB B AB % PHILIPS NV % SANDVIK % SKANSKA B % SKF B % VOLVO A % VOLVO B % % SERVICE ÅNGPANNEFÖRENINGEN % % FORDON AUTOLIV SDB % % KONSUMENTKAP.VAROR ELECTROLUX B % HUSQVARNA B % JM BYGG B % % KONSUMENTTJÄNSTER ADDNODE % BETSSON AB % NET ENTERTAINMENT ,21% NET ENTERTAINMENT (UTLÅNAT) ,03% % MEDIA MTG B % XVIVO PERFUSION AB % % DETALJHANDEL H&M B % VALEANT PHARMA USD % % LIVSMEDELSPROD BAKKAFROST % BLACK EARTH FARMING % % HÄLSOVÅRD AEROCRINE B ,00% AEROCRINE B (UTLÅNAT) ,01% AETNA INC % ANTHEM % BAXTER INTL INC % BECTON DICKINSON % CARDINAL HEALTH % CELLAVISION AB % COVIDIEN PLC % ELEKTA B % ELEKTA KV 2 B % EPISURF MEDICAL AB % ESSILOR % EXPRESS SCRIPTS HOLD % FRESENIUS MED % FRESENIUS SE-PFD % GETINGE B % HUMANA % IMMUNICUM AB % INTUITIVE SURGICAL % LIFCO % MCKESSON CORP % MEDTRONIC % NEXSTIM OYJ INTERIM % SECTRA B % ST JUDE % STRYKER % THERMO ELECTRON % UNITEDHEALTHGRP % ZIMMER HOLDINGS % % LÄKEMEDEL ABBOTT LABS % ABBVIE INC % ALLERGAN % AMGEN % ASTELLA PHARMA % ASTRA ZENECA ,00% ASTRA ZENECA (UTLÅNAT) % BAYER AG % BIOGEN IDEC % BIOINVENT % BIOVITRUM AB % BRISTOL MYERS % CELGENE % COLOPLAST % CSL LIMITED % DAIICHI SANKYO % EISAI % GILEAD SCIENCES % GLAXOSMITHKLINE % JOHNSON & J % LILLY ELI % MEDA A % MERCK % NOVARTIS N % NOVAVAX % NOVO-NORDISK B % OREXO (UTLÅNAT) % PFIZER INC % ROCHE BON % SANOFI-AVENTIS % SHIRE LTD % TAKEDA CHEMICAL % TEVA PHARMA IND ADR % WILLIAM DEMANT HOLD % ZOETIS INC % % BANKER NORDEA BANK SEK % SEB A % SHB A % SWEDBANK A % % FINANSFÖRETAG INDUSTRIV A % INVESTOR B % KINNEVIK B % NORDNET B % % FASTIGHETER BALDER FASTIGHETS % CASTELLUM % DIÖS FASTIGHETER % FABEGE % KLÖVERN A % KLÖVERN B % TRIBONA AB % % MJUKVARA & TJÄNSTER IFS B % % HÅRDVARA & TILLBEHÖR ACTAVIS INC % AGILENT TECH % AXIS % DORO % ERICSSON B % KEYSIGHT TECH % % TELEKOMOPERATÖRER ALLTELE % MILLICOM SDB % TELE2 B % TELIASONERA AB % % Summa överlåtbara värdepapper % Övriga finansiella instrument INDEXTERMINER QCF5 INDEX ,00% - 0,00% Summa finansiella instrument % Upplupen värdepappersränta % Övriga tillgångar och skulder (netto) % Fondförmögenhet % Fonden har tillstånd att handla med derivatinstrument. Derivatinstrument används i syfte att effektivisera förvaltningen i fonden. Handel sker i standardiserade instrument. Underliggande exponering vid årsskiftet var för QCF5: SEK motsvarande 3,39% av fondens förmögenhet. 9

10 Balansräkning, tkr TILLGÅNGAR Överlåtbara värdepapper Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Placering på konto hos kreditinstitut Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Styrelsen E. Öhman J:or Fonder AB Fredrik von Baumgarten Ordförande SKULDER Skatteskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Björn Fröling Håkan Gustavson Fondförmögenhet POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument Utlånade finansiella instrument Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument Resultaträkning, tkr INTÄKTER Värdeförändring på överlåtbara värdepapper Värdeförändring på övriga derivatinstrument Ränteintäkter Utdelningar Övriga intäkter Summa intäkter KOSTNADER Ersättning till fondbolaget Ersättning till förvaringsinstitut Räntekostnader 0 0 Övriga kostnader Summa kostnader Årets resultat SPECIFIKATION AV VÄRDEFÖRÄNDRING AV ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER 2014 Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade värdeförändringar Summa FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET 2014 Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat Fondförmögenhet vid årets slut Fondens utveckling Fondförmögenhet, tkr Andelsvärde, kr 1 065,25 850,66 656,52 596,43 623,23 Antal utestående andelar Utdelning kr/andel ,38 12,30 12,24 Totalavkastning, % 25,2 29,6 12,7-2,4 7,3 Jämförelseindex, % 28,7 30,8 14,1-1,4 10, Fondförmögenhet, tkr Andelsvärde, kr 592,93 482,22 594,86 660,46 609,75 Antal utestående andelar Utdelning kr/andel 15,05 15,70 10,09 6,77 6,97 Totalavkastning, % 26,7-16,4-8,6 9,6 31,5 Jämförelseindex, % 30,6-23,6-1,9 11,0 33,8 Övrigt Följande nyckeltal anges i årstakt; Omsättningshastighet, ggr 0,04 Förvaltningsavgift, % 1,60 Årlig avgift, % 1,61 Transaktionskostnader, tkr 295 Transaktionskostnader, % 0,2 Aktiv risk*, % 0,7 Totalrisk fond*, % 6,8 Totalrisk jämförelseindex*, % 6,7 Genomsnittlig årsavkastning (2 år) % 27,4 Genomsnittlig årsavkastning (5 år) % 13,9 * Avser de senaste 24 månaderna Avgift under perioden Förvaltningsavgift, kr Marknadsvärde, kr Vid ett månadssparande om 100 kr/månad (Med start den 31 december 2013) 11, ,11 Vid engångsinsättning om kr (Insatt den 31 december 2013) 176, ,19 Carl-Gustaf Petersén Verkställande direktör Lars Melander Revisionsberättelse Till andelsägarna i Hjärt-Lungfonden Catharina Versteegh Rapport om årsberättelse Vi har i egenskap av revisorer i E. Öhman J:or Fonder AB, organisationsnummer , utfört en revision av årsberättelsen för Hjärt-Lungfonden år Fondbolagets ansvar för årsberättelsen Det är fondbolaget som har ansvaret för årsberättelsen och för att lagen om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder tillämpats vid upprättandet och för den interna kontroll som fondbolaget bedömer är nödvändig för att upprätta en årsberättelse som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vårt ansvar är att uttala oss om årsberättelsen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsberättelsen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsberättelsen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsberättelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur fondbolaget upprättar årsberättelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i fondbolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i fondbolagets uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsberättelsen. Enligt vår uppfattning har årsberättelsen i allt väsentligt upprättats i enlighet med lagen om värdepappersfonder samt Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsberättelsen har vi även utfört en revision av fondbolagets förvaltning av Hjärt-Lungfonden för år Fondbolagets ansvar Det är fondbolaget som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om värdepappersfonder. Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi utöver vår revision av årsberättelsen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i fonden för att kunna bedöma om fondbolaget handlat i strid med lagen om värdepappersfonder. Fondbolaget har enligt vår bedömning inte handlat i strid med lagen om värdepappersfonder eller fondbestämmelserna. Stockholm den 28 april 2015 Ernst & Young AB Peter Strandh Auktoriserad revisor 10

11 Global Growth Placeringsinriktning Fonden placerar i aktier över hela världen i företag som utvecklar informationsteknikologi och som dessutom visar goda möjligheter till hög vinsttillväxt. Fondfakta Fondens startdatum Andelsvärde, ,37 kr Fondförmögenhet kr Utveckling sedan ,0% Kursnotering Daglig Inträdesavgift Utträdesavgift Förvaltningsavgift/år 1,80% Utdelning Nej Förvaltare Johan Nilke Jämförelseindex - Bankgiro Fondnummer hos PPM Organisationsnummer Förvaltningsberättelse Fondens andelsvärde ökade under året med 34,0 procent, vilket kan jämföras med ett globalt aktieindex i SEK som ökade med 27,8 procent. Fondens positiva utveckling i förhållande till jämförelseindex beror främst på att ett av fondens innehav, Readsoft, köptes upp av amerikanska Lexmark. Lexmark la det första budet under maj månad varpå brittiska Hyland la ett motbud. En budstrid uppstod som Lexmark gick vinnande ur med en premie på över 200 procent från stängningskursen dagen innan första budet kom. Readsoft har varit ett långsiktigt innehav som vi har haft nära kontakt med så det är glädjande att de värden vi har sett i bolaget nu har realiserats. Readsoft är inte med i fondens jämförelseindex. Även innehavet i Apple har bidragit starkt positivt till avkastningen mot index. Apple har varit fondens största innehav under året men vi har även handlat aktien vid rätt tillfällen. Tyvärr tappade vi en del mot index på grund av valutan och på grund av att vi under perioder hållit en relativt stor kassaposition vilket i en stigande marknad varit negativt i jämförelsen mot index. Kassan ger dock fonden en möjlighet att vara flexibel och handla snabbt när nya möjligheter dyker upp. Fonden har även haft två innehav inom e-handel som bidragit negativt i jämförelsen mot index. Det är främst amerikanska Amazon men även svenska CDON (Nu Qliro) som fortsätter att göra marknaden besviken. Det har funnits en viss misstro till om marginalerna inom e-handeln någonsin kommer förbättras och om den tillväxt man hittills sett är uthållig. Det bolag som gav störst positivt bidrag till fonden under 2014 var det svenska mjukvarubolaget Readsoft. Bolaget uppvisade en uppgång på 188 procent och utgjorde när det köptes ut från börsen cirka 8 procent av portföljen. Störst negativt bidrag under året gav den svenska e-handlaren CDON (nu Qliro) som var ner 37 procent och utgjorde vid årsskiftet 1,6 procent av fonden. Fonden hade vid årsskiftet 32 innehav, varav 56,7 procent utgjordes av placeringar i Nordamerika inklusive Kanada, 28,5 procent i Europa, 7,9 procent i Asien och 6,9 procent i likvida medel. I övrigt har fonden fortsatt att fokusera på de tillväxtområden som har identifierats, såsom e-handel, mobilitet, datatrafiktillväxt och generell digitalisering inom olika industrisegment. En teknologitrend som fått stor uppmärksamhet under året är det som kallas Internet of Things och Machine to Machine. Det innebär i korthet att alltfler saker blir uppkopplade mot nätet och kan kommunicera både med människor och med varandra. Fonden följer ovanstående trender noga och letar hela tiden nya trender som kan skapa investeringsmöjligheter med god tillväxt. Fondförmögenheten ökade under året från 769,1 Mkr till 1047,8 Mkr. Väsentliga risker som är förknippade med de innehav som fonden har per balansdagen Fonden är exponerad mot aktiekursrisk då den placerar kapitalet på aktiemarknaden. Aktiemarknaden förknippas med hög risk men också möjlighet till hög avkastning. Genom att placeringarna i fonden sprids mellan flertalet olika aktier, så kallad diversifiering, minskas aktiekursrisken i fonden. Fonden är koncentrerad mot IT-sektorn specifikt vilket leder till branschmässig koncentrationsrisk. Fonden kan investera i småbolagsaktier med lägre omsättning vilket medför att viss likviditetsrisk kan uppstå för enskilda innehav. Investeringar sker i aktier i utländsk och svensk valuta varför viss valutarisk finns i fonden. I syfte att följa upp och kontrollera fondens risktagande används ett riskbegränsningssystem innehållande limiter för hur fonden får placera fondmedel. Riskbegränsningssystemet innefattar både regler hänförliga till Lagen om värdepappersfonder (2004:46) såväl som av fondbolaget fastställda regler. Utöver riskbegränsningssystemet följs fonden upp genom beräkning av standardavvikelse i enlighet med standarden för SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) med tillhörande riskklassificering. Fonden strävar efter att ligga i riskkategori 6-7 på en skala från 1 till 7 med 7 som högst risk. Fondens absoluta risk i termer av standardavvikelse har sedan införandet av SRRI-klassificering legat i intervallet 5-7 motsvarande en årlig standardavvikelse överstigande 10. Fondens framtidsstrategi Under 2014 har det bedrivits ett utvecklingsprojekt för att se hur fonden kan moderniseras och avkastningspotentialen förbättras. Projektet mynnade ut i att fonden under juli månad bytte namn från Öhman IT fond till Öhman Global Growth. Fonden kommer fortsatt att vara en global aktiefond med fokus på teknikdrivna bolag men då IT blivit en allt större del av bolag oavsett sektor breddades fondens universum från att endast bestå av IT bolag till att fonden nu investerar i teknikdrivna tillväxtbolag oavsett sektor. Det innebär att bolag med stort teknikberoende även fortsatt kommer att utgöra majoriteten av portföljen. Fondens portfölj är utformad enligt en strategi som ger en variation av investeringar i olika geografiska marknader, i olika delbranscher, i både små och stora företag, samt i bolag som bedöms ha starkt ledarskap och låg värdering relativt tillväxtpotential. Samtliga bolag har eller kommer att ha stor fördel av en marknadstillväxt inom respektive segment, vilket bör leda till en god avkastningspotential. En investering i Öhman Global Growth bör ses som en möjlighet att investera i en fond med fokus på teknikdriven tillväxt men till en lägre risk än att själv investera i enskilda aktier. Investeringar i aktier är i stort sett alltid förknippade med hög risk och stor potential. Genom diversifiering av aktieportföljen eftersträvas att sänka risken i fonden jämfört med att investera i ett fåtal enskilda aktier. Risken i fonden är dock fortsatt hög och potentialen stor. 11

12 Finansiella instrument, kr Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller Antal Kurs Marknads- Andel av motsvarande marknad utanför EES värde förmögenhet KONSUMENTKAP.VAROR SAMSUNG KRW % % KONSUMENTTJÄNSTER ADDNODE % BETSSON AB % COMPTEL OYJ % KAMBI GROUP LTD % NET ENTERTAINMENT % % MEDIA CDON GROUP BTA 2014 (UTLÅNAT) % NETFLIX INC % QLIRO GROUP (UTLÅNAT) % % DETALJHANDEL AMAZON % % HÄLSOVÅRD HOLOGIC % SECTRA B % % MJUKVARA & TJÄNSTER ABSOLUTE SOFTWARE % ADOBE SYSTEMS % ASPIRO % CITRIX SYSTEMS % EBAY % F-SECURE % GOOGLE A % GOOGLE C % IFS B % MICROSOFT CORP % PTC % SYMANTEC % WANDISCO PLC % VMWARE INC - CLASS A % % HÅRDVARA & TILLBEHÖR APPLE COMPUTER I % AXIS % EMC % IBM % RED HAT INC % ZTE % % TELEKOMOPERATÖRER ALLTELE % NOKIA A EUR % % Summa överlåtbara värdepapper % Summa finansiella tillgångar % Övriga tillgångar och skulder (netto) % Fondförmögenhet % Fonden har tillstånd att handla med derivatinstrument. Någon handel i dessa har inte skett under rapportperioden. Balansräkning, tkr TILLGÅNGAR Överlåtbara värdepapper Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER Skatteskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder SUMMA SKULDER FONDFÖRMÖGENHET Resultaträkning, tkr INTÄKTER Värdeförändring på överlåtbara värdepapper Ränteintäkter Utdelningar Övriga intäkter 2 - Summa intäkter KOSTNADER Ersättning till fondbolaget Ersättning till förvaringsinstitut Räntekostnader - 0 Övriga kostnader Summa kostnader Årets resultat SPECIFIKATION AV VÄRDEFÖRÄNDRING AV ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER 2014 Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade värdeförändringar Summa FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET 2014 Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat Fondförmögenhet vid årets slut Fondens utveckling Fondförmögenhet, tkr Andelsvärde, kr 273,37 204,03 167,53 159,51 160,88 Antalet utestående andelar Utdelning kr/andel - - 1,63 0,95 - Totalavkastning, % 34,0 21,8 6,1-0,3 1,5 Jämförelseindex, % * * * * * Fondförmögenhet, tkr Andelsvärde, kr 158,55 112,49 181,69 175,15 178,92 Antalet utestående andelar Utdelning kr/andel 2, Totalavkastning, % 43,6-38,1 3,7-2,1 22,1 Jämförelseindex, % * * * * * * Eftersom ett relevant index saknas beräknas inte detta riskmått. Övrigt Följande nyckeltal anges i årstakt; Omsättningshastighet, ggr 0,32 Förvaltningsavgift, % 1,80 Årlig avgift, % 1,81 Transaktionskostnader, tkr 765 Transaktionskostnader, % 0,1 Aktiv risk*, % ** Totalrisk fond*, % 9,5 Totalrisk jämförelseindex*, % ** Genomsnittlig årsavkastning (2 år) % 27,7 Genomsnittlig årsavkastning (5 år) % 11,9 * Avser de senaste 24 månaderna. ** Eftersom ett relevant index saknas beräknas inte detta riskmått. Avgift under perioden Förvaltningsavgift, kr Marknadsvärde, kr Vid ett månadssparande om 100 kr/månad (Med start den 31 december 2013) 13, ,43 Vid engångsinsättning om kr (Insatt den 31 december 2013) 203, ,18 POSTER INOM LINJEN Utlånade finansiella instrument Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument

13 Styrelsen E. Öhman J:or Fonder AB Fredrik von Baumgarten Ordförande Björn Fröling Håkan Gustavson Carl-Gustaf Petersén Catharina Versteegh Verkställande direktör Lars Melander Revisionsberättelse Till andelsägarna i Global Growth Rapport om årsberättelse Vi har i egenskap av revisorer i E. Öhman J:or Fonder AB, organisationsnummer , utfört en revision av årsberättelsen för Global Growth år Fondbolagets ansvar för årsberättelsen Det är fondbolaget som har ansvaret för årsberättelsen och för att lagen om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder tillämpats vid upprättandet och för den interna kontroll som fondbolaget bedömer är nödvändig för att upprätta en årsberättelse som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vårt ansvar är att uttala oss om årsberättelsen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsberättelsen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsberättelsen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsberättelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur fondbolaget upprättar årsberättelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i fondbolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i fondbolagets uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsberättelsen. Enligt vår uppfattning har årsberättelsen i allt väsentligt upprättats i enlighet med lagen om värdepappersfonder samt Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsberättelsen har vi även utfört en revision av fondbolagets förvaltning av Global Growth för år Fondbolagets ansvar Det är fondbolaget som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om värdepappersfonder. Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi utöver vår revision av årsberättelsen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i fonden för att kunna bedöma om fondbolaget handlat i strid med lagen om värdepappersfonder. Fondbolaget har enligt vår bedömning inte handlat i strid med lagen om värdepappersfonder eller fondbestämmelserna. Stockholm den 28 april 2015 Ernst & Young AB Peter Strandh Auktoriserad revisor 13

14 Nordisk Miljöfond Placeringsinriktning Fonden placerar i aktier utgivna av nordiska företag som enligt fondbolagets bedömning bedriver sin verksamhet på ett miljömässigt hållbart sätt. Fondfakta Fondens startdatum Andelsvärde, ,13 kr Fondförmögenhet kr Utveckling sedan ,9% Kursnotering Daglig Inträdesavgift Utträdesavgift Förvaltningsavgift/år 1,70% Utdelning Nej Förvaltare Johan Nilke Jämförelseindex Vinx Benchmark Cap Bankgiro Fondnummer hos PPM Organisationsnummer Förvaltningsberättelse Fondens andelsvärde ökade under perioden med 13,9 procent, vilket kan jämföras med fondens jämförelseindex (inklusive utdelning) som ökade med 16,9 procent. Fondens negativa utveckling i förhållande till jämförelseindex beror främst på den svaga utvecklingen för det norska återvinningsföretaget Tomra. Även ett antal innehav inom förnyelsebar energi och miljöteknik har under 2014 haft en negativ påverkan på fonden mot jämförelseindex. Det var främst Norska REC, Svenska Eolus Vind och danska Vestas Wind systems som alla påverkade fondens utveckling negativt relativt index. Det som gav störst positivt bidrag mot index under 2014 var att fonden inte investerar i oljebolag. Både Seadrill och Statoil hade en svag utveckling under året och utgör tillsammans cirka 3,5 procent av index. Det bolag som gav störst negativt bidrag under 2014 var det norska återvinningsbolaget Tomra. Bolaget hade en positiv aktieutveckling under året men utvecklingen var inte lika bra som börsen i övrigt. Tomra var under året fondens största övervikt mot index. Under 2014 gjordes den största investeringen i det finska telekombolaget Nokia. Den största avyttringen utgjordes av försäljningen av det norska återvinningsföretaget Tomra. De största innehaven i portföljen utgjordes vid årsskiftet av Novo-Nordisk, HM och Nordea. Fonden har under året ökat antalet innehav till 48 stycken varav 57 procent utgjordes av placeringar i Sverige, 10 procent i Norge, 20 procent i Danmark, 11 procent i Finland och 1 procent i kassa. Fondförmögenheten ökade under året från 199 Mkr till 230,4 Mkr. Väsentliga risker som är förknippade med de innehav som fonden har per balansdagen Fonden är exponerad mot aktiekursrisk då den placerar kapitalet på aktiemarknaden. Aktiemarknaden förknippas med hög risk men också möjlighet till hög avkastning. Genom att placeringarna i fonden sprids mellan flertalet olika aktier och marknader, så kallad diversifiering, minskas aktiekursrisken i fonden. Fonden kan investera i småbolagsaktier med lägre omsättning vilket medför att viss likviditetsrisk kan uppstå för ett enskilt innehav vilket dock motverkas av den diversifiering som fonden har genom att vara investerad i ett stort antal innehav. Investeringar sker i aktier i utländsk och svensk valuta varför viss valutarisk finns i fonden. I syfte att följa upp och kontrollera fondens risktagande används ett riskbegränsningssystem innehållande limiter för hur fonden får placera fondmedel. Riskbegränsningssystemet innefattar både regler hänförliga till Lagen om värdepappersfonder (2004:46) såväl som av fondbolaget fastställda regler. Utöver riskbegränsningssystemet följs fonden upp genom beräkning av standardavvikelse i enlighet med standarden för SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) med tillhörande riskklassificering. Fonden strävar efter att ligga i riskkategori 6-7 på en skala från 1 till 7 med 7 som högst risk. Fondens absoluta risk i termer av standardavvikelse har sedan införandet av SRRI-klassificering legat i kategori 6 motsvarande en årlig standardavvikelse överstigande 15 procent men understigande 25 procent. Fondens framtidsstrategi Under 2014 har det bedrivits ett utvecklingsprojekt för att se hur fonden kan moderniseras och avkastningspotentialen förbättras. Projektet mynnade ut i att fonden kommer att fusioneras med Varumärkesfonden (under namnändring till Öhman Global Sustainable Brands). Båda fonderna är aktiva aktiefonder med liknande avgiftsstruktur och risk. Sammanslagningen innebär att fondandelar i Nordisk Miljöfond byts ut till fondandelar i Global Sustainable Brands. Öhman Global Sustainable Brands är en aktivt förvaltad global aktiefond med fokus på starka hållbara varumärken. Ett starkt varumärke ger bolag fördelar och vi är övertygade om att hållbarhetsfrågor är viktiga för att behålla styrkan i varumärket. Öhman Global Sustainable Brands innehåller både en varumärkesvärdering och en hållbarhetsanalys. Fonden utgår från världens 100 starkaste varumärken. På dessa 100 varumärken görs sedan en hållbarhetsanalys som bygger på cirka 170 kriterier inom miljöfrågor, sociala frågor och bolagsstyrningsfrågor. Bolagen ges utifrån dessa 170 kriterier ett betyg och fonden väljer ut de 50 bolag som är bäst jämfört med sina konkurrenter. Därefter ges bolagen en vikt i portföljen utifrån en finansiell modell som baseras på trend och värdering. En investering i Öhman Global Sustainable Brands ska ses som en möjlighet att investera i en fond med fokus på världens starkaste hållbara varumärken. Finansiella instrument, kr Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller Antal Kurs Marknads- Andel av motsvarande marknad utanför EES värde förmögenhet ENERGI VESTAS WIND % % BOLIDEN % NORSK HYDRO % NOVOZYMES A/S % SCA B % STORA ENSO R EUR % UPM-KYMMENE % YARA % % 14

15 VERKSTAD ABB LTD (SEK) % ASSA ABLOY % ATLAS COPCO A % KONE CORP B % METSO % SANDVIK % SKANSKA B % SKF B % TOMRA % WARTSILA % VOLVO A % VOLVO B % % TRANSPORT A P MOLLER MAERSK B % % FORDON AUTOLIV SDB % % KONSUMENTKAP.VAROR ELECTROLUX B % % KONSUMENTTJÄNSTER ROYAL CARIB CRUS NOK % % DETALJHANDEL H&M B % PANDORA A/S % % LIVSMEDELSFÖRSÄLJNING ORKLA A % % LIVSMEDELSPROD CARLSBERG B % SWEDISH MATCH AB % % HÄLSOVÅRD GETINGE B % % LÄKEMEDEL ASTRA ZENECA % COLOPLAST % NOVO-NORDISK B % % BANKER DANSKE BANK % DNB NOR BANK % NORDEA BANK SEK % SEB A % SHB A % SWEDBANK A % % FINANSFÖRETAG INVESTOR B % KINNEVIK B % % FÖRSÄKRINGSBOLAG SAMPO A % % HÅRDVARA & TILLBEHÖR ERICSSON B % % TELEKOMOPERATÖRER MILLICOM SDB % NOKIA A EUR % TDC A/S % TELENOR % TELIASONERA AB % % ELKRAFT, VATTEN FORTUM % % Summa överlåtbara värdepapper % Summa finansiella tillgångar % Övriga tillgångar och skulder (netto) % Fondförmögenhet % Fonden har tillstånd att handla med derivatinstrument. Någon handel i dessa har inte skett under rapportperioden. Balansräkning, tkr TILLGÅNGAR Överlåtbara värdepapper Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Placering på konto hos kreditinstitut 0 0 Summa placeringar med positivt marknadsvärde 0 0 Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter -5-2 Summa tillgångar SKULDER Skatteskulder 0 0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Resultaträkning, tkr INTÄKTER Värdeförändring på överlåtbara värdepapper Ränteintäkter Utdelningar Övriga intäkter 0 0 Summa intäkter KOSTNADER Ersättning till fondbolaget Ersättning till förvaringsinstitut Räntekostnader 0 0 Övriga kostnader Summa kostnader Årets resultat SPECIFIKATION AV VÄRDEFÖRÄNDRING AV ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER 2014 Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade värdeförändringar Summa FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET 2014 Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat Fondförmögenhet vid årets slut Fondens utveckling Fondförmögenhet, tkr Andelsvärde, kr 249,13 218,73 179,84 161,85 207,73 Antal utestående andelar Utdelning kr/andel - - 7,2 3,34 3,57 Totalavkastning, % 13,9 21,6 16,1-20,8 18,3 Jämförelseindex, % 16,9 25,6 17,1-15,9 19, Fondförmögenhet, tkr Andelsvärde, kr 179,1 139,34 240,25 211,96 170,93 Antal utestående andelar Utdelning kr/andel 6,3 4,82 4,19 2,84 2,5 Totalavkastning, % 33,7-40,6 15,2 26,0 41,4 Jämförelseindex, % 41,8-46,1 7,7 19,5 39,3 Övrigt Följande nyckeltal anges i årstakt; Omsättningshastighet, ggr 0,20 Förvaltningsavgift, % 1,70 Årlig avgift, % 1,71 Transaktionskostnader tkr 74 Transaktionskostnader, % 0,1 Aktiv risk*, % 1,8 Totalrisk fond*, % 8,1 Totalrisk jämförelseindex*, % 8,8 Genomsnittlig årsavkastning (2 år), % 17,7 Genomsnittlig årsavkastning (5 år), % 8,6 * Avser de senaste 24 månaderna Avgift under perioden Förvaltningsavgift, kr Marknadsvärde, kr Vid ett månadssparande om 100 kr/månad (Med start den 31 december 2013) 11, ,47 Vid engångsinsättning om kr (Insatt den 31 december 2013) 182, ,37 15

16 Styrelsen E. Öhman J:or Fonder AB Fredrik von Baumgarten Ordförande Björn Fröling Håkan Gustavson Carl-Gustaf Petersén Catharina Versteegh Verkställande direktör Lars Melander Revisionsberättelse Till andelsägarna i Nordisk Miljöfond Rapport om årsberättelse Vi har i egenskap av revisorer i E. Öhman J:or Fonder AB, organisationsnummer , utfört en revision av årsberättelsen för Nordisk Miljöfond år Fondbolagets ansvar för årsberättelsen Det är fondbolaget som har ansvaret för årsberättelsen och för att lagen om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder tillämpats vid upprättandet och för den interna kontroll som fondbolaget bedömer är nödvändig för att upprätta en årsberättelse som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vårt ansvar är att uttala oss om årsberättelsen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsberättelsen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsberättelsen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsberättelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur fondbolaget upprättar årsberättelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i fondbolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i fondbolagets uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsberättelsen. Enligt vår uppfattning har årsberättelsen i allt väsentligt upprättats i enlighet med lagen om värdepappersfonder samt Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsberättelsen har vi även utfört en revision av fondbolagets förvaltning av Nordisk Miljöfond för år Fondbolagets ansvar Det är fondbolaget som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om värdepappersfonder. Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi utöver vår revision av årsberättelsen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i fonden för att kunna bedöma om fondbolaget handlat i strid med lagen om värdepappersfonder. Fondbolaget har enligt vår bedömning inte handlat i strid med lagen om värdepappersfonder eller fondbestämmelserna. Stockholm den 28 april 2015 Ernst & Young AB Peter Strandh Auktoriserad revisor 16

17 Sverigefond Placeringsinriktning Fonden placerar i svenska aktier i samtliga branscher. Fondfakta Fondens startdatum Andelsvärde, ,00 kr Fondförmögenhet kr Utveckling sedan ,3% Kursnotering Daglig Inträdesavgift Utträdesavgift Förvaltningsavgift/år 1,20% Utdelning Nej Förvaltare Tobias Övelius Jämförelseindex OMXSB CAP Bankgiro Fondnummer hos PPM Organisationsnummer Förvaltningsberättelse Fondens andelsvärde ökade under perioden med 12,3 procent, vilket kan jämföras med fondens jämförelseindex (inklusive utdelning) som ökade med 15,1 procent. Fondens negativa utveckling i förhållande till jämförelseindex beror främst på två saker; fondens relativa övervikt i energisektorn och en kassaandel under året på cirka 3 procent. Halveringen av oljepriset under hösten medförde kraftiga nedgångar för fondens innehav i oljebolagen Tethys Oil och Africa Oil. Fondens relativt höga kassaandel såg ut att vara rätt förvaltningsbeslut i mitten av oktober då den svenska aktiemarknaden vände ned (och var ned cirka 2 procent på helåret). Därifrån steg aktiemarknaden med knappt 17 procent vilket medförde ett negativt bidrag för fonden relativt jämförelseindex. Olja och Gas sektorn i Sverige hade liksom i övriga världen ett mycket svagt år med en nedgång på cirka 22 procent. MSCI:s energiindex var ned cirka 11 procent i amerikanska dollar, samma index var i svenska kronor upp 8,2 procent vilket belyser att 2014 var ett år där valutarörelserna hade en betydande påverkan på en investerares resultat. I toppskiktet av sektorer återfinns teknologi i både Sverige och i världsindex med uppgångar om cirka 24 respektive 42 procent i svenska kronor. Fonden har under året ökat andelen i främst i mellanstora bolag som till exempel Loomis, Husqvarna och Intrum Justitia med flera. Finansieringen av dessa köp har dels skett genom försäljningar i Ericsson, Nordea och Hennes & Mauritz och dels så har uppköpen av Scania och Coastal Contact tillfört fonden likvida medel. De innehav som bidragit positivt under perioden var främst Balder, Vitrolife och Cellavision. Balder var ett innehav som fonden haft sedan tidigare och innehavet ökades under året medan båda hälsovårdsbolagen Vitrolife och Cellavision var nyinvesteringar i fonden. Cellavision avyttrades även i slutet av året. Fonden följer samma etiska granskningsprocess som våra etiska indexfonder. Öhman Sverigefond investerar inte i bolag med huvudsaklig verksamhet inom vapen-, tobaks-, spel-, pornografi- och alkoholindustrin. Med huvudsaklig verksamhet avses att minst 5 procent av omsättningen härrör från ett eller flera av dessa områden. Fonden investerar inte i företag som är involverade i kränkningar av internationella normer för mänskliga rättigheter, miljö eller korruption. Utgångspunkten är UN Global Compact 10 principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption. Fonderna utesluter även bolag som är involverade i produktion och/eller marknadsföring av inhumana vapen (klusterbomber, anti-personella landminor och kärnvapen). Som en följd av den etiska granskningen har fonden avyttrat innehaven i Ratos, Net Entertainment och Betsson. Den etiska granskningen bidrog med ett negativt avkastningsbidrag visavi jämförelseindex med cirka 0,20 procentenheter. Under året uppdaterades fondens förvaltningsprocess med syfte att öka fondens avvikelse mot jämförelseindex och därigenom öka fondens möjlighet att överträffa jämförelseindex. Fondförmögenheten ökade under året från 219,0 Mkr till 235,7 Mkr. Väsentliga risker som är förknippade med de innehav som fonden har per balansdagen Fonden är exponerad mot aktiekursrisk då den placerar kapitalet på aktiemarknaden. Aktiemarknaden förknippas med hög risk men också möjlighet till hög avkastning. Genom att placeringarna i fonden sprids mellan flertalet olika aktier, så kallad diversifiering, minskas aktiekursrisken i fonden. Då investeringar endast sker i svenska aktier har fonden ingen valutarisk. Fonden kan investera i småbolagsaktier med lägre omsättning vilket medför att viss likviditetsrisk kan uppstå för ett enskilt innehav vilket dock motverkas av den diversifiering som fonden har genom att normalt vara investerad i innehav. I syfte att följa upp och kontrollera fondens risktagande används ett riskbegränsningssystem innehållande limiter för hur fonden får placera fondmedel. Riskbegränsningssystemet innefattar både regler hänförliga till Lagen om värdepappersfonder (2004:46) såväl som av fondbolaget fastställda regler. Utöver riskbegränsningssystemet följs fonden upp genom beräkning av standardavvikelse i enlighet med standarden för SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) med tillhörande riskklassificering. Fonden strävar efter att ligga i riskkategori 6-7 på en skala från 1 till 7 med 7 som högst risk. Dessa riskkategorier motsvarar en årlig standardavvikelse överstigande 15 procent. Fondens absoluta risk i termer av standardavvikelse har sedan införandet av SRRI-klassificering legat i kategori 6-7 motsvarande en årlig standardavvikelse överstigande 15 procent. Fondens framtidsstrategi De förändringar som skedde successivt i fondens förvaltningsprocess under 2014 kommer fullt ut synas i förvaltningsresultatet för helåret Fonden fortsätter sträva efter att erbjuda en bred exponering mot den svenska aktiemarknaden till en risknivå i linje med densamma. 17

18 Finansiella instrument, kr Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller Antal Kurs Marknads- Andel av motsvarande marknad utanför EES värde förmögenhet ENERGI TETHYS OIL AB % % RÅVAROR & MATERIAL BILLERUD % BOLIDEN % HOLMEN B % SCA B % % VERKSTAD ABB LTD (SEK) % ALFA LAVAL % ASSA ABLOY % ATLAS COPCO A % B&B TOOLS AB % HALDEX % HEXAGON B % HEXPOL B % INDUTRADE % LINDAB INTERNATIONAL % SANDVIK % SKANSKA B % SKF B % TRELLEBORG B % VOLVO B % % SERVICE INTRUM % LOOMIS AB B % SECURITAS B % % FORDON AUTOLIV SDB % % KONSUMENTKAP.VAROR ELECTROLUX B % HUSQVARNA B % % DETALJHANDEL BILIA A % H&M B % KAPPAHL % % LIVSMEDELSFÖRSÄLJNING AARHUSKARLSHAMN AB % AXFOOD % CLOETTA B % ICA GRUPPEN AB % % HÄLSOVÅRD ELEKTA B % GETINGE B % % LÄKEMEDEL ASTRA ZENECA % MEDA A % VITROLIFE AB % % BANKER NORDEA BANK SEK % SEB A % SHB A % SWEDBANK A % % FINANSFÖRETAG INDUSTRIV A % INVESTOR B % KINNEVIK B % LUNDBERGS B % % FASTIGHETER BALDER FASTIGHETS % CASTELLUM % FABEGE % HUFVUDSTADEN A % WIHLBORG FASTIGH % % HÅRDVARA & TILLBEHÖR AXIS % ERICSSON B % % TELEKOMOPERATÖRER MILLICOM SDB % TELE2 B % TELIASONERA AB % % Summa överlåtbara värdepapper % Övriga finansiella instrument INDEXTERMINER QCF5 INDEX % % Summa övriga finansiella instrument % Summa finansiella instrument % Övriga tillgångar och skulder (netto) % Fondförmögenhet % Fonden har tillstånd att handla med derivatinstrument. Derivatinstrument används i syfte att effektivisera förvaltningen i fonden. Handel sker i standardiserade instrument. Underliggande exponering vid årsskiftet var för QCF5: SEK motsvarande 5,29% av fondens förmögenhet. Balansräkning, tkr TILLGÅNGAR Överlåtbara värdepapper Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Placering på konto hos kreditinstitut Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar SKULDER Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument Resultaträkning, tkr INTÄKTER Värdeförändring på överlåtbara värdepapper Värdeförändring på övriga derivatinstrument Ränteintäkter Utdelningar Övriga intäkter 2 - Summa intäkter KOSTNADER Ersättning till fondbolaget Ersättning till förvaringsinstitut Räntekostnader 0-1 Övriga kostnader Summa kostnader Årets resultat SPECIFIKATION AV VÄRDEFÖRÄNDRING AV ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER 2014 Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade värdeförändringar Summa FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET 2014 Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat Fondförmögenhet vid årets slut

19 Fondens utveckling Fondförmögenhet, tkr Andelsvärde, kr 476,00 424,01 341,12 312,11 371,69 Antalet utestående andelar Utdelning kr/andel ,06 9,06 7,1 Totalavkastning, % 12,3 24,3 15,1-14,0 26,2 Jämförelseindex, % 15,0 25,6 16,8-13,2 26,3 Styrelsen E. Öhman J:or Fonder AB Fredrik von Baumgarten Ordförande Fondförmögenhet, tkr Andelsvärde, kr 301,41 218,46 368,24 401,50 330,78 Antalet utestående andelar Utdelning kr/andel 18,88 25,13 24,55 8,11 4,38 Totalavkastning, % 48,6-35,9-3,2 24,4 31,5 Jämförelseindex, % 50,2-39,1-2,6 28,7 36,7 Björn Fröling Håkan Gustavson Övrigt Följande nyckeltal anges i årstakt; Omsättningshastighet, ggr 0,51 Förvaltningsavgift, % 1,20 Årlig avgift, % 1,21 Transaktionskostnader, tkr 116 Transaktionskostnader, % 0,1 Aktiv risk*, % 0,6 Totalrisk fond*, % 9,1 Totalrisk jämförelseindex*, % 9,0 Genomsnittlig årsavkastning (2 år) % 18,1 Genomsnittlig årsavkastning (5 år) % 11,8 * Avser de senaste 24 månaderna Avgift under perioden Förvaltningsavgift, kr Marknadsvärde, kr Vid ett månadssparande om 100 kr/månad (Med start den 31 december 2013) 8, ,82 Vid engångsinsättning om kr (Insatt den 31 december 2013) 126, ,41 Carl-Gustaf Petersén Verkställande direktör Lars Melander Revisionsberättelse Till andelsägarna i Sverigefonden Catharina Versteegh Rapport om årsberättelse Vi har i egenskap av revisorer i E. Öhman J:or Fonder AB, organisationsnummer , utfört en revision av årsberättelsen för Sverigefonden år Fondbolagets ansvar för årsberättelsen Det är fondbolaget som har ansvaret för årsberättelsen och för att lagen om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder tillämpats vid upprättandet och för den interna kontroll som fondbolaget bedömer är nödvändig för att upprätta en årsberättelse som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vårt ansvar är att uttala oss om årsberättelsen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsberättelsen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsberättelsen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsberättelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur fondbolaget upprättar årsberättelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i fondbolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i fondbolagets uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsberättelsen. Enligt vår uppfattning har årsberättelsen i allt väsentligt upprättats i enlighet med lagen om värdepappersfonder samt Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsberättelsen har vi även utfört en revision av fondbolagets förvaltning av Sverigefonden för år Fondbolagets ansvar Det är fondbolaget som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om värdepappersfonder. Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi utöver vår revision av årsberättelsen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i fonden för att kunna bedöma om fondbolaget handlat i strid med lagen om värdepappersfonder. Fondbolaget har enligt vår bedömning inte handlat i strid med lagen om värdepappersfonder eller fondbestämmelserna. Stockholm den 28 april 2015 Ernst & Young AB Peter Strandh Auktoriserad revisor 19

20 Varumärkesfond Placeringsinriktning Fonden placerar i aktier utgivna av svenska och utländska företag som enligt fondbolagets bedömning har ett för den relevanta marknaden starkt varumärke. Fondfakta Fondens startdatum Andelsvärde, ,33 kr Fondförmögenhet Utveckling sedan ,5% Kursnotering Daglig Inträdesavgift Utträdesavgift Förvaltningsavgift/år* 1,80% Utdelning Nej Förvaltare Johan Nilke Jämförelseindex - Bankgiro Fondnummer hos PPM Organisationsnummer Förvaltningsberättelse Fondens andelsvärde ökade under året med 26,5 procent, vilket kan jämföras med ett globalt aktieindex i SEK som ökade med 27,8 procent. Fondens negativa utveckling i förhållande till jämförelseindex kan egentligen inte härledas till några enskilda innehav utan är snarare en konsekvens av att innehavens karaktär tenderar att gå något svagare i en mycket stark marknad. De innehav som gav störst positivt bidrag relativ index var de tre amerikanska IT-bolagen Apple, Microsoft och Intel. De bolag som gav störst negativt bidrag var japanska biltillverkaren Honda, amerikanska e-handelsbolaget Amazon och läkemedelsbolaget Johnson & Johnson. Biltillverkarna har utmärkt sig mest när det gäller att stärka sitt varumärkesvärde. Både Audi, Nissan och Volkswagen är topp fem vad det gäller tillväxt i varumärkesvärde. Däremot är det återigen Facebook som ökat sitt varumärkesvärde mest med hela 86 procent ökning under året. Även den amerikanska kaffekedjan Starbucks tog sig in på topp fem när det gäller tillväxt i varumärkesvärde. Apple behåller sin plats som världens starkaste varumärke med Google och Coca Cola på andra och tredjeplats. Trenden att IT bolagen fortsätter att stärka sina varumärken ser ut att hålla i sig och Apple och Google drar ifrån tidigare ettan Coca Cola i den senaste värderingen. Även i år är Nokia det bolag som tappar mest i varumärkesvärde med ett tapp på 44 procent. Nokia sålde föregående år sin konsumentrelaterade verksamhet till Microsoft vilket kan förklara ett betydligt svagare varumärkesvärde. Däremot lanserade Nokia en ny serie läsplattor under 2014 vilket kan ge en möjlighet till att stärka varumärket igen. Då fonden under 2014 har utvecklat investeringsprocessen gjordes en större omallokering under slutet av året. Fondens nya hållbarhetsfokus medförde att fonden bytte ut knappt hälften av bolagen i portföljen. Den största förändringen var försäljningen av hela innehavet i Apple som tidigare var fondens största innehav. Fonden minskade under året antalet innehav från 51 till 50 stycken. Målet är att ha en portfölj med 50 innehav. Vid årsskiftet utgjordes 48 procent av placeringar i Nordamerika, 39 procent i Europa och 8 procent i Asien och 4 procent i kassan. Det är dock viktigt att poängtera att alla bolagen har global försäljning och de nordamerikanska innehaven har över 70 procent av sin försäljning utanför Nordamerika. Fondförmögenheten ökade under året från 127,0 Mkr till 163,4 Mkr. Väsentliga risker som är förknippade med de innehav som fonden har per balansdagen Fonden är exponerad mot aktiekursrisk då den placerar kapitalet på aktiemarknaden. Aktiemarknaden förknippas med hög risk men också möjlighet till hög avkastning. Genom att placeringarna i fonden sprids mellan flertalet olika aktier, så kallad diversifiering, minskas aktiekursrisken i fonden. Fonden kan investera i småbolagsaktier med lägre omsättning vilket medför att viss likviditetsrisk kan uppstå för ett enskilt innehav vilket dock motverkas av den diversifiering som fonden har genom att vara investerad i ett stort antal innehav. Investeringar sker i aktier i utländsk och svensk valuta varför viss valutarisk finns i fonden. I syfte att följa upp och kontrollera fondens risktagande används ett riskbegränsningssystem innehållande limiter för hur fonden får placera fondmedel. Riskbegränsningssystemet innefattar både regler hänförliga till Lagen om värdepappersfonder (2004:46) såväl som av fondbolaget fastställda regler. Utöver riskbegränsningssystemet följs fonden upp genom beräkning av standardavvikelse i enlighet med standarden för SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) med tillhörande riskklassificering. Fonden strävar efter att ligga i riskkategori 6-7 på en skala från 1 till 7 med 7 som högst risk. Dessa riskkategorier motsvarar en årlig standardavvikelse överstigande 15 procent. Fondens absoluta risk i termer av standardavvikelse har sedan införandet av SRRI-klassificering legat i kategori 5-6 motsvarande en årlig standardavvikelse överstigande 10 procent men understigande 25 procent. Fondens framtidsstrategi Under 2014 har det bedrivits ett utvecklingsprojekt för att se hur fonden kan moderniseras och avkastningspotentialen förbättras. Projektet mynnade ut i att fonden byter namn från Öhman Varumärkesfond till Öhman Global Sustainable Brands i samband med årsskiftet. Fonden kommer fortsatt att vara en aktivt förvaltad global aktiefond med fokus på starka varumärken men då vi är övertygade om att hållbarhetsfrågor är viktiga för att behålla styrkan i varumärket har vi adderat en hållbarhetsanalys. Fonden utgår från världens 100 starkaste varumärken. På dessa 100 varumärken görs sedan en hållbarhetsanalys som bygger på cirka 170 kriterier inom miljöfrågor, sociala frågor och bolagsstyrningsfrågor. Bolagen ges utifrån dessa 170 kriterier ett betyg och fonden väljer ut de 50 bolag som är bäst jämfört med sina konkurrenter. Därefter ges bolagen en vikt i portföljen utifrån en finansiell modell som baseras på trend och värdering. En investering i Öhman Global Sustainable Brands ska ses som en möjlighet att investera i en fond med fokus på världens starkaste hållbara varumärken. 20

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Halvårsrapport 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HALVÅRSRAPPORT 2008 ATT SPARA I FONDER

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA Avanza Zero Halvårsrapport 2012 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2011 Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2012 31 augusti 2013 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2015

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2015 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2014 31 augusti 2015 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter 6 Årsberättelsens undertecknare 8

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2014

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2014 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2013 31 augusti 2014 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

HELÅRSBERÄTTELSE. Öhman Fonder

HELÅRSBERÄTTELSE. Öhman Fonder HELÅRSBERÄTTELSE 2013 Sedan 1906 I början av förra seklet, närmare bestämt 1906, grundade Emric Öhman Bankirfirman E. Öhman J:or AB. Bolaget erhöll medlemskap på Stockholms Fondbörs år 1911 och började

Läs mer

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013 Danske capital / halvårsrapport 2013 3 Danske Capital Sverige Beta HALVÅRSRAPPORT 2013 4 Danske capital / halvårsrapport 2013 Förvaltningsberättelse per 2013-06-30 Fondfakta ISIN-kod SE0002374751 Startdatum

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder

Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder Helårsrapport 2014 / Avanza Fonder sid 2/51 VD har ordet Bästa fondsparare, Vi vill genom våra fonder erbjuda er sparare enkla fonder till bra villkor. Genom våra sex

Läs mer

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 2/6 Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( Fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Halvårsredogörelse 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund. Öhman

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2014-01-01 till 2014-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

SINCE 1906 HALVÅRSREDOGÖRELSE. Öhman Fonder

SINCE 1906 HALVÅRSREDOGÖRELSE. Öhman Fonder SINCE 1906 HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 Sedan 1906 I början av förra seklet, närmare bestämt 1906, grundade Emric Öhman Bankirfirman E. Öhman J:or AB. Bolaget erhöll medlemskap på Stockholms Fondbörs år 1911

Läs mer

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsrapport 2014 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2015-01-01 till 2015-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2009 30 april 2010 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1 Årsberättelse 2010 för Org.nr. 515602-2294 Fondens startdatum 2007.11.30 Jämförelseränta Kursnotering/Handel Utdelning Svenska riksbankens reporänta Månadsvis Ja, återinvesteras Insättningsavgift 0 % Utträdesavgift

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 2 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2006 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

Öhman Fonder. Öhman Sverige Marknad

Öhman Fonder. Öhman Sverige Marknad Öhman Fonder Öhman Sverige Marknad Årsberättelse 2015 Öhman Sverige Marknad (tidigare DNB Sverige Marknad) FÖRVALTNING UNDER 2015 Marknadens utveckling För helåret 2015 slutade OMX Stockholm Benchmark

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 maj augusti 2011

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 maj augusti 2011 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 maj 2010 31 augusti 2011 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE. Halvårsredogörelse 2015

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE. Halvårsredogörelse 2015 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Halvårsredogörelse 2015 FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest Fonder AB, ( bolaget ) Fondbolag Aktieinvest Fonder

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2016

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2016 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2016 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2016-01-01 till 2016-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278 Årsberättelse för Humle Kapitalförvaltningsfond Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Humle Kapitalförvaltningsfond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853,

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Årsberättelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans. Simplicity Balans 43. Org.nr Fondens startdatum Jämförelseindex

Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans. Simplicity Balans 43. Org.nr Fondens startdatum Jämförelseindex Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans Org.nr. 515602 3318 Fondens startdatum 2009.05.29 Jämförelseindex MSCI TR Net World Index Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift

Läs mer

IKC Sverige

IKC Sverige Halvårsredogörelse för IKC Sverige Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC Sverige 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet. Simplicity Likviditet 55. Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10.

Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet. Simplicity Likviditet 55. Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10. Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10.31 Jämförelseindex OMRXTBILL Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift 0 %

Läs mer

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placerinsinriktning Quesada Ränta är en aktivt förvaltad räntefond, med en genomsnittlig löptid som varierar mellan tre månader och tio år. Målsättningen är att med förhållandevis

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Charlottes Investeringsfond Årsberättelse 2013

Charlottes Investeringsfond Årsberättelse 2013 Förvaltarkommentar Fondens andelsvärde steg under perioden med 13,0 procent. Marknadens utveckling Det gångna året präglades av en kraftfull återhämtning på aktiemarknaderna. De industrialiserade ländernas

Läs mer

Länsförsäkringar Kort Ränta Företag

Länsförsäkringar Kort Ränta Företag KORT RÄNTA FÖRETAG BEDÖMD RISKNIVÅ Lägre risk/avkastning AVKASTNING 2014 Högre risk/avkastning Länsförsäkringar 1,4% 0,5% -2% 0% 2% 4% 6% Index FONDFAKTA Startdatum 2013-12-02 Startkurs 100,00 kr Förvaltningsavgift

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Europa (Indexfond

Läs mer

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, 171 54 SOLNA, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet År 2008 var ett av de sämsta börsåren i historien med mycket

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Calgus Delårsrapport 2010

Calgus Delårsrapport 2010 Calgus Delårsrapport 2010 Delårsrapport för första halvåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389,

Läs mer

IKC Tre Euro Offensiv

IKC Tre Euro Offensiv Halvårsredogörelse för IKC Tre Euro Offensiv Perioden 2015-01-01-2015-06-30 IKC Tre Euro Offensiv 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB, 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2014

Adrigo Hedge Årsberättelse 2014 Adrigo Hedge Årsberättelse 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Globala Aktiefond med en ny fond, Swedbank Robur Access Global (Access

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror. Simplicity Råvaror 49. Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09.

Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror. Simplicity Råvaror 49. Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09. Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09.30 Jämförelseindex S&P GS Commodity Index Tr Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Årsberättelse 2012 Fonden eturn

Årsberättelse 2012 Fonden eturn Årsberättelse 2012 Fonden eturn BOX 24 150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN OFFICE ADDRESS: LINNÉGATAN 89 PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Den systematiska modell som används i fonden

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Sverige (Indexfond

Läs mer

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Aktiefond Japan med en ny fond, Swedbank Robur Access Japan (Access

Läs mer

T.O. Investeringsfond Årsberättelse 2013

T.O. Investeringsfond Årsberättelse 2013 Förvaltarkommentar Fondens andelsvärde steg under perioden med 17,3 procent. Marknadens utveckling Det gångna året präglades av en kraftfull återhämtning på aktiemarknaderna. De industrialiserade ländernas

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2011

Adrigo Hedge Årsberättelse 2011 Adrigo Hedge Årsberättelse 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Sharp Europe

Sharp Europe Årsberättelse för Sharp Europe Perioden 2015-10-16-2015-12-31 Sharp Europe 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Atlant Fonder AB 556631-9710, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Halvårsredogörelse fonder 2015

Halvårsredogörelse fonder 2015 Halvårsredogörelse fonder 2015 Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 10 Enter Select..... 16 Enter Select

Läs mer

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2013

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2013 Resultatlista Bästa IR-webbplats 2013 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB 29,5 1 Axfood AB 28 2 Byggmax Group AB 26 3 Wallenstam, AB 25,5 4 Husqvarna AB 25 5 SKF, AB 25

Läs mer

Simplicitys Neutral. Halvårsberättelse

Simplicitys Neutral. Halvårsberättelse Simplicitys Neutral Halvårsberättelse 2011.06.30 Förvaltningsberättelse Simplicity Neutral Fondens utveckling under året Fonden vänder sig till den som ser sin investering som långsiktig och vill ha en

Läs mer

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013 Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013 Fonden startade i april 2013 Förvaltningen av specialfonden Crescit (enligt lagen 2004:46) startade tisdagen den 2 april och därmed omfattar denna halvårsredogörelse

Läs mer

Calgus Årsberättelse 2010

Calgus Årsberättelse 2010 Calgus Årsberättelse 2010 Årsberättelse för 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge årsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389, för verksamhetsåret

Läs mer

ÅRSREDOGÖRELSE 2001. Aktiespararna Topp Sverige

ÅRSREDOGÖRELSE 2001. Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE 2001 Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE 2001 FONDFAKTA Beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat Fonden. Förvaltning Aktiesparinvest AB, nedan

Läs mer

Bästa delårsrapport 2011

Bästa delårsrapport 2011 Bästa delårsrapport 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Axfood AB 19 1 Byggmax Group AB 18 2 Wallenstam AB 17 3 Billerud AB 16 4 Kungsleden AB 16 4 Systemair AB 15 6 Hennes

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, dvs 5 år och längre. Vi förvaltar idag

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

Resultatlista Bästa årsredovisning 2014

Resultatlista Bästa årsredovisning 2014 Resultatlista Bästa årsredovisning 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB* 40 1 Swedol AB 40 1 Byggmax Group AB 39 3 Atrium Ljungberg AB 38 4 Proffice AB 38 4 Wallenstam

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Aktiespararna Topp Sverige - Årsberättelse 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Årsberättelse 2014 Årsberättelse 2014 Aktiespararna Topp Sverige - Årsberättelse 2014 2 (7) FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna

Läs mer

SEB Swedish Ethical Beta Fund Årsberättelse 2013

SEB Swedish Ethical Beta Fund Årsberättelse 2013 Förvaltarkommentar Fondens andelsvärde steg under perioden med 25,5 procent. Fondens jämförelseindex inklusive utdelning steg med 25,8 procent. Marknadens utveckling Året som gått har varit ett positivt

Läs mer

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB 2 SCIENTIA HEDGE HALVÅRSRAPPORT 2011 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Balansräkning

Läs mer

Bästa årsredovisning 2011

Bästa årsredovisning 2011 Bästa årsredovisning 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Wallenstam AB 40 1 Axfood AB 38 2 Byggmax Group AB 38 2 Trelleborg AB 36 4 SAS AB 36 4 Ericsson, Telefonab. L M 35 6

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Årsberättelse för Plain Capital BronX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

Plain Capital StyX

Plain Capital StyX Årsberättelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-12-31 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Året 2015 har varit en relativt vild åktur. Efter flera år av låg volatilitet på aktiemarknaden

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Fabege AB* 18 1 Wallenstam AB 18 2 Sectra AB 18 2 Atrium Ljungberg AB 17 4 Axfood AB 17 4 Byggmax Group AB

Läs mer

IKC World Wide

IKC World Wide Halvårsredogörelse för IKC World Wide Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC World Wide 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

ALFRED BERG SVERIGE PLUS

ALFRED BERG SVERIGE PLUS ALFRED BERG SVERIGE PLUS PLACERINGSINRIKTNING Alfred Berg Sverige Plus är en aktivt förvaltad aktiefond. Målsättningen är att fonden med god riskspridning ska uppnå en årlig värdeutveckling som på 5-7

Läs mer

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (12) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond är avsedd enbart för premiepensionsmedel och är inte öppen för annat sparande. Fonden utgör en byggsten i premiepensionssystemets

Läs mer