socialistiska partiet valrorelsen.se

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "socialistiska partiet valrorelsen.se"

Transkript

1 De RödGröna levererar inte Dags för en socialistisk opposition! socialistiska partiet valrorelsen.se

2 Socialistiska Partiets kommunala valplattform i Göteborg Grafisk form: lundareklam.se

3 Socialistiska Partiets kommunala valplattform i Göteborg Vems Göteborg? Det krävs en socialistisk politik för arbetare och låginkomsttagare. När man lyssnar på den politiska debatten är det lätt att tappa modet. Bara problem och elände klimatkris, bostadsbrist, kriminalitet, nedskärningar och arbetslöshet och ingen verka ha några lösningar. Och visst, problemen är stora. Men lösningarna är inte alls så svåra som man kan tro. Vår stad, vårt land och vår värld har aldrig varit rikare än idag. Vi har aldrig haft större praktiska möjligheter att ta i tu med det som bekymrar oss. Bara en liten detalj står i vägen för ett liv som skulle bli bättre för de allra flesta av oss: det ekonomiska system som är till för att gynna en liten, liten minoritet. Vi i Socialistiska Partiet ställer upp i kommunvalet för att visa att läget inte alls är så illa. Tvärtom! Vi har inte alla svaren men när alla politiker säger att vi måste spara, svarar vi att vårt samhälle är rikt. Att det är politiska val hur samhällets resurser skall användas; till god vård, bra skolor och vettiga bostäder åt arbetare och låginkomsttagare eller till lyxkonsumtion åt överklassen. De kvävande ramarna går att bryta. Nedskärningarna kan stoppas. Rikedomarna kan fördelas rättvist. Människors arbete behövs överallt, arbetslöshet är helt onödigt. Produktionen kan ställas om för människors behov och för att rädda klimatet. Reurser, teknik, kunnande och människor finns. Det som fattas är viljan att bryta med det kapitalistiska slöseriet med människor och natur. 2

4 Det mesta kan faktiskt lösas genom en vettig fördelning av de resurser som finns i samhället, men de partier som sitter i riksdag och kommunfullmäktige har givit upp. De är inte intresserade av att gå till roten med problemen, istället försöker de lura på oss orealistiska drömmar som alla går ut på samma sak: de rika ska fortsätta bli rikare och marknaden ska lösa de problem som den ställt till med. Riksdagspartierna säljer bara olika versioner av denna orealistiska dröm: avreglerade marknadskrafter, reglerade marknadskrafter, gröna marknadskrafter, eller det mest orealistiska och korkade av allt, rasisternas svenska marknadskrafter. I själva verket är de alla tillsammans ansvariga för läget som det är idag. I Göteborg är detta tydligt. Här lovade de rödgröna att visa upp sitt alternativ. Och visst, det finns skillnader mot t.ex. Stockholm där snart varenda vårdcentral är utsåld, men även i Göteborg är det företagen intressen som kommer i första hand. Storföretagens företrädare i Göteborg, Västsvenska Handelskammaren, har lagt fram ett program på 100 punkter som de vill att staden ska genomföra. Och det företagen önskar har de styrande på punkt efter punkt gjort till sin politik. Företagens intresse först, kommuninvånarna får anpassa sig. Därför avsätts chefer som inte skär ner tillräckligt hårt. Rektorer tvingas bort när de vill följa skollagen istället för stadsdelsnämndens budget. Politikerna ser staden som ett företag, inte som en plats för människor att leva meningsfulla liv i. Så ser den göteborgsanda ut som råder bland de styrande och de höga cheferna i kommunen. Inte så konstigt då att det med jämna mellanrum dyker upp skandaler när höga chefer försökt sko sig själva. Det är en politik för fortsatta nedskärningar och anpassning till de rikas behov. En politik som driver på förstörelsen av naturen och klyftorna i samhället. En politik utan hopp om framtiden. En röst på Socialistiska Partiet i kommunvalet kommer givetvis inte att lösa alla problem. Men någonstans får vi börja. En verklig samhällsförändring kan bara ske om vi agerar tillsammans vi här nere mot dem däruppe i vardagen, på jobbet,

5 Socialistiska Partiets kommunala valplattform i Göteborg i försvaret av välfärden, där vi bor. I valet kan vi bryta med de hopplösa partier som väljer att vara en del av problemet, för att istället börja skapa en lösning. En röst på Socialistiska Partiet i kommunvalet är en röst på en sådan lösning. Välfärden Sedan flera årtionden har den gemensamma välfärden utsatts för angrepp genom nedskärningar och privatiseringar. Självklart ska vinster inte kunna tas ut från skattefinansierade företag. Skola, vård och omsorg ska bedrivas för allas vårt bästa, inte för att ge vinst åt storföretag. Men det räcker inte att stoppa vinstutdelningarna, företagen hittar alltid kryphål för att ta ut pengar. Därför måste de bort från skola, vård och omsorg och vi behöver ta tillbaka den gemensamma kontrollen över hur och var verksamheten bedrivs. Detta behöver inte hindra pedagogiska alternativ eller kooperativa eller föreningsdrivna verksamheter. Skolan En bra och likvärdig skola för alla är både möjligt och nödvändigt. Att Sveriges skola idag är i fritt fall beror på det fria skolvalet, skolpengen och hela marknadsanpassningen. Sverige är tillsammans med Chile det enda land i världen där vinstdrivande företag får skattepengar för att driva skolor. Det har försämrat utbildningen, ökat segregeringen och klyftorna i samhället. När skolorna togs över av kommunerna så avskaffades den styrning som skulle garantera en likvärdig utbildning. Makten över skolan hamnade hos kommunala politiker och tjänstemän som inte kunde mycket om skolan men desto mer om hur man skär ner för att hålla budgeten. Vi behöver ta tillbaka skolan från marknaden och avskaffa systemet med skolpeng och vinstdrivna skolor. Lärarnas arbetsvillkor och löner behöver förbättras radikalt. Allt 4

6 onödigt dokumentationsarbete ska tas bort så att lärarna kan ägna sig åt att undervisa. Stödpersonal i form av speciallärare, kuratorer, bibliotekarier mm som försvunnit de senaste decennierna måste tillbaka till skolorna. I förskola och på fritids behöver gruppstorlekarna sänkas till den nivå som fanns i början av 90-talet, det vill säga två tredjedelar av dagens. Jobben Socialistiska Partiet kommer att arbeta för att permanenta och utöka de försök med sextimmarsdag som påbörjats inom kommunsektorn i Göteborg! Öka personalstyrkan inom vård skola omsorg så att vi uppnår en god kvalitet utan att anställda tvingas slita ut sig. Det behövs fler händer! Bostäderna I Sveriges grundlag står att bostad är en rättighet. Men det struntar politikerna i, de har för länge sedan förvandlat bostaden till en vara. Sida vid sida ser vi lyxbyggen och bostadsbrist de styrande är mer intresserade av dyra skrytbyggen än bostäder för vanligt folk och bolagen bygger helst för dem som har mest pengar. Men det krävs inga underverk för att lösa bostadsproblemen i Göteborg. Det finns redan mark reserverad för tiotusentals nya bostäder vid t ex Södra Älvstranden, Gullbergsvass och Frihamnsområdet. Problemet är att det går på tok för långsamt och byggs för dyrt. Fördröjningen beror både på politikerna och tröga regler med långa överklagandetider. Kostnaderna beror på att ett fåtal byggbolag dominerar och alltför många mellanhänder. Lägenheter kan också bli klart billigare om t ex kravet på garageplats till varje lägenhet avskaffas. Men framför allt krävs en ny bostadspolitik för att tillräckligt med billiga bostäder ska byggas! Det som byggs från och med nu bör i huvudsak upplåtas med hyresrätt och en betydande andel behöver vara smålägenheter.

7 Socialistiska Partiets kommunala valplattform i Göteborg Idag är kommunens bostadsbolag, de som en gång var allmännyttiga, förbjudna att vara allmännyttiga eftersom EU krävt ska drivas på samma sätt som vinstdrivande privata bolag. Detta är en vansinnig regel som behöver rivas upp och såväl stat som kommun måste våga trotsa detta och bygga billiga bra bostäder i egen regi. Låt allmännyttan åter bli allmännyttig! Miljön Klimatet är vår tids ödesfråga och de styrande har misslyckats på alla nivåer. Men det saknas inte lösningar, tekniken finns liksom kunskapen och människorna. Vad som saknas i dagens politik är viljan. Göteborg kan bli en stad i framkanten av den miljöomställning som vårt samhälle måste genomgå. Men det kräver nya infallsvinklar. De viktigaste insatserna görs genom att vi riktar in oss på vad som produceras i samhället, inte på privatkonsumtion. Göteborg måste bryta med storindustrins intressen och tillväxtjakt! Främst måste vi satsa på utbyggd kollektivtrafik och göra staden mer hållbar genom att bryta med de fyrkantiga upphandlingsreglerna till förmån för hållbara lösningar, investeringar i solceller på offentliga byggnader och maximering av de ekologiska råvarorna i skolköken. Privatkonsumtion förändras bäst genom incitament för att underlätta ett mindre tärande leverne; inte minst genom att göra människor mindre beroende av bilen. Trafiken Transporter i ett kapitalistiskt samhälle är en vara som ska säljas med största möjliga vinst och därför vill transportindustrin att de ökar så mycket som möjligt. Men mer transporter ökar inte välståndet, tvärtom ju längre sträckor produkter och människor måste förflyttas desto sämre. Att planera samhälle och en produktion för minskade transporter är därför det bästa, både för välstånd och miljö. Partierna i fullmäktige är överens om att ökad 6

8 trafik är bra, den regionförstoring de talar om innebär att vi ska konkurrera med varandra om jobben över större avstånd istället för att planera bostäder, jobb och service för minskat resande. Det s k västsvenska paketet består tyvärr lika mycket av satsning på biltrafikleder som järnväg, och den senare består dessutom av en dyr, feltänkt slinga under staden som inte är till särskilt stor nytta. Trängselskatten har minskat biltrafiken vid betalstationerna med tio procent, vilket är långtifrån tillräckligt. Det är också fel att utländska långtradare inte behöver betala. Oberoende av utfallet i omröstningen måste vi fortsätta arbeta för att alla investeringar ska lägga på den kollektiva trafiken. Kollektivtrafiken kräver helt nya lösningar. Spårvägsnätet i centrum utnyttjar redan idag sin fulla kapacitet under rusningstid. Och när folkmängden ökar och privatbilismen måste minska blir det infarkt om inget görs. I centrala staden måste ännu fler gator helt stängas av för biltrafik och reserveras för (eldrivna) bussar, spårväg och cyklister. Nolltaxa införs samtidigt som antalet parkeringsplatser i centrala stan minimeras. För längre kollektivresor behövs helt nya system av spårbunden trafik på egen bana, t ex spårväg till Backa och snabbfärjor. Stoppa all utbyggnad av stormarknader och köpcentrum! De skapar trafik och utarmar servicen i stadsdelarna. Det finns pengar! Nu kommer frågan: Hur tänker ni finansiera allt detta? Ända sedan början av 0-talet har en medveten politik bedrivits, oavsett om det varit socialdemokratiskt eller borgerligt styre. Det har kallats "New Public Management" eller "köp- och sälj-system" men innebär i grunden samma sak: den gemensamma välfärden har marknadsanpassats och utformats efter företagens behov. Bara under Reinfeldts åtta år har hundratals miljarder dragits undan från välfärden genom skattesänkningar. Vi menar att en kommande rödgrön regering måste återta en stor del av detta och fördela pengar till kommunerna. Dessutom kommer skatteintäkterna

9 Socialistiska Partiets kommunala valplattform i Göteborg att öka när fler kommer i arbete. Och så ökar produktiviteten med några procent varje år. Varför skulle vi då inte ha råd med åtminstone den välfärd som vi hade för tjugofem år sedan? Nolltaxa i kollektivtrafiken motsvarar endast några tioöringar på kommunalskattens storlek. För nästan alla som nu köper månadskort blir detta en stor kostnadssänkning. Till investeringarna lånar man pengar. Det är fullkomligt normalt. Lånen betalas av genom de besparingar som uppstår. Så visst finns pengar. Det är viljan och visionerna som saknas. Vems Göteborg? Är det en sak som hela de politiska etablissemanget verkar enigt om är det att Göteborg måste växa. Inte för att vi som bor här behöver det utan för att de som styr staden ser på den som ett företag. Och det är inte så konstigt. För de styrande är det företagens intressen som kommer i första hand. De beslut som fattas och de planer som görs upp utgår från de privata företagens behov av arbetskraft, transporter och service, inte från människors behov och definitivt inte inom de ramar naturen sätter. Göteborg är inte unikt med detta, över hela världen anpassas städerna till företagens och de rikas behov medan vi andra är förlorare. Och ser man på vår stad som ett företag så följer att de som styr beter sig som direktörerna i näringslivet med fallskärmar, lyxig representation och mässor vid Medelhavet. Överklassens köplust tillgodoses medan behoven av välskötta lägenheter till rimliga priser för vanligt folk ignoreras. Men en stad är ingen vara som ska paketeras och säljas och det är hög tid att vi tar vår stad tillbaka.

10 Varför behövs SP? Varför då rösta på Socialistiska Partiet? Göteborg har i många år styrts av de partier som själva kalla sig de rödgröna, ändå får vi alla föräldrar, skolelever, gamla, ungdomar, för att inte tala om dem som arbetar i välfärden ständigt höra den gamla visan att det inte finns pengar. I stadsdelsnämnderna sitter politiker som blivit tillsatta uppifrån och som oavsett partitillhörighet lydigt genomför nedskärningarna. Det är bekvämt att säga att det inte finns några pengar, att de måste hålla budgeten eller att EU tvingar dem att anpassa sig. Då får de sitta kvar och kan fortsätta den politiska karriären i lugn och ro. Men det är inte därför de är valda! Om man läser vad exempelvis Vänsterpartiet skriver är det mycket som är bra. Men det räcker inte att prata, det som räknas är vad ett parti gör i verkligheten. Och när de röd-gröna lydigt sitter och genomför nedskärningar, då gör de mer skada än nytta. Den som vill företräda arbetare och låginkomsttagare kan inte nöja sig med att gilla läget i en stad och en tid präglad av ökande klyftor och nedmontering av välfärden. Då gäller det att förändra läget! Detta är ett av många exempel på varför det behövs en frisk kraft i politiken som vågar gå emot försämringar även om det kräver att man gör sig till ovän med överheten. För i valet mellan att acceptera spelreglerna och ramarna som finns och att lägga sin kraft på att bryta ramarna och förskjuta gränserna för vad som är möjligt så väljer Socialistiska Partiet alltid det senare. Vi ställer upp i kommunalvalet för att förändra läget, spränga ramarna och förändra vad som anses möjligt. Men detta är inget vi eller någon annan kan göra bara med några platser i kommunfullmäktige. Det kan bara bli möjligt om vi tillsammans, över parti- och organisationsgränser, organiserar starka opinioner och protester mot varje försämring i välfärden. Vi har bara ett vallöfte: att på alla sätt bekämpa alla försämringar för arbetare och låginkomsttagare.

11 Socialistiska Partiets kommunala valplattform i Göteborg 10

12 Ta det som ett löfte. Ta det inte som ett hot. Är du med eller mot? Den som verkligen vill företräda arbetare och låginkomsttagare kan inte nöja sig med att gilla läget i en stad och en tid präglad av ökande klyftor och nedmontering av välfärden. Hela det politiska etablissemanget säger att Göteborg måste växa. Inte för att vi som bor här behöver det utan för att de som styr staden ser på den som en vinsmaskin där företagens intressen som kommer i första hand. De beslut som fattas och de planer som görs upp utgår från deras behov av arbetskraft, transporter och service, inte från människors behov och definitivt inte inom de ramar naturen sätter. Göteborg är inte unikt med detta, över hela världen anpassas städerna till företagens och de rikas behov medan vi andra förlorar. Och ser man på vår stad som ett företag så följer att de som styr beter sig som direktörerna i näringslivet med fallskärmar, lyxig representation och mässor vid Medelhavet. Överklassens köplust tillgodoses medan behoven av välskötta lägenheter till rimliga priser för vanligt folk ignoreras. Men en stad är ingen vara som ska paketeras och säljas och det är hög tid att vi tar vår stad tillbaka. Göteborg har i många år styrts av de partier som själva kallar sig de rödgröna, ändå får vi alla föräldrar, skolelever, gamla, ungdomar, välfärdsanställda ständigt höra den gamla visan att det inte finns pengar. I stadsdelsnämnderna sitter politiker som blivit tillsatta uppifrån och som lydigt genomför nedskärningarna. Det är bekvämt att där säga att det inte finns några pengar, att de måste hålla budgeten eller att EU tvingar dem att anpassa sig. Därför avsätts chefer som inte skär ner tillräckligt hårt. Därför tvingas rektorer bort när de vill följa skollagen istället för stadsdelsnämndens budget. Politikerna däremot fortsätter sina karriär i lugn och ro. Men det är inte därför de är valda! Den som verkligen vill företräda arbetare och låginkomsttagare kan inte nöja sig med att gilla läget i en stad och en tid präglad av ökande klyftor och nedmontering av välfärden. Då gäller det att förändra läget! Det är därför det behövs en frisk kraft i politiken som vågar gå emot försämringarna. Det är därför Socialistiska Partiet behövs. För i valet mellan att acceptera spelreglerna och att lägga sin kraft på att bryta ramarna och förskjuta gränserna för vad som är möjligt så väljer Socialistiska Partiet alltid det senare. (

VI HAR VALT SIDA VALPLATTFORM 2014

VI HAR VALT SIDA VALPLATTFORM 2014 VI HAR VALT SIDA VALPLATTFORM 2014 VALPLATTFORM 2014 Ung Vänster Kungsgatan 84 112 27 Stockholm 08-654 31 00 info@ungvanster.se www.ungvanster.se INNEHÅLL VALPLATTFORM 2014 sid. 4 Sverige har förändrats

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

www.stockholm.socialdemokraterna.se

www.stockholm.socialdemokraterna.se VI SOCIALDEMOKRATER TROR på framtiden för Stockholmsregionen. Här finns storstadens mångfald, puls och spänning men också skärgård och storslagen natur. Här finns många av Sveriges mest innovativa och

Läs mer

SPF Hallstahammar och Herrevad har ställt frågor till Socialdemokraterna angående pensionärernas situation och hur partiet tänker arbeta med dessa

SPF Hallstahammar och Herrevad har ställt frågor till Socialdemokraterna angående pensionärernas situation och hur partiet tänker arbeta med dessa SPF Hallstahammar och Herrevad har ställt frågor till Socialdemokraterna angående pensionärernas situation och hur partiet tänker arbeta med dessa frågor. Vi har försökt besvara era frågor utifrån vår

Läs mer

VI FÖRTJÄNAR BÄTTRE UNG VÄNSTERS VALPLATTFORM 2010

VI FÖRTJÄNAR BÄTTRE UNG VÄNSTERS VALPLATTFORM 2010 VI FÖRTJÄNAR BÄTTRE UNG VÄNSTERS VALPLATTFORM 2010 www.ungvanster.se Vi förtjänar bättre! Gå med i Ung Vänster, www.ungvanster.se VI SKA BYGGA LANDET Sverige har förändrats. Vi som är unga idag är den

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR2 PROFIL OCH RETORIK

VALFAKTAHÄFTE NR2 PROFIL OCH RETORIK VALFAKTAHÄFTE NR2 PROFIL OCH RETORIK INLEDNING Under valrörelsen kommer vi i högre utsträckning än annars att sitta i debatter och hålla klasspressar (klassrumspresentationer). Många kommer under valrörelsen

Läs mer

Arbetsmarknadspolitiskt program

Arbetsmarknadspolitiskt program Arbetsmarknadspolitiskt program Arbetsmarknadspolitiskt program ANTAGET VID UNG VÄNSTERS RIKSTING I ESKILSTUNA 25-28 MAJ 2006 INLEDNING 4 ARBETE ÅT ALLA 5 - Inför sex timmars arbetsdag 6 - Inga pigor

Läs mer

ögre kvalitet i välfärden olidaritet ch ansvar för älfärden

ögre kvalitet i välfärden olidaritet ch ansvar för älfärden olidaritet ch ansvar för älfärden ögre kvalitet i välfärden Jobbkongressen 2009 Häfte G Solidariteten och ansvar för välfärden Högre kvalitet i välfärden Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

ANTECKNINGAR. Enligt kommunfullmäktiges protokoll den 24 augusti 2010.

ANTECKNINGAR. Enligt kommunfullmäktiges protokoll den 24 augusti 2010. ANTECKNINGAR Datum Sida 2010-08-27 1 (8) Instans Kommunfullmäktige Tid Tisdagen den 24 augusti 2010, klockan 19.00-21.10 Plats Kinna Teater, Kinna Närvarande Enligt kommunfullmäktiges protokoll den 24

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE INLEDNING För Ung Vänster är arbete en rättighet. Rätten till arbete borde vara en av grundpelarna i samhället, men så ser det inte ut idag. Frågan om allas rätt till arbete är

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR7 SOCIALISM & DEMOKRATI

VALFAKTAHÄFTE NR7 SOCIALISM & DEMOKRATI VALFAKTAHÄFTE NR7 SOCIALISM & DEMOKRATI INLEDNING Ung Vänster är ett socialistiskt förbund. Men vi går inte in i den här valrörelsen med fokus på att förklara, berätta eller ens spekulera i hur ett socialistiskt

Läs mer

En välfärd fri från kommersiella intressen

En välfärd fri från kommersiella intressen En välfärd fri från kommersiella intressen Vänsterpartiet 2012 Innehåll Sammanfattning 3 Därför blir välfärden bättre om den avkommersialiseras 4 Välfärden ska fördelas efter behov, inte efter lönsamhet

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR5 UTBILDNING

VALFAKTAHÄFTE NR5 UTBILDNING VALFAKTAHÄFTE NR5 UTBILDNING INLEDNING Den svenska skolan har två grundläggande problem. Det ena handlar om att resultaten sjunker. Tiotusentals elever i Sverige förvägras idag den kunskap de har rätt

Läs mer

MÖT WANJA INTERVJU MED DE RÖDGRÖNA HENKAS RÅD

MÖT WANJA INTERVJU MED DE RÖDGRÖNA HENKAS RÅD SPECIAL UTGÅVA SEPTEMBER 2010 MÖT WANJA INTERVJU MED DE RÖDGRÖNA HENKAS RÅD VAL 2010 1 ORDFÖRANDE HAR ORDET JAN-HENRIK SANDBERG S nart är det val och jag tänker, som så många andra, försöka påverka dig

Läs mer

Valmanifest 2014. 10kr. Luleå & Norrbottens läns landsting. Vägra slava Kämpande alternativ

Valmanifest 2014. 10kr. Luleå & Norrbottens läns landsting. Vägra slava Kämpande alternativ 10kr Valmanifest 2014 Luleå & Norrbottens läns landsting Vägra slava Kämpande alternativ trygga jobb åt alla! på gatan & i fullmäktige Inga delade turer Mer personal i vård & skola 200 000 nya välfärdsjobb

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Malmö inte till salu. Kommunalpolitiskt program 2014-2018. Vänsterpartiet Malmö www.vmalmo.se

Malmö inte till salu. Kommunalpolitiskt program 2014-2018. Vänsterpartiet Malmö www.vmalmo.se Malmö inte till salu Kommunalpolitiskt program 2014-2018 kommunalpolitiskt program för vänsterpartiet malmö 2014-2018 Vänsterpartiet Malmö www.vmalmo.se 1 Innehåll 1. Solidarisk välfärd, gemensamt ägande

Läs mer

En offensiv och ambitiös välfärdspolitik

En offensiv och ambitiös välfärdspolitik Motion till Socialdemokratiska Partikongressen Skånes socialdemokratiska partidistrikt En offensiv och ambitiös välfärdspolitik Välfärdens finansiering - skattefrågan Välfärdspolitiken är socialdemokratins

Läs mer

Göteborg. - möjligheternas stad

Göteborg. - möjligheternas stad Göteborg - möjligheternas stad 20120704 Göteborg - möjligheternas stad Vi älskar vårt Göteborg. Det är en stad med enorm potential att bli något bättre. Många söker sig hit i hopp om en bättre framtid.

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Vad ska vi med facket till?

Vad ska vi med facket till? Vad ska vi med facket till? S o c i a l i s t i s k a P a r t i e t Vad ska vi med facket till? En skrift utgiven av Socialistiska Partiet info@socialistiskapartiet.se Tel: 0700 193081 Inledning Fackföreningarna

Läs mer

Valspecial. Kryssa en företagare. Ökad inkomstskatt ger inte mer till statskassan. Nio goda råd till en oemotståndlig offert.

Valspecial. Kryssa en företagare. Ökad inkomstskatt ger inte mer till statskassan. Nio goda råd till en oemotståndlig offert. Nummer 3 September 2014. Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Ta emot en praktikant i höst. Valspecial Valets viktigaste företagarfrågor

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Halvdagskonferens på Timbro Att skapa en skolmarknad

Halvdagskonferens på Timbro Att skapa en skolmarknad Halvdagskonferens på Timbro Att skapa en skolmarknad Inledning: Karin Svanborg-Sjövall, projektledare för välfärdsfrågor på Timbro, inleder med att hälsa välkommen till en halvdag som kommer ägnas åt att

Läs mer

Tillväxtreligion och klimatkamp

Tillväxtreligion och klimatkamp Tillväxtreligion och klimatkamp En text om klimat och politik Utgiven av Ungsocialisterna www.ungsoc.se www.socialistiskapartiet.se Inledning Människan står inför sitt största hot någonsin klimatförändringen.

Läs mer

Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår

Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår N E T R O R FRÅGA FÖ d a t s o b l l i t - om rätten Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår Vänsterpartiet & Ung Vänster Vänsterpartiets Informationsavdelnng www.vansterpartiet.se,

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD

VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD INLEDNING Att ha en bostad är en grundläggande förutsättning för att livet ska fungera. Men trots det så saknar nästan hälften av alla unga vuxna en egen bostad och enligt siffror

Läs mer