DE GODA IDÉERNA, STUDIERESA TILL GOTLAND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DE GODA IDÉERNA, STUDIERESA TILL GOTLAND"

Transkript

1 LEADER TIMRÅBYGD DE GODA IDÉERNA, STUDIERESA TILL GOTLAND Entreprenörskap i föreningslivet Leader Timråbygd

2 De goda ide erna Gotlandsresan 4-6 april 2014 Innehåll Inledning fredag... 1 Mats Pettersson, VD Hushållningssällskapet... 2 Skinnriket ek förening - lammbönder... 2 Det bästa av Gotland... 3 Utveckling på Fårö... 3 Roma sockerbruk... 3 Nygarn utveckling AB... 4 Virudden Utveckling AB... 5 Stångaspelen... 6 Heligholm utvecklingsbolag och Vamlingård prästgård... 7 Utvärdering från deltagare... 8 Slutsatser... 8 Bilagor... 8 Inledning fredag Dagen börjar med en presentation av oss själva och en kort presentation av Leader Gotland. Under dagarna kommer vi att få träffa flera Leaderprojekt. Inom axel 1 har man ett projekt med inriktning på generationsskiftesråd där man jobbat fram en ny modell för generationsskiften för jordbrukare. Ett annat projekt hade inriktning på Lokal kapital för att utveckla ett aktivt delägarskap i lokalkapitalbolag. Man har också driver ett projekt för att försöka starta en fårutbildning i världsklass där man vill starta en 3-årig YH utbildning. Inom axel 2 har man drivit ett stort projekt som heter Mark och hav där man arbetar med att utveckla och bevara ett attraktivt landskap. Verkar i samverkan med Det bästa av Gotland och Gotlands idrottsförbund för att tillgängliggöra ständer, vandringsleder och spontanidrott. Det fungerar som ett paraply där byar kan söka upp till kronor. Projektet kräver skötselplaner och har lett till ca 20 strandresningar. Projektet Rädda Barsviken jobbar med att återställa en vik på södra Gotland. Ett annat projekt är Gotland skog och miljö. Projektet sysselsätter arbetslös ungdom mellan år med hjälp av erfarna skogsarbetare. Det har idag blivit ett egen självfinansierat kooperativ. Sida 1 av 8

3 Inom axel 3 har man bland annat jobbat med fiberbygge skall alla på Gotland ha tillgång till fiber. Fiber byggs enligt byamodellen. Totalkostnad i början blev per fastighet och man får själv betala Kommunen går in med 2000/fastighet och Telia betalade 6000 per fastighet om man binder sig till Telia i framtiden. Det är massor av nya unga föreningar som är fiberföreningar. Idag betalar fastigheterna själva. Man driver också ett projekt som heter Provgute i norra Gotland. Projektet handlar om hur man tar hand om nyinflyttade och hittar nya boende. Man ordnade så att intresserade fick åka på visningsresor till självkostnadspris genom att hyra ut fastigheter som är tomma under höst/vinter/vår. På plats får man träffa skola, föreningsliv och specialintressen. En värdfamilj tar han om dom som kommer. För att få tag på intresserade så har man deltagit på mässor och annonserat i DN. Ett annat projekt är Från sockennivå till utvecklingsbolag. Det finns idag 8 utvecklingsbolag. Det har blivit en naturlig indelning av socknar. Alla har olika inriktning, men alla är aktiebolag. Bygden går in och köper aktier. Man jobbar lokalt och ideellt, men affärsinriktat. Det finns en övergripande org. Som heter Gotländska utvecklingsbolag i samverkan dvs ett paraply för utv. Bolag. Obs utvecklingsbolagen har inte ersatt föreningarna i byarna, utan finns som ett komplement. Mats Pettersson, VD Hushållningssällskapet Man driver projektverksamhet på ca 3 Mkr per år. Man är med i Skinnriket hos Leader, samordningsprojekt kring bredband, nyföretagande inom småskalig livsmedelsförädling, skinnsömnad, gutekorn, internationell landsbygdsturism, ekoprojekt och närodlat, ursprungscertifiering av gutefår, fingermat av fisk, matlandshuvudstaden, Gotlands skördefestival, öppna gårdar och Det bästa av Gotland som är ett Leaderprojekt. Hans tips är att vi ska fokusera på projekt som ger kommersiell nytta, helst i form av intäkter efter projektet. Det är oerhört viktigt med en bra styrgrupp och man ska passa sig för ensamma projektledare som sliter ihjäl sig och inte får någon ekonomisk styrning. Skinnriket ek förening - lammbönder Projekt på 1,8 Mkr som fick avslag några gånger då man fick skala ner innan projektet blev beslutat. Projektet stöder en lång tradition på Gotland och har som syfte att hitta en utländsk marknad för att hålla priserna upp. Samverkan mellan bönderna och dom som syr för att exportera lammskinn under varumärket Silvercurle. Lammen tillhör den gotländska landskapsbilden och på Gotland finns många företag som håller på med lammuppfödning och/eller förädling av lammskinnsprodukter. Delar i projektet: steps to export, rigga handelshus, handelshus, kvalitetskriterier, marknadsundersökningar, förstuide sömnad, produktutveckling, skinnmässa, säljinsatser i Helsingfors London New York. Projektet har haft mycket samarbete med exportrådet. Steps to export innefattade att 21 företag gick kursen på Exportrådet med 5 träffar och gårdsbesök under 2-3 månader. Resultatet av projektet blev nya handelshuset Silvercurl of Gotland, 5 nya lammskinnsprodukter, 3 nya exportkanaler (Stockman, Mint och Just Scandinavia), 21 företag gick steps to export, 27 personer deltog i skinnsömnad och formgivning, 18 personer har påbörjat eller utökat verksamheten, projektet blev årets näringslivutvecklare på Gotland Sida 2 av 8

4 Handelshuset har inga grossistpriser utan säljer till samma pris som i Gotland till Stockman. Den egna gårdsbutiken och de egna webbutikerna har ökat dramatiskt. Det bästa av Gotland Landsbygdsturismprojekt, med syfte att öka omsättningen, lönsamhet och sysselsättning hos företag på Gotlands landsbygd. Ett stort miljonprojekt med 10 lokala grupper som mobiliserar och utvecklar lokalt. Lokalgrupperna kan ligga under ideella föreningar eller under utvecklingsbolagen. Projektet än bra modell för samverkan. Nätverket har tagit fram en APP som är gratis för användare och företagare. Företagets registrering gäller en månad, sen måste man uppdatera för att vara kvar, vilket ger en automatisk uppdatering. Appen kostade ca 400 Tkr i konsultkostnader. Utveckling på Fårö Fårö har ca 500 invånare och där finns ett utvecklingsbolag som ägs till 51% av Bermancentral. Centrat ligger centralt har blivit en lokal, nationell och internationell kulturmötesplats. Man genomför årligen Bergmanveckan och har byggt upp själva Bergmancentret. Bergmancentral finns i en varsamt renoverad skola intill Kyrkviken i Fårö och är öppet för allmänheten från maj till och med september. Centrat är relativt nytt och drivs som en stiftelse. Varje sommar i slutet av juni anordnas Bergmanveckan på Fårö, vilket är en sommarfestival med svenska och internationella gäster, seminarier, föreläsningar, filmvisningar, raukteater, talangutveckling, konserter och bussturer till inspelningsplatser. Bygden arrangerar även Fårönattan som årligt evenemang för att lyfta Fårö. Fårö är då öppet en natt i fullmåne första veckan i september. Det avslutas i kyrkan klockan Man bjuder på bussar ca 5 mil runt och alla boenden är proppfulla. Företagen i bygden är mer och del betalar. Förutom utvecklingsbolaget finns en ideell förening som heter Fårö framtid som också är med och jobbar med arrangemanget. Bermangårdarna på Fårö är Ingemar Bergmans gamla hem. Det är i dag en plats för arbete, inspiration och eftertanken. Man tar emot konstnärer, forskare och journalister från hela världen och erbjuder boende och arbetsplats i en miljö som ger näring till tänkande och skapande. Roma sockerbruk Idrottsföreningen driver ett utomhusbad och hyr ut festlokal i den gamla silon. Som grädde på moset fick vi även besöka den lokala whiskeytillverkningen Isle of Lime. Gotlands Whiskey tillverkar sedan Sida 3 av 8

5 2012 Isle of Lime en karakteristisk single malt framställd av gotländskt ekologiskt korn och format av skotsk expertis. Företag drivs som ett aktiebolag i Roma Sockarbruk och drycker kommer att släppas på öppna marknaden nästa år. Nygarn utveckling AB Utvecklingsbolag sedan Bygden är 1000 invånare på 5 socknar. Andelen är 5000 kronor i starten och man hade i starten 50 delägare. Idag är man 75 delägare och man har via nyemission sänkt andelarna till Mestadels består delägarna av privatpersoner och några företag. Bolaget har idag 1 Mkr i omsättning. Bolaget har begränsad vinstudelning enligt bolagslagen. Företagsidén är att medverka till att utveckla förutsättningarna för näringslivet och att skapa ett hållbart och långsiktigt samhälle för permanenta och deltidsboende. Föreningen driver företagshotell, restaurang, äldreboende och har även andra framtidsplaner. Skolhuset är ett företagshotell och erbjuder tillfälliga arbetsplatser. 16 verksamheter bedriver verksamhet med huset som bas. Just nu vill föreningen köpa in en fastighet och bygga om den till äldreboende. Det blir inget trygghetsboende med renodlat äldre pga av att det blir högre krav än bolaget klarar av. Man tänker lägenheter i stort med blandat boende för alla åldrar, men målgruppen är seniorer. Om man går vidare och genomför det här så kommer man att bilda ett fastighetsbolag. Drivit Leaderprojektet Besöksplats Östergarn med en omsättning på 428 Tkr. Syftet är att utveckla attraktionskraften i området. Man har byggt upp ett infocenter i skolhuset, gjort järnsiluetter med Linné, man har gjort en besökskarta och fixat fem vandringsleder. Dessutom har projektet byggt en scen och en boulebana. Fördelen med bolag kontra ekonomisk förening är att man får mer dignitet gentemot banker samtidigt som vinstbegränsningen för att man kan söka Leaderstöd med mera. Utvecklingsbolaget medverkar aktivt till finansieringslösningar för lokalt företagnade genom att t ex låna ut medel mot aktier i uppstarten. Sida 4 av 8

6 Herreviksprojektet är ett Leaderprojekt. Föreningens insatser betalas delvis via konstulpengar, men man tar även in externa konsulter. Projektet är inriktat på vattenförsörjning och avloppsrening som är ett stort problem på Gotland. Bygden driver också Gammelgarnsfiber vid en ekonomisk förening. Den bildades 2011 på initiativ av Nygarns utveckling AB Hela Gotland är idag planeringsmässigt täckt med fiber. Det finns 45 fiberföreningar och många yngre är aktiva och intresserade i dessa föreningar. Virudden Utveckling AB Närsaker och teater på en åker. Virudden Utveckling AB bildades under våren 2008 för att möjliggöra ett inköp av När skola och behålla den i bygdens intressen. Bolaget startade för att skolan lades ner, men orten har redan sedan förut haft ett aktivt föreningsliv. Föreningen startades av 5 personer som lade kronor var. Idag är man 105 delägare på total insats av 559 Tkr. Aktien kostar idag 1000 kr/styck och minsta pott är 3000 kronor. Man köpte skolan inklusive idrottsplatsen för 1,7 Mkr och gav sedan idrottsplatsen i gåva till idrottsföreningen Skolhuset på 800 kvadrat är idag ett företagshotell och erbjuder tillfälliga arbetsplatser. 16 verksamheter bedriver verksamhet i huset. I Skolu finns: företag med textilverksamhet och företagsservice, sparbank, fortvård och frisör, möjlighet för distansarbete, bastu med jacuzzi, gym och regelbundna föreningsaktiviteter. Virudden utveckling AB och NärBygg har bildat ett gemensamt bolag med syfte att bygga lägenheter i församlingshemmet. Närheten ideell förening driver verksamhet för daglediga, utan att få verksamhetsbidrag. Gymmet drivs av När IF och inkluderar en liten relax. Det ideella arbetet har handlat mycket om arbetskvällar där man renoverar och det inkluderar även fler än aktieägarna. Lokaler för övrigt i byn är Bygdegård, idrottsföreningen, församlingshemmet och golfrestaurangen. Gubis ideell förening är ett gotländska utvecklingsbolag i samverkan. I det samarbetet ingår Virudden AB, Heligholm utveckling AB och Nygarn AB. Föreningen har ett antal träffar per år och ger varandra inspiration och idéer. Man fungerar även som samtalspart mot region och Länsstyrelsen. En av ambitionerna är att få de regionala utvecklingspengarna ända ner till gräsrötterna. Årsavgiften är 1000 kronor/år. Länsbygderåden finns också, men man verkar parallellt. Det finns en samhörighet, men ingen stor samverkan. Olika nätverk som man verkar i och med: Lokalt sparbolag, Leader Gotland, andra projekt. Utvecklingsbolaget är en del i föreningslivet i När och ersätter inget annat. Bolaget startar upp, fångar upp idéer och knoppar sedan av. Sida 5 av 8

7 Projekt i bygden: Hälsa och sjukvård i 7 socknar genom Leader, fiber till alla (drivs och ägs av bolaget), församlingshemmet och mark och hav (här har man rensat upp stranden tillsammans med 8 föreningar). Församlingshemmet fick man i gåva och efter en förstudie skall man nu göra lägenheter. Tanken är att det ska bli ett helt nytt bolag med inriktning på lokalförvaltning. Varje sommar går Viruddenloppen genom byn med över 500 anmälda. Närkontakten: Hembygdsförening som spelar revyer. Det finns en historia mellan spelades 13 revyer och det här vill man återuppta. Idag ingår 40 små företag i När och all information om När finns i Närkontakten som ges ut av Hembygdsföreningen. Man byggde en utescen med sidobyggnader på en åker som stod klar Den tar 350 besökare och är frukten av en intensiv samverkan och ideellt arbete. och Stångaspelen Gutarnas olympiad inom Gotländska idrotter som drivs av Stånga IF. Världsberömd folkfest med lagtävlingar och arenakamper. Spelen är byggda på seklers livs- och leklust hos gutarna som ville göra vardagsslitet drägligare genom avbrott i göromålen. Spelen har genomförsta från 1924 till idag och omsätter ca 3 Mkr. Det är en 5-dagars tävling som genomförs på 28 planer med ca tävlande och i publik. Under spelen jobbar ca 250 funktionärer. Tävlingen genomförs alltid 2:a helgen i juli och man driver all servering själv. Stånga har 480 invånare och 7-8 föreningar Stånga IF byggde 1981 en bowlinghall och har en stor bygdegård vid bowlingsbanan. I källaren på bowlinghallen finns skyttelokal. Byn har också elljusspår. Byn har också en privatdriven golfbanan och där finns både boende och restauranger. Sida 6 av 8

8 Heligholm utvecklingsbolag och Vamlingård prästgård Vamlingbo är 5 socknar och 976 invånare, vilket motsvarar 2% av Gotland. Processen för Heligeholm utveckling AB startade med en swot för ca 15 personer där vi kom fram till att vi skannade av både kapital och kompetens. Då bjöd vi en grupp på 25 personer som hade kapital och kompetens inom olika områden som var sommarboende i området. Vi bildade då ett nonprofit AB. Efter det har vi även kunnat söka Leader och EU stöd då det är ok med statsstödreglerna. Stadgarna byggdes så att ingen har mer än 10% av rösterna och man har strikt hembud vid aktieförsäljning. Aktierna kostar 100 kr/aktie och det finns inga regler uppåt eller neråt i antal aktier. De flesta köpte 500 stycken, vilket gav ett aktiekapital på kronor. Syftet var att rädda prästgården som var ute till försäljning. I den har man nu gjort Naturum och en fast utställning av en känd konstnär. Det ger två fasta hyresgäster. Man köpte Prästgården för 3,2 Mkr. Bolaget byggde Naturum och Naturvårdsverket hyr. Man fixade café och bytte el, vatten, avlopp mm. Efter ett tag gjorde man nyemission, vilket gav 800 Tkr i aktiekapital. EU stöd i prästgården: 20 Mkr från EU, 15 Mkr från egen investering. Östersjöcentral fick 4 Mkr från Naturvårdsverket + EU pengar på 4 Mkr plus donationer. Det byggdes tillsammans med Göteborgs universitet. Omsättningen för Heligeholm utveckling AB är drygt 1 Mr/år. Utvecklingsbolaget uppgift är att skapa regi och förutsättningar för andra företagare. Det sker ingen utdelning till de 400 aktieägarna, utan den enda utdelningen är den egna bygdens utveckling. Tankar kring utvecklingsbolag: Man skapar en möjlighet, ofta med en fastighet i mitten. Man använder sina medel till att stötta lokala företag om man tror på deras idéer. Om vi går in äger vi 49% i dem och dom själva äger 51%. Styrelse har en praxis och det är att dom ordinarie ledamöterna är fast boende. Man är väldigt krassa när man bedömer dom som vill ha stöd. Ledamöterna sitter t ex med i styrelser för företag för att tillföra kompetens till de lokala företagen. Det är viktigt att vi har ett aktiekapital att förvalta. Bygden har satsat egna pengar i bolaget och det inger förtroende hos banker, statliga verk och politiker. Det är viktigt att bolaget säljer och drar vidare, vi ska t ex inte ligga kvar och äga Prästgården när den går bra av egen kraft. Man kan t ex sälja till hyresgästerna. Man kan t ex ha som krav att man säljer till en stiftelse för att förhindra privata boendeaktörer. Bolaget har 6-7 företag som har mer eller mindre direkt koppling till utvecklingsbolaget. Vamlingsbo prästgår ägs sedan år 2003 av ett lokalt utvecklingsbolag, Heligholm Utvecklng AB. Ambitionen är att bevara och utveckla Vamlingbo prästgård till en bygdens gemensamma Sida 7 av 8

9 angelägenhet och till ett centrum för konst och naturupplevelse. Tanken är att tillföra ytterligare en attraktion av hög kvalitet till Gotland och långsiktigt skapa nya och bestående arbetstillfällen på Storsudet. Prästgården innehåller tre huvudattraktioner: Museum Lars Jonsson, naturum Gotland och Vamlingbo trädgårdar. Utvärdering från deltagare Här är framräknade medelbetyg från utvärdering på skala 1-5 Leader Gotland 3,8 Hushållningssällskapet 2,8 Bergmancentret 4,2 Fårönatta 2,5 Roma sockerbruk 3,7 Nygarn utvecklingsbolag 4,1 Virudden Utveckling AB 3,4 Stångaspelen 3,3 Heligholm Utvecklingsbolag 3,7 Slutsatser Gotlänningarna är duktiga, de har satsat på utvecklingsbolag och dom jobbar för att ta tillvara på sina unika förutsättningar. Bilagor 1. Inbjudan 2. Program Sida 8 av 8

2009-02-26 Bil. 1. 1. Projektnamn: Skinnriket Gotländska lammskinnsprodukter på export

2009-02-26 Bil. 1. 1. Projektnamn: Skinnriket Gotländska lammskinnsprodukter på export 2009-02-26 Bil. 1 Projektplan 1. Projektnamn: Skinnriket Gotländska lammskinnsprodukter på export Projekttid: 2009 02 12 tom 2011 12 31 Projektägare: Gotlands läns Hushållningssällskap, org.nr 262000-0089

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Utvecklingen i antalet beslutade och slututbetalda leaderprojekt 2007-2015 MÅL

Utvecklingen i antalet beslutade och slututbetalda leaderprojekt 2007-2015 MÅL Utvecklingen i antalet beslutade och slututbetalda leaderprojekt 2007-2015 MÅL Slututbetalda leaderprojekt 2007 2011 fördelade på kategorier Exempel fysiska anläggningar Fysiska anläggningar exkl. förstudier

Läs mer

Marknadsföringsmöjligheter Primörtidningen Godaboken Hemsidan Facebook Övrig marknadsföring

Marknadsföringsmöjligheter Primörtidningen Godaboken Hemsidan Facebook Övrig marknadsföring Årets PrimörPremiär kommer gå av stapeln under Kristi Himmelfärdshelgen den 17-20 maj. Helgen innan, lördagen den 12 maj tjuvstartar vi med en Sparrispremiär utanför Österport i Visby. Årets Primörpremiär

Läs mer

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets integrationssatsning. Namn på förslaget: ECO trails LAG Doboj-Maglaj- LAG Söderslätt Journalnummer: 2011-1261

Läs mer

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp Sid1/6 Slutrapport för öppet hus i Ljustorp 1. Vilket projekt? Utökning av öppet hus i Ljustorp Paraplyprojekt under byutveckling Projektägare: Ljustorp socken ek förening 2. Vilka personer kan svara på

Läs mer

Träff 1: 13 augusti i Ljustorp 7 deltagare och 1 processledare = två grupper En person under 18 år, 3 mellan 30-40, 2 mellan 40-50 och en över 60

Träff 1: 13 augusti i Ljustorp 7 deltagare och 1 processledare = två grupper En person under 18 år, 3 mellan 30-40, 2 mellan 40-50 och en över 60 Sammansta llning Landsbygd 2.0 I Landsbygd 2.0 lyfts idéer för lokal utveckling fram genom samtal mellan generationer. Metoden är enkel, har bra hjälpmedel och går ut på att alla är med och diskuterar

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:202-0-23 Diarienummer:200-06 I Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Förstudie - Fiberförening i Sjötofta Checkens namn Stiftelsen Bygärde G P Sökande

Läs mer

Landsbygdforum 2009 i Värmland Fredag 27 nov Dömle Herrgård

Landsbygdforum 2009 i Värmland Fredag 27 nov Dömle Herrgård Landsbygdforum 2009 i Värmland Fredag 27 nov Dömle Herrgård Föredrag Så kan man göra om lokal kapitalbildning och mikrolån Ulla Herlitz Hela Sverige ska leva Projekt Lokal finansiering för landsbygdens

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 VAD ÄR ETT BOLAG? En (i) sammanslutning av fysiska personer med ett (ii) gemensamt syfte Det gemensamma syftet bestäms i avtal Bolaget kan vara juridisk person med

Läs mer

Projektplan förstudie lokal vindkraftsåterbäring

Projektplan förstudie lokal vindkraftsåterbäring Projektplan förstudie lokal vindkraftsåterbäring 1. Vad kallar ni projektet Förstudie lokal vindkraftsåterbäring 2. Vilken är er projektidé Inom Ljustorp pågår planering för två stora vindkraftsetableringar.

Läs mer

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS Regionförbundet Södra Småland Kulturens Open Space Kosta Glascenter 2014-01-24 BAKGRUND Idédiskussion Idéskiss Hösten 2011 Förstudie Januari mars 2012 Dialogmöten

Läs mer

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som NÄRINGSLIV 12/13 Hoppas på en södra infart 1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som företagare på

Läs mer

Projektplan. Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun. IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF

Projektplan. Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun. IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF Projektplan Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF Inledning 1. Projektnamn Konstgräsanläggning Stallaholmsområdet

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 1 (8) MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 WORKSHOP Vilka möjligheter finns för unga på landsbygd? Grupp 1 1. Trygghet och stark gemenskap 2. Föreningar aktiva starka grupper 3. Företagandet

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2010-11-08 Diarienummer:2008-008 AO Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Förstudie dokumentärfilm om Ingemar Jansson Svenljunga Kulturcheckens namn Svenljunga

Läs mer

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halland g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halland Workshops i Halland Under september och oktober 2013 genomfördes 6 workshops i Halland, en i

Läs mer

Slutrapport för projekt Båtmöjlighet i Rämenbygden

Slutrapport för projekt Båtmöjlighet i Rämenbygden Leader Falun-Borlänge Slutrapport för projekt Båtmöjlighet i Rämenbygden 1. STÖDMOTTAGARE Sökande: Rämshyttans bygdegårdsförening Postadress: Rämshyttan 364, 781 99 Idkerberget Organisationsnummer: 802433-3570

Läs mer

Spridda anteckningar från Bredbandsforum på Lövsta den 4 februari, 09.30-16.00, arrangerat av nybildade Fibernät Gotland, ekonomisk förening.

Spridda anteckningar från Bredbandsforum på Lövsta den 4 februari, 09.30-16.00, arrangerat av nybildade Fibernät Gotland, ekonomisk förening. 1 Spridda anteckningar från Bredbandsforum på Lövsta den 4 februari, 09.30-16.00, arrangerat av nybildade Fibernät Gotland, ekonomisk förening. Anna Almgren och Perolof Kallings deltog. Dagen var mycket

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

En bygd i avveckling?

En bygd i avveckling? Näshulta En bygd i avveckling? Näshulta Näshulta, som med sitt öppna jordbrukslandskap tillsammans med hagmarker, vattenspeglar och djupa skogar skapar en naturskön bygd Näshulta, en levande landsbygd

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck BREDBAND I HÄRSTORP Checkens namn Härstorps fiber ekonomiska förening (under bildande) Sökande

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2012-05-22 Diarienummer:2008-001 AA Turismcheckens namn Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Bondens marknad & antikviteternas

Läs mer

RUAB. Bakgrund/Fakta Verksamhet 2012 Budget 2013-

RUAB. Bakgrund/Fakta Verksamhet 2012 Budget 2013- RUAB Bakgrund/Fakta Verksamhet 2012 Budget 2013- RUAB svb. RT har investerat 50.000 kr för bolagsbildandet (aktiekapital) RT äger alltid minst 51% Status 11 okt 2012: 196 aktieägare 247.000 kr i nytt aktiekapital

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Cecilia Blomkvist, Lassegårdens

Läs mer

Dokumentation från föreningsträffen den 14 november 2013 på Sixten Jernbergs museum/lilla Sigrids skafferi i Lima.

Dokumentation från föreningsträffen den 14 november 2013 på Sixten Jernbergs museum/lilla Sigrids skafferi i Lima. Dokumentation från föreningsträffen den 14 november 2013 på Sixten Jernbergs museum/lilla Sigrids skafferi i Lima. Närvaro enligt separat närvarolista. 53 personer deltog. Kvällens moderator - Anders Löwenberg,

Läs mer

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi skickar ut separata

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april Nyhetsbrevet Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun Nr 3/2014 Glad påsk! Frukostmöte 16 maj Reservera redan nu fredag 16 maj för nästa frukostmöte för företagare! Frukostmötet blir denna gång tillsammans

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Telefon: 063-10 61 16 Mobiltelefon: 073-835 34 54

Telefon: 063-10 61 16 Mobiltelefon: 073-835 34 54 Ansökan Sixten 1. Namn på projektet: Dom har ju allt - Storsjöbygden 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Matilda Amundsen Bergström Ålder: 22 Adress: Landgången 4 Postadress: 831 61 Östersund

Läs mer

Primörpremiär 22-24 maj 2015

Primörpremiär 22-24 maj 2015 Primörpremiär 22-24 maj 2015 Helgen den 22-24 maj 2015 är det dags för årets Primörpremiär. Hela perioden maj-juni är givetvis primörtider men just under denna helg firar vi att de gotländska primörerna

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

LÅNGSIKTIG ARBETSPLAN FÖR VERKSAMHETSÅREN 2015-2017 (fortsättning på, av tidigare årsmöte beslutad, långsiktig arbetsplan 2003-2014)

LÅNGSIKTIG ARBETSPLAN FÖR VERKSAMHETSÅREN 2015-2017 (fortsättning på, av tidigare årsmöte beslutad, långsiktig arbetsplan 2003-2014) ALLIANSFÖRENINGEN FÖR BORGSTENA/TÄMTA/MOLLA ALLAKTIVITETSHALL LÅNGSIKTIG ARBETSPLAN FÖR VERKSAMHETSÅREN 2015-2017 (fortsättning på, av tidigare årsmöte beslutad, långsiktig arbetsplan 2003-2014) ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson kulturvara Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson Välkommen till Karta x 2 Vara kommun 16 000 invånare - varannan på landsbygd - var fjärde i Vara Tillverkn/Jordbruk Tillverkningsindustri Jordbruk Låg utbildningsnivå

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 1. Namn på projektet: Entreprenörsgruppen Frösön 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Ulla Landenmark Adress: Bergsgatan 110 Postadress: 542 31 Mariestad

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Textilkonst och Sportvagnsträff Kulturcheckens namn Roland Haraldsson Sökande (Namn/Förening) 520612-5717

Läs mer

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar.

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar. Föreningskraft Allsång i Heby Folkets Park. Projektägare: Mötesplats Tillväxt Ek. Förening (MTI) Projektledare: Håkan Collin Kommun: Heby Dnr: 97 Jnr: 2011 5360 Projekttid: 2011-06-20 2012-12-31 Beviljade

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Larsberg Centrum - Lidingö. Hållbarhet Hälsa Närservice Mötesplats

Larsberg Centrum - Lidingö. Hållbarhet Hälsa Närservice Mötesplats Larsberg Centrum - Lidingö Hållbarhet Hälsa Närservice Mötesplats Framtidens mötesplats Hälsa. Tillsammans John Mattsons mål är att skapa en mötesplats på Lidingö där hållbarhet, hälsa och närservice är

Läs mer

Många nya järnboåsare 15 nya barnfamiljer. 10 unga familjer Sammanlagt har ca 90 personer flyttat till Järnboåsbygden Järnboås skola,

Många nya järnboåsare 15 nya barnfamiljer. 10 unga familjer Sammanlagt har ca 90 personer flyttat till Järnboåsbygden Järnboås skola, 1 Många nya järnboåsare bygden har sedan 2010 fått 15 nya barnfamiljer. Därtill har ytterligare ca 10 unga familjer (par utan barn) flyttat till Järnboåsbygden. Sammanlagt har ca 90 personer flyttat till

Läs mer

Nominering - årets ungdomssatsning Med checklista

Nominering - årets ungdomssatsning Med checklista Nominering - årets ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag årets ungdomssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Baldersnäs Horse Event Journalnummer: 2011-6286 Namn på myndighet

Läs mer

Projektplan Mälteriet

Projektplan Mälteriet Projektplan Mälteriet Projektnamn Skånska mälteriet lokal malt för lokal förädling Projektidé Undersöka förutsättningarna för ett lokalt småskaligt mälteri i Skåne nordost för att kunna producera unik

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Vision Gotlands landsbygd är 2015 ett hållbart samhälle med ett starkt lokalt engagemang. Verksamhetsidé Leader Gotland stöder nytänkande tillsammans med andra och med nytta för många.

Läs mer

Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas.

Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas. Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas. 1. Namn på projektet: Mooseum 2. Kontaktperson för projektet (projektledare):

Läs mer

Projektplan, Forbondelivet och hälsingekulturen

Projektplan, Forbondelivet och hälsingekulturen Skästra Byaförening Sid 1 av 6 Upprättad av: Datum: Version: Jakob Silén 2009-09-15 0.2 Projektplan, INNEHÅLL 0 Versionshistorik...2 1 Identifikation...2 1.1 Huvudmän...2 1.2 Budgetramar...2 1.3 Tidsramar...2

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: 2013-06-03 Diarienummer: 2008-008 CM Kulturcheckens namn We Identity: Mötas i Rydal Sökande (Namn/Förening) Sebaian Kjersén Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektnamn Sjuhäradskött ut på marknaden Projektidé Vi är ett nätverk sedan flera år tillbaka. Nätverket består av 8

Läs mer

Grrl Techs årsmöte 2009

Grrl Techs årsmöte 2009 Grrl Techs årsmöte 2009 Plats: Nätverket SIP:s kansli Datum: 2009-03-28 Dagordning: 01. Årsmötets öppnande 02. Val av årsmötets ordförande 03. Val av mötessekreterare 04. Val av justeringspersoner, tillika

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

Bredband Gotland - Sockenmodellen

Bredband Gotland - Sockenmodellen Bredband Gotland - Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i de områden där de stora kommersiella

Läs mer

RAPPORT 2013-02-27 ETT SAMLAT NÄRINGSLIV FÖR DESTINATIONSMARKNADSFÖRINGEN AV GOTLAND

RAPPORT 2013-02-27 ETT SAMLAT NÄRINGSLIV FÖR DESTINATIONSMARKNADSFÖRINGEN AV GOTLAND RAPPORT 2013-02-27 ETT SAMLAT NÄRINGSLIV FÖR DESTINATIONSMARKNADSFÖRINGEN AV GOTLAND BAKGRUND I november 2013 fick Tillväxt Gotland frågan om föreningen skulle kunna vara den samlade kraften för näringslivet

Läs mer

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Sammanfattning Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne och mycket har gjorts när det gäller att tillgängliggöra,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling.

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvets regionala tjänster Västarvets museer & besöksmål Vad innebär konventionen för Sverige? När Sverige ansluter sig till landskapskonventionen åtar

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Turismcheckens namn Jeanette Kobilsek Sökande (Namn/Förening) Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Tillgängligheturism

Läs mer

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund L02-2011 Protokoll LAG Terra et Mare 30 maj 2011 Tid: 16.00-18.40 Plats: Stenungsögården, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Lars Strömberg Gösta Andersson Bert Olsson Tomas Börgesson Rolf Andersson

Läs mer

Nominering - årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Knäck & Bräck AB Journalnummer:

Läs mer

Informationsbrev till aktieägare i. Sundvik Invest AB

Informationsbrev till aktieägare i. Sundvik Invest AB Informationsbrev till aktieägare i Sundvik Invest AB Förvaltarna har ordet Henrik Stigwan Tomas Fält Styrelseledamot/Förvaltare Styrelseledamot/Förvaltare Civ.ek. Corporate Law & Finance Civ.ek. Corporate

Läs mer

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område.

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område. Saepmie Welcomes! 1. Inledning I juni 2014 genomförs den internationella fotbollsturneringen Conifa World Football Cup i Östersund/Staare med deltagare från hela världen. I samband med turneringen vill

Läs mer

Juni och juli 2012. Det går fortfarande att läsa om vårt evenemang i kalendariet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/12296?

Juni och juli 2012. Det går fortfarande att läsa om vårt evenemang i kalendariet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/12296? Juni och juli 2012 Under juni och juli har det hänt mycket på UMA. De inplanerade mötena, som nämndes i ett tidigare UMA-nytt, har genomförts med goda resultat. Vi har bland annat åkt till Katrineholm

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Hantverksrundan 13-14/10, Tranemo-Svenljunga kl. 10-16 Datum:20121205 Journalnummer: 2008-008 BX Projekttid: 20120906-20121231 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på

Läs mer

På spaning efter tillväxt

På spaning efter tillväxt NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Kansli På spaning efter tillväxt seminarium vid ITPS, institutet för tillväxtpolitiska studier Finansieras av EU Mål 2 Norra 2005-04-13 Lotta Lindh Projektledare Tema:

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Mellanlanda 2009 Kulturcheckens namn Länsbygderådet Sjuhärad Sökande (Namn/Förening) 868401-2795 0320-910

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2011-01-10 Diarienummer:2008-009 AD Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Uppart Bad Fish Företagscheckens namn Mattias Jonasson Sökande (Namn/Förening) Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10 Bredband Gotland sockenmodellen Version 2011-05-10 Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i

Läs mer

Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling

Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling Erik Evestam, LRF Västra Sverige Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Fler, mer, oftare... 89% hade tillgång till internet hemma 83% har tillgång

Läs mer

Att bygga ett bynät i egen regi Handbok

Att bygga ett bynät i egen regi Handbok Att bygga ett bynät i egen regi Handbok Sanne Wikström och Ulf Grindgärds Varför bygga fibernät när vi redan har telefonledningen till alla hus? Och ett modem kostar ju inte så mycket idag. Det är en ganska

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2012-03-18 Diarienummer:2008-008 BP Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Medeltidsfe Kulturcheckens namn Öra Frölunda hembygdsförening, Ann Bergkvi Sökande

Läs mer

Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879.

Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879. Telefon 0525/649 00 www.sparbankentanum.se Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879. Att vara Sparbank är att vara lite annorlunda än storbankerna. Sparbanksidén har sedan starten varit att ge alla

Läs mer

Västerby fas 2. Produkter

Västerby fas 2. Produkter Västerby fas 2 Bakgrund: Rengsjö hembygdsförening beviljades våren 2009 medel från leader för att utveckla turismen på landsbygden och samtidigt öka kunskapen om vårt kulturarv. Detta projektet Västerby

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q1 2014 Kvartalsredogörelse Q1 2014 20:E MAJ 2014 Community Entertainment unity Entertainment Första kvartalet 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 394 tkr (169 tkr). RÖRELSERESULTAT (EBITDA)

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2013-06-12 Diarienummer:2008-008 CN Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Glasplåtar Kulturcheckens namn Ambjörnarps hembygdsförening Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen

Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen FÖR FÖRETAG SOM VILL VÄXA Entreprenörskap skapar jobb. Jobb stärker tillväxt och framtidstro och minskar segregation och utanförskap. Med denna

Läs mer

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen WTÖALA K O M M U N S T Y R E L S E ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen 1. Varför startade ni projektet och vad ville ni åstadkomma? Ronjabollen startades för att vi på TRIS såg och ser än idag

Läs mer

Slutrapport för Leader-checken. Bredband i Härstorp 1 (5) Datum: 2015-04-15. Diarienummer: 2010-061 BQ. Projekttid: 2014-02-19-2015-06-30

Slutrapport för Leader-checken. Bredband i Härstorp 1 (5) Datum: 2015-04-15. Diarienummer: 2010-061 BQ. Projekttid: 2014-02-19-2015-06-30 1 (5) Slutrapport för Leader-checken Bredband i Härstorp Datum: 2015-04-15 Diarienummer: 2010-061 BQ Projekttid: 2014-02-19-2015-06-30 Kontaktpersoner i projektet: (uppgifter på personer som kan svara

Läs mer

Nationella turistfiskeprojektet inom Leader

Nationella turistfiskeprojektet inom Leader Seminariepass på Högloftet Skansen 2009-10-01 i anslutning till Landsbygdsgalan. Nationella turistfiskeprojektet inom Leader Helena ÅkerbergHammarström, ordförande Leader Nedre Dalälven hälsar alla välkomna.

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

LÄNSBYGDERÅDET Örebro län. Lokala utvecklingsgruppers resurser och förutsättningar för att skapa arbetstillfällen på landsbygden i Örebro län

LÄNSBYGDERÅDET Örebro län. Lokala utvecklingsgruppers resurser och förutsättningar för att skapa arbetstillfällen på landsbygden i Örebro län LÄNSBYGDERÅDET Örebro län Lokala utvecklingsgruppers resurser och förutsättningar för att skapa arbetstillfällen på landsbygden i Örebro län LÄNSBYGDERÅDET Objektnummer : Örebro län ENKÄT Enkäten vänder

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Bredare Nätverk Företagscheckens namn Sven Sundröm för Bredare Nätverk Sökande (Namn/Förening) Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare: Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Hans Wiklander Journalnummer:

Läs mer

Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14

Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14 Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14 Definitioner av begrepp i detta dokument: BeM Avser riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening. Medlem Medlem

Läs mer

Rapport från workshop i Grillby 2011-01-30

Rapport från workshop i Grillby 2011-01-30 Rapport från workshop i Grillby 2011-01-30 Plats: Rosa Huset, Grillby Tid: 09-15.00. Deltagare: 24 engagerade Grillbybor från föreningar, allmänhet och företag. Metod: Workshop med processarbete och diskussioner

Läs mer

476. Mötets öppnande Föreningens ordförande Milis Ivarsson hälsade välkommen till kvällens möte och förklarade mötet öppnat.

476. Mötets öppnande Föreningens ordförande Milis Ivarsson hälsade välkommen till kvällens möte och förklarade mötet öppnat. Protokoll LEADER Mellansjölandet, LAG-möte, 476-488 Tid: Måndagen den 7 april 2014 kl. 18.00 21.00 Plats: Klockargården, Askersund Närvarande: Milis Ivarsson, Sabina Karlsson, Anders Jansson, Per-Arne

Läs mer

Detaljplan Glommen/Hamnen

Detaljplan Glommen/Hamnen Sammanställning av de punkter och åsikter som diskuterades och föreslogs på Samhällsföreningens möte den 12 April 2014. (totalt deltog ca: 90-100 personer på mötet) Detaljplan Glommen/Hamnen Punkter och

Läs mer

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Kommunal administration Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! Man ska undvika dyra politikerresor. För mycket arbete med

Läs mer

Föreningsbigården. - navet i biodlarföreningen -

Föreningsbigården. - navet i biodlarföreningen - Föreningsbigården - navet i biodlarföreningen - Av SBR: s ca 300 biodlarföreningar så är det ungefär 100 som har en föreningsbigård i någon form. Det finns även ett antal informationsbigårdar runt om i

Läs mer

Kvinnor kan. Kvinnligt Ledarskap ett fokuserat Värdeskapande. Augusti 2015 Meg Tivéus AB

Kvinnor kan. Kvinnligt Ledarskap ett fokuserat Värdeskapande. Augusti 2015 Meg Tivéus AB Kvinnor kan. Kvinnligt Ledarskap ett fokuserat Värdeskapande Augusti 2015 Meg Tivéus AB Disposition Vem är Meg? Några reflektioner om ork. Hur ser kvinnligt företagande ut? Några exempel Mitt ledarskap;

Läs mer

Välkommen! Nu skapar vi Skara Hästland! Informationsmöte 31 oktober, Axevalla Travbana. www.skarahastland.se

Välkommen! Nu skapar vi Skara Hästland! Informationsmöte 31 oktober, Axevalla Travbana. www.skarahastland.se Välkommen! Nu skapar vi Skara Hästland! Informationsmöte 31 oktober, Axevalla Travbana Vid februarimötet framkom En arena för stora hästevenemang En modern rid- och träningsanläggning på Skålltorp En plats

Läs mer