DE GODA IDÉERNA, STUDIERESA TILL GOTLAND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DE GODA IDÉERNA, STUDIERESA TILL GOTLAND"

Transkript

1 LEADER TIMRÅBYGD DE GODA IDÉERNA, STUDIERESA TILL GOTLAND Entreprenörskap i föreningslivet Leader Timråbygd

2 De goda ide erna Gotlandsresan 4-6 april 2014 Innehåll Inledning fredag... 1 Mats Pettersson, VD Hushållningssällskapet... 2 Skinnriket ek förening - lammbönder... 2 Det bästa av Gotland... 3 Utveckling på Fårö... 3 Roma sockerbruk... 3 Nygarn utveckling AB... 4 Virudden Utveckling AB... 5 Stångaspelen... 6 Heligholm utvecklingsbolag och Vamlingård prästgård... 7 Utvärdering från deltagare... 8 Slutsatser... 8 Bilagor... 8 Inledning fredag Dagen börjar med en presentation av oss själva och en kort presentation av Leader Gotland. Under dagarna kommer vi att få träffa flera Leaderprojekt. Inom axel 1 har man ett projekt med inriktning på generationsskiftesråd där man jobbat fram en ny modell för generationsskiften för jordbrukare. Ett annat projekt hade inriktning på Lokal kapital för att utveckla ett aktivt delägarskap i lokalkapitalbolag. Man har också driver ett projekt för att försöka starta en fårutbildning i världsklass där man vill starta en 3-årig YH utbildning. Inom axel 2 har man drivit ett stort projekt som heter Mark och hav där man arbetar med att utveckla och bevara ett attraktivt landskap. Verkar i samverkan med Det bästa av Gotland och Gotlands idrottsförbund för att tillgängliggöra ständer, vandringsleder och spontanidrott. Det fungerar som ett paraply där byar kan söka upp till kronor. Projektet kräver skötselplaner och har lett till ca 20 strandresningar. Projektet Rädda Barsviken jobbar med att återställa en vik på södra Gotland. Ett annat projekt är Gotland skog och miljö. Projektet sysselsätter arbetslös ungdom mellan år med hjälp av erfarna skogsarbetare. Det har idag blivit ett egen självfinansierat kooperativ. Sida 1 av 8

3 Inom axel 3 har man bland annat jobbat med fiberbygge skall alla på Gotland ha tillgång till fiber. Fiber byggs enligt byamodellen. Totalkostnad i början blev per fastighet och man får själv betala Kommunen går in med 2000/fastighet och Telia betalade 6000 per fastighet om man binder sig till Telia i framtiden. Det är massor av nya unga föreningar som är fiberföreningar. Idag betalar fastigheterna själva. Man driver också ett projekt som heter Provgute i norra Gotland. Projektet handlar om hur man tar hand om nyinflyttade och hittar nya boende. Man ordnade så att intresserade fick åka på visningsresor till självkostnadspris genom att hyra ut fastigheter som är tomma under höst/vinter/vår. På plats får man träffa skola, föreningsliv och specialintressen. En värdfamilj tar han om dom som kommer. För att få tag på intresserade så har man deltagit på mässor och annonserat i DN. Ett annat projekt är Från sockennivå till utvecklingsbolag. Det finns idag 8 utvecklingsbolag. Det har blivit en naturlig indelning av socknar. Alla har olika inriktning, men alla är aktiebolag. Bygden går in och köper aktier. Man jobbar lokalt och ideellt, men affärsinriktat. Det finns en övergripande org. Som heter Gotländska utvecklingsbolag i samverkan dvs ett paraply för utv. Bolag. Obs utvecklingsbolagen har inte ersatt föreningarna i byarna, utan finns som ett komplement. Mats Pettersson, VD Hushållningssällskapet Man driver projektverksamhet på ca 3 Mkr per år. Man är med i Skinnriket hos Leader, samordningsprojekt kring bredband, nyföretagande inom småskalig livsmedelsförädling, skinnsömnad, gutekorn, internationell landsbygdsturism, ekoprojekt och närodlat, ursprungscertifiering av gutefår, fingermat av fisk, matlandshuvudstaden, Gotlands skördefestival, öppna gårdar och Det bästa av Gotland som är ett Leaderprojekt. Hans tips är att vi ska fokusera på projekt som ger kommersiell nytta, helst i form av intäkter efter projektet. Det är oerhört viktigt med en bra styrgrupp och man ska passa sig för ensamma projektledare som sliter ihjäl sig och inte får någon ekonomisk styrning. Skinnriket ek förening - lammbönder Projekt på 1,8 Mkr som fick avslag några gånger då man fick skala ner innan projektet blev beslutat. Projektet stöder en lång tradition på Gotland och har som syfte att hitta en utländsk marknad för att hålla priserna upp. Samverkan mellan bönderna och dom som syr för att exportera lammskinn under varumärket Silvercurle. Lammen tillhör den gotländska landskapsbilden och på Gotland finns många företag som håller på med lammuppfödning och/eller förädling av lammskinnsprodukter. Delar i projektet: steps to export, rigga handelshus, handelshus, kvalitetskriterier, marknadsundersökningar, förstuide sömnad, produktutveckling, skinnmässa, säljinsatser i Helsingfors London New York. Projektet har haft mycket samarbete med exportrådet. Steps to export innefattade att 21 företag gick kursen på Exportrådet med 5 träffar och gårdsbesök under 2-3 månader. Resultatet av projektet blev nya handelshuset Silvercurl of Gotland, 5 nya lammskinnsprodukter, 3 nya exportkanaler (Stockman, Mint och Just Scandinavia), 21 företag gick steps to export, 27 personer deltog i skinnsömnad och formgivning, 18 personer har påbörjat eller utökat verksamheten, projektet blev årets näringslivutvecklare på Gotland Sida 2 av 8

4 Handelshuset har inga grossistpriser utan säljer till samma pris som i Gotland till Stockman. Den egna gårdsbutiken och de egna webbutikerna har ökat dramatiskt. Det bästa av Gotland Landsbygdsturismprojekt, med syfte att öka omsättningen, lönsamhet och sysselsättning hos företag på Gotlands landsbygd. Ett stort miljonprojekt med 10 lokala grupper som mobiliserar och utvecklar lokalt. Lokalgrupperna kan ligga under ideella föreningar eller under utvecklingsbolagen. Projektet än bra modell för samverkan. Nätverket har tagit fram en APP som är gratis för användare och företagare. Företagets registrering gäller en månad, sen måste man uppdatera för att vara kvar, vilket ger en automatisk uppdatering. Appen kostade ca 400 Tkr i konsultkostnader. Utveckling på Fårö Fårö har ca 500 invånare och där finns ett utvecklingsbolag som ägs till 51% av Bermancentral. Centrat ligger centralt har blivit en lokal, nationell och internationell kulturmötesplats. Man genomför årligen Bergmanveckan och har byggt upp själva Bergmancentret. Bergmancentral finns i en varsamt renoverad skola intill Kyrkviken i Fårö och är öppet för allmänheten från maj till och med september. Centrat är relativt nytt och drivs som en stiftelse. Varje sommar i slutet av juni anordnas Bergmanveckan på Fårö, vilket är en sommarfestival med svenska och internationella gäster, seminarier, föreläsningar, filmvisningar, raukteater, talangutveckling, konserter och bussturer till inspelningsplatser. Bygden arrangerar även Fårönattan som årligt evenemang för att lyfta Fårö. Fårö är då öppet en natt i fullmåne första veckan i september. Det avslutas i kyrkan klockan Man bjuder på bussar ca 5 mil runt och alla boenden är proppfulla. Företagen i bygden är mer och del betalar. Förutom utvecklingsbolaget finns en ideell förening som heter Fårö framtid som också är med och jobbar med arrangemanget. Bermangårdarna på Fårö är Ingemar Bergmans gamla hem. Det är i dag en plats för arbete, inspiration och eftertanken. Man tar emot konstnärer, forskare och journalister från hela världen och erbjuder boende och arbetsplats i en miljö som ger näring till tänkande och skapande. Roma sockerbruk Idrottsföreningen driver ett utomhusbad och hyr ut festlokal i den gamla silon. Som grädde på moset fick vi även besöka den lokala whiskeytillverkningen Isle of Lime. Gotlands Whiskey tillverkar sedan Sida 3 av 8

5 2012 Isle of Lime en karakteristisk single malt framställd av gotländskt ekologiskt korn och format av skotsk expertis. Företag drivs som ett aktiebolag i Roma Sockarbruk och drycker kommer att släppas på öppna marknaden nästa år. Nygarn utveckling AB Utvecklingsbolag sedan Bygden är 1000 invånare på 5 socknar. Andelen är 5000 kronor i starten och man hade i starten 50 delägare. Idag är man 75 delägare och man har via nyemission sänkt andelarna till Mestadels består delägarna av privatpersoner och några företag. Bolaget har idag 1 Mkr i omsättning. Bolaget har begränsad vinstudelning enligt bolagslagen. Företagsidén är att medverka till att utveckla förutsättningarna för näringslivet och att skapa ett hållbart och långsiktigt samhälle för permanenta och deltidsboende. Föreningen driver företagshotell, restaurang, äldreboende och har även andra framtidsplaner. Skolhuset är ett företagshotell och erbjuder tillfälliga arbetsplatser. 16 verksamheter bedriver verksamhet med huset som bas. Just nu vill föreningen köpa in en fastighet och bygga om den till äldreboende. Det blir inget trygghetsboende med renodlat äldre pga av att det blir högre krav än bolaget klarar av. Man tänker lägenheter i stort med blandat boende för alla åldrar, men målgruppen är seniorer. Om man går vidare och genomför det här så kommer man att bilda ett fastighetsbolag. Drivit Leaderprojektet Besöksplats Östergarn med en omsättning på 428 Tkr. Syftet är att utveckla attraktionskraften i området. Man har byggt upp ett infocenter i skolhuset, gjort järnsiluetter med Linné, man har gjort en besökskarta och fixat fem vandringsleder. Dessutom har projektet byggt en scen och en boulebana. Fördelen med bolag kontra ekonomisk förening är att man får mer dignitet gentemot banker samtidigt som vinstbegränsningen för att man kan söka Leaderstöd med mera. Utvecklingsbolaget medverkar aktivt till finansieringslösningar för lokalt företagnade genom att t ex låna ut medel mot aktier i uppstarten. Sida 4 av 8

6 Herreviksprojektet är ett Leaderprojekt. Föreningens insatser betalas delvis via konstulpengar, men man tar även in externa konsulter. Projektet är inriktat på vattenförsörjning och avloppsrening som är ett stort problem på Gotland. Bygden driver också Gammelgarnsfiber vid en ekonomisk förening. Den bildades 2011 på initiativ av Nygarns utveckling AB Hela Gotland är idag planeringsmässigt täckt med fiber. Det finns 45 fiberföreningar och många yngre är aktiva och intresserade i dessa föreningar. Virudden Utveckling AB Närsaker och teater på en åker. Virudden Utveckling AB bildades under våren 2008 för att möjliggöra ett inköp av När skola och behålla den i bygdens intressen. Bolaget startade för att skolan lades ner, men orten har redan sedan förut haft ett aktivt föreningsliv. Föreningen startades av 5 personer som lade kronor var. Idag är man 105 delägare på total insats av 559 Tkr. Aktien kostar idag 1000 kr/styck och minsta pott är 3000 kronor. Man köpte skolan inklusive idrottsplatsen för 1,7 Mkr och gav sedan idrottsplatsen i gåva till idrottsföreningen Skolhuset på 800 kvadrat är idag ett företagshotell och erbjuder tillfälliga arbetsplatser. 16 verksamheter bedriver verksamhet i huset. I Skolu finns: företag med textilverksamhet och företagsservice, sparbank, fortvård och frisör, möjlighet för distansarbete, bastu med jacuzzi, gym och regelbundna föreningsaktiviteter. Virudden utveckling AB och NärBygg har bildat ett gemensamt bolag med syfte att bygga lägenheter i församlingshemmet. Närheten ideell förening driver verksamhet för daglediga, utan att få verksamhetsbidrag. Gymmet drivs av När IF och inkluderar en liten relax. Det ideella arbetet har handlat mycket om arbetskvällar där man renoverar och det inkluderar även fler än aktieägarna. Lokaler för övrigt i byn är Bygdegård, idrottsföreningen, församlingshemmet och golfrestaurangen. Gubis ideell förening är ett gotländska utvecklingsbolag i samverkan. I det samarbetet ingår Virudden AB, Heligholm utveckling AB och Nygarn AB. Föreningen har ett antal träffar per år och ger varandra inspiration och idéer. Man fungerar även som samtalspart mot region och Länsstyrelsen. En av ambitionerna är att få de regionala utvecklingspengarna ända ner till gräsrötterna. Årsavgiften är 1000 kronor/år. Länsbygderåden finns också, men man verkar parallellt. Det finns en samhörighet, men ingen stor samverkan. Olika nätverk som man verkar i och med: Lokalt sparbolag, Leader Gotland, andra projekt. Utvecklingsbolaget är en del i föreningslivet i När och ersätter inget annat. Bolaget startar upp, fångar upp idéer och knoppar sedan av. Sida 5 av 8

7 Projekt i bygden: Hälsa och sjukvård i 7 socknar genom Leader, fiber till alla (drivs och ägs av bolaget), församlingshemmet och mark och hav (här har man rensat upp stranden tillsammans med 8 föreningar). Församlingshemmet fick man i gåva och efter en förstudie skall man nu göra lägenheter. Tanken är att det ska bli ett helt nytt bolag med inriktning på lokalförvaltning. Varje sommar går Viruddenloppen genom byn med över 500 anmälda. Närkontakten: Hembygdsförening som spelar revyer. Det finns en historia mellan spelades 13 revyer och det här vill man återuppta. Idag ingår 40 små företag i När och all information om När finns i Närkontakten som ges ut av Hembygdsföreningen. Man byggde en utescen med sidobyggnader på en åker som stod klar Den tar 350 besökare och är frukten av en intensiv samverkan och ideellt arbete. och Stångaspelen Gutarnas olympiad inom Gotländska idrotter som drivs av Stånga IF. Världsberömd folkfest med lagtävlingar och arenakamper. Spelen är byggda på seklers livs- och leklust hos gutarna som ville göra vardagsslitet drägligare genom avbrott i göromålen. Spelen har genomförsta från 1924 till idag och omsätter ca 3 Mkr. Det är en 5-dagars tävling som genomförs på 28 planer med ca tävlande och i publik. Under spelen jobbar ca 250 funktionärer. Tävlingen genomförs alltid 2:a helgen i juli och man driver all servering själv. Stånga har 480 invånare och 7-8 föreningar Stånga IF byggde 1981 en bowlinghall och har en stor bygdegård vid bowlingsbanan. I källaren på bowlinghallen finns skyttelokal. Byn har också elljusspår. Byn har också en privatdriven golfbanan och där finns både boende och restauranger. Sida 6 av 8

8 Heligholm utvecklingsbolag och Vamlingård prästgård Vamlingbo är 5 socknar och 976 invånare, vilket motsvarar 2% av Gotland. Processen för Heligeholm utveckling AB startade med en swot för ca 15 personer där vi kom fram till att vi skannade av både kapital och kompetens. Då bjöd vi en grupp på 25 personer som hade kapital och kompetens inom olika områden som var sommarboende i området. Vi bildade då ett nonprofit AB. Efter det har vi även kunnat söka Leader och EU stöd då det är ok med statsstödreglerna. Stadgarna byggdes så att ingen har mer än 10% av rösterna och man har strikt hembud vid aktieförsäljning. Aktierna kostar 100 kr/aktie och det finns inga regler uppåt eller neråt i antal aktier. De flesta köpte 500 stycken, vilket gav ett aktiekapital på kronor. Syftet var att rädda prästgården som var ute till försäljning. I den har man nu gjort Naturum och en fast utställning av en känd konstnär. Det ger två fasta hyresgäster. Man köpte Prästgården för 3,2 Mkr. Bolaget byggde Naturum och Naturvårdsverket hyr. Man fixade café och bytte el, vatten, avlopp mm. Efter ett tag gjorde man nyemission, vilket gav 800 Tkr i aktiekapital. EU stöd i prästgården: 20 Mkr från EU, 15 Mkr från egen investering. Östersjöcentral fick 4 Mkr från Naturvårdsverket + EU pengar på 4 Mkr plus donationer. Det byggdes tillsammans med Göteborgs universitet. Omsättningen för Heligeholm utveckling AB är drygt 1 Mr/år. Utvecklingsbolaget uppgift är att skapa regi och förutsättningar för andra företagare. Det sker ingen utdelning till de 400 aktieägarna, utan den enda utdelningen är den egna bygdens utveckling. Tankar kring utvecklingsbolag: Man skapar en möjlighet, ofta med en fastighet i mitten. Man använder sina medel till att stötta lokala företag om man tror på deras idéer. Om vi går in äger vi 49% i dem och dom själva äger 51%. Styrelse har en praxis och det är att dom ordinarie ledamöterna är fast boende. Man är väldigt krassa när man bedömer dom som vill ha stöd. Ledamöterna sitter t ex med i styrelser för företag för att tillföra kompetens till de lokala företagen. Det är viktigt att vi har ett aktiekapital att förvalta. Bygden har satsat egna pengar i bolaget och det inger förtroende hos banker, statliga verk och politiker. Det är viktigt att bolaget säljer och drar vidare, vi ska t ex inte ligga kvar och äga Prästgården när den går bra av egen kraft. Man kan t ex sälja till hyresgästerna. Man kan t ex ha som krav att man säljer till en stiftelse för att förhindra privata boendeaktörer. Bolaget har 6-7 företag som har mer eller mindre direkt koppling till utvecklingsbolaget. Vamlingsbo prästgår ägs sedan år 2003 av ett lokalt utvecklingsbolag, Heligholm Utvecklng AB. Ambitionen är att bevara och utveckla Vamlingbo prästgård till en bygdens gemensamma Sida 7 av 8

9 angelägenhet och till ett centrum för konst och naturupplevelse. Tanken är att tillföra ytterligare en attraktion av hög kvalitet till Gotland och långsiktigt skapa nya och bestående arbetstillfällen på Storsudet. Prästgården innehåller tre huvudattraktioner: Museum Lars Jonsson, naturum Gotland och Vamlingbo trädgårdar. Utvärdering från deltagare Här är framräknade medelbetyg från utvärdering på skala 1-5 Leader Gotland 3,8 Hushållningssällskapet 2,8 Bergmancentret 4,2 Fårönatta 2,5 Roma sockerbruk 3,7 Nygarn utvecklingsbolag 4,1 Virudden Utveckling AB 3,4 Stångaspelen 3,3 Heligholm Utvecklingsbolag 3,7 Slutsatser Gotlänningarna är duktiga, de har satsat på utvecklingsbolag och dom jobbar för att ta tillvara på sina unika förutsättningar. Bilagor 1. Inbjudan 2. Program Sida 8 av 8

Lokal finansiering så gjorde vi. www.helasverige.se. Elva bygder berättar hur de samlar investeringskapital för att förverkliga sina idéer SIDAN 1

Lokal finansiering så gjorde vi. www.helasverige.se. Elva bygder berättar hur de samlar investeringskapital för att förverkliga sina idéer SIDAN 1 Lokal finansiering så gjorde vi Elva bygder berättar hur de samlar investeringskapital för att förverkliga sina idéer SIDAN 1 www.helasverige.se Sparbankerna bidrar med tillväxt och livskvalitet där du

Läs mer

Vi stöder småföretagande

Vi stöder småföretagande Vi stöder småföretagande En inspirationsskrift med konkreta exempel, fakta och matnyttiga kontakter Ordföranden har ordet Människor i byutvecklingsgrupper, kooperativ och intresseföreningar runt om i

Läs mer

Vi samlar LOkalt kapital

Vi samlar LOkalt kapital Vi samlar LOkalt kapital En inspirationsskrift med konkreta exempel, fakta och matnyttiga kontakter LEA Lokalekonomisk analys LEA När du vill beskriva din bygd med statistik, vänd dig till SCB! Mer information

Läs mer

LINS-projektet 6 år i Norra Skaraborg. Näringslivsinriktad Landsbygdsutveckling i Norra Skaraborg

LINS-projektet 6 år i Norra Skaraborg. Näringslivsinriktad Landsbygdsutveckling i Norra Skaraborg LINS-projektet 6 år i Norra Skaraborg Näringslivsinriktad Landsbygdsutveckling i Norra Skaraborg Projektledaren har ordet För nästan sex år sedan gick startskottet för LINS-projektet (Landsbygdsutveckling

Läs mer

DOKUMENTATION AV LOKALEKONOMIDAGARNA 2013 LEVANDE LOKALA EKONOMIER

DOKUMENTATION AV LOKALEKONOMIDAGARNA 2013 LEVANDE LOKALA EKONOMIER DOKUMENTATION AV LOKALEKONOMIDAGARNA 2013 LEVANDE LOKALA EKONOMIER i hela landet EN DOKUMENTATION NORRBOTTEN Samarbetet fördjupas mellan byar och kommuner i Råne älvdal Boden och Luleå kommun har tillsammans

Läs mer

Rapport från projekt Landsbygdskultur som grund för kvinnligt företagande förstudie

Rapport från projekt Landsbygdskultur som grund för kvinnligt företagande förstudie Hushållningssällskapet Rådgivning Nord AB Köpmangatan 2 972 38 Luleå Rapport från projekt Landsbygdskultur som grund för kvinnligt företagande förstudie Projektperiod: 2008-02-01-2008-08-31 25 augusti

Läs mer

Gotländsk tryffel stärka försäljningsledet... 18 Säljbolag för livsmedelsprodukter... 20

Gotländsk tryffel stärka försäljningsledet... 18 Säljbolag för livsmedelsprodukter... 20 2000 2007 I den här slutrapporten vill vi förmedla en del av all den kreativitet, idérikedom och aktivitet som vi fått ta del av under åren med Leader+ och 101 projekt. Här hittar du övergripande information,

Läs mer

Tjäna människor - rädda världen! Sociala innovationer inom den sociala ekonomin.

Tjäna människor - rädda världen! Sociala innovationer inom den sociala ekonomin. Tjäna människor - rädda världen! Sociala innovationer inom den sociala ekonomin. Vad är en social innovation? Vad är en social innovation? Trots att termen social innovation är något nytt så är sociala

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-06-19 Projekttid: 2011-01-01 2012-06-19 Stödmottagare (organisation): Järnboås Bygdegårdsförening Projektnamn: Projekt Järnkraft 2

Läs mer

Västerby fas 2. Produkter

Västerby fas 2. Produkter Västerby fas 2 Bakgrund: Rengsjö hembygdsförening beviljades våren 2009 medel från leader för att utveckla turismen på landsbygden och samtidigt öka kunskapen om vårt kulturarv. Detta projektet Västerby

Läs mer

Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1

Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1 Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1 Vi vill göra en resa. Att förändra Limmareds framtid till en bättre plats att leva, bo och besöka. Tillsammans med alla hoppas vi på att hitta den bästa vägen dit.

Läs mer

Inledningsfas 2009 2010. Slutrapport, journalnummer 2009 919

Inledningsfas 2009 2010. Slutrapport, journalnummer 2009 919 Inledningsfas2009 2010 Slutrapport,journalnummer2009 919 SAMMANFATTNING...3 PROJEKTIDÉ OCH BAKGRUND SOM DEN FORMULERADES I ANSÖKAN...3 SYFTE OCH MÅLGRUPP...4 FÖRANKRING PÅ FÅRÖ OCH GOTLAND...4 PROJEKTETS

Läs mer

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981 Datum 2013-12-06 Projektuppgifter Projektets titel Journalnummer hos finansiär Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31

Läs mer

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Härnösand 2013-10-18 Text: Emma Mattila Agronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet Innehåll Bakgrund... 2 Inledning... 3 Information om

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd. möjligheter för dig som är verksam på landsbygden och inom de gröna näringarna

Företagsstöd och projektstöd. möjligheter för dig som är verksam på landsbygden och inom de gröna näringarna Företagsstöd och projektstöd möjligheter för dig som är verksam på landsbygden och inom de gröna näringarna Är du verksam på landsbygden och vill satsa på något nytt? Kanske utveckla ditt företag eller

Läs mer

Ett LAG:arbete inom Leader Gotland. Leader Gotlands omvärldsanalys 2012 2014

Ett LAG:arbete inom Leader Gotland. Leader Gotlands omvärldsanalys 2012 2014 Ett LAG:arbete inom Leader Gotland Leader Gotlands omvärldsanalys 2012 2014 Förord LAG ordförande Ola Lindvall reflekterar För att stärka LAG:s, styrelsen i Leader Gotlands styrelse, kunskap och förutsättningar

Läs mer

2/2012 LOKAL EKONOMI. 4Styrelseförändringar på årsmötet 4Lokalekonomidagarna närmar sig 4Ny film från Transition Network. Hela Sverige ska leva!

2/2012 LOKAL EKONOMI. 4Styrelseförändringar på årsmötet 4Lokalekonomidagarna närmar sig 4Ny film från Transition Network. Hela Sverige ska leva! 2/2012 LOKAL EKONOMI 4Styrelseförändringar på årsmötet 4Lokalekonomidagarna närmar sig 4Ny film från Transition Network Hela Sverige ska leva! 1 Innehåll Ledaren 2. Ledaren 3. LOKAL EKONOMI 5. NYA SÄTT

Läs mer

Att klara finansieringen

Att klara finansieringen Att klara finansieringen Ulla Herlitz Det här är ett kapitel ur boken Att lära av mirakel att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Du kan

Läs mer

Förstudie Restaurangbranschen i Örebroregionen

Förstudie Restaurangbranschen i Örebroregionen Förstudie Restaurangbranschen i Örebroregionen Förstudieperiod 1 maj 2011 31 augusti 2011 Projektägare Förstudien är finansierad av 1 Innehållsförteckning Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 8 Sid

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede

UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede www.hedeforetagargrupp.se UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede En metod och åtgärdsplan för Hedes utvecklingsarbete Projektperiod: augusti 2011 - december 2012 Processledare: Eva Nordström FRAMTID HEDE SAMMANFATTNING

Läs mer

Destinationsbolag Östra Härjedalen?

Destinationsbolag Östra Härjedalen? FÖRSTUDIE Destinationsbolag Östra Härjedalen? Marlene Ström, Trampolin PR 2009-05-31 1 Innehållsförteckning BAKGRUND... 2 Tillvägagångssätt... 2 Begreppsdefinitioner... 2 Turistdestination... 2 Turistbyrå...

Läs mer

Flyinge jobbmodell. Gunnar Petersson. Maj 2009

Flyinge jobbmodell. Gunnar Petersson. Maj 2009 Flyinge jobbmodell av Gunnar Petersson Maj 2009 Reviderad 2009-01 01, 2009-01-25, 2009-03-02, 2009-03-28, 2009-05-12 Det hjälper inte att gödsla uppe bland blommorna. All gödsling måste ske vid rötterna

Läs mer

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport Inflyttarens bild av Gotland - Slutrapport Per Ekman, Tendensor 27 september 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Syfte och metod 3 3. Sammanfattning 4 4. Resultatredovisning 5 Bilagor Bilaga 1:

Läs mer

Handbok i lokal finansiering

Handbok i lokal finansiering Handbok i lokal finansiering Innehåll Lokala finansiella kretslopp 4 Från Agrocenter till Äldreboende 7 Flyinge bygdebolag ett av landets första 8 Steg för steg mot målet 10 Associationsformer och organisationsmodeller

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Service skapar tillväxt i mindre tätorter i Kalmar län

Service skapar tillväxt i mindre tätorter i Kalmar län Service skapar tillväxt i mindre tätorter i Kalmar län Slutrapport 2013-10-31 Service skapar tillväxt i mindre tätorter i Kalmar län Deltagande orter i projektet Sidan 2 av 23 Innehållsförteckning Deltagande

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd

Företagsstöd och projektstöd Företagsstöd och projektstöd möjligheter på landsbygden Det finns stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Här få du hjälp att välja vilket stöd du kan söka. Företagsstöd och projektstöd

Läs mer

PROGRAM FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING

PROGRAM FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING PROGRAM FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING I MUNKEDALS KOMMUN 2004-2007 Landsbygdsprogram för Munkedals kommun 2004-2007. Dnr KS 03/248-140 Innehållsförteckning Inledning... 5 Bakgrund... 5 Syfte... 5 Innehåll...

Läs mer

LIVET PÅ LANDET. Tillsammans in i framtiden. Special Edition: Foto: Hans Nilsson

LIVET PÅ LANDET. Tillsammans in i framtiden. Special Edition: Foto: Hans Nilsson LIVET PÅ LANDET Foto: Hans Nilsson 2013 Special Edition: Tillsammans in i framtiden 1. Nominerade Årets Landsbygdsprojekt En klar strategi ska ge Tomelillas landsbygd fiberbredband Strategisk planering

Läs mer

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Rapport Denna rapport är resultatet av en förstudie gjord av Coompanion Kronoberg 2012-2013 i samverkan med Regionförbundet Södra Småland

Läs mer