KUNGL. KONSTHÖGSKOLANS KANDIDATUTSTÄLLNING FREDSGATAN 12 27/ 5 13/6 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KUNGL. KONSTHÖGSKOLANS KANDIDATUTSTÄLLNING FREDSGATAN 12 27/ 5 13/6 2010"

Transkript

1

2 KUNGL. KONSTHÖGSKOLANS KANDIDATUTSTÄLLNING FREDSGATAN 12 27/ 5 13/6 2010

3 Innehåll/contents 5 11 Förord av Diana Kaur Introduction by Diana Kaur Calle Holck Marika Troili Peter Larsson Jenny Palén Anna Åstrand Virlani Hallberg Anna Lidbjörk Helena Wallberg Julius Göthlin Theodore Trottner Catarina Ascencio Dahl Theodor Forsbeck Carola Grahn Gustav Samrelius Vanja Lindberg Clara Gesang-Gottowt Sara Mirzajanzadeh Karl David Larsson Max Olofsson Linnéa Sjöberg Tamara Henderson Kontakt /contact Kolofon /colophon

4 Förord av Diana Kaur, curator to start,to hesitate;to stop (kneeling in doubt: while all skies fall) and then to slowly trust T upon H,and smile could anything be pleasanter (some big dark little day which seems a lifetime at the least) except to add an A? henceforth he feels his pride involved (this i who s also you) and nothing less than excellent E will exactly do next (our great problem nearly solved) we dare adorn the whole with a distinct grandiloquent deep D;while all skies fall at last perfection,now and here but look:not sunlight?yes! and (plunging rapturously up) we spill our masterpiece e e cummings I år är det första gången kandidatexamen utfärdas på KKH. Därmed är detta alltså den första avgångsutställningen för kandidatprogrammet. Jag vill hälsa er varmt välkomna! Sedan 2007, när högskolereformen infördes i Sverige i enlighet med Bolognaprocessen, har den konstnärliga utbildningen på KKH omstrukturerats på många plan. Hittills har det märkts mest inne på institutionen, men i och med vårutställningen i år examinerar skolan sin första omgång kandidater som under tre års tid arbetat med vetskapen om att de för att gå vidare till masterprogrammet måste konkurrera med alla andra sökande. I år lanseras även det nya masterprogrammet, en tvåårig utbildning öppen för alla som uppfyller behörighetskravet på en treårig konstnärlig grundutbildning. Målet med omstruktureringen har varit att öka mobiliteten mellan de 46 europeiska länder som ingår i Bolognasamarbetet genom att göra det lättare att jämföra akademiska examina och därmed öka Europas konkurrenskraft på den globala utbildningsmarknaden. Mycket handlar också om att göra det möjligt att jämföra utbildningskvalitet, vilket med tanke på en annan följdverkan av konkurrensen om studenterna nämligen profilering kan tänkas bli en intressant ekvation. Hur lyckas man bäst med att garantera att ett visst kvalitetsbegrepp uppfylls när man samtidigt måste profilera sig med skärpa för att behålla studenterna och locka till sig nya? Vari ligger denna kvalitet och hur mäts den? En given följdverkan är ett ökat ansvar hos ledning och administration att producera jämförbar data, för lärare och professorer att följa kursplaner och för studenter att tänka strategiskt. Det är för tidigt att säga hur omstruktureringen kommer att påverka de konstnärliga utbildningarna på KKH och i förlängningen konstnärernas arbeten, men jag hoppas att mobiliteten blir konsekvent på alla plan för att intressanta möjligheter ska öppna sig för de nyutexaminerade att etablera sig och leva på sin verksamhet. Att gamla strukturer luckras upp på KKH är något som denna kandidatklass bevittnat på nära håll. Kanske har det bidragit till den öppna samtalspraktik och generositet som genomsyrat arbetet med 5

5 utställningen och som jag ser i många av verken, som i Calle Holcks hyllning av själva affirmationen. Hans maskin är förbehållslöst entusiastisk över det enkla universala faktumet att You are great!. Även hos Max Olofsson är positivitet en drivkraft. I sin väggmålning frammanar han en mängd figurer och symboler i vad som kan tolkas som en eloge till alla de världar som inspirerar hans arbeten. Trots att det generellt är svårt, om ens önskvärt, att applicera ett övergripande tema på en studentutställning har vi haft en dramaturgisk idé om hur man kan röra sig mellan utställningsrummen. Detta gestaltas med hur ljuset varieras och utvecklas genom utställningen. Att utgå från ljuset var en idé som föddes ur en helt praktisk fråga: vilket är det ultimata ljusförhållandet för ditt verk i utställningen? Svaret, som varierade mellan dagsljus till dunkel och mörkt, blev en av parametrarna som påverkat var respektive verk placerats och hur de förhåller sig till andra verk i rummet och till utställningen som helhet. Enligt dramaturgin börjar utställningen i dagsljus, fortsätter via skymning in i nattens mörker, för att återigen låta ett gryningsdunkel öppna upp ett nytt ljus. Att ordningen blev just denna beror på vilka ateljéer som är mest lämpade för dagsljusbelysning och vilka som kunde mörkläggas alternativt ljuskontrolleras med så få ingrepp som möjligt. Att Theodore Trottner arbetade på en ljudinstallation som iscensätter ett dygn i känsla spelade också in. Denna pragmatism har varit en konsekvent hållning och manifesteras på detta sätt både funktionellt och poetiskt i utställningen. I ovan citerade e e cummings dikt leker ett barn med klossar medan regnet öser ned utanför fönstret. Försjunken i varje bokstav, formas med möda och eftertanke ordet DEATH baklänges. När lek och allvar blandas på ett naturligt sätt artikuleras ofta existentialistiska spörsmål med ogenerad klarhet. Den mest intressanta konsten ligger alltid nära detta tillstånd. Utan anspråk på att göra utställningen rättvisa vill jag ändå ge er några fler ord på vägen när ni bygger er upplevelse av utställningen. Stopp, Observera, Acceptera och Låt gå eller SOAL, är ett mantra som används inom Mindfulness. Det är en bred och omhuldad metod med rötter inom buddhismen som handlar om att öka sinnesnärvaron, om att leva i nuet, om att släppa det förflutna och sluta oroa sig för framtiden. Marika Troili ifrågasätter denna attityd ur ett samhälleligt perspektiv: om man slutar oroa sig och bara tänker på sin egen sinnesfrid slutar man inte då även att tänka kritiskt, ta ansvar och agera utifrån sina övertygelser? Skapar metoden i själva verket passivisering och marknadsanpassad resignation? Även i Virlani Hallbergs film Our global behaviour is psychopathic är det psykologiska politiskt. Mellanmänskliga relationer speglar hur vi förhåller oss till varandra, ända upp på nationell nivå. Det som anses vara ogynnsamma egenskaper och drag är detsamma globalt och måste elimineras, avprogrammeras och raderas. Linnea Sjöberg praktiserar en personlighetsexorcism sedan hösten 2009 och har snart lyckats driva ut sitt gamla jag. GTD 4s810 står för Getting Things Done For Satan och är ett pågående arbete där Sjöberg stegvis transformeras till en stereotypisk businesskvinna utseendemässigt, socialt och psykologiskt. Denna performativa undersökning handlar om att medvetet utveckla de egenskaper som den populärkulturella businesskvinnan symboliserar: kylig kontroll och statusbesatthet. Vem är det som har kontrollen i Carola Grahns fotoserie? Är det Grahn som den som håller i kameran eller är det de avklädda männen? Hennes verk undersöker frågor om hur hon i egenskap av kvinna och konstnär kan blottlägga könsbundna maktstrukturer och samtidigt ta ansvar för reaktionerna som denna utmaning väcker hos henne själv och hos modellen. Jenny Paléns visuella värld är också rakt slående. Hon drar all patetik till sin spets, till sin mest dramatiskt drastiska och direkta form. Med lakonisk nostalgi för en kommande tid gör hon utgrävningar i framtiden, i minne och kommande minnen som avslöjar att domen mot vår samtid kommer att bli skoningslös. I sekulariseringens spår ligger människans behov av en högre mening i tillvaron öppen och otillfredsställd. Clara Gesang-Gottowts seriella måleri anknyter till nordisk naturromantisk mytologi och dess ritualer. Serietiteln Att besjäla naturen att behärska henne anspelar på hur vi i alla tider animerat naturen genom gester och riter och hur vi även idag försöker organisera vårt behov av andlighet till att bli en aktiv del av vår livsstil. Liksom hos Gesang-Gottowt 6 7

6 är det inte det enskilda verket i första hand utan helheten som är det centrala i Gustav Samrelius måleri. Motiven har tagit slut och det enda som finns kvar är att utöva en idébaserad lek med färg och form som aktivt spelar på vårt känsloregister. Det är ett meditativt måleri där grundläggande geometriska former och mönster i kombinationer leder sökandet efter en sanning bortom logik. Som kontrast kan här nämnas Theodor Forsbecks livliga koloreringar som bygger på en mängd referenser till olika populärkulturella och ockulta figurer, idéer och berättelser. Motiven är oändliga och omöjliga att få med i samma komposition. Anna Lidbjörk iscensätter det anekdotiska och personhistoriska för att utveckla en mer övergripande undersökning. Sveriges historia och nationella självbild har varit återkommande teman och hon använder ofta autenticitetsmarkörer för att förankra berättelserna i en samtidshistoria. Karl David Larsson samlar på garn och i sina arbeten utgår han ofta från samlingen för att dyka ned i det som kallas för tyst kunskap, eller kunskap gömd och överförd i erfarenhet och känsla snarare än i ord och teori. I ve been collecting yarn for some time now är titeln på det pågående arbetet med samling, inventering och dokumentering av garnen i olika form som fotografi, installation och performance. I Helena Wallbergs installationer rör sig skulpturerna mellan att vara fysiska och matematiska kroppar. Den intensivt blå badringsformade skulpturen, till exempel, för tankarna till den avancerade geometriska formen torus. I upprepandet av en form, som bollen, i olika material och storlek försöker hon komma nära uttömmandet av all mening investerad i den. Ett annat Sisyfosarbete är Julius Göthlins diptyk där handmålat papper lagts i ett labyrintiskt mönster i en arbetsam process av att klippa och klistra. I dessa strikta rasterlandskap rör sig små människor, fotograferade i sin vardag: i handlandet, hundrastandet, hälsandet på en granne. Det är en noggrann meditation av vardagen, det repetitiva, oansenliga och förbisedda. Det konstant pågående i rummet vi befinner oss i och vår ambivalenta hållning till det som upptar den största delen av våra liv: den inrutade vardagen. Berättelser och känslostämningar, sammankopplade i oscillerandet mellan det universella och det partikulärt personbundna kommer hos Catarina Ascencio Dahl till utryck genom ett besvärjande måleri, där drömvärldens logik dikterar skala, färg och form. Cirkeln är en ursprunglig geometrisk form som består av två moment, en punkt och en rotation kring punkten. Enhet och dualitet i samma form. Sara Mirzajanzadehs paljettcirkelcirkel är både helt abstrakt och fullt föreställande. Men det är inget mellanläge utan allt på samma gång. I den serie skulpturer Anna Åstrand visar har hon utgått från sin egen kropp. I spegelförverkligade avgjutningar har hon försökt att komma så nära sig själv som möjligt, bara för att uppleva hur när man kommer tillräckligt nära det man studerar börjar försvinna. Hennes palindromskulpturer förvillar perceptionen och eggar fantasin till logiska hopp. Även Vanja Lindberg utgår från sig själv när hon bygger sina miniatyrmiljöer och animationer, men här är det minnen som återskapas, objektifieras och omsätts i nya erfarenheter för att aldrig glömmas. Peter Larsson, liksom Vanja Lindberg, arbetar med animationer och publikationer. Animationer är ett uppslukande arbete som i sin slutliga form som film är fast förankrad i det linjära berättandet. Larsson vill med sin monitorinstallation öppna upp animeringsprocessen och samtidigt låta den visuella världen skapa nya och oväntade narrativa spår in i materialet. Även hos Tamara Henderson är den filmiska processen och iscensättningen i fokus. Hennes huvudsakliga medium är 16-millimetersfilm. Verket består av en 15 sekunders loop av en svenskproducerad cowboy westernfilm från 1970-talet. I dialog med animationspionjärer rullar projektorn samtidigt som påmonterade spritpennor drar streck över filmmaterialet. Bilden abstraheras, cowboyen luckras upp och till slut är filmen helt svart. Cirkeln är fullbordad. I den här publikationen vill vi fånga upp att många av konstnärerna arbetar med text och trycksaker, vi har därför utgått från idén om att sidorna i publikationen ska ses som ett utökat utställningsrum. Varje konstnär har bestämt innehållet och i samarbete med formgivaren Viktor Landström tagit ställning till hur deras uppslag ska gestaltas. På samma sätt aktiverar Parallella Programmet en annan aspekt hos 8 9

7 konstnärerna som grupp: det performativa, självorganiserade och samarbetsorienterade. Parallella Programmet kompletterar utställningen och öppnar möjligheten för det spontana, så håll utkik efter information. Jag vill tacka hela kandidatklassen: jag hoppas att utställningen som helhet kastar ett ljus på den fantastiska tid vi delat. Särskilt tack även till professor Eberhard Höll för allt stöd och vägledning och till Viktor Landström för denna publikations känsliga och spänstiga form. Avslutningsvis, liksom i e e cummings dikt där solen avbryter den koncentrerade övningen och glädjen och ivern tar över, tror jag att mitt i tumultet manifesteras det verkligt stora. Introduction by Diana Kaur, curator This year is the first time the bachelor s degree is issued at The Royal University College of Fine Arts (KKH). Accordingly it is the first graduation show for the bachelor program. I would like to welcome you all! Since 2007, with the higher educational reforms in accordance with the Bologna process being introduced in Sweden, the education at KKH has been restructured on many levels. Until now this has mainly been noticed inside the institution, but with this year s spring exhibition the school will showcase the first group of bachelor degree graduates. These students have worked in the knowledge that in order to continue onto the masters program, they will have to apply in competition with other applicants. This year, the college also launches a two-year masters program, open to all bachelor degree graduates. The object of restructuring has been to increase mobility between the 46 European countries, which are included in the Bologna collaboration by making it easier to compare academic degrees and thus increasing European competitiveness in the global market. Much of this is also about allowing for the possibility of comparing educational quality. This may become an interesting equation given the resulting effects of the competition to acquire students i.e. the trend towards profiling. How do you best succeed in guaranteeing that certain notions of quality are met when you have to hone a distinctive profile in order to retain students and attract new ones? Where does this quality lie and how is it to be measured? It is clear that there will be is an increased pressure on management and administration to produce comparable data, for the teachers and professors to follow a syllabus and for the students to think strategically. It is too early to say how this restructuring is going to effect education at KKH and subsequently the work of the artists. However I do hope that mobility will be consistent on all levels in order for interesting possibilities to open up for the new graduates to establish themselves and make a living from their artistic practice. 11

8 The loosening of old structures at the college is something, which this bachelor class has witnessed at close quarters. Perhaps this has contributed to a practice of open discussion and generosity which also has infused the development of the exhibition, and which I recognise in many of the works as well. Works such as in Calle Holck s homage to the actual affirmation. His machine is unreservedly enthusiastic about the simple universal fact that You are great! Positivity is also a driving force for Max Olofsson. In his wall painting he conjures up a number of figures and symbols in what can be interpreted as a tribute to all the worlds that inspire his work. Despite the fact that it is generally difficult, if at all desirable, to apply an overall theme on a student exhibition, a dramaturgic concept regarding the navigation of the exhibition space was devised; determined by the varying light conditions, established throughout the exhibition. The idea of proceeding from the sensibilities of light was born out of an issue of practicality, I asked: what is the best light condition for your work in the exhibition? The answer (which ranged from daylight, to dim and dark) became one of the parameters, which informed where respective works were to be placed and how they relate to other works in the room, as well as to the exhibition as a whole. According to the dramaturgy the exhibition begins in daylight, continues through to twilight and into the night s dark depths in order to allow the dawn to return in the opening up of a new light. The chronology had much to do with which studios were most appropriate for daylight illumination and which could be darkened down or dimmed accordingly, and with as little encroachment as possible. The fact that Theodore Trottner was working on a sound installation, which stage-set a 24 hour period in terms of emotion, also lent some weight to the matter. This pragmatism has been a consistent stance and is manifested in this manner both in terms of the functional as well as the poetical within the exhibition. In the poem by e e cummings which is cited above, a child is playing with blocks while the rain pours down outside the window. Absorbed in every letter, formed with courage and reflection, is the word DEATH spelt backwards. When play and earnestness are mixed in a natural way, existential questions are often aired with clarity. Most interesting art always lies near this notion. Without pretensions of making the exhibition fair I do wish however to send you on your way with a few words as you build your experience of the exhibition. Stop, Observe, Accept and Let go or SOAL is a mantra, which is used in Mindfulness. This is a broad and cherished method with roots in Buddhism. It has to do with the attendance of the senses, with living in the now, with letting go of the past and ceasing to worry about the future. From a societal perspective Marika Troili calls this attitude into question: If you stop worrying and just think about your own peace of mind don t you also stop thinking critically, taking responsibility and acting with the courage of your convictions? Doesn t the method actually create appeasement and marketadjusted resignation? In Virlani Hallbergs film Our global behaviour is psychopathic the psychological is also political. Interpersonal relationships reflect how we act in relation to each other, all the way up to the national level. What is looked upon as unfavourable characteristics and features is done so the world over and has to be eliminated, deprogrammed and erased. Linnea Sjöberg has been practising a personality exorcism since the autumn of 2009 and has succeeded in driving out her old self. GTD 4s810 stands for Getting Things Done For Satan and is a work in progress where Sjöberg step by step is transformed into a stereotypical businesswoman in terms of appearance, socially and psychologically. This performative investigation is about consciously developing those qualities, which the popular businesswoman symbolises cool control and status obsession. Who has the control in Carola Grahn s series of photos? Is it Grahn, who is the one holding the camera, or is it the undressed men? Her work examines the question of how she, in the capacity of a woman and artist, can expose power structures, which are bound up with gender while at the same time taking responsibility for the reactions, which are awakened both within herself and the model. Jenny Palén s visual world is striking and she sharpens all things pathos to its point, to its most dramatic, drastic and direct form. With laconic nostalgia for an age yet to come, she excavates into 12 13

9 the future, into memory, and memory to come, suggesting that the judgement, which will be passed down on our time will be unsparing. In the wake of secularisation, people s need for an elevated meaning in life remains open and disgruntled. Clara Gesang-Gottowt s series of paintings connect to the mythology and ritual of Nordic nature romanticism. The title of the series To ensoul nature to rule her plays upon how we have always animated nature through creation and ritual and how even today we try to organise our spiritual requirements into an active part of a lifestyle. As in the paintings of Gustav Samrelius it is not the individual painting, but the entire series, which holds the central theme. Here the subject has run aground and the only thing, which remains is to carry on an idea-based play with colour and form which actively plays on our emotional register. These are meditative paintings where the combination of basic geometrical forms and patterns guide the search for a verity, which is beyond that of logic. In contrast Theodor Forsbeck s paintings of lively colorations, build upon a number of references to various figures, ideas and narratives from popular culture and the occult. The subjects are endless and impossible to incorporate into one and the same composition. Anna Lidbjörk engineers the anecdotal and personal historicity in order to stage a more comprehensive investigation. The national identity and history of Sweden has been a recurrent theme and she often uses sources signalling authenticity to anchor the narratives in contemporary history. Karl David Larsson collects yarn and in his work he often proceeds from the collection in order to immerse in what is referred to as tacit knowledge, or knowledge which is concealed or transferred through experience and emotion rather than through words and theories. I ve been collecting yarn for some time now is the title of the work in progress which documents the collection, indexing and processing the yarn in various ways: as photography, installation and performance. The sculptures in Helena Wallberg s installations oscillate between being physical and mathematical bodies. The intensive blue swimming-ring-formed sculpture, for instance, brings the advanced geometrical form: torus to mind. Through the repetition of a form, such as the ball, in various materials and sizes, she attempts to approach the decanting of all meaning invested in it. Another Sisyphus work is Julius Göthlin s diptych, where hand painted paper is placed in a labyrinthine pattern in a laborious process of cutting and pasting. Within these strict lattice landscapes small people move, photographed in their daily routines: shopping, walking the dog or greeting a neighbour. This is a careful mediation on daily life, on that which is repetitive, insignificant and omitted: that which is constantly going on in whatever room we find ourselves in, and our ambivalent stance towards what makes up the largest part of our lives: the everyday-grid. Narratives and emotions: interconnected yet pending between the personal and the universal, is expressed in the evocative paintings of Catarina Ascencio Dahl. Here dream-world-logic dictates scale, colour and form. The circle is a primordial geometric form, which consists of two elements: a point and a rotation around it. Unity and duality represented in the same form. Sara Mirzajanzadeh s sequined circle is entirely abstract and fully representational at the same instance. There is no in-between but rather all at the same time. In the Anna Åstrand s series of sculptures the point of departure has been her own body. In castings, which are mirror implementations she has tried to come as close to herself as possible, in order to experience how when you get close enough the object of scrutiny begins to disappear. Her palindrome sculptures deceive perception and urge imagination to perform logical leaps. Vanja Lindberg too proceeds from herself when she builds miniature environments and animations. But here it is memory, which is being recreated, objectified and converted into new experiences never to be forgotten. Like Vanja Lindberg, Peter Larsson works with animations and publications. Animations are an all-absorbing work, which in its finalised form, as film, is firmly anchored in the linear narrative. With his monitor installation Larsson wants to open up the process of animation while simultaneously allowing the visual world to create new and unexpected narrative tracks in the material. With Tamara Henderson too the filmic process and staging is in focus. Her principal medium is 16-millimetre film. The work consists of a 15 second loop of a 14 15

10 1970 s cowboy film produced in Sweden. In dialogue with the pioneers of film animation the projector runs while mounted felt pens draw on the film material. The image is abstracted, the cowboy is broken up until finally the film turns black. The circle is completed. In this publication we wish to facilitate the fact that many of the artists work with written and printed mediums in their practice. Because of this we have continued from the idea that the pages of this publication are an extension of the exhibiting space. Every artist has decided the content and, in collaboration with the designer Viktor Landström, been committed to how their spread is configured. In the same vein the Parallel Program activates another facet of the artists as a group: the performative, the self-organised and the collaborative practice. The Parallel Program complements the exhibition and opens up to the possibility for the spontaneous. So keep an eye out for additional information. I wish to take this opportunity to thank the entire B.A. class. I hope that the exhibition, seen in its entirety, will shine a light on the fantastic time we have shared. I would especially like to extend my thanks to Professor Eberhard Höll for all the support and guidance and to Viktor Landström for the sensitivity and buoyancy of this publication. By way of conclusion and in returning to the poem of e e cummings, where the sun interrupts a concentrated undertaking, and joy and zeal take over, I believe that in the midst of turmoil the truly great becomes manifest. Translation by Hugh Curtis

11 18 Calle Holck 19

12 Modes of escape We stand in front of the gates, (the ocean). I see too many infinities, I say. Increased speed, enlarged views. Reality becomes unreal. But there is a pleasant scent of flowers here. Everything poured down over my eyes. It poured down from heaven. Not only like images, but like flesh stinking. And the sound. In a seemingly endless stream it poured, note seemingly endless. Yet I could not get rid of the feeling it was theatre. And they were full but they could not tell from what. Nothing more could fit. Just because something is in constant movement, it doesn t necessarily mean that it moves somewhere. We have to pay the bills. In comparison to the infinite, the change seemed just too small. First space was infinite, then infinite Capitalism, infinite Globalization, infinite ethical demands. All the infinities mentioned above are imaginary, none of them are really infinite. Infinity is a way to create passivity in society and a resignation towards the possibility to create a change. The expansion of the ethical universe due to globalization makes it seem impossible to change or resist. Responsibility has expanded, exploded, maybe it has ended or at least become endless, infinite. There is no action that could cancel this infinite responsibility. Nothing is enough. The statement I am aware that I can do nothing is the release from the infinite responsibility we as humans would otherwise carry. What seems to be left is ignoring, forgetting, dissolving. Live happily ever after? No, infinity is also the possibility. Beyond what we can imagine there is a change. Let us try to move that way. Repeat after me; My thoughts are just like clouds crossing the sky. I focus on nothing else than on the sensation of my breathing. If a thought comes to my mind I don t worry, I just let it pass by. I simply note the thought and let it go. I let those thoughts go. Then. They were no longer. They ceased to be. For a moment all went silent, completely silent. But there was a wonderful scent of flowers in the room. 20 Marika Troili 21

13 Two screen printed drawings from the book Buck Teeth Beerry 22 Peter Larsson. 23

14 24 Jenny Palén 25

15 26 Anna Åstrand, Feels like I m caught in the middle 27

16 Extracts from the script for Our Global Behaviour is Psychopathic, monologue for The Angel of Death (DÄ) Hell is other people. You unlike the others are outside of a system of illusions, or rather you are neither in it or outside of it. As you are neither inside or outside of death or life. The new race you are creating is forced to carry this knowledge. You are in between the self and the other. But unlike the others you have no choice but to stay there. You cannot move between the two as humans can. This behaviour, when it comes to humans, is described as a psychopathic behaviour, or in other words, a fucked up mind game. But for you it s normal. As if it wasn t enough she stopped to believe that her world could be outside of this world. Outside of all dreams of reaching beyond what doesn t exist. She s good, they re good. We re not good. A system of illusions. You have to do this to reach beyond this system. Other people might call your behaviour psychopathic but when it comes to a larger scale it is actually them who are misfits. Their global behaviour is psychopathic. Yours is not. Rainsford Hallberg

17 Quo vadis Det ska cirkulera, vara cirkulation, cirkulera det ena med det andra. Det ska det liksom. Det ena med det andra Det ena går i det andra. Där det ena släpper tar det andra vid. Eller hur? Jo det ena tar vid när det andra släpper. Det är skillnad. Det ena cirkulerar, medan det andra släpper. / Strindberg Tulldetektiven var sträng men renhårig. Han visste precis vem det var han skulle anhålla. Men man kunde bli förbannad på tjallisarna. Jag gav en exportliter te en som skulle ha bröllop, och två kilo fläsk dessutom. Han kom tebaka med tullen. Men då upptäckte jag att en låda med fin whisky hade försvunnit ur skogen. Det var bara han som visste var den fanns. Det var korta små flaskor. När jag kom in i stugan såg jag en sån där tom whiskyflaska under bordet. Jag gick fram och slog näven i bordet så gäddan fastnade i taket jo, sen klådde jag opp en. Det måste gå renhårigt till förstår du. Det gillade tullgubbarna också. Dom respekterade oss på sätt och vis för vi satte in liv och egendom på vårt äventyr. De där småtjyvarna, som stal från oss, satte ingen av oss värde på. Men det är andra tider nu. Nu kör tullen bara gamla kärringar till sjukhus. Det blir sådär, vet du. / Österman 30 Anna Lidbjörk 31

18 As much about repetition as it is about anything else plaster, enamel paint 12x35x35cm Untitled, detail iron, fabric, straps 120 x 35 x 120 cm 32 Helena Wallberg 33

19 City plan GH3 Vibrant, safe and functional In the new proposal for the city plan called GH3, the main goal has been to create a vibrant, safe and functional pedestrian environment that gives the city a more balanced growth. A modern structure that is well thought-out for reaching an effective society. By a good knowledge of the planning controls and building codes, careful analysis of the political and environmental urban form, effective communication with consent authorities and increasingly effective consultation with neighbours and local communities has set a good ground for this whole project. GH3 will foster the evolution of the city as a high quality, integrated, attractive and safe environment for all existing and future residents and visitors. The plan incorporates social, economic, community and infrastructure planning. The amalgamation and redevelopment of GH3 has a unique potential to significantly contribute to re-establish the city as an economic engine, bringing new jobs, retail services and affordable housing, which the city has lacked for decades. Two overview city-center visions is here presented to provide guidance for the proposed urban form and the new development controls of City plan GH3. City plan GH3 Section x207cm City plan GH3 Section x207cm 34 Julius Göthlin 35

20 The compiling of sound is the closest you can get to human charisma (and the easiest way to manipulate her). We scan and analyze our surroundings on a daily basis; unlike visual information, sound passes through our consciousness unhindered and almost unnoticed. Birds singing makes us feel safe, the sound of the ocean makes us calm. The daily noise from traffic, construction sites etc. We simply shut out from our perception. When it s dark every sound is clearer, maybe even a possible threat. With this in mind, I work with sound as a way to define a situation or space, using the subconscious impact it has on our emotions. I believe that sound affects its surroundings in a random and unpredictable manner, which allows it to become a natural part of its context. By letting go of control and working with the unforeseeable I try to leave the idea of the traditional, exploring different ways of human communication. Notes while listening: 36 Theodore Trottner 37

21 Ciao ciao guerrillas gusto 2007, akryl på mdf 122x118cm, 247x118cm 38 Catarina Ascencio Dahl

22 40 Theodor Forsbeck, tuschteckning 120 x 80cm 41

23 Hej Carola! Du vill att jag ska redogöra för vårt möte då du fotograferade mig för ditt projekt. Det har gått tre månader sen dess så jag har förstås glömt en del och jag har inte sett några bilder, förutom den du skickade nu tillsammans med din önskan om en redogörelse. Det måste ha varit en av de första bilderna du tog. Jag har sett nakenbilder på mig själv tidigare men här har jag en tydligt svullen penis och påbörjad erektion redan från första stund. Hur ser då resten av bilderna ut?! Min uppfattning har hittills varit att det nog inte märktes så tydligt när jag kände upphetsning. Men jag ska ta allt ifrån början. Jag kommer till den avtalade anrika möteslokalen klädd i mörk dubbelknäppt kostym, vit skjorta, slips och har med mig en dokumentportfölj. Efter en liten stund dyker du upp. En mycket attraktiv, snygg, slank, ung och säker tjej. Efter lite förklaringar inför fotograferingen ska jag ta plats i en stor fåtölj i rummet som påminner om ett gammaldags styrelserum. Snart förstår jag att du ensam ska sköta om det hela och du börjar med att be mig ta av kavajen och hänga den över ryggstödet. Jag ska också ta av mig skjorta och slips och dra ner byxorna. Det pirrar lite i maggropen när jag tänker på att jag ska posera här ensam framför dig. Eftersom du nämnt att en del bilder skulle vara delvis påklädda undrar jag om jag ska ha mina fina svarta nylonkalsonger kvar på mig och kanske byxorna över knäna, men du ber mig dra ner byxorna ända ner till skorna och även kalsongerna. Det blir en häftig start och känns både naket och utlämnande i en så öppen miljö ensamma bara du och jag och jag känner att det börjar växa lite mellan benen på mig. Kameran är uppställd ganska långt bort i rummet och du tittar noga hur jag sitter, testar med att ta några bilder och går fram och tillbaka mellan mig och kameran och gör olika justeringar. Efter lite ändringar skulle jag glida längre ner i stolen och sära på benen och så småningom även ta med handen på insidan av låret. I den här situationen, naken med särade ben, kändes det mycket påtagligt att könet kom väldigt mycket i fokus. Jag försökte tänka på annat än vad jag nu visade upp för kameran. Med ditt leende bredvid kameran började jag få litet problem att hålla allt på plats och när du ville att jag skulle sära mera på benen och ta med händerna i skrevet och uppmanade mig att se nöjd ut, undrade jag vad som var avsikten. Jag vågade inte fråga! Jag tänkte att det måste väl synas att jag håller på att få erektion, utan att jag rörde könet. Händerna skulle vara antingen på stolen eller på låret. Vid varje uppmaning att se ännu mera nöjd ut tog du flera bilder i rask följd och jag kände hur kuken växte mellan benen och uppför låret. Jag hoppades att det inte syntes att den reste sig, utan att det kanske såg ut som den vilade mot låret istället för mot stolen. Du verkade inte bry dig om det. Du sa ingenting om det och jag sa inget heller, dumt nog kan jag säga nu i efterhand. Så småningom skulle jag även ta av mig skor och strumpor och lägga bort byxorna så att jag var helt naken och kunde känna mig friare, som du sa. Nu, utan byxor runt benen, barfota och helnaken kändes det mycket skönt! Hade du sagt då att du ville se mig riktigt kåt med hårt stånd och att jag skulle runka av mig framför din kamera så hade jag mer än gärna gjort det! Egentligen inte så konstigt, tyckte jag, att jag höll på att bli uppkåtad av att fotograferas av en härlig tjej som hela tiden manade på. Var det för att göra mig upphetsad?! Jag var bara för blyg för att släppa loss utan din direkta uppmaning. Men senare blev jag osäker på vad jag höll på med och tankarna snurrade i huvudet, oproffsig modell, sexuella trakasserier, gubbsjuk så jag försökte skärpa mig. Jag visste inte riktigt om vi var klara, men du fick ytterligare en idé om att jag skulle ligga på bordet. Du riggade upp kameran alldeles intill. Jag minns inte orden, men du sa nåt om att jag såg ut som en obehaglig person man inte gärna skulle vilja träffa. Jag tog det positivt, som att jag gav dig det du ville ha. Samtidigt stod du så nära och såg att jag försökte hålla nere kuken mellan benen där jag låg 42 43

24 Thinking of you right now 44 Gustav Samrelius 45

25 Genom att gestalta tillfällen, platser, stunder och göra dem till objekt kan jag kontrollera dem och bevara dem. Mina minnen handlar sällan om märkvärdiga händelser, det är en vardag jag vill ta fasta på. Som luften i stugan på landet vid årets första besök. Eller hur jag mår när jag ligger och ser in i ett hörn en lång stund innan jag somnar. 46 Vanja Lindberg 47

26 To ensoul nature to rule her akryl på mdf 25x23cm, 35x43cm 48 Clara Gesang-Gottowt

27 Total eclipse Every day our minds are attracted by temptations and we get overwhelmed by greed propaganda. Beauty Magazines give readers tips on the mascara of the month that makes your lashes longer and thicker. Because you re worth it! Says an advertising slogan. Perez Hilton s blog gossips about what is in and out and the latest Paris Hilton accessories making all the headlines. We are encouraged by the confirmation of the eye, trying to reach a dream identity and chasing unattainable ideals. The receiver is tempted to ask for what one doesn t have and strive for better things. A better boyfriend, better car, better skin... We are attracted by the visual confusion- and seduction-tactics, which plays on our minds. In Las Vegas, this occurs 365 days a year. People are drawn into the city s hundreds of flashing neon casinos and are seduced to play on big dreams and profits. Visual attraction and brainwashing, glitter, glamour, smells, sounds, beauty and sex talk to us and create desire. Like magpies, we want to collect shiny objects! Sara Mirzajanzadeh s work communicates an instinctive seduction confirming these stereotypes of behavior, sexual interest, desire and the pursuit of the ideal. The circular installation that takes up an entire wall magnetizes and stuns its environment with a maximum bling bling effect. The circular shaped fabric, which is covered like an eclipse, of around 20 kg sequins and 6 kg of adhesive follow the mantra Less is more! Hell no, less is bore. Sara Mirzajanzadeh s work focuses around the topic of identity. She gives shape to and blends in with other identities, kidnaps nationalities and makes various split personality journeys. This experience sets the foundation for the work she creates. In this way she tries to identify prejudices and break these records of truth by activating the patterns and mindsets that exist. Material: Chador x 2, adhesive 6 kg, sequins 20 kg Text: Katrin Behdjou Arshi, freelance curator 50 SARAMIRZAJANZADEH 51

28 52 Karl David Larsson

29 I just want to thank all the Max -companies in the world. Thank you for picking great names! This is Max City. All Max -companies are welcome. Best regards / Max Olofsson 54 55

30

31 Untitled western loop, 15 seconds, edition Tamara Henderson 59

32

33 Catarina Ascencio Dahl Theodor Forsbeck Calle Holck +46 (0) Karl David Larsson Jenny Palén Gustav Samrelius +46 (0) Kungl. Konsthögskolan +46 (0) Box Flaggmansvägen Stockholm Clara Gesang-Gottowt Peter Larsson Linnéa Sjöberg +46 (0) Carola Grahn +46 (0) Anna Lidbjörk +46 (0) Marika Troili Julius Göthlin hotmail.com Vanja Lindberg Theodore Trottner +46 (0) Virlani Hallberg Sara Mirzajanzadeh hotmail.com Helena Wallberg +46 (0) Tamara Henderson Max Olofsson Anna Åstrand 62 kontakt/contact 63

34 c 2010, KKH, författarna och konstnärerna ISBN: Grafisk form/graphic design: Viktor Landström Omslagsfoto/cover photo: NiMal13 a.k.a. TalkOut Typsnitt/typeface: News Gothic Std Papper/paper: Scandia 2000 white, Galerie art gloss Tryck/printing: Jernström Offset, Stockholm Stort tack till/thanks to: Diana Kaur Eberhard Höll Viktor Landström Våra nära och kära Vaktmästarna Lärarna Professorerna Administrativ personal Canson Infinity Dramatens dekorverkstäder Flügger färg, Huddinge Flügger färg, Kungens kurva Jernström Offset Map Sverige AB Nylunds Konst & Ram Saltå Kvarn Stena Stål Stickit.se

35

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Mina målsättningar för 2015

Mina målsättningar för 2015 Mina målsättningar för 2015 den / - 1 Vad har jag stört mig på under 2014? När jag tänker på det, vill jag verkligen ändra på det i framtiden. Under 2014 har jag varit så nöjd med detta i mitt liv. Detta

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

Arctic. Design by Rolf Fransson

Arctic. Design by Rolf Fransson Arctic Design by Rolf Fransson 2 Endless possibilities of combinations. Oändliga kombinationsmöjligheter. 3 4 5 If you are looking for a range of storage furniture which limits of combination is set by

Läs mer

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner Förskola i Bromma- Examensarbete Henrik Westling Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Ori Merom Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree Project in Architecture, First

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Genomförande I provlektionen får ni arbeta med ett avsnitt ur kapitlet Hobbies - The Rehearsal. Det handlar om några elever som skall sätta upp Romeo

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

Designmönster för sociala användningssituationer

Designmönster för sociala användningssituationer Designmönster för sociala användningssituationer Baserat på Interaction design patterns for computers in sociable use, kommande artikel i International Journal of Computer Applications in Technology, matar@ida.liu.se

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen)

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Mårten Almerud Internationaliseringsansvarig Pedagogiska institutionen Umeå

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2.

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2. Kursvärdering - sammanställning Kurs: 2AD510 Objektorienterad programmering, 5p Antal reg: 75 Program: 2AD512 Objektorienterad programmering DV1, 4p Antal svar: 17 Period: Period 2 H04 Svarsfrekvens: 22%

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9)

Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9) Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9) Libers språklåda i engelska: Spel och lekar är en gedigen uppsättning övningar som kombinerar träning i muntlig språkproduktion med grammatik- och frasträning.

Läs mer

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska Studieteknik för universitetet 2 Books in English and annat på svenska Inte bara svenska till engelska Vardagsspråk till akademiskt språk Böcker på engelska. Lektioner, diskussioner och tentor på svenska.

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

What will teachers do with SF?

What will teachers do with SF? What will teachers do with SF? Mikael Thunblom Martin Larsson Martin Larsson Mikael Thunblom Martin Larsson Mikael Thunblom Mikael Thunblom The Principle The Teachers Mikael Thunblom The Swedish

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30.

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30. Veckan som gått Nu har ännu en vecka gått och vi kan glatt konstatera att vårt senaste öppna hus gett resultat. Vi har fått fler barn i kön, vilket är väldigt roligt! Trevlig helg Lena Rebane, förskolechef

Läs mer

Att stödja starka elever genom kreativ matte.

Att stödja starka elever genom kreativ matte. Att stödja starka elever genom kreativ matte. Ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet och Örebro kommun på gymnasienivå Fil. dr Maike Schindler, universitetslektor i matematikdidaktik maike.schindler@oru.se

Läs mer

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Karlstad GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Dé dag van GeoGebra Zaterdag 19 oktober 2013 GeoGebra Instituut Vlaanderen, Brussell 1 2 GeoGebra in a School

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Exempel på uppgifter från 2010, 2011 och 2012 års ämnesprov i matematik för årskurs 3. Engelsk version

Exempel på uppgifter från 2010, 2011 och 2012 års ämnesprov i matematik för årskurs 3. Engelsk version Exempel på uppgifter från 2010, 2011 och 2012 års ämnesprov i matematik för årskurs 3 Engelsk version 2 Innehåll Inledning... 5 Written methods... 7 Mental arithmetic, multiplication and division... 9

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions:

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions: IMCDP Grafisk teknik The impact of the placed dot is fed back to the original image by a filter Original Image Binary Image Sasan Gooran (HT 2006) The next dot is placed where the modified image has its

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga?

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Martin Peterson m.peterson@tue.nl www.martinpeterson.org Oenighet om vad? 1.Hårda vetenskapliga fakta? ( X observerades vid tid t ) 1.Den vetenskapliga

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen.

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen. ! Materialet vill ge en gemensam bas av användbara fraser för dialoger i klassrummet. skapa dialoger mellan elever på engelska. skapa tydliga roller för två personer, och. presentera meningsfulla fraser

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg Max Scheja Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet E-post: max.scheja@edu.su.se Forskning om förståelse

Läs mer

Listen to me, please!

Listen to me, please! Till pedagogen Syfte: Eleverna ska ha roligt tillsammans i situationer där eleven är ledare. Eleverna ska träna sig på att läsa och förstå en engelsk text. Eleverna ska lockas att läsa och tala högt på

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45

balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45 balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45 balans dynamic seating system TM Wheelbase aluminium Hjulkryss aluminium Back support upholstered,

Läs mer

Wittgenstein for dummies Eller hur vi gör det obegripliga begripligt. Västerås 15 februari 2017

Wittgenstein for dummies Eller hur vi gör det obegripliga begripligt. Västerås 15 februari 2017 Wittgenstein for dummies Eller hur vi gör det obegripliga begripligt Västerås 15 februari 2017 En värld är varje människa, befolkad av blinda varelser i dunkelt uppror mot jaget konungen som härskar över

Läs mer

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor Denna enkät syftar till att ge en bild av lärares arbete med hållbar utveckling i Högskolan Dalarnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Den vänder sig till dig som varit eller kommer att vara

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

I got the idea for Frozzypack a cold January morning.

I got the idea for Frozzypack a cold January morning. Frozzypack produces and sells a unique lunchbox whit integrated cooling in the lid. Frozzypack was created by Carolina Sundberg who solved a problem she ran into in everyday life. Frozzypack tillverkar

Läs mer

Katalogens framsida/front cover Crème de la crème Olja på duk/oil on canvas 130 x 91 cm (HxB)

Katalogens framsida/front cover Crème de la crème Olja på duk/oil on canvas 130 x 91 cm (HxB) ALF ARZT Katalogens framsida/front cover Crème de la crème Olja på duk/oil on canvas 130 x 91 cm (HxB) Född 1963 i Stockholm, utbildad i Frankrike hos Beaux-art läraren Cristian Geai i Nice. Inledde 2001

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

SEKUNDERNA - THE SECONDS, FILM/PROJECT

SEKUNDERNA - THE SECONDS, FILM/PROJECT SEKUNDERNA - THE SECONDS, 2004-2007 FILM/PROJECT Verkbeskrivning - Work description Filmen sekunderna besår av 365 stillbilder överförda till 40:min 35mm, HD stum film. Den 6 juli 2004 kl.18.30 utfördes

Läs mer

FRÅGA: Jag tilldelades stipendium 2014, kan jag ändå söka de riktade stipendierna i år?

FRÅGA: Jag tilldelades stipendium 2014, kan jag ändå söka de riktade stipendierna i år? FRÅGOR OCH SVAR Stockholm 16-01-25 Här finns samlat ett urval frågor och svar som inkommit till Konstakademien inför och under utlysningen av stöd och stipendier till konststudenter och unga konstnärer

Läs mer

Are you God s gift to your employees?

Are you God s gift to your employees? 2014-12-12 Av Patrik Österblad Are you God s gift to your employees? "Everyone is engaged, otherwise they have nothing here to do. We don t employ introverted because we want creative people where everyone

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Listen to me, please!

Listen to me, please! Till pedagogen är särskilt riktat mot det centrala innehållet Lyssna och läsa i ämnet engelska i Lgr11. Syftet med materialet är att: Eleverna ska ha roligt tillsammans i situationer där eleven är ledare.

Läs mer

Senaste trenderna från testforskningen: Passar de industrin? Robert Feldt,

Senaste trenderna från testforskningen: Passar de industrin? Robert Feldt, Senaste trenderna från testforskningen: Passar de industrin? Robert Feldt, robert.feldt@bth.se Vad är på gång i forskningen? (ICST 2015 & 2016) Security testing Mutation testing GUI testing Model-based

Läs mer

Custom-made software solutions for increased transport quality and creation of cargo specific lashing protocols.

Custom-made software solutions for increased transport quality and creation of cargo specific lashing protocols. Custom-made software solutions for increased transport quality and creation of cargo specific lashing protocols. ExcelLoad simulates the maximum forces that may appear during a transport no matter if the

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! ÅÄÖ EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24 Misi.se 2011 1 Dialogue SJs X2000* från Stockholm är försenat. Beräknad ankoms?d är nu 16:00. Försenat! Igen? Vad är klockan? Jag vet inte.

Läs mer

INTERNET R.I.P. Pelle Snickars, KB. torsdag 7 mars 13

INTERNET R.I.P. Pelle Snickars, KB. torsdag 7 mars 13 INTERNET R.I.P. Pelle Snickars, KB Media experts still talk as if the Internet is new, as if it is still evolving, as if it will shortly change everything. They tell us that the Web will let us build

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people -

employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people - employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people - The story Världen förändras allt snabbare och vi behöver göra saker på ett annorlunda sätt Tänk dig en arbetsplats som

Läs mer

Report of first quarter of 2013

Report of first quarter of 2013 Report of first quarter of 2013 Dear friends We send you warm greetings form Bethesda House of Grace We wish you are having a blessed time. Different things has been going on the last three month in our

Läs mer

Obamas kampanj 2012 Mix av slipad affärsmodell och politiskt laboratorium? KommITS vårkonferens i Örebro

Obamas kampanj 2012 Mix av slipad affärsmodell och politiskt laboratorium? KommITS vårkonferens i Örebro Obamas kampanj 2012 Mix av slipad affärsmodell och politiskt laboratorium? Remember! First you arrange things in different groups. But if you only have a few things, one group is enough. It is important

Läs mer

Grammar exercises in workbook (grammatikövningar i workbook): WB p 121 ex 1-3 WB p 122 ex 1 WB p 123 ex 2

Grammar exercises in workbook (grammatikövningar i workbook): WB p 121 ex 1-3 WB p 122 ex 1 WB p 123 ex 2 Chapter: SPORTS Kunskapskrav: Texts to work with in your textbook (texter vi jobbar med i textboken): Nr 1. Let s talk Sports p 18-19 Nr 2. The race of my life p 20-23 Workbook exercises (övningar i workbook):

Läs mer

Småprat Small talk (stressed vowels are underlined)

Småprat Small talk (stressed vowels are underlined) Småprat Small talk (stressed vowels are underlined) Vad heter du? Varifrån kommer du? Vad har du för modersmål (1 st language)? Vad studerar du? Var bor du? Hur gammal är du? Cyklar du till universitetet?

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

VILDA NYHETER VILDA ÄR VILJA, VÄRME OCH VIRVEL TISDAG 5 AUGUSTI

VILDA NYHETER VILDA ÄR VILJA, VÄRME OCH VIRVEL TISDAG 5 AUGUSTI VILDA NYHETER VILDA ÄR VILJA, VÄRME OCH VIRVEL Under Vilda har vi tre nyckelord som ska hjälpa oss att få ihop olika delar av scouting och göra ett bra läger med allt det som är viktigt. I lägerboken beskrivs

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska!

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Läs mer

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se Ren Katt Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee Översatt av Bokkok.se Det här är mitt hus. Mamma, pappa och Cheena bor också här. 2 Den bästa stolen i huset är till för mig. Men att sitta

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

Internationalisering i mötet med studenter. Hedda Söderlundh

Internationalisering i mötet med studenter. Hedda Söderlundh Internationalisering i mötet med studenter Hedda Söderlundh Hedda.Soderlundh@sh.se Bakgrund Eget avhandlingsarbete: Språkliga effekter av internationalisering av högre utbildning. Vad händer med svenskan?

Läs mer

IAK116 Perception/Färg, Ljus, Rum 1, 6 hp (VT16)

IAK116 Perception/Färg, Ljus, Rum 1, 6 hp (VT16) IAK116 Perception/Färg, Ljus, Rum 1, 6 hp (VT16) Antal respondenter: 14 : 3 Svarsfrekvens: 21,43 % 1. Information och inflytande / Information and influence Fick du tillräcklig information om kursens innehåll

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

KAPITEL12 LEDARSKAP. Jacobsen & Thorsvik

KAPITEL12 LEDARSKAP. Jacobsen & Thorsvik KAPITEL12 LEDARSKAP 1 VAD ÄR LEDARSKAP? 1. Ledarskap är en rad handlingar som utövas av en eller flera personer. 2. Ledarskap har till avsikt få andra att göra något 3. Ledarskap ska bidra till att organisationer

Läs mer

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006 SOA One Year Later and With a Business Perspective BEA Education VNUG 2006 Varför SOA är viktigt? As margins erode companies need to optimize for process and operational efficiency or find new markets

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

Hammer & Hanborgs Kompetensprofil

Hammer & Hanborgs Kompetensprofil Hammer & Hanborgs Kompetensprofil Vi har tillsammans med SHL/CEB tagit fram en unik kompetensmodell baserat på CEBs mångåriga forskning inom utvärderingsverktyg och beteendekompetenser samt Hammer & Hanborgs

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer