KUNGL. KONSTHÖGSKOLANS KANDIDATUTSTÄLLNING FREDSGATAN 12 27/ 5 13/6 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KUNGL. KONSTHÖGSKOLANS KANDIDATUTSTÄLLNING FREDSGATAN 12 27/ 5 13/6 2010"

Transkript

1

2 KUNGL. KONSTHÖGSKOLANS KANDIDATUTSTÄLLNING FREDSGATAN 12 27/ 5 13/6 2010

3 Innehåll/contents 5 11 Förord av Diana Kaur Introduction by Diana Kaur Calle Holck Marika Troili Peter Larsson Jenny Palén Anna Åstrand Virlani Hallberg Anna Lidbjörk Helena Wallberg Julius Göthlin Theodore Trottner Catarina Ascencio Dahl Theodor Forsbeck Carola Grahn Gustav Samrelius Vanja Lindberg Clara Gesang-Gottowt Sara Mirzajanzadeh Karl David Larsson Max Olofsson Linnéa Sjöberg Tamara Henderson Kontakt /contact Kolofon /colophon

4 Förord av Diana Kaur, curator to start,to hesitate;to stop (kneeling in doubt: while all skies fall) and then to slowly trust T upon H,and smile could anything be pleasanter (some big dark little day which seems a lifetime at the least) except to add an A? henceforth he feels his pride involved (this i who s also you) and nothing less than excellent E will exactly do next (our great problem nearly solved) we dare adorn the whole with a distinct grandiloquent deep D;while all skies fall at last perfection,now and here but look:not sunlight?yes! and (plunging rapturously up) we spill our masterpiece e e cummings I år är det första gången kandidatexamen utfärdas på KKH. Därmed är detta alltså den första avgångsutställningen för kandidatprogrammet. Jag vill hälsa er varmt välkomna! Sedan 2007, när högskolereformen infördes i Sverige i enlighet med Bolognaprocessen, har den konstnärliga utbildningen på KKH omstrukturerats på många plan. Hittills har det märkts mest inne på institutionen, men i och med vårutställningen i år examinerar skolan sin första omgång kandidater som under tre års tid arbetat med vetskapen om att de för att gå vidare till masterprogrammet måste konkurrera med alla andra sökande. I år lanseras även det nya masterprogrammet, en tvåårig utbildning öppen för alla som uppfyller behörighetskravet på en treårig konstnärlig grundutbildning. Målet med omstruktureringen har varit att öka mobiliteten mellan de 46 europeiska länder som ingår i Bolognasamarbetet genom att göra det lättare att jämföra akademiska examina och därmed öka Europas konkurrenskraft på den globala utbildningsmarknaden. Mycket handlar också om att göra det möjligt att jämföra utbildningskvalitet, vilket med tanke på en annan följdverkan av konkurrensen om studenterna nämligen profilering kan tänkas bli en intressant ekvation. Hur lyckas man bäst med att garantera att ett visst kvalitetsbegrepp uppfylls när man samtidigt måste profilera sig med skärpa för att behålla studenterna och locka till sig nya? Vari ligger denna kvalitet och hur mäts den? En given följdverkan är ett ökat ansvar hos ledning och administration att producera jämförbar data, för lärare och professorer att följa kursplaner och för studenter att tänka strategiskt. Det är för tidigt att säga hur omstruktureringen kommer att påverka de konstnärliga utbildningarna på KKH och i förlängningen konstnärernas arbeten, men jag hoppas att mobiliteten blir konsekvent på alla plan för att intressanta möjligheter ska öppna sig för de nyutexaminerade att etablera sig och leva på sin verksamhet. Att gamla strukturer luckras upp på KKH är något som denna kandidatklass bevittnat på nära håll. Kanske har det bidragit till den öppna samtalspraktik och generositet som genomsyrat arbetet med 5

5 utställningen och som jag ser i många av verken, som i Calle Holcks hyllning av själva affirmationen. Hans maskin är förbehållslöst entusiastisk över det enkla universala faktumet att You are great!. Även hos Max Olofsson är positivitet en drivkraft. I sin väggmålning frammanar han en mängd figurer och symboler i vad som kan tolkas som en eloge till alla de världar som inspirerar hans arbeten. Trots att det generellt är svårt, om ens önskvärt, att applicera ett övergripande tema på en studentutställning har vi haft en dramaturgisk idé om hur man kan röra sig mellan utställningsrummen. Detta gestaltas med hur ljuset varieras och utvecklas genom utställningen. Att utgå från ljuset var en idé som föddes ur en helt praktisk fråga: vilket är det ultimata ljusförhållandet för ditt verk i utställningen? Svaret, som varierade mellan dagsljus till dunkel och mörkt, blev en av parametrarna som påverkat var respektive verk placerats och hur de förhåller sig till andra verk i rummet och till utställningen som helhet. Enligt dramaturgin börjar utställningen i dagsljus, fortsätter via skymning in i nattens mörker, för att återigen låta ett gryningsdunkel öppna upp ett nytt ljus. Att ordningen blev just denna beror på vilka ateljéer som är mest lämpade för dagsljusbelysning och vilka som kunde mörkläggas alternativt ljuskontrolleras med så få ingrepp som möjligt. Att Theodore Trottner arbetade på en ljudinstallation som iscensätter ett dygn i känsla spelade också in. Denna pragmatism har varit en konsekvent hållning och manifesteras på detta sätt både funktionellt och poetiskt i utställningen. I ovan citerade e e cummings dikt leker ett barn med klossar medan regnet öser ned utanför fönstret. Försjunken i varje bokstav, formas med möda och eftertanke ordet DEATH baklänges. När lek och allvar blandas på ett naturligt sätt artikuleras ofta existentialistiska spörsmål med ogenerad klarhet. Den mest intressanta konsten ligger alltid nära detta tillstånd. Utan anspråk på att göra utställningen rättvisa vill jag ändå ge er några fler ord på vägen när ni bygger er upplevelse av utställningen. Stopp, Observera, Acceptera och Låt gå eller SOAL, är ett mantra som används inom Mindfulness. Det är en bred och omhuldad metod med rötter inom buddhismen som handlar om att öka sinnesnärvaron, om att leva i nuet, om att släppa det förflutna och sluta oroa sig för framtiden. Marika Troili ifrågasätter denna attityd ur ett samhälleligt perspektiv: om man slutar oroa sig och bara tänker på sin egen sinnesfrid slutar man inte då även att tänka kritiskt, ta ansvar och agera utifrån sina övertygelser? Skapar metoden i själva verket passivisering och marknadsanpassad resignation? Även i Virlani Hallbergs film Our global behaviour is psychopathic är det psykologiska politiskt. Mellanmänskliga relationer speglar hur vi förhåller oss till varandra, ända upp på nationell nivå. Det som anses vara ogynnsamma egenskaper och drag är detsamma globalt och måste elimineras, avprogrammeras och raderas. Linnea Sjöberg praktiserar en personlighetsexorcism sedan hösten 2009 och har snart lyckats driva ut sitt gamla jag. GTD 4s810 står för Getting Things Done For Satan och är ett pågående arbete där Sjöberg stegvis transformeras till en stereotypisk businesskvinna utseendemässigt, socialt och psykologiskt. Denna performativa undersökning handlar om att medvetet utveckla de egenskaper som den populärkulturella businesskvinnan symboliserar: kylig kontroll och statusbesatthet. Vem är det som har kontrollen i Carola Grahns fotoserie? Är det Grahn som den som håller i kameran eller är det de avklädda männen? Hennes verk undersöker frågor om hur hon i egenskap av kvinna och konstnär kan blottlägga könsbundna maktstrukturer och samtidigt ta ansvar för reaktionerna som denna utmaning väcker hos henne själv och hos modellen. Jenny Paléns visuella värld är också rakt slående. Hon drar all patetik till sin spets, till sin mest dramatiskt drastiska och direkta form. Med lakonisk nostalgi för en kommande tid gör hon utgrävningar i framtiden, i minne och kommande minnen som avslöjar att domen mot vår samtid kommer att bli skoningslös. I sekulariseringens spår ligger människans behov av en högre mening i tillvaron öppen och otillfredsställd. Clara Gesang-Gottowts seriella måleri anknyter till nordisk naturromantisk mytologi och dess ritualer. Serietiteln Att besjäla naturen att behärska henne anspelar på hur vi i alla tider animerat naturen genom gester och riter och hur vi även idag försöker organisera vårt behov av andlighet till att bli en aktiv del av vår livsstil. Liksom hos Gesang-Gottowt 6 7

6 är det inte det enskilda verket i första hand utan helheten som är det centrala i Gustav Samrelius måleri. Motiven har tagit slut och det enda som finns kvar är att utöva en idébaserad lek med färg och form som aktivt spelar på vårt känsloregister. Det är ett meditativt måleri där grundläggande geometriska former och mönster i kombinationer leder sökandet efter en sanning bortom logik. Som kontrast kan här nämnas Theodor Forsbecks livliga koloreringar som bygger på en mängd referenser till olika populärkulturella och ockulta figurer, idéer och berättelser. Motiven är oändliga och omöjliga att få med i samma komposition. Anna Lidbjörk iscensätter det anekdotiska och personhistoriska för att utveckla en mer övergripande undersökning. Sveriges historia och nationella självbild har varit återkommande teman och hon använder ofta autenticitetsmarkörer för att förankra berättelserna i en samtidshistoria. Karl David Larsson samlar på garn och i sina arbeten utgår han ofta från samlingen för att dyka ned i det som kallas för tyst kunskap, eller kunskap gömd och överförd i erfarenhet och känsla snarare än i ord och teori. I ve been collecting yarn for some time now är titeln på det pågående arbetet med samling, inventering och dokumentering av garnen i olika form som fotografi, installation och performance. I Helena Wallbergs installationer rör sig skulpturerna mellan att vara fysiska och matematiska kroppar. Den intensivt blå badringsformade skulpturen, till exempel, för tankarna till den avancerade geometriska formen torus. I upprepandet av en form, som bollen, i olika material och storlek försöker hon komma nära uttömmandet av all mening investerad i den. Ett annat Sisyfosarbete är Julius Göthlins diptyk där handmålat papper lagts i ett labyrintiskt mönster i en arbetsam process av att klippa och klistra. I dessa strikta rasterlandskap rör sig små människor, fotograferade i sin vardag: i handlandet, hundrastandet, hälsandet på en granne. Det är en noggrann meditation av vardagen, det repetitiva, oansenliga och förbisedda. Det konstant pågående i rummet vi befinner oss i och vår ambivalenta hållning till det som upptar den största delen av våra liv: den inrutade vardagen. Berättelser och känslostämningar, sammankopplade i oscillerandet mellan det universella och det partikulärt personbundna kommer hos Catarina Ascencio Dahl till utryck genom ett besvärjande måleri, där drömvärldens logik dikterar skala, färg och form. Cirkeln är en ursprunglig geometrisk form som består av två moment, en punkt och en rotation kring punkten. Enhet och dualitet i samma form. Sara Mirzajanzadehs paljettcirkelcirkel är både helt abstrakt och fullt föreställande. Men det är inget mellanläge utan allt på samma gång. I den serie skulpturer Anna Åstrand visar har hon utgått från sin egen kropp. I spegelförverkligade avgjutningar har hon försökt att komma så nära sig själv som möjligt, bara för att uppleva hur när man kommer tillräckligt nära det man studerar börjar försvinna. Hennes palindromskulpturer förvillar perceptionen och eggar fantasin till logiska hopp. Även Vanja Lindberg utgår från sig själv när hon bygger sina miniatyrmiljöer och animationer, men här är det minnen som återskapas, objektifieras och omsätts i nya erfarenheter för att aldrig glömmas. Peter Larsson, liksom Vanja Lindberg, arbetar med animationer och publikationer. Animationer är ett uppslukande arbete som i sin slutliga form som film är fast förankrad i det linjära berättandet. Larsson vill med sin monitorinstallation öppna upp animeringsprocessen och samtidigt låta den visuella världen skapa nya och oväntade narrativa spår in i materialet. Även hos Tamara Henderson är den filmiska processen och iscensättningen i fokus. Hennes huvudsakliga medium är 16-millimetersfilm. Verket består av en 15 sekunders loop av en svenskproducerad cowboy westernfilm från 1970-talet. I dialog med animationspionjärer rullar projektorn samtidigt som påmonterade spritpennor drar streck över filmmaterialet. Bilden abstraheras, cowboyen luckras upp och till slut är filmen helt svart. Cirkeln är fullbordad. I den här publikationen vill vi fånga upp att många av konstnärerna arbetar med text och trycksaker, vi har därför utgått från idén om att sidorna i publikationen ska ses som ett utökat utställningsrum. Varje konstnär har bestämt innehållet och i samarbete med formgivaren Viktor Landström tagit ställning till hur deras uppslag ska gestaltas. På samma sätt aktiverar Parallella Programmet en annan aspekt hos 8 9

7 konstnärerna som grupp: det performativa, självorganiserade och samarbetsorienterade. Parallella Programmet kompletterar utställningen och öppnar möjligheten för det spontana, så håll utkik efter information. Jag vill tacka hela kandidatklassen: jag hoppas att utställningen som helhet kastar ett ljus på den fantastiska tid vi delat. Särskilt tack även till professor Eberhard Höll för allt stöd och vägledning och till Viktor Landström för denna publikations känsliga och spänstiga form. Avslutningsvis, liksom i e e cummings dikt där solen avbryter den koncentrerade övningen och glädjen och ivern tar över, tror jag att mitt i tumultet manifesteras det verkligt stora. Introduction by Diana Kaur, curator This year is the first time the bachelor s degree is issued at The Royal University College of Fine Arts (KKH). Accordingly it is the first graduation show for the bachelor program. I would like to welcome you all! Since 2007, with the higher educational reforms in accordance with the Bologna process being introduced in Sweden, the education at KKH has been restructured on many levels. Until now this has mainly been noticed inside the institution, but with this year s spring exhibition the school will showcase the first group of bachelor degree graduates. These students have worked in the knowledge that in order to continue onto the masters program, they will have to apply in competition with other applicants. This year, the college also launches a two-year masters program, open to all bachelor degree graduates. The object of restructuring has been to increase mobility between the 46 European countries, which are included in the Bologna collaboration by making it easier to compare academic degrees and thus increasing European competitiveness in the global market. Much of this is also about allowing for the possibility of comparing educational quality. This may become an interesting equation given the resulting effects of the competition to acquire students i.e. the trend towards profiling. How do you best succeed in guaranteeing that certain notions of quality are met when you have to hone a distinctive profile in order to retain students and attract new ones? Where does this quality lie and how is it to be measured? It is clear that there will be is an increased pressure on management and administration to produce comparable data, for the teachers and professors to follow a syllabus and for the students to think strategically. It is too early to say how this restructuring is going to effect education at KKH and subsequently the work of the artists. However I do hope that mobility will be consistent on all levels in order for interesting possibilities to open up for the new graduates to establish themselves and make a living from their artistic practice. 11

8 The loosening of old structures at the college is something, which this bachelor class has witnessed at close quarters. Perhaps this has contributed to a practice of open discussion and generosity which also has infused the development of the exhibition, and which I recognise in many of the works as well. Works such as in Calle Holck s homage to the actual affirmation. His machine is unreservedly enthusiastic about the simple universal fact that You are great! Positivity is also a driving force for Max Olofsson. In his wall painting he conjures up a number of figures and symbols in what can be interpreted as a tribute to all the worlds that inspire his work. Despite the fact that it is generally difficult, if at all desirable, to apply an overall theme on a student exhibition, a dramaturgic concept regarding the navigation of the exhibition space was devised; determined by the varying light conditions, established throughout the exhibition. The idea of proceeding from the sensibilities of light was born out of an issue of practicality, I asked: what is the best light condition for your work in the exhibition? The answer (which ranged from daylight, to dim and dark) became one of the parameters, which informed where respective works were to be placed and how they relate to other works in the room, as well as to the exhibition as a whole. According to the dramaturgy the exhibition begins in daylight, continues through to twilight and into the night s dark depths in order to allow the dawn to return in the opening up of a new light. The chronology had much to do with which studios were most appropriate for daylight illumination and which could be darkened down or dimmed accordingly, and with as little encroachment as possible. The fact that Theodore Trottner was working on a sound installation, which stage-set a 24 hour period in terms of emotion, also lent some weight to the matter. This pragmatism has been a consistent stance and is manifested in this manner both in terms of the functional as well as the poetical within the exhibition. In the poem by e e cummings which is cited above, a child is playing with blocks while the rain pours down outside the window. Absorbed in every letter, formed with courage and reflection, is the word DEATH spelt backwards. When play and earnestness are mixed in a natural way, existential questions are often aired with clarity. Most interesting art always lies near this notion. Without pretensions of making the exhibition fair I do wish however to send you on your way with a few words as you build your experience of the exhibition. Stop, Observe, Accept and Let go or SOAL is a mantra, which is used in Mindfulness. This is a broad and cherished method with roots in Buddhism. It has to do with the attendance of the senses, with living in the now, with letting go of the past and ceasing to worry about the future. From a societal perspective Marika Troili calls this attitude into question: If you stop worrying and just think about your own peace of mind don t you also stop thinking critically, taking responsibility and acting with the courage of your convictions? Doesn t the method actually create appeasement and marketadjusted resignation? In Virlani Hallbergs film Our global behaviour is psychopathic the psychological is also political. Interpersonal relationships reflect how we act in relation to each other, all the way up to the national level. What is looked upon as unfavourable characteristics and features is done so the world over and has to be eliminated, deprogrammed and erased. Linnea Sjöberg has been practising a personality exorcism since the autumn of 2009 and has succeeded in driving out her old self. GTD 4s810 stands for Getting Things Done For Satan and is a work in progress where Sjöberg step by step is transformed into a stereotypical businesswoman in terms of appearance, socially and psychologically. This performative investigation is about consciously developing those qualities, which the popular businesswoman symbolises cool control and status obsession. Who has the control in Carola Grahn s series of photos? Is it Grahn, who is the one holding the camera, or is it the undressed men? Her work examines the question of how she, in the capacity of a woman and artist, can expose power structures, which are bound up with gender while at the same time taking responsibility for the reactions, which are awakened both within herself and the model. Jenny Palén s visual world is striking and she sharpens all things pathos to its point, to its most dramatic, drastic and direct form. With laconic nostalgia for an age yet to come, she excavates into 12 13

9 the future, into memory, and memory to come, suggesting that the judgement, which will be passed down on our time will be unsparing. In the wake of secularisation, people s need for an elevated meaning in life remains open and disgruntled. Clara Gesang-Gottowt s series of paintings connect to the mythology and ritual of Nordic nature romanticism. The title of the series To ensoul nature to rule her plays upon how we have always animated nature through creation and ritual and how even today we try to organise our spiritual requirements into an active part of a lifestyle. As in the paintings of Gustav Samrelius it is not the individual painting, but the entire series, which holds the central theme. Here the subject has run aground and the only thing, which remains is to carry on an idea-based play with colour and form which actively plays on our emotional register. These are meditative paintings where the combination of basic geometrical forms and patterns guide the search for a verity, which is beyond that of logic. In contrast Theodor Forsbeck s paintings of lively colorations, build upon a number of references to various figures, ideas and narratives from popular culture and the occult. The subjects are endless and impossible to incorporate into one and the same composition. Anna Lidbjörk engineers the anecdotal and personal historicity in order to stage a more comprehensive investigation. The national identity and history of Sweden has been a recurrent theme and she often uses sources signalling authenticity to anchor the narratives in contemporary history. Karl David Larsson collects yarn and in his work he often proceeds from the collection in order to immerse in what is referred to as tacit knowledge, or knowledge which is concealed or transferred through experience and emotion rather than through words and theories. I ve been collecting yarn for some time now is the title of the work in progress which documents the collection, indexing and processing the yarn in various ways: as photography, installation and performance. The sculptures in Helena Wallberg s installations oscillate between being physical and mathematical bodies. The intensive blue swimming-ring-formed sculpture, for instance, brings the advanced geometrical form: torus to mind. Through the repetition of a form, such as the ball, in various materials and sizes, she attempts to approach the decanting of all meaning invested in it. Another Sisyphus work is Julius Göthlin s diptych, where hand painted paper is placed in a labyrinthine pattern in a laborious process of cutting and pasting. Within these strict lattice landscapes small people move, photographed in their daily routines: shopping, walking the dog or greeting a neighbour. This is a careful mediation on daily life, on that which is repetitive, insignificant and omitted: that which is constantly going on in whatever room we find ourselves in, and our ambivalent stance towards what makes up the largest part of our lives: the everyday-grid. Narratives and emotions: interconnected yet pending between the personal and the universal, is expressed in the evocative paintings of Catarina Ascencio Dahl. Here dream-world-logic dictates scale, colour and form. The circle is a primordial geometric form, which consists of two elements: a point and a rotation around it. Unity and duality represented in the same form. Sara Mirzajanzadeh s sequined circle is entirely abstract and fully representational at the same instance. There is no in-between but rather all at the same time. In the Anna Åstrand s series of sculptures the point of departure has been her own body. In castings, which are mirror implementations she has tried to come as close to herself as possible, in order to experience how when you get close enough the object of scrutiny begins to disappear. Her palindrome sculptures deceive perception and urge imagination to perform logical leaps. Vanja Lindberg too proceeds from herself when she builds miniature environments and animations. But here it is memory, which is being recreated, objectified and converted into new experiences never to be forgotten. Like Vanja Lindberg, Peter Larsson works with animations and publications. Animations are an all-absorbing work, which in its finalised form, as film, is firmly anchored in the linear narrative. With his monitor installation Larsson wants to open up the process of animation while simultaneously allowing the visual world to create new and unexpected narrative tracks in the material. With Tamara Henderson too the filmic process and staging is in focus. Her principal medium is 16-millimetre film. The work consists of a 15 second loop of a 14 15

10 1970 s cowboy film produced in Sweden. In dialogue with the pioneers of film animation the projector runs while mounted felt pens draw on the film material. The image is abstracted, the cowboy is broken up until finally the film turns black. The circle is completed. In this publication we wish to facilitate the fact that many of the artists work with written and printed mediums in their practice. Because of this we have continued from the idea that the pages of this publication are an extension of the exhibiting space. Every artist has decided the content and, in collaboration with the designer Viktor Landström, been committed to how their spread is configured. In the same vein the Parallel Program activates another facet of the artists as a group: the performative, the self-organised and the collaborative practice. The Parallel Program complements the exhibition and opens up to the possibility for the spontaneous. So keep an eye out for additional information. I wish to take this opportunity to thank the entire B.A. class. I hope that the exhibition, seen in its entirety, will shine a light on the fantastic time we have shared. I would especially like to extend my thanks to Professor Eberhard Höll for all the support and guidance and to Viktor Landström for the sensitivity and buoyancy of this publication. By way of conclusion and in returning to the poem of e e cummings, where the sun interrupts a concentrated undertaking, and joy and zeal take over, I believe that in the midst of turmoil the truly great becomes manifest. Translation by Hugh Curtis

11 18 Calle Holck 19

12 Modes of escape We stand in front of the gates, (the ocean). I see too many infinities, I say. Increased speed, enlarged views. Reality becomes unreal. But there is a pleasant scent of flowers here. Everything poured down over my eyes. It poured down from heaven. Not only like images, but like flesh stinking. And the sound. In a seemingly endless stream it poured, note seemingly endless. Yet I could not get rid of the feeling it was theatre. And they were full but they could not tell from what. Nothing more could fit. Just because something is in constant movement, it doesn t necessarily mean that it moves somewhere. We have to pay the bills. In comparison to the infinite, the change seemed just too small. First space was infinite, then infinite Capitalism, infinite Globalization, infinite ethical demands. All the infinities mentioned above are imaginary, none of them are really infinite. Infinity is a way to create passivity in society and a resignation towards the possibility to create a change. The expansion of the ethical universe due to globalization makes it seem impossible to change or resist. Responsibility has expanded, exploded, maybe it has ended or at least become endless, infinite. There is no action that could cancel this infinite responsibility. Nothing is enough. The statement I am aware that I can do nothing is the release from the infinite responsibility we as humans would otherwise carry. What seems to be left is ignoring, forgetting, dissolving. Live happily ever after? No, infinity is also the possibility. Beyond what we can imagine there is a change. Let us try to move that way. Repeat after me; My thoughts are just like clouds crossing the sky. I focus on nothing else than on the sensation of my breathing. If a thought comes to my mind I don t worry, I just let it pass by. I simply note the thought and let it go. I let those thoughts go. Then. They were no longer. They ceased to be. For a moment all went silent, completely silent. But there was a wonderful scent of flowers in the room. 20 Marika Troili 21

13 Two screen printed drawings from the book Buck Teeth Beerry 22 Peter Larsson. 23

14 24 Jenny Palén 25

15 26 Anna Åstrand, Feels like I m caught in the middle 27

16 Extracts from the script for Our Global Behaviour is Psychopathic, monologue for The Angel of Death (DÄ) Hell is other people. You unlike the others are outside of a system of illusions, or rather you are neither in it or outside of it. As you are neither inside or outside of death or life. The new race you are creating is forced to carry this knowledge. You are in between the self and the other. But unlike the others you have no choice but to stay there. You cannot move between the two as humans can. This behaviour, when it comes to humans, is described as a psychopathic behaviour, or in other words, a fucked up mind game. But for you it s normal. As if it wasn t enough she stopped to believe that her world could be outside of this world. Outside of all dreams of reaching beyond what doesn t exist. She s good, they re good. We re not good. A system of illusions. You have to do this to reach beyond this system. Other people might call your behaviour psychopathic but when it comes to a larger scale it is actually them who are misfits. Their global behaviour is psychopathic. Yours is not. Rainsford Hallberg

17 Quo vadis Det ska cirkulera, vara cirkulation, cirkulera det ena med det andra. Det ska det liksom. Det ena med det andra Det ena går i det andra. Där det ena släpper tar det andra vid. Eller hur? Jo det ena tar vid när det andra släpper. Det är skillnad. Det ena cirkulerar, medan det andra släpper. / Strindberg Tulldetektiven var sträng men renhårig. Han visste precis vem det var han skulle anhålla. Men man kunde bli förbannad på tjallisarna. Jag gav en exportliter te en som skulle ha bröllop, och två kilo fläsk dessutom. Han kom tebaka med tullen. Men då upptäckte jag att en låda med fin whisky hade försvunnit ur skogen. Det var bara han som visste var den fanns. Det var korta små flaskor. När jag kom in i stugan såg jag en sån där tom whiskyflaska under bordet. Jag gick fram och slog näven i bordet så gäddan fastnade i taket jo, sen klådde jag opp en. Det måste gå renhårigt till förstår du. Det gillade tullgubbarna också. Dom respekterade oss på sätt och vis för vi satte in liv och egendom på vårt äventyr. De där småtjyvarna, som stal från oss, satte ingen av oss värde på. Men det är andra tider nu. Nu kör tullen bara gamla kärringar till sjukhus. Det blir sådär, vet du. / Österman 30 Anna Lidbjörk 31

18 As much about repetition as it is about anything else plaster, enamel paint 12x35x35cm Untitled, detail iron, fabric, straps 120 x 35 x 120 cm 32 Helena Wallberg 33

19 City plan GH3 Vibrant, safe and functional In the new proposal for the city plan called GH3, the main goal has been to create a vibrant, safe and functional pedestrian environment that gives the city a more balanced growth. A modern structure that is well thought-out for reaching an effective society. By a good knowledge of the planning controls and building codes, careful analysis of the political and environmental urban form, effective communication with consent authorities and increasingly effective consultation with neighbours and local communities has set a good ground for this whole project. GH3 will foster the evolution of the city as a high quality, integrated, attractive and safe environment for all existing and future residents and visitors. The plan incorporates social, economic, community and infrastructure planning. The amalgamation and redevelopment of GH3 has a unique potential to significantly contribute to re-establish the city as an economic engine, bringing new jobs, retail services and affordable housing, which the city has lacked for decades. Two overview city-center visions is here presented to provide guidance for the proposed urban form and the new development controls of City plan GH3. City plan GH3 Section x207cm City plan GH3 Section x207cm 34 Julius Göthlin 35

20 The compiling of sound is the closest you can get to human charisma (and the easiest way to manipulate her). We scan and analyze our surroundings on a daily basis; unlike visual information, sound passes through our consciousness unhindered and almost unnoticed. Birds singing makes us feel safe, the sound of the ocean makes us calm. The daily noise from traffic, construction sites etc. We simply shut out from our perception. When it s dark every sound is clearer, maybe even a possible threat. With this in mind, I work with sound as a way to define a situation or space, using the subconscious impact it has on our emotions. I believe that sound affects its surroundings in a random and unpredictable manner, which allows it to become a natural part of its context. By letting go of control and working with the unforeseeable I try to leave the idea of the traditional, exploring different ways of human communication. Notes while listening: 36 Theodore Trottner 37

21 Ciao ciao guerrillas gusto 2007, akryl på mdf 122x118cm, 247x118cm 38 Catarina Ascencio Dahl

22 40 Theodor Forsbeck, tuschteckning 120 x 80cm 41

23 Hej Carola! Du vill att jag ska redogöra för vårt möte då du fotograferade mig för ditt projekt. Det har gått tre månader sen dess så jag har förstås glömt en del och jag har inte sett några bilder, förutom den du skickade nu tillsammans med din önskan om en redogörelse. Det måste ha varit en av de första bilderna du tog. Jag har sett nakenbilder på mig själv tidigare men här har jag en tydligt svullen penis och påbörjad erektion redan från första stund. Hur ser då resten av bilderna ut?! Min uppfattning har hittills varit att det nog inte märktes så tydligt när jag kände upphetsning. Men jag ska ta allt ifrån början. Jag kommer till den avtalade anrika möteslokalen klädd i mörk dubbelknäppt kostym, vit skjorta, slips och har med mig en dokumentportfölj. Efter en liten stund dyker du upp. En mycket attraktiv, snygg, slank, ung och säker tjej. Efter lite förklaringar inför fotograferingen ska jag ta plats i en stor fåtölj i rummet som påminner om ett gammaldags styrelserum. Snart förstår jag att du ensam ska sköta om det hela och du börjar med att be mig ta av kavajen och hänga den över ryggstödet. Jag ska också ta av mig skjorta och slips och dra ner byxorna. Det pirrar lite i maggropen när jag tänker på att jag ska posera här ensam framför dig. Eftersom du nämnt att en del bilder skulle vara delvis påklädda undrar jag om jag ska ha mina fina svarta nylonkalsonger kvar på mig och kanske byxorna över knäna, men du ber mig dra ner byxorna ända ner till skorna och även kalsongerna. Det blir en häftig start och känns både naket och utlämnande i en så öppen miljö ensamma bara du och jag och jag känner att det börjar växa lite mellan benen på mig. Kameran är uppställd ganska långt bort i rummet och du tittar noga hur jag sitter, testar med att ta några bilder och går fram och tillbaka mellan mig och kameran och gör olika justeringar. Efter lite ändringar skulle jag glida längre ner i stolen och sära på benen och så småningom även ta med handen på insidan av låret. I den här situationen, naken med särade ben, kändes det mycket påtagligt att könet kom väldigt mycket i fokus. Jag försökte tänka på annat än vad jag nu visade upp för kameran. Med ditt leende bredvid kameran började jag få litet problem att hålla allt på plats och när du ville att jag skulle sära mera på benen och ta med händerna i skrevet och uppmanade mig att se nöjd ut, undrade jag vad som var avsikten. Jag vågade inte fråga! Jag tänkte att det måste väl synas att jag håller på att få erektion, utan att jag rörde könet. Händerna skulle vara antingen på stolen eller på låret. Vid varje uppmaning att se ännu mera nöjd ut tog du flera bilder i rask följd och jag kände hur kuken växte mellan benen och uppför låret. Jag hoppades att det inte syntes att den reste sig, utan att det kanske såg ut som den vilade mot låret istället för mot stolen. Du verkade inte bry dig om det. Du sa ingenting om det och jag sa inget heller, dumt nog kan jag säga nu i efterhand. Så småningom skulle jag även ta av mig skor och strumpor och lägga bort byxorna så att jag var helt naken och kunde känna mig friare, som du sa. Nu, utan byxor runt benen, barfota och helnaken kändes det mycket skönt! Hade du sagt då att du ville se mig riktigt kåt med hårt stånd och att jag skulle runka av mig framför din kamera så hade jag mer än gärna gjort det! Egentligen inte så konstigt, tyckte jag, att jag höll på att bli uppkåtad av att fotograferas av en härlig tjej som hela tiden manade på. Var det för att göra mig upphetsad?! Jag var bara för blyg för att släppa loss utan din direkta uppmaning. Men senare blev jag osäker på vad jag höll på med och tankarna snurrade i huvudet, oproffsig modell, sexuella trakasserier, gubbsjuk så jag försökte skärpa mig. Jag visste inte riktigt om vi var klara, men du fick ytterligare en idé om att jag skulle ligga på bordet. Du riggade upp kameran alldeles intill. Jag minns inte orden, men du sa nåt om att jag såg ut som en obehaglig person man inte gärna skulle vilja träffa. Jag tog det positivt, som att jag gav dig det du ville ha. Samtidigt stod du så nära och såg att jag försökte hålla nere kuken mellan benen där jag låg 42 43

24 Thinking of you right now 44 Gustav Samrelius 45

25 Genom att gestalta tillfällen, platser, stunder och göra dem till objekt kan jag kontrollera dem och bevara dem. Mina minnen handlar sällan om märkvärdiga händelser, det är en vardag jag vill ta fasta på. Som luften i stugan på landet vid årets första besök. Eller hur jag mår när jag ligger och ser in i ett hörn en lång stund innan jag somnar. 46 Vanja Lindberg 47

26 To ensoul nature to rule her akryl på mdf 25x23cm, 35x43cm 48 Clara Gesang-Gottowt

27 Total eclipse Every day our minds are attracted by temptations and we get overwhelmed by greed propaganda. Beauty Magazines give readers tips on the mascara of the month that makes your lashes longer and thicker. Because you re worth it! Says an advertising slogan. Perez Hilton s blog gossips about what is in and out and the latest Paris Hilton accessories making all the headlines. We are encouraged by the confirmation of the eye, trying to reach a dream identity and chasing unattainable ideals. The receiver is tempted to ask for what one doesn t have and strive for better things. A better boyfriend, better car, better skin... We are attracted by the visual confusion- and seduction-tactics, which plays on our minds. In Las Vegas, this occurs 365 days a year. People are drawn into the city s hundreds of flashing neon casinos and are seduced to play on big dreams and profits. Visual attraction and brainwashing, glitter, glamour, smells, sounds, beauty and sex talk to us and create desire. Like magpies, we want to collect shiny objects! Sara Mirzajanzadeh s work communicates an instinctive seduction confirming these stereotypes of behavior, sexual interest, desire and the pursuit of the ideal. The circular installation that takes up an entire wall magnetizes and stuns its environment with a maximum bling bling effect. The circular shaped fabric, which is covered like an eclipse, of around 20 kg sequins and 6 kg of adhesive follow the mantra Less is more! Hell no, less is bore. Sara Mirzajanzadeh s work focuses around the topic of identity. She gives shape to and blends in with other identities, kidnaps nationalities and makes various split personality journeys. This experience sets the foundation for the work she creates. In this way she tries to identify prejudices and break these records of truth by activating the patterns and mindsets that exist. Material: Chador x 2, adhesive 6 kg, sequins 20 kg Text: Katrin Behdjou Arshi, freelance curator 50 SARAMIRZAJANZADEH 51

28 52 Karl David Larsson

29 I just want to thank all the Max -companies in the world. Thank you for picking great names! This is Max City. All Max -companies are welcome. Best regards / Max Olofsson 54 55

30

31 Untitled western loop, 15 seconds, edition Tamara Henderson 59

32

33 Catarina Ascencio Dahl Theodor Forsbeck Calle Holck +46 (0) Karl David Larsson Jenny Palén Gustav Samrelius +46 (0) Kungl. Konsthögskolan +46 (0) Box Flaggmansvägen Stockholm Clara Gesang-Gottowt Peter Larsson Linnéa Sjöberg +46 (0) Carola Grahn +46 (0) Anna Lidbjörk +46 (0) Marika Troili Julius Göthlin hotmail.com Vanja Lindberg Theodore Trottner +46 (0) Virlani Hallberg Sara Mirzajanzadeh hotmail.com Helena Wallberg +46 (0) Tamara Henderson Max Olofsson Anna Åstrand 62 kontakt/contact 63

34 c 2010, KKH, författarna och konstnärerna ISBN: Grafisk form/graphic design: Viktor Landström Omslagsfoto/cover photo: NiMal13 a.k.a. TalkOut Typsnitt/typeface: News Gothic Std Papper/paper: Scandia 2000 white, Galerie art gloss Tryck/printing: Jernström Offset, Stockholm Stort tack till/thanks to: Diana Kaur Eberhard Höll Viktor Landström Våra nära och kära Vaktmästarna Lärarna Professorerna Administrativ personal Canson Infinity Dramatens dekorverkstäder Flügger färg, Huddinge Flügger färg, Kungens kurva Jernström Offset Map Sverige AB Nylunds Konst & Ram Saltå Kvarn Stena Stål Stickit.se

35

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

världen väntar på dig

världen väntar på dig världen väntar på dig Bladins gymnasium Ibland kan det kännas svårt att bestämma sig för vad man vill göra resten av livet. Som tur är behöver du inte göra det heller. Men de vägval du gör idag kan forma

Läs mer

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott Idrottspsykologi för prestation och välbefinnande Fil.Dr Goran.Kentta@gih.se Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott 1 USOC SPORT

Läs mer

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012 The Gate Sunday September 23, 2012 The project goal is to bring users closer to different topics that can vary from literature to space science by placing them in different interactive scenes. Furthermore

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24 We love what we do Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Östersund Örebro Västerås Stockholm Vasa Click to edit Master subtitle style Click to edit Master subtitle style 3 Click

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

P2P Summit 2013. After Summit Report

P2P Summit 2013. After Summit Report P2P Summit 2013 After Summit Report The only cross functional, cross industry networking event looking at procurement and finance as an end-to-end process Did you miss out on P2P Summit 2013? Purchase

Läs mer

Kiruna 2012 10 14 Ellen Bergström, gick utbildningen på Ingesund 2007 2010 och nu verksam vid kulturskolan i Kiruna.

Kiruna 2012 10 14 Ellen Bergström, gick utbildningen på Ingesund 2007 2010 och nu verksam vid kulturskolan i Kiruna. Loreen Pogrzeba, doktorand vid Högskolan för Teknik och vetenskap i Dresden samt Freibergs Tekniska Universitet berättade alltså om sitt doktorandprojekt. Det handlar om att utveckla ett rörelseanalysverktyg

Läs mer

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg Automation Region Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder Stefan Paulsson Thomas Öberg Frontit Frontit är ett svenskt konsultföretag i gränslandet mellan Management & IT, som stärker sina kunders

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

.Eftertidning. Lördag 10 november

.Eftertidning. Lördag 10 november .Eftertidning En tidning för dig som är utställare Lördag 10 november BILDER FRÅN MÄSSAN 10 495* *TOTALT ANTAL BESÖKARE 2012 TORSDAG: 3 466 FREDAG: 4 187 LÖRDAG: 2 842 totalt antal besökare 2011: 10 129

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Kommunikation som verktyg

Kommunikation som verktyg Kommunikation som verktyg Barbara Evaeus WWF Manager Climate Communications Malmö, 14-06-10 Världsnaturfonden WWF En av världens ledande, ideella och partipolitiskt obundna miljö- och naturvårdsorganisationer

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

Please fill in the answers to questions 1.1 and 1.2 after having called up the respondent!

Please fill in the answers to questions 1.1 and 1.2 after having called up the respondent! Supplementary data Questionnaire (in English) Serial number:... Interviewer: 1. Introduction Please fill in the answers to questions 1.1 and 1.2 after having called up the respondent! 1.1 Gender 1.2 Postal

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Bruksamhälle. Museum i spinneri. Rydal är beläget vid Viskans strand strax norr om Kinna. Med dess välbevarade brukssamhälleskaraktär

Bruksamhälle. Museum i spinneri. Rydal är beläget vid Viskans strand strax norr om Kinna. Med dess välbevarade brukssamhälleskaraktär RYDALS MUSEUM Bruksamhälle Rydal är beläget vid Viskans strand strax norr om Kinna. Med dess välbevarade brukssamhälleskaraktär är Rydal av riksintresse. Fabriken är tillsammans med flera andra byggnader

Läs mer

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete.

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete. Agila kontrakt Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete DevLin, 2014 Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se http://blog.crisp.se/mattiasskarin mattias.skarin@crisp.se Copyright

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

POWER GOALSET. Att skapa magnetiska mål som funkar! Eller; en timme om allt och inget; högt & lågt, som ger eftertanke och riktning.

POWER GOALSET. Att skapa magnetiska mål som funkar! Eller; en timme om allt och inget; högt & lågt, som ger eftertanke och riktning. POWER GOALSET Att skapa magnetiska mål som funkar! Eller; en timme om allt och inget; högt & lågt, som ger eftertanke och riktning. OM MÅL Forskning visar att framgångsrika personer är mer framtidsorienterade

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 3 Adjec'ves. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 3 Adjec'ves. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ EPISODE 3 Adjec'ves Misi.se 2011 1 Dialogue Swedish Kallt... Hmm? Det är* kallt. Fryser du? Ja. Ahh... Det är varmt i Spanien...** Har du ingen varm jacka? Nej, den är gul.

Läs mer

ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR

ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR Det här är en sammanställning av 12 olika läxförhör utav engelska oregelbundna verb. Vi brukar ge 5 verb i läxa från årskurs 5 eller 6 och uppåt. Efter varje verbläxa ser förhören

Läs mer

Någon-filmer IofC. Tips om hur man ska spela in sin egen NÅGON film

Någon-filmer IofC. Tips om hur man ska spela in sin egen NÅGON film Någon-filmer IofC Tips om hur man ska spela in sin egen NÅGON film 1 Börja så här... 1. Tänk ut en sak som du irriterar dig över som någon borde göra något åt. 2. Kom på en lösning på problemet som blir

Läs mer

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte.

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Titel det första du kommunicerar till granskaren Ska vara kort max 100 tecken.

Läs mer

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Rebecca Popenoe, Fil.dr. Socialantropolog & Adjunkt, Karolinska Institutet Nätverket hälsa och demokrati, 8 februari 2013 Socialantropologi =

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

Photometric Diagnosis of Road Lighting

Photometric Diagnosis of Road Lighting Photometric Diagnosis of Road Lighting Do You know if Your Road Lighting fullfill the EUnorms according to CEN/TR 13201? -We can check it! Why Photometric diagnosis? Our principles in 4 steps Preparation

Läs mer

Biostatistics in bachelor program 2011

Biostatistics in bachelor program 2011 Biostatistics in bachelor program 2011 Antal erhållna enkätsvar: 9 1. To what extent do you think you have achieved the stated course goals? (1) Very small 2 22,2% (2) Small 0 0% (3) Fairly small 0 0%

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS Kjell Hansson Mild 1,2, Eduardo Figueroa Karlström 1, Lennart Hamberg 3 and Christer Törnevik 3 1. National Institute of Working

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC Copyright IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den Annsofie Petersson IDC 2 3 4 5 6

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Grafisk manual Nordea Private Banking. Luxemburg Luxemburg

Grafisk manual Nordea Private Banking. Luxemburg Luxemburg Grafisk manual Nordea Private Banking Luxemburg Luxemburg färger PB Gul PB Grå PB Grå dagspress Text/logotyp/ram/signatur CMYK: C=0% C=5% C=7% C=0% m=22% m=2% m=4% m=0% Y=100% Y=3% Y=5% Y=0% k=14% k=80%

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

Från inspiration till framgång

Från inspiration till framgång Från inspiration till framgång En kulturresa Stockholm, Oktober, 2013 Äntligen måndag I Stockholm I Oktober 2013 1 Hilti & Hilti Svenska AB Moderbolag: Hilti AG, Liechtenstein familjeägt Fokus på bygg-

Läs mer

Attityder och inställning till kronisk läkemedelsbehandling hos njurtransplanterade personer

Attityder och inställning till kronisk läkemedelsbehandling hos njurtransplanterade personer 1 Attityder och inställning till kronisk läkemedelsbehandling hos njurtransplanterade personer Annette Lennerling,, leg sjuksköterska, med dr Transplantationscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset GöteborgG

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34. 20 August 2012 27 August 2012

ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34. 20 August 2012 27 August 2012 ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34 20 August 2012 27 August 2012 Thanks to: Thanks to the SASSE product sponsors Lennart Bogren, our ever hard-working, never tiring premises administrator

Läs mer

new media integrated digital campaigns solal Awards

new media integrated digital campaigns solal Awards new media integrated digital campaigns solal Awards Summary: Landing page Facebook Digital banners Web page Inspirational blogs Mobile app Digital info & signage On site/facebook photo contest KAMPANJINLEDNING

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden på From Requirements in Excel - to development of profitable products Strategic Technology PRODUCT PRODUCT Market PLANNING MARKETING på Operational Product planning = Define and Develop Product marketing

Läs mer

Nordisk Patrull 5-kamp 2009 Checkpoint international

Nordisk Patrull 5-kamp 2009 Checkpoint international Nordisk Patrull 5-kamp 2009 Checkpoint international Uppdaterad 2009-05-27(JW/RA), inför tävling 2009-05-30 Idé & kontroll beskrivning: HOW FAST CAN YOU GET 20 TRAVELSTAMPS IN YOUR PASSPORT! Varje patrull

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Exempel 1 Bedömning A

Exempel 1 Bedömning A Exempel 1 Bedömning A A Good Life The thing that is most important to people in general is love. If you don t feel loved or give love to others, you will not feel any happiness in life. To feel important,

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

Enclosure to Analysis of UsabilityTest Project Casper

Enclosure to Analysis of UsabilityTest Project Casper Appendix 1b 1/8 Enclosure to Analysis of UsabilityTest Project Casper Internal receiver list Name Catharina Ahlström Kristina Fridensköld Role 2/8 1 INTRODUCTION... 3 1.1 PURPOSE... 3 1.2 SCOPE... 3 1.3

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

John Holmberg. Hållbar utveckling. Välbefinnande i framtiden. Välbefinnande idag. Ekonomisk. Ekogisk. Social

John Holmberg. Hållbar utveckling. Välbefinnande i framtiden. Välbefinnande idag. Ekonomisk. Ekogisk. Social NAS John Holmberg Klimatomställningen och det goda livet Konferensen: Arena hållbar stad, Göteborg, 6 nov John Holmberg Professor i fysisk resursteori och vicerektor vid Chalmers Ekogisk Social Ekonomisk

Läs mer