Bengt Hansson. Professor, fd avdelningschef, Construction Management Byggledare, kvalitetsansvarig under många år. Construction Management

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bengt Hansson. Professor, fd avdelningschef, Construction Management Byggledare, kvalitetsansvarig under många år. Construction Management"

Transkript

1 Myter och sanningar i byggbranschen! Bengt Hansson Professor, fd avdelningschef, Byggledare, kvalitetsansvarig under många år Byggnadsekonomi Samverkan mot en hållbar byggd miljö Construction management The academic area (and the department of) is dealing with the construction process (from design to property management) and its participants in a holistic view. Tools: Cost-Benefit Analysis Quality management Property Management Project Management Legislation Procurement Production Techniques Forms of Co-operation IT Facilities Management Environment CONSTRUCTION MANAGEMENT (CM)! Construction Process (Feedback) Design Construction Operation Reuse Agenda Höga byggkostnader? Höga boendekostnader? Styrande faktorer? Bruksvärdeshyres systemet? Vilka frågor som helst 1

2 utformning? yttre miljö, läge? Boendekostnader? produktionskostnad? upplåtelseform? Problem i byggandet? Vi har olika problembild! Media s problembild Byggföretagen tjänar stora pengar på höga byggkostnader. Vi har världens högsta byggkostnader. Byggföretagen tjänar pengar på byggfusk. Byggföretagen bygger inte för vanligt folk. Vi bygger högst standard i världen Osunda hus byggs Anbudskarteller vanligt förekommande Korta byggtider Ineffektiv bransch Hästhandlarbransch Stora vinster på lyxlägenheter Marknad i obalans Medarbetarekonflikter Många myter? Verkliga problem med att effektivisera byggandet Beställarna okunniga Vanligt med systemfel LIP-bidrag,. Politikernas agerande är förödande Mängd-pris kontrakt I stort sett alla beslut motverkar effektivisering (Undantaget bekräftar regeln!) Ålderdomlig samverkansstruktur Anställningssystemet kortsiktig utformning Varför samma area på rum? Statliga lån förutsättning för bostadsbyggande Krav för statliga lån utformning enligt God Bostad Detaljkrav i SBN67, SBN 80 osv Exempel på krav Föräldrarnas sovrum 12 kvm Sovrum för barn nr 1 10 kvm Sovrum för barn nr 2 7 kvm Kunden = Länsbostadsnämnden (till 1992) Byggnadens utformning Hisskrav (Varierar över tiden) Trapphusstorlek (2.4 m) Värmeisoleringskraven ökade successivt Minsta avstånd till grannhus finns sedan gammalt (Byggbestämmelserna = 1/3 brandskydd) 2

3 Boendekostnader Är höga byggkostnader en myt? Har vi världens högsta byggkostnader? Nej! Den är själva verket lägst i Europa och i klass med USA och Japan!!! Byggkostnader 1993(ECU) kr kvm Danmark 1286 Schweiz 1086 Tyskland 999 Österrike 987 Finland 941 Norge 844 Belgien 755 Sverige 704 Sverige har byggföretag som internationellt ledande! (Källa Rapport från Boverket och Uppsala Universitet) produktionskostnad? Kostnadsfördelning typhus(%) produktionskostnad? Entreprenad Moms 7 19 Byggherrekostnad Anslutningsavgift 1 2 Tomt 6 9 (Källa Byggkostnadsdelegationens direktiv) 3

4 Totala produktionskostnadens fördelning Fastighetsföretag i utveckling Utveckling i samhälle och arbetsliv Produktionsperspektiv under 60-talet Ombyggnadsperspektiv under 70-talet Spekulationsvågen under 80-talet Bromsad utveckling i början av 90-talet Kundfokusering från mitten av 90-talet Byggboom under första delen av 2000-talet Utveckling I samhället I fastighetsföretaget 1970-talet Växande industri Affärsorientering Produktionsinriktning 1980-talet Tillväxt Gott om kapital Kundorientering 1990-talet Krympande ekonomi Processorientering 2000-talet Växande servicesektor Gott m kapital Minskade subventioner Övriga byggherrekostnader 3,1% Moms 18,9% Fastighetsförvärv 2,9% Anslutningsavgifter 2,5% Totalentreprenadkostnad 72,6% Trender och händelser Planering i byggandet Skatteomläggning m m1990 Bostadssubventionerna slopas Kvalitetssäkring Miljösystem Kunden upptäcktes 1998 Omvärldsutveckling Några påverkande faktorer Miljonprogrammet Statliga subventioner som korrigerades efter hand Skatteregler som ändras efter hand Inflation och penningpolitik Boendekostnader som andel av hushållens konsumtion Land Andel(%) Sverige 32,4 Danmark 27,5 Finland 24,8 Tyskland 22,6. Spanien

5 Boendekostnad av total hushållskonsumtion 2003 Boendekostnadernas andel av disponibel inkomst Skatteomläggning mm 1990 Ökad mervärdesskatt Minskade avdragsmöjligheter Kraftigt reducerade subventioner Ökad fastighetsskatt Konsekvens av skatteomläggning m m1990 Byggkostnader har sjönk realt med 16 % perioden (Källa Boverket Rapport 1997:9) Skattetrycket på bostäder Skattetrycket på nya bostäder ca 60 % Total effekt ca 40% kostnadsökning 5

6 För stor del av byggandet gäller att Någon har ett behov En anlitas för att gör ritning som speglar behovet Sex i olika företag konstruerar Trettio företag producerar Varje projekt är ett unikt hantverk Hur mycket tjänar Byggföretagen? Marginalen har under många år legat i intervallet 0-2% (Av omsättningen) Antal boende per bostad Sverige 2.1 Danmark 2.1 Norge, Finland 2.5 Grekland 3 Ireland 3.5 Byggföretagen bygger inte för vanligt folk? Med bruksvärdessystemet följer att det ekonomiska utrymmet för nya bostäder inte finns där hyresnivån hålles ned av kommunala bostadsbolag. Bostadsrätt och enbostadshus har inte denna intäktsbegränsning. Därför byggs det för detta segment. Upplåtelseform? Samhällets övergripande styrning BBR Kommunalt planmonopol Bostadsbyggandet yttre miljö, läge? Upplåtelseformer Bostadsrätt 17% Hyresrätt 41% Ägande 42% 6

7 Strukturella hinder Bruksvärdeshyressystemet förhindrar byggande med hyresrätt Stafettverksamheten - Brist på samverkan Brist på förankring Svaga incitament för teknikutveckling Varför sänks inte byggkostnader? Några försök! o Miljonprogrammets industrialisering o Förenklat byggande o Byggkostnadsdelegationen o Industrialiserat byggande? Strategier för lägre kostnad! Förbättrad kompetens Högre teknisk kvalitet och förbättrad produktionsteknik Förbättrad konkurrens Industriell produktion Effektivare och resurssnålare byggande Förbättrad samverkan Ökade förvaltningsinslag Bättre förankring Bättre Byggherre Beteende Intäkt? Kundanpassning Nischbyggande Bruksvärdeshyra Lägenhetens beskaffenhet (storlek, rumsantal, utrustningsstandard) Förmåner knutna till lägenheten (gemensamma utrymmen etc) Övriga faktorer (läge, tillgång till kommersiell och offentlig service, miljö) Ineffektiv produktionsprocess? Volymelement en strategi! 7

8 Design Erection Foundations Manufacturin g work On site construction T i m e Weeks Precast concrete box units On cite construction Resursförbrukning vid volymelement respektive traditionell produktion % Subsequent Slutsatser och erfarenheter med volymelement Totala arbetstiden blir lägre än traditionell produktion Kortare byggtid än vid traditionell produktion Lägre arbetsplatskostnad Lägre byggkostnader Utvecklingspotential finns Byggkostnad vid traditionell produktion 1 miljon kronor/lägenhet exkl byggherrekostnader Kostnad Antal lägenheter Platsbyggt Fabrikstillverkning Fast kostnad Byggföretagen bygger inte för vanligt folk. Med bruksvärdessystemet följer att det ekonomiska utrymmet för nya bostäder inte finns där hyresnivån hålles ned av kommunala bostadsbolag. Bostadsrätt och enbostadshus har inte denna intäktsbegränsning. Därför byggs det för detta segment. Byggherren har nyckelrollen Bestämmer spelregler Köper tjänst men vill betala för produkt Entreprenören Utför tjänster (Bygger vad som helst) Borde leverera produkter inom många sektorer (Problemet är att beställare köper inte produkter) 8

9 Arkitekten? Är höga byggkostnader en myt? Döm själv! Vi har i vilket fall har vi de byggkostnader vi förtjänar! Idé- Svedalamodellen Idé/vision Sänka byggkostnaderna med 40% Ekonomi utan statliga subventioner Bättre samverkan mellan parterna Upphandling Hyresnivå 800 kr/m2 BOA (BOstadsArea) Lägenhetsarea som på 50-talet Funktionsgaranti 5 år Riskfördelning Tack för visat intresse! 9

7 INTERVJUER. Hur kan vi öka bostadsbyggandet?

7 INTERVJUER. Hur kan vi öka bostadsbyggandet? 7 INTERVJUER Hur kan vi öka bostadsbyggandet? Innehåll Förord: Det är dags att gå från ord till handling Lars Jagrén, chefekonom Sveriges Byggindustrier 3 Hård beskattning slår mot byggandet Bo Antoni,

Läs mer

200 000 hyresrätter. Dags att gå från ord till handling

200 000 hyresrätter. Dags att gå från ord till handling 200 000 hyresrätter Dags att gå från ord till handling 1 Innehåll Bostadsbristen är akut dags att gå från ord till handling! 3 1 Akut bostadsbrist kräver nationella mål för bostadsbyggandet 5 2 Varför

Läs mer

Vad kostar det att bygga bort bostadsbristen? Marknadsrapport

Vad kostar det att bygga bort bostadsbristen? Marknadsrapport Vad kostar det att bygga bort bostadsbristen? Marknadsrapport Oktober 21 Titel: Vad kostar det att bygga bort bostadsbristen?, Marknadsrapport, oktober 21 Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) Kontakt:

Läs mer

Vad kostar? Skåne bygger: Faktaunderlag

Vad kostar? Skåne bygger: Faktaunderlag Vad kostar? Skåne bygger: Faktaunderlag Skåne bygger kort om projektet I en överväldigande majoritet av Skånes kommuner, 25 av 33, råder bostadsbrist. Samtidigt byggs det färre bostäder i regionen än på

Läs mer

Boende för äldre till rimliga kostnader. Underlag till diskussionen om ett boendepolitiskt program för PRO

Boende för äldre till rimliga kostnader. Underlag till diskussionen om ett boendepolitiskt program för PRO Boende för äldre till rimliga kostnader Underlag till diskussionen om ett boendepolitiskt program för PRO ÄLDRES BOENDE IDAG OCH I FRAMTIDEN 3 Förord De allra flesta äldre vill bo kvar hemma i sitt eget

Läs mer

Bostadsbyggande. Hinder, hyror och åtgärdsförslag. Hyresgästföreningen 2013 11 05

Bostadsbyggande. Hinder, hyror och åtgärdsförslag. Hyresgästföreningen 2013 11 05 Bostadsbyggande Hinder, hyror och åtgärdsförslag Hyresgästföreningen 2013 11 05 Innehåll 1. Beskrivning av bostadsmarknaden 1.1 Inledning 1.2 Hyresrätten 1.3 Tre hörnstenar i det svenska systemet 1.4 Hyror

Läs mer

Student söker bostad Uppdrag nr 2 Översyn av studenternas bostadssituation enligt regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Boverket M2008/4791/A

Student söker bostad Uppdrag nr 2 Översyn av studenternas bostadssituation enligt regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Boverket M2008/4791/A Boverket Regeringsuppdrag Student söker bostad Uppdrag nr 2 Översyn av studenternas bostadssituation enligt regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Boverket M2008/4791/A Student söker bostad Boverket

Läs mer

Student söker bostad Uppdrag nr 2 Översyn av studenternas bostadssituation enligt regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Boverket M2008/4791/A

Student söker bostad Uppdrag nr 2 Översyn av studenternas bostadssituation enligt regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Boverket M2008/4791/A Boverket Regeringsuppdrag Student söker bostad Uppdrag nr 2 Översyn av studenternas bostadssituation enligt regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Boverket M2008/4791/A Student söker bostad Boverket

Läs mer

Eskilstunas bostadsmarknad - huruvida balans råder på marknaden

Eskilstunas bostadsmarknad - huruvida balans råder på marknaden Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 51 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Eskilstunas bostadsmarknad - huruvida balans råder på marknaden Författare: Sofie Sihver Handledare:

Läs mer

Presumtionshyror. Åtgärder för att öka byggandet av hyresrätter

Presumtionshyror. Åtgärder för att öka byggandet av hyresrätter 0 (11) Presumtionshyror Åtgärder för att öka byggandet av hyresrätter En utvärdering av systemet med presumtionshyror och förslag till stimulanspaket för att öka byggandet av hyresrätter med rimliga hyror

Läs mer

Bygger vi dyra bostäder?

Bygger vi dyra bostäder? 2005 Februari Bygger vi dyra bostäder? Do we build expensive residential building? Författare: Yoey Li Hilal Tümtürk Uppdragsgivare: Bygganalys AB, Liljeholmen Handledare: Åke Karlsson, Byggekonom Bygganalys

Läs mer

Vad behöver göras? en förstudie om levnadsvillkor och boende del fyra

Vad behöver göras? en förstudie om levnadsvillkor och boende del fyra Vad behöver göras? en förstudie om levnadsvillkor och boende del fyra Förord Den ekonomiska utvecklingen under senare år har medfört att många människor har fått det bättre samtidigt som vi upplever att

Läs mer

2006:2. Hur fungerar bostadsförsörjningen?

2006:2. Hur fungerar bostadsförsörjningen? 2006:2 Hur fungerar bostadsförsörjningen? MISSIV DATUM DIARIENR 2006-04-18 2005/393-5 ERT DATUM ER BETECKNING Regeringen Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 Stockholm Statskontorets rapport

Läs mer

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Inledning Bostadspolitiken handlar om människors välfärd Bostadspolitiken har traditionellt varit ett viktigt område för Byggnads, men under de senaste åren

Läs mer

Bostäder behövs. En rapport om bostadsmarknaden. Södermanland 2014. Rapport 2014:13

Bostäder behövs. En rapport om bostadsmarknaden. Södermanland 2014. Rapport 2014:13 Bostäder behövs En rapport om bostadsmarknaden i Södermanland 2014 Rapport 2014:13 BOSTÄDER BEHÖVS - EN RAPPORT OM BOSTADSMARKNADEN I SÖDERMANLANDS LÄN 2014 Titel: Bostäder behövs - En rapport om bostadsmarknaden

Läs mer

Utan fungerande finansiering stannar bostadsbyggandet

Utan fungerande finansiering stannar bostadsbyggandet Utan fungerande finansiering stannar bostadsbyggandet En djupanalys av bostadsbyggandets grundläggande villkor Slutrapport 2015-01-09 Sveriges Byggindustrier är en rikstäckande bransch- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Kommunerna och obalanserna på bostadsmarknaden

Kommunerna och obalanserna på bostadsmarknaden Kommunerna och obalanserna på bostadsmarknaden slutrapport från programberedningen Boendepolitik programberedningen Boendepolitik Svenska Kommunförbundet programberedningen Boendepolitik 118 82 Stockholm

Läs mer

Den svenska debatten om bostadsmarknaden

Den svenska debatten om bostadsmarknaden Hans Lind Hans Lind: The Swedish debate on the housing market KART OG PLAN, Vol 72, pp. 86 94. P.O.B 5003, NO-1432 Ås, ISSN 0047-3278 This article gives an overview of three current debates concerning

Läs mer

Belysningsfrågor i byggprocessen: Orsaker till brister och förslag till en förbättrad process. Peter Pertola

Belysningsfrågor i byggprocessen: Orsaker till brister och förslag till en förbättrad process. Peter Pertola Belysningsfrågor i byggprocessen: Orsaker till brister och förslag till en förbättrad process. Peter Pertola Bygg- och fastighetsekonomi Fastigheter och Byggande Kungliga Tekniska Högskolan Byggnadsteknik

Läs mer

Boverket Byggkostnadsforum. Skärpning på gång i byggsektorn!

Boverket Byggkostnadsforum. Skärpning på gång i byggsektorn! - Boverket Byggkostnadsforum Skärpning på gång i byggsektorn! Kapitel 1 Kostnaderna i byggandet kan sänkas med 40 procent Skärpning på gång i byggsektorn! Boverket mars 2009 1 Skärpning på gång i byggsektorn!

Läs mer

Schyssta bostäder behöver inte kosta skjortan

Schyssta bostäder behöver inte kosta skjortan Schyssta bostäder behöver inte kosta skjortan Schyssta bostäder behöver inte kosta skjortan! Det går att bygga attraktiva bostäder till en betydligt lägre kostnad än vad vi vant oss vid i Sverige. För

Läs mer

Size Matters! Stockholmsmarknadens trender i form av lägenhetsstorlekar MATHILDE LUNDH JESSICA NORDLANDER EXAMENSARBETE

Size Matters! Stockholmsmarknadens trender i form av lägenhetsstorlekar MATHILDE LUNDH JESSICA NORDLANDER EXAMENSARBETE Size Matters! Stockholmsmarknadens trender i form av lägenhetsstorlekar MATHILDE LUNDH JESSICA NORDLANDER EXAMENSARBETE Kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggsektorn Institutionen

Läs mer

Hinder på bostadsmarknaden på grund av lagar, regler och krav

Hinder på bostadsmarknaden på grund av lagar, regler och krav Hinder på bostadsmarknaden på grund av lagar, regler och krav - Möjligheten för konsumenter på bostadsmarknaden att efterfråga en bostad - Möjligheterna att bygga nya bostäder - Hur kan förutsättningarna

Läs mer

Bostadsbrist javisst!

Bostadsbrist javisst! Bostadsbrist javisst! Offentlig upphandling och konkurrens på byggmarknaden En rapport om höjda hyror, magert byggande, stigande byggkostnader och snabbt växande bostadsbrist. Pelle Oskarsson Caliber Film

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp B Bostadspolitik

Motioner och utlåtanden. Grupp B Bostadspolitik Motioner och utlåtanden Grupp B Bostadspolitik Stockholms arbetarekommuns representantskap 29-30 september 2012 2 Innehåll BX01 Partidistriktsmotion Bostadspolitisk motion... 5 B02 En social bostadspolitik

Läs mer

Bygg bort bostadsbristen

Bygg bort bostadsbristen Ola Nylander är professor på Chalmers, institutionen för Arkitektur, med ansvar för ämnet bostadens arkitektur. Nylander disputerade 1998 med avhandlingen Bostaden som arkitektur och har sedan dess skrivit

Läs mer

Är det motiverat att underlätta för hushåll med låga inkomster att äga sin bostad

Är det motiverat att underlätta för hushåll med låga inkomster att äga sin bostad Är det motiverat att underlätta för hushåll med låga inkomster att äga sin bostad - och hur ska det i så fall göras? av Hans Lind Anders Hellström Mikael Atterhög Han-Suck Song Rapport nr 23 KTHs Bostadsprojekt

Läs mer

Rapport 2009:10. Bostadsmarknaden i Dalarna 2009. Plan- och beredskapsenheten

Rapport 2009:10. Bostadsmarknaden i Dalarna 2009. Plan- och beredskapsenheten Bostadsmarknaden i Dalarna 2009 Plan- och beredskapsenheten Bilden på omslag: Kopparstaden, hyreslägenheter i massivträ, Kv. Hyttkammaren i Falun genom Mondo arkitekter. Foto: Nader Ghassemi. Tryck: Länsstyrelsen

Läs mer

Ålder och Bostad. - Kopplingar mellan demografi och prisutvecklingen på Stockholms bostadsmarknad

Ålder och Bostad. - Kopplingar mellan demografi och prisutvecklingen på Stockholms bostadsmarknad Ålder och Bostad - Kopplingar mellan demografi och prisutvecklingen på Stockholms bostadsmarknad Kandidatuppsats Lund Universitet Nationalekonomiska institutionen Adam Chrigström, 860119-4833 Handledare:

Läs mer