Välkomna till Framtidslandskapet!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkomna till Framtidslandskapet!"

Transkript

1 Välkomna till Framtidslandskapet!

2 Vad är meningen med projektet Framtidslandskapet? Framtidslandskapet är ett projekt som syftar till att öka samarbetet mellan myndighet och folk som bor och verkar i området kring Immeln för att driva landsbygdsutveckling. Vår övertygelse är nämligen att vi tillsammans kan ta till vara, förstärka och förnya det som redan finns här.

3 Varför just här? Här finns intressanta natur- och kulturområden med potential att locka fler besökare Här finns människor med engagemang

4

5 Målet med kvällen är att: Vi ska diskutera och identifiera styrkor och utvecklingspotentialen i området men också identifiera hindren och svårigheterna för att komma framåt.

6 Plan för kvällen Inledning. Vad kan Länsstyrelsen att bidra med? Mingelpaus Diskussioner i grupp Gemensam uppsamling

7 Skyddade områden Naturreservat (sex objekt) Natura 2000 (tre områden) Kulturreservat (Örnanäs) Djurskyddsområde (ett antal öar i Immelsjön) Naturminnen (sex punktobjekt) Skogliga Biotopskyddsområden Komet-programmet Naturvårdsavtal

8

9

10 För friluftslivet Kullaskogen (Skogssällskapet) Breanäs strövområde (Stiftelsen för fritidsområden i Skåne) Ekopark Raslången (Sveaskog) (Lerjevallen, Friluftsfrämjandet) Skåneleden (Stiftelsen för fritidsområden i Skåne/kommunerna) Kanotleden (saknar huvudman?) (Cykelleder) (Ridleder)

11

12 Projektstöd -nyttan till flera

13 Företagsstöd -nyttan till det enskilda företaget

14 Företagsstöd i Skåne

15 Sök ersättning inom Utvald miljö Våtmarker - Anläggning och restaurering av våtmarker - - Damm som samlar fosfor Kontakt: Anna Wolfhagen Kulturmiljöer - Överloppsbyggnader - Återuppbyggnad av trägärdsgård - Restaurera eller återskapa en stenmur Kontakt: Sara Aurelius eller Sara Svensson

16 Sök ersättning inom Utvald miljö Åkermark - Mångfaldsträda - Fågelåker - Anpassade skyddszoner - Restaurering av bevarandevärda eller svårbrukade åkermarker - Reglerbar dränering Kontakt: Cecilia Ingvarsson

17 Söka ersättning inom Utvald miljö Betesmark/slåtteräng - Särskild höhantering på slåtteräng - Bränning - Bete och slåtter på svårtillgängliga platser - Restaurering av betesmarker och slåtteräng - Mosaikbetesmarker och andra gräsfattiga marker Kontakt: Björn Olsson

18 Sök ersättning inom utvald miljö Specialinsatser för landskapets natur- och kulturvärden Kontakt: Fredrik Rydhagen Stängsel mot rovdjur Kontakt: Sara Svensson Läs mer om de olika insatserna på länsstyrelsens hemsida under fliken: Lantbruk/Landsbygd Jordbrukarstöd

19 Kurser/rådgivning TransforMAT, tidigare Smakplats hjälper småskaliga livsmedelsproducenter att utvecklas, över 850 skånska matföretag ingår TransforMATs nätverk. Med utbildning, ett brett kontaktnät och rådgivning i allt från produktutveckling till lagstiftning hjälper TransforMAT dig som företagare till hållbar tillväxt. Mer information Upphandlat inom Landsbygdsprogrammet, Bärkraft,

20 Kontroll och handläggningsenheten Administrerar EU:s jordbrukarstöd i Skåne och Blekinge Hanterar de stöd som är knutna till SAM ansökan Gårdstöd Miljöersättningar Kompensationsbidrag Delar av utvald miljö ( restaureringsstöd och mosaikmarker) Gårdsstöd inkomstersättning Miljöersättningar miljötjänst /arbete

21 Utbetalning av gårdsstöd och miljöersättningar i Skåne 2012 Glimåkra Örkened Hjärsås N:a Hjärsås S:a Emmislöv Vånga Oppmanna Resten av Skåne Totalt kr

22 Utbetalning av gårdsstöd och miljöersättningar i området kr kr Glimåkra Örkened kr Hjärsås N:a Hjärsås S:a Emmislöv Vånga kr kr Oppmanna kr kr

23 Stöd/ersättningar i Glimåkra församling Stöd/ersättning Antal Belopp Gårdsstöd kr Kompensationsbidrag kr Betesmarker och slåtterängar kr Cert. ekolog. prod./kretsloppsinr. prod kr Vallodling kr Natur- och kulturmiljöer kr Miljöstöd våtmarker och småvatten kr Våtmarker och småvatten kr Hotade husdjursraser kr Totalt kr

24 Vad kan vi göra för er? Information om stöd/ersättningar Telefonjour inför ansökan Öppet hus Fältvandringar om stöd/skötsel Enskild betesmarksrådgivning Restaureringsstöd Kontaktperson: Pyret Oveson ,

25 Var med och diskutera!