Utlandsstudier vid Handelshögskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utlandsstudier vid Handelshögskolan"

Transkript

1 Utlandsstudier vid GUIDE för läsåret 2014/2015 Senast uppdaterad

2 INNEHÅLL: Varför studera utomlands?... 3 Några ord från rektor... 3 Några ord från s koordinatorer... 3 Studera utomlands olika alternativ... 4 s utbytesavtal... 4 Avtal som inte administreras av... 4 Olika ansökningstider för olika avtal... 5 Åka som Free Mover?... 5 Behörighet Vem kan söka?... 6 Generella kriterier... 6 Specifika rekommendationer... 6 Ansökan Hur söker man?... 7 Förberedelser för ansökan... 7 Instruktioner för ansökan... 8 Anvisningar för ansökan till restplatser... 8 Urval Hur sker rankingen?... 9 Urvalskriterier... 9 När och hur får jag besked om ifall jag har blivit tilldelad en utbytesplats?... 9 Vad händer när jag har tackat ja till min utbytesplats? Kursval Hur får jag bostad? Behöver jag visum och uppehållstillstånd? Behöver jag teckna försäkring? Förhandsbesked och tillgodoräknande Hantering av tillgodoräknanden Programkoordinatorerna informerar Internationella koordinatorn informerar Tidplan Frågor? USBE s partneruniversitet & studieplatser... 16

3 Varför studera utomlands? Som student vid har du många olika möjligheter att under en längre eller kortare tid vistas i utlandet. För en stor del av våra studenter är utlandsstudier det självklara valet. Inte så konstigt, vi har massor av utbytesplatser att erbjuda så självklart ska du ta vara på chansen! Några ord från rektor har ett stort antal avtal såväl inom ramen för olika utbytesprogram som andra bilaterala avtal, vilket innebär att du som studerande vid har utmärkta möjligheter att förlägga delar av din studietid utomlands. Studier utomlands ger värdefulla erfarenheter för livet. Du får uppleva hur det är att leva och studera i ett annat land, du får goda kunskaper i ett främmande språk, du får se villkor för internationellt företagande och insikter i andra kulturella förhållanden. Allt detta är viktiga erfarenheter för ett framtida yrkesliv. Du som har möjlighet att studera utomlands, ta chansen! Du kommer knappast att ångra dig. Det visar våra erfarenheter från de studenter som under en eller två terminer lämnat Umeå för utlandsstudier. Lycka till med din ansökan! Några ord från s koordinatorer Intresset för utlandsstudier bland s studenter är stort, vilket vi är mycket glada för. För många är utlandsperioden en höjdpunkt i utbildningen, något man ser fram emot med stora förväntningar. Att du som student upplever din utbytesperiod som någonting positivt är därför mycket viktigt för oss. Majoriteten av s studenter åker ut som Erasmus- eller Nordplus-stipendiater. Många åker också via universitetets centrala avtal- eller fakultetsavtal till t.ex. Australien, Kanada, Kina, Sydkorea eller USA. Slutligen tar sig några ut helt på egen hand som s.k. free movers. Oavsett vilket sätt du väljer för att ta dig ut i världen får du stöd och hjälp från oss på. Vi som arbetar med utbytesverksamheten försöker förmedla information om vilka möjligheter som erbjuds dig som student både muntligen och skriftligen men framförallt via våra webbsidor om utlandsstudier. Ett stort ansvar för inhämtning av information ligger på dig som student. Det är en viktig del av förberedelsen inför utlandsvistelsen. Om "rätt" person söker sig till "rätt" universitet får vi en bättre urvalsprocess och det blir lättare för dig att kunna tillgodoräkna kurserna du har läst på bästa sätt när du kommer hem. Med önskan om en härlig studietid utomlands! Rebecca Arklöf, David Eriksson, Carina Åström, Rickard Lindberg, Monica Palmqvist och Gisela Taube Lyxzén.

4 Studera utomlands olika alternativ För dig som är student vid finns flera olika möjligheter att inom ramen för våra utbytesavtal ta dig ut i världen för en termin eller två. Här beskriver vi de olika möjligheterna samt de stipendier som är direkt kopplade till respektive utbytesprogram. s utbytesavtal s utbytesavtal kan alla som läser företagsekonomi, och i vissa fall nationalekonomi, inom program eller fristående kurs och som uppfyller vissa övriga krav söka (se Behörighet ). har i dagsläget utbytesavtal med ett 70-tal lärosäten; framförallt i Europa men även i Brasilien, Costa Rica, Hong Kong, Kanada, Kina, Ryssland och Sydafrika. För dig som student, sökande till något av s avtal, spelar det ingen roll vilken typ av avtal det rör sig om (Erasmus, Nordplus eller annat). Den enda skillnaden är ifall du har möjlighet att erhålla ett stipendium och i så fall vilket. s avtal kan indelas i följande kategorier: Erasmusavtal Erasmusavtal är utbytesavtal mellan europeiska universitet och högskolor. Som Erasmusstudent erhåller man ett stipendium om ca kronor för en termin, något som dock kan variera från år till år. Det är International Office vid Umeå universitet som ansvarar för Erasmus-stipendierna och ansökan görs online efter att du har blivit antagen till utbytet. Alla som är behöriga till Erasmusutbyte erhåller ett stipendium. Fr.o.m. läsåret 2014/2015 har även studenter som tidigare sökt, och beviljats ett Erasmusstipendium, möjlighet att söka stipendiet igen (tidigare kunde man bara beviljas Erasmusstipendium för utbytestudier en gång). Notera att utbytet måste ske på olika nivåer, d.v.s. du kan få ett Erasmusstipendium för utbyte på kandidatnivå, och ett för utbyte på masternivå. (Erasmus praktikstipendium kan man däremot få efter att ha erhållit Erasmus studiestipendium eller vice versa.) Nordplusavtal Nordplus är nordiska ministerrådets program för studenter, lärare och administratörer inom högre utbildning. Som utbytesstudent inom Norden har man möjlighet att erhålla ett Nordplus-stipendium om ca 180 per månad plus resebidrag (resebidragets storlek varierar beroende på land). Antalet Nordplus-stipendier är begränsat, vilket innebär att man inte är garanterad ett stipendium. I många fall kan dock ett Erasmus-stipentium erhållas i stället. Beslut om stipendietilldelning för nästkommande läsår sker normalt i slutet på juni månad. Du behöver inte själv ansöka om ett stipendium utan detta sker via s internationella koordinator. Som ekonom reser man inom NORDPLUS-nätverket "NOREK". Övriga bilaterala avtal Alla utbytesavtal är per definition bilaterala (avtal mellan två parter). De avtal som inte omfattas av något specifikt utbytesprogram har vi i listan över partneruniversitet valt att benämna endast "bilaterala". Till dessa avtal finns i regel inget stipendium kopplat. Befrielsen från betalning av terminsavgifter ses som ett mycket förmånligt stipendium i sig. Är du intresserad av att på egen hand söka stipendiefinansiering kan du t.ex. testa allastudier.se. Övriga möjligheter till stipendier via Per & Eivor Wikströms stiftelse Stiftelsen är skapad genom en generös donation till och syftar till att främja olika former av utbyte med fransktalande länder. Information om behörighet för att ansöka om ett stipendium, ansökans innehåll, ansökningstider etc. finner du på s webb. Observera att ansökan till stiftelsen måste vara inlämnad före avresa då stipendier ej beviljas i efterhand. Avtal som inte administreras av Centrala avtal och fakultetsavtal Centrala (universitetsövergripande) avtal kan alla studenter vid Umeå universitet söka. Fakultetsavtal kan endast studenter inom aktuell fakultet söka. Du som är handelshögskolestudent kan m.a.o. söka de utbytesplatser som Samhällsvetenskaplig fakultet erbjuder. Ansökningshandlingar och ansökningstider är normalt desamma för dessa bägge typer av avtal och info om detta finner du hos International Office.

5 Olika ansökningstider för olika avtal Sista ansökningsdag för s utbytesplatser ligger ca tre månader efter sista ansökningsdag till de centrala/fakultetsövergripande avtalen. På så sätt har du möjlighet att söka och få besked om ev. antagning till centralt/fakultetsavtal först för att sedan söka s utbytesplatser. Observera dock att du inte har rätt att söka s utbytesavtal om du har blivit antagen och tackat ja till en central utbytesplats avseende samma tidsperiod. Åka som Free Mover? Ett alternativ till att studera utomlands via utbytesavtal är att ansöka om utlandsstudier helt på egen hand; som s.k. "free mover". Det kan man välja att göra av olika anledningar: En är förstås att man vill studera vid ett lärosäte som varken, universitetet eller fakulteten har utbytesavtal med. En annan kan vara att man inte fått en plats vid det universitet man sökte till och därför vill ansöka på egen hand i stället. Att åka som free mover innebär ett betydligt större ansvar och arbetsinsats för dig som student. Du kontaktar själv de lärosäten du är intresserad av och ansöker som reguljär student. I de flesta fall betalar du också en studieavgift. Avgiften varierar mellan länder och lärosäten. Viktigt innan du bestämmer dig är att kolla med CSN så att universitetet/skolan du valt är godkänd samt hur mycket du får låna till terminsavgiften (utöver ordinarie lån). Som free mover har du samma rätt som avtalsstudenter att ansöka om förhandsbesked respektive tillgodoräknande av de kurser du läser utomlands. Läs mer under rubriken Förhandsbesked och tillgodoräknande. Obs! Även om man som free mover sköter alla förberedelser kring utlandsvistelsen helt på egen hand är man skyldig att kontakta såväl sin program-/ämnesstudievägledare som s internationella koordinator innan avresan. Detta är en förutsättning för att registrering ska kunna ske.

6 Behörighet Vem kan söka? Utlandsstudier inom ramen för s utbytesavtal kan i första hand sökas av den som är antagen till studier inom ämnet företagsekonomi eller nationalekonomi. Även studenter med statistik som huvudämne är välkomna att söka utbyte via s avtal (dock finns inga avtal som är specifikt skrivna inom ramen för ämnesområdet statistik). På listan över s partneruniversitet framgår vilka avtal som gäller för studier i nationalekonomi. Om inget anges gäller att avtalet gäller för studier i företagsekonomi. Det kan dock även finnas möjlighet att läsa kurser i nationalekonomi och/eller statistik vid de lärosäten där avtalet i första hand innefattar företagsekonomi. Detta gäller främst de avtal där motparten är ett universitet, då Business Schools inte alltid erbjuder kurser i nationalekonomi/statistik inom ramen för sina utbildningar, framförallt inte på högre nivåer. Generella kriterier Följande gäller för generell behörighet till utbyte vid Umeå universitet: 1. Du ska vara registrerad på kurs/program vid Umeå universitet vid tiden för ansökningstillfället. 2. Du ska bedriva studier på heltid vid ansökningstillfället. (Undantag kan i vissa fall göras för studieuppehåll.) 3. Du ska ha genomfört minst ett års heltidsstudier med godkänt resultat vid tiden för avresa. (Undantag kan i vissa fall göras för studenter som läst vid annat universitet/högskola tidigare, såsom t.ex. antagna till senare del av program.) Följande gäller för generell behörighet till utbyte vid (utöver ovanstående): 1. Du ska vara antagen till något av s utbildningsprogram eller fristående kurser vid tiden för ansökningstillfället. 2. Du ska ha genomfört minst 60 högskolepoäng med godkänt resultat (A och B-kurs) inom ämnet företagsekonomi om du tänker studera företagsekonomi utomlands. Alternativt minst 30 högskolepoäng (A-kurs) inom ämnet nationalekonomi om du tänker studera nationalekonomi under utbytet. 3. Du ska ha genomfört dina hittillsvarande studier i normal studietakt. 4. Om du blivit antagen och tackat ja till en utbytesplats via universitetets eller fakultetens avtal är du inte behörig att ansöka om utbytesplats via. Specifika rekommendationer Följande rekommendation gäller avseende tidsperiod/er för utlandsstudier inom ramen för s 4-åriga Civilekonomprogram: 1. Civilekonomprogrammet: Utbyte rekommenderas under terminerna 5 och/eller 6 (valbara kurser samt C- nivå) alt. termin 7 (D-nivå). 2. Civilekonomprogrammet med Service Managementinriktning: Utbyte rekommenderas under termin 6 (C-nivå tjänstemarknadsföring samt valbara kurser) alt. termin 7 (D-nivå). 3. Civilekonomprogrammet med internationell inriktning: Utbyte rekommenderas under terminerna 5 (valbara kurser samt C-nivå) alt. termin 7 (D-nivå). 4. Civilekonomprogrammet med handel- och logistikinriktning: Utbyte rekommenderas under termin 6 (valbara kurser) alt. termin 7 (D-nivå). Följande rekommendation gäller avseende tidsperiod/er för utlandsstudier inom ramen för s 2-åriga masterprogram: 1. Termin 3: Minor in Business Administration: Kurser på masternivå inom ämnet företagsekonomi. Kontakta din programvägledare om du är osäker på vilka möjligheter som gäller till utbyte på magisternivå inom ramen för just din examen. Notera att du som ansöker om utbytesstudier för din 7e termin inom något av våra Civilekonomprogram, eller 3e terminen inom något av våra masterprogram, måste vara noggrann när du väljer de universitet du söker till. Du måste vara uppmärksam mot partneruniversitets terminstider. Du måste återvända i tid till Umeå när vårterminen

7 startar för att registrera dig till Examensarbete/Masteruppsats. I listan över våra partneruniversitet under "Read Info" hittar du information om det är så att terminstiderna/tentamensperioderna avviker. Ansökan Hur söker man? Att ansöka om utbytesstudier ska inte vara en krånglig eller besvärlig process. Här har vi samlat det du behöver veta för att göra en bra ansökan till s utbytesplatser. Förberedelser för ansökan En väl genomtänkt ansökan kräver en del förberedelser. Glöm inte att den tid du lägger ner på förarbetet är väl investerad! Följande informationskanaler vill vi rekommendera att du använder dig av: Behörighetskriterier: Innan du börjar med din ansökan är det viktigt att du kontrollerar så att du uppfyller kraven för behörighet. Kontakta oss på om du är tveksam eller har frågor kring detta. Listan över våra partneruniversitet: Notera viktig information under Read Info. Utbytesuniversitetens hemsidor: Lär känna de universitet du är intresserad av! Skriftligt informationsmaterial: I s studievägledarkorridor har vi samlat det informationsmaterial (kurskataloger, studieguider etc.) som vi får in från våra partneruniversitet. Utlandsstudierapporter: Hemvändande studenters personliga reflexioner. Rapporterna innehåller många oumbärliga tips av praktisk såväl som studierelaterad karaktär. STARS: En nationell databas för studentrapporter. Vem är Var?: Kontaktinformation till handelshögskolestudenter som är och har varit på utbyte de senaste åren. Tveka inte att kontakta dem! Vem är Här?: Kanske den bästa informationen du kan få om det/de universitet du är intresserad av får du från våra internationella studenter här i Umeå. Kontaktinfo kan du få på Studentexpen eller av s koordinator för inkommande utbyte. Är du intresserad av att bli "Buddy" för en internationell student, hör av dig till International Office. Länkar till ovanstående informationskanaler (om annat ej anges ovan) finner du på s webb för utlandsstudier.

8 Instruktioner för ansökan Ansökan till s utbytesplatser sker via s webbtjänst för utlandsstudier med deadline 1 mars för nästkommande läsår. Du bör söka till fler än ett universitet och kan lägga in upp till sex alternativ i din ansökan där du anger alternativen i prioritetsordning. Om två eller flera av dina alternativ är likvärdiga, nämn det i ditt personliga brev. Har du endast ett önskemål, motivera då detta. Ju mer exakt information vi får, desto lättare blir det att försöka beakta allas önskemål så långt det är möjligt. Observera att om du blir antagen till ett högre prioriterat alternativ stryks dina lägre prioriterade alternativ automatiskt. Utöver att skicka in och skriva ut din officiella ansökan via webbtjänsten ska du lämna/skicka in följande dokument till oss: 1. Personligt brev där du motiverar varför du söker utbytesplats (max 1 A4, på svenska alt. engelska.) Infoga gärna ett foto i ditt brev. Ange vilken typ/nivå av kurser du avser att läsa under dina utlandsstudier; Företagsekonomi C/D-nivå (eller Nationalekonomi) och/eller valfria kurser. Tänk på att ansökans utseende berättar en hel del om dig själv. Underskatta därför inte betydelsen av en bra utformad ansökan! 2. CV, valfri utformning. 3. Eventuella övriga meriter du vill åberopa. Det kan vara intyg om språkkurser, intyg om deltagande i buddyprogrammet eller andra åtaganden med internationell prägel, engagemang i studentföreningar eller ideellt arbete utanför universitetet. Kort sagt sådant som du tror kan ha positiv betydelse för en studievistelse utomlands. Checklist: 1. Skapa en användare och registrera din ansökan i webbtjänsten senast 1/3. Använd din adress vid registreringen. All info från skickas endast till den. 2. Skriv ut din ansökan i webbtjänsten (pdf) och signera. 3. Bifoga i pappersformat ett personligt brev och en CV. 4. Alla ev. övriga meriter du vill åberopa skall vara dokumenterade, t.ex. med språk- och arbetsintyg (överväg vilka meriter som är relevanta). 5. Allt som är i pappersformat enl. ovan (utskriven signerad ansökan, brev, CV, ev. övriga meriter) lämnar du till s internationella koordinator (alt. någon annan i studievägledarkorridoren) innan indikerat datum på webbsidan för utlandsstudier. 6. Glöm inte att utlysningen gäller ansökan för nästkommande höst- och vårtermin alt. hela läsåret. OBS! Om du ansökt och blivit antagen till en utbytesplats via ett centralt eller fakultetsspecifikt avtal är du inte behörig att ansöka om utbytesplats via. Är du reservplacerad till en central/fakultetsspecifik utbytesplats är du välkommen att ansöka men du måste ange att du står som reserv i ansökan. Anvisningar för ansökan till restplatser Utlysning av vårterminens restplatser sker normalt i september. Ansökan till restplatser sker på annat sätt än ansökan i ordinarie ansökningsomgång. Se alltid aktuell info om ansökningsförfarande på vår utlandsstudiewebb under rubriken Ansökan.

9 Urval Hur sker rankingen? Urvalskriterier Urval sker på basis av ansökan, varvid hänsyn tas till studieframgång (ifråga om avlagda poäng samt normal studietakt i första hand, betyg i andra hand) men även till övriga meriter som åberopas. Förutom detta tas hänsyn till motiv för utlandsstudierna, språknivå samt möjlighet till relevanta kurser vid utbytesuniversitetet. Samarbetsparterna har på förhand kommit överens om vilka ämnesmässiga kriterier som bör vara uppfyllda. Det gäller även kravet på tillräckliga språkkunskaper. Allmänna kriterier Utbytesstudierna skall ingå i examen och ska inte förlänga studietiden. Ansökan om utbyte efter minst två års genomförda studier vid Umeå universitet prioriteras före ansökan om utbyte vid tidigare tidsperiod. Anledningen till att du bör ha kommit en bit in i din utbildning innan du ansöker om utbyte är dels att du har hunnit skaffa dig värdefulla erfarenheter av universitetsstudier på hemmaplan innan du testar ett helt nytt akademiskt system i utlandet, dels att de flesta partneruniversitet förutsätter att du har läst minst två år vid hemuniversitetet innan ankomst. Studerande som tidigare tilldelats en utbytesplats genom prioriteras lägre i urvalet. Andra utlandserfarenheter, t.ex. utlandsstudier under gymnasietiden, språkresor etc. betraktas enbart som en merit. För sökande inom Nordplus gäller att studier på magisternivå prioriteras före studier på kandidatnivå. Svenska medborgare prioriteras före finska medborgare för studier i Finland. Vid urvalet beaktas möjliga alternativ som de sökande angivit. Vid konkurrens om platserna är målet att så många kvalificerade sökanden som möjligt skall kunna beredas möjlighet till utbyte. Motiv Ditt personliga brev bör ge oss en klar uppfattning om varför du vill studera utomlands. Du bör också motivera dina valda alternativ, framförallt förstahandsvalet. Språkkunskaper Studierna utomlands bedrivs antingen på engelska eller på respektive lands språk. God språkfärdighet är följaktligen ett krav. Du ska kunna följa undervisningen, prestera skriftligt och muntligt samt tentera på aktuellt språk. Det är dock inte hela världen om du känner dig lite ringrostig. Det brukar lossna tack vare de språkkurser som de flesta universitet erbjuder i samband med terminsstart. En annan möjlighet är förstås att vistas en tid i landet före utbytets början. Relevanta kurser Det grundläggande kravet för att utdela ett Erasmus- eller Nordplusstipendium är tillgodoräknandet av studierna. Detta innebär att betydelsen av att tillgodoräknande kan ske är avgörande för stipendiet. Antagning Vad händer när jag blivit tilldelad en utbytesplats? När och hur får jag besked om ifall jag har blivit tilldelad en utbytesplats? Besked om tilldelning av platser sker på angivet datum i webbtjänsten. Observera att du måste avge ditt svar senast det datum som anges som "sista svarsdag". I annat fall förlorar du din nominering och platsen tilldelas annan sökande.

10 Vad händer när jag har tackat ja till min utbytesplats? När du tackat ja till din utbytesplats är du vår nominerade student till aktuell plats. Den slutgiltiga antagningen görs av det mottagande universitetet. Antagen "på riktigt" är du först när du har skickat in dina ansökningshandlingar och fått en bekräftelse från partneruniversitetet. Att mottagande universitet väljer att inte acceptera studenter som vi har nominerat är dock ytterst ovanligt. Efter att du har accepterat vår nominering meddelar vi dina kontaktuppgifter till partneruniversitetet. Därefter brukar det dröja upp till några veckor innan du får information om ansökningsprocessen från din kontaktperson på universitetet, oftast via e-post. Alternativt skickas informationen till oss varefter vi vidarebefordrar den till dig. Observera att vissa universitet endast tillhandahåller information och ansökningshandlingar online. När kontakten etablerats mellan dig och utbytesuniversitetet är det Ditt ansvar att skicka in aktuella ansökningshandlingar i tid innan sista ansökningsdatum. En kort tid efter det att du tackat ja till vår nominering kommer du även att få ett mail från oss på med diverse praktisk information (stipendieansökan, försäkring, kontaktuppgifter till övriga nominerade studenter m.m.). Per post kommer du att få ett intyg som bekräftar att du är nominerad till aktuellt lärosäte under aktuell tidsperiod samt ett intyg om att du är försäkrad via universitetets gruppförsäkring för utresande utbytesstudenter; Student UT. Kursval Så snart kursutbudet för kommande läsår blir tillgängligt bör du sätta dig in i detta och fundera på vilka kurser du vill läsa. Du kan då ansöka om "förhandsbesked" (läs mer om förhandsbesked nedan). Information om hur du gör för att ansöka till kurserna får du från mottagande universitetet. Hur får jag bostad? Det mottagande lärosätet ska på ett eller annat sätt hjälpa till med bostadsanskaffning. Det kan vara allt ifrån att studentbostad på campus är garanterad till att man bara får kontaktuppgifter till bostadsbolag eller privatpersoner som hyr ut bostäder under en begränsad period. I vissa fall erbjuds rum i värdfamilj. Var beredd på att standarden på studentbostäder i många fall är betydligt lägre än vad vi är vana vid. Observera att du i en del fall kan vara tvungen att betala förskott/garantiavgift för boendet. Se vidare i studentrapporterna på s webb.

11 Behöver jag visum och uppehållstillstånd? Som studerande behöver du inte visum till EU/EES-länder och endast i undantagsfall behövs uppehållstillstånd. I vissa fall krävs en redogörelse över hur du avser finansiera dina studier i landet. Du behöver då ett intyg från CSN om att du är berättigad till studielån. Du kan även behöva ett intyg om att du beviljats studieplats och erhållit ett stipendium. Slutligen skall du kunna visa upp giltig sjukförsäkring. Ett råd är att du tar med dig ett antal passfoton, vilket brukar behövas i olika sammanhang. Kontrollera noggrant vilka handlingar "ditt" utbytesuniversitet kräver att du bifogar ansökan då detta är väldigt varierande. Du som är antagen till en utbytesplats vid ett universitet i icke EU/EES-land får den information du behöver gällande visum från utbytesuniversitetet. För övrig information om visum och uppehållstillstånd, kontakta Migrationsverket. Behöver jag teckna försäkring? Information om försäkringsmöjligheter samt specifikt om "Student UT"; Umeå universitets samlade försäkring för utresande studenter inom avtal, finner du på Kammarkollegiet.se Det är viktigt att kontrollera om denna försäkring är tillräcklig för dig eller om du behöver teckna en kompletterande försäkring. Notera t.ex. att försäkringen endast gäller i ditt värdland. Så har du tänkt resa utanför värdlandet behöver du kontrollera angående försäkring. Extra studiemedel för reseförsäkring kan sökas hos CSN liksom extra lån för resan. CSN har även en särskild försäkring att erbjuda utlandsstuderande. Obligatoriska försäkringsavgifter vid universitetet kan i vissa fall tillkomma. Du som reser inom EU/EES/Norden eller till Schweiz, glöm inte att ta med dig ditt sjukförsäkringskort ( EU-kortet"), vilket ger dig rätt till nödvändig sjukvård i landet du studerar i. Kortet kan du enkelt beställa på forsakringskassan.se under utomlands. Beställ kortet i god tid då du ibland behöver skicka med en kopia på kortet när du skickar in ansökan till värduniversitetet.

12 Förhandsbesked och tillgodoräknande För att dina kurser lästa i utlandet ska tillgodoräknas på ett för dig önskvärt sätt när du kommer hem är det viktigt att du redan innan du väljer kurser har satt dig in i hur det hela fungerar! Förhandsbesked ansöker man om innan man startar sina studier vid det utländska lärosätet. Tillgodoräknande ansöker man om när studierna är slutförda och man kan presentera ett betyg, s.k. "Transcript of Records". Att ansöka om förhandsbesked har flera fördelar: Du vet redan i förväg hur de kurser du valt att läsa kommer att kunna tillgodoräknas. Du har möjlighet att ändra kursval om kurserna inte kan tillgodoräknas som du önskar. Du kan ansöka om förhandsbesked för fler kurser än du kommer att läsa. Då har du goda marginaler när du ska göra ditt slutliga kursval vid ankomst, om kurser ställs in eller scheman krockar. Det blir enklare för alla parter när det slutliga tillgodoräknandet ska göras vid hemkomst. OBS! Efter studiernas avslutande ansöker man endast om tillgodoräknande, även i det fall man inte har ansökt om förhandsbesked innan. Hantering av förhandsbesked och tillgodoräknande Hanteringen av förhandsbesked om tillgodoräknande hanteras via s webbtjänst för utlandsstudier. Tjänsten är "självinstruerande". Läs igenom den information som ges i webbtjänsten samt informationen om tillgodoräknanden nedan innan du lägger in din ansökan. Ansökan om tillgodoräknande (efter slutförda studier) görs till Studentcentrum/Examensenheten vid Umeå universitet. I det fall att kurserna rekommenderats i förhandsbesked kommer detta att delges examensenheten i form av ett yttrande från oss på. Detta innebär att du kan känna dig trygg med rekommendationerna som getts i förhandsbeskedet från oss trots att beslutet om tillgodoräknande (liksom inrapportering av tillgodoräknade kurser i Ladok) kommer att ske vid examensenheten. Programkoordinatorerna informerar För att göra en ansökan om förhandsbesked resp. tillgodoräknande som passar dig på bästa sätt krävs att du är medveten om vilka krav som gäller för just din examen. Tänk gärna några terminer framåt i tiden när du planerar dina utlandsstudier. Den kurs/er du avser att läsa i Umeå när du kommer hem kanske inte ges den terminen? Kanske det är möjligt att hitta en motsvarande kurs utomlands? En god idé är därför att studera kommande läsårs kursutbud. Diskutera detta med din programkoordinator innan du ansöker om förhandsbesked. De olika typerna av tillgodoräknade du kan ansöka om är följande: Valfri kurs Ska du ansöka om ifall du avser att läsa en kurs som utgör valbara poäng i din examen (oavsett ämne). Detta innebär ett erkännande av kursen såsom kurs på universitetsnivå. Kursen kommer att presenteras med originaltitel på din studiemeritförteckning och i ditt examensbevis. Ämne och nivå För att t.ex. uppfylla examenskravet på minst 90 hp i huvudämnet för en Civilekonomexamen kan du ansöka om förhandsbesked/tillgodoräknande av ett visst ämne på en viss nivå, såsom t.ex. företagsekonomi C-nivå. Du behöver inte leta efter kurser som är identiska med kurser som ges i Umeå. Kursen kommer att presenteras med originaltitel på din studiemeritförteckning och i ditt examensbevis. Ämne, nivå och inriktning Om du t.ex. läser mot en Civilekonomexamen med inriktning mot Service Management krävs bl.a. 15 högskolepoäng fördjupade studier på grundläggande nivå i företagsekonomi i marknadsföring med inriktning mot tjänsteföretag, vilket motsvarar C-nivån. Du behöver inte heller i detta fall leta efter kurser som är exakt identiska med kursen som ges i Umeå. Dock måste kursinnehållet motsvara denna definition. Kursen kommer att presenteras med originaltitel på din studiemeritförteckning och i ditt examensbevis.

13 Moment ( exakt tillgodoräknande) Om du t.ex. har underkänt resultat på ett moment inom en kurs som lästs vid kan du ansöka om tillgodoräknande av detta specifika moment. Denna typ av tillgodoräknade behöver du endast om du redan läst, eller ämnar läsa, de övriga momenten på kursen vid Umeå universitet. I detta fall blir det namnet på den svenska kursen som syns på studiemeritförteckning och i ditt examensbevis (med en not om att del av kursen lästs vid det utländska lärosätet). Tillgodoräknande av nationalekonomi och statistik För dig som ska läsa kurser i nationalekonomi och/eller statistik utomlands och vill ha dessa tillgodoräknade inom ramen för dina NEK/STAT-studier på A- till D-nivå vid Umeå universitet gäller att du ska kontakta studievägledaren på aktuell institution för rådgivning kring kursval. Vad får man INTE tillgodoräkna? Kurser vars innehåll motsvarar kurs/kurser man läst tidigare: Bygger på principen att man inte kan få poäng för samma kurs två gånger. När det gäller kurser i utlandet är det förstås så att ingen kurs är en exakt kopia av en kurs man läst tidigare men är kursinnehåll/litteratur etc. i alltför hög grad överlappande med tidigare läst kurs så kan tillgodoräknande inte ske. Kurser som inte kan räknas in i en svensk akademisk examen: Praktiskt inriktade kurser: Det kanske tydligaste exemplet är kurser som ofta erbjuds vid amerikanska universitet inom ramen för idrott, musik etc. Kurser på motsvarande svensk gymnasienivå: Vid vissa universitet erbjuds grundläggande kurser inom ramen för olika ämnesområden. I det fall innehållet i kursen, utifrån svenska högskolemått mätt, motsvarar grundläggande gymnasieutbildning, kan tillgodoräknande inte ske. Det tydligaste exemplet kommer även här från USA där kurser på 100-nivå, med vissa undantag, inte kan räknas in i en svensk akademisk examen. Självklart ska du ta chansen att läsa även denna typ av kurser men det är viktigt att du är medveten om att de kanske inte kan tillgodoräknas. Därmed räknas de heller inte in i det krav på studieresultat som CSN ställer vid nästkommande beviljning av studiemedel. Kolla alltid INNAN om du är osäker. Bästa sättet att säkerställa att kurserna man vill läsa är ok är att göra en ansökan om förhandsbesked. Generellt Ansök gärna om förhandsbesked för fler kurser än du kommer att läsa. Om du får beskedet rekommenderas ej på någon kurs har du ändå tillräckligt många kurser som rekommenderats. Likaså i det fall någon/några av de kurser du har tänkt läsa ställs in eller krockar schemamässigt. Du kan när som helst komplettera din ansökan om förhandsbesked med nya kurser. Att ansöka om förhandsbesked är inte obligatoriskt men fungerar som en trygghet för dig: Du vet i förväg hur de kurser du valt kommer att kunna tillgodoräknas och du har möjlighet att ändra dina kursval om du får avslag på någon kurs. Ansökan om tillgodoräknande blir också enklare när du kommer hem. Internationella koordinatorn informerar Översättning av poäng och betyg Hur vet jag hur många kurser jag måste läsa för att tillgodoräkna 30 högskolepoäng? Vad händer med mina utländska betyg när kurserna tillgodoräknas inom min svenska examen? ECTS (European Credit Transfer System): ECTS är ett gemensamt europeiskt system för överföring av studiemeriter. Följande gäller: ECTS credits: 30 credits = 30 svenska högskolepoäng ECTS grading table: De tidigare vanliga "ECTS Grades" (A, B, C, D, E, Fx, F där A-E är godkända betyg och Fx samt F är underkända betyg) ersattes 2009 av "ECTS Grading Table" enligt anvisningar från Kommissionen. Bakgrunden till detta var att ett

14 gemensamt betygssystem inte fungerade i praktiken eftersom betygsättning sker på väldigt olika sätt i olika länder. ECTSbetygen blev helt enkelt inte jämförbara mellan olika lärosäten och länder. "ECTS grading table" innebär i korthet att betyg sätts enligt respektive nationell betygsskala och som komplement till detta ska det finnas en förklaring till aktuellt betygssystem där betygsfördelningen på kursen/programmet framgår. Syftet är att skapa förståelse för hur respektive betygssystem fungerar snarare än att göra översättningar till ett annat. Av ovanstående följer att Umeå universitet inte använder ECTS-betyg (rektorsbeslut 2009/176). Översättning av övriga poängsystem: Hur många credits/kurser som krävs för heltidsstudier skiljer sig från land till land och ibland även mellan olika universitet i samma land. Det kan också bero på vilken nivå man läser på. För detaljerad information om vad som gäller för "ditt" universitet, se listan över partneruniversitet. Översättning av betyg: Vi ekvivalerar (översätter) inte betyg från utlandet. Anledningen är att betygssystemen i de allra flesta länder är relativa (en viss procentandel studenter får högsta betyg, en viss andel näst högsta o.s.v.) till skillnad från vårt svenska betygssystem som är absolut (alla studenter på en kurs kan t.ex. få betyget VG). Betygssystemen är därmed inte jämförbara. Även i de fall betygssystemen är jämförbara med varandra (absoluta betygssystem) är det svårt att avgöra var gränsen går mellan ett G och ett VG. Vi har en tvågradig skala medan de flesta andra länder har fler steg i sina betygsskalor. Det mest rättvisa för alla partner är därför en hänvisning till originalbetyget. Vid tillgodoräknandet kontrolleras därför enbart om godkänt resultat erhållits. Översättning av nivåer Då utbildningssystem och strukturer ser olika ut i olika länder är det svårt att generellt beskriva hur olika nivåer/studieår/kurser etc. förhåller sig till vårt svenska studiesystem. Det är en kombination av olika variabler som avgör på vilken nivå (A, B, C, D) de kurser man läser utomlands kan tillgodoräknas i den svenska examen. Det som vi dock kan tacka den s.k. Bolognaprocessen för är att vi i de flesta länder nu har ett gemensamt system för tre olika nivåer av högre utbildning: 1. Undergraduate/Bachelor/1st cycle - Leder till kandidatexamen och motsvarar normalt 3 års studier. 2. Graduate/Master/2nd cycle - Leder till magister/masterexamen och motsvarar normalt 2 års studier. 3. Postgraduate/Doctoral/3rd cycle - Leder till doktorsexamen och motsvarar normalt 4 års studier. Detta innebär att du som studerar utomlands inom ramen för dina första tre studieår normalt endast kan läsa kurser på undergraduate/bachelor level (motsvarande A- till C-nivå) samt att du som läst minst tre år innan avresa (motsvarande en kandidatexamen) normalt ska kunna läsa kurser på graduate/master level (motsvarande D-nivå). Hur översätts kurstitlarna? Inte alls! Kursernas namn anges i original.

15 Tidplan Översikt över läsårets aktiviteter avseende ansökan till s utbytesplatser: OBS! För senaste uppdateringar, se s webb. Activity Date/Place Announcement of Study Places February 3, 2014 Announcement of Umeå School of Business and Economics' study places for 2014/2015. "Webbtjänsten" opens for applications. Information Session January 30 Lecture Hall S205h 15:00-17 The information will be held in English Don't miss this opportunity to receive information on everything concerning exchange studies within the framework of Umeå School of Business and Economics' exchange agreements. This is your best opportunity to ask questions, meet "homecomers" sharing their experiences and exchange students from our partner universities promoting their own institutions. Deadline for Application March 3 "Webbtjänsten" closes at Additional documentation is to be handed in on March 4 at the latest. Announcement of Nominations March 25 (preliminary) Announcement is made through "webbtjänsten" Deadline for Acceptance of Study Place April 1 (preliminary) Acceptance is made in "webbtjänsten" Announcement of possible changes to April 5 (preliminary) the nominations (for those who have not been nominated for their 1 st choice) Information meeting Mid April (to be announced) A compulsory session for all students who have been nominated for a study place during the coming academic year. Kick-Off Mid May International Office arranges a Kick-Off för all outgoing students from Umeå University. Don't miss! Announcement of left over study Announcement is normally made in beginning/mid September with deadline for application by end September places for the spring semester. /beginning October.

16 Frågor? För frågor rörande ansökan och partneruniversitet, kontakta: Rebecca Arklöf/David Eriksson, Internationell Koordinator E-post: Tel: / För frågor kring planering av studier/examenskrav, kontakta: Gisela Taube Lyxzén, Programkoordinator för Civilekonomprogrammet samt masterprogrammen i Finance och Management E-post: Tel: Rebecca Arklöf, Programkoordinator för International Business Program E-post: Tel: David Eriksson, Programkoordinator för Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management E-post: Tel: Rickard Lindberg, Programkoordinator för Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel- och logistik samt masterprogrammen i Accounting, Business Development and Internationalisation och Marketing E-post: Tel: Carina Åström, Studievägledare i företagsekonomi E-post: Tel: Partneruniversitet & studieplatser För aktuell information, se listan över partneruniversitet:

Utlandsstudier vid Handelshögskolan

Utlandsstudier vid Handelshögskolan Utlandsstudier vid GUIDE för läsåret 2013/2014 s internationella koordinatorer & programkoordinatorer INNEHÅLL: Varför studera utomlands?...3 Några ord från rektor... 3 Några ord från s koordinatorer...

Läs mer

Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga!

Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga! Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga! -En praktisk guide med tips och råd kring utlandsstudier Till dig som har tänkt åka utomlands och studera: Det är glädjande att du har tagit första

Läs mer

Studera utomlands Handbok för studenter vid Högskolan i Borås

Studera utomlands Handbok för studenter vid Högskolan i Borås Studera utomlands Handbok för studenter vid Högskolan i Borås 1 Innehåll 5 Introduktion 6 Kontakt 8 Studier utomlands 10 Utbytesprogram vid Högskolan i Borås 12 Inför avresa till värduniversitet 17 Under

Läs mer

Handbok utbyte studieort Växjö

Handbok utbyte studieort Växjö Handbok utbyte studieort Växjö Utbytesstudier 2015-2016 Bra att veta Anna Lindahl Internationell koordinator Växjö Innehåll Varför utlandsstudier? 5 Tidsplan för utbytesprocessen vid Ekonomihögskolan program

Läs mer

Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands

Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands Ta chansen och upplev världen Handbok för dig som vill studera utomlands Innehåll 3 Våga ta steget 4 Vi hjälper dig 6 Planera ditt utbyte 9 Studentintervju 10 Våra utbytesprogram 12 Att tänka på inför

Läs mer

Möt världen genom Linnéuniversitetet

Möt världen genom Linnéuniversitetet Möt världen genom Linnéuniversitetet Handbok för studier och praktik utomlands 2010 /2011 Kalmar Växjö Innehåll Linnéuniversitetet tar dig ut i världen Linnéuniversitetet tar dig ut i världen Den internationella

Läs mer

Möt världen genom Linnéuniversitetet

Möt världen genom Linnéuniversitetet Möt världen genom Linnéuniversitetet Handbok för studier och praktik utomlands 2011 /2012 Kalmar Växjö Innehåll Linnéuniversitetet tar dig ut i världen Linnéuniversitetet tar dig ut i världen Den internationella

Läs mer

Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH

Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH Studera utomlands Som student vid BTH finns stora möjligheter till att studera vid ett universitet i något annat land som vi har ett utbytesavtal

Läs mer

Handbok för utresande utbytesstudenter HT15/VT16. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter HT15/VT16

Handbok för utresande utbytesstudenter HT15/VT16. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter HT15/VT16 Handbok för utresande utbytesstudenter HT15/VT16 Studera utomlands Handbok för utresande utbytesstudenter HT15/VT16 2 Handbok för utresande utbytesstudenter HT15/VT16 Hej! Vill du läsa kurser som inte

Läs mer

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter Handbok för utresande utbytesstudenter Studera utomlands Handbok för utresande utbytesstudenter 2 Handbok för utresande utbytesstudenter Hej! Vill du läsa kurser som inte ges vid Stockholms universitet,

Läs mer

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter Handbok för utresande utbytesstudenter Studera utomlands Handbok för utresande utbytesstudenter 2 Handbok för utresande utbytesstudenter Handbok för utresande utbytesstudenter 3 Hej! Den här handboken

Läs mer

UTlandsstudier - EN LATHUND. Internationella kontoret HT 08

UTlandsstudier - EN LATHUND. Internationella kontoret HT 08 UTlandsstudier - EN LATHUND Internationella kontoret HT 08 1 Information om utlandsstudier/praktik Högskolan Dalarna (HDa) ger dig som student möjlighet att läsa en del av din utbildning utomlands som

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu STUDERA UTOMLANDS

Allt om högskolestudier på studera.nu STUDERA UTOMLANDS Allt om högskolestudier på studera.nu STUDERA UTOMLANDS Innehåll Ta chansen att studera utomlands 2 Flera sätt att studera utomlands 3 Låt planeringsarbetet ta tid 6 Var vill du studera? 8 Så bekostar

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den

Läs mer

STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck

STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck Studera utomlands STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck BILDER: Eva Dalin (s. 6, 9, 13, 15), Erik Lundback (omslag, s. 4, 5, 10, 14, 17) och Westend61 (s. 7) ISBN

Läs mer

EUROPA för studie- och yrkesvägledare. en guide till information om studier och arbete i Europa

EUROPA för studie- och yrkesvägledare. en guide till information om studier och arbete i Europa EUROPA för studie- och yrkesvägledare en guide till information om studier och arbete i Europa Internationella programkontoret 2010 Redaktör: Nina Ahlroos Produktion: eddy.se ab, Visby 2010 Tryck: Elanders

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den senaste

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den senaste

Läs mer

EUROPA. FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE en guide till information om studier och arbete i Europa

EUROPA. FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE en guide till information om studier och arbete i Europa EUROPA FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE en guide till information om studier och arbete i Europa Internationella programkontoret 2008 redaktör: Nina Ahlroos grafisk formgivning: Typisk Form designbyrå innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer 2015 Minor Field Studies

Riktlinjer 2015 Minor Field Studies Riktlinjer 2015 Minor Field Studies Resestipendiet Kontaktresor Informationsarrangemang Innehåll 1 Vad är Minor Field Studies (MFS)... 3 2 Syftet med MFS-programmet... 3 3 Organisation och administration...

Läs mer

ERASMUS ADMINISTRATIV HANDBOK

ERASMUS ADMINISTRATIV HANDBOK version 2015-03-04 ERASMUS ADMINISTRATIV HANDBOK studentmobilitet personalmobilitet Kontraktsperioden 1 juni 2014 31 maj 2016 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRKORTNINGSLISTA... 4 1 HANDBOKENS

Läs mer

UTLANDSSTUDIER I FYSIK läsåret 2014/2015

UTLANDSSTUDIER I FYSIK läsåret 2014/2015 2014-03-25 UTLANDSSTUDIER I FYSIK läsåret 2014/2015 I det här häftet finns diverse information om vilka möjligheter det finns för fysikstuderande att läsa vid ett utländskt universitet under läsåret 2014/2015.

Läs mer

Många vill - få kommer till skott. Varför studerar inte fler utomlands?

Många vill - få kommer till skott. Varför studerar inte fler utomlands? Många vill - få kommer till skott Varför studerar inte fler utomlands? Många vill - få kommer till skott Varför studerar inte fler utomlands? Diarienr.: 51:12/13 Publiceringsdatum: 2013-05-24 Författare

Läs mer

Program höstterminen 2013 och vårterminen 2o14

Program höstterminen 2013 och vårterminen 2o14 Program höstterminen 2013 och vårterminen 2o14 1 Innehåll 2 Välkommen till Linnéuniversitetet! 3 Välj ett universitet där allt är möjligt. 4 Ett universitet, två städer 6 Studera på universitet 8 Internationella

Läs mer

INFORMATION OM FÖRDJUPNINGSKURSER OCH DEN OBLIGATORISKA KURSEN RÄTTSHISTORIA OCH ALLMÄN RÄTTSLÄRA, 15 HP (ROA) HT 08 VT 09

INFORMATION OM FÖRDJUPNINGSKURSER OCH DEN OBLIGATORISKA KURSEN RÄTTSHISTORIA OCH ALLMÄN RÄTTSLÄRA, 15 HP (ROA) HT 08 VT 09 Uppsala universitet Juridiska institutionen INFORMATION OM FÖRDJUPNINGSKURSER OCH DEN OBLIGATORISKA KURSEN RÄTTSHISTORIA OCH ALLMÄN RÄTTSLÄRA, 15 HP (ROA) HT 08 VT 09 OBS! Sista ansökningsdag till höstterminens

Läs mer

Några goda råd för utbytesstuderande från ÅA Informationstillfälle 23.4.2015 / Harriet Klåvus

Några goda råd för utbytesstuderande från ÅA Informationstillfälle 23.4.2015 / Harriet Klåvus Några goda råd för utbytesstuderande från ÅA Informationstillfälle 23.4.2015 / Harriet Klåvus 1. Före avresan LÄS NOGA! Information - Läs noggrant igenom all den information du får från ditt värduniversitet.

Läs mer

LinTeks Åsiktsprogram

LinTeks Åsiktsprogram 1 (41) LinTeks Åsiktsprogram 2 (41) Förord LinTeks åsiktsprogram är tänkt som ett stöd för de av LinTeks fullmäktige förtroendevalda som företräder LinTeks medlemmar att luta sig mot, då de förväntas föra

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2015! Augusti 2015

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2015! Augusti 2015 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2015! 1 Augusti 2015 2 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked

Läs mer

Att studera utomlands. Utbytesstudenter berättar om sina erfarenheter. Apotekarprogrammet

Att studera utomlands. Utbytesstudenter berättar om sina erfarenheter. Apotekarprogrammet Att studera utomlands Utbytesstudenter berättar om sina erfarenheter Apotekarprogrammet Innehållsförteckning Asien...3 Kina...3 Nanjing Medcial University...3 Europa...5 Spanien...5 Madrid, Universidad

Läs mer

Att åka utomlands som freemover-student

Att åka utomlands som freemover-student Att åka utomlands som freemover-student Att åka utomlands som free-mover-student Att ordna sina utlandsstudier på egen hand är ofta en tidskrävande process. Du följer inte en snitslad bana utan får själv

Läs mer