Bruksanvisning. Portabel automatisk tablettdispenser Wireless

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. Portabel automatisk tablettdispenser Wireless"

Transkript

1 Bruksanvisning Portabel automatisk tablettdispenser Wireless MedicPen AB, september 2012

2 EG-försäkran Medicpen AB Storgatan 44 S Halmstad Sverige Förklarar härmed att: Medimi och tillbehören som endast används tillsammans med denna produkt överensstämmer med kraven i: Rådsdirektivet om medicinska anordningar (93/42/EEG), med ändring enligt 2007/47/EG och klassificeras som en medicinsk anordning av klass 1 enligt dessa bestämmelser. Cristian Hallin CEO MedicPen AB FCC-märkning Medimi har testats och godkänts enligt FCC 47 CFR del 15B Patent Patentsökt: US 12/595514,AU , CN , IN 2090/MUMNP/2009, JP , EP FDA MedicPen AB har registrerats vid Food and Drug Administration som tillverkare av Medimi med registreringsnummer: Varumärken Medimi är ett varumärke som tillhör MedicPen AB, Halmstad, Sverige Friskrivningsklausul Informationen i det här dokumentet kan ändras utan förvarning. Trots att vi har gjort allt i vår förmåga för att se till att informationen i bruksanvisningen är exakt, påtar sig MedicPen AB ingen skuld eller ansvar för brister eller fel. Sida 2(22)

3 Tack för att du valde Medimi Läs Bruksanvisningen innan du börjar använda Medimi. Tillverkas Av MedicPen AB Storgatan 44 SE Halmstad Sverige

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING EG-FÖRSÄKRAN... 2 FCC-MÄRKNING... 2 PATENT... 2 FDA... 2 VARUMÄRKEN... 2 FRISKRIVNINGSKLAUSUL... 2 TACK FÖR ATT DU VALDE MEDIMI ALLMÄNNA VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER SYFTE OCH FUNKTIONER FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL PRESENTATION AV MEDIMI ÖVERSIKT AV MEDIMI ANVÄNDARGRÄNSSNITT MENY Ta dos Verktyg Schema Info TABLETTMAGASIN ATT KOMMA IGÅNG MATA IN SIFFROR MATA IN TEXT OCH PIN/TELEFON NUMMER FÖR GSM FYLLA TABLETTMAGASINEN ISÄTTNING AV SIM-KORT (ENDAST MED GSM INSTALLERAT) ISÄTTNING AV BATTERIER GRUNDINSTÄLLNINGAR INSTALLATIONSGUIDE TILL MEDICINERINGSSCHEMAT KONFIGURERA TRÅDLÖS ANSLUTNING GSM BLUETOOTH LARM ATT TA MEDICINER FYLLA PÅ MEDICINER RENGÖRING UNDERHÅLL BYTA BATTERIER TABLETTMAGASIN FELSÖKNING LARM/FEL Larm för missad dos Positionsfel Utmatningsfel Missade # tabletter av medicinen Sida 4(22)

5 9 ANVÄNDA DIN MEDIMI MATA IN SIFFROR MATA IN TEXT ANPASSNING, FININSTÄLLNING Språk Tid och datum Tidsformat Rington Vibrationsläge Bekräftelsedialogruta MEDICINERINGSSCHEMAN Ändra namn Ändra datum Ändra fönster Lägg till dos Ändra dos Radera dos Radera alla ANVÄNDBARA FUNKTIONER Tidoffset Manuell dosering ALTERNATIV Driftläge Koppla tablettkassetter Magasin admin TEKNISKA DATA... 22

6 1 Allmänna varningar och försiktighetsåtgärder Kontrollera att dina tabletter lämpar sig för dosering innan du laddar dem i din Medimi. Följ denna bruksanvisning för att förhindra person- eller produktskador. Försäkra dig om att medicineringsschemat anges korrekt. Se till att tablettmagasinen laddas och etiketteras/märks med samma medicin. Se till att tablettmagasinet sätts in i rätt läge. 2 Syfte och funktioner Medimi är avsett för att underlätta doseringen av medicinering i tablettform och som en påminnelse om att man ska ta medicinen. Medimi finns i tre storlekar, för två (2), fyra (4) eller sex (6) tablettmagasin. Om du använder en medicin som inte lämpar sig för förvaring i Medimi, finns det extra schema för detta. Medimi ger ifrån sig ett larm på samma sätt som om medicinen fanns i ett av tablettmagasinen. Medimi finns tillgänglig i två versioner, standard eller Pro. Proversionen kan programmeras med mer avancerade medicineringsscheman och sparar statistik för export till dator. Första gången du startar din Medimi (sätter i batterierna), startas en installationsguide som vägleder dig genom inställningarna av Medimi som behövs för användning. Du anger grundinställningar, medicineringsscheman och laddar tabletter i produkten. Efter att du har matat in dina medicineringsscheman och laddat Medimi med dina läkemedel, kommer den att göra följande: Påminna dig om att det är dags för medicinering genom blinkande ljus, ljud eller vibrationer. Dosera tabletterna enligt de scheman du har matat in. Kontrollera att det finns tillräckligt med tabletter för nästa dos. Påminna dig med blinkande rött ljus om när du behöver fylla på ett tablettmagasin före nästa schemalagda dosering. Tillhandahålla information på displayen om vilket tablettmagasin som behöver fyllas på. Logga varje händelse så att du kan granska den på displayen. Varna dig med larm när du har missat en dos. Varna dig med larm när batterierna är urladdade och behöver bytas ut. Skicka larm via SMS eller Bluetooth Sida 6(22)

7 3 Förpackningens innehåll Se packlistan. 4 Presentation av Medimi 4.1 Översikt av Medimi 1. Doseringsknapp med ljusindikering 7. Installerat tablettmagasin 2. Display 8. Tablettmagasin som sätts in i Medimi 3. Navigationsknappar 9. Spak för att lösgöra tablettmagasinet 4. USB-kontakt 10. Tablettuppsamlingskopp borttagen från Medimi 5. Skjutlock 6. Tablettuppsamlingskopp 4.2 Användargränssnitt Medimi manövreras via en LCD-display, 5 navigationsknappar och en doseringsknapp. LCD-displayen och navigationsknapparna sitter under ett skjutlock på framsidan av Medimi. Vid normal användning, manövreras Medimi med doseringsknappen. Normalt är Medimi i standby läge, med displayen och navigationsknapparna dolda under skjutlocket och displayen inaktiverad för att förlänga batteriernas livslängd. Tryck på vilken navigationsknapp som helst för att aktivera displayen. LCD-display : 37 Navigationsknappar Genom att använda knapparna som pilar kan man markera en meny eller ett menyalternativ. Välj genom att trycka på knappen.

8 4.3 Meny Medimi funktioner visas på fyra menyer. Förflytta dig mellan de olika menyerna genom att använda knapparna. Välj en meny genom att trycka på. Rör dig upp och ner i menyn genom att använda. Välj genom att trycka på. Tryck på för att stänga en meny eller backa ett steg. Ta dos Verktyg Schema Information Aktuell dos Nästa dos Extra tablett Flyläge Magasin admin Schemaguide Språk Klocka & datum Tidsformat Ringsignal Vibration Flytta doser Medicinhantering Bekräfta fråga Antal magasin Anslut bluetooth Väl bluetorth Alarm punkter #1 <Namn> #2 <Namn> : : #n <Namn> #0 <Namn> n=2, 4 eller 6 Visa allt Ändra namn Ändra datum Ändra fönster Lägg till dos Visa logg Visa mag Visa nästa 24 t Version Ändra dos Radera dos Radera allt Koppla Ta dos Ta dos ger dig tre doseringsalternativ. Använd dessa alternativ tillsammans med ditt medicineringsschema för en ökad flexibilitet. Aktuell dos Nästa dos Extra tablett Kring larmtiden finns ett tidsfönster (± 60 min i grundinställning inställbart under Schema schemanummer-ändra fönster) där det är OK att ta sin medicin. Om du befinner dig i fönstret för tillåten medicinering kan du mata ut dosen genom detta val. Detta kan vara användbart om du tar din medicin före frukost och frukosttiden varierar mellan olika dagar. Detta alternativ kan även nås genom att trycka på doseringsknappen. Om utmatningsknappen blinkar grönt har du mediciner att mata ut. Tryck en gång till och Medimi matar ut aktuell dos. Du kan dosera ett antal doser i förväg. Använd den här funktionen om du inte vill ta med dig din Medimi men behöver ta din medicin. När du använder nästa dos, kommer du inte att påminnas om antalet nästa doser du har doserat. Du kan dosera en extra tablett. Den här funktionen är mycket användbar om du skulle tappa eller förlora en tablett. Medimi loggar alla händelser för att hjälpa dig komma ihåg allt. Du hittar detta under menyn Info. Sida 8(22)

9 4.3.2 Verktyg Verktyg används för att mata in och ändra inställningar. När du använder Medimi för första gången, följer du en installationsguide för att ange grundläggande data som det språk du föredrar, aktuell tid och datum. Ett antal inställningar är standardinställningar och du behöver inte ändra dem för att komma igång Schema Den här menyn används för att mata in eller ändra dina medicineringsscheman. Du kan ange maximalt 16 doser för en 24-timmarsperiod. Du kan ha olika scheman för varje tablettkassett. Medimi sparar varje medicineringsschema du matar in och varnar dig på grundval av dessa scheman. Om du använder en medicin som inte lämpar sig för förvaring i Medimi, går det att få ett extra schema för denna. Medimi ger ifrån sig ett larm på samma sätt som om medicinen fanns i ett av tablettmagasinen. Varje schema kan ha ett fast start- och slutdatum Info Den här menyn används för att visa informationen som har sparats i Medimi. Du kan få information om alla händelser som har inträffat, hur många tabletter som finns kvar i varje tablettkassett och vilka doseringar som är schemalagda för de kommande 24 timmarna. 4.4 Tablettmagasin Tablettmagasinen finns i två storlekar. En för 15 tabletter med en maximal storlek på 10 x 10 x 10 mm ( 3/8"x 3/8"x3/8") och en för 7 tabletter med en storlek på 20 x 10 x 10 mm ( 3/4"x 3/8"x3/8"). Medimi håller räkning på det antal tabletter som finns i tablettmagasinen beroende på magasinens storlek, antalet som angavs när tablettmagasinen sattes in och antalet tabletter som har doserats enligt medicineringsschemat. När du sätter in ett tablettmagasin, antar Medimi att det är helt full om det var tomt vid utmatningen. Om tablettmagasinet inte var tomt vid utmatningen, antar Medimi att antalet tabletter inte har ändrats. Du behöver ange korrekt antal tabletter: o om du inte fyller på ett tomt tablettmagasin helt eller o om du ändrar antalet tabletter i ett tablettmagasin som inte är tomt. Tablettmagasinen är konstruerade på så sätt att du endast kan sätta in dem i korrekt läge. Om tablettmagasinets doseringsmekanism av något skäl skulle hamna i fel läge, visas ett felmeddelande och du ombeds ta ut tablettmagasinet och korrigera felet. En felaktigt placerad doseringsmekanism korrigeras genom att rotera doseringshjulet tills rutan för positionsdetektering blir vit. Tablettmagasinet sedd från baksidan. Doseringshjulet är i rätt läge Doseringshjulet är i fel läge 1. Doseringshjul 2. Ruta för positionsdetektering När tablettmagasinet har satts in i rätt läge ger Medimi ifrån sig ett ljud. Om ett fel detekteras, varnar Medimi dig genom att doseringsknappen blinkar rött samt att det även blinkar vid tablettmagasinet.

10 5 Att komma igång Första gången du sätter i batterierna i Medimi, måste du ange viss information som behövs för att ställa in din Medimi korrekt. Följ anvisningarna noga. 5.1 Mata in siffror Om du behöver ange siffror, ger Medimi ett förslag på siffror som startpunkt. Om du vill öka den angivna siffran, använder du, vill du minska använder du, och upprepar proceduren tills siffran du söker visas. Välj det genom att trycka på. 5.2 Mata in text och PIN/telefon nummer för GSM ABCDEFGHIJKLMNC OPQRSTUVWXYZ Aa ß _ OK C _ ABCDEFGHIJKLMNC OPQRSTUVWXYZ Aa ß _ OK C _ Alla bokstäver visas på displayen. Gå till önskad bokstav med navigationsknapparna, så att den markeras. Välj genom att trycka på. Den valda bokstaven visas längst ner i rutan. Om du behöver radera en, gå till och tryck sedan på. Växla mellan versaler och gemener genom att gå till Aa och tryck sedan på. Lägg till ett mellanrum genom att markera - och tryck sedan på. När du är klar med ordet, gå till OK och tryck på, du kommer då tillbaka till menyn igen. Sida 10(22)

11 5.3 Fylla tablettmagasinen Hantera endast en medicin och ett tablettmagasin åt gången. Märk varje tablettmagasin med numret på facket som skall användas och medicinens namn för att förebygga förväxlingar och felmedicinering. Du får bara ha en tablett i varje fack i magasinet och en typ av medicin per tablettmagasin för att garantera en korrekt dosering av medicinen. Se till att medicinen lämpar sig för användning i Medimi. Fråga din apotekare om du är osäker. 1. Se till att ha dina recept tillgängliga. Du behöver tidpunkt och dosering för varje tablett för att kunna ställa in din Medimi. 2. Se till att ha dina tabletter färdiga att lägga i tablettmagasinen. 3. Ta bort tablettuppsamlingskoppen genom att vrida låsspaken till öppet läge, se bild, och sedan dra koppen nedåt ut från Medimi. 4. Avlägsna alla tablettmagasin ur din Medimi. 5. Ta av tablettmagasinets lock. Locket är markerat med texten Open Here och en pil för att visa var det ska öppnas. 6. Kontrollera att tabletterna passar in i tablettmagasinets fack. Tryck inte in tabletterna eller kapslarna i facken med kraft. Fyll endast facken med tabletter eller kapslar. 7. Fyll på med tabletter så som visas. Fyll facken moturs. Facket i den öppna änden av tablettmagasinet skall alltid vara tomt. 8. Sätt tillbaka locket på tablettmagasinet och se till att det klickar på plats. Märk tablettmagasinet med medicinnamnet och numret på den plats i Medimi som du tänker använda. Platserna i Medimi börjar med nr 1 närmast knappar och display. 9. Upprepa steg 5-8 för varje tablettmagasin. Låsarm i låst läge Låsarm i öppet läge Fyll tablettmagasinet med tabletter moturs

12 5.4 Isättning av SIM-kort (endast med GSM installerat) 1. Dra undan skjutlocket helt för att komma åt locket som täcker SIMkortet. 2. Öppna locket som täcker SIM-kortet 3. Sätt i SIM-kortet 4. Stäng locket över SIM-kortet. Se till att det snäpper in i låst läge. 5.5 Isättning av batterier 1. Ta bort locket som täcker batterierna. Det finns ett uttag för att underlätta öppning i underkant av locket. 2. Sätt o medföljande batterier. ( 2 st AA /LR06 alkaline batterier) 3. Sätt i batterierna enligt märkning i Medimi 4. Sätt tillbaks locket. 5. När batterierna satts i kommer Medimi att fråga efter grundinställningar. Vänd på produkten och följ instruktionerna på LCD-displayen. 5.6 Grundinställningar Se till att du ställer in tid och datum korrekt för att förebygga medicineringsfel 1. Ta bort skjutlocket om du inte redan gjort det. 2. Utför inställningarna enligt anvisningarna på displayen genom att använda navigationsknapparna. 3. Välj språk genom att skrolla med. Tryck på för bekräftelse. 4. Välj tidsformat, 24 timmar eller 12 timmar. Skrolla med. Tryck på för bekräftelse. 5. Välj datumformat. Skrolla med. Tryck på för bekräftelse. 6. Ställ in tiden. Ställ in timmarna genom att trycka på. Tryck på för att bekräfta och ställ sedan in minuterna på samma sätt. Bekräfta genom att trycka på. 7. Ställ in datum. Bekräfta genom att trycka på. Du får nu frågan om du vill fortsätta till en schemaguide för att ställa in dina medicineringsscheman. Schemaguiden leder dig steg för steg fram till en inställd och användarklar Medimi. Alla inställningar kan även göras under respektive menypunkt. Om du väljer att inte göra det nu, kan du göra det senare från menyn Verktyg Schemaguide. Sida 12(22)

13 5.7 Installationsguide till medicineringsschemat Se till att du anger dina medicineringsscheman korrekt. Ett felaktigt inmatat medicineringsschema kan leda till en felaktig tablettdosering. Se till att matcha tablettkassettens namn och nummer med rätt position i Medimi. Fel kan leda till en felaktig medicinering. Om du trycker på knappen avbryts schemaguiden innan Medimi är korrekt inställd. 1. Starta schemaguiden genom att välja Ja och tryck sedan på. 2. Välj radera tidigare scheman. Markera Ja och tryck på. Alla dina tidigare inmatade scheman raderas. 3. Bekräfta genom att trycka på. 4. Välj ett tablettmagasin med start från nummer ett (1) och ange namnet i Medimi. 5. Ange antalet doser. Slutför genom att trycka på. 6. Ange tiden för medicineringen. Slutför genom att trycka på. Medimi är inställd på att acceptera att du tar din medicin inom ±60 min från larmtidpunkten. Detta ändras genom Schema-Schemanummerändra fönster 7. Ange antalet tabletter som ska tas vid varje dos. Slutför genom att trycka på. 8. Välj de följande tablettmagasinen och upprepa steg 4 7 för varje tablettmagasin. Välj tablettmagasinen i nummerordning. 9. När du har matat in medicineringsscheman för samtliga tablettmagasin, frågar systemet om du vill ange extra scheman/påminnelser för en medicinering utanför Medimi. Du kan använda Medimi som en påminnelse för ytterligare mediciner. Om ja, upprepa steg 5-7. Medicineringsschemat tilldelas nummer När alla medicineringsscheman har matats in i din Medimi, ombeds du sätta i tablettmagasinen. OBS! Vänta med att trycka på tills samtliga magasin har satts i. 11. Sätt i tablettmagasinen med den avrundade änden först. Börja med det magasin som är närmast knappar och display 12. Se till att tablettmagasinen har satts i korrekt och låsts i sitt inre läge. 13. Fortsätt med nästa tablettmagasin. 14. När alla tablettmagasin satts på plats så tryck på 15. Medimi kommer nu att kontrollera alla tablettmagasin och för vart och ett dem fråga efter antalet tabletter och samtidigt visa vilken medicin som skall finnas i detta magasin. Antalet tabletter ändras med 16. Om du gör fel, följ instruktionerna under Ändra schemat. 17. Skjut locket på plats över batterierna, navigationsknapparna och displayen. 18. Sätt tablettuppsamlingskoppen i läge. Vrid låsspaken på tablettuppsamlingskoppen till låst läge 19. Inställningen är nu klar.

14 5.8 Konfigurera trådlös anslutning Om din Medimi är utrustad med trådlös kommunikation, GSM och/eller Bluetooth, måste detta konfigureras. Välj Verktyg Flygläge i menyn för att kontrollera att trådlöskommunikation är påslagen. Om inte aktivera genom att välja Trådlös på När trådlös kommunikation är påslagen försöker Medimi först att få kontakt via Bluetooth och om inte det lyckas med GSM. 5.9 GSM Välj Verktyg GSM /Pin # Ange PIN-koden till SIM-kortet och det telefon nummer som SMS skall skickas till. Medimi skickar ett test SMS för att verifiera inställningarna. OBS! meddelandes skickas när Medimi går ner i viloläge vilket sker ca 60 sekunder efter man tryckt på någon knapp Bluetooth För att konfigurera Bluetooth så skall följande göras 1. Slå på Bluetooth på den enhet som du vill ansluta till. Se till att enheten är synlig för andra. 2. Välj Verktyg-Välj Bluetooth 3. Efter att Skannar nätverk visats så skall din enhet visas i listan över tillgängliga Bluetooth enheter. Välj enheten som du vill ansluta till. 4. Välj Verktyg-Anslut Bluetooth 5. Medimi paras nu ihop med din enhet. Ange PIN-koden 1234 när enheten frågar efter den Larm Det finns fyra olika larm som kan skickas med GSM / Bluetooth. Dessa aktiveras och avaktiveras via menypunkten Verktyg-Alrm punkter. Följande larm finns. Missad dos Tagen dos Batteri lågt Tablett saknas Sida 14(22)

15 5.12 Att ta mediciner Du kan fortsätta att hoppa över doseringen av dina tabletter, men det leder till slut till missar i doseringstidsrutan och dosen registreras då som en missad dos. Din Medimi upphör då att larma för att varna om denna dos. Det kan leda till en felaktig dosering. För varje tidpunkt när en dos skall tas finns ett fönster där det är OK att ta dosen. Inställningsguiden sätter detta fönster till larmtiden ±60 min. När det är dags att ta din dos, varnar Medimi dig med ljus, ljud och vibrationer. För att tysta larmet, tryck en gång på doseringsknappen. Medimi fortsätter att varna dig hela tiden, tills du har tagit dosen. Tryck på den blinkande doseringsknappen två gånger för att mata ut tabletterna i uppsamlingskoppen. Håll Medimi upprätt när du doserar medicinen. Kontrollera att dosen är korrekt. Ett blinkande ljus vid varje magasin visar var tabletter skall ha matats ut. För att ta medicinen, dra ner koppen och luta Medimi tills tabletterna faller ner i handen. För att ta bort koppen helt måste låsvredet vridas till öppet läge. Medimi kontrollerar om det finns tillräckligt med medicin för nästa dos efter varje dosering. Om Medimi varnar dig om att medicinen är slut, öppnar du skjutlocket. Displayen ger dig information om vilket tablettmagasin som behöver fyllas på. För att undvika en felaktig medicinering, fyll omedelbart på med medicin. Om du av något skäl inte vill ta din medicin, kan du skjuta undan locket och svara nej på frågan som visas.

16 5.13 Fylla på mediciner Se till att du fyller på tablettmagasinet med rätt tabletter. Felaktiga tabletter leder till medicineringsfel. Se till att du anger rätt antal tabletter som sätts in i tablettmagasinet. Ett felaktigt antal tabletter leder till medicineringsfel. 1. Ta bort tablettuppsamlingskoppen. 2. Ta bort tablettmagasinet som ska fyllas på. Om mer än ett tablettmagasin ska fyllas på, hantera dem ett i taget för att undvika förväxlingar. 3. Fyll på tablettmagasinet moturs (se förbereda tablettmagasin). Se till att du lägger i endast en tablett i varje fack. 4. När tablettmagasinet åter sätts in i din Medimi, visas ett textmeddelande som bekräftar vilket tablettmagasin som har satts in och vilken medicin Medimi förväntas ha laddat. 5. Se till att informationen är riktig. 6. Medimi frågar dig hur många tabletter det finns i tablettmagasinet. Om tablettmagasinet var tomt när det togs bort, föreslås antalet för ett fullt tablettmagasin. 7. Om tablettmagasinet innehöll tabletter då det togs ut, kommer förslaget att vara samma antal som när tablettmagasinet togs ut. 8. Ändra antalet vid behov genom att använda. 9. Tryck på för bekräftelse. 10. Om mer än ett tablettmagasin behöver fyllas på, upprepa steg 2-9 för varje tablettmagasin. 11. Sätt tillbaka tablettuppsamlingskoppen i läge. 12. Påfyllningen är nu klar. Sida 16(22)

17 6 Rengöring Följ rengöringsanvisningarna för att förhindra skada på din Medimi. Använd endast vatten och ett milt rengöringsmedel eller endast rent vatten. Rengör din Medimi med en fuktig trasa. Tablettuppsamlingskoppen kan tas ut ur Medimi och handdiskas. 7 Underhåll Användningen av fel batterityp kan leda till funktionsförlust och skada på din Medimi. Byt ut batterierna omgående efter batterilarm för att förhindra att din Medimi slutar att fungera. 7.1 Byta batterier Din Medimi drivs med två alkaliska batterier LR06 1,5 V AA. En låg batterinivå indikeras av batterisymbolen på displayen. Byt batterierna så snart som möjligt när symbolen visas. Medimi är konstruerad för att bibehålla timerfunktionerna under batteribytet. Den här funktionen fungerar endast om displayen är inaktiverad under bytet. Vidrör ingen knapp för att hålla displayen inaktiverad. Alla inställningar och annan data sparas säkert i din Medimi även utan batterier. 1. Batterisymbol 1. Ta av skjutlocket helt. 2. Ta ut de använda batterierna. 3. Installera de nya batterierna i samma läge som visas längst ner i batterifacket. 4. Sätt tillbaka skjutlocket. 7.2 Tablettmagasin Tablettmagasinen får endast användas för en medicintyp. Byt ut den mot ett nytt tablettmagasin om du vill dosera en annan medicintyp. Tablettmagasinens förväntade livslängd är ett år.

18 8 Felsökning Om din Medimi inte fungerar riktigt. Kontrollera om felmeddelanden visas på displayen. Kontrollera att rätt batterityp har installerats och att batterierna har satts i rätt läge. Kontrollera att tablettmagasinen har satts i korrekt. Kontrollera att inställningarna och medicineringsschemat är korrekta. 8.1 Larm/Fel Larm för missad dos En dos anses ha missats om du inte har doserat den inom det godkända doseringsfönstret. Medimi varnar dig med rött blinkande ljus i utmatningsknappen och korta ljudstötar om så sker. Larmet aktiveras när doseringsfönstret har passerats utan att någon utmatning skett eller att larmet avvisats. Missade doser visas tills du bekräftar dem. Medimi sparar också den här informationen. Du kan titta på dem i Infomenyn Positionsfel Om tablettmagasinets doseringsmekanism av någon orsak skulle hamna i fel läge, visas ett felmeddelande och du ombeds ta ut tablettmagasinet och korrigera felet. En felaktigt placerad doseringsmekanism korrigeras genom att rotera doseringshjulet tills rutan för positionsdetektering blir vit. Tablettkassetter sedda från baksidan. Doseringshjulet är i rätt läge Doseringshjulet är i fel läge 1. Doseringshjul 2. Ruta för positionsdetektering Utmatningsfel Missade # tabletter av medicinen Doseringsfel på grund av att tabletterna har tagit slut eller att tablettkassetten inte rör sig. Ta ut tablettmagasinet och öppna locket. Fyll på om den är tom. Om den inte är tom, ta bort eventuella tabletter som har fastnat. Kontrollera att remmen rör sig. Tänk på att magasinet fylls i moturs riktning och sätt på locket. Om nödvändigt, vrid doseringshjulet till rätt läge. Sida 18(22)

19 9 Använda din Medimi 9.1 Mata in siffror Om du behöver ange siffror, ger Medimi ett förslag på siffror som startpunkt. Om du vill öka den angivna siffran, använder du, vill du minska använder du, och upprepar tills siffran du söker visas. Välj det genom att trycka på. 9.2 Mata in text ABCDEFGHIJKLMNC OPQRSTUVWXYZ Aa ß _ OK C _ Alla bokstäver visas i informationsfönstret. Gå till önskad bokstav med navigationsknapparna, så att den markeras. Välj genom att trycka på. Den valda bokstaven visas längst ner i rutan. Om du behöver radera en, gå till och tryck sedan på. Växla mellan versaler och gemener genom att gå till Aa och tryck sedan på. Lägg till ett mellanrum genom att markera - och tryck sedan på. När du är klar med arbetet, gå till OK och tryck på. Du kommer då tillbaka till menyn igen. 9.3 Anpassning, fininställning Dessa inställningar står under Verktyg på huvudmenyn Språk Tillgängliga språk visas i listan. Markera alternativet och bekräfta med Tid och datum Se till att datumet och tiden är korrekt inställda för att förhindra en felaktig dosering. Ställ in timmarna genom att trycka på. Tryck på för att välja minuter och ställ sedan in minuterna. Bekräfta genom att trycka på. Ställ in datum och bekräfta genom att trycka på Tidsformat Både tids- och datumformatet ställs in här. Välj 12- eller 24-timmarsformatet i listan och bekräfta med. Välj datumformat och bekräfta med. ÅÅ = År MM = månad DD = dag

20 9.3.4 Rington Du kan välja tyst läge eller en av fem olika ringtoner. Markera ditt val och tryck på för att bekräfta. Om du aktiverar det tysta läget, visas en varningssymbol på displayen Vibrationsläge Välj vibrationsläge på/av och bekräfta med Bekräftelsedialogruta Du kan välja att bekräfta dialogrutor manuellt genom att välja Måste bekräfta. Standardinställningen är Använd standard vilket betyder att ingen manuell bekräftelse behövs. 9.4 Medicineringsscheman Se till att medicineringsschemat är riktigt efter att ha utfört ändringar, genom att kontrollera informationen i Visa alla. Du hittar dessa inställningar under Schema. Om du använder medicin som inte lämpar sig för förvaring i Medimi, går det att få ett extra schema för denna medicinering. Medimi ger ifrån sig ett larm på samma sätt som om medicinen fanns i ett av tablettmagasinen. Schemat för medicinering utanför Medimi är alltid 0. Välj schemat du vill ändra genom att trycka på. En lista över tillgängliga alternativ visas på displayen. Informationen om schemat visas i följande ordning: startdatum, slutdatum, doseringstidsfönster, doseringstider och antal tabletter Ändra namn Ange namnet. Maximalt 20 tecken får användas. Namnet visas i listan och används för att identifiera tablettkassetten Ändra datum Ange startdatum och slutdatum för medicineringsschemat Ändra fönster Doseringstidsrutan är tidsintervallen före och efter inställd tid, när det är tillåtet att ta medicinen. Tidsfönstret anges i minuter och kan vara maximalt +/- 240 minuter Lägg till dos Ange doseringstiden och antalet tabletter. Maximalt 16 doseringstider kan matas in Ändra dos En lista över alla doseringstider visas. Välj dosen som ska ändras. Justera doseringstiden och/eller antalet tabletter Radera dos En lista över alla doseringstider visas. Välj dosen som ska raderas Radera alla Den här funktionen raderar alla parametrar som har ställts in för valt schema, namn, doseringstider, start- och sluttider och tidsrutor. Sida 20(22)

21 9.5 Användbara funktioner Tidoffset Användningen av tidoffset kan leda till missade doser som ligger i tät följd. Du hittar den här inställningen under Verktyg - Tidoffset. Medicineringsschemat kan ändras till en tidigare eller senare tid. Ett timglas indikerar att tidoffset har aktiverats. Den här funktionen är användbar om du vill flytta dina doser tillfälligt, under helger eller semestrar, utan att ändra dina sparade medicineringsscheman. Välj en: Enligt schema raderar tidoffset och är standardinställningen. Doser senare fördröj din dosering med de valda minuterna. Du kan fördröja doserna från 10 till 120 minuter. Bekräfta genom att trycka på. Doser tidigare flytta fram dina doser från 10 till 120 minuter. Bekräfta genom att trycka på Manuell dosering Du hittar dessa inställningar under Ta dos Din Medimi hanterar doseringar och påminnelser på grundval av sparade medicineringsscheman. Medicineringsschemat anger tiderna när olika mediciner ska tas. Om du av något skäl inte vill ta din dos när du har varnats, är det möjligt att manuellt dosera dina tabletter Aktuell dos Den här funktionen används för att dosera din aktuella dos innan Medimi varnar dig. Den ska endast använda inom den aktuella dosens tidsrutor. Tidsrutans standard är två timmar, med inställd tid i mitten Nästa dos När du doserar i förväg måste du se till att doseringsschemat följs för de doser som har doserats. Det är inte möjligt att radera doser som har doserats i förväg. Inget larm ges för doser som redan har matats ut. Nästa dos används för dosering i förväg. Detta kan vara användbart om du inte kan ha din Medimi med dig men behöver ta din medicin. Medimi visar tiden då följande dos ska tas och frågar om du vill dosera den. Om du svarar JA matas dosen ut och följande doseringstid visas. Proceduren upprepas tills du svarar NEJ Extra tabletter Extra tabletter är inte inkluderade i det normala doseringsschemat. En felaktig användning kan leda till överdosering. Extra tabletter används för att dosera tabletter som inte är inkluderade i medicineringsschemat. Den här funktionen kan användas om du tappar eller förlorar en tablett eller av något skäl behöver en extra tablett.

22 9.6 Alternativ Driftläge Du hittar dessa inställningar under Verktyg - Medicinhantering Medimi kan fungera på två olika sätt. Medicineringsschemat är antingen i en fast position i Medimi eller i medicineringsnamnet som har sparats på tablettkassetten. Position Medicineringsscheman är kopplade till tablettmagasinets position i Medimi. Användaren ansvarar för att se till att tablettmagasinen med rätt medicinering sätts in i rätt fack för tablettmagasin. Medicin Namnet på medicinen sparas i tablettmagasinet och kopplas av namnet till schemat. Medimi läser namnet på medicinen i tablettmagasinet och det kan sättas in i vilken position som helst. Det är viktigt att tablettmagasinet innehåller rätt medicin. Ange namnet på medicinen genom att använda alternativet Magasin admin på menyn Verktyg. Observera att medicineringen och doseringsschemat måste anges innan detta alternativ kan väljas Koppla tablettkassetter Du hittar denna inställning under Schema-Schemanummer-koppla. Den här funktionen kan användas endast när medicineringsschemat är kopplat till positionen. Med den här funktionen kan du använda mer än ett tablettmagasin till samma medicineringsschema. När medicineringen i ett kopplat tablettmagasin är slut, kontrollerar din Medimi om andra tablettmagasin är tillgängliga. Om det finns ett annat tablettmagasin kopplad till samma schema, fortsätter doseringen från detta. För att ställa in den, gå till Schema. Välj medicinering du vill koppla till ett annat tablettmagasin. Gå till Koppla. Välj schemat du vill använda till det kopplade tablettmagasinet Magasin admin Du hittar denna inställning under Verktyg. En lista över tablettmagasin visas på displayen. Välj genom att trycka på. Om medicineringsläget är aktiverat, kan du tilldela ett tablettmagasin till ett schema. Du kan ändra antalet tabletter i ett tablettmagasin. Du kan även låsa ett tablettmagasin till en specifik Medimi. Med denna aktiverad, kan tablettmagasinet endast användas med en specifik Medimi. 9.7 Tekniska data Storlek Vikt Batterier Användningstemperatur Förvaringstemperatur 2 tablettkassetter 155 x 46 x 88 mm 4 tablettkassetter 155 x 46 x 136 mm 6 tablettkassetter 155 x 46 x 184 mm 250 g (0,55 lb) utan batterier och tabletter AA (LR06) Alkaliska batterier. OBS! Inte NiMH eller NiCd 5 C till +55 C 30º C- +85º C Sida 22(22)

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201 Bruksanvisning Cadex Armbandsklocka Art.nr.: 508 201 Innehållsförteckning Inledning... 3 Funktioner... 3 Klockans fyra huvudmenyer... 4 För att ställa in tid och datum:... 5 Alarm banken... 5 Ställa in

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Bruksanvisning USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Art. nr. 462 623 Rev C SE USB simkortshållare för mobiltelefon Med hjälp av USB simkortshållare kan SMS-meddelanden skickas från Memoplanner.

Läs mer

Digipassguiden. Så här använder du din digipass

Digipassguiden. Så här använder du din digipass Digipassguiden Så här använder du din digipass Innehållsförteckning Beskrivning av digipassen 4 Aktivera din digipass 4 Logga in på Internetkontoret 5 Logga ut från Internetkontoret 6 Att navigera digipassens

Läs mer

Snabbguide. till Mini-router

Snabbguide. till Mini-router Snabbguide till Mini-router Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa Mini-routern surfar du på ett smartare sätt. Dels kan flera personer surfa på ett och samma abonnemang, dels kan du

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BIG EASY 2 Innehållsförteckning 1 Snabbreferens...1 2 Mobiltelefonen och dess beståndsdelar...2 2.1. Yttre hölje...2 2.2. Elektroniskt knapplås...2 2.3. Skärmen...3 2.4. Batterilucka och SIM-kortsfack...4

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 1.1 Uppstart Om du väljer att använda det medföljande refillkortet o Ladda med valfritt belopp o OBS! Glöm inte att ladda ditt kort minst en gång om

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Whisper Bruksanvisning

Whisper Bruksanvisning Whisper Bruksanvisning 1.3 Innehållsförteckning Starta programmet... 3 Anslutning av Whisper-läkemedelspåminnaren till datorn... 3 Administrera användare... 4 Kalendervyer... 5 Lägga till, redigera och

Läs mer

Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje FIN. Brugsanvisning. User Manual. Gebruikershandleiding. DEFA SilentAlarm

Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje FIN. Brugsanvisning. User Manual. Gebruikershandleiding. DEFA SilentAlarm N S FIN DK GB NL Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Brugsanvisning User Manual Gebruikershandleiding DEFA SilentAlarm INNEHÅLL Komma igång s. 11 SMS meddelanden s. 11 Kanaler s. 13 Beställa larmmeddelanden

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning Ontech Relay 9010 Bruksanvisning asvenskaa Välkommen Tack för att du valt en Ontech Relay 9010. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna manual vara enkel

Läs mer

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server o ch telefon sker över internet

Läs mer

Resledaren Användarguide iphone Innehåll

Resledaren Användarguide iphone Innehåll Resledaren Användarguide iphone Innehåll Planera Ny Resa... 3 Visa Mina Resor... 13 Ta bort sparad resa... 14 Ändra planerad resa... 15 Påminnelser... 15 Under Resan... 17 Inaktivera Pågående Resa... 20

Läs mer

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem. axema Sida 1. 20008-03 Vaka Användarmanual

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem. axema Sida 1. 20008-03 Vaka Användarmanual Användarmanual VAKA Passersystem axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2012. 200xx-sv Vaka användarmanual Axema Access Control AB är ett svenskt säkerhetsföretag som sedan 1992 utvecklar

Läs mer

Användarmanual ismp. 2013-09-04 ismp v1.5.7. OpenSolution Nordic AB. 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby

Användarmanual ismp. 2013-09-04 ismp v1.5.7. OpenSolution Nordic AB. 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby Användarmanual ismp 2013-09-04 ismp v1.5.7 OpenSolution Nordic AB 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby Telefon: 0304-66 77 36 Fax: 0304-80 90 15 Web: www.opensolution.se E-post: info@opensolution.se

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

3Växel Max. Kom igång guide.

3Växel Max. Kom igång guide. 3Växel Max. Kom igång guide. Innehåll. Så fungerar 3Växel Max...4 Kom igång...5 3Växel-programmet...6 Logga in...9 Hantera svarsgrupper...10 Koppla vidare samtal...12 Använda status (hänvisning)...13 Vidarekoppling

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Telefon Programversion 4.6.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Använda Telefon... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Ringa samtal... 4 2.3

Läs mer

VERSION 2.0 ANVÄNDARE. Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr

VERSION 2.0 ANVÄNDARE. Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr 090622 MANUAL FÖR MEMO COMAI WEBBKALENDER VERSION 2.0 ANVÄNDARE Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr Comai AB Follingbo Rosendal 305,

Läs mer

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB MANUAL CHRONO COMAI 1 Innehållsförteckning 1 Tekniskbeskrivning...3 1.1 Funktionsbeskrivning...3 2 Installation...3 2.1 Installera Chrono Comai via länk...3 2.2 Installera Chrono Comai via minneskort...3

Läs mer

Vad finns i paketet. Lär känna ditt modem. Plats för ditt SIM-kort. Plats för ett Micro SD minneskort

Vad finns i paketet. Lär känna ditt modem. Plats för ditt SIM-kort. Plats för ett Micro SD minneskort Vad finns i paketet Ett trådlöst modem av typ MF110 samt denna manual. Lär känna ditt modem ➎ ➋ ➊ ➌ ➍ Plats för ditt SIM-kort Här stoppar du in ditt Tele2 SIM-kort. Plats för ett Micro SD minneskort Här

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

Kortfattad Installationsguide

Kortfattad Installationsguide & Kortfattad Installationsguide Vi rekommenderar Dig att noggrant läsa igenom GARDE HEMLARM manual för utförlig information om hur larmet monteras och installeras. Nedan följer en översikt av de viktigaste

Läs mer

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 Innehåll Innan appen tas i bruk 2 Registrera besök manuellt 6 Dokumentera besöket 7 Registrera besök med NFC-tagg 7 Planera nytt besök 9 Avboka besök 10 Patienter 10 Anteckningar

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

Resledaren Användarguide Android Innehåll

Resledaren Användarguide Android Innehåll Resledaren Användarguide Android Innehåll Planera Ny Resa... 3 Visa Mina Resor... 13 Ta bort sparad resa... 14 Ändra planerad resa... 15 Påminnelser... 16 Under Resan... 17 Inaktivera Pågående Resa...

Läs mer

SNABBSTART GUIDE. SmartVision av KAPSYS översikt. Introduktion. Framsida. Baksida

SNABBSTART GUIDE. SmartVision av KAPSYS översikt. Introduktion. Framsida. Baksida SNABBSTART GUIDE Introduktion SmartVision är den första Android smartphone som utformats speciellt för personer med nedsatt syn. SmartVision är den första verkligt tillgängliga allt-i-ett smartphone, med

Läs mer

Kom igång med. Hemtelefoni och Bredband via mobilnätet.

Kom igång med. Hemtelefoni och Bredband via mobilnätet. Kom igång med Hemtelefoni och Bredband via mobilnätet. Snart har du Hemtelefoni via mobilnätet. Installationen tar bara några minuter. Innehållsförtecknig Paketets innehåll 4 Vad är vad på din dosa 5 Hemtelefoni

Läs mer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer

Lättlästa instruktioner för ipad ios7

Lättlästa instruktioner för ipad ios7 Lättlästa instruktioner för ipad ios7 I samarbete med: Hösten 2014 Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en ipad med operativsystemet ios7. Ett operativsystem är det viktigaste

Läs mer

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser SK102 ANVÄNDARMANUAL Självnivellerande krysslaser SK102Z VARNING: För din personliga säkerhet, LÄS igenom alla instruktioner innan användning. SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Läs mer

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat TEKNISKA DATA Personsökare för Ton- och Numeriksökning. Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat Batteri: 1,5 V alkaliskt batteri, typ IEC LR6. Räcker 1 500 timmar. Dimensioner: Bredd: 24 mm Höjd:

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz Qz Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...83 2. LADDNING AV SCALA RIDER...83 3. CARDO COMMUNITY -PLATTFORM...84 4. KOM IGÅNG...84 4.1 STATUSLAMPA...84 4.2 ALLMÄNNA FUNKTIONER...85 4.3 LJUDKÄLLOR

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Användarmanual MiniVoice Webb

Användarmanual MiniVoice Webb Användarmanual MiniVoice Webb Version 1.1 - Pre Greeting AB minivoice.se Sida 1 av 12 Innehållsförteckning MiniVoice Webb användarmanual Innehåll VÄLKOMMEN!... 3 INLOGGNING - ADMINISTRATION... 4 Inloggning

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Hur funkar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server och telefon sker

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

HITTAREN Användarmanual

HITTAREN Användarmanual HITTAREN Användarmanual SIMIT Hardware AB Engelbrektsgatan 9-11 SE-11432 Stockholm Sweden info@simitab.se Innehållsförteckning Allmänna tips om GPS... 1 Ladda Hittaren!... 2 Starta Hittaren första gången!...

Läs mer

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA STREAMER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Programmeringsguide. Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Programmeringsguide. Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Programmeringsguide Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehåll: Sidhänvisning: 3. Låset 3. Huvudkod (Master Code) 3. Gruppkod (Supervisor Code)

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

Vi finns nära dig. Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband

Vi finns nära dig. Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband Vi finns nära dig TSPxxxx xxxx Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband Personlig kundtjänst Privat: tel. 90 200 Företag: tel. 90 400 Öppet vardagar kl

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

L thund ipa P d 2012-01-10

L thund ipa P d 2012-01-10 1 Lathund ipad 2012-01-10 1 Starta ipad 2 1 A1. Slå på strömmen om ipad varit helt avslagen Om ipad är helt avstängd. Tryck ner knappen på övre högra hörnet (1) i ca 3 sekunder. Då startas ipad datorn.

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave

Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave BRUKSANVISNING iphone APP GRÖN ENERGI OCH VVS-SYSTEM Roth Nordic AB Hanögatan 9 211 24 Malmö Telefon: 040-53 40 90 Fax: 040-53 40 99 E-Mail: service@roth-nordic.se

Läs mer

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 Tack för att du valt TrackBlock Tracking System. Denna produkt är en kombination av GPS och GSM som hjälper dig att spåra bilar, båtar, arbetsmaskiner

Läs mer

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual Vidamic Easy SMS CRM Användarmanual Innehållsförteckning Introduktion 3 1.1 Systemkrav Installation 4 2.1 Första gången du startar Vidamic Easy SMS CRM 2.2 Avinstallera Vidamic Easy SMS CRM Skicka ett

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Programmeringsguide Sargent & Greenleaf Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 LÄS IGENOM HELA PROGRAMMERINGSGUIDEN INNAN PROGRAMMERING

Läs mer

Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer

Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer 2 1. Installation 2.2 1.1 Förberedelser För att installera applikationen scanner.s32 i streckodsläsaren Opticon OPL9728,

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko Terminal Användarmanual Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko terminalen är en panel pc avsedd att monteras i kontrollpaneller eller skåp som display och gateway

Läs mer

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet Version 1.8.7A Tidrapportering med ctimesheet Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller manuell

Läs mer

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok * Vissa innehåll i denna handbok kan skilja sig från din telefon beroende på mjukvaran som installerats eller din operatör. SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok ELECTRONICS Behöver du hjälp eller har frågor,

Läs mer

Konfigurera Xenta från Babs

Konfigurera Xenta från Babs Konfigurera Xenta från Babs Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Babs PayLink med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data-

Läs mer

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910 TA 82 145 03-13 Snabbstartsguide Mobil WiFi ZTE MF910 Innehållsförteckning Välkommen...2 Lär känna din mobila WiFi...3 Informationsikoner...4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar Vanliga frågor och svar Anslutning och konfiguration 2014-04-21 TaHoma, ta kontroll over ditt hem! 1. Hur upprättar jag anslutningarna? Koppla först boxen till bredbandsmodemet med hjälp av medföljande

Läs mer

Dialect Unified MAC-klient

Dialect Unified MAC-klient Dialect Unified MAC-klient Med Dialect Unified MAC-klient når du företagets växelfunktioner. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper och t ex flytta samtal till en kollega du får tillgång

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com Welch Allyn Sverige AB Verkstadsgatan 12 263 39 Höganäs Sverige Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 Page 1 of 9 Bruksanvisning Informationen

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4 162 101 86-1 2013-07-08 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning V4 Innehåll 1.1 Allmänt 7 1.2 Placering 7 1.3 Installation 8 1.4 Aktivering av SMS funktion

Läs mer

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen... 2 Jabra SPEAK 510 ÖVERSIKT... 3 ANSLUTNING... 5 Hur du använder.... 8 Support.... 11 Tekniska specifikationer... 12 1 Välkommen Tack för att du valde.

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

Trådlöst headset. Bruksanvisning SCEH-00075 SCEH-00087. Läs noga igenom den medföljande dokumentationen innan du börjar använda produkten.

Trådlöst headset. Bruksanvisning SCEH-00075 SCEH-00087. Läs noga igenom den medföljande dokumentationen innan du börjar använda produkten. Trådlöst headset Bruksanvisning SCEH-00075 SCEH-00087 Läs noga igenom den medföljande dokumentationen innan du börjar använda produkten. Innehåll 1. Varningar 1.1 Återvinningsinstruktioner för kunder i

Läs mer

Digitala nämndhandlingar

Digitala nämndhandlingar 2014-10-13 Kanslienheten Stöd & Process Upplands Väsby kommun Digitala nämndhandlingar Lathund för användare Inledning Sedan 2013 publiceras alla handlingar till kommunfullmäktige och nämnde digitalt.

Läs mer

IdéTorget Manual. Google kalender. Skapa din kalender på Internet. Uppdaterad oktober 2011

IdéTorget Manual. Google kalender. Skapa din kalender på Internet. Uppdaterad oktober 2011 IdéTorget Manual Google kalender Skapa din kalender på Internet Uppdaterad oktober 2011 Googles kalender Att göra sin planering på en digital kalender har många fördelar. Det ger möjlighet att få hjälp

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING... R-FORCE INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...4 PROGRAMMERING...5 GÖR SÅ HÄR VID PROGRAMMERING!...5

Läs mer

Hja lp till Mina sidor

Hja lp till Mina sidor Hja lp till Mina sidor Vanliga Frågor Varför godkänner inte Mina sidor mitt personnummer trots att jag har prövat flera gånger och är säker på att jag skrivit rätt? Du behöver använda ett 12 siffrigt personnummer

Läs mer

Snabbstarts guide. ZTE MF831 4G modem

Snabbstarts guide. ZTE MF831 4G modem Snabbstarts guide ZTE MF831 4G modem SE Kom igång med ditt 4G-modem Följ anvisningarna i handboken så är du snart igång med ditt mobila bredband snabbt och säkert via 4G. Här hittar du även en guide för

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android Version 1.9.2a Tidrapportering med ctimesheet på Android Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller

Läs mer

Wi-Fi Direct -guide. Version 0 SWE

Wi-Fi Direct -guide. Version 0 SWE Wi-Fi Direct -guide Version 0 SWE Gällande modeller Denna bruksanvisning gäller följande modeller. HL-5470DW(T)/6180DW(T)/MFC-8710DW/8910DW/8950DW(T) Beskrivning av anmärkningar Följande ikoner används

Läs mer

Innehåll Uppgifter ipad utbildning

Innehåll Uppgifter ipad utbildning Datum: 2015-03-09 Innehåll Uppgifter ipad utbildning ipad 1. Knappar 2. Hemskärmen & appar 3. Visa öppnade appar 4. Ordna appar 5. Skapa/ta bort mapp 6. Lägga till en app på ipaden 7. Ta bort en app på

Läs mer

Med nedanstående anvisningar kan man mycket snabbt skapa upp en cup med bibehållna inställningar från tidigare gjorda cuper.

Med nedanstående anvisningar kan man mycket snabbt skapa upp en cup med bibehållna inställningar från tidigare gjorda cuper. Skapa nästa års cup Med nedanstående anvisningar kan man mycket snabbt skapa upp en cup med bibehållna inställningar från tidigare gjorda cuper. OBS! Ni ska aldrig återanvända en tidigare cup. Den har

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE PC

INSTALLATIONSGUIDE PC INSTALLATIONSGUIDE PC TELE2 MOBILT INTERNET Den här guiden beskriver hur du kommer igång med Tele2 Mobilt Internet hur du installerar drivrutinerna samt kopplar upp på Internet. 2 SYSTEMKRAV För att kunna

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått.

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått. Joomla Guide 2.5.11 MENYER Sida 1 av 41 MENYER En meny är centerpunkten på en hemsida. Det är ifrån denna man utgår om man vill navigera på hemsidan. Menyer kan vara vertikala eller horisontella och är

Läs mer

Instruktioner för att ansluta till Polars elsystem via webbläsare. App-Android

Instruktioner för att ansluta till Polars elsystem via webbläsare. App-Android Instruktioner för att ansluta till Polars elsystem via webbläsare. App-Android 2 3 Gå in på ikoner Välj inställningar (1) Dra Wi-fi knappen av till höger så att den ändrar namn till på. 1 Anslutning sker

Läs mer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Tillståndsikoner Din telefon Batteriets laddningsnivå Initiering av röstbrevlådan / Informationer som kan visas Programmerad mötespåminnelse

Läs mer

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Upplaga 1 SV 9311294 Säkerhetsinformation VATTENTÄTHET Kameran är

Läs mer

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4.

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4. INNEHÅLL ALLMÄNT 2 Introduktion 2 Åtgärder vid driftsättning 2 Förklaring av termer och begrepp 3 Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4 Kommandon 4 System 5 Aktiviteter 8 Kommandolista 9 TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Läs mer