Bruksanvisning. Portabel automatisk tablettdispenser Wireless

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. Portabel automatisk tablettdispenser Wireless"

Transkript

1 Bruksanvisning Portabel automatisk tablettdispenser Wireless MedicPen AB, september 2012

2 EG-försäkran Medicpen AB Storgatan 44 S Halmstad Sverige Förklarar härmed att: Medimi och tillbehören som endast används tillsammans med denna produkt överensstämmer med kraven i: Rådsdirektivet om medicinska anordningar (93/42/EEG), med ändring enligt 2007/47/EG och klassificeras som en medicinsk anordning av klass 1 enligt dessa bestämmelser. Cristian Hallin CEO MedicPen AB FCC-märkning Medimi har testats och godkänts enligt FCC 47 CFR del 15B Patent Patentsökt: US 12/595514,AU , CN , IN 2090/MUMNP/2009, JP , EP FDA MedicPen AB har registrerats vid Food and Drug Administration som tillverkare av Medimi med registreringsnummer: Varumärken Medimi är ett varumärke som tillhör MedicPen AB, Halmstad, Sverige Friskrivningsklausul Informationen i det här dokumentet kan ändras utan förvarning. Trots att vi har gjort allt i vår förmåga för att se till att informationen i bruksanvisningen är exakt, påtar sig MedicPen AB ingen skuld eller ansvar för brister eller fel. Sida 2(22)

3 Tack för att du valde Medimi Läs Bruksanvisningen innan du börjar använda Medimi. Tillverkas Av MedicPen AB Storgatan 44 SE Halmstad Sverige

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING EG-FÖRSÄKRAN... 2 FCC-MÄRKNING... 2 PATENT... 2 FDA... 2 VARUMÄRKEN... 2 FRISKRIVNINGSKLAUSUL... 2 TACK FÖR ATT DU VALDE MEDIMI ALLMÄNNA VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER SYFTE OCH FUNKTIONER FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL PRESENTATION AV MEDIMI ÖVERSIKT AV MEDIMI ANVÄNDARGRÄNSSNITT MENY Ta dos Verktyg Schema Info TABLETTMAGASIN ATT KOMMA IGÅNG MATA IN SIFFROR MATA IN TEXT OCH PIN/TELEFON NUMMER FÖR GSM FYLLA TABLETTMAGASINEN ISÄTTNING AV SIM-KORT (ENDAST MED GSM INSTALLERAT) ISÄTTNING AV BATTERIER GRUNDINSTÄLLNINGAR INSTALLATIONSGUIDE TILL MEDICINERINGSSCHEMAT KONFIGURERA TRÅDLÖS ANSLUTNING GSM BLUETOOTH LARM ATT TA MEDICINER FYLLA PÅ MEDICINER RENGÖRING UNDERHÅLL BYTA BATTERIER TABLETTMAGASIN FELSÖKNING LARM/FEL Larm för missad dos Positionsfel Utmatningsfel Missade # tabletter av medicinen Sida 4(22)

5 9 ANVÄNDA DIN MEDIMI MATA IN SIFFROR MATA IN TEXT ANPASSNING, FININSTÄLLNING Språk Tid och datum Tidsformat Rington Vibrationsläge Bekräftelsedialogruta MEDICINERINGSSCHEMAN Ändra namn Ändra datum Ändra fönster Lägg till dos Ändra dos Radera dos Radera alla ANVÄNDBARA FUNKTIONER Tidoffset Manuell dosering ALTERNATIV Driftläge Koppla tablettkassetter Magasin admin TEKNISKA DATA... 22

6 1 Allmänna varningar och försiktighetsåtgärder Kontrollera att dina tabletter lämpar sig för dosering innan du laddar dem i din Medimi. Följ denna bruksanvisning för att förhindra person- eller produktskador. Försäkra dig om att medicineringsschemat anges korrekt. Se till att tablettmagasinen laddas och etiketteras/märks med samma medicin. Se till att tablettmagasinet sätts in i rätt läge. 2 Syfte och funktioner Medimi är avsett för att underlätta doseringen av medicinering i tablettform och som en påminnelse om att man ska ta medicinen. Medimi finns i tre storlekar, för två (2), fyra (4) eller sex (6) tablettmagasin. Om du använder en medicin som inte lämpar sig för förvaring i Medimi, finns det extra schema för detta. Medimi ger ifrån sig ett larm på samma sätt som om medicinen fanns i ett av tablettmagasinen. Medimi finns tillgänglig i två versioner, standard eller Pro. Proversionen kan programmeras med mer avancerade medicineringsscheman och sparar statistik för export till dator. Första gången du startar din Medimi (sätter i batterierna), startas en installationsguide som vägleder dig genom inställningarna av Medimi som behövs för användning. Du anger grundinställningar, medicineringsscheman och laddar tabletter i produkten. Efter att du har matat in dina medicineringsscheman och laddat Medimi med dina läkemedel, kommer den att göra följande: Påminna dig om att det är dags för medicinering genom blinkande ljus, ljud eller vibrationer. Dosera tabletterna enligt de scheman du har matat in. Kontrollera att det finns tillräckligt med tabletter för nästa dos. Påminna dig med blinkande rött ljus om när du behöver fylla på ett tablettmagasin före nästa schemalagda dosering. Tillhandahålla information på displayen om vilket tablettmagasin som behöver fyllas på. Logga varje händelse så att du kan granska den på displayen. Varna dig med larm när du har missat en dos. Varna dig med larm när batterierna är urladdade och behöver bytas ut. Skicka larm via SMS eller Bluetooth Sida 6(22)

7 3 Förpackningens innehåll Se packlistan. 4 Presentation av Medimi 4.1 Översikt av Medimi 1. Doseringsknapp med ljusindikering 7. Installerat tablettmagasin 2. Display 8. Tablettmagasin som sätts in i Medimi 3. Navigationsknappar 9. Spak för att lösgöra tablettmagasinet 4. USB-kontakt 10. Tablettuppsamlingskopp borttagen från Medimi 5. Skjutlock 6. Tablettuppsamlingskopp 4.2 Användargränssnitt Medimi manövreras via en LCD-display, 5 navigationsknappar och en doseringsknapp. LCD-displayen och navigationsknapparna sitter under ett skjutlock på framsidan av Medimi. Vid normal användning, manövreras Medimi med doseringsknappen. Normalt är Medimi i standby läge, med displayen och navigationsknapparna dolda under skjutlocket och displayen inaktiverad för att förlänga batteriernas livslängd. Tryck på vilken navigationsknapp som helst för att aktivera displayen. LCD-display : 37 Navigationsknappar Genom att använda knapparna som pilar kan man markera en meny eller ett menyalternativ. Välj genom att trycka på knappen.

8 4.3 Meny Medimi funktioner visas på fyra menyer. Förflytta dig mellan de olika menyerna genom att använda knapparna. Välj en meny genom att trycka på. Rör dig upp och ner i menyn genom att använda. Välj genom att trycka på. Tryck på för att stänga en meny eller backa ett steg. Ta dos Verktyg Schema Information Aktuell dos Nästa dos Extra tablett Flyläge Magasin admin Schemaguide Språk Klocka & datum Tidsformat Ringsignal Vibration Flytta doser Medicinhantering Bekräfta fråga Antal magasin Anslut bluetooth Väl bluetorth Alarm punkter #1 <Namn> #2 <Namn> : : #n <Namn> #0 <Namn> n=2, 4 eller 6 Visa allt Ändra namn Ändra datum Ändra fönster Lägg till dos Visa logg Visa mag Visa nästa 24 t Version Ändra dos Radera dos Radera allt Koppla Ta dos Ta dos ger dig tre doseringsalternativ. Använd dessa alternativ tillsammans med ditt medicineringsschema för en ökad flexibilitet. Aktuell dos Nästa dos Extra tablett Kring larmtiden finns ett tidsfönster (± 60 min i grundinställning inställbart under Schema schemanummer-ändra fönster) där det är OK att ta sin medicin. Om du befinner dig i fönstret för tillåten medicinering kan du mata ut dosen genom detta val. Detta kan vara användbart om du tar din medicin före frukost och frukosttiden varierar mellan olika dagar. Detta alternativ kan även nås genom att trycka på doseringsknappen. Om utmatningsknappen blinkar grönt har du mediciner att mata ut. Tryck en gång till och Medimi matar ut aktuell dos. Du kan dosera ett antal doser i förväg. Använd den här funktionen om du inte vill ta med dig din Medimi men behöver ta din medicin. När du använder nästa dos, kommer du inte att påminnas om antalet nästa doser du har doserat. Du kan dosera en extra tablett. Den här funktionen är mycket användbar om du skulle tappa eller förlora en tablett. Medimi loggar alla händelser för att hjälpa dig komma ihåg allt. Du hittar detta under menyn Info. Sida 8(22)

9 4.3.2 Verktyg Verktyg används för att mata in och ändra inställningar. När du använder Medimi för första gången, följer du en installationsguide för att ange grundläggande data som det språk du föredrar, aktuell tid och datum. Ett antal inställningar är standardinställningar och du behöver inte ändra dem för att komma igång Schema Den här menyn används för att mata in eller ändra dina medicineringsscheman. Du kan ange maximalt 16 doser för en 24-timmarsperiod. Du kan ha olika scheman för varje tablettkassett. Medimi sparar varje medicineringsschema du matar in och varnar dig på grundval av dessa scheman. Om du använder en medicin som inte lämpar sig för förvaring i Medimi, går det att få ett extra schema för denna. Medimi ger ifrån sig ett larm på samma sätt som om medicinen fanns i ett av tablettmagasinen. Varje schema kan ha ett fast start- och slutdatum Info Den här menyn används för att visa informationen som har sparats i Medimi. Du kan få information om alla händelser som har inträffat, hur många tabletter som finns kvar i varje tablettkassett och vilka doseringar som är schemalagda för de kommande 24 timmarna. 4.4 Tablettmagasin Tablettmagasinen finns i två storlekar. En för 15 tabletter med en maximal storlek på 10 x 10 x 10 mm ( 3/8"x 3/8"x3/8") och en för 7 tabletter med en storlek på 20 x 10 x 10 mm ( 3/4"x 3/8"x3/8"). Medimi håller räkning på det antal tabletter som finns i tablettmagasinen beroende på magasinens storlek, antalet som angavs när tablettmagasinen sattes in och antalet tabletter som har doserats enligt medicineringsschemat. När du sätter in ett tablettmagasin, antar Medimi att det är helt full om det var tomt vid utmatningen. Om tablettmagasinet inte var tomt vid utmatningen, antar Medimi att antalet tabletter inte har ändrats. Du behöver ange korrekt antal tabletter: o om du inte fyller på ett tomt tablettmagasin helt eller o om du ändrar antalet tabletter i ett tablettmagasin som inte är tomt. Tablettmagasinen är konstruerade på så sätt att du endast kan sätta in dem i korrekt läge. Om tablettmagasinets doseringsmekanism av något skäl skulle hamna i fel läge, visas ett felmeddelande och du ombeds ta ut tablettmagasinet och korrigera felet. En felaktigt placerad doseringsmekanism korrigeras genom att rotera doseringshjulet tills rutan för positionsdetektering blir vit. Tablettmagasinet sedd från baksidan. Doseringshjulet är i rätt läge Doseringshjulet är i fel läge 1. Doseringshjul 2. Ruta för positionsdetektering När tablettmagasinet har satts in i rätt läge ger Medimi ifrån sig ett ljud. Om ett fel detekteras, varnar Medimi dig genom att doseringsknappen blinkar rött samt att det även blinkar vid tablettmagasinet.

10 5 Att komma igång Första gången du sätter i batterierna i Medimi, måste du ange viss information som behövs för att ställa in din Medimi korrekt. Följ anvisningarna noga. 5.1 Mata in siffror Om du behöver ange siffror, ger Medimi ett förslag på siffror som startpunkt. Om du vill öka den angivna siffran, använder du, vill du minska använder du, och upprepar proceduren tills siffran du söker visas. Välj det genom att trycka på. 5.2 Mata in text och PIN/telefon nummer för GSM ABCDEFGHIJKLMNC OPQRSTUVWXYZ Aa ß _ OK C _ ABCDEFGHIJKLMNC OPQRSTUVWXYZ Aa ß _ OK C _ Alla bokstäver visas på displayen. Gå till önskad bokstav med navigationsknapparna, så att den markeras. Välj genom att trycka på. Den valda bokstaven visas längst ner i rutan. Om du behöver radera en, gå till och tryck sedan på. Växla mellan versaler och gemener genom att gå till Aa och tryck sedan på. Lägg till ett mellanrum genom att markera - och tryck sedan på. När du är klar med ordet, gå till OK och tryck på, du kommer då tillbaka till menyn igen. Sida 10(22)

11 5.3 Fylla tablettmagasinen Hantera endast en medicin och ett tablettmagasin åt gången. Märk varje tablettmagasin med numret på facket som skall användas och medicinens namn för att förebygga förväxlingar och felmedicinering. Du får bara ha en tablett i varje fack i magasinet och en typ av medicin per tablettmagasin för att garantera en korrekt dosering av medicinen. Se till att medicinen lämpar sig för användning i Medimi. Fråga din apotekare om du är osäker. 1. Se till att ha dina recept tillgängliga. Du behöver tidpunkt och dosering för varje tablett för att kunna ställa in din Medimi. 2. Se till att ha dina tabletter färdiga att lägga i tablettmagasinen. 3. Ta bort tablettuppsamlingskoppen genom att vrida låsspaken till öppet läge, se bild, och sedan dra koppen nedåt ut från Medimi. 4. Avlägsna alla tablettmagasin ur din Medimi. 5. Ta av tablettmagasinets lock. Locket är markerat med texten Open Here och en pil för att visa var det ska öppnas. 6. Kontrollera att tabletterna passar in i tablettmagasinets fack. Tryck inte in tabletterna eller kapslarna i facken med kraft. Fyll endast facken med tabletter eller kapslar. 7. Fyll på med tabletter så som visas. Fyll facken moturs. Facket i den öppna änden av tablettmagasinet skall alltid vara tomt. 8. Sätt tillbaka locket på tablettmagasinet och se till att det klickar på plats. Märk tablettmagasinet med medicinnamnet och numret på den plats i Medimi som du tänker använda. Platserna i Medimi börjar med nr 1 närmast knappar och display. 9. Upprepa steg 5-8 för varje tablettmagasin. Låsarm i låst läge Låsarm i öppet läge Fyll tablettmagasinet med tabletter moturs

12 5.4 Isättning av SIM-kort (endast med GSM installerat) 1. Dra undan skjutlocket helt för att komma åt locket som täcker SIMkortet. 2. Öppna locket som täcker SIM-kortet 3. Sätt i SIM-kortet 4. Stäng locket över SIM-kortet. Se till att det snäpper in i låst läge. 5.5 Isättning av batterier 1. Ta bort locket som täcker batterierna. Det finns ett uttag för att underlätta öppning i underkant av locket. 2. Sätt o medföljande batterier. ( 2 st AA /LR06 alkaline batterier) 3. Sätt i batterierna enligt märkning i Medimi 4. Sätt tillbaks locket. 5. När batterierna satts i kommer Medimi att fråga efter grundinställningar. Vänd på produkten och följ instruktionerna på LCD-displayen. 5.6 Grundinställningar Se till att du ställer in tid och datum korrekt för att förebygga medicineringsfel 1. Ta bort skjutlocket om du inte redan gjort det. 2. Utför inställningarna enligt anvisningarna på displayen genom att använda navigationsknapparna. 3. Välj språk genom att skrolla med. Tryck på för bekräftelse. 4. Välj tidsformat, 24 timmar eller 12 timmar. Skrolla med. Tryck på för bekräftelse. 5. Välj datumformat. Skrolla med. Tryck på för bekräftelse. 6. Ställ in tiden. Ställ in timmarna genom att trycka på. Tryck på för att bekräfta och ställ sedan in minuterna på samma sätt. Bekräfta genom att trycka på. 7. Ställ in datum. Bekräfta genom att trycka på. Du får nu frågan om du vill fortsätta till en schemaguide för att ställa in dina medicineringsscheman. Schemaguiden leder dig steg för steg fram till en inställd och användarklar Medimi. Alla inställningar kan även göras under respektive menypunkt. Om du väljer att inte göra det nu, kan du göra det senare från menyn Verktyg Schemaguide. Sida 12(22)

13 5.7 Installationsguide till medicineringsschemat Se till att du anger dina medicineringsscheman korrekt. Ett felaktigt inmatat medicineringsschema kan leda till en felaktig tablettdosering. Se till att matcha tablettkassettens namn och nummer med rätt position i Medimi. Fel kan leda till en felaktig medicinering. Om du trycker på knappen avbryts schemaguiden innan Medimi är korrekt inställd. 1. Starta schemaguiden genom att välja Ja och tryck sedan på. 2. Välj radera tidigare scheman. Markera Ja och tryck på. Alla dina tidigare inmatade scheman raderas. 3. Bekräfta genom att trycka på. 4. Välj ett tablettmagasin med start från nummer ett (1) och ange namnet i Medimi. 5. Ange antalet doser. Slutför genom att trycka på. 6. Ange tiden för medicineringen. Slutför genom att trycka på. Medimi är inställd på att acceptera att du tar din medicin inom ±60 min från larmtidpunkten. Detta ändras genom Schema-Schemanummerändra fönster 7. Ange antalet tabletter som ska tas vid varje dos. Slutför genom att trycka på. 8. Välj de följande tablettmagasinen och upprepa steg 4 7 för varje tablettmagasin. Välj tablettmagasinen i nummerordning. 9. När du har matat in medicineringsscheman för samtliga tablettmagasin, frågar systemet om du vill ange extra scheman/påminnelser för en medicinering utanför Medimi. Du kan använda Medimi som en påminnelse för ytterligare mediciner. Om ja, upprepa steg 5-7. Medicineringsschemat tilldelas nummer När alla medicineringsscheman har matats in i din Medimi, ombeds du sätta i tablettmagasinen. OBS! Vänta med att trycka på tills samtliga magasin har satts i. 11. Sätt i tablettmagasinen med den avrundade änden först. Börja med det magasin som är närmast knappar och display 12. Se till att tablettmagasinen har satts i korrekt och låsts i sitt inre läge. 13. Fortsätt med nästa tablettmagasin. 14. När alla tablettmagasin satts på plats så tryck på 15. Medimi kommer nu att kontrollera alla tablettmagasin och för vart och ett dem fråga efter antalet tabletter och samtidigt visa vilken medicin som skall finnas i detta magasin. Antalet tabletter ändras med 16. Om du gör fel, följ instruktionerna under Ändra schemat. 17. Skjut locket på plats över batterierna, navigationsknapparna och displayen. 18. Sätt tablettuppsamlingskoppen i läge. Vrid låsspaken på tablettuppsamlingskoppen till låst läge 19. Inställningen är nu klar.

14 5.8 Konfigurera trådlös anslutning Om din Medimi är utrustad med trådlös kommunikation, GSM och/eller Bluetooth, måste detta konfigureras. Välj Verktyg Flygläge i menyn för att kontrollera att trådlöskommunikation är påslagen. Om inte aktivera genom att välja Trådlös på När trådlös kommunikation är påslagen försöker Medimi först att få kontakt via Bluetooth och om inte det lyckas med GSM. 5.9 GSM Välj Verktyg GSM /Pin # Ange PIN-koden till SIM-kortet och det telefon nummer som SMS skall skickas till. Medimi skickar ett test SMS för att verifiera inställningarna. OBS! meddelandes skickas när Medimi går ner i viloläge vilket sker ca 60 sekunder efter man tryckt på någon knapp Bluetooth För att konfigurera Bluetooth så skall följande göras 1. Slå på Bluetooth på den enhet som du vill ansluta till. Se till att enheten är synlig för andra. 2. Välj Verktyg-Välj Bluetooth 3. Efter att Skannar nätverk visats så skall din enhet visas i listan över tillgängliga Bluetooth enheter. Välj enheten som du vill ansluta till. 4. Välj Verktyg-Anslut Bluetooth 5. Medimi paras nu ihop med din enhet. Ange PIN-koden 1234 när enheten frågar efter den Larm Det finns fyra olika larm som kan skickas med GSM / Bluetooth. Dessa aktiveras och avaktiveras via menypunkten Verktyg-Alrm punkter. Följande larm finns. Missad dos Tagen dos Batteri lågt Tablett saknas Sida 14(22)

15 5.12 Att ta mediciner Du kan fortsätta att hoppa över doseringen av dina tabletter, men det leder till slut till missar i doseringstidsrutan och dosen registreras då som en missad dos. Din Medimi upphör då att larma för att varna om denna dos. Det kan leda till en felaktig dosering. För varje tidpunkt när en dos skall tas finns ett fönster där det är OK att ta dosen. Inställningsguiden sätter detta fönster till larmtiden ±60 min. När det är dags att ta din dos, varnar Medimi dig med ljus, ljud och vibrationer. För att tysta larmet, tryck en gång på doseringsknappen. Medimi fortsätter att varna dig hela tiden, tills du har tagit dosen. Tryck på den blinkande doseringsknappen två gånger för att mata ut tabletterna i uppsamlingskoppen. Håll Medimi upprätt när du doserar medicinen. Kontrollera att dosen är korrekt. Ett blinkande ljus vid varje magasin visar var tabletter skall ha matats ut. För att ta medicinen, dra ner koppen och luta Medimi tills tabletterna faller ner i handen. För att ta bort koppen helt måste låsvredet vridas till öppet läge. Medimi kontrollerar om det finns tillräckligt med medicin för nästa dos efter varje dosering. Om Medimi varnar dig om att medicinen är slut, öppnar du skjutlocket. Displayen ger dig information om vilket tablettmagasin som behöver fyllas på. För att undvika en felaktig medicinering, fyll omedelbart på med medicin. Om du av något skäl inte vill ta din medicin, kan du skjuta undan locket och svara nej på frågan som visas.

16 5.13 Fylla på mediciner Se till att du fyller på tablettmagasinet med rätt tabletter. Felaktiga tabletter leder till medicineringsfel. Se till att du anger rätt antal tabletter som sätts in i tablettmagasinet. Ett felaktigt antal tabletter leder till medicineringsfel. 1. Ta bort tablettuppsamlingskoppen. 2. Ta bort tablettmagasinet som ska fyllas på. Om mer än ett tablettmagasin ska fyllas på, hantera dem ett i taget för att undvika förväxlingar. 3. Fyll på tablettmagasinet moturs (se förbereda tablettmagasin). Se till att du lägger i endast en tablett i varje fack. 4. När tablettmagasinet åter sätts in i din Medimi, visas ett textmeddelande som bekräftar vilket tablettmagasin som har satts in och vilken medicin Medimi förväntas ha laddat. 5. Se till att informationen är riktig. 6. Medimi frågar dig hur många tabletter det finns i tablettmagasinet. Om tablettmagasinet var tomt när det togs bort, föreslås antalet för ett fullt tablettmagasin. 7. Om tablettmagasinet innehöll tabletter då det togs ut, kommer förslaget att vara samma antal som när tablettmagasinet togs ut. 8. Ändra antalet vid behov genom att använda. 9. Tryck på för bekräftelse. 10. Om mer än ett tablettmagasin behöver fyllas på, upprepa steg 2-9 för varje tablettmagasin. 11. Sätt tillbaka tablettuppsamlingskoppen i läge. 12. Påfyllningen är nu klar. Sida 16(22)

17 6 Rengöring Följ rengöringsanvisningarna för att förhindra skada på din Medimi. Använd endast vatten och ett milt rengöringsmedel eller endast rent vatten. Rengör din Medimi med en fuktig trasa. Tablettuppsamlingskoppen kan tas ut ur Medimi och handdiskas. 7 Underhåll Användningen av fel batterityp kan leda till funktionsförlust och skada på din Medimi. Byt ut batterierna omgående efter batterilarm för att förhindra att din Medimi slutar att fungera. 7.1 Byta batterier Din Medimi drivs med två alkaliska batterier LR06 1,5 V AA. En låg batterinivå indikeras av batterisymbolen på displayen. Byt batterierna så snart som möjligt när symbolen visas. Medimi är konstruerad för att bibehålla timerfunktionerna under batteribytet. Den här funktionen fungerar endast om displayen är inaktiverad under bytet. Vidrör ingen knapp för att hålla displayen inaktiverad. Alla inställningar och annan data sparas säkert i din Medimi även utan batterier. 1. Batterisymbol 1. Ta av skjutlocket helt. 2. Ta ut de använda batterierna. 3. Installera de nya batterierna i samma läge som visas längst ner i batterifacket. 4. Sätt tillbaka skjutlocket. 7.2 Tablettmagasin Tablettmagasinen får endast användas för en medicintyp. Byt ut den mot ett nytt tablettmagasin om du vill dosera en annan medicintyp. Tablettmagasinens förväntade livslängd är ett år.

18 8 Felsökning Om din Medimi inte fungerar riktigt. Kontrollera om felmeddelanden visas på displayen. Kontrollera att rätt batterityp har installerats och att batterierna har satts i rätt läge. Kontrollera att tablettmagasinen har satts i korrekt. Kontrollera att inställningarna och medicineringsschemat är korrekta. 8.1 Larm/Fel Larm för missad dos En dos anses ha missats om du inte har doserat den inom det godkända doseringsfönstret. Medimi varnar dig med rött blinkande ljus i utmatningsknappen och korta ljudstötar om så sker. Larmet aktiveras när doseringsfönstret har passerats utan att någon utmatning skett eller att larmet avvisats. Missade doser visas tills du bekräftar dem. Medimi sparar också den här informationen. Du kan titta på dem i Infomenyn Positionsfel Om tablettmagasinets doseringsmekanism av någon orsak skulle hamna i fel läge, visas ett felmeddelande och du ombeds ta ut tablettmagasinet och korrigera felet. En felaktigt placerad doseringsmekanism korrigeras genom att rotera doseringshjulet tills rutan för positionsdetektering blir vit. Tablettkassetter sedda från baksidan. Doseringshjulet är i rätt läge Doseringshjulet är i fel läge 1. Doseringshjul 2. Ruta för positionsdetektering Utmatningsfel Missade # tabletter av medicinen Doseringsfel på grund av att tabletterna har tagit slut eller att tablettkassetten inte rör sig. Ta ut tablettmagasinet och öppna locket. Fyll på om den är tom. Om den inte är tom, ta bort eventuella tabletter som har fastnat. Kontrollera att remmen rör sig. Tänk på att magasinet fylls i moturs riktning och sätt på locket. Om nödvändigt, vrid doseringshjulet till rätt läge. Sida 18(22)

19 9 Använda din Medimi 9.1 Mata in siffror Om du behöver ange siffror, ger Medimi ett förslag på siffror som startpunkt. Om du vill öka den angivna siffran, använder du, vill du minska använder du, och upprepar tills siffran du söker visas. Välj det genom att trycka på. 9.2 Mata in text ABCDEFGHIJKLMNC OPQRSTUVWXYZ Aa ß _ OK C _ Alla bokstäver visas i informationsfönstret. Gå till önskad bokstav med navigationsknapparna, så att den markeras. Välj genom att trycka på. Den valda bokstaven visas längst ner i rutan. Om du behöver radera en, gå till och tryck sedan på. Växla mellan versaler och gemener genom att gå till Aa och tryck sedan på. Lägg till ett mellanrum genom att markera - och tryck sedan på. När du är klar med arbetet, gå till OK och tryck på. Du kommer då tillbaka till menyn igen. 9.3 Anpassning, fininställning Dessa inställningar står under Verktyg på huvudmenyn Språk Tillgängliga språk visas i listan. Markera alternativet och bekräfta med Tid och datum Se till att datumet och tiden är korrekt inställda för att förhindra en felaktig dosering. Ställ in timmarna genom att trycka på. Tryck på för att välja minuter och ställ sedan in minuterna. Bekräfta genom att trycka på. Ställ in datum och bekräfta genom att trycka på Tidsformat Både tids- och datumformatet ställs in här. Välj 12- eller 24-timmarsformatet i listan och bekräfta med. Välj datumformat och bekräfta med. ÅÅ = År MM = månad DD = dag

20 9.3.4 Rington Du kan välja tyst läge eller en av fem olika ringtoner. Markera ditt val och tryck på för att bekräfta. Om du aktiverar det tysta läget, visas en varningssymbol på displayen Vibrationsläge Välj vibrationsläge på/av och bekräfta med Bekräftelsedialogruta Du kan välja att bekräfta dialogrutor manuellt genom att välja Måste bekräfta. Standardinställningen är Använd standard vilket betyder att ingen manuell bekräftelse behövs. 9.4 Medicineringsscheman Se till att medicineringsschemat är riktigt efter att ha utfört ändringar, genom att kontrollera informationen i Visa alla. Du hittar dessa inställningar under Schema. Om du använder medicin som inte lämpar sig för förvaring i Medimi, går det att få ett extra schema för denna medicinering. Medimi ger ifrån sig ett larm på samma sätt som om medicinen fanns i ett av tablettmagasinen. Schemat för medicinering utanför Medimi är alltid 0. Välj schemat du vill ändra genom att trycka på. En lista över tillgängliga alternativ visas på displayen. Informationen om schemat visas i följande ordning: startdatum, slutdatum, doseringstidsfönster, doseringstider och antal tabletter Ändra namn Ange namnet. Maximalt 20 tecken får användas. Namnet visas i listan och används för att identifiera tablettkassetten Ändra datum Ange startdatum och slutdatum för medicineringsschemat Ändra fönster Doseringstidsrutan är tidsintervallen före och efter inställd tid, när det är tillåtet att ta medicinen. Tidsfönstret anges i minuter och kan vara maximalt +/- 240 minuter Lägg till dos Ange doseringstiden och antalet tabletter. Maximalt 16 doseringstider kan matas in Ändra dos En lista över alla doseringstider visas. Välj dosen som ska ändras. Justera doseringstiden och/eller antalet tabletter Radera dos En lista över alla doseringstider visas. Välj dosen som ska raderas Radera alla Den här funktionen raderar alla parametrar som har ställts in för valt schema, namn, doseringstider, start- och sluttider och tidsrutor. Sida 20(22)

21 9.5 Användbara funktioner Tidoffset Användningen av tidoffset kan leda till missade doser som ligger i tät följd. Du hittar den här inställningen under Verktyg - Tidoffset. Medicineringsschemat kan ändras till en tidigare eller senare tid. Ett timglas indikerar att tidoffset har aktiverats. Den här funktionen är användbar om du vill flytta dina doser tillfälligt, under helger eller semestrar, utan att ändra dina sparade medicineringsscheman. Välj en: Enligt schema raderar tidoffset och är standardinställningen. Doser senare fördröj din dosering med de valda minuterna. Du kan fördröja doserna från 10 till 120 minuter. Bekräfta genom att trycka på. Doser tidigare flytta fram dina doser från 10 till 120 minuter. Bekräfta genom att trycka på Manuell dosering Du hittar dessa inställningar under Ta dos Din Medimi hanterar doseringar och påminnelser på grundval av sparade medicineringsscheman. Medicineringsschemat anger tiderna när olika mediciner ska tas. Om du av något skäl inte vill ta din dos när du har varnats, är det möjligt att manuellt dosera dina tabletter Aktuell dos Den här funktionen används för att dosera din aktuella dos innan Medimi varnar dig. Den ska endast använda inom den aktuella dosens tidsrutor. Tidsrutans standard är två timmar, med inställd tid i mitten Nästa dos När du doserar i förväg måste du se till att doseringsschemat följs för de doser som har doserats. Det är inte möjligt att radera doser som har doserats i förväg. Inget larm ges för doser som redan har matats ut. Nästa dos används för dosering i förväg. Detta kan vara användbart om du inte kan ha din Medimi med dig men behöver ta din medicin. Medimi visar tiden då följande dos ska tas och frågar om du vill dosera den. Om du svarar JA matas dosen ut och följande doseringstid visas. Proceduren upprepas tills du svarar NEJ Extra tabletter Extra tabletter är inte inkluderade i det normala doseringsschemat. En felaktig användning kan leda till överdosering. Extra tabletter används för att dosera tabletter som inte är inkluderade i medicineringsschemat. Den här funktionen kan användas om du tappar eller förlorar en tablett eller av något skäl behöver en extra tablett.

22 9.6 Alternativ Driftläge Du hittar dessa inställningar under Verktyg - Medicinhantering Medimi kan fungera på två olika sätt. Medicineringsschemat är antingen i en fast position i Medimi eller i medicineringsnamnet som har sparats på tablettkassetten. Position Medicineringsscheman är kopplade till tablettmagasinets position i Medimi. Användaren ansvarar för att se till att tablettmagasinen med rätt medicinering sätts in i rätt fack för tablettmagasin. Medicin Namnet på medicinen sparas i tablettmagasinet och kopplas av namnet till schemat. Medimi läser namnet på medicinen i tablettmagasinet och det kan sättas in i vilken position som helst. Det är viktigt att tablettmagasinet innehåller rätt medicin. Ange namnet på medicinen genom att använda alternativet Magasin admin på menyn Verktyg. Observera att medicineringen och doseringsschemat måste anges innan detta alternativ kan väljas Koppla tablettkassetter Du hittar denna inställning under Schema-Schemanummer-koppla. Den här funktionen kan användas endast när medicineringsschemat är kopplat till positionen. Med den här funktionen kan du använda mer än ett tablettmagasin till samma medicineringsschema. När medicineringen i ett kopplat tablettmagasin är slut, kontrollerar din Medimi om andra tablettmagasin är tillgängliga. Om det finns ett annat tablettmagasin kopplad till samma schema, fortsätter doseringen från detta. För att ställa in den, gå till Schema. Välj medicinering du vill koppla till ett annat tablettmagasin. Gå till Koppla. Välj schemat du vill använda till det kopplade tablettmagasinet Magasin admin Du hittar denna inställning under Verktyg. En lista över tablettmagasin visas på displayen. Välj genom att trycka på. Om medicineringsläget är aktiverat, kan du tilldela ett tablettmagasin till ett schema. Du kan ändra antalet tabletter i ett tablettmagasin. Du kan även låsa ett tablettmagasin till en specifik Medimi. Med denna aktiverad, kan tablettmagasinet endast användas med en specifik Medimi. 9.7 Tekniska data Storlek Vikt Batterier Användningstemperatur Förvaringstemperatur 2 tablettkassetter 155 x 46 x 88 mm 4 tablettkassetter 155 x 46 x 136 mm 6 tablettkassetter 155 x 46 x 184 mm 250 g (0,55 lb) utan batterier och tabletter AA (LR06) Alkaliska batterier. OBS! Inte NiMH eller NiCd 5 C till +55 C 30º C- +85º C Sida 22(22)

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9352007 Utgåva 2 Fäst

Läs mer

Sonim XP3 TM (bt) Användarhandbok. Version 4.2

Sonim XP3 TM (bt) Användarhandbok. Version 4.2 Sonim XP3 TM (bt) Användarhandbok Version 4.2 Copyright 2007 Sonim Technologies, Inc. SONIM, Sonim Xperience, Sonim Xtend och logotypen för Sonim är varumärken som tillhör Sonim Technologies, Inc. Andra

Läs mer

Doro PhoneEasy 615. Svenska

Doro PhoneEasy 615. Svenska Doro PhoneEasy 615 Svenska 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Hörsnäcka 2. Funktionsknapp vänster 3. Samtalsknapp

Läs mer

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm Norsk Dansk Suomi Doro PhoneEasy 332gsm 23 24 Svenska 1. Knapplås 2. Sidoknapp (volym) 3. Ficklampsknapp 4. Display 5. Funktionsknapp vänster 6. Samtalsknapp 7. Snabbvalsknappar 8. 1/Röstbrevlåda 9. Numerisk

Läs mer

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 3210. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

5.2 mmol BRUKSANVISNING. System för blodsockerkontroll. Påminn. Alternativ. 12:24 l 13.10. Före måltid

5.2 mmol BRUKSANVISNING. System för blodsockerkontroll. Påminn. Alternativ. 12:24 l 13.10. Före måltid System för blodsockerkontroll 12:24 l 13.10 5.2 mmol Före måltid L Påminn. Alternativ BRUKSANVISNING Använder Bayers Contour Next blodsockerteststickor AVSEDD ANVÄNDNING Bayers Contour Next USB-system

Läs mer

Användarhandbok. 9355574 Utgåva 3

Användarhandbok. 9355574 Utgåva 3 Användarhandbok 9355574 Utgåva 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NAM-2 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns

Läs mer

Lightwriter SL40 Connect

Lightwriter SL40 Connect Lightwriter SL40 Connect Bruksanvisning SL40 CONNECT dedicated to communication Detta är en bruksanvisning för Lightwriter SL40 Connect. För uppdateringar eller tillägg, besök vår hemsida på http://www.toby-churchill.com

Läs mer

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning 1 SE Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning noga före användning. Det är viktigt att fölvakten

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

Nexa Gateway är kompatibel med alla självlärande mottagare från Nexa ( ej Nexa Pro ) och nya produkter tillkommer hela tiden.!

Nexa Gateway är kompatibel med alla självlärande mottagare från Nexa ( ej Nexa Pro ) och nya produkter tillkommer hela tiden.! Inledning Grattis till ditt köp av Nexa Gateway, den centrala punkten i ditt intelligenta hem. Nexa Gateway låter dig automatisera belysning och annat i ditt hem, på kontoret eller annan plats. Det ger

Läs mer

A52. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

A52. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens A 2003 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Läs mer

Doro PhoneEasy 516. Svenska

Doro PhoneEasy 516. Svenska Doro PhoneEasy 516 Svenska 2 1 18 19 3 4 5 6 7 8 9 10 16 15 14 13 12 11 17 20 1. Uttag för laddare 2. Uttag för headset 3. Hörlur 4. Display 5. Vänster valknapp 6. Uppringningsknapp 7. Snabbvalsuppringning

Läs mer

Bruksanvisning SL320

Bruksanvisning SL320 Bruksanvisning SL320 Allmän information Grattis till ditt val av köp av Bea-fon SL320! Läs den här informationen för bättre hantering av telefonen. Vi tar inget ansvar för några problem till följd av felaktig

Läs mer

ÄGARENS HANDBOK FÖR DoGPS

ÄGARENS HANDBOK FÖR DoGPS ÄGARENS HANDBOK FÖR DoGPS Ägarens handbok SWEPOINT DoGPS... 1. Inledning... 4 GPS produkt modeller... 4 Lokaliseringsanordningen Swepoint DoGPS... 4 Förklaring av kartsymbolerna... 4 2. Säkerhets- och

Läs mer

DIALOG COMAI 2.0. KOMMUNIKATIONSHJÄLPMEDEL FÖR ipad

DIALOG COMAI 2.0. KOMMUNIKATIONSHJÄLPMEDEL FÖR ipad DIALOG COMAI 2.0 KOMMUNIKATIONSHJÄLPMEDEL FÖR ipad 2 Innehåll 1 Inledning... 4 2 CE-märkning... 4 3 Teknisk kravspecifikation... 4 4 Handhavande av plattform... 5 4.1 Säkerhetskopiera plattformen / Backup

Läs mer

Användarhandbok. 9351614 Issue 2

Användarhandbok. 9351614 Issue 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9351614 Issue 2 Nokia

Läs mer

Bruksanvisning. Insulin Management System

Bruksanvisning. Insulin Management System Bruksanvisning Insulin Management System Använd utrymmet nedan för att registrera viktig hälso- och produktinformation. Läkare Sjukförsäkring Kontakter och viktig information Namn Adress Namn Adress Telefon

Läs mer

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel.

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel. TomTom Daihatsu 1. Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll a Din TomTom D E AB C F G H A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats

Läs mer

MANUAL. MOBIL- TELEFON Voxtel M320

MANUAL. MOBIL- TELEFON Voxtel M320 MANUAL MOBIL- TELEFON Voxtel M320 V3 2 1 FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL I förpackningen hittar du: 1 mobiltelefon 1 dockningsladdare 1 nätadapter 1 batterilucka 1 manual 1 USB kabel Varning Ficklampan lyser starkt,

Läs mer

SXG75. Designed for life. issued by BenQ Mobile GmbH & Co.OHG Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

SXG75. Designed for life. issued by BenQ Mobile GmbH & Co.OHG Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s s issued by BenQ Mobile GmbH & Co.OHG Haidenauplatz 1 D-81667 Munich BenQ Mobile GmbH & Co.OHG All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Manufactured by BenQ Mobile

Läs mer

KONFORMITETSDEKLARATION

KONFORMITETSDEKLARATION Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9352271 Utgåva 3 Copyright

Läs mer

SL650 Bruksanvisning 1

SL650 Bruksanvisning 1 SL650 Bruksanvisning 1 Bästa kund Tack för ditt val av Bea-fon SL650 Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant innan du använder telefonen. Tillverkaren förbehåller sig rätten till tolkningsföreträde

Läs mer

Trådlös telefon. Bruksanvisning

Trådlös telefon. Bruksanvisning Trådlös telefon Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 6 2. Lär känna din telefon 7 2.1 Kontrollera innehållet i förpackningen 7 2.2 Hur telefonen fungerar 8 2.3 Enhetsbeskrivning 9 2.4 Kompatibilitet med

Läs mer

Utanför USA, Kanada och Puerto Rico, ring +1-610-644-8990 eller din lokala Animasdistributör.

Utanför USA, Kanada och Puerto Rico, ring +1-610-644-8990 eller din lokala Animasdistributör. 1 Teknisk och klinisk hjälp Om det är någonting som du inte förstår i denna bruksanvisning, om du har frågor kring eller behöver hjälp med din pump, finns vårt pumpsupportteam tillgängligt 24 timmar om

Läs mer

FAX 1195L Avancerad bruksanvisning

FAX 1195L Avancerad bruksanvisning FAX 1195L Avancerad bruksanvisning Läs denna handbok noggrant innan du använder denna produkt och förvara den för framtida behov. För en säker och korrekt användning, läs igenom häftet Säkerhetsinformation

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

TWIG DISCOVERY AV BENEFON Användarhandbok. Publikationsnummer YZ3000-01 Med ensamrätt. Benefon Oyj, 2006

TWIG DISCOVERY AV BENEFON Användarhandbok. Publikationsnummer YZ3000-01 Med ensamrätt. Benefon Oyj, 2006 TWIG DISCOVERY AV BENEFON Användarhandbok Publikationsnummer YZ3000-01 Med ensamrätt. Benefon Oyj, 2006 Telefonen är konstruerad för användning i E-GSM900/ DCS 1800/ PCS 1900 MHZ Tri Band-nätverk. Du kan

Läs mer

Innehåll. 1. Välkommen 4

Innehåll. 1. Välkommen 4 1.1 Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Lär känna Roger Pen 6 2.1 I förpackningen 6 2.2 Så fungerar Roger Pen 7 2.3 Beskrivning av enheten 8 2.4 Indikatorlampor (LED-status) 9 3. Komma igång 10 3.1

Läs mer

Telefax 330 BRUKSANVISNING

Telefax 330 BRUKSANVISNING Telefax 330 BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL INNEHÅLL HUR FUNGERAR EN TELEFAX?...4 INLEDNING...5 Gratulerar till valet av Telefax 330!...6 Översikt...7 Manöverpanelen...8 INSTALLATION...11 Montering...12 Dokumentfacket...12

Läs mer