ViewPad 10pro Användarhandbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ViewPad 10pro Användarhandbok"

Transkript

1 ViewPad 10pro Användarhandbok Model No. VS14140

2 Godkännandeinformation CE-efterlevnad för europiska länder Enheten uppfyller EMC-direktiv 2004/108/EC och lågspänningsdirektiv 2006/95/EC. Deklaration om uppfyllelse av R&TTE-regler 2200 Denna trådlösa modulenhet uppfyller de grundläggande kraven i den Europeiska unionens R&TTE-direktiv (1999/5/EC). Denna utrustning uppfyller följande regelstandarder: EN EN EN50361 EN EN EN EN EN62311 Varning Risk för explosion om batteriet byts ut mot batteri av felaktig typ. Kassera använda batterier i enlighet med instruktionerna. Meddelade länder: Tyskland, Storbritannien, Nederländerna, Belgien, Sverige, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Spanien, Österrike, Ireland, Portugal, Grekland, Luxemburg, Estland, Lettland, Litauen, Tjeckiska Republiken, Slovakien, Slovenien, Ungern, Polen och Malta. Följande information gäller endast för medlemsstater i Europeiska Unionen (EU): Symbolen till höger är i enlighet med direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE). Produkter med denna symbol skall inte behandlas som kommunalt avfall utan måste behandlas med de återvinnings- och insamlingssystem som finns tillgängliga i ditt land eller närområde, med hänsyn till lokala bestämmelser.om batterierna som medföljer utrustningen har den kemiska symbolen Hg, Cd eller Pb, betyder det att batteriet har ett tungmetallinnehåll på mer än 0,0005% kvicksilver eller mer än 0,002% kadmium eller mer än 0,004% bly. Produkter med 2,4-GHz trådlösa LAN-enheter Frankrike Vid 2,4-GHz trådlös LAN-drift med denna produkt gäller vissa restriktioner. Denna utrustning måste använda hela frekvensbandet från 2400 MHz till 2483,5 MHz (kanal 1-13) för inomhusapplikationer. Vid utomhusbruk får endast frekvensbandet MHz (kanal 1-9) användas. För de senaste kraven, se i

3 Viktiga säkerhetsföreskrifter 1. Placera INTE andra föremål ovanpå ViewPad. De kan repa eller tränga in i skärmen. 2. Utsätt INTE ViewPad för smutsiga eller dammiga miljöer. 3. Placera INTE ViewPad på ojämna eller ostadiga ytor. 4. Tryck INTE in främmande föremål i ViewPad. 5. Utsätt INTE ViewPad för starka magnet- eller elektriska fält. 6. Utsätt INTE ViewPad för direkt solljus eftersom det kan skada LCD-skärmen. Håll på avstånd från värmekällor 7. SÄKRA TEMPERATURER: Denna ViewPad bör endast användas i miljöer där den omgivande temperaturen ligger mellan -15 C och 55 C. 8. Använd INTE ViewPad i regn. 9. Kontrollera bestämmelser för kassering av elektroniska produkter hos de lokala myndigheterna eller en återförsäljare. 10. ViewPad och adaptern kan avge viss värme vid normal användning och laddning. Lämna INTE ViewPad i ditt knä för att undvika obehag eller skada p.g.a. att du utsätts för värme. 11. INGÅNGSSPÄNNING: Läs igenom märkningsetiketten på ViewPad för att se till att nätadaptern överensstämmer med märkningen. Använd endast tillbehör som specificerats av tillverkaren. 12. Använd INTE pennor eller andra skarpa föremål för att knacka på skärmen. 13. Rengör pekskärmen med en mjuk trasa. Om så behövs, fukta den lätt före rengöringen. Använd aldrig grova eller andra rengöringsmedel.14.stäng alltid av ViewPad vid installation eller avinstallation av externa enheter som inte stöder hotplugging. 14. Koppla ifrån ViewPad från eluttag och stäng av strömtillförseln före rengöring. 15. Ta INTE isär ViewPad. Endast behöriga tekniker bör utföra reparationer. 16. ViewPad har öppningar för att avge värme. Blockera INTE ViewPads ventilationsuttag eftersom den kan bli het och funktionsstörningar kan uppstå. 17. Risk för explosion om batteriet byts ut mot batteri av felaktig typ. Kassera använda batterier i enlighet med instruktionerna. 18. Användare måste använda anslutningen till USB-gränssnitt med USB 2,0 eller högre. 19. INKOPPLINGSBAR UTRUSTNING, eltaget måste vara installerat nära utrustningen och vara lättåtkomligt. ii

4 Deklaration om RoHS-efterlevnad Denna produkt har utformats och tillverkats i efterlevnad med direktiv 2002/95/EC från det europeiska parlamentet och rådet om restriktion av användning av vissa farliga substanser i elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS-direktiv) och har bedömts efterleva de maximala koncentrationsvärden som utfärdats av TAC (European Technical Adaptation Committee) enligt nedan: Substans Föreslagen maximal koncentration Faktisk koncentration Bly (Pb) 0,1% < 0,1% Kvicksilver (Hg) 0,1% < 0,1% Kadmium (Cd) 0,01% < 0,01% Hexavalent krom (Cr6+) 0,1% < 0,1% Polybrominerade bifenyler (PBB) Polybrominerade difenyletrar (PBDE) 0,1% < 0,1% 0,1% < 0,1% Vissa produktkomponenter enligt angivet ovan är undantagna enligt RoHS-direktivens annex enligt nedan: Exampel på undantagna komponenter är: 1. Kvicksilver i kompakta lysrör som ej överstiger 5 mg per lampa och i andra lampor som inte nämns specifikt i RoHS-direktivens annex. 2. Bly i glas i katodbildrör, elektroniska komponenter, lysrör och elektroniska keramiska delar (t ex piezoelektroniska enheter). 3. Bly i högtemperaturlödning (t ex blybaserade legeringar som innehåller minst 85 % blyvikt). 4. Bly som ett fördelningselement i stål innehållande upp till 0,35 % blyvikt, aluminium innehållande upp till 0,4% blyvikt och som en kopparlegering innehållande upp till 4 % blyvikt. iii

5 Ta copyrightt på information Copyright ViewSonic Corporation, Alla rättigheter förbehålles.android är ett varumärke tillhörande Google Inc. Användande av detta varumärke styrs av Google Permissions.Denna produkt har en Android -plattform baserad på Linux och kan expanderas med hjälp av en mängd olika JME-baserade applikationsprogram.alla produkter som används i den här enheten och alla varumärken som nämns här är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör deras respektive ägare.google, Google-loggan, Android, Android-loggan och Gmail är varumärken som tillhöra Google Inc. Användande av detta varumärke styrs av Google Permissions.Wi-Fi och Wi-Fi CERTIFIED-loggan är registrerade varumärken som tillhör Wireless Fidelity Alliance.microSD är ett varumärke som tillhör SD Card Association.Bluetooth och Bluetooth-loggan är varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc.Java, JME och alla andra Java-baserade märken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sun Microsystems, Inc. i USA och andra länder.förutsägelsemaskinen för inmatningsmetoden är TOUCHPAL som tillhandahålls av COOTEK.DataViz och RoadSync är registrerade varumärken som tillhör DataViz, Inc. Alla rättigheter förbehålls.dataviz och Documents To Go är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör DataViz, Inc. Alla rättigheter förbehålls.word To Go, Sheet To Go, Slideshow To Go, PDF To Go och ikoner är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör DataViz, Inc. Alla rättigheter förbehålls.friskrivning från ansvar: ViewSonic Corporation skall inte hållas ansvariga för tekniska fel, korrekturfel eller uppgifter som saknas i denna handbok, ej heller för olyckor eller följdskador som orsakats av framtagandet av detta material eller av produktens funktion eller användning.för att ständigt kunna förbättra sina produkter förbehåller sig ViewSonic Corporation rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. Informationen i det här dokumentet kan komma att ändras utan föregående meddelande.ingen del av det här dokumentet får kopieras, mångfaldigas eller överföras på något sätt för något syfte utan föregående skriftligt tillstånd från ViewSonic Corporation.Information om immaterialrättigheterrättigheterna till all teknik och alla produkter som ingår i denna enhet tillhör deras respektive ägare:denna produkt har en Android -plattform baserad på Linux och kan expanderas med hjälp av en mängd olika Java-Scriptbaserade applikationsprogram.google, Google-loggan, Android, Android-loggan, Gmail, och YouTube är varumärken som tillhör Google Inc.Bluetooth och Bluetoothloggan är varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc.Java, JME och alla andra Java-baserade märken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sun Microsystems, Inc. i USA och andra länder.microsd är ett varumärke som tillhör SD Card Association.Förutsägelsemaskinen för inmatningsmetoden är TOUCHPAL som tillhandahålls av COOTEK. iv

6 Produktregistrering Tillgodose framtida behov och erhåll ytterligare produktinformation allteftersom den blir tillgänglig genom att registrera produkten på Internet på: Inköpsuppgifter Produktnamn: Modellnummer: Dokumentnummer: Serienummer: Inköpsdatum: ViewPad 10pro VS14140 ViewPad 10pro_UG_SWD Rev. 1A Bortskaffande av produkten vid slutet av dess livslängd ViewSonic respekterar miljön och är engagerade att arbeta och leva grönt. Tack för att du tar del av en smartare och grönare datorhantering. Besök ViewSonic webbisda för att ta reda på mer. USA och Kanada: Europa: Taiwan: v

7 Innehållsförteckning Kapitel 1: Produktöversikt - Förpackningsinnehåll - Kontrollknappar och anslutningar Kapitel 2: Inställningar - Strömförsörjning och batteri - Installation av minneskort - SIM-kortsinstallation och tjänsteaktivering - Nätverksinställningar - Kapitel 3: Grundläggande användning - Starta, Standby och Av Tillägg A. BIOS-meny B. Indikatortabell C. Felsökning D. Underhållstips 1

8 ViewPad 10pro Microsoft Windows 7 Professional For distribution only with a new ViewSonic PC. This disc contains 32-bit software only. External Recovery Media Disc 1 of 1 Copyright 2011, ViewSonic Corporation. All rights reserved. All trademarks, registered or otherwise, are the property of their respective companies. Disclaimer: ViewSonic Corporation shall not be liable for technical or editorial reeors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from furnishing this meterial, or the performance or use of this product. In the interest of continuing product improvement, ViewSonic Corporation reserves the right to change product specifications without notice. Information in this CD-ROM may change without notice, No part of this CD-ROM may be copied, reproduced, or transmitted by any means, for any purpose without prior written permission of ViewSonic Corporation. 03/14/11 ViewPad_CD Made in China Copyright 2011, ViewSonic Corporation. All rights reserved. All trademarks, Support for these products registered provided by ViewSonic. omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting or otherwise, are the property of their respective companies. Disclaimer: ViewSonic Corporation shall not be liable for technical or editorial reeors or from furnishing this meterial, or the performance or use of this product. In the For technical support interest information, visit may change without notice, No part of this CD-ROM may be copied, reproduced, or of continuing product improvement, ViewSonic Corporation reserves the right to change product specifications without notice. Information in this CD-ROM transmitted by any means, for any purpose without prior written permission of ViewSonic Corporation. Portions 2011 Microsoft 03/14/11 Corporation. All rights reserved ViewPad_CD Made in China ViewSonic Part No. 03/14/11_VPD_Ver.1 PC System Requirements Intel Pentium processor or greater running on Windows Platform, 4x CD-ROM drive; 64MB or more of available RAM; 800x600 color display. Kapitel 1: Produktöversikt Förpackningsinnehåll ViewPad 10pro Växelströmsladdare User Guide and Installation Software ViewPad Series Tablet Quick Start Guide Snabbstartguide Återställnings-dvd- och drivrutins-cd 1. ViewPad 10pro Tablet 2. Universell växelströmsladdare x1 (4 utbytbara kontakter) 3. Snabbstartguide 4. Återställnings-dvd- och drivrutins-cd 2

9 Kontrollknappar och anslutningar Framsida Vänster Höger Ovansida Undersida 1. Sensor för omgivande belysning 2. Webbkamera 3. Sök 4. Återgå 5. Hemmeny 6. Inställningsmeny 7. Laddaruttag 8. Örsnäcksuttag 9. Mini-HDMI-utmatning 10. USB-port 11. Kortplats för SIM-kort 12. Kortplats för Micro SD-kort 13. Återställ 14. Högtalare 15. Strömindikator 16. Laddningsindikator 17. Strömbrytare 18. Håll och Ctrl+Alt+Del-knapp 19. Volym NED 20. Volym UPP 21. Mikrofon 22. Dockningsport 3

10 Kapitel 2: Inställningar Batteribyte Batteriet är permanent installerat i enheten. Batteribyte bör utföras av behörigt ViewSonic servicecenter. Kontakta den lokala ViewSonic-kundtjänsten för ytterligare information. Ladda batteriet Det nya batteriet levereras endas delvis laddat. Fulladda batteriet genom att följa nedanstående instruktioner. 1. Anslut ena änden av växelströmsadaptern till batteriladdaren. 2. Sätt i den andra änden i ett vägguttag och påbörja laddningen. Fig. 2.1 Ladda batteriet När batteriet laddas blinkar indikatorn gult. Batteriikonen visas också i statusfältet. När batteriet är fulladdat slår indikatorn om till blått. Om enheten är på visas en fulladdad batteriikon. Obs: Används endast den medföljande växelströmsadaptern för laddning av batteriet. Batteriets livslängd kan variera beroende på användning. 4

11 3G-SIM-kort och minneskort SIM-kortet innehåller detaljerna för din nätverkstjänst. MicroSD-minneskortet ger ytterligare lagringsutrymme. Installera SIM/microSD-kort 1. Endast MicroSD: Öppna luckan. 2. Sätt i SIM/MicroSD-kortet enligt bilden. Se till att de förgyllda kontakterna är riktade uppåt. 3. Endast MicroSD: Stäng luckan. Fig. 2-2 SIM och microsd-kort Ta ut SIM-kortet 1. Tryck för att mata ut SIM-kortet från kortplatsen. Ta ut minneskortet 1. För säker borttagning, gå till Windows aktivitetsfält och högerklicka på -ikonen. Välj alternativet för utmatning av MicroSD-kortet. 2. Öppna kortluckan när Windows-meddelandet The device is now safe to remove (Säkert att ta bort enheten) visas. 3. Tryck för att mata ut MicroSD-kortet från kortplatsen. Obs: Ta inte bort minneskortet medan det används. Om minneskortet plötsligt tas bort kan data gå 5

12 förlorad eller få systemet att uppföra sig på ett oförutsägbart sätt. Inställning av mobilnätverk (3G-data) Varning: ZTE 3G stöder inte hot-plug-detektering. Se till att enheten har stängts av när SIM-kortet ska sättas i. Om SIM-kortet sätts i när enheten är PÅ kommer systemet att stängas av. 1. Stäng av enheten. 2. Sätt i SIM-kortet (med de förgyllda kontakterna uppåt) 3. Sätt på enheten. 4. På Windows-skrivbordet, knacka lätt på -ikonen för att öppna ZTE 3G-kontrollcentret. Fig. 2-3 ZTE 3G-kontrollcenter 5. Efter initialisering kommer SIM-kortet att upptäckas. Fig. 2-4 SIM.kortet har känts igen 6. Tryck lätt på -knappen för att etablera 3G-dataanslutning. Fig G-data ansluten 6

13 Lägga till en ny APN Om en dataanslutning inte kan etableras måste konfigurationen göras manuellt. Fig. 2-6 Operatörens APN hittades inte Obs: Den här enheten innehåller mer än 700+ APN-inställningar över hela världen. Om din operatörs APN inte finns med i listan, inhämta följande information från din nätverksoperatör. - Åtkomstpunktsnamn (APN) - Användarnamn - Lösenord 1. Tryck lätt på -ikonen för att öppna inställningsmenyn. 2. Tryck lätt på -knappen för att lägga till en ny APN. Fig. 2-7 Lägga till en ny APN 3. I anslutningsmenyn, ange Dial Number (Ring nummer) *99# och Config Name (Konfig.-namn). Ange APN (APN), User name (Användarnamn) och Password (lösenord) som inhämtats från din nätverksoperatör. Fig. 2-8 Connection Menu (Anslutningsmeny) 4. Tryck lätt på -knappen för att spara APN-inställningen 5. Återgå till huvudmenyn och tryck lätt på -knappen för att göra en dataanslutning. 7

14 Inställning av pekskärmen Pekskärmen på den här enheten är fabrikskalibrerad. I de flesta fall behöver den inte kalibreras på nytt. På grund av de kapacitiva pekskärmarnas natur kan dock byte av geografisk plats innebära att skärmen måste kalibreras om på grund av den nya miljön. Om pekskärmen beter sig på ett oväntat sätt, kalibrera om den enligt nedanstående procedur. 1. Tryck lätt på -ikonen (ILITEK) för att öppna menyn för kalibrering av pekskärmen. Fig. 2-9 Meny för kalibrering av pekskärmen 2. Placera enheten på en jämn bordyta. Undvik att vidröra pekskärmen när kalibreringen utförs. 3. Tryck lätt på Calibration (Kalibrering) för att påbörja processen. 4. När kalibreringen avslutats visas meddelande Calibration OK (Kalibrering OK). 8

15 WiFi-inställningar 1. I Windows aktivitetsfält, tryck lätt på för att öppna menyn över tillgängliga anslutningspunkter. 2. Välj WiFi-anslutningspunkt i listan över åtkomliga WiFi-nätverk. 3. Ange lösenord för nätverket om så krävs. 4. Klicka på Connect (Anslut) för att fullborda anslutningen. Bluetooth Bluetooth kan konfigureras via kontrollpanelen. Se avsnittet Kontrollcenter frö aktivering av Bluetooth. Para Bluetooth-enheter 1. Se till att Bluetooth-funktionen är aktiverad på de enheter som ska paras. 2. Tryck lätt två gånger på i Windows aktivitetsfält för att öppna Bluetoothmenyn. 3. Tryck lätt på Add New Device (Lägg till ny enhet) för att skanna alla tillgängliga Bluetooth-enheter i området. 4. Välj önskad enhet. 5. Fönstret ger en PIN-kod för den anslutande Bluetooth-enheten. Ange koden på den anslutande enheten. Fönstret stängs efter en kort stund om ingen åtgärd tas. 6. När handskakningen etablerats, tryck lätt på Next (Nästa) för att fullfölja. 7. Om du ansluter till en ljudenhet som endast stöder HSP/HFP (A2DP), visas Connect to phone audio (Anslut telefonen till ljud). Obs: När handskakningen har etablerats krävs inte längre PIN-koden vid anslutning till samma enhet. 9

16 Kontrollcenter Kontrollcentret ger en snabb allmän systemstatus och kommunikationsprotokollinställning (3G, WiFi och Bluetooth). Huvudmeny Fig Kontrollcenter, huvudmeny Tryck lätt på en ikon för att öppna delmenyn. - System Info (Systeminfo) - Battery (Batteri) - Thermal Condition (Temperatur) - Display (Bildskärm) - Power Management (Effektstyrning) - Device Controller (Enhetskontroll) 10

17 Systeminfo Innehåller OS-, BIOS-, CPU- och HD-information. Batteri Ger batteristatus och -inställningar. Fig Batteri, delmeny Inställning för varning för svagt batteri: Ställ in skjutreglaget för svagt batteri. Välj typ av varning 1. OSD (Visual) Warning (OSD (synlig) varning): Tyst 2. Sound Warning (Ljudvarning): Hörbar. Spara ändringar. Återställ standardinställningar för batteriet. Samla in data om batterianvändning för beräkning av batteritid. 11

18 Bildskärm Visa information och justeringar för bildskärmen. Fig Bildskärm, delmeny Tryck lätt för manuell aktivering av extern videoutmatning (om Plug&Play inte upptäcks). Justera ljusstyrkan. Effektstyrning Effektstyrningsalternativ 12

19 Enhetskontroll Fig Enhetskontroll, delmeny Trådlöst kort: Tryck lätt för att aktivera/inaktivera WiFi. Bluetooth: Tryck lätt för att aktivera/inaktivera Bluetooth. 3G: Tryck lätt för att aktivera/inaktivera 3G. G-sensor: Tryck lätt för att aktivera/inaktivera G-Sensorn. Ljussensor: Tryck lätt för att aktivera/inaktivera ljussensorn. Justera bildskärmens ljusstyrka automatiskt baserat på den omgivande belysningen i rummet. 13

20 Kapitel 3: Grundläggande användning Starta och stänga av 1. Tryck på -knappen ovanpå enheten för att starta den. Varning: Stäng inte av enheten innan den startats upp helt och hållet för att undvika fel vid nästa start. 2. I Windows 7, klicka på Start > Shutdown (Avstängning) > eller tryck på -knappen för att stänga av. Anmärkning 1: Windows kan konfigureras så att det automatiskt stängs av med en enda -tryckning. Se Windows hjälp & support (nyckel ord "strömförsörjning") för mer info om konfigurering av strömförsörjningen. Anmärkning 2: Hård avstängning kan göras genom att hålla nedtryckt i mer än fyra sekunder. Pekskärmskontroller Tryck lätt: Snabbt enstaka tryck. Samma som att vänsterklicka med musen. Håll ner: Tryck på ett område i mer än fyra sekunder. Samma som att högerklicka med musen. Glid: Snabb dragande rörelse. Samma som rullning. Dra: Tryck på en ikon i mer än fyra sekunder och dra sedan. Samma som att hålla ner vänstra musknappen. Knip: Inåtgående rörelse från två punkter. Zooma in. Sprid: Utåtgående rörelse från två punkter. Zooma ut. Obs: En applikation kan definiera mer komplexa handrörelser beroende på vad som stöds i varje applikation. 14

21 Virtuellt tangentbord Det virtuella tangentbordet finns i det övre vänstra hörnet på Windows skrivbord. Dra det virtuella tangentbordet till mitten av Windows skrivbord för inmatning via tangentbordet. Fig. 3-1 Virtuellt tangentbord på skrivbordet Den virtuella tangentbordsikonen öppnas också när textinmatningsavsnittet öppnas. Tryck lätt på tangentbordsikonen för att flytta fram det virtuella tangentbordet. Fig. 3-2 Virtuellt tangentbord på skrivbordet Windows 7 Professional: När inloggningsmenyn aktiverats kan Ctrl+Alt+Delfunktionen aktiveras genom att trycka på -knappen ovanpå enheten i mer än fyra sekunder. 15

22 Navigering, front- och sidokontroller De externa knapparna har olika funktioner i olika operativsystem. Knapp Placering BIOS och DOS Windows Bluestacks (Android) Framsida Uppil Öppna webbläsaren Öppna webbläsarens TBD Framsida Nerpil Återgå till föregående Återgå till föregående Framsida ESC Gå till skrivbordet Gå till hemskrivbordet Framsida Enter Öppna tablettkontrollpanelen Öppna menyn för Androidinställningar Ovansida Högerpil Höj volymen Höj volymen Ovansida Vänsterpil Sänk volymen Sänk volymen Android i Windows 1. Tryck lätt på -ikonen på Windows-skrivbordet. 2. Förstagångsstarten behöver längre tid för initialisering av inställningarna (engångsinställning). 3. Se BlueStacks användarguide för mer information om Android. 4. Tryck lätt på -ikonen för att återgå till Windows. 16

23 Kapitel 4 Tillägg Tillägg A: BIOS-menyn Huvudmenyn - Ställ in datum och tid. - Ge följande information om systemkonfigurationen. 1. BIOS-version 2. EC-version 3. PCB-version 4. Processortyp 5. Processorhastighet 6. Systemminnets hastighet 7. L2 Cache-RAM 8. Sammanlagt minne Avancerade menyn Quick Boot (Snabbstart) Diagnostic Splash Screen (Diagnostisk startfönster) Diagnostic Summary Screen (Diagnostisk sammanfattningsfönster) SATA Port (SATA-port) Aktivera snabbstart. Välj startfönster vid uppstart: grafik eller text. Aktivera/inaktivera fönstret med den diagnostiska sammanfattningen. Information om SATA-enheter. Säkerhetsmenyn 17

24 Supervisor Password (Övervakarens lösenord) User Password (användarlösenord) Set Supervisor Password (Ställ in övervakarens lösenord) Set User Password (ställ in användarlösenord) Authenticate User on boot (Bekräfta användare vid uppstart) HDD Password State (Status för HDD-lösenord) Markerad= aktiverad; avmarkerad= inget lösenord. Markerad= aktiverad; avmarkerad= inget lösenord. Lösenord för högsta nivån. Ställ in lösenordsbegränsningar för inställningsverktyget. Ställ in lösenordsbegränsningar för inställningsverktyget. Aktivera lösenordskontroll vid uppstart. Ställ in lösenordsbegränsningar för HDD. Varning: Håll ordning på lösenorden. BIOS-återställning kommer att krävas för återställning av lösenorden. Kontakta din IT-avdelning eller datorspecialist för information om BIOSåterställning. Avslutningsmenyn Exit Saving Changes (Spara ändringar och avsluta) Exit Discarding Changes (Stäng utan att spara ändringar) Load Setup Defaults (Ladda standardinställningar) Discard Changes (Kassera ändringar) Save Changes (Spara ändringar.) Sparar alla ändringar och stänger BIOS-menyn. Stänger BIOS-menyn utan att spara några ändringar Återställ fabriksinställningarna. Kassera alla nuvarande ändringar och återgå till senast sparade inställningar. Sparar alla nuvarande ändringar utan att stänga BIOS-menyn. 18

25 Tillägg B: Indikatortabell 1. Strömbrytarindikator (, placerad ovanpå enheten) Lysdiodfärg Fast blå AV Blinkande blå Strömstatus PÅ AV Insomning 2. Batteriindikator (, placerad ovanpå enheten) Lysdiodfärg Fast gul Fast blå AV AV Batteristatus Laddar Batteriet är fulladdat Om Ström är PÅ; använder batterier. Om ström är AV; AV. Tillägg C: Felsökning 19

26 Symptom Möjliga orsaker Åtgärd Pekskärmen fungerar inte som den ska 1. Den omgivande miljön skiljer sig markant från fabriksstandarden. Kalibrera om pekskärmen. 2. Otillräckligt med elektricitet avges när pekskärmen vidrörs. - Se till att fingret är torrt och rent. - Se till att stiftet godkänts för användning med pekskärm. Batteriet laddar inte. 1. Fel växelströmsadapter med för svag märkning eller felaktig kontakt används. Använd den växelströmsadapter som medföljde enheten. 2. USB används. Den här enheten stöder inte laddning via USB. Ingen 3G-dataanslutning 1. APN:en finns inte i enhetens APN-lista. Lägg till APN:en manuellt. 2. 3G-tjänsten har inte aktiverats. Kontrollera med din nätverksleverantör. 3. SIM-kortet har skadats eller saknas. Se till att ett giltigt 3G-SIM-kort installerats. Flertrycksinmatningen fungerar inte 1. Windows 7 Starter eller Basic används (endast enkeltryck) Uppgradera till Windows 7 Home Premium eller högre. 2. Applikationen stöds inte Använd en applikation som stöder flertrycksfunktionalitet. 3. Felaktig handgest Se till att handgesten utförs på rätt sätt. 20

27 En extern bildskärm fungerar inte 1. HDMI-kabeln är skadad eller av låg kvalitet Byt HDMI-kabel. 2. Utgångsupplösningen och ruthastighetenstöds inte av den anslutna bildskärmen Använd en bildskärm som stöder vald utgångsupplösning och ruthastighet. System hänger sig Det finns ett flertal möjligheter: Windowskod, Intel-enheten fungerar inte, enhetens drivrutin, överhettning eller applikationskod. Tryck på återställningsknappen för att starta om systemet. Uppdatera Windows regelbundet så att du får de senaste uppdateringarna för systemet och enheten, och installera de senaste drivrutinerna och applikationsversionerna. 1. Vätskor kan skada: Den här enheten är inte vattentät. Om enheten sänks ned i vätska eller utsätts för stänk kan den skadas permanent (t.ex. utspillda drycker, ånga, kondensering, etc.). 2. Repor kan skada: Överdrivna repor kan leda till problem med pekskärmens känslighet och exakthet. Täck alltid över pekskärmen med skyddsväskan eller en bit tyg när den inte används. 3. Värme kan skada: Elektroniska enheter fungerar längre i svalare miljöer. Undvik att utsätta enheten för direkt solljus under längre tid. Se till att det finns tillräckligt med svalkande ventilation under användning. 4. Batteriuttömning: Om batteriet ofta töms helt och hållet kommer dess livslängd att förkortas. Definiera en säker varning för låg batterinivå i kontrollcentret. Förvara alltid enheten på sval och väl ventilerad plats. 21

28 Kundtjänst För teknisk support eller produkttjänst, se tabellen nedan eller kontakta din återförsäljare. OBS! Du behöver produktens serienummer. Land/Område Webbsida Telefon E-post Sverige com/se/ support/call-desk/ com 22

29 Begränsad garanti VIEWSONIC ViewPad Garantin omfattas av följande: ViewSonic garanterar att dess produkter är fria från brister i material och utförande under garantiperioden. Om en produkt visar sig vara defekt i material eller utförande under garantiperioden kommer ViewSonic att enligt beslut efter eget bedömande att reparera eller byta ut produkten mot en likadan produkt. Utbytesprodukt eller reservdelar kan innefatta nytillverkade eller ombyggda delar eller komponenter. Ersättningsenheten täcks av den återstående tiden i kundens ursprungliga begränsade garanti. ViewSonic ger inga garantier för programvara från tredje part som medföljer produkten eller som installeras av kunden. Garantins livslängd: ViewSonic ViewPad har minst ett års garanti mot tillverkningsfel från datumet för den första kundens köp. Kunden är ansvarig för säkerhetskopiering av data innan enheten lämnas in för service. ViewSonic tar inget ansvar för förlorad data. Garantins skyddsomfång: Denna garanti gäller endast för första köpare/konsument. Följande omfattas ej av garantin: 1. Produkt för vilken serienumret har helt eller delvis utraderats eller modifierats. 2. Skada, kvalitetsförsämring eller felfunktion som beror av: a. Olycka, felaktig användning, slarv, brand, vatten, blixtnedslag, force majeure eller annat laga hinder, ickeauktoriserad produktmodi fikation, eller underlåtelse att följa instruktioner som medföljer produkten. b. Reparationer eller försök till reparationer utförda av person som inte auktoriserats av ViewSonic. c. Orsaker exteriört produkten, såsom elspänningsfluktueringar eller strömavbrott. d. Användning av tillbehör eller delar som ej uppfyller ViewSonic specifikationer. e. Normalt slitage. f. Annan orsak som inte hänför sig till produktfel. 3. Varje produkt som uppvisar vad som kallas fosforinbränning, vilket sker när en statisk bild visas på produkten under en längre tid. 4. Borttagande, installation och kostnader för installationsservice. För beställning av service: 1. Vill du ha information om hur du erhåller service under garantiperioden, kontakta ViewSonic kundtjänst (Se sidan för kundsupport). Du kommer att behöva ange produktens serienummer. 2. För att erhålla service under garanti krävs att du presenterar följande: (a) ursprunglig inköpshandling (kvitto) med datum, (b) namn, (c) adress, (d) en beskrivning av problemet och (e) produktens serienummer. 3. Se till att leverera produkten med förbetald fraktkostnad i dess originalförpackning till ViewSonic eller till ett auktoriserat servicecenter för ViewSonic. 4. För ytterligare information eller namnet på närmaste servicecenter för ViewSonic, ta kontakt med ViewSonic. 23

30 Begränsning av underförstådda garantier: Det föreligger inga garantier, explicit eller underförstått, vilka har omfång utöver den häri givna beskrivningen, inklusive underförstådd garanti för säljbarhet och riktighet för något särskilt ändamål. Uteslutande av skadestånd: Viewsonic skadeståndsskyldighet är begränsad till kostnaden för reparation eller utbyte av produkten. Viewsonic skall ej hållas ansvarigt för: 1. Skada på annan egendom som förorsakas av defekter hos produkten, skador som beror på olämplighet, förlust vid användning av produkten, tidsförlust, profitbortfall, förlorat affärstillfälle, förlust av goodwill, störning i affärsförhållande eller annan kommersiell förlust, även om möjligheten till sådana skador har omtalats. 2. Andra skador, såsom olycksbetingade eller följdskador eller liknande. 3. Anspråk mot kunden från annan part. 4. Reparationer eller försök till reparationer utförda av person som inte auktoriserats av ViewSonic. 4.3: ViewSonic TPC Warranty TPC_LW01 Rev. 1A

31

JABRA CLASSIC BRUKS ANVISNING. jabra.com/classic

JABRA CLASSIC BRUKS ANVISNING. jabra.com/classic BRUKS ANVISNING jabra.com/classic INNEHÅLL 1. VÄLKOMMEN... 3 2. HEADSET ÖVERSIKT... 4 3. HUR DU BÄR DET... 5 3.1 BYTA EARGELS 3.2 FÄSTA ÖRONKROKEN 4. HUR DU LADDAR BATTERIET... 7 5. HUR DU ANSLUTER DET...

Läs mer

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Svenska 81 www.logitech.com/support/type-s

Läs mer

JABRA mini BRUKS ANVISNING. jabra.com/mini

JABRA mini BRUKS ANVISNING. jabra.com/mini JABRA mini BRUKS ANVISNING jabra.com/mini 2013 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective

Läs mer

Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok

Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

TRUST 450LR MOUSE WIRELESS OPTICAL

TRUST 450LR MOUSE WIRELESS OPTICAL Instruktioner för att komma igång Kapitel 1. Ställa in kanalerna (4.1) 2. Ansluta mottagaren (4.2) 3. Ladda och sätta i batterierna (4.3) 4. Avinstallera gamla drivrutiner (4.4) 5. Installation i Windows

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Microcat Authorisation Server (MAS ) Användarguide

Microcat Authorisation Server (MAS ) Användarguide Microcat Authorisation Server (MAS ) Användarguide Innehåll Inledning... 2 Installera Microcat Authorisation Server (MAS)... 3 Konfigurera MAS... 4 Licensalternativ... 4 Internetval... 5 Licenshanteraren...

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Svenska Innehåll Inledning 3 Ansluta den flyttbara hårddisken 3 Lagra och överföra data 4 Koppla från den flyttbara hårddisken 5 Teknisk support 6 Garantivillkor

Läs mer

Office Quick 7.5. Handbok. 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS

Office Quick 7.5. Handbok. 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS Office Quick 7.5 Handbok 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Använda Quick... 4 2.1 Starta programmet... 4 2.2 Logga in... 4 2.3 Ändra lösenord... 5 2.4

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Svenska........................ 73 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Innehåll 1 2 3 4 5 1. Huvudenhet med kamera och högtalartelefon

Läs mer

Jabra SPEAK 410. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra SPEAK 410. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra SPEAK 410 Bruksanvisning www.jabra.com Innehåll VÄLKOMMEN!...3 Produktöversikt...3 Installation...4 anslutning...4 INSTÄLLNINGAR...4 samtalsfunktioner...4 Kontakta support...6 2 VÄLKOMMEN! Grattis

Läs mer

Jabra Speak 410. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Bruksanvisning Innehåll Tack!...3 Produktöversikt...3 ÖVERSIKT...4 Installation och inställningar...4 Daglig användning...5 Kontakta support...6 2 Tack! Tack för att du valde att köpa Jabra

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Wireless notebook mouse SPM9800 SV Användarhandbok a c b d e f g SV 1 Viktigt! Elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält (EMF) 1.

Läs mer

Bluebiit Rocker 4G MANUAL

Bluebiit Rocker 4G MANUAL MANUAL Bluebiit Rocker 4G MANUAL 2 Bluebiit Rocker 4G manual Garanti: ett år Kontakt: www.bluebiit.com, asiakaspalvelu@bluebiit.com Förord Tack för att du valde Bluebiit product! Vi hoppas att du läser

Läs mer

Manual Grid Pad Go 10

Manual Grid Pad Go 10 Manual Grid Pad Go 10 Skötsel av din Grid Pad När den inte används, förvara din Grid Pad säkert utan att några hårda föremål vilar eller trycker mot skärmen. Rengöring Pekskärmen rengörs med en ren mikrofibertrasa.

Läs mer

Registrera din produkt och få support på TCP320/00. Användarhandbok

Registrera din produkt och få support på  TCP320/00. Användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome TCP320/00 Användarhandbok 1 Viktigt! Säkerhet Viktiga säkerhetsinstruktioner Läs de här instruktionerna. Följ samtliga instruktioner. Använd

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

ViewSonic. Cine5000 DLP Projector

ViewSonic. Cine5000 DLP Projector ViewSonic Cine5000 DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Pyководство пользователя

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SPA2100. Användarhandbok

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SPA2100. Användarhandbok Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome SPA2100 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Säkerhet 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner 2 2 Obs! 2 Återvinning

Läs mer

SVENSKA. POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning

SVENSKA. POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 3 2. INSTALLERA DRIVRUTIN... 4 3. INSTALLATION AV MASKINVARA... 7 4. AVKÄNNING... 9 5. UPPRÄTTA IRDA-ANSLUTNING

Läs mer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem eller översättas till något

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran Starta här Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok

Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE SVENSKA. Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE SVENSKA.  Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE www.denver-electronics.com Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. SVENSKA 1 2 3 4 5 USB RESET DC 1. Ström Tryck för att slå på eller av

Läs mer

Installationsguide TV-IP301 TV-IP301W

Installationsguide TV-IP301 TV-IP301W Installationsguide TV-IP301 TV-IP301W Table Innehållsförteckning of Contents 1. Innan du börjar... 2. Hårdvaruinstallation... 3. Konfigurera kameran... 1 2 3 Felsökning... 5 Version 05.05.2006 1. Innan

Läs mer

Användarmanual Elevdator

Användarmanual Elevdator Användarmanual Elevdator UBG Elev-PC Introduktion Innehållsförteckning 1 GENERELL INFORMATION... 2 1.1 Garanti och försäkring... 2 1.2 Innehåll i datorpaket... 2 2 TIPS FÖR ANVÄNDNING AV DIN DATOR... 2

Läs mer

Så här använder du kameran första gången Kapitel 1 Inledning 2 Säkerhet S E 3 Installation 3.1 Avinstallera gamla drivrutiner och enheter

Så här använder du kameran första gången Kapitel 1 Inledning 2 Säkerhet S E 3 Installation 3.1 Avinstallera gamla drivrutiner och enheter Så här använder du kameran första gången Kapitel 1. Avinstallera gamla drivrutiner och enheter (3.1) 2. Anslutning (3.2) 3. Installation i Windows (3.3) 4. Kontroll efter installationen (4.0)! 1 Inledning

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg Bruksanvisning HappyDay talande personvåg Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1: Inledning... 3 2: Beskrivning och leveransinnehåll... 4 3: Strömförsörjning... 4 4: Start och knappbeskrivning...

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps Inledning Utsätt inte Sweex trådlösa LAN cardbus-adapter 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor.

Läs mer

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14 Innehållsförteckning Välkommen... 2 Lär känna din mobila WiFi... 3 Informationsikoner... 4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7 Anslut till internet via mobilt nätverk - 4G

Läs mer

Instruktioner för första användningen

Instruktioner för första användningen Instruktioner för första användningen TRUST 630 USB 2.0 CARD READER Kapitel 1. Inledning (1) 2. Installera och aktivera (3) Ta bort gamla drivrutiner (3.1) Installation i Windows 98 SE / Windows 2000 (3.2)

Läs mer

JABRA stone3. Bruksanvisning. jabra.com/stone3. jabra

JABRA stone3. Bruksanvisning. jabra.com/stone3. jabra JABRA stone3 Bruksanvisning.com/stone3 Innehåll 1. Välkommen... 3 2. headset ÖVERSIKT... 4 3. hur du bär det... 5 3.1 Byta eargels 4. hur du laddar batteriet... 6 4.1 Batteristatus 5. hur du ansluter det...

Läs mer

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB OBS! Utsätt inte Sweex Wireless 300N Adapter USB för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex

Läs mer

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning.

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. I det här dokumentet får du information om Mobile WiFi så att du kan börja använda enheten direkt.

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista Part Number: 92P1959 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

BRUKSANVISNING WIQ-10024. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

BRUKSANVISNING WIQ-10024. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. BRUKSANVISNING WIQ-10024 www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. Viktigt information om säkerhet och hantering Denna produkt är lämplig

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

E-BOT del 2 20150120

E-BOT del 2 20150120 E-BOT del 2 20150120 2 Innehållsförteckning 7 Avancerade funktioner... 4 7.1 Inställningar för färglägen... 4 7.1.1 Ställa in färglägena... 4 8 Inställningar... 6 8.1 Använda hörlurar... 6 8.2 Återställning...

Läs mer

SBQ-50011G ANVÄNDARMANUAL

SBQ-50011G ANVÄNDARMANUAL SBQ-50011G ANVÄNDARMANUAL 1 2 1. EN ÖVERSIKT ÖVER ENHETEN Knapparnas placering 1. Strömbrytare 2. VOL+ 3. VOL- 4. Hörlursuttag 5. USB kontaktdon 3 2. KOMMA IGÅNG 2.1 INSTALLATION AV KORT Stäng av enheten

Läs mer

Jabra BT2046 BRUKSANVISNING JABRA BT2046. jabra

Jabra BT2046 BRUKSANVISNING JABRA BT2046. jabra Jabra BT2046 jabra BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL TACK!...2 OM...2 HEADSETETS FUNKTIONER...3 KOMMA IGÅNG...3 LADDA HEADSETET...4 SLÅ PÅ OCH STÄNGA AV HEADSETET...4 PARA IHOP HEADSETET MED TELEFONEN...5 BÄR

Läs mer

Bruksanvisning Mobilt Bredband ZTE MF821D 4G Modem

Bruksanvisning Mobilt Bredband ZTE MF821D 4G Modem Bruksanvisning Mobilt Bredband ZTE MF821D 4G Modem Innehållsförteckning Komma igång med MF821D...4 Ansluta MF821D till dator... 6 Installation av programvara...8 Ansluta till Internet...9 Avancerade inställningar

Läs mer

Logitech Webcam C930e Setup Guide. Logitech for Business

Logitech Webcam C930e Setup Guide. Logitech for Business Logitech Webcam C930e Setup Guide Logitech for Business Logitech Webcam C930e Contents Svenska................ 38 www.logitech.com/support...........................83 2 Logitech for Business Logitech

Läs mer

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter.

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. Komma igång Support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När enheten har installerats letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på https://my.netgear.com.

Läs mer

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ARCHOS 604 WIFI. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

MINIX NEO A2 Användarguide

MINIX NEO A2 Användarguide MINIX NEO A2 Användarguide Produkt Information Tack för att du köpt en MINIX NEO A2. MINIX NEO A2 är en trådlös air mouse + dubbelsidigt tangentbord med inbyggd mikrofon och högtalare. MINIX NEO A2 utnyttjar

Läs mer

Svensk version. Inledning. Innehåll. Specifikationer BT100. Extra specifikationer BT100 S W E E X. C O M. BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB

Svensk version. Inledning. Innehåll. Specifikationer BT100. Extra specifikationer BT100 S W E E X. C O M. BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB BT100 - Sweex Bluetooth Class II Adapter USB BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Bluetooth Adapter. Med hjälp av denna adapter

Läs mer

BlueStacks Användarhandbok

BlueStacks Användarhandbok BlueStacks Användarhandbok Model No. VS14140 innehållsförteckning 1. Inledning...2 1.1 BlueStacks översikt...2 1.2 Avsedd publik...2 2. Starta BlueStacks...2 2.1. Starta BlueStacks...2 2.2 Hemskärm...3

Läs mer

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 SW3674 Snabbguide Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 Starta din Eee PC Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information. 1 1. Installera batteripaketet

Läs mer

HP UC-högtalartelefon. Användarhandbok

HP UC-högtalartelefon. Användarhandbok HP UC-högtalartelefon Användarhandbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och används av Hewlett-Packard Company under licens. Windows

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB Innehållsförteckning: Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 Kalender, E-post & Kontakter... 3 GW-Sync konfiguration...

Läs mer

Guide för Wi-Fi-inställningar

Guide för Wi-Fi-inställningar Guide för Wi-Fi-inställningar Wi-Fi-anslutningar till skrivaren Ansluta med en dator via en Wi-Fi-router Ansluta med en dator direkt Ansluta med en smartenhet via en Wi-Firouter Ansluta med en smartenhet

Läs mer

Trådlöst tangentbord Bruksanvisning CECH-ZKB1

Trådlöst tangentbord Bruksanvisning CECH-ZKB1 Trådlöst tangentbord Bruksanvisning CECH-ZKB1 7018156 Försiktighetsåtgärder Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder produkten och spara den sedan för framtida bruk. Läs också bruksanvisningen

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll CaddieON Snabbguide Förpackningens innehåll 1. CaddieON golfarmband 2. USB-adapter för laddare 3. Identifikations taggar (15 st.) 4. Snabbguide 5. Skyddspåse 6. CaddieON credits 2 3 6 1 CREDITS 5 4 CaddieON

Läs mer

Snabbguide mini-router.

Snabbguide mini-router. TM TP_0_06-0 Med reservation för tryckfel. Funderar du över något? Läs mer på tele.se eller kontakta oss på: Kundservice Privat: 077-5 5 5 Kundservice Företag: 000- är ett varumärke som tillhör ETSI. Snabbguide

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini JABRA solemate mini Bruksanvisning jabra.com/solematemini 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här

Läs mer

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen... 2 Jabra SPEAK 510 ÖVERSIKT... 3 ANSLUTNING... 5 Hur du använder.... 8 Support.... 11 Tekniska specifikationer... 12 1 Välkommen Tack för att du valde.

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Musikställ MD Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Musikställ MD Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Musikställ MD-1 9235760 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten MD-1 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer

Snabbguide. till Mini-router

Snabbguide. till Mini-router Snabbguide till Mini-router Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa Mini-routern surfar du på ett smartare sätt. Dels kan flera personer surfa på ett och samma abonnemang, dels kan du

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Jabra SPEAK 450 för Cisco

Jabra SPEAK 450 för Cisco Jabra SPEAK 450 för Cisco BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen...2 ÖVERSIKT...3 ANSLUTNING...5 Hur du använder...7 Support...8 Tekniska specifikationer...9 1 Välkommen Tack för att du valde. Vi hoppas att

Läs mer

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Svensk version LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Med denna Wireless LAN Adapter kan

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

Manual. Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s

Manual. Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s Manual Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s Välkommen! Vårt Mobila Bredband ZTE MF190 erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och

Läs mer

WiFi-router N300 (N300R)

WiFi-router N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N300 (N300R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev D Skötsel Bokmärket är inte definierat. Innehåll Fel! Snabbstart 3 Översikt 3 Användarlägen 5 Tillbehör 8 Batteri och laddning 9 Skriv stativ 15

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA BRUKSANVISNING Välkommen... 3 Bluetooth-anslutning... 4 Produktöversikt... 5 Innehåll... 6 Passform... 7 Laddning... 8 Reglage... 10 På/Av... 10 Musik och samtal... 11 Ihopparning av enheter... 12 Appen

Läs mer

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910 TA 82 145 03-13 Snabbstartsguide Mobil WiFi ZTE MF910 Innehållsförteckning Välkommen...2 Lär känna din mobila WiFi...3 Informationsikoner...4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7

Läs mer

Blackwire C310-M/ C320-M

Blackwire C310-M/ C320-M Blackwire C310-M/ C320-M USB Corded Headset User Guide Contents Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Det ska inte hänga på dagsformen om ett projekt blir en framgång eller inte. På Navision använder vi oss av vår egen metodik

Läs mer

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Bruksanvisning USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Art. nr. 462 623 Rev C SE USB simkortshållare för mobiltelefon Med hjälp av USB simkortshållare kan SMS-meddelanden skickas från Memoplanner.

Läs mer

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter miraclebox miraclewifi InstalationGuide English MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter ENGLISH MIRACLE WIFI 150N & 300N USERMANUAL MIRACLEBOX.SE 1 ENGLISH Table of Contents Package Contents... 3 System Requirements

Läs mer

F: Anslutningsknapp G: Batterihållare H: Laddningsanslutning I: Rörelsesensor/rörelselampa. 12 h

F: Anslutningsknapp G: Batterihållare H: Laddningsanslutning I: Rörelsesensor/rörelselampa. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Produktinformation Mus Laddare F A B D G I E C H J A: Höger musknapp B: Intelli-hjul/batterilampa tom och laddning C: Vänster musknapp D: Bläddra bakåt-knapp E: Bläddra

Läs mer

HANDBOK TAD-10021. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

HANDBOK TAD-10021. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. HANDBOK TAD-10021 www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Egenskaper...3 Överblick

Läs mer

emachines D720/D520-serien Snabbguide

emachines D720/D520-serien Snabbguide emachines D720/D520-serien Snabbguide Copyright 2008. Acer Incorporated. Med ensamrätt. emachines D720/D520-serien - Snabbguide Ursprunglig utgåva: 08/2008 Det här företaget lämnar inga uppgifter eller

Läs mer

Invest Living Smart controller M

Invest Living Smart controller M Användarmanual Invest Living Smart controller M Ladda ner till din Smartphone (IOS 7.0 eller senare, Android 4.0 eller senare) Invest Living Smart Controller Innehållsförteckning 1. Specifikation / Info

Läs mer

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

TEKNIKMAGASINET MANUAL

TEKNIKMAGASINET MANUAL TEKNIKMAGASINET MANUAL Art 490723 Slim USB Multimedia Remote Control OBS! Ändringar och modifi eringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett

Läs mer

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud.

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Denna produkt kan installeras med Internet Explorer 6.x eller högre. DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Innan du börjar Du måste åtminstone ha följande: Windows XP/2000/Me

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista PN: 67P4581 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome AE1120 SV Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Viktigt! 3 2 Din bärbara radio 4 Förpackningens innehåll 4 Strömförsörjning 4 Stänga av

Läs mer

Användarmanual Elevdator

Användarmanual Elevdator Användarmanual Elevdator UBG Elev-PC Introduktion Innehållsförteckning 1 GENERELL INFORMATION... 2 1.1 Garanti och försäkring... 2 1.2 Innehåll i datorpaket... 2 2 TIPS FÖR ANVÄNDNING AV DIN DATOR... 2

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Manual Grid Pad Pro 17

Manual Grid Pad Pro 17 Manual Grid Pad Pro 17 Skötsel av din Grid Pad När den inte används, förvara din Grid Pad säkert utan att några hårda föremål vilar eller trycker mot skärmen. Rengöring Pekskärmen rengörs med en ren mikrofibertrasa.

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card SC016 Sweex 7.1 external USB sound card Introduktion Utsätt inte Sweex 7.1 externa USB ljudkort för extrema temperaturer. Placera inte produkten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd

Läs mer