Riktlinje för tandvårdsreformen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinje för tandvårdsreformen"

Transkript

1 SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson Riktlinje för tandvårdsreformen BAKGRUND 1999 infördes ett nytt tandvårdsstöd som vänder sig till funktionshindrade samt till äldre med ett stort omvårdnadsbehov. Tandvårdsstödet består av två delar, dels ett erbjudande om munhälsobedömning, dels rätten till nödvändig tandvård. Bägge delarna av tandvårdsstödet vänder sig till samma personkrets. Avgörande om en individ tillhör personkretsen, som omfattas av detta särskilda stöd, är det individuella allmänna vårdbehovet, inte boendet eller munhälsan. En ledstjärna för all utförd tandvård skall vara, att den skall medverka till en väsentlig förbättring av patientens livskvalitet både i fysisk och psykiskt hänseende. ÖVERGRIPANDE KRAV För att erhålla det särskilda tandvårdsstödet skall personer ha behov av vård och omsorg större delen av dygnet och där förbättringsutsikterna bedöms vara liten. UNDERLAG FÖR RÄTT TILL NÖDVÄNDIG TANDVÅRD Underlag utfärdas för alla som är berättigade enligt reglerna. Vid tandläkarbesök ska kortet uppvisas. Tandläkaren/tandhygienisten får genom detta, information att patienten ska betala sjukvårdsavgift. De berättigade har rätt att välja vilken tandläkare eller tandhygienist han/hon önskar för att få nödvändig tandvård. Kortet berättigar till patientavgift som är samma som den inom den öppna hälso- och sjukvården och ryms inom ramen för frikortsberättigande. Sida 1 av 5

2 METOD För att erhålla rätten till nödvändig tandvård i det särskilda tandvårdsstödet måste ett underlag för tandvårdskort fyllas i där det bekräftas att personen tillhör personkretsen. Från 1 januari 2013 inför Landstinget i Värmland nya rutiner för munhälsobedömning och nödvändig tandvård. Blanketten Tandvårdsintyg för nödvändig tandvård ersätts med blanketten Erbjudande om munhälsobedömning och nödvändig tandvård Den nya blanketten ligger till grund för tandvårdskort (grönt) som utfärdas av Landstinget och som införs successivt från 1 januari När intygsutfärdarna fattar beslut om en person är berättigad till nödvändig tandvård ska den nya blanketten fyllas i och skickas in till: Landstinget i Värmland Hälso- och sjukvårdsstaben Patient- och medborgarservice/tandvård Karlstad När Landstinget tagit emot blanketten Erbjudande om munhälsobedömning och nödvändig tandvård utfärdar de ett tandvårdskort (grönt). Kortet innehåller uppgifter om vilken grupp man tillhör och giltighetstid. Landstinget skickar ett brev med ett infällt tandvårdskort till personen det gäller. Om tandvårdskortet tappas bort kan personen själv kontakta Landstinget för ett nytt. Tandvårdskortet gäller som tidigare hela länet. UNDERLAGSUTFÄRDARE Underlagsblanketten fylls i av biståndsbedömare, LSS-handläggare eller sjuksköterska på särskilt boende enligt SoL. Blanketten får endast fyllas i av personer som finns förtecknade hos Landstinget. För att bli uppförd på denna förteckning skall man ha erhållit information och utbildning från Landstinget om vilka kriterier som gäller för att en person ska anses berättigad till tandvårdsförmånen. Sida 2 av 5

3 Underlagsutfärdaren skriver under en överenskommelse med Landstinget om att tillämpa reglerna för intygsutfärdande. På överenskommelsen framgår utfärdarens namn, arbetsplats, adress etc. En förteckning över underlagsutfärdare för tandvårdskort upprättas utifrån dessa överenskommelser. Endast blankett utfärdade av personer som finns med i denna förteckning är giltiga. Om t ex en person, som finns uppförd på Landstingets förteckning över underlagsutfärdare, slutar och en efterträdare tillkommer får inte denna fylla i underlagsdokumentet förrän en överenskommelse träffats med Landstinget om detta. VILKA GRUPPER OMFATTAS? N1. Personer som kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för enligt 18 första stycket hälso- och sjukvårdslagen (särskilt boende) N2. Personer som får hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård) Det handlar inte om tillfälliga sjukvårdsinsatser i hemmet t ex efter en sjukhusvistelse eller hjälp med injektioner eller läkemedelsadministrering. N3. Personer som omfattas av lagen (1993: 387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Någon ytterligare bedömning av dessa personers behov av vård- och omsorgsinsatser skall därför inte ske utan det räcker med kommunens beslut att individen omfattas av bestämmelserna i lagen, oavsett det gäller eget boende eller gruppboende. N4. Personer som är bosatta i egen bostad och har motsvarande behov av vård, omsorg eller service som omfattas av punkterna 1-3. Till denna grupp hänförs de som har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser, såsom varaktigt behov av omfattande personlig omvårdnad under större delen av dygnet dvs. minst 3gg/dygn samt antingen tillsyn under natt eller larm. Sida 3 av 5

4 FÖR GRUPPERNA 1, 2, 4 GÄLLER Avgörande för om man ska omfattas av stödet är inte boendeform utan det individuella vårdbehovet. Rätten är begränsad till dem som har ett särskilt och långvarit behov av personlig vård och omsorg. Ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser ska föreligga. Med varaktigt menas ett behov som förväntas kvarstå minst ett år. Kravet på omfattande vård- och omsorgsinsatser skall vara ett varaktigt behov av omfattande personlig omvårdnad under större delen av dygnet dvs. minst 3ggr/dygn samt antingen tillsyn under natten eller larm. Detta skall gälla oavsett vem som genomför omvårdnaden, vilket innebär att också den som, trots stora funktionshinder och svår sjukdom, klarar sig med litet eller ingen hjälp från kommun och landsting tack vare anhörigas frivilliga insats ska kunna få detta särskilda stöd. För personer med demens i tidigt skede kan stödet utgå med hänvisning till att förbättringsutsikten bedöms vara obefintlig och att patienten har en begränsad förmåga att inse sina behov av hygien och munhygien även om det personliga omvårdnadsbehovet i övrigt är litet. Förebyggande insatser kan då sättas in i ett tidigt skede i sjukdomsutvecklingen. Till 1, 2, och 4 bör även räknas de personer, som oavsett boendeform, har en psykossjukdom eller annan psykisk störning och som varat längre än ett år och som medfört ett omfattande funktionshinder som gör att de inte av egen kraft förmår uppsöka tandvården eller inser sitt behov därav (prop. 1997/98: 112). FÖRTYDLIGANDE FÖR INDIVIDER MED PSYKISKT FUNKTIONSHINDER Allvarligt och långvarigt sjuk i en psykossjukdom Psykossjukdomen ska ha pågått i mer än ett år och innebära ett omfattande och varaktigt socialt funktionshinder. Patienten skall ha kontakt med psykiatrisk klinik. Ha bristande eller sakna sjukdomsinsikt. Sakna motivation till sjukvårdskontakt. Ha en begränsad förmåga att relatera till sin omgivning. Inte inse sina behov av adekvat tandvård. Sida 4 av 5

5 UTBILDNING I den upphandling av uppsökande tandvård, som landstinget gjort, ska vårdgivarna (tandläkare/tandhygienister) utföra munhälsobedömningar samt ge utbildning/handledning till all omvårdnadspersonal 1 gång per år ca 2 timmar. Utbildningen skall vara anpassad till omvårdnadspersonalens verksamhetsområde och ges i flera varianter. Basutbildning ges till personal som tidigare inte erhållit munhälsoutbildning. Utbildning till övrig personal utformas som påbyggnads- och uppdateringsutbildning utifrån personalens kompetens och tidigare genomgångna munhälsoutbildningar. Utbildningen planeras i samråd med kontaktpersonerna för de enskilda områdena och sker i lokal, som kommunen föreslår och ska ske i grupper om maximalt 20 personer. Sida 5 av 5

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade.

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade. Förslag Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade. PARTER: Stockholms läns landsting genom Hälso-

Läs mer

Beställarenheten för tandvård April 2009 Uppdaterad: 2013-07-05. Regler och riktlinjer för tandvård som ingår i hälso- och sjukvårdens avgiftssystem

Beställarenheten för tandvård April 2009 Uppdaterad: 2013-07-05. Regler och riktlinjer för tandvård som ingår i hälso- och sjukvårdens avgiftssystem Beställarenheten för tandvård April 2009 Uppdaterad: 2013-07-05 Regler och riktlinjer för tandvård som ingår i hälso- och sjukvårdens avgiftssystem Innehåll Inledning... 4 Uppsökande verksamhet och nödvändig

Läs mer

Malin Fornander malin.fornander@kil.se

Malin Fornander malin.fornander@kil.se SOCIALFÖRVALTNINGEN Malin Fornander malin.fornander@kil.se RIKTLINJER 2012-04-12 Riktlinjer del 1- inledning... 1 1. Inledning... 1 1.1 Syftet med riktlinjerna... 1 1.2 Mål i Kils kommun... 1 1.3 Lex Sara...

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS 1(40) Vård, omsorg och IFO Antagen av KS 2014.497.776 215 Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) 2 Innehåll

Läs mer

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Revisionsrapport Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Landstinget i Östergötland Linköpings kommun Datum 2010-04-07 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Karin Jäderbrink, certifierad

Läs mer

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen. Bostad med särskild service

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen. Bostad med särskild service OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen Bostad med särskild service INNEHÅLL 3 Vad erbjuder gruppboende 3 Vad erbjuder servicebostad 4 Vad erbjuder särskilt anpassad bostad 4 Gemensamhetslokaler 5 Hyreskontrakt

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Vägledande bestämmelser vid ärendehandläggning enligt Socialtjänstlagen

Vägledande bestämmelser vid ärendehandläggning enligt Socialtjänstlagen Vägledande bestämmelser vid ärendehandläggning enligt Socialtjänstlagen Vård- och omsorgsförvaltningen Sparad 2011-11-10 Vård- och omsorgsförvaltningen 2 (28) Innehållsförteckning 1 Vägledande bestämmelser

Läs mer

Bättre munhälsa. hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende

Bättre munhälsa. hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende Bättre munhälsa hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende Vad kan socialtjänst, primärvård och minnesmottagning göra för att uppmärksamma munhälsa? Säkerställa att tandvårdsstödet når fram

Läs mer

Tandvård med landstingsansvar

Tandvård med landstingsansvar Lednings- och verksamhetsstöd HANDLÄGGARE DATUM FLIK 24 Avgiftshandboken 2008-07-01 Tandvård med landstingsansvar Innehåll Allmänt sidan 2 Personkrets för det särskilda tandvårdsstödet sidan 2 Intyg för

Läs mer

Tandlösa tandvårdsstöd

Tandlösa tandvårdsstöd Rapport 2015:3 Tandlösa tandvårdsstöd En analys av hur tandvårdsstöd fungerar för den äldre befolkningen Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad på

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och

Läs mer

2015-03-18 2 NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 5 2.1 VAD INNEBÄR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 6 3 TANDVÅRD SOM LED I EN SJUKDOMSBEHANDLING... 7

2015-03-18 2 NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 5 2.1 VAD INNEBÄR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 6 3 TANDVÅRD SOM LED I EN SJUKDOMSBEHANDLING... 7 2015-03-18 1 TANDVÅRD VID SJUKDOM OCH FUNKTIONSNEDSÄTTNING EKONOMISKT STÖD... 3 1.1 MUNHÄLSOBEDÖMNING OCH RÅDGIVNING... 3 1.2 NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 4 1.3 TANDVÅRD SOM ETT LED I EN SJUKDOMSBEHANDLING...

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS

Riktlinjer för handläggning enligt LSS Riktlinjer för handläggning enligt LSS Riktlinjerna är en vägledning avseende kommunens ambitionsnivå vid biståndsbedömning. Ytterst är det den enskildes behov av stöd och hjälp som är avgörande vid beslut

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: landsting och kommuner (hälso- och sjukvårdshuvudmän), vårdgivare, samverkansnämnder, sjukhus i Sverige, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - LSS Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig Områdeschef, Inger Höglund Reviderad 3(20) Innehållsförteckning

Läs mer

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder. Reviderad 2013-01-01 Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.se Innehållsförteckning Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning,

Läs mer

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS 1 Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS Dokumentnamn Riktlinjer enligt LSS, handläggning o biståndsbedömning Fastställd 2014-12-11, Sn 117 Beslutande Socialnämnden Dnr 173/2014 Detta

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

Meddelandeblad. Information om gränsdragning mellan egenvård i form av personlig assistans och hälso- och sjukvård m.m.

Meddelandeblad. Information om gränsdragning mellan egenvård i form av personlig assistans och hälso- och sjukvård m.m. Meddelandeblad Mottagare: Länsrätter, kammarrätter, länsstyrelser, kommuner, socialnämnder, förvaltningar med ansvar för äldreoch handikapp, landsting (sjukvårdshuvudmän), samverkansnämnder, sjukhus i

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Antagen av socialnämnden 2012-05-30 67 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder Överenskommelse om samverkan mellan Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun, Barn- och ungdomshabiliteringen och Vuxenhabiliteringen i Landstinget i Värmland Samverkan gäller vid insatser för

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

INFORMATION OM. Hemtjänst. Hemsjukvård. Särskilda boendeformer. Rehabilitering. Tandvård. September 2012

INFORMATION OM. Hemtjänst. Hemsjukvård. Särskilda boendeformer. Rehabilitering. Tandvård. September 2012 1 INFORMATION OM Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård September 2012 2 HEMTJÄNST Den som av någon anledning har svårt att klara sig själv hemma kan ansöka om hemtjänst.

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden.

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder med ansvar för äldreomsorg, förvaltningschefer, enskilda verksamheter bedriver äldreomsorg i särskilda boenden, förvaltningsdomstolar Nr 8/2012 Juli 2012 Nya föreskrifter

Läs mer