Fiskeinfo Till dig som köpt fiskevårdsdekalen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fiskeinfo 2006. Till dig som köpt fiskevårdsdekalen"

Transkript

1 Fiskeinfo 2006 Till dig som köpt fiskevårdsdekalen Tack för ditt stöd till Fiskevården! För andra året i rad har vi haft bra vattenföring i våra bäckar och åar. Det har också varit rekordbra uppgång med leköring i vattendragen. Åvaån och Vinåkersbäcken har dock haft stora problem med patrullerande sälar runt viken under flera år nu. Sälskrämman som hade någorlunda effekt de första åren fungerar numera som vällingklocka tycks det. Beräkningar visar att sälar i skärgården äter cirka ton fisk per år, att jämföra med det totala fisket om cirka ton per år. Skyddsjakt av säl medges men är inte det lättaste då det är kringgärdat av mycket regler. Även skyddsjakt av skarv förekommer vid utplanteringsplatser och som äggprickning i kolonier. Uppodlingen och utsättningarna av havsöring har gått mycket bra med god tillväxt och mycket låg dödlighet. Återfångsterna på märkt fisk är fortfarande låga men en liten ljusning kan skönjas. Det kanske vänder uppåt nu. Vi arbetar enträget vidare Och ert stöd är viktigare än någonsin. Bäver Bäver finns i stort sett i alla större vattendrag och hindrar leköringen att komma upp och reproducera sig. Uringedelen av Kaggharmrasystemet är dock en ljuspunkt. När bäverdämmet försvann återtog leköring snabbt förlorad mark och vattnet sjuder av liv. Kräftfisket Kräftfisket i Mälaren fortsätter sin kräftgång. Endast vattnet i Uppland Väsby visar fina fångster och även i rapporter från Lambar- och Lövstafjärden framkommer några bra fångster. Kräftfisket i de övriga sjöarna på bonuskvällen gick om möjligt ännu bättre med stora fångster av 10 cm-kräftor och mindre, så det finns all anledning att köpa TDA 4 även Kräftkort (TDA-4) går att köpa i redskapshandeln perioden 2 april 17 augusti 2007 och fiskeperioden är från I år hamnade st öringar och laxar i Strömmens virvlar 18 augusti till den 8 september. Bonuskvällen, då man får fiska en kväll i en mindre insjö, blir förlagd till den 25 augusti. Fiskevårdsdekalens lotteri Stockholms stads lotteriföreståndare Kicki Köhler har dragit följande vinnare: 1. Lennart Oehme, Stockholm Keramikfisk + halvdags fisketur från Flugfiskebutiken 2. Viveke Redeby, Tyresö Havsörings-utrustning + halvdags fisketur från Normarks 3. Conny Hollsten, Älvsjö Guidad Fiskedag från Wildwater 4. Sven Blomfelt, Åkersberga Guidad Fisketur från Skärgårdsguidaerna 5. Carohlie Ugglas, Bromma Guidad Fisketur från Nynäsguiderna 6. Torsten Fredriksson, Bergshamra 9 f 3-delat öringspö med Rulle från Söders Sportfiske 7. Lennart Zethzon, Tungelsta 9 f 2 delat öringspö med Rulle från Söders Sportfiske 8. Lennart Kylèn, Norrtälje Kryssning med Viking Line 9. Anders Näslund, Sandhamn Kryssning med Viking Line 10. Håkan Norin, Johanneshov Kryssning med Viking Line 11. Staffan Wibom, Stockholm Kräftfiske,sjö i Stockholms närhet Sportfiskarnas Sthlm 12. Stefan Skog, Djurhamn Kräftfiske,sjö i Stockholms närhet Sportfiskarnas Sthlm 1

2 TDA kortet 2007 TDA kortet växer fler och mer vatten ansluts i samarbetet. Vatten som tillkommer är Barnens ö på Väddö både i Bagghusfjärden (insidan) och på Ålands hav (utsidan). Ett mindre vattenområde i Norrtäljeviken och nu nästan hela Fjärdlång skärgården upplåts också. Sen tidigare ingår vatten runt Rumpudden och den norra delen av Fjärdlång. TDA 1 35 kr Dragrodd och angel med 5 don. Agnfiske med håv, mörtstuga, kastnät. TDA kr Trolling, dragrodd och angel, 10 don. TDA kr Trolling, 6 spön, dragrodd och angel, 15 don. TDA kr Kräftfiske 18 aug 8 sept. Försäljning från den 2 april i redskapshandeln. Vinnarna i 2005 års lotteri nr 1328 Peter Lindvall och nr 147 Svante Thunberg flankeras av Pär Lindberg, Normark och Claes Billgren, Stockholms flugfiskecenter FISKEVÅRD 2006 Totalt st 2-åriga, st 2-s, s.k. 1+ och s.k. 2+ Åvaåöringar utplanterats, st märktes med Carlinmärken. Vidare sattes å laxsmolt varav 500 Carlinmärkta och å laxungar samt ensomriga gösungar, inga signalkräftor. Biotopvård utfördes i tre havsöringsåar. Två fiskvägar har utförts (nya vägtrummor). Fiskevården görs i samarbete med Länsstyrelsen och Sportfiskarnas Stockholmsdistrikt. Fiskevården har finansierats av Stockholms stad, Vattenfall AB, Statsbidrag 43:11 (f.d. Länsfiskekortet), Statliga Naturvårdsmedel, Stockholms Miljömiljard, Fiskevårdsdekalen, TDA-kortet, Skärgårdsstiftelsen, Österåkers, Solna, Sollentuna, och Nynäshamns kommuner. Vätö-Edsgarnsö afk, Södertörnsgruppen, Söderöra Fvo, Ältasjöns Fvo, Vaxholms Fvo, Täby Fvo, Hyttans Fvf, Gustavsbergs Tk, Stockholms Tk, Tyresö Fvf, Österåkers Sfk, Fågelviks sfk, Sfk Lilla Fiskelyckan, Fk Strömstararna, Magelungens Fvf, Drevviken-Långsjöns Fvf, Södertälje Afk, Sportfiskeboden, Sportfiskarnas stockholmsdistrikt, Herbert Hagman. Direktutsättning av havsöring Lokal Kommun Antal Ålder m-vikt,g Datum Övrigt Stockholms ström Stockholm å Carlin Aquaria Vattenmuseeum Stockholm å Sickla sluss Stockholm å Bockholmen, Ålkistan Solna å Edsbergsbäcken Sollentuna å Nefsån Österåker å Åkersström/Smedbyån Österåker å Dyvikdalsbäcken Österåker å Vätösundet Norrtälje å Penningbyån Norrtälje å Skillebyån Södertälje å Vaskabäcken Södertälje å Fördröjd utsättning av havsöring Lokal Kommun Antal Ålder m-vikt,g Datum Övrigt Stavsnäs Värmdö Sollenkroka Värmdö Baggensfj Värmdö Strömmen Stockholm Ullnaån Täby

3 Lokal Kommun Antal Ålder m-vikt,g Datum Övrigt Vaxholm Vaxholm Follbrinksstr Tyresö Kappelskär Norrtälje Skeboån Norrtälje Harbroholm Norrtälje Alhagenbä. Nynäshamn Strömmen Stockholm Muskö Haninge Jungrfufjärd Haninge Kvarnån Nynäshamn Lövhagen Nynäshamn Nya Hamnen Nynäshamn Hamnen Nynäshamn Södertälje Södertälje Horsfjärden Haninge Oskarshamn Oskarshamn Västervik Västervik Gålö Haninge Carlin Söderöra, Blidö Norrtälje Vätö Norrtälje Gålö Haninge s Carlin Utsättning av lax, Indalälvsstam Stockholms ström Stockholm å Carlin Stockholms ström Stockholm å Gålö Haninge å Utsättning av gös Stora Värtan Täby/Dand Björnö Värmdö Baggensfj./Farstaviken Värmdö Ingarö / Fågelvik Värmdö Biotopvård med mera i havsöringsbäckar Tullviksb. Norrtälje Länsstyrelsen utreder möjlighet till högre minimivattenföring. Igelbäcken Solna Projektering av faunapassage/fiskväg förbi dämmet vidulriksdal. Negelstenabä. Uppland-Bro Inventering av 4 st vandringshinder mm för asp vid Svea Livgarde. Nackaån Nacka/Sthlm Översyn av ny fiskväg i Nackaån. Vegetationsklippning vid Sickla sluss. Åvaå Tyresö Smolt-, lekfisk- och lekgropsräkning. Översyn av Fiskfällan. Drift av sälskrämma i mynningsområdet. Drift av ny lekfiskräknare. Ny fiskväg vägtrumma. Biotopvård, 30 ton grus och sten i och runt den nya trumman. Erstaviksb Nacka Planering för förbättrad fiskväg vid damm. Vishamnsb Värmdö Kontroll av fiskväg. Återvallsb Värmdö Kontroll av fiskväg, förslag till förbättring. Husbyån Haninge Översyn av fiskvägar och fisktrappa. Projektering av ny fiskväg. Eliminering av vandringshinder via ny vägtrumma i Jordbrogrenen. Biotopvård, 20 ton grus och sten i och upp- och nedströms ny trumma. Vitsån Haninge Översyn av fiskvägar. Hammerstaån Nynäshamn Översyn av fiskvägar, tillfällig öppning av bäverdämme. Fitunaån Nynäshamn Funktionskontroll av fiskvägar. Allmän översyn. Kontroll av Fagersjöbäcken. Kagghamraån Botkyrka Sportfiskedistriktet utförde på uppdrag årlig kontroll och åtgärd mot vandringshinder i hela systemet. Försök att lösa konflikt mellan bäver och öring fortsätter. Restaurerad hålldamm för minimivattenföring i Uringegrenen. Projektering av biotopvård i Brinkgrenen. 3

4 Vaskabäcken Södertälje Omfattande arbete med att eliminera vandringshinder, ny vägtrumma ordnas av Vägverket, ett miljonkronorsprojekt. Moraån Södertälje Funktionskontroll av fiskvägar mm. Fiskeård i sjöar Magelungen Stockholm Två nya risvasar, en vid Farstabadet, en vid Farstanäset. Utförd fisketillsyn Fisketillsyn utförs av Stockholms stad och av Skärgårdsstiftelsen på f.d. Länsfiskekortets vatten. Stockholms stad ansvarar även för fisketillsyn på övriga skärgårdsvatten samt i havsöringsförande bäckar och åar med tillhörande fredningsområden vid åmynningarna. Även fiskfredningsområden under våren har kontrollerats. Tillsyn utförs även genom volontärer från fiskeklubbar. Totalt har ca 700 timmar fisketillsyn utförts för skärgården. Drygt 200 timmar för Mälaren. Nyheter 2006 Risvasar Året började med att bygga två risvasar på prov i Magelungen, en vid Farstabadet en vid Farstanäset. Saxat om risvasar: - Risvase - effektiv fiskevård på gammalt vis. Förr var det mycket vanligt med risvasar, det var ett självklart sätt för att öka bestånd av abborre och gädda speciellt i de magra skogssjöarna. Då fanns det risvasar överallt, många i varje sjö. - lekplats och substrat för rom. - skydd för rom och yngel. - uppväxtplats. - - fiskeplats. - s.k. reveffekt. - Finns många sorters vasar med samma funktion/ändamål. Ex. Ståndvase (aktuellt i våra sjöar), Sänkvase (man sänker ris och träd med sten), Storvase (fyra rejäla granar körs ner med toppen först i sedimentet, en femte gran trycks ner i mellan de fyra med rotändan först som låsning), Stegvase (som en stege där ris binds fast i stegpinnarna). Så gör man en ståndvase: Anläggs från is på ca 3 meters djup. 4 grova slanor körs djupt ner i bottensed., bildare en 4-kant/kub med 3-4 meters sida, fyll på med ris så det bottnar, bind ihop fyrkanten vid ytan ex. med ett rep. Planer för vintern 2007: Drevviken, Flaten, Ältasjön, Söderbysjön, Sicklasjön, Källtorpssjön, Långsjön, Judarn, Lillsjön, Råcksta sjö. Behövs till en vase: m3 ris och 4 st 6-7 meter långa slanor/störar. Lina, issåg, isborr. Sälskador ökar Vid två tillfällen i somras fick en fiskevattenägare i Nämdöfjärden sina nät förstörda. Sälen har ingen sax och näten blev helt klart sönderklippta säger vattenägaren som menar att trollingfisket bär skulden. Det visade sig att det var säl som varit på besök. Vid fiskodlingen vid Gålö har vi också stor erfarenhet av bland annat avelsfiske efter havsöring. De klippta hålen som beskrivs i artikeln är typiska för vad säl lyckas göra när den vittjar nät. Hur sälen bär sig åt för att åstadkomma jämna hål vet vi inte men typiskt för sälhål är oftast: Ett stort hål i nätet, cirka en till två meter i diameter, mitt i mellan två mindre hål, nätmaterialet garnet är nästan alltid borta speciellt vid det stora hålet där förmodligen fisken suttit och de mindre hålen är nog från labbarna. Det som verkligen skiljer sälhål från 4

5 om en fiskare eller båtfarare fastnar i nätet är att nätet nästan alltid har kvar garn fästat i över- och undertern. Det vill säga hålet ser klippt ut till skillnad mot mänskligt gjorda hål där över- eller undertern slitits loss från själva garnet. Enligt länsfiskekonsulenten är Stockholms skärgård rovdjurstätast i landet på grund av sälbeståndet. Säl fångar idag lika mycket fisk som hela yrkes- och fritidsfisket i skärgården. Sälskrämmor var i drift vid Åvaåns mynning samt vid fiskodlingen vid Spjutsund på Gålö. Vid Gålö fortsätter en inventering av sälskador och när dessa förekommer, i samarbete med Fiskeriverket. Statliga fiskevårdsmedel Fiskeriverket har fördelat årets anslag till fiskevård. Totalt delades 25,8 miljoner ut till olika projekt för att bland annat stärka biologisk mångfald och fisketillsyn. Stockholms län erhöll kr, för fiskevård och kr för fisketillsyn vilket var ungefär som Bidraget till fisketillsyn innebar dock en minskning med kr. Se hela listan på Bidrag till lokal naturvård Stockholms län fick 12,9 miljoner kronor att fördela. Länsstyrelsens Naturvårdsenhet tar emot ansökningar från kommuner för lokala naturvårdsprojekt, projekten skall vara minst 50% finansierade av andra medel. Medel har använts eller avsatts för biotopvård i havsöringsbäckar, groddammar, faunapassager / fiskvägar och risvasar. Aquaria fick besök Vattenmuseet på Djurgården fick besök av utter som åt upp alla öringar i öringbäcken och laxtrappan. Tidigare har även mink varit på besök, den tog sig till och med in i rödingakvariet. Havsörn har också setts kalasa på öring vid Aquaria Vattenmuseum och strax utanför var det säl på besök. Det är inte lätt att vara fisk i huvudstaden numera. Revidering av fiskeguide Fiskeguide för Stockholms län reviderades under året. Bl.a redovisas de nya fredningsområdena i skärgården och ett eller annat nytt minimimått samt öringskydd vid mynningen av Bränningeån i Södertälje. I sjöregistret blev det några fler sjöar där fiske upplåts. Broschyren finns i fiskeredskapsaffärena och som pdf på Volontärer med fenlir Den numera årliga fettfeneklippningen av havsöringsungar vid Spjutsund på Gålö gick av stapeln i slutet av april st 35 gram tunga Åvaåöringar klipptes, som enligt lag måste bli av med fettfenan innan de släpptes till frihet i juni. Vi var 18 personer som fixade allt på en dag. Ny chans att hjälpa till med göromålet blir april Hör gärna av dig om du vill hjälpa till eller mejla till Bra från Vägverket Vägverket arbetar alltmer med olika faunapassager för att förbättra för djur. Vid ett seminarium i början av oktober beskrev man vad som kan göras för utter och fiskar bl.a. Bra bilder och lite föredrag från seminariet finns på Vägverkets hemsida: aspx Leköring i Nackaån (ny öringsbäck nummer 1) Mattias Öhman från snickeriet vid Nackaån (som rinner ut i Järlasjön) ringde, han berättade att det fanns lite småöring i ån samt att han hittade en stor nyligen död (okänd anledning) öringhanne i lekdräkt cirka 3 kg, 65 cm lång. Vi får se om vi hittar några lekgropar när vattnet sjunker undan. Det var första gången havsöring observerats i Nackaån. Strömmingen var inne I början av november kom strömmingen till Stadsgårdskajen mellan Karl Johan-slussen och Finnlandsfärjorna. Flera passade på. 5

6 Mälaren flyttad Invigning av nya tätskärmen med dammlucka i Stallkanalen blev av i november. Vad detta innebär för fisket och när fiskerilagstiftningen flyttar med återstår att se. Anledningen till det mer eller mindre underjordiska storbygget som pågått flera år är att stockbädden under riksdagshuset skall garanteras få vara kvar i vatten så den inte ruttnar med risk för sättningar med mera. Ny öringbäck nr 2 Nya Vaskabäcken, en ny havsöringså i länet. Vägverket har jobbat halva hösten med att ersätta de två vägtrummorna under gamla riksvägen vid Brandalsund i Södertälje kommun. Trummorna har legat för högt och inneburit vandringshinder för öring och annan fisk. I fjol gjordes en hel del biotopvård för öring i bäcken för medel från den s.k. miljömiljarden och via statliga naturvårdsmedel. Vid invigningen 13 november av fiskvägen sågs även två leköringar längre ner i ån, de gamla trummorna sparas som faunapassage för småvilt. Senare i november var det ännu fler lekfiskar i ån. Tack Vägverket. Nya öringar säkrade Romkramningen vid Åva och Spjutsund blev klar 9 november, ca befruktade havsöringsromkorn finns nu vid Näs och Västanå fiskodlingar för framtida utsättningar i Stockholms ström, skärgården och i några av länets havsöringsåar. Romkornet kläcker i april/ maj och efter två veckor har gulesäcken förbrukats och ynglet får fiskmat tills den som smolt sätts ut som ett eller två år gammal. Konstig kräfta Gunnar Berglund som arbetar med fisketillsyn och fiskevård på Idrottsförvaltningen fann en konstig kräfta (ullhandskrabba) i ett tjuvfiskenät på Värtan. Ullhandskrabban reproducerar sig inte i våra vatten men har blivit allt vanligare. Den kommer via barlastvatten från Holland till oss. I västra Mälaren runt Västerås och Kungsör är krabban mycket vanlig. Den vandrar ut mot havet för att finna ca 15 promille inför leken, 15 promilles salthalt finns först ner mot Skånekusten Rapport från Gålö Öring Cup, GÖC Hösttävlingen, dag 1 Trots en lovande start blev fisket trögt på lördagen och totalt vägdes 5 öringar in med en medelvikt på 2,022 kg. Fishmania tog täten med en öring som tyngde vågen till 3,09 kg och räckte till ledning efter första dagen med 50,9 poäng. På andra plats låg Länna Jakt och Fiske med en öring på 2,39 kg och 43,9 poäng. Vi har glatt konstaterat att vi för första gången har ett renodlat tjejteam till start i GÖC och de levererade direkt med en öring på 1,27 kg vilket räckte till en fjärde plats dag 1 med 32,7 poäng. I jakten på kepsen och titeln som Öringkung tog Wojtek i Fishmania täten med hans öring på 3,09 kg. Intresset för Mikael Engströms föredrag var stort och det var trångt uppe i Fröberg. Innan föredraget hade vi sedvanlig utdelning av årets Fiskevårdspris som även i år tilldelades Stockholms idrottsförvaltning och togs emot av Gunnar Berglund. Efter det lämnades scenen över till Micke som inte gjorde någon besviken utan bjöd på en underbar minnenas kavalkad med många skratt. Micke, ett stort tack för underbar underhållning! Björn Allerstam 6

7 Resultatlistor. Lag Mothugget, segrare i GÖC Öringkung Fångstlista Team Vikt Fishmania 3090 Simpans Vänner 2780 Länna Jakt & Fiske 2390 Mothugget 2250 Pi 2220 Härlig utsikt från helikopterplattan Plats Team Antal fisk Totalvikt Poäng 1 Mothugget 2 4,410 84,1 2 Pi 2 3,520 75,2 3 Fishmania 1 3,090 50,9 4 Simpans Vänner 1 2,780 47,8 5 Länna Jakt & Fiske 1 2,390 43,9 6 Löken 1 1,870 38,7 7 Sjöblöt 1 1,730 37,3 8 Malmen 1 1,440 34,4 9 Glitter 1 1,270 32,7 10 Hellre Lax 1 1,190 31,9 11 Ingaröringen 1 1,110 31,1 Stabbo Militären har ingen verksamhet på ön Stabbo under juni, juli och augusti och det gör det tillgängligt för handikappade. Efter ett besök konstateras att möjlighet till fiske för rörelsehindrade finns på ett flertal platser. Handikapptoalett har byggts på bryggan och en asfalterad slinga runt ön gör det möjligt att med rullstol ta sig till flera bad- och fiskeplatser runt ön. Skärgårdstiftelsen planerar att anlägga tält- och grillplatser, brygga för bad och fiske. Egen båt krävs dock när inga reguljära turer går till Stabbo. Övrig information kan du få genom Skärgårdsstiftelsen. Tjejmetet Tjejmetet 2006 gick av stapeln i Djurgårdsbrunnskanalen lördagen den 26 augusti. Tävlingen pågick mellan och Vinnare blev Lisbet Ljungström som metade upp gram. I juniorklassen vann Frida Klintholm på 585 gram. Fisketävlingen Slottslaxen i Stockholms Ström Tävlingen Slottslaxen genomfördes 17 april med 115 7

8 forts. deltagare. Havsöringarna och laxarna var sedvanligt svårflörtade, endast en godkänd öring och några öringar under minimimått behagade bita i krok. När tävlingsdagen var över stod det klart att Enis Avdic från Kungsängen var den lycklige vinnaren med en havsöring på 2,25 kg Största fiskarna vid Strömmen 2006 (källa: Havsöring Nr Namn Hemort Vikt Längd C&R Kön Metod Datum Zon Lax 1 James Findlay Hammarby 8,80 - N hona Spinnfluga B 2 Baki Turhan Farsta 8,50 93 N - Spinnfluga F 3 Baki Turhan Farsta 8,00 89 N - Spinnfluga F 4 Mikael Eriksson Stockholm 7,80 94 N - Spinnfluga C 5 Benny Schöön Sollentuna 7,50 84 N - Bottenmete F Nr Namn Hemort Vikt Längd C&R Kön Metod Datum Zon 1 Hussein Alabdali Spånga 13,20 - N hane Spinnfluga C 2 Hussein Alabdali Spånga 12,50 - N hona Spinnfluga C 3 Magnus Johansson Hässelbystrand 12,00 - J hane Spinnfluga C 4 Najib Lhafiane Sätra 11,20 - N hane Spinnfluga C 5 Jere Tähkä Skogås 11,20 - N hona Spinnfluga C "Den öringen tog jag förra veckan. Den var brun men mycket tjock. Den kämpade 20 minuter. Efter 10 minuter gick min Calcuta multirulle sönder. Tänkte att jag skulle tappa fisken men jag hade tur, kroken fastnade bra och Makedon hjälpte till med håvningen berättar Baki Turhan Skarven är framgångsrik 309% fler bon än 2005 på Äggskären i Mysingen bon med 4 ägg i varje. Anledning till den extrema skarvökningen berodde mest på att tidigare räkning gjorts från båt och blev då inexakt. Köp fiskevårdsdekalen och fiskevårds T-shirt Fiskevårdsdekalen kostar fortfarande 100 kr och kan betalas via Pg och ni blir automatiskt registrerade i Sponsorgruppen samt garanteras att fyra öringar och fyra gösar utplanteras i lämpligt vatten. Vill ni ha fiskeinformation via e-post fyller ni e-postadressen på talongen som medföljer dekalen eller e-postar adressen till Man kan också köpa en fiskevårds T-shirt via samma Pg i färgerna vinrött eller svart och i storlekarna s, m, l, xl. Priset är 110 kr styck Mer fiskevårdsinfo hittar du på Hälsningar från Stockholms idrottsförvaltning: Sverker Lovén, Gunnar Berglund och Mats Lidström (webmaster). 8

Fiskekollapsen i Stockholms skärgård 2010-05-18, 2011-12-28

Fiskekollapsen i Stockholms skärgård 2010-05-18, 2011-12-28 Fiskekollapsen i Stockholms skärgård 2010-05-18, 2011-12-28 Text och foto: Sverker Lovén Författaren arbetar som fiskekonsulent och fiskebiolog vid Stockholms stad, idrottsförvaltningen och var ordförande

Läs mer

VAKET. Extra salt. Stormfåglar, pilkar och vrakfiske på 70 distans

VAKET. Extra salt. Stormfåglar, pilkar och vrakfiske på 70 distans VAKET M e d l e m s t i d n i n g f ö r S t e n u n g s u n d s S p o r t f i s k e k l u b b Årgång 29 Nummer 2, 2006 Sidan två Ordföranden har ordet Säveån Ett vatten i förändring Fiskevårdsgruppen Stenungsund

Läs mer

TROLLING DRAGRODD ANGEL T D A OKTOBER 2012 DECEMBER 2013. Pris 50: TDA-4

TROLLING DRAGRODD ANGEL T D A OKTOBER 2012 DECEMBER 2013. Pris 50: TDA-4 T D A TROLLING DRAGRODD ANGEL OKTOBER 2012 DECEMBER 2013 Pris 50: TDA-4 Stockholms stad, Solna stad, Lidingö stad, Täby, Danderyds, Nacka, Haninge, Huddinge, Norrtälje, Nynäshamns, Tyresö, Upplands Väsby,

Läs mer

Gilla fiske. Grundkurs för dig som vill ha kul utomhus. Fiskeguide och lokala fisketips i Skellefteå.

Gilla fiske. Grundkurs för dig som vill ha kul utomhus. Fiskeguide och lokala fisketips i Skellefteå. Gilla fiske. Grundkurs för dig som vill ha kul utomhus. Fiskeguide och lokala fisketips i Skellefteå. Vad är grejen med fiske egentligen? Det finns inget generellt svar och förmodligen har alla fiskare

Läs mer

JAKT& FISKE SNABBA KAST PÅ GÅLÖ Öringsfiskarna intar sandstranden. Stångmärket. tema. JAKT I KÄRINGBODA Vildsvin förvaltas med förstånd

JAKT& FISKE SNABBA KAST PÅ GÅLÖ Öringsfiskarna intar sandstranden. Stångmärket. tema. JAKT I KÄRINGBODA Vildsvin förvaltas med förstånd Stångmärket #1 / 2014 PRIS 30 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE tema JAKT& FISKE SNABBA KAST PÅ GÅLÖ Öringsfiskarna intar sandstranden JAKT I KÄRINGBODA Vildsvin förvaltas med förstånd HOPPFULLT FÖR FISKEN Men

Läs mer

ÅRSSKRIFT 2014 VATTEN OCH VÅTMARKER HUR GÅR DET FÖR GÄDDAN I ÖSTERSJÖN? VI RÄKNAR ASP I UPPSALA MYLLRANDE VÅTMARKER

ÅRSSKRIFT 2014 VATTEN OCH VÅTMARKER HUR GÅR DET FÖR GÄDDAN I ÖSTERSJÖN? VI RÄKNAR ASP I UPPSALA MYLLRANDE VÅTMARKER ÅRSSKRIFT 2014 HUR GÅR DET FÖR GÄDDAN I ÖSTERSJÖN? VATTEN OCH VÅTMARKER VI RÄKNAR ASP I UPPSALA MYLLRANDE VÅTMARKER 1 TIPS När vattentemperaturen närmar sig 7 grader och vårflödena står som högst är det

Läs mer

FIG. Sportfiske AB 335 00 GNOSJÖ. *SerieOne *Bionix Pulse *Lighlning Rod Pro *Spiril *Technique

FIG. Sportfiske AB 335 00 GNOSJÖ. *SerieOne *Bionix Pulse *Lighlning Rod Pro *Spiril *Technique *SerieOne *Bionix Pulse *Lighlning Rod Pro *Spiril *Technique Full kontroll äver spöbyggnadsprocessen - från koncept till helt färdig produkt, garanterar spön med egenskaper i absolut högsta klass. De

Läs mer

ÄLVRÄDDARNAS SAMORGANISATION 2011 STRÖMMANDE VATTEN - LEVANDE LANDSKAP

ÄLVRÄDDARNAS SAMORGANISATION 2011 STRÖMMANDE VATTEN - LEVANDE LANDSKAP ÄLVRÄDDARNAS SAMORGANISATION 2011 STRÖMMANDE VATTEN - LEVANDE LANDSKAP Tema: Restaurering av vattendrag STRÖMMANDE 4 LEVANDE VATTEN LANDSKAP ÄLVRÄDDAREN utges av Älvräddarnas Samorganisation med ett nummer

Läs mer

Fiskeguide uppsala län 2012 2013

Fiskeguide uppsala län 2012 2013 Fiskeguide Uppsala län 2012 2013 Innehåll Att tänka på...4 Vad säger lagen...5 Var får du fiska?...6 Regler och mått...8 Utmärkning...9 Minimimått...10 Fredningsområden...11 Kartor över allmänt och enskilt

Läs mer

att tänka på Foto ovan: Pia Persson Holmberg.

att tänka på Foto ovan: Pia Persson Holmberg. fiske i uppsala län Uppsala län erbjuder fantastiska möjligheter till fiske året runt. Vår del av Mälaren är vida känd för sitt fina gös- och gäddfiske. Länets sjöar bjuder på ett varierat fiske efter

Läs mer

att tänka på Foto ovan: Pia Persson Holmberg.

att tänka på Foto ovan: Pia Persson Holmberg. fiske i uppsala län Uppsala län erbjuder fantastiska möjligheter till fiske året runt. Vår del av Mälaren är vida känd för sitt fina gös- och gäddfiske. Länets sjöar bjuder på ett varierat fiske efter

Läs mer

Kustnära lekområden för fisk i Stockholms län

Kustnära lekområden för fisk i Stockholms län Kustnära lekområden för fisk i Stockholms län Åtgärdsförslag för ökad fiskrekrytering och näringsretention Rapport 2011:3 Kustnära lekområden för fisk i Stockholms län Åtgärdsförslag för ökad fiskrekrytering

Läs mer

SPINNPOSTEN. Nr 3-2012. SFK Spinnaren. Havskatt, Anarhichas lupus

SPINNPOSTEN. Nr 3-2012. SFK Spinnaren. Havskatt, Anarhichas lupus SPINNPOSTEN Nr 3-2012 Havskatt, Anarhichas lupus SFK Spinnaren Philip Nilsson och Karl Bundy vid KM i mete i Sallerupsdammen 2 Bo Johnsson med sitt nya klubbrekord på harr, 1660 g Spinnpost nr 3 Augusti

Läs mer

Vasen en enkel och effektiv fiskevårdsåtgärd

Vasen en enkel och effektiv fiskevårdsåtgärd Vasen en enkel och effektiv fiskevårdsåtgärd Dokumentversion Version 1.3 Skapad av Per Anders Persson Datum 2012-07-18 Copyright Rekofiske.se 2012 Dokumentet med dess text och illustrationer får endast

Läs mer

NR 99 Mars 2011. Ur innehållet. Klubbtidning för SFK BlåKnutens medlemmar

NR 99 Mars 2011. Ur innehållet. Klubbtidning för SFK BlåKnutens medlemmar NR 99 Mars 2011 Klubbtidning för SFK BlåKnutens medlemmar Ur innehållet Styrelser 2010 Notiser! Medlemsavgifter 2011 mm. Storfiskeligan 2009 Höstfiske 2010 Matrutan Så fångade jag storrödingen Verksamhetsberättelser

Läs mer

Nr 1-2/92 Pris 37:50 Momsbetriad DKK 37:50 NOK 37:50 FM 25: Årgång 19

Nr 1-2/92 Pris 37:50 Momsbetriad DKK 37:50 NOK 37:50 FM 25: Årgång 19 Nr 1-2/92 Pris 37:50 Momsbetriad DKK 37:50 NOK 37:50 FM 25: Årgång 19 VINTER-REA! Ambassadeur 7500C, ny modell, helkrom, en värsting för det grövre fisket Ett fåtal ex i Sverige. PriS: 1.595:- Ambassadeur

Läs mer

Gula Kortet. 58 vatten i Göteborgsregionen

Gula Kortet. 58 vatten i Göteborgsregionen Gula Kortet 58 vatten i Göteborgsregionen Innehåll Gula Guiden, förord...3 Id, mört, färna... 4 Björkna, braxen...5 Gädda, abborre, gös... 8 Fiskeregler Gula Kortet...9 Delsjöområdet... 10 Göteborgs inre

Läs mer

Strängnäs Flugfiskeklubb

Strängnäs Flugfiskeklubb våren 2007 Strängnäs Flugfiskeklubb Gästskribent: Gunnar Westrin Kamchatka - det ultimata äventyret Fototävlingen 2007 Av Göran Grehn För andra året i rad anordnade klubben en fototävling för sina medlemmar.

Läs mer

SPINNPOSTEN Nr 4-2012

SPINNPOSTEN Nr 4-2012 SPINNPOSTEN Nr 4-2012 Färna, Leuciscus cephalus SFK Spinnaren Johan Lindström med en imponerande sandskädda på 420 g. 2 Tobias Karlsson drillar en tung regnbåge i Trollemölla. Spinnpost nr 4 November 2012

Läs mer

'I, 51-11mRnO. kvalitet till rätt pris. l~ihde & (JUIIee 91

'I, 51-11mRnO. kvalitet till rätt pris. l~ihde & (JUIIee 91 'I, 51-11mRnO kvalitet till rätt pris SYMETRE AERO GT SIDESTAB Pris i förhållande till kvalitet - då är Shimano "out-standing". STRADIC QF =QUICK FIRE FB =FlGHTING BROMS SYMETRE SIDESTAB AERO GT STRADlC

Läs mer

Vad gör kräftorna med sin miljö?

Vad gör kräftorna med sin miljö? tillstånd, finns det inga kräftor, punkt slut! Att plantera ut kräftor utan tillstånd är ett brott. Och detta är nog det enda brott som vi känner till som inte har någon preskriptionstid eller karens.

Läs mer

FÄRÖARNA Eldsjälar vill vända avflyttningstrend. Ge bort vänskap i julklapp! Skärgårdens livlinor Svävare och helikopter ett måste på vintern

FÄRÖARNA Eldsjälar vill vända avflyttningstrend. Ge bort vänskap i julklapp! Skärgårdens livlinor Svävare och helikopter ett måste på vintern #5 / 2014 PRIS 30 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE Skärgårdens livlinor Svävare och helikopter ett måste på vintern vaktavbyte på örskär Tommy Mattsson tar över som tillsynsman HISTORISKA PLATSER Landsort Stockholms

Läs mer

Konkreta planer för en levande Nyköpingså Främmande arter på väg att invadera Blodtörstigt urtidsdjur Läkemedelsrester i vattnet undersöks

Konkreta planer för en levande Nyköpingså Främmande arter på väg att invadera Blodtörstigt urtidsdjur Läkemedelsrester i vattnet undersöks Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund Nyköpingsåarna 215 Konkreta planer för en levande Nyköpingså Främmande arter på väg att invadera Blodtörstigt urtidsdjur Läkemedelsrester i vattnet undersöks 1 Miljötillståndet

Läs mer

TBS-nytt. Äntligen... Dags för kappseglingar! Möt en konstnär från Tyresö! Välkommen på vårfesten! Snart är det

TBS-nytt. Äntligen... Dags för kappseglingar! Möt en konstnär från Tyresö! Välkommen på vårfesten! Snart är det Äntligen... Dags för kappseglingar! Möt en konstnär från Tyresö! Snart är det sjösättning!...fest Välkommen på vårfesten! TBS-nytt nummer 1 april 2011 Nyhetsblad för medlemmar i Trollbäckens båtsällskap

Läs mer

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske 2013-11-21på Länsstyrelsen i Jönköping

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske 2013-11-21på Länsstyrelsen i Jönköping PROTOKOLL Sida 1/17 2013-12-30 Malin Setzer Vätternvårdsförbundet Tel 010-223 63 61 malin.setzer@lansstyrelsen.se Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske 2013-11-21på Länsstyrelsen i

Läs mer

SPINNPOSTEN. Nr 2-2015. SFK Spinnaren. Grönling, Barbatula barbatula

SPINNPOSTEN. Nr 2-2015. SFK Spinnaren. Grönling, Barbatula barbatula SPINNPOSTEN Nr 2-2015 Grönling, Barbatula barbatula SFK Spinnaren Maciej med ett nytt klubbrekord på röding, 2700 g, från Ljungs kula. En del hade god fiskelycka vid premiären i Sallerupsdammarna. 2 Spinnpost

Läs mer

Kräftskötselområdet Stävresjön Sala kommun Västmanland

Kräftskötselområdet Stävresjön Sala kommun Västmanland Kräftskötselområdet Stävresjön Sala kommun Västmanland Förslag till åtgärdsprogram 2011-2014 Tomas Jansson, Hushållningssällskapet i Värmland www.hushallningssallskapet.se/s Finansierat via ett LONA-projekt

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År önskas alla läsare! Gör besök på Finnhamn i vinter! Krogen på Ålö går i ide

God Jul och Gott Nytt År önskas alla läsare! Gör besök på Finnhamn i vinter! Krogen på Ålö går i ide E N T I D N I N G F R Å N S K Ä R G Å R D S S T I F T E L S E N N R 6 / 2 0 0 7 God Jul och Gott Nytt År önskas alla läsare! Gör besök på Finnhamn i vinter! Krogen på Ålö går i ide Vinter på Röder Gör

Läs mer

Radioprogrammet Kaliber besökte oss och temat var arbetsmiljö. Lyssna på P1 den 31/3 kl 12.00.

Radioprogrammet Kaliber besökte oss och temat var arbetsmiljö. Lyssna på P1 den 31/3 kl 12.00. Monthly Radioprogrammet Kaliber besökte oss och temat var arbetsmiljö. Lyssna på P1 den 31/3 kl 12.00. Niklas blir intervjuad i sin roll som huvudskyddsombud. Det är ingen enkel uppgift att få en mikrofon

Läs mer

Kustnära lekområden för fisk på Gotland

Kustnära lekområden för fisk på Gotland Kustnära lekområden för fisk på Gotland Åtgärdsförslag för ökad fiskrekrytering och näringsretention Rapport 2011:1 Kustnära lekområden för fisk på Gotland Åtgärdsförslag för ökad fiskrekrytering och

Läs mer