Fiskeinfo Till dig som köpt fiskevårdsdekalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fiskeinfo 2006. Till dig som köpt fiskevårdsdekalen"

Transkript

1 Fiskeinfo 2006 Till dig som köpt fiskevårdsdekalen Tack för ditt stöd till Fiskevården! För andra året i rad har vi haft bra vattenföring i våra bäckar och åar. Det har också varit rekordbra uppgång med leköring i vattendragen. Åvaån och Vinåkersbäcken har dock haft stora problem med patrullerande sälar runt viken under flera år nu. Sälskrämman som hade någorlunda effekt de första åren fungerar numera som vällingklocka tycks det. Beräkningar visar att sälar i skärgården äter cirka ton fisk per år, att jämföra med det totala fisket om cirka ton per år. Skyddsjakt av säl medges men är inte det lättaste då det är kringgärdat av mycket regler. Även skyddsjakt av skarv förekommer vid utplanteringsplatser och som äggprickning i kolonier. Uppodlingen och utsättningarna av havsöring har gått mycket bra med god tillväxt och mycket låg dödlighet. Återfångsterna på märkt fisk är fortfarande låga men en liten ljusning kan skönjas. Det kanske vänder uppåt nu. Vi arbetar enträget vidare Och ert stöd är viktigare än någonsin. Bäver Bäver finns i stort sett i alla större vattendrag och hindrar leköringen att komma upp och reproducera sig. Uringedelen av Kaggharmrasystemet är dock en ljuspunkt. När bäverdämmet försvann återtog leköring snabbt förlorad mark och vattnet sjuder av liv. Kräftfisket Kräftfisket i Mälaren fortsätter sin kräftgång. Endast vattnet i Uppland Väsby visar fina fångster och även i rapporter från Lambar- och Lövstafjärden framkommer några bra fångster. Kräftfisket i de övriga sjöarna på bonuskvällen gick om möjligt ännu bättre med stora fångster av 10 cm-kräftor och mindre, så det finns all anledning att köpa TDA 4 även Kräftkort (TDA-4) går att köpa i redskapshandeln perioden 2 april 17 augusti 2007 och fiskeperioden är från I år hamnade st öringar och laxar i Strömmens virvlar 18 augusti till den 8 september. Bonuskvällen, då man får fiska en kväll i en mindre insjö, blir förlagd till den 25 augusti. Fiskevårdsdekalens lotteri Stockholms stads lotteriföreståndare Kicki Köhler har dragit följande vinnare: 1. Lennart Oehme, Stockholm Keramikfisk + halvdags fisketur från Flugfiskebutiken 2. Viveke Redeby, Tyresö Havsörings-utrustning + halvdags fisketur från Normarks 3. Conny Hollsten, Älvsjö Guidad Fiskedag från Wildwater 4. Sven Blomfelt, Åkersberga Guidad Fisketur från Skärgårdsguidaerna 5. Carohlie Ugglas, Bromma Guidad Fisketur från Nynäsguiderna 6. Torsten Fredriksson, Bergshamra 9 f 3-delat öringspö med Rulle från Söders Sportfiske 7. Lennart Zethzon, Tungelsta 9 f 2 delat öringspö med Rulle från Söders Sportfiske 8. Lennart Kylèn, Norrtälje Kryssning med Viking Line 9. Anders Näslund, Sandhamn Kryssning med Viking Line 10. Håkan Norin, Johanneshov Kryssning med Viking Line 11. Staffan Wibom, Stockholm Kräftfiske,sjö i Stockholms närhet Sportfiskarnas Sthlm 12. Stefan Skog, Djurhamn Kräftfiske,sjö i Stockholms närhet Sportfiskarnas Sthlm 1

2 TDA kortet 2007 TDA kortet växer fler och mer vatten ansluts i samarbetet. Vatten som tillkommer är Barnens ö på Väddö både i Bagghusfjärden (insidan) och på Ålands hav (utsidan). Ett mindre vattenområde i Norrtäljeviken och nu nästan hela Fjärdlång skärgården upplåts också. Sen tidigare ingår vatten runt Rumpudden och den norra delen av Fjärdlång. TDA 1 35 kr Dragrodd och angel med 5 don. Agnfiske med håv, mörtstuga, kastnät. TDA kr Trolling, dragrodd och angel, 10 don. TDA kr Trolling, 6 spön, dragrodd och angel, 15 don. TDA kr Kräftfiske 18 aug 8 sept. Försäljning från den 2 april i redskapshandeln. Vinnarna i 2005 års lotteri nr 1328 Peter Lindvall och nr 147 Svante Thunberg flankeras av Pär Lindberg, Normark och Claes Billgren, Stockholms flugfiskecenter FISKEVÅRD 2006 Totalt st 2-åriga, st 2-s, s.k. 1+ och s.k. 2+ Åvaåöringar utplanterats, st märktes med Carlinmärken. Vidare sattes å laxsmolt varav 500 Carlinmärkta och å laxungar samt ensomriga gösungar, inga signalkräftor. Biotopvård utfördes i tre havsöringsåar. Två fiskvägar har utförts (nya vägtrummor). Fiskevården görs i samarbete med Länsstyrelsen och Sportfiskarnas Stockholmsdistrikt. Fiskevården har finansierats av Stockholms stad, Vattenfall AB, Statsbidrag 43:11 (f.d. Länsfiskekortet), Statliga Naturvårdsmedel, Stockholms Miljömiljard, Fiskevårdsdekalen, TDA-kortet, Skärgårdsstiftelsen, Österåkers, Solna, Sollentuna, och Nynäshamns kommuner. Vätö-Edsgarnsö afk, Södertörnsgruppen, Söderöra Fvo, Ältasjöns Fvo, Vaxholms Fvo, Täby Fvo, Hyttans Fvf, Gustavsbergs Tk, Stockholms Tk, Tyresö Fvf, Österåkers Sfk, Fågelviks sfk, Sfk Lilla Fiskelyckan, Fk Strömstararna, Magelungens Fvf, Drevviken-Långsjöns Fvf, Södertälje Afk, Sportfiskeboden, Sportfiskarnas stockholmsdistrikt, Herbert Hagman. Direktutsättning av havsöring Lokal Kommun Antal Ålder m-vikt,g Datum Övrigt Stockholms ström Stockholm å Carlin Aquaria Vattenmuseeum Stockholm å Sickla sluss Stockholm å Bockholmen, Ålkistan Solna å Edsbergsbäcken Sollentuna å Nefsån Österåker å Åkersström/Smedbyån Österåker å Dyvikdalsbäcken Österåker å Vätösundet Norrtälje å Penningbyån Norrtälje å Skillebyån Södertälje å Vaskabäcken Södertälje å Fördröjd utsättning av havsöring Lokal Kommun Antal Ålder m-vikt,g Datum Övrigt Stavsnäs Värmdö Sollenkroka Värmdö Baggensfj Värmdö Strömmen Stockholm Ullnaån Täby

3 Lokal Kommun Antal Ålder m-vikt,g Datum Övrigt Vaxholm Vaxholm Follbrinksstr Tyresö Kappelskär Norrtälje Skeboån Norrtälje Harbroholm Norrtälje Alhagenbä. Nynäshamn Strömmen Stockholm Muskö Haninge Jungrfufjärd Haninge Kvarnån Nynäshamn Lövhagen Nynäshamn Nya Hamnen Nynäshamn Hamnen Nynäshamn Södertälje Södertälje Horsfjärden Haninge Oskarshamn Oskarshamn Västervik Västervik Gålö Haninge Carlin Söderöra, Blidö Norrtälje Vätö Norrtälje Gålö Haninge s Carlin Utsättning av lax, Indalälvsstam Stockholms ström Stockholm å Carlin Stockholms ström Stockholm å Gålö Haninge å Utsättning av gös Stora Värtan Täby/Dand Björnö Värmdö Baggensfj./Farstaviken Värmdö Ingarö / Fågelvik Värmdö Biotopvård med mera i havsöringsbäckar Tullviksb. Norrtälje Länsstyrelsen utreder möjlighet till högre minimivattenföring. Igelbäcken Solna Projektering av faunapassage/fiskväg förbi dämmet vidulriksdal. Negelstenabä. Uppland-Bro Inventering av 4 st vandringshinder mm för asp vid Svea Livgarde. Nackaån Nacka/Sthlm Översyn av ny fiskväg i Nackaån. Vegetationsklippning vid Sickla sluss. Åvaå Tyresö Smolt-, lekfisk- och lekgropsräkning. Översyn av Fiskfällan. Drift av sälskrämma i mynningsområdet. Drift av ny lekfiskräknare. Ny fiskväg vägtrumma. Biotopvård, 30 ton grus och sten i och runt den nya trumman. Erstaviksb Nacka Planering för förbättrad fiskväg vid damm. Vishamnsb Värmdö Kontroll av fiskväg. Återvallsb Värmdö Kontroll av fiskväg, förslag till förbättring. Husbyån Haninge Översyn av fiskvägar och fisktrappa. Projektering av ny fiskväg. Eliminering av vandringshinder via ny vägtrumma i Jordbrogrenen. Biotopvård, 20 ton grus och sten i och upp- och nedströms ny trumma. Vitsån Haninge Översyn av fiskvägar. Hammerstaån Nynäshamn Översyn av fiskvägar, tillfällig öppning av bäverdämme. Fitunaån Nynäshamn Funktionskontroll av fiskvägar. Allmän översyn. Kontroll av Fagersjöbäcken. Kagghamraån Botkyrka Sportfiskedistriktet utförde på uppdrag årlig kontroll och åtgärd mot vandringshinder i hela systemet. Försök att lösa konflikt mellan bäver och öring fortsätter. Restaurerad hålldamm för minimivattenföring i Uringegrenen. Projektering av biotopvård i Brinkgrenen. 3

4 Vaskabäcken Södertälje Omfattande arbete med att eliminera vandringshinder, ny vägtrumma ordnas av Vägverket, ett miljonkronorsprojekt. Moraån Södertälje Funktionskontroll av fiskvägar mm. Fiskeård i sjöar Magelungen Stockholm Två nya risvasar, en vid Farstabadet, en vid Farstanäset. Utförd fisketillsyn Fisketillsyn utförs av Stockholms stad och av Skärgårdsstiftelsen på f.d. Länsfiskekortets vatten. Stockholms stad ansvarar även för fisketillsyn på övriga skärgårdsvatten samt i havsöringsförande bäckar och åar med tillhörande fredningsområden vid åmynningarna. Även fiskfredningsområden under våren har kontrollerats. Tillsyn utförs även genom volontärer från fiskeklubbar. Totalt har ca 700 timmar fisketillsyn utförts för skärgården. Drygt 200 timmar för Mälaren. Nyheter 2006 Risvasar Året började med att bygga två risvasar på prov i Magelungen, en vid Farstabadet en vid Farstanäset. Saxat om risvasar: - Risvase - effektiv fiskevård på gammalt vis. Förr var det mycket vanligt med risvasar, det var ett självklart sätt för att öka bestånd av abborre och gädda speciellt i de magra skogssjöarna. Då fanns det risvasar överallt, många i varje sjö. - lekplats och substrat för rom. - skydd för rom och yngel. - uppväxtplats. - - fiskeplats. - s.k. reveffekt. - Finns många sorters vasar med samma funktion/ändamål. Ex. Ståndvase (aktuellt i våra sjöar), Sänkvase (man sänker ris och träd med sten), Storvase (fyra rejäla granar körs ner med toppen först i sedimentet, en femte gran trycks ner i mellan de fyra med rotändan först som låsning), Stegvase (som en stege där ris binds fast i stegpinnarna). Så gör man en ståndvase: Anläggs från is på ca 3 meters djup. 4 grova slanor körs djupt ner i bottensed., bildare en 4-kant/kub med 3-4 meters sida, fyll på med ris så det bottnar, bind ihop fyrkanten vid ytan ex. med ett rep. Planer för vintern 2007: Drevviken, Flaten, Ältasjön, Söderbysjön, Sicklasjön, Källtorpssjön, Långsjön, Judarn, Lillsjön, Råcksta sjö. Behövs till en vase: m3 ris och 4 st 6-7 meter långa slanor/störar. Lina, issåg, isborr. Sälskador ökar Vid två tillfällen i somras fick en fiskevattenägare i Nämdöfjärden sina nät förstörda. Sälen har ingen sax och näten blev helt klart sönderklippta säger vattenägaren som menar att trollingfisket bär skulden. Det visade sig att det var säl som varit på besök. Vid fiskodlingen vid Gålö har vi också stor erfarenhet av bland annat avelsfiske efter havsöring. De klippta hålen som beskrivs i artikeln är typiska för vad säl lyckas göra när den vittjar nät. Hur sälen bär sig åt för att åstadkomma jämna hål vet vi inte men typiskt för sälhål är oftast: Ett stort hål i nätet, cirka en till två meter i diameter, mitt i mellan två mindre hål, nätmaterialet garnet är nästan alltid borta speciellt vid det stora hålet där förmodligen fisken suttit och de mindre hålen är nog från labbarna. Det som verkligen skiljer sälhål från 4

5 om en fiskare eller båtfarare fastnar i nätet är att nätet nästan alltid har kvar garn fästat i över- och undertern. Det vill säga hålet ser klippt ut till skillnad mot mänskligt gjorda hål där över- eller undertern slitits loss från själva garnet. Enligt länsfiskekonsulenten är Stockholms skärgård rovdjurstätast i landet på grund av sälbeståndet. Säl fångar idag lika mycket fisk som hela yrkes- och fritidsfisket i skärgården. Sälskrämmor var i drift vid Åvaåns mynning samt vid fiskodlingen vid Spjutsund på Gålö. Vid Gålö fortsätter en inventering av sälskador och när dessa förekommer, i samarbete med Fiskeriverket. Statliga fiskevårdsmedel Fiskeriverket har fördelat årets anslag till fiskevård. Totalt delades 25,8 miljoner ut till olika projekt för att bland annat stärka biologisk mångfald och fisketillsyn. Stockholms län erhöll kr, för fiskevård och kr för fisketillsyn vilket var ungefär som Bidraget till fisketillsyn innebar dock en minskning med kr. Se hela listan på Bidrag till lokal naturvård Stockholms län fick 12,9 miljoner kronor att fördela. Länsstyrelsens Naturvårdsenhet tar emot ansökningar från kommuner för lokala naturvårdsprojekt, projekten skall vara minst 50% finansierade av andra medel. Medel har använts eller avsatts för biotopvård i havsöringsbäckar, groddammar, faunapassager / fiskvägar och risvasar. Aquaria fick besök Vattenmuseet på Djurgården fick besök av utter som åt upp alla öringar i öringbäcken och laxtrappan. Tidigare har även mink varit på besök, den tog sig till och med in i rödingakvariet. Havsörn har också setts kalasa på öring vid Aquaria Vattenmuseum och strax utanför var det säl på besök. Det är inte lätt att vara fisk i huvudstaden numera. Revidering av fiskeguide Fiskeguide för Stockholms län reviderades under året. Bl.a redovisas de nya fredningsområdena i skärgården och ett eller annat nytt minimimått samt öringskydd vid mynningen av Bränningeån i Södertälje. I sjöregistret blev det några fler sjöar där fiske upplåts. Broschyren finns i fiskeredskapsaffärena och som pdf på Volontärer med fenlir Den numera årliga fettfeneklippningen av havsöringsungar vid Spjutsund på Gålö gick av stapeln i slutet av april st 35 gram tunga Åvaåöringar klipptes, som enligt lag måste bli av med fettfenan innan de släpptes till frihet i juni. Vi var 18 personer som fixade allt på en dag. Ny chans att hjälpa till med göromålet blir april Hör gärna av dig om du vill hjälpa till eller mejla till Bra från Vägverket Vägverket arbetar alltmer med olika faunapassager för att förbättra för djur. Vid ett seminarium i början av oktober beskrev man vad som kan göras för utter och fiskar bl.a. Bra bilder och lite föredrag från seminariet finns på Vägverkets hemsida: aspx Leköring i Nackaån (ny öringsbäck nummer 1) Mattias Öhman från snickeriet vid Nackaån (som rinner ut i Järlasjön) ringde, han berättade att det fanns lite småöring i ån samt att han hittade en stor nyligen död (okänd anledning) öringhanne i lekdräkt cirka 3 kg, 65 cm lång. Vi får se om vi hittar några lekgropar när vattnet sjunker undan. Det var första gången havsöring observerats i Nackaån. Strömmingen var inne I början av november kom strömmingen till Stadsgårdskajen mellan Karl Johan-slussen och Finnlandsfärjorna. Flera passade på. 5

6 Mälaren flyttad Invigning av nya tätskärmen med dammlucka i Stallkanalen blev av i november. Vad detta innebär för fisket och när fiskerilagstiftningen flyttar med återstår att se. Anledningen till det mer eller mindre underjordiska storbygget som pågått flera år är att stockbädden under riksdagshuset skall garanteras få vara kvar i vatten så den inte ruttnar med risk för sättningar med mera. Ny öringbäck nr 2 Nya Vaskabäcken, en ny havsöringså i länet. Vägverket har jobbat halva hösten med att ersätta de två vägtrummorna under gamla riksvägen vid Brandalsund i Södertälje kommun. Trummorna har legat för högt och inneburit vandringshinder för öring och annan fisk. I fjol gjordes en hel del biotopvård för öring i bäcken för medel från den s.k. miljömiljarden och via statliga naturvårdsmedel. Vid invigningen 13 november av fiskvägen sågs även två leköringar längre ner i ån, de gamla trummorna sparas som faunapassage för småvilt. Senare i november var det ännu fler lekfiskar i ån. Tack Vägverket. Nya öringar säkrade Romkramningen vid Åva och Spjutsund blev klar 9 november, ca befruktade havsöringsromkorn finns nu vid Näs och Västanå fiskodlingar för framtida utsättningar i Stockholms ström, skärgården och i några av länets havsöringsåar. Romkornet kläcker i april/ maj och efter två veckor har gulesäcken förbrukats och ynglet får fiskmat tills den som smolt sätts ut som ett eller två år gammal. Konstig kräfta Gunnar Berglund som arbetar med fisketillsyn och fiskevård på Idrottsförvaltningen fann en konstig kräfta (ullhandskrabba) i ett tjuvfiskenät på Värtan. Ullhandskrabban reproducerar sig inte i våra vatten men har blivit allt vanligare. Den kommer via barlastvatten från Holland till oss. I västra Mälaren runt Västerås och Kungsör är krabban mycket vanlig. Den vandrar ut mot havet för att finna ca 15 promille inför leken, 15 promilles salthalt finns först ner mot Skånekusten Rapport från Gålö Öring Cup, GÖC Hösttävlingen, dag 1 Trots en lovande start blev fisket trögt på lördagen och totalt vägdes 5 öringar in med en medelvikt på 2,022 kg. Fishmania tog täten med en öring som tyngde vågen till 3,09 kg och räckte till ledning efter första dagen med 50,9 poäng. På andra plats låg Länna Jakt och Fiske med en öring på 2,39 kg och 43,9 poäng. Vi har glatt konstaterat att vi för första gången har ett renodlat tjejteam till start i GÖC och de levererade direkt med en öring på 1,27 kg vilket räckte till en fjärde plats dag 1 med 32,7 poäng. I jakten på kepsen och titeln som Öringkung tog Wojtek i Fishmania täten med hans öring på 3,09 kg. Intresset för Mikael Engströms föredrag var stort och det var trångt uppe i Fröberg. Innan föredraget hade vi sedvanlig utdelning av årets Fiskevårdspris som även i år tilldelades Stockholms idrottsförvaltning och togs emot av Gunnar Berglund. Efter det lämnades scenen över till Micke som inte gjorde någon besviken utan bjöd på en underbar minnenas kavalkad med många skratt. Micke, ett stort tack för underbar underhållning! Björn Allerstam 6

7 Resultatlistor. Lag Mothugget, segrare i GÖC Öringkung Fångstlista Team Vikt Fishmania 3090 Simpans Vänner 2780 Länna Jakt & Fiske 2390 Mothugget 2250 Pi 2220 Härlig utsikt från helikopterplattan Plats Team Antal fisk Totalvikt Poäng 1 Mothugget 2 4,410 84,1 2 Pi 2 3,520 75,2 3 Fishmania 1 3,090 50,9 4 Simpans Vänner 1 2,780 47,8 5 Länna Jakt & Fiske 1 2,390 43,9 6 Löken 1 1,870 38,7 7 Sjöblöt 1 1,730 37,3 8 Malmen 1 1,440 34,4 9 Glitter 1 1,270 32,7 10 Hellre Lax 1 1,190 31,9 11 Ingaröringen 1 1,110 31,1 Stabbo Militären har ingen verksamhet på ön Stabbo under juni, juli och augusti och det gör det tillgängligt för handikappade. Efter ett besök konstateras att möjlighet till fiske för rörelsehindrade finns på ett flertal platser. Handikapptoalett har byggts på bryggan och en asfalterad slinga runt ön gör det möjligt att med rullstol ta sig till flera bad- och fiskeplatser runt ön. Skärgårdstiftelsen planerar att anlägga tält- och grillplatser, brygga för bad och fiske. Egen båt krävs dock när inga reguljära turer går till Stabbo. Övrig information kan du få genom Skärgårdsstiftelsen. Tjejmetet Tjejmetet 2006 gick av stapeln i Djurgårdsbrunnskanalen lördagen den 26 augusti. Tävlingen pågick mellan och Vinnare blev Lisbet Ljungström som metade upp gram. I juniorklassen vann Frida Klintholm på 585 gram. Fisketävlingen Slottslaxen i Stockholms Ström Tävlingen Slottslaxen genomfördes 17 april med 115 7

8 forts. deltagare. Havsöringarna och laxarna var sedvanligt svårflörtade, endast en godkänd öring och några öringar under minimimått behagade bita i krok. När tävlingsdagen var över stod det klart att Enis Avdic från Kungsängen var den lycklige vinnaren med en havsöring på 2,25 kg Största fiskarna vid Strömmen 2006 (källa: Havsöring Nr Namn Hemort Vikt Längd C&R Kön Metod Datum Zon Lax 1 James Findlay Hammarby 8,80 - N hona Spinnfluga B 2 Baki Turhan Farsta 8,50 93 N - Spinnfluga F 3 Baki Turhan Farsta 8,00 89 N - Spinnfluga F 4 Mikael Eriksson Stockholm 7,80 94 N - Spinnfluga C 5 Benny Schöön Sollentuna 7,50 84 N - Bottenmete F Nr Namn Hemort Vikt Längd C&R Kön Metod Datum Zon 1 Hussein Alabdali Spånga 13,20 - N hane Spinnfluga C 2 Hussein Alabdali Spånga 12,50 - N hona Spinnfluga C 3 Magnus Johansson Hässelbystrand 12,00 - J hane Spinnfluga C 4 Najib Lhafiane Sätra 11,20 - N hane Spinnfluga C 5 Jere Tähkä Skogås 11,20 - N hona Spinnfluga C "Den öringen tog jag förra veckan. Den var brun men mycket tjock. Den kämpade 20 minuter. Efter 10 minuter gick min Calcuta multirulle sönder. Tänkte att jag skulle tappa fisken men jag hade tur, kroken fastnade bra och Makedon hjälpte till med håvningen berättar Baki Turhan Skarven är framgångsrik 309% fler bon än 2005 på Äggskären i Mysingen bon med 4 ägg i varje. Anledning till den extrema skarvökningen berodde mest på att tidigare räkning gjorts från båt och blev då inexakt. Köp fiskevårdsdekalen och fiskevårds T-shirt Fiskevårdsdekalen kostar fortfarande 100 kr och kan betalas via Pg och ni blir automatiskt registrerade i Sponsorgruppen samt garanteras att fyra öringar och fyra gösar utplanteras i lämpligt vatten. Vill ni ha fiskeinformation via e-post fyller ni e-postadressen på talongen som medföljer dekalen eller e-postar adressen till Man kan också köpa en fiskevårds T-shirt via samma Pg i färgerna vinrött eller svart och i storlekarna s, m, l, xl. Priset är 110 kr styck Mer fiskevårdsinfo hittar du på Hälsningar från Stockholms idrottsförvaltning: Sverker Lovén, Gunnar Berglund och Mats Lidström (webmaster). 8

Fiskeinformation. Dekallotteriet 2012. Tack för ditt stöd till Fiskevården! Till dig som köpt Fiskevårdsdekalen och TDA-fiskekortet 2012

Fiskeinformation. Dekallotteriet 2012. Tack för ditt stöd till Fiskevården! Till dig som köpt Fiskevårdsdekalen och TDA-fiskekortet 2012 Fiskeinformation Till dig som köpt Fiskevårdsdekalen och TDA-fiskekortet 2012 Tack för ditt stöd till Fiskevården! Kan öringfisket vara på väg tillbaka? Vi hoppas innerligt det årets öringfisketävlingar

Läs mer

Fiskeinformation. till dig som köpt Fiskevårdsdekalen 2009

Fiskeinformation. till dig som köpt Fiskevårdsdekalen 2009 Fiskeinformation till dig som köpt Fiskevårdsdekalen 2009 Tack för ditt stöd till Fiskevården! Återigen ett tungt år för fisket. Positivt är ändå att lax- och torskbestånden verkar allt starkare av rapporterade

Läs mer

FISKEINFORMATION. TDA-kortet 2008 TILL DIG SOM KÖPT FISKEVÅRDSDEKALEN 2007. Gunnar Berglund med nyfångad fettfeneklippt öring

FISKEINFORMATION. TDA-kortet 2008 TILL DIG SOM KÖPT FISKEVÅRDSDEKALEN 2007. Gunnar Berglund med nyfångad fettfeneklippt öring FISKEINFORMATION TILL DIG SOM KÖPT FISKEVÅRDSDEKALEN 2007 Tack för ditt stöd till Fiskevården! Det har varit ett blandat år med positiva men också negativa inslag för fiskevården. Fisktillgången i området

Läs mer

!"#$%&'($)'*$*+,-./.0$ 123.$45"2("2$6)57.8$ 9:..&2$;"20,:.#$)'*$ <,/5"2$=&2,>1$$

!#$%&'($)'*$*+,-./.0$ 123.$452(2$6)57.8$ 9:..&2$;20,:.#$)'*$ <,/52$=&2,>1$$ Under 2014 knöt vi ihop säcken för många större projekt som finansierat med hjälp av EU:s fiskerifond. Vi kunde inviga den nya faunapassagen vid Ulriksdal. Det tog 10 år att genomföras hela projektet.

Läs mer

SP RTFISKE I STOCKHOLMS STRÖM

SP RTFISKE I STOCKHOLMS STRÖM SP RTFISKE I STOCKHOLMS STRÖM UPPLEV FISKELYCKAN I STORSTADSMILJÖ Välkommen till det fria handredsk Ett 30-tal fiskarter gör Strömmen till det artrikaste fiskevattnet i stockholmsregionen. Mest omtalat

Läs mer

Fiskeinformation. till dig som köpt Fiskevårdsdekalen 2008

Fiskeinformation. till dig som köpt Fiskevårdsdekalen 2008 Fiskeinformation till dig som köpt Fiskevårdsdekalen 008 Tack för ditt stöd till Fiskevården! Återigen blev det ett blandat år med positiva men också negativa inslag för fiskevården. Fisktillgången i Mälaren

Läs mer

Kräftfiskekort 2012 TDA 4

Kräftfiskekort 2012 TDA 4 Namn: Kräftfiskekort 2012 TDA 4 Period Mälaren: 18/8-8/9 Bonuskväll i någon av 16 andra sjöar: 25 augusti Pris: 150 kr + 50 kr TDA 1 Välkommen till Kräftfiske i Stockholm. Förra årets kräftfiske blev riktigt

Läs mer

Kräftfiskekort 2016 TDA 4

Kräftfiskekort 2016 TDA 4 2015 13/8-9/9 29 Välkommen till Kräftfiske i Stockholm. i Kräftfisket Förra årets är fortfarande kräftfiske var mediokert i Mälaren så vi hoppas men fisket på bättre i övriga fiskelycka insjöar var i ett

Läs mer

Tabell över provtagningslokaler

Tabell över provtagningslokaler Farstanäs Södertälje 1. Luft 1.1 Perm. obs.ytor - Deposition till skog / Krondroppsmätn. 6554150 1604700 Lämshaga Värmdö 1. Luft 1.1 Perm. obs.ytor - Deposition till skog / Krondroppsmätn. 6578300 1648450

Läs mer

Fiskevårdsåtgärder i Kungälv 2013

Fiskevårdsåtgärder i Kungälv 2013 Fiskevårdsåtgärder i Kungälv 2013 Under det gångna året har vi i Kungälvs kommun inventerat två vattendrag. De inventerade vattendragen är Lahällabäcken som mynnar i Lökebergskile samt Tjuvkilsbäcken.

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

Uppflyttning av lekfisk i Nissan 2013

Uppflyttning av lekfisk i Nissan 2013 Uppflyttning av lekfisk i Nissan 2013 För att öka antalet laxar på lekområdena så fångade Nissans Vänner (N.V.) och flyttade upp fisk under ett par helger i oktober. Mattias Höjman och Arne Anderssen vittjar

Läs mer

3Q ½WOIX senast den 15 september. extrabonus-kväll. Lördagen den 50 kräftor 30 augusti under uppsikt.

3Q ½WOIX senast den 15 september. extrabonus-kväll. Lördagen den 50 kräftor 30 augusti under uppsikt. Välkommen till Kräftfiske i Stockholm. Förra årets kräftfiske var mediokert så vi hoppas på bättre fiskelycka i år. Mälarens fångster var svaga och med liknande resultat som åren innan. Återigen var Mörby-

Läs mer

Uppvandringskontrollen i Testeboån 2010

Uppvandringskontrollen i Testeboån 2010 RESULTAT FRÅN FISKEVÅRDSARBETET I TESTEBOÅN 2010 Testeboån mellan havet och Oslättfors ingår i aktionsplanen för lax i Östersjön - IBSFC Salmon Action Plan 1997-2010. I praktiken innebär det att all fiskevård

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2016-05-17 Tillväxtkontoret Plan- och exploateringsavdelningen Karin Svalfors Jan-14 Feb-14

Läs mer

Markus Lundgren. med underlag från

Markus Lundgren. med underlag från Havsöring i Sverige förvaltning och beståndsövervakning Markus Lundgren med underlag från Havsöring leker i många små vattendrag.... och är en karaktärsart viktig för övrig biologisk mångfald! 2017-03-28

Läs mer

Kustfiskets framtid gråsälen? Sven Gunnar Lunneryd, Program Sälar och Fiske

Kustfiskets framtid gråsälen? Sven Gunnar Lunneryd, Program Sälar och Fiske Kustfiskets framtid gråsälen? Sven Gunnar Lunneryd, Program Sälar och Fiske 1994 startade Projekt Sälar och Fiske (PSF) Deltagare Länsstyrelser Naturvårdsverket Fiskeriverket Yrkesfiskare SNF WWF Syfte

Läs mer

Ka r t o r & An v i s n i n g a r

Ka r t o r & An v i s n i n g a r SPORTFISKEKORTETS Ka r t o r & An v i s n i n g a r 2010 Sportfiskarna Stockholm Innehållsförteckning Kräftfisket 3 T.D.A. Kortet 3 Allmänna bestämmelser 4 Put-&-Take fiske 5 Att tänka på 31 Sjöar i Sportfiskekortet

Läs mer

SPORTFISKET OCH FISKETURISMEN

SPORTFISKET OCH FISKETURISMEN SPORTFISKET OCH FISKETURISMEN Historik En del äldre uppgifter från bildandet av Furusjön, Kiasjön och Badebodaåns gemensamhetsfiske från början av 1940-talet visar att ett visst sportfiske förekom redan

Läs mer

Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten Remiss från kommunstyrelsen av Miljömålsberedningens delbetänkande (SOU 2014:50)

Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten Remiss från kommunstyrelsen av Miljömålsberedningens delbetänkande (SOU 2014:50) Idrottsförvaltningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2014-10-29 IDN 2014-11-18 Handläggare Elvy Löfvenberg Telefon: 508 12 26 746 Sverker Lovén Telefon: 508 12 27 680 Till Idrottsnämnden Med miljömålen i fokus

Läs mer

Länsstyrelsens roll. Anna Åhr Evertson Samordnare vattenförvaltning Miljöanalysenheten 08-785 51 62 anna.ahr.evertson@lansstyrelsen.

Länsstyrelsens roll. Anna Åhr Evertson Samordnare vattenförvaltning Miljöanalysenheten 08-785 51 62 anna.ahr.evertson@lansstyrelsen. Länsstyrelsens roll Anna Åhr Evertson Samordnare vattenförvaltning Miljöanalysenheten 08-785 51 62 anna.ahr.evertson@lansstyrelsen.se 070-531 51 62 Länsstyrelsens roll Statens förlängda arm Tillsynsinstans

Läs mer

Bevara Sommens nedströmslekande öring

Bevara Sommens nedströmslekande öring 1 Bevara Sommens nedströmslekande öring Projektbeskrivning Laxberg Version 2012-09-19 Mål med projektet Att återskapa fria vandringsvägar för fisk för att öka reproduktionen hos Sommens nedströmslekande

Läs mer

rapport 2013/1 Provfiske med ryssja i Enköpingsån 2012

rapport 2013/1 Provfiske med ryssja i Enköpingsån 2012 rapport 2013/1 Provfiske med ryssja i Enköpingsån 2012 Alexander Masalin, Johan Persson, Tomas Loreth och Per Stolpe, Upplandsstiftelsen Gustav Johansson, Hydrophyta Ekologikonsult Författare Alexander

Läs mer

ASP - BIOLOGI/EKOLOGI - UTBREDNING O TRENDER - HOT OCH ÅTGÄRDER

ASP - BIOLOGI/EKOLOGI - UTBREDNING O TRENDER - HOT OCH ÅTGÄRDER ASP - BIOLOGI/EKOLOGI - UTBREDNING O TRENDER - HOT OCH ÅTGÄRDER Jan Eric Nathanson (hotade sötvattensfiskar) SÖTVATTENSLABORATORIET VIKTER UPP EMOT 9 10 Kg UTBREDNING AV ASP (Aspius aspius) Introducerad

Läs mer

PROVFISKE AV FISK I ÄLTASJÖN I NACKA OCH STOCKHOLMS KOMMUNER UNDER FEMTONÅRSPERIODEN , SAMMANFATTNING

PROVFISKE AV FISK I ÄLTASJÖN I NACKA OCH STOCKHOLMS KOMMUNER UNDER FEMTONÅRSPERIODEN , SAMMANFATTNING ÄLTENS FISKEKLUBB Sten Fogelström, 08-773 06 72 KORT RAPPORT PROVFISKE FISK, 1996-2010 2011-03-22 PROVFISKE AV FISK I ÄLTASJÖN I NACKA OCH STOCKHOLMS KOMMUNER UNDER FEMTONÅRSPERIODEN 1996 2010, SAMMANFATTNING

Läs mer

LAX- LEXIKON LAXENS OLIKA STADIER OCH UTSEENDE

LAX- LEXIKON LAXENS OLIKA STADIER OCH UTSEENDE LAX- LEXIKON LAXENS OLIKA STADIER OCH UTSEENDE Lekfärgad hanlax Inför leken mognar hanlaxens färg allt mer, ibland till och med åt det svarta hållet, och skinnet blir robustare. Kulören varierar från olika

Läs mer

KORT RAPPORT PROVFISKE FISK,

KORT RAPPORT PROVFISKE FISK, ÄLTENS FISKEKLUBB Sten Fogelström, 08-773 06 72 KORT RAPPORT PROVFISKE FISK, 1996-2011 2011-10-23 PROVFISKE AV FISK I ÄLTASJÖN I NACKA OCH STOCKHOLMS KOMMUNER UNDER SEXTONÅRSPERIODEN 1996 2011, SAMMANFATTNING

Läs mer

Fiskevårdsåtgärder i Kungälv 2010

Fiskevårdsåtgärder i Kungälv 2010 Fiskevårdsåtgärder i Kungälv 2010 Under det gångna året har vi i Kungälvs kommun arbetat med underhåll och reparationer av fiskvägar samt ny kulvert i omlöpet i Grannebyån. De vattendrag som vi arbetat

Läs mer

Ny inventering av fritidsfisket i Vättern 2010.

Ny inventering av fritidsfisket i Vättern 2010. Datum 2011-02-01 Beteckning Jönköpings län Västra Götalands län Östergötlands län Örebro län Ny inventering av fritidsfisket i Vättern 2010. Fram till 1993 var inrapportering av fångst obligatorisk för

Läs mer

Kinnekulle och Sunnanå 2010

Kinnekulle och Sunnanå 2010 Trollingtävlingarna Kinnekulle och Sunnanå 21 Samt en skattning av trollingfisket i Vänern perioden 1997 29 Mikael Johansson & Magnus Andersson Dnr 26-211 Kort resumé av 21 års resultat Data från trollingträffarna

Läs mer

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:12

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:12 Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:12 På söndag börja en Kurs i Flugfiske för tjejer klubbstugan 17:00 Njutningen och avkopplingen med Flugfiske är något som tjejer i alla åldrar också behöver få

Läs mer

Företagsamheten 2017 Stockholms län

Företagsamheten 2017 Stockholms län Företagsamheten 2017 Stockholms län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Förvaltning av fisk i Dalälven. Karl Gullberg Länsfiskekonsulent Länsstyrelsen i Gävleborgs län

Förvaltning av fisk i Dalälven. Karl Gullberg Länsfiskekonsulent Länsstyrelsen i Gävleborgs län Förvaltning av fisk i Dalälven Karl Gullberg Länsfiskekonsulent Länsstyrelsen i Gävleborgs län Hur förvaltas lax och öring idag? Lax: Internationell förvaltning, EU:s GFP - TAC för Östersjön m m Öring:

Läs mer

Regler för sportfiske 2013

Regler för sportfiske 2013 Regler för sportfiske 2013 Gunnarvattnets fvo, Valsjöns fvo & Rörvattnet-Skogsjö fvo i samarbete med Ta chansen att vinna 3 000 kr - skicka in din bästa fiske- eller naturbild tagen i området Läs mer på

Läs mer

102 FISKEJOURNALEN 4/ 201 O

102 FISKEJOURNALEN 4/ 201 O 102 FISKEJOURNALEN 4/ 201 O FISKEJOURNALEN 4/ 201 O 103 N är regnbågsvatten ser ut så här och dessutom ligger på ett sådant bekvämt avstånd från motorvägen är det lätt att bli biten av put and take-fisket,

Läs mer

Lax (och öring) i Klarälven kan vi få livskraftiga vilda bestånd?

Lax (och öring) i Klarälven kan vi få livskraftiga vilda bestånd? Lax (och öring) i Klarälven kan vi få livskraftiga vilda bestånd? Eva Bergman Kau, Avdelningen för biologi NRRV (NaturResurs Rinnande Vatten) Europeiska unionen Europeiska regional utvecklingsfond Vilka

Läs mer

Bestämmelser för FISKE inom Gotlands län ------------------------- FRÅN OCH MED 1 JANUARI 2006

Bestämmelser för FISKE inom Gotlands län ------------------------- FRÅN OCH MED 1 JANUARI 2006 Länsstyrelsen på Gotland har uppdrag av regeringen att arbeta för att det på ett långsiktigt och hållbart sätt genomförs en ansvarsfull hushållning av fiskresurserna så att de ger en god och långsiktig

Läs mer

Eklövs Fiske och Fiskevård. Kävlingeån. Nätprovfiske 2015. Löddeån- Kävlingeån. Sid 1 (12)

Eklövs Fiske och Fiskevård. Kävlingeån. Nätprovfiske 2015. Löddeån- Kävlingeån. Sid 1 (12) Nätprovfiske 2015 Löddeån- Kävlingeån Sid 1 (12) INNEHÅLL 1 Inledning 3 2 Metodik 3 3 Resultat 3 3.1 Lokaler 3 3.2 Fångst 4 3.3 Jämförelse med tidigare fisken 7 3.4 Fiskarter 9 4 Referenser 12 Sid 2 (12)

Läs mer

Gädda i Göteborg Gös i Sibbofjärden Abborre i Karlstad INBJUDAN. foto: Jonas Nordigårds

Gädda i Göteborg Gös i Sibbofjärden Abborre i Karlstad INBJUDAN. foto: Jonas Nordigårds Gädda i Göteborg Gös i Sibbofjärden Abborre i Karlstad INBJUDAN foto: Jonas Nordigårds VM i AUSTRALIEN 2013 vinn kvalet och få en plats på VM! INBJUDAN Runt om i världen växer intresset för kajakfisket

Läs mer

Uppföljning av gäddfabriken vid Kronobäck i Mönsterås kommun våren 2013

Uppföljning av gäddfabriken vid Kronobäck i Mönsterås kommun våren 2013 Institutionen för biologi och miljö Uppföljning av gäddfabriken vid Kronobäck i Mönsterås kommun våren 2013 Jonas Nilsson Oktober 2013 ISSN 1402-6198 Rapport 2013:10 Uppföljning av gäddfabriken vid Kronobäck

Läs mer

Flottledsinventering Kvarnmårkan 2008

Flottledsinventering Kvarnmårkan 2008 2009-01-21 2007-08-01 Rapport Flottledsinventering Kvarnmårkan 2008 Tina Hedlund Aquanord Bakgrund och syfte Den del av Gunnarbäcken som rinner mellan Lill-Bastuträsket och Stor-Bastuträsket kallas för

Läs mer

FISKE. guide. Stockholms län

FISKE. guide. Stockholms län FISKE guide Stockholms län 1 Innehåll Att tänka på... 4 Vad säger lagen?... 5 Var får Du fiska?... 6 Fisketillsyn... 8 Utmärkning av redskap... 8 Minimimått och fredningstider... 10 Fredningsområden med

Läs mer

Isättrabäcken. Biotopvård för ökad biologisk mångfald

Isättrabäcken. Biotopvård för ökad biologisk mångfald Isättrabäcken Biotopvård för ökad biologisk mångfald Isättrabäcken- biotopvård för ökad biologisk mångfald Bakgrund Antalet rovfiskar minskar längst med kusten och påverkar ekologin i havet. När antalet

Läs mer

Bestämmelser för FISKE. inom Gotlands län

Bestämmelser för FISKE. inom Gotlands län Bestämmelser för FISKE inom Gotlands län Fiske på Gotland Den som fiskar måste också känna till de bestämmelser som gäller. För att underlätta för dig som fritidsfiskare har vi i denna folder gjort en

Läs mer

Fiskvandring i Smedjeån

Fiskvandring i Smedjeån 1 Fiskvandring i Smedjeån Lagan vid förra sekelskiftet Foton från Gamla Laholms årsbok 2010 2 Utbyggnad av vattenkraft Laholms kraftverk 1932 Fiskvandring i Smedjeån Majenfors 1907 Bassalt 1010 Knäred

Läs mer

Årsrapport 1 (4) POWER/REN/BD/Environment/Fisheries Marco Blixt FORSHAGA AVELSFISKE VERKSAMHETEN 2012

Årsrapport 1 (4) POWER/REN/BD/Environment/Fisheries Marco Blixt FORSHAGA AVELSFISKE VERKSAMHETEN 2012 Årsrapport 1 (4) FORSHAGA AVELSFISKE VERKSAMHETEN 2012 1 FÅNGST OCH ARTFÖRDELNING Fiskfällan har varit i drift under tidsperioden 2012-06-11 --- 2012-09-27. 1.1 Total fångst 2012 Art/Stam Honor Hanar Totalt

Läs mer

Fiskeregler i Vänern. Allmänt vatten Allt vatten som inte är enskilt.

Fiskeregler i Vänern. Allmänt vatten Allt vatten som inte är enskilt. Fiskeregler i Vänern November 2012 Vi hoppas att din fisketur på Vänern blir trevlig och spännande. I sam band med ditt besök på Vänern finns det ett antal regler som måste följas. Syftet med reglerna

Läs mer

TROLLING DRAGRODD ANGEL T D A OKTOBER 2012 DECEMBER 2013. Pris 50: TDA-4

TROLLING DRAGRODD ANGEL T D A OKTOBER 2012 DECEMBER 2013. Pris 50: TDA-4 T D A TROLLING DRAGRODD ANGEL OKTOBER 2012 DECEMBER 2013 Pris 50: TDA-4 Stockholms stad, Solna stad, Lidingö stad, Täby, Danderyds, Nacka, Haninge, Huddinge, Norrtälje, Nynäshamns, Tyresö, Upplands Väsby,

Läs mer

Naturfåran vid Visskvarns vattenkraftverk i Bulsjöån - åtgärder och utveckling 2002-2010

Naturfåran vid Visskvarns vattenkraftverk i Bulsjöån - åtgärder och utveckling 2002-2010 Peter Gustafsson 21-6-17 Naturfåran vid Visskvarns vattenkraftverk i Bulsjöån - åtgärder och utveckling 22-21 Adress: Ekologi.Nu, Näckrosv 18, 59 54 Sturefors Tel: 72-79268 Hemsideadress: www.ekologi.nu

Läs mer

T D A. Nr: Pris 50:- TROLLING DRAGRODD ANGEL OKTOBER 2014 DECEMBER 2015. TDA-1 (dragrodd) TDA-2 TDA-3. Angelfiske TDA-4

T D A. Nr: Pris 50:- TROLLING DRAGRODD ANGEL OKTOBER 2014 DECEMBER 2015. TDA-1 (dragrodd) TDA-2 TDA-3. Angelfiske TDA-4 Nr: T D A TROLLING DRAGRODD ANGEL OKTOBER 2014 DECEMBER 2015 TDA-1 (dragrodd) TDA-2 TDA-3 TDA-4 Pris 50:- Angelfiske Stockholms stad, Solna stad, Lidingö stad, Täby, Danderyds, Nacka, Haninge, Huddinge,

Läs mer

Upplåtelse och regler för fiske inom Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområde (FVO)

Upplåtelse och regler för fiske inom Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområde (FVO) Upplåtelse och regler för fiske inom Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområde (FVO) Beslut om att anta föreliggande dokument har fattats på Munksjön-Rocksjöns FVO årsstämma 2014-05-05. De ändrade reglerna gäller

Läs mer

TROLLING DRAGRODD ANGEL T D A OKTOBER 2013 DECEMBER 2014. Pris 50: TDA-4

TROLLING DRAGRODD ANGEL T D A OKTOBER 2013 DECEMBER 2014. Pris 50: TDA-4 T D A TROLLING DRAGRODD ANGEL OKTOBER 2013 DECEMBER 2014 Pris 50: TDA-4 Stockholms stad, Solna stad, Lidingö stad, Täby, Danderyds, Nacka, Haninge, Huddinge, Norrtälje, Nynäshamns, Tyresö, Upplands Väsby,

Läs mer

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Publiceringsdatum 2007-08-30 Granskningsperiod År 2006-12-31 Dnr 7010-06-103577 Kontaktpersoner Mohammad Dadgaranfar 08-785 42 30 Eva Hersler 08-785 41 67

Läs mer

Redovisning av delprojekt: Trolling

Redovisning av delprojekt: Trolling ALLMÄNT Redovisning av delprojekt: Trolling Trollingfiske Trollingfiske handlar om att dra beten efter en båt på olika djup och med varierande hastighet. Trolling handlar om att hitta fisk. Presentera

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs av lagen om

Läs mer

Serieindening Stockholm Hockey Cup 2015-2016 U16

Serieindening Stockholm Hockey Cup 2015-2016 U16 Serieindening Stockholm Hockey Cup 2015-2016 U16 Div 1 Div 2 AIK IF GötaTraneberg IK Almtuna IS Järfälla HC Boo HC 1 Järna SK Djurgårdens IF Mälarh/Bre Hockey Hanvikens SK Spånga IS IK Huddinge IK Trångsunds

Läs mer

Yttrande över Förslag till ändring av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) avseende fiske efter lax och öring i Skagerak och Kattegatt.

Yttrande över Förslag till ändring av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) avseende fiske efter lax och öring i Skagerak och Kattegatt. 2014-02-06 sid 1 (5) Havs- och vattenmyndigheten Box 11 930 404 39 Göteborg Yttrande över Förslag till ändring av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) avseende fiske efter lax och öring i Skagerak

Läs mer

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland Åkermyntans MVC 2015-08-24 15:00:00 16:30:00 2015-08-26 08:00:00 09:30:00 2015-08-31 15:00:00 16:30:00 2015-09-02

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer, som på grund av långvariga funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs

Läs mer

Kronobergsdistriktets specimencup Slutrapport 2003

Kronobergsdistriktets specimencup Slutrapport 2003 Kronobergsdistriktets specimencup Slutrapport 2003 Individuellt Morgan Svensson Ulf Sennvall Dan Dellerfjord Lagtävlingen SFK Bottennappet AFK Borren SFK Flugan Årets fisk 2003. mört 1068 gr 133,5 %, Morgan

Läs mer

T D A. Pris 50: TDA-4

T D A. Pris 50: TDA-4 T D A TROLLING DRAGRODD ANGEL OKTOBER 2011 DECEMBER 2012 Pris 50: TDA-4 Stockholms stad, Solna stad, Lidingö stad, Täby, Danderyds, Nacka, Haninge, Huddinge, Norrtälje, Nynäshamns, Tyresö, Upplands Väsby,

Läs mer

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Fiskefrämjandet Stockholms skärgård, ideell förening STRATEGI 2009-2013. Version 2009-04-28

Fiskefrämjandet Stockholms skärgård, ideell förening STRATEGI 2009-2013. Version 2009-04-28 Fiskefrämjandet Stockholms skärgård, ideell förening STRATEGI 2009-2013 Version 2009-04-28 STRATEGIDOKUMENT Fiskefrämjandet Stockholms Skärgård Bakgrund Under perioden september 1993 till januari 1996

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för Drevviken Långsjöns Fiskevårdsförening får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2011. Styrelsen har under året bestått av följande ledamöter: Ordförande

Läs mer

Storröding i Vättern

Storröding i Vättern Storröding i Vättern Sydsvensk storröding I Vättern lever Sveriges största bestånd av sydsvensk storröding (Salvelinus umbla). Storrödingen isolerades i Vättern när inlandsisen smälte bort. Man kallar

Läs mer

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Att anlägga vägtrummor. En samlande kra!

Att anlägga vägtrummor. En samlande kra! Att anlägga vägtrummor En samlande kra! Råd vid anläggning av vägtrummor En vägtrumma ska transportera undan vatten men vägtrumman blir ofta ett hinder för de djur som lever i och runt vattnet. Hinder

Läs mer

Företagsamhetsmätning Stockholms län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning Stockholms län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning Stockholms län Johan Kreicbergs Våren 2010 Företagsamhetsmätning Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

STRATEGI FÖR UTVECKLING AV SPORTFISKET I MOTALA STRÖM

STRATEGI FÖR UTVECKLING AV SPORTFISKET I MOTALA STRÖM STRATEGI FÖR UTVECKLING AV SPORTFISKET I MOTALA STRÖM Referensgruppen för strömmenfisket SAMMANFATTNING Kommunstyrelsen beslutade 2000-01-10 att Kultur- och fritidsnämnden skulle tillsätta en referensgrupp

Läs mer

Hemmaladdning är bäst!

Hemmaladdning är bäst! Hemmaladdning är bäst! Elbilsägare vill ladda vid bostaden Mycket frågor från bostadsrättsföreningar Bidrag från Klimatklivet Samarbete Miljöbilar och Energi- och Klimatrådgivningen HSB, Riksbyggen, Stockholm

Läs mer

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:44

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:44 Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:44 Kallelse till SFK Laxens höstmöte den 19 november kl 19:00 plats klubbstugan Klubbens vindskydd är nu säkrat inför kommande vårfloder. Jag och Alex var uppe

Läs mer

Livet i vattnet vilka naturvärden finns och hur påverkas de av vattenkraften?

Livet i vattnet vilka naturvärden finns och hur påverkas de av vattenkraften? Livet i vattnet vilka naturvärden finns och hur påverkas de av vattenkraften? Erik Degerman, Sveriges Lantbruksuniversitet Inst. för akvatiska resurser Sötvattenslaboratoriet, Örebro 92 000 sjöar 450 000

Läs mer

Kräftseminarium 7 mars 2013

Kräftseminarium 7 mars 2013 Kräftseminarium 7 mars 2013 Carl-Johan Månsson, fiskerikonsulent Kräftfisket är viktigt för landsbygden Troligen ett konsumtionsvärde på över 300 miljoner Traditionen, upplevelsen, vattennyttjandet Flodkräftan

Läs mer

Servicemätning 2016-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA

Servicemätning 2016-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA Servicemätning 2016-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA en undersökning av 55 SBA-kommuners myndighetsutövning i Stockholmsregionen 2017-04-25 Denna serviceundersökning har genomförts på jämna

Läs mer

Fiskeplan Allmänningen 2016 SAMMANFATTNING

Fiskeplan Allmänningen 2016 SAMMANFATTNING Fiskeplan Allmänningen 2016 2016 1 SAMMANFATTNING Under en lång följd av år har allmänningen genom statligt stöd arbetet med fiskevård i allmänningens vatten. Verksamheten har ett stort allmänt intresse.

Läs mer

rapport 2013/3 Standardiserat provfiske Garnsviken 2012 Alexander Masalin, Johan Persson, Tomas Loreth

rapport 2013/3 Standardiserat provfiske Garnsviken 2012 Alexander Masalin, Johan Persson, Tomas Loreth rapport 2013/3 Standardiserat provfiske Garnsviken 2012 Alexander Masalin, Johan Persson, Tomas Loreth Författare Alexander Masalin, Johan Persson, Tomas Loreth Foto Författarna om inget annat anges Produktion

Läs mer

Fiske i 2014/15. Östersjön Boarumegöl Emån Försjön Hummeln Hägern Hällesjöarna Kvillen Marströmmen Mösjön Sjöhorvan Skiren Virån

Fiske i 2014/15. Östersjön Boarumegöl Emån Försjön Hummeln Hägern Hällesjöarna Kvillen Marströmmen Mösjön Sjöhorvan Skiren Virån Fiske i 2014/15 Östersjön Boarumegöl Emån Försjön Hummeln Hägern Hällesjöarna Kvillen Marströmmen Mösjön Sjöhorvan Skiren Virån Sportfiske i Oskarshamn Oskarshamns kommun är omgärdat av spännande fiskevatten.

Läs mer

Flera hotade arter och stammar i Nedre Dalälven

Flera hotade arter och stammar i Nedre Dalälven Flera hotade arter och stammar i Nedre Dalälven Massor med oro och frågor om fisken i Dalälven Oroande minskning av öring, harr, sik! Lax, harr, öring: Vad kan vi göra för att få det bättre för våra laxfiskar?

Läs mer

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund Sportfiskarna

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund Sportfiskarna Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund Sportfiskarna 50 000 medlemmar Ideell naturvårds- och intresseorganisation Livskraftiga fiskbestånd i friska vatten Sportfiske är en av Sveriges viktigaste fritidsaktiviteter

Läs mer

Företagsklimatet i Nynäshamns kommun 2017

Företagsklimatet i Nynäshamns kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

FISKETURISTISK UTVECKLINGSPLAN

FISKETURISTISK UTVECKLINGSPLAN Pm FISKETURISTISK UTVECKLINGSPLAN 2005-06-08 Mats Andersson Bakgrund Eriksbergs säteri som förvaltas av Skogssällskapet utgör en unik anläggning ur många aspekter. Ett stort hägnat område med varierande

Läs mer

STORSTADSTILLÄGG GÖTEBORG OCH STOCKHOLM DHL PAKET, DHL PALL, DHL STYCKE, DHL PARTI, DHL HOMEDELIVERY Gäller från och med 2015-06-01

STORSTADSTILLÄGG GÖTEBORG OCH STOCKHOLM DHL PAKET, DHL PALL, DHL STYCKE, DHL PARTI, DHL HOMEDELIVERY Gäller från och med 2015-06-01 DHL Freight STORSTADSTILLÄGG GÖTEBORG OCH STOCKHOLM DHL PAKET, DHL PALL, DHL STYCKE, DHL PARTI, DHL HOMEDELIVERY Gäller från och med 2015-06-01 Postnummer Postort 10012 STOCKHOLM 10026 STOCKHOLM 10028

Läs mer

Undersökning av Lindomeån ned Västra Ingsjöns utflöde Inseros avseende på ny bro

Undersökning av Lindomeån ned Västra Ingsjöns utflöde Inseros avseende på ny bro Undersökning av Lindomeån ned Västra Ingsjöns utflöde Inseros avseende på ny bro Inventering gjordes 2013-07-25 av Per Ingvarsson på Naturcentrum AB med medhjälpare Oscar Ingvarsson. Sträckan som undersöktes

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Nykvarns kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år

Läs mer

Fiskevårdsplan för Kiasjön m.fl. sjöars FVOF

Fiskevårdsplan för Kiasjön m.fl. sjöars FVOF FISKEVÅRDEN Fiskevårdsplan för Kiasjön m.fl. sjöars FVOF Historik Fiskevården i Kiasjöns m.fl. sjöars FVO (tidigare Furusjöns, Kiasjöns och Badebodaåns gemensamhetsfiske fram till 1967) har historiskt

Läs mer

FISKE. guide. Stockholms län. Sportfiskarna

FISKE. guide. Stockholms län. Sportfiskarna FISKE guide 2010 Stockholms län Sportfiskarna 1 Innehåll Att tänka på... 4 Vad säger lagen?... 5 Var får Du fiska?... 6 Fisketillsyn... 8 Utmärkning av redskap... 8 Minimimått och fredningstider... 10

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Haninge kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år Drygt

Läs mer

Gemensamt fiskekort. Storuman

Gemensamt fiskekort. Storuman Gemensamt fiskekort Storuman Bakgrund O Började med ett medborgarförslag 2008 om att bättre utnyttja Uman som resurs. O 2009 togs en enkät fram med en intresseförfrågan och kontakter togs först med de

Läs mer

Leaderprojekt. Fiske i Södra Lappland

Leaderprojekt. Fiske i Södra Lappland Leaderprojekt Fiske i Södra Lappland Trolling Trollingfiske inom Västerbotten är dåligt utvecklat och då speciellt i de mer fjällnära regionerna av länet. Kommunerna Dorotea, Vilhelmina och Åsele har ett

Läs mer

LAX- LEXIKON LAXENS OLIKA STADIER OCH UTSEENDE

LAX- LEXIKON LAXENS OLIKA STADIER OCH UTSEENDE LAX- LEXIKON LAXENS OLIKA STADIER OCH UTSEENDE Lekfärgad hanlax Inför leken mognar hanlaxens färg allt mer, ibland till och med åt det svarta hållet, och skinnet blir robustare. Kulören varierar från olika

Läs mer

Förteckning Folkets hus och Folkets park i Stockholms län

Förteckning Folkets hus och Folkets park i Stockholms län Förteckning Folkets hus och Folkets park i Stockholms län Förklaring Hallunda Folkets Hus = byggnad som finns kvar idag Tungelsta Folkets Hus = byggnad som inte finns kvar idag Botkyrka Hallunda Folkets

Läs mer

Preliminär serieindening Stockholm Hockey Cup

Preliminär serieindening Stockholm Hockey Cup Preliminär serieindening Stockholm Hockey Cup 2016-2017 U16 Div 1 Div 2 AIK IF IF Vallentuna BK Ishockey Almtuna IS IFK Tumba IK Bålsta HC IFK Österåker Vikings HC Djurgårdens IF IF Järna SK Flemingsbergs

Läs mer

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Förfrågningsunderlag - Fiskevårdsplan för Viskan t.o.m. Kungsfors, Skene

Förfrågningsunderlag - Fiskevårdsplan för Viskan t.o.m. Kungsfors, Skene FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Fiskevårdsplan för Viskan Förfrågningsunderlag - Fiskevårdsplan för Viskan t.o.m. Kungsfors, Skene Viskans vattenråd har från Länsstyrelsen i Halland ansökt om och beviljats statsbidrag

Läs mer

Projekt laxintroduktion Salmon Action Plan samt övrig naturvård i och vid Testeboån.

Projekt laxintroduktion Salmon Action Plan samt övrig naturvård i och vid Testeboån. Projekt laxintroduktion Salmon Action Plan samt övrig naturvård i och vid Testeboån. Årsredovisning 2008 INNEHÅLL DRIFTSTOPP I STRÖMSBRO KRAFTVERK... 3 ELPROVFISKE... 4 UTVANDRINGSFÖRSÖK... 5 UPPVANDRINGSKONTROLL...

Läs mer

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Befolkningsprognoser och bostadsbyggande Länsstyrelsen i Stockholms län 19 sept. 28 Åke Nilsson www.demografikonsulten.se Stockholmsmigranterna

Läs mer

Fiskeinformation. Stockholms stads fiskevård. Till dig som köpt Fiskevårdsdekalen och TDA-fiskekortet. The Capital of Scandinavia

Fiskeinformation. Stockholms stads fiskevård. Till dig som köpt Fiskevårdsdekalen och TDA-fiskekortet. The Capital of Scandinavia Fiskeinformation Stockholms stads fiskevård Till dig som köpt Fiskevårdsdekalen och TDA-fiskekortet 2016 The Capital of Scandinavia Tack för ditt stöd till Fiskevården! 2 Perfekt år för att utföra biotopvård

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2014-04-15 Diarienummer: 1404-0512 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Maria Hedberg 08-123 132

Läs mer

Lax. Lax Salmo salar Bild:Wilhelm von Wright. Vänern och Vättern Yrkes- och fritidsfiske

Lax. Lax Salmo salar Bild:Wilhelm von Wright. Vänern och Vättern Yrkes- och fritidsfiske Lax Lax Salmo salar Bild:Wilhelm von Wright UTBREDNINGSOMRÅDE Finns i vissa vattendrag samt i alla Sveriges omgivande hav. Västkustlaxen har sina uppväxtområden i Atlanten. Östersjölaxen har sina uppväxtområden

Läs mer