Fiskeinfo Till dig som köpt fiskevårdsdekalen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fiskeinfo 2006. Till dig som köpt fiskevårdsdekalen"

Transkript

1 Fiskeinfo 2006 Till dig som köpt fiskevårdsdekalen Tack för ditt stöd till Fiskevården! För andra året i rad har vi haft bra vattenföring i våra bäckar och åar. Det har också varit rekordbra uppgång med leköring i vattendragen. Åvaån och Vinåkersbäcken har dock haft stora problem med patrullerande sälar runt viken under flera år nu. Sälskrämman som hade någorlunda effekt de första åren fungerar numera som vällingklocka tycks det. Beräkningar visar att sälar i skärgården äter cirka ton fisk per år, att jämföra med det totala fisket om cirka ton per år. Skyddsjakt av säl medges men är inte det lättaste då det är kringgärdat av mycket regler. Även skyddsjakt av skarv förekommer vid utplanteringsplatser och som äggprickning i kolonier. Uppodlingen och utsättningarna av havsöring har gått mycket bra med god tillväxt och mycket låg dödlighet. Återfångsterna på märkt fisk är fortfarande låga men en liten ljusning kan skönjas. Det kanske vänder uppåt nu. Vi arbetar enträget vidare Och ert stöd är viktigare än någonsin. Bäver Bäver finns i stort sett i alla större vattendrag och hindrar leköringen att komma upp och reproducera sig. Uringedelen av Kaggharmrasystemet är dock en ljuspunkt. När bäverdämmet försvann återtog leköring snabbt förlorad mark och vattnet sjuder av liv. Kräftfisket Kräftfisket i Mälaren fortsätter sin kräftgång. Endast vattnet i Uppland Väsby visar fina fångster och även i rapporter från Lambar- och Lövstafjärden framkommer några bra fångster. Kräftfisket i de övriga sjöarna på bonuskvällen gick om möjligt ännu bättre med stora fångster av 10 cm-kräftor och mindre, så det finns all anledning att köpa TDA 4 även Kräftkort (TDA-4) går att köpa i redskapshandeln perioden 2 april 17 augusti 2007 och fiskeperioden är från I år hamnade st öringar och laxar i Strömmens virvlar 18 augusti till den 8 september. Bonuskvällen, då man får fiska en kväll i en mindre insjö, blir förlagd till den 25 augusti. Fiskevårdsdekalens lotteri Stockholms stads lotteriföreståndare Kicki Köhler har dragit följande vinnare: 1. Lennart Oehme, Stockholm Keramikfisk + halvdags fisketur från Flugfiskebutiken 2. Viveke Redeby, Tyresö Havsörings-utrustning + halvdags fisketur från Normarks 3. Conny Hollsten, Älvsjö Guidad Fiskedag från Wildwater 4. Sven Blomfelt, Åkersberga Guidad Fisketur från Skärgårdsguidaerna 5. Carohlie Ugglas, Bromma Guidad Fisketur från Nynäsguiderna 6. Torsten Fredriksson, Bergshamra 9 f 3-delat öringspö med Rulle från Söders Sportfiske 7. Lennart Zethzon, Tungelsta 9 f 2 delat öringspö med Rulle från Söders Sportfiske 8. Lennart Kylèn, Norrtälje Kryssning med Viking Line 9. Anders Näslund, Sandhamn Kryssning med Viking Line 10. Håkan Norin, Johanneshov Kryssning med Viking Line 11. Staffan Wibom, Stockholm Kräftfiske,sjö i Stockholms närhet Sportfiskarnas Sthlm 12. Stefan Skog, Djurhamn Kräftfiske,sjö i Stockholms närhet Sportfiskarnas Sthlm 1

2 TDA kortet 2007 TDA kortet växer fler och mer vatten ansluts i samarbetet. Vatten som tillkommer är Barnens ö på Väddö både i Bagghusfjärden (insidan) och på Ålands hav (utsidan). Ett mindre vattenområde i Norrtäljeviken och nu nästan hela Fjärdlång skärgården upplåts också. Sen tidigare ingår vatten runt Rumpudden och den norra delen av Fjärdlång. TDA 1 35 kr Dragrodd och angel med 5 don. Agnfiske med håv, mörtstuga, kastnät. TDA kr Trolling, dragrodd och angel, 10 don. TDA kr Trolling, 6 spön, dragrodd och angel, 15 don. TDA kr Kräftfiske 18 aug 8 sept. Försäljning från den 2 april i redskapshandeln. Vinnarna i 2005 års lotteri nr 1328 Peter Lindvall och nr 147 Svante Thunberg flankeras av Pär Lindberg, Normark och Claes Billgren, Stockholms flugfiskecenter FISKEVÅRD 2006 Totalt st 2-åriga, st 2-s, s.k. 1+ och s.k. 2+ Åvaåöringar utplanterats, st märktes med Carlinmärken. Vidare sattes å laxsmolt varav 500 Carlinmärkta och å laxungar samt ensomriga gösungar, inga signalkräftor. Biotopvård utfördes i tre havsöringsåar. Två fiskvägar har utförts (nya vägtrummor). Fiskevården görs i samarbete med Länsstyrelsen och Sportfiskarnas Stockholmsdistrikt. Fiskevården har finansierats av Stockholms stad, Vattenfall AB, Statsbidrag 43:11 (f.d. Länsfiskekortet), Statliga Naturvårdsmedel, Stockholms Miljömiljard, Fiskevårdsdekalen, TDA-kortet, Skärgårdsstiftelsen, Österåkers, Solna, Sollentuna, och Nynäshamns kommuner. Vätö-Edsgarnsö afk, Södertörnsgruppen, Söderöra Fvo, Ältasjöns Fvo, Vaxholms Fvo, Täby Fvo, Hyttans Fvf, Gustavsbergs Tk, Stockholms Tk, Tyresö Fvf, Österåkers Sfk, Fågelviks sfk, Sfk Lilla Fiskelyckan, Fk Strömstararna, Magelungens Fvf, Drevviken-Långsjöns Fvf, Södertälje Afk, Sportfiskeboden, Sportfiskarnas stockholmsdistrikt, Herbert Hagman. Direktutsättning av havsöring Lokal Kommun Antal Ålder m-vikt,g Datum Övrigt Stockholms ström Stockholm å Carlin Aquaria Vattenmuseeum Stockholm å Sickla sluss Stockholm å Bockholmen, Ålkistan Solna å Edsbergsbäcken Sollentuna å Nefsån Österåker å Åkersström/Smedbyån Österåker å Dyvikdalsbäcken Österåker å Vätösundet Norrtälje å Penningbyån Norrtälje å Skillebyån Södertälje å Vaskabäcken Södertälje å Fördröjd utsättning av havsöring Lokal Kommun Antal Ålder m-vikt,g Datum Övrigt Stavsnäs Värmdö Sollenkroka Värmdö Baggensfj Värmdö Strömmen Stockholm Ullnaån Täby

3 Lokal Kommun Antal Ålder m-vikt,g Datum Övrigt Vaxholm Vaxholm Follbrinksstr Tyresö Kappelskär Norrtälje Skeboån Norrtälje Harbroholm Norrtälje Alhagenbä. Nynäshamn Strömmen Stockholm Muskö Haninge Jungrfufjärd Haninge Kvarnån Nynäshamn Lövhagen Nynäshamn Nya Hamnen Nynäshamn Hamnen Nynäshamn Södertälje Södertälje Horsfjärden Haninge Oskarshamn Oskarshamn Västervik Västervik Gålö Haninge Carlin Söderöra, Blidö Norrtälje Vätö Norrtälje Gålö Haninge s Carlin Utsättning av lax, Indalälvsstam Stockholms ström Stockholm å Carlin Stockholms ström Stockholm å Gålö Haninge å Utsättning av gös Stora Värtan Täby/Dand Björnö Värmdö Baggensfj./Farstaviken Värmdö Ingarö / Fågelvik Värmdö Biotopvård med mera i havsöringsbäckar Tullviksb. Norrtälje Länsstyrelsen utreder möjlighet till högre minimivattenföring. Igelbäcken Solna Projektering av faunapassage/fiskväg förbi dämmet vidulriksdal. Negelstenabä. Uppland-Bro Inventering av 4 st vandringshinder mm för asp vid Svea Livgarde. Nackaån Nacka/Sthlm Översyn av ny fiskväg i Nackaån. Vegetationsklippning vid Sickla sluss. Åvaå Tyresö Smolt-, lekfisk- och lekgropsräkning. Översyn av Fiskfällan. Drift av sälskrämma i mynningsområdet. Drift av ny lekfiskräknare. Ny fiskväg vägtrumma. Biotopvård, 30 ton grus och sten i och runt den nya trumman. Erstaviksb Nacka Planering för förbättrad fiskväg vid damm. Vishamnsb Värmdö Kontroll av fiskväg. Återvallsb Värmdö Kontroll av fiskväg, förslag till förbättring. Husbyån Haninge Översyn av fiskvägar och fisktrappa. Projektering av ny fiskväg. Eliminering av vandringshinder via ny vägtrumma i Jordbrogrenen. Biotopvård, 20 ton grus och sten i och upp- och nedströms ny trumma. Vitsån Haninge Översyn av fiskvägar. Hammerstaån Nynäshamn Översyn av fiskvägar, tillfällig öppning av bäverdämme. Fitunaån Nynäshamn Funktionskontroll av fiskvägar. Allmän översyn. Kontroll av Fagersjöbäcken. Kagghamraån Botkyrka Sportfiskedistriktet utförde på uppdrag årlig kontroll och åtgärd mot vandringshinder i hela systemet. Försök att lösa konflikt mellan bäver och öring fortsätter. Restaurerad hålldamm för minimivattenföring i Uringegrenen. Projektering av biotopvård i Brinkgrenen. 3

4 Vaskabäcken Södertälje Omfattande arbete med att eliminera vandringshinder, ny vägtrumma ordnas av Vägverket, ett miljonkronorsprojekt. Moraån Södertälje Funktionskontroll av fiskvägar mm. Fiskeård i sjöar Magelungen Stockholm Två nya risvasar, en vid Farstabadet, en vid Farstanäset. Utförd fisketillsyn Fisketillsyn utförs av Stockholms stad och av Skärgårdsstiftelsen på f.d. Länsfiskekortets vatten. Stockholms stad ansvarar även för fisketillsyn på övriga skärgårdsvatten samt i havsöringsförande bäckar och åar med tillhörande fredningsområden vid åmynningarna. Även fiskfredningsområden under våren har kontrollerats. Tillsyn utförs även genom volontärer från fiskeklubbar. Totalt har ca 700 timmar fisketillsyn utförts för skärgården. Drygt 200 timmar för Mälaren. Nyheter 2006 Risvasar Året började med att bygga två risvasar på prov i Magelungen, en vid Farstabadet en vid Farstanäset. Saxat om risvasar: - Risvase - effektiv fiskevård på gammalt vis. Förr var det mycket vanligt med risvasar, det var ett självklart sätt för att öka bestånd av abborre och gädda speciellt i de magra skogssjöarna. Då fanns det risvasar överallt, många i varje sjö. - lekplats och substrat för rom. - skydd för rom och yngel. - uppväxtplats. - - fiskeplats. - s.k. reveffekt. - Finns många sorters vasar med samma funktion/ändamål. Ex. Ståndvase (aktuellt i våra sjöar), Sänkvase (man sänker ris och träd med sten), Storvase (fyra rejäla granar körs ner med toppen först i sedimentet, en femte gran trycks ner i mellan de fyra med rotändan först som låsning), Stegvase (som en stege där ris binds fast i stegpinnarna). Så gör man en ståndvase: Anläggs från is på ca 3 meters djup. 4 grova slanor körs djupt ner i bottensed., bildare en 4-kant/kub med 3-4 meters sida, fyll på med ris så det bottnar, bind ihop fyrkanten vid ytan ex. med ett rep. Planer för vintern 2007: Drevviken, Flaten, Ältasjön, Söderbysjön, Sicklasjön, Källtorpssjön, Långsjön, Judarn, Lillsjön, Råcksta sjö. Behövs till en vase: m3 ris och 4 st 6-7 meter långa slanor/störar. Lina, issåg, isborr. Sälskador ökar Vid två tillfällen i somras fick en fiskevattenägare i Nämdöfjärden sina nät förstörda. Sälen har ingen sax och näten blev helt klart sönderklippta säger vattenägaren som menar att trollingfisket bär skulden. Det visade sig att det var säl som varit på besök. Vid fiskodlingen vid Gålö har vi också stor erfarenhet av bland annat avelsfiske efter havsöring. De klippta hålen som beskrivs i artikeln är typiska för vad säl lyckas göra när den vittjar nät. Hur sälen bär sig åt för att åstadkomma jämna hål vet vi inte men typiskt för sälhål är oftast: Ett stort hål i nätet, cirka en till två meter i diameter, mitt i mellan två mindre hål, nätmaterialet garnet är nästan alltid borta speciellt vid det stora hålet där förmodligen fisken suttit och de mindre hålen är nog från labbarna. Det som verkligen skiljer sälhål från 4

5 om en fiskare eller båtfarare fastnar i nätet är att nätet nästan alltid har kvar garn fästat i över- och undertern. Det vill säga hålet ser klippt ut till skillnad mot mänskligt gjorda hål där över- eller undertern slitits loss från själva garnet. Enligt länsfiskekonsulenten är Stockholms skärgård rovdjurstätast i landet på grund av sälbeståndet. Säl fångar idag lika mycket fisk som hela yrkes- och fritidsfisket i skärgården. Sälskrämmor var i drift vid Åvaåns mynning samt vid fiskodlingen vid Spjutsund på Gålö. Vid Gålö fortsätter en inventering av sälskador och när dessa förekommer, i samarbete med Fiskeriverket. Statliga fiskevårdsmedel Fiskeriverket har fördelat årets anslag till fiskevård. Totalt delades 25,8 miljoner ut till olika projekt för att bland annat stärka biologisk mångfald och fisketillsyn. Stockholms län erhöll kr, för fiskevård och kr för fisketillsyn vilket var ungefär som Bidraget till fisketillsyn innebar dock en minskning med kr. Se hela listan på Bidrag till lokal naturvård Stockholms län fick 12,9 miljoner kronor att fördela. Länsstyrelsens Naturvårdsenhet tar emot ansökningar från kommuner för lokala naturvårdsprojekt, projekten skall vara minst 50% finansierade av andra medel. Medel har använts eller avsatts för biotopvård i havsöringsbäckar, groddammar, faunapassager / fiskvägar och risvasar. Aquaria fick besök Vattenmuseet på Djurgården fick besök av utter som åt upp alla öringar i öringbäcken och laxtrappan. Tidigare har även mink varit på besök, den tog sig till och med in i rödingakvariet. Havsörn har också setts kalasa på öring vid Aquaria Vattenmuseum och strax utanför var det säl på besök. Det är inte lätt att vara fisk i huvudstaden numera. Revidering av fiskeguide Fiskeguide för Stockholms län reviderades under året. Bl.a redovisas de nya fredningsområdena i skärgården och ett eller annat nytt minimimått samt öringskydd vid mynningen av Bränningeån i Södertälje. I sjöregistret blev det några fler sjöar där fiske upplåts. Broschyren finns i fiskeredskapsaffärena och som pdf på Volontärer med fenlir Den numera årliga fettfeneklippningen av havsöringsungar vid Spjutsund på Gålö gick av stapeln i slutet av april st 35 gram tunga Åvaåöringar klipptes, som enligt lag måste bli av med fettfenan innan de släpptes till frihet i juni. Vi var 18 personer som fixade allt på en dag. Ny chans att hjälpa till med göromålet blir april Hör gärna av dig om du vill hjälpa till eller mejla till Bra från Vägverket Vägverket arbetar alltmer med olika faunapassager för att förbättra för djur. Vid ett seminarium i början av oktober beskrev man vad som kan göras för utter och fiskar bl.a. Bra bilder och lite föredrag från seminariet finns på Vägverkets hemsida: aspx Leköring i Nackaån (ny öringsbäck nummer 1) Mattias Öhman från snickeriet vid Nackaån (som rinner ut i Järlasjön) ringde, han berättade att det fanns lite småöring i ån samt att han hittade en stor nyligen död (okänd anledning) öringhanne i lekdräkt cirka 3 kg, 65 cm lång. Vi får se om vi hittar några lekgropar när vattnet sjunker undan. Det var första gången havsöring observerats i Nackaån. Strömmingen var inne I början av november kom strömmingen till Stadsgårdskajen mellan Karl Johan-slussen och Finnlandsfärjorna. Flera passade på. 5

6 Mälaren flyttad Invigning av nya tätskärmen med dammlucka i Stallkanalen blev av i november. Vad detta innebär för fisket och när fiskerilagstiftningen flyttar med återstår att se. Anledningen till det mer eller mindre underjordiska storbygget som pågått flera år är att stockbädden under riksdagshuset skall garanteras få vara kvar i vatten så den inte ruttnar med risk för sättningar med mera. Ny öringbäck nr 2 Nya Vaskabäcken, en ny havsöringså i länet. Vägverket har jobbat halva hösten med att ersätta de två vägtrummorna under gamla riksvägen vid Brandalsund i Södertälje kommun. Trummorna har legat för högt och inneburit vandringshinder för öring och annan fisk. I fjol gjordes en hel del biotopvård för öring i bäcken för medel från den s.k. miljömiljarden och via statliga naturvårdsmedel. Vid invigningen 13 november av fiskvägen sågs även två leköringar längre ner i ån, de gamla trummorna sparas som faunapassage för småvilt. Senare i november var det ännu fler lekfiskar i ån. Tack Vägverket. Nya öringar säkrade Romkramningen vid Åva och Spjutsund blev klar 9 november, ca befruktade havsöringsromkorn finns nu vid Näs och Västanå fiskodlingar för framtida utsättningar i Stockholms ström, skärgården och i några av länets havsöringsåar. Romkornet kläcker i april/ maj och efter två veckor har gulesäcken förbrukats och ynglet får fiskmat tills den som smolt sätts ut som ett eller två år gammal. Konstig kräfta Gunnar Berglund som arbetar med fisketillsyn och fiskevård på Idrottsförvaltningen fann en konstig kräfta (ullhandskrabba) i ett tjuvfiskenät på Värtan. Ullhandskrabban reproducerar sig inte i våra vatten men har blivit allt vanligare. Den kommer via barlastvatten från Holland till oss. I västra Mälaren runt Västerås och Kungsör är krabban mycket vanlig. Den vandrar ut mot havet för att finna ca 15 promille inför leken, 15 promilles salthalt finns först ner mot Skånekusten Rapport från Gålö Öring Cup, GÖC Hösttävlingen, dag 1 Trots en lovande start blev fisket trögt på lördagen och totalt vägdes 5 öringar in med en medelvikt på 2,022 kg. Fishmania tog täten med en öring som tyngde vågen till 3,09 kg och räckte till ledning efter första dagen med 50,9 poäng. På andra plats låg Länna Jakt och Fiske med en öring på 2,39 kg och 43,9 poäng. Vi har glatt konstaterat att vi för första gången har ett renodlat tjejteam till start i GÖC och de levererade direkt med en öring på 1,27 kg vilket räckte till en fjärde plats dag 1 med 32,7 poäng. I jakten på kepsen och titeln som Öringkung tog Wojtek i Fishmania täten med hans öring på 3,09 kg. Intresset för Mikael Engströms föredrag var stort och det var trångt uppe i Fröberg. Innan föredraget hade vi sedvanlig utdelning av årets Fiskevårdspris som även i år tilldelades Stockholms idrottsförvaltning och togs emot av Gunnar Berglund. Efter det lämnades scenen över till Micke som inte gjorde någon besviken utan bjöd på en underbar minnenas kavalkad med många skratt. Micke, ett stort tack för underbar underhållning! Björn Allerstam 6

7 Resultatlistor. Lag Mothugget, segrare i GÖC Öringkung Fångstlista Team Vikt Fishmania 3090 Simpans Vänner 2780 Länna Jakt & Fiske 2390 Mothugget 2250 Pi 2220 Härlig utsikt från helikopterplattan Plats Team Antal fisk Totalvikt Poäng 1 Mothugget 2 4,410 84,1 2 Pi 2 3,520 75,2 3 Fishmania 1 3,090 50,9 4 Simpans Vänner 1 2,780 47,8 5 Länna Jakt & Fiske 1 2,390 43,9 6 Löken 1 1,870 38,7 7 Sjöblöt 1 1,730 37,3 8 Malmen 1 1,440 34,4 9 Glitter 1 1,270 32,7 10 Hellre Lax 1 1,190 31,9 11 Ingaröringen 1 1,110 31,1 Stabbo Militären har ingen verksamhet på ön Stabbo under juni, juli och augusti och det gör det tillgängligt för handikappade. Efter ett besök konstateras att möjlighet till fiske för rörelsehindrade finns på ett flertal platser. Handikapptoalett har byggts på bryggan och en asfalterad slinga runt ön gör det möjligt att med rullstol ta sig till flera bad- och fiskeplatser runt ön. Skärgårdstiftelsen planerar att anlägga tält- och grillplatser, brygga för bad och fiske. Egen båt krävs dock när inga reguljära turer går till Stabbo. Övrig information kan du få genom Skärgårdsstiftelsen. Tjejmetet Tjejmetet 2006 gick av stapeln i Djurgårdsbrunnskanalen lördagen den 26 augusti. Tävlingen pågick mellan och Vinnare blev Lisbet Ljungström som metade upp gram. I juniorklassen vann Frida Klintholm på 585 gram. Fisketävlingen Slottslaxen i Stockholms Ström Tävlingen Slottslaxen genomfördes 17 april med 115 7

8 forts. deltagare. Havsöringarna och laxarna var sedvanligt svårflörtade, endast en godkänd öring och några öringar under minimimått behagade bita i krok. När tävlingsdagen var över stod det klart att Enis Avdic från Kungsängen var den lycklige vinnaren med en havsöring på 2,25 kg Största fiskarna vid Strömmen 2006 (källa: Havsöring Nr Namn Hemort Vikt Längd C&R Kön Metod Datum Zon Lax 1 James Findlay Hammarby 8,80 - N hona Spinnfluga B 2 Baki Turhan Farsta 8,50 93 N - Spinnfluga F 3 Baki Turhan Farsta 8,00 89 N - Spinnfluga F 4 Mikael Eriksson Stockholm 7,80 94 N - Spinnfluga C 5 Benny Schöön Sollentuna 7,50 84 N - Bottenmete F Nr Namn Hemort Vikt Längd C&R Kön Metod Datum Zon 1 Hussein Alabdali Spånga 13,20 - N hane Spinnfluga C 2 Hussein Alabdali Spånga 12,50 - N hona Spinnfluga C 3 Magnus Johansson Hässelbystrand 12,00 - J hane Spinnfluga C 4 Najib Lhafiane Sätra 11,20 - N hane Spinnfluga C 5 Jere Tähkä Skogås 11,20 - N hona Spinnfluga C "Den öringen tog jag förra veckan. Den var brun men mycket tjock. Den kämpade 20 minuter. Efter 10 minuter gick min Calcuta multirulle sönder. Tänkte att jag skulle tappa fisken men jag hade tur, kroken fastnade bra och Makedon hjälpte till med håvningen berättar Baki Turhan Skarven är framgångsrik 309% fler bon än 2005 på Äggskären i Mysingen bon med 4 ägg i varje. Anledning till den extrema skarvökningen berodde mest på att tidigare räkning gjorts från båt och blev då inexakt. Köp fiskevårdsdekalen och fiskevårds T-shirt Fiskevårdsdekalen kostar fortfarande 100 kr och kan betalas via Pg och ni blir automatiskt registrerade i Sponsorgruppen samt garanteras att fyra öringar och fyra gösar utplanteras i lämpligt vatten. Vill ni ha fiskeinformation via e-post fyller ni e-postadressen på talongen som medföljer dekalen eller e-postar adressen till Man kan också köpa en fiskevårds T-shirt via samma Pg i färgerna vinrött eller svart och i storlekarna s, m, l, xl. Priset är 110 kr styck Mer fiskevårdsinfo hittar du på Hälsningar från Stockholms idrottsförvaltning: Sverker Lovén, Gunnar Berglund och Mats Lidström (webmaster). 8

SP RTFISKE I STOCKHOLMS STRÖM

SP RTFISKE I STOCKHOLMS STRÖM SP RTFISKE I STOCKHOLMS STRÖM UPPLEV FISKELYCKAN I STORSTADSMILJÖ Välkommen till det fria handredsk Ett 30-tal fiskarter gör Strömmen till det artrikaste fiskevattnet i stockholmsregionen. Mest omtalat

Läs mer

Fiskeinformation. till dig som köpt Fiskevårdsdekalen 2008

Fiskeinformation. till dig som köpt Fiskevårdsdekalen 2008 Fiskeinformation till dig som köpt Fiskevårdsdekalen 008 Tack för ditt stöd till Fiskevården! Återigen blev det ett blandat år med positiva men också negativa inslag för fiskevården. Fisktillgången i Mälaren

Läs mer

SPORTFISKET OCH FISKETURISMEN

SPORTFISKET OCH FISKETURISMEN SPORTFISKET OCH FISKETURISMEN Historik En del äldre uppgifter från bildandet av Furusjön, Kiasjön och Badebodaåns gemensamhetsfiske från början av 1940-talet visar att ett visst sportfiske förekom redan

Läs mer

Bevara Sommens nedströmslekande öring

Bevara Sommens nedströmslekande öring 1 Bevara Sommens nedströmslekande öring Projektbeskrivning Laxberg Version 2012-09-19 Mål med projektet Att återskapa fria vandringsvägar för fisk för att öka reproduktionen hos Sommens nedströmslekande

Läs mer

Upplåtelse och regler för fiske inom Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområde (FVO)

Upplåtelse och regler för fiske inom Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområde (FVO) Upplåtelse och regler för fiske inom Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområde (FVO) Beslut om att anta föreliggande dokument har fattats på Munksjön-Rocksjöns FVO årsstämma 2014-05-05. De ändrade reglerna gäller

Läs mer

Kinnekulle och Sunnanå 2010

Kinnekulle och Sunnanå 2010 Trollingtävlingarna Kinnekulle och Sunnanå 21 Samt en skattning av trollingfisket i Vänern perioden 1997 29 Mikael Johansson & Magnus Andersson Dnr 26-211 Kort resumé av 21 års resultat Data från trollingträffarna

Läs mer

TROLLING DRAGRODD ANGEL T D A OKTOBER 2012 DECEMBER 2013. Pris 50: TDA-4

TROLLING DRAGRODD ANGEL T D A OKTOBER 2012 DECEMBER 2013. Pris 50: TDA-4 T D A TROLLING DRAGRODD ANGEL OKTOBER 2012 DECEMBER 2013 Pris 50: TDA-4 Stockholms stad, Solna stad, Lidingö stad, Täby, Danderyds, Nacka, Haninge, Huddinge, Norrtälje, Nynäshamns, Tyresö, Upplands Väsby,

Läs mer

LAX- LEXIKON LAXENS OLIKA STADIER OCH UTSEENDE

LAX- LEXIKON LAXENS OLIKA STADIER OCH UTSEENDE LAX- LEXIKON LAXENS OLIKA STADIER OCH UTSEENDE Lekfärgad hanlax Inför leken mognar hanlaxens färg allt mer, ibland till och med åt det svarta hållet, och skinnet blir robustare. Kulören varierar från olika

Läs mer

Redovisning av delprojekt: Trolling

Redovisning av delprojekt: Trolling ALLMÄNT Redovisning av delprojekt: Trolling Trollingfiske Trollingfiske handlar om att dra beten efter en båt på olika djup och med varierande hastighet. Trolling handlar om att hitta fisk. Presentera

Läs mer

Fiskvandring i Smedjeån

Fiskvandring i Smedjeån 1 Fiskvandring i Smedjeån Lagan vid förra sekelskiftet Foton från Gamla Laholms årsbok 2010 2 Utbyggnad av vattenkraft Laholms kraftverk 1932 Fiskvandring i Smedjeån Majenfors 1907 Bassalt 1010 Knäred

Läs mer

Fiskefrämjandet Stockholms skärgård, ideell förening STRATEGI 2009-2013. Version 2009-04-28

Fiskefrämjandet Stockholms skärgård, ideell förening STRATEGI 2009-2013. Version 2009-04-28 Fiskefrämjandet Stockholms skärgård, ideell förening STRATEGI 2009-2013 Version 2009-04-28 STRATEGIDOKUMENT Fiskefrämjandet Stockholms Skärgård Bakgrund Under perioden september 1993 till januari 1996

Läs mer

Regler för sportfiske 2013

Regler för sportfiske 2013 Regler för sportfiske 2013 Gunnarvattnets fvo, Valsjöns fvo & Rörvattnet-Skogsjö fvo i samarbete med Ta chansen att vinna 3 000 kr - skicka in din bästa fiske- eller naturbild tagen i området Läs mer på

Läs mer

Eklövs Fiske och Fiskevård. Kävlingeån. Nätprovfiske 2015. Löddeån- Kävlingeån. Sid 1 (12)

Eklövs Fiske och Fiskevård. Kävlingeån. Nätprovfiske 2015. Löddeån- Kävlingeån. Sid 1 (12) Nätprovfiske 2015 Löddeån- Kävlingeån Sid 1 (12) INNEHÅLL 1 Inledning 3 2 Metodik 3 3 Resultat 3 3.1 Lokaler 3 3.2 Fångst 4 3.3 Jämförelse med tidigare fisken 7 3.4 Fiskarter 9 4 Referenser 12 Sid 2 (12)

Läs mer

STRATEGI FÖR UTVECKLING AV SPORTFISKET I MOTALA STRÖM

STRATEGI FÖR UTVECKLING AV SPORTFISKET I MOTALA STRÖM STRATEGI FÖR UTVECKLING AV SPORTFISKET I MOTALA STRÖM Referensgruppen för strömmenfisket SAMMANFATTNING Kommunstyrelsen beslutade 2000-01-10 att Kultur- och fritidsnämnden skulle tillsätta en referensgrupp

Läs mer

T D A. Pris 50: TDA-4

T D A. Pris 50: TDA-4 T D A TROLLING DRAGRODD ANGEL OKTOBER 2011 DECEMBER 2012 Pris 50: TDA-4 Stockholms stad, Solna stad, Lidingö stad, Täby, Danderyds, Nacka, Haninge, Huddinge, Norrtälje, Nynäshamns, Tyresö, Upplands Väsby,

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Fiskevårdsplan för Kiasjön m.fl. sjöars FVOF

Fiskevårdsplan för Kiasjön m.fl. sjöars FVOF FISKEVÅRDEN Fiskevårdsplan för Kiasjön m.fl. sjöars FVOF Historik Fiskevården i Kiasjöns m.fl. sjöars FVO (tidigare Furusjöns, Kiasjöns och Badebodaåns gemensamhetsfiske fram till 1967) har historiskt

Läs mer

Fritidsfisket i Vättern 2010

Fritidsfisket i Vättern 2010 Fritidsfisket i Vättern 2010 Sammanställning av enkätsvar och fältobservationer Rapport nr 114 från Vätternvårdsförbundet - i samverkan med länsstyrelsernas fiskefunktioner Rapport nr 114 från Vätternvårdsförbundet

Läs mer

Att anlägga vägtrummor. En samlande kra!

Att anlägga vägtrummor. En samlande kra! Att anlägga vägtrummor En samlande kra! Råd vid anläggning av vägtrummor En vägtrumma ska transportera undan vatten men vägtrumman blir ofta ett hinder för de djur som lever i och runt vattnet. Hinder

Läs mer

Fiske i 2014/15. Östersjön Boarumegöl Emån Försjön Hummeln Hägern Hällesjöarna Kvillen Marströmmen Mösjön Sjöhorvan Skiren Virån

Fiske i 2014/15. Östersjön Boarumegöl Emån Försjön Hummeln Hägern Hällesjöarna Kvillen Marströmmen Mösjön Sjöhorvan Skiren Virån Fiske i 2014/15 Östersjön Boarumegöl Emån Försjön Hummeln Hägern Hällesjöarna Kvillen Marströmmen Mösjön Sjöhorvan Skiren Virån Sportfiske i Oskarshamn Oskarshamns kommun är omgärdat av spännande fiskevatten.

Läs mer

Förteckning Folkets hus och Folkets park i Stockholms län

Förteckning Folkets hus och Folkets park i Stockholms län Förteckning Folkets hus och Folkets park i Stockholms län Förklaring Hallunda Folkets Hus = byggnad som finns kvar idag Tungelsta Folkets Hus = byggnad som inte finns kvar idag Botkyrka Hallunda Folkets

Läs mer

18-20 mars 2016 på Stockholmsmässan

18-20 mars 2016 på Stockholmsmässan Fotograf: Philip Truong - Stinger Productions 18-20 mars 2016 på Stockholmsmässan Samarbetspartners fa S P O R T F I S K E A K A D E M I N I F O R S H A G A SeFF SVERIGES FISKETURISMFÖRETAGARE www.facebook.com/sportfiskemassan

Läs mer

FISKE. guide. Stockholms län. Sportfiskarna

FISKE. guide. Stockholms län. Sportfiskarna FISKE guide 2010 Stockholms län Sportfiskarna 1 Innehåll Att tänka på... 4 Vad säger lagen?... 5 Var får Du fiska?... 6 Fisketillsyn... 8 Utmärkning av redskap... 8 Minimimått och fredningstider... 10

Läs mer

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:14

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:14 Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:14 Ja nu är årets fiske i gång i Suseån- Premiären var riktigt spännande då det visade sig att vi hade mycket av regnbågar i Suseån rymliga från Danmark. Det fångades

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-03-12 Diarienummer: HSN 1202-0135 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2014-04-15 Diarienummer: 1404-0512 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Maria Hedberg 08-123 132

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

Flyttar vi laxfisket från Gävlebukten till Dalälven så fiskar vi rätt lax. En win win win-situation uppstår.

Flyttar vi laxfisket från Gävlebukten till Dalälven så fiskar vi rätt lax. En win win win-situation uppstår. Gävle 2012-04-25 En idé för att optimera förvaltningen av lax i en del av södra Bottenhavet: Flyttar vi laxfisket från Gävlebukten till Dalälven så fiskar vi rätt lax. En win win win-situation uppstår.

Läs mer

Sommaren 2010. En medlemstidning från Svenska Gäddklubben. Nytt forskningsprojekt Catch and release och korttidsbeteende på gädda.

Sommaren 2010. En medlemstidning från Svenska Gäddklubben. Nytt forskningsprojekt Catch and release och korttidsbeteende på gädda. Sommaren 2010 En medlemstidning från Svenska Gäddklubben Nicka filosoferar Det är hugget som lockar, så att ryggmärgen vibrerar. Nytt forskningsprojekt Catch and release och korttidsbeteende på gädda.

Läs mer

Fiskekollapsen i Stockholms skärgård 2010-05-18, 2011-12-28

Fiskekollapsen i Stockholms skärgård 2010-05-18, 2011-12-28 Fiskekollapsen i Stockholms skärgård 2010-05-18, 2011-12-28 Text och foto: Sverker Lovén Författaren arbetar som fiskekonsulent och fiskebiolog vid Stockholms stad, idrottsförvaltningen och var ordförande

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-03-11 Diarienummer: 1503-0369 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Siri Lindqvist Ståhle

Läs mer

Preliminär serieindelning Stockholms Innebandyförbund pojkar 2014-2015

Preliminär serieindelning Stockholms Innebandyförbund pojkar 2014-2015 Preliminär serieindelning Stockholms Innebandyförbund pojkar 2014-2015 P161 P162N P162S AIK IBF (A) Huddinge IBS (C ) Ekerö IK Farsta IBK (A) Hässelby SK IBK (B) Farsta IBK (B) FBI Tullinge (A) IK Frej

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

Dom kallar oss metare. Johan Tikkanen

Dom kallar oss metare. Johan Tikkanen Dom kallar oss metare Johan Tikkanen Dom kallar oss metare Johan Tikkanen Ansvarig för allt innehåll, rättighetsinnehavare och producent av denna bok är Johan Tikkanen Denna bok är skapad med webbtjänsten

Läs mer

Rapport 2001:01. Skärgårdsfakta

Rapport 2001:01. Skärgårdsfakta Rapport 2001:01 Skärgårdsfakta Förord Stockholm ska bli världens bästa region att vistas, verka och växa i. Det uppnås genom att människor, företag, kommuner och regioner skapar attraktiva miljöer och

Läs mer

Stockholms nya groddammar

Stockholms nya groddammar Stockholms nya groddammar Projektet Tretton groddammar har under vårvintern 2007 anlagts runt om i Stockholm. Initiativet till projektet togs av Stockholms stads Idrottsförvaltning. Projektet har utförts

Läs mer

Gemensamt fiskekort. Storuman

Gemensamt fiskekort. Storuman Gemensamt fiskekort Storuman Bakgrund O Började med ett medborgarförslag 2008 om att bättre utnyttja Uman som resurs. O 2009 togs en enkät fram med en intresseförfrågan och kontakter togs först med de

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-06 1 (4) HSN 1009-1008 Handläggare: Maria Hedberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-03-18, P 12 Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten

Läs mer

Fördelningsmall för bygdemedel

Fördelningsmall för bygdemedel Fördelningsmall för bygdemedel Bakgrund Tidigare, då det kommunala fiskevårdsbidraget fanns, lämnade föreningarna in statistik över antal fiskedygn per år, redovisning av de åtgärder som utförts samt uppgifter

Läs mer

Samverkansfunktion Stockholmsregionen

Samverkansfunktion Stockholmsregionen Samverkansfunktion Stockholmsregionen Uppdrag och bakgrund Hösten 2009 togs initiativet att samla ett tiotal aktörer för att diskutera möjligheterna att skapa ett mer formaliserat samverkansforum. Projektet

Läs mer

Fiskevårdsområden och kräftor juridiska aspekter

Fiskevårdsområden och kräftor juridiska aspekter Fiskevårdsområden och kräftor juridiska aspekter Vad säger lagen Vad säger stadgarna Vem äger kräftorna Vem får fiska Vilka beslut kan man ta Björn Tengelin Version maj 2002 Projekt Astacus 1 Innehåll

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

Lägesredovisning av genomförandet av programmet för skydd av tätortsnära natur i Stockholms län

Lägesredovisning av genomförandet av programmet för skydd av tätortsnära natur i Stockholms län 1 (5) Naturvårdsenheten Björn Carlberg 08-785 51 13 Regeringen Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 Stockholm Lägesredovisning av genomförandet av programmet för skydd av tätortsnära natur i

Läs mer

Ansökan om tillstånd för fisk- och kräftodling

Ansökan om tillstånd för fisk- och kräftodling Ansökan om tillstånd för fisk- och kräftodling Information För att odla fisk krävs tillstånd av länsstyrelsen enligt förordningen (SFS 1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen. Anmälan ska

Läs mer

Rämshyttans fiskevårdsområdesförening. Kräftprovfiske i sjön Sången år 2010 Ronnie Hermansson

Rämshyttans fiskevårdsområdesförening. Kräftprovfiske i sjön Sången år 2010 Ronnie Hermansson Kräftprovfiske i sjön Sången år 2010 Ronnie Hermansson 1. Inledning Rämshyttans fiskevårdsområde ligger på gränsen mellan kommunerna Borlänge, Ludvika och Säter i Dalarna (se figur 1). De tre kommunerna

Läs mer

https://admin.surveygenerator.com/survey/questions/printfri...

https://admin.surveygenerator.com/survey/questions/printfri... Sida 1 Fråga 1 Syftet med denna enkät är att kartlägga hur fisketurismen ser ut i dag. Den tar bara några minuter att svara på och kommer att ge oss mycket kunskap för att utveckla fisketurismen i området.

Läs mer

Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för

Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för 1 Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för Projektets namn: Fiska med alla Sökande kommun: Timrå Kontaktperson på kommunen: Stefan Grundström Förvaltning/avdelning:

Läs mer

Flik 5. Regleringar av fiske. Fiskelagen. 20 Uppdaterad: 2015-10-29

Flik 5. Regleringar av fiske. Fiskelagen. 20 Uppdaterad: 2015-10-29 Flik 5 Regleringar av fiske Som fisketillsynsman har man många regler att hålla reda på och som ska tillsynas. I Sverige finns det tre olika nivåer av statliga regler. I grunden finns det lagar vilka stiftas

Läs mer

Tjänsteskrivelse bidragsansökan kvinnojouren 2014

Tjänsteskrivelse bidragsansökan kvinnojouren 2014 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-08-25 DNR SN 2014.126 URBAN JONSSON SID 1/1 SUTVECKLARE URBAN.JONSSON@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse bidragsansökan kvinnojouren

Läs mer

Fem enkla sätt att hjälpa livet i Östersjön

Fem enkla sätt att hjälpa livet i Östersjön Fem enkla sätt att hjälpa livet i Östersjön För renare sjöar och skärgård Små insatser gör stor skillnad för Östersjön. Så här kan du hjälpa till. Med alla larmrapporter om tillståndet i Östersjön tycker

Läs mer

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2015:04

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2015:04 Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2015:04 Veckan som gick va det mycket fiske På måndagen var det flugbindning med klubbens ungdomar. De timar med dessa ungdomar är riktigt kul som samtidigt ger mycket

Läs mer

Meddelande om beslut: 2010-06-11 Journalnr: 2010-785 Projekttid: 2010-12-15-2012-09-01. 75 000 kr (LAG) 107 000 kr (ideellt arbete)

Meddelande om beslut: 2010-06-11 Journalnr: 2010-785 Projekttid: 2010-12-15-2012-09-01. 75 000 kr (LAG) 107 000 kr (ideellt arbete) Ärendeuppgifter Projektnamn: Fiske i Södralappland Meddelande om beslut: 2010-06-11 Journalnr: 2010-785 Projekttid: 2010-12-15-2012-09-01 Beviljat bidrag: 175 000 kr (Leader) 75 000 kr (LAG) 107 000 kr

Läs mer

konsult 1996-1999 UTBILDNING: arkitekt KTH byggnadsingenjör klar 1984

konsult 1996-1999 UTBILDNING: arkitekt KTH byggnadsingenjör klar 1984 Per Kindahl EGET FÖRETAG: pkdesign från 1999 konsult 1996-1999 UTBILDNING: arkitekt KTH klar 1996 byggnadsingenjör klar 1984 INNEHÅLL CV: sid 2-7 kontor, butiker, köpcentrum, skyltar sid 8-11 hus, villor,

Läs mer

VATTENDRAGSVANDRING 29 november 2014. MAGASINERING och FÖRDRÖJNING ETT HELHETSGREPP

VATTENDRAGSVANDRING 29 november 2014. MAGASINERING och FÖRDRÖJNING ETT HELHETSGREPP VATTENDRAGSVANDRING 29 november 2014 MAGASINERING och FÖRDRÖJNING ETT HELHETSGREPP I SAMVERKAN Torsås kommun Vattenrådet Kustmiljögruppen Länsstyrelsen i Kalmar län LOVA -Lokala vattenvårdsprojekt NOKÅS

Läs mer

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby September 2013 Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby på skolan i förhållande till andra kommuner - En studie baserad på åren 2005 och 2011 1 Inledning Skolresultaten har under en lång rad av

Läs mer

Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun

Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun SKOLA Utsparksadress Kommun Datum Klockan S:t Botvids gymnasium Botkyrka 2008-06-03 13.00 Tullingegymnasium Botkyrka 2008-06-02 14.00 Tumba gymnasium Botkyrka

Läs mer

Studenten 2008 Avslutningar i datumordning

Studenten 2008 Avslutningar i datumordning Studenten 2008 Avslutningar i datumordning SKOLA Utsparksadress Kommun Datum Klockan Tyska skolan Stockholm 2008-05-16 13.00 Täby Enskilda gymnasium Täby 2008-05-28 13.00 Nacka gymnasium Nacka 2008-05-29

Läs mer

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Ansvarsfördelning och finansiering av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Mälaren, Försvarsdepartementet Mälaren är en viktig gemensam tillgång för regionen Vattentäkt för

Läs mer

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009 Aborter och förlossningar i Stockholms län 2009 Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009 Förlossningar Det totala förlossningsantalet i Stockholms län ökade år 2009 med 615 förlossningar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012.

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse 2012. SFFF syfte är att skapa sysselsättning för personer med funktionsnedsättningar och att ta ut så många funktionshindrade personer som det är möjligt i skärgården vår verksamhet

Läs mer

SERIESAMMANSÄTTNING. Högalids IF. Skogås/Trångsund(C) IFK Sollentuna Tungelsta IF Vällingby BK Älvsjö AIK (B) Töjnan IBK

SERIESAMMANSÄTTNING. Högalids IF. Skogås/Trångsund(C) IFK Sollentuna Tungelsta IF Vällingby BK Älvsjö AIK (B) Töjnan IBK Utskriftsdatum 2009-06-16 Sida 1 HUE HU1N HU1S HU2N HU2S DU1 Duvbo IK Högalids IF Skogås/Trångsund(B) IFK Sollentuna Tungelsta IF Vällingby BK Töjnan IBK Bele Barkarby IF IK Frej Kungsängens IF Turebergs

Läs mer

Stockholms studenter flest, bäst och sämst

Stockholms studenter flest, bäst och sämst Stockholms studenter flest, bäst och sämst I flera av gymnasieskolans resultatmått faller Stockholms län illa ut. Betyder detta att länet har usla gymnasieresultat? Både ja och nej. Huvudstadsregionen

Läs mer

UTFÖRT AV: Gulhan Sert, Elin Jakobsson, Robert Gadomski, Emelie Kinbom HANDLEDARE: Björn Nelehag

UTFÖRT AV: Gulhan Sert, Elin Jakobsson, Robert Gadomski, Emelie Kinbom HANDLEDARE: Björn Nelehag UTFÖRT AV: Gulhan Sert, Elin Jakobsson, Robert Gadomski, Emelie Kinbom HANDLEDARE: Björn Nelehag Innehållsförteckning INLEDNING...3 FAKTA OM ALBYSJÖN...4 TYRESÖ FISKEVÅRDSFÖRENING...5 ABBORRE...6 BJÖRKNA...7

Läs mer

BERGSJÖ GNARP HARMÅNGER HASSELA ILSBO JÄTTENDAL

BERGSJÖ GNARP HARMÅNGER HASSELA ILSBO JÄTTENDAL BERGSJÖ GNARP HARMÅNGER HASSELA ILSBO JÄTTENDAL Gradin Text & Bild AB, 2014 Välkomna till Nordanstigs Fiskevårdsområden Fiskemöjligheterna är mycket goda i Nordanstigs kommun. Vi har sex fiskevårdsområden

Läs mer

Distansarbetaren den nya skärgårdsbon i det nya skärgårdssamhället RAPPORT BRÄNDÖ, FÖGLÖ, KUMLINGE, SOTTUNGA

Distansarbetaren den nya skärgårdsbon i det nya skärgårdssamhället RAPPORT BRÄNDÖ, FÖGLÖ, KUMLINGE, SOTTUNGA Distansarbetaren den nya skärgårdsbon i det nya skärgårdssamhället RAPPORT BRÄNDÖ, FÖGLÖ, KUMLINGE, SOTTUNGA Projekt Interreg IIIA Skärgård, genomförs av Åbo Universitet i Åbolands och Ålands skärgård

Läs mer

Vattenkraft och ål. Johan Tielman, Elforskdagen 2010-10-28

Vattenkraft och ål. Johan Tielman, Elforskdagen 2010-10-28 Vattenkraft och ål Johan Tielman, Elforskdagen 2010-10-28 E.ON:s kraftverk i Sverige 76 kraftverk 8 000 GWh 1 700 MW Norra Sverige 37 kraftverk 7 500 GWh 1 580 MW Bergslagen 8 kraftverk 50 GWh 12 MW Södra

Läs mer

Årsmöte med föreningen CityFiske i Norrköping lördagen den 16 april 2014, kl. 14.00 vid Refvens Grund FiskeCenter

Årsmöte med föreningen CityFiske i Norrköping lördagen den 16 april 2014, kl. 14.00 vid Refvens Grund FiskeCenter ÅRSREDOVISNING 2013 Årsmöte med föreningen CityFiske i Norrköping lördagen den 16 april 2014, kl. 14.00 vid Refvens Grund FiskeCenter D A G O R D N I N G 1. Årsmötets öppnande samt fastställande av dagordning

Läs mer

Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt

Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt TMALL 0141 Presentation v 1.0 Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt 10.00 11.00 Varför bryr vi oss om vatten 11.00 11.30 Vad gäller enligt lagen, Länsstyrelsen Vattenverksamhet

Läs mer

ÅLDERS BESTÄMNING - av fisk

ÅLDERS BESTÄMNING - av fisk ÅLDERS BESTÄMNING - av fisk Åldersbestämning av fisk Fiskar är växelvarma djur och de växer i längd under hela sitt liv. Tillväxten följer årstidsväxlingarna. Under sommaren är tillväxten snabb och det

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

FISKEVÅRD I HÖRBYÅN. Hörby kommun

FISKEVÅRD I HÖRBYÅN. Hörby kommun FISKEVÅRD I HÖRBYÅN Närhet till skog, vatten och naturupplevelser används som lockrop när landsbygden hotas av utflyttning. Allt fler upptäcker nyttan n och glädjen i att värna om och sköta våra strömvatten,

Läs mer

Pamflett av Stefan Olof Lundgren

Pamflett av Stefan Olof Lundgren Pamflett av Stefan Olof Lundgren Sen 1979 är jag sommarölänning, sen 2007 permanentboende i Alvarsdal. Under mina 30 års verksamhet i Basel och München har jag alltid varit stolt och tacksam att kunna

Läs mer

Havskat t f iske med Tuna Clipper i vat t nen ut anf ör Måseskär. Specialtidning för BestKust Feskarna, Havskatt Måseskär 03. BestKust Feskarna 03

Havskat t f iske med Tuna Clipper i vat t nen ut anf ör Måseskär. Specialtidning för BestKust Feskarna, Havskatt Måseskär 03. BestKust Feskarna 03 Specialtidning för BestKust Feskarna, Havskatt Måseskär 03 BestKust Feskarna 03 Havskat t f iske med Tuna Clipper i vat t nen ut anf ör Måseskär. Havskatt på 3.2 kg störst idag I nnehåll BestKust Feskarna

Läs mer

Sista dagen på landet

Sista dagen på landet Sista dagen på landet Sommarlovet är snart slut. Om en vecka börjar kusinerna Joel och Irma i skolan och morfar börjar jobba. I övermorgon åker alla tillbaka in till stan. De har redan börjat packa. Joel

Läs mer

Ett ungt gäng med väldigt stort engagemang. Text: Jonathan Jansson Foto: Sista Droppen

Ett ungt gäng med väldigt stort engagemang. Text: Jonathan Jansson Foto: Sista Droppen Ett ungt gäng med väldigt stort engagemang Text: Jonathan Jansson Foto: Sista Droppen ista Droppen är ett drygt tvåårigt filmprojekt som handlar om ekologi, fiskevård, ekoturism och hur stor negativ påverkan

Läs mer

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet.

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 9 Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 1 Innehåll Bäck 8... 3 Bäck 9... 9 Bäck 10... 11 Bäck 57... 15 Bäck 11... 17 Bäck 12... 20 Bäck 13... 23 Bäck 14... 27 2 Bäck

Läs mer

Förslag från Stockholms Innebandyförbund gällande serieanmälan

Förslag från Stockholms Innebandyförbund gällande serieanmälan Förslag från Stockholms Innebandyförbund gällande serieanmälan I följande tre flikar hittas förslaget till nivåindelning som Stockholms Innebandyförbund (StIBF) tagit fram för säsongen 2015/2016. Dokumentet

Läs mer

Ekologisk fiskevård i Kattisavan Inventeringsrapport inklusive åtgärdsplan för långsiktigt hållbart fiske och förbättrad tillgänglighet för besökare

Ekologisk fiskevård i Kattisavan Inventeringsrapport inklusive åtgärdsplan för långsiktigt hållbart fiske och förbättrad tillgänglighet för besökare Ekologisk fiskevård i Kattisavan Inventeringsrapport inklusive åtgärdsplan för långsiktigt hållbart fiske och förbättrad tillgänglighet för besökare Greger Jonsson Hushållningssällskapet 2007-01-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Team och teamsamordnare vid Hörselhabiliteringen Specialpedagoger vid Hörselhabiliteringen Rådgivare i Specialpedagogiska

Läs mer

Innerstaden Anitas Fotvård Gester Institut Stureplans Fotvårdsklinik Thula Medicinsk Fotvård, Rio Servicehus (Gärdet) Dina Fötter Lena Fötter

Innerstaden Anitas Fotvård Gester Institut Stureplans Fotvårdsklinik Thula Medicinsk Fotvård, Rio Servicehus (Gärdet) Dina Fötter Lena Fötter Innerstaden Anitas Fotvård Högalidsgatan 46 Tel. 669 53 87 Gester Institut Norr Mälarstrand 3 Tel. 651 11 09 Stureplans Fotvårdsklinik Linnégatan 61 Tel. 665 09 33 Thula Medicinsk Fotvård, Rio Servicehus

Läs mer

Munksjön-Rocksjön. Varierat fi ske i vildmark och stadsmiljö

Munksjön-Rocksjön. Varierat fi ske i vildmark och stadsmiljö Munksjön-Rocksjön Varierat fi ske i vildmark och stadsmiljö Rocksjön och Munksjön är två centralt belägna sjöar med goda fiskemöjligheter. Sjöarna tillhör de artrikaste i Jönköpings län och är kända för

Läs mer

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV UPPLANDS-BRO SIGTUNA ATT ANSÖKA OM FÖRTUR TILL BOSTAD Du som har starka medicinska behov, sociala behov eller en allvarlig hotbild kan ansöka om förtur till

Läs mer

Allemansrätten en unik möjlighet

Allemansrätten en unik möjlighet 1 Allemansrätten en unik möjlighet Inte störa inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Allemansrätten är en fantastisk möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. Du använder dig av allemansrätten

Läs mer

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:01

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:01 Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:01 God fortsättning på det nya året till er alla och en önskan om ett riktigt skitfiske år 2014. Ja nu är redaktören av klubbens veckobrev året i gång med att producera

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 27-6-1 En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med övriga två storstadsregioner Stockholm och

Läs mer

På plats för utveckling. Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner

På plats för utveckling. Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner På plats för utveckling Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner Vi har mer att ge... Stockholmsregionen växer. För att utveckla vår del av Sverige behöver många bidra med kreativitet och kunskap.

Läs mer

På gång: Hållbar affärsutveckling till befintliga företagare med utländsk bakgrund i Stockholms län, 0,45 mkr. Anbud ska senast lämnas 2010-06-30.

På gång: Hållbar affärsutveckling till befintliga företagare med utländsk bakgrund i Stockholms län, 0,45 mkr. Anbud ska senast lämnas 2010-06-30. Nyhetsbrev nr 8 Så kommer äntligen nästa nyhetsbrev från Entrepreneur Sthlm. I detta nummer tipsar vi om all den rådgivning som nu finns upphandlad och tillgänglig för entreprenörerna i länet. Hjälp oss

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

Omlöpet i naturreservatet Säveån-Hedefors En konstgjord bäck för fiskens bästa

Omlöpet i naturreservatet Säveån-Hedefors En konstgjord bäck för fiskens bästa Omlöpet i naturreservatet Säveån-Hedefors En konstgjord bäck för fiskens bästa 2 Säveåns naturvärden Säveån kommer från trakterna kring sjön Säven mellan Vårgårda och Borås. Huvudfåran är opåverkad av

Läs mer

Kommun Hall Planmått Klister* Sarg Publik Byggår Matcher Befolkning

Kommun Hall Planmått Klister* Sarg Publik Byggår Matcher Befolkning Kommun Hall Planmått Klister* Sarg Publik Byggår Matcher Befolkning 1 1 Botkyrka Alby sporthall 40 x 20 nej Ja Ståplats 4 seriehallar 85 000 1 Botkyrka Botkyrka hallen PL1 40 x 20 nej Ja 1000 1 Botkyrka

Läs mer

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN TELEFON: 08-508 25 699 EPOST: INFOSAM@STOCKHOLM.SE

Läs mer

Anti Vasemägi, PhD Forskare vid Åbo Universitet, Finland: "What do we know and don t know about population genetics of Baltic whitefish?

Anti Vasemägi, PhD Forskare vid Åbo Universitet, Finland: What do we know and don t know about population genetics of Baltic whitefish? Välkommen till ett informativt Sikseminarium på Högskolan i Gävle 7-8 juni -2010 Vart tar siken vägen? Sikbeståndet vid vår kust går ner - vad händer? Vad vet forskarna om siken idag? Kan vi göra något

Läs mer

En Norgeresa bjuder på mycket vackra vyer.

En Norgeresa bjuder på mycket vackra vyer. En Norgeresa bjuder på mycket vackra vyer. Vilka är vi? Sportfiske Vi är ett Gävleföretag med flerårig erfarenhet inom branschen. Vi producerar värden och upplevelser genom att formge och genomföra event,

Läs mer

1. Vilka tider på året passar dig för att utöva sportfiske? Jan feb mar apr x maj jun jul xxxx aug xx sep okt nov dec

1. Vilka tider på året passar dig för att utöva sportfiske? Jan feb mar apr x maj jun jul xxxx aug xx sep okt nov dec Av elva möjliga grupper har sju svarat på vår enkät det tackar vi för. Här nedan följer en sammanställning av frågor och svar. Oftast är svaren bara markerade med ett kryss (X) så fyra kryss vid ett svar

Läs mer

Gemensam gymnasieregion 2.0

Gemensam gymnasieregion 2.0 Bilaga 5 Gemensam gymnasieregion 2.0 FC-chefer 141113 Dagens frågor Samverkansavtalet - beslutsläget hos er i kommunerna? Strukturtillägg - lägesrapport Utbud och efterfrågan - lägesrapport Årets antagning

Läs mer

Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2010/7 DELRAPPORT 3 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2010

Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2010/7 DELRAPPORT 3 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2010 Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2010/7 DELRAPPORT 3 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2010 Pär Eriksson FÖRFATTARE Pär Eriksson FOTO FRAMSIDA Landkvarn, naturreservatet Bredforsen.

Läs mer