Vilken hastighetsbegränsning på Google? En studie av SEO och Google page ranking systemet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vilken hastighetsbegränsning på Google? En studie av SEO och Google page ranking systemet."

Transkript

1 Teknik och samhälle Datavetenskap Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Vilken hastighetsbegränsning på Google? En studie av SEO och Google page ranking systemet. What speed limit on the Google highway? A study of SEO and the Google page ranking system.. Examen: Kandidatexamen 180p Huvudområde: Datavetenskap Handledare: Bengt Nilsson Datum för slutseminarium: 30 Maj 2013 Andrabedömare: Johan Gustavsson

2 Résumé Google använder sig av över 200 olika variabler i sin algoritm för att utvärdera en webbplats. Vad exakt dessa 200 variablerna är och vilken vikt de utgör i en webbsidas pagerank är okänt för allmänheten. Genom sökmotoroptimering försöker man att ta reda på hur en webbsida ska optimeras för att vara sökmotorvänlig förklarade Google att de kommer att lägga till variabeln hastighet i deras algoritm och nu är webbplatsens hastighet en del av SEO. I ett antal experiment utforskas hur hastigheten på en webbsida påverkar en webbsidas placering på Google's sökresultatsida. Resultaten av dessa experimenten pekade på att hastighetsvariabeln har en förvånansvärt liten påverkan på webbplatsernas positioner. Nyckelord: SEO, Google, Webbplatshastighet Résumé Google uses over 200 different variables in their algorithm to evaluate a site. What exactly these 200 variables are and what weight they represent in a web page's PageRank is unknown to the public. To fnd out how a Web page should be optimized to be search engine friendly we use search engine optimization Google declared that it will add the variable speed in their algorithm, and now the site speed is a part of SEO. A number of experiments are made to determinate how the speed of a website affects a web page position on Google's search results page. The results of these experiments indicate that the speed variable has a surprisingly small effect on the websites' positions. Keywords: SEO, Google, Webbsite-speed 1

3 Innehållsförteckning 1. Inledning Definitioner Bakgrund Frågeställning Avgränsningar Teori On the page SEO Nyckelordsundersökning Innehåll HTML Headers Länkar Domän Lägg till sida på Google Metod Metodbeskrivning Nyckelord HTML-mallen Artificiell-laddningstid Googlebot Metoddiskussion Experimentbeskrivning Domäner och URLer Nyckelordsundersökning Laddningstider Förklaring av experiment Experimentproblematik Resultaten Bromölla Opköl Sjöbo Tegelsten Beddingestrand Analys Experiment Bromölla Opköl Sjöbo Experiment Experiment Diskussion Sammanfattning/Slutsatser Vidare forskning Källförteckning HTML-Mall

4 Figurförteckning figur 1: Google SERP... 5 figur 2: Google AdWords... 7 figur 3: Google AdWords... 7 figur 4: Google AdWords... 8 figur 5: Google AdWords sökning på Cykel... 8 figur 6: Siba Header... 9 figur 7: Apple Snippet...9 figur 8: Experimentförklaring figur 9: Google Trends Sjöbo...14 figur 10: Google Trends Bromölla figur 11: Google Trends Tegelsten figur 12: Google Trends Beddingestrand figur 13: Experiment figur 14: Experiment figur 15: Experiment figur 16: Sammanställning av experiment Tabellförteckning Tabell 1: Sjöbo AdWords Resultat Tabell 2: Bromölla AdWords Resultat Tabell 3: Tegelsten AdWords Resultat Tabell 4: Beddingestrand AdWords Resultat...17 Tabell 5: Experiment 1 Del Tabell 6: Experiment 1 Del Tabell 7: Experiment 2 Del Tabell 8: Experiment 2 Del Tabell 9: Experiment 3 Del Tabell 10: Experiment 3 Del Tabell 11: Experiment 1 Del 1 Bromölla Tabell 12: Experiment 1 Del 2 Bromölla Tabell 13: Experiment 1 Del 3 Bromölla Tabell 14: Experiment 1 Del 1 Opköl Tabell 15: Experiment 1 Del 2 Opköl Tabell 16: Experiment 1 Del 3 Opköl Tabell 17: Experiment 1 Del 4 Opköl Tabell 18: Experiment 1 Del 1 Sjöbo Tabell 19: Experiment 1 Del 2 Sjöbo Tabell 20: Experiment 1 Del 3 Sjöbo Tabell 21: Experiment 2 Del 1 Tegelsten Tabell 22: Experiment 2 Del 2 Tegelsten Tabell 23: Experiment 3 Del 1 Beddingestrand Tabell 24: Experiment 3 Del 2 Beddingestrand Tabell 25: Experiment 3 Del 3 Beddingestrand

5 1. Inledning I detta arbete redovisas en undersökning av sökmotoroptimering relaterat till laddningstiden på en webbsida. Först redovisas bakgrunden till den problematik som undersöks och därefter beskrivs syftet. Sedan beskrivs frågeställningen och vilka avgränsningar som har gjorts i undersökningen Definitioner För att underlätta för läsaren defnieras nedanstående begrepp: Backlinks Crawler On The Page SEO Off The Page SEO Page Load Time Page Rank Scraping SEO SERP Slingshot Länkar till webbsidan från andra webbsidor. Program som hämtar länkar från hemsidor. Andra namn är Spider och Bot. Ändringar som kan göras direkt på webbsidorna i koden eller på servern. Faktorer som inte direkt kontrolleras av webmastern till exempel antalet backlinks. Tiden det tar för en webbsida att ladda färdigt i användarens webbläsare. Numeriskt värde Google tilldelar en webbplats. Ta material och data från en webbplats. Andra namn är harvesting och data extraction. Sökmotoroptimering (Search Engine Optimization). En förkortning av Search Engine Results Page vilket är sökresultatsidorna som returneras av sökmotorn. När en användare trycker på en länk som fnns tillgänglig på sökmotorns SERP och direkt när webbsidan har laddats går tillbaka till sökmotorns sökresultatsida Bakgrund Internet är en stor källa till information och sökmotorerna försöker att indexera och göra denna information tillgänglig för användare. En av dessa sökmotorer är Google, redan 1998 fanns 26 miljoner webbplatser i Google s index. Internet har växt och 2008 fanns en trillion (1,000,000,000,000) webbplatser i Googles index [09]. Detta inkluderar inte oindexerbara webbplatser, det uppskattas att internet har gånger fer webbplatser än vad som kan hittas på sökmotorer[22]. När en användare gör en sökning på Google får användaren en SERP tillbaka. SERPen är en selektion av de webbsidor som blivit indexerade av sökmotorn. Google försöker välja de webbplatser som är mest relevanta för sina användare och en av dessa metoder är att ranka sidorna. Därför måste personer med en webbplats få en hög rank för att komma på Google's SERP. Sättet att uppnå denna höga rank är genom sökmotoroptimering (SEO). Enligt.SE har internetanvändningen i Sverige ökat stadigt från 2% 1995 till 89% 2012 bland personer över 18 år [01]. Ökningen av personer som vill bli uppkopplade har börjat plana ut men inte helt stagnerat konstaterar.se [01]. Nya personer ansluter sig ständigt till internet även om takten är något långsammare [01]. I Sverige är internet en naturlig del av livet, 50% av alla treåringar har använt internet [01] och i Sverige i övrigt använder 80% av människorna internet dagligen [21]. De föregående siffrorna avser bredband och annat fast internet. Användningen av mobilt internet är inte lika utbrett, i Sverige är det 55% av den svenska befolkningen som använder mobilt internet 2012 [01]. I vissa åldersgrupper är denna siffra betydligt högre. I åldrarna använder 69% mobilt internet dagligen [01]. 4

6 Att internet är integrerat i människors vardag får konsekvenser för hur information söks. Den information som en gång fanns tillgänglig i kataloger hittar användaren nu på internet. Information om en ny medicin kunde tidigare hittas i Patient Fass-katalogen, men den slutade tryckas 2009 och fnns numera endast tillgänglig på internet[07]. Även gamla etablerade kataloger som Gula sidorna fnns på internet och där gjordes 92 miljoner sökningar på webbversionen under 2011 [05]. Vid sökningar efter information på internet används ofta en sökmotor av något slag och den vanligaste sökmotorn med 90% av marknaden är Google [20] och under 2012 resulterade denna marknadsandelen i 1.2 trillioner ( ) sökningar [13]. När svenskar vill veta något söker de på internet, på Google görs det sökningar per månad på ordet gummistövlar. Utvecklingsverktyget AdWords [08] gör det möjligt att se hur många som söker på ett specifkt ord. För intressenter med webbsidor är det önskvärt att det är deras webbplats som får trafk från personer som har gjort sökningar på nyckelord som fnns på webbplatsen. För att detta ska vara möjligt måste en länk till webbsidan fnnas med bland sökresultaten. Det fnns två sätt att göra detta på, antingen kan en annonsplats köpas eller så måste SEO användas för att placera hemsidan högt upp bland de organiska resultaten. figur 1: Google SERP Annonserna är det rödmarkerade området och de organiska det grönmarkerade. Med detta i åtanke kan ett antal frågeställningar undersökas. Till exempel varför inte använda sig av betalda annonser? Med en annons kan en länk positionernas på Google's första sida och den fnns kvar inom den önskade tidsramen. Om SEO används fnns det inga garantier för att webbsidan får en specifk position eller hur snabbt en position kan bli nådd. Svaret är att de organiska resultaten som SEO representerar står för 94% av klicken på sökmotorer [04]. Men då kanske det räcker att ha sin sida med bland de organiska resultaten? Tyvärr inte, undersökningar visar att användarna inte tittar på andra sidan av sökresultaten[15] och det har även visat sig att de festa användarna inte tittar längre än det femte resultatet på den första sidan [02]. Om användaren inte hittat resultatet på första sidan gör de en ny sökning [02]. För att vara en av de webbplatser som tar emot användare bör din webbsida vara en av de fem första 5

7 organiska sökresultaten och det kan bara göras genom SEO. Sökmotoroptimering har nu blivit så vanligt att dagstidningar skriver artiklar om enkla SEO principer [23]. Google använder sig av över 200 olika variabler i sin algoritm för att utvärdera en webbplats. Vad exakt dessa 200 variablerna är och vilken vikt de har i en webbsidas pagerank är okänt [06] förklarade Google att det kommer att lägga till variabeln hastighet i sin algoritm [12] och nu är webbplatsens hastighet en del av SEO Frågeställning Syftet med arbetet är att utreda till vilken grad en webbplats laddningstid påverkar positionen en webbsida får på sökmotorns SERP. Om laddningstiden har en påverkan utrönas genom en serie experiment. Webbsidor med en artifciell laddningstid indexeras av sökmotorn varpå vi kontrollerar webbplatsernas positioner på Google's SERP. Experimenten görs i fera iterationer. Hur påverkar laddningstiden en webbsidas position på Google's resultatsida? 1.4. Avgränsningar Den sökmotor som kommer att användas för undersökningen är Google då den i skrivande stund har 90% av marknaden för sökmotorer [20]. 6

8 2. Teori Hur ska en person eller ett företag använda sig av sökmotoroptimering? Search Engine Land [19] gör en sammanställning som presenteras i tabellform, för vilka delar det fnns att ta hänsyn till när SEO ska implementeras. Den första delen av tabellen är on the page SEO som är allt en webmaster själv kan göra. Detta inkluderar all kod, länkstruktur och liknande. Den andra delen är off the page SEO vilket är variabler som webmaster inte direkt kan kontrollera som exempelvis hur många backlinks sidan har. De två sista delarna som Search Engine Land [19] visar i sin tabell är kränkningar och blockeringar. Kränkningar inkluderar att betala för länkar eller annat som Google anser oetiskt [19]. Att inte följa riktlinjerna kan få konsekvenser som sämre placering eller blockering [15]. Blockering betyder att den specifka användaren som blockerat sidan inte får se den igen. Detta kan dock ändras om för många blockerar sidan, då blockeras den för alla användare [19] On the page SEO On the Page SEO kan delas upp i två delar. Första delen är själva innehållet och den andra delen är HTMLkoden. Det fnns fera rekommendationer som bör följas för att förbättra sin position på Google's SERP Nyckelordsundersökning figur 2: Google AdWords Det lättaste sättet att göra sin nyckelordssökning är att använda Google AdWords [08]. Figur 3 är resultatet som returneras när ordet bil skrivs in i tjänsten. Ordet bil är en bred term då den är mycket generell. figur 3: Google AdWords Om ordet bil används i sökningen på Google AdWord görs det många sökningar både lokalt och globalt. Det kommer att fnnas många webbsidor som refererar till ordet och eftersom konkurrensen är hög på de breda termerna kan det vara bättre att lägga till fer nyckelord eller försöka att hitta andra mindre breda termer som användaren skulle vilja söka på [17]. Genom att använda AdWords får användaren veta det genomsnittliga antalet sökningar ett nyckelord har i månaden och denna siffra kan användas för att veta om det är ett bra nyckelord som valts. 7

9 figur 4: Google AdWords AdWords ger även en lista på sökningar som är relaterade till ursprungsordet. Ur denna lista kan andra kompletterande termer hämtas. Detta för att placera sig bättre i de mer specifka sökningarna. figur 5: Google AdWords sökning på Cykel Vidare kan Google Trends användas för att se hur ett sökord används över fera år. Figur 5 är en sökning på ordet cykel och där visas att färre personer söker på ordet nu än de gjorde Diagrammet visar även en årlig ned- och uppgång som antyder att färre personer söker på ordet cykel i december än de gör i april maj Innehåll Google's rekommendationer avseende innehåll är väldigt generella, de rekommenderar dock att innehållet ska vara intressant och uppdateras ofta [08]. Nyckelorden från nyckelordsundersökningen ska användas i texten på webbsidan [18]. Dock bör nyckelordet inte upprepas alltför många gånger, tre gånger per webbsida är tillräckligt [17]. Att ha en väldigt hög nyckelordstäthet kommer inte ge en positiv effekt på hur sökmotorn hanterar en webbplats [17]. Slutligen är det bra ifall något av nyckelorden i texten är i fetstil (<b>) [17] HTML HTML är en förkortning för Hyper Text Markup Language vilket är ett publiceringssystem för webbutveckling [24]. I HTML-sidans huvud-tagg (<header>) ska både titel-taggen (<title>) och metataggarna sättas. Många av dessa taggar är viktiga och bör utformas enligt vissa riktlinjer. Webbplatser som använder meta-taggarna på ett korrekt sätt får bättre position på Google's SERP än de webbplatser som inte optimerar sina meta-taggar [15]. 8

10 Titel-taggen är viktig och bör innehålla både nyckelord och varumärkesnamnet. Ett rekommenderat sätt att skriva en titel är att först skriva ett eller två nyckelord och sen varumärkesnamnet i slutet. En titel kan vara längre än 70 tecken men eftersom den ofta klipps av är det en bra regel att hålla den under 70 tecken såvida all viktig information inkluderas. [17]. Google rekommenderar att en unik titel skapas för varje ny sida [10]. <head> <title>prim Keyword, Secondary Keyword, Brand Name </title> </head> figur 6: Siba Header Ett exempel på ett företag som använder detta format på sin webbplats är Siba ( I titeln för Sibas webbplats används fem nyckelord och sedan avslutas titeln med företagsnamnet. <title> </title> iphone 5, Samsung Galaxy S3, LED TV, Bärbar dator & kamera SIBA Meta-description-taggen ska innehålla den viktigaste nyckelordsmeningen [14]. Meta-description-taggen kan användas av Google för att skapa en snippet. En snippet är texten som visas på sökmotorernas resultatsida. Google förbehåller sig rätten att använda en annan del av webbsidan som snippet om de tycker att den är mer relevant [10]. Om sökmotorerna använder sig av beskrivningstaggen brukar de klippa av texten om den är längre än 160 tecken lång [16]. figur 7: Apple Snippet <meta name="description" content= "Apple designs and creates ipod and itunes, Mac laptop and desktop computers, the OS X operating system, and the revolutionary iphone and ipad." /> Som visas i fgur 7 markerar Google nyckelorden i beskrivningstexten med fetstil, i detta fallet är nyckelordet apple Headers Rubriker ska sättas på webbsidan med rubriktaggar. De viktigaste rubrikerna använder <h1> och sedan blir rubrikerna mindre viktiga i fallande ordning ner till <h6> [10]. Nyckelorden ska användas i rubrikerna [17] Länkar En vital del av webbsidan är länkarna, det är också här som det fnns risk att bli straffad om man gör fel. Länkarna är viktiga, för alla sökmotorer använder sig av spiders eller crawlers som går ut på webbsidor för att hämta in länkar som ska indexeras [17]. Bing's crawler heter MSNbot [02] och Google's heter GoogleBot [10]. Att tänka på när en webbplats byggs är att ha länkar som crawlern kan använda. Det fnns ett antal 9

11 saker som gör att en crawler ignorerar en länk. Ett exempel är om länken inte kan nås utan att skicka ett formulär [17]. Ett formulär kan vara ett frågeformulär där Crawlern måste fylla i information och klicka sig vidare för att nå länken[17]. Crawlern gör heller inte några sökningar på webbplatsen för att hitta ytterligare länkar [17]. Om länken är gömd inuti en kod, detta kan vara Java, Javascript, Flash eller annat plug-in material tittar crawlern inte på länken [17]. Crawlern tittar endast på de statiska länkarna som fnns med i HTML-koden. Det fnns även en gräns för hur många statistiska länkar en crawler tittar på och den gränsen brukar vara hundra länkar. Efter hundra länkar ignorerar den de resterande länkarna på sidan [17]. En länk bör också ha en relevant ankartext [10]. <a href=" Högskola</a> En webbplats blir bestraffad för att ha fel sorts länkar på sin sida. En risk med att ha en kommentatorfunktion är att den får spamlänkar inskrivna [15]. Om en webbplats har länkar till andra webbplatser som betraktas som spam betraktas den webbplatsen också som spam [10]. Det är därför nödvändigt att stoppa användaren på en sida från att lägga till egna länkar som crawlern kan följa. Om det är nödvändigt för användarna att kunna lägga till länkar kan taggen rel= nofollow användas i html koden. Om en crawler ser att en länk är märkt med nofollow påverkas inte webbplatsens status [10]. För att blockera alla länkar på en webbsida kan meta-taggen med namnet robots användas (<meta name= robots content= nofollow >) [10]. Länkar och en webbplats relation till länkar är en viktig del av webbplatsen då sökmotorer kopplar hur många som länkar till en webbplats som en indikation på hur populär webbplatsen är [15]. Därför vill en webmaster ha många backlinks till sin sida. Ett bra sätt att få backlinks av hög kvalitet är att skapa innehåll med hög kvalitet [03]. Att tänka på är att om Google får för sig att webbplatsen betalar för att andra webbplatser ska länka till sidan straffar Google sidan med en lägre pagerank eller genom att ta bort webbplatsen från indexet [10] Domän En domän har en domänauktoritet och detta kan hjälpa eller straffa en webbplats som pekar på en domän [17]. En domän som har varit registrerad en längre period får ett högre förtroende och har ett högre värde än ett nyregistrerat domännamn [06] Lägg till sida på Google För att skynda på processen med att Google hittar en webbplats fnns ett formulär där en webmaster kan skicka in länken till sidan och Google kommer sedan att titta på den. Dock fnns ingen garanti att webbplatsen blir indexerad [11]. 10

12 3. Metod 3.1. Metodbeskrivning Arbetet utreder i vilken mån laddningstiden påverkar page rank. En webbsida skapas utifrån de rekommendationer som görs i Google's Search Engine Optimization Starter Guide [10] och även de andra SEO-strategierna som diskuteras i teoriavsnittet. HTML-koden som fnns med sist i arbetet används som mall för webbsidorna i de olika experimenten. Webbplatser som använder samma nyckelord delar huvuddomän för att garantera att webbplasterna har samma domänauktoritet Nyckelord AdWords används för att jämföra nyckelorden som placeras på de olika webbplatserna. Webbplatserna som är inkluderade i experimentet kommer inte med på Google's SERP för ett generellt sökord. Därför kompletteras webbplatserna med ett antal mycket specifka nyckelord. Detta gör att en sökfras kan konstrueras där de specifka nyckelorden inkluderas. När denna sökfras används i Google-sökningen kommer webbplatserna inkluderas på Google's SERP om sökfrasen är tillräckligt specifk. Vidare används Google trends för att kontrollera om sökorden har en stabil låg söknivå eller om det fnns risk att det kommer en topp under experimentets gång. Ett av sökorden är ett påhittat ord med väldigt lite sökningar. Detta för att kontrollera hur testet påverkas när det inte fnns någon konkurrens på sökordet HTML-mallen Alla webbsidor i experimenten konstrueras efter samma mall. De första elementen är meta-taggarna i headern. Av konvention läggs nyckelorden i metataggen keywords, detta trots att Google inte använder den. Den viktigaste taggen är meta-taggen med namnet description, i den taggen är alla nyckelord inskrivna. <meta name="google-site-verification" content="aaa-bbb-ccc-ddd-eee-fff-ggg-hhh" /> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso " /> <meta name="author" content="namn" /> <meta name="keywords" content="sjöbo, Sommarby, Karta, Hotel" /> <meta name="description" content="sjöbo, Sommarby, Karta, Hotel, allt och lite till!" /> <meta name="robots" content="all" /> Titeln (<title>) till sidan innehåller nyckelorden och varumärkesnamnet. Modellen följer inte rekommendationerna som presenterades i teoridelen. Eftersom testen är Google-specifka kommer varumärkesnamnet först och sedan nyckelorden som rekommenderas i Googles Search Engine Optimization Starter Guide [10]. Ortnamn Nyckelord, Nyckelord, Nyckelord. <title>sjöbo Sommarby, Karta, Hotel</title> Mallen har en huvudrubrik (<h1>) och i den är vårt huvudnyckelord. Mallen har även fyra sekundära rubriker och i den första av dem står huvudnyckelordet igen och i de resterande tre är de kompletterande nyckelorden skrivna. Mallen innehåller även en bild med en kompletterande alt-text och en Google-maps länk som visar en karta. Om nyckelordet är ett ortnamn visas den orten på Google-maps kartan. Den kompletta källkoden på HTML-mallen fnns med sist i arbetet. 11

13 Artificiell-laddningstid De långa laddningstiderna på webbplatserna skapas på två olika artifciella sätt. Det första sättet är PHP. Mikrosekunder används som inparameter till metoden usleep för att skapa en längre laddningstid. Koden för en fyra sekunders fördröjning är skriven nedan. <?php usleep( );?> Det andra sättet som används för att skapa de artifciella laddningstiderna är Python. Webbplatserna som skapas med hjälp av Google App Engine (GAE) använder Python istället för PHP, detta för att GAE kräver det. Sekunder används som inparameter till metoden sleep. Koden för en fem sekunder fördröjning är skriven nedan. time.sleep(5) Googlebot För att kontrollera om Googlebot besökt en webbplats används ett PHP-skript. Detta skript skickar ett till en fördefnierad adress varje gång Googlebot besöker webbplatsen. Koden nedan visar hur skriptet är utformat. <?php $ = if(eregi("googlebot",$_server['http_user_agent']))?> { } mail($ , "The Googlebot", "Googlebot: Bromölla 1".$_SERVER['REQUEST_URI']); Vid de tillfällen då GAE användes för att skapa webbplatserna kontrollerades serverloggarna för att veta om Googlebot besökt webbplatserna istället för att skicka ett Metoddiskussion I detta arbete används praktiska experiment för att undersöka om Google indexerar efter hastigheten på webbplatsen. Ett annat sätt att undersöka om Google indexerar efter hastigheten på en webbplats ä r att göra en litteraturundersökning. Fördelarna med att göra en litteraturundersökning är att informationen redan blivit granskad och har en viss trovärdighet. En annan fördel skulle vara att resultat från fera studier skulle kunna sättas ihop för att se utvecklingen under en längre tidsperiod. Det fnns många studier om ämnet SEO, dock behandlar ingen av dem variabeln hastighet. Det kan tänkas att eftersom Google introducerade denna variabel 2010 [12] har tidsaspektens påverkan på rankningen inte utretts tidigare. Därför utreds frågeställningen genom ett antal experiment. Konsekvenserna av att göra dessa experiment under arbetets gång är att de görs inom en kort tidsperiod. Då experimenten är beroende av att Googlebot besöker webbplatserna för att uppdatera vilken hastighet de har gör den smala tidsrymden att experimenten får få iterationer. Det kan tänkas att resultaten skulle bli annorlunda om experimentet gjordes över en längre tidsperiod. 12

14 4. Experimentbeskrivning figur 8: Experimentförklaring Till det första experimentet väljs ett domännamn och en underdomän skapas. HTML-mallen används för att skapa tre webbsidor var för respektive nyckelord. Webbsidorna får namn som innehåller en siffra på slutet, men i övrigt har webbpatserna med samma nyckelord samma namn. PHP-kod ger en artifciell fördröjning på webbplatsernas laddningstid. När webbplatserna blir indexerade ändras fördröjningarna på webbsidorna. Efter att Googlebot har uppdaterat informationen om webbplatserna kontrolleras de nya positionerna mot de gamla. I det andra experimentet används samma domännamn som i det första testet. Sex webbplatser skapas med samma nyckelord och även de har en fördröjning genom ett skript i PHP-kod. Webbplatsernas namn i experiment två avslutas med en siffra. Den webbsida med den högsta siffran i namnet får den minsta fördröjning sedan får sidorna i fallande ordning längre laddningstider. Vid indexering av Google inverteras laddningstiderna och den webbplats med det lägsta siffervärdet i namnet får den kortaste laddningstiden. Webbplatserna får i stigande ordning längre laddningstider. När webbplatserna har blivit besökta av Googlebot kontrolleras deras positioner på Google's SERP. Det tredje testet använder sig av ett nytt domännamn som har tre subdomäner kopplade till sig. Dessa subdomäner är inte skapade för experimentet. De skapades samtidigt och har inte haft något material publicerat på dem sedan innan och kan därför användas i experimentet. En förhoppning är att deras domänauktoritet kommer att ge webbsidorna en något högre placering på Google's SERP. Webbplatserna använder varken nyckelorden eller siffror i titeln detta är för att namnen ska vara samma som subdomänen de är kopplade till. HTML-mallen används för att skapa tre webbsidor för nyckelordet. Python-kod ger en artifciell fördröjning på webbplatsernas laddningstid. När webbplatserna blir indexerade ändras fördröjningarna på webbsidorna. Efter att Googlebot har uppdaterat informationen om webbplasterna kontrolleras de nya positionerna mot de gamla. 13

15 4.1. Domäner och URLer Listan nedan består av alla domäner och underdomäner som används i experimenten. För att se om experimenten påverkas av domänvalet ligger tre av webbsidorna på en annan huvuddomän. Domän 1 Underdomän 1 Domän 2 Underdomän 2 Underdomän 3 Underdomän De olika nyckelorden som används i experimenten är fördelade på underdomänerna på följande sätt: : Sjöbo : Bromölla : Opköl : Tegelsten : Beddingestrand : Beddingestrand : Beddingestrand 4.2. Nyckelordsundersökning Nyckelorden som väljs för det första experimentet är Sjöbo, Bromölla och opköl. Det andra experimentet använder sig av nyckelordet tegelsten och det tredje experimentet använder sig av nyckelordet Beddingestrand. När orden skrivs in i AdWords returneras statistik och förslag på mer specifka nyckelord som kan användas. Utöver de generella nyckelorden väljs ett antal kompletterande ord ut från AdWords rekommendationslista. I tabellerna med nyckelorden nedan visas hur många sökningar per månad som görs globalt och lokalt på de olika nyckelorden. Resultatkolumnen anger hur många träffar som returneras när en sökning utförs på Google. figur 9: Google Trends Sjöbo Det första ordet i nyckelordsundersökningen är Sjöbo. I Google trends visas nio toppar varav åtta i Juli och en i Augusti. De åtta topparna i Juli kan tänkbart härledas till att Sjöbo marknad återkommer varje år i Juli. I 14

16 tabell 1 visas statistiken från Google AdWords: Nyckelord Konkurrens Globalt Lokalt Resultat Sjöbo Låg Sjöbo sommarby Låg Sjöbo karta Låg Sjöbo hotell Mellan Tabell 1: Sjöbo AdWords Resultat figur 10: Google Trends Bromölla Nykelordet Bromölla har inte samma toppar i sina sökningar utan Google Trends visar att sökordet har en stabil söknivå. I tabell 2 visas statistiken från Google AdWords: Nyckelord Konkurrens Globalt Lokalt Resultat Bromölla Låg Bromölla karta Låg Bromölla systembolag Låg Hotel Bromölla Mellan Tabell 2: Bromölla AdWords Resultat Det sista nyckelordet i det första experimentet är opköl. Denna korta serie av bokstäver är inte ett riktigt ord och resulterar därför i ett minimalt antal sidor på Google's SERP. Små ändringar kommer att visa större effekt då hela SERPen består av fem sidor. Sökvolymen på ordet är liten och Google trends kan inte visa ett diagram över sökningar. Informationen är inte heller tillräcklig för att kunna få statistik från Google AdWords. 15

17 4figur 11: Google Trends Tegelsten I det andra experimentet används tegelsten som nyckelord. Nyckelordet används på alla sex webbplatser. Nyckelordet tegelsten har färre toppar under de senaste åren men söknivån på ordet är ändå generellt liten. I tabell 3 visas statistiken från Google AdWords: Nyckelord Konkurrens Globalt Lokalt Resultat Tegelsten Låg Tegelsten säljes Mellan Tegelsten storlek Låg Tegelsten vikt Låg Tabell 3: Tegelsten AdWords Resultat I det tredje experimentet används Beddingestrand som nyckelord. Nyckelordet används på alla tre webbplatser. figur 12: Google Trends Beddingestrand Nyckelordet Beddingestrand har toppar under de senaste åren men söknivån på ordet är ändå liten. Om vi tittar på kolumnerna för globala- och lokala sökningar är det få sökningar som görs på Beddingestrand. I 16

18 tabell 4 visas statistiken från Google AdWords: Nyckelord Konkurrens Globalt Lokalt Resultat Beddingestrand Låg Beddingetrand karta Låg Tabell 4: Beddingestrand AdWords Resultat 4.3. Laddningstider De nio olika webbsidorna som görs tillgängliga för Google under den första halvan av det första experimentet visas i tabell 5. Tabellen är kompletterad med webbplatsernas fördröjning, vilket datum de laddas upp, datumet de skickas in till Google, vilken ordning de skickas in i relation till de andra webbplatserna med samma nyckelord och vilket datum de indexeras av Google eller Googlebot's sista besök på sidan: De nio olika webbsidorna som gjordes tillgängliga för Google fck följande fördröjningar under den första delen av det första experimentet: Namn Fördröjning Uppladdad Inskickad Ordning Uppdaterad/Indexerad Bromölla1 1 sekund Bromölla2 2 sekunder Bromölla3 3 sekunder Opköl1 2 sekunder Opköl2 3 sekunder Opköl3 4 sekunder Sjöbo1 4 sekunder Sjöbo2 3 sekunder Sjöbo3 2 sekunder Tabell 5: Experiment 1 Del 1 I den andra delen av det första experimentet skickas inte webbplatserna in till Google. Google vet redan om att webbplatserna existerar och Googlebot kommer att besöka dem utan att en förfrågan görs. Kolumnerna inskickad och ordning tas bort från tabellen då de endast beskriver när webbplatserna skickas in till Google. De nio olika webbsidorna är tillgängliga för Google har följande fördröjningar under den andra delen av det första experimentet: 17

19 Namn Fördröjning Uppladdad Uppdaterad/Indexerad Bromölla1 3 sekunder Bromölla2 2 sekunder Bromölla3 1 sekund Opköl1 4 sekunder Opköl2 3 sekunder Opköl3 2 sekunder Sjöbo1 2 sekunder Sjöbo2 3 sekunder Sjöbo3 4 sekunder Tabell 6: Experiment 1 Del 2 Under den första delen av det andra experimentet gjordes sex olika webbsidor tillgängliga för Google och de har följande fördröjningar: Namn Fördröjning Uppladdad Inskickad Ordning Uppdaterad/Indexerad Tegelsten1 6 sekunder Tegelsten2 5 sekunder Tegelsten3 4 sekunder Tegelsten4 3 sekunder Tegelsten5 2 sekunder Tegelsten6 1 sekund Tabell 7: Experiment 2 Del 1 Även i den andra delen av det andra experimentet inväntas att Gogglebot ska uppdatera sig om webbplatserna. Ingen förfrågan görs till Google för att få dem att besöka webbplatserna och kolumnerna Inskickad och ordning tas bort. Under den andra delen av det andra experimentet fck de sex olika webbsidorna följande fördröjningar: Namn Fördröjning Uppladdad Uppdaterad/Indexerad Tegelsten1 0 sekunder Tegelsten2 1 sekund Tegelsten3 2 sekunder Tegelsten4 3 sekunder Tegelsten5 4 sekunder Tegelsten6 5 sekunder Tabell 8: Experiment 2 Del 2 18

20 Under den första delen av det tredje experimentet görs tre webbsidor tillgängliga för Google och de får följande fördröjningar: Namn Fördröjning Uppladdad Inskickad Ordning Uppdaterad/Indexerad Demonbird 1 sekunder Demonfsh 2 sekunder Demonsquirrel 3 sekund Tabell 9: Experiment 3 Del 1 Även i den andra delen av det tredje experimentet inväntas att Gogglebot ska uppdatera sig om webbplatserna. Ingen förfrågan görs till Google för att få dem att besöka webbplatserna och kolumnerna Inskickad och ordning tas bort. Under den andra delen av det tredje experimentet har webbsidorna följande fördröjningar: Namn Fördröjning Uppladdad Uppdaterad/Indexerad Demonbird 3 sekunder Demonfsh 2 sekunder Demonsquirrel 1 sekund Tabell 10: Experiment 3 Del Förklaring av experiment I experimenten jämförs webbplatsernas position på Googles SERP endast med de andra webbplatserna som innehåller samma nyckelord. Alltså mäts sidorna med nyckelorden relaterade till Bromölla endast mot de andra sidorna med nyckelordet Bromölla. När testen utförs görs ett försök att göra dem identiska utan att Google straffar en eller fera av webbplatserna för scraping. Detta görs genom att alla webbplatserna får olika block av lorum ipsum text inskrivna. Då alla webbplatser innehåller lorum ipsum text kommer de ha samma lingvistiska värde på sitt innehåll utan att texten är identisk. Alla webbplatser som delar ett nyckelord är placerade på samma server. Detta för att minimera att olika servrar lägger till olika laddningstider utöver den laddningstiden som har lagts till artifciellt på webbplatserna. Webbplatserna som delar nyckelord i experiment ett och två har nära identiska URL'er. URL'er med samma nyckelord särskiljer sig från de andra webbplatserna genom ett siffervärde på slutet. En HTML- och CSS-mall är konstruerad och alla webbplatser i alla experiment utgår från dessa mallar. De olika webbplatserna har vissa små modifkationer i HTML- och CSS-mallen beroende på om webbplatsen använder PHP eller Python som skriptspråk. Alla webbplatser som delar ett nyckelord använder sig av en identiskt HTML- och CSS-mall Experimentproblematik Det första problemet med tillvägagångssättet är att om laddningstiden överensstämmer med den alfabetiska ordningen på webbplatsernas namn är det inte vara möjligt att veta om Google sorterade webbplatserna efter deras titel istället för laddningstiden. 19

21 Därför valdes tre nyckelord där tiderna blev inverterade till den alfabetiska ordningen. Om Google sorterar efter den alfabetiska ordningen på webbplatsernas namn bör alla webbplatser visas i alfabetisk ordning på Googles SERP och om Google sorterar efter hastighet bör de tre sista nyckelorden inte vara i alfabetisk ordning på Googles SERP. I vilken ordning webbsidorna skickas in till Google skulle kunna påverka ordningen de visas på SERPen. Webbplatserna tillhörande de tre sista nyckelorden skickas in i motsatt ordning till webbplatsernas laddningstid. Om Googles sorterar efter ordningen de skickas in överensstämmer inte detta med laddningstiderna på webbplasterna. Det tredje problemet är att Google anser webbplatserna är för lika och sorterar bort en eller två sidor från den ursprungliga sökningen. Det anses dock nödvändigt att behålla webbplatserna lika, annars kan inte hastighetsvariabeln isoleras och inga tester kan utföras på den. En sekundär sökning med alla resultat inkluderade görs för att kunna jämföra webbplatsernas positioner. Under den andra delen av testet ändras webbplatsernas laddningstid för att se om Google uppdaterar sidornas position efter den nya laddningstiden. Om resultat uteblir är det nödvändigt att veta om det beror på att Googlebot inte besöker webbplatserna och således inte har uppdaterat laddningstiderna. Därför används ett PHP-skript för att skicka ett med webbplatsens namn när Googlebot besöker webbplatserna i experiment ett och två. För de webbplatser som använder GAE kontrolleras server-loggarna för att se när Googlebot besökt webbsidorna. För att skicka in webbplatser till Google krävs det ett Google-konto. Ett orosmoment är att Google värderar webbplatserna i det sista experimenten annorlunda eftersom kontot de skickas in från har skickat in för många webbsidor av för låg kvalitet. Ett nytt konto skapas för det tredje experimentet för att undvika detta. Det sista orosmomentet är att Google kontrollerar webbplatserna mer sällan efter varje iteration då innehållet på dem inte blivit uppdaterat. Det anses svårt att ändra innehållet då det inte kan uteslutas att uppdateringar på positionerna inte är relaterade till ändringarna på innehållet och inte laddningstiden. 20

22 5. Resultaten För att kontrollera att sidorna har blivit indexerade skrivs en fråga in i Googles sökmotor. Syntaxen på frågan är site:domän, ett exempel är site:projekt.ownit.nu. Denna fråga returnerar en lista över de webbplatser som fnns indexerade på domänen. När alla webbplatser relaterade till ett specifkt nyckelord är indexerad görs en vanlig Google sökning. När resultaten för varje nyckelord presenteras visas de i en tabell. Varje tabell har fem kolumner, SERP är i vilken ordning webbplatserna visas på Googles SERP vid första sökningen. Om det inte står en siffra i den kolumnen utan -- fnns den webbplatsen inte med på Google's sökresultatsida. SERP Omitted är i vilken ordning webbplatserna visas när alla webbplatser Google sorterar bort är inkluderade i sökningen. För att göra en Google sökning som inkludera de bortsorterade resultaten ska användaren gå till den sista sidan på Google's SERP och klicka på länken med namnet repeat the search with the omitted results included. Namn är titeln på webbplatsen, fördröjning är laddningstiden. Den sista kolumnen är Uppdaterad/Indexerad detta är vilket datum Googlebot besökte webbplatsen Bromölla I alla test med nyckelordet Bromölla används söktermen Bromölla Karta, Systembolag, Hotel Ownit. I den första delen hittas 11,600 resultat. Sammanlagt finns fem webbsidor med Google sökresultat tillgängliga. Google sorterar bort 27 resultat från denna lista. Webbplatserna visas på Googles SERP i följande ordning: SERP SERP Omitted Namn Fördröjning Uppdaterad/Indexerad 1 1 Bromölla 1 1 sekunder Bromölla 2 2 sekunder Bromölla 3 3 sekunder Tabell 11: Experiment 1 Del 1 Bromölla I den andra delen av testet hittas 10,900 resultat och tre sidor fnns tillgängliga på Google's SERP. Google sorterar bort 21 resultat från denna lista. Webbplatserna visas på Googles SERP i följande ordning: SERP SERP Omitted Namn Fördröjning Uppdaterad/Indexerad 1 1 Bromölla 1 3 sekunder Bromölla 2 2 sekunder Bromölla 3 1 sekunder Tabell 12: Experiment 1 Del 2 Bromölla I den tredje delen av testet hittas 10,700 resultat. Tre sidor fnns tillgängliga på Google's SERP. Google sorterar bort 25 resultat från denna lista. Webbplatserna visas på Google's SERP i följande ordning: 21

23 SERP SERP Omitted Namn Fördröjning Uppdaterad/Indexerad 1 1 Bromölla 2 2 sekunder Bromölla 3 1 sekunder Bromölla 1 3 sekunder Tabell 13: Experiment 1 Del 3 Bromölla 5.2. Opköl I alla test av webbplatserna som inkluderade nyckelordet Opköl användes söktermen opköl Semester, Karta, Hotel Ownit. I test ett hittas 29,900 resultat. Sammanlagt finns tjugosju webbsidor med Google sökresultat tillgängliga. Google sorterar bort 287 resultat från denna lista. Webbplatserna visades på Google's SERP i följande ordning: SERP SERP Omitted Namn Fördröjning Uppdaterad/Indexerad 1 1 Opköl 1 2 sekunder Opköl 2 3 sekunder Opköl 3 4 sekunder Tabell 14: Experiment 1 Del 1 Opköl I den andra delen av testet hittas 30,200 resultat. Sammanlagt finns tjugofem webbsidor med Google sökresultat tillgängliga. Google sorterar bort 247 resultat från denna lista. Webbplatserna visas på Googles SERP i följande ordning: SERP SERP Omitted Namn Fördröjning Uppdaterad/Indexerad 1 1 Opköl 1 4 sekunder Opköl 2 3 sekunder Opköl 3 2 sekunder Tabell 15: Experiment 1 Del 2 Opköl I den tredje delen av testet hittas 171,000 resultat. Sammanlagt finns tjugotre webbsidor med Google sökresultat tillgängliga. Google sorterar bort 221 resultat från denna lista. Webbplatserna visas på Google's SERP i följande ordning: SERP SERP Omitted Namn Fördröjning Uppdaterad/Indexerad 1 1 Opköl 1 4 sekunder Opköl 2 3 sekunder Opköl 3 2 sekunder Tabell 16: Experiment 1 Del 3 Opköl 22

24 I den tredje delen av testet hittas 171,000 resultat. Sammanlagt finns tjugotre webbsidor med Google sökresultat tillgängliga. Google sorterar bort 227 resultat från denna lista. Webbplatserna visas på Googles SERP i följande ordning: SERP SERP Omitted Namn Fördröjning Uppdaterad/Indexerad 1 1 Opköl 3 2 sekunder Opköl 1 4 sekunder Opköl 2 3 sekunder Tabell 17: Experiment 1 Del 4 Opköl 5.3. Sjöbo I alla test av webbplatserna som inkluderade nyckelordet Sjöbo användes söktermen Sjöbo Sommarby, Karta, Hotel - Ownit. I test ett hittas sex resultat och sammanlagt finns en webbsida med Google sökresultat tillgänglig. Google sorterar bort två resultat från denna lista. Webbplatserna visas på Google's SERP i följande ordning: SERP SERP Omitted Namn Fördröjning Uppdaterad/Indexerad 1 1 Sjöbo 3 2 sekunder Sjöbo 1 4 sekunder Sjöbo 2 3 sekunder Tabell 18: Experiment 1 Del 1 Sjöbo I test två hittas två resultat och en sida finns tillgänglig på Google's SERP. Google sorterar bort två resultat från denna lista. För att kunna se den sista webbplatsen görs en ny sökning där Google's fltrerade resultat finns med. Webbplatserna visas på Google's SERP i följande ordning: SERP SERP Omitted Namn Fördröjning Uppdaterad/Indexerad 1 1 Sjöbo 3 4 sekunder Sjöbo 1 2 sekunder Sjöbo 2 3 sekunder Tabell 19: Experiment 1 Del 2 Sjöbo I test tre hittas nio resultat och en sida finns tillgänglig på Google's SERP. Google sorterar bort sju resultat från denna lista. Webbplatserna visas på Google's SERP i följande ordning: 23

25 SERP SERP Omitted Namn Fördröjning Uppdaterad/Indexerad 1 1 Sjöbo 3 4 sekunder Sjöbo 1 2 sekunder Sjöbo 2 3 sekunder Tabell 20: Experiment 1 Del 3 Sjöbo 5.4. Tegelsten I alla test av webbplatserna som inkluderade nyckelordet tegelsten användes söktermen Tegelsten Malmö, Karta Ownit. I test ett hittas resultat och sammanlagt finns 54 webbsidor med Google's sökresultat tillgängliga. Google sorterar bort 534 resultat från denna lista. Webbplatserna visas på Google's SERP i följande ordning: SERP SERP Omitted Namn Fördröjning Uppdaterad/Indexerad 1 1 Tegelsten 3 4 sekunder Tegelsten 2 5 sekunder Tegelsten 6 1 sekund Tegelsten 5 2 sekunder Tegelsten 1 6 sekunder Tegelsten 4 3 sekunder Tabell 21: Experiment 2 Del 1 Tegelsten I test två hittades resultat och 52 sidor med sökresultat finns tillgängliga på Google's SERP. Google sorterar bort 525 resultat från denna lista. Webbplatserna visas på Google's SERP i följande ordning: SERP SERP In Namn Fördröjning Googlebot 1 1 Tegelsten 3 2 sekunder Tegelsten 2 1 sekund Tegelsten 6 5 sekunder Tegelsten 5 4 sekunder Tegelsten 1 0 sekunder Tegelsten 4 3 sekunder Tabell 22: Experiment 2 Del 2 Tegelsten 5.5. Beddingestrand I de föregående testerna innehåller URLen nyckelordet som fnns med på webbplatserna. Därav kan webbplatsernas titel innehålla nyckelordet samtidigt som de innehåller delar av URLen. I experimenten med nyckelordet Beddingestrand innehåller inte URLen nyckelordet. Valet görs att inkludera en del av URLen i 24

26 titeln på webbplatserna istället för nyckelordet. Därav är namnkonventionen annorlunda i experiment tre. Titeln på webbplatserna är tillexempel demonfsh vilket är namnet på subdomänen som pekar på webbsidan istället för Beddingestrand som är nyckelordet på webbplatsen. I alla test av nyckelordet Beddingestrand användes söktermen Beddingestrand Pensionat Rosengården Karta för att få webbplatserna inkluderade på Google's SERP. I test ett hittas resultat och sammanlagt finns 18 sidor med Google's sökresultat tillgängliga. Google sorterar bort 172 resultat från denna lista. Webbplatserna visas på Google's SERP i följande ordning: SERP SERP Omitted Namn Fördröjning Uppdaterad/Indexerad 1 1 Demonsquirrel 3 sekunder Demonfsh 2 sekunder Demonbird 1 sekunder Tabell 23: Experiment 3 Del 1 Beddingestrand I test två hittas resultat och 13 sidor med sökresultat finns tillgängliga på Google's SERP. Google sorterar bort 122 resultat från denna lista. Webbplatserna visas på Google's SERP i följande ordning: SERP SERP Omitted Namn Fördröjning Uppdaterad/Indexerad 1 1 Demonsquirrel 1 sekunder Demonfsh 2 sekunder Demonbird 3 sekunder Tabell 24: Experiment 3 Del 2 Beddingestrand I test tre hittas resultat och 13 sidor med sökresultat finns tillgängliga på Google's SERP. Google sorterar bort 122 resultat från denna lista. Webbplatserna visas på Google's SERP i följande ordning: SERP SERP Omitted Namn Fördröjning Uppdaterad/Indexerad 1 1 Demonsquirrel 1 sekunder Demonfsh 2 sekunder Demonbird 3 sekunder Tabell 25: Experiment 3 Del 3 Beddingestrand 25

27 6. Analys Resultaten för experimenten presenteras i tre olika fgurer nedan. Figurerna är uppdelade i delar där den första delen behandlar i vilken ordning resultaten presenteras på Google's SERP vid den ursprungliga indexeringen. Den andra delen avser i vilken ordning webbplatserna presenters på Google's SERP efter Googlebot besökt webbplatserna en andra gång. Den tredje delen är webbplatsernas positioner när Googlebot besökt dem en tredje gång. Figurernas delar har tre kolumner, den första kolumnen avser i vilken ordning webbplasterna presenteras på Google's SERP. Den andra kolumnen avser webbplatsens namn och den tredje kolumnen avser hur många sekunders fördröjning webbplatsen har Experiment 1 figur 13: Experiment 1 I det första experimentet användes tre olika nyckelord. Figur 13 visar i vilken ordning webbplatserna till de specifka nyckelorden visas på Google's SERP relativt till de andra webbplatserna innehållande samma nyckelord Bromölla I den första delen av det första experimentet indexeras webbplatserna med nyckelordet Bromölla enligt hastigheten. Figur 13 visar att kolumnerna SERP och Sek stämmer överens. Det är den webbplats med den lägsta laddningstiden som är på första plats. Sidorna fortsätter sedan att visas i stigande ordning. Detta indikerar att Google indexerar efter hastigheten på webbplatserna. I den andra delen av det första experimentet ändras fördröjningen på webbplatserna. Kolumnerna SERP och Sek på den andra delen av fgur 13 visar att webbplatserna inte längre indexeras enligt hastigheten på webbplatserna. I den tredje delen av det första experimentet ändras inte laddningstiderna på webbplatserna. Webbplatsernas position på Google's SERP har blivit uppdaterad. Kolumnerna SERP och Sek på den tredje delen av fgur 13 visar att webbplatserna inte indexeras enligt hastigheten på webbplatsen. 26

28 Opköl I den första delen av det första experimentet indexeras webbplatserna med nyckelordet Opköl enligt hastigheten. Figur 13 visar att kolumnerna SERP och Sek stämmer överens. Det är den webbplats med lägst laddningstid som hamnar på första plats. Sidorna visas sedan i stigande ordning. Detta indikerar att Google indexerar efter hastigheten på webbplatserna. I den andra delen av det första experimentet ändrades fördröjningen på webbplatserna. Kolumnerna SERP och Sek stämmer inte överens på den andra delen av fgur 13. Webbplatserna indexeras inte enligt hastigheten på webbplatserna. I den tredje delen av det första experimentet ändras inte laddningstiderna på webbplatserna. Kolumnerna SERP och Sek stämmer inte överens på den tredje delen av fgur 13. Webbplatserna indexeras inte enligt hastigheten på webbplatserna. I den fjärde delen av det första experimentet ändras inte laddningstiderna på webbplatserna. Kolumnerna SERP och Sek stämmer inte överens på den fjärde delen av fgur 13. Webbplatserna indexeras inte enligt hastigheten på webbplatserna Sjöbo I den första delen av det första experimentet indexeras webbplatserna med nyckelordet Sjöbo inte enligt hastigheten. Figur 13 visar att kolumnerna SERP och Sek inte stämmer överens. Den webbplats med lägst laddningstid är på andra plats. I detta fall har Google inte indexerat efter hastigheten på webbplatserna. I den andra delen av det första experimentet ändras fördröjningen på webbplatserna. Kolumnerna SERP och Sek på del två av fgur 13 visar att webbplatserna inte presenteras enligt laddningstiden. Den webbplats med längst fördröjning har nu den högsta positionen på Google's SERP. Google visar inte webbplatserna enligt hastigheten på webbplatserna. I den tredje delen av det första experimentet ändras inte laddningstiderna på webbplatserna. Kolumnerna SERP och Sek på den tredje delen av fgur 13 visar att webbplatserna inte indexeras enligt hastigheten på webbplatsen Experiment 2 figur 14: Experiment 2 I den första delen av det andra experimentet indexeras webbplatserna med nyckelordet Tegelsten inte enligt 27

29 hastigheten. Figur14 visar att kolumnerna SERP och Sek inte stämmer överens. Den webbplats med den lägsta laddningstiden får position tre och att ingen av de andra webbplatserna har fått den position de borde. Google har inte indexerat dessa webbplatser efter hastigheten när de visas på SERPen. I den andra delen av det andra experimentet ändrades fördröjningen på webbplatserna. Kolumnerna SERP och Sek på del två av fgur 14 visar att webbplatserna inte presenteras enligt laddningstiden. Den webbplats med en sekunds fördröjning är den enda webbplatsen som har rätt position relativt till hastigheten på webbplatserna. Google visar inte webbplatserna enligt deras hastighet Experiment 3 figur 15: Experiment 3 I experiment tre används namnet på subdomänen som titel på webbsidan istället för nyckelordet. Nyckelordet för de tre webbplatserna som använder en subdomän till huvuddomänen anderswiik.se är Beddingestrand. I första delen av det tredje experimentet indexeras webbplatserna med nyckelordet Beddingestrand inte enligt hastigheten. Figur 15 visar att kolumnerna SERP och Sek inte stämmer överens. Resultaten är inverterade relativt till laddningstiden. Google indexerar inte dessa webbplatser efter hastigheten när de visas på SERPen. I andra delen av det tredje experimentet ändras fördröjningen på webbplatserna. Kolumnerna SERP och Sek på del två av fgur 15 visar att webbplatserna presenteras enligt laddningstiden. I tredje delen av det tredje experimentet ändras inte fördröjningen på webbplatserna. Kolumnerna SERP och Sek på del två av fgur 15 visar att en webbplats inte fanns med på Google's SERP. Webbplatserna som fanns med presenteras enligt laddningstiden. 28

Sök och SEO i den nya världen - Hur du kan arbeta effektivt med mobilt, socialt och klassiskt sök!

Sök och SEO i den nya världen - Hur du kan arbeta effektivt med mobilt, socialt och klassiskt sök! Sök och SEO i den nya världen - Hur du kan arbeta effektivt med mobilt, socialt och klassiskt sök! Vem är den här Simon? Arbetade med HTML i 14 år. Arbetat med internetmarknadsföring i 8 år facebook.com/joinsimon

Läs mer

FEM ENKLA KNEP SOM HJÄLPER DIG SYNAS BÄTTRE PÅ GOOGLE

FEM ENKLA KNEP SOM HJÄLPER DIG SYNAS BÄTTRE PÅ GOOGLE SÖKMOTOROPTIMERING FEM ENKLA KNEP SOM HJÄLPER DIG SYNAS BÄTTRE PÅ GOOGLE INLEDNING De flesta som har en webb-sida funderar då och då på hur de ska få sidan att komma så högt som möjligt i Google och andra

Läs mer

SEO-rapport. Innehållsförteckning. Introduktion EkoLekos sökord.. 3. Rapport från Semrusch som visar EkoLekos Organic Search Summary,...

SEO-rapport. Innehållsförteckning. Introduktion EkoLekos sökord.. 3. Rapport från Semrusch som visar EkoLekos Organic Search Summary,... SEO-rapport Innehållsförteckning Introduktion EkoLekos sökord.. 3 Rapport från Semrusch som visar EkoLekos Organic Search Summary,...4 Organic SearchTop Keywords..5 Utvecklingen på EkoLekos viktigaste

Läs mer

http://www.youtube.com/watch?v=jpenfwiqdx8

http://www.youtube.com/watch?v=jpenfwiqdx8 http://www.youtube.com/watch?v=jpenfwiqdx8 1 Sökmotoroptimering SEO En introduktion för webbredaktörer 2 Agenda Var är vi på väg? Hur fungerar sökmotorer? Hur går det till när jag söker? Hur hänger det

Läs mer

Peter Hellström. PH-Digital Marketing peter.hellstrom@digitalmarketing.fi www.digitalmarketing.fi

Peter Hellström. PH-Digital Marketing peter.hellstrom@digitalmarketing.fi www.digitalmarketing.fi Peter Hellström PH-Digital Marketing peter.hellstrom@digitalmarketing.fi www.digitalmarketing.fi Internet, trender och Google sökmotor Sökmotoroptimering = SEO, Search Engine Optimization Sökmotormarknadsföring

Läs mer

SEO & SEM ESSENTIALS 2015-10-13

SEO & SEM ESSENTIALS 2015-10-13 SEO & SEM ESSENTIALS 2015-10-13 Beatrice Lindholm SEO Consultant Katarina Sonnenberg SEM Consultant AGENDA SEO Introduktion till SEO 5 viktiga saker som Google förstår/gillar Länkar SEM Vad är Google AdWords?

Läs mer

HUR MAN SKAPAR EN SÖKMOTORVÄNLIG LANDNINGSSIDA.

HUR MAN SKAPAR EN SÖKMOTORVÄNLIG LANDNINGSSIDA. HUR MAN SKAPAR EN SÖKMOTORVÄNLIG LANDNINGSSIDA. Innehåll Introduktion... 2 Title... 2 Huvudrubrik... 2 Underrubriker... 3 Alt-attributet... 3 Fetstil och kursivering... 3 Brödtexten... 4 Meta Description...

Läs mer

Sökoptimering - Innehåll

Sökoptimering - Innehåll Sökoptimering - Innehåll Introduktion Del 1 - Lokal Sökoptimering Del 2 - Onsite Optimering Del 3 - Offsite Optimering Sökoptimering (SEO): Sökoptimering är grunden för din synlighet på nätet. Ca 97% av

Läs mer

Introduktion till sökmotoroptimering (SEO) Du finns på nätet, men syns du?

Introduktion till sökmotoroptimering (SEO) Du finns på nätet, men syns du? Introduktion till sökmotoroptimering (SEO) Du finns på nätet, men syns du? Vem är Håkan Liljeqvist? Håkan Liljeqvist, Kreejt AB, www.hakanliljeqvist.se, @hakanliljeqvist, hakan.liljeqvist@kreejt.se Jobbat

Läs mer

Sökmotormarknadsföring

Sökmotormarknadsföring Sökmotormarknadsföring Kenth Johansson kejo@tomegroup.se Bakgrund Sökmotorer Sökmotoroptimering Hitta rätt nyckelord Hur får jag fler klick på min sida i sökresultatet? Genomgång av några verktyg Sökmotorannonsering

Läs mer

Bra hemsidor, trender och Google sökmotor

Bra hemsidor, trender och Google sökmotor Bra hemsidor, trender och Google sökmotor Sökmotoroptimering = SEO, Search Engine Optimization Sökmotormarknadsföring = SEM, Search Engine Marketing Internet användare 06/2012 ca.2,4 miljarder Internetanvändare

Läs mer

Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete

Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete Använd SEO Systemet och skapa webbplatser som kan ge dig 90 000 kr per år så snabbt som möjligt. Denna specialrapport

Läs mer

Grundläggande om sökordsoptimering Sida 1. Grundläggande om sökordsoptimering. Marcus Österberg, marcus@webbfunktion.com

Grundläggande om sökordsoptimering Sida 1. Grundläggande om sökordsoptimering. Marcus Österberg, marcus@webbfunktion.com Grundläggande om sökordsoptimering Sida 1 Grundläggande om sökordsoptimering Marcus Österberg, marcus@webbfunktion.com Sida 2 Innehåll: Ordlista... 3 Varför sökordsoptimering... 4 Viktiga faktorer inom

Läs mer

2D1418, Språkteknologi NADA, Kungliga Tekniska Högskolan 2004-10-17 SÖKMOTOROPTIMERING. Av Erik Lindgren 810110-8218 soft@kth.se

2D1418, Språkteknologi NADA, Kungliga Tekniska Högskolan 2004-10-17 SÖKMOTOROPTIMERING. Av Erik Lindgren 810110-8218 soft@kth.se 2D1418, Språkteknologi NADA, Kungliga Tekniska Högskolan 2004-10-17 SÖKMOTOROPTIMERING Av Erik Lindgren 810110-8218 soft@kth.se SAMMANFATTNING Föreliggande uppsats behandlar ämnet sökmotoroptimering.

Läs mer

Sökmotoroptimering. Hur gör jag min sida sökmotorvänlig?

Sökmotoroptimering. Hur gör jag min sida sökmotorvänlig? Sökmotoroptimering Hur gör jag min sida sökmotorvänlig? Hur gör jag min sida sökmotorvänlig?...2 Vad är Metataggar?...2 Metataggarnas betydelse...2 Metataggar i Jetshop...2 Title...2 Meta description...3

Läs mer

Modul 1: Online närvaro - Hur skapar jag en hemsida och vad kan den göra för mig?

Modul 1: Online närvaro - Hur skapar jag en hemsida och vad kan den göra för mig? Få fler kunder Robin Sjögren Modul 1: Online närvaro - Hur skapar jag en hemsida och vad kan den göra för mig? Modul 2: Få fler kunder - Hur konverterar jag mina besökare till nya kunder? Modul 3: Driv

Läs mer

SEMSEO sökmotoroptimering SEO

SEMSEO sökmotoroptimering SEO SEMSEO sökmotoroptimering SEO Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2010 Upplägg Presentation SEMSEO Internetmarknadsföring - SEO Begrepp - Grunder Planering Analys Exempel SEO verktyg - Tips Målsättning:

Läs mer

Sökmotoroptimering. Per Svanström SMM. Online Communication Manager. Web Intelligence. /persvanstrom /in/persvanstrom /profiles/per.

Sökmotoroptimering. Per Svanström SMM. Online Communication Manager. Web Intelligence. /persvanstrom /in/persvanstrom /profiles/per. Sökmotoroptimering SEO SEM Per Svanström Online Communication Manager SMM Web Intelligence /persvanstrom /in/persvanstrom /profiles/per.svanstrom www.knowit.se Copyright 2011 294 miljarder epost skickas

Läs mer

SEMSEO sökmotoroptimering SEO "Google Top 10. Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2011

SEMSEO sökmotoroptimering SEO Google Top 10. Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2011 SEMSEO sökmotoroptimering SEO "Google Top 10 Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2011 Upplägg Presentation SEMSEO Internetmarknadsföring - SEO Begrepp - Grunder Planering Analys Exempel SEO verktyg

Läs mer

Vad är SEO? Topp 10 SEO handlar om att förenkla för sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om

Vad är SEO? Topp 10 SEO handlar om att förenkla för sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om SEO en stilguide Vad är SEO? Har du sprungit på begreppet SEO? Kanske har någon försökt förklara vad det är utan att lyckas fullt ut. Du har förstått att din webbplats behöver SEO för att bli bra, men

Läs mer

82% 82% 37 goda Signaler. 21 frågor Hittade. Sökord konf erens. SEO Analys. Sätt viktiga saker högt upp.

82% 82% 37 goda Signaler. 21 frågor Hittade. Sökord konf erens. SEO Analys.  Sätt viktiga saker högt upp. www..se/ 37 goda Signaler 21 frågor Hittade sida Grade Sätt viktiga saker högt upp. HASTIGHET SEKUNDER 16.25 KILO-OCTETS 4873.7 SERVER FÖRFRÅGNINGAR 56 Sidan bö r ladda snabbare Försök minska storleken

Läs mer

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se Max Wimnell Handelshögskolan Be Better Online Digital strateg på More Data Digital strategi och beslutsstöd Undervisar på IHM Business School Bokia, Intersport, Castellum, Veidekke, Jollyroom Ställ gärna

Läs mer

Syns du inte - finns du inte. SEO best-practices och utvärdering.

Syns du inte - finns du inte. SEO best-practices och utvärdering. Examensarbete Syns du inte - finns du inte. SEO best-practices och utvärdering. Marta Johnsson 2011-05-25 Ämne: Datavetenskap Nivå: B Kurskod: 1DV40E Abstrakt "Syns du inte - finns du inte. SEO best-practices

Läs mer

Manual till publiceringsverktyg

Manual till publiceringsverktyg Manual till publiceringsverktyg Allmänt När man har loggat in hamnar man direkt på översikten över hela webbplatsen. Överst hittar man en meny som alltid ligger med i verktyget. Denna meny innehåller översikten

Läs mer

Sökmotoroptimering på Google

Sökmotoroptimering på Google Sökmotoroptimering på Google Carl Joel Määttä singerx@gmail.com Per Eriksson per@deviantspot.se 2009 Kalmar, datum C-nivå, 15 hp Examensarbete i Datorteknik Handledare: Anne Norling, Högskolan i Kalmar,

Läs mer

Webbteknik. Innehåll. Historisk återblick Teknisk beskrivning Märkspråk Standardisering Trender. En kort introduktion

Webbteknik. Innehåll. Historisk återblick Teknisk beskrivning Märkspråk Standardisering Trender. En kort introduktion Webbteknik En kort introduktion Innehåll Historisk återblick Teknisk beskrivning Märkspråk Standardisering Trender 1 Historisk återblick 89 CERN Tim Berners Lee Ett plattformsoberoende sätt att sprida

Läs mer

Sömotoroptimering med mic rodata: H ur påverkar användandet av mic rodata det org aniska sökresultatet?

Sömotoroptimering med mic rodata: H ur påverkar användandet av mic rodata det org aniska sökresultatet? Examensarbete Sömotoroptimering med mic rodata: H ur påverkar användandet av mic rodata det org aniska sökresultatet? J ac ob O ttosson 2012-05 -23 Ämne: D atateknik Nivå: B Kurskod: 1D V4 0E Abstrakt/Abstract

Läs mer

Det svenska sökbeteendet 2012

Det svenska sökbeteendet 2012 Det svenska sökbeteendet 2012 Webbenkät i 11 år Ca 4 300 respondenter Ca 50 frågor Största undersökningen i sitt slag i Sverige Vi kan bryta ut statistiken per ort, kön, ålder, utbildning etc. Vi tar vårt

Läs mer

Googles besöksfrekvens & uppdatering av cache

Googles besöksfrekvens & uppdatering av cache Googles besöksfrekvens & uppdatering av cache Besöker och cachar Google sidor oftare om sidan uppdateras/förändras oftare? av Ulf Liljankoski http://www.liljankoski.se 2007-03-16 INTRODUKTION Vad går undersökningen

Läs mer

Sökoptimering. Hur öka synligheten på webben. Konstantin Berger. Examensarbete Mediekultur Förnamn Efternamn

Sökoptimering. Hur öka synligheten på webben. Konstantin Berger. Examensarbete Mediekultur Förnamn Efternamn Sökoptimering Hur öka synligheten på webben Konstantin Berger Examensarbete Mediekultur Förnamn Efternamn 2011 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Mediekultur - Multimedia Identifikationsnummer: 3036

Läs mer

Det svenska sökbeteendet 2013

Det svenska sökbeteendet 2013 Det svenska sökbeteendet 2013 Webbenkät i 11 år Ca 4 500 respondenter 55 frågor Största undersökningen i sitt slag i Sverige Vi kan bryta ut statistiken per ort, kön, ålder, utbildning etc. Vi tar vårt

Läs mer

WEBB PRODUKTION. Publicering av stora webbplatser. 2010 Thomas Mejtoft. Thomas Mejtoft 1210-12-13 2

WEBB PRODUKTION. Publicering av stora webbplatser. 2010 Thomas Mejtoft. Thomas Mejtoft 1210-12-13 2 WEBB 2010 PRODUKTION Publicering av stora webbplatser 1210-12-13 2 1 Publicering av stora webbplatser Juridiska och etiska riktlinjer Domännamn Webbservrar Webbhotell Sökmotorer CMS 1210-12-13 3 Juridiska

Läs mer

Så skapar du fler affärer på nätet

Så skapar du fler affärer på nätet Så skapar du fler affärer på nätet Så skapar du fler affärer på nätet Sökmotoroptimeringens grunder Kunskapen som gör att ni kan börja arbeta med er synlighet redan idag. Det mobila söket växer Faktorer

Läs mer

Digital Marknadsföring

Digital Marknadsföring Digital Marknadsföring Wasabi Web - Digital Marknadsföring SEO SEO-Sitemap SEO-Analys Content Marketing Redaktionell plan SEO-anpassad till red. plan Mediestrategi Styrdokument sociala kanaler Delning

Läs mer

Inlämningsuppgift : Finn. 2D1418 Språkteknologi. Christoffer Sabel E-post: csabel@kth.se 1

Inlämningsuppgift : Finn. 2D1418 Språkteknologi. Christoffer Sabel E-post: csabel@kth.se 1 Inlämningsuppgift : Finn 2D1418 Språkteknologi Christoffer Sabel E-post: csabel@kth.se 1 1. Inledning...3 2. Teori...3 2.1 Termdokumentmatrisen...3 2.2 Finn...4 3. Implementation...4 3.1 Databasen...4

Läs mer

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23 DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Systemkrav 3 2 Logga in 4 3 Översikt 5 4 Verktygsfält och funktioner 6 4.1 Översikt gränssnitt

Läs mer

On-line produktion TDDC61

On-line produktion TDDC61 On-line produktion TDDC61 Förra veckan Kursupplägg HTML FTP Validering Laboration 1. Deadlines Laborationer: 12/10, kl 08 Lämna in efterhand ni blir färdiga Vi rättar inom 4 arbetsdagar Portfolio, tillfälle

Läs mer

Synlighet och en dröm. Karl Norrbom, 2013

Synlighet och en dröm. Karl Norrbom, 2013 Synlighet och en dröm Karl Norrbom, 2013 Att synas på Internet kodord - innehåll 40 minuter tips och råd för att komma igång med att sprida ditt budskap. återkommer till drömmen Att synas gratis på Internet

Läs mer

Internets historia Tillämpningar

Internets historia Tillämpningar 1 Internets historia Redan i slutet på 1960-talet utvecklade amerikanska försvaret, det program som ligger till grund för Internet. Syftet var att skapa ett decentraliserat kommunikationssystem som skulle

Läs mer

Kategorisidor optimeras för sina produktkategorier och synonymer till dem.

Kategorisidor optimeras för sina produktkategorier och synonymer till dem. Vill du ha nya kunder direkt från Google? Det är enkelt! Genom att synas på Google kan de som letar efter det du erbjuder hitta till din e-butik. Här kommer vi ge dig 4 tips om sökmotoroptimering (SEO)

Läs mer

Redaktionell sökoptimering. Utbildning för publicerare maj 2016 Elisabet Wartoft

Redaktionell sökoptimering. Utbildning för publicerare maj 2016 Elisabet Wartoft Redaktionell sökoptimering Utbildning för publicerare maj 2016 Elisabet Wartoft Detta ska vi prata om: Vad är sökoptimering? Varför sökoptimering? Grunderna Vad är sökoptimering? Ett samlingsnamn för de

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Sökmotoroptimering och internetmarknadsföring

Sökmotoroptimering och internetmarknadsföring Sökmotoroptimering och internetmarknadsföring Staffan Arvidsson EXAMENSARBETE 2009 DATA Sökmotoroptimering och internetmarknadsföring Search Engine Optimization and internet marketing Staffan Arvidsson

Läs mer

ATT SKRIVA FÖR WEBBEN

ATT SKRIVA FÖR WEBBEN ATT SKRIVA FÖR WEBBEN Det kan vara svårt att skriva en text till en hemsida. Här följer en guide som kan hjälpa dig att få till texten. Vi börjar med att skapa en bastext som sedan ligger till grund för

Läs mer

Att köpa webb En guide till en värld i daglig förändring.

Att köpa webb En guide till en värld i daglig förändring. Att köpa webb En guide till en värld i daglig förändring. Denna guide vänder sig till dig som kommer köpa kompetens inom webbområdet. Guiden är främst tänkt som en hjälp till dig. Med denna hjälp kan du

Läs mer

Webbappar med OpenLayers och jquery

Webbappar med OpenLayers och jquery Webbappar med OpenLayers och jquery Johan Lahti GIT-utvecklare Malmö stad ULI Uppsala, 3 oktober 2011 smap (www.smap.se) Samarbete sedan maj 2009 Kartramverk byggt på OpenLayers och jquery Gemensam server

Läs mer

12 Webb och kurshemsidor

12 Webb och kurshemsidor 12 Webb och kurshemsidor Många lärare använder sig av kurswebbsidor eller egna personliga webbsidor som ett ställe att samla information och dokumentation kring sitt arbete. Om du ska skapa en webbsida,

Läs mer

So ka artiklar och annan litteratur

So ka artiklar och annan litteratur 1 So ka artiklar och annan litteratur UB:s startsida är en bra startpunkt när du ska söka litteratur vare sig du letar efter böcker eller artiklar. Sökrutan är nästan det första du lägger märke till. Bakom

Läs mer

Internet. En enkel introduktion. Innehåll:

Internet. En enkel introduktion. Innehåll: Internet En enkel introduktion Innehåll: Datorns olika delar Starta datorn Så gör du om du kan webbadressen Så gör du om du inte kan webbadressen Kortfattad repetition Alingsås bibliotek, 2012 2 3 4 6

Läs mer

Sökmotoroptimering i e-line

Sökmotoroptimering i e-line ja Sökmotoroptimering i e-line Gör din e-handel sökbar på internet Version 2.0 - (090605) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40.

Läs mer

Medieteknologi Webbprogrammering och databaser MEB725, 5p (7,5 ECTS) Klientprogrammering JavaScript Program på flera sidor

Medieteknologi Webbprogrammering och databaser MEB725, 5p (7,5 ECTS) Klientprogrammering JavaScript Program på flera sidor http://w3.msi.vxu.se/multimedia Medieteknologi Webbprogrammering och databaser MEB725, 5p (7,5 ECTS) Klientprogrammering JavaScript Program på flera sidor Rune Körnefors Innehåll Variabler i JavaScript

Läs mer

Webdesign och SEO i praktiken

Webdesign och SEO i praktiken Webdesign och SEO i praktiken Utvecklande av webbplats och optimering för sökmotorer åt ett företag. Av: Johannes Swenson Handledare: Helge Hüttenrauch Södertörns högskola Institutionen för naturvetenskap,

Läs mer

Hur når du fram med ditt varumärke i en digitaliserad värld?

Hur når du fram med ditt varumärke i en digitaliserad värld? Hur når du fram med ditt varumärke i en digitaliserad värld? Björn Alberts http:// http://twitter.com/bjornalberts http://linkedin.com/in/bjornalberts Det enkla svaret Genom att göra skillnad Genom att

Läs mer

Appar eller mobilwebb? Vad är bäst för bibliotekets tjänster?

Appar eller mobilwebb? Vad är bäst för bibliotekets tjänster? Appar eller mobilwebb? Vad är bäst för bibliotekets tjänster? Ahmet Kurt, NSB, juni 2011 Mobiltätheten exploderar bland befolkningen. Mobilen har man alltid tillgänglig, utan lång starttid. Just nu (2011)

Läs mer

Etiska regler för sökmarknadsföring via sökmotoroptiering

Etiska regler för sökmarknadsföring via sökmotoroptiering Etiska regler för sökmarknadsföring via sökmotoroptiering Innehåll Etiska regler för sökmarknadsföring via sökmotoroptimering 2 1. Syfte och tillämplighet 3 2. Definitioner 3 3. Allmänna bestämmelser 3

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Etrappa. Gävle-Dala E-marknad 2013

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Etrappa. Gävle-Dala E-marknad 2013 Bild 1 Gävle-Dala E-marknad 2013 oberoende och neutral rådgivning i IT frågor för företagare och blivande företagare i Gävleborgs- och Dalarnas län. 1 Bild 2 Etrappa Utgår från behov och kunskapsnivå 2

Läs mer

Syns ni på sökmotorerna?

Syns ni på sökmotorerna? Syns ni på sökmotorerna? Internet är en av de snabbast växande reklamkanalerna just nu och allt fler företag riktar nu en allt större del av sin marknadsföring mot detta medie. Detta innebär att konkurrensen

Läs mer

TNMK30 - Elektronisk publicering

TNMK30 - Elektronisk publicering Webben TNMK30 - Elektronisk publicering Vad är internet? Vad är internet? Vad är internet? Internet: sammankoppling av datornätverk. Används för bl.a. epost, chat, filöverföring, webbsidor. Kommunikation

Läs mer

Så vinner du fajten på Google

Så vinner du fajten på Google Så vinner du fajten på Google Så vinner du fajten på Google Sökmotoroptimeringens grunder Kunskapen som gör att ni kan börja arbeta med er synlighet redan idag. Innehållet viktigare än någonsin SEO = Content

Läs mer

Hotell med golfpaket i Sverige!

Hotell med golfpaket i Sverige! - Nu flest medverkande hotell med golfpaket i Sverige! - Topplistning på sökmotorer 1 2 3 Hotell med golfpaket i Sverige! Medverka med ditt hotell på tre hotellguider! från Pris 2.400kr! 12 månader! Marknadsför

Läs mer

Boende nära golfbana. 1.500kr! 12 månader! Medverka med ditt boende på tre hotellguider! Pris

Boende nära golfbana. 1.500kr! 12 månader! Medverka med ditt boende på tre hotellguider! Pris - Nu med flest medverkande golfhotell i Sverige! - Topplistning på sökmotorer 1 2 3 Boende nära golfbana Medverka med ditt boende på tre hotellguider! från Pris 1.500kr! 12 månader! Marknadsför ditt boende

Läs mer

Labora&on 8 Formulär övningar/uppgi6er

Labora&on 8 Formulär övningar/uppgi6er Labora&on 8 Formulär övningar/uppgi6er 1M321 Webbteknik 1, 7,5hp Medieteknik 2015 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se 1a. Ladda ner arbetsdokument Till övningarna i denna labora&on finns det en par dokument

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer

En rapport om hur sökningar runt försäkringar ser ut. vad folk söker. vad de hittar

En rapport om hur sökningar runt försäkringar ser ut. vad folk söker. vad de hittar En rapport om hur sökningar runt försäkringar ser ut vad folk söker vad de hittar Innehåll Introduktion... 3 Om rapporten... 3 Searcher Intent Modelling och Carretera... 3 Termer... 4 Nyckelpåverkare...

Läs mer

Get the Click. Richard Swenman, Head of Sales - Viva Media

Get the Click. Richard Swenman, Head of Sales - Viva Media Get the Click Richard Swenman, Head of Sales - Viva Media Anders Berglund - fd VD Google Sverige Det har aldrig gått så snabbt som idag, men det kommer heller aldrig gå så långsamt som idag. 2005 2013

Läs mer

Användarhandledning. edwise Webbläsarinställningar 2013-10-24

Användarhandledning. edwise Webbläsarinställningar 2013-10-24 Användarhandledning edwise Webbläsarinställningar 2013-10-24 Sida 2/22 Innehållsförteckning 1 Webbläsarinställningar... 3 1.1 Internet Explorer Kompabilitetsläge... 3 1.1.1 Inställningar för kompabilitetsvyn...

Läs mer

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla 1.0 Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla gör det lättare för personer med olika typer av funktionsnedsättningar

Läs mer

Dokumentation. Joomla - Administrationsguide 1. Logga in i administrations-gränssnittet 2. Ändra globala inställningar 2.

Dokumentation. Joomla - Administrationsguide 1. Logga in i administrations-gränssnittet 2. Ändra globala inställningar 2. Joomla - Administrationsguide Joomla - Administrationsguide 1 Logga in i administrations-gränssnittet 2 Ändra globala inställningar 2 Ändra titel 3 Artiklar, kategorier och sektioner 4 Skapa sektioner

Läs mer

Manual C3 BMS för Android-telefoner

Manual C3 BMS för Android-telefoner - för dig som gillar ovanliga fåglar 2012-09-24 Manual C3 BMS för Android-telefoner Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken

Läs mer

Effekten av sökmotoroptimering på webbsidors tillgänglighet

Effekten av sökmotoroptimering på webbsidors tillgänglighet Teknik och Samhälle Datavetenskap Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Effekten av sökmotoroptimering på webbsidors tillgänglighet The Effect of Search Engine Optimization on the Accessibility of

Läs mer

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012 Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet Juni 2012 1 Om detta dokument Marknaden och tekniken kring film (video on demand och livesändningar) på Internet utvecklas blixtsnabbt. Video

Läs mer

Sökmotoroptimering - så tar du dig till en första plats!

Sökmotoroptimering - så tar du dig till en första plats! Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Sökmotoroptimering - så tar du dig till en första plats! Search engine opimization - how to get to first place Johanna Knöös Examen: Kandidatexamen 180p Huvudämne:

Läs mer

Övning (X)HTML 2. Sidan 1 av 7 2010-11-11

Övning (X)HTML 2. Sidan 1 av 7 2010-11-11 Sidan 1 av 7 2010-11-11 Övning (X)HTML 2 Innan du börjar med laborationen ska du se till så att du har öppnat din editor (till exempel Notepad++). I denna editor ska du skriva (X)HTML-kod som du sedan

Läs mer

Webbplats analys ipchecker.us

Webbplats analys ipchecker.us Webbplats analys ipchecker.us Genereras på Juni 22 2016 19:19 PM Ställningen är 39/100 SEO Innehåll Titel IPChecker.us - Display Your IP - Whois IP - IP Lookup - What Is My IP? Längd : 70 Perfekt, din

Läs mer

BLOGG PETER WALTONEN @ DPI.FI

BLOGG PETER WALTONEN @ DPI.FI BLOGG PETER WALTONEN @ DPI.FI WordPress är en väldigt användbar nätportal, som kan användas både som blogg men även för att bygga upp din hemsida på nätet. Verktygen är lätta att använda och det erbjuds

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll CaddieON Snabbguide Förpackningens innehåll 1. CaddieON golfarmband 2. USB-adapter för laddare 3. Identifikations taggar (15 st.) 4. Snabbguide 5. Skyddspåse 6. CaddieON credits 2 3 6 1 CREDITS 5 4 CaddieON

Läs mer

Snabbguide för publicering i Drupal för ki.se

Snabbguide för publicering i Drupal för ki.se Senast uppdaterad 2014-04-20 av Webbteamet Version: 1.0 Snabbguide för publicering i Drupal för ki.se Den här snabbguiden tar bara upp de vanligaste momenten i Drupal. Du hittar hela manualen på webben:

Läs mer

Snabbguide till Cinahl

Snabbguide till Cinahl Christel Olsson, BLR 2008-09-26 Snabbguide till Cinahl Vad är Cinahl? Cinahl Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature är en databas som innehåller omvårdnad, biomedicin, alternativ medicin

Läs mer

Widgetguiden Vad är Publits widgetshop?

Widgetguiden Vad är Publits widgetshop? Widgetguiden Den här guiden är till för dig som vill använda Publits widgetshop för att enkelt sälja böcker direkt på din egen hemsida, blog eller Facebook. Här går vi steg för steg igenom processen för

Läs mer

Kort om World Wide Web (webben)

Kort om World Wide Web (webben) KAPITEL 1 Grunder I det här kapitlet ska jag gå igenom allmänt om vad Internet är och vad som krävs för att skapa en hemsida. Plus lite annat smått och gott som är bra att känna till innan vi kör igång.

Läs mer

chrismor(mer.se TWITTER: chris_mor(mer Webbanalys! &! insikter! Sökmarknadsföring! &! SEO! PPC Annonsering! &! AdWords!

chrismor(mer.se TWITTER: chris_mor(mer Webbanalys! &! insikter! Sökmarknadsföring! &! SEO! PPC Annonsering! &! AdWords! Webbanalys! &! insikter!! Digital strategi! Sökmarknadsföring! &! SEO! Sociala medier! &! content marketing! PPC Annonsering! &! AdWords! chrismor(mer.se TWITTER: chris_mor(mer 1. Sökmotorn Fokusområden

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

Sökmotoroptimering av en webbshop och sökordsrelevans för försäljningen. Ulf Liljankoski, januari 2007 www.liljankoski.se

Sökmotoroptimering av en webbshop och sökordsrelevans för försäljningen. Ulf Liljankoski, januari 2007 www.liljankoski.se Sökmotoroptimering av en webbshop och sökordsrelevans för försäljningen Ulf Liljankoski, januari 2007 www.liljankoski.se INTRODUKTION Vid en sökmotoroptimering av en webbshop väljer många SEO-företag ut

Läs mer

Lathund till PsycINFO (OVID)

Lathund till PsycINFO (OVID) Lathund till PsycINFO (OVID) PsycINFO innehåller referenser till artiklar inom psykologi och angränsande ämnesområden, som medicin, psykiatri, sociologi m.m. Databasen indexerar tidskrifter från 1806 och

Läs mer

Guide för att skapa & ändra Sidor och Statiska block - Speedcom E-Handel

Guide för att skapa & ändra Sidor och Statiska block - Speedcom E-Handel Guide för att skapa & ändra Sidor och Statiska block - Speedcom E-Handel * Zooma dokumentet (150%) så ser du skärmdumparna bättre. De flesta texter som du kan ändra ligger i statiska block så vi börjar

Läs mer

Mariah Gustavsson. Marknadsföring PÅ INTERNET

Mariah Gustavsson. Marknadsföring PÅ INTERNET Mariah Gustavsson Marknadsföring PÅ INTERNET Del 2 MARKNADSFÖRING PÅ INTERNET 6. Annonsering... 24 7. Sökordsannonsering... 35 8. Affiliatemarknadsföring... 42 9. E-postmarknadsföring... 47 10. Rekommendationsmarknadsföring...

Läs mer

Laboration 2: Xhtml och CSS.

Laboration 2: Xhtml och CSS. Laboration 2: Xhtml och CSS. Målsättning Att prova på grundläggande html samt att separera innehåll och utseende. Slutresultatet kommer att bli en webbplats med layout, bakgrundsbilder, minst en meny och

Läs mer

Web Crawlers. TDTS09, Datornät och internetprotokoll. Denis Golubovic Fredrik Salin Linköpings universitet Linköping 2011-02-23

Web Crawlers. TDTS09, Datornät och internetprotokoll. Denis Golubovic Fredrik Salin Linköpings universitet Linköping 2011-02-23 Web Crawlers TDTS09, Datornät och internetprotokoll Denis Golubovic Fredrik Salin Linköpings universitet Linköping 2011-02-23 Omslagsbild: Spider robot Google 3d model Källa: turbosquid.com Sammanfattning

Läs mer

Att bygga enkla webbsidor

Att bygga enkla webbsidor Nivå 1 Att bygga enkla webbsidor All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/18cplpy to find out what

Läs mer

Webbserver och HTML-sidor i E1000 KI

Webbserver och HTML-sidor i E1000 KI 1 Funktion och användningsområde E1000-terminalen (E1032-E1151) kan användas som webbserver. En webbserver är ett program som hanterar filer som ska visas i en webbläsare som exempelvis Internet Explorer.

Läs mer

Nyckelord i sökmotoroptimering från framtagning till implementation

Nyckelord i sökmotoroptimering från framtagning till implementation Teknik och Samhälle Datavetenskap Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Nyckelord i sökmotoroptimering från framtagning till implementation Kreativa metoder som nyckelordsgenererare Keywords in search

Läs mer

Optimera din sajt för sökmotorer

Optimera din sajt för sökmotorer Optimera din sajt för sökmotorer Göran Johannesson 15 juni 2006 www.programsupport.se Innehåll Hur en sökmotor fungerar... 1 Förberedda sökindex ger snabba svar... 1 De vanligaste sökmotorerna... 2 Google...

Läs mer

Xhtml och CSS.Tillämpad fysik och elektronik Per Kvarnbrink (redigering Ulf Holmgren 2011)

Xhtml och CSS.Tillämpad fysik och elektronik Per Kvarnbrink (redigering Ulf Holmgren 2011) Laboration 1: Xhtml och CSS.Tillämpad fysik och elektronik Per Kvarnbrink (redigering Ulf Holmgren 2011) Målsättning Att prova på grundläggande html samt att separera innehåll och utseende. Slutresultatet

Läs mer

Webbplats analys cofra.it

Webbplats analys cofra.it Webbplats analys cofra.it Genereras på Januari 16 2017 07:17 AM Ställningen är 37/100 SEO Innehåll Titel COFRA - Born To Work - Längd : 22 Perfekt, din titel innehåller mellan 10 och 70 tecken. Beskrivning

Läs mer

Webbprogrammering. Sahand Sadjadee

Webbprogrammering. Sahand Sadjadee Webbprogrammering Sahand Sadjadee Agenda Webb The World Wide Web (WWW) is a network of online content that is formatted in HTML and accessed via HTTP. The term refers to all the interlinked HTML pages

Läs mer

On-line produktion TDDC61

On-line produktion TDDC61 On-line produktion TDDC61 Förra veckan Kursupplägg HTML FTP Validering Laboration 1. Deadlines Laborationer: 14/10 Lämna in efterhand ni blir färdiga Vi rättar inom 5 arbetsdagar Portfolio, tillfälle 1:

Läs mer

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19)

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Handbok i OEW 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Använd det användarnamn och lösenord som du fått. Fungerar det inte hör av dig till Mari-Anne

Läs mer

Content Management System. Publiceringssystem

Content Management System. Publiceringssystem Content Management System Publiceringssystem Vad är ett Content Management System (CMS)? Ett verktyg för att separera innehåll från presentation Skapa webbsidor utan att kunna html Låt många skapa sidor

Läs mer

Hur hänger det ihop? För att kunna kommunicera krävs ett protokoll tcp/ip, http, ftp För att veta var man skall skicka

Hur hänger det ihop? För att kunna kommunicera krävs ett protokoll tcp/ip, http, ftp För att veta var man skall skicka Webben som verktyg Idag: Hur hänger det ihop? Viktiga tekniker Stegen i ett webbprojekt Verktyg Dreamweaver Photoshop Joomla CMS Storyboard och flödesschema Fixa webbhotell Hur hänger det ihop? För att

Läs mer

Manual för visionutv.net Redigera

Manual för visionutv.net Redigera Manual för visionutv.net Redigera Version 2.0 Visionutveckling 2004 Innehåll: 1 Om Redigera 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Hur Redigera är uppbyggt 3 1.3 Vad är? 4 2 Inloggning 6 3 Nyheter i Redigera 2.0 7 3.1 Funktionsknappar

Läs mer