Sid 1 (42) Lycka till med scoutingen Robert Bzz Trygg Martin Fogel Monica Larsson kårordförande vice kårordförande kårsekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sid 1 (42) Lycka till med scoutingen 2010. Robert Bzz Trygg Martin Fogel Monica Larsson kårordförande vice kårordförande kårsekreterare"

Transkript

1 Välkommen till Kärrtorps scoutkår! Du som är scoutledare är vår viktigaste resurs. Det är genom dig som vi kan bedriva rolig, utvecklande scouting och ge scouterna goda förebilder. Det är genom dig vi når kårens mål och kan befinna oss i framkant av scoutings utveckling. Det ska vara roligt och inspirerande att vara ledare i Kärrtorps scoutkår. Tillsammans skapar vi gemenskap mellan scouter och ledare och en atmosfär av förtroende och utveckling. Vi vill att kårens ledare tar ansvar för varandra och har tydliga förväntningar på sig själva och varandra. Att uppfylla förväntningar och mål är en del av att vara ledare. Kåren ska hjälpa varje ledare i att nå sina, avdelningens och kårens mål. Kårhandboken ska underlätta för ledarna genom att samla kårens regler och rutiner på ett ställe. Alla beslut som tas av kårstämman, kårstyrelsen och på ledarmöten som gäller en längre tid ska skrivas in i Kårhandboken. Kårhandboken består av kapitlen: Scoutledaren beskriver hur det är att vara scoutledare i Kärrtorps scoutkår Scoutkåren beskriver hur kåren fungerar Avdelningen och scoutprogrammet Övernattningar, hajker och läger Kårfunktionärer och arbetsgrupper beskriver hur olika uppgifter i kåren ska utföras Krisplan beskriver hur du ska agera vid olyckor och missöden Kårmatrikel kontaktuppgifter till kårfunktionärer,ledare och utmanarscouter Kårens gemensamma årsprogram Stegringsplan, märkesplan och scoutdräkten Bilagor från Svenska scoutförbundet (Stadgar, Scoutsäkert) Kårhandboken finns på kårens hemsida på kontoret i lokalen och delas ut till aktiva ledare. Den uppdateras med jämna mellanrum av kårordförande/kårsekreterare. Vi tar gärna emot dina synpunkter på innehållet. Kom ihåg Robert Baden Powells ord är det inte kul så är det inte scouting. Lova oss att du har roligt i din ledargärning. Lycka till med scoutingen Robert Bzz Trygg Martin Fogel Monica Larsson kårordförande vice kårordförande kårsekreterare Sid 1 (42)

2 INNEHÅLL 1 Scoutledaren Att vara scoutledare Scouting som livsstil Kårens förväntningar på scoutledaren/ledarassistenten Var kan jag läsa mer? Några vanliga förkortningar Scoutkåren Scouternas organisation Scoutlag, löfte, kårrop mm Kårens mål Scoutåret i Kärrtorp Säkerhet och sjukvård Lokalen Fräkenbotten Ledarutveckling Kårmöten och information Ekonomi Medlemsavgifter och medlemsregistrering Avdelningen och scoutprogrammet Scoutprogrammet Avdelningsprogram Avdelningsmöten Övernattningar, hajker och läger Övernattningar Hajker Sommarläger Väckning av äventyrarscouter Kårfunktionärer och arbetsgrupper Pärmen Kårens checklistor Avdelningsledare, AL Kårstyrelsen Revisorer Medlemsregistrator Bidragsombud (BOMB) Kårutbildare (KUL) Stugbokning Kretsombud Arbetsgrupp värvning av scouter Arbetsgrupp värvning av ledare Arbetsgrupp webmasters Lokalfogdar, Stugfogdar och Nyckelansvarig Stugfogdar Fräkenbotten Materialgrupp (Hajk och lägermaterial) Arbetsgrupp Lekmaterial Sommarläger (Lägerkommitté och bychef) Arbetsgrupp Valborg Arbetsgrupp Bazar Arbetsgrupp Lilla julafton Krisplan Bilaga: Kårmatrikel 8 Bilaga: Kårens gemensamma program/kalender 9 Bilaga: Stegringsplan, Märkessystem, Scoutdräkten 10 Bilagor från Svenska scoutförbundet (Stadgar, Scoutsäkert) Sid 2 (42)

3 1 Scoutledaren 1.1 Att vara scoutledare Det är roligt och utvecklande att vara ledare för barn och ungdomar. Att få uppskattning som ledare är en av de finaste belöningar man kan få. Samtidigt är det ett stort ansvar att vara ungdomsledare. Framför allt ett ansvar inför dina scouter men även mot scoutkåren. Scoutledarens uppgift är både att lära ut scoutfärdigheter och att uppnå en positiv gemenskap mellan scouter och ledare. Ledarskapet har en social sida. Det är viktigt att alla har roligt tillsammans, känner sig trygga och respekterade. Alla ska känna sig sedda, hörda och värdefulla. En scoutledares tålamod måste ibland vara oändligt trots att vi bara är människor. Scouternas förmåga, intresse och humör varierar men det får inte gå ut över ditt humör eller beteende mot dem. Du måste alltid vara rättvis, konsekvent och förlåtande annars kan ditt ledarskap leda till att scouterna blir osäkra eller frustrerade. Genom att vara flera ledare har vi möjlighet att få hjälp eller lämna över och gå undan om vi hamnar i situationer som vi har svårt att hantera. Det innebär inte att du ska gå med på vad som helst. Ledarpatrullen ska skapa tydliga normer för hur scouterna beter sig mot sig själva, varandra och ledarna. Tydligheten skapar en trygghet som är grunden för att scouterna ska utvecklas. Även om en aktivitet inte blir som planerat måste du som ledare behålla ditt lugn och se fram mot nästa aktivitet på ett positivt sätt. Barn och ungdomar har många känslor och tankar. Som ledare måste du ibland ta hand om känslor som bygger på tidigare händelser i eller utanför scouterna. En scout som blir arg, ledsen eller förtvivlad har troligen samlat på sig känslor från tidigare händelser. Då kan en liten händelse vara droppen som får allt att rinna över. Scouter kan också uppträda störande eller avvikande för att få uppmärksamhet. Berätta gärna för föräldrarna om en scout utmärker sig. Föräldern kan oftast berätta varför eller ge dig en djupare insikt. Det blir då lättare att förstå scouten och hennes beteende. Ring gärna efter mötet så att ingen av misstag hör ert samtal. Prata även med dina ledarkamrater som kan ha sett eller hört saker som du inte har lagt märke till. Alla scouter har olika färdigheter och mognadsnivå. Lätta uppgifter kan bli tråkiga och för svåra kan ta på självkänslan. Bäst vore om vi kunde anpassa varje moment så att alla får lagom utmaning och stimulan hela tiden. Det är svårt men försök att variera programmet så att alla får tillräcklig stimulans. Tänk på det inför varje moment och försök anpassa genomförandet. Yngre scouter har stort behov att få röra sig. Rörelse känns naturligt och är detsamma som lek och avkoppling. Det är ofta ansträngande att vara tvungen att stå eller sitta still mer än 30 sekunder. Ha därför ett omväxlande program med tempoväxlingar och korta instruktioner. Ett barn som får mycket kritik lär sig att fördöma Ett barn som får möta fientlighet lär sig att slåss Ett barn som görs till åtlöje utvecklar osäkerhet Ett barn som ständigt får uppleva skam utvecklar skuldkänslor Ett barn som behandlas med tolerans lär sig generositet Ett barn som får uppmuntran utvecklar sin självkänsla Ett barn som bemöts med vänskap lär sig känna förtroende Ett barn som får uppleva rent spel lär sig rättvisa Ett barn som accepteras och respekteras känner trygghet. (dikt av Dorothy Law Holte) Sid 3 (42)

4 1.2 Scouting som livsstil Scoutlagen är inte en regelbok med förbud. Scoutlagen är en positiv beskrivning av ett människoideal som scouter och ledare ska sträva efter. Det gör vi för att uppnå scoutings syfte, att skapa en bättre värld genom att fostra hänsynsfulla, fria individer som är bra på att samarbeta, är fördomsfria, nyfikna och vill lära sig nya saker. Alla scouter som avlagt scoutlöftet har lovat att efter bästa förmåga följa scoutlagen. Kom ihåg att vårt scoutlöfte gäller hela tiden, vi hänger inte av oss scoutlöftet när vi tar av oss scoutskjortan efter mötet. Att leva efter scoutlagen kan beskrivas på olika sätt. Här är vår tolkning. Scoutledare i Kärrtorp strävar efter att vara goda förebilder genom att: Komma ihåg att vi är förebilder Ha glimten i ögat och möta svårigheter med gott humör Vara redo genom att se vad som behöver göras och gör det Vara redo genom att vara väl förberedda Vara ärliga, hjälpsamma och hänsynsfulla Hålla det vi lovar och stå för det vi gör Vara lyhörda för hur andra tänker och känner Vara snabba att förlåta Vara ödmjuka och erkänna egna fel och brister Ofta ge andra beröm och låta egna insatser märkas av sig själva Undvika att fördöma eller baktala andra Ge konstruktiv kritik till den som är hjälpt av vår kritik Alltid bara lämna bara två saker efter oss, ingenting och ett tack 1.3 Kårens förväntningar på scoutledaren/ledarassistenten En scoutledare är en person som är utnämnd till scoutledare i Svenska scoutförbundet. Andra personer som deltar som ledare kallas ofta för assistent eller ledarassistent. I dagligt tal och kårhandboken kallas både scoutledare och ledarassistenter vanligen för ledare. Kraven är desamma för alla ledare i kåren. Scoutkåren har inga anställda. Hela verksamheten bygger på dig och dina ledarkamraters engagemang och samarbete. Som ledare är du i alla lägen en förebild för scouterna och en representant för scoutrörelsen. Scouterna tar mer efter det du gör än det du säger till dem att göra. Därför består ditt ledarskap främst av vad du gör och vem du är inför scouter, ledarkamrater, föräldrar och allmänhet. Kom ihåg att du är scout. Sträva alltid efter att föregå med gott exempel. För att verksamheten ska fungera förväntas av dig som är ledare att du: aldrig missbrukar din ställning som ungdomsledare tydligt talar om din ambitionsnivå för ledarkamrater och sedan håller den läser Kårhandboken följer kårens regler och riktlinjer alltid tänker på säkerheten, har med första förband, krisplan etc. är tydlig och ärlig mot scouter, ledare och föräldrar genomför det du tagit på dig Sid 4 (42)

5 om du någon gång inte klarar av att genomföra det du lovat I GOD TID MEDDELA berörda ledarkamrater/föräldrar/scouter så att de inte hamnar på pottkanten kommer i tid och är väl förberedd för att genomföra planerade aktiviteter är rätt klädd dvs. med scoutdräkt och kläder efter aktivitet och väderlek (mössa, vantar, varma kläder, rejäla skor, regnkläder etc.) plockar fram material före mötet så scouterna slipper vänta gör rent, torkar och ställer alla saker du använt efter mötet städar lokalen enligt städinstruktionen efter varje möte deltar på kårens ledarmöten och ledarutbildningar tar ditt ansvar för att din ledarpatrull och scoutgrupp fungerar meddela din AL eller ansvarig kårfunktionär när något inte fungerar på eget initiativ återlämna nycklar och utrustning när du slutar som aktiv ledare 1.4 Var kan jag läsa mer? Det finns massor av scoutlitteratur, allt från scouthistoria till konkreta programförslag i tusentals böcker på världens alla språk. Vi har försökt att samla några förslag till fortsatt läsning. I korridoren i lokalen finns en bokhylla med många scoutböcker, naturböcker mm. Titta gärna i följande böcker: Scouting for boys Getingen Järven Scoutuppslagsboken TIPI, KFUMs gula häften Scouting 100 år Dessa och andra böcker kan du köpa på Scoutkansliet, Fridhemsgatan 8 vid Fridhemsplan. På Internet kan du läsa hur mycket som helst om svensk och internationell scouting. Kapitlet fastställt av: Fastställt av KS Några vanliga förkortningar AL Ansvarig avdelningsledare val vice avdelningsledare dvs annan ledarutnämnd ledare än AL på avelning SSF Svensa Scoutförbunder SSD Stockholms Scoutdistrikt KS - Kårstyrelsen KST Kårstämma dvs kårens årsmöte KUL - Kårutbildningsledare MR - Medlemsregistrator Kapitlet fastställt av: Fastställt av KS Sid 5 (42)

6 2 Scoutkåren 2.1 Scouternas organisation Kärrtorps scoutkår är en ideell förening inom Svenska Scoutförbundet, SSF. Kårens verksamhet grundar sig på de stadgar som gäller för Svenska Scoutförbundet. Stadgarna hittar du på ssf.scout.se. Scoutförbundet har delat in Sverige i distrikt. Kärrtorp ingår i Stockholms Scoutdistrikt, SSD som geografiskt motsvarar Stockholms kommun. I Sverige finns det fyra scoutförbund som samarbetar via Svenska Scoutrådet, SSR. Via Scoutrådet är vi våra manliga medlemmar med i World Organisation of the Scout Movement, WOSM och våra kvinnliga medlemmar med i World Assosiation of Girl Guides and Girl Scouts, WAGGGS. Svenska Scoutrådet: Svenska Scoutförbundet: WOSM: WAGGGS: scout.se ssf.scout.se scout.org wagggs.org Kärrtorps scoutkår styrs enligt stadgarna av ett årsmöte som vi kallar kårstämma, KST. På KST väljs en kårstyrelse, KS, som leder kårens arbete fram till nästa stämma och revisorer som granskar kårstyrelsens arbete. Kårens löpande arbete sker framför allt på avdelningarna samt i ett antal arbetsgrupper. Arbetsuppgifterna för kårfunktionärer och arbetsgrupper beskrivs kapitel Scoutlag, löfte, kårrop mm Spårarscoutlagen En scout vill vara ärlig och hjälpsam och göra sitt bästa. Scoutlagen En scout söker sin egen tro och respekterar andras En scout är ärlig och pålitlig En scout är vänlig och hjälpsam En scout visar hänsyn och är en god kamrat En scout möter svårigheter med gott humör En scout lär känna och vårdar naturen En scout känner ansvar för sig själv och andra Scoutlöftet: Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen. Valspråk och lösen: Var redo - Alltid redo Kårrop Alla: En: Alla: Kärr, lera, mossa, slam Där dyker Kärrtorpsgänget fram Bland björkar, granar, tallar Glädjeropen skallar En tapper kämpaskara Vad kan namnet vara? KÄRR, KÄRR, KÄRRTORP! Sid 6 (42)

7 Kårsången Musik: K. Williams Originaltext: Flickorna från Småland, F. Lundberg Bland kärr och torp och berg och dal och sjöar i en mängd Bland låghus, höghus, tall och gran där Kärrtorp har sitt hem Där kan ni se oss en och en och stundom ett helt gäng Ur källarns djupa mörker komma sjungande en refräng Vi e' scouterna i Kärrtorp, vi e' scouterna från byn Och att titta uppå oss vi hoppas var en festlig syn Vi e' scouterna i Kärrtorp fallera och falleri På att sjunga och att spexa har vi alltid haft mani. Vi reser runt i Sveriges land i nord och öst och väst Och även söderut, jag undrar vilket som är bäst Om vi blott har ett glatt humör, en sovsäck och en buss Så var det välan konstig om ej vi klarar oss Vi e' scouterna i Kärrtorp, vi e' scouterna från byn Och att titta uppå oss vi hoppas var en festlig syn Vi e' scouterna i Kärrtorp fallera och falleri På att sjunga och att spexa har vi alltid haft mani 2.3 Kårens mål Kårens mål fastställs varje år på ledarhelgen i januari. Nuvarande mål sattes upp på ledarhelgen på Lemshaga i januari Mål för Kärrtorps scoutkår Att avdelningarna ska samarbeta mer. För att lyckas ska kåren ha flera ledarträffar per termin 2 Att ha mer äventyr under terminerna och erbjuda alla scouter en bra lägerupplevelse. 3 Att avdelningar ska planera hela året inklusive lägret (inte terminsvis). 4 Att avdelningsprogrammen ska följa nya scoutprogrammet. 5 Att alltid servera god mat av hög kvalitet 6 Att alla scoutledare ska ha scoutdräkt under scoutaktivitet. 7 Att åka utomlands på läger En snygg version av målen ska sitta i hallen i lokalen så att alla medlemmar kan se kårens mål. Mål för 2015 Vi ska vara Stockholms största scoutkår med bibehållen eller högre kvalitet jämfört med år Vi ska då vara: 500 medlemmar (400 scouter och 100 ledare) fördelat på 16 avdelningar: 6 msc, 4 jsc, 3 psc, 3 ssc (ca 75 ssc). Kapitlet fastställt av: Ledarmöte Lemshaga januari 2009 Sid 7 (42)

8 2.4 Scoutåret i Kärrtorp Kårens gemensamma program planeras två terminer framåt på ledarhelgen i januari och på ledarmötet i augusti. Kårens program finns på hemsidan och finns i Kårhandboken flik 8. Gemensamt, återkommande program i Kärrtorp Ledarmöte i augusti, c:a 20/8 Gemensam kårstart, c:a 25/8 Sista dag för att anmäla/avanmäla medlemmar till medlemsregistratorn c:a 5 oktober Fräkenfix 1-2 ggr/år, sept-okt, ibland även på våren Scouternas höstdag, c:a 1/10 Aktion julklappen, c:a 15/11 Bazar, lördagen före första advent Lilla julafton, fredag-söndag c:a 6-8/12 Ledarhelg i januari, c:a 10-12/1 Sista dag för att anmäla/avanmäla medlemmar till medlemsregistratorn c:a 10 februari Kårstämma, februari-mars Valborg, 30/4 Scouternas dag, c:a 10/5 Lilla midsommar, c:a 25/5 Sommarläger, juni-aug 2.5 Säkerhet och sjukvård Svenska Scoutförbundets prioriterar deltagarnas säkerhet högt och ställer krav på att ledarna alltid beaktar säkerheten vid planering och genomförande av alla scoutaktiviteter, se SSF folder Scoutsäkert, flik Krisgrupp/krisplan Vid allvarligare tillbud eller olyckor finns det stöd för hur du ska agera i kårens krisplan. Det är en bearbetning av SSF minifolder AGERA, se flik 7 Krisplan. Du bör alltid ha med dig Krisplanen på scoutevenemang. Sid 8 (42)

9 2.5.2 Brandskydd OBS! Kåren har ingen gällande brandsäkerhetsinstruktionen anpassad för den nya lokalen. Den ska bytas ut när vi har utfört en brandsyn. Information om brandskydd Kårstyrelsen ansvarar för att varje AL och övriga ledare känner till brandskyddsinstruktionen. AL ansvarar för brandskyddsinstruktionen följs på avdelningsmöten och att avdelningens scouter är tränade i utrymning. Hur många får vistas i lokalen TBD. Utrymningsvägar Kontrollera före varje möte att nödutgångarna inte är blockerade. Utrymningsvägarna är: 1. Huvudentrén. 2. Nödutgångar via trapphus till Fyrskeppsvägen 53 och Fönster i rum nr 3 dvs utmanar/vardagsrummet Utrymningsvägarna ska vara utmärkta med skyltar. Utrymningsvägarna får inte vara blockerade av föremål, vare sig i lokalen eller utanför. Återsamlingsplats Återsamlingsplats vid utrymning är parkbänken vid gångvägen mot Nytorpsbadet. Observera att alla som vistas i lokalen vid en utrymning måste bege sig till återsamlingsplatsen. Brandlarm TBD Brandsläckare Det finns 4 brandsläckare i lokalen. De är placerade i: 1. Entrén 2. Korridoren 3. Rum nr 3 4. Hajkförrådet Kontroll av brandsläckarna måste ske regelbundna intervall, minst 4 gånger per år. En gång om året ska lokalgruppen se till att brandsläckarna kontrolleras av auktoriserat brandskyddsföretag. Övernattning i lokalen TBD Förvaring av brandfarliga vätskor och gaser TBD. Sid 9 (42)

10 Sida reserverad för brandsäkerhetsinstruktion. Kapitlet fastställt av: Ej fastställt Sid 10 (42)

11 2.5.3 Transportpolicy Miljön och klimatförändringarna är en av vår tids största problem och är något som alla bidrar till oberoende ålder och är inget som kommer att försvinna tills dagens scouter blivit stora. Det är därför viktigt att lära scouterna miljövänliga vanor som små så att det faller sig naturligt när de blir större. Scouting har som mål att fostra goda samhällsmedborgare. På ledarhelgen (januari 2007) beslutade vi att jobba med miljö med scouterna, men scouter är som alla barn. De gör inte som vi säger, utan som vi gör. Ett av de största problemen är biltrafiken, att folk ska åka bil hela tiden, överallt. För att minska utsläppen samt att lära scouterna miljövänligare vanor så som att åka kollektivt i stället för bil, samt för att visa dem att det faktiskt oftast finns ett kollektivt alternativt ska varje avdelning eller grupp som ska iväg på arrangemang noggrant undersöka vilka möjligheter det finns för scouterna att färdas kollektivt istället för att ta bilen. Kapitlet fastställt av: Beslutat på KST Deltagarlista vid utfärder Om något allvarligt skulle hända på en utfärd behöver vi som inte är med (kårstyrelsen) veta vilka som deltar. Därför ansvarar AL för att en komplett deltagarlista läggas i kårordförandes fack på kontoret i lokalen. På listan ska alla deltagare dvs scouter, ledare, medföljande föräldrar och syskon skrivas upp. Efter hemkomsten kan AL slänga listan Innehåll i första hjälpen-skåpet i lokalen Vid toaletten innanför ytterdörren i lokalen finns ett första hjälpenskåp som kan användas om något händer under ett möte. Det ska alltid innehålla följande: 10 st 10x10 cm kompresser 5 st 5x5 cm kompresser 1 förpackning steri-strip/leukostrip 1 kirurgtejp 1 ask plåster att klippa i lagom storlek 1 sax 1 elastisk binda 8 cm 1 gasbinda 5 st sårtvätt (tvål och vatten går lika bra att använda) 1 flaska alsolsprit 1 tub xylocaingel Alvedon Andningsmask Blodstoppare Bindor Plasthandskar Detta är minimum som ska finnas i skåpet. Använder du något, fyll på. Lite sjukvårdsmaterial finns i den bruna byrån i lekförrådet, saknas det där köp nytt och redovisa kvitton till kårens kassör. /Utarbetat av Sofie Trygg Sid 11 (42)

12 2.5.6 Avdelningens sjukvårdslåda Innehållet i avdelningens sjukvårdslåda bör anpassas efter verksamheten. Följande är ett förslag på grundutrustning. 4 st 10x10 cm kompresser 4 st 5x5 cm kompresser Plåster i olika storlekar eller sådant man kan klippa i lagom storlek Sax Kirurgtejp Compeed (skavsårsplåster) Leukoplast (förebygga skavsår) Steristrip/leukostrip 1 st 8 cm elastisk binda 1 st gasbinda 2 st sårtvätt (flaskor) Andningsmask Alvedon Blodstoppare/första förband Plasthandskar Bindor /Utarbetat av Sofie Trygg Patrullens sjukvårdslåda Innehållet i avdelningens sjukvårdslåda bör anpassas efter verksamheten. Följande är ett förslag på grundutrustning för Äventyrarscouter. 4 st 10x10 cm kompresser 4 st 5x5 cm kompresser Plåster i olika storlekar eller sådant man kan klippa i lagom storlek Sax Kirurgtejp Compeed (skavsårsplåster) Leukoplast (förebygga skavsår) Steristrip/leukostrip 1 st 8 cm elastisk binda 1 st gasbinda 2 st sårtvätt (flaskor) Andningsmask Alvedon Blodstoppare/första förband Plasthandskar Bindor /Utarbetat av Sofie Trygg Sid 12 (42)

13 2.5.8 Sjukvårdslåda för sommarläger Ett läger är långt och mycket kan hända. Mer plåster, medel mot solsting, malaria, blodiglar mm. Kapitlet fastställt av: Ej fastställt, Sofie kommer att utarbeta en innehållsförteckning. Sid 13 (42)

14 2.6 Lokalen Städning Efter mötet ska du Rengöra, torka och lägga tillbaka allt material i god ordning på rätt plats. Om allt inte går att återställa samma dag t.ex. blöta rep som måste hänga på tork ansvarar du för att de läggs på rätt plats dagen efter när de är torra. Alla använda utrymmen i lokalen inklusive kök och toaletter ska städas enligt städinstruktionen i lokalen. Att alltid se till att fönster är stängda och dörrarna låsta när du lämnar scoutlokalen Kontrollera kylskåpen och slänga sånt som riskerar att bli dåligt Tömma alla papperskorgar och slänga alla sopor Nycklar Alla aktiva ledare som önskar ska få en nyckel till scoutlokalen. När en ledare inte längre behöver sin nyckel ska den lämnas tillbaka till en av lokalfogdarna Lekar och samlingar utanför lokalen För att måna om grannsämjan i huset ska vi: undvika att låta för mycket direkt utanför huset hålla alla samlingar och lekar som låter på ängen på andra sidan grusvägen d.v.s 50 meter från huset inte köra fram bilar till lokalen i onödan och när vi gör lasta/tömma dem snabbt och sedan köra undan dem Eldning vid lokalen All eldning utanför lokalen ska ske under ledares uppsikt. Vid eldning ska alltid vatten finnas för att kunna släcka. Vid blåst eller torka ska vi vara extra försiktiga. När eldarna släcks ska glöd och aska hällas i plåthink för att brinna ut eller släckas. Ledarna för den avdelning som eldar ansvarar för att ta hand om eldningshinken Om något går sönder Om något i lokalen går sönder ska lokalfogde meddelas om du inte kan laga det själv. Om hajk eller lägermaterial går sönder ska det läggas på trasigthyllan i hajkförrådet. Märk den trasiga saken med en lapp som beskriver felet så blir det lättare för materialgruppen att reparera. Sid 14 (42)

15 2.6.6 Lån av utrustning Röda lånepärmen Materialet i scoutlokalen är till för alla avdelningar. Om du tar med något från scoutlokalen t.ex vid en övernattning är det en god vana att skriva upp vad ni tagit med er på en blankett i Röda pärmen i hajkförrådet. Använd karbonpapper när du fyller i låneblanketten. Sätt originalet i lånepärmen under fliken Lånat och tag med dig kopian. Kopian hjälper dig att komma ihåg allt du lånat. När du lämnar tillbaka prickar du av på listan och flyttar den sedan till fliken återlämnat. Om en ledare behöver någon utrustning för annat bruk än med sin avdelning t.ex för att fira midsommar på Vässarö, en ledarutbildning eller en privat utflykt är det tillåtet att låna material. För att få låna för eget bruk gäller: 1. Att alla lån skrivs upp i Röda pärmen 2. Att lånaren i förväg kollar upp att materialet inte behövs i kårens ordinarie verksamhet 3. Att allt lämnas tillbaka minst lika helt och fräscht som när det lånades. Sid 15 (42)

16 2.7 Fräkenbotten Kåren arrenderar torpet Fräkenbotten i Ågesta av Stockholms/Huddinge kommun. Fräken hyrs ut till kårens avdelningar, andra scoutkårer och personer. Bokning av Fräken sker hos stuguthyrningsansvarig för närvarande Kerstin Gnidde Sandin. Kapitlet fastställt av: Ej fastställt. Be Hans/Gnidde beskriva bokning, vägbeskrivning, färdsätt, utrustning. Sid 16 (42)

17 2.8 Ledarutveckling Kårens syn på unga ledare Att delta som scouter på avdelning ska vara kårens huvudsakliga erbjudande fram till att scouterna fyller 18 år Möjligheten att bli ledarassistent ska erbjudas äventyrare/utmanare som ett komplement eller ett alternativ till att vara scout på avdelning Kåren har ingen åldersgräns för ledarassistenter, alla ska ses och bedömas som individer En ledarassistent bör normalt vara äldre än scouterna på avdelningen Äventyrar och utmanarledarna ska berätta för scouterna om möjligheten att bli ledarassistent, vad det innebär och hur de kan anmäla sitt intresse Scouten ska bestämma själv. AL, ledarvärvningsgrupp eller andra ska inte skapa tryck på dem som inte vill bli ledarassistenter t.ex. genom att fråga alla i viss ålder Innan en scout tillfrågas om att bli ledarassistent bör ledarvärvningsgrupp eller intresserad AL samråda med scoutens AL Varje ledarpatrull ska utifrån de generella förväntningarna stämma av ambitionsnivåer för varje ledare/ledarassistent och vilka förväntningar man har på varandra Kåren ska föreslå lämplig coaching och utbildning eller ta fram sådan till de ledare som vill utveckla sin förmåga att utveckla unga/nya ledare Kapitlet fastställt av: Ledarmöte om unga ledare 28 maj 2008 samt efterföljande KS Utbildning av ledare Varje ledare och ledarassistent erbjuds utbildning utifrån eget behov. Kårutbildaren, KUL ansvarar för att informera om de utbildningar som finns. Kåren erbjuder aktiva ledare följande kurser: Ledarutbildning Patrull (fd PL-kurs) Ledarutbildning BAS (fd Ass-kurs) Ledarutbildning Scout (fd ALU) Treklöver Gilwell Plåsterkurs ABC Varje ledare uppmuntras att regelbundet bredda sina kunskaper och upplevelser av scouting. Kåren ska så långt som möjligt och inom budget bidra till kursavgifter för andra kurser som kan vara till nytta för kårens verksamhet. Prata med KUL innan du anmäler dig till en kurs så får du besked om avgiften och eventuellt även hjälp med anmälningen. Sid 17 (42)

18 2.8.3 Mentorer för nya ledare/ledarassistenter Kåren erbjuder nya ledare en mentor som kan ge stöd och råd. Mentorn är en ledare med stor erfarenhet av scoutprogram, lägerverksamhet och kåren. På avdelningen ansvarar AL för att den nya ledaren får den info som behövs och som hon önskar. Som ny ledare uppmanas du att under ditt första år delta i någon av distriktets kurser för att träffa och inspireras av scouter från andra kårer Stöd till ledarpatruller med liten ledarerfarenhet Om en avdelning saknar erfarna ledare ska ansvarar kårordförande för att ledarpatrullen kallas till ett möte. Syftet med mötet är att etablera kontakt och att få vetskap om ledarnas ambitioner, kompetens, behov av stöd, varför de blivit ledare mm. På mötet ska det utses en kontaktperson som löpande stöder ledarpatrullen. På mötet ska det överlämnas också ett välkomstpaketet med den information de behöver. Därefter träffar kontaktpersonen ledarpatrullen för att gå igenom säkerhetsfrågor, hur scoutlokalen fungerar, överlämnar material enligt checklistor etc. När avdelningen haft några möten träffar kårstyrelsen eller kontaktpersonen ledarpatrullen igen. Någon gång under slutet av terminen hålls ett nytt möte med kontaktpersonen och övriga ledare som har någon info att ge. Här bör alla nya ledare oavsett hur man börjat medverka. Eftersom information har givits tidigare kan detta möte istället innebära diskussioner och utvärdering om hur det har varit och diskussioner om nya grepp, program mm inför nästa termin Utnämning av scoutledare En scout som uppfyller kårens krav och kraven i SSF stadgar kan utnämnas till scoutledare. För att bli utnämnd till scoutledare i Kärrtorps Scoutkår ska den som vill bli ledarutnämnd: själv begära att bli ledarutnämnd vara väl förtrogen med scoutrörelsens mål och metoder ha avlagt scoutlöftet visa intresse och förståelse för scouternas utveckling ha uttryckt sin vilja att arbeta som scoutledare ha uttryckt sin vilja att vidareutveckla sitt ledarskap bland annat genom fortsatt utbildning vara myndig i övrigt anses vara lämpad för sin ledaruppgift Ett enskilt samtal ska hållas mellan varje ledarekandidat och av kårstyrelsen utsedd person för att säkerställa att kraven och förväntningarna är uppfyllda. Om kraven anses uppfyllda fattar KS beslut om ledarutnämning. Ledarutnämning bör ske vid något tillfälle då hela kåren träffas, t ex gemensam kårstart i augusti, på kårstämma eller på Lilla Julafton. Kapitlet fastställt av: KS april 2009 Sid 18 (42)

19 2.8.6 Ledarvård Ledarvård är aktiviteter då kårens ledare umgås och utvecklas tillsammans. Det kan vara en god middag på ledarhelgen, en gemensam aktivitet som stadsorientering, ledarmys när scouterna har lagt sig på övernattningen, en nybakad sockerkaka till kvällsfikat på lägret, kurser, hajk, roverscoutarrangemang mm. Det viktiga är att ledare och utmanarscouter umgås under trevliga former, har kul och upplever något tillsammans. Kårens målsättning är att Öka sammanhållningen mellan samtliga ledare genom minst en gemensam och utvecklande aktivitet per år. Den som vill hitta på något för ledarna är alltid välkommen. Vi brukar ha en arbetsgrupp för Ledarvård, ta gärna kontakt med dem. 2.9 Kårmöten och information Ledarhelg i januari Kårstyrelsen ansvarar för den årliga ledarhelgen i januari. Under denna ska vi, förutom att umgås, bland annat planera in årets olika evenemang och utse ansvariga för dessa, utse arbetsgrupper och sätta upp kårens mål för det kommande året Budgetmöte Kårens budget fastställs enligt stadgarna av kårstämman. För att öka delaktigheten och förståelsen för kårens ekonomi tas budgetförslaget på ett Budgetmöte som ska hållas innan stämmohandlingarna skickas ut. Kårkassören kallar till budgetmötet via kårens maillista. Ansvariga för avdelningar och arbetsgrupper behöver planera årets verksamheter i god tid för att kunna inkomma med behov/önskemål till kårkassören före budgetmötet Kårstämma Kårstämman är kårens högsta beslutande organ. Vanligen har vi en kårstämma per år som är ett traditionellt årsmöte i en ideell förening. Hur kårstämman ska gå till och vad den ska ha på dagordningen styrs huvudsakligen av SSF stadgar, se flik 10. Sid 19 (42)

20 2.9.4 Kårstyrelsemöten, KS Kårstyrelsen, KS uppgift är att: verkställa stämmobeslut leda och styra kåren under det verksamhetsåret fölaj upp avdelningarnas och arbetsgruppernas verksamhet snabbt ge råd eller fatta beslut i de frågor som medlemmarna anmäler leda arbetet med kårens utveckling på lång sikt Kårstyrelsen ska sträva efter att vara öppen och tillgänglig för medlemmarna. KS brukar ha möten cirka en gång i månaden. Kårsekreteraren ska skicka ut dagordningen på ledarlistan i god tid före varje styrelsemöte så att alla ledare får veta vilka frågor som kommer att tas upp. Medlemmar som inte ingår i KS får gärna skicka in förslag eller synpunkter på det som står på dagordningen eller annat som de tycker att KS bör diskutera. Efter KS ska protokollet skickas det ut på ledarlistan samt anslås i lokalen så snabbt som möjligt att så att alla medlemmar får reda på vad som har diskuterats och beslutats Ledarmöten Ledarmöte är ett möte för kårens ledare och utmanarscouter som vanligen sammankallas av kårstyrelsen. Syftet kan vara att planera terminen, att informera och/eller diskutera en eller flera aktuella frågor som behöver bred förankring. Ledarmötet har ingen formell ställning dvs. finns inte reglerat i SSF stadgar. Om det ska tas stora beslut som kräver att vi följer en strikt demokratisk process bör frågan beslutas på en ordinarie eller extra kårstämma istället. Frågor som regleras i stadgarna (val av vissa funktionärer, medlemsavgifter och budget) får bara avhandlas på en kårstämma. Mindre beslut som tas på ledarmöten bör avrapporteras/fastställas på nästa kårstyrelsemöte för att bli dokumenterat i kårens handlingar och kommunicerat till alla medlemmar AL-möte På AL-mötet träffas AL och representanter för kårstyrelsen cirka 1 gång per termin. Det är ett informations och diskussionsmöte som syftar till att stärka samarbetet: mellan avdelningarna mellan avdelningarna och styrelsen Om AL inte kan närvara bör någon annan ledare på avdelningen delta istället. Beslut som tas på AL-möten bör avrapporteras/fastställas på nästa kårstyrelsemöte för att bli dokumenterat i kårens handlingar och kommunicerat till alla medlemmar. Sid 20 (42)

21 2.9.7 Möten i arbetsgrupper Kåren har inget krav på att arbetsgrupperna ska skriva protokoll på sina möten. Arbetsgrupperna får själva bestämma hur de ska dokumentera och informera om sitt arbete. En princip i kåren är att alla arbetsgrupper ska vara öppna för alla som är intresserade. Arbetsgrupperna ska därför informera kårens övriga ledare om var och när mötena kommer att hållas genom utskick på maillistan i god tid före nästa möte Information på hemsidan På hemsidan finns bland annat följande information: Hur man anmäler nya scouter Information om scouting och scoutkåren Avdelningarnas terminsprogram Kårhandboken med bilagor Viss information ligger skyddad på ledarsidorna som kräver inloggning. Användarnamnet och lösenordet kan du av din AL eller från våra webmasters Kårens maillistor Kåren har en gemensam maillista med adressen Tanken är att alla ledare och utmanarscouter ska vara med på maillistan eftersom det är kårens primära kommunikationskanal. Anmäl dig genom att maila ditt namn och mailadress till Kom ihåg att anmäla om du ändrar din mailadress. OBS! Du måste ha den mailadress som du skickar ifrån registrerad på listan för att ditt meddelande ska skickas ut. Utöver den gemensamma maillistan kan webmaster lägga upp maillistor för arbetsgrupper och avdelningar. Till dessa maillistor kan alla maila. För närvarande finns listorna: Ekonomi Det går att skriva hur mycket som helst om ekonomi men då kommer ingen att läsa det. Därför skriver vi kortfattat. Grundregeln är att vi alla är försiktiga med medlemmarnas pengar och alltid frågar kårkassören vid minsta tveksamhet. Det brukar alltid fungera bra. Kärrtorps scoutkårs plusgiro: pg Kärrtorps scoutkårs bankgiro: bg Kom ihåg att ange vem som betalar in pengar och varför de betalas in. Sid 21 (42)

22 Avdelningens ekonomi Avdelningens ekonomi är delvis frikopplad från kårens övriga ekonomi. I kårens budget avsätts vanligen ett avdelningsbidrag på t.ex kr för avdelningen per termin. När avdelningen handlar måste kvitto redovisas till kårkassören för återbetalning av pengar. Utöver avdelningsbidraget står det varje avdelning fritt att ta ut avgifter av sina scouter och ledare för aktiviteter (hantverk, badmöten, övernattningar etc.). Avgifter bör vara på en nivå så att aktiviteten blir självbärande. Om det blir pengar över efter en aktivitet kan överskottet antingen betalas tillbaka till deltagarna eller behållas av AL för kommande avdelningsaktiviteter. Dessa kostnader och intäkter behöver inte redovisas till kårkassören. Vid behov kan AL få ut ett förskott från kårkassören vid större utlägg Löpande arbetsgruppers ekonomi Vissa arbetsgrupper t.ex. materialgruppen har en kostnadsbudget. Det innebär att de har rätt att göra inköp för avsedda ändamål upp till det belopp som de har i sin budget. Vid utgifter större än kr ska en avstämning alltid göras med kårkassören före beställning/inköp. Alla kostnader ska redovisas med kvitto till kårkassören Arbetsgrupper för läger och evenemang Andra arbetsgrupper t.ex. Valborg, Bazar, sommarläger och Lilla julafton har en resultatbudget. Det innebär att kåren i sin budget har beslutat om ett mål för slutresultatet. Kåren budget har då inga belopp för hur stora intäkter och utgifter får vara. Ett år kanske budgeten säger att Valborg ska gå med i vinst eller att sommarlägret ska gå +/- noll. Det är då arbetsgruppens uppgift att nå eller överträffa det budgeterade resultatet. Arbetsgruppen ska göra en budget för att säkerställa att resultatet uppnås. Budgeten bör stämmas av med kårkassören. Om resultatet inte ser ut att nå målen i kårens budget måste kårkassören omedelbart informeras. När evenemanget är klart ska en tydlig redovisning av alla intäkter och utgifter göras. Alla utgifter ska styrkas med kvitton Övriga utgifter och redovisning av dessa Om man vill köpa något som kåren ska betala för andra ändamål än för avdelning eller arbetsgrupper måste finnas pengar avsatta till ändamålet i budget. Stäm av med kassören om du är osäker. Om det är en utgift som inte finns budgeterad, rådgör med kårordförande eller kårkassören. Sid 22 (42)

23 2.11 Medlemsavgifter och medlemsregistrering Kårens medlemsavgifter fastställs av kårstämman. Kåren medlemsavgift betalas på medlemsfakturan som förbundet skickar ut i början av varje termin. På samma faktura ingår medlemsavgifterna till Svenska scoutförbundet (inkl. Svenska Scoutrådet, WOSM/WAGGGS), och Stockholms scoutdistrikt samt Scoutförsäkringen. Kårens alla medlemmar registreras i Svenska Scoutförbundets medlemsregister som kallas Melker. Uppgifter i detta register utgör bl.a. underlag för debitering av medlemsavgifter. Uppgifter i Melker utgör dessutom grunden för olika bidrag till kåren, utskick av medlemstidning och annan info från Scoutförbundet. Det är därför viktigt att uppgifterna i Melker alltid är uppdaterade. Medlemsregistratorn (MR) sköter medlemsregistret åt kåren, alla förändringar avseende kårens medlemmar, scouter såväl som ledare, skall meddelas till medlemsregistratorn. MR sänder medlemslista ur Melker till AL vid terminstart och efter uppdatering baserad på AL:s uppgifter. MR följer upp att medlemmar betalat avgift och meddelar AL om någon ej betalt. Rutin vid höstterminens start AL får en lista från föregående termin med scouter på avdelningen + scouter som kommer upp från grenen under av MR. AL uppdaterar listan genom att: - markera vilka scouter som går kvar - markera vilka scouter som slutat i kåren - markera vilka scouter som gått upp, och till vilken avdelning. - lägga till nya medlemmar - kontrollera alla adressuppgifter och telefonnummer för ledare och scouter Nya medlemmar i kåren ska fylla i en medlemsansökan. Blanketterna finns på kontoret. Ifyllda blanketter läggs i medlemsregistratorns fack på kontoret snarast möjligt. Rutin för förändringar under terminen Ny medlem: Medlemsansökan ifylls snarast och lämnas i MR fack. Meddela MR via mail. Scout som slutar: Det är ingen brådska, vänta några veckor, en del kommer tillbaka. AL meddelar MR via mail. Om scout som slutat inte avregistreras innan nästa fakturautskick så får den en faktura som de inte behöver betala om de inte deltagit på fler än 5 möten. MR meddelar förbundet och avgiften krediteras och medlemmen tas bort ur Melker. Scout som byter avd: Meddela MR och berörd AL. Rutin vid vårterminens start AL får av MR en medlemslista ur Melker från föregående termin med scouter på avdelningen. AL uppdaterar listan genom att: - markera vilka scouter som slutat i kåren - lägga till nya medlemmar Sid 23 (42)

24 - kontrollera alla adressuppgifter och telefonnummer för ledare och scouter Betalning av medlemsavgift Medlemsavgifterna debiteras av och betalas direkt till Svenska Scoutförbundet. Medlemsavgift varje termin. Om betalning inte görs skickas en påminnelse. Medlemsregistratorn meddelar AL om någon medlem inte betalt, varefter AL påminner scout om att denne omgående måste betala för att vara medlem. Alternativt meddelar AL MR att scouten har slutat och MR avregistrerar då scouten. Kårkassören kan efter förfrågan från AL besluta om kåren skall betala avgift åt någon medlem som har det svårt ekonomiskt. Kapitlet fastställt av: Skriven av Hans Ericsson , fastställd av KS Sid 24 (42)

25 3 Avdelningen och scoutprogrammet 3.1 Scoutprogrammet Den scouting som vi erbjuder våra scouter ska hålla hög kvalitet. Det innebär att scouterna ska få uppleva ett spännande, lärorikt och roligt program. Vi ledare ska genom upplevelser ska förmedla värderingar och kunskaper som hjälper våra scouter att utveckla sig till självständiga individer med samhällsansvar. Scoutprogrammet är summan av varför, hur och vad vi gör saker. Svaret på varför vi gör saker är oftast att vi vill att våra scouter utvecklas inom ett visst område. Hur vi gör förklaras i vår metod, scoutmetoden och vad vi gör är spännande, roliga och äventyrliga aktiviteter. Ett nytt scoutprogram håller på att tas fram av SSR. Det kommer att lanseras under Vissa delar är klara bland annat finns konkreta programförslag samlade på aktivitetsbanken, 3.2 Avdelningsprogram Här följer en kort beskrivning av hur avdelningarna bör göra när de lägger upp avdelningsprogram och avdelningsmöten. Låt scouterna ha inflytande över sitt scoutprogram men undvik skendemokrati. Kårens Stegringsplan (flik 9) ska ligga till grund för planering av avdelningarnas program. Märkesplanen (flik 9) beskriver vår tolkning av krav för att få SSR/SSF märken. En ny märkesplan håller på att tas fram av SSR inom ramen för det nya scoutprogrammet. Våra scouter och deras föräldrar fårunder den tid vi har dem (8-18 år) massor av papper från skolan och olika aktiviteter. Avdelningsprogrammet ska vara det enda och viktigaste pappret för scouten. All information för scoutterminen ska finns med på avdelningsprogrammet. Använd avdelningsprogrammet som en metod för att träna scouterna att vara redo. Det blir också enklare för dig som scoutledare att leda terminen om allt viktigt som ska hända finns uppskrivet på samma ställe. Tid för när, var och vad man ska göra på mötet står på så gott som varje möte. Om scouten ska ha med sig något står också det. Att tänka på när ni lägger programmet: Vad har ni för mål för avdelningen och scouterna? Hur ser väderleken ut under de terminen? (surrning är trevligt när det är varmt ute, isvak funkar bara vid kyla) Använd ett eller flera veckomöten till att förbereda hajk/övernattning Hur ser övriga scoutprogrammet/livet i världen ut? När avdelningsprogrammet är klart, tänk er terminen igenom med hjälp av kunskapen om er ledare och scouter. Funkar programmet, kommer aktiviteterna i en logisk följd, finns det en stegring jämfört med föregående termin/år, finns det en stegring under terminen? Innehåller mötena en bra blandning av olika aktiviteter, olika tempo etc.? Sid 25 (42)

26 Det är svårt att göra ett perfekt program. Lägg in ett par tomma möten som reservtid om ni behöver följa upp något ni gjort eller kanske göra klart ett hantverk. Det är bra att kunna vara lite flexibel men försök hålla er till det ni har planerat. På kårens hemsida, flik Ledare finns exempel på terminsprogram inklusive bilagor som packlistor, aktion julklappen etc. Där finns också en PowerPoint-presentation om planering från ledarhelgen januari Avdelningsmöten Avdelningsmötet är ingen happening. Det ska vara ett väl förberett möte mellan scouter och ledare med en tydlig form. Den tydliga formen är en metod för att förmedla trygghet, scouten ska känna igen sig och veta vad som gäller och förväntas. Den tydliga formen skapar samhörighet, det är bara Ormen som ropar Ormens rop osv. På avdelningsmötena ska vi använda oss av scoutings metoder. De viktigaste metoderna är att arbeta i patruller, att scouterna får lära genom att göra och att vi motiverar scouterna varför vi gör olika saker. INLEDNING Startceremoni Hälsa scouterna välkomna, fråga scouterna vad som står på programmet och vad de ska ha med sig idag, tala om vad vi ska göra idag och varför vi gör det. Ta närvaro Gör en kort återkoppling till förra mötet/övernattningen/hajken och visa uppskattning för de som var med. Inledningen bör gå snabbt (5 max 10min). PROGRAMPASS Under programpasset kan det vara bra att lägga in avbrott med lekar eller blanda aktiviteter som har olika tempo men kanske behandlar samma tema för dagen. Om scooutgruppen är livlig kan det vara bra att inleda med en kort lek där scouterna får springa av sig. AVSLUTNING Feedback från scouter till ledare om mötet Information om kommande aktiviteter Slutceremoni Avslutningen bör också gå snabbt (5 max 10min) FÖRÄLDRAKONTAKT Föräldrakontakten är viktig. Ställ en ledare i dörren 10 minuter före/efter varje möte för att hinna prata med föräldrarna. Sid 26 (42)

27 4 Övernattningar, hajker och läger 4.1 Övernattningar En övernattning är en utfärd som huvudsakligen är på ett ställe och där scouterna oftast sover inomhus. Målet med övernattningar är att scouterna tillsammans i patrullen ska öva sig i att samarbeta både under programpunkter och vid matlagning, städning och att hitta till stugan. Ett annat mål är att scouterna ska vänja sig att inte sova hemma samt vara med ledare och scoutkompisar en hel helg. Även om scouterna sover inomhus ska huvuddelen av programmet vara utomhus. Även måltider bör vara utomhus så mycket som möjligt. För spårarscouter bör de första övernattningarna vara endast en natt. När de blir mer vana eller äldre kan övernattningarna utökas till flera nätter. Vid resa till och från övernattning gäller kårens transportpolicy. Gör gärna resan dit och hem till en del av äventyret. 4.2 Hajker En hajk är en utfärd där patrullen tar sig fram för egen maskin och bär med sig personlig och gemensam utrustning. På spårarna kan hajken kombineras med övernattning eller göras som en dagshajk. Patrullen lagar egen mat och tar sig fram utan ledare i största möjliga utsträckning. Upptäckare kan börja med att sova utomhus på våren eller på sommarlägret. De äldre scouterna bör få uppleva att det går bra att sova ute året runt i alla väder. Målet med hajkerna är vägen dvs att att scouterna i patrullen ska öva sig att samarbeta självständigt under vandring, programpunkter, lägerbygge, matlagning och orientering. En annan del av samarbetsövningen är hur de ska dela på bördor och arbetsuppgifter för att alla i patrullen ska ha det bra. Nyckeln till en bra hajk är att scouterna och patrullerna är väl förberedda. Hajken börjar därför med förberedelser på mötena före hajken. Scouterna måste vara medvetna om vad de ska ha med sig, både personlig och gemensamt packning. Val av ryggsäck, hur de packar och även bär är av viktigt för att scouten ska tycka att hajker är kul och vilja följa med igen. Vid resor under hajker gäller kårens transportpolicy. Gör gärna resan dit och hem till en del av äventyret. 4.3 Sommarläger Nivån på sommarlägren för respektive gren ska beskrivas i Stegringsplanen. Sommarläger kan vara över en långhelg eller mer än en vecka. Någon form av vandring, segling eller paddling bör ingå för alla scouter. För äventyrare och utmanare ska en hajk ingå.. Vid resa till och från sommarläger ska kårens transportpolicy beaktas. Gör gärna resan dit och hem till en del av äventyret. Normalt sover vi i tält eller vindskydd. Ledare och scouter bygger en lägerby tillsammans. Lägertiden och förutsättningarna avgör hur lägerbyn ska se ut. Vanliga lägerbyggen är portal, Sid 27 (42)

28 matbord, lägerkök, tvätt-/diskställ. Att bygga/riva lägerbyn och delta i lägerlivet är en minst lika viktig del av lägerupplevelsen som programpassen. Till lägerlivet räknas att ta hand om och hålla reda på sin egen packning, matlagning, diska, hämta vatten, hålla reda på sina matsaker, personlig hygien, att sätta upp och bo i tält, att dela bostad och alla upplevelser med sina kamrater och ledare. En lägererfarenhet är att scouterna ofta när de utvärderar läger efterlyser mer fritid. Programmet ska därför alltid planeras så att scouterna får den tid de behöver till lägerlivet mellan programpassen. Förutom god planering och rätt utrustning är det viktigt att alla ledare och medföljande föräldrar på lägret har träffats före lägret för att sätta upp gemensamma regler och förhållningssätt så att scouterna får ett enhetligt budskap från alla ledare. Under lägret kan det finnas ett tema kring vilket programmet och aktiviteterna byggs upp. Äventyrarscouter och Utmanarscouter bör ha egna lägerbyar där varje patrull själva ansvarar för sitt material, sin matlagning mm Avgift för sommarläger Varje lägerkommitté får besluta om ledarsubvention på sommarläger ska delas lika mellan alla ledare och föräldrar eller om subventionen ska ges i större omfattning till exempel till dem som planerar, packar, är med på förläger eller tar hand om materialet efteråt. Reglerna för ledarsubventionen ska beslutas i god tid så att alla vet vad som gäller och kan välja pris/ambitionsnivå. Kapitlet fastställt av: Beslut på Kårstämma Väckning av äventyrarscouter Äventyrarscouter ska inte behöva gå upp tidigare än på läger, hajker och övernattningar. Kapitlet fastställt av: Beslut på Kårstämma 2007 Sid 28 (42)

29 5 Kårfunktionärer och arbetsgrupper Denna del av kårhandboken innehåller ansvarsbeskrivningar för kårens arbetsgrupper. 5.1 Pärmen Kårens checklistor Många arbetsgrupper har checklistor för att minska personberoendet och underlätta för respektive grupp. Checklistorna är ett stöd och behöver därför inte följas slaviskt. Checklistorna är samlade i en pärm på kontoret kallad Kårens checklistor tillsammans med andra bra att ha papper som inbjudningar till lilla julafton, inköpslistor till valborg, lägerbrev mm. Det ingår i uppgiften för varje arbetsgrupp att varje år uppdatera sin checklista i pärmen. Pärmen Kårens checklistor tas fram under vårterminen 2010 och ska förvaltas av kårsekreteraren. 5.2 Avdelningsledare, AL Som avdelningsledaren ansvarar du för det viktigaste i kåren, själva scoutverksamheten och har det övergripande ansvaret för din avdelning. Det är mycket att tänka på och komma ihåg. Syftet med checklistan är att förtydliga ditt ansvar för scouternas säkerhet och kårens verksamhet och för att underlätta din insats. Även om du ansvarar för att allt blir utfört behöver du inte göra allt själv, du kan och ska delegera. AL ansvarar för att: Avdelningens verksamhet följer scoutings ideologi kårens och förbundets säkerhetsbestämmelser följs, se Scoutsäkert i kapitel 10 att hela ledarteamet följer krav på brandsäkerhet och utrymning i lokalen och stugor scouternas närvaro kontinuerligt förs in i närvarorapportering scouterna får möjlighet att delta i kår-, krets-, distrikts- och förbundsarrangemang. avdelningen följer städinstruktionen beställer skjortor och märken och tar betalt för scoutskjortorna innan de beställs avdelningens adresslista hålls uppdaterad och att den finns i adresspärmen i ledarrummet avdelningens kostnader håller sig inom budget/avdelningsbidrag och annars äskar pengar utlägg från avdelningen redovisas till kårkassören inom en månad avdelningens sjukvårdslåda är komplett enligt kårens riktlinjer i Kårhandboken hälsokort tas in varje år från scouternas föräldrar och förvarar dem följa upp varför scouter på avdelningen slutar lämpliga ledarassistenter föreslås för ledarutnämning till kårstyrelsen (KS) varje scout känner förtroende för någon ledare på sin avdelning avdelningens program utvärderas varje termin tillsammans med scouterna Inför/vid terminsstart att avdelningsprogrammet planeras enligt stegringsplanen terminsprogram delas ut till scouterna och anslås i lokalen Sid 29 (42)

Välkommen som medlem i Tuve Scoutkår!

Välkommen som medlem i Tuve Scoutkår! Välkommen som medlem i Tuve Scoutkår! Som ny medlem i Tuve Scoutkår har du säkert en massa frågor. På de här sidorna skall vi försöka svara på de vanligaste. Självklart skall du fråga din ledare om du

Läs mer

Märkessystemet inledning

Märkessystemet inledning Dokument från 1999 Märkessystemet inledning Värmdö jöscoutkår vill att alla scouter ska få samma baskunskaper i de olika grenarna, oavsett vilken avdelning de tillhör. Det som här beskrivs från venska

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår. Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen

REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår. Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår 2008 Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen Vad är en lokalavdelning? Ungdomsstyrelsen* använder sig av begreppet lokalavdelning för

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

1 kap. Allmänt. Miniorscouternas lag En scout vill vara ärlig och hjälpsam och göra sitt bästa. Bäverscouternas lag Dela dela med dig

1 kap. Allmänt. Miniorscouternas lag En scout vill vara ärlig och hjälpsam och göra sitt bästa. Bäverscouternas lag Dela dela med dig 1 kap. Allmänt 1 Uppgift och verksamhetsort Scoutkåren Gustaf Vasa Bredäng är en ideell förening, med uppgift att i samverkan med andra: ge barn och ungdomar en fostran i scoutlagens anda, hjälpa utveckla

Läs mer

Protokoll från kårstyrelsemöte söndag 20/02-2012 hemma hos Monica kl 18:30-20:30

Protokoll från kårstyrelsemöte söndag 20/02-2012 hemma hos Monica kl 18:30-20:30 Protokoll från kårstyrelsemöte söndag 20/02-2012 hemma hos Monica kl 18:30-20:30 Närvarande: Martin Fogel Monica Larsson Gustav Karreskog Frida Söderling Eva Kindbladh Linus Behrenfeldt Love Andersson

Läs mer

Rutin f ör inköp av scoutkläder och märken

Rutin f ör inköp av scoutkläder och märken Rutin f ör inköp av scoutkläder och märken Engelbrekt Scoutkår Version 0. 1 2014-03-03 Scouterna Box 420 34 Telefon: +46 8-555 065 00 Webb: www.scouterna.se The Guides and Scouts of Sweden 126 12 Stockholm

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Scouternas strategi 2015-2025

Scouternas strategi 2015-2025 Scouternas strategi 2015-2025 Vi vill att alla ska få möjlighet att uppleva scouting, i vår verksamhet som är så bra att ingen kan tänka sig något roligare eller mer utvecklande. Vi gör det genom att överträffa

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Västerbotten Ångermanlands Scoutdistrikt Vår vision Det här drömmer vi om: Unga som gör världen bättre If it isn t fun it isn t scouting, Robert Baden-Powell Vår uppgift: Vi ska

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

Carl Bondes Väg 90 Box 5007 Telefon 08-739 88 88 Webb http://www.hasselbyscout.se/

Carl Bondes Väg 90 Box 5007 Telefon 08-739 88 88 Webb http://www.hasselbyscout.se/ Dokumentnamn: Vett och etikett Fastställt av: Kårstyrelsen Originalförfattare: Emil Öhman Version: 1. 2 Författat: 2013-08-28 Typ av dokument: Styrande Beslutsdatum: 2013-12-19 Vett och etikett Carl Bondes

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Kårstyrelsens sammanträde nr 404

Kårstyrelsens sammanträde nr 404 1 Datum Justerat datum Protokoll 2014-02-02 2014-02-28 Kårstyrelsens sammanträde nr 404 Datum: 2014-02-02 Tid: 18:30 Plats: Lokalen Bredängsvägen Närvarande: Åsa Jonsson, Alexander Vanderwert-Gebert, Serhat

Läs mer

Rapport om ungdomsinflytande

Rapport om ungdomsinflytande Rapport om ungdomsinflytande På förbundsstämman 2009 uppdrogs åt Svenska Scoutförbundet styrelse att ta fram en rapport som visar hur ungdomsinflytandet fungerar idag. I rapporten har även tankar om hur

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

Handlingsplan vid kriser för Landvetter Scoutkår

Handlingsplan vid kriser för Landvetter Scoutkår Landvetter Scoutkår Scouterna Handlingsplan vid kriser för Landvetter Scoutkår Innehåll Innehåll... 1 Vilken typ av kriser är det här en handlingsplan för?...2 Vad gör vi först?... 2 Utrymning... 2 Vem

Läs mer

Metodhäfte: Rekrytera barn

Metodhäfte: Rekrytera barn Metodhäfte: Rekrytera barn Innehållsförteckning Rekryteringsworkshop 4 Del 1 4 Inspirationsmingel 4 Varför ska vi växa 4 Drömkåren 5 Framgångsrikt 5 Del 2 Nulägesanalys Framtida rekrytering Rekryteringscykel

Läs mer

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 21 april, kl 13.00. Rotundan

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 21 april, kl 13.00. Rotundan Örnsbergs Scoutkår Styrelsemöte 21 april, kl 13.00 Rotundan Sammanfattning av beslut Styrelsen beslutar att ta kontakt med geldenärerna till de skulder som finns till kåren. Det överskott som finns från

Läs mer

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 3 feb, kl 16.00. Rotundan. Västertorps kårordförande Gillis skall kontaktas angående skulden för Tintinlägret

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 3 feb, kl 16.00. Rotundan. Västertorps kårordförande Gillis skall kontaktas angående skulden för Tintinlägret Örnsbergs Scoutkår Styrelsemöte 3 feb, kl 16.00 Rotundan Sammanfattning av beslut Västertorps kårordförande Gillis skall kontaktas angående skulden för Tintinlägret 2011. Styrelsen beslutar att skjuta

Läs mer

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Datum: 2011-02-13 Plats: Rårödsstugan Närvarande: Alexander Roselius Amanda Lyons Andreas Rubenson Anja Wadén Annica Lindgren Annika Svensson Aron

Läs mer

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 4 oktober 2011 kl 19.00. Störtloppsvägen 17, Hägersten

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 4 oktober 2011 kl 19.00. Störtloppsvägen 17, Hägersten Örnsbergs Scoutkår Styrelsemöte 4 oktober 2011 kl 19.00 Störtloppsvägen 17, Hägersten Sammanfattning av beslut 1. Punkten Skrivelser tas bort som fast fråga från dagordningen i fortsättningen. 2. Styrelsen

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Styrelsemöte den 25 april 2012

Styrelsemöte den 25 april 2012 Styrelsemöte den 25 april 2012 på Smultronvägen 5, Värmdö Närvarande: Tore Axelsson, ordf Fredrik Björling, vice ordf Simon Frohm Christer Ohlin Alexandra Nordvall Diana Stolcere (Utmanar rep) Elin (Utmanar

Läs mer

Kårstyrelsens sammanträde nr 395

Kårstyrelsens sammanträde nr 395 1 Datum Justerat datum Protokoll 2013-04-07 2013-05-13 Kårstyrelsens sammanträde nr 395 Datum: 2013-04-07 Tid: 15:00 Plats: Pettersberg Närvarande: Åsa Jonsson, Fredrik Jonsson, Peter Gustafsson, Kjell

Läs mer

Knivsta Scoutkår. Handlingsplan vid kriser Denna handlingsplan handlar om kriser inom kåren som t ex

Knivsta Scoutkår. Handlingsplan vid kriser Denna handlingsplan handlar om kriser inom kåren som t ex Handlingsplan vid kriser Denna handlingsplan handlar om kriser inom kåren som t ex Olycka (barn eller vuxen) Allvarlig sjukdom Brand Hot/våld Dödsfall (inom eller utom kåren) Självmord Om polis är kontaktad

Läs mer

SOL:s arbetsgrupper 2012-10-10

SOL:s arbetsgrupper 2012-10-10 SOL:s arbetsgrupper Denna skrift innehåller först och främst instruktioner för uppgifter som SOL:s arbetsgrupper har hand om, nämligen klubbvärdskap och soppkvällsvärdskap. På slutet finns också en beskrivning

Läs mer

http://www.scoutservice.se/leda-scouting/marken/intressemarken/varldsforbattrare/

http://www.scoutservice.se/leda-scouting/marken/intressemarken/varldsforbattrare/ Musikhjälpen 2013 Musikhjälpen är ett insamlingsevent som lyfter upp en undangömd humanitär katastrof. Tre kända programledare bor i en glasbur för att sända radio och TV dygnet runt i 144 timmar. Under

Läs mer

VÄXTKRAFT 14 KURSHELG I SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT 7-9/11 2014 I SAMARBETE MED SENSUS. Lär dig spela ukulele steg 1. Kursledare: Gitten Abramsson

VÄXTKRAFT 14 KURSHELG I SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT 7-9/11 2014 I SAMARBETE MED SENSUS. Lär dig spela ukulele steg 1. Kursledare: Gitten Abramsson VÄXTKRAFT 14 KURSHELG I SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT 7-9/11 2014 I SAMARBETE MED SENSUS Lär dig spela ukulele steg 1 Kursledare: Gitten Abramsson Materialkostnad: Ukulele finns för 295:- om du inte har egen.

Läs mer

Verksamhetsberättelse, verksamhetsåret 2013 2014

Verksamhetsberättelse, verksamhetsåret 2013 2014 Hässelby Scoutkår av Scouterna i Sverige Verksamhetsberättelse, verksamhetsåret 2013 2014 I Hässelby Scoutkår har det under året bedrivits scoutverksamhet i 1 letar-, 2 spårar-, 2 upptäckar-, 1 äventyrar

Läs mer

du verkligen tycker om!

du verkligen tycker om! Din guide till rekryteringstips, nya idéer och ett smakprov på alla de häftiga och roliga aktiviteter som du och din kår kan genomföra tillsammans med en konsulent eller själva när det kommer till rekrytering!

Läs mer

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen!

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen! ZKA-UT Medlemstidning för Hässelby Scoutkår Nr 1, höstterminen 2012 I detta nummer: - Ordföranden har ordet - Vi syns på museet! - Kallelse till stämman - Beslut om nya stadgar - Höstterminens städdagar

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan Svenska Scoutrådet Utveckla, rekrytera, behålla Framgångsfaktorer Tillsammans Vänligt mottagande Ställ frågan 1 Plattform för medlemsutvecklingsarbete; Utveckla, rekrytera och behålla Detta är Scouternas

Läs mer

f ör STRUKTURDOKUMENT KÅRENS LEDNING

f ör STRUKTURDOKUMENT KÅRENS LEDNING f ör STRUKTURDOKUMENT KÅRENS LEDNING Inledning Vår scoutverksamhet bygger på scoutrådets stadgar från 2009. Scoutings syfte är att möjliggöra för unga människor att utvecklas till ansvarsfulla världsmedborgare

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Brevet Hem, Sidan 1 Innehållsförteckning Mina anteckningar... 4 En ny rörelse föds... 5 Engelska riddarlagar förebild.... 6 Vår Scoutkår... 7 Kul att vara Spårare... 8 Mer scouting i Upptäckarna... 9 Tre

Läs mer

Handlingsplan vid kriser

Handlingsplan vid kriser Scouterna Handlingsplan vid kriser Landvetter Scoutkår Göteborgsdistriktet Scouterna Innehåll Vilken typ av kriser är det här en handlingsplan för?...3 Vad gör vi först?...3 Utrymning...3 Vem ska vi kontakta?...3

Läs mer

TORNS KFUK-KFUM SCOUTKÅR Vårterminen 2010

TORNS KFUK-KFUM SCOUTKÅR Vårterminen 2010 TORNS KFUK-KFUM SCOUTKÅR Vårterminen 2010 Välkomna till Torns KFUK-KFUM scoutkår Sedan 1955 har barn och ungdomar samlats i Vallkärra för att delta i vår scoutverksamhet. Axelgård är sedan snart 30 år

Läs mer

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN Kårchefens närmaste stöd är regioninstruktören. Ibland uppstår det situationer då det känns som om de egna kårkollegerna är lite

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Utresa - fredag 31 juli 2015

Utresa - fredag 31 juli 2015 Sommaren närmar sig med stormsteg och förberedelserna inför Tri-Camp i England är intensivare än någonsin. I detta informationsbrev hoppas vi att den mesta informationen som ni behöver finns med. En del

Läs mer

Årets första nyhetsbrev februari 2014

Årets första nyhetsbrev februari 2014 Årets första nyhetsbrev februari 2014 Nu har olika aktiviteter startat upp igen efter julledighet och många har hunnit med årsmöten, där ni som lokal förening tagit beslut om färdplan för framtiden. Byten

Läs mer

Brevet hem. Introduktion för nya scouter och scoutföräldrar i Sköndals landoch sjöscoutkår

Brevet hem. Introduktion för nya scouter och scoutföräldrar i Sköndals landoch sjöscoutkår Brevet hem Introduktion för nya scouter och scoutföräldrar i Sköndals landoch sjöscoutkår Hej! Välkommen som scout eller förälder i Sköndals land- och sjöscoutkår. Detta brev är till för att du som nybliven

Läs mer

Göteborgs scoutdistrikt

Göteborgs scoutdistrikt Göteborgs scoutdistrikt Arrangemang 2014 Introduktion 2 Hej 2014 kommer sprudla av aktiviteter för dig som scout i Göteborgs scoutdistrikt! Här i arrangemangsfoldern finns de datum som redan är satta inför

Läs mer

Metodhäfte: Rekrytera vuxen

Metodhäfte: Rekrytera vuxen Metodhäfte: Rekrytera vuxen Innehållsförteckning Sexstegsmetoden Mina nätverk 4 Engagemang 5 Steg 1 5 Steg 2 Steg 7 Steg 4 7 Steg 5 7 Steg 8 Föräldramöte Förberedande möte Under föräldramötet Följ upp

Läs mer

Nästan lika lätt som att räkna till tre.

Nästan lika lätt som att räkna till tre. Nästan lika lätt som att räkna till tre. 1 Håll ett första årsmöte. Meddela din kör två veckor i förväg att ni ska ha ett årsmöte där ni bildar förening, ett så kallat konstituerande möte. UNGiKÖR kan

Läs mer

Pågående arbete i styrelsen

Pågående arbete i styrelsen Datum: 2014-04-08 Plats: Sensus Dagordning distriktsstyrelsen 1. Mötets öppnande Stefan öppnar mötet. 2. Val av justeringsman Hans Sandblad. 3. Fastställande av dagordning Vi lägger till punkten Fråga

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

Svärtinge scoutkår. Protokoll för styrelsemöte i Svärtinge scoutkår

Svärtinge scoutkår. Protokoll för styrelsemöte i Svärtinge scoutkår Protokoll för styrelsemöte i Tid: Måndag 25e augusti 2014, kl 19.00 Plats: Scoutstugan, Svärtinge Närvarande: Tomas Nilsson, Mats Lundén, Kristina Karlsson, Anna Eidem, Christian Hagman, Inger Eék, Charlotte

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

SÖDERMANLANDS SCOUTDISTRIKT

SÖDERMANLANDS SCOUTDISTRIKT SÖDERMANLANDS SCOUTDISTRIKT Välkomna till Inspirationshelg 15-16 mars 2014 för äventyrare, utmanare, roverscouter och ledare (tidigare kallats Tinget). Platsen för helgen är Ansgarsgården utanför Flen.

Läs mer

Verksamhetsberättelse. för. Varbergs NSF-scoutkår

Verksamhetsberättelse. för. Varbergs NSF-scoutkår Verksamhetsberättelse 2010 för Varbergs NSF-scoutkår Styrelse och representanter Ordförande V ordförande Sekreterare Kassör Ledamöter Seniorscoutrepr. Revisorer Revisorsuppleant Stugvärd Repr. i föräldraföreningen

Läs mer

Regler och anvisningar för Malmökretsens tävlingar Scouternas Dag och Trapperyxan / Dynggrepen.

Regler och anvisningar för Malmökretsens tävlingar Scouternas Dag och Trapperyxan / Dynggrepen. Södra Skånes Scoutdistrikt Sida 0 Regler och anvisningar för Malmökretsens tävlingar Scouternas Dag och Trapperyxan / Dynggrepen. Scouternas Dag 1 Regler och anvisningar 2 Upprättande av budget 3 Exempel

Läs mer

TACK FÖR ATT NI HYR AV OSS /Styrelsen för Kilafors biografförening

TACK FÖR ATT NI HYR AV OSS /Styrelsen för Kilafors biografförening Rev. april 2015 GÄLLANDE REGLER VID UTHYRNING Ska läsas innan varje hyrestillfälle. Uthyrare är Kilafors biografförening som äger fastigheten och driver verksamheten i Biografteatern med ideella krafter.

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södra Skånes scoutdistrikt den 1-2 februari 2014 på Göransborg.

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södra Skånes scoutdistrikt den 1-2 februari 2014 på Göransborg. Protokoll nr 442 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för den 1-2 februari 2014 på Göransborg. Närvarande: Lars-Ingmar Olsson (Ordf) Henrik Sandén (v ordf) Anna Åkesson Catarina Catta Svensson

Läs mer

Kårstyrelsens sammanträde nr 384

Kårstyrelsens sammanträde nr 384 1 Datum Justerat datum Protokoll 2012-05-15 2012-05-31 Kårstyrelsens sammanträde nr 384 Datum: 2012-05-06 Tid: 18:30 Plats: Lokalen Rehnsgatan 16 Närvarande: Åsa Jonsson, Alexander Vanderwert-Gebert, Fredrik

Läs mer

FAQ till Kassören. Jag behöver göra ett inköp till mitt utskotts/sektionens verksamhet. Hur gör jag?

FAQ till Kassören. Jag behöver göra ett inköp till mitt utskotts/sektionens verksamhet. Hur gör jag? FAQ till Kassören I detta dokument följer svaret på en rad frågor Kassören ofta får. Om du inte hittar svaret här är du självklart välkommen att kontakta Kassören! Kontaktuppgifter finns längst ner. Göra

Läs mer

Upplandslättens scoutdistrikt inbjuder till. Lördagen den 28 februari till söndagen den 1 mars 2015

Upplandslättens scoutdistrikt inbjuder till. Lördagen den 28 februari till söndagen den 1 mars 2015 Upplandslättens scoutdistrikt inbjuder till Upplandskurserna Lördagen den 28 februari till söndagen den 1 mars 2015 Upplandsslättens scoutdistrikt bjuder nu till 2015 års upplaga av Upplandskurserna. Det

Läs mer

Göteborgs scoutdistrikts

Göteborgs scoutdistrikts Göteborgs scoutdistrikts Välkommen! Det ska vara roligt att göra det och det ska vara roligt att vara med! Göteborgs scoutdistrikt utgörs av 51 scoutkårer med massvis av engagemang. Tillsammans kan vi

Läs mer

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR Dessa råd med tillhörande mall för krisplan och mall för dokumentation, som framtagits av Svenska Aikidoförbundet, kan användas av aikidoklubbar anslutna till förbundet.

Läs mer

Så stärker du barnets självkänsla

Så stärker du barnets självkänsla Så stärker du barnets självkänsla Ett barn med god självkänsla har större chans att lyckas i livet. Vi berättar hur du stärker ditt barns självkänsla. Missa inte den här artikeln! Självkänsla är det värde

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Medlemstidning för Hässelby Scoutkår Nummer 1 Vårterminen 2015

Medlemstidning för Hässelby Scoutkår Nummer 1 Vårterminen 2015 Medlemstidning för Hässelby Scoutkår Nummer 1 Vårterminen 2015 Kårordförande har ordet! Ute faller snön igen. Vintern verkar inte ha bestämt sig, ska det bita sig fast eller släppa taget. Februari har

Läs mer

Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-06-14-15, #695

Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-06-14-15, #695 Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-06-14-15, #695 Närvarande Anna Gottfridsson Karolina Natt och Dag Magnus Bernhardson Jenny Irwert Jan Månsson Pernilla Niemi Micael Andreasson Mathilda Wihlborg

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Staffanstorps scoutkår i Djurslöv 2014-05-05

Staffanstorps scoutkår i Djurslöv 2014-05-05 Kretsmöte Lund Staffanstorps scoutkår i Djurslöv 2014-05-05 Staffanstorps scoutkår i Djurslöv hälsade oss välkomna och Richard Strand, kårordförande i kåren, startade upp mötet enligt agendan. Följande

Läs mer

Checklista för upplösning/sammanslagning av kår

Checklista för upplösning/sammanslagning av kår Checklista för upplösning/sammanslagning av kår Detta dokument omfattar checklistor för följande aktiviteter Vad säger stadgarna? Kåren själv beslutar att lägga ner kåren Flera kårer beslutar att gå samman

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Ånhammar Bladet ÅNHAMMARS STÖRSTA & BÄSTA TIDNING!!! INNEHÅLL: Recept sid 3 Vem äter var sid 4. Väderprognos sid 8 Snillen forskar sid 7

Ånhammar Bladet ÅNHAMMARS STÖRSTA & BÄSTA TIDNING!!! INNEHÅLL: Recept sid 3 Vem äter var sid 4. Väderprognos sid 8 Snillen forskar sid 7 ÅNHAMMAR 2002 Nummer 4 2002 Ånhammar Bladet Tidningsredaktionen i slaktboden. Upplaga 12 ex. INNEHÅLL: Väderprognos sid 8 Snillen forskar sid 7 Recept sid 3 Vem äter var sid 4 Fråga KLAS sid 6 Bilder mm.

Läs mer

Scouterna Västmanland

Scouterna Västmanland Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplanen föreslås av distriktsstyrelsen och fastställdes av distriktsstämman 2013-10-19 Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsidé Att stödja Västmanlands

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Kårstyrelsens sammanträde nr 362

Kårstyrelsens sammanträde nr 362 1 Datum Protokoll 2010-07-28 Kårstyrelsens sammanträde nr 362 Datum: 2010-06-06 Tid: 18.30 Plats: Scoutlokalen i Bredäng Närvarande: Peter Gustafsson, Daniel Torén, Simon Ström, Konstantin von Josefsson,

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar och

Läs mer

Gemensamma aktiviteter för hela kåren: Kårens årsmöte för 2005 hölls den 1 mars 2006 på scoutlokalen. Styrelsen har under året bestått av:

Gemensamma aktiviteter för hela kåren: Kårens årsmöte för 2005 hölls den 1 mars 2006 på scoutlokalen. Styrelsen har under året bestått av: Bölans Scoutkår Bölans Scoutkår 2006 Styrelsen har under året bestått av: Revisorer: Ordf: Gunilla Asplund V ordf: Pelle Velander Ledamot/sek: Carina Östlin Ledamot/kassör: Christina Persson Till alla

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN Reviderade och antagna av årsmötet i mars 2013 Föreningens namn är Västbergaträffen med organisationsnummer 802004-6937. Västbergaträffens hemvist är Stockholm. Västbergaträffen

Läs mer

Styrelsemöte den 26 September 2012

Styrelsemöte den 26 September 2012 Styrelsemöte den 26 September 2012 på Södra kopparmora, Värmdö Närvarande: Tore Axelsson, ordf Fredrik Björling, vice ordf Christer Ohlin Alexandra Nordvall Anders Lundh Per Kåverud Anna-Lena Lundfall

Läs mer

Rutiner. Version 3. Som antagna av kårstyrelsen 2007-06-05. Senast reviderad 2008-07-10. Revideringar i blått

Rutiner. Version 3. Som antagna av kårstyrelsen 2007-06-05. Senast reviderad 2008-07-10. Revideringar i blått Rutiner Version 3 Som antagna av kårstyrelsen 2007-06-05 Senast reviderad 2008-07-10 Revideringar i blått INNEHÅLL Inledning s. 3 Administration s. 3-4 Kårstyrelseprotokoll Nya medlemmar Nycklar till lokalerna

Läs mer

DELTAGARENS INSTRUKTIONER

DELTAGARENS INSTRUKTIONER DELTAGARENS INSTRUKTIONER Grundutbildningen för scoutledare 1.1.2015 Utbildningsgruppen Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 2. Vad är ledarskapsövningen?... 3 3. Val av en lämplig ledarskapsövning...

Läs mer

Foto: Sofie Samrell. Ljunggårdens omvårdnadsboende - personalrutiner. Vård- och omsorgsförvaltningen

Foto: Sofie Samrell. Ljunggårdens omvårdnadsboende - personalrutiner. Vård- och omsorgsförvaltningen Foto: Sofie Samrell Ljunggårdens omvårdnadsboende - personalrutiner Vård- och omsorgsförvaltningen Välkommen till Ljunggården Vi hälsar dig välkommen till Ljunggårdens omvårdnadsboende. Du är en viktig

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Fritidshemmet ska ge den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Fritidshemmets uppgift är

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-09-19 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Styrelsemöte 14/1-2012

Styrelsemöte 14/1-2012 Styrelsemöte 14/1-2012 Närvarande: Andrén, Adam Axlson-Fisk, Olof Eriksson, Mattias von Essen, Agnes Hansson, Erik Küpier, Martin Lindgren, Samuel Orméus, Christoffer Zettergren, Petter 1. Styrelsen väljer

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015

VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015 VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015 Kortfattad beskrivning och bakgrund till nedan Verksamhetsbeskrivningen för Sundsvall Ortvikens Bågskytteklubb. Verksamhetsbeskrivningen

Läs mer

Kungshamns samfällighetsförening 2014-06-09 Arbetsbeskrivning ordförande

Kungshamns samfällighetsförening 2014-06-09 Arbetsbeskrivning ordförande Ordförande Externa kontakter Arbetsuppgifter: Leder arbetet inom styrelsen. Är ordförande vid styrelsemöten. Tecknar avtal för föreningen i förening med annan styrelseledamot. Tecknar föreningens bank-

Läs mer

World Scout Jamboree 2015. Förträff 1, Avdelning 26 Mojang 13-15 februari 2015

World Scout Jamboree 2015. Förträff 1, Avdelning 26 Mojang 13-15 februari 2015 Konnichiwa! World Scout Jamboree 2015 Förträff 1, Avdelning 26 Mojang 13-15 februari 2015 Världens största läger Rubrik Vilka reser? 1332 ungdomar (kallas deltagare) fördelat på 37 avdelningar 148 ledare,

Läs mer

Vi är, i många fall, spelarnas idoler - de gör som vi gör! Coach- och ledarmanual

Vi är, i många fall, spelarnas idoler - de gör som vi gör! Coach- och ledarmanual Coach- och ledarmanual KFUM Central Basket strävar efter att ständigt utvecklas och det ställer höga krav på struktur och mål för coacher och ledare inom föreningen. För att leva upp till dessa krav är

Läs mer

Projektplan för utvärderingsmöten

Projektplan för utvärderingsmöten Projektplan för utvärderingsmöten Mål: Att informera Lions ledare om vad ett utvärderingsmöte innebär Att informera Lions ledare om hur man genomför ett utvärderingsmöte Uppläggning: Det här dokumentet

Läs mer

Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor.

Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor. Styrelseposter 2014 Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor. För att söka en plats i Kids of Ugandas styrelse 2014

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

German har börjat fakturera. German får lista från bokningen och fakturerar sen. Det har kommit in cirka 50 000 kr från fakturor under augusti.

German har börjat fakturera. German får lista från bokningen och fakturerar sen. Det har kommit in cirka 50 000 kr från fakturor under augusti. Styrelsen 2011.08.25 1 / 5 PROTOKOLL Styrelsen 2011.08.25 Tid 2011.08.25 kl 18.30-21.30 Plats Alviks Medborgarhus Närvarande Beslutande Johan Hörman, Lars-Göran Holmberg Övriga Karl Petré Ordförande Johan

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer